LG | MC-8483NLA | Owner's Manual | LG MC-8483NLA Brukermanual

LG MC-8483NLA Brukermanual
MIKROVAGSUGN
MIKROBØLGEOVN
MIKROBØLGEOVN
MIKROAALTOUUNI
ANVANDARHANDBOK
BRUKERHANDBOK
BRUGERVEJLEDNING
KAYTTOOHJEET
LAS IGENOM
DENNA
MC-8483NLA
MIKROVAGSUGNEN ANVANDS.
DENNE BRUKERHANDBOKEN FØR APPARATET TAS I BRUK.
ANVANDARHANDBOK NOGA
SETT DEG GRUNDIG INN I INNHOLDET I
INNAN
LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, INDEN OVNEN TAGES I BRUG.
LUE
NAMA OHJEET HUOLELLISESTI
ENNEN MIKROAALTOUUNIN
KAYTTOA.
P/No: 3828W5A4357
Forholdsregler for a unnga mulig eksponering
mikrobølgeenergi.
Det
er
ikke
mulig
a bruke
sikkerhetsblokkeringen
ovnen
i forbindelse med
en
for
Det
at det ikke foretas
er
viktig
doser
kunne medføre
oppvarming av væsker, f.eks. supper, sauser og drikker, i
mikrobølgeovnen, kan det inntreffe en forsinket eruptiv koking, uten
i form av bobler. Dette kan føre til at kokende væske plutselig koker
For a unnga dette bør følgende regler følges:
apnet;
skadelig
mikrobølgeenergi.
noen
form for
inngrep
1.
i
sikkerhetsblokkeringen.
Ikke
plasser
eller rester
ovnen
noen
av
er
forskriftsmessig,
mellom
Ovnen skal ikke
skadet. Det
er
og at det ikke
(brukket
eller
Unnga
a bruke beholdere med rette sider og
2. Ikke bruk for
rengjøringsmidler
hvis den
og kroker
gjenstand
av
Ved
av
enhver kokeaktivitet nar døren blir
mikrobølgeovn
eksponering
apen, pa grunn
farlige
inn i dørmekanismen. Denne
bygget
som er
sikkerhetsblokkeringen avbryter
som
med døren
for
ovnens
samle seg
forside og
spesielt viktig
er noen
døren, eller la
pa pakningsflatene.
skade
at
ovnens
mat
Ikke bruk
repareres
av
oppvarmingstiden
enn
hals.
har
plasseres i
NO
ovnen
og
igjen
etter at halve
gatt.
4. Etter
oppvarmingen, la beholderen sta i ovnen en liten stund, rør i eller
rist den (spesielt innholdet i tateflasker og kopper med barnemat) igjen
forsiktig og kontroller temperaturen pa den før den skal brukes for a
unnga at maten brenner (spesielt innholdet i tateflasker og kopper med
barnemat). Vær forsiktig ved behandling av beholderen.
kvalifisert
servicepersonell.
Advarsel
Kontroller at det
over.
dør lukker
pa: (1) dør (bøyd), (2) hengsler
andre
trang
forvarsel
kraftig oppvarming.
3. Rør i væsken før beholderen
løsnet), (3) dørpakninger og pakningsflater.
justeres eller
Forholdsregler
Advarsel
er
stilt inn
riktige
La alltid maten sta
stund etter at den er kokt i
mikrobølgeovn, og kontroller temperaturen pa
den før den ser veres. Dette gjelder spesielt
innholdet i tateflasker og kopper med barnemat.
koketider.
Overkoking kan føre til at MATEN tar fyr,
igjen fører til skade pa ovnen.
noe som
53
en
Innhold
Hvordan
NO
mikrobølgeovnen fungerer
mikrobølgene
kommer inn i kokeomradet
varme
varmer
fra maten
ikke opp
som
kokekarene,
men
de vil etter hvert ta opp
apparatene du har i
huset. Nar døren
apnes avbryter ovnen automatisk
produksjonen av mikrobølger. Mikrobølgeenergien blir
sin helhet omformet til
slik at det ikke blir
varme
i
nar den trenger inn i maten,
form for
"restenergi"
skade deg nar du spiser maten.
noen
som
55~56
inn
klokken)
kan
54
57
58
59
Start
Mikro-effekt
Et meget sikkert apparat
Mikrobølgeovnen
Utpakking
Hurtig
inne i
et av de sikreste
54
Barn Las
kokes.
er
Innhold
Spesielle innstillinger (stille
gjennom apninger
ovnen. En roterende plate eller et brett er plassert i bunnen av ovnen.
Mikrobølger kan ikke passere gjennom ovnens metallvegger, men de kan
trenge gjennom materialer som glass, porselen og papir, og derfor lages
kokekar for mikrobølgeovn av disse materialene.
Mikrobølger
53
og Installasjon
Metoder for bruk av utstyr, etter modus
Mikrobølger er en form for energi som kan sammenlignes med radio- og
TV-bølger og vanlig dagslys. Normalt vil mikrobølger spre seg i alle
retninger nar de gar gjennom atmosfæren og forsvinne uten a gjøre noen
skade. Mikrobølgeovner har imidlertid en magnetron som er konstruert slik
at den kan nyttiggjøre seg energien i mikrobølgene. Elektrisitet som tilføres
magnetronrøret brukes for a lage mikrobølgeenergien.
Disse
Forholdsregler
60
Koking
61
Mikro-effekt Effektniva
62
Matlaging i to trinn
Grilling
Grill-kombinasjonstilberedning
Holde varm med damp
63
EZ Clean
67
Konveksjonskombinasjon Tilberedning
Konveksjon forvarming
Konveksjon Tilberedning
Auto tilberedning
Automatisk Gjenoppvarming
Automatisk steking
68
Steam Chef
81~85
Auto
Tining
Oppvarmingsveiledning
Friske grønnsaker Veiledning
Steking pa grill Veiledning
Konveksjon Tilberedningsveiledning
Metallfat (stekefat) Tilberedningsveiledning
Steam Tilberedningsveiledning
Viktige sikkerhetsinstrukser
Mikrobølgesikre Kokekar
Matvarekarakteristikker og Matlaging i mikrobølgeovn
Spørsmal og Svar
86~87
IEC-tester
102
Tekniske data
103
64
65
66
69
70
71~75
76~78
79~80
88
89
90
91~92
93~94
95
96~97
98
99~100
101
Ved a
Utpakking og
Installasjon
grunnleggende beskrivelsene pa disse to sidene vil du pa kort tid kunne kontrollere at ovnen fungerer
som den skal. Vær spesielt oppmerksom pa veiledningen om hvor ovnen skal installeres. Nar du pakker ut ovnen ma
du kontrollere at alt tilbehør og all emballasje blir fjernet. Kontroller omhyggelig for a være sikker pa at ovnen ikke er
følge
de
blitt skadet under
transporten.
Pakk opp
flate.
ovnen
og
plasser
den
pa
en
Plasser
flat og horisontal
med
ovnen
mer enn
den horisontale flaten du har
pa
85
cm
høyde,
og kontroller at det
valgt,
er
plass pa toppen og 10 cm bak for a sikre
tilfredsstillende ventilasjon. Fronten av ovnen skal være minst 8 cm
fra kanten pa flaten den star pa for a hindre at den tipper forover.
Et utluftingshull er plassert pa ovnens topp eller side.
Hvis utluftingshullet dekkes til kan ovnen bli skadet.
minst 30
cm
DAMPENHET
HØYT GITTER
DAMPLOKK
LAVT GITTER
DAMPPLATE
GLASSBRETT
BOLLE TIL
DAMP-KOKING
(METALLFAT)
DENNE OVNEN ER IKKE KONSTRUERT FOR BRUK I
SERVERINGSBEDRIFTER
RULLEUNDERLAG
55
NO
Koble
er
koblet til
ovnen
Sørg for
støpselet.
at
til et
ovnen er
den eneste enheten
en
med 3 dl
NO
fungerer ordentlig
inn igjen.
mikrobølgesikker
vann.
beholder
Plasser den
om
hvilken beholder du skal bruke,
se
er
side 98.
ovnen
og
plasser
GLASSBRETT
DISPLAYET vil telle ned fra 3 minutter. Nar
STOPPi tvil
DØRHANDTAKET.
oppa.
Trykk pa
pa
GLASSBRETT og lukk ovnsdøren. Hvis du
ovnsdøren ved trekke i
Sett RULLEUNDERLAG inn i
som
Hvis ovnen ikke
trekk ut stikkontakten og sett den
Fyll
Apen
vanlig, jordet støpsel.
nedtellingen
Apne ovnsdøren og
knappen,
og trykk
pa STARTknappen
nar 0, vil du høre et
kontroller vannets
varm.
seks
ganger for a
stille inn 3 minutters
oppvarmingstid.
Du hører et BIP-signal hver
gang du trykker pa
knappen. Ovnen vil starte
opp før du har trykket den
sjette gangen; dette er helt
normalt.
OVNEN DIN ER
56
temperatur. Hvis
fungerer som den skal, bør vannet vaere varmt.
forsiktig nar du tar ut beholderen; den kan vaere
ovenen
Vaer
BIP-signal.
NA
INSTALLERT
Metoder for bruk av utstyr, etter modus
Mikrobølge
Grill
Konveksjon
Damp
hold-varm
Kombinasjon
Damplokk
Dampplate
Dampkokebolle
(metallfat)
NO
Dampplate +
Dampkokebolle
Dampenhet
Høyt gitter
Lavt
gitter
Glassbrett
Forsiktig: Sørg for a bruke utstyr ifølge tilberedningsveiledningen.
57
:
Akseptabelt
:
Ikke
akseptabelt
Spesielle innstillinger
Du kan
velge mellom 12 og 24 timers visning.
I dette eksempelet skal vi vise deg hvordan du stiller inn
Kontroller at du har fjernet all emballasje fra ovnen.
Stille inn klokken
Kontroller at du har installert
denne
ovnen
plugges
inn for første gang
eller nar strømmen kommer tilbake etter
et
strømbrudd, vil '88:88' bli vist i
displayet.
Du ma da stille inn klokken.
symboler
fra
(eller displayet)
skal du trekke ut
stikkontakten,
viser
plugg
igjen og
velge klokkeinnstilling.
Trykk DIAL (displayet viser Turn Dial to
12-HOUR or 24-HOUR).
displayet
viser 24H.
Trykk pa
DIAL for timebekreftelse.
stille klokken.
Spesielle innstillinger
Nr.
Funksjon
1
Klokke
2
Rulle-
Meget sakte,
hastighet
sakte,
Valg
Pa
Drei DIAL til
Tabell
(12H, 24H)
Standard
Trykk pa
displayet
viser "14:00".
DIAL for timebekreftelse.
Av
Normal
Drei DIAL til
displayet
viser "14:35".
Normal, rask,
meget
rask
beskrevet
viser CUSTOM SET.
rare
ovnens
sette den inn
displayet
Drei DIAL for a
Drei DIAL til
Hvis klokken
som
STOP/CLEAR.
Drei MODE DIAL til
Nar
riktig,
veiledningen.
Trykk pa
NO
ovnen
Trykk pa
Klokken
DIAL.
begynner
a
ga.
58
select
tidligere
i
klokkeslettet 14:35 med 24 timers
visning.
Barn
Las
Trykk pa
Ovnen har
en
forhindrer at
sikkerhetsfunksjon
ovnen
Nar barnelasen
som
starter ved et uhell.
pa vil du ikke
kunne bruke noen av funksjonene og
ovnen kan ikke brukes til koking.
Et barn kan imidlertid fremdeles apne
er
satt
STOP/CLEAR.
Trykk og hold STOP/CLEAR inntil
displayet og du hører en BIP-lyd.
CHILD LOCK
er
NO
ordene "CHILD LOCKED" vises i
na aktivert.
ovnsdøren.
For a
oppheve
CHILD LOCK
trykker
du og holder STOP/CLEAR inntil
ordene "CHILD LOCKED" forsvinner. Du hører
opphevet.
59
en
BIP-lyd
nar den
er
Hurtig
I dette
eksempelet skal
vi vise
deg
hvordan du stiller inn 2 minutter
tilberedning pa høy
effekt.
Start
Trykk pa
NO
HURTIG
START-funksjonen
lar
deg
stille
Trykk pa QUICK START fire ganger
for a
Ovnen vil starte før du har fullført det
inn 30-sekunders intervaller med
tilberedning pa HØY effekt med
pa QUICK START-knappen.
STOP/CLEAR.
ett
velge 2 minutter pa
fjerde trykket.
HØY effekt.
trykk
Under HURTIG
START-tilberedning kan du forlenge tilberedningstiden opp til 9 minutter og 59 sekunder ved a
trykke gjentatte ganger pa QUICK START-knappen, og opp til 99 minutter og 59 sekunder ved a bruke DIAL.
60
I dette
eksempelet skal
vi vise
deg
hvordan du tilbereder
noen
typer
mat pa 800W
(80%)
Mikro-effekt
effekt i 5
minutter og 30 sekunder.
Koking
Kontroller at du har installert
ovnen
riktig,
som
beskrevet
tidligere
i denne
veiledningen.
Trykk pa
STOP/CLEAR.
Drei MODE DIAL til
Ovnen din har ti
innstillinger
displayet
viser MICRO.
NO
for
mikrobølgeeffekt.
Effektniva
Avgitt effekt
Drei DIAL til
10
1000W(maks.)
9
900W
8
800W
7
700W
6
600W
5
500W
4
400W
3
300W(
2
200W
1
100W
Trykk pa
displayet
viser "800W".
DIAL for effektbekreftelse.
Drei DIAL til
displayet
viser "5:30".
)
Trykk pa
Forsiktig
høy rist, lav rist, damplokk,
dampkokebolle eller dampplate alene
mikrobølgemodus
Under
Bruk aldri
START.
tilberedning
kan du øke eller redusere
dreie DIAL.
i
61
tilberedningstiden
ved a
Mikro-effekt
Mikrobølgeovnen
din har 10 effektnivaer for a
Tabellen nedenfor vise
eksempler pa
denne mikrobølgeovnen.
Effektniva
EFFEKTNIVA
10
(høy)
Koke
?
Lage sukkertøy.
Tilberede stykker av fjærkre, fisk
Tilberede møre stykker av kjøtt.
Helt fjærkre.
?
?
?
maksimal fleksibilitet go kontroll
matvarer og deres anbefalte effektnivaer for
BRUK
?
gi
AVGITT EFFEKT
vann.
1000W
og
(maks.)
grønnsaker.
9
?
Varme opp
8
?
Varme opp ferdigmat raskt.
Varme opp sandwicher.
800W
Tilberede egg-, melk- og osteretter.
Steke kaker og brød.
700W
NO
?
7
?
?
6
ris, pasta og grønnsaker.
?
Smelte
?
Tilberede kalv.
?
Tilberede hel fisk.
?
Tilberede
?
Tilberede
900W
sjokolade.
600W
puddinger
og
vaniljesaus/-krem.
skinke, helt fjærkre og lam.
Tilberede ribbestek, filetkam.
500W
?
Tilberede mindre
400W
?
Tilberede svinekoteletter og -stek.
3
?
Tine
2
?
Temperere frukt.
Mykne smør.
5
?
4
?
1
?
?
møre
stykker
av
kjøtt.
300W(
kjøtt, fjærkre og sjømat.
Holde kasseroller og hovedretter
Mykne smør og kremost.
200W
varme.
62
100W
)
tilberedningen.
tilberedning, til bruk med
over
I dette
eksempelet
skal vi vise
deg
hvordan du tilbereder
maten i 5 minutter og 30 sekunder
pa
800W
(80%), og
noen
typer
i det andre i 35 minutter
Still inn effekten og
Trykk pa
apnes
tilberedning
kan ovnsdøren
Drei DIAL til
og maten kontrolleres. Lukk
Trykk pa
ovnsdøren, trykk START og
tilberedningtrinnet
Ved slutten
vil fortsette.
trinn 1 høres et
av
BIP, og
tilberedningstiden
400W
(40%).
for trinn 1.
displayet
displayet
viser MICRO.
displayet
viser "5:30".
DIAL.
(X2)
Still inn effekten og
programmet, trykker
du
STOP/CLEAR to ganger.
Ved
tilberedning
med
auto-opptining
Drei DIAL til
Trykk pa
tilberedningstiden
displayet
viser "400W".
DIAL for effektbekreftelse.
kan
du tilberede maten i maks. tre trinn.
(Auto-opptining + trinn 1 + trinn 2) Derfor
kan du utføre auto-opptining av maten og
tilberede den uten ny innstilling av ovnen
ved hvert trinn.
Drei DIAL til
Trykk pa
NO
viser "800W".
trinn 2 starter.
Hvis du vil slette
to trinn
DIAL for effektbekreftelse.
Drei DIAL til
Trykk pa
pa
Matlaging
STOP/CLEAR.
Drei MODE DIAL til
Under totrinns
mat i to trinn. I det første trinnet tilberedes
i
displayet
viser "35:00".
START.
63
for trinn 2.
I dette
Grilling
eksempelet skal
Trykk pa
NO
Med denne
lage
mat
funksjonen kan du brune
med sprø skorpe raskt.
Metalltallerkenen settes mellom
glasstallerken
grilling.
og et
grillgitter
Grillgitteret (høyt gitter)
ved grilling.
vi vise
deg
hvordan du bruker
grillen
til a
lage mat pa
STOP/CLEAR.
Drei MODE DIAL til
og
displayet
viser GRILL.
en
ved
skal brukes
Drei DIAL til
Trykk pa
Under
displayet
viser "12:30".
START.
tilberedning
kan du øke eller redusere
dreie DIAL.
64
tilberedningstiden
ved a
12 minutter og 30 sekunder.
I dette
eksempelet skal vi vise deg hvordan du stiller inn
200W (20%) effekt og grilling i 25 minutter.
Trykk pa
til
ovnen
mikrobølger
med
kombinasjonstilberedning
STOP/CLEAR.
Drei MODE DIAL til
Din
Grill-
displayet
viser GRILL COMBI.
NO
funksjonen kombinert
tilberedning som gjør at du kan bruke
bade mikrobølger og varme samtidig
ovn
har
-
eller hver for seg.
Det
betyr
at det tar
deg
kortere tid a
tilberede maten din.
Du kan
velge tre mikrobølgeeffekttrinn
(20%, 40% og 60%) i kombi-modus.
Drei
pa
DIAL til
Trykk pa
Drei
pa
Under
viser "200W".
DIAL for effektbekreftelse.
DIAL til
Trykk pa
displayet
displayet
viser "25:00".
START.
tilberedning
kan du øke eller redusere
tilberedningstiden
dreie DIAL.
Vær
forsiktig nar du tar mat ut,
da beholderen vil
65
være
varm!
ved a
Holde
med
varm
I dette
eksempelet skal
vi vise
deg
hvordan du holder maten
varm
damp
Denne
etter
funksjonen lar deg holde mat varm
tilberedning med steam chef-
Trykk pa
STOP/CLEAR.
alternativet.
Det finnes to moduser i
funksjonen
for a
holde maten varm; WARM-HI og WARM-LO
VEILEDNING FOR A HOLDE MATEN VARM
NO
Fyll 500 ml vann fra springen i
dampkokebollen. Sett inn dampplaten og
plasser maten pa dampplaten. Dekk sa til
med damplokk. Sett den klargjorte
dampkokebollen forsiktig midt pa glassfatet.
Drei MODE DIAL til
displayet
viser STEAM KEEP WARM.
Hold den rett!.
Mat, suppe,
saus,
stuing
osv.
FORSIKTIG:
1.
2.
Drei DIAL til
Sørg for at maten er i dampenheten med
steam keep warm-modus.
Bruk alltid beskyttelsesvotter nar du tar
DAMPENHETEN ut
meget
glass-
taler
Den
viser "WARM-HI".
DIAL.
er
varm.
3. Ikke sett den
et
av ovnen.
Trykk pa
displayet
varme
bord eller
varme.
DAMPENHETEN
pa
annet
ikke
noen
Bruk alltid
en
som
Drei DIAL for a stille inn hold varm-tiden inntil
displayet
viser "30:00".
brikke eller
lignende.
4.Huskahaivannførbruknardu
tilbereder mat med DAMPENHETEN.
5. Vær forsiktig nar du flytter pa
DAMPENHETEN med
vann
i.
Trykk pa
START.
6. Nar du bruker DAMPENHETEN ma
damp-lokket festes riktig pa
dampkokebollen. Egg og kastanjer vil
eksplodere hvis damplokket ikke er festet
riktig pa dampkokebollen.
Under
tilberedning
kan du øke eller redusere
dreie DIAL.
66
tilberedningstiden
ved a
med WARM-HI-modus i 30 minutter.
I dette
eksempelet skal
vi vise
deg
hvordan du
fjerner lukt fra
EZ
ovnen.
Clean
Trykk pa
Ovnen har
fjerne
lukt i
spesiell funksjon for a
ovnen med ett tastetrykk.
en
Du kan bruke EZ
det ikke
er
mat i
Clean-funksjonen
STOP/CLEAR.
Drei MODE DIAL til
displayet
viser EZ CLEAN.
nar
ovnen.
Trykk pa START.
(Tiden teller seg ned automatisk)
67
NO
Konveksjonskombinasjon
Tilberedning
Trykk pa
I dette
eksempelet skal vi vise deg hvordan du programmerer ovnen med mikrobølge,
effekt 600W (60%) og med konveksjonstemperatur pa 200°C for tilberedningstid pa
25 minutter.
STOP/CLEAR.
Drei MODE DIAL til
NO
displayet
viser CONV. COMBI.
Ovnen har et
100°C
temperaturomrade mellom
250°C. (180°C stilles inn
~
automatisk nar modusen
Drei DIAL til
displayet
viser "600W".
konveksjonskombinasjon velges.)
Trykk pa
DIAL for effektbekreftelse.
Du kan
velge tre mikrobølgeeffekttrinn
(20%, 40% og 60%) i kombi-modus.
Drei DIAL til
Trykk pa
displayet
DIAL for
Drei DIAL til
viser "200°C".
temperaturbekreftelse.
displayet
Trykk pa START.
Under tilberedning
viser "25:00".
kan du øke eller redusere
tilberedningstiden
dreie DIAL.
Vær
forsiktig nar du tar maten,
da beholderen vil
68
være
varm!
ved a
I dette
eksempelet skal
vi vise
deg
hvordan du forvarmer
Trykk pa
ovnen
til
en
temperatur pa 230°C.
STOP/CLEAR.
Drei MODE DIAL til
displayet
viser CONV.
NO
Konveksjonsovnen har et
temperaturomrade pa 40°C 250°C
(180°C er automatisk tilgjengelig nar
konveksjonsmodus velges).
~
*
Ovnen har
funksjon for heving ved
en ovnstemperatur pa 40°C. Du ma
eventuelt vente til ovnen har kjølt seg
en
Drei DIAL til
displayet
viser "230°C".
ned fordi du ikke kan bruke
hevefunksjonen
temperatur
Ved bruk
hvis
er over
av
denne
ovnens
40°C.
funksjon
feilkoden "E-05" a vises
kommer
om ovnens
temperatur overstiger 70°C.
Ovnen vil bruke
den
noen
minutter
pa
a na
valgte temperaturen.
Nar den har nadd
riktig temperatur, vil
ovnen avgi en BIP-lyd for a varsle om at
den har nadd riktig temperatur.
Na kan du sette maten i ovnen. Og sa
setter du i gang med tilberedningen.
Konveksjon
Forvarming
Trykk pa
START.
Forvarmingen
starter og
displayet
viser "PREHEAT".
69
Konveksjon
Tilberedning
I dette
eksempelet skal
deg
hvordan du forvarmer
ovnen
først, og sa tilbereder
230°C i 50 minutter.
Trykk pa
STOP/CLEAR.
Drei MODE DIAL til
NO
vi vise
displayet
viser CONV.
Konveksjonsovnen har et
temperaturomrade pa 40°C 250°C
(180°C er automatisk tilgjengelig nar
konveksjonsmodus velges).
~
Hvis du ikke stiller inn
ovnen
temperatur
automatisk velge 180°C, men
en
tilberedningstemperaturen
vil
kan endres
Drei DIAL til
Trykk pa
displayet
DIAL for
viser "230°C".
temperaturbekreftelse.
ved a dreie SKIVEN.
Konveksjonsristen (lav rist) kan brukes
under konveksjonstilberedning.
Drei DIAL til
Trykk pa
Under
displayet
viser "50:00".
START.
tilberedning
kan du øke eller redusere
dreie DIAL.
70
tilberedningstiden
ved a
mat ved
en
temperatur pa
I dette
eksempelet skal
vi vise
deg
hvordan baker 0,6
kg
Auto
Bakt potet.
tilberedning
Med AUTO TILBEREDNING kan du enkelt
tilberede de fleste
ved a
vekten
av
dine favorittretter
velge matvaretypen
som
Trykk pa
STOP/CLEAR.
Trykk pa
AUTO COOK.
NO
og taste inn
skal kokes.
Kategori
Auto cook
Bakt potet
Ac1
Friske
Ac2
grønnsaker
Frosne grønnsaker
Ac3
Hvit ris
Ac4
Fersk fisk
Ac5
Pommes frites
Ac6
Kake
Ac7
Grateng
Ac8
Fersk pizza
Ac9
Frossen pizza
Ac 10
Drei DIAL til
Trykk pa
viser "Ac 1".
DIAL for a bekrefte program.
Drei DIAL til
Trykk pa
displayet
displayet
viser
"0.6kg".
START.
71
Funksjon
Kategori
Auto
Jacket Potato
tilberedning
(Bakt potet)
(Ac 1)
Vektgrense
0.1
~
1.0kg
Utstyr
Pa
glassfat
Mattemp.
Romtemp.
Instruksjoner
Bruk middels store
Vask og tørk
170
poteter
200 g.
~
potetene. Stikk i potetene flere ganger med
Legg potetene pa glassfatet. Juster vekt og trykk
Etter tilberedning tas potetene ut av ovnen.
en
gaffel.
start.
La dem sta tildekket i 5 minutter.
FORSIKTIG: Grillen og
Fresh
NO
0.2
0.8kg
~
Vegetable
(Friske
grønnsaker)
(Ac 2)
Frozen
Mikrobølgesikker
Romtemp.
bolle
0.8kg
Vegetable
(Frosne
grønnsaker)
(Ac 3)
Mikrobølgesikker
Frossen
bolle
Legg grønnsaker i en mikrobølgesikker bolle. Tilsett vann.
Dekk til med plastfilm. Under tilberedningen vil ovnen pipe. Rør rundt
startknappen. Etter tilberedning rører du rundt og la sta i 2 minutter.
Tilsett vann i forhold til mengden.
0.2kg 0.4 kg: 2 spiseskjeer
0.5kg 0.8kg: 4 spiseskjeer
**
(Hvit ris)
(Ac 4)
0.1
0.3kg
~
Mikrobølgesikker
bolle
Romtemp.
la sta i 2 minutter.
~
og
trykk pa
~
**
White Rice
beskyttelsesvotter.
~
**
~
rundt den blir meget VARM. Bruk
Legg grønnsaker i en mikrobølgesikker bolle. Tilsett vann.
Dekk til med plastfilm. Etter tilberedning rører du rundt og
Tilsett vann i forhold til mengden.
0.2kg 0.4 kg: 2 spiseskjeer
0.5kg 0.8 kg: 4 spiseskjeer
**
0.2
ovnen
~
Skyll
risen og hell
av
vannet.
Plasser riset med kokende
**
vann
og 1/4 til 1
teskje
salt i
Vekt
100g
200g
300g
Dekk til
Ris
200ml
400ml
600ml
Ja/apning pa
en
Ris
--
Etter
tilberedning,
absorbert.
72
dyp og
stor bolle.
siden
la sta tildekket i 5 minutter eller inntil vannet
er
Funksjon
Kategori
Auto
Fresh Fish
tilberedning
(Fersk fisk)
(Ac 5)
Vektgrense
0.1
0.6kg
~
Utstyr
Mattemp.
Mikrobølge-
Kjøleskap
sikkert
Instruksjoner
Hel
fisk, stykker
Fet fisk: laks, makrell
-
flatt fat
Hvit fisk:
-
torsk, hyse
Legg opp ett lag pa et stort, flatt mikrobølgesikkert fat.
Dynk med sitronsaft.
Dekk fatet godt til med plastfilm og stikk hull flere steder.
Sett det pa det roterende glassfatet. Juster vekt og trykk start.
Etter tilberedning tas fatet ut av ovnen. La sta i 3 minutter før servering.
French Fries
0.2
0.4kg
~
(Pommes frites)
(Ac 6)
Cake
(Kake)
(Ac 7)
Pa den
høye
Frossen
risten
0.5kg
Lav rist
(9x9x2
tommers
panne)
Romtemp.
Spre
Legg
det frosne
Etter
tilberedning
produktet
ut
utover og tilbered i ett
pa
lag
tas maten ut
metallfatet
for best
av ovnen
pa høy rist.
mulig resultat.
og settes bort
en
NO
stund.
Sukkerbrød
4 egg
120 g sukker
120 g vanlig mel
1 teskje vanilje
3gsalt
2 spiseskjeer
0.5
1. Smør
2. Bruk
en
smør
eller
margarin,
kg
Lav rist
smeltet
9x9x2-tommers kakeform. Sett til side. Rør
sammen
mel. Sett til side.
mikserbolle og miks sammen egg med elektrisk mikser pa høy
hastighet i 4 minutter eller til det blir tykt. Tilsett gradvis sukker, salt og smør,
mens du mikser med middels hastighet i 4 til 5 minutter, eller til blandingen er
en
lett og luftig. Tilsett den tørre blandingen. Miks
3. Hell deigen over i den klargjorte pannen.
sammen
fra menyen og trykk start uten mat.
5. Ovnen vil pipe pa slutten av forvarmingsperioden.
4.
6.
pa
lav
hastighet.
Velg
Apne døren
og sett den
start for a fortsette
klargjorte maten pa glassfatet pa den lave risten. Trykk
tilberedningen.
Etter tilberedning tas maten ut av ovnen og settes bort en
73
stund.
Funksjon
Kategori
Auto
Gratin
tilberedning
(Grateng)
(Ac 8)
Vektgrense
0.5
~
1.2kg
Utstyr
Mattemp.
Mikrobølge-
Romtemp.
Instruksjoner
Bruk denne
knappen
for a
din egen
lage
grateng.
sikkert
fat
pa
den
*
Gartinerete poteter
*
lave risten
Ingredienser
400 g
poteter
100 g løk
2/3
(skivet)
spiseskje
smør
3 skiver bacon
350g
hvit
saus
80 g revet mozzarellaost
Salt,
sort pepper
NO
(Hvit saus)
spiseskjeer smør, 5 spiseskjeer mel, 21/2 kopper melk.
Legg smøret i en stor bolle. Sett i mikrobølgeovn pa HIGH inntil smøret smelter.
Tilsett mel og sett i mikrobølgeovn i 2 minutter pa HIGH.
Tilsett melk, salt og svart pepper. Sett i mikrobølgeovn pa HIGH i 15 minutter.
(Rør rundt flere ganger under tilberedning.)
3
Metode
1. Bak
poteter
i 7
8 minutter
~
pa mikrobølge
HIGH. Skrell og
skjær
opp i sma
biter. Tilsett salt og pepper.
2. Bland løk og
3. Hell
en
smør
tredjedel
i
av
en
bolle. Sett i
den hvite
bacon. Dekk til med resten
4.
Dryss over
sta i 2
74
ost. Sett inn
3 minutter.
~
av
mikrobølgeovn pa HIGH i 2 minutter.
sausen i gratengfatet. Tilsett poteter, løk og
den hvite
pa glassfatet pa
sausen.
den lave risten. Etter
tilberedning,
la
Funksjon
Kategori
Auto
Fresh Pizza
tilberedning
(Fersk pizza)
(Ac 9)
Vektgrense
0.7
~
1.0kg
Utstyr
Metallfat
pa
Mattemp.
lav
Romtemp.
Instruksjoner
Tomatpizza
rist
1.0
Deig
Sukker
Salt
(g)
lunkent
Vann,
(ml)
(g)
(g)
2. Tilsett
4
3. Hell saften
1.0
Tomatpure
200
(spiseskje)
140
100
Hermetiske tomater
5
5
Pølse i skiver
3
3
Skinke, kokt (g)
2
og elt
Elt deretter
Resten
280
11/2
mel, gjær, sukker, salt og
olje
kg
(g)
(g)
deigen godt.
varmt
mozzarellaost
(g)
Frozen Pizza
(Frossen pizza)
(Ac 10)
0.1
0.5kg
~
Lav rist
Frossen
av
4
3
250
180
40
30
70
50
150
100
NO
La sta i 15
25 minutter
~
pa konveksjon
40°C.
de hermetiske tomatene.
olje pa
metallfatet.
funksjonen
inn
den lave risten.
75
kg
igjen.
Denne
pa
0.7
vann.
Legg deigen utover metallfatet.
Prikk overflaten av deigen med en gaffel.
5. Legg pa tomatpure og hermetiske tomater.
6. Legg pa de andre ingrediensene.
7. Strø revet mozzarellaost pa pizzaen.
8. Velg fra menyen og trykk start uten mat.
9. Ovnen vil pipe pa slutten av forvarmingsperioden.
Apne døren og sett den klargjorte maten pa glassfatet pa
start for a fortsette tilberedningen.
10. Etter tilberedning tas maten ut av ovnen og serveres.
4. Smør
kg
Revet
Vegetabilsk olje
(spiseskje)
1. Bland
0.7
6
Tørrgjær (g)
Hvetemel
kg
er
for
tilberedning av frossen pizza. Fjern
Etter tilberedning, la sta en stund.
den lave risten.
all
emballasje
Trykk
og sett
Automatisk
I det
følgende eksempelet skal
vi vise
Gjenoppvarming
NO
AUTOMATISK GJENOPPVARMING
gjør oppvarming
av
Trykk pa
STOP/CLEAR.
Trykk pa
AUTO REHEAT
matvarer enkelt.
Ovnen ma forhandssettes til automatisk
gjenoppvarming.
Din
ovn
har fire AUTOMATISK
GJENOPPVARMING-innstillinger:
Middagstallerken, Suppe, Saus, Ris,
Risotto, Pai, Drikk, Frossen Bolle,
Kald
Drei DIAL til
Trykk pa
displayet
viser "rh 9".
DIAL for a bekrefte program.
pizza.
Drei DIAL til
Trykk pa
displayet
viser
"0.3kg".
START.
76
deg
hvordan du tilbereder 0,3
kg
Kald pizza.
Funksjon
Meny
Automatisk
Dinner Plate
Gjenoppvarrming
(Middags-
Vektgrense
1
porsjon
Redskaper
Mattemp.
Mikrobølgesikker
Kald
Veiledning
1
tallerken
Kjøtt
tallerken)
(rh 1)
eller
kylling
porsjon
0.25~1.0kg
Mikrobølgesikker
Romtemp.
bolle
(Suppe)
(rh 2)
2
Potetstappe
200g
Grønnsaker, kokte
200g
tallerken. Dekk den litt løst med
Ved
gjenoppvarming av 1 eller 2 porsjoner suppe, hell i atskilte
mikrobølgesikre kopper eller boller og dekk litt løst med plastfolie.
Ved gjenoppvarming av 3 eller 4 porsjoner suppe, hell i en stor
mikrobølgesikker bolle. Dekk litt løst med to lag plastfolie. Etter
tilberedning, rør om og la sta.
Merke: Ved gjenoppvarming etter oppbevaring i kjøleskapet,
legg til ekstra 2-5 minutter (avhengig av mengden) og tilbered
1-2
NO
med effekt 60%.
Sauce
(Saus)
0.25~1.0kg
Mikrobølgesikker
Romtemp.
bolle
(rh 3)
Ved
gjenoppvarming av 1 eller 2 porsjoner saus, hell i atskilte
mikrobølgesikre kopper eller boller og dekk litt løst med plastfolie.
Ved gjenoppvarming av 3 eller 4 porsjoner saus, hell i en stor
mikrobølgesikker bolle. Dekk litt løst med to lag plastfolie. Etter
tilberedning, rør om og la sta.
Merke: Ved gjenoppvarming etter oppbevaring i kjøleskapet,
legg til ekstra 2-5 minutter (avhengig av mengden) og tilbered
1-2
med effekt 60%.
Rice
(Ris)
(rh 4)
0.15~0.6kg Mikrobølgesikker
skal
Romtemp.
riset i
mikrobølgesikker skal. Dekk den litt løst med et
lokk eller to lag plastfolie. Etter tilberedning, rør om og la sta
før servering.
Merke: Ved gjenoppvarming etter oppbevaring i kjøleskapet,
legg til ekstra 2-6 minutter (avhengig av mengden) og tilbered
Legg
en
med effekt 60%.
77
(min.)
125g
Legg maten pa en mikrobølgesikker
plastfolie. Etter tilberedning, la sta.
Soup
Ventetid
1
Funksjon
Meny
Automatisk
Risotto
Gjenoppvarrming
(Risotto)
Vektgrense
Redskaper
0.15~0.6kg Mikrobølgesikker
Mattemp.
Romtemp.
Plasser risottoen
pa
med et lokk eller to
skal
Ventetid
Veiledning
mikrobølgesikker skal. Dekk den litt løst
lag plastfolie. Etter tilberedning, rør om og
en
1
la sta før
servering.
Merk: Ved gjenoppvarming etter oppbevaring i kjøleskapet,
tillegg ekstra 2-6 minutter (avhengig av mengden) og tilbered
(rh 5)
med effekt 60%.
Pie
0.2~0.8kg
tallerken
(Pai)
1
NO
Mikrobølgesikker Romtemp.
(kjøttpai,
paj=190 g)
(rh 6)
Beverage
(Drikk)
0.25~1.0kg Mikrobølgesikker Romtemp.
kopp
1~4Bolle
Pa
en
mikro-
(Frossen Bolle)
bølgeskikker
(rh 8)
tallerken
Chilled Pizza
(Kald pizza)
paien(e) mellom to papirhandklær som ikke er laget av
returpapir. Etter tilberedning, la sta.
Merk: Ved gjenoppvarming etter oppbevaring i kjøleskapet,
legg til ekstra 2-6 minutter (avhengig av mengden) og tilbered
1
med effekt 60%.
(rh 7)
Frozen Muffin
Plasser
0.1~0.4kg Mikrobølgesikker
tallerken
Frossen
Sikre
deg at koppen som du bruker er mikrobølgesikker. Plasser et
trespidd eller spadeformet redskap i hver kopp for a bryte overflaten.
Tilbered uten bedekning. Etter tilberedning, rør om før servering.
Fordel bollene jevnt rundt roterende tallerkens
tilberedning,
Kald
Denne
pa
en
(rh 9)
78
ytre kant. Etter
-
1/2
la sta.
funksjonen er for oppvarming av pizza-rester. Legg pizzaen
mikrobølgesikker tallerken. Etter tilberedning, la sta.
2-3
(min.)
I dette
eksempelet skal
vi vise
deg
hvordan du steker 1,4
kg
Automatisk
oksestek.
steking
AUTOMATISK STEKING
tilberedningen
av
rettene dine ved a
legge
funksjonen
letter
Trykk pa
STOP/CLEAR.
Trykk pa
AUTO ROAST.
NO
de fleste favoritt-
velge
matens
type og
inn matens vekt.
Kategori
Auto Roast
Oksestek
Ar1
Svinestek
Ar2
Lammestek
Ar3
Hel
Ar4
kylling
Kyllinglar
Drei DIAL til
Trykk pa
displayet
viser "Ar 1".
DIAL for a bekrefte program.
Ar5
Drei DIAL til
Trykk pa
displayet
viser
"1.4kg".
START.
79
Funksjon
Meny
Automatisk
Roast Beef
steking
(Oksestek)
(Ar-1)
Roast Pork
Vektgrense
Roast Lamb
Lav rist
Kjøleskap
pa
pa
pa
pa
Legs
(Kyllinglar)
(Ar-5)
pa
rist
før
fettet
pa svinekjøttet.
Pensle svinekjøttet med smeltet margarin eller smør.
Sett inn pa den lave risten pa metallfatet. Nar ovnen piper, vend maten og
trykk start for a fortsette. Etter tilberedning skal maten sta tildekket med
folie i 10 minutter før servering.
Kjøleskap
Skjær
av
Kjøleskap
fettet fra
lammekjøttet.
Pensle lammekjøttet med smelt margarin eller smør.
Sett inn pa den lave risten pa metallfatet. Nar ovnen piper, vend maten
trykk start for a fortsette. Etter tilberedning skal maten sta tildekket med
folie i 10 minutter før servering.
og
Vask og tørk skinnet.
Pensle
kyllingen med smeltet margarin eller smør.
Plasser brystsiden ned pa den lave risten pa metallfatet.
Nar ovnen piper, vend maten og trykk start for a fortsette.
Etter tilberedning skal maten sta tildekket med folie i 10 minutter.
metallfatet
Høy
0.2~0.8kg
kjøttet med smeltet margarin eller smør.
Sett inn pa den lave risten pa metallfatet.
Nar ovnen piper, vend maten og trykk start for a fortsette.
Etter tilberedning skal maten sta tildekket med folie i 10 minutter
servering.
av
(Hel kylling)
(Ar-4)
Roast Chicken
Pensle
Skjær
metallfatet
Lav rist
0.8~1.5kg
Veiledning
Kjøleskap
metallfatet
Lav rist
0.5~1.5kg
Chicken
metallfatet
Lav rist
0.5~1.5kg
(Lammestek)
(Ar-3)
Roast Whole
Mattemp.
0.5~1.5kg
(Svinestek)
(Ar-2)
NO
Redskaper
Kjøleskap
Vask og tørk skinnet.
Stikk hull
pa skinnet. Pensle kyllinglarene med smeltet margarin
Sett inn pa den høye risten pa metallfatet.
Nar ovnen piper, vend maten og trykk start for a fortsette.
metallfatet
Etter
80
tilberedning
skal maten sta tildekket med folie i 2
eller
5 minutter.
~
smør.
I dette
eksempelet skal
vi vise
deg
hvordan du tilbereder 0,6
Steam
kg skalldyr.
Chef
Denne
funksjonen
FORSIKTIG:
1. Bruk alltid
brukes til
dampkoking.
Trykk pa
STOP/CLEAR.
Trykk pa
STEAM CHEF.
beskyttelsesvotter nar du tar
DAMPENHETEN ut av ovnen. Den
er
meget
varm.
2. Ikke sett den
glassbord
varme
eller
DAMPENHETEN
annet
noen
som
pa et
ikke taler
tilberedning. Bruk alltid ett brett
eller lignende.
3. Nar du bruker denne dampenheten skal du
fylle pa med minst 400 ml vann før bruk.
Hvis mengden med vann er mindre enn 400
ml, kan det føre til utfullstendig tilberedning,
eller det kan føre til brann eller alvorlig
skade pa produktet.
4. Vær forsiktig nar du flytter pa
varme
etter
DAMPENHETEN med
vann
NO
Drei DIAL til
Trykk pa
i.
displayet
DIAL for
viser "St 1".
kategoribekreftelse.
5. Nar du bruker DAMPENHETEN ma
6.
damplokket festes riktig pa dampkokebollen. Egg
og kastanjer vil eksplodere hvis damplokket
ikke er festet riktig pa dampkokebollen.
Bruk aldri dampenheten med produkt av
annen
Drei DIAL til
displayet
viser "1".
modell. Det kan føre til brann eller
Trykk pa
alvorlig skade pa produktet.
Kategori
DIAL for
kategoribekreftelse.
Steam Chef
Dampet sjømat
St1
Dampet kjøtt
St2
Dampet fjærkre
St3
Dampede grønnsaker
St4
Dampet frukt
St5
Drei DIAL til
Trykk pa
displayet
viser
"0.6kg".
START.
81
Kategori
Mat
Steamed
Shellfish
Seafood
(Skalldyr)
Vektgrense
0.1
~
1.0kg
(Dampet
sjømat)
(St 1)
Utstyr
Mattemp.
Dampkokebolle
Dampplate
Damplokk
Kjøleskap
Instruksjoner
Vask matvarene.
Fyll 400 ml vann fra springen i dampkokebollen.
Plasser dampplaten pa dampkokebollen. Plasser den klargjorte maten pa
dampplaten. Dekk til med damplokk. Sett dampkokebollen midt pa glassfatet.
Etter
-
Whole Fish
0.1
0.6kg
~
(Hel fisk)
Fish Fillet
0.1
0.6kg
~
(Fiskefilet)
NO
Fish Steak
0.2
0.6kg
~
(Fiskebiff)
Steamed
Sausage
Meat
(Pølse)
0.1
0.6kg
~
(Dampet
kjøtt)
(St 2)
Dampkokebolle
Dampplate
Damplokk
Kjøleskap
Dampkokebolle
Dampplate
Damplokk
Kjøleskap
Dampkokebolle
Dampplate
Damplokk
Kjøleskap
Dampkokebolle
Dampplate
Damplokk
Kjøleskap
dampkoking skal maten sta i ovnen i 3-5 minutter.
reker, krabbe, muslinger, blekksprut. (under 25 cm lengde)
Samme
som
ovenfor.
-under25cmlangog3cmtykk.
Samme
Legg
-
under 2.5
Legg
ovenfor.
utover og tilbered i ett
Samme
-
som
som
cm
for best
mulig
resultat.
lag
for best
mulig
resultat.
tykk
ovenfor.
utover og tilbered i ett
under 2.5
lag
cm
tykk.
Klargjør matvarene. Fyll 400 ml vann fra springen i dampkokebollen. Plasser
dampplaten pa dampkokebollen. Plasser den klargjorte maten pa dampplaten.
Dekk til med damplokk. Sett dampkokebollen midt pa glassfatet.
Etter dampkoking skal maten sta i ovnen i 3-5 minutter.
under 2.5 cm tykk.
-
Ham
0.1
0.6kg
Dampkokebolle
Dampplate
Damplokk
Kjøleskap
Samme
0.7kg
Dampkokebolle
Dampplate
Damplokk
Kjøleskap
Klargjør kjøttet og skjær det i to. Fyll 400 ml vann fra springen i dampkokebollen.
Plasser dampplaten pa dampkokebollen. Plasser den klargjorte maten pa
dampplaten. Dekk til med damplokk. Sett dampkokebollen midt pa glassfatet.
Etter dampkoking skal maten sta i ovnen i 5-10 minutter.
~
(Skinke)
Corned Beef
(Sprengt
oksekjøtt)
0.3
~
82
som
ovenfor.
Kategori
Mat
Steamed
Chicken
Poultry
(Dampet
fjærkre)
(St 3)
Breast
Vektgrense
0.2
0.6kg
~
(Kyllingbryst)
Utstyr
Mattemp.
Dampkokebolle
Dampplate
Damplokk
Kjøleskap
Instruksjoner
Vask matvarene.
Fyll 400 ml vann fra springen i dampkokebollen.
Plasser dampplaten pa dampkokebollen. Plasser den klargjorte maten pa
dampplaten. Dekk til med damplokk. Sett dampkokebollen midt pa glassfatet.
Etter
-
Chicken
0.2
Samme
1.2kg
Dampkokebolle
Dampplate
Damplokk
Kjøleskap
Klargjør den hele kyllingen. Bind opp larene med en bomullstrad.
Fyll 600 ml vann fra kranen i dampkokebollen.
Plasser dampplaten pa dampkokebollen. Plasser den klargjorte maten pa
dampplaten. Dekk til med damplokk. Sett dampkokebollen midt pa glassfatet.
Etter dampkoking skal maten sta i ovnen i 5-10 minutter.
Dampkokebolle
Dampplate
Damplokk
Kjøleskap
~
(Hel kylling)
Eggs
(Egg)
9 egg
~
i 3-5 minutter.
Kjøleskap
Chicken
2
ovnen
Dampkokebolle
Dampplate
Damplokk
(Kyllinglar)
1.0
maten sta i
0.8kg
~
Legs
Whole
dampkoking skal
under 2.5 cm tykk
som
springen i dampkokebollen.
Plasser dampplaten pa dampkokebollen. Legg eggene pa dampplaten.
Dekk til med damplokk. Sett dampkokebollen midt pa glassfatet.
Etter dampkoking skal maten sta i ovnen i 5-10 minutter.
Fyll
83
400 ml
ovenfor.
vann
fra
NO
Kategori
Mat
Steamed
Carrot
Vegetables
(Gulrot)
Vektgrense
0.2
Utstyr
Mattemp.
0.6kg
Dampkokebolle
Dampplate
Damplokk
Kjøleskap
Samme
som
ovenfor.
0.6kg
Dampkokebolle
Dampplate
Damplokk
Kjøleskap
Samme
som
ovenfor.
0.8kg
Dampkokebolle
Dampplate
Damplokk
Kjøleskap
Samme
som
ovenfor.
Dampkokebolle
Dampplate
Damplokk
Kjøleskap
0.3kg
Dampkokebolle
Dampplate
Damplokk
Kjøleskap
Samme
som
ovenfor.
0.8kg
Dampkokebolle
Dampplate
Damplokk
Kjøleskap
Samme
som
ovenfor.
~
(Broccoli)
0.2
~
(Blomkal)
NO
Zucchini
0.2
~
(Zucchini)
Cabbage
0.2
0.8kg
~
(Hodekal)
Spinach
0.1
~
(Spinat)
Tomato
(Tomat)
0.2
~
grønnsakene
Fyll 400 ml vann
dampplaten pa
dampkokebollen. Plasser den klargjorte maten pa dampplaten. Dekk til med
damplokk. Sett dampkokebollen midt pa glassfatet.
Etter dampkoking skal maten sta i ovnen i 3-5 minutter.
(St 4)
Cauliflower
og skjær opp i like store biter.
fra springen i dampkokebollen. Plasser
Kjøleskap
grønnsaker)
0.2
Vask
Dampkokebolle
Dampplate
Damplokk
0.8kg
~
(Dampede
Broccoli
Instruksjoner
Skjær
opp i like store biter.
Samme
Skjær
-
84
som
ovenfor.
i fire.
Sma størrelser
skjæres i
to.
Kategori
Mat
Steamed
Apple
Fruits
(Eple)
Vektgrense
0.2
Utstyr
Mattemp.
0.8kg
Dampkokebolle
Dampplate
Damplokk
Kjøleskap
Vask, skrell og
0.8kg
Dampkokebolle
Dampplate
Damplokk
Romtemp.
Samme
~
(Dampet
frukt)
(St 5)
Pear
(Pære)
0.2
~
Instruksjoner
kjernen. Fjern steiner ved behov og skjær i tynne skiver.
Fyll 400 ml vann fra springen i dampkokebollen.
Plasser dampplaten pa dampkokebollen. Plasser den klargjorte maten pa
dampplaten. Dekk til med damplokk. Sett dampkokebollen midt pa glassfatet.
Etter dampkoking, la sta i ovnen i 3-5 minutter.
som
ta ut
ovenfor.
NO
85
Temperaturen og tettheten i matvarer varierer, og vi vil anbefale at du undersøker maten før kokingen begynner.
Vær spesielt oppmerksom pa store stykker av kjøtt og kylling. Enkelte matvarer bør ikke tines helt før koking.
BRØD-programmet egner seg til tining av sma enheter, slik som rundstykker eller et lite brød. Disse vil ha behov
for en hviletid for at kjernen skal fa tid til a tine. I dette eksempelet skal vi vise deg hvordan du tiner ett
frossent fjærkre pa 1,4 kg.
Auto
Tining
Trykk pa
STOP/CLEAR.
Vei opp maten du skal tine. Pass
metallinnpakning,
Trykk pa
NO
Ovnen har tre
innstillinger for
mikrobølgetining:- KJØTT, FJÆRFE, FISK
og BRØD; og hver tinekategori har sine
egne effektinnstillinger.
Kategori
AUTO DEFROST
Kjøtt
dEF1
Fjærfe
dEF2
Fisk
dEF3
Brød
dEF4
og
plasser
pa
metallklips og
ovnen
all
og lukk døren.
for FJÆRFE.
DIAL for a bekrefte.
Tast inn vekten
Drei DIAL til
Trykk pa
alle
AUTO DEFROST.
velge tineprogrammet
vises pa displayet.
Trykk pa
fjerne
deretter maten i
Drei DIAL for a
"dEF2"
a
pa
den frosne maten du skal tine.
displayet
viser
"1.4kg".
START.
Under
tiningen vil ovnen gi signal med et "BIP", og da apner du ovnsdøren for a snu og dele opp maten slik at
den far en jevn tining. Fjern alle deler som er tinet eller skjerm dem av for a redusere tinehastigheten. Etter at du
er ferdig lukker du døren og trykker pa START for a fortsette tiningen.
Ovnen vil ikke avbryte tiningen (selv om lydsignalet er gitt) hvis ikke døren blir apnet.
86
OPPTININGSGUIDE
?
Matvarer
?
Om
som
skal
nødvendig
tines, ma plasseres pa glassfatet i
kan du dekke til
tynne deler
av
kjøtt-
for at folien ikke kommer i kontakt med veggene i
Matvarer
en
mikrobølgesikker
eller
fjærkrestykker
beholder og ikke dekkes til.
med aluminiumsfolie. Dette forhindrer at de blir for
kjøttdeig, koteletter, pølser, bacon og lignende bør tas fra hverandre og spres utover sa fort
matvarene snus. Ta ut det som er ferdig gjennomtinet, og fortsett opptiningen. La matvarene hvile en stund
ogsa gjennomtines.
?
Større
som
og hele
Vikt
Kategori
Meat
kyllinger,
0.1
kg
4.0
~
for
eksempel, bør
HVILE i minimum
en
time før videre
mulig. Nar du hører et LYDSIGNAL skal
etter opptining, slik at midtpartiet av tykke stykker
som
Matrett
Mikrobølgesikker
tallerken
(Kjøtt)
(dEF1)
Kjøtt
Kjøttdeig, biff, fileter, grytekjøtt, mørbrad, grytestek, skinkestek, hamburgere og karbonader,
og lammekoteletter, pølser.
Snu matvarene nar
Poultry
(Fjærfe)
(dEF2)
ovnen
gir
fra seg et
lydsignal.
La matvarene hvile i 5--15 minutter etter
opptining.
Fjærfe
Hel
Fish
(Fisk)
(dEF3)
kylling, lar, bryst, kalkunbryst (maks.
Snu matvarene nar du hører et
2
kg)
lydsignal.
La matvarene hvile i 20--30 minutter etter
opptining.
Fisk
Fileter, skiver, hel fisk, skalldyr.
Snu matvarene nar du hører et
lydsignal.
La matvarene hvile i 10--20 minutter etter
Bread
(Brød)
(dEF4)
0.1
kg
0.5
~
kg
opptiningen. Sørg
tilberedning.
Tillbehør
kg
under
ovnen.
?
kjøttstykker
varme
Papirhandkle
eller
opptining.
Oppskaret brød, boller, rundstykker, baguetter
flat tallerken
87
osv.
svine-
NO
Oppvarmingsveiledning
Matvaretype
Oppskaret kjøtt 3
skiver (0.5 cm
tykke)
Kyllingstykker
1 bryst
NO
Tilberedningstid
(minutter/pa HIGH)
1~2
Vellykket oppvarming i mikrobølgeovnen krever at du følger noen retningslinjer. Mal mengden som skal tilberedes for a
finne riktig oppvarmingstid. Det gir best resultat a legge maten i en sirkel. Mat med romtemperatur varmes raskere opp
enn mat fra kjøleskapet. Hermetikk bør tas ut av boksen og plasseres i en mikrobølgesikker beholder. Maten varmes
jevnere opp hvis den dekkes av et mikrobølgesikkert lokk eller plastfolie med luftehull. Vær forsiktig nar du tar av lokket.
Du kan brenne deg. Bruk tabellen nedenfor som veiledning ved oppvarming av ferdiglaget mat.
Instruksjoner
Legg kjøttskivene pa
Matvaretype
mikrobølgesikker
en
Moste
tallerken.
11/2~2
2~31/2
plastfolie
med luftehull.
Merk:
eller
gir saftigere kjøtt.
saus
Tomatbønner
2,5 dl
Legg kyllingstykkene pa en mikrobølgesikker
tallerken. Dekk med plastfolie med luftehull.
1~2
4~6
2,5 dl
1 liter
Gryterett
Legg
pa
mikrobølgesikker
plastfolie med luftehull.
en
delete
Dekk med
11/2~3
41/2~7
Gryterett
fiskefiletene
pa en mikrobølgesikker
plastfolie med luftehull.
TILBERED tildekket i
tallerken. Rør
om
en
tallerken.
1~21/2
tallerken. Rør
2,5 dl
31/2~6
tilberedningen.
om
21/2
~
TILBERED tildekket i
tallerken. Rør
om
en
1~11/2
TILBERED tildekket i
1
21/2~4
tallerken. Rør
Brødskive eller
15~30
Pakk inn i
hamburgerbrød
1 hamburgerbrød
sekunder
pasta
saus
TILBERED tildekket i
om
dyp mikrobølgesikker
gang halvveis i tilberedningen.
en
dyp mikrobølgesikker
gang halvveis i tilberedningen.
en
en
en
kopper
kopp
om
dyp mikrobølgesikker
gang halvveis i tilberedningen.
en
en
1 liter
dyp mikrobølgesikker
en gang halvveis i
TILBERED tildekket i
eller ost
11/2
Ris
4
tilberedningen.
med fløte
Rør rundt en gang
W)
mikrobølgeovnsikker kasserolle.
halvveis i tilberedningstiden.
2,5 dl
tallerken. Dekk med
(170--230 g)
Lasagne
1 porsjon (300 g)
Legg
600
tallerken. Rør
med
Fiskefilet
TILBERED tildekket i
11/2~3
61/2~9
Ravioli eller
1 lar
Instruksjoner
5~7
(ved
350g
Dekk med
Sjy
poteter
Tilberedningstid
(minutter/pa HIGH)
dyp mikrobølgesikker
Grønnsaker
2,5 dl
1 liter
en gang halvveis i
11/2
21/2
~
4~6
papirservietter og plasser pa glasskal.
TILBERED tildekket i
tallerken. Rør
om
dyp mikrobølgesikker
gang halvveis i tilberedningen.
en
en
1 liter
Sloppy Joe eller
grillet kjøtt
1 sandwich
TILBERED tildekket i
1~21/2
Suppe
1 porsjon (1/4 l)
mikrobølgeovnsikker
kasserolle. Rør rundt en gang. Varm opp
rundstykket som beskrevet i tabellen nedenfor.
maltid
pa tallerken
(1 porsjon) kjøtt
(1,25 dl kjøttfylling)
uten rundstykke
125 g, Moste
poteter 150 g
gulrot,
88
kokt 150 g
11/2~2
TILBERED tildekket i
tallerken. Rør
6~8
(ved
600
W)
om
en
TILBERED tildekket
tallerken.
dyp mikrobølgesikker
gang halvveis i tilberedningen.
en
pa mikrobølgeovnsikker
Friske
Grønnsak
Artisjokk
(230g hver)
Asparges,
Tilberedningstid
Mengde (minutter/pa HIGH)
2 middels
41/2~7
4 middels
10~12
450g
3~6
frisk, skudd
Grønne
bønner
450g
6~10
Instruksjoner
Grønnsak
Tilsett 2 ts vann og 2 ts saft.
Dekk til. La sta i 2
3 minutter.
Renskjær.
Tilberedningstid
Mengde (minutter/pa HIGH)
Sopp, friske,
230g
11/2
21/2
~
skivet
~
Tilsett 2,5 dl vann. Dekk til.
Lastai2~3minutter.
Pastinakk,
friske, skivet
Tilsett 1,25 dl vann i en 1.5 liters
kasserolle. Rør rundt halvveis i
tilberedningstiden. La sta i 2 3 minutter.
450g
6~8
450g
Erter, grønne,
Tilsett 1,25 dl vann i en 1.5 liters kasserolle
med lokk. Rør rundt halvveis i
tilberedningstiden. La sta i 2 3 minutter.
450g
31/2~4
skudd
Hodekal, frisk,
broccoli i stekeform. Tilsett 1/2
vann. La sta i 2
3 minutter.
Legg
7~9
oppskjært
Tilsett 1,25 dl vann i en 1.5 liters kasserolle
med lokk. Rør rundt halvveis i
tilberedningstiden.
Gulrøtter,
friske, skivet
kopp
~
450g
200g
2~3
La sta i 2
3 minutter.
~
4
kopper
6~9
450g
5~7
hel
Søtpoteter,
hele til baking
(170~230g
hver)
2 middels
5~9
4 middels
9~13
Bakepoteter,
hele til baking
(170~230g
hver)
2
Tilsett 0,75 dl vann i en 1.5 liters kasserolle
med lokk. Rør rundt halvveis i
tilberedningstiden. La sta i 2 3 minutter.
Spinat, frisk,
kopp
i
vann
en
1.5 liters kasserolle
Tilsett 1/2 kopp vann i en 1.5 liters kasserolle
med lokk. Rør rundt halvveis i
Tilsett 0,75 dl vann i en 1.5 liters
kasserolle med lokk. Rør rundt halvveis i
Buskgresskar,
Renskjær.
Del opp
La sta i 2
3 minutter.
~
potetene flere ganger med
gaffel. Legg
det
pa
en
lag med tørkepapir.
tilberedningstiden.
2
Snu rundt halvveis i
Lastai2~3minutter.
4
poteter
poteter
51/2
91/2
71/2
~
14
~
Del opp
potetene flere ganger med
gaffel. Legg
det
pa
Snu rundt halvveis i
en
lag med tørkepapir.
tilberedningstiden.
2
Lastai2~3minutter.
450g
6~8
Tilsett 1/2
kopp
i
vann
med lokk. La sta i 2
blader
~
Blomkal, frisk,
Tilsett 1/2
tilberedningstiden.
~
Broccoli, frisk,
suppen i en 1,5 liters kasserolle med
lokk. Rør rundt halvveis i tilberedningstiden.
Lastai2~3minutter.
Legg
med lokk. Rør rundt halvveis i
tilberedningstiden. La sta i 2 3 minutter.
friske
10~14
Instruksjoner
~
~
Bønner, friske
grønnsaker
Veiledning
Tilsett 1/2
450g
frisk, skivet
41/2
71/2
~
tilberedningstiden.
kopp
en
2 liters kasserolle
3 minutter.
~
vann
i
en
1.5 liters kasserolle
med lokk. Rør rundt halvveis i
tilberedningstiden. La sta i 2 3 minutter.
~
Lastai2~3minutter.
Mais, frisk
2 kolber
4~8
Rens. Tilsett 2
ss vann
i
en
Buskgresskar,
1.5 liters
stekeform. Dekk til. La sta i 2
frisk, hel
3 minutter.
450g
6~9
Del opp. Legg det pa 2 lag med tørkepapir.
Snu buskgresskaret rundt og rør halvveis i
tilberedningstiden.
~
89
La sta i 2
3 minutter.
~
NO
Steking pa grill
Veiledning
grilling av fisk og skalldyr
Legg fisken og skalldyrene pa risten. Hvis fisken er hel, bør du lage hakk
diagonalt pa begge sider før grilling. Pensle fisken og skalldyrene med
smeltet smør, margarin eller olje før og under stekingen. Dermed unngar du
at fisken blir tørr. Tabellen gir anbefalte steketider for grilling. Hel fisk og
fiskeskiver bør vendes forsiktig etter halv steketid. Det gar ogsa godt an a
vende tykke skiver nar de er halvveis stekt.
Steking av kjøtt pa grill
?
?
?
Veiledning
Skjær vekk overflødig fett fra kjøttet.
Legg stykkene pa risten. Pensle med
Vend kjøttet etter halv steketid.
NO
Matvaretype
Hamburgere
Mengde
50gx2
100gx2
smeltet
cm
Medium Godt
stekt
230gx2
230gx2
230gx2
olje.
Instruksjoner
eller smeltet
Matvaretype
Pafør
19-23
18-20
Tynne matvarer bør plasseres
pa den høye risten.
Tykke matvarer kan plasseres
over et dryppfat.
Vend maten ved halvgatt tid
22-24
Vend ofte.
olje
Mengde
Tilberedningstid
(minutter)
Fiskefileter
13-16
tykke)
Lettstekt
eller
Tilberedningstid
(minutter)
Biff
(2.5
smør
for
smør.
1
tykke
cm tykke
cm
1.5
Instruksjoner
Stryk pa smeltet smør og
ved halvgatt tid i
tilberedningen.
230g
230g
13-16
230g
20-25
225-350g hver
450g
20-25
Legg
25-35
fet fisk.
450g
450g
18-22
Stryk rikelig pa
tilberedning.
19-23
Fiskeskiver
2.5
.
cm
tykke
Hel fisk
26-28
til ekstra tid for
tykk eller
Lammekoteletter
(2,5
cm
tykk)
230gx2
27-32
Skjell
Ferske reker
Pølser
(2.5
cm
tykke)
230g
vend
13-16
90
18-22
under
Konveksjon
Tilberedningsveiledning
Forvarm
ovnen
Grillen og
til ønsket
ovnen
vil
temperatur. Følg tidene og instruksjonene i tabellen.
være
Mat
Mengde
Muffins
6
stykker
(60 g hver)
(fersk deig)
Sukkerbrød
(fersk deig)
Fruktkake
(ca.
pizza
20~25
200°C
750
(450
500
180°C
400g
Gjør
bruning
25~40
deigen.
Sett maten
pa
den lave risten.
NO
den lave risten.
klar
deigen.
Sett maten
pa
den lave risten.
en
rund stekeform med diameter 20
La sta i 10 minutter.
Gjør
klar
deigen. Legg den
pa den lave risten.
i
Gjør
25~40
Gjør
La sta i 10 minutter.
klar
klar
pizzaen.
Sett den
pa
den lave risten.
La sta i 2 minutter.
g)
220°C
cm.
deigen. Legg den i en rund stekeform med diameter ca. 20 cm.
Sett maten pa den lave risten. Stek til du kan stikke et trepinne inn i kaken
at noe fester seg pa det. La sta i 10 minutter.
40~60
g)
200°C
1 panne
1000
20~50
Sett den
160°C+200W
1200
klar
Legg rundstykkene pa
g)
1 panne
~
Gjør
10~12
eller inntil
g)
~
~
Instruksjoner
La sta i 3 minutter.
1 panne
(ca.
Frossen
200°C
1brød
(1000
pizza
Tilberedningstid
(minutter)
180°C
500
BRUK BESKYTTELSESVOTTER.
Konveksjon
Temperatur
stykker
(50 g hver)
Hvitt brød
(fersk deig)
tilberedning.
La sta i 5 minutter.
4
Rundstykker
(halvstekte)
Fersk
VARM etter
meget
18~25
Fjern innpakningen.
La sta i 2 minutter.
91
Sett den
pa
den lave risten.
uten
Mat
Frossen
Mengde
Konveksjon
Temperatur
Tilberedningstid
(minutter)
300g
200°C+400W
18~25
Frosne varruller
Legg pa
Sett den
(UTEN FORVARMING)
ferdigmat
(makaroni og ost)
300g
230°C
Instruksjoner
35~50
fat
et
varmebestandig
pa den lave risten.
av
La sta i 2-3 minutter.
Stryk pa vegetabilsk olje pa
overflaten.
Plasser varrullene side ved side
Gratinerte
1000g
14~18
Gjør
(UTEN FORVARMING)
poteter
Oksestek
140°C+600W
1000g
160°C+600W
30~45
NO
Lammestek
1000g
160°C+600W
(UTEN FORVARMING)
Svinestek
1000g
200°C+600W
kylling
1000g
200°C+600W
Sett den
pa
pa den
tilberedningstid.
lave risten
Sett den
lave risten
Sett den
32~47
(UTEN FORVARMING)
pa
La sta i 2-3 minutter.
halvgatt tilberedningstid.
tildekning.
pa
metallfatet. Vend maten ved
La sta i 10-15 minutter med
pa
pa
halvgatt
tildekning.
metallfatet. Vend maten ved
La sta i 2-5 minutter med
halvgatt
tildekning.
metallfatet. Vend maten ved
La sta i 10-15 minutter med
den lave risten
tilberedningstid.
92
den lave risten. La sta i 1-2 minutter.
den lave risten. Vend maten ved
pa den
tilberedningstid.
35~50
(UTEN FORVARMING)
Stekt
Sett den
gratinerte poteter.
pa den lave risten.
Sett den
34~48
pa
klar
La sta i 10-15 minutter med
(UTEN FORVARMING)
passende størrelse.
tildekning.
halvgatt
Metallfat
(stekefat)
Tilberedningsveiledning
Forvarm stekefatet med
Følg
tidene og
mikrobølge 100
instruksjonene i tabellen.
Mat
Frossen
Mengde
pizza
glassfatet.
Grillen og
ovnen
Ikke sett stekefatet
den blir
meget
pa høy
eller lav rist.
VARM etter
tilberedning.
BRUK BESKYTTELSESVOTTER.
Forvarm
Tilberedningstid
Tilberedningsmodus
ings-tid
(minutter)
M/W 1000W
3
400g
Omelett
% pa
3 egg
3
Instruksjoner
Forvarm stekefatet. Plasser frossen
5
Grill
+
M/W 200W
8~11
Grill
+
M/W 400W
7~8
Visp
Visp godt
sammen
den.
NO
med melk og
3 egg, 2
sammen.
pizza pa
krydder.
spiseskjeer
Skjær opp tomater i terninger.
Sett til side. Forvarm stekefatet.
Legg
de
Tilsett
Bacon
Grillet tomat
Speilegg
(plommen opp)
Sautere grønnsaker
2 skiver
4
stykker
(400g)
1
2
125g
250g
(5
3
Grill
3
Grill
3
Grill
ml
ml
+
+
M/W 600W
1~11/2
M/W 200W
7~8
M/W 600W
1/2 ~1
olje)
olje)
Forvarm stekefatet.
Legg pa
bacon.
Skjær tomater i to. Sett til side. Forvarm stekefatet.
Legg tomater pa stekefatet og strø litt ost pa toppen.
Stryk olje pa
stekefatet og forvarm det. Ha i
egg(ene).
11/2 ~2
Grill
3
(5
+
klargjorte tomatene pa stekefatet.
røren av egg og ha pa litt revet ost pa toppen.
+
M/W 600W
4~5
5~6
93
Stryk olje pa stekefatet og forvarm det.
Klargjør grønnsaker i gaffelstore biter.
Legg grønnsakene pa fatet. Rør rundt sa
Rør rundt en gang under tilberedning.
de blir dekket med
olje
før
steking.
Mat
Frosne
Mengde
Forvarm
Tilberedningstid
Tilberedningsmodus
(minutter)
ings-tid
Grill
3
300g
+
M/W 200W
15~24
Instruksjoner
Forvarm stekefatet. Plasser frosne
Vend maten ved
potetchips
300g
M/W 1000W
--
15~17
Legg
frosne
potetchips pa
Vend maten ved
Frosne
nuggets
(5
(kylling)
Grill
3
200g
200g
ml
+
M/W 600W
Stryk olje pa
7~9
M/W 1000W
--
8~12
Legg
frosne
NO
Laksebiff
1
(230g)
Grill
3
(5
1
ml
+
M/W 600W
Stryk olje pa
6~8
M/W 1000W
--
8~12
ferske
240g
(120gx2)
240g
(120gx2)
laksebiffen
Vend maten ved
(230g)
Hamburgere,
Legg
3
(5
ml
--
Legg pa
halvgatt tilberedningstid.
stekefatet. Dekk til med
frosne
nuggets.
damplokk.
halvgatt tilberedningstid.
stekefatet og forvarm det.
Vend maten ved
olje)
damplokk.
halvgatt tilberedningstid.
nuggets pa
Vend maten ved
fatet.
stekefatet. Dekk til med
stekefatet og forvarm det.
Vend maten ved
olje)
potetchips pa
halvgatt tilberedningstid.
Legg pa
halvgatt tilberedningstid.
pa
stekefatet. Dekk til med
laksen.
damplokk.
halvgatt tilberedningstid.
Grill+M/W 600W
6~7
Stryk olje pa stekefatet og forvarm det. Gjør klar hamburgerne.
Legg dem pa stekefatet. Vend maten ved behov.
M/W 1000W
7~9
Legg hamburgerne pa stekefatet. Dekk til med damplokk.
Vend maten ved halvgatt tilberedningstid.
olje)
94
Steam
Tilberedningsveiledning
springen i dampkokebollen.
Sett inn dampplaten og plasser maten pa dampplaten. Dekk sa til med damplokk.
Sett den klargjorte dampkokebollen forsiktig midt pa glassfatet. Hold den rett.
Fyll
400 ml
vann
Mat
Hel fisk
Fiskefileter
fra
Vektgrense
100
100
Reker
100
Kyllingbryst
200
600g
~
600g
~
Effektniva
Tilberedningstid
(minutter)
1000W(100%)
15~20
1000W(100%)
15~25
Legg den klargjorte maten
Dynk med 30 ml sitronsaft
side ved side
Legg den klargjorte maten
Dynk med 30 ml sitronsaft
side ved side
klargjorte
600g
1000W(100%)
13~20
Rens og
600g
1000W(100%)
15~25
Rens og
~
~
Fileter
Egg,
Instruksjoner
rengjør. Legg
rengjør.
Legg den klargjorte
den
og
og
krydder.
17~25
Legg
eggene i de sma gropene
200g
800g
1000W(100%)
13~20
Gjør
klar
gulrøttene. Skjær
Eple
200g
800g
1000W(100%)
15~20
Gjør
klar
eplene. Skjær
~
~
95
pa dampplate.
maten side ved side
maten side ved side
i skiver.
i skiver.
pa dampplate.
pa dampplaten.
Hardkokte
Gulrot i skiver
NO
krydder.
1000W(100%)
2~9egg
pa dampplate.
pa dampplate.
ADVARSEL
sikkerhetsinstrukser
Viktige
Pass pa at tilberedningstiden
korrekt, siden for lang tilberedningstid kan
Les sikkerhetsinstruksene grundig, og ta vare pa dem slik at du kan lese dem senere.
1. Foreta
ingen justeringer
av
eller sikkerhetslasen eller
Det
er
eller
noen annen
del
reparasjoner
beskytter mot
fjerner deler av kabinettet som
mikrobølgestraling. Reparasjoner ma kun utføres av
servicepersonale.
2. Bruk ikke
NO
man
ovnen
nar den
er
ovnen
nar den ikke
ovnen
startes ved et uhell.
er
tom. Det
4. Tilbered ikke mat
11.
kvalifisert
fyr
i
12.
avispapir
6. Bruk ikke beholdere
i stedet for
tørkepapir
hvis
15.
matlaging.
7. Sett ikke
tre. De kan
av
resirkulert
papir
siden disse kan inneholde urenheter
ved
som
er
svært
nar du tar tallerkenen ut
varm
etter
tilberedning
kan forarsake
tilberedningen.
pa,
døren
for at
er
minst 8
ovnen
høyst 22
tippe over
cm
ikke skal
og
av
og
Trykket
annen
frukt eller
grønnsaker
inni skallet vil sprenge
før
egget.
frityrsteking.
Fjern plastinnpakning fra maten før tilberedning eller opptining. Vær
oppmerksom pa at maten i noen tilfeller skal dekkes med plastfilm før
oppvarming eller tilberedning.
18. Hvis
den
er
røyk
pakningen
reparert
ut
av
av
i ovnsdøren
kvalifisert
er
skadd, ma
ikke
ovnen
servicepersonale.
ovnen, skal strømmen
avbrytes og døren
holdes
opp eller tilbereder mat i engangsbeholdere av
eller andre brennbare materialer, bør ovnen kontrolleres
man varmer
papir
regelmessig pa grunn
19. La ikke barn bruke
mat i ovnen,
gnister og/eller
av
ovnen
opplæring, slik at de
ved feilaktig bruk.
brann.
9. Metalltallerkenen
det den star
av
lukket for a kvele eventuelle flammer.
mikrobølger.
produkter
av
slik at fronten
Fjern skallet av poteter, epler
tilberedning.
17. Kommer det
noe
8. Bruk ikke
bak forkanten
benyttes før
i spenn mellom døren og ovnen, f.eks. et kjøkkenhandkle,
serviett eller liknende, nar ovnen er i bruk da det kan forarsake lekkasje
av
ovnen
16. Hvis ovnsdøren eller
overopphetes og forkulles. Bruk ikke
keramiske beholdere med innlegg av metall (f.eks. gull eller sølv). Fjern
alltid metallklips. Metallgjenstander i ovnen kan danne en lysbue som kan
forarsake alvorlige skader.
av
for a sette
14. Ovnen kan ikke brukes til
hvis ikke kokeboken anbefaler
ved
tilberednings- eller oppvarmingstid.
tilberedningstid, kan maten bli overopphetet
bruker normal
13. Kok ikke egg med skall.
det for den maten du skal tilberede.
5. Bruk ikke
Sørg
cm
glass med vann sta
absorbere mikrobølgene, hvis
innpakket i tørkepapir,
man
mat krever kortere
ved et uhell.
siden de kan forkulles eller ta
mikrobølgeovnen,
oppvarmet for lenge.
mengder
føre til BRANN og dermed SKADE OVNEN.
eller brent.
som
best a la et
i bruk. Vannet vil
3. Tørk ikke klær i
de blir
er
Hvis
av ovnen.
forbundet med risiko a utføre service eller
medfører at
10. Sma
reparasjoner pa døren, betjeningspanelet
innstilt
er
kan
faren for brann.
tilsyn før de har fatt nødvendig
bruke ovnen pa en sikker mate og forstar
uten
20. Væsker og andre matvarer ma ikke
de kan eksplodere.
Bruk derfor hansker
av ovnen.
21. Etter at
96
tilberedningen
er
plast,
varmes
faren
opp i tette beholdere siden
ferdig avkjøles ovnen
ved
hjelp
av
vifter.
Viktige
sikkerhetsinstrukser
Les sikkerhetsinstruksene grundig, og ta vare pa dem slik at du kan lese dem senere.
22 Bruk kun
23 Nar du
utstyr
som
varmer
øye med
ovnen
egner seg for bruk i
mikrobølgeovner.
31 Bruk kun
temperaturfølere som er anbefalt for denne ovnen (gjelder
apparater som har funksjon for bruk av temperaturføler).
opp matvarer i plast- eller papirbeholdere, ma du holde
pa grunn av faren for antennelse.
24 Hvis du observerer
røyk
ma du sla
av
apparatet, trekke
32 Nar
apparatet
bruk. Pass
pa
Apparatet
er
33
personer uten
Oppvarming
ma
av
man være
drikker kan føre til
forsiktig
ved
26 Innholdet i tateflasker og
oppvarming, og temperaturen
unngar forbrenninger.
informasjonen
om
av
30
ikke
beregnet
tilsyn.
for a bli brukt
røres
eller
ma kontrolleres før bruk slik at
rystes
etter
brukes før den
man
ADVARSEL: Det
av
dørtetninger,
er
blitt
reparert
mindre barn eller ustabile
farlig
fjerning
hulrom og tilstøtende
av
for alle andre
og matrester og søl ma
av
er
skadd, ma
kvalifisert
ovnen
ikke
personell.
kvalifiserte personer a utføre
enhver form for service eller reparasjon som innebærer
er
deksler
som
enn
beskytter
mot
ADVARSEL: Væsker eller andre matvarer ma ikke
beholdere fordi de vil kunne
rengjøres regelmessig,
av
ADVARSEL: Hvis døren eller dørens tetninger
deler.
29 Ovnen ma
ovnen.
beholderen.
med barnemat skal
rengjøring
under
NO
27 Hele egg og hele hardkokte egg ma ikke varmes i mikrobølgeovn fordi
de kan eksplodere, ogsa etter endt oppvarming i ovnen.
28 Les
a ikke berøre varmeelementene inne i
varme
forsinket, voldsom koking, og derfor
handtering
glass
utstyrt med varmeelementer, blir disse
ut kontakten og
holde døren lukket for a kvele flammene.
25
er
fjernes.
ADVARSEL: Ikke la barn bruke
ovnen
mikrobølgestraling.
varmes
opp i tette
eksplodere.
uten
tilsyn,
med mindre de har fatt
og er i stand til a bruke
sikker mate og forstar farene ved feil bruk.
tilstrekkelig instruksjon
Manglende rengjøring og vedlikehold av ovnen kan føre til nedbrytning
av overflatene med pafølgende forkortelse av levetiden for apparatet, og
det kan ogsa føre til farlige situasjoner.
97
ovnen
pa
en
Mikrobølgesikre
Kokekar
Bruk aldri kokekar
Mikrobølger
kan ikke trenge
og kan føre til
gjennom
metall. De
preller
et alarmerende fenomen
gnistoverslag,
De fleste ildfaste, ikke-metalliske kokekar
er
kan imidlertid inneholde stoffer
dem uegnet
mikrobølgeovn.
finne ut
NO
metall eller med metallkanter i
av
Hvis du
er
som
gjør
det minste i tvil
av
som
sikre a bruke i
om
som
et bestemt
mikrobølgeovnen.
Papir
pa alle metallgjenstander,
ligner pa lyn.
mikrobølgeovnen. Noen
kokekar i
at koketiden
er
det enkelt a
brukes
du kan bruke det i
er
farget papir,
fordi
vinglass,
ildfast
er
mikrobølgesikkert.
La imidlertid
ettersom disse kan
være
splintres
nar maten
beholdere for mat
imidlertid ikke brukes til matvarer
varme
kan smitte
kan føre til
utenfra og inn mot midten, siden det
Mikrobølgekokekar
sa konferer
investere i
glasstøy,
varmes
slik
som
maten etter hvert vil fa
som
som
skal
men
er
i
mikrobølgeovn
krever
plastbeholderen
betydelig
sannsynligvis bruke
nytt kjøkkenutstyr.
Enkelte
gnistoverslag
eller brann nar de brukes i
laget
av
utsiden
av
maten
som varmes
opp først.
en
lang
det meste
rekke former og størrelser. I
av
det du allerede har, fremfor a
keramikk
disse materialene
de bør testes for sikkerhets
øl- eller
opp.
varmes
av.
grunnregel bør det ikke
produkter av resirkulert papir
en
plast
av
Leirgods, steintøy og
er
vanligvis fine
a bruke i
mikrobølgeovnen,
skyld.
FORSIKTIG
Oppbevaringsbeholdere i plast
som
f.eks. bacon. Som
Omrøring er en av de viktigste av alle teknikker ved matlaging i mikrobølgeovn. I
tradisjonell koking røres det i maten for a blande den. Ved matlaging i
mikrobølgeovn røres og vendes maten for a spre og omfordele varmen. Rør alltid
Dette omfatter alle typer kokekar i
a bruke finere
inn matvarer og til a kle bakeformer
Kokeposer i plast
Beholdere
Disse kan brukes
som
pakke
mikrobølgeovnen.
Glasstøy
glass.
fargen
a
hovedsak kan du
Mange typer middagstallerkener er mikrobølgesikre. Hvis du er i tvil,
produsentens spesifikasjoner eller gjennomfør mikrobølgetesten.
ovnsherdet
som
skal kokes har lavt fett- og vanninnhold.
som
ogsa godt egnet til
kan inneholde urenheter
Middagstallerkener
som er
egnet og sikre for bruk i mikrobølgeovnen, forutsatt
kort og at matvarene
Det finnes kokekar for
Glasstøy
er
hvor det skal tilberedes fet mat,
mikrobølgeovnen.
Plasser det aktuelle kokekaret ved siden av en glassbolle med vann i
mikrobølgeovnen. Kjør ovnen pa HØY effekt i 1 minutt. Hvis vannet varmes opp,
men kokekaret fremdeles er kaldt a ta pa, sa er det mikrobølgesikkert. Hvis derimot
vannet ikke endrer temperatur, mens kokekaret blir varmt, sa blir mikrobølgene
absorbert av kokekaret, og det er ikke sikkert for bruk i mikrobølgeovnen. Du har
sikkert en lang rekke gjenstander pa kjøkkenet som kan brukes som kokekar i
mikrobølgeovnen. Bare les gjennom følgende sjekkliste.
om
er
Papirhandklær
en
kokekar, sa
og beholdere
Papirtallerkener
Enkelte
opp raskt. De bør
gjenstander
med
høyt
innhold
av
bly
eller
jern
er
ikke
egnet
kokekar.
tid i ovnen, ettersom den
Kokekar ma kontrolleres for a sikre at det egner seg for bruk i
til a deformeres eller smelte.
mikrobølgeovner.
98
som
Matvarekarakteristikker og
Matlaging
Holde øye med hva
som
Fuktighet
foregar
Ettersom
Oppskriftene i boken er utarbeidet etter beste evne, men din suksess med a lage dem
er avhengig av hvor mye omsorg du ofrer maten mens du lager den. Følg alltid med
maten mens den koker. Mikrobølgeovnen er utstyrt med en lampe som automatisk
tennes nar ovnen er i funksjon, slik at du kan se inn og kontrollere hvordan
tilberedelsen utvikler seg. Angivelser i oppskriften om a løfte, røre om og lignende
bør oppfattes som et minimum av det som anbefales. Hvis det synes som om maten
koker ujevnt, bør du foreta de justeringer du tror er nødvendig for a rette opp
problemet.
Faktorer
som
pavirker
koketidene i
tidsskalaen, og at du enkelte ganger vil ønske a koke maten
den angitte maksimaltiden, med grunnlag i egne erfaringer. Holdningen som
radende i denne boken
er
at det
er
best for
ut
Bein leder
Antallet
mikrobølger i ovnen er konstant, uansett hvor mye matvarer som kokes. Derfor ma
koketiden forlenges nar det settes større mengder i ovnen. Husk a redusere koketiden med
minst en tredel nar du halverer oppskriften.
Matens form
Mikrobølger trenger ca. 2 cm inn i maten, og den indre delen av maten kokes ved at
varmen som er generert pa utsiden brer seg innover. Bare den ytre delen av maten kokes
med mikrobølgeenergi, resten kokes ved varmeledning. Den aller mest uheldige formen pa
mat som skal tilberedes med mikrobølger er en tykk kvadratform. Hjørnene vil bli brent
lenge før midten er blitt varm. Runde, tynne matvarer og ringformede matvarer blir mest
vellykket mikrobølgeovnen.
over
Tildekking
oppskrift a være konservativ i
mye er ødelagt for alltid. Enkelte av
en
Tildekking holder pa varme og damp, noe som fører til at maten koker raskere. Bruk
eller en mikrobølgefolie, med et hjørne brettet tilbake for a unnga at den revner.
et lokk
Bruning
og fjærfe som kokes 15 minutter eller lenger brunes lett i sitt eget fett. Matvarer som
kokes i kortere tid kan pensles med en brunesaus, som f.eks. worcestersaus, soyasaus eller
Kjøtt
barbecuesaus for a fa
brunesaus
Tildekking
Lette, porøse matvarer, slik som kaker og brød, koker raskere enn tunge, tette
matvarer som steker og gryteretter. Du ma være forsiktig med porøse matvarer i
mikrobølgeovnen, slik at ikke de ytre delene blir tørre og sprø.
Det
og fett koker raskere enn kjøtt. Det krever forsiktighet ved tilberedelse av
med bein og fett for at de ikke skal kokes ujevnt eller blir overkokt. overcooked.
Matvaremengden
er
som
appetittvekkende farge. Ettersom det er relativt sma mengder
tilføres maten vil ikke dette pavirke den opprinnelige smaken i oppskriften.
med
en
fettbestandig papir
Tildekking
forhindrer
Fordi den
utgjør
noe
effektiv mate og bidrar til at maten beholder varmen.
et løsere deksel enn et lokk eller en klebefilm, kan imidlertid maten tørke
sprut pa
en
ut.
Plassering og separering
Enkeltretter
maten
høyeste delen av høy mat, spesielt en stek, vil koke raskere enn den nedre
er derfor fornuftig a vende maten under kokingen, gjerne flere ganger.
pa fuktigheten.
varme
kjøttstykker
Matvarens tetthet
Den
som
genereres fra mikrobølger har en tendens til a trekke ut fuktighet, bør
stek og enkelte grønnsaker, enten overrisles med vann før den
Bein og fettinnhold i matvarer
angivelse av koketider. Mat som er kokt for
oppskriftene, spesielt de for brød, kaker og sauser, anbefaler at maten tas ut av
ovnen litt før de er ferdig kokt. Dette er ikke feil. Nar de far lov a sta en stund,
vanligvis tildekket, vil disse matvarene fortsette a koke utenfor ovnen, ettersom det i
de ytre delene er samlet opp varme som gradvis brer seg innover. Hvis maten star i
ovnen til den er ferdig kokt tvers igjennom vil de ytre delene være overkokt eller
brent. Du vil etter hvert øke din erfaring i a velge koketider og hviletider for de
forskjellige rettene du lager.
Høyden pa
varmen som
tilberedes eller dekkes til for a holde
mikrobølgeovnen
av
mikrobølgeovn
i matvarer
relativt tørr mat,
Mange faktorer pavirker koketidene. Temperaturen pa ingrediensene som brukes i en
oppskrift har stor innflytelse pa koketidene. For eksempel vil en kake laget med
iskaldt smør, kald melk og kalde egg ta betydelig lengre tid a bake enn en laget med
romtempererte ingredienser. Alle oppskriftene i denne boken gir et variasjonsomrade
nar det gjelder koketidene. Generelt vil du oppdage at maten er for lite kokt i den
laveste enden
i
som
bakte
poteter, sma kaker og hors d'oeuvres varmes opp jevnere hvis de
plasseres med jevn innbyrdes avstand
i stabler pa hverandre.
delen.
99
i ovnen, helst i et sirkulært mønster.
Legg
aldri maten
NO
Matvarekarakteristikker og
i
Matlaging
mikrobølgeovn
Omrøring
Omrøring
tradisjonell koking
er en av
de
viktigste
røres
av
alle teknikker ved
det i maten for a blande
i
Rengjøring av ovnen
I
matlaging mikrobølgeovn.
den. Ved matlaging i mikrobølgeovn
og vendes maten for a spre og omfordele varmen. Rør alltid utenfra og inn mot
midten, siden det er utsiden av maten som varmes opp først.
1
røres
Matsprut
Vende maten
Stor, høye stykker, slik
NO
Det
kyllinger, bør snus slik at toppen og bunnen blir
kokt like mye. Det er ogsa
snu kyllingstykker og koteletter.
Plassering av tykkere stykker vendt utover
Ettersom mikrobølger trekkes til yttersiden av matporsjonen, er det fornuftig a plassere de
tykkeste stykkene av kjøtt, fjærfe og fisk langs ytterkanten av kokekaret. Pa denne maten vil
de tykkeste delene fa mest mikrobølgeenergi, og maten vil koke jevnt.
stek og hele
en god ide a
mikrobølgeenergi
som
midten
kan bli absorbert
mikrobølgene
av
og
skyll
sliper.
2
undersiden og
myk
For a
skall,
blir
prikket før koking. Dette gjelder
hele grønnsaker og frukt.
Prøve om maten er ferdig
Maten koker sa raskt i
matvarer star i
og fjærfe,
hviletid. Den
matvarer
en
av ovnen
før de
er
som
eggeplomme
og
at det
helt
kokt helt
innvendige temperaturen
er
nødvendig
kokt,
mens
--hvite, skjell og østers,
3
a undersøke den ofte. Enkelte
de fleste matvarer, herunder
fullføres i
ferdig
og kokingen
i matvaren vil stige med 3 til 8 °C i
løpet
løpet
koketiden. Bruk
rammen.
godt. Fjern
av ovnen
klut eller et
Det
en
viktig
er
eller
klut og tørk opp
fuktig
a holde dette
fettflekker med
kraftige vaskemidler
med
en
klut med
rengjøringsmidler
kjøtt
4
av en
papirhandkle.
For a
unnga
ma det ikke komme
fuktig klut, øyeblikkelig fulgt
Hvis det samler seg
damp
vann
skader
inn
for a
av en
pa
vann
før du tørker med
delene inne
ovnen som er
gjennom ventilasjonsapningene.
unnga
tørr klut.
inne i og rundt utsiden
klut. Dette kan forekomme nar
fuktighet,
og indikerer
Døren og
dørpakningen
IKKE BRUK SLIPENDE
Hviletid
at
ovnen
starter
utilsiktet, og
STOP/CLEAR etter
Trykk
pa ingen
ovnsdøren, tørk platene med
av
mikrobølgeovnen
mate
skal holdes
noen
rene.
brukes i
rom
med
a dekke til maten
tørr karakter
kokingen
mens
den hviler for a holde
enkelte kaker og kjeks). Ved
og smakene far hjelp til a utvikle seg.
(f.eks.
tatt ut
av
mikrobølgeovnen.
en
høy
feil med apparatet.
Bruk bare varmt
sapevann, skyll
og tørk
RENGJØRINGSMIDLER, SLIK SOM SKUREPULVER, STALULL
ELLER PLASTSKUREPUTER.
er
som
godt.
av
hviletiden.
Man lar ofte maten sta i 3 til 10 minutter etter at den
sape,
oppvaskmaskinen.
og vann, og deretter rent
sape
rengjøre kontrollpanelet, apne døren
en
Smuler og rester vil
samme.
rengjøring.
hvis de ikke
ovnen
myk
mikrobølgeovn
mikrobølgeovnen til de er
tas ut
tendens til a sprenges i
en
klut med det
pakningen.
av ovnen ren
utsiden
tørk med
skinn eller membran har
forlenge
og tørk til slutt. Ikke bruk
Hold utsiden
en
Prikking
Matvarer med
fuktig
Glassbrettet kan vaskes for hand eller i
Rengjør
matvaren.
av
en
omradet rent for a sikre at døren tetter
aluminiumsfolie
eller tette matvarer kan løftes slik at
og
ovnsveggene og mellom døren og
pa
har falt mellom døren og
knyttet til funksjonen,
Tykke
en
best a tørke opp søl med
alle smuler
Løfting
vanlig
av ovnen ren
eller væskesøl fester seg
absorbere
(som stopper mikrobølger) kan plasseres over hjørnene eller
kantene pa kvadratiske og rektangulære matvarer for a forhindre at disse delene blir kokt
for mye. Bruk aldri for mye folie, og pass pa at folien sitter godt fast pa maten slik at den
ikke kommer i kontakt med ovnsveggene og skaper gnistoverslag.
av
er
som
Skjerming
Remser
Hold innsiden
Det
pa varmen, med mindre den skal
a gi maten tid til a hvile avsluttes
er
Metalldeler
ha
100
er
enklere a holde pene hvis de tørkes
av
ofte med
en
fuktig
klut.
Spørsmal og
Svar
feil nar
Sp
Hva
Sv
Det kan
er
være
Lyspæren
Døren
Sp
Sv
er
Passerer
er
lampen
i
ikke
ovnen
flere grunner til at
lyser?
lampen ikke lyser.
mulig a lage popcorn i mikrobølgeovnen?
Sp
Er det
Sv
Ja, hvis du bruker
gatt
en av
de to metodene
som er
beskrevet nedenfor
1 Kokekar
ikke lukket.
2
gjennom glasset i døren?
Nei. Hullene, eller portene, er laget for a slippe igjennom lys,
slipper ikke igjennom mikrobølgeenergien.
mikrobølgeenergien
spesielt konstruert for popping av popcorn i mikrobølgeovn.
Ferdigpakkede poser med mikrobølge-popcorn, med angitte tider og
effekter som gir et godt resultat.
ut
FØLG ANGIVELSENE SOM ER GITT AV POPCORN-PRODUSENTEN
men
NØYE. IKKE LA OVNEN
STA
UTEN TILSYN MENS POPCORNET
POPPES. HVIS POPCORNET IKKE POPPER I LØPET AV DEN ANGITTE
Sp
Hvorfor høres det
en
BIP-lyd
hver gang et felt
pa Kontrollpanelet
TIDEN SKAL KOKINGEN AVBRYTES. OVERKOKING KAN FØRE TIL AT
berøres?
Sv
POPCORNET TAR FYR.
bidrar til a sikre at den
BIP-lyden
riktige innstillingen
blir tastet inn.
FORSIKTIG
Sp
Tar
Sv Ja.
mikrobølgeovnen skade av a bli startet
Kjør den aldri tom eller uten glassbrettet.
med tomt kammer?
BRUK ALDRI EN BRUN PAPIRPOSE TIL POPPING AV POPCORN.
FORSØK ALDRI
A
POPPE KJERNER SOM IKKE ER BLITT POPPET I
FØRSTE FORSØK.
Sp
Sv
Hvorfor forekommer det at egg sprenges?
Nar du baker, steker eller posjerer egg kan
plommen sprenges pa grunn
plommesekken. For a unnga dette
bygger seg opp inne i
ma du stikke hull i plommen før den kokes.
mikrobølgeovnen.
av
Sp
damp
som
Hvorfor anbefales det
en
hviletid etter at
Sp
Sv
Kok aldri egg med skall i
mikrobølgekokingen
er
avsluttet?
SV Etter at
mikrobølgekokingen
er
avsluttet fortsetter maten a koke i
hviletiden. Under denne hviletiden avsluttes
maten.
Lengden pa
hviletiden
avhenger
av
kokingen jevnt gjennom
tettheten i matvaren.
101
Hvorfor blir ikke maten alltid stekt sa raskt
oppskriften sier?
Se i oppskriften en gang til for a være sikker pa at du har fulgt
anvisningene riktig, og for a se hva som kan forarsake variasjoner i
tilberedningstid. Tidene og effektinnstillingene i oppskriften er forslag som
er satt opp for a forhindre overkoking, som er det mest vanlige problemet
nar man holder pa a bli kjent med en mikrobølgeovn. Variasjoner i form,
størrelse, vekt og dimensjoner pa matvaren krever lengre steketid. Bruk
dine egne vurderinger sammen med forslagene i oppskriften for a prøve
ut matens stkeegenskaper, akkurat som du ville gjort ved tradisjonell
matlaging.
som
NO
IEC-tester
?
Opptining i mikrobølgeovn
Maltid
Mikrobølgeinnstilling i watt, Tilberedningstid
300
Kjøtt
?
NO
71/2 min. eller
~
Legg pa mikrobølgesikkert
Auto-tastefunksjon
fat. Vend etter 31/2 min.
Tilberedning i mikrobølgeovn
Maltid
Mikrobølgeinnstilling i watt, Tilberedningstid
krem
Merk
400W,23~28min.
Mikrobølgesikkert
fat
pa
Sukkerbrød
600W, 8~11min.
Mikrobølgesikkert
fat
ø
Kjøttpudding
800W,10~12min.
Mikrobølgesikkert
fat
pa
Vaniljesaus/
?
W,
61/2
Merk
Kombinert
tilberedning
Maltid
Gratinerte
poteter
Kake
Kylling
med
den lave risten.
22
cm
pa
den lave risten.
den lave risten.
mikrobølgeovnen
Mikrobølgeinnstilling i watt, Tilberedningstid
Konveksjon+400 W,
20
Konveksjon+200 W,
18
30
Temperatur
Merk
25 min.
200˚C
Mikrobølgesikkert
og ildfast fat
ø
22
cm
lav rist.
24 min.
180˚C
Mikrobølgesikkert
og ildfast fat
ø
22
cm
pa
min.
230˚C
Plasser
~
~
35
Konveksjon+600 W,
eller Auto-tastefunksjon
~
kyllingbrystsiden
Vend etter 15 minutter.
102
ned
pa
lav rist.
den lave risten.
Tekniske data
Advarsel
Dette apparatet skal
Ledningene
BLA~0
i kabelen
er
være
Tekniske data
jordet.
fargekodet pa følgende
MC-8483NLA
mate:
BRUN~strømførende
GRØNN & GUL Jord
Avgitt
~
fargene pa ledningene i kabelen til apparatet ikke
nødvendigvis stemmer overens med fargekodingen pa
koblingspunktene i stikkontakten, skal man ga frem pa følgende
mate ved tilkobling:
er
BLA ledningen
kobles til
koblingspunktet
som er
Utvendige
eller
er
ledningen
kobles til
koblingspunktet
merket N eller
merket V
RØD.
Den GRØNNE & GULE eller GRØNNE
koblingspunktet
Hvis
som er
ledningen
forhandler eller
som er
er
merket
ledningen
en annen
kobles til
.
skadet, ma den skiftes
ut
kvalifisert person
1000 W
mal
(IEC60705 malestandard)
2450 MHz
556
mm(B)
X 340
mm(H)
Strømforbruk
SVART.
Den BRUNE
effect
Mikrobølgefrekvens
Siden
Den
230VAC/50Hz
Spenning
produsenten, dennes
for a unnga fare for
av
skade.
103
Mikrobølge
1550 Watts
Grill
1250 Watts
Kombinert
1550 Watts
Varmluft
1500 Watts
X 494
mm(D)
NO
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising