LG 37LS570T, 32LS570T, 42LS570T Owner's manual

LG 37LS570T, 32LS570T, 42LS570T Owner's manual
Brugsvejledning
Dette er en 「Brugervejledning」, der er installeret på TV’et.
Indholdet i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre
kvaliteten.
❐❐Sådan får du vist programoplysninger
HJUL(OK) ➾ Info.
Viser oplysninger om det aktuelle program og/eller aktuel tid osv.
✎✎ Det viste billede kan variere fra billedet på dit TV.
Aktuel tid
Lør. 1 Jan. 12:02
PM 10:00
PM 10:00
Programnavn eller eksternt
enhedsnavn
Forrige/Næste
Programændring
Tidsplan
Detaljerede oplysninger om program
(til digital udsendelse)
❐❐Sådan indstiller du foretrukne programmer
HOME ➾ Indstillinger ➙ OPSÆTNING ➙ Programredigering
1 Flyt til det ønskede program, og tryk på tasten HJUL(OK). Programmet er
valgt.
2 Tryk på Angiv som favorit.
3 Vælg det ønskede Foretrukken Pr. Gruppe.
4 Vælg OK. Foretrukket er indstillet.
❐❐Sådan anvender du Foretrukket
HOME ➾ Pr. liste
Programlisten vises. Vælger det ønskede forudindstillede foretrukne program
fra Favorit Liste A til D.
HOME ➾ Programvejledning
[Kun digital tilstand]
Indhenter oplysninger om programmer og sendetidspunkter. Indhenter programoplysninger og planlægger visning/optagelse.
[Det viste billede kan variere fra billedet på dit TV.]
Programvejledning
ALLE
I dag
1/2 side
2011.10.25 Ons.
Tryk på knappen Hjul (OK) efter at have
skiftet til et program efter dit eget valg for
vise eller optage.
-24 t
+24 t
Vælg tidsplan ved dato
Opgaveliste
FAV (FORETRUKN.)
Foretrukken Pr.-gruppe
Ændrer eller sletter efter at have vist
tidsplanen for visning.
Foretager en reservation i tidsplanen ved at vælge dato/tid/
program. Foretager en gentagen reservation i tidsplanen.
❐❐Automatisk angivelse af programmer
HOME ➾ Indstillinger ➙ OPSÆTNING ➙ Auto-indstilling
Indstiller automatisk programmerne.
1 Vælg land, hvor TV'et bruges. Programindstillingerne ændres afhængigt af
det land, du vælger.
2 Start Auto-indstilling.
3 Vælg den ønskede indgangskilde.
4 Indstil Auto-indstilling ved at følge vejledningen på skærmen.
✎✎ Hvis Indgangskilden ikke er tilsluttet korrekt, virker programregistreringen
muligvis ikke.
✎✎ Auto-indstilling finder kun programmer, der sender for øjeblikket.
✎✎ Hvis Lås system er tændt, vises et pop-up-vindue, som beder om et
password.
❌❌Indstilling for kabel-DTV
Søgning efter programmer vha. indstillingen FULL kan tage lang tid.
Følgende værdier er nødvendige for at kunne søge hurtigt og korrekt i alle
tilgængelige programmer. De værdier, der oftest benyttes, er angivet som
"standardværdier".
Frekvens
Symbolhastighed
Modulering
Netværks-ID
Startfrekvens
Slutfrekvens
Indtast en brugerdefineret frekvens.
Den hastighed, hvormed en enhed som f.eks. et modem
sender symboler til en kanal.
Overførsel af lyd- eller videosignaler til bærebølgen.
Unikt ID tildelt den enkelte bruger.
Indtast et brugerdefineret startfrekvensinterval.
Indtast et brugerdefineret slutfrekvensinterval.
❐❐Indstilling for kabel-DTV
HOME ➾ Indstillinger ➙ OPSÆTNING➙ Indstilling for kabel-DTV
[kun i kabeltilstand]
Tjenesteudbyder
Autoopdatering
af kanaler
Angiv Tjenesteudbyder.
Når du skifter Tjenesteudbyder, slettes eksisterende
gemte programmer, og Auto-indstilling køres.
• Til: Du kan opdatere oplysninger for alle programmer,
der kan opdateres, herunder programmer du i
øjeblikket ser.
• Fra: Du kun opdatere oplysninger fra det program, du
ser i øjeblikket.
✎✎ Det område, som en bruger kan vælge i menuen Tjenesteudbyder, varierer
afhængigt af antallet af tjenesteudbydere, der understøttes af hvert enkelt
land.
✎✎ Hvis antallet af understøttede tjenesteudbydere for hvert land er 1, bliver
den tilsvarende funktion inaktiv.
✎✎ Du kan ikke vælge Indstilling for kabel-DTV, når tjenesteudbyderen er
angivet til "Ziggo".
❐❐Brug af Manuel indstilling
HOME ➾ Indstillinger ➙ OPSÆTNING ➙ Manuel indstilling
Justerer programmer manuelt og gemmer resultatet.
For digital transmission kan du kontrollere signalstyrke og signalkvaliteten.
❐❐Redigering af programmer
HOME ➾ Indstillinger ➙ OPSÆTNING ➙ Programredigering
Redigerer de gemte programmer.
Angiv som favoritprogram, bloker/fjern blokering af program, spring program over
osv. for det valgte program.
HJUL(OK) ➙
(Skærmfjernbetjening)
(eller tryk på tasten TEXT).
[afhængigt af landet]
Tekst-tv er en gratis tjeneste, der leveres af den tv-station, der tilbyder
tekstbaserede oplysninger om tv-programmer, nyheder og vejr.
Tekst-tv-dekoderen i dette tv kan vise systemerne SIMPEL, TOP og
HURTIGTEKST.
Farveknap
Taltast
ꔵ
For at vælge den næste eller forrige side.
Angiver det sidetal, der skal flyttes til.
For at vælge den næste eller forrige side.
❐❐Specialfunktioner i tekst-tv
HJUL(OK) ➙
(Skærmfjernbetjening)
(eller tryk på tasten T. OPT).
Vælg menuen Valg af tekst.
ꔻ Indeks
ꔾ Time
ꕀ Hold
Vælg de enkelte indekssider.
Ved visning af et tv-program skal du vælge denne menu for
at få vist tidspunktet i skærmens øverste højre hjørne.
Standser de sideskift, der foretages automatisk, hvis en
tekst-tv-side består af 2 eller flere underliggende sider.
ꔽ Afslør
ꔼ Opdatering
Sprog
Vælg denne menu for at få vist skjulte oplysninger som
f.eks. løsninger på gåder eller puslespil.
Viser en tv-kanal, mens der ventes på en ny tekst-tv-side.
[Kun digital tilstand]
Indstiller sprog for tekst-tv.
HJUL(OK) ➙
(Skærmfjernbetjening)
(eller tryk på tasten TEXT).
[Kun i Storbritannien/Irland]
TV'et giver dig adgang til digitalt tekst-TV, som giver meget bedre tekst, grafik
osv. end ældre analogt tekst-TV. Det digitale tekst-TV giver adgang til særlige og
specifikke tjenester, som udsender digitalt tekst-TV.
❌❌Tekst-tv i digital tjeneste
1 Tryk på taltasten eller tasten ꔵ for at vælge en bestemt tjeneste, som
udsender digitalt tekst-tv.
2 Følg indikationerne på digitalt tekst-tv, og gå til næste trin ved at trykke på
tasten HJUL(OK), TEXT, Navigation, Rød, Grøn, Gul, Blå eller TALTASTERNE m.v.
3 Tryk på taltasten eller tasten ꔵ for at bruge en anden digital tekst-tv-tjeneste.
❌❌Tekst-tv i digital tjeneste
1 Tryk på taltasten eller tasten ꔵ for at vælge en bestemt tjeneste, som
udsender digitalt tekst-tv.
2 Tryk på tasten TEXT eller de farvede knapper for at aktivere tekst-tv.
3 Følg indikationerne på digitalt tekst-tv, og gå til næste trin ved at trykke på
tasten HJUL(OK), Navigation, Rød, Grøn, Gul, Blå eller TALTASTERNE m.v.
4 Tryk på tasten TEXT eller farveknappen for at deaktivere digitalt tekst-tv og gå
tilbage til tv-kigningen.
❐❐Sådan indstilles Start MHP automatisk
HOME ➾ Indstillinger➙ ALTERNATIV ➙ Start MHP automatisk
[Afhængigt af modellen] [Kun i Italien]
Denne funktion er automatisk startfunktion for MHP, italiensk
datatransmission. Bruges på kanaler med MHP-signal. Funktionen
for datatransmission kan blive forstyrret afhængigt af signalet fra
sendestationen.
❐❐Hvad er HbbTV?
[Afhængigt af modellen] [Afhængigt af landet]
HbbTV eller Hybrid Broadcast Broadband TV erstatter eksisterende analoge teksttv-tjenester med en ny generation, webbaseret interaktiv udsendelsestjeneste. I
lighed med digital tekst og EPG kan HbbTV anvendes til en række tjenester ud over
det sædvanlige udsendelsesindhold.
Funktionerne i og kvaliteten af HbbTV-tjenesten kan variere afhængigt af TVudbyderen.
Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i nogle lande.
I Frankrig er HbbTV-tjenesten tilgængelig via jordbaseret udsendelse.
I Tyskland er den tilgængelig via jordbaseret og kabelbaseret udsendelse samt via
satellit.
Hvis du vil have flere oplysninger om HbbTV, skal du gå til www.hbbtv.org.
❐❐Sådan bruges HbbTV
HOME ➾ Indstillinger ➙ ALTERNATIV ➙ HbbTV
Indstiller HbbTV til On (Til). Nyd en række forskelligt indhold fra HbbTV-tjenesten.
✎✎ Tjenesten kan være begrænset, når enheden ikke er tilsluttet netværket.
✎✎ Hvis HbbTV er indstillet til Tænd, virker funktionen mønsterbevægelse på
Magic-fjernbetjeningen ikke.
✎✎ Hvis HbbTV er indstillet til Tænd, fungerer funktionen PenTouch ikke. (Kun
PenTouch TV.)
HOME ➾ Indstillinger ➙ VALGMULIGHED ➙ Datatjeneste
[Afhængigt af landet]
Med denne funktion kan brugere vælge mellem MHEG (Digitalt tekst-tv) og
Tekst-tv, hvis de begge er tilgængelige.
Hvis kun en indstilling er tilgængelig, er enten MHEG eller Tekst-tv aktiveret,
uanset hvilken indstilling du har valgt.
HOME ➾ Indstillinger ➙ OPSÆTNING ➙ CI-oplysninger
• Med denne funktion kan du se en række krypterede tjenester
(betalingstjenester).
• Hvis du fjerner CI-modulet, kan du ikke se betalingstjenester.
• CI-funktioner (Common Interface) kan muligvis ikke anvendes, afhængigt
af transmissionsforholdene i landet.
• Når modulet er sat i CI-stikket, kan du få adgang til modulmenuen.
• Hvis du vil købe et modul og smart card, skal du kontakte forhandleren.
• Når tv'et tændes, efter der er isat et CI-modul, høres der muligvis ingen
lyd. Lydudgangen kan være inkompatibel med CI-modulet og det anvendte
smart card.
• Når du bruger et CAM (Conditional Access Module), skal du sikre dig, at
det fuldt ud opfylder alle krav til enten DVB-CI eller CI plus.
• En unormal proces af CAM (Conditional Access Module) kan give et dårligt
billede.
HOME ➾ Indstillinger ➙ BILLEDE ➙ Billedformat
Vælger billedformatet.
16:9
Kun scanning
Oprindelig str.
Justerer billedets størrelse, så det passer til skærmens bredde.
Viser videobilleder i original størrelse uden at fjerne dele ved
billedets kant.
✎✎ I tilstanden DTV/HDMI/Component (over 720p) er Kun
scanning tilgængelig.
Når tv'et modtager bredformatsignal, skifter det automatisk til
det udsendte billedformat.
Fuld bredde
4:3
14:9
Zoom
Biografzoom
Når tv'et modtager bredformatsignalet, vil du kunne justere
billedet vandret eller lodret i lineært målforhold, så det fylder
hele skærmen.
Video i 4:3 og 14:9 understøttes i fuld skærm, uden at billedet
bliver forvrænget, via DTV-inputtet.
✎✎ I tilstanden Analog/DTV/AV/Scart er Fuld bredde
tilgængelig.
Ændrer billeders størrelse til den tidligere standard 4:3.
Du kan få vist et billedformat på 14:9 eller et almindeligt tvprogram i 14:9. 14:9 skærmbilledet vises på samme måde som i
4:3, men det er udvidet foroven og forneden.
Tilpasser billedets størrelse til skærmens bredde. Toppen og
bunden af billede kan blive skåret af.
Vælg Biografzoom, når du vil forstørre billedet og bevare
proportionerne.
✎✎ Under visning af en ekstern enhed kan der forekomme indbrænding af billede,
hvis følgende omstændigheder er til stede:
- en video med stationære undertekster (såsom et netværksnavn)
- 4:3-billedformat i længere tid ad gangen
Vær forsigtig, når du vælger disse funktioner.
✎✎ De tilgængelige billedstørrelser kan variere afhængigt af indgangssignalet.
✎✎ Billedformaterne for HDMI-/RGB-PC-indgangene er kun tilgængelige i 4:3 og
16:9.
✎✎ [For modeller, der understøtter 2160p] Når et 2160p-signal sendes eller din
PC-opløsning er indstillet til 3840 x 2160, har Billedformat fast forbindelse til
Kun Scanning.
❐❐Sådan justerer du billedet i PC-indgangstilstand
HOME ➾ Indstillinger ➙ BILLEDE ➙ Skærm
Justerer billedet i RGB-PC-tilstand.
Opløsning
Indstiller den ønskede opløsning.
✎✎ Der kan kun vælges opløsning, når PC-opløsningen er
indstillet til 1.024 x 768, 1.280 x 768 eller 1.360 x 768.
Automatisk
Optimerer billedet.
konfiguration
Position/
Hvis skærmens størrelse eller placering er forvrænget, kan
størrelse/
brugeren direkte justere skærmens størrelse og position.
phase
Nulstiller alle ændringer for billedændringer i PCNulstil
indgangstilstand.
❐❐Sådan indstiller du PC-opløsning
1 Højreklik på skrivebordet på din PC, og vælg 「Egenskaber」.
2 Klik på 「Indstillinger」, og se de understøttede formater for at indstille
opløsningen.
3 Vælg 「Avanceret → Skærm → Skærmindstillinger」 på vinduet med
indstillinger. Se de understøttede formater for at vælge den optimale
lodrette frekvens.
✎✎ I PC-tilstand leverer opløsningen 1.920x1.080 den optimale billedkvalitet.
✎✎ Opløsningens indstillinger afgiver afhængigt af PC-typen.
❌❌Understøttede formater
PCindgangstilstand
HDMI-PC /
RGB-PC
HDMI-PC
Opløsning
640x350
720x400
640x480
800x600
1.024x768
1.152x864
1.360x768
1.920x1.080
1.280x1.024
Vandret frekvens
(kHz)
31,468
31,469
31,469
37,879
48,363
54,348
47,712
67,5
63,981
Lodret
frekvens (Hz)
70,09
70,08
59,94
60,31
60,00
60,053
60,015
60,00
60,020
HOME ➾ Hurtigmenu ➙ AV-tilstand
Indstiller det bedste billede/den bedste lyd, som er optimeret til diverse AVtilstande.
Fra
Biograf/
ꔧ Biograf
Spil
Opererer med den værdi, der er angivet i menuen Billede/lyd.
Optimerer billed- og lydindstillinger til film.
Optimerer billed- og lyd indstillinger til spil.
✎✎ ꔧ [Afhængigt af modellen]
THX (Thomlinson Holman’s Experiment) er en standard for lyd- og
videocertificering, der er fastlagt af George Lucas og Thomlinson.
En THX-certificeret skærm garanterer skærmkvalitet, der overstiger
standardspecifikationen for skærme i både hardware og software.
❐❐Sådan justeres billeder med Guiden Billede
HOME ➾ Indstillinger ➙ BILLEDE ➙ Guiden Billede Ⅱ
Brug fjernbetjeningen, og følg instruktionerne i guiden Billede for at kalibrere og
justere den optimale billedkvalitet uden kostbare mønsterenheder eller hjælp fra
en specialist.
Følg instruktionerne på skærmen for at opnå optimal billedkvalitet.
❐❐Sådan vælges billedtilstand
HOME ➾ Indstillinger ➙ BILLEDE ➙ Billedtilstand
Vælger den billedtilstand, der er optimeret til visningsmiljøet eller programmet.
Intelligent sensor
Levende
Standard
Biograf/ ꔧ Biograf
spil
Registrerer omgivelsernes belysning og justerer
automatisk tv'ets lysstyrkeniveau for at reducere
strømforbruget. Justerer automatisk lysstyrke,
skarphed, farve eller farvetone til optimal
billedkvalitet.
Øger kontrast, lysstyrke og skarphed ved visning af
levende billeder.
Viser billeder i standardniveauer for kontrast,
lysstyrke og skarphed.
Viser billeder, der er blevet optimeret til film eller spil.
[ꔧ Biograf : Afhængigt af modellen]
ꕋ Ekspert
Menu til justering af billedkvalitet, som lader
eksperter og Menu til justering af billedkvalitet, som
lader eksperter nyde den bedste tv-visning. nyde den
bedste tv-visning. Denne menu er ISF-certificeret og
henvender sig til eksperter i finjustering af billeder.
(ISF-logoet må kun fremgå af ISF-certificerede tvenheder.)
ISFccc : Imaging Science Foundation Certified
Calibration Control
✎✎ De tilgængelige billedtilstande afgiver afhængigt af inputsignalet.
✎✎ ꕋ Ekspert-tilstanden henvender sig til eksperter i justering af billeder og gør
det muligt at kontrollere og finjustere et bestemt billede. Ved normale billeder er
effekten muligvis ikke voldsomt mærkbar
❐❐Sådan vælger du tilstanden til finjustering af et billede
HOME ➾ Indstillinger ➙ BILLEDE ➙ Billedtilstand ➙ Baggrundslys/
Kontrast/Lysstyrke/Skarphed/Farve/Farvetone/Farvetmp.
Vælg først den ønskede billedtilstand.
Baggrundslys
Kontrast
Lysstyrke
Skarphed
Farve
Justerer displayets lysstyrke ved at ændre LCD-panelets
lysstyrke.
Justerer forskellen mellem skærmens lyse og mørke områder.
Indstiller den overordnede lysstyrke for skærmen.
Justerer skarpheden af overgangene mellem lyst og mørkt.
Justerer farverne på skærmen, så de bliver mørkere eller
lysere.
Farvetone
Farvetmp.
Justerer farvebalancen for rød/grøn.
Justerer den overordnede farvetemperatur til varm eller kold.
✎✎ Afhængigt af inputsignalet eller de øvrige billedindstillinger kan omfanget af
elementer til detaljeret justering afvige.
❐❐Sådan indstilles avanceret kontrol
HOME ➾ Indstillinger ➙ BILLEDE ➙ Billedtilstand ➙ Avanceret
betjening/ Ekspertbetjening
Kalibrerer skærmen til hver billedtilstand eller justerer billedets indstillinger til en
særlig skærm
Vælg først den ønskede billedtilstand.
Dynamisk kontrast
Dynamisk farve
Klar hvid
Justerer kontrasten til det optimale niveau i forhold til
billedets lysstyrke.
Justerer farverne, så de ser mere naturlige ud.
Forøger hvide nuancer på skærmen, således at
billedet bliver klarere og skarpere.
Foretrukken farve
Superopløsning
GAMMA
Farveområde
Kantforbedring
xvYCC
Temafarve : Temafarvespektret kan indstilles separat
for at implementere den temafarve, som brugeren har
defineret.
Græsfarve : Det naturlige farvespektrum (enge, bakker
m.v.) kan indstilles separat.
Himmelfarve : Himmelfarve indstilles separat.
Leverer et krystalklart billede ved at forbedre
detaljerne i områder, hvor billedet er sløret eller uklart.
Indstiller overgangskurven i overensstemmelse med
billedsignaloutputtet afhængigt af inputsignalet.
Vælger det farveområde, der kan udtrykkes.
Viser videoens kanter klarere og tydeligere, samtidig
med at det ser naturligt ud.
[Afhængigt af modellen] Udtrykker mere fyldige farver.
Filtrerer et bestemt farvespektrum i RGB-farve med
Farvefilter
henblik på at finjustere farvemætningen og farvetonen
nøjagtigt.
Ekspertmønster
Mønstre, der anvendes til ekspertjustering.
Justerer skærmens overordnede tone efter behov.
Hvidbalance
I Eksperttilstand kan der foretages detaljeret
finjustering via Metode / Mønster m.v.
Dette er en funktion, der anvendes af eksperter, når de
justerer farve ved brug af et testmønster bestående af
seks farver (rød/grøn/blå/cyan/magenta/gul) uden
Farvehåndteringssystem
at påvirke andre farveområder. Ved normale billeder
vil justeringerne muligvis ikke resultere i mærkbare
farveændringer.
✎✎ Afhængigt af inputsignalet eller de øvrige billedindstillinger kan omfanget af
elementer til detaljeret justering afvige.
❐❐Sådan angiver du yderligere billedindstillinger
HOME ➾ Indstillinger ➙ BILLEDE ➙ Billedtilstand ➙ Billedindstilling
Justerer detaljerede indstillinger for billeder.
Støjreduktion
MPEG
Støjreducering
Sortniveau
Real Cinema
Øjenbeskyttelse/
Motion Eye Care
Reducerer skærmstøjen i videoen.
Reducerer den støj, der forårsages af komprimering af
digital video.
Justerer skærmens lysstyrke eller mørkhed til at passe
til billedinputtets sorte niveau ved brug skærmens
mørkhedsgrad (sortniveau).
Optimerer skærmen til filmvisning.
Justerer skærmens lysstyrke for at forebygge genskin.
[Motion Eye Care : Afhængigt af modellen]
❐❐Sådan nulstilles Billedtilstand
HOME ➾ Indstillinger ➙ BILLEDE ➙ Billedtilstand ➙ Nulstil billede
Nulstiller værdier, som brugeren har tilpasset.
Hver billedtilstand nulstilles. Vælg den billedtilstand, du vil nulstille.
HOME ➾ Indstillinger ➙ BILLEDE ➙ Biograftilstand ➙ Billedvalg ➙
TruMotion
Korrigerer billeder for at vise mere ensartede sekvenser med bevægelse.
Jævn
Ryd
Bruger
De-Judder værdi indstillet til 3.
De-Judder værdi indstillet til 7.
De-Judder kan indstilles manuelt.
• De-Judder : Denne funktion justerer rystelser på skærmen.
✎✎ Hvis videosignalet er 60 Hz, fungerer TruMotion muligvis ikke.
HOME ➾ Indstillinger ➙ BILLEDE ➙ Biograftilstand ➙ Billedvalg ➙
Lokal nedton. LED
Gør lyse områder i billedet lysere og mørke områder mørkere for at opnå
maksimal kontrast og minimal sløring, samtidig med at strømforbruget
reduceres.
Fra
Lav
Medium
Høj
Slår Lokal nedton. LED fra.
Giver naturlige sorte toner. Anvender denne indstilling til visning
af film.
Gør mørkere toner lavere sammenlignet med Lav. Anvender
denne indstilling til almindelig tv-visning.
Gør sorte toner dybere og giver klarere billede end Mellem.
Perfekt til visning i lyse omgivelser.
✎✎ Indstilling af Lokal nedton. LED til Mellem/Høj reducerer strømforbruget.
❐❐Sådan bruges Lydindstilling
HOME ➾ Indstillinger ➙LYD ➙ Lydindstilling
Optimerer tv'ets lyd til den valgte lydindstilling.
Standard
Musik/Biograf/
Sport/Spil
Levende
Brugerindstilling
Velegnet til alle typer video
Indstiller lyd optimeret til en bestemt genre.
Leverer tydelige stemmer med fyldig bas og klare,
høje lyde.
Justerer lydstyrken til det ønskede niveau ved brug af
Bruger-EQ.
❐❐Sådan finjusterer du lydstyrken
HOME ➾ Indstillinger ➙ LYD ➙ Bruger-EQ
Indstillinger Lydindstilling til Brugerindstilling først.
100 Hz/300 Hz/1 kHz/
3 kHz/10 kHz
Nulstil
Indstiller EQ via manuel justering af
lydfrekvensbånd.
Nulstillinger den equalizerværdi, der er blevet
ændret af brugeren.
❐❐Sådan indstiller du lydstyrketilstand
HOME ➾ Indstillinger ➙ Lyd ➙ Lydstyrketilstand
Indstiller forskellige tilstande for kontrol af lydstyrken.
Auto. lydstyrke
Lydstyrke
Indstil Auto. lydstyrke til Tænd. Forskellig udgangslydstyrke
fra program til program. De justeres derefter automatisk
til komfortabel TV-brug, når du klikker gennem forskellige
programmer.
Brug af en enkelt lydstyrke kan resultere i lyd, der ikke kan
høres, eller som er for høj, afhængigt af omgivelserne.
Justerer lydstyrkeniveauerne afhængigt af tidspunktet på
dagen (dag/nat).
❐❐Sådan bruger du Sound Optimizer-funktionen
HOME ➾ Indstillinger ➙ Lyd ➙ Sound Optimizer
Giver mulighed for den bedst mulige lyd i en brugertilpasset TV-installation.
Normal
Vægophængningstype
Standertype
Generel lydindstilling.
Optimerer lyden til et vægmonteret TV.
Optimerer lyden til et TV af standertypen.
❐❐Sådan bruger du Virtuel surround-lyd
HOME ➾ Indstillinger ➙ Lyd ➙ Virtuel surround
LG's egenudviklede lydbehandlingsteknologi giver lyd, der minder om 5.1-kanals
surroundlyd fra to højttalere.
✎✎ Hvis Klar stemme ll er indstillet til Tænd, vælges Virtuel surround ikke.
❐❐Sådan bruger du Klar stemme II-funktionen
HOME ➾ Indstillinger ➙ Lyd ➙ Klar stemme ll
Øger stemmeklarhed.
❐❐Sådan synkroniserer du lyd og video
HOME ➾ Indstillinger ➙ Lyd ➙ AV-synkronisering
Synkroniserer video og lyd direkte, når de ikke passer sammen.
Hvis du indstiller Av-synkronisering til Tænd, kan du justere lydudgangen (Tvhøjttalere eller SPDIF) til billedet på skærmen.
TV-højttalere
SPDIF
Justerer synkroniseringen af lyd fra TV'ets interne højttalere.
Knappen "-" knappen gør lyden hurtigere, og knappen "+"
gør den langsommere end standardværdien.
(Sony Philips Digital Interface) Justerer synkroniseringen af
lyd fra højttalerne, som er tilsluttet til digital audiostik.
Knappen "-" knappen gør lyden hurtigere, og knappen "+"
gør den langsommere end standardværdien.
Bypass
Udsender sendesignaler eller lyden fra en ekstern enhed
uden lydforsinkelse. Der kan blive udsendt lyd før video, da
det tager tid at behandle videoindgang til TV’et.
❐❐Sådan bruger du ARC-mode
HOME ➾ Indstillinger ➙ Lyd ➙ Lydindstilling ➙ ARC-mode
Eksterne lydenheder kan tilsluttes via high-speed HDMIⓇ-kabel uden et ekstra
optisk lydkabel til SPDIF-udgang. Det interfacer med SIMPLINK.
Til en ekstern enhed, der understøtter ARC (Audio Return Channel), slut den til
HDMI(ARC)-porten.
Selv når den tilsluttede ARC-understøttede eksterne lydenhed er
Fra tændt, behandles lyden ikke automatisk via den eksterne lydenheds
højttalere.
Hvis den ARC-understøttede eksterne lydenhed er tændt, behandles
lydudgangen automatisk via den eksterne lydenheds højttalere.
Tænd
Vedrørende SIMPLINK, Se 「Generelt → Sådan styres eksterne
enheder」.
✎✎ Tilslut til ARC-eksklusiv terminal ved tilslutning til eksterne enheder.
✎✎ Brug high-speed HDMIⓇ-kabel ved tilslutning til eksterne enheder.
✎✎ Brug af en tredjeparts-enhed med en ARC-funktion kan forårsage
funktionsfejl.
❐❐Sådan justerer du lydbalancen
HOME ➾ Indstillinger ➙ Lyd ➙ Lydindstilling ➙ Balance
Justerer lydbalancen mellem venstre og højre side.
❐❐Sådan bruger du TV'ets højttalere
HOME ➾ Indstillinger ➙ Lyd ➙ Lydindstilling ➙ TV-højttalere
Når du lytter via højttalere på eksterne lydenheder, som er tilsluttet TV'et,
såsom hjemmebioudstyr, kan TV-højttaleren slukkes. Hvis en hjemmebioenhed
er sluttet til SIMPLINK, vil indstilling af TV-højttalere til Fra automatisk slå
hjemmebioudstyret til.
TV-højttalerne afspiller ikke lyd.
Afspiller TV-lyden gennem højttalere på ekstern lydenhed tilsluttet til
Fra
TV'et.
✎✎ Justerer lydstyrken via knappen på den eksterne enhed.
Tænd Afspiller TV-lyden via TV'ets egne højttalere.
❐❐Sådan bruger du digital lydudgang
HOME ➾ Indstillinger ➙ Lyd ➙ Lydindstilling ➙ Digital lydudgang
Indstiller digital lydudgang.
Enhed
Auto
PCM
Lydindgang
MPEG
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
HE-AAC
Alle
Digital lydudgang
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
PCM
❐❐DTV-lydindstilling
HOME ➾ Indstillinger ➙ Lyd ➙ DTV-lydindstilling
[Afhængigt af modellen]
Hvis der eksisterer forskellige lydtyper i et indgangssignal, lader denne funktion dig
vælge den ønskede lydtype.
Ved indstillingen AUTO er søgerækkefølgen HE-AAC → Dolby Digital+ → Dolby
Digital → MPEG, og udgangssignalet dannes i det første lydformat, der bliver
fundet.
✎✎ I Italien (og ikke andre lande) er rækkefølgen HE-AAC → Dolby Digital+ →
MPEG → Dolby Digital.
✎✎ I New Zealand (og ikke andre lande) er rækkefølgen Dolby Digital+ →
Dolby Digital → HE-AAC → MPEG.
✎✎ Hvis det valgte lydformat ikke er understøttet, bruges et andet lydformat
muligvis til udgangen.
❐❐Sådan vælger du en ekstern indgang
HOME ➾ Medieliste
Vælger ekstern indgang.
Medieliste
Vælger højttaler.
TV-højttalere
Vælger indgang.
Antenne
USB
AV
Komponent
HDMI1
HDMI2
Redigér enhedens navn
SimpLink-indstilling
Indstiller SIMPLINK.
Redigerer navnet på ekstern enhed tilsluttet til
ekstern terminal.
❐❐Sådan bruges SIMPLINK
Med SIMPLINK kan du bekvemt kontrollere og styre forskellige
multimedieenheder kun med tv'ets fjernbetjening via SIMPLINK-menuen.
1 Forbinder tv'ets HDMI IN-terminal med SIMPLINK-enhedens HDMIudgang ved hjælp af et HDMI-kabel. Ved hjemmebioenheder med
SIMPLINK-funktion skal du tilslutte HDMI-terminalerne som ovenfor og
bruge et optisk kabel til at tilslutte den optiske digitale lydudgang fra TV'et
til Optical Digital Audio på SIMPLINK-enheden.
2 Vælg HOME ➾ SIMPLINK. SIMPLINK menuvinduet vises.
3 Vælg Indstil SIMPLINK i SIMPLINK menuvinduet. SIMPLINK opsætningsvinduet
vises.
4 Indstil SIMPLINK til Til i SIMPLINK-opsætningsvinduet.
5 Lukker SIMPLINK-opsætningsvinduet.
6 Vælg enheden, der skal kontrolleres fra HOME ➾ SIMPLINK.
✎✎ Denne funktion virker kun på enheder med SIMPLINK logoet (
Kontroller, at den eksterne enhed har et SIMPLINK-logo.
).
✎✎ For at bruge SIMPLINK-funktionen skal du bruge et hurtigt HDMIⓇ-kabel
(med funktionen CEC, eller Consumer Electronics Control, tilføjet). Hurtige
HDMIⓇ-kabler har ben nr. 13 forbundet til informationsudveksling mellem
enheder.
✎✎ Tænd for, eller vælg mediet for en enhed med hjemmebiofunktioner for at
se højttaleren skifte til HT-højttaler.
✎✎ Tilslut med et optisk kabel (sælges separat) for at bruge HT-højttaleren.
✎✎ Skift til ekstern indgang for udstyr, der fungerer med SIMPLINK, til at
stoppe.
✎✎ Brug af en tredjeparts-enhed med HDMI-CEC-funktioner kan forårsage
funktionsfejl.
❌❌Forklaring af SIMPLINK-funktioner Direkte afspilning
Vælg
multimedieenhed
Diskafspilning
Sluk for alle
enheder
Afspiller straks multimedieenheden på TV'et.
Vælger straks den ønskede enhed via SIMPLINKmenuen for at styre den fra TV-skærmen.
Styrer multimedieenheden med TV'ets fjernbetjening.
Hvis Energibesparelse er indstillet til Til i SIMPLINKindstillingerne, og TV'et slukkes, vil alle SIMPLINKtilsluttede enheder blive slukket.
Synk. strøm til
Højttaler
Hvis Energibesparelse er indstillet på Til i SIMPLINKindstillingerne, tændes TV'et, når en SIMPLINK-enhed
tændes.
Vælger højttaler enten på hjemmebioenheden eller
TV'et.
HOME ➾ Indstillinger ➙ BILLEDE ➙ Energibesparelse
Reducerer strømforbrug ved at justere skærmens lysstyrke.
Auto
Fra
Minimum /
Medium /
Maksimum
Afbrydelse af
videolyd
Tv-sensoren registrerer det omgivende lys og justerer
automatisk skærmens lysstyrke.
• Min. luminans : Vælg minimum lysstyrke til skærmen
ved lavt omgivende lys.
• Telemålestyrke : Vælg tv'ets interval af lysstyrke i
visningsmiljøet.
Slår energibesparelsestilstanden fra.
Anvender den forudindstillede energibesparelsestilstand.
Skærmen slukkes, og der afspilles kun lyd.
Tryk på en vilkårlig knap på fjernbetjeningen for at tænde
skærmen igen.
❐❐Sådan anvender du Timer sluk
HOME ➾ Indstillinger ➙ TIME ➙ Timer sluk
Slukker for tv’et efter et bestemt antal minutter.
Hvis du vil annullere Timer sluk, skal du vælge Fra.
❐❐Sådan indstiller du den aktuelle tid
HOME ➾ Indstillinger ➙ TIME ➙ Ur
Kontrollerer eller ændrer tiden, mens der ses tv.
Auto
Manuel
Synkroniserer tv'ets ur til de digitale tidsoplysninger, der
udsendes af tv- stationen.
Indstiller klokkeslættet og datoen manuelt, hvis den
automatiske opsætning ikke svarer til den aktuelle tid.
❐❐Sådan indstiller du tv'et til at slukke og tænde automatisk
HOME ➾ Indstillinger ➙ TIME ➙ TV til/TV fra tid
Indstiller tiden Til/Fra.
Vælg Fra for Gentag for at afbryde TV til/TV fra tid.
✎✎ Hvis du vil bruge TV til/TV fra tid, skal du angive den aktuelle tid korrekt.
✎✎ Selv når funktionen TV til er aktiveret, slukker tv'et automatisk efter 120
minutter, hvis der ikke trykkes på nogen taster inden for den tid.
❐❐Sådan indstiller du Automatisk standby
HOME ➾ Indstillinger ➙ TIME ➙ Automatisk standby
[Afhængigt af modellen]
Hvis ikke du trykker på nogen taster på tv'et eller fjernbetjeningen i en vis
periode, skifter tv'et automatisk til standbytilstand.
✎✎ Denne funktion virker ikke på tilstanden Store Butiksdemo eller under
softwareopdatering.
❐❐Sådan indstilles adgangskoden
HOME ➾ Indstillinger ➙ LÅS ➙ Indstil adg.kode
Indstiller eller ændrer tv'ets adgangskode.
✎✎ Adgangskoden er til at starte med indstillet til 「0000」.
Når Frankrig er valgt som land, er adgangskoden ikke 「0000」, men 「1234」.
Når Frankrig er valgt som land, kan adgangskoden ikke indstilles til 「0000」.
❐❐Sådan låses systemet
HOME ➾ Indstillinger ➙ LÅS ➙ Lås system
Tillader kun bestemte programmer ved at blokere kanaler eller eksterne
indgange.
Vælg Lås system til Til.
Blokér program
Blokerer programmer med indhold, der er uegnet for
børn. Programmerne kan vælges, men skærmen er
tom, og lyden er fjernet.
Hvis du vil se et låst program, skal du indtaste
adgangskoden.
Børnetilladelse
Indgangsblokering
Denne funktion afhænger af oplysningerne fra
sendestationen. Af samme årsag fungerer funktionen
ikke korrekt, hvis signalet indeholder ukorrekte
oplysninger.
Denne funktion gør det muligt at spærre bestemte
programkategorier for at forhindre, at børn kommer til
at se tv-programmer med voksenindhold.
Angiv en adgangskode for at få vist et klassificeret
program.
Bedømmelse afhænger af landet.
Bloker indgangskilderne.
HOME ➾ Indstillinger ➙ ALTERNATIV ➙ Sprog
Vælger menusprog og lydsprog vist på skærmen.
Menusprog
Vælger et sprog til skærmteksten.
[Kun digital tilstand]
Lydsprog
Når du ser en digital udsendelse, der indeholder flere
sprog, kan du vælge det sprog, du ønsker.
[Kun digital tilstand]
Brug funktionen Undertekst, når der sendes med to eller
Undertekstsprog flere undertekstsprog.
✎✎ Hvis undertekstdata på et valgt sprog ikke udsendes,
vises undertitlerne på standardsproget.
Tekstsprog
Sprog for
stemmesøgning
[Kun digital tilstand]
Brug funktionen Tekstsprog, når to eller flere tekstsprog
udsendes.
✎✎ Hvis teletekstdata på et valgt sprog ikke udsendes, vil
standard-tekstsproget blive vist.
✎✎ Hvis du vælger det forkerte land, vises tekst-TV
muligvis ikke korrekt på skærmen, og der kan opstå
problemer under brug af tekst-TV.
Vælg det sprog, du vil bruge til stemmesøgning.
✎✎ Kun den anvendte model for stemmesøgning kan
understøtte denne indstilling.
HOME ➾ Indstillinger ➙ ALTERNATIV ➙ Land
Indstiller det land, tv'et bruger.
Tv-indstillinger ændres i henhold til miljøet for udsendelse i det valgte land.
✎✎ Hvis landeindstillingen ændres, vises skærmen med oplysninger om Autoindstilling muligvis.
✎✎ I lande, hvor der ikke fastlagt regler for digital udsendelse, vil nogle DTVfunktioner muligvis ikke fungere, afhængigt af de digitale transmissionsforhold.
✎✎ Hvis landeindstillingen er angivet til "--", vil europæiske jordbaserede
programmer være tilgængelige, men visse DTV-funktioner fungerer muligvis
ikke korrekt.
HOME ➾ Indstillinger ➙ ALTERNATIV ➙ Hjælp til handicappede
Der er lydkommentarer eller undertekster til hørehæmmede eller
svagtseende.
Hørehæmmede
Lydbeskrivelse
Denne funktion er for de hørehæmmede.
Hvis den er aktiveret, vises undertekster som standard.
Denne funktion er for blinde. Den giver ud over den
sædvanlige lyd en beskrivelse af den aktuelle situation i et
tv-program.
Hvis indstillingen Lydbeskrivelse Til er valgt, udsendes
der almindelig lyd og lydbeskrivelse i forbindelse med
programmer, som har lydbeskrivelse.
❐❐Sådan registrerer du den magiske fjernbetjening
Hvis du skal bruge den magiske fjernbetjening, skal du først registrere den
med dit TV.
Registrer den magiske fjernbetjening på følgende måde før brugen.
1 Tænd for TV'et, og vent i cirka 10 sekunder, og tryk derefter på Hjul(OK)tasten, mens fjernbetjeningen er rettet mod TV'et.
2 Fjernbetjeningen registreres automatisk, og meddelelsen om, at
registreringen er fuldført, vises på TV-skærmen.
✎✎ Hvis du ikke kunne registrere den magiske fjernkontrol, skal du slukke
TV’et og forsøge igen.
❐❐Sådan gen-registrerer du den magiske fjernbetjening
1 Tryk på tasterne HOME og BACK samtidig i cirka 5 sekunder.
2 Ret fjernbetjeningen hen mod tv'et, og tryk på tasten Hjul(OK) i ca. fem
sekunder.
✎✎ Tryk på knappen BACK, mens du peger med fjernbetjeningen på TV’et i
fem sekunder for at genindstillle og gen-registrere.
❐❐Sådan indstilles markøren for den magiske fjernbetjening
HOME ➾ Indstillinger ➙ OPTION ➙ Markør
Indstiller hastighed og form for den markør, som vises på tv-skærmen.
Hastighed Indstiller markørens bevægelseshastighed.
Form
Vælger en markørform fra forskellige valgmuligheder.
Størrelse Vælger markørens størrelse.
Indstil til Til. Hvis der er forskydning mellem markøren og
den egentlige retning, som fjernbetjeningen angiver, skal du
Justering flytte den magiske fjernbetjening til venstre og højre for at
justere. Markøren justerer automatisk til midten, hvilket gør det
nemmere at kontrollere den.
✎✎ Hvis markøren ikke har været i brug i et bestemt tidsrum, forsvinder
den. Når markøren forsvinder fra skærmen, skal du ryste den magiske
fjernbetjening til højre og venstre. Så vises den igen.
✎✎ Hvis du trykker på navigationsknappen, mens markøren bevæges hen over
skærmen, forsvinder markøren, og den magiske fjernbetjening fungerer
som en almindelig fjernbetjening.
✎✎ Brug inden for en effektiv afstand på 10 meter. Brug af fjernbetjeningen fra
større afstande, eller når forhindringer blokerer synslinjen, kan medføre
fejl.
✎✎ Elektroniske enheder kan skabe kommunikationsforstyrrelser. Enheder
som f.eks. mikrobølgeovne og trådløse LAN-netværk benytter det samme
frekvensområde (2,4 GHz) som Magic-fjernbetjeningen og kan skabe
forstyrrelser.
✎✎ Den magiske fjernbetjening kan blive beskadiget, hvis den tabes eller
beskadiges på anden vis.
✎✎ Undgå at slå den mod andre hårde genstande, f.eks. møbler eller gulvet.
❐❐Sådan bruges mønsterbevægelsesfunktionen
Tryk på tasten Hjul(OK), mens den normale videoskærm er tændt, og tegn et
mønster i retning mod skærmen.
Forrige kanal: Går tilbage til den forrige kanal.
Liste over seneste: Viser de senest sete kanaler.
✎✎ Dette fungerer muligvis ikke, når visse vinduer er åbne.
❐❐Sådan indstilles Strømindikator
HOME ➾ Indstillinger ➙ ALTERNATIV ➙ Standby-lys
[Afhængigt af modellen]
Slår standby-lyset på TV'ets frontpanelet til/fra.
❐❐Sådan ændrer du TV-tilstand
HOME ➾ Indstillinger ➙ OPTION ➙ Indstilling for tilstand
Vælger Privat brug eller Butiksdemo.
Til brug i hjemmet skal du vælge Privat brug.
Butiksdemo er en tilstand beregnet til visning i en butik.
❐❐Sådan vender du tilbage til indledende indstillinger
HOME ➾ Indstillinger ➙ OPTION ➙ Indledende indstilling
Sletter alle valgfri indstillinger og vender tilbage til den indledende
standardtilstand.
Når aktiveringen er færdig, slukker og tænder TV'et for sig selv.
✎✎ Hvis Lås system er aktiveret, vises et pop-up-vindue, der beder om
adgangskode.
✎✎ Sluk ikke for strømmen under aktiveringen.
❐❐Bruge skærmen Home
Tryk på knappen HOME på fjernbetjeningen.
Med alle Smart TV-funktioner på én skærm har alle let adgang til et rigt udvalg af
indhold og programmer via den hurtige og brugervenlige menu, der er ordnet efter
temaer som Direkte tv, Kort, Mine programmer osv.
Log på
Premium
Vejret
Mere...
Mere...
Nyheder
11-1 MBC HD
Kortredigering
SMART SHARE
Biograf
Sport
Toy story
Monster
Ghost
Abata
UP
Thanks
My Boy
Viral Video
4. juli 20:30
Foto
Tron
Kort
Spil
Mine programmer
Medieliste
Indstillinger
Søg
Internet
LG Smart...
Program...
Medielink
Smart Share Hurtigmenu Brugsvejledning
MIT KORT
Vælg et kort, som du ønsker
at bruge.
Mine programmer
❐❐Bruge og redigere MIT KORT
HOME ➾ MIT KORT
For at du nemt kan kontrollere og få adgang til et bredt udvalg af indhold og
funktioner, er hovedfunktionerne grupperet i kategorier og vist på kort.
Ved at vælge kortnavnet kan du gå til den pågældende kategoriside.
Vælg Rediger øverst på startskærmen for at ændre rækkefølgen af kortene eller
for at oprette dit eget kort. (Du kan ikke redigere kortene Live og Premium).
❐❐Bruge Mine programmer
HOME ➾ Mine programmer
Vælg Mine programmer nederst på startskærmen, eller tryk på knappen MY
APPS på fjernbetjeningen.
Vælg Mine programmer for at kontroller programmer, forudinstallerede
programmer og programmer, du har downloadet.
Mine programmer
Medieliste
Indstillinger
Søg
Internet
LG Smart...
Vælg det program, du vil køre.
Program...
Medielink
Smart Share
Hurtigmenu
Brugsvejledning
❐❐Sådan redigerer du elementer i Mine programmer:
HOME ➾ Mine programmer ➙ Rediger
På siden Mine programmer skal du vælge Rediger øverst på skærmen for at
flytte eller slette programmer. Bemærk, at systemprogrammer kan flyttes, men
ikke slettes.
✎✎ Skifter rækkefølge/sletter elementer ved at trække programmet, hvis din enhed
har en Magic-fjernbetjening.
MINE PROGRAMMER
Papirkurv
❐❐Administrere Smart TV-indstilling
HOME ➾ Indstillinger ➙ ALTERNATIV ➙ Smart TV-indstilling
Angiver mange Premium-relaterede indstillinger og administrerer id'er.
Smart TV land
Premium Version
Ændrer Lokale Indstillinger på Smart TV'et.
Modtager Premium-tjeneste og LG Smart World for det
land, du vælger.
Viser premium-tjenestens version.
ID-liste
Kontrollerer og sletter id'er, der er logget på tv'et.
Nulstille
Sletter alle registrerede id-oplysninger på tv'et.
Juridisk
bemærkning
Viser Juridisk bemærkning for Smart TV.
Der kræves en trådløs eller en kablet netværksforbindelse for at bruge smarte
funktioner.
Når du er tilsluttet netværket, kan du bruge Premium-indhold, LG Smart World,
DLNA og mere.
❐❐Internetforbindelse med ét klik
Tilslutter let til et kablet/trådløst netværk.
HOME ➾ Indstillinger ➙ NETVÆRK ➙ Netværksforbindelse for at tilslutte til et
tilgængeligt netværk automatisk. Følg anvisningerne på tv'et.
❐❐Tilslutte til et netværk med Indstillingsekspert
HOME ➾ Indstillinger ➙ NETVÆRK ➙ Netværksforbindelse
Til brug i særlige omgivelser som f.eks. kontorer (i tilfælde, hvor der bruges statisk
IP-adresse).
1 Vælg en netværksforbindelse; enten Kablet eller Trådløs.
2 Ved tilslutning via Wi-Fi, skal du benytte en af følgende metoder til at oprette
netværksforbindelse.
AP-liste
Tilslutter til det valgte netværk på AP-listen.
Angiv SSID
Tilslutter til det angivne AP.
WPS-PBC
Tilslutter let, når der trykkes på knappen for et trådløst
adgangspunkt, der understøtter PBC.
WPS-PIN
Ad-hoc
Tilslutter let, når PIN-koden til det trådløse adgangspunkt,
som du vil oprette forbindelse til, angives på adgangspunktets
websted.
Tilslutter til et netværk via en pc eller mobiltelefon med
trådløs forbindelse.
❐❐Bruge funktionen Wi-Fi Screen
HOME ➾ Indstillinger ➙ NETVÆRK ➙ Wi-Fi Screen Share
Tillader brug af trådløse forbindelsesfunktioner som f.eks. Wi-Fi direct og WiDi.
Deler skærm med enheder tilsluttet via Wi-Fi Screen Share i Smart Share.
1 Indstil Wi-Fi Screen Share til Til. (Hvis du ikke bruger den, skal du ændre den
til Fra).
2 Aktiver indstillingerne for Wi-Fi Direct på den enhed, du vil oprette forbindelse
til.
3 Der vises en liste over de enheder, der kan sluttet til tv’et.
4 Vælg en enhed at tilslutte.
5 Vælg Ja, når meddelelsen om anmodning om forbindelse vises.
6 Hvis den enhed, du ønsker at tilslutte, accepterer anmodningen, tilsluttes WiFi Screen Share.
✎✎ Det anbefales at tilslutte en bærbar, der anvender Intel's WiDi, inden for kort
rækkevidde.
✎✎ Selv om Intel's WiDi kan tilsluttes uden en trådløs router, anbefales det at
tilslutte den trådløse router først for at opnå den optimale ydelse.
✎✎ Når menuen Home er aktiveret, kan TV'et ikke registrere Intel's WiDi-enheder.
Sørg for at lukke menuen Home, før du prøver at registrere Intel's WiDienheder.
❐❐Indstilling af et netværk - advarsel
✎✎ Brug et standard LAN-kabel (Cat5 eller højere med RJ45-stik, 10 Base-T eller
100 Base TX LAN-port).
✎✎ Nulstilling af modemmet kan forårsage problemer med netværksforbindelsen.
Sluk for strømmen, afbryd og tilslut igen, og tænd for strømmen igen, for at
løse problemet.
✎✎ LG Electronics er ikke ansvarlig for problemer med netværksforbindelsen,
defekter, fejl eller fejlfunktioner, som skyldes en netværksforbindelse.
✎✎ En netværksforbindelse kan fungere dårligt afhængigt af internetudbyderen.
✎✎ Der kræves et DSL-modem for at kunne bruge en DSL-tjeneste. Der kræves
et kabelmodem til en kabeltjeneste. Der er muligvis kun et begrænset antal
tilgængelige netværksforbindelser, og tv-netværksindstillingen kan muligvis
være utilgængelig afhængigt af din kontrakt med din internetudbyder (ISP).
(Hvis det kun er tilladt med én enhed pr. linje, og pc'en allerede er tilsluttet,
kan der ikke bruges andre enheder).
✎✎ Trådløse netværk kan påvirkes af interferens fra andre enheder, der fungerer
ved en frekvens på 2,4 GHz (trådløse telefoner, Bluetooth-enheder eller
mikrobølgeovne). Der kan også være interferens fra enheder med en frekvens
på 5 GHz på samme måde som andre Wi-Fi-enheder.
✎✎ Det omgivende trådløse miljø kan også få den trådløse netværkstjeneste til at
køre langsomt.
✎✎ Hvis du ikke slukker for hele det lokale hjemmenetværk, kan der være
netværkstrafik på andre enheder.
✎✎ For en AP-tilslutning kræves et adgangspunkt, der understøtter trådløs
tilslutning, og den trådløse funktion skal være aktiveret på enheden. Kontakt
din tjenesteudbyder angående tilgængeligheden af trådløs forbindelse på dit
adgangspunkt.
✎✎ Kontroller SSID- og sikkerhedsindstillingerne på AP'et for AP-tilslutning.
Der henvises til den pågældende dokumentation med AP'ets SSID- og
sikkerhedsindstillinger.
✎✎ Ugyldige indstillinger på netværksenheder (kablet/trådløs linjedeling, hub)
kan få tv'et til at køre langsomt eller ikke fungere korrekt. Installer enhederne
korrekt i henhold til de pågældende manualer, og indstil netværket.
✎✎ En ad hoc-tilslutning vil muligvis ikke fungere afhængigt af den tilsluttede
enhed (f.eks. en bærbar computer).
✎✎ Tilslutningsmetoden kan variere afhængigt af AP-producenten.
❐❐Bruge Smart Share
HOME ➾ Smart Share
Leverer foto-/musik-/videofiler til dit tv ved at tilslutte en USB-enhed eller et
hjemmenetværk (DLNA, Medielink).
SMART SHARE
Indholdstype
Mere....
Set for nyligt
Mere....
Tilføjet for nyligt
hed
Forbundet en
Mere....
Mere....
ALLE
VIDEO
MUSIK
FOTO
OPTAGET TV
Indstillinger
Tilslutningsvejledning
Vælg den optagelse, der er
lagret på USB-harddisken, for
at få vist/slette den.
❐❐Kontrol af filmafspilning
Kontrollerer afspilning og angiver indstillinger, mens der vises film.
Vælger det ønskede punkt og afspiller
Option
Afspiller
Stopper afspilning og vender tilbage til
listen.
List
Angiver alternativer.
❐❐Kontrol af fotovisning
Kontrollerer afspilning og angiver indstillinger, mens der vises billeder i fuld skærm.
Diasshow
BGM
Viser fotos som et
diasshow.
Afspiller baggrundsmusik.
Roterer eller forstørrer
billedet.
Alternativ
Liste
Stopper afspilning og vender
tilbage til listen.
Angiver alternativer.
❐❐Kontrol af musikafspilning
Kontrollerer afspilning og angiver indstillinger, mens der afspilles musik.
Vælger det ønskede punkt og
afspiller
Alternativ
Afspiller
Liste
Angiver alternativer
Stopper afspilning og vender
tilbage til listen
❐❐Indstilling af Smart Share-relaterede funktioner
HOME ➾ Smart Share ➙ Indstillinger
Ændrer indstillinger relateret til afspilning af Smart Share-indhold.
❌❌Avanceret indstilling
Navn på tv
Ændrer navnet, der vises på andre enheder, når tv'et søges fra
andre enheder.
Netværksstatus Kontrollerer netværksforbindelse.
Wi-Fi Screen
Share
Del mit tv
Tillader brug af trådløse forbindelsesfunktioner som f.eks.
Wi-Fi direct og WiDi.
Tillader/forhindrer tilslutning til tv'et fra andre enheder.
Slår DMR-tilslutning (Digital Media Renderer) til/fra.
Afspil automatisk
Accepterer/afviser overført indhold fra andre enheder.
ved modtagelse
DivX VOD
Registrerer eller frigiver DivX.
Kontrollerer DivX-registreringskoden for afspilning af DivXbeskyttede videoer. Registrer dig på http://vod.divx.com.
Bruger registreringskoden ved leje eller køb af film på www.
divx.com/vod.
✎✎ Lejede/købte DivX-filer kan ikke afspilles, hvis man bruger
en anden enheds DivX-registreringskode. Brug kun den
DivX-registreringskode, som enheden har fået tildelt.
✎✎ Konverterede filer, der ikke opfylder DivX Codecstandarden, kan muligvis ikke afspilles, eller de afspilles
med forvrænget billede og lyd.
❌❌Historik
Tryk på knappen herunder for at slette indholdshistorikken. Brug indholdet i
menuen Indholdstype og Forbundet enhed.
❌❌Privat
Marker enheden, du ikke vil åbne, i menuen Tilføjet for nylig og Senest set.
❐❐Smart Share-understøttet fil
Maksimum dataoverførselshastighed:
20 Mbps (megabit pr. sekund)
Understøttede eksterne undertekstformater: *.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0),
*.ass, *.ssa, *.txt (TMPlayer), *.psb (PowerDivX)
Understøttede interne undertekstformater: XSUB (understøtter interne undertekster genereret fra DivX6)
❐❐Understøttet codec for video
Maksimum: 1920 x 1080 @30p
Filtype
.asf
.wmv
.divx
.avi
.mp4
.m4v
.mov
Codec
Video
Lyd
Video
Lyd
Video
Lyd
VC-1 Advanced Profile, VC-1 Simple og Main Profile
WMA Standard, WMA 9 Professional
DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XViD, H.264/AVC,
Motion Jpeg
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3),
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, LPCM, ADPCM, DTS
H.264/AVC, MPEG-4 Part 2
AAC
Filtype
.mkv
.ts
.trp
.tp
.mts
.m2ts
.vob
.mpg
.mpeg
Codec
Video
Lyd
Video
Lyd
H.264/AVC
HE-AAC, Dolby Digital
H.264/AVC, MPEG-2, VC-1
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC
Video
Lyd
MPEG-1, MPEG-2
Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM
Video
MPEG-1
Lyd
MPEG-1 Layer I, II
❌❌Tilgængelig musikfil
Filtype
mp3
Element
Info.
Bithastighed 32 Kbps - 320 Kbps
Sample-frek. 16 kHz - 48 kHz
Understøtter MPEG1, MPEG2, Layer2, Layer3
❌❌Tilgængelig fotofil
Filtype
Element
Profil
SOF0: grundlinje
SOF1: udvid sekventielt
SOF2: progressiv
2D(jpeg, jpg, jpe)
Minimum: 64 x 64
Maksimum:
Fotostørrelse
Normal type: 15360 (B) x 8640 (H)
Progressiv type: 1920 (B) x 1440 (H)
Tilgængelig
filtype
❐❐Afpilning af video - advarsel
✎✎ Nogle undertekster, der er oprettet af brugeren, fungerer muligvis ikke korrekt.
✎✎ Video- og undertekstfiler skal placeres i den samme mappe. Video- og
undertekstfilen skal have samme navn, før underteksterne kan vises korrekt.
✎✎ Undertekster på en NAS-enhed (Network Attached Storage) understøttes
muligvis ikke afhængigt af leverandøren og modellen.
✎✎ Vi understøtter ikke streaming, der indeholder GMC (Global Motion
Compensation) eller Qpel (Quarterpel Motion Estimation).
✎✎ Kun H.264 / AVC profilniveau 4.1 og lavere er understøttet.
✎✎ Filstørrelsegrænsen afhænger af kodningsmiljøet.
✎✎ Videofiler, der er oprettet med koder, kan evt. ikke afspilles.
✎✎ Videofiler i andre formater end dem, der er angivet her, kan evt. ikke afspilles.
✎✎ Afspilning af videofiler, der er lagret på en USB-enhed, der ikke understøtter
høj hastighed, virker evt. ikke korrekt.
✎✎ TV understøtter DTS audio-codec, når USB-videofilen afspilles.
Med DLNA, som står for Digital Living Network Alliance, kan du via
hjemmenetværk afspille video-/musik-/fotofiler, der er gemt på en pc eller en
server, på dit tv.
❐❐Tilslutning af en DLNA-certificeret smarttelefon
Tv'et og smarttelefonen skal være på det samme netværk.
1
2
3
4
5
6
7
Sørg for, at Wi-Fi er aktiveret på smarttelefonen.
Installer/kør programmet for at dele indholdet på smarttelefonen.
Kør "Del indholdet på min mobiltelefon".
Vælg den type af indhold (video/lyd/foto), du vil afspille.
Vælg den video-, musik- eller fotofil, der skal afspilles på tv'et.
Vælg Tilføj til afspilningsliste.
Vælg navnet på den tv-model, du vil afspille indholdet på.
(Navnet på tv-modellen kan findes på mærkaten på apparatet).
8 Afspil ▶ Viser den valgte fil på tv'et.
❐❐Tilslutning af DLNA DMR (Digital Media Renderer)
Hvis pc'ens operativsystem er Windows 7, eller den DLNA-certificerede enhed
(f.eks. mobiltelefon) er tilsluttet via et netværk, kan du afspille musik/videoer/fotos
på tv'et uden at installere et separat program.
1 Konfigurér tv'et og computeren på det samme netværk. Konfigurér computeren
med Windows 7 på netværket.
2 Højreklik på den musik-/video-/fotofil, du vil afspille, og brug funktionen
"Fjernafspilning" i Windows 7 . Se i enhedens brugervejledning, hvordan du kan
afspille indhold fra en enhed som f.eks. en mobiltelefon.
3 Vælg Ja i popup-vinduet på tv'et. Indholdet bliver kun afspillet på én enhed,
selv om der er tilsluttet mere end ét tv. Afspilningshastigheden kan variere
afhængigt af hastigheden på netværket.
❐❐Tilslutning af DLNA DMP (Digital Media Player)
Med en computer med Nero MediaHome 4 Essentials kan musik-/video-/fotofiler
afspilles på tv'et ved at forbinde dem via et hjemmenetværk.
1 Konfigurér tv'et og computeren på det samme netværk. Tv'et og de enkelte
enheder skal tilsluttes via et enkelt adgangspunkt for at aktivere DLNA og
Medielink-tjenesten.
2 Installer Nero MediaHome 4 på computeren fra webstedet (http://www.
lg.com). Luk alle kørende programmer inklusive firewall og antivirusprogrammer
inden installationen.
3 Angiver de filer/mapper, der skal deles via Nero MediaHome 4 Essentials på
computeren.
1. Kør "Nero MediaHome 4 Essentials" på computeren.
2. Vælg de mapper, der skal deles.
3. Konfigurer den delte mappe, og klik på "Start Server". Serveren starter.
✎✎ Klik på fanen Lokal mappe, og søg igen, hvis den delte mappe ikke vises på
tv'et.
✎✎ Du kan finde flere oplysninger og softwarerelaterede oplysninger på webstedet
http://www.nero.com.
❌❌Krav til computeren ved installation af Nero MediaHome 4 Essentials
• WindowsⓇ XP (Service pack 2 eller nyere), Windows VistaⓇ, WindowsⓇ XP
Media Centre Edition 2005 (Service pack 2 eller nyere), Windows ServerⓇ
2003 (Service pack 1 eller nyere)
• WindowsⓇ 7 Home Premium, Professional, Enterprise eller Ultimate (32- og
64-bit)
• Windows VistaⓇ 64-bit-version (programmet kører i 32-bit-tilstand)
• WindowsⓇ 7 64-bit-version (programmet kører i 32-bit-tilstand)
• Ledig plads på harddisk: mere end 200 MB
• CPU : 1,2 GHz IntelⓇ PentiumⓇ III eller AMD Sempron™ 2200+ processor
• Hukommelse: mere end 256 MB RAM
• Grafikkort: mere end 32 MB, skal understøtte opløsning på mindst 800 x 600
pixels og mindst 16-bit farveindstilling
• WindowsⓇ Internet ExplorerⓇ 6.0 eller nyere
• DirectXⓇ 9.0c revision 30 (august 2006) eller nyere
• Netværksmiljø: 100 MB Ethernet, trådløst LAN WLAN (IEEE 802.11g) eller nyere
❌❌I tilfælde af DLNA-fejlfunktion
✎✎ Kontrollernetværksindstillingerne, hvis DLNA-funktionen ikke fungererkorrekt.
✎✎ Hvis du vil se billeder med en opløsning på 1080p via DLNA, skal du have et
5 GHz-adgangspunkt. Der kan være defekte billeder eller andre problemer,
hvis du bruger et 2,4 GHz-adgangspunkt.
✎✎ DLNA fungerer ikke korrekt i et trådløst netværk. Det anbefales at oprette
forbindelse til det kablede netværk.
✎✎ Ved afspilning af video i DLNA-tilstand, understøttes Lyd og interne
undertekster ikke.
✎✎ Hvis der er mere end ét tv tilsluttet til en enkelt server i DLNA-tilstand, afspilles
indholdet afhængigt af serverydelsen muligvis ikke.
✎✎ Afhængigt af DLNA-tjenesten understøttes undertekster muligvis ikke.
✎✎ Afhængigt af netværksmiljøet fungerer DLNA-funktionen muligvis ikke.
✎✎ DLNA-funktionen kan ikke bruges med visse adgangspunkter, som ikke
understøtter multicasting. Se manualen til adgangspunktet, eller kontakt
producenten, hvis du ønsker flere oplysninger.
✎✎ Understøttede filtyper kan variere afhængigt af DLNA-servermiljøet; selv for
filtyper, der understøttes af tv'et.
✎✎ For mange undermapper og filer i én mappe kan forårsage fejlfunktion.
✎✎ Oplysningerne fra DLNA-serveren om filen bliver muligvis ikke vist korrekt.
✎✎ Ved visning af videoundertekster på en DLNA-server anbefaler vi, at du bruger
Nero MediaHome 4 Essentials.
✎✎ Slå den delte mappe fra, og nulstil, hvis undertekster tilføjes senere.
✎✎ DRM-fil på Nero MediaHome-serveren kan ikke afspilles.
❐❐Tilslutte til Medielink
Installer programmet Plex på en stationær eller bærbar computer, der er
tilsluttet samme netværk som Smart TV'et, for let og bekvemt at få adgang
til forskellige multimedier, herunder fotos, videoer og musik, der er gemt på
computeren.
1 Installer programmet Plex Media Server på computeren. Besøg webstedet
på (http://www.lg.com), og hent den korrekte version af Plex til din
computer.
2 Højreklik på ikonet Plex på computerens værktøjslinje, når programmet er
installeret, Angives filafsnittet i Media Manager.
3 Vælg Medielink på tv-skærmbilledet Hjem.
4 Afsnittet Medielink på den valgte stationære/bærbare computer vises.
Vælg afsnit.
❐❐Brug af Medielink
HOME ➾ Media Link
MEDIELINK
Oplysninger kan være på engelsk.
Mapperne vises, som de er sat op
i PLEX Media Manager.
Sortér efter server
Valg af enhed
PLEX-kanaler
Tilbage
Afslut
❐❐Systemkrav ved installation af PLEX
• Minimumskrav
Pc med mindst 1,6 GHz Intel Core Duo-processor og Windows XP SP3,
minimum 512 MB RAM
• Anbefaling for transkodning af HD-indhold (720p og 1080p)
Pc med mindst 2,4 GHz Intel Core Duo-processor og Windows XP SP3,
minimum 2 GB RAM
Understøtter Windows XP, Vista og Windows 7
• Krav til netværk
ADSL-/kabel-/Wi-Fi-internetforbindelse til output og opdatering af
mediemetadata
Kablet netværk: Ethernet-netværk med 100 Base-T eller 1000 Base-T
Trådløst netværk: Anbefaler ikke-overfyldt 802.11n og understøtter
medieafspilning på trådløse mobile enheder
❐❐Brug af Medielink - advarsel
✎✎ PLEX Media Server-version installeret på Mac eller pc understøtter
version 0.9.1.14 og nyere.
✎✎ For de følgende sprog er den grafiske brugergrænseflade på engelsk, og de
leverede data vises ikke:
Thai, arabisk, persisk, hebraisk, kurdisk
✎✎ Ved afspilning af video-plugin af en medietype, der ikke understøttes af
tv'et, kan der optræde en forsinkelse i den indledende bufferlagring på
grund af ekstra behandlingstid.
Computerens konverteringstid kan variere afhængigt af computerens
ydeevne og hastigheden på netværket.
✎✎ De understøttede filtyper for filer, der er lagret på en pc (film, tvudsendelse, musik) er de samme som for DLNA.
✎✎ Ved afspilning af musikklip er der ingen understøttelse for afspilning med
flytning af klip. (Samme som for DLNA).
✎✎ Der kan forekomme forsinkelse eller ukorrekt afspilning, når der afspilles
HD-videoer over en Wi-Fi-forbindelse.
✎✎ Tv'et kan muligvis ikke genkende computeren, hvis indstillingerne for
adgangspunktet ikke er korrekte.
(Hvis du f.eks. vælger funktionen "videresendelse af multicast" på APenheden, kan tv'et ikke genkende computeren på Wi-Fi-forbindelsen).
✎✎ For nogle plugins kan afspilningsfunktionen være begrænset for nogle
medietyper.
✎✎ Plugins kan ændres og blive ikke-funktionsdygtige uden varsel i henhold
til tjenesteudbyderens politik.
❐❐Tilslutning af en USB-enhed
Tilslut en USB-lagringsenhed (ekstern HDD, USB-hukommelse) til USBporten på TV’et for at nyde indholdsfilerne, der er gemt på USB-enheden på
dit TV.
Fjern en USB-enhed ved at markere den Hurtigmenu ➙ USB-enhed, du vil
fjerne. Fjern den ikke fysisk, før du ser meddelelsen om, at USB-enheden er
blevet fjernet. Hvis den afbrydes ukorrekt, kan der opstå fejl på tv'et eller på
USB-hukommelsen.
✎✎ Når en USB-enhed er markeret til fjernelse, kan der ikke længere læses fra
den. Tag USB-enheden ud, og sæt den i igen.
❐❐Brug af USB-hukommelse - advarsel
✎✎ Hvis USB-hukommelsen har et indbygget program til automatisk
genkendelse, eller bruger sin egen driver, fungerer den muligvis ikke.
✎✎ Nogle USB-hukommelser fungerer ikke eller fungerer ikke korrekt.
✎✎ Brug kun USB-hukommelser, der er formateret med filsystemet Windows
FAT32 eller NTFS.
✎✎ For eksterne USB-harddiske anbefales det, at du bruger enheder med en
nomineret spænding på mindre end 5 V og en nomineret strømstyrke på
mindre end 500 mA.
✎✎ Det anbefales at bruge en USB-hub eller harddisk med strømforsyning.
(USB-lagerenheden opdages muligvis ikke, hvis strømforsyningen ikke er
tilstrækkelig.)
✎✎ Det anbefales at bruge USB-hukommelser på 32 GB eller mindre og USBharddiske på 2 TB eller mindre.
✎✎ Sluk og tænd for strømmen, hvis en USB-harddisk med
strømsparefunktion ikke fungerer korrekt. Du kan finde flere oplysninger i
brugermanualen til USB-harddisken.
✎✎ Data på USB-hukommelsen kan blive defekte, så sørg for at oprette
sikkerhedskopier af vigtigt indhold på andre enheder. Datavedligeholdelse
er brugerens ansvar, og producenten er ikke ansvarlig for mistede data.
❐❐Sådan❐bruges❐Premium
HOME❐➾❐Premium
Denne tjeneste giver dig nem adgang til et bredt udvalg af indhold, som f.eks.
video, nyheder og UCC, på et hvilket som helst tidspunkt, så længe du er
tilsluttet netværket.
Premium-indhold omfatter særlige landespecifikke tjenester, der tager hensyn til
regionale kulturelle følelser, samt globalt indhold.
PREMIUM
Søg
Udsendelsesbillede
Log på
Premium-indhold
Vælg det indhold, du
vil bruge.
Viral Video
Biograf
Vejret
Foto
Sociale
Netværk
Nyheder
Sport
Video
Kort
Spil
Tilføj i Mine programmer
Tilføj i Mine
programmer
❐❐Sådan bruges betalt indhold
Der opkræves et gebyr for noget Premium-indhold. Betalingstjenester opkræves
enten via LG Electronics’ egenudviklede faktureringssystem eller den relevante
udbyders faktureringssystem.
Inden du bruger LG’s faktureringssystem, skal du tilmelde dig medlemskab og
registrere betalingsoplysninger på tv’et eller websitet (www.lgappstv.com) for at
købe betalt indhold.
Du kan tilmelde dig medlemskab på loginskærmen på dit tv eller på vores website. Du
kan derefter logge på både tv’et og websitet med ét id.
1 Klik på knappen Log på øverst til højre på skærmbilledet på siden Hjem for at logge
på.
2 Gå til den ønskede premium-tjeneste. (For nogle Premium-tjenester er det
påkrævet med separat login efter tilmelding til Premium-tjenesten).
3 Klik på knappen Køb, når du har modtaget pris- og tjenesteoplysninger om
indholdet. (Der kan være begrænsninger på tilgængelig periode og antal gange
afhængigt af indhold).
4 Når betalingen er gennemført, kan du se det købte indhold ved at klikke på
knappen Køb.
5 Vælg dit id i den øverste menu på skærmbilledet Hjem, og se din købshistorik
fra Min side ➙ Betalingsanmodning. Den kan også findes på Min side ➙
Købshistorik på webstedet (www.lgappstv.com).
❐❐Nulstilling af Premium
HOME ➾ Indstillinger ➙ SUPPORT ➙ Initialisering af Premium
Nulstiller premium-liste, premium-oplysninger, landeindstilling og oplysninger
om brugerlogin. Nulstilling vil rette problemer, der er opstået under opdatering af
premium.
✎✎ Tjenesteudbydere kan uden varsel ændre eller slette deres indhold for at
forbedre kvaliteten af deres tjeneste. Der henvises til den pågældende
tjenesteudbyders websted med hensyn til spørgsmål, fejlfinding og de nyeste
oplysninger om indhold. LG Electronics påtager sig intet retsmæssigt ansvar
for indholdstjenester og relaterede oplysninger, selv om tjenesten skulle være
lukket af tjenesteudbyderen.
✎✎ Kvaliteten af din premium-tjeneste kan påvirkes af din internetforbindelse.
Kontakt din internetudbyder med eventuelle spørgsmål vedrørende problemer
med internethastighed og andet i forbindelse med tjenesten.
✎✎ For at få den bedste kvalitet anbefaler vi, at du tegner abonnement hos
en internetudbyder, der kan give dig en hastighed på 4,0 Mbps (1,5 Mbps
eller hurtigere). Kontakt din internetudbyder, hvis du får problemer med
internetforbindelsens hastighed.
✎✎ Nogle indholdsudbydere tilbyder indhold, der er uegnet for mindreårige.
Forældreopsyn anbefales.
❐❐Brug af LG Smart World
HOME ➾ LG Smart World
LG Smart World er et program til tv'et, der er tilgængeligt via Smart TVtjenesten. Du kan hente og bruge forskellige slags populære betalte/gratis
programmer med blandt andet uddannelse, underholdning, livsstil og nyheder.
Mine programmer
Alle
Spil
Populær
Underholdning
Top betal
Top gratis
Livsstil
Uddannelse
NY
Total
Nyheder/Info.
Log på.
Id vises, når du logger på.
Når du vælger id'et, kan du vælge Min
side og Log af.
Vælg det program, der skal installeres.
❐❐Tilmelding til LG Smart World
HOME ➾ Log på
Tilmelding er påkrævet for at hente og køre programmer.
1 Vælg Tilmeld dig og giv dit samtykke til den juridiske bemærkning.
2 Indtast id og adgangskode.
3 Indtast adgangskoden igen i boksen Bekræft adgangskode.
4 Vælg OK for at færdiggøre tilmeldingen.
✎✎ Du kan tilmelde dig medlemskab på enten dit tv eller på websitet (www.
lgappstv.com).
✎✎ Når du har tilmeldt dig medlemskab, skal du logge på dit tv og vores website
med det samme id.
✎✎ Du kan logge på op til fem tv-apparater med et enkelt id.
❐❐Sådan installeres et program på dit tv
HOME ➾ LG Smart World
1
2
3
4
Klik på knappen Log på øverst på startskærmen for at logge på.
Vælg kortet LG Smart World.
Vælg et ønsket program fra listen.
Kontroller oplysningerne for programmet, og vælg derefter knappen Installer
eller Køb.
5 Kontroller, at du har de funktioner eller det tv-tilbehør, der kræves for at
installere programmet, og vælg derefter knappen OK.
6 Der kræves godkendelse af betaling og køb for betalte programmer.
7 Vælg Kør, når installationen er færdig for at køre programmet med det
samme. Hvis du ikke ønsker at køre programmet med det samme, skal
du vælge Luk. Hvis du vil køre programmet senere, skal du vælge Mine
programmer for at se listen over programmer, der er installeret på tv’et.
✎✎ Du kan købe programmer via pc eller tv, men du skal bruge tv'et, når du vil
installere og køre dem.
✎✎ Hvis der ikke er tilstrækkeligt med hukommelse på tv'et, kan du overføre
programmer til en USB-hukommelse, der er tilsluttet tv'ets terminal til
USB-programmer. Programmer på USB-enheden kan køres/slettes/flyttes
fra skærmbilledet Mine programmer.
✎✎ En USB-hukommelse med programmer kan ikke bruges til andre data.
(Kun til USB-programmer)
❐❐Administration af mine oplysninger
HOME ➾ LG Smart World
1
2
3
4
Log på.
Vælg det påloggede id øverst i skærmbilledet.
Vælg Min side.
Administrerer ved at gennemgå medlemsoplysninger, listen over mine
købte programmer og listen over installerede programmer på tv'et.
Mine oplysninger
Viser grundlæggende oplysninger om det id,
der er logget på med. Besøg www.lgappstv.
com via computeren, hvis du vil redigere dine
medlemsoplysninger.
Betalingsanmodning Viser betalingshistorik for det påloggede id.
Købte programmer
Viser listen Mine købte programmer for det påloggede
id.
Du kan slette/geninstallere de købte programmer.
HOME ➾ Internet
Angiver URL-adressen manuelt på tv'et eller besøger websteder, der er tilføjet
under favoritter.
Angiver webadresserne.
Vælger, når du åbner
flere webbrowsere.
Tilføj den aktuelle side til favoritter.
Skifter til et websted,
du har besøgt.
✎✎ Internet understøtter op til Flash 10, men understøtter ikke platformafhængig teknologi som ActiveX.
✎✎ Internet fungerer kun med et forudinstalleret plugin.
✎✎ Internet kan ikke afspille andre mediefilformater end de følgende:
JPEG / PNG / GIF / WMV (ASF) / WMA / MP3 / MP4
✎✎ Internet bliver tvangslukket, når der er utilstrækkelig hukommelse.
✎✎ Til Internet, bruges skrifttyper, der er installeret på TV’et, men som måske
ikke kan vises normalt afhængigt af det indhold, der afspilles.
✎✎ Internet understøtter ikke download af filer og skrifttyper.
✎✎ Internet er udviklet til tv, så det kan have andre funktioner end browsere til
computere.
✎✎ Internet er en tv-browser, som muligvis ikke fungerer korrekt under afspilning
af visse indholdsfiler.
HOME ➾ Social Center
Med LG Smart TV får du appen Social Center, der giver dig mulighed for at
kommunikere via sociale netværk (Social Network Services - SNS) som f.eks.
Facebook og Twitter, mens du ser TV.
Når du bruger Social Center, kan du kommunikere med venner, mens du ser TV,
og du kan hurtigt få vist kommentarer og billeder, som slås op af dine venner
på sociale netværk.
Du kan redigere fanen Social Center.
Social Center
Vælg en fane som f.eks. Facebook
/ Twitter / Aktivitet / Tal for at
kommunikere via sociale netværk (SNS).
Konto
Opdatér
1 Du kan logge på med din LG TV-konto. Hvis du ikke er medlem endnu, skal
du først tilmelde dig.
2 Vælg en fane for Facebook, Twitter, Activity eller Talk. Nogle funktioner
er tilknyttet andre sociale netværk (SNS), så du skal muligvis bruge SNSkontoen til at logge på tjenesten.
3 Nu kan du søge efter forskelligt indhold og slå kommentarer op, mens du ser
TV.
Social Center giver dig mulighed for at skrive kommentarer ved hjælp af LG
Smart TV-tjenester, der er tilknyttet Facebook eller Twitter, og du kan se
kommentarerne på internettet eller en mobilenhed.
Facebook /
Twitter
Aktivitet
Tal
Du kan kommunikere via sociale netværk (SNS) som f.eks.
Facebook og Twitter, mens du ser TV.
Med din Facebook-konto kan du nemt se LG Smart TV’s
fantastiske indhold, som anbefales af andre brugere. Klik på et
anbefalet program/show for at gå til den tilsvarende 3D World,
K-pop eller LG app.
Du kan se, hvad andre twitter-brugere mener om de shows,
der vises lige nu.
✎✎ Funktionerne i Social Center kan ændres i overensstemmelse med
opdatering af tv-software.
Gratis programmer er tilgængelige lige efter, at du har tilmeldt dig, men du skal
registrere din betalingsmetode for at kunne bruge betalte programmer.
Du kan tilmelde dig og registrere betalingsmetoder på tv’et eller på vores website
(www.lgappstv.com).
Problem
"Aktiverings"meddelelsen vises altid,
når en menu åbnes.
Der vises intet indhold på
premium-kortet.
Løsning
• "Aktiverings"-meddelelsen, når microprocessoren og
hardwaren genstartes, netværkskommunikationen
indstilles og kommunikationen med SDP
(enhedsgodkendelse og download af grundlæggende
oplysninger) etableres. Det tager omkring 20 sekunder i
en normal proces.
• Indholdet kan ikke vises, hvis du ændrer
landeindstillingen på Smart TV. Skift land i HOME ➾
Indstillinger ➙ ALTERNATIV ➙ Smart TV-indstilling ➙
Smart TV-land.
Problem
Når der bruges
internetfunktioner,
kan nogle websteder
indeholde tomme
områder.
Internettet lukkes
automatisk, når du
besøger et websted.
Jeg har allerede tilmeldt
mig på tv'et. Skal jeg
tilmelde mig igen på
webstedet (www.
lgappstv.com)?
Løsning
• TV'ets internet understøtter op til Flash 10 og afspiller kun
filer i følgende formater:
JPEG, PNG, GIF, WMV (ASF), WMA, MP3, MP4
• Internettet kan blive tvunget til at lukke, hvis der ikke
er tilstrækkeligt med hukommelse til mængden af
oplysninger på en webside.
• Hvis du tilmelder dig på dit TV, er det ikke nødvendigt
med yderligere tilmelding på LG-webstedet (www.
lgappstv.com). Efter du har tilmeldt dig på dit TV, kan
du logge på webstedet med samme ID og adgangskode
og få adgang til yderligere oplysninger til fuldførelse af
verifikationsprocessen via e-mail.
Problem
Kan de forskellige
familiemedlemmer bruge
forskellige id'er på det
samme tv?
Hvad kan jeg gøre, hvis
jeg glemmer mit id?
Løsning
• Du kan registrere og bruge mere end ét id på ét tv.
• Du kan se de registrerede id'er på tv'et i HOME ➾
Indstillinger ➙ ALTERNATIV ➙ Smart TV-indstilling ➙ IDliste.
• Du kan se listen over købte programmer for hvert id. Du
kan se alle programmer, der er installeret af hvert id, i
Mine programmer.
• Hvis du tilmeldte dig på en computer, kan du bruge
funktionen "Glemt id?" på webstedet (www.lgappstv.
com).
• Hvis du tilmeldte dig på tv'et, kan du finde id'er i HOME ➾
Indstillinger ➙ ALTERNATIV ➙ Smart TV-indstilling ➙ IDliste.
Problem
Jeg købte et program
fra webstedet (www.
lgappstv.com). Hvordan
kan jeg bruge det på
tv'et?
Kan jeg se en historik
over mine købte
programmer?
Løsning
• Hvis du vil finde et program, du købte på tv'et, kan du
logge på og se det på menuen Købte programmer.
Vælg id'et øverst på skærmen Home, og markér
programmet i Min side ➙ Købte programmer.
• Vælg id'et øverst på skærmen Home, og markér
programmet i Min side ➙ Købte programmer.
• Log på webstedet (www.lgappstv.com), og vælg Min side
➙ Købshistorik.
Problem
Jeg slettede et betalt
program - skal jeg købe
det igen for at kunne
hente det?
Kan jeg bruge
programmer fra LG Smart
TV’ets LG Smart World
på både TV og PC?
Løsning
• Hvis du ved en fejl kommer til at slette et købt program,
kan du downloade og installere det igen uden at skulle
købe det igen, så længe det stadig er i tjeneste. Vælg id’et
øverst på startsiden, og download programmer igen på Min
side ➙ Købte programmer. (Tidligere ejede programmer
kan muligvis ikke køres eller overføres igen afhængigt af
softwareversionen).
• Kontroller, at TV-modellen understøtter LG Smart World.
• Programmer fra LG Smart TV’ets LG Smart World kan kun
køre på LG Smart TV.
• På samme måde kan du købe programmer fra webstedet
(www.lgappstv.com), men ikke bruge dem på din pc, så
tænk dig om, når du køber dem.
Problem
Hvordan finder jeg ud af,
hvilket id der er logget på
tv'et?
Jeg installerede et
program på mit tv.
Hvor kan jeg se det
installerede program?
Programmets størrelse,
som vises på skærmen,
afviger fra den faktiske
programstørrelse på
tv'et.
Løsning
• Vælg id'et øverst på skærmen Home, og se det aktuelt
påloggede id i Min side ➙ Mine Informationer.
• Vælg HOME ➾ Mine programmer. Alle installerede
betalte og gratis programmer på tv'et vises.
• Den viste programstørrelse på tv'et inkluderer den
nødvendige ekstra plads til installation af programmet,
og den kan være forskellig fra programmets størrelse,
når det er installeret.
Problem
Jeg har glemt
adgangskoden til tv'et.
Hvad skal jeg gøre?
Løsning
• Hvis du kun angiver ID og adgangskode, når du logger på
dit TV, kan du ikke gendanne adgangskoden, hvis den går
tabt. Opret et nyt ID, og log på med dette ID.
• Hvis du angiver andre oplysninger end ID og adgangskode,
når du logger på dit TV eller LG-webstedet (www.lgappstv.
com), kan du gendanne din adgangskode på webstedet.
Problem
Skal jeg gemme
betalingsoplysningerne
for at købe betalte
programmer?
Kan jeg returnere et
program, som jeg har
købt?
Løsning
• Hvis du vil købe betalte programmer, skal du have et
kreditkort registreret på tv’et eller på websitet (www.
lgappstv.com), eller du skal have kredit. Hvis ikke du
ønsker, at der gemmes kreditkortoplysninger, skal du
opkræve kredit på forhånd. Opkrævning af kredit er kun
tilgængeligt på vores website, og du kan ikke købe betalte
programmer, hvis dine kreditkortoplysninger ikke er
registreret, eller hvis du ikke har nok kredit.
• Som medlem kan du ikke anmode om tilbagebetaling,
hvis du skifter mening efter et køb.
• Hvis der er en fejl ved produktet eller et problem med
at bruge produktet, som ikke er din skyld, kan du bede
om en refusion. En gyldig grund for refusion skal dog
angives.
Problem
Jeg har tilmeldt mig på
mit tv, men jeg kan ikke
købe betalte programmer.
Skal jeg kun bruge en
e-mail-adresse til mit ID?
Løsning
• For at købe betalte programmer, skal du have et kreditkort
registreret hos webstedet (www.lgappstv.com). Du kan
også have din kredit klar ved at opkræve det på webstedet
for at købe dem. Du kan ikke købe betalte programmer hvis
dit kreditkort ikke er registreret hos os eller hvis du ikke har
nok kredit.
• ID-formatet er ændret for nye medlemmer, der tilmelder
sig. Det er ikke længere en kombination af tal og bogstaver,
men e-mail-adressen.
• Du kan kun bruge e-mail-adressen til dit ID, når du
tilmelder dig.
Problem
Løsning
• ID-formatet er ændret for nye medlemmer, der tilmelder
sig. Det er ikke længere en kombination af tal og bogstaver,
men e-mail-adressen.
Behøver jeg at ændre
mit ID-format til e-mail- • Hvis du allerede er medlem, kan du stadig bruge dit
adressen?
eksisterende ID eller vælge at ændre det til e-mailadressen.
Hvad er LG-kontoen?
• Med LG-kontoen kan du logge på alle LG Smart-tjenesterne
med et enkelt ID og adgangskode. Du kan bruge følgende
tjenester med din LG-konto : LG Smart TV, LG Cloud, LG
Smart World (bortset fra nogle lande), LG Smart ThinQ og
LG Smart air conditioning (LG Smart-klimaanlæg) osv.
• Yderligere oplysninger kan være nødvendige afhængigt af
tjenesten.
❐❐Til tilslutning af en dedikeret DVR USB-lagringsenhed
1 Slut en USB-harddisk (40 GB eller større) til stikket HDD IN på tv'et. DVRfunktionen fungerer kun sammen med stikket HDD IN.
2 USB-harddisken skal initialiseres for at kunne bruges til DVR. Når du tilslutter en
USB-harddisk, der ikke er blevet initialiseret, skal du vælge MY APPS ➾ DVR.
Initialisering af USB-enhed-skærmen vises.
3 Udfør initialiseringen af USB-enhed, og indstil Tidsskifttilstand til Til.
✎✎ Du kan fjerne en USB-lagringsenhed ved at vælge Hurtigmenu ➙ USB-enhed
og bekræfte meddelelsen om, at USB-lagringsenheden er blevet fjernet, før du
afmonterer den fysisk.
❐❐Sådan redigerer du tidsskifttilstand eller initialiserer USB-
lagringsenheden
Hjul (OK) ➾ Indstilling
Redigerer DVR-indstillinger ved brug af DVR.
Tidsskifttilstand
Initialisering af
USB-enhed
Tændt: Aktiverer automatisk Tidsskrifttilstand når Tv’et er
tændt.
Slukket: Deaktiverer tidsskrifttilstand.
Den tilsluttede harddisk bliver tilgængelig til brug sammen
med DVR. Alle data lagret på USB-enheden slettes.
✎✎ Brug af HDD (harddisk) anbefales. Antallet af skrivninger/sletninger er
begrænset for SSD (Solid State Drive).
✎✎ En USD-harddisk på 40 GB eller mindre end 2 TB anbefales til brug.
✎✎ Initialisering af USB-enhed genkendes muligvis ikke på pc’en.
✎✎ Data lagret på USB-enheden beskadiges muligvis. Datavedligeholdelse er
brugerens ansvar, og producenten påtager sig intet ansvar for datatab.
✎✎ Hvis der opstår et problem med en datasektor på USB-lagringsenheden,
fungerer denne muligvis ikke korrekt.
DVR giver dig mulighed for at optage direkte TV på en USB-lagringsenhed,
mens du ser en digital udsendelse. Du kan senere se dele af programmet,
du gik glip af, og genoptage visningen fra det sted, du sidst stoppede, også
selvom du har været væk fra TV’et et stykke tid.
✎✎ Tidsskifttilstanden kan indstilles til op til 90 minutter. (For Italiensk, kan det
kun indstilles til 60 minutter.)
✎✎ Hvis der opstår et problem med en datasektor på USB-lagringsenheden,
fungerer denne muligvis ikke korrekt.
Tryk på Hjul (OK) under.
Vælger det ønskede punkt og afspiller
Skifter til nuværende udsendelse
Optagelse begynder
Direkte TV
Optaget tv
Opgaveliste
Ændrer Tidsskiftstilstand
Aktiverer USB-enhed
Planlæg
Indstil.
Starter optagelsen DVRKontrollerer
fra nuværende
afspilningskontrol
defineret opgaveliste
punkt
Viser optagede
Angiver Opgaveliste
programmer
✎ Det viste billede kan variere fra billedet på dit TV.
❐❐Sådan starter du optagelsen med det samme
HJUL(OK) ➾ Optagelse begynder
Optager et program, når du forlader lokalet under visning.
✎✎ Optager kun den digitale udsendelse, som du i øjeblikket ser.
✎✎ Hvis du tvinger dit TV’et til at slukke under optagelse, gemmes programmet
muligvis ikke. Ideelt set, bør du stoppe optagelsen og kontroller at
programmet har optaget før du slukker.
✎✎ Programmer er beskyttet af gældende copyrightlovgivning, og
forudindhentet tilladelse fra copyrightindehaveren kan være påkrævet ved
kopiering og afspilning af programmer. Optagelser foretaget med denne
enhed må kun benyttes til personlige formål. Det er forbudt at sælge,
overføre eller udlåne copyrightbeskyttet materiale til en tredjepart.
❌❌Sådan stopper du optagelsen
HJUL(OK) ➾ Optagelsesstop
Stopper optagelsen med det samme.
❌❌Sådan redigerer du sluttid for optagelse
HJUL(OK) ➾ Stopindstillinger ➙ Redigering af optagelsesstop
✎✎ Den maksimale optagelsestid er 5 timer.
❐❐Sådan planlægger du optagelsen
HJUL(OK) ➾ Tidsplan
Vælg opgave
efter program
Vælg tidsplan
ved dato
Vælger et program fra skærmbilledet Programvejledning
til visning eller optagelse.
Vælger dato, klokkeslæt og program til visning eller
optagelse.
✎✎ Minimumslængden for planlagt optagelse er 2 minutter.
✎✎ En beskadiget disksektor kan påvirke nogle eller alle elementer på
Opgavelisten.
✎✎ Det maksimale antal elementer på Opgavelisten er 30.
❐❐Sådan bekræfter og/eller redigerer du opgavelisten
HJUL(OK) ➾ Opgaveliste
Bekræfter, modificerer eller sletter den planlagte visning eller optagelse.
❐❐Visning af optaget tv
HOME ➾ Smart Share ➙ Optageliste
Vælg den optagelse, der er lagret på USB-harddisken, for at få vist/slette den.
Afspil fra forrige
afspilningstidspunkt
Afspil fra start
Slet
Optagelsen, der tidligere er blevet afspillet - afspilles fra
det forrige afspilningstidspunkt.
Afspiller den valgte optagelse fra starten.
Sletter den valgte optagelse.
✎✎ Det maksimale antal af Optagelister er 300.
❐❐Til styring af afspilning af optagelse
Tryk på HJUL(OK)-knappen på fjernbetjeningen under afspilningen.
Vælger det ønskede punkt og afspiller.
Liste med miniaturebilleder
Clip-Edit
Afspilningskontrol Liste med
miniaturebilleder
Angiver indstillingen Afspilning
af optagelse
Gentag
Klip-Rediger /
Gentagefunktion
✎✎ Det viste billede kan variere fra billedet på dit TV.
Indstil.
List
Download programmet LG TV remote fra Google Play Store eller Apple App Store
for at se TV med din smartphone.
• Nu kan du få glæde af dine foretrukne TV-shows på din smartphone. (Kun
visse modeller)
• Tilføj dine foretrukne kanaler på din smartphone.
• Du kan bruge funktionerne såsom PREMIUM og MINE PROGRAMMER direkte
på din smartphone.
• Tekstindtastningsfunktionen er understøttet, så kan du nemt indtaste
tekst. (Tekst kan ikke indtastes på visse skærme.)
• Vælg programmets berøringstastatur for at styre, på samme måde som
markøren for den magiske fjernbetjening virker.
• Vælg Game Pad (Controller) i programmet LG Magic Remote for at
kontrollere spilprogrammer på TV’et.
✎✎ De understøttede funktioner kan variere afhængigt af TV'et eller
programversionen af LG TV Remote.
❐❐Sådan bruger du USB-kablet/trådløs mus
Slut din mus til USB-porten. Brug musen til at flytte markøren til TV-skærmen og
vælg den ønskede menu.
Mus
Magisk fjernbetjening
Venstreknappen
OK-knappen på den magiske fjernbetjening
HJUL-knappen
HJUL-knappen på den magiske fjernbetjening
✎✎ Knapperne venstre og speciel virker ikke på musen.
✎✎ Anvendeligheden af en trådløs USB-mus og tastatur kan blive påvirket af
radiofrekvensomgivelserne og afstanden.
❐❐Sådan bruger du USB-kablet/trådløst tastatur
Slut dit tastatur til USB-porten. Du kan indtaste tekst med tastaturet ved brug af
søgefunktionen og internettet.
✎✎ Tekst kan ikke indtastes på nogen skærme.
✎✎ Det anbefales at bruge det produkt, som er testet for kompabilitet med LG TV.
LOGITECH K200, LOGITECH K400, MICROSOFT Comfort Curve 2000,
MICROSOFT MS800 og LG Electronics ST-800
✎✎ Du kan ændre inputsproget ved at trykke på tasten for sprogskift (eller den
højre Alt-tast) på dit tastatur.
❐❐Sådan bruger du en gamepad
Tilslut din gamepad til USB-porten på TV’et, hvis spillet kræver en gamepad.
✎✎ Det anbefales at bruge en godkendt gamepad, som er afprøvet for
kompatibilitet med LG TV.
Logitech F310, Logitech F510, Logitech F710, Logitech Rumblepad 2 og
Microsoft Xbox 360 Controller (kabeltilsluttet)
HOME ➾ Indstillinger ➙ SUPPORT ➙ Softwareopdatering
Software opdatering bruges til at kontrollere, så man får den nyeste version.
Det er også muligt at kontrollere manuelt for tilgængelige opdateringer.
Softwareopdatering
Kontroller for
opdaterede
versioner
Indstil den til Til.
Når der findes en opdateret fil, downloades filen
automatisk.
Når downloadet er fuldført, vises
softwareopdateringsvinduet.
Kontrollerer den seneste opdaterede version, der er
installeret. Når en ny opdatering er tilgængelig, kan
downloadprocessen udføres manuelt.
✎✎ Den seneste version kan fås via det digitale udsendte signal eller en
internetforbindelse.
✎✎ Ændring af program under download af softwaren via et digitalt udsendt
signal forstyrrer downloadprocessen. Downloadprocessen genoptages ved
tilbagevenden til det oprindelige program.
✎✎ Hvis ikke softwaren opdateres, fungerer visse funktioner muligvis ikke
korrekt.
✎✎ [Kun nordiske modeller]
Du kan kontrollere, om LG OTA service er tilgængelig på DTV-kanalen ved
at trykke på den røde knap, når du får vist meddelelsen Opdatering fundet!
under kanalbanneret.
Hvis følgende symptomer opstår, bedes du udføre kontrollerne og
justeringerne nedenfor. Der er muligvis ikke nogen fejl.
HOME ➾ Indstillinger ➙ SUPPORT ➙ Signaltest
Viser oplysning om MUX og service. Hvis du vælger Antenne og Satellit eller
Kabel og Satellit, vises kun en signaltest for Antenne eller Kabel.
❐❐Generelt
Problem
Kan ikke se visse kanaler.
Når du har tændt TV'et, er
der en forsinkelse, før der
vises et fuldt billede.
Løsning
• Juster antennens placering eller retning.
• Gem de ønskede kanaler under Auto-indstilling eller
Redigering af kanal.
• Det er ikke et problem, fordi processen er beregnet til
at rense billedstøj, som kan opstå, når du tænder for
TV'et.
❐❐Billeder
HOME ➾ Indstillinger ➙ SUPPORT ➙ Billedtest
Kontroller, om billedets signaludgang er normal, ved at begynde med
Billedtest.
Hvis der ikke er noget problem med testbilledet, skal du kontrollere
forbindelser til eksterne enheder eller sendesignaler.
Problem
Billeder fra en tidligere
kanal eller andre kanaler
bliver hængende, eller der
vises generende streger.
Løsning
• Prøv at justere antennen i retning mod TV-stationen,
eller se i manualen, hvordan antennen forbindes
korrekt.
Problem
Løsning
• Et problem af denne art kan opstå, hvis der er kraftig
elektronisk interferens. Sluk andre elektroniske
enheder såsom mobiltelefoner, elværktøjer og andre
små elektriske apparater.
• Det kan ske, når signalerne er svage, eller
modtagelsen er ustabil. Juster antennens retning eller
Skærmbilledet fryses fast
kabeltilslutningerne.
eller fungerer ikke ordentligt • Hvis signalstyrken eller kvaliteten er lav i forbindelse
under digital udsendelse.
med Manuel indstilling, skal du kontakte TV-stationen
eller administrationskontoret for at få problemet
undersøgt.
Vibrerende vandrette/
lodrette streger og
netmønstre vises et øjeblik.
Digital udsendelse er ikke
aktiv, selvom kablet er
tilsluttet.
• Kontakt kabeludbyderen vedrørende abonnementet
og/eller signalet. (Afhængigt af abonnementet
understøttes digital udsendelse muligvis ikke.)
Problem
Der er ikke billede, eller
billedet er ikke tydeligt ved
forbindelse til HDMI.
Fungerer ikke, når USBlagerenhed er tilsluttet.
Løsning
• Kontroller specifikationerne for HDMIⓇ-kablet. Brug
kun HDMIⓇ-kabel. Andre kabler kan få billeder til at
skifte lysstyrke, eller de vises ikke korrekt.
• Kontroller, at alle kabelforbindelserne er sikkert
tilsluttet. Hvis tilslutningerne ikke er gode, vises
billederne muligvis ikke korrekt.
• Kontroller, at USB-enheden er version 2.0 eller nyere.
❐❐Lyd
HOME ➾ Indstillinger ➙ SUPPORT ➙ Lydtest
Prøv først en lydtest for at kontrollere, at lydsignaludgangen er normal.
Hvis testlyden er normal, skal du kontrollere forbindelser til eksterne enheder
eller sendesignaler.
Problem
Skærmen er tændt, men
ingen lyd.
Ved analog udsendelse er
stereo ikke tydelig, eller
lyden kommer kun fra den
ene højttaler.
Løsning
• Prøv andre TV-kanaler.
• Sørg for, at Tv-højttalere er indstillet til Til.
• I et område med dårlige modtageforhold (områder
med svage eller ustabilt signal), eller hvis multilyd
ikke er stabil, skal du indstille Mono til Multilyd.
• Juster Balance med navigationsknappen.
Problem
Tv-lyden er ikke samtidig
med læberne, eller lyden
bryder sammen ind imellem.
Hver gang der skiftes kanal,
ændres lydstyrken.
Løsning
• Hvis det sker på en bestemt TV-kanal, kan det
skyldes problemer med sendesignalet fra en enkelt
station. Rådfør dig med TV-stationen eller din lokale
kabeludbyder.
• Afhængigt af kanalen kan der være forskelle i
lydstyrken.
• Indstil Auto. lydstyrke til Til.
Problem
På visse kanaler kommer
lyden ikke ud, eller kun
baggrundsmusikken
afspilles. (Hvis det er et
program fremstillet til
oversøiske seere)
Der er ikke nogen lyd ved
tilslutning til HDMI/USB.
Løsning
• Under Sprog: indstil Sprog ➙ Lydsprog som det
ønskede sprog. Selv om sproget på Multilyd ændres,
når strømmen slukkes, eller der skiftes kanal, vil
standardindstillingerne blive nulstillet.
• Kontroller, at HDMIⓇ-kablet er et high-speed-kabel.
• Kontroller, om USB-enheden og -kablet er version
2.0 eller nyere.
• Brug kun almindelige musikfiler (*.mp3).
❐❐Problem ved PC-tilslutning
Problem
Der er ikke
skærmbillede
efter tilslutning til
computeren.
Der er ikke nogen
lyd, når computeren
tilsluttes med HDMIkablet.
•
•
•
•
Løsning
Kontroller, at computeren og TV'et er forbundet korrekt.
Sluk TV’et og tænd det igen ved hjælp af fjernbetjeningen.
Genstart PC’en med TV’et tændt.
Kontroller, om opløsningen er indstillet korrekt for PCindgangen.
• For at bruge TV'et som sekundær skærm skal du
kontrollere, at den tilsluttede stationære eller bærbare
computer understøtter to skærme.
• Tilslut RGB/HDMI-kablet igen.
• Kontakt videokortets producent for at sikre, at det understøtter
HDMI-stemmeudgang. (Videokort fremstillet i DVI-format
kræver tilslutning af et særskilt lydkabel.)
Problem
Når TV'et er sluttet til
computeren, bliver
skærmen delvist
beskåret, eller billedet
flytter til siden.
Løsning
• Indstil den opløsning, der understøtter PC-indgangen.
(Genstart computeren, hvis dette ikke fungerer.)
• Vælg Skærm (RGB-PC), og juster Position/Størrelse/Fase.
❐❐Problem med afspilning af film i Mine Medier.
Problem
Filer på Filmlisten vises
ikke.
"Denne fil er ugyldig".
Ovenstående
fejlmeddelelse vises, eller
skærmbilledet er ikke
normalt, selvom lyden er i
orden.
Løsning
• Kontroller, om filen på USB-lagerenheden kan læses på
computeren.
• Kontroller, at filtypen er understøttet.
• Kontroller, at filen afspilles normalt på videoafspilleren i
computeren. (Kontroller for beskadigede filer.)
• Undersøg, om opløsningen er understøttet af
computeren.
• Kontroller, at video/audio-codec'et er understøttet.
• Kontroller, at billedhastigheden er understøttet.
Problem
"Lyd understøttes
ikke". Ovenstående
fejlmeddelelse vises, eller
lyden er ikke normal,
selvom skærmbilledet er i
orden.
Løsning
• Kontroller, at filen afspilles normalt på videoafspilleren i
computeren. (Kontroller for beskadigede filer.)
• Kontroller, at audio-codec'et understøttes af
computeren.
• Kontroller, at bithastigheden er understøttet.
• Kontroller, at samplinghastigheden er understøttet.
Problem
Undertekst vises ikke.
Løsning
• Kontroller, at filen afspilles normalt på videoafspilleren i
computeren. (Kontroller for beskadigede filer.)
• Kontroller, om videofilen deler navn med
undertekstfilen.
• Kontroller, at video- og undertekstfilerne ligger i samme
mappe.
• Kontroller, at underteksternes filformat er understøttet.
• Kontroller, at undertekstsproget er understøttet. (Åbn
undertekstfilerne i Notesblok for at kontrollere sproget.)
✎✎ Det viste billede kan variere fra billedet på dit TV.
✎✎ Du kan finde oplysninger om, hvordan du anmoder om service, i TV'ets
menu.
HOME ➾ Indstillinger ➙ SUPPORT ➙ Info om produkt/service.
❐❐EU-overensstemmelseserklæring
LG Electronics erklærer hermed, at dette produkt overholder
følgende direktiver.
R&TTE-direktiv 1999/5/EC
EMC-direktiv 2004/108/EC
LOW VOLTAGE-direktiv 2006/95/EC
De produkter, der er beskrevet ovenfor, overholder de vigtigste krav i de angivne direktiver.
Europæisk repræsentant:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Holland
❐❐Bortskaffelse (Kun lcd-tv med kviksølvlampe)
• Den fluorescerende lampe, der er anvendt i produktet, indeholder en lille mængde
kviksølv.
• Bortskaf ikke dette produkt med den almindelige affaldsordning.
• Bortskaffelse af produktet skal ske i overensstemmelse med de lokale myndigheders
bestemmelser.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement