LG T2721SSAW Owner's manual

LG T2721SSAW Owner's manual
T2721SSAW
T2724SSAV
Rev. : 03 (04T17)
Rev. : 01 (02T17)
T2721SSAW
T2724SSAV
24.0 kg
63.5 kg
T2721SSAV
T2721SSAW
T2724SSAV
Rev. : 03 (03T17)
Rev. : 01 (02T17)
Rev. : 01 (02T17)
Rev. : 01 (02T17)
เมื่อเปิดเครื่องค่ากำหนดเริ่มต้นของ
ตัวแสดงผลจะแสดง “- : --”
Rev. : 01 (02T17)
*สำหรับรุ่น T2721SSAV, T2721SSAW
*สำหรับรุ่น T2724SSAV
** โปรแกรมจะเลือก ระดับน้ำอยู่ที่ Level 1
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
Rev. : 03 (04T17)
T2724SSAV
24.0
T2721SSAW
63.5
690
730
1023
Rev. : 02 (03T17)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement