LG ND1520 Owner's manual

LG ND1520 Owner's manual
УКРАїНСЬКА
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
МУЗИКА ЗІ СМАКОМ
АКУСТИЧНА ДОК-СТАНЦІЯ
Перед роботою з виробом уважно прочитайте цю інструкцію та збережіть її для подальшого використання.
ND1520
ND1520-FI.BRUSLLK_5023-UKR.indd 1
2012-05-10
1:42:44
1
Початок роботи
2
Початок роботи
Заходи безпеки
1
УВАГА
Початок роботи
НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ
ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ НЕ
ВІДКРИВАТИ
УВАГА: ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ УРАЖЕННЮ
ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ СЛІД ВІДКРИВАТИ
КОРПУС (АБО ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ). УСЕРЕДИНІ
ПРИЛАДУ НЕМАЄ ДЕТАЛЕЙ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ
ОБСЛУГОВУВАННЮ КОРИСТУВАЧЕМ. ДЛЯ
ПРОВЕДЕННЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИЛАДУ
ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО КВАЛІФІКОВАНИХ
СПЕЦІАЛІСТІВ.
Символ із зображенням блискавки
зі стрілкою в рівносторонньому
трикутнику призначений для
попередження користувача про
наявність у корпусі приладу
неізольованих деталей, що перебувають під
високою напругою, величина якої достатня,
щоб становити ризик ураження електричним
струмом.
Знак оклику в рівносторонньому
трикутнику призначений для того,
щоб попередити користувача про
наявність важливих вказівок по
експлуатації й обслуговуванню в
документації з комплекту пристрою.
УВАГА: Шнур живлення
Більшість електроприладів рекомендується
підключати до окремої лінії електромережі:
Тобто, одна лінія живить тільки один пристрій
і не має додаткових розеток або відгалужень.
Переконайтеся, що параметри електромережі
відповідають технічним даним, наведеним у
даній інструкції. Не перевантажуйте розетки.
Перевантажені, незакріплені або ушкоджені
штепсельні розетки, подовжувачі, зношені
шнури живлення та ушкоджена або тріснута
ізоляція є джерелом небезпеки. Будь-яка з
цих обставин може стати причиною ураження
електричним струмом або пожежі. Періодично
перевіряйте шнур живлення вашого пристрою,
та, якщо його зовнішній вигляд свідчить про
пошкодження або зношення, від’єднайте його,
припиніть використання виробу та замініть шнур
живлення його точним аналогом, звернувшись
до авторизованого сервісного центру. Бережіть
шнур живлення від фізичного і механічного
ушкодження, не допускайте сплутування,
згинання, затискання, защемлення дверима,
не наступайте на шнур. Ретельно перевіряйте
стан штепселів, розеток та місця з’єднання
шнура з пристроєм. Щоб відключити прилад
від електромережі, від’єднайте вилку шнура від
розетки. При встановленні виробу забезпечте
легкий доступ до розетки.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ПОЖЕЖІ
АБО УРАЖЕННЮ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ
ДОПУСКАЙТЕ ПОТРАПЛЯННЯ НА ПРИСТРІЙ ДОЩУ
АБО ВОЛОГИ.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Не встановлюйте пристрій у
замкнутому просторі, наприклад, на полиці між
книжок та т.п.
ПРИМІТКА : Інформацію про безпечне
використання, включаючи опис виробу та
параметри живлення, дивіться на основній
етикетці внизу пристрою.
ND1520-FI.BRUSLLK_5023-UKR.indd 2
2012-05-10
1:42:44
Початок роботи
Даний прилад обладнаний портативною
батарейкою або акумулятором.
УВАГА: Не допускайте потрапляння вологи
(водяних крапель або бриз) на пристрій, і не
ставте на пристрій предмети, заповнені рідиною,
наприклад, вази.
Утилізація вашого старого приладу
1.Якщо на приладі є знак
перехресленого баку для сміття
на колесах, це означає, що даний
виріб підпадає під Европейську
директиву 2002/96/EC.
Утилізація старих батарейок/акумуляторів
1. Якщо на батарейках/акумуляторах
вашого виробу є знак перехресленого
баку для сміття на колесах, це означає,
що вони підпадають під Европейську
директиву 2006/66/EC.
2. Поряд із цим знаком можуть бути
також хімічні позначки ртуть (Hg),
кадмій (Cd) або свинець (Pb), якщо
батарейка містить більше 0,0005%
ртуті, 0,002% кадмію або 0,004%
свинцю.
1
Початок роботи
Безпечний спосіб видалення батарейок
або батарейного блоку із приладу: Видаліть
стару батарейку або батарейний блок у порядку,
зворотному до порядку їх встановлення. З
метою запобігання забрудненню навколишнього
середовища та уникнення потенційної загрози
здоров’ю людини та тварин, старі елементи
живлення повинні бути здані до спеціалізованих
пунктів прийому, де вони будуть належним чином
утилізовані. Утилізація батарейок та акумуляторів
разом з іншими видами сміття забороняється.
Батарейки і акумулятори рекомендується здавати
до місцевих безоплатних пунктів прийому. Не
допускайте надмірного нагріву батарей під дією
сонячного світла, вогню тощо.
3
3. Всі батарейки/акумулятори слід
викидати окремо від побутового
сміття, здавати до спеціальних місць
збору, встановлених урядом або
місцевими органими управління.
4. Правильна утилізація ваших старих
батарейок допоможе попередити
потенційні негативні наслідки для
природи, здоров’я людей і тварин.
5. Для отримання більш детальної
інформації про утилізацію ваших
старих батарейок зверніться до
органу міської влади, служби збору
сміття або магазину, де ви придбали
виріб.
2.Всі електричні та електронні
вироби слід викидати окремо
від побутового сміття, здавати
до спеціальних місць збору,
встановлених урядом або
місцевими органими управління.
3.Правильна утилізація вашого
старого приладу допоможе
попередити потенційні негативні
наслідки для природи та здоров’я
людини.
4.Для отримання більш детальної
інформації про утилізацію вашого
старого приладу зверніться до
органу міської влади, служби
збору сміття або магазину, де ви
придбали виріб.
ND1520-FI.BRUSLLK_5023-UKR.indd 3
2012-05-10
1:42:45
4
Зміст
Зміст
1
Початок роботи
2
Заходи безпеки
5
Особливості моделі
5
– Виготовлено для iPod/iPhone
5
– Гніздо для переносних пристроїв
5 – Будильник
5
– Радіо (FM)
5
– Синхронізація часу
5Приладдя
5Вступ
5
– Позначки, що використовуються в цій
інструкції
6
Передня панель
7
Задня панель
8
Підключення адаптера змінного струму
3
Пошук і усунення
несправностей
14
Пошук і усунення несправностей
4Додаток
15
16
17
Торгові марки та ліцензії
Технічні характеристики
Поводження з виробом
2Експлуатація
9
10
10
10
11
11
11
12
12
12
12
13
13
13
Експлуатація пристрою
Основні операції
– Робота з пристроями iPod/iPhone
– Сумісні моделі iPod/iPhone
Налаштування годинника
– Використання системи як будильника
– SNOOZE
– Регулятор яскравості дисплея
– Настроювання таймера автоматичного
вимкнення
Користування радіо
– Підключення антени
– Програмування радіостанцій
Додаткові функції
– Прослуховування музики з зовнішнього
пристрою
ND1520-FI.BRUSLLK_5023-UKR.indd 4
2012-05-10
1:42:45
Початок роботи
Вступ
Виготовлено для iPod/iPhone
Позначки, що
використовуються в цій
інструкції
Просто підключіть iPod/iPhone і насолоджуйтеся
музикою.
Гніздо для переносних
пристроїв
Прослуховування музики з переносного
пристрою.
1
,,Увага
Указує на особливі зауваження та функціональні
особливості.
Початок роботи
Особливості моделі
5
>>Застереження
Будильник
Налаштування будильника на потрібний час.
Радіо (FM)
Указує на застереження для уникнення
потенційних ушкоджень внаслідок неправильних
дій.
Прослуховування радіо.
Синхронізація часу
Автоматичне встановлення часу за допомогою
iPod/iPhone.
Приладдя
Перевірте наявність у комплекті перерахованих
нижче елементів.
Адаптер змінного
струму (1)
Шнур живлення (1)
FM-антена (1)
ND1520-FI.BRUSLLK_5023-UKR.indd 5
2012-05-10
1:42:45
6
Початок роботи
Передня панель
1
Початок роботи
a SNOOZE/SLEEP
- Що 10 хвилин лунає сигнал, якщо увімкнуто
будильник.
- Автоматичне вимкнення системи у
визначений час.
b - / + (Гучність)
Регулювання гучності динаміка.
c Док-порт для підключення iPod/ iPhone
Можливість підключення iPod або iPhone.
d P/1
- Вибір функції і джерела вхідного сигналу.
- Увімкнення: натисніть кнопку P/1.
- Вимкнення: натисніть та утримуйте кнопку P/1.
eD/Pr
- Вибір радіопрограми для прослуховування: натисніть кнопку D/Pr у режимі FM.
- Збереження радіостанції: натисніть та утримуйте кнопку D/Pr у режимі FM.
- Початок програмування станції.
f Дисплей
Відображення стану.
/
(Пропуск/Пошук)
g
- Пропуск: натисніть кнопку
/ .
- Пошук: натисніть і утримуйте кнопку / .
- У режимі FM ця кнопка дає змогу налаштувати потрібну радіостанцію і вибрати номер збереженої станції.
hДинамік
ND1520-FI.BRUSLLK_5023-UKR.indd 6
2012-05-10
1:42:46
Початок роботи
7
Задня панель
1
Початок роботи
a
ALARM
- Налаштування будильника.
- Вимкнення будильника.
- Відображення настройок будильника.
ND1520-FI.BRUSLLK_5023-UKR.indd 7
b FM ANT.
cPORT.IN
Прослуховування музики з переносного
пристрою.
dDC.IN 12 V 01.5 A (Гніздо ACадаптера)
2012-05-10
1:42:46
8
1
Початок роботи
Підключення
адаптера змінного
струму
Початок роботи
1. Підключіть шнур живлення, що входить до
комплекту, до адаптера змінного струму.
2. Під’єднайте мережний адаптер до гнізда
адаптера DC.IN.
3. Підключіть вилку шнура адаптера живлення
до розетки. Пристрій перейде в режим
очікування.
>>Застереження
Використовуйте лише адаптер змінного
струму, що входить до комплекту цього
пристрою. Не можна використовувати блок
живлення іншого пристрою або виробника.
Використання будь-якого іншого шнура
живлення може призвести до пошкодження
пристрою та припинення дії гарантії.
ND1520-FI.BRUSLLK_5023-UKR.indd 8
2012-05-10
1:42:46
Експлуатація
9
Експлуатація пристрою
Експлуатація пристрою здійснюється за допомогою кнопок. Їхнє призначення можна зрозуміти з
таблиці.
Режим
Кнопка
-/+
IPOD
PORT
FM
Під час
настроювання
будильника
Коли
будильник
увімкнуто
-
Гучність -/+
Гучність -/+
Гучність -/+
Гучність -/+
Гучність -/+
Увімкнення
живлення
Почергове
змінення
функцій
Почергове
змінення
функцій
Почергове
змінення
функцій
Зупинення
настроювання
будильника
Почергове
змінення
функцій
Зупинення
настроювання
будильника
Вимкнення
живлення
Вимкнення
будильника
Натиснення
й утримання
кнопки
P/1
Увімкнення
живлення
Вимкнення
живлення
Вимкнення
живлення
Вимкнення
живлення
/
-
Пропуск -/+
-
Налаштування
-/+
Натиснення
кнопки D/Pr
-
Відтворення/
Пауза
-
Прослуховування
збереженої станції
Збереження
вибраного
джерела
сигналу
будильника
-
Натиснення
й утримання
кнопки D/Pr
-
-
-
Вибір номера
збереженої
станції
-
-
SNOOZE/
SLEEP
-
Автоматичне
вимкнення
(регулювання
яскравості
дисплея)
Автоматичне
вимкнення
(регулювання
яскравості
дисплея)
Автоматичне
вимкнення
(регулювання
яскравості
дисплея)
Натиснення
кнопки
ALARM
Увімкнення
або вимкнення
будильника
Увімкнення
або вимкнення
будильника
Увімкнення
або вимкнення
будильника
Увімкнення
або вимкнення
будильника
Зупинення
настроювання
будильника
Натиснення
й утримання
кнопки
ALARM
Початок
настроювання
будильника
Початок
настроювання
будильника
Початок
настроювання
будильника
Початок
настроювання
будильника
Зупинення
настроювання
будильника
ND1520-FI.BRUSLLK_5023-UKR.indd 9
Вимкнення
живлення
2
Експлуатація
Натиснення
кнопки
P/1
Режим
очікування
Вимкнення
живлення
Гучність -/+
Установлення
годин і хвилин
-
Зупинення
настроювання
будильника
Автоматичне
вимкнення
(регулювання
яскравості
дисплея)
SNOOZE
Вимкнення
будильника
Вимкнення
живлення
Вимкнення
будильника
Вимкнення
живлення
2012-05-10
1:42:46
10
Експлуатація
Основні операції
Робота з пристроями iPod/
iPhone
2
Ви можете прослуховувати записи з iPod/iPhone.
Щоб отримати докладніші відомості про iPod/
iPhone, ознайомтеся з посібником користувача
iPod/iPhone .
Експлуатація
1. Надійно підключіть iPod/iPhone . При
увімкненні системи пристрій iPod/ iPhone
вмикається автоматично, і починається
зарядження його акумулятора.
Для того,
щоб
Призупинити
або
продовжити
відтворення
Пропустити
запис
Виконати
пошук
Виконайте таку дію
Натисніть кнопку D/Pr.
Під час відтворення натисніть
кнопку
/
, щоб перейти
до наступного файлу або
повернутися на початок
поточного.
Під час відтворення швидко
двічі натисніть кнопку , щоб
повернутися до попереднього
файлу.
Під час відтворення натисніть і
утримуйте кнопку
/
та
відпустіть у місці, яке потрібно
прослухати.
Сумісні моделі iPod/iPhone
yy Пристрій сумісний з такими моделями:
iPod touch
iPod classic
iPod nano
iPhone 4S
iPhone 4
2. Натисніть кнопку P/1 , щоб вибрати
функцію IPOD.
iPhone 3GS
iPhone 3G
Можливість керування iPod/
iPhoneз цього пристрою залежить від версії
програмного забезпечення iPod/iPhone .
Залежно від версії iPod/iPhone керування цими
пристроями з системи може бути неможливим.
ND1520-FI.BRUSLLK_5023-UKR.indd 10
2012-05-10
1:42:47
Експлуатація
,,Увага
yy Якщо система видає повідомлення про
помилку, виконайте дії відповідно до
змісту повідомлення. Повідомлення про
помилку — «ERR».
- iPod/iPhone підключено ненадійно.
-Система розпізнає пристрій iPod/iPhone як невідомий.
- Дуже низький заряд акумулятора iPod/
iPhone .
yy Залежно від версії програмного
забезпечення iPod/iPhone керування
iPod/iPhone з цього пристрою може бути
неможливим. Рекомендовано інсталювати
найновішу версію програмного
забезпечення.
yy Якщо потрібно запустити застосунок,
зробити дзвінок, надіслати або отримати
SMS-повідомлення тощо на пристрої
iPod touch або iPhone , від’єднайте його
від док-порту системи, а потім виконайте
вищеназвані дії.
yy У разі виникнення проблем із пристроєм
iPod або iPhoneвідвідайте веб-сайт www.
apple.com/support.
yy У режим очікування пристрій iPod або
iPhone можна зарядити, підключивши
його до док-порту системи.
yy Можливо, для iPod touch або iPhone
доведеться виконати додаткові дії
(наприклад, «розблокувати» шляхом
переміщення екранного блокування
догори).
Налаштування
годинника
Надійно підключіть iPod/iPhone . Буде виконано
синхронізацію годинника, розташованого на
дисплеї пристрою, з iPod/iPhone.
,,Увага
Перевірте, чи точний час на iPod/iPhone.
Якщо це не так, установіть точний час.
Неточний час на iPod/iPhone може
призвести до різниці в часі між iPod/iPhone і
пристроєм.
Використання системи як
будильника
1. Увімкніть або вимкніть пристрій.
2. Натисніть і утримуйте кнопку ALARM, щоб
налаштувати будильник.
3. Почне блимати повідомлення про джерело
сигналу будильника (FM(TUNER)/IPOD).
Потрібне джерело сигналу будильника під
час блимання вибирається кнопкою D/Pr.
У режимі «FM(TUNER)» раніше збережену
станцію можна вибрати кнопкою
/
2
Експлуатація
/ Необхідно зарядити акумулятор.
/Якщо заряджати повністю
розряджений акумулятор iPod/iPhone
, час зарядження може бути довшим.
11
4. На дисплеї з’явиться повідомлення «ON (TIME)». Почне блимати індикатор годин.
Кнопкою
/
установіть годину і
натисніть кнопку D/Pr, щоб зберегти зміни.
5. Почне блимати індикатор хвилин. Кнопкою
/
установіть хвилини і натисніть кнопку
D/Pr, щоб зберегти зміни.
6. Почне блимати індикатор гучності. Кнопкою
/
установіть рівень гучності і натисніть
кнопку D/Pr , щоб зберегти зміни.
7. Ви можете перевірити введені настройки.
8. Якщо потрібно скинути настройки
будильника, повторіть кроки 2–6.
SNOOZE
При спрацюванні будильника ця функція дає
змогу що 10 хвилин повторно вмикати
будильник. Потрібно лише натиснути кнопку
SNOOZE/SLEEP. Після закінчення заданого
проміжку часу пристрій автоматично вмикається,
і лунає сигнал будильника. Якщо натиснути
кнопку SNOOZE/SLEEP, будильник вимкнеться.
На дисплеї почне блимати повідомлення «ZZZ», а
також символ « » . Через 10 хвилин сигнал
будильника увімкнеться повторно.
Після синхронізації годинника пристрою з iPod/
iPhone виникне різниця в часі між iPod/iPhone та
пристроєм. У режимі очікування синхронізація
годинника з iPod/iPhone не відбувається.
ND1520-FI.BRUSLLK_5023-UKR.indd 11
2012-05-10
1:42:47
12
Експлуатація
,,Увага
Регулятор яскравості дисплея
•• Кнопкою SNOOZE/SLEEPможна
перевірити, скільки часу залишилося до
вимкнення пристрою.
Один раз натисніть кнопку SNOOZE/SLEEP .
Яскравість дисплея зменшиться вдвічі. Щоб
скасувати цю операцію, натискайте кнопку
SNOOZE/SLEEP , доки дисплей не стане знову
яскравим.
•• Перехід до функції автоматичного
вимкнення відбувається після функції
регулювання яскравості дисплея.
,,Увага
2
Експлуатація
•• Якщо на iPod/iPhone не настроєно час,
годинник пристрою не буде синхронізовано з
iPod/iPhone.
•• Виймання шнура живлення з розетки призведе
до втрати введених настройок годинника.
•• Після налаштування годинника можна
приступити до настроювання будильника.
Користування радіо
Підключення антени
Вставте штекер дротової FM-антени у гніздо «FM».
•• При спрацьовуванні будильника, якщо не
натиснуто жодної кнопки впродовж 30 хвилин,
сигнал вимикається автоматично.
•• П
ісля встановлення часу та будильника
кнопкою ALARM можна перевірити час і
побачити значок будильника « » , навіть
якщо пристрій перебуває в режимі очікування.
•• Якщо будильник увімкнуто, на дисплеї
відображатиметься значок « ».
•• Після вимкнення будильника значок «
дисплея зникне.
»з
•• Будильник спрацьовує лише при вимкнутому
пристрої.
•• Пристрій увімкнеться автоматично у заданий
час.
•• Після увімкнення будильника його можна
вимкнути кнопкою ALARM або P/1.
•• Час задається лише у форматі 12 : 00
(повідомлення на дисплеї «PM» — після обіду)
Настроювання таймера
автоматичного вимкнення
Під час відтворення музики або прослуховування
радіостанції кнопкою SNOOZE/SLEEP укажіть
часовий проміжок від 10 до 180 хвилин. Після
того, як заданий час мине, система автоматично
вимкнеться. (Значення змінюються в такому
порядку: 180 -> 150 ->120 -> 90 -> 80 -> 70 -> 60
-> 50 -> 40 -> 30 -> 20 -> 10).
Щоб скасувати функцію автоматичного вимкнення,
послідовно натискайте кнопку SNOOZE/SLEEP ,
доки дисплей не стане яскравим.
ND1520-FI.BRUSLLK_5023-UKR.indd 12
1. Послідовно натискайте кнопку P/1 , доки
на дисплеї не з'явиться повідомлення «FM».
Тюнер налаштується на радіостанцію, яку ви
слухали останньою.
2. Автоматичне налаштування: натисніть і
утримуйте кнопку
/
приблизно
впродовж 2-х секунд, доки індикатор частоти
станції не почне змінюватися, після чого
відпустіть кнопку. Сканування припиняється,
коли приймач налаштовується на станцію.
Ручне налаштування: послідовно натискайте
кнопку
/
.
3. Відрегулюйте гучність кнопкою - / + (Гучність).
2012-05-10
1:42:47
Експлуатація
Програмування радіостанцій
Можна зберегти до 10 FM-радіостанцій.
Перед налаштуванням радіостанцій потрібно
зменшити гучність.
1. Послідовно натискайте кнопку P/1 , доки
на дисплеї не з’явиться повідомлення «FM» .
2.Кнопками
/
виберіть потрібну частоту.
4. Натисніть кнопку
/ , щоб вибрати
потрібний номер станції.
Додаткові функції
Прослуховування музики з
зовнішнього пристрою
Цю систему можна використовувати для
відтворення музики з зовнішніх пристроїв різних
типів. (Кабель для підключення переносних
пристроїв не входить до комплекту).
2
Експлуатація
3. Натисніть та утримуйте кнопку D/Pr . На
дисплеї почне блимати номер для збереження
радіостанції.
13
MP3-програвач , PMP тощо
5. Натисніть кнопку D/Pr. Станцію збережено.
6. Для збереження інших станцій повторіть
кроки з 2 по 5.
7. Щоб увімкнути збережену станцію, натисніть
кнопку D/Pr. Потім кнопкою
/
виберіть
потрібну станцію.
,,Увага
•• У разі досягнення обмеження на кількість
збережених станцій на дисплеї на
деякий час відобразиться повідомлення
«FULL», після чого почне блимати номер
збереженої станції. Щоб змінити номер
станції, повторіть кроки 4–5.
•• Видалення збережених станцій не
передбачене.
•• У разі відсутності вільних номерів нову
станцію можна зберегти, перезаписавши
номер останньої вибраної станції.
•• Якщо під час прослуховування
радіостанції натиснути й утримувати
кнопку D/Pr, почне блимати номер
станції, яку ви слухали останній раз, після
чого буде виконано перезапис.
1. Підключіть зовнішній пристрій до гнізда PORT.
IN системи.
2.Кнопкою P/1увімкніть живлення.
3.Кнопкою P/1виберіть функцію «PORT»
(Переносний пристрій).
4. Увімкніть зовнішній пристрій і розпочніть
відтворення запису.
•• Щоб змінити номер збереженої станції, не
змінюючи її частоту, під час її
прослуховування натисніть і утримуйте
кнопку D/Pr. Після цього кнопкою
/
змініть номер збереженої станції.
ND1520-FI.BRUSLLK_5023-UKR.indd 13
2012-05-10
1:42:48
3
14
Пошук і усунення несправностей
Пошук і усунення несправностей
Пошук і усунення несправностей
Проблема
Відсутнє живлення.
Відсутній звук.
3
Причина і спосіб усунення
yy Підключіть шнур живлення до розетки.
yy Перевірте стан інших робочих електронних приладів.
Переконайтеся, що вибрано правильну функцію. Натисніть кнопку P/1 і
перевірте вибрану функцію.
yy Виберітьнайкраще положення антени.
Неможливо налаштувати yy Налаштуйтеся на станцію вручну.
радіостанції.
yy Збережіть кілька радіостанцій (детальніше — page 13).
Пошук і усунення несправностей
iPod або iPhone не
працює
Правильно підключіть iPod/iPhone до пристрою.
Не відображається
годинник.
Правильно підключіть iPod/iPhone до пристрою.
ND1520-FI.BRUSLLK_5023-UKR.indd 14
2012-05-10
1:42:48
4Додаток
Додаток
15
Торгові марки та
ліцензії
Написи «Зроблено для iPod» та «Зроблено
для iPhone» означають, що цей електронний
пристрій спеціально розроблений для
підключення до iPod або до iPhone, і що він
сертифікований розробником на відповідність
технічним стандартам компанії Apple.
Компанія Apple не несе відповідальності
за роботу цього пристрою та за його
відповідність стандартам безпеки та
нормативним правилам.
Зверніть увагу, що використання цього
пристрою з iPod або iPhone може негативно
позначитися на роботі бездротового зв’язку.
4
Додаток
ND1520-FI.BRUSLLK_5023-UKR.indd 15
2012-05-10
1:42:48
16
Додаток
Технічні характеристики
Загальні
Характеристики адаптера
12 В пост. струму, 01. 5 А, 100 – 240 В, 50/ 60 Гц
змінного струму
Споживана потужність
18 Вт
Габаритні розміри (Ш x В
x Г)
158 x 88 x 67(87) мм
Вага нетто (прибл.)
0. 57 кг
Діапазон робочих
температур
від 5 °C до 35 °C (від 41 °F до 95 °F)
Робочий діапазон
відносної вологості
від 5 % до 90 %
Живлення від шини
iPod/iPhone : DC 5 В 01 А
Гнізда
4
PORT. IN
Додаток
Тюнер
Діапазон настройки FM
500 мВ (стереоштекер 3,5 мм)
87.5 МГц – 108.0 МГц або 87.50 МГц – 108.00 МГц
Підсилювач
Вихідна потужність
5 Вт x 1 канал (8 Ω при 1 кГц)
Сумарний коефіцієнт
гармонійних спотворень
10 %
Динаміки
Тип
вбудований
Номінальний повний імпеданс
8Ω
Номінальна вхідна потужність
5 Вт
Максимальна вхідна потужність
10 Вт
yy Дизайн та технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.
ND1520-FI.BRUSLLK_5023-UKR.indd 16
2012-05-10
1:42:48
Додаток
17
Поводження з
виробом
Під час транспортування виробу
Оригінальну картонну коробку та інші пакувальні
матеріали потрібно зберегти. Якщо вам
потрібно перевезти виріб, для забезпечення
максимального захисту запакуйте його тим же
чином, яким він був запакований виробником.
Підтримка чистоти лицьових
поверхонь
Забороняється використовувати біля виробу
леткі рідини, такі як отрута для комах. Сильний
тиск при протиранні може зіпсувати поверхню.
Не залишайте надовго гумові або пластикові
предмети в контакті з приладом.
4
Додаток
Чищення пристрою
Для чищення програвача використовуйте м’яку
суху тканину. Якщо поверхні сильно забруднені,
очистіть їх м’якою тканиною, злегка зволоженою
в слабкому миючому розчині. Не застосовуйте
сильні розчинники, такі як спирт, бензин або
розчинник, оскільки вони можуть пошкодити
поверхню пристрою.
ND1520-FI.BRUSLLK_5023-UKR.indd 17
2012-05-10
1:42:48
Российская Федерация
Импортер LG Electronics RUS
Адрес импортера 143160 Российская Федерация, Московская область, Рузский район, сельское поселение
Дороховское, 86 км. Минского шоссе, д.9
Адрес производителя : ПТ. ЛГ ЭЛЕКТРОНИКС ИНДОНЕЗИЯ Кавасан Индастри ММ2100 Блок Г Цикаранг Барат,
Бекаси, Ява Барат 17520 ИНДОНЕЗИЯ
Сделано в Индонезии
Қазақстан Республикасы
“All the claims (or proposals) related to the quality of products, as well as repairs and technical services should
be addressed to “LG Electronics Almaty Kazakhsta n”, 050061, Kazakhstan, Almaty, Molodezhnaya Street 2A.
Information about the other service centers can be provided by customer support service.
«Претензии (предложения) по качеству товара, ремонт и техническое обслуживание товара принимает:
АО «Эл Джи Электроникс Алмати Казахстан» , 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Молодежная, 2А.
Информацию о других сервисных центрах можно получить в службе поддержки клиентов».
Қазақстан Республикасы территориясында тұтынушылардан келіп түскен талаптар мен ұсыныстарды қарайтын және тауарды
жөндеу мен техникалық қызмет көрсететін ұжым: АҚ «Эл Джи Электроникс Алмати Казахстан» , 050061, Қазақстан Республикасы,
Алматы қ., Молодежная, 2А. Басқа сервис орталықтары жайында мағлұматты “Тұтынушыға қызмет көрсету орталығына”
телефон шалу арқылы білуге болады
Индонезияда жасалған
ND1520-FI.BRUSLLK_5023-UKR.indd 18
2012-05-10
1:42:49
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement