LG ND2530 User guide
‫עברית‬
‫מדריך למשתמש‬
‫רמקול אלחוטי עם מעגן‬
‫עם חיבור ‪Lightning‬‬
‫מוזיקה עם סגנון‬
‫יש לקרוא מדריך זה בעיון לפני הפעלת המכשיר‬
‫ולשמור אותו לעיון בעתיד‪.‬‬
‫‪ND2530‬‬
‫‪2:44:48‬‬
‫‪2013-06-11‬‬
‫‪ND2530-BS.BISRHL1_HEB_7426.indd 1‬‬
‫‪ 1‬תחילת העבודה‬
‫‪2‬‬
‫תחילת העבודה‬
‫מידע בנושאי בטיחות‬
‫זהירות‬
‫‪1‬‬
‫סכנת התחשמלות‬
‫אין לפתוח‬
‫תחילת העבודה‬
‫זהירות‪ :‬לצמצום הסיכון של התחשמלות‪ ,‬אין להוריד‬
‫את המכסה (או הדופן האחורית)‪ .‬המכשיר אינו מכיל‬
‫חלקים שניתנים לתיקון על‪-‬ידי המשתמש‪ .‬לתיקון‬
‫ושירות‪ ,‬פנו לאיש שירות מוסמך‪.‬‬
‫סמל הברק עם ראש החץ בתוך משולש‬
‫שווה צלעות מיועד להתריע בפני‬
‫המשתמש על קיומו של מתח מסוכן‬
‫בלתי מבודד בתוך המוצר‪ ,‬המהווה‬
‫סכנת התחשמלות‪.‬‬
‫סמל של סימן קריאה בתוך משולש‬
‫שווה צלעות נועד להתריע בפני‬
‫המשתמש על קיומה של הוראה‬
‫חשובה אודות הפעלת המוצר או‬
‫תחזוקתו (טיפול) במדריכים הכלולים‬
‫במארז‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬למניעת סכנת שריפה או התחשמלות‪ ,‬אין‬
‫לחשוף את המוצר לגשם או ללחות‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬אין להתקין מכשיר זה בתוך חלל סגור כגון ארון‬
‫ספרים או יחידה דומה‪.‬‬
‫שימו לב‪ :‬לקבלת הוראות בטיחות‪ ,‬כולל זיהוי המכשיר‬
‫ומתח נקוב‪ ,‬עיינו בתווית הראשית שבתחתית המכשיר‪.‬‬
‫זהירות‪:‬‬
‫‪y y‬אין לחשוף את המוצר למים (טפטופים או התזות)‬
‫ואין להניח עליו חפצים המלאים בנוזלים‪ ,‬כגון‬
‫אגרטלים‪.‬‬
‫‪y y‬אין להניח על המכשיר מקורות אש חשופים‪ ,‬כגון‬
‫נרות דולקים‪.‬‬
‫‪y y‬יש להשתמש רק במתאם ‪ AC‬המצורף למכשיר‪.‬‬
‫אין להשתמש בהתקן אחר או בהתקן של יצרן אחר‬
‫כמקור החשמל‪ .‬שימוש בכבל של יצרן אחר או‬
‫במקור חשמל אחר עלולים לגרום לתפוגת האחריות‬
‫על המכשיר‪.‬‬
‫‪y y‬למניעת שריפה או התחשמלות‪ ,‬אין לפתוח את‬
‫המכשיר‪ .‬יש לפנות לטכנאי מוסמך בלבד‪.‬‬
‫‪y y‬אין להשאיר את המכשיר בקרבת מכשירי חימום‬
‫או לחשוף אותו לאור שמש ישיר‪ ,‬ללחות או למכות‬
‫מכניות‪.‬‬
‫‪y y‬אין להשאיר את המכשיר על משטח לא יציב‪ ,‬כגון‬
‫מדפים גבוהים‪ .‬הוא עלול ליפול עקב תנודות הצליל‪.‬‬
‫‪2:44:49‬‬
‫‪2013-06-11‬‬
‫אזהרה בנוגע לכבל החשמל‬
‫את רוב המכשירים מומלץ לחבר למעגל חשמלי ייעודי;‬
‫כלומר‪ ,‬מעגל יציאה בודד המפעיל רק את המכשיר‬
‫ואין לו יציאות נוספות או הסתעפויות‪ .‬בדקו את עמוד‬
‫המפרטים של מדריך למשתמש זה כדי להיות בטוחים‪.‬‬
‫אין לגרום לעומס יתר על השקעים בקיר‪ .‬שקעים‬
‫חשמליים או כבלים מאריכים שמופעל עליהם עומס‬
‫יתר‪ ,‬שקעים רפויים או פגומים‪ ,‬כבלים חשמליים בלויים‬
‫או בידוד פגום או סדוק של כבלי חשמל הם מסוכנים‪.‬‬
‫כל אחד מתנאים אלה עלול לגרום להתחשמלות או‬
‫לשריפה‪ .‬יש לבדוק באופן תקופתי את הכבל של‬
‫המכשיר ואם מראהו מורה על נזק או שחיקה‪ ,‬יש לנתקו‬
‫ולהפסיק את השימוש במכשיר‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬יש להחליף‬
‫את הכבל בכבל זהה במרכז שירות מורשה‪ .‬יש להגן על‬
‫כבל החשמל מפני פגיעות פיזיות או מכניות‪ :‬אין לעוות‬
‫אותו‪ ,‬לעקם אותו‪ ,‬להפעיל עליו לחץ‪ ,‬לסגור עליו דלת או‬
‫לדרוך עליו‪ .‬שימו לב במיוחד לתקעים‪ ,‬לשקעי החשמל‬
‫שבקיר ולנקודת היציאה של הכבל מהמכשיר‪ .‬כדי לנתק‬
‫את כבל החשמל מאספקת החשמל‪ ,‬משכו החוצה את‬
‫התקע של כבל החשמל‪ .‬בעת התקנת המוצר‪ ,‬ודאו‬
‫שהתקע נמצא במיקום נגיש‪.‬‬
‫מכשיר זה מצויד בסוללה ניידת או במצבר‪.‬‬
‫דרך בטיחותית להסרת הסוללה או המצבר‬
‫מהמכשיר‪ :‬הסירו את הסוללה או את המצבר הישנים‪,‬‬
‫וחזרו על השלבים בסדר הפוך לזה של ההתקנה‪ .‬כדי‬
‫למנוע זיהום של הסביבה וסכנה אפשרית לבריאותם של‬
‫אנשים ובעלי חיים‪ ,‬יש להשליך את הסוללה או המצבר‬
‫למיכל המתאים בנקודות האיסוף המיועדות לכך‪ .‬אין‬
‫להשליך את הסוללה או המצבר יחד עם פסולת אחרת‪.‬‬
‫מומלץ להשתמש בסוללות ובמצברים של מערכת‬
‫החזרה מקומית ללא תשלום‪ .‬אין לחשוף את הסוללה‬
‫לחום קיצוני‪ ,‬כגון אור שמש‪ ,‬אש וכדומה‪.‬‬
‫‪ND2530-BS.BISRHL1_HEB_7426.indd 2‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫‪3‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫‪ 1‬תחילת העבודה‬
‫‪ 2‬מידע בנושאי בטיחות‬
‫‪ 4‬תכונות עיקריות‬
‫‪ 4‬אביזרים‬
‫‪ 4‬הקדמה‬
‫‪ 5‬שלט רחוק‬
‫‪ 6‬הלוח הקדמי‬
‫‪ 6‬הלוח האחורי‬
‫‪ 7‬חיבור מתאם ‪AC‬‬
‫‪ 7‬אודות ליבת פריט (אופציונלית)‬
‫‪1‬‬
‫‪ 3‬פתרון בעיות‬
‫‪ 15‬פתרון בעיות‬
‫‪ 4‬נספח‬
‫‪2‬‬
‫‪ 16‬סימנים מסחריים ורישיונות‬
‫‪ 16‬טיפול במכשיר‬
‫‪ 17‬מפרטים‬
‫‪3‬‬
‫‪ 2‬הפעלה‬
‫‪ 8‬פעולות בסיסיות‬
‫‪ – 8‬מעבר למצב המתנה‬
‫‪ – 8‬מעבר לכיבוי‬
‫‪ – 8‬פעולות ב‪iPod/iPhone/iPad-‬‬
‫‪ – 9‬מכשירי ‪ iPod/iPhone/iPad‬תואמים‬
‫‪ – 11‬השתקת הצליל באופן זמני‬
‫‪ – 11‬מצב כיבוי אוטומטי‬
‫‪ – 11‬הגדרת אפקט צליל בס (‪)BASS BLAST‬‬
‫‪ 11‬האזנה למוזיקה מהתקן נייד‬
‫‪ 12‬שימוש בטכנולוגיית ‪ Bluetooth‬אלחוטית‬
‫‪ – 12‬האזנה למוזיקה מהתקן ‪Bluetooth‬‬
‫‪ 13‬שימוש ביישום ‪Bluetooth‬‬
‫‪2:44:49‬‬
‫‪2013-06-11‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ND2530-BS.BISRHL1_HEB_7426.indd 3‬‬
‫‪4‬‬
‫תחילת העבודה‬
‫תכונות עיקריות‬
‫‪1‬‬
‫‪Made for iPod/iPhone/iPad‬‬
‫אביזרים‬
‫ודאו שכל האביזרים נמצאים באריזה‪.‬‬
‫תחילת העבודה‬
‫תוכלו ליהנות ממוזיקה מ‪ iPod/iPhone/iPad-‬באמצעות‬
‫חיבור פשוט‪.‬‬
‫‪Portable In‬‬
‫האזנה למוזיקה מהתקן נייד‬
‫שלט רחוק (‪)1‬‬
‫סוללה (‪)1‬‬
‫‪Bluetooth®‎‬‬
‫תוכלו ליהנות ממוזיקה מהתקן ‪ Bluetooth‬בעזרת חיבור‬
‫פשוט‪.‬‬
‫)‪BASS (BASS BLAST‬‬
‫כבל חשמל (‪)1‬‬
‫מתאם ‪(1) AC‬‬
‫הגברת אפקט צליל בס (‪.)BASS BLAST‬‬
‫‪LG Bluetooth Remote‬‬
‫ניתן לשלוט במכשיר מ‪ iPod/iPhone/iPad-‬באמצעות‬
‫‪ .Bluetooth‬יש לחבר את המכשיר ואת מכשיר ‪iPod/‬‬
‫‪ iPhone/iPad‬ליישום ‪ .Bluetooth‬בקרו בחנות המקוונת‬
‫‪ Apple App Store‬והשתמשו בקוד ‪ QR‬זה כדי לחפש‬
‫את היישום ‪ .LG Bluetooth Remote‬לקבלת מידע נוסף‪,‬‬
‫עיינו בעמוד ‪.14‬‬
‫הקדמה‬
‫סמלים שנעשה בהם שימוש במדריך זה‬
‫‪,,‬הערה‬
‫מציין הערות ותכונות הפעלה מיוחדות‪.‬‬
‫>זהירות‬
‫>‬
‫מציין אזהרות למניעת נזקים אפשריים כתוצאה‬
‫משימוש לקוי‪.‬‬
‫(‪)Apple iOS‬‬
‫‪2:44:50‬‬
‫‪2013-06-11‬‬
‫‪ND2530-BS.BISRHL1_HEB_7426.indd 4‬‬
‫תחילת העבודה‬
‫שלט רחוק‬
‫‪5‬‬
‫התקנת הסוללה‬
‫יש שתי דרכים לפתיחת כיסוי הסוללה‪.‬‬
‫‪ .1‬סובבו את כיסוי הסוללה נגד כיוון השעון בעזרת‬
‫מטבע או בעזרת האצבע‪ .‬הסירו את כיסוי הסוללה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫תחילת העבודה‬
‫אצבע‬
‫‪( 1‬הפעלה‪/‬כיבוי)‪ :‬הפעלה וכיבוי של המכשיר‪.‬‬
‫‪ :PFUNCTION‬בחירה בפונקציה ובמקור הקלט‪.‬‬
‫מטבע‬
‫‪ .2‬הכניסו את הסוללה כשהסימן החיובי (‪ )+‬באותו כיוון‬
‫כמו הסימן החיובי (‪ )+‬על כיסוי הסוללה‪.‬‬
‫‪( -/+‬עוצמת קול)‪ :‬כוונון עוצמת הקול של הרמקול‪.‬‬
‫‪ :BASS EQ‬הגברת אפקט צליל בס (‪.)BASS BLAST‬‬
‫‪( Y/U‬דילוג‪/‬חיפוש)‪:‬‬
‫ דילוג מהיר אחורה או קדימה‪.‬‬‫ חיפוש קטע מסוים בתוך קובץ‪.‬‬‫(הפעלה‪/‬השהיה)‪ :‬הפעלה או השהיה של‬
‫הפעלה‬
‫@(השתקה)‪ :‬השתקת הצליל‪.‬‬
‫?‪ :‬לחצן זה אינו משמש לשום פונקציה‪.‬‬
‫‪ .3‬הניחו את כיסוי הסוללה על השלט הרחוק וסובבו‬
‫אותו עם כיוון השעון כדי לסגור אותו‪.‬‬
‫>זהירות‬
‫>‬
‫הסוללה במכשיר עלולה לגרום לשריפה או לכוויה‬
‫כימית עקב שימוש לא נכון‪ .‬אין לטעון מחדש‪,‬‬
‫לפרק‪ ,‬לשרוף או לחמם מעל ל‪100°C-‬‬
‫)‪ .(212°F‬החליפו את הסוללה בסוללה מק"ט‬
‫‪ CR2025‬בלבד‪ .‬שימוש בסוללה אחרת עלול‬
‫לגרום לשריפה או לפיצוץ‪ .‬השליכו סוללה‬
‫משומשת‪ .‬שמרו על הסוללה הרחק מהישג‬
‫ידם של ילדים‪ .‬אל תנסו לפרק את הסוללה ואל‬
‫תשליכו אותה לאש‪.‬‬
‫‪2:44:51‬‬
‫‪2013-06-11‬‬
‫אצבע‬
‫מטבע‬
‫>זהירות‬
‫>‬
‫אם יש לכם ציפורניים ארוכות‪ ,‬אין לפתוח את‬
‫כיסוי הסוללה בעזרת האצבע‪ .‬אחרת‪ ,‬הציפורן‬
‫‪ND2530-BS.BISRHL1_HEB_7426.indd 5‬‬
‫‪6‬‬
‫תחילת העבודה‬
‫הלוח הקדמי‬
‫‪1‬‬
‫תחילת העבודה‬
‫‪a‬‬
‫‪b‬‬
‫‬
‫‪c‬‬
‫‪d‬‬
‫מעגן ל‪( iPod/iPhone-‬מחבר ‪)Lightning‬‬
‫תומך ל‪iPod/iPhone-‬‬
‫רמקול‬
‫חלון תצוגה‬
‫מציג את הפונקציות‪.‬‬
‫הלוח האחורי‬
‫‪BASS‬‬
‫‪a‬‬
‫הגברת אפקט צליל בס (‪.)BASS BLAST‬‬
‫‬
‫(‪)USB‬‬
‫‬
‫‪b‬‬
‫הפעלת קובצי שמע דרך כבל ‪USB‬‬
‫מ‪.iPod/iPhone/iPad-‬‬
‫‪2:44:51‬‬
‫‪2013-06-11‬‬
‫‪( 1/F e‬הפעלה‪/‬פונקציה)‬
‫‬
‫ הפעלה‪ :‬לחצו על הלחצן ‪ 1/F‬כדי להפעיל‬‫את המכשיר‪.‬‬
‫ כיבוי‪ :‬לחצו לחיצה ממושכת על ‪1/F‬‬‫במשך כשלוש שניות כדי לכבות את המכשיר‪.‬‬
‫ בוחר בפונקציה ובמקור הקלט‪.‬‬‫– ‪( + /‬עוצמת קול)‬
‫‬
‫כוונון עוצמת הקול של הרמקול‪.‬‬
‫‪c‬‬
‫‬
‫‪PORT.IN‬‬
‫האזנה למוזיקה מהתקן נייד‪.‬‬
‫‪( DC IN d‬קלט דרך מתאם ‪)AC‬‏‏‏‬
‫‬
‫חיבור מתאם ‪ AC‬המצורף‪.‬‬
‫‬
‫‪ND2530-BS.BISRHL1_HEB_7426.indd 6‬‬
‫תחילת העבודה‬
‫>זהירות‬
‫>‬
‫הוראות בטיחות לשימוש בלחצני המגע‬
‫‪y y‬געו בלחצני המגע בידיים נקיות ויבשות‪.‬‬
‫ בסביבה לחה‪ ,‬נגבו כל לחות המופיעה על‬‫לחצני המגע לפני השימוש‪.‬‬
‫‪y y‬געו בלחצנים לפי הסדר כדי שהפונקציות יפעלו‬
‫כהלכה‪.‬‬
‫‪y y‬היזהרו שחומר מוליך‪ ,‬כגון עצם מתכתי לא ייגע‬
‫בלחצני המגע‪ .‬הדבר עלול לגרום לתקלות‪.‬‬
‫>זהירות‬
‫>‬
‫יש להשתמש רק במתאם ה‪ AC-‬המצורף‬
‫למכשיר‪ .‬אין להשתמש בהתקן אחר כמקור‬
‫החשמל או במתאם של יצרן אחר‪ .‬שימוש בכבל‬
‫של יצרן אחר או במקור חשמל אחר עלולים לגרום‬
‫לתפוגת האחריות על המכשיר‪.‬‬
‫אודות ליבת פריט‬
‫(אופציונלית)‬
‫‪1‬‬
‫תחילת העבודה‬
‫‪y y‬אל תלחצו חזק מדי על לחצני המגע כדי‬
‫להפעילם‪.‬‬
‫ אם תפעילו כוח רב מדי‪ ,‬הדבר עלול להזיק‬‫לחיישן של לחצני המגע‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫ליבת הפריט מפחיתה רעש‪.‬‬
‫כיצד לחבר את ליבת הפריט‬
‫חיבור מתאם ‪AC‬‬
‫‪ .1‬חברו את כבל החשמל ‪ AC‬המצורף למתאם ‪.AC‬‬
‫‏‪ .2‬חברו את כבל מתאם ‪ AC‬לכניסת המתאם ‪.DC IN‬‬
‫‪ .1‬משכו את המעצור [‪ ]a‬של ליבת הפריט כדי לפתוח‬
‫אותו‪.‬‬
‫‏‪ .2‬סובבו את הכבל הנייד ואת כבל ‪ USB‬על ליבת‬
‫הפריט‪.‬‬
‫‪ .3‬סגרו את ליבת הפריט עד שתשמעו נקישה‪.‬‬
‫‏‪ .3‬חברו את כבל החשמל ‪ AC‬ליציאת ‪ .AC‬המכשיר‬
‫עובר למצב המתנה‪.‬‬
‫‪2:44:52‬‬
‫‪2013-06-11‬‬
‫‪ND2530-BS.BISRHL1_HEB_7426.indd 7‬‬
‫‪ 2‬הפעלה‬
‫‪8‬‬
‫הפעלה‬
‫פעולות בסיסיות‬
‫‪ .2‬עגנו את ה‪( iPod/iPhone-‬מחבר ‪ )Lightning‬בחוזקה‪.‬‬
‫אם תפעילו את המכשיר‪ ,‬ה‪ iPod/iPhone-‬יופעל‬
‫אוטומטית והטעינה תתחיל‪.‬‬
‫מעבר למצב המתנה‬
‫לחצו על ‪ 1‬או לחצו לחיצה ממושכת על ‪.1/F‬‬
‫נוריות החיווי נדלקות והפונקציה האחרונה שנבחרה‬
‫מהבהבת‪ .‬המכשיר עובר למצב המתנה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫מעבר לכיבוי‬
‫הפעלה‬
‫לחצו על ‪ 1‬או לחצו לחיצה ממושכת על ‪ .1/F‬נוריות‬
‫החיווי נכבות והמכשיר נכבה‪.‬‬
‫פעולות ב‪iPad/iPhone/iPod-‬‬
‫ניתן ליהנות ממוזיקה מ‪ iPod/iPhone/iPad-‬דרך מכשיר‬
‫זה‪ .‬לפרטים לגבי ‪ ,iPod/iPhone/iPad‬עיינו במדריך‬
‫למשתמש של ‪.iPod/iPhone/iPad‬‬
‫‪,,‬הערה‬
‫מומלץ להסיר את הכיסוי של ‪iPod/iPhone/iPad‬‬
‫לפני שמניחים אותו במעגן‪.‬‬
‫הנאה ממוזיקה בעזרת עגינת מכשיר‬
‫‪( iPod/iPhone‬מחבר ‪ )Lightning‬למכשיר‬
‫‪ .1‬התקינו תומך ל‪( iPod/iPhone-‬מחבר ‪.)Lightning‬‬
‫‪2:44:52‬‬
‫‪2013-06-11‬‬
‫‪ .3‬לחצו על ‪ PFUNCTION‬או על ‪ 1 / F‬כדי לבחור‬
‫(‪.)IPOD‬‬
‫בפונקציה‬
‫‪ND2530-BS.BISRHL1_HEB_7426.indd 8‬‬
‫הפעלה‬
‫הנאה ממוזיקה באמצעות חיבור‬
‫‪( iPod/iPhone/iPad‬מחבר של ‪ 30‬פינים‪/‬‬
‫מחבר ‪ )Lightning‬למכשיר‬
‫‪9‬‬
‫מכשירי ‪ iPod/iPhone/iPad‬תואמים‬
‫‪y y‬המכשיר תומך בדגמים הבאים‪:‬‬
‫‪iPhone 5‬‬
‫‪iPhone 4S‬‬
‫‪iPhone 4‬‬
‫‪iPhone 3GS‬‬
‫‪iPad 3G, 4G‬‬
‫‪iPad 2‬‬
‫‪2‬‬
‫הפעלה‬
‫‪iPad‬‬
‫‪iPad mini‬‬
‫‪iPod touch 3G, 4G, 5G‬‬
‫‪iPod nano 4G, 5G, 6G, 7G‬‬
‫בהתאם לגרסת התוכנה של ה‪iPod/iPhone/-‬‬
‫‪ ,iPad‬ייתכן שלא תוכלו לשלוט ב‪iPod/iPhone/iPad-‬‬
‫מהמכשיר שברשותכם‪.‬‬
‫בהתאם להתקן ‪ ,iPod/iPhone/iPad‬ייתכן שלא תוכלו‬
‫לשלוט ב‪ iPod/iPhone/iPad-‬מהמכשיר שברשותכם‪.‬‬
‫‪ .1‬חברו ‪( iPod/iPhone/iPad‬מחבר של ‪ 30‬פינים‪/‬מחבר‬
‫‪ )Lightning‬ליציאת ‪ USB‬במכשיר בעזרת כבל‬
‫‪ .iPod/iPhone/iPad‬אם תפעילו את המכשיר‪,‬‬
‫ה‪( iPod/iPhone/iPad-‬מחבר של ‪ 30‬פינים‪/‬מחבר‬
‫‪ )Lightning‬יופעל אוטומטית ויתחיל להיטען‪.‬‬
‫‪ .2‬לחצו על ‪ PFUNCTION‬או על ‪ F/1‬כדי לבחור‬
‫(‪ .)USB‬ניתן להפעיל ‪iPod/iPhone/‬‬
‫בפונקציה‬
‫‪( iPad‬מחבר של ‪ 30‬פינים‪/‬מחבר ‪ )Lightning‬דרך‬
‫הצג של ‪( iPod/iPhone/iPad‬מחבר של ‪ 30‬פינים‪/‬‬
‫מחבר ‪ )Lightning‬בעזרת השלט הרחוק ושליטה‬
‫ב‪( iPod/iPhone/iPad-‬מחבר של ‪ 30‬פינים‪/‬מחבר‬
‫‪.)Lightning‬‬
‫כדי‬
‫השהיה או‬
‫הפעלה מחדש‬
‫‪2:44:52‬‬
‫לחצו על‬
‫‪.‬‬
‫במהלך הפעלה‪ ,‬לחצו על‬
‫‪ Y/U‬כדי לעבור לקובץ‬
‫הבא או כדי לחזור לתחילת הקובץ‬
‫הנוכחי‪.‬‬
‫דילוג‬
‫לאחר הפעלה של פחות משתי‬
‫שניות‪ ,‬לחצו על ‪ Y‬כדי לעבור‬
‫לקובץ הקודם‪.‬‬
‫לאחר הפעלה של שלוש שניות‪,‬‬
‫לחצו על ‪ Y‬כדי לעבור לתחילת‬
‫הקובץ‪.‬‬
‫חיפוש‬
‫‪2013-06-11‬‬
‫יש לבצע‬
‫לחצו לחיצה ממושכת על‬
‫‪ Y/U‬במהלך ההפעלה‬
‫והרפו בנקודה שבה תרצו לחדש‬
‫את ההאזנה‪.‬‬
‫‪ND2530-BS.BISRHL1_HEB_7426.indd 9‬‬
‫‪10‬‬
‫הפעלה‬
‫‪,,‬הערה‬
‫‪y y‬אם ארעה שגיאה בפעולת ‪,iPod/iPhone/iPad‬‬
‫בדקו את הבעיות הבאות‪:‬‬
‫ ‪ iPod/iPhone/iPad‬אינו מחובר כהלכה‪.‬‬‫‪ -‬מכשיר זה מזהה את ה‪iPod/iPhone/iPad-‬‬
‫כהתקן לא מוכר‪.‬‬
‫ ה‪ iPod/iPhone/iPad -‬נמצא ברמת טעינה‬‫נמוכה במיוחד‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ ,‬הסוללה דורשת טעינה‪.‬‬
‫הפעלה‬
‫‪,‬אם תחליפו את הסוללה בזמן שה‪iPod/-‬‬
‫‪ iPhone/iPad‬נמצא ברמת טעינה נמוכה‬
‫במיוחד‪ ,‬ייתכן שיידרש זמן רב יותר‬
‫לטעינתו‪.‬‬
‫‪y y‬בהתאם לגרסת התוכנה של ה‪iPod/iPhone/-‬‬
‫‪ ,iPad‬ייתכן שלא יהיה ניתן לשלוט ב‪iPod/-‬‬
‫‪ iPhone/iPad‬מהמכשיר‪ .‬מומלץ להתקין את‬
‫גרסת התוכנה האחרונה‪.‬‬
‫‪y y‬אם אתם משתמשים ביישום‪ ,‬עורכים שיחה או‬
‫מקבלים ושולחים ‪ SMS‬וכדומה ב‪,iPod touch-‬‬
‫ב‪ iPhone-‬או ב‪ ,iPad-‬נתקו אותו מיציאת ‪USB‬‬
‫של המכשיר לפני השימוש‪.‬‬
‫‪y y‬אם קיימת בעיה ב‪ ,iPod/iPhone/iPad-‬בקרו‬
‫באתר ‪.www.apple.com/support‬‬
‫‪y y‬במצב המתנה ניתן לטעון את ה‪iPod/iPhone/-‬‬
‫‪.iPad‬‬
‫‪y y‬ייתכן שתידרש פעולה נוספת ב‪iPod touch/-‬‬
‫‪ iPhone/iPad‬לפני השימוש‪ ,‬למשל הסרת‬
‫נעילה‪.‬‬
‫‪2:44:52‬‬
‫‪2013-06-11‬‬
‫‪ND2530-BS.BISRHL1_HEB_7426.indd 10‬‬
‫הפעלה‬
‫השתקת הצליל באופן זמני‬
‫לחצו על @ כדי להשתיק את הצליל‪ .‬ניתן להשתיק‬
‫את הצליל‪ ,‬למשל‪ ,‬כדי לענות לטלפון‪ .‬לביטול פונקציית‬
‫ההשתקה‪ ,‬לחצו שוב על @ או התאימו את עוצמת‬
‫הקול בלחיצה על ‪( -/+‬עוצמת קול)‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫האזנה למוזיקה מהתקן נייד‬
‫ניתן להשתמש במכשיר כדי להשמיע מוזיקה מסוגים‬
‫רבים של התקנים ניידים‪( .‬כבל נייד אינו מסופק כאביזר‬
‫עם מכשיר זה)‪.‬‬
‫מצב כיבוי אוטומטי‬
‫המכשיר ייכבה מעצמו כדי לחסוך בצריכת חשמל‬
‫במקרה שהמכשיר הראשי אינו מחובר להתקן חיצוני‬
‫ולא נעשה בו שימוש במשך ‪ 25‬דקות‪ .‬המכשיר גם‬
‫ייכבה לאחר שש שעות אם הוא אינו מחובר לכניסה‬
‫של קלט אנלוגי‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫הפעלה‬
‫הגדרת אפקט צליל בס (‪BASS‬‬
‫‪)BLAST‬‬
‫ניתן להאזין למוזיקה בעזרת הגדרת אפקט צליל בס‬
‫(‪ .)BASS BLAST‬לחצו על ‪ BASS EQ‬או על ‪BASS‬‬
‫שוב ושוב‪ .‬לאחר מכן ניתן להגביר את אפקט צלילי‬
‫הבס (‪.)BASS BLAST‬‬
‫‪BASS (BASS BLAST) <-> BYPASS‬‬
‫‪ .1‬חברו את ההתקן הנייד למחבר‪PORT.IN‎‬‬
‫המכשיר‪.‬‬
‫של‬
‫‪ .2‬הפעילו את המכשיר בלחיצה על ‪ 1‬או על ‪.1/F‬‬
‫‏‪ .3‬בחרו בפונקציה )‪(PORTABLE‬‬
‫‪ PFUNCTION‬או על ‪.1/F‬‬
‫בלחיצה על‬
‫‪ .4‬הפעילו את ההתקן הנייד והתחילו להשמיע‬
‫מוזיקה‪.‬‬
‫‪2:44:53‬‬
‫‪2013-06-11‬‬
‫‪ND2530-BS.BISRHL1_HEB_7426.indd 11‬‬
‫‪12‬‬
‫הפעלה‬
‫שימוש בטכנולוגיית‬
‫‪ Bluetooth‬אלחוטית‬
‫‪ .3‬הזינו קוד ‪.PIN‬‬
‫קוד ‪0000 :PIN‬‬
‫‪,,‬הערה‬
‫בהתקן לסוג התקן ה‪ ,Bluetooth-‬יש התקנים בהם‬
‫לא נדרש קוד ‪.PIN‬‬
‫אודות ‪Bluetooth‬‬
‫‪ Bluetooth®‎‬היא טכנולוגיית תקשורת אלחוטית לחיבור‬
‫בטווח קצר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫טווח הפעולה של ‪ Bluetooth‬הוא ‪ 10‬מטרים‪.‬‬
‫הפעלה‬
‫(ייתכן שתתרחש הפרעה לצליל כאשר גלים‬
‫אלקטרוניים אחרים יפריעו לחיבור או כשמחובר התקן‬
‫‪ Bluetooth‬בחדרים אחרים)‪.‬‬
‫חיבור התקנים בודדים בטכנולוגיית ®‪Bluetooth‬‬
‫אלחוטית אינו כרוך בעלות נוספת‪ .‬ניתן להפעיל טלפון‬
‫נייד בטכנולוגיית ®‪‎Bluetooth‬אלחוטית באמצעות‬
‫‪ Cascade‬אם החיבור נעשה באמצעות טכנולוגיית‬
‫®‪ Bluetooth‬אלחוטית‪.‬‬
‫התקנים זמינים‪ :‬טלפון נייד‪ ,MP3 ,‬מחשב נייד‪ ,‬מחשב‬
‫כף יד‪.‬‬
‫פרופילי ‪Bluetooth‬‬
‫‪ .4‬כשהמכשיר מחובר בהצלחה להתקן ‪,Bluetooth‬‬
‫נורית החיווי של ‪ Bluetooth‬תפסיק להבהב‪.‬‬
‫‪,,‬הערה‬
‫‪y y‬בהתאם לסוג של התקן ה‪ ,Bluetooth-‬צימוד של‬
‫חלק מההתקנים עשוי להיות שונה‪.‬‬
‫‪y y‬נסו לבצע צימוד אם שם ההתקן אינו מופיע‬
‫ברשימת ההתקנים‪.‬‬
‫‪ .5‬האזנה למוזיקה‪.‬‬
‫כדי להשמיע מוזיקה המאוחסנת בהתקן ‪,Bluetooth‬‬
‫עיינו במדריך למשתמש של התקן ‪Bluetooth‬‬
‫שברשותכם‪.‬‬
‫עוצמת הקול של ‪ Bluetooth‬במכשיר תותאם‬
‫לעוצמת הקול של התקן ‪ Bluetooth‬שברשותכם‪.‬‬
‫‪,,‬הערה‬
‫כדי להשתמש בטכנולוגיית ‪ Bluetooth‬אלחוטית‪ ,‬על‬
‫ההתקנים להיות מסוגלים לפענח פרופילים מסוימים‪.‬‬
‫מכשיר זה תואם לפרופילים הבאים‪.‬‬
‫‪y y‬צליל מהמערכת המרכזית עלול להיות מעוות‬
‫אם תגבירו את עוצמת הקול של התקן‬
‫‪ Bluetooth‬עד שני שלישים או יותר‪.‬‬
‫‪( A2DP‬פרופיל מתקדם להפצת שמע)‬
‫‪y y‬כשמשתמשים בפונקציית ‪ ,Bluetooth‬התאימו‬
‫את עוצמת הקול של התקן ‪ Bluetooth‬לרמה‬
‫מתאימה להאזנה‪.‬‬
‫האזנה למוזיקה מהתקן ‪Bluetooth‬‬
‫לפני תחילת הליך הצימוד‪ ,‬ודאו שתכונת ה‪Bluetooth-‬‬
‫מופעלת בהתקן ה‪ .Bluetooth-‬עיינו במדריך למשתמש‬
‫של התקן ה‪ .Bluetooth-‬לאחר השלמתה של פעולת‬
‫הצימוד‪ ,‬אין צורך לבצעה שוב‪.‬‬
‫שלב ‪ .1‬בחרו בפונקציה ‪ Bluetooth‬בלחיצה על‬
‫‪ PFUNCTION‬או על ‪ .1/F‬נורית החיווי‬
‫‪ Bluetooth‬תהבהב בחלון התצוגה‪.‬‬
‫של‬
‫‏‪ .2‬הפעילו את התקן ‪ Bluetooth‬ובצעו את פעולת‬
‫הצימוד‪ .‬בעת חיפוש אחר מכשיר זה באמצעות‬
‫התקן ‪ ,Bluetooth‬עשויה להופיע רשימה של‬
‫התקנים בצג של התקן ‪ Bluetooth‬בהתאם לסוג‬
‫ההתקן‪ .‬המכשיר שלכם יופיע כ‪"LG Docking-‬‬
‫"(‪.)XX:XX‬‬
‫‪,,‬הערה‬
‫‪ XX:XX‬פירושו ארבע הספרות האחרונות של‬
‫כתובת ‪ .BT‬לדוגמה‪ ,‬אם למכשיר יש כתובת ‪BT‬‬
‫כגון ‪ ,9C:02:98:4A:F7:08‬תתקבל ההודעה‬
‫")‪ "LG Docking (F7:08‬בהתקן ה‪.Bluetooth-‬‬
‫‪2:44:53‬‬
‫‪2013-06-11‬‬
‫‪ND2530-BS.BISRHL1_HEB_7426.indd 12‬‬
‫הפעלה‬
‫‪,,‬הערה‬
‫‪y y‬לאחר חיבור ההתקן למכשיר דרך ‪,Bluetooth‬‬
‫הפונקציה עוברת אוטומטית ל‪.BT-‬‬
‫‪y y‬לאחר חיפוש מכשיר זה בהתקן ‪,Bluetooth‬‬
‫חברו את התקן ‪ Bluetooth‬למכשיר‪ .‬כעת אתם‬
‫מוכנים להשמיע מוזיקה כרצונכם‪.‬‬
‫‪y y‬ייתכן שיתרחשו הפרעות בצליל כאשר גלים‬
‫אלקטרוניים אחרים מפריעים לחיבור‪.‬‬
‫‪y y‬לא ניתן לשלוט בהתקן ‪ Bluetooth‬באמצעות‬
‫המכשיר‪.‬‬
‫‪y y‬אף על פי שהמרחק בין התקן ה‪Bluetooth-‬‬
‫למכשיר קטן מ‪ 10-‬מטרים‪ ,‬אם קיימים‬
‫ביניהם מכשולים‪ ,‬לא ניתן לחבר את התקן‬
‫ה‪.Bluetooth-‬‬
‫‪y y‬בהתאם לסוג המכשיר‪ ,‬ייתכן שלא יהיה ניתן‬
‫להשתמש בפונקציית ‪.Bluetooth‬‬
‫‪y y‬ניתן ליהנות ממערכת אלחוטית באמצעות‬
‫הטלפון הנייד‪ ,‬נגן ‪ ,MP3‬מחשב נייד וכדומה‪.‬‬
‫‪y y‬כשהמכשיר אינו מחובר ל‪ ,Bluetooth-‬נורית‬
‫מהבהבת בחלון התצוגה‪.‬‬
‫החיווי‬
‫‪y y‬תקלה חשמלית בשל התקנים המשתמשים‬
‫באותם תדרים כגון ציוד רפואי‪ ,‬מיקרוגלים או‬
‫התקני ‪ LAN‬אלחוטיים‪ ,‬תגרום לניתוק החיבור‪.‬‬
‫‪y y‬אם עומד אדם ומפריע לתקשורת בין התקן‬
‫ה‪ Bluetooth-‬לנגן‪ ,‬החיבור ינותק‪.‬‬
‫‪y y‬ככל שהמרחק בין התקן ‪ Bluetooth‬למכשיר‬
‫יהיה גדול יותר‪ ,‬איכות הצליל תהיה נמוכה‬
‫יותר‪ .‬החיבור ינותק כשהמרחק בין התקן‬
‫‪ Bluetooth‬לבין המכשיר יחרוג מטווח הפעולה‬
‫של ‪.Bluetooth‬‬
‫שימוש ביישום ‪Bluetooth‬‬
‫אודות היישום ‪LG Bluetooth Remote‬‬
‫היישום ‪ LG Bluetooth Remote‬מציע מערכת תכונות‬
‫חדשות עבור המכשיר שברשותכם‪ .‬כדי ליהנות‬
‫מתכונות נוספות‪ ,‬מומלץ להוריד ולהתקין את התוכנה‬
‫‪ LG Bluetooth Remote‬ללא תשלום‪ .‬יישום ‪ BT‬יהיה זמין‬
‫בגרסת התוכנה ‪( 4.3‬או גרסה מאוחרת יותר)‪ .‬חברו את‬
‫ההתקן למכשיר בעזרת הצג בהתקן‪ ,‬ולא דרך יישום‬
‫‪.BT‬‬
‫התקנת היישום ‪LG Bluetooth Remote‬‬
‫דרך ‪Apple App Store‬‬
‫‪2‬‬
‫הפעלה‬
‫‪y y‬הצימוד מוגבל להתקן ‪ Bluetooth‬אחד למכשיר‬
‫ואין תמיכה בצימוד מרובה‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫‪ .1‬געו בצלמית ‪.Apple App Store‬‬
‫‏‪ .2‬בשורת החיפוש‪ ,‬הקלידו ‪LG Bluetooth Remote‬‬
‫ובצעו חיפוש‪.‬‬
‫‏‪ .3‬ברשימת תוצאות החיפוש‪ ,‬מצאו את היישום‬
‫‪ LG Bluetooth Remote‬וגעו בו כדי להתחיל בהורדת‬
‫יישום ‪.Bluetooth‬‬
‫‪ .4‬געו בצלמית ההתקנה‪.‬‬
‫‪ .5‬געו בצלמית ההורדה‪.‬‬
‫‪,,‬הערה‬
‫‪y y‬ודאו שהטענתם את התקן ‪ Bluetooth‬ושהוא‬
‫מחובר לאינטרנט‪.‬‬
‫‪y y‬ודאו שהתקן ‪ Bluetooth‬שנטען כולל את‬
‫‪.Apple App Store‬‬
‫‪y y‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיינו בהסבר על יישום‬
‫‪ BT‬ב‪.Apple App Store-‬‬
‫‪y y‬התקן המצויד בטכנולוגיית ‪ Bluetooth‬אלחוטית‬
‫ינותק אם תכבו את המכשיר או תרחיקו אותו‬
‫למרחק גדול מ‪ 10-‬מטרים‪.‬‬
‫‪y y‬אם התקן ‪ Bluetooth‬מתנתק‪ ,‬יש לחבר את‬
‫התקן ‪ Bluetooth‬למכשיר‪.‬‬
‫‪2:44:53‬‬
‫‪2013-06-11‬‬
‫‪ND2530-BS.BISRHL1_HEB_7426.indd 13‬‬
‫‪14‬‬
‫הפעלה‬
‫התקנת היישום ‪LG Bluetooth Remote‬‬
‫בעזרת קוד ‪QR‬‬
‫‪ .1‬התקינו את היישום ‪ LG Bluetooth Remote‬בעזרת‬
‫קוד ‪ .QR‬השתמשו בתוכנת הסריקה כדי לסרוק את‬
‫קוד ‪.QR‬‬
‫‏‪ .2‬געו בצלמית ההתקנה‪.‬‬
‫‏‪ .3‬געו בצלמית ההורדה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪,,‬הערה‬
‫‪y y‬יישום ‪ BT‬יהיה זמין בגרסת התוכנה הבאה‪:‬‬
‫‪ :O/S iOS‬גרסה ‪( 4.3‬או גרסה מאוחרת יותר)‬
‫‪y y‬אם תניחו את ה‪ iPod/iPhone/iPad-‬במעגן המכשיר‬
‫בזמן ש‪ iPod touch/iPhone/iPad-‬מחובר למכשיר‬
‫דרך חיבור ‪ Bluetooth‬ותעבירו את המכשיר למצב‬
‫‪ ,iPod‬חיבור ‪ Bluetooth‬יושבת‪.‬‬
‫‪y y‬בזמן שימוש ב‪ ,Bluetooth-‬לא ניתן להפעיל את‬
‫יישום ‪ .BT‬נתקו את התקן ‪ Bluetooth‬שחיברתם‬
‫לפני שתוכלו להשתמש כהלכה ביישום ‪.BT‬‬
‫הפעלה‬
‫‪y y‬אם אתם משתמשים ביישום ‪ Bluetooth‬להפעלה‪,‬‬
‫יהיו כמה הבדלים בין יישום ‪ Bluetooth‬לבין השלט‬
‫הרחוק המצורף למכשיר‪ .‬השתמשו בשלט הרחוק‬
‫המצורף למכשיר בהתאם לצורך‪.‬‬
‫‪y y‬אם תפעילו את יישום ‪ BT‬כשהתקן ‪Bluetooth‬‬
‫מחובר‪ ,‬חיבור ‪ Bluetooth‬שחיברתם לפני‬
‫כן עלול להתנתק‪( .‬ייתכן שתהליך זה יהיה‬
‫שונה בהתאם למערכת ההפעלה של הטלפון‬
‫החכם)‪.‬‬
‫‪y y‬בהתאם להתקן ‪ ,Bluetooth‬ייתכן שיישום ‪ BT‬לא‬
‫יפעל‪.‬‬
‫‪y y‬בפונקציית ‪ ,Bluetooth‬אם תשתמשו ביישום ‪,BT‬‬
‫ייתכן שהשלט הרחוק המצורף למכשיר לא יפעל‪.‬‬
‫(‪)Apple iOS‬‬
‫‪,,‬הערה‬
‫‪y y‬ודאו שהטענתם את התקן ‪ Bluetooth‬ושהוא‬
‫מחובר לאינטרנט‪.‬‬
‫‪y y‬ודאו שהטענתם את התקן ‪ Bluetooth‬ושהוא‬
‫כולל יישום תוכנת סריקה‪ .‬אם אין ברשותכם‬
‫יישום סריקה‪ ,‬הורידו יישום כזה מ‪Apple App-‬‬
‫‪.Store‬‬
‫‪y y‬כשאתם משתמשים ביישום ‪ BT‬לשליטה מרחוק‪,‬‬
‫ייתכן שהפעולה תהיה שונה מהשלט הרחוק‬
‫המצורף למכשיר‪.‬‬
‫‪y y‬בהתאם לסוג מערכת ההפעלה‪ ,‬ייתכן שיהיו הבדלים‬
‫בהפעלת יישום ‪.BT‬‬
‫‪y y‬אם התקן ‪ Bluetooth‬כבר מחובר למכשיר אחר‪,‬‬
‫נתקו תחילה את חיבור ‪ .Bluetooth‬לאחר מכן‬
‫ניתן לשלוט בנגן דרך יישום ‪.BT‬‬
‫‪y y‬החיבור שביצעתם עלול להתנתק אם תבחרו‬
‫יישום אחר או תשנו את הגדרת ההתקן המחובר‬
‫דרך יישום ‪ .BT‬במקרה כזה‪ ,‬בדקו את מצב‬
‫החיבור‪.‬‬
‫‪y y‬אל תחברו את התקן ‪ Apple‬שברשותכם דרך‬
‫כבל יציאת ‪ .USB‬אחרת‪ ,‬חיבור ‪ Bluetooth‬עלול‬
‫להתנתק‪.‬‬
‫‪y y‬לאחר חיבור יישום ‪ ,BT‬ייתכן שתושמע מוזיקה‬
‫מההתקן‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬נסו שוב לבצע את‬
‫תהליך החיבור‪.‬‬
‫‪y y‬כדי למנוע תקלות‪ ,‬מומלץ לחבר רק התקן אחד‬
‫למכשיר זה‪.‬‬
‫‪2:44:53‬‬
‫‪2013-06-11‬‬
‫‪ND2530-BS.BISRHL1_HEB_7426.indd 14‬‬
‫פתרון בעיות‬
‫‪15‬‬
‫פתרון בעיות‬
‫בעיה‬
‫אין חשמל‪.‬‬
‫אין צליל‪.‬‬
‫תיקון‬
‫‪y y‬חברו את כבל החשמל‪.‬‬
‫‪y y‬בדקו את המצב על‪-‬ידי הפעלת התקנים אלקטרוניים אחרים‪.‬‬
‫‪y y‬לחצו על ‪ PFUNCTION‬או על ‪ 1/F‬ובדקו את הפונקציה שנבחרה‪.‬‬
‫‪y y‬כווננו את עוצמת הקול של ההתקן הנייד‪.‬‬
‫‪y y‬הפעילו את השלט הרחוק ממרחק שאינו עולה על ‪ 7‬מטרים‪.‬‬
‫השלט הרחוק אינו פועל כראוי‪.‬‬
‫ה‪ iPod/iPhone/iPad-‬אינו פועל‪.‬‬
‫‪y y‬הסירו את המכשול בין השלט הרחוק למכשיר‪.‬‬
‫‪y y‬החליפו את הסוללה בחדשה‪.‬‬
‫חברו את ה‪ iPod/iPhone/iPad-‬למכשיר כהלכה‪.‬‬
‫‪y y‬ודאו שהתקן ‪ Bluetooth‬מופעל‪.‬‬
‫‪y y‬הסירו את המכשול בין התקן ‪ Bluetooth‬לבין המכשיר‪.‬‬
‫צימוד ‪ Bluetooth‬אינו פועל‬
‫כהלכה‪.‬‬
‫‪y y‬בהתאם לסוג התקן ‪ Bluetooth‬ולסביבה‪ ,‬ייתכן שלא ניתן יהיה לבצע צימוד‬
‫של ההתקן עם המכשיר‪.‬‬
‫פתרון בעיות‬
‫‪y y‬נתקו את חיבור ‪ Bluetooth‬והפעילו אותו שנית בהתקן ה‪ Bluetooth-‬ונסו לבצע‬
‫צימוד מחדש‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪y y‬אם התקן ‪ Bluetooth‬כבר מחובר למכשיר אחר‪ ,‬נתקו תחילה את חיבור‬
‫‪ .Bluetooth‬לאחר מכן ניתן לשלוט במכשיר דרך יישום ‪.BT‬‬
‫‪y y‬בהתאם להתקן ‪ ,Bluetooth‬ייתכן שהיישום ‪ BT‬לא יפעל כהלכה‪.‬‬
‫‪y y‬החיבור שביצעתם עלול להתנתק אם תבחרו יישום אחר או תשנו את‬
‫ההגדרות של ההתקן המחובר דרך יישום ‪ .BT‬במקרה כזה‪ ,‬בדקו את מצב‬
‫החיבור‪.‬‬
‫‪2:44:54‬‬
‫‪2013-06-11‬‬
‫‪ND2530-BS.BISRHL1_HEB_7426.indd 15‬‬
‫‪16‬‬
‫נספח‬
‫סימנים מסחריים‬
‫ורישיונות‬
‫טיפול במכשיר‬
‫בזמן משלוח המכשיר‬
‫שמרו על תיבת האריזה ועל חומרי האריזה המקוריים‪.‬‬
‫להגנה מרבית על המכשיר‪ ,‬אם עליכם לשנע אותו‪,‬‬
‫ארזו אותו כפי שנארז במקור במפעל‪.‬‬
‫הכיתובים "‪,"Made for iPod‬‏ "‪,"Made for iPhone‬‬
‫ו‪ "Made for iPad"-‬משמעותם שאביזר אלקטרוני‬
‫מיועד להתחבר ל‪ ,iPod-‬ל‪ ,iPhone-‬או ל‪iPad-‬‬
‫ועומד בדרישות של ‪ Apple‬בנוגע לביצועים‪Apple .‬‬
‫אינה אחראית לפעולת ההתקן או לתאימותו לתקני‬
‫הבטיחות והרגולציה‪ .‬שימו לב לכך שהשימוש‬
‫באביזר זה עם ‪ iPhone ,iPod‬או ‪ iPad‬עלול להשפיע‬
‫על הביצועים האלחוטיים‪.‬‬
‫שמירה על ניקיון המשטחים החיצוניים‬
‫אין להשתמש בחומרים נדיפים‪ ,‬כגון תרסיס קוטל‬
‫חרקים‪ ,‬בסביבת המכשיר‪.‬‬
‫הפעלת לחץ חזק בעת ניגוב עשויה לפגוע במשטח‪.‬‬
‫אין להשאיר מוצרי גומי או פלסטיק במגע עם המכשיר‬
‫לפרקי זמן ארוכים‪.‬‬
‫ניקוי המכשיר‬
‫‪4‬‬
‫נספח‬
‫טכנולוגיית ®‪‎Bluetooth‬אלחוטית היא מערכת‬
‫המאפשרת קשר רדיו בין התקנים אלקטרוניים‬
‫בטווח של עד ‪ 10‬מטרים‪.‬‬
‫חיבור התקנים בודדים בטכנולוגיית‪Bluetooth®‎‬‬
‫אלחוטית אינו כרוך בעלות נוספת‪ .‬ניתן להפעיל‬
‫טלפון נייד עם טכנולוגיית‪ Bluetooth®‎‬אלחוטית‬
‫באמצעות ‪ Cascade‬אם החיבור נעשה באמצעות‬
‫טכנולוגיית‪ Bluetooth®‎‬אלחוטית‪.‬‬
‫לניקוי המכשיר‪ ,‬השתמשו במטלית בד רכה ויבשה‪.‬‬
‫אם פני המכשיר מלוכלכים במיוחד‪ ,‬השתמשו במטלית‬
‫רכה הספוגה קלות בתמיסת ניקוי עדינה‪ .‬אין להשתמש‬
‫בממסים חזקים כגון אלכוהול‪ ,‬בנזין או מדלל‪ ,‬שכן אלה‬
‫עשויים לפגוע בפני השטח של המכשיר‪.‬‬
‫המילה והסימן המסחרי ®‪ Bluetooth‬נמצאים‬
‫בבעלותה של ‪ Bluetooth® SIG, Inc.‬והשימוש‬
‫שעושה ‪ LG Electronics‬בסימנים כאלה הוא ברישיון‪.‬‬
‫סימנים ושמות מסחריים אחרים שייכים לבעליהם‬
‫המתאימים‪.‬‬
‫‪2:44:54‬‬
‫‪2013-06-11‬‬
‫‪ND2530-BS.BISRHL1_HEB_7426.indd 16‬‬
‫נספח‬
‫‪17‬‬
‫מפרטים‬
‫כללי‬
‫דרישות מתאם ‪AC‬‬
‫‪50/60 Hz ,100-240 V ,DC 12 V 0 2.5 A‬‬
‫צריכת חשמל‬
‫‪25 W‬‬
‫מידות (ר ‪ x‬ג ‪ x‬ע)‬
‫‪275‬‏‪90 X‬‏‪ 170 X‬מ"מ‬
‫משקל נטו (בקירוב)‬
‫‪ 1.3‬ק"ג‬
‫טמפרטורה בהפעלה‬
‫‪ 5°C‬עד ‪ 41°F( 35°C‬עד ‪)95°F‬‬
‫לחות בהפעלה‬
‫‪ 5%‎‬עד ‪‎90%‬‬
‫כניסות‬
‫‪PORT.‎IN‬‬
‫‪( 500 mV‬שקע סטריאו ‪ 3.5‬מ"מ)‬
‫‪USB‬‬
‫אספקת חשמל לאפיק‬
‫מתח מוצא‬
‫)‪ 8 Ω‬ב‪5 W + 5 W (1 kHz-‬‬
‫‪T.H.D‬‬
‫‪10%‬‬
‫מגבר‬
‫‪4‬‬
‫נספח‬
‫גרסת ‪USB‬‬
‫‪USB 1.1‬‬
‫‪DC 5 V 0 2.5 A : iPod/iPhone ,DC 5 V 0 2.1 A :USB‬‬
‫רמקולים‬
‫סוג‬
‫מובנים‬
‫דירוג התנגדות‬
‫‪8Ω‬‬
‫מתח כניסה נקוב‬
‫‪5W‬‬
‫מקסימלי מתח כניסה‬
‫‪10 W‬‬
‫‪y y‬העיצוב והמפרט עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫‪2:44:54‬‬
‫‪2013-06-11‬‬
‫‪ND2530-BS.BISRHL1_HEB_7426.indd 17‬‬
ND2530-BS.BISRHL1_HEB_7426.indd 18
2013-06-11
2:44:54
ND2530-BS.BISRHL1_HEB_7426.indd 19
2013-06-11
2:44:54
ND2530-BS.BISRHL1_HEB_7426.indd 20
2013-06-11
2:44:54
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement