LG 22LK335C Owner's manual

LG 22LK335C Owner's manual
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD /
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LED LCD /
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ PLASMA
Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά
αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.
www.lg.com
2
ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Οι υποστηριζόμενες άδειες χρήσης ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις άδειες χρήσης, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.lg.com.
Κατασκευάστηκε με την άδεια της Dolby Laboratories. Η ονομασία "Dolby" και το
σύμβολο διπλού "D" αποτελούν εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.
Η ονομασία HDMI, το λογότυπο HDMI και η ονομασία High-Definition Multimedia
Interface είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing LLC.
Ελληνικά
ΕΛΛ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ DIVX: Το DivX® είναι μια ψηφιακή μορφή βίντεο
που δημιουργήθηκε από την DivX,Inc. Η συγκεκριμένη συσκευή είναι μια εγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής βίντεο DivX που φέρει επίσημη πιστοποίηση από
την DivX (DivX Certified®). Για περισσότερες πληροφορίες και εργαλεία λογισμικού
σχετικά με τη μετατροπή αρχείων σε βίντεο DivX, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.
divx.com.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟ DIVX ΚΑΤ' ΑΠΑΙΤΗΣΗ: Αυτή η συσκευή με πιστοποίηση DivX (DivX Certified®) θα πρέπει να δηλωθεί, προκειμένου να είναι δυνατή
η αναπαραγωγή ταινιών DivX που έχετε αγοράσει κατ' απαίτηση (VOD). Για να
αποκτήσετε τον κωδικό δήλωσης, μεταβείτε στην ενότητα βίντεο DivX κατ' απαίτηση
(VOD), στο μενού ρύθμισης της συσκευής σας. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά
με την ολοκλήρωση της διαδικασίας δήλωσης μεταβείτε στη διεύθυνση vod.divx.
com.
"Συσκευή με πιστοποίηση DivX® (DivX Certified®) για την αναπαραγωγή βίντεο
DivX® έως και HD 1080p, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου με χρέωση".
Τα λογότυπα DivX®, DivX Certified® και τα σχετικά λογότυπα αποτελούν εμπορικά
σήματα της DivX, Inc. και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας.
Καλύπτεται από μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ευρεσιτεχνίες στις Η.Π.Α. :
7.295.673, 7.460.668, 7.515.710, 7.519.274
ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
3
Ελληνικά
ΕΛΛ
4
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Ελληνικά
ΕΛΛ
2
ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
6
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
6
9
9
16
16
16
19
Αφαίρεση από τη συσκευασία
Προαιρετικά εξαρτήματα
Εξαρτήματα και κουμπιά
Ανύψωση και μετακίνηση της τηλεόρασης
Εγκατάσταση της τηλεόρασης
- Τοποθέτηση της βάσης
- Όταν δεν χρησιμοποιείται επιτραπέζια
βάση
- Επιτραπέζια στήριξη
- Επιτοίχια στήριξη
- Τακτοποίηση καλωδίων
- Τοποθέτηση της οθόνης
- Σύνδεση τηλεόρασης
20
21
23
24
24
39
39
40
40
40
40
40
40
41
41
41
43
43
44
45
46
46
47
47
47
25 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
29 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
29
29
30
30
30
32
33
34
35
35
37
38
39
Σύνδεση κεραίας
Ενεργοποίηση της τηλεόρασης για πρώτη
φορά
Παρακολούθηση τηλεόρασης
Διαχείριση προγραμμάτων
- Αυτόματη ρύθμιση προγράμματος
- Ρύθμιση καλωδιακής ψηφιακής
τηλεόρασης (DTV) (μόνο στη λειτουργία
καλωδιακής)
- Μη αυτόματη ρύθμιση προγράμματος
(στην ψηφιακή λειτουργία)
- Μη αυτόματη ρύθμιση προγράμματος
(στην αναλογική λειτουργία)
- Ενισχυτής
- Επεξεργασία της λίστας προγραμμάτων
- Πληροφορίες CI (Κοινή διασύνδεση)
- Επιλογή της λίστας προγραμμάτων
EPG (Ηλεκτρονικός οδηγός
προγράμματος) (στην ψηφιακή
λειτουργία)
- Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση EPG
- Επιλογή προγράμματος
- Λειτουργία οδηγού ΤΩΡΑ/ΕΠΟΜΕΝΟ
- Λειτουργία οδηγού 8 ημερών
- Λειτουργία αλλαγής ημερομηνίας
- Πλαίσιο εκτενούς περιγραφής
- Λειτουργία ρύθμισης εγγραφής/
υπενθύμισης
- Λειτουργία ρύθμισης υπενθύμισης
- Λειτουργία Λίστα προγραμματ.
Χρήση πρόσθετων επιλογών
- Ρύθμιση της αναλογίας οθόνης
- Αλλαγή λειτουργιών AV
- Χρήση της λίστας εισόδων
- Κλείδωμα των πλήκτρων της
τηλεόρασης (Κλείδωμα για παιδιά)
Χρήση του γρήγορου μενού
Χρήση της υποστήριξης πελατών
- Έλεγχος αναβάθμισης λογισμικού
- Δοκιμή εικόνας/ήχου
- Χρήση της δοκιμής σήματος
- Χρήση των πληροφοριών προϊόντος ή
υπηρεσιών
48 ΑΠΕΙΚΌΝΙΣΗ 3D
48
49
49
50
Τεχνολογία 3D
- Κατά τη χρήση γυαλιών 3D
- Εύρος προβολής εικόνων 3D
Παρακολούθηση εικόνων 3D
52 ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
52
53
54
55
56
59
61
63
- Σύνδεση σε ενσύρματο δίκτυο
- Κατάσταση δικτύου
- Σύνδεση συσκευών αποθήκευσης USΒ
- Περιήγηση σε αρχεία
- Προβολή ταινιών
- Προβολή φωτογραφιών
- Ακρόαση μουσικής
- Κωδικός καταχώρησης DivX
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
64 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
64
65
65
66
72
75
76
77
80
Πρόσβαση στα κύρια μενού
Προσαρμογή ρυθμίσεων
- Ρυθμίσεις του μενού ΡΥΘΜΙΣΗ
- Ρυθμίσεις του μενού ΕΙΚΟΝΑ
- Ρυθμίσεις του μενού ΗΧΟΣ
- Ρυθμίσεις του μενού ΩΡΑ
- Ρυθμίσεις του μενού ΚΛΕΙΔΩΜΑ
- Ρυθμίσεις του μενού ΕΠΙΛΟΓΗ
- Ρυθμίσεις του μενού ΔΙΚΤΥΟ
81 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ
82
83
89 TELETEXT
89
89
89
89
89
89
90
90
90
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
Κείμενο SIMPLE
- Επιλογή σελίδας
Κείμενο TOP
- Επιλογή συνόλου / ομάδας / σελίδας
- Απευθείας επιλογή σελίδας
Fastext
- Επιλογή σελίδας
Ειδικές λειτουργίες Teletext
91 ΨΗΦΙΑΚΟ TELETEXT
91
91
Teletext στο πλαίσιο ψηφιακής υπηρεσίας
Teletext σε ψηφιακή υπηρεσία
92 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
92
92
92
92
93
Καθαρισμός της τηλεόρασης
- Οθόνη και πλαίσιο
- Έπιπλο και βάση
- Καλώδιο τροφοδοσίας
Αποφυγή του φαινομένου "μόνιμης
αποτύπωσης εικόνων" στην οθόνη της
τηλεόρασής σας
94 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
96 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
107ΚΩΔΙΚΟΙ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ
108ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
108 Ρύθμιση RS-232C
108 Τύπος βύσματος:
Αρσενικό D-Sub 9 ακίδων
108 Διαμορφώσεις RS-232C
109 Παράμετροι επικοινωνίας
109 Λίστα αναφοράς εντολών
110 Πρωτόκολλο μετάδοσης / λήψης
Ελληνικά
ΕΛΛ
83
83
83
84
84
85
85
85
85
86
86
87
87
87
88
88
Επισκόπηση σύνδεσης
Σύνδεση σε δέκτη HD, συσκευή
αναπαραγωγής DVD ή VCR
- Σύνδεση HDMI
- Σύνδεση DVI σε HDMI
- Σύνδεση Component
- Σύνδεση Euro Scart
- Σύνδεση Composite
Σύνδεση σε υπολογιστή
- Σύνδεση HDMI
- Σύνδεση DVI σε HDMI
- Σύνδεση RGB
Σύνδεση σε ηχοσύστημα
- Ψηφιακή οπτική σύνδεση ήχου
- Σύνδεση ακουστικών
Σύνδεση συσκευής USB
Σύνδεση σε μονάδα CI
Σύνδεση SIMPLINK
- Ενεργοποίηση της λειτουργίας SIMPLINK
5
6
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Αφαίρεση από τη συσκευασία
Ελέγξτε αν στη συσκευασία του προϊόντος περιλαμβάνονται τα παρακάτω εξαρτήματα. Αν λείπουν εξαρτήματα, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Οι εικόνες σε αυτό
το εγχειρίδιο ενδέχεται να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν και τα εξαρτήματα.
Ελληνικά
ΕΛΛ
Τηλεχειριστήριο και μπαταρίες
(AAA)
Εγχειρίδιο χρήστη
Πανί καθαρισμού1 (Δεν περιλαμβάνεται σε όλα τα μοντέλα.)
Πυρήνας φερρίτη (Ανάλογα με το
μοντέλο)
Καλώδιο τροφοδοσίας (Δεν περιλαμβάνεται σε όλα τα μοντέλα.)
1 Καθαρίστε προσεκτικά τους λεκέδες στο έπιπλο με το πανί καθαρισμού.
Μόνο για τα μοντέλα 42/50PT25**, 50/60PV25**, 42/50PT35**, 50PV35**, 50/60PZ25**, 42/50PW45**,
50/60PZ55**, 42/50PT45**
x4
M4 x 26
x4
x3
M5 x 14.5
(Εκτός από τα μοντέλα
60PV25**, 60PZ25**,
60PZ55**)
M4 x 28
x3
M5 x 24
(Μόνο για τα μοντέλα
60PV25**, 60PZ25**,
60PZ55**)
Screw for assembly
Προστατευτικό κάλυμμα
Γυαλιά 3D
(AG-S250 : Ανάλογα με
το μοντέλο)
Δακτύλιος συγκράτησης
καλωδίων
Ταινία προστατευτικού
καλύμματος
Δακτύλιος συγκράτησης καλωδίου
τροφοδοσίας
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
7
Μόνο για το μοντέλο 22LK33**
Δακτύλιος συγκράτησης
καλωδίων
Προστατευτικό
κάλυμμα
Μόνο για το μοντέλο 26/32LK33**, 32/37/42LK43**, 32/42/47LK53**, 32/37/42LK45**, 32/42LK55**
x8
(M4x20)
(Εκτός από το μοντέλο
47LK53**)
Βίδα συναρμολόγησης
Βίδα στερέωσης
Προστατευτικό κάλυμμα
Μόνο για τα μοντέλα 19/22/26LV25**, 22/26LV55**, 19/22LV23**
x2
(M4x6)
(M4x16)
x4
Ελληνικά
ΕΛΛ
x2
ή
M4 x 14
(Εκτός από τα μοντέλα
19/22LV23**)
(Μόνο για τα μοντέλα 19/22LV23**)
Βίδα συναρμολόγησης
Δακτύλιος συγκράτησης καλωδίων
Τροφοδοτικό DC
Μόνο για τα μοντέλα 32LV25**, 32/37/40/42/47LV35**, 32/42/47/55LW45**, 32/37/42/47LV45**, 32/42LV34**
x8
(M4x12)
(Εκτός από τα μοντέλα 32LV25**)
x8
(M4x14)
(Μόνο για τα μοντέλα 32LV25**)
Βίδα συναρμολόγησης
(Μόνο για τα μοντέλα 32LV25**,
32/37LV35**, 32LW45**,
32/37LV45**, 32LV34**)
Βίδα στερέωσης
1 Ο κωδικός για τα γυαλιά 3D ενδέχεται να διαφέρει ανά χώρα.
(Μόνο για τα μοντέλα 32/
42/47/55LW45**)
Γυαλιά FPR 3D1
8
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΟΧΉ
yyΜη χρησιμοποιείτε μη εγκεκριμένα εξαρτήματα για λόγους ασφαλείας και διάρκειας ζωής των προϊόντων.
yyΟι ζημιές ή οι τραυματισμοί που οφείλονται στη χρήση μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων δεν καλύπτονται
από την εγγύηση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Τα εξαρτήματα που παρέχονται μαζί με το προϊόν ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.
yy
Οι προδιαγραφές του προϊόντος ή τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου ενδέχεται να αλλάξουν
yy
χωρίς προειδοποίηση, σε περίπτωση αναβάθμισης των λειτουργιών του προϊόντος.
Τρόπος χρήσης του πυρήνα φερρίτη(Μόνο τηλεοράσεις Plasma).
1 Χρησιμοποιήστε τον πυρήνα φερίτη για να μειώσετε τις ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές στο καλώδιο ήχου του υπολογιστή. Τυλίξτε το καλώδιο ήχου του υπολογιστή στον πυρήνα φερίτη τρεις φορές. Τοποθετήστε τον πυρήνα φερίτη κοντά στην τηλεόραση.
10 mm(+ / - 5 mm)
[σε εξωτερική συσκευή]
[στην
τηλεόραση]
(Γκρι)
[Εγκάρσια τομή
πυρήνα φερίτη]
2 Χρησιμοποιήστε τον πυρήνα φερίτη για να μειώσετε τις ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές στο καλώδιο τροφοδοσίας. Τυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας στον πυρήνα φερίτη μία φορά. Τοποθετήστε τον πυρήνα φερίτη κοντά στην τηλεόραση.
[Εικόνα 1]
[σε πρίζα]
Ελληνικά
ΕΛΛ
[στην
τηλεόραση]
(Μαύρο)
[Εγκάρσια τομή
πυρήνα φερίτη]
3 Χρησιμοποιήστε τον πυρήνα φερίτη για να μειώσετε τις ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές στο καλώδιο τροφοδοσίας. Τυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας στον πυρήνα φερίτη μία φορά. Τοποθετήστε τον πυρήνα φερίτη κοντά στην τηλεόραση και σε πρίζα.
[Εικόνα 2]
[σε πρίζα]
[στην
τηλεόραση]
(Μαύρο)
[Εγκάρσια τομή
[Εικόνα 3]
πυρήνα φερίτη]
4 Χρησιμοποιήστε τον πυρήνα φερίτη για να μειώσετε τις ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές στο καλώδιο LAN. Τυλίξτε το καλώδιο LAN μία φορά στο μικρό πυρήνα φερίτη και τρεις φορές στο μεγάλο πυρήνα φερίτη. Τοποθετήστε τον πυρήνα φερίτη κοντά στην τηλεόραση.
(2)
A (Γκρι) B (Γκρι)
(1)
[στην
[σε εξωτερική
τηλεόραση]
συσκευή]
A
B
B
[Εγκάρσια τομή
[Εικόνα 4]
πυρήνα φερίτη]
-Αν υπάρχει ένας πυρήνας φερίτη, ακολουθήστε τη διαδικασία που παρουσιάζεται στην Εικόνα 1.
-Αν υπάρχουν δύο πυρήνες φερίτη, ακολουθήστε τη διαδικασία που παρουσιάζεται στις Εικόνες 1 και 2.
-Αν υπάρχουν τρεις πυρήνες φερίτη, ακολουθήστε τη διαδικασία που παρουσιάζεται στις Εικόνες 1 και 3.
-Εάν υπάρχουν τέσσερις πυρήνες φερίτη, δείτε τα Σχήματα 1, 2 και 4(1).
-Εάν υπάρχουν πέντε πυρήνες φερίτη, δείτε τα Σχήματα 1, 3 και 4(1).
- Εάν υπάρχουν έξι πυρήνες φερίτη, δείτε τα Σχήματα 1, 3 και 4(2).
yy
Για την καλύτερη δυνατή σύνδεση, τα βύσματα των καλωδίων HDMI και των συσκευών USB
πρέπει να έχουν πάχος μικρότερο από 10 mm και
πλάτος μικρότερο από 18 mm.(Εκτός από τα μοντέλα 42/50PT25**, 50/60PV25**, 42/50PT35**,
50PV35**, 50/60PZ25**, 42/50PW45**,
50/60PZ55**, 22/26/32LK33**, 32/37/42LK43**,
32/42/47LK53**, 42/50PT45**)
*A
*B
10 mm
18 mm
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
9
Προαιρετικά εξαρτήματα
Για τη βελτίωση της ποιότητας, τα προαιρετικά εξαρτήματα ενδέχεται να αλλάξουν ή να τροποποιηθούν
χωρίς προειδοποίηση.
Για να αγοράσετε αυτά τα εξαρτήματα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο.
Η συγκεκριμένη συσκευή λειτουργεί μόνο με συμβατές τηλεοράσεις LG Plasma, LED LCD ή LCD.
Μόνο τηλεοράσεις Plasma
Γυαλιά 3D
(AG-S230, AG-S250, AG-S270 :
Μόνο για μοντέλα 3D)
Μόνο για τηλεοράσεις LCD/
LED LCD
Γυαλιά FPR 3D1
(AG-F2** : Μόνο για μοντέλα 3D)
1 Το όνομα ή το σχέδιο του μοντέλου ενδέχεται να αλλάξει λόγω αναβάθμισης των λειτουργιών του προϊόντος ή
αλλαγών στις συνθήκες ή τις πολιτικές του κατασκευαστή.
Ελληνικά
ΕΛΛ
Εξαρτήματα και κουμπιά
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
yy
Η τηλεόραση μπορεί να τεθεί σε κατάσταση αναμονής για να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας. Η
τηλεόραση πρέπει να απενεργοποιείται, εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό
διάστημα, για την εξοικονόμηση ενέργειας.
yy
Η ενέργεια που καταναλώνεται κατά τη χρήση μπορεί να ελαττωθεί σημαντικά αν μειώσετε το επίπεδο φωτεινότητας της οθόνης, μειώνοντας έτσι τα συνολικά έξοδα λειτουργίας.
ΠΡΟΣΟΧΉ
Μην πατάτε πάνω στη γυάλινη βάση και αποφύγετε να την χτυπήσετε. Ενδέχεται να σπάσει, προyy
καλώντας τραυματισμό από τα θραύσματα του γυαλιού ή η τηλεόραση μπορεί να πέσει.
Μη σέρνετε την τηλεόραση. Το δάπεδο ή το προϊόν μπορεί να υποστούν ζημιά.
yy
Σε ορισμένα μοντέλα, η λεπτή ταινία επάνω στην οθόνη αποτελεί μέρος της τηλεόρασης. Μην την
yy
αφαιρείτε.
10
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.
yy
Μόνο για τα μοντέλα 50/60PZ25**, 42/50PW45**, 50/60PZ55**, 42/50PT45**
Οθόνη
Υποδοχή κάρτας
PCMCIA
Τηλεχειριστήριο και
έξυπνοι1 αισθητήρες
Είσοδος USΒ
HDMI IN
Είσοδος AV
(ήχου και εικόνας)
Δείκτης Τροφοδοσίας
Κόκκινο χρώμα – Κα
τάσταση αναμονής
Απενεργοποιημένος

– Ενεργοποίηση τηλεόρασης
Ηχεία
Κουμπιά αφής2
Ελληνικά
ΕΛΛ
(Μόνο στα μοντέλα
50/60PZ250T,
42/50PW450T,
42/50PW451T,
50/60PZ550T)
Πίνακας σύνδεσης
(Ανατρέξτε στη
σελ.81)
Κουμπί
Περιγραφή
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της τηλεόρασης
Αλλαγή της πηγής εισόδου
Πρόσβαση στα κύρια μενού ή αποθήκευση των επιλογών σας και έξοδος από τα μενού
Ενεργοποίηση της επιλογής μενού που έχει επισημανθεί ή επιβεβαίωση μιας καταχώρησης
Ρύθμιση του επιπέδου έντασης του ήχου
Κύλιση στα αποθηκευμένα προγράμματα
1 Έξυπνος αισθητήρας - Προσαρμόζει την ποιότητα της εικόνας ανάλογα με το περιβάλλον.
2 Κουμπί αφής- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιθυμητή λειτουργία με το πάτημα του αντίστοιχου
κουμπιού.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
11
Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.
yy
Μόνο για τα μοντέλα 50/60PV25**, 42/50PT35**, 50PV35**, 42/50PT25**
Οθόνη
Υποδοχή κάρτας
PCMCIA
Τηλεχειριστήριο και
έξυπνοι1 αισθητήρες
Είσοδος USΒ
HDMI IN
Είσοδος AV
(ήχου και εικόνας)
Δείκτης Τροφοδοσίας
Κόκκινο χρώμα – Κα
τάσταση αναμονής
Απενεργοποιημένος

– Ενεργοποίηση τηλεόρασης
Ηχεία
Κουμπιά αφής2
Ελληνικά
ΕΛΛ
(Μόνο στο μοντέλο
50PV350T)
Πίνακας σύνδεσης
(Ανατρέξτε στη
σελ.81)
Κουμπί
Περιγραφή
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της τηλεόρασης
Αλλαγή της πηγής εισόδου
Πρόσβαση στα κύρια μενού ή αποθήκευση των επιλογών σας και έξοδος από τα μενού
Ενεργοποίηση της επιλογής μενού που έχει επισημανθεί ή επιβεβαίωση μιας καταχώρησης
Ρύθμιση του επιπέδου έντασης του ήχου
1
Κύλιση στα αποθηκευμένα προγράμματα
Έξυπνος αισθητήρας - Προσαρμόζει την ποιότητα της εικόνας ανάλογα με το περιβάλλον.
2 Κουμπί αφής- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιθυμητή λειτουργία με το πάτημα του αντίστοιχου
κουμπιού.
12
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.
yy
Μόνο για το μοντέλο 22/26/32LK33**, 32/37/42LK43**, 32/42/47LK53**(Εκτός από τα μοντέλα
32/42/47LK530T)
(Μόνο για το μοντέλο
Οθόνη
(Μόνο για το μοντέλο 22LK33**)
22/26/32LK33**)
(������������������
Μόνο για το μοντέ(Μόνο για το μοντέλο 26/32LK33**)
λο 32/37/42LK43**,
(Μόνο για το μοντέλο
32/42/47LK53**)
32/37/42LK43**)
(Μόνο για το μοντέλο
32/42/47LK53**)
1
2
3
4
Ηχεία
Ελληνικά
ΕΛΛ
Αρ.
Τηλεχειριστήριο και έξυπνοι1
αισθητήρες
Περιγραφή
1
Είσοδος USΒ
2
Υποδοχή κάρτας
PCMCIA
3
HDMI IN
(Εκτός από τα μοντέλα 22LK33**)
4
Υποδοχή ακουστικών
Δείκτης Τροφοδοσίας
(Ρυθμίζεται μέσω του στοιχείου
Δείκτης Τροφοδ. στο μενού ΕΠΙΛΟΓΗ.)
Πίνακας σύνδεσης
(Ανατρέξτε στη
σελ.81)
(Εκτός από τα μοντέλα 22/26/32LK33**)
Κουμπί
Περιγραφή
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της τηλεόρασης
Αλλαγή της πηγής εισόδου
Πρόσβαση στα κύρια μενού ή αποθήκευση των επιλογών σας και έξοδος από τα μενού
Ενεργοποίηση της επιλογής μενού που έχει επισημανθεί ή επιβεβαίωση μιας καταχώρησης
Ρύθμιση του επιπέδου έντασης του ήχου
Κύλιση στα αποθηκευμένα προγράμματα
1 Έξυπνος αισθητήρας - Προσαρμόζει την ποιότητα της εικόνας ανάλογα με το περιβάλλον.
(Μόνο για τα μοντέλα 32/42/47LK53**)
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
13
Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.
yy
Μόνο για τα μοντέλα 19/22/26LV25**, 19/22LV23**, 22/26LV55**
Οθόνη
Είσοδος USΒ
Υποδοχή κάρτας
PCMCIA
Τηλεχειριστήριο και
έξυπνοι1 αισθητήρες
HDMI IN
(Μόνο για το μοντέλο
26LV25**, 26LV55**)
Υποδοχή ακουστικών
Δείκτης Τροφοδοσίας
(Ρυθμίζεται μέσω του
στοιχείου
Δείκτης Τροφοδ. στο
μενού ΕΠΙΛΟΓΗ.)
Ηχεία
(Μόνο για τα μοντέλα 19/22/26LV25**)
Κουμπιά αφής2
(Μόνο για τα μοντέλα 22/26LV55**, 19/22LV23**)
Ελληνικά
ΕΛΛ
(Μόνο για το μοντέλο 19/22/26LV25**, 19/22LV23**)
(Μόνο για το μοντέλο 22/26LV55**)
Κουμπί
Πίνακας σύνδεσης
(Ανατρέξτε στη σελ.81)
Περιγραφή
Κύλιση στα αποθηκευμένα προγράμματα
Ρύθμιση του επιπέδου έντασης του ήχου
Ενεργοποίηση της επιλογής μενού που έχει επισημανθεί ή επιβεβαίωση μιας καταχώρησης
Πρόσβαση στα κύρια μενού ή αποθήκευση των επιλογών σας και έξοδος από τα μενού
Αλλαγή της πηγής εισόδου
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της τηλεόρασης
1 Έξυπνος αισθητήρας - Προσαρμόζει την ποιότητα της εικόνας ανάλογα με το περιβάλλον.
2 Κουμπί αφής- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιθυμητή λειτουργία με το πάτημα του αντίστοιχου
κουμπιού.
14
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.
yy
Μόνο για τα μοντέλα 32/42/47LK530T, 32/42LK550T, 32/37/42/47LV355T
Τηλεχειριστήριο και
έξυπνοι1 αισθητήρες
Δείκτης Τροφοδοσίας
(Ρυθμίζεται μέσω του
στοιχείου
Δείκτης Τροφοδ. στο
μενού ΕΠΙΛΟΓΗ.)
Οθόνη
Είσοδος USΒ
(Μόνο για
τα μοντέλα
32/42/47LK530T)
Υποδοχή κάρτας PCMCIA
HDMI IN
Υποδοχή ακουστικών
Ηχεία
Ελληνικά
ΕΛΛ
Κουμπιά αφής2
(Εκτός από
τα μοντέλα
32/42/47LK530T)
Πίνακας σύνδεσης
(Ανατρέξτε στη
σελ.81)
Κουμπί
Περιγραφή
Κύλιση στα αποθηκευμένα προγράμματα
Ρύθμιση του επιπέδου έντασης του ήχου
Ενεργοποίηση της επιλογής μενού που έχει επισημανθεί ή επιβεβαίωση μιας καταχώρησης
Πρόσβαση στα κύρια μενού ή αποθήκευση των επιλογών σας και έξοδος από τα μενού
Αλλαγή της πηγής εισόδου
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της τηλεόρασης
1 Έξυπνος αισθητήρας - Προσαρμόζει την ποιότητα της εικόνας ανάλογα με το περιβάλλον.
2 Κουμπί αφής- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιθυμητή λειτουργία με το πάτημα του αντίστοιχου
κουμπιού.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
15
Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.
yy
Μόνο για τα μοντέλα 32/37/42LK45**, 32/42LK55**, 32LV25**, 32/42LV34**, 32/37/40/42/47LV35**,
32/37/42/47LV45**, 32/42/47/55LW45**(Εκτός από τα μοντέλα 32/42LK550T, 32/37/42/47LV355T)
Τηλεχειριστήριο και
έξυπνοι1 αισθητήρες
(Μόνο για το μοντέλο
32/37/42LK45**, 32/42LK55**)
Δείκτης Τροφοδοσίας
(Ρυθμίζεται μέσω του
στοιχείου
Δείκτης Τροφοδ. στο
μενού ΕΠΙΛΟΓΗ.)
Οθόνη
1
(Μόνο για το μοντέλο
32/42LV34**)
2
3
4
Ηχεία
Αρ.
Κουμπιά αφής2
(����������������
Εκτός από τα μοντέλα
32/42LV34**)
Περιγραφή
1
Είσοδος USΒ
2
Υποδοχή κάρτας
PCMCIA
Πίνακας σύνδεσης
(Ανατρέξτε στη
σελ.81)
HDMI IN(Εκτός από
3
τα μοντέλα
32/42LV34**)
Υποδοχή ακουστικών
4
(����������������
Εκτός από τα μοντέλα
32/42LV34**)
Κουμπί
Περιγραφή
Κύλιση στα αποθηκευμένα προγράμματα
Ρύθμιση του επιπέδου έντασης του ήχου
Ενεργοποίηση της επιλογής μενού που έχει επισημανθεί ή επιβεβαίωση μιας καταχώρησης
Πρόσβαση στα κύρια μενού ή αποθήκευση των επιλογών σας και έξοδος από τα μενού
Αλλαγή της πηγής εισόδου
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της τηλεόρασης
1 Έξυπνος αισθητήρας - Προσαρμόζει την ποιότητα της εικόνας ανάλογα με το περιβάλλον.
2 Κουμπί αφής- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιθυμητή λειτουργία με το πάτημα του αντίστοιχου
κουμπιού.
Ελληνικά
ΕΛΛ
(Εκτός από τα μοντέλα
32/37/42LK45**,
32/42LK55**)
16
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Ανύψωση και μετακίνηση της
τηλεόρασης
Κατά τη μετακίνηση ή την ανύψωση της τηλεόρασης, διαβάστε τις ακόλουθες οδηγίες για την αποφυγή πρόκλησης γρατσουνιών ή βλάβης στην τηλεόραση και για την ασφαλή μεταφορά, ανεξαρτήτως τύπου και μεγέθους.
ΠΡΟΣΟΧΉ
Μην αγγίζετε την οθόνη, καθώς ενδέχεyy
ται να προκληθεί ζημιά στην οθόνη ή σε
ορισμένα pixel που χρησιμοποιούνται για
την παραγωγή εικόνων.
Ελληνικά
ΕΛΛ
Συνιστάται η μεταφορά της τηλεόρασης στη
yy
συσκευασία στην οποία την αγοράσατε.
Πριν από τη μετακίνηση ή την ανύψωση της
yy
τηλεόρασης, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και όλα τα καλώδια.
Κατά τη μεταφορά της τηλεόρασης, η οθόνη
yy
πρέπει να είναι στραμμένη προς την αντίθετη κατεύθυνση από εσάς για να την αποφυγή
πρόκλησης γρατσουνιών.
Εγκατάσταση της τηλεόρασης
yyΗ εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή
σας.
Συνδέστε την τηλεόραση σε μια βάση και τοποθετήστε την σε ένα τραπέζι ή στον τοίχο.
Τοποθέτηση της βάσης
(Μόνο για τα μοντέλα 42/50PT25**, 50/60PV25**,
42/50PT35**, 50PV35**, 50/60PZ25**,
42/50PW45**, 50/60PZ55**, 42/50PT45**)
1 Τοποθετήστε την τηλεόραση σε μια επίπεδη
επιφάνεια με την οθόνη στραμμένη προς τα
κάτω.
ΠΡΟΣΟΧΉ
Τοποθετήστε ένα στρώμα αφρού ή ένα
yy
απαλό προστατευτικό ύφασμα στην επιφάνεια για να προστατεύσετε την οθόνη
από τυχόν φθορές.
2 Συνδέστε τα εξαρτήματα του κυρίως σώματος
της βάσηςμε τη βάση στήριξηςτης τηλεόρασης.
Κυρίως σώμα βάσης
Βάση στήριξης
yyΚρατάτε σταθερά το επάνω και το κάτω μέρος
του πλαισίου της τηλεόρασης. Μην κρατάτε το διαφανές τμήμα, το ηχείο ή το πλέγμα του ηχείου.
Για τη μεταφορά μεγάλων τηλεοράσεων,
yy
απαιτούνται τουλάχιστον 2 άτομα.
Κατά τη μεταφορά της τηλεόρασης με τα χέρια,
yy
κρατάτε την τηλεόραση όπως φαίνεται στην
παρακάτω εικόνα.
3 Στερεώστε την τηλεόραση και τη βάση με τις 4
βίδες.
Συναρμολογήστε το μπροστινό και το πίσω
μέρος της βάσης.
Μπροστά
Πίσω
Μην εκθέτετε την τηλεόραση σε κραδασμούς ή
yy
ισχυρές δονήσεις κατά τη μεταφορά.
yyΚατά τη μεταφορά της τηλεόρασης, κρατάτε την
σε κατακόρυφη θέση, μην την περιστρέφετε ποτέ
στο πλάι και μην τη γέρνετε αριστερά ή δεξιά.
ΠΡΟΣΟΧΉ
yy
Σφίξτε καλά τις βίδες για να μη γέρνει η
τηλεόραση προς τα εμπρός. Μη σφίγγετε
υπερβολικά τις βίδες.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
(Μόνο για το μοντέλο 22LK33**)
1 Τοποθετήστε την τηλεόραση σε μια επίπεδη επιφάνεια με την οθόνη στραμμένη προς τα κάτω.
ΠΡΟΣΟΧΉ
Τοποθετήστε ένα στρώμα αφρού ή ένα
yy
απαλό προστατευτικό ύφασμα στην επιφάνεια για να προστατεύσετε την οθόνη
από τυχόν φθορές.
2 Συναρμολογήστε την τηλεόραση όπως φαίνεται
στην εικόνα.
17
(Μόνο για τα μοντέλα 26/32LK33**,
32/37/42LK43**, 32/42/47LK53**, 32/37/42LK45**,
32/42LK55**)
1 Τοποθετήστε την τηλεόραση σε μια επίπεδη επιφάνεια με την οθόνη στραμμένη προς τα κάτω.
ΠΡΟΣΟΧΉ
Τοποθετήστε ένα στρώμα αφρού ή ένα
yy
απαλό προστατευτικό ύφασμα στην επιφάνεια για να προστατεύσετε την οθόνη
από τυχόν φθορές.
2 Συνδέστε τα εξαρτήματα του κυρίως σώματος
της βάσηςμε τη βάση στήριξηςτης τηλεόρασης.
Κυρίως σώμα βάσης
(Μόνο για το μοντέλο 19/22LV23**)
1 Τοποθετήστε την τηλεόραση σε μια επίπεδη επιΠΡΟΣΟΧΉ
Τοποθετήστε ένα στρώμα αφρού ή ένα
yy
απαλό προστατευτικό ύφασμα στην επιφάνεια για να προστατεύσετε την οθόνη
από τυχόν φθορές.
3 Στερεώστε την τηλεόραση και τη βάση με τις 4 βίδες.
2 Συνδέστε τα εξαρτήματα του κυρίως σώματος
της βάσηςμε τη βάση στήριξηςτης τηλεόρασης.
Κυρίως σώμα βάσης
Βάση στήριξης
3 Στερεώστε την τηλεόραση και τη βάση με τις 4 βίδες.
ΠΡΟΣΟΧΉ
yy
Σφίξτε καλά τις βίδες για να μη γέρνει η
τηλεόραση προς τα εμπρός. Μη σφίγγετε
υπερβολικά τις βίδες.
ΠΡΟΣΟΧΉ
yy
Σφίξτε καλά τις βίδες για να μη γέρνει η
τηλεόραση προς τα εμπρός. Μη σφίγγετε
υπερβολικά τις βίδες.
Ελληνικά
ΕΛΛ
Βάση στήριξης
φάνεια με την οθόνη στραμμένη προς τα κάτω.
18
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
(Μόνο για τα μοντέλα 19/22/26LV25**,
22/26LV55**)
1 Τοποθετήστε την τηλεόραση σε μια επίπεδη
επιφάνεια με την οθόνη στραμμένη προς τα
κάτω.
ΠΡΟΣΟΧΉ
Τοποθετήστε ένα στρώμα αφρού ή ένα
yy
απαλό προστατευτικό ύφασμα στην επιφάνεια για να προστατεύσετε την οθόνη
από τυχόν φθορές.
(Μόνο για τα μοντέλα 32LV25**, 32/42LV34**,
32/37/40/42/47LV35**, 32/37/42/47LV45**,
32/42/47/55LW45**)
1 Τοποθετήστε την τηλεόραση σε μια επίπεδη
επιφάνεια με την οθόνη στραμμένη προς τα
κάτω.
ΠΡΟΣΟΧΉ
Τοποθετήστε ένα στρώμα αφρού ή ένα
yy
απαλό προστατευτικό ύφασμα στην επιφάνεια για να προστατεύσετε την οθόνη
από τυχόν φθορές.
2 Συνδέστε τα εξαρτήματα του κυρίως σώματος
της βάσης με τη βάση στήριξης της τηλεόρασης.
2 Συνδέστε τα εξαρτήματα του κυρίως σώματος
της βάσης με τη βάση στήριξης της τηλεόρασης.
Κυρίως
σώμα βάσης
(M4x6)
Βάση στήριξης
Μόνο για τα
μοντέλα
32LV25**
Κυρίως σώμα
βάσης
Ελληνικά
ΕΛΛ
Βάση στήριξης
3 Στερεώστε την τηλεόραση και τη βάση με τις 2
βίδες.
(Εκτός
από τα
μοντέλα
32LV25**
Κυρίως σώμα
βάσης
Βάση στήριξης
(M4x16)
3 Στερεώστε την τηλεόραση και τη βάση με τις 4
βίδες.
ΠΡΟΣΟΧΉ
yy
Σφίξτε καλά τις βίδες για να μη γέρνει η
τηλεόραση προς τα εμπρός. Μη σφίγγετε
υπερβολικά τις βίδες.
ΠΡΟΣΟΧΉ
yy
Σφίξτε καλά τις βίδες για να μη γέρνει η
τηλεόραση προς τα εμπρός. Μη σφίγγετε
υπερβολικά τις βίδες.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
19
Όταν δεν χρησιμοποιείται επιτραπέζια βάση
(Μόνο για τα μοντέλα 26/32LK33**,
32/37/42LK43**, 32/42/47LK53**, 32/37/42LK45**,
32/42LK55**)
yyΗ εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή
σας.
1 Πιέστε το παρεχόμενο προστατευτικό κάλυμμα
(Μόνο για τα μοντέλα 42/50PT25**, 50/60PV25**,
42/50PT35**, 50PV35**, 50/60PZ25**,
42/50PW45**, 50/60PZ55**, 42/50PT45**)
Πιέστε το παρεχόμενο προστατευτικό κάλυμμα
yy
στο άνοιγμα στο κάτω μέρος της τηλεόρασης
μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.
Τοποθετήστε την ταινία του προστατευτικού
yy
καλύμματος.
- Με τον τρόπο αυτό αποτρέπεται η συσσώρευση σκόνης και βρομιάς στο άνοιγμα.
- Κατά την τοποθέτηση της επιτοίχιας βάσης
στήριξης, χρησιμοποιείτε το προστατευτικό
κάλυμμα.
στο άνοιγμα στο κάτω μέρος της τηλεόρασης
μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.
Προστατευτικό κάλυμμα
(Μόνο για το μοντέλο 22LK33**)
1 Τοποθετήστε την τηλεόραση σε μια επίπεδη
Προστατευτικό κάλυμμα
επιφάνεια με την οθόνη στραμμένη προς τα
κάτω.
2 Ξεβιδώστε τις 2 βίδες και αφαιρέστε τη βάση
από την τηλεόραση.
3 Πιέστε το παρεχόμενο προστατευτικό κάλυμμα
στο άνοιγμα στο κάτω μέρος της τηλεόρασης
μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.
Με τον τρόπο αυτό αποτρέπεται η συσσώρευση σκόνης και βρομιάς στο άνοιγμα.
Προστατευτικό κάλυμμα
Ελληνικά
ΕΛΛ
Ταινία προστατευτικού
καλύμματος
20
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Επιτραπέζια στήριξη
Στερέωση της τηλεόρασης σε τραπέζι
Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόyy
ρασή σας.
1 Σηκώστε και τοποθετήστε την τηλεόραση σε
κατακόρυφη θέση επάνω σε ένα τραπέζι.
-Αφήστε απόσταση (τουλάχιστον) 10 εκ. από
τον τοίχο για επαρκή εξαερισμό.
10 cm
10 cm
Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόyy
ρασή σας.
(Μόνο για τα μοντέλα 26/32LK33**, 26/32LK33**,
32/37/42LK43**, 32/37/42LK45**, 32/42LK53**,
32/42LK55**, 32LV25**, 32/37LV35**, 32LW45**,
32/37LV45**, 32LV34**)
Στερεώστε την τηλεόραση σε ένα τραπέζι για την
αποφυγή της κλίσης προς τα εμπρός, της πρόκλησης ζημιάς και πιθανού τραυματισμού.
Τοποθετήστε την τηλεόραση σε ένα τραπέζι και στη
συνέχεια τοποθετήστε και σφίξτε την παρεχόμενη
βίδα στο πίσω μέρος της βάσης.
m
10 c
10 cm
2 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια πρίζα.
Ελληνικά
ΕΛΛ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ
ΠΡΟΣΟΧΉ
yy
Μην τοποθετείτε την τηλεόραση κοντά ή
επάνω σε πηγές θερμότητας, γιατί ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
yy
Περιστρέψτε την τηλεόραση 20 μοίρες
αριστερά ή δεξιά για να προσαρμόσετε
τη γωνία της οθόνης ανάλογα με τη θέση
22LK33**, 19/22/26LV25**, 22/26LV55**,
19/22LV23**)
Η τηλεόραση θα πρέπει να στερεώνεται
yy
καλά στο πάτωμα ή τον τοίχο σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης, προς
αποφυγή ανατροπής της. Ο κλονισμός,
η κλίση ή η ταλάντωση της τηλεόρασης
ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Στερέωση της τηλεόρασης σε τοίχο
Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόyy
ρασή σας.
21
Χρήση του συστήματος ασφαλείας Kensington
(Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα).
yyΗ εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή
σας.
Η υποδοχή του συστήματος ασφαλείας Kensington
βρίσκεται στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και τη χρήση του συστήματος, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που παρέχεται με το σύστημα
ασφαλείας Kensington ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση
http://www.kensington.com.
Συνδέστε το καλώδιο του συστήματος ασφαλείας
Kensington στην τηλεόραση και σε ένα τραπέζι.
1 Τοποθετήστε και σφίξτε τους κρίκους ανάρτη-
σης ή τα υποστηρίγματα και τις βίδες στο πίσω
μέρος της τηλεόρασης.
-Αν έχουν τοποθετηθεί βίδες στη θέση των κρίκων ανάρτησης, αφαιρέστε πρώτα τις βίδες.
Ελληνικά
ΕΛΛ
2 Στερεώστε με τις βίδες τα υποστηρίγματα στον
τοίχο.
Ταιριάξτε τη θέση της επιτοίχιας βάσης και των
κρίκων ανάρτησης στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.
3 Συνδέστε καλά τους κρίκους ανάρτησης και τα
υποστηρίγματα τοίχου με ένα ανθεκτικό σκοινί.
Βεβαιωθείτε ότι το σκοινί βρίσκεται σε οριζόντια
θέση προς την επίπεδη επιφάνεια.
ΠΡΟΣΟΧΉ
Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν μπορούν
yy
να σκαρφαλώσουν ή να κρεμαστούν από
την τηλεόραση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Επιτοίχια στήριξη
Συνδέστε προσεκτικά μια επιτοίχια βάση στήριξης στο πίσω μέρος της τηλεόρασης και τοποθετήστε την επιτοίχια βάση σε έναν στερεό τοίχο κάθετα προς το δάπεδο. Αν θέλετε να τοποθετήσετε την
τηλεόραση σε άλλα δομικά υλικά, απευθυνθείτε σε
εξειδικευμένο προσωπικό.
Η LG συνιστά την πραγματοποίηση της επιτοίχιας
τοποθέτησης από εξειδικευμένο επαγγελματία.
Χρησιμοποιήστε μια βάση στήριξης ή
yy
ένα έπιπλο που είναι αρκετά μεγάλο και
ανθεκτικό για την ασφαλή τοποθέτηση
της τηλεόρασης.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
22
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Χρησιμοποιείτε βίδες και επιτοίχιες βάσεις στήριξης που πληρούν το πρότυπο VESA. Οι κανονικές
διαστάσεις των κιτ επιτοίχιας στήριξης περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.
Προαιρετικά εξαρτήματα (Επιτοίχια βάση στήριξης)
Μοντέλο
VESA (A x B)
Κανονική βίδα
Αριθμός βιδών
Επιτοίχια βάση
στήριξης
Μοντέλο
Ελληνικά
ΕΛΛ
VESA (A x B)
Κανονική βίδα
Αριθμός βιδών
Επιτοίχια βάση
στήριξης
Μοντέλο
VESA (A x B)
Κανονική βίδα
Αριθμός βιδών
Επιτοίχια βάση
στήριξης
42/50PT25**
42/50PT35**
50PV35**
50PZ25**
42/50PW45**
50PZ55**
42/50PT45**
50PV25**
400 x 400
M6
4
PSW400B,
PSW400BG,
DSW400BG
42LV34**
400 x 400
M6
4
LSW400BX,
LSW400BXG
60PV25**
60PZ25**
60PZ55**
ΠΡΟΣΟΧΉ
600 x 400
M8
4
PSW600B,
PSW600BG
22LK33**
19/22/26LV25**
22/26LV55**
19/22LV23**
26/32LK33**
32LK43**
32LK45**
32LK53**
32LK55**
32LV25**
32LV35**
32LV45**
32LW45**
32LV34**
100 x 100
200 x 100
M4
M4
4
4
LSW100B, LSW100BG
37/42LK43**
37/42LK45**
42LK55**
42/47LK53**
37LV35**
37LV45**
200 x 200
M6
4
LSW200B,
LSW200BG
Μοντέλο
VESA (A x B)
Κανονική βίδα
Αριθμός βιδών
Επιτοίχια βάση
στήριξης
40/42/47LV35**
42/47LV45**
42/47/55LW45**
400 x 400
M6
4
LSW400B,
LSW400BG
Αποσυνδέστε πρώτα το καλώδιο τροφοyy
δοσίας και στη συνέχεια μετακινήστε ή
εγκαταστήστε την τηλεόραση. Διαφορετικά,
ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
Αν εγκαταστήσετε την τηλεόραση στην οροyy
φή ή σε επικλινή τοίχο, υπάρχει κίνδυνος
να πέσει και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. Χρησιμοποιήστε μια εγκεκριμένη
επιτοίχια βάση στήριξης της LG και επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή με
εξειδικευμένο προσωπικό.
Μη σφίγγετε υπερβολικά τις βίδες καθώς
yy
ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στην τηλεόραση και να ακυρωθεί η εγγύηση.
Χρησιμοποιείτε βίδες και επιτοίχιες βάσεις
yy
στήριξης που πληρούν το πρότυπο VESA.
Οι ζημιές ή οι τραυματισμοί που οφείλονται
σε κακή χρήση ή στη χρήση ακατάλληλων
εξαρτημάτων δεν καλύπτονται από την
εγγύηση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Χρησιμοποιήστε τις βίδες που αναφέροyy
νται στις προδιαγραφές βιδών του προτύπου VESA.
Το κιτ επιτοίχιας στήριξης περιλαμβάνει
yy
ένα εγχειρίδιο εγκατάστασης και τα απαραίτητα εξαρτήματα.
Το μήκος των βιδών ενδέχεται να διαφέyy
ρει ανάλογα με την επιτοίχια βάση στήριξης. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το
κατάλληλο μήκος βιδών.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξyy
τε στο εγχειρίδιο που παρέχεται με την
επιτοίχια βάση στήριξης.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Τακτοποίηση καλωδίων
Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόyy
ρασή σας.
(Μόνο για τα μοντέλα 42/50PT25**, 50/60PV25**,
42/50PT35**, 50PV35**, 50/60PZ25**,
42/50PW45**, 50/60PZ55**, 42/50PT45**)
1 Τοποθετήστε το δακτύλιο συγκράτησης κα-
23
(Μόνο για τα μοντέλα 22LK33**, 19/22/26LV25**,
22/26LV55**, 19/22LV23**)
1 Μετά την κατάλληλη σύνδεση των καλωδίων,
εγκαταστήστε το δακτύλιο συγκράτησης καλωδίων όπως φαίνεται στην εικόνα και δέστε
τα καλώδια.
λωδίου τροφοδοσίας και το καλώδιο τροφοδοσίας. Αυτό θα αποτρέψει την τυχαία αποσύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας.
ΔΑΚΤΎΛΙΟΣ ΣΥΓΚΡΆΤΗΣΗΣ
ΚΑΛΩΔΊΩΝ
Δακτύλιος συγκράτησης καλωδίου τροφοδοσίας
2 Συγκεντρώστε και δέστε τα καλώδια με το κλιπ
(Μόνο για τα μοντέλα 26/32LK33**,
32/37/42LK43**, 32/37/42LK45**,
32/42/47LK53**, 32/42LK55**)
1 Συγκεντρώστε και δέστε τα καλώδια με το κλιπ
συγκράτησης καλωδίων.
2 Στερεώστε καλά το κλιπ συγκράτησης καλωδίων στην τηλεόραση.
ΔΑΚΤΎΛΙΟΣ ΣΥΓΚΡΆΤΗΣΗΣ ΚΑΛΩΔΊΩΝ
ΠΡΟΣΟΧΉ
Μη μετακινείτε την τηλεόραση κρατώντας
yy
το δακτύλιο συγκράτησης καλωδίων
και το δακτύλιο συγκράτησης του καλωδίου τροφοδοσίας, γιατί ενδέχεται να
σπάσουν και να προκληθεί τραυματισμός
ή ζημιά στην τηλεόραση.
Κλιπ συγκράτησης καλωδίων
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Μη μετακινείτε την τηλεόραση κρατώντας
yy
το κλιπ συγκράτησης καλωδίων, γιατί
ενδέχεται να σπάσει και να προκληθεί
τραυματισμός ή ζημιά στην τηλεόραση.
Ελληνικά
ΕΛΛ
συγκράτησης καλωδίων.
Τοποθετήστε το καλώδιο LAN, όπως
φαίνεται στην εικόνα, για να μειωθούν τα
ηλεκτρομαγνητικά κύματα.�������������������
(Μόνο για τα μοντέλα 50PV350T, 50/60PZ250T, 42/50PW450T,
42/50PW451T, 50/60PZ550T).
24
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
(Μόνο για τα μοντέλα 32LV25**,
32/37/40/42/47LV35**, 32/42/47/55LW45**,
32/37/42/47LV45**, 32/42LV34**)
1 Συγκεντρώστε και δέστε τα καλώδια με το δα-
κτύλιο συγκράτησης καλωδίων στο πίσω μέρος
της τηλεόρασης.
Τοποθέτηση της οθόνης
Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόyy
ρασή σας.
(Μόνο για το μοντέλο 22LK33**)
Προσαρμόστε τη θέση της οθόνης με διάφορους τρόπους προκειμένου να επιτύχετε τη μέγιστη άνεση.
• Εύρος κλίσης
ΔΑΚΤΎΛΙΟΣ ΣΥΓΚΡΆΤΗΣΗΣ ΚΑΛΩΔΊΩΝ
Ελληνικά
ΕΛΛ
Σύνδεση τηλεόρασης
Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόyy
ρασή σας.
(Μόνο για τα μοντέλα 19/22/26LV25**,
22/26LV55**, 19/22LV23**)
Τροφοδοτικό DC
1 Συνδέστε το καλώδιο κεραίας στη θύρα εισόδου κεραίας της τηλεόρασης.
2 Συνδέστε το βύσμα του τροφοδοτικού DC στην
υποδοχή τροφοδοσίας της τηλεόρασης.
3Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας πρώτα στο
τροφοδοτικό DC και στη συνέχεια στην πρίζα.
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
25
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
Οι περιγραφές σε αυτό το εγχειρίδιο βασίζονται στα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου.
Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και χρησιμοποιήστε σωστά την τηλεόραση.
Για να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες, ανοίξτε το κάλυμμα των μπαταριών και τοποθετήστε τις νέες μπαταρίες (1,5 V AAA). Οι πόλοι 
και 
πρέπει να ταιριάζουν με τις ενδείξεις στο εσωτερικό της θήκης. Στη συνέχεια κλείστε το κάλυμμα των μπαταριών. Όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο πρέπει να το στρέφετε
προς τον αισθητήρα τηλεχειρισμού της τηλεόρασης.
Για να αφαιρέσετε τις μπαταρίες, εκτελέστε τα βήματα τοποθέτησης με την αντίθετη
σειρά.
ΠΡΟΣΟΧΉ
yyΜη συνδυάζετε παλιές και νέες μπαταρίες, καθώς ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο τηλεχειριστήριο.
(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της τηλεόρασης.
ENERGY SAVING (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) (Ανατρέξτε στη σελ.��)
Προσαρμογή της φωτεινότητας της οθόνης για την εξοικονόμηση ενέργειας.
INPUT (ΕΙΣΟΔΟΣ) (Ανατρέξτε στη σελ.��)
Αλλαγή της πηγής εισόδου. Ενεργοποίηση της τηλεόρασης.
TV/RAD (Τηλεόραση/Ραδιόφωνο)
Δυνατότητα επιλογής προγράμματος ραδιοφώνου, τηλεόρασης, DTV.
LIGHT (Φωτισμός)
Φωτισμός των κουμπιών του τηλεχειριστηρίου.
Αριθμητικά κουμπιά
Εισαγωγή αριθμών.
LIST (ΕΙΣΟΔΟΣ) (Ανατρέξτε στη σελ.��)
Πρόσβαση στη λίστα αποθηκευμένων προγραμμάτων.
Q.VIEW (ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΡΟΒΟΛΗ)
Επιστροφή στο προηγούμενο πρόγραμμα.
Ελληνικά
ΕΛΛ
AV MODE (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ AV) (Ανατρέξτε στη σελ.��)
Επιλογή μιας λειτουργίας AV.
26
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
+Ρύθμιση του επιπέδου έντασης του ήχου.
MARK (ΣΗΜΕΙΩΣΗ)
Ενεργοποίηση ενός μενού ή μιας επιλογής.
FAV (ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ) (Ανατρέξτε στη σελ.��)
Πρόσβαση στην λίστα αγαπημένων προγραμμάτων.
3D(Μόνο για μοντέλα 3D)����������������������
(Ανατρέξτε στη σελ.��)
Χρησιμοποιείται για την προβολή βίντεο 3D.
RATIO (ΑΝΑΛΟΓΙΑ) (Ανατρέξτε στη σελ.��)
Αλλαγή του μεγέθους μιας εικόνας.
MUTE (ΣΙΓΑΣΗ)
Σίγαση όλων των ήχων.
P
Κύλιση στα αποθηκευμένα προγράμματα.
PAGE (ΣΕΛΙΔΑ)
Μετακίνηση στην προηγούμενη ή την επόμενη οθόνη.
CHAR/NUM (ΧΑΡ/ΑΡΙΘ)
Εναλλαγή των λειτουργιών εισαγωγής γραμμάτων και αριθμών.
DELETE (ΔΙΑΓΡΑΦΗ)
Διαγραφή γραμμάτων και αριθμών.
Ελληνικά
ΕΛΛ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
27
GUIDE (ΟΔΗΓΟΣ)
Εμφάνιση του οδηγού προγράμματος.
Home (Αρχικό μενού)
Πρόσβαση στα κύρια μενού.
Q. MENU (ΓΡΗΓΟΡΟ ΜΕΝΟΥ) (Ανατρέξτε στη σελ.��)
Πρόσβαση στα γρήγορα μενού.
Κουμπιά πλοήγησης (επάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά)
Κύλιση στα μενού και τις επιλογές.
OK
Ενεργοποίηση μενού ή επιλογών και επιβεβαίωση των καταχωρήσεων.
BACK (ΠΙΣΩ)
Επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο.
INFO (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ) (Ανατρέξτε στη σελ.��)
Προβολή των πληροφοριών του τρέχοντος προγράμματος και της οθόνης.
EXIT (ΕΞΟΔΟΣ)
Διαγραφή όλων των ενδείξεων που εμφανίζονται στην οθόνη και επιστροφή στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
ΚΟΥΜΠΙΑ TELETEXT (Ανατρέξτε στη σελ.��)
Αυτά τα κουμπιά χρησιμοποιούνται για το teletext.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Teletext".
Ελληνικά
ΕΛΛ
Χρωματιστά κουμπιά
Αυτά τα κουμπιά χρησιμοποιούνται για το teletext (μόνο στα μοντέλα
TELETEXT). Ταξινόμηση προγραμμάτων.
3D SETTING (ΡΥΘΜΙΣΗ 3D) (Μόνο για μοντέλα 3D)
Χρησιμοποιείται για την προβολή βίντεο 3D.
28
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
SUBTITLE (ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ)
Επαναφορά των υπότιτλων που προτιμάτε στην ψηφιακή λειτουργία.
Κουμπιά ελέγχου ( , , ,
,
)
Έλεγχος των μενού ΜΕΣΑ ή των συμβατών συσκευών SIMPLINK
(USB,SIMPLINK).
FREEZE (ΠΑΥΣΗ)
Παύση του τρέχοντος καρέ κατά τη χρήση της πηγής εισόδου TV, AV,
Component, RGB-PC ή HDMI.
SIMPLINK (Ανατρέξτε στη σελ.���
)
Πρόσβαση στις συσκευές AV που έχουν συνδεθεί στην τηλεόραση.
Άνοιγμα του μενού SIMPLINK.
AD (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΧΟΥ)
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Περιγραφής ήχου.
RATIO (ΑΝΑΛΟΓΙΑ) (Ανατρέξτε στη σελ.��)
Αλλαγή του μεγέθους μιας εικόνας.
Ελληνικά
ΕΛΛ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Σύνδεση κεραίας
Συνδέστε μια κεραία για να παρακολουθήσετε τηλεόραση ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες.
Για την αποφυγή βλάβης των συσκευών, ποτέ μη
συνδέετε τα καλώδια τροφοδοσίας στην παροχή
ρεύματος προτού ολοκληρώσετε τη σύνδεση όλων
των συσκευών.
Συνδέστε την τηλεόραση σε μια υποδοχή κεραίας
στον τοίχο με ένα καλώδιο RF (75 Ω).
29
Ενεργοποίηση της τηλεόρασης
για πρώτη φορά
Όταν ενεργοποιείτε την τηλεόραση για πρώτη
φορά, εμφανίζεται η οθόνη αρχικής ρύθμισης.
Επιλέξτε μια γλώσσα και προσαρμόστε τις βασικές
ρυθμίσεις.
1 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια πρίζα.
2 Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε το κουμπί
(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση.
Η οθόνη αρχικής ρύθμισης εμφανίζεται όταν
ενεργοποιείτε την τηλεόραση για πρώτη φορά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στην επιλοyy
γή Επ/φορά εργ.ρυθ. από το κύριο μενού ΕΠΙΛΟΓΗ.
στην οθόνη για την προσαρμογή των ρυθμίσεων της τηλεόρασης ανάλογα με τις προτιμήσεις
σας.
Υποδοχή κεραίας
στον τοίχο
Γλώσσα

Ρύθμιση κατάστασης

Δείκτης Τροφοδ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για βέλτιστη ποιότητα εικόνας, ρυθμίστε
yy
την κατεύθυνση της κεραίας.
yyΣε περιοχές όπου η λήψη σήματος δεν
είναι ισχυρή, ενδέχεται να χρειαστεί να
εγκαταστήσετε έναν ενισχυτή σήματος
στην κεραία για καλύτερη ποιότητα εικόνας.
Αν η ποιότητα της εικόνας δεν είναι καλή
yy
μετά τη σύνδεση της κεραίας, στρέψτε
την κεραία προς τη σωστή κατεύθυνση.
Δεν παρέχεται καλώδιο κεραίας και μεταyy
τροπέας.
Επιλογή γλώσσας εμφάνισης.

Χώρα

Ζώνη ώρας

Ορ. κωδ. πρόσβ.

Αυτόμ. προγρ/μός
Ενεργοποίηση της επιλογής
Οικιακή χρήση για το οικιακό περιβάλλον.
Ρύθμιση του δείκτη τροφοδοσίας.
(Όταν επιλέγετε Οικιακή
χρήση στην επιλογή Ρύθμιση
κατάστασης - μόνο για τηλεοράσεις LED LCD)
Επιλογή χώρας εμφάνισης.
(Ανάλογα με το μοντέλο)
Επιλογή της ζώνης ώρας και
της θερινής ώρας.
(Όταν ως Χώρα επιλέγεται η
Ρωσία)
Ορισμός του κωδικού πρόσβασης.
(Όταν ως Χώρα επιλέγεται η Γαλλία)
Αυτόματη σάρωση και
αποθήκευση διαθέσιμων
προγραμμάτων.
Ελληνικά
ΕΛΛ
3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται
30
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Διαχείριση προγραμμάτων
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για τις χώρες στις οποίες δεν υπάρχουν
yy
καθιερωμένα πρότυπα μετάδοσης DTV,
ορισμένες λειτουργίες DTV ενδέχεται να
μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με το περιβάλλον μετάδοσης DTV.
Όταν ως Χώρα έχει επιλεγεί η Γαλλία, ο
yy
κωδικός πρόσβασης δεν είναι "0", "0",
"0", "0" αλλά "1", "2", "3", "4".
4 Όταν ολοκληρώσετε τις βασικές ρυθμίσεις,
πατήστε OK.
(Εκτός από τα μοντέλα 22/26/32LK335C, 32/37/42LK455C,
19/22/26/32LV255C, 32/37/42/47LV355C)
Επιλέγοντας Κεραία,
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για αυτόματη εύρεση και αποθήκευση όλων των διαθέσιμων
προγραμμάτων.
Μόλις ξεκινήσετε τον αυτόματο προγραμματισμό,
όλες οι πληροφορίες υπηρεσίας που είχαν αποθηκευτεί παλιότερα θα διαγραφούν.
1 Πατήστε το κουμπί Home (Αρχικό μενού) για
να μεταβείτε στα κύρια μενού.
2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή ΡΥΘΜΙΣΗ και πατήστε OK.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ελληνικά
ΕΛΛ
yy
Αν δεν ολοκληρώσετε την αρχική ρύθμιση, θα εμφανιστεί όταν ενεργοποιήσετε
ξανά την τηλεόραση.
yy
Αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας
από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείτε την τηλεόραση για μεγάλο χρονικό
διάστημα.
5 Για να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση, πατήστε το κουμπί
Αυτόματη ρύθμιση προγράμματος
(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ).
Παρακολούθηση τηλεόρασης
1 Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε το κουμπί
(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση.
2 Πατήστε το κουμπί INPUT (ΕΙΣΟΔΟΣ) και επιλέξτε Κεραία.
3 Για να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση, πατήστε το κουμπί (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ).
Η τηλεόραση μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής.
3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή Αυτόμ. προγρ/μός και πατήστε OK.
4 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή Κεραία και πατήστε OK.
5 Επιλέξτε Εκκίνηση για να ξεκινήσει ο αυτόμα-
τος συντονισμός.
Η τηλεόραση πραγματοποιεί αυτόματη σάρωση και αποθήκευση των διαθέσιμων προγραμμάτων.
6 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το
κουμπί EXIT (ΕΞΟΔΟΣ).
Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού,
πατήστε το κουμπί BACK (ΠΙΣΩ).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
yyΑν η τηλεόραση ανιχνεύσει ένα πρόγραμμα με
φραγή, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για τη συνέχιση της σάρωσης του
προγράμματος.
yyΜπορείτε να αποθηκεύσετε έως 1.000 προγράμματα. Ο αριθμός των προγραμμάτων που μπορείτε
να αποθηκεύσετε διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον μετάδοσης σήματος.
yyΑυτόματη αρίθμηση: Αποφασίστε εάν θα χρησιμοποιήσετε τους αριθμούς των προγραμμάτων
όπως αποστέλλονται από τους σταθμούς μετάδοσης για συντονισμό.
yyΌταν στο μενού Χώρα επιλέγετε Ιταλία, αν εμφανίζεται το αναδυόμενο μενού με το πρόγραμμα σε διένεξη μετά τον αυτόματο προγραμματισμό, επιλέξτε σταθμό μετάδοσης για την επίλυση του αριθμού
προγράμματος σε διένεξη.
yyΣτις παρακάτω χώρες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί
καλώδιο DVB : Γερμανία, Ολλανδία, Σουηδία, Ελβετία, Δανία, Αυστρία, Φινλανδία, Νορβηγία, Σλοβενία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Ιρλανδία, Πολωνία,
Ρουμανία, Ισπανία, Βουλγαρία, Ρωσσία, Λιθουανία, Εσθονία, Λετονία. (Μπορεί να προστεθεί χώρα
που υποστηρίζει τη χρήση.)
yyΗ ψηφιακή τηλεόραση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις ακόλουθες χώρες : Βοσνία, Καζακστάν.
(Μόνο τηλεοράσεις Plasma).
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Επιλέγοντας Καλωδιακό,
1 Πατήστε το κουμπί Home (Αρχικό μενού) για
να μεταβείτε στα κύρια μενού.
2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή ΡΥΘΜΙΣΗ και πατήστε OK.
3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε
στην επιλογή Αυτόμ. προγρ/μός και πατήστε OK.
4 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή Καλωδιακό και πατήστε OK.
5 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μετα-
βείτε στην επιλογή Comhem ή Άλλοι πάροχοι
και πατήστε OK.
6 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε
στην επιλογή Γρήγορο ή Πλήρης και πατήστε OK.
7 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης ή τα αριθμη-
τικά κουμπιά για να πραγματοποιήσετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις (εκτός από την πλήρη λειτουργία) και πατήστε OK.
8 Επιλέξτε Εκκίνηση για να ξεκινήσει ο αυτόμα-
9 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το
κουμπί EXIT (ΕΞΟΔΟΣ).
Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού,
πατήστε το κουμπί BACK (ΠΙΣΩ).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αν η τηλεόραση ανιχνεύσει ένα πρόγραμμα
yy
με φραγή, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον
κωδικό πρόσβασης για τη συνέχιση της σάρωσης του προγράμματος.
yy
Όταν επιλέγετε Καλωδιακό, η οθόνη επιλογής Παροχέας υπηρεσιών καλωδιακής τηλεόρασης ενδέχεται να διαφέρει ή να μην
υπάρχει, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα καλωδιακής τηλεόρασης στην αντίστοιχη χώρα.
yy
Το αναδυόμενο παράθυρο για την επιλογή
Παροχέας υπηρεσιών εμφανίζεται αρχικά
μόνο για τις 3 παρακάτω περιπτώσεις: κατά
την πρόσβαση στο μενού Initial Setting,
κατά την αλλαγή της λειτουργίας Κεραία σε
Καλωδιακό ή κατά την πρόσβαση στο μενού
μετά την αλλαγή της ρύθμισης Χώρα.
yyΑν θέλετε να επιλέξετε παροχέα υπηρεσιών εκτός από τις 3 παραπάνω
περιπτώσεις, μπορείτε να επιλέξετε
Ρύθμιση->Ρύθμιση καλωδιακής ψηφιακής
τηλεόρασης (DTV)-> Παροχέας υπηρεσιών.
yyΠιστοποίηση SO : Σουηδία (Comhem, Canal
Digital), Δανία (YouSee, Canal Digital, Stofa),
Νορβηγία (Canal Digital), Ολλανδία (Ziggo,
UPC Digitaal), Ουκρανία (Volia-Cable), Γερμανία (KDG), Ελβετία (CableCom, UPC), Αυστρία (UPC Digital), Ουγγαρία (UPC Digital),
Ιρλανδία (UPC Digital), Πολωνία (UPC
Digital), Ρουμανία (UPC Digital), Ρωσία
(OnLime) (Μπορεί να προστεθεί η πιστοποίηση SO που έχει ληφθεί.)
yyΑν δεν υπάρχουν οι παροχείς υπηρεσιών
που επιθυμείτε, επιλέξτε Άλλοι πάροχοι.
yyΑν επιλέξετε "Άλλοι πάροχοι" ή αν η επιλεγμένη χώρα υποστηρίζει μόνο τη λειτουργία "Άλλοι πάροχοι", η αναζήτηση
όλων των καναλιών ενδέχεται να διαρκέσει
μερικά λεπτά ή ενδέχεται να εξαιρεθούν
ορισμένα κανάλια από την αναζήτηση.
yyΕάν ορισμένα από τα κανάλια δεν εμφανίζονται, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. ΡΥΘΜΙΣΗ -> Αυτόμ. προγρ/μός -> Καλωδιακό -> Ρύθμιση
2. Αλλάξτε τη ρύθμιση Οικιακός εξοπλισμός
συντονισμού από "Απενεργοποίηση" σε
"Ενεργοποίηση"
3. Εισαγάγετε επιπλέον τιμές για ρυθμίσεις όπως
η συχνότητα, ο ρυθμός μετάδοσης συμβόλων,
η διαμόρφωση και το αναγνωριστικό του δικτύου. (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
τις παραπάνω πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον
παροχέα υπηρεσιών καλωδιακής τηλεόρασης.)
Οι παρακάτω τιμές απαιτούνται για τη γρήγορη και σωστή αναζήτηση όλων των διαθέσιμων προγραμμάτων.
Οι τιμές που χρησιμοποιούνται συνήθως παρέχονται
ως "προεπιλογή".
Ωστόσο, για τις σωστές ρυθμίσεις, επικοινωνήστε με
τον παροχέα υπηρεσιών καλωδιακής τηλεόρασης.
Όταν εκτελείται Αυτόμ. προγρ/μός σε λειτουργία καλωδιακής DVB, αν επιλέξετε "Πλήρης" θα εκτελεστεί
αναζήτηση σε όλες τις συχνότητες για την εύρεση διαθέσιμων καναλιών.
Σε περίπτωση που το πρόγραμμα δεν ανιχνεύεται με
την επιλογή Προεπιλογή, εκτελέστε την αναζήτηση με
την επιλογή Πλήρης.
Ωστόσο, σε περίπτωση που το πρόγραμμα ανιχνεύεται
μέσω της επιλογής Πλήρης, ο αυτόματος συντονισμός
μπορεί να διαρκέσει πάρα πολλή ώρα.
Εάν ορισμένα κανάλια δεν εντοπίζονται όταν έχει
οριστεί η επιλογή Πλήρης, επιλέξτε το πλαίσιο
ελέγχου In detail (Λεπτομερώς) και, στη συνέχεια,
προσπαθήστε να συντονιστείτε ξανά.
• Συχνότητα : Εισαγάγετε μια συχνότητα που καθορίζεται από το χρήστη.
• Ρυθμός μετάδοσης συμβόλων : Εισαγωγή ενός
ρυθμού μετάδοσης συμβόλων που καθορίζεται
από το χρήστη (Ρυθμός μετάδοσης συμβόλων: η
ταχύτητα με την οποία μια συσκευή, π.χ. ένα μόντεμ, στέλνει σύμβολα σε ένα κανάλι).
• Διαμόρφωση : Εισαγωγή μιας διαμόρφωσης που
καθορίζεται από το χρήστη. (Διαμόρφωση: φόρτωση σημάτων ήχου ή εικόνας σε φορέα).
• Αναγν. Δικτ. : Μοναδικό αναγνωριστικό που εκχωρείται σε κάθε χρήστη.
• Συχνότητα έναρξης : Εισαγάγετε το εύρος της συχνότητας έναρξης που καθορίζεται από το χρήστη.
• Συχνότητα λήξης : Εισαγάγετε το εύρος της συχνότητας λήξης που καθορίζεται από το χρήστη.
Ελληνικά
ΕΛΛ
τος συντονισμός.
Η τηλεόραση πραγματοποιεί αυτόματη σάρωση
και αποθήκευση των διαθέσιμων προγραμμάτων.
31
32
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Αυτόματη ρύθμιση προγράμματος
(Μόνο για τα μοντέλα 22/26/32LK335C, 32/37/42LK455C,
19/22/26/32LV255C, 32/37/42/47LV355C)
Χρησιμοποιήστε αυτή την κατάσταση λειτουργίας
για αυτόματη εύρεση και αποθήκευση όλων των
προγραμμάτων.
Όταν επιλέγετε τη λειτουργία αυτόματου
προγραμματισμού, όλες οι προηγουμένως
αποθηκευμένες πληροφορίες υπηρεσιών
διαγράφονται.
1 Πατήστε το κουμπί Home (Αρχικό μενού) για
να μεταβείτε στα κύρια μενού.
2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή ΡΥΘΜΙΣΗ και πατήστε OK.
3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή Αυτόμ. προγρ/μός και πατήστε OK.
4 Επιλέξτε Εκκίνηση για να ξεκινήσει ο αυτόμα-
Ελληνικά
ΕΛΛ
τος συντονισμός.
Η τηλεόραση πραγματοποιεί αυτόματη σάρωση και αποθήκευση των διαθέσιμων προγραμμάτων.
5 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το
κουμπί EXIT (ΕΞΟΔΟΣ).
Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού,
πατήστε το κουμπί BACK (ΠΙΣΩ).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
yyΑν η τηλεόραση ανιχνεύσει ένα πρόγραμμα με
φραγή, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον κωδικό
πρόσβασης για τη συνέχιση της σάρωσης του προγράμματος.
yyΟ αριθμός των προγραμμάτων που μπορείτε να
αποθηκεύσετε διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον
μετάδοσης σήματος.
yyΕάν θέλετε να συνεχιστεί ο αυτόματος
προγραμματισμός, επιλέξτε Εκκίνηση
χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα
. Στη συνέχεια,
πατήστε OΚ. Διαφορετικά, επιλέξτε Κλείσιμο.
yyΌταν στο μενού Χώρα επιλέγετε Ιταλία, αν εμφανίζεται το αναδυόμενο μενού με το πρόγραμμα σε διένεξη μετά τον αυτόματο προγραμματισμό, επιλέξτε σταθμό μετάδοσης για την επίλυση του αριθμού
προγράμματος σε διένεξη.
Ρύθμιση καλωδιακής ψηφιακής
τηλεόρασης (DTV) (μόνο στη λειτουργία καλωδιακής)
(Εκτός από τα μοντέλα 22/26/32LK335C, 32/37/42LK455C,
19/22/26/32LV255C, 32/37/42/47LV355C)
Το εύρος που μπορεί να επιλέξει ο χρήστης από το
μενού Παροχέας υπηρεσιών διαφέρει, ανάλογα με
τον αριθμό παροχέων υπηρεσιών που υποστηρίζονται σε κάθε χώρα, και εάν ο αριθμός των υποστηριζόμενων παροχέων υπηρεσιών κάθε χώρας είναι
1, η αντίστοιχη λειτουργία παραμένει ανενεργή.
1 Πατήστε το κουμπί Home (Αρχικό μενού) για
να μεταβείτε στα κύρια μενού.
2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή ΡΥΘΜΙΣΗ και πατήστε OK.
3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή Ρύθμιση καλωδιακής ψηφιακής τηλεόρασης (DTV) και πατήστε OK.
4 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή Παροχέας υπηρεσιών ή Αυτόμ. ενημέρωση καναλιών και πατήστε OK.
5 Επιλέξτε την πηγή που θέλετε.
6 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το
κουμπί EXIT (ΕΞΟΔΟΣ).
Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού,
πατήστε το κουμπί BACK (ΠΙΣΩ).
yy
Αν επιλέξετε Καλωδιακό, θα εμφανιστεί
το μενού Ρύθμιση καλωδιακής ψηφιακής τηλεόρασης (DTV).
yy
Όταν η επιλογή Αυτόμ. ενημέρωση
καναλιών έχει οριστεί σε Ενεργοποίηση, μπορείτε να ενημερώσετε τις
πληροφορίες όλων των προγραμμάτων
με δυνατότητα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος που
παρακολουθείτε τη δεδομένη στιγμή.
yy
Όταν η επιλογή Αυτόμ. ενημέρωση
καναλιών έχει οριστεί σε Απενεργοποίηση, μπορείτε να ενημερώσετε μόνο
τις πληροφορίες για το πρόγραμμα που
παρακολουθείτε τη δεδομένη στιγμή.
yy
Δεν μπορείτε να επιλέξετε τη Ρύθμιση
καλωδιακής ψηφιακής τηλεόρασης
(DTV) όταν ο παροχέας υπηρεσιών έχει
ρυθμιστεί σε "Ziggo".
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
33
Μη αυτόματη ρύθμιση προγράμματος (στην ψηφιακή λειτουργία)
Μη αυτόματη ρύθμιση προγράμματος (στην ψηφιακή λειτουργία)
Ο μη αυτόματος συντονισμός επιτρέπει τη μη αυτόματη προσθήκη ενός προγράμματος στη λίστα προγραμμάτων σας.
(Εκτός από τα μοντέλα 22/26/32LK335C, 32/37/42LK455C,
19/22/26/32LV255C, 32/37/42/47LV355C)
(Μόνο για τα μοντέλα 22/26/32LK335C, 32/37/42LK455C,
19/22/26/32LV255C, 32/37/42/47LV355C)
Επιλέγοντας Κεραία,
Ο μη αυτόματος συντονισμός επιτρέπει τη μη αυτόματη προσθήκη ενός προγράμματος στη λίστα προγραμμάτων σας.
Επιλέγοντας DTV,
1 Πατήστε το κουμπί Home (Αρχικό μενού) για
1 Πατήστε το κουμπί Home (Αρχικό μενού) για
2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβεί-
2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβεί-
3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε
3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε
4 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβεί-
4 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβεί-
5 Πραγματοποιήστε κύλιση στους τύπους προ-
5 Πραγματοποιήστε κύλιση στους τύπους προ-
6 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το
6 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το
να μεταβείτε στα κύρια μενού.
τε στην επιλογή ΡΥΘΜΙΣΗ και πατήστε OK.
στην επιλογή Μη αυτ. Συντ/μός και πατήστε OK.
τε στην επιλογή DTV και πατήστε OK.
γραμμάτων και, στη συνέχεια, προσθέστε ή διαγράψτε προγράμματα.
κουμπί EXIT (ΕΞΟΔΟΣ).
Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού,
πατήστε το κουμπί BACK (ΠΙΣΩ).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Επιλέγοντας Καλωδιακό,
1 Πατήστε το κουμπί Home (Αρχικό μενού) για
να μεταβείτε στα κύρια μενού.
2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή ΡΥΘΜΙΣΗ και πατήστε OK.
3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε
στην επιλογή Μη αυτ. Συντ/μός και πατήστε OK.
4 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε
στην επιλογή Καλωδιακή DTV και πατήστε OK.
5 Πραγματοποιήστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.
6 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το
κουμπί EXIT (ΕΞΟΔΟΣ).
Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού,
πατήστε το κουμπί BACK (ΠΙΣΩ).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
yyΑν η τηλεόραση ανιχνεύσει ένα πρόγραμμα με φραγή, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για τη συνέχιση της σάρωσης του προγράμματος.
yyΡυθμός μετάδοσης συμβόλων : Εισαγωγή ενός
ρυθμού μετάδοσης συμβόλων που καθορίζεται από
το χρήστη (Ρυθμός μετάδοσης συμβόλων: η ταχύτητα με την οποία μια συσκευή, π.χ. ένα μόντεμ,
στέλνει σύμβολα σε ένα κανάλι).
yyΔιαμόρφωση : Εισαγωγή μιας διαμόρφωσης που
καθορίζεται από το χρήστη. (Διαμόρφωση: φόρτωση σημάτων ήχου ή εικόνας σε φορέα).
yyΔεν μπορείτε να επιλέξετε Καλωδιακή DTV όταν ο
παροχέας υπηρεσιών έχει ρυθμιστεί σε "Ziggo" ή
"Άλλοι πάροχοι" στην Ολλανδία.
τε στην επιλογή ΡΥΘΜΙΣΗ και πατήστε OK.
στην επιλογή Μη αυτ. Συντ/μός και πατήστε OK.
τε στην επιλογή DTV και πατήστε OK.
γραμμάτων και, στη συνέχεια, προσθέστε ή διαγράψτε προγράμματα.
κουμπί EXIT (ΕΞΟΔΟΣ).
Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού,
πατήστε το κουμπί BACK (ΠΙΣΩ).
NOTE
yy
If the TV scans a blocked programme, you
will be prompted to enter your password to
keep the programme scanned.
yy
You can select SBAND when the country is
set to "Norway, Latvia."
Επιλέγοντας Καλωδιακή DTV,
1 Πατήστε το κουμπί Home (Αρχικό μενού) για
να μεταβείτε στα κύρια μενού.
2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή ΡΥΘΜΙΣΗ και πατήστε OK.
3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε
στην επιλογή Μη αυτ. Συντ/μός και πατήστε OK.
4 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε
στην επιλογή Καλωδιακή DTV και πατήστε OK.
5 Πραγματοποιήστε κύλιση στους τύπους προ-
γραμμάτων και, στη συνέχεια, προσθέστε ή διαγράψτε προγράμματα.
6 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το
κουμπί EXIT (ΕΞΟΔΟΣ).
Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού,
πατήστε το κουμπί BACK (ΠΙΣΩ).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
yyΑν η τηλεόραση ανιχνεύσει ένα πρόγραμμα με φραγή, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για τη συνέχιση της σάρωσης του προγράμματος.
yyΡυθμός μετάδοσης συμβόλων : Εισαγωγή ενός
ρυθμού μετάδοσης συμβόλων που καθορίζεται από
το χρήστη (Ρυθμός μετάδοσης συμβόλων: η ταχύτητα με την οποία μια συσκευή, π.χ. ένα μόντεμ,
στέλνει σύμβολα σε ένα κανάλι).
yyΔιαμόρφωση : Εισαγωγή μιας διαμόρφωσης που
καθορίζεται από το χρήστη. (Διαμόρφωση: φόρτωση σημάτων ήχου ή εικόνας σε φορέα).
Ελληνικά
ΕΛΛ
yy
Αν η τηλεόραση ανιχνεύσει ένα πρόγραμμα
με φραγή, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον
κωδικό πρόσβασης για τη συνέχιση της σάρωσης του προγράμματος.
yy
Μπορείτε να επιλέξετε SBAND αν στο πεδίο
της χώρας έχει επιλεγεί "Νορβηγία, Λετονία".
να μεταβείτε στα κύρια μενού.
34
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Μη αυτόματη ρύθμιση προγράμματος (στην αναλογική λειτουργία)
Ο μη αυτόματος συντονισμός επιτρέπει το μη αυτόματο συντονισμό και την ταξινόμηση των σταθμών με τη σειρά που επιθυμείτε.
1 Πατήστε το κουμπί Home (Αρχικό μενού) για
να μεταβείτε στα κύρια μενού.
2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή ΡΥΘΜΙΣΗ και πατήστε OK.
3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε
στην επιλογή Μη αυτ. Συντ/μός και πατήστε OK.
4 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή TV ή Καλωδιακή TV και πατήστε OK.
5 Πραγματοποιήστε κύλιση στους τύπους προ-
γραμμάτων και, στη συνέχεια, προσθέστε ή διαγράψτε προγράμματα.
6 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή TV System.
7 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείΕλληνικά
ΕΛΛ
τε στην επιλογή V/UHF ή Καλωδιακό.
8 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης ή τα αριθμη-
τικά κουμπιά για να μεταβείτε στον επιθυμητό
αριθμό καναλιού.
9 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να
ξεκινήσει η αναζήτηση.
10Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή Αποθήκ. και πατήστε OK.
11Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το
κουμπί EXIT (ΕΞΟΔΟΣ).
Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού,
πατήστε το κουμπί BACK (ΠΙΣΩ).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
yy
Αν η τηλεόραση ανιχνεύσει ένα πρόγραμμα
με φραγή, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε
τον κωδικό πρόσβασης για τη συνέχιση της
σάρωσης του προγράμματος.
yy
L : SECAM L/L’ (Γαλλία)
yy
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Ευρώπη / Ανατολική Ευρώπη / Ασία / Νέα Ζηλανδία / Μέση
Ανατολή / Αφρική)
yy
I : PAL I (Η.Β. / Ιρλανδία / Χονγκ Κονγκ / Νότια Αφρική)
yy
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Ανατολική
Ευρώπη / Κίνα / Αφρική / Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών (CIS))
yy
Για να αποθηκεύσετε ένα άλλο κανάλι, επαναλάβετε τα βήματα 5 έως 10.
Ορισμός ονόματος σταθμού
Μπορείτε να ορίσετε ένα όνομα σταθμού με πέντε
χαρακτήρες σε κάθε αριθμό προγράμματος.
1 Πατήστε το κουμπί Home (Αρχικό μενού) για
να μεταβείτε στα κύρια μενού.
2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή ΡΥΘΜΙΣΗ και πατήστε OK.
3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή Μη αυτ. Συντ/μός και πατήστε
OK.
4 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή TV ή Καλωδιακή TV.
5 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή Όνομα και πατήστε OK.
6 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να επιλέξετε τη θέση και τον δεύτερο χαρακτήρα κ.λπ.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους αλφαβητικούς χαρακτήρες A έως Z, τους αριθμούς 0 έως
9, τα σύμβολα +/ -, καθώς και το κενό διάστημα
και πατήστε OK.
7 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή Κλείσιμο και πατήστε OK.
8 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή Αποθήκ. και πατήστε OK
9 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το
κουμπί EXIT (ΕΞΟΔΟΣ).
Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού,
πατήστε το κουμπί BACK (ΠΙΣΩ).
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Συντονισμός ακριβείας
Συνήθως, ο συντονισμός ακριβείας είναι απαραίτητος μόνο όταν η λήψη είναι κακή.
1 Πατήστε το κουμπί Home (Αρχικό μενού) για
να μεταβείτε στα κύρια μενού.
2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή ΡΥΘΜΙΣΗ και πατήστε OK.
3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή Μη αυτ. Συντ/μός και πατήστε
OK.
4 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή TV ή Καλωδιακή TV.
5 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή Μικρομετρική.
6 Εκτελέστε συντονισμό ακριβείας για καλύτερη
ποιότητα εικόνας και ήχου.
τε στην επιλογή Αποθήκ. και πατήστε OK
8 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το
κουμπί EXIT (ΕΞΟΔΟΣ).
Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού,
πατήστε το κουμπί BACK (ΠΙΣΩ).
Ενισχυτής
(Ανάλογα με το μοντέλο)
Αν η λήψη δεν είναι καλή, στη ρύθμιση “Ενισχυτής”
επιλέξτε Ενεργοποίηση.
Όταν το σήμα είναι ισχυρό, επιλέξτε
Απενεργοποίηση.
1 Πατήστε το κουμπί Home (Αρχικό μενού) για
να μεταβείτε στα κύρια μενού.
2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή ΡΥΘΜΙΣΗ και πατήστε OK.
3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης, για να
μεταβείτε στην επιλογή Ενισχυτής, και
πατήστε OK.
4 Επιλέξτε Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση.
Επεξεργασία της λίστας προγραμμάτων
Όταν παραλείπεται ένας αριθμός προγράμματος,
αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχετε τη δυνατότητα να το
επιλέξετε με τα κουμπιά P ^, v όταν παρακολουθείτε τηλεόραση.
Αν θέλετε να επιλέξετε το πρόγραμμα που παραλείψατε, πληκτρολογήστε απευθείας τον αριθμό
προγράμματος με τα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ κουμπιά ή επιλέξτε το από το μενού Ταξ/ση προγρ.
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να παραλείπετε
τα αποθηκευμένα προγράμματα.
Μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό προγράμματος με τη λειτουργία “Μετακίνηση”, αν δεν
έχετε επιλέξει “Αυτόματη αρίθμηση” όταν ξεκινάει ο αυτόματος συντονισμός. (Εκτός από τα
μοντέλα 22/26/32LK335C, 32/37/42LK455C,
19/22/26/32LV255C, 32/37/42/47LV355C)
1 Πατήστε το κουμπί Home (Αρχικό μενού) για
να μεταβείτε στα κύρια μενού.
2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή ΡΥΘΜΙΣΗ και πατήστε OK.
3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μετα-
βείτε στην επιλογή Ταξ/ση προγρ. και πατήστε
OK.
4 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να επιλέξετε ένα πρόγραμμα που θέλετε να αποθηκεύσετε ή να παραλείψετε.
5 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το
κουμπί EXIT (ΕΞΟΔΟΣ).
Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού,
πατήστε το κουμπί BACK (ΠΙΣΩ).
Ελληνικά
ΕΛΛ
7 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβεί-
35
36
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Στη λειτουργία DTV/RADIO
Στη λειτουργία τηλεόρασης
(Εκτός από τα μοντέλα 22/26/32LK335C, 32/37/42LK455C,
19/22/26/32LV255C, 32/37/42/47LV355C)
Διαγραφή προγράμματος
Παράλειψη ενός αριθμού προγράμματος
1 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να επιλέ-
1 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να επιλέξετε έναν αριθμό προγράμματος που θέλετε να
παραλείψετε.
2 Πατήστε το Μπλε κουμπί για να ενεργοποιήσετε τον αριθμό προγράμματος.
3 Πατήστε το Μπλε κουμπί για αποδέσμευση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ελληνικά
ΕΛΛ
yy
Τα προγράμματα που πρόκειται να παραλειφθούν εμφανίζονται με μπλε χρώμα και δεν
είναι δυνατή η επιλογή τους με τα κουμπιά P
^ ή v όταν παρακολουθείτε τηλεόραση.
yy
Εάν θέλετε να επιλέξετε το παραληφθέν
πρόγραμμα, πληκτρολογήστε τον αριθμό
προγράμματος απευθείας με τα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ κουμπιά ή επιλέξτε το στην ταξινόμηση
προγραμμάτων ή στη λειτουργία EPG.
ξετε έναν αριθμό προγράμματος που θέλετε να
διαγράψετε.
2 Πατήστε το Κόκκινο κουμπί για να ενεργοποιήσετε τον αριθμό προγράμματος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
yy
Το επιλεγμένο πρόγραμμα διαγράφεται και
όλα τα ακόλουθα προγράμματα μετατοπίζονται μία θέση προς τα πάνω.
Μετακίνηση προγράμματος
1 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να επιλέξετε έναν αριθμό προγράμματος που θέλετε να
μετακινήσετε.
2 Πατήστε το Πράσινο κουμπί για να ενεργοποιήσετε τον αριθμό προγράμματος και πατήστε τα
κουμπιά πλοήγησης.
3 Πατήστε το Πράσινο κουμπί για αποδέσμευση.
Κλείδωμα αριθμού προγράμματος
Παράλειψη ενός αριθμού προγράμματος
1 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να επιλέξετε έναν αριθμό προγράμματος που θέλετε να
κλειδώσετε.
2 Πατήστε το Κίτρινο κουμπί για να ενεργοποιήσετε τον αριθμό προγράμματος.
3 Πατήστε το Κίτρινο κουμπί για αποδέσμευση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
yyΜπορεί να θεωρηθεί ως κλειδωμένο πρόγραμμα ακόμα και όταν το Σύστημα κλειδώμ. είναι
ρυθμισμένο σε Απενεργοποίηση.
1 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να επιλέ-
ξετε έναν αριθμό προγράμματος που θέλετε να
παραλείψετε.
2 Πατήστε το Μπλε κουμπί για να ενεργοποιήσετε τον αριθμό προγράμματος.
3 Πατήστε το Μπλε κουμπί για αποδέσμευση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
yy
Τα προγράμματα που παραλείπονται εμφανίζονται με μπλε χρώμα και δεν είναι δυνατή
η επιλογή τους με τα κουμπιά P
όταν
παρακολουθείτε τηλεόραση.
yy
Αν θέλετε να επιλέξετε ένα πρόγραμμα που
παραλείψατε, πληκτρολογήστε τον αριθμό
προγράμματος απευθείας με τα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ κουμπιά ή επιλέξτε το στην ταξινόμηση
προγραμμάτων.
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Αυτόματη ταξινόμηση
(Εκτός από τα μοντέλα 22/26/32LK335C, 32/37/42LK455C,
19/22/26/32LV255C, 32/37/42/47LV355C)
1 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για την εκτέλεση της λειτουργίας Αυτόματη ταξινόμηση και
πατήστε OK.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αφού ενεργοποιήσετε την Αυτόματη ταξινόyy
μηση μία φορά, δεν θα μπορείτε πλέον να
επεξεργαστείτε τα προγράμματα.
Κλείδωμα αριθμού προγράμματος
1 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να επιλέξετε έναν αριθμό προγράμματος που θέλετε να
κλειδώσετε.
2 Πατήστε το Κίτρινο κουμπί για να ενεργοποιήσετε τον αριθμό προγράμματος.
3 Πατήστε το Κίτρινο κουμπί για αποδέσμευση.
Μπορεί να θεωρηθεί ως κλειδωμένο πρόyy
γραμμα ακόμα και όταν το Σύστημα κλειδώμ. έχει οριστεί σε Απενεργοποίηση.
Επιλογή αγαπημένου προγράμματος
Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να επιλέξετε το πρόγραμμα που θέλετε.
2 Πατήστε το κουμπί FAV (ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ) για να
προσθέσετε το αντίστοιχο πρόγραμμα στη λίστα
Αγαπημένα της τρέχουσας ομάδας Αγαπημένων.
Πατήστε το κουμπί FAV (ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ) για
αποδέσμευση.
Πληροφορίες CI (Κοινή διασύνδεση)
Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες
yy
τις χώρες.
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να παρακολουθήσετε ορισμένες κρυπτογραφημένες υπηρεσίες (υπηρεσίες που παρέχονται επί πληρωμή). Αν αφαιρέσετε τη μονάδα CI, δεν θα μπορείτε να παρακολουθήσετε τις υπηρεσίες που παρέχονται επί πληρωμή.
Όταν η μονάδα εισάγεται στην υποδοχή CI, μπορείτε
να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού της μονάδας.
Για να αγοράσετε μονάδα και έξυπνη κάρτα, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας. Μην εισάγετε και
μην αφαιρείτε συνεχώς τη μονάδα CI από την τηλεόραση. Υπάρχει κίνδυνος δυσλειτουργίας. Όταν
η τηλεόραση ενεργοποιείται μετά την εισαγωγή της
μονάδας CI, ενδέχεται να μην έχετε έξοδο ήχου.
Αυτό μπορεί να μην είναι συμβατό με τη μονάδα
CI και την έξυπνη κάρτα.
Οι λειτουργίες CI (Κοινή διασύνδεση) μπορεί να
μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τις συνθήκες μετάδοσης της εκάστοτε χώρας.
Όταν χρησιμοποιείτε CAM (Conditional Access
Module), βεβαιωθείτε ότι πληροί τις προϋποθέσεις
είτε του DVB-CI είτε του CI plus.
1 Πατήστε το κουμπί Home (Αρχικό μενού) για
να μεταβείτε στα κύρια μενού.
2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή ΡΥΘΜΙΣΗ και πατήστε OK.
3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή Πληροφορίες CI και πατήστε
OK.
4 Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε: Πληροφορίες
μονάδας, πληροφορίες έξυπνης κάρτας, γλώσσα ή λήψη λογισμικού, κ.λπ. και πατήστε OK.
5 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το
κουμπί EXIT (ΕΞΟΔΟΣ).
Επιλογή ομάδας αγαπημένων προγραμμάτων
1 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να επιλέξετε το πρόγραμμα που θέλετε.
2 Πατήστε το κουμπί Q.MENU (ΓΡΗΓΟΡΟ ΜΕΝΟΥ) για να εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο όπου μπορείτε να αλλάξετε την ομάδα
Αγαπημένων.
3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να επιλέξετε μια ομάδα Αγαπημένων και πατήστε OK.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το παρόν OSD παρέχεται μόνο ενδεικτικά και
yy
οι επιλογές μενού και η μορφή της οθόνης
ποικίλλουν, ανάλογα με τον παροχέα ψηφιακών συνδρομητικών υπηρεσιών.
Μπορείτε να αλλάξετε την οθόνη του μενού
yy
CI (Κοινή διασύνδεση) και την υπηρεσία
μέσω του αντιπροσώπου σας.
Ελληνικά
ΕΛΛ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
37
38
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Επιλογή της λίστας προγραμμάτων
Πλοήγηση στη λίστα προγραμμάτων.
Μπορείτε να ελέγξετε ποια προγράμματα είναι
αποθηκευμένα στη μνήμη, εμφανίζοντας τη λίστα
προγραμμάτων.
Προβολή λίστας προγραμμάτων
1 Πατήστε το κουμπί LIST (ΛΙΣΤΑ) για να μεταβείτε στη Λίστα πρ..
2 Πατήστε το Μπλε κουμπί για να ενεργοποιήσετε την ταξινόμηση προγραμμάτων.
Πατήστε τα κουμπιά P
σελίδες.
για να γυρίσετε τις
2 Πατήστε το κουμπί LIST (ΛΙΣΤΑ) για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
Άνοιγμα της λίστας αγαπημένων προγραμμάτων
1 Πατήστε το κουμπί FAV (ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ) για να
μεταβείτε στη λίστα αγαπημένων προγραμμάτων.
2 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το
κουμπί EXIT (ΕΞΟΔΟΣ).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ελληνικά
ΕΛΛ
Πιθανόν να βρείτε κάποια μπλε προγράμμαyy
τα. Έχουν οριστεί να παραλειφθούν από τον
αυτόματο προγραμματισμό ή στην ταξινόμηση προγραμμάτων.
Κάποια προγράμματα που εμφανίζονται με
yy
αριθμό καναλιού στη λίστα προγραμμάτων
υποδεικνύουν ότι δεν έχουν αντιστοιχισμένο
όνομα.
Επιλογή προγράμματος στη λίστα προγραμμάτων
Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να επιλέξετε ένα πρόγραμμα.
2 Πατήστε OK για να μεταβείτε στον επιλεγμένο
αριθμό προγράμματος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Πατήστε το κουμπί TV/RAD (TV/ΡΑΔΙΟΦΩyy
ΝΟ). (Γίνεται εναλλαγή της λειτουργίας μεταξύ TV, DTV και ραδιοφώνου από το τρέχον
πρόγραμμα που παρακολουθείτε).
Κουμπί
Περιγραφή
Μπλε κουμπί
Ενεργοποίηση ταξινόμησης προγραμμάτων.
Κίτρινο
κουμπί
Το τρέχον κανάλι καταχωρείται/
ακυρώνεται ως προτιμώμενο κανάλι
στην επιλεγμένη Ομάδα.
OK
Επιλογή προγράμματος για προβολή
<ή>
Αλλαγή της αγαπημένης ομάδας.
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
EPG (Ηλεκτρονικός οδηγός
προγράμματος) (στην ψηφιακή λειτουργία)
Το σύστημα αυτό διαθέτει ηλεκτρονικό οδηγό προγράμματος (EPG) που σας βοηθάει να πλοηγηθείτε
σε όλες τις δυνατές επιλογές προβολής.
Η λειτουργία EPG παρέχει πληροφορίες όπως λίστες
προγράμματος, ώρες έναρξης και λήξης για όλες
τις διαθέσιμες υπηρεσίες. Επιπλέον, στη λειτουργία
EPG διατίθενται συνήθως λεπτομερείς πληροφορίες
σχετικά με το πρόγραμμα (η διαθεσιμότητα και η ποσότητα των πληροφοριών προγράμματος ποικίλλει,
ανάλογα με τον εκάστοτε ραδιοτηλεοπτικό φορέα).
Η λειτουργία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί
μόνο όταν οι πληροφορίες EPG μεταδίδονται από
εταιρείες μετάδοσης.
Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία EPG, πρέπει
να ρυθμίσετε το ρολόι στο μενού Ώρα.
Η λειτουργία EPG προβάλλει αναλυτικά το πρόγραμμα για τις επόμενες 8 ημέρες.
>
Προβάλλει πληροφορίες για το επόμενο
πρόγραμμα.
ꕍήꕌ
Προβάλλει άλλες πληροφορίες προγράμματος.
(Μόνο τηλεοράσεις Plasma)
Tyra
2 TV2
28 Σεπ. 2008 21:00~00:00
Εγγραφή
Υπενθύμιση
Κλείσιμο
OK
Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο
για τις ρυθμίσεις εγγραφής/υπενθύμισης.
Επιλογή της λειτουργίας ρύθμισης
Εγγραφή με χρονοδιακόπτη/Υπενθύμιση.
ή
(Μόνο για τηλεοράσεις LCD/LED LCD)
?
►
DTV 1 TV ONE
►
Αλλαγή προγραμ. ► Επόμενο
Παρακολούθηση
16:9 720p
Οι Sarah Bradley, Steve Gray και Brendon Pongia παρουσιάζουν τις τελευταίες τάσεις στη μόδα, στις τέχνες, στην ψυχαγωγία, στο lifestyle και στη μαγειρική, με τακτικούς συνεργάτες
αλλά και ξεχωριστούς καλεσμένους.
Οι Sarah Bradley, Steve Gray και Brendon Pongia παρουσιάζουν τις τελευταίες τάσεις στη μόδα, στις τέχνες, στην ψυχαγωγία, στο lifestyle και στη μαγειρική,
με τακτικούς συνεργάτες αλλά και ξεχωριστούς καλεσμένους.
▼
... HE-AAC
Κάτω
Εμφανίζεται σε τηλεοπτικά προγράμματα
ή προγράμματα DTV.
Εμφανίζεται σε προγράμματα ραδιοφώνου.
Εμφανίζεται σε προγράμματα MHEG.
Εμφανίζεται σε προγράμματα HE-AAC.
Αναλογία οθόνης προγράμματος μετάδοσης.
Αναλογία οθόνης προγράμματος μετάδοσης.
Εμφανίζεται σε προγράμματα Teletext.
Εμφανίζεται σε προγράμματα υπότιτλων.
Εμφανίζεται σε προγράμματα Scramble.
Εμφανίζεται σε προγράμματα Dolby
Digital.
Εμφανίζεται σε προγράμματα Dolby
Digital PLUS.
576i/p, 720p, 1080i/p : Ανάλυση προγράμματος μετάδοσης
Το μεταδιδόμενο πρόγραμμα με το εικονίδιο ενδέχεται να μην εμφανίζεται στην
Έξοδο οθόνης (Monitor Out), ανάλογα
με τις πληροφορίες του προγράμματος.
Όχι
OK
Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο
για τις ρυθμίσεις υπενθύμισης.
<>
Επιλέξτε τη λειτουργία ρύθμισης
Εγγραφή με χρονοδιακόπτη/Υπενθύμιση.
Επάνω
yy
Πατήστε το κουμπί INFO (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ)
για την εμφάνιση πληροφοριών για το τρέχον
πρόγραμμα.
HE-AAC C
Ναι
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση EPG
1 Πατήστε το κουμπί GUIDE (ΟΔΗΓΟΣ) για να
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία EPG.
Επιλογή προγράμματος
1 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης ή τα κουμπιά P
για να επιλέξετε το πρόγραμμα που θέλετε.
Οδηγός προγράμματος
▲
Εκπομπή δεκαετίας του ’70
25 Νοέμβ. 2008 10:05
DTV 1 YLE TV1 25 Νοέμβ. 2008 09:45~10:15
ΟΛΑ
1 YLE TV1
ΤΩΡΑ
ΕΠΟΜΕΝΟ
Εκπομπή δεκαετίας του ’70 Keno
2 YLE TV2 Ο Κόσμος Σήμερα
4 TV..
Legenen om Den....
5 YLE FST Naturtimmen
6 CNN
Lyssna
World Business
Fantomen
Kritiskt
ABC
▼
FAV Αγαπημένα
Λειτουργία
INFO i Πληροφορίες
Παρακολούθ./Προγραμματ.
Προγραμματισμός
TV/RAD RADIO
Λίστα προγραμματ.
Ελληνικά
ΕΛΛ
00:00 Ψυχαγωγική εκπομπή/Τηλεπαιχνίδι
Θέλετε να ορίσετε υπενθύμιση για το
πρόγραμμα που επιλέξατε;
Μπομπ ο Μάστορας
DTV 1 ABC TV Σίδνεϊ
28 Σεπ. 2008 21:00~00:00
Καλημέρα
21:00
39
40
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Λειτουργία οδηγού ΤΩΡΑ/ΕΠΟΜΕΝΟ
Μπορείτε να δείτε ένα πρόγραμμα που μεταδίδεται και
ένα άλλο που είναι προγραμματισμένο να ακολουθήσει.
Κουμπί
Περιγραφή
Κόκκινο κουμπί Αλλαγή λειτουργίας EPG.
Κίτρινο κουμπί Μετάβαση στη λειτουργία Προγραμματισμός.
Μπλε κουμπί Μετάβαση στη λειτουργία Λίστα προγραμματ.
Με την επιλογή "Τώρα", γίνεται μεταφορά στο επιλεγμένο πρόγραμμα και
OK
εξαφανίζεται η λειτουργία EPG
Με την επιλογή "Επόμενο", εμφανίζεται
ένα αναδυόμενο παράθυρο κράτησης.
Επιλογή ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ή ΕΠΟΜΕΝΟΥ
< >
προγράμματος.
Επιλογή του μεταδιδόμενου προγράμματος.
P
Σελίδα Επάνω/Κάτω.
GUIDE (ΟΔΗΓΟΣ)
BACK (ΠΙΣΩ) Απενεργοποίηση της λειτουργίας EPG.
EXIT (ΕΞΟΔΟΣ)
TV/RAD
(Τηλεόραση/
Επιλογή προγράμματος DTV ή RADIO.
Ραδιόφωνο)
INFO (ΠΛΗΕνεργοποίηση ή απενεργοποίηση των
ΡΟΦΟΡΙΕΣ)
λεπτομερών πληροφοριών.
Ελληνικά
ΕΛΛ
Λειτουργία οδηγού 8 ημερών
Κουμπί
Περιγραφή
Κόκκινο κουμπί Αλλαγή λειτουργίας EPG.
Μετάβαση στη λειτουργία ρύθμισης
Πράσινο κουμπί
ημερομηνίας.
Κίτρινο κουμπί Μετάβαση στη λειτουργία Προγραμματισμός.
Μετάβαση στη λειτουργία Λίστα προΜπλε κουμπί
γραμματ.
Όταν ενεργοποιείται η επιλογή "Πρόγραμμα που μεταδίδεται τώρα", γίνεται
μετακίνηση στο επιλεγμένο πρόγραμμα
OK
και το EPG εξαφανίζεται
Όταν ενεργοποιείται η επιλογή "Πρόγραμμα που θα μεταδοθεί αργότερα", εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο κράτησης.
< >
Επιλογή προγράμματος.
Επιλογή του μεταδιδόμενου προγράμματος.
P
Σελίδα Επάνω/Κάτω.
GUIDE (ΟΔΗΓΟΣ)
BACK (ΠΙΣΩ) Απενεργοποίηση της λειτουργίας EPG.
EXIT (ΕΞΟΔΟΣ)
TV/RAD
(Τηλεόραση/ Επιλογή προγράμματος DTV ή RADIO.
Ραδιόφωνο)
INFO (ΠΛΗΕνεργοποίηση ή απενεργοποίηση των
ΡΟΦΟΡΙΕΣ)
λεπτομερών πληροφοριών.
Λειτουργία αλλαγής ημερομηνίας
Κουμπί
Πράσινο κουμπί
ꕍ
BACK (ΠΙΣΩ)
OK
< >
GUIDE (ΟΔΗΓΟΣ)
EXIT (ΕΞΟΔΟΣ)
Περιγραφή
Απενεργοποίηση λειτουργίας ρύθμισης
ημερομηνίας.
Αλλαγή στην επιλεγμένη ημερομηνία.
Επιλογή ημερομηνίας.
Απενεργοποίηση της λειτουργίας EPG.
Πλαίσιο εκτενούς περιγραφής
Κουμπί
INFO (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ)
< >
Περιγραφή
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των
λεπτομερών πληροφοριών.
Μετακίνηση πάνω/κάτω σε κείμενο.
Επιλογή της λειτουργίας ρύθμισης Εγγραφή με χρονοδιακόπτη/Υπενθύμιση.
GUIDE (ΟΔΗΓΟΣ)
Απενεργοποίηση της λειτουργίας EPG.
EXIT (ΕΞΟΔΟΣ)
Λειτουργία ρύθμισης εγγραφής/
υπενθύμισης
(Μόνο τηλεοράσεις Plasma)
Ρυθμίζει την ώρα έναρξης ή λήξης και το πρόγραμμα για εγγραφή καθώς και την ώρα έναρξης
και το πρόγραμμα για υπενθύμιση με απενεργοποιημένη την ώρα λήξης.
Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν εξοπλισμός εγγραφής που χρησιμοποιεί σήματα εγγραφής pin8 έχει συνδεθεί σε ακροδέκτη TV-OUT
(AV1) με καλώδιο SCART.
Η λειτουργία εγγραφής υποστηρίζεται μόνο στην ψηφιακή λειτουργία και όχι στην αναλογική λειτουργία.
Κουμπί
Περιγραφή
Απενεργοποίηση της λειτουργίας Προγραμματισμός.
Κίτρινο κουμπί Επιλογή της λειτουργίας Οδηγός.
Επιλογή της λειτουργίας Λίστα προΜπλε κουμπί
γραμματ.
Αποθήκευση εγγραφής με χρονοδιακόOK
πτη/υπενθύμισης.
Επιλογή των ρυθμίσεων Τύπος, Χρό< >
νος έναρξης, Χρόνος λήξης ή Πρόγραμμα.
Επιλογή της λειτουργίας Υπενθύμιση ή
Εγγραφή.
BACK (ΠΙΣΩ)
ή
Λειτουργία ρύθμισης υπενθύμισης
(Μόνο για τηλεοράσεις LCD/LED LCD)
Κουμπί
Περιγραφή
Απενεργοποίηση της λειτουργίας ΠροBACK (ΠΙΣΩ)
γραμματισμός.
Εμφάνιση του αναδυόμενου μενού
OK
Επανάληψη.
Κουμπί πλοή- Επιλέξτε την ημερομηνία για προγραμγησης
ματισμό.
Κίτρινο κουμπί Επιλογή της λειτουργίας Οδηγός.
Επιλογή της λειτουργίας Λίστα προΜπλε κουμπί
γραμματ.
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Λειτουργία Λίστα προγραμματ.
Αν έχετε δημιουργήσει λίστα προγραμματισμού, ένα
προγραμματισμένο πρόγραμμα εμφανίζεται κατά την
προγραμματισμένη ώρα ακόμα και αν παρακολουθείτε
ένα διαφορετικό πρόγραμμα εκείνη την ώρα.
Κουμπί
Κίτρινο κουμπί
41
- 16:9: Αλλαγή μεγέθους εικόνων για την προσαρμογή στο πλάτος της οθόνης.
Περιγραφή
Επιλογή της λειτουργίας Προγραμματισμός.
Μπλε κουμπί
Επιλογή της λειτουργίας Οδηγός.
GUIDE (ΟΔΗΓΟΣ)
Ενεργοποίηση της επιλογής που θέλεOK
τε (Τροποποίηση/Διαγραφή/Διαγραφή
όλων).
Επιλογή προγράμματος.
Σελίδα Επάνω/Κάτω.
P
Απενεργοποίηση λίστας προγραμμαBACK (ΠΙΣΩ)
τισμού.
Χρήση πρόσθετων επιλογών
- Μόνο σκαναρ.: Εμφάνιση εικόνων βίντεο στο
αρχικό μέγεθος χωρίς περικοπή τμημάτων στα
άκρα της εικόνας.
Μόνο σκαναρ.
Αλλάξτε το μέγεθος μιας εικόνας για την προβολή της στο ιδανικό μέγεθος με το πάτημα του κουμπιού RATIO (ΑΝΑΛΟΓΙΑ) όταν παρακολουθείτε
τηλεόραση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το μέγεθος
yy
της εικόνας με το πάτημα του κουμπιού Q.
MENU (ΓΡΗΓΟΡΟ ΜΕΝΟΥ) ή μέσω της
επιλογής Αναλογία Οθόνης στα μενού
Εικόνας.
Για τη ρύθμιση Διαγραφή, επιλέξτε 14:9,
yy
Διαγραφή και Cinema Zoom στο μενού
Ratio. Μετά τη ρύθμιση της επιλογής Διαγραφή, η οθόνη επιστρέφει στο Q.Menu.
Μπορείτε να επιλέξετε μόνο 4:3, 16:9
yy
(Ευρύ), 14:9, Διαγραφή/Cinema Zoom
στη λειτουργία Component.
Μπορείτε να επιλέξετε μόνο 4:3, Αρχικό,
yy
16:9 (Ευρύ), 14:9, Διαγραφή/Cinema
Zoom στη λειτουργία HDMI.
Μπορείτε να επιλέξετε μόνο 4:3, 16:9
yy
(Ευρύ) μόνο στη λειτουργία RGB-PC,
HDMI-PC.
Στη λειτουργία DTV/HDMI/Component
yy
(πάνω από 720p) είναι διαθέσιμη η επιλογή Μόνο σκαναρ..
yyΣτη λειτουργία Αναλογικό/DTV/AV/Scart είναι διαθέσιμη η επιλογή Πλήρες πλάτος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
yy
Αν επιλέξετε Μόνο σκαναρ., ενδέχεται
να εμφανιστεί θόρυβος εικόνας στα άκρα
του αρχικού σήματος.
- Αρχικό: Όταν η τηλεόραση λαμβάνει ένα σήμα
ευρείας οθόνης, αλλάζει αυτόματα στη μετάδοση της μορφής εικόνας.
Αρχικό
Ελληνικά
ΕΛΛ
Ρύθμιση της αναλογίας οθόνης
42
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
- Πλήρες πλάτος: Όταν η τηλεόραση λαμβάνει
σήμα ευρείας οθόνης, σας επιτρέπει να προσαρμόσετε την εικόνα οριζόντια ή κάθετα, σε
γραμμική αναλογία, για να καλύπτει ολόκληρη
την οθόνη.
- Διαγραφή: Μεγέθυνση μιας εικόνας για προ-
σαρμογή στο πλάτος της οθόνης. Το επάνω
και το κάτω άκρο της εικόνας ενδέχεται να μην
εμφανίζονται.
Σε πλήρη οθόνη υποστηρίζεται η λειτουργία βίντεο 4:3 και 14:9, μέσω της εισόδου DTV, χωρίς παραμόρφωση του βίντεο.
Πλήρες πλάτος
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
yy
Αν μεταβείτε στην επιλογή Αναλογία
Οθόνης στα γρήγορα μενού,
-Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για την
κάθετη παραμόρφωση μιας εικόνας.
-Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να
μετακινήσετε το επίκεντρο εστίασης
προς τα επάνω ή κάτω.
- 4:3: Αλλαγή του μεγέθους εικόνων στην
προηγούμενη αναλογία 4:3.
Ελληνικά
ΕΛΛ
- Cinema Zoom: Μεγέθυνση μιας εικόνας στην
αναλογία σινεμασκόπ, 2,35:1.
Για να αλλάξετε την αναλογία του cinema
yy
zoom, πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης και
επιλέξτε το εύρος της από 1 έως 16.
Για να μετακινήσετε το επίκεντρο εστίασης
yy
προς τα επάνω ή κάτω, πατήστε τα κουμπιά
πλοήγησης.
- 14:9 : Μπορείτε να προβάλετε εικόνες ή τη-
λεοπτικά προγράμματα σε αναλογία 14:9. Η
οθόνη με αναλογία 14:9 προβάλλεται με τον
ίδιο τρόπο όπως και η 4:3, αλλά έχει μετακινηθεί προς τα επάνω και προς τα κάτω.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αν αυξήσετε ή μειώσετε το μέγεθος μιας
yy
εικόνας, η εικόνα ενδέχεται να παραμορφωθεί.
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Αλλαγή λειτουργιών AV
Κάθε λειτουργία AV έχει βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις εικόνας και ήχου.
Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί AV MODE (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ AV) για να επιλέξετε μια κατάλληλη λειτουργία.
Λειτουργία
Περιγραφή
43
Χρήση της λίστας εισόδων
Επιλογή πηγής εισόδου
1 Πατήστε το κουμπί INPUT (ΕΙΣΟΔΟΣ) για να
μεταβείτε στις πηγές εισόδου.
-Η συνδεδεμένη συσκευή εμφανίζεται σε κάθε
πηγή εισόδου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Απενεργοποίηση
Επιλογή των προηγούμενων προσαρμοσμένων ρυθμίσεων
Σινεμά ή
Σινεμά
Χρήση της βελτιστοποιημένης ρύθμισης εικόνας και ήχου για κινηματογραφική εμφάνιση
Αθλητισμός
Χρήση της βελτιστοποιημένης ρύθμισης εικόνας και ήχου για έντονη αθλητική δράση
2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε
Χρήση της βελτιστοποιημένης ρύθμισης εικόνας και ήχου για γρήγορα
παιχνίδια
Κατά την αναπαραγωγή ενός βιντεοπαιχνιδιού με το PlayStation ή το Xbox,
συνιστάται η χρήση της λειτουργίας
Παιχνίδι.
Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Παιχνίδι, οι λειτουργίες που σχετίζονται με την ποιότητα της εικόνας βελτιστοποιούνται για παιχνίδια.
yyΗ εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή
σας.
Παιχνίδι
yy
Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στη λίστα
πηγών εισόδου επιλέγοντας ΕΙΣΟΔΟΣ
στα κύρια μενού.
σε μια πηγή εισόδου και πατήστε OK.
Εισαγωγή λίστας
Μετ.
USB
AV1
AV2
RGB
HDMI1
HDMI2
HDMI3
SIMPLINK
AV3
Component
Ετικέτα εισαγωγής
Έξοδος
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
yy
Αν επιλέξετε Απενεργοποίηση στη
λειτουργία AV, θα επιλεγεί η εικόνα που
είχατε ορίσει αρχικά.
Πηγή εισόδου
Περιγραφή
Κεραία ή
Καλωδιακό
Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση όταν παρακολουθείτε DTV/RADIO/TV.
USB
Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση η χρήση
USB εξαρτάται από τη σύνδεση.
AV
Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση όταν παρακολουθείτε VCR ή εξωτερικό εξοπλισμό.
Component
Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση όταν η χρήση συσκευής DVD ή ψηφιακού αποκωδικοποιητή εξαρτάται από τη σύνδεση.
RGB
Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση όταν η χρήση
υπολογιστή εξαρτάται από τη σύνδεση.
HDMI
Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση όταν η χρήση
μονάδας DVD, υπολογιστή ή ψηφιακού
αποκωδικοποιητή εξαρτάται από τη σύνδεση.
Ελληνικά
ΕΛΛ
Κεραία
OK
44
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Οι συνδεδεμένες πηγές εισόδου εμφανίζονται
με μαύρο χρώμα και οι αποσυνδεδεμένες πηγές εισόδου με γκρι.
Κλείδωμα των πλήκτρων της τηλεόρασης (Κλείδωμα για παιδιά)
-Για να προσθέσετε μια ετικέτα εισόδου, πατήστε το μπλε κουμπί. Μπορείτε να αναγνωρίσετε εύκολα τις συνδεδεμένες συσκευές σε
κάθε πηγή εισόδου.
- Για να μεταβείτε στη λειτουργία SIMPLINK,
πατήστε το κόκκινο κουμπί. Αν επιλέξετε
“SIMPLINK και Ενεργοποίηση”, δεν θα
εμφανιστεί το αναδυόμενο παράθυρο για την
είσοδο HDMI.(Μόνο για τηλεοράσεις LCD/
LED LCD)
Κλειδώστε τα πλήκτρα της τηλεόρασης για την
αποτροπή ανεπιθύμητων λειτουργιών ή ατυχημάτων από παιδιά.
1 Πατήστε το κουμπί Home (Αρχικό μενού) για
να μεταβείτε στα κύρια μενού.
2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή ΚΛΕΙΔΩΜΑ και πατήστε OK.
3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή
Κλείδ. πλήκτρων και πατήστε OK.
Προσθήκη ετικέτας εισόδου
Προσθέστε μια ετικέτα σε μια πηγή εισόδου ώστε
να μπορείτε να αναγνωρίσετε εύκολα τις συνδεδεμένες συσκευές σε κάθε πηγή εισόδου.
yyΗ εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή
σας.
Ετικέτα εισαγωγής
4 Επιλέξτε Ενεργοποίηση για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος πλήκτρων.
- Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος πλήκτρων, επιλέξτε Απενεργοποίηση.
5 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το
κουμπί EXIT (ΕΞΟΔΟΣ).
Ελληνικά
ΕΛΛ
AV1
◄
►
AV2
◄
►
AV3
◄
►
Component
◄
►
RGB
◄
►
▼
Κλείσιμο
1 Πατήστε το κουμπί INPUT (ΕΙΣΟΔΟΣ) για να
μεταβείτε στις πηγές εισόδου.
2 Πατήστε το Μπλε κουμπί.
3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε σε μια πηγή εισόδου.
4 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε σε μια ετικέτα εισόδου.
5 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το
κουμπί EXIT (ΕΞΟΔΟΣ).
Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού,
πατήστε το κουμπί BACK (ΠΙΣΩ).
Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού,
πατήστε το κουμπί BACK (ΠΙΣΩ).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
yyΗ τηλεόραση διατηρεί στη μνήμη την τελευταία ρύθμιση μετά την απενεργοποίηση.
Αν απενεργοποιήσετε την τηλεόραση
yy
με ενεργοποιημένη τη λειτουργία Κλείδ.
πλήκτρων, πατήστε τα κουμπιά ,
INPUT (ΕΙΣΟΔΟΣ), P
ή τα αριθμητικά κουμπιά στο τηλεχειριστήριο.
yyΑν πατήσετε ένα κουμπί στην τηλεόραση όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία
κλειδώματος πλήκτρων, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη
Κλείδ. πλήκτρων.
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Χρήση του γρήγορου μενού
Προσαρμογή των μενού που χρησιμοποιείτε συχνά.
1 Πατήστε το κουμπί Q. MENU (ΓΡΗΓΟΡΟ ΜΕΝΟΥ)
45
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Τα διαθέσιμα μενού και οι επιλογές ενδέyy
χεται να διαφέρουν από την πηγή εισόδου που χρησιμοποιείτε.
για να αποκτήσετε πρόσβαση στα γρήγορα μενού.
2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να πραγ-
ματοποιήσετε κύλιση στα παρακάτω μενού και
πατήστε OK.
yyΗ εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή
σας.
3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή που θέλετε.
4 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το
κουμπί Q. MENU (ΓΡΗΓΟΡΟ ΜΕΝΟΥ).
Αναλογία Οθόνης
1
2
8
7
3
16:9
6
4
5
Μενού
1
2
Αναλογία Οθόνης
Περιγραφή
Αλλαγή του μεγέθους εικόνας
(16:9, Μόνο σκαναρ., Αρχικό,
Πλήρες πλάτος, 4:3, 14:9, Διαγραφή, Cinema Zoom)
Λειτουργία κα- Διαφοροποιώντας το
θαρής φωνής II εύρος ήχου της ανθρώπινης
φωνής από άλλους ήχους,
οι χρήστες μπορούν να απολαύσουν ακόμα πιο καθαρή
απόδοση διαλόγων.
Λειτουργία Εικόνας
(Ανάλογα με το
μοντέλο)
Αλλαγή της λειτουργίας εικόνας (Έντονη, Κανονική,
APS, Σινεμά,
Σινεμά,
Bright Room, Αθλητισμός, Παιχνίδι, Φωτογραφία,
Expert1, Expert2)
4
Λειτουργία
Ήχου
Αλλαγή της λειτουργίας ήχου
(Κανονική, Μουσική, Σινεμά,
Αθλητισμός, Παιχνίδι)
Ήχος ή
Γλώσσα ήχου
Αλλαγή της εξόδου ήχου.
5
3
6
7
8
Χρονοδιακόπτης Ρύθμιση του χρονικού διαΎπνου
στήματος πριν από την απενεργοποίηση της τηλεόρασης
Απενεργοποίηση/Ενεργοποίηση παράβλεψης
Ρύθμιση της απενεργοποίησης/ενεργοποίησης παράβλεψης.
Συσκευή USB
Εξαγωγή συσκευής USB
όταν είναι συνδεδεμένη μια
συσκευή USB
Ελληνικά
ΕΛΛ
Έξοδος
46
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Χρήση της υποστήριξης πελατών
Έλεγχος αναβάθμισης λογισμικού
Για τη λήψη λογισμικού μέσω του ψηφιακού συστήματος επίγειας ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης.
1 Πατήστε το κουμπί Home (Αρχικό μενού) για
να μεταβείτε στα κύρια μενού.
- Η λήψη ξεκινά όταν επιλέξετε "Ναι". Τη στιγμή εκείνη, δεν εμφανίζεται το αναδυόμενο
παράθυρο προόδου.
- Μπορείτε να ελέγχετε την κατάσταση προόδου
λήψης από το μενού Αναβάθμιση λογισμικού.
Αναβάθμιση λογισμικού ◄ Ενεργοποίηση ►
Λήψη λογισμικού σε εξέλιξη.
Έκδ. 00.00.01 ► Έκδ.00.00.00
2 Πατήστε το Κόκκινο κουμπί για να μεταβείτε
στην Υποστήριξη πελατών.
3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβεί-
4%
Κλείσιμο
τε στην επιλογή Αναβάθμιση λογισμικού.
4 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε
στην επιλογή Ενεργοποίηση και πατήστε OK.
- Αν επιλέξετε Ενεργοποίηση, εμφανίζεται ένα
πλαίσιο μηνύματος επιβεβαίωσης για το χρήστη
το οποίο αναφέρει ότι εντοπίστηκε νέο λογισμικό.
- Όταν ολοκληρωθεί η λήψη,
πραγματοποιείται επανεκκίνηση της
τηλεόρασης.
Επανεκκίνηση τώρα.
5 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το
Ελληνικά
ΕΛΛ
κουμπί EXIT (ΕΞΟΔΟΣ).
Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού,
πατήστε το κουμπί BACK (ΠΙΣΩ).
Κατά τη ρύθμιση "Αναβάθμιση λογισμικού"
- Περιστασιακά, η μετάδοση ενημερωμένων
ψηφιακών πληροφοριών λογισμικού έχει ως
αποτέλεσμα την εμφάνιση του ακόλουθου
μενού στην οθόνη της τηλεόρασης.
? Η ενημέρωση του λογισμικού είναι διαθέσιμη.
Θέλετε να γίνει λήψη τώρα;
Ναι
Όχι
- Απλή ενημέρωση : για την τρέχουσα ροή
ενημέρωσης
? Το νέο λογισμικό ενημερώνεται την ώρα
που αναφέρεται παρακάτω 00/00/0 00:00.
Θέλετε να γίνει ενημέρωση του λογισμικού
όταν θα είναι διαθέσιμο;
Ναι
Όχι
- Προγραμματισμός ενημέρωσης : για προγραμματισμένη ροή ενημέρωσης
- Όταν το μενού Αναβάθμιση λογισμικού έχει
οριστεί σε "Απενεργοποίηση", εμφανίζεται
ένα μήνυμα για την αλλαγή της κατάστασης
σε "Ενεργοποίηση".
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
yyΚατά την εκτέλεση της διαδικασίας Αναβάθμιση λογισμικού, προσέξτε τα ακόλουθα:
- Δεν πρέπει να διακόπτεται η τροφοδοσία
της τηλεόρασης.
- Δεν πρέπει να αποσυνδέεται η κεραία.
- Όταν ολοκληρωθεί η Αναβάθμιση λογισμικού, μπορείτε να επιβεβαιώσετε την
ενημερωμένη έκδοση λογισμικού στο μενού Αναβάθμιση λογισμικού.
- Η λήψη του λογισμικού ενδέχεται να διαρκέσει αρκετές ώρες και, επομένως, θα
πρέπει να βεβαιωθείτε ότι δεν θα διακοπεί
η τροφοδοσία κατά τη διάρκεια της λήψης.
- Η λήψη του λογισμικού πραγματοποιείται
μόνο σε κατάσταση αναμονής ή σε MUX
με την Υπηρεσία αναβάθμισης λογισμικού και διακόπτεται με την αποσύνδεση
του καλωδίου τροφοδοσίας από την πρίζα ή κατά την προβολή MUX χωρίς την
Υπηρεσία αναβάθμισης λογισμικού.
- Όταν επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής ή στο MUX με την Υπηρεσία αναβάθμισης λογισμικού, η λήψη του λογισμικού θα
συνεχιστεί από το σημείο που διακόπηκε.
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Δοκιμή εικόνας/ήχου
Για να εκτελέσετε δοκιμές εικόνας και ήχου.
1 Πατήστε το κουμπί Home (Αρχικό μενού) για
να μεταβείτε στα κύρια μενού.
2 Πατήστε το Κόκκινο κουμπί για να μεταβείτε
στην Υποστήριξη πελατών.
3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε
στην επιλογή Δοκιμή εικόνας ή Δοκιμή ήχου.
4 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε
στην επιλογή Ναι και πατήστε OK.
5 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το
κουμπί EXIT (ΕΞΟΔΟΣ).
Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού,
πατήστε το κουμπί BACK (ΠΙΣΩ).
Χρήση της δοκιμής σήματος
1 Πατήστε το κουμπί Home (Αρχικό μενού) για
να μεταβείτε στα κύρια μενού.
2 Πατήστε το Κόκκινο κουμπί για να μεταβείτε
στην Υποστήριξη πελατών.
3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή Δοκιμή σήματος.
4 Πατήστε OK.
- Κατασκευαστής, Μοντέλο/Τύπος, Αριθμός σειράς, Έκδοση λογισμικού και πληροφορίες για
το Κανάλι.
5 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το
κουμπί EXIT (ΕΞΟΔΟΣ).
Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού,
πατήστε το κουμπί BACK (ΠΙΣΩ).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εμφανίζει τις πληροφορίες και την ισχύ
yy
σήματος του συντονισμένου *MUX.
Εμφανίζονται οι πληροφορίες του σήμαyy
τος και το όνομα υπηρεσίας του επιλεγμένου MUX.
(*MUX: Ένας υψηλότερος κατάλογος καναλιών στην ψηφιακή μετάδοση (ένας MUX
περιέχει πολλά κανάλια.))
Χρήση των πληροφοριών προϊόντος ή
υπηρεσιών
Για να ελέγξετε τις πληροφορίες προϊόντος ή
υπηρεσιών
1 Πατήστε το κουμπί Home (Αρχικό μενού) για
να μεταβείτε στα κύρια μενού.
2 Πατήστε το Κόκκινο κουμπί για να μεταβείτε
στην Υποστήριξη πελατών.
3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή Πληρ. προϊόντ./υπηρ..
Μπορείτε να ελέγξετε τις διάφορες πληροφορίες προϊόντος/υπηρεσιών ανάλογα με το
μοντέλο της τηλεόρασής σας.
4 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το
κουμπί EXIT (ΕΞΟΔΟΣ).
Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού,
πατήστε το κουμπί BACK (ΠΙΣΩ).
Ελληνικά
ΕΛΛ
Για την προβολή πληροφοριών για τον κατασκευαστή, το μοντέλο/τον τύπο, τον αριθμό σειράς και
την έκδοση λογισμικού.
47
48
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 3D
ΑΠΕΙΚΌΝΙΣΗ 3D
(Μόνο σε μοντέλα 3D)
Τεχνολογία 3D
Αυτή η τηλεόραση προβάλλει σε 3D είτε μέσω εκπομπής 3D είτε όταν συνδέεται σε συμβατή συσκευή, π.χ. σε συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray
3D. Για να παρακολουθήσετε τηλεόραση σε 3D,
χρειάζεστε μια τέτοια συσκευή. Η τηλεόραση 3D
προβάλλει δύο χωριστές εικόνες, οι οποίες έχουν
διαμορφωθεί για κάθε μάτι. Προκειμένου ο χρήστης να βλέπει τις εικόνες σε μορφή 3D, πρέπει να
φοράει γυαλιά 3D.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ελληνικά
ΕΛΛ
yy
Όταν παρακολουθείτε εικόνες 3D, πρέπει να διατηρείτε απόσταση τουλάχιστον
διπλάσια του πλάτους της οθόνης και να
μπορείτε να βλέπετε όλη την οθόνη στο
επίπεδο των ματιών.
yyΑν παρακολουθείτε τις εικόνες 3D από πολύ
μικρή απόσταση ή για μεγάλο χρονικό διάστημα, υπάρχει κίνδυνος για την όρασή σας.
yy
Αν χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα τα γυαλιά 3D για να παρακολουθήσετε τηλεόραση ή για να παίξετε βιντεοπαιχνίδια με εικόνες 3D, μπορεί να νιώσετε ζαλάδες, πονοκεφάλους ή κούραση
(σε όλο το σώμα ή/και στα μάτια σας). Αν
έχετε πονοκεφάλους ή αισθάνεστε κούραση ή ζάλη, σταματήστε να παρακολουθείτε τηλεόραση και ξεκουραστείτε.
yyΟι έγκυες, οι ηλικιωμένοι, οι καρδιοπαθείς ή
τα άτομα που υποφέρουν από υπνηλία δεν
πρέπει να παρακολουθούν τηλεόραση 3D.
yy
Ορισμένα είδη απεικόνισης 3D μπορεί να
σας κάνουν να κινείστε απότομα, προκειμένου να αποφύγετε τις εικόνες που φαίνονται σαν να βγαίνουν από την οθόνη.
Συνεπώς, καλό θα είναι να μην παρακολουθείτε τηλεόραση 3D κοντά σε εύθραυστα αντικείμενα ή αντικείμενα που μπορεί
να πέσουν εύκολα κάτω.
yy
Μην επιτρέπετε σε παιδιά κάτω των 5
ετών να παρακολουθούν τηλεόραση 3D.
Ενδέχεται να επηρεαστεί η ανάπτυξη της
όρασής τους.
yyΠροειδοποίηση για κρίση φωτοευαισθησίας:
Ορισμένοι χρήστες ενδέχεται να παρουσιάσουν επιληψία ή κρίσεις όταν εκτεθούν
σε συγκεκριμένες συνθήκες, όπως εικόνες ή φώτα που αναβοσβήνουν στην τη-
λεόραση ή στα βιντεοπαιχνίδια. Αν εσείς ή
κάποιος από την οικογένειά σας έχει ιστορικό επιληψίας ή κρίσεων, συμβουλευτείτε
το γιατρό σας πριν παρακολουθήσετε τηλεόραση 3D.
Επίσης, ορισμένα συμπτώματα ενδέχεται
να σημειωθούν σε μη καθορισμένες συνθήκες χωρίς προηγούμενο ιστορικό. Αν
παρουσιάσετε κάποιο από τα παρακάτω
συμπτώματα, σταματήστε αμέσως να παρακολουθείτε εικόνες 3D και συμβουλευτείτε το γιατρό σας: ζάλη, αλλοίωση της όρασης, συσπάσεις των ματιών ή του προσώπου, όπως σύσπαση ματιών ή μυών, ασυναίσθητες κινήσεις, σπασμοί, απώλεια συνείδησης, σύγχυση ή αποπροσανατολισμός, κράμπα ή ναυτία. Οι γονείς πρέπει
να παρακολουθούν στενά τα παιδιά τους
για τα παραπάνω συμπτώματα, ακόμη και
στην εφηβική ηλικία. Τα παιδιά που παρακολουθούν τηλεόραση 3D μπορεί να είναι
πιο ευαίσθητα στις παρενέργειές της.
yy
Ο κίνδυνος της εμφάνισης κρίσεων φωτοευαισθησίας μπορεί να μειωθεί με τις εξής
ενέργειες.
» Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση 3D
πρέπει να κάνετε συχνά διαλείμματα.
» Αν έχετε διαφορετικό επίπεδο όρασης σε
κάθε μάτι, πρώτα διορθώστε την όρασή σας
και έπειτα παρακολουθήστε τηλεόραση.
» Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, τα μάτια σας πρέπει να είναι στο ίδιο επίπεδο
με την οθόνη 3D και δεν πρέπει να κάθεστε πολύ κοντά στην τηλεόραση.
» Μην παρακολουθείτε εικόνες 3D όταν
είστε κουρασμένοι ή άρρωστοι ή για μεγάλο χρονικό διάστημα.
» Να φοράτε τα γυαλιά 3D μόνο όταν θέλετε να παρακολουθήσετε εικόνες 3D
σε τηλεόραση 3D.
»Μ
ετά την παρακολούθηση τηλεόρασης
3D, ενδέχεται να αισθανθείτε αποπροσανατολισμό. Γι' αυτό, πριν μετακινηθείτε, αφήστε να περάσει λίγη ώρα μέχρι να
αποκτήσετε ξανά αίσθηση του χώρου.
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 3D
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Κατά τη χρήση γυαλιών 3D
ΠΡΟΣΟΧΗ
yy
Τα γυαλιά 3D πωλούνται χωριστά. Για
οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία τους,
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης των
γυαλιών 3D.
yy
Μη χρησιμοποιείτε τα γυαλιά 3D αντί για
γυαλιά όρασης, γυαλιά ηλίου ή προστατευτικά γυαλιά.
yy
Μη φυλάσσετε τα γυαλιά 3D σε χώρους
με υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία.
yyΜη ρίχνετε αντικείμενα πάνω στα γυαλιά 3D.
Μη ρίχνετε κάτω τα γυαλιά και μην τα λυγίζετε.
yy
Καθαρίστε τους φακούς των γυαλιών 3D
μόνο με μαλακό πανί, καθώς δημιουργούνται εύκολα γρατσουνιές. Γι' αυτό, πριν
χρησιμοποιήσετε το πανί, τινάξτε το καλά
για να φύγει η σκόνη.
Εύρος προβολής εικόνων 3D
(Μόνο τηλεοράσεις Plasma)
Το μέγεθος της τηλεόρασης, η γωνία προβολής και
άλλες συνθήκες ενδέχεται να αλλάξουν την απόσταση και τη γωνία προβολής.
Απόσταση
προβολής
Γωνία προβολής
2 m έως 10 m
120º
(Όταν η απόσταση προβολής είναι 2 m)
Ελληνικά
ΕΛΛ
yy
Για να παρακολουθήσετε τηλεόραση 3D,
πρέπει να φορέσετε τα γυαλιά 3D. Για καλύτερα αποτελέσματα, φορέστε τα γυαλιά
3D της LG. Αν χρησιμοποιείτε γυαλιά 3D
διαφορετικής εταιρείας, η απεικόνιση 3D
μπορεί να μην προβάλλεται κανονικά. Για
οδηγίες σχετικά με τη χρήση των γυαλιών
3D, ανατρέξτε στο σχετικό εγχειρίδιο.
yy
Αφού ενεργοποιήσετε την τηλεόραση,
μπορεί να χρειαστούν μερικά δευτερόλεπτα για τη βαθμονόμησή της.
yy
Αν κοιτάξετε για λίγο μακριά από την τηλεόραση και έπειτα ξανακοιτάξετε το πρόγραμμα 3D, ενδέχεται να μη δείτε αμέσως την απεικόνιση 3D. (Μόνο τηλεοράσεις
Plasma)
yyΑν υπάρχει κάποιο εμπόδιο ανάμεσα στην
τηλεόραση και τα γυαλιά 3D, η απεικόνιση
3D μπορεί να μην γίνεται κανονικά. (Μόνο
τηλεοράσεις Plasma)
yy
Μη χρησιμοποιείτε την τηλεόραση σε μικρή απόσταση από άλλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό και εξοπλισμό RF. (Μόνο τηλεοράσεις Plasma)
yy
Κατά την παρακολούθηση εικόνων 2D,
συνιστάται να μη φοράτε τα γυαλιά 3D. Αν
παρακολουθείτε εικόνες 2D με τα γυαλιά
3D, οι εικόνες ενδέχεται να εμφανίζονται
παραμορφωμένες.
49
50
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 3D
Παρακολούθηση εικόνων 3D
yyΗ εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.
2
Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή του βίντεο 3D
ή επιλέξτε κανάλι 3D.(η λειτουργία 2D σε 3D
είναι διαθέσιμη με όλα τα περιεχόμενα)
Πατήστε 3D και επιλέξτε τον ίδιο τύπο στην
εικόνα που εμφανίζεται στην οθόνη.
(Επιλέξτε τον τύπο στην καρτέλα “Βίντεο 3D”)
Βίντεο 3D
1 Πατήστε το κουμπί 3D SETTING (ΡΥΘΜΙΣΗ 3D).
2 Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω επιλογές κατά
Προβολή λειτουργίας 3D για εικόνες 3D
1
Χρήση της επιλογής γρήγορου μενού 3D
την προβολή εικόνων 3D.
Ρύθμιση 3D
Μέγεθος εικόνας 3D
◀ Μόνο σκαναρ. ▶
3D Depth
15
◀
▶
0
◀
▶
Οπτική γωνία 3D
Βίντεο 2D
Ισορροπία εικόνας 3D ◀ Απενεργοποίηση ▶
Διόρθωση εικόνας 3D ◀ Αριστερά/Δεξιά ▶
* Ειδοποίηση: Ρυθμίστε την αυτόματη ενεργοποίηση της
λειτουργίας 3D για αναπαραγωγή των τίτλων 3D blueray
μέσω εισόδου HDMI.
3 Πατήστε OK στο παράθυρο πληροφοριών που
εμφανίζεται.
Ενεργοποιήστε τα γυαλιά 3D και φορέστε τα.
Καθίστε σε απόσταση 2 μέτρων από την
τηλεόραση, για να απολαύσετε την καλύτερη
τρισδιάστατη προβολή.
Ελληνικά
ΕΛΛ
OK
Φορέστε γυαλιά τρισδιάστατης προβολής.
Καθίστε σε απόσταση 2 μέτρων από την
τηλεόραση, για να απολαύσετε την καλύτερη
τρισδιάστατη προβολή.
ή
Άκυρο
Άκυρο
OK
ꔅ Ρύθμιση 3D
ꔅ Ρύθμιση 3D
OK
Τερματισμός βίντεο 3Δ
ή
Ρύθμιση 3D
Διόρθωση εικόνας 3D
◀ Αριστερά/Δεξιά ▶
3D Depth
15
◀
▶
0
◀
▶
Οπτική γωνία 3D
OK
4 Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία 3D,
Τερματισμός βίντεο 3Δ
πατήστε 3D και επιλέξτε OK.
Απενεργοποιήστε τη λειτουργία 3D.
Κουμπί
Λειτ. 2D
OK
Άκυρο
ꔅ Ρύθμιση 3D
Προβολή λειτουργίας 2D για εικόνες 3D
1
Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή του βίντεο 3D
ή επιλέξτε κανάλι 3D.
2
Πατήστε 3D και επιλέξτε τον ίδιο τύπο στην
εικόνα που εμφανίζεται στην οθόνη.
(Επιλέξτε τον τύπο στην καρτέλα “Βίντεο 2D”)
Βίντεο 3D
3
Βίντεο 2D
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία 2D,
πατήστε 3D και επιλέξτε OK
Τέλος στο βίντεο 2D
Βίντεο 3D
OK
(Ανάλογα με το μοντέλο)
Άκυρο
Περιγραφή
Περικοπή των εξωτερικών άκρων
Μέγεθος εικόνας της εικόνας και προσαρμογή της
3D
σε πλήρη οθόνη στη λειτουργία
3D.
Ρύθμιση της απόστασης μεταξύ
του αντικειμένου και του φόντου
3D Depth
της εικόνας για τη βελτίωση του
εφέ 3D από τη λειτουργία 2D στη
λειτουργία 3D.
Προβολή της εικόνας (συμπεριλαμβανομένου του αντικειμένου
Οπτική γωνία
και των εικόνων φόντου) στο
3D
εμπρός ή το πίσω μέρος για τη
βελτίωση του εφέ 3D στη λειτουργία 3D.
Ρύθμιση της διαφοράς χρωμάτων
Ισορροπία εικαι φωτεινότητας ανάμεσα στη
κόνας 3D
δεξιά και την αριστερή πλευρά
της εικόνας στη λειτουργία 3D.
Αλλαγή της σειράς των εικόνων
Διόρθωση εικό- στη δεξιά και την αριστερή πλευνας 3D
ρά της εικόνας στη λειτουργία
3D.
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 3D
51
ΠΡΟΣΟΧΗ
yy
Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση σε 3D, κάποια μενού ενδέχεται να μη λειτουργούν.
yy
Αν χρησιμοποιηθεί εφέ 3D σε πηγή 2D, το 3D μπορεί να μη λειτουργήσει.
yy
Η λειτουργία απεικόνισης 3D απενεργοποιείται αυτόματα όταν αλλάζετε κανάλια DTV ή πηγή
εισόδου.
yyΑν βλέπετε εικόνες 2D DTV σε λειτουργία απεικόνισης 3D, η εικόνα μπορεί να μη εμφανίζεται σωστά
στην οθόνη.
yyΓια να δείτε το εφέ 3D, πρέπει να επιλέξετε τη λειτουργία 3D για το σήμα εισόδου 3D της τηλεόρασης.
yy
Η λειτουργία απεικόνισης 3D ενεργοποιείται αυτόματα για τα αρχεία *mpo (αρχεία κάμερας 3D).
yy
Με ορισμένες κάρτες γραφικών υπολογιστή, οι εικόνες 3D ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά.
ΠΡΟΣΟΧΗ
* Για τηλεοράσεις LCD/LED LCD
Ελληνικά
ΕΛΛ
Αν επιλέξετε λειτουργία 3D, η ένδειξη "Δείκτης Τροφοδ." απενεργοποιείται αυτόματα.
yy
yyΌταν παρακολουθείτε απεικόνιση 3D, δεν μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις εικόνας/ήχου από το μενού.
yyΜπορείτε να επιλέξετε μόνο "Κανονική → Σινεμά → Παιχνίδι" με το κουμπί AV MODE (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
AV) του τηλεχειριστηρίου. Η Λειτουργία AV ρυθμίζεται ως Κανονική κατά την αναπαραγωγή 3D.
Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα αρχείο *.mpo (αρχείο κάμερας 3D) για την αναπαραγωγή
yy
BGM, πρέπει να ρυθμίσετε προηγουμένως τη διαδρομή των περιεχομένων του BGM σε προβολή
πλήρους μεγέθους της φωτογραφίας, η οποία δεν είναι αρχείο *.mpo (αρχείο κάμερας 3D).
Κατά τη μετάβαση σε λειτουργία 3D, η λειτουργία εικόνας ορίζεται σε "Κανονική" και η εξοικονόyy
μηση ενέργειας σε "Απενεργοποίηση".
52
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
Σύνδεση σε ενσύρματο δίκτυο
(Ανάλογα με το μοντέλο)
Συνδέστε την τηλεόραση σε ένα τοπικό δίκτυο (LAN)
μέσω της θύρας LAN, όπως φαίνεται στην παρακάτω
εικόνα, και διαμορφώστε τις ρυθμίσεις δικτύου.
Αν υπάρχει δυνατότητα ασύρματης και ενσύρματης σύνδεσης σε δίκτυο, συνιστάται να προτιμήσετε τη μέθοδο της ενσύρματης σύνδεσης.
Αφού ολοκληρωθεί η σύνδεση, ορισμένα οικιακά δίκτυα ενδέχεται να απαιτούν την προσαρμογή
των ρυθμίσεων δικτύου της τηλεόρασης. Στα περισσότερα οικιακά δίκτυα, η τηλεόραση συνδέεται
αυτόματα χωρίς ρυθμίσεις.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με
τον παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου ή ανατρέξτε
στο εγχειρίδιο του δρομολογητή.
Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις δικτύου: (Ακόμα και αν η τηλεόραση έχει ήδη συνδεθεί αυτόματα, μπορείτε να επαναλάβετε τη ρύθμιση χωρίς
κανένα πρόβλημα),
1 Πατήστε το κουμπί Home (Αρχικό μενού) για
να μεταβείτε στα κύρια μενού.
2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή ΡΥΘΜΙΣΗ και πατήστε OK.
3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή ΔΙΚΤΥΟ και πατήστε OK.
4 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να επιλέξετε Ρύθμιση δικτύου και πατήστε OK.
5 Αν έχει γίνει ταυτόχρονη σύνδεση σε ασύρματο και ενσύρματο δίκτυο, πατήστε τα κουμπιά
πλοήγησης για να επιλέξετε Ενσύρματο και
πατήστε OK.
Ελληνικά
ΕΛΛ
6 Αν έχετε ήδη ορίσει τη Ρύθμιση δικτύου, επιλέξτε Γίνεται επαναφορά. Οι νέες ρυθμίσεις
σύνδεσης επαναφέρουν τις τρέχουσες ρυθμίσεις δικτύου.
7 Επιλέξτε Αυτόματος ορισμός IP ή Μη αυτό-
Internet
ΠΡΟΣΟΧΗ
yy
Μη συνδέετε αποσπώμενο καλώδιο τηλεφώνου στη θύρα LAN.
yy
Επειδή υπάρχουν διάφορες μέθοδοι σύνδεσης, τηρήστε τις προδιαγραφές της
εταιρείας τηλεπικοινωνιών ή του παροχέα
υπηρεσιών διαδικτύου.
ματος ορισμός IP.
-Αν επιλέξετε Μη αυτόματος ορισμός IP, πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης και τα αριθμητικά κουμπιά. Η εισαγωγή των διευθύνσεων IP
πρέπει να γίνει μη αυτόματα.
-Αυτόματος ορισμός ΙΡ: Επιλέξτε αυτήν τη
ρύθμιση αν υπάρχει διακομιστής DHCP (δρομολογητής) στο τοπικό δίκτυο (LAN) μέσω ενσύρματης σύνδεσης. Στην τηλεόραση εκχωρείται αυτόματα μια διεύθυνση IP. Αν χρησιμοποιείτε δρομολογητή ή μόντεμ ευρυζωνικής
σύνδεσης με λειτουργία διακομιστή DHCP
(Dynamic Host Configuration Protocol). Η διεύθυνση IP καθορίζεται αυτόματα.
8 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το
κουμπί EXIT (ΈΞΟΔΟΣ).
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
yy
Για απευθείας πρόσβαση στο Internet
από την τηλεόραση, η ευρυζωνική σύνδεση στο Internet πρέπει να είναι συνεχώς
ενεργοποιημένη.
yy
Αν δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο
Internet, ελέγξτε την κατάσταση δικτύου
από έναν υπολογιστή.
yy
Κατά τη χρήση της επιλογής Ρύθμιση δικτύου, ελέγξτε το καλώδιο LAN ή βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία DHCP στο δρομολογητή.
yyΑν δεν ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις δικτύου,
το δίκτυο ενδέχεται να μη λειτουργεί κανονικά.
Συμβουλές για τη ρύθμιση δικτύου
ενδεικτικά των χρεώσεων σύνδεσης, επιβαρύνουν αποκλειστικά εσάς.
yy
Για τη σύνδεση αυτής της τηλεόρασης απαιτείται
θύρα LAN 10 Base-T ή 100 Base-TX. Αν η υπηρεσία διαδικτύου δεν επιτρέπει αυτήν τη σύνδεση, δεν είναι δυνατή η σύνδεση της τηλεόρασης.
yyΓια τη χρήση της υπηρεσίας DSL, απαιτείται μόντεμ DSL, ενώ για τη χρήση της υπηρεσίας καλωδιακού μόντεμ απαιτείται καλωδιακό μόντεμ.
Ανάλογα με τη μέθοδο πρόσβασης και τη συμφωνία συνδρομής με τον παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο
που υποστηρίζει η τηλεόραση, ή ενδέχεται να περιορίζεται ο αριθμός των συσκευών που μπορείτε να συνδέσετε ταυτόχρονα. (Αν ο ISP περιορίζει τη συνδρομή σε μία συσκευή, η συγκεκριμένη
τηλεόραση δεν μπορεί ενδεχομένως να συνδεθεί
όταν έχει ήδη συνδεθεί ένας υπολογιστής.)
yy
Ενδέχεται να μην επιτρέπεται η χρήση "δρομολογητή" ή να ισχύουν περιορισμοί ως προς τη
χρήση του ανάλογα με τις πολιτικές και τους περιορισμούς του ISP. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε απευθείας με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών διαδικτύου.
Κατάσταση δικτύου
1 Πατήστε το κουμπί Home (Αρχικό μενού) για
να μεταβείτε στα κύρια μενού.
2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή ΔΙΚΤΥΟ και πατήστε OK.
3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να επιλέξετε Κατάσταση δικτύου.
4 Πατήστε OK για να ελέγξετε την κατάσταση δικτύου.
5 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το
κουμπί EXIT (ΕΞΟΔΟΣ).
Επιλογή
Ρύθμιση
Έλεγχος
Κλείσιμο
Περιγραφή
Επιστροφή στο μενού ρύθμισης
δικτύου.
Αφού ορίσετε το δίκτυο, ελέγξτε την
τρέχουσα κατάσταση του δικτύου.
Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
Ελληνικά
ΕΛΛ
yy
Για τη συγκεκριμένη τηλεόραση, χρησιμοποιήστε
τυπικό καλώδιο LAN. Καλώδιο Cat5 ή καλύτερης
ποιότητας, με βύσμα σύνδεσης RJ45.
yy
Συχνά, τα προβλήματα που παρουσιάζονται
κατά τη ρύθμιση της σύνδεσης δικτύου λύνονται
με απλή επαναφορά του δρομολογητή ή του μόντεμ. Αφού συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής στο οικιακό σας δίκτυο, απενεργοποιήστε
αμέσως τη συσκευή ή/και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του δρομολογητή του οικιακού
δικτύου ή του καλωδιακού μόντεμ. Στη συνέχεια,
ενεργοποιήστε τη συσκευή ή/και συνδέστε ξανά
το καλώδιο τροφοδοσίας.
yy
Ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών Internet
(ISP), οι ισχύοντες όροι υπηρεσιών ενδέχεται να
περιορίζουν τον αριθμό των συσκευών με δυνατότητα λήψης υπηρεσιών Internet. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου.
yy
Η LG δεν ευθύνεται για τυχόν δυσλειτουργία της
τηλεόρασης ή/και της σύνδεσης στο Internet,
λόγω σφαλμάτων/δυσλειτουργιών επικοινωνίας
που σχετίζονται με την ευρυζωνική σύνδεση στο
Internet ή με άλλο συνδεδεμένο εξοπλισμό.
yy
Η LG δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα σύνδεσης στο Internet.
yy
Ορισμένα περιεχόμενα που είναι διαθέσιμα
μέσω της σύνδεσης δικτύου ενδέχεται να μην είναι συμβατά με την τηλεόραση. Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτό το περιεχόμενο, επικοινωνήστε με το δημιουργό του περιεχομένου.
yy
Αν η ταχύτητα της σύνδεσης στο διαδίκτυο δεν
πληροί τις προϋποθέσεις του περιεχομένου στο
οποίο έχετε πρόσβαση, ενδέχεται να παρουσιαστούν ανεπιθύμητα αποτελέσματα.
yyΟρισμένες λειτουργίες της σύνδεσης στο Internet ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, λόγω περιορισμών
του παροχέα υπηρεσιών Internet (ISP), ο οποίος
παρέχει την ευρυζωνική σύνδεση στο Internet.
yy
Τυχόν χρεώσεις του ISP, συμπεριλαμβανομένων
53
54
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
Σύνδεση συσκευών αποθήκευσης
USΒ
Συνδέστε συσκευές αποθήκευσης USB όπως
μνήμες flash USB, εξωτερικούς σκληρούς δίσκους
στην τηλεόραση και χρησιμοποιήστε λειτουργίες
πολυμέσων (Βλ. “Περιήγηση σε αρχεία”στη σελ.55).
Συνδέστε μια μνήμη flash USB ή μια συσκευή
ανάγνωσης καρτών μνήμης USB στην τηλεόραση,
όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Εμφανίζεται
η οθόνη Μέσα.
ή
Ελληνικά
ΕΛΛ
Για να αποσυνδέσετε μια συσκευή αποθήκευσης
USB,
τερματίστε σωστά τη σύνδεση για την αποφυγή
πρόκλησης βλάβης στην τηλεόραση ή στα αρχεία.
1 Πατήστε το κουμπί Q.MENU (ΓΡΗΓΟΡΟ ΜΕΝΟΥ) για να αποκτήσετε πρόσβαση στα γρήγορα μενού.
2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε
στην επιλογή Συσκευή USB και πατήστε OK.
3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή Εξαγωγή και πατήστε OK.
4 Αποσυνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB
μόνο όταν εμφανιστεί το μήνυμα ασφαλούς κατάργησης.
ΠΡΟΣΟΧΉ
yy
Μην απενεργοποιείτε την τηλεόραση ή
αφαιρείτε τη συσκευή αποθήκευσης USB
όταν η συσκευή αποθήκευσης USB είναι
συνδεδεμένη στην τηλεόραση, καθώς ενδέχεται να προκληθεί απώλεια αρχείων ή
βλάβη στη συσκευή αποθήκευσης USB.
yy
Δημιουργείτε συχνά αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων που έχετε αποθηκεύσει
σε συσκευές αποθήκευσης USB, καθώς
ενδέχεται να προκληθεί απώλεια ή βλάβη
στα αρχεία η οποία δεν καλύπτεται από
την εγγύηση.
Συμβουλές για τη χρήση συσκευών αποθήκευσης USB
yyΑναγνωρίζονται μόνο συσκευές αποθήκευσης
USB.
yy
Αν η συσκευή αποθήκευσης USB συνδέεται
μέσω διανομέα USB, δεν αναγνωρίζεται.
yy
Αν η συσκευή αποθήκευσης USB χρησιμοποιεί πρόγραμμα αυτόματης αναγνώρισης,
μπορεί να μην αναγνωρίζεται.
yy
Αν η συσκευή αποθήκευσης USB χρησιμοποιεί δικό της πρόγραμμα οδήγησης, μπορεί
να μην αναγνωρίζεται.
yy
Η ταχύτητα αναγνώρισης της συσκευής αποθήκευσης USB ενδέχεται να διαφέρει από
συσκευή σε συσκευή.
yy
Όταν η συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης
USB βρίσκεται σε λειτουργία, μην απενεργοποιείτε την τηλεόραση και μην αποσυνδέετε
τη συσκευή USB. Αν αφαιρέσετε ή αποσυνδέσετε ξαφνικά μια τέτοια συσκευή, υπάρχει
κίνδυνος ζημιάς στα αποθηκευμένα αρχεία ή
στη συσκευή αποθήκευσης USB.
yy
Μη συνδέετε στον υπολογιστή τροποποιημένες συσκευές αποθήκευσης USB. Η συσκευή
μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στο
προϊόν ή να χάσει τη δυνατότητα αναπαραγωγής. Να θυμάστε πάντα να χρησιμοποιείτε
μια συσκευή αποθήκευσης USB που έχει
κανονικά αρχεία μουσικής, εικόνας ή ταινίας.
yy
Να χρησιμοποιείτε πάντα μια συσκευή
αποθήκευσης USB που είναι διαμορφωμένη
ως σύστημα αρχείων FAT32 ή NTFS με το
λειτουργικό σύστημα των Windows. Αν η
συσκευή αποθήκευσης έχει διαμορφωθεί ως
διαφορετικό βοηθητικό πρόγραμμα, το οποίο
δεν υποστηρίζεται από τα Windows, μπορεί
να μην αναγνωρίζεται.
yy
Συνδέστε την τροφοδοσία σε μια συσκευή
αποθήκευσης USB (πάνω από 0,5 A) που
απαιτεί εξωτερική τροφοδοσία. Διαφορετικά,
η συσκευή μπορεί να μην αναγνωρίζεται.
yy
Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB με
το καλώδιο που παρέχεται από τον κατασκευαστή της συσκευής.
yy
Ορισμένες συσκευές αποθήκευσης USB
ενδέχεται να μην υποστηρίζονται ή να μη
λειτουργούν κανονικά.
yy
Η μέθοδος αντιστοίχισης αρχείων της συσκευής αποθήκευσης USB είναι παρόμοια
με εκείνη των Windows XP. Το όνομα αρχείου μπορεί να αναγνωρίσει έως και 100 αγγλικούς χαρακτήρες.
55
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
Περιήγηση σε αρχεία
Αποκτήστε πρόσβαση σε λίστες φωτογραφιών ,
μουσικής ή ταινιών (Εκτός από τα μοντέλα 50PV250N,
50PT250N) και περιηγηθείτε σε αρχεία.
1 Συνδέσετε μια συσκευή αποθήκευσης USB.
2 Πατήστε το κουμπί Home (Αρχικό μενού) για
να μεταβείτε στα κύρια μενού.
3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή Μέσα και πατήστε OK.
4 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να με-
ταβείτε στις επιλογές ΛΙΣΤΑ ΦΩΤ., ΛΙΣΤΑ
ΜΟΥΣ. ή ΛΙΣΤΑ ΤΑΙΝΙΩΝ (Εκτός από τα μοντέλα
50PV250N, 50PT250N) και πατήστε OK.
 
Λίστ. φωτογρ.
Λίστα ταινιών
Λίστα μουσικής
Εκτός από τα μοντέλα 50PV250N, 50PT250N
2
1
Σελίδα 1/1
Λίστ. φωτογρ.
Εξωτερικό USB
001
Δίσκος1
002
010
011
003
004
005
006
012
013
014
015
Μετ.
Στη λίστα μουσικής
Σελίδα 1/1
Προβολή P
Αλλαγή αριθμών
007
008
Αλλαγή σελίδας
Λειτουργία σημείωσης
009
4
5
MARK Σημείωση
Έξοδος
3


Αρ.
Περιγραφή
1
Μετακίνηση σε φάκελο ανώτερου επιπέδου
2
Τρέχουσα σελίδα/Σύνολο σελίδων

3
Αντίστοιχα κουμπιά στο τηλεχειριστήριο

4

5
Τρέχουσα σελίδα/Σύνολο σελίδων
περιεχομένων στο φάκελο��������������
που
�������������
επισημαίνεται στο σημείο  1
Περιεχόμενα στο φάκελο����������������
που
���������������
επισημαίνεται στο σημείο  1
Κουμπί
Περιγραφή
Πατήστε επανειλημμένα το ΠΡΑΣΙΝΟ
κουμπί για εναλλαγή των επιλογών Λίστ.
φωτογρ.->Λίστα μουσικής, Λίστα μουσικής->Λίστα ταινιών ή Λίστα ταινιών>Λίστ. φωτογρ..
(Εκτός από τα μοντέλα 50PV250N,
Πράσινο 50PT250N)
κουμπί
Πατήστε επανειλημμένα το ΠΡΑΣΙΝΟ
κουμπί για εναλλαγή των επιλογών Λίστ.
φωτογρ.->Λίστα μουσικής ή Λίστα μουσικής->Λίστ. φωτογρ..
(Μόνο για τα μοντέλα 50PV250N,
50PT250N)
Κίτρινο Μέθοδος προβολής σε 5 μεγάλες μικροκουμπί γραφίες ή απλή λίστα.
Μπλε
κουμπί
Μεταβείτε σε Λειτουργία σημείωσης.
Ελληνικά
ΕΛΛ
yy
Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει εφεδρικά αντίγραφα των σημαντικών αρχείων, καθώς τα δεδομένα που αποθηκεύονται σε μια
συσκευή μνήμης USB μπορεί να καταστραφούν. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων.
yy
Αν η συσκευή αποθήκευσης USB δεν διαθέτει εξωτερική πηγή τροφοδοσίας, η συσκευή
USB ενδέχεται να μην εντοπίζεται. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι συνδέετε την εξωτερική
πηγή τροφοδοσίας.
- Χρησιμοποιήστε ένα τροφοδοτικό για εξωτερική πηγή τροφοδοσίας. Δεν παρέχουμε
εγγύηση καλωδίου USB για εξωτερική πηγή
τροφοδοσίας.
yy
Αν η συσκευή μνήμης USB διαθέτει πολλά
διαμερίσματα ή αν χρησιμοποιείτε συσκευή
ανάγνωσης πολλών καρτών USB, μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε έως και 4 διαμερίσματα
ή συσκευές μνήμης USB.
yy
Αν μια συσκευή μνήμης USB είναι συνδεδεμένη σε μια συσκευή ανάγνωσης πολλαπλών
καρτών USB, τα δεδομένα του τόμου της
ενδέχεται να μην εντοπίζονται.
yyΑν η συσκευή μνήμης USB δεν λειτουργεί σωστά, αποσυνδέστε τη και επανασυνδέστε τη.
yy
Η ταχύτητα εντοπισμού μιας συσκευής μνήμης USB διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή.
yy
Αν η συσκευή USB συνδεθεί σε λειτουργία
αναμονής, ο συγκεκριμένος σκληρός δίσκος
θα φορτωθεί αυτόματα όταν ενεργοποιηθεί η
τηλεόραση.
yy
Η προτεινόμενη χωρητικότητα είναι 1 TB ή
μικρότερη για εξωτερικό σκληρό δίσκο USB
και 32 GB ή μικρότερη για μνήμη USB.
yy
Μια συσκευή με χωρητικότητα μεγαλύτερη
από την προτεινόμενη ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά.
yy
Αν ένας εξωτερικός σκληρός δίσκος USB με
δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας δεν λειτουργεί, απενεργοποιήστε τον και ενεργοποιήστε τον ξανά, για να λειτουργήσει κανονικά.
yy
Υποστηρίζονται επίσης συσκευές αποθήκευσης USB προγενέστερες της έκδοσης USB
2.0. Ίσως όμως να μη λειτουργούν σωστά
στη λίστα ταινιών.
yy
Υπάρχει δυνατότητα αναγνώρισης μέχρι και
999 φακέλων ή αρχείων σε ένα φάκελο.
56
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
Προβολή ταινιών
Υποστηριζόμενη μορφή αρχείου
Τύπος
Ταινία
(Εκτός
από τα
μοντέλα
50PV250N,
50PT250N)
Φωτογραφία
Υποστηριζόμενη μορφή αρχείου
DAT,MPG,MPEG,VOB,AVI,DIVX,MP4,MKV,
TS,TRP,TP,ASF,WMV,FLV)
Ταινία (υποστηριζόμενο αρχείο *.mpg/*.
mpeg/*dat/*.ts/*.trp/*.tp/*.vob/*.mp4/*.
mov/*.mkv/*.divx/*.avi/*.asf/*.wmv/*.flv/*.
avi(motion-jpeg)/*.
mp4(motion-jpeg)/*.mkv(motion-jpeg))
Μορφή βίντεο : DivX3.11, DivX4.12,
DivX5.x, DivX6, Xvid1.00, Xvid1.01,
Xvid1.02, Xvid1.03, Xvid1.10 beta-1/beta-2,
Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4, H.264/AVC, VC1,
JPEG, Sorenson H.263
Μορφή ήχου : Dolby Digital, AAC, Mpeg,
MP3, LPCM, HE-AAC, ADPCM, WMA
Ρυθμός bit: 32 έως 320 kbps(MP3)
Μορφή εξωτερικών υποτίτλων : *.smi/*.
srt/*.sub(MicroDVD,Subviewer1.0/2.0)/*.
ass/*.ssa/*.txt(TMPlayer)/*.psb(PowerDivX)
Μορφή εσωτερικών υποτίτλων : μόνο
XSUB (είναι η μορφή υποτίτλων που χρησιμοποιείται σε αρχεία DivX6)
JPEG
Ελληνικά
ΕΛΛ
Βασική : 64 x 64 έως 15360 x 8640
Προοδευτική : 64 x 64 έως 1920 x 1440
yyΑναπαράγει μόνο αρχεία JPEG.
yyΤα μη υποστηριζόμενα αρχεία εμφανίζονται με τη μορφή του προκαθορισμένου
εικονιδίου.
Μόνο σε μοντέλα 3D
Επεκτάσεις Στοιχείο
αρχείων
2D jpeg
jpg
jpe
υποστηρι- yySOF0: βασική
ζόμενη
yySOF1:
μορφή αρεκτεταμένη
χείου
διαδοχική
yySOF2: προοδευτική
υποστηρι- mpo
ζόμενη
μορφή αρχείου
μέγεθος
yyΜέγεθος
φωτογρα4:3: 3.648 X
φίας
2.736 2.592 X
1.944 2.048 X
1.536
yyΜέγεθος
3:2: 3.648 X
2.432
Μουσική
Αναπαραγωγή αρχείων βίντεο στην τηλεόραση. Η
τηλεόραση εμφανίζει όλα τα����������������������
αρχεία
���������������������
βίντεο που είναι αποθηκευμένα σε συσκευή αποθήκευσης USB
ή σε κοινόχρηστο φάκελο σε υπολογιστή.
1 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή Μέσα και πατήστε OK.
2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μετα-
βείτε στην επιλογή Λίστα ταινιών και πατήστε
OK.
3 Επιλέξτε Δίσκος1 για να αποκτήσετε πρόσβαση στη συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης
USB.
4 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στο φάκελο που θέλετε και πατήστε OK.
5 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στο αρχείο που θέλετε και πατήστε OK.
Σελίδα 1/1
Λίστα ταινιών
Εξωτερικό USB
 
Δίσκος1
001
002
005
006
Σελίδα 1/1
003
004
Προφίλ
μέγεθος
yyΕλάχ.: 64 x 64
φωτογρα- yyΜέγ.φίας
Κανονικός
τύπος: 15360
(Π) x 8640 (Υ)
yyΠροοδευτικός τύπος:
1920 (Π) x
1440 (Υ)
3D mpo
(Εκτός από τα μοντέλα 50PV250N, 50PT250N)
MP3
Ρυθμός bit 32 έως 320
yyΡυθμός δειγματοληψίας MPEG1 Layer3 :
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
yyΡυθμός δειγματοληψίας MPEG2 Layer3 :
16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz
yyΡυθμός δειγματοληψίας MPEG2.5 Layer3
: 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz
Μετ.
Αλλαγή αριθμών
Στη λίστα φωτογραφιών
Αναπαραγωγή P
Λειτουργία σημείωσης
Δίσκος1
Εξωτερικό USB
001
002
005
006
Επιλ. Όλων
Σελίδα 1/1
003
004
051. Apple_ ......
02:30:25
Μετ.
Μενού
MARK Σημείωση
Έξοδος
Σελίδα 1/1
Λίστα ταινιών
Αναπαρ. Επιλ.
Αλλαγή σελίδας
Λειτουργία σημείωσης
Σημείωση
Ακύρωση Όλων
P
Αλλαγή σελίδας
MARK Σημείωση
Έξοδος από τη λειτουργία σημείωσης
Έξοδος
Περιγραφή
Αναπαραγωγή του επιλεγμένου
αρχείου ταινίας.
Αναπαρ. Επιλ. Όταν τελειώσει η αναπαραγωγή
ενός αρχείου ταινίας, ξεκινά αυτόματα η αναπαραγωγή του επόμενου.
Επισήμανση όλων των αρχείων
Επιλ. Όλων
ταινιών στην οθόνη.
Ακύρωση
Κατάργηση της επιλογής όλων των
Όλων
επισημασμένων αρχείων ταινιών.
Έξοδος από τη
λειτουργία ση- Έξοδος από τη λειτουργία σημείωσης.
μείωσης
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
6 Αναπαραγωγή ταινίας.
NOTE
yy
Τα μη υποστηριζόμενα αρχεία προβάλλονται
στην εικόνα προεπισκόπησης μόνο με το εικονίδιο
.
yy
Τα μη κανονικά αρχεία προβάλλονται με τη
μορφή bitmap
.
7 Ελέγξτε την αναπαραγωγή με τη χρήση των
παρακάτω κουμπιών.

►
■
◄►
►
II
Κουμπί
t
v
w
Home (Αρχικό μενού)
ή Q.MENU
(ΓΡΗΓΟΡΟ
ΜΕΝΟΥ)
BACK
(ΠΙΣΩ)
EXIT
(ΕΞΟΔΟΣ)
<ή>
ENERGY
SAVING
(ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ)
AV MODE
(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ AV)
►►
01:02:30 / 02:30:25
Q.MENU Επιλογή
Απόκρυψη
Έξοδος
Περιγραφή
Διακοπή της αναπαραγωγής
Αναπαραγωγή ενός βίντεο
Παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής
Σάρωση ενός αρχείου προς τα
πίσω
Σάρωση ενός αρχείου προς τα
εμπρός
Προβολή του μενού Επιλογή.
Απόκρυψη του μενού στην πλήρη
οθόνη.
Επιστροφή στη Λίστα ταινιών.
Μετάβαση σε συγκεκριμένα
σημεία ενός αρχείου κατά την αναπαραγωγή. Ο χρόνος του συγκεκριμένου σημείου εμφανίζεται στη
γραμμή κατάστασης. Σε ορισμένα
αρχεία, αυτή η δυνατότητα ενδέχεται να μη λειτουργεί κανονικά.
Πατήστε το κουμπί ENERGY
SAVING (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) παρατεταμένα, για
να αυξήσετε τη φωτεινότητα της
οθόνης σας.
Πατήστε το κουμπί AV MODE
(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ AV) παρατεταμένα
για να επιλέξετε την πηγή που επιθυμείτε.
Συμβουλές για την αναπαραγωγή αρχείων βίντεο
yy
Κάποιοι υπότιτλοι που έχουν δημιουργηθεί
από το χρήστη ενδέχεται να μη λειτουργούν
κανονικά.
yy
Οι υπότιτλοι δεν υποστηρίζουν κάποιους ειδικούς χαρακτήρες.
yyΟι υπότιτλοι δεν υποστηρίζουν κώδικα HTML.
yy
Οι υπότιτλοι διατίθενται μόνο στις υποστηριζόμενες γλώσσες.
yyΌταν αλλάζει η γλώσσα ήχου, η οθόνη μπορεί
να παρουσιάσει προσωρινές διακοπές (διακοπή εικόνας, γρήγορη αναπαραγωγή κ.λπ.).
yyΈνα καταστραμμένο αρχείο ταινίας ενδέχεται να μην αναπαράγεται σωστά ή κάποιες λειτουργίες της συσκευής αναπαραγωγής ενδέχεται να μην είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν.
yy
Τα αρχεία ταινίας που δημιουργούνται με κάποιους κωδικοποιητές ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά.
yy
Αν η εικόνα και ο ήχος του μαγνητοσκοπημένου αρχείου δεν συγχρονίζονται, τότε θα
υπάρχει είτε εικόνα είτε ήχος.
yy
Υποστηρίζονται βίντεο HD με μέγιστη ανάλυση 1920x [email protected]/30P ή
[email protected]/60P, ανάλογα με το καρέ.
yy
Τα βίντεο με ανάλυση υψηλότερη από
[email protected]/30P ή [email protected]/60P
ενδέχεται να μη λειτουργούν σωστά ανάλογα με το καρέ.
yy
Αν ο τύπος ή η μορφή του αρχείου ταινίας διαφέρει από τα καθορισμένα πρότυπα, το αρχείο μπορεί να μη λειτουργεί σωστά.
yy
Ο μέγιστος ρυθμός bit ενός αρχείου ταινίας με δυνατότητα αναπαραγωγής είναι 20
Mbps. (μόνο, Motion JPEG : 10 Mbps)
yy
Δεν εγγυόμαστε την ομαλή αναπαραγωγή προφίλ με επίπεδο κωδικοποίησης 4.1 η
ανώτερο στο H.264/AVC.
yyΟ κωδικοποιητής ήχου DTS δεν υποστηρίζεται.
yy
Δεν υποστηρίζονται αρχεία ταινίας μεγέθους
άνω των 30 GB για αναπαραγωγή.
yy
Το αρχείο ταινίας DivX πρέπει να βρίσκεται στον ίδιο φάκελο με το αντίστοιχο αρχείο
υποτίτλων.
yyΠροκειμένου να εμφανίζεται το αρχείο υποτίτλων, το όνομά του πρέπει να είναι πανομοιότυπο με αυτό του αντίστοιχου αρχείου βίντεο.
yy
Η αναπαραγωγή βίντεο μέσω σύνδεσης USB
που δεν υποστηρίζει υψηλή ταχύτητα ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά.
yy
Τα αρχεία που κωδικοποιούνται με GMC
(Global Motion Compensation) ενδέχεται να
μην αναπαράγονται.
yy
Όταν παρακολουθείτε μια ταινία από τη λειτουργία Λίστα ταινιών, μπορείτε να προσαρμόσετε μια εικόνα με τα πλήκτρα Energy
Saving (Εξοικονόμηση Ενέργειας) και AV
Mode (Λειτουργία AV) του τηλεχειριστηρίου.
Οι ρυθμίσεις χρήστη για κάθε λειτουργία εικόνας δεν λειτουργούν.
Ελληνικά
ΕΛΛ
r
s
◄◄
57
58
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
Επιλογές βίντεο
Συγχρονισμός
1 Πατήστε το κουμπί Q. MENU (ΓΡΗΓΟΡΟ ΜΕΝΟΥ) για να αποκτήσετε πρόσβαση στα αναδυόμενα μενού.
2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στις επιλογές Ρυθμίστε την αναπαραγωγή
βίντεο., Ρυθμίστε το βίντεο.ή Ρυθμίστε τον
ήχο. και πατήστε OK.
Θέση
Μέγεθος
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
yy
Η αλλαγή των τιμών επιλογών στη Λίστα
ταινιών δεν επηρεάζει τη Λίστ. φωτογρ. και
τη Λίστα μουσικής.
yy
Η αλλαγή των τιμών επιλογών στη Λίστ. φωτογρ. και τη Λίστα μουσικής επηρεάζει αντίστοιχα τη Λίστ. φωτογρ. και τη Λίστα μουσικής, εκτός από τη Λίστα ταινιών.
yy
Κατά την εκ νέου αναπαραγωγή του αρχείου βίντεο μετά από διακοπή, μπορείτε να συνεχίσετε την αναπαραγωγή από το σημείο
όπου είχε σταματήσει προηγουμένως.
Ελληνικά
ΕΛΛ
Όταν επιλέγετε τη λειτουργία Ρυθμίστε την αναπαραγωγή βίντεο,,
1 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να εμφανιστούν οι επιλογές Μέγεθος εικόνας, Γλώσσα
ήχου, Γλώσσα Υπότιτλων ή Επανάληψη.
Επανάληψη
Γλώσσα
Υπότιτλων
Λατινικά1
2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να πραγματοποιήσετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.
Μενού
Μέγεθος
εικόνας
Γλώσσα
ήχου
Περιγραφή
Επιλογή της επιθυμητής μορφής
εικόνας κατά την αναπαραγωγή
ταινιών.
Αλλαγή της ομάδας γλωσσών
ήχου κατά την αναπαραγωγή της
ταινίας. Δεν είναι����������������
δυνατή
���������������
η επιλογή αρχείων με ένα κομμάτι ήχου.
Γλώσσα
Υπότιτλων
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
των υπότιτλων.
Γλώσσα
Ενεργοποιείται για υπότιτλους
SMI και επιτρέπει την επιλογή
γλώσσας υπότιτλων.
Σελίδα κώδικα
Δυνατότητα επιλογής της γραμματοσειράς για τους υπότιτλους.
Όταν είναι ρυθμισμένο στην προεπιλογή, χρησιμοποιούνται οι ίδιες
γραμματοσειρές με το γενικό μενού.
Λατινικά2
Ρύθμιση του συγχρονισμού των
υπότιτλων από -10 δευτερόλεπτα
έως +10 δευτερόλεπτα σε βήματα
των 0,5 δευτερολέπτων κατά την
αναπαραγωγή της ταινίας.
Αλλαγή της θέσης των υπότιτλων
επάνω ή κάτω κατά την αναπαραγωγή της ταινίας.
Επιλογή του επιθυμητού μεγέθους υπότιτλων����������������
κατά
���������������
την αναπαραγωγή της ταινίας.
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της
λειτουργίας επανάληψης της�����
ανα����
παραγωγής της ταινίας. Όταν είναι
ενεργοποιημένη, θα γίνεται συνεχής αναπαραγωγή του αρχείου που
υπάρχει μέσα στο φάκελο. Ακόμα και
αν είναι απενεργοποιημένη η επαναλαμβανόμενη�����������������
αναπαραγωγή,
����������������
συνεχίζεται η αναπαραγωγή αν το όνομα του αρχείου είναι παρόμοιο με το
όνομα του προηγούμενου αρχείου.
Γλώσσα υποστήριξης
Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Σουηδικά, Φιννικά, Ολλανδικά, Πορτογαλλικά, Δανικά, Ρουμάνικα,���������������
Νορβηγικά,
��������������
Αλβανικά, Γαελικά, Σλοβακία, Ιρλανδικά, Καταλανικά, Βαλενθιανά
Βοσνιακά, Πολωνικά, Κροατικά,
Τσεχικά, Σλοβακικά, Σλοβενιανά,
Σέρβικα, Ουγγαρέζικα
Λατινικά4
Εσθονικά, Λεττονικά, Λιθουανικά
Κυριλλικά
Βουλγαρικά, Σκοπιανά, Ρώσσικα,
Ουκρανικά, Καζαχστανικά
Ελληνικά
Ελληνικά
Τουρκικά
Τουρκικά
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
yy
Μόνο 10.000 τεμάχια συγχρονισμού υποστηρίζονται στο αρχείο υπότιτλων.
yy
Κατά την αναπαραγωγή ενός βίντεο, μπορείτε να προσαρμόσετε το μέγεθος εικόνας πατώντας το κουμπί RATIO (ΑΝΑΛΟΓΙΑ).
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
Όταν επιλέγετε τη λειτουργία Ρυθμίστε το βίντεο,,
1 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να
πραγματοποιήσετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.
(Ανατρέξτε στη σελ.67)
Σελίδα 1/1
Λίστ. φωτογρ.
Εξωτερικό USB
001
010
002
011
Δίσκος1
Όταν επιλέγετε τη λειτουργία Ρυθμίστε τον ήχο,
1 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να εμφανιστούν οι επιλογές Λειτουργία Ήχου, Αυτόμ. ένταση, Λειτουργία καθαρής φωνής II ή
Ισορροπία.
2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να
004
005
006
012
013
014
015
τε στην επιλογή Μέσα και πατήστε OK.
2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή Λίστ. φωτογρ. και πατήστε
OK.
3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να επιλέξετε Δίσκος1 για να αποκτήσετε πρόσβαση στη
συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB.
4 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στο φάκελο που θέλετε και πατήστε OK.
5 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στο αρχείο που θέλετε και πατήστε OK.
Αλλαγή σελίδας
009
MARK Σημείωση
Έξοδος
Σελίδα 1/1
Λειτουργία σημείωσης
Εξωτερικό USB
001
010
002
011
Δίσκος1
Σελίδα 1/1
003
004
005
006
012
013
014
015
Μετ.
Επιλ. Όλων
007
Σημείωση P
Ακύρωση Όλων
008
Αλλαγή σελίδας
009
MARK Σημείωση
Έξοδος από τη λειτουργία σημείωσης
Έξοδος
Μενού
Περιγραφή
Προβολή μαρ- Προβολή του επιλεγμένου αρχείου
καρισμένων φωτογραφίας.
Επισήμανση όλων των αρχείων
Επιλ. Όλων
φωτογραφιών στην οθόνη.
Ακύρωση
Κατάργηση επιλογής των επισημαΌλων
σμένων αρχείων φωτογραφιών.
Έξοδος από τη
λειτουργία ση- Έξοδος από τη λειτουργία σημείωσης.
μείωσης
6 Προβάλετε τις φωτογραφίες.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
yy
Τα μη υποστηριζόμενα αρχεία προβάλλονται
στην εικόνα προεπισκόπησης μόνο με το
εικονίδιο
.
yy
Τα μη κανονικά αρχεία προβάλλονται με τη
μορφή bitmap .
Ελληνικά
ΕΛΛ
1 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβεί-
008
Λειτουργία σημείωσης
Λίστ. φωτογρ.
Προβολή μαρκαρισμένων
Προβολή αρχείων εικόνας που είναι αποθηκευμένα σε συσκευή αποθήκευσης USB ή σε κοινόχρηστο φάκελο υπολογιστή μέσω της σύνδεσης
δικτύου. Τα στοιχεία που εμφανίζονται στην οθόνη
ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.
007
Προβολή P
Αλλαγή αριθμών
πραγματοποιήσετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.
(Ανατρέξτε στη σελ.72)
Προβολή φωτογραφιών
Σελίδα 1/1
003
Μετ.
Στη λίστα μουσικής
59
60
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
Χρήση επιλογών φωτογραφιών
Επιλογή
Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω επιλογές κατά την
προβολή φωτογραφιών.
◄
◄
◄
►

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
01_a.jpg
2008/12/10
1920 x 1080
479 KB
Παρουσ.
yyΤαχ.παρουσ.: Επιλογή μιας ταχύτητας παρουσίασης (Γρήγορη, Μεσαία,
Αργή).
yyBGM: Επιλογή ενός φακέλου μουσικής για τη μουσική υπόκρουση.
BGM
Επιλογές
Επιλογή
Παρουσ.
■
2/13
►
Q.MENU
Επιλογή
Απόκρυψη
Έξοδος
Αριθμός επιλεγμένων
φωτογραφιών
Ελληνικά
ΕΛΛ
Περιγραφή
Έναρξη ή διακοπή μιας παρουσίασης επιλεγμένων φωτογραφιών.
Αν δεν έχουν επιλεγεί φωτογραφίες,
κατά την παρουσίαση εμφανίζονται
όλες οι φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες στον τρέχοντα φάκελο.
Για να ορίσετε μια ταχύτητα παρουσίασης, επιλέξτε Επιλογή.
BGM
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
της μουσικής υπόκρουσης. Για να
ορίσετε το φάκελο μουσικής υπόκρουσης, επιλέξτε Επιλογή.
Μπορείτε να ρυθμίσετε την Επιλογή
με το κουμπί Q.MENU (ΓΡΗΓΟΡΟ
ΜΕΝΟΥ) ή Home (Αρχικό μενού)
του τηλεχειριστηρίου.
Δεξιόστροφη περιστροφή των φω 
(Περιστροφή) τογραφιών (90°, 180°, 270°, 360°).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

yyΤο υποστηριζόμενο μέγεθος
φωτογραφιών είναι περιορισμένο. Δεν είναι δυνατή η
περιστροφή μιας φωτογραφίας αν η ανάλυση του πλάτους
περιστροφής είναι μεγαλύτερη
από το υποστηριζόμενο μέγεθος ανάλυσης.
Προβολή της φωτογραφίας σε μεγέθυνση σε διπλάσιο, τετραπλάσιο
μέγεθος.
ENERGY
SAVING
(ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ)
Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί
ENERGY SAVING (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ), για να αλλάξετε τη φωτεινότητα της οθόνης σας.
yyΔεν είναι δυνατή η αλλαγή του
φακέλου μουσικής κατά την
αναπαραγωγή της μουσικής
υπόκρουσης.
yyΜπορείτε να επιλέξετε μόνο
το φάκελο MP3 που έχει
αποθηκευτεί στη συσκευή
στην οποία προβάλλεται η
φωτογραφία.
Απόκρυψη Απόκρυψη του παράθυρου επιλογών.
Για την εμφάνιση των επιλογών,
πατήστε OK.
ΕΞΟΔΟΣ
Επιστροφή στη Λίστ. φωτογρ..
Επιλογές φωτογραφιών
1 Πατήστε το κουμπί Q. MENU (ΓΡΗΓΟΡΟ ΜΕΝΟΥ) ή Home (Αρχικό μενού) για να εμφανιστεί το μενού Επιλογή.
2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στις επιλογές Ρυθμίστε την προβολή φωτογραφιών., Ρυθμίστε το βίντεο.ή Ρυθμίστε
τον ήχο. και πατήστε OK.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
yy
Η αλλαγή των τιμών επιλογών στη Λίστα
ταινιών δεν επηρεάζει τη Λίστ. φωτογρ. και
τη Λίστα μουσικής.
yy
Η αλλαγή των τιμών επιλογών στη Λίστ. φωτογρ. και τη Λίστα μουσικής επηρεάζει αντίστοιχα τη Λίστ. φωτογρ. και τη Λίστα μουσικής, εκτός από τη Λίστα ταινιών.
Όταν επιλέγετε Ρυθμίστε την προβολή φωτογραφιών,
1 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να επιλέξετε
Ταχ.παρουσ. ή BGM..
2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να
πραγματοποιήσετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.
61
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
Όταν επιλέγετε τη λειτουργία Ρυθμίστε το βίντεο,
1 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να
πραγματοποιήσετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.
(Ανατρέξτε στη σελ.67)
6 Εκτελέστε αναπαραγωγή μουσικής.
7 Ελέγξτε την αναπαραγωγή με τη χρήση των
παρακάτω κουμπιών.
Όταν επιλέγετε τη λειτουργία Ρυθμίστε τον ήχο,
3 αρχείο(α) με σήμανση
1 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να εμφα-
νιστούν οι επιλογές Λειτουργία Ήχου, Αυτόμ. ένταση, Λειτουργία καθαρής φωνής II ή
Ισορροπία.
2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να
πραγματοποιήσετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.
(Ανατρέξτε στη σελ.72)
005. - B05.mp3
■
►
II
◄◄
Κουμπί
r
s
t
w
v
1 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή Μέσα και πατήστε OK.
2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε
στην επιλογή Λίστα μουσικής και πατήστε OK.
τε Δίσκος1 για να αποκτήσετε πρόσβαση στη
συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB.
v
ή
τε στο αρχείο που θέλετε και πατήστε OK.
Σελίδα 1/1
Λίστα μουσικής
Εξωτερικό USB
Δίσκος1
001. - B01.mp3
00:00
Σελίδα 1/1
002. -B02.mp3
00:00
003. B03.mp3
00:00
004. - B04.mp3
00:00
005. - B05.mp3
00:00
Μετ.
Αναπαραγ. P
Αλλαγή αριθμών
Στη λίστα ταινιών
Αλλαγή σελίδας
Λειτουργία σημείωσης
MARK Σημείωση
Έξοδος
Σελίδα 1/1
Λίστα μουσικής
Λειτουργία σημείωσης
Εξωτερικό USB
001. - B01.mp3
00:00
Δίσκος1
Σελίδα 1/1
002. -B02.mp3
00:00
003. B03.mp3
00:00
004. - B04.mp3
00:00
005. - B05.mp3
00:00
Μετ.
Αναπαρ. Επιλ.
Μενού
Επιλ. Όλων
Σημείωση P
Ακύρωση Όλων
Αλλαγή σελίδας
MARK Σημείωση
Έξοδος από τη λειτουργία σημείωσης
Έξοδος
Περιγραφή
Προβολή του επιλεγμένου αρχείου
Αναπαρ. Επιλ.
μουσικής.
Επισήμανση όλων των αρχείων
Επιλ. Όλων
μουσικής στην οθόνη.
Ακύρωση
Κατάργηση επιλογής όλων των
Όλων
επισημασμένων αρχείων μουσικής.
Έξοδος από τη
λειτουργία ση- Έξοδος από τη λειτουργία σημείωσης.
μείωσης
005. - B05.mp3
00:00
►►
►
006. - B06.mp3
00:00
◄►
Αναπαρ. με φωτ.
007. - B07.mp3
00:00
008. - B08.mp3
00:00
02:30 / 03:25
Q.MENU
Επιλογή
Απόκρυψη
Έξοδος
Περιγραφή
Αναπαραγωγή ενός αρχείου μουσικής
Παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής
Μετάβαση στο επόμενο αρχείο
Μετάβαση στο προηγούμενο αρχείο
w
Πράσινο
κουμπί
Κατά την αναπαραγωγή,
Όταν πατάτε το κουμπί v αναπαράγεται το προηγούμενο αρχείο
μουσικής.
Όταν πατάτε το κουμπί w αναπαράγεται το επόμενο αρχείο μουσικής.
Έναρξη αναπαραγωγής των επιλεγμένων αρχείων μουσικής και μετακίνηση στη Λίστ. φωτογρ..
Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί
ENERGY SAVING (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ), για να αλλάξετε
τη φωτεινότητα της οθόνης σας.
ENERGY
SAVING
(ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ)
Home (Αρχικό μενού)
ή Q.MENU Προβολή του μενού Επιλογή.
(ΓΡΗΓΟΡΟ
ΜΕΝΟΥ)
Απόκρυψη του παράθυρου επιλογών.
Απόκρυψη Για την εμφάνιση των επιλογών,
πατήστε OK.
Αν πατήσετε το κουμπί EXIT (ΕΞΟΔΟΣ) κατά την προβολή του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής, διακόπτεται μόνο η μουσική, ενώ το πρόγραμμα αναπαραγωγής δεν επιστρέφει
EXIT
στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
(ΕΞΟΔΟΣ) Αν πατήσετε το κουμπί EXIT (ΕΞΟΔΟΣ) ενώ η μουσική έχει σταματήσει
ή ενώ το πρόγραμμα αναπαραγωγής
μουσικής δεν εμφανίζεται, το πρόγραμμα αναπαραγωγής επιστρέφει
στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
Όταν χρησιμοποιείτε το κουμπί < ή >
κατά την αναπαραγωγή, εμφανίζεται
<ή>
ένας δρομέας που επισημαίνει τη θέση
στην οθόνη.
Συμβουλές για την αναπαραγωγή αρχείων μουσικής
Αυτή η μονάδα δεν υποστηρίζει τα
yy
ενσωματωμένα αρχεία MP3 ID3 Tag.
Ελληνικά
ΕΛΛ
5 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβεί-
Σελίδα 1/1
Διακοπή της αναπαραγωγής
4 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στο φάκελο που θέλετε και πατήστε OK.
Δίσκος1
►
004. - B04.mp3
00:00
Ακρόαση μουσικής
3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να επιλέξε-
Σελίδα 1/1
Λίστα μουσικής
62
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ελληνικά
ΕΛΛ
yy
Τα μη υποστηριζόμενα αρχεία προβάλλονται
στην εικόνα προεπισκόπησης μόνο με το εικονίδιο .
yy
Τα μη κανονικά αρχεία προβάλλονται με τη
μορφή bitmap .
yy
Ένα αρχείο μουσικής που έχει καταστραφεί
ή έχει αλλοιωθεί δεν αναπαράγεται, αλλά
εμφανίζεται η ένδειξη 00:00 στο χρόνο της
αναπαραγωγής.
yy
Ένα αρχείο μουσικής που έχετε "κατεβάσει"
από συνδρομητική υπηρεσία με προστασία
πνευματικών δικαιωμάτων δεν αρχίζει να
αναπαράγεται, αλλά δείχνει ανούσιες πληροφορίες κατά το χρόνο της αναπαραγωγής.
yy
Αν πατήσετε τα κουμπιά OK, r, η προφύλαξη οθόνης απενεργοποιείται.
yy
Τα κουμπιά αναπαραγωγής (s), παύσης
(t), r , w, v του τηλεχειριστηρίου
είναι επίσης διαθέσιμα σε αυτή τη λειτουργία.
yy
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί w
για να επιλέξετε το επόμενο κομμάτι και το
κουμπί v για να επιλέξετε το προηγούμενο κομμάτι.
Όνομα αρχείου
002. B02.mp3
► 00:31 / 04:04
Επιλογές μουσικής
1 Πατήστε το κουμπί Q. MENU (ΓΡΗΓΟΡΟ ΜΕΝΟΥ) για να αποκτήσετε πρόσβαση στα αναδυόμενα μενού.
2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στις επιλογές Ρυθμίστε την αναπαραγωγή
ήχου. ή Ρυθμίστε τον ήχο. και πατήστε OK.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
yy
Η αλλαγή των τιμών επιλογών στη Λίστα
ταινιών δεν επηρεάζει τη Λίστ. φωτογρ. και
τη Λίστα μουσικής.
yy
Η αλλαγή των τιμών επιλογών στη Λίστ. φωτογρ. και τη Λίστα μουσικής επηρεάζει αντίστοιχα τη Λίστ. φωτογρ. και τη Λίστα μουσικής, εκτός από τη Λίστα ταινιών.
Όταν επιλέγετε τη λειτουργία Ρυθμίστε την αναπαραγωγή ήχου.,
1 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να επιλέξετε Επανάληψη ή Τυχαία.
2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να πραγματοποιήσετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.
Χρόνος που πέρασε/Διάρκεια
Όταν επιλέγετε τη λειτουργία Ρυθμίστε τον ήχο,
1 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να επιλέξετε Λειτουργία Ήχου, Αυτόμ. ένταση, Λειτουργία καθαρής φωνής II ή Ισορροπία.
2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να
πραγματοποιήσετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.
(Ανατρέξτε στη σελ.72)
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
63
Κωδικός καταχώρησης DivX
(Εκτός από τα μοντέλα 50PV250N, 50PT250N)
Καταχώρηση κωδικού DivX
Ελέγξτε και καταχωρήστε τον κωδικό DivX της τηλεόρασής σας για την ενοικίαση ή αγορά των πιο
πρόσφατων ταινιών στη διεύθυνση www.divx.com/
vod. Για την αναπαραγωγή ενός αρχείου DivX που
έχετε ενοικιάσει ή αγοράσει, ο κωδικός καταχώρησης του αρχείου πρέπει να είναι ίδιος με τον κωδικό καταχώρησης DivX της τηλεόρασής σας.
1 Πατήστε το κουμπί Home (Αρχικό μενού) για
να μεταβείτε στα κύρια μενού.
2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή ΜΕΣΑ και πατήστε OK.
3 Πατήστε το Μπλε κουμπί.
4 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης, για να μετα-
βείτε στην επιλογή Καταχ. DivX Κωδικός και
πατήστε OK.
5 Ελέγξτε τον κωδικό καταχώρησης της τηλεόρασής σας.
κουμπί EXIT (ΕΞΟΔΟΣ).
Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού,
πατήστε το κουμπί BACK (ΠΙΣΩ).

Πρέπει να καταχωρήσετε τη συσκευή σας,
προκειμένου να είναι δυνατή
η αναπαραγωγή προστατευμένων βίντεο DivX.
Registration code : **********
Register at http://vod.divx.com
Κλείσιμο
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
yy
Τα αρχεία ταινίας υποστηρίζονται ως εξής
Ανάλυση : κάτω από 1920x1080 WxH pixel
Ρυθμός καρέ : κάτω από 30 καρέ/δευτ.
(1920x1080) ή κάτω από 60 καρέ/δευτ.
(κάτω από 1280x720)
yy
Κωδικοποιητής βίντεο : MPEG 1, MPEG
2, MPEG 4, H.264/AVC, DivX 3.11, DivX
4.12, DivX 5.x, DivX 6, Xvid 1.00, Xvid
1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10beta1, Xvid 1.10-beta2, JPEG, VC1,
Sorenson H.263/H.264.
Απενεργοποιήστε όλες τις συσκευές μέσω του διακομιστή web και πραγματοποιήστε φραγή ενεργοποίησης των συσκευών.
Διαγράψτε τις υπάρχουσες πληροφορίες ταυτοποίησης, για να λάβετε νέα ταυτοποίηση χρήστη
DivX για την τηλεόραση. Μόλις εκτελεστεί αυτή η
ενέργεια, απαιτείται νέα ταυτοποίηση χρήστη DivX,
προκειμένου να προβληθούν τα αρχεία DRM DivX.
1 Πατήστε το κουμπί Home (Αρχικό μενού) για
να μεταβείτε στα κύρια μενού.
2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή ΜΕΣΑ και πατήστε OK.
3 Πατήστε το Μπλε κουμπί.
4 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης, για να μεταβείτε στην επιλογή Απενεργοποίηση DivX και
πατήστε OK.
5 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να επιλέξετε Ναι για επιβεβαίωση.
Κωδικός κατάργησης καταχώρησης: :
********
Καταργήστε την καταχώρηση στη διεύθυνση http://vod.divx.com
Θέλετε να προχωρήσετε στην καταχώρηση;

Ναι
Όχι
6 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το
κουμπί EXIT (ΕΞΟΔΟΣ).
Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού,
πατήστε το κουμπί BACK (ΠΙΣΩ).
Ελληνικά
ΕΛΛ
6 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το
Απενεργοποίηση της λειτουργίας DivX
64
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Πρόσβαση στα κύρια μενού
1 Πατήστε το κουμπί Home (Αρχικό μενού) για να μεταβείτε στα κύρια μενού.
2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε σε ένα από τα παρακάτω μενού και πατήστε OK.
3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στη ρύθμιση ή την επιλογή που θέλετε και πατήστε OK.
4 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το κουμπί EXIT (ΕΞΟΔΟΣ).
ΕΙΚΟΝΑ
(Ανατρέξτε στη σελ.66)
Ρύθμιση του μεγέθους,
της ποιότητας ή του εφέ
εικόνας
Ελληνικά
ΕΛΛ
ΡΥΘΜΙΣΗ
(Ανατρέξτε στη σελ.65)
Ρύθμιση και επεξεργασία προγραμμάτων
ΚΛΕΙΔΩΜΑ
(Ανατρέξτε στη σελ.76)
Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα
καναλιών και προγραμμάτων
ΡΥΘΜΙΣΗ
ΚΛΕΙΔΩΜΑ
ΕΙΚΟΝΑ
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ
(Ανατρέξτε στη σελ.77)
Προσαρμογή ���������
των γενικών ρυθμίσεων
ΗΧΟΣ
(Ανατρέξτε στη σελ.72)
Ρύθμιση της ποιότητας ήχου,
των εφέ ή του επιπέδου έντασης ήχου
ΗΧΟΣ
ΩΡΑ
ΕΙΣΟΔΟΣ
ΜΕΣΑ
ΕΙΣΟΔΟΣ
(Ανατρέξτε στη σελ.43)
Προβολή των πηγών εισόδου με τις ετικέτες
τους
ή
NETWORK
ΔΙΚΤΥΟ (Ανατρέξτε
στη σελ.80)
Διαμόρφωση της
ρύθμισης δικτύου.
ΩΡΑ
(Ανατρέξτε στη σελ.75)
Ρύθμιση της ώρας,
της ημερομηνίας ή της
λειτουργίας χρονοδιακόπτη
ΜΕΣΑ
(Ανατρέξτε στη σελ.54)
Εμφάνιση και αναπαραγωγή περιεχομένου
ταινιών (Εκτός από
τα μοντέλα 50PV250N,
50PT250N), φωτογρα-
φιών και μουσικής που
είναι αποθηκευμένο
στη μονάδα USB
65
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Προσαρμογή ρυθμίσεων
Ρυθμίσεις του μενού ΡΥΘΜΙΣΗ
Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την
yy
τηλεόρασή σας.
1 Πατήστε το κουμπί Home (Αρχικό μενού) για να μεταβείτε στα κύρια μενού.
ΡΥΘΜΙΣΗ
● Αυτόμ.
2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή
ΡΥΘΜΙΣΗ και πατήστε OK.
3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στη ρύθμιση ή την
Μετ.
OK
προγρ/μός
●
Μη αυτ. Συντ/μός
●
Tαξ/ση προγρ.
●
Ενισχυτής
●
Πληροφορίες CI
: Απενεργ/νο
επιλογή που θέλετε και πατήστε OK.
-Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο, πατήστε BACK
(ΠΙΣΩ).
4 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το κουμπί EXIT
(ΕΞΟΔΟΣ).
Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις προγραμμάτων περιγράφονται παρακάτω:
Ρύθμιση
Περιγραφή
Αυτόμ. προγρ/μός Συντονισμός και αποθήκευση όλων των διαθέσιμων προγραμμάτων μέσω εισόδων κεραίας ή
καλωδίων (Ανατρέξτε στη σελ.30).
Μη αυτ. Συντ/μός Μη αυτόματος συντονισμός και αποθήκευση των προγραμμάτων που θέλετε (Ανατρέξτε στη
σελ.33).
Ταξ/ση προγρ.
Επεξεργασία προγραμμάτων (Ανατρέξτε στη σελ.35).
Πληροφορίες CI
Βελτιστοποίηση της ευαισθησίας, ανάλογα με τη λήψη σήματος (Ανατρέξτε στη σελ. ).
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να παρακολουθήσετε κρυπτογραφημένες υπηρεσίες (υπηρεσίες
που παρέχονται επί πληρωμή).(Ανατρέξτε στη σελ.37).
Ρύθμιση καλωδια- Το εύρος επιλογών από το μενού Παροχέας υπηρεσιών διαφέρει, ανάλογα με τον αριθμό Παροκής ψηφιακής τη- χέων υπηρεσιών που υποστηρίζει κάθε χώρα και αν ο αριθμός των υποστηριζόμενων Παροχέλεόρασης (DTV)
ων υπηρεσιών κάθε χώρας είναι 1, η αντίστοιχη λειτουργία απενεργοποιείται.
(μόνο στη λειτουρ- Μετά την αλλαγή της επιλογής Παροχέας υπηρεσιών εμφανίζεται ένα παράθυρο προειδοποίησης
γία καλωδιακής)
που αναφέρει ότι θα διαγραφεί ο χάρτης καναλιών αν πατήσετε το κουμπί OK ή επιλέξετε το
στοιχείο Κλείσιμο. Ένα αναδυόμενο παράθυρο αυτόματου συντονισμού εμφανίζεται αν επιλέξετε
"ΝΑΙ".(Ανατρέξτε στη σελ.32).
Ελληνικά
ΕΛΛ
Ενισχυτής
66
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Ρυθμίσεις του μενού ΕΙΚΟΝΑ
Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την
yy
τηλεόρασή σας.
1 Πατήστε το κουμπί Home (Αρχικό μενού) για να μεταβείτε στα κύρια
ΕΙΚΟΝΑ
μενού.
2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή ΕΙΚΟΝΑ
●
Αναλογία Οθόνης
●
Οδηγός Εικόνας
●
●
:
●
Αντίθεση
●
Φωτεινότητα
100
● Οξύτητα
3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στη ρύθμιση ή την
●
● Θερ.
60
τόνος 0
χρώμ.
● Προηγμένος
●
50
65
Χρώμα
● Χρωματικός
●
OK
Εξοικονόμηση ενέργειας : Έξυπνος αισθητήρας
Λειτουργία Εικόνας
και πατήστε OK.
επιλογή που θέλετε και πατήστε OK.
-Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο, πατήστε BACK
(ΠΙΣΩ).
Μετ.
: 16:9
0
R
G
W
C
έλεγχος
Επαναφ. εικόνας
Οθόνη
4 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το κουμπί EXIT (ΕΞΟΔΟΣ).
Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις εικόνας περιγράφονται παρακάτω.
Ρύθμιση
Περιγραφή
Αναλογία Οθόνης Αλλαγή του μεγέθους εικόνας για την προβολή εικόνων στο ιδανικό μέγεθος (Ανατρέξτε στη σελ.41).
Ελληνικά
ΕΛΛ
Οδηγός Εικόνας Ρύθμιση της ποιότητας εικόνας και βαθμονόμηση της οθόνης με τη βοήθεια των οδηγιών που εμφανίζονται στην οθόνη.
Οι προσαρμοσμένες επιλογές αποθηκεύονται ως Expert1 στη Λειτουργία Εικόνας.
Κανονική
Λειτουργία ορισμού τυπικής ποιότητας εικόνας.
(Στάθμη μαύρου, Επίπεδο λευκού, Χρωματικός τόνος, Χρώμα, Οριζόντια ευκρίνεια, Κάθετη ευκρίνεια, Φωτισμός (Μόνο για τηλεοράσεις LCD/
LED LCD))
Λειτουργία που επιτρέπει στο χρήστη να ρυθμίσει την προτιμώμενη ποιότηΠροτιμώμενη
τα εικόνας, αντί για την τυπική ποιότητα.
(Στάθμη μαύρου, Επίπεδο λευκού, Χρωματικός τόνος, Χρώμα, Οξύτητα, Δυναμική αντίθεση, Θερ. χρώμ.,Φωτισμός (Μόνο για τηλεοράσεις LCD/
LED LCD))

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
yyΑν διακόψετε τη διαδικασία ρύθμισης πριν από το τελικό στάδιο, οι αλλαγές δεν εφαρμόζονται.
yyΑν χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό Εικόνας, η δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
yyΓια να επαναφέρετε τις αλλαγές που έχει πραγματοποιήσει ο Οδηγός Εικόνας, εκτελέστε
Επαναφ. εικόνας όταν η Λειτουργία Εικόνας βρίσκεται στην επιλογή Expert1.
yyΣτη λειτουργία RGB-PC/HDMI-PC/DVI-PC δεν εφαρμόζονται οι αλλαγές στις επιλογές
Χρώμα, Χρωματικός τόνος και H/V Ευκρίνεια.
Εξοικονόμηση Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας μέσω της ρύθμισης της φωτεινότητας οθόνης.
ενέργειας
Επιλογή
Έξυπνος αισθητήρας
(μόνο σε τηλεοράσεις
Plasma) ή Αυτόματα
(μόνο σε τηλεοράσεις
LCD/LED LCD)
Απενεργοποίηση
*Το χαρακτηριστικό αυτό δεν είναι διαθέσιμο σε όλα τα μοντέλα.
Η κατάλληλη φωτεινότητα ρυθμίζεται αυτόματα ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος.
Ελάχιστη/Μεσαία/
Μέγιστη
Κλείσιμο Οθόνης
Επιλογή του επιπέδου φωτεινότητας.

Η λειτουργία Εξοικονόμηση Ενέργειας είναι απενεργοποιημένη
Η οθόνη απενεργοποιείται εντός 3 δευτερολέπτων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
yyΌταν επιλέγετε Κλείσιμο Οθόνης, η οθόνη απενεργοποιείται εντός 3 δευτερολέπτων και
γίνεται εκκίνηση της λειτουργίας Κλείσιμο οθόνης.
yyΑν επιλέξετε "Εξοικονόμηση Ενέργειας-Aυτόματα (Ανάλογα με το μοντέλο), Mέγιστη", η
λειτουργία Φωτισμός δεν είναι διαθέσιμη. (Μόνο για τηλεοράσεις LCD/LED LCD)
yyΑν επιλέξετε "Εξοικονόμηση Ενέργειας-Έξυπνος αισθητήρας", η λειτουργία Οξύτητα,
Χρώμα, Θερ. χρώμ. δεν είναι διαθέσιμη. (Μόνο για τηλεοράσεις Plasma)
yyΌταν επιλέγετε Αυτόματα, ο Φωτισμός ρυθμίζεται αυτόματα μέσω του έξυπνου αισθητήρα ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος όταν ο έξυπνος αισθητήρας βρίσκεται στην τηλεόραση. (Μόνο σε τηλεοράσεις LCD/LED LCD)(Ανάλογα με το μοντέλο)
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Ρύθμιση
Λειτουργία Εικόνας
67
Περιγραφή
Επιλογή μιας προκαθορισμένης εικόνας ή προσαρμογή των επιλογών σε κάθε λειτουργία για τη βέλτιστη απόδοση της οθόνης τηλεόρασης. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε προηγμένες επιλογές
για κάθε λειτουργία.
Οι διαθέσιμες προκαθορισμένες λειτουργίες εικόνας διαφέρουν ανάλογα με την τηλεόραση.
Λειτουργία
Intelligent sensor
(Only LCD TV)
Ρύθμιση της εικόνας ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος.
Έντονο
Ρύθμιση της εικόνας για χώρους καταστημάτων μέσω της βελτίωσης της αντίθεσης, της φωτεινότητας, των χρωμάτων και της οξύτητας.
Κανονική
Ρύθμιση της εικόνας για το κανονικό περιβάλλον.
Βελτίωση της κατανάλωσης ενέργειας.
(Μόνο σε τηλεοράσεις
Plasma)
Σινεμά,
Βελτιστοποίηση της εικόνας για κινηματογραφική εμφάνιση ώστε να μπορείτε
Σινεμά ή
να απολαμβάνετε τις ταινίες σαν να βρίσκεστε στον κινηματογράφο.
Σινεμά
Αυτή η προδιαγραφή απαιτείται για τη βελτίωση της προβολής τηλεόρασης σε
Bright Room
(Μόνο σε τηλεορά- φωτεινό χώρο.
σεις Plasma)
Αθλητισμός
Βελτιστοποίηση της εικόνας για έντονη δράση υψηλής ποιότητας με εστίαση
στα βασικά χρώματα όπως το λευκό, το πράσινο ή το γαλάζιο του ουρανού.
Expert

Βελτίωση της στατικής εικόνας, όπως ένα αρχείο φωτογραφίας, σε λειτουργία
USB.
»»π.χ. κατά τη σύνδεση της εξωτερικής συσκευής, όπως DSLR.
Προσαρμογή των λεπτομερών ρυθμίσεων εικόνας για επαγγελματίες και
γενικούς χρήστες.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
yyΗ Λειτουργία Εικόνας ρυθμίζει τη βέλτιστη δυνατή εικόνα της τηλεόρασης. Επιλέξτε την προεπιλεγμένη τιμή του μενού Λειτουργία Εικόνας με βάση την κατηγορία του προγράμματος.
yyΌταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Έξυπνος αισθητήρας, ρυθμίζεται αυτόματα η πιο κατάλληλη εικόνα ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος.
yyΜπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε τη Λειτουργία Εικόνας στο Q. Menu.
(Auto Power Saving) (Αυτόματη εξοικονόμηση ενέργειας) : Μέγιστη εξοικονόμηση ενέρyy
γειας, χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητα της εικόνας. (Μόνο σε τηλεοράσεις Plasma)
Σινεμά,
Bright Room", η λειτουργία "ΕξοικονόyyΑν επιλέξετε "Λειτουργία Εικόναςμηση Ενέργειας-Έξυπνος αισθητήρας, Ελάχιστη, Μεσαία, Μέγιστη" δεν είναι διαθέσιμη.
(Μόνο σε τηλεοράσεις Plasma)
", η λειτουργία "Εξοικονόμηση Ενέργειας-Απενεργοποίηση,
ν επιλέξετε "Λειτουργία ΕικόναςyyΑ
Ελάχιστη, Μεσαία, Μέγιστη" δεν είναι διαθέσιμη. (Μόνο σε τηλεοράσεις Plasma)
»»
Σινεμά ή
Σινεμά (μόνο σε τηλεοράσεις Plasma) :Αυτή η λειτουργία κινηματογραφικής ποιότητας παρέχει μια μοναδική εμπειρία παρακολούθησης ταινιών από το σπίτι. Ο
χρήστης απολαμβάνει την καλύτερη δυνατή ποιότητα εικόνας σε κάθε ταινία, χωρίς καμία ξεχωριστή ρύθμιση. Η ρύθμιση Σινεμά παρέχει τη βέλτιστη ποιότητα εικόνας, όταν η φωτισμός
του χώρου είναι χαμηλός. Όταν επιλέγετε
Σινεμά,
Bright Room η Αναλογία Οθόνης
αλλάζει σε Μόνο σκαναρ.
»»
Cinema (Thomlinson Holman ’s Experiment): Πρότυπο πιστοποίησης ήχου και εικόνας
THX, το οποίο καθιέρωσαν ο Thomlinson και ο George Lucas, ο σκηνοθέτης της ταινίας "Πόλεμος των άστρων". Αυτό το προϊόν πρόκειται να πιστοποιηθεί στην περιοχή προβολής THX
και εγγυάται ποιότητα εικόνας που ξεπερνά τις τυπικές προδιαγραφές εικόνας, τόσο σε επίπεδο υλικού, όσο και σε επίπεδο λογισμικού.
Ελληνικά
ΕΛΛ
Φωτογραφία
(Ανάλογα με το μοντέλο)
68
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Ρύθμιση
TruMotion
(Μόνο για τηλεοράσεις LCD/LED
LCD)
Περιγραφή
*Το χαρακτηριστικό αυτό δεν είναι διαθέσιμο σε όλα τα μοντέλα.
Χρησιμοποιείται για τη βέλτιστη ποιότητα εικόνας χωρίς καθόλου θάμπωμα ή τρεμόπαιγμα εικόνας
κατά τη γρήγορη εναλλαγή εικόνων ή την επιλογή πηγής ταινίας.
Αυτή η λειτουργία απενεργοποιείται στη λειτουργία RGB-PC, HDMI-PC.
Αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία "TruMotion", ενδέχεται να εμφανιστεί θόρυβος στην οθόνη.
Σε αυτήν την περίπτωση, ρυθμίστε τη λειτουργία "TruMotion" σε "Απενεργοποίηση".
Αν επιλέξετε "Λειτουργία Εικόνας-Παιχνίδι", ρυθμίστε τη λειτουργία "TruMotion" σε "Απενεργοποίηση".
Επιλογή
ΟΘΟΝΗ
Υψηλό
Παρέχει ομαλότερη κίνηση εικόνας.
Χαμηλό
Παρέχει ομαλή κίνηση εικόνας. Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για τυπική
χρήση.
Απενεργοποίηση
Απενεργοποιεί τη λειτουργία TruMotion.
Χρήστης
Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει ξεχωριστά το επίπεδο Judder και Blur στη
λειτουργία TruMotion.
Judder
Ρύθμιση του επιπέδου θορύβου της οθόνης.
Blur
Ρύθμιση της εμφάνισης ειδώλων εικόνων στην οθόνη.
Προσαρμογή των επιλογών εμφάνισης οθόνης υπολογιστών.
Επιλογή
Ελληνικά
ΕΛΛ
Ανάλυση
Επιλογή μιας κατάλληλης ανάλυσης κατά τη χρήση του υπολογιστή.
Auto Configure
Αυτόματη βελτιστοποίηση των επιλογών εμφάνισης της τηλεόρασης.
Θέση
Τοποθέτηση της εικόνας στην κατάλληλη θέση.
Μέγεθος
Ρύθμιση του μεγέθους εικόνας.
Φάση
Μείωση της εμφάνισης οριζόντιων γραμμών.
Επαναφορά
Επαναφορά των επιλογών στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
69
Βασικές επιλογές εικόνας
Ρύθμιση
Περιγραφή
Φωτισμός (μόνο σε τη- Προσαρμογή της φωτεινότητας της οθόνης μέσω της ρύθμισης του φωτισμού LCD. Αν
λεοράσεις LCD/LED
μειώσετε το επίπεδο φωτεινότητας, η οθόνη γίνεται πιο σκούρα και μειώνεται η κατανάλωση
LCD)
ενέργειας χωρίς να χάνεται το σήμα εικόνας.
yyΑν επιλέξετε "Εξοικονόμηση Ενέργειας - Αυτόματα, Ελάχιστη, Μεσαία, Μέγιστη", η
λειτουργία Φωτισμός δεν είναι διαθέσιμη.
yyΠλεονεκτήματα της χρήσης της λειτουργίας Φωτισμός
- Η κατανάλωση ρεύματος μειώνεται έως και 60 %.
- Η φωτεινότητα του μαύρου μειώνεται. (Καθώς το μαύρο έχει μεγαλύτερο βάθος, μπορείτε να απολαύσετε καλύτερη ευκρίνεια).
- Μπορείτε να ρυθμίζετε τη φωτεινότητα διατηρώντας την αρχική ανάλυση σήματος.
Αντίθεση
Φωτεινότητα
Οξύτητα
Αύξηση ή μείωση της διαβάθμισης του σήματος εικόνας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Αντίθεση όταν το φωτεινό τμήμα της εικόνας είναι κορεσμένο.
Προσαρμογή του βασικού επιπέδου του σήματος στην εικόνα.
Χρώμα
Προσαρμογή του επιπέδου καθαρότητας στις άκρες μεταξύ των φωτεινών και των σκούρων
περιοχών της εικόνας.
Όσο χαμηλότερο είναι το επίπεδο τόσο πιο απαλή είναι η εικόνα.
Προσαρμογή της έντασης όλων των χρωμάτων.
Χρωματικός τόνος
Προσαρμογή της εξισορρόπησης μεταξύ των επιπέδων κόκκινου και πράσινου.
Θερ. χρώμ.
Επιλέξτε θερμή θερμοκρασία για να ενισχύσετε τα πιο θερμά χρώματα όπως το κόκκινο ή
επιλέξτε ψυχρή θερμοκρασία, για να ενισχύσετε τα πιο ψυχρά χρώματα όπως το μπλε.
Προσαρμογή των προηγμένων επιλογών
Επαναφορά των επιλογών κάθε λειτουργίας στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε το χρώμα, την οξύτητα και τον χρωματικό τόνο στη λειτουργία RGB-PC/
yy
HDMI-PC.
Ελληνικά
ΕΛΛ
Προηγμένος έλεγχος
ή Διαχειρ. Ειδικού
Επαναφ. εικόνας
70
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Προηγμένες επιλογές εικόνας (ανάλογα με το μοντέλο)
Ρύθμιση
Περιγραφή
Ελληνικά
ΕΛΛ
Δυναμική αντίθεση
Προσαρμογή της αντίθεσης, ώστε να διατηρείται στο βέλτιστο επίπεδο, ανάλογα με τη φωτεινότητα της οθόνης. Η εικόνα βελτιώνεται κάνοντας τα φωτεινά μέρη φωτεινότερα και τα
σκούρα μέρη σκουρότερα.
Δυναμικό χρώμα
Προσαρμογή των χρωμάτων της οθόνης έτσι ώστε να φαίνονται πιο ζωντανά, πιο πλούσια και
πιο καθαρά. Αυτή η λειτουργία ενισχύει την απόχρωση, τον κορεσμό και τη φωτεινότητα, ώστε
το κόκκινο, το μπλε, το πράσινο και το λευκό να φαίνονται πιο ζωντανά.
Clear White
Η λευκή περιοχή της οθόνης γίνεται πιο φωτεινή και πιο καθαρή.
Χρώμα εμφάνισης
Προσαρμογή του χρώματος εμφάνισης της εικόνας, ώστε ο χρήστης να μπορεί να ορίσει το
αγαπημένο του χρώμα εμφάνισης.
Μείωση θορύβου
Μείωση του θορύβου της οθόνης χωρίς να υποβαθμίζεται η ποιότητα της εικόνας.
Μείωση ψηφ. θορ.
Μείωση του θορύβου στα συμπιεσμένα αρχεία βίντεο MPEG.
Gamma
Μπορείτε να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της σκούρας περιοχής και τις μεσαίες γκρίζες
αποχρώσεις της εικόνας.
»»Χαμηλό: Αύξηση της φωτεινότητας των σκούρων και των μεσαίων γκρίζων αποχρώσεων.
»»Μεσαίο: Απόδοση των αρχικών επιπέδων αποχρώσεων της εικόνας.
»»Υψηλό: Μείωση της φωτεινότητας των σκούρων και των μεσαίων γκρίζων αποχρώσεων.
Στάθμη μαύρου
ύθμιση του επιπέδου μαύρου της οθόνης σε κανονικά επίπεδα. Αυτή η δυνατότητα είναι
Ρ
διαθέσιμη στις παρακάτω λειτουργίες: AV (NTSC-M), HDMI, Component ή USB (μόνο σε
τηλεοράσεις Plasma).
»»Χαμηλό: Η αντανάκλαση της οθόνης γίνεται πιο σκούρα.
»»Υψηλό: Η αντανάκλαση της οθόνης γίνεται πιο φωτεινή.
»»Αυτόματο : Η στάθμη μαύρου της οθόνης ορίζεται αυτόματα σε Υψηλό ή Χαμηλό, ανάλογα
με το επίπεδο του σήματος εισόδου.
Eye Care
Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης για την αποφυγή υπερβολικά υψηλών επιπέδων φωτεινότητας. Μείωση της φωτεινότητας υπερβολικά φωτεινών εικόνων.
Αυτή η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη όταν έχει επιλεγεί "Λειτουργία Εικόνας-Έντονο,
Σινεμά, Expert1, Expert2, Έξυπνος αισθητήρας."
Real Cinema ή Λειτουργία φιλμ
Τα βίντεο κλιπ στις ταινίες φαίνονται πιο φυσικά, μέσω της εξάλειψης του τρεμοπαίγματος.
Οι ταινίες DVD και Blu-ray εγγράφονται σε 24 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps). Με τη λειτουργία
RealCinema της LG, κάθε καρέ υπόκειται σε συνεχή επεξεργασία 5 φορές σε 1/24 του δευτερολέπτου και παράγει 120 fps με TruMotion ή 2 φορές σε 1/24 του δευτερολέπτου και παράγει
48 fps χωρίς TruMotion και συνεπώς εξαλείφεται εντελώς το τρεμόπαιγμα.
Χρωματική κλίμακα
Μεγιστοποίηση της χρήσης χρωμάτων για την αύξηση της ποιότητας των χρωμάτων.
»»Κανονική: Εμφάνιση κανονικής ομάδας χρωμάτων.
»»Ευρύ: Αύξηση του αριθμού των χρωμάτων που χρησιμοποιούνται.
Βελτίωση εικόνας
Τα άκρα της εικόνας εμφανίζονται πιο καθαρά και διακριτά, χωρίς να επηρεάζεται η φυσική
τους εμφάνιση.
XVYCC
*Το χαρακτηριστικό αυτό δεν είναι διαθέσιμο σε όλα τα μοντέλα.
(διατίθεται στις λειτουρ- Αυτή η λειτουργία εμφανίζει πιο έντονα τα χρώματα.
γίες Σινεμά και Expert) Αυτή η λειτουργία απεικονίζει τα πλούσια χρώματα όπως και το συμβατικό σήμα εικόνας.
Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται στην επιλογή "Λειτουργία εικόνας - Σινεμά, Expert" όταν η
εισαγωγή του σήματος xvYCC γίνεται μέσω HDMI.
Μοτίβο Ειδικού
(διατίθεται στη λειτουργία Expert)
Αυτό είναι το μοτίβο που είναι απαραίτητο για επαγγελματική ρύθμιση.
Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται στην επιλογή "Λειτουργία Εικόνας - Expert" όταν παρακολουθείτε DTV.
Φίλτρο χρώματος
Αυτή είναι η λειτουργία που φιλτράρει τα συγκεκριμένα χρώματα της εικόνας.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φίλτρο RGB, για να ρυθμίσετε ανάλογα τον κορεσμό χρώματος και το χρωματικό τόνο.
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
71
Προηγμένες επιλογές εικόνας (ανάλογα με το μοντέλο)
Ρύθμιση
Θερ. χρώμ.
Περιγραφή
Ρύθμιση του συνολικού χρώματος της οθόνης μέσω της αλλαγής της βάσης λευκού.
Τηλεόραση
Plasma
Ελληνικά
ΕΛΛ
Σύστημα διαχείρισης
χρωμάτων
α. Μέθοδος : 2 Σημεία β. Μέθοδος : Σημείο 20 IRE
yyΣχέδιο: Εσωτερικό, yyΤο
ΙRΕ (Institute of Radio Engineers) είναι η
Εξωτερικό
μονάδα εμφάνισης του μεγέθους του σήματος
yyΑντίθεση Κόκκινο/
εικόνας και μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ των
Πράσινο/Μπλε, Φωτιμών 5, 10, 15 - 100 σε τηλεοράσεις Plasma.
τεινότητα Κόκκινο/
Μπορείτε να προσαρμόσετε το Κόκκινο, το
Πράσινο/Μπλε: Το
Πράσινο ή το Μπλε ανάλογα με την επιλεγμέεύρος των τιμών
νη ρύθμιση.
ρύθμισης είναι -50
yyΚόκκινο/Πράσινο/Μπλε: Το εύρος των τιμών
έως +50.
ρύθμισης είναι -50 έως +50.
γ. Εφαρμογή σε όλες τις εισαγωγές
Τηλεόραση LCD/
β. Μέθοδος : Σημείο 10 IRE
LED LCD
yyΣχέδιο: Εσωτερικό, Εξωτερικό
yyΤο IRE (Institute of Radio Engineers) είναι η
μονάδα εμφάνισης του μεγέθους του σήματος
εικόνας και μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ των
τιμών 10, 20, 30 - 100. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις επιλογές Κόκκινο, Πράσινο ή Μπλε
ανάλογα με κάθε ρύθμιση.
yyΦωτεινότητα: Αυτή η λειτουργία εμφανίζει
την υπολογισμένη τιμή φωτεινότητας για 2,2
gamma. Μπορείτε να εισαγάγετε την τιμή
φωτεινότητας που θέλετε στα 100 IRE. Τότε, η
επιθυμητή τιμή φωτεινότητας για 2,2 gamma
εμφανίζεται κάθε 10 βήματα από 10 IRE μέχρι
90 IRE.
yyΚόκκινο/Πράσινο/Μπλε: Το εύρος των τιμών
ρύθμισης είναι -50 έως +50.
γ. Εφαρμογή σε όλες τις εισαγωγές
Όπως το εργαλείο που χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες για να κάνουν αλλαγές χρησιμοποιώντας δοκιμαστικά μοτίβα, έτσι και αυτή η λειτουργία δεν επηρεάζει άλλα χρώματα, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιλεκτική προσαρμογή των 6 χρωματικών περιοχών (Κόκκινο/
Πράσινο/Μπλε/Γαλάζιο/Ματζέντα/Κίτρινο).
Η διαφορά των χρωμάτων μπορεί να μην είναι ορατή ακόμη και εάν κάνετε τις προσαρμογές
για τη γενική εικόνα.
Προσαρμόζει τα χρώματα: Κόκκινο/Πράσινο/Μπλε/Κίτρινο/Γαλάζιο, Ματζέντα.
Κόκκινο/Πράσινο/Μπλε/Κίτρινο/Γαλάζιο, Χρώμα Ματζέντα: Το εύρος των τιμών ρύθμισης είναι
-30 έως +30.
Κόκκινο/Πράσινο/Μπλε/Κίτρινο/Γαλάζιο, Ματζέντα Απόχρωση: Το εύρος των τιμών ρύθμισης
είναι -30 έως +30.
Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στις λειτουργίες RGB-PC και HDMI-PC.
72
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την
yy
τηλεόρασή σας.
Ρυθμίσεις του μενού ΗΧΟΣ
1 Πατήστε το κουμπί Home (Αρχικό μενού) για να μεταβείτε στα
κύρια μενού.
ΗΧΟΣ
●
2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή
ΗΧΟΣ και πατήστε OK.
OK
Μετ.
Αυτόμ. ένταση
: Απενεργοποίηση
●
Λειτουργία καθαρής φωνής II : Απενεργοποίηση
●
Ισορροπία ● Λειτουργία
0
Ήχου
3
Α
Δ
: Κανονική
• Infinite Surround : Απενεργοποίηση
3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στη ρύθμιση ή
την επιλογή που θέλετε
και πατήστε OK.
-Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο, πατήστε BACK
(ΠΙΣΩ).
• Πρίμα
50
• Μπάσα
50
• Επαναφορά
●
Ψηφ. έξοδος ήχου
● Ηχεία
●
TV
Ρύθμιση ήχου DTV
: PCM
: Ενεργοποίηση
: Αυτόματα
4 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το κουμπί EXIT
(ΕΞΟΔΟΣ).
Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις ήχου περιγράφονται παρακάτω.
Ρύθμιση
Περιγραφή
Αυτόμ. ένταση
Ενεργοποίηση της λειτουργίας Αυτόμ. ένταση για τη διατήρηση του επιπέδου έντασης του ήχου κατά
την αλλαγή καναλιών. Το επίπεδο έντασης ήχου ενδέχεται να διαφέρει λόγω διαφορετικών συνθηκών
σήματος των σταθμών μετάδοσης.
Λειτουργία καθαρής φωνής
Ρύθμιση για τη βελτίωση της ευκρίνειας της ανθρώπινης φωνής. Μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο
ευκρίνειας όταν ενεργοποιείτε αυτήν τη λειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ελληνικά
ΕΛΛ
yyΑν επιλέξετε "Ενεργοποίηση" στη Λειτουργία καθαρής φωνής II, η λειτουργία Infinite
Surround δεν είναι διαθέσιμη.
yyΕπιλέξτε επίπεδα από "-6" έως "+6".
Ισορροπία
Ρύθμιση της ισορροπίας ανάμεσα στα αριστερά και τα δεξιά ηχεία ανάλογα με το περιβάλλον του δωματίου.
Λειτουργία
Ήχου
Επιλογή μιας προκαθορισμένης λειτουργίας ήχου ή προσαρμογή των επιλογών κάθε λειτουργίας.
Λειτουργία
Κανονική
Επιλογή κανονικής ποιότητας ήχου.
Μουσική
Επιλογή για την ακρόαση μουσικής.
Σινεμά
Επιλογή για την παρακολούθηση ταινιών.
Αθλητισμός
Επιλογή για την παρακολούθηση αθλητικών γεγονότων.
Παιχνίδι
Επιλογή για παιχνίδια.
Επιλογή
Infinite Surround
Η λειτουργία Infinite Surround είναι μια τεχνολογία επεξεργασίας ήχου κατοχυρωμένη από την LG που παρέχει περιεκτική αίσθηση ήχου surround 5.1 με δύο
μπροστινά ηχεία.
Πρίμα
Έλεγχος των έντονων ήχων εξόδου. Όταν αυξάνετε τα πρίμα, ενισχύεται το αποτέλεσμα εξόδου στο υψηλότερο εύρος συχνοτήτων.
Μπάσα
Έλεγχος των πιο απαλών ήχων εξόδου. Όταν αυξάνετε τα μπάσα, ενισχύεται το
αποτέλεσμα εξόδου στο χαμηλότερο εύρος συχνοτήτων.
Επαναφορά
Επαναφορά της λειτουργίας ήχου στην προεπιλεγμένη ρύθμιση.
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Ρύθμιση
Ψηφ. έξοδος
ήχου
Περιγραφή
Η λειτουργία αυτή σάς επιτρέπει να επιλέξετε την ψηφιακή έξοδο ήχου που προτιμάτε.
Όταν είναι διαθέσιμη η λειτουργία Dolby Digital, αν επιλέξετε "Αυτόματα" στο μενού Ψηφ. έξοδος
ήχου, η έξοδος SPDIF(Sony Philips Digital InterFace) θα ρυθμιστεί σε Dolby Digital.
Αν έχει οριστεί η επιλογή Αυτόματα στο μενού Ψηφ. έξοδος ήχου ενώ δεν διατίθεται ήχος Dolby
Digital, η έξοδος SPDIF θα είναι PCM (Pulse-code modulation).
Ακόμα και αν έχετε ρυθμίσει την επιλογή Dolby Digital και τη Γλώσσα ήχου σε ένα κανάλι που μεταδίδει ήχο Dolby Digital, αναπαράγεται μόνο ο ήχος Dolby Digital.
Στοιχείο
Αυτόματα
PCM
Ηχεία TV
73
Είσοδος ήχου
Ψηφ. έξοδος ήχου
MPEG
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
HE-AAC
Όλα
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
PCM
Ενεργοποίηση του εσωτερικού ηχείου της τηλεόρασης όταν χρησιμοποιείται εξωτερικό σύστημα HiFi. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ηχείο της τηλεόρασης ως συσκευή εξόδου ήχου ακόμα και χωρίς
είσοδο εικόνας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
yyΌταν η επιλογή Ηχεία TV είναι απενεργοποιημένη κατά τη λειτουργία Simplink home theater,
η έξοδος ήχου μεταβαίνει αυτόματα στα ηχεία του home theater, ενώ όταν ενεργοποιείται η
επιλογή Ηχεία TV, η έξοδος ήχου επανέρχεται στα Ηχεία TV.
yyΟρισμένα μενού στην επιλογή ΗΧΟΣ είναι απενεργοποιημένα, όταν στη ρύθμιση Ηχεία TV
έχει επιλεγεί Απενεργοποίηση.
Όταν υπάρχουν διαφορετικοί τύποι ήχου σε ένα σήμα εισόδου, αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να
επιλέξετε τον τύπο ήχου που θέλετε.
Λειτουργία
Αυτόματα
Αυτόματη επιλογή εξόδου ήχου με την εξής σειρά: HE-AAC > Dolby Digital+ >
Dolby Digital > MPEG.(Εκτός από την Ιταλία)
Αυτόματη επιλογή εξόδου ήχου με την εξής σειρά: HE-AAC > Dolby Digital+ >
MPEG > Dolby Digital.(Μόνο στην Ιταλία)
HE-AAC, Dolby
Digital+, Dolby
Digital, MPEG
Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τον επιθυμητό τύπο ήχου.
π.χ.) Αν έχει επιλεγεί MPEG, ο ήχος εξάγεται πάντοτε σε μορφή MPEG.
Αν η μορφή MPEG δεν υποστηρίζεται, ορίζεται διαφορετικός τύπος ήχου σε
αυτή τη σειρά.
Ανατρέξτε στη σελ.������������������������
(Επιλογή γλώσσας ήχου)
Ελληνικά
ΕΛΛ
Ρύθμιση ήχου
DTV (μόνο
στην ψηφιακή
λειτουργία)
74
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Στερεοφωνική/διπλή λήψη (μόνο σε αναλογική λειτουργία)
Κατά την επιλογή ενός προγράμματος, οι πληροφορίες ήχου του σταθμού εμφανίζονται μαζί με τον αριθμό
του προγράμματος και το όνομα του σταθμού.
1 Πατήστε το κουμπί Q. MENU (ΓΡΗΓΟΡΟ ΜΕΝΟΥ) και τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην
επιλογή Ήχος ή Γλώσσα ήχου και πατήστε OK.
2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να επιλέξετε την έξοδο ήχου και πατήστε OK.
Μετάδοση
Μονοφωνική
Στερεοφωνική
Διπλή
Ενδείξεις επί της οθόνης
MONO
STEREO
DUAL I , DUAL II , DUAL I + II
yy
Επιλογή μονοφωνικού ήχου
Αν το στερεοφωνικό σήμα είναι αδύναμο σε στερεοφωνική λήψη, μπορείτε να μεταβείτε σε μονοφωνική
λήψη. Κατά τη μονοφωνική λήψη βελτιώνεται η ευκρίνεια του ήχου.
yy
Επιλογή γλώσσας σε περίπτωση δίγλωσσης μετάδοσης
Αν υπάρχει δυνατότητα λήψης ενός προγράμματος σε δύο γλώσσες (διπλή γλώσσα), μπορείτε να επιλέξετε DUAL I, DUAL II ή DUAL I+II.
Ελληνικά
ΕΛΛ
DUAL I
DUAL I I DUAL I+I I
Μετάδοση της βασικής γλώσσας μετάδοσης στα ηχεία.
Στέλνει τη δευτερεύουσα γλώσσα μετάδοσης στα ηχεία.
Στέλνει μια ξεχωριστή γλώσσα σε κάθε ηχείο.
Λήψη Nicam (μόνο σε αναλογική λειτουργία)
Αν η τηλεόραση διαθέτει δέκτη για λήψη NICAM, είναι δυνατή η λήψη ψηφιακού ήχου υψηλής ποιότητας
NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex).
Η έξοδος ήχου μπορεί να επιλεγεί, ανάλογα με τον τύπο της μετάδοσης που λαμβάνεται.
1 Κατά τη μονοφωνική λήψη NICAM, μπορείτε να επιλέξετε NICAM MONO ή FM MONO.
2 Κατά τη στερεοφωνική λήψη NICAM, μπορείτε να επιλέξετε NICAM STEREO ή FM MONO.
Αν το στερεοφωνικό σήμα είναι αδύναμο, επιλέξτε FM MONO.
3 Κατά τη διπλή λήψη NICAM, μπορείτε να επιλέξετε NICAM DUAL I, NICAM DUAL II ή NICAM DUAL
I+II ή FM MONO.
Επιλογή εξόδου ήχου στα ηχεία
Σε λειτουργία AV, Component, RGB και HDMI, μπορείτε να επιλέξετε την έξοδο ήχου για το αριστερό και το
δεξί ηχείο.
Επιλέξτε την έξοδο ήχου.
L+R: Το σήμα ήχου από την αριστερή είσοδο ήχου Α εκπέμπεται από το αριστερό ηχείο, ενώ το σήμα ήχου
από τη δεξιά είσοδο ήχου Δ εκπέμπεται από το δεξί ηχείο.
L+L: Το σήμα ήχου από την αριστερή είσοδο ήχου Α εκπέμπεται και από το αριστερό και από το δεξί ηχείο.
R+R: Το σήμα ήχου από τη δεξιά είσοδο ήχου Δ εκπέμπεται και από το αριστερό και από το δεξί ηχείο.
75
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την
yy
τηλεόρασή σας.
Ρυθμίσεις του μενού ΩΡΑ
1 Πατήστε το κουμπί Home (Αρχικό μενού) για να μεταβείτε στα κύρια
μενού.
2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή ΩΡΑ και
ΩΡΑ
Μετ.
OK
●
Ρολόι
●
Ώρα σβησίματος: Απενεργοποίηση
●
Ώρα ενεργ.: Απενεργοποίηση
● Χρονοδιακόπτης Ύπνου: Απενεργοποίηση
πατήστε OK.
3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στη ρύθμιση ή την επιλογή που θέλετε και πατήστε OK.
-Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο, πατήστε BACK (ΠΙΣΩ).
4 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το κουμπί EXIT (ΕΞΟΔΟΣ).
Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις ώρας περιγράφονται παρακάτω.
Ρύθμιση
Ρολόι
Περιγραφή
Ρύθμιση της ώρας, της ημερομηνίας, της ζώνης ώρας και της λειτουργίας θερινής ώρας.
Η ώρα ρυθμίζεται αυτόματα βάσει ενός σήματος ψηφιακού καναλιού το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες ώρας που παρέχονται από το σταθμό μετάδοσης. Διαφορετικά, ρυθμίστε την ώρα και την
ημερομηνία με μη αυτόματο τρόπο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ζώνη ώρας
Magadan, Kamchatka
Vladivostok
Yakutsk
Irkutsk
Krasnoyarsk
Omsk
Yekaterinburg
Moscow, Samara
Kaliningrad
Ο παραπάνω πίνακας περιέχει τις ζώνες ώρας για 9 περιοχές της Ρωσίας. Όταν ο χρήστης επιλέξει τη ζώνη ώρας
της περιοχής του, ρυθμίζεται αυτόματα η ώρα για την αντίστοιχη περιοχή.
Ωστόσο, αν ο χρήστης επιλέξει την περιοχή και δεν υπάρχει
δυνατότητα μετατόπισης της τοπικής ώρας του σταθμού
εκπομπής ή δεν συμφωνούν οι πληροφορίες περιοχής, τότε
μπορεί να επιλέξει Αντιστάθμιση από τη Ζώνη ώρας και να
ορίσει τη σωστή ώρα.
Ελληνικά
ΕΛΛ
yyΗ ώρα της τηλεόρασης ρυθμίζεται σύμφωνα με τις πληροφορίες αντιστάθμισης ώρας βάσει
της ζώνης ώρας και της GMT (Greenwich Mean Time/Ώρα Γκρήνουιτς) που λαμβάνεται με
το σήμα μετάδοσης ενώ ρυθμίζεται αυτόματα μέσω ψηφιακού σήματος.
yyΑν απενεργοποιηθεί το όνομα της πόλης στην περιοχή Ζώνη ώρας, μπορείτε να αλλάξετε
την ώρα κατά 1 ώρα.
yyΜπορείτε να αλλάξετε το μενού Ζώνη ώρας στη λειτουργία Αυτόματο.
76
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Ρύθμιση
Ώρα σβησίματος/Ώρα ενεργ.
Περιγραφή
Ρύθμιση της ώρας αυτόματης ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης της τηλεόρασης. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πρέπει να ρυθμίσετε προηγουμένως την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
yyΑν δεν πατήσετε κανένα κουμπί εντός 2 ωρών από τη στιγμή ενεργοποίησης της τηλεόρασης μέσω της λειτουργίας Ώρα ενεργ., η τηλεόραση εισέρχεται αυτόματα σε
κατάσταση αναμονής. (Εκτός από τα μοντέλα 22/26/32LK335C, 32/37/42LK455C,
19/22/26/32LV255C, 32/37/42/47LV355C)
yyΑν ρυθμίσετε τις λειτουργίες Ώρα σβησίματος και Ώρα ενεργ. στην ίδια ώρα, η λειτουργία
Ώρα σβησίματος υπερισχύει έναντι της λειτουργίας Ώρα ενεργ..
Χρονοδιακόπτης Ρύθμιση του χρονικού διαστήματος πριν από την απενεργοποίηση της τηλεόρασης. Όταν απενερΎπνου
γοποιείτε την τηλεόραση και στη συνέχεια την ενεργοποιείτε ξανά, η λειτουργία Χρονοδιακόπτης
Ύπνου απενεργοποιείται.
Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την
yy
τηλεόρασή σας.
Ρυθμίσεις του μενού ΚΛΕΙΔΩΜΑ
1 Πατήστε το κουμπί Home (Αρχικό μενού) για να μεταβείτε στα
κύρια μενού.
2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή
ΚΛΕΙΔΩΜΑ
●
Ορ. κωδ. πρόσβ.
●
Σύστημα κλειδώμ.
●
ΚΛΕΙΔΩΜΑ και πατήστε OK.
Μετ.
OK
: Απενεργοποίηση
Φραγή Προγρ/τος
● Γονική Καθοδήγηση : Άρση αποκλεισμού
Ελληνικά
ΕΛΛ
3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στη ρύθμιση ή
την επιλογή που θέλετε και πατήστε OK.
-Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο, πατήστε BACK
(ΠΙΣΩ).
●
● Κλείδ.
Φραγή εισόδου
πλήκτρων
: Απενεργοποίηση
4 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το κουμπί EXIT
(ΕΞΟΔΟΣ).
Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις κλειδώματος περιγράφονται παρακάτω.
Ρύθμιση
Περιγραφή
Σύστημα κλειδώμ. Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του συστήματος κλειδώματος.
Ορ. κωδ.
πρόσβ.
Αλλαγή του 4ψήφιου κωδικού πρόσβασης. Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι "0 0 0 0".
Όταν ως Χώρα επιλέγεται η Γαλλία, ο κωδικός πρόσβασης δεν είναι "0", "0", "0", "0", αλλά "1", "2",
"3", "4".
Όταν ως Χώρα επιλέγεται η Γαλλία, ο κωδικός πρόσβασης δεν μπορεί να οριστεί σε "0", "0", "0", "0".
Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, πατήστε "0", "3", "2", "5" στο τηλεχειριστήριο.
Φραγή Προγρ/
τος
Φραγή των προγραμμάτων που περιλαμβάνουν ακατάλληλο περιεχόμενο για παιδιά με το πάτημα
του πράσινου κουμπιού. Το εικονίδιο κλειδώματος εμφανίζεται στα προγράμματα που έχουν φραγή.
Μπορείτε να επιλέξετε τα προγράμματα, αλλά η οθόνη είναι κενή και ενεργοποιείται η σίγαση ήχου.
Για να παρακολουθήσετε ένα κλειδωμένο κανάλι, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία όταν η ρύθμιση Σύστημα κλειδώμ. είναι στην κατάσταση "Ενεργοποίηση"
Γονική Καθοδή- Η λειτουργία αυτή λειτουργεί ανάλογα με τις πληροφορίες του σταθμού μετάδοσης. Συνεπώς, αν το
γηση
σήμα περιλαμβάνει εσφαλμένες πληροφορίες, η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη.
(Μόνο στην ψη- Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού, απαιτείται κωδικός πρόσβασης.
φιακή λειτουρΗ συσκευή έχει προγραμματιστεί ώστε να θυμάται την τελευταία επιλογή που ρυθμίσατε, ακόμα και
γία)
αν απενεργοποιήσετε την τηλεόραση.
Τα παιδιά δεν μπορούν να παρακολουθήσουν ορισμένα τηλεοπτικά προγράμματα για ενήλικες, σύμφωνα με τα καθορισμένα πρότυπα χαρακτηρισμών.
Καταχωρήστε έναν κωδικό πρόσβασης για την παρακολούθηση ενός προγράμματος με φραγή.
Το σύστημα χαρακτηρισμών διαφέρει από χώρα σε χώρα.
Φραγή εισόδου Φραγή των πηγών εισόδου.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία όταν η ρύθμιση Σύστημα κλειδώμ. είναι στην κατάσταση "Ενεργοποίηση"
Κλείδ. πλήκτρων Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα των κουμπιών της τηλεόρασης.
77
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την
yy
τηλεόρασή σας.
Ρυθμίσεις του μενού ΕΠΙΛΟΓΗ
1 Πατήστε το κουμπί Home (Αρχικό μενού) για να μεταβείτε στα κύρια
μενού.
2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στο μενού ΕΠΙΛΟΓΗ
και πατήστε OK.
3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στη ρύθμιση ή την
επιλογή που θέλετε και πατήστε OK.
-Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο, πατήστε BACK
(ΠΙΣΩ).
ΕΠΙΛΟΓΗ
Μετ.
OK
●
Γλώσσα (Language)
●
Χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο
●
Βοήθεια σε άτομα με ειδικές ανάγκες
●
Μέθοδος ISM: Κανονική
●
Επ/φορά εργ.ρυθ.
●
Set ID
:1
●
Ρύθμιση κατάστασης
: Οικιακή χρήση
4 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το κουμπί EXIT (ΕΞΟΔΟΣ).
Οι διαθέσιμες γενικές ρυθμίσεις περιγράφονται παρακάτω.
Ρύθμιση
Γλώσσα
Περιγραφή
Επιλογή γλώσσας οθόνης ή ήχου.
Επιλογή
Γλώσσα μενού (Language)
Επιλογή της επιθυμητής γλώσσας.
Γλώσσα ήχου
Η λειτουργία ήχου επιτρέπει την επιλογή μιας προτιμώμενης γλώσσας.
Αν τα δεδομένα ήχου δεν μεταδίδονται σε μια επιλεγμένη γλώσσα, θα
αναπαράγεται ο ήχος της προεπιλεγμένης γλώσσας.
Πληροφορίες OSD γλώσσας ήχου
Οθόνη
Κατάσταση
Μη διαθέσιμο
Ήχος MPEG
Ήχος Dolby Digital

Ήχος για "άτομα με προβλήματα όρασης"
Ήχος για "άτομα με προβλήματα ακοής"
Ήχος Dolby Digital Plus
HE-AAC
Γλώσσα Υπότιτλων
Ήχος HE-AAC
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία υπότιτλων όταν μεταδίδονται δύο ή
περισσότερες γλώσσες υπότιτλων. Αν τα δεδομένα υπότιτλων δεν μεταδίδονται σε μια επιλεγμένη γλώσσα, θα εμφανίζονται υπότιτλοι στην
προεπιλεγμένη γλώσσα.
Πληροφορίες OSD γλώσσας υπότιτλων
Οθόνη
Δ.Δ.
Κατάσταση
Μη διαθέσιμο
Υπότιτλοι Teletext

Γλώσσα κειμένου

Υπότιτλοι για "άτομα με προβλήματα ακοής"
Στην Ψηφιακή λειτουργία, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Γλώσσα κειμένου όταν μεταδίδονται δύο ή περισσότερες γλώσσες κειμένου. Αν τα
δεδομένα teletext δεν μεταδίδονται στην επιλεγμένη γλώσσα, εμφανίζεται η σελίδα της προεπιλεγμένης γλώσσας κειμένου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
yyΌταν δεν υποστηρίζονται οι γλώσσες που επιλέγετε ως κύριες στη Γλώσσα ήχου, στη Γλώσσα Υπότιτλων και στη Γλώσσα κειμένου, μπορείτε να επιλέξετε γλώσσα από τη δευτερεύουσα κατηγορία.
yyΟ ήχος/υπότιτλοι μπορεί να εμφανίζονται σε πιο απλή μορφή με 1 ως 3 χαρακτήρες και
μεταδίδονται από τον παροχέα υπηρεσιών.
yyΌταν επιλέγετε συμπληρωματικό ήχο (ήχο για "άτομα με προβλήματα όρασης/ακοής"), η
τηλεόραση ενδέχεται να εκπέμπει μέρος του βασικού ήχου.
Ελληνικά
ΕΛΛ
Δ.Δ.
78
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Ρύθμιση
Χώρα
Περιγραφή
Επιλογή μιας επιθυμητής χώρας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
yyΑν δεν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση με τον Οδηγό εγκατάστασης πατώντας το κουμπί
BACK (ΠΙΣΩ) ή αν λήξει ο χρόνος της οθόνης OSD (Ενδείξεις επί της οθόνης), το μενού
εγκατάστασης θα εμφανίζεται συνεχώς, όποτε ενεργοποιείται η τηλεόραση, μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.
yyΑν επιλέξετε λάθος χώρα, η λειτουργία teletext ενδέχεται να μην εμφανίζεται σωστά στην
οθόνη και ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήματα κατά τη χρήση της.
yyΗ λειτουργία CI (Κοινή διασύνδεση) ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τις συνθήκες μετάδοσης κάθε χώρας.
yyΤα κουμπιά ελέγχου της λειτουργίας DTV ενδέχεται να μη λειτουργούν, ανάλογα με τις
συνθήκες μετάδοσης κάθε χώρας.
yyΣε χώρες όπου δεν εφαρμόζονται κανονισμοί ψηφιακής μετάδοσης, ορισμένες λειτουργίες DTV ενδέχεται να μη λειτουργούν, ανάλογα με τις συνθήκες ψηφιακής μετάδοσης.
yyΗ ρύθμιση χώρας "Ηνωμένο Βασίλειο" θα πρέπει να ενεργοποιείται μόνο στο Ηνωμένο
Βασίλειο.
yyΑν η ρύθμιση χώρας έχει οριστεί σε "--", είναι διαθέσιμα τα ευρωπαϊκά τυπικά προγράμματα επίγειας ψηφιακής μετάδοσης, αλλά ορισμένες λειτουργίες DTV ενδέχεται να μη λειτουργούν κανονικά.
Βοήθεια σε άτομα Επιλογή
με ειδικές ανάγκες
Περιορ. ακοή
(μόνο στην ψηφιακή λειτουργία)
Περιγραφή ήχου
Αυτή η λειτουργία προορίζεται για άτομα με προβλήματα ακοής.
Ελληνικά
ΕΛΛ
Αυτή η λειτουργία προορίζεται για άτομα με προβλήματα όρασης και
παρέχει επεξηγηματικό ήχο που περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση
σε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα, εκτός από το βασικό ήχο.
Όταν είναι ενεργοποιημένη η Περιγραφή ήχου, ο βασικός ήχος και η
Περιγραφή ήχου παρέχονται μόνο στα προγράμματα που περιλαμβάνουν Περιγραφή ήχου.
Ένταση
Αλλαγή της έντασης περιγραφής ήχου
Ειδοποίηση
Μέθοδος ISM
(Μόνο σε τηλεοράσεις Plasma)
Ειδοποίηση όταν επιλέγεται ένα πρόγραμμα με πληροφορίες περιγραφής ήχου
Όταν στην οθόνη εμφανίζεται μια εικόνα σε κατάσταση παύσης ή μια φωτογραφία για μεγάλο
χρονικό διάστημα, τότε στην οθόνη παραμένει ένα είδωλο εικόνας
ακόμα και αν αλλάξετε την εικόνα. Αποφύγετε την παραμονή σταθερών εικόνων στην οθόνη για
μεγάλο χρονικό διάστημα.
Επιλογή
Πλύσιμο Λευκού
Μετακίνηση
Πλύσιμο χρώματος
Η λειτουργία Πλύσιμο Λευκού διαγράφει τις μόνιμες εικόνες από την
οθόνη.
Σημείωση: Αν η μόνιμη εικόνα είναι πολύ μεγάλη, ενδέχεται να μη
διαγράφεται εντελώς με τη λειτουργία Πλύσιμο Λευκού.
Η λειτουργία Μετακίνηση εμποδίζει την εμφάνιση ειδώλων εικόνων.
Ωστόσο, συνιστάται να μην παραμένουν στατικές εικόνες
στην οθόνη. Για την αποφυγή της εμφάνισης μόνιμων εικόνων στην
οθόνη, η οθόνη μετακινείται κάθε 2 λεπτά.
Το μπλοκ χρώματος της οθόνης μετακινείται λίγο, ενώ εμφανίζεται
εναλλάξ με ένα λευκό μοτίβο. Η ανίχνευση του ειδώλου της εικόνας
είναι δύσκολη, ενώ το προσωρινό είδωλο της εικόνας καταργείται και ο
συνδυασμός χρωμάτων είναι σε λειτουργία.
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Ρύθμιση
Δείκτης Tροφοδ.
(Μόνο σε τηλεοράσεις LCD/LED
LCD)
79
Περιγραφή
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του δείκτη τροφοδοσίας της τηλεόρασης.
Αν επιλέξετε λειτουργία 3D, ο δείκτης τροφοδοσίας απενεργοποιείται αυτόματα.
Επιλογή
Ένδειξη Αναμον.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ενδεικτικής λυχνίας σε κατάσταση αναμονής.
Ενδειξη Τροφοδ.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ενδεικτικής λυχνίας κατά την
ενεργοποίηση της τηλεόρασης.
Data Service
Η λειτουργία αυτή επιτρέπει στους χρήστες να επιλέγουν μεταξύ του MHEG (Ψηφιακό Teletext)
(μόνο στην Ιρλανδία.) και του Teletext, αν παρέχονται ταυτόχρονα και τα δύο.
Επ/φορά εργ.ρυθ. Αυτή η λειτουργία επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
yyΑν έχει επιλεγεί “Ενεργοποίηση“ για το Σύστημα κλειδώμ. και ξεχάσετε τον κωδικό
πρόσβασης, πληκτρολογήστε "0", "3", "2", "5" στο τηλεχειριστήριο.
Set ID
Προσθήκη αναγνωριστικού στις συνδεδεμένες συσκευές
Ρύθμιση κατάστα- Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι "Οικιακή χρήση". Συνιστάται η ρύθμιση της τηλεόρασης στη λεισης
τουργία "Οικιακή χρήση" για τη βέλτιστη ποιότητα εικόνας στο οικιακό σας περιβάλλον.
Επιλογή
Επιλογή για οικιακό περιβάλλον.
Demo κατ.
Επιλογή για περιβάλλον καταστημάτων.
Πρόγραμμα Επίδειξης
Ρύθμιση για την εμφάνιση ειδικών λειτουργιών της τηλεόρασης. Μπορείτε να ακυρώσετε το πρόγραμμα επίδειξης με το πάτημα οποιουδήποτε κουμπιού εκτός από τα κουμπιά έντασης ήχου και σίγασης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
yyΔεν είναι δυνατή η χρήση της επιλογής Πρόγραμμα Επίδειξης
σε λειτουργία Οικιακή χρήση.
yyΣτη λειτουργία Demo κατ., το Πρόγραμμα Επίδειξης ρυθμίζεται αυτόματα σε Ενεργοποίηση.
yyΌταν το Πρόγραμμα Επίδειξης οριστεί σε Απενεργοποίηση
στη λειτουργία Demo κατ., το Πρόγραμμα επίδειξης δεν εκτελείται και γίνεται επαναφορά μόνο της οθόνης.
yyΕκτελείται αυτόματη επαναφορά της οθόνης μετά από 5 λεπτά
στη λειτουργία ΠρόγραμμαΕπίδειξης.
Ελληνικά
ΕΛΛ
Οικιακή χρήση
80
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Ρυθμίσεις του μενού ΔΙΚΤΥΟ
Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την
yy
τηλεόρασή σας.
ΔΙΚΤΥΟ
(Ανάλογα με το μοντέλο)
1 Πατήστε το κουμπί Home (Αρχικό μενού) για να μεταβεί-
Μετ.
●
Ρύθμιση δικτύου: Ενσύρματο
●
Κατάσταση δικτύου: Το Internet συνδέθηκε
τε στα κύρια μενού.
2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή ΔΙΚΤΥΟ και πατήστε OK.
3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στη ρύθμιση ή την επιλογή που θέλετε και πατήστε OK.
-Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο, πατήστε
BACK (ΠΙΣΩ).
4 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το κουμπί
EXIT (ΕΞΟΔΟΣ).
Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις δικτύου περιγράφονται παρακάτω.
Ελληνικά
ΕΛΛ
Ρύθμιση
Ρύθμιση δικτύου
Περιγραφή
Διαμόρφωση των ρυθμίσεων δικτύου (Ανατρέξτε στη σελ.52).
Κατάσταση δικτύου
Εμφάνιση της κατάστασης δικτύου (Ανατρέξτε στη σελ.53).
OK
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ
81
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ
Συνδέστε διάφορες εξωτερικές συσκευές στην τηλεόραση και αλλάξτε τις λειτουργίες εισόδου για την επιλογή μιας εξωτερικής συσκευής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που παρέχεται με κάθε συσκευή.
Οι διαθέσιμες εξωτερικές συσκευές περιλαμβάνουν: δέκτες HD, συσκευές αναπαραγωγής DVD, VCR, ηχοσυστήματα, συσκευές αποθήκευσης USB, υπολογιστές, παιχνιδομηχανές και άλλες εξωτερικές συσκευές.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για να εγγράψετε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα σε μια συσκευή εγγραφής DVD ή VCR, βεβαιyy
ωθείτε ότι έχετε συνδέσει το καλώδιο εισόδου τηλεοπτικού σήματος στη συσκευή εγγραφής
DVD ή VCR. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που παρέχεται με τη συνδεδεμένη συσκευή.
Η σύνδεση εξωτερικών συσκευών ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.
yy
Μπορείτε να συνδέσετε εξωτερικές συσκευές στην τηλεόραση ανεξάρτητα από τη διάταξη της
yy
θύρας της τηλεόρασης.
Ελληνικά
ΕΛΛ
82
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ
Επισκόπηση σύνδεσης
Μπορείτε να συνδέσετε διάφορες εξωτερικές συσκευές στις θύρες στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.
1 Προσδιορίστε την εξωτερική συσκευή που θέλετε να συνδέσετε στην τηλεόρασή σας όπως εμφανίζεται
στην παρακάτω εικόνα.
2 Ελέγξτε τον τύπο σύνδεσης της εξωτερικής συσκευής.
3 Μεταβείτε στην κατάλληλη εικόνα και ελέγξτε τις λεπτομέρειες της σύνδεσης.
Δέκτης HD
HDMI – Ανατρέξτε στη
σελ.83
DVI – Ανατρέξτε στη
σελ.83
Component – Ανατρέξτε
στη σελ.83
Composite –Ανατρέξτε
στη σελ.84
Ελληνικά
ΕΛΛ
Ηχεία
Ψηφιακή – Ανατρέξτε
στη σελ.86
Υπολογιστής
HDMI – Ανατρέξτε στη σελ.85
DVI – Ανατρέξτε στη σελ.85
RGB – Ανατρέξτε στη σελ.85
DVD
VCR
HDMI – Ανατρέξτε στη σελ.83
DVI – Ανατρέξτε στη σελ.83
Component – Ανατρέξτε στη
σελ.83
Composite – Ανατρέξτε στη
σελ.84
Euro Scart – Ανατρέξτε στη
σελ.84
Composite – Ανατρέξτε
στη σελ.84
Euro Scart – Ανατρέξτε
στη σελ.84
USB
Μονάδα μνήμης –
Ανατρέξτε στη σελ.87
Συσκευή ανάγνωσης
καρτών μνήμης –
Ανατρέξτε στη σελ.87
Παιχνιδομηχανή
HDMI – Ανατρέξτε στη σελ.83
Component – Ανατρέξτε
στη σελ.83
Composite – Ανατρέξτε στη
σελ.84
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για να συνδέσετε μια παιχνιδομηχανή στην τηλεόραση, χρησιμοποιήστε το καλώδιο που παρέχεyy
ται με την παιχνιδομηχανή.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ
Αυτή η ενότητα για τη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΔΕyy
ΣΕΩΝ χρησιμοποιεί κυρίως διαγράμματα για
τα μοντέλα 50/60PZ55**.
Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόyy
ρασή σας.
Σύνδεση σε δέκτη HD, συσκευή αναπαραγωγής DVD ή
VCR
83
Σύνδεση DVI σε HDMI
Μεταδίδει το ψηφιακό σήμα εικόνας από μια εξωτερική συσκευή στην τηλεόραση. Συνδέστε την εξωτερική συσκευή και την τηλεόραση με το καλώδιο
DVI-HDMI όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
Για τη μετάδοση ηχητικού σήματος, συνδέστε ένα
καλώδιο ήχου.
Συνδέστε το δέκτη HD, τη συσκευή αναπαραγωγής
DVD ή το VCR στην τηλεόραση και επιλέξτε την
κατάλληλη λειτουργία εισόδου.
Σύνδεση HDMI
Μεταδίδει τα ψηφιακά σήματα εικόνας και ήχου από
μια εξωτερική συσκευή στην τηλεόραση. Συνδέστε
την εξωτερική συσκευή και την τηλεόραση με το καλώδιο HDMI όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
Ελληνικά
ΕΛΛ
Σύνδεση Component
Μεταδίδει τα αναλογικά σήματα εικόνας και ήχου
από μια εξωτερική συσκευή στην τηλεόραση. Συνδέστε την εξωτερική συσκευή και την τηλεόραση με
το καλώδιο component όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η τηλεόραση μπορεί να λαμβάνει συγχρόyy
νως σήματα ήχου και εικόνας χρησιμοποιώντας καλώδιο HDMI.
yyΑν η συσκευή αναπαραγωγής DVD δεν υποστηρίζει Αυτόματο HDMI, πρέπει να ρυθμίσετε κατάλληλα την ανάλυση της εξόδου.
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο HDMI είναι
yy
καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας. Αν τα
καλώδια HDMI δεν είναι καλώδια HDMI
υψηλής ταχύτητας, μπορεί να τρεμοπαίζει
η εικόνα ή να μην εμφανίζεται καθόλου εικόνα. Χρησιμοποιήστε καλώδιο HDMI υψηλής
ταχύτητας.
84
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ
Σύνδεση Euro Scart
Σύνδεση Composite
Μεταδίδει τα σήματα εικόνας και ήχου από μια
εξωτερική συσκευή στην τηλεόραση. Συνδέστε την
εξωτερική συσκευή και την τηλεόραση με το καλώδιο Euro Scart όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Για την προβολή εικόνων με τη χρήση της λειτουργίας προοδευτικής σάρωσης, χρησιμοποιήστε
το καλώδιο Euro Scart.
Μεταδίδει τα αναλογικά σήματα εικόνας και ήχου από
μια εξωτερική συσκευή στην τηλεόραση. Συνδέστε την
εξωτερική συσκευή και την τηλεόραση με το καλώδιο
composite όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ελληνικά
ΕΛΛ
AV1
(Έξοδος TV1)
AV2
(Έξοδος οθόνης (Monitor
Out)2)
Ψηφιακή TV
X
O
Αναλογική TV, AV
Αναλογική TV
O
Component / RGB
Αναλογική TV
X
HDMI
Αναλογική TV
X
Τύπος
Εξόδου
Τρέχουσα
λειτουργία εισόδου
1 Έξοδος TV : Έξοδος αναλογικού σήματος τηλεόρασης.
2 Έξοδος οθόνης (Monitor Out): Εμφάνιση της τρέχουσας
εικόνας οθόνης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Κάθε καλώδιο Euro scart που χρησιμοποιyy
είται πρέπει να διαθέτει θωράκιση σήματος.
Αν έχετε μονοφωνική συσκευή βίντεο, συνyy
δέστε το καλώδιο ήχου της συσκευής με
την υποδοχή AUDIO L/MONO (Ήχος αριστερά/Μονοφωνική) της τηλεόρασης.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ
Σύνδεση σε υπολογιστή
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
yy
Για τη βέλτιστη ποιότητα εικόνας συνιστάται η χρήση της τηλεόρασης με τη
σύνδεση HDMI.
85
Σύνδεση DVI σε HDMI
Μεταδίδει το ψηφιακό σήμα εικόνας από έναν υπολογιστή στην τηλεόραση. Συνδέστε τον υπολογιστή
και την τηλεόραση με το καλώδιο DVI-HDMI όπως
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Για τη μετάδοση
σήματος ήχου, συνδέστε ένα καλώδιο ήχου.
Ελληνικά
ΕΛΛ
Σύνδεση HDMI
Σύνδεση RGB
Μεταδίδει το ψηφιακό σήμα εικόνας και ήχου από
τον υπολογιστή στην τηλεόραση. Συνδέστε τον
υπολογιστή και την τηλεόραση με το καλώδιο
HDMI όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες.
Μεταδίδει το αναλογικό σήμα εικόνας από έναν
υπολογιστή στην τηλεόραση. Συνδέστε τον υπολογιστή και την τηλεόραση με το παρεχόμενο καλώδιο σήματος D-sub 15 ακίδων όπως φαίνεται στις
παρακάτω εικόνες. Για τη μετάδοση σήματος ήχου,
συνδέστε ένα καλώδιο ήχου.
86
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ελληνικά
ΕΛΛ
Μην αφήνετε μια στατική εικόνα στην οθόνη
yy
για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Η στατική εικόνα ενδέχεται να αποτυπωθεί μόνιμα στην οθόνη. Χρησιμοποιήστε προφύλαξη οθόνης όποτε είναι εφικτό.
yyΊσως δημιουργηθεί παρεμβολή ανάλογα με
την ανάλυση, το κάθετο πλέγμα, την αντίθεση
ή τη φωτεινότητα στη λειτουργία PC. Αλλάξτε
τη λειτουργία PC, επιλέγοντας κάποια άλλη
ανάλυση, ή αλλάξτε το ρυθμό ανανέωσης δίνοντας άλλη τιμή ή ρυθμίστε τη φωτεινότητα ή την αντίθεση στο μενού έως ότου εμφανιστεί η εικόνα καθαρή. Αν ο ρυθμός ανανέωσης της κάρτας γραφικών του υπολογιστή δεν
μπορεί να αλλάξει, αλλάξτε την κάρτα γραφικών ή συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή της.
Η κυματομορφή εισόδου συγχρονισμού για
yy
τις οριζόντιες και τις κατακόρυφες συχνότητες είναι διαφορετική.
Για βέλτιστη ποιότητα εικόνας, συνιστάyy
ται η χρήση 1920x1080, 60 Hz ((Εκτός
από τα μοντέλα 42/50PT****, 42/50PW****,
22/26/32LK33**, 19/26/32LV25**,
19/22LV23**), 1024x768, 60 Hz(Μόνο για
τα μοντέλα 42/50PT****, 42/50PW****)
1360 x768, 60 Hz(������������������
Μόνο για τα μοντέλα 22/26/32LK33**, 19/26/32LV25**,
19/22LV23**) για τη λειτουργία PC.
Συνδέστε το καλώδιο σήματος από τη θύρα
yy
εξόδου οθόνης του υπολογιστή στη θύρα
RGB (PC) της τηλεόρασης ή το καλώδιο
σήματος από τη θύρα εξόδου HDMI του
υπολογιστή στη θύρα HDMI IN (ή HDMI/
DVI IN) της τηλεόρασης.
yyΣυνδέστε το καλώδιο ήχου από τον υπολογιστή
στην είσοδο Audio της τηλεόρασης. (Τα καλώδια ήχου δεν παρέχονται με την τηλεόραση).
Αν χρησιμοποιείτε κάρτα ήχου, ρυθμίστε
yy
τον ήχο του υπολογιστή όπως απαιτείται.
yyΑν η κάρτα γραφικών του υπολογιστή δεν
εκπέμπει αναλογικά και ψηφιακά σήματα
RGB ταυτόχρονα, συνδέστε μόνο το RGB ή
το HDMI IN (ή το HDMI/DVI IN) για να εμφανιστεί το σήμα του υπολογιστή στην τηλεόραση.
Αν χρησιμοποιείτε καλώδιο HDMI σε DVI,
yy
η λειτουργία DOS ενδέχεται να μην είναι
ενεργή, ανάλογα με την κάρτα βίντεο.
yyΑν το καλώδιο RGB-PC που χρησιμοποιείτε είναι υπερβολικά μακρύ, ενδέχεται να προκληθούν παρεμβολές στην οθόνη. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε καλώδιο μήκους μικρότερου των 5m. Έτσι θα έχετε τη δυνατότητα να απολαύσετε άριστη ποιότητα εικόνας.
Σύνδεση σε ηχοσύστημα
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα εξωτερικό ηχοσύστημα αντί για το ενσωματωμένο ηχείο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αν χρησιμοποιείτε εξωτερική συσκευή
yy
ήχου αντί για τα ενσωματωμένα ηχεία,
απενεργοποιήστε τη λειτουργία ηχείων
της τηλεόρασης (Ανατρέξτε στη σελ.73).
Ψηφιακή οπτική σύνδεση ήχου
Μεταδίδει το ψηφιακό σήμα ήχου από την τηλεόραση σε μια εξωτερική συσκευή. Συνδέστε την εξωτερική συσκευή και την τηλεόραση με το οπτικό καλώδιο ήχου όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Μην κοιτάτε μέσα στην οπτική θύρα εξόyy
δου. Αν κοιτάξετε τη δέσμη λέιζερ, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί βλάβη στην
όρασή σας.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ
87
Σύνδεση ακουστικών
Σύνδεση συσκευής USB
(Εκτός από τα μοντέλα 42/50PT25**,
50/60PV25**, 42/50PT35**, 50PV35**,
50/60PZ25**, 42/50PW45**, 50/60PZ55**,
42/50PT45**)
Μεταδίδει το σήμα ακουστικών από την τηλεόραση
σε μια εξωτερική συσκευή. Συνδέστε την εξωτερική
συσκευή και την τηλεόραση με τα ακουστικά όπως
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
Συνδέστε συσκευές αποθήκευσης USB όπως
μνήμες flash USB, εξωτερικούς σκληρούς δίσκους
ή συσκευή ανάγνωσης καρτών μνήμης USB
στην τηλεόραση και μεταβείτε στο μενού Μέσα
για τη χρήση διάφορων αρχείων πολυμέσων. Βλ.
“Σύνδεση συσκευών αποθήκευσης USΒ” στη σελ.54
και “Περιήγηση σε αρχεία” στη σελ.55.
ή
Τα στοιχεία του μενού ΗΧΟΣ απενεργοyy
ποιούνται, όταν συνδέετε ακουστικά.
yyΌταν αλλάζετε τη λειτουργία AV MODE, ενώ
έχετε συνδέσει ακουστικά, η αλλαγή εφαρμόζεται στην εικόνα, όχι όμως στον ήχο.
Η έξοδος Optical Digital Audio Out (Οπτιyy
κή ψηφιακή έξοδος ήχου) δεν είναι διαθέσιμη, όταν συνδέετε ακουστικά.
Αντίσταση ακουστικών: 16 Ω
yy
Μέγιστη έξοδος ήχου ακουστικών: 10 mW
yy
έως 15 mW
Μέγεθος υποδοχής ακουστικών : 0,35 cm
yy
Σύνδεση σε μονάδα CI
Για την προβολή κωδικοποιημένων (επί πληρωμή)
υπηρεσιών σε λειτουργία ψηφιακής τηλεόρασης.
Ανατρέξτε στη σελ.37.
Ελέγξτε αυτό το σημείο
όπως υποδεικνύεται και
εισαγάγετε τη μονάδα CI.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ελέγξτε αν η λειτουργική μονάδα CI έχει τοyy
ποθετηθεί στην υποδοχή κάρτας PCMCIA
με τη σωστή κατεύθυνση. Αν δεν έχει
τοποθετηθεί σωστά, μπορεί να προκαλέσει
ζημιά στην τηλεόραση και στην υποδοχή
κάρτας PCMCIA.
Ελληνικά
ΕΛΛ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
88
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ
Σύνδεση SIMPLINK
Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης για να εκτελέσετε αναπαραγωγή και έλεγχο
της συσκευής AV που έχει συνδεθεί με το καλώδιο HDMI μέσω HDMI-CEC. Η τηλεόρασή σας λειτουργεί μόνο με συσκευές που υποστηρίζουν τη
λειτουργία HDMI-CEC.
Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου HDMI στην
υποδοχή HDMI/DVI IN ή HDMI IN στο πίσω μέρος της τηλεόρασης και το άλλο άκρο στη συσκευή
SIMPLINK.
Στην ασύρματη εξωτερική έξοδο, η λειτουργία
SIMPLINK δεν υποστηρίζεται.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ελληνικά
ΕΛΛ
Αν η συνδεδεμένη συσκευή δεν υποστηyy
ρίζει τη λειτουργία HDMI-CEC, η λειτουργία SIMPLINK δεν είναι διαθέσιμη.
Για τη λειτουργία SIMPLINK, πρέπει να
yy
χρησιμοποιηθεί καλώδιο HDMI υψηλής
ταχύτητας με λειτουργία *CEC. (*CEC:
Consumer Electronics Control).
Ενεργοποίηση της λειτουργίας
SIMPLINK
1 Πατήστε το κουμπί SIMPLINK για να μεταβείτε
στα μενού SIMPLINK.
2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή Ενεργοποίηση.
3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε σε μια συσκευή και πατήστε OK.
yyΗ εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή
σας.
OK
◄
Ενεργοποίηση
TV
2
ΔΙΣΚΟΣ
3
VCR
4
HDD
VCR Recorder
◄
►
Επιλεγμένη συσκευή
1
5
Έξοδος
Ηχεία
Ηχεία TV
►
Όταν υπάρχει
συνδεδεμένη
συσκευή (εμφανίζεται με έντονο
χρώμα)
Όταν η συσκευή
δεν είναι συνδεδεμένη (εμφανίζεται
με γκρι χρώμα)
Αρ.


Περιγραφή
Εμφάνιση του προηγούμενου τηλεοπτικού
1
καναλιού.
Αναπαραγωγή δίσκων. Όταν είναι διαθέσιμοι
2 πολλοί δίσκοι, ο τίτλος του δίσκου εμφανίζεται
στο κάτω μέρος της οθόνης.

3 Έλεγχος της συνδεδεμένης συσκευής VCR.

4

Αναπαραγωγή εγγραφών HDD: Έλεγχος των
εγγραφών που είναι αποθηκευμένες σε HDD.
Έξοδος ήχου στα ηχεία του home theater ή Έξοδος ήχου στην τηλεόραση: Εναλλαγή της εξόδου
5
ήχου ανάμεσα στα ηχεία του home theater και
της τηλεόρασης.
- Μια ένδειξη επιλογής εμφανίζεται μπροστά
από την επιλεγμένη συσκευή.
- Οι διαθέσιμες συσκευές εμφανίζονται με έντονο
χρώμα.
- Οι μη διαθέσιμες συσκευές εμφανίζονται με
γκρι χρώμα.
4 Χειριστείτε την επιλεγμένη συσκευή AV.
- Άμεση αναπαραγωγή: Μετά τη σύνδεση συσκευών AV στην τηλεόραση, μπορείτε να χειρίζεστε απευθείας τις συσκευές και να εκτελείτε αναπαραγωγή μέσων χωρίς πρόσθετες ρυθμίσεις.
- Επιλογή συσκευής AV: Παρέχει τη δυνατότητα επιλογής μίας από τις συσκευές AV που είναι
συνδεδεμένες στην τηλεόραση.
- Αναπαραγωγή δίσκου: Μπορείτε να χειριστείτε τις συνδεδεμένες συσκευές AV πατώντας τα κουμπιά πλοήγησης και τα κουμπιά
OK,
και
.
- Απενεργοποίηση όλων των συσκευών: Όταν
απενεργοποιείτε την τηλεόραση, απενεργοποιούνται όλες οι συνδεδεμένες συσκευές.
- Εναλλαγή ήχου εξόδου: Παρέχει έναν εύκολο
τρόπο εναλλαγής του ήχου εξόδου.
- Ενεργοποίηση συγχρονισμού: Η τηλεόραση
ενεργοποιείται αυτόματα κατά την εκκίνηση της
αναπαραγωγής του συνδεδεμένου εξοπλισμού
στην υποδοχή HDMI, ο οποίος υποστηρίζει τη
λειτουργία SIMPLINK.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αν αλλάξετε την πηγή εισόδου με το πάyy
τημα του κουμπιού INPUT (ΕΙΣΟΔΟΣ),
θα διακοπεί η λειτουργία της συσκευής
SIMPLINK.
Αν επιλέξετε μια συσκευή που διαθέτει
yy
λειτουργία home theater, η έξοδος ήχου
θα μεταβεί αυτόματα στα ηχεία του home
theater και το ηχείο της τηλεόρασης θα
απενεργοποιηθεί.
Αν ο ήχος της τηλεόρασης δεν ακούγεyy
ται από το συνδεδεμένο σύστημα home
theater SIMPLINK, συνδέστε την υποδοχή DIGITAL AUDIO OUT (ΨΗΦΙΑΚΗ
ΕΞΟΔΟΣ ΗΧΟΥ) στο πίσω μέρος της
τηλεόρασης με την υποδοχή DIGITAL
AUDIO IN (ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΗΧΟΥ)
στο πίσω μέρος της συσκευής SIMPLINK
με ένα οπτικό καλώδιο.
TELETEXT
89
TELETEXT
Κείμενο TOP
yy
Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες
τις χώρες.
Το Teletext είναι μια δωρεάν υπηρεσία μετάδοσης
που υποστηρίζεται από τους περισσότερους τηλεοπτικούς σταθμούς και παρέχει ενημερωμένες
πληροφορίες για ειδήσεις, τον καιρό, τα τηλεοπτικά προγράμματα, τιμές μετοχών και διάφορα άλλα
θέματα.
Επιλογή συνόλου / ομάδας / σελίδας
Ο αποκωδικοποιητής Teletext αυτής της τηλεόρασης υποστηρίζει τα συστήματα SIMPLE, TOP και
FASTEXT. To σύστημα SIMPLE (τυπικό Teletext)
αποτελείται από έναν αριθμό σελίδων που επιλέγονται με άμεση εισαγωγή του αντίστοιχου αριθμού
σελίδας. Τα συστήματα TOP και FASTEXT είναι πιο
σύγχρονες μέθοδοι, επιτρέποντας τη γρήγορη και
εύκολη επιλογή των πληροφοριών Teletext.
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
Κείμενο SIMPLE
Επιλογή σελίδας
1 Εισαγάγετε τον επιθυμητό αριθμό σελίδας ως
τριψήφιο αριθμό με τα ΑΡΙΘΜΗTΙΚΑ κουμπιά.
Αν κατά τη διάρκεια της επιλογής πατήσετε λάθος αριθμό, πρέπει να ολοκληρώσετε τον τριψήφιο αριθμό και στη συνέχεια να εισαγάγετε
ξανά το σωστό αριθμό σελίδας.
2 Με το κουμπί P
μπορείτε να επιλέξετε την
προηγούμενη ή την επόμενη σελίδα.
1 Με το μπλε κουμπί μπορείτε να προχωρήσετε
από σύνολο σε σύνολο.
2 Χρησιμοποιήστε το κίτρινο κουμπί για να προχωρήσετε στην επόμενη ομάδα με αυτόματη
προώθηση στο επόμενο σύνολο.
3 Χρησιμοποιήστε το πράσινο κουμπί για να
προχωρήσετε στην επόμενη σελίδα με αυτόματη προώθηση στην επόμενη ομάδα.
4 Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το
κουμπί P ^.
Με το κόκκινο κουμπί επιστρέφετε στην προηγούμενη επιλογή. Εναλλακτικά, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε το κουμπί P v.
Απευθείας επιλογή σελίδας
Όπως και στη λειτουργία SIMPLE teletext, μπορείτε να επιλέξετε μια σελίδα πληκτρολογώντας τον
τριψήφιο αριθμό με τα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ κουμπιά στη
λειτουργία TOP.
Ελληνικά
ΕΛΛ
Πατήστε το κουμπί TEXT (ΚΕΙΜΕΝΟ) για να ενεργοποιήσετε το Teletext. Η αρχική ή τελευταία σελίδα εμφανίζεται στην οθόνη.
Δύο αριθμοί σελίδων, το όνομα του τηλεοπτικού
σταθμού, η ημερομηνία και η ώρα προβάλλονται
στην επικεφαλίδα της οθόνης. Ο πρώτος αριθμός
σελίδας δείχνει την επιλογή σας, ενώ ο δεύτερος
δείχνει τον αριθμό της τρέχουσας σελίδας.
Πατήστε το κουμπί TEXT (ΚΕΙΜΕΝΟ) για να απενεργοποιήσετε το Teletext. Επανεμφανίζεται η
προηγούμενη λειτουργία.
Ο οδηγός χρήσης εμφανίζει τέσσερα πεδία – κόκκινο, πράσινο, κίτρινο και μπλε – στο κάτω μέρος
της οθόνης. Το κίτρινο πεδίο υποδηλώνει την επόμενη ομάδα και το μπλε πεδίο το επόμενο σύνολο.
90
TELETEXT
ꔾ Ώρα
Fastext
Οι σελίδες του teletext είναι καταχωρημένες βάσει
χρωμάτων στο κάτω μέρος της οθόνης και επιλέγονται πατώντας το ανάλογο χρωματιστό κουμπί.
Επιλογή σελίδας
1 Πατήστε το κουμπί T.OPT (ΕΠΙΛ. ΚΕΙΜ.) και
στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να επιλέξετε το μενού . Εμφανίζεται η σελίδα ευρετηρίου.
Όταν παρακολουθείτε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα, επιλέξτε αυτό το μενού, για να εμφανίσετε την
ώρα στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.
Στην κατάσταση λειτουργίας teletext πατήστε
αυτό το κουμπί για να επιλέξετε έναν αριθμό
υποσελίδας. Ο αριθμός υποσελίδας εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης. Για να διατηρήσετε ή να αλλάξετε την υποσελίδα, πατήστε το
Κόκκινο/Πράσινο κουμπί, τα κουμπιά < > ή τα
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ κουμπιά.
2 Μπορείτε να επιλέξετε τις σελίδες που είναι καταχωρημένες βάσει χρωμάτων στην κάτω σειρά με τα αντίστοιχα χρωματιστά κουμπιά.
3 Όπως και στη λειτουργία SIMPLE teletext,
μπορείτε να επιλέξετε μια σελίδα πληκτρολογώντας τον τριψήφιο αριθμό με τα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ κουμπιά στη λειτουργία FASTEXT.
4 Με το κουμπί P
μπορείτε να επιλέξετε την
προηγούμενη ή την επόμενη σελίδα.
Ελληνικά
ΕΛΛ
Ειδικές λειτουργίες Teletext
Πατήστε το κουμπί T. OPT (ΕΠΙΛ. ΚΕΙΜ.) και στη
συνέχεια χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πλοήγησης
για να επιλέξετε το μενού Επιλ. Κειμ..
ꕀ Αναμονή
Διακόπτει την αυτόματη αλλαγή σελίδας που
θα γίνει, αν η σελίδα teletext αποτελείται από 2
ή περισσότερες υποσελίδες.
Ο αριθμός των υποσελίδων και η υποσελίδα
που εμφανίζεται στην οθόνη συνήθως φαίνονται στο κάτω μέρος της οθόνης, κάτω από
την ώρα. Όταν επιλέγεται αυτό το μενού, το
σύμβολο του στοπ εμφανίζεται στην επάνω
αριστερή γωνία της οθόνης και η αυτόματη
αλλαγή σελίδας διακόπτεται.
ꔽ Εμφάνιση
Επιλέξτε αυτό το μενού, για να εμφανίσετε
κρυφές πληροφορίες, όπως λύσεις σε αινίγματα και παζλ.
Επιλ. Κειμ.
Περιεχ.
Ώρα
Αναμονή
Εμφάνιση
Ενημέρωση
Κλείσιμο
ꔻ Περιεχ.
ꔼ Ενημέρωση
Εμφανίζει την εικόνα της τηλεόρασης στην οθόνη όσο αναμένετε για τη νέα σελίδα teletext.
Αυτή η ένδειξη θα εμφανιστεί στην επάνω
αριστερή γωνία της οθόνης. Όταν είναι διαθέσιμη η ενημερωμένη σελίδα τότε η ένδειξη θα
αλλάξει και θα εμφανιστεί ο αριθμός σελίδας.
Επιλέξτε ξανά αυτό το μενού για να προβάλλετε την ενημερωμένη σελίδα teletext.
Επιλέξτε κάθε σελίδα ευρετηρίου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Στο Ηνωμένο Βασίλειο (στην ψηφιακή λειyy
τουργία), το κουμπί T. OPT (ΕΠΙΛ. ΚΕΙΜ.)
δεν λειτουργεί.
ΨΗΦΙΑΚΟ TELETEXT
91
ΨΗΦΙΑΚΟ TELETEXT
yy
Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στο
Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία.
Η τηλεόραση υποστηρίζει ψηφιακή λειτουργία
teletext η οποία έχει βελτιωθεί σημαντικά από
άποψη κειμένου, γραφικών κ.λπ. Το ψηφιακό
teletext παρέχει πρόσβαση σε ειδικές υπηρεσίες
ψηφιακού teletext και σε συγκεκριμένες υπηρεσίες
οι οποίες μεταδίδουν ψηφιακό teletext.
Teletext σε ψηφιακή υπηρεσία
Teletext στο πλαίσιο ψηφιακής υπηρεσίας
1 Πατήστε τα αριθμητικά κουμπιά ή το κουμπί P
2 Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία teletext,
πατήστε το κουμπί TEXT (ΚΕΙΜΕΝΟ) ή τα
χρωματιστά κουμπιά.
1 Πατήστε τα αριθμητικά κουμπιά ή το κουμπί
P
για να επιλέξετε μια ψηφιακή υπηρεσία
που μεταδίδει ψηφιακό teletext.
2 Ακολουθήστε τις ενδείξεις στο ψηφιακό teletext
και προχωρήστε στο επόμενο βήμα πατώντας
το κουμπί TEXT (ΚΕΙΜΕΝΟ), OK, τα κουμπιά
πλοήγησης, το Κόκκινο, Πράσινο, Κίτρινο,
Μπλε κουμπί ή τα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ κουμπιά κ.λπ.
3 Για να αλλάξετε υπηρεσία ψηφιακού teletext,
επιλέξτε μια άλλη υπηρεσία με τα αριθμητικά
κουμπιά ή το κουμπί P
.
3 Ακολουθήστε τις ενδείξεις στο ψηφιακό teletext
και προχωρήστε στο επόμενο βήμα πατώντας
το κουμπί OK, τα κουμπιά πλοήγησης, το
Κόκκινο, Πράσινο, Κίτρινο, Μπλε κουμπί ή
τα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ κουμπιά κ.λπ.
4 Πατήστε το κουμπί TEXT (ΚΕΙΜΕΝΟ) ή τα
χρωματιστά κουμπιά, για να απενεργοποιήσετε το ψηφιακό teletext και να επιστρέψετε στην
κανονική προβολή τηλεόρασης.
Ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να επιτρέπουν
την πρόσβαση στις υπηρεσίες κειμένου με το
πάτημα του κόκκινου κουμπιού.
Ελληνικά
ΕΛΛ
για να επιλέξετε μια υπηρεσία μετάδοσης
ψηφιακού teletext.
92
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Ενημερώνετε και καθαρίζετε τακτικά την τηλεόραση για τη διατήρηση της βέλτιστης απόδοσης και την επέκταση της διάρκειας ζωής του προϊόντος.
Καθαρισμός της τηλεόρασης
ΠΡΟΣΟΧΉ
Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει την τηλεόραση και έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο τροφοδοyy
σίας και όλα τα άλλα καλώδια.
Όταν δεν χρησιμοποιείτε την τηλεόραση για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέετε το καλώδιο
yy
τροφοδοσίας από την πρίζα για την αποφυγή πρόκλησης ζημιάς από κεραυνούς ή αυξομειώσεις της
ηλεκτρικής τάσης.
Οθόνη και πλαίσιο
Για να απομακρύνετε τη σκόνη ή τους ρύπους, σκουπίστε την επιφάνεια με ένα στεγνό, καθαρό και απαλό πανί.
Για να απομακρύνετε την έντονη βρομιά, σκουπίστε την επιφάνεια με ένα απαλό πανί το οποίο έχετε βρέξει
ελαφρώς με καθαρό νερό ή ήπιο καθαριστικό διάλυμα. Στη συνέχεια σκουπίστε αμέσως την επιφάνεια με
ένα στεγνό πανί.
Ελληνικά
ΕΛΛ
ΠΡΟΣΟΧΉ
Μην πιέζετε, τρίβετε ή χτυπάτε την επιφάνεια της οθόνης με τα νύχια σας ή με αιχμηρά αντικείμενα,
yy
καθώς ενδέχεται να προκληθούν γρατσουνιές και παραμορφώσεις εικόνων.
Μη χρησιμοποιείτε χημικά, όπως κερί, βενζίνη, οινόπνευμα, διαλυτικά, εντομοκτόνα, αποσμητικά
yy
σπρέι ή λιπαντικά, καθώς ενδέχεται να καταστρέψουν το φινίρισμα της οθόνης και να προκαλέσουν
αλλοιώσεις στα χρώματα.
Έπιπλο και βάση
Για να απομακρύνετε τη σκόνη ή τους ρύπους, σκουπίστε το έπιπλο με ένα στεγνό, καθαρό και απαλό πανί.
Για να απομακρύνετε την έντονη βρομιά, σκουπίστε το έπιπλο με ένα απαλό πανί το οποίο έχετε βρέξει ελαφρώς με καθαρό νερό ή νερό που περιέχει μικρή ποσότητα ήπιου καθαριστικού. Στη συνέχεια σκουπίστε
αμέσως την επιφάνεια με ένα στεγνό πανί.
ΠΡΟΣΟΧΉ
Μην ψεκάζετε υγρά στην επιφάνεια της τηλεόρασης. Αν εισέλθει νερό στο εσωτερικό της τηλεόραyy
σης, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή δυσλειτουργία.
Μη χρησιμοποιείτε χημικά γιατί ενδέχεται να προκαλέσουν φθορά στην επιφάνεια της τηλεόρασης.
yy
Καλώδιο τροφοδοσίας
Απομακρύνετε τακτικά τη συσσωρευμένη σκόνη ή βρομιά από το καλώδιο τροφοδοσίας.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
93
Αποφυγή του φαινομένου "μόνιμης αποτύπωσης εικόνων" στην
οθόνη της τηλεόρασής σας
Αν μια στατική εικόνα εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασής σας για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποyy
τυπώνεται και προκαλεί μόνιμη παραμόρφωση στην οθόνη. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται "μόνιμη
αποτύπωση εικόνων" και δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
Αν η αναλογία εικόνας της τηλεόρασης έχει ρυθμιστεί σε 4:3 για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται
yy
να παρουσιαστεί μόνιμη αποτύπωση εικόνων στην πανοραμική περιοχή της οθόνης.
Αποφύγετε την προβολή στατικών εικόνων στην οθόνη της τηλεόρασης για μεγάλο χρονικό διάστημα (2
yy
ή περισσότερες ώρες για τηλεοράσεις LCD,
1 ή περισσότερες ώρες για τηλεοράσεις Plasma) για την αντιμετώπιση του φαινομένου μόνιμης αποτύπωσης εικόνων.
Ελληνικά
ΕΛΛ
94
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Γενικά
Πρόβλημα
Λύση
yyΕλέγξτε τον αισθητήρα τηλεχειρισμού του προϊόντος και προσπαθήστε ξανά.
yyΕλέγξτε αν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ του προϊόντος και του τηλεχειριστηρίου.
yyΕλέγξτε την κατάσταση των μπαταριών και αν έχουν τοποθετηθεί σωστά (
στην ένδειξη 
, 
στην ένδειξη 
).
yyΕλέγξτε αν έχει ρυθμιστεί η κατάλληλη λειτουργία εισόδου, όπως TV ή VCR για
τη χρήση του τηλεχειριστηρίου.
Δεν εμφανίζεται εικόνα και δεν
ακούγεται ήχος.
yyΕλέγξτε αν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο.
yyΕλέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο στην πρίζα.
yyΣυνδέστε άλλα προϊόντα για να ελέγξετε αν έχει πρόβλημα η πρίζα.
Η εικόνα αργεί να εμφανιστεί κατά
την ενεργοποίηση της τηλεόρασης.
yyΗ εικόνα δεν έχει ήχο κατά την εκκίνηση του προϊόντος. Αυτό είναι φυσιολογικό.
Αν η εικόνα δεν εμφανιστεί μετά από μερικά λεπτά, αποσυνδέστε την τηλεόραση για 30 δευτερόλεπτα και προσπαθήστε ξανά. Αν η εικόνα εξακολουθεί να
μην εμφανίζεται, επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης
στην περιοχή σας.
Δεν είναι δυνατή η σύνδεση εξωτερικών συσκευών.
) και
yyΑνατρέξτε στην ενότητα "Επισκόπηση σύνδεσης" (Ανατρέξτε στη σελ.�������
συνδέστε μια εξωτερική συσκευή.
Η τηλεόραση απενεργοποιείται
ξαφνικά.
yyΕλέγξτε τις ρυθμίσεις τροφοδοσίας. Ενδέχεται να διακόπηκε η τροφοδοσία.
yyΕλέγξτε αν έχει ενεργοποιηθεί η αυτόματη αναστολή λειτουργίας στις ρυθμίσεις
ώρας.
Ανατρέξτε στην ενότητα "Χρονοδιακόπτης Ύπνου" (Ανατρέξτε στη σελ.���
).
yyΑν δεν υπάρχει σήμα ενώ είναι ενεργοποιημένη η τηλεόραση, η τηλεόραση θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 15 λεπτά αδράνειας. (Εκτός
από τα μοντέλα 22/26/32LK335C, 32/37/42LK455C, 19/22/26/32LV255C,
32/37/42/47LV355C)
Ελληνικά
ΕΛΛ
Δεν είναι δυνατός ο χειρισμός της
τηλεόρασης με το τηλεχειριστήριο.
Ήχος
Πρόβλημα
Δεν ακούγεται ήχος ενώ εμφανίζονται εικόνες.
Λύση
+ ή -.
yyΠατήστε το κουμπί
yyΠατήστε το κουμπί MUTE (ΣΙΓΑΣΗ) για να ελέγξετε αν έχει ενεργοποιηθεί η σίγαση ήχου.
yyΕπιλέξτε άλλα κανάλια. Ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα μετάδοσης.
yyΕλέγξτε αν τα καλώδια ήχου είναι συνδεδεμένα σωστά.
Από ένα ηχείο ακούγεται θόρυβος ή yyΌταν υπάρχει αλλαγή στην υγρασία ή τη θερμοκρασία του χώρου, ενδέχεται να
δεν ακούγεται κανένας ήχος.
ακουστεί ένας μη φυσιολογικός ήχος κατά την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του προϊόντος.
yyΔεν πρόκειται για ελάττωμα του προϊόντος.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
95
Εικόνα
Πρόβλημα
Λύση
Μια εικόνα εμφανίζεται ασπρόμαυρη ή η ποιότητα των χρωμάτων δεν
είναι καλή.
).
yyΠροσαρμόστε τη ρύθμιση χρωμάτων στο μενού ΕΙΚΟΝΑ (Ανατρέξτε στη σελ.���
yyΑφήστε επαρκή απόσταση μεταξύ του προϊόντος και άλλων ηλεκτρονικών
συσκευών.
yyΕπιλέξτε άλλα κανάλια. Ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα μετάδοσης.
Εμφανίζονται οριζόντιες ή κάθετες
γραμμές ή οι εικόνες είναι θολές
yyΕλέγξτε αν υπάρχουν παρεμβολές στο χώρο π.χ. από ηλεκτρικές συσκευές ή
ηλεκτρικά εργαλεία.
Στις εικόνες εμφανίζονται γραμμές ή yyΕλέγξτε την κεραία ή στρέψτε την προς την κατάλληλη κατεύθυνση.
ραβδώσεις
Κατά την απενεργοποίηση του προϊ- yyΤα pixel ενδέχεται να έχουν φθαρεί λόγω της προβολής στατικών εικόνων για
όντος εμφανίζονται είδωλα εικόνων
μεγάλο χρονικό διάστημα (μόνιμη αποτύπωση εικόνων). Χρησιμοποιήστε μια
προφύλαξη οθόνης για την αποφυγή της φθοράς των pixel της οθόνης.
Το προϊόν είναι ενεργοποιημένο,
αλλά η οθόνη είναι πολύ σκοτεινή.
yyΡυθμίστε τη φωτεινότητα και την αντίθεση στο μενού ΕΙΚΟΝΑ (Ανατρέξτε στη
σελ.���
).
Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα
"Δεν υπάρχει σήμα".
yyΕλέγξτε αν το καλώδιο σήματος είναι συνδεδεμένο σωστά στην τηλεόραση και
στα προϊόντα.
yyΠατήστε το κουμπί INPUT (ΕΙΣΟΔΟΣ) για να ελέγξετε την επιλεγμένη πηγή
εισόδου.
Στην οθόνη εμφανίζονται μαύρα
σημεία.
yyΚάποια pixel κόκκινου, πράσινου, λευκού ή μαύρου χρώματος μπορεί να εμφανίζονται στην οθόνη, φαινόμενο που οφείλεται στα χαρακτηριστικά της οθόνης
LCD.
yyΑυτό είναι φυσιολογικό.
Εμφανίζονται λεπτές γραμμές στο
φόντο της οθόνης.
yyΕλέγξτε τις συνδέσεις του καλωδίου εικόνας.
Εμφανίζεται οριζόντιος θόρυβος ή οι yyΠροσαρμόστε τη ρύθμιση Φάση στο μενού ΕΙΚΟΝΑ. Ανατρέξτε στη ρύθμιση
χαρακτήρες φαίνονται θολά.
"ΟΘΟΝΗ" (Ανατρέξτε στη σελ.���
).
Η λήψη ορισμένων καναλιών δεν
είναι καλή
yyΕπιλέξτε άλλα κανάλια. Ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα μετάδοσης.
yyΤο σήμα του σταθμού ενδέχεται να είναι αδύναμο. Στρέψτε την κεραία προς την
κατάλληλη κατεύθυνση.
yyΕλέγξτε αν υπάρχουν παρεμβολές στο χώρο π.χ. από ηλεκτρικές συσκευές ή
ηλεκτρικά εργαλεία.
Ελληνικά
ΕΛΛ
Η αντιστάθμιση οθόνης είναι εσφαλ- yyΠροσαρμόστε τη ρύθμιση θέσης στο μενού ΕΙΚΟΝΑ (Ανατρέξτε στη σελ.���
).
μένη.
yyΕλέγξτε αν η συσκευή υποστηρίζει την ανάλυση και τη συχνότητα της κάρτας
γραφικών. Αν η συχνότητα είναι εκτός εύρους, επιλέξτε την προτεινόμενη ανάλυση από τις ρυθμίσεις οθόνης της εξωτερικής συσκευής.
96
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΜΟΝΤΕΛΑ
Διαστάσεις
(Π x Υ x Β)
Με τη βάση
Χωρίς τη βάση
Με τη βάση
Χωρίς τη βάση
Βάρος
987,6 mm x 608,9 mm x 52,5 mm
21,4 kg
19,9 kg
1171,9 mm x 712,2 mm x 52,5 mm
29,5 kg
27,2 kg
60PV25**
1171,9 mm x 712,2 mm x 52,5 mm
29,8 kg
27,5 kg
1390,8 mm x 835,5 mm x 52,5 mm
42,6 kg
38,5 kg
42PT351* / 42PT353*
42PT352*
50PT351* / 50PT353*
50PT352*
Με τη βάση
Χωρίς τη βάση
Με τη βάση
42PT351-ZC / 42PT351A-ZC
42PT351N-ZC / 42PT351K-ZC
42PT352-ZB / 42PT352A-ZB
42PT352N-ZB / 42PT352K-ZB
42PT353-ZA / 42PT353A-ZA
42PT353N-ZA / 42PT353K-ZA
991,8 mm x 667,0 mm x 230,5 mm
991,8 mm x 613,8 mm x 52,5 mm
21,5 kg
50PT351-ZC / 50PT351A-ZC
50PT351N-ZC / 50PT351K-ZC
50PT352-ZB / 50PT352A-ZB
50PT352N-ZB / 50PT352K-ZB
50PT353-ZA / 50PT353A-ZA
50PT353N-ZA / 50PT353K-ZA
1176,1 mm x 774,7 mm x 289,8 mm
1176,1 mm x 716,5 mm x 52,5 mm
29,6 kg
Χωρίς τη βάση
20,0 kg
27,3 kg
42PT350*
50PT350*
42PT350-ZD / 42PT350N-ZD
42PT350A-ZD / 42PT350K-ZD
991,8 mm x 667,0 mm x 230,5 mm
50PT350-ZD / 50PT350N-ZD
50PT350A-ZD / 50PT350K-ZD
1176,1 mm x 774,7 mm x 289,8 mm
Ελληνικά
ΕΛΛ
ΜΟΝΤΕΛΑ
Βάρος
50PT250-ZA / 50PT250N-ZA
50PT250A-ZA / 50PT250K-ZA
1171,9 mm x 770,9 mm x 289,8 mm
60PV250-ZA / 60PV250N-ZA
60PV250A-ZA / 60PV250K-ZA
1390,8 mm x 905,2 mm x 334,7 mm
Χωρίς τη βάση
Με τη βάση
Χωρίς τη βάση
Διαστάσεις
(Π x Υ x Β)
42PT250-ZA / 42PT250N-ZA
42PT250A-ZA / 42PT250K-ZA
987,6 mm x 662,8 mm x 230,5 mm
50PV25**
Με τη βάση
Βάρος
50PT25**
50PV250-ZA / 50PV250N-ZA
50PV250A-ZA / 50PV250K-ZA
1171,9 mm x 770,9 mm x 289,8 mm
ΜΟΝΤΕΛΑ
Διαστάσεις
(Π x Υ x Β)
42PT25**
ΜΟΝΤΕΛΑ
Διαστάσεις
(Π x Υ x Β)
Με τη βάση
991,8 mm x 613,8 mm x 52,5 mm
1176,1 mm x 716,5 mm x 52,5 mm
Βάρος
Με τη βάση
21,5 kg
29,6 kg
Χωρίς τη βάση
20,0 kg
27,3 kg
Χωρίς τη βάση
ΜΟΝΤΕΛΑ
50PV35**
Διαστάσεις
(Π x Υ x Β)
Με τη βάση
50PV350-ZD / 50PV350A-ZD
50PV350T-ZD / 50PV350N-ZD
1176,1 mm x 774,7 mm x 289,8 mm
Χωρίς τη βάση
1176,1 mm x 716,5 mm x 52,5 mm
Βάρος
Με τη βάση
29,9 kg
Χωρίς τη βάση
27,6 kg
Μέγεθος μονάδας CI
(Πλάτος x Ύψος x Βάθος)
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Οι αναφερόμενες προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, σε περίπτωση
αναβάθμισης των λειτουργιών του προϊόντος.
Για πληροφορίες σχετικά με την τροφοδοσία και την κατανάλωση ενέργειας, δείτε την ετικέτα του προϊόντος.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΜΟΝΤΕΛΑ
50PZ25**
60PZ25**
50PZ250-ZB / 50PZ250N-ZB
50PZ250A-ZB / 50PZ250T-ZB
1171,9 mm x 770,9 mm x 289,8 mm
60PZ250-ZB / 60PZ250N-ZB
60PZ250A-ZB / 60PZ250T-ZB
1390,8 mm x 905,2 mm x 334,7 mm
1171,9 mm x 712,2 mm x 52,5 mm
1390,8 mm x 835,5 mm x 52,5 mm
Διαστάσεις
(Π x Υ x Β)
Με τη βάση
Βάρος
Με τη βάση
29,8 kg
42,6 kg
Χωρίς τη βάση
27,5 kg
38,5 kg
Χωρίς τη βάση
ΜΟΝΤΕΛΑ
97
42PW45**
50PW45**
42PW450-ZA / 42PW450N-ZA
42PW450A-ZA / 42PW450T-ZA
42PW451-ZD / 42PW451N-ZD
42PW451A-ZD / 42PW451T-ZD
984,0 mm x 662,7 mm x 230,5 mm
50PW450-ZA / 50PW450N-ZA
50PW450A-ZA / 50PW450T-ZA
50PW451-ZD / 50PW451N-ZD
50PW451A-ZD / 50PW451T-ZD
1168,7 mm x 768,3 mm x 289,7 mm
Διαστάσεις
(Π x Υ x Β)
Με τη βάση
984,0 mm x 608,9 mm x 52,5 mm
1168,7 mm x 712,2 mm x 52,5 mm
Βάρος
Με τη βάση
21,5 kg
29,5 kg
Χωρίς τη βάση
20,0 kg
27,2 kg
Χωρίς τη βάση
60PZ55**
60PZ550-ZA / 60PZ550N-ZA
60PZ550A-ZA / 60PZ550T-ZA
60PZ551-ZC / 60PZ552-ZD
1391,1 mm x 905,2 mm x 334,7 mm
Διαστάσεις
(Π x Υ x Β)
Με τη βάση
Χωρίς τη βάση
1172,3 mm x 712,2 mm x 52,5 mm
1391,1 mm x 835,5 mm x 52,5 mm
Βάρος
Με τη βάση
29,8 kg
42,6 kg
ΜΟΝΤΕΛΑ
Χωρίς τη βάση
ΜΟΝΤΕΛΑ
27,5 kg
38,5 kg
42PT45**
50PT45**
42PT450-ZB / 42PT450N-ZB
42PT450A-ZB / 42PT450K-ZB
984,0 mm x 662,7 mm x 230,5 mm
50PT450-ZB / 50PT450N-ZB
50PT450A-ZB / 50PT450K-ZB
1168,7 mm x 768,3 mm x 289,7 mm
984,0 mm x 608,9 mm x 52,5 mm
1168,7 mm x 712,2 mm x 52,5 mm
Διαστάσεις
(Π x Υ x Β)
Με τη βάση
Βάρος
Με τη βάση
21,5 Kg
29,5 Kg
Χωρίς τη βάση
20,0 Kg
27,2 Kg
Χωρίς τη βάση
Μέγεθος μονάδας CI
(Πλάτος x Ύψος x Βάθος)
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Οι αναφερόμενες προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, σε περίπτωση
αναβάθμισης των λειτουργιών του προϊόντος.
Για πληροφορίες σχετικά με την τροφοδοσία και την κατανάλωση ενέργειας, δείτε την ετικέτα του προϊόντος.
Ελληνικά
ΕΛΛ
50PZ55**
50PZ550-ZA / 50PZ550N-ZA
50PZ550A-ZA / 50PZ550T-ZA
50PZ551-ZC / 50PZ552-ZD
1172,3 mm x 770,9 mm x 289,8 mm
98
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΜΟΝΤΕΛΑ
Διαστάσεις
(Π x Υ x Β)
Με τη βάση
Χωρίς τη βάση
Με τη βάση
Βάρος
Χωρίς τη βάση
Απαιτήσεις ισχύος
Κατανάλωση ενέργειας
ΜΟΝΤΕΛΑ
Διαστάσεις
(Π x Υ x Β)
Με τη βάση
Χωρίς τη βάση
Με τη βάση
Χωρίς τη βάση
Βάρος
Ελληνικά
ΕΛΛ
Απαιτήσεις ισχύος
Κατανάλωση ενέργειας
ΜΟΝΤΕΛΑ
Διαστάσεις
(Π x Υ x Β)
Βάρος
Με τη βάση
Χωρίς τη βάση
Με τη βάση
Χωρίς τη βάση
Απαιτήσεις ισχύος
Κατανάλωση ενέργειας
Μέγεθος μονάδας CI
(Πλάτος x Ύψος x Βάθος)
22LK33**
26LK33**
22LK330-ZB / 22LK330A-ZB
22LK330N-ZB / 22LK331-ZA
22LK330U-ZB / 22LK335C-ZB
22LK330-ZH / 22LK330N-ZH
22LK330A-ZH / 22LK330U-ZH
22LK331-ZG
526,0 mm x 377,0 mm x 165,0 mm
526,0 mm x 331,0 mm x 65,0 mm
4,3 kg
26LK330-ZB / 26LK330A-ZB
26LK330N-ZB / 26LK331-ZA
26LK330U-ZB / 26LK335C-ZB
26LK330-ZH / 26LK330N-ZH
26LK330A-ZH / 26LK330U-ZH
26LK331-ZG
663,0 mm x 484,0 mm x 207,0 mm
663,0 mm x 423,0 mm x 79,9 mm
7,6 kg
4,0 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
55 W
32LK33**
6,5 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
100 W
32LK43**
32LK330-ZB / 32LK330A-ZB
32LK330N-ZB / 32LK331-ZA
32LK330U-ZB / 32LK335C-ZB
32LK330-ZH / 32LK330N-ZH
32LK330A-ZH / 32LK330U-ZH
32LK331-ZG
800,0 mm x 565,0 mm x 207,0 mm
800,0 mm x 509,0 mm x 73,8 mm
9,6 kg
8,6 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
120 W
37LK43**
32LK430-ZA / 32LK430N-ZA
32LK430A-ZA / 32LK430U-ZA
32LK430-ZG / 32LK430N-ZG
32LK430A-ZG / 32LK430U-ZG
799,0 mm x 555,0 mm x 207,0 mm
799,0 mm x 506,0 mm x 73,5 mm
9,6 kg
8,4 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
120 W
42LK43**
37LK430-ZA / 37LK430N-ZA
37LK430A-ZA / 37LK430U-ZA
37LK430-ZG / 37LK430N-ZG
37LK430A-ZG / 37LK430U-ZG
916,0 mm x 625,0 mm x 261,0 mm
916,0 mm x 575,0 mm x 77,4 mm
12,5 kg
10,8 kg
42LK430-ZA / 42LK430N-ZA
42LK430A-ZA / 42LK430U-ZA
42LK430-ZG / 42LK430N-ZG
42LK430A-ZG / 42LK430U-ZG
1023,0 mm x 685,0 mm x 261,0 mm
1023,0 mm x 635,0 mm x 76,6 mm
15,1 κιλά
13,5 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
160 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
180 W
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Οι αναφερόμενες προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, σε περίπτωση
αναβάθμισης των λειτουργιών του προϊόντος.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΜΟΝΤΕΛΑ
Διαστάσεις
(Π x Υ x Β)
Με τη βάση
Χωρίς τη βάση
Με τη βάση
Χωρίς τη βάση
Βάρος
Απαιτήσεις ισχύος
Κατανάλωση ενέργειας
ΜΟΝΤΕΛΑ
Διαστάσεις
(Π x Υ x Β)
Βάρος
Απαιτήσεις ισχύος
Κατανάλωση ενέργειας
ΜΟΝΤΕΛΑ
Διαστάσεις
(Π x Υ x Β)
Με τη βάση
Χωρίς τη βάση
Με τη βάση
Χωρίς τη βάση
Βάρος
Απαιτήσεις ισχύος
Κατανάλωση ενέργειας
ΜΟΝΤΕΛΑ
Διαστάσεις
(Π x Υ x Β)
Βάρος
Με τη βάση
Χωρίς τη βάση
Με τη βάση
Χωρίς τη βάση
Απαιτήσεις ισχύος
Κατανάλωση ενέργειας
Μέγεθος μονάδας CI
(Πλάτος x Ύψος x Βάθος)
32LK45**
37LK45**
32LK450-ZB / 32LK450A-ZB
32LK450N-ZB / 32LK450U-ZB
32LK451-ZA / 32LK455C-ZB
32LK450-ZH / 32LK450A-ZH
32LK450U-ZH / 32LK450N-ZH
32LK451-ZG
795,0 mm x 568,0 mm x 207,0 mm
37LK450-ZB / 37LK450A-ZB
37LK450N-ZB / 37LK450U-ZB
37LK451-ZA / 37LK455C-ZB
37LK450-ZH / 37LK450A-ZH
37LK450U-ZH / 37LK450N-ZH
37LK451-ZG
913,0 mm x 639,0 mm x 265,0 mm
795,0 mm x 504,0 mm x 73,5 mm
9,6 kg
8,5 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
120 W
913,0 mm x 571,0 mm x 77,4 mm
12,8 kg
11,1 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
160 W
42LK45**
32LK53**
42LK450-ZB / 42LK450A-ZB
42LK450N-ZB / 42LK450U-ZB
42LK451-ZA / 42LK455C-ZB
42LK450-ZH / 42LK450A-ZH
42LK450U-ZH / 42LK450N-ZH
42LK451-ZG
1019,0 mm x 698,0 mm x 265,0 mm
1019,0 mm x 631,0 mm x 76,5 mm
15,1 kg
13,4 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
180 W
42LK53**
32LK530-ZC / 32LK530N-ZC
32LK530A-ZC / 32LK530U-ZC
32LK530T-ZC
797,0 mm x 555,0 mm x 207,0 mm
797,0 mm x 495,0 mm x 73,8 mm
9,8 kg
8,7 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
140 W
47LK53**
42LK530-ZC / 42LK530N-ZC
42LK530A-ZC/ 42LK530U-ZC
42LK530T-ZC
1024,0 mm x 685,0 mm x 261,0 mm
1024,0 mm x 621,0 mm x 76,8 mm
15,5 kg
13,9 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
200 W
42LK95**
47LK530-ZC / 47LK530N-ZC
47LK530A-ZC/ 47LK530U-ZC
47LK530T-ZC
1137,0 mm x 758,0 mm x 270,0 mm
1137,0 mm x 685,0 mm x 76,8 mm
20,3 kg
18,3 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
250 W
47LK95**
42LK950-ZA / 42LK950N-ZA
42LK950A-ZA/ 42LK950U-ZA
1024,0 mm x 685,0 mm x 261,0 mm
1024,0 mm x 621,0 mm x 76,8 mm
15,5 kg
13,9 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
200 W
47LK950-ZA / 47LK950N-ZA
47LK950A-ZA/ 47LK950U-ZA
1137,0 mm x 758,0 mm x 270,0 mm
1137,0 mm x 685,0 mm x 76,8 mm
20,3 kg
18,3 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
250 W
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Οι αναφερόμενες προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, σε περίπτωση
αναβάθμισης των λειτουργιών του προϊόντος.
Ελληνικά
ΕΛΛ
Με τη βάση
Χωρίς τη βάση
Με τη βάση
Χωρίς τη βάση
99
100
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΜΟΝΤΕΛΑ
Διαστάσεις
(Π x Υ x Β)
Με τη βάση
Χωρίς τη βάση
Με τη βάση
Χωρίς τη βάση
Βάρος
Απαιτήσεις ισχύος
Κατανάλωση ενέργειας
ΜΟΝΤΕΛΑ
Διαστάσεις
(Π x Υ x Β)
Με τη βάση
Χωρίς τη βάση
Με τη βάση
Χωρίς τη βάση
Βάρος
Απαιτήσεις ισχύος
Ελληνικά
ΕΛΛ
ΜΟΝΤΕΛΑ
Διαστάσεις
(Π x Υ x Β)
Με τη βάση
Χωρίς τη βάση
Με τη βάση
Χωρίς τη βάση
Βάρος
Απαιτήσεις ισχύος
ΜΟΝΤΕΛΑ
Διαστάσεις
(Π x Υ x Β)
Βάρος
Με τη βάση
Χωρίς τη βάση
Με τη βάση
Χωρίς τη βάση
Απαιτήσεις ισχύος
Κατανάλωση ενέργειας
Μέγεθος μονάδας CI
(Πλάτος x Ύψος x Βάθος)
32LK55**
42LK55**
32LK550-ZA / 32LK550A-ZA
32LK550N-ZA / 32LK550U-ZA
32LK551-ZB / 32LK550T-ZA
795,0 mm x 568,0 mm x 207,0 mm
795,0 mm x 504,0 mm x 73,5 mm
9,2 kg
8,1 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
140 W
19LV25**
42LK550-ZA / 42LK550A-ZA
42LK550N-ZA / 42LK550U-ZA
42LK551-ZB / 42LK550T-ZA
1019,0 mm x 698,0 mm x 265,0 mm
1019,0 mm x 631,0 mm x 76,5 mm
15,1 kg
13,4 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
190 W
22LV25**
19LV2500-ZA / 19LV250N-ZA
22LV2500-ZA / 22LV250N-ZA
19LV250A-ZA / 19LV250U-ZA 22LV250A-ZA / 22LV250U-ZA
19LV255C-ZA / 19LV2500-ZG
22LV255C-ZA / 22LV2500-ZG
19LV250A-ZG / 19LV250U-ZG
22LV250A-ZG / 22LV250U-ZG
19LV250N-ZG
22LV250N-ZG
455,2 mm x 354,5 mm x 150,7 mm
471,2 mm x 365,9 mm x 155,4 mm
455,2 mm x 313,1 mm x 40,9 mm
471,2 mm x 315,5 mm x 40,9 mm
2,8 kg
3,4 kg
2,5 kg
3,2 kg
DC 24 V, 1,4 A, 38 W
DC 24 V, 1,7 A, 40 W
Τροφοδοτικό AC-DC : 24 V 
, Τροφοδοτικό AC-DC : 24 V 
,
2,5 A / AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
2,5 A / AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
26LV25**
26LV2500-ZA / 26LV2540-ZE / 26LV250A-ZA / 26LV254A-ZE
26LV250N-ZA / 26LV254N-ZE / 26LV250U-ZA / 26LV254U-ZE
26LV255C-ZA / 26LV2500-ZG / 26LV250A-ZG / 26LV250U-ZG
26LV250N-ZG / 26LV2540-ZL
635,6 mm x 475,0 mm x 178,0 mm
635,6 mm x 413,5 mm x 40,9 mm
5,6 kg
5,0 kg
DC 24 V, 1,8 A, 50 W
Τροφοδοτικό AC-DC : 24 V 
, 2,5 A / AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
32LV25**
32LV2500-ZA / 32LV2540-ZE / 32LV250A-ZA / 32LV254A-ZE
32LV250N-ZA / 32LV254N-ZE / 32LV250U-ZA / 32LV254U-ZE
32LV255C-ZA / 32LV2500-ZG / 32LV250A-ZG / 32LV250U-ZG
32LV250N-ZG / 32LV2540-ZL
777,0 mm x 552,0 mm x 234,0 mm
777,0 mm x 501,0 mm x 35,4 mm
11,9 kg
10,7 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
70 W
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Οι αναφερόμενες προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, σε περίπτωση
αναβάθμισης των λειτουργιών του προϊόντος.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΜΟΝΤΕΛΑ
Διαστάσεις
(Π x Υ x Β)
Με τη βάση
Χωρίς τη βάση
Με τη βάση
Χωρίς τη βάση
Βάρος
Απαιτήσεις ισχύος
Κατανάλωση ενέργειας
ΜΟΝΤΕΛΑ
Με τη βάση
Χωρίς τη βάση
Με τη βάση
Χωρίς τη βάση
Βάρος
Απαιτήσεις ισχύος
Κατανάλωση ενέργειας
ΜΟΝΤΕΛΑ
Διαστάσεις
(Π x Υ x Β)
Βάρος
Με τη βάση
Χωρίς τη βάση
Με τη βάση
Χωρίς τη βάση
Απαιτήσεις ισχύος
Κατανάλωση ενέργειας
Μέγεθος μονάδας CI
(Πλάτος x Ύψος x Βάθος)
32LV35**
37LV35**
32LV3500-ZA / 32LV3550-ZB
32LV350A-ZA / 32LV355A-ZB
32LV350N-ZA / 32LV355N-ZB
32LV350U-ZA / 32LV355U-ZB
32LV355T-ZC / 32LV355C-ZB
32LV3551-ZD / 32LV355T-ZJ
32LV3550-ZH / 32LV355A-ZH
32LV355U-ZH / 32LV355N-ZH
32LV3500-ZG / 32LV3551-ZK
764,0 mm x 545,0 mm x 240,0 mm
764,0 mm x 484,0 mm x 35,4 mm
11,4 kg
9,6 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
80 W
40LV35**
37LV3500-ZA / 37LV3550-ZB
37LV350A-ZA / 37LV355A-ZB
37LV350N-ZA / 37LV355N-ZB
37LV350U-ZA / 37LV355U-ZB
37LV355T-ZC / 37LV355C-ZB
37LV3551-ZD / 37LV355T-ZJ
37LV3550-ZH / 37LV355A-ZH
37LV355U-ZH / 37LV355N-ZH
37LV3500-ZG
888,0 mm x 614,0 mm x 240,0 mm
888,0 mm x 553,0 mm x 35,4 mm
13,5 kg
11,7 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
100 W
42LV35**
42LV3500-ZA / 42LV3550-ZB
42LV350A-ZA / 42LV355A-ZB
42LV350N-ZA / 42LV355N-ZB
/ 42LV355U-ZB
40LV3550-ZB / 40LV355N-ZB 42LV350U-ZA
/ 42LV355C-ZB
40LV355A-ZB / 40LV355U-ZB 42LV355T-ZC
42LV3551-ZD / 42LV355T-ZJ
42LV3550-ZH / 42LV355A-ZH
42LV355U-ZH / 42LV355N-ZH
42LV3500-ZG / 42LV3551-ZK
1228,0 mm x 836,5 mm x 364,0 mm
998,0 mm x 684,0 mm x 256,0 mm
1228,0 mm x 795,1 mm x 78,9 mm
998,0 mm x 615,0 mm x 30,4 mm
37,3 kg
15,5 kg
34,3 kg
13,3 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
100 W
110 W
47LV35**
47LV3500-ZA / 47LV3550-ZB
47LV350A-ZA / 47LV355A-ZB
47LV350N-ZA / 47LV355N-ZB
47LV350U-ZA / 47LV355U-ZB
47LV355T-ZC / 47LV355C-ZB
47LV3551-ZD / 47LV355T-ZJ
47LV3550-ZH / 47LV355A-ZH
47LV355U-ZH / 47LV355N-ZH
47LV3500-ZG
1108,0 mm x 746,0 mm x 256,0 mm
1108,0 mm x 677,0 mm x 30,4 mm
20,9 kg
18,7 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
140 W
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Οι αναφερόμενες προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, σε περίπτωση
αναβάθμισης των λειτουργιών του προϊόντος.
Ελληνικά
ΕΛΛ
Διαστάσεις
(Π x Υ x Β)
101
102
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΜΟΝΤΕΛΑ
Διαστάσεις
(Π x Υ x Β)
Με τη βάση
Χωρίς τη βάση
Με τη βάση
Χωρίς τη βάση
Βάρος
Απαιτήσεις ισχύος
Κατανάλωση ενέργειας
ΜΟΝΤΕΛΑ
Διαστάσεις
(Π x Υ x Β)
Με τη βάση
Χωρίς τη βάση
Με τη βάση
Χωρίς τη βάση
Βάρος
Απαιτήσεις ισχύος
Κατανάλωση ενέργειας
Ελληνικά
ΕΛΛ
ΜΟΝΤΕΛΑ
Διαστάσεις
(Π x Υ x Β)
Βάρος
Με τη βάση
Χωρίς τη βάση
Με τη βάση
Χωρίς τη βάση
Απαιτήσεις ισχύος
Κατανάλωση ενέργειας
Μέγεθος μονάδας CI
(Πλάτος x Ύψος x Βάθος)
32LV34**
42LV34**
32LV3400-ZA / 32LV340N-ZA
32LV340A-ZA / 32LV340U-ZA
32LV3400-ZG / 32LV340N-ZG
32LV340A-ZG / 32LV340U-ZG
768,0 mm x 555,0 mm x 240,0 mm
768,0 mm x 492,0 mm x 45,0 mm
11,0 kg
9,3 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
80 W
32LV45**
42LV3400-ZA / 42LV340N-ZA
42LV340A-ZA / 42LV340U-ZA
42LV3400-ZG / 42LV340N-ZG
42LV340A-ZG / 42LV340U-ZG
1000,0 mm x 694,0 mm x 257,0 mm
1000,0 mm x 623,0 mm x 43,0 mm
14,8 kg
12,4 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
110 W
37LV45**
32LV4500-ZC / 32LV450N-ZC
32LV450A-ZC / 32LV450U-ZC
772,0 mm x 549,0 mm x 240,0 mm
772,0 mm x 490,0 mm x 34,9 mm
10,9 kg
9,1 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
100 W
42LV45**
37LV4500-ZC / 37LV450N-ZC
37LV450A-ZC / 37LV450U-ZC
893,0 mm x 618,0 mm x 240,0 mm
893,0 mm x 558,0 mm x 34,9 mm
12,4 kg
10,6 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
110 W
47LV45**
42LV4500-ZC / 42LV450N-ZC
42LV450A-ZC / 42LV450U-ZC
1005,0 mm x 688,0 mm x 256,0 mm
1005,0 mm x 621,0 mm x 29,9 mm
15,2 kg
13,0 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
120 W
47LV4500-ZC / 47LV450N-ZC
47LV450A-ZC / 47LV450U-ZC
1115,0 mm x 750,0 mm x 256,0 mm
1115,0 mm x 683,0 mm x 29,9 mm
20,7 kg
18,5 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
140 W
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Οι αναφερόμενες προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, σε περίπτωση
αναβάθμισης των λειτουργιών του προϊόντος.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΜΟΝΤΕΛΑ
Διαστάσεις
(Π x Υ x Β)
Με τη βάση
Χωρίς τη βάση
Με τη βάση
Χωρίς τη βάση
Βάρος
Απαιτήσεις ισχύος
Κατανάλωση ενέργειας
ΜΟΝΤΕΛΑ
Διαστάσεις
(Π x Υ x Β)
Με τη βάση
Χωρίς τη βάση
Με τη βάση
Χωρίς τη βάση
Βάρος
Απαιτήσεις ισχύος
Κατανάλωση ενέργειας
ΜΟΝΤΕΛΑ
Με τη βάση
Χωρίς τη βάση
Βάρος
Με τη βάση
Χωρίς τη βάση
Απαιτήσεις ισχύος
Κατανάλωση ενέργειας
ΜΟΝΤΕΛΑ
Διαστάσεις
(Π x Υ x Β)
Βάρος
Με τη βάση
Χωρίς τη βάση
Με τη βάση
Χωρίς τη βάση
Απαιτήσεις ισχύος
Κατανάλωση ενέργειας
Μέγεθος μονάδας CI
(Πλάτος x Ύψος x Βάθος)
32LW45**
32LW4500-ZB / 32LW450N-ZB
32LW450A-ZB / 32LW450U-ZB
772,0 mm x 551,0 mm x 240,0 mm
772,0 mm x 490,0 mm x 34,9 mm
11,4 kg
9,1 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
100 W
42LW45**
47LW45**
42LW4500-ZB / 42LW450N-ZB 47WL4500-ZB / 47WL450N-ZB
42LW450A-ZB / 42LW450U-ZB 47WL450A-ZB / 47LW450U-ZB
1005,0 mm x 686,0 mm x 255,0 mm
1115,0 mm x 748,0 mm x 255,0 mm
1005,0 mm x 621,0 mm x 29,9 mm
1115,0 mm x 683,0 mm x 29,9 mm
15,9 kg
21,4 kg
13,0 kg
18,5 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
120 W
140 W
55LW45**
55LW4500-ZB / 55LW450N-ZB
55LW450A-ZB / 55LW450U-ZB
1293,0 mm x 851,0 mm x 341,0 mm
1293,0 mm x 785,0 mm x 29,9 mm
27,0 kg
22,0 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
160 W
42LW54**
47LW54**
42LW5400-ZA
976,9 mm x 644,1 mm x 268,0 mm
976,9 mm x 584,0 mm x 36,6 mm
15,8 kg
12,3 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
120 W
47LW5400-ZA
1089,1 mm x 706,3 mm x 268,0 mm
1089,1 mm x 647,2 mm x 36,6 mm
21,0 kg
17,5 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
140 W
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Οι αναφερόμενες προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, σε περίπτωση
αναβάθμισης των λειτουργιών του προϊόντος.
Ελληνικά
ΕΛΛ
Διαστάσεις
(Π x Υ x Β)
103
104
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΜΟΝΤΕΛΑ
Διαστάσεις
(Π x Υ x Β)
Με τη βάση
Χωρίς τη βάση
Με τη βάση
Χωρίς τη βάση
Βάρος
Απαιτήσεις ισχύος
ΜΟΝΤΕΛΑ
Διαστάσεις
(Π x Υ x Β)
Βάρος
Με τη βάση
Χωρίς τη βάση
Με τη βάση
Χωρίς τη βάση
Ελληνικά
ΕΛΛ
Απαιτήσεις ισχύος
22LV55**
26LV55**
22LV5500-ZC / 22LV550N-ZC
22LV550A-ZC / 22LV550U-ZC
22LV5510-ZD / 22LV551N-ZD
22LV551A-ZD / 22LV551U-ZD
22LV5500-ZJ / 22LV550A-ZJ
22LV550N-ZJ / 22LV550U-ZJ
22LV5510-ZK
530,0 mm x 388,0 mm x 151,0 mm
530,0 mm x 340,0 mm x 31,3 mm
3,2 kg
2,8 kg
DC 24 V, 1,7 A, 40 W
Τροφοδοτικό AC-DC : 24 V 
, 2,5
A / AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
26LV5500-ZC / 26LV550N-ZC
26LV550A-ZC / 26LV550U-ZC
26LV5510-ZD / 26LV551N-ZD
26LV551A-ZD / 26LV551U-ZD
26LV5500-ZJ / 26LV550A-ZJ
26LV550N-ZJ / 26LV550U-ZJ
26LV5510-ZK
640,0 mm x 474,0 mm x 178,0 mm
640,0 mm x 405,0 mm x 31,0 mm
5,05 kg
4,4 kg
DC 24 V, 2,1A,60 W
Τροφοδοτικό AC-DC : 24 V 
,
2,5 A / AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
19LV23**
22LV23**
19LV2300-ZA / 19LV230N-ZA
22LV2300-ZA / 22LV230N-ZA
19LV230A-ZA / 19LV230U-ZA
22LV230A-ZA / 22LV230U-ZA
19LV2300-ZG
22LV2300-ZG
471,2 mm x 365,9 mm x 155,4 mm
542,9 mm x 407,1 mm x 155,4 mm
471,2 mm x 315,5 mm x 34,4 mm
542,9 mm x 357,6 mm x 34,4 mm
3,4 kg
4,2 kg
3,2 kg
3,9 kg
DC 24 V, 1,4 A, 38 W
DC 24 V, 1,7 A, 40 W
Τροφοδοτικό AC-DC : 24 V 
, 2,5 Τροφοδοτικό AC-DC : 24 V 
,
A / AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
2,5 A / AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Μέγεθος μονάδας CI
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(Πλάτος x Ύψος x Βάθος)
Οι αναφερόμενες προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, σε περίπτωση
αναβάθμισης των λειτουργιών του προϊόντος.
Συνθήκες περιβάλλοντος
Σύστημα τηλεόρασης
Κάλυψη προγραμμάτων
Θερμοκρασία λειτουργίας
Υγρασία λειτουργίας
0 °C έως 40 °C
Κάτω από 80%
Θερμοκρασία αποθήκευσης
Υγρασία αποθήκευσης
-20 °C έως 60 °C
Κάτω από 85%
Ψηφιακή τηλεό-
Ψηφιακή τηλεό-
ραση
ραση
1
DVB-T/T2
DVB-T
PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II,
DVB-C
DVB-C
SECAM L/L’2
VHF, UHF
Μέγιστος αριθμός προγραμμάτων που μπορούν να αποθηκευτούν
Σύνθετη αντίσταση εξωτερικής κεραίας
1
2
Αναλογική τηλεόραση
VHF: E2 έως E12, UHF: E21 έως E69,
CATV: S1 έως S20, HYPER: S21 έως S47
1,000
75 Ω
Μόνο σε μοντέλα που υποστηρίζουν τη λειτουργία DVB-T2
Εκτός από μοντέλα που υποστηρίζουν τη λειτουργία DVB-T2
75 Ω
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Υποστηριζόμενη λειτουργία RGB-PC, HDMI/DVI-PC
Ανάλυση
Οριζόντια συχνότητα (kHz)
Κατακόρυφη
συχνότητα (Hz)
720x400
31,468
70,08
640x480
31,469
59,94
800x600
37,879
60,31
1024x768
48,363
60,00
1280x768
(Λειτουργία HDMIPC: Εξαιρούνται οι
τηλεοράσεις LCD/
LED LCD)
47,78
59,87
1360x768
47,72
1280x1024
1920x1080
(RGB-PC)
1920x1080
(HDMI-PC)
105
Πληροφορίες σύνδεσης θύρας Component
Θύρες component στην
τηλεόραση
Θύρες εξόδου εικόνας
στη συσκευή αναπαραγωγής DVD
Y
PB
PR
Y
PB
PR
Y
B-Y
R-Y
Y
Cb
Cr
Y
Pb
Pr
Σήμα
Component
480i/576i
O
59,80
480p/576p
O
63,981
60,02
720p/1080i
O
66,587
59,93
1080p
O
(50 Hz / 60 Hz μόνο)
67,5
60,00
(Εκτός από τα μοντέλα 42/50PT****, 42/50PW****,
22/26/32LK33**, 19/26/32LV25**, 19/22LV23**)
Υποστηριζόμενη λειτουργία HDMI/DVI-DTV
Ανάλυση
Οριζόντια συχνότητα
(kHz)
Κατακόρυφη
συχνότητα
(Hz)
720x480
31,469
31,5
59,94
60
720x576
31,25
50
1280x720
37,5
44,96
45
50
59,94
60
1920x1080
33,72
33,75
28,125
26,97
27
33,716
33,75
56,25
67,43
67,5
59,94
60
50
23,97
24
29,976
30,00
50
59,94
60
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ
Προδιαγραφές μονάδας RF (BM-LDS201)
yy
(μόνο για τα μοντέλα 50/60PZ25**,
42/50PW45**, 50/60PZ55**)
Για την τηλεόραση μέσω ραδιοσυχνοτήτων (RF) με
εύρος ζώνης 2,4 GHz.
»»Έξοδος : Έως 1 dBm
»»Μέγιστη εμβέλεια : 10 m (30 ft) σε ανοιχτό χώρο
»»Εύρος ζώνης : 2,4 GHz (2,4035 GHz - 2,4783
GHz)
»»Ρυθμός μετάδοσης : 250 kbps
Αναγνωριστικό FCC της μονάδας RF
εντός της τηλεόρασης
Αναγνωριστικό FCC : BEJLDS201
Ελληνικά
ΕΛΛ
(Εκτός από τα μοντέλα 42/50PT****, 42/50PW****)
106
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Υποστηριζόμενη λειτουργία εικόνας
Αρχείο
Αποκωδικοποιητής βίντεο
Κωδικοποιητής ήχου
mpg, mpeg
MPEG1, MPEG2
MP2, MP3, Dolby Digital, LPCM
dat
MPEG1
MP2
ts, trp, tp
MPEG2, H.264, AVS, VC1
MP2, MP3, Dolby Digital,
AAC,HE-AAC
vob
MPEG1, 2
MP2, MP3, Dolby Digital, LPCM
mp4, mov
MPEG4,DivX 3.11, DivX 4.12, DivX 5.x,
DivX 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02,
Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2H.264
AAC,HE-AAC,MP3
mkv
H.264, MPEG-1,2,4
MP2, MP3, Dolby Digital, AAC
HE-AAC,LPCM
divx, avi
MPEG2, MPEG4,DivX 3.11, DivX 4.DivX
5, DivX 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid
1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2H.264
MP2, MP3, Dolby Digital, LPCM,
ADPCM, AAC, HE-AAC
Motion JPEG
(avi, mp4, mkv)
JPEG
LPCM, ADPCM
Όνομα επέκτασης
asf, wmv
VC1
WMA
flv
Sorenson H.263, H264
MP3, AAC
Μέγ. ανάλυση
[email protected]
(μόνο Motion JPEG
[email protected])
Υποστηριζόμενη λειτουργία 3D
Ελληνικά
ΕΛΛ
Σήμα
Ανάλυση
720p
Οριζόντια
συχνότητα (kHz)
Κατακόρυφη
συχνότητα (Hz)
Μορφή βίντεο 3D με δυνατότητα αναπαραγωγής
44,96 / 45
59,94 / 60
Οριζόντια στοίχιση δύο καρέ, Κάθετη στοίχιση δύο καρέ
89,9 / 90
59,94/60
HDMI 3D Frame Packing
50
Οριζόντια στοίχιση δύο καρέ, Κάθετη στοίχιση δύο καρέ
1280 X 720
37,5
75
Είσοδος
HDMI
1080i
1920 X 1080
1080p
Είσοδος
USΒ
DTV
28,125
50
Οριζόντια στοίχιση δύο καρέ, Κάθετη στοίχιση δύο καρέ
69,433 / 67,50
59,94/60
Οριζόντια στοίχιση, Κάθετη στοίχιση, Σκακιέρα, Αλληλουχία μονού καρέ
56,250
50
Οριζόντια στοίχιση δύο καρέ, Κάθετη στοίχιση δύο καρέ
27
24
Οριζόντια στοίχιση, Κάθετη στοίχιση, Σκακιέρα
53,95 / 54
23,98/24
HDMI 3D Frame Packing
33,75
30
Οριζόντια στοίχιση δύο καρέ, Κάθετη στοίχιση δύο καρέ, Σκακιέρα
33,75
30
Οριζόντια στοίχιση δύο καρέ, Κάθετη στοίχιση δύο καρέ, Σκακιέρα, MPO(Φωτογραφία)
1920 X 1080
Ανάλυση
Μορφή βίντεο 3D με δυνατότητα αναπαραγωγής
Άλλη ανάλυση
Οριζόντια στοίχιση δύο καρέ, Κάθετη στοίχιση δύο καρέ
Είσοδος PC
Component
Είσοδος
(Μόνο σε τηλεοράσεις
Plasma)
59,94/60
1920 X 1080
1080p
HDMI 3D Frame Packing
33,72 / 33,75
1920 X 1080
66,587
59,93
Οριζόντια στοίχιση δύο καρέ, Κάθετη στοίχιση δύο καρέ
720p
1280 X 720
44,96
45,00
37,50
59,94
60,00
50,00
Οριζόντια στοίχιση δύο καρέ, Κάθετη στοίχιση δύο καρέ
1080i
1920 X 1080
33,72
33,75
28,125
59,94
60,00
50,00
Οριζόντια στοίχιση δύο καρέ, Κάθετη στοίχιση δύο καρέ
Σήμα
Μορφή βίντεο 3D με δυνατότητα αναπαραγωγής
720p, 1080i
Οριζόντια στοίχιση δύο καρέ, Κάθετη στοίχιση δύο καρέ
(Μόνο για τα μοντέλα 50/60PZ****, 32/42/47/55LW45**)
(Μόνο τηλεοράσεις Plasma)
ΚΩΔΙΚΟΙ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ
107
ΚΩΔΙΚΟΙ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ
(Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα).
yy
Κωδικός
(Δεκαεξαδικός)
Λειτουργία
08
(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)
Σημείωση
Κουμπί τηλεχειριστηρίου (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση)
95
ENERGY SAVING (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ)
Κουμπί τηλεχειριστηρίου
30
AV MODE (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ AV)
Κουμπί τηλεχειριστηρίου
0B
INPUT (ΕΙΣΟΔΟΣ)
Κουμπί τηλεχειριστηρίου
F0
TV/RAD (Τηλεόραση/Ραδιόφωνο)
Κουμπί τηλεχειριστηρίου
10-19
Αριθμητικό πλήκτρο 0-9
Κουμπί τηλεχειριστηρίου
53
LIST (ΛΙΣΤΑ)
Κουμπί τηλεχειριστηρίου
1A
Q.VIEW (ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΡΟΒΟΛΗ)
Κουμπί τηλεχειριστηρίου
02
+
Κουμπί τηλεχειριστηρίου
03
-
Κουμπί τηλεχειριστηρίου
FAV/MARK (ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ/ΣΗΜΕΙΩΣΗ) Κουμπί τηλεχειριστηρίου
DC
3D
Κουμπί τηλεχειριστηρίου
09
MUTE (ΣΙΓΑΣΗ)
Κουμπί τηλεχειριστηρίου
00
P^
Κουμπί τηλεχειριστηρίου
01
Pv
Κουμπί τηλεχειριστηρίου
43
Home (Αρχικό μενού)
Κουμπί τηλεχειριστηρίου
AB
GUIDE (ΟΔΗΓΟΣ)
Κουμπί τηλεχειριστηρίου
45
Q.MENU (ΓΡΗΓΟΡΟ ΜΕΝΟΥ)
Κουμπί τηλεχειριστηρίου
28
BACK (ΠΙΣΩ)
Κουμπί τηλεχειριστηρίου
AA
INFO (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ)
Κουμπί τηλεχειριστηρίου
5B
EXIT (ΕΞΟΔΟΣ)
Κουμπί τηλεχειριστηρίου
44
OK
Κουμπί τηλεχειριστηρίου
40
Κουμπί τηλεχειριστηρίου
41
^
v
07
<
Κουμπί τηλεχειριστηρίου
06
>
Κουμπί τηλεχειριστηρίου
72
RED (ΚΟΚΚΙΝΟ)
Κουμπί τηλεχειριστηρίου
71
GREEN (ΠΡΑΣΙΝΟ)
Κουμπί τηλεχειριστηρίου
63
YELLOW (ΚΙΤΡΙΝΟ)
Κουμπί τηλεχειριστηρίου
61
BLUE (ΜΠΛΕ)(ΡΥΘΜΙΣΗ 3D)
Κουμπί τηλεχειριστηρίου
20
TEXT (ΚΕΙΜΕΝΟ)
Κουμπί τηλεχειριστηρίου
21
T.OPT (ΕΠΙΛ. ΚΕΙΜ.)
Κουμπί τηλεχειριστηρίου
Κουμπί τηλεχειριστηρίου
39
SUBTITLE (ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ)
Κουμπί τηλεχειριστηρίου
B1
n
Κουμπί τηλεχειριστηρίου
B0

Κουμπί τηλεχειριστηρίου
BA
yy(ΠΑΥΣΗ)
Κουμπί τηλεχειριστηρίου
8E

Κουμπί τηλεχειριστηρίου
8F

Κουμπί τηλεχειριστηρίου
7E
SIMPLINK
Κουμπί τηλεχειριστηρίου
79
RATIO (ΑΝΑΛΟΓΙΑ)
Κουμπί τηλεχειριστηρίου
91
AD (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΧΟΥ)
Κουμπί τηλεχειριστηρίου
Ελληνικά
ΕΛΛ
1E
108
ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ρύθμιση RS-232C
Διαμορφώσεις RS-232C
Συνδέστε στην υποδοχή RS-232C (σειριακή θύρα)
μια εξωτερική μονάδα ελέγχου (όπως υπολογιστή
ή σύστημα ελέγχου AV) για να ελέγχετε εξωτερικά
τις λειτουργίες του προϊόντος.
Συνδέστε τη σειριακή θύρα της μονάδας ελέγχου
με την υποδοχή RS-232C στο πίσω μέρος του
προϊόντος.
Σημείωση: Τα καλώδια σύνδεσης RS-232C δεν
παρέχονται με το προϊόν.
Διαμορφώσεις 7 καλωδίων (Τυπικό καλώδιο RS-232C)
Υπολογιστής
Τηλεόραση
2
3
5
4
6
7
8
3
2
5
6
4
8
7
D-Sub 9
D-Sub 9
RXD TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
TXD
RXD
GND
DSR
DTR
CTS
RTS
Διαμορφώσεις 3 καλωδίων (Μη τυπικό)
Ελληνικά
ΕΛΛ
1
5
Τηλεόραση
2
3
5
4
6
7
8
3
2
5
6
4
7
8
D-Sub 9
D-Sub 9
RXD TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
Τύπος βύσματος:
Αρσενικό D-Sub 9 ακίδων
Υπολογιστής
TXD
RXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
Set ID
Αριθμός Set ID (Αναγνωριστικό συσκευής).
“Αντιστοίχιση πραγματικών δεδομένων” Ανατρέξτε
στη σελ.114
1 Πατήστε το κουμπί Home (Αρχικό μενού) για
να μεταβείτε στα κύρια μενού.
2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβεί9
6
Αρ.
Ονομασία ακίδας
1
Καμία σύνδεση
2
RXD (Λήψη δεδομένων)
3
TXD (Εκπομπή δεδομένων)
4
DTR (Πλευρά DTE σε ετοιμότητα)
5
GND
6
DSR (Πλευρά DCE σε ετοιμότητα)
7
RTS (Έτοιμο για αποστολή)
8
CTS (Ελεύθερο για αποστολή)
9
Καμία σύνδεση
τε στο μενού
ΕΠΙΛΟΓΗ και πατήστε OK.
3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή SET ID και πατήστε OK.
4 Πραγματοποιήστε κύλιση αριστερά ή δεξιά για
να επιλέξετε έναν αριθμό Set ID (Αναγνωριστικό συσκευής) και επιλέξτε Κλείσιμο. Το εύρος
ρύθμισης είναι 1-99.
5 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το
κουμπί EXIT (ΕΞΟΔΟΣ).
ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
109
Παράμετροι επικοινωνίας
yy
Ταχύτητα baud: 9600 bps (UART)
yy
Μήκος δεδομένων: 8 bit
yy
Ισοτιμία : Καμία
yy
Bit διακοπής: 1 bit
yy
Κωδικός επικοινωνίας: Κωδικός ASCII
yy
Χρησιμοποιήστε διασταυρωμένο καλώδιο
(reverse).
Λίστα αναφοράς εντολών
COMMAND1
01. Λειτουργία
02. Αναλογία
Οθόνης
03. Σίγαση
οθόνης
COMMAND2
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
(Δεκαεξαδικά)
00 έως 01
(Ανατρέξτε
στη σελ.111)
(Ανατρέξτε
στη σελ.111)
a
k
c
k
d
04. Σίγαση ήχου k
e
00 έως 01
05. Έλεγχος
έντασης ήχου
k
f
00 έως 64
06. Αντίθεση
k
g
00 έως 64
07. Φωτεινότητα k
h
00 έως 64
08. Χρώμα
k
i
00 έως 64
09. Χρωματικός τόνος
k
j
00 έως 64
10. Οξύτητα
k
k
00 έως 64
11. Επιλογή OSD k
l
00 έως 01
12. Λειτουργία
κλειδώματος
k
τηλεχειριστηρίου
m
00 έως 01
13. Πρίμα
r
00 έως 64
k
14. Μπάσα
k
s
15. Ισορροπία
k
t
00 έως 64
x
u
00 έως 64
j
p
(Ανατρέξτε
στη σελ.113)
j
q
00 έως 05
j
u
01
m
a
m
b
m
c
23. Ρύθμιση
m
φωτισμού
24. Επιλογή ει- x
σόδου (Κύρια)
25. 3D
x
g
26. Extended
3D
v
16. Θερμοκρασία
χρώματος
17. Μέθοδος
ISM
18. Εξοικονόμηση Ενέργειας
19. Αυτόματη
ρύθμιση
20. Εντολή
συντονισμού
21. Προσθήκη/
Παράλειψη
προγράμματος
22. Πλήκτρο
x
COMMAND2
b
t
(Ανατρέξτε
στη σελ.113)
00 έως 01
Κωδικός
πλήκτρου
00 έως 64
(Ανατρέξτε
στη σελ.114)
(Ανατρέξτε
στη σελ.114)
(Ανατρέξτε
στη σελ.114)
yy
* Σημείωση : Κατά τη διάρκεια λειτουργιών USB όπως οι λειτουργίες DivX ή ΕΜF, όλες οι εντολές
εκτός από τις εντολές λειτουργίας (ka) και πλήκτρων (mc) δεν εκτελούνται και θεωρούνται ως ΝG.
Ελληνικά
ΕΛΛ
k
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
(Δεκαεξαδικά)
00 έως 64
COMMAND1
110
ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Πρωτόκολλο μετάδοσης / λήψης
Μετάδοση
[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[Command 1]
[Command 2]
[Set ID]
: Πρώτη εντολή ελέγχου της τηλεόρασης.(j, k, m ή x)
: Δεύτερη εντολή ελέγχου της τηλεόρασης.
: Μπορείτε να ρυθμίσετε το στοιχείο Set ID για την επιλογή του επιθυμητού αναγνωριστικού αριθμού οθόνης στο μενού Επιλογή. Το εύρος ρύθμισης είναι 1 έως 99. Όταν ορίζετε την
τιμή "0" για το στοιχείο Set ID, ελέγχονται όλες οι συνδεδεμένες συσκευές.
Το αναγνωριστικό Set ID εμφανίζεται ως δεκαδικός αριθμός (1 έως 99) στο μενού και ως δεκαεξαδικός (0x0 έως 0x63) στο πρωτόκολλο μετάδοσης/λήψης.
[DATA] : Μετάδοση των δεδομένων της εντολής. Μεταδώστε δεδομένα "FF" για ανάγνωση της κατάστασης
της εντολής.
[Cr] : Χαρακτήρας επαναφοράς
Κωδικός ASCII "0x0D"
[ ]
: Κωδικός ASCII "διάστημα (0x20)"
Αναφορά επιβεβαίωσης
Ελληνικά
ΕΛΛ
[Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* Η οθόνη εκπέμπει ΑCΚ (αναφορά λήψης) με βάση αυτή τη μορφή όταν λαμβάνει φυσιολογικά δεδομένα.
Εκείνη τη στιγμή, αν τα δεδομένα βρίσκονται σε λειτουργία ανάγνωσης, η συσκευή εμφανίζει την τρέχουσα κατάστασή τους. Αν βρίσκονται σε κατάσταση εγγραφής, επιστρέφει τα δεδομένα του υπολογιστή.
Αναγνώριση σφαλμάτων
[Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]
* Η τηλεόραση εκπέμπει ΑCΚ (αναφορά λήψης) με βάση αυτή τη μορφή, όταν λαμβάνει μη φυσιολογικά
δεδομένα από
μη εφαρμόσιμες λειτουργίες ή σφάλματα επικοινωνίας.
Δεδομένα
00: Λανθασμένος κωδικός
ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
111
01. Λειτουργία (Εντολή: k a)
04. Σίγαση ήχου (Εντολή: k e)
►► Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την τηλεόραση.
►► Για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της σίγασης ήχου.
Μπορείτε επίσης να κάνετε αυτήν τη ρύθμιση από το
κουμπί ΜUΤΕ (ΣΙΓΑΣΗ) στο τηλεχειριστήριο.
Transmission[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Δεδομένα 00 : Απενεργοποίηση
01 : Ενεργοποίηση
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
►► Εμφανίζει αν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη.
Transmission [k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Με τον ίδιο τρόπο, αν οι άλλες λειτουργίες μεταδίδουν
δεδομένα "0xFF" βάσει αυτής της μορφής, η ανάδραση αναφοράς λήψης εμφανίζει την κατάσταση της
κάθε λειτουργίας.
* Τα μηνύματα αναφοράς επιβεβαίωσης, αναφοράς
σφάλματος καθώς και άλλα μηνύματα μπορεί να
εμφανίζονται στην οθόνη όταν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη.
02. Αναλογία Οθόνης (Εντολή: k c) (Μέγεθος κύριας εικόνας)
Δεδομένα
01 : Κανονική οθόνη (4:3)
02 : Ευρεία οθόνη (16:9)
04 : Zoom
06 : Αρχικό
07 : 14:9
09 : Μόνο σκαναρ.
0B : Πλήρες πλάτος
10 έως 1F : Cinema Zoom 1 έως 16
Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Όταν χρησιμοποιείτε ως είσοδο την πηγή PC, επιλέγετε αναλογία οθόνης 16:9 ή 4:3.
* Σε κατάσταση λειτουργίας DTV/HDMI (1080i 50 Hz / 60
Hz, 720p 50Hz / 60 Hz, 1080p 24 Hz / 30 Hz / 50 Hz /
60 Hz), Component (720p, 1080i, 1080p 50 Hz / 60
Hz) είναι διαθέσιμη η λειτουργία Μόνο σκαναρ.
* Η λειτουργία Πλήρες πλάτος υποστηρίζεται μόνο για τις
λειτουργίες Ψηφιακό, Αναλογικό, AV.
Δεδομένα 00
01
:Ενεργοποίηση σίγασης ήχου (Απενεργοποίηση ήχου)
:Απενεργοποίηση σίγασης ήχου (Ενεργοποίηση ήχου)
Ack [e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
05. Έλεγχος έντασης ήχου (Εντολή: k f)
►► Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.
Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τον ήχο από τα κουμπιά ΈΝΤΑΣΗΣ στο τηλεχειριστήριο.
Transmission [k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Δεδομένα Ελάχ. : 00 έως Μέγ. : 64
* Ανατρέξτε στην "Αντιστοίχιση πραγματικών δεδομένων". Ανατρέξτε στη σελ.114.
Ack [f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
06. Αντίθεση (Εντολή : k g)
►► Για να ρυθμίσετε την αντίθεση της οθόνης.
Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την αντίθεση στο
μενού ΕΙΚΟΝΑ.
Transmission [k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Δεδομένα Ελάχ. : 00 έως Μέγ. : 64
* Ανατρέξτε στην "Αντιστοίχιση πραγματικών δεδομένων". Ανατρέξτε στη σελ.114.
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
07. Φωτεινότητα (Εντολή: k h)
►► Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης.
Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα στο
μενού ΕΙΚΟΝΑ.
Transmission [k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
03. Σίγαση οθόνης (Εντολή: k d)
►► Για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της σίγασης οθόνης.
Transmission [k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Δεδομένα 00 : Απενεργοποίηση σίγασης οθόνης (Ενεργοποίηση εικόνας)
Απενεργοποίηση σίγασης βίντεο
01 :
Ενεργοποίηση σίγασης οθόνης (Απενεργοποίηση εικόνας)
10 :
Ενεργοποίηση σίγασης βίντεο
Ack [d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Μόνο στην περίπτωση που η σίγαση του βίντεο είναι
ενεργή, η τηλεόραση εμφανίζει τις Ενδείξεις επί της οθόνης (OSD). Ωστόσο, στην περίπτωση που η σίγαση οθόνης είναι ενεργή, η τηλεόραση δεν εμφανίζει το OSD.
Δεδομένα Ελάχ. : 00 έως Μέγ. : 64
* Ανατρέξτε στην "Αντιστοίχιση πραγματικών δεδομένων". Ανατρέξτε στη σελ.114.
Ack [h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
08. Χρώμα (Εντολή: k i)
►► Για να ρυθμίσετε τα χρώματα της οθόνης.
Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τα χρώματα στο
μενού ΕΙΚΟΝΑ.
Transmission [k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Δεδομένα Ελάχ. : 00 έως Μέγ. : 64
* Ανατρέξτε στην "Αντιστοίχιση πραγματικών
δεδομένων". Ανατρέξτε στη σελ.114.
Ack [i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Ελληνικά
ΕΛΛ
►► Για να ρυθμίσετε τη μορφή της οθόνης. (Μορφή κύριας εικόνας)
Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη μορφή της οθόνης
με την Αναλογία Οθόνης από το Q.MENU. ή το
μενού ΕΙΚΟΝΑ.
Transmission [k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Transmission [k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
112
ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
09. Χρωματικός τόνος (Εντολή : k j)
13. Πρίμα (Εντολή: k t)
►► Για να ρυθμίσετε το χρωματικό τόνο της οθόνης.
Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το χρωματικό τόνο στο
μενού ΕΙΚΟΝΑ.
►► Για να ρυθμίσετε τα πρίμα.
Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τα πρίμα στο μενού
ΗΧOΣ.
Transmission [k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
ΔεδομέναΚόκκινο : 00 έως Πράσινο : 64
* Ανατρέξτε στην "Αντιστοίχιση πραγματικών δεδομένων". Ανατρέξτε στη σελ.114.
Ack [j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
10. Οξύτητα (Εντολή : k k)
►► Για να ρυθμίσετε την οξύτητα της εικόνας.
Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την οξύτητα στο
μενού ΕΙΚΟΝΑ.
Transmission [k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
ΔεδομέναΕλάχ. : 00 έως Μέγ. : 64
* Ανατρέξτε στην "Αντιστοίχιση πραγματικών δεδομένων". Ανατρέξτε στη σελ.114.
Ack [k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Transmission [k][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
ΔεδομέναΕλάχ. : 00 έως Μέγ. : 64
* Ανατρέξτε στην "Αντιστοίχιση πραγματικών δεδομένων". Ανατρέξτε στη σελ.114.
Ack [r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
14. Μπάσα (Εντολή: k s)
►► Για να ρυθμίσετε τα μπάσα.
Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τα μπάσα στο μενού
ΗΧOΣ.
Transmission [k][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
ΔεδομέναΕλάχ. : 00 έως Μέγ. : 64
* Ανατρέξτε στην "Αντιστοίχιση πραγματικών δεδομένων". Ανατρέξτε στη σελ.114.
Ack [s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Ελληνικά
ΕΛΛ
11. Επιλογή OSD (Εντολή: k l)
15. Ισορροπία (Εντολή: k t)
►► Για να επιλέξετε την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του
OSD (Ενδείξεις επί της οθόνης) όταν χειρίζεστε τη συσκευή
από το τηλεχειριστήριο.
►► Για να ρυθμίσετε την ισορροπία.
Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ισορροπία στο
μενού ΗΧOΣ.
Transmission [k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Δεδομένα
00 : Απενεργοποίηση OSD
01 : Ενεργοποίηση OSD
Ack [l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
12. Λειτουργία κλειδώματος τηλεχειριστηρίου
(Εντολή: k m)
►► Για να κλειδώσετε τα μπροστινά χειριστήρια στην
τηλεόραση και το τηλεχειριστήριο.
Transmission [k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Δεδομένα
00 : Απενεργοποίηση κλειδώματος
01 : Ενεργοποίηση κλειδώματος
Ack [m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Αν δεν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο, χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία.
Όταν διακοπεί η τροφοδοσία ρεύματος, το κλείδωμα
εξωτερικού ελέγχου απενεργοποιείται.
* Αν είναι ενεργοποιημένο το κλείδωμα πλήκτρων στη
λειτουργία αναμονής, η τηλεόραση δεν ενεργοποιείται
ούτε με το τηλεχειριστήριο ούτε με τα πλήκτρα της
συσκευής.
Transmission [k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
ΔεδομέναΕλάχ. : 00 έως Μέγ. : 64
* Ανατρέξτε στην "Αντιστοίχιση πραγματικών δεδομένων". Ανατρέξτε στη σελ.114.
Ack [t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
16. Θερμοκρασία χρώματος (Εντολή: x u)
►► Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία χρώματος.
Μπορείτε επίσης να κάνετε αυτήν τη ρύθμιση από το
μενού ΕΙΚΟΝΑ.
Transmission [x][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
ΔεδομέναΕλάχ. : 00 έως Μέγ. : 64
* Ανατρέξτε στην "Αντιστοίχιση πραγματικών δεδομένων". Ανατρέξτε στη σελ.114.
Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
17. Μέθοδος ISM (Εντολή: j p)
(μόνο σε τηλεοράσεις Plasma)
20. Εντολή συντονισμού (Εντολή : m a)
►► Για τον έλεγχο της μεθόδου ISM. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη μέθοδο ISM στο μενού ΕΠΙΛΟΓΗ.
Transmission [j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Ack [p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
18. Εξοικονόμηση Ενέργειας (Εντολή: j q)
►► Μειώνει την κατανάλωση ρεύματος της τηλεόρασης.
Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την Εξοικονόμηση
Ενέργειας από το μενού ΕΙΚΟΝΑ.
Transmission [j][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
6
5
4
0
0
0
0
0
0
0
Περιγραφή
2
1
0
Χαμηλή
Ισχύς
0
0
0
0
Απενεργοποίηση
0
Χαμηλή
Ισχύς
0
0
0
1
Ελάχιστη
0
0
1
0
Μεσαία
0
0
0
0
0
0
0
Χαμηλή
Ισχύς
0
0
1
1
Μέγιστη
0
0
0
0
Χαμηλή
Ισχύς
0
1
0
1
Κλείσιμο
Οθόνης
0
Έξυπνος
αισθητήρας
(Μόνο σε
τηλεοράσεις
Plasma)
0
Αυτόματο
(Μόνο για
τηλεοράσεις
LCD/LED
LCD Ανάλογα με
το μοντέλο)
0
0
0
0
0
0
Χαμηλή
Ισχύς
Χαμηλή
Ισχύς
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
21. Προσθήκη/Παράλειψη προγράμματος (Εντολή: m b)
0
0
Εύρος δεδομένων συχνότητας καναλιών
Αναλογικό - Ελάχ.: 00 έως Μέγ.: 63 (0 έως 99)
Ψηφιακό - Ελάχ.: 00 έως Μέγ.: 3Ε7 (0 έως 999)
(Εξαιρούνται οι: Σουηδία, Φινλανδία, Νορβηγία, Δανία, Ιρλανδία)
Ψηφιακό - Ελάχ.: 00 έως Μέγ.: 270F (0 έως 9999)
(Μόνο για Σουηδία, Φινλανδία, Νορβηγία, Δανία, Ιρλανδία)
ΔεδομέναΕλάχ.: 00 έως Μέγ.: 7DH
3
Χαμηλή
Ισχύς
0
Transmission [m][a][ ][Set ID][ ][Data0][ ][Data1][ ]
[Data2][Cr]
0
0
1
1
0
0
Ack [q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
19. Αυτόματη ρύθμιση (Εντολή: j u)
►► Ρυθμίζει αυτόματα τη θέση της εικόνας και ελαχιστοποιεί το
τρεμόπαιγμα. Λειτουργεί μόνο στη λειτουργία RGB (PC).
Transmission [j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Δεδομένα01: Για ρύθμιση
Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
►► Για τον ορισμό της κατάστασης παράλειψης για το τρέχον
πρόγραμμα.
Transmission [m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Δεδομένα 00 : Παράλειψη
01 : Προσθήκη
Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
22. Πλήκτρο (Εντολή: m c)
►► Αποστολή του κωδικού πλήκτρου του τηλεχειριστηρίου
υπερύθρων.
Transmission [m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Δεδομένα Κωδικός πλήκτρου - .Ανατρέξτε στη σελίδα 107
Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
23. Ρύθμιση φωτισμού (Εντολή: m g)
(Μόνο για τηλεοράσεις LCD/LED LCD)
►► Για τη ρύθμιση του φωτισμού.
Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Δεδομένα: δεδομένα Ελάχ. : 00 έως Μέγ. : 64
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Ελληνικά
ΕΛΛ
7
Επίπεδο
►► Επιλογή καναλιού στον ακόλουθο φυσικό αριθμό.
Δεδομένα 00 :Δεδομένα υψηλής συχνότητας καναλιών
Δεδομένα 01 :Δεδομένα χαμηλής συχνότητας καναλιών
π.χ. Αρ. 47 -> 00 2F (2FH)
Αρ. 394 -> 01 8A (18AH),
Αρ. DTV 0 -> Αδιάφορο
Δεδομένα 02 :0x00 : Αναλογικό Κύριο
0x10 : DTV Κύριο
0x20 : Ραδιόφωνο
Δεδομένα 02: Μετακίνηση
04: Πλύσιμο Λευκού
08: Κανονικό
20: Πλύσιμο χρώματος
Λειτουργία
εξοικονόμησης
ενέργειας
113
114
ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
25. 3D (Εντολή: x t) (μόνο για μοντέλα 3D)
►► Για την αλλαγή της κατάστασης λειτουργίας 3D της
τηλεόρασης.
24. Επιλογή εισόδου (Εντολή: x b)
(Είσοδος κύριας εικόνας)
►► Για να επιλέξετε την πηγή εισόδου για την κύρια εικόνα.
Transmission [x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Δομή δεδομένων
MSB
0
LSB
0
0
0
0
Εξωτερική είσοδος
0
0
Αριθμός εισόδου
Εξωτερική είσοδος
Δεδομένα
0
0
0
0
DTV
0
0
0
1
Αναλογική
0
0
1
0
AV
0
1
0
0
Component
0
1
1
0
RGB
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
0
Ελληνικά
ΕΛΛ
Αριθμός εισόδου
HDMI
Δεδομένα
0
0
0
0
Είσοδος 1
0
0
0
1
Είσοδος 2
0
0
1
0
Είσοδος 3
0
0
1
1
Είσοδος 4
Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Αντιστοίχιση πραγματικών δεδομένων
00 : Βήμα 0
A:
Βήμα 10 (Set ID 10)
F:
10 :
Βήμα 15 (Set ID 15)
Βήμα 16 (Set ID 16)
64 :
Βήμα 100
6E : Βήμα 110
73 :
74 :
Βήμα 115
Βήμα 116
CF : Βήμα 199
FE : Βήμα 254
FF : Βήμα 255
0
Transmission [x][t][ ][Set ID][ ][Data01][ ][Data02]
[ ][Data03][ ][Data04][Cr]
Δομή δεδομένων
Δεδομένα01 00 : Ενεργ. λειτ. 3D
01 : Απενεργ. λειτ. 3D
02 : 3D σε 2D
03 : 2D σε 3D
Δεδομένα02 00 : Οριζόντια στοίχιση καρέ
01 : Κάθετη στοίχιση καρέ
02 : Σκακιέρα
03 : Αλληλουχία καρέ
Δεδομένα03 00 : Δεξιά προς αριστερά
01 : Αριστερά προς δεξιά
Δεδομένα 04
Εφέ 3D (Βάθος 3D) :Ελάχ.: 00 ~ Μέγ.: 14
(*μετάδοση σε δεκαεξαδικό κώδικα)
*Αν τα δεδομένα 1 είναι 00 (Ενεργ. λειτ. 3D), τα δεδομένα
4 δεν έχουν σημασία.
*Αν τα δεδομένα 1 είναι 01 (Απενεργ. λειτ. 3D) ή 02 (3D σε
2D), τα δεδομένα 2, 3 και 4 δεν έχουν σημασία.
*Αν τα δεδομένα 1 είναι 03 (2D σε 3D), τα δεδομένα 2 και
3 δεν έχουν σημασία.
Δεδομένα 1
Δεδομένα 2
Δεδομένα 3
Δεδομένα 4
00
O
O
X
01
X
X
X
02
X
X
X
03
X
X
O
X: Αδιάφορο
Ack [t][ ][OK][Data01][Data02][Data03][Data04][x]
[t][ ][NG][Data01][x]
26 . Extended 3D (Εντολή: x v) (μόνο για μοντέλα 3D)
►► Για την αλλαγή της επιλογής 3D της τηλεόρασης.
Transmission [x][v][ ][Set ID][ ][Data01][ ]
[Data02][Cr]
Δεδομένα01 : πιλογή 3D
00 : Διόρθωση εικόνας 3D
01 : Βάθος 3D (μόνο στη λειτουργία 2D σε 3D)
02 : Οπτική γωνία 3D
03 : Μέγεθος εικόνας 3D
(Μόνο τηλεοράσεις Plasma)
04 : Ισορροπία εικόνας 3D
(Μόνο τηλεοράσεις Plasma)
05 : Βελτιστοποίηση 3D
(Μόνο ενεργός τύπος (Τηλεοράσεις LCD))
Δεδομένα 02 Αυτή η τιμή έχει ξεχωριστό εύρος για
κάθε επιλογή 3D που καθορίζεται από τα Δεδομένα 01.
1) Όταν τα Δεδομένα 01 είναι 00
00 : Δεξιά προς αριστερά
01 : Αριστερά προς δεξιά
2) Όταν τα Δεδομένα 01 είναι 01, 02
Δεδομένα Ελάχ.: 0 ~ Μέγ.: 14
3) Όταν τα Δεδομένα 01 είναι 03
00 : Μόνο σκαναρ.
01 : 16:9
4) Όταν τα Δεδομένα 01 είναι 04
00 : Απενεργοποίηση
01 : Ενεργοποίηση
5) Όταν τα δεδομένα 01 είναι 05
Δεδομένα
Ελάχ.: 0 ~ Μεγ.: 02
* Ανατρέξτε στην ‘Αντιστοίχιση πραγματικών δεδομένων’.
Ack [v][ ][OK][Data01][Data02][x][v][ ][NG]
[Data01][x]
Το μοντέλο και ο αριθμός σειράς της τηλεόρασης αναγράφονται στο πίσω μέρος της
Σημειώστε αυτόν τον αριθμό, σε περίπτωση
που η συσκευή χρειάζεται επισκευή.
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement