LG LGD855.A6REVI, LGD855.APHLWH, LGD855.ACISTN, LGD855.A6ISWH, LGD855.A6RERD, LGD855.ACISWH, LGD855.AMYSKG, LGD855.A6REWH, LGD855.A6PHKG, G3 Owner's manual

LG LGD855.A6REVI, LGD855.APHLWH, LGD855.ACISTN, LGD855.A6ISWH, LGD855.A6RERD, LGD855.ACISWH, LGD855.AMYSKG, LGD855.A6REWH, LGD855.A6PHKG, G3 Owner's manual
BAHASA MELAYU
简 体 中 文
E N G L I S H
Panduan Pengguna
用户手册
User Guide
LG-D855
MFL69474901 (1.0)
www.lg.com
BAHASA MELAYU
Panduan Pengguna
Sedia 4G LTE*
* S ila semak dengan operator rangkaian anda sama ada 4G LTE tersedia pada USIM
anda
•
•
•
•
•
Paparan dan ilustrasi skrin mungkin berbeza
daripada yang anda lihat pada telefon sebenar.
Sesetengah kandungan panduan ini mungkin tidak
berkaitan dengan telefon anda, bergantung kepada
perisian dan pembekal perkhidmatan anda. Semua
maklumat dalam dokumen ini tertakluk kepada
perubahan tanpa notis.
Telefon bimbit ini tidak sesuai untuk orang yang
mempunyai kekurangan visual disebabkan papan
kekunci skrin ketiknya.
Hak cipta ©2016 LG Electronics, Inc. Hak cipta
terpelihara. LG dan logo LG adalah tanda dagangan
berdaftar bagi Kumpulan LG dan entiti yang
berkaitan dengannya. Semua tanda dagangan lain
adalah harta pemiliknya masing-masing.
Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™,
Hangouts™ dan Play Store™ adalah tanda
dagangan Google, Inc.
Kandungan
Garis panduan untuk penggunaan
selamat dan efisien...................................5
Notis penting............................................15
Mengenali telefon anda...........................21
Gambaran keseluruhan telefon...............21
Memasang kad SIM dan bateri...............23
Mengecas telefon anda...........................25
Menggunakan kad memori.....................26
Mengunci dan menyahkunci skrin..........28
Knock Code..........................................28
Pasangkan skrin...................................29
Set kepala stereo dengan mikrofon.........30
Skrin utama anda....................................32
Petua skrin sentuh..................................32
Skrin utama............................................33
Skrin utama dilanjutkan ......................34
Menyesuaikan Skrin utama...................34
Kembali ke aplikasi yang digunakan
baru-baru ini..........................................35
Panel pemberitahuan..............................35
Membuka panel pemberitahuan............36
Ikon penunjuk pada Bar Status..............36
Papan kekunci atas skrin........................38
Memasukkan huruf aksen.....................38
Persediaan akaun Google........................39
Menyambung kepada Rangkaian dan
Peranti......................................................40
Wi-Fi......................................................40
2
Menyambung ke rangkaian Wi-Fi...........40
Menghidupkan Wi-Fi dan menyambung
kepada rangkaian Wi-Fi.........................40
Bluetooth................................................41
Berkongsi sambungan data telefon
anda.......................................................42
Wi-Fi Langsung......................................44
Menggunakan SmartShare.....................44
Sambungan PC dengan kabel USB..........46
Panggilan.................................................48
Membuat panggilan................................48
Membuat panggilan kepada kenalan
anda.......................................................48
Menjawab dan Menolak Panggilan..........48
Melaraskan volum panggilan masuk.......49
Membuat panggilan kedua.....................49
Melihat log panggilan anda.....................50
Tetapan panggilan..................................50
Kenalan....................................................51
Mencari kenalan.....................................51
Tambah Kenalan Baru.............................51
Kenalan kegemaran................................51
Membuat kumpulan...............................52
Pemesejan................................................53
Menghantar mesej..................................53
Peti teruntai . .........................................54
Menukar tetapan mesej anda.................54
E-mel . .....................................................55
Menguruskan akaun e-mel.....................55
Menggunakan folder akaun....................55
Mengarang dan menghantar e-mel.........56
Kamera dan Video....................................57
Untuk membuka aplikasi Kamera...........57
Mengenali pencari pandangan...............57
Ambil Gambar.........................................58
Rakam Video..........................................58
Tetapan Kamera dan Video....................59
Auto Fokus Berbilang Titik.....................60
Dwi......................................................60
Syot gerak isyarat.................................61
Super Zum...........................................62
Lihat Gambar Anda...............................62
Pilihan Galeri........................................63
Peruntukkan Gambar............................64
Pilihan Video.........................................64
Zum Langsung.....................................66
DwiMain.................................................66
Galeri......................................................67
Bekerja dengan foto..............................67
Untuk berkongsi video...........................68
Untuk memadam video.........................68
QSlide semasa memainkan video..........69
Fungsi......................................................70
Tangkap+...............................................70
Menggunakan pilihan Tangkap+............71
Melihat Tangkap+ yang disimpan .........71
QSlide.....................................................72
QuickRemote..........................................73
Papan Kekunci Pintar..............................74
Alihkan kursor menggunakan bar ruang....74
Masukkan perkataan yang dicadangkan
menggunakan kawalan gerak isyarat.....75
LG SmartWorld.......................................75
Bagaimana untuk Pergi ke LG SmartWorld
daripada Telefon Anda............................75
Multimedia...............................................77
Muzik.....................................................77
Tambah fail muzik pada telefon anda.....77
Pindahkan muzik menggunakan Peranti
media (MTP).........................................77
Memainkan lagu...................................77
Utiliti.........................................................80
Menetapkan penggera anda...................80
Menggunakan kalkulator anda................80
Menambah acara pada kalendar anda....80
Perakam suara.......................................81
Merakam bunyi atau suara....................81
Menghantar rakaman suara..................81
Tugas.....................................................82
Google+.................................................82
Carian Suara...........................................83
Muat turun.............................................83
Web..........................................................84
Internet...................................................84
Menggunakan bar alat Web...................84
Melihat halaman web............................84
Membuka halaman...............................85
3
Kandungan
Membuat carian web menggunakan
suara...................................................85
Penanda buku......................................85
Sejarah................................................85
Menggunakan Pelayar Pop Timbul.........85
Chrome..................................................86
Melihat halaman web............................86
Membuka halaman...............................86
Menyegerak dengan peranti lain............86
Tetapan ...................................................87
Rangkaian..............................................87
Bunyi & Maklumat..................................90
Paparan..................................................92
Umum....................................................95
Perisian PC (LG PC Suite)......................103
Kemas kinian perisian telefon..............106
Kemas kinian perisian telefon...............106
Tentang panduan pengguna ini............108
Tentang panduan pengguna ini.............108
Tanda dagangan...................................109
DivX HD................................................109
Dolby Digital Plus..................................109
Aksesori.................................................111
Pencarisilapan.......................................112
Soalan Lazim.........................................116
4
Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien
Sila baca garis panduan yang mudah ini. Tidak mengikut garis panduan ini mungkin
merbahaya atau tidak sah.
Sekiranya kesilapan berlaku, sebuah alat perisian dibina di dalam peranti anda akan
mengumpulkan log kesilapan. Alat ini hanya mengumpulkan data yang khusus kepada
kesilapan, seperti kekuatan isyarat, cell ID position (kedudukan ID sel) dalam kegagalan
panggilan dan aplikasi yang dimuatkan secara tiba-tiba. Log hanya digunakan untuk
membantu menentukan punca bagi kesilapan. Log ini dienkripsi dan hanya boleh
diakses oleh Pusat pembaikan LG yang sah, sekiranya anda perlu mengembalikan
peranti anda untuk dibaik pulih.
Pendedahan kepada tenaga frekuensi radio
Maklumat pendedahan kepada gelombang radio dan Kadar Penyerapan Khusus (SAR).
Telefon mudah alih model LG-D855 ini telah direka bentuk untuk mematuhi keperluan
keselamatan yang dikenakan bagi pendedahan kepada gelombang radio. Keperluan ini
adalah berdasarkan garis panduan saintifik yang termasuk margin keselamatan yang
direka bentuk untuk memastikan keselamatan semua orang tanpa mengira umur dan
kesihatan.
• Garis panduan bagi pendedahan kepada gelombang radio menggunakan unit ukuran
yang disebut sebagai Kadar Penyerapan Khusus, atau SAR. Ujian bagi SAR dijalankan
menggunakan kaedah yang dipiawaikan dengan telefon memancarkan pada aras
kuasa diperakui yang tertinggi dalam semua jalur frekuensi.
• Walaupun terdapat perbezaan antara tahap SAR pelbagai model telefon LG,
semuanya direka bentuk untuk memenuhi garis panduan yang berkaitan bagi
pendedahan kepada gelombang radio.
• Had SAR yang disyorkan oleh Suruhanjaya mengenai Perlindungan Sinaran Bukan-Ion
(Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) (ICNIRP) Antarabangsa, iaitu 2 W/
kg dipuratakan ke atas sepuluh 10 g tisu.
• Nilai SAR yang tertinggi untuk telefon model ini yang diuji untuk penggunaan telinga
ialah 0.291 W/kg (10 g) dan apabila dipakai pada badan ialah 0.269 W/Kg (10 g).
5
Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien
•
Peranti ini memenuhi garis panduan pendedahan RF apabila digunakan sama
ada dalam kedudukan penggunaan normal pada telinga atau apabila diletakkan
pada jarak sekurang-kurangnya 1.5 cm dari badan. Apabila bekas pembawa, klip
tali pinggang atau pemegang digunakan untuk pengendalian pemakaian pada
badan, ia tidak sepatutnya mengandungi logam dan perlu meletakkan produk pada
jarak sekurang-kurangnya 1.5 cm dari badan anda. Untuk memindahkan data fail
dan mesej, peranti ini memerlukan sambungan berkualiti pada rangkaian. Dalam
beberapa kes, pemindahan fail data atau mesej mungkin ditangguhkan sehingga
sambungan tersebut tersedia. Pastikan arahan jarak pemisahan diikuti sehingga
pemindahan selesai.
Penjagaan dan penyelenggaraan produk
AMARAN
Hanya gunakan bateri, pengecas dan aksesori yang diluluskan untuk
digunakan bersama model tertentu telefon ini. Penggunaan sebarang jenis
lain boleh mentaksahkan sebarang kelulusan atau waranti yang berkaitan
dengan telefon, dan mungkin berbahaya.
•
•
•
•
•
•
•
6
Jangan tanggalkan pemasangan unit ini. Bawa ia kepada juruteknik servis yang layak
jika kerja pembaikan diperlukan.
Pembaikan di bawah waranti, mengikut budi bicara LG, mungkin termasuk
penggantian bahagian atau papan yang sama ada baru atau yang diperbaiki, asalkan
kefungsiannya sebanding dengan bahagian yang diganti.
Jauhkan dari perkakas elektrik seperti TV, radio, dan komputer peribadi.
Unit ini hendaklah dijauhkan daripada sumber haba seperti radiator atau dapur.
Jangan jatuhkan.
Jangan biarkan unit ini terdedah kepada getaran mekanikal atau kejutan.
Matikan telefon di mana-mana tempat yang memerlukan anda berbuat demikian
oleh undang-undang khas. Contohnya, jangan gunakan telefon di hospital kerana ia
mungkin mengganggu peralatan hospital yang sensitif.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Jangan kendalikan telefon dengan tangan yang basah semasa telefon sedang dicas.
Ia boleh menyebabkan terjadinya renjatan elektrik dan telefon mungkin akan rosak
teruk.
Jangan cas telefon bimbit berhampiran bahan yang mudah terbakar kerana telefon
bimbit akan menjadi panas dan boleh menyebabkan bahaya kebakaran.
Gunakan kain yang kering untuk membersihkan bahagian luar unit ini (jangan
gunakan pelarut seperti benzena, pencair atau alkohol).
Jangan cas telefon di atas perabot yang lembut.
Telefon hendaklah dicas di kawasan berpengudaraan baik.
Jangan dedahkan unit ini kepada asap atau habuk yang berlebihan.
Jangan simpan telefon di sebelah kad kredit atau tiket pengangkutan; ia boleh
menjejaskan maklumat pada jalur magnetik.
Jangan ketik skrin dengan objek yang tajam kerana ia boleh merosakkan telefon.
Jangan dedahkan telefon kepada cecair atau kelembapan.
Guna aksesori seperti fon telinga dengan berhati-hati. Jangan sentuh antena jika
tidak diperlukan.
Jangan gunakan, sentuh atau cuba untuk mengeluarkan atau membaiki kaca yang
pecah, sumbing atau retak. Kerosakan pada paparan kaca kerana ia disia-siakan dan
disalahgunakan adalah tidak diliputi oleh waranti ini.
Telefon anda adalah peranti elektronik yang menjana haba pada penggunaan biasa.
Sentuhan langsung dengan kulit dalam tempoh yang berpanjangan dalam keadaan
pengudaraan tidak mencukupi mungkin akan mengakibatkan ketidakselesaan atau
melecur sedikit. Oleh itu, anda hendaklah berjaga-jaga apabila mengendalikan telefon
anda atau betul-betul selepas menggunakannya.
Jika telefon anda basah, tanggalkan plag dengan serta merta untuk mengeringkan ia
sepenuhnya. Jangan cuba untuk mempercepatkan proses mengering dengan sumber
pemanasan luaran, seperti ketuhar, ketuhar gelombang mikro atau pengering rambut.
Cecair dalam telefon basah anda mengubah warna label produk dalam telefon anda.
Kerosakan pada peranti anda akibat pendedahan kepada cecair tidak diliputi oleh
waranti anda.
7
Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien
Operasi telefon berkesan
Peranti elektronik
Semua telefon mudah alih mungkin mendapat gangguan, yang boleh menjejaskan
prestasi.
• Jangan gunakan telefon mudah alih anda berhampiran kelengkapan perubatan tanpa
meminta kebenaran. Elakkan meletak telefon di atas perentak jantung, contohnya, di
dalam poket dada anda.
• Sesetengah alat bantu pendengaran mungkin diganggu oleh telefon mudah alih.
• Sedikit gangguan mungkin boleh menjejaskan TV, radio, PC, dsb.
• Guna telefon anda dalam suhu di antara 0ºC dan 40ºC, jika boleh. Mendedahkan
telefon anda kepada suhu yang terlampau rendah atau tinggi akan mengakibatkan
kerosakan, malfungsi atau letupan.
Keselamatan jalan
Semak undang-undang dan peraturan mengenai penggunaan telefon mudah alih di
kawasan tempat anda memandu.
• Jangan gunakan telefon pegang tangan semasa memandu.
• Beri perhatian penuh kepada pemanduan anda.
• Pergi ke tepi jalan dan letak kereta sebelum membuat atau menjawab panggilan jika
keadaan pemanduan memerlukan anda berbuat demikian.
• Tenaga RF mungkin menjejaskan sesetengah sistem elektronik di dalam kenderaan
anda seperti stereo kereta dan kelengkapan keselamatan.
• Apabila kenderaan anda dilengkapi beg udara, jangan halangnya dengan kelengkapan
wayarles yang dipasang atau yang mudah alih. Ia mungkin tidak berfungsi atau
menyebabkan kecederaan serius disebabkan prestasi yang tidak betul.
• Jika anda mendengar muzik ketika bergerak dan berjalan, sila pastikan bahawa
volum berada pada paras yang berpatutan agar anda sedar akan keadaan di
sekeliling anda. Ini khususnya amat penting jika anda berdekatan jalan raya.
8
Elakkan kerosakkan ke pendengaran anda
Untuk mencegah kerosakan pendengaran, jangan mendengar pada
tahap volum yang tinggi untuk tempoh yang panjang.
Kerosakan kepada pendengaran anda boleh berlaku jika anda terdedah kepada bunyi
yang kuat untuk tempoh yang lama. Kami dengan ini mengesyorkan agar anda tidak
menghidupkan atau mematikan telefon mudah alih berhampiran dengan telinga anda.
Kami juga mengesyorkan bahawa volum muzik dan panggilan ditetapkan pada paras
yang berpatutan.
• Apabila menggunakan fon kepala, kurangkan volum jika anda tidak dapat mendengar
orang yang bercakap berdekatan dengan anda atau jika orang yang duduk di sebelah
anda dapat mendengar apa yang sedang anda dengar.
NOTA: Tekanan bunyi yang melampau dari fon telinga dan fon kepala boleh
menyebabkan kehilangan pendengaran.
Bahagian Kaca
Beberapa bahagian peranti mudah alih anda dibuat daripada kaca. Kaca ini akan
retak atau pecah jika telefon anda terjatuh ke atas permukaan yang keras atau
menerima impak yang kuat. Jika kacanya pecah, jangan sentuh atau cuba untuk
menanggalkannya. Berhenti menggunakan peranti mudah alih anda sehingga kaca
diganti oleh pembekal khidmat yang diluluskan.
Kawasan letupan
Jangan gunakan telefon di mana peletupan sedang dijalankan. Patuhi sekatan dan ikut
sebarang aturan dan peraturan.
9
Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien
Persekitaran boleh meletup
•
•
•
Jangan gunakan telefon di tempat mengisi minyak.
Jangan gunakan berhampiran bahan api atau bahan kimia.
Jangan angkut atau simpan gas mudah terbakar, cecair atau bahan letupan di
dalam ruang yang sama dengan yang mengandungi telefon mudah alih anda dan
aksesorinya.
Di dalam pesawat
Peranti wayarles boleh menyebabkan gangguan di dalam pesawat.
• Matikan telefon mudah alih anda sebelum menaiki sebarang pesawat terbang.
• Jangan gunakannya apabila mendarat tanpa izin anak kapal.
Kanak-kanak
Simpan telefon di tempat yang selamat dan jauh daripada kanak-kanak kecil. Ia
termasuk bahagian kecil yang boleh menyebabkan bahaya tercekik jika ia tertanggal.
Panggilan kecemasan
Panggilan kecemasan mungkin tidak tersedia di bawah semua rangkaian mudah alih.
Oleh itu, anda tidak sepatutnya bergantung semata-mata kepada telefon anda untuk
membuat panggilan kecemasan. Semak dengan pembekal khidmat tempatan anda.
Maklumat dan penjagaan bateri
•
10
Anda tidak perlu menyahcas bateri sepenuhnya sebelum mengecasnya semula. Tidak
seperti sistem bateri lain, tiada kesan memori yang boleh menjejaskan prestasi bateri.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gunakan hanya bateri dan pengecas LG. Pengecas LG direka bentuk untuk
memaksimumkan hayat bateri.
Jangan buka pemasangan atau litar pintaskan bateri.
Pastikan sentuhan logam bateri bersih.
Ganti bateri apabila ia tidak lagi memberi prestasi yang boleh diterima. Pek bateri
mungkin dicas beratus kali sehingga ia perlu digantikan.
Cas semula bateri jika ia tidak digunakan buat tempoh masa yang lama untuk
memaksimumkan kebolehgunaan.
Jangan dedahkan pengecas bateri kepada cahaya matahari langsung atau
gunakannya pada kelembapan yang tinggi, seperti di bilik air.
Jangan biarkan bateri di tempat yang panas atau sejuk, ini mungkin menjejaskan
prestasi bateri.
Risiko letupan jika bateri diganti dengan jenis yang salah. Lupuskan bateri yang telah
digunakan mengikut arahan.
Jika anda hendak mengganti bateri, bawa ia ke pusat servis LG Electronics atau wakil
penjual yang disahkan untuk mendapatkan bantuan.
Tanggalkan pengecas dari soket dinding selepas telefon dicas sepenuhnya untuk
menjimatkan kuasa pengecas daripada penggunaan yang tidak perlu.
Hayat sebenar bateri bergantung kepada konfigurasi rangkaian, tetapan produk, corak
penggunaan, dan keadaan bateri dan persekitaran.
Pastikan tiada item berbucu tajam seperti kuku atau gigi haiwan, bersentuhan dengan
bateri. Ini akan menyebabkan kebakaran.
11
Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien
Panduan Anti Kecurian
Anda boleh menyediakan peranti anda untuk mencegah orang lain daripada
menggunakannya jika ia telah ditetapkan semula kepada tetapan kilang tanpa keizinan
anda. Contohnya, jika peranti anda hilang, dicuri, atau dihapuskan, hanya mereka yang
mempunyai akaun Google atau maklumat kunci skrin anda boleh menggunakan peranti
tersebut.
Perkara yang anda hanya perlu untuk memastikan peranti anda dilindungi ialah:
• Tetapkan kunci skrin: Jika peranti anda hilang atau dicuri tetap anda telah
menetapkan kunci skrin, peranti tidak boleh dipadam menggunakan menu Tetapan
melainkan skrin anda dibuka kunci.
• Tambah akaun Google anda pada peranti anda: Jika peranti anda dihapuskan
tetapi anda mempunyai akaun Google padanya, peranti tidak boleh melengkapkan
proses persediaan sehingga maklumat akaun Google anda dimasukkan semula.
Selepas peranti anda dilindungi, anda perlu sama ada membuka kunci skrin atau
memasukkan kata laluan akaun Google jika anda perlu melakukan set semula kilang.
Ini untuk memastikan anda atau seseorang yang anda percayai sedang menjalankan
penetapan semula.
NOTA:
• Jangan lupa akaun Google dan kata laluan yang anda tambah pada peranti
sebelum melakukan penetapan semula kilang. Jika anda tidak boleh
memberikan maklumat akaun semasa proses persediaan, anda tidak akan
dapat menggunakan peranti langsung selepas menjalankan penetapan
semula kilang.
12
Pernyataan keselamatan laser
Awas!
Produk ini menggunakan sistem Laser. Untuk memastikan cara penggunaan yang betul
bagi produk ini, sila baca manual pemilik ini dengan teliti dan simpan untuk rujukan
masa depan. Jika unit tersebut memerlukan penyelenggaraan, hubungi pusat khidmat
yang sah.
Pengguna kawalan, pelarasan, atau prestasi prosedur selain daripada yang dinyatakan
di dalam ini boleh menyebabkan pendedahan sinaran berbahaya.
Untuk mengelakkan pendedahan langsung kepada alur laser, jangan cuba untuk
membuka kepungan atau membuat hubungan secara langsung dengan laser.
13
Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien
Arahan untuk Pengecas Wayarles
Pastikan untuk menggunakan pengecas wayarles yang tulen atau keserasian
disijilkan (oleh piawaian WPC Qi).
(Pengecas wayarles dijual secara berasingan.)
PENGISYTIHARAN PEMATUHAN
Dengan ini, LG Electronics mengisytiharkan bahawa produk LG-D855 ini
mematuhi keperluan penting dan peruntukan lain yang berkaitan dalam Arahan
1999/5/EC. Salinan Perisytiharan Pematuhan boleh didapati di
http://www.lg.com/global/declaration
14
Notis penting
Sila baca maklumat ini sebelum mula menggunakan
telefon anda!
Sila semak sama ada sebarang masalah telefon yang anda hadapi telah diterangkan
dalam bahagian ini, sebelum anda membawa telefon anda untuk diservis atau
memanggil wakil servis.
1. Memori telefon
Apabila ruang yang tinggal pada memori telefon anda kurang daripada 10%, telefon
anda tidak akan dapat menerima mesej yang baru. Anda perlu memeriksa memori
telefon anda dan memadamkan sebahagian data seperti aplikasi atau mesej, untuk
menjadikan lebih banyak memori tersedia.
Untuk membuang pemasangan aplikasi:
1 Ketik
> > tab Apl > Tetapan > tab Umum > Apl.
2 Selepas semua aplikasi muncul, tatal dan pilih aplikasi yang hendak anda
membuang pemasangan.
3 Ketik Nyahpasang.
2. Mengoptimumkan hayat bateri
Anda boleh memanjangkan hayat bateri anda dengan mematikan ciri yang tidak perlu
anda jalankan setiap masa di latar belakang. Anda juga boleh memantau bagaimana
aplikasi dan sumber sistem menggunakan kuasa bateri.
Memanjangkan hayat bateri anda:
• Matikan komunikasi radio jika anda tidak menggunakannya. Jika anda tidak
menggunakan Wi-Fi, Bluetooth® atau GPS, matikan ia.
• Kurangkan kecerahan skrin dan tetapkan masa tamat skrin yang lebih pendek.
• Matikan penyegerakan automatik bagi Gmail, Kalendar, Kenalan dan aplikasi lain.
15
Notis penting
•
•
Sesetengah aplikasi yang telah anda muat turun mungkin akan mengurangkan kuasa
bateri.
Semasa menggunakan aplikasi yang dimuat turun, semak tahap cas bateri.
NOTA: Jika anda tidak sengaja tertekan Kekunci Kuasa/Kunci semasa
peranti di dalam poket anda, skrin akan dimatikan secara automatik untuk
menjimatkan kuasa bateri.
Untuk memeriksa tahap cas bateri:
• Ketik
> > tab Apl > Tetapan > tab Umum > Mengenai telefon >
Bateri.
Status bateri (mengecas atau menyahcas) dan tahap bateri (peratus dicas) akan
dipaparkan pada bahagian atas skrin.
Untuk mengawasi dan mengawal bagaimana kuasa bateri digunakan:
• Ketik
> > tab Apl > Tetapan > tab Umum > Mengenai telefon >
Bateri > Penggunaan bateri.
Masa penggunaan bateri dipaparkan pada skrin. Ia memberitahu tempoh masa
semenjak anda menyambung telefon anda kepada sumber kuasa atau, jika sedang
disambung kepada sumber kuasa, berapa lama telefon berjalan menggunakan kuasa
bateri pada kali terakhir. Skrin akan menunjukkan aplikasi atau perkhidmatan yang
menggunakan kuasa bateri, yang disusun dari penggunaan terbesar hingga terkecil.
3. Sebelum memasang aplikasi dan OS sumber
terbuka
AMARAN
Jika anda memasang dan menggunakan OS selain daripada yang disediakan
oleh pengeluar, ini mungkin akan menyebabkan telefon anda gagal berfungsi.
Di samping itu, telefon anda tidak lagi dilindungi oleh waranti ini.
16
AMARAN
Untuk melindungi telefon dan data peribadi anda, hanya muat turun aplikasi
daripada sumber yang boleh dipercayai, seperti Play Store™. Jika terdapat
aplikasi yang tidak dipasang dengan betul pada telefon anda, telefon anda
mungkin tidak akan berfungsi sebagaimana sepatutnya atau ralat yang serius
mungkin berlaku. Anda hendaklah menyahpasang aplikasi-aplikasi tersebut
dan semua data dan tetapannya daripada telefon.
4. Menggunakan buka kunci corak
Tetapkan buka kunci corak untuk menjamin keselamatan telefon anda. Ketik
>
> tab Apl > Tetapan > tab Paparan > Skrin kunci > Pilih skrin kunci > Corak.
Ini akan membuka skrin yang akan menunjuk ajar cara melukis corak buka kunci skrin.
Anda hendaklah mencipta PIN Sandaran sebagai langkah keselamatan jika anda terlupa
buka kunci corak.
Amaran: Cipta akaun Google dahulu sebelum menetapkan buka kunci corak
dan ingat PIN Sandaran yang anda cipta sewaktu mencipta kunci corak anda.
AMARAN
Langkah berjaga-jaga semasa menggunakan kunci corak.
Mengingati corak buka kunci yang anda tetapkan amatlah penting. Anda
tidak akan dapat mengakses telefon anda jika anda menggunakan corak
yang salah sebanyak 5 kali. Anda mempunyai 5 peluang untuk memasukkan
corak buka kunci, PIN atau kata laluan anda. Jika anda telah menggunakan
kesemua 5 peluang, anda boleh mencuba lagi selepas 30 saat.
Apabila anda tidak dapat ingat Corak buka kunci, PIN, atau Kata Laluan anda:
< Jika anda terlupa corak anda >
Jika anda log masuk ke akaun Google anda pada telefon tetapi gagal memasukkan
corak yang betul sebanyak 5 kali, ketik butang Terlupa corak? di bahagian bawah
17
Notis penting
skrin. Selepas itu anda diminta untuk log masuk dengan Akaun Google anda, atau anda
perlu memasukkan PIN Sandaran yang telah anda masukkan semasa membuat Kunci
Corak anda.
NOTA: Jika anda belum log masuk ke Akaun Google anda dan terlupa
Corak Buka Kunci anda, anda perlu memasukkan PIN Sandaran anda.
5. Membuka dan beralih aplikasi
Melakukan berbilang tugas menjadi mudah dengan Android, anda boleh membiarkan
lebih daripada satu aplikasi berjalan pada masa yang sama. Tidak perlu keluar
daripada suatu aplikasi sebelum membuka yang satu lagi. Gunakan dan beralih
antara beberapa aplikasi terbuka. Android menguruskan setiap aplikasi, menghentikan
dan memulakannya jika perlu untuk memastikan bahawa aplikasi melahu tidak
menggunakan sumber tanpa ada perlunya.
1 Ketik Kekunci Terbaru . Senarai aplikasi yang baru digunakan akan dipaparkan.
2 Ketik aplikasi yang hendak anda akses. Ini tidak menghentikan aplikasi sebelumnya
yang berjalan di latar belakang pada telefon. Pastikan anda mengetik Kekunci
Kembali untuk keluar daripada aplikasi selepas menggunakannya.
• Untuk mengeluarkan aplikasi daripada senarai aplikasi yang baru digunakan, seret
pratonton aplikasi ke kiri atau ke kanan. Untuk mengosongkan semua aplikasi, ketik
Kosongkan semua.
6. Memindahkan muzik, foto dan video menggunakan
Penyegerakan media (MTP)
1 Sambungkan peranti anda ke PC menggunakan kabel USB yang dibekalkan
bersama telefon anda.
2 Buka Panel pemberitahuan dan pilih Peranti media (MTP).
18
3 Tetingkap akan muncul pada PC anda, membenarkan anda memindahkan data
yang diingini.
NOTA:
• Pemacu Platform Android LG perlu dipasangkan pada PC anda untuk
membolehkan pengesanan telefon.
• Semak keperluan untuk menggunakan Peranti media (MTP).
7. Pegang telefon anda dengan menegak
Pegang telefon bimbit anda dengan menegak, sebagaimana anda memegang telefon
biasa. Telefon anda mempunyai antena dalaman. Anda hendaklah berhati-hati agar
tidak mencalar atau merosakkan bahagian belakang telefon, kerana ini mungkin akan
menjejaskan prestasi.
Semasa membuat/menerima panggilan atau menghantar/menerima data, elakkan
memegang bahagian bawah telefon di mana antena terletak. Berbuat demikian dapat
menjejaskan kualiti panggilan.
8. Jangan sambung telefon anda ketika anda
menghidup atau mematikan PC anda
Pastikan anda memutuskan sambungan telefon anda daripada PC semasa
menghidupkan atau mematikan kuasa PC anda kerana ia mungkin menyebabkan ralat
PC.
19
Notis penting
9. Mod kawalan kekunci perkakasan
Jika paparan telefon anda rosak atau pecah, anda boleh menjawab panggilan masuk
atau mematikan penggera menggunakan kekunci perkakasan.
1 Matikan telefon anda.
2 Tekan dan tahan Kekunci Kuasa/Kunci dan Kekunci Volum serentak lebih
daripada 6 saat untuk memasuki mod Kawalan kekunci perkakasan.
3 Tekan Kekunci Volum untuk menatal ke pilihan yang dikehendaki, kemudian tekan
Kekunci Kuasa/Kunci untuk mengesahkan.
• Menjawab panggilan: Tekan Kekunci Volum pada masa yang sama.
• Menghentikan penggera: Apabila penggera berbunyi, tekan dan tahan Kekunci
Naik Volum atau Kekunci Turun Volum untuk menghentikan penggera.
NOTA: Jika cermin paparan telefon pecah dan anda terus
menggunakannya, ia mungkin pecah lebih teruk atau boleh mendatangkan
kecederaan. Sila pergi ke pusat perkhidmatan LG yang sah untuk membaiki
telefon anda.
20
Mengenali telefon anda
Gambaran keseluruhan telefon
LED Pemberitahuan
Kanta Kamera Menghadap ke Depan
Sensor Kedekatan
Alat cuping telinga
Skrin sentuh
Kekunci Kembali
• Kembali ke skrin sebelum. Juga menutup item pop-timbul
seperti menu, petak dialog, dan papan kekunci pada skrin.
Sentuh dan tahan untuk mengakses Dwi tetingkap.
Kekunci Utama
• Kembali ke Skrin utama dari mana-mana skrin.
Kunci Aplikasi Terbaharu
• Memaparkan aplikasi yang baru digunakan. Jika anda
sentuh dan tahan kekunci ini, ia akan membuka menu
opsyen yang tersedia.
NOTA: Sensor kedekatan
Semasa menerima dan membuat panggilan, sensor dekat akan mematikan
lampu latar secara automatik dengan mengesan apabila telefon berada
berdekatan dengan telinga anda. Ini akan memanjangkan hayat bateri.
AMARAN
Meletakkan objek berat di atas telefon atau duduk di atasnya akan
merosakkan LCD dan kefungsian skrin sentuhnya. Jangan tutup sensor
kedekatan dengan filem pelindung. Ini boleh menyebabkan sensor gagal
berfungsi.
21
Mengenali telefon anda
LED IR (Inframerah)
Sub Mikrofon
Auto Fokus
Pengesan Laser
Kanta Kamera
Flash
Kekunci Kuasa/Kunci
• Hidupkan/matikan
telefon anda dengan
menekan dan menahan
kekunci ini
• Tekan sekejap untuk
mengunci/membuka
kunci skrin
Titik Sentuh NFC
Pembesar suara
Kekunci Volum (Skrin
semasa dimatikan)
• Tekan Lama ke Atas untuk
melancar Tangkap+
• Tekan Lama ke Bawah untuk
melancar Kamera
Mikrofon Utama
Pengecas/Port USB
Bicu Alat Dengar
•
•
22
AMARAN
Bahagian ini menutup ruang bateri.
Berhati-hati agar anda tidak merosakkan titik sentuh NFC pada telefon ini,
yang merupakan bahagian antena NFC.
Memasang kad SIM dan bateri
Sebelum anda boleh mula meneroka telefon baru anda, anda perlu menyediakannya dahulu.
1 Untuk mengeluarkan penutup belakang, pegang telefon dengan kukuh di dalam
sebelah tangan anda. Gunakan tangan sebelah lagi untuk menanggalkan penutup
belakang dengan kuku ibu jari anda seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah.

2 Luncurkan kad SIM ke dalam slot bawah kad SIM seperti yang ditunjukkan dalam
rajah. Pastikan kawasan sesentuh emas pada kad menghadap ke bawah.
23
Mengenali telefon anda
3 Masukkan bateri ke tempatnya dengan menjajarkan sentuhan emas pada telefon
dan bateri (1) dan menekannya ke bawah sehingga ia berklik di tempatnya (2).
4 Sejajarkan penutup belakang di atas ruang bateri (1) dan tekan ke bawah sehingga
penutup berdetap di tempatnya (2).
24
Mengecas telefon anda
Caj bateri sebelum menggunakannya buat kali pertama. Gunakan pengecas untuk
mengecas bateri. Komputer juga boleh digunakan untuk mengecas peranti dengan
menyambungkannya melalui kabel USB.
AMARAN
Hanya gunakan pengecas, bateri dan kabel yang disokong LG. Jika anda
menggunakan pengecas, bateri atau kabel yang tidak diluluskan, ini boleh
menyebabkan pengecasan bateri yang perlahan atau mesej pop timbul
berkenaan pengecasan yang perlahan. Atau ini boleh menyebabkan bateri
meletup atau merosakkan peranti, yang tidak dilindungi waranti.
Penyambung pengecas terletak di bahagian bawah telefon. Masukkan pengecas, dan
pasang plag pada bekalan kuasa elektrik.
NOTA:
• Bateri hendaklah dicas sepenuhnya pada awalnya untuk meningkatkan
jangka hayat bateri.
• Jangan buka penutup belakang semasa telefon anda sedang dicas.
25
Mengenali telefon anda
Menggunakan kad memori
Telefon anda menyokong penggunaan kad memori microSDTM, microSDHCTM atau
microSDXCTM berkapasiti sehingga 2TB. Kad memori ini direka bentuk khusus untuk
telefon mudah alih dan peranti ultra kecil yang lain dan ideal untuk menyimpan fail
yang kaya dengan media seperti muzik, program, video dan foto untuk digunakan
dengan telefon anda.
Untuk memasukkan kad memori:
Masukkan kad memori ke dalam slot atas bagi kad memori. Pastikan kawasan
sesentuh emas pada Kad memori menghala ke bawah.
Untuk mengeluarkan kad memori dengan selamat:
Sentuh > tab Apl > Tetapan > tab Umum > Storan & USB > Kad SD tab.
26
NOTA:
• Gunakan kad memori yang serasi dengan telefon anda. Menggunakan kad
memori yang tidak serasi mungkin merosakkan kad dan data yang disimpan
pada kad serta telefon.
• Untuk mengelakkan kerosakan pada kad memori atau data yang disimpan
pada kad, kad memori harus dinyahlekapkan sebelum dikeluarkan dari
telefon.
Untuk memformat kad memori:
Kad memori mungkin telah diformatkan. Jika tidak, anda mesti memformatkannya
sebelum anda boleh menggunakannya.
NOTA: Semua fail pada kad memori anda akan dipadam apabila kad
diformatkan.
1
2
3
4
Sentuh untuk buka senarai aplikasi.
Tatal dan sentuh Tetapan > tab Umum > Storan & USB.
Sentuh Kad SD.
Sentuh pilihan > Tetapan > Format.
NOTA: Jika terdapat kandungan dalam kad memori anda, struktur foldernya
mungkin berbeza selepas diformatkan memandangkan semua fail telah
dipadamkan.
27
Mengenali telefon anda
Mengunci dan menyahkunci skrin
Jika anda tidak menggunakan telefon untuk seketika, skrin akan terpadam dan terkunci
secara automatik. Ini membantu menghalang daripada kekunci ditekan tanpa sengaja
dan menjimatkan kuasa bateri.
Apabila anda tidak menggunakan telefon, tekan kekunci Kuasa/Kunci untuk
mengunci telefon anda.
Jika mana-mana program sedang berjalan semasa anda mengunci skrin anda, ia
mungkin masih terus berjalan dalam mod Kunci. Anda disyorkan agar keluar daripada
semua program sebelum memasuki mod Kunci untuk mengelakkan bayaran yang tak
perlu (seperti panggilan telefon, akses web dan komunikasi data).
Untuk membangunkan telefon anda, tekan kekunci Kuasa/Kunci . Skrin kunci akan
muncul. Sentuh dan luncurkan Skrin kunci ke mana-mana arah untuk membuka kunci
skrin Utama anda. Skrin terakhir yang anda lihat akan terbuka.
Knock Code
Ciri Knock Code membolehkan anda mengetik skrin dengan corak Knock Code anda
sendiri menggunakan skrin yang dibahagikan kepada 4 petak menghidupkan atau
mematikan skrin dengan mudah. Anda boleh melumpuhkan ciri ini dalam tetapan Skrin
kunci.
NOTA:
• Jika anda memasukkan Knock Code yang salah sebanyak 6 kali, anda akan
dibawa ke log masuk akaun Google/PIN sandaran anda.
• Gunakan hujung jari dan bukan kuku jari untuk ketik skrin bagi
menghidupkan atau mematikannya.
• Apabila Knock Code tidak digunakan, anda boleh menggunakan fungsi
Pasangkan Skrin dengan mengetik skrin.
1 Daripada skrin Utama, ketik Kekunci Apl > Tetapan > tab Paparan.
2 Ketik Skrin kunci > Pilih skrin kunci > Knock Code.
3 Ketik petak dalam corak untuk menetapkan knock code anda.
28
Membuka kunci skrin menggunakan Knock Code
Anda boleh membuka kunci skrin dengan mengetik corak Knock Code yang telah anda
tetapkan.
1 Apabila skrin dimatikan, tekan kekunci Kuasa.
2 Ketik corak Knock Code yang anda tetapkan sebelum ini.
Pasangkan skrin
Anda boleh mengunci atau membuka kunci skrin dengan hanya dwiketik.
Dwiketik skrin tengah dengan segera untuk membuka kunci skrin. Untuk mengunci
skrin, dwiketik bar status dalam mana-mana skrin (kecuali pada pencari pandangan
kamera) atau kawasan kosong pada skrin Utama.
NOTA: Apabila menghidupkan skrin, pastikan anda tidak menghalang sensor
berdekatan. Berbuat demikian akan mematikan skrin dengan segera selepas
menghidupkannya untuk mengelakkan sensor dihidupkan secara tidak normal
dalam poket atau beg anda.
29
Mengenali telefon anda
Set kepala stereo dengan mikrofon
Dengan set kepala yang disambungkan, anda boleh menikmati muzik atau video
dengan bunyi stereo dan bertukar dengan mudah daripada muzik/video anda untuk
mengambil dan menamatkan panggilan.
< Depan >
Butang Volum Naik/Turun

Butang Panggilan/Tamat
• Untuk panggilan masuk, tekan untuk menerima atau
menamatkan panggilan.
• Apabila anda mendengar muzik, tekan untuk menghentikan
main semula atau menyambung semula. Tekan dua kali
untuk memainkan lagu seterusnya.
< Belakang >
Mikrofon
1 Masukkan plag set kepala seperti yang ditunjukkan di bawah.
30
2 Jika terdapat panggilan masuk apabila set kepala disambungkan pada telefon,
tekan
untuk menjawab panggilan.
3 Untuk menamatkan panggilan, tekan semula .
31
Skrin utama anda
Petua skrin sentuh
Di sini terdapat beberapa petua mengenai cara menavigasi telefon anda.
Ketik atau sentuh – Satu ketikan jari memilih item, pautan, pintasan dan huruf pada
papan kekunci pada skrin.
Sentuh dan tahan – Sentuh dan tahan item pada skrin dengan mengetiknya dan tidak
mengangkat jari anda sehingga tindakan berlaku. Contohnya, untuk membuka pilihan
tersedia kenalan, sentuh dan tahan kenalan dalam senarai Kenalan sehingga menu
konteks terbuka.
Seret – Sentuh dan tahan item buat seketika, lalu, tanpa mengangkat jari anda,
gerakkan jari anda pada skrin sehingga anda mencapai kedudukan yang disasarkan.
Anda boleh menyeret item pada Skrin utama untuk menukar kedudukannya.
Sapu atau luncurkan – Untuk sapu atau luncurkan, dengan pantas gerakkan jari anda
merentasi permukaan skrin, tanpa berhenti semasa anda mula-mula mengetiknya
(supaya anda tidak menyeretnya pula). Contohnya, anda boleh meluncur skrin ke atas
atau ke bawah untuk menatal menerusi senarai, atau menyemak imbas melalui Skrin
utama berbeza dengan menyapu dari kiri ke kanan (dan sebaliknya).
Ketik dua kali – Ketik dua kali untuk zum pada halaman web atau peta. Contohnya,
dengan cepat ketik dua kali bahagian halaman web untuk melaraskan bahagian itu
untuk disesuaikan dengan lebar skrin. Anda juga boleh dwiketik untuk zum masuk dan
keluar semasa melihat gambar.
Cubit untuk Zum – Gunakan jari telunjuk dan ibu jari anda dalam gerakan mencubit
atau mengembang untuk zum masuk atau keluar semasa menyemak imbas Peta atau
gambar.
Putar skrin – Daripada banyak aplikasi dan menu, orientasi skrin akan dilaraskan
mengikut orientasi fizikal peranti.
32
NOTA:
• Untuk memilih item, ketik bahagian tengah ikon.
• Jangan tekan terlalu kuat, skrin ketik cukup sensitif untuk mengesan ketikan
yang ringan, namun teguh.
• Gunakan hujung jari anda untuk mengetik pilihan yang anda kehendaki.
Berhati-hati supaya tidak mengetik kekunci lain.
Skrin utama
Skrin utama ialah titik permulaan untuk banyak aplikasi dan fungsi serta membenarkan
anda menambah item seperti pintasan aplikasi atau widget Google untuk memberikan
anda akses segera kepada maklumat dan aplikasi. Ini ialah kanvas lalai dan dapat
diakses dari sebarang menu dengan mengetik .
Bar Status
Menunjukkan maklumat status telefon termasuk masa,
kekuatan isyarat, status bateri dan ikon pemberitahuan.
Widget
Widget ialah aplikasi kendiri yang boleh diakses
melalui skrin Aplikasi atau pada skrin Utama atau skrin
utama yang dilanjutkan. Tidak seperti pintasan, Widget
dipaparkan sebagai aplikasi atas skrin.
Ikon Aplikasi
Ketik ikon (aplikasi, folder, dsb.) untuk membuka dan
menggunakannya.
Penunjuk Lokasi
Menunjukkan kanvas skrin Utama yang anda lihat.
Kawasan Kekunci Pantas
Menyediakan akses satu sentuhan pada fungsi dalam
mana-mana kanvas skrin utama.
Butang sentuh utama
33
Skrin utama anda
Skrin utama dilanjutkan
Sistem pengendalian menyediakan berbilang kanvas skrin Utama untuk menyediakan
lebih banyak ruang untuk menambah ikon, widget dan banyak lagi.
XX Luncurkan jari anda ke kiri atau ke kanan merentasi skrin Utama.
Menyesuaikan Skrin utama
Anda boleh menyesuaikan Skrin utama anda dengan menambah aplikasi, widget atau
menukar kertas hias dinding.
Untuk menambah item pada skrin Utama anda
1 Sentuh dan tahan bahagian kosong pada Skrin utama.
2 Dalam menu apl, pilih item yang anda ingin tambah. Kemudian anda akan melihat
item yang ditambah pada Skrin utama.
3 Seret ia ke lokasi yang dikehendaki dan angkat jari anda.
PETUA! Untuk menambahkan ikon aplikasi pada Skrin utama pada menu
Apl, sentuh dan tahan aplikasi yang anda ingin tambah.
Untuk mengalih keluar item daripada Skrin utama
XX Skrin utama > sentuh dan tahan ikon yang anda ingin alih keluar > seret ia ke
.
Untuk menambah aplikasi sebagai kekunci Pantas
XX Daripada menu Aplikasi atau pada skrin Utama, sentuh dan tahan ikon aplikasi dan
seretnya ke kawasan kekunci Pantas. Sehingga 7 aplikasi boleh ditambah.
Untuk mengalih keluar aplikasi dari kawasan kekunci Pantas
XX Sentuh dan tahan kekunci pantas yang diinginkan dan seretnya ke
.
NOTA:
Kekunci Apl tidak boleh dialih keluar.
Untuk menyesuaikan ikon aplikasi pada skrin Utama
1 Sentuh dan tahan ikon aplikasi sehingga ia dibuka kunci dari kedudukan
semasanya. Kemudian jatuhkannya pada skrin. Ikon pengeditan
akan muncul di
sudut kanan atas aplikasi.
34
2 Ketik semula ikon aplikasi dan pilih reka bentuk dan saiz ikon yang diinginkan.
3 Ketik OK untuk menyimpan perubahan.
Kembali ke aplikasi yang digunakan baru-baru ini
1 Ketik . Senarai aplikasi yang baru digunakan akan dipaparkan.
2 Ketik ikon untuk membuka aplikasinya. Atau ketik untuk kembali ke skrin
sebelumnya.
Panel pemberitahuan
Pemberitahuan memaklumkan anda tentang ketibaan mesej baru, acara kalendar, dan
penggera serta peristiwa yang sedang berlaku, seperti semasa anda sedang menjawab
panggilan.
Apabila pemberitahuan tiba, ikonnya akan muncul pada bahagian atas skrin. Ikon bagi
pemberitahuan yang belum dibuka muncul di sebelah kiri dan ikon sistem seperti Wi-Fi
atau kekuatan bateri ditunjukkan di sebelah kanan.
NOTA: Pilihan yang tersedia mungkin berbeza bergantung kepada kawasan
atau pembekal perkhidmatan.
Pemberitahuan yang
belum dibuka
Pemberitahuan
sistem
35
Skrin utama anda
Membuka panel pemberitahuan
Leret ke bawah dari bar status untuk membuka panel pemberitahuan.
Kawasan Togol Pantas
Ketik setiap kekunci togol pantas untuk menghidupkan/
mematikannya. Sentuh dan tahan kekunci untuk
mengakses menu tetapan fungsi. Untuk melihat lebih
banyak kekunci togol, sapu ke kiri atau ke kanan. Ketik
untuk mengalih keluar, menambah atau menyusun
semula kekunci togol.
Pemberitahuan
Pemberitahuan semasa disenaraikan, setiap satunya
dengan keterangan ringkas. Ketik pemberitahuan untuk
melihatnya.
Untuk menutup panel pemberitahuan, sentuh dan seret
tab ke arah atas skrin.
Ikon penunjuk pada Bar Status
Ikon penunjuk muncul pada bar status di bahagian atas skrin untuk melaporkan
panggilan tidak dijawab, mesej baru, acara kalendar, status peranti dan banyak lagi.
Ikon yang dipaparkan di bahagian atas skrin memberi maklumat tentang status peranti.
Ikon yang disenaraikan dalam jadual di bawah adalah ikon yang biasa didapati.
Ikon
Huraian
Tiada kad SIM yang
dimasukkan
36
Ikon
Huraian
Pendering disenyapkan
Ikon
Huraian
Ikon
Huraian
Tiada isyarat rangkaian yang
tersedia
Mod getar dihidupkan
Mod pesawat dihidupkan
Bateri dicas sepenuhnya
Disambungkan kepada
rangkaian Wi-Fi
Bateri sedang dicas
Alat dengar berwayar
disambungkan
Telefon disambungkan
dengan PC melalui kabel USB
Panggilan dalam
perkembangan
Memuat turun data
Panggilan tidak dijawab
Memuat naik data
Bluetooth dihidupkan
GPS dihidupkan
NFC dihidupkan
Mesej baru Gmail tersedia
Amaran sistem
Mesej baru Hangouts tersedia
Penggera ditetapkan
Pilih kaedah input
Mel suara baru tersedia
Perkongsian kandungan
pelayan media
Teks baru
Hotspot Wi-Fi adalah aktif
Lagu sedang dimainkan
NOTA: Kedudukan ikon pada bar status mungkin berbeza mengikut fungsi
atau perkhidmatan.
37
Skrin utama anda
Papan kekunci atas skrin
Anda juga boleh memasukkan teks menggunakan papan kekunci atas skrin.
Papan kekunci atas skrin muncul secara automatik pada skrin apabila anda perlu
memasukkan teks. Untuk memaparkan papan kekunci secara manual, hanya sentuh
medan teks tempat anda hendak memasukkan teks.
Menggunakan pad kekunci & memasukkan teks
Ketik sekali untuk menjadikan huruf seterusnya yang anda taip dalam huruf besar.
Ketik dua kali untuk membuatkan semua huruf besar.
Ketik untuk beralih kepada papan kekunci angka dan simbol.
Ketik untuk mengakses tetapan papan kekunci. Sentuh dan tahan untuk mengakses
mod input suara, mod tulisan tangan atau Dulang Klip.
Ketik untuk memasukkan ruang.
Ketik untuk mencipta baris baru.
Ketik untuk memadam aksara yang sebelumnya.
Memasukkan huruf aksen
Apabila anda memilih bahasa Perancis atau Sepanyol sebagai bahasa masukan teks,
anda boleh memasukkan aksara istimewa Perancis atau Sepanyol (seperti “á”).
Sebagai contoh, untuk memasukkan "á", sentuh dan tahan kekunci "a" sehingga
kekunci zum masuk menjadi semakin besar dan memaparkan aksara daripada pelbagai
bahasa.
Lalu pilih aksara khas yang anda kehendaki.
38
Persediaan akaun Google
Apabila anda menghidupkan telefon anda buat pertama kali, anda mempunyai peluang
untuk mengaktifkan rangkaian, mendaftar masuk ke Akaun Google anda dan memilih
cara anda menggunakan sesetengah perkhidmatan Google.
Untuk menyediakan akaun Google anda:
Mendaftar masuk ke Akaun Google daripada skrin persediaan yang digesa.
ATAU
• Ketik
> > tab Apl > pilih aplikasi Google, seperti Gmail > FAHAM > pilih
Tambah alamat e-mel untuk mencipta akaun baharu atau menambah akaun anda.
Setelah anda menyediakan akaun Google anda pada telefon anda, telefon anda akan
secara automatik menyegerak dengan akaun Google anda di Web.
Kenalan anda, mesej Gmail, acara Kalendar, dan maklumat lain daripada aplikasi dan
perkhidmatan di Web akan disegerakkan dengan telefon anda. (Ini bergantung pada
tetapan penyegerakan anda.)
Selepas mendaftar masuk, anda boleh menggunakan Gmail™ dan mengambil manfaat
daripada perkhidmatan Google pada telefon anda.
•
39
Menyambung kepada Rangkaian dan Peranti
Wi-Fi
Dengan Wi-Fi, anda boleh menggunakan akses Internet kelajuan tinggi dalam liputan
titik akses wayarles (AP). Nikmati Internet wayarles menggunakan Wi-Fi, tanpa caj
tambahan.
Menyambung ke rangkaian Wi-Fi
Untuk menggunakan Wi-Fi pada telefon anda, anda perlu mengakses titik akses
wayarles atau ‘hotspot’. Sesetengah pusat akses adalah terbuka dan anda hanya
perlu menyambung padanya. Yang lain adalah tersembunyi atau menggunakan
ciri keselamatan, jadi anda hendaklah mengkonfigurasi telefon anda agar dapat
menyambung kepadanya.
Matikan Wi-Fi apabila anda tidak menggunakannya, untuk melanjutkan hayat bateri
anda.
NOTA: Jika anda di luar zon Wi-Fi atau anda menetapkan Wi-Fi kepada
OFF, caj tambahan akan dikenakan oleh operator mudah alih anda bagi
penggunaan data mudah alih.
Menghidupkan Wi-Fi dan menyambung kepada rangkaian
Wi-Fi
40
1 Ketik
> > tab Apl > Tetapan > tab Rangkaian > Wi-Fi.
2 Tetapkan Wi-Fi kepada ON untuk hidupkannya dan mula mengimbas untuk
rangkaian Wi-Fi yang tersedia.
3 Ketik menu Wi-Fi sekali lagi untuk melihat senarai rangkaian Wi-Fi yang aktif dan di
dalam lingkungan.
• Rangkaian selamat ditandakan oleh ikon kunci.
4 Ketik rangkaian untuk menyambung padanya.
• Jika rangkaian selamat, anda digesa untuk memasukkan kata laluan atau
kelayakan lain. (Tanya pentadbir rangkaian anda untuk mendapatkan butiran)
5 Bar status memaparkan ikon yang menunjukkan status Wi-Fi.
Bluetooth
Anda boleh menggunakan Bluetooth untuk menghantar data dengan menjalankan
aplikasi yang sepadan, bukan daripada menu Bluetooth seperti mana kebanyakan
telefon mudah alih yang lain.
NOTA:
• LG tidak bertanggungjawab terhadap kehilangan, pintasan, atau
penyalahgunaan data yang dihantar atau diterima melalui ciri wayarles
Bluetooth.
• Sentiasa pastikan bahawa anda berkongsi dan menerima data dengan
peranti yang dipercayai dan dilindungi dengan sempurna. Jika terdapat
halangan antara peranti, jarak operasi boleh dikurangkan.
• Beberapa peranti, terutamanya yang tidak diuji atau diluluskan oleh
Bluetooth SIG, mungkin tidak serasi dengan peranti anda.
Menghidupkan Bluetooth dan memperpasangkan telefon anda dengan peranti
Bluetooth
Anda hendaklah memasangkan peranti anda dengan peranti lain sebelum anda
menyambung padanya.
1 Ketik
> > tab Apl > Tetapan > tab Rangkaian > tetapkan Bluetooth
kepada ON.
2 Ketik menu Bluetooth sekali lagi.
3 Pilih peranti yang hendak anda perpasang daripada senarai.
Setelah perpasangan berjaya, peranti anda akan disambungkan kepada peranti lain.
NOTA: Sesetengah peranti, terutamanya alat dengar atau kit kereta bebas
tangan, mungkin mempunyai PIN Bluetooth yang ditetapkan, seperti 0000.
Jika peranti yang satu lagi mempunyai PIN, anda akan diminta untuk
memasukkannya.
41
Menyambung kepada Rangkaian dan Peranti
Hantar data menggunakan ciri wayarles Bluetooth
1 Pilih fail atau item, seperti kenalan, acara kalendar atau fail media daripada aplikasi
yang bersesuaian atau daripada Muat turun.
2 Pilih pilihan untuk menghantar data melalui Bluetooth.
NOTA: Kaedah untuk memilih pilihan mungkin berbeza mengikut jenis data.
3 Cari dan pasangkan dengan peranti yang didayakan Bluetooth.
Terima data menggunakan ciri wayarles Bluetooth
1 Ketik
> > tab Apl > Tetapan > tab Rangkaian > tetapkan Bluetooth
kepada ON.
2 Pilih PASANGAN untuk mengesahkan bahawa anda bersedia untuk menerima data
daripada peranti.
Berkongsi sambungan data telefon anda
Pertambatan USB & hotspot Wi-Fi Mudah Alih adalah ciri-ciri yang hebat apabila tidak
terdapat sambungan wayarles. Anda dapat berkongsi sambungan data mudah alih
telefon anda dengan satu komputer sahaja melalui kabel USB (penambatan USB). Anda
juga boleh berkongsi sambungan data telefon anda dengan lebih daripada satu peranti
sekali gus, dengan menjadikan telefon anda hotspot Wi-Fi mudah alih.
Apabila telefon anda berkongsi sambungan datanya, suatu ikon akan muncul dalam bar
status dan sebagai pemberitahuan berterusan dalam pelukis pemberitahuan.
Untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai penambatan dan hotspot mudah
alih, termasuk sistem pengendalian yang disokong dan butiran lain, layari http://www.
android.com/tether.
Untuk berkongsi sambungan data telefon anda sebagai hotspot Wi-Fi mudah alih
1 Ketik
> > tab Apl > Tetapan > tab Rangkaian > Penambat > Wi-Fi
hotspot tukar kepada aktifkan.
2 Masukkan kata laluan dan ketik Simpan.
42
PETUA! Jika komputer anda menjalankan Windows 7 atau edaran baru
beberapa jenis Linux (seperti Ubuntu), anda biasanya tidak perlu menyediakan
komputer anda untuk penambatan. Tetapi jika anda menjalankan versi
Windows yang lebih awal atau sistem pengendalian yang lain, anda mungkin
perlu menyediakan komputer anda untuk memulakan sambungan rangkaian
melalui USB. Untuk maklumat terkini tentang sistem pengendalian mana yang
menyokong penambatan USB dan cara menyediakan konfigurasinya, layari
http://www.android.com/tether.
Untuk menamakan semula atau menjamin keselamatan hotspot mudah alih
anda
Anda boleh menukar nama rangkaian Wi-Fi telefon anda (SSID) dan melindungi
keselamatan rangkaian Wi-Finya.
1 Ketik
> > tab Apl > Tetapan > tab Rangkaian > Penambat > Wi-Fi
hotspot.
2 Ketik Tetapkan titik utama Wi-Fi.
• Kotak dialog Tetapkan titik utama Wi-Fi akan terbuka.
• Anda boleh menukar nama Wi-Fi (SSID) yang dilihat oleh peranti lain semasa
mengimbas rangkaian Wi-Fi.
• Anda juga boleh mengetik menu Keselamatan untuk mengkonfigurasikan
rangkaian dengan keselamatan Akses Dilindungi Wi-Fi 2 (WPA2) dengan kunci
yang diprakongsi (PSK).
• Jika anda menyentuh pilihan keselamatan WPA2 PSK, medan kata laluan
akan ditambahkan kepada kotak dialog Tetapkan titik utama Wi-Fi. Jika anda
memasukkan kata laluan, anda akan perlu memasukkan kata laluan tersebut
apabila anda menyambung kepada hotspot telefon dengan komputer atau peranti
lain. Anda boleh set Buka pada menu Keselamatan untuk mengeluarkan ciri
keselamatan daripada rangkaian Wi-Fi anda.
3 Ketik Simpan.
43
Menyambung kepada Rangkaian dan Peranti
PERHATIAN! Jika anda menetapkan pilihan keselamatan sebagai Buka,
anda tidak dapat menghalang penggunaan perkhidmatan dalam talian yang
tidak sah oleh orang lain dan caj tambahan mungkin akan dikenakan. Untuk
mengelakkan penggunaan tidak sah, anda dinasihatkan agar mengekalkan
pilihan keselamatan ini sebagai aktif.
Wi-Fi Langsung
Wi-Fi Direct menyokong sambungan terus antara peranti yang didayakan Wi-Fi tanpa
memerlukan pusat akses. Disebabkan penggunaan bateri yang tinggi oleh Wi-Fi
direct, anda disyorkan untuk memasang telefon anda ke alur keluar kuasa sementara
menggunakan ciri Wi-Fi Direct. Semak rangkaian Wi-Fi & Wi-Fi Directed anda terlebih
dahulu dan pastikan pengguna disambungkan ke rangkaian yang sama.
Untuk menghidupkan Wi-Fi Direct:
1 Ketik
> > tab Apl > Tetapan > tab Rangkaian > Wi-Fi.
2 Ketik Kekunci Menu > Lanjutan Wi-Fi > Wi-Fi Direct.
3 Pilih peranti yang hendak disambungkan dalam senarai peranti yang diimbas.
Menggunakan SmartShare
SmartShare menggunakan teknologi DLNA (Digital Living Network Alliance) untuk
berkongsi kandungan digital melalui rangkaian wayarles. Kedua-dua peranti hendaklah
diperakui DLNA untuk menyokong ciri ini. Anda boleh menikmati ciri SmartShare pada
Galeri dan Muzik.
1 Pada kandungan yang anda mahu mainkan atau sorotkan, ketik atau Kekunci
Menu > SmartShare.
2 Ketik Play atau Beam dalam kotak dialog.
• Play: Anda boleh strimkan kandungan anda melalui TV, pembesar suara Bluetooth,
dsb.
44
Beam: Anda boleh menghantar kandungan anda kepada peranti Bluetooth atau
SmartShare Beam*- telefon atau tablet LG yang disokong.
*SmartShare Beam memindahkan kandungan multimedia melalui Wi-Fi Direct dengan
segera.
3 Ketik peranti untuk memainkan atau menerima pada senarai.
• Jika peranti tiada pada senarai, pastikan pada peranti Wi-Fi, Wi-Fi Direct atau
sambungan Bluetooth dihidupkan. Dan ketik Imbas semula.
4 Ketik Hantar.
Untuk menikmati kandungan daripada peranti berhampiran seperti komputer
atau peranti mudah alih pada telefon anda
1 Untuk menyambungkan peranti berhampiran kepada telefon anda, ketik Peranti
berhampiran pada aplikasi Galeri, Muzik seperti di bawah.
<Galeri>
<Muzik>
•
•
•
Pastikan yang telefon dan peranti berhampiran anda disambungkan pada rangkaian
Wi-Fi yang sama.
Pastikan ciri DLNA pada peranti berhampiran dihidupkan.
45
Menyambung kepada Rangkaian dan Peranti
2 Ketik peranti untuk menyambung.
Jika peranti tiada pada senarai, ketik Cari peranti-peranti berdekatan.
Selepas sambungan, anda boleh menikmati kandungan daripada peranti berhampiran
pada telefon anda.
Sambungan PC dengan kabel USB
Ketahui cara menyambungkan peranti anda ke PC dengan kabel USB dalam mod
sambungan USB.
Memindahkan muzik, gambar dan video menggunakan mod penyimpanan
massa USB
1 Sambungkan peranti anda ke PC menggunakan kabel USB yang dibekalkan
bersama telefon anda.
2 Buka Panel pemberitahuan dan pilih Peranti media (MTP).
3 Tetingkap akan muncul pada PC anda, membenarkan anda memindahkan data
yang diingini.
NOTA:
• Pemacu Platform Android LG perlu dipasangkan pada PC anda untuk
membolehkan pengesanan telefon.
• Semak keperluan untuk menggunakan Peranti media (MTP).
Segerakkan dengan Windows Media Player
Pastikan Windows Media Player dipasangkan pada PC anda.
1 Gunakan kabel USB untuk menyambungkan telefon kepada PC yang telah
memasang Windows Media Player.
2 Pilih pilihan Peranti media (MTP). Apabila bersambung, tetingkap timbul akan
muncul pada PC.
3 Buka Windows Media Player untuk menyegerakkan fail muzik.
4 Edit atau masukkan nama peranti anda dalam tetingkap timbul ( jika perlu).
46
5 Pilih dan seret fail muzik yang anda inginkan kepada senarai penyegerakan.
6 Mulakan penyegerakan.
• Keperluan berikut mestilah dipenuhi untuk menyegerak dengan Windows Media
Player.
Item
OS
Versi Windows Media Player
•
Keperluan
Microsoft Windows XP SP2, Vista atau lebih tinggi
Windows Media Player 10 atau lebih tinggi
Jika versi Windows Media Player lebih rendah daripada 10, pasang versi 10 atau
lebih tinggi.
47
Panggilan
Membuat panggilan
1 Ketik untuk membuka pad kekunci.
2 Masukkan nombor menggunakan pad kekunci. Untuk memadam satu digit, ketik
.
3 Ketik
untuk membuat panggilan.
4 Untuk menamatkan panggilan, ketik ikon Tamat
.
PETUA! Untuk memasukkan “+” ketika membuat panggilan antarabangsa,
sentuh dan tahan
.
Membuat panggilan kepada kenalan anda
1 Ketik untuk membuka kenalan anda.
2 Tatal melalui senarai kenalan atau masukkan huruf pertama kenalan yang anda
ingin panggil dengan mengetik Cari kenalan.
3 Dalam senarai, ketik yang ingin anda hubungi.
Menjawab dan Menolak Panggilan
Apabila anda menerima panggilan dalam keadaan Kunci, seret dalam mana-mana
arah untuk Jawab panggilan masuk.
Leret dalam mana-mana arah untuk Tolak panggilan masuk.
NOTA: Ketik atau leret Tidak menerima dengan mesej jika anda mahu
menghantar mesej kepada pemanggil.
48
Melaraskan volum panggilan masuk
Untuk melaraskan volum panggilan masuk semasa panggilan, gunakan kekunci Volum
naik dan turun pada bahagian belakang telefon.
Membuat panggilan kedua
1 Semasa panggilan pertama anda, ketik kekunci Menu > Tambah panggilan
dan dail nombor tersebut. Anda juga boleh melihat senarai nombor telefon yang
didail baru-baru ini dengan mengetik Log panggilan atau mencari kenalan dengan
mengetik Kenalan dan memilih kenalan yang ingin anda hubungi. Selain itu, anda
boleh mencari kenalan dengan mengetik Kegemaran atau Kumpulan.
2 Ketik untuk membuat panggilan.
3 Kedua-dua panggilan akan dipaparkan pada skrin panggilan. Panggilan pertama
anda akan dikunci dan ditunda.
4 Ketik nombor yang dipaparkan untuk beralih antara panggilan. Atau ketik
Gabungkan panggilan untuk memulakan panggilan persidangan.
5 Untuk menamatkan panggilan aktif, ketik Tamat atau ketik
dan luncurkan bar
pemberitahuan ke bawah dan pilih ikon Tamat panggilan
.
NOTA: anda akan dikenakan bayaran bagi setiap panggilan yang anda buat.
49
Panggilan
Melihat log panggilan anda
Pada skrin Utama, ketik dan pilih Log panggilan.
Lihat senarai lengkap bagi semua panggilan didail, diterima dan tidak dijawab.
PETUA!
• Ketik mana-mana entri log untuk melihat tarikh, masa dan tempoh
panggilan.
• Ketik kekunci Menu
, kemudian ketik Padam semua untuk memadam
semua item yang direkodkan.
Tetapan panggilan
Anda boleh mengkonfigurasi tetapan panggilan telefon seperti pemajuan panggilan,
selain ciri istimewa lain yang ditawarkan oleh pembawa rangkaian anda.
1 Pada skrin Utama, ketik .
2 Ketik .
3 Ketik Tetapan panggilan dan pilih pilihan yang hendak anda laraskan.
50
Kenalan
Tambah kenalan pada telefon anda dan segerakkannya dengan kenalan dalam Akaun
Google anda atau akaun lain yang menyokong penyegerakan kenalan.
Mencari kenalan
Pada Skrin utama
1 Ketik untuk membuka kenalan anda.
2 Ketik Cari kenalan dan masukkan nama kenalan menggunakan papan kekunci.
Tambah Kenalan Baru
1 Ketik , masukkan nombor telefon kenalan baru, lalu ketik kekunci Menu .
Ketik Tambah pada kenalan > Kenalan baru.
2 Jika anda ingin menambah gambar pada kenalan baru, ketik kawasan imej.
Pilih daripada Ambil gambar atau Pilih dari galeri.
3 Ketik Tambah medan yang lain untuk menulis butiran mengenai kenalan baru anda.
4 Ketik Simpan.
Kenalan kegemaran
Anda boleh mengkelaskan kenalan yang kerap dipanggil sebagai kegemaran.
Menambah kenalan pada kegemaran anda
1 Ketik untuk membuka kenalan anda.
2 Ketik kenalan untuk melihat butirannya.
3 Ketik bintang di penjuru kanan nama kenalan. Bintang akan bertukar menjadi
kuning.
51
Kenalan
Untuk mengeluarkan kenalan daripada senarai kegemaran anda
1 Ketik untuk membuka kenalan anda.
2 Ketik tab Kegemaran dan pilih kenalan untuk melihat butirannya.
3 Ketik bintang berwarna kuning di penjuru kanan nama kenalan. Bintang bertukar
warna putih dan kenalan ini dikeluarkan daripada kegemaran anda.
Membuat kumpulan
1 Ketik untuk membuka kenalan anda.
2 Ketik Kumpulan dan ketik kekunci Menu . Pilih Kumpulan baru.
3 Masukkan nama untuk kumpulan baharu. Anda juga boleh menetapkan nada
dering untuk kumpulan yang baru dicipta.
4 Ketik Simpan untuk menyimpan kumpulan tersebut.
NOTA: Jika anda memadam kumpulan, kenalan yang dimasukkan kepada
kumpulan itu tidak akan hilang. Mereka akan kekal dalam kenalan anda.
52
Pemesejan
Telefon anda menggabungkan SMS, MMS ke dalam satu menu intuitif yang mudah
digunakan.
Menghantar mesej
1 Ketik pada skrin Utama dan ketik
untuk membuka mesej kosong.
2 Masukkan nama kenalan atau nombor panggilan dalam medan Hingga. Setelah
anda memasukkan nama kenalan, kenalan yang sepadan akan muncul. Anda boleh
mengetik penerima yang dicadangkan. Anda boleh menambahkan lebih daripada
satu kenalan.
NOTA: Anda akan dikenakan caj bagi setiap orang yang dihantar mesej teks
tersebut.
3 Ketik medan Tulis Mesej dan mula mengarang mesej anda.
4 Ketik untuk membuka menu Pilihan. Pilih daripada Mesej segera,
Memasukkan senyuman, Penghantaran dijadual, Tambah subjek dan Buang.
PETUA! Anda boleh ketik ikon
kongsi bersama mesej.
untuk melampirkan fail yang anda ingin
5 Ketik Hantar untuk menghantar mesej anda.
•
•
AMARAN:
Had 160 aksara mungkin berbeza dari negara ke negara bergantung
kepada bahasa dan cara SMS dikodkan.
Jika fail imej, video, atau audio ditambah pada mesej SMS, ia akan secara
automatik ditukar menjadi mesej MMS, dan akan dikenakan bayaran
sewajarnya.
53
Pemesejan
Peti teruntai
Mesej (SMS, MMS) yang ditukar dengan pihak lain boleh dipaparkan dalam turutan
kronologi agar anda boleh melihat gambaran keseluruhan perbualan anda dengan
mudah.
Menukar tetapan mesej anda
Tetapan mesej telefon anda dipratentukan supaya anda boleh menghantar mesej
dengan serta-merta. Anda boleh menukar tetapan ini mengikut keutamaan anda.
• Ketik
pada Skrin utama, ketik kemudian ketik Tetapan.
54
E-mel
Anda boleh menggunakan aplikasi E-mel untuk membaca e-mel dari perkhidmatan
seperti Gmail. Aplikasi E-mel menyokong jenis akaun berikut: POP3, IMAP dan
Exchange.
Penyedia perkhidmatan atau pentadbir sistem anda akan dapat menyediakan tetapan
akaun yang anda perlukan.
Menguruskan akaun e-mel
Kali pertama anda membuka aplikasi E-mel, wizard persediaan akan terbuka untuk
membantu anda menyediakan akaun e-mel.
Selepas persediaan awal, E-mel akan memaparkan kandungan peti masuk anda.
Untuk menambah satu lagi akaun e-mel:
• Ketik
> > tab Apl > E-mel > ketik
> Tetapan >
Untuk menukar tetapan umum akaun e-mel:
• Ketik
> > tab Apl > E-mel > ketik
> Tetapan > Tetapan umum.
Tambah akaun.
Untuk memadamkan akaun e-mel:
• Ketik
> > tab Apl > E-mel > ketik > Tetapan > ketik
Keluarkan akaun > Pilih akaun untuk padam > Buang > pilih Ya.
>
Menggunakan folder akaun
Ketik
> > tab Apl > E-mel > ketik dan pilih Folders.
Setiap akaun mempunyai folder Peti masuk, Peti keluar, Dihantar dan Draf. Bergantung
pada ciri-ciri yang disokong oleh penyedia perkhidmatan akaun anda, anda boleh
mempunyai folder tambahan.
55
E-mel
Mengarang dan menghantar e-mel
Untuk menggubah dan menghantar mesej
1 Semasa dalam aplikasi E-mel, ketik .
2 Masukkan alamat penerima mesej. Sambil anda memasukkan teks, alamat
sepadan akan dicadangkan daripada Kenalan anda.
3 Ketik untuk menambah Sk/Skt dan ketik untuk melampirkan fail, jika
diperlukan.
4 Masukkan teks bagi mesej.
5 Ketik .
PETUA! Apabila e-mel baru sampai ke dalam Peti masuk, anda akan
menerima pemberitahuan bunyi atau getaran.
56
Kamera dan Video
Anda boleh menggunakan kamera atau kamkorder untuk mengambil dan berkongsi
gambar dan video. Telefon anda mempunyai kamera 13 megapiksel berserta ciri auto
fokus yang membolehkan anda menangkap gambar dan video yang jelas.
NOTA: Pastikan anda membersihkan penutup kanta pelindung dengan kain
mikrofiber sebelum mengambil gambar. Penutup kanta yang mempunyai
kesan jari boleh menyebabkan gambar kabur dengan kesan "halo".
Untuk membuka aplikasi Kamera
Daripada skrin Utama, ketik
> > tab Apl > Kamera
ATAU
Ketik ikon Kamera daripada skrin Utama.
.
PETUA! Jika anda telah menetapkan telefon anda untuk menggunakan
kaedah buka kunci Leret, hanya tekan Kekunci Kuasa/Kunci daripada skrin
berkunci , pada belakang telefon, kemudian seretkan ikon Kamera
ke
atas untuk membuka aplikasi Kamera.
Mengenali pencari pandangan
5
1
6
2
7
3
4
1
8
F lash – Ketik untuk menjadikan flash Hidup, Mati atau tetapkannya kepada Auto.
57
Kamera dan Video
2
3
4
5
6
7
8
T ukar kamera – Ketik untuk menukar antara kanta kamera belakang dan kanta
kamera depan.
M
od – Mod untuk memilih mod daripada Auto, Fokus ajaib, Panorama, Dual dan
Gerak Perlahan.
Tetapan – Ketik untuk melaraskan tetapan kamera dan video berikut.
Galeri – Ketik untuk mengakses Galeri anda.
Butang Rakaman Video – Ketik untuk mula merakam video.
Butang tangkap – Ketik untuk mengambil gambar.
Keluar – Ketik untuk menutup menu yang dipilih atau keluar dari apl Kamera.
Ambil Gambar
Mengambil gambar dengan kamera telefon anda yang terbina dalam adalah semudah
memilih subjek, menghalakan kanta dan menekan butang.
Untuk mengambil gambar:
1 Daripada skrin Utama, ketik
> > tab Apl > Kamera .
2 Masukkan subjek anda dalam bingkai pada skrin.
3 Petak di sekeliling subjek menunjukkan kamera telah memfokus.
4 Ketik untuk mengambil foto. Gambar anda akan disimpan secara automatik ke
Galeri.
Rakam Video
Selain daripada mengambil gambar, anda juga boleh merakam, melihat dan
menghantar video dengan kamera video telefon anda yang terbina dalam.
1 Daripada skrin Utama, ketik
> > tab Apl > Kamera .
2 Masukkan subjek anda dalam bingkai pada skrin.
3 Ketik
untuk mula merakam video.
4 Panjang rakaman dipaparkan pada atas skrin.
58
NOTA: Ketik
untuk mengambil gambar semasa merakam video.
5 Ketik untuk menjeda rakaman video. Anda boleh menyambung rakaman dengan
mengetik .
ATAU
6 Ketik
untuk menghentikan rakaman. Video anda akan disimpan secara
automatik ke Galeri.
Tetapan Kamera dan Video
Daripada mod kamera, ketik setiap ikon untuk melaraskan tetapan kamera yang
berikut.
• Flash
: Ketik untuk menjadikan flash Hidup, Mati atau menetapkannya kepada
Auto.
• Tukar kamera
: Untuk menukar antara kanta kamera belakang dan kanta kamera
depan.
• Mod Mod : Mod untuk memilih mod daripada Auto, Fokus ajaib, Panorama, Dual
dan Gerak Perlahan.
XX Auto: Menangkap syot foto auto.
XX Fokus ajaib: Fokus magik membolehkan anda memilih fokus anda sekali lagi
selepas mengambil foto.
XX Panorama: Membentuk foto lebar dengan pandangan panorama. Pegang
telefon secara mendatar, tekan pengatup untuk mula menyorot kamera merentas
pemandangan secara perlahan-lahan.
XX Dual: Menangkap foto atau merakam video dengan menggunakan kedua-dua
kanta kamera. Sentuh dan tahan skrin kecil untuk mensaizkannya semula atau
mengalihkannya.
XX Gerak Perlahan: Membolehkan anda merakam video pada kadar bingkai tinggi
agar anda boleh melihat video sebagai gerak perlahan.
59
Kamera dan Video
•
Tetapan : Untuk melaraskan tetapan kamera dan video berikut.
XX Nada dinamik (HDR): Menggabungkan foto yang ditangkap pada berbilang
dedahan menjadi satu foto optimum untuk mendapatkan foto yang lebih baik
dalam situasi pencahayaan yang sukar.
XX Saiz imej: Tetapkan saiz gambar anda. Pilih daripada 13M 4160x3120, W10M
4160x2340, 9M 3120x3120 atau 3M 2048x1536. Tetapkan saiz video anda. Pilih
daripada UHD 3840x2160, FHD 1920x1080 atau HD 1280x720.
XX Pengatup keju: Membenarkan anda mengambil gambar dengan perintah suara.
Apabila dihidupkan, anda hanya perlu menyebut "Cheese", "Smile", "Whiskey",
"Kimchi", atau "LG" untuk mengambil gambar.
XX Pemasa: Tetapkan pemasa kamera anda. Ini sangat sesuai jika anda juga mahu
bergambar sama.
XX Grid: Ciri ini mudah digunakan untuk mengambil gambar yang lebih baik dengan
panduan mendatar dan menegak.
XX SD: Tetapkan lokasi storan gambar anda. Pilih daripada DALAM atau SD. Menu ini
muncul hanya apabila kad SD dimasukkan.
XX Bantuan: Membenarkan anda mempelajari cara sesuatu fungsi beroperasi. Ikon
ini menyediakan panduan ringkas untuk anda.
Auto Fokus Berbilang Titik
Apabila anda mengambil gambar, fungsi Auto Fokus Berbilang Titik (AF) beroperasi
secara automatik dan membolehkan anda melihat imej yang lebih jelas.
Dwi
Ciri Dwi membolehkan anda mengambil gambar atau merakam video dengan kamera
depan dan kamera belakang pada masa yang sama.
1 Daripada skrin Utama, ketik
> > tab Apl > Kamera .
2 Ketik Mod > .
60
NOTA: Seret skrin normal untuk memindahkannya ke lokasi yang anda
kehendaki. Sentuh dan tahan skrin normal untuk mensaizkannya semula.
Ketik pada skrin normal untuk bertukar skrin.
3 Ketik
4 Ketik
untuk mengambil gambar. Ketik
untuk memulakan dwi rakaman.
untuk menghentikan dwi rakaman.
Syot gerak isyarat
Ciri syot Gerak Isyarat membolehkan anda mengambil gambar dengan gerak isyarat
tangan menggunakan kamera depan.
Untuk mengambil gambar
Terdapat dua kaedah untuk menggunakan ciri Syot gerak isyarat.
• Angkat tangan anda, dengan tapak tangan terbuka, sehingga kamera depan
mengesannya dan satu kotak muncul pada skrin. Kemudian tutup tangan anda ke
dalam genggaman bagi memulakan pemasa, membenarkan anda mengambil masa
untuk bersedia.
61
Kamera dan Video
•
Angkat tangan anda, dengan genggaman tergenggam, sehingga kamera depan
mengesannya dan satu kotak muncul pada skrin. Kemudian buka genggaman anda
bagi memulakan pemasa, membenarkan anda mengambil masa untuk bersedia.
atau
Super Zum
Anda boleh zum sehingga 8 kali semasa mengambil gambar.
PETUA! Fungsi ini beroperasi secara automatik semasa zum masuk dan
keluar.
NOTA: Jangan menggigil. Ciri ini tidak berfungsi dengan sesetengah fungsi,
Objek boleh bertindih semasa mengambil gambar subjek yang bergerak
pantas.
Lihat Gambar Anda
Galeri adalah tempat anda boleh mengakses Galeri imej kamera yang disimpan. Anda
boleh melihatnya dalam bentuk pertunjukan slaid, berkongsinya dengan rakan-rakan
anda dan memadam atau mengeditnya.
1 Daripada skrin Utama, ketik
> > tab Apl > Galeri .
2 Pilih lokasi dan ketik imej untuk melihat gambar anda.
62
Pilihan Galeri
Aplikasi Galeri memaparkan gambar dan video dalam storan anda, termasuklah yang
anda telah tangkap dengan aplikasi Kamera dan yang anda telah muat turun daripada
web atau lokasi lain.
Jika anda mempunyai salah satu Akaun Google telefon, anda juga akan melihat album
web dalam Galeri.
1 Daripada skrin Utama, ketik
> > tab Apl > Galeri untuk melihat imej
yang disimpan dalam storan.
XX Seret ke atas dan ke bawah untuk melihat lebih banyak album.
2 Ketik album untuk membukanya dan melihat kandungannya. (Gambar dan video
dalam album dipaparkan mengikut susunan kronologi.)
3 Ketik gambar dalam album untuk melihatnya.
XX
Ketik kumpulan gambar sekali lagi untuk memaparkan ikon berikut:
• Kamera: Membuka Kamera.
• Kongsi: Anda boleh berkongsi gambar melalui pelbagai kaedah seperti
Mesej atau Bluetooth.
• Padam: Memadam gambar.
63
Kamera dan Video
Ketik gambar dalam album kemudian ketik untuk pilihan yang berikut: Pindah,
Salin, Buat kolaj, Kunci, Papar fail yang dikunci, Pertunjukan slaid dan Putar.
XX Ketik Kekunci Kembali
untuk kembali kepada skrin sebelumnya.
XX
Peruntukkan Gambar
Selepas mengambil gambar, peruntukkannya sebagai ID gambar untuk entri Kenalan
atau imej latar belakang skrin Utama (kertas dinding).
1 Daripada skrin Utama, ketik
> > tab Apl > Galeri .
2 Ketik album dan ketik imej untuk melihatnya.
3 Apabila gambar dipaparkan, ketik > Tetapkan imej sebagai.
4 Pilih pilihan.
XX foto kenalan untuk memperuntukkan gambar sebagai imej kertas dinding,
pangkas imej dan ketik OK untuk memperuntukkan gambar tersebut.
XX Kertas dinding untuk memperuntukkan gambar sebagai imej latar belakang skrin
kunci anda.
XX Kertas hias dinding skrin kunci untuk memperuntukkan gambar sebagai imej
latar belakang, pangkas imej dan ketik TETAPKAN KERTAS DINDING untuk
memperuntukkan gambar tersebut.
XX foto kenalan untuk memperuntukkan gambar kepada entri Kenalan sebagai
ID gambar. Ketik entri daripada Kenalan, pangkas imej dan ketik OK untuk
memperuntukkan gambar.
Pilihan Video
Galeri adalah tempat anda boleh mengakses Galeri imej video yang disimpan. Anda
boleh melihatnya, berkongsinya dengan rakan-rakan anda dan memadam atau
mengeditnya.
1 Daripada skrin Utama, ketik
> > tab Apl > Galeri untuk melihat video
yang disimpan dalam storan.
XX Tatal ke atas atau ke bawah untuk melihat lebih banyak album.
64
2 Ketik album untuk membukanya dan melihat kandungannya. (Gambar dan video
dalam album dipaparkan mengikut susunan kronologi.)
3 Ketik video untuk melihatnya. Anda boleh mengakses pilihan berikut:
XX
Edit: Ketik di sini untuk mengedit video anda.
XX
QSlide: Mendayakan tindihan di atas paparan telefon anda untuk melakukan
berbilang tugasan dengan mudah.
XX
SmartShare: Berkongsi fail media dengan peranti diperakui DLNA.
XX
Menu: Ketik untuk mengakses pilihan nisbah Screen Ratio, Gelaran bawah,
Kongsi, Butiran, Tetapan.
XX
Volum: Ketik untuk memaparkan bar gelangsar Volum, kemudian laraskan
volum main balik di bar gelangsar.
XX
Kunci/Buka Kunci: Mengunci kekunci sentuh untuk menghalang sentuhan
tidak sengaja.
Mainkan Video
1 Daripada skrin Utama, ketik
> > tab Apl > Galeri untuk melihat video
yang disimpan dalam storan.
XX Tatal ke atas atau ke bawah untuk melihat lebih banyak album.
2 Ketik album untuk membukanya dan melihat kandungannya. (Gambar dan video
dalam album dipaparkan mengikut susunan kronologi.)
3 Ketik video dalam album untuk memainkannya.
XX Ketik video untuk melihat kawalan main balik.
NOTA: Semasa video dimainkan, luncurkan bahagian kiri skrin ke atas atau
ke bawah untuk melaraskan kecerahan skrin. Semasa video dimainkan,
luncurkan bahagian kanan skrin ke atas atau ke bawah untuk melaraskan
bunyi. Semasa memainkan video, ketik titik garis masa untuk mempratonton
bahagian video melalui skrin kecil. Ketik skrin kecil untuk melompat ke
bahagian video tersebut. Semasa memainkan video, luncurkan jari anda dari
kiri ke kanan (atau sebaliknya) untuk ke hadapan atau putar balik semula.
65
Kamera dan Video
Zum Langsung
Zum Langsung membolehkan anda mengezum masuk atau mengezum keluar pada
bahagian video yang sedang dimainkan untuk membuat imbasan yang dikehendaki
kelihatan lebih besar atau lebih kecil.
Semasa menonton video, gunakan jari telunjuk dan ibu jari anda dalam gerakan
mencubit atau mengembang untuk mengezum masuk atau keluar.

NOTA: Jangan tekan terlalu kuat; skrin sentuh cukup sensitif untuk mengesan
sentuhan yang ringan namun teguh.
DwiMain
DwiMain (bersambung dengan wayar atau wayarles untuk dua paparan) boleh
dijalankan pada skrin yang berbeza.
NOTA: Sambungkan dua peranti menggunakan kabel berwayar (SlimportHDMI) atau secara wayarles (Miracast). Peranti yang boleh disambungkan
boleh berbentuk TV atau monitor yang disokong oleh kabel HDMI atau
Miracast. DwiMain beroperasi pada resolusi paparan 1280X720 atau lebih
tinggi.
66
Galeri
Buka aplikasi Galeri untuk menonton album gambar dan video anda.
Untuk membuka aplikasi Galeri
• Daripada skrin Utama, ketik
> > tab Apl > Galeri .
Melihat album anda
Aplikasi Galeri memaparkan gambar dan video dalam telefon anda, termasuklah yang
anda telah tangkap dengan aplikasi Kamera dan yang anda telah muat turun daripada
web atau lokasi lain.
• Ketik album untuk membukanya dan melihat kandungannya.
• Ketik gambar atau video dalam album untuk melihatnya.
• Ketik Kekunci Menu
(pada sudut atas kanan skrin) untuk mencapai Album
baru, Padam, Tetapkan album keutamaan, Papar fail yang dikunci, Tetapan dan
Bantuan.
• Ketik ikon Kamera
untuk kembali kepada aplikasi Kamera.
Untuk berkongsi album
Anda boleh berkongsi keseluruhan kandungan satu atau lebih album, atau satu-satu
imej atau video daripada album.
1 Daripada skrin Utama, ketik
> > tab Apl > Galeri .
2 Ketik dan tahan album yang diingini, ketik Kongsi, pilih aplikasi yang digunakan
untuk berkongsi imej anda, kemudian lengkapkan kaedah penghantaran selagi
perlu.
Bekerja dengan foto
Gunakan aplikasi Galeri untuk melihat gambar yang anda telah ambil dengan aplikasi
Kamera, dimuat turun.
Untuk melihat dan melayari foto
1 Daripada skrin Utama, ketik
> > tab Apl > Galeri .
2 Buka album dan ketik gambar.
67
Kamera dan Video
3 Ketik Kekunci Menu (pada sudut kanan atas skrin) untuk mengakses
SmartShare, Tetapkan imej sebagai, Pindah, Salin, Salin ke Klip dulang,
Kunci, Pertunjukan slaid, Putar, Kerat, Tambah lokasi, Namakan semula,
Cetak atau Butiran.
Ikon Mod Kamera
Ketik di sini untuk pergi ke mod
kamera.
Ikon Kegemaran
Ketik untuk menambah gambar
pada kegemaran anda.
Ikon Edit
Ketik di sini untuk mengedit
gambar anda.
Ikon Kongsi
Ketik di sini untuk berkongsi foto
menggunakan kaedah yang anda
pilih.
Ikon Padam
Ketik di sini untuk memadamkan
foto.
Leret secara mendatar untuk
menatal foto dalam album semasa.
Untuk berkongsi video
1 Buka album untuk melihat kandungannya, kemudian ketik ikon Kongsi di
bahagian atas skrin Galeri.
2 Tandakan semak video yang anda ingin berkongsi, ketik Kongsi di bahagian bawah
skrin, pilih cara untuk berkongsi fail, kemudian lengkapkan yang perlu.
Untuk memadam video
1 Buka album untuk melihat kandungannya, kemudian ketik ikon Padam di
bahagian atas skrin Galeri.
2 Tandakan semak video yang anda ingin padam, ketik Padam di bahagian bawah
skrin, ketik Ya untuk mengesahkan.
68
QSlide semasa memainkan video
Anda boleh memainkan video dalam tetingkap QSlide yang membolehkan anda
menggunakan aplikasi lain semasa video sedang dimainkan.
1 Buka aplikasi Galeri dan mula memainkan video.
2 Ketik ikon QSlide di sudut kanan atas skrin untuk mengaktifkan ciri QSlide
untuk memainkan video dalam tetingkap QSlide.
3 Untuk menutup tetingkap QSlide, ketik di sudut kanan atas bar tajuk.
69
Fungsi
Tangkap+
Tangkap+ membolehkan anda mencipta memo dan menangkap syot layar. Tangkap
skrin, lukis di atasnya dan kongsikan bersama keluarga dan rakan anda dengan
Tangkap+.
1 (Semasa skrin dimatikan) Tekan dan
tahan Kekunci Naik Volum.
ATAU
ATAU
Sentuh dan luncurkan bar status ke
bawah dan ketik .
2 Pilih pilihan menu yang diingini dari
Ketebalan, Lut sinar dan reka mezmo.
70
3 Ketik dalam menu Edit untuk
menyimpan memo dengan skrin
semasa. Untuk keluar daripada
Tangkap+ pada bila-bila masa, ketik
.
NOTA: Sila gunakan hujung jari anda semasa menggunakan Tangkap+.
Jangan gunakan kuku jari anda.
Menggunakan pilihan Tangkap+
Anda boleh menggunakan alat mengedit apabila menggunakan Tangkap+.
Menyimpan memo dengan skrin semasa dalam Galeri atau Tangkap+.
Buat asal atau Buat semula.
Gunakan fungsi konsep kompleks.
Pilih Jenis pen, Ketebalan, Kelutsinaran dan warna.
Padamkan memo yang telah anda cipta.
Hiris imej yang anda inginkan.
Pilihan: Ketik untuk memilih Kongsi, Gaya kertas untuk memo.
Melihat Tangkap+ yang disimpan
Ketik Tangkap+/Galeri dan pilih album Tangkap+.
71
Fungsi
QSlide
Daripada mana-mana skrin, bukakan tetingkap notepad, kalendar, dan sebagainya di
dalam skrin anda.
Ketik untuk keluar dari QSlide dan
kembali kepada tetingkap penuh.
Ketik untuk melaraskan
kelutsinaran.
Ketik untuk menamatkan QSlide.
Ketik untuk melaraskan saiznya.
1 Sentuh dan luncurkan bar Status ke bawah dan ketik QSlide untuk melihat aplikasi
QSlide yang tersedia.
PETUA! Juga, semasa menggunakan aplikasi yang menyokong QSlide, ketik
> QSlide. Fungsi ini dipaparkan sebagai tetingkap kecil pada skrin anda.
2 Anda boleh membuat panggilan, melayari Web atau memilih pilihan telefon yang
lain. Anda boleh juga mengguna dan mengetik skrin di bawah tetingkap kecil
apabila bar kelutsinaran tidak penuh
.
NOTA: QSlide boleh menyokong sehingga dua tetingkap pada masa yang
sama.
72
QuickRemote
QuickRemote menukar telefon anda kepada Kawalan Jauh Universal untuk TV rumah,
Kotak atas set, sistem audio anda.
1 Sentuh dan luncurkan bar status ke
bawah dan ketik
> TAMBAH
SECARA JAUH.
ATAU
Ketik
> > tab Apl >
QuickRemote > ketik .
2 Pilih jenis dan jenama peranti
kemudian ikuti arahan pada skrin untuk
mengkonfigurasikan peranti.
3 Sentuh dan luncurkan bar status
ke bawah dan gunakan fungsi
QuickRemote.
73
Fungsi
NOTA: QuickRemote berfungsi dengan cara yang sama seperti isyarat
inframerah (IR) kawalan jauh biasa. Berhati-hati supaya tidak menutup sensor
di bahagian atas telefon apabila anda menggunakan fungsi QuickRemote.
Fungsi ini mungkin tidak disokong, bergantung pada model, pengilang atau
syarikat perkhidmatan.
Papan Kekunci Pintar
Papan Kekunci Pintar mengecam tabiat input papan kekunci anda dan menyediakan
papan kekunci anda sendiri dengan memasukkan cepat tanpa kesilapan.
Alihkan kursor menggunakan bar ruang
Sentuh dan tahan bar ruang dan kiri atau kanan untuk
mengalihkan kursor.
74
Masukkan perkataan yang dicadangkan
menggunakan kawalan gerak isyarat
Masukkan teks pada papan kekunci dan cadangan
perkataan berkaitan yang muncul. Kuis ke atas ke kiri
untuk memilih cadangan di sebelah kiri. Kuis ke atas ke
kanan untuk memilih cadangan di sebelah kanan.
LG SmartWorld
LG SmartWorld menawarkan pelbagai kandungan menarik – fon, tema, permainan,
aplikasi.
Bagaimana untuk Pergi ke LG SmartWorld daripada Telefon
Anda
1 Ketik
> > tab Apl > ketik ikon untuk mengakses LG SmartWorld.
2 Ketik Log masuk dan masukkan ID/Kata Laluan untuk LG SmartWorld. Jika anda
belum lagi mendaftar, ketik Daftar untuk mendapatkan keahlian LG SmartWorld.
3 Muat turun kandungan yang anda kehendaki.
* Apabila anda menggunakan rangkaian Selular, yuran data boleh dicaj mengikut pelan
data yang anda daftarkan dengan pembawa.
* LG SmartWorld mungkin tidak disediakan oleh semua pembawa rangkaian atau di
semua negara.
75
Fungsi
NOTA: Bagaimana jika ikon
tiada?
1 Dengan menggunakan penyemak imbas Web mudah alih, akses LG
SmartWorld (www.lgworld.com) dan pilih negara anda.
2 Muat turun Apl LG SmartWorld.
3 Jalankan dan pasang fail yang dimuat turun.
4 Akses LG SmartWorld dengan mengetik ikon .
Manfaat istimewa hanya dalam LG SmartWorld
1 Hiasi Telefon pintar mengikut gaya anda sendiri, Gunakan Tema Utama &
Tema Papan Kekunci & Fon yang disediakan di LG SmartWorld. (Walau
bagaimanapun perkhidmatan ini tersedia untuk peranti tertentu. sila log
masuk laman web LG SmartWorld sama ada ia boleh dilaksanakan atau
tidak)
2 Nikmati perkhidmatan istimewa LG SmartWorld dengan menyertai promosi
yang disediakan secara konsisten.
76
Multimedia
Muzik
Telefon anda mempunyai pemain muzik terbina dalam yang membolehkan anda
memainkan semua muzik kegemaran anda. Untuk mengakses pemain muzik, ketik
> > tab Apl > Muzik.
Tambah fail muzik pada telefon anda
Mulakan dengan memindahkan fail muzik ke telefon anda:
• Pindahkan muzik menggunakan Peranti media (MTP).
• Muat turun dari Web tanpa wayar.
• Segerakkan telefon anda kepada komputer.
• Terima fail melalui Bluetooth.
Pindahkan muzik menggunakan Peranti media (MTP)
1 Sambungkan telefon ke PC anda menggunakan kabel USB.
2 Pilih pilihan Peranti media (MTP). Telefon anda akan kelihatan sebagai pemacu
keras yang lain pada komputer anda. Klik pada pemacu keras ini untuk melihatnya.
Salin fail dari PC anda ke dalam folder pemacu.
3 Apabila anda telah selesai memindahkan fail, leret ke bawah pada Bar Status dan
ketik Sambungan USB PC > Cas telefon. Anda kini boleh menanggalkan plag
peranti anda dengan selamat.
Memainkan lagu
1 Ketik
> > tab Apl > Muzik.
2 Ketik Lagu.
3 Pilih lagu yang anda mahu mainkan.
Ketik untuk menjeda main balik.
Ketik untuk meneruskan main balik.
77
Multimedia
Ketik untuk melangkau ke lagu seterusnya dalam album, senarai main atau
kocok. Sentuh dan tahan untuk mara cepat.
Ketik untuk memulakan semula lagu semasa atau melangkau ke lagu
sebelumnya dalam album, senarai main atau kocok. Sentuh dan tahan untuk
putar semula.
Ketik untuk memaparkan bar gelangsar Volum, kemudian laraskan volum
main balik di bar gelangsar.
Ketik untuk menetapkan kesan audio.
Ketik untuk membuka senarai main semasa.
Ketik untuk menambah lagu pada kegemaran anda.
Ketik untuk memainkan senarai main semasa dalam mod kocok (lagu
dimainkan dalam susunan rawak).
Ketik untuk menogol melalui mod ulangan untuk ulang semua lagu, ulang
lagu semasa atau matikan pengulangan.
Ketik untuk berkongsi muzik anda melalui fungsi SmartShare.
Untuk menukar volum sambil mendengar muzik, tekan kekunci volum ke atas dan
bawah pada sebelah belakang telefon.
Sentuh dan tahan sebarang lagu di dalam senarai. Pilihan Main, Tambah pada
senarai main, Padam, Kongsi, Setkan sebagai nada dering dan Cari akan
dipaparkan.
NOTA:
• Sesetengah format fail tidak disokong, bergantung kepada perisian peranti.
• Jika saiz fail melebihi memori yang ada, ralat akan berlaku apabila anda
membuka fail.
78
NOTA: Hak cipta fail muzik mungkin dilindungi oleh perjanjian antarabangsa
dan undang-undang hak cipta nasional.
Oleh itu, kebenaran atau lesen mungkin perlu diperoleh untuk mengeluarkan
semula atau menyalin muzik.
Dalam sesetengah negara, undang-undang nasionalnya melarang penyalinan
peribadi bahan berhak cipta. Sebelum memuat turun atau menyalin
fail, semak undang-undang nasional negara yang berkenaan mengenai
penggunaan bahan sedemikian.
79
Utiliti
Menetapkan penggera anda
1 Ketik
> > tab Apl > Jam > .
2 Selepas anda menetapkan penggera, telefon anda akan memberitahu anda baki
masa yang tinggal sebelum penggera berbunyi.
3 Tetapkan Ulang, Tempoh tunda, Bergetar apabila penggera berbunyi, Nada
penggera, Volum penggera, Auto-mula aplikasi, Kunci teka-teki dan Memo.
Ketik SIMPAN.
NOTA: Untuk menukar tetapan penggera dalam skrin senarai penggera, ketik
kekunci Menu
dan pilih Tetapan.
Menggunakan kalkulator anda
1 Ketik
> > tab Apl > Kalkulator.
2 Sentuh kekunci nombor untuk memasukkan nombor.
3 Untuk pengiraan mudah, ketik fungsi yang anda kehendaki (+, –, x, atau ÷), diikuti
dengan =.
4 Untuk menyemak sejarah, ketik ikon , kemudian ketik Sejarah kira-kira.
5 Untuk pengiraan yang lebih kompleks, ketik Kekunci Menu , kemudian ketik
Kalkulator saintifik.
Menambah acara pada kalendar anda
1 Ketik
> > tab Apl > Kalendar.
2 Pada skrin, anda akan boleh menemui jenis paparan Kalendar yang berbeza (Hari,
Minggu, Bulan, Tahun, Agenda).
3 Ketik pada tarikh yang anda ingin tambahkan acara dan ketik .
4 Ketik Nama acara dan masukkan nama acara tersebut.
80
5 Ketik Lokasi dan masukkan lokasi. Semak tarikh dan masukkan masa mula dan
tamat acara.
6 Jika anda ingin mengulang semula penggera, tetapkan ULANG, dan tetapkan
PERINGATAN, jika perlu.
7 Sentuh Simpan untuk menyimpan acara dalam kalendar.
Perakam suara
Gunakan perakam suara untuk merakamkan memo suara atau fail audio yang lain.
Merakam bunyi atau suara
1
2
3
4
Ketik
Ketik
Ketik
Ketik
> > tab Apl >
Perakam suara.
untuk memulakan rakaman.
untuk menamatkan rakaman.
untuk mendengar rakaman.
NOTA: Ketik
untuk mengakses album anda. Anda boleh mendengar
rakaman yang disimpan. Masa rakaman yang tersedia mungkin berbeza
daripada masa rakaman sebenar.
Menghantar rakaman suara
1 Sebaik sahaja anda telah selesai merakam, anda boleh menghantar klip audio
dengan mengetik .
2 Pilih daripada E-mel, Mesej, Tangkap+, Bluetooth, Gmail, SmartShare Beam,
Drive atau Pancaran Android. Apabila anda memilih E-mel, Mesej, Tangkap+,
Bluetooth, Gmail, SmartShare Beam, Drive atau Pancaran Android rakaman
suara ditambah kepada mesej. Anda kemudiannya boleh menulis dan menghantar
mesej seperti biasa.
81
Utiliti
Tugas
Tugas ini boleh disegerakkan dengan akaun MS Exchange. Anda boleh mencipta tugas,
menyemaknya dan memadamkannya dalam MS outlook atau MS Office Outlook Web
Access.
Untuk Menyegerakkan MS Exchange
1 Daripada Skrin Utama, Ketik
> > tab Apl > Tetapan.
2 Ketik tab Umum > Akuan & selari > Tambah akaun.
3 Ketik Microsoft Exchange untuk mencipta Alamat e-mel dan Kata Laluan.
4 Pastikan anda menambah tanda semak pada tugas Segerakkan.
NOTA: MS Exchange mungkin tidak disokong bergantung pada pelayan
e-mel.
Google+
Gunakan aplikasi ini untuk kekal berhubung dengan orang lain melalui perkhidmatan
rangkaian sosial Google.
• Ketik
> > tab Apl > Google >
Google+.
NOTA: Aplikasi ini mungkin tidak tersedia bergantung pada wilayah atau
pembekal khidmat.
82
Carian Suara
Gunakan aplikasi ini untuk membuat carian laman web menggunakan suara.
1 Ketik
> > tab Apl > Google >
Carian suara.
2 Sebut kata kunci atau ungkapan apabila Mendengar... muncul pada skrin. Pilih
salah satu kata kunci cadangan yang muncul.
NOTA: Aplikasi ini mungkin tidak tersedia bergantung pada wilayah atau
pembekal khidmat.
Muat turun
Gunakan aplikasi ini untuk melihat fail mana yang telah dimuat turun melalui aplikasi.
• Ketik
> > tab Apl >
Muat Turun.
NOTA: Aplikasi ini mungkin tidak tersedia bergantung pada wilayah atau
pembekal khidmat.
83
Web
Internet
Gunakan aplikasi ini untuk melayari Internet. Pelayar memberikan anda dunia
permainan, muzik, berita, sukan, hiburan, dan banyak lagi yang pantas dan penuh
warna-warni, terus pada telefon mudah alih anda, di mana sahaja anda berada dan apa
sahaja yang anda minati.
NOTA: Caj tambahan akan dikenakan semasa menyambung pada
perkhidmatan ini dan memuat turun kandungan. Semak caj data dengan
pembekal rangkaian anda.
1 Ketik
>
> tab Apl >
Internet.
Menggunakan bar alat Web
Ketik dan luncurkannya ke atas menggunakan jari anda untuk membuka.
Ketik untuk ke belakang satu halaman.
Ketik untuk pergi ke hadapan satu halaman, ke halaman yang anda
sambungkan selepas halaman semasa. Ini adalah bertentangan dengan apa
yang berlaku semasa anda mengetik .
Ketik untuk pergi ke halaman Utama.
Ketik untuk menambah tetingkap baru.
Ketik untuk mengakses penanda buku.
Melihat halaman web
Ketik medan alamat, masukkan alamat web dan ketik Pergi.
84
Membuka halaman
Untuk pergi ke halaman baru, ketik 
Untuk pergi ke laman web yang lain, ketik
halaman ini untuk memilihnya.
.
, tatal ke atas atau ke bawah, dan ketik
Membuat carian web menggunakan suara
Ketik medan alamat, ketik
cadangan yang muncul.
, sebutkan kata kunci, lalu pilih salah satu kata kunci
NOTA: Ciri ini mungkin tidak tersedia bergantung kepada wilayah atau
pembekal khidmat anda.
Penanda buku
Untuk menanda buku laman web semasa, ketik > Tambah penanda buku >
SIMPAN.
Untuk membuka halaman web yang ditandai, ketik dan pilih satu.
Sejarah
Ketik > Sejarah untuk membuka laman web daripada senarai laman web yang
baru dilawati. Untuk mengosongkan semua sejarah, ketik  Ya.
Menggunakan Pelayar Pop Timbul
Gunakan ciri ini untuk mengakses Internet tanpa menutup aplikasi semasa .
Sambil melihat kandungan, seperti kenalan atau nota yang termasuk alamat web,
pilih alamat web lalu ketik Pelayar Pop Timbul untuk membuka pelayar pop timbul ini.
Sentuh dan seret pelayar untuk menggerakkannya ke lokasi lain.
Untuk melihat pelayar dalam skrin penuh, ketik .
Untuk menutup pelayar, ketik .
85
Web
Chrome
Gunakan Chrome untuk membuat carian maklumat dan melayari laman web.
1 Ketik
> > tab Apl >
Chrome.
NOTA: Aplikasi ini mungkin tidak tersedia bergantung kepada wilayah atau
pembekal khidmat anda.
Melihat halaman web
Ketik medan Alamat, lalu masukkan alamat web atau kriteria carian.
Membuka halaman
Untuk pergi ke halaman baru, ketik Kekunci menu  Tab baharu.
Untuk pergi ke laman web yang lain, ketik , tatal ke atas atau ke bawah, dan ketik
halaman ini untuk memilihnya.
Menyegerak dengan peranti lain
Segerakkan tab dan penanda buku terbuka yang hendak digunakan dengan Chrome
pada peranti lain semasa anda sedang log masuk dengan akaun Google yang sama.
Untuk melihat tab yang terbuka pada peranti lain, ketik kekunci Menu  Peranti
lain.
Pilih laman web yang hendak dibuka.
Untuk menambah penanda buku, ketik Kekunci menu  .
86
Tetapan
Bahagian ini memberikan gambaran tentang item yang anda boleh tukar menggunakan
menu Tetapan sistem telefon anda.
Untuk mengakses menu Tetapan:
Ketik
> Sentuh dan tahan > Tetapan sistem..
- atau Ketik
> > tab Apl > Tetapan.
Rangkaian
< Wi-Fi >
Wi-Fi - Menghidupkan Wi-Fi untuk menyambung ke rangkaian Wi-Fi.
PETUA! Bagaimana untuk mendapatkan alamat MAC
Untuk menyediakan sambungan dalam sesetengah rangkaian wayarles
dengan penapis MAC, anda mungkin perlu memasukkan alamat MAC telefon
anda ke dalam penghala.
Anda boleh mendapatkan alamat MAC dalam antara muka pengguna yang
berikut: ketik
> > tab Apl > Tetapan > tab Rangkaian > Wi-Fi >
> Lanjutan Wi-Fi > Alamat MAC.
< Bluetooth >
Hidupkan ciri wayarles Bluetooth untuk menggunakan Bluetooth.
< Data mudah alih >
Memaparkan penggunaan data dan menetapkan had penggunaan data mudah alih.
< Tetapan panggilan >
Konfigurasikan tetapan panggilan telefon seperti pemajuan panggilan, dan ciri istimewa
lain yang ditawarkan oleh pembawa rangkaian anda.
Mel suara – Membolehkan anda memilih perkhidmatan mel suara yang disediakan
oleh pembawa rangkaian anda.
87
Tetapan
Nombor Dailan Tetap – Hidupkan dan kumpulkan senarai nombor yang boleh
dihubungi daripada telefon anda. Anda akan memerlukan PIN2 anda, yang boleh
didapati daripada operator anda. Hanya nombor yang termasuk dalam senarai dail tetap
boleh dipanggil daripada telefon anda.
Kemasukan panggilan tetingkap timbul – Papar pop timbul panggilan masuk suara
semasa aplikasi sedang digunakan.
Tolak panggilan – Membolehkan anda menetapkan fungsi tolak panggilan. Pilih
daripada Hubungi mod penolakan atau Menolak panggilan daripada.
Tidak menerima dengan mesej – Apabila anda hendak menolak panggilan, anda
boleh menghantar mesej pantas menggunakan fungsi ini. Ini amat berguna jika anda
perlu menolak panggilan semasa mesyuarat.
Mengalihkan panggilan – Pilih sama ada anda ingin mengalih semua panggilan
semasa talian sibuk, apabila tidak dijawab atau apabila isyarat tiada.
Jawab secara automatik – Tetapkan masa sebelum peranti bebas tangan yang
bersambung menjawab panggilan masuk secara automatik. Pilih daripada Mati, 1 saat,
3 saat dan 5 saat.
Getaran penyambungan – Telefon anda bergetar semasa pihak yang dihubungi
menjawab panggilan.
Penyekatan Bunyi – Menyekat bunyi latar belakang pada peranti anda semasa
panggilan.
Peningkatan suara – Meningkatkan kualiti suara dalam persekitaran yang bising
supaya anda boleh mendengar dengan lebih jelas.
Simpan nombor tidak dikenali – Menambah nombor tidak diketahui ke dalam
kenalan selepas panggilan.
Kekunci kuasa tamatkan panggilan – Membolehkan anda memilih butang untuk
menamatkan panggilan anda.
Jawab panggilan masuk – Dayakan untuk membawa peranti ke telinga anda untuk
menjawab panggilan masuk secara automatik.
88
Panggilan masuk secara senyap – Tanda semak untuk membolehkan anda
menterbalikkan peranti untuk menyenyapkan panggilan masuk.
Sekatan panggilan – Kunci panggilan masuk, keluar atau antarabangsa.
Tempoh Panggilan – Lihat tempoh panggilan termasuk Panggilan terakhir, Panggilan
keluar, Panggilan masuk dan Semua panggilan.
Tetapan tambahan – Ini membolehkan anda menukar tetapan yang berikut:
ID Pemanggil: Pilih sama ada hendak memaparkan nombor telefon anda pada
panggilan keluar.
Panggilan Menunggu: Jika panggilan menunggu diaktifkan, telefon akan
memberitahu anda tentang panggilan masuk semasa anda sedang menjawab
panggilan lain (bergantung kepada pembekal rangkaian anda).
< Kongsi & Bersambung >
NFC – Telefon anda adalah telefon mudah alih berdaya NFC. NFC (Komunikasi Medan
Dekat) adalah teknologi kesambungan wayarles yang mendayakan komunikasi dua hala
antara peranti elektronik. Ia beroperasi dalam jarak liputan beberapa sentimeter. Anda
boleh berkongsi kandungan anda dengan tag NFC atau peranti lain yang disokong NFC
hanya dengan mengetiknya menggunakan peranti anda. Jika anda mengetik tag NFC
dengan peranti anda, ia akan memaparkan kandungan tag pada peranti anda.
Untuk menghidupkan atau mematikan NFC: Pada Skrin utama, sentuh dan
luncurkan panel pemberitahuan ke bawah dengan jari anda, lalu pilih ikon NFC untuk
menghidupkannya.
NOTA: Apabila mod pesawat diaktifkan, aplikasi NFC boleh digunakan.
Menggunakan NFC: Untuk menggunakan NFC, pastikan peranti anda dihidupkan
dan aktifkan NFC, jika ia telah dinyahdayakan.
Android Beam – Apabila ciri ini dihidupkan, anda boleh memancarkan kandungan apl
ke peranti boleh NFC dengan memegang peranti dalam keadaan rapat.
Hanya rapatkan kedua-dua peranti (biasanya membelakangi satu sama lain) kemudian
ketik skrin anda. Apl akan menentukan apa yang akan dipancarkan.
89
Tetapan
SmartShare Beam – Hidupkan untuk menerima kandungan multimedia melalui
Smartshare Beam daripada telefon atau tablet LG.
Pelayan media – Kongsi kandungan media dengan peranti berdekatan melalui DLNA.
Miracast – Pantulkan skrin dan bunyi telefon pada anak kunci Miracast atau TV secara
Wayarles.
LG PC Suite – Sambungkan LG PC Suite dengan telefon anda untuk Urus kandungan
multimedia dan aplikasi dengan mudah.
Mencetak – Mencetak melalui pencetak wayarles.
< Penambat >
Penambatan USB – Sambungkan kabel USB untuk berkongsi sambungan internet
dengan komputer.
Wi-Fi hotspot – Anda boleh juga menggunakan telefon anda untuk menyediakan
sambungan jalur lebar mudah alih. Buat hotspot dan kongsi sambungan anda. Sila
"Berkongsi sambungan data telefon anda" untuk maklumat lanjut.
Bluetooth ditambat – Membolehkan anda menetapkan telefon anda sama ada anda
berkongsi sambungan Internet atau tidak.
Bantuan – Ketik untuk melihat maklumat bantuan pada fungsi Wi-Fi hotspot,
penambatan USB dan penambatan Bluetooth.
< Lagi >
Mod pesawat – Selepas bertukar kepada Mod pesawat, semua sambungan wayarles
akan dinyahdayakan.
Rangkaian mudah alih – Tetapkan pilihan untuk perayauan data, mod & operator
rangkaian, nama pusat akses (APN), dsb.
VPN – Memaparkan senarai Rangkaian Peribadi Maya (VPN) yang telah anda
konfigurasikan sebelum ini. Membolehkan anda menambah jenis VPN yang berbeza.
Bunyi & Maklumat
Profil bunyi – Pilih Bunyi, sama ada Getar sahaja atau Senyap.
90
Volum – Laraskan tetapan volum telefon untuk disesuaikan dengan keperluan dan
persekitaran anda.
Nada dering – Tetapkan nada dering untuk panggilan. Anda juga boleh menambah
nada dering dengan mengetik di sudut atas sebelah kanan skrin.
ID nada dering – Membolehkan pengarangan nada dering secara automatik
berdasarkan pada nombor telefon panggilan masuk.
Kekuatan getaran – Membolehkan anda menetapkan kekuatan getaran untuk
panggilan, pemberitahuan dan Getar apabila diketik.
Bunyi dengan getaran – Tandakan semak untuk menetapkan telefon bergetar di
samping nada dering apabila anda menerima panggilan.
Jenis getaran – Membenarkan anda menetapkan jenis getaran untuk panggilan
masuk. Pilih daripada Menerus, Pengulangan pendek, Tahan lama, Taraf atau
Ticktock.
Do Not Disturb – Tetapkan masa dan mod bila telefon anda tidak memberitahu
anda tentang pemberitahuan masuk. Pilih daripada Prioriti sahaja atau Senyap
sepenuhnya.
Skrin kunci – Tetapkan untuk menunjukkan atau menyembunyikan semua
pemberitahuan pada skrin kunci.
Apl – Tetapkan pemberitahuan daripada Apl. Pilih daripada Tiada untuk menunjukkan
tiada pemberitahuan daripada Apl dan Keutamaan untuk menunjukkan pemberitahuan
dengan keutamaan di atas yang lain dan semasa Jangan ganggu ditetapkan untuk
Keutamaan sahaja.
Pemberitahuan LED – Ketik suis untuk menogol Dihidupkan atau Dimatikan. Suis
Hidup akan mengaktifkan lampu LED untuk pemberitahuan yang anda pilih, mengikut
warna yang anda tetapkan bagi setiap satunya.
< Lagi >
Bunyi Pemberitahuan – Membolehkan anda menetapkan bunyi pemberitahuan. Anda
juga boleh menambah bunyi pemberitahuan dengan mengetik di penjuru kanan
atas skrin.
91
Tetapan
Getar apabila diketik – Tanda semak untuk bergetar apabila mengetik butang sentuh
Utama dan semasa interaksi UI yang lain.
Kesan bunyi – Ketik untuk menetapkan nada sentuh pad dail, bunyi sentuh dan bunyi
kunci skrin.
Bunyi sentuhan pad dail – Tanda semak untuk memainkan nada semasa
menggunakan pad dail.
Sentuh bunyi – Tanda semak untuk memainkan bunyi apabila membuat pilihan
skrin.
Bunyi kunci skrin – Tanda semak untuk memainkan bunyi apabila mengunci dan
membuka kunci skrin.
Pemberitahuan suara mesej/panggilan – Ketik Pemberitahuan suara mesej/
panggilan untuk menogol sama ada Hidup atau Mati. Jika anda menghidupkannya,
peranti anda akan dimaklumkan panggilan dan mesej masuk secara automatik.
Paparan
< RUMAH & KUNCI >
Skrin utama
Pilih utama – Tetapkan Rumah atau EasyHome sebagai skrin utama lalai.
Smart Bulletin – Ketik suis Buletin Pintar untuk menogol sama ada Hidup atau Mati.
Ini termasuklah skrin Utama tambahan yang menunjukkan maklumat yang disesuaikan.
Tanda Semak Kalendar, LG Health, Smart Tips, Muzik dan QuickRemote.
Tema – Tetapkan tema skrin untuk peranti anda. Anda boleh memuat turun daripada
LG SmartWorld.
Kertas dinding – Tetapkan kertas dinding untuk digunakan pada skrin Utama anda.
Pilih daripada Galeri, Galeri kertas hias, Kertas hias dinding, Pelbagai Gambar atau
Photos.
Efek skrin – Menetapkan efek apabila anda meleret untuk menukar skrin. Pilih
daripada Pdm semua, Angin, Akordian, Panorama, Karusel, Lapisan atau Domino.
92
Benarkan menggelung skrin Utama – Tanda semak untuk membenarkan skrin
Utama berterusan menatal (gelung kembali ke skrin pertama selepas skrin terakhir).
Bantuan – Paparkan maklumat mengenai item Skrin utama dan fungsi.
Skrin kunci
Pilih skrin kunci – Tetapkan jenis skrin kunci untuk menjamin keselamatan telefon
anda. Membuka beberapa skrin yang membantu anda melalui lukisan corak buka kunci
skrin. Tetapkan Tiada, Seret, Knock Code, Corak, PIN atau Kata laluan.
Jika anda telah mendayakan jenis kunci Corak semasa anda menghidupkan telefon
anda atau membangunkan skrin, anda akan diminta untuk melukis corak buka kunci
anda untuk membuka kunci skrin.
Smart Lock – Tetapkan bila untuk membuka kunci telefon secara automatik melalui
Peranti yang dipercayai (Peranti BT atau NFC) atau Muka yang dipercayai. Fungsi ini
tersedia apabila Skrin kunci ditetapkan kepada salah satu daripada Knock Code,
Corak, PIN dan Kata laluan.
NOTA: Untuk mengaktifkan fungsi ini, Kunci Pintar mesti dihidupkan.
Tetapan > Umum > Keselamatan > Trust agents > Smart Lock.
Efek skrin – Tetapkan pilihan kesan leret skrin. Pilih daripada Gegelung Hula, Mozek
bulatan, Partikel cahaya, Bulatan vektor atau Soda.
NOTA: Nama tetapan ini mungkin Kesan corak jika Kunci skrin ditetapkan
kepada Corak.
Kertas dinding – Tetapkan kertas dinding Skrin kunci anda. Pilih dari Galeri atau
Galeri kertas hias dinding.
Jalan pintas – Membolehkan anda untuk menukar pintasan pada Seret Skrin kunci.
Animasi cuaca – Tanda semak untuk menunjukkan animasi cuaca untuk lokasi
semasa pada skrin kunci.
Maklumat hubungan untuk telefon hilang – Tanda semak untuk menetapkan nama
pemilik peranti bagi dipaparkan pada Skrin kunci. Masukkan teks yang akan dipaparkan
sebagai Maklumat pemilik.
93
Tetapan
Kunci pemasa – Tetapkan jumlah masa sebelum skrin terkunci secara automatik
selepas skrin tamat masa.
Butang kuasa segera mengunci – Tandakan semak untuk mengunci skrin dengan
segera apabila Kekunci Kuasa/Kunci ditekan. Tetapan ini akan membatalkan tetapan
Pemasa kunci keselamatan.
Bebutang sentuh Rumah
Kombinasi butang – Seret ikon untuk menyusun semula Butang sentuh utama. Anda
boleh mempunyai sehingga 5 butang sentuh Utama.
Warna – Tetapkan warna latar belakang bagi butang sentuh Utama. Pilih daripada
Putih dan Hitam.
Sembunyikan butang sentuh Rumah – Tetapkan Kekunci Home Touch dipaparkan
dibahagian bawah bagi semua skrin. Tetapkan apa yang dipaparkan, kedudukannya di
bar dan bagaimana ia kelihatan. Pilih kekunci dan susunan, tema dan latar belakang.
< HURUF >
Jenis fon – Tetapkan jenis fon yang digunakan untuk telefon dan menu.
Saiz font – Tetapkan saiz fon yang dipaparkan di telefon dan menu.
< SETING ASAS >
Kecerahan – Laraskan kecerahan skrin. Untuk prestasi bateri yang
terbaik, gunakan kecerahan termalap yang selesa.
Skrin auto putar – Tandakan semak untuk menetapkan telefon secara automatik
memutarkan skrin berdasarkan orientasi telefon (potret atau landskap).
Masa tamat skrin – Tetapkan jumlah masa sebelum skrin tamat masa.
Skrin Pintar – Tanda semak untuk membenarkan skrin untuk kekal apabila telefon
mengesan wajah anda.
< Lagi >
Mimpi Hari – Ketik suis Mimpi Hari untuk menogol sama ada Dihidupkan atau
Dimatikan. Dihidupkan, membolehkan set gambar skrin dipaparkan apabila telefon
sedang tidur semasa dok dan/atau mengecas. Pilih daripada Jam dan Google Photos.
94
Penentukuran sensor gerakan – Membolehkan anda memperbaiki ketepatan
kecondongan dan kelajuan sensor.
Umum
< Bahasa & papan kekunci >
Gunakan tetapan Bahasa & papan kekunci untuk memilih bahasa bagi teks pada
telefon anda dan untuk mengkonfigurasikan papan kekunci atas skrin, termasuk
perkataan yang telah anda tambahkan pada kamusnya.
Bahasa – Menetapkan bahasa untuk digunakan pada telefon anda.
Papan kekunci semasa – Menunjukkan papan kekunci semasa yang anda tetapkan
untuk guna.
Papan Kekunci LG – Pilih Papan Kekunci LG untuk memasukkan data.
Penaipan Google Voice – Pilih penaipan suara Google bagi memasukkan data.
Output teks-ke-ucapan – Menetapkan enjin pertuturan dan ucapan pada kadar
yang diutamakan (sangat lambat kepada sangat cepat). Turut memainkan demonstrasi
ringkas sintesis pertuturan.
Kelajuan penunjuk – Menetapkan kelajuan penunjuk pada bar slaid.
Butang undur – Kembalikan butang tetikus untuk menggunakan butang utama di
sebelah kanan.
< Lokasi >
Hidupkan perkhidmatan lokasi, telefon anda menentukan lokasi anggaran anda
menggunakan rangkaian GPS, Wi-Fi dan mudah alih.
Mod – Tetapkan mod lokasi.
Ketepatan tinggi (GPS dan rangkaian) – Gunakan GPS, Wi-Fi dan rangkaian
mudah alih untuk menganggarkan lokasi.
Menganggarkan bateri (Rangkaian sahaja) – Gunakan Wi-Fi dan rangkaian mudah
alih untuk menganggarkan lokasi anda.
95
Tetapan
Pengesan peranti sahaja (GPS sahaja) – Gunakan GPS untuk menentukan lokasi
anda.
PERMINTAAN LOKASI BARU-BARU INI – Memaparkan aplikasi yang telah meminta
maklumat lokasi baru-baru ini.
PERKHIDMATAN LOKASI
Kamera – Tanda semak untuk tag foto atau video dengan lokasi mereka.
Sejarah Lokasi Google – Pilih sama ada untuk menghidupkan atau mematikan pilihan
Pelaporan Lokasi Google. Untuk maklumat lanjut, ketik > Bantuan.
< Akaun & selari >
Membolehkan aplikasi menyegerakkan data di latar belakang, tanpa mengira sama ada
anda sedang mengerjakannya secara aktif atau tidak. Menyahtanda tetapan ini boleh
menjimatkan kuasa bateri dan merendahkan (tetapi tidak menghapuskan) penggunaan
data.
< Awan >
Tambah akaun cloud dengan cepat dan mudah menggunakan perkhidmatan cloud
pada aplikasi LG.
< Pengguna >
Tanda semak untuk menambah pengguna semasa telefon dikunci.
NOTA: Tambah pengguna untuk berkongsi telefon dengan orang lain. Setiap
pengguna boleh mempunyai aplikasi dan kandungan mereka sendiri dalam
ruang mereka sendiri. Sesiapa sahaja yang menggunakan telefon boleh
menukar tetapan seperti Wi-Fi dan menerima kemas kini aplikasi yang akan
memberi kesan kepada semua orang. Persediaan awal diperlukan untuk
pengguna baru menggunakan telefon.
< Kebolehcapaian >
Anda boleh menggunakan tetapan Kebolehcapaian untuk mengkonfigurasi sebarang
pasang masuk kebolehcapaian yang telah anda pasang pada telefon anda.
96
Wawasan
TalkBack – Membolehkan anda menyediakan fungsi TalkBack yang membantu
mereka yang cacat penglihatan dengan memberi maklum balas lisan.
Pemberitahuan mesej/panggilan – Ketik
untuk menogol sama ada Hidup
atau Mati. Jika dihidupkan, membolehkan anda mendengar isyarat automatik untuk
panggilan masuk dan mesej.
Gelap skrin – Membolehkan menetapkan skrin kepada kontras yang lebih gelap.
Saiz font – Tetapkan saiz fon.
Sentuh zum – Membolehkan anda mengezum masuk dan keluar dengan mengetik
skrin tiga kali.
Songsangan warna skrin – Membolehkan menyongsangkan warna skrin dan
kandungan.
Pelarasan warna skrin – Membolehkan anda menyongsangkan warna skrin dan
kandungan.
Penapis warna skrin – Membolehkan anda menukar warna skrin dan kandungan.
Kekunci kuasa tamatkan panggilan – Membolehkan anda menamatkan panggilan
suara dengan menekan Kekunci Kuasa/Kunci.
Mendengar
Kapsyen – Membolehkan anda menyesuaikan tetapan kapsyen untuk mereka yang
cacat pendengaran.
Pemberitahuan LED – Membolehkan anda mengaktifkan lampu LED untuk
panggilan masuk dan pemberitahuan.
Isyarat denyar – Membolehkan menetapkan denyar berkelip untuk panggilan masuk
dan pemberitahuan.
Matikan semua bunyi – Membolehkan mematikan semua bunyi peranti.
Jenis audio – Menetapkan jenis audio.
Keseimbangan bunyi – Menetapkan laluan audio. Gerakkan peluncur pada bar
luncur untuk menetapkannya.
97
Tetapan
Motor & kognitif
Masa maklum balas sentuh – Menetapkan masa maklum balas sentuh.
Touch assistant – Tunjukkan papan sentuh dengan akses mudah untuk tindakan
biasa.
Masa tamat skrin – Menetapkan jumlah masa sebelum lampu latar skrin dimatikan
secara automatik.
Kawasan kawalan sentuh – Membolehkan anda memilih kawasan skrin untuk
mengehadkan pengaktifan sentuhan kepada hanya kawasan skrin tersebut sahaja.
Pintasan ciri kebolehcapaian – Membolehkan anda mengakses ciri yang dipilih
dengan cepat apabila mengetik butang Utama tiga kali.
Skrin auto putar – Membolehkan telefon memutarkan skrin bergantung pada orientasi
telefon fizikal (potret atau landskap).
Tukar Akses – Membolehkan anda berinteraksi dengan peranti anda menggunakan
satu atau lebih suis yang berfungsi seperti kekunci papan kekunci. Menu ini adalah
berguna untuk pengguna dengan had mobiliti yang mengelakkan mereka daripada
berinteraksi secara terus dengan peranti anda.
< Kekunci pintasan >
Dapatkan akses pantas kepada aplikasi dengan menekan dan menahan kekunci Volum
apabila skrin dimatikan atau berkunci. Ketik suis Kekunci pintasan
di sudut
kanan atas skrin untuk menogol sama ada Hidup atau Mati.
< Google >
Membenarkan anda menguruskan tetapan untuk aplikasi dan perkhidmatan Google.
< Keselamatan >
Kunci kandungan – Kunci fail untuk Galeri dan memo untuk Tangkap+.
Enkripsikan telefon – Membolehkan anda menyulitkan data pada telefon untuk
keselamatan. Anda akan diminta memasukkan PIN atau kata laluan untuk menyahsulit
telefon anda setiap kali anda menghidupkannya.
98
Sulitkan penyimpanan kad SD – Membolehkan anda menyulitkan penyimpanan kad
SD dan memastikan data tersedia untuk peranti lain.
Menaip kata laluan boleh dilihat – Tunjukkan aksara akhir bagi kata laluan yang
disembunyikan semasa anda menaip.
Pentadbir peranti – Lihat atau nyahaktifkan pentadbir peranti.
Sumber tidak diketahui – Tetapan lalai untuk memasang aplikasi bukan Play Store.
Mengesahkan aplikasi – Tidak membenarkan atau memberi amaran sebelum
pemasangan aplikasi yang boleh menyebabkan kemudaratan.
Jenis storan – Memaparkan jenis simpanan semasa.
Pengurusan Sijil
Pentauliahan Dipercayai – Paparkan sijil-sijil CA yang dipercayai.
Pasang dari simpanan – Pilih untuk memasang sijil yang disulitkan.
Kosongkan butiran – Keluarkan semua sijil.
Trust agents – Pilih aplikasi untuk digunakan tanpa membuka skrin.
Pin skrin – Membolehkan hanya satu aplikasi sahaja digunakan apabila anda
mengepin skrin App.
Aplikasi dengan capaian penggunaan – Membolehkan anda melihat maklumat
penggunaan aplikasi pada telefon anda.
< Bekas QuickCircle >
Aktifkan agar ciri, seperti Log panggilan, Kamera, LG Health, Pemesejan, Muzik tersedia
dalam paparan kecil apabila menggunakan bekas QuickCircle.
< Dwi Tetingkap >
Dua skrin bahagi boleh dilihat pada masa yang sama.
1. Sentuh dan tahan butang Kembali untuk membahagikan skrin.
2. Ketik atau seret ikon aplikasi yang anda ingin gunakan.
– Menukar dua skrin.
– Melihat senarai aplikasi.
– Membuka skrin penuh.
99
Tetapan
– Menutup aplikasi yang paling baru digunakan.
Paparan terpisah – Tanda semak untuk mengetik pautan pada skrin penuh atau
lampiran daripada e-mel untuk menjalankan Dwi tetingkap secara automatik.
Bantuan – Paparkan petua untuk menggunakan Dwi tetingkap.
< Tarikh & Masa >
Gunakan tetapan Tarikh & Masa untuk menetapkan cara tarikh akan dipaparkan. Anda
juga boleh menggunakan tetapan ini untuk menetapkan masa dan zon masa anda
sendiri dan bukan mendapatkan masa semasa daripada rangkaian mudah alih.
< Storan & USB >
STORAN DALAMAN – Lihat penggunaan simpanan dalaman.
KAD SD – Semak jumlah ruang kad SD yang tersedia. Sentuh Nyahlekap kad SD untuk
menanggalkannya dengan selamat.
< Penjimatan bateri & kuasa >
MAKLUMAT BATERI
Maklumat Cas bateri pada grafik bateri berserta dengan peratus baki cas dan
statusnya.
Sentuh ikon Cas bateri untuk memaparkan skrin Penggunaan bateri untuk melihat
tahap penggunaan bateri dan butiran penggunaan bateri. Ciri ini memaparkan
komponen dan aplikasi yang paling banyak menggunakan kuasa bateri. Ketik salah
satu entri untuk melihat maklumat yang lebih terperinci.
Penggunaan bateri – Ia memaparkan graf bateri yang menunjukkan tahap bateri
berdasarkan pada corak penggunaan 3 jam yang terkini. Ia juga memaparkan
komponen dan aplikasi yang paling banyak menggunakan kuasa bateri.
Peratusan bateri pada bar status – Tandakan semak untuk memaparkan peratusan
tahap bateri pada Bar Status di sebelah ikon bateri.
JIMAT KUASA
Ketik suis Penjimat bateri untuk menogol sama ada Dihidupkan atau Dimatikan. Ketik
Penjimat bateri untuk mengakses tetapan berikut:
100
Jimat Kuasa – Tetapkan tahap peratus cas bateri yang akan menghidupkan Penjimat
bateri secara automatik. Pilih daripada Serta-merta, 5% bateri dan 15% bateri.
Pengoptimum permainan – Melaraskan kualiti video dalam permainan untuk
menjimatkan bateri.
< Memori >
Memaparkan purata penggunaan memori.
< Smart cleaning >
Paparkan ruang yang digunakan dan kosong dalam telefon anda. Ketik di sudut
sebelah kanan atas skrin untuk menetapkan selang masa pemberitahuan dan tempoh
masa melahu.
< Apl >
Lihat dan uruskan aplikasi anda.
< Aplikasi mesej lalai >
Tetapkan Mesej atau Hangouts sebagai aplikasi lalai.
< Sokongan & set semula >
Tukar tetapan untuk menguruskan tetapan dan data anda.
Sandarkan data saya – Tetapkan untuk menyandarkan tetapan anda dan data aplikasi
pada pelayan Google.
Akaun sandaran – Tetapkan untuk menyandarkan akaun anda.
Simpan semula automatik – Tetapkan untuk memulihkan tetapan dan data aplikasi
anda apabila aplikasi dipasang semula pada peranti anda.
Set semula seting rangkaian – Ini akan menetapkan semula semua tetapan
rangkaian termasuk Wi-Fi dan Bluetooth.
Menetapkan semula data kilang – Tetapkan semula tetapan anda kepada nilai
lalai kilang dan padamkan semua data anda. Jika anda tetapkan semula telefon
dengan cara ini, anda akan digesa untuk memasukkan semula maklumat yang sama
sebagaimana ketika anda memulakan Android buat kali pertama.
101
Tetapan
< Mengenai telefon >
Lihat maklumat perundangan, dan periksa status telefon dan versi perisian anda.
102
Perisian PC (LG PC Suite)
Perisian PC "LG PC Suite" adalah program yang membantu anda menyambung
peranti anda ke PC melalui kabel USB dan Wi-Fi. Setelah tersambung, anda boleh
menggunakan fungsi peranti anda dari PC anda.
Dengan PC Perisian “LG PC Suite” anda, Anda Boleh...
• Uruskan dan mainkan kandungan media anda (muzik, filem, gambar) pada PC anda.
• Hantar kandungan multimedia ke peranti anda.
• Menyegerakkan data (jadual, kenalan, penanda buku) dalam peranti dan PC anda.
• Sandarkan aplikasi dalam peranti anda.
• Kemas kini perisian dalam peranti anda.
• Mainkan kandungan multimedia PC anda daripada peranti anda.
• Sandarkan dan cipta serta edit memo dalam peranti anda
NOTA: Anda boleh menggunakan menu Bantuan daripada aplikasi untuk
mengetahui cara menggunakan perisian PC "LG PC Suite" anda.
Memasang PC perisian “LG PC Suite”
PC perisian “LG PC Suite” boleh dimuat turun dari laman web LG.
1 Pergi ke www.lg.com dan pilih negara pilihan anda.
2 Pergi ke Sokongan > SOKONGAN MUDAH ALIH > Telefon Mudah Alih LG >
Pilih Model
atau
Pergi ke Sokongan > Telefon Mudah Alih > Pilih Model.
3 Klik PYGRKN PC daripada MANUAL & MUAT TURUN dan klik MUAT TURUN untuk
memuat turun perisian PC “LG PC Suite”.
103
Perisian PC (LG PC Suite)
Keperluan Sistem untuk perisian PC "LG PC Suite"
• OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
• CPU: Pemproses 1GHz atau lebih tinggi
• Memori: RAM 512MB atau lebih tinggi
• Kad grafik: Resolusi 1024 x 768, warna 32 bit atau lebih tinggi
• HDD: 500 MB atau lebih ruang cakera keras bebas (Lebih banyak ruang bebas
cakera keras mungkin diperlukan bergantung pada jumlah data yang disimpan.)
• Perisian diperlukan: pemacu integrasi LG, Windows Media Player 10 atau lebih baru
NOTA: Pemacu USB Bersepadu LG
Pemacu USB bersepadu LG diperlukan untuk menyambungkan peranti LG
dan PC serta dipasang secara automatik apabila anda memasang aplikasi
perisian PC "LG PC Suite".
Menyegerakkan Peranti anda kepada PC
Data daripada peranti dan PC anda boleh disegerakkan dengan mudah dengan adanya
perisian PC "LG PC Suite" untuk kemudahan anda. Kenalan, jadual dan penanda buku
boleh disegerakkan.
Prosedurnya adalah seperti berikut:
1 Sambungkan peranti anda ke PC. (Gunakan kabel USB atau sambungan Wi-Fi.)
2 Luncur bar status ke bawah > Pilih Peranti media (MTP).
3 Selepas sambungan, jalankan program dan pilih seksyen peranti daripada kategori
di sebelah kiri skrin.
4 Klik Maklumat peribadi untuk memilih.
5 Tandakan kotak semak kandungan untuk menyegerak dan klik butang
Penyegerakan.
NOTA: Untuk menyegerakkan telefon dengan PC anda, anda perlu
memasang LG PC Suite pada PC anda. Sila rujuk halaman sebelumnya untuk
memasang LG PC Suite.
104
Memindahkan kenalan dari Peranti Lama anda ke Peranti Baru anda.
1 Eksport kenalan anda sebagai fail CSV dari peranti lama anda ke PC anda
menggunakan program penyegerakan PC.
2 Pasang "LG PC Suite" pada PC dahulu. Jalankan program ini dan sambungkan
telefon mudah alih Android anda kepada PC menggunakan kabel USB.
3 Pada menu atas, pilih Telefon > Import/Eksport kenalan > Eksport ke telefon
anda.
4 Tetingkap pop timbul untuk memilih jenis fail dan fail yang hendak dieksport akan
muncul.
5 Pada pop timbul, klik Pilih fail dan Windows Explorer akan muncul.
6 Pilih fail kenalan untuk dieksport dalam Windows Explorer dan klik Buka.
7 Klik Eksport.
8 Pop timbul Pemetaan medan untuk mengaitkan kenalan dalam peranti anda dan
data kenalan baru akan muncul.
9 Jika terdapat konflik antara data dalam kenalan PC anda dan kenalan peranti, buat
pilihan atau perubahan dalam LG PC Suite.
10 Klik OK.
105
Kemas kinian perisian telefon
Kemas kinian perisian telefon
Kemas kinian perisian telefon mudah alih LG daripada internet
Untuk maklumat lanjut tentang cara menggunakan fungsi ini, sila lawati http://www.
lg.com/common/index.jsp pilih negara dan bahasa anda.
Ciri ini membolehkan anda mengemas kini perisian tegar telefon anda kepada versi
terkini daripada Internet dengan mudah tanpa melawati pusat servis. Ciri ini tersedia
hanya jika dan apabila LG membuat versi lebih baru peralatan tegar yang tersedia bagi
peranti anda.
Oleh kerana pengemaskinian peralatan tegar telefon mudah alih memerlukan perhatian
penuh pengguna sepanjang tempoh proses kemas kini, sila pastikan anda memeriksa
semua arahan dan nota yang muncul pada setiap langkah sebelum meneruskannya.
Sila ambil perhatian bahawa menanggalkan kabel data USB semasa naik taraf boleh
menyebabkan kerosakan teruk kepada telefon mudah alih anda.
NOTA: LG berhak membuatkan kemas kinian peralatan tegar hanya tersedia
bagi model terpilih mengikut budi bicaranya sendiri dan ini tidak menjamin
ketersediaan versi lebih baru peralatan tegar bagi semua model telefon bimbit.
Kemas kinian Perisian Telefon Mudah Alih LG melalui teknologi Over-the-Air
(OTA)
Ciri ini membolehkan anda mengemas kini perisian telefon anda kepada versi lebih
baru dengan mudah melalui OTA, tanpa menyambung menggunakan kabel data USB.
Ciri ini tersedia hanya jika dan apabila LG membuat versi lebih baru peralatan tegar
yang tersedia bagi peranti anda.
Anda hendaklah terlebih dahulu menyemak versi perisian pada telefon mudah alih
anda: Tetapan > tab Umum > Mengenai telefon > Pusat kemaskini > Kemaskini
perisian > Semak sekarang untuk kemas kinian.
106
NOTA: Data peribadi anda daripada simpanan dalaman telefon—termasuk
maklumat mengenai Akaun Google anda dan mana-mana akaun lain, data
dan tetapan sistem/aplikasi anda, sebarang aplikasi yang dimuat turun
dan lesen DRM anda—mungkin akan hilang ketika mengemas kini perisian
telefon anda. Dengan itu, LG mengesyorkan agar anda membuat sandaran
data peribadi anda sebelum mengemas kini perisian telefon anda. LG tidak
bertanggungjawab atas sebarang kehilangan data peribadi.
NOTA: Ciri ini bergantung kepada pembekal khidmat rangkaian, wilayah dan
negara anda.
107
Tentang panduan pengguna ini
Tentang panduan pengguna ini
•
•
•
•
•
•
•
108
Sebelum menggunakan peranti anda, sila baca manual ini dengan teliti. Ini akan
memastikan bahawa anda menggunakan telefon anda dengan selamat dan dengan
betul.
Sesetengah imej dan tangkap layar yang disediakan dalam panduan ini mungkin
nampak berbeza pada telefon anda.
Kandungan anda mungkin berbeza daripada produk akhir, atau daripada perisian
yang dibekalkan oleh pembekal perkhidmatan atau pembawa. Kandungan ini
mungkin tertakluk kepada perubahan tanpa notis lebih awal. Bagi versi terkini manual
ini, sila lawati laman web LG diwww.lg.com.
Aplikasi telefon anda dan fungsinya mungkin berbeza mengikut negara, wilayah, atau
spesifikasi perkakasan. LG tidak boleh dipertanggungjawabkan terhadap sebarang
masalah prestasi yang timbul akibat penggunaan aplikasi yang dibangunkan oleh
pembekal selain daripada LG.
LG tidak boleh dipertanggungjawabkan terhadap masalah prestasi atau
ketidakserasian yang timbul akibat tetapan daftaran yang diedit atau perisian sistem
pengendalian yang diubah suai. Sebarang cubaan untuk menyesuaikan sistem
pengendalian anda boleh menyebabkan peranti atau aplikasinya tidak berfungsi
sebagaimana sepatutnya.
Perisian, audio, kertas dinding, imej dan media lain yang dibekalkan bersama
peranti anda telah dilesenkan untuk penggunaan terhad. Jika anda memetik
dan menggunakan bahan-bahan ini untuk tujuan perdagangan atau tujuan lain,
anda mungkin melanggar undang-undang hak cipta. Sebagai pengguna, anda
bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan media yang tidak sah di sisi
undang-undang.
Bayaran tambahan mungkin dikenakan untuk perkhidmatan data, seperti pemesejan,
memuat naik dan memuat turun, penyegerakan auto, atau menggunakan
perkhidmatan lokasi. Untuk mengelakkan caj tambahan, pilih pelan data yang sesuai
dengan keperluan anda. Hubungi pembawa perkhidmatan anda untuk mendapatkan
butiran tambahan.
Tanda dagangan
•
•
•
•
LG dan logo LG adalah tanda dagangan berdaftar LG Electronics.
Bluetooth® adalah tanda dagangan berdaftar Bluetooth SIG, Inc. sedunia.
Wi-Fi® dan logo Wi-Fi adalah tanda dagangan berdaftar Wi-Fi Alliance.
Semua tanda dagangan dan hak cipta lain adalah harta pemiliknya masing-masing.
DivX HD
Peranti DivX Certified® ini telah lulus ujian rapi untuk memastikan ia memainkan video
DivX®.
Untuk memainkan wayang DivX yang dibeli, daftar peranti anda di vod.divx.com terlebih
dahulu. Cari kod pendaftaran anda dalam bahagian DivX VOD menu persediaan peranti
anda.
DivX Certified® untuk memainkan video DivX® sehingga HD 720P, termasuk
kandungan premium.
DivX®, DivX Certified® dan logo yang berkaitan adalah tanda dagangan DivX, LLC
dan digunakan di bawah lesen.
Dolby Digital Plus
Dikeluarkan dengan kebenaran Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus dan
simbol D berganda adalah tanda dagangan Dolby Laboratories.
109
Tentang panduan pengguna ini
Maklumat Notis Perisian Sumber Terbuka
Untuk mendapatkan kod sumber di bawah GPL, LGPL, MPL dan lesen
sumber terbuka lain yang terkandung dalam produk ini, sila lawati
http://opensource.lge.com.
Selain kod sumber, semua terma lesen yang dirujuk, penafian waranti dan
notis hak cipta tersedia untuk dimuat turun.
LG Electronics juga akan memberikan kod sumber terbuka kepada anda
dalam CD-ROM dengan bayaran yang termasuk membiayai kos pengedaran
(seperti kos media, pengiriman dan pengendalian) apabila menerima
permintaan e-mel yang dikirimkan kepada [email protected] Tawaran ini
sah selama tiga (3) tahun dari tarikh anda membeli produk tersebut.
110
Aksesori
Aksesori ini tersedia untuk digunakan dengan telefon anda. (Item diterangkan di
bawah mungkin pilihan.)
Penyesuai
kembara
Alat dengar
Stereo
Panduan Mula
Pantas
Kabel data
Bateri
NOTA:
• Selalu gunakan aksesori LG yang tulen.
• Kegagalan melakukan ini mungkin akan mentaksahkan waranti anda.
• Aksesori mungkin berbeza di kawasan berlainan.
111
Pencarisilapan
Bab ini menyenaraikan beberapa masalah yang mungkin anda hadapi semasa
menggunakan telefon anda. Sesetengah masalah menghendaki anda memanggil
pembekal khidmat anda, tetapi kebanyakannya boleh anda betulkan sendiri dengan
mudah.
Mesej
Ralat kad
Micro-SIM
Tiada
sambungan
rangkaian/
Kehilangan
rangkaian
112
Sebab yang
mungkin
Langkah pembetulan yang mungkin
Tiada kad MicroSIM di dalam
telefon atau ia
tidak dimasukkan
dengan betul.
Pastikan bahawa kad Micro-SIM
dimasukkan dengan betul.
Isyarat adalah
lemah atau anda
di luar rangkaian
pembawa.
Pergi ke arah tingkap atau ke kawasan
terbuka. Periksa peta liputan operator
rangkaian.
Perkhidmatan
baru yang
disediakan oleh
operator.
Periksa sama anda usia kad MicroSIM lebih daripada 6~12 bulan. Jika
begitu, tukar kad Micro-SIM anda di
cawangan pembekal rangkaian yang
terdekat. Hubungi pembekal khidmat
anda.
Mesej
Kod tidak
sepadan
Sebab yang
mungkin
Untuk menukar
kod keselamatan,
anda perlu
mengesahkan
kod baru dengan
memasukkannya
sekali lagi.
Langkah pembetulan yang mungkin
Jika anda kehilangan kod tersebut,
hubungi juga operator rangkaian anda.
Dua kod yang
anda masukkan
tidak sepadan.
Aplikasi
tidak boleh
ditetapkan
Panggilan
tidak
tersedia
Tidak disokong
oleh pembekal
khidmat atau
pendaftaran
diperlukan.
Hubungi pembekal khidmat anda.
Ralat mendail
Rangkaian baru tidak diluluskan.
Kad Micro-SIM
baru dimasukkan.
Semak kalau-kalau terdapat sekatan
baru.
Had caj prabayar
telah dicapai.
Hubungi pembekal khidmat atau
tetapkan semula had dengan PIN2.
113
Pencarisilapan
Mesej
Telefon
tidak dapat
dihidupkan
Ralat
pengecasan
Nombor
tidak
dibenarkan
114
Sebab yang
mungkin
Langkah pembetulan yang mungkin
Kekunci Hidup/
Mati ditekan tidak
cukup lama.
Tekan kekunci Hidup/Mati sekurangkurangnya dua saat.
Bateri tidak dicas.
Caskan bateri. Periksa penunjuk
mengecas yang dipaparkan.
Bateri tidak dicas.
Caskan bateri.
Suhu luar terlalu
panas atau terlalu
sejuk.
Pastikan telefon mengecas pada suhu
biasa.
Masalah sesentuh
Periksa pengecas dan sambungannya
kepada telefon.
Tiada voltan
Pasang pengecas ke dalam soket lain.
Pengecas rosak
sedikit
Gantikan pengecas dengan yang baru.
Pengecas yang
salah
Hanya gunakan aksesori LG yang
tulen.
Fungsi Nombor
dailan tetap
dihidupkan.
Periksa menu Tetapan dan matikan
fungsi.
Mesej
Sebab yang
mungkin
Langkah pembetulan yang mungkin
Tidak dapat
menerima /
menghantar
SMS & foto
Memori penuh
Padamkan sesetengah mesej daripada
telefon anda.
Fail tidak
terbuka
Format fail tidak
disokong
Semak format fail yang disokong.
Skrin tidak
hidup
semasa
saya
menerima
panggilan.
Masalah sensor
dekat
Jika anda menggunakan pita atau
bekas pelindung, pastikan ia tidak
menutup kawasan di sekeliling sensor
dekat. Pastikan bahawa kawasan di
sekeliling sensor dekat adalah bersih.
Tiada bunyi
Mod getaran
Semak status tetapan dalam menu
bunyi untuk memastikan telefon
anda bukan dalam mod getaran atau
senyap.
Panggilan
tamat atau
menjadi
kaku
Masalah perisian
yang sekejapsekejap
Cuba lakukan kemas kini perisian
melalui laman web.
115
Soalan Lazim
Kategori
Sub-Kategori
116
Soalan
Jawapan
BT
Bluetooth
Peranti
Apakah fungsi yang
tersedia melalui
Bluetooth
Anda boleh menyambungkan peranti
audio Bluetooth seperti set kepala
Stereo/Mono atau Kit Kereta. Juga,
semasa pelayan FTP bersambung
dengan peranti yang serasi, anda
boleh berkongsi kandungan yang
disimpan pada media storan.
BT
Bluetooth
Set Kepala
Jika set kepala
Bluetooth saya
disambungkan,
bolehkah saya
mendengar muzik
saya melalui fon kepala
berwayar 3.5 mm?
Apabila alat dengar Bluetooth
disambungkan, semua bunyi sistem
dimainkan melalui alat dengar.
Hasilnya, anda tidak akan dapat
mendengar muzik menerusi fon
kepala berwayar anda.
Data
Kenalan
Sandaran
Bagaimanakah saya
dapat membuat
simpanan Kenalan?
Data Kenalan dapat disegerakkan
antara telefon anda dan Gmail™.
Data
Penyegerakan
Bolehkah kita
menyediakan
penyegerakan satu
hala dengan Gmail?
Hanya penyegerakan dua hala
tersedia.
Data
Penyegerakan
Peti Masuk disegerakkan secara
automatik. Anda boleh melihat folder
Bolehkah semua folder lain dengan mengetik Kekunci
e-mel disegerakkan?
Menu
dan memilih Folders untuk
memilih folder.
Kategori
Sub-Kategori
Perkhidmatan
Google™
Log masuk
Gmail
Perkhidmatan
Google™
Akaun Google
Fungsi
Telefon
E-mel
Fungsi
Telefon
Nada dering
Fungsi
Telefon
Masa Mesej
Fungsi
Telefon
Navigasi
Soalan
Jawapan
Perlukah saya log
masuk ke Gmail
apabila saya ingin
mengakses Gmail?
Setelah anda log masuk ke Gmail,
anda tidak perlu log masuk ke Gmail
sekali lagi.
Bolehkah E-mel
ditapis?
Tidak, penapisan E-mel tidak
disokong melalui telefon.
Apakah yang
berlaku apabila saya
melaksanakan aplikasi
lain sambil menulis
E-mel?
Adakah terdapat
had saiz fail jika saya
hendak menggunakan
fail MP3 sebagai nada
dering?
Telefon saya tidak
memaparkan masa
penerimaan bagi
mesej yang lebih
lama daripada 24
jam. Bagaimana cara
hendak menukarnya?
Bolehkah saya
memasang aplikasi
navigasi lain pada
telefon saya?
E-mel anda akan disimpan sebagai
draf secara automatik.
Tiada had saiz fail.
Anda hanya akan dapat melihat
masa bagi mesej yang diterima pada
hari yang sama.
Mana-mana aplikasi yang tersedia di
Play Store™ dan yang serasi dengan
perkakasan boleh dipasang dan
digunakan.
117
Soalan Lazim
118
Kategori
Sub-Kategori
Soalan
Fungsi
Telefon
Penyegerakan
Bolehkah saya
menyegerakkan
kenalan saya daripada
semua akaun E-mel
saya?
Fungsi
Telefon
Tunggu dan
Jeda
Bolehkah saya
menyimpan kenalan
dengan Tunggu
dan Jeda dalam
nombornya?
Fungsi
Telefon
Keselamatan
Apakah fungsi
keselamatan yang
terdapat pada telefon
ini?
Jawapan
Hanya kenalan Gmail dan pelayan
MS Exchange (pelayan e-mel
syarikat) yang dapat disegerakkan.
Jika anda memindahkan kenalan
dengan fungsi W & P (Tunggu
& Jeda) disimpan ke dalam
nombornya, anda tidak akan dapat
menggunakan ciri-ciri tersebut. Anda
perlu menyimpan semula setiap
nombor.
Cara untuk menyimpan dengan
Tunggu dan Jeda:
1. Pada skrin Utama, ketik ikon
Telefon .
2. Dail nombor, kemudian ketik
Kekunci Menu .
3. Ketik Tambah 2 saat jeda atau
Penambahan menunggu.
Anda boleh menetapkan telefon
agar meminta Corak Buka Kunci
dimasukkan sebelum telefon boleh
diakses atau digunakan.
Kategori
Sub-Kategori
Fungsi
Telefon
Buka kunci
Corak
Soalan
Jawapan
Bagaimanakah saya
membuat Corak Buka
Kunci?
1. Daripada skrin Utama, ketik dan
tahan Kekunci Terbaru .
2. Ketik Tetapan sistem. > tab
Paparan > Skrin kunci.
3. Ketik Pilih skrin kunci >
Corak. Pada kali pertama anda
melakukan ini, tutorial ringkas
tentang membuat Corak Buka
Kunci akan muncul.
4. Sediakan dengan melukis corak
anda sekali, dan sekali lagi untuk
pengesahan.
Langkah berjaga-jaga perlu diambil
semasa menggunakan kunci corak.
Mengingati corak buka kunci yang
anda tetapkan amatlah penting.
Anda tidak akan dapat mengakses
telefon anda jika anda menggunakan
corak yang salah sebanyak lima kali.
Anda mempunyai lima peluang untuk
memasukkan corak nyahkunci, PIN
atau kata laluan anda. Jika anda
telah menggunakan kesemua 5
peluang, anda boleh mencuba lagi
selepas 30 saat. (Atau, jika anda
pratetap PIN sandaran, anda boleh
menggunakan kod PIN sandaran
untuk menyahkunci corak.)
119
Soalan Lazim
Kategori
Sub-Kategori
Soalan
Jawapan
Fungsi
Telefon
Buka kunci
Corak
Apakah yang patut
saya lakukan jika
saya terlupa corak
nyahkunci dan saya
tidak membuat akaun
Google saya pada
telefon?
Jika anda terlupa corak anda:
Jika anda log masuk ke dalam akaun
Google anda pada telefon tetapi
gagal memasukkan corak yang
betul sebanyak 5 kali, ketik butang
terlupa corak. Kemudian, anda
akan dikehendaki mendaftar masuk
dengan akaun Google anda untuk
menyahkunci telefon anda.
Adakah saya akan
dapat tahu apabila
memori penuh?
Ya, anda akan menerima
pemberitahuan.
Fungsi
Telefon
Memori
Fungsi
Telefon
Sokongan
Bahasa
Fungsi
Telefon
VPN
120
Bolehkah saya
menukar bahasa
telefon saya?
Bagaimanakah saya
menyediakan VPN?
Telefon ini mempunyai keupayaan
berbilang bahasa.
Untuk menukar bahasa:
1. Daripada skrin Utama, ketik dan
tahan Kekunci Terbaru
dan
ketik Tetapan sistem..
2. Ketik tab Umum > Bahasa &
papan kekunci > Bahasa.
3. Ketik bahasa yang dikehendaki.
Konfigurasi akses VPN berbeza
bagi setiap syarikat. Untuk
mengkonfigurasi akses VPN daripada
telefon anda, anda hendaklah
memperoleh butiran daripada
pentadbir rangkaian syarikat anda.
Kategori
Sub-Kategori
Fungsi
Telefon
Tamat masa
skrin
Fungsi
Telefon
Rangkaian
mudah alih &
Wi-Fi
Fungsi
Telefon
Skrin utama
Soalan
Jawapan
1. Daripada skrin Utama, ketik dan
Skrin saya mati
tahan Kekunci Terbaru .
selepas 15 saat
2. Ketik Tetapan sistem. > tab
sahaja. Bagaimanakah
Paparan.
saya menukar jumlah
3. Ketik Masa tamat skrin.
masa untuk cahaya
4. Ketik masa bagi tamat masa
latar terpadam?
lampu latar skrin pilihan.
Apabila menggunakan data, telefon
anda mungkin akan kembali
kepada sambungan Wi-Fi (jika
Apabila rangkaian
sambungan Wi-Fi pada telefon anda
Wi-Fi dan mudah
ditetapkan kepada Hidup). Walau
alih sama-sama
bagaimanapun, tiada pemberitahuan
tersedia, perkhidmatan
dipaparkan apabila telefon anda
manakah yang akan
beralih antara keduanya.
digunakan oleh telefon
Untuk ketahui sambungan data Wi-Fi
saya?
sedang digunakan, lihat ikon Wi-Fi
sahaja di bahagian atas skrin anda
tanpa rangkaian mudah alih.
Ya. Hanya sentuh dan tahan ikon
sehingga ikon tong sampah muncul
Bolehkah aplikasi
di bahagian atas dan tengah skrin.
dibuang dari Skrin
Kemudian, tanpa mengangkat
utama?
jari anda, seret ikon ke ikon tong
sampah.
121
Soalan Lazim
122
Kategori
Sub-Kategori
Soalan
Fungsi
Telefon
Aplikasi
Saya memuat turun
aplikasi dan ia
menyebabkan banyak
ralat. Bagaimanakah
saya membuangnya?
1. Daripada skrin Utama, ketik dan
tahan Kekunci Terbaru .
2. Ketik Tetapan sistem. > tab
Umum > Apl > MUAT TURUN.
3. Ketik aplikasi, kemudian ketik
Nyahpasang.
Fungsi
Telefon
Pengecas
Bolehkah saya
mengecas telefon
saya menggunakan
kabel data USB tanpa
memasang pemacu
USB yang diperlukan?
Ya, telefon akan dicas oleh kabel
USB tanpa mengira sama ada
pemacu yang diperlukan telah
dipasang atau tidak.
Fungsi
Telefon
Penggera
Bolehkah saya
menggunakan fail
muzik untuk penggera
saya?
Ya. Selepas menyimpan fail muzik
sebagai nada dering, anda boleh
menggunakannya sebagai penggera
anda.
1. Sentuh dan tahan lagu dalam
senarai pustaka. Dalam menu
yang terbuka, ketik Setkan
sebagai nada dering > Nada
dering telefon atau Nada dering
kenalan.
2. Pada skrin tetapan jam penggera,
pilih lagu sebagai nada dering.
Fungsi
Telefon
Penggera
Dapatkah penggera
didengari atau adakah
ia berbunyi jika telefon
dimatikan?
Tidak, ini tidak disokong.
Jawapan
Kategori
Sub-Kategori
Fungsi
Telefon
Penggera
Soalan
Jawapan
Jika volum pendering
saya ditetapkan
Penggera anda telah diprogramkan
kepada Dimatikan atau
agar dapat didengar walaupun dalam
Getar, bolehkah saya
keadaan ini.
mendengar penggera
saya?
123
简体中文
用户手册
4G LTE* 就绪
* 请与您的网络运营商联系,了解 4G LTE 在您的 SIM 上是否可用
•
•
•
•
•
屏幕显示和说明可能与手机实物上看到的
不同。
本手册中的部分内容可能不适用于您的手
机,具体视您手机的软件和服务提供商而
定。 本指南的所有信息如有更改,恕不
另行通知。
此手机采用触摸屏键盘,不适合视障人士
使用。
版权所有 ©2016 LG Electronics, Inc。
保留所有权利。 LG 和 LG 徽标是 LG 集
团及其相关实体的注册商标。 所有其他
商标是其各自所有者的财产。
Google™、Google Maps™、Gmail™
、YouTube™、Hangouts™ 和 Play Store™
是 Google, Inc. 的商标。
目录
关于安全有效使用的准则..........5
重要注意事项...................14
开始了解您的手机...............19
手机概览......................19
安装 SIM 卡和电池.............21
充电..........................23
使用SD卡......................24
屏幕锁定和解锁................25
轻敲解码.....................26
KnockON......................27
带麦克风的立体声耳机..........27
主屏...........................29
触摸屏提示....................29
主屏..........................30
扩展主屏 ..................30
自定义主屏...................31
返回到最近使用的应用程序......32
通知面板......................32
打开通知面板.................33
状态栏上的指示器图标.........33
屏上键盘......................35
输入带注音的字母.............35
Google 帐户设置................36
连接到网络和设备...............37
WLAN..........................37
连接 WLAN 网络...............37
打开 WLAN 并连接 WLAN 网络....37
2
蓝牙..........................38
共享手机的数据连接............39
WLAN 直连.....................40
使用 SmartShare...............41
使用 USB 数据线与 PC 连接.....42
通话...........................44
拨打电话......................44
呼叫联系人....................44
接听和拒绝电话................44
调节通话音量..................44
拨打第二个电话................45
查看通话记录..................45
通话设置......................46
联系人.........................47
搜索联系人....................47
添加新联系人..................47
按收藏夹归类联系人............47
创建群组......................48
信息...........................49
发送信息......................49
对话视图......................50
更改信息设置..................50
电子邮件.......................51
管理电子邮件帐户..............51
使用帐户文件夹................51
撰写和发送电子邮件............52
照相机和视频...................53
打开“照相机”应用程序.......53
了解取景器...................53
拍照..........................54
录制视频......................54
照相机和视频设置.............55
多点自动对焦.................56
双重.........................56
手势拍摄.....................57
超级缩放.....................57
查看图片.....................58
图片库选项...................58
配置图片.....................59
视频选项.....................59
实时缩放.....................61
双播放........................61
图片库........................62
处理图片.....................62
共享视频.....................63
删除视频.....................63
播放视频时执行 Quick 多任务....64
功能...........................65
捕获+.........................65
使用捕获+ 选项...............66
查看已保存的捕获+ ..........66
Quick多任务...................67
Quick遥控.....................68
智能键盘......................69
使用空格键移动光标...........69
使用手势控件输入建议的单词....69
LG SmartWorld.................70
如何从手机访问 LG SmartWorld....70
多媒体.........................71
音乐..........................71
将音乐文件添加至手机.........71
使用媒体设备 (MTP) 传输音乐....71
播放歌曲.....................71
实用工具.......................73
设置闹钟......................73
使用计算器....................73
将事件添加到日程表中..........73
语音备忘录....................74
录制声音或语音...............74
发送录音.....................74
任务..........................74
Google+.......................75
语音搜索......................75
下载..........................75
网络...........................76
互联网........................76
使用 Web 工具栏..............76
查看网页.....................76
打开网页.....................76
使用语音搜索网络.............77
书签.........................77
历史记录.....................77
使用弹出浏览器...............77
Chrome........................78
查看网页.....................78
打开网页.....................78
与其他设备同步...............78
3
目录
设置...........................79
网络..........................79
声音和通知....................82
显示屏........................83
常规..........................85
PC 软件 (LG PC Suite)..........92
手机软件更新...................95
手机软件更新..................95
关于本用户指南.................96
关于本用户指南................96
商标..........................96
DivX HD.......................97
Dolby Digital Plus............97
配件...........................98
故障排除.......................99
常见问题解答..................102
4
关于安全有效使用的准则
请阅读以下简单的准则。 违反这些准则可能造成危险或者触犯法
律。 如果发生故障、设备内置的软件工具会收集故障记录。此工具
仅收集特定于故障的数据,如信号强度、呼叫突然掉线时的cell ID
position 和加载的应用程序。 该记录仅用于帮助确定故障原因。 该
类记录已加密、如果您需要将退回设备以进行维修、仅 LG 授权维修
中心可查看它们。
暴露在射频能量之下
无线电波暴露和“特定吸收率”(SAR) 信息。
此款 LG-D855 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要
求。 此要求基于相关的科学准则,其中包括为确保所有人员(无论年
龄和健康状况)安全而设计的安全裕量。
• 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率”或 SAR 的测量单
位。 SAR 测试是在所有用到的频带中以手机的最高认可功率电平进
行发射时使用标准化方法执行的。
• 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级,但它们均符合相关的
无线电波暴露准则。
• 国际非游离辐射防护委员会 (ICNIRP) 建议的 SAR 上限值为:每
10 克重的人体组织吸收的能量平均值不超过 2 W/kg。
• 经对该型号手机进行的测试得知,人耳能够承受的最高 SAR 值为
0.291 W/kg(10 克),戴在身体上时,其值为 0.269 W/kg(10
克)。
• 本设备在靠近耳朵的正常使用位置使用或放置在距人体至少 1.5 厘
米的位置时符合 RF 暴露标准。 当使用便携盒、皮带夹或皮套进行
身体佩戴操作时,不得包含金属并且产品应至少距身体 1.5 厘米。
为了发送数据文件或信息,此设备需要高质量的网络连接。 在某些
情况下,数据文件或信息的发送可能被延迟、直到有这样的连接可
用。 确保遵照以上间隔距离说明直到完成发送。
5
关于安全有效使用的准则
产品保养和维护
警告
务必使用经核准用于此特定手机型号的正品 LG 电池、充电器和配件。使用
任何其它类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效,并可能造成危险。
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6
不要拆解本机。 当需要维修时,请将手机送往合格的服务技术人员
处。
保修(由 LG 决定)可能包括使用新的或返修的更换部件或板,只要
其功能与更换的部件等效。
远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。
远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
小心不要让手机摔落。
不要让手机受到机械振动或撞击。
在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。 例如,请勿在医院使用手
机,因为它可能影响敏感的医疗装置。
手机充电时,请勿用湿手操作手机。 这可能会导致电击或手机严重
受损。
请勿在靠近易燃物体的位置充电,因为手机可能因加热而引发火灾。
使用干布清洁手机外壳(不要使用如苯、稀释剂或酒精之类的溶剂)
。
如果手机置于柔软物体之上,请不要充电。
应将手机放在完全通风的位置充电。
不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。
不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边、它可能会影响磁条上的信
息。
不要用尖锐物体敲击屏幕,这可能会损坏手机。
不要将手机暴露在液体或潮气中。
•
•
•
•
•
谨慎使用诸如耳机之类的配件。 在不必要的情况下,不要触摸天
线。
请勿使用、触摸或试图取下或修复破碎或破裂的玻璃。 由于滥用或
误用造成的玻璃显示屏损坏不在保修范围内。
本手机为正常使用过程中会发热的电子设备。 在缺乏足够通风的条
件下长时间直接接触皮肤时,可能导致不舒服或轻微灼伤。 因此,
在操作的过程中或之后立即处理您的手机时,应特别小心。
如果手机变湿,请立即拔下其电源插头,并让它完全晾干。 切勿试
图使用烤炉、微波炉或电吹风等外部热源加快干燥处理。
潮湿手机内的液体会改变手机内产品标签的颜色。 由于接触液体而
对设备造成的损坏不在保修范围内。
有效的手机操作
电子设备
所有手机都可能受到干扰,这种干扰会对性能造成影响。
• 在未经允许的情况下,不得在医疗装置附近使用手机。 不要将手机
放在心脏起搏点上,即胸前的口袋内。
• 手机可能会对某些助听器造成干扰。
• 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。
• 如果可能、请在介于 0ºC 与 40ºC 温度之间使用手机。 将手机放
置在过低或过高的温度的环境下可能会导致损坏、故障、甚至爆炸。
行车安全
查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。
• 不要在驾驶时使用手持式手机。
• 将注意力完全集中在驾驶上。
7
关于安全有效使用的准则
•
•
•
•
如果行驶条件需要,请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停
车。
射频能量可能影响车辆内的电子系统,例如立体声音响、安全设备
等。
当车辆配备气囊时,不要让安装的便携式的无线设备阻挡气囊。 这
样做可能因性能不当而导致气囊无法释放或导致严重受伤。
如果您在外出时使用耳机收听音乐,请确保将音量设置为合理的音量
级别、以便注意周围的情况。 在靠近马路时,尤其要注意这一点。
防止损伤您的听力
为防止听力可能受损,请勿长时间高音量倾听
如果您长时间置于高音环境中,那么您的听力可能会遭到伤害。 因
此、我们建议您在开机或关机时不要将手机置于耳边。 同时,我们还
建议您将音乐和通话音量设置为合理的音量级别。
• 使用耳机时,如果您不能听到附近的人说话、或者坐在您旁边的人能
听到您在听的内容,则将音量调低。
备注:耳机声音压力过大可能导致听力受损。
玻璃部分
手机部分为玻璃制。 如果手机摔落到坚硬表面或受到强烈撞击,玻璃
会破碎。 如果玻璃破碎,请勿触摸或尝试取出玻璃碎片。 停止使用
手机,在授权的服务提供商处更换玻璃。
8
爆破区域
不要在正进行爆破的地区使用手机。 请依照有关限制,并遵守任何规
章或规定。
易爆环境
•
•
•
不要在加油站内使用手机。
不要在靠近燃料或化学制品处使用手机。
不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸
品。
在飞机上
无线设备可能对飞机造成干扰。
• 登机前、请关机。
• 未经机务人员允许,不得在机舱内使用手机。
儿童
将手机放在儿童接触不到的安全地方。 手机中包含细小零件,如果脱
落可能导致窒息危险。
紧急电话
并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。 因此,您不应仅依赖于手
机的紧急呼叫功能。 请向本地的服务提供商核准。
9
关于安全有效使用的准则
电池信息及保养
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
10
您无需在再次充电前对电池进行完全放电。 与其它电池系统不同,
本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
只能使用 LG 电池和充电器。 LG 充电器设计为最大程度地延长电
池使用寿命。
请勿拆解电池或将其短路。
保持电池的金属触点清洁。
当电池不再提供合乎要求的性能时,请更换电池。 在需要更换之
前、电池组可以反复充电数百次。
如果电池已经使用很长一段时间,请对电池再次进行充电以保持最佳
使用状态。
请勿将电池充电器暴露在直射阳光下,也不要在诸如浴室之类的高湿
环境中使用。
请勿将电池存放在过热或过冷的地方,这可能损害电池的性能。
如果用不适当类型的电池进行替换,可能有爆炸危险。 请按说明处
理用过的电池。
如果要更换电池,请将其携带至 LG Electronics 授权服务点或经销
商处以寻求帮助。
手机充好电后,请务必将充电器从墙上插座拔下,以避免不必要的
耗电。
实际的电池寿命将取决于网络配置、产品设置、使用方式、电池和环
境条件。
确保没有细尖的物体(比如动物牙齿或指甲)进入产品内触碰电池。
这可能引发火灾。
防盗指南
您可以设置设备,以防他人在未经您许可的情况下将手机恢复出厂设
置,从而盗用您的手机。 例如,如果您的设备丢失、被盗或被擦除,
只有使用您的 Google 帐户或屏幕锁定信息才能使用设备。
要确保您的设备受到保护,您只需要采取如下措施:
• 设置屏幕锁定:如果您的设备丢失或被盗,但您设置了屏幕锁定,
除非解锁屏幕,否则无法使用“设置”菜单格式化设备。
• 在设备上添加您的 Google 帐户:如果您的设备内容被擦除,但设
备上有 Google 帐户,则只有在输入 Google 帐户信息之后才能完
成设置过程。
对设备进行保护之后,如果需要恢复出厂设置,您需要解锁屏幕或输
入 Google 帐户密码。 此举确保只有您或您信任的人才能执行重置。
注意:
• 执行恢复出厂设置之前,请务必牢记您添加至设备的 Google 帐户和密
码。 如果您在设置过程中无法提供帐户信息,那么您在执行恢复出厂设置
之后将根本无法使用设备
11
关于安全有效使用的准则
激光安全声明
警告!
本产品采用激光系统。 为确保正确使用本产品,请仔细阅读本用户手
册并妥善保管以备将来参考。 本装置如需维护,请联系授权服务中
心。
用户不按照本手册规定控制,调整或执行相关程序可能造成危险辐射
暴露。
为防止直接暴露在激光束下,切勿尝试开启护罩或直接接触激光。
12
无线充电器说明
务必使用正版或经(WPC Qi 标准)认证的兼容无线充电器。
(须另行购买无线充电器。)
确认声明
特此,LG Electronics 宣布此 LG-D855产品符合指令 1999/5/EC 的核心要
求和其它相关规定。 有关《确认声明》的副本,请访问
http://www.lg.com/global/declaration
13
重要注意事项
使用手机前、请阅读本用户指南!
请检查本节是否介绍了您手机遇到的任何问题,然后再将手机拿去维
修或者致电给服务代表。
1. 手机内存
当手机内存可用空间小于 10% 时,您的手机无法收到新信息。 您需
要检查手机内存并删除一些数据(如应用程序或信息),以有更多内
存可用。
卸载应用程序:
1 轻触
>
> 应用程序选项卡 >
设置 > 常规选项卡 > 应
用程序。
2 所有应用程序都显示后、请滚动并选择要卸载的应用程序。
3 轻触卸载。
2. 优化电池使用寿命
通过禁用无需在后台持续运行的功能来延长电池电量可支持的时间。
您可以监视应用程序和系统资源如何消耗电池电量。
延长手机电池的使用寿命:
• 如果您未使用无线电通信,请关闭它。 如果不使用 WLAN、蓝牙或
GPS,请将其关闭。
• 调低屏幕亮度,设置较短的屏幕待机时间。
• 关闭 Gmail、日历,联系人及其他应用程序的自动同步。
• 您下载的一些应用程序可能会消耗电池电量。
• 使用下载的应用程序时,检查电池电量水平。
备注:如果当设备位于口袋中时意外按下电源/锁定键,屏幕将自动关闭以
节省电池电量。
14
检查电池电量水平:
• 轻触
>
> 应用程序选项卡 >
设置 > 常规选项卡 > 关
于手机 > 电量使用情况。
电池状态(正在充电或正在放电)和电池级别(电量百分比)显示在
屏幕顶部。
监视并控制电池电量的使用情况:
• 轻触
>
> 应用程序选项卡 >
设置 > 常规选项卡 > 关
于手机 > 电量使用情况 > 电池使用情况。
电池使用时间将显示在屏幕上。 它告诉您自上次将手机连接到电源以
来的时间,或者手机连接到电源后在电池电源上运行的时间。 屏幕显
示了正在使用电池电源的应用程序或服务,按最大量到最小量的顺序
列出。
3. 安装开源应用程序和操作系统之前
警告
如果安装并使用非制造商提供的操作系统,可能导致手机无法正常工作。
此外,您的手机也不再享受保修。
警告
为保护您的手机和个人数据,请只从信任的来源(如 Play Store™)下载
应用程序。 如果手机上存在未正确安装的应用程序,手机可能无法正常工
作,甚至可能发生严重错误。 您必须从手机中卸载那些应用程序及其所有
关联的数据和设置。
15
重要注意事项
4. 使用解锁图案
设置保护手机的解锁图案。 轻触
>
> 应用程序选项卡 >
设置 > 显示屏选项卡 > 锁定屏幕 > 选择屏幕锁定 > 图案。 此时
将打开一个屏幕,指导您如何绘制屏幕解锁图案。 您必须创建一个备
份 PIN码 以作为安全措施,以免忘记了解锁图案。
注意:设置解锁图案之前,请先创建一个 Google 帐户,并记住创建图案锁定
时设置的备份 PIN。
警告
使用图案锁定时的预防措施。
请务必记住您设置的解锁图案。 您有 5 次机会输入解锁图案如果您用完 5
次机会、需等待 30 秒方可再次尝试。
在无法记起解锁图案时:
<如果您忘记图案>
若要在手机上登录 Google 帐户,但连续 5 次输错图案、请轻触忘记
了图案? 按钮(屏幕底部)。 随后,您需要使用 Google 帐户登录
或输入创建图案锁定时设置的备份 PIN码。
备注:如果您未登录 Google 帐户且忘记了锁定图案,您需要输入备份
PIN。
5. 打开和切换应用程序
多任务可在 Android 中轻松实现,您可同时运行多个应用程序。 打
开其他应用程序之前,无需退出当前应用程序。 使用多个打开的应用
程序,并在这些应用程序之间切换。 Android 管理各个应用程序、根
据需要停止和启动应用程序,从而确保闲置应用程序不会不必要地耗
费资源。
16
1 轻触近期任务键 。 屏幕将显示最近使用的应用程序列表。
2 轻触要访问的应用程序。 这不会停止在手机后台运行的上一个应用
程序。 确保在使用应用程序后轻触返回键
退出。
• 要从最近的应用程序列表中删除应用程序,向左或向右滑动应用程序
预览。 要清除所有应用程序,轻触全部清除。
6. 使用媒体同步 (MTP) 传输音乐、照片和视频
1 使用手机随附的 USB 数据线将设备连接到电脑。
2 打开“通知”面板并选择媒体设备 (MTP)。
3 PC 上将弹出一个窗口,供您传输所需数据。
备注:
• PC 上需要安装 LG Android 平台驱动程序,才能检测到手机。
• 检查媒体设备 (MTP) 的使用要求。
7. 向上持握手机
将手机像普通手机一样竖直持握。 您的手机具有内置天线。 请注意
不要刮伤或损坏手机背面,这可能影响性能。
拨打/接听电话或发送/接收数据时,避免持握天线所处的手机下部。
这样做可能会影响通话质量。
8. 请勿在 PC 开机/关机时连接手机
确保打开或关闭 PC 时断开手机与 PC 的连接,否则可能造成 PC 错
误。
17
重要注意事项
9. 硬件按键控制模式
如果手机显示屏损坏或破损、您可以使用硬件按键接听来电或关闭闹
钟。
1 关闭手机。
2 同时按住电源/锁定键和音量键 6 秒以上、以进入硬件按键控制模
式。
3 按下音量键以滚动至所需选项,然后按下电源/锁定键进行确认。
• 接听电话:同时按下音量键。
• 停止闹钟:闹钟响起时,按住音量调高键或音量调低键以停止闹钟。
备注:如果您使用显示屏玻璃已破损的手机、手机可能进一步破损、或者
您可能会受伤。 确保在经 LG 授权的服务中心维修手机。
18
开始了解您的手机
手机概览
通知 LED
前置相机镜头
近程传感器
听筒
触摸屏
返回键
• 返回上一个屏幕。 同时关闭弹出项目,比如
菜单、对话框和屏上键盘等。 点触并按住该
图标可访问双窗口。
主屏键
• 从任何屏幕返回到主屏。
最近运行的应用程序键
• 显示近期使用的应用程序。 如果您触摸并按
住该键,将打开可用选项菜单。
备注:近程传感器
在接听和拨打电话时,如果手机在耳旁,一旦感应到物体,此近程传感器将
自动关闭背光。 这将延长电池续航时间。
警告
在手机上放置重物或坐在手机上可能会损坏手机的 LCD 屏幕及触摸屏的功能。 不要
在 LCD 近程传感器上使用保护膜。 这可能会影响传感器的感应度。
19
开始了解您的手机
红外线 LED
副麦克风
激光检测自动对焦
电源/锁定键
• 按住此键可开/
关机
• 短按可锁定/解锁
屏幕
相机镜头
闪光灯
音量键(屏幕锁定/屏幕
关闭时)
• 长按向上箭头可启动
捕获+
• 长按向下箭头可启动
照相机
NFC 触控点
扬声器
主麦克风
充电器/USB 端口
耳机插孔
•
•
20
警告
此部件将盖上电池仓。
注意不要损坏手机上的 NFC 触控点,这是 NFC 天线的一部分。
安装 SIM 卡和电池
在开始浏览新手机之前,您需要先进行设置。
1 要卸下后盖,请用手抓紧手机。 如下图所示,用另一只手的大拇指
指甲卸下后盖。

2 将 SIM 卡滑入下方的 SIM 卡插槽中,如图中所示。 确保卡的金色
接触区域面朝下。
21
开始了解您的手机
3 对齐手机与电池上的金色接触区域 (1),向下按电池直到卡入到位
(2),以插入电池。
4 在电池仓 (1) 上对齐后盖,向下按直到其卡入到位 (2)。
22
充电
第一次使用电池前,请为电池充电。 使用充电器为电池充电。 可以
通过 USB 数据线将设备连接到计算机,使用计算机为设备充电。
警告
只能使用已获得 LG 许可的充电器,电池和数据线。 如果使用未获许可的
充电器、电池或数据线,可能导致电池充电速度缓慢或弹出关于充电缓慢的
消息。或者导致电池爆炸或损坏设备,从而无法享受保修。
充电器接口位于手机底部。 插入充电器并插入电源插座。
备注:
• 第一次充电时必须为电池完全充电,这样可以延长电池使用寿命。
• 手机正在充电时不要打开后盖。
23
开始了解您的手机
使用SD卡
本手机支持使用 microSDTM 或容量高达 2TB 的 microSDHCTM,
microSDXCTM 存储卡。 这些存储卡专为手机和其他超小型设备而设
计,非常适合于存储可在手机上使用的音乐、程序、视频和照片等各
种媒体文件。
插入SD卡:
将存储卡插入上方的存储卡插槽中。 确保存储卡的金色接触区域面朝
下。
安全地取出SD卡:
点触
> 应用程序选项卡 >
设置 > 常规选项卡 > 存储器与
USB > SD 卡
选项卡。
备注:
• 请仅使用与手机兼容的存储卡。 使用不兼容的内存卡可能损坏卡,卡中存
储的数据和手机。
• 必须先卸载存储卡再将它从手机中取出,以避免损坏卡或存储在卡上的数
据。
24
格式化存储卡:
如果已格式化存储卡,您可以开始使用。 如果没有,您必须先对其进
行格式化才能使用。
备注:格式化存储卡时,卡上的所有文件将被删除。
1
2
3
4
点触
以打开应用程序列表。
点触
设置 > 常规选项卡 > 存储器与 USB。
点触 SD 卡。
点触
选项 > 设置 > 格式化。
备注:如果存储卡中包含内容,由于格式化后将删除所有文件,所以文件夹
结构会有所不同。
屏幕锁定和解锁
如果您在一段时间内未使用手机,屏幕将自动关闭和锁定。 这有助于
防止意外点触,节省电池电量。
不使用手机时,按电源/锁定键
可锁定手机。
如果在您锁定屏幕时有程序正在运行,它们可能在锁定模式下继续运
行。 建议在进入锁定模式前退出所有程序以避免不必要的费用(例
如、打电话、网络访问和数据通信)。
要唤醒手机,请按电源/锁定键 。 “锁定”屏幕将会显示。 点触
并向任意方向滑动锁定屏幕即可解锁主屏。 您最后查看的屏幕将会打
开。
25
开始了解您的手机
轻敲解码
借助轻敲解码功能,可以通过您自己的轻敲解码图案轻触屏幕,将屏
幕分隔为 4 个正方形,轻松开关屏幕。 可以在“锁定屏幕”设置中
禁用此功能。
备注:
• 如果轻敲解码输错 6 次,将强行把您带到您的备份 PIN 码。
• 使用指尖、而不是指甲,轻触屏幕予以开关。
• 未使用轻敲解码时,可以通过轻触屏幕使用 Knock On(轻敲开启)功
能。
1 在主屏上,轻触
应用程序键 >
设置 > 显示屏选项卡。
2 轻触锁定屏幕 > 选择屏幕锁定 > 轻敲解码。
3 轻触图案中的正方形以设置您的轻敲解码。
使用轻敲解码解锁屏幕
可通过轻触您已设置的轻敲解码图案来解锁屏幕。
1 当屏幕关闭时,请按电源/锁定键。
2 轻触此前设置的轻敲解码图案。
26
KnockON
要锁定或解锁屏幕,轻触两次即可。
快速轻触两次屏幕中央可将屏幕解锁。 要锁定屏幕,轻触两次任意屏
幕中的状态栏(相机取景器屏幕除外)或主屏上的空白区域。
注意:打开屏幕时,请确保您没有盖住近程传感器。 这样做会导致屏幕打
开之后立即关闭,以防止在您口袋或包中非正常打开。
带麦克风的立体声耳机
连接耳机,您即可享受立体声音乐/视频,且可轻松从音乐/视频任务
切换至接听和结束通话。
<前面>
音量调高/调低按钮
呼叫/结束按钮
• 对于来电,按此按钮以接收或结束通话。
• 听音乐时,按此按钮以停止播放或继续播放。
按此按钮两次可播放下一曲目。
<背面>
麦克风
27
开始了解您的手机
1 按下图所示插入耳机。
2 如果耳机连接到手机上时有来电,请按
3 要结束通话,请再次按
键。
28
接听呼叫。
主屏
触摸屏提示
以下是关于如何浏览手机的一些提示。
轻触或点触 – 手指轻触一下,选择项目,链接、屏上键盘的快捷方
式和字母。
点触并按住 – 点触并按住项目,方法是轻触屏幕上的某个项目,并
且在动作发生前不抬起手指。 例如,要打开一个联系人的可用选项,
请在“联系人”列表中点触并按住联系人,直至打开上下文菜单。
拖动 - 点触项目并短暂按住,不要抬起手指,在屏幕上移动手指,直
至达到目标位置。 在主屏上,可拖动项目进行重新定位。
滑动 – 滑动的方法是手指轻触屏幕后不要停顿(因而避免拖动项
目),在屏幕表面迅速移动。 例如,将屏幕向上或向下滑动可滚动浏
览列表,或从左向右滑动浏览不同的主屏(反之亦然)。
轻触两次 – 轻触两次可放大图片。 例如查看图片时,您还可轻触两
次,即可放大或缩小。
双指缩放 – 使用浏览器或地图时,或者在浏览图片时,将食指和拇
指并拢或张开,即可放大或缩小。
旋转屏幕 - 可通过多个应用程序和菜单将屏幕的方向调整为设备的实
际方向。
备注:
• 要选择项目,请轻触图标中心位置。
• 无需大力按,触摸屏非常敏感,轻轻点触即可。
• 使用指尖轻触所需选项。 请注意不要触碰到任何其他键。
29
主屏
主屏
主屏是许多应用程序和功能的起点,使您可以添加应用程序快捷方
式、窗口小部件等项目、从而直接访问信息和应用程序。 这是默认的
画布、可从任何菜单中轻触
访问画布。
状态栏
显示手机的状态信息、包括时间、信号强
度、电池状态以及通知图标。
窗口小部件
窗口小部件是独立应用程序,可以通过应用
程序屏幕或在主屏或扩展主屏上访问。 与快
捷方式不同,窗口小部件为屏幕应用程序。
应用程序图标
轻触图标(应用程序、文件夹等)以打开并
使用。
位置指示灯
指示您正在查看的主屏画布。
快速键区
可让您一键访问任何主屏画布上的功能。
主页触摸按钮
扩展主屏
操作系统提供多个主屏画布、为添加图标、窗口小部件等提供更大的
空间。
XX 在主屏上向左或向右滑动手指。
30
自定义主屏
您可以通过添加应用程序、窗口小部件或更改墙纸来自定义主屏。
在主屏上添加项目
1 点触并按住主屏的空白部分。
2 在应用程序菜单中,选择要添加的项目。 您会在主屏上看到此添
加的项目。
3 将它拖到您想要的位置,然后抬起手指。
提示! 要将应用程序图标添加到主屏,请在“应用程序”菜单上点触并按
住要添加的应用程序。
从主屏中移除项目
XX 主屏 > 点触并按住要移除的图标 > 将其拖到
。
将某个应用程序添加为快速键
XX 从应用程序菜单或主屏上,点触并按住应用程序图标并将其拖动到
快速键区域。 最多可添加 7 个应用程序。
从快速键区域删除应用程序
XX 点触并按住目标快速键并将其拖动至
。
备注:
应用程序键无法删除。
在主屏上自定义应用程序图标
1 点触并按住应用程序图标直至将其从当前位置解锁。 然后将其拖放
到屏幕上。 将在应用程序的右上角显示编辑图标
。
2 再次轻触应用程序图标并选择所需的图标设计和大小。
3 轻触确定以保存更改。
31
主屏
返回到最近使用的应用程序
1 轻触 。 屏幕将显示最近使用的应用程序列表。
2 轻触某个图标以打开其应用程序。 或轻触
以返回上一个屏幕。
通知面板
通知警报可提醒您接收到新信息、日历事件和闹钟,以及正在进行的
事件,如正在通话中。
当收到通知时,屏幕顶部将出现其图标。 未读通知的图标会显示在左
侧,WLAN 强度或电池电量等系统图标会显示在右侧。
备注:可用选项可能会因地区或服务提供商而异。
未读通知
32
系统通知
打开通知面板
从状态栏向下滑动可打开通知面板
快速切换区域
轻触每个快速切换键以将其打开/关闭。 点
触并按住此键以访问其功能设置菜单。 要查
看更多切换键,请向左或向右滑动。 轻触
以删除,添加或重新设定切换键。
通知
列出了当前通知,每个通知都带有简短的说
明。 轻触通知以查看。
要关闭通知面板,请点触此标签并将其向屏
幕顶部方向拖动。
状态栏上的指示器图标
指示器图标显示在屏幕顶部的状态栏上,可报告未接来电、新信息、
日历事件、设备状态等。
屏幕顶部显示的图标可提供有关设备状态的信息。 下表仅列示了最常
见的图标。
图标
说明
图标
说明
未插入 SIM 卡
静音
无可用网络信号
已打开振动模式
33
主屏
图标
说明
图标
说明
已打开飞行模式
电池已充满电
已连接到 WLAN 网络
电池正在充电
已连接有线耳机
手机已通过 USB 数据
线与 PC 连接
正在通话
正在下载数据
未接来电
正在上传数据
蓝牙开启
已打开 GPS
已打开 NFC
收到新 Gmail 消息
系统警告
收到新 Hangouts 消息
闹钟已设置
选择输入法
收到新语音邮件
媒体服务器内容共享开
收到新文本消息
WLAN 热点已激活
当前正在播放歌曲
备注:图标在状态栏中的位置可能会因功能或服务而异。
34
屏上键盘
您可以使用屏上键盘输入文本。 在您需要输入文本时,屏上键盘会自
动显示在屏幕上。 要手动显示键盘,只需轻触要输入文本的文本字
段。
使用键盘并输入文本
轻触一次以使键入的下一字母变为大写字母。 轻触两次表示全部
为大写字母。
轻触以切换为数字和符号键盘。
轻触以访问键盘设置。 触摸并按住以访问语音输入模式、手写模
式或剪切任务栏。
轻触以输入空格。
点击以新建一行。
轻触以删除上一字符。
输入带注音的字母
当选择法语或西班牙语作为文本输入语言时,您可以输入特殊的法语
或西班牙语字符(如“á”)。
例如,要输入“á”,请点触并按住“a”键,直到放大键变大并显示
其他语言的字符。
然后,选择所需特殊字符。
35
Google 帐户设置
首次打开手机时,您有机会激活网络,登录 Google 帐户,并选择要
如何使用某些 Google 服务。
设置您的 Google 帐户:
从提示的设置屏幕登录 Google 帐户。
或者
• 点击
>
> 应用程序选项卡 > 选择一个 Google 应用程序
(如 Gmail) > 知道了 > 选择添加电子邮件地址以创建新帐户或
添加帐户。
一旦在手机上设置了 Google 帐户,您的手机将自动与网络上的
Google 帐户同步。
您的联系人、Gmail 信息、日历事件和来自网络上这些应用程序和服
务的其他信息将与您的手机同步 (这将取决于您的同步设置。)
登录后,您可在手机上使用 Gmail™ 收发邮件和利用 Google 服务。
•
36
连接到网络和设备
WLAN
使用 WLAN、您可在无线接入点 (AP) 覆盖区内高速访问互联网。 使
用 WLAN 尽情享受无线互联网,而且无需额外付费。
连接 WLAN 网络
要在手机上使用 WLAN,您需要访问无线接入点或“热点”。 一些接
入点已打开,您只需连接即可。 其他接入点处于隐藏状态或使用安全
功能,因此您必须配置手机才能进行连接。
禁用不使用的 WLAN,以延长电池使用寿命。
备注:如果您在 WLAN 区域之外,或者将 WLAN 设为关,则您的移动运营商
可能为移动数据使用收取额外的费用。
打开 WLAN 并连接 WLAN 网络
1 轻触
>
> 应用程序选项卡 >
设置 > 网络选项卡 >
WLAN。
2 将 WLAN 设置为开启,将其打开,开始扫描可用的 WLAN 网络。
3 再次轻触 WLAN 菜单,查看范围内的有效 WLAN 网络列表。
• 锁图标表示受到安全保护的网络。
4 轻触某个网络进行连接。
• 如果网络受到安全保护,您会收到提示,要求输入密码或其他凭
据。 (请咨询网络管理员获取详细信息)
5 状态栏显示了可指明 WLAN 状态的图标。
37
连接到网络和设备
蓝牙
与大多数手机不同,您可以通过运行对应的应用程序而不是通过蓝牙
菜单,来使用蓝牙发送数据。
备注:
• LG 对经蓝牙无线功能发送或接收的数据的丢失、拦截或误用不承担任何
责任。
• 随时确保您与之共享和接收数据的设备可靠且安全。 如果设备间存在障碍
物、则需要缩短操作距离。
®
• 某些未经 Bluetooth SIG 测试或认可的设备可能与您的设备不兼容。
打开蓝牙、将手机与蓝牙设备配对
您必须将您的设备与另一设备配对方可与其连接。
1 轻触
>
> 应用程序选项卡 >
设置 > 网络选项卡 > 将
蓝牙设为开。
2 再次轻触蓝牙菜单。
3 从列表中选择您要配对的设备。
一旦配对成功、您的设备将连接到另一个设备。
备注:有些耳机或免提式车载套件设备可能有固定的蓝牙 PIN、如 0000。
如果配对设备有 PIN、系统会提示您输入 PIN。
使用蓝牙无线功能发送数据
1 从相应的应用程序或下载内容中选择文件或项目,如联系人、日历
事件或媒体文件。
2 选择选项以通过蓝牙发送数据。
备注:选择选项的方法可能会因数据类型的不同而有所变化。
3 搜索并配对已启用蓝牙的设备。
38
使用蓝牙无线功能接收数据
1 轻触
>
> 应用程序选项卡 >
设置 > 网络选项卡 > 将
蓝牙设为开。
3 选择配对以确认您愿意接收来自该设备的数据。
共享手机的数据连接
在没有无线连接可用时,USB 绑定和便携式 WLAN 热点功能非常有
用。 您可以通过 USB 数据线(USB 绑定)将您手机的移动数据连接
与一台电脑共享。 通过将手机变为便携式 WLAN 热点,您可以一次与
多个设备共享手机的数据连接。
当手机共享其数据连接时,状态栏中将出现一个图标,同时通知抽屉
中将出现持续的通知。
有关绑定和便携式热点的最新信息,包括支持的操作系统及其他详细
信息,请访问 http://www.android.com/tether。
将手机的数据连接共享为便携式 WLAN 热点
1 轻触
>
> 应用程序选项卡 >
设置 > 网络选项卡 > 绑
定 > WLAN 热点开关以激活。
2 输入密码并轻触保存。
提示! 如果您的计算机运行 Windows 7 或部分 Linux 风格的最新分发(
例如 Ubuntu),通常无需准备计算机进行绑定。 但是,如果运行的是较早
版本的 Windows 或其他操作系统,则可能需要先准备您的计算机,才能通
过 USB 建立网络连接。 如需获得有关哪种操作系统支持 USB 绑定以及如
何配置它们的最新信息,请访问 http://www.android.com/tether。
重命名或确保您的便携式热点安全
您可以更改手机 WLAN 网络名称 (SSID) 的名称并确保其 WLAN 网络
的安全。
1 轻触
>
> 应用程序选项卡 >
设置 > 网络选项卡 > 绑
定 > WLAN 热点。
39
连接到网络和设备
2 轻触设置 WLAN 热点。
• 这将打开设置 WLAN 热点对话框。
• 您可以更改 WLAN 名称 (SSID),这将是其他设备在扫描 WLAN 网
络时看到的名称。
• 您也可以轻触安全性菜单,使用预共享密钥 (PSK) 来为网络配置
WLAN 保护访问 2 (WPA2) 安全性。
• 如果点触 WPA2 PSK 安全性选项,则密码字段将会添加到设置
WLAN 热点对话框中。 如果输入密码,您将需要在将手机的热点与
电脑或其他设备连接时输入密码。 您可以在安全性菜单中点触开
放,以从 WLAN 网络中删除安全性。
3 轻触保存。
注意! 如果将安全性选项设为“开放”,则不可避免其他人在未经授权的
情况下使用在线服务并可能产生额外收费。 为避免未授权使用、最好保持
激活安全性选项。
WLAN 直连
WLAN 直连 支持启用了 WLAN 的设备之间无需借助接入点而直接连
接。 因为 WLAN 直连 十分耗电,所以建议您在使用 WLAN 直连 功能
时将手机连接至电源插座。 提前检查您的 WLAN & WLAN 直连 网络,
确保用户已连接到相同的网络。
打开 WLAN 直连:
1 轻触
>
> 应用程序选项卡 >
设置 > 网络选项卡 >
WLAN。
2 点击菜单键
> 高级 WLAN > WLAN 直连。
3 在扫描到的设备列表中选择要连接的设备。
40
使用 SmartShare
SmartShare 使用 DLNA(数字生活网络联盟)技术,通过无线网络共
享数字内容。 要支持此功能、双方设备都必须经过 DLNA 认证。 您
可以在“图片库”和“音乐”上体验 SmartShare 功能。
1 在要分享的内容上,轻触
或菜单键
> 分享。
2 轻触设备以在列表上分享。
• 如果设备不在列表上,请确保设备的 WLAN、WLAN 直连 或蓝牙连接
已开启。 并轻触重新扫描。
3 轻触发送。
体验附近设备(如计算机或您手机上的移动设备)的内容
1 若要将附近的设备连接到您的手机上,请按下图所示、在图片库或
音乐应用程序上轻触附近设备。
<图片库>
<音乐>
•
•
请确保您的手机和附近设备连接到相同的 WLAN 网络。
请确保附近设备上的 DLNA 功能已开启。
41
连接到网络和设备
2 轻触设备以连接。
如果设备不在列表上,请轻触搜索附近设备。
连接后,您可以在手机上体验附近设备上的内容。
使用 USB 数据线与 PC 连接
了解在 USB 连接模式下,如何使用 USB 数据线将您的设备与 PC 相
连。
使用 USB 连接传输数据
1 使用手机随附的 USB 数据线将设备连接到电脑。
2 打开“通知”下面板并选择媒体设备 (MTP)。
3 PC 上将弹出一个窗口,供您传输所需数据。
备注:
• PC 上需要安装 LG Android 平台驱动程序,才能检测到手机。
• 检查媒体设备 (MTP) 的使用要求。
与 Windows Media Player 同步
确保 Windows Media Player 已安装在您的 PC 上。
1 使用 USB 数据线将手机连接到安装有 Windows Media Player 的
PC。
2 选择媒体设备 (MTP) 选项。 连接后、PC 上显示弹出窗口。
3 打开 Windows Media Player 以同步音乐文件。
4 在弹出窗口中编辑或输入设备的名称(如有必要)。
5 选中并拖动所需音乐文件至同步列表。
6 开始同步。
42
•
要与 Windows Media Player 同步、必须满足以下要求。
项目
操作系统
Window Media
Player 版本
•
要求
Microsoft Windows XP SP2、Vista 或更新
版本
Windows Media Player 10 或更高版本
如果 Windows Media Player 版本低于第 10 版、请安装第 10 版
或更高版本。
43
通话
拨打电话
1
2
3
4
轻触
以打开键盘。
使用键盘输入号码。 要删除数字、请轻触
轻触
以拨打电话。
要结束通话、请轻触结束图标
。
。
提示! 要输入“+”以拨打国际电话,请点触并按住
。
呼叫联系人
1 轻触
以打开联系人。
2 滚动浏览联系人列表、或轻触搜索联系人、输入您要呼叫的联系人
的前几个字母。
3 在列表中、轻触
以呼叫。
接听和拒绝电话
在锁定状态收到来电时、向任何方向滑动
向任何方向滑动
可拒接来电。
可接听来电。
备注: 如果您想要对来电者发送信息,滑动用消息拒绝。
调节通话音量
要在通话期间调节通话音量、请使用手机后侧的音量调高和调低键。
44
拨打第二个电话
1 在第一个通话过程中、轻触菜单键
> 添加通话,然后拨号。 您
还可通过轻触通话记录转至最近拨出的号码,也可轻触联系人并选
择要呼叫的联系人来搜索联系人。 此外,您还可以通过轻触收藏
或群组。
2 轻触
以拨打电话。
3 此时呼叫屏幕上显示两个呼叫。 初始呼叫被保持、通话方进入保
持状态。
4 轻触显示的数字可在不同的通话间切换。 或轻触合并通话进行多
方通话。
5 要结束当前通话,请轻触结束或轻触
键,向下滑动通知栏、然
后选择挂断通话图标
。
备注:您需要对每通电话付费。
查看通话记录
在主屏上,轻触
并选择通话记录。
查看所有拨电、已接来电和未接来电的完整列表。
提示!
• 轻触任意通话记录条目,以查看通话日期、时间和时长。
• 轻触菜单键
,然后轻触全部删除以删除所有记录项目。
45
通话
通话设置
您可以配置通话设置(如呼叫转接)以及运营商提供的其他特殊功
能。
1 在主屏上,轻触 。
2 轻触 。
3 轻触通话设置,然后选择要调整的选项。
46
联系人
在手机上添加联系人,并将其与 Google 帐户或其他支持联系人同步
的帐户中的联系人同步。
搜索联系人
在主屏上
1 轻触
以打开联系人。
2 轻触搜索联系人,使用键盘输入联系人姓名。
添加新联系人
1 轻触 ,输入新联系人的号码,然后轻触菜单键 。 轻触添加至
联系人 > 新建联系人。
2 如果要为新联系人添加图片、请轻触图像区域。
从拍照或从图片库中选择中选择。
3 轻触添加更多项,并输入有关联系人的详细信息。
4 轻触保存。
按收藏夹归类联系人
您可以按收藏夹归类经常呼叫的联系人。
将联系人添加到收藏夹
1 轻触
以打开联系人。
2 轻触联系人以查看其详细信息。
3 轻触联系人姓名右上角的星号。 星号会变成黄色。
47
联系人
从收藏夹列表中删除联系人
1 轻触
以打开联系人。
2 轻触收藏选项卡,选择一个联系人以查看其详细信息。
3 轻触联系人姓名右上角的黄色星号。 星号变为灰色,联系人已从收
藏夹中删除。
创建群组
1
2
3
4
轻触
以打开联系人。
轻触群组并轻触菜单键 。 选择新群组。
为新群组输入名称。 您也可以为新建群组设置一个铃声。
轻触保存以保存群组。
备注:如果您删除一个群组,分配至该群组的联系人不会被删除。 他们将
保留在您的电话本中。
48
信息
您的手机将短信、彩信结合到一个直观易用的菜单中。
发送信息
1 轻触主屏上的
图标、然后轻触
打开空白信息。
2 在收件人字段中输入联系人姓名或电话号码。 随着您输入联系人姓
名,匹配的联系人将会显示。 您可以轻触建议的收件人, 您可添
加多个联系人。
备注:您可能要为发送的每条文本信息付费。 请向您的服务提供商咨询。
3 轻触输入内容字段并开始编写信息。
4 轻触
以打开“选项”菜单。 从以下选项中选择:快速信息、插
入表情符号、计划发送、添加主题和取消。
提示! 您可以轻触
图标以附加想要在信息中共享的文件。
5 轻触发送以发送信息。
•
•
警告
160 个字符的限制在不同国家/地区有所不同,具体取决于语言和短信编
码方式。
如果在短信中添加图像、视频或音频文件、则短信将自动转换为彩信,您
需要支付相应费用。
49
信息
对话视图
与另一方交换的信息(短信、彩信)将以时间顺序显示,以便您方便
查看对话概述。
更改信息设置
已预定义手机信息设置,因此您可以立即发送信息。 您可以根据喜好
更改设置。
• 点击
在主屏幕上,点击 然后点击设置。
50
电子邮件
您可以使用电子邮件应用程序阅读 Gmail 等服务的电子邮件。 电
子邮件应用程序支持以下帐户类型:POP3、IMAP4 和 Microsoft
Exchange。
您的服务提供商或系统管理员可提供您需要的帐户设置。
管理电子邮件帐户
首次打开电子邮件应用程序时,将打开一个设置向导,帮助您设置电
子邮件帐户。
在初始设置后,电子邮件显示收件箱的内容。
添加另一个电子邮件帐户:
• 点击
>
> 应用程序选项卡 >
置 >
添加帐户。
电子邮件 > 点击
> 设
更改电子邮件常规设置:
• 轻触
>
> 应用程序选项卡 >
置 > 常规设置。
电子邮件 > 轻触
> 设
删除电子邮件帐户:
• 轻触
>
> 应用程序选项卡 >
电子邮件 > 轻触
> 设
置 > 轻触
> 删除帐户 > 选择要删除的帐户 > 删除 > 选择
是。
使用帐户文件夹
轻触
>
> 应用程序选项卡 >
电子邮件 > 轻触
再选择
文件夹。
每个帐户均具有收件箱、发件箱、已删除、已发送和草稿箱文件夹。
取决于您帐户的服务提供商支持的功能,您可能具有其他文件夹。
51
电子邮件
撰写和发送电子邮件
要撰写和发送邮件
1 在电子邮件应用程序中,轻触 。
2 输入邮件目标收件人的地址。 输入文字时,匹配的地址将从您的联
系人中建议。
3 轻触
以添加抄送和密送地址,并在需要时轻触
以附加文
件。
4 输入邮件的正文。
5 轻触 。
提示! 当新电子邮件到达“收件箱”时,您将通过声音或振动收到通知。
52
照相机和视频
您可以使用照相机或摄像机拍摄和共享照片及视频。 手机标配 1300
万像素摄像头,具有自动对焦功能。您可以拍摄清晰的照片和视频。
备注:拍照前,务必使用超细纤维布清洁镜头保护盖。 镜头盖沾染指印可
导致照片模糊,产生晕轮效应。
打开“照相机”应用程序
在主屏上,轻触
>
> 应用程序选项卡 > 照相机
或者
轻触主屏上的照相机图标 。
。
提示! 如果您已经在手机上设置使用“滑动”解锁屏幕、只需按手机背面
的“电源/锁定键” 、然后向上拖动“照相机”图标
即可打开“照相
机”应用程序。
了解取景器
5
1
6
2
7
3
4
1
2
3
8
闪
光灯 – 轻触可打开、关闭闪光灯、或设置为自动。
切
换相机 – 轻触可在后置相机镜头和前置相机镜头之间切换。
模
式 – 轻触可选择模式:自动、魔法变焦、全景、双重以及慢动
作。
53
照相机和视频
4
5
6
7
8
置 – 轻触可调整相机和视频设置。
设
图片库 – 轻触可访问您的图片库。
视频录制按钮 – 轻触可开始视频录制。
拍
摄按钮 – 轻触以拍照。
退出 – 轻触可关闭所选菜单或退出相机应用程序。
拍照
只需选景,对准镜头,然后按一个按钮,即可用手机的内置摄像头拍
照。
拍照:
1 在主屏上、轻触
>
> 应用程序选项卡 > 照相机 。
2 在屏幕上选景。
3 景物周围出现方框表示相机已完成对焦。
4 轻触
以拍照。 拍摄的图片将自动保存到“图片库”。
录制视频
除了拍照,您还可以用手机的内置摄像机录制,查看和发送视频。
1 在主屏上,轻触
>
> 应用程序选项卡 > 照相机 。
2 在屏幕上选景。
3 轻触
可开始视频录制。
4 录制时长显示在屏幕顶部。
备注:在视频录制过程中轻触
5 轻触
或者
6 轻触
54
可拍照。
可暂停视频录制。 再次轻触
可恢复录制。
以停止录制。 录制的视频将自动保存到“图片库”。
照相机和视频设置
在照相机模式中,轻触每个图标可调整下列相机设置。
• 闪光灯
:轻触可打开、关闭闪光灯或设置为自动。
• 切换相机
:在后置相机镜头和前置相机镜头之间切换。
• 模式 模式 :轻触可选择模式:自动、魔法变焦、全景、双重以及慢
动作。
XX 自动:自动拍摄照片。
XX 魔法变焦:在拍照后,您可以通过魔法变焦再次选择对焦。
XX 全景:创建一个广角照片。 持稳手机,按下相机快门,在一个水
平线上缓慢横扫过全部景物。
XX 双重:使用两个相机镜头拍摄照片或录制视频。 点触并按住小屏
幕可调整其大小或移动。
XX 慢动作:用于录制高帧率视频、以便以慢动作查看视频。
• 设置
:调整下列照相机和视频设置。
XX 动态色调 (HDR):将以不同曝光度拍摄的照片合并为一张最佳照
片,获得一张采用复杂光线条件更好的照片。
XX 图像大小:设置图片大小。 从 13M 4160x3120、W10M 4160x2340
、9M 3120x3120 或 3M 2048x1536 中进行选择。 设置视频大小。
从 UHD 3840x2160、FHD 1920x1080 或 HD 1280x720 中进行选择。
XX 语音快门:可以通过语音命令拍照。 开启该功能时,只需说
出“Cheese”、“Smile”、“Whiskey”、“Kimchi”或“LG”即
可拍照。
XX 计时器:设置照相机的计时器。 该功能适合自拍时使用。
XX 网格:使用该功能拍照易于保持水平和竖直。
XX SD 卡:设置照片的存储位置。 从 IN 或 SD 中进行选择。 只有
在插入 SD 卡后才会出现该菜单。
XX 帮助:可以了解某一功能的使用方法。 此图标将为您提供给快速
指南。
55
照相机和视频
多点自动对焦
拍照时、多点自动对焦 (AF) 功能自动工作,使您可以看到清晰的图
像。
双重
双重功能可以同时使用前后摄像头拍照或录制视频。
1 在主屏上,轻触
>
> 应用程序选项卡 > 照相机
2 轻触 模式 > 。
。
备注:拖动小屏幕,将其移动到所需位置。 点触并按住小屏幕可调整其大
小。 轻触小屏幕以切换屏幕。
3 轻触
4 轻触
56
拍照。 轻触
以开始双重记录。
以停止双重记录。
手势拍摄
手势拍摄功能使您能够通过前置相机用手势拍照。
拍照
“手势拍摄”功能有两种使用方法。
• 举起手并五指张开,直到前置相机检测到手掌并且屏幕上出现一个
框。 然后手掌合拢成拳头启动定时器,留出准备时间
• 举起手并握拳,直到前置相机检测到拳头并且屏幕上出现一个框。
然后松开拳头启动定时器,留出准备时间。
1照片
4 照片
或者
超级缩放
拍照时可以缩放 8 倍。
提示! 将两手指放在屏幕上,然后向内靠拢或张开已使用缩放功能,此功
能会自动运作。
备注:手用力要稳。 该特性不适合某些功能。拍摄快速移动物体的照片
时,会出现重影。
57
照相机和视频
查看图片
图片库是您访问已存储相机图像的位置。 您可以幻灯片方式查看,与
朋友分享,以及进行删除和编辑。
1 在主屏上,轻触
>
> 应用程序选项卡 > 图片库 。
2 选择一个位置并轻触一个图像以查看您的图片。
图片库选项
图片库应用程序展示存储器中的图片和视频,包括使用照相机应用程
序拍摄的照片以及从网络或其他位置下载的图片。
如果您有其中一个手机的 Google 帐户,还可以在“图片库”中看到
您的 Web 相册。
1 在主屏上,轻触
>
> 应用程序选项卡 > 图片库
以查看
存储器中存储的图像。
XX 向左或向右拖动可查看更多相册。
2 轻触一个相册以打开并查看其内容。 (相册中的图片和视频以时间
顺序显示。)
3 轻触相册中的图片即可查看。
照相机
58
再次轻触相册可显示下列图标:
•
照相机:打开照相机。
• 分享:您可以通过各种方法(如信息或蓝牙)分享图片。
•
删除:删除图片。
XX 点击相册,然后点击
可以看到下列选项:移动、复制、制作拼
贴画、锁、显示锁定文件、幻灯片和旋转。
XX 轻触返回键
可返回上一屏幕。
XX
配置图片
拍照后、将其配置为联系人照片或作为主屏背景图像(墙纸)。
1 在主屏上,轻触
>
> 应用程序选项卡 > 图片库 。
2 轻触一个专辑,然后轻触一个图像即可查看。
3 有图片显示时,轻触
> 将图像设置为。
4 选择选项。
XX 主屏墙纸:将图片配置为背景图像,剪切图像并轻触确定可配置
图片。
XX 锁定屏幕墙纸:将图片配置为锁定屏幕的背景图像。
XX 壁纸:将图片配置为背景图像,剪切图像并轻触设置壁纸可配置
图片。
XX 联系人照片:将图片配置到联系人作为头像。 轻触一个联系人、
剪切图像并轻触确定可配置图片。
视频选项
图片库是您访问已存储视频图像的位置。 您可以查看这些视频,与朋
友分享,以及进行删除和编辑。
1 在主屏上,轻触
>
> 应用程序选项卡 > 图片库
以查看
存储器中存储的视频。
XX 向左或向右滚动可查看更多专辑。
59
照相机和视频
2 轻触一个相册以打开并查看其内容。 (相册中的图片和视频以时间
顺序显示。)
3 轻触视频可进行查看。 您可以访问以下选项:
XX
编辑:轻触此处可编辑视频。
XX
Quick 多任务:通过在手机显示屏上执行叠加操作,轻松实现
多任务处理。
XX
SmartShare:与 DLNA 认证设备共享媒体文件。
XX
菜单:轻触可访问“屏幕比例”、“副标题”、“分享”、
“详细信息”、“设置”选项。
XX
音量:轻触以显示音量滑动条,然后通过滑动条调整播放音
量。
XX
锁/解锁:锁定触控键以防意外触控。
播放视频
1 在主屏上,轻触
>
> 应用程序选项卡 > 图片库
以查看
存储器中存储的视频。
XX 向左或向右滚动可查看更多专辑。
2 轻触一个相册以打开并查看其内容。 (相册中的图片和视频以时间
顺序显示。)
3 轻触相册中的视频即可播放。
XX 轻触视频可查看播放控件。
备注:播放视频时,将屏幕左侧向上或向下滑动以调整屏幕亮度。 播放视
频时,将屏幕右侧向上或向下滑动以调整音量。 播放视频时,轻触时间范
围点可通过小屏幕预览该段视频。 轻触小屏幕可跳至该部分视频。 播放视
频时,从左到右(或反方向)滑动手指可快进和快退。
60
实时缩放
实时缩放可以放大或缩小正在播放的视频
查看视频时,将食指和拇指并拢或张开,即可放大或缩小。
备注:无需大力按,触摸屏非常敏感,仅需点触即可。
双播放
可以在另一个屏幕上运行双播放(以有线或无线方式连接两个显示
屏)。
备注:以有线 (Slimport-HDMI) 数据线或无线 (Miracast) 方式连接设
备。 可连接的设备可以是电视或有 HDMI 数据线或 Miracast 支持的显示
器。 双播放模式支持图片库、视频应用程序。 并非所有视频均支持双播放
模式。 双播放需要使用 1280X720 或更高显示分辨率。
61
照相机和视频
图片库
打开图片库应用程序以查看您的图片和视频专辑。
打开图片库应用程序
• 在主屏上,轻触
>
> 应用程序选项卡 > 图片库 。
查看专辑
图片库应用程序展示手机中保存的图片和视频、包括使用照相机应用
程序拍摄的照片以及从网络或其他位置下载的图片。
• 轻触一个相册以打开并查看其内容。
• 轻触专辑中的图片或视频可进行查看。
• 轻触菜单键
(屏幕右上角的)可访问新相册、删除、设置首选相
册、显示锁定文件、设置和帮助。
• 轻触照相机图标
可返回照相机应用程序。
共享相册
您可以共享一个或多个专辑的全部内容,或者从专辑中删除单个图像
或视频。
1 在主屏上,轻触
>
> 应用程序选项卡 > 图片库 。
2 触摸并按住所需专辑,轻触分享,选择用于共享图像的应用程序,
然后根据需要完成发送方法。
处理图片
使用图片库应用程序查看通过照相机应用程序拍摄或下载的图片。
查看和浏览图片
1 在主屏上,轻触
>
> 应用程序选项卡 > 图片库 。
2 打开专辑并轻触图片。
62
3 点击菜单键
(屏幕右上角)可访问 SmartShare、将图像设置
为、移动、复制、复制至剪切任务栏、锁、幻灯片、旋转、剪切、
添加位置、重命名、打印和详细信息。
照相机模式图标
轻触此处可转到照相机
模式。
收藏图标
轻触可将照片添加至收
藏夹。
编辑图标
轻触此处可编辑图片。
共享图标
轻触此处、使用所选方法分
享图片。
删除图标
轻触此处可删除图片。
水平滑动可滚动浏览当前专
辑中的图片。
共享视频
1 打开专辑可查看其内容,然后轻触图片库屏幕顶部的共享图标 。
2 选中要共享的视频,轻触屏幕底部的分享,选择如何共享文件,然
后根据需要完成。
删除视频
1 打开专辑可查看其内容,然后轻触图片库屏幕顶部的删除图标 。
2 选中要删除的视频,轻触屏幕底部的删除,然后轻触“是”以确
认。
63
照相机和视频
播放视频时执行 Quick 多任务
您可以在 Quick 多任务窗口中播放视频,播放视频时,可以使用其他
应用程序。
1 打开图片库应用程序并开始播放视频。
2 轻触屏幕右上角的 Quick 多任务图标 ,以激活 Quick 多任务功
能、在 Quick 多任务窗口中播放视频。
3 要关闭 Quick 多任务窗口、请轻触其标题栏右上角的 。
64
功能
捕获+
通过捕获+、您可创建备忘录和抓拍屏幕。抓拍屏幕,在上面画图,并
使用捕获+ 与亲朋好友分享。
1 (关闭屏幕时)按住音量调
高键。
或者
或者
点触并向下滑动状态栏、然后轻
。
触
2 从笔型、颜色、厚度和透明度
中选择所需菜单选项、然后创建
备忘录。
65
功能
3 在“编辑”菜单中轻触
以使
用当前屏幕保存备忘录。 任何
时候想退出捕获+、点击
即
可。
备注:使用 捕获+ 时请使用指尖。 不要使用指甲。
使用捕获+ 选项
使用捕获+ 时、可轻松使用编辑工具。
使用当前屏幕将备忘录保存在图片库或Quick备忘录+ 中。
取消操作或重新操作。
使用复杂的概念功能。
选择笔型厚度透明度和颜色。
清除创建的备忘录。
根据需要裁剪图像。
选项:轻触以为备忘录选择分享、纸张样式。
查看已保存的捕获+
保存的内容可在 Quick备忘录+或图片库中进行查看。
66
Quick多任务
在任何屏幕上,以屏幕窗口形式显示信息、日历等。
轻触以退出 Quick多任务
并返回全屏模式。
轻触以调整透明度。
轻触以结束 Quick多任务。
轻触以调整大小。
1 点触并向下滑动状态栏,然后轻触 Quick多任务 以查看可用的
Quick多任务 应用程序。
提示!另外、使用支持 Quick多任务 的应用程序时,轻触
务。 该功能将在屏幕上显示为小窗口。
> Quick多任
2 您可以拨打电话,浏览网络或选择其他手机选项。 当透明度栏未满
时,也可以使用和轻触小窗口下方的屏幕。
备注:Quick多任务 最多可同时支持两个窗口。
67
功能
Quick遥控
Quick 遥控将您的手机变成家庭电视,机顶盒及音响系统适用的万能
遥控器。
1 点触并向下滑动状态栏,然后
轻触
> 添加远程。
或者
轻触
>
> 应用程序选
项卡 >
Quick遥控 > 轻
触
。
2 选择设备类型和品牌,再按照屏
幕上的说明配置设备。
3 点触并向下滑动状态栏,再使用
Quick遥控 功能。
68
备注:Quick遥控 的工作方式与普通遥控器控制红外 (IR) 信号相同。 当
您使用 Quick遥控 功能时,注意不要遮盖手机顶部的红外传感器。 某些型
号、制造商或服务公司可能不支持此功能。
智能键盘
智能键盘识别您的键盘输入习惯,可实现无错误快速键盘输入。
使用空格键移动光标
点触并按住空格键,然后可左右移动光标。
使用手势控件输入建议的单词
输入键盘上的文本,相关的词语建议即会出
现。 在左侧向上滑动可选择左侧的建议。 在
右侧向上滑动可选择右侧的建议。
69
功能
LG SmartWorld
LG SmartWorld 提供各类精彩内容 – 字体、主题、游戏、应用程
序。
如何从手机访问 LG SmartWorld
1 轻触
>
> 应用程序选项卡 > 轻触
图标以访问 LG
SmartWorld。
2 轻触“登录”、然后输入您在 LG SmartWorld 的 ID/密码。 如果
您还未注册、轻触“注册”以接收您的 LG SmartWorld 会员资格。
3 下载所需的内容。
* 当您使用手机网络时,可能按您与运营商签订的数据计划收取数据
费用。
* 并非所有运营商或所有国家/地区都提供 LG SmartWorld。
备注:如果没有
图标怎么办?
1 使用手机网络浏览器访问 LG SmartWorld (www.lgworld.com),并选择您
所在的国家/地区。
2 下载 LG SmartWorld 应用程序。
3 运行和安装下载的文件。
4 轻触
图标以访问 LG SmartWorld。
特别优惠仅限 LG SmartWorld
1 在您的智能手机上装点出您自己的风格,使用 LG SmartWorld 上提供的
主页主题、键盘主题和字体。 (但是,此服务仅适用于特定设备。 请查
看 LG SmartWorld 网站,了解是否可行)
2 通过加入始终提供的促销,享受 LG SmartWorld 的特别服务。
70
多媒体
音乐
手机拥有内置的音乐播放器,可让您播放所有喜爱的曲目。 要访问音
乐播放器、请轻触
>
> 应用程序选项卡 >
音乐。
将音乐文件添加至手机
开始时将音乐文件传输至手机:
• 使用媒体设备 (MTP) 传输音乐。
• 从无线 Web 下载。
• 将手机与计算机同步。
• 通过蓝牙接收文件。
使用媒体设备 (MTP) 传输音乐
1 使用 USB 数据线将手机连接到 PC。
2 选择媒体设备 (MTP) 选项。 您的设备将出现在电脑的另一个硬盘
驱动器上。 单击该驱动器进行查看。 将 PC 中的文件复制到驱动
器文件夹。
3 完成文件传输后、将状态栏向下滑动并轻触 USB PC 连接模式 > 为
手机充电。 现在、您可以安全地拔下设备。
播放歌曲
1 轻触
>
> 应用程序选项卡 >
2 轻触歌曲。
3 选择您要播放的歌曲。
音乐。
轻触可暂停播放。
轻触可继续播放。
轻触可跳到下一曲目。 轻触并按住可快进。
71
多媒体
轻触可重新开始播放当前曲目或跳至上一曲目。 轻触并按住
可后退。
轻触以显示音量滑动条、然后通过滑动条调整播放音量。
轻触可设至音效。
轻触可打开当前播放列表。
轻触可将歌曲添加至收藏夹。
轻触以采用随机播放模式(按随机顺序播放曲目)播放当前的
播放列表。
轻触以切换至重复播放模式、以重复播放所有歌曲、重复播放
当前歌曲或关闭重复。
轻触以使用 SmartShare 功能共享音乐。
要在聆听音乐时更改音量,请按手机背面的音量调高和音量调低键。
点触并按住列表中的任何歌曲,这将显示播放、添加到播放列表、 删
除、分享、设置为铃声和搜索选项。
备注:
• 某些文件格式不受支持,具体取决于设备的软件。 如果文件大小超过可
用内存,打开文件时可能会发生错误。
备注:音乐文件的版权可能受国际条约和国家版权法保护。
因此,可能需要获得许可或许可证才能复制音乐。
在某些国家/地区,国际法禁止私人复制版权所有的材料。 在下载或复制文
件之前,请检查相应国家/地区关于使用此类材料的国家/地区立法。
72
实用工具
设置闹钟
1 轻触
>
> 应用程序选项卡 >
时钟 >
。
2 在设置闹钟后,您的手机会提示您与闹钟时间相距多久。
3 设置重复、再响间隔、闹铃响时振动、 铃声、闹钟音量、自动启动
应用程序、拼图锁和备忘录。 轻触保存。
备注:要更改闹钟列表屏幕上的闹钟设置,请轻触菜单键
置。
,然后选择设
使用计算器
1 轻触
>
> 应用程序选项卡 >
计算器。
2 轻触数字键输入数字。
3 对于简单的计算,请轻触要执行的函数(+、-、x 或 ÷)、然后
点触 =。
4 要查看历史记录,请轻触
图标,然后轻触计算历史记录。
5 有关更复杂计算,点击菜单键 ,然后点击科学计算器。
将事件添加到日程表中
1 轻触
>
> 应用程序选项卡 >
日历。
2 在屏幕上,您可以发现日历的不同视图类型(日、周、月、年、日
程)。
3 轻触要添加事件的日期,再轻触 。
4 轻触活动名称,然后输入事件名称。
5 轻触位置,然后输入位置。 查看日期并输入事件开始和结束的时
间。
6 如果要重复闹钟,请设置重复,并必要时设置提醒。
7 轻触保存以在日历中保存事件。
73
实用工具
语音备忘录
使用录音机录制或其他音频文件。
录制声音或语音
1
2
3
4
轻触
轻触
轻触
轻触
>
> 应用程序选项卡 >
以开始录音。
以结束录音。
收听录音。
录音机。
备注:轻触
可访问录音列表,您可以收听保存的录音,可用的录音时
间可能会因实际录音时间而异。
发送录音
1 录音完成后,您可以轻触
以发送该录音。
2 从电子邮件、信息、Quick备忘录+、蓝牙、Gmail、SmartShare
Beam、云端硬盘 或 Android Beam 中进行选择。
任务
可使用 MS Exchange 帐户同步此任务。 您可在 MS outlook 或 MS
Office Outlook Web Access 中创建,修改或删除任务。
同步 MS Exchange
1 在主屏上轻触
>
> 应用程序选项卡 >
设置。
2 轻触常规选项卡 > 帐户与同步 > 添加帐户。
3 轻触 Microsoft Exchange 以创建电子邮件地址和密码。
4 确保选中“同步任务”。
备注:根据电子邮件服务器,可能不支持 MS Exchange。
74
Google+
使用此应用程序可与他人通过 Google 社交网络服务保持联系。
• 轻触
>
> 应用程序选项卡 >
Google >
Google+。
备注:此应用程序可能无法使用,具体取决于您所在的地区或您的服务提供
商。
语音搜索
通过此应用程序,可使用语音搜索网页。
1 轻触
>
> 应用程序选项卡 >
Google >
语音搜索。
2 当正在听...出现在屏幕上时,说一个关键词或词组。 从显示的关
键词建议中选择一项。
备注:此应用程序可能无法使用,具体取决于您所在的地区或您的服务提供
商。
下载
使用此应用程序可查看您通过应用程序下载的具体文件。
• 轻触
>
> 应用程序选项卡 >
下载内容。
备注:此应用程序可能无法使用,具体取决于您所在的地区或您的服务提供
商。
75
网络
互联网
使用此应用程序浏览互联网。 浏览器为您提供了一个涵盖游戏、音
乐、新闻、体育、娱乐等更多内容的缤纷世界、您可以快速、直接地
通过手机访问。畅行无阻、精彩无限。
备注:连接这些服务并下载内容时、可能会产生额外费用。 查看网络提供
商要求的数据付费。
1 轻触
>
> 应用程序选项卡 >
互联网。
使用 Web 工具栏
轻触并用手指将其向上滑动以打开。
轻触可返回上一页。
轻触可前进到当前页之后的下一页。
轻触可返回主页。
轻触可添加新窗口。
轻触可访问书签。
查看网页
点触地址栏,输入网址,再点触开始。
打开网页
要转至新页面,请轻触
 。
要转至另一个网页,请点触 ,向上或向下滚动,再点触网页以选择
它。
76
使用语音搜索网络
轻触地址字段,轻触
之一。
,说一个关键字,然后选择显示的建议关键字
备注:此功能可能无法使用、具体取决于您所在的地区或您的服务提供商。
书签
要为当前网页设置书签、请轻触
要打开一个带书签的网页、请点触
> 添加书签 > 保存。
、再选择其中一项。
历史记录
点触
> 历史记录以从最近访问的网页列表中打开一个网页。 要清
除所有历史记录、请轻触
 是。
使用弹出浏览器
使用此功能可以在不关闭当前应用程序的情况下访问互联网。
查看内容(例如包含网址的联系人或备注)时,选择网址,然后轻触
以打开弹出浏览器。 点触并拖动浏览器,将其移至其它位置。
要全屏查看浏览器,轻触 。
要关闭浏览器,轻触 。
77
网络
Chrome
使用 Chrome 可搜索信息和浏览网页。
1 轻触
>
> 应用程序选项卡 >
Chrome。
备注:此应用程序可能无法使用、具体取决于您所在的地区和您的服务提
供商。
查看网页
点触地址栏,搜索或输入网址。
打开网页
要转至新页面、请点击菜单键
 打开新的标签页。
与其他设备同步
使用同一个 Google 帐户登录时、与另一部设备上的 Chrome 同步打
开的选项卡和书签。
要查看其他设备上打开的选项卡,轻触菜单键
 最近打开过的标
签页。
选择一个网页以打开它。
要添加书签,点击菜单键
 .
78
设置
此部分将概述您可以使用手机的系统设置菜单更改的项目。
访问“设置”菜单:
点击
> 轻触并按住
> 系统设置。
- 或 轻触
>
> 应用程序选项卡 >
设置。
网络
<WLAN>
WLAN - 打开 WLAN 以连接到可用的 WLAN 网络。
提示! 如何获取 MAC 地址
要使用 MAC 筛选器在某些无线网络中建立连接,您需要在路由器中输入手
机的 MAC 地址。
您可以在下列用户界面中找到 MAC 地址:轻触
>
> 应用程序选项
卡 >
设置 > 网络选项卡 > WLAN >
> 高级 WLAN > MAC 地址。
<蓝牙>
打开或关闭蓝牙无线功能以使用蓝牙。
<移动数据>
显示数据使用情况并设置移动数据范围。
<通话>
配置通话设置(例如呼叫转接)以及运营商提供的其他特殊功能。
语音邮件中心 - 您可以选择运营商的语音邮件服务。
固定拨号 - 打开并汇集一个号码列表,可从手机拨打此列表中的号
码。 您需要提供 PIN2 码,此代码由运营商提供。 仅可以使用手机
拨打此号码列表中的号码。
来电弹出窗口 – 正在使用应用程序时,显示来电弹出窗口。
79
设置
拒接来电 – 允许您设置拒接来电功能。 从拒接来电拒接模式或拒接
呼叫中选择。
用消息拒绝 - 拒接来电时,可使用此功能快速发送一条信息。 此选
项可用于在会议期间拒接来电。
呼叫转接 - 选择是所有来电转接、忙碌、无人接听时转接,或无网络
或关机时转接。
自动应答 – 设置在连接的免提设备自动接听来电前的时间。 从关
闭、1 秒、3 秒和 5 秒中选择。
连接振动 – 当对方接听电话后,您的手机会振动。
噪音抑制 – 在通话期间抑制设备的背景噪音。
语音改进 – 在嘈杂环境中增强语音质量以便您听得更清晰。
保存未知号码 - 通话后将未知号码添加至联系人。
电源键结束呼叫 – 按电源键供您选择结束通话。
接听来电 – 启用后可将设备放到耳旁自动接听来电。
等待接听的来电 – 启用后翻转设备即可静音来电。
呼叫限制 – 锁定来电、拨出电话或国际电话。
通话时间 – 查看通话时间,包括“最后通话”、“已拨电话”、“
已接来电”和“所有通话”。
其他设置 – 允许您更改以下设置:
本机号码:选择是否要在拨出电话时显示您的号码。
来电等待:如果激活了来电等待功能,在通话过程中,手机将提醒您
有新来电(取决于网络提供商)。
扬声器:启动视频呼叫时,免提通话将开启。
<共享与连接>
NFC - 您的手机启用了 NFC。 NFC(Near Field Communication,近
场通讯)是一项无线连接技术,它可使电子设备之间实现双向通信。
它能在几厘米的距离内工作。 只需通过设备轻触,即可与 NFC 标签
或其他 NFC 支持设备共享内容。 如果您通过设备轻触 NFC 标签,则
80
将在设备上显示标签内容。
要开启或关闭 NFC:在主屏上,使用手指点触并向下滑动通知面板,
然后选择 NFC 图标将其开启。
备注:激活飞行模式后,仍可使用 NFC 应用程序。
使用 NFC:要使用 NFC,确保您的设备已开启,且如果已禁用 NFC,
请激活。
Android Beam – 启用此功能时,您可以通过将2台设备紧紧握在一
起,将应用程序内容发送至其它具有 NFC 功能的设备。
只需将设备放在一起(一般采用背靠背的方式),然后轻触屏幕即
可。 此应用程序将决定发送的内容。
SmartShare Beam – 打开以通过 Smartshare Beam 接收来自 LG 手
机或平板电脑的多媒体内容。
媒体服务器 – 通过 DLNA,与附近设备共享媒体内容。
Miracast – 支持Miracast的电视或连接Miracast 适配器的TV上已观
看手机屏幕和声音。
LG PC 套件 – 将 LG PC 套件 与您的手机连接,以轻松管理多媒体
内容和应用程序。
正在打印 – 设置无线打印机。
<绑定>
USB 绑定 – 连接 USB 数据线,与计算机共享互联网连接。
WLAN 热点 – 您也可以使用手机来提供移动宽带连接。 创建热点,
共享连接。 请阅读“共享手机的数据连接”了解更多信息。
蓝牙绑定 – 打开蓝牙数据连接,通过蓝牙将其他设备连接至手机。
帮助 – 点击以查看有关 WLAN 热点、USB 绑定和蓝牙绑定功能的帮
助信息。
<更多>
飞行模式 - 切换为飞行模式之后,将禁用所有无线连接。
81
设置
移动网络 – 为移动数据、数据漫游、网络模式和网络运营商、接入
点名称 (APN) 等设置选项。
VPN – 显示您之前配置的虚拟专用网 (VPN) 的列表。 允许您添加不
同类型的 VPN。
声音和通知
声音模式 - 选择声音、 仅振动或静音。
音量 - 调节手机的音量设置,以适合您和环境的需要。
铃声 – 设置通话的铃声。 您也可以通过轻触屏幕右上角的
来添
加铃声。
铃声ID – 允许根据来电号码自动创建铃声。
振动强度 – 允许您设置来电、通知和点击振动的振动强度。
声音和振动 – 勾选以将手机设为接到来电时既响铃又振动。
振动类型 – 允许您设置来电的振动类型。 从 快速、快速重复、持
续振动、标准或滴答声中选择。
请勿打扰 – 设置手机不提示来电通知的时间和模式。 选择仅优先级
或全部静音。
锁定屏幕 – 设置在锁定屏幕上显示或隐藏全部通知。
应用程序 – 设置应用程序发出的通知。 选择“阻止”不显示应用程
序发出的任何通知,选择“优先级”以先于其他通知显示优先通知,
请勿打扰设置为优先级。
LED 通知灯 – 点击此开关可打开或关闭此功能。 如果打开,将为您
选择的通知激活 LED 灯,并采用您为每条通知选择的颜色。
<更多>
通知声音 - 允许您设置通知声音。 您也可以通过点击屏幕右上角的
来添加通知声音。
点击振动 – 勾选以在轻触主页触摸按钮以及其他用户界面互动期间
振动。
82
音效 – 轻触以设置拨号盘触摸声音、触摸声音和屏幕锁定声音。
拨号盘触摸声音 – 勾选以在使用拨号盘时播放声音。
触摸音 – 勾选以进行屏幕选择时发出声音。
屏幕锁定提示音 – 勾选以在锁定和解锁屏幕时播放声音。
消息/呼叫声音通知 – 轻触消息/呼叫声音通知开关可打开或关闭此
功能。 如果启用,您的设备将可以自动接听来电和消息事件。
显示屏
<主页 & 锁>
主屏
选择主页 – 将主页或 EasyHome 设置为默认主页。
智能小秘 – 轻触智能小秘开关可打开或关闭此功能。 勾选“日历”
、“LG 健康”、“智能提示”、“音乐”或“Quick 遥控”。
主题 – 设置设备的屏幕主题。 您可以从 LG SmartWorld 下载。
壁纸 – 设置用于主屏上的壁纸。 从图片库、壁纸图库、动态壁纸、
多张照片或照片中选择。
屏幕点击效果 – 设置滑动以更改屏幕时的效果。 选择幻灯片、微
风、手风琴、全景、旋转、分层或多米诺。
允许主屏幕循环 – 勾选以允许主屏连续滚动(最后一屏后循环回第
一屏)。
帮助 – 显示主屏项目和功能信息。
锁定屏幕
选择屏幕锁定 - 设置屏幕锁定类型以保护手机。 打开一组屏幕,
它们可指导您绘制屏幕解锁图案。 设置无、滑动、轻敲解码、图
案、PIN 或密码。
如果您在打开手机或唤醒屏幕时已启用图案锁定类型,系统会提示您
绘出您的解锁图案以解开屏幕锁。
83
设置
Smart Lock – 通过受信任的设备(蓝牙设备或 NFC )或受信任的
面部来设置自动解锁手机。 该功能在锁定屏幕设置为轻敲解码、图
案、PIN 和 密码其中之一时可用。
备注:必须开启智能锁定才可激活此功能。
设置 > 常规 > 安全性 > Trust agents > Smart Lock。
屏幕点击效果 – 设置屏幕点击效果选项。 从呼啦圈、圆形马赛克、
轻粒子、矢量圆圈或苏打中选择。
备注:如果“屏幕锁定”设为“图案”,此设置名称可能是图案效果。
壁纸 – 设置锁定屏幕壁纸。 从图片库或壁纸图库中进行选择。
快捷方式 – 允许您更改锁定屏幕上的快捷方式。
天气动画 – 勾选以在锁定屏幕上显示当前位置的天气动画。
手机丢失时的联系人信息 – 勾选以设置要在锁定屏幕上显示的设备
所有者的名称。 输入要显示为所有者信息的文本。
锁定计时器 – 设置屏幕超时后屏幕自动锁定前的时间。
电源按钮立即锁定 – 勾选后,可在按下电源/锁定键后立即锁定屏
幕。 此设置将覆盖锁定计时器设置。
主页触摸按钮
按钮组合 – 拖动一个图标重新安排主页触摸按钮。 最多可以有 5
个主页触摸按钮。
颜色 – 设置主页触摸按钮的背景色。 从白色和黑色中进行选择。
隐藏主页触摸按钮 – 设置在所有屏幕底部显示的主页触摸按钮。
<字体>
字体类型 – 设置手机和菜单使用的字体类型。
字体大小 – 设置手机和菜单中显示的字体大小。
84
<基本设置>
亮度 – 调整屏幕的亮度。 为获取最佳电池 性能,请使用舒适的最
低亮度。
自动旋转屏幕 – 勾选以将手机设为根据手机方向(纵向或横向)自
动旋转屏幕。
屏幕超时 – 设置屏幕超时之前的时间。
智能屏幕 – 勾选以允许屏幕在手机检测到人脸时保持开启状态。
<更多>
互动屏保 – 轻触互动屏保开关以打开或关闭此功能。 如果打开,设
备屏幕保护程序将在手机处于睡眠模式(插接或充电)时显示。 从时
钟和 Google 相册中进行选择。
运动传感器校准 – 可让您提高倾斜精确度和传感器速度。
常规
<语言和键盘>
使用语言和输入设置为手机上的文本选择语言以及配置屏上键盘(包
括已添加到词典中的文字)。
语言 – 设置要在设备上使用的语言。
当前键盘 – 显示已设置使用的当前键盘。
LG 键盘 –选择 LG 键盘来输入数据。
Google 语音输入 – 选择 Google 语音输入来输入数据。
文本-语音输出 – 设置首选语音引擎和语速(很慢至很快)。 还会
播放语音合成器的简短演示。
指针速度 – 设置指针速度。
更改按钮 – 反向旋转鼠标按钮可使用右侧主要按钮。
85
设置
<位置>
打开位置服务,您的手机将使用 GPS、WLAN 和移动网络确定您的大概
位置。
模式 – 设置位置模式。
高精度(GPS 和网络)– 使用 GPS、WLAN 和移动网络来估计位置。
省电(仅网络)– 使用 WLAN 和移动网络来估计位置。
仅设备传感器(仅限 GPS)– 使用 GPS 精确指出您的位置。
最近定位请求 – 显示近期请求过位置信息的应用程序。
定位服务
使用照相机 – 勾选以在图片或视频中添加地点标签。
Google 位置记录 – 选择是开启还是关闭 Google 位置报告选项。
有关详细信息,请点击
> 帮助。
<帐户与同步>
允许应用程序在后台同步数据,无论您当前是否正在使用。 取消选择
此设置可节省电池电量并减少(而非消除)数据使用。
<云>
添加云帐户以快速而轻松地在 LG 应用程序上使用云服务。
<用户>
勾选以在手机锁定情况下添加用户。
备注:添加用户以便与他人共用手机。 每个用户在自己的空间内都有自己
的应用程序和内容。 使用手机的任何人都可以更改 WLAN 等设置,可以接
受会影响所有用户的应用程序更新。 新用户若要使用手机,必须进行初始
设置。
<辅助工具>
使用辅助工具可配置您在手机上安装的辅助功能插件。
视觉
86
语音菜单 – 允许设置 Talkback 功能,以通过言语反馈协助视觉
有障碍的人。
消息/呼叫声音通知 – 轻触
以开启或关闭。 打开可以使您
听到来电和信息的自动语音提示。
屏幕亮度 – 启用以将屏幕设置为更暗的对比度。
字体大小 – 设置字体大小。
触摸缩放 – 允许您通过三次轻触屏幕来进行缩放。
屏幕颜色反转 – 启用以反转屏幕和内容的颜色。
屏幕颜色调整 - 用于反转屏幕和内容的颜色。
屏幕滤色镜 - 用于更改屏幕和内容的颜色。
电源键结束呼叫 - 启用此选项后可通过按电源/锁定键结束语音通
话。
听觉
标题 – 用于为听力障碍人士自定义标题设置。
LED 通知灯 – 用于激活来电和通知的 LED 灯。
闪光灯提醒 – 启用此选项后可设置闪光灯在有来电和通知时闪光。
关闭所有声音 – 启用此选项以关闭所有设备声音。
音频类型 – 设置音频类型。
声音平衡 – 设置音频线路。 在滑动条上移动滑块进行设置。
电机与认识能力
触摸反馈时间 – 设置触摸反馈时间。
触控助手 – 显示触控板以便于访问常用操作。
屏幕超时 – 设置背景灯自动关闭前的时间。
触摸控制区域 – 可以选择一个屏幕区域,仅将触控激活限制在该屏
幕区域内。
辅助功能快捷方式 – 轻触三次主页按钮,即可快速访问选定功能。
自动旋转屏幕 – 启用此选项以允许手机根据实体手机方向(纵向或
横向)旋转屏幕。
87
设置
开关控制 – 允许您使用一个或多个如键盘按键一样的开关与设备进
行交互。 此菜单可帮助行动受限的用户避免直接与设备进行交互。
<快捷键>
当屏幕关闭或锁定时,按住音量键可快速访问应用程序。 轻触屏幕右
上角的快捷键
开关可打开或关闭此功能。
<Google>
可用于管理 Google 应用程序和服务的设置。
<安全性>
内容锁定 – 锁定图片库的文件和Quick备忘录+的备忘录
加密手机 – 允许加密手机数据以保护安全性。 您需要在每次开机时
输入 PIN 或密码才能解密手机。
加密 SD 卡存储 – 允许您加密 SD 卡存储并使其它设备无法使用数
据。
设置 SIM 卡锁定 – 设置 PIN 以锁定 SIM 卡并允许您更改 PIN。
密码键入为可见 – 在您键入密码时,显示隐藏的密码的最后一个字
符。
设备管理器 - 查看或停用手机管理器。
未知源 – 将默认设置为安装非 Play Store 应用程序。
验证应用程序 – 安装可能引起危害的应用程序之前进行禁用或警
告。
存储器类型 - 显示存储器类型。
证书管理
可信凭据 - 显示可信 CA 证书。
从存储器上安装 – 选择并安装已加密的证书。
清除存储 - 删除所有证书。
Trust agents – 选择可在不解锁屏幕的情况下使用的应用程序。
屏幕固定 – 允许应用程序成为在您固定应用程序屏幕时所使用的唯
一应用程序。
88
应用程序的使用记录访问 – 用于查看手机上应用程序的使用信息。
<QuickCircle 保护套>
激活可在使用 QuickCircle 防护套时以小视图显示部分应用程序。
<分屏显示>
可同时查看两个拆分的屏幕。
1. 触摸并按住“返回”按钮即可拆分屏幕。
2. 点击或拖动要使用的应用程序的图标。
– 切换两个屏幕。
– 查看应用程序列表。
– 打开全屏。
– 关闭最近的应用程序。
拆分视图 – 勾选以点击全屏上的链接或电子邮件的附件以自动运行
双窗口。
帮助 – 显示双窗口使用提示。
<日期和时间>
使用日期和时间设置可设置日期的显示方式。 您还可使用这些设置来
设置自己的时间和时区,而非从移动网络获取当前时间。
<存储器与USB>
内部存储器 - 查看内部存储器使用情况。
外置SD 卡 – 检查 SD 卡总可用空间。 点触删除存储卡以安全移
除。
<电池和省电>
电池信息
电池图上将显示电池电量信息,此外还将显示剩余电量百分比及电池
状态。
电池使用情况 – 显示电池图,该图为基于最近 3 小时使用模式的剩
余电量。 并将显示使用电池电量最多的组件和应用程序。
89
设置
状态栏上的电量百分比 – 勾选以在电池图标旁边的状态栏上显示电
池使用量百分比。
省电
轻触省电开关以打开或关闭此功能。 轻触省电可访问以下设置:
省电 – 设置将自动开启省电功能的电池电量百分比。 从立即、5%
电池电量和 15% 电池电量中进行选择。
游戏优化 – 调整游戏的视频质量以节省电量。
<内存>
显示内存的平均使用情况。
<智能清理>
显示手机中正在使用和可用的空间。 轻触屏幕右上角的
知间隔和空闲时间段。
以设置通
<应用程序>
查看并管理应用程序。
<默认消息应用程序>
将信息或环聊设置为默认应用程序。
<备份与重置>
更改设置以管理您的设置和数据。
备份我的数据 - 设为将您的设置和应用程序数据备份至 Google 服
务器。
备份帐户 - 需设置备份账户。
自动还原 - 设为在应用程序重新安装在您的设备上时恢复您的设置和
应用程序数据。
网络设置重置 – 重置所有网络设置,包括 WLAN 和蓝牙。
重设出厂数据 - 将您的设置恢复为出厂默认值,然后删除所有数据。
如果以此方式重置手机,首次启动 Android 时,将提示您重新输入相
同的信息。
90
<关于手机>
查看法律信息,检查手机状态和软件版本。
91
PC 软件 (LG PC Suite)
“LG PC Suite”PC 软件是一种可帮助您使用 USB 数据线和 WLAN 将
设备连接到 PC 的程序。 连接后,您可以在 PC 上使用设备的功能。
借助“LG PC Suite”PC 软件,您可以...
• 在 PC 上管理和播放媒体内容(音乐、视频、图片)。
• 将多媒体内容发送到设备。
• 同步设备和 PC 间的数据(日历、联系人、书签)。
• 备份设备中的应用程序。
• 更新设备中的软件。
• 在您的设备上播放 PC 中的多媒体内容。
• 在设备中备份、创建和编辑备忘录。
备注:您可使用应用程序中的“帮助”菜单,查找如何使用“LG PC
Suite”PC 软件。
安装“LG PC Suite”PC 软件
可以从 LG 网页下载“LG PC Suite”PC 软件。
1 转到 www.lg.com,选择您所在的国家/语言。
2 转至售后服务中心 > 软件&固件升级 > 输入型号名称 > 选择搜
索。
3 选择型号,单击电脑同步软件,下载“LG PC Suite”PC软件。
92
“LG PC Suite”PC 软件的系统要求
• 操作系统:Windows XP (Service pack 3) 32 位、Windows
Vista、Windows 7、Windows 8
• CPU:1 GHz 或更高处理器
• 内存:512 MB 或更高 RAM
• 显卡:1024 x 768 分辨率,32 位色彩或更高
• 硬盘:500 MB 或更多的可用硬盘空间(根据要存储数据的容量,可
能需要更多的可用硬盘空间。)
• 所需软件:LG 集成的驱动程序、Windows Media Player 10 或更高
版本
备注:LG 集成的 USB 驱动程序
需要使用 LG 集成的 USB 驱动程序连接 LG 设备和 PC,并且该驱动程序将
在安装“LG PC Suite”PC 软件时自动安装。
将设备与 PC 同步
可以根据便利轻松使用“LG PC Suite”PC 软件同步设备与 PC 中的
数据。 您可同步日程表、联系人和书签。
步骤如下:
1 将设备连接到 PC。 (使用 USB 数据线或 WLAN 连接。)
2 向下滑动状态栏 > 选择媒体设备 (MTP)。
3 连接后,运行程序,然后从屏幕左侧的类别中选择设备部分。
4 单击同步个人数据进行选择。
5 选择要同步内容的复选框,然后单击同步按钮。
备注:要将手机与 PC 同步,需要在 PC 上安装 LG PC Suite。 请参阅前
几页安装 LG PC Suite。
93
PC 软件 (LG PC Suite)
将旧设备上的联系人移至新设备
1 使用 PC 同步程序将联系人作为 CSV 文件从旧设备导出到 PC。
2 首先在 PC 上安装“LG PC Suite”。 运行程序,并使用 USB 数据
线将您的 Android 手机连接到 PC。
3 在顶部菜单上,选择手机 > 导入/导出联系人 > 导出至您的手机。
4 此时会出现一个弹出窗口,可供选择文件类型和要导出的文件。
5 在弹出窗口中,单击选择文件,此时会出现 Windows Explorer。
6 在 Windows Explorer 中选择要导出的联系人文件,然后单击打
开。
7 单击导出。
8 此时会出现一个字段映射弹出窗口,可链接至设备中的联系人和新
联系人数据。
9 如果 PC 联系人和设备联系人中的数据出现冲突,请在 LG PC
Suite 中做出必要选择或修改。
10 单击确定。
94
手机软件更新
手机软件更新
从互联网的 LG 手机软件更新
有关使用此功能的更多信息,请访问 http://www.lg.com/common/
index.jsp ,选择您所在的国家/地区和语言。
此功能帮助您方便地从互联网将手机固件更新为最新版本,而无需访
问服务中心。 只有当 LG 为您的设备提供了更新的固件版本时,此功
能才可用。
由于手机固件更新要求用户在更新过程期间保持全部注意力,因此在
继续执行操作之前,请确保留意每一个步骤中出现的所有说明和提
示。 请注意,在升级过程中移除 USB 数据线或取出电池将严重损坏
您的手机。
备注:LG 保留根据自行判断决定固件更新仅可用于指定型号的权利,不保
证所提供的固件更新版本可供所有手机型号使用。
通过空中下载 (OTA) 的 LG 手机软件更新
此功能使您可以通过 OTA 方便地将手机的软件更新为较新的版本,而
无需连接 USB 数据线。 只有当 LG 为您的设备提供了更新的固件版
本时,此功能才可用。
首先,您应在手机上检查软件版本:设置 > 常规选项卡 > 关于手机
> 更新中心 > 软件更新 > 现在检查更新。
备注:手机内存中的您的个人数据(包括有关您 Google 帐户、其他任何帐
户、您的系统和应用程序数据及设置、下载的任何应用程序和 DRM 许可信
息)可能会在手机软件的更新过程中遗失。 因此,LG 建议您在更新手机软
件之前,先备份个人数据。 对于任何个人数据的遗失,LG 概不负责。
备注:此功能取决于网络服务提供商、所在区域或国家/地区。
95
关于本用户指南
关于本用户指南
•
•
•
•
•
•
•
使用设备前,请仔细阅读本手册。 阅读本手册后,您可安全无误地
使用手机。
本指南手册中提供的一些图像和抓拍图片可能会在您的手机上显示
不同。
您的内容可能与最终产品或者服务提供商或运营商提供的软件有所不
同。内容如有更改,恕不另行通知。 要获取本手册的最新版本,请
访问 LG 网站 www.lg.com。
您手机的应用程序及其功能可能因国家/地区、区域或硬件规格而有
所不同。 因使用 LG 之外的提供商开发的应用程序而导致任何性能
问题,LG 概不负责。
因编辑已编辑好的注册表设置或修改操作系统软件而导致性能或不兼
容问题,LG 概不负责。 一旦尝试自定义操作系统,即可能导致设备
或设备的应用程序无法正常运作。
与您的设备一同提供的软件、音频、墙纸、图像及其它媒体文件均经
过许可,可有限使用。 如果您将这些材料抽取一部分或整体用于商
业或其他用途,您可能会侵犯版权法。 此时用户会因非法使用媒体
文件而承担相应的全部法律责任。
使用信息、上传和下载、自动同步或使用位置服务等数据服务可能需
要支付附加费用。 为避免费用增多,请选择一项适合您自身需求的
数据计划。 联系您的服务提供商以获取更多详细信息。
商标
•
•
•
•
96
LG 和 LG 徽标是 LG Electronics 的注册商标。
Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的注册商标。
WLAN® 和 WLAN 徽标是 WLAN Alliance 的注册商标。
所有其他商标和版权是其各自所有者的财产。
DivX HD
该 DivX Certified® 认证设备已通过严格测试,确保能播放 DivX® 视
频。
为播放购买的 DivX 电影,需首先在 vod.divx.com 注册设备。在设
备设置菜单中的 DivX VOD 部分找到注册码。
通过 DivX Certified® 认证,能播放 DivX® 视频,最高可达
HD720p,包括付费内容。
DivX® ,DivX Certified® 以及相关标志是 DivX, LLC 的商标,经授
权使用。
Dolby Digital Plus
由 Dolby Laboratories 许可生产。 Dolby、Dolby Digital Plus 和
double-D 符号是 Dolby Laboratories 的商标。
开源软件提示信息
为取得本产品内搭载的 GPL、LGPL、MPL 及其他开源证书下的源代码,请您
访问 http://opensource.lge.com。
除源代码以外,所有相关的许可条款、免责声明和版权通知均可供下载。
LG Electronics 在收到发送至 [email protected] 的电子邮件请求后,
也可以 CD-ROM 的形式为您提供开源代码,仅收取执行配送的费用(如介质
费用、运输费和手续费)。此报价从您购买该产品之日起,三年内有效。
97
配件
以下配件可与您的手机一起使用。 (以下配件为可选配件。)
旅行适配器
立体声耳机
快速入门指南
数据线
电池
备注:
• 务必使用正品 LG 配件。
• 否则可能导致保修失效。
• 配件可能根据国家/地区有所不同。
98
故障排除
本章列出了您在使用手机过程中可能遇到的一些问题。 有些问题可能
需要您致电服务提供商,但大多数问题您可自行解决。
信息
Micro-SIM
卡错误
没有网络
连接/网络
断开
代码不匹配
可能原因
可行解决措施
手机中没有安装
Micro-SIM 卡或
Micro-SIM 卡插入
不正确。
请确保正确插入 Micro-SIM 卡。
信号弱,或者您在
运营商网络范围
之外。
将手机移到窗边或开放的区域中。 检
查网络运营商覆盖地图。
运营商应用了新
服务。
检查 Micro-SIM 卡使用时间是否超
过 6~12 个月。 如果超过,请在最近
的网络提供商处更换 Micro-SIM 卡。
请与服务提供商联系。
要更改安全码,您
需要在此输入以确
认新代码。
如果忘记代码,请联系您的服务提
供商。
两次输入的代码不
匹配。
无应用程序
可供设置
服务提供商不支持
或需要注册。
请与服务提供商联系。
99
故障排除
信息
无法拨打
电话
手机无法
打开
充电错误
不允许使用
号码
100
可能原因
可行解决措施
拨号错误
新网络未获得授权。
已插入新 MicroSIM 卡。
查看新的限制。
达到预付费上限。
与服务提供商联系或重新设置 PIN 2
的限制。
按电源/锁定键时
间过短。
请按电源/锁定键至少两秒钟。
电池未充电。
为电池充电。 检查显示屏上的充电
指示灯。
电池未充电。
为电池充电。
外部温度太热或
太冷。
确保手机在正常温度下充电。
触点问题
检查充电器以及到手机的连接。
无电压
将充电器插入其它插座。
充电器故障
更换充电器。
错误充电器
请仅使用原装 LG 配件。
已打开固定拨号
功能。
检查“设置”功能表并关闭该功能。
信息
可能原因
可行解决措施
无法接收/
发送短信和
照片
内存已满
删除手机中的部分信息。
文件无法
打开
不受支持的文件
格式
检查受支持的文件格式。
我收到来电
时,屏幕未
打开。
近程传感器问题
如果使用保护带或保护套,请确保其
未盖住近程传感器周围的区域。 确保
近程传感器周围的区域干净。
无声音
振动模式
检查声音菜单的设置状态以确保您不
处于振动或静音模式下。
挂机或死机
间歇性软件问题
尝试通过网站执行软件更新。
101
常见问题解答
类别
子类别
答
蓝牙
蓝牙
设备
通过蓝牙提供哪些
功能
您可以连接立体声/单声道耳机或车载
套件等蓝牙音频设备。 另外,FTP 服
务器连接至兼容设备时,您可以共享
存储在存储媒体中的内容。
蓝牙
蓝牙
耳机
如果我的蓝牙耳机已
连接,我是否可以通
过 3.5 mm 有线耳机
听音乐?
当已连接蓝牙耳机时,所有系统声音
均在此耳机上播放。 因此,您将无法
通过有线耳机听音乐。
如何备份联系人?
联系人数据可以在您的手机与 Gmail™
之间同步。
数据
同步
是否可以设置与
Gmail 的单向同步?
只提供双向同步。
数据
同步
是否可以同步所有电
子邮件文件夹?
收件箱会自动同步。 您可通过轻触菜
单键
并选择文件夹以选中一个文
件夹,查看其他文件夹。
Google™ 服
务
Gmail 登录
Google™ 服
务
Google 帐户
我是否需要在每次访
问 Gmail 时均需要登
录 Gmail?
一旦登录 Gmail,无需再次登录。
是否可以过滤电子邮
件?
否,不支持通过手机过滤电子邮件。
数据
联系人
备份
102
问
类别
子类别
手机功能
电子邮件
手机功能
铃声
手机功能
信息时间
手机功能
导航
手机功能
同步
手机功能
等待和暂停
手机功能
安全性
问
在编写电子邮件时如
果执行另一应用程序
会发生什么情况?
使用 MP3 文件作为铃
声时是否有文件大小
限制?
如果收到的信息超过
24 小时,则手机将不
显示此信息的收到时
间。 如何更改?
是否可以在我的手机
上安装其他导航应用
程序?
是否可以从我的所有
电子邮件帐户同步我
的联系人?
是否可以在保存联系
人时对号码中使用等
待和暂停功能?
手机有什么安全功
能?
答
您的电子邮件将自动保存为草稿。
没有文件大小限制。
您只能查看当天收到信息的时间。
在 Play Store™ 上可用并且与硬件兼
容的任何应用程序均可安装和使用。
可同步 Gmail 和 MS Exchange 服务
器(公司电子邮件服务器)联系人。
如果您传输的联系人的号码使用了等
待和暂停功能,则您无法使用这些功
能。 您需要重新保存每个号码。
如何使用等待和暂停功能进行保存?
1. 在主屏上轻触手机图标
。
2. 输入号码,然后轻触菜单键
。
3. 轻触限时暂停或强制暂停。
您可以将手机设为在访问或使用手机
前需要输入解锁图样。
103
常见问题解答
类别
子类别
104
问
手机功能
解锁
图样
如何创建解锁图样?
手机功能
解锁
图样
在忘记解锁图样并
且未在手机上创建
Google 帐户时该怎
么办?
手机功能
内存
内存已满时我是否会
知道?
答
1. 在
主屏中,点击并按住近期任务
键
。
2. 轻触系统设置 > 显示屏选项卡 >
锁定屏幕。
3. 轻触选择屏幕锁定 > 图案。 第一
次这样做时,将显示有关创建解锁
图样的简短指南。
4. 通过画出图样一次,然后再画一次
确认进行设置。
使用图样锁定时的预防措施。
请务必记住您设置的解锁图案。 您
有 5 次机会输入解锁图样、PIN 或密
码。 如果您用完 5 次机会,需等待
30 秒方可再次尝试。 (或者,如果
预设了备份 PIN,您可使用备份 PIN
码解锁图样。)
如果您忘记图样:
若要在手机上登录 Google 帐户,但
连续 5 次输错图案,请轻触“忘记
了图案”按钮。 随后,您需要使用
Google 帐户登录才能将手机解锁。
是,您将收到通知。
类别
子类别
问
手机功能
语言支持
是否可以更改我的手
机的语言?
手机功能
VPN
如何设置 VPN?
手机功能
屏幕待机
时间
我的屏幕仅 15 秒后
便关闭。 如何更改关
闭背景灯的时间量?
手机功能 在 WLAN 和移动网络
WLAN 和移动 均可用时,我的手机
将使用哪个服务?
网络
手机功能
主屏
是否可以从主屏删除
应用程序?
答
手机具有多语言功能。
更改语言:
1. 在主屏中,点击并按住近期任务键
,然后点击系统设置。
2. 轻触常规选项卡 > 语言和键盘 >
语言。
3. 轻触所需的语言。
每家公司的 VPN 访问配置有所不同。
要从手机配置 VPN 访问,您必须从公
司的网络管理员获得详细信息。
1. 在主屏中,点击并按住近期任务
键
。
2. 轻触系统设置 > 显示屏选项卡。
3. 轻触屏幕超时。
4. 轻触首选屏幕背景灯超时时间。
在使用数据时,您的手机可默认为
WLAN 连接(如果手机上的 WLAN 连
接设为“开”)。 但是,在手机从
一个服务切换到另一服务时将不发出
通知。
要了解正在使用的 WLAN 数据连接,
在不使用移动网络的情况下仅查看您
屏幕顶部的 WLAN 图标。
是。 只需点触并按住此图标,直到屏
幕顶部中心出现垃圾桶图标。 然后,
在不抬起手指的情况下,将图标拖到
垃圾桶。
105
常见问题解答
类别
子类别
答
手机功能
应用程序
我下载了一个应用程
序,并且它导致了许
多错误。 如何删除
它?
1. 在
主屏中,点击并按住近期任务
键
。
2. 轻触系统设置 > 常规选项卡 > 应
用程序。
3. 轻触应用程序,然后轻触卸载。
手机功能
充电器
是否可以在未安装所
需 USB 驱动程序的情
况下通过 USB 数据线
为手机充电?
可以,无论是否安装了必要的驱动程
序,此手机均可以通过 USB 数据线
充电。
我是否可以将音乐文
件用作闹钟铃声?
是。 在将音乐文件保存为铃声后,您
即可将其用作闹钟铃声。
1. 点触并按住媒体库列表中的某首歌
曲。 在打开的菜单中,轻触设为
铃声 > 手机铃声或来电铃声。
2. 在闹钟设置屏幕中,选择用作铃声
的歌曲。
手机功能
闹钟
手机功能
闹钟
手机功能
闹钟
106
问
如果手机关闭,我是
否还可听见我的闹钟
或者它也将关闭?
如果将铃声音量设
为“关”或“振动”
,是否可以听到闹钟
铃声?
否,不支持此功能。
闹钟设定为即使在这些情况下也可听
到。
ENGLISH
User Guide
4G LTE* ready
* Please check with your network operator if 4G LTE is available on your SIM
•
•
•
•
•
Screen displays and illustrations may differ from
those you see on actual phone.
Some of the contents of this guide may not apply
to your phone, depending on the software and your
service provider. All information in this document is
subject to change without notice.
This handset is not suitable for people who have a
visual impairment due to the tap screen keyboard.
Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. All rights
reserved. LG and the LG logo are registered
trademarks of LG Group and its related entities. All
other trademarks are the property of their respective
owners.
Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™,
Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of
Google, Inc.
Table of contents
Guidelines for safe and efficient use........5
Important notice......................................14
Getting to know your phone....................19
Phone overview......................................19
Installing the SIM card and battery..........21
Charging your phone..............................23
Using the SD card...................................24
Locking and unlocking the screen...........25
Knock Code..........................................26
KnockON..............................................27
Stereo headset with microphone............27
Your Home screen....................................29
Touch screen tips...................................29
Home screen..........................................30
Extended home screen . ......................30
Customizing the Home screen...............31
Returning to recently-used applications....32
Notifications panel..................................32
Opening the notifications panel..............33
Indicator icons on the Status Bar...........33
On-screen keyboard...............................35
Entering accented letters.......................35
Google account setup..............................36
Connecting to Networks and Devices.....37
Wi-Fi......................................................37
Connecting to Wi-Fi networks................37
Turning Wi-Fi on and connecting to
a Wi-Fi network....................................37
2
Bluetooth................................................38
Sharing your phone's data connection....39
Wi-Fi Direct............................................41
Using SmartShare...................................41
PC connections with a USB cable............43
Calls.........................................................44
Making a call..........................................44
Calling your contacts..............................44
Answering and rejecting a call................44
Adjusting the in-call volume....................44
Making a second call..............................45
Viewing your call logs.............................45
Call settings............................................46
Contacts...................................................47
Searching for a contact...........................47
Adding a new contact.............................47
Favourites contacts.................................47
Creating a group.....................................48
Messaging................................................49
Sending a message................................49
Dialogue view.........................................50
Changing your message settings............50
E-mail.......................................................51
Managing an email account....................51
Working with account folders..................51
Composing and sending email................52
Camera and Video....................................53
To open the Camera application.............53
Getting to know the viewfinder...............53
Take Pictures..........................................54
Record Videos.........................................54
Camera and Video Settings...................55
Multi-point Auto Focus..........................56
Dual.....................................................56
Gesture shot.........................................57
Super Zooming.....................................58
View Your Pictures................................58
Gallery Options.....................................58
Assign Pictures.....................................59
Video Options.......................................60
Live Zoom............................................61
Dual Play................................................62
Gallery....................................................62
Working with photos.............................63
To share a video...................................64
To delete a video...................................64
QSlide while playing videos...................64
Function...................................................65
Capture+................................................65
Using the Capture+ options...................66
Viewing the saved Capture+ ................66
QSlide.....................................................67
QuickRemote..........................................68
Smart Keyboard......................................69
Move cursor using space bar.................69
Enter suggested word using gesture
control.................................................69
LG SmartWorld.......................................70
How to Get to LG SmartWorld from Your
Phone..................................................70
Multimedia...............................................71
Music.....................................................71
Add music files to your phone................71
Transfer music using Media device
(MTP)...................................................71
Playing a song......................................71
Utilities.....................................................73
Setting your alarm..................................73
Using your calculator..............................73
Adding an event to your calendar............73
Voice Recorder.......................................74
Recording a sound or voice...................74
Sending the voice recording..................74
Tasks......................................................74
Google+.................................................75
Voice Search..........................................75
Downloads.............................................75
The Web...................................................76
Internet...................................................76
Using the Web toolbar...........................76
Viewing webpages................................76
Opening a page....................................76
Searching the web by voice...................77
Bookmarks...........................................77
History.................................................77
Using Popup Browser............................77
3
Table of contents
Chrome..................................................78
Viewing webpages................................78
Opening a page....................................78
Syncing with other devices....................78
Settings....................................................79
Networks................................................79
Sound & notification...............................82
Display...................................................83
General...................................................86
PC software (LG PC Suite).......................93
Phone software update...........................96
Phone software update...........................96
About this user guide..............................98
About this user guide..............................98
Trademarks............................................99
DivX HD..................................................99
Dolby Digital Plus....................................99
Accessories............................................100
Troubleshooting.....................................101
FAQ.........................................................105
4
Guidelines for safe and efficient use
Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous
or illegal. Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather
a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell
ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help
determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed
by an authorised LG Repair centre should you need to return your device for repair.
Exposure to radio frequency energy
Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.
This mobile phone model LG-D855 has been designed to comply with applicable safety
requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific
guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons,
regardless of age and health.
• The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the
Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised
methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used
frequency bands.
• While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models,
they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
• The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
• The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.291 W/kg
(10 g) and when worn on the body is 0.269 W/Kg (10 g).
5
Guidelines for safe and efficient use
•
This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use
position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body.
When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not
contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body.
In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection
to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be
delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance
instructions are followed until the transmission is completed.
Product care and maintenance
WARNING
Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this
particular phone model. The use of any other types may invalidate any
approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.
•
•
•
•
•
•
•
6
Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair
work is required.
Repairs under warranty, at LG’s discretion, may include replacement parts or boards
that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to
that of the parts being replaced.
Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
Do not drop.
Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations.
For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical
equipment.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an
electric shock and can seriously damage your phone.
Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot
and create a fire hazard.
Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene,
thinner or alcohol).
Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
The phone should be charged in a well ventilated area.
Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the
information on the magnetic strips.
Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
Do not expose the phone to liquid or moisture.
Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass.
Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the
warranty.
Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation.
Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may
result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone
during or immediately after operation.
If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt
to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven,
microwave or hair dryer.
The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your
phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under
your warranty.
7
Guidelines for safe and efficient use
Efficient phone operation
Electronics devices
All mobile phones may receive interference, which could affect performance.
• Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting
permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast
pocket.
• Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
• Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
• Use your phone in temperatures between 0ºC and 40ºC, if possible. Exposing your
phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or
even explosion.
Road safety
Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you
drive.
• Do not use a hand-held phone while driving.
• Give full attention to driving.
• Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so
require.
• RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos
and safety equipment.
• When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or
portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury
due to improper performance.
• If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is
at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular
importance when near roads.
8
Avoid damage to your hearing
To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume
levels for long periods.
Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of
time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your
ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.
• When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people
speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening
to.
NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can
cause hearing loss
Glass Parts
Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your
mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass
breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the
glass is replaced by an authorised service provider.
Blasting area
Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any
regulations or rules.
9
Guidelines for safe and efficient use
Potentially explosive atmospheres
•
•
•
Do not use your phone at a refueling point.
Do not use near fuel or chemicals.
Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same
compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.
In aircraft
Wireless devices can cause interference in aircraft.
• Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
• Do not use it on the ground without permission from the crew.
Children
Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts
which may cause a choking hazard if detached.
Emergency calls
Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should
never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service
provider.
Battery information and care
•
10
You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other
battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery’s
performance.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the
battery life.
Do not disassemble or short-circuit the battery.
Keep the metal contacts of the battery clean.
Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery
pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as
in the bathroom.
Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery
performance.
Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries
according to the instructions.
If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics
service point or dealer for assistance.
Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to
save unnecessary power consumption of the charger.
Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage
patterns, battery and environmental conditions.
Make sure that no sharp-edged items such as animal’s teeth or nails, come into
contact with the battery. This could cause a fire.
Anti-Theft Guide
You can set up your device to prevent other people from using it if it's been reset to
factory settings without your permission. For example, if your device is lost, stolen, or
wiped, only someone with your Google account or screen lock information can use the
device.
11
Guidelines for safe and efficient use
All you need to make sure your device is protected is:
• Set a screen lock: If your device is lost or stolen but you have a screen lock
set, the device can't be erased using the Settings menu unless your screen is
unlocked.
• Add your Google account on your device: If your device is wiped but you have
your Google account on it, the device can't finish the setup process until your
Google account information is entered again.
After your device is protected, you'll need to either unlock your screen or enter your
Google account password if you need to do a factory reset. This ensures that you or
someone you trust is doing the reset.
NOTE:
• Do not forget your Google account and password you had added to your
device prior to performing a factory reset. If you can't provide the account
information during the setup process, you won't be able to use the device
at all after performing the factory reset.
Laser safety statement
Caution!
This product employs a laser system. To ensure proper use of this product, please read
this owner's manual carefully and retain for future reference. Should the unit require
maintenance, contact an authorised service centre.
Use of controls, adjustments, or the performance of procedures other than those
specified herein may result in hazardous radiation exposure.
To prevent direct exposure to laser beam, do not try to open the enclosure or make
direct contact with the laser.
12
Instructions for Wireless Charger
Be sure to use a wireless charger that is genuine or compatibility-certified (by
WPC Qi standards).
(Wireless charger is sold separately.)
DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, LG Electronics declares that this LG-D855 product is in compliance
with the essential requirements and other relevant provisions of Directive
1999/5/EC. A copy of the Declaration of Conformity can be found at
http://www.lg.com/global/declaration
13
Important notice
Please read this before you start using your phone!
Please check to see whether any problems you encountered with your phone are
described in this section before taking the phone in for service or calling a service
representative.
1. Phone memory
When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone
cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some
data, such as applications or messages, to make more memory available.
To uninstall applications:
1 Tap
> > Apps tab > Settings > General tab > Apps.
2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to
uninstall.
3 Tap Uninstall.
2. Optimizing battery life
Extend your battery's power by turning off features that you don't have to run constantly
in the background. You can monitor how applications and system resources consume
battery power.
Extending your phone's battery life:
• Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi,
Bluetooth® or GPS, turn them off.
• Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
• Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
• Some applications you have downloaded may reduce battery power.
• While using downloaded applications, check the battery charge level.
14
NOTE: If you accidently press the Power/Lock Key while the device is in your
pocket, the screen will turn off automatically in order to save battery power.
To check the battery power level:
• Tap
> > Apps tab > Settings > General tab > About phone > Battery.
The battery status (charging or discharging) and battery level (Battery percentage) is
displayed at the top of the screen.
To monitor and control how battery power is being used:
• Tap
> > Apps tab > Settings > General tab > About phone > Battery
> Battery usage.
Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since
you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long
the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or
services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.
3. Before installing an open source application and OS
WARNING
If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer
it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer
be covered by the warranty.
WARNING
To protect your phone and personal data, only download applications from
trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed
applications on your phone, the phone may not work normally or a serious
error may occur. You must uninstall those applications and all associated data
and settings from the phone.
15
Important notice
4. Using an unlock pattern
Set an unlock pattern to secure your phone. Tap
> > Apps tab > Settings
> Display tab > Lock screen > Select screen lock > Pattern. This opens a screen
that will guide you through how to draw a screen unlock pattern. You have to create a
Backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock pattern.
Caution: Create a Google account before setting an unlock pattern and
remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.
WARNING
Precautions to take when using pattern lock.
It is very important to remember the unlock pattern you set. You have
5 opportunities to enter your unlock pattern. If you have used all 5
opportunities, you can try again after 30 seconds.
When you can’t recall your unlock Pattern:
< If you have forgotten your pattern >
If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct
pattern 5 times, tap the Forgot pattern? button at the bottom of the screen. You are
then required to log in with your Google Account or you have to enter the Backup PIN
which you entered when creating your Pattern Lock.
16
5. Opening and switching applications
Multi-tasking is easy with Android, you can keep more than one application running
at the same time. There is no need to quit an application before opening another one.
Use and switch between several open applications. Android manages each application,
stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume
resources unnecessarily.
1 Tap Recent Key . A list of recently used applications will be displayed.
2 Tap the application you want to access. This does not stop the previous app
running in the background on the phone. Make sure to tap Back Key to exit an
app after using it.
• To remove an app from the recent apps list, swipe the app preview to the left or right.
To clear all apps, tap Clear all.
6. Transferring music, photos and videos using Media
device (MTP)
1 Connect your device to a PC using the USB cable that came with your phone.
2 Open the Notifications panel and select Media device (MTP).
3 A window will pop-up on your PC, allowing you to transfer the desired data.
NOTE:
• The LG Android Platform Driver is required to be installed on your PC to be
able to detect the phone.
• Check the requirements for using Media device (MTP).
17
Important notice
7. Hold your phone upright
Hold your cell phone vertically, as you would a regular phone. Your phone has an
internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this
may affect performance.
When making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of
the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.
8. Do not connect your phone when you power on/off
your PC
Make sure to disconnect your phone from the PC when powering your PC on or off as it
might result in PC errors.
9. Hardware key control mode
If your phone display is damaged or broken, you can answer an incoming call, or turn
off an alarm using the hardware keys.
1 Turn your phone off.
2 Press and hold the Power/Lock Key and the Volume Keys at the same time for
more than 6 seconds to enter the Hardware key control mode.
3 Press the Volume Keys to scroll to the desired option, then press the Power/Lock
Key to confirm.
• Answer call: Press the Volume Keys at the same time.
• Stop alarm: When an alarm rings, press and hold the Volume Up Key or Volume
Down Key to stop the alarm.
NOTE: If you use your phone with a broken display glass, your phone can
break even more or you can be injured. Make sure to visit the LG authorised
service centre to get your phone repaired.
18
Getting to know your phone
Phone overview
Notification LED
Front Camera Lens
Proximity Sensor
Earpiece
Touch Screen
Back Key
• Returns to the previous screen. Also closes pop-up
items such as menus, dialog boxes, and the on-screen
keyboard. Touch and hold it to access Dual window.
Home Key
• Return to the Home screen from any screen.
Recent Apps Key
• Displays recently used applications. If you touch and hold
this key, it opens available options menu.
NOTE: Proximity sensor
When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the
backlight off by sensing when the phone is near your ear. This extends battery
life.
WARNING
Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD
and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with
protective film. This could cause the sensor to malfunction.
19
Getting to know your phone
IR (Infrared) LED
Sub Microphone
Laser Detection
AutoFocus
Rear Camera Lens
Flash
Power/Lock Key
• Switch your phone on/
off by pressing and
holding this key
• Short press to lock/
unlock the screen
Volume Keys (Whilst screen
is switched off)
• Long Press Up to launch
Capture+
• Long Press Down to launch
Camera
NFC Touch Point
Speaker
Main Microphone
Charger/USB port
Headset Jack
•
•
20
WARNING
This part encloses the battery compartment.
Be careful not to damage the NFC touch point on the phone, which is part
of the NFC antenna.
Installing the SIM card and battery
Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up.
1 To remove the back cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand,
lift off the back cover with your thumbnail as shown in figure below.
2 Slide the SIM card into the lower slot for the SIM card as shown in figure. Make
sure the gold contact area on the card is facing downwards.
21
Getting to know your phone
3 Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the
battery (1) and pressing it down until it clicks into place (2).
4 Align the back cover over the battery compartment (1) and press it down until it
clicks into place (2).
22
Charging your phone
Charge the battery before using it for the first time. Use the charger to charge the
battery. A computer can be also used to charge the device by connecting them via the
USB cable.
WARNING
Use only LG-approved chargers, batteries and cables. If you use unapproved
chargers, batteries or cables, it may cause battery charging delay or pop up
message regarding slow charging, or this can cause the battery to explode or
damage the device, which are not covered by the warranty.
The charger connector is at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into
an electrical outlet.
NOTE:
• The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.
• Do not open the back cover while your phone is charging.
23
Getting to know your phone
Using the SD card
Your phone supports the use of microSDTM, microSDHCTM or microSDXCTM memory
cards of up to 2TB capacity. These SD cards are specifically designed for mobile
phones and other ultra-small devices and are ideal for storing media-rich files such as
music, programs, videos, and photographs for use with your phone.
To insert a SD card:
Insert the SD card into the upper slot for the SD card. Make sure the gold contact area
of Memory card is facing downwards.
To safely remove the SD card:
Touch > Apps tab > Settings > General tab > Storage & USB > SD card
tab.
24
NOTE:
• Use only compatible SD cards with your phone. Using incompatible
memory cards may damage the card and data stored on the card, as well
as the phone.
• It’s important to unmount the memory card prior to removing it from the
phone to avoid damage to it or the data saved on the card.
To format the SD card:
Your SD card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can
use it.
NOTE: All files on your SD card are deleted when it is formatted.
1
2
3
4
Touch to open the application list.
Scroll and touch Settings > General tab > Storage & USB.
Touch SD card.
Touch option > Settings > Format.
NOTE: If there is content on your SD card, the folder structure may be
different after formatting, as all the files will have been deleted.
Locking and unlocking the screen
If you do not use the phone for a while, the screen will be automatically turned off and
locked. This helps to prevent accidental taps and saves battery power.
When you are not using the phone, press the Power/Lock key to lock your phone.
If there are any programs running when you lock your screen, they may be still running
in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode
to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications).
To wake up your phone, press the Power/Lock key . The Lock screen will appear.
Touch and slide the Lock screen in any direction to unlock your Home screen. The last
screen you viewed will open.
25
Getting to know your phone
Knock Code
The Knock Code feature allows you to tap the screen with your own Knock Code
pattern using the screen divided by 4 squares to easily turn the screen on or off. You
can disable this feature in the Lock screen settings.
NOTE:
• If you enter the wrong Knock Code 6 times, it will compulsorily take you to
your Google account log in/backup PIN.
• Use the fingertip instead of finger nail to tap the screen for turning it on or
off.
• When the Knock Code is not in use, you can use KnockON function by
tapping the screen.
1 From the Home screen, tap the Apps Key > Settings > Display tab.
2 Tap Lock screen > Select screen lock > Knock Code.
3 Tap the squares in a pattern to set your knock code.
Unlock the screen using the Knock Code
You can unlock the screen by tapping the Knock Code pattern you already set.
1 When the screen turns off, press the Power key.
2 Tap the Knock Code pattern you set before.
26
KnockON
You can lock or unlock the screen by just double-tap.
Double-tap the centre screen quickly to unlock the screen. To lock the screen, doubletap the status bar in any screen (except on the camera viewfinder) or empty area on the
Home screen.
NOTE: When turning the screen on, make sure you do not cover the
proximity sensor. Doing so will turn the screen off immediately after turning it
on in order to prevent abnormal turning on in your pocket or bag.
Stereo headset with microphone
With the headset connected, you can enjoy music or video with stereo sound, and
easily switch from your music/video to take and end calls.
< Front >
Volume Up/Down Buttons
Call/End Button
• For an incoming call, press to receive or end a call.
• When you listen to music, press to stop playback or resume.
Press twice to play the next track.
< Back >
Microphone
27
Getting to know your phone
1 Plug in the headset as shown below.
2 If a call is coming when the headset is connected to the phone, press the
take the call.
3 To end the call, press the
again.
28
to
Your Home screen
Touch screen tips
Here are some tips on how to navigate on your phone.
Tap or touch – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the
on-screen keyboard.
Touch and hold – Touch and hold an item on the screen by tapping it and not lifting
your finger until an action occurs. For example, to open a contact's available options,
touch and hold the contact in the Contacts list until the context menu opens.
Drag – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move
your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the
Home screen to reposition them.
Swipe or slide – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the
screen, without pausing when you first tap it (so you don’t drag an item instead). For
example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or browse through
the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).
Double-tap – Double-tap to zoom on a image. You can also double-tap to zoom in and
out while viewing the picture.
Pinch-to-Zoom – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion
to zoom in or out when using the browser or Maps, or when browsing pictures.
Rotate the screen – From many applications and menus, the orientation of the screen
adjusts to the device's physical orientation.
NOTE:
• To select an item, tap the centre of the icon.
• Do not press too hard, the tap screen is sensitive enough to pick up a light,
yet firm tap.
• Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap
any other keys.
29
Your Home screen
Home screen
The Home screen is the starting point for many applications and functions, and it allows
you to add items like application shortcuts, or Google widgets to give you instant access
to information and applications. This is the default canvas and accessible from any
menu by tapping .
Status Bar
Shows phone's status information including the time,
signal strength, battery status, and notification icons.
Widget
Widgets are self-contained applications that can be
accessed through the Apps screen or on the Home
screen or an extended home screen. Unlike a shortcut,
the Widget appears as an on-screen application.
Application Icons
Tap an icon (application, folder, etc.) to open and use it.
Location Indicator
Indicates which Home screen canvas you are viewing.
Quick Key Area
Provides one-touch access to the function in any home
screen canvas.
Home touch buttons
Extended home screen
The operating system provides multiple Home screen canvases to provide more space
for adding icons, widgets, and more.
XX Slide your finger left or right across the Home screen.
30
Customizing the Home screen
You can customize your Home screen by adding apps, widgets or changing wallpapers.
To add items on your Home screen
1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
2 In the apps menu, select the item you wish to add. You will then see this added
item on the Home screen.
3 Drag it to the desired location and lift your finger.
TIP! To add an application icon to the Home screen from the Apps menu,
touch and hold the application you want to add.
To remove an item from the Home screen
XX Home screen > touch and hold the icon you want to remove > drag it to
.
To add an app as a Quick key
XX From the Apps menu or on the Home screen, touch and hold an application icon
and drag it to the Quick key area. Up to 7 apps can be added.
To remove an app from the Quick key area
XX Touch and hold the desired quick key and drag it to
.
NOTE:
Apps key cannot be removed.
To customize apps icons on the Home screen
1 Touch and hold an application icon until it is unlocked from its current position.
Then drop it on the screen. The editing icon
will appear in the upper right
corner of the application.
2 Tap the application icon again and select the desired icon design and size.
3 Tap OK to save the change.
31
Your Home screen
Returning to recently-used applications
1 Tap . A list of recently used applications will be displayed.
2 Tap an icon to open the application. Or tap to return to your previous screen.
Notifications panel
Notifications alert you the arrival of new messages, calendar events, and alarms, as
well as to ongoing events, such as when you are on a call.
When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending
notifications appear on the left, and system icons such as Wi-Fi or battery strength
shown on the right.
NOTE: The available options may vary depending on the region or service
provider.
Pending
notifications
32
System
notifications
Opening the notifications panel
Swipe down from the status bar to open the notifications panel.
Quick Toggle Area
Tap each quick toggle key to turn it on/off. Touch
and hold the key to access the settings menu of the
function. To see more toggle keys, swipe left or right.
to remove, add, or rearrange toggle keys.
Tap
Notifications
The current notifications are listed, each with a brief
description. Tap a notification to view it.
To close the notifications panel, touch and drag the tab
toward the top of the screen.
Indicator icons on the Status Bar
Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls,
new messages, calendar events, device status and more.
33
Your Home screen
The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the
device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.
Icon
34
Description
Icon
Description
No SIM card inserted
Ringer is silenced
No network signal available
Vibrate mode is on
Airplane mode is on
Battery fully charged
Connected to a Wi-Fi network
Battery is charging
Wired headset connected
Phone is connected to PC via
USB cable
Call in progress
Downloading data
Missed call
Uploading data
Bluetooth is on
GPS is on
NFC is on
New Gmail message available
System warning
New Hangouts message
available
An alarm is set
Choose input method
New voicemail available
Media server content sharing
on
Icon
Description
New text
Icon
Description
Wi-Fi hotspot is active
A song is currently playing
NOTE: The icons location in the status bar may differ according to the
function or service.
On-screen keyboard
You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears
automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the
keyboard, simply tap a text field where you want to enter text.
Using the keypad & entering text
Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.
Tap to switch to the numbers and symbols keyboard.
Tap to access the keyboard settings. Touch and hold to access voice input mode,
handwriting mode or Clip Tray.
Tap to enter a space.
Tap to create a new line.
Tap to delete the previous character.
Entering accented letters
When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special
French or Spanish characters (e.g. "á").
For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows
bigger and displays characters from different languages.
Then select the special character you want.
35
Google account setup
When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to
sign into your Google Account and select how you want to use certain Google services.
To set up your Google account:
Sign into a Google Account from the prompted set-up screen.
OR
• Tap
> > Apps tab > select a Google application, such as Gmail > GOT IT >
select Add an email address to create a new account or add your account.
Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically
synchronizes with your Google account on the Web.
Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these
applications and services on the Web are synchronized with your phone. (This will
depend on your synchronization settings.)
After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your
phone.
•
36
Connecting to Networks and Devices
Wi-Fi
With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless
access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.
Connecting to Wi-Fi networks
To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or ‘hotspot’.
Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden
or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them.
Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.
NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to OFF, additional
charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.
Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network
1 Tap
> > Apps tab > Settings > Networks tab > Wi-Fi.
2 Set Wi-Fi to ON to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
3 Tap the Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
• Secured networks are indicated by a lock icon.
4 Tap a network to connect to it.
• If the network is secured, you are prompted to enter a password or other
credentials. (Ask your network administrator for details)
5 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.
37
Connecting to Networks and Devices
Bluetooth
You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, but not
from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.
NOTE:
• LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or
received via the Bluetooth wireless feature.
• Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted
and properly secured. If there are obstacles between the devices, the
operating distance may be reduced.
• Some devices, especially those that are not tested or approved by
Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.
Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device
You must pair your device with another device before you connect to it.
1 Tap
> > Apps tab > Settings > Networks tab > set Bluetooth to ON.
2 Tap the Bluetooth menu again.
3 Choose the device you want to pair with from the list.
Once the paring is successful, your device will connect to the other device.
NOTE: Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a
fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you will be
asked to enter it.
38
Send data using the Bluetooth wireless feature
1 Select a file or item, such as a contact, calendar event or media file, from an
appropriate application or from Downloads.
2 Select the option for sending data via Bluetooth.
NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.
3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.
Receive data using the Bluetooth wireless feature
1 Tap
> > Apps tab > Settings > Networks tab > set Bluetooth to ON.
2 Select PAIR to confirm that you are willing to receive data from the device.
Sharing your phone's data connection
USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless
connections available. You can share your phone's mobile data connection with a
single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data
connection with more than one device at a time by turning your phone into a portable
Wi-Fi hotspot.
When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and
as an ongoing notification in the notifications drawer.
For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported
operating systems and other details, visit http://www.android.com/tether.
39
Connecting to Networks and Devices
To share phone's data connection as a portable Wi-Fi hotspot
1 Tap
> > Apps tab > Settings > Networks tab > Tethering > Wi-Fi
hotspot switch to activate.
2 Enter a password and tap SAVE.
TIP! If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some
flavours of Linux (such as Ubuntu), you will not usually need to prepare your
computer for tethering. But, if you are running an earlier version of Windows
or another operating system, you may need to prepare your computer to
establish a network connection via USB. For the most current information
about which operating systems support USB tethering and how to configure
them, visit http://www.android.com/tether.
To rename or secure your portable hotspot
You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its
Wi-Fi network.
1 Tap
> > Apps tab > Settings > Networks tab > Tethering > Wi-Fi
hotspot.
2 Tap Set up Wi-Fi hotspot.
• The Set up Wi-Fi hotspot dialogue box will open.
• You can change the Wi-Fi name (SSID) that other devices see when scanning for
Wi-Fi networks.
• You can also tap the Security menu to configure the network with Wi-Fi Protected
Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).
• If you touch the WPA2 PSK security option, a password field is added to the Set
up Wi-Fi hotspot dialogue box. If you enter a password, you will need to enter
that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other
device. You can set Open in the Security menu to remove security from your Wi-Fi
network.
3 Tap SAVE.
40
ATTENTION! If you set the security option as Open, you cannot prevent
unauthorised usage of online services by other people and additional charges
may be incurred. To avoid unauthorised usage, you are advised to keep the
security option active.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct supports a direct connection between Wi-Fi enabled devices without an
access point. Due to the high battery usage of Wi-Fi direct, it is recommended that you
plug your phone into a power outlet while using the Wi-Fi Direct feature. Check your
Wi-Fi & Wi-Fi Directed network in advance and make sure the users are connected to
the same network.
To turn on Wi-Fi Direct:
1 Tap
> > Apps tab > Settings > Networks tab > Wi-Fi.
2 Tap the Menu Key > Advanced Wi-Fi > Wi-Fi Direct.
3 Select a device to connect with from the scanned device list.
Using SmartShare
SmartShare uses DLNA (Digital Living Network Alliance) technology to share digital content
through a wireless network. Both devices must be DLNA certified to support this feature.
You can enjoy SmartShare feature on Gallery and Music.
1 On the content you want to share, tap or Menu Key > share.
2 Tap the device to share on the list.
• If the device is not on the list, make sure on the device that Wi-Fi, Wi-Fi Direct, or
Bluetooth connection is turned on. And tap Rescan.
3 Tap Send.
41
Connecting to Networks and Devices
To enjoy content from nearby devices such as a computer or mobile device on
your phone
1 To connect the nearby devices to your phone, tap Nearby devices on Gallery, Music
application as below.
<Gallery>
<Music>
Ensure that your phone and nearby devices are connected to the same Wi-Fi network.
Make sure DLNA feature on the nearby device is turned on.
2 Tap the device to connect.
If the device is not on the list, tap Search nearby devices.
After connection, you can enjoy the contents from the nearby device on your phone.
•
•
42
PC connections with a USB cable
Learn to connect your device to a PC with a USB cable in USB connection modes.
Transmit data using the USB connection
1 Connect your device to a PC using the USB cable that came with your phone.
2 Open the Notifications panel and select Media device (MTP).
3 A window will pop-up on your PC, allowing you to transfer the desired data.
NOTE:
• The LG Android Platform Driver is required to be installed on your PC to be
able to detect the phone.
• Check the requirements for using Media device (MTP).
Synchronize with Windows Media Player
Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.
1 Use the USB cable to connect the phone to a PC on which Windows Media Player
has been installed.
2 Select the Media device (MTP) option. When connected, a pop-up window will
appear on the PC.
3 Open Windows Media Player to synchronize music files.
4 Edit or enter your device’s name in the pop-up window (if necessary).
5 Select and drag the music files you want to the sync list.
6 Start synchronization.
• The following requirements must be satisfied to synchronize with Windows Media
Player.
Items
OS
Window Media Player version
•
Requirement
Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher
Windows Media Player 10 or higher
If the Windows Media Player version is lower than 10, install version 10 or higher.
43
Calls
Making a call
1
2
3
4
Tap to open the keypad.
Enter the number using the keypad. To delete a digit, tap the
Tap
to make a call.
To end a call, tap the End icon
.
TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold
.
.
Calling your contacts
1 Tap to open your contacts.
2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want
to call by tapping Search contacts.
3 In the list, tap you want to call.
Answering and rejecting a call
When you receive a call in Lock state, swipe the in any direction to Answer the
incoming call.
Swipe the in any direction to Decline an incoming call.
NOTE: Tap or swipe the Decline with message if you want to send a
message to the caller.
Adjusting the in-call volume
To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the
back side of the phone.
44
Making a second call
1 During your first call, tap Menu key > Add call and dial the number. You can
also go to the recently dialled numbers list by tapping Call logs or can search
contacts by tapping Contacts and selecting the contact you want to call. Also, you
can search contacts by tapping favourites or Groups.
2 Tap to make the call.
3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on
hold.
4 Tap the displayed number to toggle between calls. Or tap Merge calls to start a
conference call.
5 To end active calls, tap End or tap
and slide the notification bar down and
select the END CALL icon
.
NOTE: You are charged for each call you make.
Viewing your call logs
On the Home screen, tap and choose the Call logs.
View a complete list of all dialled, received and missed calls.
TIP!
• Tap any call log entry to view the date, time and duration of the call.
• Tap the Menu key
, then tap Delete all to delete all the recorded items.
45
Calls
Call settings
You can configure phone call settings such as call forwarding, as well as other special
features offered by your carrier.
1 On the Home screen, tap .
2 Tap .
3 Tap Call settings and choose the options that you wish to adjust.
46
Contacts
Add contacts to your phone and synchronize them with the contacts in your Google
account or other accounts that support contact syncing.
Searching for a contact
On the Home screen
1 Tap to open your contacts.
2 Tap Search contacts and enter the contact name using the keyboard.
Adding a new contact
1 Tap , enter the new contact's number, then tap the Menu key . Tap Add to
Contacts > New contact.
2 If you want to add a picture to the new contact, tap the image area.
Choose from Take photo or Select from Gallery.
3 Tap Add another filed enter the details about your contact.
4 Tap SAVE.
Favourites contacts
You can classify frequently called contacts as favourites.
Adding a contact to your favourites
1 Tap to open your contacts.
2 Tap a contact to view its details.
3 Tap the star to the right corner of the contact's name. The star will turn yellow
colour.
47
Contacts
Removing a contact from your favourites list
1 Tap to open your contacts.
2 Tap the Favourites tab, and choose a contact to view its details.
3 Tap the yellow colour star to the right corner of the contact's name. The star turns
grey colour and the contact is removed from your favourites.
Creating a group
1 Tap to open your contacts.
2 Tap Groups and tap the Menu key . Select New group.
3 Enter a name for the new group. You can also set a ringtone for the newly created
group.
4 Tap SAVE to save the group.
NOTE: If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be
lost. They will remain in your contacts.
48
Messaging
Your phone combines SMS, MMS into one intuitive, easy-to-use menu.
Sending a message
1 Tap on the Home screen and tap
to open a blank message.
2 Enter a contact name or contact number in the To field. As you enter the contact
name, matching contacts will appear. You can tap a suggested recipient. You can
add more than one contact.
NOTE: You will be charged for a text message for every person to whom you
send the message.
3 Tap the Enter message field and begin composing your message.
4 Tap to open the Options menu. Choose from Quick message, Insert smiley,
Schedule sending, Add subject and Discard.
TIP! You can tap the
message.
icon to attach the file, that you want to share with
5 Tap Send to send your message.
•
•
WARNING:
The 160-character limit may vary from country to country, depending on the
language and how the SMS is coded.
If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is
automatically converted into an MMS message and you are charged
accordingly.
49
Messaging
Dialogue view
Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological
order so that you can conveniently see an overview of your conversation.
Changing your message settings
Your phone message settings are pre-defined, so you can send messages immediately.
You can change the settings according to your preferences.
• Tap
on the Home screen, tap and then tap Settings.
50
E-mail
You can use the E-mail application to read emails from services like Gmail. The E-mail
application supports the following account types: POP3, IMAP4 and Microsoft Exchange.
Your service provider or system administrator can provide you with the account settings
you need.
Managing an email account
The first time you open the E-mail application, a set-up wizard opens to help you to set
up an email account.
After the initial set-up, E-mail displays the contents of your inbox.
To add another email account:
• Tap
> > Apps tab > E-mail > tap
> Settings >
To change an email general settings:
• Tap
> > Apps tab > E-mail > tap
> Settings > General settings.
To delete an email account:
• Tap
> > Apps tab > E-mail > tap > Settings > tap
account > Select the account to delete > REMOVE > select YES.
Add account.
> Remove
Working with account folders
Tap
> > Apps tab > E-mail > tap and select Folders.
Each account has an Inbox, Trash, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the
features supported by your account's service provider, you may have additional folders.
51
E-mail
Composing and sending email
To compose and send a message
1 While in the E-mail application, tap the .
2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching
addresses will be proposed from your Contacts.
3 Tap the to add a Cc/Bcc and tap to attach files, if required.
4 Enter the text of the message.
5 Tap .
TIP! When a new email arrives in your Inbox, you will be notified by a sound
or vibration.
52
Camera and Video
You can use the camera or camcorder to take and share pictures and videos. Your
phone comes with a 13 megapixel camera with an autofocus feature that lets you
capture sharp pictures and videos.
NOTE: Be sure to clean the protective lens cover with a microfiber cloth
before taking pictures. A lens cover with smudges from fingers can cause
blurry pictures with a "halo" effect.
To open the Camera application
From the Home screen, tap the
> > Apps tab > Camera
OR
Tap the Camera icon from the Home screen.
.
TIP! If you’ve set your phone to use the Swipe unlock method, from
the locked screen, simply press the Power/Lock Key , on the back of
the phone, then drag the Camera icon
upward to open the Camera
application.
Getting to know the viewfinder
5
1
6
2
7
3
4
1
8
F lash – Taps to turn the flash On, Off or set it to Auto.
53
Camera and Video
2
3
4
5
6
7
8
S wap camera – Tap to swap between the rear camera lens and the front camera
lens.
M
ode – Mode to select the mode from Auto, Magic focus, Panorama, Dual and
Slo-mo.
Settings – Tap to adjust the following camera and video settings.
Gallery – Tap to access your Gallery.
Video Recording button – Tap to start recording a video.
Capture button – Tap to take a photo.
Exit – Tap to close the selected menu or exit the Camera app.
Take Pictures
Taking pictures with your phone’s built-in camera is as simple as choosing a subject,
pointing the lens, and pressing a button.
To take a picture:
1 From the Home screen, tap the
> > Apps tab > Camera .
2 Frame your subject on the screen.
3 A square around the subject indicates that the camera has focused.
4 Tap to take a photo. Your picture will be automatically saved to the Gallery.
Record Videos
In addition to taking pictures, you can record, view, and send videos with your phone’s
built-in video camera.
1 From the Home screen, tap the
> > Apps tab > Camera .
2 Frame your subject on the screen.
3 Tap
to start recording the video.
4 The length of the recording is displayed on the top of the screen.
54
NOTE: Tap
5 Tap
OR
6 Tap
to take pictures while recording video.
to pause recording video. You can resume recording again tapping .
to stop recording. Your video will be automatically saved to the Gallery.
Camera and Video Settings
From the camera mode, tap each icon to adjust the following camera settings.
• Flash
: Taps to turn the flash On, Off or set it to Auto.
• Swap camera
: To swap between the rear camera lens and the front camera lens.
• Mode Mode : Mode to select the mode from: Auto, Magic focus, Panorama, Dual
and Slo-mo.
XX Auto: Captures a auto photo shot.
XX Magic focus: Magic focus lets you choose your focus again after taking a photo.
XX Panorama: Creates a wide photo of a panoramic view. Hold the phone horizontally,
press the shutter to start and slowly sweep the camera across the scene.
XX Dual: Captures a photo or recording a video using both of camera lens. Touch and
hold the small screen to resize or move it.
XX Slo-mo: Allows you to record videos at high frame rate so that you can view the
video as slow motion.
• Settings
: To adjust the following camera and video settings.
XX Dynamic tone (HDR): Combines photos taken at multiple exposures into one
optimal photo to get a better photo in tricky lighting situations.
XX Image size: Set the size of your picture. Choose from 13M 4160x3120, W10M
4160x2340, 9M 3120x3120 or 3M 2048x1536. Set the size of your video. Choose
from UHD 3840x2160, FHD 1920x1080 or HD 1280x720.
XX Cheese shutter: Allows you to take pictures with voice commands. When on, you
just say "Cheese", "Smile", "Whiskey", "Kimchi", or "LG" to take a picture.
XX Timer: Set your camera's timer. This is ideal if you want to be a part of the picture.
55
Camera and Video
Grid: It is easily used to take better pictures to keeping horizontal and verticals.
SD: Set the storage location for your pictures. Choose from IN or SD. This menu
appears only when the SD card is inserted.
XX Help: Allows you to learn how a function works. This icon will provide you with a
quick guide.
XX
XX
Multi-point Auto Focus
When you take a picture, the Multi-point Auto Focus (AF) function operates
automatically and will allow you to see a clear image.
Dual
The Dual feature allows you to take a picture or record video with the front and rear
cameras at the same time.
1 From the Home screen, tap the
> > Apps tab > Camera .
2 Tap Mode > .
56
NOTE: Drag the small screen to move it to your desired location. Touch and
hold the small screen to resize it. Tap on the small screen to switch screens.
3 Tap
4 Tap
to take a picture. Tap
to stop dual recording.
to start dual recording.
Gesture shot
The Gesture shot feature allows you to take a picture with a hand gesture using the
front camera.
To take photo
There are two methods for using the Gesture shot feature.
• Raise your hand, with an open palm, until the front camera detects it and a box
appears on the screen. Then close your hand into a fist to start the timer, allowing you
time to get ready.
• Raise your hand, in a clenched fist, until the front camera detects it and a box
appears on the screen. Then unclench your fist to start the timer, allowing you time to
get ready.
or
57
Camera and Video
Super Zooming
You can use a zoom up to 8 times while taking pictures.
TIP! Will two fingers on the screen, and then to close or open has been using
the zoom function, this function will automatically run.
NOTE: Use a steady hand. This feature does not work with some functions
Objects can be overlapped when taking a picture of fast-moving subjects.
View Your Pictures
The Gallery is where you can access the Gallery of stored camera images. You can view
them in a slideshow, share them with your friends, and delete and edit them.
1 From the Home screen, tap the
> > Apps tab > Gallery .
2 Select a location and tap an image to view your picture.
Gallery Options
The Gallery application presents the pictures and videos in your storage, including those
you’ve taken with the Camera application and those you downloaded from the web or
other locations.
If you have one of your phone’s Google Accounts, you’ll also see your web albums in
Gallery.
1 From the Home screen, tap the
> > Apps tab > Gallery to view the
images stored in the storage.
XX Drag up or down to view more albums.
2 Tap an album to open it and view its contents. (The pictures and videos in the
album are displayed in chronological order.)
3 Tap a picture in an album to view it.
58
Tap a picture group again to reveal the following icons:
• Camera: Opens the Camera.
• Share: You can share the picture via various methods such as Messaging or
Bluetooth.
• Delete: Deletes the picture.
XX Tap an album then tap
for the following options: Move, Copy, Make collage,
Lock, Show locked files, Slideshow and Rotate.
XX Tap the Back Key
to return to the previous screen.
XX
Assign Pictures
After taking a picture, assign it as a picture ID for a Contacts entry or as the Home
screen background image (wallpaper).
1 From the Home screen, tap the
> > Apps tab > Gallery .
2 Tap an album and tap an image to view it.
3 With the picture displayed, tap > Set image as.
4 Select an option.
XX Contact photo to assign the picture to a Contact entry as a picture ID. Tap an
entry from Contacts, crop the image and tap OK to assign the picture.
59
Camera and Video
Lock screen wallpaper to assign the picture as a background image for your lock
screen.
XX Wallpaper to assign the picture as a background image, crop the image and tap
SET WALLPAPER to assign the picture.
XX Home screen wallpaper to assign the picture as a background image, crop the
image and tap OK to assign the picture.
XX
Video Options
The Gallery is where you can access the Gallery of stored video images. You can view
them, share them with your friends, and delete and edit them.
1 From the Home screen, tap the
> > Apps tab > Gallery to view the
videos stored in storage.
XX Scroll up or down to view more albums.
2 Tap an album to open it and view its contents. (The pictures and videos in the
album are displayed in chronological order.)
3 Tap a video to view it. You can access the following options:
XX
Edit: Tap here to edit your video.
XX
QSlide: Enables an overlay on your phone’s display for easy multitasking.
XX
SmartShare: Shares media files with DLNA certified devices.
XX
Menu: Tap to access Screen ratio, Subtitles, Share, Details, Settings
options.
XX
Volume: Tap to display the Volume slider bar, then adjust the playback volume
on the slider bar.
XX
Lock/Unlock: Locks the touch keys to prevent unintentional touches.
Play a Video
1 From the Home screen, tap the
> > Apps tab > Gallery to view videos
stored in the storage.
XX Scroll up or down to view more albums.
60
2 Tap an album to open it and view its contents. (The pictures and videos in the
album are displayed in chronological order.)
3 Tap a video in an album to play.
XX Tap the video to view the playback controls.
NOTE: While a video is playing, slide the left side of the screen up or down
to adjust the screen brightness. While a video is playing, slide the right side
of the screen up or down to adjust the sound. While playing a video, tap the
timeline point to preview that portion of the video via a small screen. Tap the
small screen to jump to that part of the video. While playing a video, slide your
finger from left to right (or vice versa) to fast-forward and rewind.
Live Zoom
Live Zoom allows you to zoom in or zoom out.
When viewing a video, use your index finger and thumb in a pinching or spreading
motion to zoom in or out.
NOTE: Do not press too hard, the touch screen is sensitive enough to pick
up a light, but firm touch.
61
Camera and Video
Dual Play
Dual Play (connected wired or wirelessly two displays) can be run on a different screen.
NOTE: Connect devices using wired (Slimport-HDMI) cable or wirelessly
(Miracast). The connectable device can be a TV or a monitor supported by
an HDMI cable or Miracast. The Gallery and Video apps are supported on
Dual Play. Not all videos are supported by Dual Play. Dual Play operates at
1280X720 or higher display resolution.
Gallery
Open the Gallery application to view albums of your pictures and videos.
To open the Gallery application
• From the Home screen, tap the
> > Apps tab > Gallery .
Viewing your albums
The Gallery application presents the pictures and videos saved in your phone, including
those you’ve taken with the Camera application and those you downloaded from the
web or other locations.
• Tap an album to open it and view its contents.
• Tap a picture or video in an album to view it.
• Tap the Menu Key
(at the top right corner of the screen) to access New Album,
Delete, Set preferred albums, Show locked files, Settings, and Help.
• Tap the Camera icon
to return to the Camera application.
62
To share an album
You can share the entire contents of one or more albums or individual images or videos
from an album.
1 From the Home screen, tap the
> > Apps tab > Gallery .
2 Touch and hold the desired album, tap Share, select the application to use to share
your images, then complete the sending method as necessary.
Working with photos
Use the Gallery application to view pictures that you’ve taken with the Camera
application, downloaded.
To view and browse photos
1 From the Home screen, tap the
> > Apps tab > Gallery .
2 Open an album and tap a picture.
3 Tap the Menu Key (at the top right corner of the screen) to access SmartShare,
Set image as, Move, Copy, Copy to Clip Tray, Lock, Slideshow, Rotate, Crop, Add
location, Rename, Print, or Details.
Camera Mode Icon
Tap here to go to camera mode.
Favourite Icon
Tap to add the picture to your
favourites.
Edit Icon
Tap here to edit your picture.
Share Icon
Tap here to share the photo using
the method you select.
Delete Icon
Tap here to delete the photo.
Swipe horizontally to scroll through
the photos in the current album.
63
Camera and Video
To share a video
1 Open an album to view its contents, then tap the Share icon at the top of the
Gallery screen.
2 Checkmark the video(s) you want to share, tap SHARE at the bottom of the screen,
select how to share the file(s), then complete as necessary.
To delete a video
1 Open an album to view its contents, then tap the Delete icon at the top of the
Gallery screen.
2 Checkmark the video(s) you want to delete, tap DELETE at the bottom of the
screen, then tap Yes to confirm.
QSlide while playing videos
You can play videos in a QSlide window allowing you to use other applications while the
video is playing.
1 Open the Gallery application and begin playing the video.
2 Tap the QSlide icon at the top right corner of the screen to activate the QSlide
feature to play the video in a QSlide window.
3 To close the QSlide window, tap the in the upper-right corner of its title bar.
64
Function
Capture+
The Capture+ allows you to create memos and capture screen shots. Capture screens,
draw on them and share them with family and friends with Capture+.
1 (While screen is switched off) Press
and hold the Volume Up key.
OR
OR
Touch and slide the status bar downward
and tap .
2 Select the desired menu option from
Size, Transparency and create a
memo.
65
Function
3 Tap in the Edit menu to save the
memo with the current screen. To exit
Capture+ at any time, tap .
NOTE: Please use a fingertip while using the Capture+. Do not use your
fingernail.
Using the Capture+ options
You can easily use the editing tools when using the Capture+.
Save the memo with the current screen in the Gallery or Capture+.
Undo or Redo.
Use complex concept function.
Select Pen type, Size, Transparency and Colour.
Erase the memo that you created.
Slice the image as you want.
Option: Tap to choose Share, Paper style for the memo.
Viewing the saved Capture+
Tap QuickMemo+/Gallery to view the saved content
66
QSlide
From any screen, bring up a notepad, calendar, and more as a window inside your
screen.
Tap to exit the QSlide and return to
full window.
Swipe to adjust transparency.
Tap to end the QSlide.
Swipe to adjust the size.
1 Touch and slide the Status bar downward and tap QSlide to view the available
QSlide apps.
TIP! Also, while using applications that support QSlide, tap
function is displayed as a small window on your screen.
> QSlide. The
2 You can make a call, browse the Web, or choose other phone options. You can also
use and tap the screen under the small windows when the transparency bar is not
full
.
NOTE: The QSlide can support up to two windows at the same time.
67
Function
QuickRemote
QuickRemote turns your phone into a Universal Remote for your home TV, Set top box,
audio system.
1 Touch and slide the status bar
downwards and tap
> ADD
REMOTE.
OR
> > Apps tab >
Tap
QuickRemote > tap .
2 Select the type and brand of device,
then follow the on-screen instructions
to configure the device(s).
3 Touch and slide the status bar
downwards and use QuickRemote
functions.
68
NOTE: The QuickRemote operates the same way as an ordinary remote
control infrared (IR) signals. Be careful not to cover the infrared sensor at the top
of the phone when you use the QuickRemote function. This function may not
be supported depending on the model, the manufacturer or service company.
Smart Keyboard
Smart Keyboard recognizes your keyboard input habit and provide your own keyboard
quickly inputting without errors.
Move cursor using space bar
Touch and hold the space bar and left or right to move
the cursor.
Enter suggested word using gesture
control
Enter text on the keyboard and the related word
suggestions appear. Flick upward on the left to select the
left-side suggestion. Flick upward on the right to select
the right-side suggestion.
69
Function
LG SmartWorld
LG SmartWorld offers an assortment of exciting content – fonts, themes, games,
applications.
How to Get to LG SmartWorld from Your Phone
1 Tap
> > Apps tab > tap the icon to access LG SmartWorld.
2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not signed up yet, tap
Register to receive your LG SmartWorld membership.
3 Download the content you want.
* When you use Cellular network, data fee could be charged by data plan that you
signed-up with carrier.
* LG SmartWorld may not be available from all carriers or in all countries.
NOTE: What if there is no
icon?
1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld (www.lgworld.com)
and select your country.
2 Download the LG SmartWorld App.
3 Run and install the downloaded file.
4 Access LG SmartWorld by tapping the
icon.
Special benefit only in LG SmartWorld
1 Decorate your own style on your Smartphone, use Home Theme &
Keyboard Theme & Font that provided on LG SmartWorld. (However this
service is available to specific device. Please check in LG SmartWorld
website whether it is feasible or not.)
2 Enjoy LG SmartWorld's special service by joining promotion that
consistently provided.
70
Multimedia
Music
Your phone has a built-in music player that lets you play all your favourite tracks. To
access the music player, tap
> > Apps tab > Music.
Add music files to your phone
Start by transferring music files to your phone:
• Transfer music using Media device (MTP).
• Download from the wireless Web.
• Synchronize your phone to a computer.
• Receive files via Bluetooth.
Transfer music using Media device (MTP)
1 Connect the phone to your PC using the USB cable.
2 Select the Media device (MTP) option. Your phone will appear as another hard
drive on your computer. Click on the drive to view it. Copy the files from your PC to
the drive folder.
3 When you’re finished transferring files, swipe down on the Status Bar and tap USB
PC connection > Charge phone. You may now safely unplug your device.
Playing a song
1 Tap
> > Apps tab > Music.
2 Tap Songs.
3 Select the song you want to play.
Tap to pause playback.
Tap to resume playback.
Tap to skip to the next one. Touch and hold to fast forward.
Tap to restart the current track or skip to the previous one. Touch and hold
to rewind.
71
Multimedia
Tap to display the Volume slider bar, then adjust the playback volume on the
slider bar.
Tap to set audio effects.
Tap to open the current playlist.
Tap to add the song to your favourites.
Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random
order).
Tap to toggle through the repeat modes to repeat all songs, repeat current
song, or repeat off.
Tap to share your music via the SmartShare funtion.
To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on
the back side of the phone.
Touch and hold any song in the list. The Play, Add to playlist, Delete, Share, Set as
ringtone and Search options will be displayed.
NOTE:
• Some file formats are not supported, depending on the device software.
• If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you
open files.
NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and
national copyright laws.
Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce
or copy music.
In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted
material. Before downloading or copying the file, check the national laws of
the relevant country concerning the use of such material.
72
Utilities
Setting your alarm
1 Tap
> > Apps tab > Clock > .
2 After you set the alarm, your phone lets you know how much time is left before the
alarm will go off.
3 Set Repeat, Snooze duration, Alarm with vibration, Alarm sound, Alarm
volume, Auto-start app, Puzzle lock and Memo. Tap SAVE.
NOTE: To change alarm settings in the alarm list screen, tap the Menu key
and select Settings.
Using your calculator
1 Tap
> > Apps tab > Calculator.
2 Tap the number keys to enter numbers.
3 For simple calculations, tap the function you want to perform (+, –, x or ÷) followed
by =.
4 To check the history, tap the icon , then tap Calculation history.
5 For more complex calculations, tap the Menu Key , then tap Scientific
calculator.
Adding an event to your calendar
1 Tap
> > Apps tab > Calendar.
2 On the screen, you can find the different view types for the Calendar (Day, Week,
Month, Year, Agenda).
3 Tap on the date for which you wish to add an event and tap .
4 Tap Event name and enter the event name.
5 Tap Location and enter the location. Check the date and enter the time you wish
your event to start and finish.
6 If you wish to repeat the alarm, set REPEAT and set REMINDERS, if necessary.
73
Utilities
7 Tap SAVE to save the event in the calendar.
Voice Recorder
Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.
Recording a sound or voice
1
2
3
4
Tap
Tap
Tap
Tap
> > Apps tab >
Voice Recorder.
to begin recording.
to end the recording.
to listen to the recording.
NOTE: Tap
to access your Recorded files. You can listen to the saved
recording. The available recording time may differ from actual recording time.
Sending the voice recording
1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by tapping .
2 Choose from E-mail, Messaging, QuickMemo+, Bluetooth, Gmail, SmartShare
Beam, Drive or Android Beam.
Tasks
This task can be synchronized with MS Exchange account. You can create task, revise it
and delete it in MS outlook or MS Office Outlook Web Access.
To Synchronize MS Exchange
1 From the Home Screen, tap
> > Apps tab > Settings.
2 Tap General tab > Accounts & sync > ADD ACCOUNT.
3 Tap Microsoft Exchange to create Email address and Password.
4 Make sure if you checkmark Sync task.
74
NOTE: MS Exchange may not be supported depending on email server.
Google+
Use this application to stay connected with people via Google’s social network service.
• Tap
> > Apps tab > Google >
Google+.
NOTE: This application may not be available depending on the region or
service provider.
Voice Search
Use this application to search webpages using voice.
1 Tap
> > Apps tab > Google >
Voice Search.
2 Say a keyword or phrase when Listening... appears on the screen. Select one of
the suggested keywords that appear.
NOTE: This application may not be available depending on the region or
service provider.
Downloads
Use this application to see what files have been downloaded through the applications.
• Tap
> > Apps tab >
Downloads.
NOTE: This application may not be available depending on the region or
service provider.
75
The Web
Internet
Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-colour world of
games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone
wherever you are and whatever you enjoy.
NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and
downloading content. Check data charges with your network provider.
1 Tap
>
> Apps tab >
Internet.
Using the Web toolbar
Tap slide it downwards with your finger to open.
Tap to go back one page.
Tap to go forward one page, to the page you connected to after the current
one.
Tap to go to the Home page.
Tap to add a new window.
Tap to access bookmarks.
Viewing webpages
Tap the address field, enter the web address and tap Go.
Opening a page
To go to new page, tap  .
To go to another webpage, tap , scroll up or down, and tap the page to select it.
76
Searching the web by voice
Tap the address field, tap
keywords that appear.
, speak a keyword, and then select one of the suggested
NOTE: This feature may not be available depending on the region or service
provider.
Bookmarks
To bookmark the current webpage, tap > Add bookmark > SAVE.
To open a bookmarked webpage, tap and select one.
History
Tap > History to open a webpage from the list of recently-visited webpages. To
clear all history, tap  YES.
Using Popup Browser
Use this feature to access the Internet without closing the current application .
While viewing content, such as contacts or notes that include web addresses, select a
web address and then tap Popup Browser to open the pop-up browser. Touch and drag
the browser to move it to another location.
To view the browser in full screen, tap .
To close the browser, tap .
77
The Web
Chrome
Use Chrome to search for information and browse webpages.
1 Tap
> > Apps tab >
Chrome.
NOTE: This application may not be available, depending on your region and
service provider.
Viewing webpages
Tap the Address field, and then enter a web address or search criteria.
Opening a page
To go to a new page, tab Menu key
 New tab.
Syncing with other devices
Sync open tabs and bookmarks to use with Chrome on another device when you are
logged in with the same Google account.
To view open tabs on other devices, tap Menu key  Recent tabs.
Select a webpage to open.
To add bookmarks, tap Menu key  .
78
Settings
This section provides an overview of items you can change using your phone's System
settings menus.
To access the Settings menu:
Tap
> Touch and hold > System settings.
- or Tap
> > Apps tab > Settings.
Networks
< Wi-Fi >
Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.
TIP! How to obtain the MAC address
To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may
need to enter the MAC address of your phone in the router.
You can find the MAC address in the following user interface: tap
> >
Apps tab >
Settings > Networks tab > Wi-Fi >
> Advanced Wi-Fi >
MAC address.
< Bluetooth >
Turn the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.
< Mobile data >
Displays the data usage and set mobile data usage limit.
< Call >
Configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered
by your carrier.
Voicemail – Allows you to select your carrier’s voicemail service.
Fixed dialing numbers – Turn on and compile a list of numbers that can be called
from your phone. You’ll need your PIN2, which is available from your operator. Only
numbers within the fixed dial list can be called from your phone.
79
Settings
Incoming voice call pop-up – Display incoming voice call pop-up when an app is in
use.
Call reject – Allows you to set the call reject function. Choose from Call reject mode
or Reject calls from.
Decline with message – When you want to reject a call, you can send a quick
message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.
Call forwarding – Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there
is no answer or when you have no signal.
Auto answer – Set the time before a connected hands-free device automatically
answers an incoming call. Choose from Off, 1 sec, 3 sec and 5 sec.
Connection vibration – Vibrates your phone when the other party answers the call.
Noise suppression – Suppresses background noise on your device during a call.
Voice enhancement – Enhances voice quality in noisy environments so you can hear
more clearly.
Save unknown numbers – Add unknown numbers to contacts after a call.
Power key ends call – Allows you to select your end call.
Answer an incoming call – Enable to allow you to bring the device to your ear to
automatically answer the incoming call.
Silence incoming calls – Enable to allow you to flip the device to silence incoming
calls.
Call barring – Lock incoming, outgoing or international calls.
Call duration – View the duration of calls including Last call, Outgoing calls,
Incoming calls and All calls.
Additional settings – Allows you to change the following settings:
Caller ID: Choose whether to display your number in an outgoing call.
Call waiting: If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call
while you are on a call (depending on your network provider).
Speaker: Turn on speaker phone when video call starts.
80
< Share & connect >
NFC – Your phone is an NFC-enabled mobile phone. NFC (Near Field Communication) is a
wireless connectivity technology that enables two-way communication between electronic
devices. It operates over a distance of a few centimeters. You can share your content with
an NFC tag or another NFC support device by simply tapping it with your device. If you tap
an NFC tag with your device, it will display the tag content on your device.
To switch NFC on or off: From the Home screen, touch and slide the notification
panel down with your finger, then select the NFC icon to turn it on.
NOTE: When airplane mode is activated, the NFC application can be used.
Using NFC: To use NFC, make sure your device is switched on, and activate NFC if
disabled.
Android Beam – When this feature is turned on, you can beam app content to another
NFC-capable device by holding the devices close together.
Just bring the device together(typically back to back) and then tap your screen. The app
determines what gets beamed.
SmartShare Beam – Turn on to receive multimedia content via Smartshare Beam from
LG phones or tables.
Media server – Share media content with nearby devices via DLNA.
Miracast – Mirror phone screen and sound onto Miracast dongle or TV wirelessly.
LG PC Suite – Connect LG PC Suite with your phone to easily manage multimedia
content and apps.
Printing – Set wireless printer.
< Tethering >
USB tethering – Connect the USB cable to share the internet connection with the
computer.
Wi-Fi hotspot – You can also use your phone to provide a mobile broadband
connection. Create a hotspot and share your connection. Please "Sharing your
phone's data connection" for more information.
81
Settings
Bluetooth tethering – Open the bluetooth data connection, connect the other devices
to the mobile phone via bluetooth.
Help – Tap to view help information on the Wi-Fi hotspot, USB tethering and Bluetooth
tethering functions.
<More>
Airplane mode – After switching to Airplane mode, all wireless connections are
disabled.
Mobile networks– Set options for mobile data, data roaming, network mode &
operators, access
point names (APNs) etc.
VPN – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously
configured. Allows you to add different types of VPNs.
Sound & notification
Sound profile – Choose the Sound, either Vibrate only or Silent.
Volume – Adjust the phone's volume settings to suit your needs and your environment.
Ringtone – Set the ringtone for calls. You can also add a ringtone by tapping at the
top right corner of the screen.
Ringtone ID – Allows to compose ringtones automatically based on the phone number
of the incoming call.
Vibration strength – Allows you to set the vibrate strength for calls, notifications, and
Vibrate on tap.
Sound with vibration – Checkmark to set the phone to vibrate in addition to the
ringtone when you receive calls.
Vibration type – Allows you to set the vibration type for incoming calls. Choose from
Long Lasting, Rapid, Short repeated, Standard or Ticktock.
Do not disturb – Set a time and mode when your phone doesn’t let you know about
notifications coming in. Choose from Priority only or Total silence.
82
Lock screen – Set to show or hide all notifications on the lock screen.
Apps – Set notification from Apps. Choose from None to show no notifications form the
Apps, and Priority to show notifications with priority on top of others and when Do not
disturb set to Priority only.
Notification LED – Tap the switch to toggle it On or Off. On will activate the LED light
for the notifications you select, in the colour you set for each one.
<More>
Notification sound – Allows you to set the notification sound. You can also add a
notification sound by tapping in the upper-right corner of the screen.
Vibrate on tap – Checkmark to vibrate when tapping the Home touch buttons and
during other UI interactions.
Sound effects – Tap to set the dial pad touch tones, touch sounds, and screen lock
sound.
Dialpad touch sounds – Checkmark to play tones while using dial pad.
Touch sound – Checkmark to play sound when making screen selection.
Screen lock sound – Checkmark to play sound when locking and unlocking the
screen.
Message/call voice notification – Tap the Message/call voice notification switch
to toggle it On or Off. On allows your device to read out incoming calls and message
events automatically.
Display
< HOME & LOCK >
Home screen
Select Home – Set Home or EasyHome as default home.
Smart Bulletin – Tap the Smart Bulletin switch to toggle it On or Off. It includes an
additional Home screen showing customized information. Checkmark Calendar, LG
Health, Smart Tips, Music or QuickRemote.
83
Settings
Theme – Sets the screen theme for your device. You can download it from LG
SmartWorld.
Wallpaper – Sets the wallpaper to use on your Home screen. Select it from Gallery,
Wallpaper gallery, Live wallpapers, Multi-photo or Photos.
Screen swipe effect – Sets the effect when you swipe to change screens. Choose
from Slide, Breeze, Accordion, Panorama, Carousel, Layer or Domino.
Allow Home screen looping – Checkmark to allow continuous Home screen scrolling
(loop back to first screen after last screen).
Help – Displays information regarding the Home screen items and functions.
Lock screen
Select screen lock – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of
screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. Set None, Swipe,
Knock Code, Pattern, PIN or Password.
If you have enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the
screen, you will be asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.
Smart Lock – Set when to automatically unlock phone by Trusted devices (BT device
or NFC) or Trusted face. This function is available when the Lock screen is set to one of
the Knock Code, Pattern, PIN and Password.
NOTE: To activate this function, Smart Lock must be On.
Settings > General > Security > Trust agents > Smart Lock.
Screen swipe effects – Sets the screen swipe effect options. Choose from Hula
hoop, Circle mosaic, Light particle, Vector circle or Soda.
NOTE: This setting name may be Pattern effect if the Screen lock is set to
Pattern.
Wallpaper – Sets your Lock screen wallpaper. Select it from Gallery or Wallpaper
gallery.
Shortcuts – Allows you to change the shortcuts on the Swipe Lock screen.
84
Weather animation – Checkmark to show weather animation for current location on
lock screen.
Contact info for lost phone – Checkmark to set the device owner’s name to be
displayed on the Lock screen. Enter the text to be displayed as the Owner info.
Lock timer – Sets the amount of time before the screen automatically locks after the
screen has timed-out.
Power key instantly locks – Checkmark to instantly lock the screen when the Power/
Lock Key is pressed. This setting overrides the Security lock timer setting.
Home touch buttons
Button combination – Drag an icon to rearrange Home touch buttons. You can have
up to 5 Home touch buttons.
Colour – Sets the background colour for the Home touch buttons. Select it from White
and Black.
Hide Home touch buttons – Set the Home Touch Keys displayed at the bottom of all
of the screens. Set which ones are displayed, their position on the bar, and what they
look like. Select the keys and order, the theme, and the background.
< FONT >
Font type – Sets the type of font used for the phone and menus.
Font size – Sets the size of the font displayed in the phone and menus.
< BASIC SETTINGS >
Brightness – Adjusts the brightness of the screen. For best battery performance, use
the dimmest comfortable brightness.
Auto-rotate screen – Checkmark to set the phone to automatically rotate the screen
based on the phone orientation (portrait or landscape).
Screen timeout – Sets the amount of time before the screen times out.
Smart screen – Checkmark to allow the screen to stay on when phone detects your
face.
85
Settings
< More >
Daydream – Tap the Daydream switch to toggle it On or Off. On allows the set
screensaver to be displayed when the phone is sleeping while docked or charging.
Choose from Clock and Google Photos.
Motion sensor calibration – Allows you to improve the accuracy of the tilt and
speed of the sensor.
General
< Language & keyboard >
Use the Language & keyboard settings to select the language for the text on your
phone and to configure the on-screen keyboard, including words you've added to its
dictionary.
Language – Sets the language to use on your device.
Current keyboard – Shows the current keyboard which you set to use.
LG Keyboard – Select the LG Keyboard to enter data.
Google voice typing – Select Google voice typing to enter data.
Text-to-speech output – Sets the preferred speech engine and speech rate (very slow
to very fast). Also plays a short demonstration of speech synthesis.
Pointer speed – Sets the pointer speed on a slide bar.
Reverse buttons – Reverse the mouse buttons to use primary button on right.
< Location >
Turn on location service, your phone determines your approximate location using GPS,
Wi-Fi and mobile networks.
Mode – Set the location mode.
High accuracy(GPS and networks) – Use GPS, Wi-Fi and mobile networks to
estimate location.
Battery saving(Networks only) – Use Wi-Fi and mobile networks to estimate
location.
86
Device sensors only(GPS only) – Use GPS to pinpoint your location.
RECENT LOCATION REQUEST – Display apps that have recently requested location
information.
LOCATION SERVICES
Camera – Checkmark to tag photos or videos with their locations.
Google Location History – Select whether to turn on or off Google Location Reporting
options. For further information, tap > Help.
< Accounts & sync >
Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are
actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lower (but
not eliminate) data usage.
< Cloud >
Add a cloud account to quickly and easily use cloud service on LG apps.
< Users >
Checkmark to add users when phone locked.
NOTE: Add user to share the phone with other people. Each user can have
their own apps and content in their own space. Anyone using the phone can
change settings like Wi-Fi and accept app updates that will affect everyone.
Initial setup is required for new users to use phone.
< Accessibility >
Use the Accessibility settings to configure accessibility plug-ins you have installed on
your phone.
Vision
TalkBack – Allows you to set up the TalkBack function which assists people with
impaired vision by providing verbal feedback.
Message/call voice notifications – Tap
to toggle it On or Off. On allows you
to hear automatic spoken alerts for incoming calls and messages.
87
Settings
Screen shade – Enable to set the screen to a darker contrast.
Font size – Sets the font size.
Touch zoom – Allows you to zoom in and out by triple-tapping the screen.
Screen colour inversion – Enable to invert the colour of the screen and content.
Screen colour adjustment – Allows you to invert the colour of screen and content.
Screen colour filter – Allows you to change the colour of screen and content.
Power key ends call – Enable so that you can end voice calls by pressing the
Power/Lock Key.
Hearing
Captions – Allows you to customize caption settings for those with hearing
impairments.
Notification LED – Allows you to activate the LED light for incoming calls and
notifications.
Flash alerts – Enable to set the flash to blink for incoming calls and notifications.
Turn off all sounds – Enable to turn off all device sounds.
Audio type – Sets the audio type.
Sound balance – Sets the audio route. Move the slider on the slide bar to set it.
Motor & cognition
Touch feedback time – Sets the touch feedback time.
Touch assistant – Show a touch board with easy access to common actions.
Screen timeout – Sets the amount of time before the backlight turns off
automatically.
Touch control areas – Allows you to select an area of the screen to limit touch
activation to just that area of the screen.
Accessibility features shortcut – Allow you to access selected features quickly when
triple-tapping the Home button.
Auto-rotate screen – Enable to allow the phone to rotate the screen depending on the
physical phone orientation (portrait or landscape).
88
Switch Access – Allows you to interact with your device using one or more switches
that work like keyboard keys. This menu can be helpful for users with mobility
limitations that prevent them from interacting directly with the your device.
< Shortcut key >
Get quick access to apps by pressing and holding the Volume keys when screen is off
or locked. Tap the Shortcut key switch
at the top right corner of the screen to
toggle it On or Off.
< Google >
Allows you to manage settings for Google apps and services.
< Security >
Content lock – Lock files for Gallery and memos for QuickMemo+.
Encrypt phone – Allows you to encrypt data on the phone for security. You will be
required to enter a PIN or password to decrypt your phone each time you power it on.
Encrypt SD card storage – Allows you to encrypt SD card storage and keep data
unavailable for other devices.
Set up SIM card lock – Sets the PIN to lock your SIM card and allows you to change
the PIN.
Password typing visible – Show the last character of the hidden password as you
type.
Phone administrators – View or deactivate phone administrators.
Unknown sources – Default setting to install non-Play store applications.
Verify apps – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.
Storage type – Software only.
Certificate management
Trusted credentials – Display trusted CA certificates.
Install from storage – Choose to install encrypted certificates.
Clear credentials – Remove all certificates.
Trust agents – Select apps to use without unlocking screen.
89
Settings
Screen pin – Allow the app to be the only one used when you pin a screen of an App.
Usage access for apps – Allows you to view usage information of apps on your
phone.
< QuickCircle case >
Activate to make features, such as Call logs, Camera, LG Health, Messaging, Music,
Etc. available in small view when using the QuickCircle case.
< Dual window >
The two split-screen can be viewed at the same time.
1. Touch and hold the Back button to split the screen.
2. Tap or drag app icon you want to use.
– Switch two screens.
– View app list.
– Open full screen.
– Close most recent app.
Split view – Checkmark to tap a link on the full screen or attachment from emails to
run Dual window automatically.
Help – Display tips for using Dual window.
< Date & time >
Use Date & time settings to set how dates will be displayed. You can also use these
settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from
the mobile network.
< Storage & USB >
INTERNAL STORAGE – View the internal storage usage.
SD CARD – Check total available SD card space. Touch Unmount SD card for safe
removal.
< Battery & power saving >
90
BATTERY INFORMATION
The Battery charge information is displayed on a battery graphic along with the
percentage of the remaining charge and its status.
Battery usage – It displays the battery graph which is the remaining level based on
recent 3-hour usage pattern. It also displays which components and applications are
using the most battery power.
Battery percentage on status bar – Checkmark to display the battery level
percentage on the Status Bar next to the battery icon.
BATTERY SAVER
Tap the Battery saver switch to toggle it On or Off. Tap Battery saver to access the
following settings:
Battery saver – Sets the battery charge percent level that will automatically turn on
Battery saver. Choose from Immediately, 5% battery and 15% battery.
Game optimizer – Adjust video quality in games to save battery.
< Memory >
Display the average memory use.
< Smart cleaning >
Display the space in use and free in your phone. Tap
screen to set notification interval and idle time period.
< Apps >
View and manage your applications.
< Default message app >
Set Messaging or Hangouts as default app.
at the top right corner of the
< Backup & reset >
Change the settings for managing your settings and data.
Back up my data – Set to backup your settings and application data to the Google
server.
91
Settings
Backup account – Set to backup your account.
Automatic restore – Set to restore your settings and application data when the
applications are reinstalled on your device.
Network settings reset – This will reset all network settings, including Wi-Fi and
Bluetooth.
Factory data reset – Reset your settings to the factory default values and delete all
your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same
information as when you first started Android.
< About phone >
View legal information and check your phone status and software version.
92
PC software (LG PC Suite)
"LG PC Suite" PC software is a program that helps you connect your device to a PC via
a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from
your PC.
With your "LG PC Suite" PC Software, You Can...
• Manage and play your media contents (music, video, photos) on your PC.
• Send multimedia contents to your device.
• Synchronizes data (calendar, contacts, bookmarks) in your device and PC.
• Backup the applications in your device.
• Update the softwares in your device.
• Play multimedia contents of your PC from your device.
• Backup and create and edit the memos in your device
NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to
use your "LG PC Suite" PC software.
Installing "LG PC Suite" PC Software
"LG PC Suite" PC software can be downloaded from the webpage of LG.
1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.
2 Go to Support > MOBILE SUPPORT > Mobile Phones > Select the Model
or
Go to Support > Mobile > Select the Model.
3 Click PC SYNC from DOWNLOAD and click DOWNLOAD to download "LG PC
Suite" PC software.
93
PC software (LG PC Suite)
System Requirements for "LG PC Suite" PC software
• OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
• CPU: 1 GHz or higher processors
• Memory: 512 MB or higher RAMs
• Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit colour or higher
• HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be
needed depending on the volume of data stored.)
• Required software: LG integrated drivers, Windows Media Player 10 or later
NOTE: LG Integrated USB Driver
LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and
installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software application.
Synchronizing your Device to a PC
Data from your device and PC can be synchronized easily with "LG PC Suite"
PC software for your convenience. Contacts, schedules and bookmarks can be
synchronized.
The procedure is as follows:
1 Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
2 Slide down the status bar > select Media device (MTP).
3 After connection, run the program and select the device section from the category
on the left side of the screen.
4 Click Synchronize Personal information to select.
5 Select the checkbox of contents to synchronize and click the Sync button.
NOTE: To synchronize your phone with your PC, you need to install LG PC
Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.
94
Moving contacts from your Old Device to your New Device
1 Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync
program.
2 Install "LG PC Suite" on the PC first. Run the program and connect your Android
mobile phone to the PC using a USB cable.
3 On the top menu, select phone > Import/Export contacts > Export to your
phone.
4 A popup window to select the file type and a file to export will appear.
5 On the popup, click the Select a file and Windows Explorer will appear.
6 Select the contacts file to export in Windows Explorer and click the Open.
7 Click Export.
8 A Field mapping popup to link the contacts in your device and new contacts data
will appear.
9 If there is a conflict between the data in your PC contacts and device contacts,
make the necessary selections or modifications in LG PC Suite.
10 Click OK.
95
Phone software update
Phone software update
LG Mobile phone software update from the Internet
For more information about using this function, please visit http://www.lg.com/common/
index.jsp select your country and language.
This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer
version from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only
be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.
Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the
duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes
that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data
cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.
NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for
selected models at its own discretion and does not guarantee the availability
of the newer version of the firmware for all handset models.
LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)
This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer
version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be
available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.
You should first check the software version on your mobile phone: Settings > General
tab > About phone > Update Center > Software Update > Check now for update.
96
NOTE: Your personal data from internal phone storage—including
information about your Google account and any other accounts, your system/
application data and settings, any downloaded applications and your DRM
licence—might be lost in the process of updating your phone's software.
Therefore, LG recommends that you backup your personal data before
updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss
of personal data.
NOTE: This feature depends on your network service provider, region and
country.
97
About this user guide
About this user guide
•
•
•
•
•
•
•
98
Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you
use your phone safely and correctly.
Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on
your phone.
Your content may differ from the final product, or from software supplied by service
providers or carriers, This content may be subject to change without prior notice. For
the latest version of this manual, please visit the LG website at www.lg.com.
Your phone's applications and their functions may vary by country, region, or
hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting
from the use of applications developed by providers other than LG.
LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from
edited registry settings being edited or operating system software being modified. Any
attempt to customize your operating system may cause the device or its applications
to not work as they should.
Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are
licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or
other purposes is, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully are
entirely responsible for the illegal use of media.
Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading
and downloading, auto-syncing, or using location services. To avoid additional
charges, select a data plan to is suitable for your needs. Contact your service provider
to obtain additional details.
Trademarks
•
•
•
•
LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
Wi-Fi and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.
DivX HD
This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your
registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are
used under license.
Dolby Digital Plus
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus,
and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
Open Source Software Notice Information
To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source
licenses, that is contained in this product, please visit http://opensource.lge.com.
In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and
copyright notices are available for download.
LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a
charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of
media, shipping, and handling) upon email request to [email protected]
This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the
product.
99
Accessories
These accessories are available for use with the your phone. (Items described below
may be optional.)
Travel adaptor
Stereo headset
Quick Start Guide
Data cable
Battery
NOTE:
• Always use genuine LG accessories.
• Failure to do this may void your warranty.
• Accessories may vary in different regions.
100
Troubleshooting
This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some
problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.
Message
Micro-SIM
card error
No network
connection/
Dropped
network
Codes do
not match
Possible causes
Possible corrective measures
There is no
Micro-SIM card
in the phone
or it is inserted
incorrectly.
Make sure that the Micro-SIM card is
correctly inserted.
Signal is weak or
you are outside the
carrier network.
Move toward a window or into
an open area. Check the network
operator coverage map.
Operator applied
new services.
Check whether the Micro-SIM card
is more than 6~12 months old. If so,
change your Micro-SIM card at your
network provider's nearest branch.
Contact your service provider.
To change a
security code,
you will need
to confirm the
new code by
re-entering it.
If you forget the code, contact your
service provider.
The two codes
you have entered
do not match.
101
Troubleshooting
Message
Possible causes
No
applications
can be set
Not supported by
service provider
or registration
required.
Contact your service provider.
Dialling error
New network not authorised.
New Micro-SIM
card inserted.
Check for new restrictions.
Pre-paid charge
limit reached.
Contact service provider or reset limit
with PIN2.
Power/Lock key
pressed too briefly.
Press the Power/Lock key for at least
two seconds.
Battery is not
charged.
Charge battery. Check the charging
indicator on the display.
Calls not
available
Phone
cannot be
switched on
102
Possible corrective measures
Message
Possible causes
Possible corrective measures
Battery is not
charged.
Charge battery.
Outside
temperature is too
hot or cold.
Make sure phone is charging at a
normal temperature.
Contact problem
Check the charger and its connection
to the phone.
No voltage
Plug the charger into a different socket.
Charger defective
Replace the charger.
Wrong charger
Use only original LG accessories.
Number not
allowed
The Fixed dialling
number function
is on.
Check the Settings menu and turn the
function off.
Impossible
to receive /
send SMS
& photos
Memory full
Delete some messages from your
phone.
Files do not
open
Unsupported file
format
Check the supported file formats.
Charging
error
103
Troubleshooting
Message
104
Possible causes
Possible corrective measures
The screen
does not
turn on
when I
receive a
call.
Proximity sensor
problem
If you use a protection tape or case,
make sure it has not covered the area
around the proximity sensor. Make
sure that the area around the proximity
sensor is clean.
No sound
Vibration mode
Check the settings status in the sound
menu to make sure you are not in
vibration or silent mode.
Hangs up
or freezes
Intermittent
software problem
Try to perform a software update via
the website.
FAQ
Category
SubCategory
Question
Answer
BT
Bluetooth
Devices
You can connect a Bluetooth audio
device such as a Stereo/Mono headset
What are the functions or Car Kit. Also, when the FTP server
available via Bluetooth is connected to a compatible device,
you can share content stored on the
storage media.
BT
Bluetooth
Headset
If my Bluetooth
headset is connected,
can I listen to my
music through
my 3.5 mm wired
headphones?
When a Bluetooth headset is
connected, all system sounds are
played over the headset. As a result,
you will not be able to listen to music
through your wired headphones.
Data
Contacts
Backup
How can I backup
Contacts?
The Contacts data can be
synchronized between your phone and
Gmail™.
Is it possible to set up
Data
one-way sync with
Synchronization
Gmail?
Only two-way synchronization is
available.
Is it possible to
Data
synchronize all email
Synchronization
folders?
The Inbox is automatically
synchronized. You can view other
folders by tapping the Menu Key
and select Folders to choose a folder.
Google™ Do I have to log into
Once you have logged into Gmail, no
Service
Gmail whenever I want
need to log into Gmail again.
Gmail Log-In to access Gmail?
105
FAQ
Category
SubCategory
Google™
Service
Google
Account
Question
Is it possible to filter
emails?
What happens when
I execute another
application while
writing an email?
Is there a file size
Phone
limitation for when I
Function
want to use MP3 file
Ringtone
as ring tone?
My phone does not
Phone
display the time of
Function
receipt for messages
Message
older than 24 hrs. How
Time
can I change this?
Is it possible to install
Phone
another navigation
Function
application on my
Navigation
phone?
Is it possible to
Phone
synchronize my
Function
contacts from all my
Synchronisation
email accounts?
Phone
Function
Email
106
Answer
No, email filtering is not supported via
the phone.
Your email will automatically be saved
as a draft.
There is no file size limitation.
You will only be able to see the times
for messages received the same day.
Any application that is available at Play
Store™ and is compatible with the
hardware can be installed and used.
Gmail and MS Exchange server
(company email server) contacts can
be synchronized.
Category
SubCategory
Phone
Function
Wait and
Pause
Phone
Function
Security
Question
Answer
If you transferred a contact with the W
& P functions saved into the number,
you will not be able to use those
features. You will need to re-save each
Is it possible to save a number.
contact with Wait and How to save with Wait and Pause:
Pause in the numbers? 1. From the Home screen, tap the
Phone icon .
2. Dial the number, then tap the Menu
Key .
3. Tap Add 2-sec pause or Add wait.
You are able to set the phone to
What are the phone’s require that an Unlock Pattern be
security functions?
entered before the phone can be
accessed or used.
107
FAQ
Category
SubCategory
108
Question
Phone
Function
Unlock
Pattern
How do I create the
Unlock Pattern?
Phone
Function
Unlock
Pattern
What should I do if
I forget the unlock
pattern and I didn’t
create my Google
account on the
phone?
Answer
1. From the Home screen, tap and
hold the Recent Key .
2. Tap System settings > Display tab
> Lock screen.
3. Tap Select screen lock > Pattern.
The first time you do this, a short
tutorial about creating an Unlock
Pattern will appear.
4. Set up by drawing your pattern
once, and once again for
confirmation.
Precautions to take when using the
pattern lock.
It is very important to remember the
unlock pattern you set. You have five
chances to enter your unlock pattern,
PIN or password. If you have used
all 5 opportunities, you can try again
after 30 seconds. (Or, if you preset the
backup PIN, you can use the backup
PIN code to unlock the pattern.)
If you have forgotten your pattern:
If you logged into your Google account
on the phone but failed to enter the
correct pattern 5 times, tap the forgot
pattern button. You are then required
to log in with your Google account to
unlock your phone.
Category
SubCategory
Phone
Function
Memory
Question
Will I know when my
memory is full?
Answer
Yes, you will receive a notification.
The phone has multilingual capabilities.
To change the language:
1. From the Home screen, tap and
Phone
Function Is it possible to change
hold the Recent Key
and tap
Language my phone's language?
System settings.
Support
2. Tap General tab > Language &
keyboard > Language.
3. Tap the desired language.
VPN access configuration is different
Phone
for each company. To configure VPN
How do I set up a
Function
access from your phone, you must
VPN?
obtain the details from your company’s
VPN
network administrator.
1. From the Home screen, tap and
My screen turns off
hold the Recent Key .
Phone
after only 15 seconds.
Function
2. Tap System settings > Display tab.
How can I change the
Screen time
amount of time for the 3. Tap Screen timeout.
out
4. Tap the preferred screen backlight
backlight to turn off?
timeout time.
109
FAQ
Category
SubCategory
Phone
Function
Wi-Fi &
mobile
network
Phone
Function
Home
screen
Phone
Function
Application
Phone
Function
Charger
110
Question
Answer
When using data, your phone may
default to the Wi-Fi connection (if
Wi-Fi connectivity on your phone is
When Wi-Fi and
set to On). However, there will be no
mobile network are
notification when your phone switches
both available, which
from one to the other.
service will my phone
To know Wi-Fi data connection is
use?
being used, view only Wi-Fi icon at
the top of your screen without mobile
network.
Yes. Just touch and hold the icon until
Is it possible to remove the dustbin icon appears at the top
an application from the and centre of the screen. Then, without
Home screen?
lifting your finger, drag the icon to the
trash can.
1. From the Home screen, tap and
hold the Recent Key .
I downloaded an
application and it
2. Tap System settings > General tab
causes a lot of errors.
> Apps.
How do I remove it?
3. Tap the application, then tap
Uninstall.
Is it possible to charge
my phone using a USB Yes, the phone will be charged by the
data cable without
USB cable regardless of whether the
installing the necessary necessary drivers are installed or not.
USB driver?
Category
SubCategory
Phone
Function
Alarm
Phone
Function
Alarm
Phone
Function
Alarm
Question
Can I use music files
for my alarm?
Will my alarm be
audible or will it go off
if the phone is turned
off?
If my ringer volume is
set to Off or Vibrate,
will I hear my alarm?
Answer
Yes. After saving a music file as a
ringtone, you can use it as your alarm.
1. Touch and hold a song in a library
list. In the menu that opens, tap Set
as ringtone > Phone ringtone or
Caller ringtones.
2. In the alarm clock setting screen,
select the song as a ringtone.
No, this is not supported.
Your alarm is programmed to be
audible even in these scenarios.
111
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement