LG ND1520 User guide

LG ND1520 User guide
‫תירבע‬
‫מדריך למשתמש‬
‫האזנה למוסיקה בסטייל‬
‫תחנת עגינה עם רמקולים‬
‫יש לקרוא מדריך זה לפני הפעלת המכשיר ולשמור אותו לעיון עתידי‬
‫לקבלת תנאי האחריות‪ ,‬עיינו בדף הפנימי של הכריכה האחורית‪.‬‬
‫‪ND1520‬‬
‫‪4:52:38‬‬
‫‪2012-05-17‬‬
‫‪ND1520-FI.BISRHLK_5021-HEB.indd 1‬‬
ND1520-FI.BISRHLK_5021-HEB.indd 2
2012-05-17
4:52:38
‫הדובעה תליחת‬
‫‪1‬‬
‫תחילת העבודה‬
‫מידע אודות בטיחות‬
‫זהירות‬
‫זהירות‪:‬לצמצום הסיכוי להתחשמלות‪ ,‬אין להסיר את‬
‫המכסה (או את הדופן האחורית)‪ .‬המכשיר אינו כולל‬
‫חלקים שניתנים לתיקון על‪-‬ידי המשתמש‪ .‬לתיקון‬
‫ושירות‪ ,‬פנו לטכנאי שירות מוסמך‪.‬‬
‫סמל הברק עם ראש החץ בתוך‬
‫משולש נועד להתריע בפני המשתמש‬
‫על קיומו של מתח מסוכן בלתי‬
‫מבודד בתוך המוצר‪ ,‬שעלול לגרום‬
‫להתחשמלות‪.‬‬
‫סמל של סימן קריאה בתוך משולש שווה צלעות נועד‬
‫להתריע בפני המשתמש על קיומה של הוראה חשובה‬
‫אודות הפעלת המוצר או תחזוקתו‬
‫(טיפול) במדריכים הכלולים במארז‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬למניעת סכנת שריפה או‬
‫התחשמלות‪ ,‬אין לחשוף את המוצר‬
‫לגשם או ללחות‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬אין להתקין מכשיר זה בתוך מרחב סגור כגון‬
‫ארון ספרים או יחידה דומה‪.‬‬
‫הודעה‪ :‬לקבלת נתונים אודות סימוני הבטיחות‪ ,‬כולל‬
‫סימני הזיהוי של המוצר ושיעורי ההספק‪ ,‬עיינו בלוחית‬
‫הראשית שבתחתית המכשיר‪.‬‬
‫אזהרה בנוגע לכבל החשמל‬
‫את רוב המכשירים מומלץ לחבר למעגל חשמלי ייעודי;‬
‫כלומר‪ ,‬מעגל יציאה בודד המפעיל רק את המכשיר‬
‫ואין לו יציאות נוספות או הסתעפויות‪ .‬כדי להבטיח‬
‫שימוש במעגל חשמלי מתאים‪ ,‬בדקו בעמוד המפרטים‬
‫של מדריך זה‪ .‬אין לגרום לעומס יתר על השקעים‬
‫בקיר‪ .‬שקעים חשמליים או כבלים מאריכים שמופעל‬
‫עליהם עומס יתר‪ ,‬שקעים רפויים או פגומים‪ ,‬כבלים‬
‫חשמליים בלויים או בידוד פגום או סדוק של כבלי‬
‫חשמל הם מסוכנים‪ .‬כל אחד מתנאים אלה עלול לגרום‬
‫להתחשמלות או לשרפה‪ .‬יש לבדוק באופן תקופתי‬
‫את הכבל של המכשיר ואם מראהו מורה על נזק או‬
‫שחיקה‪ ,‬יש לנתקו ולהפסיק את השימוש במכשיר‪.‬‬
‫לאחר מכן‪ ,‬על הכבל להיות מוחלף בכבל זהה במרכז‬
‫שירות מורשה‪ .‬יש להגן על כבל החשמל מפני פגיעות‬
‫פיזיות או מכניות‪ :‬אין לעוות אותו‪ ,‬לעקם אותו‪ ,‬להפעיל‬
‫עליו לחץ‪ ,‬לסגור עליו דלת או לדרוך עליו‪ .‬שימו לב‬
‫במיוחד לתקעים‪ ,‬לשקעי החשמל שבקיר ולנקודת‬
‫היציאה של הכבל מהמכשיר‪ .‬כדי לנתק את כבל‬
‫החשמל מאספקת החשמל‪ ,‬משכו החוצה את התקע‬
‫של כבל החשמל‪ .‬בעת התקנת המוצר‪ ,‬ודאו שהתקע‬
‫נמצא במיקום נגיש‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫תחילת העבודה‬
‫סכנת התחשמלות‬
‫אין לפתוח‬
‫‪3‬‬
‫מכשיר זה מצויד בסוללה או מצבר ניידים‪.‬‬
‫דרך בטיחותית להסרת הסוללה או המצבר‬
‫מהמכשיר‪ :‬הסירו את הסוללה או את המצבר הישנים‪,‬‬
‫וחזרו על השלבים בסדר הפוך לשם ההתקנה‪ .‬כדי‬
‫למנוע זיהום של הסביבה וסכנה אפשרית לבריאותם‬
‫של אנשים ובעלי חיים‪ ,‬יש להשליך את הסוללה או‬
‫ערכת הסוללות הישנה למיכל המתאים בנקודות‬
‫האיסוף המיועדות לכך‪ .‬אין להשליך את הסוללה‬
‫או הסוללות יחד עם פסולת אחרת‪ .‬אין לחשוף את‬
‫הסוללה לחום קיצוני‪ ,‬כגון אור שמש‪ ,‬אש וכדומה‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬אין לחשוף את המוצר למים (טפטופים או‬
‫התזות) ואין להניח עליו חפצים המלאים בנוזלים‪ ,‬כגון‬
‫אגרטלים‪.‬‬
‫‪4:52:38‬‬
‫‪2012-05-17‬‬
‫‪ND1520-FI.BISRHLK_5021-HEB.indd 3‬‬
‫‪4‬‬
‫תוכן עניינים‬
‫‪3‬‬
‫‬
‫פתרון בעיות‬
‫‪14‬‬
‫פתרון בעיות‬
‫‪1‬‬
‫‬
‫תחילת העבודה‬
‫‪4‬‬
‫‬
‫נספח‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‬
‫‪5‬‬
‫‬
‫‪5‬‬
‫‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫מידע אודות בטיחות‬
‫תכונות מיוחדות‬
‫– מיועד עבור מכשירי ‪/iPod‬‏‪iPhone‬‬
‫– ‪‎ ortable In‬‬
‫‪P‬‬
‫– התראה‬
‫– רדיו (‪)FM‬‬
‫– סינכרון שעון‬
‫אביזרים‬
‫הקדמה‬
‫– סמלים המשמשים במדריך זה‬
‫לוח קדמי‬
‫לוח אחורי‬
‫חיבור מתאם ‪AC‬‬
‫‪15‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪17‬‬
‫סימנים מסחריים ורישיונות‬
‫מפרטים‬
‫טיפול במכשיר‬
‫‪2‬‬
‫הפעלה‬
‫‪9‬‬
‫‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪10‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪11‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫הפעלה‬
‫פעולות בסיסיות‬
‫– הפעלת מכשיר ה‪/iPod-‬‏‪iPhone‬‬
‫– מכשירי ‪/iPod‬‏‪ iPhone‬תואמים‬
‫כוונון השעון‬
‫– שימוש בנגן בתור שעון מעורר‬
‫תוכן עניינים‬
‫‪4:52:38‬‬
‫– ‪SNOOZE‬‬
‫– ‪Dimmer‬‬
‫– כיוון טיימר שינה‬
‫הפעלת הרדיו‬
‫– חיבור לאנטנה‬
‫– שמירה של תחנות רדיו‬
‫פעולות מתקדמות‬
‫– האזנה למוזיקה מהתקן חיצוני‬
‫‪2012-05-17‬‬
‫‪ND1520-FI.BISRHLK_5021-HEB.indd 4‬‬
‫תחילת העבודה‬
‫תכונות מיוחדות‬
‫הקדמה‬
‫מיועד עבור מכשירי ‪/iPod‬‏‪iPhone‬‬
‫סמלים המשמשים במדריך זה‬
‫הערות מיוחדות ותכונות פועלות‪.‬‬
‫‪‎Portable In‬‬
‫<<זהירות‬
‫האזנה למוזיקה מהתקן נייד‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫תחילת העבודה‬
‫האזנה למוסיקה ממכשירי ‪/iPod‬‏‪ iPhone‬באמצעות‬
‫חיבור פשוט‪.‬‬
‫‪,,‬הערה‬
‫‪5‬‬
‫אזהרות למניעת נזקים אפשריים כתוצאה משימוש‬
‫לקוי‪.‬‬
‫התראה‬
‫כיוון התראה הנשמעת בשעה הרצויה‪.‬‬
‫רדיו (‪)FM‬‬
‫האזנה לרדיו‪.‬‬
‫סינכרון שעון‬
‫כיוון השעון של המכשיר באופן אוטומטי באמצעות‬
‫מכשיר ה‪/iPod-‬‏‪.iPhone‬‬
‫אביזרים‬
‫ודאו שכל האביזרים נמצאים באריזה‪.‬‬
‫‪)1 ( A‬‬
‫מתאם ‪ C‬‏‬
‫כבל מתח (‪)1‬‬
‫אנטנת ‪FM‬‏(‪)1‬‬
‫‪4:52:39‬‬
‫‪2012-05-17‬‬
‫‪ND1520-FI.BISRHLK_5021-HEB.indd 5‬‬
‫‪6‬‬
‫תחילת העבודה‬
‫לוח קדמי‬
‫‪1‬‬
‫תחילת העבודה‬
‫‪SNOOZE/SLEEP a‬‬
‫ מעיר אותך כל ‪ 10‬דקות כאשר פונקציית השעון‬‫המעורר מופעלת‪.‬‬
‫‬
‫ כיבוי המכשיר באופן אוטומטי בזמן שנקבע ‬‫מראש‪.‬‬
‫‪( + / - b‬עוצמת קול)‬
‫כוונון עוצמת הקול של הרמקול‪.‬‬
‫‪ c‬עמדת עגינה למכשירי ‪iPod/iPhone‬‬
‫‬
‫מיועד עבור חיבור מכשירי ‪/iPod‬‏‪.iPhone‬‬
‫‬
‫‪P/1 d‬‬
‫‬
‫‪4:52:39‬‬
‫ בחירה בפונקציה ובמקור כניסה‪.‬‬‫ להפעלה‪ :‬לחצו על הלחצן ‪.P/1‬‬‫ לכיבוי‪ :‬לחצו לחיצה ממושכת על הלחצן‬‫‪.P/1‬‬
‫‪2012-05-17‬‬
‫‪D/Pr e‬‬
‫‬
‫ האזנה לתחנת רדיו‪ :‬לחצו על הלחצנים ‪D/Pr‬‬‫כאשר המכשיר נמצא במצב ‪.FM‬‬
‫‬
‫ שמירת תחנת רדיו בזיכרון‪ :‬לחצו לחיצה ‬‫ממושכת על הלחצן ‪ D/Pr‬כאשר המכשיר נמצא‬
‫במצב ‪.FM‬‬
‫‬
‫ תחילת שמירת תחנה בזיכרון‪.‬‬‫‪ f‬חלון תצוגה‬
‫הצגת המצב שבו נמצא המכשיר‪.‬‬
‫(דילוג‪/‬חיפוש)‬
‫‪/‬‬
‫‪g‬‬
‫‪. /‬‬
‫ דילוג‪ :‬לחצו על הלחצן‬‫ חיפוש‪ :‬לחצו לחיצה ממושכת על הלחצן‬‫‪. /‬‬
‫ כאשר המכשיר נמצא במצב ‪ ,FM‬מיצאו את‬‫התדר של תחנת הרדיו המבוקשת ובחרו מספר‬
‫לשמירתה בזיכרון‪.‬‬
‫‪ h‬רמקול‬
‫‪ND1520-FI.BISRHLK_5021-HEB.indd 6‬‬
‫תחילת העבודה‬
‫‪7‬‬
‫לוח אחורי‬
‫‪1‬‬
‫תחילת העבודה‬
‫‪FM ANT. b‬‬
‫‪ALARM a‬‬
‫‪4:52:39‬‬
‫‬
‫‪ -‬הגדרת זמן השעון המעורר‪.‬‬
‫‬
‫‪ -‬כיבוי השעון המעורר‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‪ -‬הצגת הגדרות השעון המעורר‪.‬‬
‫‪( DC.IN 12 V 01.5 A d‬מתאם שקע ‪)AC‬‬
‫‪2012-05-17‬‬
‫ ‪PORT.IN‬‬
‫‪c‬‬
‫האזנה למוזיקה מהתקן נייד‪.‬‬
‫‪ND1520-FI.BISRHLK_5021-HEB.indd 7‬‬
‫‪8‬‬
‫תחילת העבודה‬
‫חיבור מתאם ‪AC‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ .1‬חברו את כבל החשמל ‪ AC‬למתאם ה‪.AC-‬‬
‫תחילת העבודה‬
‫‪ .2‬חברו את כבל מתאם ה‪ AC-‬אל כניסת מתאם‬
‫‪.DC.IN‬‬
‫‪ .3‬חברו את כבל החשמל ‪ AC‬אל יציאת ה‪.AC-‬‬
‫המכשיר יעבור אל מצב המתנה‪.‬‬
‫<<זהירות‬
‫יש להשתמש במתאם ה‪ AC-‬המצורף למכשיר‪.‬‬
‫אין להשתמש בהתקן אחר כמקור החשמל או‬
‫במתאם של יצרן אחר‪ .‬שימוש בכבל של יצרן אחר‬
‫או במקור חשמל אחר עלולים לגרום לתפוגת‬
‫האחריות על המכשיר‪.‬‬
‫‪4:52:40‬‬
‫‪2012-05-17‬‬
‫‪ND1520-FI.BISRHLK_5021-HEB.indd 8‬‬
‫הפעלה‬
‫‪9‬‬
‫הפעלה‬
‫ניתן להפעיל את המכשיר באמצעות הלחצנים הבאים‪ .‬לקבלת פרטים נוספים‪ ,‬עיינו בטבלה שלהן‪.‬‬
‫‪+/-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪VOL -/+‬‬
‫‪VOL -/+‬‬
‫‪VOL -/+‬‬
‫‪VOL -/+‬‬
‫‪VOL -/+‬‬
‫לחצו על‬
‫הלחצן‬
‫‪P/1‬‬
‫הפעלה‬
‫שינוי‬
‫הפונקציות‬
‫שינוי‬
‫הפונקציות‬
‫שינוי‬
‫הפונקציות‬
‫עצירת‬
‫הגדרות‬
‫השעון‬
‫המעורר‬
‫שינוי‬
‫הפונקציות‬
‫כיבוי‬
‫לחצו על‬
‫הלחצן‬
‫‪P/1‬‬
‫הפעלה‬
‫כיבוי‬
‫כיבוי‬
‫כיבוי‬
‫עצירת‬
‫הגדרות‬
‫השעון‬
‫המעורר‬
‫כיבוי‬
‫‪/‬‬
‫‪-‬‬
‫דילוג ‪+/-‬‬
‫‪-‬‬
‫כוונון ‪+/-‬‬
‫‪VOL -/+‬‬
‫קביעת שעה‬
‫ודקות‬
‫‪-‬‬
‫לחצו על‬
‫הלחצן‬
‫‪D/Pr‬‬
‫‪-‬‬
‫הפעלה‪/‬‬
‫השהיה‬
‫‪-‬‬
‫האזנה‬
‫לתחנה‬
‫שנשמרה‬
‫שמירה‬
‫בזיכרון של‬
‫הגדרות‬
‫השעון‬
‫המעורר‬
‫‪-‬‬
‫לחצו לחיצה‬
‫ממושכת על‬
‫הלחצן ‪D/Pr‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫בחירת תחנה‬
‫השמורה‬
‫בזיכרון‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪SNOOZE/‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫‪-‬‬
‫שינה‬
‫(עמעום)‬
‫שינה‬
‫(עמעום)‬
‫שינה‬
‫(עמעום)‬
‫עצירת‬
‫הגדרות‬
‫השעון‬
‫המעורר‬
‫שינה‬
‫(עמעום)‬
‫‪SNOOZE‬‬
‫הפעלה‬
‫השעון‬
‫המעורר או‬
‫כיבויו‬
‫הפעלה‬
‫השעון‬
‫המעורר או‬
‫כיבויו‬
‫הפעלה‬
‫השעון‬
‫המעורר או‬
‫כיבויו‬
‫הפעלה‬
‫השעון‬
‫המעורר או‬
‫כיבויו‬
‫עצירת‬
‫הגדרות‬
‫השעון‬
‫המעורר‬
‫עצירת‬
‫פונקציית‬
‫השעון‬
‫המעורר‬
‫כיבוי‬
‫התחלת‬
‫הגדרות‬
‫השעון‬
‫המעורר‬
‫התחלת‬
‫הגדרות‬
‫השעון‬
‫המעורר‬
‫התחלת‬
‫הגדרות‬
‫השעון‬
‫המעורר‬
‫התחלת‬
‫הגדרות‬
‫השעון‬
‫המעורר‬
‫עצירת‬
‫הגדרות‬
‫השעון‬
‫המעורר‬
‫עצירת‬
‫פונקציית‬
‫השעון‬
‫המעורר‬
‫כיבוי‬
‫מצב‬
‫לחצן‬
‫לחצו על‬
‫הלחצן‬
‫‪ALARM‬‬
‫לחצו לחיצה‬
‫ממושכת‬
‫על הלחצן‬
‫‪ALARM‬‬
‫‪4:52:40‬‬
‫‪2012-05-17‬‬
‫‪2‬‬
‫הפעלה‬
‫מצב המתנה‬
‫‪IPOD‬‬
‫‪PORT‬‬
‫‪FM‬‬
‫במהלך‬
‫הגדרת‬
‫השעון‬
‫המעורר‬
‫במהלך‬
‫פעולת השעון‬
‫המעורר‬
‫עצירת‬
‫פונקציית‬
‫השעון‬
‫המעורר‬
‫כיבוי‬
‫‪ND1520-FI.BISRHLK_5021-HEB.indd 9‬‬
‫‪10‬‬
‫הפעלה‬
‫פעולות בסיסיות‬
‫הפעלת מכשיר ה‪/iPod-‬‏‪iPhone‬‬
‫‪2‬‬
‫באפשרותכם ליהנות ממוזיקה מתוך מכשירי‬
‫ה‪/iPod-‬‏‪ .iPhone‬לקבלת פרטים לגבי תפעול מכשירי‬
‫ה‪/iPod-‬‏‪ ,iPhone‬עיינו במדריכים למשתמש של מכשירי‬
‫ה‪/iPod-‬‏‪.iPhone‬‬
‫הפעלה‬
‫‪ .1‬חברו את מכשירי ה‪ iPod/iPhone-‬כהלכה‪ .‬אם‬
‫תפעילו את המכשיר‪ ,‬מכשירי ה‪iPod/iPhone-‬‬
‫ייפעלו באופן אוטומטי והטעינה תתחיל‪.‬‬
‫מכשירי ‪/iPod‬‏‪ iPhone‬תואמים‬
‫‪y y‬המכשיר תומך בדגמים הבאים‪:‬‬
‫‬
‫‪iPod touch‬‬
‫‬
‫‪iPod classic‬‬
‫‬
‫‪iPod nano‬‬
‫‬
‫‪iPhone 4S‬‬
‫‬
‫‪iPhone 4‬‬
‫‬
‫‪iPhone 3GS‬‬
‫‬
‫‪iPhone 3G‬‬
‫בהתאם לגרסת התוכנה של מכשיר ה‪iPod/iPhone-‬‬
‫שברשותכם‪ ,‬ניתן להפעיל את מכשיר ה‪iPod/iPhone-‬‬
‫באמצעות מכשיר זה‪.‬‬
‫בהתאם למכשיר ה‪/iPod-‬‏‪ iPhone‬שברשותכם‪ ,‬ניתן‬
‫להפעיל את מכשיר ה‪/iPod-‬‏‪ iPhone‬באמצעות מכשיר‬
‫זה‪.‬‬
‫‪ .2‬לחצו על הלחצן ‪ P/1‬כדי לבחור בפונקציית‬
‫‪.IPOD‬‬
‫הפעולה‬
‫השהיות‬
‫והפעלות‬
‫מחדש‬
‫דילוג‬
‫חיפוש‬
‫‪4:52:40‬‬
‫‪2012-05-17‬‬
‫יש לבצע‬
‫לחצו על הלחצן ‪.D/Pr‬‬
‫במהלך ההפעלה‪ ,‬לחצו על הלחצן‬
‫כדי לעבור לקובץ הבא או‬
‫‪/‬‬
‫כדי לחזור לתחילת הקובץ הנוכחי‪.‬‬
‫במהלך ההשמעה‪ ,‬לחצו פעמיים‬
‫כדי לחזור‬
‫במהירות על הלחצן‬
‫לקובץ הקודם‪.‬‬
‫לחצו לחיצה ממושכת על הלחצן‬
‫במהלך ההפעלה כדי‬
‫‪/‬‬
‫והרפה מהם בנקודה שברצונכם‬
‫לחדש את ההאזנה‪.‬‬
‫‪ND1520-FI.BISRHLK_5021-HEB.indd 10‬‬
‫הפעלה‬
‫‪,,‬הערה‬
‫‪y y‬אם המכשיר מציג הודעת שגיאה‪ ,‬מלאו אחר‬
‫ההודעה‪ .‬הודעת שגיאה “‪.”ERR‬‬
‫ מכשיר ה‪/iPod-‬‏‪ iPhone‬אינו מחובר כהלכה‪.‬‬‫ המכשיר מזהה את מכשיר ה‪/iPod-‬‏‪iPhone‬‬‫בתור מכשיר בלתי מזוהה‪.‬‬
‫ הסוללה של מכשיר ה‪/iPod-‬‏‪ iPhone‬שלכם ‬‫ חלשה מאוד‪.‬‬
‫‪ ,‬יש לטעון את הסוללה‪.‬‬
‫‪,‬טעינת הסוללה של מכשיר ‪/iPod‬‏‪iPhone‬‬
‫‪y y‬בהתאם לגרסת התוכנה של מכשיר‬
‫ה‪/iPod-‬‏‪ iPhone‬שברשותכם‪ ,‬ניתן להפעיל‬
‫את מכשיר ה‪/iPod-‬‏‪ iPhone‬באמצעות מכשיר‬
‫זה‪ .‬אנו ממליצים להתקין את גרסת התוכנה‬
‫העדכנית ביותר‪.‬‬
‫‪y y‬אם אתם משתמשים ביישום‪ ,‬עורכים שיחה או‬
‫מקבלים ושולחים הודעות ‪ SMS‬וכדומה ב‪iPod-‬‬
‫‪ touch‬או ב‪ ,iPhone-‬נתקו אותו מעמדת העגינה‬
‫של מכשיר ה‪/iPod-‬‏‪ iPhone‬כדי להשתמש בו‪.‬‬
‫‪y y‬אם קיימת בעיה במכשיר ה‪/iPod-‬‏‪ ,iPhone‬בקרו‬
‫באתר ‪.www.apple.com/suppor‬‬
‫‪y y‬כאשר המכשיר במצב המתנה‪ ,‬ניתן להטעין‬
‫מכשירי ‪/iPod‬‏‪ iPhone‬באמצעות חיבורם אל‬
‫תחנת העגינה‪.‬‬
‫‪y y‬ייתכן שתצטרכו להשתמש בפעולות נוספות‬
‫להפעלת מכשירי ‪ iPod touch‬או ‪ ,iPhone‬כגון‬
‫ביטול נעילת המכשיר באמצעות גרירה של‬
‫המחוון‪.‬‬
‫כוונון השעון‬
‫חברו את מכשירי ה‪ iPod/iPhone-‬כהלכה‪ .‬לאחר מכן‬
‫השעון הנראה בחלון התצוגה יסתנכרן עם מכשיר‬
‫ה‪/iPod-‬‏‪.iPhone‬‬
‫לאחר שהשעון של המכשיר מסתנכרן עם מכשיר‬
‫ה‪/iPod-‬‏‪ iPhone‬שלכם‪ ,‬יהיה הפרש בין השעה‬
‫המוצגת על המכשיר לבין השעה המוצג על מכשיר‬
‫ה‪/iPod-‬‏‪ .iPhone‬כאשר המכשיר נמצא במצב המתנה‪,‬‬
‫השעון לא יסתנכרן עם מכשיר ה‪/iPod-‬‏‪ iPhone‬שלכם‪.‬‬
‫שימוש בנגן בתור שעון מעורר‬
‫‪ .1‬הפעלה או כיבוי של המכשיר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫הפעלה‬
‫כאשר היא כמעט ריקה תארך זמן ארוך‬
‫יותר מהרגיל‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪ .2‬לחצו לחיצה ארוכה על הלחצן ‪ ALARM‬כדי‬
‫להגדיר את הגדרות השעון המעורר‪.‬‬
‫‪ .3‬מקורות הצליל של השעון המעורר מהבהבים‪.‬‬
‫(‪ .)FM(TUNER)/IPOD‬בעוד מקורות הצליל‬
‫מהבהבים‪ ,‬לחצו על הלחצן ‪ D/Pr‬כדי לבחור‬
‫במקור הרצוי‪ .‬אם תבחרו במצב‪,FM(TUNER)‎‬‬
‫תוכלו לבחור בתחנה שכבר שמורה בזיכרון‬
‫‪. /‬‬
‫באמצעות הלחצנים‬
‫‪ .4‬ההגדרה‪ ON (TIME)‎‬מהבהבת‪.‬‬
‫מספרי השעה מהבהבים‪ .‬לחצו על הלחצנים‬
‫כדי להגדיר את השעה ואחר כך לחצו‬
‫‪/‬‬
‫על הלחצנים ‪ D/Pr‬לשמירה‪.‬‬
‫‪ .5‬מספרי הדקות מהבהבים‪ .‬לחצו על הלחצנים‬
‫כדי להגדיר את הדקות ואחר כך לחצו על‬
‫‪/‬‬
‫הלחצנים ‪ D/Pr‬לשמירה‪.‬‬
‫‪ .6‬מספרי עוצמת הקול מהבהבים‪ .‬לחצו על הלחצנים‬
‫כדי להגדיר את עוצמת הקול ואחר כך‬
‫‪/‬‬
‫לחצו על הלחצנים ‪ D/Pr‬לשמירה‪.‬‬
‫‪ .7‬באפשרותכם לבדוק את מצב ההגדרה‪.‬‬
‫‪ .8‬אם תרצו לכוון מחדש את השעון המעורר‪ ,‬חזרו על‬
‫שלבים ‪ 2‬עד ‪.6‬‬
‫‪SNOOZE‬‬
‫כאשר השעון המעורר מופעל‪ ,‬פונקציית ה"נודניק"‬
‫תעיר אתכם כל ‪ 10‬דקות אם תלחצו על הלחצן‬
‫‪ .SNOOZE/SLEEP‬אם הזמן שהגדרתם חלף‪ ,‬המכשיר‬
‫יופעל באופן אוטומטי וההתראה תישמע‪ .‬לחצו על‬
‫הלחצן ‪ SNOOZE/SLEEP‬כדי להפסיק את פעולת‬
‫השעון המעורר‪ .‬האותיות "‪ "ZZZ‬והסמל " " יהבהבו‬
‫בתצוגה‪ .‬ההתראה תישמע שוב לאחר ‪ 10‬דקות‪.‬‬
‫‪Dimmer‬‬
‫לחצו פעם אחת על הלחצן ‪ .SNOOZE/SLEEP‬חלון‬
‫התצוגה יעומעם ב‪-‬‏‪ .50%‬לביטול‪ ,‬לחצו שוב ושוב על‬
‫הלחצן ‪ SNOOZE/SLEEP‬עד שחלון התצוגה יואר‪.‬‬
‫‪4:52:41‬‬
‫‪2012-05-17‬‬
‫‪ND1520-FI.BISRHLK_5021-HEB.indd 11‬‬
‫‪12‬‬
‫הפעלה‬
‫‪,,‬הערה‬
‫• •אם השעון שבמכשיר ה‪ iPod/iPhone-‬אינו‬
‫מוגדר‪ ,‬שעון המכשיר לא יסתנכרן עם שעות‬
‫מכשיר ה‪/iPod-‬‏‪.iPhone‬‬
‫• •אם תנתקו כבל מהיציאה שלו‪ ,‬הגדרת השעון‬
‫לא תישמר‪.‬‬
‫הפעלת הרדיו‬
‫חיבור לאנטנה‬
‫חברו את אנטנת החוט של ‪ FM‬למחבר אנטנת ‪.FM‬‬
‫• •לאחר הגדרת פונקציית השעון‪ ,‬ניתן להגדיר גם‬
‫את פונקציית השעון המעורר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫הפעלה‬
‫• •מאחר וההתרעה נכבית כאשר לא לוחצים על‬
‫לחצן כלשהו למשך ‪ 30‬שניות‪ ,‬השעון המעורר‬
‫ייפסק באופן אוטומטי‪.‬‬
‫• •אם כווננתם את השעון ואת השעון המעורר‪,‬‬
‫באפשרותכם לבדוק את השעה ואת סמל‬
‫השעון המעורר " " על‪-‬ידי לחיצה על הלחצן‬
‫‪ ALARM‬גם כאשר המכשיר נמצא במצב‬
‫המתנה‪.‬‬
‫• •אם תפעילו את השעון המעורר‪ ,‬סמל השעון‬
‫המעורר " " יופיע בחלון התצוגה‪.‬‬
‫• •אם כיביתם את השעון המעורר‪ ,‬סמל השעון‬
‫המעורר " " ייעלם מחלון התצוגה‪.‬‬
‫• •פונקציית השעון המעורר פועלת רק כאשר‬
‫המכשיר כבוי‪.‬‬
‫• •אם הגיעה השעה שהגדרתם‪ ,‬המכשיר יופעל‬
‫באופן אוטומטי‪.‬‬
‫‪ .1‬לחצו שוב ושוב על הלחצן ‪ P/1‬עד שהכיתוב‬
‫‪ FM‬יופיע בחלון התצוגה‪ .‬המערכת תעבור לתחנה‬
‫האחרונה שכווננה‪.‬‬
‫• •לאחר שפונקציית השעון המעורר הופעלה‪,‬‬
‫תוכלו לכבות אותה על‪-‬ידי לחיצה על הלחצן‬
‫‪ ALARM‬או על הלחצן ‪.P/1‬‬
‫‪/‬‬
‫‪ .2‬כיוון תחנות אוטומטי‪ :‬לחצו על הלחצן‬
‫למשך כשתי שניות עד שתדר התחנות יתחיל‬
‫להשתנות ושחררו את הלחצן‪ .‬הסריקה תיפסק‬
‫כאשר המכשיר יקלוט תדר של תחנה‪.‬‬
‫• •ניתן לכוון את השעון רק לפי הדוגמה ‪.12:00‬‬
‫(תצוגת ‪)PM‬‬
‫כיוון טיימר שינה‬
‫בזמן האזנה למוזיקה או לרדיו‪ ,‬לחצו שוב ושוב על‬
‫הלחצן ‪ SNOOZE/SLEEP‬כדי לבחור בזמן השהיה של‬
‫‪ 10‬דקות עד ‪ 180‬דקות‪ .‬לאחר פרק הזמן הזה‪ ,‬המכשיר‬
‫ייכבה‪( .‬זמן ההשהיה יוצג לפי הסדר הבא‪150 >- 180 :‬‬
‫>‪>- 30 >- 40 >- 50 >- 60 >- 70 >- 80 >- 90 >- 120‬‬‫‪.)10 >- 20‬‬
‫לביטול פונקציית השינה‪ ,‬לחצו שוב ושוב על הלחצן‬
‫‪ SNOOZE/SLEEP‬עד שחלון התצוגה יואר‪.‬‬
‫‬
‫כיוון תחנות ידני‪ :‬לחצו שוב ושוב על הלחצן‬
‫‪. /‬‬
‫‪ .3‬לחצו על הלחצן ‪( + / -‬עוצמת קול)‪‎‬לכיוון עוצמת‬
‫הקול‪.‬‬
‫‪,,‬הערה‬
‫• •ניתן לבדוק את הזמן שנשאר לפני כיבוי המכשיר‬
‫על‪-‬ידי לחיצה על הלחצן ‪.SNOOZE/SLEEP‬‬
‫• •פונקציית השינה תעבוד אחרי פונקציית‬
‫העמעם‪.‬‬
‫‪4:52:41‬‬
‫‪2012-05-17‬‬
‫‪ND1520-FI.BISRHLK_5021-HEB.indd 12‬‬
‫הפעלה‬
‫פעולות מתקדמות‬
‫שמירה של תחנות רדיו‬
‫ניתן לתכנת עד ‪ 10‬תחנות ‪.FM‬‬
‫לפני הכוונון‪ ,‬הקפידו להנמיך את עוצמת הקול‪.‬‬
‫‪ .1‬לחצו שוב ושוב על הלחצן ‪ P/1‬עד שהכיתוב‬
‫‪ FM‬יופיע בחלון התצוגה‪.‬‬
‫‪ .2‬בחרו בתדר הרצוי באמצעות הלחצן‬
‫‪/‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ .3‬לחצו לחיצה ממושכת על הלחצן ‪ .D/Pr‬מספר‬
‫מתוכנת יהבהב בחלון התצוגה‪.‬‬
‫האזנה למוזיקה מהתקן חיצוני‬
‫ניתן להשתמש במכשיר כדי להשמיע מוזיקה מסוגים‬
‫רבים של התקנים ניידים‪( .‬כבל נייד אינו מצורף למכשיר‬
‫זה)‪.‬‬
‫כדי לבחור במספר‬
‫‪ MP3‬וא ‪ PMP‬ןכו האלה‬
‫‪ .5‬לחצו על הלחצן ‪ .D/Pr‬התחנה נשמרת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫הפעלה‬
‫‪ .4‬לחצו על הלחצן‬
‫המתוכנת הרצוי‪.‬‬
‫‪/‬‬
‫‪13‬‬
‫‪ .6‬חזרו על שלבים ‪ 2‬עד ‪ 5‬כדי לאחסן תחנות נוספות‪.‬‬
‫‪ .7‬להאזנה לתחנה השמורה בזיכרון‪ ,‬לחצו על הלחצן‬
‫כדי לבחור‬
‫‪/‬‬
‫‪ D/Pr‬ואחר כך על הלחצן‬
‫בתחנה השמורה בזיכרון‪.‬‬
‫‪,,‬הערה‬
‫• •אם כל התחנות נשמרו כבר בזיכרון‪ ,‬ההודעה‬
‫‪ FULL‬תופיע בחלון התצוגה לרגע ואחר כך‬
‫מספר של תחנה ששמורה בזיכרון יהבהב‪.‬‬
‫לשינוי מספר השמירה בזיכרון‪ ,‬בצעו שוב את‬
‫שלבים ‪ 4‬עד ‪.5‬‬
‫• •לא ניתן למחוק תחנה שנשמרה בזיכרון‪.‬‬
‫• •למרות שכל התחנות נשמרו בזיכרון‪ ,‬תוכלו‬
‫לשמור תחנה בזיכרון על‪-‬ידי מחיקה של תחנה‬
‫קודמת‪.‬‬
‫• •אם תלחצו לחיצה ממושכת על הלחצן‬
‫‪ D/Pr‬בעת האזנה לרדיו‪ ,‬המספר של התחנה‬
‫השמורה שלה האזנתם בפעם האחרונה‬
‫יהבהב קודם בחלון התצוגה כדי שתוכלו‬
‫לשמור אותו במקום התחנה הקודמת‪.‬‬
‫• •אם תרצו לשנות את מספר הזיכרון של התחנה‬
‫השמורה בזיכרון שלה אתם מאזינים ‪ ,‬לחצו‬
‫לחיצה ארוכה על הלחצן ‪ .D/Pr‬לאחר מכן שנו‬
‫את מספר התחנה בזיכרון על‪-‬ידי לחיצה על‬
‫הלחצן‬
‫‪. /‬‬
‫‪4:52:41‬‬
‫‪2012-05-17‬‬
‫‪ .1‬חברו את ההתקן החיצוני למחבר ‪PORT.IN‬‬
‫שבמכשיר‪.‬‬
‫‪ .2‬הפעילו את המכשיר על‪-‬ידי לחיצה על הלחצן‬
‫‪.‎P/1‬‬
‫‪ .3‬בחרו בפונקציה‪ PORT (PORTABLE)‎‬על‪-‬ידי לחיצה‬
‫על הלחצן ‪.P/1‬‬
‫‪ .4‬הפעילו את ההתקן החיצוני והתחילו להשמיע‬
‫מוזיקה‪.‬‬
‫‪ND1520-FI.BISRHLK_5021-HEB.indd 13‬‬
‫תויעב ןורתפ‬
‫‪14‬‬
‫‪3‬‬
‫פתרון בעיות‬
‫פתרון בעיות‬
‫בעיה‬
‫‪3‬‬
‫פתרון בעיות‬
‫‪4:52:41‬‬
‫תיקון‬
‫‪y y‬חברו את כבל החשמל‪.‬‬
‫אין חשמל‪.‬‬
‫‪y y‬בדקו את המצב על‪-‬ידי הפעלת התקנים אלקטרוניים אחרים‪.‬‬
‫אין צליל‬
‫לחצו על הלחצן ‪ P/1‬ובדקו את הפונקציה שנבחרה‪.‬‬
‫לא ניתן לכוונן כהלכה‬
‫תחנות רדיו‪.‬‬
‫‪y y‬כוונו את האנטנה‪.‬‬
‫‪y y‬כווננו את התחנה באופן ידני‪.‬‬
‫‪y y‬תכנתו כמה תחנות רדיו‪ .‬לפרטים‪ ,‬עיינו בעמוד ‪.13‬‬
‫מכשיר ה‪/iPod-‬‏‪ iPhone‬לא‬
‫פועל‪.‬‬
‫חברו את מכשיר ה‪/iPod-‬‏‪ iPhone‬אל המכשיר כהלכה‪.‬‬
‫השעון לא מוצג‪.‬‬
‫חברו את מכשיר ה‪/iPod-‬‏‪ iPhone‬אל המכשיר כהלכה‪.‬‬
‫‪2012-05-17‬‬
‫‪ND1520-FI.BISRHLK_5021-HEB.indd 14‬‬
‫חפסנ‬
‫‪4‬‬
‫נספח‬
‫‪15‬‬
‫סימנים מסחריים‬
‫ורישיונות‬
‫ההודעה ‪ Made for iPod‬וההודעה ‪Made for iPhone‬‬
‫משמעותה שאביזר אלקטרוני מיועד להתחבר‬
‫ל‪ iPod-‬או ל‪ iPhone-‬ועומד בדרישות של ‪Apple‬‬
‫בנוגע לביצועים‪.‬‬
‫‪ Apple‬אינה אחראית לפעולת ההתקן או לתאימותו‬
‫לתקני הבטיחות והרגולציה‪.‬‬
‫שימו לב לכך שהשימוש באביזר זה עם ‪ iPod‬או עם‬
‫‪ iPhone‬עלול להשפיע על הביצועים האלחוטיים‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫נספח‬
‫‪4:52:41‬‬
‫‪2012-05-17‬‬
‫‪ND1520-FI.BISRHLK_5021-HEB.indd 15‬‬
‫‪16‬‬
‫נספח‬
‫מפרטים‬
‫‪General‬‬
‫דרישות מתאם ה‪AC-‬‬
‫‪DC 12 V 01. 5 A, 100 - 240 V, 50/ 60 Hz‬‬
‫צריכת חשמל‬
‫‪18 W‬‬
‫מידות (ר ‪ x‬ג ‪ x‬ע)‬
‫‪x 88 x 158‬‏‪ )87(67‬מ"מ‬
‫משקל נטו (בקירוב)‪:‬‬
‫טמפרטורה בהפעלה‬
‫לחות בהפעלה‬
‫אספקת חשמל לאפיק‬
‫‪ 0.57‬ק"ג‬
‫‪ ‎5°‬עד ‪‎35°‬‬
‫‪ 5 %‬עד‪‎90 %‎‬‬
‫‪iPod/iPhone : DC 5 V 0 1 A‬‬
‫חיבור כניסת ‪‎PORT.‎IN‬‬
‫‪( 500 mV‬שקע סטריאו ‪ 3.5‬מ"מ)‬
‫מקורות‬
‫רדיו‬
‫טווח כוונון ‪FM‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ 87.5 MHz‬עד ‪ 108.0 MHz‬או ‪ 87.50 MHz‬עד ‪108.00 MHz‬‬
‫נספח‬
‫מגבר‬
‫מתח מוצא‬
‫‪ 1 X‬ערוצים (‪ 8 Ω‬ב‪-‬‏‪)1 kHz‬‬
‫‪ W‬‏‪ 5‬‏‬
‫‪T.H.D‬‬
‫‪10 %‬‬
‫רמקולים‬
‫סוג‬
‫בנוי‬
‫דירוג התנגדות‬
‫‪‎8 Ω‬‬
‫מתח כניסה נקוב‬
‫‪‎5 W‬‬
‫מתח כניסה מרבי‬
‫‪‎10 W‬‬
‫‪y y‬העיצוב והמפרט עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫‪4:52:42‬‬
‫‪2012-05-17‬‬
‫‪ND1520-FI.BISRHLK_5021-HEB.indd 16‬‬
‫נספח‬
‫‪17‬‬
‫טיפול במכשיר‬
‫משלוח המכשיר‬
‫שמרו על תיבת האריזה ועל חומרי האריזה המקוריים‪.‬‬
‫להגנה מרבית על המכשיר‪ ,‬אם עליכם לשנע אותו‪,‬‬
‫ארזו אותו כפי שנארז במקור במפעל‪.‬‬
‫שמירה על ניקיון המשטחים החיצוניים‬
‫אין להשתמש בחומרים נדיפים‪ ,‬כגון תרסיס קוטל‬
‫חרקים‪ ,‬בסביבת המכשיר‪.‬‬
‫הפעלת לחץ חזק בעת ניגוב עשויה לפגוע במשטח‪.‬‬
‫אין להשאיר מוצרי גומי או פלסטיק במגע עם המכשיר‬
‫לפרקי זמן ארוכים‪.‬‬
‫ניקוי המכשיר‬
‫‪4:52:42‬‬
‫‪2012-05-17‬‬
‫‪4‬‬
‫נספח‬
‫לניקוי המכשיר‪ ,‬השתמשו במטלית בד רכה ויבשה‪.‬‬
‫אם פני המכשיר מלוכלכים במיוחד‪ ,‬השתמשו במטלית‬
‫רכה הספוגה קלות בתמיסת ניקוי עדינה‪ .‬אין להשתמש‬
‫בממסים חזקים כגון אלכוהול‪ ,‬בנזין או מדלל‪ ,‬שכן אלה‬
‫עשויים לפגוע בפני השטח של המכשיר‪.‬‬
‫‪ND1520-FI.BISRHLK_5021-HEB.indd 17‬‬
ND1520-FI.BISRHLK_5021-HEB.indd 18
2012-05-17
4:52:42
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement