LG GR-051SL Owner's manual
GR-051 SSF
Koelkast 46 I
met Vriesvak
Ingebruikname en
Gebruiksaanwijzing
2
8
7
9
10
6
0
5
3
4
3
1
2
1
Koelkast
Vriesvak
Lekbak
Voor
u
de koelkast
strikt de
volg
Wanneer
kan
u
gevaar
aan
door
nalatigheid
brengen,
door
een
de
uw
gebruikt...
gebruiksaanwijzing.
gebruiksaanwijzing,
gezondheid
en
uw
ingebruikname
aansluiting
keukeninrichting beschadigd
en
uw
kunnen worden,
is de fabrikant niet
aansprakelijk voor ontstane schade,
nalatigheid of het opzettelijk niet
gebruiksaanwijzingen in deze
die ontstaan is door
naleven
van
de
handleiding.
Bewaar deze
zodat
u
deze
LG
invriezen
van
levensmiddelen
en
voor
het koelen of
dranken.
U mag de koelkast niet voor andere doeleinden gebruiken,
zoals het bewaren of koelen van stoffen en producten die
niet als levensmiddelen
kunnen worden.
aangeduid
De koelkast mag ook niet voor commerciele doeleinden
gebruikt worden. Het is uitsluitend bestemd voor gebruik als
huishoudelijk apparaat.
gebruiksaanwijzing in de buurt
later nog kunt raadplegen.
Electronics
OPGELET!
leven in
Deze koelkast is uitsluitend bestemd
verkeerde
zowel de koelkast als
of
in deze
aanwijzingen
zich niet houdt
u
zou
plaatst
Deutschland
Technische
van uw
GmbH
Anderungen
*
koelkast,
Jakob-Kaiser-Str. 12
vorbehalten
-
Copyright
*
47877 Willich
LG Electronics Deutschland GmbH 1996
-
*
Tel.
P/N BDA-051
(02154) 492
-
0
Plaatsen
1. De ideale
plaats...
...moet tenminste
aan
koelkast zeker
en
de
zonder
en
Opgelet!
eisen voldoen, zodat
te gebruiken is:
volgende
problemen
uw
Vervoer de koelkast alleen
Plaats de koelkast op een uiterst waterpas oppervlak om
eventuele trillingen te verkleinen. Het waterpas
verkrijgen
aan
uw
koelkast is
de uitschroefbare
Zorg
voor
mogelijk
poten onder
uw
door te draaien
tenminste
rechtopstaand. Sluit de koelkast
op de netspanning. Wacht
zodat eventuele luchtbellen die bij
nooit direct
na vervoer
van
2
aansluiten
een
uur,
aan
in de koelvloeistof, kunnen
ontsnappen. Dit is noodzakelijk anders kan schade aan de
vervoer
zijn
ontstaan
koelkast ontstaan.
koelkast.
voldoende luchtcirculatie rondom de koelkast
zodat het aangegeven
worden.
koelvermogen
bereikt kan
10
cm
Laat minstens 2,5 cm ruimte over tussen de koelkast en
het grondoppervlak. Deze afstand mag ook niet door
vloerbedekking
worden verminderd.
de minimum afstanden tussen koelkast
Respecteer
omgeving zoals
en
deze
zijn aangegeven in de tekening. De
koelkast mag niet in een kast ingebouwd worden of
onder een plaat worden opgesteld.
Plaats de koelkast niet in direct zonlicht.
buitenkant
van
zal de koelkast
deze
van
onnodig
veel stroom verbruiken
van
cm
de koelkast ook niet in de
u
warmtebronnen te
plaatsen (bijvoorbeeld
verwarming, kachel....).
open haard,
Plaats de koelkast
dat in geen
in de koelkast terechtkunnen komen.
zodanig
geval
een
10
zijn
op de
veiligheid
van
de koelkast.
uw
koelkast daarom niet in de buurt
die de
luchtvochtigheid verhogen.
cm
2. De
aansluiting...
...op het 230V spanningsnet is alleen zonder gevaar mogelijk,
de volgende aanwijzingen opvolgt. Let op dat......
wanneer u
Hoge luchtvochtigheid komt ook voor nabij sproeiers
open haarden (verdamping). Luchtvochtigheid leidt
snellere ijsvorming en een hoger energieverbruik.
Plaats
10
cm
vloeistoffen
Om deze reden mag de koelkast niet buiten opgesteld
worden, aangezien zonlicht en luchtvochtigheid van
invloed
10
wanneer
buitenaf wordt verwarmd.
Om dezelfde reden dient
buurt
Enerzijds zal de
Anderzijds
de koelkast dan verkleuren.
van
en
tot
bronnen
....niets op de spanningskabel wordt geplaatst en deze
niet in aanraking komt met hete of scherpe voorwerpen.
...de stekker in
geval
van
makkelijk toegankelijk
gevaar
is, zodat deze nel uit het stopcontact kan worden
verwijderd.
...de stekker
stekkers
opleveren.
stevig gefixeerd
of
is in het
stopcontacten
Laat deze
stopcontact. Losse
kunnen
onmiddellijk
brandgevaar
door
een
vakman
herstellen!
Pas
op!
...de
Wanneer
spanningskabel, stekker
beschadigd is trek onmiddellijk de
of
de
koelkast
te sluiten.
De
een
beschadigde
koelkast. Laat
mag niet hersteld worden. Laat het
klantenservice vervangen door een nieuwe
spanningskabel
door
een
spanningskabel.
Anders bestaat
er
levensgevaar
is
geplaatst
dat niemand
er over
Verwijder nooit de originele stekker van de
spanningskabel, wanneer u met de oorspronkelijke
spanningskabel geen stopcontact bereiken kunt! Gebruik
enkel verlengkabels, die aan de veiligheidsnormen
voldoen,
door elektrische
enkel
wanneer
daartoe voldoende ruimte
bestaat.
aan
te raden de koelkast
stopcontact dat
indien
schokken.
wat valt af te leiden uit het CE label. Gebruik
verlengkabels
Het is
direct
zo
stekker uit het
stopcontact. Indien dit niet zonder gevaar mogelijk is, haal
dan eerst de stop uit de stoppenkast om het stroomcircuit af
Gebruik in geen geval
deze eerst repareren.
spanningskabel
vallen kan.
mocht
voorradig!
een
te sluiten op een
stroomcircuit heeft,
aan
gescheiden
De koelkast wordt dan niet
stroomuitval
zich
voordoen
in
geraakt
andere
stroomcircuits.
LG
Electronics
Deutschland
Technische
GmbH
Anderungen
*
Jakob-Kaiser-Str. 12
vorbehalten
-
Copyright
*
47877 Willich
LG Electronics Deutschland GmbH 1996
-
*
Tel.
P/N BDA-051
(02154) 492
-
0
3
3. De Koelkast koelt
...als
zich houdt
u
brengt
tevens
u
uw
Laat hete of
aan
de
optimaal...
Hiermee
volgende aanwijzingen.
omlaag:
stroomverbruik
warme
deze in de koelkast
eerst afkoelen alvorens
gerechten
plaatst.
Dek de draadbodems in de koelkast niet
volledig
u
--
Gevaar
voor
ongelukken!
af
daarmee de lucht voldoende kan circuleren in de
koelkast.
Luchtstromen achter in de koelkast
levensmiddelen die sterk
Pas op
zijn kouder, plaats
gekoeld kunnen worden
Gebruik geen gesloten glazen potten om producten in te
koelen of in te vriezen. Deze kunnen barsten omdat bij
afkoeling
de inhoud uitzet.
daarom achter in de koelkast.
a)
Voor
...kies
een
normale
koeling...
gemiddelde instelling
afhankelijk van
omgevingstemperatuur kan de regelaar tussen stand "3"
"8" worden ingesteld. De koelkast wordt
een
--
kouder
de
wanneer u
regelaar
in de
richting
de
en
7
9
10
6
"10"
van
draait.
0
5
Warmer
de
wanneer u
in de
regelaar
richting
van
"0"
4
draait.
3
Plaats eventueel
een
8
warenhuis
een
koelkastthermometer
wanneer
u
de
aan
1
2
te schaffen in
temperatuur preciezer wilt
instellen.
b)
Voor
...kunt
een
snelle
7
koeling...
niet de
regelaar
weer
te sterk afnemen
te
terug
voor uw
0
5
een
temperatuur
c)
10
de
levert dan
Vergeet
9
6
regelaar naar stand "10" draaien. Het vriesvak
optimale vriesprestatie, bijvoorbeeld voor de
snelle aanmaak van ijsblokjes. Vanzelfsprekend is in deze
stand het stroomverbruik ook hoger.
u
8
4
3
draaien, anders kan de
andere
1
2
gerechten!
U schakelt de koelkast uit...
...wanneer u de regelaar op stand "0" zet. Plaats de koelkast
op deze stand als u deze wilt ontdooien. Meer informatie
hierover vindt u op de volgende bladzijde...
Pas op: de koelkast wordt nog steeds
ook al staat deze uitgeschakeld!
van
Trek daarom
stopcontact als
altijd
de stekker uit het
koelkast wilt schoonmaken of als
gebruikt (bijvoorbeeld tijdens
LG
Electronics
de
u
stroom
7
8
9
10
6
0
5
voorzien,
4
deze
u
langere tijd
de
3
niet
1
2
vakantie).
Deutschland
Technische
GmbH
Anderungen
*
Jakob-Kaiser-Str. 12
vorbehalten
-
Copyright
*
47877 Willich
LG Electronics Deutschland GmbH 1996
-
*
Tel.
P/N BDA-051
(02154) 492
-
0
Schoonmaken
4. Trek
...als
eerst de stekker uit het
altijd
de koelkast schoonmaakt of
u
uit dan
diegene
en
4
reinigen
stopcontact...
storingsproblemen probeert op te lossen. Voer geen andere handelingen met uw
zijn! Mocht u hierover nadere inlichtingen wensen, neem dan contact op
die hier beschreven
koelkast
met
uw
klantenservice.
5. Ontdooien
nauwelijks ijsvorming aan de wanden plaats.
hoge luchtvochtigheid evenals bij een te
laag ingestelde temperatuur kan ijsvorming optreden. Dit dient
u te verwijderen om het stroomverbruik van uw koelkast te
Waarschuwing!
Normaliter vindt
Echter, bij
een
te
minimaliseren:
Schakel de koelkast eerst uit
Reparaties of
mogelijke
met
door technici die door de fabrikant erkend worden.
trek de stekker uit het
en
stopcontact.
Neem de inhoud uit
vakjes.
Gebruik nooit
scherpe
koelkast
of
puntige
Giet nooit
ijs
warme
bij
voorwerpen
door
het
beschadigd
raken.
of hete vloeistoffen in de koelkast
buitenaf
opgewarmd, bijvoorbeeld
warm apparaat? Kies
een ruimte waar u uw koelkast kunt plaatsen die
overeenkomt met hetgeen beschreven is op bladzijde 2!
en
ontdooien. Wanden kunnen hierdoor
het
Wordt de koelkast
open alle deuren en
Laat deze open staan tot al het ijs gesmolten is.
uw
herstelwerkzaamheden mogen in verband
kans op gevaar enkel worden uitgevoerd
van
naburige
een
straalkachel of
Staat de koelkast wel
om
in op te lossen. Wanden kunnen hierdoor barsten.
van uw
waterpas? Trilt de koelkast
gebruikgenomen is? Verstel de poten
tot deze volledig waterpas staat.
deze in
wanneer
koelkast
Is de stekker te
Laat
6. Schoonmaken
Pas op: natte vingers kunnen onmiddellijk vastvriezen als u
koud oppervlak aanraakt! Dit gevaar is bijzonder groot bij
een
ijsoppervlakken
Reinig
en
bij
koude metalen
de koelkast het liefst
is. Gebruik in elk
geval
platen.
wanneer
handschoenen
deze
bewegen? Of is het stopcontact wankel?
dergelijke problemen oplossen door een vakman.
8. Voor
koelkast
u uw
weer
aansluit...
...moet de koelvloeistof
ontdooid
volledig
wanneer u
de koelkast
volledig tot rust gekomen zijn. Laat
tijd tussen het uitschakelen van
in
opnieuw gebruik nemen ervan!
daarom minimaal 15 minuten
uw
koelkast
het
9.
Regels bij
en
in niet ontdooide toestand schoonmaakt.
Reinig
de binnenwanden, draadbodems en
een zachte doek en afwaswater.
groentenlade
enkel met
Gebruik nooit borstels of
deze de wanden
Gebruik nooit
ruw
een
Wij hopen natuurlijk
reinigingsmiddel
of
oplosmiddelen.
Deze kunnen de wanden aantasten
mogelijk giftige
stoffen
in
en
er
zouden
levensmiddelen
uw
terechtkunnen komen.
van
uw
koelkast
dat
en
u
lange tijd
dat deze
functioneert. Maar mocht
u
Dit kan diverse oorzaken hebben, zonder dat er meteen
sprake is van een storing! Voor u contact opneemt met uw
Is
er
eerst onderstaande te
voldoende luchtcirculatie
minimum afstanden
2 beschreven
plezier
zult hebben
volle tevredenheid
de koelkast op
een
bepaald
maak de koelkast definitief
door
te
overlopen:
mogelijk?
Ga
na
Op
spelende kinderen)
nemen
kan
Denk ook
knippen.
of
u
de
respecteert, zoals deze op bladzijde
zijn.
Is de ruimte tussen koelkast
en
bodem misschien
een
apparaat
ongeluk
(bijvoorbeeld
in gebruik
weer
veroorzaakt!
het milieu! De chemische koelvloeistof dient
niet in het milieu terecht te komen:
de koelkast daarom
Breng
uw
afgedekt? Dan is ongehinderde
mogelijk. Ruim de hindernissen op.
dat iemand
u
het defecte
daardoor
en
aan
ongeschikt voor gebruik,
spanningskabel aan de
de
deze manier voorkomt
u
veel
naar
moment afdanken:
bijvoorbeeld
koelkastzijde af
7. Koelt de koelkast niet voldoende...?
klantenservice dient
van uw
koelkast!
schuursponsjes aangezien
maken.
het afdanken
gemeente,
adres kunt
u
opvragen
bij
naar
het
containerpark
van
de koelkast ontmantelt. Het
waar men
uw
gemeente.
luchtcirculatie niet
Is de luchtcirculatie in de koelkast onvoldoende,
BELANGRIJKE WAARSCHUWING
bijvoorbeeld doordat de draadbodems overbeladen zijn,
of compleet zijn afgedekt door papier e.d.? Ruim de
VERVANGEN VAN DE NETSPANNINGSKABEL
hindernissen op.
Als de
netspanningskabel beschadigd is,
reparateur of de klantendienst deze door
een
moet de
speciale
stroomkabel vervangen.
LG
Electronics
Deutschland
Technische
GmbH
Anderungen
*
Jakob-Kaiser-Str. 12
vorbehalten
-
Copyright
*
47877 Willich
LG Electronics Deutschland GmbH 1996
-
*
Tel.
P/N BDA-051
(02154) 492
-
0
Garantiecertificaat
Wij verplichten
van
ons
12 maanden
uw
ertoe
gedurende
de
garantietermijn
apparaat zonder kosten
dan wel zonder verdere kosten
Op
te
herstellen,
vakhandelaar
uw
de
van
onderdelen te voorzien, indien uw apparaat
heeft ten gevolge van een productie- of
dit apparaat staat 12 maanden
Beschadigingen
door
voor uw
Onze hiervoor vermelde
schade
kracht.
Verdergaande aanspraken tegen
en
tijdens het
verpakkingskosten zijn
rekening.
benodigde
materiaalfout.
toedoen of
eigen
transport alsmede de verzend
garantie.
garantiebepalingen zijn
van
zijn
ons
uitgesloten.
Apparaattype:
Naam
GR-051 SSF
Serienummer:
koper:
Aankoopdatum:
Stempen/ Handtekening
LG
Electronics
Deutschland
Technische
GmbH
Anderungen
*
Jakob-Kaiser-Str. 12
vorbehalten
-
Copyright
*
de
van
47877 Willich
LG Electronics Deutschland GmbH 1996
-
verkoper
*
Tel.
P/N BDA-051
(02154) 492
-
0
Garantiebepalingen
Garantiebepalingen
voor
LG-koelkasten
5.
De
garantie
vervalt
wanneer
het
LG-koelkasten
apparaat wordt
1.
hersteld door personen die niet door LG erkend zijn.
Dit geldt eveneens wanneer het apparaat voor
commerciele doeleinden
6.
gebruikt
oorspronkelijke verpakking, zodat het
apparaat
reparatie in de oorspronkelijke
verpakking zonder kans op beschadiging kan worden
Bewaar de
2.
in
geval
vakhandelaar of tot
8.
Gedurende de
garantietermijn
van
garantiezaken
een van onze
tot
uw
servicecenters.
Verdere
aanspraken zijn uitgesloten! Wanneer
bepaalde bepalingen niet meer geldig zijn, worden
deze onbruikbaar. Overige bepalingen worden
hierdoor niet geraakt.
van
gebreken
productie- en
47877
Willich,
in
augustus
1995
Onder de garantie valt niet de eventuele schade als
gevolg van onjuiste behandeling, het niet naleven
van hetgeen beschreven is in de gebruiksaanwijzing
en schade ten gevolge van slijtage. Er is ook geen
garantie op scharnieren of op makkelijk breekbare
onderdelen (zoals bijvoorbeeld sluitstrips en
(gloei)lampen). Schade bij transport en zend en
verpakkingskosten zijn eveneens voor rekening van
de klant.
4.
De
beslissing
bij
ons.
ons
over repareren, ruilen of vervangen ligt
Geruilde of vervangen onderdelen worden
eigendom. Na reparatie of het vervangen van
onderdelen wordt de
niet
LG Electronics Duitsland GmbH
LG
worden alle
materiaalfouten.
3.
u
garantietermijn is 12 maanden en gaat in op de
van aankoop. De garantietermijn is officieel
wanneer
het
geldig
aankoopsbewijs
(kassabon/factuur) is voorzien van een door de
verkoper ingevulde en getekende garantiekaart. Het
serienummer van het product dient overeen te
stemmen met het nummer op de garantiekaart.
hersteld, als deze het gevolg zijn
vervoerd.
Richt
De
datum
wordt.
ter
7.
voor
Electronics
Deutschland
Technische
GmbH
Anderungen
*
Jakob-Kaiser-Str. 12
vorbehalten
-
Copyright
oorspronkelijke garantietermijn
verlengd.
*
47877 Willich
LG Electronics Deutschland GmbH 1996
-
*
Tel.
P/N BDA-051
(02154) 492
-
0
Dit
is
product is in overeenstemming met EU richtlijn
dientengevolge voorzien van het CE label.
89/ 336/EEC
en
Garantieurkunde
Fur dieses Gerat ubernehmen wir 12 Monate Garantie!
Wir
verpflichten
Ihrem
uns, wahrend der
Fachhandler die
12-monatigen
Ersatzteile kostenlos
Garantiezeit lhr Gerat kostenlos instandzusetzen bzw.
zur
Verfugung
zu
stellen,
wenn
es
infolge
eines
Fabrikations oder Materialfehlers versagen sollte. Weitergehende Anspruche gegen uns sind ausgeschlossen. Beschadigungen durch hohere Gewalt oder auf dem Transportweg sowie Versand und
-
-
Verpackungskosten gehen
Garantiebedingungen!
Geratetyp
lhren Lasten. Im
Ubrigen gelten
Seriennummer
:
Name des Kaufers
Kaufdatum
zu
:
unsere
umseitig aufgefuhrten
:
:
Stempel
/ Unterschrift des Fachhandlers
Garantiebedingungen
1. Die Garantiezeit
beginnt
mit dem
Kaufdatum
und erstreckt sich uber 12 Monate. Der
Beginn
Ausgetauschte oder
Eigentum uber. Durch
Reparatur oder Teileersatz wird die ursprungliche
Garantiezeit nicht verlangert!
ersetzte Teile
Garantiezeit
Kaufer den
5. Der
Mangel,
Fabrikations
-
soweit sie
nachweislich
auf
auftreten. Ebenso erstreckt sich die Garantie nicht
auf
Verschleißteile
und
leicht
zerbrechliche
Produktteile (wie z .B Sichtscheiben, Glimm oder
Gluhlampen). Schaden, die auf dem Transport
entstehen, gehen ebenso wie Ver sand und
Verpackungskosten zu Lasten des Kaufers.
-
.
-
4. Die
Entscheidung
uber
Reparatur,
-
Austausch
zu
gewerblichen
-
Zwecken
unbedingt die Originalverpackung auf,
Beschadiguntransportiert werden kann.
damit das Gerat im Servicefall ohne
gen
Ausgeschlossen von der Garantie sind Schaden,
die durch unsachgemaße Behandlung, Nichtbeachtung
der Anleitung und betriebsbedingte Abnutzung
Garantieantieanspruch erlischt, sobald
eingreifen, die von LG
6. Heben Sie
oder Materialfehler zuruckzukuhren
sind.
3.
uns.
unser
ebenso, sobald das Gerat
eingesetzt wird.
ubereinstimmen!
los alle
in
Electronics nicht fur den Service autorisiert sind
Nummer auf der Garantiekarte
2. Wahrend der Garantiezeit beheben wir kosten-
gehen
Personen in das Gerat
Die Seriennummer des Produkts muß mit der
eingetragenen
Staubsauger
oder Ersatz bleibt bei
der
gilt als nachgewiesen, wenn der
Kaufbeleg (Quittung / Kassenzettel)
zusammen mit der vom Verkaufer ausgefullten
und unterschriebenen Garantiekarte vorlegt.
fur
7. Wenden Sie sich im Garantiefall
handler oder
an
eines
unserer
an
lhren Fach-
autorisierten Service
-
center.
8.
Weitergehende Anspruche sind ausgeschlossen!
Sollten Teile dieser Bestimmungen unwirksam
sein, so gelten sie sinngemaß. Die Wirksamkeit
der ubrigen Bestimmungen wird hiervon nicht
beruhrt.
47877
Willich, im Oktober
1996
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement