LG NB3520A מדריך למשתמש

LG NB3520A מדריך למשתמש
‫מדריך למשתמש‬
‫מערכת הקרנת קול ‪300 W‬‬
‫יש לקרוא מדריך זה לפני הפעלת‬
‫המערכת ולשמור אותו לעיון עתידי‪.‬‬
‫‪)SHS36-D ,NB3520A( NB3520A‬‬
‫תחילת העבודה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫תחילת העבודה‬
‫מידע אודות בטיחות‬
‫‪1‬‬
‫זהירות‬
‫תחילת העבודה‬
‫סכנת התחשמלות‬
‫אין לפתוח‬
‫זהירות‪ :‬לצמצום הסיכוי להתחשמלות‪ ,‬אין להסיר‬
‫את המכסה (או את הדופן האחורית)‪ .‬המכשיר אינו‬
‫כולל חלקים שניתנים לתיקון על‪-‬ידי המשתמש‪.‬‬
‫לתיקון ושירות‪ ,‬פנו לטכנאי שירות מוסמך‪.‬‬
‫סמל הברק עם ראש החץ בתוך‬
‫משולש מיועד להתריע בפני‬
‫המשתמש על קיומו של מתח מסוכן‬
‫בלתי מבודד בתוך המוצר‪ ,‬המהווה‬
‫סכנת התחשמלות‪.‬‬
‫סמל של סימן קריאה בתוך משולש‬
‫שווה צלעות נועד להתריע בפני‬
‫המשתמש על קיומה של הוראה‬
‫חשובה אודות הפעלת המוצר או‬
‫תחזוקתו (טיפול) במדריכים הכלולים‬
‫במארז‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬למניעת סכנת שריפה או התחשמלות‪ ,‬אין‬
‫לחשוף את המוצר לגשם או ללחות‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬אין לחשוף את המוצר למים (טפטופים או‬
‫התזות) ואין להניח עליו חפצים המלאים בנוזלים‪ ,‬כגון‬
‫אגרטלים‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬אין להתקין מכשיר זה בתוך מרחב סגור כגון‬
‫ארון ספרים או יחידה דומה‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬אין לחסום את פתחי האוורור‪ .‬יש להתקין את‬
‫המוצר בהתאם להוראות היצרן‪.‬‬
‫בגוף המוצר קיימים חריצים ופתחים המיועדים לאוורור‪,‬‬
‫המבטיחים את פעולתו התקינה של המוצר ומגנים עליו‬
‫מפני התחממות יתר‪ .‬אין לחסום את הפתחים על‪-‬ידי‬
‫הנחת המוצר על מיטה‪ ,‬ספה‪ ,‬שטיח או משטח דומה‬
‫אחר‪ .‬אין למקם מוצר זה בתוך מתקן מובנה כגון ארון‬
‫ספרים או ארונית ללא אוורור הולם או שלא בהתאם‬
‫להוראות היצרן‪.‬‬
‫את רוב המכשירים מומלץ לחבר למעגל חשמלי ייעודי;‬
‫כלומר‪ ,‬מעגל יציאה בודד המפעיל רק את המכשיר‬
‫ואין לו יציאות נוספות או הסתעפויות‪ .‬כדי להבטיח‬
‫שימוש במעגל חשמלי מתאים‪ ,‬בדקו בעמוד המפרטים‬
‫של מדריך למשתמש זה‪ .‬אין לגרום לעומס יתר על‬
‫השקעים בקיר‪ .‬שקעים חשמליים או כבלים מאריכים‬
‫שמופעל עליהם עומס יתר‪ ,‬שקעים רפויים או פגומים‪,‬‬
‫כבלים חשמליים בלויים או בידוד פגום או סדוק של‬
‫כבלי חשמל הם מסוכנים‪ .‬כל אחד מתנאים אלה עלול‬
‫לגרום להתחשמלות או לשריפה‪ .‬יש לבדוק באופן‬
‫תקופתי את הכבל של המכשיר ואם מראהו מורה‬
‫על נזק או שחיקה‪ ,‬יש לנתקו ולהפסיק את השימוש‬
‫במכשיר‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬יש להחליף את הכבל בכבל זהה‬
‫במרכז שירות מורשה‪ .‬יש להגן על כבל החשמל מפני‬
‫פגיעות פיזיות או מכניות‪ :‬אין לעוות אותו‪ ,‬לעקם אותו‪,‬‬
‫להפעיל עליו לחץ‪ ,‬לסגור עליו דלת או לדרוך עליו‪ .‬שימו‬
‫לב במיוחד לתקעים‪ ,‬לשקעי החשמל שבקיר ולנקודת‬
‫היציאה של הכבל מהמכשיר‪ .‬לניתוק החשמל‪ ,‬הוציאו‬
‫את תקע החשמל מהשקע‪ .‬בעת התקנת המוצר‪ ,‬ודאו‬
‫שניתן לגשת בקלות לתקע‪.‬‬
‫מכשיר זה מצויד בסוללה או מצבר ניידים‪.‬‬
‫דרך בטיחותית להסרת הסוללה או המצבר‬
‫מהמכשיר‪ :‬הסירו את הסוללה או את המצבר הישנים‪,‬‬
‫וחזרו על השלבים בסדר הפוך לשם ההתקנה‪ .‬כדי‬
‫למנוע זיהום של הסביבה וסכנה אפשרית לבריאותם‬
‫של אנשים ובעלי חיים‪ ,‬יש להשליך את הסוללה או‬
‫ערכת הסוללות הישנה למיכל המתאים בנקודות‬
‫האיסוף המיועדות לכך‪ .‬אין להשליך את הסוללה או‬
‫הסוללות יחד עם פסולת אחרת‪ .‬מומלץ להשתמש‬
‫בסוללות ומצברים של מערכת החזרה מקומית ללא‬
‫תשלום‪ .‬אין לחשוף את הסוללה לחום קיצוני‪ ,‬כגון אור‬
‫שמש‪ ,‬אש וכדומה‪.‬‬
3
‫תחילת העבודה‬
1
‫תחילת העבודה‬
‫הודעה לאיטליה‬
‫באיטליה נדרש אישור כללי עבור שימוש במוצר מחוץ‬
.‫למבנה‬
:‫ידי‬-‫השימוש בציוד זה נמצא בפיקוח על‬
‫ (הפעילות‬104 ‫ סעיף‬,259 '‫‏מס‬,D.L.gs 1.8.2003 .1
‫כפופה לאישור כללי) לשימוש במקומות פתוחים‬
,‫ (שימוש חופשי) לשימוש במקום סגור‬105 ‫וסעיף‬
.‫ לשימוש פרטי‬,‫ובשני המקרים‬
‫ ציבורית‬RLAN ‫ לאספקת גישת‬,D.M. 28.5.03 .2
.‫לרשת ולשירותי תקשורת‬
L’uso degli apparati è regolamentato da:
1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività
soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati
al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se
utilizzati entro il proprio fondo, in entrambi i casi
per uso private.
2. D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico
dell’accesso R-LAN alle reti e ai servizi di
telecomunicazioni.
‫הודעה לברזיל‬
Este equipamento opera em caráter secundário, isto
é, não tem direito a proteção contra interferência
prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e
não pode causar interferência a sistemas operando
.em caráter primário
‫‪4‬‬
‫תוכן עניינים‬
‫תוכן עניינים‬
‫‪1‬‬
‫תחילת העבודה‬
‫‬
‫‪2‬‬
‫‪6‬‬
‫מידע אודות בטיחות‬
‫תכונות מיוחדות‬
‫‪6‬‬
‫– ‪‎Portable IN‬‬
‫‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫– חיבור פשוט של רמקול‬
‫אביזרים‬
‫הקדמה‬
‫– סמלים המשמשים במדריך זה‬
‫קובץ ניתן להפעלה‬
‫– דרישות קובצי ‪/MP3‬‏‪WMA‬‬
‫שלט רחוק‬
‫לוח קדמי‬
‫לוח אחורי‬
‫‪2‬‬
‫חיבור‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪12‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫חיבור היחידה המרכזית לקיר‬
‫הגדרה‬
‫– צימוד סאב‪-‬וופר אלחוטי‬
‫חיבור של ציוד אופציונלי‬
‫– חיבור ‪‎PORT.‎‎(Portable) IN‬‬
‫– האזנה למוזיקה מנגן נייד‬
‫– חיבור ‪OPTICAL IN‬‬
‫– חיבור פשוט (קל) של רמקול‬
‫– הפעלת ‪USB‬‬
‫‪3‬‬
‫הפעלה‬
‫‪15‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪16‬‬
‫‪16‬‬
‫‪16‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪17‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪18‬‬
‫פעולות בסיסיות‬
‫– הפעלת ‪USB‬‬
‫פעולות אחרות‬
‫– ‪( DOLBY DRC‬בקרת טווח דינמי)‬
‫– ‏‪AV Sync‬‬
‫– הפעלת‪/‬כיבוי אפשרות ‪AUTO POWER‬‬
‫– כיוון טיימר שינה‬
‫– עמעם‬
‫– כיבוי הצליל באופן זמני‬
‫– כוונון הגדרות הוופר‬
‫– הצגת הקובץ ומקור הכניסה‬
‫כוונון הצליל‬
‫– הגדרת הצליל ההיקפי‬
‫– אפקט צליל בתלת‪-‬ממד‬
‫הפעלת הטלוויזיה בעזרת השלט רחוק המצורף‬
‫– הגדרת השלט להפעלת הטלוויזיה‬
‫תוכן עניינים‬
‫‪4‬‬
‫פתרון בעיות‬
‫‪19‬‬
‫פתרון בעיות‬
‫‪5‬‬
‫נספח‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫תחזוקה‬
‫– טיפול במכשיר‬
‫סימנים מסחריים ורישיונות‬
‫מפרטים‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫תחילת העבודה‬
‫תכונות מיוחדות‬
‫‪1‬‬
‫‪‎Portable IN‬‬
‫אביזרים‬
‫ודאו שכל האביזרים נמצאים באריזה‪.‬‬
‫תחילת העבודה‬
‫האזנה למוזיקה מהתקן נייד‪( .‬נגני ‪ ,MP3‬מחשבים‬
‫ניידים וכן הלאה)‬
‫חיבור פשוט של רמקול‬
‫האזינו לצלילים מהטלוויזיה‪ ,‬נגן ה‪ DVD-‬או מהתקן‬
‫דיגיטלי באמצעות מצבי ‪ 2.1‬או ‪ 2.0‬ערוצים‪.‬‬
‫‪PR/CH‬‬
‫‪VOL +‬‬
‫‪PR/CH‬‬
‫‪VOL -‬‬
‫‪AV/INPUT‬‬
‫שלט רחוק (‪)1‬‬
‫סוללות (‪)2‬‬
‫תושבת להתקנה על‬
‫הקיר (‪)1‬‬
‫התקן להתקנה על הקיר‬
‫(‪) 1‬‬
‫כבל אופטי (‪)1‬‬
‫תחילת העבודה‬
‫הקדמה‬
‫קובץ ניתן להפעלה‬
‫סמלים המשמשים במדריך זה‬
‫דרישות קובצי ‪/MP3‬‏‪WMA‬‬
‫‪,,‬עצה‬
‫עצות להקלה על ביצוע המטלה‪.‬‬
‫>>זהירות‬
‫אזהרות למניעת נזקים אפשריים כתוצאה משימוש‬
‫לקוי‪.‬‬
‫‪y y‬תדר דגימה‪ :‬בטווח ‪3‎ 2 - 48kHz‬‏‪‎(MP3)‎‬‏‪ ,‬בטווח‬
‫‪3‎ 2 - 48kHz‬‏‪‎(WMA)‎‬‏‬
‫‪y y‬קצב סיביות‪ :‬בטווח ‪3‎ 2 - 320kbps‬‏‪‎(MP3)‎‬‏‪,‬‬
‫‪4‎ 0 - 192kbps‬‏‪‎(WMA)‎‬‏‬
‫‪y y‬מספר מרבי של קבצים‪ :‬עד ‪999‬‬
‫‪y y‬סיומות קבצים‪/"‎.mp3" :‬‏"‪"‎.wma‬‬
‫‪1‬‬
‫תחילת העבודה‬
‫‪,,‬הערה‬
‫הערות מיוחדות ותכונות פועלות‪.‬‬
‫התאימות של תקליטורי ‪/MP3‬‏‪ WMA‬למכשיר מוגבלת‬
‫באופן הבא‪:‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫תחילת העבודה‬
‫שלט רחוק‬
‫• • • • • • • • • • • • • • •‪• • • • • • • • • • • • • • a‬‬
‫‪( 1‬הפעלה‪/‬כיבוי)‪ :‬הפעלה וכיבוי של המכשיר‪.‬‬
‫‏‪ :INPUT‬שינוי מקורות הכניסה‪.‬‬
‫‪ :W/S FOLDER‬חיפוש אחר תיקייה של קובצי ‪/MP3‬‬
‫‏‪ .WMA‬כאשר מופעל התקן ‪ USB‬המכיל קובצי ‪/MP3‬‬
‫‪ WMA‬במספר תיקיות‪,‬‬
‫לחצו על ‪ W/S FOLDER‬לבחירה בתיקייה‬
‫‪1‬‬
‫תחילת העבודה‬
‫שברצונכם להפעיל‪.‬‬
‫‪ :‎OPTICAL‬שינוי מקור הכניסה ישירות לכניסה‬
‫האופטית‪.‬‬
‫‪ :MUTE‬השתקת הצליל‪.‬‬
‫‪ :-/+ VOL‬כוונון עוצמת הקול של הרמקולים‪.‬‬
‫• • • • • • • • • • • • • • •‪• • • • • • • • • • • • • • b‬‬
‫‪ :AUTO POWER‬פונקציה זו מפעילה את המכשיר‬
‫באופן אוטומטי‪.‬‬
‫‏‪ :AV SYNC‬סינכרון השמע והווידאו‪.‬‬
‫‏‪ :INFO‬הצגת פרטי הקובץ או מקור הכניסה‪.‬‬
‫‪REPEAT‬‏‪ :‬האזנה לקבצים שוב ושוב או בסדר אקראי‪.‬‬
‫‪( C/V‬דילוג‪/‬חיפוש)‪:‬‬
‫ דילוג מהיר קדימה או אחורה‪.‬‬‫‪ -‬חיפוש קטע בתוך רצועה‪.‬‬
‫‪ :Z‬הפסקת ההפעלה‪.‬‬
‫‪PR/CH‬‬
‫‪VOL +‬‬
‫‪PR/CH‬‬
‫‪VOL -‬‬
‫‪ :d/M‬התחלת ההפעלה‪ / .‬השהיית ההפעלה‪.‬‬
‫‪AV/INPUT‬‬
‫‪ :‎SOUND EFFECT‬בחירת מצב אפקט הצליל‪.‬‬
‫‪ :3D SOUND‬כיבוי והפעלה של מצב ‪.3D Sound‬‬
‫‏‪ :WOOFER LEVEL‬הגדרת רמת הצליל של הוופר‪.‬‬
‫• • • • • • • • • • • • • • •‪• • • • • • • • • • • • • • c‬‬
‫לחצני ספרות ‪ 0‬עד ‪ :9‬בחירה בקבצים ממוספרים‪.‬‬
‫הזנת סיסמה‪/‬קוד ‪.PIN‬‬
‫התקנת הסוללות‬
‫הוציאו את מכסה הסוללות מגב השלט רחוק והכניסו‬
‫שתי סוללות (מסוג ‪ ,)AAA‬תוך הקפדה על הכיוון הנכון‬
‫של ושל ‪.‬‬
‫‪DOLBY DRC‬‏‬
‫‪ :‬הגדרת ‪.Dobly DRC‬‬
‫‏‪ :SLEEP‬הגדרה לכיבוי אוטומטי של המערכת בשעה‬
‫מוגדרת‪.‬‬
‫• • • • • • • • • • • • • • •‪• • • • • • • • • • • • • • d‬‬
‫לחצני שליטה בטלוויזיה‪ :‬ראו עמוד ‪.18‬‬
‫תחילת העבודה‬
‫‪9‬‬
‫לוח קדמי‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫‪1‬‬
‫>>זהירות‬
‫‪ A‬תצוגה‬
‫‪ B‬יציאת ‪USB‬‬
‫הוראות בטיחות לשימוש בלחצני המגע‬
‫‪( F C‬פונקציה)‬
‫‬
‫לחצו שוב ושוב כדי לבחור בפונקציה אחרת‪.‬‬
‫‪y y‬השתמשו בלחצני המגע כאשר ידיכם נקיות‬
‫ויבשות‪.‬‬
‫בסביבה בעלת לחות גבוה‪ ,‬נגבו את טיפות‬‫הלחות שהצטברו על לחצני המגע לפני‬
‫השימוש‪.‬‬
‫‪( I D‬עצירה)‬
‫‪( T E‬הפעלה‪/‬השהיה)‬
‫‪( – / + F‬עוצמת קול)‬
‫כוונון עוצמת הקול של הרמקולים‪.‬‬
‫‪y y‬אין ללחוץ על לחצני המגע בחוזקה בזמן‬
‫הפעלה‪.‬‬
‫אם תלחצו עליהם חזק מדי‪ ,‬אתם עלולים‬‫לגרום נזק לחיישן של הלחצנים‪.‬‬
‫‪( 1 G‬מצב המתנה‪/‬הפעלה)‬
‫‪y y‬געו בלחצנים לפי הסדר כדי שהפונקציות יפעלו‬
‫כהלכה‪.‬‬
‫‪y y‬היזהרו שחומר מוליך‪ ,‬כגון עצם מתכתי לא ייגע‬
‫בלחצני המגע‪ .‬הדבר עלול לגרום לתקלות‪.‬‬
‫לוח אחורי‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫‪POPT. (Portable) IN A‬‬
‫‪ B‬‏‪OPTICAL IN 1/ 2‬‬
‫תחילת העבודה‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪E‬‬
‫‪F‬‬
‫‪G‬‬
‫‪10‬‬
‫חיבור‬
‫חיבור היחידה המרכזית‬
‫לקיר‬
‫ניתן לחבר את היחידה המרכזית לקיר‪.‬‬
‫הכינו את הברגים ואת התושבות‪.‬‬
‫‪ .2‬לאחר החיבור לקיר (בטון)‪ ,‬השתמשו בדיבלים‬
‫(לא מצורפים)‪ .‬עליכם לקדוח כמה חורים‪ .‬לאריזה‬
‫מצורף גיליון הדרכה (תושבת התלייה על הקיר)‬
‫לקדיחת החורים‪ .‬השתמשו במדריך כדי לבדוק את‬
‫הנקודות לקידוח‪.‬‬
‫תקנה על הקיר‬
‫תושבת לה‬
‫‪2‬‬
‫מכשיר‬
‫חיבור‬
‫התקן תלייה לקיר‬
‫תושבת להתקנה על הקיר‬
‫‪,,‬הערה‬
‫‪ .1‬התאימו את השוליים התחתונים של המדריך של‬
‫תושבת החיבור לקיר לחלק התחתון של הטלוויזיה‬
‫וחברו אותה במיקום הרצוי‪.‬‬
‫טלוויזיה‬
‫ברגים ודיבלים אינם מצורפים למתקן התלייה‪.‬‬
‫אנו ממליצים להשתמש ב‪Hilti-‬‏(‪)HUD-1 6 x 30‬‬
‫לצורך תלייה‪ .‬אנא רכשו אותו‪.‬‬
‫חיבור‬
‫‪ .3‬הסירו את התושבת להתקנה על הקיר‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪ .5‬תלו את היחידה המרכזית על התושבת כמתואר‬
‫להלן‪.‬‬
‫‪ .4‬חברו את התושבת באמצעות ברגים (לא מצורפים)‬
‫כמוצג באיור שלהלן‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫חיבור‬
‫>>זהירות‬
‫‪y y‬אין להיתלות על המכשיר לאחר התקנתו ואין‬
‫לפגוע בו‪.‬‬
‫‪y y‬אבטחו היטב את המכשיר לקיר כדי שלא ייפול‪.‬‬
‫נפילת המכשיר עלולה לגרום לו נזק או לגרום‬
‫לפציעות‪.‬‬
‫‪y y‬כאשר המכשיר מותקן על קיר‪ ,‬הקפידו שילדים‬
‫לא ימשכו בכבלים המחוברים אליו מכיוון‬
‫שהדבר עלול לגרום לנפילת המכשיר‪.‬‬
‫‪,,‬הערה‬
‫תלו את המכשיר על התושבת כמתואר להלן‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫חיבור‬
‫הגדרה‬
‫צימוד ידני של הסאב‪-‬וופר האלחוטי‬
‫צימוד סאב‪-‬וופר אלחוטי‬
‫נורית חיווי של סאב‪-‬וופר אלחוטי‬
‫‪2‬‬
‫אם החיבור לא הושלם‪ ,‬ניתן לראות נורית חיווי אדומה‬
‫בוופר‪ ,‬והוא לא מפיק צליל‪ .‬לפתרון הבעיה‪ ,‬בצעו את‬
‫הפעולות הבאות‪.‬‬
‫‪ .1‬לחצו לחיצה ארוכה בו זמנית על לחצן ‪I STOP‬‬
‫שבמכשיר ועל לחצן ‪ MUTE‬שבשלט רחוק‪.‬‬
‫‪ -‬הצגת האפשרות "‪."REMATE‬‬
‫חיבור‬
‫צבע נורית‬
‫מצב‬
‫‪ .2‬לחצו על ‪ PAIRING‬שבגב הוופר‪.‬‬
‫‪ -‬נורת החיווי הצהובה או הכחולה תהבהב‬
‫כחול או צהוב‬
‫הסאב‪-‬וופר האלחוטי קולט את‬
‫האות מהיחידה‪.‬‬
‫כחול או צהוב‬
‫(מהבהב)‬
‫הסאב‪-‬וופר האלחוטי מנסה‬
‫להתחבר‪.‬‬
‫‪ .3‬כבו את המכשיר והפעילו אותו שוב‪.‬‬
‫ אם נורת חיווי צהובה או כחולה נדלקת‪ ,‬הפעולה‬‫הצליחה‪.‬‬
‫אדום‬
‫הסאב‪-‬וופר האלחוטי במצב‬
‫המתנה‪.‬‬
‫כבויה (אין‬
‫תצוגה)‬
‫כבל החשמל של הסאב‪-‬וופר‬
‫האלחוטי מנותק‪.‬‬
‫‪LED‬‬
‫הגדרת הסאב‪-‬וופר האלחוטי בפעם‬
‫הראשונה‬
‫‪ .1‬חברו את כבל החשמל של הסאב‪-‬וופר האלחוטי‬
‫לשקע‪.‬‬
‫‪ .2‬הפעילו את היחידה המרכזית‪ :‬היחידה המרכזית‬
‫והסאב‪-‬וופר האלחוטי יחוברו אוטומטית‪.‬‬
‫‪ .4‬אם נורית החיווי הכחולה או הצהובה לא נדלקת‪,‬‬
‫חזרו על שלבים ‪ 1‬עד ‪.3‬‬
‫‪,,‬הערה‬
‫‪ y y‬אם אתם מפעילים את המכשיר ולאחר מכן‬
‫את הסאב‪-‬וופר האלחוטי במצב המתנה‪,‬‬
‫הצליל יישמע לאחר מספר שניות‪.‬‬
‫‪ y y‬הציבו את המכשיר ואת הסאב‪-‬וופר במרחק‬
‫של עד ‪ 10‬מטרים זה מזה‪.‬‬
‫‪ y y‬הביצועים המיטביים יתקבלו רק כאשר‬
‫המרחק בין המכשיר לסאב‪-‬וופר האלחוטי‬
‫נמצא בתחום שבין ‪ 2‬ל‪ 10-‬מטרים‪ .‬מרחק גדול‬
‫יותר עלול לגרום לתקלה בתקשורת‪.‬‬
‫‪ y y‬למכשיר ולסאב‪-‬וופר נדרשות כמה שניות‬
‫(או אפילו יותר) כדי לתקשר זה עם זה‪.‬‬
‫חיבור‬
‫חיבור של ציוד אופציונלי‬
‫חיבור ‪‎PORT.‎‎(Portable) IN‬‬
‫‪13‬‬
‫חיבור ‪OPTICAL IN‬‬
‫חברו את היציאה האופטית הדיגיטלית של ההתקנים‬
‫החיצוניים למחבר ‪.OPTICAL IN 1/ 2‬‬
‫נגני ‪ MP3‬וכן הלאה‬
‫‪2‬‬
‫חיבור‬
‫האזנה למוזיקה מנגן נייד‬
‫ניתן להשתמש במכשיר כדי להשמיע מוזיקה מסוגים‬
‫רבים של נגנים ניידים או התקנים חיצוניים‪.‬‬
‫‪ .1‬חברו את הנגן הנייד למחבר‬
‫‪ PORT.‎(Portable) IN‬שבמכשיר‪.‬‬
‫‪ .2‬הפעילו את המכשיר באמצעות לחצן ההפעלה‪/‬כיבוי‬
‫‪. ‎1‬‬
‫‪ .3‬בחרו בפונקציה ‪ PORTABLE‬על‪-‬ידי לחיצה על‬
‫‪.INPUT‬‬
‫‪ .4‬הפעילו את הנגן הנייד או את ההתקן החיצוני‬
‫והתחילו להשמיע מוזיקה‪.‬‬
‫לשקע האופטי הדיגיטלי‬
‫של ההתקן החיצוני‬
‫חיבור פשוט (קל) של רמקול‬
‫האזינו לצלילים מהטלוויזיה‪ ,‬מנגן ה‪ DVD-‬או מהתקן‬
‫דיגיטלי באמצעות מצבי ‪ 2.1‬או ‪ 2.0‬ערוצים‪.‬‬
‫‪ .1‬חברו את שקע ‪ OPTICAL IN 1/2‬של המכשיר‬
‫לשקע ‪ OPTICAL OUT‬של הטלוויזיה (או של‬
‫ההתקן הדיגיטלי וכן הלאה)‪.‬‬
‫‪ .2‬בחרו ב‪ OPTICAL 1/2-‬באמצעות ‪ .OPTICAL‬בחרו‬
‫ישירות ב‪.OPTICAL 1/2-‬‬
‫‪ .3‬האזינו לצלילים באמצעות רמקולים בעלי ‪ 2.0‬או‬
‫‪ 2.1‬ערוצים‪.‬‬
‫‪ .4‬לחצו על ‪ OPTICAL‬כדי לצאת מאפשרות‬
‫‪ .OPTICAL 1/ 2‬כך תחזרו לפונקציה הקודמת‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫חיבור‬
‫הפעלת ‪USB‬‬
‫הכניסו התקן זיכרון ‪ USB‬ליציאת ‪ USB‬שבצד ימין של‬
‫המכשיר‪.‬‬
‫התקני ‪ USB‬תואמים‬
‫‪y y‬נגני ‪ :MP3‬נגני ‪ MP3‬מסוג הבזק‪.‬‬
‫‪y y‬כונן הבזק מסוג ‪:USB‬התקנים שתומכים ב‪.USB1.1-‬‬
‫‪y y‬פונקציית ה‪ USB-‬של מכשיר זה לא תומכת בכל‬
‫התקני ה‪.USB-‬‬
‫דרישות מהתקני ‪USB‬‬
‫‪y y‬המכשיר אינו תומך בהתקן ‪ USB‬המצריך התקנת‬
‫תוכניות נוספות בעת חיבורו למחשב‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫חיבור‬
‫‪y y‬אין להוציא את התקן ה‪ USB-‬במהלך פעולתו‪.‬‬
‫‪y y‬החיפוש בהתקן ‪ USB‬בעל נפח זיכרון גדול עשוי‬
‫לארוך זמן רב יותר‪.‬‬
‫‪y y‬למניעת אובדן של נתונים‪ ,‬גבו את כל הנתונים‪.‬‬
‫הסרת התקן ה‪ USB-‬מהמכשיר‪.‬‬
‫‪ .1‬בחרו מצב פונקציה אחר או לחצו פעמיים על‪‎‬‬
‫‪.I STOP‬‬
‫‪ .2‬הסירו את התקן ה‪ USB-‬מהמכשיר‪.‬‬
‫‪y y‬במקרה של שימוש בכבל מאריך של ‪ USB‬או‏ברכזת‬
‫‪ ,USB‬ייתכן שהתקן ה‪ USB-‬לא יזוהה‪.‬‬
‫‪y y‬מכשיר זה אינו תומך בהתקן שמספר הקבצים בו‬
‫גדול מ‪-‬‏‪.1000‬‬
‫‪y y‬כוננים קשיחים חיצוניים‪ ,‬קוראי כרטיסים‪ ,‬התקנים‬
‫נעולים והתקני ‪ USB‬קשיחים אינם נתמכים‪.‬‬
‫‪y y‬לא ניתן לחבר את יציאת ה‪ USB-‬של המכשיר‬
‫למחשב‪ .‬לא ניתן להשתמש בנגן בתור התקן אחסון‪.‬‬
‫הפעלה‬
‫פעולות בסיסיות‬
‫הפעלת ‪USB‬‬
‫‪ .1‬חברו את התקן ה‪ USB-‬לשקע ‪.USB‬‏‪‎‬‬
‫‪ .2‬בחרו בפונקציה ‪ USB‬על‪-‬ידי לחיצה על ‪.INPUT‬‬
‫‪ .3‬בחרו בקובץ שברצונכם להפעיל על‪-‬ידי לחיצה על‬
‫‪ C‬או על ‪.V‬‬
‫עבור‬
‫עשו זאת‬
‫הפעלה‬
‫לחצו על ‪.d/M‬‬
‫השהיה‬
‫לחצו על ‪.d/M‬‬
‫דילוג לקובץ‬
‫הבא‪/‬הקודם‬
‫במהלך ההפעלה‪ ,‬לחצו על ‪C‬‬
‫או על ‪ V‬כדי לעבור לקובץ‬
‫הבא או כדי לחזור לתחילת‬
‫הקובץ הנוכחי‪.‬‬
‫לחצו פעמיים על ‪ C‬כדי‬
‫לחזור לקובץ הקודם‪.‬‬
‫חיפוש אחר קטע‬
‫בתיקייה‬
‫לחצו לחיצה ממושכת על‬
‫‪ C/V‬במהלך ההפעלה‬
‫הרפו מהלחצנים בנקודה‬
‫שברצונכם לחדש את ההאזנה‪.‬‬
‫לחצו שוב ושוב על ‪REPEAT‬‬
‫שבשלט רחוק‪ ,‬והתצוגה תשתנה‬
‫הפעלה חוזרת או בסדר הבא‪:‬‬
‫‪RPT 1 RPT D‬‬
‫אקראית‬
‫‪(DIRECTORY) RPT ALL‬‬
‫‪RANDOM OFF‬‬
‫בחירה ישירה‬
‫בקבצים‬
‫לחצו על לחצני הספרות ‪ 0‬עד ‪9‬‬
‫שבשלט רחוק כדי לעבור ישירות‬
‫לקובץ הרצוי‪.‬‬
‫פעולות אחרות‬
‫‪( DOLBY DRC‬בקרת טווח דינמי)‬
‫הפיכת הצליל לברור יותר כשעוצמת הקול נמוכה‬
‫(‪ Dolby Digital‬בלבד)‪ .‬הגדירו ל‪ ]DRC ON[-‬באמצעות‬
‫‪. DOLBY DRC‬‬
‫‏‪AV Sync‬‬
‫כאשר השמע והתמונות המתקבלות מהטלוויזיה לא‬
‫תואמים‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬פונקציה זו מכווננת את זמן‬
‫ההשהיה‪.‬‬
‫‪ .1‬לחצו על ‪.AV SYNC‬‬
‫‪ .2‬השתמשו ב‪ C V-‬כדי לגלול למעלה ולמטה‬
‫בין אפשרויות ההשהיה‪ ,‬הניתנות להגדרה בין ‪0‬‬
‫ל‪ 300-‬מילי‪-‬שניות‪.‬‬
‫הפעלת‪/‬כיבוי אפשרות‬
‫‪AUTO POWER‬‬
‫לפני הפעלת פונקציה זו‪ ,‬ודא שבחרתם באפשרות‬
‫‪ OPTICAL IN‬והפעילו את האפשרות ‪.AUTO POWER‬‬
‫פונקציה זו מפעילה או מכבה את המכשיר באופן‬
‫אוטומטי בעת הפעלה או כיבוי של התקן חיצוני‬
‫(טלוויזיה‪ ,‬נגן ‪ ,DVD‬נגן ‪ Blu-ray‬וכו') המחובר למכשיר‬
‫באמצעות כבל אופטי‪ .‬ניתן לכבות או להפעיל פונקציה‬
‫זו באמצעות לחיצה על הלחצן ‪.AUTO POWER‬‬
‫תצוגה‬
‫‪AUTO POWER ON‬‬
‫‪AUTO POWER OFF‬‬
‫פעולה‬
‫פונקציית ‪AUTO POWER‬‬
‫מופעלת‪.‬‬
‫פונקציית ‪AUTO POWER‬‬
‫נכבית‪.‬‬
‫‪,,‬הערה‬
‫‪y y‬פונקציה זו מיועדת במתכוון לכיבוי המכשיר‬
‫לאחר ‪ 15‬דקות של חוסר פעילות‪ .‬אם לא‬
‫חיברתם למכשיר התקנים חיצוניים באמצעות‬
‫כבל אופטי או אם המכשיר לא משדר אותות‬
‫שמע דיגיטלי‪ ,‬המכשיר יכבה לאחר ‪ 15‬דקות‬
‫של חוסר פעילות כאשר הפונקציה ‪AUTO‬‬
‫‪ POWER‬מופעלת‪.‬‬
‫‪y y‬בהתאם להתקן המחובר למכשיר באמצעות‬
‫כבל אופטי‪ ,‬ייתכן שפונקציה זו לא תפעל‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫הפעלה‬
‫עצירה‬
‫לחצו על ‪.Z‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫הפעלה‬
‫כיוון טיימר שינה‬
‫לחצו פעם אחת או יותר על ‪ SLEEP‬כדי לבחור‬
‫בהשהיה של ‪ 10‬עד ‏‪ 180‬דקות‪ ,‬שלאחריה יכבה‬
‫המכשיר‪.‬‬
‫לבדיקת הזמן שנותר‪ ,‬לחצו על ‪.SLEEP‬‬
‫לביטול פונקציית השינה‪ ,‬לחצו שוב ושוב על ‪SLEEP‬‬
‫עד שההודעה ‪ SLEEP 10‬מופיעה‪ ,‬ולאחר מכן לחצו‬
‫שוב על ‪ SLEEP‬כשההודעה ‪ SLEEP 10‬מוצגת‪.‬‬
‫‪,,‬הערה‬
‫ניתן לבדוק את הזמן שנותר עד לכיבוי המכשיר‪.‬‬
‫לחצו על ‪ .SLEEP‬הזמן שנותר יופיע בחלון‬
‫התצוגה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫הפעלה‬
‫עמעם‬
‫לחצו פעם אחת על ‪ .SLEEP‬חלון התצוגה יעומעם‬
‫ב‪-‬‏‪ .50%‬לביטול‪ ,‬לחצו שוב ושוב על ‪ SLEEP‬עד‬
‫שאפקט העמעום ייעלם‪.‬‬
‫כיבוי הצליל באופן זמני‬
‫לחצו על‬
‫‪ MUTE‬כדי להשתיק את המכשיר‪.‬‬
‫ניתן להשתיק את המכשיר‪ ,‬לדוגמה‪ ,‬כדי לענות לשיחת‬
‫מופיע בחלון התצוגה‪.‬‬
‫טלפון‪ .‬הסמל‬
‫כוונון הגדרות הוופר‬
‫ניתן להגדיר את רמת הצליל של הוופר‪.‬‬
‫‪ .1‬לחצו על ‪.WOOFER LEVEL‬‬
‫‪ .2‬לחצו על ‪ -/+ VOL‎‬כדי לכוונן את רמת הצליל של‬
‫הוופר‪.‬‬
‫הצגת הקובץ ומקור הכניסה‬
‫ניתן להציג פרטים שונים על מצב ה‪USB-‬‬
‫וה‪ OPTICAL IN 1/ 2-‬על‪-‬ידי לחיצה על ‪.INFO‬‬
‫‪ MP3/ WMA :USB‬המכילים מידע על הקובץ‬
‫‏‪ :OPTICAL IN 1/2‬תבנית שמע‪ ,‬ערוץ שמע‬
‫הפעלה‬
‫‪,,‬הערה‬
‫כוונון הצליל‬
‫הגדרת הצליל ההיקפי‬
‫למערכת כמה שדות צליל מתוכנתים מראש‪ .‬ניתן‬
‫לבחור במצב הצליל הרצוי באמצעות ‪SOUND‬‬
‫‪.EFFECT‬‬
‫הפריטים המוצגים עבור האקולייזר עשויים להיות‬
‫שונים בהתאם למקור הצליל ולאפקטים‪.‬‬
‫התצוגה במסך‬
‫‪NATURAL‬‬
‫‪BYPASS‬‬
‫תיאור‬
‫צליל נוח וטבעי‪.‬‬
‫צליל ללא אפקטים של‬
‫איקולייזר‪.‬‬
‫הצלילים הנמוכים הם ‪Bass‬‬
‫‪ .Blast‬חיזוק הצלילים הגבוהים‪,‬‬
‫הנמוכים והצליל ההיקפי במהלך‬
‫ההפעלה‪.‬‬
‫‪CLRVOICE‬‬
‫‪ CLRVOICE‬היא צליל ברור‪.‬‬
‫תוכנית זו הופכת את הקול‬
‫לברור ומשפרת את איכותו‪.‬‬
‫(אנו ממליצים להשתמש ב‪EQ-‬‬
‫זה כדי לצפות בסרטים עם ‪5.1‬‬
‫ערוצים)‪.‬‬
‫‪GAME‬‬
‫‪ GAME‬היא איקולייזר‬
‫למשחקים‪ .‬ניתן ליהנות מצליל‬
‫וירטואלי בעת משחק במשחקי‬
‫וידאו‪.‬‬
‫‪NIGHT‬‬
‫‪ NIGHT‬היא מצב לילה‪ .‬מצב זה‬
‫יעיל לצפייה בסרטים בעוצמת‬
‫קול נמוכה בשעות מאוחרות‪.‬‬
‫‪UPSCALER‬‬
‫ה‪ UPSCALER-‬משמעו שיפור‬
‫צליל ה‪ .MP3-‬בעת האזנה‬
‫לקובצי ‪ MP3‬או למוזיקה דחוסה‬
‫אחרת‪ ,‬ניתן לשפר את הצליל‪.‬‬
‫מצב זה זמין רק למקורות בעלי‬
‫שני ערוצים‪.‬‬
‫‪LOUDNESS‬‬
‫שיפור הצלילים הנמוכים‬
‫והגבוהים‪.‬‬
‫‪ y y‬בכמה מצבי צליל היקפי‪ ,‬הצליל בחלק‬
‫מהרמקולים לא יישמע או שיישמע בעוצמה‬
‫נמוכה‪ .‬הדבר תלוי במצב הצליל ההיקפי‬
‫ומקור הצליל‪ ,‬ואינו תקלה‪.‬‬
‫‪ y y‬ייתכן שתיאלצו לאפס את מצב הצליל ההיקפי‬
‫לאחר החלפת המקור‪ ,‬ולעתים לאחר שינוי‬
‫קובץ הצליל‪.‬‬
‫אפקט צליל בתלת‪-‬ממד‬
‫אפשרות אפקט צליל בתלת‪-‬ממד מפיקה צלילים בטווח‬
‫רחב יותר ובכמה מוקדים כדי שתוכלו ליהנות מצליל‬
‫היקפי קולנועי יותר ומרשים יותר‪ .‬לחצו על ‪3D SOUND‬‬
‫כדי להפעיל או לכבות את מצב ‪.3D Sound‬‬
‫‪3‬‬
‫הפעלה‬
‫‪BASS‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫הפעלה‬
‫הפעלת הטלוויזיה בעזרת‬
‫השלט רחוק המצורף‬
‫ניתן לשלוט בטלוויזיה בעזרת הלחצנים שלהלן‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫לחצן‬
‫הפעלה‬
‫‪MUTE‬‬
‫‪PR/CH‬‬
‫‪VOL +‬‬
‫‪PR/CH‬‬
‫‪VOL -‬‬
‫ניתן להפעיל את הטלוויזיה באמצעות השלט רחוק‬
‫המצורף‪.‬‬
‫אם הטלוויזיה שברשותכם מופיעה בטבלה שלהלן‪,‬‬
‫הגדירו את קוד היצרן המתאים‪.‬‬
‫‪ .1‬לחצו על לחצן ‪( 1‬הפעלת הטלוויזיה) והחזיקו ובו‬
‫זמנית הקישו את קוד היצרן של הטלוויזיה שלכם‬
‫באמצעות לחצני הספרות‪.‬‬
‫‪AV/INPUT‬‬
‫פעולה‬
‫השתקה או הפעלה מחדש‬
‫של עוצמת הקול של‬
‫הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪AV/INPUT‬‬
‫החלפת מקור הקלט של‬
‫הטלוויזיה בין הטלוויזיה לבין‬
‫מקורות קלט אחרים‪.‬‬
‫‪( 1‬הפעלת‬
‫הטלוויזיה)‬
‫הפעלה או כיבוי של‬
‫הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪–/+ VOL‬‬
‫כוונון עוצמת הקול של‬
‫הטלוויזיה‪.‬‬
‫‏‪PR/CH W/S‬‬
‫סריקת תחנות שנשמרו‬
‫בזיכרון כלפי מעלה או כלפי‬
‫מטה‪.‬‬
‫‪,,‬הערה‬
‫הגדרת השלט להפעלת הטלוויזיה‬
‫בהתאם למכשיר שאתם מחברים‪ ,‬ייתכן שלא‬
‫ניתן יהיה לשלוט על הטלוויזיה באמצעות חלק‬
‫מהלחצנים‪.‬‬
‫יצרן‬
‫מספר קוד‬
‫‪LG‬‬
‫‪(1‬ברירת מחדל)‪2 ,‬‬
‫‪Zenith‬‬
‫‪4 ,3 ,1‬‬
‫‪GoldStar‬‬
‫‪2 ,1‬‬
‫‪Samsung‬‬
‫‪7 ,6‬‬
‫‪Sony‬‬
‫‪9 ,8‬‬
‫‪Hitachi‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ .2‬שחררו את הלחצן ‪( 1‬הפעלת הטלוויזיה) כדי‬
‫להשלים את ההגדרה‪.‬‬
‫בדגמים מסוימים ייתכן שחלק מהלחצנים בטלוויזיה‬
‫או כולם לא יפעלו גם אחרי הזנת קוד יצרן נכון‪ .‬בעת‬
‫החלפת הסוללות של השלט רחוק‪ ,‬ייתכן שמספר הקוד‬
‫שהגדרתם יתאפס ויחזור להגדרת ברירת המחדל‪.‬‬
‫הגדירו שוב את מספר הקוד המתאים‪.‬‬
‫פתרון בעיות‬
‫‪19‬‬
‫פתרון בעיות‬
‫תיקון‬
‫בעיה‬
‫חברו את כבל החשמל‪.‬‬
‫אין חשמל‬
‫בדקו את המצב על‪-‬ידי הפעלת התקנים אלקטרוניים אחרים‪.‬‬
‫לחצו על ‪ INPUT‬ובדקו את הפונקציה שנבחרה‪.‬‬
‫אין קול‬
‫השלט רחוק אינו‬
‫פועל כראוי‪.‬‬
‫כבל החשמל של הוופר אינו מחובר‪ .‬חברו כהלכה את כבל החשמל לשקע שבקיר‪.‬‬
‫הצימוד בין המכשיר לוופר הופסק‪ .‬חברו את המכשיר ואת הוופר‪( .‬עיינו בעמוד ‪)12‬‬
‫השלט רחוק נמצא במרחק גדול מדי מהמכשיר‪.‬‬
‫הפעילו את השלט רחוק ממרחק של ‪ 7‬מטרים‪.‬‬
‫קיים מכשול בין השלט רחוק למכשיר‪.‬‬
‫הסירו את המכשול‪.‬‬
‫הסוללה בשלט רחוק התרוקנה‪.‬‬
‫החליפו את הסוללות בחדשות‪.‬‬
‫הפונקציה ‪AUTO‬‬
‫‪ POWER‬אינה‬
‫פועלת‪.‬‬
‫בהתאם להתקן המחובר למכשיר באמצעות כבל אופטי‪ ,‬ייתכן שפונקציה זו לא תפעל‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫פתרון בעיות‬
‫‪ 20‬נספח‬
‫תחזוקה‬
‫טיפול במכשיר‬
‫משלוח המכשיר‬
‫שמרו על תיבת האריזה ועל חומרי האריזה המקוריים‪.‬‬
‫להגנה מרבית על המכשיר‪ ,‬אם עליכם לשנע אותו‪,‬‬
‫ארזו אותו כפי שנארז במקור במפעל‪.‬‬
‫שמירה על ניקיון המשטחים החיצוניים‬
‫‪y y‬אין להשתמש בחומרים נדיפים‪ ,‬כגון תרסיס קוטל‬
‫חרקים‪ ,‬בסביבת המכשיר‪.‬‬
‫‪y y‬הפעלת לחץ חזק בעת ניגוב עשויה לפגוע במשטח‪.‬‬
‫‪y y‬אין להשאיר מוצרי גומי או פלסטיק במגע עם‬
‫המכשיר לפרקי זמן ארוכים‪.‬‬
‫ניקוי המכשיר‬
‫לניקוי המכשיר‪ ,‬השתמשו במטלית בד רכה ויבשה‪.‬‬
‫אם פני המכשיר מלוכלכים במיוחד‪ ,‬השתמשו במטלית‬
‫רכה הספוגה קלות בתמיסת ניקוי עדינה‪ .‬אין להשתמש‬
‫בממסים חזקים כגון אלכוהול‪ ,‬בנזין או מדלל‪ ,‬שכן אלה‬
‫עשויים לפגוע בפני השטח של המכשיר‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫נספח‬
‫נספח‬
‫‪21‬‬
‫סימנים מסחריים‬
‫ורישיונות‬
‫המוצר מיוצר תחת רישיון ממעבדות ‪.Dolby‬‬
‫‪ Dolby‬וסמל ה‪ D-‬הכפול הם סימנים מסחריים של‬
‫מעבדות ‪.Dolby‬‬
‫מיוצר תחת רישיון המבוסס על‬
‫פטנט ארה"ב על פי מספרי פטנטים‪:‬‬
‫‪ 5,956,674:5,974,380:6,487,535‬ועוד פטנטים‬
‫אמריקאים וכלל עולמיים שהונפקו‪.‬‬
‫‪, DTS‬הסימול המסחרי ו‪ DTS‬עם הסימול המסחרי‬
‫יחדיו הם סימנים מסחריים רשומים תחת ערוץ‬
‫‪ DTS 2.0‬שהוא הסימון המסחרי של תאגיד ‪.DTS‬‬
‫המוצר כולל תוכנה של חברת ‪- DTS‬כול הזכויות‬
‫שמורות בע"מ‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫נספח‬
‫‪ 22‬נספח‬
‫מפרטים‬
‫כללי‬
‫דרישות חשמל‬
‫עיינו בתווית הראשית‪.‬‬
‫צריכת חשמל‬
‫עיינו בתווית הראשית‪.‬‬
‫מידות (ר ‪ x‬ג ‪ x‬ע)‬
‫משקל נטו (בקירוב)‬
‫טמפרטורה בהפעלה‬
‫‪ 55 x 80 x 1,000‬מ"מ ללא מעמד‬
‫‪ 3.0‬ק"ג‬
‫‪ 5°C‬עד ‪35°C‬‬
‫לחות בהפעלה‬
‫‪ 5 %‬עד ‪90 %‬‬
‫אספקת חשמל לאפיק (‪)USB‬‬
‫‪DC 5V 0 500mA‬‬
‫כניסות‬
‫)‪DIGITAL IN (OPTICAL IN‬‬
‫‪3 V (p-p)‎‬‏‪ ,‬שקע אופטי‏‪x‬‏‪2‬‬
‫‪PORT.‎IN‬‬
‫‪( 0.5Vrms‬שקע סטריאו ‪ 3.5‬מ"מ)‬
‫מצב סטריאו‬
‫‪80 W + 80 W‬‏(‪ 4Ω‬ב‪-‬‏‪)1 kHz‬‬
‫סאב‪-‬וופר‬
‫‪ 40 W‬‏‪ 3Ω( 1‬ב‪)60Hz-‬‬
‫מגבר‬
‫סאב‪-‬וופר אלחוטי‬
‫‪5‬‬
‫נספח‬
‫דרישות חשמל‬
‫‪50 / 60 Hz ,200 - 240 V‬‬
‫צריכת חשמל‬
‫‪35 W‬‬
‫סוג‬
‫דירוג התנגדות‬
‫מתח כניסה‬
‫מתח כניסה מרבי‬
‫מידות נטו (ר ‪ x‬ג ‪ x‬ע)‬
‫משקל נטו‬
‫חד‪-‬כיווני רמקול אחד‬
‫‪3Ω‬‬
‫‪140 W‬‬
‫‪280 W‬‬
‫‪ 317 x 392 x 196‬מ"מ‬
‫‪ 6.88‬ק"ג‬
‫העיצוב והמפרט הטכני כפופים לשינויים ללא הודעה מראש‪.‬‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement