LG T6 Brukermanual

LG T6 Brukermanual
LG TV-stativ
installasjonsveiledning
for lydplanke (SJ8)
NORSK
Modell
T6
*MFL69981108*
www.lg.com
(M4 x L8)
(M4 x L14)
(M4 x L16)
SJEKK
LG TV (Kompatible TV-modeller)
yy 65/55SJ800
yy 65/55SJ810
yy 65/55UJ750
yy 65/55UJ752
yy 65/55SJ850
yy 65/55UJ775
LG lydplanke
SJ8
Før installasjon må du frakoble TV-stativet og
oppbevare den separat hvis TVen har blitt installert
med stativet. Når du frakobler stativet, vennligst se
TVens brukerveiledning.
• Når du frakobler eller fester stativet til TVen,
plasser skjermen vendt nedover på et polstret
bord eller en flat overflate for å beskytte
skjermen mot riper og skader.
• Pass på at skruene er tett festet.
(Hvis de ikke er godt nok festet, kan TVen vippe
forover etter å ha blitt installert.)
Installasjon
FORSIKTIGHET ved flytting av TVen
a
(M4 x L8)
b
c
Pass på at fingre ikke blir klemt mellom TVen og
lydplanken.
(M4 x L16)
(M4 x L14)
d
FORSIKTIGHET
Plassering
For sikker installasjon, bør det finnes nok plass mellom
veggen og det installerte produktet.
11 cm
Kabelhåndtering
Du kan organisere kablene bak TVen ved bruk av den
medfølgende kabelklemmen.
a
b
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement