LG LHD625 מדריך למשתמש

LG LHD625 מדריך למשתמש
‫מדריך למשתמש‬
‫מערכת קולנוע‬
‫ביתי ‪DVD -‬‬
‫יש לקרוא מדריך זה לפני הפעלת המכשיר ולשמור‬
‫אותו לעיון עתידי‪.‬‬
‫‪)S75T1-W ,S63T1-C ,S63S1-S ,LHD625( LHD625‬‬
‫‪www.lg.com‬‬
‫‪2‬‬
‫תחילת העבודה‬
‫מידע בטיחות‬
‫תחילת העבודה‬
‫‪1‬‬
‫זהירות‬
‫סכנת התחשמלות אין לפתוח‬
‫זהירות‪ :‬לצמצום הסיכון להתחשמלות‪ ,‬אין להסיר את‬
‫המכסה (או את הדופן האחורי)‪ .‬המכשיר אינו כולל‬
‫חלקים הניתנים לתיקון על ידי המשתמש‪ .‬לתיקון‬
‫ושירות‪ ,‬פנו לטכנאי שירות מוסמך‪.‬‬
‫סמל הברק עם ראש החץ בתוך‬
‫משולש שווה צלעות נועד להתריע‬
‫בפני המשתמש על קיומו של מתח‬
‫מסוכן לא מבודד בתוך המוצר‪,‬‬
‫שעלול לגרום להתחשמלות‪.‬‬
‫סמל סימן קריאה בתוך משולש שווה‬
‫צלעות נועד להתריע בפני המשתמש‬
‫על קיומה של הוראה חשובה אודות‬
‫הפעלת המוצר או תחזוקתו (טיפול)‬
‫במדריכים הכלולים במארז‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬למניעת סכנת שריפה או התחשמלות‪ ,‬אין‬
‫לחשוף את המוצר לגשם או לחות‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬אין לחשוף את המוצר למים (טפטוף או‬
‫התזה) וכן אין להניח עליו חפצים המלאים בנוזל כגון‪,‬‬
‫אגרטלים‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬אין להתקין ציוד זה בתוך מרחב סגור כגון‬
‫ארון ספרים או יחידה דומה‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬אין להשתמש במוצרים בעלי מתח גבוה ליד‬
‫המוצר‪( .‬לדוגמא‪ ,‬מחבט זבובים חשמלי) ייתכן שמוצר‬
‫זה יגרום לתקלה עקב התחשמלות‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬אין לחסום את פתחי האוורור‪ .‬יש להתקין‬
‫בהתאם להוראות היצרן‪.‬‬
‫בגוף המוצר קיימים חריצים ופתחים המיועדים לאוורור‪,‬‬
‫המבטיחים את פעולתו התקינה של המוצר ומגנים עליו‬
‫מפני התחממות יתר‪ .‬אין לחסום את הפתחים על ידי‬
‫הנחת המוצר על מיטה‪ ,‬ספה‪ ,‬שטח או משטח דומה‬
‫אחר‪ .‬אין למקם מוצר זה בתוך מתקן מובנה כגון ארון‬
‫ספרים או ארונית ללא אוורור הולם או שלא בהתאם‬
‫להוראות היצרן‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬מוצר זה משתמש במערכת לייזר‪ .‬על מנת‬
‫לוודא שימוש ראוי של מוצר זה‪ ,‬אנא קרא מדריך‬
‫זה בתשומת לב ושמור אותו לשימוש עתידי‪ .‬במידה‬
‫והיחידה תזדקק לתחזוקה‪ ,‬צור קשר עם מרכז שירות‬
‫מאושר‪.‬‬
‫שימוש בלחצני הבקרה‪ ,‬כיוונונים או ביצועים של‬
‫תהליכים מלבד אלו שמפורטים כאן עלול לגרום‬
‫לחשיפה מסוכנת לקרינה‪.‬‬
‫למניעת חשיפה ישירה לקרן הלייזר‪ ,‬אין לנסות לפתוח‬
‫את המעטפת‪.‬‬
‫אזהרה בנוגע לכבל החשמל‬
‫את רוב המכשירים מומלץ לחבר למעגל חשמלי ייעודי‪,‬‬
‫כלומר‪ ,‬מעגל בעל שקע בודד המפעיל רק את המכשיר‬
‫ולא כולל שקעים נוספים או הסתעפויות‪ .‬בדוק בעמוד‬
‫המפרטים של מדריך זה על מנת להיות בטוח‪ .‬אין‬
‫לגרום לעומס יתר על השקעים בקיר‪ .‬שקעים עם עומס‬
‫יתר‪ ,‬שקעים רפויים או פגומים‪ ,‬כבלים מאריכים‪ ,‬כבלים‬
‫חשמליים בלויים או בידוד פגום או סדוק הם מסוכנים‪.‬‬
‫כל אחד מתנאים אלו עלול לגרום להתחשמלות או‬
‫לשריפה‪ .‬יש לבדוק באופן תקופתי את הכבל של‬
‫המכשיר ואם מראהו מורה על נזק או שחיקה‪ ,‬יש‬
‫לנתקו ולהפסיק את השימוש במכשיר‪ .‬לאחר מכן‪,‬‬
‫על הכבל להיות מוחלף בכבל זהה במרכז שירות‬
‫מורשה‪ .‬יש להגן על כבל החשמל מפני פגיעות פיזיות‬
‫או מכניות‪ :‬אין לעוות אותו‪ ,‬לעקם אותו‪ ,‬להפעיל עליו‬
‫לחץ‪ ,‬לסגור עליו דלת או לדרוך עליו‪ .‬שים לב במיוחד‬
‫לתקעים‪ ,‬לשקעי החשמל שבקיר ולנקודת היציאה של‬
‫הכבל מהמכשיר‪ .‬תקע החשמל הוא התקן הניתוק‪.‬‬
‫תקע החשמל חייב להיות נגיש‪ ,‬למקרה חירום‪.‬‬
‫תחילת העבודה‬
‫‪3‬‬
‫המוצר מצויד בסוללה או מצבר ניידים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫תחילת העבודה‬
‫דרך בטיחותית להסרת הסוללה או המצבר‬
‫מהמכשיר‪ :‬הסר את הסוללה או המצבר הישנים‪ ,‬וחזרו‬
‫על שלבי ההתקנה בסדר הפוך‪ .‬למניעת זיהום של‬
‫הסביבה וסכנה אפשרית לבריאותם של אנשים ובעלי‬
‫חיים‪ ,‬יש להשליך את הסוללה או המצבר הישנים‬
‫למיכל המתאים בנקודות האיסוף המיועדות לכך‪ .‬אין‬
‫להשליך את הסוללה או המצבר יחד עם פסולת אחרת‪.‬‬
‫מומלץ להשתמש במרכז מחזור מקומי‪ .‬אין לחשוף את‬
‫הסוללה לחום קיצוני כגון אור שמש‪ ,‬אש וכדומה‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫תוכן העניינים‬
‫‪1‬‬
‫תחילת העבודה‬
‫‪2‬‬
‫חיבור‬
‫‬
‫‪2‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫מידע בטיחות‬
‫תכונות מיוחדות‬
‫– כניסה להתקן נייד‬
‫– הקלטת ‪ USB‬ישירה‬
‫– ‪ Full HD‬אפסקיילינג‬
‫– הגדרה קלה של רמקול הקולנוע ביתי‬
‫– ®‪BLUETOOTH‬‬
‫– ‪LG Sound Sync‬‬
‫אביזרים‬
‫הקדמה‬
‫– דיסקים ניתנים להפעלה‬
‫– אודות תצוגת סמל ה‪”7“-‬‬
‫– סמלים בשימוש במדריך זה‬
‫– קודים אזורים‬
‫דרישות קבצי וידאו‬
‫שלט רחוק‬
‫פנל קדמי‬
‫פנל אחורי‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪17‬‬
‫‪17‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪18‬‬
‫התקנת הרמקול‬
‫חיבור הרמקולים אל היחידה‬
‫מיקום המערכת‬
‫חיבור אל הטלוויזיה‬
‫– חיבור יציאת ‪HDMI‬‬
‫– מהו ‪?SIMPLINK‬‬
‫– חיבור וידאו‬
‫– הגדרות רזולוציה‬
‫רזולוציית וידאו מופקת‬
‫חיבור ציוד אופציונלי‬
‫– חיבור‪AUX (L/R) INPUT‬‬
‫– חיבור ‪( PORT IN‬כניסה למכשיר נייד)‬
‫– האזנה למוזיקה מהתקן נייד או ממכשיר‬
‫חיצוני‬
‫– חיבור ‪USB‬‬
‫– חיבור כניסה אופטית‪OPTICAL IN‬‬
‫– הגדרה קלה של רמקול הקולנוע ביתי‬
‫חיבור לאנטנה‬
‫‪3‬‬
‫הגדרות מערכת‬
‫‪21‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫כיוונון ההגדרות הראשונית‬
‫– הגדרה ראשונית של שפת התצוגה ‪-‬‬
‫אופציונלי‬
‫– גישה ויציאה מתפריט ההגדרות‬
‫– שפה‬
‫– תצוגה‬
‫– שמע‬
‫– ‪( LOCK‬בקרת הורים)‬
‫‪8‬‬
‫‪1‬‬
‫‪19‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪22‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫‪4‬‬
‫הפעלה‬
‫‪5‬‬
‫פתרון בעיות‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪26‬‬
‫‪26‬‬
‫‪26‬‬
‫‪26‬‬
‫‪26‬‬
‫‪26‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪29‬‬
‫‪29‬‬
‫‪29‬‬
‫‪29‬‬
‫‪29‬‬
‫‪29‬‬
‫‪29‬‬
‫‪29‬‬
‫שימוש בתפריט הבית‬
‫פעולות בסיסיות‬
‫פעולות נוספות‬
‫– הצגת מידע דיסק על המסך‬
‫– הצגת תפריט ה‪DVD-‬‬
‫– הצגת סרט ה‪DVD-‬‬
‫– הפעלה במהירות פי ‪1.5‬‬
‫– שומר מסך‬
‫– הפעלה החל מנקודה נבחרת בזמן‬
‫– המשך ההפעלה‬
‫– שינוי עמוד של קוד כתוביות‬
‫– הפעלה מסומנת‬
‫– הצגת קובצי תמונות‬
‫– הגדרת טיימר שינה‬
‫– עמעם‬
‫– השתקת הקול זמנית‬
‫– זיכרון סצנה האחרונה‬
‫– הפעלה מחדש ‪ -‬אופציונלי‬
‫– בחירת מערכת ‪ -‬אופציונלי‬
‫– כיוונון הגדרות עוצמת הרמקול‬
‫– כיבוי אוטומטי‬
‫– ניתוק חיבור הרשת האלחוטי או מכשיר‬
‫אלחוטי‪.‬‬
‫הפעלת רדיו‬
‫– האזנה לרדיו‪.‬‬
‫– הגדרת תחנות רדיו‬
‫– מחיקת כל התחנות השמורות‬
‫– מחיקת תחנה שמורה‬
‫– שיפור קליטת ‪ FM‬ירודה‬
‫כיוונון קול‬
‫– הגדרת מצב הסראונד‬
‫– הגדרות משתמש עבור האיקוולייזר [‪User‬‬
‫‪]EQ‬‬
‫פעולות מתקדמות‬
‫– הקלטה על ‪USB‬‬
‫שימוש בטכנולוגיית ®‪ BLUETOOTH‬אלחוטית‬
‫– האזנה למוזיקה ממכשיר ‪BLUETOOTH‬‬
‫– ‪LG Sound Sync‬‬
‫– שינוי פונקציית ‪( Auto‬אוטומטית)‬
‫– כיבוי‪/‬הדלקה אוטומטי‬
‫‪37‬‬
‫פתרון בעיות‬
‫‪6‬‬
‫נספח‬
‫‪38‬‬
‫‪8‬‬
‫‪3‬‬
‫‪38‬‬
‫‪39‬‬
‫‪40‬‬
‫‪41‬‬
‫‪42‬‬
‫תחזוקה‬
‫– טיפול ביחידה‬
‫– הערות על דיסקים‬
‫רשימת קודים אזוריים‬
‫רשימת קודי שפות‬
‫סימנים מסחריים ורישיונות‬
‫מפרט‬
‫‪30‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫‪31‬‬
‫‪31‬‬
‫‪32‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪33‬‬
‫‪33‬‬
‫‪34‬‬
‫‪35‬‬
‫‪36‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫תחילת העבודה‬
‫‪1‬‬
‫כניסה להתקן נייד‬
‫תחילת העבודה‬
‫תכונות מיוחדות‬
‫הקלטת ‪ USB‬ישירה‬
‫אביזרים‬
‫אנא בדוק וזהה את האביזרים המסופקים הבאים‪.‬‬
‫האזנה למוזיקה מהתקן נייד‪ ,Notebook ,MP3( .‬וכו')‬
‫הקלטת מוזיקה מתקליטור אל התקן ה‪ USB-‬שלך‪.‬‬
‫שלט רחוק (‪)1‬‬
‫סוללה (‪)1‬‬
‫‪ Full HD‬אפסקיילינג‬
‫הצגת איכות תמונה ב‪ Full HD-‬בעזרת הגדרה‬
‫פשוטה‪.‬‬
‫הגדרה קלה של רמקול הקולנוע‬
‫ביתי‬
‫אנטנת ‪)1( FM‬‬
‫כבלי רמקולים (‪)5‬‬
‫האזנה לקול מטלוויזיה‪ DVD ,‬או התקן דיגיטלי‬
‫באמצעות מצב חיות ‪ 2.1( 5.1‬או ‪ )2.0‬ערוצים‪.‬‬
‫®‪BLUETOOTH‬‬
‫האזנה למוזיקה השמורה במכשיר ה‪Bluetooth-‬‬
‫שלך‪.‬‬
‫‪LG Sound Sync‬‬
‫שולט ברמת הקול של המוצר על ידי השלט רחוק של‬
‫טלוויזיית ‪ LG‬שלך אשר מותאם ל‪.LG Sound Sync-‬‬
‫כבל ‪HDMI‬‏(‪)1‬‬
‫כבל וידאו‏(‪)1‬‬
‫תחילת העבודה‬
‫דיסקים ניתנים להפעלה‬
‫היחידה מנגנת ‪ DVD±R/RW‬ו‪ CD-R/RW -‬אשר‬
‫מכילים קבצי כותרות אודיו‪ WMA ,MP3 ,‬ו‪/‬או‬
‫‪ .JPEG‬ייתכן שלא יהיה ניתן להפעיל דיסקים מסוג‬
‫‪ DVD±RW/DVD±R‬או ‪ CD-RW/CD-R‬עקב איכות‬
‫ההקלטה או מצב פיסי של הדיסק‪ ,‬או מאפייני מכשיר‬
‫ההקלטה ותוכנת העריכה‪.‬‬
‫‪( DVD-VIDEO‬דיסק ‪ 8‬ס"מ‪ 12/‬ס"מ)‬
‫דיסקים‪ ,‬כגון סרטים הניתנים לרכישה‬
‫או להשכרה‪.‬‬
‫‪( DVD±R‬דיסק ‪ 8‬ס"מ‪ 12/‬ס"מ)‬
‫מצב וידאו וסגור (‪ )Finalized‬בלבד‪.‬‬
‫‪( DVD-RW‬דיסק ‪ 8‬ס"מ‪ 12/‬ס"מ)‬
‫מצב וידאו וסגור (‪ )Finalized‬בלבד‪.‬‬
‫‪ :DVD+R‬מצב וידאו בלבד‬
‫תומך גם בדיסק בעל שכבה כפולה‬
‫(‪.)DL‬‬
‫‪( DVD+RW‬דיסק ‪ 8‬ס"מ‪ 12/‬ס"מ)‬
‫מצב וידאו וסגור (‪ )Finalized‬בלבד‪.‬‬
‫אודיו ‪ CD‬דיסקים מסוג ‪ music CD‬או‬
‫דיסקים מסוג ‪ CD-R/CD-RW‬בתבנית‬
‫של ‪ music CD‬הניתנים לרכישה‪.‬‬
‫אודות תצוגת סמל ה‪”7“-‬‬
‫“‪ ”7‬עשוי להופיע על תצוגת הטלוויזיה במהלך‬
‫הפעלתה‪ ,‬המציין כי הפונקציה אשר מוסברת במדריך‬
‫למשתמש אינו זמין בנוגע למידע המסוים הזה‪.‬‬
‫סמלים בשימוש במדריך זה‬
‫‪r‬‬
‫וידאו‪,DVD-‬‏ ‪ DVD±R/RW‬במצב‬
‫וידאו או ‪ VR‬ותקליטורים שנחתמו‬
‫‪t‬‬
‫תקליטורי אודיו‬
‫‪y‬‬
‫קבצי וידאו השמורים ב‪USB-‬‬
‫או דיסק‬
‫‪u‬‬
‫קבצי אודיו השמורים ב‪USB-‬‬
‫או דיסק‬
‫‪i‬‬
‫קבצי תמונות‬
‫‪,,‬הערה‬
‫מציין הערות מיוחדות ותכונות הפעלה‬
‫‪,,‬טיפ‬
‫מציינים טיפים ועצות להפיכת משימה לקלה יותר‪.‬‬
‫< <זהירות‬
‫מציין אזהרות למניעת נזק אפשרי משימוש לא ראוי‪.‬‬
‫קודים אזורים‬
‫יחידה זו הינה בעלת קוד אזורי המודפס על היחידה‪.‬‬
‫יחידה זו יכולה לנגן רק דיסקים של ‪ DVD‬אשר‬
‫מתויגים בדומה ליחידה או או בכיתוב "‪."ALL‬‬
‫‪y y‬על מכסה ה‪ DVD-‬יש בדרך כלל גלובוס עליו ניתן‬
‫לזהות בבירור מספר אחד או יותר‪ .‬המספר חייב‬
‫להתאים לקוד האיזורי של היחידה שלך אחרת לא‬
‫יהיה ניתן להפעיל את הדיסק‪.‬‬
‫‪y y‬אם תנסה להפעיל ‪ DVD‬עם קוד אזור שונה‬
‫מהיחידה שלך‪ ,‬אז ההודעה “‪Check Regional‬‬
‫‪ ”Code‬תופיע במסך הטלוויזיה שלך‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫תחילת העבודה‬
‫הקדמה‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫תחילת העבודה‬
‫דרישות קבצי וידאו‬
‫תחילת העבודה‬
‫‪1‬‬
‫דרישות קבצי מוזיקה‬
‫תאימות קבצי ‪ MP3/ WMA‬עם יחידה זו מוגבלת‬
‫כמתואר להלן‪:‬‬
‫דרישות קבצי וידאו‬
‫תאימות קובץ וידאו עם יחידה זו מוגבלת כמתואר‬
‫להלן‪:‬‬
‫‪y y‬רזולוציה זמינה‪ :‬עד ‪ 720‬‏‪( 576 x‬ר' ‪ x‬ג') פיקסלים‪.‬‬
‫‪y y‬שם קובץ כתוביות הוידאו צריך להיות עד ‪ 45‬תווים‪.‬‬
‫‪y y‬אם שם קובץ הוידאו לא תקין‪ ,‬ייתכן שהכיתוב “ _ “‬
‫יוצג במסך‪.‬‬
‫‪y y‬תדירות דגימה‪ 32 :‬עד ‪ 32 ,)MP3( kHz 48‬עד ‪48‬‬
‫‪)WMA( kHz‬‬
‫‪y y‬קצב תמונות‪ :‬פחות מ‪.fps 30-‬‬
‫‪y y‬קצב ביט ‪ 32 :‬עד ‪,)MP3( kbps 320‬‬
‫‪ 40‬עד ‪)WMA( kbps 192‬‬
‫‪y y‬אם מבנה הוידאו והאודיו של קובץ מוקלט אינו‬
‫משולב‪ ,‬יופק רק וידאו או אודיו‪.‬‬
‫‪y y‬תמיכה בגרסה‪v9 ,v8 ,v7 ,v2 :‬‬
‫‪y y‬קבצי וידאו נתמכים‪”mpeg.“ ,”mpg.“ ,”avi.“ :‬‬
‫‪y y‬סיומות קבצים ‪”mp3”/ “.wma.“ :‬‬
‫‪y y‬תבניות כתוביות נתמכות‪,)srt/ *.txt.*( SubRip :‬‬
‫‪ssa/.*( SubStation Alpha ,)smi.*( SAMI‬‬
‫‪SubViewer ,)sub/ *.txt.*( MicroDVD ,)*.txt‬‬
‫‪)sub.*( Vobsub ,)sub/ *.txt.*( 2.0‬‬
‫‪y y‬מקסימום קבצים‪ :‬פחות מ‪999-‬‬
‫‪y y‬פורמט קובץ ‪ISO9660/ JOLIET : CD-ROM‬‬
‫‪y y‬מומלץ להשתמש בתוכנת ‪,Easy-CD Creator‬‬
‫אשר יוצרת מערכת קבצים מסוג ‪.ISO 9660‬‬
‫‪y y‬תבניות קודק נתמכות‪:‬‬
‫“‪”MPEG-2“ ,”MPEG-1“ ,”Xvid‬‬
‫‪y y‬בעת פרמוט של דיסקים לצריבה רב פעמית יש‬
‫להגדיר את אפשרות פרמוט הדיסק ל‪]Mastered[-‬‬
‫על מנת שהדיסקים ייתמכו על ידי נגנים של ‪.LG‬‬
‫דיסק אשר הוגדר באפשרות ‪ Live File System‬לא‬
‫ייתמך על ידי נגנים של ‪LG‬‏ (‪Mastered/ Live File‬‬
‫‪ : System‬מערכת פרמוט דיסק עבור ‪Windows‬‬
‫‪.)Vista‬‬
‫‪y y‬קצב סיביות‪ :‬בתוך ‪ 32‬עד ‪40 ,)MP3( kbps 320‬‬
‫עד ‪)WMA( kbps 192‬‬
‫ה‪ DTS-‬אינו נתמך‪ .‬במקרה של פורמט אודיו ‪,DTS‬‬
‫האודיו לא מועבר לפלט‪.‬‬
‫‪y y‬היחידה לא תומכת בדיסקים אשר פורמטו בשיטת‬
‫‪.Live file system‬‬
‫דרישות קבצי תמונה‬
‫‪y y‬ייתכן שהכתוביות לא יוצגו בעת ההפעלה אם שם‬
‫קובץ הסרט שונה משם קובץ הכתובית‪.‬‬
‫תאימות קובץ תמונה עם יחידה זו מוגבלת כמתואר‬
‫להלן‪:‬‬
‫‪y y‬ייתכן שהיחידה לא תפעל כשורה אם תפעיל קובץ‬
‫‪ Xvid‬השונה ממפרט ‪.Xvid‬‬
‫‪y y‬רוחב פיקסל מקסימלי‪ 2048 x 2760 :‬פיקסל‬
‫‪y y‬ייתכן שקובץ הוידאו לא יוצג בצורה חלקה‪ ,‬אם‬
‫תפעיל קובץ וידאו ‪ GMC‬הגדול מנקודת ‪.1-warp‬‬
‫‪y y‬מקסימום קבצים‪ :‬פחות מ‪999-‬‬
‫‪y y‬חלק מהדיסקים עלולים לא לפעול עקב לשיטת‬
‫הקלטה שונה או מצב הדיסק‪.‬‬
‫‪y y‬סיומות קבצים‪”jpg.“ :‬‬
‫‪y y‬פורמט קובץ ‪ISO9660/ JOLIET : CD-ROM‬‬
‫‪y y‬תבניות אודיו נתמכות‪,”MP3“ ,”PCM“ ,”AC3“ :‬‬
‫“‪,”WMA‬‬
‫‪y y‬תדירות דגימה‪ 32 :‬עד ‪ 32 ,)MP3( kHz 48‬עד ‪48‬‬
‫‪)WMA( kHz‬‬
‫תחילת העבודה‬
‫‪9‬‬
‫שלט רחוק‬
‫‪ : SLEEP‬הגדרת המערכת לכיבוי‬
‫אוטומטי בזמן מסוים‪( .‬עמעם ‪ :‬חלון‬
‫התצוגה יתכהה בחצי‪).‬‬
‫‪ : m INFO/DISPLAY‬גישה‬
‫לתפריט תצוגת המסך‪.‬‬
‫‪ : n HOME‬הצגת תפריט [‪Home‬‬
‫‪.]Menu‬‬
‫‪ : DISC MENU‬גישה לתפריטי‬
‫דיסק ‪.DVD‬‬
‫• • • • • • •‪• • • • • • b‬‬
‫‪( W/S/A/D‬למעלה‪ /‬למטה‪/‬‬
‫שמאלה‪ /‬ימינה) ‪ :‬משמשים לניווט‬
‫בתפריטי המסך‪.‬‬
‫‪ : -/+ PRESET‬בחירת תחנת רדיו‪.‬‬
‫‪ : -/+ TUNING‬כיוונון אל תחנת‬
‫רדיו רצויה‪.‬‬
‫‪ : b ENTER‬אישור בחירה מתוך‬
‫התפריט‪.‬‬
‫הגדרת תחנות הרדיו‪.‬‬
‫‪ : x RETURN‬מעבר לתפריט‬
‫הקודם או יציאה מתפריט ההגדרה‪.‬‬
‫‪ :TITLE‬אם ה‪ DVD-‬הנוכחי כולל‬
‫תפריט‪ ,‬תפריט הכותרת מוצג‬
‫במסך‪ .‬ייתכן שלא יהיה ניתן להציג‬
‫את תפריט הדיסק‪.‬‬
‫התקנת הסוללה‬
‫הסר את מכסה תא הסוללות מחלקו‬
‫האחורי של השלט הרחוק‪ ,‬והכנס‬
‫את הסוללה (גודל ‪ )AAA‬כאשר ‪4‬‬
‫ו‪ 5-‬מותאמים נכונה‪.‬‬
‫• • • • • • •‪• • • • • • a‬‬
‫‪ : P RADIO&INPUT‬שינוי מקור‬
‫הכניסה‪.‬‬
‫‪ : MARKER‬סימון רשימת‬
‫ההשמעה‪.‬‬
‫‪ : POWER 1‬הפעלה וכיבוי של‬
‫היחידה‪.‬‬
‫• • • • • • •‪• • • • • • c‬‬
‫‪ : Z STOP‬עצירת הנגינה‪.‬‬
‫‪: d PLAY, MONO/STEREO‬‬
‫הפעלת הנגינה‪ .‬בחירת מונו‪/‬סטריאו‬
‫‪ : M PAUSE/STEP‬השהיית‬
‫הנגינה‪.‬‬
‫‪ : C/V SKIP‬מעבר אל פרק ‪/‬‬
‫שיר ‪/ /‬קובץ הבא או הקודם‪.‬‬
‫‪ : c/v SCAN‬חיפוש אחורה‬
‫או קדימה‪.‬‬
‫‪ : SPEAKER LEVEL‬הגדרת‬
‫רמת עוצמת השמע של הרמקול‬
‫הרצוי‪.‬‬
‫‪ : SOUND EFFECT‬בחירת מצב‬
‫אפקט קול‪.‬‬
‫‪( +/- VOL‬עוצמת שמע) ‪ :‬כיוונון‬
‫עוצמת השמע של הרמקול‪.‬‬
‫‪ : OPTICAL‬החלפה באופן ישיר‪.‬‬
‫של מקור הכניסה לאופטי‪.‬‬
‫‪ : MUTE‬השתקת הקול‪.‬‬
‫• • • • • • •‪• • • • • • e‬‬
‫לחצני ספרות ‪ :0-9‬בחירת‬
‫אפשרויות ממוספרות בתפריט‪.‬‬
‫‪ : h REPEAT‬בחירת מצב‬
‫נגינה‪( .‬חזרה‪/‬אקראי)‬
‫‪ : CLEAR‬הסרת מספר בעת‬
‫הגדרת הסיסמה‪.‬‬
‫• • • • • • •‪• • • • • • f‬‬
‫כפתורי שליטה בטלוויזיה‪ :‬שליטה‬
‫בטלוויזיה‪( .‬בטלוויזיית ‪ LG‬בלבד)‬
‫ ‪-‬ניתן לשלוט בנוסף בתכונות‬‫עוצמת השמע‪ ,‬מקור הכניסה‬
‫והדלקה‪/‬כיבוי של הטלוויזיה‪.‬‬
‫לחץ ןהחזק את ‪)TV( POWER‬‬
‫ולחץ באופן חוזר על לחצן ‪PR/‬‬
‫‪ )W/S( CH‬עד לכיבוי או הדלקת‬
‫הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪ : X REC‬הקלטת ‪ USB‬ישירה‪.‬‬
‫?‪ :‬לחצן זה אינו זמין‪.‬‬
‫תחילת העבודה‬
‫‪ : B OPEN/CLOSE‬פתיחה‬
‫וסגירה של מגש הדיסקים‪.‬‬
‫• • • • • • •‪• • • • • • d‬‬
‫‪1‬‬
‫‪10‬‬
‫תחילת העבודה‬
‫פנל קדמי‬
‫תחילת העבודה‬
‫‪1‬‬
‫‪ a‬מגש דיסקים‬
‫‪ b‬חלון תצוגה‬
‫הצגת המצב הנוכחי של היחידה‪.‬‬
‫‪PORT. IN c‬‬
‫‬
‫חיבור אל נגן נייד בעל יציאות אודיו‪.‬‬
‫‪ d‬יציאת ‪USB‬‬
‫חיבור התקן ‪.USB‬‬
‫‪( R e‬פתיחה‪/‬סגירה)‬
‫‬
‫פתיחה או סגירת מגש הדיסקים‪.‬‬
‫‪f‬‬
‫‪g‬‬
‫‪h‬‬
‫‬
‫‪( T‬הפעלה‪/‬השהיה)‬
‫התחלת הנגינה‪.‬‬
‫השהייה זמנית של הנגינה‪ ,‬לחץ שוב ליציאה‬
‫ממצב השהייה‪.‬‬
‫‪( I‬עצירה)‬
‫הפסקת הנגינה‪.‬‬
‫‪( F‬פונקציה)‬
‫שינוי מקור הכניסה או הפונקציה‪.‬‬
‫‪( +/- i‬עוצמת שמע)‬
‫כיוונון עוצמת הרמקולים‪.‬‬
‫‪( 1/! j‬הפעלה‪/‬כיבוי)‬
‫הפעלה או כיבוי של היחידה‪.‬‬
‫תחילת העבודה‬
‫‪11‬‬
‫פנל אחורי‬
‫תחילת העבודה‬
‫‪1‬‬
‫‪ a‬כבל חשמל‬
‫‬
‫‪ b‬מחברי רמקול‬
‫מחבר את כבלי הרמקול‪.‬‬
‫‪HDMI OUT c‬‬
‫‬
‫חיבור לטלוויזיה עם כניסות ‪.HDMI‬‬
‫(ממשק עבור אודיו ווידאו דיגיטלי)‬
‫‪AUX (L/R) INPUT d‬‬
‫חיבור למקור כניסה חיצוני עם ‪ 2‬יציאות ערוצי‬
‫אודיו‪.‬‬
‫‪VIDEO OUT e‬‬
‫חיבור לטלוויזיה עם כניסות וידאו‪.‬‬
‫‪ANTENNA f‬‬
‫‪ - FM‬חיבור אנטנת ‪ FM‬חוטית‪.‬‬
‫‪OPTICAL IN g‬‬
‫חיבור לציוד אודיו אופטי‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫חיבור‬
‫התקנת הרמקול‬
‫‪ .1‬הפרד את המעמד מהרמקול‪.‬‬
‫א‪ .‬דגם מעמד‬
‫‪ .2‬חבר את המעמד אל הרמקול כמתואר להלן‪.‬‬
‫ניתן לכוונן את זווית הרמקול‪.‬‬
‫ב‪ .‬דגם לקיר (תליית הרמקול על קיר)‬
‫‪ .3‬אם יש צורך‪ ,‬כוונן את זווית הרמקול‪.‬‬
‫‪ .4‬קבע את המעמד אל הרמקול על ידי סיבוב הבורג‪.‬‬
‫‪ .5‬הברג בורג ‪ 1‬אל הקיר עבור הרמקול ותלה עליו את‬
‫הרמקול‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫חיבור‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪y y‬הפרדת המעמד‬
‫הפרד את המעמד מהרמקול כפי שמוצג באופו הבא‪.‬‬
‫חיבור הרמקולים אל‬
‫היחידה‬
‫‪ .1‬חבר את הכבלים אל היחידה‪.‬‬
‫התאם את הכבל לפי הצבע התואם של המחבר‬
‫הנמצא מאחורי היחידה‪ .‬לחיבור הכבל אל‬
‫היחידה‪ ,‬לחץ על תפסני הפלסטיק לפתיחת כניסות‬
‫החיבורים‪ .‬הכנס את חוט החשמל ושחרר את‬
‫משטח האצבע‪.‬‬
‫צבע‬
‫רמקול‬
‫מיקום‬
‫אפור‬
‫אחורי‬
‫אחורי ימני‬
‫כחול‬
‫אחורי‬
‫אחורי שמאלי‬
‫ירוק‬
‫מרכז‬
‫מרכז‬
‫כתום‬
‫סאבוופר‬
‫כל מיקום קדמי‬
‫אדום‬
‫קדמי‬
‫קדמי ימני‬
‫לבן‬
‫קדמי‬
‫קדמי שמאלי‬
‫לחיבור הכבל אל הרמקולים‪ ,‬לחץ על תפסני הפלסטיק‬
‫לפתיחת כניסות החיבורים בבסיס של כל רמקול‪ .‬הכנס‬
‫את חוט החשמל ושחרר את משטח האצבע‪.‬‬
‫< <זהירות‬
‫חבר את הפס השחור של כל חוט חשמל אל‬
‫הכניסות המסומנות ‪( -‬מינוס) ואת הקצה השני אל‬
‫הכניסות המסומנות ‪( +‬פלוס)‪.‬‬
‫חבר את כבל הוופר אל הנגן‪ .‬בחיבור כבל הוופר‬
‫אל הנגן‪ ,‬הכנס את המחבר עד להישמע קליק‪.‬‬
‫‪y y‬הקפד לוודא כי ילדים אינם מניחים את ידיהם‬
‫או כל חפץ לתוך *פתח הרמקול‪.‬‬
‫*פתח הרמקול‪ :‬חור לצליל באס מלא במארז‬
‫הרמקול‪.‬‬
‫‪y y‬מקם את הרמקול המרכזי במרחק בטוח‬
‫מהישג ידם של ילדים‪ .‬אחרת‪ ,‬הרמקול עלול‬
‫ליפול ולגרום לפציעה ו‪/‬או לנזק למוצר‪.‬‬
‫‪y y‬הרמקולים מכילים רכיבים מגנטיים‪ ,‬כך‬
‫שייתכנו שינויים בצבעים של מסך הטלוויזיה או‬
‫מסך המחשב‪ .‬אנא הרחק את הרמקול ממסך‬
‫הטלוויזיה או המחשב‪.‬‬
‫‪ .2‬חבר את הכבלים אל הרמקולים‪.‬‬
‫חבר למחבר הרמקול את הקצה השני של כל כבל‬
‫בהתאם לצבע התואם‪:‬‬
‫‪y y‬לפני השימוש בסאבוופר‪ ,‬הסר את הניילון‬
‫המגן‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫חיבור‬
‫חיבור‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫חיבור‬
‫מיקום המערכת‬
‫האיור הבא מתאר דוגמא למיקום המערכת‪ .‬שים לב‬
‫כי האיורים בהוראות אלו שונים מהיחידה למטרת מתן‬
‫הסברים‪.‬‬
‫לקבלת צליל סראונד מיטבי‪ ,‬על כל הרמקולים מלבד‬
‫הסאבוופר להיות ממוקמים במרחק שווה מנקודת‬
‫ההאזנה ( )‪.‬‬
‫חיבור‬
‫‪2‬‬
‫רמקול קדמי שמאלי (‪ /)L‬רמקול קדמי ימני (‪:)R‬‬
‫מקם את הרמקולים הקדמיים לצידי המסך ובמרחק‬
‫הקצר ביותר האפשרי משטח המסך‪.‬‬
‫רמקול מרכזי‪ :‬מקם את הרמקול המרכזי מעל או‬
‫מתחת למסך‪.‬‬
‫רמקול היקפי שמאלי (‪ /)L‬רמקול היקפי ימני (‪:)R‬‬
‫מקם את הרמקולים האלו מאחורי נקודת ההאזנה‪,‬‬
‫פונים מעט פנימה‪.‬‬
‫סאבוופר‪ :‬מיקום הסאבוופר אינו קריטי מכיוון‬
‫שצלילי הבאס הנמוכים אינם בעלי כיוון חזק‪.‬‬
‫אבל עדיף למקם את הסאבוופר קרוב לרמקולים‬
‫הקדמיים‪ .‬הפנה אותו מעט לכיוון מרכז החדר על‬
‫מנת לצמצם החזרות מהקירות‪.‬‬
‫יחידה‬
‫חיבור‬
‫בצע את אחד מהחיבורים הבאים בהתאם ליכולות‬
‫הציוד שלך‪.‬‬
‫‪,,‬הערה‬
‫‪y y‬קיימים דרכים שונים בהם ניתן לחבר את הנגן‪,‬‬
‫בהתאם לדגם הטלוויזיה שלך וסוג הציוד אשר‬
‫ברצונך לחבר‪ .‬יש להשתמש רק בסוגי החיבור‬
‫המתוארים במדריך זה‪.‬‬
‫חיבור יציאת ‪HDMI‬‬
‫אם ברשותך טלוויזיה או מסך ‪ ,HDMI‬ניתן לחברו אל‬
‫יחידה זו באמצעות כבל ‪( HDMI‬סוג ‪ ,A‬כבל ™‪HDMI‬‬
‫בעל מהירות גבוהה)‪.‬‬
‫חבר את מחבר יציאת ‪ HDMI‬של היחידה אל מחבר‬
‫כניסת ‪ HDMI‬של טלוויזיה או מסך תואמי ‪.HDMI‬‬
‫הגדר את מקור הטלוויזיה ל‪( HDMI-‬עיין במדריך‬
‫למשתמש של הטלוויזיה)‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪y y‬לביצוע החיבורים המיטביים ביותר‪ ,‬אנא עיין‬
‫במדריך למשתמש של הטלוויזיה‪ ,‬מערכת‬
‫הסטריאו או מכשירים אחרים כנדרש‪.‬‬
‫יחידה‬
‫< <זהירות‬
‫‪y y‬וודא כי היחידה מחוברת ישירות אל הטלוויזיה‪.‬‬
‫כוונן את הטלוויזיה אל ערוץ הכניסה המתאים‪.‬‬
‫‪y y‬אין לחבר את הנגן דרך מכשיר ה‪.VCR-‬‬
‫התמונה עלולה להתעוות על ידי מערכת‬
‫ההגנה מפני העתקות‪.‬‬
‫טלוויזיה‬
‫‪,,‬עצה‬
‫‪y y‬חיבור ‪ HDMI‬מאפשר ליהנות מאיכות אודיו‬
‫ווידאו דיגיטליים משולבים‪.‬‬
‫‪y y‬בשימוש בחיבור ‪ ,HDMI‬ניתן לשנות את‬
‫הרזולוציה עבור יציאת ‪( .HDMI‬עיין ב"הגדרות‬
‫רזולוציה" בעמוד ‪)17‬‬
‫< <זהירות‬
‫‪y y‬שינוי הרזולוציה לאחר סיום ההתחברות עלול‬
‫לגרום לתקלות‪ .‬לפתרון הבעיה‪ ,‬כבה את‬
‫היחידה והפעל אותה מחדש‪.‬‬
‫‪y y‬כאשר חיבור ה‪ HDMI-‬אל ‪ HDCP‬אינו‬
‫מאומת‪ ,‬מסך הטלוויזיה ישתנה לשחור או ירוק‬
‫או יופיע רעש לבן על המסך‪ .‬במקרה כזה‪,‬‬
‫בדוק את חיבור ה‪ ,HDMI-‬או נתק את כבל‬
‫ה‪.HDMI-‬‬
‫חיבור‬
‫חיבור אל הטלוויזיה‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫חיבור‬
‫‪,,‬הערה‬
‫‪y y‬אם מכשיר ‪ HDMI‬אשר מחובר אינו מקבל‬
‫את יציאת האודיו של היחידה‪ ,‬צליל האודיו של‬
‫מכשיר ה‪ HDMI-‬עלול להיות מעוות או שלא‬
‫תהיה יציאת אודיו‪.‬‬
‫‪y y‬בחיבור מכשיר התואם ‪ HDMI‬אן ‪ DVI‬וודא‬
‫הדברים הבאים‪:‬‬
‫‬
‫נסה לכבות את מכשיר ה‪HDMI/DVI-‬‬‫ויחידה זו‪ .‬כעת‪ ,‬הפעל את מכשיר‬
‫ה‪ HDMI/DVI-‬והנח לו למשך כ‪ 30-‬שניות‪,‬‬
‫אחר כך הפעל את היחידה‪.‬‬
‫‬
‫כניסת הוידאו של המכשיר המחובר מוגדרת‬‫נכונה עבור יחידה זו‪.‬‬
‫‬
‫המכשיר המחובר תואם לכניסות הוידאו‪:‬‬‫‪( 720 x 480i‬או ‪( 720 x 480p ,)576i‬או‬
‫‪ 1920 x 1080i ,1280 x 720p ,)576p‬או‬
‫‪.1920 x 1080p‬‬
‫חיבור‬
‫‪2‬‬
‫‪,,‬הערה‬
‫‪y y‬בהתאם לסוג הדיסק או למצב הנגינה‪ ,‬ייתכן‬
‫וחלק מפעולות ה‪ SIMPLINK-‬יהיו שונים‬
‫ממטרתך או שלא יפעלו‪.‬‬
‫‪y y‬הפונקציה תשתנה באופן אוטומטי לאופטי‬
‫כאשר הנך מחליף את הגדרות הרמקול של‬
‫‪ simplimk‬לחיצוני‪ ,‬ללא תלות בסוג הפונקציה‬
‫שבשימוש‪.‬‬
‫חיבור וידאו‬
‫חבר את מחבר ‪ VIDEO OUT‬ביחידה אל מחבר‬
‫כניסת הוידאו בטלוויזיה באמצעות כבל וידאו‪.‬‬
‫ניתן לשמוע קול דרך הרמקולים של המערכת‪.‬‬
‫‪y y‬ישנם מכשירי ‪ - HDCP‬תואמי ‪ HDMI‬או ‪DVI‬‬
‫אשר לא יפעלו עם יחידה זו‪.‬‬
‫‬
‫התמונה לא תוצג כראוי עם מכשיר אשר אינו‬‫תואם ‪.HDCP‬‬
‫‬
‫יחידה זו אינה מנגנת ומסך הטלוויזיה‬‫השתנה לשחור או ירוק או שמופיע רעש לבן‬
‫על המסך‪.‬‬
‫יחידה‬
‫‪y y‬אם יש רעש או קווים על המסך‪ ,‬אנא בדוק את‬
‫כבל ה‪ HDMI-‬והשתמש בגרסת כבל גבוהה‬
‫יותר מכבל ‪ ™HDMI‬בעל מהירות גבוהה‪.‬‬
‫מהו ‪?SIMPLINK‬‬
‫טלוויזיה‬
‫חלק מהפונקציות של יחידה זו נשלטים על ידי השלט‬
‫הרחוק של הטלוויזיה כאשר יחידה זו וטלוויזיית ‪LG‬‬
‫בעלת ‪ SIMPLINK‬מחוברים באמצעות חיבור ‪.HDMI‬‬
‫פונקציות נשלטות על ידי שלט רחוק טלוויזיית ‪,LG‬‬
‫כיבוי‪/‬הדלקה‪ ,‬כוונון עוצמת השמע‪ ,‬השתקה‪ ,‬וכו'‪.‬‬
‫עיין במדריך למשתמש של הטלוויזיה לפרטים אודות‬
‫פונקציית ‪.SIMPLINK‬‬
‫טלוויזיית ‪ LG‬בעלת פונקציית ‪ SIMPLINK‬בעלת לוגו‬
‫כמתואר לעיל‪.‬‬
‫צהוב‬
‫חיבור‬
‫הנגן מספק מספר יציאות רזולוציה ‪.HDMI OUT‬‬
‫ניתן לשנות את הרזולוציה באמצעות תפריט [‪.]Setup‬‬
‫‪ .1‬לחץ ‪.n HOME‬‬
‫‪ .2‬השתמש ב‪ A/D-‬לבחירת [‪ ]Setup‬ולחץ‬
‫‪ .b ENTER‬תפריט ההגדרות [‪ ]Setup‬יוצג‪.‬‬
‫חיבור ציוד אופציונלי‬
‫חיבור‪AUX (L/R) INPUT‬‬
‫חבר יציאת מכשיר משני אל מחבר )‪AUX (L/R‬‬
‫‪.INPUT‬‬
‫יחידה‬
‫‪ .3‬השתמש ב‪ W/S-‬לבחירת אפשרות התצוגה‬
‫[‪ ]Display‬ולחץ על ‪ D‬למעבר לרמה השנייה‪.‬‬
‫‪ .4‬השתמש ב‪ W/S-‬לבחירת אפשרות הרזולוציה‬
‫[‪ ]Resolution‬ולחץ על ‪ D‬למעבר לרמה‬
‫השלישית‪.‬‬
‫‪ .5‬השתמש ב‪ W/S -‬לבחירת הרזולוציה הרצויה‬
‫ולחץ על ‪ b ENTER‬לאישור הבחירה‪.‬‬
‫‪,,‬הערה‬
‫אם הטלוויזיה שלך אינה מקבלת את הרזולוציה‬
‫אשר הגדרת לנגן‪ ,‬ניתן להגדיר את הרזולוציה‬
‫ל‪( 480p-‬או ‪ )576p‬כפי שמתואר להלן‪:‬‬
‫לחץ על ‪ Z STOP‬למשך יותר מ‪ 5-‬שניות‪.‬‬
‫רזולוציית וידאו מופקת‬
‫הרזולוציה המוצגת בחלון התצוגה והרזולוציה המופקת‬
‫עלולים להיות שונים בהתאם לסוג החיבור‪.‬‬
‫[‪ 720p ,1080i ,1080p : ]HDMI OUT‬ו‪480p-‬‬
‫(או ‪ )576p‬ו‪( 480i-‬או ‪)576i‬‬
‫[‪( 480i : ]VIDEO OUT‬או ‪)576i‬‬
‫אל מחברי יציאות‬
‫האודיו של‬
‫הקומפוננט שלך‬
‫(‪ ,TV, VCR‬וכו')‬
‫אדום‬
‫לבן‬
‫‪,,‬הערה‬
‫אם הטלוויזיה שלך בעלת יציאת אודיו אחת בלבד‬
‫(מונו)‪ ,‬חבר אותו לכניסת האודיו השמאלית (לבן)‬
‫של היחידה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫חיבור‬
‫הגדרות רזולוציה‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫חיבור‬
‫חיבור ‪PORT IN‬‬
‫(כניסה למכשיר נייד)‬
‫חבר יציאה של מכשיר נייד (‪ MP3‬או ‪ PMP‬וכו') אל‬
‫‪.PORT. IN‬‬
‫חיבור ‪USB‬‬
‫חבר את מחבר ה‪ USB-‬של התקן זכרון ‪( USB‬או‬
‫נגן ‪ ,MP3‬וכו') אל כניסת ה‪ USB-‬בחלקו הקדמי של‬
‫היחידה‪.‬‬
‫חיבור‬
‫‪2‬‬
‫‪,,‬הערה‬
‫הסרת התקן ‪ USB‬מהיחידה‪.‬‬
‫נגן ‪ ,MP3‬וכו'‪...‬‬
‫‪ .1‬בחר פונקציה‪/‬מצב שונה או לחץ על‬
‫‪ Z STOP‬פעמיים ברצף‪.‬‬
‫‪ .2‬הסר את התקן ה‪ USB-‬מהיחידה‪.‬‬
‫האזנה למוזיקה מהתקן נייד או‬
‫ממכשיר חיצוני‬
‫ניתן להשתמש ביחידה לנגינת מוזיקה מסוגים שונים‬
‫של נגנים ניידים או מכשירים חיצוניים‪.‬‬
‫‪ .1‬חבר את הנגן הנייד אל מחבר ‪PORT. IN‬‬
‫(‪ )PORTABLE IN‬של היחידה‪.‬‬
‫או‬
‫‬
‫חבר את המכשיר החיצוני אל כניסת‬
‫ה‪ AUX (L/R) INPUT -‬של היחידה‪.‬‬
‫‪ .2‬הפעל את היחידה על ידי לחיצה על‬
‫!‪.)POWER( 1/‬‬
‫‪ .3‬בחר בפונקציית ‪ PORTABLE‬או ‪ AUX‬על ידי‬
‫לחיצה על ‪.P RADIO&INPUT‬‬
‫‪ .4‬הפעל את הנגן הנייד או את המכשיר החיצוני‬
‫והתחל לנגן‪.‬‬
‫חיבור‬
‫התקני ‪ USB‬תואמים‬
‫‪y y‬נגני ‪ : MP3‬נגן ‪ MP3‬מסוג ‪.USB‬‬
‫‪y y‬התקן ‪: USB‬מכשירים אשר תומכים ב‪USB2.0-‬‬
‫או ‪.USB1.1‬‬
‫‪y y‬פונקציית ה‪ USB-‬של יחידה זו אינה תומכת בחלק‬
‫מהתקני ה‪.USB-‬‬
‫‪19‬‬
‫חיבור כניסה אופטית‬
‫‪OPTICAL IN‬‬
‫חבר יציאה אופטית של היחידה (או מכשיר דיגיטלי‬
‫וכו') למחבר ‪‎.OPTICAL IN‬‬
‫דרישות התקני ‪USB‬‬
‫‪2‬‬
‫חיבור‬
‫‪y y‬התקנים אשר דורשים התקנת תוכנות נוספות בעת‬
‫חיבור למחשב‪ ,‬אינם נתמכים‪.‬‬
‫‪y y‬אין להוציא את התקן ה‪ USB-‬במהלך הפעלתו‪.‬‬
‫‪y y‬חיפוש בהתקן ‪ USB‬בעל נפח גדול עשוי להימשך‬
‫יותר ממספר דקות‪.‬‬
‫‪y y‬למניעת איבוד מידע‪ ,‬גבה את כל המידע שלך‪.‬‬
‫‪y y‬בשימוש בכבל מאריך ‪ USB‬או מרכז ‪ ,USB‬התקן‬
‫ה‪ USB-‬לא יזוהה‪.‬‬
‫אל מחבר היציאה‬
‫האופטית הדיגיטלית‬
‫של הקומפוננט שלך‬
‫‪y y‬שימוש במערכת קבצי ‪ NTFS‬אינו נתמך‪( .‬מערכת‬
‫קבצי ‪ )32 /16( FAT‬בלבד נתמך)‪.‬‬
‫‪y y‬מערכת זו אינה נתמכת כאשר המספר הכולל של‬
‫קבצים הינו ‪ 1000‬או יותר‪.‬‬
‫‪ HDDy y‬חיצוני‪ ,‬קורא כרטיסים‪ ,‬התקנים נעולים או‬
‫התקני ‪ USB‬קשיחים אינם נתמכים‪.‬‬
‫‪y y‬לא ניתן לחבר את יציאת ה‪ USB-‬אל מחשב‪ .‬לא‬
‫ניתן להשתמש ביחידה כבהתקן אחסון‪.‬‬
‫‪y y‬ייתכן וחלק מהתקני ה‪ USB-‬לא יפעלו עם יחידה זו‪.‬‬
‫הגדרה קלה של רמקול הקולנוע‬
‫ביתי‬
‫האזנה מהטלוויזיה‪ DVD ,‬או התקן דיגיטלי באמצעות‬
‫מצב ‪ 2.1( 5.1‬או ‪ )2‬ערוצים‪ .‬במצב כבוי‪ ,‬ניתן לעבור‬
‫באופן אוטומטי למצב ‪ AUX OPT‬על ידי לחיצה על‬
‫‪.OPTICAL‬‬
‫‪ .1‬חבר את מחבר ‪ OPTICAL IN‬של היחידה למחבר‬
‫היציאה האופטית בטלוויזיה שלך (או מכשיר‬
‫דיגיטלי וכו')‪.‬‬
‫‪ .2‬בחר באפשרות ‪ AUX OPT‬על ידי בחירת‬
‫‪ OPTICAL‬בשלט הרחוק ובחירת אפשרות‬
‫‪ AUX OPT‬ישירות‪.‬‬
‫או‬
‫‬
‫לבחירת פונקציית ‪ ,AUX OPT‬לחץ על ‪INPUT‬‬
‫בשלט רחוק‪.‬‬
‫‪ .3‬האזנה לקול באמצעות רמקול ‪ 2.1( 5.1‬או ‪)2‬‬
‫ערוצים‪.‬‬
‫‪ .4‬ליציאה מ‪ AUX OPT-‬השתמש ב‪.OPTICAL-‬‬
‫התכונה מתכווננת לקודמת‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫חיבור‬
‫חיבור לאנטנה‬
‫חבר את אנטנת ‪ FM‬המסופקת להאזנה לרדיו‪.‬‬
‫חבר את חוט החשמל של אנטנת ה‪ FM-‬אל מחבר‬
‫אנטנת ה‪.FM-‬‬
‫חיבור‬
‫‪2‬‬
‫‪,,‬הערה‬
‫הקפד להאריך את אנטנת ה‪ FM-‬במלואה‪.‬‬
‫הגדרות מערכת‬
‫כיוונון ההגדרות‬
‫הראשונית‬
‫‪21‬‬
‫גישה ויציאה מתפריט ההגדרות‬
‫‪ .1‬לחץ ‪.n HOME‬‬
‫[‪ ]Home Menu‬יוצג‪.‬‬
‫באמצעות תפריט ההגדרות הראשוניות‪ ,‬ניתן לבצע‬
‫מגוון כיוונונים למאפיינים שונים כגון תמונה וצליל‪.‬‬
‫הגדרה ראשונית של שפת התצוגה‬
‫‪ -‬אופציונלי‬
‫במהלך השימוש הראשון ביחידה זו‪ ,‬יופיע‪ ,‬על מסך‬
‫הטלוויזיה שלך‪ ,‬תפריט הגדות השפה הראשוניות‪ .‬יש‬
‫להשלים את תהליך בחירת השפה הראשונית לפני‬
‫השימוש ביחידה זו‪ .‬בחירת השפה הראשונית‪.‬‬
‫‪ .1‬לחץ על ‪ )POWER( 1‬להפעלת היחידה‪ .‬תפריט‬
‫הגדרת השפה יופיע על המסך‪.‬‬
‫‪ .2‬השתמש ב‪ WSAD-‬לבחירת שפה ולחץ‬
‫על ‪.b ENTER‬‬
‫יופיע תפריט לאישור‪.‬‬
‫‪ .3‬השתמש ב‪ AD-‬לבחירה [‪ ]Enter‬ולחץ‬
‫על ‪ b ENTER‬לסיום תהליך הגדרת השפה‪.‬‬
‫‪ .2‬בחר בהגדרה [‪ ]Setup‬באמצעות ‪.AD‬‬
‫‪ .3‬לחץ על ‪.b ENTER‬‬
‫לתצוגת ההגדרות [‪.]Setup‬‬
‫‪ .4‬לחץ על ‪ n HOME‬או ‪ x RETURN‬ליציאה‬
‫מתפריט ההגדרות [‪.]Setup‬‬
‫אודות תפריט עזרה עבור ‪Setup‬‬
‫תפריט‬
‫‪ws‬‬
‫מעבר‬
‫‪a‬‬
‫תזוזה‬
‫לחצנים‬
‫‪WS‬‬
‫פעולה‬
‫מעבר לתפריט‬
‫אחר‪.‬‬
‫‪A‬‬
‫מעבר לרמה‬
‫קודמת‪.‬‬
‫‪d‬‬
‫תזוזה‬
‫‪D‬‬
‫מעבר לרמה הבאה‬
‫או בחירה מתפריט‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫סגירה‬
‫‪x RETURN‬‬
‫ליציאה מתפריט‬
‫[‪ ]Setup‬או [ ‪5.1‬‬
‫‪.]Speaker Setup‬‬
‫‪b‬‬
‫בחירה‬
‫‪b ENTER‬‬
‫לאישור התפריט‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫הגדרות מערכת‬
‫כמו כן‪ ,‬ניתן להגדיר מאפיינים נוספים‪ ,‬כגון שפת‬
‫הכתוביות ותפריט ההגדרות‪ .‬לקבלת פרטים לגבי‬
‫כל אחד מהפריטים בתפריט ‪ ,Setup‬עיינו בעמודים‬
‫‪.24-21‬‬
‫‪22‬‬
‫הגדרות מערכת‬
‫שפה‬
‫שפת התפריט‬
‫בחרו שפה עבור תפריט ‪ Setup‬ולאחר מכן עבור‬
‫התצוגה‪.‬‬
‫שמע תקליטור‪/‬כתוביות תקליטור‪/‬תפריט‬
‫תקליטור‬
‫בחרו את השפה המועדפת עבור רצועת השמע (שמע‬
‫דיסק)‪ ,‬הכתוביות בדיסק ותפריט הדיסק‪.‬‬
‫[‪]Original‬‬
‫השפה המקורית שבה הוקלט התקליטור‪.‬‬
‫הגדרות מערכת‬
‫‪3‬‬
‫[‪]Other‬‬
‫לבחירת שפה אחרת‪ ,‬לחצו על לחצני הספרות‬
‫ולאחר מכן לחצו על‪ ‎b ENTER‎‬כדי להזין את‬
‫המספר בן ארבע הספרות בהתאם לרשימת קודי‬
‫השפות שבעמוד ‪ .40‬אם הזנתם קוד שפה שגוי‪,‬‬
‫לחצו על ‪.CLEAR‬‬
‫[‪]Off (for Disc Subtitle)‎‬‬
‫השבתת הכתוביות‪.‬‬
‫תצוגה‬
‫יחס גובה‪-‬רוחב של הטלוויזיה‬
‫בחרו ביחס גובה‪-‬רוחב עבור המסך על סמך צורת מסך‬
‫הטלוויזיה‪.‬‬
‫[‪]4:3‬‬
‫עבור טלוויזיה ‪.4:3‬‬
‫[‪]16:9‬‬
‫בחרו באפשרות זו עבור טלוויזיה רחבה ‪.16:9‬‬
‫מצב תצוגה‬
‫ההגדרה ‪ Display Mode‬פועלת רק כאשר מצב ‪TV‬‬
‫‪ Aspect‬הוגדר ל‪-‬‏‪.4:3‬‬
‫‏[‪]Letterbox‬‬
‫תמונה רחבה עם פסים בחלק העליון ובחלק‬
‫התחתון של המסך‪.‬‬
‫‏[‪]Panscan‬‬
‫תצוגה אוטומטית של תמונה רחבה על פני כל‬
‫המסך תוך חיתוך החלקים שאינם מתאימים‪( .‬אם‬
‫התקליטור‪/‬הקובץ אינו תואם למצב ‪,Pan Scan‬‬
‫התמונה תוצג באמצעות מצב ‪.)Letterbox‬‬
‫רזולוציה‬
‫הגדרת רזולוציית הפלט של ‪ Component‬ושל אות וידאו‬
‫‪ .HDMI‬עיינו בסעיף “הגדרת רזולוציה” לקבלת פרטים‬
‫לגבי הרזולוציה (עמוד ‪.)17‬‬
‫[‪]Auto‬‬
‫אם שקע ‪ HDMI OUT‬מחובר למכשיר טלוויזיה‬
‫המספקת פרטים על התצוגה (‪ ,)EDID‬המכשיר‬
‫יבחר באופן אוטומטי את הרזולוציה המתאימה‬
‫ביותר לטלוויזיה‪ .‬אם מחובר ‪COMPONENT‬‬
‫‪ VIDEO OUT‬בלבד‪ ,‬הרזולוציה תשתנה ל‪( 480i-‬או‬
‫‪ )576i‬כרזולוציית ברירת מחדל‪.‬‬
‫[‪]1080p‬‬
‫מפיק ‪ 1080‬שורות של וידאו בסריקה מתקדמת‪.‬‬
‫[‪]1080i‬‬
‫מפיק ‪ 1080‬שורות של וידאו בשזירה‪‎‬‏‪.‬‬
‫[‪]720p‬‬
‫מפיק ‪ 720‬שורות של וידאו בסריקה מתקדמת‪.‬‬
‫[‪( 480p‬או ‪])576p‬‬
‫מפיק ‪( 480‬או ‪ )576‬שורות של וידאו מתקדם‪.‬‬
‫[‪( 480i‬או ‪])576i‬‬
‫מפיק ‪( 480‬או ‪ )576‬שורות של וידאו שזירה‪.‬‬
‫הגדרות מערכת‬
‫שמע‬
‫הגדרת הרמקולים מסוג ‪5.1‬‬
‫הגדירו את ההגדרות הבאות עבור מפענח הצליל‬
‫ההיקפי המובנה של ‪ 5.1‬ערוצים‪.‬‬
‫‪ .1‬בחרו באפשרות‪ ‎[5.1 Speaker Setup]‎‬שבתפריט‬
‫[‪.]Audio‬‬
‫‪ .2‬לחצו על ‪.b ENTER‬‬
‫התפריט [‪ ]‎5.1 SPEAKER‬יופיע‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫‪( DRC‬בקרת טווח דינמי)‬
‫הופך את השמע לצלול יותר כאשר עוצמת השמע‬
‫מונמכת (‪ Dolby Digital‬בלבד)‪ .‬הגדירו כ‪-‬‏[‪]On‬‬
‫לאפקט זה‪.‬‬
‫‪Vocal‬‬
‫בחרו באפשרות [‪ ]On‬כדי לערב ערוצי קריוקי בסטריאו‬
‫רגיל‪.‬‬
‫הפונקציה יעילה עבור תקליטורי ‪ DVD‬בעלי קריוקי‬
‫רב‪-‬ערוצי בלבד‪.‬‬
‫‪HD AV Sync‬‬
‫‪ .4‬כווננו את האפשרויות באמצעות הלחצנים‬
‫‪.WSAD‬‬
‫‪ .5‬חזרו לתפריט הקודם על ידי לחיצה על ‪‎x‬‬
‫‪.RETURN‎‬‬
‫[‪]Speaker‬‬
‫בחרו ברמקול לכוונון‪.‬‬
‫‪,,‬הערה‬
‫הגדרות רמקולים מסוימות אסורות על‪-‬פי‬
‫הסכם הרישיון של ‪.Dolby Digital‬‬
‫[‪]Size‬‬
‫מכיוון שהגדרות הרמקולים קבועות‪ ,‬לא ניתן‬
‫לשנות הגדרות אלה‪.‬‬
‫[‪]Volume‬‬
‫הגדרת עוצמת הקול של כל רמקול‪.‬‬
‫[‪]Distance‬‬
‫התאמת המרחק בין כל רמקול לבין עמדת‬
‫ההאזנה‪.‬‬
‫[‪]Test‬‬
‫בחרו באפשרות [‪ ]Speaker Test Start‬באמצעות‬
‫‪ WS‬ולחצו על‪ .‎b ENTER‎‬לחצו שוב על ‪b‬‬
‫‪ ENTER‬כדי לעצור‪ .‬התאימו את העוצמה לעוצמה‬
‫של אותות הבדיקה שמאוחסנים בזיכרון המערכת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫הגדרות מערכת‬
‫‪ .3‬השתמשו ב‪ AD -‬כדי לבחור את הרמקול הרצוי‪.‬‬
‫לעתים‪ ,‬טלוויזיה דיגיטלית חווה השהיה בין התמונה‬
‫לצליל‪ .‬אם אתם מבחינים בהשהיה כזו‪ ,‬ניתן לפצות‬
‫על כך על ידי הגדרה של השהיה של הצליל כך שהוא‬
‫יחכה לתמונה‪ :‬פונקציה זו נקראת ‪.HD AV Sync‬‬
‫השתמשו ב‪( WS-‬בשלט רחוק) כדי לגלול למעלה‬
‫ולמטה ברשימת זמני ההשהיה‪ ,‬שניתן להגדירם בין ‪0‬‬
‫ל‪ 100-‬מילישניות‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫הגדרות מערכת‬
‫‪( LOCK‬בקרת הורים)‬
‫הגדרה ראשונית של קוד האזור‪:‬‬
‫סיסמה‬
‫ניתן להזין סיסמה או לשנותה‪.‬‬
‫‪ .1‬בחרו באפשרות [‪ ]Password‬שבתפריט [‪]Lock‬‬
‫ולאחר מכן לחצו על ‪.D‬‬
‫בשימוש הראשון במכשיר‪ ,‬יש להגדיר קוד אזור‪.‬‬
‫‪ .2‬לחצו על‪.‎‎b ENTER‎‎‬‬
‫‪ .1‬בחרו בתפריט [‪ ]Lock‬ולאחר מכן לחצו על ‪.D‬‬
‫‪ .2‬לחצו על ‪.D‬‬
‫כדי לגשת לאפשרויות של [‪ ,]Lock‬עליכם להזין את‬
‫הסיסמה שיצרתם‪ .‬הזינו סיסמה ולחצו‬
‫על ‪ .b ENTER‬הזינו אותה שוב ולחצו על‬
‫‪ b ENTER‬לאישור‪ .‬אם שגיתם לפני לחיצה על‬
‫‪ ,b ENTER‬לחצו על ‪.CLEAR‬‬
‫‪ .3‬בחרו בתו הראשון באמצעות הלחצנים ‪.WS‬‬
‫הגדרות מערכת‬
‫‪3‬‬
‫‪ .3‬הזינו סיסמה ולחצו על ‪.‎‎b ENTER‬‬
‫‬
‫לשינוי הסיסמה‪ ,‬לחצו על ‪ ‎‎b ENTER‬כאשר‬
‫האפשרות [‪ ]Change‬מסומנת‪ .‬הזינו סיסמה ולחצו‬
‫על ‪ .‎‎b ENTER‬הזינו אותה שוב ולחצו על‪‎‎‬‬
‫‪ b ENTER‬לאישור‪.‬‬
‫‪ .4‬לחצו על ‪ n HOME‬ליציאה מהתפריט‪.‬‬
‫‪,,‬הערה‬
‫‪ .4‬לחצו על‪ ‎b ENTER‎‬ובחרו בתו השני באמצעות‬
‫הלחצנים ‪.WS‬‬
‫אם שכחתם את הסיסמה‪ ,‬ניתן לנקות אותה‬
‫כדלקמן‪:‬‬
‫‪ .5‬לחצו על‪ ‎b ENTER‎‬לאישור קוד האזור שבחרתם‪.‬‬
‫‪ .1‬בחרו באפשרות [‪ ]Setup‬בתפריט [‪Home‬‬
‫‪.]Menu‬‬
‫דירוג‬
‫חסימת תקליטורי ‪ DVD‬בהתבסס על תוכנם‪ .‬לא כל‬
‫התקליטורים מדורגים‪.‬‬
‫‪ .2‬הזינו את המספר ‪ ,210499‬ולחצו על‬
‫‪ .b ENTER‬הסיסמה נמחקת‪.‬‬
‫‪ .1‬בחרו באפשרות [‪ ]Rating‬שבתפריט [‪ ]Lock‬ולאחר‬
‫מכן לחצו על ‪.D‬‬
‫קוד אזור‬
‫‪ .3‬בחרו דירוג בין ‪ 1‬ל‪-‬‏‪ 8‬באמצעות הלחצנים ‪.WS‬‬
‫הזינו את קוד האזור שהתקנים שלו שימשו לדירוג‬
‫תקליטור הווידאו מסוג ‪ ,DVD‬לפי הרשימה בעמוד ‪.39‬‬
‫‪ .2‬הזינו סיסמה ולחצו על ‪.b ENTER‬‬
‫[‪( ]Rating 1-8‬דירוג ‪)1-8‬‬
‫על דירוג מספר אחת (‪ )1‬חל מספר ההגבלות‬
‫המרבי ועל דירוג מספר שמונה (‪ )8‬חל מספר‬
‫ההגבלות המינימלי‪.‬‬
‫[‪]Unlock‬‬
‫אם תבחרו בביטול נעילה‪ ,‬בקרת ההורים לא‬
‫תופעל והתקליטור יופעל במלואו‪.‬‬
‫‪ .4‬לחצו על‪ b ENTER‎‬לאישור קוד האזור שבחרתם‪.‬‬
‫‪ .1‬בחרו בפריט [‪ ]Area Code‬שבתפריט [‪ ]Lock‬ולאחר‬
‫מכן לחצו על ‪.D‬‬
‫‪ .2‬הזינו סיסמה ולחצו על ‪.b ENTER‬‬
‫‪ .3‬בחרו בתו הראשון באמצעות הלחצנים ‪.WS‬‬
‫‪ .4‬לחצו על‪ b ENTER‎‬ובחרו בתו השני באמצעות‬
‫הלחצנים ‪.WS‬‬
‫‪ .5‬לחצו על‪ b ENTER‎‬לאישור קוד האזור שבחרתם‪.‬‬
‫הפעלה‬
‫‪ .1‬לחץ ‪.n HOME‬‬
‫[‪ ]Home Menu‬יוצג‬
‫‪ .2‬בחר באפשרות באמצעות ‪.AD‬‬
‫כדי‬
‫בצע את הפעולה הבאה‬
‫לעצור‬
‫לחץ ‪.Z STOP‬‬
‫להפעיל או לנגן‬
‫לחץ‬
‫‪.d PLAY, MONO/STEREO‬‬
‫להשהות‬
‫לחץ ‪.M PAUSE/STEP‬‬
‫הפעלה תמונה‬
‫אחר תמונה‬
‫לחץ ‪ M PAUSE/STEP‬באופן‬
‫חוזר לניגון כותר תמונה אחר‬
‫תמונה‪( .‬סרט‪ DVD ,‬בלבד)‬
‫‪ .3‬לחץ על ‪ b ENTER‬ובחר באפשרות מהתפריט‪.‬‬
‫[‪ – ]Music‬הצגת תפריט המוזיקה [‪.]Music‬‬
‫[‪– ]Movie‬התחלת הפעלת מדיה וידאו או הצגת‬
‫תפריט הסרטים [‪.]MOVIE‬‬
‫[‪ – ]Photo‬הצגת תפריט התמונות [‪.]PHOTO‬‬
‫דילוג לפרק‪/‬‬
‫רצועה‪ /‬קובץ‬
‫הבא‪/‬הקודם‬
‫[‪ – ]Setup‬הצגת תפריט הגדרות [‪.]Setup‬‬
‫‪,,‬הערה‬
‫לא ניתן לבחור באפשרויות מוזיקה [‪,]Music‬‬
‫סרטים [‪ ]Movie‬או תמונות [‪ ]Photo‬כאשר לא‬
‫מחובר התקן ‪ USB‬או כאשר לא מוכנס דיסק‪.‬‬
‫מציאת נקודה‬
‫במהירות על‬
‫ידי ניגון קובץ‬
‫במהירות קדימה‬
‫או במהירות‬
‫לאחור‪.‬‬
‫פעולות בסיסיות‬
‫‪ .1‬הכנס דיסק על ידי לחיצה על ‪B OPEN/CLOSE‬‬
‫או חבר את מכשיר ה‪ USB-‬אל כניסת ה‪.USB-‬‬
‫‪ .2‬לחץ ‪.n HOME‬‬
‫[‪ ]Home Menu‬יוצג‪.‬‬
‫‪ .3‬בחר באפשרות באמצעות ‪.AD‬‬
‫אם תבחר באפשרות [‪]Movie‬‏‪ ]Photo[ ,‬או‬
‫[‪ ]Music‬בעת חיבור עד שני מכשירים‪ ,‬הוא יופיע‬
‫כמתואר להלן‪ .‬בחר את המדיה הרצויה ולחץ על‬
‫‪.b ENTER‬‬
‫‪ .4‬לחץ על ‪ b ENTER‬ובחר באפשרות מהתפריט‪.‬‬
‫‪,,‬הערה‬
‫‪y y‬רוב הדיסקים מסוג אודיו‪ ,‬ו‪DVD-ROM-‬‬
‫מופעלים באופן אוטומטי‪.‬‬
‫‪y y‬היחידה מפעילה באופן אוטומטי רק קבצי‬
‫מוזיקה השמורים בהתקן ה‪ USB-‬או בדיסק‪.‬‬
‫הפעלה חוזרת‬
‫או אקראית‪.‬‬
‫במהלך ההפעלה‪ ,‬לחץ על‬
‫‪ C/ V SKIP‬למעבר‬
‫לפרק ‪/‬רצועה‪ /‬קובץ הבא או‬
‫לחזרה לתחילת הפרק‪ /‬רצועה‪/‬‬
‫קובץ הנוכחי‪.‬‬
‫לחץ פעמיים במהירות על ‪C‬‬
‫‪ SKIP‬לחזרה לפרק‪ /‬רצועה ‪/‬‬
‫קובץ הקודם‪.‬‬
‫במהלך ההפעלה‪ ,‬לחץ באופן‬
‫חוזר על ‪c/v SCAN‬‬
‫לבחירת מהירות הסריקה‬
‫הרצויה‪.‬‬
‫לחזרה למהירות הרגילה‪ ,‬לחץ‬
‫על‬
‫‪.d PLAY, MONO/STEREO‬‬
‫לחץ באופן חוזר על ‪h‬‬
‫‪ , REPEAT‬הכותר‪ ,‬פרק או‬
‫רצועה נוכחית תופעל באופן‬
‫חוזר או אקראי‪.‬‬
‫ ‪Chapter/ Title/ Off : DVD‬‬‫ ‪:)MOVIE(Video‬‬‫‪Title/ All/ Off‬‬
‫‪: Audio CD/ MP3/ WMA‬‬‫‪Track/ All/ Random/ Off‬‬
‫במצב השהיה‪ ,‬לחץ על‬
‫‪ c/v SCAN‬לבחירת‬
‫המהירות הרצויה‪ DVD( .‬בלבד)‬
‫האטת מהירות‬
‫הנגינה‬
‫במצב השהיה‪ ,‬לחץ על‬
‫‪ v SCAN‬לבחירת המהירות‬
‫הרצויה‪( .‬סרט בלבד)‬
‫‪4‬‬
‫הפעלה‬
‫שימוש בתפריט הבית‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫הפעלה‬
‫פעולות נוספות‬
‫הצגת מידע דיסק על המסך‬
‫ניתן להציג מידע מגוון אודות הדיסק אשר נטען על‬
‫המסך‪.‬‬
‫‪ .1‬לחץ ‪ m INFO/DISPLAY‬להצגת מידע נגינה‬
‫שונה‪.‬‬
‫פריטי התצוגה שונים בהתאם לסוג הדיסק או מצב‬
‫הנגינה‪.‬‬
‫‪WS‬‬
‫ולשנות או‬
‫‪ .2‬ניתן לבחור פריט על ידי לחיצה על‬
‫לבחור הגדרה על ידי לחיצה על ‪.AD‬‬
‫כותר – מספר כותר נוכחי‪ /‬סך מספר הכותרים‬
‫פרק –מספר פרק נוכחי‪/‬סך מספר הפרקים‪.‬‬
‫זמן – זמן נגינה כולל‪.‬‬
‫אודיו –שפה או ערוץ אודיו נבחרים‬
‫כתוביות – כתובית נבחרת‪.‬‬
‫הפעלה‬
‫‪4‬‬
‫זווית –זווית נבחרת‪/‬סך מספרי הזוויות‪.‬‬
‫‪,,‬הערה‬
‫אם שום לחצן אינו נלחץ למשך מספר שניות‪,‬‬
‫התצוגה על המסך נעלמת‪.‬‬
‫הצגת תפריט ה‪DVD-‬‬
‫‪r‬‬
‫בעת הפעלה של ‪ DVD‬המכיל כמה תפריטים‪ ,‬ניתן‬
‫לבחור בתפריט הרצוי באמצעות התפריט‪.‬‬
‫‪ .1‬לחצו על ‪.DISC MENU‬‬
‫תפריט התקליטור יופיע‪.‬‬
‫‪ .2‬בחרו בתפריט באמצעות הלחצנים ‪.WSAD‬‬
‫‪ .3‬לחצו על ‪,‎d PLAY‬‏ ‪ MONO/STEREO‬לאישור‪.‬‬
‫הצגת סרט ה‪DVD-‬‬
‫‪r‬‬
‫בעת הפעלה של ‪ DVD‬המכיל כמה סרטים‪ ,‬ניתן לבחור‬
‫בסרט הרצוי באמצעות התפריט‪.‬‬
‫‪ .1‬לחצו על ‪.TITLE‬‬
‫כותר התקליטור מופיע‪.‬‬
‫‪ .2‬בחרו בתפריט באמצעות הלחצנים ‪.WSAD‬‬
‫‪ .3‬לחצו על ‪,‎d PLAY‬‏ ‪ MONO/STEREO‬לאישור‪.‬‬
‫הפעלה במהירות פי ‪1.5‬‬
‫‪r‬‬
‫מהירות פי ‪ 1.5‬מאפשרת לצפות בתמונות ולהאזין‬
‫לצליל מהר יותר מאשר הפעלה במהירות רגילה‪.‬‬
‫‪ .1‬במהלך ההפעלה‪ ,‬לחצו על ‪d PLAY‬‏‪MONO/ ,‬‬
‫‪ STEREO‬כדי להפעיל במהירות פי ‪" .1.5‬ההודעה‬
‫"‪ "‎dX1.5‎‬תופיע על המסך‪.‬‬
‫‪ .2‬לחצו על ‪,‎d PLAY‬‏ ‪ MONO/STEREO‬ליציאה‪.‬‬
‫שומר מסך‬
‫שומר המסך מופיע כשהמכשיר נשאר במצב עצירה‬
‫במשך יותר מחמש דקות‪.‬‬
‫הפעלה החל מנקודה נבחרת בזמן‬
‫‪ry‬‬
‫כדי להתחיל הפעלה מנקודת זמן שנבחרה בקובץ או‬
‫בסרט‪.‬‬
‫‪ .1‬לחצו על‪ ‎m INFO/DISPLAY‎‬במהלך ההפעלה‪.‬‬
‫‪ .2‬לחצו על ‪ WS‬לבחירה בסמל השעון‪ ,‬וההודעה‬
‫"‪ "--:--:--‬תופיע‪.‬‬
‫‪ .3‬הזינו את שעת ההתחלה הרצויה בשעות‪ ,‬דקות‬
‫ושניות משמאל לימין‪ .‬אם הזנתם מספרים שגויים‪,‬‬
‫לחצו על ‪ CLEAR‬כדי להסיר את המספרים‬
‫שהזנתם‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬הזינו את המספרים הנכונים‪.‬‬
‫לדוגמה‪ ,‬כדי למצוא סצנה בשעה אחת‪ 10 ,‬דקות‬
‫ו‪-‬‏‪ 20‬שניות‪ ,‬הזינו ‪ 11020‬באמצעות לחצני הספרות‪.‬‬
‫‪ .4‬לחצו על‪ ‎b ENTER‎‬לאישור‪ .‬ההפעלה מתחילה‬
‫מהזמן שנבחר‪.‬‬
‫המשך ההפעלה‬
‫‪ryut‬‬
‫המכשיר מקליט את הנקודה שבה לחצתם על‬
‫‪ Z STOP‬בהתאם לתקליטור‪.‬‬
‫אם הסמל “‪( ”MZ‬עצירה ושמירה) מופיע לרגע על‬
‫המסך‪ ,‬לחצו על ‪d‬‏ ‪ MONO/STEREO ,PLAY‬כדי לחדש‬
‫את ההפעלה (מנקודת הסצנה)‪.‬‬
‫אם תלחצו פעמיים על ‪ Z STOP‬או תוציאו את‬
‫התקליטור‪ ,‬הסמל “‪( ”Z‬עצירה מוחלטת) מופיע במסך‪.‬‬
‫נקודת העצירה לא תישמר‪.‬‬
‫הפעלה‬
‫‪y y‬פונקציה זו עשויה שלא לפעול בתקליטורים או‬
‫כותרים‪/‬ערוצים מסוימים‪.‬‬
‫שינוי עמוד של קוד כתוביות‬
‫‪y‬‬
‫‪ .2‬בחרו בקובצי המוזיקה הרצויים מתוך [‪]List‬‬
‫באמצעות הלחצנים ‪ WS‬ולאחר מכן לחצו על‬
‫‪ MARKER‬להוספת הסימון לרשימה‪.‬‬
‫‪ .3‬לחצו על ‪ b ENTER‬או על‬
‫‪ .d PLAY, MONO/STEREO‬מצב ההפעלה יוצג‪.‬‬
‫‪ .4‬בחרו את מצב ההפעלה באמצעות ‪ WS‬ולחצו על‬
‫‪.b ENTER‬‬
‫[‪]Mark Play‬‬
‫הפעלה מסומנת‪.‬‬
‫[‪]Current Play‬‬
‫אם הכתוביות לא מוצגות כראוי‪ ,‬ניתן לשנות את עמוד‬
‫הקוד של הכתוביות כך שקובץ הכתוביות יוצג כראוי‪.‬‬
‫הפעלה רגילה‪.‬‬
‫‪ .1‬במהלך ההפעלה‪ ,‬לחצו על‪ ‎m INFO/DISPLAY‎‬כדי‬
‫לפתוח את התצוגה שעל המסך‪.‬‬
‫‪,,‬הערה‬
‫‪ .2‬לחצו על הלחצנים ‪ WS‬כדי לבחור באפשרות‬
‫[‪.]Code Page‬‬
‫‪ .3‬לחצו על ‪ AD‬כדי לבחור באפשרות הקוד הרצויה‪.‬‬
‫‪ .4‬לחצו על ‪ x RETURN‬כדי לצאת מהתצוגה שעל‬
‫המסך‪.‬‬
‫הפעלה מסומנת‬
‫כדי למחוק סמן‬
‫‪ .1‬השתמשו בלחצנים ‪ WS‬כדי לבחור את הרצועה‬
‫שברצונכם למחוק מהרשימה המסומנת‪.‬‬
‫‪ .2‬לחצו על ‪.MARKER‬‬
‫‪ut‬‬
‫פונקציית הסימון מאפשרת לשמור את הקבצים‬
‫המועדפים מכל תקליטור או התקן ‪ USB‬בזיכרון של‬
‫המכשיר‪.‬‬
‫‪ .1‬בחרו באפשרות [‪ ]Music‬בתפריט [‪.]Home Menu‬‬
‫מעבר לתיקייה העליונה‪.‬‬
‫(‪/MP3‬‏‪ WMA‬בלבד)‬
‫פרטי הקובץ יוצגו בהתאם למידע‬
‫של תגית ‪ ID3‬בקובץ המוזיקה‬
‫המתאים‪ MP3( .‬בלבד)‬
‫בחירה בכל הרצועות‪/‬קבצים‪.‬‬
‫ביטול הבחירה בכל הרצועות‪/‬קבצים‪.‬‬
‫מעבר לרשימת הקבצים‬
‫הקודמת או הבאה‪.‬‬
‫אם ברצונכם לבחור בכל הקבצים שברשימה‪,‬‬
‫בחרו באפשרות [‪ ]Select All‬ולאחר מכן לחצו על‬
‫‪.b ENTER‬‬
‫מחיקת כל הסימונים‬
‫השתמשו ב‪ WSAD-‬לבחירה באפשרות‬
‫[‪ ]Deselect All‬ולאחר מכן לחצו על ‪ b ENTER‬במצב‬
‫עריכת התכנות‪.‬‬
‫‪,,‬הערה‬
‫הסימונים נמחקים גם כאשר התקליטור או התקן‬
‫ה‪ USB-‬מוסרים‪ ,‬המכשיר נכבה או הפונקציה‬
‫משתנה‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫הפעלה‬
‫‪,,‬הערה‬
‫‪y y‬נקודת חידוש ההפעלה עשויה להימחק עם‬
‫לחיצה על לחצן כלשהו (לדוגמה; ‪POWER, 1‬‬
‫‪ ,B OPEN/CLOSE‬וכן הלאה)‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫הפעלה‬
‫הצגת קובצי תמונות‬
‫אודות תפריט עזרה במסך מלא‬
‫תפריט‬
‫‪i‬‬
‫מערכת זו יכולה להפעיל תקליטורים הכוללים קובצי‬
‫תמונות‪.‬‬
‫‪ .1‬בחרו באפשרות [‪ ]Photo‬בתפריט [‪]Home Menu‬‬
‫ולחצו על ‪.‎b ENTER‬‬
‫תפריט‬
‫‪a/d‬‏‬
‫‪Prev./ Next‬‬
‫מעבר לרשימת הקבצים‬
‫הקודמת או הבאה‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫העברת‬
‫ערוצים‬
‫‪m‬‬
‫‪INFO/‬‬
‫‪DISPLAY‬‬
‫הצגת התפריט ‪.Option‬‬
‫‪‎A/D‬‬
‫מעבר לקובץ אחר‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪List‬‬
‫פעולה‬
‫‪RETURN‬‬
‫מעבר לתפריט [‪.]Photo‬‬
‫אפשרויות הצגת תמונה‬
‫ניתן להשתמש באפשרויות שונות במהלך הצגת תמונה‬
‫על מסך מלא‪.‬‬
‫‪ .1‬בעת הצגת תמונה על מסך מלא‪ ,‬לחצו על‬
‫‪ m INFO/DISPLAY‬כדי להציג את תפריט‬
‫האפשרויות‪.‬‬
‫מעבר לתיקייה העליונה‪.‬‬
‫הפעלה‬
‫‪4‬‬
‫‪ .2‬בחרו באפשרות באמצעות לחצני ‪.WSAD‬‬
‫‪ .2‬השתמשו ב‪ WS-‬כדי לבחור תיקייה ולאחר מכן‬
‫לחצו על‪.‎b ENTER‎‬‬
‫‪ .3‬אם ברצונכם להציג קובץ מסוים‪ ,‬לחצו על‪ ‎WS ‎‬כדי‬
‫לסמן קובץ ולחצו על ‪,‎d PLAY‬‏‪.MONO/STEREO‬‬
‫אודות תפריט עזרה בתפריט [‪]Photo‬‬
‫תפריט‬
‫העברת‬
‫ערוצים‬
‫‪d Slide‬‬
‫‪d‬‬
‫‪Show‬‬
‫‪wsad‬‬
‫‪Move‬‬
‫‪b‬‬
‫‪Select‬‬
‫‪x‬‏‬
‫‪Close‬‬
‫‪MONO/ ,PLAY‬‬
‫‪STEREO‬‬
‫‪WSAD‬‬
‫‪b ENTER‬‬
‫‪x RETURN‬‬
‫‪a‬‬
‫פעולה‬
‫‪e‬‬
‫הצגת מצגת‬
‫שקופיות‪.‬‬
‫מעבר לקובץ או תוכן‬
‫אחר‪.‬‬
‫הצגת קובץ ספציפי‪.‬‬
‫מעבר לתפריט‬
‫[‪.]Home Menu‬‬
‫‪d‬‬
‫‪c‬‬
‫‪b‬‬
‫‪ a‬תמונה נוכחית‪/‬מספר כולל של תמונות –‬
‫השתמשו ב‪ AD-‬כדי להציג את התמונה‬
‫הקודמת‪/‬הבאה‪.‬‬
‫‪ – Slide Show z/M b‬לחצו על ‪  ENTER‬כדי‬
‫להתחיל או להשהות מצגת שקופיות‪.‬‬
‫‪ – Speed x3/ x2/ x1 c‬השתמשו ב‪ ENTER-‬‬
‫כדי לבחור מהירות השהיה להצגת התמונות‬
‫במצגת‪.‬‬
‫‪ – Rotate d‬לחצו על ‪  ENTER‬כדי לסובב את‬
‫התמונה‪.‬‬
‫‪ – Go to list e‬לחצו על ‪  ENTER‬כדי לחזור‬
‫לתפריט [‪.]Photo‬‬
‫‬
‫הפעלה‬
‫הגדרת טיימר שינה‬
‫לחץ על ‪ SLEEP‬פעם אחת או יותר לבחירת זמן‬
‫השהייה מ‪ 10-‬עד ‪ 180‬דקות שלאחריו היחידה תיכבה‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫‪,,‬הערה‬
‫פונקציה זו לא תהיה פעילה אם מחובר התקן‬
‫‪ USB‬או יש דיסק בכונן ‪.‬‬
‫לבדיקת הזמן שנשאר‪ ,‬לחץ על ‪.SLEEP‬‬
‫לביטול פונקציית השינה‪ ,‬לחץ שוב ושוב על ‪SLEEP‬‬
‫עד להופעת “‪ ,”SLEEP 10‬ולחץ על ‪ SLEEP‬פעם‬
‫נוספת כאשר “‪ ”SLEEP 10‬מוצג‪.‬‬
‫ניתן להגדיר את עוצמת הקול של כל רמקול‪.‬‬
‫‪ .1‬לחץ על ‪ SPEAKER LEVEL‬מספר הפעמים‬
‫הנדרש עד לבחירת הרמקול הרצוי‪.‬‬
‫לחץ על ‪ SLEEP‬הזמן שנותר יופיע בחלון‬
‫התצוגה‪.‬‬
‫עמעם‬
‫לחץ על ‪ SLEEP‬פעם אחת‪ .‬חלון התצוגה יתכהה‬
‫למחצית מבהירותו‪ .‬לביטול‪ ,‬לחץ שוב ושוב על‬
‫‪ SLEEP‬לעמעומו עד לכיבוי‪.‬‬
‫השתקת הקול זמנית‬
‫להשתקת היחידה‪.‬‬
‫ניתן להשתיק את היחידה‪ ,‬לדוגמא‪ ,‬כדי לענות לטלפון‪,‬‬
‫הכיתוב ‪ MUTE‬יופיע בחלון התצוגה‪.‬‬
‫זיכרון סצנה האחרונה‬
‫‪r‬‬
‫יחידה זו שומרת את הסצנה האחרונה מהדיסק‬
‫האחרון אשר נצפה‪ .‬הסצנה האחרונה נשארת בזיכרון‬
‫גם לאחר הוצאת הדיסק מהיחידה או כיבוי היחידה‪.‬‬
‫הסצנה האחרונה השמורה תאוחזר לאחר טעינת‬
‫הדיסק‪.‬‬
‫הפעלה מחדש ‪ -‬אופציונלי‬
‫‪r‬‬
‫גם אם פתאום נכבה החשמל‪ ,‬הפעל את היחידה והיא‬
‫תנגן תוכן מהנקודה בה הייתה‪ .‬המערכת תשמור‬
‫לעתים קרובות את מצב הנגינה‪.‬‬
‫בחירת מערכת ‪ -‬אופציונלי‬
‫יש לבחור את מצב המערכת המתאים עבור מערכת‬
‫הטלוויזיה שלך‪ .‬לחץ והחזק ‪ M PAUSE/STEP‬למשך‬
‫יותר מחמש שניות לבחירת המערכת הרצויה בתפריט‬
‫הבית [‪.]Home Menu‬‬
‫‪ .2‬לחץ על ‪ VOL -/+‬לכיוונון עוצמת הקול של הרמקול‬
‫הנבחר כאשר תפריט הגדרות העוצמה מוצג בחלון‬
‫התצוגה‪.‬‬
‫‪ .3‬חזור על צעדים אלו לכיוונון עוצמת הקול של‬
‫הרמקולים האחרים‪.‬‬
‫כיבוי אוטומטי‬
‫יחידה זו תכבה את עצמה‪ ,‬על מנת לחסוך בחשמל‪,‬‬
‫אם היחידה הראשית לא מחוברת למכשיר חיצוני ולא‬
‫נמצאת בשימוש במשך ‪ 20‬דקות‪.‬‬
‫או לאחר ‪ 6‬שעות מחיבור היחידה למכשיר חיצוני‬
‫באמצעות כניסה אנלוגית‪.‬‬
‫ניתוק חיבור הרשת האלחוטי או‬
‫מכשיר אלחוטי‪.‬‬
‫כבה את היחידה על ידי לחיצה על לחצן ההפעלה‪/‬כיבוי‬
‫במשך יותר מ‪ 5-‬שניות‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫הפעלה‬
‫‪,,‬הערה‬
‫ניתן לבדוק את הזמן שנשאר עד לכיבוי היחידה‪.‬‬
‫לחץ על ‪MUTE‬‬
‫כיוונון הגדרות עוצמת הרמקול‬
‫‪30‬‬
‫הפעלה‬
‫הפעלת רדיו‬
‫מחיקת כל התחנות השמורות‬
‫וודא כי אנטנת ה‪ FM-‬מחוברת‪.‬‬
‫(ראה עמוד ‪).20‬‬
‫האזנה לרדיו‪.‬‬
‫‪ .1‬לחץ על ‪ P RADIO&INPUT‬עד להופעת ‪FM‬‬
‫בחלון התצוגה‪.‬‬
‫התחנה האחרונה שהייתה בשימוש מופעלת‪.‬‬
‫‪ .2‬לחץ והחזק את )‪ TUNING (-/+‬למשך כשתי‬
‫שניות עד שמחוון התדירות מתחיל להשתנות‪,‬‬
‫ושחרר‪ .‬הסריקה נעצרת כאשר היחידה מתכוונת‬
‫אל תחנה‪.‬‬
‫או‬
‫‬
‫לחץ באופן חוזר על)‪. TUNING (-/+‬‬
‫‪ .3‬כוונן אך עוצמת הקול על ידי לחיצה חוזרת על‬
‫)‪.VOL (+/-‬‬
‫הפעלה‬
‫‪4‬‬
‫הגדרת תחנות רדיו‬
‫ניתן להגדיר עד ‪ 50‬תחנות עבור ‪.FM‬‬
‫לפני הכיוונון‪ ,‬הקפד להנמיך את עוצמת השמע‪.‬‬
‫‪ .1‬לחץ על ‪ P RADIO&INPUT‬עד להופעת ‪FM‬‬
‫בחלון התצוגה‪.‬‬
‫‪ .2‬בחר בתדירות הרצויה באמצעות שימוש ב‪-‬‬
‫)‪.TUNING (-/+‬‬
‫‪ .3‬לחץ על ‪ b ENTER‬ספר קבוע מראש יהבהב‬
‫בחלון התצוגה‪.‬‬
‫‪ .4‬לחץ על )‪ PRESET (-/+‬לבחירה במספר מוגדר‬
‫מראש הרצוי‪.‬‬
‫‪ .5‬לחץ על ‪.b ENTER‬‬
‫התחנה תישמר‪.‬‬
‫‪ .6‬חזור על צעדים ‪ 2‬עד ‪ 5‬לשמירת תחנות נוספות‪.‬‬
‫‪ .1‬לחץ והחזק את ‪ CLEAR‬למשך שתי שניות‪.‬‬
‫הכיתוב “‪ ”ERASE ALL‬יהבהב בתצוגת היחידה‪.‬‬
‫‪ .2‬לחץ על ‪ CLEAR‬למחיקת כל תחנות הרדיו‬
‫השמורות‪.‬‬
‫מחיקת תחנה שמורה‬
‫‪ .1‬לחץ על )‪ PRESET (-/+‬לבחירה במספר המוגדר‬
‫מראש אשר ברצונך למחוק‪.‬‬
‫‪ .2‬לחץ על ‪ ,CLEAR‬המספר הקבוע מראש יהבהב‬
‫בחלון התצוגה‪.‬‬
‫‪ .3‬לחץ שוב על ‪ CLEAR‬למחיקת המספר הרצוי‬
‫מראש הנבחר‪.‬‬
‫שיפור קליטת ‪ FM‬ירודה‬
‫לחץ על ‪ d PLAY, MONO/STEREO‬בשלט הרחוק‪.‬‬
‫הכוונן ישתנה מסטריאו למונו ולרוב ישפר את הקליטה‪.‬‬
‫הפעלה‬
‫‪,,‬הערה‬
‫הגדרת מצב הסראונד‬
‫מערכת זו בעלת מספר שדות קול סראונד מוגדרים‬
‫מראש‪ .‬ניתן לבחור תבנית צליל סראונד באמצעות‬
‫‪SOUND EFFECT‬‬
‫ניתן לשנות את אפקט הקול ‪SOUND EFFECT‬‬
‫באמצעות מקש החץ ‪ AD‬כאשר המידע אודות אפקט‬
‫הקול מוצג‪.‬‬
‫הפריטים המוצגים עבור האיקוולייזר עשויים השתנות‬
‫בהתאם למקור הקול והאפקטים‪.‬‬
‫‪STANDARD‬‬
‫(‪( )STD‬רגיל)‬
‫תיאור‬
‫הנאה מהצליל ללא אפקט‬
‫האיקווילייזר‪.‬‬
‫‪MUSIC‬‬
‫(מוזיקה)‬
‫ניתן ליהנות מאפקט קול טבעי‬
‫האופטימלי למקור המוזיקה‬
‫‪CINEMA‬‬
‫(קולנוע)‬
‫הנאה מצליל סראונד קולנועי‬
‫וכובש יותר‪.‬‬
‫‪FLAT‬‬
‫‪BOOST‬‬
‫‪TREBLE/‬‬
‫‪BASS‬‬
‫(‪)TRE/BASS‬‬
‫מספק אפקט צליל ניטרלי‬
‫מגביר את הטווח הבינוני לחיזוק‬
‫הקול‪.‬‬
‫שיפור צליל הבאס והטרבל‬
‫‪FOOTBALL‬‬
‫(כדורגל)‬
‫ניתן ליהנות מצליל דינמי יותר‬
‫כמו בצפייה במשחקי ספורט‬
‫באצטדיון‪.‬‬
‫‪( BASS‬באס)‬
‫הבאס הינו פיצוץ באס‪ .‬במהלך‬
‫הנגינה‪ ,‬מחזק את אפקטי הקול‬
‫של הטרבל‪ ,‬הבאס והסראונד‪.‬‬
‫‪POWER‬‬
‫‪FRONT‬‬
‫(‪)P-FRONT‬‬
‫‪USER EQ‬‬
‫(איקווילייזר‬
‫משתמש)‪:‬‬
‫ניתן ליהנות מצליל הרמוני‪ .‬מצב‬
‫זה מתאים לרמקולים קדמיים‬
‫אשר ממוקמים בשורה‪.‬‬
‫ניתן לכוונן את אפקט הצליל‪.‬‬
‫בחלק ממצבי הסראונד בחלק מהרמקולים לא‬
‫מופק קול או שהקול חלש‪ .‬מצב זה תלוי במצב‬
‫הסראונד ומקור האודיו‪ ,‬מצב זה אינו תקלה‪.‬‬
‫הגדרות משתמש עבור‬
‫האיקוולייזר [‪]User EQ‬‬
‫ניתן לכוונן את רמת הקול של הבאס (‪ )BASS‬והטרבל‬
‫(‪ )TRE‬בהתאם להעדפה שלך‪.‬‬
‫‪ .1‬השתמש ב‪ SOUND EFFECT-‬לבחירת‬
‫‪ USER EQ‬ולחץ על ‪.b ENTER‬‬
‫‪ .2‬השתמש ב‪ WS-‬לבחירת באס (‪ )BASS‬או טרבל‬
‫(‪.)TRE‬‬
‫‪ .3‬השתמש ב‪ AD-‬לבחירת עוצמת הקול של הבאס‬
‫(‪ )BASS‬או הטרבל (‪ )TRE‬ולחץ על ‪b ENTER‬‬
‫לשמירת ההגדרות‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫הפעלה‬
‫כיוונון קול‬
‫תצוגה‬
‫‪31‬‬
‫‪32‬‬
‫הפעלה‬
‫פעולות מתקדמות‬
‫הקלטה על ‪USB‬‬
‫ניתן להקליט מוזיקה או צליל אל התקן ‪ USB‬על ידי‬
‫חיבורו אל כניסת היחידה‪.‬‬
‫‪ .1‬חבר את התקן ה‪ USB-‬אל היחידה‪.‬‬
‫‪ .2‬בחר במצב ממנו אתה מעונין להקליט‪.‬‬
‫תחילה נגן מקור קול‪.‬‬
‫‪ .3‬התחל את ההקלטה על ידי לחיצה על ‪.X REC‬‬
‫‪ .4‬לעצירת ההקלטה לחץ על ‪.Z STOP‬‬
‫(‪)All tracks/ files recording‬‬
‫(הקלטת כל השירים‪/‬קבצים)‬
‫הפעלה‬
‫‪4‬‬
‫‪,,‬הערה‬
‫‪y y‬ניתן לבדוק את רמת אחוזי ההקלטה בהקלטה‬
‫אל ‪ USB‬בחלון התצוגה במהלך ההקלטה‪.‬‬
‫(דיסק אודיו או דיסק ‪ MP3/ WMA‬בלבד)‬
‫‪y y‬במהלך הקלטה של ‪ ,MP3/ WMA‬לא יופק‬
‫קול‪.‬‬
‫‪y y‬בעצירת הקלטה במהלך נגינה‪ ,‬הקובץ אשר‬
‫היה בהקלטה יישמר‪( .‬מלבד קבצי‬
‫‪)MP3/WMA‬‬
‫‪y y‬אין להסיר את התקן ה‪ USB -‬בעת ההקלטה‬
‫להתקן‪ .‬הסרתו במהלך הקלטה עלול ליצור‬
‫קובץ בלתי שלם אשר לא ניתן למחיקה‬
‫מהמחשב‪.‬‬
‫הקלט אל התקן ‪ USB‬במצב עצירה או נגינה‪.‬‬
‫‪y y‬אם הקלטת ‪ USB‬אינה פעולת‪ ,‬יופיע בחלון‬
‫התצוגה הודעה כגון; “‪,”ERROR“ ,”NO USB‬‬
‫“‪ ”USB FULL‬או “‪. ”NO REC‬‬
‫(‪)Program list recording‬‬
‫(רשימת התוכניות המוקלטות)‬
‫‪y y‬התקן קורא כרטיסים או ‪ HDD‬חיצוני לא‬
‫ניתנים לשימוש במהלך הקלטת ‪.USB‬‬
‫לאחר סימון הקובץ‪/‬קבצים הרצויים ניתן להקליטם‬
‫אל התקן ‪( USB‬עיינו בעמוד ‪.)27‬‬
‫הקבצים יישמרו באופן הבא‪:‬‬
‫‪Audio CD‬‬
‫‪MP3/WMA‬‬
‫מקורות אחרים‬
‫(רדיו‪,AUX ,‬‬
‫נייד)‬
‫‪y y‬בהקלטה ארוכה‪ ,‬ניתן להקליט עד ‪ 128‬מגה‬
‫בייט (בערך שעתיים) בקובץ‪ .‬פחות מ‪ 4-‬קבצים‬
‫מוקלטים‪.‬‬
‫‪y y‬במצב ‪ ,CD-G‬דיסק ‪ DTS‬לא ניתן להקלטה‬
‫אל התקן ‪.USB‬‬
‫‪y y‬הקבצים בתתי התיקיות אינם מוקלטים במהלך‬
‫הקלטת כל השירים‪.‬‬
‫‪y y‬לא ניתן להקליט יותר מ‪ 999-‬קבצים‪.‬‬
‫‪y y‬המספור של הקובץ המוקלט מוזן מהמספר‬
‫הנמוך ביותר‪ .‬כך שאם תמחק חלק מהקבצים‬
‫המוקלטים‪ ,‬הקובץ המוקלט הבא יכול להיות‬
‫בעל המספור הסידורי הנמוך מבין כולם‪.‬‬
‫יצירת העתקים לא מאושרים של חומר מוגן‪,‬‬
‫כולל תוכנות מחשב‪ ,‬קבצים‪ ,‬שידורים והקלטות‬
‫קול‪ ,‬עלול להוות הפרה של זכויות יוצרים ונחשב‬
‫פעילות פלילית‪ .‬אין להשתמש בציוד זה למטרות‬
‫אלו‪.‬‬
‫היה אחראי‬
‫כבד זכויות יוצרים‪.‬‬
‫הפעלה‬
‫אודות ‪BLUETOOTH‬‬
‫‪ Bluetooth‬הינו טכנולוגיית תקשורת אלחוטית לטווח‬
‫קצר‪.‬‬
‫הקול עלול להיות מקוטע כאשר החיבור מושפע על ידי‬
‫גלים אלקטרונים אחרים או אם מכשיר ‪Bluetooth‬‬
‫מחובר בחדרים אחרים‪.‬‬
‫חיבור מכשירים באמצעות טכנולוגיית ‪Bluetooth‬‬
‫אלחוטית אינו גורר חיובים כספיים‪ .‬ניתן להפעיל טלפון‬
‫נייד התומך בטכנולוגיית ‪ Bluetooth‬אלחוטית אם‬
‫החיבור נעשה באמצעות טכנולוגיית ‪Bluetooth‬‬
‫אלחוטית‪.‬‬
‫מכשירים זמינים‪ :‬טלפון נייד‪ ,MP3 ,‬מחשב נייד‪PDA ,‬‬
‫(יחידה זו תומכת באוזניות סטריאו‪).‬‬
‫פרופיל ‪BLUETOOTH‬‬
‫על מנת להשתמש בטכנולוגיית ‪ Bluetooth‬אלחוטית‪,‬‬
‫על המכשירים להיות תואמים לפרופילים מסוימים‪.‬‬
‫יחידה זו תואמת לפרופיל הבא‪.‬‬
‫)‪A2DP (Advanced Audio Distribution Profile‬‬
‫האזנה למוזיקה ממכשיר‬
‫‪BLUETOOTH‬‬
‫קישור יחידה זו ומכשיר ‪Bluetooth‬‬
‫לפני התחלת תהליך הקישור‪ ,‬וודא שאפשרות‬
‫‪ Bluetooth‬מופעלת במכשיר שלך‪ .‬לפרטים‬
‫נוספים ראה את המדריך למשתמש של מכשיר‬
‫ה‪ .Bluetooth-‬לאחר שפעולת הקישור בוצעה‪ ,‬אין‬
‫צורך לבצעה שוב‪.‬‬
‫‪ .1‬בחר בפונקציית ה‪ Bluetooth-‬באמצעות שימוש‬
‫ב‪.P RADIO&INPUT-‬‬
‫“‪ ”BT READY‬יופיע בחלון התצוגה‪.‬‬
‫‪ .2‬הפעל את מכשיר ה‪ Bluetooth-‬ובצע את‬
‫פעולת הקישור‪ .‬בעת חיפוש היחידה עם מכשיר‬
‫ה‪ ,Bluetooth-‬ייתכן שתוצג רשימה של מכשירים‬
‫שנמצאו בחלון התצוגה של ה‪, Bluetooth-‬‬
‫בהתאם למכשיר ה‪ Bluetooth-‬אשר ברשותך‪.‬‬
‫היחידה שלך תוצג כ‪.”)XX:XX(LG HTS“-‬‬
‫‪,,‬הערה‬
‫הכוונה של ‪ XX:XX‬היא הארבע ספרות‬
‫האחרונות של כתובת ה‪ .BT-‬לדוגמא‪,‬‬
‫אם כתובת ה‪ BT-‬של היחידה שלך הינה‬
‫‪ ,08:F7:4A:98:02:9C‬יוצג‬
‫“(‪ ”LG HTS(F7:08‬במכשיר ה‪ Bluetooth-‬שלך‪.‬‬
‫‪ .3‬כאשר יחידה זו מקושרת בהצלחה עם מכשיר‬
‫ה‪ Bluetooth-‬שלך‪ ,‬מחוון ה‪ LED-‬עבור‬
‫‪ Bluetooth‬של יחידה זו יואר‪ ,‬הכיתוב “‪”PAIRED‬‬
‫יוצג בחלון התצוגה‪ ,‬ומיד ישתנה לשם התקן‬
‫ה‪.Bluetooth-‬‬
‫‪,,‬הערה‬
‫תהליך הקישור בחלק מהמכשירים עלול להיות‬
‫שונה בהתאם לסוג מכשיר ה‪.Bluetooth-‬‬
‫‪ .4‬האזנה למוזיקה‪.‬‬
‫להפעלת קובץ מוזיקה אשר שמור במכשיר‬
‫ה‪ Bluetooth -‬שלך‪ ,‬עיין במדריך למשתמש של‬
‫מכשיר ה‪.Bluetooth-‬‬
‫‪,,‬הערה‬
‫‪y y‬שינוי פונקצייה ביחידה יגרום לניתוק פונקציית‬
‫ה‪ ,Bluetooth-‬ויהיה צורך לבצע מחדש את‬
‫הקישור‪.‬‬
‫פונקציה מלבד ‪)Bluetooth‬‬
‫(‪Bluetooth‬‬
‫‪y y‬תהליך הקישור בחלק מהמכשירים עלול להיות‬
‫שונה בהתאם לסוג מכשיר ה‪.Bluetooth-‬‬
‫(הזן קוד ‪ )0000( PIN‬כנדרש‪).‬‬
‫‪4‬‬
‫הפעלה‬
‫שימוש בטכנולוגיית‬
‫®‪BLUETOOTH‬‬
‫אלחוטית‬
‫‪33‬‬
‫‪34‬‬
‫הפעלה‬
‫‪,,‬הערה‬
‫‪y y‬ייתכן שהצליל יופסק עם החיבור מושפע על ידי‬
‫גלים אלקטרונים אחרים‪.‬‬
‫‪y y‬לא ניתן לשלוט במכשיר ‪ Bluetooth‬עם יחידה‬
‫זאת‪.‬‬
‫‪y y‬ניתן לקשר רק מכשיר ‪ Bluetooth‬אחד‬
‫ליחידה‪ .‬מולטי‪-‬קישור לא נתמך‪.‬‬
‫‪y y‬בהתאם לסוג המכשיר‪ ,‬ייתכן שלא תוכל‬
‫להשתמש בתכונת ה‪.Bluetooth-‬‬
‫הפעלה‬
‫ניתן לשלוט בחלק מהפעולות של היחידה הזאת על‬
‫ידי שלט הרחוק של טלוויזיית ‪ LG‬שלך באמצעות‬
‫‪ .LG Sound Sync‬תואם רק לטלוויזיית ‪ LG‬התומכת‬
‫בתכונת ‪ .LG Sound Sync‬וודא שלוגו‬
‫‪ LG Sound Sync‬קיים בטלוויזיה שלך‪.‬‬
‫‪y y‬ניתן ליהנות ממערכות אלחוטיות באמצעות‬
‫הטלפון שלך‪ Notebook ,MP3 ,‬אוזניות‪ ,‬וכו'‪.‬‬
‫פעולות הניתנות לשליטה באמצעות שלט הרחוק של‬
‫טלוויזיית ‪ :LG‬עוצמת קול למעלה‪/‬למטה‪ ,‬השתק‬
‫‪y y‬כאשר היחידה אינה מחוברת אל ‪,Bluetooth‬‬
‫“‪ ”BT READY‬יופיע בחלון התצוגה‪.‬‬
‫עיין בהוראות השימוש של הטלוויזיה לקבלת פרטים‬
‫נוספים אודות ‪.LG Sound Sync‬‬
‫‪y y‬כשל חשמלי בעקבות שימוש של מכשירים‬
‫באותם תדרים כגון מכשירים רפואיים‪ ,‬מיקרוגל‬
‫או מכשירי ‪ LAN‬אלחוטי יגרום לניתוק החיבור‪.‬‬
‫בצע את אחד מהחיבורים הבאים בהתאם ליכולות‬
‫הציוד שלך‪.‬‬
‫‪y y‬כאשר משהו מפריע לתקשורת בין מכשיר‬
‫ה‪ Bluetooth -‬והנגן‪ ,‬החיבור ינותק‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪LG Sound Sync‬‬
‫‪y y‬ככל שהמרחק בין מכשיר ה‪Bluetooth-‬‬
‫ליחידה גודל‪ ,‬איכות הקול נחלשת עד‬
‫לניתוק החיבור באופן סופי כאשר המרחק‬
‫בין ה‪ Bluetooth-‬והיחידה יוצא מחוץ לטווח‬
‫הפעולה של ה‪.Bluetooth-‬‬
‫‪y y‬שינוי הפונקציה שוב ל‪ Bluetooth-‬מפונקציה‬
‫אחרת יגרום לקישור אוטומטי של התקן‬
‫ה‪.Bluetooth-‬‬
‫‪,,‬הערה‬
‫‪y y‬ניתן להשתמש בשלט רחוק של היחידה בעת‬
‫שימוש ב‪ .LG Sound Sync-‬אם תשתמש‬
‫בשלט רחוק של הטלוויזיה שוב‪ ,‬היחידה‬
‫תסתנכרן עם הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪y y‬אם החיבור נכשל‪ ,‬בדוק את מצב הטלוויזיה‬
‫ובמקרה הצורך הפעל אותה‪.‬‬
‫‪y y‬וודא מה מצב היחידה והחיבור בעת שימוש‬
‫ב‪ LG Sound Sync-‬במקרים הבאים‪.‬‬
‫‪-‬כיבוי היחידה‪.‬‬‫‪-‬שינוי האפשרויות‪.‬‬‫ ‪-‬ניתוק של החיבור האלחוטי על ידי‬‫הפרעה או מרחק‪.‬‬
‫‪y y‬ייתכן שינוי בתפריט ההגדרה של הטלוויזיה‬
‫בהתאם לדגם או היצרן של הטלוויזיה שלך‪.‬‬
‫‪y y‬חיבור ‪ Bluetooth‬אינו זמין לאחר חיבור‬
‫לטלוויזיית ‪.LG‬‬
‫‪y y‬חיבורי ‪ Bluetooth‬ו‪ LG Sound Sync -‬אינם‬
‫זמינים במהלך הקלטה‪.‬‬
‫הפעלה‬
‫‪ .1‬הפעל את היחידה על ידי לחיצה על ‪( 1‬הפעלה‪/‬‬
‫כיבוי) בשלט רחוק‪.‬‬
‫יחידה זו מזהה כניסת אותות כגון ‪Bluetooth‬‬
‫וטלוויזיית ‪ LG‬ומשנה את לפונקציה המתאימה באופן‬
‫אוטומטי‪.‬‬
‫‪ .3‬הגדר את יציאת הקול של הטלוויזיה להאזנה‬
‫לצלילים באמצעות היחידה‪:‬‬
‫תפריט הגדרת טלוויזיה ‪ ]Sound[ ‬‬
‫[‪ ]TV Sound output‬‬
‫[‪])Wireless( LG Sound Sync‬‬
‫בעת חיבור למכשיר ‪Bluetooth‬‬
‫‪ .2‬בחר באפשרות טלוויזיית ‪ LG‬באמצעות‬
‫‪ P RADIO&INPUT‬בשלט הרחוק‪.‬‬
‫‬
‫שינוי פונקציית ‪( Auto‬אוטומטית)‬
‫הכיתוב "‪ "PAIRED‬מוצג בחלון התצוגה למשך‬
‫כ‪ 3-‬שניות ואחריו יופיע הכיתוב "‪ "LG TV‬באם‬
‫נוצר חיבור מוצלח בין הטלוויזיה והיחידה‪.‬‬
‫‪,,‬הערה‬
‫‪y y‬אם כיבית את היחידה באופן ישיר על ידי‬
‫לחיצה על ‪( 1‬הפעלה‪/‬כיבוי)‪LG Sound ,‬‬
‫‪( Sync‬אלחוטי) ינותק‪ .‬לשימוש שוב בפונקציה‬
‫זו‪ ,‬יש לחבר מחדש את הטלוויזיה עם‬
‫היחידה‪.‬‬
‫‪y y‬ייתכן שינוי בתפריט ההגדרה של הטלוויזיה‬
‫בהתאם לדגם או יצרן הטלוויזיה שלך‪.‬‬
‫בעת חיבור מכשיר ה‪ Bluetooth-‬שלך ליחידה‪,‬‬
‫פונקציית ‪ Bluetooth‬נבחרת באופן אוטומטי‪ .‬האזן‬
‫למוזיקה שלך במכשיר ה‪.Bluetooth-‬‬
‫בעת כניסת אות ‪LG TV‬‬
‫בעת הדלקת ‪ LG TV‬המחובר על ידי תכונת‬
‫‪( LG Sound Sync‬חיבור אלחוטי)‪ ,‬היחידה עוברת‬
‫למצב חיבור ‪ .LG TV‬ניתן לשמוע צלילים מהטלוויזיה‬
‫שלך‪.‬‬
‫‪,,‬הערה‬
‫‪y y‬יחידה זו אינה מגיבה לאות חיבור ‪bluetooth‬‬
‫כאשר פונקציית טלוויזיית ‪ LG‬בשימוש‪.‬‬
‫‪y y‬בשימוש בפונקציית ‪ ,bluetooth‬יחידה זו אינה‬
‫מגיבה לאות חיבור טלוויזיית ‪.LG‬‬
‫‪y y‬פונקציית השינוי האוטומטי לא תעבוד עם‬
‫התקן ה‪ bluetooth-‬או טלוויזיית ‪ LG‬אשר‬
‫אינם מקושרים ליחידה‪.‬‬
‫‪y y‬ייתכן ושינוי פונקציית היחידה תגרום להתקני‬
‫‪ bluetooth‬מסוימים לנסות להתחבר ברצף‪.‬‬
‫נתק את קישור ה‪ bluetooth-‬לפני שינוי‬
‫פונקציית היחידה‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫הפעלה‬
‫עם חיבור אלחוטי‬
‫‪35‬‬
‫‪36‬‬
‫הפעלה‬
‫כיבוי‪/‬הדלקה אוטומטי‬
‫יחידה זו נדלקת באופן אוטומטי על ידי מקור כניסה‪:‬‬
‫טלוויזיית ‪ LG‬או ‪.Bluetooth‬‬
‫יחידה זו נכבית באופן אוטומטי עם כיבוי טלוויזיית‬
‫ה‪ LG-‬ולאחר חיבור היחידה לטלוויזיית ה‪LG-‬‬
‫באמצעות פונקציית הפעלה‪/‬כיבוי אוטומטיים‪.‬‬
‫בעת הדלקת הטלוויזיה או מכשיר חיצוני המחובר‬
‫ליחידה‪ ,‬היחידה מזהה את אות הכניסה ובוחרת‬
‫בפונקציה המתאימה‪ .‬ניתן לשמוע קול מהמכשיר שלך‪.‬‬
‫אם תנסה לקשר את מכשיר ה‪ Bluetooth-‬שלך‪,‬‬
‫היחידה תידלק‪ ,‬תקושר באופן אוטומטי‪ ,‬ותנגן את‬
‫המוזיקה שלך‪.‬‬
‫‪,,‬הערה‬
‫‪y y‬לאחר הפעלת היחידה באמצעות פונקציית‬
‫ההפעלה האוטומטית‪ ,‬היחידה תיכבה באופן‬
‫אוטומטי אם לא יתקבל אות‪ ,‬למשך פרק זמן‬
‫מסוים‪ ,‬מהטלוויזיה המחוברת באמצעות ‪LG‬‬
‫‪( Sound Sync‬אלחוטי)‪.‬‬
‫הפעלה‬
‫‪4‬‬
‫‪y y‬לאחר הדלקת היחידה באמצעות פונקציית‬
‫‪ ,AUTO POWER‬היחידה תיכבה באופן‬
‫אוטומטי אם לא מתקבל אות‪ ,‬למשך פרק זמן‬
‫מסוים‪ ,‬מהמכשיר החיצוני המחובר‪.‬‬
‫‪y y‬בהתאם למכשיר המחובר‪ ,‬ייתכן שאפשרות זו‬
‫לא תפעל‪.‬‬
‫‪y y‬אם תנתק את חיבור ה‪ Bluetooth-‬אל‬
‫היחידה‪ ,‬ייתכן שחלק ממכשירי ה‪Bluetooth-‬‬
‫ינסו להתחבר ליחידה ברצף‪ .‬בעקבות זאת‪,‬‬
‫מומלץ לנתק את החיבור לפני כיבוי היחידה‪.‬‬
‫‪y y‬על מנת להשתמש ב‪ ,AUTO POWER-‬יש‬
‫לכבות את ‪ .SIMPLINK‬משך זמן‬
‫ההפעלה‪/‬כיבוי של ‪ SIMPLINK‬הוא כ‪30-‬‬
‫שניות‪.‬‬
‫‪y y‬בעת הדלקת היחידה בפעם הראשונה‪ ,‬תכונת‬
‫‪ Auto Power‬מופעלת על סטטוס‪.‬‬
‫פתרון בעיות‬
‫‪37‬‬
‫פתרון בעיות‬
‫בעיה‬
‫היחידה אינה פועלת כשורה‪.‬‬
‫אין אספקת חשמל‬
‫אין תמונה‬
‫יש קצת קול או אין קול כלל‬
‫פתרון‬
‫‪y y‬כבה את החשמל של היחידה וחבר מכשיר חיצוני (טלוויזיה‪ ,‬וופר‪ ,‬נגן‬
‫‪ ,DVD‬מגבר וכו') והפעל את היחידה מחדש‪.‬‬
‫‪y y‬כבה את החשמל של היחידה וחבר מכשיר חיצוני (טלוויזיה‪ ,‬וופר‪ ,‬נגן ‪ ,DVD‬מגבר‬
‫וכו') ונסה לחבר מחדש‪.‬‬
‫‪y y‬חבר היטב את כבל החשמל לשקע הקיר‪.‬‬
‫‪y y‬בחר את מצב כניסת הוידאו המתאים בטלוויזיה כך שהתמונה מיחידה‬
‫זו תופיע על מסך הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪y y‬חבר היטב את כבלי הוידאו אל הטלוויזיה והיחידה‪.‬‬
‫‪y y‬בחר את מצב הכניסה המתאים של היחידה כך שתוכל לשמוע את‬
‫הקול מהיחידה‪.‬‬
‫‪y y‬חבר בצורה נכונה את כבלי האודיו למחברי הכניסה‪.‬‬
‫‪y y‬החלף עם כבל אודיו חדש‪.‬‬
‫איכות התמונה של ה‪ DVD-‬ירודה‬
‫‪y y‬נקה את הדיסק בעזרת בד רך על ידי משיכות כלפי חוץ‪.‬‬
‫‪y y‬הכנס דיסק‪.‬‬
‫‪y y‬הכנס את הדיסק כאשר התווית או הצד המודפס פונה כלפי מעלה‪.‬‬
‫‪y y‬הזן את הסיסמה שלך או שנה את רמת הדירוג‪.‬‬
‫בעת נגינת ‪ DVD‬או ‪ CD‬נשמע קול‬
‫מזמזם‪.‬‬
‫‪y y‬נקה את הדיסק בעזרת בד רך על ידי משיכות כלפי חוץ‪.‬‬
‫‪y y‬הרחק יותר את היחידה ורכיבי האודיו מהטלוויזיה שלך‪.‬‬
‫‪y y‬בדוק את חיבור האנטנה וכוונן את המיקום שלה‪.‬‬
‫לא ניתן לכוונון כשורה תחנות רדיו‬
‫‪y y‬אם יש צורך‪ ,‬חבר אנטנה חיצונית‪.‬‬
‫‪y y‬כוון את התחנה באופן ידני‪.‬‬
‫‪y y‬הגדר מספר תחנות רדיו‪ ,‬לפרטים ראה עמוד ‪.30‬‬
‫‪y y‬השלט רחוק לא מכוון ישירות אל היחידה‪.‬‬
‫כוון את השלט רחוק ישירות אל היחידה‪.‬‬
‫השלט רחוק לא עובד באופן תקין ‪ /‬לא‬
‫עובד כלל‬
‫אפשרות ההפעלה‪/‬כיבוי האוטומטיים‬
‫אינה פועלת‪.‬‬
‫‪y y‬השלט רחוק‪ ,‬רחוק מדי מהיחידה‪.‬‬
‫השתמש בשלט רחוק עד ‪ 7‬מטר מהיחידה‪.‬‬
‫‪y y‬קיים מכשול בין השלט רחוק והיחידה‪.‬‬
‫הסר את המכשול‪.‬‬
‫‪y y‬הסוללה בשלט רחוק חלשה או ריקה‪.‬‬
‫החלף את הסוללות בחדשות‪.‬‬
‫‪y y‬בדוק את החיבור של המכשיר החיצוני כגון טלוויזיה‪ ,‬נגן ‪DVD/Blu-‬‬
‫‪ Ray‬או מכשיר ‪.Bluetooth‬‬
‫‪y y‬בדוק את מצב ‪ SIMPLINK‬וכבה את ‪.SIMPLINK‬‬
‫‪y y‬בהתאם למכשיר המחובר‪ ,‬ייתכן שאפשרות זו לא תפעל‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫פתרון בעיות‬
‫‪ DVD/CD‬לא מנגן‬
‫‪y y‬הכנס דיסק אשר ניתן לנגינה (בדוק את סוג הדיסק‪ ,‬מערכת הצבעים‬
‫וקוד אזורי)‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫נספח‬
‫תחזוקה‬
‫טיפול ביחידה‬
‫בעת משלוח היחידה‬
‫אנא שמור את קרטון המשלוח המקורי וחומרי האריזה‪.‬‬
‫אם אתה צריך לשנע את היחידה‪ ,‬להגנה מקסימלית‪,‬‬
‫ארוז את היחידה כפי שהוא נארז במקור על ידי‬
‫המפעל‪.‬‬
‫שמירה על ניקיון המשטחים החיצוניים‬
‫‪y y‬אין להשתמש בנוזלים נדיפים כגון תרסיס קוטל‬
‫חרקים בסביבת היחידה‪.‬‬
‫‪y y‬הפעלת לחץ חזק בעת ניגוב עשוי לפגוע במשטח‪.‬‬
‫‪y y‬אין להשאיר מוצרי גומי או פלסטיק במגע עם‬
‫היחידה לפרקי זמן ארוכים‪.‬‬
‫ניקוי היחידה‬
‫לניקוי הנגן‪ ,‬השתמש במטלית בד רכה ויבשה‪ .‬אם פני‬
‫שטח המכשיר מאוד מלוכלכים‪ ,‬השתמש במטלית רכה‬
‫הספוגה קלות בתמיסת ניקוי עדינה‪ .‬אין להשתמש‬
‫בממסים חזקים כגון אלכוהול‪ ,‬בנזין או מדלל שכן הם‬
‫עלולים לפגוע בפני השטח של היחידה‪.‬‬
‫תחזוקה של היחידה‬
‫נספח‬
‫‪6‬‬
‫היחידה הינה מכשיר היי‪-‬טק מדייק‪ .‬אם העדשה‬
‫האופטית וכונן הדיסק הינם מלוכלכים או שחוקים‪,‬‬
‫איכות התמונה עלולה להיפגע‪ .‬לפרטים‪ ,‬אנא תור קשר‬
‫עם מרכז השירות המאושר הקרוב אליך‪.‬‬
‫הערות על דיסקים‬
‫טיפול בדיסקים‬
‫אין לגעת בצד הנגין של הדיסק‪ .‬החזק את הדיסק‬
‫מהקצוות שלו כך שלא יהיו טביעות אצבע על שטח‬
‫הדיסק‪ .‬אין להדביק נייר או נייר דבק על הדיסקים‬
‫אחסון דיסקים‬
‫לאחר ההפעלה‪ ,‬אחסן את הדיסק באריזתו‪ .‬אין לחשוף‬
‫את הדיסק לאור שמש ישיר או למקורות חום ואין‬
‫להשאירו במכונית חונה או חשופה לאור שמש ישיר‪.‬‬
‫ניקוי דיסקים‬
‫טביעות אצבע ואבק על הדיסק עלולים לגרום לאיכות‬
‫תמונה גרועה ולעיוות הקול‪ .‬לפני הניגון‪ ,‬נקה את‬
‫הדיסק עם מטלית נקייה‪ .‬נגב את הדיסק ממרכזו כלפי‬
‫חוץ‪.‬‬
‫אין להשתמש בחומרי ניקוי חזקים כגון; אלכוהול‪ ,‬בנזין‪,‬‬
‫מדללים‪ ,‬חומרי ניקוי מסחריים זמינים‪ ,‬או‬
‫ספריי אנטי‪-‬סטטי המיועד לתקליטים ישנים‪.‬‬
‫נספח‬
‫‪39‬‬
‫רשימת קודים אזוריים‬
‫בחרו קוד אזורי מהרשימה‪.‬‬
‫קוד‬
‫אזור‬
‫קוד אזור‬
‫קוד אזור‬
‫קוד אזור‬
‫אוגנדה‬
‫‪ UG‬דנמרק‬
‫‪ DK‬מצרים‬
‫‪ EG‬פנמה‬
‫‪PA‬‬
‫אוזבקיסטן‬
‫‪ UZ‬דרום אפריקה‬
‫‪ ZA‬מקסיקו‬
‫‪ MX‬פקיסטן‬
‫‪PK‬‬
‫אוסטריה‬
‫‪ AT‬דרום קוריאה‬
‫‪ KR‬מונקו‬
‫‪ MC‬פרגוואי‬
‫‪PY‬‬
‫אוסטרליה‬
‫‪ AU‬האיים האנטילים‬
‫‪ AN‬מרוקו‬
‫‪ MA‬צ'ילה‬
‫‪CL‬‬
‫אוקראינה‬
‫‪ UA‬הודו‬
‫‪ IN‬נורווגיה‬
‫‪ NO‬צ'כיה‬
‫‪CZ‬‬
‫אורוגוואי‬
‫‪ UY‬הולנד‬
‫‪ NL‬ניגריה‬
‫‪ NG‬צרפת‬
‫‪FR‬‬
‫איטליה‬
‫‪ IT‬הונג קונג‬
‫‪ HK‬ניו זילנד‬
‫‪ NZ‬קולומביה‬
‫‪CO‬‬
‫אינדונזיה‬
‫‪ ID‬הונגריה‬
‫‪ HU‬נפאל‬
‫‪ NP‬קונגו‬
‫‪CG‬‬
‫‪ CN‬קוסטה ריקה‬
‫‪CR‬‬
‫אפגניסטן‬
‫‪ AF‬זימבבואה‬
‫אקוודור‬
‫‪ EC‬טורקיה‬
‫‪ TR‬סלובקיה‬
‫‪ SK‬קנדה‬
‫‪CA‬‬
‫ארגנטינה‬
‫‪ AR‬טייוואן‬
‫ארצות הברית‬
‫‪ US‬יוון‬
‫‪ TW‬סנגל‬
‫‪ GR‬סינגפור‬
‫‪ SN‬קניה‬
‫‪ SG‬קרואטיה‬
‫‪KE‬‬
‫‪HR‬‬
‫אתיופיה‬
‫‪ ET‬יפן‬
‫פיג'י‬
‫‪ FJ‬ישראל‬
‫‪LK‬‬
‫‪RU‬‬
‫בהוטן‬
‫‪ BT‬כווית‬
‫‪ IL‬סרי לנקה‬
‫‪ KW‬עומן‬
‫‪ ES‬רומניה‬
‫‪RO‬‬
‫בוליביה‬
‫‪ BO‬לוב‬
‫בלגיה‬
‫‪ BE‬לוקסמבורג‬
‫ברזיל‬
‫‪ BR‬מונגוליה‬
‫בריטניה‬
‫‪ GB‬מלדיבים‬
‫ג'מייקה‬
‫‪ JM‬מלזיה‬
‫גרינלנד‬
‫‪GL‬‬
‫גרמניה‬
‫‪DE‬‬
‫‪ JP‬ספרד‬
‫‪ LY‬ערב הסעודית‬
‫‪ LU‬פולין‬
‫‪ MN‬פורטוגל‬
‫‪ MV‬פיליפינים‬
‫‪ MY‬פינלנד‬
‫רוסיה‬
‫‪ OM‬שוודיה‬
‫‪SE‬‬
‫‪ SA‬שווייץ‬
‫‪CH‬‬
‫‪PL‬‬
‫‪TH‬‬
‫תאילנד‬
‫‪PT‬‬
‫‪PH‬‬
‫‪FI‬‬
‫‪6‬‬
‫נספח‬
‫אל סלוודור‬
‫‪ SV‬וייטנאם‬
‫‪ VN‬סין‬
‫‪ ZW‬סלובניה‬
‫‪ SI‬קמבודיה‬
‫‪KH‬‬
‫‪40‬‬
‫נספח‬
‫רשימת קודי שפות‬
‫השתמשו ברשימה זו כדי להזין את השפה הרצויה עבור ההגדרות ההתחלתיות הראשונות‪,]Disc Audio[ :‬‏‬
‫[‪ ]Disc Subtitle‬ו‪.]Disc Menu[-‬‬
‫שפה‬
‫נספח‬
‫‪6‬‬
‫קוד‬
‫שפה‬
‫קוד‬
‫שפה‬
‫קוד‬
‫שפה‬
‫קוד‬
‫אוזבקית‬
‫‪8590‬‬
‫גוארני‬
‫‪7178‬‬
‫לאותית‬
‫‪7679‬‬
‫פאשטו‬
‫‪8083‬‬
‫אוקראינית‬
‫‪8575‬‬
‫גוג'ארטי‬
‫‪7185‬‬
‫לטבית‬
‫‪7686‬‬
‫פולנית‬
‫‪8076‬‬
‫אורדו‬
‫‪8582‬‬
‫גליצאית‬
‫‪7176‬‬
‫לטינית‬
‫‪7665‬‬
‫פורטוגזית‬
‫‪8084‬‬
‫אוריה‬
‫‪7982‬‬
‫גרוזינית‬
‫‪7565‬‬
‫ליטאית‬
‫‪7684‬‬
‫פיג'י‬
‫‪7074‬‬
‫אזרבייג'אנית‬
‫‪6590‬‬
‫גרינלנדית‬
‫‪7576‬‬
‫לינגלה‬
‫‪7678‬‬
‫פינית‬
‫‪7073‬‬
‫איטלקית‬
‫‪7384‬‬
‫גרמנית‬
‫‪6869‬‬
‫מאורי‬
‫‪7773‬‬
‫פנג'אבי‬
‫‪8065‬‬
‫איימרה‬
‫‪6588‬‬
‫דנית‬
‫‪6865‬‬
‫מאראתי‬
‫‪7782‬‬
‫פרואסית‬
‫‪7079‬‬
‫אינדונזית‬
‫‪7378‬‬
‫האוסה‬
‫‪7265‬‬
‫מולדבית‬
‫‪7779‬‬
‫פריזיאנית‬
‫‪7089‬‬
‫אינטרלינגואה‬
‫‪7365‬‬
‫הולנדית‬
‫‪7876‬‬
‫מונגולית‬
‫‪7778‬‬
‫פרסית‬
‫‪7065‬‬
‫איסלנדית‬
‫‪7383‬‬
‫הונגרית‬
‫‪7285‬‬
‫מלאית‬
‫‪7783‬‬
‫ציילונית‬
‫‪8373‬‬
‫אירית‬
‫‪7165‬‬
‫הינדי‬
‫‪7273‬‬
‫מלגשית‬
‫‪7771‬‬
‫צ'כיה‬
‫‪6783‬‬
‫אלבנית‬
‫‪8381‬‬
‫וולאפיק‬
‫‪8679‬‬
‫מליאלאם‬
‫‪7776‬‬
‫צרפתית‬
‫‪7082‬‬
‫אמהרית‬
‫‪6577‬‬
‫וולוף‬
‫‪8779‬‬
‫מקדונית‬
‫‪7775‬‬
‫קוריאנית‬
‫‪7579‬‬
‫אנגלית‬
‫‪6978‬‬
‫וולשית‬
‫‪6789‬‬
‫נאורו‬
‫‪7865‬‬
‫קזאחית‬
‫‪7575‬‬
‫אסטונית‬
‫‪6984‬‬
‫וייטנאמית‬
‫‪8673‬‬
‫נורבגית‬
‫‪7879‬‬
‫קירגיזית‬
‫‪7589‬‬
‫אסמית‬
‫‪6583‬‬
‫זולו‬
‫‪9085‬‬
‫נפאלית‬
‫‪7869‬‬
‫קנאדה‬
‫‪7578‬‬
‫אספרנטו‬
‫‪6979‬‬
‫חוזה‬
‫‪8872‬‬
‫סודנית‬
‫‪8385‬‬
‫קצ'ואה‬
‫‪8185‬‬
‫אפארית‬
‫‪6565‬‬
‫טאג'יקית‬
‫‪8471‬‬
‫סוואהילי‬
‫‪8387‬‬
‫קרואטית‬
‫‪7282‬‬
‫אפריקאנס‬
‫‪6570‬‬
‫טגלוג‬
‫‪8476‬‬
‫סינדהי‬
‫‪8368‬‬
‫קשמירית‬
‫‪7583‬‬
‫ארמנית‬
‫‪7289‬‬
‫טווי‬
‫‪8487‬‬
‫סינית‬
‫‪9072‬‬
‫ראיטו‪-‬רומנית‬
‫‪8277‬‬
‫באשקיר‬
‫‪6665‬‬
‫טונגה‬
‫‪8479‬‬
‫סלובנית‬
‫‪8376‬‬
‫רומנית‬
‫‪8279‬‬
‫בוטאי‬
‫‪6890‬‬
‫טורקית‬
‫‪8482‬‬
‫סלובקיה‬
‫‪8375‬‬
‫רוסית‬
‫‪8285‬‬
‫בולגרית‬
‫‪6671‬‬
‫טורקמנית‬
‫‪8475‬‬
‫סמואנית‬
‫‪8377‬‬
‫שבדית‬
‫‪8386‬‬
‫בורמזית‬
‫‪7789‬‬
‫טלוגו‬
‫‪8469‬‬
‫סנסקריט‬
‫‪8365‬‬
‫שונה‬
‫‪8378‬‬
‫ביהרי‬
‫‪6672‬‬
‫טמילית‬
‫‪8465‬‬
‫ספרדית‬
‫‪6983‬‬
‫תאילנדית‬
‫‪8472‬‬
‫בלרוסית‬
‫‪6669‬‬
‫יוונית‬
‫‪6976‬‬
‫סרבו‪-‬קרואטית‬
‫‪8372‬‬
‫בנגלית; בנגל‬
‫‪6678‬‬
‫יורובה‬
‫‪8979‬‬
‫סרבית‬
‫‪8382‬‬
‫בסקית‬
‫‪6985‬‬
‫יידיש‬
‫‪7473‬‬
‫עברית‬
‫‪7387‬‬
‫ברטונית‬
‫‪6682‬‬
‫יפנית‬
‫‪7465‬‬
‫ערבית‬
‫‪6582‬‬
‫גאלית סקוטית‬
‫‪7168‬‬
‫כורדית‬
‫‪7585‬‬
‫נספח‬
‫סימנים מסחריים‬
‫ורישיונות‬
‫כל הסימנים מסחריים האחרים הם סימנים מסחריים‬
‫של בעליהם‪.‬‬
‫מיוצר תחת רישיון מאת ‪.Dolby Laboratories‬‬
‫‪ Dolby‬וסמל ‪ D‬כפול הם סימנים מסחריים של‬
‫‪.Dolby Laboratories‬‬
‫‪41‬‬
‫הערות אודות זכויות יוצרים‬
‫‪y y‬מוצר זה כולל טכנולוגיה של הגנות על זכויות יוצרים‬
‫אשר מוגנים על ידי פטנטים של ארצות הברית ושל‬
‫זכויות קניין רוחני אחרים‪ .‬על שימוש בטכנולוגיה‬
‫זו של הגנה על זכויות יוצרים להיות מאושר על ידי‬
‫חברת ‪ ,Rovi‬ומיועד לשימוש ביתי ולשימושי צפייה‬
‫מוגבלים אחרים בלבד אלא אם כן אושר על ידי‬
‫‪ .Rovi‬הנדוס מחדש או פירוק אסורים‪.‬‬
‫‪y y‬תחת חוקי זכויות יוצרים של ארצות הברית ושל‬
‫מדינות אחרות‪ ,‬הקלטה‪ ,‬שימוש‪ ,‬תצוגה‪ ,‬הפצה או‬
‫שינוי של תוכניות טלוויזיה‪ ,‬קלטות וידאו‪ ,‬דיסקים‬
‫של ‪ ,BD-ROM‬דיסקים של ‪ ,DVD‬דיסקים של ‪CD‬‬
‫וחומרים אחרים‪ ,‬ללא אישור עלול להוות עבירה‬
‫אזרחית ו‪/‬או פלילית‪.‬‬
‫המונחים ‪ HDMI‬ו‪HDMI High-Definition-‬‬
‫‪ Multimedia Interface‬והלוגו של ‪ HDMI‬הם‬
‫סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של‬
‫‪ HDMI Licensing LLC‬בארצות הברית ובמדינות‬
‫אחרות‪.‬‬
‫“‪ ”DVD Logo‬הינו סימן מסחרי של תאגיד רישוי‬
‫פורמט‪/‬לוגו ‪.DVD‬‬
‫חיבור מכשירים באמצעות טכנולוגיית ®‪Bluetooth‬‬
‫אלחוטית אינו גורר חיוב כלשהו‪ .‬ניתן להפעיל טלפון‬
‫נייד התומך בטכנולוגיית ®‪ Bluetooth‬אלחוטית אם‬
‫החיבור נעשה באמצעות טכנולוגיית ®‪Bluetooth‬‬
‫אלחוטית‪.‬‬
‫השם סימן ולוגו ®‪ Bluetooth‬שייכים‬
‫ל‪ .Bluetooth® SIG, Inc-‬כל שימוש של ‪LG‬‬
‫‪ Electronics‬בסימנים אלו הוא תחת רישיון‪.‬‬
‫סימנים ושמות מסחריים שייכים לבעלים שלהם‪.‬‬
‫נספח‬
‫טכנולוגיית ®‪ Bluetooth‬אלחוטית היא מערכת‬
‫המאפשרת לקשר אלחוטי בין מכשירים אלקטרוניים‬
‫בתחום של מקסימום ‪ 10‬מטר‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪42‬‬
‫נספח‬
‫מפרט‬
‫כללי (‪)LHD625‬‬
‫עיין בתווית הראשית‪.‬‬
‫דרישות חשמל‬
‫עיין בתווית הראשית‪.‬‬
‫צריכת חשמל‬
‫זמן המתנה לחיבור לרשת ‪( 0.4 W‬אם כל יציאות הרשת מופעלות)‬
‫מידות (רוחב ‪ X‬גובה ‪ X‬עומק)‬
‫משקל נטו (בקירוב)‬
‫טמפרטורת הפעלה‬
‫לחות הפעלה‬
‫אפיק אספקת חשמל‬
‫(‏‪299‬‏‪x‬‏‪60.5‬‏‪ )360 x‬מ"מ ללא רגלית‬
‫‪ 2.69‬ק"ג‬
‫‪ 5 °C‬עד ‪35 °C‬‬
‫‪ 5 %‬עד ‪90 %‬‬
‫‪5 V 0 500 mA‬‬
‫כניסות‪/‬יציאות‬
‫‪VIDEO OUT‬‬
‫‪)video/audio( HDMI OUT‬‬
‫‪ANALOG AUDIO IN‬‬
‫‪)OPTICAL( DIGITAL IN‬‬
‫‪PORT. IN‬‬
‫)‪1x RCA jack ,75 Ω, sync negative ,1.0 V (p-p‬‬
‫‪ ,Type A( 19 pin‬מחבר‪x ) HDMI™‎‬‏ ‪1‬‬
‫‪ ,600 Ω ,)0 dB ,1 kHz( 2.0 Vrms‬מחבר ‪1 x )R ,L( RCA‬‬
‫)‪(p-p‬‏‪ ,‎3 V‬מחבר אופטי ‪x‬‏ ‪1‬‬
‫‪( 0.5 Vrms‬מחבר סטריאו ‪ 3.5‬מ"מ) ‪1 x‬‬
‫מגבר‬
‫מצב סטריאו‬
‫מצב סראונד‬
‫נספח‬
‫‪6‬‬
‫‪ ‎3 Ω( 167‎W + ‎1‬ב‪)1 kHz-‬‬
‫‪ 67 W‬‏‬
‫קדמי‬
‫מרכז‬
‫סראונד‬
‫סאבוופר‬
‫‪ 3‬ב‪)1 kHz-‬‬
‫‪‎ Ω( 167‎W + ‎1‬‬
‫‪ 67 W‬‏‬
‫‪ 3 Ω( 167 W‬ב‪)1 kHz -‬‬
‫‪ 3‬ב‪)1 kHz-‬‬
‫‪‎ Ω( 167‎W + ‎1‬‬
‫‪ 67 W‬‏‬
‫‪ 3 Ω( 167 W‬ב‪)60 Hz -‬‬
‫רדיו‬
‫טווח כיוונון ‪FM‬‬
‫‪ 87.5‬עד ‪ MHz 108.0‬או ‪ 87.50‬עד ‪MHz 108.00‬‬
‫נספח‬
‫‪43‬‬
‫רמקול קדמי (‪)S63S1-S‬‬
‫סוג‬
‫‪1 Way 1 Speaker‬‬
‫דירוג עקבה‬
‫‪3Ω‬‬
‫כניסת חשמל‬
‫מקסימום כניסת חשמל‬
‫מידות נטו (רוחב ‪ X‬גובה ‪ X‬עומק)‬
‫משקל נטו‬
‫‪167 W‬‬
‫‪334 W‬‬
‫(‪ )88 X 122 X 81‬מ"מ‬
‫‪ 0.5‬ק"ג‬
‫רמקול אחורי (‪)S63S1-S‬‬
‫סוג‬
‫‪1 Way 1 Speaker‬‬
‫דירוג עקבה‬
‫‪3Ω‬‬
‫כניסת חשמל‬
‫‪167 W‬‬
‫מקסימום כניסת חשמל‬
‫‪334 W‬‬
‫מידות נטו (רוחב ‪ X‬גובה ‪ X‬עומק)‬
‫משקל נטו‬
‫(‪ )88 X 122 X 81‬מ"מ‬
‫‪ 0.5‬ק"ג‬
‫רמקול מרכזי (‪)S63T1-C‬‬
‫סוג‬
‫‪1 Way 1 Speaker‬‬
‫דירוג עקבה‬
‫‪3Ω‬‬
‫כניסת חשמל‬
‫‪167 W‬‬
‫מקסימום כניסת חשמל‬
‫‪334 W‬‬
‫מידות נטו (רוחב ‪ X‬גובה ‪ X‬עומק)‬
‫משקל נטו‬
‫(‪ )260 X 93 X 74‬מ"מ‬
‫‪ 0.6‬ק"ג‬
‫סאבוופר פסיבי (‪)S75T1-W‬‬
‫דירוג עקבה‬
‫כניסת חשמל‬
‫מקסימום כניסת חשמל‬
‫מידות נטו (רוחב ‪ X‬גובה ‪ X‬עומק)‬
‫‪3Ω‬‬
‫‪167 W‬‬
‫‪334 W‬‬
‫(‪ )190 X 385 X 318‬מ"מ‬
‫משקל נטו‬
‫‪ 5.0‬ק"ג‬
‫‪y y‬העיצוב והמפרט עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫נספח‬
‫סוג‬
‫‪1 Way 1 Speaker‬‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement