LG | D1419MF | User guide | LG D1419MF מדריך למשתמש

LG D1419MF מדריך למשתמש
‫מדיח כלים‬
‫הוראות הפעלה‬
D1417W(L, M, T, B, C, D)F(B,U) : ‫דגמים‬
D1418W(L, M, T, B, C, D)F(B,U)
D1419W(L, M, T, B, C, D)F(B,U)
www.lge.com
P/NO: MFL62077171
‫ת‬
‫וכן העניינים‬
‫הוראות בטיחות ‪3 ......................................................................‬‬
‫הוראות התקנה‪5 .......................................................................‬‬
‫הכרת חלקי המדיח ‪9 .................................................................‬‬
‫פעולת לחצני הבקרה‪10 ..............................................................‬‬
‫לפני הפעלת מדיח הכלים בפעם הראשונה ‪13 ................................‬‬
‫כיצד להפעיל ולהשתמש במדיח ‪15 ...............................................‬‬
‫רצף הפעולות ‪22 ........................................................................‬‬
‫תוכניות ‪23 ................................................................................‬‬
‫פעולות תחזוקה של המשתמש ‪24 ................................................‬‬
‫מדריך לאיתור תקלות ‪25 .............................................................‬‬
‫נתונים טכניים ‪28 .......................................................................‬‬
‫‪2‬‬
‫ה‬
‫וראות בטיחות‬
‫הוראות בטיחות חשובות‬
‫אזהרה ‪ -‬בעת השימוש במדיח הכלים‪ ,‬הקפידו על הוראות הבטיחות‬
‫הבסיסיות‪ ,‬כולל ההוראות המפורטות להלן‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫אנא קראו הוראות הפעלה אלו בעיון‪ ,‬לפני‬
‫הפעלת המדיח בפעם הראשונה‪.‬‬
‫הוראות אלו מכילות הערות חשובות מאוד‬
‫הנוגעות להתקנה‪ ,‬שימוש ותחזוקת המדיח‪.‬‬
‫היצרן והיבואן לא יהיו אחראים לתקלות‬
‫שתגרמנה כתוצאה מאי מילוי הוראות‬
‫הבטיחות והאזהרות‪.‬‬
‫המדיח שלכם מיועד לשימוש ביתי רגיל בלבד‪.‬‬
‫אל תשתמשו במדיח למטרות תעשייתיות‪,‬‬
‫מסחריות‪ ,‬או כל שימוש אחר‪.‬‬
‫המדיח אינו מיועד להפעלה על ידי ילדים‬
‫קטנים או בני אדם מוגבלים‪ ,‬ללא השגחה‪.‬‬
‫בדקו את האריזה ואת מדיח הכלים כדי לוודא‬
‫שלא נגרם לו נזק בעת ההובלה‪ .‬במקרה‬
‫ומתגלה נזק כלשהו‪ ,‬אל תחברו את מדיח הכלים‬
‫לרשת החשמל ופנו מיד לנקודת המכירה‪.‬‬
‫„ בעת השימוש במדיח‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫„ בעת ההתקנה‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫חיבורי החשמל חייבים להיות תואמים לנתוני‬
‫היצרן המופיעים על תווית הנתונים המודבקת‬
‫על המכשיר‪.‬‬
‫בטיחות החשמל תושג רק כאשר המדיח‬
‫יחובר לשקע המוארק בהארקה תקנית )אין‬
‫להשתמש בכבל מאריך(‪.‬‬
‫במידה וטמפרטורת המים המסופקים למדיח‬
‫גבוהה מ ‪ ,650.C -‬הנמיכו את טמפרטורת‬
‫מקור אספקת המים‪ .‬במידה ולא ניתן להפחית‬
‫את הטמפרטורה‪ ,‬חברו את המדיח לכניסת‬
‫מים קרים בלבד‪.‬‬
‫במידה וכבל החשמל של המדיח ניזוק‪ ,‬נתקו‬
‫את המדיח מרשת החשמל ופנו לתחנת‬
‫השרות המורשית הקרובה למקום מגוריכם‪.‬‬
‫למניעת סכנת פציעה והתחשמלות‪ ,‬כבל‬
‫החשמל יוחלף באמצעות טכנאי מוסמך בלבד‪.‬‬
‫הציבו את המדיח כך שתקע החשמל יהיה‬
‫נגיש בכל עת לאחר ההתקנה‪.‬‬
‫חברו את המדיח למקור אספקת המים‬
‫באמצעות ערכת הצנרת החדשה המסופקת‬
‫עם המדיח‪ .‬אל תשתמשו בצנרת הישנה‪.‬‬
‫•‬
‫הכניסו למדיח כלים המתאימים להדחה‬
‫במדיח כלים ביתי בלבד )הימנעו מהכנסת‬
‫כלים שאינם עמידים בחום‪ ,‬כלים עם עיטורי‬
‫מתכת וכדומה(‪.‬‬
‫אל תשתמשו בחומרים מסיסים כלשהם‬
‫במדיח שכן‪ ,‬הם עלולים לגרום לפיצוץ או‬
‫לדליקה‪.‬‬
‫אל תתיזו מים על המדיח‪ .‬מים עלולים לחדור‬
‫למערכות החשמל של המדיח ולגרום‬
‫להתחשמלות‪ ,‬או נזקי גוף ורכוש‪.‬‬
‫אל תדחפו מטה‪ ,‬או תשבו על דלת המדיח‬
‫כשהיא פתוחה‪ .‬צירי הדלת עלולים להתעוות‬
‫ולגרום נזק למדיח‪.‬‬
‫אל תשתמשו בחומרי ניקוי המיועדים לשטיפת‬
‫כלים ביד‪.‬‬
‫המדיח מצויד במערכת הגנה בטיחותית‬
‫המפסיקה את פעולת המדיח אוטומטית בעת‬
‫תקלה באספקת מתח החשמל למדיח הכלים‪.‬‬
‫חומרי ההדחה מכילים חומרים אלקאליים‬
‫העלולים להיות מסוכנים ביותר בעת בליעתם‪.‬‬
‫הימנעו ממגע עם העור והעיניים והרחיקו‬
‫ילדים קטנים כשדלת המדיח פתוחה‪ .‬לאחר‬
‫סיום תוכנית הדחה‪ ,‬וודאו כי תא חומרי‬
‫ההדחה התרוקן‪.‬‬
‫„ בטיחות ילדים‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪3‬‬
‫מומלץ לנעול את בקרי המדיח באמצעות‬
‫שימוש במצב "נעילת ילדים" כדי למנוע‬
‫מילדים לשחק עם המדיח בעת פעולתו‪.‬‬
‫הרחיקו ילדים מחומרי ההדחה ומנוזל‬
‫הברקה‪..‬‬
‫אל תאפשרו לילדים להפעיל את המדיח‪.‬‬
‫השגיחו ומנעו מילדים קטנים לשחק עם‬
‫המדיח‪.‬‬
‫ה‬
‫וראות בטיחות‬
‫אמצעי זהירות בנוגע לכבל החשמל‬
‫מומלץ כי מרבית מכשירי החשמל יוזנו ממקור חשמל נפרד‪ .‬כלומר‪ ,‬שקע חשמל בודד המזין את המוצר‬
‫בלבד ללא התפצלויות נוספות המזינות מוצרים אחרים‪ .‬למידע נוסף‪ ,‬עיינו בדף הנתונים שבחוברת זו‪.‬‬
‫אל תעמיסו את הנתיך הביתי יתר על המידה‪ .‬נתיך מועמס‪ ,‬רופף או לא תקין‪ ,‬כבלים מאריכים‪ ,‬מוליכי‬
‫חשמל בלויים עם בידוד סדוק‪ ,‬מסוכנים ביותר‪.‬‬
‫כל אחד מהמצבים המתוארים לעיל‪ ,‬עלול לגרום להתחשמלות או פריצת אש‪ .‬מעת לעת‪ ,‬בדקו את‬
‫מצב כבל החשמל של המדיח‪ .‬באם תבחינו בנזק כלשהו‪ ,‬נתקו מייד את המדיח מרשת החשמל ופנו‬
‫לתחנת השרות הקרובה למקום מגוריכם )עיינו ברשימה שבגב החוברת( כדי שטכנאי מוסמך לביצוע‬
‫תיקון או החלפת כבל החשמל יגיע לביתכם‪.‬‬
‫הגנו על תקינות כבל החשמל‪ .‬וודאו כי אינו מפותל‪ ,‬סדוק או מעוך‪ .‬שימו לב במיוחד למצב התקע‪,‬‬
‫השקע ומקום יציאת כבל החשמל מהמדיח‪.‬‬
‫מומלץ לחבר את המדיח לקו חשמל המוגן על ידי מפסק זרם דלף נגד התחשמלות )מפסק פחת( של‬
‫‪.30mA‬‬
‫מדיח כלים זה אינו מיועד לשימוש על ידי בני אדם )כולל ילדים( עם מוגבלויות גופניות‪ ,‬נפשיות או‬
‫תחושתיות‪ ,‬או ללא ניסיון וידע‪ ,‬אלא אם הם נמצאים בהשגחה ופיקוח של אדם בוגר ואחראי או הם‬
‫הודרכו כיצד להשתמש כראוי במדיח הכלים על ידי אדם האחראי לבטיחותם‪.‬‬
‫שמרו על הוראות הפעלה אלו‬
‫הנחיות לגבי ההארקה‬
‫המדיח חייב להיות מוארק בהארקה תקנית‪ .‬בעת תקלה‪ ,‬ההארקה תקטין את הסיכון‬
‫להתחשמלות ותספק מוליך עם התנגדות נמוכה למעבר זרם החשמל‪ .‬המדיח מסופק עם תקע‬
‫חשמלי מוארק‪ .‬חברו את התקע לשקע חשמל ביתי המוארק בהארקה תקנית בהתאם לתקני‬
‫הבטיחות הרלוונטיים וחוק החשמל‪.‬‬
‫אזהרה ‪ -‬חיבור מכשיר חשמלי שאינו מוארק‪ ,‬עלול לגרום להתחשמלות‪ .‬בכל מקרה של ספק‪,‬‬
‫פנו לתחנת השרות הקרובה למקום מגוריכם‪ .‬אין לבצע שינויים בתקע המסופק עם המכשיר ואין‬
‫לנתק את מוליך ההארקה‪ .‬אם תקע המכשיר אינו מתאים לשקע שבביתכם‪ ,‬פנו לחשמלאי מוסמך‬
‫כדי שיבצע את החלפת תקע‪/‬שקע החשמל‪.‬‬
‫השלכת המכשיר הישן שלכם‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫כשסימן עגלת האשפה עם שני הקווים האלכסונים מצורף למכשיר‬
‫חשמלי‪ ,‬המשמעות היא שמוצר זה עומד בדרישות הדירקטיבה‬
‫האירופאית ‪.2002/96/EC‬‬
‫את כל מכשירי החשמל והאלקטרוניקה הישנים יש להשליך‬
‫בנפרד מהאשפה הביתית הרגילה במקומות מיוחדים המיועדים‬
‫לאיסוף מכשירי חשמל ואלקטרוניקה ישנים‪.‬‬
‫סילוק המכשיר הישן בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבה‬
‫יסייע לשמור על הסביבה ועל בריאותכם‪.‬‬
‫לפרטים נוספים לגבי נקודת הפינוי של מכשירי חשמל‬
‫ואלקטרוניקה ישנים‪ ,‬אנא פנו לרשות המקומית במקום מגוריכם‬
‫או למשרד להגנת הסביבה‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫ה‬
‫וראות התקנה‬
‫אזהרה‬
‫הכנת תשתית החשמל‪/‬האינסטלציה למדיח הכלים תתבצע על ידי חשמלאי‪/‬שרברב מוסמך‬
‫ומיומן בלבד‪ ,‬ותבוצע לפני התקנת המדיח‪.‬‬
‫שלב ‪:2‬‬
‫הכנות לחיבורי החשמל‬
‫שלב ‪:1‬‬
‫הכנת הפתח בארון‬
‫מדיח זה תוכנן להתאים למידות ההתקנה‬
‫המפורטות בתרשים שלהלן‪.‬‬
‫אזהרה‬
‫לבטיחותכם האישית‪ ,‬לפני התקנת מדיח‬
‫הכלים‪ ,‬נתקו בלוח החשמל הביתי את אספקת‬
‫המתח לקו החשמל המזין את מדיח הכלים‪.‬‬
‫אל תשתמשו בכבל מאריך או בשקעים‬
‫מפצלים כלשהם‪ .‬כל חיבורי החשמל‬
‫וההארקה‪ ,‬חייבים לעמוד בחוק החשמל ובכל‬
‫דרישות תקני הבטיחות הרלוונטיים‪.‬‬
‫הציבו את המדיח קרוב ככל שניתן לכיור‪,‬‬
‫כדי שההתחברות לצנרת המים והניקוז‬
‫תהיה קלה ופשוטה יותר‪.‬‬
‫להבטחת הורקת מים טובה‪ ,‬אל תמקמו את‬
‫המדיח במרחק הגדול מ‪ 3 -‬מטר מהכיור או‬
‫מפתח ניקוז מתאים אחר‪.‬‬
‫לפני חיבור המדיח לרשת החשמל‪ ,‬וודאו‬
‫שמתח ההפעלה של המדיח הנקוב בתווית‬
‫הנתונים תואם למתח רשת החשמל בארץ‪:‬‬
‫‪ .230V~50Hz‬יש לחבר את המדיח לשקע‬
‫עצמאי המוגן בהארקה תקנית ובנתיך של‬
‫‪ 16A‬לפחות‪ .‬מומלץ לחבר את המדיח לקו‬
‫חשמל המוגן במפסק זרם דלף נגד‬
‫התחשמלות )מפסק פחת( בזרם דלף של‬
‫‪.30mA‬‬
‫במידה והמדיח מותקן בפינה‪ ,‬וודאו קיום‬
‫מרווח של לפחות ‪ 5‬ס"מ‪ ,‬בין דפנות המדיח‬
‫לארון או קיר סמוך‪.‬‬
‫שקע החשמל המזין את מדיח הכלים חייב‬
‫להיות נגיש בכל עת לאחר ההתקנה ובכל‬
‫מקרה לא מאחורי מדיח הכלים ובמרחק‬
‫שלא יעלה על ‪ 1.2‬מטר מדופן הצד של‬
‫המדיח )איור ‪ 1‬בעמ' ‪.(7‬‬
‫שקע החשמל הביתי חייב להיות מוארק‬
‫בהארקה תקנית‪ .‬באם קיים ספק‪ ,‬פנו‬
‫לחשמלאי מורשה בלבד‪ .‬אין לחבר לשקע‬
‫החשמל המזין את מדיח הכלים מכשיר נוסף‪,‬‬
‫באמצעות שקע מפצל או כל מחבר אחר‪.‬‬
‫מתח חשמלי מסוכן‬
‫אם לוח עץ חשוף מותקן מעל או מתחת למדיח‬
‫הכלים‪ ,‬יש לאטום אותו באמצעות צביעה בצבע‬
‫מגן בפני מים או בחומר אטימה אחר‪ ,‬כדי למנוע‬
‫את התנפחות העץ‪.‬‬
‫סימן זה מיועד לסמן סכנת חשיפה‬
‫מוגברת להתחשמלות‪.‬‬
‫הערה ‪ -‬כללי הסימון מפורטים בתקן‬
‫הבינלאומי ‪.ISO3864‬‬
‫‪5‬‬
‫ה‬
‫וראות התקנה‬
‫שלב ‪:4‬‬
‫התקנת מדיח הכלים בריהוט‬
‫המטבח‬
‫שלב ‪:3‬‬
‫הכנת מדיח הכלים להתקנה‬
‫השכיבו את מדיח הכלים על גבו‪.‬‬
‫לפני החלקת מדיח הכלים לתוך הפתח‬
‫בריהוט המטבח‪ ,‬עליכם לבצע את כל‬
‫הפעולות הנדרשות לכוונון הגובה הסופי‬
‫והאיזון של המדיח באמצעות מפתח ברגים‬
‫פתוח‪.‬‬
‫כוונו את הרגליות לגובה הרצוי בהתאם‬
‫לריהוט המטבח בהתאם לאיור שלהלן‪.‬‬
‫החליקו בזהירות את המדיח לתוך הפתח‬
‫בריהוט המטבח‪ .‬וודאו שצינור הניקוז לא‬
‫יתקפל או ימעך בתוך הגומחה‪.‬‬
‫רגלית‬
‫מתכווננת‬
‫זהירות‬
‫אם גובה משטח העבודה בריהוט המטבח‬
‫נמוך מ‪ 850 -‬מ"מ‪ ,‬עליכם להסיר את‬
‫המשטח העליון במדיח הכלים באמצעות‬
‫הברגה החוצה של ‪ 2‬בורגי החיזוק )בגב‬
‫מדיח הכלים(‬
‫המשטח העליון‬
‫‪6‬‬
‫ה‬
‫וראות התקנה‬
‫„ כאשר צינור ההורקה מחובר לצינור ניקוז‬
‫אנכי נפרד‪ ,‬עליכם לוודא קיום אטימה טובה‬
‫)עיינו באיור ‪(2‬‬
‫שלב ‪:5‬‬
‫חיבור צינור הניקוז‬
‫במידה וקצה צינור הורקת המים אינו מתאים‬
‫לפתח הניקוז‪ ,‬השתמשו במחבר גומי )אינו‬
‫מסופק( העמיד בחום ובחומרי ההדחה‪.‬‬
‫מחבר זה ניתן להשיג בחנויות לחומרי בניין‪.‬‬
‫קיימים שני סוגי חיבורים אופייניים‪ ,‬כמפורט‬
‫באיורים ‪ 1‬ו‪.2 -‬‬
‫הפתח במלכודת הניקוז בצורת "‪ "S‬אליו‬
‫מתחבר צינור ההורקה‪ ,‬חייב להיות נקי מגופים‬
‫זרים בכל היקפו הפנימי‪.‬‬
‫למניעת תופעת סיפון‪ ,‬יש להשתמש באחת‬
‫מהדרכים הבאות‪:‬‬
‫„ כאשר צינור ההורקה מחובר לסיפון‪ ,‬יש לוודא‬
‫שהצינור יהיה גבוה מנקודת החיבור ויש‬
‫לקשור אותו לתחתית משטח העבודה‪.‬‬
‫הארכת צינור ההורקה‬
‫במידת הצורך‪ ,‬האריכו את צינור ההורקה‬
‫כמתואר באיור שלהלן‪.‬‬
‫במידת הצורך‪,‬‬
‫השחילו את‬
‫צינור הורקת‬
‫המים בתוך‬
‫צינור נחושת‬
‫בקוטר של‬
‫‪ 20‬מ"מ‬
‫השתמשו במהדקים כשאתם מאריכים את צינור הורקת‬
‫המים‪.‬‬
‫של ‪ 15-20‬מ"מ העשוי‬
‫השתמשו בצינור מאריך בקוטר‬
‫‪0‬‬
‫מגומי ועמיד בטמפרטורה של ‪ 90 C‬לפחות‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫זהירות‬
‫כאשר אתם מחברים או מאריכים את צינור‬
‫הניקוז‪ ,‬וודאו כי הוא לא מפותל )במקרה‬
‫שנדרש כיפוף הצינור‪ ,‬וודאו שרדיוס הכיפוף‬
‫גדול מ‪ 40 -‬ס"מ(‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫ה‬
‫וראות התקנה‬
‫שלב ‪:8‬‬
‫כיצד לאזן את מדיח הכלים‬
‫שלב ‪:6‬‬
‫הכנת מדיח הכלים להתקנה‬
‫חברו את צינור כניסת המים לברז המים‪,‬‬
‫לאחר התקנת המדיח‪ ,‬אם תבחינו כי דלת‬
‫כמתואר באיור )בדגמים מסוימים‪ ,‬קיים‬
‫המדיח מעט נתפסת בגוף המדיח או נשמע‬
‫שסתום כניסה וצינור(‪.‬‬
‫רעש חיכוך בעת פתיחתה או סגירתה‪ ,‬עליכם‬
‫קרים‬
‫מים‬
‫לאספקת‬
‫לחבר‬
‫מדיח כלים זה ניתן‬
‫לאזן את המדיח‪.‬‬
‫או חמים‪ .‬במידה ולא ניתן להוריד את‬
‫מקרה ‪ :1‬דלת המדיח נוטה ימינה‬
‫טמפרטורת המים החמים מתחת ל‪,650C -‬‬
‫חברו את המדיח לאספקת מים קרים בלבד‪.‬‬
‫לאחר סיום ביצוע חיבור המדיח לאספקת‬
‫המים‪ ,‬וודאו שכל החיבורים אטומים כדי‬
‫למנוע נזילת מים‪.‬‬
‫וודאו שצינור אספקת המים אינו מפותל או‬
‫מעוך‪.‬‬
‫• במידה והדלת נוטה לצד ימין‪ ,‬כמתואר באיור‬
‫‪ ,3‬חזרו על הפעולות שלהלן עד שהדלת‬
‫תפתח ותיסגר כראוי‪:‬‬
‫‪ (1‬סובבו את הרגלית האחורית שמאלית כנגד‬
‫כיוון השעון‪ ,‬עד להשגת איזון‪.‬‬
‫‪ (2‬בדקו את איזון דלת המדיח באמצעות‬
‫פתיחתה וסגירתה מספר פעמים‪.‬‬
‫• כאשר המדיח מאוזן כהלכה‪ ,‬הדלת לא תיתפס‬
‫ולא יישמעו רעשי חיכוך בעת פתיחתה‬
‫וסגירתה‪.‬‬
‫ברז המים‬
‫צינור אספקת‬
‫המים‬
‫שלב ‪:7‬‬
‫בדיקה סופית והרכבה‬
‫מקרה ‪ :2‬דלת המדיח נוטה שמאלה‬
‫את מחברי צינור ההורקה לברז המים הדקו‬
‫ביד בלבד‪.‬‬
‫הכניסו את תקע החשמל לשקע בקיר‪.‬‬
‫עם סיום ההתקנה ולפני תחילת השימוש‬
‫במדיח‪ ,‬אנו ממליצים לשטוף את החלל‬
‫הפנימי של המדיח באמצעות הפעלתו‬
‫בתוכנית הדחה מהירה‪ .‬שלב זה‪ ,‬יעיל‬
‫במיוחד לבדיקת בעיות תפעוליות ונזילות‬
‫מים‪ .‬בעת הפעלת המדיח בפעם הראשונה‪,‬‬
‫עשויים להישמע רעשים חריגים חזקים‪,‬‬
‫במקרה כזה‪ ,‬הפסיקו את פעולת המדיח‬
‫והפעילו אותו מחדש‪.‬‬
‫• במידה והדלת נוטה לצד שמאל‪ ,‬כמתואר‬
‫באיור ‪ ,4‬חזרו על הפעולות שלהלן עד‬
‫שהדלת תפתח ותיסגר כראוי‪:‬‬
‫‪ (1‬סובבו את הרגלית האחורית ימנית כנגד‬
‫כיוון השעון‪ ,‬עד להשגת איזון‪.‬‬
‫‪ (2‬בדקו את איזון דלת המדיח באמצעות‬
‫פתיחתה וסגירתה מספר פעמים‪.‬‬
‫• כאשר המדיח מאוזן כהלכה‪ ,‬הדלת לא תיתפס‬
‫ולא יישמעו רעשי חיכוך בעת פתיחתה‬
‫וסגירתה‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫ה‬
‫כרת חלקי המדיח‬
‫‪ A‬לוח הבקרה‬
‫‪ K‬סלסילה עליונה‬
‫‪ B‬ידית הדלת‬
‫‪ L‬סלסילת הסכו"ם‬
‫‪ C‬כיסוי קדמי‬
‫‪ M‬תא חומרי הדחה נוזל הברקה‬
‫‪ D‬כיסוי תחתון‬
‫‪ N‬כיסוי פתח יציאת האדים‬
‫‪ E‬חלון הצג‬
‫‪ O‬זרוע התזה עליונה‬
‫‪ F‬מפסק הפעלה‪/‬כיבוי‬
‫‪ P‬זרוע התזה תחתונה‬
‫‪ G‬צינור הורקת המים‬
‫‪ Q‬מסנן ‪ASM‬‬
‫‪ H‬צינור כניסת המים‬
‫‪ R‬סלסילה תחתונה‬
‫‪ I‬כבל החשמל‬
‫‪ S‬מכסה תא המלח‬
‫‪ J‬רגליות מתכווננות‬
‫אביזריםה‬
‫משפך‬
‫* היצרן שומר לעצמו את הזכות לשנות את הנתונים דלעיל ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫עולת לחצני הבקרה‬
‫פ‬
D1418W(L, M, T, B, C, D)F(B,U) :‫„ דגמים‬
D1419W(L, M, T, B, C, D)F(B,U)
D1417W(L, M, T, B, C, D)F(B,U) :‫„ דגם‬
10
11
‫פ‬
‫עולת לחצני הבקרה‬
‫‪ a‬נוריות חיווי שלב ההדחה‬
‫• לחיווי שלב ההדחה הנוכחי בתוכנית ההדחה‪.‬‬
‫• נוריות שלב ההדחה ‪ ,Wash‬השטיפה ‪ Rinse‬וייבוש ‪ Dry‬מהבהבות בכל אחד משלבי ההדחה‪.‬‬
‫נורית חיווי נקי ‪ Clean‬תידלק במשך כ‪ 4 -‬דקות לאחר שהסתיימו כל שלבי ההדחה‪.‬‬
‫‪ b‬נוריות חיווי מילוי מלח ונוזל הברקה‬
‫• מלח ‪ :Salt‬נדלקת כאשר יש למלא מלח מיוחד למרכך המים‪.‬‬
‫• נוזל הברקה ‪ :Rinse‬נדלקת כאשר יש למלא נוזל הברקה‪.‬‬
‫‪ c‬חצי מטען ‪Half load‬‬
‫• במקרה של כמות כלים קטנה‪ ,‬השתמשו בסלסילה העליונה או התחתונה בלבד‪ ,‬לחסכון באנרגיה‪.‬‬
‫• בכל לחיצה על לחצן זה תוכלו לבחור בעליונה ‪ Upper‬או תחתונה ‪ Lower‬בלבד‪.‬‬
‫• במקרה ולא תבחרו בלחצן זה‪ ,‬המדיח יבצע הדחה באמצעות זרועות ההתזה העליונה והתחתונה‪.‬‬
‫‪ d‬חיווי נעילת בטיחות ילדים ‪ Child Lock‬וחימום מיוחד ‪Extra Hot‬‬
‫•‬
‫נורית החיווי נדלקת כשמופעלת נעילת בטיחות ילדים‬
‫• נורית החיווי נדלקת כשמופעלת פעולת חימום מיוחד‬
‫*בדגמים ‪ D1418‬ו‪ D1419 -‬בלבד‬
‫‪ e‬תצוגת זמן נותר‬
‫• לפני התחלת התוכנית‪ ,‬זמן התוכנית המשוער של התוכנית שנבחרה יופיע בצג‪.‬‬
‫• לאחר התחלת התוכנית‪ ,‬הזמן הנותר יופיע בצג‪.‬‬
‫• אם קיימת תקלה במדיח‪ ,‬אחד מקודי התקלה הבאים יופיע בצג‪:‬‬
‫"‪"tE" ,"LE" ,"CE" ,"HE" ,"EI" ,"IE" ,"FE" ,"OE‬‬
‫• כשקוד תקלה מופיע בצג‪ ,‬אנא עיינו בפרק "איתור תקלות" ופעלו בהתאם להמלצות שבפרק זה‪.‬‬
‫‪ f‬השהיית התחלה ‪Delay start‬‬
‫• לחצו על לחצן זה אם תרצו להשהות את תחילת תוכנית ההדחה שבחרתם‪.‬‬
‫• כל לחיצה על לחצן זה תגדיל את זמן ההשהיה בשעה אחת‪.‬‬
‫• תוכלו לקבוע זמן השהיית התחלה שבין ‪ 1‬ל‪ 19 -‬שעות‪.‬‬
‫‪ g‬בורר תוכניות‬
‫• לחצו על לחצן זה כשתרצו לבחור תוכנית הדחה‪.‬‬
‫‪ h‬חימום מיוחד ‪) Extra Hot‬בדגמים ‪ D1418‬ו‪ D1419 -‬בלבד(‬
‫• אם תבחרו בפעולה זו‪ ,‬ההדחה תתבצע בטמפרטורה של עד ‪.800C‬‬
‫) בתוכניות מוגברת כפולה ‪ ,Dual Intensity‬אוטומטית ‪ ,Auto‬חסכון ‪.(Eco‬‬
‫‪ i‬הפעלת‪/‬כיבוי צליל "ביפ"‬
‫• מדיח הכלים חייב להיות כבוי‪.‬‬
‫• את הגדרת ההפעלה‪/‬כיבוי של צלילי ה‪" -‬ביפ" ניתן לבצע בלחיצה בו זמנית על לחצני הדחה‬
‫חסכונית ‪ Eco‬ועדינה ‪Gentle‬במשך מספר שניות‪ ,‬עד מופעל "‪ "On‬יופיע בצג‪.‬‬
‫• בעת הפסקת חשמל‪ ,‬הגדרת הפעלת‪/‬כיבוי צליל ה‪" -‬ביפ" מתבטלת אוטומטית‪.‬‬
‫‪ j‬נעילת ילדים ‪Child Lock‬‬
‫• מיועדת לנעילה או ביטול נעילת לחצני הבקרה כדי למנוע מילדים לבצע שינויים כלשהם בהגדרות‪.‬‬
‫• לנעילה‪/‬ביטול נעילה‪ ,‬בעת שהמדיח מופעל‪ ,‬לחצו בו זמנית במשך מספר שניות על הלחצנים הדחה‬
‫עדינה ‪ Gentle‬והדחה מהירה ‪.Quick‬‬
‫• כל פעולות הבקרים יתבטלו פרט ללחצן נעילת ילדים ‪ Child Lock‬ולחצן הפעלה‪/‬כיבוי ‪.Power‬‬
‫• כיבוי מדיח הכלים לא יאפס את פעולת נעילת הילדים‪ .‬לפני הפעלת המדיח עליכם לשחרר את‬
‫נעילת הילדים כמפורט לעיל‪.‬‬
‫‪ k‬הפעלה ‪Power‬‬
‫• לחצו על לחצן זה להפעלת מדיח הכלים‪.‬‬
‫• לאחר סיום ההדחה‪ ,‬לחצן זה משתחרר אוטומטית לבטיחות ולחסכון באנרגיה‪.‬‬
‫• מטעמי בטיחות‪ ,‬לחצן זה משתחרר אוטומטית במקרה של עליית מתח החשמל המסופק למדיח‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫ל‬
‫פני הפעלת המדיח בפעם הראשונה‬
‫הגדרת קשיות המים‬
‫עליכם לבדוק את קשיות המים ולהגדיר את מערכת ריכוך המים‬
‫לפני הפעלת מדיח הכלים‪.‬‬
‫שלב ‪ .1‬בדיקת דרגת קשיות המים‬
‫„ שיטה ‪1‬‬
‫‪ (1‬בדקו את דרגת קשיות המים המסופקים לביתכם‪.‬‬
‫)פנו למחלקת אספקת המים ברשות המקומית במקום‬
‫מגוריכם(‪.‬‬
‫‪ (2‬כוונו את מערכת ריכוך המים של מדיח הכלים בהתאם‬
‫לדרגת קשיות המים‪.‬‬
‫)עיינו בשלב ‪.(2‬‬
‫)‪ :Hx‬דרגת קשיות המים(‬
‫„ שיטה ‪2‬‬
‫‪ (1‬בדקו את דרגת קשיות המים באמצעות פס הבדיקה‪.‬‬
‫‪ (2‬תהליך הבדיקה‬
‫‪ a‬טבלו את כל תיבות התגובה הכימית של פס הבדיקה בכוס מים )לא תחת מים זורמים(‬
‫במשך כ‪ 1 -‬שניה‪.‬‬
‫‪ b‬נערו את עודפי המים מפס הבדיקה והמתינו כ‪ 1 -‬דקה‪.‬‬
‫לאחר מכן‪ ,‬הצבע הירוק של תיבות התגובה יחליף את צבעו לאדום‪-‬סגול‪.‬‬
‫‪ c‬ספרו את מספר התיבות בפס הבדיקה הצבועות בצבע אדום‪-‬סגול‪.‬‬
‫> דרגת קשיות המים<‬
‫‪ (3‬כוונו את מערכת ריכוך המים של מדיח הכלים בהתאם לדרגת קשיות המים‪.‬‬
‫)עיינו בשלב ‪.(2‬‬
‫שלב ‪ .2‬הגדרת מערכת הריכוך במדיח בהתאם לדרגת קשיות המים‬
‫עליכם לכוון את מרכך המים בהתאם לרמת קשיות המים בביתכם‪ .‬במרכך המים קיימות ‪8‬‬
‫דרגות של קשיות מים‪.‬‬
‫המדיח כוון על ידי היצרן בעת הייצור לדרגת קשיות בינונית "‪ ."H4‬דרגת קשיות זאת ניתנת‬
‫לכוונון ושינוי בהתאם לדרגת קשיות המים המסופקים למדיח‪ ,‬באמצעות לחצנים בלוח הבקרה‪.‬‬
‫‪ .1‬תחילה‪ ,‬וודאו שהמדיח כבוי‪.‬‬
‫‪ .2‬לחצו והחזיקו לחוצים בו זמנית את לחצן ‪ Half load‬ואת לחצן הפעלה‪/‬כיבוי ‪.Power‬‬
‫‪ .3‬לשינוי דרגת הקשיות‪:‬‬
‫פשוט לחצו על לחצן ‪ Half load‬כדי שספרות דרגת הקשיות בצג תתחלפנה בין ”‪ “H0‬ל‪.“H7” -‬‬
‫‪ .4‬לאחר שכוונתם את דרגת קשיות המים הנכונה‪ ,‬לחצו על לחצן השהיית התחלה ‪.Dealy start‬‬
‫דרגת קשיות המים המכוונת תישמר בזיכרון‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫ל‬
‫פני הפעלת המדיח בפעם הראשונה‬
‫שלב ‪ .3‬מילוי מלח‬
‫דגם זה‪ ,‬מצויד במרכך מים לצורך ריכוך מים קשים‪.‬‬
‫אנא קראו היטב הנחיות אלו כדי להבטיח פעולה תקינה של המדיח‪.‬‬
‫לבטחת קבלת תוצאות הדחה מיטביות‪ ,‬על המדיח להשתמש במים רכים המכילים מעט מאוד או‬
‫שאינם מכילים כלל סידן‪ .‬שאם לא כן‪ ,‬יוותרו כתמי מים על הכלים ובתא המדיח‪ .‬אם המים‬
‫המסופקים למדיח קשים‪ ,‬יש לרכך את המים‪ .‬ריכוך המים מתבצע באמצעות הוספת מלח מיוחד‬
‫למרכך המים הנמצא בתוך המדיח‪ .‬כמות המלח הנדרשת‪ ,‬נקבעת בהתאם לרמת קשיות מי‬
‫הברז‪.‬‬
‫„ מילוי מלח‬
‫• הוציאו את הסלסילה התחתונה ופתחו את פקק מיכל המלח‪.‬‬
‫• לפני השימוש במדיח בפעם הראשונה‪ ,‬מלאו את מיכל המלח‬
‫שתכולתו כ‪ 1.9 -‬ק"ג במלח‪ .‬למילוי נוח ונקי השתמשו במשפך‬
‫המסופק עם המדיח‪ .‬השתמשו אך ורק במלח מיוחד המיועד‬
‫לשימוש במדיחי כלים ביתיים‪.‬‬
‫• לאחר המילוי‪ ,‬נגבו היטב את כל שאריות המלח באזור פתח‬
‫המילוי‪ ,‬כדי שהפקק יאטום כהלכה‪.‬‬
‫• סגרו את הפקק והדקו אותו היטב למניעת חדירת משקעי חומר‬
‫הדחה אל תוך מיכל המלח‪.‬‬
‫שלב ‪ .4‬הוספת נוזל הברקה‬
‫„ למילוי‬
‫למילוי מיכל נוזל ההברקה‪ ,‬הסירו את פקק המיכל בסיבוב נגד כיוון השעון‪.‬‬
‫מלאו את המיכל בנוזל הברקה איכותי עד למפלס הגובה המרבי‪ .‬החזירו את הפקק למקומו והדקו‬
‫אותו‪.‬‬
‫נוזל ההברקה‪ ,‬מנופק אוטומטית במהלך מחזור השטיפה הסופית‪.‬‬
‫מינון נוזל ההברקה נקבע על ידי היצרן ומתאימה למרבית תוכניות ההדחה‪ .‬במידה ולאחר ההדחה‬
‫תבחינו בכתמים עכורים‪ ,‬פסים או סימני מים על כלי זכוכית‪ ,‬ייתכן ויש להגדיל את המינון‪.‬‬
‫לשינוי המינון‪ ,‬הסירו את פקק המיכל וסובבו את זרוע הכוונון למצב גבוה יותר‪ ,‬ולאחר מכן החזירו‬
‫את הפקק למקומו‪ .‬במידה והכוסות מלוכלכים‪ ,‬או קיימים סימני הקצפה בתחתית הכוסות או‬
‫בתחתית המדיח‪ ,‬סובבו את זרוע הכוונון למצב מינון נמוך יותר‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫כ‬
‫יצד להפעיל ולהשתמש במדיח‬
‫‪ .1‬הטענת הכלים במדיח‬
‫לביצועים מיטביים של המדיח‪ ,‬הקפידו תמיד‬
‫להעמיס את המדיח בהתאם להנחיות‪.‬‬
‫לפני העמסת כלים במדיח‪ ,‬נקו שאריות מזון‬
‫גדולות‪ ,‬במיוחד שאריות מזון מוצק כמו‬
‫למשל‪,‬עצמות‪ ,‬חרצנים וכדומה‪.‬‬
‫בעת העמסת המדיח‪ ,‬נא הקפידו לבצע את‬
‫הפעולות הבאות‪:‬‬
‫‪ .2‬העמסת הסלסילה התחתונה‬
‫מומלץ להעמיס את הסלסילה התחתונה‬
‫בצלחות‪ ,‬קעריות מרק‪ ,‬סירים‪ ,‬מחבתות‪ ,‬מכסים‬
‫ואפילו רשת לצלייה בגריל‪.‬‬
‫צלחות יש להעמיד במאונך כשהן מופנות כלפי‬
‫מרכז הסלסילה‪ .‬סירים מחבתות וכלים גדולים‪,‬‬
‫יש להניח הפוכים‪.‬‬
‫„ כיצד להשתמש בסלסילה התחתונה‬
‫„ מקמו את הכלים כך שהמים המותזים יבואו‬
‫במגע עם כל משטחי הכלים‪.‬‬
‫„ כלים עמוקים יש להניח בשיפוע כדי שהמים‬
‫יגיעו לתחתית וכדי להקל על תהליך הייבוש‪.‬‬
‫„ כלים עם שאריות מזון שרוף שנקרש‪ ,‬יש‬
‫להשרות במים לפני הכנסתם למדיח‪.‬‬
‫ניתן לקפל מטה את המפרידים שבסלסילה‬
‫התחתונה כדי לאפשר הדחה של סירים‬
‫ומחבתות‪.‬‬
‫„ דוגמאות להטענת כלים )לבדיקת יעילות‬
‫אנרגטית(‬
‫‪ a‬חלב‬
‫‪ d‬בצים‬
‫‪ g‬מרגרינה‬
‫‪ c‬בשר‬
‫‪ b‬תה‬
‫‪ e‬שיבולת שועל ‪ f‬תרד‬
‫הקפידו לא לחסום את סיבוב זרועות ההתזה‪.‬‬
‫וודאו שכלים גדולים לא יפריעו למכסה תא‬
‫חומרי ההדחה להיפתח‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫כ‬
‫יצד להפעיל ולהשתמש במדיח‬
‫‪ .3‬השימוש בסלסילת הסכו"ם‬
‫עליכם לפזר את הסכו"ם בין תאי הסלסילה‬
‫למניעת היצמדות של פריטים זהים‪ .‬מקמו את‬
‫הסכו"ם בתוך תאי מכסה הסלסילה‪ ,‬כאשר ידיות‬
‫האחיזה מופנות כלפי מטה‪ .‬אם תרצו תוכלו‬
‫להסיר את מכסה הסלסילה‪ .‬הניחו סכינים במדף‬
‫נפרד הממוקם בסלסילה העליונה‪.‬‬
‫היזהרו בעת שאתם מניחים או מוציאים‬
‫פריטים חדים‪.‬‬
‫דוגמאות להטענת כלים )לבדיקת יעילות‬
‫אנרגטית(‬
‫כיצד להשתמש בסלסילת הסכו"ם‬
‫החליקו את שני חלקי הסלסילה בכיוונים‬
‫מנוגדים ולאחר מכן הפרידו את שני החלקים‪.‬‬
‫אזהרה‬
‫יש להפנות קצוות חדים של סכינים וכלי‬
‫סכו"ם אחרים כלפי מטה או להניח אותם‬
‫אופקית‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫כ‬
‫יצד להפעיל ולהשתמש במדיח‬
‫‪ .4‬הטענת הסלסילה העליונה‬
‫מומלץ להעמיס את הסלסילה העליונה בפריטים‬
‫עדינים כמו צלחות קטנות‪ ,‬סכו"ם ארוך‪ ,‬כוסות‪,‬‬
‫כלים מזכוכית ופריטי אוכל מפלסטיק המיועדים‬
‫להדחה במדיח כלים‪ .‬הניחו צלחות כשהתחתית‬
‫מופנית כלפי חזית הסלסילה‪.‬‬
‫כוסות‪ ,‬כלי זכוכית וקעריות יש להניח הפוכים‪.‬‬
‫כוסות מיוחדות וכלי בישול‪ ,‬ניתן להניח על המדף‬
‫המתקפל המשמש גם כתומך לגביעי זכוכית‪.‬‬
‫וודאו שהכלים לא מפריעים לתנועת זרוע‬
‫ההתזה הממוקמת מתחת לסלסילה העליונה‪.‬‬
‫„ דוגמאות להטענת כלים )לבדיקת יעילות‬
‫אנרגטית(‬
‫„ כיצד להשתמש בסלסילה העליונה‬
‫‪ a‬חלב‬
‫‪ d‬בצים‬
‫‪ g‬מרגרינה‬
‫‪ c‬בשר‬
‫‪ b‬תה‬
‫‪ e‬שיבולת שועל ‪ f‬תרד‬
‫כלים שאינם מתאימים להדחה‬
‫השילוב של טמפרטורת מים גבוהה וחומר‬
‫הדחה עשויים לגרום נזק לפריטים מסוימים‪.‬‬
‫לכן‪ ,‬אנו לא ממליצים להדיח את הפריטים‬
‫הבאים במדיח הכלים‪:‬‬
‫„ כלי נחושת או אלומיניום עם ציפוי אנודייז‪.‬‬
‫„ כלי כסף המעוטרים בעבודת יד או כלי זהב‬
‫מרוקעים‪.‬‬
‫„ כלים עם ידיות מעץ או מעצם‪.‬‬
‫„ כלים מיציקת ברזל או כלים שאינם מוגנים‬
‫מפני חלודה‪.‬‬
‫„ פריטי פלסטיק שאינם עמידים להדחה‬
‫במדיח כלים‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫כ‬
‫יצד להפעיל ולהשתמש במדיח‬
‫‪ .5‬כיוון הסלסילה העליונה‬
‫„ )‪D1417W(L, M, T, B, C, D)F(B,U‬‬
‫„ )‪D1419W(L, M, T, B, C, D)F(B,U‬‬
‫תוכלו להגביה או להנמיך את הסלסילה העליונה „ )‪D1418W(L, M, T, B, C, D)F(B,U‬‬
‫ולהתאימה לגדלים שונים של כלים‪ .‬לפני ביצוע‬
‫תוכלו להגביה או להנמיך את הסלסילה העליונה‬
‫הכוונון‪ ,‬וודאו כי הסלסילה ריקה‪.‬‬
‫ולהתאימה לגדלים שונים של כלים‪ .‬לפני ביצוע‬
‫תוכלו לשנות את מיקום הסלסילה העליונה על‬
‫הכוונון‪ ,‬וודאו כי הסלסילה ריקה מכל הכלים‬
‫ידי הרמתה למצב המיקום העליון‪ ,‬או משיכת‬
‫והוציאו אותה החוצה‪.‬‬
‫מיקום‬
‫שתי הידיות שבצידי הסלסילה והורדתה ל‬
‫הכניסו חזרה את הסלסילה בגובה הרצוי‪.‬‬
‫התחתון‪.‬‬
‫החזרת הסלסילה למצב הרגיל מקטינה את‬
‫בכל מצב בו תבחרו‪ ,‬וודאו שהסלסילה תישאר‬
‫המרווח בין הסלסילה העליונה לסלסילה‬
‫מאוזנת‪.‬‬
‫התחתונה‪.‬‬
‫בעת משיכת הסלסילה כלפי מעלה‪ ,‬עליכם‬
‫לאחוז במרכז שני צידי הסלסילה )באיור שלהלן לאחר שינוי מיקום הסלסילה‪ ,‬וודאו שזרוע‬
‫ההתזה העליונה נעה בחופשיות‪.‬‬
‫האזור מסומן בסימן ‪(#‬‬
‫לאחר שינוי מיקום הסלסילה‪ ,‬וודאו שזרוע‬
‫ההתזה העליונה נעה בחופשיות‪.‬‬
‫זהירות‬
‫לפני כוונון הגובה‪ ,‬וודאו כי הסלסילה ריקה‪.‬‬
‫כלים שנותרו בסלסילה‪ ,‬עשויים להינזק או‬
‫לגרום לפציעתכם‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫כ‬
‫יצד להפעיל ולהשתמש במדיח‬
‫‪ .6‬הוספת חומר הדחה‬
‫לפתיחה‪ ,‬לחצו‬
‫על התפס‬
‫• הכניסו חומר הדחה לתא חומרי ההדחה‬
‫לפני התחלת כל תוכנית הדחה‪.‬‬
‫• לקביעת המינון הנכון של חומר ההדחה‪ ,‬נא‬
‫פעלו בהתאם להנחיות היצרן המופיעות על‬
‫גבי האריזה‪.‬‬
‫• אם הכלים מעט מלוכלכים תוכלו להקטין‬
‫מעט את מינון חומר ההדחה‪.‬‬
‫• שני התאים יכולים להכיל כל אחד‪ 15 ,‬גר '‬
‫ו ‪ 25 -‬גר' של חומר הדחה‪.‬‬
‫• מינון חומר ההדחה הנדרש‪ ,‬תלויה בתוכנית‬
‫ההדחה שבחרתם‪ .‬נא עיינו בטבלת מינון‬
‫חומר ההדחה שלהלן‪:‬‬
‫תוכנית‬
‫עוצמה כפולה‬
‫אוטומטית‬
‫חסכונית‬
‫עדינה‬
‫מהירה‬
‫מינון חומר‬
‫ההדחה‬
‫‪ 25‬גר'‬
‫‪ 20‬גר'‬
‫‪ 15‬גר'‬
‫‪ 15‬גר'‬
‫‪ 10‬גר'‬
‫• לאחר מילוי חומר ההדחה‪ ,‬עליכם לסגור‬
‫את דלת תאי החומרים‪.‬‬
‫• חומר ההדחה מנופק אוטומטית במהלך‬
‫פעולת המדיח‪.‬‬
‫• דלת תא החומרים תישאר פתוחה לאחר‬
‫סיום תהליך ההדחה‪.‬‬
‫מידע לגבי חומרי הדחה‬
‫השתמשו בחומרי הדחה המיועדים למדיחי‬
‫כלים ביתיים בלבד‪ .‬אין להשתמש בחומרים‬
‫המיועדים לשטיפת כלים ידנית‪ ,‬מאחר‬
‫וחומרים אלו מקציפים ועלולים לגרום נזק‬
‫בלתי הפיך למדיח הכלים‪.‬‬
‫מלאו את המינון‬
‫הנכון של חומר‬
‫ההדחה בתא זה‬
‫זהירות‬
‫חומרי ההדחה המיועדים לשימוש במדיחי כלים‬
‫ביתיים‪ ,‬בדומה לתכשירים כימיים שונים‬
‫המשמשים לניקוי בבית‪ ,‬הינם רעילים‬
‫ויש להרחיקם מהישג ידם של ילדים‪ .‬לאחר סיום‬
‫תוכנית ההדחה‪ ,‬בדקו וסלקו שאריות חומר‬
‫הדחה מהמדיח‪.‬‬
‫לתשומת לבכם‬
‫שימוש בחומרי הדחה משולבים‬
‫)לדוגמא‪ 3 ,‬ב‪(1 -‬‬
‫חומרים משולבים המכילים חומר הברקה פועלים‬
‫היטב במספר תוכניות בלבד‪.‬‬
‫את תוצאות ההדחה והייבוש המיטביים תוכלו‬
‫להשיג באמצעות שימוש בחומרי הדחה‪ ,‬חומרי‬
‫הברקה ומלח רגילים‪.‬‬
‫ניתן להשתמש בתכשירי הדחה המכילים מלח‬
‫לריכוך המים רק בדרגות קשיות מסוימות של‬
‫המים‪ .‬פנו לספק חומר ההדחה המשולב אם‬
‫תוצאות הייבוש תהיינה דלות או תבחינו שעל גבי‬
‫הכלים הצטברה שכבה אבנית לבנה‪.‬‬
‫אנו לא אחראים לתלונות הקשורות בביצועי‬
‫ההדחה בעת השימוש בתכשירי הדחה משולבים‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫כ‬
‫יצד להפעיל ולהשתמש במדיח‬
‫‪ .7‬מילוי חוזר‬
‫„ למילוי חוזר של נוזל הברקה‬
‫בהתאם למינון נוזל ההברקה ולתדירות‬
‫השימוש במדיח‪ ,‬עליכם למלא את מיכל נוזל‬
‫ההברקה‪.‬‬
‫ניתן לבדוק את כמות נוזל ההברקה שנותרה‬
‫במיכל בשתי דרכים‪:‬‬
‫• באמצעות חלון החיווי הממוקם באזור המיכל‬
‫כשדלת המדיח פתוחה במלואה‪.‬‬
‫‪ z‬חלון שחור ‪ -‬כמות מספקת‪.‬‬
‫| חלון בהיר ‪ -‬יש להוסיף נוזל הברקה‪.‬‬
‫מנוף כיוון‬
‫מינון נוזל‬
‫ההברקה‬
‫„ למילוי חוזר של מלח‬
‫כאשר מיכל המלח ריק‪ ,‬נורית מילוי המלח‬
‫תידלק אוטומטית במהלך פעולת המדיח‬
‫שבסיומה‬
‫עליכם למלא את מיכל המלח‪ .‬אנו ממליצים כי‬
‫מילוי מיכל המלח יתבצע בסמוך להפעלת‬
‫המדיח למחזור הדחה נוסף‪ .‬פעולה זו‪,‬‬
‫תשטוף מיידית את כל שאריות המלח שנותרו‬
‫לאחר תהליך המילוי‪.‬‬
‫כשנורית חיווי מילוי מלח ‪ Salt‬נדלקת‪,‬‬
‫מיכל המלח כמעט התרוקן ועליכם למלא‬
‫מלח מהר ככל שניתן‪.‬‬
‫חיווי מילוי‬
‫נוזל הברקה‬
‫‪.‬‬
‫• באמצעות נורית חיווי בלוח הבקרה‪ ,‬הנדלקת‬
‫כאשר המדיח בפעולה‬
‫כשנורית מילוי נוזל הברקה ‪Rinse‬‬
‫נדלקת‪ ,‬נוזל ההברקה כמעט התרוקן‪.‬‬
‫מלאו את המיכל בנוזל הברקה‪.‬‬
‫הערה‬
‫מידע לגבי נוזל ההברקה‬
‫• לאחר מילוי מלח‪ ,‬עשוי לחלוף מעט זמן עד‬
‫אשר שנורית מילוי המלח כבית‪.‬‬
‫• כאשר בקרת דרגת קשיות המים מוגדרת‬
‫למים רכים ביותר "‪ ,"H0‬אין צורך למלא מלח‬
‫במדיח הכלים‪ ,‬מכיוון שמערכת ריכוך המים‬
‫אינה מופעלת‪ .‬אם בקרת דרגת קשיות המים‬
‫מכוונת לדרגה שבין "‪ "H1‬ו‪ ,"H7" -‬יש צורך‬
‫למלא מלח למערכת ריכוך המים במדיח‪.‬‬
‫נוזל ההברקה נדרש להסרת כתמים וסימני מים‬
‫מהכלים ומשפר את רמת ייבוש הכלים‪ .‬שימוש‬
‫במינון הנכון ישפר את ביצועי ההדחה‪ .‬לעומת‬
‫זאת‪ ,‬שימוש במינון גבוה מדי‪ ,‬עשוי לגרום‬
‫להקצפת יתר ולנזילת מים מהמדיח‪.‬‬
‫אזהרה‬
‫היזהרו לא להכניס חומר הדחה למיכל‬
‫המלח‪ .‬חומר הדחה עלול לגרום נזק בלתי‬
‫הפיך למערכת ריכוך המים‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫כ‬
‫יצד להפעיל ולהשתמש במדיח‬
‫‪ .8‬ייבוש‬
‫„ כדי לסייע לייבוש הכלים‪ ,‬אנו ממליצים לכם‬
‫לפתוח לגמרי את דלת המדיח לאחר סיום‬
‫מחזור ההדחה‪.‬‬
‫‪ .9‬בדיקת יעילות אנרגטית‬
‫)בהתאם לתקן ‪(EN50242‬‬
‫„ מדיח הכלים נטען בהתאם נתוני התקן‬
‫האירופאי ‪.EN50242‬‬
‫• דוגמא של מדיח מועמס‪ :‬בעמ' ‪.15~17‬‬
‫• קיבולת‪ 14 :‬מערכות כלים‪.‬‬
‫• תוכנית הדחה‪ :‬חסכונית ‪ECO‬‬
‫• כוון מינון חומר הברקה‪4 :‬‬
‫• חומר הברקה‪ 8 :‬גר' לתוך תא המדיח ו‪27 -‬‬
‫גר' בתוך תא חומרי ההדחה‪.‬‬
‫• הסלסילה העליונה חייבת להיות ממוקמת‬
‫במיקום הגבוה ביותר‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫ר‬
‫צף הפעולות‬
‫פתחו את הדלת ולחצו על‬
‫לחצן ההפעלה‪/‬כיבוי "‪"Power‬‬
‫בדקו שקיים נוזל הברקה ומלח‬
‫לריכוך המים‬
‫הנוריות המתאימות תוארנה במידה ונדרש‬
‫מילוי של נוזל הברקה או מלח לריכוך‬
‫המים‪.‬‬
‫הזמן המופיע בצג נספר לאחור דקה אחר‬
‫דקה‪.‬‬
‫במידה ותפתחו את דלת המדיח במהלך‬
‫תוכנית הדחה‪ ,‬מנגנון הבטיחות יבטיח את‬
‫הפסקת פעולת המדיח‪.‬‬
‫לאחר סגירת הדלת‪ ,‬המדיח ימשיך לפעול‬
‫מהשלב בו נפתחה הדלת‪.‬‬
‫בסיום תוכנית הדחה‬
‫בסיום תוכנית הדחה‪ "End" ,‬יופיע בצג‬
‫והמדיח ישמיע צלילי "ביפ" כדי להתריע‬
‫בפניכם שהסתיימה תוכנית ההדחה‬
‫והמדיח יכבה באופן אוטומטי לבטיחות‬
‫וחסכון באנרגיה‪.‬‬
‫אם תבחרו בפעולת ייבוש קר "‪,"Cool Dry‬‬
‫"‪ "Cd‬יופיע בצג כדי לחוות שהמדיח במצב‬
‫ייבוש קר‪ ,‬והמדיח יכבה אוטומטית לאחר‬
‫מכן‪.‬‬
‫העמיסו את הכלים‬
‫הסירו שאריות מזון‪.‬‬
‫משכו את הסלסילה התחתונה וסדרו עליה‬
‫את הכלים והסכו"ם‪.‬‬
‫משכו את הסלסילה העליונה וסדרו את‬
‫הכוסות‪ ,‬כלי הזכוכית וכדומה‪.‬‬
‫זהירות‬
‫אל תעמיסו כלים בסלסילה העליונה‪ ,‬כל עוד‬
‫הסלסילה התחתונה פתוחה ועמוסה בכלים‪.‬‬
‫זהירות‬
‫התחילו בהוצאת הכלים מהסלסילה‬
‫התחתונה וסיימו בסלסילה העליונה‪ .‬בכך‬
‫תוכלו למנוע טפטוף מים מהסלסילה‬
‫העליונה לכלים בסלסילה התחתונה‪.‬‬
‫וודאו שזרועות ההתזה‬
‫מסתובבות בחופשיות‬
‫מלאו חומר הדחה‬
‫אזהרה‬
‫מלאו כמות מתאימה של חומר הדחה וסגרו‬
‫את המכסה תא חומרי ההדחה‪.‬‬
‫הגדרת והתחלת תוכנית הדחה‬
‫לחצו על לחצן תוכנית ההדחה הרצויה‪.‬‬
‫לאחר כ‪ 10 -‬שניות תתחיל פעולת המדיח‪.‬‬
‫במידת הצורך‪ ,‬בחרו באפשרות נוספת‬
‫המתאימה לתוכנית שנבחרה‪.‬‬
‫נורית חיווי תוכנית ההדחה שנבחרה וכל‬
‫נוריות חיווי תהליך ההדחה תידלקנה‪.‬‬
‫לפני תחילת הפעולה‪ ,‬בצג יופיע זמן‬
‫הפעולה המשוער של התוכנית שנבחרה‪.‬‬
‫לאחר תחילת תוכנית ההדחה‪ ,‬יופיע בצג‬
‫זמן הפעולה הנותר‪.‬‬
‫בדרך כלל‪ ,‬לא מומלץ לפתוח את דלת‬
‫המדיח בעת פעולתו‪ .‬במידה ויש צורך‬
‫לפתוח את הדלת‪ ,‬מנגנון בטיחות יבטיח את‬
‫הפסקת פעולת המדיח‪ .‬עליכם להיזהר בעת‬
‫פתיחת הדלת בשלב החימום או מייד לאחר‬
‫סיום תהליך ההדחה‪ ,‬מאחר ואדים חמים‬
‫עשויים לפרוץ החוצה‪.‬‬
‫זהירות‬
‫אל תשאירו את הדלת פתוחה כדי למנוע‬
‫סכנת מעידה‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫ת‬
‫וכניות‬
‫‪ W‬זמן ההדחה עשוי להשתנות בהתאם לטמפרטורת המים‪ ,‬לחץ המים ומתח הרשת‪.‬‬
‫‪ W‬זמן ההדחה אינו כולל את פעולת "ייבוש קר ‪ 30 -‬דקות"‬
‫הדחה‬
‫עוצמה כפולה‬
‫‪Dual‬‬
‫‪Intensity‬‬
‫אוטומטית‬
‫‪Auto‬‬
‫חסכונית‬
‫‪Eco‬‬
‫עדינה‬
‫‪Gentle‬‬
‫מהירה‬
‫‪Quick‬‬
‫שטיפה‬
‫שטיפה שטיפה שטיפה שטיפה שטיפה‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫מוקדמת עיקרית‬
‫‪600C‬‬
‫‪400C‬‬
‫שטיפה‬
‫חמה‬
‫‪700C‬‬
‫ייבוש ייבוש‬
‫קר‬
‫מהלך התוכנית מיטבי ונקבע אוטומטית בהתאם לרמת הלכלוך שעל הכלים‬
‫שבמדיח‪.‬‬
‫‪600C‬‬
‫‪430C‬‬
‫‪450C‬‬
‫‪500C‬‬
‫‪700C‬‬
‫‪500C‬‬
‫‪650C‬‬
‫עוצמה כפולה ‪Dual Intensity‬‬
‫הדחה חסכונית ‪Eco‬‬
‫תוכנית זו שוטפת את הסלסילה העליונה‬
‫והתחתונה בעוצמות התזה שונות‪ .‬הסלסילה‬
‫התחתונה נשטפת בעוצמת ריסוס גבוהה‬
‫לפריטים הקשים לניקוי‪ ,‬בעוד שהסלסילה‬
‫העליונה נשטפת בעוצמת התזה בינונית‬
‫לפריטים עדינים יותר‪.‬‬
‫תוכנית זאת מאפשרת להשיג ביצועי הדחה‬
‫מיטביים למטען כלים מעורב הכולל כלי‬
‫חרסינה עדינים וכוסיות יין‪.‬‬
‫תוכנית זו מציעה את התוכנית היעילה‬
‫ביותר של אנרגיה ומים והיא מיועדת לכלים‬
‫לא מאד מלוכלכים שבשימוש יום יומי‪.‬‬
‫הדחה אוטומטית ‪Auto‬‬
‫במהלך התוכנית האוטומטית‪ ,‬דרגת הלכלוך‬
‫של הכלים נמדדת לפי עכירות המים‪.‬‬
‫בהתאם לרמת הלכלוך‪ ,‬התוכנית מווסתת‬
‫אוטומטית את זמן ההדחה ואת טמפרטורת‬
‫המים‪ .‬כתוצאה מכך‪ ,‬צריכת החשמל והמים‪,‬‬
‫נשמרת ברמה הנמוכה האפשרית‪ .‬הסימן‬
‫"‪ "F‬מופיע בצג הדיגיטאלי‪ ,‬כאשר החיישן‬
‫מבצע בדיקה אוטומטית של מצב המדיח‪.‬‬
‫הדחה עדינה ‪Gentle‬‬
‫תוכנית זו מיועדת להדחת כלים עדינים כמו‬
‫למשל‪ ,‬כוסות וכוסיות‪.‬‬
‫הדחה מהירה ‪Quick‬‬
‫תוכנית זו מיועדת להדחה מהירה של כלים‬
‫מעט מלוכלכים וסכו"ם‪.‬‬
‫כשתבחרו בתוכנית זו‪ ,‬מתבצעת אוטומטית‬
‫פעולת ייבוש קר "‪ "Cool Dry‬להשגת‬
‫תוצאות ייבוש טובות יותר‪.‬‬
‫„ התחלה מחדש אוטומטית‬
‫אם פעולת המדיח נפסקת כתוצאה מהפסקת חשמל‪ ,‬היא תתחדש מהנקודה בה נפסקה אם‬
‫תלחצו על לחצן ההפעלה ‪.POWER‬‬
‫‪23‬‬
‫פ‬
‫עולות תחזוקה של המשתמש‬
‫למניעת תקלות ותוצאות הדחה ירודות‪ ,‬חשוב מאד לבדוק ולטפל בקביעות במסננים‬
‫ובזרועות ההתזה‪.‬‬
‫מסננים‬
‫• הוציאו תחילה את הסלסילה התחתונה‪.‬‬
‫• הוציאו את מסנן הרשת בסיבוב נגד כיוון‬
‫השעון‪.‬‬
‫• הוציאו לפי הסדר את מסנן הרשת‪ ,‬את מסנן‬
‫ה‪ STS -‬העליון ואת המסנן חיצוני‪.‬‬
‫• נקו אותם במידת הצורך‪.‬‬
‫• הרכיבו אותם חזרה במקומם‪ ,‬בסדר פעולות‬
‫הפוך למתואר לעיל‪.‬‬
‫זרוע התזה תחתונה‬
‫• בדקו וודאו שפתחי ההתזה בזרוע אינם‬
‫חסומים‪.‬‬
‫• כשיש צורך בניקוי‪ ,‬הסירו את זרוע הממטרה‬
‫במשיכה כלפי מעלה‪.‬‬
‫• נקו את זרוע ההתזה‪ ,‬והחזירו אותה למקומה‬
‫בדחיפה‪.‬‬
‫מסנן רשת‬
‫מסנן ‪STS‬‬
‫עליון‬
‫מסנן חיצוני‬
‫„ להשגת תוצאות הדחה טובות יותר‪ ,‬נקו‬
‫את המסנן לאחר כל מחזור הדחה‪.‬‬
‫זרוע התזה עליונה‬
‫• משכו את הסלסילה העליונה כלפי חוץ‪.‬‬
‫• בדקו וודאו שפתחי ההתזה בזרוע אינם‬
‫חסומים‪.‬‬
‫• כשיש צורך בניקוי‪ ,‬הסירו את זרוע הממטרה‬
‫באמצעות פתיחת האום המהדק את הזרוע‪.‬‬
‫• נקו את זרוע ההתזה‪ ,‬והחזירו אותה למקומה‬
‫בסדר פעולות הפוך‪.‬‬
‫„ לפני התחלת תוכנית הדחה‪ ,‬בדקו וודאו‬
‫שהמסנן מורכב כראוי‪ .‬מסנן שלא הורכב‬
‫כראוי‪ ,‬עשוי לגרום לתוצאות הדחה‬
‫ירודות‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫מ‬
‫דריך לאיתור תקלות‬
‫„ כשמתגלית תקלה‪ ,‬אנא בצעו את הבדיקות המפורטות להלן‪ .‬ייתכן ותוכלו לפתור‬
‫את הבעיה בכוחות עצמכם מבלי צורך לפנות לשרות התיקונים‪.‬‬
‫„ במקרה ולא תצליחו להתגבר על התקלה בכוחות עצמכם‪ ,‬אנא פנו לתחנת השרות‬
‫המוסמכת הקרובה למקום מגוריכם )עיינו ברשימה שבגב החוברת(‪.‬‬
‫הבעיה‬
‫הסיבה העיקרית‬
‫הפתרון‬
‫נוריות החיווי אינן‬
‫מוארות בעת הפעלת‬
‫המדיח‪.‬‬
‫• תקע החשמל של המדיח אינו מוכנס‬
‫כהלכה לשקע החשמל בקיר‪.‬‬
‫• הנתיך של קו החשמל המזין את המדיח‬
‫"ירד"‪.‬‬
‫• הפסקת חשמל‪.‬‬
‫• בדקו את תקע החשמל‪.‬‬
‫• בדקו את קו אספקת‬
‫החשמל למדיח‪.‬‬
‫• פנו לשרות התיקונים‬
‫המדיח אינו מתחיל‬
‫לפעול‪.‬‬
‫• דלת המדיח אינה סגורה כהלכה‪.‬‬
‫• לא נלחץ לחצן התחלה‬
‫• סגרו את הדלת‬
‫• לחצו על לחצן התחלה‪.‬‬
‫זרוע ההתזה אינה‬
‫מסתובבת בחופשיות‪.‬‬
‫• מבנה זרוע ההתזה חסום על ידי חלקיקי‬
‫מזון )נקו את החורים בזרוע ההתזה(‪.‬‬
‫• נקו את החורים בזרוע‬
‫ההתזה‪.‬‬
‫שכבה לבנה נשארת‬
‫במדיח הכלים לאחר‬
‫ההדחה‪.‬‬
‫• בדקו את מינון חומר‬
‫• מינון חומר ההדחה או מינון נוזל‬
‫ההדחה או נוזל‬
‫ההברקה אינו מוגדר כראוי‪.‬‬
‫• המלח התרוקן במיכל מרכך המים‪.‬‬
‫ההברקה‪.‬‬
‫• פקק פתח מילוי המלח אינו מהודק היטב‪ • .‬בדקו את המלח והפקק‪.‬‬
‫סימני פסים נותרים על‬
‫דברי זכוכית‪.‬‬
‫• מנופק מינון קטן מדי של נוזל הברקה‪.‬‬
‫תוצאות הייבוש אינן‬
‫טובות‪.‬‬
‫• מנופק מינון קטן מדי של נוזל הברקה‪.‬‬
‫תוצאות ההדחה אינן‬
‫משביעות רצון‪.‬‬
‫• מינון לא נכון של חומר הדחה‪.‬‬
‫• הכלים לא סודרו כהלכה בתוך‬
‫הסלסילות‪ ,‬או קיימת העמסת יתר של‬
‫כלים בסלסילות‪.‬‬
‫• מסנני המדיח סתומים‪.‬‬
‫• נקבי זרועות הממטרות חסומים‪.‬‬
‫• תנועת זרועות ההתזה נחסמת‪.‬‬
‫• נבחרה תוכנית הדחה שאינה מתאימה‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫• מלאו נוזל הברקה‪.‬‬
‫• כוונו את נוזל ההברקה‪.‬‬
‫מ‬
‫דריך לאיתור תקלות‬
‫הפתרון‬
‫הבעיה‬
‫הסיבה העיקרית‬
‫המים אינם מנוקזים‬
‫מהמדיח‪.‬‬
‫)קוד תקלה "‪ "OE‬מופיע‬
‫בצג(‬
‫• צינור הניקוז מפותל‪.‬‬
‫• המסנן סתום )נקו את המסנן(‪.‬‬
‫• בעיה במערכת השאיבה‪.‬‬
‫קוד תקלה "‪ "IE‬מופיע‬
‫בצג‪.‬‬
‫• מים לא מסופקים למדיח‪.‬‬
‫• ברז המים סגור‪.‬‬
‫• תקלה בחיישן המים‪.‬‬
‫קוד תקלה "‪ "EI‬מופיע‬
‫בצג‪.‬‬
‫• נזילת מים בחיבורי הצנרת‪.‬‬
‫• דליפת מים כתוצאה מתקלה‪.‬‬
‫קוד תקלה "‪ "FE‬מופיע‬
‫בצג‪.‬‬
‫)משאבת הניקוז‬
‫מופעלת אוטומטית(‬
‫• מפלס מים חריג הגבוהה מהרגיל בתוך‬
‫המדיח‪.‬‬
‫• בעיה בשסתום כניסת המים‪.‬‬
‫קוד תקלה "‪ "HE‬מופיע‬
‫בצג‪.‬‬
‫• תקלה במעגל החימום‪.‬‬
‫קוד תקלה "‪ "tE‬מופיע‬
‫בצג‪.‬‬
‫• תקלה בתרמיסטור או טמפרטורת המים‬
‫המוכנסים למדיח הכלים גבוהה מדי‪.‬‬
‫קוד תקלה "‪ "LE‬מופיע‬
‫בצג‪.‬‬
‫• תקלה במנוע‪.‬‬
‫קוד תקלה "‪ "CE‬מופיע‬
‫בצג‪.‬‬
‫• תקלה במנוע‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫• ישרו את הצינור)ות(‪.‬‬
‫• נקו את המסנן‪.‬‬
‫• אם לא תצליחו לפתור‬
‫את הבעיה‪ ,‬פנו לשרות‬
‫התיקונים‪.‬‬
‫• בדקו את ברז המים‪.‬‬
‫• אם לא תצליחו לפתור‬
‫את הבעיה‪ ,‬פנו לשרות‬
‫התיקונים‪.‬‬
‫• סגרו את ברז אספקת‬
‫המים ונתקו את המדיח‬
‫מרשת החשמל‪.‬‬
‫• פנו לשרות התיקונים‪.‬‬
‫מ‬
‫דריך לאיתור תקלות‬
‫„ הקודים שלהלן אינם קודי תקלה המחווים פעולה לא תקינה‬
‫הקוד‬
‫תיאור‬
‫קוד"‪ "PF‬מופיע בצג‪.‬‬
‫קוד "‪ "PF‬זה מחווה שאירעה הפסקת חשמל‪ .‬פעולה זו מגנה על מדיח‬
‫הכלים במקרה של הפסקת חשמל או הפרעה לאספקת מתח תקינה‬
‫למדיח הכלים‪ .‬בעת שתלחצו על לחצן כלשהו לאחר שחודשה אספקת‬
‫החשמל‪ ,‬קוד זה יופיע בצג במשך כ‪ 10 -‬שניות ולאחר מכן ייעלם‪.‬‬
‫קוד "‪ "Cd‬מופיע בצג‪.‬‬
‫משמעות קוד "‪ "Cd‬היא ייבוש קר ‪ .Cool-Dry‬זהו מחזור ייבוש נוסף‬
‫המיועד לשפר במהלך מהיר '‪'.'Quick‬את ביצועי הייבוש‪ .‬מחזור זה‬
‫פועל במשך ‪ 30‬דקות נוספות לאחר סיום מחזור הייבוש הרגיל וניתן‬
‫להפסיקו בכל עת באמצעות פתיחת דלת המדיח‪.‬‬
‫קוד "‪ "CL‬מופיע בצג‪.‬‬
‫משמעות קוד "‪ "CL‬היא נעילת בטיחות ילדים ‪ .Child-Lock‬פעולה זו‬
‫מיועדת לנעול או לבטל את הנעילה של לחצני הבקרה כדי למנוע‬
‫מילדים לשחק בבקרי המדיח ולשנות את ההגדרות‪ .‬את נעילת בטיחות‬
‫הילדים ניתן להפעיל אך ורק כשהמדיח בפעולה‪.‬‬
‫קוד "‪ "F‬מופיע בצג‪.‬‬
‫כשקוד "‪ "F‬מופיע בצג‪ ,‬החיישן בודק את עכירות המים‪ .‬לאחר כ‪5 -‬‬
‫דקות חישה )פריט לניקוז ומילוי(‪ ,‬יופיע זמן ההדחה בצג המדיח‪.‬‬
‫בצג מופיעה ספרה בין‬
‫‪.1 ~ 19‬‬
‫ספרות אלו אינן מחוות קוד תקלות אלא את זמן השהיית התחלה‬
‫שהוגדר‪ .‬לביטול השהיית התחלה‪ ,‬כבו את מדיח הכלים‪ .‬לשינוי זמן‬
‫ההשהיה ואפשרויות נוספות‪ ,‬פתחו את דלת המדיח ובחרו זמן‬
‫ואפשרויות נוספות אחרות‪ .‬הספירה לאחור תמשיך לאחר סגירת דלת‬
‫המדיח‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫נ‬
‫תונים טכניים‬
‫קיבולת‬
‫‪ 14‬מערכות כלים‬
‫משקל‬
‫עיינו בתווית הנתונים‬
‫מתח הפעלה‬
‫עיינו בתווית הנתונים‬
‫צריכת הספק‬
‫עיינו בתווית הנתונים‬
‫לחץ כניסת המים‬
‫‪50~800 kPa‬‬
‫‪28‬‬
‫ר‬
‫שימות אישיות‬
‫‪29‬‬
‫ר‬
‫שימות אישיות‬
‫‪30‬‬
‫ר‬
‫שימות אישיות‬
‫‪31‬‬
‫יבוא ושיווק ‪ :‬א‪ .‬ס‪ .‬ובניו בע "מ‬
‫רח' יציב ‪ ,128‬ת‪.‬ד ‪ ,47145‬א‪ .‬ת ‪ .‬עטרות‬
‫תוכלו גם למצוא את הוראות ההפעלה בגרסת וידיאו בקישור שלהלן‪:‬‬
‫‪WWW.guidelg.com/dishwasher‬‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising