LG 50PM470T Краткое руководство

LG 50PM470T Краткое руководство
Naudotojo vadovas
Tai TV įdiegtas 「Naudotojo vadovas」.
Šio vadovo turinys gali būti pakeistas ir patobulintas be išankstinio pranešimo.
❐❐Norint peržiūrėti informaciją apie programą
Ratuką(OK) ➾ Info.
Rodoma informacija apie esamą programą ir /arba esamą laiką, ir pan.
✎✎ Pateiktas vaizdas gali skirtis nuo jūsų televizoriaus.
Esamas laikas
Šeš. 1 Saus. 12:02
Ankst. / Pask.
22:00
Pr. keitimas
Tvarkaraštis
22:00
Programos arba išorinio įrenginio
pavadinimas
Smulkesnė informacija apie programą
(skaitmeninei transliacijai)
❐❐Mėgstamų programų nustatymas
HOME ➾ Nustatymai ➙ NUSTATYMAS ➙ Programų tvarkymas
1 Pereikite į pageidaujamą programą ir paspauskite Ratuką(OK). Programa
pasirenkama.
2 Paspauskite Nustatyti kaip mėgstamas.
3 Pasirinkite pageidaujamą mėgstamų programų grupę.
4 Pasirinkite OK. Nustatoma mėgstama programa.
❐❐Mėgstamų programų naudojimas
HOME ➾ Pr. sąrašas
Rodomas programų sąrašas. Pasirinkite pageidaujamą iš anksto nustatytą
mėgstamą programą iš mėgstamų programų sąrašo nuo A iki D.
HOME ➾ Programos gidas
(tik skaitmeniniu režimu)
Gaunama informacija apie programas ir jų transliavimo laiką. Gaunama informacija
apie programą ir numatomas žiūrėjimas / įrašymas.
(Rodomas vaizdas gali skirtis nuo jūsų televizoriaus)
Programos gidas
VISI
Šiandien
1 psl. iš 2
2011-10-25 Treč.
-24 H
+24 H
Parinkti tvarkaraštį pagal datą
Programų sąrašas
Mėgstamų programų grupė
Paspauskite Ratuką(OK) po to, kai
pasirinksite programą, kurią norite žiūrėti ar
žiūrėti ir įrašyti.
Peržiūrėjus žiūrimų programų tvarkaraščio
sąrašą programos patikslinamos arba
pašalinamos.
Sudaromasrezervuotųprogramųtvarkaraštis pagal pasirinktą
datą / laiką / programą. Sudaromas rezervuotų kartojamų
programų tvarkaraštis.
FAV (mėgstamiausia)
❐❐Automatinis programos nustatymas
HOME ➾ Nustatymai ➙ DIEGIMAS ➙ Automat. nustatymas
Automatiškai suderina programas.
1 Pasirinkite šalį, kurioje yra naudojamas televizorius. Programų nustatymai
keičiasi pagal pasirinktą šalį.
2 Inicijuoti Automat. nustatymą.
3 Pasirinkite norimą įvesties šaltinį.
4 Pagal nurodymus ekrane nustatykite Automatinę nustatymą.
✎✎ Jei įvesties šaltinis nėra tinkamai prijungtas, programos registracija gali
neveikti.
✎✎ Automat. derinimas nustato tik tuo metu transliuojamas programas.
✎✎ Jei nustatymas Užblokuoti sistemą yra įjungtas, iššokančiame lange bus
reikalaujama slaptažodžio.
❌❌Kabelinės DTV nustatymo parinktys
Programų paieška naudojant nustatymą „VISOS“ gali užimti daug laiko.
Šios vertės yra būtinos, kad būtų galima greitai ir teisingai ieškoti visų
pasiekiamų programų. Dažniausiai naudojamos vertės yra pateiktos kaip
„numatytosios“.
Dažnis
Simbolių
vertinimas
Moduliacija
Tinklo ID
Pradinis dažnis
Galinis dažnis
Įveskite vartotojo nustatytą dažnį.
Greitis, kuriuo įrenginys, pvz., modemas, siunčia
simbolius į programą.
Garso ir vaizdo signalų įkėlimas į perdavimo įtaisą.
Unikalus kiekvienam vartotojui priskirtas vardas.
Įveskite vartotojo nustatytą pradinį dažnio diapazoną.
Įveskite vartotojo nustatytą galinį dažnio diapazoną.
❐❐Kabelinės DTV nustatymas
HOME ➾ Nustatymai ➙ DIEGIMAS ➙ Kabelinės DTV nustatymas
(tik kabeliniu režimu)
Paslaugos
operatorius
Automatinis
kanalų
atnaujinimas
Nustatykite Paslaugos operatorių.
Kai keičiate Paslaugos operatorių, įrašytos programos
ištrinamos ir paleidžiamas Automatinis nustatymas.
• Įjungta: galite atnaujinti visų programų informaciją, jei
ji yra atnaujinama, įskaitant ir esamu metu žiūrimas
programas.
• Išjungta: galite atnaujinti tik esamu metu žiūrimos
programos informaciją.
✎✎ Intervalas, kurį vartotojas gali pasirinkti iš Paslaugos operatoriaus meniu,
skiriasi priklausomai nuo Paslaugos operatorių skaičiaus palaikymo
kiekvienoje šalyje.
✎✎ Jei kiekvienai šaliai tėra 1 palaikomas Paslaugos operatorius, atitinkama
funkcija nėra aktyvuojama.
✎✎ Negalima pasirinkti Kabelinės DTV nustatymo, kai paslaugos operatorius
yra nustatytas „Ziggo“.
❐❐Rankinio nustatymo naudojimas
HOME ➾ Nustatymai ➙ DIEGIMAS ➙ Rankin. nustatymas
Programos derinamos rankiniu būdu ir išsaugomos.
Galima patikrinti skaitmeninių programų signalo stiprumą ir signalo kokybę.
❐❐Programų redagavimas
HOME ➾ Nustatymai ➙ DIEGIMAS ➙ Programų redagavimas
Redaguojamos išsaugotos programos.
Pasirinenkant programą, nustatyti kaip mėgstamiausią programą, blokuoti /
atblokuoti programą, praleisti programą ir t. t.
Ratuką(OK) ➙
(Ekrano nuotolinis valdymas)
(arba paspauskite mygtuką TEXT).
[priklausomai nuo šalies]
Teletekstas – tai nemokama TV stoties teikiama paslauga, suteikianti galimybę
peržiūrėti tekstinę informaciją apie TV programas, naujienas ar oro prognozes.
Šio televizoriaus teleteksto dekoderis palaiko sistemas SIMPLE, TOP ir
FASTEXT.
Spalvos mygtukas
Skaičių mygtukas
ꔵ
Pasirinkite ankstesnį ar kitą puslapį.
Įveskite puslapio, į kurį pereinama, numerį.
Pasirinkite ankstesnį ar kitą puslapį.
❐❐Specialioji teleteksto funkcija
Ratuką(OK) ➙
(Ekrano nuotolinis valdymas)
(arba paspauskite mygtuką T. OPT).
Pasirinkite meniu Teksto parinktis.
ꔻ Rodyklė
ꔾ Laikas
ꕀ Sulaikyti
Pasirinkite kiekvieną rodyklės puslapį.
Žiūrėdami televizijos programą, pasirinkite šį meniu, jei
norite dešiniajame viršutiniame ekrano kampe matyti laiką.
Sustabdo automatinį puslapio pakeitimą, kuris įvyks, jei
teleteksto puslapį sudaro 2 ar daugiau tęstinių puslapių.
ꔽ Rodyti
ꔼ Atnaujinti
Kalba
Pasirinkite šį meniu, jei norite parodyti paslėptą informaciją,
tokią kaip mįslių arba galvosūkių sprendimai.
Laukiant naujo teleteksto puslapio, ekrane rodomas įprastas
televizoriaus vaizdas.
[Tik skaitmeniniu režimu]
Nustato teleteksto kalbą.
Ratuką(OK) ➙
(Ekrano nuotolinis valdymas)
(arba paspauskite mygtuką TEXT.)
[Tik JK / Airijoje]
Televizorius suteikia prieigą prie skaitmeninio teleteksto, kuris pasižymi žymiai
geresnės kokybės tekstu, grafika ir t. t. nei senesnis analoginis teletekstas. Prieigą
prie šio skaitmeninio teleteksto galima gauti per specialias skaitmeninio teleteksto
paslaugas ir specifines paslaugas, transliuojančias skaitmeninį teletekstą.
❌❌Teletekstas skaitmeninėje paslaugoje
1 Norėdami pasirinkti tam tikrą paslaugą, transliuojančią skaitmeninį teletekstą,
paspauskite skaitmens ar ꔵ mygtuką.
2 Vykdykite skaitmeniniame teletekste pateiktus nurodymus ir eikite toliau
paspaudę Ratuką(OK), TEXT, Navigacija, Raudona, Žalia, Geltona, Mėlyna ar
NUMBER mygtuką ir pan.
3 Norėdami naudoti kitą skaitmeninio teleteksto paslaugą, paspauskite skaitmens
ar ꔵ mygtuką.
❌❌Teletekstas skaitmeninėje paslaugoje
1 Norėdami pasirinkti tam tikrą paslaugą, transliuojančią skaitmeninį teletekstą,
paspauskite skaitmens ar ꔵ mygtuką.
2 Įjunkite teletekstą paspaudę mygtuką TEXT ar spalvotą mygtuką.
3 Vykdykite skaitmeniniame teletekste pateiktus nurodymus ir eikite toliau
paspaudę Ratuką(OK), mygtukus Navigacija, Raudona, Žalia, Geltona, Mėlyna ar
NUMBER mygtuką ir pan.
4 Norėdami išjungti skaitmeninį teletekstą ir toliau žiūrėti televiziją, paspauskite
mygtuką TEXT ar spalvotą mygtuką.
HOME ➾ Nustatymai ➙ PARINKTYS ➙ Data Service
[Priklausomai nuo šalies]
Ši funkcija vartotojams suteikia galimybę pasirinkti MHEG (skaitmeninį
teletekstą) arba teletekstą, jeigu yra abi funkcijos.
Jeigu yra tik viena iš jų, įjungiamas MHEG arba teletekstas, nepaisant jūsų
pasirinkimo.
HOME ➾ Nustatymai ➙ NUSTATYMAS ➙ CI informacija
• Ši funkcija leidžia jums žiūrėti kai kurias koduotas paslaugas (mokamas
paslaugas).
• Jei pašalinsite CI modulį, negalėsite žiūrėti mokamų paslaugų.
• CI (Bendrosios sąsajos) funkcijos gali neveikti priklausomai nuo šalies
transliacijų aplinkybių.
• Kai modulis įterpiamas į CI lizdą, galite pasiekti modulio meniu.
• Norėdami nusipirkti modulį ir išmaniąją kortelę, susisiekite su savo
platintoju.
• Kai televizorius yra įjungiamas įdėjus CI modulį, gali nebūti jokios garso
išvesties. Tai gali būti nesuderinama su CI moduliu ir išmaniąja kortele.
• Naudodami CAM (Sąlyginės prieigos modulį) įsitikinkite, kad jis visiškai
atitinka DVB-CI ar „CI plus“ reikalavimus.
• Neįprastas CAM (Sąlyginės prieigos modulio) apdorojimas gali lemti blogą
vaizdą.
HOME ➾ Nustatymai ➙ VAIZDAS ➙ Vaizdo formatas
Parenkamas ekrano vaizdo formatas.
16:9
Tik skenuoti
Originalus
Vaizdo mastelis pakeičiamas pagal ekrano plotį.
Rodo originalaus dydžio vaizdus, nepašalinant dalių vaizdo
krašte.
✎✎ Režimu DTV / HDMI / Komponentas (virš 720p) galima
naudoti Tik skenuoti.
Kai jūsų televizorius priima plataus ekrano signalą, jis
automatiškai yra pakeičiamas į siunčiamo vaizdo formatą.
Plačiaformatis
4:3
14:9
Mastelis
Kino mastelis
Kai televizorius gauna plataus ekrano signalą, jūs galite pakeisti
vaizdą horizontaliai arba vertikaliai linijine proporcija, kad
ekranas būtų visiškai užpildytas.
4:3 ir 14:9 formato vaizdas per DTV įvestį yra palaikomas visu
ekranu be jokio vaizdo iškraipymo.
✎✎ Analoginės televizijos / DTV / AV / „Scart“ režimu galima
pasirinkti Plačiaformatis.
Vaizdo dydis pakeičiamas į ankstesnį 4:3 standartą.
Naudodami 14:9 režimą galite mėgautis vaizdo formatu 14:9
arba bendrąja televizijos programa. 14:9 ekranas rodomas taip
pat, kaip 4:3 formatu, tik praplečiamas aukštyn ir žemyn.
Pakeičia vaizdo dydį, kad jis atitiktų ekrano plotį. Viršutinė ir
apatinė vaizdo dalys gali būti nukirptos.
Pasirinkite Kino mastelį, kai norite padidinti vaizdą tinkamu
santykiu.
✎✎ Jei yra prijungtas išorinis įrenginys, vaizdo išdegimas galimas šiais atvejais:
- vaizdo įrašo titrai nesikeičia (pavyzdžiui, tinklo pavadinimas);
- 4:3 vaizdo formatas naudojamas ilgą laiką.
Naudodami šias funkcijas būkite atsargūs.
✎✎ Galimas vaizdo dydis gali skirtis priklausomai nuo įvesties signalo.
✎✎ HDMI / RGB-PC įvesties ekrano vaizdo formatą galima nustatyti tik kaip 4:3
arba 16:9.
✎✎ [Modeliams, kurie palaiko 2160p] Kai įvesties signalas yra 2160p arba
kompiuterio skiriamoji geba yra nustatoma kaip 3840 x 2160, Vaizdo formatas
nustatomas kaip Tik skenuoti.
❐❐Vaizdo sureguliavimas kompiuterio įvesties režimu
HOME ➾ Nustatymai ➙ VAIZDAS ➙ Ekranas
Vaizdas reguliuojamas RGB-PC režimu.
Skiriamoji geba
Automatinis
konfigūravimas
Padėtis / dydis
/ fazė
Nustatoma norima skiriamoji geba.
✎✎ Skiriamąją gebą galima pasirinkti tik tada, jei
kompiuterio skiriamoji geba yra nustatyta kaip 1024 x
768, 1280 x 768 arba 1360 x 768.
Vaizdas optimizuojamas.
Jei ekrano dydis ar padėtis yra iškraipyta, vartotojas gali
tiesiogiai reguliuoti ekrano dydį bei padėtį.
Visi vaizdo nustatymų pakeitimai kompiuterio įvesties
Paleisti iš naujo
režimu nustatomi iš naujo.
❐❐Kompiuterio skiriamosios gebos nustatymas
1 Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite darbalaukį kompiuteryje ir
pasirinkite 「Properties」 (Ypatybės).
2 Spustelėkite ant 「Settings」 (Nustatymai) ir iš palaikomų formatų pasirinkite
skiriamąją gebą.
3 Nustatymų lange pasirinkite 「Advanced → Monitor → Monitor Settings」
(Išplėstinis → Monitorius → Monitoriaus nustatymai). Iš palaikomų formatų
pasirinkite optimalų vertikalųjį dažnį.
✎✎ Įjungus kompiuterio režimą, optimali vaizdo kokybė matoma naudojant
1024x768 skiriamąją gebą.
✎✎ Skiriamosios gebos nustatymai priklauso nuo kompiuterio tipo.
❌❌Palaikomi formatai
Kompiuterio
įvesties režimas
HDMI
RGB-PC
Skiriamoji geba
640x350
720x400
640x480
800x600
1024x768
Horizontalusis
dažnis (KHz)
31,468
31,469
31,469
37,879
48,363
Vertikalusis
dažnis (Hz)
70,09
70,08
59,94
60,31
60,00
HOME ➾ Spartus meniu ➙ AV režimas
Nustatomas geriausias vaizdas / garsas įvairiems AV režimams.
Išjungtas
Kinas/
ꔧ Kinas
Žaidimai
Veikia vertę nustačius meniu Vaizdas / garsas.
Optimizuojami vaizdo ir garso nustatymai filmams.
Optimizuojami vaizdo ir garso nustatymai žaidimams.
✎✎ ꔧ [priklauso nuo modelio]
THX (Thomlinsono Holmano eksperimentas) yra garso ir vaizdo sertifikato
standartas, kurį sukūrė Džordžas Lukasas ir Thomlinsonas. THX sertifikuotas
ekranas užtikrina vaizdo kokybę, pralenkiančią standartinių specifikacijų
rodymą tiek aparatinėje, tiek programinėje įrangoje.
❐❐Vaizdo reguliavimas naudojant Vaizdo vedlį
HOME ➾ Nustatymai ➙ VAIZDAS ➙ Vaizdo vedlys Ⅱ
Naudodami nuotolinio valdymo pultą ir laikydamiesi Vaizdo vedlio
instrukcijomis, sukalibruokite ir sureguliuokite optimalią vaizdo kokybę be
brangių papildomų įtaisų bei specialistų pagalbos.
Sekite instrukcijas, kad vaizdo kokybė ekrane būtų optimali.
❐❐Vaizdo režimo pasirinkimas
HOME ➾ Nustatymai ➙ VAIZDAS ➙ Vaizdo režimas
Parenkamas vaizdo režimas, kuris yra optimizuojamas pagal žiūrėjimo aplinką
arba programą.
Vaizdingas
Įprastas
APS
Padidina kontrastą, ryškumą ir aiškumą, kad būtų rodomas
vaizdintas vaizdas.
Rodomas įprasto lygio kontrasto, ryškumo ir aiškumo vaizdas.
APS: automatinis energijos taupymas
Šis režimas nustato optimalų ryškumą priklausomai nuo
aplinkos apšvietimo ir turi energijos taupymo funkciją. Jis taip
pat nustato optimalią vaizdo kokybę ir minimalias energijos
sąnaudos priklausomai nuo įvesties vaizdo.
Kinas / ꔧ
Kinas/ žaidimai/
NUOTRAUKOS
Rodo optimalų vaizdą filmui, žaidimui ir nuotraukai (nejudantis
vaizdas). [ꔧ Kinas : priklauso nuo modelio]
ꕋ Expert
Vaizdo kokybės reguliavimo meniu, kuris leidžia ekspertams
ir entuziastams maksimaliai mėgautis televizoriaus žiūrėjimu.
Šis meniu turi ISF sertifikatą ir yra skirtas vaizdo reguliavimo
ekspertams. (ISF logotipą galima naudoti tik ant televizorių su
ISF sertifikatu.)
ISFccc: Vaizdų mokslo fondo sertifikuoto kalibravimo valdymas
(angl. „Imaging Science Foundation Certified Calibration
Control“)
✎✎ Priklausomai nuo įvesties signalo galimų vaizdo režimų kiekis gali skirtis.
✎✎ ꕋ Expert režimas yra skirtas vaizdo reguliavimo profesionalams, kurie moka
specialiai keisti ir reguliuoti vaizdą. Įprastai matomas vaizdas gali pakisti
nežymiai
❐❐Vaizdo režimo reguliavimas
HOME ➾ Nustatymai ➙ VAIZDAS ➙ Vaizdo režimas ➙ kontrastas /
ryškumas / aiškumas / spalva / atspalvis / Spalvų t.
Pirmiausia pasirinkite norimą Vaizdo režimą.
Kontrastas
Ryškumas
Aiškumas
Spalva
Reguliuojamas skirtumas tarp šviesių ir tamsių ekrano
sričių.
Nustatomas bendras ekrano ryškumas.
Reguliuojamas linijų aiškumas tarp šviesių ir tamsių spalvų.
Patamsinamos arba pašviesinamos ekrano spalvos.
Atspalvis
Spalvų t.
Reguliuojamas raudonos / žalios spalvos balansas.
Reguliuojamas bendrasis šiltesnis arba vėsesnis spalvų
tonas.
✎✎ Priklausomai nuo įvesties signalo arba kitų vaizdo nustatymų, detalių
elementų reguliavimo diapazonas gali skirtis.
❐❐Išplėstinio valdymo nustatymas
HOME ➾ Nustatymai ➙ VAIZDAS ➙ Vaizdo režimas ➙ Išplėstinis
valdymas/ Ekspertinis valdymas
Ekranas kalibruojamas pagal vaizdo režimą arba reguliuojami specialaus
ekrano vaizdo nustatymai.
Pirmiausia pasirinkite norimą Vaizdo režimą.
Dinamiškas
kontrastas
Pageidaujama
spalva
Nustato optimalų kontrasto ir spalvos lygį pagal ekrano
ryškumą.
Odos spalva : odos spalvos spektras gali būti nustatomas
atskirai, kad būtų sureguliuota vartotojo nurodyta odos
spalva..
Žolės spalva : natūralių spalvų spektras (pievų, kalvų ir kt.)
gali būti nustatomas atskirai.
Dangaus spalva : dangaus spalva nustatoma atskirai.
Perteikia visiškai švarų vaizdą, pagerinant tikslumą srityse,
kuriose vaizdas yra išsiliejęs ar neaiškus.
Pereinamų atspalvių kreivė nustatoma pagal vaizdo signalo
GAMMA
galią bei įvesties signalo.
Spalvų diapazonas Parenkamas spalvų diapazonas, kurį galima naudoti.
Rodo aiškesnius ir išsiskiriančius, bet nedirbtinius vaizdo
Edge Enhancer
kraštus.
xvYCC
Nustatomos ryškesnės spalvos.
Filtruojamas specifinis RGB spalvų spektras, kad būtų tiksliai
Spalvų filtras
sureguliuotas spalvų sodrumas ir atspalvis.
Ekspertinis
Nustatymai, kuriuos gali reguliuoti ekspertai.
vaizdas
Itin didelė raiška
White Balance
Spalvų valdymo
sistema
Reguliuojamas bendrasis ekrano tonas.
Eksperto režimu detaliai reguliuoti nustatymus galima per
metodo / gamos ir kt. laukelius.
Šią funkciją naudoja ekspertai, kai reguliuoja spalvas
naudodami šešių spalvų šablonus (raudonos / žalios /
mėlynos / žalsvai mėlynos / rausvai raudonos / geltonos),
kad nebūtų paveikti kiti spalvų nustatymai. Įprasto vaizdo
spalvų pokyčiai gali būti pastebimi nežymiai.
✎✎ Priklausomai nuo įvesties signalo arba kitų vaizdo nustatymų, detalių elementų
reguliavimo diapazonas gali skirtis.
❐❐Papildomų vaizdo parinkčių nustatymas
HOME ➾ Nustatymai ➙ VAIZDAS ➙ Vaizdo režimas ➙ Vaizdo parinktys
Reguliuojami detalūs vaizdo nustatymai.
Triukšmo
mažinimas
Juodumo lygis
Filmo rėžimas
Motion Eye Care
Sumažinamas vaizdo įrašo triukšmas ekrane.
Reguliuojamas ekrano ryškumas bei tamsumas, kad
atitiktų vaizdo įvesties juodumo lygį atsižvelgiant į ekrano
tamsumo laipsnį (juodumo lygį).
Ekrano vaizdas optimizuojamas filmams.
[priklauso nuo modelio]
Reguliuojamas ekrano ryškumas, kad nebūtų akinimo.
❐❐Vaizdo režimo atstatymas
HOME ➾ Nustatymai ➙ VAIZDAS ➙ Vaizdo režimas ➙ Vaizdo
atstatymas
Atstatomos vartotojo pakeistos vertės.
Atstatomi visi vaizdo režimai. Pasirinkite vaizdo režimą, kurį norite atstatyti.
HOME ➾ Nustatymai ➙ VAIZDAS ➙ Vaizdo režimas ➙ Paveikslo
parinktis ➙ „TruMotion“
Vaizdas pataisomas, kad rodomų judesių seka būtų tolygi.
Tolygus
Valyti
User
„De-judder“ vertė yra 3.
„De-judder“ vertė yra 7.
„De-judder“ vertę galima nustatyti rankiniu būdu.
• „De-judder“ : ši funkcija reguliuoja ekrano vibracijas.
✎✎ Jei vaizdo signalas yra 60 Hz, „TruMotion“ gali neveikti.
❐❐Garso režimo naudojimas
HOME ➾ Nustatymai ➙ GARSAS ➙ Garso režimas
Televizoriaus garsas perjungiamas į norimą garso režimą.
Įprastas
Muzika / kinas /
sportas / žaidimai
Tinka visų tipų vaizdo įrašams
Garsas nustatomas tam tikram žanrui.
Girdimi aiškūs balsai, stiprūs žemieji dažniai bei
aukšti garsai.
Garsumo lygis reguliuojamas pagal jūsų pasirinkimus
Vartotojo nustatymas
naudojant Vartotojo glodintuvą.
Vaizdingas
❐❐Tikslus garsumo sureguliavimas
HOME ➾ Nustatymai ➙ GARSAS ➙ Vartotojo glodintuvas
Iš pradžių Garso režimas nustatomas kaip Vartotojo nustatymas.
100 Hz / 300 Hz / 1 kHz
/ 3 kHz / 10 kHz
Paleisti iš naujo
Nustato ekvalaizerį, rankiniu būdu reguliuojant
garso diapazonus.
Vartotojo pakeistos glodintuvo vertės nustatomos
iš naujo.
❐❐Garso režimo nustatymas
HOME ➾ Nuostatos ➙ GARSAS ➙ Garso režimas
Nustatomi įvairūs garso valdymo režimai.
Automat.
garsas
Garsumo
valdymas
Nustato Automat. garsas į Įjungti. Programoms automatiškai
parenkamos skirtingo garso išvestys. Tuomet jos automatiškai
nustatomos, kad būtų galima patogiai žiūrėti televizorių,
spaudinėjant įvairias programas.
Naudojant vieną garso kreivę, priklausomai nuo aplinkos garsas
gali tapti negirdimas arba labai sustiprėti. Nustatomi garso lygiai
pagal paros laiką (diena ar naktis).
❐❐Garso optimizatoriaus funkcijos naudojimas
HOME ➾ Nuostatos ➙ GARSAS ➙ Sound Optimizer
Galima parinkti optimalų garsą televizoriuje.
Normalus
Tvirtinimo prie
sienos tipas
Stovo tipas
Bendrasis garso režimas.
Optimalus garsas prie sienos montuojamam televizoriui.
Optimalus garsas prie stovo montuojamam televizoriui.
❐❐Virtualaus erdvinio garso naudojimas
HOME ➾ Nuostatos ➙ GARSAS ➙ Virtualus erdvinis garsas
„LG“ sukurta garso apdorojimo technologija įgalina dviem garsiakalbiais išgauti 5,1
kanalų kokybės erdvinį garsą.
✎✎ Jei parinktis Aiškus balsas ll yra Įjungta, Virtualus erdvinis garsas pasirinkti
negalima.
❐❐Aiškus balsas II funkcijos naudojimas
HOME ➾ Nuostatos ➙ GARSAS ➙ Aiškus balsas II
Sustiprina garso aiškumą.
❐❐Garso ir vaizdo sinchronizavimas
HOME ➾ Nuostatos ➙ GARSAS ➙ Garso-vaizdo sinchr.
Sinchronizuojamas vaizdas ir garsas, kai tik jie nesutampa.
Jei nustatysite parinktį Garso-vaizdo sinchr. į ĮJUNGTI, galite nustatyti garso išvestį
(TV garsiakalbius arba SPDIF) pagal ekrano vaizdą.
Reguliuojamas televizoriaus vidinių garsiakalbių garso
sinchroniškumas.
TV garsiakalbis
Paspaudus mygtuką „-“ garso išvestis tampa greitesnė, o
mygtuką „+“ – lėtesnė už numatytąją vertę.
(„Sony“ / „Philips“ skaitmeninė sąsaja) Reguliuojamas
garsiakalbių, prijungtų prie skaitmeninių garso jungčių, garso
SPDIF
sinchroniškumas.
Paspaudus mygtuką „-“ garso išvestis tampa greitesnė, o
mygtuką „+“ – lėtesnė už numatytąją vertę.
Apėjimas
išvesties perduodami signalai arba išorinio įrenginio garsas
be garso delsos. Garsas gali būti išvestas prieš vaizdą, nes
užtrunka vaizdo įvesties į televizorių apdorojimas.
ARC (Audio Reverse Channel – garso grįžtamojo kanalo) režimo naudojimas
HOME ➾ Nuostatos ➙ GARSAS ➙ Garso nuostata ➙ ARC režimas
Išorinius garso įrenginius prie SPDIF be papildomo optinio garso kabelio galima
prijungti didelės spartos HDMIⓇ kabeliu. Jis turi sąsają su SIMPLINK.
Norėdami naudoti išorinį įrenginį, palaikantį ARC (garso grąžinimo kanalą),
prijunkite jį prie HDMI (ARC) prievado.
Net ir tada, kai prijungtas ARC palaikomas išorės garso įrenginys yra įjungtas,
Išjungti
garso išvestis nėra automatiškai apdorojama per išorinio garso įrenginio
garsiakalbius.
Jei ARC palaikomas išorės garso įrenginys yra įjungtas, garso išvestis yra
Įjungti
automatiškai apdorojama per išorinio garso įrenginio garsiakalbius.
Apie SIMPLINK, žiūrėkite 「Bendra → Išorinių įrenginių valdymas」.
✎✎ Išorinius įrenginius prijunkite tik prie ARC kontakto.
✎✎ Išorinius įrenginius prijunkite tik didelės spartos HDMIⓇ kabeliu.
✎✎ Naudojant trečiosios šalies įrenginį kartu su ARC funkcija gali kilti veikimo
sutrikimų.
❐❐Garso balanso reguliavimas
HOME ➾ Nuostatos ➙ GARSAS ➙ Garso nuostata ➙ Balansas
Reguliuokite kairiosios / dešiniosios pusės garso balansą.
❐❐TV garsiakalbių naudojimas
HOME ➾ Nuostatos ➙ GARSAS ➙ Garso nuostata ➙ TV garsiakalbis
Klausantis per išorinių įrenginių, prijungtų prie televizoriaus, pavyzdžiui, namų kino
įrangos, garsiakalbius, televizoriaus garsiakalbis gali būti išjungtas. Jei namų kino
įrenginys prijungtas prie SIMPLINK, nustačius TV garsiakalbį į Išjungti namų kino
įranga įsijungs automatiškai.
Išjungti
Įjungti
TV garsiakalbiai neskleidžia garso.
Televizoriaus garsas sklinda per išorinio garso įrenginio
garsiakalbius, prijungtus prie televizoriaus.
✎✎ Garsas reguliuojamas rankenėle, esančia ant išorinio įrenginio.
Televizoriaus garsas sklinda per televizoriaus vidinį garsiakalbį.
❐❐Skaitmeninio garso išvesties naudojimas
HOME ➾ Nuostatos ➙ GARSAS ➙ Garso nustatymas ➙ Skaitmeninio
garso išvestis
Nustatoma skaitmeninio garso išvestis.
Elementas
Automatinis
PCM
Garso įvestis
MPEG
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
HE-AAC
Visi
Skaitmeninio garso
išvestis
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
PCM
❐❐DTV garso nustatymas
HOME ➾ Nuostatos ➙ GARSAS ➙ DTV garso nustatymas
[priklauso nuo modelio]
Kai įvesties signalas susidaro iš skirtingų garso tipų, dėl šios funkcijos galėsite
pasirinkti pageidaujamą garso tipą.
Jei nustatyta AUTO , paieškos seka yra HE-AAC → Dolby Digital+ → Dolby Digital
→ MPEG, o garso išvestis leidžiama pirmu surastu garso formatu.
✎✎ Tik Italijoje paieškos seka yra HE-AAC → Dolby Digital+ → MPEG → Dolby
Digital.
✎✎ Tik Naujojoje Zelandijoje naudojama tvarka yra „Dolby Digital“+ → „Dolby
Digital“ → HE-AAC → MPEG.
✎✎ Jei pasirinktas garso formatas nepalaikomas, išvesčiai gali būti
naudojamas kitas formatas.
❐❐Išorinės įvesties pasirinkimas
HOME ➾ Įvesčių sąrašas
Pasirenkama išorinė įvestis.
Įvesčių sąrašas
Pasirenkamas garsiakalbis.
TV garsiakalbis
Pasirenkama įvestis.
TV
USB
AV
Komponentas
HDMI1
HDMI2
Keisti įtaiso pavadinimą
Simplink nustatymas
Nustatoma SIMPLINK funkcija
Redaguojamas išorinio įrenginio, prijungto prie
išorinio terminalo, pavadinimas.
❐❐SIMPLINK naudojimas
SIMPLINK – tai funkcija, įgalinanti patogiai valdyti ir tvarkyti įvairius
daugialypės terpės įrenginius per SIMPLINK meniu, naudojant tik televizoriaus
nuotolinio valdymo pultą.
1 Sujunkite televizoriaus HDMI IN terminalą ir SIMPLINK įrenginio HDMI
išvesties terminalą HDMI laidu. Jei naudojate namų kino sistemą su
SIMPLINK funkcija, sujunkite HDMI terminalus, kaip minėta anksčiau, ir
optiniu laidu sujunkite televizoriaus optinę skaitmeninio garso išvestį su
SIMPLINK įrenginio optine skaitmenine garso įvestimi.
2 Pasirinkite HOME ➾ SIMPLINK. Rodomas SIMPLINK meniu langas.
3 Pasirinkite Nustatyti SIMPLINK SIMPLINK meniu lange. Rodomas SIMPLINK
sąrankos langas.
4 Nustatykite SIMPLINK funkciją kaip Įjungta SIMPLINK nustatymų lange.
5 Uždarykite SIMPLINK nustatymų langą.
6 Pasirinkite valdomą įrenginį iš HOME ➾ SIMPLINK.
✎✎ Ši funkcija suderinama tik su įrenginiais, pažymėtais SIMPLINK logotipu
(
).
Patikrinkite, ar išorinis įrenginys pažymėtas SIMPLINK logotipu.
✎✎ Norint naudoti SIMPLINK funkciją, reikalingas didelės spartos HDMIⓇ
laidas (su pridėta CEC (vartotojo elektroninės įrangos valdymo) funkcija).
Didelės spartos HDMIⓇ laiduose prijungtas kontaktas Nr. 13, skirtas
perduoti informaciją iš vieno įrenginio į kitą.
✎✎ Įjunkite arba pasirinkite įrenginio, turinčio namų kino funkcijas, laikmeną ir
garsiakalbis įsijungs į Namų kino (HT) garsiakalbis.
✎✎ Optiniu laidu (parduodamu atskirai) prijunkite ir naudokite namų kino (HT)
garsiakalbį.
✎✎ Perjungus į išorinę įvestį įrenginiai, veikiantys su SIMPLINK, nustoja veikti.
✎✎ Naudojant trečiosios šalies įrenginį su HDMI-CEC funkcijomis gali kilti
veikimo sutrikimų.
❌❌SIMPLINK funkcijų paaiškinimas Tiesioginis
paleidimas
Pasirinkti
daugialypės
terpės įrenginį
Paleisti diską
Išjungti visų
įrenginių
maitinimą
Iškart paleidžia daugialypės terpės įrenginio turinį per
televizorių.
SIMPLINK meniu pasirenka pageidaujamą įrenginį, kurį
iškart galima valdyti televizoriaus ekrane.
Valdo daugialypės terpės įrenginį televizoriaus nuotolinio
valdymo pultu.
Jei SIMPLINK nustatymuose automatinis maitinimas
ĮJUNGTAS, išjungus televizorių išjungiamas ir visų per
SIMPLINK prijungtų įrenginių maitinimas.
Sinchr.
maitinimo
įjungimas
Garsiakalbis
Jei SIMPLINK nustatymuose įjungta Automatinis
maitinimo funkcija, televizorius įsijungs įjungus SIMPLINK
įrenginį.
Pasirenkamas namų kino sistemos arba televizoriaus
garsiakalbis.
HOME ➾ Nustatymai ➙ VAIZDAS ➙ Energijos taupymas
Sureguliavus ekrano šviesumą sumažinamos energijos sąnaudos.
Intelektualusis
sensorius
Išjungti
Minimalus /
Vidutinis /
Maksimalus
Ekrano
išjungimas
Televizoriaus jutiklis aptinka aplinkos apšvietimą ir
automatiškai sureguliuoja ekrano šviesumą.
Išjungia energijos taupymo režimą.
Pritaiko iš anksto nustatytą energijos taupymo režimą.
Ekranas išjungiamas ir leidžiamas tik garsas.
Norėdami vėl įjungti ekraną, paspauskite bet kurį
nuotolinio valdymo pulto mygtuką.
❐❐Išsijungimo laikmačio naudojimas
HOME ➾ Nustatymai ➙ LAIKAS ➙ Išsijungimo laikmatis
Išjungia televizorių po nustatyto minučių skaičiaus.
Norėdami atšaukti Išsijungimo laikmatį, pasirinkite Išjungti.
❐❐Dabartinio laiko nustatymas
HOME ➾ Nustatymai ➙ LAIKAS ➙ Laikrodis
Patikrinkite ar pakeiskite laiką žiūrėdami televizorių.
Automatinis
Rankinis
Sinchronizuoja televizoriaus laikrodį su skaitmenine laiko
informacija, siunčiama TV stoties.
Jei automatinis nustatymas neatitinka dabartinio laiko, laiką ir
datą galima nustatyti rankiniu būdu.
❐❐Automatinio televizoriaus įsijungimo ir išsijungimo
nustatymas
HOME ➾ Nustatymai ➙ LAIKAS ➙ Įjungimo laikas / Išjungimo laikas
Nustatykite įjungimo / išjungimo laiką.
Norėdami atšaukti Įjungimo laiko / Išjungimo laiko nustatymus, dalyje Kartoti
pasirinkite Išjungti.
✎✎ Norėdami naudoti Įjungimo laiką / Išjungimo laiką, teisingai nustatykite
dabartinį laiką.
✎✎ Net jei funkcija Įjungimo laikas įjungta, per 120 minučių nepaspaudus jokio
mygtuko televizorius automatiškai išsijungs.
❐❐Automatinio budėjimo nustatymas
HOME ➾ Nustatymai ➙ LAIKAS ➙ Autom. budėjimas
[Priklauso nuo modelio]
Jei tam tikrą laiką nepaspaudžiate jokio televizoriaus ar nuotolinio valdymo
pulto mygtuko, televizorius automatiškai persijungia į budėjimo režimą.
✎✎ Ši funkcija neveikia parduotuvės demonstraciniu režimu arba kai vyksta
programinės įrangos naujinimas.
❐❐Slaptažodžio nustatymas
HOME ➾ Nustatymai ➙ UŽRAKTAS ➙ Nustatyti slaptažodį
Nustatykite arba pakeiskite TV slaptažodį.
✎✎ Pradžioje naudojamas slaptažodis 「0000」.
Kaip šalį pasirinkus Prancūziją, naudojamas slaptažodis yra ne 「0000」, o
「1234」.
Kaip šalį pasirinkus Prancūziją, negalima nustatyti slaptažodžio 「0000」.
❐❐Sistemos užrakinimas
HOME ➾ Nustatymai ➙ UŽRAKTAS ➙ Užrakinti sistemą
Užblokuoja kanalus ar išorinę įvestį ir leidžia žiūrėti tik tam tikras programas.
Nustatykite parinktį Užrakinti sistemą į Įjungti.
Užblokuoti
programą
Blokuojamos programos, kuriose yra netinkamo vaikams
turinio. Programas galima pasirinkti, tačiau ekranas rodomas
tuščias ir be garso.
Norėdami žiūrėti užblokuotą kanalą, įveskite slaptažodį.
Tėvų
priežiūra
Įvesties
blokavimas
Ši funkcija veikia pagal informaciją iš transliavimo stoties.
Todėl jei signale esama klaidingos informacijos, ši funkcija
neveikia.
Neleidžia vaikams žiūrėti tam tikrų suaugusiems skirtų
televizijos programų, pagal nustatytus auditorijos apribojimus.
Norėdami žiūrėti užblokuotą programą, įveskite slaptažodį.
Įvertinimas skirtingose šalyse skiriasi.
Blokuojamas įvesties šaltinis.
HOME ➾ Nustatymai ➙ PARINKTIS ➙ Kalba
Pasirinkite meniu kalbą ir ekrano garso kalbą.
Meniu kalba
Garso kalba
Subtitrų kalba
Pasirinkite rodomo teksto kalbą.
(tik skaitmeniniu režimu)
Žiūrint skaitmeninę transliaciją, kurioje yra keletas garso
kalbų, galite pasirinkti norimą kalbą.
(tik skaitmeniniu režimu)
Naudokite subtitrų funkciją, kai subtitrai transliuojami
dviem ar daugiau kalbų.
✎✎ Jeigu pasirinkta kalba subtitrų / teleteksto nėra,
subtitrai / teletekstas bus rodomi numatytąja kalba.
Teksto kalba
Paieškos balsu
kalba
(tik skaitmeniniu režimu)
Naudokite teksto kalbos funkciją, kai tekstas
transliuojamas dviem ar daugiau kalbų.
✎✎ Jei teletekstas pasirinkta kalba netransliuojamas,
tekstas bus rodomas numatytąja kalba.
✎✎ Pasirinkus neteisingą šalį, teletekstas ekrane gali
būti rodomas klaidingai, taip pat gali kilti keblumų
naudojant teletekstą.
Pasirinkite kalbą, norėdami atlikti paiešką balsu.
✎✎ Šį nustatymą palaiko tik paieškai balsu pritaikytas
modelis.
HOME ➾ Nustatymai ➙ PARINKTYS ➙ Šalis
Pasirinkite televizoriaus naudojamą šalies nustatymą.
Atsižvelgiant į pasirinktos šalies transliacijos aplinką pakeičiami televizoriaus
nustatymai.
✎✎ Pakeitus šalies nustatymą, gali būti rodomas informacinis ekranas Automat.
paieška.
✎✎ Šalyje, kurioje nėra fiksuoto skaitmeninės transliacijos reguliavimo,
atsižvelgiant į skaitmeninės transliacijos aplinkybes, gali neveikti kai kurios
DTV funkcijos.
✎✎ Jei šalies nustatymas yra „--“, Europos antžeminės skaitmeninės standartinės
transliacijos programos yra prieinamos, bet kai kurios DTV funkcijos gali veikti
netinkamai.
HOME ➾ Nustatymai ➙ PARINKTYS ➙ Išjungta pagalba
Prastai girdintiems ar regos sutrikimų turintiems žmonėms pateikiami garso
komentarai arba subtitrai.
Sunku girdėti
Garso tipas
Ši funkcija yra skirta turintiems klausos sutrikimų.
Jei funkcija įjungta, subtitrai rodomi pagal numatymą.
Ši funkcija skirta akliesiems, ji įjungia garsinį apibūdinimą,
kuris be pagrindinio garso dar apibūdina ir esamą situaciją
televizijos programoje.
Kai Garso tipo nustatymas yra Įjungti, pagrindinis garsas ir
garsinis apibūdinimas veikia tik tose programose, kuriose
teikiama garsinio apibūdinimo paslauga.
❐❐Magic Remote Control (stebuklingo nuotolinio valdymo
pulto) užregistravimas
Norėdami naudoti nuotolinio valdymo pultą „Magic“ , pirmiausia jį
užregistruokite su savo televizoriumi.
Prieš naudodami, užregistruokite Magic Remote Control (stebuklingą
nuotolinio valdymo pultą), atlikę šiuos veiksmus.
1 Įjunkite TV ir palaukę apie 10 sekundžių paspauskite Ratuko(OK) mygtuką,
tuo metu nuotolinio valdymo pultą turite būti nukreipę į TV.
2 Nuotolinio valdymo pultas bus automatiškai užregistruotas ir TV ekrane bus
parodytas registracijos užbaigimo pranešimas.
✎✎ Jei nuotolinio valdymo pulto „Magic“ užregistruoti nepavyko , išjunkite
televizorių ir bandykite dar kartą.
❐❐Iš naujo užregistruoti nuotolinio valdymo pultą „Magic“
1 Apie 5 sekundes palaikykite nuspaudę mygtukus HOME ir BACK .
2 Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į TV ir apie 5 sekundes palaikykite
nuspaudę Ratuko(OK) mygtuką.
✎✎ Paspauskite BACK mygtuką, penkias sekundes palaikydami nuotolinio
valdymo pultą nukreiptą į televizorių, kad galėtumėte jį iš naujo nustatyti ir
užregistruoti.
❐❐Magic Remote Control (stebuklingo nuotolinio valdymo
pulto) žymeklio nustatymas
HOME ➾ Nustatymai ➙ PARINKTYS ➙ Žymeklis
Nustatoma TV ekrane rodomo žymeklio sparta ir forma.
Sparta
Forma
Dydis
Išlygiuoti
Nustatomas žymeklio judėjimo greitis.
Iš įvairių parinkčių parenkama žymeklio forma.
Parenkamas žymeklio dydis.
Nustatykite Įjungti. Jei nuotolinio valdymo pultu rodoma kryptis
ir žymeklio kryptis nesutampa, išlygiuokite judindami Magic
Remote Control (stebuklingą nuotolinio valdymo pultą) į kairę
ir į dešinę. Žymeklis bus automatiškai išlygiuotas centre ir taps
lengviau valdomas.
✎✎ Jei žymeklio tam tikrą laiką nenaudosite, jis išnyks. Kai žymeklis išnyksta
iš ekrano, papurtykite nuotolinio valdymo pultą „Magic“ į dešinę ir į kairę.
Tada jis vėl pasirodys.
✎✎ Jei ekrane judindami žymeklį paspausite navigacijos mygtuką, žymeklis
išnyks, o Magic Remote Control (stebuklingas nuotolinio valdymo pultas)
veiks kaip įprastinis nuotolinio valdymo pultas.
✎✎ Naudokite veiksmingu 10 metrų (33 pėdų) atstumu. Naudojant nuotolinio
valdymo pultą didesniu atstumu ar matymo linijoje esant kliūčių, pultas gali
veikti netinkamai.
✎✎ Šalia veikiantys elektroniniai įrenginiai gali sukelti trukdžių. Tokie įrenginiai
kaip mikrobangų krosnelės bei bevieliai LAN tinklai naudoja tokį pat dažnio
diapazoną kaip ir Magic Remote Control (stebuklingas nuotolinio valdymo
pultas) (2,4 GHz), tad gali sukelti trukdžių.
✎✎ Numetus Magic Remote Control (stebuklingą nuotolinio valdymo pultą) ar
kitaip jį pažeidus, jis gali sugesti.
✎✎ Saugokite jį nuo sutrenkimų į kitus kietus objektus, pavyzdžiui, baldus ar
grindis.
❐❐Modelio gestų funkcijos naudojimas
Paspauskite Ratuko(OK) mygtuką, kai ekrane rodomas įprastas vaizdas, ir
nubrėžkite modelį prieš ekraną.
Ankstesnis kanalas: pereinama į ankstesnį kanalą.
Pastarųjų sąrašas: rodomi neseniai žiūrėti kanalai.
✎✎ Gali neveikti, jei yra atidaryti tam tikri langai.
❐❐TV režimo keitimas
HOME ➾ Nustatymai ➙ PARINKTYS ➙ Režimo nustatymas
Pasirinkite nustatymą Namų režimas arba Demonstracinis režimas .
Televizoriaus naudojimui namuose pasirinkite Namų režimas.
Demonstracinis režimas skirtas rodymui parduotuvėse.
❐❐ISM būdo naudojimas
HOME ➾ Nustatymai ➙ PARINKTYS ➙ ISM būdas
Ši funkcija pašalina vaizdo prikibimą, kurį sąlygoja ilgas nejudančio vaizdo
rodymas.
• Normalus: sumažina vaizdo prikibimą palaipsniui mažinant ryškumą, kai
rodomas nejudantis vaizdas, ir didinant ryškumą, kai rodomas judantis
vaizdas.
• Orbitinis: sumažina vaizdo prikibimą reguliuojant vaizdą į kairę, dešinę,
aukštyn arba žemyn kas 2 minutes.
• Spalvų kalibravimas: pašalina vaizdo prikibimą perkeliant kiekvieną pikselį
į tam tikrą ekrano šabloną numatytą laiko tarpą. Šią funkciją naudokite
šalindami laikiną vaizdo prikibimą.
✎✎ Vaizdo prikibimas dažnai pasitaiko plazminiuose TV, kai juose ilgą laiką
rodomas nejudantis vaizdas. ISM būdas atideda vaizdo prikibimo poveikį,
tačiau visiškai šio reiškinio nepanaikina. Naudodami šią funkciją būkite
atsargūs.
❐❐Grįžimas į pradinius nustatymus
HOME ➾ Nustatymai ➙ PARINKTYS ➙ Gamyklinis atstatymas
Panaikinami visi parinkčių nustatymai ir grąžinamas pradinis nustatytasis
režimas.
Baigus inicijavimą televizorius pats išsijungs ir įsijungs.
✎✎ Jei aktyvuotas nustatymas Užrakinti sistemą , rodomas iškylantysis
slaptažodžio raginimas.
✎✎ Neišjunkite maitinimo paleidimo metu.
❐❐Kaip naudoti pagrindinį ekraną
Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką HOME.
Su „Smart TV“ funkcijomis viename ekrane kiekvienas gali greitai prieiti prie
įvairaus turinio ir programų patogiai, naudodamas lengvai suprantamą meniu,
išdėstytą pagal temas, pvz., „Live TV“, Kortelė, Mano programos ir pan.
Prisijunkite
„Premium“
Oras
Daugiau...
Naujienos
11-1 MBC HD
Kortelės redagavimas
SMART SHARE
Kino teatras
Daugiau...
Sportas
20:30, liepos 4 d.
Nuotraukos Žemėlapis
Tronas
Žaislų istorija
Monstras
Vaiduoklis
Abata
Aukštyn
Dėkui
Mano berniukas
Virusų
vaizdo
įrašai
Žaidimas
Mano programos
Įvesčių sąrašas
Nuostatos
Paieška
Internetas
„LG Smart“...
Programa... Medijos nuoroda „Smart Share“ Spartus meniu
Naudotojo vadovas
Mano kortelė
Pasirinkite kortelę, kurią
norite naudoti.
Mano programos
❐❐Kai naudoti ir redaguoti Mano kortelę
HOME ➾ MANO KORTELĖ
Kad galėtumėte lengvai patikrinti ir naudotis įvairiu turiniu ir funkcijomis,
pagrindinės funkcijos yra sugrupuotos į kategorijas ir rodomos skirtukuose.
Pasirinkę atitinkamą skirtuką pateksite į tos kategorijos puslapį.
Pagrindinio ekrano viršuje pasirinkite Redaguoti ir perjunkite skirtukų padėtis
arba sukurkite savo skirtuką. (Negalite redaguoti Tiesiogiai ir Premium skirtukų.)
❐❐Kaip naudoti Mano programas
HOME ➾ Mano programos
Pagrindinio ekrano apačioje pasirinkite Mano programos arba paspauskite
nuotolinio valdymo pulto mygtuką MY APPS.
Norėdami peržiūrėti iš anksto įdiegtas arba atsisiųstas programas, pasirinkite
Mano programos.
Mano programos
Įvesčių sąrašas
Nuostatos
Paieška
Internetas
„LG Smart“...
Programa...
Pasirinkite programą, kurią norite paleisti.
Medijos nuoroda
„Smart Share“ Spartus meniu Naudotojo vadovas
❐❐Norėdami redaguoti elementus, pasirinkite Mano
programos:
HOME ➾ Mano programos ➙ Redaguoti
Ekrano viršuje, Mano programos puslapyje pasirinkite Redaguoti ir perkelkite arba
ištrinkite programas. Įsidėmėkite, kad sistemos programas galite perkelti, tačiau
negalite jų ištrinti.
✎✎ Pakeičia elementų tvarką arba ištrina elementus, nuvelkant jų piktogramas, jei jūsų
prietaise naudojama funkcija Nuotolinio valdymo pultas MAGIC.
MANO PROGRAMOS
Šiukšlinė
❐❐Kaip tvarkyti „LG Smart TV“ nustatymą
HOME ➾ Nuostatos ➙ PARINKTYS ➙ Nustatymas Smart TV
Nustato įvairius „Premium“ nustatymus ir tvarko ID.
Smart TV šalis
Pakeičia „Smart TV“ šalies nuostatą.
Priima „Premium“ paslaugas ir LG Smart World ir
pasirinktos šalies.
Premium versija
Rodoma „Premium“ tarnybos versija.
ID sąrašas
Patikrina ir ištrina ID, kurie yra priregistruoti televizoriuje.
Atstatyti
Iš televizoriaus ištrinama visa registruota ID informacija.
Teisinės pastabos
Rodomos „Smart TV“ teisinės pastabos.
Kad būtų galima naudoti išmaniąsias funkcijas, yra būtinas belaidis arba laidinis
interneto ryšys.
Prisijungę prie interneto galite naudoti Premium turinį, LG Smart World, DLNA ir
kt. funkcijas.
❐❐Tinklo ryšys vienu spustelėjimu
Paprasta prisijungti prie laidinio ar belaidžio ryšio tinklo.
HOME ➾ Nuostatos ➙ TINKLAS ➙ Tinklo ryšys galima nustatyti automatiškai
prisijungti prie prieinamo tinklo. Vykdykite instrukcijas ekrane.
❐❐Prisijungimas prie tinklo per funkciją „Išsamūs nustatymai“
HOME ➾ Nuostatos ➙ TINKLAS ➙ Tinklo ryšys
Naudojant specialiomis aplinkybėmis, tokiomis kaip biuruose (tais atvejais, kai
naudojamas statiškas IP adresas).
1 Pasirinkite tinklo ryšį laidinis arba belaidis.
2 Jungdamiesi „Wi-Fi“ ryšiu naudokite vieną iš nurodytų tinklo ryšio būdų.
Prieigos taškų
sąrašas
Prie tinklo prisijungiama pasirinkus iš prieigos taškų sąrašo.
SSID įvedimas
Prisijungiama prie įvesto belaidžio prieigos taško.
WPS-PBC
Paprastai prisijungiama paspaudus belaidžio prieigos taško,
palaikančio PBC, mygtuką.
WPS-PIN
Specialusis
Paprastai prisijungiama įvedus belaidžio prieigos taško, prie
kurio norite prisijungti, PIN kodą.
Prie tinklo prisijungiama per kompiuterį ar mobilųjį telefoną su
įjungtu belaidžiu ryšiu.
❐❐„Wi-Fi Screen“ ekrano funkcijų naudojimas
HOME ➾ Nuostatos ➙ TINKLAS ➙ Wi-Fi Screen Share
Leidžia naudoti tokias belaidžio ryšio funkcijas, kaip „Wi-Fi direct“ ir „WiDi“.
Prijungtų įrenginių ekraną galite bendrinti per Wi-Fi Screen Share, pasirinkę
Smart Share.
1 Nustatykite Wi-Fi Screen Share funkciją kaip Įjungta. (Jei funkcijos
nenaudojate, pakeiskite nustatymą į Išjungta.)
2 Įjunkite tiesioginio „Wi-Fi“ ryšio nustatymus įrenginyje, kurį norite prijungti.
3 Rodomas įrenginių, kurie gali būti prijungti prie televizoriaus, sąrašas.
4 Pasirinkite įrenginį, kurį norite prijungti.
5 Kai atsiranda ryšio užklausos pranešimas, pasirinkite Taip.
6 Jei įrenginys, kurį norite prijungti, priima užklausą, Wi-Fi Screen Share yra
prijungta.
❐❐Tinklo nustatymas - įspėjimas
✎✎ Naudokite standartinį LAN laidą (5 kat. ar aukštesnės, su RJ45 jungtimi, 10
Base-T arba 100 Base TX LAN prievadu).
✎✎ Modemo nustatymų atstatymas gali nulemti tinklo ryšio problemas. Norėdami
išspręsti problemą, išjunkite maitinimą, atjunkite ir vėl prijunkite, po to vėl
įjunkite įrenginį.
✎✎ „LG Electronics“ neatsako už jokius tinklo ryšio keblumus, triktis, gedimus ar
klaidas, sukeltas tinklo ryšio.
✎✎ Priklausomai nuo interneto paslaugų teikėjo, tinklo ryšys gali tinkamai
neveikti.
✎✎ DSL ryšiui reikalingas DSL modemas; kabeliniam ryšiui reikalingas kabelinis
modemas. Priklausomai nuo jūsų sutarties su interneto paslaugų tiekėju
(ISP) gali būti prieinamas tik ribotas tinklo jungčių skaičius, o televizoriaus
tinklo nustatymas gali būti nepasiekiamas. (Jei linijai leidžiamas tik vienas
prietaisas, o kompiuteris jau yra prijungtas, kitų prietaisų naudoti nebus
galima).
✎✎ Belaidžio ryšio tinkluose gali pasitaikyti trikdžių iš kitų prietaisų, veikiančių
2,4 GHz dažniu (belaidžių telefonų, „Bluetooth“ įrenginių ar mikrobangų
krosnelių). Taip pat gali būti trikdžių iš prietaisų, veikiančių 5 GHz dažniu, tokių
kaip kiti „Wi-Fi“ įrenginiai.
✎✎ Dėl aplinkinės belaidžio ryšio aplinkos belaidžio ryšio tinklo tarnyba gali veikti
lėtai.
✎✎ Jei neišjungiate viso vietinio namų tinklo, gali išlikti tinklo eismas kai kuriuose
įrenginiuose.
✎✎ Prieigos taško ryšiui reikalingas prieigos taškas, palaikantis belaidį ryšį,
įrenginyje turi būti įjungta belaidžio ryšio funkcija. Dėl belaidžio ryšio
prieinamumo jūsų prieigos taške kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
✎✎ Patikrinkite SSID ir prieigos taško saugos nustatymus prieigos taško ryšiui. SSID
ir prieigos taško saugos nustatymų ieškokite atitinkamuose dokumentuose.
✎✎ Dėl neteisingų nustatymų tinklo prietaisuose (belaidžio / laidinio ryšio dalintuvo,
maršrutizatoriaus) televizorius gali veikti lėtai arba tinkamai neveikti. Teisingai
sumontuokite ir įdiekite prietaisus pagal atitinkamus jų vadovus ir nustatykite
tinklą.
✎✎ Priklausomai nuo prijungto prietaiso (pvz., nešiojamojo kompiuterio) specialusis
tinklo ryšys gali neveikti.
✎✎ Priklausomai nuo prieigos taško gamintojo prisijungimo būdas gali skirtis.
❐❐Norint naudoti SMART SHARE
HOME ➾ Smart Share
Leidžia peržiūrėti muzikos, vaizdo įrašus ir nuotraukas televizoriuje prijungiant prie
USB įrenginio ar namų tinklo (DLNA, Medijos nuoroda).
SMART SHARE
Turinio tipas
Daugiau...
Neseniai žiūrėti
Daugiau...
Naujai pridėti
Daugiau...
s
Daugiau...
Susietas įtaisa
VISI
VAIZDO ĮRAŠAI
MUZIKA
NUOTRAUKOS
I
ĮRAŠYTI TV RAŠA
Nuostatos
Jungimo vedlys
Parenka USB HDD išsaugotą
įrašą, kad galėtumėte jį
peržiūrėti arba ištrinti.
❐❐Norėdami valdyti filmų peržiūros funkcijas
Valdo peržiūros funkciją ir nustato parinktis peržiūrint filmus.
Pasirenka norimą vietą ir groja
Option
Groja
Sustabdo peržiūrą ir grįžta į sąrašą.
List
Nustato parinktis.
Pakeičia į 3D režimą.
❐❐Norėdami valdyti nuotraukų peržiūros funkcijas
Valdo peržiūros ir nustatymo funkcijas peržiūrint nuotraukas viso ekrano režimu.
✎✎ Naudojant 3D nuotraukas, Skaidrių dem. efektas neveikia net jei įjungta
Skaidrių dem. funkcija.
Skaidrių demonstracija
BGM
Rodo nuotraukas kaip
skaidrių demonstraciją.
Groja foninę muziką.
Pasuka arba padidina nuotrauką.
Parinktis
Sąrašas
Sustabdo peržiūrą ir grįžta į
sąrašą.
Nustato parinktis.
Pakeičia į 3D režimą.
❐❐Norėdami valdyti muzikos grojimą
Valdo grojimo ir nustatymo funkcijas grojanti muzikos failus.
Pasirenka norimą vietą ir groja
Parinktis
Groja
Sąrašas
Nustato parinktis
Sustabdo peržiūrą ir grįžta į
sąrašą
❐❐Norėdami nustatyti su Smart Share susijusias funkcijas
HOME ➾ Smart Share ➙ Nuostatos
Pakeičia nustatymus, susijusius su Smart Share turinio peržiūra.
❌❌Papildomi nustatymai
Televizoriaus
pavadinimas
Pakeičia pavadinimą, kuris rodomas ieškant televizoriaus iš
kitų įrenginių.
Wi-Fi Screen
Share
Leidžia naudoti tokias belaidžio ryšio funkcijas, kaip Wi-Fi
direct ir WiDi.
Tinklo būklė
Patikrina tinklo ryšį.
Leidžia arba neleidžia prisijungti prie televizoriaus iš kitų
Dalytis Mano TV įrenginių.
Įjungia ir išjungia DMR (Digital Media Renderer) ryšį.
Automatinis
Leidžia arba neleidžia paleisti turinio, perkelto iš kitų įrenginių.
paleidimasgavus
DivX VOD
Registruoja arba paleidžia DivX.
Patikrina DivX registravimo kodą, kad būtų galima peržiūrėti
DivX apsaugotus vaizdo įrašus. Prisijunkite svetainėje http://
vod.divx.com.
Naudoja registravimo kodą nuomoti arba įsigyti filmus
svetainėje www.divx.com/vod.
✎✎ Nuomojamų ar įsigytų DivX failų negalima peržiūrėti,
jei naudojamas kito įrenginio DivX registracijos kodas.
Naudokite tik DivX registravimo kodą, suteiktą šiam
įrenginiui.
✎✎ Konvertuoti failai, neatitinkantys DivX kodeko standarto,
gali nebūtų atkuriami arba gali būti atkuriami su neįprastu
vaizdu ar garsu.
❌❌Istorija
Norėdami ištrinti turinio istoriją, nuspauskite žemiau esantį mygtuką. Naudokite
turinį meniu Turinio tipas ir Susietas įtaisas.
❌❌Privatumas
Pažymėkite įrenginį, kurio nenorite atidaryti, meniu Naujai pridėti ir Neseniai
žiūrėti.
❐❐Smart Share palaikantys failai
Maksimali duomenų perdavimo sparta:
20 Mbps (megabitų per sekundę)
Palaikomi išoriniai subtitrų failų formatai: *.smi, *.srt, *.sub („MicroDVD“, „SubViewer“ 1.0/2.0),
*.ass, *.ssa, *.txt („TMPlayer“), *.psb („PowerDivX“)
Palaikomi vidiniai subtitrų failų formatai: XSUB (palaiko vidinius subtitrus, sugeneruotus iš DivX6)
❐❐Vaizdo palaikymo kodekai
Maksimalus: 1920 x 1080 @30p
Plėtinys
.asf
.wmv
.divx
.avi
.mp4
.m4v
.mov
Vaizdo
Garso
Vaizdo
Garso
Vaizdo
Garso
Kodekas
VC-1išplėstinis profilis, VC-1 paprastas ir pagrindinisprofilis
WMA standartinis, WMA 9 profesionalus
DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XViD, H.264/AVC,
vaizdo Jpeg
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3),
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, LPCM, ADPCM, DTS
H.264/AVC, MPEG-4 2 dalis
AAC
Plėtinys
.mkv
.ts
.trp
.tp
.vob
.mpg
.mpeg
Vaizdo
Garso
Vaizdo
Kodekas
Vaizdo
Garso
H.264/AVC
HE-AAC, Dolby Digital
H.264/AVC, MPEG-2, VC-1
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC
MPEG-1, MPEG-2
Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM
Garso
MPEG-1 Layer I, II
Garso
Vaizdo
MPEG-1
❌❌Galimi muzikos failai
Failo
tipas
mp3
Elementas
Bitų sparta
Mėginio
dažnis
Palaiko
Informacija
32 Kbps - 320 Kbps
16 kHz - 48 kHz
MPEG1, MPEG2, Layer2, Layer3
❌❌Galimi nuotraukų failai
Failo tipas
2D(jpeg, jpg,
jpe)
3D(jps)
3D (mpo)
Elementas
Profilis
SOF0: bazinis
Galimas
SOF1: išplėstinis sekos
failo tipas
SOF2: progresinis
Min.: 64 x 64
Nuotraukų Maks.:
dydis
Įprasto tipo: 15360 (pl.) x 8640 (a.)
Progresinio tipo: 1920 (pl.) x 1440 (a.)
Galimas
mpo
failo tipas
4:3 dydžio:
Nuotraukų 3648 x 2736, 2592 x 1944, 2048 x 1536
dydis
3:2 dydžio: 3648 x 2432
❐❐Vaizdo įrašų peržiūra - įspėjimas
✎✎ Kai kurie subtitrai, sukurti vartotojų, gali tinkamai neveikti.
✎✎ Vaizdo ir subtitrų failai turi būti tame pačiame aplanke. Kad subtitrai veiktų
tinkamai, vaizdo ir subtitrų failai turi turėti tokį patį pavadinimą.
✎✎ Mes nepalaikome srauto su GMC (pasauliniu judesio kompensavimu) arba Qpel
(Quarterpel judesio vertinimu).
✎✎ Palaikomas tik H.264 / AVC profilis, 4.1 ir žemesnio lygio.
✎✎ Failo dydžio apribojimas priklauso nuo kodavimo aplinkos.
✎✎ Kitų kodavimo įrenginių sukurti vaizdo failai gali būti neatkuriami.
✎✎ Kiti vaizdo failų formatai, kurie čia nėra nurodyti, gali būti neatkuriami.
✎✎ Vaizdo failų, esančių USB įrenginyje ir nepalaikančių didelės spartos,
atkūrimas gali tinkamai neveikti.
✎✎ Televizorius palaiko DTS garso kodeką, atkuriant USB vaizdo failus.
DLNA reiškia „Digital Living Network Alliance“, ši funkcija leidžia mėgautis vaizdo,
muzikos ir nuotraukų failais, įrašytais kompiuteryje ar serveryje, jūsų televizoriuje
per namų tinklą.
❐❐Norėdami prijungti išmanųjį telefoną su DLNA
Išmanusis telefonas ir televizorius turi būti tame pačiame tinkle.
1
2
3
4
5
Įsitikinkite, kad telefone įjungtas „Wi-Fi“ tinklas.
Įdiekite ir paleiskite programą, norėdami bendrinti turinį išmaniajame telefone.
Paleiskite funkciją Bendrinti mano mobiliojo telefono turinį.
Pasirinkite norimą peržiūrėti turinį (vaizdo ar garso įrašą, nuotraukas).
Pasirinkite vaizdo ar muzikos įrašą arba nuotraukas, kurias norite matyti per
televizorių.
6 Pasirinkite Įtraukti į grojaraštį.
7 Pasirinkite televizoriaus modelio pavadinimą prietaise, kurio turinį norite atkurti.
(Televizoriaus modelio pavadinimas yra ant etiketės ant prietaiso.)
8 Paspaudus Groti ▶ pasirinktas failas rodomas per televizorių.
❐❐Kaip prijungti DLNA DMR (skaitmeninės terpės pertekimą)
Jei kompiuterio operacinė sistema yra „Windows 7“ arba prietaisas su DLNA (pvz.,
mobilusis telefonas) yra prijungtas per tinklą, galite groti muzikos ar vaizdo failus ar
peržiūrėti nuotraukas televizoriuje neįdiegdami atskiros programos.
1 Sukonfigūruokite televizorių ir kompiuterį tame pačiame tinkle. Sukonfigūruokite
kompiuterį su „Windows 7“ tinkle.
2 Dešiniuoju mygtuku spustelėkite norimą atkurti muzikos, vaizdo įrašą ar
nuotraukos failą, pasirinkite funkciją Nuotolinis atkūrimas iš „Windows 7“.
Norėdami peržiūrėti turinį iš prietaiso, pvz., mobiliojo telefono, žr. prietaiso
vartotojo vadovą.
3 Televizoriaus iššokančiame lange pasirinkite Taip. Turinys bus atkuriamas tik
viename prietaise, net jei bus prijungtas daugiau nei vienas televizorius ar
prietaisas. Atkūrimo greitis priklauso nuo tinklo spartos.
❐❐Kaip prijungti DLNA DMP (skaitmeninės terpės grotuvą)
Su kompiuteriu, kuriame įdiegta „Nero MediaHome 4 Essentials“, muzikos, vaizdo
ir nuotraukų failus galima peržiūrėti televizoriuje juos susiejant per namų tinklą.
1 Sukonfigūruokite televizorių ir kompiuterį tame pačiame tinkle. Televizorius ir
kiekvienas prietaisas turi būti prijungti per vieną prieigos tašką, kad galėtų veikti
DLNA ir Medijos nuoroda.
2 Įdiekite „Nero MediaHome 4“ kompiuteryje iš svetainės (http://www.lg.com).
Prieš įdiegdami uždarykite visas veikiančias programas, įskaitant ugniasienę ir
antivirusines programas.
3 Nurodykite failus / aplankus, kuriuos norite bendrinti per kompiuteryje įdiegtą
„Nero MediaHome 4 Essentials“.
1. Kompiuteryje paleiskite įdiegtą „Nero MediaHome 4 Essentials“.
2. Pasirinkite norimą bendrinti aplanko elementą.
3. Sukonfigūruokite bendrinamą aplanką ir spustelėkite Paleisti serverį.
Pasileidžia serveris.
✎✎ Jei televizoriuje bendrinamas aplankas nerodomas, pasirinkite skirtuką Vietinis
aplankas ir ieškokite dar kartą.
✎✎ Daugiau informacijos apie programinę įrangą ieškokite svetainėje http://www.
nero.com.
❌❌Reikalavimai kompiuteriui, norint įdiegti „Nero MediaHome 4
Essentials“
• „WindowsⓇ XP“ (2 ar naujesnis palaikymo paketas), „Windows VistaⓇ“,
„WindowsⓇ XP Media Centre Edition 2005“ (2 ar naujesnis palaikymo
paketas), „Windows ServerⓇ 2003“ (1 ar naujesnis palaikymo paketas)
• „WindowsⓇ 7 Home“ „Premium“, „Professional“, „Enterprise“ arba „Ultimate“
(32 ir 64 bitų versija)
• „Windows VistaⓇ “ 64 bitų versija (programa veikia 32 bitų režimu)
• „WindowsⓇ 7“ 64 bitų versija (programa veikia 32 bitų režimu)
• Vietos standžiajame diske: daugiau nei 200 MB
• Procesorius: 1,2 GHz „IntelⓇ PentiumⓇ III“ arba „AMD Sempron™ 2200+“
procesorius
• Atmintis: daugiau nei 256 MB RAM
• Grafikos plokštė: daugiau nei 32 MB, turi palaikyti mažiausiai 800 x 600 pikselių
raišką ir mažiausiai 16 bitų spalvų nustatymus
• „WindowsⓇ Internet ExplorerⓇ“ 6.0 ar naujesnė versija
• „DirectXⓇ 9.0c“ 30 (2006 m. rugpjūtis) ar naujesnė versija
• Tinklo aplinka: 100 MB „Ethernet“, belaidis LAN WLAN (IEEE 802.11g) ar
naujesnė versija
❌❌DLNA trikties atveju
✎✎ Jei DLNA funkcija tinkamai neveikia, patikrinkite savo tinklo nustatymus.
✎✎ Jei norite per DLNA peržiūrėti 1080p nuotraukas, jums reikės 5 GHz
prieigos taško, naudojant 2,4 GHz prieigos tašką vaizdai gali striginėti arba
gali pasitaikyti kitokių trikčių.
✎✎ DLNA gali tinkamai neveikti belaidžiame tinkle. Rekomenduojama jį
prijungti prie laidinio tinklo.
✎✎ Peržiūrint vaizdo įrašus DLNA režimu daugialypio garso ir vidinių subtitrų
funkcijos nepalaikomos.
✎✎ Jei prie vieno serverio DLNA režimu prijungtas daugiau nei vienas televizorius,
turinys priklausomai nuo serverio veikimo gali būti nerodomas.
✎✎ Priklausomai nuo DLNA įrenginio subtitrai gali būti nepalaikomi.
✎✎ DLNA funkcija gali tinkamai neveikti, priklausomai nuo tinklo aplinkos.
✎✎ DLNA funkcijos negalima naudoti su kai kuriais prieigos taškais, kurie nepalaiko
daugialypių transliacijų. Daugiau informacijos žr. prieigos taško vadove arba
pasitarkite su gamintoju.
✎✎ Palaikomi failų tipai gali skirtis priklausomai nuo DLNZ serverio aplinkos, net jei
televizorius to tipo failus palaiko.
✎✎ Dėl per daug poaplankių ir failų viename aplanke galimos triktys.
✎✎ Informacija apie failą iš DLNA serverio gali būti tinkamai nerodoma.
✎✎ Vaizdo subtitrų peržiūrai DLNA serveryje rekomenduojame naudoti „Nero
MediaHome 4 Essentials“.
✎✎ Jei subtitrų failas pridėtas vėliau, išjunkite bendrinamą aplanką ir atstatykite
nustatymus.
✎ ✎ DRM failo, esančio „Nero MediaHome“ serveryje, paleisti neįmanoma.
❐❐Kaip prisijungti prie Medijos nuorodos
Įdiekite „Plex“ programą staliniame arba nešiojamajame kompiuteryje,
prijungtame prie to paties tinklo kaip ir „Smart TV“, norėdami prieiti prie
įvairios terpės, įskaitant nuotraukas, vaizdo įrašus ir muziką, laikomos
kompiuteryje.
1 Staliniame ar nešiojamajame kompiuteryje įdiekite „Plex Media Server“.
Pereikite į svetainę (http://www.lg.com) ir atsisiųskite reikalingą „Plex“
programą savo staliniam ar nešiojamajam kompiuteriui.
2 Įdiegę programą, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite ant „Plex“
piktogramos kompiuterio apatinėje juostoje. Atidaromas failų skyrius
Medijos tvarkyklėje.
3 Pasirinkite Medijos nuoroda televizoriaus ekrane Pagrindinis.
4 Atsidaro prijungto stalinio ar nešiojamojo kompiuterio dalis Medijos
nuoroda. Pasirinkite skyrių.
❐❐Norint naudoti medijos jungtį
HOME ➾ Medijos nuoroda
MEDIJOS NUORODA
Informacija gali būti pateikiama anglų kalba.
Aplankai rodomi taip, kaip yra
nustatyti „PLEX Media Manager“
tvarkyklėje.
Rūšiuoti pagal
serverį
Įrengini pasirinkimas
PLEX kanalai
Atgal
Išeiti
❐❐Sistemos reikalavimai, reikalingi „PLEX“ įdiegti
• Minimalūs reikalavimai
Kompiuteris su mažiausiai 1,6 GHz „Intel Core Duo“ procesoriumi ir
„Windows XP SP3“, mažiausiai 512 MB RAM atminties
• Rekomendacijos perkoduojamam HD turiniui (720p ir 1080p)
Kompiuteris su mažiausiai 2,4 GHz „Intel Core Duo“ procesoriumi ir „Windows
XP SP3“, mažiausiai 2 GB RAM atminties
Palaiko „Windows XP“, „Vista“ ir „Windows 7“
• Tinklo reikalavimai
ADSL / kabelinis / „Wi-Fi“ interneto ryšys medijos metaduomenų įvedimui
ir išvedimui
Laidinis tinklas: „Ethernet“ tinklas su 100 Base-T arba 1000 Base-T
Belaidžio ryšio tinklas: rekomenduojamas neperpildytas 802.11n,
palaikomas laikmenų atkūrimas belaidžio ryšio mobiliuose įrenginiuose
❐❐Medijos nuorodos naudojimas - įspėjimas
✎✎ „PLEX“ laikmenų serverio versija, įdiegta „Mac“ arba „Windows“
kompiuteryje palaiko 0.9.1.14 ar naujesnes versijas.
✎✎ Šioms kalboms vartotojo sąsajos kalba yra anglų kalba ir pristatyti
duomenys nėra rodomi;
tajų, arabų, persų, hebrajų, kurdų
✎✎ Peržiūrint tokio tipo medijos vaizdo priedą, kurio jūsų televizorius
nepalaiko, dėl papildomai reikalingo apdorojimo laiko pradinė buferizacija
gali užtrukti.
Konvertavimo kompiuteryje greitis gali skirtis priklausomai nuo kompiuterio
veikimo spartos ir tinklo spartos.
✎✎ Kompiuteryje palaikomi failų tipai (filmai, TV programos, muzika) yra tie
patys kaip ir DLNA.
✎✎ Peržiūrint muzikos įrašus nėra įrašų perkėlimo palaikymo. (Taip pat kaip ir
DLNA.)
✎✎ Peržiūrint įrašą galimas nedidelis uždelsimas, jei „Wi-Fi“ ryšių
transliuojami ir peržiūrimi didelės raiškos vaizdo įrašai.
✎✎ Televizorius gali neatpažinti kompiuterio, jei prieigos taško nustatymai nėra
teisingi.
(Pvz., jei nustatote daugialypio persiuntimo funkciją prieigos taško
įrenginyje, televizorius gali neatpažinti kompiuterio „Wi-Fi“ ryšiu)
✎✎ Kai kuriuose prieduose atkūrimo funkcija gali būti apribota iki kai kurių tipų
laikmenų.
✎✎ Priedas gali būti keičiamas ir nustoti veikti be išankstinio įspėjimo,
priklausomai nuo paslaugų teikimo politikos.
❐❐Kaip prijungti USB įrenginį
Prijunkite USB atmintinę (išorinį HDD, USB atmintinę) prie televizoriaus USB
prievado ir mėgaukitės USB įrenginyje įrašytų failu turiniu per savo televizorių.
Norėdami išimti USB atmintinės prietaisą, pasirinkite Spartus meniu ➙ USB
įrenginys, neištraukite įrenginio fiziškai, iki kol negausite pranešimo, kad
USB buvo atjungtas. Atjungiant per jėgą galima pažeisti televizorių arba USB
atmintinės įrenginį.
✎✎ Kai USB įrenginys pasirenkamas atjungti, jo daugiau nuskaityti nebegalima.
Ištraukite USB atmintinės įrenginį iš lizdo ir vėl prijunkite.
❐❐USB atmintinės įrenginio naudojimas - įspėjimas
✎✎ Jei USB atminties įrenginyje integruota automatinio atpažinimo programa
arba jis naudoja savo tvarkyklę, jis gali neveikti.
✎✎ Kai kurie USB atminties įrenginiai gali neveikti arba veikti neteisingai.
✎✎ Naudokite tik USB atminties įrenginius, suformatuotus su „Windows
FAT32“ arba NTFS failų sistema.
✎✎ Išoriniams per USB jungiamiems standiesiems diskams rekomenduojama
naudoti prietaisus, kurių nominalinė galia būtų mažesnė nei 5 V, o nominalinė
srovė - mažesnė nei 500 mA.
✎✎ Rekomenduojama naudoti USB šakotuvą arba kietojo disko įrenginį su
maitinimo šaltiniu. (Jei tiekiamo maitinimo nepakanka, USB atmintinė gali būti
nerandama.)
✎✎ Rekomenduojama naudoti 32 GB ar mažesnius USB atminties įrenginius ir 2
TB ar mažesnius per USB jungiamus standžiuosius diskus.
✎✎ Jei per USB jungiamas standusis diskas su energijos taupymo funkcija
tinkamai neveikia, išjunkite ir vėl įjunkite maitinimą. Daugiau informacijos
ieškokite per USB jungiamo standžiojo disko vartotojo vadove.
✎✎ Duomenys USB atminties įrenginyje gali būti pažeisti, todėl svarbu
pasidaryti svarbių failų atsargines kopijas kituose įrenginiuose. Duomenų
priežiūra privalo pasirūpinti pats vartotojas, gamintojas už prarastus
duomenis neatsako.
❐❐Kaip❐naudotis❐„Premium“
HOME❐➾❐Premium
Ši paslauga leidžia bet kada prieiti prie įvairaus turinio, pavyzdžiui, vaizdo įrašų,
naujienų ir UCC turinio, kai tik esate prisijungę prie tinklo.
Į „Premium“ turinį įeina ir skirtingoms šalims pritaikytos paslaugos, atsižvelgiant į
kultūrines ypatybes, ir pasaulinis turinys.
PREMIUM
Paieška
Transliacijos vaizdas
Prisijunkite
„Premium“ turinys
Pasirenka turinį, kurį
norite naudoti.
Virusų vaizdo
įrašai
Kino teatras
Oras
Nuotraukos
Socialinis
tinklas
Naujienos
Sportas
Vaizdo
Žemėlapis
Žaidimas
Pridėkite į Mano
programas
Pridėkite į Mano
programas
❐❐Kaip naudotis mokamu turiniu
Už kai kurį „Premium“ turinį reikia mokėti mokestį. Mokesčiai sumokami per „LG
Electronics“ mokėjimų sistemą arba per atitinkamo turinio tiekėjo mokėjimų sistemą.
Prieš naudodami LG apmokėjimo sistemą turėsite užregistruoti narystę ir apmokėjimo
informaciją televizoriuje arba interneto svetainėje (www.lgappstv.com), kad
galėtumėte įsigyti mokamą turinį.
Narystę galite užregistruoti televizoriaus arba interneto svetainės prisijungimo
puslapyje. Vėliau prie televizoriaus ir interneto svetainės galėsite prisijungti vienu ID.
1 Spustelėkite mygtuką Prisijungti ekrano viršutiniame dešiniajame pagrindinio
ekrano kampe.
2 Pereinama į norimą „Premium“ tarnybą. (Norint pasinaudoti kai kuriomis
papildomomis sąlygomis, užsiregistravus papildomoms paslaugoms, reikia atskirai
prisijungti.)
3 Peržiūrėję kainų ir paslaugų informaciją turiniui spustelėkite mygtuką Pirkti.
(Naudojimosi laikotarpis ir kartų skaičius gali būti ribojamas priklausomai nuo
turinio.)
4 Baigę pirkimo procesą peržiūrėkite įsigytą turinė spausdami mygtuką Pirkti.
5 Pasirinkite savo ID Namų ekrano viršutiniajame meniu ir peržiūrėkite pirkimų istoriją
iš Mano puslapis ➙ Mokėjimo užklausa. Ją taip pat galite peržiūrėti per „My Page
➙ Purchase History“ (Mano puslapis - pirkimų istorija) svetainėje (www.lgappstv.
com).
❐❐Kaip atstatyti „Premium“ paslaugas
HOME ➾ Nuostatos ➙ PALAIKYMAS ➙ Premium funkcijos inicijavimas
Atstatomas „Premium“ funkcijų sąrašas, „Premium“ informacija, šalies nustatymas
ir vartotojo prisijungimo informacija. Atstatymas išspręs klaidas, kurių galėjo įvykti
atnaujinant „Premium“ turinį.
✎✎ Turinys, teikiamas paslaugų tiekėjų, gali būti keičiamas arba trinamas be
išankstinio įspėjimo, siekiant pagerinti jų paslaugų kokybę. Dėl klausimų, trikčių
diagnostikos ir naujausios informacijos apie turinį skaitykite atitinkamo turinio
tiekėjo svetainę. „LG Electronics“ neprisiima jokios teisinės atsakomybės už
turinio paslaugas ir susijusią informaciją, net jei paslaugos tiekėjas nutraukia
paslaugų tiekimą.
✎✎ Jūsų „Premium“ tarnybos kokybė gali priklausyti jūsų interneto ryšio spartos.
Dėl klausimų, susijusių su interneto sparta ar kitomis priežiūros problemomis,
pasitarkite su savo interneto paslaugų teikėju.
✎✎ Dėl geriausios paslaugų kokybės rekomenduojame jums naudotis interneto
paslaugų teikėjo, kuris užtikrintų bent 4,0 Mbps (1,5 Mbps ar spartesnį)
interneto ryšį. Jei patiriate problemų su savo interneto sparta, kreipkitės į savo
interneto paslaugų teikėją.
✎✎ Kai kurie turinio teikėjai pateikia turinį, kuris nėra tinkamas peržiūrėti
nepilnamečiams. Apie tai turėtų nuspręsti tėvai.
❐❐Kaip naudoti „LG Smart World“
HOME ➾ LG Smart World
„LG Smart World“ yra TV tarnyba, kurią galima naudoti per „Smart TV“
tarnybą. Galite atsisiųsti ir mėgautis įvairiomis mokamomis ir nemokamomis
programomis, įskaitant mokomąsias, pramogines, gyvenimo būdo ir naujienų
programas.
Mano programos
Viskas
Žaidimas
Populiaru
Pramogos
Populiariausi mokami
Gyvenimas
Populiariausi nemokami
NAUJA
Švietimas
Bendra
Naujienos
Prisijunkite.
Prisijungus parodomas ID.
Kai pasirenkate ID, galite pasirinkti
Mano puslapis ir Atsijungti.
Pasirinkite norimą įdiegti programą.
❐❐Kaip prisiregistruoti naudoti „LG Smart World“
HOME ➾ Prisijungti
Norint atsisiųsti ir paleisti programas reikia prisijungti.
1 Pasirinkite Prisijungti ir sutikite su teisiniu pareiškimu.
2 Įveskite ID ir slaptažodį.
3 Langelyje „Patvirtinti slaptažodį“ įveskite slaptažodį dar kartą.
4 Pasirinkite Gerai ir užbaikite prisijungimo procesą.
✎✎ Narystę užregistruoti galite televizoriuje arba interneto svetainėje (www.
lgappstv.com).
✎✎ Užregistravę narystę prie televizoriaus ir mūsų interneto svetainės galėsite
prisijungti tuo pačiu ID.
✎✎ Su vienu ID galite prisijungti iš iki penkių televizorių.
❐❐Norėdami įdiegti programą savo televizoriuje
HOME ➾ LG Smart World
1 Spustelėkite pagrindinio ekrano viršuje esantį mygtuką Prisijungti ir
prisijunkite.
2 Pasirinkite skirtuką LG Smart World.
3 Iš sąrašo pasirinkite pageidaujamą programą.
4 Patikrinkite programos informaciją, tada pasirinkite mygtuką Įdiegti arba Pirkti.
5 Patikrinkite, ar turite programai būtinas funkcijas ar televizoriaus priedus, tada
pasirinkite mygtuką Gerai.
6 Jei programos yra mokamos, būtina patvirtinti apmokėjimo ir įsigijimo
duomenis.
7 Pasibaigus įdiegimui, pasirinkite Paleisti, kad iškart paleistumėte programą.
Jei programos šiuo metu paleisti nenorite, pasirinkite Uždaryti. Jei programą
norite paleisti vėliau, pasirinkite Mano programos ir pažymėkite televizoriuje
įdiegtų programų sąrašą.
✎✎ Programas galima pirkti per kompiuterį arba televizorių, bet jas įdiegti ir
paleisti turėsite per televizorių.
✎✎ Jei jūsų televizoriuje nepakanka laisvos atminties vietos, galite atsisiųsti
programas į USB atminties įrenginį, prijungtą prie televizoriaus lizdo USB
programoms. USB įrenginyje įrašytas programas galima paleisti, perkelti ar
ištrinti iš ekrano Mano programos.
✎✎ USB atminties įrenginio su programomis kitiems duomenis naudoti
negalima. (Tik USB programoms)
❐❐Kaip tvarkyti savo informaciją
HOME ➾ LG Smart World
1
2
3
4
Prisijunkite.
Pasirinkite tuo metu prijungtą ID ekrano viršuje.
Pasirinkite Mano puslapis.
Peržiūrėkite „Nario informaciją“, „Mano įsigytų programų sąrašą“ ir
„Įdiegtų televizoriuje programų sąrašą“.
Mano informacija
Rodoma pagrindinė tuo metu prisijungusio ID
informacija. Norėdami pakeisti savo nario informaciją,
kompiuteryje pereikite į www.lgappstv.com.
Mokėjimo užklausa Rodoma prisijungusio ID mokėjimų istorija.
Rodomas „Mano įsigytų programų sąrašas“
Įsigytos programos prisijungusiam ID.
Galite ištrinti ir vėl įdiegti įsigytas programas.
HOME ➾ Internetas
Įveskite URL rankiniu būdu arba pereikite į svetaines, pridėtas kaip
„Favourite“ (Mėgstamas svetaines).
Įveskite svetainės adresą.
Pasirenkama, kai
atidarote kelias
tinklo naršykles.
Pridėti dabartinį puslapį į
parankinius.
Pereiti į svetainę,
kurioje jau lankėtės.
✎✎ Internetas palaiko iki „Flash 10“ versijos, bet nepalaiko nuo platformos
priklausančių technologijų, tokių kaip „ActiveX“.
✎✎ Internetas veikia tik su iš anksto įdiegtu priedu.
✎✎ Internetas gali neatkurti kitų laikmenų formatų negu šie:
JPEG / PNG / GIF / WMV (ASF) / WMA / MP3 / MP4
✎✎ Internetas priverstinai užsidarys, jei bus nepakankamai laisvos vietos.
✎✎ Profiliui Internetas naudojami televizoriuje įdiegti šriftai, kurie paprastai
nerodomi priklausomai nuo leidžiamo turinio.
✎✎ Internetas nepalaiko failų ir šriftų atsisiuntimo.
✎✎ Internetas yra skirtas televizoriui, todėl jo funkcijos gali skirtis nuo naršyklių,
sukurtų kompiuteriams.
✎✎ Internetas yra naudojamas kaip TV naršyklė ir leidžiant kai kuriuos turinio
failus gali veikti netinkamai.
“
HOME ➾ Social Center
„LG Smart TV“ suteikia galimybę naudotis Social Center programa, kuri
leidžia jums bendrauti per SNS, pavyzdžiui, „Facebook“ ir „Twitter“, kai žiūrite
televizorių.
Social Center suteikia galimybę bendrauti su draugais žiūrint televizorių bei
vienu žvilgsniu peržiūrėti komentarus ir jūsų draugų paskelbtas nuotraukas.
Jūs galite redaguoti Social Center
skirtuką.
Social Center
Pasirinkite skirtuką „Facebook“ /
„Twitter“ / „Activity“ / „Talk“, kad
galėtumėte bendrauti naudodamiesi
socialinių tinklų paslaugomis (SNS).
Paskyra
Atnaujinti
“
1 Prisijungti galite naudodami savo LG TV paskyrą. Jei dar nesate narys,
pirmiausia užsiregistruokite.
2 Pasirinkite skirtuką „Facebook“, „Twitter“, „Activity“ arba „Talk“. Kai
kurios funkcijos yra sujungtos su kitais SNS, todėl, kad prisijungtumėte prie
paslaugos, jums gali reikėti SNS paskyros.
3 Taigi, galite peržiūrėti įvairų turinį ir rašyti komentarus žiūrėdami televizorių.
Social Center suteikia jums galimybę rašyti komentarus naudojantis „LG
Smart TV“ paslaugomis, sujungtomis su „Facebook“ arba „Twitter“, ir
peržiūrėti komentarus tinkle arba mobiliajame prietaise.
“
„Facebook“ / Žiūrėdami televizorių jūs galite bendrauti naudodamiesi SNS,
„Twitter“
tokiais kaip „Facebook“ ir „Twitter“.
Per savo „Facebook“ paskyrą jūs lengvai galite matyti kitų
naudotojų rekomenduojamą „LG Smart TV“ turinį. Paspauskite
„Activity“
ant rekomenduojamos programos / pramoginės laidos, kad
persikeltumėte į „3D World“, „K-pop“ ar „LG app“.
Jūs galite matyti, ką kiti „Twitter“ vartotojai mano apie šiuo
„Talk“
metu rodomas programas.
✎✎ Social Center funkcijos gali keistis priklausomai nuo televizoriaus
programinės įrangos atnaujinimo.
Užsiregistravę iškart galėsite naudotis nemokamomis programomis, tačiau
norėdami naudotis mokamomis programomis, turėsite pasirinkti apmokėjimo
būdą.
Užsiregistruoti ir pasirinkti apmokėjimo būdą galite televizoriuje arba interneto
svetainėje (www.lgappstv.com).
Problema
Įeinant į meniu visada
rodomas pranešimas
„Inicijuojama“.
Kortelėje nėra jokio
rodomo turinio.
Sprendimas
• Pranešimas „Inicijuojama” rodomas, kol mikroprocesorius
ir techninė įranga yra perkraunami, nustatomi tinklo ryšiai
ir užmezgamas ryšys su SDP (prietaiso autentifikavimas ir
bazinės informacijos atsisiuntimas). Tai užtrunka apie 20
sek., ir tai yra normalus procesas.
• Jei „Smart TV“ televizoriuje pakeičiate šalies nustatymą,
turinys gali būti nerodomas. Pakeiskite šalį per HOME ➾
Nuostatos ➙ PARINKTYS ➙ Nustatymas Smart TV ➙ Smart
TV šalis.
Problema
Sprendimas
Naudojant interneto
funkcijas kai kuriose
svetainėse gali būti
tuščių vietų.
Internetas automatiškai
užsidarys, kol
lankysitės svetainėje.
• Televizoriaus internetas palaiko iki „Flash 10“ ir galės atkurti tik
tokių formatų failus:
JPEG, PNG, GIF, WMV (ASF), WMA, MP3, MP4
Jau prisijungiau prie
televizoriaus. Ar
reikia vėl prisijungti
svetainėje (www.
lgappstv.com)?
• Jei nepakanka atminties vietos informacijai svetainėje
parodyti, internetas gali priverstinai užsidaryti.
• Jei užsiregistruojate per savo televizorių, papildomai
užsiregistruoti LG tinklalapyje (www.lgappstv.com)
nebereikia. Užsiregistravę per televizorių galite prisijungti prie
tinklalapio naudodamiesi tą patį ID ir slaptažodį bei įvesdami
papildomą informaciją, kurios reikia el. pašto patvirtinimui
atlikti.
Problema
Ar kiekvienas šeimos
narys tame pačiame
televizoriuje gali turėti
skirtingą ID?
Ką daryti, jei pamiršau
savo ID?
Sprendimas
• Vienam televizoriui galima registruoti ir naudoti daugiau
nei vieną ID.
• Galite peržiūrėti televizoriuje registruotus ID per HOME ➾
Nuostatos ➙ PARINKTYS ➙ Nustatymas Smart TV ➙ ID
sąrašas.
• Galite patikrinti programas, įsigytas su kiekvienu ID. Tačiau
visas kiekvieno ID įdiegtas programas matysite aplanke
Mano programos.
• Jei prisijungėte per kompiuterį, galite naudoti funkciją
„Forgot ID?“ svetainėje (www.lgappstv.com).
• Jei prisijungėte per televizorių, ID galima peržiūrėti adresu
HOME ➾ Nuostatos ➙ PARINKTYS ➙ Nustatymas Smart TV
➙ ID sąrašas.
Problema
Įsigijau programą
iš svetainės (www.
lgappstv.com). Kaip
galiu ją naudoti
televizoriuje?
Ar galiu peržiūrėti
savo įsigytų programų
istoriją?
Sprendimas
• Jei norite patikrinti programą, kurią įsigijote televizoriuje,
prisijunkite ir peržiūrėkite ją meniu Įsigytos programos.
Pasirinkite ID HOME viršuje ir patikrinkite programą
pereidami į Mano puslapis ➙ Įsigytos programos.
• Pasirinkite ID HOME viršuje ir patikrinkite programą
pereidami į Mano puslapis ➙ Įsigytos programos.
• Prisijunkite svetainėje (www.lgappstv.com) ir pasirinkite
„My Page ➙ Purchase History“ (Mano puslapis - Pirkimų
istorija).
Problema
Ištryniau mokamą
programą. Ar kad dabar
ją atsisiųsčiau, turiu
nusipirkti ją dar kartą?
Ar galiu „LG Smart
TV“ programą iš LG
Smart World naudoti
televizoriuje ir
kompiuteryje?
Sprendimas
• Jei įsigytą programą netyčia ištrinate, galite atsisiųsti ją ir
įdiegti iš naujo – nebūtina jos pirkti dar kartą, jei ji galioja.
Pagrindinio lango viršuje pasirinkite ID ir dar kartą atsisiųskite
programas pasirinkę Mano puslapis ➙ Pirktos programos.
(Pakartotinai parsisiųsti ar paleisti anksčiau įsigytų programų
gali nepavykti dėl programinės įrangos versijos.)
• Patikrinkite, ar televizoriaus modelis palaiko LG Smart
World.
• „LG Smart TV“ programos iš LG Smart World gali būti
leidžiamos tik „LG Smart TV“ televizoriuje.
• Taip pat galite pirkti programas iš svetainės (www.
lgappstv.com), bet jų negalite naudoti „Windows“ arba
„MAC“ kompiuteryje, todėl pirkite atidžiai.
Problema
Kur galiu sužinoti,
su kokiu ID šiuo
metu yra prisijungta
televizoriuje?
Įdiegiau programą
savo televizoriuje. Kur
galiu pamatyti įdiegtą
programą?
Ekrane rodomas
programos dydis
skiriasi nuo faktinio
programos dydžio
televizoriuje.
Sprendimas
• Pasirinkite ID HOME viršuje ir patikrinkite tuo metu
rodomą prisijungusį ID puslapyje Mano puslapis ➙ Mano
informacija.
• Pasirinkite HOME ➾ Mano programos. Bus rodomos visos
mokamos ir nemokamos programos, įdiegtos kompiuteryje.
• Programos dydis ekrane taip pat apima papildomą vietą,
reikalingą programai įdiegti, ir gali skirtis nuo faktiškai
įdiegtos programos dydžio.
Problema
Pamiršau savo
televizoriaus
slaptažodį. Ką turėčiau
daryti?
Sprendimas
• Jei registruodamiesi per savo televizorių jūs nurodote tik ID ir
slaptažodį, jį praradus jo atkurti neįmanoma. Sukurkite naują
ID ir užsiregistruokite su naujuoju ID.
• Jei registruodamiesi per savo televizorių ar LG tinklalapį
(www.lgappstv.com) nurodote daugiau informacijos nei tik ID
ir slaptažodį, slaptažodį galite atkurti tinklalapyje.
Problema
Sprendimas
• Norėdami įsigyti mokamas programas, turite turėti
televizoriuje arba interneto svetainėje (www.lgappstv.
Ar turiu išsaugoti
com) užregistruotą kredito kortelę arba kreditų. Jei
apmokėjimo informaciją,
nenorite išsaugoti savo kredito kortelės duomenų, įsigykite
jei noriu įsigyti mokamas
kreditų iš anksto. Kreditų galite įsigyti tik mūsų interneto
programas?
svetainėje. Mokamų programų įsigyti negalėsite, jei nebūsite
užregistravę savo kredito kortelės informacijos arba
neturėsite pakankamai kreditų.
• Kaip narys negalite prašyti grąžinti pinigų, jei apsigalvojote
po pirkimo.
Ar galiu grąžinti
• Jei gaminys pažeistas arba kyla problemų jį naudojant, ir
nusipirktą programą?
tai nutiko ne dėl jūsų kaltės, galite prašyti grąžinti pinigus.
Tačiau pinigai grąžinami tik esant pagrįstam pagrindui.
Problema
Prisijungiau prie savo
televizoriaus, tačiau
negaliu įsigyti mokamų
programų.
Ar savo ID turėčiau
naudoti tik el. pašto
adresą?
Sprendimas
• Norėdami įsigyti mokamas programas, turite užregistruoti
savo kreditinę kortelę tinklalapyje (www.lgappstv.com). Jūs
taip pat galite paruošti savo kreditinę kortelę ja tinklalapyje
atsiskaitydami už programas. Jūs negalite įsigyti mokamų
programų, jei nesate užregistravęs savo kreditinės kortelės
duomenų pas mus arba, jei nepakanka kredito.
• Pasikeitė naujai užsiregistravusių narių ID formatas – vietoje
skaitmenų ir raidžių kombinacijos naudojamas el. pašto
adresas.
• Registruodamiesi savo ID galite naudoti tik el. pašto adresą.
Problema
Ar turėčiau pakeisti
savo ID formatą į el.
pašto adresą?
Kas yra LG paskyra?
Sprendimas
• Pasikeitė naujai užsiregistravusių narių ID formatas – vietoje
skaitmenų ir raidžių kombinacijos naudojamas el. pašto
adresas.
• Jei jau esate narys, galite toliau naudotis savo esamu ID arba
galite jį pakeisti į el. pašto adresą.
• LG paskyra leidžia jums prisijungti prie visų „LG Smart“
paslaugų, naudojantis tuo pačiu ID ir slaptažodžiu. Savo LG
paskyra galite naudotis toliau išvardytomis paslaugomis:
„LG Smart TV“, „LG Cloud“, „LG Smart World“ (išskyrus kai
kurias šalis), „LG Smart ThinQ“ ir „LG Smart air conditioning“
(„oro kondicionavimas“) bei kt.
• Priklausomai nuo paslaugos, gali reikėti pateikti papildomos
informacijos.
❐❐Norint žiūrėti 3D vaizdus
3D vaizdo gavimas yra technologija, kurioje panaudojamas kairiosios ir dešiniosios
akių regos skirtumas, kad vaizdai, rodomi televizoriuje, atrodytų kaip tikroviška
trimatė erdvė.
1 Paleiskite 3D vaizdo pavadinimą arba įjunkite 3D programą.
2 Paspaudę 3D mygtuką pereikite į 3D vaizdą.
3 Įjunkite 3D akinius ir juos užsidėkite.
4 Norėdami baigti 3D vaizdų peržiūrą, jų žiūrėjimo metu paspauskite 3D mygtuką
nuotolinio valdymo pulte.
✎✎ Galimas 3D tipas gali skirtis priklausomai nuo įvesties signalo.
❐❐Norint reguliuoti 3D vaizdų nustatymus
HOME ➾ Nuostatos ➙ VAIZDAS ➙ 3D nustatymai
Įvairiapusiškai reguliuoja 3D vaizdus.
3D režimas
3D garso keitimas
3D šablono
atpažinimas
Suteikia tinkamą 3D gylį.
• 3D gylis : reguliuojamas 3D gylis tarp objekto ir
fono.
• 3D vaizdo taškas : reguliuojamas 3D vaizdas, esantis
arčiau / toliau nuo vartotojo.
Perduoda 3D optimizuotą garsą.
Automatiškai konvertuoja į 3D ekraną
išanalizuodamas originalaus ekrano šabloną.
Normalaus vaizdo
peržiūra
3D vaizdo
koregavimas
3D vedlys
Galite peržiūrėti 2D vaizdus, kuriuose pašalintas 3D
efektas.
Perjungia 3D kairiuosius / dešiniuosius vaizdus.
Optimizuoja 3D režimą per 3D vedlio meniu.
❐❐Įspėjimas žiūrint 3D vaizdus
✎✎ Žiūrint 3D vaizdus rekomenduojama, kad žiūrovas laikytųsi bent dukart už
ekrano įstrižainės ilgį didesnio atstumo nuo televizoriaus.
✎✎ Jei ateityje 3D transliavimo formatas, kurio šis televizorius nepalaiko, taptų
standartu, jums gali prireikti papildomo įtaiso, pavyzdžiui, skaitmeninio
priedėlio.
❐❐Įspėjimas naudojant 3D akinius
✎✎ Nenaudokite 3D akinių vietoj koreguojamųjų, saulės ar apsauginių akinių.
Netinkamas 3D akinių naudojimas gali pažeisti akis.
✎✎ Nelaikykite 3D akinių ekstremaliomis sąlygomis. Esant pernelyg aukštos ar
žemos temperatūros poveikiui gali deformuotis lęšiai. Nenaudokite deformuotų
akinių.
✎✎ 3D akinių nespauskite ir saugokite nuo smūgių. Neatsargiai elgdamiesi su 3D
akiniais galite juos sugadinti.
✎✎ 3D akinių lęšius galima lengvai subraižyti. Juos valykite tik minkštu ir švariu
audiniu. Nešvarus audinys gali subraižyti lęšių paviršių.
✎✎ Nebraižykite 3D akinių lęšių paviršiaus aštriais daiktais bei nevalykite
chemikalais. Subraižius lęšių paviršių trimačiai vaizdai gali nebūti tinkamai
matomi.
❐❐Atskiro DVR USB atminties įrenginio prijungimas
1 Prijunkite USB HDD (40 GB arba didesnį) prie televizoriaus HDD IN jungties. DVR
funkcija veikia tik per HDD IN jungtį.
2 USB HDD turi būti aktyvuotas, kad jų būtų galima naudoti su DVR. Kai prijungiate
neaktyvuotą USB HDD, pasirinkite MY APPS ➾ DVR. Rodomas USB įrenginio
aktyvavimo ekranas.
3 Užbaikite USB HDD aktyvavimą ir nustatykite Laiko pakeitimo režimą į Įjungta.
✎✎ Jei norite atjungti USB atminties įrenginį, pasirinkite Spartus meniu ➙ USB
įrenginys ir patvirtinkite pranešimą, kad USB atminties įrenginys yra atjungtas,
prieš fiziškai ištraukdami jį iš jungties.
❐❐Laiko pakeitimo režimo pakeitimas arba USB atminties
įrenginio aktyvavimas
Ratuką(OK) ➾ Parinktis
Pakeičia DVR nustatymus naudojant DVR.
Laiko pakeitimo
režimas
USB įrenginio
aktyvavimas
Įjungti: automatiškai įjungia pakeisto laiko režimą, kai
įjungiamas televizorius.
Išjungti: išjungia pakeisto laiko režimą.
Prijungtą HDD įrenginį galima naudoti su DVR. Visi USB
įrenginyje laikomi duomenys bus ištrinti.
✎✎ Rekomenduojama naudoti HDD (standųjį diską). SSD (puslaidininkinis diskas)
turi ribotą įrašymo / ištrynimo ciklų skaičių.
✎✎ Rekomenduojama naudoti 40 GB arba mažesnį nei 2 TB USB HDD.
✎✎ Bet koks naudojamo USB įrenginio aktyvavimas gali būti neatpažįstamas
kompiuteryje.
✎✎ USB įrenginyje laikomi duomenys gali būti prarasti. Vartotojas yra atsakingas už
duomenų priežiūrą, o gamintojas nėra atsakingas už duomenų praradimą.
✎✎ Jei kyla problemų su USB atminties įrenginio duomenų sekcija, įrenginys gali
veikti netinkamai.
DVR leidžia įrašyti tiesioginę TV programą į USB atmintinę, kai žiūrite
skaitmeninę transliaciją. Praleistus programos segmentus galite peržiūrėti
vėliau ir toliau žiūrėti nuo ten, kur baigėte, net jei kurį laiką buvote atsitraukę
nuo televizoriaus.
✎✎ Laiko keitimo režimas gali būti nustatytas iki 90 minučių. (Italijoje jis gali
būti nustatytas iki 60 minučių.)
✎✎ Jei USB atmintinės duomenų dalyje atsiranda trikčių, įtaisas gali veikti
netinkamai.
Paspauskite Ratuką (OK), kai naudojate DVR.
Pasirenkama ir paleidžiama norima įrašo
vieta
Perjungiama į tiesioginę transliaciją
Pradedamas įrašymas
Tiesioginė TV
Pradedama įrašinėti
nuo esamos vietos
Įrašyta TV
Pakeičiamas laiko režimas
Įjungiamas USB įtaisas
Programų sąrašas
Tvarkaraštis
Parinktis
DVR įrašų atkūrimo Tikrinamas
valdymas
programų sąrašas
Rodomos įrašytos
Sudaromas tvarkaraštis
programos
✎ Pateiktas vaizdas gali skirtis nuo jūsų televizoriaus.
❐❐Įrašymas iš karto
Ratuką(OK) ➾ Pradedamas įrašymas
Įrašoma programa, kai jums būtina trumpam pasišalinti iš kambario.
✎✎ Įrašoma tik skaitmeninė transliacija, kurią tuo metu žiūrite.
✎✎ Jei specialiai išjungsite televizorių, kol vyks įrašymas, programa gali būti
neišsaugota. Geriausia būtų prieš išjungiant televizorių sustabdyti įrašymą
ir patikrinti, ar programa įrašyta.
✎✎ Programos yra apsaugotos atitinkamais autoriaus teisių įstatymais ir norint
kopijuoti bei leisti jas, būtina gauti leidimą iš autoriaus teisių turėtojo. Su
šiuo įrenginiu padarytus įrašus galima naudoti tik asmeninėms reikmėms.
Draudžiama autoriaus teisių saugomus įrašus parduoti, perleisti ar nuomoti
trečiosioms šalims.
❌❌Įrašymo sustabdymas
Ratuką(OK) ➾ Įrašymo sustabdymas
Nedelsiant sustabdo įrašymą.
❌❌Įrašymo pabaigos laiko keitimas
Ratuką(OK) ➾ Stabdymo parinktis ➙ Įrašymo pabaigos laiko keitimas
✎✎ Maksimalus įrašymo laikas yra 5 val.
❐❐Įrašymo tvarkaraščio sudarymas
Ratuką(OK) ➾ Tvarkaraštis
Pasirinkti
tvarkaraštį pagal
programą
Parinkti
tvarkaraštį pagal
datą
Parenkama programa iš Programų gido ekrano, kuri bus
peržiūrima arba įrašoma.
Parenkama peržiūrima arba įrašoma data, laikas ir
programa.
✎✎ Minimalus Įrašymo laikmačio laikas yra 2 minutės.
✎✎ Sugadintas disko sektorius gali paveikti dalį arba visus elementus
Programų sąraše.
✎✎ Maksimalus elementų skaičius Programų sąraše yra 30.
❐❐Programų sąrašo patvirtinimas ir (arba) keitimas
Ratuką(OK) ➾ Programų sąrašas
Patvirtinamos, keičiamos arba ištrinamos peržiūrimos arba įrašomos
programos.
❐❐Norint matyti įrašytą TV programą
HOME ➾ Smart Share ➙ Įrašų sąrašas
Parenka USB HDD išsaugotą įrašą, kad galėtumėte jį peržiūrėti arba ištrinti.
Paleisti
ankstesnio
paleidimo laiku
Paleisti iš naujo
Trinti
Jei įrašas anksčiau jau buvo kartą paleistas, jis paleidžiamas
nuo ankstesnio paleidimo laiko.
Pasirinktas įrašas paleidžiamas nuo pradžios.
Panaikina pasirinktus įrašus.
✎✎ Didžiausias Įrašų sąrašo skaičius yra 300.
❐❐Valdyti įrašų atkūrimą
Paspauskite Ratuką(OK) nuotolinio valdymo pulte, kai įrašas yra
atkuriamas.
Pasirenkama norima įrašo vieta ir paleidžiama.
Miniatiūrų sąrašas
Įrašų atkūrimo
valdymas
Miniatiūrų
sąrašas
Redaguoti klipą
Nustatoma įrašo atkūrimo parinktis
Kartoti
Parinktis
Klipo redagavimo / 3D vaizdas
kartojimo funkcija
✎✎ Pateiktas vaizdas gali skirtis nuo jūsų televizoriaus.
List
❐❐„MemoCaster“ naudojimas
HOME ➾ MemoCaster
Pasirinkus šią funkciją TV ekrane rodomas vartotojo sukurtas turinys.
Galite palikti pranešimus savo šeimai arba nustatyti
priminimus apie tam tikrus įvykius tvarkaraštyje.
Galite sukurti savo turinį naudodami pateiktus
Advanced šablonus. Šią funkciją naudokite kurdami reklamas
arba pranešimus.
Simple
❐❐„MemoCaster“ įprastų parinkčių naudojimas
HOME ➾ MemoCaster ➙ Simple
TV ekrane galite rodyti atmintines arba nustatyti priminimus apie tam tikrus
įvykius tvarkaraštyje.
✎✎ Parinktys
Priminimai, kai TV
yra įjungtas
• Įjungta: rodyti atmintinę, kai TV yra įjungtas.
• Išjungta: rodyti atmintinę nustatytu laiku. Galima
nustatyti parinktis Datos ir laiko konfigūracija,
Kartoti kas savaitę ir Priminimų skaičius. Visų
parinkčių laikas, išskyrus Kartoti kas savaitę, turi
būti vėlesnis nei yra nustatymo metu.
❐❐„MemoCaster“ pažangių parinkčių naudojimas
HOME ➾ MemoCaster ➙ Advanced
Galite sukurti savo turinį naudodami pateiktus šablonus ir rodyti juos TV
ekrane.
1 Pasirinkite norimą šabloną.
Pasirinkite Tekstas / LED, jei norite pakeisti šablono režimą.
2 Redaguokite vaizdus ir tekstą.
Sritis, kur vaizdas bus rodomas. Pasirinkite norimą
vaizdą.
✎✎ Vaizdą įkelkite į USB aplanką "lg_img".
Parinktis
Istorija
Efektai
Atkūrimo
nustatymas
Sritis, kur bus rodomas tekstas. Įveskite savo
tekstą.
Nustatykite fono spalvą, šrifto spalvą ir šrifto dydį.
Importuokite neseniai naudotą tekstą.
Prie sukurto turinio pridėkite animacijos arba LED
efektų.
Nustatykite rodomo priminimo pradžios laiką,
pabaigos laiką arba kartojimą kas savaitę.
✎✎ „MemoCaster“ palaikomas formatas
Skiriamoji geba: maksimali 1920 x 1080
Failo dydis: iki 2 MB
Palaikomas formatas: JPG, JPEG, JPE (tiek didžiosiomis, tiek mažosiomis
raidėmis)
3 Pasirinkite Baigti.
Redagavimas baigiamas ir jūsų turinys yra išsaugomas.
4 Paleiskite sukurtą turinį.
Parsisiųskite LG MAGIC nuotolinio valdymo pulto programą iš „Google Play Store“
arba „Apple App Store“ ir žiūrėkite TV savo išmaniajame telefone.
• Dabar savo išmaniajame telefone galite mėgautis mėgstamomis TV laidomis.
(Tik kai kuriuose modeliuose)
• Savo mėgstamus kanalus įtraukite į išmanųjį telefoną.
• Kai kurias funkcijas, pavyzdžiui, PREMIUM arba MANO PROGRAMOS,
galite naudoti tiesiogiai savo išmaniajame telefone.
• Palaikoma ir teksto įvesties funkcija, todėl galite lengvai įvesti tekstą. (Kai
kuriuose ekranuose teksto įvesti neįmanoma.)
• Pasirinkite programos liečiamąjį laukelį, kad valdymas būtų toks pat, kaip
MAGIC nuotolinio valdymo pultelio žymeklio.
• Pasirinkite „Game Pad“ („Žaidimų pultas“), esantį programoje „LG Magic
Remote“ , kad galėtumėte valdyti žaidimų programas per televizorių.
✎✎ Palaikomos funkcijos priklauso nuo TV ar LG MAGIC nuotolinio valdymo pulto
programos versijos.
❐❐USB laidinės / belaidės pelės naudojimas
Prijunkite pelę prie USB prievado. Naudodami pelę judinkite žymeklį TV ekrane ir
pasirinkite norimą meniu.
Pelė
MAGIC nuotolinio valdymo pultas
Kairysis mygtukas
MAGIC nuotolinio valdymo pulto OK mygtukas
Ratuko mygtukas
MAGIC nuotolinio valdymo pulto ratuko mygtukas
✎✎ Dešinysis ir specialūs pelės mygtukai neveikia.
✎✎ Belaidės USB pelės ar klaviatūros veikimą gali paveikti vietiniai ar nutolę radijo
dažnio signalai.
❐❐USB laidinės / belaidės klaviatūros naudojimas
Prijunkite klaviatūrą prie USB prievado. Klaviatūra galite įvesti tekstą naudodami
paieškos funkciją arba naršydami internete.
✎✎ Kai kuriuose ekranuose teksto įvesti neįmanoma.
✎✎ Rekomenduojama naudoti gaminius, kurių suderinamumas su LG TV buvo
patikrintas.
„LOGITECH K200“, „LOGITECH K400“, „MICROSOFT Comfort Curve 2000“,
„MICROSOFT MS800“ ir „LG Electronics ST-800“
✎✎ Jūs galite keisti įvesties kalbą, paspausdami klaviatūroje esantį kalbos keitimo
klavišą (arba dešinįjį „Alt“ klavišą).
❐❐Žaidimo pulto naudojimas
Jei žaidžiant žaidimą būtina naudoti žaidimo pultą, prijunkite jį prie televizoriaus
USB jungties.
✎✎ Rekomenduojama naudoti įgaliotą žaidimo pultą, kuris yra išbandytas ir
suderintas su LG televizoriumi.
„Logitech F310“, „Logitech F510“, „Logitech F710“, „Logitech Rumblepad 2“ ir
„Microsoft Xbox 360“ pultas (su laidu)
HOME ➾ Nustatymai ➙ PALAIKYMAS ➙ Progr. įrangos atnaujinimas
Naudojant programinės įrangos atnaujinimo paslaugas, atsiunčiama, jei yra,
naujausia įrangos versija.
Patikrinti, ar nėra atnaujinimų, galima ir rankiniu būdu.
Nustatykite Įjungti.
Progr. įrangos
Aptikus atnaujintą failą, jis automatiškai atsiunčiamas.
atnaujinimas
Baigus atsiuntimą, pasirodo programinės įrangos
atnaujinimo langas.
Tikrinti, ar yra
Patikrina naujausią įdiegtą atnaujinimo versiją. Atsiradus
atnaujinta versija naujam atnaujinimui, jį atsisiųsti galima ir rankiniu būdu.
✎✎ Naujausią versiją galima gauti skaitmeninės transliacijos signalu arba
internetu.
✎✎ Jei siunčiant programinę įrangą skaitmeninės transliacijos signalu
perjungiamas kanalas, atsisiuntimas pertraukiamas. Grįžus į pirmąją
programą, atsisiuntimą galima pratęsti.
✎✎ Neatnaujinus programinės įrangos, kai kurios funkcijos gali veikti
netinkamai.
✎✎ [Tik Šiaurės šalių modeliuose]
Jei norite patikrinti, ar LG OTA paslauga galima DTV kanale, paspauskite
raudoną mygtuką, kai po kanalo antrašte pamatysite žinutę Aptiktas
naujinys!.
Jei pasirodytų nurodyti požymiai, atlikite toliau apibūdintus patikrinimus ir
pakeitimus. Tai gali nebūti gedimas.
HOME ➾ Nustatymai ➙ PALAIKYMAS ➙ Signalo testas
Rodo informaciją apie tankintuvą ir paslaugas, ir t.t. Jei meniu pasirenkama
Antena ir palydovas arba Laidas ir palydovas, rodomas tik antenos arba laido
signalo testas.
❐❐Bendra
Problema
Negalima žiūrėti tam
tikrų kanalų.
Įjungus televizorių,
prieš pasirodant visam
vaizdui uždelsiama.
Sprendimas
• Perkelkite anteną ar nustatykite tinkamą jos kryptį.
• Išsaugokite pageidaujamus kanalus meniu Automat.
nustatymas arba Kanalų redagavimas.
• Tai nėra triktis, nes tokiu būdu išvalomas vaizdo triukšmas,
kuris gali atsirasti įjungus televizorių.
❐❐Vaizdai
HOME ➾ Nustatymas ➙ PALAIKYMAS ➙ Vaizdo testas
Patikrinkite, ar pradedant vaizdo testą vaizdo signalo išvestis yra normali.
Jei vaizdo testas neaptinka jokių trikčių, patikrinkite prijungtus išorinius
įrenginius ir transliacijos signalus.
Problema
Sprendimas
Ankstesnio ar kitų kanalų
• Pabandykite nukreipti anteną TV stoties kryptimi
vaizdai užsilieka ekrane,
arba žiūrėkite vartotojo vadove pateiktas antenos
rodomi erzinantys brūkšniai.
prijungimo instrukcijas.
Problema
Akimirkai pasirodo
vibruojantys horizontalūs
/ vertikalūs brūkšniai ir
tinkliniai vaizdai.
Skaitmeninės transliacijos
metu ekranas sustoja arba
veikia netinkamai.
Laidas prijungtas, tačiau
skaitmeninė transliacija
neveikia.
Sprendimas
• Tokią triktį gali sukelti stiprūs elektroniniai trukdžiai.
Išjunkite kitus elektroninius įrenginius, pvz.,
mobiliuosius telefonus, elektrinius įrankius bei kitus
nedidelius elektrinius prietaisus.
• Taip gali atsitikti dėl silpno signalo ar nepastovaus
jo priėmimo. Pataisykite antenos kryptį arba laidų
jungtis.
• Jei signalo stiprumas ar kokybė žemi atliekant Rankinį
nustatymą, kreipkitės į TV stotį ar administraciją, kad
patikrintų.
• Kreipkitės į televizijos paslaugų ir / arba signalo
tiekėją (priklausomai nuo jūsų įsigytų televizijos
paslaugų, skaitmeninė transliacija gali būti
nepalaikoma).
Problema
Prijungus prie HDMI vaizdo
nėra arba jis neryškus.
Neveikia prijungus USB
atmintinę.
Sprendimas
• Patikrinkite HDMIⓇ laido specifikacijas. Naudokite tik
HDMIⓇ laidą. Naudojant kitokius laidus vaizdai gali
temti ar šviesėti arba būti netinkamai rodomi.
• Įsitikinkite, kad visi laidai tvirtai prijungti. Kai laidai
prijungti netvirtai, vaizdai gali būti rodomi netinkamai.
• Patikrinkite, ar USB įrenginio ir laido versija yra 2.0
arba naujesnė.
❐❐Garsas
HOME ➾ Nustatymai ➙ PALAIKYMAS ➙ Garso testas
Pirmiausia paleiskite garso testą ir patikrinkite, ar garso signalo išvestis
normali.
Jei garso testas yra normalus, patikrinkite prijungtus išorinius įrenginius ir
transliacijos signalus.
Problema
Ekranas įjungtas, tačiau
garso nėra.
Sprendimas
• Patikrinkite kitus TV kanalus.
• Patikrinkite, ar TV garsiakalbis Įjungtas.
Problema
Sprendimas
• Jei esate prasto ryšio vietovėje (tai vietovės, kur
Priimant analoginę
signalas silpnas ar nepastovus) arba jei nepastoviai
transliaciją, stereo garsas
veikia funkcija „Multi Audio“, meniu Multi Audio
neaiškus arba garsas sklinda
pasirinkite Mono.
tik iš vieno garsiakalbio.
• Sureguliuokite balansą naudodami navigacijos
mygtuką.
TV garsas ir lūpų judėjimas
kalbant nesinchroniški arba
garsas nuolat trūkinėja.
Perjungus kanalą pasikeičia
garsumas.
• Jei tai pastebima tik žiūrint tam tikrą TV kanalą,
galbūt nesklandumus sukelia atskiros stoties
transliacijos signalo triktys. Kreipkitės į TV stotį ar
savo televizijos paslaugų tiekėją.
• Kanalų garsumas gali skirtis.
• Nustatykite Automat. garsas į Įjungti.
Problema
Tam tikruose kanaluose
visai nėra garso arba girdėti
tik foninė muzika. (Žiūrint
programą, skirtą užsienio
žiūrovams).
Prisijungus prie HDMI / USB
nėra garso.
Sprendimas
• Meniu „Kalba“ pasirinkę Kalba ➙ Garso kalba
nustatykite pageidaujamą kalbą. Net jei meniu Multi
Audio buvo pakeista kalba, išjungus maitinimą arba
pakeitus kanalą numatytoji sąranka bus atstatyta.
• Įsitikinkite, kad HDMIⓇ laidas yra didelės spartos.
• Patikrinkite, ar USB įrenginio ir laido versija yra 2.0
arba naujesnė.
• Naudokite tik įprastus muzikinius (*mp3) failus.
❐❐Kompiuterio jungties triktys
Problema
Prijungus kompiuterį
ekranas neįsijungia.
Prijungus kompiuterį
HDMI laidu nėra garso.
•
•
•
•
Sprendimas
Patikrinkite, ar kompiuteris ir televizorius sujungti tinkamai.
Išjunkite ir vėl įjunkite televizorių nuotolinio valdymo pultu.
Iš naujo paleiskite kompiuterį, esant įjungtam televizoriui.
Patikrinkite, ar nustatyta tinkama kompiuterio įvesties
skiriamoji geba.
• Norėdami naudoti televizorių kaip antrą monitorių,
patikrinkite, ar prijungtas stalinis ar nešiojamasis
kompiuteris palaiko vaizdo rodymą dviejuose monitoriuose.
• Iš naujo prijunkite RGB/HDMI kabelį.
• Kreipkitės į vaizdo plokštės gamintoją, kad įsitikintumėte,
jog vaizdo plokštė palaiko HDMI balso išvestį. (DVI formato
vaizdo plokštes reikia prijungti atskiru garso laidu).
Problema
Prijungus kompiuterį,
ekranas dalinai
apkarpomas arba
perkeliamas į vieną
pusę.
Sprendimas
• Nustatykite skiriamąją gebą, palaikančią kompiuterio įvestį.
(Jei tai nepadeda, paleiskite kompiuterį iš naujo.)
• Pasirinkite Ekranas (RGB-PC) ir sureguliuokite nustatymus
Padėtis/Dydis/Fazė.
❐❐Triktys leidžiant vaizdo įrašus per „Mano mediją“
Problema
Filmų sąraše nerodomi
failai.
Rodomas pranešimas
„Failas netinkamas.“
arba vaizdas
nenormalus, nors
garsas veikia tinkamai.
Sprendimas
• Patikrinkite, ar USB atmintinėje laikomą failą galima
nuskaityti kompiuteriu.
• Patikrinkite, ar palaikomas naudojamas failo plėtinys.
• Patikrinkite, ar kompiuterio vaizdo leistuve failas
atkuriamas normaliai. (Patikrinkite, ar failai nesugadinti.)
• Patikrinkite, ar kompiuteris palaiko nustatytą skiriamąją
gebą.
• Patikrinkite, ar palaikomas naudojamas vaizdo / garso
kodekas.
• Patikrinkite, ar palaikoma naudojama kadrų sparta.
Problema
Sprendimas
• Patikrinkite, ar kompiuterio vaizdo leistuve failas
Rodomas pranešimas
atkuriamas normaliai. (Patikrinkite, ar failai nesugadinti.)
„Nepalaikomas garsas.“ • Patikrinkite, ar kompiuteris palaiko naudojamą garso
arba garsas nėra
kodeką.
normalus, nors vaizdas • Patikrinkite, ar palaikoma naudojama bitų sparta.
rodomas tinkamai.
• Patikrinkite, ar palaikomas naudojamas diskretizavimo
dažnis.
Problema
Nerodomi subtitrai.
Sprendimas
• Patikrinkite, ar kompiuterio vaizdo leistuve failas
atkuriamas normaliai. (Patikrinkite, ar failai nesugadinti.)
• Patikrinkite, ar vaizdo įrašo ir subtitrų failų pavadinimai
tokie patys.
• Patikrinkite, ar vaizdo įrašo ir subtitrų failai yra tame
pačiame aplanke.
• Patikrinkite, ar palaikomas naudojamas subtitrų failo
formatas.
• Patikrinkite, ar palaikoma naudojama subtitrų kalba.
(Atidarykite subtitrų failus programa „Notepad“ ir
patikrinkite kalbą.)
✎✎ Pateiktas vaizdas gali skirtis nuo jūsų televizoriaus.
✎✎ Informacijos apie kreipimąsi dėl techninės priežiūros paslaugų ieškokite
televizoriaus meniu.
HOME ➾ Nustatymai ➙ PALAIKYMAS ➙ Gaminio / paslaugos inform.
❐❐EB atitikties deklaracija
„LG Electronics“ pareiškia, kad šis produktas atitinka tokias
direktyvas.
R&TTE direktyvą 1999/5/EB
EMS direktyvą 2004/108/EB
Žemos įtampos direktyvą 2006/95/EB
Aukščiau įvardinti produktai atitinka nurodytų direktyvų esminius reikalavimus.
Atstovas Europoje:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Nyderlandai
❐❐Apie išmetimą (Tik halogeno lempa, naudojama LCD televizoriuose)
• Šiame gaminyje naudojamose fluorescencinėse lempose yra nedidelis kiekis
gyvsidabrio.
• Neišmeskite šio gaminio kartu su buitinėmis atliekomis.
• Šį prietaisą reikia išmesti laikantis jūsų gyvenamojoje vietoje galiojančių taisyklių.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement