LG CK43 Owner's manual

LG CK43 Owner's manual
ΑΠΛΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
ΜΙΝΙ
Ηχοσύστημα
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη
συσκευή σας και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.
Για να δείτε τις οδηγίες για τις προηγμένες λειτουργίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
http://www.lg.com και μετά κατεβάστε το Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη. Ορισμένο από το περιεχόμενο
σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να διαφέρει για τη μονάδα σας.
ΜΟΝΤΕΛΟ
CK43
www.lg.com
MFL70382731
CK43-DB.DEUSLLK_SIM_GREEK_MFL70382731.indd 1
Πνευματικά δικαιώματα © 2018 LG Electronics Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
2018-03-09 �� 2:51:51
Μπροστινό πάνελ
a
b
d
c
l
e
k
j
i h g
a Θύρα 1 USB
Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία ήχου συνδέοντας
τη συσκευή USB.
h AUTO DJ
Επιλέγει τη λειτουργία AUTO DJ.
b Oθόνη
c
(Απομακρυσμένος αισθητήρας)
d Θύρα 2 USB
Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία ήχου συνδέοντας
τη συσκευή USB.
USB REC / DEMO
-- Εγγραφή σε USB.
-- Για να διακόψετε την Εγγραφή, πατήστε
παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα.
-- Στην κατάσταση απενεργοποιημένης τροφοδοσίας,
εάν πατήσετε USB REC / DEMO, εμφανίζεται η
λειτουργία DEMO.
3 WIRELESS LINK
-- Επιλέγει MAIN ή OTHER στην κατάσταση
λειτουργίας WIRELESS PARTY LINK.
-- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λειτουργίας
WIRELESS PARTY LINK.
g F (Λειτουργία)
Επιλογή της λειτουργίας και της πηγής εισόδου.
V (Παράληψη/Αναζήτηση)
-- Παραλείπει προς τα εμπρός.
-- Αναζητάει κάποιο τμήμα μέσα σε ένα κομμάτι ήχου/
αρχείο.
-- Επιλέγει τους ραδιοφωνικούς σταθμούς.
B (Άνοιγμα/Κλείσιμο)
Άνοιγμα και κλείσιμο του συρταριού του δίσκου.
CK43-DB.DEUSLLK_SIM_GREEK_MFL70382731.indd 2
N (Αναπαραγωγή/Παύση)
-- Εκκίνηση ή παύση της αναπαραγωγής.
-- Επιλογή Stereo/Mono.
i 1 (αναμονή)
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την τροφοδοσία
ρεύματος.
C (Παράληψη/Αναζήτηση)
-- Παραλείπει προς τα πίσω.
-- Αναζητάει κάποιο τμήμα μέσα σε ένα κομμάτι ήχου/
αρχείο.
-- Επιλέγει τους ραδιοφωνικούς σταθμούς.
Z (Διακοπή) / RDS
-- Διακοπή της αναπαραγωγής ή ακύρωση της
λειτουργίας DELETE.
-- Σύστημα ασύρματης αποστολής δεδομένων
e MASTER VOL. (Ένταση)
Ρύθμιση της έντασης του ηχείου.
f BASS BLAST (ή BASS BLAST+)
Πατήστε για να επιλέξετε απευθείας το εφέ BASS
(ή BASS+).
f
j Συρτάρι δίσκου
k REGION EQ
Επιλογή ισοσταθμιστή.
SEARCH
Μετάβαση σε φάκελο και αρχείο στη λειτουργία
επιλογής.
OK
Επιλογή φακέλου για αναζήτηση αρχείου.
l SOUND EFFECT / SEARCH
-- Επιλέγει ηχητικά εφέ.
-- Αναζητά έναν φάκελο ή ένα αρχείο.
2018-03-09 �� 2:51:57
Πίσω πάνελ
a Καλώδιο τροφοδοσίας
b τερματικά SPEAKERS
a
c AUX IN (L/R)
Συνδέστε μια βοηθητική συσκευή.
d ANTENNA (FM)
b
cd
Σύνδεση ηχείων
Κόκκινο
Μαύρο
Εφαρμογή χρήστη
LG Sound Sync (Ασύρματα)
Κάντε λήψη της εφαρμογής Music Flow Bluetooth
στη συσκευή σας. (Μόνο Android)
Για περισσότερες πληροφορίες, κατεβάστε το
ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήστη. http://www.lg.com
CK43-DB.DEUSLLK_SIM_GREEK_MFL70382731.indd 3
2018-03-09 �� 2:52:05
Πρόσθετες πληροφορίες
(Με ενεργοποιημένες
όλες τις θύρες δικτύου.)
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)
3)
Προδιαγραφές παροχής Ανατρέξτε στην κύρια
ρεύματος
ετικέτα στη μονάδα.
Ανατρέξτε στην κύρια
ετικέτα στη μονάδα.
Κατανάλωση ρεύματος Αναμονή δικτύου: 0,5 W
Αντικατάσταση μπαταρίας
(R0
Τεχνικά χαρακτηριστικά
(R03)
Περίπου 300 mm x
163 mm x 241 mm
Παροχή ρεύματος
5 V 0 500 mA
δίαυλου (USB)
Ενισχυτής
(Συνολική ισχύς εξόδου 300 W RMS
RMS)
Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε
αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
Πώς να αποσυνδέσετε την ασύρματη
σύνδεση δικτύου ή την ασύρματη
συσκευή
Απενεργοποιήστε τη μονάδα πατώντας το
πλήκτρο τροφοδοσίας για περισσότερα από 5
δευτερόλεπτα.
CK43-DB.DEUSLLK_SIM_GREEK_MFL70382731.indd 4
Δήλωση συμμόρφωσης
Δια του παρόντος, η LG Electronics δηλώνει ότι το
τύπου ασύρματης επικοινωνίας ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΙΝΙ
HI-FI είναι σύμφωνο με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ.
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης
της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω
ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Να ληφθεί υπόψη από το χρήστη ότι η παρούσα
συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί και να
λειτουργεί σε απόσταση τουλάχιστον 20 cm μεταξύ
της συσκευής και του ανθρώπινου σώματος.
Εύρος συχνοτήτων
Ρεύμα εξόδου (Μέγιστο)
2402 έως 2480 MHz
10 dBm
2018-03-09 �� 2:52:11
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement