LG 37LB2R, 42LB2R, 37LC3R, 50PC1R Owner's manual

LG 37LB2R, 42LB2R, 37LC3R, 50PC1R Owner's manual
ENGLISH
SVENSKA
NORSK
LCD-tv
Plasma-tv
PLASMA-TV
MODELLER
42PC1R*
42PC3R*
50PC1R*
Lietuvių k.
Latviešu
Gem den til senere brug. Noter apparatets model- og
serienummer. Numrene står på mærkaten bag på fjernsynet. Husk, at opgive disse numre, når du henvender dig
til forhandleren.
EESTI
Læs den vedlagte Information Manual (installa-tionsvejledning), før du læser denne vejledning og
tager fjernsynet i brug.
SUOMI
LCD-TV
MODELLER
37LC2R*
42LC2R*
37LC25R*
42LC25R*
37LC3R*
42LC3R*
32LB2R*
37LB2R*
42LB2R*
47LB2R*
DANSK
ETJENINGSVEJLEDNING
TILBEHØR
INPUT
TV
INPUT
TILBEHØR
Kontroller, at følgende tilbehør følger med tv'et. Hvis dele af tilbehøret mangler, skal du kontakte den
forhandler, du har købt produktet hos.
TV
POWER
DVD
ARC
VCR
TEXT
PIP PR-
PIP
SIZE
PIP PR+
SWAP
LIST
MENU
EXIT
POSTION
PIP INPUT
I/II
SLEEP
OK
Owner's Manual
Q.VIEW
VOL
PR
MUTE
1
2
4
5
3
6
7
8
9
*
0
FAV
?
TIME
Brugervejledning
batterier
REVEAL
INDEX
Fjernbetjening
Polérklud
Netledning
Polér skærmen med kluden.
(tilvalgsmulighed)
T i l 4 2 / 5 0 P C 1 R* , 4 2 P C 3 R*
2-bolte til sokkel
(Se s.12)
2 vægbeslag
2 øjebolte
Denne funktion er ikke tilgængelig
på alle modeller.
T i l 3 7 / 4 2 L C 2 R* , 3 7 / 4 2 L C 2 5 R* , 3 7 / 4 2 L C 3 R* , 3 2 / 3 7 / 4 2 / 4 7 L B 2 R*
2 tv-beslag
2 vægbeslag
Kabelholder
Arranger kablerne med
kabelholderen.
2 bolte
3 7 / 4 2 L C 3 R*
37/42LC2R* ,37/42LC25R* ,
32/37/42/4 7 L B 2 R *
Kabelstyr
Kabelstyr
1
INDHOLDSFORTEGNELSE
INDHOLDSFORTEGNELSE
I N D H O L D S F O R T E G N E L S E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
TV-MENU
INTRODUKTION
Valg og justering med menuer på skærmen . . . . . .34
Knapper / Tilslutningsmuligheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-9
Fjernbetjeningsknappernes funktion/
Installation af batterier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-11
Indstilling af tv-stationer
INSTALLATION
Sådan foldes soklen ud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Grundlæggende tilslutning /
Sådan fjernes kabelstyret/Drejefod . . . . . . . . .13-14
Sådan placeres produktet tæt
på væggen, så det ikke risikerer at falde ned . . . . . . . . . .15
Montering på sokkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
TILSLUTNINGER OG INDSTILLING
Antennetilslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Indstilling af videobåndoptager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18-19
Tilslutning af eksternt udstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Indstilling af dvd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-22
Indstilling af HDSTB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23-24
Indstilling af pc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25-27
Tænde for tv'et . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28-29
SPECIALFUNKTIONER
PIP (Billede i billede) / Double Window (Dobbelt
skærmbillede) / POP
Se PIP/Dobbelt skærmbillede/POP . . . . . . . . . . . . . . .30
Programvalg for indblændet billede . . . . . . . . . . . . . . .30
Indgangskildevalg for indblændet billede . . . . . . .30
Justering af størrelse på
indblændet billede (kun tilstanden PIP) . . . .30
Flytning af det indblændede
billede (kun tilstanden PIP) . . . . . . . . . . . . . .31
PIP Transparens (kun tilstanden PIP) . . . . . . .31
Skift mellem hovedskærmbilledet
og det indblændede billede . . . . . . . . . . . . . .31
POP (Billede uden for billede: programscanning) .31
Tekst-tv
Slå til/fra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
SIMPLE-tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
TOP-tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
FASTEXT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Specielle tekst-tv-funktioner . . . . . . . . . . . . .33
2
Automatisk programindstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Manuel programindstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Finjustering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Tildeling af et stationsnavn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Booster (tilvalgsmulighed) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Redigering af program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Foretrukket program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Hentning af programtabellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Indstillinger i menuen Picture (Billede)
PSM (Picture Status Memory)
(Billedstatushukommelse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Billedjustering
(indstillingen PSM-User (PSM-Bruger)) . . . . . . . .44
CSM (Colour Status Memory)
(Farvestatushukommelse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Manuel farvetemperaturstyring
(indstillingen CSM - User (CSM - Bruger)) . .46
Funktionen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
AVANCERET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Reset(PC-indstilling) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Indstillinger i menuen Sound (Lyd)
SSM (Sound Status Memory)
(Lydstatushukommelse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Lydfrekvensjustering
(indstillingen SSM - User (SSM - Bruger)) . . . . .51
AVL (Auto Volume Leveler) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Balancejustering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Højttaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Stereo/dobbelt modtagelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
NICAM-modtagelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Valg af højttalerlydudgang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Indstillinger i menuen Time (Tid)
Indstilling af ur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
On/Off Time (tænd-/sluk-timer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Automatisk dvale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Sleep timer (dvaletilstand) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
TV-MENU
Børnesikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
ISM-funktion (Image Sticking Minimization)
(tilvalgsmulighed) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
Energisparefunktion(tilvalgsmulighed) . . . . . . . . . . .62
XD Demo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Indstillinger i menuen Screen (Skærm)
Automatisk justering
(kun tilstanden RGB-[PC]) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Manuel indstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
Indstilling af billedformatet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65-66
Valg af VGA/XGA/UXGA-bredformat . . . . . . . . . . . .67
Initialisering (gendannelse af
de oprindelige fabriksindstillinger) . . . . . . . . . . . . . . . .67
INDHOLDSFORTEGNELSE
Indstillinger i menuen Special
APPENDIKS
Programmering af fjernbetjeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Programmeringskode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69-70
Checkliste til fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71-72
Vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Produktspecifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74-76
3
INTRODUKTION
KNAPPER
Dette er et frontpanel på 42/50PC1R*-tv-modeller.
■
Dette er en forenklet gengivelse af frontpanelet. Det viste kan i nogen grad afvige fra dit tv.
Knapper på frontpanelet
INTRODUKTION
INPUT
PR
VOL
OK
MENU
Strøm-/standbyindikator
• Lyser rødt i standby-tilstand.
• lyser hvidt, når tv-apparatet
er tændt.
MENU
INPUT
INPUT-knap
POWER-knap
VOL
OK
INPUT
OK-knap
MENU
OK
PR
VOL
PROGRAMME-knapper
VOLUME-knapper
MENU-knap
Dette er et frontpanel på 42PC3R*-tv-modeller.
Knapper på frontpanelet
PR
PROGRAMME-knapper
VOL
VOLUME-knapper
OK
OK-knap
MENU
MENU-knap
INPUT
INPUT-knap
Fjernbetjeningssensor
Strøm-/standbyindikator
• Lyser rødt i standby-tilstand.
• lyser hvidt, når tv-apparatet er tændt.
4
POWER-knap
PR
Dette er et frontpanel på 32/37/42/47LB2R*-tv-modeller.
■
Dette er en forenklet gengivelse af frontpanelet. Det viste kan i nogen grad afvige fra dit tv.
Knapper på frontpanelet
INTRODUKTION
RGB
PC
Fjernbetjeningsse
nsor
Index
TV -tilstand
AV 1, 2, 3, 4(47LB2R*Kun),
S-Video-tilstand
Component
RGB
PC
r)
Strøm-/standbyindikator (r
• Lyser rødt i standby-tilstand.
• lyser hvidt, når tv-apparatet er
tændt.
RGB-tilstand
HDMI-tilstand
Intelligent øje
Intelligent øje
INPUT
ME NU
OK
VO L
PR
OK-knap
MENU-knap
VOLUME- PROGRAMMEknapper
knapper
INPUT-knap
POWER-knap
5
INTRODUKTION
TILSLUTNINGSMULIGHEDER
Dette er et bagpanel på 42/50PC1R*- og 42PC3R*-tv-modeller.
Bagpanel
INTRODUKTION
AUDIO-indgang
Tilslutninger kan etableres for at lytte til
stereolyd fra en ekstern enhed.
AV IN 4
R
AUDIO
VIDEO-indgang
Tilslutter videosignalet fra en videoenhed.
(undtagen 42PC3R*)
L/MONO
VIDEO
1
2
3
AV 1
4
AV 2
AC IN
VARIABLE
AUDIO OUT
RGB IN
RGB
(PC/DTV)
HDMI IN
AUDIO
(RGB/DVI)
2
COMPONENT IN
AV IN 3
1 (DVI)
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
REMOTE
CONTROL IN
5
6
7
8
VIDEO
VIDEO
AUDIO
9
1
RGB/Audio-indgang
Tilslut skærmudgangen fra en pc i den relevante
indgangsport.
2
AUDIO
10
11
6
Variable Audio-udgang
Tilslut en ekstern forstærker eller en subwoofer
til surroundsound-systemet.
HDMI-indgang
Slut et HDMI-signal til HDMI IN.
Slut DVI(Video)-signal til HDMI/DVI-porten
med DVI til HDMI-kabel.
7
3
Euro-scartstik (AV1/AV2)
Tilslut scartstikindgang eller -udgang fra en
ekstern enhed i disse stik.
RS-232C-Indgangport(CONTROL&SERVICE)
Tilslut den serielle port på kontrolenhederne i
RS-232C-stikket.
8
S-Video-indgang
Tilslut S-Video-udgang fra en S-VIDEO-enhed.
4
Strømkabelstik
Dette tv forsynes med vekselstrøm.
Spændingen er angivet på siden
Specifikationer.
Forsøg aldrig at benytte tv'et med jævnstrøm.
9
Audio/Video-indgang
Tilslut audio-/videoudgang fra en ekstern enhed
i disse stik.
5
6
ANTENNA
IN
(MONO)
S-VIDEO
Port til fjernbetjening
10
Component-indgang
Tilslut en Component video-/audioenhed i
disse stik.
11
Antenneindgang
Dette er et bagpanel på 32/37/42/47LB2R*-tv-modeller.
Bagpanel
VIDEO L/MONO AUDIO R
S-VIDEO
VIDEO L/MONO AUDIO R
AV IN 3
1
2
AUDIO-indgang
Tilslutninger kan etableres
for at lytte til stereolyd fra
en ekstern enhed.
VIDEO-indgang
Tilslutter videosignalet fra
en videoenhed.
3
VARIABLE
AUDIO OUT
AV 1
AV 2
INTRODUKTION
S-VIDEO
AV IN 3
VIDEO L/MONO AUDIO R
AV IN 4
S-VIDEO
4 7 L B 2 R*
4 2 / 3 7 L B 2 R* 3 2 L B 2 R*
RGB IN
HDMI IN
RGB
(PC/DTV)
2
AUDIO
(RGB/DVI)
ANTENNA
IN
4
5
1 (DVI)
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
6
AV IN 3
COMPONENT IN
REMOTE
CONTROL
IN
VIDEO
S-VIDEO
7
L(MONO)
8
AUDIO
R
9
10
RGB IN
RGB
(PC/DTV)
AUDIO
(RGB/DVI)
AV 1
AV 2
ANTENNA
IN
HDMI IN
1 (DVI)
2
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
VIDEO
AUDIO
COMPONENT IN
6 10
4
VARIABLE
AUDIO OUT
2
1
RGB/Audio-indgang
Tilslut skærmudgangen fra en pc i den relevante
indgangsport.
2
7
1
3
11
6
Variable Audio-udgang
Tilslut en ekstern forstærker eller en subwoofer
til surroundsound-systemet.
HDMI-indgang
Slut et HDMI-signal til HDMI IN.
Slut DVI(Video)-signal til HDMI/DVI-porten
med DVI til HDMI-kabel.
7
3
Euro-scartstik (AV1/AV2)
Tilslut scartstikindgang eller -udgang fra en
ekstern enhed i disse stik.
RS-232C-Indgangport(CONTROL&SERVICE)
Tilslut den serielle port på kontrolenhederne i
RS-232C-stikket.
8
S-Video-indgang
Tilslut S-Video-udgang fra en S-VIDEO-enhed.
4
Strømkabelstik
Dette tv forsynes med vekselstrøm.
Spændingen er angivet på siden
Specifikationer.
Forsøg aldrig at benytte tv'et med jævnstrøm.
9
Audio/Video-indgang
Tilslut audio-/videoudgang fra en ekstern enhed
i disse stik.
5
Port til fjernbetjening
10
Component-indgang
Tilslut en Component video-/audioenhed i
disse stik.
11
Antenneindgang
7
INTRODUKTION
KNAPPER
Dette er et frontpanel på 37/42LC2R- og 37/42LC25R- og 37/42LC3R-tv-modeller.
■
Dette er en forenklet gengivelse af frontpanelet. Det viste kan i nogen grad afvige fra dit tv.
<Knapper på frontpanelet
37/42LC2R*, 37/42LC25R*>
INTRODUKTION
R
PR
PROGRAMME-knapper
Fjernbetjeningssensor
Strøm-/standbyindikator
VOL
VOLUME-knapper
OK
OK-knap
• Lyser rødt i standby-tilstand.
• lyser hvidt, når tv-apparatet er tændt.
<Knapper på frontpanelet
37/42LC3R*>
MENU
MENU-knap
INPUT
INPUT-knap
/I
Fjernbetjeningssensor
Strøm-/standbyindikator
• Lyser rødt i standby-tilstand.
• lyser hvidt, når tv-apparatet er tændt.
8
POWER-knap
TILSLUTNINGSMULIGHEDER
Dette er et bagpanel på 37/42LC2R- og 37/42LC25R- og 37/42LC3R-tv-modeller.
Bagpanel
R
L/MONO
MONO
AUDIO
VIDEO
VIDEO-indgang
Tilslutter videosignalet fra en videoenhed.
AV IN 4
AC IN
2
1
INTRODUKTION
AUDIO-indgang
Tilslutninger kan etableres for at lytte til
stereolyd fra en ekstern enhed.
3
AV
V1
AV 2
VARIABLE
AUDIO OUT
RGB IN
HDMI IN
RGB
(PC/DTV)
2
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
AC IN
4
5
ANTENNA
IN
COMPONENT IN
1(DVI)
6
7
AV IN 3
REMOTE
COMTROL
IN
AUDIO
(RGB/DVI)
S-VIDEO VIDEO
AUDIO
VIDEO
AUDIO
(MONO)
8
9
10
11
6
Variable Audio-udgang
Tilslut en ekstern forstærker eller en subwoofer
til surroundsound-systemet.
HDMI-indgang
Slut et HDMI-signal til HDMI IN.
Slut DVI(Video)-signal til HDMI/DVI-porten
med DVI til HDMI-kabel.
7
RS-232C-Indgangsport(KONTROL/SERVICE)
Tilslut den serielle port på kontrolenhederne i
RS-232C-stikket.
3
Euro-scartstik (AV1/AV2)
Tilslut scartstikindgang eller -udgang fra en
ekstern enhed i disse stik.
8
S-Video-indgang
Tilslut S-Video-udgang fra en S-VIDEO-enhed.
4
Strømkabelstik
Dette tv forsynes med vekselstrøm.
Spændingen er angivet på siden Specifikationer.
Forsøg aldrig at benytte tv'et med jævnstrøm.
9
Audio/Video-indgang
Tilslut audio-/videoudgang fra en ekstern
enhed i disse stik.
5
Port til fjernbetjening
10
Component-indgang
Tilslut en Component video-/audioenhed i
disse stik.
11
Antenneindgang
1
RGB/Audio-indgang
Tilslut skærmudgangen fra en pc i den rele
vante indgangsport.
2
9
INTRODUCTION
FJERNBETJENINGSKNAPPERNES FUNKTION
POWER Vender tilbage til tv-visning fra alle tilstande.
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@?e
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
INTRODUKTION
TV-INDGANG Roterer indgangstilstanden mellem indgangskilderne AV1, AV2, SVideo2(undtagen32/37/42LB2R*) , AV3, AV4(undtagen
42PC3R*, 32/37/42LB2R*), Component, RGB, HDMI1/DVI
eller HDMI 2, skærmen vender tilbage til sidste tv. Tænder tv-apparatet fra standby.
INPUT Hvis du trykker på denne knap én gang, vises indgangskilden
OSD på skærmen som vist. Tryk på knappen D / E og tryk
derefter på O K for at vælge den ønskede indgangskilde (TV, AV1,
AV2, S-Video2(undtagen32/37/42LB2R*) , AV3, AV4(undtagen
42PC3R*, 32/37/42LB2R*), Component, RGB, HDMI1/DVI
eller HDMI 2).
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
POWER
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
TV
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
DVD
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@ [email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@
[email protected]@
[email protected]@
[email protected]@
[email protected]@
[email protected]@
[email protected]@
[email protected]@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
ARC
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@
TEXT
PIP PR-
ARC Vælger det ønskede billedformat.
Justering af Justerer lysstyrken på skærmen.
lysstyrke Den vender tilbage til standardindstillingerne for
lysstyrken, når der ændres tilstandskilde.
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
INPUT
TV
INPUT
[email protected]@
[email protected]@
[email protected]@
[email protected]@
[email protected]@
[email protected]@
[email protected]@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@
VCR
PIP
SIZE
POSTION
PIP PR+
SWAP
PIP INPUT
LIST
MENU
EXIT
I/II
SLEEP
OK
PIP Skifter mellem de indblændede billeder PIP, DW, POP(undtagen 47LB2R*) eller slår tilstandene fra.
SIZE Justerer størrelsen på det indblændede billede.
POSITION Flytter det indblændede billede.
Q.VIEW
VOL
PR
PIP PR - /+ Vælger et program for det indblændede billede.
MUTE
SWAP (Skift) Skifter mellem hovedskærmbilledet og det indblændede billede.
PIP INPUT Tryk på knappen PIP INPUT for at vælge indgangskilden
for det indblændede billede.
1
2
3
4
5
6
FARVEDE Disse knapper bruges til teletekst. (kun modeller med
KNAPPER TELETEKST) eller Programme edit (programredigering).
7
8
9
Betjeningsknapper Kan betjene en LG-videobåndoptager eller dvd-afspiller.
til VCR/dvd
*
0
FAV
TIME
REVEAL
?
EXIT Rydder alle visninger på skærmen og vender tilbage til
tv-visning fra alle menuer.
LIST Viser programtabellen.
MENU Vælger en menu.
I/II Vælger lydudgang.
SLEEP Indstiller dvaletilstand.
10
INDEX
MODE Vælger fjernbetjeningstilstandene.
1
INPUT
TV
INPUT
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
POWER
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
TV
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
TELETEKST- Disse knapper bruges til teletekst.
knapper Yderligere oplysninger finder du i afsnittet 'Teletekst'.
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
DVD
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
ARC
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
VCR
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@ [email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@
[email protected]@
[email protected]@
[email protected]@
[email protected]@
[email protected]@
[email protected]@
[email protected]@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
TEXT
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
TNAVIGER- Bruges til at navigere i menuerne på skærmen og justere
INGSTASTER systemindstillingerne.
(op/ned/venstre/højre/
Accepterer dit valg eller viser den aktuelle tilstand.
ENTER)
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
PIP
SIZE
POSTION
PIP PR+
SWAP
PIP INPUT
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
1
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
PIP PR-
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@
VOLUME UP Justerer volumen.
/DOWN
[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@
LIST
MENU
EXIT
[email protected]@
[email protected]@
[email protected]@
[email protected]@
[email protected]@
[email protected]@
[email protected]@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@
INTRODUKTION
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
I/II
SLEEP
Q.VIEW Vender tilbage til det program, der sidst blev set.
MUTE Slår lyden Til eller Fra.
OK
Programme Vælger et program.
UP/DOWN
0~9 number Vælger et program.
button
Vælger nummererede elementer i en menu.
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
VOL
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
FAV Viser det valgte foretrukne program .
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Q.VIEW
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
PR
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
MUTE
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
1
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
2
3
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
4
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
INSTALLATION AF BATTERIER
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
*
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
UDEN FUNKTION
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
5
6
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
7
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
8
9
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
*
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@
0
FAV
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@
[email protected]@
[email protected]@
[email protected]@
[email protected]@
[email protected]@
[email protected]@
[email protected]@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@
@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@
@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@
@@@@@@@@e?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
1
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
TIME
REVEAL
INDEX
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@
[email protected]@
[email protected]@
[email protected]@
[email protected]@
[email protected]@
[email protected]@
[email protected]@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@
• Åbn dækslet til batterirummet på bagsiden. Isæt to 1,5 V AA-batterier
korrekt efter polaritetsangivelsen (+ med +, - med -). Bland ikke
gamle batterier med nye.
11
INSTALLATION
SÅDAN FOLDES SOKLEN UD (42PC1R*, 42PC3R*)
■
Denne funktion er ikke tilgængelig på alle modeller.
1
A
INSTALLATION
3
2
4
B
C
■
Placer apparatet, så skærmen vender nedad mod en pude eller et stykke blødt klæde som vist på figur 1.
Inden soklen foldes ud, skal du sørge for skubbe de to låse (A) i bunden af soklen udad.
■
Træk soklen ud som vist herover på figur 2 og 3.
Når soklen er foldet ud, skal skruerne sættes i hullerne (B) i bunden af soklen og spændes.
■
Når kabler tilsluttes apparatet, må låsen (C) ikke frigøres.
Det kan medføre, at apparatet falder og forårsager alvorlig personskade og beskadigelse af apparatet.
! BEMÆRK
De viste figurer kan afvige en smule fra dit tv-apparat.
Når soklen lukkes af hensyn til opbevaring
Fjern først skruerne i hullerne (B) i bunden af soklen. Træk
derefter de to kroge (D) ud af soklen, og fold soklen tilbage
i apparatet.
Når soklen er foldet sammen, skubbes de to låse (A) udad.
12
D
A
B
GRUNDLÆGGENDE TILSLUTNING (PDP-TV MODELLER)
■
Disse modeller har to kabelstyringsmetoder alt efter sokkeltype.
Sokkel type 1
Arranger kablerne som vist på billedet.
INSTALLATION
Sokkel type 2
1
Hold i KABELSTYRET med begge hænder, og
skub det som vist.
KABELSTYR
2
Tilslut kablerne som beskrevet.
I afsnittet Tilslutning af eksternt udstyr kan du
se, hvordan du tilslutter ekstraudstyr.
3
Tilslut KABELSTYRET igen som vist.
13
INSTALLATION
GRUNDLÆGGENDE TILSLUTNING (LCD-TV MODELLER)
1
Tilslut kablerne som beskrevet.
Når du har tilsluttet kablerne korrekt, skal du
ordne kablerne i kabelholderen.
I afsnittet Tilslutning af eksternt udstyr kan du
se, hvordan du tilslutter ekstraudstyr.
INSTALLATION
2
Tilslut KABELSTYRET som vist.
3
Bundt kablerne ved hjælp af den medfølgende kabelholder.
SÅDAN FJERNES KABELSTYRET (LCD-TV MODELLER)
Hold i KABELSTYRET med begge hænder, og træk det tilbage.
Hold i KABELSTYRET med begge hænder, og træk det nedad. (kun 37/42LC3R*)
! BEMÆRK
G
Undlad at holde om KABELSTYRET, når du flytter produktet.
Hvis produktet tabes, kan det medføre personskade eller beskadigelse af produktet.
DREJEFOD
- Denne funktion er ikke tilgængelig på alle modeller.
- Dette tv kan nemt og praktisk drejes på foden ca. 30° mod venstre
eller højre, så du opnår den optimale vinkel.
14
SÅDAN PLACERES PRODUKTET TÆT PÅ VÆGGEN, SÅ
DET IKKE RISIKERER AT FALDE NED
■
■
Placer produktet tæt på væggen, så det ikke risikere at falde ned, hvis det skubbes baglæns.
I vejledningen nedenfor beskrives en metode til at sikre, at produktet ikke falder ned, hvis det skubbes fremad.
Denne metode forhindrer, at produktet falder forover og skader andre. Den forhindrer også selve produktet i at
blive beskadiget. Sørg for, at børn ikke klatrer op eller hænger på produktet.
1
1
2
eller
2
Brug øjeboltene eller tv-beslagene/-boltene til at fastgøre produktet til væggen som vist på billedet.
(Hvis dit produkt har boltene i øjeboltenes position, skal de løsnes, inden øjeboltene indsættes).
* Indsæt øjeboltene eller tv-beslagene/-boltene, og spænd dem fast i de øverste huller.
2
Fastgør vægbeslagene med boltene (følger ikke med produktet, skal købes separat) på væggen. Afstem højden på beslaget, der monteres på væggen.
INSTALLATION
1
3
33
Brug et kraftigt reb til fastgørelse af produktet (følger ikke med produktet, skal købes separat). Det er sikrere at fastgøre
rebet, så det er vandret i forhold til væggen og produktet.
! BEMÆRK
G
G
G
Hvis produktet skal flyttes, skal rebet først fjernes.
Brug en produktholder eller et kabinet, der er tilstrækkeligt stort og stærkt til at klare produktets størrelse
og vægt.
Kontroller af hensyn til sikkerheden, at højden på vægbeslaget svarer til højden på produktet.
15
INSTALLATION
MONTERING PÅ SOKKEL
■
■
Tv'et kan installeres på forskellige måder, f.eks. på en væg eller på et skrivebord osv.
Tv'et er konstrueret til vandret montering.
JORDFORBINDELSE
Strømforsyning
Sørg for at tilslutte jordforbindelseskablet for at forhindre
muligt elektrisk stød. Få en autoriseret elektriker til at
installere en separat afbryder, hvis der ikke findes tilgængelige
jordforbindelsesmetoder. Forsøg ikke på at jordforbinde
enheden ved at slutte den til telefonledninger, lynafledere
eller gasrør.
Kortslutning
-safbryder
Installation på bordsokkel
INSTALLATION
For at sikre tilstrækkelig ventilation skal der være en afstand på 4” mellem apparatets sider og andre
genstande og mellem apparatet og væggen.
4 inches
4 inches
4 inches
4 inches
Vægmontering: Vandret installation
For at sikre tilstrækkelig ventilation skal der være en afstand på 4” mellem apparatets sider og andre genstande
og mellem apparatet og væggen. Du kan få detaljerede installationsvejledninger hosdin forhandler – se Tilt Wall
Mounting Bracket Installation and Setup Guide (installations- og opsætningsvejledningen til den valgfri vægmonteringsvipperamme).
4 inches
4 inches
4 inches
4 inches
4 inches
< K u n 4 2 P C 1 R* , 4 2 P C 3 R* >
Fjern to skruer bag på apparatet, inden vægmonteringsbeslaget monteres.
16
TILSLUTNINGER OG INDSTILLING
■
For at forhindre at udstyret beskadiges, må du aldrig tilslutte netledninger, før du er færdig med at tilslutte alt udstyr.
ANTENNETILSLUTNING
■
■
Juster antenneretningen for at opnå den bedste billedkvalitet.
Der følger ikke antennekabel og omsætter med apparatet.
Lejligheder/ejendomme for flere familier
(Tilslut apparatet til antennestikket i væggen)
Antennestik i væggen
ANTENNA
IN
ANTENNA
IN
RF-koaksialkabel (75 ohm)
VHF-antenne
Spænd det ved at dreje i
urets retning.
UHF-antenne
ANTENNA
IN
Enfamilieboliger/-huse
(Tilslut til vægstikket til udendørs antenne)
I områder med dårligt signal opnås en bedre
billedkvalitet ved at forsyne antennen med en signalforstærker som vist til højre.
■ Hvis signalet skal deles mellem to fjernsyn, skal du
tilslutte en antennesignalfordeler.
■
UHF
VHF
ANTENNA
IN
TILSLUTNINGER OG INDSTILLING
Udendørs antenne
Signalfor
stærker
ANTENNA
IN
17
TILSLUTNINGER OG INDSTILLING
INDSTILLING AF VIDEOBÅNDOPTAGER
Du undgår billedstøj (interferens) ved at placere videobåndoptageren i passende afstand fra tv'et.
■ Typisk et frosset stillbillede fra en videobåndoptager. Hvis du anvender 4:3-billedformatet, kan de faste
skærmens sider forblive synlige på skærmen.
■
Tilslutning med et antennekabel
Tilslut videobåndoptagerens A N T O U T-stik til
tv'ets Antenna-stik.
1
2
ANT IN
IN
S-VIDEO
ANT OUT
Tilslut antennekablet til A N T
videobåndoptageren.
2
I N -stikket på
AV 1
3
OUT
4
(R) AUDIO (L) VIDEO
AC IN
ANTENNA
IN
Tryk på knappen P L A Y på videobåndoptageren, og
afstem det program, du vil se, mellem tv'et og
videobåndoptageren.
3
OUTPUT
SWITCH
AV 2
1
Videobåndop
tager
ANTENNA
IN
TILSLUTNINGER OG INDSTILLING
Tilslutning med et RCA-kabel
Videobåndoptager
ANT IN
Forbind AUDIO/VIDEO-bøsningerne mellem tv'et og
videobåndoptageren. Sørg for, at stikkenes farver passer
sammen (video = gul, venstre lydindgang (L) = hvid og
højre lydindgang (R) = rød).
1
2
IN
S-VIDEO
ANT OUT
OUTPUT
SWITCH
3
OUT
4
(R) AUDIO (L) VIDEO
1
Sæt et videobånd i videobåndoptageren, og tryk på
P L A Y (Afspil) på videobåndoptageren. (Se betjeningsvejledningen til videobåndoptageren).
RGB IN
RGB
(PC/DTV)
AUDIO
(RGB/DVI)
AV IN 3
Vælg A V 3-indgangskilden ved at trykke på knappen
INPUT på fjernbetjeningen.
3
RS-232C IN
(CONTROL & SER
SERVICE)
VICE)
(MONO)
S-VIDEO
AUDIO
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
(
- Hvis den er sluttet til AV4-stikket foran, skal du vælge A V 4
-indgangskilden. (undtagen 42PC3R*, 32/37/42LB2R*)
VIDEO
AV IN 3
S-VIDEO
VIDEO
)
AUDIO
! BEMÆRK
G
18
Hvis du har en videobåndoptager med mono-lyd, skal du slutte lydkablet fra videobåndoptageren til
stikket A U D I O L / M O N O (Venstre lydindgang/mono) på tvapparatet.
DEO
AV IN 3
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
(
S-VIDEO
VIDEO
)
AUDIO
INDSTILLING AF VIDEOBÅNDOPTAGER
Tilslutning med et scart-kabel
TV Back
AV 1
AV IN 3
(
VIDEO
1
Tilslut videobåndoptagerens scart-stik med tv'ets A V 1scart-stik. Anvend et afskærmet kabel.
2
Sæt et videobånd i videobåndoptageren, og tryk på
PLAY på videobåndoptageren. (Se betjeningsvejledningen til videobåndoptageren).
AV 2
)
AUDIO
3
ANTENNA
IN
1
Vælg A V 1-indgangskilden ved hjælp af knappen I N P U T
på fjernbetjeningen.
- Hvis den er tilsluttet til A V 2-scart-stikket, skal du
vælge A V 2-indgangskilden.
(R) AUDIO (L)
AUDIO/
VIDEO
Videobåndoptager
! BEMÆRK
G
Tilslutning med et S-Video-kabel
Videobåndoptager
1
2
Tilslut videobåndoptagerens S-VIDEO-udgang til tv'ets
S-VIDEO-indgang. Billedkvaliteten forbedres sammen
lignet med normal Composite-indgang (RCA-kabel).
ANT IN
IN
S-VIDEO
ANT OUT
OUTPUT
SWITCH
3
OUT
4
(R) AUDIO (L) VIDEO
Tilslut videobåndoptagerens lydudgange til tv'ets
AUDIO-indgangsstik.
ANTENNA
IN
3
Sæt et videobånd i optageren, og tryk på PLAY på
optageren. (Sebetjeningsvejledningen til videobåndop
tageren).
1
TILSLUTNINGER OG INDSTILLING
Hvis S-VIDEO(Y/C)-signalet modtages via Euro-scartstikket 2 (AV2), skal du skifte til tilstanden S-Video2.
Hvis du vil bruge EURO-scartkablet, skal du bruge det signalafskærmede Euro-scartkabel.
G
2
RGB IN
RGB
(PC/DTV)
AUDIO
(RGB/DVI)
AV IN 3
4
Vælg AV3-indgangskilden ved at trykke på knappen
INPUT på fjernbetjeningen.
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
(MONO)
S-VIDEO
VIDEO
AUDIO
! BEMÆRK
G
Hvis både S-VIDEO- og VIDEO-stik samtidig er forbundet med S-VHS VCR, kan der kun modtages
S-VIDEO.
19
TILSLUTNINGER OG INDSTILLING
TILSLUTNING AF EKSTERNT UDSTYR
1
Forbind A U D I O / V I D E O-bøsningerne mellem tv'et og
videobåndoptageren. Sørg for, at stikkenes farver passer
sammen (video = gul, venstre lydindgang (L) = hvid og
højre lydindgang (R) = rød).
AV
V IN 4
R
AUDIO
L/MONO
VIDEO
2
Vælg AV4 -indgangskilden ved at trykke på knappen
INPUT på fjernbetjeningen. (undtagen 42PC3R*,32/37/42LB2R*)
- Hvis den er sluttet til S-VIDEO-stikket foran, skal du vælge
Videokamera
S-Video -indgangskilden.
3
Betjen det tilsvarende eksterne udstyr.
Se betjeningsvejledningen til det eksterne udstyr.
Videospilmaskine
1
R
AUDIO
L
VIDEO
TILSLUTNINGER OG INDSTILLING
AV IN 3
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
(
S-VIDEO
VIDEO
)
AUDIO
RS
(CONTR
AV 1
AV 2
ANTENNA
IN
20
INSTALLATION AF DVD
Tilslutning med et komponentkabel
DVD
RGB IN
1
RGB
(PC/DTV)
Tilslut videoudgangene (Y, PB, PR) på DVD-afspilleren til
bøsningerne C O M P O N E N T I N V I D E O på tv'et.
HDMI IN
1 (DVI)
(R) AUDIO (L)
R
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
2
Tilslut lydudgangene på DVD-afspilleren til C O M P ON E N T I N A U D I O-indgangsbøsningerne på tv'et.
3
Tænd DVD-afspilleren, og læg en DVD i.
4
Vælg C o m p o n e n t-indgangskilden ved at trykke på
knappen I N P U T på fjernbetjeningen.
5
B
2
1
2
VARIABLE
ARIABLE
AUDIO OUT
COMPONENT IN
AV IN 3
Du finder betjeningsinstruktioner i brugervejledningen til
DVD-afspilleren.
VIDEO
AUDIO
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
S-VIDEO
VIDEO
(
)
AUDIO
! BEMÆRK
G
HDMI IN
RGB
(PC/DTV)
Komponentporte på tv'et
Y
PB
PR
Video-udgangsporte på
DVD-afspilleren
Y
Y
Y
Y
Pb
B-Y
Cb
PB
Pr
R-Y
Cr
PR
2
Tilslutning med et scart-kabel
AV IN 3
1 (DVI)
TILSLUTNINGER OG INDSTILLING
RGB IN
Komponentindgangsporte
Du opnår en bedre billedkvalitet ved at
tilslutte en DVD-afspiller til komponentindgangsportene som vist herunder
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
(
S-VIDEO
VIDEO
1
)
AV 1
AUDIO
AV 2
Tilslut DVD-afspillerens scart-stik med tv'ets AV1-scartstik. Anvend et afskærmet kabel.
ANTENNA
IN
2
Tænd DVD-afspilleren, og læg en DVD i.
RGB IN
1
3
HDMI IN
Vælg AV1 -indgangskilden ved hjælp af knappen INPUT
på fjernbetjeningen.
- Hvis den er tilsluttet til A V 2-scart-stikket, skal du
vælge A V 2 -indgangskilden.
RGB
(PC/DTV)
HDMI IN
2
1 (DVI)
DVD
AUDIO/
VIDEO
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
(R) AUDIO (L)
! BEMÆRK
2
G
Anvend et afskærmet scartkabel.
1 (DVI)
21
RGB IN
HDMI IN
RGB
(PC/DTV)
TILSLUTNINGER OG INDSTILLING
Tilslutning med et S-Video-kabel
AV IN 3
232C IN
L & SERVICE)
(
S-VIDEO
VIDEO
)
AUDIO
AV IN 3
(
S-VIDEO
VIDEO
1
Tilslut DVD-afspillerens S-VIDEO-udgang til tv'ets SVIDEO-indgang.
2
Tilslut DVD-afspillerens lydudgange til tv'ets AUDIOindgangsstik.
)
AUDIO
DVD
(R) AUDIO (L)
2
S-VIDEO
1
AV IN 3
IN
RGBRS-232C
IN
3
Tænd DVD-afspilleren, og læg en DVD i.
4
Vælg AV3-indgangskilden ved at trykke på knappen
INPUT på fjernbetjeningen.
5
(CONTROL & SERVICE)
RGB
(PC/DTV)
AUDIO
(RGB/DVI)
(
S-VIDEO
VIDEO
)
AUDIO
AV IN 3
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
(MONO)
S-VIDEO
VIDEO
AUDIO
Betjeningsinstruktioner findes i brugervejledningen til DVDAV 1
AV 2
afspilleren.
AV 1
AV 2
Tilslutning med et HDMI-kabel
ANTENNA
IN
TILSLUTNINGER OG INDSTILLING
ANTENNA
IN
HDMI IN
2
Slut DVD-afspillerens HDMI-udgang til HDMI IN-stikket
på tv’et.
1
1 (DVI)
REMOTE
CONTROL IN
HDMI IN
2
2
Vælg HDMI-indgangskilden ved at trykke på knappen
INPUT på fjernbetjeningen.
3
Betjeningsinstruktioner findes i brugervejledningen til DVDafspilleren.
1 (DVI)
1
DVD
HDMI OUTPUT
! BEMÆRK
G
G
G
22
Tv’et kan modtage video- og lydsignalet samtidig ved brug af et HDMI-kabel.
Hvis DVD-afspilleren understøtter automatisk HDMI-funktion, indstilles DVD-udgangsopløsningen
automatisk til 1280 x 720 p.
Hvis DVD-afspilleren ikke understøtter automatisk HDMI, skal du indstille udgangsopløsningen. Hvis
DVD-afspilleren ikke understøtter automatisk HDMI, skal du indstille udgangsopløsningen.
INDSTILLING AF HDSTB
■
Dette tv kan modtage digitale trådløse signaler/kabelsignaler uden en ekstern digital set-top-boks. Men se figuren
herunder, hvis du modtager digitale signaler fra en digital set-top-boks eller anden ekstern digital enhed.
Tilslutning med et komponentkabel
AV IN 4
DTV-modtager (set-top-boks)
RGB IN
1
RGB
(PC/DTV)
HDMI IN
R
B
Tilslut videoudgangene
(Y, PB, PR) på DVD-afspilleren til
AUDIO
C
O
M
P
O
N
E
NT IN VIDEO på tv'et.
bøsningerne
R
(R) AUDIO (L)
2
L/MONO
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
1 (DVI)
VIDEO
RGB IN
RGB
(PC/DTV)
HDMI IN
2
3
Tilslut lydudgangene på DVD-afspilleren til C O M P ON E N T I N A U D I O-indgangsbøsningerne på tv'et.
2
1
2
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
1 (DVI)
VARIABLE
Tænd for den digitale set-top-boks. (Se betjeningsvejledningen til den digitale set-top-boks).
AUDIO OUT
VARIABLE
AUDIO OUT
4
COMPONENT IN
Vælg C o m p o n e n t-indgangskilden ved at trykke på
knappen I N P U T på fjernbetjeningen.
COMPONENT IN
VIDEO
AUDIO
VIDEO
AUDIO
! BEMÆRK
Component
RGB-DTV HDMI1/DVI (DTV)
HDMI2 (DTV)
Ja
Nej
Nej
Nej
480p/576p/720p/1080i/1080p(47LB2R*Kun)
Ja
Ja
Ja
Ja
TILSLUTNINGER OG INDSTILLING
Signal
480i/576i
Tilslutning med et HDMI to DVI-kabel
RGB IN
1
Slut DVI-udgangen på den digitale set-top-boks tilRGBbøsIN
ningen H D M I 1 ( D V I ) I N på tv’et. HDMI IN
RGB
(PC/DTV)
2
2
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
VIDEO
RGB
(PC/DTV)
AUDIO
(RGB/DVI)
2
1 (DVI)
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
AV IN 3 top-set-boksens lydudgange til bøsningen
Slut
A U D I O ( R G B / D V I ) på tv’et.
1 S-VIDEO
(DVI)
(
S-VIDEO
AV IN 3
HDMI IN
RS-232C
IN
)
(CONTROL
& SERVICE)
AUDIO
(
VIDEO
)
AUDIO
3
Tænd for den digitale set-top-boks. (Se betjeningsvejledningen til den digitale set-top-boks).
4
Vælg H D M I 1 / D V I indgangskilden ved at trykke på
knappen I N P U T på fjernbetjeningen.
2
1
DVI OUTPUT
(R) AUDIO (L)
DTV-modtager
(set-top-boks)
RGB IN
! BEMÆRK
G
HDMI IN
RGB
(PC/DTV)
2
Hvis den digitale set-top-boks har en DVI-udgang og ingen HDMI-udgang, skal du have en
særskilt lydtilslutning.
Hvis set-top-boksen understøtter automatisk DVI-funktion, indstilles udgangsopløsningen
for set-top-boksen automatisk til 1280 x 720 p.
Hvis den digitale set-top-boks ikke understøtter automatisk DVI, skal du indstille udgangsopløsningen.
Den bedste billedkvalitet opnås ved at justere udgangsopløsningen for set-top-boksen til 1280 x 720p.
1 (DVI)
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
HDMI IN
G
2
1 (DVI)
G
HDMI IN
2
1 (DVI)
23
RGB IN
VIDEO
TILSLUTNINGER OG INDSTILLING
Tilslutning med et 15-bens D-sub-kabel
RGB IN
RGB
(PC/DTV)
HDMI IN
2
AV IN 3
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
(
S-VIDEO
VIDEO
Slut den digitale set-top-boks' RGB-udgang til stikket
RGB IN (PC/DTV) på tv’et.
1
DTV-modtager
(set-top-boks)
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
1 (DVI)
AV IN 3
(R) AUDIO (L)
RGB-DTV OUTPUT
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
)
AUDIO
(
S-VIDEO
2
VIDEO
)
AUDIO
Slut set-top-boksens audioudgange til stikket AUDIO
(RGB) på tv’et.
3
2
1
Tænd for set-top-boksen. (Se betjeningsvejledningen til
den digitale set-top-boks).
AV IN 3
RGB IN
RGB
(PC/DTV)
HDMI IN
RS-232C IN
(CONTROLAUDIO
& SERVICE)
(RGB/DVI)
Vælg RGB-DTV-indgangskilden ved at trykke på knappen INPUT på fjernbetjeningen.
4
(
S-VIDEO
2
HDMI IN
2
)
AUDIO
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
1 (DVI)
S-VIDEO VIDEO
AV 1
VIDEO
AV IN 3
( MONO )
AUDIO
AV 2
Tilslutning med et HDMI-kabel
1 (DVI)
ANTENNA
IN
TILSLUTNINGER OG INDSTILLING
RGB IN
Slut den digitale set-top-boks' HDMI-udgang til stikket
H D M I I N på tv’et.
1
2
RGB
(PC/DTV)
2
REMOTE RS-232C IN
(CONTROL
& SERVICE)
CONTROL
IN
Vælg H D M I 1 / D V I eller H D M I 2 -indgangskilden ved at
trykke på knappen I N P U T på fjernbetjeningen.
3
HDMI IN
2
1 (DVI)
1 (DVI)
1
Tænd for den digitale set-top-boks. (Se betjeningsvejledningen til den digitale set-top-boks).
DTV-modtager
(set-top-boks)
HDMI OUTPUT
! BEMÆRK
G
G
G
24
HDMI IN
Tv’et kan modtage video- og lydsignalet samtidig ved brug af et HDMI-kabel.
Hvis den digitale set-top-boks understøtter automatisk HDMI-funktion, indstilles udgangsopløsningen
for den digitale set-top-boks automatisk til 1280 x 720 p.
Hvis set-top-boksen ikke understøtter automatisk HDMI, skal du indstille udgangsopløsningen. Den
bedste billedkvalitet opnås ved at justere udgangsopløsningen for set-top-boksen til 1280 x 720 p.
VARIABLE
AUDIO OUT
COMPONENT IN
VIDEO
AUDIO
INDSTILLING AF PC
■
Dette tv er udstyret med Plug and Play, som betyder, at pc'en automatisk justeres efter tv'ets indstillinger.
Tilslutning med et 15-bens D-sub-kabel
AUDIO
1
PC
RGB OUTPUT
Slut pc'ens RGB-udgang til stikket RGB IN (PC/DTV) på
tv’et.
2
2
Tilslut pc-lydindgangen til tv'ets A U D I O ( R G B / D V I )
indgang.
3
Tænd for pc’en og tv’et.
1
RGB IN
HDMI IN
RGB IN
RGB
(PC/DTV)
RGB
(PC/DTV)
HDMI IN
2
AUDIO
(RGB/DVI)
2
AV IN 3
4
Vælg RGB-PC-indgangskilden ved at trykke på knappen
INPUT på fjernbetjeningen.
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
1 (DVI)
AV IN 3
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
1 (DVI)
S-VIDEO VIDEO
( MONO )
AUDIO
AV IN 4
R
RGB IN
AUDIO
L/MONO
HDMI IN
RGB
(PC/DTV)
2
RGB IN
VIDEO
1
Slut pc'ens DVI-udgang til stikket H D M I 1 ( D V I ) I N på
tv’et.
1 (DVI)
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
Tilslut pc-lydindgangen til tv'ets A U D I O ( R G B / D V I )
indgang.
3
Tænd for pc’en og tv’et.
4
Vælg H D M I 1 / D V I-indgangskilden ved at trykke på
knappen I N P U T på fjernbetjeningen.
AUDIO
(RGB/DVI)
2
1 (DVI)
2
RGB
(PC/DTV)
HDMI IN
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
1
TILSLUTNINGER OG INDSTILLING
Tilslutning med et HDMI to DVI-kabel
2
VARIABLE
AUDIO OU
COMPONENT IN
VIDEO
PC
DVI OUTPUT
AUDIO
! BEMÆRK
G
G
Hvis pc’en har en DVI-udgang og ingen HDMI-udgang, skal du have en særskilt lydtilslutning.
Hvis pc'en ikke understøtter Auto DVI, skal du indstille udgangsopløsningen. Du får den bedste
billedkvalitet ved at justere udgangsopløsningen for pc'ens grafikkort til 1024 x 768, 60 Hz.
RGB IN
HDMI IN
RGB
(PC/DTV)
2
AV IN 3
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
1 (DVI)
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
25
AUDIO
TILSLUTNINGER OG INDSTILLING
! BEMÆRK
G Forbind
TILSLUTNINGER OG INDSTILLING
26
en pc med apparatet for at nyde levende
billeder og lyd.
G Undgå at have et fast billede på tv-skærmen i længere tid. Det faste billede kan efterlade permanent
aftryk på skærmen. Brug en pauseskærm, når det
er muligt.
G Tilslut en PC til RGB(PC/DTV)- eller HDMI INindgangen på skærmen; reguler PC’ens
udgangsopløsning tilsvarende.
G Der kan følge støj med opløsning, lodret mønster,
kontrast eller lysstyrke i pc-tilstand. I givet fald
ændres pc-tilstanden til en anden opløsning eller
opdateringshastigheden til en anden hastighed,
eller lysstyrken og kontrasten justeres i menuen,
indtil støjen er fjernet. Hvis pc-grafikkortets
hastighed ikke kan ændres, skiftes det ud med et
andet, eller producenten af grafikkortet kontaktes.
G Synkroniseringsindgangsformatet for vandrette og
lodrette frekvenser er separat.
G 42/50PC1R*, 42PC3R* - Vi anbefaler
1024x768, 60Hz for PC-modus, da det giver den
bedste billedkvalitet.
G 37/42LC2R*,
37/42LC25R*, 37/42LC3R*,
32/37/42LB2R* - Vi anbefaler 1360x768, 60Hz
for PC-modus, da det giver den bedste billedkvalitet. (Hvis pc'ens opløsning er højere end
UXGA, er der intet billede på apparatet.)
47LB2R
G
* - Vi anbefaler 1920x1080, 60Hz for PCmodus, da det giver den bedste billedkvalitet.
G Tilslut signal-kablet fra PC’ens skærmudgang til
skærmens RGB (PC/DTV))-indgang skærmen eller
signal-kablet fra
PC’ens HDMI-udgang til HDMI IN-indgangen på
skærmen.
G Tilslut
audio-kablet fra PC’en til skærmens Audioindgang. (Audio-kabler følger ikke med skærmen.)
G Ved brug af et lydkort, reguler PC-lyden som
påkrævet.
G Denne skærm benytter en VESA Plug and Play-løsning. Skærmen afgiver EDID-data til PC-systemet
med en DDC-protokol. PC’en
tilpasser sig automatisk denne skærm.
G DDC-protokollen nulstilles for følgende modi:
RGB (Analog RGB), HDMI (HDMI, Digital RGB).
G Om nødvendigt reguleres skærmens Plug and
Play-indstillinger.
G Hvis PC’ens grafikkort ikke afgiver analogt og digitalt RGB-signal simultant, tilsluttes én af begge
RGB (PC/DTV) eller
HDMI IN for at få visning af signal fra PC’en på
skærmen.
G Hvis PC’ens grafikkort afgiver analogt og digitalt
RGB-signal simultant, indstilles skærmen til enten
RGB eller HDMI (den anden
modus indstiller skærmen automatisk til Plug and
Play).
GAfhængigt af videokort kan det forekomme, at
DOS-modus ikke fungerer, afhængigt af videokort
ved brug af et HDMI-I-kabel.
G Hvis du bruger et for langt RGB-PC-kabel, er der
muligvis støj på skærmen. Vi anbefaler at bruge
under 5 m kabel. Det giver den bedste billedkvalitet.
Understøttet skærmopløsning
(37/42LC2R*, 37/42LC25R*, 37/42LC3R*,
32/37/42LB2R*) RGB[PC] / HDMI[PC]-tilstand
Understøttet skærmopløsning
(42/50PC1R*, 42PC3R*)
RGB[PC] / HDMI[PC]-tilstand
Vandret
frekvens (kHz)
Lodret frekvens
(Hz)
Opløsning
Vandret
frekvens (kHz)
Lodret frekvens
(Hz)
720x400
31,469
70,08
640x350
31,468
70,09
640x480
31,469
37,500
59,94
75,00
720x400
31,469
70,08
800x600
37,879
46,875
60,31
75,00
640x480
31,469
35,00
37,861
37,500
832x624
59,94
66,66
72,80
75,00
49,725
74,55
1024x768
48,363
56,476
60,023
60,00
70,06
75,02
848x480
31,5
37,799
39,375
60,00
70,00
75,00
1280x768
47,693
59,99
852x480
31,5
37,799
39,975
1360x768
60,00
70,00
75,00
47,700
60,00
832x624
1366x768
49,725
74,55
47,700
60,00
800x600
37,897
48,077
46,875
60,31
72,18
75,00
1024x768
48,363
56,476
60,023
60,00
70,06
75,02
1280x1024
63,981
60,02
1280x768
47,693
60,091
59,99
74,93
1360x768
47,700
59,625
60,00
75,02
1366x768
47,700
59,625
60,00
75,02
Understøttet skærmopløsning
(47LB2R*) RGB[PC] / HDMI[PC]-tilstand
Vandret
Lodret frekvens
Opløsning
frekvens (kHz)
(Hz)
720x400
31,469
70,08
640x480
31,469
59,94
800x600
37,879
60,31
1024x768
48,363
60,00
1280x768
47,776
59,87
1280x960
(HDMI[PC] Kun)
59,699
59,939
1360x768
47,72
59,799
1366x768
47,7
60
1280x1024
63,668
59,895
1400x1050
(RGB[PC] Kun)
65,317
59,978
1600x1200
75
60
1920x1080
66,587
59,934
1920x1200
74,038
59,950
TILSLUTNINGER OG INDSTILLING
Opløsning
27
TILSLUTNINGER OG INDSTILLING
TÆNDE FOR TV'ET
Når du tænder for tv'et, kan du bruge dets funktioner.
INPUT
TV
INPUT
TV
POWER
DVD
Tænde tv'et
ARC
VCR
PIP
SIZE
POSTION
PIP PR+
SWAP
PIP INPUT
TEXT
1
Tilslut først strømkablet korrekt.
På dette tidspunkt skifter tv'et til standbytilstand.
■ Tv'et tændes i standbytilstand ved at trykke på knappen
, INPUT, P R D / E på tv'et eller trykke på knappen
POWER, T V, INPUT, PR +/-, tallene ( 0~9
9 ) på fjernbetjeningen.
PIP PR-
LIST
MENU
EXIT
Regulering af volumen
1
SLEEP
OK
Tryk på knappen VOL +/- for at regulere volumen.
Q.VIEW
VOL
TILSLUTNINGER OG INDSTILLING
2
3
I/II
Hvis du vil slå lyden fra, skal du trykke på MUTE-knappen.
PR
MUTE
Du kan annullere denne funktion ved at trykke på knappen
M U T E, VOL +/- eller I / I I.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*
10
FAV
TIME
REVEAL
?
Programvalg
1
INDEX
Tryk på PR +/- eller NUMBER-knapperne for at vælge et
programnummer.
! BEMÆRK
G
28
Hvis du skal på ferie,
skal du tage stikket
ud af stikkontakten i
væggen.
Valg af menusprog/land på skærmen
Menuen med installationsvejledninger vises på skærmen, når fjernsynet tændes
første gang.
1
Tryk på knappen D / E / F / G og derefter på knappen O K for at vælge det
ønskede sprog.
2
Tryk på knappen D / E / F / G og derefter på knappen O K for at vælge dit
land.
* Gør følgende, hvis du vil ændre sprog/land:
1
Tryk på M E N U-tasten og derefter på D /
(Specialfunktioner)-menuen.
2
Tryk på G -tasten og derefter D / E-tasten for at vælge Language.
Menuerne på skærmen kan ses i følgende sprog.
Tryk på G -tasten og derefter D / E-tasten for at vælge Land.
3
Tryk på knappen G, og brug derefter knappen D / E for at vælge det
ønskede sprog eller land.
4
Tryk på O K-tasten.
5
Tryk på knappen E X I T for at returnere til normal TV-visning.
E-tasten for at vælge SPECIAL
G
G
G
TILSLUTNINGER OG INDSTILLING
! BEMÆRK
Hvis du ikke afslutter indstillingen af I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g ved at
trykke på knappen E X I T eller tidsudkobling på OSD (On Screen
Display) visningen, så fremkommer det igen og igen, når der tændes for
enheden.
Hvis du vælger det forkerte lokale land, vises teleteksten muligvis ikke
korrekt på skærmen, og der kan opstå problemer under betjening af
teletekst.
Arabisk og hebræisk er tilføjet L a n d of I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g i
henhold til de lande, hvor der tales arabisk og hebræisk.
29
SPECIALFUNKTIONER
PIP (BILLEDE I BILLEDE) / DOUBLE WINDOW
(DOBBELT SKÆRMBILLEDE) / POP
INPUT
Ved hjælp af funktionen PIP (Billede i billede) kan du se 2 forskellige
indgange (kilder) på din tv-skærm samtidig. Den ene kilde er stor, og den
anden kilde viser et mindre indsat billedet.
DVD
VCR
ARC
TEXT
PIP PR-
I tilstanden DW (Dobbelt skærm-billede) opdeles skærmbilledet i 2 og
muliggør visning af 2 billedkilder på tv-skærmen samtidig. Hver kilde
optager hver en halv skærm.
Se PIP/Dobbelt skærmbillede/POP
PIP
SIZE
POSTION
PIP PR+
SWAP
PIP INPUT
LIST
MENU
I/II
Tryk på knappen P I P for at få adgang til det indblændede billede. Hver gang du trykker på PIP,
POP er ikke tilgængelig på 47LB2R*.
PIP Mode
DW1 Mode
DW2 Mode
POP Mode
PIP Off
SPECIALFUNKTIONER
Programvalg for det indblændede billede
Tryk på knapperne P I P P R + / - (Billede i billede-program +/-) for at vælge et program til det indblændede billede.
Programvalget for det indblændede billeder er ikke tilgængeligt i tv-tilstand for hovedskærmbilledet og det indblændede billede samtidigt.
Indgangskildevalg for indblændet billede
Tryk på knappen PIP INPUT for at vælge indgangskilden for det indblændede billede.
Med hvert tryk på knappen PIP INPUT vises hver indgangskilde til det indblændede billede..
TV
AV1
AV2
S-Video2
AV3
(undtagen 32/37/42LB2R*)
HDMI2
HDMI1/DVI
RGB
Component
AV4
(undtagen 42PC3R*, 32/37/42LB2R*)
Justering af størrelsen på det indblændede billede
(kun tilstanden PIP)
Tryk flere gange på knappen SIZE for at vælge den ønskede størrelse til det indblændede billede. Det indblændede billede vises som herunder.
30
Flytning af det indblændede billede (kun
tilstanden PIP)
Tryk på knappen POSITION, indtil den ønskede position er fundet.
Det indblændede billede flyttes med uret.
PIP Transparens (kun tilstanden PIP)
1
Tryk på knappen M E N U, og brug derefter knappen D /
til at vælge menuen SKÆRM.
2
Tryk på knappen G, og brug derefter knappen D /
vælge PIP Transparens.
3
Tryk på knappen G og derefter knappen F /
af adjust PIP Transparens.
4
Tryk på knappen E X I T for at returnere til normal TV-visning.
G
E
E
til at
for regulering
Skift mellem hovedskærmbilledet og det indblændede billede
SWAP
Hovedbillede
SPECIALFUNKTIONER
Tryk på knappen SWAP (Skift) for at skifte mellem hovedskærmbilledet og det indblændede billede.
Indblændet billede
POP (Billede uden for billede: programscanning)
POP er ikke tilgængelig på 47LB2R*.
Ved hjælp af funktionen POP kan du søge i programmer på alle
indstillede kanaler enkeltvis i skærmbilledet 3 POP (mens hovedbilledkilden fortsat er den aktuelle kanal). Der søges gennem
billederne i alle de programmerede kanaler med skærmbilledet 3
POP.
Når du ser tv på hovedbilledet, scannes det samme tv-program for
indblændede billeder.
31
SPECIALFUNKTIONER
TEKST-TV
Teletekst (eller TOP-tilstand) er en tillægs-funktion, så det er udelukkende fjernsyn, der har denne funktion, der
kan modtage teletekst.
Teletekst er en gratis seerservice, som udsendes af de fleste TV-stationer, og som indeholder opdaterede informationer om nyheder, vejrmeldinger, TV-programmer, priser for betaling-skanaler og meget mere.
Teletekstdekoderen i dette fjernsyn kan vise systemerne SIMPLE, TOP og FASTEXT. SIMPLE (standard teletekst)
består af et antal sider, der vælges direkte ved at indtaste det tilhørende sidenummer. TOP og FASTEXT er mere
moderne metoder, der gør det enkelt og hurtigt at finde oplysninger i teletekst.
Slå til/fra
Tænd for teletekst ved at trykke på knappen TEXT.
Den første side, eller den side du så på sidst, vises på skærmen.
Overskriften på skærmen viser to sidetal, navnet på TV-stationen og dato og klokkeslæt. Det første sidetal viser,
hvilken teletekstside, der vises. Det andet sidetal viser, hvilken side der søges efter.
Tryk på knappen T E X T eller E X I T hvis du vil slukke teletekst. Fjernsynet skifter tilbage til den forrige tilstand.
SIMPLE-tekst
A Vælge side
SPECIALFUNKTIONER
32
1
Indtast det ønskede sidetal som et trecifret tal ved hjælp af CIFFER-tasterne. Hvis du kommer til at trykke på et
forkert tal, må du skrive tre cifre, og så indtaste det rigtige sidetal på ny. Hvis det ønskede sidetal ikke er tilgængeligt, blinker sidetallet, f.eks “300”, i et par sekunder.
2
Du kan vælge den foregående eller den efterføgende side ved at trykke på knappen P R + / -.
TOP-tekst
- Brugervejledningen viser fire felter nederst på skærmen - rød, grøn, gul og blå. Det gule felt repræsenterer den
næste gruppe, det blå felt den næste blok.
A Vælge gruppe / blok / side
1. Ved at trykke på den BLÅ knap kan du flytte fra blok til blok.
2. Du kan flytte til den næste gruppe ved at trykke på den GULE knap. Der bladres automatisk videre til næste blok.
3. Du kan bladre videre til den næste side, med automatisk skift til næste gruppe, ved at trykke på den GRØNNE knap.
Du kan også bruge knappen P R +.
4. Den RØDE knap skifter tilbage til forrige side. Du kan også bruge knappen P R -.
A Direkte valg af side
På samme måde som i SIMPLE-tilstand, kan du, når fjernsynet er i TOP-tilstand, vælge en bestemt side ved at indtaste et trecifret sidetal med CIFFER-tasterne.
FASTEXT
- Teletekstsiderne har en farvekode i underkanten af skærmen. Du vælger en side ved at trykke på den knap, der
har samme farve.
A Vælge side
1. Åbn indholdsfortegnelsen ved at trykke på knappen i .
2. Du kan vælge sider, der har en farvekode i skærmens underkant, ved at trykke på den knap, der har samme farve.
3. På samme måde som i SIMPLE-tilstand, kan du, når fjernsynet er i FASTEXT-tilstand, vælge en bestemt side ved at indtaste et trecifret sidetal med CIFFER-tasterne.
4. Du kan vælge den foregående eller den efterfølgende side ved at trykke på knappen P R + / -.
Specielle tekst-tv-funktioner
A VIS SKJULT TEKST
SPECIALFUNKTIONER
Tryk på denne knap, hvis du vil se eventuelle skjulte oplysninger, f.eks. løsninger på gåder eller puslespil.
Tryk på knappen en gang til, når du vil fjerne oplysningerne fra skærmen.
A STØRRELSE
Gør teksten dobbelt så høj.
Tryk på knappen, hvis du vil forstørre den øvre halvdel af siden.
Tryk på knappen en gang til, hvis du vil forstørre den nedre halvdel af siden.
Tryk på knappen en gang til, hvis du vil skifte til normal visning.
A OPDATER
Viser en fjernsynskanal, mens der ventes på en ny teletekstside. Symbolet vises i øverste venstre hjørne af skærmen. Når den opdaterede side er klar til at blive vist, skifter symbolet til det aktuelle sidetal.
Tryk på denne knap, hvis du vil se teletekstsiden.
A UR
Ved at trykke på denne knap, kan du få vist det aktuelle klokkeslæt i øverste højre hjørne af skærmen, når du ser
på et TV-program. Tryk på knappen en gang til, hvis du vil fjerne uret. I teletekst-tilstand kan du bruge denne
knap til at vælge et sidetal til en underliggende side. Sidetallet vises nederst på skærmen. Du kan holde eller skifte
den under-liggende side ved at trykke på RØD/GRØN, F / G eller på en CIFFER-tast.
Luk funktionen ved at trykke en gang til.
A STOP
Standser de sideskift, der foretages automatisk, hvis en teletekstside består af 2 eller flere underliggende sider.
Antallet af underliggende sider og sidetallet for den aktuelle side vises normalt på skærmen under klokkeslættet.
Når du trykker på denne knap, vises stop-symbolet i øverste venstre hjørne af skærmen, og de automatiske
sideskift blok-eres. Tryk på knappen en gang til, når du vil fortsætte.
33
TV-MENU
VALG OG JUSTERING MED MENUER PÅ SKÆRMEN
Visningen på dit tv kan afvige en smule fra det, som er vist i denne vejledning.
1
Tryk på knappen M E N U og derefter på D / E-tasten for at vælge de enkelte menuer.
2
Tryk på G-tasten. Vælg et menupunkt ved at trykke på knappen D / E.
3
Du kan ændre indstillinger for emner i undermenuerne eller rullegardin-menuerne med F / G -tasten.
Du kan skifte til et højere menuniveau ved at trykke på knappen O K eller M E N U.
KANAL
G
Auto prog.& søg
BILLEDE
Manuel søgning
LYD
TIME
Program sortering
Favorit kanel
KANAL
BILLEDE
G
CSM
LYD
TIME
SPECIAL
SPECIAL
SKÆRM
SKÆRM
Menu Prev.
PSM
Avanceret
PC-indstilling
Menu Prev.
Menuen KANAL
KANAL
BILLEDE
LYD
TIME
SPECIAL
SKÆRM
G
Auto konfig.
Manuel konfig.
XGA Modus
ARC
Menuen BILLEDE
KANAL
SSM
BILLEDE
AVL
LYD
G
TIME
PIP Transparens
SPECIAL
PC-indstilling
SKÆRM
Menu Prev.
Balance
0
Højttalere
Menu Prev.
Menuen SKÆRM
KANAL
BILLEDE
Sprog(Language)
Land
LYD
Børnesikring
TIME
ISM Metode
SPECIAL
G
SKÆRM
Menuen LYD
KANAL
BILLEDE
LYD
TIME
G
Lav energi
SPECIAL
Indstil ID
SKÆRM
Tid
TV Fra tid
TV Til
Automatisk sluk
TV-MENU
Demo
Menu Prev.
Menu Prev.
Menuen SPECIAL
Menuen TIME
! BEMÆRK
a. Ved hjælp af skærmvisningsfunktionen OSD (On Screen Display) kan du nemt og hurtigt justere skær-mens status, da den har en grafisk brugerflade.
b. I denne vejledning kan beskrivelsen af skærmvisningsfunktionen (On Screen Display) adskille sig fra funktionen
på dit tv, da den her udelukkende tjener som eksempel med henblik på at beskrive tv’ets bet-jeningsfunktioner.
(Visningen bruger primært billeder til 42PC1R*, 42PC3R*, 50PC1R*.)
c. Der vises ingen menuer, når fjernsynet er i teletekst-tilstand.
d. På nogle modeller vises XGA i menuen SCREEN (Skærmbillede).
e. ISM Method (ISM-metode) og Low Power (Energisparefunktion) er ikke tilgængelig på LCD TV.
f. Index- kun 32/37/42/47LB2R*.
34
TV-MENU Indstilling af tv-stationer
AUTOMATISK PROGRAMINDSTILLING
LIST
MENU
I/II
EXIT
Du kan gemme op til 100 TV-stationer ved hjælp af programnumrene (0-99). Når du har indprogrammeret station-erne,
kan du bladre i stationerne ved hjælp af PR +/- eller med CIFFER-tasterne.
Stationerne kan indprogrammeres automatisk eller manuelt.
Du kan gemme alle stationer, som du kan modtage, med denne
metode. Vi vil anbefale, at du bruger automatisk progra-mindstilling, når du installerer dette fjernsyn.
SLEEP
OK
Q.VIEW
VOL
PR
MUTE
1
Tryk på M E N U-tasten og derefter på D /
vælge KANAL menuen.
E -tasten
for at
Auto prog.& søg
Manuel søgning
2
3
Tryk på G -tasten og derefter D /
Auto prog.& søg .
E -tasten for at vælge
Program sortering
Favorit kanel
Tryk på knappen G og derefter på knappen D /
E for at vælge
System.
4
Tryk på knappen F / G for at vælge en af tv-system-menuerne;
L : SECAM L/L’ (Frankrig)
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Østeuropa/Asien/New
Zealand/Mellemøsten /Afrika/Australien)
I
: PAL I/II (Storbritannien/Irland/Hong Kong/Sydafrika)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Østeuropa/Kina/Afrika/CIS-lande)
M : (USA/Korea/Filippinerne) (alternativ)
5
Vælg Storage from ved at trykke på knappen D /
6
Tryk på knappen F / G eller en af talknapperne for at vælge
det første pro-gramnummer.
Når du bruger talknapperne, skal du angive et tal under 10 ved
at indtaste et ‘0’ foran, f.eks. ‘05’ for 5.
7
9
Auto prog.& søg
Manuel søgning
Program sortering
G
System
Gem fra
Start
BG
1
Favorit kanel
E.
E.
2
7
Auto prog.& søg
Navn
C 05
System
BG
Gem
Tryk på knappen G for at starte den automatisk programmering.
Alle stationer, der kan modtages, lagres. Der lagres stationsnavne for stationer, som udsender VPS (Video programservice),
PDC (Programkontrol) eller TEKST-TV data. Hvis der intet navn
er til en sta-tion, vil kanalnummeret : C (V/UHF 01-69) eller S
(Cable 01-47) anven-des efterfulgt af en nummer.
Du kan stoppe den automatiske programmering ved at trykke
på knap-pen M E N U.
Når den automatiske programmering er færdig, skifter fjernsynet
til Program sortering, som viser stationsnavnet eller kanalnummeret.
Afsnittet ‘Programredigering’ beskriver hvordan du kan redigere
de lagrede programmer.
~
5
50%
Menu
Stop
TV-MENU
8
Vælg Start ved at trykke på knappen D /
1
8
Tryk på knappen E X I T for at returnere til normal TV-visning.
35
TV-MENU
Indstilling af tv-stationer
MANUEL PROGRAMINDSTILLING
LIST
MENU
I/II
EXIT
SLEEP
Med manuel programindstilling kan du let indstille og arrangere
stationerne i denne rækkefølge, du ønsker.
OK
Q.VIEW
VOL
1
2
Tryk på M E N U-tasten og derefter på D /
vælge KANAL menuen.
Tryk på G -tasten og derefter D /
E -tasten
E -tasten for at vælge
Manuel søgning.
3
TV-MENU
36
Auto prog.& søg
Tryk på G -tasten og derefter D /
Gem.
Manuel søgning
E -tasten for at vælge
Program sortering
Favorit kanel
4
Tryk på knappen F / G eller på talknapperne for at vælge det
ønskede pro-gramnummer (0 til 99). Når du bruger talknapperne, skal du angive et tal under 10 ved at indtaste et ‘0’ foran,
0 5’ for 5.
f.eks. ‘0
5
6
Tryk på D /
7
8
9
10
E knappen for at vælge System.
1
Tryk på knappen F / G for at vælge en af tv-system-menuerne;
L
: SECAM L/L’ (Frankrig)
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Østeuropa/Asien/New
Zealand/Mellemøsten /Afrika/Australien)
I
: PAL I/II (Storbritannien/Irland/Hong Kong/Sydafrika)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Østeuropa/Kina/Afrika/CIS-lande)
M : (USA/Korea/Filippinerne) (alternativ)
Vælg Band ved at trykke på knappen D /
E.
Auto prog.& søg
Manuel søgning
Program sortering
Favorit kanel
G
Gem
System
Band
Kanal
Find indstilling
Søg
Navn
Booster
Tryk på knappen F /
Tryk på D /
PR
for at
E
5
BG
V/UHF
5
C 05
Sluk
G for at vælge V/UHF eller Kabel.
knappen for at vælget Kanal.
Du kan vælge det ønskede programnummer ved hjælp af knappen F / G eller talknapperne. Hvis det er muligt, kan du vælge
programnummeret direkte med talknapperne. Alle tal under 10
0 5’ for 5. F / G
angives med et numerisk 0 foran tallet, dvs. ‘0
11
Tryk på D /
12
Tryk på knappen F / G for at begynde søgningen. Søgningen
stopper, hvis der ikke findes en station.
13
14
Tryk på knappen O K for at gemme programmet.
15
Tryk på knappen E X I T for at returnere til normal TV-visning.
E knappen for at vælge Søg.
Hvis du vil gemme flere stationer, skal du gentage trin 3 til 1 3.
2
~
12
FINJUSTERING
LIST
Det er normalt kun nødvendigt at finindstille, hvis modtagelsen er dårlig.
MENU
I/II
EXIT
SLEEP
OK
Q.VIEW
VOL
PR
MUTE
1
1
2
Tryk på M E N U-tasten og derefter på D /
vælge KANAL menuen.
Tryk på G -tasten og derefter D /
E -tasten
2
3
for at
E -tasten for at vælge
Manuel søgning.
Auto prog.& søg
Manuel søgning
3
Tryk på G -tasten og derefter D /
indstilling.
4
Tryk på knappen F / G for at finindstille og således få det
bedste billede og den bedste lyd.
5
Tryk på knappen O K for at gemme programmet.
6
Tryk på knappen E X I T for at returnere til normal TV-visning.
E -tasten for at vælge
Program sortering
Find
Favorit kanel
1
Auto prog.& søg
Manuel søgning
Program sortering
Favorit kanel
Gem
System
Band
Kanal
Find indstilling
Søg
Navn
5
BG
V/UHF
5
FG
C 05
Sluk
Booster
2
~
5
TV-MENU
Gem
37
TV-MENU
Indstilling af tv-stationer
TILSKRIVE ET STATIONSNAVN
LIST
Du kan også tilskrive et stationsnavn på fem tegn til hvert programnummer.
MENU
I/II
EXIT
SLEEP
OK
Q.VIEW
VOL
PR
MUTE
1
1
2
Tryk på M E N U-tasten og derefter på D /
vælge KANAL menuen.
Tryk på G -tasten og derefter D /
E -tasten
2
3
for at
E -tasten for at vælge
Manuel søgning.
Auto prog.& søg
Manuel søgning
3
Tryk på G -tasten og derefter D /
Navn.
4
Tryk på G -tasten og derefter D / E. De kan anvende
blank, +, -, tal-lene fra 0 - 9 samt alfabetet fra A - Z.
5
Tryk på knappen F / G for at vælge placeringen, og vælg
derefter det andet tegn osv.
E -tasten for at vælge
Program sortering
Favorit kanel
1
Auto prog.& søg
Manuel søgning
6
Tryk på knappen O K for at gemme programmet.
7
Tryk på knappen E X I T for at returnere til normal TV-visning.
Program sortering
Favorit kanel
Gem
System
Band
Kanal
Find indstilling
Søg
Navn
5
BG
V/UHF
5
G
C 05
Sluk
Booster
Gem
TV-MENU
38
G
Rediger
2
~
6
BOOSTER (tilvalgsmulighed)
LIST
MENU
I/II
EXIT
Booster-funktionen er en ekstrafunktion, som kun findes i visse
modeller. Hvis TV-signalet er svagt, hvilket kan forekomme i
visse områder, aktiveres Booster-funktionen
(sættes i Tænd-modus).
SLEEP
OK
Q.VIEW
VOL
PR
MUTE
1
2
3
Auto prog.& søg
1
2
Tryk på M E N U-tasten og derefter på D /
vælge KANAL menuen.
Tryk på G -tasten og derefter D /
Booster.
E -tasten
Manuel søgning
for at
Program sortering
Favorit kanel
E -tasten for at vælge
1
3
Tryk på G -tasten og derefter F /
Tænd eller Sluk.
G
-tasten for at vælge
Auto prog.& søg
Manuel søgning
Program sortering
Favorit kanel
4
Tryk på knappen E X I T for at returnere til normal TV-visning.
Gem
System
Band
Kanal
Find indstilling
Søg
Navn
5
BG
V/UHF
5
C 05
Booster
F G Sluk
2 3
TV-MENU
Store
39
TV-MENU
Indstilling af tv-stationer
REDIGERING AF PROGRAM
PIP PR-
Denne funktion sætter Dem i stand til at slette eller skippe
lagrede programmer. De kan endvidere flytte stationer til andre
programnumre eller indsætte en blank station på et programnummer.
PIP PR+
LIST
PIP INPUT
SWAP
I/II
MENU
EXIT
SLEEP
OK
Q.VIEW
VOL
1
Tryk på M E N U-tasten og derefter på D /
vælge KANAL menuen.
2
Tryk på G -tasten og derefter D /
Program sortering.
3
Tryk på knappen G for at skifte til tilstanden Program sortering.
E -tasten
PR
for at
E -tasten for at vælge
Slette et program
1.Vælg det program, som skal slettes, ved at trykke på
knappen D / E / F / G.
2.Tryk 2 gange på den RØDE knap.
Det markerede program slettes, og de efterfølgende programmer flyttes en position fremad.
A Kopiere et program
1.Vælg det program, som skal kopieres, ved at trykke på knappen D / E / F / G.
2.Tryk på den GRØNNE knap.
Alle efterfølgende programmer flyttes en position fremad.
A Flytte et program
1.Vælg det program, som skal kopieres, ved at trykke på knappen D / E / F / G button.
2.Tryk på den GULE knap.
3.Flyt programmet til det ønskede programnummer ved at
trykke på knappen D / E / F / G.
4.Afslut funktionen ved at trykke på den GULE knap.
A Springe over et program
1.Vælg det program, som skal springes over, ved at trykke på
knappen D / E / F / G.
2.Tryk på den BLÅ knap. Det program, som springes over, vises
med blåt.
3.Hvis du ønsker at aktivere programmet igen, skal du trykke på
den BLÅ knap igen. Når et programnummer er skippet (springes
over), betyder det, at du ikke kan vælge det med D / E knappen ved normal TV anvendelse. Hvis du alligevl ønsker at
vælge et skippet programnummer, så vælg det med NUMMERTASTERNE eller vælg det i programredigeringsmenuen.
Auto prog.& søg
Manuel søgning
Program sortering
Favorit kanel
A
TV-MENU
4
40
Tryk på knappen EXIT for at returnere til normal TV-visning.
1
Auto prog.& søg
Manuel søgning
Program sortering
To set
G
Favorit kanel
2
Program sortering
0
C 02
5
S 15
1
C 04
6
S 16
2
C 05
7
S 17
3
C 06
8
S 18
4
S 14
9
S 19
Slet
Flyt
Kopier
Hoppe over
Menu Prev.
3
FORETRUKKET PROGRAM
LIST
I/II
MENU
EXIT
SLEEP
Med denne funktion har du mulighed for at vælge dine
Favoritkanaler direkte.
Tryk flere gange på F A V tasten for at vælge mellem gemte
Favoritkanaler.
OK
Q.VIEW
VOL
PR
MUTE
1
Tryk på M E N U-tasten og derefter på D /
vælge KANAL menuen.
Tryk på G -tasten og derefter D /
E -tasten
for at
E -tasten for at vælge
2
Favorit kanel.
3
Tryk på G.
4
Tryk på D /
5
Vælg et program ved hjælp af knappen F / G eller talknapperne. Alle tal under 10 angives med et numerisk 0
0 5’ for 5.
foran tallet, dvs. ‘0
6
For at gemme et andet program gentages trin 4 og 5.
Du kan gemme op til 8 programmer.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*
10
FAV
Auto prog.& søg
Manuel søgning
Program sortering
E-tasten
Favorit kanel
for at vælge --- -----.
1
Auto prog.& søg
Manuel søgning
7
Tryk på knappen EXIT for at returnere til normal TV-visning.
Program sortering
Favorit kanel
G
-
-
-
-
-
-
-
-
~
5
TV-MENU
2
41
TV-MENU
Indstilling af tv-stationer
HENTNING AF PROGRAMTABELLEN
LIST
Du kan kontrollere, hvilke programmer, du har gemt, ved at
åbne programoversigten.
MENU
EXIT
I/II
SLEEP
OK
Q.VIEW
A
VOL
Vise programoversigten
PR
Tryk på L I S T knappen for at hente funktionen.
MUTE
Programoversigten fremkommer på skærmen. En programoversigt
indeholder 10 programmer, se nedenfor.
! BEMÆRK
a. Det kan være at nogle programmer vises med blåt. Det er programmer, der springes over under automatisk programmering og
når fjernsynet er i tilstanden Programme.
b. Programmer, der vises som et kanalnummer, er programmer,
der ikke er tilskrevet et stationsnavn.
A
Vælge et program i programoversigten
Brug knappen D / E / F / G til at vælge et program over eller
under og knappen til at vælge et program til højre eller venstre.
Normale programmer vises med grønt, programmer, som springes
over og vises med blåt. Tryk på knappen O K. Fjernsynet skifter til
det valgte programnummer.
A
Bladre i programoversigten
Programoversigten indeholder 10 sider med op til 100 programmer. Du
kan bladre i siderne ved at trykke på knapperne D / E / F / G.
TV-MENU
42
Tryk på knappen L I S T for at returnere til normal TV-visning.
Programliste
0
C 02
5
S 15
1
C 04
6
S 16
2
C 05
7
S 17
3
C 06
8
S 18
4
S 14
9
S 19
TV-MENU
Indstillinger i menuen Picture (Billede)
PSM (PICTURE STATUS MEMORY)
(BILLEDSTATUSHUKOMMELSE)
LIST
MENU
EXIT
Dynamisk
Standard
Mild
Vælg denne indstilling for at få vist et skarpt billede.
Den mest almindelige og naturlige visning på skærmen.
Vælg denne indstilling for at vist et mildt billede.
Bruger 1/2
Vælg denne indstilling for at anvende den brugerdefinerede
indstilling.
I/II
SLEEP
OK
Q.VIEW
VOL
PR
MUTE
1
Tryk på knappen MENU og derefter på knappen
for at vælge menuen BILLEDE.
D
/
E
PSM
CSM
2
Tryk på knappen G og derefter på knappen D /
vælge PSM.
E
for at
3
Tryk på G -tasten og derefter D / E -tasten for at vælge
Intelligent øje (kun 32/37/42/47LB2R*), Dynamisk,
Standard, Mild, Bruger1, eller Bruger2.
4
Tryk på knappen EXIT for at returnere til normal TV-visning.
Avanceret
PC-indstilling
1
PSM
CSM
Avanceret
Dynamisk
Standard
Mild
Bruger1
Bruger2
PC-indstilling
2
~
3
TV-MENU
• PSM justerer tv'et til den bedste billedvisning. Vælg den
forudindstillede værdi i menuen PSM baseret på programkategorien. .
• Når du manuelt justerer Kontrast,Lys,Farve, Skarphed og
Farvetone, skifter PSM (Billedstatushukommelse) automa
tisk til Bruger (Brugerdefineret).
• Billedindstillingerne Intelligent Eye (Intelligent øje) (kun
32/37/42/47LB2R*), Dynamic (Dynamisk), Standard,
Mild og User (Brugerdefineret) forudindstilles og programmeres til en god billedkvalitet p å fabrikken og kan
ikke ændres.
• N år det Intelligente øje er aktiveret, justeres billedet
automatisk til den optimale visning i forhold til
omgivelserne. (Kun 32/37/42/47LB2R*)
G
43
TV-MENU
Indstillinger i menuen Picture (Billede)
Billedjustering
(indstillingen PSM-User (PSM-Bruger))
Kontrast
Justerer forskellen mellem lyse og mørke niveauer i billedet.
LIST
MENU
I/II
EXIT
Lysstyrke
Forøger eller formindsker mængden af hvidt i billedet.
Farve
Skarphed
Justerer alle farvers intensitet.
Justerer niveauet af skarphed i kanterne mellem billedets
lyse og mørke områder. Jo lavere niveauet er, desto blødere
er billedet.
Justerer balancen mellem røde og grønne niveauer.
Farvetone
SLEEP
OK
PSM
CSM
Avanceret
PC-indstilling
1
2
Tryk på knappen MENU og derefter på knappen
for at vælge menuen BILLEDE.
D
Tryk på knappen G og derefter på knappen D /
vælge PSM.
E
/
E
1
for at
3
Tryk på knappen G og derefter på knappen D / E for at
vælge Bruger 1 eller Bruger 2 (Bruger 1, Bruger 2).
4
Tryk på knappen G og derefter på knappen D / E for at
vælge den ønskede billedindstilling (Kontrast, Lys,
Farve, Skarphed og Farvetone).
5
Tryk på knappen F /
justeringer.
6
Tryk på knappen EXIT for at vende tilbage til tv-visning.
G
Dynamisk
Standard
Mild
Bruger1
Bruger2
PSM
CSM
Avanceret
G
PC-indstilling
2
for at foretage de relevante
Bruger 1
TV-MENU
Kontrast
Lys
Farve
Skarphed
Farvetone
100
50
50
50
0
G
R
G
4
! BEMÆRK
Du kan ikke justere farve, skarphed og farvetone i tilstanden RGB-PC, HDMI-PC til de niveauer, som du
foretrækker.
44
3
5
CSM (Colour Status Memory)
(Farvestatushukommelse)
Hvis du vil initialisere værdier (gendanne standardindstillingerne), skal du vælge indstillingen Normal.
LIST
MENU
EXIT
I/II
SLEEP
Vælg en af de tre automatiske farvejusteringer. Indstil til varm
for at fremhæve varmere farver som f.eks. rød, eller indstil til
kølig for at se mindre intense farver med mere blåt.
OK
Q.VIEW
VOL
1
2
Tryk på knappen MENU og derefter på knappen
for at vælge menuen BILLEDE.
D
Tryk på knappen G og derefter på knappen D /
vælge CSM.
E
/
PR
E
MUTE
1
2
3
for at
PSM
CSM
3
4
Tryk på G -tasten og derefter D / E -tasten for at vælge
either Kold, Normal, Varm, eller Bruger
Avanceret
PC-indstilling
Tryk på knappen EXIT for at vende tilbage til tv-visning.
1
PSM
CSM
Avanceret
G
Kold
Normal
Varm
Bruger
PC-indstilling
TV-MENU
2 3
45
TV-MENU
Indstillinger i menuen Picture (Billede)
MANUEL FARVETEMPERATURSTYRING
(indstillingen CSM - User (CSM - Bruger))
LIST
MENU
I/II
EXIT
SLEEP
OK
Justerer rød, grøn og blå til en hvilken som helst farvetemperatur.
Q.VIEW
VOL
PR
MUTE
1
TV-MENU
46
1
Tryk på knappen MENU og derefter på knappen
for at vælge menuen BILLEDE.
D
/
2
Tryk på knappen G og derefter på knappen D /
vælge CSM.
E
for at
3
E
Bruger
Rød
Grøn
Blå
3
Tryk på knappen G og derefter på knappen D /
vælge User.
E
for at
4
Tryk på knappen G og derefter på knappen D /
vælge Rød, Grøn, eller Blå.
E
for at
5
Tryk på knappen F /
teringer.
6
Tryk på knappen E X I T for at vende tilbage til tv-visning.
G
2
for at foretage de relevante jus-
0
0
0
G
3
~
5
FUNKTIONEN
LIST
XD er LG Electronics enestående billedforbedringsteknologi, som
viser en ægte HD-kilde gennem en avanceret digital signalbehandlingsalgoritme.
I/II
MENU
EXIT
SLEEP
OK
Denne menu aktiveres efter valg af User1 eller User2 (Bruger 1/2)
under PSM
Q.VIEW
VOL
PR
MUTE
1
Tryk på knappen MENU og derefter på knappen
for at vælge menuen BILLEDE.
D
/
2
Tryk på knappen G og derefter på knappen D /
vælge XD.
E
for at
E
PSM
CSM
Avanceret
PC-indstilling
3
Tryk på knappen G og derefter på knappen D /
vælge Auto eller Manual (Manuel).
4
Press the Gog derefter på knappen D / E for at vælge
XD Kontrast, XD Farve, XD NR eller MPEG NR.
E
for at
1
PSM
5
Tryk på knappen F /
teringer.
G
for at foretage de relevante jus
CSM
G
Avanceret
PC-indstilling
6
Tryk på knappen EXIT for at vende tilbage til tv-visning.
Auto
Manuel
XD Kontrast
Tænd
XD Farve
Tænd
XD NR
Sluk
MPEG NR
0
2 3
TV-MENU
• X D K o n t r a s t : Automatisk optimering af kontrast i henhold til refleksionens lysstyrke.
• X D F a r v e :Automatisk justering af refleksionens farver
for så nøjagtigt som muligt at gengive de naturlige farver.
• X D N R : Fjernelse af støj op til det punkt, hvor det ikke
ødelægger det originale billede.
• M P E G N R :To reduce the picture noise which may
appear on the screen during watching the TV.
47
TV-MENU
Indstillinger i menuen Picture (Billede)
AVANCERET
LIST
- Når du ser film, kan du ved hjælp af denne funktion justere
tv’et til optimal billedvisning. Juster skærmens kontrast og
lysstyrke ved hjælp af det sorte niveau på skærmen.
MENU
I/II
EXIT
SLEEP
OK
- TruM- Denne indstilling bruges til at opnå den bedste
billedkvalitet uden slørede bevægelser og rystelser i
forbindelse med billeder af motiver i hurtig bevægelse eller
filmkilder.
Q.VIEW
VOL
- Biograf - funktionen fungerer i følgende tilstand: TV, AV1,
AV2, S-Video2(undtagen 32/37/42LB2R*), AV3, AV4(undtagen 42PC3R*, 32/37/42LB2R*) eller Component 480i/576i.
PR
MUTE
- Sort niveau- - funktionen fungerer i følgende tilstand:
AV(NTSC), HDMI[PC/DTV]
PSM
CSM
1
Tryk på knappen MENU og derefter på knappen
for at vælge menuen BILLEDE.
2
Tryk på knappen G og derefter på knappen D /
Avanceret.
3
Tryk på knappen G og derefter på knappen D /
Biograf(eller TruM) eller Sort niveau.
D
/
E
E
for at vælge
E
for at vælge
Avanceret
PC-indstilling
1
4
Tryk på knappen F /
high.
G
for at vælge Tænd, Sluk., Low eller
PSM
CSM
Avanceret
PC-indstilling
G
Biograf
Sluk
Sort niveau
Auto
• A u t o: Registrerer skærmens sorte niveau og indstiller det
automatisk på High (Høj) eller Low(Lav).
TV-MENU
48
• L a v : Refleksionen på skærmen bliver lysere.
• H ø j : Refleksionen på skærmen bliver mørkere.
5
Tryk på knappen E X I T for at vende tilbage til tv-visning.
2 3
RESET(PC-indstilling)
LIST
MENU
EXIT
I/II
SLEEP
OK
1
Tryk på knappen MENU og derefter på knappen
for at vælge menuen BILLEDE.
D
/
E
Q.VIEW
2
3
VOL
Tryk på knappen G og derefter på knappen D /
PC-indstilling.
Tryk på knappen
G
E
PR
for at vælge
MUTE
for at gendanne de justerede værdier.
PSM
• Vender tilbage til fabriksindstillingerne PSM, CSM, XD,
Advanced.
CSM
Avanceret
PC-indstilling
1
PSM
CSM
Avanceret
PC-indstilling
G
To set
TV-MENU
2 3
49
TV-MENU
Indstillinger i menuen Sound (Lyd)
SSM (Sound Status Memory)
(Lydstatushukommelse)
Du kan vælge din foretrukne lydindstilling: Surround MAX, Flat
(Flad), Music (Musik), Movie (Film) eller Sports (Sport), og du
kan også justere equalizerens lydfrekvens.
Med SSM kan du få glæde af den bedste lyd uden speciel justering, fordi tv'et bruger de bedste lydindstillinger baseret på
programindholdet.
Når du justerer lydindstillingen manuelt, skifter SSM automatisk til Bruger.
Surround MAX, Flat (Flad), Music (Musik), Movie
( F i l m ) og S p o r t s ( S p o r t ) er forudindstillet til optimal lydkvalitet fra fabrikken og kan ikke indstilles.
LIST
MENU
I/II
EXIT
SLEEP
OK
Q.VIEW
VOL
S u r r o u n d M A X Vælg denne indstilling for at få realistisk lyd.
Flat
Den mest naturlige lyd.
Music
Vælg denne indstilling for at få glæde af den originale
lyd, når du lytter til musik.
Movie
Vælg denne indstilling for at få sublim lyd.
Sports
Vælg denne indstilling til sportsudsendelser.
User
Vælg denne indstilling for at anvende brugerdefinerede lydindstillinger.
PR
SSM
AVL
Balance
0
Højttalere
1
SSM
1
TV-MENU
50
Tryk på knappen M E N U og derefter på knappen D /
for at vælge menuen LYD.
E
2
Tryk på knappen G og derefter på knappen D /
SSM.
3
Tryk på knappen G og derefter på knappen D / E for at vælge
Surround MAX, Flad, Musik, Film, Sport, eller Bruger.
4
Tryk på knappen E X I T for at vende tilbage til tv-visning.
E
G
AVL
Balance
Højttalere
0
Surround MAX
Flad
Musik
Film
Sport
Bruger
for at vælge
2 3
LYDFREKVENSJUSTERING
(indstillingen SSM - User (SSM - Bruger))
LIST
MENU
I/II
EXIT
SLEEP
Juster lydequalizeren.
OK
Q.VIEW
VOL
1
2
Tryk på knappen M E N U og derefter på knappen D /
for at vælge menuen LYD.
Tryk på knappen G og derefter på knappen D /
E
PR
E
MUTE
for at vælge
SSM.
SSM
3
Tryk på knappen G og derefter på knappen D /
Bruger.
E
4
Tryk på knappen G.
5
Vælg et lydbånd ved at trykke på knappen D /
AVL
for at vælge
Indstil det ønskede lydniveau med knappen F /
Balance
E.
1
G.
SSM
6
0
Højttalere
Tryk på knappen E X I T for at vende tilbage til tv-visning.
G
AVL
Balance
Højttalere
0
Surround MAX
Flad
Musik
Film
Sport
Bruger
~
4
User
120Hz
200Hz
500Hz
1.2KHz
3KHz
7.5KHz
12KHz
F
TV-MENU
2
G
5
51
TV-MENU
Indstillinger i menuen Sound (Lyd)
AVL (Auto Volume Leveler)
LIST
MENU
EXIT
I/II
SLEEP
AVL bevarer automatisk et ensartet lydstyrkeniveau, selv om du
skifter program.
OK
Q.VIEW
1
Tryk på knappen M E N U og derefter på knappen D /
for at vælge menuen LYD.
2
Tryk på knappen G og derefter på knappen D /
AVL.
E
VOL
E
PR
SSM
for at vælge
AVL
Balance
0
Højttalere
3
Tryk på knappen G og derefter på knappen D /
Tænd eller Sluk.
4
Tryk på knappen E X I T for at vende tilbage til tv-visning.
E
for at vælge
1
SSM
AVL
G
Balance
0
Tænd
Sluk
Højttalere
Balancejustering
Juster lyden, så den passer til din smag og forholdene i lokalet.
TV-MENU
1
Tryk på knappen M E N U og derefter på knappen D /
for at vælge menuen LYD.
2 3
E
SSM
AVL
Balance
2
Tryk på knappen G og derefter på knappen D /
Balance.
3
Tryk på knappen G og derefter på knappen F /
foretage den ønskede indstilling.
E
for at vælge
G
for at
0
G
L
R
2 3
Højttalere
2 3
2 3
4
52
Tryk på knappen E X I T for at vende tilbage til tv-visning.
HØJTTALER
LIST
Du kan justere den interne højt-talerstatus.
I AV1, AV2, S-Video2(undtagen 32/37/42LB2R*) , AV3, AV4(undtagen 42PC3R*, 32/37/42LB2R*) , COMPONENT (Komponent),
RGB og HDMI/DVI med et kabel mellem HDMI og DVI kan der
udsendes lyd fra tv-apparatets højttalere og/eller varierende
lyd, selvom der ikke er noget videosignal.
Hvis du vil bruge dit eksterne hifi-stereosystem, skal du slukke
for tv’ets interne højttalere.
MENU
EXIT
I/II
SLEEP
OK
Q.VIEW
VOL
PR
MUTE
1
Tryk på knappen M E N U og derefter på knappen D /
for at vælge menuen LYD.
2
Tryk på knappen G og derefter på knappen D /
Højttalere.
E
E
SSM
for at vælge
AVL
Balance
0
Højttalere
3
Tryk på knappen G og derefter på knappen D /
E
for at vælge
Tænd eller Sluk.
4
Tryk på knappen E X I T for at vende tilbage til tv-visning.
1
SSM
AVL
Balance
0
Højttalere
G
Tænd
Sluk
TV-MENU
2 3
53
TV-MENU
Indstillinger i menuen Sound (Lyd)
STEREO/DOBBELT MODTAGELSE
LIST
MENU
EXIT
Når du vælger et program, vises der informationer om lyden i
det pågældende program, når programnummeret og stationsnavnet forsvinder fra skærmen.
DUAL I
DUAL II
DUAL I+II
Q.VIEW
VOL
TV-MENU
54
A
Vælge sprog til flersproglige udsendelser
Hvis et program modtages på to sprog, kan du skifte til DUAL I,
DUAL II ellerr DUAL I+IIved at trykke gentagne gange på
knappen I / I I .
PR
MUTE
Udsendelse
Mono
Stereo
Dual
Vælge mono lyd
Hvis et stereosignal er meget svagt, kan du skifte til mono ved at
trykke på knap-pen I / I I. Når du skifter til mono, forbedres dybden af lyden. Du kan skifte tilbage til stereo ved at trykke på
knappen I / I I igen.
SLEEP
OK
sender udsendelsens primærsprog til højttalerne.
sender udsendelsens sekundærsprog til højttalerne.
sender et sprog i hver højttaler.
A
I/II
Skærmtekst
MONO
STEREO
DUAL I
NICAM-MODTAGELSE
Hvis fjernsynet er udstyret med en NICAM-modtager, kan du vælge at mod-tage digital lyd
NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplexing).
Du kan vælge hvilken type lyd, der skal benyttes, i forhold til til de enkelte pro-gramtype,
ved at trykke gentagne gange på knappen I / I I .
Når der modtages NICAM mono, kan de vælge NICAM MONO eller FM MONO.
Når der modtages NICAM stereo, kan de vælge NICAM STEREO eller FM MONO.
Hvis stereosignalet er svagt, så skift til FM mono.
Når der modtages NICAM dobbeltsprog, kan de vælge N I C A M DUAL I, NICAM DUAL II
ellerNICAM DUAL I+II eller MONO.
VALG AF HØJTTALERLYDUDGANG
I AV1 , AV2(undtagen 32/37/42LB2R*), AV3 , AV4(undtagen 42PC3R*, 32/37/42LB2R*), S-Video2 ,
Komponent , RGB, HDMI1/DVI eller HDMI 2 -tilstand kan du vælge hvilken lyd, der skal sendes
til højre og venstre højttaler.
Tryk gentagne gange på knappen I / I I for at vælge de indstillinger, du ønsker.
audioindgang R sendes til højre høttaler.
L+L: Audiosignalet fra audioindgang L sendes til venstre og højre højt-taler.
R+R: Lydsignalet fra lydindgangen R sendes til den venstre og den højre højttaler.
TV-MENU
L+R: Audiosignalet fra audioindgang L sendes til venstre højttaler, mens audiosignalet fra
55
TV-MENU
Indstillinger i menuen Time (Tid)
INDSTILLING AF UR
Tiden skal indstilles korrekt før brug af On/Off Time-funktionen.
LIST
I/II
MENU
EXIT
SLEEP
Hvis den aktuelle tidsindstilling slettes som følge af en strømafbrydelse, eller fordi tv’et kobles fra, skal du indstille uret
igen.
OK
Q.VIEW
VOL
PR
MUTE
1
Tryk på knappen M E N U og derefter på knappen D /
for at vælge menuen TIME.
2
Tryk på knappen G og derefter på knappen D /
Tid.
E
E
Tid
for at vælge
TV Fra tid
TV Til
Automatisk sluk
3
Tryk på knappen G knappen og derefter
at ændre indstillinger for time.
4
Tryk på knappen G knappen og derefter D /
at ændre indstillinger for minut.
D
/
E knappen
E
for
1
knappen for
Tid
G
--
:
--
TV Fra tid
5
TV-MENU
56
Tryk på knappen E X I T for at vende tilbage til tv-visning.
TV Til
Automatisk sluk
2
~
4
ON/OFF TIME (tænd-/sluk-timer)
LIST
Timer off-funktionen slår automatisk TV’et over på Standbymodus, når den forhåndsindstillede tid er udløbet.
I/II
MENU
EXIT
SLEEP
OK
To timer efter at apparatet er tændt ved hjælp af denne funktion, vil det automatisk slukkes, hvis der ikke trykkes på en
knap.
Q.VIEW
Når der er indstillet tænde- og slukketidspunkter, vil disse virke
dagligt på de indstillede tidspunkter.
VOL
PR
MUTE
Off Timer-funktionen overtrumfer On Timer-funktionen, hvis de
er indstillet til samme tidspunkt.
1
2
3
TV’et skal være i standby-modus, for at On Timer-funktionen
fungerer.
Tid
TV Fra tid
1
Tryk på knappen M E N U og derefter på knappen D /
for at vælge menuen TIME .
2
Tryk på knappen G og derefter på knappen D /
TV Fra tid/TV Til.
E
for at vælge
Tryk på knappen G og derefter på knappen D /
E
for at vælge
3
TV Til
E
Automatisk sluk
1
Tænd.
• For annullering af Tænd/Sluk timer -funktionen, vælge
Sluk.
Tid
TV Fra tid
G
TV Til
Tryk på G -knappen og derefter D /
indstillinger for time.
E -knappen for at ændre
5
Tryk på G -knappen og derefter D /
ændre indstillinger for minut.
E
7
00
-knappen for at
Kun TV Til-funktion
• I n d s t i l : Tryk på knappen G og derefter på knappen
D / E for at vælge programmet.
• V o l u m e n : Tryk på knappen G og derefter på knappen
D / E for at justere lydstyrken, når tv'et tændes.
2 3
Tid
TV Fra tid
TV Til
Tænd
Sluk
G
Automatisk sluk
00
:
TV-MENU
6
:
00
Automatisk sluk
4
Tænd
Sluk
00
Volumen
30
Indstil
0
Tryk på knappen E X I T for at vende tilbage til tv-visning.
4 5 6
57
TV-MENU
Indstillinger i menuen Time (Tid)
AUTOMATISK DVALE
LIST
Hvis denne funktion er indstillet, og der ikke er noget
indgangssignal, slukker tv’et automatisk efter 10 minutter.
MENU
I/II
EXIT
SLEEP
OK
Q.VIEW
VOL
1
Tryk på knappen M E N U og derefter på knappen D /
for at vælge menuen TIME .
E
PR
Tid
TV Fra tid
TV Til
Automatisk sluk
2
Tryk på knappen G og derefter på knappen D /
Automatisk sluk.
E
for at vælge
3
Tryk på knappen G og derefter på knappen D /
Tænd eller Sluk.
E
for at vælge
1
Tid
4
Tryk på knappen E X I T for at vende tilbage til tv-visning.
TV Fra tid
TV Til
Automatisk sluk
G
Tænd
Sluk
2 3
TV-MENU
58
SLEEP TIMER (dvaletilstand)
Du behøver ikke at slukke tv-apparatet, før du falder i søvn.
LIST
MENU
EXIT
I/II
SLEEP
Dvale-timeren sætter automatisk tv-apparatet i standbytilstand, når det forudindstillede tidsrum er forløbet.
OK
Q.VIEW
VOL
1
PR
Tryk på knappen S L E E P flere gange for at vælge antallet af minut-ter.
Først vises indstillingen ‘ z z - - - M i n ’ på skærmen efterfulgt af følgende indstill
-inger for dvaletilstand: 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 og 240 minutter.
- Når det ønskede antal minutter vises på skærmen, begynder timeren at
tælle ned fra det valgte antal minutter.
- Tryk en gang på S L E E P knappen for at se tilbageværende tid til slukning.
- Hvis du vil annullere indstillingen af S L E E P , skal du trykke på knappen
SLEEP (dvale) flere gange, indtil ‘ z z - - -Min ’ vises.
- Funktionen afbrydes også, hvis du slukker for apparatet.
------ Min
TV-MENU
zz
59
TV-MENU
Indstillinger i menuen Special
BØRNESIKRING
Du kan indstille fjernsynet således, at det kun kan aktiveres
ved hjælp af fjernkontrollen.
Du kan bruge denne funktion til at forhindre, a fjernsynet
benyttes uden din tilladelse.
Dette tv-apparat er programmeret til at huske den senest valgte indstilling, selvom om det bliver slukket.
LIST
MENU
EXIT
I/II
SLEEP
OK
Q.VIEW
VOL
PR
MUTE
1
Tryk på knappen M E N U og derefter på knappen D /
for at vælge menuen SPECIAL.
2
Tryk på knappen G og derefter på knappen D /
Børnesikring.
E
E
for at vælge
Sprog(Language)
Land
Børnesikring
ISM Metode
3
4
Tryk på knappen G og derefter på knappen D /
Tænd eller Sluk.
E
for at vælge
Lav energi
Indstil ID
Demo
Tryk på knappen E X I T for at vende tilbage til tv-visning.
1
Sprog(Language)
Land
Børnesikring
ISM Metode
G
Tænd
Sluk
Lav energi
Indstil ID
Demo
TV-MENU
2 3
! Bemærk
- Hvis B ø r n e s i k r i n g er sat til ‘O n’, og tv-apparatet er slukket, skal du trykke på enten r/I, I N P U T, P R D /
E på tv-apparatet eller på P O W E R, I N P U T, T V, P R + / - eller talknapperne på fjernbetjeningen.
- Når C h i l d l o c k O n, er sat til on (Til), vises teksten ‘ Child lock on’ apå skærmen, hvis du trykker
på en vilkårlig knap, mens du ser tv.
60
ISM-FUNKTION (IMAGE STICKING
MINIMIZATION) (alternativ)
PIP PR-
Et fastfrosset stillbillede fra en pc eller et videospil på skærmen i længere perioder vil medføre, at et skyggebillede efterlades på skærmen, selvom der skiftes billede. Undgå at have
et fast billede på tv-skærmen i længere tid.
PIP PR+
LIST
PIP INPUT
SWAP
MENU
I/II
EXIT
SLEEP
OK
Denne funktion kan ikke bruges på LCD TV-modeller.
White Wash
White wash fjerner billedaftryk fra skærmen.
Bemærk: Et kraftigt billedaftryk kan være umuligt
at fjerne helt med White Wash.
Orbiter
Orbiter-funktionen forebygger, at billeder efterlader aftryk på
skærmen. Det er dog bedst at undgå, at ubevægelige billeder
står på skærmen i længere tid ad gangen. Skærmbilledet rykkes
hvert andet minut for at undgå et ubevægeligt billede på
skærmen.
Inversion
Denne funktion inverterer skærmens baggrundsfarve.
Baggrundsfarven inverteres automatisk hvert 30. minut.
Q.VIEW
VOL
PR
Sprog(Language)
Land
Børnesikring
ISM Metode
Lav energi
Indstil ID
1
Tryk på knappen M E N U og derefter på knappen D /
for at vælge menuen SPECIAL.
2
Tryk på knappen G og derefter på knappen D /
vælge ISM Metode.
4
1
for at
Tryk på knappen G og derefter på knappen D / E for at
vælge enten Normal, White Wash, Orbiter eller
Invertering. Hvis det ikke er nødvendigt at bruge denne
funktion, skal du vælge Normal.
Sprog(Language)
Land
Børnesikring
ISM Metode
Lav energi
Indstil ID
Demo
G
Normal
White Wash
Orbiter
Invertering
TV-MENU
3
E
Demo
E
Tryk på knappen E X I T for at vende tilbage til tv-visning.
2 3
61
TV-MENU
Indstillinger i menuen Special
ENERGISPAREFUNKTION (alternativ)
LIST
MENU
I/II
EXIT
SLEEP
Med denne funktion reduceres tv'ets strømforbrug.
Denne funktion kan ikke bruges på LCD TV-modeller.
OK
Q.VIEW
VOL
PR
Sprog(Language)
Land
1
Tryk på knappen M E N U og derefter på knappen D /
for at vælge menuen SPECIAL.
Børnesikring
E
ISM Metode
Lav energi
Indstil ID
Demo
2
Tryk på knappen G og derefter på knappen D /
Lav energi.
E
for at vælge
1
3
Tryk på knappen G og derefter på knappen D /
E
for at vælge
Sprog(Language)
Land
Tænd eller Sluk.
Børnesikring
ISM Metode
4
Tryk på knappen E X I T for at vende tilbage til tv-visning.
Lav energi
G
Indstil ID
Tænd
Sluk
Demo
X D DEMO
2 3
Brug funktionen til at se forskellen mellem XD Demo til og XD
Demo fra.
Denne funktion kan ikke bruges i tilstanden RGB[PC],
HDMI[PC].
Sprog(Language)
Land
Børnesikring
ISM Metode
TV-MENU
Lav energi
1
Tryk på knappen M E N U og derefter på knappen D /
for at vælge menuen SPECIAL.
2
Tryk på knappen G og derefter på knappen D /
XD Demo.
E
E
Indstil ID
Demo
for at vælge
2 3
• XD Demo
XD™ Off
3
Tryk på knappen
4
For at stoppe XD Demo, skal du trykke på knappen
MENU .
G for
XD™ On
at starte XD Demo.
Menu Exit
* Tryk på en vilkårlig knap på apparatet i tilstanden "Child
lock Off" (Børnesikring fra) for at stoppe "XD Demo".
62
At starte
G
TV-MENU
Indstillinger i menuen Screen (Skærm)
AUTOMATISK JUSTERING
(KUN TILSTANDEN RGB-[PC])
LIST
Justerer automatisk billedpositionen og formindsker billedrystelser.
MENU
EXIT
Hvis billedet efter justering stadig ikke er perfekt, fungerer tvapparatet kor-rekt, men trænger til yderligere juster-ing.
I/II
SLEEP
OK
Funktionen Auto konfig. (Automatisk konfiguration) er
udelukkende tilgængelig i tilstanden A u t o c o n f i g . functions
don’t need to be run for HDMI mode.
Q.VIEW
VOL
Auto configure (Auto konfig.)
Denne funktion bruges til automatisk justering af skærmposition, ur og fase. Det viste billede forsvinder i nogle få sekunder,
mens den automatiske indstilling er i gang.
PR
MUTE
Auto konfig.
Manuel konfig.
XGA Modus
ARC
1
Tryk på knappen M E N U, og brug derefter knappen D /
til at vælge menuen SKÆRM.
2
Tryk på knappen G og brug derefter knappen D /
vælge Auto konfig. .
E
PIP Transparens
E
PC-indstilling
til at
1
Auto konfig.
3
Tryk på knappen G for at starte automatisk indstilling.
• Når automatisk indstilling er afsluttet, vises O K på skærmen.
• Hvis billedets position stadig ikke er korrekt, skal du
benytte funktionen til automatisk justering igen.
4
To set
XGA Modus
ARC
PIP Transparens
PC-indstilling
2 3
TV-MENU
Hvis billedet stadig trænger til justering efter den utomatiske justering i RGB (PC), kan du justere indstillingen
Auto konfig..
G
Manuel konfig.
Tryk på knappen E X I T for at vende tilbage til tv-visning.
63
TV-MENU
Indstillinger i menuen Screen (Skærm)
MANUEL INDSTILLING
LIST
Hvis billedet ikke er skarpt efter den automatiske indstilling, og især hvis tegnene hopper, skal du jus-tere billedfasen manuelt.
MENU
I/II
EXIT
SLEEP
OK
Juster C l o c k for at indstille skærmbilledstørrelsen rigtigt.
Denne funktion fungerer i følgende tilstand: RGB[PC].
Der kan ikke bruges fase- og urfunktion i RGB[DTV], COMPONENT (480p/576p/720p/1080i/1080p(47LB2R*Kun)),
HDMI1/DVI, HDMI2
(480p/576p/720p/1080i/1080p(47LB2R*Kun)).
Clock
Q.VIEW
VOL
PR
MUTE
1
2
3
Med denne funktion minimeres de lodrette bjælker og striber, som ses på skærmens baggrund. Og
den vandrette skærmstørrelse ændres også.
P h a s e Med denne funktion kan du fjerne vandret støj og
gøre billedetb tydeligere og skarpere.
Auto konfig.
Manuel konfig.
XGA Modus
ARC
PIP Transparens
PC-indstilling
1
1
2
3
TV-MENU
64
Tryk på knappen M E N U, og brug derefter knappen D /
til at vælge menuen SKÆRM.
Tryk på knappen G og derefter på knappen D /
Manuel konfig..
E
E
for at vælge
Auto konfig.
Phase
0
XGA Modus
Clock
0
ARC
H-Position
0
PIP Transparens
V-Position
0
Manuel konfig.
G
PC-indstilling
Tryk på knappen G og derefter på knappen D / E for at vælge
Phase, Clock, H-Position eller V-Position.
4
Juster indstillingen ved at trykke på knappen F /
5
Tryk på knappen E X I T for at vende tilbage til tv-visning.
G
.
2 3 4
INDSTILLING AF BILLEDFORMATET
ARC
VCR
PIP
SIZE
POSTION
PIP PR+
SWAP
PIP INPUT
TEXT
PIP PR-
Du kan se fjernsyn i to forskellige billedformater ; S p e c t a c l e, F u l d
s k æ r m(alternativ), O r i g i n a l, 4 : 3, 1 6 : 9 (Wide), 1 4 : 9 ,
Z o o m 1eller Z o o m 2.
Hvis et ubevægeligt billede vises på skærmen i lang tid, kan billedet
blive aftrykt på skærmen og være synligt.
LIST
MENU
I/II
EXIT
SLEEP
Det kan være et irritationsmoment i fuldskærmstilstand. Skift i dette
tilfælde til en andentilstand.
Du kan justere forstørrelsesdelen med knappen D / E.
OK
Denne funktion fungerer med følgende signal.
1
2
Tryk på knappen M E N U, og brug derefter knappen D /
til at vælge menuen SKÆRM.
Tryk på knappen G og derefter på knappen D /
E
E
for at vælge
ARC.
3
Auto konfig.
Manuel konfig.
Tryk på knappen G og derefter på knappen D / E for at vælge
Spectacle, Fuld skærm(alternativ), Original, 4:3,
16:9, 14:9, Zoom1 eller Zoom2.
XGA Modus
ARC
PIP Transparens
PC-indstilling
• Spectacle
Når tv-apparatet modtager bredformatsignaler, vil du med
følgende formatvalg kunne justere billedet vandret, i et
ikke-lineært målforhold, for at udfylde hele skærmen.
1
• F u l d s k æ r m(alternativ)
Når tv-apparatet modtager bredformatsignaler, vil du
således kunne justere billedet vandret eller lodret, i lineært
målforhold, for at udfylde hele skærmen.
• Original
Når tv-apparatet modtager bredformatsignaler, ændres det
billedformat, der vises, automatisk.
Manuel konfig.
XGA Modus
ARC
PIP Transparens
PC-indstilling
G
Spectacle
Fuld skærm
Original
4:3
16:9
14:9
Zoom1
Zoom2
2 3
TV-MENU
• 4:3
Med følgende formatvalg vil du se et billede med et orig
inalt 4:3-billedformat med grå søjler i højre og
venstre side af skærmen.
Auto konfig.
• 1 6 : 9 (Wide)
Med følgende formatvalg kan du justere billedet vandret, i
lineært målforhold, for at udfylde hele skærmen (godt til
visning af 4:3-formaterede dvd'er).
• 14:9
Billedformatet 14:9 vises på skærmen uden ændringer i billedet.
I billedformatet 4:3 forstørres billedet i opad- og nedadgående
retning, så billedet fylder hele skærmen.
65
TV-MENU
Indstillinger i menuen Screen (Skærm)
INDSTILLING AF BILLEDFORMATET
• Zoom1
Med følgende formatvalg vil du se billedet uden ændringer og på
hele skærmen. Det øverste og nederste af billedet vil dog blive
beskåret.
• Zoom2
Vælg Zoom 2, når billedet skal ændres med både vandret
udvidelse og lodret beskæring. Billedet bliver til en blanding
af ændret billedformat og fuld skærmdækning.
4
A
Tryk på knappen E X I T for at vende tilbage til tv-visning.
R u l l e f u n k t i o n (Ekstra funktion)
Tryk på knappen ARC, og brug derefter knappen D /
flytte skærmbilledet.
Spectacle
TV-MENU
66
D
E
E
til at
! BEMÆRK
G
G
Det er kun muligt at vælge 4 : 3,
1 6 : 9 (bredformat) ved indstill
ingerne RGB[PC] og HDMI[PC].
Det er kun muligt at vælge 4 : 3,
1 6 : 9 (bredformat) ved indstill
ingerne Z o o m 1, Z o o m 2
RGB[DTV], HDMI1/DVI[DTV],
HDMI2[DTV], Component.
VALG AF VGA/XGA/UXGA-BREDFORMAT
LIST
MENU
I/II
EXIT
SLEEP
Hvis du vil have vist et normalt billede, skal opløsningen i
RGB-tilstand være i overensstemmelse med valget af
VGA/XGA/UXGA-formatet.
OK
Denne funktion fungerer i følgende tilstand: RGB[PC].
Q.VIEW
VOL
1
Tryk på knappen M E N U, og brug derefter knappen D /
til at vælge menuen SKÆRM.
PR
Auto konfig.
Manuel konfig.
E
XGA Modus
ARC
PIP Transparens
2
Tryk på knappen G og brug derefter knappen D / E til at
vælge VGA Modus eller XGA Modus eller UXGA Modus.
3
Tryk på knappen G og brug derefter knappen D /
vælge den ønskede VGA-/XGA-/UXGA-opløsning.
E
PC-indstilling
til at
1
Auto konfig.
4
Manuel konfig.
Tryk på knappen E X I T for at vende tilbage til tv-visning.
XGA Modus
G
ARC
PIP Transparens
PC-indstilling
1024x768
1280x768
1360x768
1366x768
INITIALISERING
(Gendannelse af de oprindelige fabriksindstillinger)
2 3
Denne funktion fungerer i den aktuelle tilstand.
Sådan kan de justerede værdier gendannes
Auto konfig.
1
E
XGA Modus
ARC
PIP Transparens
PC-indstilling
2
Tryk på knappen G og derefter på knappen D /
PC-indstilling.
3
Tryk på knappen
G
E
TV-MENU
Manuel konfig.
Tryk på knappen M E N U, og brug derefter knappen D /
til at vælge menuen SKÆRM.
G
To set
for at vælge
for at påbegynde G.
2 3
• Du kan gendanne Auto config (Automatisk indstilling),
Manual config (Manuel indstilling), Position, PIP size (PIPstørrelse), PIP position (PIP-position) og PIP
Transparency (PIP-transparens).
(St ørrelsen og placeringen af PIP (billede i billede) kan
kun indstilles i PIP-tilstand)
67
APPENDIKS
PROGRAMMERING AF FJERNBETJENINGEN
Fjernbetjeningen er en universel fjernbetjening til mange forskellige mærker. Den kan programmeres til at betjene de fleste fjernbetjente enheder fra andre producen-ter.
Bemærk, at fjernbetjeningen ikke kan styre alle modeller i alle mærker.
Indprogrammering af en kode i fjernbetjeningstilstand
APPENDIKS
68
1
Test din fjernbetjening.
Hvis du vil finde ud af, om fjernbetjeningen kan styre en komponent uden forpro-grammering, skal du
tænde den pågældende komponent, såsom en videobån-doptager, og trykke på den tilsvarende til
standsknap (f.eks. D V D eller V C R) på fjernbetjeningen, mens fjernbetjeningen rettes mod komponen
ten. Test knapperne P O W E R (Tænd/sluk) og PR +/- for at se, om komponenten reagerer korrekt.
Hvis ikke, skal fjernbetjeningen forprogrammeres for at kunne styre enheden.
2
Tænd den komponent, der skal programmeres, og tryk derefter på den tilsvarende tilstandsknap på fjernbetjeningen (f.eks. DVD eller VCR). Fjernbetjeningsknappen for den ønskede komponent lyser.
3
Tryk på knapperne M E N U og M U T E samtidig. Fjernbetjeningen er klar til at blive programmeret for koden.
4
Indtast et kodetal ved hjælp af talknapperne på fjernbetjeningen. Programkodenumre for den tilsvarende
komponent findes på de næste sider. Hvis koden er korrekt, tænder enheden.
5
Tryk på knappen M E N U for at gemme koden.
6
Test fjernbetjeningsfunktionerne for at se, om komponenten responderer korrekt. Hvis ikke, gentages trin 2.
PROGRAMMERING AF KODER
Videobåndoptagere
Mærke
AIWA
AKAI
Koder
Koder
Mærke
MAGNAVOX
031
067
012
069
101
027
031
003
033
101
045
013
013
049
151
034
024
012
048
043
053
066
133
SAMSUNG
043 046 124
146
MARANTZ
033
023
037
031
103
039 043
129
033
MARTA
MATSUI
MEI
MEMOREX
040
033
007
108
116
135
041
010 064
110 111
117 119
MGA
MINOLTA
MITSUBISHI
023 039 043
053
017
031
037
131
008
025
034
046
138
009
033
109
136
012
018
063
033
033
013
066
063 072
144 147
031
050
150
034
048
012
106
027
035
101
153
010
045
026 034
137 150
015 033
101
033 043
055 060
152
039 043
MTC
MULTITECH
NEC
NORDMENDE
OPTONICA
PANASONIC
PENTAX
PHILCO
PHILIPS
PILOT
PIONEER
PORTLAND
PULSAR
QUARTZ
QUASAR
RCA
REALISTIC
013 020
114 123
009 013 014
034 101 106
RICO
RUNCO
SALORA
013
063
031
031
067
101
013
108
072
011
033
013
040
107
145
003
031
053
058
148
014
033 034 041
068
031 033 067
030
033
010
034
102
046
020
020
051
014 031
053 072
134 139
059
045 046
059 061
040
034
023 039 043
054
070 074 083
140 145
020 031 033
034 067
033 034 054
071 101
021 048
014
066
020
041
109
147
008
033
054
075
033
062
140
145
034
063
144
010 014
034 040
101
Koder
032
105
113
125
SANSUI
022
SANYO
003
102
SCOTT
017
131
SEARS
003
013
031
101
SHARP
031
SHINTOM
024
SONY
003
056
077
SOUNDESIGN
034
STS
013
SYLVANIA
031
067
SYMPHONIC
034
TANDY
010
TATUNG
039
TEAC
034
TECHNICS
031
TEKNIKA
019
101
THOMAS
034
TMK
006
TOSHIBA
008
059
TOTEVISION
040
UNITECH
040
VECTOR RESEARCH 012
VICTOR
048
VIDEO CONCEPTS 012
VIDEOSONIC
040
WARDS
003
031
053
YAMAHA
012
ZENITH
034
058
040 102 104
107 109 112
115 120 122
043 048 135
007 010 014
134
037 112 129
008 009 010
014 017 020
042 073 081
054 149
009 031 052
057 058 076
078 149
033 034 059
034
043
039 043
033 070
031 033 034
013 042 047
082 112 131
101
034 046
013
033
054
034
048
072
017
034
131
039
056
080
024
040
043
APPENDIKS
034
016
125
AMPRO
072
ANAM
031
AUDIO DYNAMICS 012
BROKSONIC
035
CANON
028
CAPEHART
108
CRAIG
003
CURTIS MATHES 031
DAEWOO
005
065
112
DAYTRON
108
DBX
012
DYNATECH
034
ELECTROHOME 059
EMERSON
006
029
036
129
FISHER
003
FUNAI
034
GE
031
107
GO VIDEO
132
HARMAN KARDON
HITACHI
004
043
INSTANTREPLAY 031
JCL
031
JCPENNY
012
040
JENSEN
043
JVC
012
048
130
KENWOOD
014
047
LG (GOLDSTAR) 001
101
LLOYD
034
LXI
003
017
MAGIN
040
Mærke
101
69
APPENDIKS
PROGRAMMERING AF KODER
DVD
Mærke
Koder
APEX DIGITAL
022
DENON
020
GE
005
HARMAN KARDON
JVC
012
LG
001
MAGNAVOX
013
MARANTZ
024
APPENDIKS
70
014
006
027
010 016 025
Mærke
Koder
Mærke
Koder
MITSUBISHI
NAD
ONKYO
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
PROCEED
PROSCAN
002
023
008
003
013
004
021
005
RCA
SAMSUNG
SONY
THOMPSON
TOSHIBA
YAMAHA
ZENITH
005
011
007
005
019
009
010
017
009
026
006
006
015
006
008
018
016 025
TJEKLISTE TIL FEJLFINDING
Betjeningen fungerer ikke normalt.
Undersøg, om der er genstande mellem produktet og fjernbetjeningen, der spærrer.
■ Er batterierne installeret korrekt i forhold til polaritet (+ til +, - til -)?
■ Er fjernbetjeningens driftstilstand korrekt indstillet: TV, VCR osv.?
■ Isæt nye batterier.
■
Fjernbetjeningen
fungerer ikke
Strømmen gik
pludselig ud
■
Er sluk-timeren indstillet?
■
Kontroller strømstyringsindstillingerne. Strømmen er blevet afbrudt
■
Der er ingen udsendelse ved station, der er indstillet med Auto off aktiveret.
Billedfunktionen fungerer ikke.
Kontroller, om produktet er tændt.
Prøv med en anden kanal. Der kan være et problem med udsendelsen.
■ Er netledningen sat ordentligt i stikkontakten?
■ Kontroller antennens retning og/eller placering.
■ Afprøv stikkontakten ved at sætte et andet produkts netledning til i samme stik.
■
■
Intet billede og
ingen lyd
B i l l e d e t v i s e s l a n gsomt efter opstart
■
Dette er normalt. Billedet er dæmpet under opstart af produktet. Kontakt service-centeret, hvis billedet ikke vises efter fem minutter.
Indstil Color (Farve) i menuindstillingen.
Hold en passende afstand mellem produktet og videobåndoptageren.
■ Prøv med en anden kanal. Der kan være et problem med udsendelsen.
■ Er videokablerne sat korrekt i?
■ Aktiver en funktion for at gendanne billedets lysstyrke.
■
Igen eller ringe
farver eller dårligt
billede
Vandrette/lodrette
streger eller billedet
ryster
Dårlig modtagelse på
nogle kanaler
■
Undersøg, om der er lokal interferens, som f.eks. et elektrisk apparat eller et elværktøj.
■
Stationen eller kabelproduktet har problemer. Stil ind på en anden station.
■
Signalet fra stationen er svagt. Drej antennen for at modtage en stærkere station.
■
Undersøg, om der er eventuelle kilder til interferens.
■
CUndersøg antennen (drej antennen).
APPENDIKS
Linjer eller streger i
billeder
■
71
APPENDIKS
TJEKLISTE TIL FEJLFINDING
Lydfunktionen fungerer ikke.
Tryk på knappen V O L+/-.
■ Er lyden slået fra? Tryk på knappen M U T E.
■ Prøv med en anden kanal. Der kan være et problem med udsendelsen.
■ Er lydkablerne sat korrekt i?
■
Billede vises og
ingen lyd
Der kommer ikke
noget ud af den
ene højttaler
Usædvanlig lyd
fra produktet
■
Indstil Balance i menuindstillingen.
■
En ændring i omgivelsernes luftfugtighed eller temperatur kan forårsage en
usædvanlig støj, når produktet tændes eller slukkes og indikerer ikke en fejl i
produktet.
Der er et problem i pc-tilstand. (Kun i pc-tilstand).
Signalet er uden for
rækkevidde.
Lodret søjle eller
stribe på baggrund,
v a n d r e t s t ø j o g u k o rrekt placering
Skærmfarven er
ustabil eller kun en
farve
APPENDIKS
72
■
Tilpas opløsning, vandret eller lodret frekvens.
■
Kontroller indgangskilden.
■
Brug autokonfigureringen, eller indstil uret, fase eller vandret/lodret placering.
Undersøg signalkablet.
■ Geninstaller pc'ens skærmkort.
■
VEDLIGEHOLDELSE
Tidlige fejl kan forebygges. Forsigtig og regelmæssig rengøring kan forlænge dit nye tv's levetid. Sørg for
at slukke for strømmen og trække strømkablet ud, inden du begynder at gøre tv'et rent.
Rengøring af skærmen
1
Her er et godt råd til at holde skærmen støvfri i et stykke tid. Fugt en blød klud i en blanding af lunken vand
og en smule skylle- eller opvaskemiddel. Vrid kluden op, indtil den er næsten tør, og brug den derefter til at
tørre skærmen af.
2
Sørg for, at overskydende vand fjernes fra skærmen, og lad den derefter lufttørre, inden du tænder for tv'et.
Rengøring af kabinettet
Fjern snavs eller støv ved at tørre kabinettet af med en blød, tør, fnugfri klud.
■ Brug ikke en våd klud.
■
Ved længere tids fravær
FORSIGTIG
Hvis tv'et ikke skal bruges i længere tid (f.eks. grundet ferie), er det en god ide at tage strømkablet ud
for at beskytte apparatet mod skader som følge af lynnedslag eller strømstød.
APPENDIKS
73
APPENDIKS
PRODUKTSPECIFIKATIONER
MODELS
37LC25R*
42LC2R*
37LC2R-ZH
37LC2RA-ZH
37LC2RB-ZH
37LC25R-ZH
42LC2R-ZH42LC2R
42LC25R-ZH
*
42LC2RA-ZH
42LC2RB-ZH
42LC2R-ZH
944,0 x 729 x 286 mm
37,1 x 28,7 x 11,2 tommer
1054 x 813 x286 mm
41,4 x 32x 11,2 tommer
uden sokkel
944,0 x 659,3 x 129,7 mm
37,1 x 26 x 5,1 tommer
1054 x 746 x 136,8mm
41,4 x 29,3 x 5,3 tommer
med sokkel
uden sokkel
30,4 kg/67,0 lbs
25,9 kg /57,1 lbs
42,3kg/93,2 lbs
35,7kg/78,7 lbs
Strømkrav
Tv-system
Ekstern antenneimpedans
AC100-240V~ 50/60Hz
PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L’
75 Ω
Driftstemperatur
Luftfugtighed i drift
Miljøforhold
0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F
Mindre end 80%
Opbevaringstemperatur
Luftfugtighed ved opbevaring
MODELS
med sokkel
Dimensioner
(bredde x højde x dybde)
uden sokkel
Vægt (netto)
med sokkel
uden sokkel
Strømkrav
Tv-system
Ekstern antenneimpedans
APPENDIKS
Miljøforhold
-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F
Mindre end 85%
37LC3R*
42LC3R*
37LC3R-ZH
42LC3R-ZH
1059,9 x 659 x 299 mm
1195,5 x 759,8 x 391,3mm
41,7 x 26 x 12 tommer
47 x 30 x 15,4 tommer
1059,9 x 592,2x 132 mm
1195,5 x 684 x 139mm
41,7 x 23,3 x 5,1 tommer
47 x 27 x 5,4 tommer
28 kg/61,7lbs
38,4 kg/76,7 lbs
24,76 kg/54,5lbs
33,9 kg/74,7 lbs
AC100-240V~ 50/60Hz
PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L’
75 Ω
Driftstemperatur
Luftfugtighed i drift
Opbevaringstemperatur
Luftfugtighed ved opbevaring
74
42LC25R*
med sokkel
Dimensioner
(bredde x højde x dybde)
Vægt (netto)
37LC2R*
0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F
Mindre end 80%
-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F
Mindre end 85%
MODELS
med sokkel
Dimensioner
(bredde x højde x dybde)
uden sokkel
Vægt (netto)
med sokkel
uden sokkel
Strømkrav
Tv-system
Ekstern antenneimpedans
42PC3R*
50PC1R*
42PC1R-ZH
42PC1RA-ZH
42PC3R-ZH
42PC3RA-ZH
50PC1R-ZH
50PC1RA-ZH
1129,0 x 748,5 x 380,0 mm
1129,0 x 748,5 x 333,6 mm
1302,6 x 872 x 355,8 mm
44,4 x 29,4 x 14,9 tommer
44,4x 29,4 x 13,1tommer
51,2 x 34,3 x 14 tommer
1129,0 x 695,0 x 103,7 mm
1129,0 x 695,0 x 103,7 mm
1302,6 x 810x 107,7 mm
44,4 x 27,3 x 4 tommer
44,4x 27,3 x 4 tommer
51,2 x 31,8 x 4,2 tommer
29,3 kg/64,6lbs
31,0 kg/68,4 lbs
51,5 kg/113,5 lbs
25,4 kg/56,0 lbs
24,3 kg/53,4lbs
44,3 kg/97,7 lbs
AC100-240V~ 50/60Hz
PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L’
75 Ω
Driftstemperatur
Luftfugtighed i drift
Miljøforhold
42PC1R*
Opbevaringstemperatur
Luftfugtighed ved opbevaring
0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F
Mindre end 80%
-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F
Mindre end 85%
47LB2R*
MODELS
med sokkel
47LB2R-ZH
47LB2RF-ZH
1280 x 828 x 315 mm
50,3 x 32,6 x 12,4 tommer
Dimensioner
(bredde x højde x dybde)
uden sokkel
1280x 719 x 137 mm
50,3 x 28,3 x 5,3 tommer
Vægt (netto)
med sokkel
uden sokkel
Strømkrav
Tv-system
Ekstern antenneimpedans
AC100-240V~ 50/60Hz
PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L’
75 Ω
Driftstemperatur
Luftfugtighed i drift
Opbevaringstemperatur
Luftfugtighed ved opbevaring
■
0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F
Mindre end 80%
-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F
Mindre end 85%
APPENDIKS
Miljøforhold
58kg/127,8lbs
47,5kg/104,7 lbs
Ovenstående specifikationer kan ændres uden forudgående varsel, for så vidt angår kvalitetsforbedringer.
75
APPENDIKS
PRODUKTSPECIFIKATIONER
32LB2R*
37LB2R*
42LB2R*
32LB2R-ZH
37LB2R-ZH
42LB2R-ZH
MODELS
med sokkel
Dimensioner
(bredde x højde x dybde)
uden sokkel
Vægt (netto)
med sokkel
uden sokkel
Strømkrav
Tv-system
Ekstern antenneimpedans
Miljøforhold
APPENDIKS
76
1045,8x 693,8x 260,4 mm
1175 x 768x300 mm
41,1 x 27,2 x 10,2 tommer
46,2 x 30,2 x 11,8 tommer
911,4 x 511,5x 124,2mm
1045,8x 594,4x 133mm
1175 x 670x 143,8mm
35,8 x 20,1 x 4,8 tommer
41,1 x 23,4 x 5,2 tommer
46,2 x 26,3 x 5,6 tommer
22,6 kg/49,8 lbs
31,6kg/69,6 lbs
41,4kg/91,2 lbs
17,8 kg/39,2 lbs
25,3 kg/55,7 lbs
33,9kg/74,7 lbs
AC100-240V~ 50/60Hz
PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L’
75 Ω
Driftstemperatur
Luftfugtighed i drift
Opbevaringstemperatur
Luftfugtighed ved opbevaring
■
911,4 x 599 x 259 mm
35,8 x 23,5 x 10 tommer
0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F
Mindre end 80%
-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F
Mindre end 85%
Ovenstående specifikationer kan ændres uden forudgående varsel, for så vidt angår kvalitetsforbedringer.
APPENDIKS
Installation af RS-232C
SVENSKA
Tilslut RS-232C-indgangen til en ekstern styreenhed (fx en computer eller et A/V-styresystem) og
kontroller skærmens funktioner eksternt.
Tilslut styreenhedens serielle port til RS-232C-indgangen på skærmens bagpanel.
RS-232C-tilslutningskabler følger ikke med skærmen.
ENGLISH
INSTALLERING AF EKSTERN KONTROL-ENHED
NORSK
RGB IN
HDMI IN
AUDIO
(RGB/DVI)
RGB
(PC/DTV)
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
S-VIDEO VIDEO
SUOMI
1(DVI)
AV IN 3
2
AUDIO
( MONO )
PC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ingen tilslutning
RXD (Modtager data)
TXD (Transmitterer data)
DTR (DTE-side klar)
GND (Jord)
DSR (Data set klar)
RTS (Request til afsendelse)
CTS (Clear til afsendelse)
Ingen tilslutning
5
6
Latviešu
1
Lietuvių k.
Betegnelse for ben
EESTI
Nr.
DANSK
Tilslutningsstik: D-Sub, 9-ben, han
9
1
APPENDIKS
RS-232C-konfigurationer
7-leder-konfiguration (Standard RS-232C-kabel)
RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
PC
TV
2
3
5
4
6
7
8
3
2
5
6
4
8
7
D-Sub 9
D-Sub 9
TXD
RXD
GND
DSR
DTR
CTS
RTS
3-leder-konfiguration (Ikke standard)
PC
TV
2
3
5
4
6
7
8
3
2
5
6
4
7
8
D-Sub 9
D-Sub 9
RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
TXD
RXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
Set ID
- Anvend denne funktion til at angive ID-nummer for skærmen.
- Se ‘Real data mapping 1’. (Se side 6.)
1
2
Tryk på MENU-knappen og benyt derefter
D / E-knappen til valg af SPECIAL-menuen.
Tryk på G-knappen og benyt derefter
knappen til valg af Indstil-ID.
F / G-
Sprog(Language)
Land
Børnesikring
ISM Metode
Lav energi
Indstil ID
Demo
3
Tryk på G-knappen og benyt derefter F / Gknappen for regulering af Indstil-ID til valg af
det ønskede ID-nummer for skærmen.
• Indstil-ID kan indstilles til tal fra 1 ~ 99.
4
Tryk gentagne gange på EXIT tasten for at
returnere til nor-mal TV-visning.
Kommunikationsvariable
Båndbredde : 9600 bps (UART)
■ Datastørrelse : 8 bits
■ Paritet : Ingen
■
2
Brug et krydskabel.
Kontrolbit : 1 bit
■ Kommunikationskode : ASCII-code
■
■
G
1
Referenceliste for kommandoer
DATA
1 KOMMANDO2
2
KOMMANDO1
(Hexadecimal)
01. Strøm
k
a
0~1
02. Billedformat
k
c
*
DATA
1 KOMMANDO2
2
KOMMANDO1
(Hexadecimal)
15. Balance
k
t
0 ~ 64
16. Farvetemperatur
k
u
0~3
k
v
0 ~ 3C(eller 50)
03. Stand by-modus
k
d
0~1
17. Rød regulering
04. Højttaler fra
k
e
0~1
18. Grøn regulering
k
w
0 ~ 3C(eller 50)
19. Blå regulering
k
$
0 ~ 3C(eller 50)
05. Volumenkontrol
k
f
0 ~ 64
06. Kontrast
k
g
0 ~ 64
20. Unormal status
k
z
0~a
j
p
0~3
q
0~1
07. Lys
k
h
0 ~ 64
21. ISM-funktion
08. Farve
k
i
0 ~ 64
22. Energisparefunktion
j
09. Farvetemperatur
k
j
0 ~ 64
23. Orbiter – tidsindstilling
j
r
1 ~ FE
10. Skarphed
k
k
0 ~ 64
24. Orbiter pixel-indstilling
j
s
1~3
11. Valg af skærmmenu
k
l
0~1
25. Autokonfigurering
j
u
1
26. Kanalvalg
m
a
*
m
27. Nøgle
28. Vælg signalkilde (hovedbillede) x
c
b
Send IR-ledning
*
x
y
*
12. Remote control l
k
m
0~1
13. PIP/Twin pictures
k
n
*
14. PIP-position
k
q
0~3
ock mode
29. Vælg signalkilde (PIP)
Sending/Modtagelse-protokol
Sending
[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[Kommando 1] : Til styring af PDP-skærmen. (j, k, m eller x)
[Kommando 2] : Til styring af PDP-skærmen.
[Set ID]
: Du kan ændre skærmens Set ID for
at vælge det ønskede ID-nummer
for skærmen i specialmenuen. Se
side 25.
Set ID kan indstilles til tal fra 1 ~ 99.
Sættes Set ID til ‘0’, så gælder
styringen alle tilsluttede PDPskærme.
[DATA]
:
Send kommandodata.
*
Send ‘FF’-data for at læse status for
kommando.
[Cr]
:
Enter
*
ASCII-kode ‘0 x 0D’
[
]
:
ASCII-kode ‘space (0 x 20)’
*
OK-bekræftelse
[Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Skærmen sender bekræftelse (ACK) baseret på dette
format ved modtagelse af normale data. Hvis datafunktionen på dette tidspunkt er sat til Læs datamodus, gives meddelelse om den aktuelle status for
data. Hvis data-funktionen er sat til Skriv data-modus,
returneres PC’ens data.
Fejl-bekræftelse
[Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]
Skærmen sender bekræftelse (ACK) baseret på dette
format ved modtagelse af unormale data som følge af
ikke-tilgængelige funktioner eller kommunikationsfejl.
Data 1: Uautoriseret kode
Data 2: Understøtter ikke funktionen
Data 3: Vent venligst
3
APPENDIKS
0 5 . Volumenkontrol (Kommando 2 : f)
0 1 . Strøm (Kommando 2 : a)
Til at tænde eller slukke for strømtilførsel til skærmen.
Sending [k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 0: Strømtilførsel slukket
Til regulering af lydstyrke.
Du kan også regulere lydstyrken med volumetasterne på fjernbetjeningen.
1: Strømtilførsel tændt
Sending [k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Bekræftelse [a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
For visning af Strømtilførsel tændt /slukket.
Sending [k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]
Data min.: 0 ~ maks.: 64
Se ‘Real data mapping 1’. (Se side 6)
Bekræftelse [f][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Bekræftelse [a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* Hvis andre funktioner sender ‘FF’-data
baseret på dette format, vises status for hver
funktion med bekræftelsesdata.
0 2 . Billedformat (Kommando 2 : c)
Til regulering af indstillinger for billedformat.
Du kan også regulere skærmformatet med ARC
(Aspect Ratio Control)-knappen på fjernbetjeningen eller i SKÆRM-menuen.
Sending [k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 1: Normalt billedformat (4:3)
Data 2: Wide screen-billedformat(16:9)
Date 5: Full screen (Zoom2)
Date 6: Original
Date 3: Spectacle
Date 4: Full screen (Zoom1)
Date 7: Wide screen-billedformat(14:9)
Date 8: Full (alternativ)
0 6 . Kontrast (Kommando 2 : g)
Til regulering af indstillinger for kontrasten på skærmen.
Du kan også regulere indstillinger for kontrasten
i billedmenuen.
Sending [k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min.: 0 ~ maks.: 64
Se ‘Real data mapping 1’. (Se side 6)
Bekræftelse [g][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
0 7 . Lys (Kommando 2 : h)
Til regulering af indstillinger for skærmens lysstyrke.
Du kan også regulere indstillinger for lysstyrken i
billedmenuen.
Sending [k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min.: 0 ~ maks.: 64
Se ‘Real data mapping 1’. (Se side 6)
Acknowledgement [c][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* Med PC-indgangssignal vælges enten 16:9eller 4:3-billedformat.
Bekræftelse [h][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
0 8 . Farve (Kommando 2 : i)
0 3 . Stand by-modus (Kommando 2 : d)
Slå Stand by-modus-funktion til/fra.
Sending [k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 0: Stand by-modus-funktion fra (skærmbillede tændt)
Data 1: Stand by-modus-funktion tændt (skærmbillede slukket)
Til regulering af indstillinger for skærmens farver.
Du kan også regulere indstillinger for farver billed
menuen.
Sending [k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min.: 0 ~ maks.: 64
Se ‘Real data mapping 1’. (Se side 6)
Bekræftelse [i][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Bekræftelse [d][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
0 9 . Farvetemperatur (Kommando 2 : j)
0 4 . Højttaler fra (Kommando 2 : e)
Til at tænde/slukke for Højttaler fra-funktion.
Du kan også styre Højttaler fra-funktionen med
MUTE-tasten på fjernbetjeningen.
Sending [k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Red : 0 ~ Green : 64
Se ‘Real data mapping 1’. (Se side 6)
Data 0 : Højttaler fra-funktion slukket (højttaler til)
Data 1 : Højttaler fra-funktion tændt (højttaler fra)
Bekræftelse [j][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Bekræftelse [e][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
4
Til regulering af indstillinger for skærmens
farvetemperaturer. Du kan også regulere
indstillinger for farvetemperatur i billedmenuen.
Sending [k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
1 0 . Skarphed (Kommando 2 : k)
1 5 . Balance (Kommando 2 : t)
Til regulering af indstillinger for billedets skarphed.
Du kan også regulere indstillinger for billedets
skarphed i billedmenuen.
Sending [k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
For regulering af balance.
Du kan også regulere balance i LYD-menuen.
Data min.: 0 ~ maks.: 64
Se ‘Real data mapping 1’. (Se side 6)
Data min.: 0 ~ maks.: 64
Se ‘Real data mapping 1’. (Se side 6)
Bekræftelse [k][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
1 1 . Valg af skærmmenu (Kommando 2 : l)
Sending [k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Bekræftelse [t][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
1 6 . Farvetemperatur (Kommando 2 : u)
Til valg af tændt/slukket skærmmenu-funktion
(OSD).
For regulering af farvetemperatur.
Du kan også regulere CSM i BILLEDE-menuen.
Sending [k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 0: OSD til
Data 1: OSD fra
Data 0: Normal
Bekræftelse [l][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Bekræftelse [u][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
1 3 . Låsningsfunktion for fjernbetjening
(Kommando 2 : m)
Til spærring af betjeningsknapperne på skær
mens frontpanel og på fjernbetjeningen.
Sending [k][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
1: Kølig
2: Varm
1 7 . Rød regulering (Kommando 2 : v)
For regulering af rød i farvetemperatur.
Sending [k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Sending [k][v][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min.: 0 ~ maks.: 3C(eller 50)
Data0: Lås til
Se ‘Real data mapping 2’. (Se side 6)
1 : Lås fra
Bekræftelse [m][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Benyt denne funktion, hvis du ikke anvender
fjernbetjeningen. Når strømforbindelsen afbrydes, udløses ekstern kontrollås.
3: Bruger
Bekræftelse [v][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
1 8 . Grøn regulering (Kommando 2 : w)
For regulering af grøn i farvetemperatur.
Sending [k][w][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
1 3 . PIP / Twin (DW) (Kommando 2 : n)
Til styring af PIP-modus (billede-i-billede) eller
Twin picture-modus (todelt billede).
Du kan også kontrollere PIP/DW-billedet med
PIP-knappen på fjernbetjeningen eller i PIP/DW-menuen.
Sending [k][n][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 0:PIP/DW off
Data 2: DW1
Data 5: POP(alternativ)
Data 1: PIP
Data 3: DW2
Data min.: 0 ~ maks.: 3C(eller 50)
Se ‘Real data mapping 2’. (Se side 6)
Bekræftelse [w][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
1 9 . Blå regulering (Kommando 2 : $)
For regulering af blå i farvetemperatur.
Sending [k][$][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min.: 0 ~ maks.: 3C(eller 50)
Bekræftelse [n][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
1 4 . PIP-position (Kommando 2 : q)
Se ‘Real data mapping 2’. (Se side 6)
Bekræftelse [$][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Til valg af underbilledets position i PIP-modus..
Du kan også justere underbilledets position med
POSITION-knappen på fjernbetjeningen eller i
PIP/DW-menuen.
Sending [k][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data0 : Højre, ned på skærmen
Data1 : Venstre, ned på skærmen
Data2 : Venstre, op på skærmen
Data3 : Højre, op på skærmen
Bekræftelse [q][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
5
APPENDIX
2 0 . Systemfejl (Kommando 2 : z)
Til lokalisering af systemfejl.
Denne funktion er ikke tilgængelig på alle modeller.
24 . Orbiter pixel-indstilling
(Kommando 1 : j, Kommando 2 : s)(alternativ)
Sending [k][z][ ][Set ID][ ][Data][ ][Cr]
Justering af pixelantal for screensaver-funktion.
Denne funktion er ikke tilgængelig på alle modeller.
Data FF: Læs
Sending [j][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Bekræftelse [z][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Data min.: 1 ~ maks.: 3
Data 0: Normal (strøm tilføres, og signal modtages)
Data 1: Intet signal (strøm tilføres)
Data 2: Sluk skærmen med fjernbetjeningen
Data 3: Sluk skærmen med Sleep Time-funktionen
Data 4: Sluk skærmen med RS-232C-funktionen
Data 5: 5V afbrudt
Data 6: AC afbrudt
Data 7: Sluk skærmen med Ventilatoralarm-funktionen
(alternativ)
Data 8: Sluk skærmen med Off Time-funktionen
Data 9: Sluk skærmen med Auto Off-funktionen
Data a: Sluk tv'et med registrering af AV-kort
* Denne funktion kan kun "læse".
2 1 . ISM-funktion (Kommando 1 : j, Kommando 2 : p) (alternativ)
Til kontrol af ISM-funktionen. Du kan også
regulere ISM-funktionen i SPECIAL-menuen.
Denne funktion er ikke tilgængelig på alle modeller.
Sending [j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 0: Normal
Data2: Orbiter
Data 1: White Wash
Data3: Inversion
Bekræftelse [p][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
2 2 . Energisparefunktion (Kommando 1 : j,
Kommando 2 : q) (alternativ)
Til reducering af skærmens strømforbrug. Du
kan også regulere Energisparefunktion i
SPECIAL-menuen.
Denne funktion er ikke tilgængelig på alle modeller.
Sending [j][q][ ][Set ID][ ][Data][ ][Cr]
Data 0: Fra
Data 1: Til
Se ‘Real data mapping 1’.
Bekræftelse [s][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
2 5 . Autokonfiguration
(Kommando 1 : j, Kommando 2 : u)(alternativ)
For regulering af billedposition og automatisk
minimering af billedforstyrrelser. Fungerer kun i
flg. modi: RGB (PC).
Sending [j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 1: Til tv-apparat
Bekræftelse [u][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
2 6 . Kanalvalg
(Kommando 1 : m, Kommando 2 : a)
Valg af signalkilde for hovedbilledet.
Sending [m][a][ ][Set ID][ ][Data0][ ][Data1]
[ ][Data2][Cr]
Data min.: 0 ~ maks.: 63 (0-C7, 200 Pr er
aktiveret)
Se ‘Real data mapping 1’.
Data1
Don’t care
Data2
0 : Main
1 : Sub
Bekræftelse [a][ ][Set ID][ ][OK][Data0][x]
* Mapping af rigtige data 1
0 : Trin 0
Bekræftelse [q][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
A : Trin 10 (Set ID 10)
2 3 . Orbiter – tidsindstilling (Kommando 1 : j,
Kommando 2 : r)(alternativ)
F : Trin 15 (Set ID 15)
10 : Trin 16 (Set ID 16)
Justering af tidsindstillinger for screensaver-funktion.
Denne funktion er ikke tilgængelig på alle modeller.
64 : Trin 100
Sending [j][r][ ][Set ID][ ][Data][ ][Cr]
6E: Trin 110
Data min.: 1 ~ maks.: FE
Se ‘Real data mapping 1’.
73 : Trin 115
74 : Trin 116
Bekræftelse [r][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
C7: Trin 199
FE: Trin 254
FF: Trin 255
6
* Mapping af rigtige data 2
0 : -40
1 : -39
2 : -38
28 : 0
4E : +38
4F : +39
50 : +40
2 7 . Nøgle (Kommando 1 : m, Kommando 2 : c)
For at sende IR Remote Key-kode.
Sending [m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Send IR-ledning - Se s. 9.
Bekræftelse [c][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
3 3 . Vælg signalkilde (Kommando 1 : x, Kommando 2 : b)
2 9 . Vælg signalkilde (Kommando 1 : x,
Kommando 2 : y)
Indstillinger for signalkilde for underbillede i
PIP-funktion.
Sending [x][y][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data: Struktur
MSB
0
(Signalkilde for hovedbillede / Struktur)
Valg af signalkilde for TV.
Sending [x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
0
0
0
0
Ekstern
signalkilde
Ekstern signalkilde
0
0
0
0
0
1
Analog
0
0
1
0
AV
0
0
1
1
S-Video
0
1
0
0
Component
0
1
0
1
RGB-DTV
0
1
1
0
RGB-PC
1
0
0
1
HDMI
Signalkilde nummer
0
0
0
Data
LSB
0
0
0
1
Analog
0
0
0
1
0
AV
0
0
1
1
S-Video
0
1
0
0
Component
0
1
0
1
RGB-DTV
0
1
1
0
RGB-PC
1
0
0
1
HDMI
Signalkilde
nummer
Data
0
0
Signalkilde
nummer
Ekstern signalkilde
MSB
0
0
Ekstern
signalkilde
Data: Struktur
0
LSB
Data
Input Number
Indgang1
0
0
0
0
0
0
0
1
Indgang2
0
0
1
0
Indgang3
0
0
1
1
Indgang4
Data
0
0
0
0
Indgang1
0
0
0
1
Indgang2
0
0
1
0
Indgang3
0
0
1
1
Indgang4
Bekræftelse [y][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Bekræftelse [b][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
7
APPENDIKS
IR-kode
1. Sådan tilslutter du
■
Tilslut fjernbetjening med ledning til fjernbetjeningsindgangen på skærmen.
2. Fjernbetjeningens IR-kode
■
Udgangsimpulsform
Enkelt pulse, moduleret med 37.917KHz signal signal ved 455KHz
Tc
Bærefrekvens
FCAR = 1/TC = fOSC/12
Driftskvotient = T1/TC = 1/3
T1
■
Konfiguration af billede
1. billede
Lead
Startkode
code
LavLow
brugerdefineret kode
custom code
High
Høj
brugerdefineret kode
custom code
Data
code
Datakode
Data
code
Datakode
C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
Gentag billede
Repeat code
■
Tf
Startkode
9 ms
4.5 ms
■
Gentag kode
0.55 ms
9 ms
■
2.25 ms
Bitbeskrivelse
Bit ”0”
Bit ”1”
0.56 ms
0.56 ms
1.12 ms
■
2.24 ms
Billedinterval: Tf
Bølgeformen transmitteres, så længe en tast holdes nede.
Tf
Tf
Tf=108ms @455KHz
8
Fjernbetjeningens IR-kode
Kode
(hexa)
Funktion
Bemærk
Kode
(hexa)
Funktion
Bemærk
0F
TV
R/C-knap
72
RED
R/C-knap
0B
INPUT
R/C-knap
71
GREEN
R/C-knap
08
POWER
R/C-knap (Power Til/Fra)
63
YELLOW
R/C-knap
C4
POWER Til
Diskret IR-kode (Kun Power Til)
61
BLUE
R/C-knap
C5
POWER Fra
Diskret IR-kode (Kun Power Til)
02
VOL +
R/C-knap
60
PIP
R/C-knap
03
VOL -
R/C-knap
0E
SLEEP
R/C-knap
00
PR +
R/C-knap
20
TEXT
R/C-knap
01
PR -
R/C-knap
0A
I/II
R/C-knap
09
MUTE
R/C-knap
43
MENU
R/C-knap
53
LIST
R/C-knap
79
ARC
R/C-knap
10 ~ 19 Number Key 0 ~ 9 R/C-knap
5B
EXIT
R/C-knap
1E
FAVOURITE
R/C-knap
07
F
R/C-knap
1A
Q.VIEW
R/C-knap
06
G
R/C-knap
64
SIZE
R/C-knap
40
D
R/C-knap
62
PIP: POSITION,
R/C-knap
41
E
R/C-knap
Teletext: UPDATE
R/C-knap
44
OK
R/C-knap
70
INDEX
R/C-knap
72
PIP PR-
R/C-knap
26
TIME
R/C-knap
71
PIP PR+
R/C-knap
2A
REVEAL
R/C-knap
63
SWAP
R/C-knap
E0
+
R/C-knap
61
PIP INPUT
R/C-knap
E1
-
R/C-knap
9
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement