LG NB4540 User guide

LG NB4540 User guide
‫עברית‬
‫מדריך למשתמש‬
‫‪Hi-Fi 4.1 ch‬‬
‫סאונד בר‬
‫אנא קרא מדריך זה בעיון לפני הפעלת המכשיר‬
‫ושמור אותו לשימוש עתידי‪.‬‬
‫)‪NB5540 (NB5540, S54A1-D‬‬
‫)‪NB4540 (NB4540, S44A1-D‬‬
‫‪www.lg.com‬‬
‫‪2014-06-13 �� 3:19:59‬‬
‫‪NB5540-NE_DISRHLF_Hebrew.indd 1‬‬
NB5540-NE_DISRHLF_Hebrew.indd 2
2014-06-13 �� 3:19:59
‫תחילת העבודה‬
‫מידע בטיחות‬
‫זהירות‬
‫סכנת התחשמלות אין לפתוח‬
‫זהירות‪ :‬לצמצום הסיכון להתחשמלות‪ ,‬אין להסיר את‬
‫המכסה (או את הדופן האחורית)‪ .‬המכשיר אינו כולל‬
‫חלקים הניתנים לתיקון על ידי המשתמש‪ .‬לתיקון‬
‫ושירות‪ ,‬פנו לטכנאי שירות מוסמך‪.‬‬
‫סמל הברק עם ראש החץ בתוך‬
‫משולש נועד להתריע בפני‬
‫המשתמש על קיומו של מתח מסוכן‬
‫לא מבודד בתוך המוצר‪ ,‬שעלול‬
‫לגרום להתחשמלות‪.‬‬
‫סמל סימן קריאה בתוך משולש‬
‫שווה צלעות נועד להתריע בפני‬
‫המשתמש על קיומה של הוראה‬
‫חשובה אודות הפעלת המוצר או‬
‫תחזוקתו (טיפול) במדריכים הכלולים‬
‫במארז‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬למניעת סכנת שריפה או התחשמלות‪ ,‬אין‬
‫לחשוף את המוצר לגשם או לחות‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬אין לחשוף את המוצר למים (טפטוף או‬
‫השפרצה) וכן אין להניח חפצים המלאים בנוזל כגון‪,‬‬
‫אגרטלים על המוצר‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫אזהרה‪ :‬אין להתקין ציוד זה בתוך מרחב סגור כגון‬
‫ארון ספרים או יחידה דומה‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬אין לחסום את פתחי האוורור‪ .‬יש להתקין‬
‫בהתאם להוראות היצרן‪.‬‬
‫בגוף המוצר קיימים חריצים ופתחים המיועדים לאוורור‪,‬‬
‫המבטיחים את פעולתו התקינה של המוצר ומגנים עליו‬
‫מפני התחממות יתר‪ .‬אין לחסום את הפתחים על ידי‬
‫הנחת המוצר על מיטה‪ ,‬ספה‪ ,‬שטח או משטח דומה‬
‫אחר‪ .‬אין למקם מוצר זה בתוך מתקן מובנה כגון ארון‬
‫ספרים או ארונית ללא אוורור הולם או שלא בהתאם‬
‫להוראות היצרן‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫תחילת העבודה‬
‫‪1‬‬
‫תחילת העבודה‬
‫אזהרה בנוגע לכבל החשמל‬
‫את רוב המכשירים מומלץ לחבר למעגל חשמלי ייעודי‪,‬‬
‫כלומר‪ ,‬מעגל בעל שקע בודד המפעיל רק את המכשיר‬
‫ולא כולל שקעים נוספים או הסתעפויות‪ .‬בדוק בעמוד‬
‫המפרטים של מדריך זה על מנת להיות בטוח‪ .‬אין‬
‫לגרום לעומס יתר על השקעים בקיר‪ .‬שקעים עם עומס‬
‫יתר‪ ,‬שקעים רפויים או פגומים‪ ,‬כבלים מאריכים‪ ,‬כבלים‬
‫חשמליים בלויים או בידוד פגום או סדוק הם מסוכנים‪.‬‬
‫כל אחד מתנאים אלו עלול לגרום להתחשמלות או‬
‫לשריפה‪ .‬יש לבדוק באופן תקופתי את הכבל של‬
‫המכשיר ואם מראהו מורה על נזק או שחיקה‪ ,‬יש‬
‫לנתקו ולהפסיק את השימוש במכשיר‪ .‬לאחר מכן‪,‬‬
‫על הכבל להיות מוחלף בכבל זהה במרכז שירות‬
‫מורשה‪ .‬יש להגן על כבל החשמל מפני פגיעות פיזיות‬
‫או מכניות‪ :‬אין לעוות אותו‪ ,‬לעקם אותו‪ ,‬להפעיל עליו‬
‫לחץ‪ ,‬לסגור עליו דלת או לדרוך עליו‪ .‬שים לב במיוחד‬
‫לתקעים‪ ,‬לשקעי החשמל שבקיר ולנקודת היציאה‬
‫של הכבל מהמכשיר‪ .‬כדי לנתק את כבל החשמל‬
‫מאספקת החשמל‪ ,‬משוך החוצה את התקע של כבל‬
‫החשמל‪ .‬בעת התקנת המוצר‪ ,‬ודא שהתקע נמצא‬
‫במקום נגיש‪.‬‬
‫הודעה‪ :‬לזיהוי המוצר ומידע אודות תאימות‪/‬בטיחות‬
‫אנא פנה לתווית הראשית בתחתית היחידה‪.‬‬
‫‪2014-06-13 �� 3:19:59‬‬
‫‪NB5540-NE_DISRHLF_Hebrew.indd 3‬‬
‫‪4‬‬
‫תחילת העבודה‬
‫המוצר מצויד בסוללה או מצבר ניידים‪.‬‬
‫תחילת העבודה‬
‫‪1‬‬
‫דרך בטיחותית להסרת הסוללה מהמכשיר‪ :‬הסר‬
‫את הסוללה או המצבר הישנים‪ ,‬וחזרו על שלבי‬
‫ההתקנה בסדר הפוך‪ .‬למניעת זיהום של הסביבה‬
‫וסכנה אפשרית לבריאותם של אנשים ובעלי חיים‪,‬‬
‫יש להשליך את הסוללה או המצבר הישנים למיכל‬
‫המתאים בנקודות האיסוף המיועדות לכך‪ .‬אין להשליך‬
‫את הסוללה או המצבר יחד עם פסולת אחרת‪ .‬מומלץ‬
‫להשתמש במרכז מיחזור מקומי‪ .‬אין לחשוף את‬
‫הסוללה לחום קיצוני כגון אור שמש‪ ,‬אש וכדומה‪.‬‬
‫‪2014-06-13 �� 3:19:59‬‬
‫‪NB5540-NE_DISRHLF_Hebrew.indd 4‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫תוכן העניינים‬
‫‪1‬‬
‫תחילת העבודה‬
‫‬
‫‪3‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫מידע בטיחות‬
‫תכונות מיוחדות‬
‫הקדמה‬
‫– סמלים בשימוש במדריך זה‬
‫אביזרים‬
‫שלט רחוק‬
‫פנל קדמי‬
‫פנל אחורי‬
‫התקנת הסאונד בר‬
‫התקנת היחידה הראשית על קיר‬
‫‪2‬‬
‫חיבור‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪14‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫‪16‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪18‬‬
‫‪18‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫חיבור לספק כח ‪AC‬‬
‫חיבור סאבוופר אלחוטי‬
‫חיבור לטלוויזיה‬
‫– שימוש בכבל אופטי‬
‫– שימוש בכבל ‪HDMI‬‬
‫– הנאה משידור צליל עשיר של הערוץ באמצעות‬
‫הסאונד בר‪.‬‬
‫– מהו ‪?SIMPLINK‬‬
‫– פונקציית ‪Audio Return Channel( ARC‬‬
‫ ערוץ מחזיר אודיו)‬‫– מידע נוסף אודות ‪HDMI‬‬
‫חיבור ציוד אופציונלי‬
‫– חיבור ‪HDMI‬‬
‫– חיבור ‪ - PORT. IN‬כניסת מכשיר נייד‬
‫– חיבור ‪ - OPTICAL IN‬כניסה אופטית‬
‫– חיבור ‪USB‬‬
‫– התקנים תואמי ‪USB‬‬
‫– דרישות התקן ה‪USB-‬‬
‫– קובץ נגין‬
‫‪3‬‬
‫הפעלה‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪21‬‬
‫‪21‬‬
‫‪21‬‬
‫‪21‬‬
‫פעולות בסיסיות‬
‫– פעילות ‪USB‬‬
‫פעולות נוספות‬
‫– )‪DRC (Dynamic Range Control‬‬
‫– סנכרון ‪AV‬‬
‫– השתקה זמנית של הקול‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪15‬‬
‫‪2014-06-13 �� 3:20:00‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪25‬‬
‫‪25‬‬
‫‪5‬‬
‫‪29‬‬
‫– תצוגת קובץ ומקור כניסה‬
‫– הגדרת זמן שינה‬
‫– הפעלה‪/‬כיבוי אוטומטיים‬
‫– שינוי פונקצייה אוטומטי‬
‫– ‪LG Sound Sync‬‬
‫שימוש בטכנולוגיית ‪Bluetooth‬‬
‫– האזנה למוזיקה השמורה במכשירי‬
‫‪Bluetooth‬‬
‫שימוש ביישום ‪Bluetooth‬‬
‫– התקנת יישום “‪”LG Bluetooth Remote‬‬
‫במכשיר ה‪ Bluetooth-‬שלך‬
‫– הפעלת ‪ Bluetooth‬עם יישום “‪LG‬‬
‫‪”Bluetooth Remote‬‬
‫כיוונון קול‬
‫– הגדרת אפקטי קול‬
‫– כוונן עוצמת קול באופן אוטומטי‬
‫– כיוון הגדרות הסאבוופר‬
‫שליטה בטלוויזיה באמצעות השלט הרחוק‬
‫המסופק במארז‬
‫– הגדרת השלט הרחוק לשליטה בטלוויזיה שלך‬
‫‪4‬‬
‫פתרון בעיות‬
‫‪30‬‬
‫פתרון בעיות‬
‫‪5‬‬
‫נספח‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪33‬‬
‫‪35‬‬
‫‪35‬‬
‫סימנים מסחריים ורישיונות‬
‫מפרט‬
‫תחזוקה‬
‫– טיפול במכשיר‬
‫‪26‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪8‬‬
‫‪2‬‬
‫‪28‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪NB5540-NE_DISRHLF_Hebrew.indd 5‬‬
‫‪6‬‬
‫תחילת העבודה‬
‫תכונות מיוחדות‬
‫כיבוי אוטומטי‬
‫תחילת העבודה‬
‫‪1‬‬
‫יחידה זו תכבה את עצמה לחסכון בצריכת אנרגיה‪.‬‬
‫אביזרים‬
‫אנא בדוק וזהה את האביזרים המסופקים הבאים‪.‬‬
‫העיצוב והמפרט של האביזרים עשוי להשתנות ללא‬
‫הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫כניסה למכשיר נייד‬
‫האזן למוזיקה ממכשיר נייד‪ ,MP3, Notebook( .‬וכו')‬
‫הגדרת (קלה) רמקול‬
‫האזן לצליל מטלוויזיה‪ DVD ,‬או מכשיר דיגיטלי בעל‬
‫מצב חיות ‪.ch 4.1‬‬
‫שלט רחוק (‪)1‬‬
‫סוללות (‪)2‬‬
‫‪LG Sound Sync‬‬
‫שולט ברמת הקול של המוצר על ידי השלט רחוק של‬
‫טלוויזיית ‪ LG‬שלך אשר מותאם ל‪.LG Sound Sync-‬‬
‫מתאם ‪(1) AC‬‬
‫כבל חשמל (‪)1‬‬
‫הקדמה‬
‫סמלים בשימוש במדריך זה‬
‫כבל אופטי (‪)1‬‬
‫משנה סוג ‪(1) USB‬‬
‫‪, ,‬הערה‬
‫מציין הערות מיוחדות ותכונות הפעלה‬
‫>>זהירות‬
‫מתלה לקיר (‪)2‬‬
‫מנחה התקנה למתלה‬
‫קיר (‪)1‬‬
‫ברגים (‪)2‬‬
‫אזיקונים לסידור הכבלים‬
‫(‪)2‬‬
‫מציין אזהרות למניעת נזק אפשרי משימוש לא ראוי‪.‬‬
‫‪2014-06-13 �� 3:20:01‬‬
‫‪NB5540-NE_DISRHLF_Hebrew.indd 6‬‬
‫תחילת העבודה‬
‫שלט רחוק‬
‫‪7‬‬
‫‪a‬‬
‫‪a‬‬
‫‪( 1‬הפעלה‪/‬כיבוי) ‪ :‬מדליק ומכבה את היחידה‪.‬‬
‫‪ : FUNCTION‬בחירת הפונקציה ומקור הכניסה‪.‬‬
‫‪ : OPTICAL‬שינוי מקור הכניסה ישירות ל‬
‫‪.OPTICAL‬‬‫‪ : i MUTE‬השתקת הצליל‪.‬‬
‫‪ : VOLo/p‬כיוונון עוצמת הרמקול‪.‬‬
‫‪b‬‬
‫‪b‬‬
‫‪ : AUTO POWER‬הפעלה או כיבוי של פונקציית‬
‫‪( .AUTO POWER‬עיין בעמוד ‪)22‬‬
‫‪1‬‬
‫תחילת העבודה‬
‫‪ : W/S FOLDER‬חיפוש תיקייה בהתקן ‪.USB‬‬
‫‪ : AV SYNC‬סנכרון אודיו ווידאו‪.‬‬
‫‪ : INFO‬הצגת מידע אודות קובץ או מקור כניסה‪.‬‬
‫‪ : REPEAT‬האזן לקבצים שלך שוב ושוב או בצורה‬
‫אקראית‪.‬‬
‫‪( C/V‬דלג‪/‬חפש) ‪:‬‬
‫ דילוג מהיר אחורה או קדימה‪.‬‬‫ חיפוש אזור בתוך קובץ‪.‬‬‫‪( Z‬עצור) ‪ :‬עצירת הנגינה‪.‬‬
‫‪( d/M‬נגן‪/‬השהה) ‪ :‬תחילת הנגינה‪ / .‬השהיית הנגינה‪.‬‬
‫‪ : SOUND EFFECT‬בחירת מצב אפקט קול‪.‬‬
‫‪ : AUTO VOLUME‬הפעלה וכיבוי של מצב ‪AUTO‬‬
‫‪.VOLUME‬‬
‫‪ : WOOFER LEVEL‬הגדרת רמת הקול של הוופר‪.‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪ 0‬עד ‪ 9‬לחצני ספרות ‪ :‬בחירה ישירה של קובץ‪.‬‬
‫‪ : DRC‬הפעלה או כיבוי של פונקציית ‪.DRC‬‬
‫‪ : SLEEP‬הגדרת המערכת לכיבוי אוטומטי בשעה‬
‫מוגדרת‪.‬‬
‫התקנת הסוללה‬
‫‪d‬‬
‫‪d‬‬
‫לחצני בקרת הטלוויזיה ‪ :‬ראה עמוד ‪.29‬‬
‫הסר את מכסה הסוללה בחלקו האחורי של השלט‬
‫הרחוק‪ ,‬והכנס שני סוללות ‪( R03‬גודל ‪ )AAA‬כאשר‬
‫ו‪ -‬מותאמים כראוי‪.‬‬
‫‪2014-06-13 �� 3:20:01‬‬
‫‪NB5540-NE_DISRHLF_Hebrew.indd 7‬‬
‫‪8‬‬
‫תחילת העבודה‬
‫פנל קדמי‬
‫תחילת העבודה‬
‫‪1‬‬
‫‪ A‬תצוגת חלון‬
‫‪ B‬חיישן שלט רחוק‬
‫תאורת המתנה ‪LED‬‬
‫מואר באדום במצב המתנה‪.‬‬
‫‪( F C‬פונקציה)‬
‫בחירת פונקציה ומקור כניסה‪.‬‬
‫‪( o/p D‬עוצמת שמע)‬
‫כיוונון עוצמת השמע‪.‬‬
‫‪( 1/! E‬מצב המתנה‪/‬הפעלה)‬
‫פנל אחורי‬
‫‪DC. IN 25 V 0 2 A A‬‬
‫‪ : OPT. IN D‬כניסה אופטית‬
‫‪ : HDMI IN / OUT B‬כניסה ‪ /‬יציאה של ‪HDMI‬‬
‫‪ : PORT. IN E‬כניסת התקן נייד‬
‫‪ C‬כניסת ‪USB‬‬
‫‪2014-06-13 �� 3:20:01‬‬
‫‪NB5540-NE_DISRHLF_Hebrew.indd 8‬‬
‫תחילת העבודה‬
‫‪9‬‬
‫התקנת הסאונד בר‬
‫מקם את היחידה לפני הטלוויזיה וחבר אותה אל‬
‫המכשיר הרצוי‪( .‬ראה עמודים ‪).18 - 13‬‬
‫תחילת העבודה‬
‫ניתן לשמוע את הקול על ידי חיבור היחידה למכשיר‬
‫אחר ‪ :‬טלוויזיה‪ ,‬נגן דיסקים ‪ ,Blu-ray‬נגן ‪ ,DVD‬וכו'‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫>>זהירות‬
‫לביצועים מיטביים של חיבור אלחוטי כגון‬
‫‪ Bluetooth‬או סאבוופר אלחוטי‪ ,‬אין להתקין‬
‫את היחידה על רהיט מתכתי משום שחיבור‬
‫אלחוטי מתקשר באמצעות מודול הממוקם בחלקו‬
‫התחתון של היחידה‪.‬‬
‫‪2014-06-13 �� 3:20:02‬‬
‫‪NB5540-NE_DISRHLF_Hebrew.indd 9‬‬
‫‪10‬‬
‫תחילת העבודה‬
‫התקנת היחידה הראשית‬
‫על קיר‬
‫‪1‬‬
‫‪1 .1‬התאם את חלקו התחתון של מנחה התקנה של‬
‫הטלוויזיה למתלה קיר עם החלק התחתון של‬
‫הטלוויזיה וחבר למיקום הנכון‪.‬‬
‫טלוויזיה‬
‫תחילת העבודה‬
‫ניתן להרכיב את היחידה הראשית על קיר‪.‬‬
‫חומרי הכנה‬
‫יחידה‬
‫מנחה התקנה למתלה קיר‬
‫התקן תלייה לקיר‬
‫ברגים‬
‫(אינו מסופק)‬
‫‪2 .2‬בעת הרכבה על קיר (בטון)‪ ,‬השתמש בדיבלים‪.‬‬
‫יש לקדוח חורים בקיר‪ .‬מנחה ההתקנה (‪Wall‬‬
‫‪ )bracket install guide‬מסופק עבור הקידוח‪.‬‬
‫השתמש במנחה ההתקנה על מנת לסמן את‬
‫נקודות הקידוח‪.‬‬
‫ברגים (‪)A‬‬
‫תקע חשמל‬
‫‪, ,‬הערה‬
‫יש לחבר את משנה סוג ה‪ USB-‬לפני התקנת‬
‫היחידה על הקיר לשימוש עם חיבור ‪.USB‬‬
‫‪3 .3‬הסר את מנחה ההתקנה של התקן התלייה‪.‬‬
‫‪2014-06-13 �� 3:20:02‬‬
‫‪NB5540-NE_DISRHLF_Hebrew.indd 10‬‬
‫תחילת העבודה‬
‫‪4 .4‬קבע את המסגרת באמצעות הברגים (‪ )A‬כמתואר‬
‫באיור להלן‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪6 .6‬קבע את היחידה בהדיקות באמצעות הברגים‪.‬‬
‫תחילת העבודה‬
‫‪1‬‬
‫‪, ,‬הערה‬
‫‪, ,‬הערה‬
‫לניתוק היחידה‪ ,‬בצע את הפעולות בסדר הפוך‪.‬‬
‫ברגים (‪ )A‬ודיבלים אינם מסופקים עבור תליית‬
‫היחידה‪ .‬לתלייה מומלץ להשתמש ב‪Hilti -‬‬
‫)‪.(HUD-1 6 x 30‬‬
‫‬
‫‪5 .5‬מקם את היחידה על המסגרת כך שיתיישר עם‬
‫החורים לברגים בתחתית היחידה‪.‬‬
‫•אין להתקין את היחידה במהופך‪ .‬זה יכול‬
‫לגרום לנזק לחלקי היחידה או לגרום לחבלה‬
‫גופנית‪.‬‬
‫‬
‫•אין להיתלות על היחידה המותקנת וכן יש‬
‫להימנע מפגיעה ביחידה‪.‬‬
‫‬
‫•אבטח את היחידה בחוזקה אל הקיר כך שלא‬
‫תיפול ממנו‪ .‬אם היחידה נופלת‪ ,‬זה יכול‬
‫לגרום לפגיעה או נזק למוצר‪.‬‬
‫‬
‫•כאשר היחידה מותקנת על קיר‪ ,‬אנא מנע‬
‫מילדים למשוך בכבלים המחוברים‪ ,‬כיוון שזה‬
‫עלול לגרום לנפילת היחידה‪.‬‬
‫‪2014-06-13 �� 3:20:03‬‬
‫>>זהירות‬
‫‪NB5540-NE_DISRHLF_Hebrew.indd 11‬‬
‫‪12‬‬
‫חיבור‬
‫חיבור לספק כח ‪AC‬‬
‫‪1 .1‬חבר את כבל ספק הכח המסופק אל ספק הכח‪.‬‬
‫‪2 .2‬חבר את כבל מתאם זרם ה‪ AC-‬אל כניסת ספק‬
‫הכח ‪.DC IN‬‬
‫‪3 .3‬חבר את כבל מתאם זרם ה‪ AC-‬אל שקע חשמלי‬
‫‪.AC‬‬
‫חיבור‬
‫‪2‬‬
‫>>זהירות‬
‫יש להשתמש רק עם מתאם זרם ה‪ AC-‬אשר‬
‫מסופק עם מכשיר זה‪ .‬אין להשתמש בספק כח‬
‫של מכשיר או יצרן אחר‪ .‬שימוש בכבל חשמל או‬
‫ספק כח אחר עלול לגרום לנזק למכשיר ולגרם‬
‫להסרת האחריות שלך‪.‬‬
‫חיבור סאבוופר אלחוטי‬
‫מחוון ‪ LED‬של סאבוופר אלחוטי‬
‫צבע תאורה‬
‫מצב‬
‫צהוב‪-‬ירוק‬
‫(מהבהב)‬
‫מנסה להתחבר‪.‬‬
‫צהוב‪-‬ירוק‬
‫החיבור בוצע בהצלחה‪.‬‬
‫אדום‬
‫הסאבוופר האלחוטי נמצא במצב‬
‫המתנה או החיבור נכשל‪.‬‬
‫כבוי (אין‬
‫תצוגה)‬
‫הכבל החשמלי של הסאבוופר‬
‫האלחוטי מנותק‪.‬‬
‫הגדרת הסאבוופר האלחוטי בפעם‬
‫הראשונה‬
‫‪1 .1‬חבר את כבל החשמל של הסאבוופר האלחוטי‬
‫לשקע חשמלי‪.‬‬
‫‪2 .2‬הפעלת היחידה הראשית ‪ :‬היחידה הראשית‬
‫והסאבוופר יתחברו באופן אוטומטי‪.‬‬
‫קישור ידני של הסאבוופר האלחוטי‬
‫כאשר החיבור לא הושלם בהצלחה‪ ,‬ניתן לראות נורת‬
‫‪ LED‬אדומה או צהובה‪-‬ירוקה מהבהבת בסאבוופר‬
‫האלחוטי והסאבוופר אינו משמיע צליל‪ .‬לפתרון הבעיה‪,‬‬
‫פעל על פי השלבים הבאים‪.‬‬
‫‪1 .1‬כוונן את עוצמת השמע של היחידה הראשית‬
‫למינימום‪.‬‬
‫ ”‪ ”VOL MIN‬יופיע בחלון התצוגה‪.‬‬‫‪2 .2‬לחץ והחזק ‪( MUTEi‬השתק) בשלט הרחוק‬
‫למשך כ‪ 3-‬שניות‪.‬‬
‫‪ ”W RESET“ -‬יופיע רגעית בחלון התצוגה‪.‬‬
‫‪2014-06-13 �� 3:20:03‬‬
‫‪NB5540-NE_DISRHLF_Hebrew.indd 12‬‬
‫חיבור‬
‫לחץ והחזק ‪ PAIRING‬בחלקו האחורי של‬
‫הסאבוופר האלחוטי למשך יותר מ‪ 5-‬שניות‪.‬‬
‫ נורת ה‪ LED-‬של הסאבוופר האלחוטי תאיר‬‫לחלופין באדום ובצהוב‪-‬ירוק‪.‬‬
‫‪4 .4‬נתק את הכבל החשמלי של היחידה הראשית ושל‬
‫הסאבוופר האלחוטי‪.‬‬
‫‪5 .5‬חבר אותם שוב לאחר שנורות ה‪ LED-‬של היחידה‬
‫הראשית ושל הסאבוופר האלחוטי כבויים לחלוטין‪.‬‬
‫חיבור לטלוויזיה‬
‫אנא חבר את היחידה הזו עם הטלוויזיה באמצעות‬
‫כבל אופטי דיגיטלי או כבל ‪ HDMI‬בהתאם למצב‬
‫הטלוויזיה‪.‬‬
‫שימוש בכבל אופטי‬
‫‪1 .1‬חבר את כניסת ה‪ OPT.IN -‬בצידו האחורי של‬
‫היחידה אל יציאת ה‪ OPTICAL OUT-‬בטלוויזיה‬
‫באמצעות כבל אופטי‪.‬‬
‫היחידה הראשית והסאבוופר האלחוטי יחוברו‬
‫באופן אוטומטי עם הפעלת היחידה הראשית‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫חיבור‬
‫‪3 .3‬אם נורת ה‪ LED-‬של הסאבוופר האלחוטי מהבהב‪,‬‬
‫ממושכות בצהוב‪-‬ירוק‪ ,‬ניתן לדלג על שלב זה‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫ בסיום החיבור‪ ,‬ניתן לראות נורת ‪ LED‬צהובה‪-‬‬‫ירוקה בסאבוופר‪.‬‬
‫‪, ,‬הערה‬
‫‬
‫•נדרשים מספר שניות (ואפילו יותר) ליחידה‬
‫הראשית ולסאבוופר לתקשר אחד עם השני‬
‫ולייצר צלילים‪.‬‬
‫‬
‫•ככל שהיחידה הראשית והסאבוופר קרובים‬
‫יותר אחד אל השני‪ ,‬כך איכות הצליל טובה‬
‫יותר‪ .‬מומלץ להתקין את היחידה הראשית‬
‫והסאבוופר קרוב ככל שניתן (עד למרחק של‬
‫‪ 5‬מ') ולהימנע מהמצבים הבאים‪.‬‬
‫ הימצאות מכשול בין היחידה הראשית‬‫והסאבוופר‪.‬‬
‫ קיים מכשיר הפועל על אותה התדירות עם‬‫חיבור אלחוטי כגון ציוד רפואי‪ ,‬מיקרוגל או‬
‫התקן ‪ LAN‬אלחוטי‪.‬‬
‫‪2014-06-13 �� 3:20:03‬‬
‫כבל‬
‫אופטי‬
‫‪2 .2‬הגדר את מקור הכניסה לאופטי‪ .‬לחץ מספר פעמים‬
‫על לחצן ‪ FUNCTION‬בשלט הרחוק או על לחצן‬
‫‪ F‬ביחידה עד לבחירת הפונקציה‪.‬‬
‫לבחירה ישירה של פונקציית ‪ ,OPTICAL‬לחץ‬
‫‪ OPTICAL‬בשלט הרחוק‪.‬‬
‫‪, ,‬הערה‬
‫‬
‫•ניתן להינות מאודיו הטלוויזיה באמצעות‬
‫הרמקולים של יחידה זו‪ .‬בדגמי טלוויזיה‬
‫מסוימים‪ ,‬יש לבחור באפשרות רמקול חיצוני‬
‫מתפריט הטלוויזיה‪( .‬לפרטים‪ ,‬עיין במדריך‬
‫למשתמש של הטלוויזיה שלך‪).‬‬
‫‬
‫•הגדר את יציאת הקול של הטלוויזיה על מנת‬
‫להקשיב לקול דרך היחידה‪:‬‬
‫‪TV[ , ]Sound[ , TV setting menu‬‬
‫‪External speaker] , ]Sound output‬‬
‫)‪[(Optical‬‬
‫‬
‫•ייתכנו שינויים בפרטי תפריט הגדרת הטלווזיה‬
‫בהתאם ליצרן או דגם הטלווזיה‬
‫‪NB5540-NE_DISRHLF_Hebrew.indd 13‬‬
‫חיבור‬
‫‪14‬‬
‫שימוש בכבל ‪HDMI‬‬
‫חיבור היחידה לטלוויזיה אשר תומכת ב‪HDMI CEC-‬‬
‫ו‪ ,ARC (Audio Return Channel)-‬יאפשר הנאה‬
‫מאודיו הטלוויזיה דרך הרמקולים של היחידה ללא צורך‬
‫בחיבור כבל אופטי‪.‬‬
‫בדיקות עבור כבל ‪HDMI‬‬
‫ישנם כבלי ‪ HDMI‬אשר אינם תומכים בפונקציית‬
‫‪ ,ARC‬זה עלול לגרום ליציאה ללא קול‪.‬‬
‫בחיבור היחידה את הטלוויזיה‪ ,‬אם אין קול‪ ,‬עלול‬
‫להיות בעיה עם כבל ה‪ .HDMI-‬לכן‪ ,‬חבר את היחידה‬
‫אל הטלוויזיה ובדוק אם הכבל הינו ‪High speed‬‬
‫™‪ HDMI‬מסוג ‪ A‬עם ‪.Ethernet‬‬
‫)‪(X‬‬
‫‪2‬‬
‫חיבור‬
‫)‪(X‬‬
‫כבל‬
‫‪HDMI‬‬
‫)‪(O‬‬
‫‪STANDARD HDMI CABLE WITH ETHERNET‬‬
‫‪HIGH SPEED HDMI CABLE‬‬
‫‪HIGH SPEED HDMI CABLE WITH ETHERNET‬‬
‫הנאה משידור צליל עשיר של‬
‫הערוץ באמצעות הסאונד בר‪.‬‬
‫‪, ,‬הערה‬
‫‬
‫•‪Consumer Electronics( HDMI CEC‬‬
‫‪ :)Control‬באמצעות שלט רחוק יחיד‪ ,‬יש‬
‫לך היכולת להפעיל מכשירים תואמי ‪CEC‬‬
‫(טלוויזיה‪ ,‬סאונד בר‪ ,‬נגן ‪ ,Blue-ray‬וכו'‪).‬‬
‫‬
‫•כמו כן תוכל להינות מפונקציות נוספות‬
‫כגון ‪ USB / Bluetooth‬באמצעות לחצן‬
‫‪ FUNCTION‬בשלט הרחוק או לחצן ‪F‬‬
‫ביחידה זו‪ .‬כאשר הנך חוזר אל ערוץ טלוויזיה‬
‫חי לאחר שימוש בפונקציות הנוספות‬
‫(‪ )USB / Bluetooth‬של מערכת אודיו זו ‪,‬‬
‫כדאי לבחור ברמקול המועדף עליך בטלוויזיה‬
‫על מנת להינות שוב ממערכת אודיו זו‪.‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪HDMI‬‬
‫על הטלוויזיה שלך לתמוך במאפייני ‪ HDMI‬החדשים ביותר‬
‫)‪ (HDMI CEC1) / ARC (Audio Return Channel‬על‬
‫מנת ליהנות במלואו משידור חי של ערוץ עם מערכת‬
‫אודיו באמצעות כבל ‪ .HDMI‬אלא אם כן הטלוויזיה‬
‫שלך תומכת במאפייני ‪ HDMI‬האלו‪ ,‬על מערכת האודיו‬
‫להיות מחוברת באמצעות כבל אופטי‪.‬‬
‫‪HDMI CEC (High-Definition Multimedia)1‬‬
‫)‪Interface Consumer Electronics Control‬‬
‫‪ )CEC( Consumer Electronics Control‬הינו‬
‫מאפיין ‪ HDMI‬המתוכנן לאפשר למשתמש לנצל פקודה‬
‫ולשלוט בהתקנים המאפשרים ‪-CEC‬אשר מחוברים‬
‫באמצעות ‪ HDMI‬על ידי שימוש בשלט רחוק אחד‬
‫בלבד‪.‬‬
‫שמות מסחריים עבור ‪ CEC‬הינם )‪SimpLink (LG‬‬
‫‪, Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync (Sony),‬‬
‫)‪ ,EasyLink (Philips‬וכו'‪.‬‬
‫‪2014-06-13 �� 3:20:03‬‬
‫‪NB5540-NE_DISRHLF_Hebrew.indd 14‬‬
‫חיבור‬
‫פונקציית ‪ARC‬‬
‫(‪ - Audio Return Channel‬ערוץ‬
‫מחזיר אודיו)‬
‫פונקציית ‪ ARC‬מאפשרת לטלוויזיה תואמת ‪HDMI‬‬
‫לשלוח גל אודיו ליציאת ‪ HDMI OUT‬של היחידה‪.‬‬
‫ישנם פונקציות של יחידה זו אשר נשלטים באמצעות‬
‫השלט הרחוק של הטלוויזיה כאשר יחידה זו והטלוויזיה‬
‫של ‪ LG‬עם ‪ SIMPLINK‬מחוברים באמצעות חיבור‬
‫‪.HDMI‬‬
‫‪-‬‬
‫פעולות הניתנות לשליטה באמצעות שלט הרחוק של‬
‫טלוויזיית ‪ : LG‬הפעלה‪/‬כיבוי‪ ,‬הגברת‪/‬הנמכת עוצמת‬
‫קול‪ ,‬וכו'‪.‬‬
‫על הטלוויזיה שלך לתמוך בפונקציות ‪HDMI-CEC‬‬
‫ו‪ ARC-‬ועל פונקציות ‪ HDMI-CEC‬ו‪ ARC-‬להיות‬
‫מופעלים‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫שיטת ההגדרה של ‪ HDMI-CEC‬ו‪ ARC-‬עשוי‬
‫להשתנות בהתאם לטלוויזיה‪ .‬לפרטים אודות‬
‫פונקציית ‪ ,ARC‬עיין במדריך למשתמש של‬
‫הטלוויזיה שלך‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫עליך להשתמש בכבל ‪( HDMI‬כבל ‪High Speed‬‬
‫‪ ™HDMI‬מסוג ‪ A‬הכולל ‪.)Ethernet‬‬
‫‪-‬‬
‫עליך לחבר את יציאת ה‪ HDMI OUT-‬ביחידה‬
‫אל כניסת ה‪ HDMI IN-‬של טלוויזיה אשר תומכת‬
‫בפונקציית ‪ ARC‬באמצעות כבל ‪.HDMI‬‬
‫‪-‬‬
‫ניתן לחבר אל טלוויזיה התואמת ‪ ARC‬סאונד בר‬
‫אחד בלבד‪.‬‬
‫לשימוש בפונקציה זו ‪:‬‬
‫עיין במדריך למשתמש של הטלוויזיה לפרטים אודות‬
‫פונקציית ‪.SIMPLINK‬‬
‫טלוויזיות של ‪ LG‬בעלות פונקציית ‪ SIMPLINK‬כוללים‬
‫את הלוגו המוצג מעלה‪.‬‬
‫‪, ,‬הערה‬
‫‬
‫•בהתאם למצב היחידה‪ ,‬חלק מהפעולות של‬
‫‪ SIMPLINK‬עשויות להיות שונות ממטרתך‬
‫או עשויות לא לפעול‪.‬‬
‫‬
‫•בהתאם לטלוויזיה או לנגן המחובר אל יחידה‬
‫זו‪ ,‬הפעילות של ‪ SIMPLINK‬עשויה להיות‬
‫שונה ממטרתך‪.‬‬
‫‪2014-06-13 �� 3:20:03‬‬
‫‪2‬‬
‫חיבור‬
‫מהו ‪?SIMPLINK‬‬
‫‪15‬‬
‫‪, ,‬הערה‬
‫‬
‫•פונקציית ‪ ARC‬נבחרת באופן אוטומטי כאשר‬
‫אות ‪ ARC‬נובעת מהטלוויזיה‪ ,‬ללא תלות‬
‫בסוג הפונקציה בה הנך משתמש‪.‬‬
‫‬
‫•ניתן להינות מאודיו הטלוויזיה באמצעות‬
‫הרמקולים של יחידה זו‪ .‬בדגמי טלוויזיה‬
‫מסוימים‪ ,‬יש לבחור באפשרות רמקול חיצוני‬
‫מתפריט הטלוויזיה‪( .‬לפרטים‪ ,‬עיין במדריך‬
‫למשתמש של הטלוויזיה שלך‪).‬‬
‫‬
‫•הגדר את יציאת הקול של הטלוויזיה על מנת‬
‫להקשיב לקול דרך היחידה‪:‬‬
‫‪TV[ , ]Sound[ , TV setting menu‬‬
‫‪External speaker] , ]Sound output‬‬
‫)‪[(HDMI ARC‬‬
‫‬
‫•ייתכנו שינויים בפרטי תפריט הגדרת‬
‫הטלווזיה בהתאם ליצרן או דגם הטלווזיה‬
‫‪NB5540-NE_DISRHLF_Hebrew.indd 15‬‬
‫חיבור‬
‫‪16‬‬
‫מידע נוסף אודות ‪HDMI‬‬
‫‬
‫•בחיבור מכשיר התואם ‪ HDMI‬או ‪ DVI‬ודא הדברים‬
‫הבאים‪:‬‬
‫ נסה לכבות את מכשיר ה‪ HDMI/DVI-‬ואת הנגן‪.‬‬‫לאחר מכן‪ ,‬הפעל את מכשיר ה‪HDMI/DVI-‬‬
‫והנח לו למשך כ‪ 30-‬שניות‪ ,‬ואז הפעל את הנגן‪.‬‬
‫ כניסת הוידאו של המכשיר המחובר יכוון כראוי‬‫עבור יחידה זו‪.‬‬
‫חיבור‬
‫‪2‬‬
‫חיבור ציוד אופציונלי‬
‫חיבור ‪HDMI‬‬
‫להנאה מצליל בלבד‬
‫ניתן ליהנות מהצליל באמצעות המכשיר החיצוני אותו‬
‫חיברת‪.‬‬
‫ המכשיר המחובר תואם לכניסות וידאו‬‫‪ 720x576p, 1280x720p, 1920x1080i‬או‬
‫‪. 1920x1080p‬‬
‫‬
‫•לא כל מכשירי ‪-HDCP‬תואמי ‪ HDMI‬או ‪DVI‬‬
‫יפעלו עם נגן זה‪.‬‬
‫ התמונה לא תוצג כראוי עם מכשיר אשר אינו‬‫‪.HDCP‬‬
‫‪, ,‬הערה‬
‫‬
‫•אם התקן ‪ HDMI‬אשר מחובר אינו מקבל את‬
‫יציאת האודיו של הנגן‪ ,‬צליל האודיו של התקן‬
‫ה‪ HDMI-‬עלול להיות מעוות או שעלול לא‬
‫להיות יציאת אודיו‪.‬‬
‫‬
‫•שינוי הרזולוציה לאחר ביצוע החיבור עלול‬
‫לגרום לתקלות‪ .‬לפתרון הבעיה‪ ,‬כבה את‬
‫הנגן והפעל אותו מחדש‪.‬‬
‫‬
‫•כאשר חיבור ה‪ HDMI-‬עם ‪ HDCP‬אינו‬
‫מאושר‪ ,‬מסך הטלוויזיה הופך לשחור‪.‬‬
‫במקרה זה‪ ,‬בדוק את חיבור ה‪ ,HDMI-‬או‬
‫נתק את כבל ה‪.HDMI-‬‬
‫‪1 .1‬חבר את כניסת ‪ HDMI IN‬בחלקו האחורי של‬
‫היחידה אל כניסת ‪ HDMI OUT‬של מכשיר אודיו‬
‫כגון נגן ‪ ,Blu-ray‬נגן ‪ ,DVD‬וכו'‪.‬‬
‫‬
‫•אם ישנן רעשים או קווים על המסך‪ ,‬אנא בדוק‬
‫את כבל ה‪( HDMI-‬אורכו בדרך כלל מוגבל‬
‫ל‪ 4.5-‬מ' (‪ 15‬ר')‪.‬‬
‫‬
‫•לא ניתן לשנות את רזולוציית הוידאו במצב‬
‫‪ .HDMI IN‬שנה את רזולוציית הוידאו של‬
‫הרכיב המחובר‪.‬‬
‫‪2 .2‬הגדר את מקור הכניסה ל‪ .HDMI IN-‬לחץ מספר‬
‫פעמים על לחצן ‪ FUNCTION‬בשלט הרחוק או על‬
‫לחצן ‪ F‬ביחידה עד לבחירת הפונקציה‪.‬‬
‫‬
‫•אם אות היציאה של הוידאו הינו לא רגיל‬
‫כאשר המחשב האישי שלך מחובר לכניסת‬
‫‪ ,HDMI IN‬שנה את הרזולוציה של המחשב‬
‫שלך ל‪ 1080i, 720p, 576p-‬או ‪.1080p‬‬
‫‪2014-06-13 �� 3:20:04‬‬
‫אל נגן ‪ ,Blu-ray‬נגן ‪,DVD‬‬
‫וכו'‪.‬‬
‫‪NB5540-NE_DISRHLF_Hebrew.indd 16‬‬
‫חיבור‬
‫תוכל ליהנות מצליל ותמונה באמצעות המכשיר החיצוני‬
‫אותו חיברת‪.‬‬
‫חיבור ‪ - PORT. IN‬כניסת מכשיר‬
‫נייד‬
‫נגן ‪ ,MP3‬וכו'‪...‬‬
‫‪2‬‬
‫חיבור‬
‫הנאה מתמונה וצליל‬
‫‪17‬‬
‫האזנה למוזיקה באמצעות נגן חיצוני‬
‫ניתן להשתמש ביחידה לנגן מוזיקה מסוגים רבים של‬
‫נגנים ניידים או מכשירים חיצוניים‪.‬‬
‫‪1 .1‬חבר את הנגן הנייד אל כניסת ‪ PORT.IN‬של‬
‫היחידה‬
‫‪2 .2‬הפעל את המכשיר על ידי לחיצה על ‪( 1‬הפעלה‪/‬‬
‫כיבוי)‪.‬‬
‫‪1 .1‬חבר את כניסת ה‪ HDMI IN-‬בחלקו האחורי‬
‫של היחידה אל כניסת ה‪ HDMI OUT-‬במכשיר‬
‫החיצוני כגון נגן ‪ ,Blu-ray‬נגן ‪ ,DVD‬וכו'‪.‬‬
‫‪2 .2‬חבר את כניסת ה‪ HDMI OUT-‬בחלקו האחורי של‬
‫היחידה אל כניסת ה‪ HDMI IN-‬של הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪3 .3‬בחר בפונקציה ‪ PORTABLE‬על ידי לחיצה על‬
‫לחצן ‪ FUNCTION‬בשלט הרחוק או על לחצן ‪F‬‬
‫ביחידה עד לבחירת הפונקציה‪.‬‬
‫‪4 .4‬הפעל את הנגן הנייד או המכשיר החיצוני והתחל‬
‫לנגן‪.‬‬
‫‪3 .3‬הגדר את מקור הכניסה ל‪ .HDMI IN-‬לחץ מספר‬
‫פעמים על לחצן ‪ FUNCTION‬בשלט הרחוק או על‬
‫לחצן ‪ F‬ביחידה עד לבחירת הפונקציה‪.‬‬
‫‪, ,‬הערה‬
‫‬
‫•כאשר היחידה מחוברת למכשיר חיצוני‬
‫ולטלוויזיה כמתואר באיור לעיל‪ ,‬הטלוויזיה‬
‫תוציא תמונה וצליל ממכשירים חיצוניים כאשר‬
‫היחידה כבויה במצב ‪.HDMI IN‬‬
‫‬
‫•כניסת ‪ HDMI OUT‬הינו עבור חיבור‬
‫לטלוויזיה‪ .‬למרות שהמולטי‪-‬ערוץ ‪PCM‬‬
‫מועבר ליחידה באמצעות כבל ‪ ,HDMI‬היחידה‬
‫יכולה להעביר רק ‪ 2‬ערוצים אל הטלוויזיה‪.‬‬
‫‬
‫•מקורות אודיו ללא שינויים מועברים באמצעות‬
‫היחידה כאשר היחידה כבויה‪.‬‬
‫‪2014-06-13 �� 3:20:04‬‬
‫‪NB5540-NE_DISRHLF_Hebrew.indd 17‬‬
‫‪18‬‬
‫חיבור‬
‫חיבור ‪ - OPTICAL IN‬כניסה‬
‫אופטית‬
‫חבר ‪ USB‬למשנה סוג ‪ USB‬כאשר היחידה מותקנת‬
‫על הקיר‪.‬‬
‫חבר יציאה אופטית של מכשיר חיצוני אל כניסת ‪OPT.‬‬
‫‪.IN‬‬
‫חיבור‬
‫‪2‬‬
‫ליציאה האופטית של מכשיר‬
‫חיצוני‬
‫הגדרת רמקול (קלה)‬
‫האזן לצליל מטלוויזיה‪ DVD ,‬או מכשיר דיגיטלי‬
‫באמצעות מצב ‪ 4.1‬או ‪. ch 4‬‬
‫‪1 .1‬חבר את כניסת ה‪ OPT IN-‬בצידו האחורי של‬
‫היחידה אל היציאה האופטית של הטלוויזיה שלך‬
‫(או מכשיר דיגיטלי וכו'‪).‬‬
‫למידע נוסף אודות נגינת קבצים מ‪ ,USB-‬ראה עמוד‬
‫‪.20‬‬
‫הסרת התקן ‪ USB‬מהיחידה‪.‬‬
‫‪1 .1‬בחר פונקציה‪/‬מצב אחר או לחץ פעמיים ברצף‬
‫על ‪.Z‬‬
‫‪2 .2‬הסר את התקן ה‪ USB-‬מהיחידה‪.‬‬
‫התקנים תואמי ‪USB‬‬
‫‪2 .2‬בחר במקור הכניסה ‪ OPTICAL‬על ידי לחיצה על‬
‫לחצן ‪ FUNCTION‬בשלט הרחוק או על לחצן ‪F‬‬
‫ביחידה עד לבחירת הפונקציה‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫•נגן ‪ : MP3‬נגן ‪ MP3‬מסוג פלאש‪.‬‬
‫לבחירה ישירה של פנקציית ‪ ,OPTICAL‬לחץ‬
‫‪ OPTICAL‬בשלט הרחוק‪.‬‬
‫‬
‫•פונקציית ה‪ USB-‬של יחידה זו אינה תומכת בחלק‬
‫מהתקני ה‪.USB-‬‬
‫‪3 .3‬האזן לצליל באמצעות רמקול ‪ 4.1‬או ‪.ch 4‬‬
‫‪4 .4‬לחץ ‪ OPTICAL‬ליציאה מ‪.OPTICAL-‬‬
‫הפונקציה חוזרת לפונקציה הקודמת‪.‬‬
‫חיבור ‪USB‬‬
‫חבר את התקן זיכרון ה‪ USB-‬אל כניסת ה‪USB-‬‬
‫בחלקו האחורי של היחידה‪.‬‬
‫‪2014-06-13 �� 3:20:04‬‬
‫•התקן ‪ USB‬פלאש ‪ :‬התקנים אשר תומכים ב‪USB-‬‬
‫‪.1.1‬‬
‫דרישות התקן ה‪USB-‬‬
‫‬
‫•מכשירים הדורשים התקנת תוכניות נוספות כאשר‬
‫הם מחוברים למחשב‪ ,‬אינם נתמכים‪.‬‬
‫•אין להסיר את התקן ה‪ USB-‬בעודו פועל‪.‬‬
‫‬
‫ •עבור ‪ USB‬בעל נפח גדול ייתכן ויידרש יותר‬
‫ממספר דקות לחיפוש בו‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫•למניעת איבוד מידע‪ ,‬גבה את כל המידע‪.‬‬
‫‬
‫•לא ניתן לחבר את כניסת ה‪ USB-‬של היחידה אל‬
‫מחשב ‪ .PC‬לא ניתן להשתמש ביחידה כבהתקן‬
‫אחסון‪.‬‬
‫‬
‫•מערכת קבצי ‪ exFAT‬אינה נתמכת ביחידה זו‪.‬‬
‫•יחידה זו אינה נתמכת כאשר ישנם סך הכל‬
‫‪1000‬קבצים או יותר‪.‬‬
‫‪NB5540-NE_DISRHLF_Hebrew.indd 18‬‬
‫חיבור‬
‫‪ HDD -‬חיצוני‬
‫‪, ,‬הערה‬
‫‬
‫•תיקיות וקבצים מזוהים ב‪ USB-‬כפי שמוצג‬
‫באיור למטה‪.‬‬
‫‪ -‬קורא כרטיסים‬
‫‪:‬תיקייה‬
‫‪ -‬התקנים נעולים‬
‫‪:‬קובץ‬
‫‪ -‬התקני ‪ USB‬קשיחים‬
‫‪C‬‬
‫ מרכז ‪USB‬‬‫‪ -‬שימוש בכבל מאריך ‪USB‬‬
‫‪D‬‬
‫‪iPhone/iPod/iPad -‬‬
‫‪E‬‬
‫ התקן אנדרואיד‬‫‪F‬‬
‫‬
‫‬
‫•מקסימום קבצים ‪ :‬מתחת ל‪999-‬‬
‫‬
‫‬
‫•קבצי וידאו בהתקן אחסון ‪ USB‬לא ניתנים לנגינה‪.‬‬
‫•קובץ המוגן על ידי ‪Digital rights( DRM‬‬
‫‪ - management‬ניהול זכויות דיגיטליות) לא ניתן‬
‫לנגינה ביחידה זו‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪G‬‬
‫קובץ נגין‬
‫קצב ביט‬
‫‪: MP3‬‬
‫‪: WMA‬‬
‫‪: OGG‬‬
‫‪: FLAC‬‬
‫‪: WAV‬‬
‫‪a‬‬
‫‪b‬‬
‫‪H‬‬
‫תדירות דגימה‬
‫‪ 32 kHz : MP3‬עד ‪48 kHz‬‬
‫‪ 32 kHz : WMA‬עד ‪48 kHz‬‬
‫‪ 32 kHz : OGG‬עד ‪48 kHz‬‬
‫‪ 192 kHz : FLAC‬עד ‪48 kHz‬‬
‫‪ 32 kHz : WAV‬עד ‪48 kHz‬‬
‫‪ 80 kbps‬עד ‪320 kbps‬‬
‫‪ 56 kbps‬עד ‪128 kbps‬‬
‫‪ 50 kbps‬עד ‪500 kbps‬‬
‫‪ 500 kbps‬עד ‪5000 kbps‬‬
‫‪ 500 kbps‬עד ‪5000 kbps‬‬
‫‪*ROOT‬‬
‫חיבור‬
‫‬
‫•בהתאם למכשיר‪ ,‬ייתכן ולא יזוהו הדברים הבאים‬
‫ביחידה זו‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫‪c‬‬
‫‪I‬‬
‫‪J‬‬
‫‪d‬‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫•אם לא קיימים קבצים בתיקיה‪ ,‬היא לא תוצג‪.‬‬
‫‬
‫ •קובץ יושמע אחד אחרי השני מ‪$A -‬‬
‫‪.$J‬‬
‫עד‬
‫‬
‫•קבצים ותיקיות יוצגו על פי הסדר בה הם‬
‫הוקלטו‪ .‬ייתכן שהם יוצגו בצורה שונה‬
‫בהתאם למצב ההקלטה‪.‬‬
‫‬
‫•יחידה זו יכולה להציג רק קבצים או תיקיות‬
‫אשר כוללות מספרים או תווים באנגלית‪.‬‬
‫‬
‫•*‪ :ROOT‬המסך הראשון אשר מוצג לאחר‬
‫שהמחשב מזהה את ה‪ USV-‬הוא "‪."ROOT‬‬
‫•בהתאם לביצועים של התקן ה‪ USB-‬שלך‪ ,‬ייתכן‬
‫והנגינה לא תפעל כראוי‪.‬‬
‫‪2014-06-13 �� 3:20:05‬‬
‫‪NB5540-NE_DISRHLF_Hebrew.indd 19‬‬
‫‪20‬‬
‫הפעלה‬
‫פעולות בסיסיות‬
‫פעילות ‪USB‬‬
‫‪1 .1‬חבר את התקן ה‪ USB-‬אל כניסת ה‪.USB-‬‬
‫‪2 .2‬בחר בפונקציית ה‪ USB-‬על ידי לחיצה על לחצן‬
‫‪ FUNCTION‬בשלט הרחוק או על לחצן ‪ F‬ביחידה‬
‫עד לבחירת הפונקציה‪.‬‬
‫כדי‬
‫עצור‬
‫לחץ ‪.Z‬‬
‫ניגון‬
‫לחץ ‪.d/M‬‬
‫השהה‬
‫הפעלה‬
‫‪3‬‬
‫בצעו זאת‬
‫‬
‫‬
‫•ניגון חוזר‪/‬אקראי פועל כמתואר בטבלה‬
‫הבאה‪.‬‬
‫בתצוגה‬
‫תיאור‬
‫‪OFF‬‬
‫ניגון שירים‬
‫במכשיר ‪ USB‬לפי‬
‫הסדר‪.‬‬
‫‪RPT1‬‬
‫ניגון אותו השיר‬
‫שוב ושוב‪.‬‬
‫במהלך הנגינה‪ ,‬לחץ ‪.d/M‬‬
‫במהלך נגינה‪ ,‬לחץ על לחצן ‪V‬‬
‫בשלט הרחוק למעבר לקובץ הבא‪.‬‬
‫בנגינה במשך פחות מ‪ 2-‬שניות‪,‬‬
‫דילוג אל הקובץ לחץ על לחצן ‪ C‬בשלט הרחוק‬
‫הבא‪/‬הקודם‬
‫למעבר לקובץ הקודם‪.‬‬
‫בנגינה‪ ,‬לאחר ‪ 3‬שניות‪ ,‬לחץ על‬
‫לחצן ‪ C‬בשלט הרחוק לחזרה‬
‫לתחילת הקובץ‪.‬‬
‫חפש קטע‬
‫בתוך קובץ‬
‫לחץ והחזק ‪ C/V‬במהלך‬
‫נגינה ושחרר בנקודה ממנה‬
‫ברצונך להאזין‪( .‬מלבד קבצי‬
‫‪ FLAC‬ו‪)OGG-‬‬
‫נגן שוב ושוב‬
‫או אקראית‬
‫לחץ על לחצן ‪ REPEAT‬בשלט‬
‫הרחוק מספר פעמים‪ /‬התצוגה‬
‫תתחלף על פי הסדר הבא‪,‬‬
‫‪( OFF‬כבוי) ‪( RPT 1‬חזור ‪)1‬‬
‫‪( RPT DIR‬חזור תיקייה)‬
‫‪( RPT ALL‬חזור הכל)‬
‫‪( RANDOM‬אקראי)‪.‬‬
‫בחר קובץ‬
‫ישירות‬
‫לחץ על לחצני הספרות ‪ 0‬עד ‪9‬‬
‫בשלט הרחוק למעבר ישירות‬
‫לקובץ הרצוי‪.‬‬
‫חפש בתיקייה‬
‫לחץ על לחצן ‪FOLDER W/S‬‬
‫בשלט הרחוק‪.‬‬
‫חזור לנגן‬
‫יחידה זו זוכרת את השיר המתנגן‬
‫לפני החלפת פונקציה או כיבוי‬
‫היחידה‪.‬‬
‫‪2014-06-13 �� 3:20:05‬‬
‫‪, ,‬הערה‬
‫•נקודת החזרה עשויה להימחק כאשר הנך‬
‫מוציא את הכבל החשמל או מסיר את התקן‬
‫ה‪ USB-‬מהיחידה‪.‬‬
‫‪RPT DIR‬‬
‫ניגון שירים‬
‫בתיקייה שוב‬
‫ושוב‪.‬‬
‫‪RPT ALL‬‬
‫ניגון כל השירים‬
‫במכשיר ה‪USB-‬‬
‫שוב ושוב‪.‬‬
‫‪RANDOM‬‬
‫ניגון שירים באופן‬
‫אקראי‪.‬‬
‫‪NB5540-NE_DISRHLF_Hebrew.indd 20‬‬
‫הפעלה‬
‫)‪DRC (Dynamic Range Control‬‬
‫גרום לצליל להיות צלול כאשר עוצמת הצליל מונמכת‬
‫(‪ Dolby Digital‬בלבד)‪ .‬הגדר כ‪ ]DRC ON[-‬על ידי‬
‫שימוש ב‪.DRC -‬‬
‫סנכרון ‪AV‬‬
‫כאשר אותות האודיו מועברים מהטלוויזיה‪ ,‬ייתכן‬
‫והתמונות לא יותאמו‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬פונקציה זו מסוגלת‬
‫לכוונן את זמן ההשהיה‪.‬‬
‫‪1 .1‬לחץ ‪.AV SYNC‬‬
‫‪2 .2‬השתמש בלחצנים ‪ C/V‬לגלילה מעלה‬
‫ומטה ברשימת אפשרויות זמן ההשהיה‪ ,‬אותו ניתן‬
‫להגדיר ככל זמן שבין ‪ 0‬ל‪.300 ms-‬‬
‫‪, ,‬הערה‬
‫פונקציה זו אינה פועלת על פונקציית ‪.USB‬‬
‫השתקה זמנית של הקול‬
‫תצוגת קובץ ומקור כניסה‬
‫ניתן להציג מידע אודות מקור הכניסה על ידי לחיצה‬
‫על ‪.INFO‬‬
‫‪ : USB‬מידע אודות קבצים הנמצאים ב‪USB-‬‬
‫(‪)MP3/WMA/OGG/FLAC/WAV‬‬
‫‪ : OPTICAL/ARC/HDMI IN‬פורמט אודיו‪ ,‬ערוץ אודיו‬
‫הגדרת זמן שינה‬
‫לחץ ‪ SLEEP‬מספר פעמים לבחירת אפשרות פרק‬
‫הזמן הרצוי (בדקות)‪:‬‬
‫‪( DISPLAY OFF‬חלון התצוגה יכובה) ‪DIMMER >-‬‬
‫(חלון התצוגה יתכהה בחצי) ‪ >-‬ערך טיימר השינה ‪>-‬‬
‫תצוגה מופעלת‬
‫לבדיקה כמה זמן נשאר‪ ,‬לחץ ‪.SLEEP‬‬
‫לביטול פונקציית השינה‪ ,‬לחץ ‪ SLEEP‬מספר פעמים‬
‫עד להופעת “‪,”10MIN‬ולחץ ‪ SLEEP‬פעם נוספת‬
‫כאשר "‪ ”10MIN‬מוצג‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫הפעלה‬
‫פעולות נוספות‬
‫‪21‬‬
‫‪, ,‬הערה‬
‫ניתן לבדוק את הזמן שנותר עד לכיבוי היחידה‪.‬‬
‫לחץ ‪ SLEEP‬והזמן שנותר יופיע בחלון התצוגה‪.‬‬
‫לחץ ‪ MUTEi‬להשתקת היחידה‪.‬‬
‫ניתן להשתיק את היחידה‪ ,‬לדוגמא‪ ,‬למענה לטלפון‪,‬‬
‫"‪ "MUTE‬יוצג בחלון התצוגה‪.‬‬
‫לביטול‪ ,‬לחץ שוב על ‪ MUTEi‬בשלט רחוק או שנה‬
‫את עוצמת הקול‪.‬‬
‫כיבוי אוטומטי‬
‫יחידה זו תכבה את עצמה‪ ,‬על מנת לחסוך בחשמל‪,‬‬
‫כאשר היחידה הראשית לא מחוברת למכשיר חיצוני‬
‫ולא נמצאת בשימוש במשך ‪ 20‬דקות‪.‬‬
‫כך עושה היחידה לאחר שש שעות מכיוון שהיחידה‬
‫הראשית מחוברת למכשיר נוסף המשתמש בכניסה‬
‫אנלוגית‪.‬‬
‫‪2014-06-13 �� 3:20:05‬‬
‫‪NB5540-NE_DISRHLF_Hebrew.indd 21‬‬
‫הפעלה‬
‫‪22‬‬
‫הפעלה‪/‬כיבוי אוטומטיים‬
‫שינוי פונקצייה אוטומטי‬
‫יחידה זו נדלקת באופן אוטומטי בעת התחברות למקור‬
‫כניסה‪ :‬אופטי‪ LG TV ,‬או ‪.Bluetooth‬‬
‫יחידה זו מזהה אותות כניסה כגון אופטי‪Bluetooth ,‬‬
‫ו‪ LG TV-‬ומשנה לפונקצייה המתאימה באופן אוטומטי‪.‬‬
‫בעת הדלקת הטלווזיה שלך או התקן חיצוני המחובר‬
‫ליחידה‪ ,‬היחידה מזהה את אות הכניסה ובוחרת‬
‫בפונקציה המתאימה‪ .‬ניתן לשמוע קול מהמכשיר שלך‪.‬‬
‫בעת כניסת אות אופטי‬
‫באת הפעלת בקשת קישור ממכשיר ה‪Bluetooth-‬‬
‫שלך‪ ,‬היחידה נדלקת באופן אוטומטי ומוכנה לקישור‪.‬‬
‫קשר את מכשיר ה‪ Bluetooth-‬שלך ונגן את המוסיקה‬
‫שלך‪.‬‬
‫פונקציה זו מפעילה או מכבה בכל לחיצה על ‪AUTO‬‬
‫‪.POWER‬‬
‫‪, ,‬הערה‬
‫הפעלה‬
‫‪3‬‬
‫‬
‫•לאחר הפעלת היחידה באמצעות פונקציית‬
‫‪ ,AUTO POWER‬היא תכובה אוטומטית‬
‫אם אין אות למשך פרק זמן מסוים מטלוויזיה‬
‫המחוברת על ידי ‪( LG Sound Sync‬אופטי‪/‬‬
‫אלחוטי)‪.‬‬
‫‬
‫•לאחר הפעלת היחידה בעזרת פונקציית‬
‫‪ ,AUTO POWER‬היא תיכבה באופן‬
‫אוטומטי אם לא מתקבל אות מהמכשיר‬
‫החיצוני למשך זמן מסוים‪.‬‬
‫‬
‫•כיבוי היחידה באופן ישיר‪ ,‬יגרום לכך שלא‬
‫ניתן יהיה להפעילה באופן אוטומטי באמצעות‬
‫פונקציית ‪ .AUTO POWER‬אולם‪ ,‬ניתן‬
‫להפעיל את היחידה באמצעות פונקציית‬
‫‪ AUTO POWER‬כאשר אות אופטי נכנס‬
‫לאחר ‪ 5‬שניות ללא אות‪.‬‬
‫‬
‫•בהתאם למכשיר המחובר‪ ,‬ייתכן שאפשרות‬
‫זו לא תפעל‪.‬‬
‫‬
‫•בעת ניתוק חיבור ה‪ Bluetooth-‬על ידי‬
‫היחידה‪ ,‬ייתכן שחלק ממכשירי ה‪Bluetooth-‬‬
‫ימשיכו לנסות להתחבר חזרה ליחידה באופן‬
‫מתמשך‪ .‬מומלץ לנתק את החיבור לפני כיבוי‬
‫היחידה‪.‬‬
‫‬
‫•אם ברצונך להשתמש ב‪,AUTO POWER-‬‬
‫יש לכבות את ‪ .SIMPLINK‬נדרשים כ‪30-‬‬
‫שניות להפעלה או כיבוי של ‪.SIMPLINK‬‬
‫‪2014-06-13 �� 3:20:05‬‬
‫בעת הדלקת מכשיר חיצוני המחובר ליחידה על ידי‬
‫כבל אופטי‪ ,‬היחידה משנה את הפונקציה לאופטי‪ .‬ניתן‬
‫לשמוע קול מהמכשיר שלך‪.‬‬
‫בעת חיבור מכשיר ‪Bluetooth‬‬
‫בעת חיבור מכשיר ‪ Bluetooth‬ליחידה‪ ,‬פונקציית‬
‫‪ Bluetooth‬נבחרת‪ .‬ניתן לנגן את המוסיקה שלך‬
‫במכשיר ה‪.Bluetooth-‬‬
‫בעת כניסת אות ‪LG TV‬‬
‫בעת הדלקת טלווזיית ‪ LG‬המחוברת על ידי ‪LG‬‬
‫‪ ,Sound Sync‬היחידה משנה את הפונקצייה למצב‬
‫‪ .LG TV‬ניתן לשמוע קול מהטלווזיה שלך‪.‬‬
‫בעת חיבור ליישום "‪LG Bluetooth‬‬
‫‪Remote" app‬‬
‫בעת חיבור מכשיר ה‪ Bluetooth-‬שלך על ידי שימוש‬
‫ביישום "‪ ,"LG Bluetooth Remote‬היחידה שומרת‬
‫את הפונקצייה הנוכחית‪ ,‬כמו כן ניתן לשלוט ביחידה על‬
‫ידי שימוש ביישום‪.‬‬
‫‪NB5540-NE_DISRHLF_Hebrew.indd 22‬‬
‫הפעלה‬
‫‬
‫•לשינוי פונקציית אופטי‪ ,‬נדרש ‪ 5‬שניות ללא‬
‫אות‪.‬‬
‫‬
‫•אם אתה מתתמש בפונקציית ‪ ,LG TV‬יחידה‬
‫זו לא תגיב לחיבור ‪.Bluetooth‬‬
‫‬
‫•אם אתה משתמש בפונקציית ‪,Bluetooth‬‬
‫יחידה זו לא תגיב לחיבור ‪.LG TV‬‬
‫‬
‫•יחידה זו לא תחליף את הפונקצייה למצב‬
‫אופטי אם מצב ‪ SIMPLINK‬בטלווזיה‬
‫המחוברת מוגדר כמופעל‪.‬‬
‫‬
‫•אם ברצונך להשתמש בתכונת שינוי פונקצייה‬
‫אוטומטי‪ ,‬יש לכבות את ‪ .SIMPLINK‬נדרשים‬
‫כ‪ 30-‬שניות לכיבוי ‪.SIMPLINK‬‬
‫‬
‫•מצב שינוי פונקצייה אוטומטי לא פועל אם‬
‫מכשיר ה‪ Bluetooth-‬שלך או ‪ LG TV‬לא‬
‫קושר אף פעם ליחידה‪.‬‬
‫‬
‫•אם תנתק את חיבור ה‪ Bluetooth-‬על ידי‬
‫היחידה‪ ,‬חלק ממכשירי ה‪ Bluetooth-‬ינסו‬
‫להתחבר באופן מתמשך ליחידה‪ .‬מומלץ לנתק‬
‫את החיבור לפני שינוי הפונקצייה‪.‬‬
‫‬
‫•אם תחבר מכשיר ‪ Bluetooth‬על ידי יישום‬
‫"‪ "LG Bluetooth Remote‬כאשר היחידה‬
‫מוכנה לקישור ל‪ ,LG TV-‬היחידה תשנה את‬
‫הפונקצייה ל‪.Bluetooth-‬‬
‫‪LG Sound Sync‬‬
‫ניתן לשלוט בחלק מהפעולות של היחידה הזאת על‬
‫ידי השלט הרחוק של טלוויזיית ‪ LG‬שלך באמצעות‬
‫‪ .LG Sound Sync‬תואם רק לטלוויזיית ‪ LG‬התומכת‬
‫בתכונת ‪ .LG Sound Sync‬וודא שלוגו ‪LG Sound‬‬
‫‪ Sync‬נמצא בטלוויזיה שלך‪.‬‬
‫פעולות הניתנות לשליטה באמצעות שלט הרחוק של‬
‫טלוויזיית ‪ :LG‬עוצמת קול למעלה‪/‬למטה‪ ,‬השתק‬
‫עיין במדריך למשתמש של הטלוויזיה לפרטים נוספים‬
‫אודות ‪.LG Sound Sync‬‬
‫בצע את אחד מהחיבורים הבאים בהתאם ליכולות של‬
‫הציוד שלך‪.‬‬
‫‪, ,‬הערה‬
‫‬
‫•ניתן להשתמש בשלט רחוק של היחידה בעת‬
‫שימוש ב‪ .LG Sound Sync-‬אם תשתמש‬
‫בשלט רחוק של הטלוויזיה שוב‪ ,‬היחידה‬
‫תסתנכרן עם הטלוויזיה‪.‬‬
‫‬
‫•אם החיבור נכשל‪ ,‬בדוק את מצב הטלוויזיה‬
‫ואם צריך הפעל אותה‪.‬‬
‫‬
‫•וודא מה מצב היחידה והחיבור בעת שימוש‬
‫ב‪ LG Sound Sync-‬במקרים הבאים‪:‬‬
‫‪3‬‬
‫הפעלה‬
‫‪, ,‬הערה‬
‫‪23‬‬
‫ כיבוי היחידה‪.‬‬‫ שינוי האפשרויות‪.‬‬‫ ניתוק הכבל האופטי‪.‬‬‫ ניתוק של החיבור האלחוטי על ידי הפרעה‬‫או מרחק‪.‬‬
‫‬
‫‪2014-06-13 �� 3:20:05‬‬
‫•בעת הפעלת ‪ ,AUTO POWER‬הזמן‬
‫להפעלה של היחידה משתנה בהתאם‬
‫לטלוויזיה‪.‬‬
‫‪NB5540-NE_DISRHLF_Hebrew.indd 23‬‬
‫‪24‬‬
‫הפעלה‬
‫עם חיבור חוטי‬
‫עם חיבור אלחוטי‬
‫‪1 .1‬חבר את טלוויזיית ה‪ LG-‬שלך אל היחידה‬
‫באמצעות כבל אופטי‪.‬‬
‫‪1 .1‬הדלק את היחידה על ידי לחיצה על ‪( 1‬הפעלה‪/‬‬
‫כיבוי) בשלט רחוק‪.‬‬
‫‪2 .2‬בחר בפונקציית ‪ LG TV‬באמצעות לחצן‬
‫‪ FUNCTION‬בשלט הרחוק או לחצן ‪ F‬ביחידה עד‬
‫לבחירת הפונקציה‪.‬‬
‫כבל‬
‫אופטי‬
‫‪3 .3‬הגדר את יציאת הקול של הטלוויזיה על מנת‬
‫להקשיב לקול דרך היחידה‪:‬‬
‫‪TV Sound[ , ]Sound[ , TV setting menu‬‬
‫‪[LG Sound Sync (Wireless)[ , ]output‬‬
‫"‪ "PAIRED‬יופיע בחלון התצוגה למשך כ‪ 3-‬שניות‬
‫שלאחריו יופיע בחלון התצוגה "‪ "LG TV‬אם‬
‫התבצע חיבור רגיל בין היחידה לטלוויזיה‪.‬‬
‫‪, ,‬הערה‬
‫הפעלה‬
‫‪3‬‬
‫‬
‫‪3 .3‬הפעל את היחידה על ידי לחיצה על ‪( 1‬הפעלה‪/‬‬
‫כיבוי) בשלט רחוק‪.‬‬
‫•אם כיבית את היחידה ישירות על ידי לחיצה‬
‫על ‪( 1‬הפעלה‪/‬כיבוי)‪LG Sound Sync ,‬‬
‫(אלחוטי) ינותק‪ .‬על מנת להשתמש בפונקציה‬
‫זו שוב‪ ,‬יש לחבר מחדש את הטלוויזיה‬
‫והיחידה‪.‬‬
‫‬
‫‪4 .4‬בחר בפונקציית ‪ OPTICAL‬באמצעות לחצן‬
‫‪ FUNCTION‬בשלט הרחוק או לחצן ‪ F‬ביחידה עד‬
‫לבחירת הפונקציה‪.‬‬
‫•ייתכנו שינויים בפרטי תפריט הגדרת‬
‫הטלווזיה בהתאם ליצרן או דגם הטלווזיה‪.‬‬
‫‬
‫•אם פונקציית ‪ Sound Sync‬נבחרה ‪ ,‬מכשיר‬
‫עם טכנולוגיית ‪ Bluetooth‬אלחוטית ינותק‪,‬‬
‫כמו כן יישום “‪”LG Bluetooth Remote‬‬
‫שכבר חובר ינותק גם‪.‬‬
‫‪2 .2‬הגדר את יציאת הקול של הטלוויזיה על מנת‬
‫להקשיב לקול דרך היחידה‪:‬‬
‫‪TV Sound[ , ]Sound[ , TV setting menu‬‬
‫‪[LG Sound Sync (Optical)[ , ]output‬‬
‫ניתן לראות "‪ "LG OPT‬בחלון התצוגה אם חיבור‬
‫רגיל התבצע בין היחידה לטלוויזיה‪.‬‬
‫‪2014-06-13 �� 3:20:05‬‬
‫‪NB5540-NE_DISRHLF_Hebrew.indd 24‬‬
‫הפעלה‬
‫שימוש בטכנולוגיית‬
‫‪Bluetooth‬‬
‫‪25‬‬
‫האזנה למוזיקה השמורה במכשירי‬
‫‪Bluetooth‬‬
‫קישור יחידה זו ומכשיר ‪Bluetooth‬‬
‫הצליל עלול להיקטע כאשר החיבור מושפע מגלים‬
‫אלקטרוניים אחרים או אם חיברת ‪ Bluetooth‬בחדרים‬
‫אחרים‪.‬‬
‫חיבור מכשירים באמצעות טכנולוגיית ®‪Bluetooth‬‬
‫אלחוטית לא עולה כסף‪ .‬ניתן להפעיל טלפון נייד‬
‫התומך בטכנולוגיית ®‪ Bluetooth‬אלחוטית אם‬
‫החיבור נעשה באמצעות טכנולוגיית ®‪Bluetooth‬‬
‫אלחוטית‪.‬‬
‫מכשירים זמינים‪ :‬טלפון נייד‪ ,MP3 ,‬מחשב נישא‪,‬‬
‫טאבלט וכדומה‪.‬‬
‫פרופילי ‪Bluetooth‬‬
‫על מנת שתוכל להשתמש בטכנולוגיית ®‪Bluetooth‬‬
‫אלחוטית‪ ,‬על מכשירים להתחבר לפרופילים מסוימים‪.‬‬
‫יחידה זו תואמת לפרופיל הבא‪:‬‬
‫‪1 .1‬בחר בפונקציית ‪ Bluetooth‬באמצעות לחצן‬
‫‪ FUNCTION‬בשלט הרחוק או לחצן ‪ F‬ביחידה עד‬
‫לבחירת הפונקציה‪.‬‬
‫“‪ ”BT‬יופיע בחלון התצוגה ואחריו יופיע “‪.”READY‬‬
‫‪2 .2‬הפעל את מכשיר ה‪ Bluetooth-‬ובצע את‬
‫פעולת הקישור‪ .‬בעת חיפוש היחידה במכשיר‬
‫ה‪ ,Bluetooth-‬ייתכן שתוצג רשימה של מכשירים‬
‫שנמצאו‪ ,‬בהתאם למכשיר ה‪ Bluetooth-‬אשר‬
‫ברשותך‪ .‬היחידה שלך תוצג כ‪LG SOUND“-‬‬
‫)‪.”BAR (XX:XX‬‬
‫‪3‬‬
‫הפעלה‬
‫אודות ‪Bluetooth‬‬
‫‪ Bluetooth‬הינה טכנולוגית תקשורת אלחוטית לחיבור‬
‫במרחקים קצרים‪.‬‬
‫לפני התחלת תהליך הקישור‪ ,‬וודא שאפשרות‬
‫‪ Bluetooth‬מופעלת במכשיר שלך‪ .‬לפרטים נוספים‬
‫עיין במדריך למשתמש של מכשיר ה‪.Bluetooth-‬‬
‫לאחר שפעולת הקישור בוצעה‪ ,‬אין צורך לבצעה שוב‪.‬‬
‫‪, ,‬הערה‬
‫‬
‫•הכוונה של ‪ XX:XX‬היא הארבע‬
‫ספרות האחרונות של כתובת‬
‫ה‪ .Bluetooth-‬לדוגמא‪ ,‬אם כתובת‬
‫ה‪ Bluetooth-‬של היחידה שלך היא‪,‬‬
‫לדוגמא‪ ,9C:02:98:4A:F7:08,‬יופיע‬
‫“)‪ ”LG SOUND BAR (F7:08‬במכשיר‬
‫ה‪ Bluetooth-‬שלך‪.‬‬
‫‬
‫•בהתאם לסוג מכשיר ה‪ ,Bluetooth-‬ייתכן‬
‫שחלק מהמכשירים מקושרים בצורה‬
‫שונה‪ .‬הזן קוד )‪ PIN (0000‬כנדרש‪.‬‬
‫)‪A2DP (Advanced Audio Distribution Profile‬‬
‫‪3 .3‬כאשר יחידה זו מחוברת בהצלחה למכשיר‬
‫ה‪ Bluetooth-‬שלך‪”PAIRED“ ,‬יופיע בחלון‬
‫התצוגה‪.‬‬
‫‪4 .4‬האזן למוזיקה‪.‬‬
‫להפעלת קובץ מוזיקה אשר שמור במכשיר‬
‫ה‪ Bluetooth -‬שלך‪ ,‬עיין במדריך למשתמש של‬
‫מכשיר ה‪ Bluetooth-‬שלך‪.‬‬
‫‪2014-06-13 �� 3:20:05‬‬
‫‪NB5540-NE_DISRHLF_Hebrew.indd 25‬‬
‫‪26‬‬
‫‬
‫הפעלה‬
‫‪, ,‬הערה‬
‫•בשימוש בטכנולוגיית ®‪, Bluetooth‬‬
‫יש להקים חיבור בין היחידה למכשיר‬
‫ה‪ Bluetooth-‬במרחק הקצר ביותר האפשרי‬
‫ולשמור על מרחק זה‪.‬‬
‫אולם‪ ,‬ייתכן ולא יפעל כראוי במקרה הבא ‪:‬‬
‫ ישנו מכשול בין היחידה לבין מכשיר‬‫ה‪.Bluetooth-‬‬
‫ ישנו מכשיר המשתמש באותה התדירות‬‫בעל טכנולוגיית ®‪ Bluetooth‬כגון‪ ,‬ציוד‬
‫רפואי‪ ,‬מיקרוגל או מכשיר ‪ LAN‬אלחוטי‪.‬‬
‫‬
‫•יחידה זו תומכת בחיבור אוטומטי של‬
‫‪ .Bluetooth‬אולם‪ ,‬אינו פועל במקרה הבא ‪:‬‬
‫‪ -‬כאשר הנך מתחיל מחדש את היחידה‪.‬‬
‫הפעלה‬
‫‪3‬‬
‫ כאשר הנך חוזר לפונקציית ‪Bluetooth‬‬‫לאחר שימוש בפונקציית ‪. LG TV‬‬
‫‬
‫•ייתכן שהצליל יופסק עם החיבור מושפע על‬
‫ידי גלים אלקטרונים אחרים‪.‬‬
‫‬
‫•לא ניתן לשלוט במכשיר ‪ Bluetooth‬עם‬
‫היחידה הזאת‪.‬‬
‫‬
‫•ניתן לקשר רק מכשיר ‪ Bluetooth‬אחד‬
‫ליחידה‪ .‬מולטי‪-‬קישור לא נתמך‪.‬‬
‫‬
‫•בהתאם לסוג המכשיר‪ ,‬ייתכן שלא תוכל‬
‫להשתמש בתכונת ה‪.Bluetooth-‬‬
‫‬
‫•תוכל ליהנות ממערכות אלחוטיות ולהשתמש‬
‫בטלפון שלך‪ ,Mp3 ,‬מחשב נישא‪ ,‬וכדומה‪.‬‬
‫‬
‫•ככל שהמרחק בין היחידה ומכשיר ה‪-‬‬
‫‪ Bluetooth‬גדול יותר‪ ,‬כך איכות הקול פחותה‬
‫יותר‪.‬‬
‫‬
‫•חיבור ‪ Bluetooth‬ינותק כאשר היחידה תכובה‬
‫או כאשר מכשיר ה‪ Bluetooth-‬מתרחק מדי‬
‫מהיחידה‪.‬‬
‫‬
‫•כאשר חיבור ה‪ Bluetooth-‬מתנתק‪ ,‬חבר את‬
‫מכשיר ה‪ Bluetooth-‬שוב אל היחידה‪.‬‬
‫‬
‫•כאשר אינו מחובר אל ה‪Bluetooth,-‬‬
‫”‪ “READY‬יופיע בחלון התצוגה‪.‬‬
‫‪2014-06-13 �� 3:20:06‬‬
‫שימוש ביישום‬
‫‪Bluetooth‬‬
‫‪, ,‬הערה‬
‫יישום “‪ ”LG Bluetooth Remote‬זמין רק עבור‬
‫מערכת הפעלה אנדרויאיד‬
‫אודות "‪"LG Bluetooth Remote‬‬
‫יישום “‪ ”LG Bluetooth Remote‬מספק מגוון רחב של‬
‫תכונות חדשות עבור היחידה‪.‬‬
‫על מנת להינות מתכונות נוספות‪ ,‬מומלץ להוריד‬
‫ולהתקין חינם את יישום “‪.”LG Bluetooth Remote‬‬
‫התקנת יישום “‪LG Bluetooth‬‬
‫‪ ”Remote‬במכשיר ה‪Bluetooth-‬‬
‫שלך‬
‫ישנם ‪ 2‬דרכים להתקנת יישום יישום “‪LG Bluetooth‬‬
‫‪ ”Remote‬במכשיר ה‪ Bluetooth-‬שלך‬
‫התקנת יישום “‪LG Bluetooth‬‬
‫‪ ”Remote‬בעזרת קוד ‪QR‬‬
‫‪1 .1‬התקן את יישום “‪”LG Bluetooth Remote‬‬
‫בעזרת קוד ‪ .QR‬השתמש בתוכנת סריקה לסריקת‬
‫קוד ה‪.QA-‬‬
‫‪2 .2‬הקש על סמל ההתקנה‪.‬‬
‫‪3 .3‬הקש על סמל ההורדה‪.‬‬
‫‪, ,‬הערה‬
‫‬
‫•וודא שמכשיר ה‪ Bluetooth-‬שלך מחובר‬
‫לאינטרנט‪.‬‬
‫‬
‫•ודא שמותקנת תוכנת סריקה במכשיר‬
‫ה‪ Bluetooth-‬שלך‪ .‬אם לא מותקן‪ ,‬הורד מ‪-‬‬
‫“‪Google Play( Google Android Market‬‬
‫‪.”)Store‬‬
‫‪NB5540-NE_DISRHLF_Hebrew.indd 26‬‬
‫הפעלה‬
‫‪1 .1‬הקש על סמל “‪Google Android Market‬‬
‫(‪.”)Google Play Store‬‬
‫‪2 .2‬הקלד “‪ ”LG Bluetooth Remote‬בתיבת החיפוש‬
‫ובצע חיפוש‪.‬‬
‫‪3 .3‬ברשימת תוצאות החיפוש‪ ,‬חפש והקש על ‪LG‬‬
‫‪ ”Bluetooth Remote‬על מנת להוריד את היישום‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•בהתאם לסוג מכשיר ה‪ ,Bluetooth-‬ייתכן‬
‫שיישום “‪ ”LG Bluetooth Remote‬לא יעבוד‪.‬‬
‫‬
‫•לאחר חיבור יישום “‪LG Bluetooth‬‬
‫‪ ,”Remote‬ייתכן שהמכשיר שלך יתחיל‬
‫להשמיע מוסיקה‪ .‬במצב הזה‪ ,‬בצע את תהליך‬
‫ההתחברות מחדש‪.‬‬
‫‬
‫•אם אתה מפעיל יישומים אחרים או משנה את‬
‫הגדרות במכשיר ה‪ Bluetooth-‬שלך בעת‬
‫שימוש ביישום “‪,”LG Bluetooth Remote‬‬
‫ייתכן שיישום “‪ ”LG Bluetooth Remote‬לא‬
‫יעבוד כשורה‪.‬‬
‫‬
‫•אם יישום “‪ ”LG Bluetooth Remote‬לא‬
‫עובד כשורה‪ ,‬בדוק את מכשיר ה‪Bluetooth-‬‬
‫ואת החיבור של יישום “‪LG Bluetooth‬‬
‫‪ ”Remote‬ואח"כ נסה להתחבר מחדש‪.‬‬
‫‬
‫•בהתאם למערכת ההפעלה של מכשיר הטלפון‬
‫החכם שלך‪ ,‬ייתכנו שינויים בהפעלת יישום‬
‫“‪.”LG Bluetooth Remote‬‬
‫‬
‫•אם תבחר בפונקציית ‪ Bluetooth‬לאחר‬
‫שיישום “‪ ”LG Bluetooth Remote‬נותק‪,‬‬
‫היחידה ומכשיר ה‪ Bluetooth-‬יקושרו באופן‬
‫אוטומטי אולם לא תוכל לשלוט ביחידה על ידי‬
‫יישום “‪ .”LG Bluetooth Remote‬לשימוש‬
‫ביישום “‪ ,”LG Bluetooth Remote‬חבר‬
‫אותו מחדש‪.‬‬
‫‬
‫•למרות שחיבור ה‪ Bluetooth-‬נותק‪ ,‬ניתן‬
‫להשתמש ביישום “‪”LG Bluetooth Remote‬‬
‫בעת שינוי הפונקצייה למצבים אחרים מלבד‬
‫פונקציית ‪.LG TV‬‬
‫‪5 .5‬הקש על סמל ההורדה‪.‬‬
‫‪, ,‬הערה‬
‫‬
‫‬
‫•ודא שמכשיר ה‪ Bluetooth-‬שלך מצויד‬
‫ב‪Google( Google Android Market“-‬‬
‫‪.”)Play Store‬‬
‫הפעלת ‪ Bluetooth‬עם יישום‬
‫“‪”LG Bluetooth Remote‬‬
‫יישום “‪ ”LG Bluetooth Remote‬עוזר לחבר את‬
‫מכשיר ה‪ Bluetooth-‬שלך ליחידה‪.‬‬
‫‪1 .1‬הקש על יישום “‪”LG Bluetooth Remote‬‬
‫בבמסך הבית לפתיחת היישום‪ ,‬ועבור לתפריט‬
‫הראשי‪.‬‬
‫‪2 .2‬הקש על [‪ ]Setting‬ובחר את היחידה הרצויה‪.‬‬
‫‪3 .3‬לקבלת מידע נוסף להפעלת היישום‪ ,‬לחץ על‬
‫[‪ ]Setting‬ואחריו על [‪.]Help‬‬
‫‪2014-06-13 �� 3:20:06‬‬
‫ מערכת הפעלה ‪ : Android‬גרסה ‪2.3.3‬‬‫(ומעלה)‬
‫•יחידה זו לו תומכת בקישור מרובה‪ .‬אם‬
‫היחידה מחוברת למכשיר ‪ Bluetooth‬אחר‪,‬‬
‫נתק את החיבור ונסה שוב‪.‬‬
‫•אם אתה משתמש ביישום “‪LG Bluetooth‬‬
‫‪ , ”Remote‬ייתכן שינוי בשימוש בין יישום‬
‫“‪ ”LG Bluetooth Remote‬ושלט הרחוק‬
‫המסופק‪ .‬השתמש במידת הצורך בשלט‬
‫הרחוק‪.‬‬
‫‪4 .4‬הקש על סמל ההתקנה‪.‬‬
‫•וודא שמכשיר ה‪ Bluetooth-‬שלך מחובר‬
‫לאינטרנט‪.‬‬
‫‪, ,‬הערה‬
‫•יישום “‪ ”LG Bluetooth Remote‬יהיה זמין‬
‫מגרסת התוכנה הבאה;‬
‫‪3‬‬
‫הפעלה‬
‫התקנת יישום “‪LG Bluetooth‬‬
‫‪ ”Remote‬בעזרת “‪Google Android‬‬
‫‪”)Google Play Store( Market‬‬
‫‬
‫‪27‬‬
‫‪NB5540-NE_DISRHLF_Hebrew.indd 27‬‬
‫הפעלה‬
‫‪28‬‬
‫כיוונון קול‬
‫כוונן עוצמת קול באופן אוטומטי‬
‫הגדרת אפקטי קול‬
‫מערכת זו כוללת מספר שדות קול סראונד קבועים‬
‫מראש‪ .‬תוכל לבחור מצב קול רצוי באמצעות ‪SOUND‬‬
‫‪.EFFECT‬‬
‫הפריטים המוצגים עבור האיקוולייזר עשויים להשתנות‬
‫בהתאם למקור הקול והאפקטים‪.‬‬
‫‪STD‬‬
‫(‪Standard‬‬
‫סטנדרטי)‬
‫תוכל להינות מהצליל ללא אפקט‬
‫איקוולייזר‪.‬‬
‫‪NEWS‬‬
‫(חדשות)‬
‫תוכנית זו גורמת לקולות ברורים‬
‫יותר‪ ,‬ושיפור איכות צליל הקול‪.‬‬
‫‪MUSIC‬‬
‫(מוזיקה)‬
‫תוכל להינות מצליל נוח וטבעי‪.‬‬
‫‪CINEMA‬‬
‫(קולנוע)‬
‫תוכל להינות מצליל סראונד‬
‫מקיף כמו בקולנוע ‪.‬‬
‫‪SPORTS‬‬
‫(ספורט)‬
‫תוכל להינות מצליל דינמי יותר‪.‬‬
‫‪BASS‬‬
‫(באס)‬
‫הבאס הינו ‪.Bass Blast‬‬
‫במהלך נגינה‪ ,‬חזק את אפקט‬
‫הצליל של הטרבל‪ ,‬הבאס‬
‫והסראונד‪.‬‬
‫הפעלה‬
‫‪3‬‬
‫בתצוגה‬
‫תיאור‬
‫יחידה זו תומכת בפונקציית עוצמת קול אוטומטית‬
‫המכוונן את עוצמת הקול באופן אוטומטי‪.‬‬
‫כאשר צליל היציאה גבוה או נמוך מדי‪ ,‬לחץ ‪AUTO‬‬
‫‪ VOLUME‬בשלט הרחוק‪ .‬כדי שתוכל להינות מקול‬
‫בעוצמה ראויה‪.‬‬
‫לביטול פונקציה זו‪ ,‬לחץ על הלחצן שוב‪.‬‬
‫כיוון הגדרות הסאבוופר‬
‫ניתן לכוונן את עוצמת הקול של הוופר מ ‪-40 dB‬‬
‫עד ‪.6 dB‬‬
‫‪1 .1‬לחץ ‪.WOOFER LEVEL‬‬
‫‪2 .2‬לחץ‬
‫‪+/-‬‬
‫‪ VOL‬לכיוונן עוצמת הקול של הוופר‪.‬‬
‫‪, ,‬הערה‬
‫‬
‫•בחלק ממצבי הסראונד וחלק מהרמקולים‪,‬‬
‫אין קול או שיש קול חלש‪ .‬זה תלוי במצב‬
‫הסראונד ומקור האודיו‪ ,‬זהו אינו פגם‪.‬‬
‫‬
‫•ייתכן ויהיה צורך לאפשר את מצב הסראונד‪,‬‬
‫לאחר מעבר לכניסה‪ ,‬לפעמים אפילו לאחר‬
‫החלפת קובץ קול‪.‬‬
‫‬
‫•מכיוון שיחידה זו כוללת אפקט קול ייחודי‬
‫עבור קובץ ‪ ,FLAC‬אפקט הקול מקובע‬
‫במהלך נגינת קובץ ‪.FLAC‬‬
‫‪2014-06-13 �� 3:20:06‬‬
‫‪NB5540-NE_DISRHLF_Hebrew.indd 28‬‬
‫הפעלה‬
‫שליטה בטלוויזיה‬
‫באמצעות השלט הרחוק‬
‫המסופק במארז‬
‫ניתן לשלוט בטלוויזיה באמצעות הלחצנים הבאים‪:‬‬
‫‪PR/CH‬‬
‫‪VOL +‬‬
‫‪PR/CH‬‬
‫‪VOL -‬‬
‫‪MUTEi‬‬
‫‪AV/INPUT‬‬
‫)‪1 (TV Power‬‬
‫‪+/-‬‬
‫‪VOL‬‬
‫‪PR/CH W/S‬‬
‫הגדרת השלט הרחוק לשליטה‬
‫בטלוויזיה שלך‬
‫תוכל לשלוט בטלוויזיה שלך באמצעות השלט הרחוק‬
‫המסופק‪.‬‬
‫אם הטלוויזיה שלך מופיעה בטבלה להלן‪ ,‬הגדר את‬
‫קוד היצרן המתאים‪.‬‬
‫‪1 .1‬בעת החזקת לחצן ‪( 1‬הפעלה‪/‬כיבוי) הזן את קוד‬
‫היצרן של הטלוויזיה באמצעות לחצני הספרות‬
‫(ראה הטבלה להלן)‪.‬‬
‫‪AV/INPUT‬‬
‫מספר קוד‬
‫יצרן‬
‫‪LG‬‬
‫‪( 1‬ברירת מחדל)‪2 ,‬‬
‫‪Zenith‬‬
‫‪4 ,3 ,1‬‬
‫פעולה‬
‫‪GoldStar‬‬
‫‪2 ,1‬‬
‫הפעלה‪/‬כיבוי של עוצמת הקול‬
‫של הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪Samsung‬‬
‫‪7 ,6‬‬
‫‪Sony‬‬
‫‪9 ,8‬‬
‫‪Hitachi‬‬
‫‪4‬‬
‫מעבר מקורות הכניסה של‬
‫הטלוויזיה בין הטלוויזיה‬
‫ומקורות קלט אחרים‪.‬‬
‫הפעלה‪/‬כיבוי של הטלוויזיה‪.‬‬
‫כיוונון עוצמת הקול של‬
‫הטלוויזיה‪.‬‬
‫סרוק מעלה או מטה בין‬
‫ערוצים שמורים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫הפעלה‬
‫לחצן‬
‫‪29‬‬
‫‪2 .2‬שחרר את לחצן ‪( 1‬הפעלה‪/‬כיבוי) לסיום ההגדרה‪.‬‬
‫בהתאם לטלוויזיה‪ ,‬חלק או כל הלחצנים עשויים‬
‫לא לפעול בטלוויזיה אפילו לאחר הזנת קוד היצרן‬
‫המתאים‪ .‬בהחלפת סוללות השלט הרחוק‪ ,‬מספר הקוד‬
‫אשר הגדרת עשוי לחזור להגדרת ברירת המחדל‪ .‬הזן‬
‫מחדש את מספר הקוד המתאים‪.‬‬
‫‪, ,‬הערה‬
‫‬
‫•בהתאם לטלוויזיה אליה היחידה מחוברת‪,‬‬
‫ייתכן ולא תוכל לשלוט בטלוויזיה שלך על ידי‬
‫שימוש בחלק מהלחצנים‪.‬‬
‫‬
‫•השלט הרחוק של היחידה מבצע פעולות‬
‫בסיסיות בטלוויזיה שלך‪ .‬אנא השתמש‬
‫בשלט הרחוק של הטלוויזיה על מנת להינות‬
‫מפעולות מתקדמות של הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪2014-06-13 �� 3:20:06‬‬
‫‪NB5540-NE_DISRHLF_Hebrew.indd 29‬‬
‫‪30‬‬
‫פתרון בעיות‬
‫פתרון בעיות‬
‫בעיה‬
‫יחידה זו אינה פועלת‬
‫כהלכה‪.‬‬
‫אין חשמל‬
‫אין קול‬
‫פתרון בעיות‬
‫‪4‬‬
‫אין צליל וופר‬
‫אין תצוגה‬
‫השלט רחוק לא עובד‬
‫כשורה‪.‬‬
‫פונקציית הפעלה‪/‬‬
‫כיבוי אוטומטיים אינה‬
‫פועלת‪.‬‬
‫תכונת ‪LG Sound‬‬
‫‪ Sync‬לא עובדת‬
‫כשורה‪.‬‬
‫‪2014-06-13 �� 3:20:06‬‬
‫סיבה ותיקון‬
‫‬
‫•כבה את היחידה הזו ואת ההתקן החיצוני המחובר אליה (טלוויזיה‪ ,‬וופר‪ ,‬נגן ‪,DVD‬‬
‫מגבר וכו') והפעל אותה שוב‪.‬‬
‫‬
‫•נתק את הכבל של היחידה הזו ואת ההתקן החיצוני המחובר אליה (טלוויזיה‪ ,‬וופר‪,‬‬
‫נגן ‪ ,DVD‬מגבר וכו') ולאחר מכן נסה לחברם שוב‪.‬‬
‫‬
‫•כבל החשמל מנותק‪.‬‬
‫חבר את כבל החשמל‪.‬‬
‫‬
‫•בדוק את המצב של מכשירי חשמל אחרים‪.‬‬
‫‬
‫•נבחר מקור כניסה שגוי‪.‬‬
‫בדוק את מקור הכניסה ובחר את מקור הכניסה הנכון‪.‬‬
‫‬
‫•אפשרות השתקה הופעלה‪.‬‬
‫לחץ ‪ MUTEi‬או כוונן את עוצמת הקול על מנת לבטל את פונקציית ההשתקה‪.‬‬
‫‬
‫•בעת התחברות למכשיר חיצוני (ממיר ‪ ,set-top-box‬מכשיר ‪ Bluetooth‬וכו')‪ ,‬כוונן‬
‫את עוצמת הקול של המכשיר‪.‬‬
‫‬
‫•כבל החשמל של הסאבוופר אינו מחובר‪.‬‬
‫חבר היטב את כבל החשמל לשקע הקיר‪.‬‬
‫‬
‫•הקישור בין היחידה והסאבוופר נותק‪.‬‬
‫חבר בין היחידה והסאבוופר‪( .‬ראה עמוד ‪).12‬‬
‫‬
‫•פונקציית ‪ DISPLAY OFF‬מופעלת‪.‬‬
‫לחץ ‪ SLEEP‬מספר פעמים לביטול הפונקציה‪( .‬ראה עמוד ‪).21‬‬
‫‬
‫•השלט רחוק רחוק מדי מהיחידה‪.‬‬
‫הפעל את השלט רחוק בגבול של עד כ‪ 7-‬מ'‪.‬‬
‫‬
‫•קיים מכשול בין השלט רחוק והיחידה‪.‬‬
‫הסר את המכשול‪.‬‬
‫‬
‫•הסוללות בשלט רחוק חלשות‪.‬‬
‫החלף את הסוללות בחדשות‪.‬‬
‫‬
‫•בדוק את החיבור ש המכשיר החיצוני כגון‪ ,‬טלוויזיה‪ ,‬נגן ‪ DVD/Blu-Ray‬או מכשיר‬
‫‪.Bluetooth‬‬
‫•בדוק את המצב של ‪ SIMPLINK‬וכבה את ‪.SIMPLINK‬‬
‫‬
‫ •בהתאם למכשיר המחובר‪ ,‬ייתכן שאפשרות זו לא תפעל‪.‬‬
‫•בדוק באם טלוויזית ‪ LG‬שלך תומכת בתכונת ‪.LG Sound Sync‬‬
‫‬
‫‬
‫ •בדוק את הגדרות הקול של הטלוויזיה והיחידה‪.‬‬
‫•בדוק את החיבור של ‪( LG Sound Sync‬אופטי או אלחוטי)‪.‬‬
‫‪NB5540-NE_DISRHLF_Hebrew.indd 30‬‬
‫פתרון בעיות‬
‫בעיה‬
‫‪31‬‬
‫סיבה ותיקון‬
‫בדוק את הפרטים הבאים וכוון את היחידה בהתאם‪.‬‬
‫כאשר הנך חש כי‬
‫הצליל המופק מהיחידה‬
‫נמוך‪.‬‬
‫‬
‫•בעזרת השלט רחוק‪ ,‬העבר את אפשרות ‪ DRC‬ממצב מופעל [‪ ]ON‬למצב כבוי‬
‫[‪.]OFF‬‬
‫‬
‫•כאשר הסאונד בר מחובר לטלוויזיה‪ ,‬שנה את הגדרות ‪AUDIO DIGITAL OUT‬‬
‫בטלוויזיה‪ ,‬העבר את התפריט ממצב [‪ ]PCM‬למצב [‪ ]AUTO‬או [‪.]BITSTREAM‬‬
‫‬
‫•כאשר הסאונד בר מחובר לנגן‪ ,‬שנה את הגדרות ‪ AUDIO DIGITAL OUT‬בנגן‪,‬‬
‫העבר את התפריט ממצב [‪ ]PCM‬למצב [‪ ]PRIMARY PASS-THROUGH‬או‬
‫[‪.]BITSTREAM‬‬
‫‬
‫•בתפריט ההגדרות של הנגן‪ ,‬העבר את אפשרות ‪ Audio DRC‬למצב כבוי [‪.]OFF‬‬
‫פתרון בעיות‬
‫‪4‬‬
‫‪2014-06-13 �� 3:20:06‬‬
‫‪NB5540-NE_DISRHLF_Hebrew.indd 31‬‬
‫‪32‬‬
‫נספח‬
‫סימנים מסחריים‬
‫ורישיונות‬
‫מיוצר תחת רישיון מאת ‪Dolby Laboratories.‬‬
‫‪ Dolby‬וסמל ‪-D‬כפול הם סימנים מסחריים של‬
‫‪.Dolby Laboratories‬‬
‫עבור פטנטים של ‪ ,DTS‬ראה ‪http://patents.dts.‬‬
‫‪ .com‬מיוצר תחת רישיון מאת ‪DTS Licensing‬‬
‫‪ ,Limited. DTS‬הסמל‪ ,‬ו‪ DTS-‬והסמל יחדיו הינם‬
‫סימנים מסחריים‪ .‬וכן ‪ DTS 2.0 Channel‬הינו סימן‬
‫מסחרי של ‪ .DTS, Inc. © DTS, Inc‬כל הזכויות‬
‫שמורות‪.‬‬
‫טכנולוגיית ®‪ Bluetooth‬אלחוטית הינה מערכת‬
‫המאפשרת קשר רדיו בין מכשירים אלקטרוניים‪.‬‬
‫נספח‬
‫‪5‬‬
‫חיבור מכשירים באמצעות טכנולוגיית ®‪Bluetooth‬‬
‫אלחוטית אינה כרוכה בתשלום‪ .‬ניתן להפעיל טלפון‬
‫נייד התומך בטכנולוגיית ®‪ Bluetooth‬אלחוטית אם‬
‫החיבור נעשה באמצעות טכנולוגיית ®‪Bluetooth‬‬
‫אלחוטית‪.‬‬
‫השם סימן ולוגו ®‪ Bluetooth‬שייכים‬
‫ל‪ .Bluetooth® SIG, Inc-‬כל שימוש של ‪LG‬‬
‫‪ Electronics‬בסימנים אלו הוא תחת רישיון‪.‬‬
‫סימנים ושמות מסחריים שייכים לבעלים שלהם‪.‬‬
‫המונחים ‪ HDMI‬ו‪HDMI High-Definition-‬‬
‫‪ Multimedia Interface‬והלוגו של ‪ HDMI‬הם‬
‫סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של‬
‫‪ HDMI Licensing LLC‬בארצות הברית ובמדינות‬
‫אחרות‪.‬‬
‫‪2014-06-13 �� 3:20:07‬‬
‫‪NB5540-NE_DISRHLF_Hebrew.indd 32‬‬
‫נספח‬
‫‪33‬‬
‫מפרט‬
‫‪NB5540‬‬
‫כללי (‪)NB5540‬‬
‫דרישות מתאם ‪AC‬‬
‫ראה תווית ראשית ביחידה‪.‬‬
‫צריכת חשמל‬
‫ראה תווית ראשית ביחידה‪.‬‬
‫מידות (רוחב ‪ X‬גובה ‪ X‬עומק)‬
‫משקל נטו (בקירוב)‬
‫טמפרטורת הפעלה‬
‫)‪ (82 x 35 x 1020‬מ"מ‬
‫‪ 1.86‬ק"ג‬
‫‪ 5 °C‬עד ‪ 41 °F( 35 °C‬עד ‪)95 °F‬‬
‫לחות הפעלה‬
‫‪ 5 %‬עד ‪90 %‬‬
‫כניסה‪/‬יציאה‬
‫‪OPT. IN‬‬
‫)‪ ,3 V (p-p‬כניסה אופטית ‪1 x‬‬
‫‪PORT. IN‬‬
‫‪( 0.5 Vrms‬חיבור סטריאו ‪ 3.5‬מ"מ) ‪1 x‬‬
‫‪HDMI IN‬‬
‫‪ 19‬פין (חיבור ™‪ HDMI‬סוג ‪1 x )A‬‬
‫‪HDMI OUT‬‬
‫‪ 19‬פין (חיבור ™‪ HDMI‬סוג ‪1 x )A‬‬
‫תדירות דגימת אודיו דיגיטלית זמינה‬
‫‪32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 96 kHz‬‬
‫‪USB‬‬
‫ספק כח‬
‫סך הכל‬
‫קדמי‬
‫סראונד‬
‫סאבוופר‬
‫‪THD‬‬
‫‪320 W‬‬
‫‪ 8 Ω( 40 W x 2‬ב‪)1 kHz -‬‬
‫‪ 8 Ω( 40 W x 2‬ב‪)1 kHz -‬‬
‫‪ 3 Ω( 160 W‬ב‪)80 Hz -‬‬
‫‪10 %‬‬
‫מגבר‬
‫נספח‬
‫גרסה‬
‫‪1.1‬‬
‫‪5 V 0 500 mA‬‬
‫‪5‬‬
‫סאבוופר אלחוטי (‪)S54A1-D‬‬
‫דרישות חשמל‬
‫ראה תווית ראשית בסאבוופר‪.‬‬
‫צריכת חשמל‬
‫ראה תווית ראשית בסאבוופר‪.‬‬
‫סוג‬
‫עקבה‬
‫דירוג כניסת חשמל‬
‫מקסימום כניסת חשמל‬
‫מידות (רוחב ‪ X‬גובה ‪ X‬עומק)‬
‫משקל נטו (בקירוב)‬
‫רמקול חד כיווני‬
‫‪3Ω‬‬
‫‪160 W‬‬
‫‪320 W‬‬
‫)‪ (296 X 332 X 296‬מ"מ‬
‫‪ 7.6‬ק"ג‬
‫‬
‫•העיצוב והמפרט עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫‪2014-06-13 �� 3:20:07‬‬
‫‪NB5540-NE_DISRHLF_Hebrew.indd 33‬‬
‫‪34‬‬
‫נספח‬
‫‪NB4540‬‬
‫כללי (‪)NB4540‬‬
‫דרישות מתאם ‪AC‬‬
‫ראה תווית ראשית ביחידה‪.‬‬
‫צריכת חשמל‬
‫ראה תווית ראשית ביחידה‪.‬‬
‫מידות (רוחב ‪ X‬גובה ‪ X‬עומק)‬
‫משקל נטו (בקירוב)‬
‫טמפרטורת הפעלה‬
‫)‪ (82 X 35 X 840‬מ"מ‬
‫‪ 1.55‬ק"ג‬
‫‪ 5 °C‬עד ‪ 41 °F( 35 °C‬עד ‪)95 °F‬‬
‫לחות הפעלה‬
‫‪ 5 %‬עד ‪90 %‬‬
‫כניסה‪/‬יציאה‬
‫‪OPT. IN‬‬
‫)‪ ,3 V (p-p‬כניסה אופטית ‪1 x‬‬
‫‪PORT. IN‬‬
‫‪( 0.5 Vrms‬חיבור סטריאו ‪ 3.5‬מ"מ) ‪1 x‬‬
‫‪HDMI IN‬‬
‫‪ 19‬פין (חיבור ™‪ HDMI‬סוג ‪1 x )A‬‬
‫‪HDMI OUT‬‬
‫‪ 19‬פין (חיבור ™‪ HDMI‬סוג ‪1 x )A‬‬
‫תדירות דגימת אודיו דיגיטלית זמינה‬
‫‪32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 96 kHz‬‬
‫‪USB‬‬
‫גרסה‬
‫‪1.1‬‬
‫ספק כח‬
‫‪5 V 0 500 mA‬‬
‫מגבר‬
‫נספח‬
‫‪5‬‬
‫סך הכל‬
‫קדמי‬
‫סראונד‬
‫סאבוופר‬
‫‪THD‬‬
‫‪320 W‬‬
‫‪ 8 Ω( 40 W x 2‬ב‪)1 kHz -‬‬
‫‪ 8 Ω( 40 W x 2‬ב‪)1 kHz -‬‬
‫‪ 3 Ω( 160 W‬ב‪)80 Hz -‬‬
‫‪10 %‬‬
‫סאב וופר אלחוטי (‪)S44A1-D‬‬
‫דרישות חשמל‬
‫ראה תווית ראשית בסאבוופר‪.‬‬
‫צריכת חשמל‬
‫ראה תווית ראשית בסאבוופר‪.‬‬
‫סוג‬
‫עקבה‬
‫דירוג כניסת חשמל‬
‫מקסימום כניסת חשמל‬
‫מידות (רוחב ‪ X‬גובה ‪ X‬עומק)‬
‫משקל נטו (בקירוב)‬
‫רמקול חד כיווני‬
‫‪3Ω‬‬
‫‪160 W‬‬
‫‪320 W‬‬
‫)‪ (281 X 351.5 X 221‬מ"מ‬
‫‪ 7.32‬ק"ג‬
‫‬
‫•העיצוב והמפרט עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫‪2014-06-13 �� 3:20:07‬‬
‫‪NB5540-NE_DISRHLF_Hebrew.indd 34‬‬
‫נספח‬
‫‪35‬‬
‫תחזוקה‬
‫טיפול במכשיר‬
‫בעת משלוח היחידה‬
‫אנא שמור את קרטון המשלוח וחומרי האריזה‬
‫המקוריים‪ .‬אם אתה צריך לשנע את היחידה‪ ,‬להגנה‬
‫מקסימלית‪ ,‬ארוז את היחידה כפי שהוא נארז במקור‬
‫על ידי המפעל‪.‬‬
‫שמירה על ניקיון המשטחים החיצוניים‬
‫‬
‫•אין להשתמש בנוזלים נדיפים כגון תרסיס קוטל‬
‫חרקים בסביבת היחידה‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫•הפעלת לחץ חזק בעת ניגוב עשוי לפגוע במשטח‪.‬‬
‫•אין להשאיר מוצרי גומי או פלסטיק במגע עם‬
‫היחידה לפרקי זמן ארוכים‪.‬‬
‫ניקוי היחידה‬
‫‪5‬‬
‫נספח‬
‫לניקוי הנגן‪ ,‬השתמש במטלית בד רכה ויבשה‪ .‬אם פני‬
‫שטח המכשיר מאוד מלוכלכים‪ ,‬השתמש במטלית רכה‬
‫הספוגה קלות בתמיסת ניקוי עדינה‪ .‬אין להשתמש‬
‫בממסים חזקים כגון אלכוהול‪ ,‬בנזין או מדלל שכן הם‬
‫עלולים לפגוע בפני השטח של היחידה‪.‬‬
‫‪2014-06-13 �� 3:20:07‬‬
‫‪NB5540-NE_DISRHLF_Hebrew.indd 35‬‬
NB5540-NE_DISRHLF_Hebrew.indd 36
2014-06-13 �� 3:20:07
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement