LG 55WS10-BAA Інструкція користувача

LG 55WS10-BAA Інструкція користувача
УКР
УКРАЇНСЬКА
ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА
МОНІТОР ДЛЯ
ВІДОБРАЖЕННЯ
РЕКЛАМНОГО ВМІСТУ
Перед тим як вмикати пристрій, уважно прочитайте цей
посібник і збережіть його для довідки в майбутньому.
МОДЕЛІ МОНІТОРА ДЛЯ ВІДОБРАЖЕННЯ
РЕКЛАМНОГО ВМІСТУ
42WS10
47WS10
55WS10
www.lg.com
2
ЗМІСТ
УКРАЇНСЬКА
УКР
ЗМІСТ
4
ЛІЦЕНЗІЯ
22 РОЗВАГИ
22
- Підключення до кабельної мережі
ВСТАНОВЛЕННЯ ТА
ПІДГОТОВКА
23
- Стан мережі
24
- Під’єднання USB-пристроїв
5
Аксесуари
25
- Перегляд файлів
6
Додаткове приладдя
26
- Перегляд фільмів
7
Частини та кнопки
30
- Перегляд фотографій
8
Використання фіксатора кабелів
33
- Відтворення музики
8
Під'єднання гучномовців
35
- Перегляд списку вмісту
9
Під'єднання підставки
36
- Вказівки щодо DivX® VOD
9
Використання системи безпеки
37
- Використання режиму PIP/PBP
5
Kensington
10
Портретна орієнтація
11
Встановлення на стіні
12 ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО
КЕРУВАННЯ
14 КОРИСТУВАННЯ МОНІТОРОМ
39 НАЛАШТУВАННЯ
ПАРАМЕТРІВ
39
Доступ до головних меню
40
- Параметри меню PICTURE
(Зображення)
43
- Параметри меню AUDIO (Аудіо)
44
- Параметри меню TIME (Час)
45
- Параметри меню OPTION
50
- Параметри меню NETWORK
(Параметри)
14
Під’єднання до комп’ютера
15
- З’єднання RGB
15
- З’єднання DVI-D
16
- З’єднання HDMI
16
- З’єднання Display Port
51 ПІДКЛЮЧЕННЯ
17
Налаштування екрана
17
- Вибір режиму зображення
52
17
- Налаштування параметрів
зображення
18
- Налаштування параметрів дисплея
комп’ютера
18
Налаштування параметрів звуку
18
- Вибір режиму звуку
19
- Налаштування параметрів звуку
19
Використання додаткових параметрів
19
- Налаштування формату зображення
21
- Використання списку зовнішніх
пристроїв
(Мережа)
Під'єднання HD-приймача, DVDпрогравача, відеокамери, фотоапарата,
ігрової консолі або відеомагнітофона
52
- З’єднання HDMI
52
- Компонентне з’єднання
53
- Аудіовідеоз'єднання (композитний
відеосигнал)
53
Під’єднання до USB-інтерфейсу
54
Під'єднання до локальної мережі
54
- З’єднання через локальну мережу
55
Послідовне з'єднання моніторів
ЗМІСТ
59 ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
67 ІЧ КОДИ
68 ОДНОЧАСНЕ КЕРУВАННЯ
КІЛЬКОМА ПРИСТРОЯМИ
68
Під'єднання кабелю
68
Конфігурації RS-232C
68
Параметри зв'язку
69
Довідковий перелік команд
71
Протокол передавання/отримання
УКР
УКРАЇНСЬКА
56 УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
3
4
ЛІЦЕНЗІЇ
УКРАЇНСЬКА
ЛІЦЕНЗІЯ
Для різних моделей застосовуються різні ліцензії. Щоб отримати докладнішу інформацію щодо ліцензій, відвідайте веб-сайт www.lg.com.
Напис і логотип “HDMI” та назва “High-Definition Multimedia Interface” є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками компанії HDMI
Licensing LLC.
ПРО ВІДЕО DIVX: DivX® – це цифровий відеоформат, який створено DivX,
LLC, дочірньою компанією корпорації Rovi Corporation. Цей пристрій офіційно сертифіковано DivX Certified® для відтворення відео DivX. Щоб отримати
детальнішу інформацію і програмне забезпечення для конвертації файлів у
формат DivX, відвідайте веб-сайт divx.com.
ПРО ВІДЕО DIVX НА ЗАМОВЛЕННЯ: Цей пристрій, що отримав сертифікацію DivX Certified®, необхідно зареєструвати, щоб мати змогу відтворювати
придбані на замовлення відео DivX Video-on-Demand (VOD). Щоб отримати
реєстраційний код, зайдіть до розділу DivX VOD в меню налаштування пристрою. На веб-сайті vod.divx.com ви знайдете детальнішу інформацію про
проведення реєстрації.
Сертифікація DivX Certified® необхідна для відтворення відео DivX® у форматі високої чіткості до 1080p, в тому числі платного вмісту.
DivX®, DivX Certified® і відповідні логотипи є товарними знаками корпорації Rovi Corporation або її дочірніх компаній та використовуються на правах
ліцензії.
Захищено одним або кількома з перелічених патентів США: 7 295 673;
7 460 668; 7 515 710; 7 519 274
Виготовлено за ліцензією Dolby Laboratories. Напис "Dolby" і символ подвійної літери "D" є товарними знаками Dolby Laboratories.
ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДГОТОВКА
5
Аксесуари
Перевірте наявність перелічених елементів в упаковці. Якщо якогось компонента бракує, зверніться
до місцевого постачальника, у якого ви придбали виріб. Зображення у цьому посібнику можуть відрізнятись від дійсного вигляду виробу та аксесуарів.
POWER
ENERGY
MONITOR
INPUT
OFF
ON
.,!
GHI
PQRS
1/a/A
SAVING
TUV
-*#
CLEAR
ABC
JKL
DEF
MNO
WXYZ
MARK
ARC
PSM
P
BRIGHT A
NESS G
E
MUTE
MENU
AUTO
S.MENU
OK
BACK
TILE
EXIT
ID
ON
OFF
Пульт дистанційного
керування і батареї
Компакт-диск (посібник
користувача)/карта
Кабель живлення
Кабель передачі
сигналу D-Sub
Фіксатор кабелів
(передбачено лише для
моделей 42WS10 та 47WS10)
УВАГА
Заради власної безпеки та продовження терміну експлуатації виробу не використовуйте неліyy
цензійні елементи.
Гарантія не поширюється на будь-які пошкодження або травми, які виникли внаслідок викорисyy
тання неліцензійних елементів.
ПРИМІТКА
Комплектація виробу може різнитися залежно від моделі.
yy
Технічні характеристики виробу або зміст цього посібника може бути змінено без попередження
yy
у зв’язку з удосконаленням виробу.
УКР
УКРАЇНСЬКА
ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДГОТОВКА
6
ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДГОТОВКА
Додаткове приладдя
УКРАЇНСЬКА
УКР
Додаткове приладдя може бути змінено для покращення роботи виробу, а також може додаватися
нове приладдя без попередження. Зображення у цьому посібнику можуть відрізнятись від дійсного
вигляду виробу та аксесуарів.
ST-200T
Підставка
Гвинти
Діаметр 4 мм, крок різьби 0,7 мм, довжина 10 мм (із пружинною шайбою)
Підставка та комплектуючі
SP-2000
Гучномовець
Фіксатор для
кабелів
/затискач кабелю
Гвинти
Діаметр 4 мм, крок різьби 0,7 мм,
довжина 8 мм (із пружинною шайбою)
Гучномовці та комплектуючі
ПРИМІТКА
У комплектацію деяких моделей фіксатор/затискач кабелю може не входити.
yy
Деякі моделі не комплектуються додатковим приладдям.
yy
ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДГОТОВКА
7
Частини та кнопки
Позначки на екрані
Інфрачервоний приймач /
індикатор живлення
Світиться: увімкнено
yy
Не світиться: вимкнено
yy
MEZ63829306(REV00)
Панель з’єднань
Елементи передньої панелі екрана
Опис
INPUT
Зміна джерела вхідного сигналу.
MENU
Доступ до головних меню, збереження введених даних і вихід із меню.
▼▲
Перехід угору та вниз.
◄►
Регулювання рівня гучності.
AUTO/SET
Автоматичне налаштування у разі використання входу RGB. Це також кнопка налаштування або введення даних для внесення змін в екранних меню.
Увімкнення або вимкнення живлення.
/I
Інфрачервоний приймач
Приймає сигнали пульта дистанційного керування.
Індикатор живлення
Зелене світло цього індикатора вказує на звичайну роботу (монітор увімкнено).
Коли екран перебуває в режимі очікування (енергозбереження), цей індикатор світиться жовтим.
ПРИМІТКА
Індикатор живлення можна увімкнути або вимкнути, вибравши в головному меню пункт OPTION
yy
(ПАРАМЕТРИ).
УКР
УКРАЇНСЬКА
Кнопки монітора
8
ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДГОТОВКА
УКРАЇНСЬКА
УКР
Використання фіксатора
кабелів
Під'єднання гучномовців
- Тільки для моделей 42WS10 та 47WS10.
1 Перш ніж встановлювати гучномовці, підклю-
Спершу під'єднайте кабель вхідного сигналу.
Вставте фіксатор кабелів в отвір знизу задньої
панелі, як показано на малюнку.
– Передбачено не для всіх моделей.
чіть кабель вхідного сигналу.
2 За допомогою гвинтів закріпіть гучномовці,
як показано на малюнку. Потім під'єднайте
кабелі гучномовців.
ПРИМІТКА
Фіксатор кабелів додається лише до модеyy
лей 42WS10 та 47WS10
3 Після встановлення гучномовців упорядкуйте кабелі за допомогою фіксаторів та затискачів.
ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДГОТОВКА
Під'єднання підставки
1 Накрийте стіл м'якою тканиною і покладіть
на неї пристрій екраном донизу. Під'єднайте
підставку, як це показано на малюнку.
Роз’єм для під’єднання системи безпеки
Kensington розташовано на задній панелі монітора. Детальніше про встановлення і використання читайте в посібнику, який додається до
системи безпеки Kensington, або на веб-сайті
http://www.kensington.com.
За допомогою кабелю системи безпеки
Kensington прикріпіть монітор до столу.
2 За допомогою гвинтів закріпіть підставку на
задній панелі пристрою, як це показано на
малюнку.
ПРИМІТКА
Систему безпеки Kensington можна приyy
дбати окремо. Додаткове приладдя можна
придбати в більшості магазинів електроніки.
УКР
УКРАЇНСЬКА
- Передбачено не для всіх моделей.
Використання системи
безпеки Kensington
9
10
ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДГОТОВКА
Портретна орієнтація
УКРАЇНСЬКА
УКР
- Передбачено не для всіх моделей.
У разі встановлення монітора в портретній орієнтації, поверніть його на 90 градусів за годинниковою стрілкою (коли екран обернено до вас).
ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДГОТОВКА
Встановлення на стіні
10 см
10 см
10 см
10 см
10 см
Щоб прикріпити монітор до стіни, під’єднайте до
його задньої панелі настінний кронштейн (продається окремо).
Щоб монітор не впав, надійно фіксуйте настінний кронштейн (продається окремо).
1 Використовуйте лише гвинти та настінні
кронштейни, що відповідають стандарту
VESA.
2 Використання гвинтів, довших за стандартні,
може пошкодити монітор зсередини.
3 Використання невідповідних гвинтів може
призвести до пошкодження і падіння виробу на землю. За такі пошкодження виробу
чи травмування користувача компанія LG
Electronics відповідальності не несе.
4 Відповідність стандарту VESA.
5 Кріплення стандарту VESA мають відповідати поданим нижче вимогам.
785 мм (31 дюйм) або більше
yy
* Монтажний гвинт: діаметр 6 мм, крок різьби 1 мм, довжина 10 мм
УВАГА
Перед тим як переносити або встановлюyy
вати монітор, від’єднуйте кабель живлення. Недотримання цієї вимоги може
призвести до ураження електричним
струмом.
Якщо встановити монітор на стелі або
yy
похилій стіні, він може впасти та спричинити серйозні травми. Використовуйте
лише настінне кріплення, рекомендоване
LG. Із питань встановлення звертайтеся
за місцем придбання монітора або до
кваліфікованого спеціаліста.
Не затягуйте гвинти надто сильно, оскільyy
ки це може призвести до пошкодження
монітора та втрати гарантії.
Використовуйте гвинти та настінні кріyy
плення тільки стандарту VESA. Гарантія
на цей виріб не поширюється на будьякі пошкодження чи травми, що виникли
через неналежне використання або використання невідповідного приладдя.
ПРИМІТКА
Використовуйте гвинти, що вказані в
yy
списку характеристик стандартних гвинтів
VESA.
Набір для настінного кріплення містить
yy
посібник зі встановлення та всі необхідні
частини.
Настінний кронштейн продається окремо.
yy
Додаткове приладдя можна придбати в
місцевого постачальника.
Залежно від настінного кріплення довжиyy
на гвинтів може відрізнятися. Використовуйте гвинти належної довжини.
Детальніше читайте в посібнику, який доyy
дається до настінного кріплення.
УКР
УКРАЇНСЬКА
Для належної вентиляції залиште 10 см вільного простору з боків і позаду виробу. Детальні
інструкції щодо встановлення можна отримати у
продавця виробу; дивіться додатковий посібник
зі встановлення та налаштування регульованого настінного кронштейну.
11
12
ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ
УКРАЇНСЬКА
УКР
ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ
У цьому посібнику описано кнопки пульта дистанційного керування. Уважно прочитайте цей посібник і
користуйтеся монітором належним чином.
Для заміни батарей відкрийте кришку відсіку для батарей, вставте батареї (1,5 В, AAA), враховуючи
відповідні значення полярності (позначки 
та 
всередині відсіку) і закрийте кришку відсіку.
Щоб вийняти батареї, виконайте ті самі дії у зворотному порядку.
УВАГА
Не використовуйте одночасно старі та нові
yy
батареї, інакше можна пошкодити пульт
дистанційного керування.
Спрямовуйте пульт дистанційного керуyy
вання на сенсор пульта дистанційного
керування на моніторі.
ENERGY SAVING
(ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ)
Регулювання яскравості зображення з метою зменшення споживання електроенергії.
(POWER (ЖИВЛЕННЯ))
Увімкнення або вимкнення
монітора.
POWER
POWER
MONITOR ON / OFF (УвіENERGY
MONITOR
мкнення/вимкнення
моні- INPUT
OFF тора)
ON
SAVING
Вмикання та вимикання
монітора.
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PQRS
TUV
WXYZ
.,!
GHI
PQRS
-*#
1/a/A
MARK
ARC
TUV
-*#
CLEAR
ABC
JKL
PSM
MENU
AUTO
OK
TILE
EXIT
MNO
WXYZ
CLEAR (ОЧИСТИТИ)
Вибір цієї кнопки недоступний.
P
BRIGHT A
NESS G
E
MUTE
MUTE (БЕЗ ЗВУКУ)
Вимкнення
OKзвуку.
BACK
Кнопки з цифрами та літерами
Введення цифр.
Вибір алфавіту недоступний.
DEF
ARC
E
MUTE
PSM
AUTO
(РЕЖИМ ЗОБРАЖЕННЯ)
S.MENU
MENU
Вибір режиму стану зображення.
SAVING
MARK
P
BRIGHT A
PSM
(ГУЧНІСТЬ)
NESS G
Регулювання рівня гучності.
INPUT (ВХІД)
Вибір режиму вхідного сигналу.
INPUT
OFF
ON
Кнопка“1/a/A”
Вибір цієї кнопки недоступ ний.
1/a/A ARC
CLEAR
Вибір формату екрана.
.,!
ENERGY
MONITOR
S.MENU
BRIGHTNESS Key (Клавіша яскравості)
За допомогою кнопок зі
стрілками вгору та вниз на
пульті ДК можна регулювати
яскравість зображення.
У режимі USB в екранному меню є функція “Page
(Сторінка)” для переходу до
наступного списку файлів.
ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ
13
УКР
УКРАЇНСЬКА
POWER
ENERGY
MONITOR
MENU (Меню) (див. стор.39)
Використовується для доступу до головних меню
або зберігання введених
даних та виходу з
меню.
.,!
GHI
PQRS
1/a/A
TUV
-*#
CLEAR
ABC
JKL
DEF
MNO
WXYZ
ARC
PSM
P
BRIGHT A
NESS G
E
MUTE
MENU
OK
Вибір меню або параметрів і
підтвердження вибору.
ID ON/OFF
(УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ ІДЕНТИФІКАТОРА)
Якщо номер ідентифікатора вхідного сигналу такий
самий, як і номер ідентифікатора режиму, потрібним
монітором можна управляти
у режимі відображення на
кількох пристроях.
SAVING
MARK
Навігаційні кнопки
Переміщення пунктами
меню або параметрами.
BACK (НАЗАД)
Повернення на крок назад
в інтерактивній програмі,
електронній програмі телепередач тощо, де передбачено взаємодію із користувачем.
INPUT
OFF
ON
AUTO
S.MENU
S.MENU (МЕНЮ S.)
(виклик меню SuperSign)
Вибір цієї кнопки недоступний.
OK
BACK
TILE
ID
ON
OFF
AUTO (АВТО)
Автоматичне регулювання
розташування зображення
та мінімізація ефекту миготіння (тільки для вхідного
сигналу RGB).
EXIT
EXIT (ВИХІД)
Закриття всіх екранних
меню і повернення до перегляду з будь-якого меню.
TILE (СКЛАДЕНЕ ЗОБРАЖЕННЯ)
Вибір режиму складеного
зображення
Кнопки керування меню
USB-пристрою
Керування відтворенням
мультимедійного вмісту.
14
КОРИСТУВАННЯ МОНІТОРОМ
УКРАЇНСЬКА
УКР
КОРИСТУВАННЯ МОНІТОРОМ
Під’єднання до комп’ютера
Цей монітор підтримує функцію Plug & Play*.
* Plug & Play: ця функція дозволяє комп'ютеру
використовувати монітор без попереднього
встановлення драйвера.
ПРИМІТКА
Для забезпечення найкращої якості зоyy
браження рекомендується підключати
монітор через інтерфейс HDMI.
Для відповідності стандартам виробу виyy
користовуйте екранований кабель передачі сигналу, такий як 15-контактний кабель
передачі сигналу D-Sub або кабель DVI (із
феритовим осердям).
Якщо ввімкнути монітор у холодному
yy
приміщенні, зображення на екрані може
мерехтіти. Це нормальне явище.
На екрані можуть з’явитися червоні,
yy
зелені або блакитні точки. Це нормальне
явище.
УВАГА
Під’єднайте кабель
yy
вхідного сигналу та
зафіксуйте його, повернувши гвинти за
годинниковою стрілкою.
Не тисніть довго на екран пальцем,
yy
оскільки це може призвести до тимчасового спотворення зображення.
Для запобігання “вигорянню” зображення
yy
не відтворюйте нерухоме зображення
протягом тривалого періоду часу. Якщо
можливо, використовуйте екранну заставку.
КОРИСТУВАННЯ МОНІТОРОМ
15
З’єднання DVI-D
Дозволяє передавати аналоговий відеосигнал
із комп’ютера на монітор. За допомогою 15-контактного кабелю D-Sub під’єднайте комп’ютер
до монітора, як це зображено на малюнку нижче.
Виберіть вхідний сигнал RGB.
Передає цифровий відеосигнал із комп'ютера
на
монітор. Підключення монітора до комп'ютера
Під'єднайте кабель DVI, як показано на малюнку нижче.
Виберіть на моніторі джерело вхідного сигналу
DVI-D.
Адаптер для
Macintosh (не
входить до комплекту)
(не входить до
комплекту)
RGB OUT (PC)
(не входить до
комплекту)
AUDIO OUT
DVI OUT
(не входить до
комплекту)
ПРИМІТКА
Використовуйте стандартний
yy
адаптер для Macintosh. Інші
можуть виявитися несумісними (інша система передачі
сигналу).
Для під'єднання комп'ютерів Apple до
yy
цього монітора може знадобитися адаптер. Для отримання детальнішої інформації зателефонуйте в корпорацію Apple або
відвідайте її веб-сайт.
AUDIO OUT
УКР
УКРАЇНСЬКА
З’єднання RGB
16
КОРИСТУВАННЯ МОНІТОРОМ
УКРАЇНСЬКА
УКР
З’єднання HDMI
З’єднання Display Port
Дозволяє передавати цифрові відео- та аудіосигнали з комп’ютера на монітор. Під’єднайте
комп'ютер до монітора за допомогою кабелю
HDMI, як це зображено на малюнку.
Виберіть джерело вхідного сигналу HDMI.
Дозволяє передавати цифрові відео- та аудіосигнали з комп’ютера на монітор. Під’єднайте
комп'ютер до монітора за допомогою кабелю
Display Port, як це зображено на малюнку.
Виберіть джерело вхідного сигналу Display Port.
(не входить до
комплекту)
(не входить до
комплекту)
DP OUT
HDMI
ПРИМІТКА
Використовуйте високошвидкісний кабель
yy
HDMI™.
Якщо в режимі HDMI відсутній звук, переyy
вірте комп’ютерне середовище. Для деяких комп'ютерів потрібно вручну змінити
стандартне значення аудіовиходу на значення HDMI.
Щоб користуватися режимом HDMI РС
yy
(ПК), PC (ПК)/DTV слід встановити у режим РС (ПК).
У режимі HDMI РС (ПК) можуть виникати
yy
проблеми сумісності пристроїв.
КОРИСТУВАННЯ МОНІТОРОМ
Налаштування екрана
Насолоджуйтеся досконалими зображеннями,
вибравши один із попередньо встановлених
режимів зображення.
1 Натисніть кнопку MENU (Меню), щоб перейти до головних меню.
2 За допомогою навігаційних кнопок перейдіть
до пункту PICTURE (Зображення) та натисніть кнопку OK.
3 За допомогою навігаційних кнопок перейдіть
до пункту Picture Mode (Режим зображення) та натисніть кнопку OK.
4 За допомогою навігаційних кнопок перейдіть
до потрібного режиму зображення та натисніть кнопку OK.
Режим
Опис
Vivid
Режим відеозображення для магазину,
(Яскравий) з підвищеними значеннями контрастності, яскравості, насиченості кольору
та чіткості.
Standard
Налаштування зображення для пере(Стандарт- гляду у звичайному середовищі.
ний)
Cinema
(Кіно)
Оптимізація зображення зі створенням
враження перебування у кінотеатрі.
Sport
(Спорт)
Оптимізація динамічного відеозображення шляхом підкреслення основних
кольорів – білого, зеленого і небесноблакитного.
Game (Гра) Оптимізація відеозображення для
динамічних ігор.
5 Завершивши, натисніть кнопку EXIT (Вийти).
Щоб повернутися до попереднього меню,
натисніть кнопку BACK (Назад).
Налаштування параметрів зображення
Для найкращої якості зображення налаштовуйте основні та додаткові параметри кожного
режиму зображення на власний розсуд.
1 Натисніть кнопку MENU (Меню), щоб отримати доступ до головних меню.
2 За допомогою навігаційних кнопок перейдіть
до пункту PICTURE (Зображення) та натисніть кнопку OK.
3 За допомогою навігаційних кнопок перейдіть
до пункту Picture Mode (Режим зображення) та натисніть кнопку OK.
4 За допомогою навігаційних кнопок перейдіть
до потрібного режиму зображення та натисніть кнопку OK.
5 Виберіть і налаштуйте подані нижче параметри, після чого натисніть кнопку OK.
Параметри
Опис
Backlight (Під- Р
егулювання яскравості екрана
свічування)
шляхом зміни інтенсивності підсвітки РК-екрана. Якщо знизити рівень
яскравості, екран стане темнішим
і споживання електроенергії зменшиться без втрати якості відеосигналу.
Contrast
(Контрастність)
Збільшення або зменшення градації тонів відеосигналу. Якщо яскраві
частини зображення насичені,
налаштуйте параметр Contrast
(Контрастність).
Brightness
(Яскравість)
Налаштування базового рівня
сигналу зображення. Якщо темні
частини зображення насичені,
налаштуйте параметр Brightness
(Яскравість).
Sharpness
(Чіткість)
Регулювання рівня чіткості країв
між світлими і темними областями
зображення. Що нижчий цей рівень,
то м’якше зображення.
Color (Колір)
Налаштування інтенсивності всіх
кольорів.
Tint (Відтінок) Регулювання балансу між червоним
і зеленим відтінками зображення.
Color Temp.
(Колірна температура)
Із вибором тепліших кольорів збільшиться насиченість відтінків червоного; якщо ж вибрати холодніші кольори, зображення буде синюватим.
Advanced
Control (Додаткові налаштування)
Налаштування додаткових
параметрів. Дивіться розділ
“Додаткові параметри зображення”
(див. стор.����
).
Picture Reset
(Скидання
параметрів
зображення)
Відновлення параметрів за замовчуванням.
6 Завершивши, натисніть кнопку EXIT (Вийти).
Щоб повернутися до попереднього меню,
натисніть кнопку BACK (Назад).
УКР
УКРАЇНСЬКА
Вибір режиму зображення
17
18
КОРИСТУВАННЯ МОНІТОРОМ
УКРАЇНСЬКА
УКР
Налаштування параметрів дисплея комп’ютера
Налаштування параметрів
звуку
Налаштуйте параметри кожного режиму зображення на свій розсуд для
найкращої якості зображення.
Ця функція працює лише в режимі RGB
yy
[PC (ПК)].
Вибір режиму звуку
1 Натисніть кнопку MENU (Меню), щоб отримати доступ до головних меню.
2 За допомогою навігаційних кнопок перейдіть
до пункту PICTURE (Зображення) та натисніть кнопку OK.
3 За допомогою навігаційних кнопок перейдіть
до пункту Screen (Екран) та натисніть кнопку OK.
4 Виберіть і налаштуйте описані нижче параметри, після чого натисніть кнопку OK.
Параметри
Опис
Resolution
Вибір відповідної роздільної здатності.
(Роздільна Дивіться розділ “Налаштування параметрів дисплея комп'ютера”.
здатність)
Auto
Автоматичне налаштування розташування, годинника та фази зображення
Config.
на екрані.
(Автонала- Під час налаштування зображення
штування) може бути нестабільним протягом кількох секунд.
Position
(Розташування)
/ Size
Регулювання налаштувань, якщо зображення є нечітким, особливо якщо
тремтять символи. Виконайте команду
Auto Config. (Автоналаштування), перш
ніж налаштовувати ці параметри.
(Розмір)
/ Phase
(Фаза)
Reset (Ски- Відновлення параметрів за замовчуванням.
дання)
5 Завершивши, натисніть кнопку EXIT (Вийти).
Щоб повернутися до попереднього меню,
натисніть кнопку BACK (Назад).
У цьому моніторі передбачено 5 режимів звуку
для різних видів відеовмісту.
1 Натисніть кнопку MENU (Меню), щоб отримати доступ до головних меню.
2 За допомогою навігаційних кнопок перейдіть
до пункту AUDIO (Звук) і натисніть кнопку
OK.
3 За допомогою навігаційних кнопок перейдіть
до пункту Sound Mode (Режим звуку) та натисніть кнопку OK.
4 За допомогою навігаційних кнопок перейдіть
до потрібного режиму звуку та натисніть
кнопку OK.
Режим
Standard
Опис
Відтворення звуку стандартної якості.
(Стандартний)
Music (Музика)
Cinema
(Кіно)
Sport
(Спорт)
Використовується для прослуховування музики.
Використовується для перегляду фільмів.
Використовується для перегляду спортивних програм.
Game (Гра) Використовується в режимі гри.
5 Завершивши, натисніть кнопку EXIT (Вийти).
Щоб повернутися до попереднього меню,
натисніть кнопку BACK (Назад).
КОРИСТУВАННЯ МОНІТОРОМ
Для найкращої якості звуку можна налаштувати
параметри кожного режиму звуку на свій розсуд.
1 Натисніть кнопку MENU (Меню), щоб отримати доступ до головних меню.
2 За допомогою навігаційних кнопок перейдіть
до пункту AUDIO (Звук) і натисніть кнопку
OK.
Використання додаткових
параметрів
Налаштування формату зображення
Змінюйте розмір зображення для перегляду в
оптимальному форматі, натискаючи кнопку ARC
(Корекція формату).
УВАГА
3 За допомогою навігаційних кнопок перейдіть
до пункту Sound Mode (Режим звуку) та натисніть кнопку OK.
Якщо на екрані тривалий час відобраyy
жається нерухоме зображення, воно
зафіксується і спричинюватиме постійне
спотворення зображень. Це явище називається “вигорянням” екрана і на нього
не поширюється гарантія.
Якщо тривалий час використовувати
yy
формат зображення 4:3, “вигоряння” зображення може спостерігатися праворуч і
ліворуч на екрані, де були чорні смуги.
4 За допомогою навігаційних кнопок перейдіть
до потрібного режиму звуку та натисніть
кнопку OK.
5 Виберіть і налаштуйте подані нижче параметри, після чого натисніть кнопку OK.
Параметри
Infinite
УКР
УКРАЇНСЬКА
Налаштування параметрів звуку
19
Опис
Технологія LG Infinite Sound (Безмеж-
Sound (Без- ний звук) забезпечує 5.1-канальний
межний
стереозвук за допомогою двох гучно-
звук)
мовців.
Treble (Ви-
Керування відтворенням основних то-
сокі часто-
нів звуку. Підкручуючи високі частоти,
ти)
ви робите звук різкішим.
Bass
Керування відтворенням низьких тонів
(Hизькі
звуку. Підкручуючи низькі частоти, ви
частоти)
пом’якшуєте звучання.
Reset (Ски-
Відновлення режиму звуку за замов-
дання)
чуванням.
6 Завершивши, натисніть кнопку EXIT (Вийти).
Щоб повернутися до попереднього меню,
натисніть кнопку BACK (Назад).
ПРИМІТКА
Розмір зображення можна також змінити за
допомогою головного меню.
РЕЖИМ
AV
(Аудіовідео)
ARC
(Корекція
формату)
Component RGB
Display
(Компонент-
DVI-D
HDMI
ПК
DTV ПК
Port
ПК
DTV ПК
ний)
16:9
o
o
o
o
o
o
o
o
Just Scan
(Точне
відображення)
x
o
x
o
x
x
o
x
1:1
x
x
o
x
o
o
x
o
4:3
o
o
o
o
o
o
o
o
Zoom
(Масштаб)
o
o
x
o
x
x
o
x
Cinema
Zoom 1
(КіноМасштаб 1)
o
o
x
o
x
x
o
x
20
КОРИСТУВАННЯ МОНІТОРОМ
УКРАЇНСЬКА
УКР
- 16:9: зображення масштабується горизонтально, в лінійній пропорції, для відображення на
весь екран (підходить для перегляду DVDдисків, записаних у форматі 4:3).
- 4:3: зображення відтворюється в оригінальному форматі 4:3; зліва і справа на екрані відображатимуться сірі смуги.
- Just Scan (Точне сканування): цей параметр
забезпечує найкращу якість зображення з
високою роздільною здатністю, зберігаючи
кожну деталь оригінального зображення. Примітка. Якщо в оригінальному сигналі присутні
шуми в зображенні, ці шуми будуть помітні із
країв екрана.
- Zoom (Масштаб): використовується для перегляду зображення на весь екран без спотворення. Однак, верх і низ зображення буде
обрізано.
Just Scan
– 1:1: зберігається формат вихідного зображення. (Лише режими Display Port PC (ПК), HDMI
PC (ПК), DVI-D PC (ПК), RGB PC (ПК))
- Cinema Zoom 1 (Масштаб екрана 1): використовується для збільшення зображення з дотриманням правильних пропорцій. Примітка.
У разі збільшення або зменшення зображення може бути спотворено.
КОРИСТУВАННЯ МОНІТОРОМ
Вибір джерела вхідного сигналу
1 Натисніть кнопку INPUT (Вхід), щоб перейти
до списку джерел вхідного сигналу.
–Для кожного джерела вхідного сигналу
відображається під’єднаний пристрій.
2 За допомогою навігаційних кнопок виберіть
одне з джерел вхідного сигналу і натисніть
OK.
Джерело вхідного сигналу
Аудіовідео
(композитне
відео)
Опис
Перегляд відео з відеомагнітофона
чи іншого зовнішнього пристрою.
Компонентний Перегляд вмісту з DVD або іншого
зовнішнього пристрою, або через
цифровий тюнер
RGB
Перегляд зображення з комп’ютера
на екрані монітора
Display Port
Перегляд вмісту з комп’ютера,
DVD-дисків, декодера цифрового телебачення чи інших пристроїв
високої чіткості
DVI-D
Перегляд зображення з комп’ютера
на екрані монітора
HDMI
Перегляд вмісту з комп’ютера,
DVD-дисків, декодера цифрового телебачення чи інших пристроїв
високої чіткості
УКР
УКРАЇНСЬКА
Використання списку зовнішніх пристроїв
21
22
РОЗВАГИ
УКРАЇНСЬКА
УКР
РОЗВАГИ
Підключення до кабельної мережі
(залежно від моделі)
Підключіть дисплей до локальної мережі через роз'єм для локальної мережі, як показано
на малюнку нижче, і налаштуйте параметри мережі.
Цей монітор підтримує лише дротове мережеве
з’єднання.
Для деяких домашніх мереж після фізичного
підключення потрібно налаштувати мережеві
параметри дисплея. До більшості домашніх
мереж дисплей під'єднається автоматично, без
додаткових налаштувань.
Для отримання докладнішої інформації зверніться до постачальника послуг Інтернету або
дивіться посібник користувача для маршрутизатора.
LAN
Router
@
Інтернет
Internet
LAN
WAN
ETHERNET
Cable modem
УВАГА
yy
Не вставляйте модульний телефонний
кабель у роз'єм локальної мережі.
yy
Існують різні методи підключення, тому
просимо дотримуватися технічних
вимог телекомунікаційної компанії чи
постачальника послуг Інтернет.
Налаштування параметрів мережі (навіть якщо
дисплей уже під'єднався до мережі автоматично, повторний запуск процесу налаштування не
зашкодить):
1 Натисніть кнопку MENU (Меню), щоб відкрити головне меню.
2 За допомогою навігаційних кнопок перейдіть
до пункту NETWORK (МЕРЕЖА) та натисніть кнопку OK.
3 За допомогою навігаційних кнопок виберіть
пункт Network Setting (Налаштування
мережі) та натисніть кнопку OK.
4 Якщо налаштування мережі вже було ви-
конано, виберіть Resetting (Повторне налаштування). Поточні налаштування мережі
будуть замінені новими.
5 Виберіть режим IP Auto Setting (Автома-
тичне налаштування ІР-адреси) або IP
Manual Setting (Налаштування ІР-адреси
вручну).
-Якщо ви вибрали пункт IP Manual Setting
(Налаштування ІР-адреси вручну), використовуйте навігаційні кнопки і кнопки з цифрами.
IP-адресу необхідно буде ввести вручну.
-IP Auto Setting (Автоматичне налаштування IP-адреси): якщо в локальній мережі наявний DHCP-сервер (маршрутизатор)
з кабельним з'єднанням, вибирайте цей
режим. IP-адресу дисплею буде встановлено автоматично. Якщо використовується
маршрутизатор або модем широкосмугового доступу, який підтримує функцію DHCP
(Dynamic Host Configuration Protocol – протокол динамічного налаштування доступу),
IP-адресу буде визначено автоматично.
6 Після завершення налаштування натисніть
кнопку EXIT (ВИХІД).
УВАГА
yy
Меню мережевих параметрів не буде
доступним до фізичного під'єднання
дисплею до мережі.
yy
Існують різні методи підключення, тому
просимо дотримуватися технічних
вимог телекомунікаційної компанії чи
постачальника послуг Інтернет.
РОЗВАГИ
ПРИМІТКА
Поради щодо налаштування мережі
yy
Для підключення дисплею використовуйте
стандартний кабель локальної мережі – Cat5
або кращий, із роз'ємом RJ45.
yy
Чимало проблем, які виникають під час встановлення мережевого зв'язку, можна вирішити шляхом перезавантаження маршрутизатора чи модема. Після підключення дисплею
до домашньої мережі швидко вимкніть і/або
від'єднайте кабель живлення маршрутизатора домашньої мережі чи кабельного модема.
Тоді знов увімкніть маршрутизатор або модем
і/або під'єднайте кабель живлення.
yy
Залежно від умов договору з постачальником Інтернет-послуг кількість пристроїв, які
можуть отримувати доступ до Інтернету, може
бути обмежена. Для отримання детальнішої
інформації зверніться до постачальника послуг Інтернету.
yy
Компанія LG не несе відповідальності за
будь-які порушення в роботі дисплею та/або
функцій підключення до Інтернету, спричинені помилками/збоями зв'язку, що пов'язані з
вашим підключенням до Інтернету чи іншим
обладнанням, під'єднаним до дисплею.
yy
Компанія LG не несе відповідальності за проблеми з підключенням до Інтернету.
yy
Якщо швидкість зв'язку з Інтернетом не відповідає вимогам для відтворюваного вмісту,
якість відображення може бути незадовільною.
yy
Деякі дії в Інтернеті можуть бути неможливими через обмеження, встановлені постачальником Інтернет-послуг, який забезпечує
підключення до мережі.
yy
Будь-які витрати на користування послугами,
що надаються постачальником Інтернетпослуг, включаючи плату за зв'язок, є у повному обсязі вашою відповідальністю.
yy
Для кабельного підключення до цього дисплея потрібний мережевий порт 10 Base-T
або 100 Base-TX. Якщо ваше підключення до
Інтернету не передбачає такого з'єднання, ви
не зможете підключити дисплей.
yy
Для DSL-підключення потрібен DSL-модем,
а для підключення за допомогою кабельного
модема потрібен кабельний модем. Залежно
від типу підключення та умов абонентського
договору з постачальником послуг Інтернет,
доступ до Інтернету з дисплею може бути
неможливим або кількість пристроїв для одночасного підключення може бути обмежена
(Якщо постачальник послуг Інтернет обмежує
доступ одним пристроєм, дисплей не зможе
підключитися до Інтернету, коли підключено
комп'ютер).
yy
Використання маршрутизатора може бути не
дозволене або обмежене відповідно до правил та обмежень постачальника послуг Інтернету. Для отримання детальнішої інформації
зверніться безпосередньо до постачальника
послуг Інтернету.
Стан мережі
1 Натисніть кнопку MENU (Меню), щоб відкрити головне меню.
2 За допомогою навігаційних кнопок перейдіть
до пункту NETWORK (МЕРЕЖА) та натисніть
кнопку OK.
3 За допомогою навігаційних кнопок виберіть
пункт Network Status (Стан мережі).
4 Щоб перевірити стан мережі, натисніть кнопку OK.
5 Після завершення налаштування натисніть
кнопку EXIT (Вийти).
Параметр
Setting
(Налаштування)
Test
(Перевірка)
Close
(Закрити)
Опис
Повернення до меню налаштування мережі.
Перевірка поточного стану мережі після налаштування.
Повернення до попереднього
меню.
УКР
УКРАЇНСЬКА
yyЩоб користуватися Інтернетом безпосередньо через дисплей, з'єднання з мережею повинно бути завжди увімкнено.
yyЯкщо вам не вдається підключитися до
Інтернету, перевірте стан з'єднання з мережею за допомогою ПК.
yyПеред запуском налаштування мережі
перевірте, чи під'єднано кабель локальної
мережі та чи ввімкнено на маршрутизаторі
протокол DHCP.
yyЯкщо налаштування мережі не виконано
належним чином, мережа не працюватиме.
23
24
РОЗВАГИ
Під’єднання USB-пристроїв
УКРАЇНСЬКА
УКР
Для використання додаткових мультимедійних
функцій підключіть до дисплею USBнакопичувач – флеш-карту USB або зовнішній
жорсткий диск .
Під'єднуйте до дисплею флеш-пам'ять USB чи
USB-пристрій для читання карт пам'яті так, як
зображено на малюнку нижче. З'явиться екран
"My media (Мої мультимедіа)".
або
УВАГА
yy
Не вимикайте дисплей та не
від'єднуйте USB-накопичувач, коли
меню EMF(my media) активне, адже це
може призвести до втрати файлів або
пошкодження USB-накопичувача.
yy
Регулярно робіть резервні копії файлів,
збережених на USB-пристрої, оскільки
вони можуть бути втрачені або пошкоджені, і це не вважається гарантійним
випадком.
Підказки щодо використання USB-пристроїв
yy
Pозпiзнаються тільки USB-накопичувачі
даних.
yy
У разі підключення USB-пристрою через
USB-концентратор пристрій не розпізнається.
yy
USB-накопичувачі, для яких використовується програмне забезпечення автоматичного розпізнавання, можуть бути не
розпізнані.
yy
USB-накопичувачі, для яких потрібен
спеціальний драйвер, можуть бути не розпізнані.
yy
Швидкість розпізнавання USBнакопичувача залежить від конкретного
накопичувача.
yy
Hе вимикайте дисплей і не відключайте
USB-накопичувач під час йoго роботи.
У разі випадкового відключення або
від’єднання пристрою записані файли
або сам USB-накопичувач можуть бути
пошкоджені.
yy
Hе підключайте USB-накопичувачі з мікропрограмою, зміненою на комп'ютері. Tакі
пристрої можуть призвести до збоїв у
роботі виробу або не читатися коректно.
Використовуйте лише USB-накопичувач зі
стандартними музичними файлами, файлами із зображеннями або відеофайлами.
yy
Використовуйте лише USB-накопичувач,
відформатований у файловій системі
FAT32 або файловій системі NTFS, сумісний з операційною системою Windows.
Якщо накопичувач відформатовано як
іншу сервісну програму, яка не підтримується Windows, можливо, його не вдасться
розпізнати.
yy
Під’єднайте живлення до USBнакопичувача (понад 0,5 А), який потребує
зовнішнього джерела живлення. Інакше
пристрій може не бути розпізнано.
yy
Підключайте USB-накопичувач за допомогою кабелю, що надається виробником
пристрою USB.
yy
Деякі USB-накопичувачі можуть не розпізнаватися або працювати повільно.
yy
Спосіб розташування файлів USBнакопичувача подібний до Windows XP,
а ім’я файлу може містити до 100 латинських символів.
yy
Робіть резервні копії важливих файлів, бо дані, що зберігаються на USBнакопичувачі, можуть бути пошкоджені.
Виробник не несе відповідальності за
будь-яку втрату даних.
yy
Якщо USB-накопичувач на жорсткому диску (USB HDD) не має зовнішнього джерела живлення, пристрій USB може бути
не розпізнано. Обов’язково підключіть
РОЗВАГИ
Перегляд файлів
Послідовність дій для доступу до фотографій,
музики та фільмів та для перегляду файлів.
1 Вставте USB-накопичувач.
2 Натисніть кнопку MENU (Меню), щоб відкрити головне меню.
3 За допомогою навігаційних кнопок перейдіть
до пункту My Media (Мої мультимедіа) та
натисніть кнопку OK.
4 За допомогою навігаційних кнопок перейдіть
до пункту MOVIE LIST (Відео), PHOTO LIST
(Фотографії) або MUSIC LIST (Музика) і натисніть кнопку OK.
Movie List
Photo List
2
1
Page 1/1
Photo List
USB External
001
002
010
011
Drive1
Page 1/1
003
004
005
006
012
013
014
015
Move
To Music List
Contents List
Music List
View
Change Numbers
007
008
Page Change
Mark Mode
009
4
5
Mark
Exit
3


№
Опис
Перехід до папки вищого рівня
Поточна сторінка / загальна кількість
2
сторінок
кнопки на
 3 Відповідні
пульті дистанційного керування
Поточна сторінка / загальна кількість
сторінок
 4 вмісту папки, виділеної
в позиції  1
Вміст папки, виділеної
 5 в позиції  1
Кнопка
Опис
Натискайте кілька разів ЗЕЛЕНУ кнопку
для переходу між списками: Photo List
Зелена (Фотографії)->Music List (Музика),
кнопка Music List (Музика)->Movie List (Відео) або Movie List (Відео)->Photo List
(Фотографії).
Жовта Зміна режиму відображення: 5 великнопка ких ескізів або простий список.
Синя
Перемикання на режим вибору.
кнопка
1
УКР
УКРАЇНСЬКА
зовнішнє джерело живлення.
- Для зовнішнього джерела живлення
застосовуйте адаптер живлення. USBкабель не завжди може замінити зовнішнє джерело живлення.
yy
Якщо пам'ять USB-накопичувача має
кілька розділів або ви використовуєте
пристрій USB для зчитування карт різних
форматів, ви можете використовувати до
чотирьох розділів або USB-накопичувачів.
yy
Якщо USB-накопичувач підключено до
пристрою USB для зчитування карт різних
форматів, дані про місткість можуть бути
недоступні.
yy
Якщо USB-накопичувач не працює належним чином, відключіть та підключіть
його знову.
yy
Швидкість виявлення USB-накопичувача
може бути різною в різних випадках.
yy
Якщо USB-пристрій під'єднано в режимі
очікування, то після ввімкнення дисплею
відповідний жорсткий диск завантажиться
автоматично.
yy
Рекомендована ємність зовнішнього
жорсткого диску USB – не більше 1 Тб,
USB-пристрою – не більше 32 Гб.
yy
Пристрої більшої ємності, ніж рекомендовано, можуть не функціонувати належним
чином.
yy
Якщо зовнішній жорсткий диск USB із
функцією збереження енергії не функціонує, вимкніть і знов увімкніть його, щоб
поновити нормальну роботу.
yy
USB-пристрої версії, ранішої за USB 2.0,
також підтримуються. Проте вони можуть
не працювати належним чином у списку
фільмів.
yy
В одній папці можна розпізнати максимум
999 папок або файлів.
yy
Рекомендовано використовувати сертифікований USB-накопичувач і кабель. В
іншому випадку USB-накопичувач може
бути нерозпізнано або може виникнути
помилка відтворення.
yy
Для відтворення файлів, розповсюджених
і збережених менеджером SuperSign, можна використовувати тільки карти пам’яті
USB. Жорсткі диски та пристрої USB для
зчитування карт різних форматів не працюватимуть.
yy
Для відтворення файлів, розповсюджених
та збережених менеджером SuperSign,
можна використовувати тільки накопичувачі, відформатовані для файлової
системи FAT 32.
yy
Накопичувач стандарту USB 3.0 може не
працювати.
25
26
РОЗВАГИ
Підтримувані формати файлів
УКРАЇНСЬКА
УКР
Тип
Відео
Підтримувані формати файлів
DAT,MPG,MPEG,VOB,AVI,DIVX,MP4,MKV,TS,TRP,TP,
ASF,WMV,FLV
Підтримуються відеофайли форматів *.mpg/*.
mpeg/*dat/*.ts/*.trp/*.tp/*.vob/*.mp4/*.mov/*.mkv/*.divx/*.
avi/*.asf/*.wmv/*.flv/*.avi(motion-jpeg)/*.
mp4(motion-jpeg)/*.mkv(motion-jpeg)
Відеоформат: DivX3.11, DivX4.12, DivX5.x, DivX6,
Xvid1.00, Xvid1.01, Xvid1.02, Xvid1.03, Xvid1.10 beta-1/
beta-2,
Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4, H.264/AVC, VC1, JPEG,
Sorenson H.263
Аудіоформат: Dolby Digital, AAC, Mpeg, MP3, LPCM,
HE-AAC, ADPCM, WMA
Вміст (у
випадку
використання
SuperSign
Manager)
Файлові розширення: *.cts/ *.cse
Фільми
Файлові розширення: *.mpg/*.mpeg/*.dat/*.ts/*.trp/*.
tp/*.vob/*.mp4/*.mov/*.mkv/*.avi/*.asf/*.wmv/*.avi (motion
JPEG)/*.mp4 (motion JPEG)/*.mkv (motion JPEG)
Формат відео: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264/AVC,
DivX 3.11, DivX 4.12, DivX 5.x, DivX 6, Xvid 1.00, Xvid
1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2, JPEG, VC1
(WVC1/WMV3)
Формат звуку: MP2, MP3, Dolby Digital, LPCM, AAC,
HE-AAC, LPCM, ADPCM, WMA, MP3
Файл
Пункт
ХарактеристиРозшика
рення
Фотографії
JPEG
JPG
PNG
Швидкість передачі: в діапазоні від 32 кбіт/с до 320
кбіт/с (MP3)
BMP
Формат зовнішніх субтитрів: *.smi/*.srt/*.sub(Micr
oDVD,Subviewer1.0/2.0)/*.ass/*.ssa/*.txt(TMPlayer)/*.
psb(PowerDivX)
Фотографії
Формат зовнішніх субтитрів: тільки XSUB (формат
субтитрів, що використовується у файлах DivX6)
JPEG
Музика
MP3
Швидкість
передачі
даних
Частота
дискретизації
32 – 320 кбіт/с
32 kHz, 44.1
kHz, 48 kHz
(MPEG1 L3)
16 kHz, 22.05
kHz, 24 kHz
(MPEG2 L3)
yy Підтримуються тільки файли формату JPEG.
yy Файли у форматі, що не підтримується, відображаються у вигляді стандартної піктограми.
MP3
Швидкість передачі від 32 до 320 кбіт/с
yy Частота дискретизації MPEG1 рівня 3: 32 кГц,
44,1 кГц, 48 кГц.
yy Частота дискретизації MPEG2 рівня 3: 16 кГц,
22,05 кГц, 24 кГц
yy Частота дискретизації MPEG2.5 рівня 3: 8 кГц,
11,025 кГц, 12 кГц
yy SOF0: базовий
yy SOF1: Extend
Sequential
yy SOF2:
Progressive
розмір
yy Мін.: 64 x 64
фотографії yy Макс. тип::
1366 x 768
Базовий: від 64 x 64 до 15360 x 8640
Послідовний: від 64 x 64 до 1920 x 1440
Музика
підтримуваний
формат
файлу
8kHz, 11.025
kHz, 12 kHz
(MPEG2.5 L3)
Перегляд фільмів
Цей екран дозволяє відтворювати мультимедійні файли з USB-пристрою або сервера DLNA у
мережі.
1 За допомогою навігаційних кнопок перейдіть
до пункту My Media (Мої мультимедіа) та натисніть кнопку OK.
2 За допомогою навігаційних кнопок перейдіть
до пункту Movie List (Відео) та натисніть кнопку OK.
3 За допомогою навігаційних кнопок виберіть потрібну папку та натисніть кнопку OK.
4 За допомогою навігаційних кнопок виберіть потрібний файл та натисніть кнопку OK.
РОЗВАГИ
6 Керуйте процесом відтворення за допомогою
Page 1/1
Movie List
001
002
005
006
003
Move
Change Numbers
To Photo list
Page 1/1
клавіш.

004
Play
УКР
УКРАЇНСЬКА
Drive1
USB1 USB Drive
27
Page Change
Mark
01:02:30 / 02:30:25
Exit
Mark Mode
Hide
Option
Exit
Page 1/1
Movie List
Mark Mode
Drive1
USB1 USB Drive
001
002
005
Page 1/1
003
004
Кнопка
051. Apple_ ......
02:30:25
006
Опис
Зупинка відтворення.
Відтворення відео.
Призупинення або відновлення відтворення.
Move
Play Marked
Mark All
Меню
Play Marked
(Відтворювати позначене)
Unmark All
Mark
Page Change
Exit Mark Mode
Пошук назад у файлі.
Mark
Exit
Опис
Відтворення вибраного відео.
Після закінчення програвання відеофайлу, автоматично розпочне
програватись наступний вибраний
відеофайл.
Відзначити всі відеофайли на
екрані.
Mark All (Позначити всі)
Unmark All
Зняти позначення зі всіх відео(Зняти познафайлів.
чення всіх)
Exit Mark Mode
(Вийти з режи- Вихід із режиму вибору.
му вибору)
5 Увімкніть відтворення фільму.
ПРИМІТКА
yy
Для непідтримуваних типів файлів не відображатимуться зображення попереднього
перегляду, натомість відображатиметься
лише піктограма
.
yy
Файли невідомого формату відображаються у вигляді растрового зображення
.
Пошук вперед у файлі.
Виклик меню Option (Параметри).
Приховування меню на повноекранному зображенні.
Повернення до списку Movie List
(Відео).
Перехід до потрібних позицій у
файлі під час відтворення. Час поабо
зиції буде вказано на смузі стану. У
деяких файлах ця функція може не
працювати належним чином.
ENERGY
SAVING
(Енергозбереження)
Щоб збільшити яскравість екрана,
натискайте кнопку
ENERGY
SAVING (Енергозбереження) поки
не буде вибрано потрібний рівень.
28
РОЗВАГИ
Підказки щодо відтворення відеофайлів
УКРАЇНСЬКА
УКР
yy
Деякі субтитри, створені користувачем,
можуть не відображатися належним
чином.
yy
Деякі спеціальні символи в субтитрах не
підтримуються.
yy
Теги HTML у субтитрах не підтримуються.
yy
Субтитри доступні лише мовами, переліченими у відповідному списку.
yy
Під час зміни мови аудіосупроводу можливі збої у відтворенні (зупинка зображення,
прискорене відтворення тощо).
yy
Пошкоджений файл із фільмом може
не відтворюватися належним чином або
можуть бути недоступними деякі функції
програвача.
yy
Відеофайли, створені за допомогою деяких кодувань, можуть не відтворюватися
належним чином.
yy
Якщо структура відео- та аудіосигналу в
записаному файлі не пов'язана, може відтворюватися тільки відео або тільки звук.
yy
Підтримуються відеофайли HD з
максимальною роздільною здатністю [email protected]/30P або
[email protected]/60P, залежно від кадру.
yy
Відеофайли, що мають більшу роздільну
здатність, ніж [email protected]/30P або
[email protected]/60P, можуть не працювати
належним чином, залежно від кадру.
yy
Відеофайли, які мають інший тип або
формат, окрім зазначених, можуть не відтворюватися належним чином.
yy
Максимальна швидкість передачі для
відеофайлу, що відтворюється, складає
20 мбіт/с (тільки Motion JPEG: 10 мбіт/с).
yy
Рівномірне відтворення файлів із кодуванням рівня 4.1 або вище в H.264/AVC не
гарантується.
yy
Аудіокодек DTS не підтримується.
yy
Відеофайл розміром понад 30 Гб не може
бути відтворено.
yy
Відеофайл DivX і файл із субтитрами мають бути розташовані в одній папці.
yy
Щоб субтитри відображалися, назва
відеофайлу має відповідати назві файлу
субтитрів.
yy
Відтворення відеофайлу через USBз’єднання, що не підтримує високу
швидкість, може не відбуватися належним
чином.
yy
Файли з кодуванням GMC (Global Motion
Compensation – глобальна компенсація
руху) можуть не відтворюватися.
yy
Під час перегляду відеофайлу зі списку
відео зображення можна налаштувати,
натиснувши клавішу Energy Saving (Енергозбереження) на пульті дистанційного керування. Користувацькі налаштування для
кожного режиму зображення недоступні.
Параметри відео
1 Натисніть кнопку MENU (Меню), щоб відкрити спливне меню.
2 За допомогою навігаційних кнопок перейдіть
до пункту Set Video Play. (Налаштування
відтворення відео), Set Video. (Налаштування відео), або Set Audio. (Налаштування аудіо) та натисніть OK.
ПРИМІТКА
yy
Зміна значення параметрів у списку відео не впливає на налаштування списків
фотографій та музики.
yy
Значення параметрів, які було змінено у
списках фотографій та музики, аналогічно змінюються у списках фотографій та
музики, але не у списку відео.
yy
Під час повторного відтворення відеофайлу після його зупинення перегляд відео
можна продовжити з місця зупинки.
РОЗВАГИ
У меню Налаштування відтворення відео:
Repeat (Повторення)
Дає змогу увімкнути або вимкнути функцію повторного відтворення відео. Якщо функцію
ввімкнено, файли в папці будуть
відтворюватися в режимі повтору. Навіть якщо режим повторюваного відтворення вимкнено,
може початися відтворення
файлу, якщо його назва схожа
на назву попереднього файлу.
Кодування
Latin1 (Латиниця1)
Підтримувані мови
Англійська, іспанська, французька, німецька, італійська,
шведська, фінська, голландська,
португальська, датська, румунська, норвезька, албанська,
гельська, валійська, ірландська,
каталанська, валенсійська
Боснійська, польська, хорватська, чеська, словацька, словенська, сербська, угорська
пункт Picture Size (Розмір зображення),
Audio Language (Мова звукового супроводу), Subtitle Language (Мова субтитрів)
або Repeat (Повторення).
2 За допомогою навігаційних кнопок виберіть
потрібний пункт та налаштуйте його.
Меню
Picture Size
(Розмір зображення)
Audio
Language
(Мова
звукового
супроводу)
Subtitle
Language
(Мова субтитрів)
Language
(Мова)
Опис
Дозволяє вибрати бажаний
формат зображення
під час відтворення відео.
Дозволяє змінити мову звукової
доріжки під час відтворення
відео. Для файлів
із однією звуковою доріжкою
функція недоступна.
Вимкнення/ввімкнення субтитрів.
Для формату субтитрів SMI ця
функція дає змогу вибрати мову
субтитрів.
Code Page
Можна вибрати шрифт субтитрів.
(Кодування) За замовчуванням буде використовуватися такий самий шрифт,
як і в меню.
Sync (Синх- Налаштування синхронізації
ронізація)
субтитрів – від -10 секунд до +10
секунд із кроком 0,5 секунди під
час відтворення фільму.
Position (Роз- Переміщення субтитрів вгору або
ташування) вниз під час відтворення відео.
Size
(Розмір)
Вибір потрібного розміру субтитрів під час відтворення відео.
Latin2 (Латиниця2)
Latin4
Естонська, латвійська, литовська
(Латиниця4)
Cyrillic
Болгарська, македонська, росій(Кирилиця) ська, українська, казахська
Greek
Грецька
(Грецька)
Korean
Корейська
(Корейська)
ПРИМІТКА
yy
У файлі субтитрів підтримується лише 10
000 синхронних блоків.
yy
Під час перегляду відео можна налаштувати розмір зображення, натиснувши кнопку
RATIO (Формат).
yy
Субтитри для вашої мови підтримуються
тільки в тому випадку, якщо ця мова встановлена і для екранного меню.
yy
Параметри кодування можуть бути вимкнені залежно від мови файлів субтитрів.
yy
Виберіть відповідне кодування для файлів
субтитрів.
УКР
УКРАЇНСЬКА
1 За допомогою навігаційних кнопок виберіть
29
30
РОЗВАГИ
УКРАЇНСЬКА
УКР
У меню Set Video. (Налаштування відео):
1 За допомогою навігаційних кнопок виберіть
потрібний пункт та налаштуйте його.
Page 1/1
Photo List
USB1 USB Drive
001
002
010
011
Drive1
003
004
005
006
012
013
014
015
У меню Set Audio. (Налаштування аудіо):
1 За допомогою навігаційних кнопок перейдіть до пункту Sound Mode (Режим звуку),
Clear Voice II (Чіткий голос ІІ) або Balance
(Баланс).
2 За допомогою навігаційних кнопок виберіть
потрібний пункт та налаштуйте його.
Move
1 За допомогою навігаційних кнопок перейдіть
до пункту My Media (Мої мультимедіа) та
008
009
Page Change
Mark
Exit
Mark Mode
Page 1/1
Photo List
Mark Mode
USB1 USB Drive
001
010
002
011
Drive1
Page 1/1
003
004
005
006
012
013
014
015
Move
Переглядайте файли із зображеннями,
збережені на USB-пристрої. Залежно від моделі
телевізора зображення на екрані може відрізнятись.
007
View
Change Numbers
To Music List
View Marked
Перегляд фотографій
Page 1/1
Mark All
Меню
View Marked
(Переглянути
позначене)
Mark All (Позначити всі)
Unmark All
(Зняти позначення всіх)
Exit Mark Mode
(Вийти з режиму вибору)
Mark
Unmark All
007
008
009
Page Change
Exit Mark Mode
Mark
Exit
Опис
Показати вибране фото.
Позначити всі фото на екрані.
Зняти позначення зі всіх файлів
фотографій.
Вихід із режиму вибору.
натисніть кнопку OK.
2 За допомогою навігаційних кнопок перейдіть
5 Переглядайте фотографії.
до пункту Photo List (Фотографії) та натисніть кнопку OK.
3 За допомогою навігаційних кнопок виберіть
потрібну папку та натисніть кнопку OK.
4 За допомогою навігаційних кнопок виберіть
потрібний файл та натисніть кнопку OK.
ПРИМІТКА
yy
Для непідтримуваних типів файлів не відображатимуться зображення попереднього
перегляду, натомість відображатиметься
лише піктограма
.
yy
Файли невідомого формату відображаються у вигляді растрового зображення
.
РОЗВАГИ
Використання параметрів перегляду фотографій
Щоб змінити яскравість екрана, натискайте кнопку ENERGY SAVING (ЕнергозENERGY
береження) до отримання бажаного реSAVING
зультату.
(Енергозбереження)
yy Slide Speed: вибір швидкості відтворення слайдів (Fast, Medium, Slow).
Option
(Параметри) yy Transition Effect: встановлення режиму перегляду показу слайдів.
yy BGM: вибір папки з музикою для
відтворення на тлі.
ПРИМІТКА
yyПід час відтворення фонової
музики папку з музикою неможливо змінити.
yyВибрати можна лише папку
з файлами MP3, збережену
на тому ж пристрої, з якого
відтворюються фотографії.
2/13
Slideshow
Параметри
BGM
Option
Hide
Exit
Кількість вибраних фотографій
Параметри
Опис
Slideshow Початок або зупинка показу вибраних
(Слайд-шоу) фотографій.
Якщо фотографії не вибрано, відтворюватимуться всі фотографії, збережені у
поточній папці.
Щоб встановити швидкість і режим перегляду показу слайдів, виберіть пункт
Option.
BGM
Увімкнення або вимкнення фонової музики. Щоб вибрати папку для фонової музи(Фонова
ки, виберіть пункт Option (Параметри).
музика)
Параметри можна налаштувати за допомогою кнопки MENU (Меню) на пульті
дистанційного керування.

Rotate Обертання фотографій за годинниковою
(Повернути) стрілкою (90°, 180°, 270°, 360°).
ПРИМІТКА
yyПідтримувані розміри фотографій обмежено. Обернути фотографію неможливо,
якщо ширина зображення
після обертання більша
за підтримувану роздільну
здатність.
Zoom
(Масштаб)
Збільшення зображення на 200% або
400%.
ПРИМІТКА
yyЗбільшити на 200% чи 400%
можна лише зображення
розміру 1372×772 пікселів
або більші.
yyДля зображень розміру
960×540 пікселів чи більших
доступне збільшення лише
на 400%.
Приховування вікна параметрів.
Hide
(Приховати) Для відображення параметрів натисніть
OK.
EXIT
(Вийти)
Повернення до списку Photo List (Фотографії).
Параметри меню фотографій
1 Натисніть кнопку MENU (Меню), щоб відкрити меню Option (Параметри).
2 За допомогою навігаційних кнопок перейдіть
до пункту Set Photo View. (Налаштування
перегляду фотографій), Set Video. (Налаштування відео.) або Set Audio. (Налаштування аудіо) та натисніть кнопку OK.
ПРИМІТКА
yy
Зміна значення параметрів у списку відео не впливає на налаштування списків
фотографій та музики.
yy
Значення параметрів, які було змінено у
списках фотографій та музики, аналогічно змінюються у списках фотографій та
музики, але не у списку відео.
УКР
УКРАЇНСЬКА
Під час перегляду фотографій використовуйте
нижче перелічені параметри.
31
32
РОЗВАГИ
Якщо вибрано пункт Set Photo View
УКРАЇНСЬКА
УКР
1 За допомогою навігаційних кнопок виберіть пункт Slide Speed, Transition Effect або BGM.
2 За допомогою навігаційних кнопок виберіть потрібний пункт і налаштуйте його.
Ефекти переходу
Параметр
Опис
Sliding
Плавне усунення поточного слайду з екрана і одночасний перехід до наступного слайду.
Stairs
Усунення поточного слайду з екрана подібно до сходинок і одночасний перехід до наступного слайду.
Door Open/Close
Усунення поточного слайду з екрана подібно до того, як відчиняються і зачиняються двері, і одночасний перехід до наступного слайду.
Shutter
Усунення поточного слайду з екрана подібно до перетягування чи стягування донизу шторки і одночасний перехід до наступного зображення
Fade In
Повільне зникнення поточного слайду, перш ніж буде відтворено наступний слайд.
РОЗВАГИ
Відтворення музики
1 За допомогою навігаційних кнопок перейдіть
до пункту My Media (Мої мультимедіа) та
натисніть кнопку OK.
У меню Set Audio (Налаштування аудіо):
1 За допомогою навігаційних кнопок пере-
йдіть до пункту Sound Mode (Режим звуку),
Clear Voice II (Чіткий голос ІІ) або Balance
(Баланс).
2 За допомогою навігаційних кнопок виберіть
потрібний пункт та налаштуйте його.
2 За допомогою навігаційних кнопок перейдіть
до пункту Music List (Музика) і натисніть
кнопку OK.
3 За допомогою навігаційних кнопок виберіть
потрібну папку та натисніть кнопку OK.
4 За допомогою навігаційних кнопок виберіть
потрібний файл та натисніть кнопку OK.
Page 1/1
Music List
USB1 USB Drive
Drive1
001. - B01.mp3
00:00
002. -B02.mp3
00:00
Page 1/1
003. B03.mp3
00:00
004. - B04.mp3
00:00
005. - B05.mp3
00:00
Move
Play
Change Numbers
To Movie List
Page Change
Mark
Exit
Mark Mode
Page 1/1
Music List
Mark Mode
USB1 USB Drive
Drive1
001. - B01.mp3
00:00
002. -B02.mp3
00:00
Page 1/1
003. B03.mp3
00:00
004. - B04.mp3
00:00
005. - B05.mp3
00:00
Move
Play Marked
Меню
Play Marked
(Відтворювати позначене)
Mark All (Позначити всі)
Unmark All
(Зняти позначення всіх)
Exit Mark Mode
(Вийти з режиму вибору)
Mark All
Mark
Unmark All
Page Change
Exit Mark Mode
Mark
Exit
Опис
Показати вибраний музичний
файл.
Позначити всі музичні файли на
екрані.
Зняти позначення зі всіх музичних
файлів.
Вихід із режиму вибору.
5 Увімкніть відтворення музики.
УКР
УКРАЇНСЬКА
У меню Set Video (Налаштування відео):
1 За допомогою навігаційних кнопок виберіть
потрібний пункт та налаштуйте його.
33
34
РОЗВАГИ
6 Керуйте процесом відтворення за допомогою
УКРАЇНСЬКА
УКР
поданих нижче кнопок.
Підказки щодо відтворення музичних файлів
Цей пристрій не підтримує MP3-файли з
yy
тегами ID3.
Page 1/1
Music List
3 file(s) Marked
Drive1
Page 1/1
ПРИМІТКА
004. - B04.mp3
00:00
005. - B05.mp3
00:00
006. - B06.mp3
00:00
007. - B07.mp3
00:00
005. - B05.mp3
02:30 / 03:25
Option
Play with Photo
Кнопка
008. - B08.mp3
00:00
Hide
Exit
Опис
Зупинка відтворення.
Відтворення музичного файлу.
Призупинення або відновлення відтворення.
Перехід до наступного файлу.
або
Перехід до попереднього файлу.
Під час відтворення:
Якщо натиснути кнопку
, почнеться відтворення попереднього музичного файлу.
Якщо натиснути кнопку
, почнеться відтворення наступного музичного
файлу.
Зелена
Запуск відтворення вибраних аудіокнопка
файлів і перехід до списку Photo List
(Фотографії).
Щоб змінити яскравість екрана, натискайте кнопку
ENERGY SAVING
ENERGY
SAVING
(Енергозбереження) до отримання
(Енергозбе- бажаного результату.
реження)
Option
(Параметри)
Hide (Приховати)
EXIT
(Вийти)
або
Виклик меню параметрів.
Приховування вікна параметрів.
Для відображення параметрів натисніть OK.
Якщо натиснути кнопку EXIT (Вийти),
коли на екрані відображено музичний
програвач, відтворення музики буде
зупинено, проте програвач не повернеться до звичайного перегляду.
Якщо натиснути кнопку EXIT (Вийти)
у той час, коли відтворення музику зупинено або коли музичний програвач
приховано, програвач повернеться до
звичайного перегляду.
Якщо під час відтворення натиснути
кнопку < або >, відтворення переміститься у місце, на яке вказує курсор.
yy
Для непідтримуваних типів файлів не відображатимуться зображення попереднього
перегляду, натомість відображатиметься
лише піктограма .
yy
Файли невідомого формату відображаються у вигляді растрового зображення .
yy
Пошкоджені або дефектні музичні файли
не відтворюються і для них відображається тривалість 00:00.
yy
Музичні файли, завантажені з платних вебсайтів із захистом авторських прав, не відтворюються і для них відображається неточна інформація про тривалість.
yy
Якщо натиснути кнопки ОК та
, екранна
заставка зникне.
yy
У цьому режимі можна також використовувати такі кнопки пульта дистанційного керування як PLAY (Відтворення) ( ), Pause
(Пауза) ( ),
,
,
.
yy
Користуйтесь кнопкою
для вибору наступного музичного файлу та кнопкою
для вибору попереднього файлу.
назва файлу
002. B02.mp3
00:31 / 04:04
Час, що минув / тривалість
РОЗВАГИ
35
Перегляд списку вмісту
1 Натисніть кнопку MENU (Меню), щоб від-
Відтворення файлів, збережених за допомогою
функції Export (Експорт) у SuperSign Manager.
крити спливне меню.
2 За допомогою навігаційних кнопок перейдіть
до пункту Set Audio Play (Н алаштування
відтворення аудіо).або Set Audio (Налаштування аудіо),тоді натисніть OK.
1 За допомогою навігаційних кнопок перейдіть
до пункту My Media (Мої мультимедіа) та
натисніть кнопку OK.
2 За допомогою навігаційних кнопок перейдіть
до пункту Contents List (Список вмісту) і
натисніть кнопку OK.
ПРИМІТКА
yy
Зміна значення параметрів у списку відео не впливає на налаштування списків
фотографій та музики.
yy
Значення параметрів, які було змінено у
списках фотографій та музики, аналогічно змінюються у списках фотографій та
музики, але не у списку відео.
3 За допомогою навігаційних кнопок виберіть
потрібну папку та натисніть кнопку OK.
4 За допомогою навігаційних кнопок виберіть
потрібний файл та натисніть кнопку OK.
Page 1/1
Contents List
USB1 USB Drive
test1.cts
07/01/2011
Drive1
Page 1/1
test2.cts
07/01/2011
test3.cts
07/01/2011
test4.cts
07/01/2011
test5.cts
07/01/2011
У меню Set Audio Play (Налаштування відтворення аудіо):
Move
To Movie List
Change Numbers
Play
P
Page Change
Exit
1 За допомогою навігаційних кнопок перейдіть до пункту Repeat (Повторення) або
Random (Довільно).
2 За допомогою навігаційних кнопок виберіть
потрібний пункт та налаштуйте його.
У меню Set Audio (Налаштування аудіо):
1 За допомогою навігаційних кнопок перейдіть до пункту Sound Mode (Режим звуку),
Clear Voice II (Чистий голос ІІ) або Balance
(Баланс).
2 За допомогою навігаційних кнопок виберіть
потрібний пункт та налаштуйте його.
ПРИМІТКА
yy
Під час відтворення мультимедійних
файлів зі змісту доступними будуть лише
кнопки BACK, EXIT і кнопка регулювання
гучності. Якщо натиснути кнопку BACK або
EXIT, відтворення мультимедійних файлів
зупиниться, і знову відобразиться звичайний екран.
yy
Якщо на USB-пристрої є папка автоматичного відтворення із файлами сумісного
формату, ці файли автоматично запустяться одразу після під'єднання USBпристрою до монітора.
УКР
УКРАЇНСЬКА
Параметри меню музики
36
РОЗВАГИ
Вказівки щодо DivX® VOD
УКРАЇНСЬКА
УКР
Реєстрація DivX® VOD
Щоб відтворити вміст DivX® VOD, який було
придбано чи взято на прокат, слід зареєструвати
пристрій на www.divx.com/vod, використовуючи
10-значний реєстраційний код DivX із пристрою.
1 Натисніть кнопку MENU (Меню), щоб відкрити головне меню.
2 За допомогою навігаційних кнопок перейдіть
до пункту My Media (Мої мультимедіа) та
натисніть кнопку OK.
3 Натисніть синю кнопку.
4 За допомогою навігаційних кнопок перейдіть
до пункту DivX Reg. Code (Реєстр. код
DivX) та натисніть кнопку OK.
5 З'явиться реєстраційний код дисплея.
6 Після завершення налаштувань натисніть
кнопку EXIT (Вийти).
Щоб повернутися до попереднього меню,
натисніть кнопку BACK (Назад).
You must register your device to
play DivX protected videos.
Registration code : **********
Register at http://vod.divx.com
Close
ПРИМІТКА
yy
Під час перевірки реєстраційного коду
деякі кнопки можуть не працювати.
yy
Якщо реєстраційний код DivX використовується на іншому пристрої, відтворити
придбані або взяті на прокат файли DivX
неможливо. Упевніться, що використовується реєстраційний код DivX, призначений для вашого телевізора.
yy
Відео- чи аудіофайли, які не конвертовано
за допомогою стандартного кодека DivX,
можуть бути пошкоджені або не відтворюватись.
yy
Код DivX VOD дозволяє активувати до
6 пристроїв під одним обліковим записом.
РОЗВАГИ
Скасування реєстрації DivX® VOD
1 Натисніть кнопку MENU (Меню), щоб від-
Використання режиму PIP/PBP
Відео та зображення, збережені на USBпристрої, можна переглядати на одному
моніторі, розділяючи їх на головний екран та
підекрани (див. стор.49).
крити головне меню.
2 За допомогою навігаційних кнопок перейдіть
1 Натисніть кнопку MENU (Меню), перейдіть
3 Натисніть синю кнопку.
2 Натисніть PIP/PBP, виберіть пункт PIP (Зо-
до пункту My Media (Мої мультимедіа) та
натисніть кнопку OK.
4 За допомогою навігаційних кнопок перейдіть
до пункту Deactivation (Деактивація) та натисніть кнопку OK.
до пункту OPTION (Параметри) і натисніть
кнопку OK.
браження у зображенні) або PBP (Паралельні зображення) і натисніть кнопку OK.
5 За допомогою навігаційних кнопок виберіть
пункт Yes (Так) для підтвердження.
Deregistration code :
********
Deregister at http://vod.divx.com
Continue with registration?
Yes
PIP/PBP
Mode
Move
Prev.
Off
Position
PIP
Size
PBP
No
6 Після завершення налаштувань натисніть
кнопку EXIT (Вийти).
Щоб повернутися до попереднього меню,
натисніть кнопку BACK (Назад).
3 Виберіть у меню My Media (Мої медіа) пункт
Movie List (Список відео) або Photo List
(Список фото). (Коли вибрано режим PIP/
PBP, пункти Music List (Список музики) та
Contents List (Список вмісту) неактивні).
ПРИМІТКА
Якщо реєстрацію скасовано, пристрій слід
yy
зареєструвати ще раз, щоб переглядати
вміст DivX® VOD.
Movie List
Photo List
Music List
Contents List
УКР
УКРАЇНСЬКА
Реєстрацію пристрою слід скасувати на www.
divx.com/vod за допомогою 8-значного коду скасування реєстрації із пристрою.
37
38
РОЗВАГИ
4 Виберіть потрібний файл і натисніть кнопку
УКРАЇНСЬКА
УКР
OK.
Page 1/1
Movie List
Drive1
USB1 USB Drive
001
002
005
006
Page 1/1
003
004
6 Для параметра звуку виберіть налаштування
Main (Головний) або Sub (Вторинний). Слід
обов’язково вибрати вихідний звук перед
тим, як вмикати функцію PIP (Зображення
у зображенні) або PBP (Паралельні зображення).
051. Apple_ ...
02:30:25
Select the sound path.
Move
Change Numbers
To Photo list
Play
Main
Page Change
Sub
Mark
Exit
Mark Mode
7 Підекран відображатиметься на головному
екрані.
5 Виберіть піктограму PIP (Зображення у зображенні) або PBP (Паралельні зображення) зі списку відтворення.
01:02:30 / 02:30:25
Exit
Hide
Option
< MOVIE LIST (Відео) >
2/13
Slideshow
BGM
Option
< PHOTO LIST (Фотографії) >
Hide
Exit
НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ
Доступ до головних меню
MARK
ARC
PSM
1 Натисніть кнопку MENU (Меню), щоб відкрити головне меню.
P
BRIGHT A
NESS G
E
MUTE
AUTO
MENU
2 За допомогою навігаційних кнопок виберіть одне з меню та натисніть кнопку
S.MENU
OK
OK.
BACK
3 За допомогою навігаційних кнопок виберіть потрібне налаштування або пара-
TILE
ID
ON
OFF
метр і натисніть кнопку OK.
4 Завершивши налаштування, натисніть кнопку EXIT (Вихід).
Щоб повернутися до попереднього меню, натисніть кнопку BACK (Назад).
PICTURE (Зображення)
(див. стор.40)
Налаштування розміру, якості та ефектів
зображення.
PICTURE
OPTION (Параметри)
(див. стор.45)
Здійснення загальних
налаштувань.
OPTION
AUDIO (Аудіо)
(див. стор.43)
Налаштування якості,
ефектів і рівня гучності звуку.
AUDIO
NETWORK
TIME
MY MEDIA
NETWORK (Мережа)
(див. стор.50)
Налаштування параметрів мережі.
TIME (Час) (див. стор.44)
Встановлення часу,
дати або функцій
таймера.
MY MEDIA (Мої
мультимедіа)
(див. стор.25)
Відображення і відтворення відео, фото
і музики, збережених
на USB-пристрої.
EXIT
УКР
УКРАЇНСЬКА
НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ
39
40
НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ
УКРАЇНСЬКА
УКР
Параметри меню PICTURE (Зображення)
PICTURE
Move
OK
Aspect Ratio
1 Натисніть кнопку MENU (Меню), щоб відкрити головне
меню.
Energy Saving
Smart Energy Saving
Picture Mode
2 За допомогою навігаційних кнопок перейдіть до пункту
Screen
PICTURE (ЗОБРАЖЕННЯ) та натисніть кнопку OK.
3 За допомогою навігаційних кнопок виберіть потрібне налаштування або параметр і натисніть кнопку OK.
-Щоб повернутися до попереднього рівня, натисніть
кнопку BACK (Назад).
4 Завершивши налаштування, натисніть кнопку EXIT (Ви-
хід). Щоб повернутися до попереднього меню, натисніть
кнопку BACK (Назад).
У таблиці описано доступні параметри налаштування зображення.
Параметри
Aspect Ratio
(Формат зображення)
Опис
Зміна розміру зображення для перегляду в оптимальному форматі (див. стор.���
).
Автоматичне налаштування яскравості екрана відповідно до оточуючого середовища.
Energy Saving Рівень
(ЕнергозбереAuto (Авто)
Автоматичне налаштування.
ження)
Off (Вимк.)
Вимкнення функції енергозбереження.
Minimum (МіВибір рівня яскравості підсвічування.
німальний) /
Medium (Середній) / Maximum
(Максимальний)
Screen off
(Вимк. екрана)
Smart Energy
Saving
(Інтелектуальне заощадження
енергії)
Через три секунди екран вимкнеться.
Налаштування параметрів підсвітки та контрастності, залежно від яскравості екрана.
Рівень
Off (Вимк.)
Вимкнення функції Smart Energy Saving (Інтелектуальне заощадження енергії).
On (Увімк.)
Заощадження електроенергії за допомогою функції Smart Energy Saving (Інтелектуальне заощадження енергії) відповідно до встановленого значення.
Picture Mode
Вибір одного з попередньо встановлених режимів зображення або налаштування параметрів
(Режим зобра- у кожному режимі для оптимального відтворення зображення на моніторі. Також для кожного
ження)
режиму можна налаштувати додаткові параметри.
Доступні попередньо встановлені режими зображення різняться залежно від моделі монітора.
Режим
Vivid (Яскравий)
Налаштування відеозображення для перегляду в магазині зі збільшенням
рівня контрастності, яскравості, насиченості кольору та чіткості.
Standard (Стан- Налаштування зображення для перегляду у звичайному середовищі.
дартний)
Cinema (Кіно)
Оптимізація відеозображення для кінематографічного перегляду вдома.
Sport (Спорт)
Оптимізація динамічного відеозображення зі швидкою зміною подій із виділенням основних кольорів, а саме білого, зеленого або блакитного.
Game (Гра)
Оптимізація відеозображення для динамічних ігор.
НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ
Параметри
Опис
Налаштування параметрів дисплея комп’ютера в режимі RGB.
Параметри
Resolution
(Роздільна
здатність)
Вибір відповідної роздільної здатності. Дивіться розділ “Налаштування параметрів дисплея комп'ютера”.
Auto Config.
(Автоналаштування)
Автоматичне налаштування розташування, годинника та фази зображення
на екрані.
Під час налаштування зображення може бути нестабільним протягом кількох
секунд.
Position
Регулювання налаштувань, якщо зображення є нечітким, особливо якщо
(Розташування) тремтять символи. Виконайте команду Auto Config. (Автоналаштування),
/ Size (Розмір) / перш ніж налаштовувати ці параметри.
Phase (Фаза)
Reset
(Скидання)
Відновлення усіх стандартних параметрів.
Параметри режиму зображення
Параметри
Опис
Backlight
(Підсвічування)
егулювання яскравості екрана шляхом зміни інтенсивності підсвітки РК-екрана. Якщо
Р
знизити рівень яскравості, екран стане темнішим і споживання електроенергії зменшиться без втрати якості відеосигналу.
Contrast
(Контрастність)
Збільшення або зменшення градації тонів відеосигналу. Якщо яскрава частина зображення насичена, налаштуйте Contrast (Контрастність).
Brightness
(Яскравість)
Налаштування базового рівня сигналу зображення. Якщо темна частина зображення
насичена, налаштуйте Brightness (Яскравість).
Sharpness
(Чіткість)
Регулювання рівня чіткості країв між світлими і темними областями зображення. Що
нижчий цей рівень, то м’якше зображення.
Color (Колір)
Налаштування інтенсивності всіх кольорів.
Tint (Відтінок)
Регулювання балансу між червоним і зеленим відтінками зображення.
Color Temp.
(Колірна
температура)
Із вибором тепліших кольорів збільшиться насиченість відтінків червоного; якщо ж вибрати холодніші кольори, зображення буде синюватим.
Advanced Control
(Додаткові
налаштування)
Налаштування додаткових параметрів. Дивіться розділ “Додаткові параметри
зображення” (див. стор.42).
Picture Reset
(Скидання налаштувань зображення)
Відновлення параметрів за замовчуванням.
ПРИМІТКА
Якщо використовується функція Smart Energy Saving (Інтелектуальне заощадження енергії),
yy
екран може виглядати перенасиченим на білих ділянках у режимі стоп-кадру.
Якщо у пункті “Energy Saving” (Енергозбереження) вибрано значення “Minimum” (Мінімальний),
yy
“Medium” (Середній) або “Maximum” (Максимальний), функцію Smart Energy Saving (Інтелектуальне заощадження енергії) буде вимкнено.
УКР
УКРАЇНСЬКА
SCREEN
(ЕКРАН)
(лише у режимі RGB)
41
42
НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ
Advanced Control (Додаткові налаштування)
УКРАЇНСЬКА
УКР
Параметри
Опис
Dynamic Contrast (Динамічна контрастність) Налаштування оптимальної контрастності зображення відповід(Off/High/Medium/Low (Вимк./ Високий/ Сено до яскравості екрана. Зображення
редній/ Hизький))
оптимізується, яскраві деталі робляться більш яскравими, а
темні – більш темними. (Цю функцію можна використовувати
лише в режимі компонентного сигналу та аудіовідео (композитного відео)).
Dynamic Color (Динамічні кольори)
(Off/High/Low (Hизький/ Високий/ Bимк.))
Налаштування кольорів зображення таким чином, що вони
виглядають більш реалістичними, насиченими та чіткими. Ця
функція оптимізує
відтінки, насиченість та яскравість, тому червоний, синій, зелений і білий кольори виглядають чіткішими. (Цю функцію можна
використовувати лише в режимі компонентного сигналу та аудіовідео (композитного відео)).
Clear White (Яскравий білий)
(Off/High/Low (Hизький/ Високий/ Bимк.))
Робить білі частини зображення світлішими та чіткішими.
Skin Color (Колір шкіри)
(від –5 до 5)
ВизначWає ділянки шкіри на відео і налаштовує природні тони
шкіри.
Noise Reduction (Корекція шумів)
(Off/High/Medium/Low (Вимк./ Високий/ Середній/ Hизький))
меншення шумів зображення без погіршення якості відео. (Цю
З
функцію можна використовувати лише в режимі компонентного
сигналу та аудіовідео (композитного відео)).
Digital Noise Reduction (Цифрове зменшення шумів зображення)
(Off/High/Medium/Low (Вимк./ Високий/ Середній/ Hизький))
За допомогою цього параметру можна зменшити шуми, які виникли під час створення цифрового відеосигналу.
Gamma (Гама)
(High/Medium/Low (Високий/ Середній/
Hизький))
Встановіть власне значення гами. Зображення з високими значеннями гами відображатимуться на моніторі в білих тонах, а з
низькими значеннями гами відображатимуться з високою контрастністю.
Black Level (Рівень чорного)
(High/Low (Високий/ Hизький))
Low (Низький): зображення на екрані стає темнішим.
High (Високий): зображення на екрані стає яскравішим.
Встановлення належного рівня чорного для зображення.
(Функція доступна у таких режимах: аудіовідео (композитне
відео), компонентний режим, HDMI-DTV, Display Port-DTV)
43
НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ
Параметри меню AUDIO (Аудіо)
AUDIO
Move
OK
Balance
1 Натисніть кнопку MENU (Меню), щоб відкрити головне
Sound Mode
меню.
Digital Audio Input
2 За допомогою навігаційних кнопок перейдіть до пункту
Speaker
AUDIO (ЗВУК) і натисніть кнопку OK.
3 За допомогою навігаційних кнопок виберіть потрібне налаштування або параметр і натисніть кнопку OK.
-Щоб повернутися до попереднього рівня, натисніть
кнопку BACK (Назад).
4 Завершивши налаштування, натисніть кнопку EXIT (Ви-
хід). Щоб повернутися до попереднього меню, натисніть
кнопку BACK (Назад).
У таблиці описано доступні параметри налаштування звуку.
Параметри
Опис
Clear Voice ІІ
(Чіткий голос ІІ)
Покращення якості звучання людських голосів завдяки вирізненню діапазону людського
голосу полегшує сприйняття діалогів.
Balance (Баланс)
Регулювання балансу між лівим і правим гучномовцями залежно від приміщення.
Sound Mode
(Режим звуку)
Режим
Standard (Стандартний)
Відтворення звуку стандартної якості.
Music (Музика)
Використовується для прослуховування музики.
Cinema (Кіно)
Використовується для перегляду фільмів.
Sport (Спорт)
Використовується для перегляду спортивних програм.
Game (Гра)
Використовується в режимі гри.
Digital Audio
Input
HDMI/DisplayPort: цифровий аудіосигнал із пристроїв, під'єднаних через інтерфейс HDMI та
DisplayPort, відтворюється через динамік монітора.
Audio In: для відтворення аудіосигналу з пристроїв, під'єднаних через інтерфейс HDMI та
DisplayPort, через динамік монітора потрібне окреме підключення до вхідного аудіороз'єму.
Speaker
(Гучномовець)
ON (Увімк.): увімкнення звуку гучномовця монітора. (* Гучномовець для монітора можна
придбати окремо).
OFF (Вимк.): вимкнення звуку гучномовця монітора. Скористайтеся цим параметром у разі
використання зовнішнього аудіопристрою.
Параметри режиму звуку
Параметри
Infinite Sound
(Безмежний звук)
Treble
(Високі частоти)
Bass
(Hизькі частоти)
Reset (Скидання)
Опис
Технологія LG Infinite Sound забезпечує 5.1-канальний стереозвук за допомогою двох
гучномовців.
Керування відтворенням основних тонів звуку. Підкручуючи високі частоти, ви робите
звук різкішим.
Керування відтворенням низьких тонів звуку. Підкручуючи низькі частоти, ви пом’якшуєте
звучання.
Відновлення режиму звуку за замовчуванням.
УКР
УКРАЇНСЬКА
Clear Voice II
44
НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ
Параметри меню TIME (Час)
TIME
Move
OK
УКРАЇНСЬКА
УКР
Clock
1 Натисніть кнопку MENU (Меню), щоб відкрити головне
меню.
Off Time
On Time
Sleep Timer
2 За допомогою навігаційних кнопок перейдіть до пункту
TIME (ЧАС) і натисніть OK.
Power On Delay
Auto Off
Automatic Standby
3 За допомогою навігаційних кнопок виберіть потрібне
налаштування або параметр і натисніть OK.
-Щоб повернутися до попереднього рівня, натисніть
кнопку BACK (Назад).
4 Завершивши налаштування, натисніть кнопку EXIT (Ви-
хід). Щоб повернутися до попереднього меню, натисніть
кнопку BACK (Назад).
У таблиці описано доступні параметри налаштування часу.
Параметри
Опис
Clock (Годинник)
Встановлення часу.
Off/On Time (Час
вимкнення/увімкнення)
Встановлення часу для увімкнення або вимкнення монітора.
Sleep Timer
(Таймер сну)
Встановлення періоду часу, після якого монітор повинен вимкнутися. Якщо вимкнути та
знову ввімкнути монітор,
таймер сну вимкнеться.
Power on delay
(Затримка ввімкнення)
У разі під'єднання кількох моніторів після ввімкнення живлення монітори вмикатимуться по
черзі, щоб уникнути перевантаження електромережі.
Auto off (Автома- Якщо активовано функцію “Auto off” (Автоматичне вимкнення), пристрій вимикається автотичне вимкнення) матично за умови відсутності вхідного сигналу протягом 15 хвилин.
Automatic
Якщо монітор не використовується понад 4 години, він автоматично вимкнеться.
Standby (Автоматичне очікування)
NOTE
yyПісля встановлення часу ввімкнення або вимкнення ці функції вмикатимуться чи вимикатимуться щодня у
визначений час.
yyФункція вимкнення за розкладом працює належним чином лише в разі вірних налаштувань часу на пристрої.
yyЯкщо час увімкнення та час вимкнення за розкладом співпадають, час вимкнення має пріоритет над часом
увімкнення, якщо телевізор увімкнено, і навпаки, якщо його вимкнено.
yyНаявність функції “Automatic Standby” (Автоматичне очікування) залежить від країни.
45
НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ
Параметри меню OPTION (Параметри)
OPTION
Move
OK
Power Indicator
1 Натисніть кнопку MENU (Меню), щоб відкрити головне меню.
ISM Method
2 За допомогою навігаційних кнопок перейдіть до пункту
Fail Over
OPTION (ПАРАМЕТРИ) та натисніть OK.
DPM Select
Factory Reset
3 За допомогою навігаційних кнопок виберіть потрібне нала-
штування або параметр і натисніть OK.
-Щоб повернутися до попереднього рівня, натисніть кнопку
BACK (Назад).
Set ID
Tile Mode
PIP/PBP
Key Lock Product/Service Info.
Portrait Mode
4 Завершивши налаштування, натисніть кнопку EXIT (Вихід).
Щоб повернутися до попереднього меню, натисніть кнопку
BACK (Назад).
Доступні пункти меню описано в таблиці нижче.
Параметри
Опис
Language (Мова)
Використовується для вибору мови відображення елементів керування.
Power Indicator
(Індикатор живлення)
Ця функція використовується для ввімкнення або вимкнення індикатора живлення на передній панелі пристрою.
ISM Method
(Метод ISM)
Тривале відтворення на екрані статичного зображення (стоп-кадру) з ПК чи відеогри може
призвести до появи ефекту фантомного зображення. Уникайте тривалого відтворення на
екрані статичних зображень.
Параметри
Normal
(Звичайний)
Цим режимом можна користуватися, якщо ви не остерігаєтеся можливості
вигоряння зображення.
Orbiter
(Орбітер)
Допомагає запобігти появі фантомних зображень. Проте, краще уникати
того, щоб фіксовані зображення залишались на екрані протягом тривалого
часу. Для уникнення залишкових зображень на екрані, зображення буде
зсуватися кожних 2 хвилини.
Inversion
(Зміна)
Ця функція передбачає зміну кольорів екрана. Екран змінює колірну палітру кожні 30 хвилин.
White Wash
(Вибілювання)
У цьому режимі екран на деякий час заповнюється білим кольором. Це
допомагає позбутися залишкового зображення. Надмірно яскраве залишкове зображення може бути неможливо повністю стерти за допомогою
функції вибілювання.
DPM Select
(Динамічне
керування
живленням)
Використовується для ввімкнення або вимкнення режиму енергозбереження.
Fail Over
Якщо вхідний сигнал відсутній, здійснюється автоматичне перемикання на інший вхід із наявним сигналом.
Параметр
Off
Вимкнення автоматичного перемикання джерела вхідного сигналу.
Auto
Перемикання на інше джерело вхідного відеосигналу, якщо з поточного джерела вхідного
сигналу не поступає відеосигналу.
Manual
Вибір пріоритетного джерела вхідного сигналу для автоматичного перемикання.
У разі якщо буде знайдено кілька джерел вхідного сигналу, буде вибрано джерело вхідного сигналу вищого пріоритету.
Factory Reset
(Скидання до
заводських
налаштувань)
За допомогою цього параметру можна відновити заводські налаштування.
Set ID (Ідентифікатор пристрою)
У системі з кількома пристроями відображення кожному пристрою можна призначити власний SET ID NO (Номер ідентифікатора пристрою) (кодове ім'я). За допомогою кнопок вкажіть номер (від 1 до 99) і вийдіть із меню. Ідентифікатор пристрою потрібний для керування
кожним конкретним пристроєм окремо у програмі керування.
УКР
УКРАЇНСЬКА
Language
46
НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ
Параметри
Опис
УКРАЇНСЬКА
УКР
Tile Mode
Tile Mode
(Складене зобра- (Складене зоження)
браження)
Для використання цієї функції:
– відтворення має здійснюватися на кількох екранах;
– має бути можливість під'єднання до розподілювача сигналу через
з'єднання RGB та RS-232C.
У меню “Tile mode” (Складене зображення) виберіть пункт “Tile alignment”
(Розташування елемента) і введіть ідентифікатор монітора для визначення місця розташування.
* Налаштування буде збережено лише після натиснення кнопки SET
(Встановити).
– Tile mode (Складене зображення): стовпчик x ряд ( с. = 1, 2, 3, 4, 5; р. = 1,
2, 3, 4, 5)
– Можливість розташування до 5 x 5.
– Передбачено можливість налаштування об'єднаного зображення або
почергового відтворення окремих зображень.
Auto Config.
(Автоналаштування)
Автоматичне налаштування розташування екрана.
Під час налаштування зображення може бути нестабільним протягом кількох секунд.
PC Position
(Розташування
зображення
комп'ютера)
Переміщення зображення вздовж горизонтальної та вертикальної осі.
PC size (Розмір Регулювання розміру зображення вздовж горизонтальної та вертикальної
зображення
осі з урахуванням розміру рамки монітора.
комп'ютера)
Natural
(Природний)
Зображення, яке припадає на рамки між екранами, буде вирізано для
збереження природного відображення.
Reset
(Скидання)
Використовується для увімкнення та вимкнення режиму складеного зображення.
Якщо вибрано вимкнення складеного зображення, всі налаштування
режиму складеного зображення буде скинуто та екран повернеться до
повноекранного відображення.
ПРИМІТКА
yyЯкщо ввімкнено режим складеного зображення, функції інтелектуального заощадження енергії та авторегулювання заощадження енергії будуть вимкнені, щоб
якість зображення була однаковою на всіх екранах.
PIP/PBP
(Зображення
у зображенні /
Паралельні зображення)
Відео та зображення, збережені на USB-пристрої, можна переглядати на одному моніторі,
розділяючи їх на головний екран та підекрани.
Параметри
Mode (Режим)
Встановлення типу підекрана.
*OFF (Вимк.): вимкнення підекрана.
*PIP (Зображення у зображенні): відображення підекрана в головному
екрані.
*PBP (Паралельні зображення): відображення підекрана поряд із головним екраном.
Position
Налаштування розміщення підекрана (вгорі ліворуч, внизу ліворуч, вгорі
(Розташування) праворуч, внизу праворуч). Стандартне налаштування: внизу праворуч.
Size (Розмір)
Налаштування розміру підекрана (Розмір 0–10). Стандартний розмір у режимі PIP (Зображення у зображенні) (Розмір: 0) – 480x240; максимальний
розмір (Розмір: 10) – 960x540.
ПРИМІТКА
yyПараметри “Position” (Розташування) та “Size” (Розмір) доступні лише у режимі PIP
(Зображення у зображенні).
НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ
Параметр
47
Опис
Кнопки не працюють. Це дозволяє попереджувати ненавмисне введення за допомогою кнопок.
Product/Service Info.
Відображення назви моделі, версії програмного забезпечення, серійного номера, IP-адреси, MAC-адреси та
домашньої сторінки.
Portrait mode
(Портретний режим)
Обертання екранного меню за годинниковою стрілкою (на 90°, на 270°)
Параметр
Обертання екранного меню за годинниковою стрілкою на 90°.
270°
Обертання екранного меню за годинниковою стрілкою на 270°.
Speaker
Digital Audio Out
Sound Mode
Balance
Clear Voice II
Move
AUDIO
Clear Voice II
Balance
Sound Mode
AUDIO
Digital Audio Out
Speaker
Move
OK
90°
OK
90°
270°
УКР
УКРАЇНСЬКА
Key Lock
(Блокування
кнопок)
48
НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ
Tile Mode (Складене зображення)
Tile Mode (Складене зображення)
УКРАЇНСЬКА
УКР
Цей монітор можна об'єднати з іншими моніторами для створення великого складеного зображення.
• Off (Вимк.):
режим складеного
зображення вимкнено
• 2X1:
використовується 2
монітори
– Natural mode (Природний режим)
Частини зображення, які припадають на рамки
моніторів, будуть вирізані.
До
ID 2
ID 1
Tile ID (Ідентифікатор
елемента)
• 3X3:
використовується 9
моніторів
• 2X2:
використовується 4
монітори
ID 1
ID 2
ID 1
ID 2
ID 3
ID 3
ID 4
ID 4
ID 5
ID 6
ID 7
ID 8
ID 9
• 4X4:
використовується 16 моніторів
ID 1
ID 2
ID 3
ID 4
ID 5
ID 6
ID 7
ID 8
ID 9
ID 10
ID 11
ID 12
ID 13
ID 14
ID 15
ID 16
• 5X5:
використовується 25 моніторів
ID 1
ID 2
ID 3
ID 4
ID 5
ID 6
ID 7
ID 8
ID 9
ID 10
ID 11
ID 12
ID 13
ID 14
ID 15
ID 16
ID 17
ID 18
ID 19
ID 20
ID 21
ID 22
ID 23
ID 24
ID 25
Після
НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ
PIP/PBP (Зображення у зображенні /
Перегляд відео та фотографій, збережених на
USB-пристрої, на одному моніторі, розділяючи
їх на головний екран та підекрани. (див. стор.37)
ПРИМІТКА
yyПідекран підтримується лише за умови використання
USB-пристрою.
Sub
(Підекран)
USB
Mode (Режим)
*PIP (Picture In Picture) (Зображення у зображенні): відображення підекрана в головному екрані.
*PBP (Picture By Picture) (Паралельні зображення): відображення підекрана поряд із головним екраном.
Підекран
Головний
екран
Зображення у зображенні
Паралельні зображення
Position (Розташування)
Налаштування розміщення підекрана (вгорі
ліворуч, внизу ліворуч, вгорі праворуч, внизу
праворуч)
вгорі ліворуч
вгорі праворуч
внизу ліворуч
внизу праворуч
Size (Розмір)
Налаштування розміру підекрана (Розмір 0–10).
10 : 960x540
PIP (Зображення у
зображенні)
0:
480x270
< 1920x1080 >
PBP (Паралельні зображення)
960x1080
Main
(Головний
екран)
Компонентний
O
RGB
O
HDMI/DVI-D/
Display Port
O
Аудіовідео
X
yyУ режимі PIP (Зображення у зображенні) можна змінювати лише розмір і розташування зображення.
yyЯкщо вибрано режим PBP (Паралельні зображення),
параметр “Aspect Ratio” (Формат зображення) в меню
PICTURE (Зображення) недоступний (фіксоване налаштування – 16:9).
yyЯкщо увімкнено режим РВР (Паралельні зображення),
функція “Tile Mode” (Складене зображення) недоступна.
yyСлід обов’язково вибрати вихідний звук перед тим, як
вмикати функцію PIP (Зображення у зображенні) або
PBP (Паралельні зображення). (Слід вибрати “Main”
(Головний екран) або “Sub” (Підекран).)
yyЯкщо у полі вибору режиму звуку не вибрати пункт
“Main” (Головний екран) або “Sub” (Підекран) і зображення на екрані зникне за певний період часу або ж
коли буде натиснуто кнопку “Exit” (Вийти) або “Back”
(Назад), підекран режиму PIP/PBP (Зображення у зображенні / Паралельні зображення) не буде увімкнено.
yyНалаштування звуку неможливо змінювати під час роботи функцій РІР (Зображення у зображенні) або РВР
(Паралельні зображення). Щоб змінити налаштування
звуку, потрібно перезапустити РІР/РВР.
yyЯкість зображення на підекрані встановлюється відповідно до налаштувань у головному меню, а не налаштувань для USB-пристрою.
yyПісля вимкнення та ввімкнення живлення режим
зображення в зображенні/паралельних зображень вимикається.
yyДля відеофайлів, вибраних у режимі "зображення в зображенні"/"зображення біля зображення", буде виконано повторюване послідовне відтворення.
yyНижченаведені кнопки працюють у режимі "зображення в зображенні".
Кнопка
Фото
Відео
УКР
УКРАЇНСЬКА
Паралельні зображення)
49
50
НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ
УКРАЇНСЬКА
УКР
Параметри меню NETWORK
(Мережа)
NETWORK
Move
OK
Player Name
1 Натисніть кнопку MENU (Меню), щоб відкрити головне
меню.
Network Setting
Network Status
Server IP Setting
Server IP Status
2 За допомогою навігаційних кнопок перейдіть до пункту
NETWORK (МЕРЕЖА) та натисніть кнопку OK.
3 За допомогою навігаційних кнопок виберіть потрібне налаштування або параметр і натисніть кнопку OK.
-Щоб повернутися до попереднього рівня, натисніть
кнопку BACK (Назад).
4 Після завершення налаштувань натисніть кнопку EXIT
(Вийти). Щоб повернутися до попереднього меню, натисніть кнопку BACK (Назад).
Доступні пункти меню описано в таблиці нижче.
Параметр
Опис
Player Name
Визначення назви програвача, який використовується у SuperSign Manager. (До 20 символів)
Network Setting
(Налаштування
мережі)
Налаштування параметрів мережі.
Network Status
(Стан мережі)
Відображення стану мережі.
Server IP Setting
Визначення ІР-адреси на комп’ютері (сервері), на якому встановлено SuperSign Manager.
Server IP Status
Відображення стану підключення до сервера.
- Не під'єднано: немає мережевого з'єднання з сервером SuperSign
- Очікування дозволу: встановлено мережеве з'єднання з сервером SuperSign, але ще немає
дозволу від сервера на доступ
- Відхилено: встановлено мережеве з'єднання з сервером SuperSign, але сервер заборонив
доступ
Під'єднано до мережі Інтернет: встановлено мережеве з'єднання з сервером SuperSign і
сервер дозволив доступ
ПРИМІТКА
yyПід час визначення назви програвача може виникнути затримка введення, якщо постійно натискати кнопки на пульті дистанційного керування.
ПІДКЛЮЧЕННЯ
51
Під’єднуйте різні зовнішні пристрої до роз’ємів на задній панелі монітора.
1 Знайдіть на малюнку нижче зовнішній пристрій, який потрібно під’єднати до монітора.
2 Перевірте тип під'єднання зовнішнього пристрою.
3 Перейдіть до відповідного зображення та перегляньте інформацію про під'єднання.
HD-приймач
HDMI – див. стор.52
Компонентне – див.
стор.52
Аудіовідео
(композитне відео) –
див. стор.53
DVD-програвач
HDMI – див. стор.52
Компонентне – див. стор.52
Аудіовідео (композитне відео) –
див. стор.53
Гучномовці
Відеомагнітофон
Аудіовідео
(композитне відео) –
див. стор.53
Компонентне – див.
стор.52
USB
Накопичувач – див. стор.24
ПК
RGB – див. стор.15
DVI-D – див. стор.15
HDMI – див. стор.16
Display Port – див. стор.16
Локальна мережа – див.
стор.54
Відео- чи фотокамера
HDMI – див. стор.52
Компонентне – див. стор.52
Аудіовідео (композитне
відео) – див. стор.53
Ігровий пристрій
HDMI – див. стор.52
Компонентне – див.
стор.52
Аудіовідео (композитне
відео) – див. стор.53
ПРИМІТКА
У разі під’єднання до монітора ігрової консолі використовуйте кабель, який додається до неї.
yy
УКР
УКРАЇНСЬКА
ПІДКЛЮЧЕННЯ
52
ПІДКЛЮЧЕННЯ
УКРАЇНСЬКА
УКР
Під'єднання HD-приймача,
DVD-програвача, відеокамери, фотоапарата, ігрової
консолі або відеомагнітофона
Під’єднайте до монітора HD-приймач, DVDпрогравач або відеомагнітофон і виберіть відповідний режим вхідного сигналу.
Компонентне з’єднання
Дозволяє передавати аналогові відео- та аудіосигнали із зовнішнього пристрою на монітор.
За допомогою кабелю RCA із 15-контактним
роз’ємом під’єднайте зовнішній пристрій до
монітора, як зображено на малюнку нижче. Для
відтворення зображень за допомогою функції
послідовної розгортки використовуйте компонентний кабель.
З’єднання HDMI
Дозволяє передавати цифрові відео- та аудіосигнали з комп’ютера на монітор. За допомогою
кабелю HDMI під’єднайте зовнішній пристрій до
монітора, як зображено на малюнку нижче.
(не входить до комплекту)
VIDEO
AUDIO OUT
(не входить до комплекту)
(не входить до комплекту)
HDMI
ПРИМІТКА
Використовуйте високошвидкісний кабель
yy
High Speed HDMI™.
Високошвидкісні кабелі High Speed HDMI™
yy
розраховані для передавання сигналу високої чіткості до 1080p і вище.
ПІДКЛЮЧЕННЯ
53
Під’єднання до USBінтерфейсу
Дозволяє передавати аналогові відео- та аудіосигнали із зовнішнього пристрою на монітор.
За допомогою кабелю RCA із 15-контактним
роз’ємом під’єднайте зовнішній пристрій до
монітора, як зображено на малюнку нижче.
Під’єднуйте до монітора такі USB-пристрої, як
флеш-пам’ять USB, зовнішній жорсткий диск,
MP3-програвач або USB-пристрій зчитування із
карт пам’яті, та переходьте до меню USB для
використання різних мультимедійних файлів.
або
AUDIO
OUT
VIDEO
OUT
(не входить до комплекту)
(не входить до комплекту)
УКР
УКРАЇНСЬКА
Аудіовідеоз'єднання (композитний відеосигнал)
54
ПІДКЛЮЧЕННЯ
УКРАЇНСЬКА
УКР
Під'єднання до локальної
мережі
З’єднання через локальну мережу
A. Безпосереднє під'єднання комп'ютера до
монітора.
Локальна мережа
Монітор
ПК
B. Використання маршрутизатора (комутатора).
Локальна мережа
Комутатор
Network
Монітор
ПК
Network
C. Використання Інтернету.
Локальна мережа
Network
Монітор
ПК
ПРИМІТКА
Під'єднання до локальної мережі забезпеyy
чує зв'язок між ПК та монітором і дає змогу
використовувати для керування зображенням екранні меню обох пристроїв.
ПІДКЛЮЧЕННЯ
55
Послідовне з'єднання моніторів
Монітор 1
Монітор 2
Монітор 3
Монітор 4
VIDEO
RGBрежим
Компонентний
режим
AUDIO
OUT
RGB OUT (PC)
VIDEO
OUT
15-контактний кабель передачі сигналу D-Sub
(макс. 3 м)
Аудіовідео
(композитне відео)
режим
ПРИМІТКА
Кількість моніторів, які можна під'єднати до одного виходу, може відрізнятися залежно від потужyy
ності сигналу та його втрат під час передачі кабелем. Якщо сигнал хороший і немає втрат під
час його передачі кабелем, можна під'єднати до 9 моніторів. Якщо потрібно під'єднати більше,
ніж 9 моніторів, рекомендується використовувати розподільник.
Під'єднуючи декілька пристроїв послідовно, використовуйте кабелі, що забезпечують передачу
yy
сигналу без втрат.
УКР
УКРАЇНСЬКА
Використовуйте цю функцію для надсилання відеосигналів RGB на інші монітори без використання
окремого розгалужувача сигналу.
• Для послідовного з'єднання пристроїв під'єднуйте один кінець кабелю вхідного сигналу (кабель
D-sub із 15-контактним роз'ємом) до гнізда RGB OUT одного пристрою, а другий – до гнізда RGB IN
іншого пристрою.
56
УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
УКРАЇНСЬКА
УКР
УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
Зображення відсутнє.
Проблема
Вирішення
Чи під'єднано кабель живлення?
yy Перевірте, чи кабель живлення належним чином під'єднано до
електророзетки.
Чи світиться індикатор живлення?
yy Перевірте, чи ввімкнено вимикач живлення.
yy Можливо, виріб потребує ремонту.
ивлення ввімкнено, індика- yy Відрегулюйте яскравість і контрастність.
Ж
тор живлення світиться синім, yy Можливо, підсвітка екрана потребує ремонту.
але екран монітора дуже
темний.
Чи світиться індикатор живyy Якщо пристрій перебуває в режимі енергозбереження, порухайте
лення жовтим?
мишею або натисніть будь-яку кнопку.
yy Вимкніть і знов увімкніть обидва пристрої.
На екрані відображається по- yy Сигнал із комп’ютера (відеокарти) не відповідає діапазону вервідомлення “Out of range (Поза
тикальної або горизонтальної частоти пристрою. Відрегулюйте
діапазоном)”?
частоту сигналу відповідно до технічних характеристик, вказаних
у цьому посібнику користувача.
* Максимальна роздільна здатність
RGB, HDMI, DVI-D, Display Port: 1920 x 1080 із частотою 60 Гц
На екрані відображається по- yy Кабель для з’єднання комп’ютера і телевізора не підключено. Певідомлення “Check signal cable
ревірте кабель передачі сигналу.
(Перевірте кабель передачі
yy Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку INPUT (ВХІД),
сигналу)”?
щоб перевірити, який саме вхідний сигнал використовується.
Після під’єднання зовнішнього пристрою відображається повідомлення “Unknown Product
(Невідомий пристрій)”.
Проблема
Не встановлено драйвер?
Вирішення
yy Встановіть драйвер пристрою, що додається, або завантажте його
з веб-сайту (http://www.lg.com).
yy Перевірте в посібнику з користування відеокартою, чи підтримується функція Plug & play.
УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
57
Проблема
Вирішення
Після натиснення кнопки
yy Функція блокування запобігає випадковому зміненню параметрів
MENU (МЕНЮ) відображаєтьекранного меню. Щоб скасувати блокування, вимкніть функцію
ся повідомлення “Key Lock On
блокування клавіш у меню параметрів пристрою.
(Увімкнено блокування кнопок)”.
Неналежне відтворення зображення на екрані.
Проблема
Вирішення
Неправильне положення зображення?
yy Аналоговий сигнал D-Sub: натисніть на пульті дистанційного керування кнопку AUTO (АВТО), щоб автоматично вибрати оптимальні
параметри екрана відповідно до поточного режиму. Якщо результат вас не влаштує, скористайтеся екранним меню “Position (Розташування)”.
yy Перевірте, чи роздільна здатність і частота відеокарти підтримуються цим пристроєм. Якщо частота не відповідає підтримуваному діапазону, виконайте відповідні налаштування, вибравши на
комп’ютері параметри “Панель керування” – “Дисплей” – “Налаштування”.
На екрані відображаються
yy Аналоговий сигнал D-Sub – натисніть кнопку AUTO (АВТО) на
тонкі лінії?
пульті ДК, щоб оптимальний стан екрана вибирався автоматично
у відповідності до поточному режиму. Якщо результат вас не влаштує, скористайтеся пунктом “Clock (Годинник)” в екранному меню
ручного налаштування зображення.
З’являються горизонтальні
yy Аналоговий сигнал D-Sub – натисніть кнопку AUTO (АВТО) на
шуми або символи відображапульті ДК, щоб оптимальний стан екрана вибирався автоматично
ються розмитими.
у відповідності до поточному режиму. Якщо результат вас не влаштує, скористайтеся пунктом “Phase (Фаза)” в екранному меню
ручного налаштування зображення.
Зображення відтворюється
yy До вхідного роз'єму не підключено відповідне джерело сигналу.
неналежним чином.
Під'єднайте кабель, який відповідає сигналу зовнішнього джерела.
Залишкове зображення на екрані.
Проблема
Вирішення
Після вимкнення монітора на yy Якщо на екрані тривалий час відображається статичне зображенекрані присутнє залишкове зоня, це може призвести до пошкодження пікселів. Щоб цьому запображення.
бігти, використовуйте заставку.
УКР
УКРАЇНСЬКА
Відображається повідомлення “Key Lock On (Увімкнено блокування кнопок)”.
58
УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
Проблеми з відтворенням звуку.
УКРАЇНСЬКА
УКР
Проблема
Відсутній звук?
Звук надто глухий.
Звук надто тихий.
Вирішення
yy Перевірте, чи аудіокабель під'єднано належним чином.
yy Відрегулюйте гучність.
yy Перевірте, чи правильно налаштовано параметри звуку.
yy Налаштуйте належним чином параметри “Clear Voice ll” (Чіткий
голос ІІ), “Treble” (Високі частоти) та “Bass” (Низькі частоти).
yy Відрегулюйте гучність.
Кольори екрана невідповідні.
Проблема
Вирішення
Недостатня глибина кольору
на екрані (16 кольорів).
yy Встановіть глибину кольору понад 24 біт (природний колір), вибравши пункти меню “Панель керування” – “Дисплей” – “Параметри” – “Таблиця кольорів” у системі Windows.
Кольори нестабільні або відо- yy Перевірте, чи кабель передачі сигналу під’єднано належним чибражається чорно-біле зобраном. Або від'єднайте та підключіть знову відеокарту комп'ютера.
ження.
На екрані відображаються
чорні цятки?
yy Кілька пікселів (червоного, зеленого, білого або чорного кольору)
можуть виділятися на екрані внаслідок індивідуальних особливостей рідкокристалічної панелі. Це не є ознакою несправності РК
дисплея.
Функціональні несправності.
Проблема
Раптово вимкнулося живлення.
Вирішення
yy Можливо, налаштовано таймер сну?
yy Перевірте налаштування режиму управління живленням. Можливий збій подачі живлення.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
59
42WS10
Рідкокристалічна панель
Відеосигнал
Тип екрана
Крок пікселів
Максимальна роздільна
здатність
1067,31 мм (42 дюйми) по-діагоналі, TFT (Thin Film
Transistor, тонкоплівковий транзистор)
РК (рідкокристалічна) панель.
Розмір видимої області по діагоналі: 1067,31 мм
0,4845 мм (по-горизонталі) x 0,4845 мм (по-вертикалі)
RGB: 1920 x 1080 із частотою 60 Гц
RGB, HDMI, DVI-D, Display Port: 1920 x 1080 із частотою 60 Гц
– Може не підтримуватися залежно від операційної системи
та типу відеокарти.
Рекомендована роздільна здатність
RGB: 1920 x 1080 із частотою 60 Гц
RGB, HDMI, DVI-D, Display Port: 1920 x 1080 із частотою 60 Гц
– Може не підтримуватися залежно від операційної системи
та типу відеокарти.
Частота горизонтальної
розгортки
Частота вертикальної
розгортки
Тип синхронізації
RGB: від 30 кГц до 83 кГц
HDMI, DVI-D, Display Port: від 30 кГц до 83 кГц
RGB: від 56 Гц до 75 Гц
HDMI, DVI-D, Display Port: від 56 Гц до 60 Гц
Роздільна синхронізація, композитна та цифрова синхронізація
Вхідні роз’єми
15-контактний D-Sub, HDMI, DVI-D, Display Port, RS232C, LAN USB, Audio
Живлення
Номінальна напруга
100-240 В змінного струму, 50/60 Гц, 1,6 А
Споживання електроУ ввімкненому стані: 115 Вт (звичайне функціонування)
енергії
Режим очікування (RGB): ≤ 1 Вт
Режим очікування (HDMI, DVI-D, Display Port):
≤ 1 Вт (лише монітор) / ≤ 2 Вт (із зовнішнім пристроєм)
У вимкненому стані: ≤ 0,5 Вт
Умови зовнішРобоча температура
від 0 °C до 40 °C
нього середови- Робоча вологість
від 10% до 80%
ща
Температура зберігання
від –20 °C до 60 °C
Вологість під час зберігання від 5% до 95%
Технічні характеристики виробу, подані вище, можуть бути змінені без попереднього повідомлення у
зв’язку із вдосконаленням функціональності виробу.
УКР
УКРАЇНСЬКА
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
60
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
УКРАЇНСЬКА
УКР
Розміри (ширина х висота х
глибина) / вага
991,7 мм x 584,3 мм x 37,5 мм / 12,6 кг
991,7 мм x 659,2 мм x 298,3 мм / 14 кг
991,7 мм x 584,3 мм x 75,7 мм / 13,4 кг
991,7 мм x 659,2 мм x 298,3 мм / 14,8 кг
* Лише для моделей, що підтримують гучномовці
Аудіо
Звукова потужність
10 Вт + 10 Вт (П + Л)
(RMS)
Вхідна чутливість
0,7 В (середньоквадратична)
Номінальний опір динамі- 8 Ом
ка
Технічні характеристики виробу, подані вище, можуть бути змінені без попереднього повідомлення у
зв’язку із вдосконаленням функціональності виробу.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
61
47WS10
Відеосигнал
Тип екрана
Крок пікселів
Максимальна роздільна
здатність
1192,78 мм (47 дюймів) по-діагоналі, TFT (Thin Film
Transistor, тонкоплівковий транзистор)
РК (рідкокристалічна) панель.
Розмір видимої області по діагоналі: 1192,78 мм
0,5414 мм (по-горизонталі) x 0,5414 мм (по-вертикалі)
RGB: 1920 x 1080 із частотою 60 Гц
RGB, HDMI, DVI-D, Display Port: 1920 x 1080 із частотою 60 Гц
– Може не підтримуватися залежно від операційної системи
та типу відеокарти.
Рекомендована роздільна здатність
RGB: 1920 x 1080 із частотою 60 Гц
RGB, HDMI, DVI-D, Display Port: 1920 x 1080 із частотою 60 Гц
– Може не підтримуватися залежно від операційної системи
та типу відеокарти.
RGB: від 30 кГц до 83 кГц
HDMI, DVI-D, Display Port: від 30 кГц до 83 кГц
RGB: від 56 Гц до 75 Гц
HDMI, DVI-D, Display Port: від 56 Гц до 60 Гц
Роздільна синхронізація, композитна та цифрова синхронізація
Вхідні роз’єми
15-контактний D-Sub, HDMI, DVI-D, Display Port, RS232C, LAN USB, Audio
Живлення
Номінальна напруга
100–240 В змінного струму, 50/60 Гц, 1,8 А
Споживання електроУ ввімкненому стані: 120 Вт (звичайне функціонування)
енергії
Режим очікування (RGB): ≤ 1 Вт
Режим очікування (HDMI, DVI-D, Display Port):
≤ 1 Вт (лише монітор) / ≤ 2 Вт (із зовнішнім пристроєм)
У вимкненому стані: ≤ 0,5 Вт
Умови зовнішРобоча температура
від 0 °C до 40 °C
нього середови- Робоча вологість
від 10% до 80%
ща
Температура зберігання від –20 °C до 60 °C
Вологість під час зберігання від 5% до 95%
Частота горизонтальної
розгортки
Частота вертикальної
розгортки
Тип синхронізації
Технічні характеристики виробу, подані вище, можуть бути змінені без попереднього повідомлення у
зв’язку із вдосконаленням функціональності виробу.
УКР
УКРАЇНСЬКА
Рідкокристалічна панель
62
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
УКРАЇНСЬКА
УКР
Розміри (ширина х висота х
глибина) / вага
1102 мм x 646,4 мм x 37,4 мм / 17,5 кг
1102 мм x 720,9 мм x 298,3 мм / 18,9 кг
1102 мм x 646,4 мм x 74,1 мм / 18,3 кг
1102 мм x 720,9 мм x 298,3 мм / 19,7 кг
* Лише для моделей, що підтримують гучномовці
Аудіо
Звукова потужність
10 Вт + 10 Вт (П + Л)
(RMS):
Вхідна чутливість:
0,7 В (середньоквадратична)
Номінальний опір динамі- 8 Ом
ка
Технічні характеристики виробу, подані вище, можуть бути змінені без попереднього повідомлення у
зв’язку із вдосконаленням функціональності виробу.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
63
55WS10
Відеосигнал
Тип екрана
Крок пікселів
Максимальна роздільна
здатність
1387,80 мм (55 дюймів) по-діагоналі, TFT (Thin Film
Transistor, тонкоплівковий транзистор)
РК (рідкокристалічна) панель.
Розмір видимої області по діагоналі: 1387,80 мм
0,630 мм (по-горизонталі) x 0,630 мм (по-вертикалі)
RGB: 1920 x 1080 із частотою 60 Гц
RGB, HDMI, DVI-D, Display Port: 1920 x 1080 із частотою 60 Гц
– Може не підтримуватися залежно від операційної системи
та типу відеокарти.
Рекомендована роздільна здатність
RGB: 1920 x 1080 із частотою 60 Гц
RGB, HDMI, DVI-D, Display Port: 1920 x 1080 із частотою 60 Гц
– Може не підтримуватися залежно від операційної системи
та типу відеокарти.
RGB: від 30 кГц до 83 кГц
HDMI, DVI-D, Display Port: від 30 кГц до 83 кГц
RGB: від 56 Гц до 75 Гц
HDMI, DVI-D, Display Port: від 56 Гц до 60 Гц
Роздільна синхронізація, композитна та цифрова синхронізація
Вхідні роз’єми
15-контактний D-Sub, HDMI, DVI-D, Display Port, RS232C, LAN USB, Audio
Живлення
Номінальна напруга
100–240 В змінного струму, 50/60 Гц, 2,0 А
Споживання електроУ ввімкненому стані: 140 Вт (звичайне функціонування)
енергії
Режим очікування (RGB): ≤ 1 Вт
Режим очікування (HDMI, DVI-D, Display Port):
≤ 1 Вт (лише монітор) / ≤ 2 Вт (із зовнішнім пристроєм)
У вимкненому стані: ≤ 0,5 Вт
Умови зовнішРобоча температура
від 0 °C до 40 °C
нього середови- Робоча вологість
від 10% до 80%
ща
Температура зберігання від –20 °C до 60 °C
Вологість під час зберігання від 5% до 95%
Частота горизонтальної
розгортки
Частота вертикальної
розгортки
Тип синхронізації
Технічні характеристики виробу, подані вище, можуть бути змінені без попереднього повідомлення у
зв’язку із вдосконаленням функціональності виробу.
УКР
УКРАЇНСЬКА
Рідкокристалічна панель
64
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
УКРАЇНСЬКА
УКР
Розміри (ширина х висота х
глибина) / вага
1281,6 мм x 752,4 мм x 37,8 мм / 21,8 кг
1281,6 мм x 825,7 мм x 298,3 мм / 23,2 кг
1281,6 мм x 752,4 мм x 79,1 мм / 22,5 кг
1281,6 мм x 825,7 мм x 298,3 мм / 23,9 кг
* Лише для моделей, що підтримують гучномовці
Аудіо
Звукова потужність
10 Вт + 10 Вт (П + Л)
(RMS)
Вхідна чутливість
0,7 В (середньоквадратична)
Номінальний опір динамі- 8 Ом
ка
Технічні характеристики виробу, подані вище, можуть бути змінені без попереднього повідомлення у
зв’язку із вдосконаленням функціональності виробу.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
65
Розміри
(Одиниця вимірювання: мм)
42
дюйми
47 дюймів
55 дюймів
A
991,7
1102
1281,6
B
298,3
298,3
298,3
C
37,5
37,5
37,8
D
76,1
76,1
80
E
584,3
646,4
752,4
F
659,2
720,9
825,7
G
726
824,2
950
H
27,6
28
33,5
I
27,6
28
33,5
J
27,6
28
33,5
K
102,4
102,5
106,8
L
140,3
140,3
136,4
M
295,9
351
440,8
N
92,2
123,2
176,2
O
400
400
400
P
400
400
400
Технічні характеристики виробу, подані вище,
можуть бути змінені без попереднього повідомлення у зв’язку із вдосконаленням функціональності виробу.
УКР
УКРАЇНСЬКА
Зображення у цьому посібнику можуть відрізнятись від дійсного вигляду виробу та аксесуарів.
Розміри гвинтів дивіться у розділі “Встановлення на стіні” ( див. стор.11 ).
66
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Підтримуваний режим RGB (ПК)
Режим DTV
УКРАЇНСЬКА
УКР
Роздільна
здатність
Компонентне
з'єднання
HDMI, Display
Port (DTV)
480i
o
x
576i
o
x
70,8
480p
o
o
31,469
59,94
576p
o
o
640 x 480
37,5
75
720p
o
o
800 x 600
37,879
60,317
1080i
o
o
800 x 600
46,875
75
1080p
o
o
832 x 624
49,725
74,55
1024 x 768
48,363
60
1024 x 768
60,123
75,029
1280 x 720
44,772
59,855
1366 x 768
47,7
60
1280 x 1024
63,981
60,02
1280 x 1024
79,98
75,02
1680 x 1050
65,290
59,954
1920 x 1080
67,5
60
Роздільна
здатність
Частота гоЧастота вертиризонтальної
кальної розрозгортки (кГц) гортки (Гц)
640 x 350
31,469
70,8
720 x 400
31,468
640 x 480
Індикатор живлення
Режим
Пристрій
У ввімкненому
стані
Режим
очікування
У вимкненому
стані
синій
жовтий
–
ПРИМІТКА
Підтримувані режими HDMI, DVI-D,
Display Port (ПК)
Роздільна
здатність
Частота гоЧастота вертиризонтальної
кальної розрозгортки (кГц) гортки (Гц)
640 x 480
31,469
59,94
800 x 600
37,879
60,317
1024 x 768
48,363
60
1280 x 720
44,772
59,855
1366 x 768
47,7
60
1280 x 1024
63,981
60,02
1680 x 1050
65,290
59,954
1920 x 1080
67,5
60
yyКоли до роз'єму HDMI або DisplayPort
під'єднано відповідний кабель, можна вибрати режим PC (ПК) або DTV (Цифрове
ТБ). Рекомендуємо вибирати режим PC в
разі під'єднання до комп'ютера, а режим
DTV – у разі під'єднання до джерела цифрового телевізійного сингалу.
ПРИМІТКА
yyВертикальна частота: для того, щоб користувач міг переглядати рухоме зображення,
зображення на екрані змінюється десятки
разів щосекунди, подібно до спалахів лампи
денного світла. Вертикальна частота або
частота оновлення – це частота зміни зображень за секунду. Одиниця вимірювання
– герци (Гц).
yyГоризонтальна частота: горизонтальний
інтервал – це відрізок часу, необхідний для
відтворення одного горизонтального рядка
зображення. Якщо розділити 1 на значення
горизонтального інтервалу, можна отримати
кількість горизонтальних ліній, що відображаються за секунду; цей параметр називають частотою горизонтальної розгортки.
Одиниця вимірювання – кілогерци (кГц).
ІЧ-КОДИ
Код (гекса)
Функція
Примітка
95
Кнопка на пульті ДК
08
ON/OFF (увімк./вимк.)
Кнопка на пульті ДК
0B
Кнопка на пульті ДК
C4
Кнопка на пульті ДК
(Дискретний ІЧ код)
C5
Кнопка на пульті ДК
(Дискретний ІЧ код)
43
Кнопка на пульті ДК
40
Вгору
Кнопка на пульті ДК
41
Вниз
Кнопка на пульті ДК
07
Ліворуч
Кнопка на пульті ДК
06
Праворуч
Кнопка на пульті ДК
44
Кнопка на пульті ДК
28
Кнопка на пульті ДК
5B
Кнопка на пульті ДК
4D
Кнопка на пульті ДК
02
Гучність
Кнопка на пульті ДК
03
Гучність
Кнопка на пульті ДК
09
Кнопка на пульті ДК
E0
(
вгору)
Кнопка на пульті ДК
E1
(
вниз)
Кнопка на пульті ДК
10–19
Цифрові кнопки
–
72
Червона кнопка
Кнопка на пульті ДК
71
Зелена кнопка
Кнопка на пульті ДК
63
Жовта кнопка
Кнопка на пульті ДК
61
Синя кнопка
Кнопка на пульті ДК
7B
Кнопка на пульті ДК
Кнопка на пульті ДК
5A
Аудіовідео (композитне відео)
Дискретний ІЧ код
BF
Компонентне з'єднання
Дискретний ІЧ код
D5
RGB
Дискретний ІЧ код
CE
Display Port
Дискретний ІЧ код
C6
DVI-D
Дискретний ІЧ код
E9
HDMI
Дискретний ІЧ код
76
(4:3)
Дискретний ІЧ код
77
(16:9)
Дискретний ІЧ код
AF
(ZOOM (Масштаб), Cinema
Zoom 1 (Масштаб екрана 1))
79
99
Дискретний ІЧ код
Кнопка на пульті ДК
(Дискретний ІЧ код)
Auto Config. (Автоналаштування)
Кнопка на пульті ДК
(Дискретний ІЧ код)
B1
Кнопка на пульті ДК
B0
Кнопка на пульті ДК
BA
Кнопка на пульті ДК
8F
Кнопка на пульті ДК
8E
Кнопка на пульті ДК
УКР
УКРАЇНСЬКА
ІЧ КОДИ
67
68
ОДНОЧАСНЕ КЕРУВАННЯ КІЛЬКОМА ПРИСТРОЯМИ
УКРАЇНСЬКА
УКР
ОДНОЧАСНЕ КЕРУВАННЯ КІЛЬКОМА ПРИСТРОЯМИ
Цей метод використовується для підключення кількох пристроїв до одного ПК. Ви можете керуyy
вати кількома пристроями одночасно, під'єднавши їх до одного комп'ютера.
У меню “Option (Параметри)” параметр “Set ID (Ідентифікатор пристрою)” повинен мати значенyy
ня від 1 до 99, унікальне для кожного пристрою.
Під'єднання кабелю
Під'єднайте кабель RS-232C, як показано на малюнку.
Для обміну даними між ПК і цим виробом використовується протокол RS-232C. За допомогою
yy
комп'ютера можна вмикати та вимикати виріб, вибирати джерело вхідного сигналу і налаштовувати параметри екранного меню.
Кабель RS-232C
(не входить до комплекту)
ПК
Монітор 1
Монітор 2
Монітор 3
Монітор 4
Конфігурації RS-232C
7-контактне з'єднання (стандартний кабель RS-232C)
ПК
RXD 2
TXD 3
GND 5
DTR 4
DSR 6
RTS 7
CTS 8
Пристрій
3
2
5
6
4
8
7
TXD
RXD
GND
DSR
DTR
CTS
RTS
D-Sub 9 D-Sub 9
(гніздо) (гніздо)
Параметри зв'язку
Швидкість передачі даних: 9600 бод (УАПП)
yy
Довжина даних: 8 біт
yy
Біт перевірки парності: немає
yy
Стоповий біт: 1 біт
yy
Керування потоком: немає
yy
Код зв'язку: код ASCII
yy
Використовуйте зворотний кабель
yy
3-контактне з'єднання (спеціальний кабель)
ПК
Пристрій
3
RXD 2
TXD
2
TXD 3
RXD
5
GND 5
GND
6
DTR 4
DSR
4
DSR 6
DTR
7
RTS 7
CTS
8
CTS 8
RTS
D-Sub 9 D-Sub 9
(гніздо) (гніздо)
69
ОДНОЧАСНЕ КЕРУВАННЯ КІЛЬКОМА ПРИСТРОЯМИ
Довідковий перелік команд
2
ЗНАЧЕННЯ
1
01
Power (Живлення)
k
a
00H – 01H
02
Aspect Ratio (Формат зображення)
k
c
01H – 1FH
03
Screen Mute (Вимкнення зображення на екрані)
k
d
00H – 01H
04
Volume Mute (Вимкнення звуку)
k
e
00H – 01H
05
Volume Control (Регулювання гучності)
k
f
00H – 64H
06
Contrast (Контрастність)
k
g
00H – 64H
07
Brightness (Яскравість)
k
h
00H – 64H
08
Color (Колір)
k
i
00H – 64H
09
Tint (Відтінок)
k
j
00H – 64H
10
Sharpness (Чіткість)
k
k
00H – 64H
11
OSD Select (Вибір екранного меню)
k
l
00H – 01H
12
Блокування пульта ДК / кнопок пристрою
k
m
00H – 01H
13
Balance (Баланс)
k
t
00H – 64H
14
Abnomal state (Ненормальний стан)
k
z
FFH
15
ISM mode (Режим ISM)
j
p
01H – 08H
16
Energy Saving (Енергозбереження)
j
q
00H – 05H
17
Auto configuration (Автоматичне налаштування)
j
u
01H
18
Key (Кнопка)
m
c
Код кнопки
19
4 Hours Off (Вимкнення через 4 години)
m
n
00H - 01H
20
Tile Mode Check
(Перевірка режиму складеного зображення)
d
z
FFH
21
Tile Mode (Складене зображення)
d
d
00H – 55H
22
Tile H Position (Горизонтальне положення елемента)
d
e
00H – 14H
23
Tile V Position (Вертикальне положення елемента)
d
f
00H – 14H
24
Tile H Size (Горизонтальний розмір елемента)
d
g
00H – 64H
25
Tile V Size (Вертикальний розмір елемента)
d
h
00H – 64H
26
Tile ID Set (Ідентифікатор елемента)
d
i
01H – 19H
27
Natural Mode (In Tile mode)
(Природний режим складеного зображення)
d
j
00H – 01H
28
Picture mode (Режим зображення ) (PSM)
d
x
00H – 04H
29
Sound mode (Режим звуку)
d
y
00H – 05H
30
Fan Fault check (Перевірка несправності вентилятора)
d
w
FFH
31
Elapsed time return (Час, що пройшов)
d
l
FFH
32
Temperature value (Значення температури)
d
n
FFH
33
Lamp fault check (Перевірка несправності лампи)
d
p
FFH
34
Speaker (Гучномовець)
d
v
00H – 01H
35
Sleep Time (Час вимкнення)
f
f
00H – 08H
36
Auto Sleep (Автоматичне вимкнення)
f
g
00H – 01H
37
Power On Delay (Затримка ввімкнення)
f
h
00H – 64H
38
Language (Мова)
f
i
00H – 12H
39
DPM Select (Динамічне керування живленням)
f
j
00H – 01H
40
Reset (Скидання)
f
k
00H – 03H
2
3
УКР
УКРАЇНСЬКА
КОМАНДА
1
70
ОДНОЧАСНЕ КЕРУВАННЯ КІЛЬКОМА ПРИСТРОЯМИ
КОМАНДА
УКРАЇНСЬКА
УКР
1
2
ЗНАЧЕННЯ
1
2
3
41
Power Indicator (Індикатор живлення)
f
o
00H – 01H
42
Serial no. (Серійний номер)
f
y
FFH
43
S / W Version (Версія програмного забезпечення)
f
z
FFH
Time 1(Year/ Month/ Day) (Час 1 (рік/місяць/день))
f
a
45
Time 2(Hour/ Minute/ Second)
(Час 2 (година/хвилина/секунда))
f
x
відповідає пункту. Time 1
(Час 1)
відповідає пункту. Time 2
(Час 2)
46
Off Timer(Repeat Mode/ Time)
(Таймер вимикання (Режим повтору / Час))
f
d
відповідає пункту.
Off Timer (Таймер вимикання)
47
On Timer(Repeat Mode/ Time)
(Таймер вмикання (Режим повтору / Час))
f
e
відповідає пункту.
On Timer (Таймер вмикання)
On Timer Input
(Вхідний сигнал для таймера вмикання)
f
u
49
Input Select (Вибір вхідного сигналу)
x
b
відповідає пункту.
On Timer Input
(Вхідний сигнал для таймера
вмикання)
20H – D0H
50
Color Temperature (Колірна температура)
x
u
00H – 64H
44
48
Примітка. У випадку використання пристрою із програвачем USB Divx, усі команди, окрім коyy
манд Power (Живлення) (k a), Key (Кнопка) (m c), Abnormal state (Ненормальний стан) (k z), Fan
Fault check (Перевірка несправності вентилятора) (d w), Elapsed time return (Час, що пройшов)
(d l), Temperature value (Значення температури) (d n), Lamp fault Check (Перевірка несправності
лампи) (d p), Serial no.Check (Перевірка серійного номера) (f y) та S/W Version (Версія програмного забезпечення) (f z) не виконуються і трактуються як помилки.
ОДНОЧАСНЕ КЕРУВАННЯ КІЛЬКОМА ПРИСТРОЯМИ
71
Протокол передавання/отримання
[Команда1][Команда2][Ідент. пристрою][ ][Значення][Cr]
* [Команда1]: перша команда. (k, j, m, d, f, x)
* [Команда2]: друга команда (a – u)
* [Ідент. пристрою]: ідентифікатор пристрою.
діапазон: 01H – 63H. У разі встановлення значення “0” сервер може керувати всіма пристроями.
* У разі одночасної роботи з більш ніж 2 пристроями з використанням ідентифікатора “0” повідомлення підтвердження перевірятися не буде. Оскільки всі пристрої надсилатимуть повідомлення підтвердження, перевірити їх усі буде неможливо.
* [Значення]: передавання значення команди.
Для зчитування стану команди передається значення “FF”.
* [Cr]: повернення каретки (код ASCII “0 x 0 D”)
* [ ]: пробіл, код ASCII (0 x 20)
Підтвердження – ОК
[Команда2][ ][Ідент. пристрою][ ][OK][Значення][x]
* У разі успішного отримання даних виріб надсилає команду ACK (підтвердження), виходячи з наведеного формату. У цей момент, якщо команда передбачає зчитування даних, він вказує дані свого
поточного стану. Якщо команда надходить у режимі запису даних, він повертає дані комп’ютера.
Підтвердження – помилка
[Команда2][ ][Ідент. пристрою][ ][NG][Значення][x]
* У разі помилки повертається код NG
УКР
УКРАЇНСЬКА
Передавання
72
ОДНОЧАСНЕ КЕРУВАННЯ КІЛЬКОМА ПРИСТРОЯМИ
УКРАЇНСЬКА
УКР
01. Power (Живлення) (команда: k a)
Керування увімкненням/вимкненням живлення
пристрою.
Передавання
[k][a][ ][Ідент. пристрою][ ][Значення][Cr]
Значення 00: живлення вимкнено Значення 01:
живлення увімкнено
Підтвердження
[a][ ][Ідент. пристрою][ ][OK][Значення][x]
Відображення стану живлення (увімкнено/вимкнено).
Передавання
[k][a][ ][Ідент. пристрою][ ][FF][Cr]
Підтвердження
[a][ ][Ідент. пристрою][ ][OK][Значення][x]
Значення 00: живлення вимкнено Значення 01:
живлення увімкнено
03. Screen Mute (Вимкнення зображення на екрані)
(команда: k d)
Увімкнення/вимкнення зображення на екрані.
Передавання
[k][d][ ][Ідент. пристрою][ ][Значення][Cr]
Значення
00: функцію вимкнення екрана вимкнено (зо
браження відтворюється)
01: функцію вимкнення екрана увімкнено (зо
браження не відтворюється)
Підтвердження
[d][ ][Ідент. пристрою][ ][OK][Значення][x]
04. Volume Mute (Вимкнення звуку) (команда: k e)
Увімкнення та вимкнення звуку.
Передавання
[k][e][ ][Ідент. пристрою][ ][Значення][Cr]
02. Aspect Ratio (Формат зображення) (команда: k c)
Регулювання формату зображення.
Формат зображення також можна налаштувати за
допомогою кнопки ARC
(Aspect Ratio Control) (Налаштування формату
екрана) на пульті дистанційного керування або
через екранне меню.
Передавання
[k][c][ ][Ідент. пристрою][ ][Значення][Cr]
Значення 01: Normal Screen (Звичайний екран) (4:3)
02: Wide Screen (Широкий екран) (16:9)
04: Zoom (Масштаб)
(AV (Аудіовідео), Component (Компонент
ний), HDMI/Display Port DTV)
09: Just Scan (Точне відображення)
(Component (Компонентний), HDMI/Display Port DTV)
* У режимі RGB, DVI-D,
HDMI/ Display Port PC (1:1)
10–1F: Cinema Zoom (Масштабування в кінорежимі) від 1 до 16
(AV (Аудіовідео), Component (Компонент
ний), HDMI/Display Port DTV)
Підтвердження
[c][ ][Ідент. пристрою][ ][OK][Значення][x]
Значення 00: функцію вимкнення звуку увімкнено (звук вимкнено)
01: функцію вимкнення звуку вимкнено (звук увімкнено)
Підтвердження
[e][ ][Ідент. пристрою][ ][OK][Значення][x]
Значення 00: функцію вимкнення звуку увімкнено (звук вимкнено)
01: функцію вимкнення звуку вимкнено (звук увімкнено)
05. Volume Control (Регулювання гучності) (команда: k f)
Регулювання рівня гучності.
Передавання
[k][f][ ][Ідент. пристрою][ ][Значення][Cr]
Значення мін.: 00H – макс.: 64H
(шістнадцятковий код)
Підтвердження
[f][ ][Ідент. пристрою][ ][OK][Значення][x]
Значення мін.: 00H – макс.: 64H
* Таблиця відповідності даних
0: КРОК 0
:
A: КРОК 10
:
F: КРОК 15
10: КРОК 16
:
64: КРОК 100
ОДНОЧАСНЕ КЕРУВАННЯ КІЛЬКОМА ПРИСТРОЯМИ
Передавання
[k][g][ ][Ідент. пристрою][ ][Значення][Cr]
Значення мін.: 00H – макс.: 64H
Підтвердження
[g][ ][Ідент. пристрою][ ][OK][Значення][x]
Значення мін.: 00H – макс.: 64H
* Дивіться “Таблицю відповідності даних”. див.
стор.72
09. Tint (Відтінок) (команда: k j)
Налаштування відтінку зображення.
Відтінок також можна налаштувати за допомогою
меню параметрів зображення.
Передавання
[k][j][ ][Ідент. пристрою][ ][Значення][Cr]
Значення мін.: 00H – макс.: 64H
(шістнадцятковий код)
00H: крок R50
64H: крок G50
Підтвердження
[j][ ][Ідент. пристрою][ ][OK][Значення][x]
Значення мін.: 00H – макс.: 64H
* Таблиця відповідності даних щодо відтінку
0: рівень 0 – червоний
:
64: рівень 100 – зелений
07. Brightness (Яскравість) (команда: k h)
Налаштування яскравості зображення.
Яскравість також можна налаштувати за допомогою меню параметрів зображення.
Передавання
[k][h][ ][Ідент. пристрою][ ][Значення][Cr]
Значення мін.: 00H – макс.: 64H
(шістнадцятковий код)
* Дивіться “Таблицю відповідності даних”. див.
стор.72
Підтвердження
[h][ ][Ідент. пристрою][ ][OK][Значення][x]
* Дивіться “Таблицю відповідності даних”. див.
стор.72
10. Sharpness (Чіткість) (команда: k k) (лише для
відеовходу)
Налаштування чіткості зображення.
Чіткість також можна налаштувати за допомогою
меню параметрів зображення.
Передавання
[k][k][ ][Ідент. пристрою][ ][Значення][Cr]
Значення мін.: 00H – макс.: 64H
(шістнадцятковий код)
* Дивіться “Таблицю відповідності даних”. див.
стор.72
Підтвердження
[k][ ][Ідент. пристрою][ ][OK][Значення][x]
Значення мін.: 00H – макс.: 64H
08. Color (Колір) (команда: k i) (лише для синхронізації відео)
Налаштування колірної гами зображення.
Колірність також можна налаштувати за допомогою меню параметрів зображення.
Передавання
[k][i][ ][Ідент. пристрою][ ][Значення][Cr]
Значення мін.: 00H – макс.: 64H
(шістнадцятковий код)
* Дивіться “Таблицю відповідності даних”. див.
стор.72
Підтвердження
[i][ ][Ідент. пристрою][ ][OK][Значення][x]
Значення мін.: 00H – макс.: 64H
11. OSD Select (Вибір екранного меню) (команда: k l)
Увімкнення/вимкнення екранного меню пристрою.
Передавання
[k][l][ ][Ідент. пристрою][ ][Значення][Cr]
Значення 00: екранне меню вимкнено
Значення 01: екранне меню увімкнено
Підтвердження
[l][ ][Ідент. пристрою][ ][OK][Значення][x]
Значення 00: екранне меню вимкнено
Значення 01: екранне меню увімкнено
УКР
УКРАЇНСЬКА
06. Contrast (Контрастність) (команда: k g)
Налаштування контрастності зображення.
Контрастність також можна налаштувати за допомогою меню параметрів зображення.
73
74
ОДНОЧАСНЕ КЕРУВАННЯ КІЛЬКОМА ПРИСТРОЯМИ
УКРАЇНСЬКА
УКР
12. Remote Lock /Key Lock (Блокування пульта ДК /
кнопок пристрою) (команда: k m)
Блокування та розблокування керування пристроєм із пульта ДК та панелі.
Ця функція передбачає блокування пульта ДК та
кнопок на пристрої у разі керування через інтерфейс RS-232C.
Передавання
[k][m][ ][Ідент. пристрою][ ][Значення][Cr]
Значення 00: вимкнено Значення 01: увімкнено
Підтвердження
[m][ ][Ідент. пристрою][ ][OK][Значення][x]
Значення 00: вимкнено Значення 01: увімкнено
15. ISM mode (Режим ISM) (команда: j p)
Використовується для активації функції запобігання появі залишкового зображення.
Передавання
[j][p][ ][Ідент. пристрою][ ][Значення][Cr]
Значення 01: Inversion (Зміна)
02: Orbiter (Орбітер)
04: White Wash (Вибілювання)
08: Normal (Звичайний)
Підтвердження
[p][ ][Ідент. пристрою][ ][OK][Значення][x]
13. Balance (Баланс) (команда: k t)
Регулювання балансу звуку.
Передавання
[k][t][ ][Ідент. пристрою][ ][Значення][Cr]
Значення мін.: 00H – макс.: 64H
(шістнадцятковий код)
00H: крок L50
64H: крок R50
Підтвердження
[t][ ][Ідент. пристрою][ ][OK][Значення][x]
Значення мін.: 00H – макс.: 64H
(шістнадцятковий код)
00H: крок 0–L50
64H: крок 100–R50
* Баланс: 50 лівий – 50 правий
16. Energy Saving (Енергозбереження) (команда: j q)
Зменшення рівня споживання енергії монітором.
Передавання
[j][q][ ][Ідент. пристрою][ ][Значення][Cr]
Значення 04: Auto (Авто)
00: Off (Вимк.)
01: Minimum (Мінімальний)
02: Medium (Середній)
03: Maximum (Максимальний)
05: Screen off (Вимк. екрана)
Підтвердження
[q][ ][Ідент. пристрою][ ][OK][Значення][x]
14. Abnormal state (Ненормальний стан) (команда: k z)
Зчитування статусу вимкнення живлення в режимі
очікування.
Передавання
[k][z][ ][Ідент. пристрою][ ][Значення][Cr]
Значення FF: зчитування
Підтвердження
[z][ ][Ідент. пристрою][ ][OK][Значення][x]
Значення 00: нормальний (живлення увімкнено і сиг
нал присутній)
01: немає сигналу (живлення вимкнено)
02: вимикання монітора за допомогою пуль
та ДК
03: вимикання монітора за допомогою тай
мера сну
04: вимикання монітора за допомогою інтер
фейсу RS-232C
08: вимикання монітора за допомогою тай
мера вимкнення
09: вимикання монітора за допомогою функ
ції автоматичного вимкнення
17. Auto Config. (Автоналаштування) (команда: j u)
Регулювання положення зображення і зменшення
його миготіння.
Автоматично. Примітка. Доступно лише в режимі
RGB (ПК).
Передавання
[j][u][ ][Ідент. пристрою][ ][Значення][Cr]
Значення 01: налаштувати
Підтвердження
[u][ ][Ідент. пристрою][ ][OK][Значення][x]
ОДНОЧАСНЕ КЕРУВАННЯ КІЛЬКОМА ПРИСТРОЯМИ
Передавання
[m][c][ ][Ідент. пристрою][ ][Значення][Cr]
Значення код кнопки:
дивіться пункт “ІЧ-коди”. див. стор.67
Підтвердження
[c][ ][Ідент. пристрою][ ][OK][Значення][x]
21. Tile Mode (Складене зображення) (команда: d d)
Вибір режиму складеного зображення.
Передавання
[d][d][ ][Ідент. пристрою][ ][Значення][Cr]
Значення
Опис
00 або 11
12
13
14
Режим складеного зображення вимкнено.
Режим 1 x 2 (стовпчики x рядки)
Режим 1 x 3
Режим 1 x 4
...
Режим 1 x 2
...
55
* Неможливо встановити значення 0X або X0,
лише 00.
Підтвердження
[d][ ][Ідент. пристрою][ ][OK/NG][Значення][x]
19. 4 Hours Off (Вимкнення через 4 години)
(команда: m n)
Налаштування функції 4 Hours Off (Вимкнення
через 4 години).
Передавання
[m][n][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Дані00: Функцію вимкнення через 4 години
вимкнено.
01: Функцію вимкнення через 4 години
ввімкнено.
Підтвердження
[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
20. Tile Mode Check (Перевірка режиму складеного
зображення) (команда: d z)
Перевірка стану режиму Tile Mode (Складене
зображення).
Передавання
[d][z][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Дані FF: перевірка стану режиму складеного
зображення
Підтвердження
[z][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]
Дані1
Дані2
Дані3
00: Складене зображення вимкнено
01: Складене зображення ввімкнено
00 – 0F: кількість стовпчиків
00 – 0F: кількість рядків
22. Tile H Position (Горизонтальне положення елемента) (команда: d e)
Налаштування горизонтального положення.
Передавання
[d][e][ ][Ідент. пристрою][ ][Значення][Cr]
Значення мін.: 00H – макс.: 14H
00H: крок –10 (вліво)
14H: крок 10 (вправо)
Підтвердження
[e][ ][Ідент. пристрою][ ][OK/NG][Значення][x]
23. Tile V Position (Вертикальне положення елемента) (команда: d f)
Налаштування вертикального положення.
Передавання
[d][f][ ][Ідент. пристрою][ ][Значення][Cr]
Значення мін.: 00H – макс.: 14H
00H: крок –10 (вниз)
14H: крок 10 (вгору)
Підтвердження
[f][ ][Ідент. пристрою][ ][OK/NG][Значення][x]
УКР
УКРАЇНСЬКА
18. Key (Кнопка) (команда: m с)
Надсилання коду кнопки з пульта дистанційного
керування.
75
76
ОДНОЧАСНЕ КЕРУВАННЯ КІЛЬКОМА ПРИСТРОЯМИ
УКРАЇНСЬКА
УКР
24. Tile H Size (Горизонтальний розмір елемента)
(команда: d g)
Налаштування горизонтального розміру зображення.
Передавання
[d][g][ ][Ідент. пристрою][ ][Значення][x]
Значення мін.: 00H – макс.: 64H
* Дивіться “Таблицю відповідності даних”. див.
стор.72
Підтвердження
[g][ ][Ідент. пристрою][ ][OK/NG][Дані][x]
25. Tile V Size (Вертикальний розмір елемента)
(команда: d h)
Налаштування вертикального розміру зображення.
Передавання
[d][h][ ][Ідент. пристрою][ ][Значення][x]
Значення мін.: 00H – макс.: 64H
* Дивіться “Таблицю відповідності даних”. див.
стор.72
Підтвердження
[h][ ][Ідент. пристрою][ ][OK/NG][Значення][x]
27. Natural Mode (Природний режим ) (команда: d j)
Встановлення природного режиму для складеного
зображення.
Передавання
[d][j][ ][Ідент. пристрою][ ][Значення][x]
Значення 00: природний режим вимкнено
01: природний режим увімкнено
ff: зчитування стану
Підтвердження
[j][ ][Ідент. пристрою][ ][OK/NG][Значення][x]
28. Picture Mode (Режим зображення) (команда: d x)
Налаштування режиму зображення.
Передавання
[d][x][ ][Ідент. пристрою][ ][Значення][x]
Структура значень
Значення (шістнадцяткові)
00
01
02
03
04
Режим
Vivid (Яскравий)
Standard (Стандартний)
Cinema (Кіно)
Sport (Спорт)
Game (Гра)
Підтвердження
[x][ ][Ідент. пристрою][ ][OK/NG][Значення][x]
26. Tile ID Set (Ідентифікатор елемента)
(команда: d i)
Призначення ідентифікатора елемента складеного зображення.
Передавання
[d][i][ ][Ідент. пристрою][ ][Значення][x]
Значення мін.: 01H – макс.: 19H
(шістнадцятковий код)
Підтвердження
[i][ ][Ідент. пристрою][ ][OK/NG][Значення][x]
29. Sound Mode (Режим звуку) (команда: d y)
Налаштування режиму звуку.
Передавання
[d][y][ ][Ідент. пристрою][ ][Значення][x]
Структура значень
Значення (шістнадцяткові)
01
02
03
04
05
Режим
Standard (Стандартний)
Music (Музика)
Cinema (Кіно)
Sport (Спорт)
Game (Гра)
Підтвердження
[y][ ][Ідент. пристрою][ ][OK/NG][Значення][x]
ОДНОЧАСНЕ КЕРУВАННЯ КІЛЬКОМА ПРИСТРОЯМИ
Передавання
[d][w][ ][Ідент. пристрою][ ][Значення][x]
* Значення завжди FF (у шістнадцятковій системі).
Значення ff: зчитування стану
Підтвердження
[w][ ][Ідент. пристрою][ ][OK/NG][Значення][x]
* Значення означають стан вентилятора.
Значення 00: вентилятор несправний
01: вентилятор справний
02: дані недоступні
31. Elapsed time return (Час, що пройшов)
(команда: d l)
Зчитування даних про час, що пройшов.
Передавання
[d][l][ ][Ідент. пристрою][ ][Значення][x]
* Значення завжди FF (у шістнадцятковій системі).
Підтвердження
[l][ ][Ідент. пристрою][ ][OK/NG][Значення][x]
33. Lamp fault Check (Перевірка несправності лампи) (команда: d p)
Перевірка лампи на несправність.
Передавання
[d][p][ ][Ідент. пристрою][ ][Значення][x]
* Значення завжди FF (у шістнадцятковій системі).
Підтвердження
[p][ ][Ідент. пристрою][ ][OK/NG][Значення][x]
* Значення передається як однобайтове шістнадцяткове число.
Значення 00: лампа несправна
01: лампа справна
02: дані недоступні (DPM/живлення вимкнено)
34. Speaker (Гучномовець) (команда: d v)
Увімкнення та вимкнення гучномовця.
Передавання
[d][v][ ][Ідент. пристрою][ ][Значення][x]
Значення 00: вимкнено Значення 01: увімкнено
Підтвердження
[v][ ][Ідент. пристрою][ ][OK/NG][Значення][x
* Значення завжди FF (у шістнадцятковій системі).
(шістнадцятковий код)
32. Temperature value (Значення температури)
(команда: d n)
Зчитування значення внутрішньої температури.
Передавання
[d][n][ ][Ідент. пристрою][ ][Значення][x]
* Значення завжди FF (у шістнадцятковій системі).
Підтвердження
[n][ ][Ідент. пристрою][ ][OK/NG][Значення][x]
* Значення передається як однобайтове шістнадцяткове число.
35. Sleep Time (Час вимкнення) (команда: f f)
Налаштування таймера сну.
Передавання
[f][f][ ][Ідент. пристрою][ ][Значення][Cr]
Значення 00: вимкнено
01: 10
02: 20
03: 30
04: 60
05: 90
06: 120
07: 180
08: 240
Підтвердження
[f][ ][Ідент. пристрою][ ][OK/NG][Значення][x]
УКР
УКРАЇНСЬКА
30. Fan Fault check (Перевірка несправності вентилятора) (команда: d w)
Перевірка вентилятора монітора на несправність.
77
78
ОДНОЧАСНЕ КЕРУВАННЯ КІЛЬКОМА ПРИСТРОЯМИ
УКРАЇНСЬКА
УКР
36. Auto Sleep (Автоматичне вимкнення)
(команда: f g)
Встановлення функції автоматичного вимкнення.
Передавання
[f][g][ ][Ідент. пристрою][ ][Значення][Cr]
Значення 00: вимкнено
01: увімкнено
39. DPM Select (Динамічне керування живленням)
(команда: f j)
Налаштування функції керування живленням.
Передавання
[f][j][ ][Ідент. пристрою][ ][Значення][Cr]
Значення 00: вимкнено
01: увімкнено
Підтвердження
[g][ ][Ідент. пристрою][ ][OK/NG][Значення][x]
Підтвердження
[j][ ][Ідент. пристрою][ ][OK/NG][Значення][x]
37. Power On Delay (Затримка ввімкнення)
(команда: f h)
Налаштування затримки ввімкнення живлення (в
секундах).
40. Reset (Скидання) (команда: f k)
Скидання параметрів екрана та зображення або
відновлення заводських налаштувань.
Передавання
[f][h][ ][Ідент. пристрою][ ][Значення][Cr]
Значення: 00H – 64H (час затримки в секундах)
* Дивіться “Таблицю відповідності даних”. див.
стор.72
Підтвердження
[h][ ][Ідент. пристрою][ ][OK/NG][Значення][x]
38. Language (Мова) (команда: f i)
Вибір мови екранного меню.
Передавання
[f][i][ ][Ідент. пристрою][ ][Значення][Cr]
Значення 00: Czech (чеська)
01: Danish (датська)
02: German (німецька)
03: English (англійська)
04: Spanish (EU) (іспанська (ЄС))
05: Greek (грецька)
06: French (французька)
07: Italian (італійська)
08: Dutch (голландська)
09: Norwegian (норвезька)
0a: Portuguese(EU) (португальська (ЄС))
0b: Portuguese (Brazil)
(португальська (бразильська))
0c: Russian (російська)
0d: Finnish (фінська)
0e: Swedish (шведська)
0f: Korean (корейська)
10: Simplified Chinese (спрощена китайська)
11: Japanese (японська)
12: Traditional Chinese
(традиційна китайська)
Підтвердження
[i][ ][Ідент. пристрою][ ][OK/NG][Значення][x]
Передавання
[f][k][ ][Ідент. пристрою][ ][Значення][Cr]
Значення 00: Picture Reset (Скидання параметрів зо
браження)
(скидання значень, встановлених у меню PICTURE (Зображення).)
01: Screen Reset (Скидання параметрів екрана)
(скидання значень,
встановлених у параметрі Screen (Екран).)
02: Factory Reset (Скидання до заводських налаштувань)
(скидання значень, встановлених у меню OPTION (Параметри).)
03: Audio Reset
Скидання до заводських налаштувань
(скидання значень, встановлених у меню AUDIO (Аудіо).)
Підтвердження
[k][ ][Ідент. пристрою][ ][OK/NG][Значення][x]
41. Power Indicator (Індикатор живлення)
(команда: f o)
Налаштування світлодіодного індикатора живлення
Передавання
[f][o][ ][Ідент. пристрою][ ][Значення][Cr]
Значення 00: вимкнено
01: увімкнено
Підтвердження
[o][ ][Ідент. пристрою][ ][OK/NG][Значення][x]
ОДНОЧАСНЕ КЕРУВАННЯ КІЛЬКОМА ПРИСТРОЯМИ
42. Serial no.Check (Серійний номер) (команда: f y)
Перегляд серійного номера.
Значення FF (для зчитування серійного номера)
Підтвердження
[y][ ][Ідент. пристрою][ ][OK/NG][Значення1]
– [Значення13][x]
* Формат даних – код ASCII.
45. Time 2(Hour/ Minute/ Second) (Час 2 (година/
хвилина/секунда)) (команда: f x)
Встановлення значень параметра Time 2(Hour/
Minute/ Second) (Час 2 (година/хвилина/секунда)).
Передавання
[f][x][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr]
Дані1 00 – 17: 00 – 23 годин
Дані2 01 – 3B: 00 – 59 хвилин
Дані3 01 – 3B: 00 – 59 секунд
* Введіть “fa [Ідентифікатор пристрою] ff”, щоб
перевірити поточні значення параметра Time 2
(Час 2).
**Ця команда не працює, якщо попередньо не
було налаштовано параметр Time 1 (Час 1).
Підтвердження
[x][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]
43. S/W Version (Версія програмного забезпечення)
(команда: f z)
Перевірка версії програмного забезпечення.
Передавання
[f][z][ ][Ідент. пристрою][ ][Значення][Cr]
Значення FFH: зчитування
Підтвердження
[z][ ][Ідент. пристрою][ ][OK/NG][Значення][x]
44. Time 1(Year/ Month/ Day) (Час 1 (рік/місяць/
день)) (команда: f a)
Встановлення значень параметра Time 1(Year/
Month/ Day) (Час 1 (рік/місяць/день)).
Передавання
[f][a][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr]
Дані1 00 – 1E: 2010 – 2030
Дані2 01 – 0C: січень – грудень
Дані3 01 – 1F: 1 – 31
* Введіть “fa [Ідентифікатор пристрою] ff”, щоб
перевірити значення параметра Time 1 (Час 1).
Підтвердження
[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]
46. Off Timer(Repeat Mode/ Time) (Таймер
вимикання (Режим повтору / Час)) (команда: f e)
Налаштування функції Off Timer(Repeat Mode/
Time) (Таймер вимикання (Режим повтору / Час)).
Передавання
[f][e][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr]
Дані1 00: Повтор вимкнено
01: Повтор один раз
02: Повтор щодня
03: Повтор із понеділка по п’ятницю
04: Повтор із понеділка по суботу
05: Повтор у суботу й неділю
06: Повтор у неділю
Дані2 01 – 17: 00 – 23 годин
Дані3 01 – 3B: 00 – 59 хвилин
* Введіть “fe [Ідентифікатор пристрою] ff”, щоб
перевірити поточні значення параметра Off
Timer(Repeat Mode/ Time) (Таймер вимкнення
(Режим повтору / Час)).
* Переш ніж налаштовувати цю функцію,
перевірте, чи встановлено значення у параметрах
Time1 (Час 1) і Time2 (Час 2).
Підтвердження
[e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]
УКР
УКРАЇНСЬКА
Передавання
[f][y][ ][Ідент. пристрою][ ][Значення][Cr]
79
80
ОДНОЧАСНЕ КЕРУВАННЯ КІЛЬКОМА ПРИСТРОЯМИ
УКРАЇНСЬКА
УКР
47. On Timer(Repeat Mode/ Time) (Таймер вмикання
(Режим повтору / Час)) (команда: f d)
Налаштування функції On Timer(Repeat Mode/
Time) (Таймер вмикання (Режим повтору / Час)).
Передавання
[f][d][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr]
Дані1 00: Повтор вимкнено
01: Повтор один раз
02: Повтор щодня
03: Повтор із понеділка по п’ятницю
04: Повтор із понеділка по суботу
05: Повтор у суботу й неділю
06: Повтор у неділю
Дані2 01 – 17: 00 – 23 годин
Дані3 01 – 3B: 00 – 59 хвилин
* Введіть “fa [Ідентифікатор пристрою] ff”, щоб
перевірити поточні значення параметра On
Timer(Repeat Mode/ Time) (Таймер вмикання
(Режим повтору / Час)).
* Переш ніж налаштовувати цю функцію,
перевірте, чи встановлено значення у параметрах
Time1 (Час 1) і Time2 (Час 2).
49. Input Select (Вибір вхідного сигналу)
(Команда: x b)
Вибір джерела вхідного сигналу для пристрою.
Передавання
[x][b][ ][Ідент. пристрою][ ][Значення][Cr]
Значення 20: AV (CVBS) (Аудіовідео (композитне відео))
40: Component (Компонентний)
60: RGB (PC (ПК))
70: DVI-D
90: HDMI (DTV)
A0: HDMI (PC (ПК))
C0: Display Port (DTV)
D0: Display Port (PC (ПК))
Підтвердження
[b][ ][Ідент. пристрою][ ][OK/NG][Значення][x]
Acknowledgement
[d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]
48. On Timer Input (Вхідний сигнал для таймера
вмикання) (команда: f u)
Налаштування функції On Timer Input (Вхідний
сигнал для таймера вмикання).
Передавання
[f][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
20: AV
40: Component (Компонентний)
60: RGB
70: DVI-D
90: HDMI
C0: Display Port
* Переш ніж налаштовувати цю функцію, перевірте,
чи встановлено значення у параметрах Time1 (Час
1), Time2 (Час 2) та On Timer(Repeat Mode/ Time)
(Таймер вмикання (Режим повтору / Час)).
Acknowledgement
[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
50. Color Temperature (Колірна температура)
(команда: x u)
Налаштування колірної температури зображення.
Передавання
[x][u][ ][Ідент. пристрою][ ][Значення][Cr]
Значення Червоний: 0 – Зелений: 64
Підтвердження
[u][ ][Ідент. пристрою][ ][OK][Значення][x]
Значення Червоний: 0 – Зелений: 64
Обов’язково прочитайте застереження
щодо безпеки, перш ніж використовувати
пристрій.
Тримайте цей посібник користувача
(компакт-диск) у доступному місці для подальших довідок.
Модель і серійний номер пристрою розташовані на тильній і бічній стороні пристрою. Залиште ці дані нижче на випадок
технічного обслуговування.
МОДЕЛЬ
СЕРІЙНИЙ №
Під час увімкнення та вимкненням живлення пристрою допускається тимчасовий ефект шумів.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement