LG GB250,GB250F מדריך למשתמש

LG GB250,GB250F מדריך למשתמש
‫עברית‬
ENGLISH
ENGLISH
‫עברית‬
GB250f
‫מדריך למשתמש‬
‫חלק מתוכנו של מדריך זה עלול להיות שונה‬
‫ זאת בהתאם לתוכנת הטלפון‬,‫מהטלפון עצמו‬
.‫או לחברת הסלולר שלכם‬
www.lgmobile.com
P/N : MMBB0334525 (1.0)
GB250f
User Guide
Some of the contents in this
manual may differ from your phone
depending on the software of the
phone or your service provider.
www.lgmobile.com
P/N : MMBB0334525 (1.0)
Bluetooth QD ID B015097
‫מדריך למשתמש‪GB250f -‬‬
‫עברית‬
‫חלק מתוכנו של מדריך זה עלול להיות שונה מהטלפון עצמו‪ ,‬זאת בהתאם לתוכנת‬
‫הטלפון או לחברת הסלולר שלכם‪.‬‬
‫מדריך למשתמש‪GB250f -‬‬
‫עברית‬
‫מדריך זה יסייע לכם להכיר את הטלפון הנייד החדש שלכם‪ .‬תוכלו למצוא בו הסברים‬
‫מועילים ביחס לאפשרויות שאותן מציע טלפון זה‪.‬‬
‫חלק מתוכנו של מדריך זה עלול להיות שונה מהטלפון עצמו‪ ,‬זאת בהתאם לתוכנת הטלפון‬
‫או לחברת הסלולר שלכם‪.‬‬
‫כיצד להשליך את המכשיר הישן שלכם‬
‫‪ 1‬כשסמל זה של פח אשפה המסומן באיקס מופיע במדריך למוצר כלשהו‪,‬‬
‫הכוונה היא לכך שמוצר זה מכוסה ע“י הנחייה מס‘ ‪ EC/2002/96‬של האיחוד‬
‫האירופי‪.‬‬
‫‪ 2‬יש להשליך את כל המוצרים החשמליים והאלקטרוניים בנפרד ממערכת איסוף‬
‫הזבל העירונית‪ ,‬באמצעות מתקני איסוף ייעודיים שנקבעו ע“י המשרד לאיכות‬
‫הסביבה או הרשות המקומית‪.‬‬
‫‪ 3‬בכך שתשליכו את המכשיר שלכם לאשפה בצורה הנכונה‪ ,‬תסייעו בהפחתת‬
‫ההשפעות השליליות הפוטנציאליות על הסביבה ועל הבריאות‪.‬‬
‫‪ 4‬לפרטים נוספים אודות השלכת המכשיר הישן שלכם לאשפה‪ ,‬צרו קשר עם‬
‫הרשות המקומית שלכם‪ ,‬עם שירות איסוף האשפה המקומי או עם החנות שבה‬
‫רכשתם את המוצר‪.‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫הכרת הטלפון והכנתו לשימוש‬
‫מולטימדיה‬
‫היכרות עם הטלפון שלכם‪5 ..............‬‬
‫התקנת כרטיס זיכרון ‪6 .....................‬‬
‫אתחול כרטיס זיכרון‪6 ....................‬‬
‫התקנת כרטיס ‪ SIM‬וטעינת סוללה ‪7 ..‬‬
‫מפת התפריטים‪8 .............................‬‬
‫מצלמה‪14 .......................................‬‬
‫צילום מהיר ‪14 ..............................‬‬
‫מצלמה וידאו‪14 ...............................‬‬
‫נגן ‪14 ...................................... MP3‬‬
‫השמעת שיר‪14 .............................‬‬
‫יצירת רשימת השמעה ‪14 ...............‬‬
‫רדיו‪14 ............................................‬‬
‫הקלטה קולית ‪15 .............................‬‬
‫העקרונות הבסיסיים‬
‫שיחות ‪9 ..........................................‬‬
‫ביצוע שיחה‪9 ................................‬‬
‫ביצוע שיחות מתוך רשימת אנשי‬
‫הקשר‪9 ........................................‬‬
‫מענה לשיחה ודחיית שיחה ‪9 ..........‬‬
‫שימוש ברמקול ‪9 ...........................‬‬
‫חיוג מהיר ‪9 ...................................‬‬
‫צפייה ביומני השיחות שלכם‪9 .........‬‬
‫שינוי הגדרות שיחה ‪9 .....................‬‬
‫שימוש בחסימת שיחות ‪9 ................‬‬
‫אנשי קשר‪10 ...................................‬‬
‫חיפוש אנשי קשר ‪10 ......................‬‬
‫הוספת איש קשר חדש ‪10 ..............‬‬
‫הוספת איש קשר לקבוצה‪11 ..........‬‬
‫הוספת תמונה לאיש קשר ‪11 ..........‬‬
‫הודעות ‪11 .......................................‬‬
‫שליחת הודעה ‪11 ..........................‬‬
‫הגדרת דואר אלקטרוני ‪12 ..............‬‬
‫שליחת דוא“ל באמצעות חשבון‪12 ..‬‬
‫הזנת טקסט‪12 ..............................‬‬
‫תיקיות הודעות‪12 ..........................‬‬
‫הפריטים שלי‬
‫תמונות‪15 .....................................‬‬
‫צלילים‪15 .....................................‬‬
‫סרטוני וידאו ‪16 .............................‬‬
‫המשחקים ויישומים שלי‪16 .............‬‬
‫תוכן ‪16 ................................. SVG‬‬
‫אחרים ‪16 .....................................‬‬
‫כרטיס הזיכרון שלי ‪16 ...................‬‬
‫משחקים ויישומים ‪16 ........................‬‬
‫עזרי ניהול ‪17 ...................................‬‬
‫שימוש בלוח שנה‪17 ......................‬‬
‫הוספת פריט למשימות לביצוע ‪17 ...‬‬
‫הוספת תזכורת ‪17 .........................‬‬
‫הוספת תזכורת סודית‪17 ................‬‬
‫איתור תאריך ‪17 ............................‬‬
‫כלים ‪17 ..........................................‬‬
‫הגדרת התראת שעון מעורר‪17 .......‬‬
‫שימוש במחשבון‪17 .......................‬‬
‫שימוש בשעון עצר ‪17 ....................‬‬
‫המרת יחידות‪17 ............................‬‬
‫‪3‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫הוספת עיר לשעון עולמי‪17 ............‬‬
‫שירותי ‪17 ...............................SIM‬‬
‫דפדפן ‪18 ........................................‬‬
‫גישה לדפדפן ‪18 ...........................‬‬
‫קישוריות‪18 .....................................‬‬
‫‪18 ................................. Bluetooth‬‬
‫חיבור ‪18 ................................USB‬‬
‫פרופילים ‪19 ....................................‬‬
‫הגדרות‬
‫שינוי שפה‪20 ...................................‬‬
‫חיסכון בחשמל ‪20 ...........................‬‬
‫שינוי הגדרות תצוגה‪20 .....................‬‬
‫שינוי תאריך ושעה ‪20 .......................‬‬
‫שינוי הגדרות אבטחה‪20 ...................‬‬
‫בקשת קוד ‪20 ......................... PIN‬‬
‫נעילת מכשיר ‪20 ...........................‬‬
‫החלף קודים‪20 .............................‬‬
‫צפייה במצב זיכרון ‪20 .......................‬‬
‫שחזור הגדרות יצרן‪20 ......................‬‬
‫שינוי הגדרות רשת ‪20 .......................‬‬
‫רשת‪20 ...........................................‬‬
‫פרופילי אינטרנט ‪20 .........................‬‬
‫נקודות גישה ‪20 ...............................‬‬
‫חיבור לחב‘ נתונים ‪21 .......................‬‬
‫הגדרות זרימה ‪21 .............................‬‬
‫הנחיות‬
‫הנחיות לשימוש בטוח ויעיל‪22 ........‬‬
‫נתונים טכניים‪26 ..............................‬‬
‫‪4‬‬
‫היכרות עם הטלפון שלכם‬
‫רמקול‬
‫מסך ראשי‬
‫מקשי ניווט‬
‫השתמשו לצורך גישה מהירה‬
‫לפונקציות הטלפון‪.‬‬
‫מקש אישור‬
‫בחירת אפשרויות תפריט ואישור‬
‫פעולות‪.‬‬
‫מקש המצלמה‬
‫מקשים רכים‬
‫כל אחד מהמקשים האלה‬
‫מבצע את הפונקציה‬
‫המצוינת בטקסט המוצג‬
‫מעליו‪.‬‬
‫מקש מסך‬
‫הבית ‪-‬‬
‫חזרה למסך או תפריט הבית‬
‫מקש סיום‬
‫)ריבוי משימות(‬
‫לסיום שיחות נכנסות\יוצאות וכן‬
‫ביטול פעולות‬
‫מקש שיחה‬
‫מקש מחיקה‬
‫לחיוג מספרי טלפון‬
‫ולמענה לשיחות נכנסות‪.‬‬
‫למחיקת תו אחד עם כל לחיצה‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫התקנת כרטיס זיכרון‬
‫אוזנייה‪/‬מטען‪/‬כבל‬
‫‪USB‬‬
‫הרימו את מכסה כרטיס הזיכרון והכניסו‬
‫כרטיס מסוג ‪ micro SD‬כאשר אזור המגעים‬
‫הזהובים שלו פונה כלפי מטה‪ .‬סגרו את‬
‫מכסה כרטיס הזיכרון עד לשמיעת הקליק‪.‬‬
‫להסרת כרטיס הזיכרון‪ ,‬לחצו עליו בעדינות‬
‫כפי שמתואר בתרשים‪.‬‬
‫לחצן עוצמה‬
‫• שולט בעוצמת צליל‬
‫המקשים‪.‬‬
‫• במהלך שיחה‪ :‬שולט בעוצמת‬
‫האוזניות‪.‬‬
‫• בעת השמעת רצועת רקע‪:‬‬
‫שולט בעוצמת המוסיקה‪.‬‬
‫חריץ כרטיס זיכרון‬
‫‪Micro SD‬‬
‫‪6‬‬
‫הערה‪ :‬כרטיס הזיכרון הוא אביזר‬
‫אופציונלי‪.‬‬
‫אתחול כרטיס הזיכרון‬
‫ואחר כך בחרו הגדרות‪.‬‬
‫הקישו על‬
‫בחרו מנהל הזיכרון‪ ,‬בחרו זיכרון חיצוני‬
‫ולחצו על אתחל‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬בעת אתחול כרטיס הזיכרון‪ ,‬כל‬
‫תוכנו יימחק‪ .‬אם אינכם מעוניינים לאבד‬
‫את הנתונים השמורים בכרטיס‪ ,‬גבו אותו‬
‫קודם לכן‪.‬‬
‫התקנת כרטיס ‪ SIM‬וטעינת הסוללה‬
‫התקנת כרטיס ‪SIM‬‬
‫בעת ההרשמה לרשת סלולרית‪ ,‬תקבלו כרטיס ‪ SIM‬יחד עם פרטי המנוי שלכם‪ ,‬כגון קוד‬
‫‪ ,PIN‬שירותים אופציונליים נוספים ופרטים אחרים‪.‬‬
‫חשוב! ‹ כרטיס ‪ SIM‬ומגעיו עלולים להינזק בקלות על ידי שריטות או כיפוף‪ ,‬ולכן יש להיזהר‬
‫בעת החזקתו‪ ,‬הכנסתו או הוצאתו של הכרטיס‪ .‬הרחיקו את כל כרטיסי ה‪ SIM -‬מהישג‬
‫ידם של ילדים‪.‬‬
‫תרשימים‬
‫‪ 1‬פתחו את מכסה הסוללה‬
‫‪ 2‬הוציאו את הסוללה‬
‫‪ 3‬הכניסו את ה‪SIM -‬‬
‫‪ 4‬הכניסו את הסוללה‬
‫‪ 5‬סגרו את מכסה הסוללה‬
‫‪ 6‬טענו את הסוללה‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫אזהרה‪ :‬אין להסיר את הסוללה בעת שהטלפון דלוק‪ ,‬מכיוון שהדבר עלול לגרום נזק‬
‫למכשיר‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫מפת התפריטים‬
‫מולטימדיה‬
‫‪ 1‬מצלמה‬
‫‪ 2‬מצלמת וידאו‬
‫‪ 3‬מוסיקה‬
‫‪ 4‬רדיו‬
‫‪ 5‬הקלטה קולית‬
‫אנשי קשר‬
‫‪ 1‬לוח‪-‬שנה‬
‫‪ 2‬משימות לביצוע‬
‫‪ 3‬תזכורת‬
‫‪ 4‬תזכורת סודית‬
‫‪ 5‬איתור תאריך‬
‫‪ 6‬הגדרות‬
‫‪ 1‬יומני שיחות‬
‫‪ 2‬מוני שיחות‬
‫‪ 3‬נפח נתונים‬
‫‪ 4‬עלויות שיחה‬
‫‪ 5‬הפניית שיחה‬
‫‪ 6‬חסימת שיחה‬
‫‪ 7‬מספרים קבועים‬
‫לחיוג‬
‫‪ 8‬שיחה ממתינה‬
‫‪ 9‬הגדרות נפוצות‬
‫פרופילים‬
‫הפריטים שלי‬
‫הודעות‬
‫דפדפן‬
‫כלים‬
‫‪ 1‬הוספת חדש‬
‫‪ 2‬חפש‬
‫‪ 3‬חיוג מהיר‬
‫‪ 4‬קבוצות‬
‫‪ 5‬מספרי שירותים‬
‫‪ 6‬המספר שלי‬
‫‪ 7‬כרטיס הביקור‬
‫שלי‬
‫‪ 8‬הגדרות‬
‫‪ 1‬רגיל‬
‫‪ 2‬שקט‬
‫‪ 3‬חוץ‬
‫‪ 4‬מצב טיסה‬
‫‪ 5‬מותאם‪-‬אישית ‪1‬‬
‫‪ 6‬מותאם‪-‬אישית ‪2‬‬
‫‪ 7‬מותאם‪-‬אישית ‪3‬‬
‫הגדרות‬
‫קישוריות‬
‫‪ 1‬טלפון‬
‫‪ 2‬תצוגה‬
‫‪ 3‬תאריך ושעה‬
‫‪ 4‬רשת‬
‫‪ 5‬פרופילי אינטרנט‬
‫‪ 6‬נקודות גישה‬
‫‪ 7‬חיבור חב‘ נתונים‬
‫‪ 8‬אבטחה‬
‫‪ 9‬מנהל הזיכרון‬
‫‪ 0‬הגדרות זרימה‬
‫* שחזור הגדרות‬
‫יצרן‬
‫‪8‬‬
‫עזרי ניהול‬
‫שיחות‬
‫משחקים‬
‫ויישומים‬
‫‪Bluetooth 1‬‬
‫‪ 2‬מצב חיבור ‪USB‬‬
‫‪ 1‬התמונות שלי‬
‫‪ 2‬הצלילים שלי‬
‫‪ 3‬סרטוני הווידאו‬
‫שלי‬
‫‪ 4‬המשחקים‬
‫והיישומים שלי‬
‫‪ 5‬תוכן ‪SVG‬‬
‫‪ 6‬אחרים‬
‫‪ 7‬כרטיס הזיכרון‬
‫שלי‬
‫‪ 1‬בית‬
‫‪ 2‬הזן כתובת‬
‫‪ 3‬סימניות‬
‫‪ 4‬קורא ‪RSS‬‬
‫‪ 5‬דפים שמורים‬
‫‪ 6‬היסטוריה‬
‫‪ 7‬הגדרות‬
‫‪ 1‬המשחקים‬
‫והיישומים שלי‬
‫‪ 2‬הגדרות‬
‫‪ 1‬צור הודעה‬
‫חדשה‬
‫‪ 2‬תיבת דואר נכנס‬
‫‪ 3‬תיבת דואר‬
‫‪ 4‬טיוטות‬
‫‪ 5‬תיבת דואר יוצא‬
‫‪ 6‬פריטים שנשלחו‬
‫‪ 7‬התיקיות שלי‬
‫‪ 8‬תבניות‬
‫‪ 9‬סמלי הבעה‬
‫‪ 0‬הגדרות‬
‫‪ 1‬תפריט מהיר‬
‫‪ 2‬שעון מעורר‬
‫‪ 3‬מחשבון‬
‫‪ 4‬שעון עצר‬
‫‪ 5‬ממיר‬
‫‪ 6‬שעון עולמי‬
‫‪ 7‬שירותי ‪SIM‬‬
‫שיחות‬
‫ביצוע שיחה‬
‫‪ 1‬הקלידו את המספר באמצעות לוח‬
‫המקשים‪ .‬למחיקת ספרה‪ ,‬לחצו על‬
‫מחק )‪.(C‬‬
‫כדי לחבר את השיחה‪.‬‬
‫‪ 2‬לחצו על‬
‫‪.‬‬
‫‪ 3‬לסיום השיחה‪ ,‬לחצו על‬
‫טיפ! ניתן לשנות את ההגדרות כך שתוכלו‬
‫לענות לשיחות שלכם בדרכים שונות‪ .‬לחצו‬
‫‪ ,‬בחרו שיחות ובחרו הגדרות‬
‫על‬
‫נפוצות ומצב מענה‪ .‬בחרו מתוך לחץ על‬
‫מקש התקשר‪ ,‬פתח פומית או לחץ על‬
‫מקש כלשהו‪.‬‬
‫שימוש ברמקול‬
‫טיפ! כדי להזין את התו ‪ +‬לצורך שיחה‬
‫בינלאומית‪ ,‬לחצו לחיצה ארוכה על ‪.0‬‬
‫במהלך שיחה ניתן להפעיל את הרמקול‬
‫על ידי לחיצה על מקש‬
‫כדי שתוכלו‬
‫להשתמש בטלפון ללא ידיים‪.‬‬
‫ביצוע שיחות מתוך רשימת אנשי‬
‫הקשר‬
‫חיוג מהיר‬
‫ובחרו אנשי קשר ואז‬
‫‪ 1‬הקישו על‬
‫בחפש‪.‬‬
‫‪ 2‬תוך שימוש בלוח המקשים‪ ,‬הזינו את‬
‫האות הראשונה בשם איש הקשר‬
‫שברצונכם להתקשר אליו‪.‬‬
‫‪ 3‬בחרו באפשרויות ואז בצע שיחה או‬
‫כדי לחבר את השיחה‪.‬‬
‫לחצו על‬
‫מענה לשיחה ודחיית שיחה‬
‫כשהטלפון מצלצל‪ ,‬לחצו על המקש קבל‬
‫כדי לענות לשיחה‪.‬‬
‫או על‬
‫כדי להשתיק את הטלפון בזמן הצלצול‪,‬‬
‫פשוט בחרו השתק‪ .‬מצב זה מועיל במיוחד‬
‫במקרה ששכחתם להעביר את הפרופיל‬
‫ל‘שקט‘ לצורך פגישה‪.‬‬
‫או בחרו בדחה כדי לדחות‬
‫לחצו על‬
‫שיחה נכנסת‪.‬‬
‫ובחרו אנשי קשר ואז בחיוג‬
‫לחצו על‬
‫מהיר‪.‬‬
‫ניתן להקצות מספר חיוג מהיר לאנשי קשר‬
‫שעימם אתם משוחחים בתדירות גבוהה‪.‬‬
‫צפייה ביומני השיחות שלכם‬
‫ובחרו בשיחות‪ .‬בחרו‬
‫לחצו על‬
‫ביומני שיחות‪.‬‬
‫ניתן לבדוק את רישום השיחות שלא נענו‪,‬‬
‫שהתקבלו ושחויגו רק אם הרשת שלכם‬
‫תומכת בזיהוי המספר המתקשר באזור‬
‫השירות שלכם‪.‬‬
‫שינוי הגדרות שיחה‬
‫ניתן להתאים את התפריט לשיחה‬
‫‪ ,‬ובחרו בשיחות‪.‬‬
‫לחצו על‬
‫• מוני שיחות ‪ -‬צפו בפרטים אודות משך‬
‫השיחות שביצעתם ‪ -‬הנכנסות והיוצאות‬
‫כאחד‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫• נפח נתונים ‪ -‬צפו בכמות הנתונים‬
‫שקיבלתם וששלחתם לאינטרנט‪ ,‬לנתונים‬
‫או לשניהם‪ ,‬ביחידות קילובייט‪.‬‬
‫• עלויות שיחה ‪ -‬צפו בחיובים של ’השיחה‬
‫האחרונה‘ או של ’כל השיחות‘‪ .‬שירות זה‬
‫הוא תלוי‪-‬רשת‪ ,‬ויש חברות סלולר שאינן‬
‫מספקות אותו‪.‬‬
‫• הפניית שיחה ‪ -‬בחרו אם ולאן להפנות‬
‫את שיחותיכם‪.‬‬
‫• חסימת שיחה ‪ -‬בחרו אילו שיחות‬
‫ברצונכם לחסום‪.‬‬
‫• מספרים קבועים לחיוג ‪ -‬בחרו רשימת‬
‫מספרים שניתן להתקשר אליהם‬
‫מהטלפון שלכם‪ .‬לשם כך תצטרכו את‬
‫קוד ‪ PIN2‬מחברת הסלולר שלכם‪ .‬ניתן‬
‫יהיה להתקשר מהטלפון שלכם רק‬
‫למספרים הכלולים ברשימת המספרים‬
‫הקבועים‪.‬‬
‫• שיחה ממתינה ‪ -‬קבלו התראה כשיש‬
‫לכם שיחה ממתינה )תלוי בחברת‬
‫הסלולר שלכם(‪.‬‬
‫• הגדרות נפוצות‬
‫דחיית שיחה ‪ -‬ניתן לקבוע אם לדחות‬
‫שיחות נכנסות‪.‬‬
‫שלח את המספר שלי ‪ -‬בחרו אם‬
‫המספר שלכם יוצג כאשר אתם‬
‫מתקשרים למישהו )תלוי בחברת‬
‫הסלולר שלכם(‪.‬‬
‫חיוג אוטומטי ‪ -‬מאפשר לכם להגדיר‬
‫את החיוג האוטומטי החוזר בעקבות‬
‫ניסיון חיוג שנכשל‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫מצב מענה ‪ -‬מאפשר לכם להגדיר את‬
‫שיטת המענה‪ .‬ניתן לבחור בין ’לחץ על‬
‫מקש שיחה‘‪’ ,‬פתח פומית‘ ו‘לחץ על מקש‬
‫כלשהו‘‪.‬‬
‫התראת דקה ‪ -‬קבע אם יישמע צליל כל‬
‫דקה במהלך השיחה שלכם‪.‬‬
‫מצב מענה ‪ - BT‬בחרו כיצד לענות‬
‫לשיחה כשאתם משתמשים בדיבורית‬
‫‪ .Bluetooth‬בחרו בין דיבורית לבין‬
‫מכשיר‪.‬‬
‫שמור מספר חדש ‪ -‬אפשרות זו תאפשר‬
‫שמירה של מספרים שעדיין לא נמצאים‬
‫ברשימת אנשי הקשר שלכם עם סיום‬
‫השיחה‪.‬‬
‫אנשי קשר‬
‫חיפוש אנשי קשר‬
‫ובחרו אנשי קשר ואז‬
‫‪ 1‬הקישו על‬
‫בחפש‪.‬‬
‫‪ 2‬תוך שימוש בלוח המקשים‪ ,‬הזינו את‬
‫האות הראשונה בשם איש הקשר‬
‫שברצונכם להתקשר אליו‪.‬‬
‫‪ 3‬כדי לגלול דרך אנשי הקשר ומספריהם‬
‫השונים‪ ,‬השתמשו בחיצי הניווט‪.‬‬
‫הוספת איש קשר חדש‬
‫ובחרו אנשי קשר ואז‬
‫‪ 1‬לחצו על‬
‫בהוסף חדש‪.‬‬
‫‪ 2‬בחרו אם לשמור את איש הקשר החדש‬
‫במכשיר או ב‪.USIM-‬‬
‫‪ 3‬הזינו את המידע הרצוי בשדות שלפניכם‬
‫ובחרו בוצע‪.‬‬
‫הוספת איש הקשר לקבוצה‬
‫ניתן לשמור אנשי קשר בקבוצות‪ ,‬לדוגמה‬
‫כדי להפריד בין עמיתים מהעבודה לבין בני‬
‫המשפחה שלכם‪ .‬בטלפון כבר מוגדרות‬
‫מספר קבוצות‪ ,‬כגון משפחה‪ ,‬חברים‪,‬‬
‫עמיתים‪ ,‬בית ספר ו‪.VIP‬‬
‫הוספת תמונה לאיש קשר‬
‫ניתן לשנות את תצוגת אנשי הקשר בספר‬
‫הטלפונים שלכם ולכלול תמונות עבורם‪.‬‬
‫ובחרו אנשי קשר ואז‬
‫‪ 1‬הקישו על‬
‫בהגדרות‪.‬‬
‫‪ 2‬בחרו הגדרות רשימת אנשי קשר ואז‬
‫בחרו הצג תמונה ופעיל‪.‬‬
‫‪ 3‬כעת חזרו לרשימת אנשי הקשר ובחרו‬
‫את איש הקשר שלו אתם רוצים להוסיף‬
‫תמונה‪.‬‬
‫‪ 4‬בחרו אפשרויות ובחרו ערוך‪.‬‬
‫‪ 5‬גללו מטה לאזור התמונות‪ .‬בחרו ערוך‬
‫ואז בחרו בללא תמונה‪ ,‬צלמית‪ ,‬צלם‬
‫או השתמש בתמונה קיימת‪ .‬אם‬
‫בחרתם בהשתמש בתמונה קיימת‪,‬‬
‫תוכלו לבחור בתמונה השמורה בזיכרון‬
‫הטלפון‪ .‬אם בחרתם בצלם תמונה‪,‬‬
‫תיפתח כוונת המצלמה כדי שתוכלו‬
‫לצלם את איש הקשר‪ .‬צלמו את התמונה‬
‫ולחצו על בחר‪.‬‬
‫‪ 6‬בחרו בוצע‪.‬‬
‫הודעות‬
‫מכשיר ‪ GB250f‬שלכם כולל פונקציות‬
‫הקשורות ל‪) SMS -‬שירות הודעות קצרות(‪,‬‬
‫ל‪) MMS -‬שירות הודעות מולטימדיה(‪,‬‬
‫לדואר אלקטרוני וכן גם הודעות שירות של‬
‫הרשת הסלולרית‪.‬‬
‫שליחת הודעה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪ ,‬בחרו הודעות ובחרו‬
‫הקישו על‬
‫צור הודעה חדשה‪.‬‬
‫בחרו הודעה כדי לשלוח ‪ SMS‬או ‪.MMS‬‬
‫כעת ייפתח עורך ההודעות‪ .‬עורך‬
‫ההודעות משלב הודעות ‪ SMS‬ו‪MMS -‬‬
‫באופן אינטואיטיבי‪ ,‬נוח לשימוש וקל‬
‫להחלפה ביניהם‪ .‬מצב ברירת המחדל‬
‫של עורך ההודעות הוא ‪.SMS‬‬
‫הקלידו את ההודעה שלכם‪.‬‬
‫בחרו באפשרויות ולאחר מכן בהוסף‬
‫הוספת תמונה‪ ,‬וידאו‪ ,‬צליל‪ ,‬סמלים‪,‬‬
‫תבנית‪ ,‬סמל הבעה‪ ,‬שם ומספר‪,‬‬
‫שקופית חדשה‪ ,‬נושא ועוד‪.‬‬
‫בחרו שלח‪.‬‬
‫בחרו איש קשר מתוך רשימת אנשי‬
‫הקשר או הזינו את מספר הטלפון מתוך‬
‫אפשרויות‪.‬‬
‫בחרו שלח‪.‬‬
‫טיפ! ניתן לבחור את סוג ההודעה מתוך‬
‫‪ SMS‬או ‪ MMS‬כאשר אתם מקלידים טקסט‬
‫שאורכו גדול מעמוד אחד בשדה ההודעה‪.‬‬
‫אם ברצונכם לשנות את סוג ההודעה‪ ,‬לחצו‬
‫< הודעות < הגדרות < הודעת‬
‫על‬
‫טקסט‪ ,‬ובחרו ב שלח הודעת טקסט‬
‫ארוכה כ‪.-‬‬
‫‪11‬‬
‫אזהרה‪ :‬אם מוסיפים תמונה סרטון וידאו‪,‬‬
‫וכו‘ להודעה‪ ,‬היא תומר אוטומטית להודעת‬
‫‪ MMS‬ואתם תחויבו בהתאם‪.‬‬
‫הגדרת דואר אלקטרוני‬
‫ניתן לשמור על קשר גם בעת נסיעות על‬
‫ידי שימוש בדואר אלקטרוני ב‪GB250f -‬‬
‫שלכם‪ .‬קל ומהיר ליצור חשבון דוא“ל מסוג‬
‫‪ POP3‬או ‪.IMAP4‬‬
‫‪ ,‬בחרו בהודעות ואז בחרו‬
‫‪ 1‬לחצו על‬
‫בהגדרות‪.‬‬
‫‪ 2‬בחרו בדוא“ל ואחר כך בחשבונות‬
‫דוא“ל‪.‬‬
‫‪ 3‬בחרו בהוסף והגדירו את חשבון‬
‫הדוא“ל‪.‬‬
‫שליחת דוא“ל באמצעות חשבון‬
‫חדש‬
‫כדי לשלוח‪/‬לקבל דוא“ל‪ ,‬יש להגדיר‬
‫חשבון דוא“ל‪.‬‬
‫‪ ,‬בחרו בהודעות ובחרו‬
‫‪ 1‬בחרו ב‪-‬‬
‫בצור הודעה חדשה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחרו דוא“ל וכעת ייפתח חלון דוא“ל‬
‫חדש‪.‬‬
‫‪ 3‬כתבו נושא ולחצו על אפשרות‪ ,‬בחרו‬
‫’כתוב דוא“ל‘ ולחצו על ’אישור‘‪.‬‬
‫‪ 4‬הקלידו את ההודעה שלכם‪.‬‬
‫הזנת טקסט‬
‫ניתן להזין תווים אלפא‪-‬נומריים באמצעות‬
‫לוח המקשים של הטלפון‪ .‬בטלפון זה‬
‫מוצעות אפשרויות הזנת הטקסט הבאות‪:‬‬
‫מצב חיזוי ‪ ,T9‬מצב ידני ‪ ABC‬ומצב ‪.123‬‬
‫‪12‬‬
‫הערה‪ :‬ישנם שדות שיאפשרו רק שיטת‬
‫הזנת טקסט אחת )למשל מספר טלפון‬
‫בשדות ספר הטלפונים(‪.‬‬
‫מצב חיזוי ‪T9‬‬
‫מצב חיזוי ‪ T9‬משתמש במילון המובנה‬
‫בטלפון כדי לזהות מילים שאתם כותבים‬
‫על פי סדר הקלדתן‪ .‬פשוט לחצו על מקש‬
‫המספר המקושר לאות שברצונכם להזין‬
‫והמילון יזהה את המילה לאחר הזנת חלק‬
‫מהאותיות‪.‬‬
‫מצב ‪ ABC‬ידני‬
‫מצב זה מאפשר הזנת אותיות באמצעות‬
‫לחיצה על המקש המכיל את האות הרצויה‬
‫פעם‪ ,‬פעמיים‪ ,‬שלוש‪ ,‬או ארבע פעמים עד‬
‫להצגתה‪.‬‬
‫מצב ‪123‬‬
‫הקלידו מספרים על ידי הקשה אחת לכל‬
‫מספר‪ .‬ניתן גם להוסיף מספרים בזמן שאתם‬
‫במצב אותיות על ידי לחיצה ארוכה על‬
‫המקש הרצוי‪.‬‬
‫תיקיות הודעות‬
‫‪ ,‬בחרו הודעות‪ .‬מבנה התיקיות‬
‫לחצו על‬
‫שבהם אתם משתמשים בדגם ‪ GB250f‬הוא‬
‫קבוע ולא ניתן לשנותו‪.‬‬
‫תיבת דואר נכנס ‪ -‬כל ההודעות הנכנסות‬
‫מגיעות לתיבת הדואר הנכנס‪.‬‬
‫תיבת דואר ‪ -‬כאן יופיעו כל הודעות הדוא“ל‬
‫שלכם‪.‬‬
‫טיוטות ‪ -‬כאשר אין לכם זמן להשלים את‬
‫כתיבת ההודעה‪ ,‬תוכלו לשמור את מה‬
‫שהספקתם לכתוב עד כה‪.‬‬
‫תיבת דואר יוצא ‪ -‬זו תיקיית אחסון זמנית‬
‫בעת משלוח ההודעות‪.‬‬
‫פריטים שנשלחו ‪ -‬כל ההודעות ששלחתם‬
‫נשמרות בתיקיית הפריטים שנשלחו‪.‬‬
‫התיקיות שלי ‪ -‬ניתן להעביר הודעות מתיבת‬
‫הדואר הנכנס או היוצא לתוך ’התיקיות שלי‘‪.‬‬
‫ניתן גם להעביר הודעות משם לתיבת הדואר‬
‫המקורית‪.‬‬
‫תבניות ‪ -‬רשימת הודעות שהוגדרו מראש‪,‬‬
‫ואפשרות נוחה לשליחת תשובה מהירה‪.‬‬
‫סמלי הבעה ‪ -‬ניתן להוסיף‪ ,‬לערוך‬
‫ולמחוק סמלי הבעה‪ .‬ניתן להזין את‬
‫סמלי ההבעה שאתם מעדיפים‬
‫בעת כתיבת ההודעה‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫מולטימדיה‬
‫מצלמה‬
‫צילום מהיר‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫ובחרו מולטימדיה‪ .‬בחרו‬
‫לחצו על‬
‫במצלמה כדי להתחיל לצלם‪.‬‬
‫תוך שאתם מחזיקים את הטלפון בצורה‬
‫אנכית‪ ,‬כוונו את העדשה אל נושא‬
‫הצילום‪.‬‬
‫מקמו את הטלפון כך שתוכלו לראות את‬
‫נושא הצילום‪.‬‬
‫כדי לצלם‪.‬‬
‫לחצו על‬
‫מצלמת וידאו‬
‫צילום סרטון וידאו מהיר‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫ובחרו מולטימדיה‪.‬‬
‫הקישו על‬
‫בחרו במצלמת וידאו‪.‬‬
‫כוונו את העדשה אל נושא הוידאו‪.‬‬
‫כדי להתחיל לצלם‪.‬‬
‫לחצו על‬
‫הטקסט ’מקליט‘ יופיע על המסך‬
‫והטיימר בתחתית יציג את משך הוידאו‬
‫שלכם‪.‬‬
‫בחרו הפסק כדי להפסיק את הצילום‪.‬‬
‫נגן ‪MP3‬‬
‫במכשיר ‪ GB250f‬שלכם יש נגן ‪ MP3‬מובנה‬
‫כך שתוכלו לשמוע את כל השירים האהובים‬
‫עליכם‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫השמעת שיר‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫ובחרו במולטימדיה ואז‬
‫הקישו על‬
‫במוסיקה‪.‬‬
‫בחרו בכל הרצועות ואז בחרו בשיר‬
‫שברצונכם להשמיע‪ .‬בחרו בהפעל‪.‬‬
‫בחרו ב‪ -‬כדי להשהות את השמעת‬
‫השיר‪.‬‬
‫כדי לעבור לשיר הבא‪.‬‬
‫בחרו ב‪-‬‬
‫כדי לעבור לשיר הקודם‪.‬‬
‫בחרו ב‪-‬‬
‫בחרו באחורה כדי להפסיק את‬
‫ההשמעה ולחזור לתפריט כל הרצועות‪.‬‬
‫יצירת רשימת השמעה‬
‫תוכלו ליצור רשימות השמעה משלכם על‬
‫ידי בחירה במבחר שירים מתוך תיקיית כל‬
‫הרצועות‪.‬‬
‫ובחרו במולטימדיה ואז‬
‫‪ 1‬הקישו על‬
‫במוסיקה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחרו ברשימות השמעה‪.‬‬
‫‪ 3‬בחרו בהוסף‪ ,‬הזינו את שם רשימת‬
‫ההשמעה ולחצו על שמור‪.‬‬
‫‪ 4‬כעת יוצגו כל הרצועות‪ .‬בחרו בכל‬
‫השירים שברצונכם לכלול ברשימת‬
‫ההשמעה שלכם על ידי גלילה אליהם‬
‫‪.‬‬
‫ובחירה בסמן‬
‫‪ 5‬בחרו בבוצע כדי לשמור את רשימת‬
‫ההשמעה‪.‬‬
‫רדיו‬
‫במכשיר ‪ GB250f‬שלכם יש רדיו ‪ FM‬כדי‬
‫שתוכלו להאזין לתחנות האהובות עליכם‬
‫כשאתם בתנועה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬כדי להאזין לרדיו‪ ,‬יש לחבר את‬
‫האוזניות‪ .‬הכניסו את תקע האוזניות לתוך‬
‫השקע המתאים )אותו שקע שאליו אתם‬
‫מחברים את המטען(‪.‬‬
‫האזנה לרדיו‬
‫ובחרו במולטימדיה ואז‬
‫‪ 1‬הקישו על‬
‫ברדיו‪.‬‬
‫‪ 2‬בחרו במספר הערוץ של התחנה‬
‫שברצונכם להאזין לה‪.‬‬
‫טיפ! ניתן להאזין לרדיו דרך הרמקול‬
‫המובנה במכשיר‪ .‬לחצו על אפשרויות‪,‬‬
‫בחרו בהקשב דרך רמקול‪.‬‬
‫הקלטה קולית‬
‫השתמשו ב‘הקלטה קולית‘ על מנת להקליט‬
‫תזכורות קוליות או צלילים אחרים‪.‬‬
‫הקלטת תזכורת קולית‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫ובחרו במולטימדיה ואז‬
‫לחצו על‬
‫בהקלטה קולית‪.‬‬
‫לתחילת ההקלטה‪.‬‬
‫לחצו על‬
‫בחרו בהפסק כדי להפסיק את‬
‫ההקלטה‪.‬‬
‫לחצו על אפשרויות ובחרו בהפעל כדי‬
‫להאזין לתזכורת הקולית‪.‬‬
‫הפריטים שלי‬
‫ניתן לשמור את כל קבצי המולטימדיה‬
‫בזיכרון הטלפון כך שתהיה לכם גישה נוחה‬
‫לכל התמונות‪ ,‬הצלילים‪ ,‬סרטוני הוידאו‬
‫ופריטים אחרים‪ .‬ניתן כמו כן‪ ,‬לשמור את‬
‫הקבצים שלכם בכרטיס זיכרון‪ .‬היתרון‬
‫בשימוש בכרטיס זיכרון הוא בכך שניתן‬
‫לפנות נפח זיכרון בטלפון‪.‬‬
‫כל קבצי המולטימדיה שלכם יישמרו תחת‬
‫ואז בחרו‬
‫הפריטים שלי‪ .‬לחצו על‬
‫בפריטים שלי כדי לפתוח את רשימת‬
‫התיקיות‪.‬‬
‫תמונות‬
‫תיקיית התמונות שלי מכילה תיקיית‬
‫תמונות ברירת מחדל שנטענו מראש‬
‫לטלפון‪ ,‬תמונות ‪ MMS‬שנטענו מראש‬
‫וניתנות לשליחה‪ .‬תמונות שהורדתם‬
‫ותמונות שצילמתם במצלמת הטלפון‪.‬‬
‫צלילים‬
‫תיקיית הצלילים שלי מכילה את צלילי‬
‫ברירת המחדל של הטלפון‪ ,‬את הקלטות‬
‫הקול שלכם‪ ,‬ואת קבצי השמע שהורדתם‬
‫ושמרתם‪ .‬מכאן ניתן לנהל ולשלוח קבצי‬
‫שמע או להגדיר צלילים כרינגטונים‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫סרטוני וידאו‬
‫תיקיית סרטוני הווידאו שלי מכילה‬
‫רשימה של כל סרטוני הווידאו שהורדתם‬
‫או שצילמתם באמצעות הטלפון שלכם‪.‬‬
‫המשחקים והיישומים שלי‬
‫בתיקייה זו קיימים המשחקים והיישומים‬
‫של הטלפון וכמו כן‪ ,‬ניתן לשמור את‬
‫המשחקים והיישומים שהורדתם‪.‬‬
‫תוכן ‪SVG‬‬
‫תיקיית ’תוכן ‪ ‘SVG‬מכילה את כל קבצי‬
‫‪ SVG‬ו‪ -SVGZ -‬קבצי ברירת המחדל ואלה‬
‫שהורדתם בעצמכם‪.‬‬
‫אחרים‬
‫מתוך תפריט אחרים‪ ,‬תוכלו לצפות‬
‫בקבצים שלא נשמרו תחת תמונות‪ ,‬צלילים‬
‫או סרטוני וידאו‪.‬‬
‫כרטיס הזיכרון שלי‬
‫אם הכנסתם כרטיס זיכרון‪ ,‬הוא יוצג‬
‫כתיקייה בתוך ’הקבצים שלי‘‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫משחקים ויישומים‬
‫בטלפון ‪ GB250f‬שלכם יש משחקים‬
‫שנטענו בו מראש כדי לשעשע אתכם‬
‫בזמנכם החופשי‪ .‬אם בחרתם להוריד‬
‫משחקים או יישומים נוספים‪ ,‬הם‬
‫ובחרו‬
‫יישמרו בתיקייה זו‪ .‬לחצו על‬
‫במשחקים ויישומים‪.‬‬
‫עזרי ניהול‬
‫כלים‬
‫השימוש בלוח השנה‬
‫הגדרת התראת שעון מעורר‬
‫< עזרי ניהול< לוח שנה(‬
‫)‬
‫כאשר תכנסו לתפריט זה‪ ,‬ייפתח לוח‬
‫השנה‪ .‬התאריך הנוכחי מסומן ע“י סמן‬
‫מרובע‪ .‬ניתן להזיז את הסמן לתאריך אחר‬
‫באמצעות מקשי הניווט‪.‬‬
‫הוספת פריט לרשימת המשימות‬
‫לביצוע‬
‫< עזרי ניהול < משימות לביצוע(‬
‫)‬
‫ניתן להציג‪ ,‬לערוך ולהוסיף משימות‬
‫לביצוע‪.‬‬
‫הוספת תזכורת‬
‫< כלים < שעון מעורר(‬
‫)‬
‫ניתן להגדיר עד ‪ 5‬התראות שעון מעורר‬
‫שיצלצלו בשעות ספציפיות‪.‬‬
‫שימוש במחשבון‬
‫< כלים < מחשבון(‬
‫)‬
‫המחשבון נועד לפעולות חשבון בסיסיות‪:‬‬
‫חיבור‪ ,‬חיסור‪ ,‬כפל וחילוק‪.‬‬
‫שימוש בשעון עצר‬
‫< כלים < שעון עצר(‬
‫)‬
‫אפשרות זו נועדה לשימוש בשעון עצר‪.‬‬
‫המרת יחידות‬
‫< עזרי ניהול < תזכורת(‬
‫)‬
‫כאן תוכלו לשמור את התזכורות שלכם‪.‬‬
‫< כלים< ממיר(‬
‫)‬
‫פונקציה זו ממירה כל מידה ליחידה‬
‫הרצויה‪.‬‬
‫עזרי ניהול < תזכורת סודית(‬
‫)<‬
‫ניתן לכתוב תזכורת סודית כדי לשמור על‬
‫הפרטיות שלכם‪ .‬כדי להשתמש בתפריט זה‬
‫יהיה עליכם להזין קוד אבטחה‪.‬‬
‫הוספת עיר לשעון העולמי‬
‫תזכורת סודית‬
‫איתור תאריך‬
‫< עזרי ניהול < איתור תאריך(‬
‫)‬
‫כלי איתור התאריך הוא כלי שימושי‬
‫לחישוב התאריך בעוד מספר מסוים של‬
‫ימים‪.‬‬
‫< כלים< שעון עולמי(‬
‫)‬
‫ניתן להוסיף את העיר הרצויה לרשימת‬
‫השעון העולמי‪ .‬ניתן גם לבדוק את השעה‬
‫הנוכחית בגריניץ‘ )‪ (GMT‬ובערים חשובות‬
‫ברחבי העולם‪.‬‬
‫שירותי ‪SIM‬‬
‫< כלים< שירותי ‪(SIM‬‬
‫)‬
‫אפשרות זו תלויה ב‪ SIM -‬ובשירותי הרשת‪.‬‬
‫אם כרטיס ‪ SIM‬שלכם תומך בשירותי‬
‫‪) SAT‬ערכת כלים של יישומי ‪ ,(SIM‬תפריט‬
‫זה יהיה ספציפי לחברת הסלולר ששמה‬
‫מופיע על גבי ה‪.SIM -‬‬
‫‪17‬‬
‫דפדפן‬
‫גישה לדפדפן‬
‫ניתן לפתוח דפדפן ‪ WAP‬ולגשת לדף הבית‬
‫של הפרופיל שהופעל בהגדרות הדפדפן‪.‬‬
‫ניתן גם להזין כתובת אינטרנט באופן ידנית‬
‫ולגלוש לדף ‪ WAP‬הרלוונטי‪.‬‬
‫ואחר כך בחרו דפדפן‪.‬‬
‫‪ 1‬לחצו על‬
‫‪ 2‬כדי לגשת ישירות לדף הבית של‬
‫הדפדפן‪ ,‬בחרו בבית‪ .‬לחילופין‪ ,‬בחרו‬
‫בהזן כתובת והקלידו את כתובת‬
‫האינטרנט הרצויה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬על ההתחברות לשירות זה והורדת‬
‫תכנים חל חיוב נוסף‪ .‬בדקו את החיובים‬
‫הרלוונטיים אצל חברת הסלולר שלכם‪.‬‬
‫קישוריות‬
‫שינוי הגדרות הקישוריות‬
‫קישוריות (‬
‫)<‬
‫הגדרות הקישוריות שלכם כבר הוגדרו‬
‫מראש על ידי מפעילת רשת הסלולר‬
‫שלכם‪ ,‬כך שתוכלו ליהנות מהטלפון החדש‬
‫שלכם מרגע הדלקתו‪ .‬אם ברצונכם לשנות‬
‫הגדרות כלשהן‪ ,‬השתמשו בתפריט זה‪.‬‬
‫מפרופיל זה ניתן לשנות את הגדרות הרשת‬
‫ואת פרופילי הגישה לנתונים‪.‬‬
‫• ‪ - Bluetooth‬הגדירו את ‪ GB250f‬שלכם‬
‫לשימוש ב‪ .®Bluetooth -‬תוכלו להתאים‬
‫את ניראות מכשירכם למכשירים אחרים‬
‫או לחפש מכשירים שהטלפון שלכם‬
‫מותאם להם‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫• חיבור ‪ - USB‬בחרו במצב ‪PC Suite‬‬
‫לסנכרון ה ‪ GB250f‬באמצעות תוכנת ‪LG‬‬
‫‪ PC Suite‬וכדי להעתיק קבצים מהטלפון‬
‫שלכם‪ .‬אם יש בטלפון כרטיס זיכרון‪,‬‬
‫בחרו בזיכרון בנפח גדול כדי להשתמש‬
‫בטלפון שלכם בדיוק באותה צורה כמו‬
‫ב‪ .Disc on key‬התחברו למחשב וגררו‬
‫ושחררו קבצים לתיקיית ההתקן הניתן‪-‬‬
‫להסרה של ‪.GB250f‬‬
‫הערה‪ :‬כדי להשתמש באפשרות הזיכרון‬
‫בנפח גדול‪ ,‬יהיה עליכם להכניס כרטיס‬
‫זיכרון חיצוני לטלפון‪.‬‬
‫שינוי הגדרות ‪Bluetooth‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ובחרו בקישוריות ואז‬
‫הקישו על‬
‫ב‪.Bluetooth -‬‬
‫בחרו בהגדרות‪ .‬תוכלו לשנות את‪:‬‬
‫ניראות המכשיר שלי ‪ -‬בחרו אם‬
‫להציג או להסתיר את המכשיר שלכם‬
‫מאנשים אחרים‪.‬‬
‫שם המכשיר שלי ‪ -‬הזינו שם עבור‬
‫מכשיר ‪ LG GB250f‬שלכם‪.‬‬
‫שירותים נתמכים ‪ -‬ניתן לצפות‬
‫ברשימת מכשירים כגון אוזניות ודיבוריות‬
‫הנתמכים על ידי טלפון ‪ Bluetooth‬זה‪.‬‬
‫הכתובת שלי ‪ -‬הצגת כתובת‬
‫‪ Bluetooth‬של המכשיר שלכם‪.‬‬
‫התאמה עם מכשיר ‪Bluetooth‬‬
‫אחר‬
‫באמצעות התאמה )‪ (pairing‬של ‪GB250f‬‬
‫שלכם למכשיר אחר‪ ,‬תוכלו לקבוע סיסמה‬
‫שתגן על החיבור ביניהם‪ .‬כך תהיה‬
‫ההתאמה ביניכם מאובטחת יותר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫בדקו אם ‪ Bluetooth‬פועל ונראה‪ .‬ניתן‬
‫לשנות את הנראות שלכם בתפריט‬
‫הגדרות‪ ,‬על ידי בחירה בניראות‬
‫המכשיר שלי ואז ב‘גלוי‘‪.‬‬
‫במצב ‪ ,Bluetooth‬בחרו הפעל ואז‬
‫בחרו חפש מכשיר חדש‪.‬‬
‫מכשיר ‪ GB250f‬שלכם יחפש אחר‬
‫מכשירים אחרים‪ .‬לאחר השלמת‬
‫החיפוש‪ ,‬יופיעו על המסך הפקודות‬
‫הוסף וכן רענן‪.‬‬
‫בחרו במכשיר שעמו אתם רוצים להיות‬
‫מותאמים‪ ,‬בחרו הוסף‪ ,‬הזינו את‬
‫הסיסמה‪ ,‬ואחר כך הקישו על אישור‪.‬‬
‫כעת יתחבר הטלפון שלכם למכשיר‬
‫האחר ובו יהיה עליכם להזין את אותה‬
‫סיסמה‪.‬‬
‫חיבור ‪ Bluetooth‬מוגן‪-‬הסיסמה שלכם‬
‫מוכן כעת‪.‬‬
‫פרופילים‬
‫התאמה אישית של הפרופיל‬
‫ניתן להתאים כל פרופיל באופן אישי‪.‬‬
‫ואחר כך בחרו‬
‫‪ 1‬לחצו על‬
‫בפרופילים‪.‬‬
‫‪ 2‬בחרו בפרופיל הרצוי‪ ,‬בחרו באפשרויות‬
‫ובחרו בערוך‪.‬‬
‫‪ 3‬עבור הפרופילים השקטים‪ ,‬ניתן רק‬
‫להפעילם ולא לערכם‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫הגדרות‬
‫שינוי השפה‬
‫<הגדרות< טלפון < שפה(‬
‫)‬
‫ניתן לשנות את שפת הטקסטים המוצגים‬
‫בטלפון‪ .‬דבר זה ישפיע גם על שפת הקלט‬
‫של המכשיר‪.‬‬
‫חיסכון בחשמל‬
‫< הגדרות < טלפון < מצב חיסכון‬
‫)‬
‫בחשמל(‬
‫אם תגדירו זאת כ‘פעיל‘‪ ,‬תוכלו לחסוך‬
‫בסוללה‪ .‬הגדרות החיסכון בחשמל הן‬
‫’אוטומטי‘‪’ ,‬פועל‘ ו‘כבוי‘‪.‬‬
‫שינוי הגדרות התצוגה‬
‫< הגדרות <תצוגה(‬
‫)‬
‫ניתן לשנות את הגדרות התצוגה של‬
‫הטלפון‪.‬‬
‫שינוי התאריך והשעה‬
‫< הגדרות < תאריך ושעה(‬
‫)‬
‫ניתן להגדיר פונקציות הקשורות לתאריך‬
‫ולשעה‪.‬‬
‫שינוי הגדרות אבטחה‬
‫ובחרו בהגדרות‪ .‬בחרו‬
‫לחצו על‬
‫באבטחה כדי לשנות את הגדרות‬
‫האבטחה שלכם ולהגן על מכשיר ‪GB250f‬‬
‫שלכם ועל המידע החשוב שהוא מכיל‪.‬‬
‫• בקשת קוד ‪ - PIN‬בחרו בהפעלת קוד‬
‫‪ PIN‬שהמכשיר יבקש אותו כשתפעילו‬
‫אותו‪.‬‬
‫• נעילת מכשיר ‪ -‬בחרו בקוד אבטחה‬
‫לנעילת הטלפון שלכם בעת ההפעלה‪,‬‬
‫‪20‬‬
‫עם החלפת ‪ ,USIM‬מיידית או ללא‪.‬‬
‫החלף קודים ‪ -‬שנו את קוד ‪ ,PIN‬קוד ‪PIN2‬‬
‫או קוד האבטחה‪.‬‬
‫צפייה במצב הזיכרון‬
‫< הגדרות < מנהל הזיכרון‬
‫)‬
‫בטלפון ‪ GB250f‬שלכם שלושה זיכרונות‬
‫זמינים‪ :‬המכשיר‪ ,‬כרטיס ‪ USIM‬וכרטיס‬
‫זיכרון חיצוני )שאותו יש לרכוש בנפרד(‪.‬‬
‫ניתן להשתמש במנהל הזיכרון כדי לקבוע‬
‫את דרך השימוש בכל זיכרון ולראות מה‬
‫נפח הזיכרון הפנוי‪.‬‬
‫שחזור הגדרות יצרן‬
‫< הגדרות < שחזור הגדרות יצרן(‬
‫)‬
‫השתמשו באפשרות זו כדי להחזיר את כל‬
‫הגדרות הטלפון להגדרות המקוריות שלו‪.‬‬
‫כדי להשתמש באפשרות זו יש צורך בקוד‬
‫אבטחה‪ .‬קוד ברירת המחדל הוא ”‪.“0000‬‬
‫שינוי הגדרות הרשת‬
‫< הגדרות (‬
‫)‬
‫• רשת ‪ -‬בחר רשת וכן מצב רשת‬
‫באמצעות תפריט זה‪ .‬ניתן גם להוסיף‬
‫רשת מועדפת להתחברות אל רשימות‬
‫המועדפות‪.‬‬
‫• פרופילי אינטרנט ‪ -‬תפריט זה מציג‬
‫את פרופילי האינטרנט‪ .‬ניתן ליצור‬
‫פרופילים חדשים‪ ,‬למחוק או לערוך אותם‬
‫באמצעות תפריט ’אפשרויות‘‪ .‬עם זאת‪,‬‬
‫לא ניתן למחוק או לערוך הגדרות ברירת‬
‫מחדל‪.‬‬
‫• נקודות גישה ‪ -‬תפריט זה מציג את‬
‫רשימת נקודות הגישה‪ .‬ניתן ליצור‬
‫נקודות גישה חדשות‪ ,‬למחוק או לערוך‬
‫אותם באמצעות תפריט ’אפשרויות‘‪ .‬עם‬
‫זאת‪ ,‬לא ניתן למחוק או לערוך הגדרות‬
‫ברירת מחדל‪.‬‬
‫• חיבור לחב‘ נתונים ‪ -‬אם בחרתם‬
‫באפשרות ’כאשר זמין‘‪ ,‬יירשם הטלפון‬
‫שלכם באופן אוטומטי לרשת ‪ GPRS‬עם‬
‫הדלקתו‪ .‬אם בחרתם ’במקרה הצורך‘‪,‬‬
‫ייווצר חיבור ‪ GPRS‬למשך חיבור ‪ WAP‬או‬
‫יישום כלשהו‪.‬‬
‫• הגדרות זרימה ‪ -‬אם ברצונכם לקבוע‬
‫הגדרות רשת שיאפשרו קבלת תוכן‬
‫בצורת זרימה )‪ ,(streaming‬תוכלו לעשות‬
‫כן בעזרת הגדרות אלו‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫הנחיות לשימוש בטוח ויעיל‬
‫נא קראו הנחיות פשוטות אלו‪ .‬אי עמידה‬
‫בהנחיות אלו עלולה להיות מסוכנת או‬
‫לא‪-‬חוקית‪.‬‬
‫חשיפה לאנרגיית תדר רדיו‬
‫מידע על חשיפה לגלי רדיו ושיעורי בליעה‬
‫ספציפיים )‪(SAR - Specific Absorption Rate‬‬
‫הטלפון הנייד הזה‪ ,‬מדגם ‪ ,GB250f‬תוכנן‬
‫לעמוד בדרישות הבטיחות בהקשר‬
‫לחשיפה לגלי רדיו‪ .‬דרישות אלו מבוססות‬
‫על הנחיות מדעיות הכוללות מרווחי‬
‫בטיחות שנועדו להבטיח שימוש בטוח‬
‫במכשיר לכל המשתמשים‪ ,‬בלא קשר‬
‫לגילם או למצב בריאותם‪.‬‬
‫• הנחיות החשיפה לגלי רדיו משתמשות‬
‫ביחידת מדידה הנקראת ’שיעור בליעה‬
‫ספציפי‘ )‪ ,SAR‬או ‪Specific Absorption‬‬
‫‪ .(Rate‬בדיקות ‪ SAR‬נערכות בשיטות‬
‫סטנדרטיות כאשר הטלפון משדר‬
‫בעוצמה המרבית שלו בכל תחומי‬
‫התדרים‪.‬‬
‫• למרות שעשויים להיות הבדלים ברמות‬
‫‪ SAR‬בין טלפונים שונים של ‪ ,LG‬כל‬
‫הטלפונים מתוכננים לעמוד בהנחיות‬
‫הרלוונטיות של חשיפה לגלי רדיו‪.‬‬
‫• מגבלת ה‪ SAR -‬המומלצת על‪-‬ידי‬
‫‪International Commission on Non‬‬‫‪(Ionizing Radiation Protection (ICNIRP‬‬
‫היא ממוצע של ‪ 2‬ואט‪/‬ק“ג על פני ‪10‬‬
‫גרם של רקמה‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫• ערך ה‪ SAR -‬הגבוה ביותר עבור דגם‬
‫טלפון זה שנמדד על‪-‬ידי ‪ DASY4‬לשימוש‬
‫קרוב לאוזן הוא ‪ 1.28‬ואט‪/‬ק“ג )‪ 10‬גר‘(‬
‫וכאשר לובשים אותו על הגוף‪ ,‬מדובר‬
‫ב‪ 0.753 -‬ואט‪/‬ק“ג )‪ 10‬גר‘(‪.‬‬
‫• מידע נתוני ‪ SAR‬עבור תושבי המדינות‪/‬‬
‫אזורים שאמצו את רמת ה‪SAR -‬‬
‫המומלצת על‪-‬ידי‪Institute of Electrical‬‬
‫‪ ,and Electronics Engineers (IEEE‬היא‬
‫‪ 1.6‬ואט‪/‬ק“ג בממוצע על פני גרם אחד‬
‫של רקמה‪.‬‬
‫הטיפול במוצר ותחזוקתו‬
‫אזהרה‬
‫השתמשו רק בסוללות‪ ,‬מטענים ואביזרים‬
‫שאושרו לשימוש לדגם זה של הטלפון‪.‬‬
‫השימוש בכל סוג אחר עלול לבטל כל‬
‫אישור או אחריות ביחס לטלפון‪ ,‬ועלול גם‬
‫להיות מסוכן‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫אין לפרק מכשיר זה‪ .‬כאשר נדרש‬
‫תיקון‪ ,‬פנו לטכנאי שירות מוסמך‪.‬‬
‫אין לקרב את המכשיר למכשירים‬
‫חשמליים כגון טלוויזיות‪ ,‬מכשירי רדיו או‬
‫מחשבים אישיים‪.‬‬
‫יש לשמור את היחידה הרחק ממקורות‬
‫חום דוגמת רדיאטורים או תנורי בישול‪.‬‬
‫אין להפיל את היחידה‪.‬‬
‫אין לאפשר זעזוע מכני או חבטה‪.‬‬
‫כבו את הטלפון בכל אזור שבו נדרש‬
‫לעשות כן על ידי תקנות מיוחדות‪.‬‬
‫הנחיות לשימוש בטוח ויעיל )המשך(‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫לדוגמה‪ ,‬אין להשתמש בטלפון בבתי‬
‫חולים מכיוון שהוא עלול להשפיע על‬
‫ציוד רפואי רגיש‪.‬‬
‫אין להשתמש בטלפון בידיים רטובות‬
‫בעת טעינתו‪ .‬הדבר עלול לגרום למכת‬
‫חשמל ועלול לגרום לנזק רציני לטלפון‪.‬‬
‫אין לטעון את הטלפון ליד חומר דליק‪,‬‬
‫מכיוון שהמכשיר עלול להתחמם‬
‫ולהפוך לסכנת שריפה‪.‬‬
‫השתמשו במטלית יבשה לניקוי חלקו‬
‫החיצוני של המכשיר )אין להשתמש‬
‫בחומרים ממיסים כגון בנזן‪ ,‬מדלל או‬
‫אלכוהול(‪.‬‬
‫אין לטעון את הטלפון כאשר הוא נמצא‬
‫על גבי מצעים או ריפוד‪.‬‬
‫יש לטעון את הטלפון באזור מאוורר‬
‫היטב‪.‬‬
‫אין לחשוף יחידה זו לכמות מוגזמת של‬
‫עשן או אבק‪.‬‬
‫אין להחזיק את הטלפון בסמוך‬
‫לכרטיסי אשראי או כרטיסי נסיעה;‬
‫הנתונים בפס המגנטי עלולים להיפגם‪.‬‬
‫אין להקיש על המסך באמצעות חפצים‬
‫חדים; הדבר עלול לגרום נזק לטלפון‪.‬‬
‫אין לחשוף את הטלפון לנוזלים או‬
‫ללחות‪.‬‬
‫השתמשו באביזרים כגון אוזניות בזהירות‬
‫רבה‪ .‬אין לגעת באנטנה ללא צורך‪.‬‬
‫תפעול יעיל של הטלפון‬
‫התקנים אלקטרוניים‬
‫• אין להשתמש בטלפון ליד ציוד רפואי‬
‫ללא קבלת רשות‪ .‬אין להניח את‬
‫הטלפון ליד קוצבי לב‪ ,‬כלומר בכיס‬
‫החזה שלכם‪.‬‬
‫• טלפונים ניידים עלולים ליצור הפרעה‬
‫לעזרי שמיעה מסוימים‪.‬‬
‫• הפרעה משנית עלולה להשפיע על‬
‫טלוויזיות‪ ,‬מכשירי רדיו‪ ,‬מחשבים וכו‘‪.‬‬
‫בטיחות בדרכים‬
‫בדקו את החוקים והתקנות לגבי שימוש‬
‫בטלפונים ניידים באזורים שבהם אתם‬
‫נוהגים‪.‬‬
‫• אין להחזיק את הטלפון ביד בזמן נהיגה‪.‬‬
‫• יש להפנות את מלוא תשומת הלב‬
‫לנהיגה‪.‬‬
‫• יש להשתמש בדיבורית‪ ,‬אם היא זמינה‪.‬‬
‫• רדו לשול הדרך וחנו לפני ביצוע שיחה‬
‫או מענה לשיחה‪ ,‬בהתאם לתנאי הדרך‪.‬‬
‫• אנרגיית תדר רדיו עשויה להשפיע על‬
‫מערכות אלקטרוניות מסוימות בכלי‬
‫רכב דוגמת מערכת סטריאו או ציוד‬
‫בטיחות‪.‬‬
‫• כאשר יש ברכב שלכם כרית אוויר‪ ,‬אל‬
‫תחסמו אותה עם ציוד אלחוטי מותקן‬
‫או נייד‪ .‬הדבר יכול לגרום לכך שכרית‬
‫האוויר לא תפעל כלל או שתפעל שלא‬
‫כראוי‪ ,‬ואז תיגרם לכם פציעה חמורה‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫הנחיות לשימוש בטוח ויעיל )המשך(‬
‫• אם אתם מאזינים למוסיקה בעת תנועה‪,‬‬
‫ודאו שהעוצמה היא ברמה סבירה‪ ,‬כך‬
‫שתמשיכו להיות מודעים לסביבתכם‪.‬‬
‫הדבר קריטי במיוחד בסביבת כבישים‪.‬‬
‫מנעו נזק לשמיעתכם‬
‫עלול להיגרם נזק לשמיעתכם אם תהיו‬
‫חשופים לצלילים גבוהים במשך זמן‬
‫ארוך‪ .‬לכן אנו ממליצים לא להדליק או‬
‫לכבות את הטלפון קרוב לאוזנכם‪ .‬אנו גם‬
‫ממליצים לקבוע רמת שמע סבירה לשיחות‬
‫ולהאזנה למוסיקה‪.‬‬
‫סביבה שבה מבוצעות עבודות עם‬
‫חומרי נפץ‬
‫כלי טיס‬
‫התקנים אלחוטיים עלולים לגרום להפרעה‬
‫במטוס‪.‬‬
‫• יש לכבות את הטלפון הנייד לפני‬
‫העלייה למטוס‪.‬‬
‫• אין להשתמש בו על הקרקע ללא‬
‫קבלת רשות מאנשי הצוות‪.‬‬
‫ילדים‬
‫יש לשמור על הטלפון במקום בטוח מחוץ‬
‫להישג ידם של ילדים קטנים‪.‬‬
‫המכשיר כולל חלקים זעירים העלולים‬
‫להוות סכנת חנק אם ינותקו מהטלפון‪.‬‬
‫שיחות חירום‬
‫אין להשתמש בטלפון באזור שבו מתבצעים‬
‫פיצוצים‪ .‬שימו לב להגבלות ועקבו אחר‬
‫הכללים והתקנות‪.‬‬
‫יתכן ששיחות חירום לא תהיינה זמינות‬
‫בכל הרשתות הסלולריות‪ .‬אי לכך‪ ,‬לעולם‬
‫אל תסמכו רק על הטלפון לצורך שיחות‬
‫חירום‪ .‬בדקו עם חברת הסלולר שלכם‪.‬‬
‫• אין להשתמש בטלפון באזורי תדלוק‪.‬‬
‫• אין להשתמש בו בסמוך לדלק או‬
‫לכימיקלים‪.‬‬
‫• אין להוביל או לאחסן גז דליק‪ ,‬נוזלים‬
‫דליקים או חומרי נפץ בתא הרכב המכיל‬
‫את הטלפון הנייד או את אביזריו‪.‬‬
‫מידע אודות הסוללה והטיפול בה‬
‫סביבה נפיצה פוטנציאלית‬
‫‪24‬‬
‫• אין צורך לרוקן את הסוללה לגמרי לפני‬
‫טעינה מחודשת שלה‪ .‬בניגוד למערכות‬
‫אחרות עם סוללות‪ ,‬אין השפעה‬
‫על הזיכרון העלולה לפגוע בביצועי‬
‫הסוללה‪.‬‬
‫• השתמשו רק בסוללות ובמטענים של‬
‫‪ .LG‬מטעני ‪ LG‬נועדו להאריך את חיי‬
‫הסוללה בצורה הטובה ביותר‪.‬‬
‫הנחיות לשימוש בטוח ויעיל )המשך(‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫אין לפרק או לקצר את מארז הסוללה‪.‬‬
‫שמרו על ניקיון מגעי המתכת של‬
‫הסוללה‪.‬‬
‫החליפו את הסוללה כאשר היא כבר‬
‫אינה מספקת לכם ביצועים סבירים‪.‬‬
‫אפשר לטעון את ערכת הסוללה מאות‬
‫פעמים לפני שיהיה צורך בהחלפתה‪.‬‬
‫כדי למרב את שמישות הסוללה‪ ,‬טענו‬
‫אותה מחדש אם לא הייתה בשימוש‬
‫במשך זמן רב‪.‬‬
‫אין לחשוף את מטען הסוללה לאור‬
‫שמש ישיר ואין להשתמש בו בתנאי‬
‫לחות גבוהה‪ ,‬דוגמת חדר אמבטיה‪.‬‬
‫אין להשאיר את הסוללה במקומות‬
‫חמים וקרים; הדבר עלול לפגום בביצועי‬
‫הסוללה‪.‬‬
‫יש סכנת התפוצצות אם הסוללה‬
‫הוחלפה בסוג סוללה שאינו מתאים‪.‬‬
‫השליכו סוללות משומשות על פי‬
‫הוראות היצרן‪ .‬מחזרו במידת האפשר‪.‬‬
‫אל תשליכו אותן יחד עם האשפה‬
‫הביתית‪.‬‬
‫אם עליכם להחליף סוללה‪ ,‬קחו‬
‫אותה לנקודת השירות הקרובה של‬
‫‪ LG Electronics‬או למפיץ לצורך קבלת‬
‫עזרה‪.‬‬
‫יש לנתק תמיד את המטען מהשקע‬
‫לאחר שהטלפון נטען במלואו כדי‬
‫למנוע בזבוז מיותר של חשמל מצד‬
‫המטען‪.‬‬
‫• אורך חיי הסוללה בפועל תלוי בתצורת‬
‫הרשת‪ ,‬בהגדרות המוצר‪ ,‬באופי‬
‫השימוש‪ ,‬בתנאי הסוללה ובתנאים‬
‫הסביבתיים‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫נתונים טכניים‬
‫כללי‬
‫שם המוצר‪GB250f :‬‬
‫מערכת‪GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 W-CDMA 2100 / 850 :‬‬
‫טמפרטורת סביבה‬
‫מרבית‪ 55 :‬מעלות צלזיוס )פריקה(‬
‫‪ 45‬מעלות צלזיוס )טעינה(‬
‫מינימלית‪ -10 :‬מעלות צלזיוס‬
‫‪Bluetooth QD ID B015097‬‬
‫‪26‬‬
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 W-CDMA 2100 / 850 Terminal Equipment
GB250f
EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1/ EN 301 489-24 V1.3.1
EN 300 328 V 1.7.1/ EN 301 908-1 V3.2.1/ EN 301 908-2 V3.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360: 2001/ EN 62209-1:2006
EN 301 511 V9.0.2
30. Apr. 2009
MEMO
GB250f User Guide - English
This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide
you with useful explanations of features on your phone.
Some of the contents in this manual may differ from your phone depending
on the software of the phone or your service
provider.
Disposal of your old appliance
1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it
means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2 All electrical and electronic products should be disposed of separately
from the municipal waste stream via designated collection facilities
appointed by the government or the local authorities.
3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential
negative consequences for the environment and human health.
4 For more detailed information about disposal of your old appliance,
please contact your city office, waste disposal service or the shop where
you purchased the product.
Table of contents
Tab
Getting to know your phone
Multimedia
Getting to know your phone ..........4
Installing a memory card ...............5
Formatting the memory card ..........5
Installing the SIM card................... 6
Menu map .................................... 7
Camera ...................................... 13
Taking a picture ........................ 13
Video Camera ............................. 13
Shooting a picture .................... 13
MP3 Player.................................. 13
Video Camera ............................. 13
Playing a song .......................... 13
Creating a playlist ..................... 13
Radio ......................................... 14
Voice recorder ............................. 14
The Basics
Calls ............................................. 8
Initiating a call ........................... 8
Initiating a call from your contacts8
Answering and rejecting a call ..... 8
Using the speakerphone .............. 8
Speed dialling............................. 8
Viewing your call logs ................. 8
Changing the call settings ........... 8
Contacts ..................................... 10
Searching for a contact ............. 10
Adding a new contact ............... 10
Adding a contact to a group ...... 10
Adding a picture to a contact ..... 10
Messaging .................................. 11
Sending a message................... 11
Setting up your email ................ 11
Sending an email using your...... 11
Entering text ............................ 12
Message folders........................ 12
My Stuff
Images .................................... 14
Sounds .................................... 14
Videos ..................................... 14
My games & apps ..................... 15
SVG contents ........................... 15
Others ..................................... 15
My memory card ...................... 15
Games and apps ......................... 15
Organiser ................................... 15
Using the calendar .................... 15
Adding an item to the ToDo list.. 15
Adding a memo ........................ 15
Secret memo............................ 15
Date finder ............................... 15
To
A
Br
A
Co
Pr
Se
Ch
Po
Ch
Ch
Ch
Vi
Re
Ch
Ne
In
Ac
Pa
St
. 13
. 13
. 13
. 13
. 13
. 13
. 13
. 13
. 14
. 14
. 14
. 14
. 14
. 15
. 15
. 15
. 15
. 15
. 15
. 15
. 15
. 15
. 15
. 15
Table of contents
Tools .......................................... 16 Guidlines
Setting your alarm .................... 16 Guidlins for safe and efficiant use . 20
Using your calculator ................ 16 Technical data ............................. 25
Using the stopwatch ................. 16
Converting a unit ...................... 16
Adding a city to your world clock 16
SIM services ............................. 16
Browser ...................................... 16
Accessing the browser .............. 16
Connectivity ................................ 17
Blutooth ................................... 17
USB connection ........................ 17
Profiles ....................................... 18
Settings
Changing the language ................ 18
Power save ................................. 18
Changing your display settings ..... 18
Changing your date & time .......... 18
Changing your security settings .... 18
PIN code request ...................... 19
Handset lock ............................ 19
Change codes........................... 15
Viewing memory status ............... 19
Resetting your phone .................. 19
Changing the connectivity settings 19
Network ..................................... 19
Internet profiles .......................... 19
Access points .............................. 19
Packet DATA conn ....................... 19
Streaming settings ...................... 19
3
Getting to know your phone
Earpiece
Main screen
Soft keys
Each of these keys
performs the functions
indicated by the text on
the display immediately
above them.
Opens the multitasking
menu.
Call key
Dials a phone
number and answers
incoming calls.
4
Navigation keys
Use for quick access to phone
functions.
OK key
Selects menu options and
confirms actions.
Camera key
End/Power key
Dials a phone number and
answers incoming calls.
Clear key
Deletes a character with each
press. Use this key to go back
to the previous screen.
Installing a memory card
Headset/ Charger /
USB Cable connector
Lift the memory card cover
and insert a micro SD card with
the golden contact area facing
downwards. Close the memory card
cover so that it clicks shut.
To remove the memory card, gently
push it as shown in the diagram.
hone
d
nd
each
back
Volume key
• When the screen is
idle: Controls the
volume of key tone.
• During a call Controls
the volume of the
earpiece.
• When playing a BGM
track: Controls the
volume of music.
microSD/memory/
card slot
Note: A memory card is an optional
accessory.
Formatting the memory card
Press
and select Settings.
Choose Phone settings and Memory
manager select External memory
and press Format.
WARNING: When you format your
memory card, all the content will be
wiped. If you do not want to lose the
data on your memory card, back it up
first.
5
Installing the SIM Card and Charging the Battery
Me
Installing the SIM Card
G
When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM
card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services
available and many others.
2
Important! › The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches
or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card.
Keep all SIM cards out of the reach of small children.
Illustrations
1
2
3
4
5
6
Open battery cover
Remove the battery
Insert your SIM
Install the battery
Close the battery cover
Charge your battery
3
4
1
5
2
6
M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
T
WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may
damage the phone.
6
2
3
4
5
6
7
ces
Menu map
Calling
1 My games &
apps
2 Settings
1 Call logs
2 Call durations
3 Data volume
4 Call costs
5 Call divert
6 Call barring
7 Fixed dial
numbers
8 Call waiting
9 Common
settings
1 Calendar
2 To do
3 Memo
4 Secret memo
5 Date finder
6 Settings
Messaging
My stuff
Profiles
Contacts
1 Create new
message
2 Inbox
3 Mailbox
4 Drafts
5 Outbox
6 Sent items
7 My folders
8 Templates
9 Emoticons
0 Settings
1 My images
2 My sounds
3 My videos
4 My games &
apps
5 SVG contents
6 Others
7 My memory card
1 Normal
2 Silent
3 Outdoor
4 Flight mode
5 Customised 1
6 Customised 2
7 Customised 3
1 Add new
2 Search
3 Speed dials
4 Groups
5 Service dial
numbers
6 Own number
7 My business card
8 Settings
Tools
Browser
Connectivity
Settings
1 Quick menu
2 Alarms
3 Calculator
4 Stopwatch
5 Converter
6 World time
7 SIM Service
1 Home
2 Enter address
3 Bookmarks
4 RSS reader
5 Saved pages
6 History
7 Settings
1 Bluetooth
2 USB connection
mode
1 Phone
2 Screen
3 Date & Time
4 Network
5 Internet profile
6 Access points
7 Packet Data Conn.
8 Security
9 Memory
manager
0 Streaming settings
* Reset settings
ches
ard.
may
Organiser
Games & apps
Multimedia
1 Camera
2 Video camera
3 Music
4 Radio
5 Voice recorder
7
Calls
Initiating a call
1 Dial the number using the keypad.
To delete a digit press Clear.
2 Press
to initiate the call.
3 To end the call, press
.
TIP! To enter + when making an
international call, press and hold 0.
Initiating a call from your contacts
1 Press
and select Contacts, then
choose Search.
2 Using the keypad, enter the first
letter of the contact you want to
call.
3 Press Options and select Make
Call or press
to initiate the
call.
Answering and rejecting a call
When your phone rings, press
Accept or press
to answer the
call.
To mute your phone while it is
ringing, simply select Silent. This is
useful if you have forgotten to
change your profile to Silent for
a meeting.
Press
or select Reject to reject
the incoming call.
8
TIP! You can change the settings on
your phone to answer your calls in
different ways. Press
select Calling
and choose Common settings and
Answer mode. Choose from Press send
key, Open flip and Press any key.
Using the speakerphone
During a call, you can activate
speakerphone by pressing
key
and you can use the handset in
hands-free.
Speed dialling
Press
and select Contacts, then
choose Speed dials.
You can assign a speed dial number
to a contact you call frequently.
Viewing your call logs
Press
and select Calling. Choose
Call logs.
You can check the record of missed,
received, and dialled calls only if the
network supports the Calling Line
Identification (CLI) within the service
area.
Changing the call settings
You can set the menu relevant to a
call.
Press
select Calling.
• Call durations - View details of how
lon
bot
• Dat
of a
for W
kilo
• Cal
app
This
som
sup
• Cal
dive
• Cal
wou
• Fixe
list
from
PIN
num
list
• Cal
hav
you
• Com
Cal
reje
Sen
wh
dis
n
ling
send
y
en
ber
ose
ed,
the
e
vice
a
how
long you have spent on your calls
both received and dialled.
• Data volume - View the amount
of all your received and sent data
for Web, Data or All, measured in
kilobytes.
• Call costs - View the charges
applied to your Last call or All calls.
This service is network dependent,
some operators are unable to
support this.
• Call divert - Choose whether to
divert your calls.
• Call barring – Select when you
would like calls to be barred.
• Fixed dial number – Choose a
list of numbers that can be called
from your phone. You’ll need your
PIN2 code from your operator. Only
numbers included in the fixed dial
list can be called from your phone.
• Call waiting - Be alerted when you
have a call waiting. (Depends on
your network provider.)
• Common settings
Call reject - You can set whether to
reject incoming calls.
Send my number - Choose
whether your number will be
displayed when you call someone.
(Depends on your network provider.)
Auto redial - Allows you to set the
auto redial function when a call
attempt has failed.
Answer mode - Allows you to set
the answering method. You can
choose between Press send key,
Open flip and Press any key.
Minute minder - Determines
whether to play a sound every 1
minute when you are on the phone.
BT answer mode - Choose how
to answer a call while using a
Bluetooth headset. Select Handsfree or Handset.
Save new number - Selecting this
option will save numbers that are
not already in your contacts upon
ending the call.
9
Contacts
Searching for a contact
1 Press
and select Contacts, then
choose Search.
2 Using the keypad enter the first
letter of the contact you want to
call.
3 To scroll through the contacts and
their different numbers use the
navigation arrows.
Adding a new contact
1 Press
and select Contacts, then
choose Add new.
2 Choose whether to store your new
contact on your Handset or USIM
card.
3 Insert all the information you have
in the fields provided and select
Done.
Adding a contact to a group
You can save your contacts into
groups, for example, keeping
your work colleagues and family
separated. There are a number of
groups including Family, Friends,
Colleagues, School and VIP already
set in the phone.
10
Adding a picture to a contact
You can change the appearance of
your contacts in your address book
to include a picture.
1 Press
and select Contacts, then
choose Settings.
2 Select Contact list settings and
choose Show picture and select
On.
3 Then return to the address book
and select the contact you want to
add a picture to.
4 Choose Options and select Edit.
5 Scroll down to the Image section.
Choose Edit and select No image,
Avatar, Take a picture or Use
existing image. If you select Use
existing image, you can choose
an image that is saved in your
phone memory. If you select Take
a picture, your camera viewfinder
will open, so you can take a picture
of your contact. Take the picture
then press OK.
6 Select Done.
Me
Your
relat
Serv
Serv
netw
Send
1 Pre
ch
2 Ch
an
3 Am
me
MM
sw
set
SM
4 En
the
ma
5 Se
to
Sy
Na
or
6 Ch
7 Ch
of
nu
8 Se
of
ok
then
d
ct
ok
nt to
it.
on.
age,
se
e
ake
der
cture
re
Messaging
Your GB250f includes functions
related to SMS (Short Message
Service), MMS (Multimedia Message
Service) and E-mail, as well as the
network’s service messages.
Sending a message
1 Press
, select Messaging, and
choose Create new message.
2 Choose Message in order to send
an SMS or MMS.
3 A message editor will open. The
message editor combines SMS and
MMS into one intuitive and easy to
switch between mode. The default
setting of the message editor is
SMS mode.
4 Enter your message using either
the T9 predictive mode or Abc
manual mode.
5 Select Options and choose Insert
to add an Image, Video, Sound,
Symbols, Template, Emoticon,
Name & Number, New slide, Subject,
or More.
6 Choose Send.
7 Choose a contact from the list
of contacts or enter the phone
number from Options.
8 Select Send.
TIP! You can select your message type
as SMS or MMS when you enter a text
longer than 1page in the message field.
If you want to change the type of
message to send, press
>
Messaging > Settings > Text message,
and choose Send long text as.
WARNING: If an Image, Video, Sound,
New slide or Subject is added to the
message editor, it will be automatically
converted to MMS mode and you will
be charged accordingly.
Setting up your email
You can stay in touch on the move
using email on your GB250f. It’s
quick and simple to set up a POP3 or
IMAP4 email account.
1 Press
, select Messaging, and
choose Settings.
2 Select Email, then Email accounts.
3 There are 5 default accounts
which you can edit and insert your
user name and password.
Sending an email using your new
account
To send/receive an email, you should
set up an email account.
1 Select
select Messaging and
choose Create new message.
2 Choose Email and a new email will
open.
11
3 Write the Email address your Email
is addressed to.
4 Enter the subject and your
message.
Entering text
You can enter alphanumeric
characters using the phone’s keypad.
The following text input methods are
available in the phone: T9 predictive
mode, ABC manual mode and 123
mode.
Note: Some fields may allow only
one text input mode (e.g. telephone
number in address book fields).
T9 predictive mode
T9 predictive mode uses a built-in
dictionary to recognise words you’re
writing based on the key sequences
you press. Simply press the number
key associated with the letter you
want to enter, and the dictionary
will recognize the word once all the
letters are entered.
ABC manual mode
This mode allows you to enter
letters by pressing the key labeled
with the required letter once, twice,
three or four times until the letter is
displayed.
12
123 mode
Type numbers using one keystroke per
number. You can also add numbers
while remaining in letter modes by
pressing and holding the desired key.
Message folders
Press
, select Messaging. The
folder structure used on your GB250f is
fairly self explanatory.
Inbox - All the messages you receive
are placed in your Inbox.
Mailbox - Contains all your email
messages.
Drafts - If you don’t have time to finish
writing a message, you can save what
you have done so far here.
Outbox - This is a temporary storage
folder while messages are being sent.
Sent items - All the messages you
send are placed into your Sent folder.
My folders - You can move messages
from Inbox or Sent messages into My
folders. In addition, you can move
those messages from My folders into
the original message box.
Templates - A list of pre written
messages, useful for a quick reply.
Emoticons - You can add, edit and
delet
emot
writin
Mu
Cam
Taki
1 Pre
Ch
vie
2 Ho
len
pic
3 Po
th
4 Pre
Vid
Shoo
1 Pre
2 Ch
3 Po
su
4 Pre
5 Re
co
tim
vid
e per
s
y
key.
delete emoticons. You can insert the
emoticon which you prefer when
writing a message.
MP3 player
Multimedia
Your GB250f has a built-in MP3 player so
you can play all your favourite music.
Camera
50f is
ve
nish
hat
ge
ent.
Taking a picture
1 Press
and select Multimedia.
Choose Camera to open the
viewfinder.
2 Holding the phone and, point the
lens towards the subject of the
picture.
3 Position the phone so you can see
the subject of your picture.
4 Press
to take a picture.
Video camera
der.
ges
My
to
Shooting a video
1 Press
and select Multimedia.
2 Choose Video camera.
3 Point the camera lens towards the
subject of the video.
4 Press
to start recording.
5 Rec will appear in the bottom left
corner of the viewfinder and a
timer will show the length of your
video.
6 Select Stop to stop recording.
Playing a song
1 Press
and select Multimedia.
Choose Music.
2 Choose All tracks then select the
song you want to play. Select Play.
3 Select to pause the song.
4 Select
to skip to the next song.
5 Select
to skip to the previous
song.
6 Select Back to stop the music and
return to the MP3 player menu.
Creating a playlist
You can create your own playlist by
choosing a selection of songs from
the All tracks folder.
1 Press
and select Multimedia.
Choose Music.
2 Choose Playlists.
3 Press Add enter the playlist name
and press Save.
4 The All tracks folder will show.
Select all of the songs that you
would like to include in your
playlist by scrolling to them and
selecting
.
13
5 Select Done to store the playlist.
listen to the voice memo.
dow
have
My stuff
My g
You can store any multimedia files
into your phone’s memory so that you
have easy access to all of your images,
sounds, videos, others and games.
You can also save your files to a
memory card. The advantage of using
a memory card is that you can free
up space on your phone’s memory.
All your multimedia files will be saved
in My stuff. Press
then select My
stuff to open a list of folders.
You c
and a
Images
My m
TIP! You can listen to the radio via
built-in speaker. Press Options, select
Listen via speaker.
My images folder contains a folder
of default images on your phone,
defualt MMS images, images
downloaded by you, and images
taken on your phone’s camera.
If you
will b
My F
Voice recorder
Gam
Sounds
Your
gam
you h
to do
or ap
into
Gam
Radio
Your GB250f has an FM radio feature
so you can tune into your favourite
radio stations to listen on the move.
Note: You will need to insert your
headset in order to listen to the radio.
Insert the plug into the headset socket
(this is the same socket that you plug
your charger into).
Listening to the radio
1 Press
and select Multimedia,
then choose Radio.
2 Select the channel number of the
station you would like to listen to.
Use your Voice recorder to record
voice memos or other sounds.
Recording your voice memo
1 Press
and select Multimedia,
then choose Voice recorder.
2 Press
to begin recording.
3 Choose Stop to end the recording.
4 Press Options and choose Play to
14
My sounds folder contains
the Default sounds, your voice
recordings, and sound files
downloaded by you. From here you
can manage, send, or set sounds as
ringtones.
Videos
My videos folder shows the list of
SVG
The S
of yo
and
Othe
From
the f
Imag
s
t you
ages,
.
sing
e
y.
aved
My
er
,
ou
as
f
downloaded videos and videos you
have recorded on your phone.
My games & apps
You can keep downloaded games
and applications into this folder.
SVG contents
The SVG contents folder contains all
of your default and downloaded SVG
and SVGZ files.
Others
From the Others menu, you can view
the files that are not saved to the
Images, Sounds or Videos folders.
My memory card
If you’ve inserted a memory card, it
will be displayed as a folder within
My Files.
Games and Apps
Your GB250f comes with preloaded
games to keep you amused when
you have time to spare. If you choose
to download any additional games
or applications they will be saved
into this folder. Press
and select
Games & apps.
Organiser
Using the calendar
> Organizer > Calendar)
(
When you enter this menu, a
calendar will appear. A square cursor
is located on the current date. You
can move the cursor to another date
using the navigation keys.
Adding items to your to do list
( > Organizer > To do)
You can view, edit and add tasks to
do.
Adding a memo
( > Organizer > Memo)
You can register your own memos
here.
Secret memo
( > Organizer > Secret memo)
You can write the private memo to
protect your privacy. You enter the
security code to use this menu.
Date finder
( > Organizer > Date finder)
Date finder is a handy tool to help
you calculate what the date will be
after a certain amount of days has
passed.
15
Tools
Setting your alarm
( > Tools > Alarm clock)
You can set up to 5 alarm clocks to
go on at a specified time.
Using your calculator
( > Tools > Calculator)
The calculator provides the basic
arithmetic functions: addition,
subtraction, multiplication and
division.
Using the stopwatch
( > Tools > Stopwatch)
This option allows you to use the
function of a stopwatch.
Converting a unit
( > Tools > Unit converter)
This converts many measurements
into a unit you want.
Adding a city to your world clock
( > Tools > World clock)
You can add a required city to the list
of world clock. You can also check
the current time of Greenwich Mean
Time (GMT) and major cities around
the world.
16
SIM services
( > Tools > SIM services)
This feature depends on SIM and
the network services. In case the
SIM card supports SAT (i.e. SIM
Application Toolkit) services, this
menu will be the operator specific
service name stored on the SIM card.
Browser
Accessing the browser
You can launch the wap browser
and access the homepage of the
activated profile on browser settings.
You can also manually enter an URL
address and access the associated
wap page.
1 Press
and select Browser.
2 To access the browser homepage
directly, select Home Alternately,
select Enter address and type in
your desired URL.
Note: An additional cost will be
collected when connecting to this
service and downloading content.
Check your data charges with your
network provider.
Con
Chan
setti
Your
alrea
oper
phon
chan
You c
setti
this m
• Blu
Blu
visi
dev
• USB
serv
GB2
soft
pho
inse
use
you
to y
dro
dev
Note
funct
exter
Connectivity
Changing your connectivity
settings ( > Connectivity )
c
ard.
ngs.
RL
d
ge
ely,
in
Your connectivity settings have
already been set up by your network
operator, so you can enjoy your new
phone from switch on. If you want to
change any settings, use this menu.
You can configure the network
setting and data access profiles in
this menu.
• Bluetooth - Setup your GB250f for
Bluetooth® use. You can adapt your
visibility to other devices or search
devices your phone is paired with.
• USB connection - Choose a Data
service and synchronise your
GB250f using the LG PC Suite
software to copy files from your
phone. If you have a memory card
inserted, select Mass storage to
use your phone in the same way as
you would use a USB stick. Connect
to your computer and drag and
drop files to the GB250f removable
device folder.
Note: To use the USB mass storage
function, you will need to insert an
external memory card in your phone.
Changing your Bluetooth settings
1 Press
and select Connectivity,
Choose Bluetooth.
2 Choose Settings. You can make
the following modifications :
• My device visibility - Choose
whether to Show or Hide your
device to others.
• My device name - Enter a name for
your LG GB250f.
• Supported services - You can view
the list of devices such as headsets
and handsfree kits supported by
this Bluetooth enabled phone.
• My address - View your Bluetooth
address.
Pairing with another Bluetooth
device
By pairing your GB250f and another
device, you can set up a password for
protected connection. This means
your pairing is more secure.
1 Check your Bluetooth is On and
Visible. You can change your
visibility in the Settings menu, by
selecting My device visibility, then
Visible.
2 Select Search new device.
3 Your GB250f will search for devices.
When the search is completed Add
17
and Refresh will appear on screen.
4 Choose the device you want to be
paired with, select Add and enter a
password then choose OK.
5 Your phone will then connect to
the other device, on which you
should enter the same password.
6 Your password protects the
Bluetooth connection is now ready
now.
Profiles
Personalising your profiles
You can personalise each profile
setting.
1 Press
and select Profiles.
2 Choose the profile you want and
select Options and choose Edit.
3 Silent profiles can be activated
only.
Settings
Changing the language
( > Settings > Phone >
Language)
You can change the language for
the display texts in your phone. This
change will also affect the language
input mode.
Power save
( > Settings > Phone > Power
save)
If you set Always on, you can save the
battery power. Choose to switch the
power save settings On or Off.
Changing your display settings
( > Settings > Display)
You can change the settings for the
phone display.
Changing your date & time
( > Settings > Date & Time)
You can set functions relating to the
date and time.
Changing your security settings
Press
and Seltect Settings.
Choose Security to change
your security settings and keep
your GB250f and the important
18
infor
• PIN
cod
turn
• Han
cod
swi
Imm
• Cha
cod
View
(
Your
avail
and a
may
card
mem
each
muc
Rese
(
Use R
setti
You n
activ
pass
Chan
setti
This
age
er
e the
the
s
he
the
gs
information it holds protected.
• PIN code request - Choose a PIN
code to be requested when you
turn your phone on.
• Handset lock - Choose a security
code to lock your phone from When
switching on, If USIM changed or
Immediate.
• Change codes - Change your PIN
code, PIN2 code, or Security code.
Viewing memory status
( > Settings > Memory status)
Your GB250f has three memories
available: the phone, the USIM card
and an external memory card (you
may need to purchase the memory
card separately). You can use the
memory manager to determine how
each memory is used and see how
much space is available.
Resetting your phone
( > Settings > Reset Settings)
Use Reset settings to reset all the
settings to their initial definitions.
You need the security code to
activate this function. The default
password is “0000”.
Changing your connectivity
settings
• Network - Select network and
Network mode settings using
this menu. Also you can add a
preferable network to be connected
to Preferred lists.
• Internet profile - This menu shows
the Internet profiles. You can create
new profiles, delete or edit them
using the Options menu. However,
you cannot delete or edit default
configurations.
• Access points - This menu shows
the access points list. You can create
new profiles, delete or edit them by
using the Options menu. However,
you cannot delete or edit default
configurations.
• Packet Data Conn - If you select
the ‘When available’ option, your
phone is automatically registered
to a GPRS network when you switch
the phone on. If you select “When
needed”, the GPRS connection is
established for the duration of a
WAP or application connection.
• Streaming settings - If you want
to set different network setting to
play streaming content, you can set
different network settings by using
Streaming settings.
19
Guidelines for safe and efficient use
Please read these simple guidelines.
Not following these guidelines may
be dangerous or illegal.
Exposure to radio frequency
energy
Radio wave exposure and Specific
Absorption Rate (SAR) information
This mobile phone model GB250f
has been designed to comply with
applicable safety requirements for
exposure to radio waves. These
requirements are based on scientific
guidelines that include safety
margins designed to assure the
safety of all users, regardless of age
and health.
• The radio wave exposure
guidelines employ a unit of
measurement known as the
Specific Absorption Rate, or SAR.
Tests for SAR are conducted using
standardised methods with the
phone transmitting at its highest
certified power level in all used
frequency bands.
• While there may be differences
between the SAR levels of various
LG phone models, they are all
20
designed to meet the relevant
guidelines for exposure to radio
waves.
• The SAR limit recommended by
the International Commission on
Non-Ionizing Radiation Protection
(ICNIRP) is 2W/kg averaged over
10g of tissue.
• The highest SAR value for this
model phone tested by DASY4 for
use close to the ear is 1.28 W/kg
(10g) and when worn on the body
is 0.753 W/kg(10g).
• SAR data information for
residents in countries/regions
that have adopted the SAR limit
recommended by the Institute of
Electrical and Electronics Engineers
(IEEE), which is 1.6 W/kg averaged
over 1g of tissue.
Product care and maintenance
WARNING
Only use batteries, chargers and
accessories approved for use with this
particular phone model. The use of
any other types may invalidate any
approval or warranty applying to the
phone, and may be dangerous.
Gui
• Do
it t
wh
• Ke
ap
pe
• Th
he
co
• Do
• Do
me
• Sw
wh
reg
us
it m
eq
• Do
ha
ma
ca
• Do
fla
ca
ha
o
y
on
tion
er
for
g
ody
it
of
neers
ged
e
this
Guidelines for safe and efficient use (Continued)
• Do not disassemble this unit. Take
it to a qualified service technician
when repair work is required.
• Keep away from electrical
appliances such as TVs, radios, and
personal computers.
• The unit should be kept away from
heat sources such as radiators or
cookers.
• Do not drop.
• Do not subject this unit to
mechanical vibration or shock.
• Switch off the phone in any area
where you are required by special
regulations. For example, do not
use your phone in hospitals as
it may affect sensitive medical
equipment.
• Do not handle the phone with wet
hands while it is being charged. It
may cause an electric shock and
can seriously damage your phone.
• Do not to charge a handset near
flammable material as the handset
can become hot and create a fire
hazard.
• Use a dry cloth to clean the
exterior of the unit (do not use
solvents such as benzene, thinner
or alcohol).
• Do not charge the phone when it
is on soft furnishings.
• The phone should be charged in a
well ventilated area.
• Do not subject this unit to
excessive smoke or dust.
• Do not keep the phone next to
credit cards or transport tickets; it
can affect the information on the
magnetic strips.
• Do not tap the screen with a
sharp object as it may damage the
phone.
• Do not expose the phone to liquid
or moisture.
• Use the accessories like earphones
cautiously. Do not touch the
antenna unnecessarily.
he
21
Guidelines for safe and efficient use (Continued)
Efficient phone operation
Electronics devices
• Do not use your mobile phone
near medical equipment
without requesting permission.
Avoid placing the phone over
pacemakers, i.e. in your breast
pocket.
• Some hearing aids might be
disturbed by mobile phones.
• Minor interference may affect TVs,
radios, PCs, etc.
Road safety
Check the laws and regulations on
the use of mobile phones in the area
when you drive.
• Do not use a hand-held phone
while driving.
• Give full attention to driving.
• Use a hands-free kit, if available.
• Pull off the road and park before
making or answering a call if
driving conditions so require.
• RF energy may affect some
electronic systems in your vehicle
such as car stereos and safety
equipment.
22
• When your vehicle is equipped
with an air bag, do not obstruct
with installed or portable wireless
equipment. It can cause the air bag
to fail or cause serious injury due
to improper performance.
• If you are listening to music whilst
out and about, please ensure that
the volume is at a reasonable
level so that you are aware of your
surroundings. This is particularly
imperative when near roads.
Avoid damage to your hearing
Damage to your hearing can occur
if you are exposed to loud sound for
long periods of time. We therefore
recommend that you do not turn on
or off the handset close to your ear.
We also recommend that music and
call volumes are set to a reasonable
level.
Blasting area
Do not use the phone where blasting
is in progress. Observe restrictions,
and follow the rules and regulations.
Gui
Pote
atmo
• Do
ref
• Do
• Do
fla
ex
co
as
ac
In ai
Wire
inter
• Tu
bo
• Do
wi
Child
Keep
the r
It inc
caus
t
ess
bag
ue
hilst
hat
our
ly
g
ur
for
e
on
ar.
and
ble
sting
ns,
ons.
Guidelines for safe and efficient use (Continued)
Potentially explosive
atmospheres
• Do not use the phone at a
refueling point.
• Do not use near fuel or chemicals.
• Do not transport or store
flammable gas, liquid, or
explosives in the same
compartment of your vehicle
as your mobile phone and
accessories.
In aircraft
Wireless devices can cause
interference in aircraft.
• Turn your mobile phone off before
boarding any aircraft.
• Do not use it on the ground
without permission from the crew.
Children
Keep the phone in a safe place out of
the reach of small children.
It includes small parts which may
cause a choking hazard if detached.
Emergency calls
Emergency calls may not be
available under all mobile networks.
Therefore, you should never depend
solely on the phone for emergency
calls. Check with your local service
provider.
Battery information and care
• You do not need to completely
discharge the battery before
recharging. Unlike other battery
systems, there is no memory
effect that could compromise the
battery’s performance.
• Use only LG batteries and chargers.
LG chargers are designed to
maximize the battery life.
• Do not disassemble or short-circuit
the battery pack.
• Keep the metal contacts of the
battery pack clean.
• Replace the battery when it
no longer provides acceptable
performance. The battery pack
maybe recharged hundreds of
times until it needs replacing.
23
Guidelines for safe and efficient use (Continued)
• Recharge the battery if it has
not been used for a long time to
maximize usability.
• Do not expose the battery charger
to direct sunlight or use it in high
humidity, such as in the bathroom.
• Do not leave the battery in hot or
cold places, this may deteriorate
the battery performance.
• There is risk of explosion if the
battery is replaced by an incorrect
type.
• Dispose off used batteries
according to the manufacturer’s
instructions. Please recycle when
possible. Do not dispose as
household waste.
• If you need to replace the battery,
take it to the nearest authorized LG
Electronics service point or dealer
for assistance.
• Always unplug the charger from
the wall socket after the phone is
fully charged to save unnecessary
power consumption of the
charger.
24
• Actual battery life will depend on
network configuration, product
settings, usage patterns, battery
and environmental conditions.
Tec
Gen
Prod
Syste
Amb
Max
Min
Blue
on
t
ry
Technical data
General
Product name : GB250f
System : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 W-CDMA 2100 / 850
Ambient Temperatures
Max : +55°C (discharging)
+45°C (charging)
Min : -10°C
Bluetooth QD ID B015097
25
Me
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 W-CDMA 2100 / 850 Terminal Equipment
GB250f
EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1/ EN 301 489-24 V1.3.1
EN 300 328 V 1.7.1/ EN 301 908-1 V3.2.1/ EN 301 908-2 V3.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360: 2001/ EN 62209-1:2006
EN 301 511 V9.0.2
30. Apr. 2009
Memo
Memo
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement