LG 50PC1RR, 42PC1RR Owner's manual

LG 50PC1RR, 42PC1RR Owner's manual
ENGLISH
SVENSKA
NORSK
LCD-tv
Plasma-tv
3 7 L C 2 R R*
4 2 L C 2 R R*
4 2 P C 1 R R*
5 0 P C 1 R R*
EESTI
Modelnumber
Serienumber
DANSK
Læs den vedlagte Information Manual (installa-tionsvejledning), før du læser denne vejledning og
tager fjernsynet i brug.
Gem den til senere brug. Noter apparatets model- og
serienummer. Numrene står på mærkaten bag på fjernsynet. Husk, at opgive disse numre, når du henvender dig
til forhandleren.
SUOMI
ETJENINGSVEJLEDNING
:
:
Lietuvių k.
Latviešu
TILBEHØR
Kontroller, at følgende tilbehør følger med tv'et. Hvis dele af tilbehøret mangler, skal du kontakte den
forhandler, du har købt produktet hos.
INPUT
POWER
MULTIMEDIA
DVD
TV
VCR
MODE
CABLE
STB
AUDIO
MARK
LIVE
TV
EXIT
MENU
TIME
SHIFT
Owner's Manual
PIP PR
-
PIP PR +
PIP INPUT
SWAP
VOL
PR
MUTE
TEXT
SIZE
POSITION
INDEX
TIME
REVEAL
HOLD
SLEEP
FAV
ARC
I/II
LIST
Q.VIEW
?
PIP
Brugervejledning
batterier
Fjernbetjening
Netledning
Polérklud
Gnid ikke hårdt, når du fjerner
pletter. Hvis du gnider for hårdt,
kan det forårsage ridser eller misfarvning.
TILBEHØR
Brug kun rensekludene til produktet til at fjerne eventuelle
pletter eller fingeraftryk på produktets yderside.
OK
TIME
SHIFT
Polér skærmen med kluden.
(tilvalgsmulighed)
T i l 4 2 P C 1 R R* , 5 0 P C 1 R R*
2-bolte til sokkel
(Se s.11)
2 vægbeslag
2 øjebolte
Denne funktion er ikke tilgængelig
på alle modeller.
T i l 3 7 L C 2 R R* , 4 2 L C 2 R R*
2 tv-beslag
2 vægbeslag
Kabelholder
Arranger kablerne med
kabelholderen.
Kabelstyr
2 bolte
1
INDHOLDSFORTEGNELSE
TILBEHØR
.........................................
1
INTRODUKTION
INDHOLDSFORTEGNELSE
Knapper / Tilslutningsmuligheder . . . . . . . 4-7
Fjernbetjeningsknappernes funktion . . . . . . . . 8-9
Menuen Home (Start) . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
INSTALLATION
Sådan foldes soklen ud . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Grundlæggende tilslutning . . . . . . . . . . 12-13
Sådan placeres produktet tæt
på væggen, så det ikke risikerer at falde ned 14
Montering på sokkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
TILSLUTNINGER OG INDSTILLING
Antennetilslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Indstilling af videobåndoptager . . . . . . . 17-18
Tilslutning af eksternt udstyr . . . . . . . . . . . 19
Indstilling af dvd . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-21
Indstilling af HDSTB . . . . . . . . . . . . . . . 22-23
Indstilling af pc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-26
GRUNDLÆGGENDE BETJENING
Tænde for tv'et . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Regulering af volumen . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Programvalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Valg og justering med menuer på skærmen 28
SPECIALFUNKTIONER
Digital videooptager (DVR)
Tidsforskydning
2
......................................
29
Aktivering af tidsforskydningsfunktionen . . . . . . . .30-31
Optagelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32-33
Kombineret se- og optagetilstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Tv-optagelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Valg af optaget program og pop op-menu . . . . . .35-36
Afspilning af optagede programmer . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Brug af fjernbetjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Manuel optagelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Planlægningsliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Videokvalitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Formater harddisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
PIP (Billede i billede) / Double Window
(Dobbelt skærmbillede) / POP
PIP-funktion (Billede-i-billede) . . . . . . . . . . . . 41
Visning af PIP (billede-i-billede) . . . . . . . . . . 41
PIP Transparens (kun tilstanden PIP) . . . . . 41
Programvalg for indblændet billede . . . . . . 42
Regulering af skærmindstillinger for PIP . . . . . 42
Valg af indgangssignal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Justering af størrelse på
indblændet billede (kun tilstanden PIP) . . . 42
billede (kun tilstanden PIP) . . . . . . . . . . . . . 42
og det indblændede billede . . . . . . . . . . . . 43
POP (Billede uden for billede: programscanning) . 43
Tekst-tv
Valg af sprog til tekst-tv (tilvalgsmulighed) . . 44
Slå til/fra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
SIMPLE-tekst (tilvalgsmulighed) . . . . . . . . . . . . . . . 45
TOP-tekst (tilvalgsmulighed) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
FASTEXT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Specielle tekst-tv-funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
TV-MENU
Valg og justering med menuer på skærmen . 47
Indstillinger i menuen Picture (Billede)
PSM (Picture Status Memory)
(Billedstatushukommelse) . . . . . . . . . . . . . . . 56
CSM (Colour Status Memory)
(Farvestatushukommelse) . . . . . . . . . . . . . . . 57
Manuel farvetemperaturstyring
(indstillingen CSM - User (CSM - Bruger)) . 58
Funktionen XD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Funktionen sRGB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
ACM (Aktiv farveadministration) . . . . . . . . . . 61
Manuel Picture Knapper . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Indstillinger i menuen Screen (Skærm)
Automatisk justering
(kun tilstanden RGB-[PC]). . . . . . . . . . . . . . 75
Manuel indstilling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Valg af VGA/XGA-bredformat . . . . . . . . . . . 77
Indstilling af billedformatet . . . . . . . . . . . . . 78
Biograf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
NR (Støjreduktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Initialisering (gendannelse af
de oprindelige fabriksindstillinger) . . . . . . . 80
Indstillinger i menuen Sound (Lyd)
SSM (Sound Status Memory)
(Lydstatushukommelse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
AVL (Auto Volume Leveler) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Justering Sound Control . . . . . . . . . . . . . . . 65
TV Højttaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Stereo/dobbelt modtagelse . . . . . . . . . . . . 66
NICAM-modtagelse (tilvalgsmulighed) . . . . . . . 67
Valg af højttalerlydudgang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
APPENDIKS
INDHOLDSFORTEGNELSE
Indstilling af tv-stationer
Automatisk programindstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Manuel programindstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Finjustering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Tildeling af et stationsnavn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Booster (tilvalgsmulighed) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Redigering af program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Foretrukket program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Hentning af programtabellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Indstillinger i menuen Time (Tid)
Indstilling af ur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Indstilling af On/Off Time . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Automatisk dvale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Sleep timer (dvaletilstand) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Indstillinger i menuen Special
Børnesikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
ISM-funktion (Image Sticking Minimization)
(tilvalgsmulighed) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Energisparefunktion(tilvalgsmulighed) . . . . 73
XD Demo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Indeks (tilvalgsmulighed) . . . . . . . . . . . . . . 74
Programmering af fjernbetjeningen . . . . . . . . 81
Programmeringskode . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82-85
Checkliste til fejlfindingt . . . . . . . . . . . . . . . 86-87
Vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Produktspecifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . 89-90
3
INTRODUKTION
KNAPPER
Dette er et frontpanel på 42PC1RR*, 50PC1RR*-tv-modeller.
A Dette er en forenklet gengivelse af frontpanelet. Det viste kan i nogen grad afvige fra dit tv.
INTRODUKTION
Knapper på frontpanelet
INPUT
MENU
PR
VOL
OK
Strøm-/standbyindikator
• Lyser rødt i standby-tilstand.
• lyser hvidt, når tv-apparatet
er tændt.
• lyser orange, når manuel
optagelse er i standbytilstand.
INPUT
INPUT
MENU
OK
MENU
OK
PR
VOL
INPUT-knap
OK-knap
PROGRAMME-knapper
POWER-knap
MENU-knap
4
VOLUME-knapper
VOL
TILSLUTNINGSMULIGHEDER
Dette er et bagpanel på 42PC1RR*, 50PC1RR*-tv-modeller.
Bagpanel
S-VIDEO
S-Video-indgang
Tilslut S-Video-udgangen fra en
S-VIDEO-enhed.
R
AUDIO
L/MONO
VIDEO
AUDIO-indgang
Tilslutninger kan etableres for at lytte til
stereolyd fra en ekstern enhed.
VIDEO-indgang
Tilslutter videosignalet fra en videoenhed.
4
INTRODUKTION
AV IN 4
AC IN
1
3
2
6
5
COMPONENT IN
RGB IN
HDMI/
DVI IN
VIDEO
AUDIO
AV 1
RGB
(PC/DTV)
AUDIO
(RGB/DVI)
VARIABLE
AUDIO OUT
RS-232C IN
AV 2
(MONO)
1
2
3
4
5
(CONTROL
& SERVICE)
REMOTE
CONTROL IN
7
8
S-VIDEO VIDEO
ANTENNA
IN
AUDIO
AV IN 3
9
10
HDMI/DVI-indgang
Slut et HDMI-signal til HDMI/DVI.
11
6
Antenneindgang
7
RS-232C-Indgangport(CONTROL&SERVICE)
Tilslut den serielle port på kontrolenhederne i
RS-232C-stikket.
8
Port til fjernbetjening
9
S-Video-indgang
Tilslut S-Video-udgang fra en S-VIDEO-enhed.
10
Audio/Video-indgang
Tilslut audio-/videoudgang fra en ekstern enhed
i disse stik.
11
Variable Audio-udgang
Tilslut en ekstern forstærker eller en subwoofer til
surroundsound-systemet.
RGB/Audio-indgang
Tilslut skærmudgangen fra en pc i den relevante
indgangsport.
Component-indgang
Tilslut en Component video-/audioenhed i disse stik.
Strømkabelstik
Dette tv forsynes med vekselstrøm. Spændingen er
angivet på siden Specifikationer.
Forsøg aldrig at benytte tv'et med jævnstrøm.
Euro-scartstik (AV1/AV2)
Tilslut scartstikindgang eller -udgang fra en
ekstern enhed i disse stik.
5
INTRODUCTION
KNAPPER
Dette er et frontpanel på 3 7 L C 2 R R*- og 4 2 L C 2 R R*-tv-modeller.
■
Dette er en forenklet gengivelse af frontpanelet. Det viste kan i nogen grad afvige fra dit tv.
INTRODUKTION
<Knapper på frontpanelet>
PR
PROGRAMME-knapper
VOL
VOLUME-knapper
OK
OK-knap
MENU
MENU-knap
INPUT
INPUT-knap
R
/I
POWER-knap
Fjernbetjeningssensor
Strøm-/standbyindikator
• Lyser rødt i standby-tilstand.
• lyser hvidt, når tv-apparatet er tændt.
• lyser orange, når manuel optagelse er i standbytilstand.
K u n 42LC2RR *)
Drejefod (K
- Denne funktion er ikke tilgængelig på alle modeller.
30°
30°
R
6
- Dette tv-apparat kan nemt og praktisk drejes på foden
ca. 30° mod venstre eller højre, så du opnår den optimale vinkel, når du ser tv.
TILSLUTNINGSMULIGHEDER
Dette er et bagpanel på 3 7 L C 2 R R*- og 4 2 L C 2 R R*-tv-modeller.
Bagpanel
R
S-VIDEO
VIDEO
L/MONO
AUDIO
AUDIO-indgang
Tilslutninger kan etableres for at lytte
til stereolyd fra en ekstern enhed.
AV IN 4
AC IN
VIDEO-indgang
Tilslutter videosignalet fra en videoenhed.
4
1
3
2
INTRODUKTION
S-Video-indgang
Tilslut S-Video-udgangen fra en
S-VIDEO-enhed.
6
5
COMPONENT IN
VIDEO
RGB IN
HDMI/
DVI IN
AUDIO
AV 1
RGB
(PC/DTV)
AUDIO
(RGB/DVI)
VARIABLE
ARIABLE
ANTENNA
IN
AUDIO OUT
RS-232C IN
AV 2
(MONO)
(CONTROL
& SERVICE)
7
REMOTE
CONTROL IN
S-VIDEO VIDEO
8
AUDIO
AV IN 3
9
10
1
HDMI/DVI-indgang
Slut et HDMI-signal til HDMI/DVI.
2
RGB/Audio-indgang
Tilslut skærmudgangen fra en pc i den relevante
indgangsport.
3
4
5
Component-indgang
Tilslut en Component video-/audioenhed i disse stik.
Strømkabelstik
Dette tv forsynes med vekselstrøm. Spændingen er
angivet på siden Specifikationer.
Forsøg aldrig at benytte tv'et med jævnstrøm.
Euro-scartstik (AV1/AV2)
Tilslut scartstikindgang eller -udgang fra en
ekstern enhed i disse stik.
11
6
Antenneindgang
7
RS-232C-Indgangport(CONTROL&SERVICE)
Tilslut den serielle port på kontrolenhederne i
RS-232C-stikket.
8
Port til fjernbetjening
9
S-Video-indgang
Tilslut S-Video-udgang fra en S-VIDEO-enhed.
10
Audio/Video-indgang
Tilslut audio-/videoudgang fra en ekstern enhed
i disse stik.
11
Variable Audio-udgang
Tilslut en ekstern forstærker eller en subwoofer til
surroundsound-systemet.
7
INTRODUKTION
FJERNBETJENINGSKNAPPERNES FUNKTION
Når du bruger fjernbetjeningen, skal den rettes mod skærmens fjernbetjeningssensor.
Der kan forekomme fejl ved uafbrudt anvendelse af fjernbetjening i længere tid for specifik lysstyrke ved denne
skærmfunktion.
POWER Vender tilbage til tv-visning fra alle tilstande.
INPUT Vælger tilstanden TV, AV, Component (Komponent), RGB
eller HDMI/DVI. Tænder TV-apparat fra standby-tilstand.
INTRODUKTION
MULTIMEDIA Vælger tilstanden Component, RGB eller HDMI/DVI.
Tænder TV-apparat fra standby-tilstand.
INPUT
POWER
DVD
TV
MULTIMEDIA
VCR
MODE
CABLE
STB
AUDIO
MODE Vælger fjernbetjeningstilstandene.
MARK
VCR/dvd Styrer en videobåndoptager.
knapper Disse knapper bruges til X-Studio.
For mere information, se afsnittet ‘X-Studio’.
M
LIVE
TV
EXIT
ENU
MARKÉR Vælger de ønskede funktioner.
LIVE TV Ved anvendelse af indgangskilderne AV1, AV2, S-Video2,
AV3, AV4, Component, RGB eller HDMI/DVI vender skærmen tilbage til det sidste tv-program. (Se side 37)
Åbner menuen Start.
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
PIP P
R-
PUT
PIP PR +
SWAP
PIP IN
MENU Vælger en menu.
VOL
PR
MUTE
TEXT
EXIT Rydder alle visninger på skærmen og vender tilbage til
tv-visning fra alle menuer.
VOL D / E Justerer lydstyrken.
(Lydstyrke
op/ned)
PR D / E Vælger et program.
(Program
op/ned) Vender tilbage til tv-visning fra alle tilstande.
LIST
Q.VIEW
SIZE
POSITION
INDEX
TIME
REVEAL
HOLD
SLEEP
FAV
ARC
I/II
MUTE Slår lyden Til eller Fra.
TEXT Disse knapper bruges til teletekst.
Yderligere oplysninger, se afsnittet ‘Teletekst’.
Bemærk: I tekst-TV anvendes PIP PR +/-, SWAP eller PIP
INPUT knap-perne som tekst-TV farveknapper.
ARC Vælger det ønskede billedformat.
I/II Vælger hvilket sprog, der skal anvendes, hvis programmet
modtages på flere sprog.
Vælger lydudgang.
8
?
PIP
FJERNBETJENINGSKNAPPERNES FUNKTION
IVE T
V
OK Godkender dine valg eller viser den aktuelle
tilstand.
D
EXIT
U
MEN
/ E eller F / G Justerer menuindstillinger.
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
PIP Skifter mellem de indblændede billeder PIP, DW, POP eller
slår tilstandene fra.
PIP P
PIP PR +/- Vælger et program for det indblændede billede.
SWAP Skifter mellem hovedbillede og indblændet billede.
R-
PIP PR +
SWAP
VOL
PIP-IN Vælger af billedkilde til indblændet billede.
PUT
PIP IN
INTRODUKTION
(TIME SHIFT) Vælger elementer menu.
PR
MUTE
TEXT
SIZE Justerer størrelsen på det indblændede billede.
POSITION Bevæger underbilledet i retning D / E eller F / G.
CIFFERTASTER Vælger et program.
Vælger nummererede elementer i en menu.
Tænder TV-apparat fra standby-tilstand.
LIST
LIST Viser programtabellen.
Q.VIEW Vender tilbage til det program, der sidst blev set.
Q.VIEW
SIZE
POSITION
INDEX
TIME
REVEAL
HOLD
SLEEP
FAV
ARC
I/II
?
PIP
SLEEP Indstiller dvaletilstand.
FAV Viser det valgte foretrukne program.
INSTALLATION AF BATTERIER
1
Åbn dækslet til batterirummet på bagsiden.
2
Isæt to batterier korrekt efter
polaritetsangivelsen (+ med
+, - med -). Bland ikke gamle
batterier med nye.
3
Fjernbetjeningens effektive
betjeningsområde
MULTIMEDIA
INPUT
POWER
MULTIMEDIA
INPUT
DVD
TV
VCR
POWER
MODE
CABLE
AUDIO
STB
DVD
TV
VCR
MODE
CABLE
AUDIO
STB
MARK
LIVE
TV
EXIT
MENU
MARK
LIVE
TV
EXIT
MENU
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
OK
PIP PR
-
PIP PR +
SWAP
PIP INPUT
PIP PR
VOL
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
MUTE
TEXT
PR
VOL
-
PIP PR +
MUTE
SWAP
TEXT
PIP INPUT
PR
■
Brug fjernbetjeningen i en afstand af 7 m og med
en vinkel på 30 grader (venstre/højre) i forhold til
modtagerenheden.
■
Bortskaf brugte batterier i beholderen til
miljøskadeligt affald for at forhindre forurening.
Luk dækslet.
9
INTRODUKTION
MENUEN START
Denne menu er en oversigt over indholdet.
I menuen Start kan du åbne Recorded list of DVR, Manual Opt., Planlægningsliste
eller TV Menu.
INTRODUKTION
INPUT
POWER
DVD
TV
MODE
CABLE
AUDIO
Start
MULTIMEDIA
VCR
STB
Ledig Plads
MARK
LIVE
TV
EXIT
U
MEN
Høj
3h 19m
Normal
5h 24m
Optaget tv
DVR
p.29
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
PIP P
R
-
PIP PR +
SWAP
VOL
PUT
PR
MUTE
10
PIP IN
TEXT
Manuel opt.
Planlægningsliste
TV Menu
TV Menu (Tv-menu)
p.47
INSTALLATION
SÅDAN FOLDES SOKLEN UD (42PC1RR*)
■
Denne funktion er ikke tilgængelig på alle modeller.
A
3
INSTALLATION
1
2
4
B
C
■
Placer apparatet, så skærmen vender nedad mod en pude eller et stykke blødt klæde som vist på figur 1.
Inden soklen foldes ud, skal du sørge for skubbe de to låse (A) i bunden af soklen udad.
■
Træk soklen ud som vist herover på figur 2 og 3.
Når soklen er foldet ud, skal skruerne sættes i hullerne (B) i bunden af soklen og spændes.
■
Når kabler tilsluttes apparatet, må låsen (C) ikke frigøres.
Det kan medføre, at apparatet falder og forårsager alvorlig personskade og beskadigelse af apparatet.
! BEMÆRK
De viste figurer kan afvige en smule fra dit tv-apparat.
Når soklen lukkes af hensyn til opbevaring
D
A
B
Fjern først skruerne i hullerne (B) i bunden af soklen. Træk
derefter de to kroge (D) ud af soklen, og fold soklen tilbage
i apparatet.
Når soklen er foldet sammen, skubbes de to låse (A) udad.
11
INSTALLATION
GRUNDLÆGGENDE TILSLUTNING (42PC1RR *, 50PC1RR *)
■
Disse modeller har to kabelstyringsmetoder alt efter sokkeltype.
Sokkel type 1
INSTALLATION
Arranger kablerne som vist på billedet.
Sokkel type 2
1
Hold i KABELSTYRET med begge hænder, og
skub det som vist.
KABELSTYR
2
Tilslut kablerne som beskrevet.
I afsnittet Tilslutning af eksternt udstyr kan du
se, hvordan du tilslutter ekstraudstyr.
3
12
Tilslut KABELSTYRET igen som vist.
GRUNDLÆGGENDE TILSLUTNING (37LC2RR*, 42LC2RR*)
1
Tilslut kablerne som beskrevet.
Når du har tilsluttet kablerne korrekt, skal du
ordne kablerne i kabelholderen.
2
Tilslut KABELSTYRET som vist.
3
Bundt kablerne ved hjælp af den medfølgende kabelholder.
INSTALLATION
I afsnittet Tilslutning af eksternt udstyr kan du
se, hvordan du tilslutter ekstraudstyr.
FJERNES KABELSTYRET
Hold KABELSTYRET med begge hænder, og træk
det tilbage.
! BEMÆRK
G
Undlad at holde om KABELSTYRET, når du flytter produktet.
Hvis produktet tabes, kan det medføre personskade eller beskadigelse af produktet.
13
INSTALLATION
SÅDAN PLACERES PRODUKTET TÆT PÅ VÆGGEN, SÅ
DET IKKE RISIKERER AT FALDE NED
■
■
INSTALLATION
Placer produktet tæt på væggen, så det ikke risikere at falde ned, hvis det skubbes baglæns.
I vejledningen nedenfor beskrives en metode til at sikre, at produktet ikke falder ned, hvis det skubbes fremad.
Denne metode forhindrer, at produktet falder forover og skader andre. Den forhindrer også selve produktet i at
blive beskadiget. Sørg for, at børn ikke klatrer op eller hænger på produktet.
1
1
2
eller
2
1
Brug øjeboltene eller tv-beslagene/-boltene til at fastgøre produktet til væggen som vist på billedet.
(Hvis dit produkt har boltene i øjeboltenes position, skal de løsnes, inden øjeboltene indsættes).
* Indsæt øjeboltene eller tv-beslagene/-boltene, og spænd dem fast i de øverste huller.
2
Fastgør vægbeslagene med boltene (følger ikke med produktet, skal købes separat) på væggen. Afstem højden på beslaget, der monteres på væggen.
3
33
Brug et kraftigt reb til fastgørelse af produktet (følger ikke med produktet, skal købes separat). Det er sikrere at fastgøre
rebet, så det er vandret i forhold til væggen og produktet.
! BEMÆRK
G
G
G
14
Hvis produktet skal flyttes, skal rebet først fjernes.
Brug en produktholder eller et kabinet, der er tilstrækkeligt stort og stærkt til at klare produktets størrelse og
vægt.
Kontroller af hensyn til sikkerheden, at højden på vægbeslaget svarer til højden på produktet.
MONTERING PÅ SOKKEL
■
■
Tv'et kan installeres på forskellige måder, f.eks. på en væg eller på et skrivebord osv.
Tv'et er konstrueret til vandret montering.
JORDFORBINDELSE
Kortslutning
-safbryder
INSTALLATION
Strømforsyning
Sørg for at tilslutte jordforbindelseskablet for at forhindre
muligt elektrisk stød. Få en autoriseret elektriker til at
installere en separat afbryder, hvis der ikke findes tilgængelige
jordforbindelsesmetoder. Forsøg ikke på at jordforbinde
enheden ved at slutte den til telefonledninger, lynafledere
eller gasrør.
Installation på bordsokkel
For at sikre tilstrækkelig ventilation skal der være en afstand på 4” mellem apparatets sider og andre
genstande og mellem apparatet og væggen.
4 inches
4 inches
4 inches
4 inches
PR
Vægmontering: Vandret installation
INPUT
MENU
OK
VOL
For at sikre tilstrækkelig ventilation skal der være en afstand på 4” mellem apparatets sider og andre genstande og mellem apparatet og væggen. Du kan få detaljerede installationsvejledninger hosdin forhandler –
se Tilt Wall Mounting Bracket Installation and Setup Guide (installations- og opsætningsvejledningen til den
valgfri vægmonteringsvipperamme).
4 inches
4 inches
4 inches
4 inches
4 inches
< K u n 4 2 P C 1 R R* >
Fjern to skruer bag på apparatet, inden vægmonteringsbeslaget monteres.
15
TILSLUTNINGER OG INDSTILLING
For at forhindre at udstyret beskadiges, må du aldrig tilslutte netledninger, før du er færdig med at tilslutte alt udstyr.
■ Denne del af TILSLUTNING OG INDSTILLING bruger primært billeder til 42PC1RR*, 50PC1RR*.
■
ANTENNETILSLUTNING
Juster antenneretningen for at opnå den bedste billedkvalitet.
■ Der følger ikke antennekabel og omsætter med apparatet.
■
TILSLUTNINGER OG INDSTILLING
Lejligheder/ejendomme for flere familier
(Tilslut apparatet til antennestikket i væggen)
Antennestik i væggen
ANTENNA
IN
ANTENNA
IN
RF-koaksialkabel (75 ohm)
VHF-antenne
Spænd det ved at dreje i
urets retning.
UHF-antenne
ANTENNA
IN
Udendørs antenne
Enfamilieboliger/-huse
(Tilslut til vægstikket til udendørs antenne)
I områder med dårligt signal opnås en bedre
billedkvalitet ved at forsyne antennen med en signalforstærker som vist til højre.
■ Hvis signalet skal deles mellem to fjernsyn, skal du
tilslutte en antennesignalfordeler.
■
UHF
VHF
ANTENNA
IN
Signalfor
stærker
ANTENNA
IN
16
INDSTILLING AF VIDEOBÅNDOPTAGER
Du undgår billedstøj (interferens) ved at placere videobåndoptageren i passende afstand fra tv'et.
■ Typisk et frosset stillbillede fra en videobåndoptager. Hvis du anvender 4:3-billedformatet, kan de faste skærmens sider forblive synlige på skærmen.
■
Tilslutning med et antennekabel
Tilslut videobåndoptagerens A N T O U T-stik
til tv'ets Antenna-stik.
2
Tilslut antennekablet til A N T I N-stikket på
videobåndoptageren.
3
Tryk på knappen P L A Y på videobåndoptageren, og afstem det program, du vil se,
mellem tv'et og videobåndoptageren.
VCR
ANT IN
IN
S-VIDEO
ANT OUT
OUTPUT
SWITCH
3
4
OUT
(R) AUDIO (L) VIDEO
ANTENNA
IN
AV 1
1
ANTENNA
IN
AV 2
TILSLUTNINGER OG INDSTILLING
2
1
(
S-VIDEO VIDEO
)
AUDIO
AV IN 3
Tilslutning med et RCA-kabel
(
S-VIDEO VIDEO
)
AUDIO
AV IN 3
ANT IN
VCR
1
Forbind AUDIO/VIDEO-bøsningerne mellem
tv'et og videobåndoptageren. Sørg for, at
stikkenes farver passer sammen (video = gul,
venstre lydindgang (L) = hvid og højre
lydindgang (R) = rød).
2
Sæt et videobånd i videobåndoptageren, og
tryk på P L A Y (Afspil) på videobåndoptageren.
(Se betjeningsvejledningen til videobåndoptageren).
3
Vælg A V 3-indgangskilden ved at trykke på
knappen INPUT på fjernbetjeningen.
IN
S-VIDEO
ANT OUT
OUTPUT
SWITCH
3
OUT
(R) AUDIO (L) VIDEO
4
1
COMPONENT IN
VIDEO
RGB IN
AUDIO
(RGB/DVI)
AUDIO
RGB
(PC/DTV)
(MONO)
REMOTE
CONTROL IN
S-VIDEO VIDEO
(
S-VIDEO VIDEO
AV IN 3
)
AUDIO
AV
V IN 3
AUDIO
- Hvis den er sluttet til A V I N 4-stikket foran, skal
du vælge A V 4 -indgangskilden.
AV 1
AV 2
! BEMÆRK
G
Hvis du har en videobåndoptager med mono-lyd, skal du slutte lydkablet fra videobåndoptageren til stikket A U D I O L / M O N O (Venstre lydindgang/mono) på tvapparatet.
17
(
S-VIDEO VIDEO
)
AUDIO
TILSLUTNINGER OG INDSTILLING
AV IN 3
INDSTILLING AF VIDEOBÅNDOPTAGER
(
Tilslutning med et scart-kabel
S-VIDEO VIDEO
1
Tilslut videobåndoptagerens scart-stik med
tv'ets A V 1-scart-stik. Anvend et afskærmet
kabel.
2
Sæt et videobånd i videobåndoptageren, og
tryk på PLAY på videobåndoptageren. (Se betjeningsvejledningen til videobåndoptageren).
3
Vælg A V 1-indgangskilden ved hjælp af knappen
I N P U T på fjernbetjeningen.
- Hvis den er tilsluttet til A V 2-scart-stikket,
skal du vælge A V 2-indgangskilden.
AV 1
ANTENNA
IN
AV 2
TILSLUTNINGER OG INDSTILLING
1
(R) AUDIO (L)
AUDIO/
VIDEO
)
AUDIO
AV IN 3
! BEMÆRK
Videobånd
optager
G Hvis S-VIDEO(Y/C)-signalet modtages via
Euro-scartstikket 2 (AV2), skal du skifte til tilstanden S-Video2.
G Hvis du vil bruge EURO-scartkablet, skal
du bruge det signalafskærmede Euro-scartkaAUDIO
bel.
AV IN 4
R
L/MONO
VIDEO
Tilslutning med et S-Video-kabel
Videobånd
optager
ANT IN
IN
1
Tilslut videobåndoptagerens S-VIDEO-udgang
til tv'ets S-VIDEO-indgang. Billedkvaliteten
forbedres sammen lignet med normal
Composite-indgang (RCA-kabel).
2
Tilslut videobåndoptagerens lydudgange til
tv'ets AUDIO-indgangsstik.
3
ISæt et videobånd i optageren, og tryk på PLAY
på optageren. (Sebetjeningsvejledningen til
videobåndop tageren).
4
Vælg AV3-indgangskilden ved at trykke på
knappen INPUT på fjernbetjeningen.
S-VIDEO
ANT OUT
OUTPUT
SWITCH
3
OUT
(R) AUDIO (L) VIDEO
4
2
1
COMPONENT IN
RGB IN
AUDIO
(RGB/DVI)
VIDEO
AUDIO
RGB
(PC/DTV)
(MONO)
REMOTE
CONTROL IN
S-VIDEO VIDEO
AUDIO
AV
V IN 3
! BEMÆRK
G
18
Hvis både S-VIDEO- og VIDEO-stik samtidig er forbundet med S-VHS VCR, kan der kun modtages
S-VIDEO.
TILSLUTNING AF EKSTERNT UDSTYR
Forbind A U D I O / V I D E O-bøsningerne mellem
tv'et og videobåndoptageren. Sørg for, at
stikkenes farver passer sammen (video = gul,
venstre lydindgang (L) = hvid og højre
lydindgang (R) = rød).
2
Vælg AV4 -indgangskilden ved at trykke på
knappen INPUT på fjernbetjeningen.
- Hvis den er sluttet til AV IN3-stikket foran, skal
du vælge AV3 -indgangskilden.
3
Betjen det tilsvarende eksterne udstyr.
Se betjeningsvejledningen til det eksterne
udstyr.
S-VIDEO
R
AUDIO
L/MONO
VIDEO
1
Videokamera
Videospilmaskine
R
AUDIO
L
VIDEO
TILSLUTNINGER OG INDSTILLING
1
AV
V IN 4
19
VIDEO
VIDEO
TILSLUTNINGER OG INDSTILLING
COMPONENT IN
COMPONENT IN
VIDEO
VIDEO
AUDIO
AUDIO
INSTALLATION AF DVD
Tilslutning med et S-Video-kabel
DVD
(R) AUDIO (L)
2
TILSLUTNINGER OG INDSTILLING
AUDIO
(RGB/DVI)
Tilslut videobåndoptagerens S-VIDEO-udgang til
tv'ets S-VIDEO-indgang.
2
Tilslut lydudgangene på DVD-afspilleren til
A U D I O-indgangsbøsningerne på tv'et.
3
Tænd DVD-afspilleren, og læg en DVD i.
4
Vælg A V 3-indgangskilden ved at trykke på knappen I N P U T på fjernbetjeningen.
5
Du finder betjeningsinstruktioner i brugervejledningen
til DVD-afspilleren.
S-VIDEO
1
COMPONENT IN
AUDIO
VIDEO
RGB IN
1
RGB
(PC/DTV)
(MONO)
REMOTE
CONTROL IN
S-VIDEO VIDEO
AUDIO
S-VIDEO VIDEO
AV
V IN 3
(
)
AUDIO
AV IN 3
RGB IN
Tilslutning med et HDMI-kabel
1
Tilslut HDMI-udgangen på dvd'en til H D M I / D V I
I N-bøsningen på tv'et.
2
Vælg indgangskilden H D M I / D V I ved at trykke på
knappen I N P U T på fjernbetjeningen.
3
Betjeningsinstruktioner findes i brugervejledningen til
DVD-afspilleren.
RGB IN
HDMI/
DVI IN
AUDIO
(RGB/DVI)
RGB
(PC/DTV)
RS-232C IN
(CONTROL
& SERVICE)
1
REMOTE
CONTROL IN
DVD
HDMI OUTPUT
! BEMÆRK
G
G
G
20
RGB
RGB
(PC/DTV)
Tv’et kan modtage video- og lydsignalet samtidig ved brug af et HDMI-kabel.
Hvis DVD-afspilleren understøtter automatisk HDMI-funktion, indstilles DVD-udgangsopløsningen automatisk til 1280 x 720 p.
Hvis DVD-afspilleren ikke understøtter automatisk HDMI, skal du indstille udgangsopløsningen.
Hvis DVD-afspilleren ikke understøtter automatisk HDMI, skal du indstille udgangsopløsningen.
INSTALLATION AF DVD
Tilslutning med et komponentkabel
AV IN 4
1
DVD
B
R
Tilslut videoudgangene (Y, PB, PR) på DVDafspilleren til bøsningerne C O M P O N E N T I N
V I D E O på tv'et.
R
AUDIO
(R) AUDIO (L)
L/MONO
VIDEO
1
Tilslut lydudgangene på DVD-afspilleren til
C O M P O N E N T I N A U D I O-indgangsbøsningerne på tv'et.
3
Tænd DVD-afspilleren, og læg en DVD i.
4
Vælg C o m p o n e n t-indgangskilden ved at trykke
på knappen I N P U T på fjernbetjeningen.
5
Du finder betjeningsinstruktioner i brugervejledningen til DVD-afspilleren.instructions.
COMPONENT IN
AUDIO
VIDEO
(MONO)
S-VIDEO VIDEO
AUDIO
AV IN 3
! BEMÆRK
G
(
S-VIDEO VIDEO
)
AUDIO
AV IN 3
Komponentindgangsporte
Du opnår en bedre billedkvalitet ved at
tilslutte en DVD-afspiller til komponentindgangsportene som vist herunder
Komponentporte på tv'et
Video-udgangsporte på
DVD-afspilleren
Y
PR
PB
Y
Pb
Y
B-Y
Y
Cb
S-VIDEO VIDEO
Y AV IN 3 PBAUDIO
(
TILSLUTNINGER OG INDSTILLING
2
2
)
Pr
R-Y
Cr
PR
Tilslutning med et scart-kabel
RGB IN
AV 2
1
Tilslut DVD-afspillerens scart-stik med tv'ets
AV1-scart-stik. Anvend et afskærmet kabel.
2
Tænd DVD-afspilleren, og læg en DVD i.
RGB
(PC/DTV)
AV 1
ANTENNA
IN
3
1
DVD
AUDIO/
VIDEO
(R) AUDIO (L)
Vælg AV1 -indgangskilden ved hjælp af knappen INPUT på fjernbetjeningen.
- Hvis den er tilsluttet til A V 2-scart-stikket,
skal du vælge A V 2 -indgangskilden.
! BEMÆRK
G
Anvend et afskærmet scartkabel.
21
COMPONENT IN
AV IN 4
AUDIO
VIDEO
R
AUDIO
L/MONO
TILSLUTNINGER OG INDSTILLING
VIDEO
INDSTILLING AF HDSTB
COMPONENT IN
VIDEO
■
AUDIO
Dette tv kan modtage digitale trådløse signaler/kabelsignaler uden en ekstern digital set-top-boks. Men se figuren
herunder, hvis du modtager digitale signaler fra en digital set-top-boks eller anden ekstern digital enhed.
Tilslutning med et 15-bens D-sub-kabel
TILSLUTNINGER OG INDSTILLING
(R) AUDIO (L)
RGB-DTV OUTPUT
DTV-modtager
(set-top-boks)
2
1
Slut den digitale set-top-boks' RGB-udgang til
stikket RGB IN (PC/DTV) på tv’et.
2
Slut set-top-boksens audioudgange til stikket
A U D I O ( R G B / D V I ) på tv’et.
3
Tænd for set-top-boksen. (Se betjeningsvejledningen til den digitale set-top-boks).
4
Vælg indgangskilden R G B ved at trykke på
knappen I N P U T på fjernbetjeningen.
1
RGB IN
(
RGB
(PC/DTV)
AUDIO
(RGB/DVI)
S-VIDEO VIDEO
)
AUDIO
AV IN 3
REMOTE
CONTROL IN
RG
Tilslutning med et HDMI-kabel
NA
1
Tilslut HDMI-udgangen på den digitale settop-boks til H D M I / D V I I N-bøsningen på tvapparatet.
2
Vælg indgangskilden H D M I / D V I ved at trykke
på knappen I N P U T på fjernbetjeningen.
3
Tænd for den digitale set-top-boks. (Se betjeningsvejledningen til den digitale set-top-boks).
RGB IN
HDMI/
DVI IN
AUDIO
(RGB/DVI)
RGB
(PC/DTV)
RS-232C IN
(CONTROL
& SERVICE)
REMOTE
CONTROL IN
1
HDMI OUTPUT
DTV-modtager
(set-top-boks)
! BEMÆRK
G
G
G
22
Tv’et kan modtage video- og lydsignalet samtidig ved brug af et HDMI-kabel.
Hvis den digitale set-top-boks understøtter automatisk HDMI-funktion, indstilles udgangsopløs
ningen for den digitale set-top-boks automatisk til 1280 x 720 p.
Hvis set-top-boksen ikke understøtter automatisk HDMI, skal du indstille udgangsopløsningen.
Den bedste billedkvalitet opnås ved at justere udgangsopløsningen for set-top-boksen til 1280 x
720 p.
INDSTILLING AF HDSTB
Tilslutning med et komponentkabel
DTV-modtager (set-top-boks)
B
R
1
Tilslut videoudgangene (Y, PB, PR) på DVD-afspilleren
til bøsningerne COMPONENT IN VIDEO på tv'et.
2
Tilslut lydudgangene på DVD-afspilleren til C O M P ON E N T I N A U D I O-indgangsbøsningerne på tv'et.
3
Tænd for den digitale set-top-boks. (Se betjeningsvejledningen til den digitale set-top-boks).
4
Vælg C o m p o n e n t-indgangskilden ved at trykke på
knappen I N P U T på fjernbetjeningen.
(R) AUDIO (L)
1
2
AUDIO
VIDEO
COMPONENT IN
(MONO)
S-VIDEO VIDEO
AUDIO
VIDEO
AUDIO
AV IN 3
! BEMÆRK
Signal
Component
RGB-DTV
HDMI-DTV
480i/576i
Ja
Nej
Nej
480p/576p/720p/1080i
Ja
Ja
Ja
Tilslutning med et HDMI to DVI-kabel
1
Tilslut D V I-udgangen på den digitale set-top-boks til
H D M I / D V I I N-bøsningen på tv-apparatet.
2
Slut top-set-boksens lydudgange til bøsningen
A U D I O ( R G B / D V I ) på tv’et.
3
Tænd for den digitale set-top-boks. (Se betjeningsvejledningen til den digitale set-top-boks).
4
Vælg indgangskilden H D M I / D V I ved at trykke på
knappen I N P U T på fjernbetjeningen.
RGB IN
HDMI/
DVI IN
RGB
(PC/DTV)
AUDIO
(RGB/DVI)
RS-232C IN
(CONTROL
& SERVICE)
(
O VIDEO
TILSLUTNINGER OG INDSTILLING
COMPONENT IN
REMOTE
CONTROL IN
)
AUDIO
AV IN 3
1
2
RGB IN
RGB
(PC/DTV)
DTV-modtager
(set-top-boks)
RGB IN
RGB
(PC/DTV)
DVI OUTPUT
(R) AUDIO (L)
! BEMÆRK
G
G
G
Hvis den digitale set-top-boks har en DVI-udgang og ingen HDMI-udgang, skal du have en
særskilt lydtilslutning.
Hvis set-top-boksen understøtter automatisk DVI-funktion, indstilles udgangsopløsningen
for set-top-boksen automatisk til 1280 x 720 p.
Hvis den digitale set-top-boks ikke understøtter automatisk DVI, skal du indstille udgangso
pløsningen. Den bedste billedkvalitet opnås ved at justere udgangsopløsningen for set-topboksen til 1280 x 720p.
23
TILSLUTNINGER OG INDSTILLING
INDSTILLING AF PC
■
Dette tv er udstyret med Plug and Play, som betyder, at pc'en automatisk justeres efter tv'ets indstillinger.
Tilslutning med et 15-bens D-sub-kabel
1
Slut pc'ens RGB-udgang til stikket RGB IN
(PC/DTV) på tv’et.
2
Tilslut pc-lydindgangen til tv'ets A U D I O
( R G B / D V I ) indgang.
3
Tænd for pc’en og tv’et.
4
Vælg indgangskilden R G B ved at trykke på
knappen I N P U T på fjernbetjeningen.
PC
(R) AUDIO (L)
RGB-DTV OUTPUT
TILSLUTNINGER OG INDSTILLING
1
2
COMPONENT IN
RGB IN
VIDEO
RGB
(PC/DTV)
AUDIO
(RGB/DVI)
AUDIO
REMOTE
CONTROL IN
Tilslutning med et HDMI to DVI-kabel
1
Tilslut DVI-udgangen på pc'en til HDMI/DVI
IN-bøsningen på tv-apparatet.
2
Tilslut pc-lydindgangen til tv'ets A U D I O
( R G B / D V I ) indgang.
3
Tænd for pc’en og tv’et.
4
Vælg indgangskilden H D M I / D V I ved at trykke
på knappen I N P U T på fjernbetjeningen.
RGB IN
HDMI/
DVI IN
RGB
(PC/DTV)
AUDIO
(RGB/DVI)
RS-232C IN
(CONTROL
& SERVICE)
(
S-VIDEO VIDEO
REMOTE
CONTROL IN
)
AUDIO
1
AV IN 3
2
PC
DVI OUTPUT
RGB IN
RGB
(PC/DTV)
(R) AUDIO (L)
! BEMÆRK
G
G
24
Hvis pc’en har en DVI-udgang og ingen HDMI-udgang, skal du have en særskilt lydtilslutning.
Hvis pc'en ikke understøtter Auto DVI, skal du indstille udgangsopløsningen. Du får den bedste
billedkvalitet ved at justere udgangsopløsningen for pc'ens grafikkort til 1024 x 768, 60 Hz.
! BEMÆRK
G Forbind
G Tilslut
audio-kablet fra PC’en til skærmens Audioindgang. (Audio-kabler følger ikke med skærmen.)
G Ved brug af et lydkort, reguler PC-lyden som
påkrævet.
G Denne skærm benytter en VESA Plug and Play-løsning. Skærmen afgiver EDID-data til PC-systemet
med en DDC-protokol. PC’en
tilpasser sig automatisk denne skærm.
G DDC-protokollen nulstilles for følgende modi:
RGB (Analog RGB), HDMI (HDMI, Digital RGB).
G Om nødvendigt reguleres skærmens Plug and
Play-indstillinger.
G Hvis grafikkortet på pc'en ikke udsender et
analogt og et digitalt RGB-signal samtidigt,
tilsluttes kun enten RGB (PC/DTV) eller
HDMI/DVI for at vise pc-indhold på tv-apparatet.
GHvis PC’ens grafikkort afgiver analogt og digitalt
RGB-signal simultant, indstilles skærmen til enten
RGB eller HDMI (den anden modus indstiller
skærmen automatisk til Plug and Play).
GAfhængigt af videokort kan det forekomme, at
DOS-modus ikke fungerer, afhængigt af videokort
ved brug af et HDMI-I-kabel.
G Hvis du bruger et for langt RGB-PC-kabel, er der
muligvis støj på skærmen. Vi anbefaler at bruge
under 5 m kabel. Det giver den bedste billedkvalitet.
TILSLUTNINGER OG INDSTILLING
en pc med apparatet for at nyde levende
billeder og lyd.
G Undgå at have et fast billede på tv-skærmen i længere tid. Det faste billede kan efterlade permanent
aftryk på skærmen. Brug en pauseskærm, når det
er muligt.
G Tilslut en pc til RGB (PC/DTV)- eller HDMI/DVIporten på tv-apparatet, og skift pc'ens udgangsopløsning i overensstemmelse hermed.
G Der kan følge støj med opløsning, lodret mønster,
kontrast eller lysstyrke i pc-tilstand. I givet fald
ændres pc-tilstanden til en anden opløsning eller
opdateringshastigheden til en anden hastighed,
eller lysstyrken og kontrasten justeres i menuen,
indtil støjen er fjernet. Hvis pc-grafikkortets
hastighed ikke kan ændres, skiftes det ud med et
andet, eller producenten af grafikkortet kontaktes.
G Synkroniseringsindgangsformatet for vandrette og
lodrette frekvenser er separat.
G På 42PC1RR/50PC1RR-modeller anbefaler vi, at
der bruges 1024x768, 60 Hz til pc-tilstanden, da
der derved opnås den bedste billedkvalitet.
G In 37LC2RR/42LC2RR- Vi anbefaler 1360x768,
60Hz for PC-modus, da det giver den bedste
billedkvalitet.
G Hvis pc'ens opløsning er højere end UXGA, er der
intet billede på apparatet.
G Tilslut signalkablet fra pc'ens skærmudgangsport
til RGB (PC/DTV)-porten på tv-apparatet eller
signalkablet fra pc'ens HDMI-udgangsport til
HDMI/DVI-porten på tv-apparatet.
25
TILSLUTNINGER OG INDSTILLING
Understøttet skærmopløsning RGB[PC] /
HDMI[PC]-tilstand (37LC2RR *, 42LC2RR *)
TILSLUTNINGER OG INDSTILLING
26
Understøttet skærmopløsning RGB[PC] /
HDMI[PC]-tilstand (42PC1RR *, 50PC1RR *)
Opløsning
Vandret
frekvens (kHz)
Lodret frekvens
(Hz)
Opløsning
Vandret
frekvens (kHz)
Lodret frekvens
(Hz)
720x400
31,468
70,8
640x350
31,468
37,861
70,09
85,08
640x480
31,469
37,684
59,94
75,00
720x400
31,469
37,927
70,08
85,03
800x600
37,879
46,875
60,31
75,00
832x624
49,725
74,55
640x480
48,363
56,47
60,123
60,00
70,00
75,029
59,94
66,66
72,80
75,00
85,00
1024x768
31,469
35,000
37,861
37,500
43,269
848x480
31,500
37,799
39,375
60,00
70,00
75,00
852x480
31,500
37,799
39,375
60,00
70,00
75,00
800x600
35,156
37,879
48,077
46,875
53,674
56,25
60,31
72,18
75,00
85,06
832x624
49,725
74,55
1024x768
48,363
56,476
60,023
68,677
60,00
70,06
75,02
85,00
1360x768
47,700
60,00
1366x768
47,700
60,00
1152x864
54,348
63,995
60,05
70,01
1280x768
47,776
59,87
1280x768
47,776
59,870
1360x768
47,720
59,799
1366x768
47,720
59,799
GRUNDLÆGGENDE BETJENING
TÆNDE FOR TV'ET
Når du tænder for tv'et, kan du bruge dets funktioner.
INPUT
POWER
Tænde tv'et
DVD
TV
VCR
MODE
CABLE
1
Tilslut først strømkablet korrekt.
På dette tidspunkt skifter tv'et til standbytilstand.
■ Tv'et tændes i standbytilstand ved at trykke på knappen
, INPUT, P R D / E på tv'et eller trykke på knappen
POWER, INPUT, MULTIMEDIA, P R D / E, tallene
( 0~9
9 ) på fjernbetjeningen.
MULTIMEDIA
STB
AUDIO
MARK
LIVE
TV
EXIT
U
MEN
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
1
Tryk på knappen V O L D / E for at regulere volumen.
2
Hvis du vil slå lyden fra, skal du trykke på M U T E -knappen.
3
Du kan annullere funktionen Mute (Slå lyden fra) ved at
trykke på knappen M U T E , V O L D / E eller I / I I .
PIP P
R
-
PIP PR +
SWAP
VOL
PUT
PIP IN
PR
MUTE
TEXT
LIST
Q.VIEW
SIZE
POSITION
INDEX
TIME
REVEAL
HOLD
SLEEP
FAV
ARC
I/II
GRUNDLÆGGENDE BETJENING
Regulering af volumen
?
PIP
27
TÆNDE FOR TV'ET
INPUT
POWER
Programvalg
DVD
TV
VCR
MODE
CABLE
STB
AUDIO
1
MULTIMEDIA
Tryk på P R D / E eller NUMBER-knapperne for at vælge
et programnummer.
MARK
LIVE
TV
EXIT
U
MEN
OK
GRUNDLÆGGENDE BETJENING
Valg af sprog i skærmmeddelelser
(tilvalgsmulighed)
PIP P
R
-
PIP PR +
SWAP
PUT
PIP IN
- Menuerne på skærmen kan ses i følgende sprog. Vælg først det
ønskede sprog.
VOL
PR
MUTE
1
Tryk på M E N U-tasten og derefter på D / E-tasten for at vælge
SPECIAL (Specialfunktioner)-menuen.
2
Tryk på G -tasten og derefter D / E-tasten for at vælge
Sprog (Language).
Tryk på G-tasten og derefter på D / E-tasten for at vælge
det ønskede sprog.
Alle skærmmenuer vil nu vises i det valgte sprog.
3
Tryk på knappen E X I T for at returnere til normal TV-vis
ning.
4
! BEMÆRK
G
28
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
Hvis du skal på ferie, skal du tage stikket ud af stikkontakten i væggen.
TEXT
LIST
Q.VIEW
SIZE
POSITION
INDEX
TIME
REVEAL
HOLD
SLEEP
FAV
ARC
I/II
?
PIP
SPECIALFUNKTIONER Digital videooptager (DVR)
TIDSFORSKYDNING
DVD
TV
CABLE
AUDIO
- Med denne funktion kan enheden automatisk optage
live tv-programmer og gøre dem tilgængelige til visning
når som helst.
- Når Tidsforskydning er aktiveret, kan du afbryde visningen af tv-programmet midlertidig og spole tilbage når
som helst uden at gå glip af live-udsendelsen.
STB
MARK
LIVE
TV
EXIT
U
MEN
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
PIP P
R-
1
VCR
MODE
PIP PR +
SWAP
PIP IN
PUT
KANALO Tidsforskydning
BILLEDEO Optaget tv
LYDO Manuel optag.
Tryk på knappen M E N U, og brug derefter knappen
D / E til at vælge menuen D V R.
TIMEO Planlægningsliste
SPECIALO Videokvalitet
SKÆRMO Harddiskformater.
PIP/DWO
2
Tryk på knappen G, og brug derefter knappen D / E
til at vælge T i d s f o r s k y d n i n g .
DVR{
Flyt
MENU
Menu
1
3
Tryk på G-knappen og benyt derefter
knappen til valg af Tænd eller Sluk.
D
/ ETimeshift
Tidsforskydning
Optaget tv
G
Tænd
Sluk
Manuel optag.
Tryk på knappen EXIT for at returnere til
normal TV-visning.
Planlægningsliste
Videokvalitet
Harddiskformater
2 3
SPECIALFUNKTIONER
4
29
SPECIALFUNKTIONER Digital videooptager (DVR)
AKTIVERING AF TIDSFORSKYDNINGSFUNKTIONEN.
1
1
2
3
4
Statuslinjen?
Når du har valgt Timeshift Tænd, skal du trykke på knappen
O K.
■ Så snart tidsforskydningen begynder, vises en statuslinje,
der angiver den aktuelle optagelsesstatus, i bunden af skærmen.
■ Tryk på knappen EXIT for at gemme statuslinjen, eller tryk
på knappen O K for at vise statuslinjen.
■ Tidsforskydningsfunktionen forbliver aktiv, selvom der skiftes
kanal.
Denne funktion angiver et muligt DVR-genvisningsafsnit, hvor langt udsendelsen er kommet
på skærmen og i virkeligheden samt et afsnit med
afsnitsoptagelser.
1
Status for den aktuelt viste video.
2
Aktuelt lagringstidspunkt.
15 minutters intervaller fra tidsforskydningens
3
starttidspunkt. (I alt – en time).
4
2
Åbn menuen med indstillinger, og vælg Timeshift Sluk
(Tidsforskydning deaktiveret), når tidsforskydningsfunktionen
er færdig.
SPECIALFUNKTIONER
! BEMÆRK
En enhed som optager og afspiller programindholdet på en harddisk i tv-apparatet eller SETTOP-BOKSEN.
For at spare på pladsen på harddisken gemmes
intet, når der ikke er noget signal.
Den samlede mængde plads på harddisken er 80
GB. Mindst 4 GB er reserveret til tidsforskydningen.
Når enheden tændes, kan det tage op til 3 minutter
at initialisere harddisken (HDD).
Optagefunktionen aktiveres ikke for kopibeskyttede programmer.
30
Angiver den aktuelle tidsforskydningsposition.
Fordi en analog udsendelse overføres til et digitalt signal, kan der forekomme tværstriber på
videoer med hurtige bevægelser. Dette sker, når
det analoge signal komprimeres og derefter gendannes som et digitalt signal.
Ved brug af tilstandene PIP/DW og POP stoppes
tidsforskydningen.
Tidsforskydningsfunktionen er tilgængelig i tilstanden AV1, AV2, S-Video2, AV3, AV4 og
Antenna (Antenne).
Tidsforskydningsfunktionen er ikke tilgængelig for
kanaler kun med lyd.
Aktivering af tidsforskydningsfunktionen, afspil
DVD
TV
MODE
CABLE
AUDIO
Ved aktivering af tidsforskydningsfunktionen kan der foretages en
varieret afspilning.
MARK
Forsinket
STB
LIVE
TV
EXIT
U
MEN
Angiver, at den aktuelle udsendelse og den viste video ikke er ens.
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
PIP P
Afspil
VCR
R-
PIP PR +
SWAP
PIP IN
PUT
Pause
VOL
PR
MUTE
TEXT
Brug af fjernbetjeningen
Du kan ændre afspilningen når som helst under afspilningen af det optagede program
Under afspilningen
skal du trykke gentagne gange på knappen R E W(
x5
x10 ->
x50
x100
-> x2 ->
->
.
MARK
skal du trykke gentagne gange på knappen F F(
x50
x2
x5
x10 ->
->
->
-> x100 .
■
) for at øge hastigheden
Når der trykkes gentagne gange på disse knapper øges hastigheden for hurtig
fremspoling/tilbagespoling.
Tryk på knappen
eller
■
Tryk på knappen
■
Tryk på knappen
LIVE
TV
for at gå frem og tilbage inden for det aktuelle program.
SPECIALFUNKTIONER
LIVE
MARK
) for at øge hastigheden
for at springe til programmets slutning.
TV
LIVE
TV
for at springe til programmets start.
Tryk på knappen D for at springe ca. 20 sekunder frem.
■
Tryk på knappen E for at springe ca. 8 sekunder tilbage.
) under afspilningen.
Tryk på knappen P a u s e (
Stillbilledskærmen vises.
■ Tryk gentagne gange på knappen P a u s e (
) for at gå frem billede.
■
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
■
Tryk på knappen P a u s e (
gengivelse (når
vises).
■
Ved brug af knappen F eller G under afspilningen, kan markøren ses på skærmen.
Tryk på knappen P L A Y(
LIVE
Tryk på knappen
LIVE
TV
) , og brug derefter knappen F F (
MARK
) til langsom
) for at vende tilbage til normal afspilning.
, hvis du vil vende tilbage til den aktuelle live-udsendelse.
TV
31
SPECIALFUNKTIONER Digital videooptager (DVR)
OPTAGELSE
- Brug denne funktion til at optage det program, du ser på hovedskærmen.
Øjeblikkelig optagelse
Denne funktion optager det program, der vises aktuelt.
1
Vælg det program, du vil optage, og tryk derefter på knappen
.
OPT.
Under optagelsen vises
. Brug denne funktion til at optage op til 2
timers udsendelse.
2
Tryk på knappen
■
■
SPECIALFUNKTIONER
3
, hvis du vil stoppe optagelsen.
Denne meddelelse vises under optagelsen, hvis du
trykker på knappen
i mindre end 10 sekunder.
Denne meddelelse vises, hvis du trykker på knappen
i mere end 10 sekunder.
Optagelse er ikke fuldført. Optagetiden
skal være over 10 sekunder.
Optagelse er fuldført.
Du kan øge/reducere optagetiden ved at trykke på knappen
under
optagelsen. Tryk gentagne gange på knappen F eller G for at øge/reducere
optagetiden. Hver gang du trykker på knappen F eller G, skifter optagelsens
varighed som vist nedenfor:
+ 10 m i n -> + 2 0 m i n -> + 3 0 m i n -> + 4 0 m i n -> + 5 0 m i n -> + 6 0 m i n
Ingen ændring
- 10 m i n -> - 2 0 m i n -> - 3 0 m i n -> - 4 0 m i n -> - 5 0 m i n -> - 6 0 m i n
32
Den ekstra optagetid plus den eksisterende indstilling er lig
med endelig optagetid.
Optageindstilling
Optagetid
00:00~02:00
4
Vælg O K, når du har justeret optagetiden. Statuslinjen vises.
Angiv varighed
00:00
(0
min optaget)
Ingen ændring
Annuller
Stop optagel.
Samlet optagetid
OPT.
3
0:00 / 2:00
Forløbet optagetid
■
5
Tryk på knappen E X I T for at skjule statuslinjen. Tryk på
knappen O K for at vise statuslinjen.
Optagelsen stopper, når den valgte varighed nås, eller når
du trykker på knappen
.
Selvom optagelsen er stoppet, forbliver tidsforskydningsfunktionen aktiv.
Optagelsen stopper automatisk, hvis der kommer
til at mangle ledig plads på harddisken.
Optagelser på under 10 sekunder gemmes ikke.
For at spare diskplads under optagelse af
udsendelser gemmes ingen data, hvis der ikke er
noget signal.
Optagetilstanden aktiveres ikke for kopibeskyttede programmer.
Den viste tid afviger en smule fra den faktiske tid.
Den viste tid afviger en smule fra den faktiske tid,
hvis der ikke er noget signal eller nogen filmkilde.
Optagelsen kan ikke bruges med indholdsbeskyttede programmer ved aktivering af tidsforskydningsfunktionen.
SPECIALFUNKTIONER
! BEMÆRK
Stop optagelse på grund af
kopibeskyttelse.
Hvis der optages på et gammelt bånd, kan dette
medføre forringet optagekvalitet.
Programmet gemmes separat i overensstemmelse
med farvesystemsignalet.
33
SPECIALFUNKTIONER Digital videooptager (DVR)
SHIFT
SHIFT
KOMBINERET SE OG OPTAGETILSTAND
PIP P
- Mens du optager, kan du ændre programmer eller
indgangssignaler uden at forstyrre optagelsen. Den
udsendelse, der optages, kan vises i nederste højre hjørne af
hovedskærmen.
R-
PUT
PIP PR +
SWAP
VOL
PIP IN
PR
MUTE
TEXT
LIST
Q.VIEW
SIZE
POSITION
INDEX
TIME
REVEAL
HOLD
SLEEP
FAV
ARC
I/II
?
PIP
1
Skift program eller indgangssignal, når du har startet en
øjeblikkelig optagelse eller en programmeret optagelse.
Du kan kontrollere, at udsendelsen optages, i nederste
højre hjørne af hovedskærmen (som vist nedenfor).
■ Tryk på knappen P I P for at skjule eller vise det program,
der optages.
■ Tryk på knappen S W A P for at vende tilbage til det program, der optages i den kombinerede se- og optagetilstand.
■ Når der skiftes til programmet, der blev optaget i den
kombinerede se- og optagetilstand, skifter skærmen til tilstanden for øjeblikkelig optagelse eller programmeret
optagelse.
■
SPECIALFUNKTIONER
ADVARSEL
Se og optag Analog AV1 AV2 S-Video2
Watching
Analog
AV1
AV2
S-Video2
AV3
AV4
Component
RGB
HDMI/DVI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
x
0
0
0
0
0
0
0
x
0
0
0
0
0
0
AV3 AV4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Indgang for se- og optagetilstand
Hvis du slukker enheden under optagelsen, vises den meddelelse, der ses nedenfor.
Slukker under optagelse.
Fortsæt optagelsen?
Ja
Nej
Hvis du vælger Nej, stopper optagelsen, og enheden
slukkes.
Hvis du vælger Ja, fortsætter optagelsen, og enheden
slukkes.
34
Skærm, der optages
TV
TV-OPTAGELSE
VCR
MODE
CABLE
AUDIO
STB
MARK
- Du kan se den overskuelige liste over optagede programmer.
- Denne funktion er tilgængelig i menuen DVR.
LIVE
TV
EXIT
U
MEN
OK
1
Tryk på knappen
for at vise menuen S t a r t.
Brug knappen D eller E til at vælge Optaget tv, og brug
derefter knappen O K eller G.
Start
Ledig Plads
PIP P
Optaget tv
3h 19m
Høj
3h 19m
5h 24m
Normal
5h 24m
:
:
:
:
TV 19
Sun.Jan 1 2006
1 min
Høj
Side 1/2
0
PIP PR +
PIP IN
SWAP
PUT
PR
MUTE
TEXT
Markeret
No Title
TV 19
Sun.Jan 1
02:47
No Title
TV 19
Sun.Jan 1
02:46
Manuel optag.
No Title
TV 53
Sun.Jan 1
00:23
Planlægningsliste
No Title
TV 53
Sun.Jan 1
00:18
No Title
TV 58
Sun.Jan 1
00:04
Optaget TV
R-
VOL
Indgang
Dato
Varighed
Kvalitet
Ledig Plads
Høj
Normal
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
TV Menu
Pop op-menu
Flyt Side
Marker
Afslut
STB
AUDIO
VALG AF OPTAGET PROGRAM OG
POP OP-MENU
MARK
- Miniatureoptagelseslisten vises ovenfor.
LIVE
TV
EXIT
U
MEN
OK
PIP P
R-
PIP PR +
PIP IN
SWAP
SPECIALFUNKTIONER
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
PUT
Optaget tv
1
2
Indgang
Dato
Varighed
Kvalitet
Brug knappen D eller E til at gå en side op/ned.
Ledig Plads
Brug knappen Marker til at slette på listen. A
vises ved
siden af miniaturebilledet, hvis et element markeres.
Høj
3h 19m
Normal
5h 24m
Pop op-menu
:
:
:
:
TV 19
Sun.Jan 1 2006
1 min
Høj
Side 1/2
0
Markeret
No Title
TV 19
Sun.Jan 1
02:47
No Title
TV 19
Sun.Jan 1
02:46
No Title
TV 53
Sun.Jan 1
00:23
No Title
TV 53
Sun.Jan 1
00:18
No Title
TV 58
Sun.Jan 1
00:04
Flyt side
Marker
Afslut
1
Optaget tv
Indgang
Dato
Varighed
Kvalitet
Ledig Plads
High
3h 19m
Normal
5h 24m
Side 1/2
TV 19
Sun.Jan 1 2006
1 min
Høj
No Title
0 Markeret
1 Markeret
Sun.Jan 1 02:47
Afmarker alle
TV 19 SletSun.Jan 1 02:46
No Title
TV 53
Annuller
Sun.Jan 1
00:23
No Title
TV 53
Sun.Jan 1
00:18
No Title
TV 58
Sun.Jan 1
00:04
No Title
Pop op-menu
:
:
:
:
Flyt side
TV 19
Marker
Afslut
2
35
SPECIALFUNKTIONER Digital videooptager (DVR)
3
4
Brug knappen
til at gå det pågældende miniaturebillede, og tryk derefter på knappen O K for at åbne
pop op-menuen.
A f s p i l : Begynd afspilningen af den valgte optagelse.
M a r k é r a l l e : Markér alle billeder på skærmen.
F j e r n m a r k e r i n g a f a l l e : Skift billeder med mærker til
billeder uden mærker.
S l e t : Slet den valgte optagelse.
O m d ø b : Rediger de optagede programtitler.
A n n u l l e r : Luk pop op-menuen.
Tryk på knappen E X I T for at vende tilbage til tv-visning,
eller tryk på knappen
for at vende tilbage til menu
Start.
■ Hvis harddisken har problemer med at udføre en funktion
(optagelse) i forhold til DVR, vises denne meddelelse.
■
Hvis temperaturen er under nul (0°), vises der en advarsel,
og du skal initialisere harddisken.
Optaget tv
Indgang
Dato
Varighed
Kvalitet
Ledig Plads
Høj
3h 19m
Normal
5h 24m
Side 1/2
0 Markeret
TV 19
Sun.Jan 1 02:47
02:47~02:48
TV 19
No Title
TV 19 Afspil
Sun.Jan 1
Marker alle
TV 53 SletSun.Jan 1
02:46
00:23
No Title
Omdøb
TV 53
Sun.Jan 1
Annuller
00:18
No Title
TV 58
00:04
Flyt side
Sun.Jan 1
Marker
Afslut
3
Initialisering af harddisk er i gang.
DVR kan ikke betjenes ved lave temperaturer.
SPECIALFUNKTIONER
4
AFSPILNING AF OPTAGEDE PROGRAMMER
- Du kan afspille det valgte program i listen over optagede programmer.
Afspil et optaget program.
1
2
Under afspilningen kan du se en varieret afspilningsskærm som vist
nedenfor.
Først vises et ikon, der angiver den aktuelle afspilningstilstand med
Afsp.
markeringen
. Tryk derefter på knappen O K for at vise statuslinjen
■ For at stoppe visningen af ikonet for optagede programmer skal du
trykke på knappen E X I T.
■
S t a t u s l i n j e n?
Denne funktion angiver et muligt DVRgenvisningsafsnit, hvor langt
udsendelsen er kommet på skærmen og
i virkeligheden samt et afsnit med afsnitsoptagelser.
1
2
3
4
5
Afsp.
6
1
36
TV 19
Sun.Jan 1 2006
1 min
Høj
No Title
No Title
Pop op-menu
:
:
:
:
2
3
4
5
6
Angiver bevægelse af et optaget
program.
Angiver status for et optaget program.
Angiver den forløbne afspilningstid.
Angiver den samlede afspilningstid.
Indicates a quarter of programme runtime.
Angiver den aktuelle afspilningsposition.
Brug af fjernbetjeningen
Du kan ændre afspilningen når som helst under afspilningen af det optagede program
Under afspilningen
skal du trykke gentagne gange på knappen R E W(
x5
x10 ->
x50
x100
-> x2 ->
->
.
MARK
skal du trykke gentagne gange på knappen F F(
->
->
-> x100 .
x50
x2
x5
x10 ->
■
eller
■
Tryk på knappen
■
Tryk på knappen
TV
) for at øge hastigheden
Når der trykkes gentagne gange på disse knapper øges hastigheden for hurtig
fremspoling/tilbagespoling.
Tryk på knappen
LIVE
MARK
) for at øge hastigheden
LIVE
TV
for at gå frem og tilbage inden for det aktuelle program.
for at springe til programmets slutning.
LIVE
TV
for at springe til programmets start.
Tryk på knappen D for at springe ca. 20 sekunder frem.
■
Tryk på knappen E for at springe ca. 8 sekunder tilbage.
) under afspilningen.
Tryk på knappen P a u s e (
Stillbilledskærmen vises.
■ Tryk gentagne gange på knappen P a u s e (
) for at gå frem billede.
■
Tryk på knappen P a u s e (
gengivelse (når
vises).
■
Ved brug af knappen F eller G under afspilningen, kan markøren ses på skærmen.
MARK
) til langsom
TIME
SHIFT
Tryk på knappen P L A Y(
LIVE
) , og brug derefter knappen F F (
TV
Tryk på knappen
■
LIVE
TV
) for at vende tilbage til normal afspilning.
, hvis du vil vende tilbage til den aktuelle live-udsendelse.
Hvis du trykker på knappen S T O P (
SPECIALFUNKTIONER
TIME
SHIFT
■
) , kan du se tv.
37
SPECIALFUNKTIONER Digital videooptager (DVR)
MANUEL OPTAGELSE
MARK
- Denne funktion er nemmere at anvende end den
programmerede optagelse.
- Denne funktion er tilgængelig i menuen DVR.
- Manuelle optagelser gemmes med apparatets standardlyd.
LIVE
TV
EXIT
U
MEN
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
PIP P
R-
PIP PR +
SWAP
PIP IN
VOL
PUT
PR
MUTE
TEXT
Start
1
Tryk på knappen
for at vise menuen Start.
Brug knappen D eller E til at vælge den manuelle
optagelse, og brug derefter knappen O K eller G.
Ledig Plads
Høj
3h 19m
Normal
5h 24m
Optaget tv
2
SPECIALFUNKTIONER
I n d g a n g : Vælg indgangskilden fra TV, AV1, AV2,
S-Video2, AV3 og AV4.
P R (Program): Vælg enten det aktuelle program eller et
scannet program.
D a t o: Du kan vælge en dato op til en måned ind i fremtiden.
T i d/V
V a r i g h e d: Kontrollér, at indstillingen er korrekt.
F r e k v e n s: Vælg mellem Once (Én gang), Daily (Dagligt)
og Weekly (Ugentligt).
3
38
Manuel opt.
Skærmen M a n u e l o p t . vises nu som vist nedenfor.
Brug knappen
til at indstille I n d g a n g, P R
(Program), D a t o, T i d, V a r i g h e d og F r e k v e n s.
Når du har indstillet M a n u e l o p t., skal du trykke på
knappen O K.
Planlægningsliste
TV Menu
Manuel optag.
Indgang
PR
Dato
Tid
Varighed
Frekvens
En gang
Naviga.
Skift
Indl.
Afslut
2
PLANLÆGNINGSLISTE
MARK
LIVE
TV
EXIT
U
MEN
- Du kan gemme op til 8 programmer.
- Denne funktion er tilgængelig i menuen DVR.
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
PIP P
R-
PIP PR +
SWAP
PIP IN
PUT
O
Start
1
Tryk på knappen
for at vise menuen S t a r t. Brug
knappen D eller E til at vælge Planlægningsliste, og brug
derefter knappen O K eller G.
Ledig Plads
Høj
3h 19m
Normal
5h 24m
Optaget tv
Manual Rec.
2
Skærmen Planlægningsliste vises nu som vist nedenfor.
Brug knappen
til at vælge det optagede program.
Planlægningsliste
TV Menu
1
Planlægningsliste
PR
Dato
Varighed
Frekvens
Pop op-menu
Afslut
2
VIDEOKVALITET
KANALO Tidsforskydning
BILLEDEO Optaget tv
LYDO Manuel optag.
- Denne funktion kan ikke bruges, når der optages et program.
TIMEO Planlægningsliste
SPECIALO Videokvalitet
SKÆRMO Harddiskformater.
SPECIALFUNKTIONER
Naviga.
Tid
PIP/DWO
1
Tryk på knappen M E N U og derefter på knappen
D / E for at vælge menuen DVR.
DVR{
Flyt
MENU
Menu
1
2
Tryk på knappen G og derefter på knappen D /
vælge Videokvalitet.
E
for at
Tidsforskydning
Optaget tv
Manuel optag.
Planlægningsliste
3
Tryk på knappen G og derefter på knappen D /
vælge Høj eller Normal.
4
Tryk på knappen E X I T for at vende tilbage til tv-visning.
E
for at
Videokvalitet
Video
Quality
Harddiskformater.
G
Høj
Normal
2 3
39
SPECIALFUNKTIONER Digital videooptager (DVR)
FORMATER HARDDISK
MARK
LIVE
TV
EXIT
U
MEN
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
PIP P
R-
PIP PR +
SWAP
VOL
Tryk på knappen M E N U og derefter på knappen
D / E for at vælge menuen DVR.
2
Tryk på knappen G og derefter på knappen D /
vælge Harddiskformater..
3
TEXT
KANALO Tidsforskydning
BILLEDE Optaget tv
LYDO Manuel optag.
TIMEO Planlægningsliste
SPECIALO Video Quality
E
SKÆRMO Harddiskformater.
PIP/DWO
for at
Tryk på knappen G for starte formatering af harddisken.
■
PUT
PR
MUTE
1
PIP IN
denne meddelelse vises, hvis du trykker på knappen G.
DVR{
Flyt
MENU
Menu
1
Tidsforskydning
Optaget tv
Formater harddisk?
Ja
Nej
Manuel optag.
Planlægningsliste
Video Quality
Harddiskformater.
■
Indstil
SPECIALFUNKTIONER
Formatering af harddisk er i gang.
2 3
■
Denne meddelelse vises, når handlingen er udført.
Formatering af harddisk er fuldført.
4
40
G
denne meddelelse vises, hvis du vælger Ja.
Tryk på knappen E X I T for at vende tilbage til tv-visning.
SPECIALFUNKTIONER PIP / POP / Dobbelt skærmbillede
PIP-FUNKTION (BILLEDE-I-BILLEDE)
MARK
- PIP giver dig mulighed for at vælge 2 forskellige indgangssignaler på din skærm samtidig. Den ene kilde er stor, og den
anden kilde viser et mindre indsat billedet.
- Anvendelse af denne funktion anbefales ikke i TELETEXTmodus.I tilstanden Dobbelt skærmbillede opdeles skærmbilledet i 2 og muliggør visning af 2 billedkilder på skærmen
samtidig. Hver kilde fylder en halv skærm.
LIVE
TV
EXIT
U
MEN
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
PIP P
R-
! BEMÆRK
PIP PR +
SWAP
LIST
Når underbilledet fylder halvdelen af hovedbilledet,
kan forringet billedkvalitet forekomme.
Hvis signalkilden for hovedbilledet ikke har samme billedfrekvens som underbilledet i PIP-funktion, kan det
forekomme, at underbiledet ikke vises korrekt.
PIP IN
PUT
Q.VIEW
SIZE
POSITION
INDEX
TIME
REVEAL
HOLD
SLEEP
FAV
ARC
I/II
?
PIP
VISNING AF PIP (BILLEDE-I-BILLEDE)
Tryk på P I P-knappen for visning af underbilledet.
Hvert tryk på P I P-knappen ændrer skærmbilledet som vist nedenfor.
Tilstanden PIP
Tilstanden DW1
RGB
AV1
Tilstanden DW2
RGB
AV1
RGB
AV1
10:30
10:30
10:30
Tilstanden POP
RGB
10:30
RGB
C 05 1
10:30
SPECIALFUNKTIONER
PIP Off (PIP deaktiveret)
PIP Transparens(kun tilstanden PIP)
1
Tryk på MENU-knappen og derefter D / E-knappen
for valg af PIP/DW-menuen.
2
Tryk på knappen G og derefter knappen D / E for
valg af PIP Transparens.
3
Tryk på knappen G og derefter knappen F / G for
regulering af PIP Transparens.
4
Tryk på knappen EXIT for at returnere til normal TV-visning.
41
SPECIALFUNKTIONER
PIP / POP / Dobbelt skærmbillede
PROGRAMVALG TIL INDBLÆNDET BILLEDE
1
Tryk på P I P P R + / - knappen.
REGULERING AF SKÆRMINDSTILLINGER FOR PIP
1
I TV- eller AV-modus for hovedbillede og RGB [PC] for underbillede kan du
bruge Auto config og Manual config til justering af underbilledet.
■ I TV- eller AV-modus for hovedbilledet og HDMI [DTV] eller Component
480p, 576p, 720p, 1080i for underbilledet kan du bruge Manual config til
justering af underbilledet.
VALG AF INDGANGSSIGNAL
1
Tryk på P I P I N P U T-tasten i PIP-modus.
■ For visse modeller : Ved forringet billedkvalitet for underbilledet, vælg AUTO, PAL, SECAM eller NTSC i PIPSystem-menuen.
■
Med hvert tryk på knappen P I P I N P U T ises hver indgangskilde til det indblændede billede som vist
nedenfor.
TV
SPECIALFUNKTIONER
HDMI/DVI
AV1
AV2
RGB
S-Video2
RGB
AV1
AV3
Komponent
10:30
AV4
PIP-STØRRELSE
1
Tryk på S I Z E-knappen og derefter på F / G-knappen for at justere
underbilledets størrelse.
■ Med S I Z E-knappen i Twin Picture-modus justeres hoved- og underbilledet
simultant. Med S I Z E-knappen i PIP-modus justeres underbilledet.
Win. size
F
G
Bevægelse af PIP (kun PIP-modus)
1
Tryk på P O S I T I O N-knappen.
■ Tryk gentagne gange på D / E- eller F / G-knappen, indtil den ønskede
position er opnået. Underbilledet bevæges op/ned eller venstre/højre.
Win. position
D
F
G
E
42
Skift mellem hovedskærmbilledet og det indblændede billede
1
Tryk på knappen SWAP (Skift) for at skifte mellem hovedskærmbilledet og det indblændede billede.
SKIFT
PIP
Hovedbillede
Indblændet billede
SKIFT
DW1
Hovedbillede
Indblændet billede
DW2
Hovedbillede
Indblændet billede
SPECIALFUNKTIONER
SKIFT
POP-funktion(Billede-ud-af-billede: Kanalgennemsøgning)
1
POP-funktionen anvendes til at bladre gennem programmer
på alle de indstillede kanaler én efter én i 3-PIP-skærmvis
ning (mens hovedbilledet fortsat viser den aktuelle kanal).
Billeder fra alle indstillede kanaler vises ved 3-POP-skær
mvisning.
43
SPECIALFUNKTIONER
Tekst-TV
- Tekst-TV (eller TOP text) er en valgfri funktion, kun plasmaskærme med Tekst-TV kan modtage Tekst-TV-signaler.
- Tekst-TV er en gratis servicetransmission, der tilbydes af de fleste TV-stationer, og som giver aktuel information
om nyheder, vejr, TV-programmer, aktiekurser og meget andet.
- Denne plasmaskærms Tekst-TV-dekoder understøtter systemerne SIMPLE, TOP og FASTEXT. SIMPLE (standard
Tekst-TV) består af sidetal, som vælges direkte ved indtastning af det tilsvarende sidetal. TOP og FASTEXT er
nyere systemer, som tillader hurtigt og nemt valg af Tekst-TV-information.
Valg af sprog til tekst-tv (tilvalgsmulighed)
1
2
3
4
5
Tryk på knappen MENU, og brug derefter knappen D /
Tryk på knappen G og brug derefter knappen D /
E
E
for at vælge menuen SPECIAL.
til at vælge Sprog(Language).
Tryk på knappen G og brug derefter knappen G til at vælge Teletext Sprog.
Tryk på knappen D /
E
for at vælge det ønskede sprog.
Tryk på knappen EXIT gentagne gange for at vende tilbage til normal tv-visning.
! BEMÆRK
a. Vælg det lokale sprog til tekst-tv.
b. Hvis ikke, vises tekst-tv muligvis ikke korrekt på skærmen.
c. Denne funktion er ikke tilgængelig i alle lande.
SPECIALFUNKTIONER
44
TÆNDE OG SLUKKE
1
Tryk på T E X T-tasten for at skifte til tekst-TV. Første eller sidste side kommer frem på skærmen. To sidetal,
navnet på TV-kanalen, dato og tid vises. Det første sidetal angiver dit valg, mens det andet angiver, hvilken
side der nu vises. Tryk på T E X T-tasten for at slå tekst-TV fra.
SIMPLE-TEKST (TILVALGSMULIGHED)
A Valg af side
1
Indtast det ønskede trecifrede sidetal med ciffertasterne. Hvis du taster forkert, skal du fuldføre det trecifrede tal og derefter indtaste det korrekte sidetal på ny.
2
PR
D
/
E-tasten
kan også bruges til at vælge foregående eller næste side.
TOP-TEKST (TILVALGSMULIGHED)
- Brugervejledningen viser fire felter – rødt, grønt, gult og blåt – nederst på skærmen. Det gule felt angiver næste
gruppe, og det blå felt angiver næste blok.
A Valg af blok, gruppe og side
1
2
3
4
Med den blå tast kan du gå fra blok til blok.
Brug den gule tast for at gå til næste gruppe med automatisk overgang til næste blok.
Med den grønne tast kan du gå til næste eksisterende side med automatisk overgang til næste gruppe.
■ Alternativt kan P R D-tasten bruges.
Den røde tast giver dig mulighed for at vende tilbage til forrige valg.
■ Alternativt kan P R E-tasten bruges.
1
Akkurat som i SIMPLE-modus kan du i TOP-modus vælge en side ved at indtaste den som et trecifret tal
med ciffertasterne.
FASTEXT
SPECIALFUNKTIONER
A Direkte valg af side
- Tekst-TV-siderne er farvekodet i skærmens underkant og vælges ved at trykke på tasten med tilsvarende farve.
A Valg af side
1
2
3
Tryk på
4
PR
i
-tasten for at vælge indekssiden.
Du kan vælge siderne, som er farvekodet i skærmens underkant, med tasterne i tilsvarende farve.
Akkurat som i SIMPLE-modus kan du i FASTEXT-modus vælge en side ved at indtaste den som et trecifret
tal med ciffertasterne.
D / E-tasten
kan også bruges til at vælge foregående eller næste side.
45
SPECIALFUNKTIONER Tekst-TV
SPECIALFUNKTIONER FOR TEKST-TV
VIS SKJULT TEKST
Tryk på denne tast for at vise skjult information, f.eks. løsninger på
gåder eller opgaver.
Tryk på denne tast igen for at fjerne informationen fra skærmen.
STØRRELSE
Gør teksten dobbelt så stor.
Tryk på denne tast for at forstørre øverste halvdel af siden.
Tryk på denne tast igen for at forstørre nederste halvdel af siden.
Tryk på denne tast igen for at vende tilbage til normal skærmvisning.
OPDATER
Viser TV-billedet på skærmen, mens næste tekst-TV-side afventes.
Symbolet vises øverst til venstre på skærmen. Tryk på denne tast for
at se den opdaterede tekst-TV-side.
SPECIALFUNKTIONER
46
STOP
Stopper den automatiske sideændring, som vil finde sted, hvis en
tekst-TV-side består af to eller flere undersider. Antallet af undersider
og nummeret på den viste underside vises normalt på skærmen neden
for tidspunktet. Når der trykkes på denne tast, vises stopsymbolet
øverst til venstre på skærmen, og den automatiske sideændring
annulleres.
Tryk på denne tast igen for at fortsætte.
UR
Når du ser et TV-program, kan du med et tryk på denne tast få vist
klokkeslet i øvre højre hjørne af skærmen. Tryk på denne tast igen for
at fjerne visningen. I tekst-TV-modus trykkes på denne tast for at
vælge sidetal for en underside. Tallet for undersiden vises nederst på
skærmen. Tryk på RØD/GRØN-, P R D / E-tasterne eller sidetasterne
for at beholde eller skifte underside.
Tryk igen for at deaktivere denne funktion.
TV-MENU
VALG OG JUSTERING MED MENUER PÅ SKÆRMEN
Visningen på dit tv kan afvige en smule fra det, som er vist i denne vejledning.
1
Tryk på knappen M E N U og derefter på D / E-tasten for at vælge de enkelte menuer.
2
Tryk på G-tasten. Vælg et menupunkt ved at trykke på knappen D / E.
3
Du kan ændre indstillinger for emner i undermenuerne eller rullegardin-menuerne med F / G -tasten.
Du kan skifte til et højere menuniveau ved at trykke på knappen O K eller M E N U.
KANAL{ Automatisk søgning
BILLEDEO Manuel søgning
LYDO Program sortering
KANALO PSM
BILLEDE{ CSM
LYDO
KANALO SSM
BILLEDEO AVL
LYD{ Balance
TIMEO ACM
TIMEO Diskant
SPECIALO Bas
TIMEO Favorit kanel
SPECIALO
SPECIALO Kontrast
SKÆRMO
SKÆRMO Lys
PIP/DWO
PIP/DWO Farve
DVRO
Flyt
MENU
Menu
Flyt
MENU
50
50
Farvetone
0
DVRO
Flyt
Menu
MENU
Menu
Menuen LYD
Menuen BILLEDE
KANALO Tidsforskydning
BILLEDEO Optaget tv
LYDO Manuel optag.
KANALO Tid
BILLEDEO TV Fra tid
LYDO TV Til
TIMEO Planlægningsliste
SPECIALO Videokvalitet
SKÆRMO Harddiskformater.
SPECIALO
TIME{ Automatisk sluk
SKÆRMO
PIP/DWO
PIP/DWO
DVR{
DVRO
Menu
Flyt
MENU
Menu
Menuen DVR
Menuen TIME
KANALO Signal indgang
DW
KANALO Auto konfig.
BILLEDEO Manuel konfig.
BILLEDE
LYDO PIP
TIMEO ARC
SPECIALO Vindue størrelse
SPECIALO Biograf
SKÆRMO Vindue position
SKÆRM{ NR
PIP/DW{ PIP Transparens
MENU
Menu
PIP/DWO
DVRO
Flyt
Menuen PIP/DW
TIMEO Lav energi
SPECIAL{ Indstil ID
SKÆRMO
Demo
PIP/DWO PC-indstilling
DVRO PIP System
Flyt
KANALO Sprog(Language)
BILLEDEO Børnesikring
LYDO ISM Metode
LYDO XGA Modus
TIMEO PIP Signal indgang
MENU
TV-MENU
MENU
50
SKÆRMO TV højttalere
PIP/DWO
50
DVRO Skarphed
Menuen KANAL
Flyt
100
0
50
DVRO
Menu
Flyt
Menuen SKÆRM
MENU
Menu
Menuen SPECIAL
! BEMÆRK
a. Der vises ingen menuer, når fjernsynet er i teletekst-tilstand.
b. Menuen Kanal, PIP/DW (Billede i billede/dobbelt skærmbillede) kan ikke bruges, når der afspilles et optaget
program.
47
TV-MENU
Indstilling af tv-stationer
MODE
AUTOMATISK PROGRAMINDSTILLING
CABLE
AUDIO
MARK
- Du kan gemme alle stationer, som du kan modtage, med denne
metode.
- Vi vil anbefale, at du bruger automatisk progra-mindstilling, når
du installerer dette fjernsyn.
STB
LIVE
TV
EXIT
U
MEN
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
PIP P
R-
PIP PR +
SWAP
PIP IN
VOL
Tryk på M E N U-tasten og derefter på D /
vælge KANAL menuen.
1
Tryk på G -tasten og derefter D /
2
Automatisk søgning .
E -tasten
for at
PUT
PR
KANAL{ Automatisk søgning
BILLEDEO Manuel søgning
LYDO Program sortering
TIMEO Favorit kanel
E -tasten for at vælge
SPECIALO
SKÆRMO
PIP/DWO
3
Tryk på knappen G for at vælge System.
4
Tryk på knappen F / G for at vælge en af tv-systemmenuerne;
L : SECAM L/L’ (alternativ)
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Østeuropa/Asien/New
Zealand/Mellemøsten /Afrika/Australien)
I
: PAL I/II (Storbritannien/Irland/Hong Kong/Sydafrika)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Østeuropa/Kina/Afrika/CIS-lande)
M : (USA/Korea/Filippinerne) (alternativ)
DVRO
Flyt
MENU
Menu
1
Automatisk
søgning
Automatisk søgning
Manuel søgning
Program sortering
TV-MENU
5
Vælg Gem fra ved at trykke på knappen
6
Tryk på knappen F / G eller en af talknapperne for at vælge d
et første pro-gramnummer.
7
Vælg Start ved at trykke på knappen E.
8
Tryk på knappen G for at starte den automatisk programmering.
Alle stationer, der kan modtages, lagres.
E.
System
Gem fra
Start
BG
1
Favorit kanel
2 3 4 5 6 7
! BEMÆRK
Ved visse modeller er der lagres stationsnavne for stationer,
som udsender VPS (Video programservice), PDC
(Programkontrol) eller TEKST-TV data. Hvis der intet navn er
til en station, vil kanalnummeret : C (V/UHF 01-69) eller S
(Cable 01-47) anvendes efterfulgt af en nummer.
G
Automatisk søgning
Navn
C 05
System
M
Gem
Menu
5
65
%
Stop
8 9
9
10
48
Du kan stoppe den automatiske programmering ved at trykke
på knap-pen M E N U.
Når den automatiske programmering er færdig, skifter fjernsynet til Program sortering, som viser stationsnavnet eller kanalnummeret.Afsnittet ‘Programredigering’ beskriver hvordan du
kan redigere de lagrede programmer.
Tryk på knappen EXIT for at returnere til normal TV-visning.
LIVE
MANUEL PROGRAMINDSTILLING
TV
EXIT
U
MEN
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
- Manuel kanalindstilling giver dig mulighed for at vælge og arrangere kanalerne i en hvilken som helst rækkefølge, du måtte ønske.
Du kan også tildele et kanalnavn med fem tegn til hvert kanalnummer.
- Denne funktion kan ikke bruges i tilstanden Tidsforskydning
Tænd.
- Denne funktion kan ikke bruges, når der optages et program.
PIP P
R-
PIP PR +
SWAP
VOL
1
E -tasten
T
PR
MUTE
TEXT
LIST
Tryk på M E N U-tasten og derefter på D /
vælge KANAL menuen.
PU
PIP IN
Q.VIEW
KANAL{ Automatisk søgning
BILLEDEO Manuel søgning
LYDO Program sortering
for at
TIMEO Favorit kanel
2
3
Tryk på G -tasten og derefter D /
Manuel søgning.
SPECIALO
E -tasten for at vælge
SKÆRMO
PIP/DWO
Vælg G e m ved at trykke på knappen G. Vælg det første
programnummer med knappen F / G eller med CIFFERtasterne.
DVRO
Flyt
MENU
Menu
1
5
Tryk på knappen F / G for at vælge en af tv-system-menuerne;
L
: SECAM L/L’ (alternativ)
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Østeuropa/Asien/New
Zealand/Mellemøsten /Afrika/Australien)
I
: PAL I/II (Storbritannien/Irland/Hong Kong/Sydafrika)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Østeuropa/Kina/Afrika/CIS-lande)
M : (USA/Korea/Filippinerne) (alternativ)
6
Vælg Band ved at trykke på knappen E.
7
Tryk på knappen F /
G for at vælge V/UHF eller Kabel.
8
Tryk på E knappen for at vælget Kanal.
9
Du kan vælge det ønskede programnummer ved hjælp af knappen F / G eller talknapperne. Hvis det er muligt, kan du vælge
programnummeret direkte med talknapperne. Alle tal under 10
angives med et numerisk 0 foran tallet, dvs.
10
Tryk på E knappen for at vælge Søg.
11
Tryk på knappen F / G for at begynde søgningen. Søgningen
stopper, hvis der ikke findes en station.
12
Tryk på knappen O K for at gemme programmet.
13
Gentag trin 3 til 12 for at gemme en ny station.
14
Tryk på knappen EXIT for at returnere til normal TV-visning.
Automatisk søgning
Manuel søgning
Manuel
konfig.
Program sortering
Favorit kanel
G
Gem
5
System
BG
Band
V/UHF
Kanal
5
Find indstilling
Søg
Navn
C 05
Booster
Sluk
TV-MENU
4
Tryk på E knappen for at vælge System.
2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
49
TV-MENU
Indstilling af tv-stationer
MODE
FINJUSTERING
AUDIO
CABLE
STB
MARK
- Det er normalt kun nødvendigt at finindstille, hvis modtagelsen er dårlig.
LIVE
TV
EXIT
U
MEN
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
PIP P
R-
PIP PR +
SWAP
VOL
1
Tryk på M E N U-tasten og derefter på D /
vælge KANAL menuen.
E -tasten
PIP IN
PUT
PR
KANAL{ Automatisk søgning
BILLEDEO Manuel søgning
LYDO Program sortering
for at
TIMEO Favorit kanel
SPECIALO
2
3
4
Tryk på G -tasten og derefter D /
Manuel søgning.
E -tasten for at vælge
Tryk på G -tasten og derefter D /
E -tasten for at vælge
SKÆRMO
PIP/DWO
DVRO
Flyt
MENU
Menu
Find indstilling.
1
Tryk på knappen F / G for at finindstille og således få det
bedste billede og den bedste lyd.
Automatisk søgning
5
Tryk på knappen O K for at gemme programmet.
Manuel søgning
Manuel
søgning
Program sortering
Favorit kanel
TV-MENU
6
Tryk på knappen E X I T for at returnere til normal TV-visning.
Den finindstillede kanal markeres med gult tal, mens du
vælger kanaler.
Gem
5
System
BG
Band
V/UHF
Kanal
5
Find indstilling
FG
Søg
Navn
C 05
Booster
Sluk
Gem
2 3 4 5
50
MODE
TILSKRIVE ET STATIONSNAVN
AUDIO
CABLE
MARK
- Du kan tildele et stationsnavn på fem tegn til hvert programnummer.
STB
LIVE
TV
EXIT
U
MEN
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
PIP P
R-
PIP PR +
SWAP
VOL
1
Tryk på M E N U-tasten og derefter på D /
at vælge KANAL menuen.
E -tasten
PIP IN
PUT
PR
KANAL{ Automatisk søgning
BILLEDEO Manuel søgning
LYDO Program sortering
for
TIMEO Favorit kanel
SPECIALO
2
Tryk på G -tasten og derefter D /
Manuel søgning.
SKÆRMO
E -tasten for at vælge
3
Tryk på G -tasten for at vælge Navn.
4
Tryk på D -tasten. De kan anvende blank, +, -, tal-lene fra
0 - 9 samt alfabetet fra A - Z.
Med E-tasten kan du bladre i modsat retning.
PIP/DWO
DVRO
Flyt
MENU
Menu
1
Automatisk søgning
Manuel søgning
Manuel
søgning
Tryk på knappen G for at vælge placeringen, og vælg
derefter det andet tegn osv.
6
Tryk på knappen O K for at gemme programmet.
7
Tryk på knappen E X I T for at returnere til normal TV-visning.
Program sortering
Favorit kanel
V/UHF
5
G
+C 05
Sluk
Booster
Gem
5
BG
G
Rediger
TV-MENU
5
Gem
System
Band
Kanal
Find indstilling
Søg
Navn
2 3 4 5 6
51
TV-MENU
Indstilling af tv-stationer
MODE
BOOSTER (tilvalgsmulighed)
AUDIO
CABLE
STB
MARK
- Booster-funktionen er en ekstrafunktion, som kun findes i visse
modeller.
- Hvis TV-signalet er svagt, hvilket kan forekomme i visse
områder, aktiveres Booster-funktionen.
PIP P
TIME
SHIFT
R-
PIP PR +
SWAP
VOL
Tryk på M E N U-tasten og derefter på D /
vælge KANAL menuen.
E -tasten
TV
OK
TIME
SHIFT
1
LIVE
EXIT
U
MEN
PIP IN
PUT
PR
KANAL{ Automatisk søgning
BILLEDEO Manuel søgning
LYDO Program sortering
for at
TIMEO Favorit kanel
SPECIALO
SKÆRMO
2
Tryk på G -tasten og derefter D /
Manuel søgning.
E -tasten for at vælge
3
Tryk på G -tasten og derefter D /
Booster.
E -tasten for at vælge
4
Tryk på F /
PIP/DWO
DVRO
Flyt
TV-MENU
G -tasten for at vælge Tænd
eller Sluk.
MENU
Menu
1
Automatisk søgning
Manuel søgning
Manuel
søgning
Program sortering
5
Tryk på knappen O K.
6
Tryk på knappen E X I T for at returnere til normal TV-visning.
Favorit kanel
Gem
System
Band
5
BG
V/UHF
Kanal
Find indstilling
Søg
Navn
Booster
5
+ C 05
Sluk
FG
Gem
2 3 4 5
52
E TV
REDIGERING AF PROGRAM
EXIT
U
MEN
OK
- Denne funktion sætter Dem i stand til at slette eller skippe
lagrede programmer. De kan endvidere flytte stationer til andre
programnumre eller indsætte en blank station på et programnummer.
- Denne funktion kan ikke bruges, når der optages et program.
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
PIP P
R-
PUT
PIP PR +
SWAP
PIP IN
VOL
PR
MUTE
1
Tryk på M E N U-tasten og derefter på D /
vælge KANAL menuen.
2
Tryk på G -tasten og derefter D /
Program sortering.
3
Tryk på knappen G for at skifte til tilstanden Program sortering.
E -tasten
LIST
for at
Q.VIEW
E -tasten for at vælge
Tryk på knappen EXIT for at returnere til normal TV-visning.
TIMEO Favorit kanel
SPECIALO
SKÆRMO
PIP/DWO
DVRO
flyt
MENU
Menu
1
TV-MENU
Slette et program
1.Vælg det program, som skal slettes, ved at trykke på
knappen D / E / F / G.
2.Tryk 2 gange på den RØDE knap.
Det markerede program slettes, og de efterfølgende programmer flyttes en position fremad.
A Kopiere et program
1.Vælg det program, som skal kopieres, ved at trykke på knappen D / E / F / G.
2.Tryk på den GRØNNE knap.
Alle efterfølgende programmer flyttes en position fremad.
A Flytte et program
1.Vælg det program, som skal kopieres, ved at trykke på knappen D / E / F / G button.
2.Tryk på den GULE knap.
3.Flyt programmet til det ønskede programnummer ved at
trykke på knappen D / E / F / G.
4.Afslut funktionen ved at trykke på den GULE knap.
A Springe over et program
1.Vælg det program, som skal springes over, ved at trykke på
knappen D / E / F / G.
2.Tryk på den BLÅ knap. Det program, som springes over, vises
med blåt.
3.Hvis du ønsker at aktivere programmet igen, skal du
trykke på den BLÅ knap igen. Når et programnummer er
skippet (springes over), betyder det, at du ikke kan
vælge det med P R D / E knappen ved normal TV
anvendelse. Hvis du alligevl ønsker at vælge et skippet
programnummer, så vælg det med NUM-MERTASTERNE
eller vælg det i programredigeringsmenuen.
KANAL{ Automatisk søgning
BILLEDEO Manuel søgning
LYDO Program sortering
A
4
TEXT
Automatisk søgning
Manuel søgning
Program sortering
Indstil
G
Favorit kanel
2
Program sortering
Slet
Flyt
0
C 02
6
S 15
1
+ C 04
7
S 16
2
C 05
8
S 17
3
C 06
9
S 18
4
S 14
10
S 19
Kopier
Hoppe over
Menu
3
53
TV-MENU
Indstilling af tv-stationer
TV
FORETRUKKET PROGRAM
EXIT
U
MEN
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
Med denne funktion har du mulighed for at vælge dine
Favoritkanaler direkte.
Tryk flere gange på F A V tasten for at vælge mellem gemte
Favoritkanaler.
PIP P
R-
T
PIP PR +
Tryk på M E N U-tasten og derefter på D /
vælge KANAL menuen.
2
Tryk på G -tasten og derefter D /
Favorit kanel.
E -tasten
PU
PIP IN
VOL
PR
MUTE
1
SWAP
TEXT
for at
LIST
E -tasten for at vælge
Q.VIEW
SIZE
POSITION
INDEX
TIME
REVEAL
HOLD
SLEEP
FAV
ARC
I/II
?
PIP
3
Tryk på G -tasten.
4
Tryk på D /
5
Vælg et program ved hjælp af knappen F / G eller talk
napperne. Alle tal under 10 angives med et numerisk 0
0 5’ for 5.
foran tallet, dvs. ‘0
E-tasten
for at vælge --- -----.
KANAL{ Automatisk søgning
BILLEDEO Manuel søgning
LYDO Program sortering
TIMEO Favorit kanel
SPECIALO
6
For at gemme et andet program gentages trin 4 og 5.
Du kan gemme op til 8 programmer.
TV-MENU
7
Tryk på OK -tasten.
8
Tryk på knappen EXIT for at returnere til normal TV-visning.
SKÆRMO
PIP/DWO
DVRO
Flyt
MENU
Menu
1
Automatisk søgning
Manuel søgning
Program sortering
Favorit kanel
G
-
0
C
-
-
-
02
-
-
-
2 3 4 5 6 7
54
XIT
MEN
HENTNING AF PROGRAMTABELLEN
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
- Du kan kontrollere, hvilke programmer, du har gemt, ved at
åbne programoversigten.
PIP P
R-
PIP PR +
SWAP
PIP IN
VOL
PR
MUTE
A
PUT
TEXT
Vise programoversigten
Tryk på L I S T knappen for at hente funktionen.
LIST
Programoversigten fremkommer på skærmen.
SIZE
Q.VIEW
POSITION
INDEX
TIME
! BEMÆRK
a. Det kan være at nogle programmer vises med blåt. Det er programmer, der springes over under automatisk programmering og
når fjernsynet er i tilstanden Programme.
b. Programmer, der vises som et kanalnummer, er programmer,
der ikke er tilskrevet et stationsnavn.
A
Vælge et program i programoversigten
Programliste
0
C 02
6
S 15
1
C 04
7
S 16
2
C 05
8
S 17
3
C 06
9
S 18
4
S 14
10
S 19
Brug knappen D / E / F / G til at vælge et program over eller
under og knappen til at vælge et program til højre eller venstre.
Normale programmer vises med grønt, programmer, som springes
over og vises med blåt. Tryk på knappen O K.
A
Bladre i programoversigten
Programoversigten indeholder 10 sider med op til 100 programmer. Du
kan bladre i siderne ved at trykke på knapperne D / E / F / G.
TV-MENU
Fjernsynet skifter til det valgte programnummer.
Tryk på knappen L I S T for at returnere til normal TV-visning.
55
TV-MENU
Indstillinger i menuen Billede
CABLE
AUDIO
PSM (PICTURE STATUS MEMORY)
(BILLEDSTATUSHUKOMMELSE)
MARK
STB
LIVE
TV
EXIT
U
MEN
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
PIP P
P UT
R-
PIP PR +
SWAP
PIP IN
VOL
PR
MUTE
1
2
Tryk på knappen MENU og derefter på knappen
for at vælge menuen BILLEDE.
D
Tryk på knappen G, og brug derefter knappen D /
vælge PSM.
TEXT
E
/
E
KANALO PSM
BILLEDE{ CSM
LYDO
til at
TIMEO ACM
SPECIALO Kontrast
SKÆRMO Lys
3
Tryk på knappen G, og brug derefter knappen D /
vælge D y n a m i s k, S t a n d a r d, M i l d eller B r u g e r.
E
Flyt
TV-MENU
56
50
PIP/DWO Farve
til at
MENU
100
50
DVRO Skarphed
50
Farvetone
0
Menu
1
4
Tryk på knappen EXIT for at returnere til normal TV-visning.
Denne funktion regulerer skærmens indstillinger for at
opnå bedste billedvisning.
Vælg den forudindstillede værdi i menuen PSM baseret
på programkategorien.
A Ved manuel regulering af indstillinger for billede (kontrast, lysstyrke, farve, skarphed og farvetone (kun NTSCindgangssignal)), ændres PSM automatisk til Bruger.
A D y n a m i s k, S t a n d a r d, M i l d og B r u g e r, er fra fabrikken programmeret til at give en optimal billedgengivelse og kan ikke ændres.
A
PSM
G
CSM
ACM
Kontrast
Dynamisk
Standard
Mild
Bruger
100
Lys
50
Farve
50
Skarphed
50
Farvetone
0
2 3
CABLE
AUDIO
CSM (Colour Status Memory)
(Farvestatushukommelse)
MARK
D
/
2
Tryk på knappen G og derefter på knappen D /
vælge CSM.
E
for at
3
TV
OK
- Hvis du vil initialisere værdier (gendanne standardindstillingerne), skal du vælge indstillingen Normal.
- Når du justerer farvetemperaturindstillingerne (rød, grøn eller
blå) manuelt, ændres CSM (Farvestatushukommelse) automatisk til User.
- Vælg en af de tre automatiske farvejusteringer. Indstil til varm for
at fremhæve varmere farver som f.eks. rød, eller indstil til kølig for
at se mindre intense farver med mere blåt.
Tryk på knappen MENU og derefter på knappen
for at vælge menuen BILLEDE.
LIVE
EXIT
U
MEN
1
STB
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
PIP P
P UT
R-
PIP PR +
SWAP
VOL
PIP IN
PR
MUTE
TEXT
E
KANALO PSM
BILLEDE{ CSM
LYDO
Tryk på G -tasten og derefter D / E -tasten for at vælge
either Kold, Normal, Varm, eller Bruger
TIMEO ACM
SPECIALO Kontrast
100
SKÆRMO Lys
4
Tryk på knappen EXIT for at vende tilbage til tv-visning.
50
PIP/DWO Farve
flyt
MENU
50
DVRO Skarphed
50
Farvetone
0
Menu
PSM
CSM
G
ACM
Kontrast
100
Lys
50
Farve
50
Skarphed
50
Farvetone
0
Kold
Normal
Varm
Bruger
Rød
Grøn
Blå
TV-MENU
1
0
0
0
2 3
57
TV-MENU
Indstillinger i menuen Billede
CABLE
AUDIO
MANUEL FARVETEMPERATURSTYRING
(CSM – BRUGERDEFINERET INDSTILLING)
MARK
STB
LIVE
TV
EXIT
U
MEN
Justerer rød, grøn og blå til en hvilken som helst farvetemperatur.
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
PIP P
R-
PIP PR +
SWAP
VOL
Tryk på knappen MENU og derefter på knappen
for at vælge menuen BILLEDE.
D
/
2
Tryk på knappen G og derefter på knappen D /
vælge CSM.
E
for at
Tryk på knappen G og derefter på knappen D /
vælge Bruger.
E
3
PUT
PR
MUTE
1
PIP IN
TEXT
E
KANALO PSM
BILLEDE{ CSM
LYDO
TIMEO ACM
for at
SPECIALO Kontrast
100
SKÆRMO Lys
50
PIP/DWO Farve
4
Tryk på knappen G og derefter på knappen D /
for at foretage de relevante justeringer.
E
/
F
/
DVRO Skarphed
50
Farvetone
0
G
Flyt
MENU
50
Menu
TV-MENU
1
5
Tryk på knappen E X I T for at vende tilbage til tv-visning.
PSM
CSM
G
ACM
Kontrast
100
Lys
50
Farve
50
Skarphed
50
Farvetone
0
Kold
Normal
Varm
Bruger
Rød
Grøn
Blå
0
0
0
2 3 4
58
FUNKTIONEN
CABLE
AUDIO
MARK
- XD er LG Electronics enestående billedforbedringsteknologi,
som viser en ægte HD-kilde gennem en avanceret digital signalbehandlingsalgoritme.
- Du kan nyde det realistiske, højtopløste billede med LG’s
suveræne Digital Reality Processor-teknologi.
- Denne funktion er ikke tilgængelig for følgende indstillinger:
RGB [PC], HDMI [PC].
- Ved valg af billedindstilling (Dynamisk, Standard og Mild) i
BILLEDE-menuen skifter XD automatisk til On.
1
Tryk på knappen MENU og derefter på knappen
for at vælge menuen BILLEDE.
D
/
3
Tryk på G -tasten og derefter D /
TV
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
PIP P
R-
PIP PR +
SWAP
VOL
PIP IN
PUT
PR
MUTE
TEXT
KANALO PSM
BILLEDE{ CSM
LYDO
E
TIMEO ACM
E
SKÆRMO Lys
for at
50
PIP/DWO Farve
Flyt
E -tasten for at vælge
MENU
100
50
DVRO Skarphed
50
Farvetone
0
Menu
Tænd eller Sluk.
1
Tryk på knappen E X I T for at returnere til normal TV-visning.
PSM
TV-MENU
4
Tryk på knappen G og derefter på knappen D /
vælge X D.
LIVE
EXIT
U
MEN
SPECIALO Kontrast
2
STB
CSM
G
ACM
Kontrast
Tænd
Sluk
100
Lys
50
Farve
50
Skarphed
50
Farvetone
0
2 3
59
TV-MENU
Indstillinger i menuen Billede
CABLE
AUDIO
FUNKTIONEN SRGB
MARK
TIME
SHIFT
R-
PIP PR +
SWAP
VOL
2
Tryk på knappen G og derefter på knappen D /
sRGB.
3
Tryk på G -tasten og derefter D /
Tænd eller Sluk.
E
D
/
PIP IN
PUT
PR
MUTE
Tryk på knappen MENU og derefter på knappen
for at vælge menuen BILLEDE.
TV
OK
TIME
SHIFT
PIP P
1
LIVE
EXIT
U
MEN
- Ved tilslutning af TV’et til eksternt udstyr med sRGB-funktion
justeres billedet ved valg af sRGB.
- Denne funktion er tilgængelig for følgende indstillinger:
RGB[PC], HDMI[PC].
STB
TEXT
E
for at vælge
KANALO PSM
BILLEDE{ CSM
LYDO
E -tasten for at vælge
TIMEO sRGB
SPECIALO Kontrast
SKÆRMO Lys
100
50
PIP/DWO
4
DVRO
Tryk på knappen E X I T for at returnere til normal TV-visning.
Flyt
MENU
Menu
TV-MENU
1
PSM
CSM
sRGB
sRGB
Kontrast
Lys
G
100
Tænd
Sluk
50
2 3
60
ACM (AKTIV FARVEADMINISTRATION)
CABLE
AUDIO
MARK
TIME
SHIFT
PIP P
R-
PIP PR +
SWAP
2
Tryk på knappen G og derefter på knappen D /
ACM.
3
E
D
/
PIP IN
PUT
PR
MUTE
Tryk på knappen MENU og derefter på knappen
for at vælge menuen BILLEDE.
TV
OK
TIME
SHIFT
VOL
1
LIVE
EXIT
U
MEN
- Regulér ACM-funktionen for valg af den ønskede hudfarvenuance.
- Denne funktion er tilgængelig for følgende indstillinger:
- TV, AV1, AV2, S-Video2, AV3, AV4, COMPONENT, RGB[DTV],
HDMI[DTV].
- Denne funktion er ikke tilgængelig ved indstillingen XD Off.
STB
TEXT
E
for at vælge
Tryk på knappen G og derefter på knappen F /
foretage de relevante justeringer.
G
KANALO PSM
BILLEDE{ CSM
LYDO
for at
TIMEO ACM
SPECIALO Kontrast
100
SKÆRMO Lys
4
50
PIP/DWO Farve
Tryk på knappen E X I T for at returnere til normal TV-visning.
Flyt
MENU
50
DVRO Skarphed
50
Farvetone
0
Menu
PSM
TV-MENU
1
CSM
ACM
Kontrast
G
100
Lys
50
Farve
50
Skarphed
50
Farvetone
0
Rød nuance
Grøn nuance
Blå nuance
0
0
0
2 3
61
TV-MENU
Indstillinger i menuen Billede
Manuel billedindstilling (Brugerdefineret)
CABLE
AUDIO
MARK
TIME
SHIFT
PIP P
R-
PIP PR +
SWAP
2
Tryk på G-knappen og benyt derefter D /
valg af ønsket billedindstilling.
3
Tryk på knappen G og derefter på knappen F /
foretage de relevante justeringer.
D
/
E
E-knappen
til
PUT
TEXT
KANALO PSM
BILLEDE{ CSM
LYDO
G
for at
TIMEO ACM
SPECIALO Kontrast
SKÆRMO Lys
PIP/DWO Farve
4
PIP IN
PR
MUTE
Tryk på knappen MENU og derefter på knappen
for at vælge menuen BILLEDE.
TV
OK
TIME
SHIFT
VOL
1
LIVE
EXIT
U
MEN
- Du kan regulere billedets kontrast, lysstyrke, farve, skarphed og
farvetone til det ønskede niveau.
- Funktionerne Farve og Billedskarphed er ikke tilgængelige ved
indstillingerne RGB [PC] og HDMI [PC].
- For TV-standarden PAL/SECAM fungerer billedfunktionen
FARVETEMPERATUR ikke.
STB
Tryk på knappen E X I T for at returnere til normal TV-visning.
Flyt
MENU
100
50
50
DVRO Skarphed
50
Farvetone
0
Menu
TV-MENU
1
PSM
CSM
ACM
Kontrast
Contrast
100
100G
Lys
50
Farve
50
Skarphed
50
Farvetone
0
2 3
62
TV-MENU Indstillinger i menuen Lyd
SSM (Sound Status Memory)
CABLE
AUDIO
STB
MARK
- Denne funktion giver dig mulighed for at nyde den optimale lyd
uden særlig regulering, da skærmen automatisk vælger den
passende lydindstillinger ud fra programindholdet.
PIP P
- S R S T S X T , F l a d , M u s i k , F i l m og S p o r t er forudindstillet til
optimal lydkvalitet fra fabrikken og kan ikke indstilles.
Tryk på knappen M E N U og derefter på knappen D /
for at vælge menuen LYD.
Tryk på knappen G og derefter på knappen D /
SSM.
2
E
TV
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
- Ved manuel regulering af indstillinger for lyd (diskant, bas og balance), ændres SSM automatisk til Bruger.
1
LIVE
EXIT
U
MEN
PUT
R-
PIP PR +
SWAP
VOL
PR
MUTE
TEXT
KANALO SSM
BILLEDEO AVL
LYD{ Balance
E
TIMEO Diskant
SPECIALO Bas
for at vælge
PIP IN
0
50
50
SKÆRMO TV højttalere
PIP/DWO
DVRO
Tryk på knappen G, og brug derefter knappen D / E til at
vælge SRS TSXT, Flad, Musik, Film, Sport eller Bruger.
3
Flyt
MENU
Menu
Tryk på knappen E X I T for at vende tilbage til tv-visning.
4
SSM
! BEMÆRK
G
AVL
Balance
0
Diskant
50
Bas
50
R
a.
TruSurround XT
er et varemærke ejet af SRS Labs, Inc.
b. TruSurround XT-teknologi anvendes under licens fra SRS
Labs, Inc.
SRS TSXT
Flad
Musik
Film
Sport
Bruger
TV-MENU
1
TV højttalere
2 3
63
TV-MENU
Indstillinger i menuen Lyd
AVL (Auto Volume Leveler)
CABLE
AUDIO
MARK
AVL bevarer automatisk et ensartet lydstyrkeniveau, selv om du
skifter program.
STB
LIVE
TV
EXIT
U
MEN
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
PIP P
R-
PIP PR +
SWAP
VOL
2
Tryk på knappen M E N U og derefter på knappen D /
for at vælge menuen LYD.
Tryk på knappen G og derefter på knappen D /
AVL.
E
TIMEO Diskant
SPECIALO Bas
TV-MENU
4
Tryk på knappen E X I T for at vende tilbage til tv-visning.
E
50
DVRO
Flyt
Tryk på knappen G og derefter på knappen D /
Tænd eller Sluk.
0
50
SKÆRMO TV højttalere
PIP/DWO
for at vælge
3
TEXT
KANALO SSM
BILLEDEO AVL
LYD{ Balance
E
PUT
PR
MUTE
1
PIP IN
MENU
Menu
for at vælge
1
SSM
AVL
G
Balance
0
Diskant
50
Bas
50
Tænd
Sluk
TV højttalere
2 3
64
Lydindstilling
CABLE
AUDIO
MARK
STB
LIVE
TV
EXIT
U
MEN
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
PIP P
1
Tryk på knappen M E N U og derefter på knappen D /
for at vælge menuen LYD.
E
2
Tryk på G-knappen og benyt derefter D /
valg af ønsket lydindstilling.
E-knappen
3
Tryk på G-knappen og benyt derefter F /
foretage de ønskede reguleringer.
G-knappen
4
Tryk på knappen E X I T for at vende tilbage til tv-visning.
T
NPU
KANALO SSM
BILLEDEO AVL
LYD{ Balance
TIMEO Diskant
SPECIALO Bas
0
50
50
SKÆRMO TV højttalere
PIP/DWO
til
DVRO
til at
Flyt
MENU
Menu
1
SSM
AVL
Balance
0
Diskant
Treble
5050
G
Bas
! BEMÆRK
50
TV højttalere
Diskant, Bass eller BBE-funktion er ikke velegnede til
anvendelse sammen med SRS TSXT.
2 3
CABLE
AUDIO
Du kan justere den interne højt-talerstatus.
I AV1, AV2, S-Video2, AV3, AV4, KOMPONENT, RGB og
HDMI/DVI med et kabel mellem HDMI og DVI kan der udsendes
lyd fra tv-apparatets højttalere og/eller varierende lyd, selvom der
ikke er noget videosignal.
Hvis du vil bruge dit eksterne hifi-stereosystem, skal du slukke
for tv’ets interne højttalere.
MARK
TV-MENU
HØJTTALER
STB
LIVE
TV
EXIT
U
MEN
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
PIP P
PUT
PIP IN
R
SSM
1
2
Tryk på knappen M E N U og derefter på knappen D /
for at vælge menuen LYD.
Tryk på knappen G og derefter på knappen D /
E
E
for at vælge
Højttalere.
3
Tryk på knappen G og derefter på knappen D /
E
AVL
Balance
0
Diskant
50
Bas
50
TV Speaker
højttalere
G
Tænd
Sluk
for at vælge
Tænd eller Sluk.
4
Tryk på knappen E X I T for at vende tilbage til tv-visning.
2 3
65
TV-MENU
Indstillinger i menuen Lyd
STEREO/DOBBELT MODTAGELSE
VOL
PR
MUTE
TEXT
- Når du vælger et program, vises der informationer om lyden i det
pågældende program, når programnummeret og stationsnavnet
forsvinder fra skærmen.
LIST
Q.VIEW
SIZE
POSITION
INDEX
TIME
REVEAL
HOLD
SLEEP
FAV
ARC
I/II
?
PIP
1
På skærmdisplayet
Tryk på I / I I-tasten for at se, om TV-transmissionen er mono, stereo eller tosproget.
Udsendelse
Mono
Stereo
Dual
TV-MENU
2
Vælge mono lyd
Hvis et stereosignal er meget svagt, kan du skifte til mono ved at trykke på knap-pen I / I I.
Når du skifter til mono, forbedres dybden af lyden. Du kan skifte tilbage til stereo ved at
trykke på knappen I / I I igen.
3
Vælge sprog til flersproglige udsendelser
Hvis et program modtages på to sprog, kan du skifte til DUAL I, DUAL II ellerr DUAL
I+II ved at trykke gentagne gange på knappen I / I I .
DUAL I
DUAL II
DUAL I+II
66
På skærmdisplayet
MONO
STEREO
DUAL I
sender udsendelsens primærsprog til højttalerne.
sender udsendelsens sekundærsprog til højttalerne.
sender et sprog i hver højttaler.
NICAM-modtagelse (tilvalgsmulighed)
Hvis tv-apparatet er udstyret med en modtager til NICAM-modtagelse, kan du vælge at modtage
digital NICAM-lyd (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex) i høj kvalitet.
Du kan vælge hvilken type lyd, der skal benyttes, i forhold til til de enkelte pro-gramtype,
ved at trykke gentagne gange på knappen I / I I .
1
Når der modtages NICAM mono, kan de vælge NICAM MONO eller FM MONO.
2
Når der modtages NICAM stereo, kan de vælge NICAM STEREO eller FM MONO.
Hvis stereosignalet er svagt, så skift til FM mono.
3
Når der modtages NICAM dobbeltsprog, kan de vælge N I C A M DUAL I, NICAM DUAL II
ellerNICAM DUAL I+II eller MONO.
VALG AF HØJTTALERLYDUDGANG
TV-MENU
- I tilstandene AV, Komponent RGB eller HDMI/DVI kan du vælge lydudgangen for venstre og højre
højttaler.
Tryk gentagne gange på knappen I / I I for at vælge de indstillinger, du ønsker.
L+R: Audiosignalet fra audioindgang L sendes til venstre højttaler, mens audiosignalet fra
audioindgang R sendes til højre høttaler.
L+L: Audiosignalet fra audioindgang L sendes til venstre og højre højt-taler.
R+R: Lydsignalet fra lydindgangen R sendes til den venstre og den højre højttaler.
67
TV-MENU Indstillinger i menuen Tid
INDSTILLING AF UR
AUDIO
CABLE
STB
MARK
- Hvis den aktuelle tidsindstilling slettes som følge af en strømafbry-
LIVE
TV
EXIT
U
MEN
delse, eller fordi tv’et kobles fra, skal du indstille uret igen.
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
PIP P
R-
PUT
PIP PR +
PIP IN
SWAP
VOL
PR
MUTE
1
Tryk på knappen M E N U og derefter på knappen D /
for at vælge menuen TIME.
TEXT
KANALO Tid
BILLEDEO TV Fra tid
LYDO TV Til
E
TIME{ Automatisk sluk
SPECIALO
SKÆRMO
2
Tryk på knappen G og derefter på knappen D /
Tid.
E
PIP/DWO
for at vælge
DVRO
Flyt
3
TV-MENU
68
Tryk på knappen G knappen og derefter
at ændre indstillinger for time.
D
/
E knappen
MENU
Menu
1
for
Tid
G
År
2006
TV Fra tid
Dato
1
TV Til
Tid
00 :
/
1
03
Automatisk sluk
4
Tryk på knappen G knappen og derefter D /
at ændre indstillinger for minut.
E knappen for
5
Tryk på knappen E X I T for at vende tilbage til tv-visning.
2 3 4
TÆND-/SLUK-TIMER
CABLE
AUDIO
STB
MARK
- Tænd/sluk-timerfunktionen fungerer kun, hvis TV’ets ur er korrekt indstillet.
- Sluk Timer-funktionen overtrumfer Tænd Timer-funktionen, hvis
de er indstillet til samme tidspunkt.
- TV’et skal være i standby-modus, for at Tænd Timer-funktionen
fungerer.
LIVE
TV
EXIT
U
MEN
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
PIP P
R-
PIP PR +
PIP IN
SWAP
VOL
PR
MUTE
1
Tryk på knappen M E N U og derefter på knappen D /
for at vælge menuen TIME.
PUT
TEXT
KANALO Tid
BILLEDEO TV Fra tid
LYDO TV Til
E
TIME{ Automatisk sluk
SPECIALO
2
Tryk på knappen G og derefter på knappen D /
TV Fra tid/TV Til.
E
for at vælge
SKÆRMO
PIP/DWO
DVRO
3
Tryk på knappen G og derefter på knappen D /
E
for at vælge
Tænd.
Flyt
MENU
Menu
1
E -knappen for at ændre
Tid
TV Fra tid
TV Til
5
Tryk på G -knappen og derefter D /
ændre indstillinger for minut.
E
-knappen for at
Automatisk sluk
G
Tænd
Sluk
12
Vol.
6
K u n T æ n d / u r - f u n k t i o n : Tryk på G-knappen og benyt
derefter D / E-knappen til at regulere lydstyrke.
7
Tryk på knappen E X I T for at vende tilbage til tv-visning.
Program
:
00
TV-MENU
4
Tryk på G -knappen og derefter D /
indstillinger for time.
30
1
2 3 4
5 6
! BEMÆRK
a. Annullering af Tænd/Sluk/ur-funktionen
Tryk på D / E-knappen for valg af Sluk i trin 3.
b. To timer efter TV’et er blevet tændt med Tænd timer-funktionen, skifter det automatisk tilbage til standbymodus,
med mindre der er blevet trykket på en knap.
69
TV-MENU
Indstillinger i menuen Tid
TV
AUTOMATISK DVALE
EXIT
U
MEN
OK
Hvis denne funktion er aktiveret, og der ikke er noget
indgangssignal, slukker tv-apparatet automatisk efter 10 minutter.
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
PIP P
R-
PIP PR +
SWAP
PIP IN
VOL
PR
MUTE
1
Tryk på knappen M E N U og derefter på knappen D /
for at vælge menuen TIME .
PUT
TEXT
KANALO Tid
BILLEDEO TV Fra tid
LYDO TV Til
E
TIME{ Automatisk sluk
SPECIALO
2
Tryk på knappen G og derefter på knappen D /
Automatisk sluk.
E
Tryk på knappen G og derefter på knappen D /
Tænd eller Sluk.
E
SKÆRMO
for at vælge
PIP/DWO
DVRO
Flyt
3
MENU
Menu
for at vælge
1
Tid
TV Fra tid
4
Tryk på knappen E X I T for at vende tilbage til tv-visning.
TV Til
Automatisk sluk
Tænd
Sluk
TV-MENU
2 3
SLEEP TIMER (dvaletilstand)
LIST
- Apparatet vil slukke automatisk efter det valgte antal minutter.
- Tryk på knappen S L E E P flere gange for at vælge antallet af
minut-ter.
z
- Først vises indstillingen z - - -Min. på skærmen efterfulgt af
følgende indstill-inger for dvaletilstand: 10, 20, 30, 60, 90,
120, 180 og 240 minutter.
Begynder timeren at tælle ned fra det valgte antal minutter.
1
2
3
70
G
Tryk en gang på S L E E P knappen for at se tilbageværende
tid til slukning.
Hvis du vil annullere indstillingen af S L E E P , skal du trykke
zz
på knappen SLEEP (dvale) flere gange, indtil
- - -Min.
vises.
Hvis du slukker skærmen efter at have indstillet stopuret,
bliver indstillingen slettet.
SIZE
REVEAL
Q.VIEW
POSITION
INDEX
TIME
HOLD
SLEEP
FAV
ARC
I/II
?
PIP
zz
------ Min.
TV-MENU Indstillinger i menuen Special
BØRNESIKRING
INPUT
POWER
DVD
TV
MODE
CABLE
AUDIO
- Du kan indstille tv-apparatet, så det kun kan betjenes med en
fjernbetjening.
- Med denne funktion kan du undgå uautoriseret brug af tvapparatet.
MARK
M
PIP PR +
SWAP
E
3
Tryk på knappen G og derefter på knappen D /
Tænd eller Sluk.
E
PIP IN
TEXT
POSITION
INDEX
Q.VIEW
TIME
KANALO Sprog(Language)
BILLEDEO Børnesikring
LYDO ISM Metode
E
TIMEO Lav energi
SPECIAL{ Indstil ID
SKÆRMO
Demo
for at vælge
PIP/DWO
DVRO
Flyt
MENU
Menu
for at vælge
1
Sprog(Language)
Tryk på knappen E X I T for at vende tilbage til tv-visning.
ISM Metode
G
Tænd
Sluk
TV-MENU
Børnesikring
Child
lock
4
TV
PR
MUTE
LIST
SIZE
Tryk på knappen G og derefter på knappen D /
Børnesikring.
LIVE
TIME
SHIFT
VOL
2
STB
OK
PR -
1
VCR
EXIT
ENU
TIME
SHIFT
Tryk på knappen M E N U og derefter på knappen D /
for at vælge menuen SPECIAL.
MULTIMEDIA
Lav energi
Indstil ID
Demo
2 3
! Bemærk
- Denne skærm er programmeret til at ’huske’ de senest anvendte indstillinger, hvis den slukkes.
- Hvis B ø r n e s i k r i n g er sat til ‘T æ n d’, og tv-apparatet er slukket, skal du trykke på enten r/I, I N P U T,
P R D / E på tv-apparatet eller på P O W E R, I N P U T, M U L T I M E D I A, P R D / E eller talknapperne
på fjernbetjeningen.
- Når B ø r n e s i k r i n g t æ n d, er sat til on (Til), vises teksten ‘ i Børnesikring tænd’ apå skærmen,
hvis du trykker på en vilkårlig knap, mens du ser tv.
71
TV-MENU
Indstillinger i menuen Special
AUDIO
ISM-FUNKTION (IMAGE STICKING
MINIMIZATION) (alternativ)
CABLE
MARK
LIVE
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
PIP P
R-
PUT
PIP PR +
SWAP
PIP IN
VOL
PR
MUTE
1
2
3
Tryk på knappen G og derefter på knappen D /
vælge ISM Metode.
E
E
TIMEO Lav energi
SPECIAL{ Indstil ID
SKÆRMO
Demo
for at
Tryk på knappen G og derefter på knappen D / E for at
vælge enten Normal, White Wash, Orbiter eller
Invertering. Hvis det ikke er nødvendigt at bruge denne
funktion, skal du vælge Normal.
TV-MENU
• White Wash :
White wash fjerner billedaftryk fra skærmen.
Bemærk: Et kraftigt billedaftryk kan være umuligt at
fjerne helt med White Wash.
• Orbiter :
Orbiter-funktionen forebygger, at billeder efterlader
aftryk på skærmen. Det er dog bedst at undgå, at
ubevægelige billeder står på skærmen i længere tid ad
gangen. Skærmbilledet rykkes hvert andet minut for at
undgå et ubevægeligt billede på skærmen.
• Invertering :
Denne funktion inverterer skærmens baggrundsfarve.
Baggrundsfarven inverteres automatisk hvert 30. minut.
• Normal :
Når indgangssignalet konstant er statisk, eller temperaturen er høj, falder lysstyrkeniveauet automatisk for minimere risikoen for, at billedet bliver hængende.
Tryk på knappen E X I T for at vende tilbage til tv-visning.
TEXT
KANALO Sprog(Language)
BILLEDEO Børnesikring
LYDO ISM Metode
PIP/DWO
DVRO
Flyt
MENU
Menu
1
Sprog(Language)
Børnesikring
Metod
ISM Metode
4
72
Tryk på knappen M E N U og derefter på knappen D /
for at vælge menuen SPECIAL.
TV
EXIT
U
MEN
- Et fastfrosset stillbillede fra en pc eller et videospil på skærmen i længere perioder vil medføre, at et skyggebillede efterlades på skærmen, selvom der skiftes billede. Undgå at have
et fast billede på tv-skærmen i længere tid.
- Denne funktion kan ikke bruges på LCD TV-modeller.
STB
G
Normal
Lav energi
White Wash
Indstil ID
Orbiter
Demo
Invertering
2 3
AUDIO
ENERGISPAREFUNKTION (alternativ)
CABLE
STB
MARK
- Med denne funktion reduceres tv'ets strømforbrug.
- Denne funktion kan ikke bruges på LCD TV-modeller.
LIVE
TV
EXIT
U
MEN
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
PIP P
1
2
Tryk på knappen M E N U og derefter på knappen D /
for at vælge menuen SPECIAL.
Tryk på knappen G og derefter på knappen D /
Lav energi.
E
Tryk på knappen G og derefter på knappen D /
E
PIP PR +
SWAP
PIP IN
PUT
KANALO Sprog(Language)
BILLEDEO Børnesikring
LYDO ISM Metode
E
TIMEO Lav energi
SPECIAL{ Indstil ID
SKÆRMO
Demo
PIP/DWO
for at vælge
DVRO
Flyt
3
R-
MENU
Menu
1
for at vælge
Tænd eller Sluk.
Language
Sprog(Language)
Child lock
Børnesikring
ISM Method
Metode
4
Tryk på knappen E X I T for at vende tilbage til tv-visning.
Lav energi
Low
power
Power
G
Set ID ID
Indstil
Tænd
On
Off
Sluk
Demo
2 3
- Brug funktionen til at se forskellen mellem XD demo til og XD
Demo fra.
- Denne funktion kan ikke bruges i tilstandene RGB[PC],
HDMI[PC].
TV-MENU
DEMO
Sprog(Language)
Børnesikring
ISM Metode
Lav energi
Indstil ID
Demo
1
Tryk på knappen M E N U og derefter på knappen D /
for at vælge menuen SPECIAL.
2
Tryk på knappen G og derefter på knappen D /
XD Demo.
3
Tryk på knappen G for at starte XD Demo.
4
For at stoppe XD Demo, skal du trykke på knappen
M E N U eller E X I T.
E
G
At starte
E
for at vælge
2 3
73
TV MENU
Indstillinger i menuen Special
AUDIO
INDEKS (tilvalgsmulighed)
CABLE
MARK
- Du kan tænde/slukke FRONTDISPLAYET.
STB
LIVE
TV
EXIT
U
MEN
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
PIP P
R-
P UT
PIP PR +
SWAP
PIP IN
VOL
PR
MUTE
1
Tryk på knappen M E N U og derefter på knappen D /
for at vælge menuen SPECIAL.
KANALO Sprog(Language)
BILLEDEO Børnesikring
LYDO ISM Metode
E
2
Tryk på knappen G og derefter på knappen D /
Indhold.
E
for at vælge
3
Tryk på knappen G og derefter på knappen D /
Tænd eller Sluk.
E
for at vælge
TEXT
TIMEO Lav energi
SPECIAL{ Indstil ID
SKÆRMO
Demo
PIP/DWO Indhold
DVRO
Flyt
MENU
Menu
1
Sprog(Language)
TV-MENU
Børnesikring
Ved valg af Tænd-modus lyser FRONTDISPLAYET kraftigt.
ISM Metode
Lav energi
Indstil ID
4
Tryk på knappen E X I T for at vende tilbage til tv-visning.
Demo
Indhold
G
Tænd
Sluk
2 3
74
TV-MENU Indstillinger i menuen Skærm
CABLE
AUDIO
AUTOMATISK JUSTERING
STB
MARK
- Justerer automatisk billedpositionen og formindsker billedrystelser.
- Det er ikke nødvendigt at køre funktionerne Auto konfig. i
tilstanden HDMI/DVI.
- Funktionen Auto konfig. er udelukkende tilgængelig i tilstanden Auto config. functions don’t need to be run for
HDMI/DVI mode.
- Denne funktion fungerer i følgende tilstand: RGB[PC]
- Denne funktion bruges til automatisk justering af skærmposition, ur og fase. Det viste billede forsvinder i nogle få sekunder, mens den automatiske indstilling er i gang.
LIVE
TV
EXIT
U
MEN
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
PIP P
R-
P UT
PIP PR +
SWAP
PIP IN
VOL
PR
MUTE
TEXT
KANALO Auto konfig.
BILLEDEO Manuel konfig.
LYDO XGA Modus
TIMEO ARC
1
Tryk på knappen M E N U, og brug derefter knappen D /
til at vælge menuen SKÆRM.
SPECIALO Biograf
E
SKÆRM{ NR
PIP/DWO PC-indstilling
DVRO
2
E
til at
Tryk på knappen G for at starte automatisk indstilling.
Flyt
MENU
Menu
1
Auto konfig.
Manuel konfig.
G
To set
XGA Modus
• Når automatisk indstilling er afsluttet, vises O K på skærmen.
• Hvis billedets position stadig ikke er korrekt, skal du
benytte funktionen til automatisk justering igen.
4
Hvis billedet stadig trænger til justering efter den utomatiske justering i RGB (PC), kan du justere indstillingen Auto
konfig..
5
Tryk på knappen E X I T for at vende tilbage til tv-visning.
ARC
Biograf
NR
TV-MENU
3
Tryk på knappen G og brug derefter knappen D /
vælge Auto konfig. .
PC-indstilling
2 3 4
75
TV-MENU
Indstillinger i menuen Skærm
CABLE
AUDIO
MANUEL INDSTILLING
MARK
- Hvis billedet ikke er skarpt efter den automatiske indstilling, og især hvis tegnene hopper, skal du jus-tere billedfasen manuelt.
LIVE
TV
EXIT
U
MEN
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
- Juster T i d for at indstille skærmbilledstørrelsen rigtigt.
- Denne funktion fungerer i følgende tilstand: RGB[PC],
RGB[DTV], COMPONENT [DTV], HDMI[DTV].
PIP P
- Der kan ikke bruges fase- og urfunktion i RGB[DTV], COMPONENT [DTV], HDMI[DTV].
Tid
STB
R-
PIP PR +
SWAP
VOL
PIP IN
PUT
PR
MUTE
TEXT
: Med denne funktion minimeres de lodrette bjælker
og striber, som ses på skærmens baggrund. Og den
vandrette skærmstørrelse ændres også.
P h a s e Med denne funktion kan du fjerne vandret støj og gøre
billedet tydeligere og skarpere.
KANALO Auto konfig.
BILLEDEO Manuel konfig.
LYDO XGA Modus
TIMEO ARC
SPECIALO Biograf
SKÆRM{ NR
PIP/DWO PC-indstilling
DVRO
Flyt
MENU
Menu
1
1
TV-MENU
2
3
Tryk på knappen M E N U, og brug derefter knappen D /
til at vælge menuen SKÆRM.
Tryk på knappen G og derefter på knappen D /
Manuel konfig..
E
E
for at vælge
Auto konfig.
Manuel konfig.
Phase
0
XGA Modus
Clock
0
ARC
H-Position
0
Biograf
V-Position
0
G
NR
PC-indstilling
Tryk på knappen G og derefter på knappen D / E for at vælge
Phase, Clock, H-Position eller V-Position.
2 3 4
76
.
4
Juster indstillingen ved at trykke på knappen F /
5
Tryk på knappen E X I T for at vende tilbage til tv-visning.
G
CABLE
AUDIO
VALG AF VGA/XGA-BREDFORMAT
STB
MARK
- Hvis du vil have vist et normalt billede, skal opløsningen i
RGB-tilstand være i overensstemmelse med valget af
VGA/XGA-formatet.
- På nogle modeller kan tilstanden VGA ikke vælges.
- Denne funktion fungerer i følgende tilstand: RGB[PC].
LIVE
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
PIP P
R-
P UT
PIP PR +
SWAP
VOL
Tryk på knappen M E N U, og brug derefter knappen D /
til at vælge menuen SKÆRM.
PIP IN
PR
MUTE
1
TV
EXIT
U
MEN
TEXT
KANALO Auto konfig.
BILLEDEO Manuel konfig.
E
LYDO XGA Modus
TIMEO ARC
SPECIALO Biograf
2
Tryk på knappen G og brug derefter knappen D /
vælge VGA Modus eller XGA Modus.
E
3
Tryk på knappen G og brug derefter knappen D /
vælge den ønskede VGA-/XGA-opløsning.
E
til at
PIP/DWO PC-indstilling
DVRO
Flyt
til at
MENU
Menu
1
Auto konfig.
Manuel konfig.
Tryk på knappen E X I T for at vende tilbage til tv-visning.
XGA Modus
G
TV-MENU
4
SKÆRM{ NR
1024x768
ARC
1280x768
Biograf
1360x768
NR
1366x768
PC-indstilling
2 3
77
TV-MENU
Indstillinger i menuen Skærm
CABLE
AUDIO
INDSTILLING AF BILLEDFORMATET
STB
MARK
- Du kan se fjernsyn i to forskellige billedformater ; S p e c t a c l e, F u l d
s k æ r m(alternativ), O r i g i n a l, 4 : 3, 1 6 : 9 (Wide), 1 4 : 9 , Z o o m.
- Hvis et ubevægeligt billede vises på skærmen i lang tid, kan billedet
blive aftrykt på skærmen og forblive synligt.
- Det er kun muligt at vælge 4:3 og 16:9 (bredformat) ved indstillingerne RGB [PC] og HDMI [PC].
- Det er kun muligt at vælge 4:3, 16:9 (bredformat) og Zoom ved indstillingerne RGB [DTV], HDMI [DTV] og Component [DTV].
- Det er kun muligt at vælge Spectacle, Fuld skærm(alternativ), 4:3, 16:9
(bredformat), 14:9 og Zoom ved indstillingerne Component [480i/576i].
- Det kan være et irritationsmoment i fuldskærmstilstand. Skift i dette tilfælde til en andentilstand.
- Du kan justere forstørrelsesdelen med knappen D / E.
- Denne funktion fungerer med følgende signal.
1
2
3
TV-MENU
• Original
Når tv-apparatet modtager bredformatsignaler, ændres det
billedformat, der vises, automatisk.
• 4:3
Med følgende formatvalg vil du se et billede med et orig
inalt 4:3-billedformat med grå søjler i højre og
venstre side af skærmen.
• 1 6 : 9 (Wide)
Med følgende formatvalg kan du justere billedet vandret, i
lineært målforhold, for at udfylde hele skærmen (godt til
visning af 4:3-formaterede dvd'er).
• 14:9
Billedformatet 14:9 vises på skærmen uden ændringer i billedet.
I billedformatet 4:3 forstørres billedet i opad- og nedadgående
retning, så billedet fylder hele skærmen.
• Zoom
Med følgende formatvalg vil du se billedet uden ændringer og på
hele skærmen. Det øverste og nederste af billedet vil dog blive
beskåret.
4
78
Tryk på knappen E X I T for at vende tilbage til tv-visning.
TV
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
PIP P
R-
PIP PR +
SWAP
PIP IN
VOL
PUT
PR
MUTE
Tryk på knappen M E N U, og brug derefter knappen D / E
til at vælge menuen SKÆRM.
Tryk på knappen G og derefter på knappen D / E for at vælge
ARC.
Tryk på knappen G og derefter på knappen D / E for at vælge
Spectacle, Fuld skærm (alternativ), Original, 4:3,
16:9, 14:9, Zoom.
• Spectacle
Når tv-apparatet modtager bredformatsignaler, vil du med
følgende formatvalg kunne justere billedet vandret, i et
ikke-lineært målforhold, for at udfylde hele skærmen.
• F u l d s k æ r m (alternativ)
Når tv-apparatet modtager bredformatsignaler, vil du
således kunne justere billedet vandret eller lodret, i lineært
målforhold, for at udfylde hele skærmen.
LIVE
EXIT
U
MEN
TEXT
KANALO Auto konfig.
BILLEDEO Manuel konfig.
LYDO XGA Modus
TIMEO ARC
SPECIALO Biograf
SKÆRM{ NR
PIP/DWO PC-indstilling
DVRO
Flyt
MENU
Menu
1
Auto konfig.
Manuel konfig.
XGA Modus
ARC
G
Spectacle
Biograf
Fuld skærm
NR
Original
PC-indstilling
4:3
16:9
14:9
Zoom
2 3
CABLE
AUDIO
BIOGRAF
STB
MARK
- Ved visning af film kan denne funktion give optimal billedvisning.
- Denne funktion fungerer i følgende tilstande:
TV, AV1, AV2, S-VIDEO2, AV3, AV4 eller COMPONENT
(480i/576i).
LIVE
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
PIP P
R-
PIP PR +
SWAP
VOL
Tryk på MENU-knappen og benyt derefter
knappen for valg af SKÆRM-menuen.
D
/
PIP IN
PUT
PR
MUTE
1
TV
EXIT
U
MEN
TEXT
KANALO Auto konfig.
BILLEDEO Manuel konfig.
E-
LYDO XGA Modus
TIMEO ARC
SPECIALO Biograf
SKÆRM{ NR
2
Tryk på G-knappen og benyt derefter D /
for valg af Biograf.
E-knappen
3
Tryk på G-knappen og benyt derefter D /
valg af Tænd eller Sluk.
E-knappen
PIP/DWO PC-indstilling
DVRO
Flyt
MENU
Menu
for
1
4
Tryk på knappen E X I T for at vende tilbage til tv-visning.
TV-MENU
Auto konfig.
Manuel konfig.
XGA Modus
ARC
Biograf
NR
G
Tænd
Sluk
PC-indstilling
2 3
79
TV-MENU
Indstillinger i menuen Skærm
CABLE
AUDIO
NR (STØJREDUKTION)
STB
MARK
- Du kan vælge 3D NR eller MPEG NR for at reducere billedforstyrrelser, som kan forekomme på skærmen ved visning af TVprogrammer.
- Denne funktion er ikke tilgængelig for følgende indstillinger:
RGB [PC], HDMI [PC].
- 3D NR er ikke tilgængelig i tilstandene RGB, HDMI og
Component [DTV].
1
Tryk på M E N U-knappen og benyt derefter D /
for valg af S K Æ R M-menuen.
LIVE
TV
EXIT
U
MEN
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
PIP P
R-
P UT
PIP PR +
PIP IN
SWAP
KANALO Auto konfig.
BILLEDEO Manuel konfig.
E-knappen
LYDO XGA Modus
TIMEO ARC
SPECIALO Biograf
Tryk på G-knappen og benyt derefter D /
valg af NR.
E-knappen
3
Tryk på G-knappen og benyt derefter D /
af 3D NR eller MPEG NR.
E-knappen
4
Tryk på F /
leringer.
2
G-knappen
SKÆRM{ NR
for
PIP/DWO PC-indstilling
DVRO
Flyt
for valg
for at foretage de ønskede regu-
MENU
Menu
1
Auto konfig.
Manuel konfig.
XGA Modus
ARC
Biograf
5
Tryk på knappen E X I T for at vende tilbage til tv-visning.
NR
G
PC-indstilling
3D NR
0
MPEG NR
0
TV-MENU
2 3 4
AKTIVER INDSTILLINGEN
MARK
- Denne funktion er aktiv i nuværende tilstand.
- Aktiverer den justerede indstilling,
LIVE
TV
EXIT
U
MEN
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
1
Tryk på M E N U-knappen og benyt derefter D /
pen for valg af S K Æ R M-menuen.
2
Tryk på G-knappen og benyt derefter D /
valg af PC-indstilling.
E-knap-
E-knappen
for
PIP P
R-
PIP PR +
SWAP
PIP IN
PUT
Auto konfig.
Manuel konfig.
XGA Modus
ARC
Biograf
3
Tryk på G-knappen.
• Du kan initialisere Phase, Clock, H-Position, V-Position,
Position, Vindue størrelse, Vindue position, PIP Transparens
og det dobbelte skærmbilledes indblændede billede.
80
NR
PC-indstilling
G
To set
2 3
APPENDIKS
PROGRAMMERING AF FJERNBETJENINGEN
Fjernbetjeningen er en universel fjernbetjening til mange forskellige mærker. Den kan programmeres til at betjene de fleste fjernbetjente enheder fra andre producen-ter.
Bemærk, at fjernbetjeningen ikke kan styre alle modeller i alle mærker.
Indprogrammering af en kode i fjernbetjeningstilstand
1
Hvis du vil finde ud af, om fjernbetjeningen kan styre en komponent uden forpro-grammering, skal du
tænde den pågældende komponent, såsom en videobån-doptager, og trykke på den tilsvarende til
standsknap (f.eks. D V D eller V C R) på fjernbetjeningen
Tryk derefter på POWER-knappen. Hvis enheden slukkes, fungerer den efter hensigten, og det er ikke
nødvendigt at programmere fjernbetjeningen. Hvis ikke, skal fjernbetjeningen programmeres for at kunne
betjene enheden. Programmering forklares nedenfor.
2
Tryk på knapperne M E N U og M U T E samtidig. Fjernbetjeningen er klar til at blive programmeret for
koden.
Hvis du ikke trykker på en knap inden for 20 sekunder, slukkes lyset på knappen. Gentag derefter trin 2.
3
Indtast kodenumre med nummerknapperne på fjernbetjeningen ud fra kodeoversigten på de følgende sider.
Ved tryk på knappen blinker lampen. Hvis enheden slukkes, er programmeringen gennemført.
4
Tryk på MENU-knappen for at gemme koden. Efter 2 blink er koden gemt.
5
Test fjernbetjeningsfunktionerne for at se, om komponenten responderer korrekt. Hvis ikke, gentages trin 2.
APPENDIKS
81
APPENDIKS
PROGRAMMERING AF KODER
Videobåndoptagere
Mærke
AIWA
AKAI
APPENDIKS
82
Koder
034
016
125
AMPRO
072
ANAM
031
AUDIO DYNAMICS 012
BROKSONIC
035
CANON
028
CAPEHART
108
CRAIG
003
CURTIS MATHES 031
DAEWOO
005
065
112
DAYTRON
108
DBX
012
DYNATECH
034
ELECTROHOME 059
EMERSON
006
029
036
129
FISHER
003
FUNAI
034
GE
031
107
GO VIDEO
132
HARMAN KARDON
HITACHI
004
043
INSTANTREPLAY 031
JCL
031
JCPENNY
012
040
JENSEN
043
JVC
012
048
130
KENWOOD
014
047
LG (GOLDSTAR) 001
101
LLOYD
034
LXI
003
017
MAGIN
040
Mærke
Koder
Mærke
MAGNAVOX
031
067
012
069
101
027
031
003
033
101
045
013
013
049
151
034
024
012
048
043
053
066
133
SAMSUNG
043 046 124
146
MARANTZ
033
023
037
031
103
039 043
129
033
MARTA
MATSUI
MEI
MEMOREX
040
033
007
108
116
135
041
010 064
110 111
117 119
MGA
MINOLTA
MITSUBISHI
023 039 043
053
017
031
037
131
008
025
034
046
138
009
033
109
136
012
018
063
033
033
013
066
063 072
144 147
031
050
150
034
048
012
106
027
035
101
153
010
045
026 034
137 150
015 033
101
033 043
055 060
152
039 043
MTC
MULTITECH
NEC
NORDMENDE
OPTONICA
PANASONIC
PENTAX
PHILCO
PHILIPS
PILOT
PIONEER
PORTLAND
PULSAR
QUARTZ
QUASAR
RCA
REALISTIC
013 020
114 123
009 013 014
034 101 106
RICO
RUNCO
SALORA
013
063
031
031
067
101
013
108
072
011
033
013
040
107
145
003
031
053
058
148
014
033 034 041
068
031 033 067
030
033
010
034
102
046
020
020
051
014 031
053 072
134 139
059
045 046
059 061
040
034
023 039 043
054
070 074 083
140 145
020 031 033
034 067
033 034 054
071 101
021 048
014
066
020
041
109
147
008
033
054
075
033
062
140
145
034
063
144
010 014
034 040
101
Koder
032
105
113
125
SANSUI
022
SANYO
003
102
SCOTT
017
131
SEARS
003
013
031
101
SHARP
031
SHINTOM
024
SONY
003
056
077
SOUNDESIGN
034
STS
013
SYLVANIA
031
067
SYMPHONIC
034
TANDY
010
TATUNG
039
TEAC
034
TECHNICS
031
TEKNIKA
019
101
THOMAS
034
TMK
006
TOSHIBA
008
059
TOTEVISION
040
UNITECH
040
VECTOR RESEARCH 012
VICTOR
048
VIDEO CONCEPTS 012
VIDEOSONIC
040
WARDS
003
031
053
YAMAHA
012
ZENITH
034
058
040 102 104
107 109 112
115 120 122
043 048 135
007 010 014
134
037 112 129
008 009 010
014 017 020
042 073 081
054 149
009 031 052
057 058 076
078 149
033 034 059
034
043
039 043
033 070
031 033 034
013 042 047
082 112 131
101
034 046
013
033
054
034
048
072
017
034
131
039
056
080
024
040
043
101
APPENDIKS
PROGRAMMERING AF KODER
CATV
Mærke
ABC
Koder
003
046
AJIN
112
ANTRONIK
014
ARCHER
005
CABLE STAR
026
CENTURION
092
CENTURY
007
CITIZEN
007
COLOUR VOICE 065
COMBANO
080
COMTRONICS
019
DIAMOND
023
EAGLE
020
EASTERN
057
ELECTRICORD
032
GE
072
GEMINI
008
GI
052
GOLDEN CHANNEL 030
HAMLIN
049
HITACHI
052
HOSPITALITY
070
JERROLD
002
009
074
004 039 042
052 053
007 014 024
090
081
030
030 040
062 066
022 025 054
074
050 055
055
077
003 004 008
010 052 069
Mærke
LG (GOLDSTAR)
M-NET
MACOM
MAGNAVOX
MEMOREX
MOVIE TIME
NSC
Koder
106 101 005
012 064 079
032
028 038 071
031 037 053
047
012 013 020
085 090
051 052 063
048 071 072
074
Koder
SHERITECH
SIGNAL
SIGNATURE
SL MARX
SPRUCER
STARCOM
STARGATE
TADIRAN
TAEKWANG
TAIHAN
TANDY
TEXSCAN
TOCOM
TOSHIBA
UNIKA
UNITED CABLE
UNIVERSAL
022
030
052
030
047
002
008
030
110
105
017
029
039
100
007
004
005
026
012
087
100
VIEWSTAR
ZENITH
078
004 008 009
030
040 056
014
053
007
027
015
088
114
024
014
032
018
089
060
024
035
086
093
050
107 030 068
011 041 042
045 046
APPENDIKS
001
037
033
010
100
028
015
073
OAK
016
PANASONIC
044
PARAGON
100
PHILIPS
006
065
PIONEER
034
076
POST NEWS WEEK 016
PRUCER
059
PTS
011
073
PULSAR
100
RCA
047
REGAL
049
REGENCY
057
REMBRANT
025
SAMSUNG
102
SCIENTIFIC ATLANTA 003
043
Mærke
83
APPENDIKS
PROGRAMMERING AF KODER
HDSTB
Mærke
Koder
ALPHASTAR DSR
AMPLICA
BIRDVIEW
CHANNEL MASTER
123
050
051
013
036
CHAPARRAL
008
CITOH
054
CURTIS MATHES 050
DRAKE
005
011
141
DX ANTENNA
024
ECHOSTAR
038
093
097
122
ELECTRO HOME 089
EUROPLUS
114
FUJITSU
017
133
GENERAL INSTRUMENT 003
031
HITACHI
139
126 129
014 015 018
055
009 012 077
145
006 007 010
052 112 116
046
040
094
098
056
057
095
099
076
058
096
100
021 022 027
134
004 016 029
059 101
140
Koder
HOUSTON TRACKER 033
057
HUGHES
068
JANIEL
060
JERROLD
061
KATHREIN
108
LEGEND
057
LG
001
LUTRON
132
LUXOR
062
MACOM
010
065
MEMOREX
057
NEXTWAVE
028
NORSAT
069
PACE SKY SATELLITE 143
PANASONIC
060
PANSAT
121
PERSONAL CABLE 117
PHILIPS
071
PICO
105
PRESIDENT
019
PRIMESTAR
030
037 039 051
104
147
144
059 063 064
124 125
070
142
102
110 111
Mærke
Koder
PROSAT
072
RCA
066
REALISTIC
043
SAMSUNG
123
SATELLITE SERVICE CO 028
085
SCIENTIFIC ATLANTA 032
SONY
103
STARCAST
041
SUPER GUIDE
020
TEECOM
023
088
137
TOSHIBA
002
UNIDEN
016
044
078
101
VIEWSTAR
115
WINEGARD
128
ZENITH
081
091
106
074
035 047 057
138
124 125
026 075 087
090 107 130
127
025
045
079
135
042 043
048 049
080 086
136
146
082 083 084
120
APPENDIKS
DVD
Mærke
Koder
APEX DIGITAL
022
DENON
020
GE
005
HARMAN KARDON
JVC
012
LG
001
MAGNAVOX
013
MARANTZ
024
84
Mærke
014
006
027
010 016 025
Mærke
Koder
Mærke
Koder
MITSUBISHI
NAD
ONKYO
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
PROCEED
PROSCAN
002
023
008
003
013
004
021
005
RCA
SAMSUNG
SONY
THOMPSON
TOSHIBA
YAMAHA
ZENITH
005
011
007
005
019
009
010
017
009
026
006
006
015
006
008
018
016 025
APPENDIKS
PROGRAMMERING AF KODER
Audio
Mærke
AIWA
Koder
028 070 096
129 139 229
Koder
NAD
LOTTE
045
014
100
175
179
201
214
238
103
111
002
034
097
049
104
107
046
013
048
133
158
007
142
104
026
039
065
115
113
080
092
103
124
193
204
011
014 017 023
106 189 216
235 236
053 060 084
148 198 221
075 130 143
099
021
107
191
212
035
024
108
192
239
188
029
110
210
222
058
079
149
153
158
207
226
062
095
150
154
159
222
227
069
121
151
155
160
224
243
013
186
050
171
222
141
187
067 089
197 206
LXI
MAGNAVOX
MARANTZ
MCINTOSH
MCS
MEMOREX
NAD
ONKYO
OPTIMUS
PANASONIC
PENNEY
PHILIPS
PIONEER
QUASAR
RCA
RCX
REALISTIC
SAMSUNG
SANSUI
046
016
172
176
180
202
219
240
036
173
177
181
208
223
098
174
178
183
213
232
Mærke
Koder
SANYO
SCOTT
SHARP
019
106
031
072
156
206
005
044
118
012
076
162
166
205
010
185
101
147
137
061
088
089
054
199
SHERWOOD
SONY
TAEKWANG
018 020 025
041 081 090
112
TEAC
TECHNICS
040 041 047
056 057 132
140
033 064 113
220 241 251
112
042
091
123
143
043 063
093 094
127 250
106
145
194
244
135
146
195
245
138
TOSHIBA
THE
VICTOR
WARDS
YAMAHA
083
186
032
082
184
209
006
045
126
020
077
163
167
231
085
187
113
218
234
051 052
117 119
199 200
158
109
248
073
105
164
168
233
106
237
128
114
249
074
161
165
169
242
136
134
131
055 066 092
APPENDIKS
014
125
230
AKAI
163
ANAM
003
059
217
BURMECTER
252
CARVER
086
CLARION
199
DAEWOO
027
102
DENON
015
FANTASIA
071
FINEARTS
022
FISHER
089
LG(GOLDSTAR) 001
087
190
211
HAITAI
034
HARMAN/KARDON 068
INKEL
037
078
122
152
157
189
225
247
JVC
004
KEC
185
KENWOOD
038
170
215
KOHEL
030
Mærke
182
203
246
144
85
APPENDIKS
TJEKLISTE TIL FEJLFINDING
Betjeningen fungerer ikke normalt.
Undersøg, om der er genstande mellem produktet og fjernbetjeningen,
der spærrer.
■ Er batterierne installeret korrekt i forhold til polaritet (+ til +, - til -)?
■ Er fjernbetjeningens driftstilstand korrekt indstillet: TV, VCR osv.?
■ Isæt nye batterier.
■
Fjernbetjeningen
fungerer ikke
Strømmen gik
pludselig ud
■
Er sluk-timeren indstillet?
■
Kontroller strømstyringsindstillingerne. Strømmen er blevet afbrudt
■
Der er ingen udsendelse ved station, der er indstillet med Auto off aktiveret.
Betjeningen fungerer ikke normalt.
Kontroller, om produktet er tændt.
■ Prøv med en anden kanal. Der kan være et problem med udsendelsen.
■ Er netledningen sat ordentligt i stikkontakten?
■ Kontroller antennens retning og/eller placering.
■ Afprøv stikkontakten ved at sætte et andet produkts netledning til i samme stik.
■
Intet billede og
ingen lyd
B i l l e d e t v i s e s l a n gsomt efter opstart
■
Dette er normalt. Billedet er dæmpet under opstart af produktet. Kontakt service-centeret, hvis billedet ikke vises efter fem minutter.
APPENDIKS
Indstil Color (Farve) i menuindstillingen.
■ Hold en passende afstand mellem produktet og videobåndoptageren.
■ Prøv med en anden kanal. Der kan være et problem med udsendelsen.
■ Er videokablerne sat korrekt i?
■ Aktiver en funktion for at gendanne billedets lysstyrke.
■
Igen eller ringe
farver eller dårligt
billede
Vandrette/lodrette
streger eller billedet
ryster
■
Undersøg, om der er lokal interferens, som f.eks. et elektrisk apparat eller et elværktøj.
Stationen eller kabelproduktet har problemer. Stil ind på en anden station.
■ Signalet fra stationen er svagt. Drej antennen for at modtage en stærkere station.
■ Undersøg, om der er eventuelle kilder til interferens.
■
Dårlig modtagelse på
nogle kanaler
Linjer eller streger i
billeder
86
■
CUndersøg antennen (drej antennen).
APPENDIKS
TJEKLISTE TIL FEJLFINDING
Lydfunktionen fungerer ikke.
Tryk på knappen V O L D/E.
Er lyden slået fra? Tryk på knappen M U T E.
■ Prøv med en anden kanal. Der kan være et problem med udsendelsen.
■ Er lydkablerne sat korrekt i?
■
Billede vises og
ingen lyd
Der kommer ikke
noget ud af den
ene højttaler
Usædvanlig lyd
fra produktet
■
■
Indstil Balance i menuindstillingen.
■
En ændring i omgivelsernes luftfugtighed eller temperatur kan forårsage en
usædvanlig støj, når produktet tændes eller slukkes og indikerer ikke en fejl i
produktet.
Der er et problem i pc-tilstand. (Kun i pc-tilstand).
S i g n a l e t e r u d e n f o rrækkevidde.
S k æ r m f a r v e n e r u s t abil eller kun en
farve
Tilpas opløsning, vandret eller lodret frekvens.
■
Kontroller indgangskilden.
■
Brug autokonfigureringen, eller indstil uret, fase eller vandret/lodret placering.
■
Undersøg signalkablet.
Geninstaller pc'ens skærmkort.
■
APPENDIKS
Lodret søjle eller
stribe på baggrund,
v a n d r e t s t ø j o g u k o rrekt placering
■
87
APPENDIKS
VEDLIGEHOLDELSE
Tidlige fejl kan forebygges. Forsigtig og regelmæssig rengøring kan forlænge dit nye tv's levetid. Sørg for
at slukke for strømmen og trække strømkablet ud, inden du begynder at gøre tv'et rent.
Rengøring af skærmen
1
Her er et godt råd til at holde skærmen støvfri i et stykke tid. Fugt en blød klud i en blanding af lunken vand
og en smule skylle- eller opvaskemiddel. Vrid kluden op, indtil den er næsten tør, og brug den derefter til at
tørre skærmen af.
2
Sørg for, at overskydende vand fjernes fra skærmen, og lad den derefter lufttørre, inden du tænder for tv'et.
Rengøring af kabinettet
■
■
Fjern snavs eller støv ved at tørre kabinettet af med en blød, tør, fnugfri klud.
Brug ikke en våd klud.
Ved længere tids fravær
FORSIGTIG
APPENDIKS
88
Hvis tv'et ikke skal bruges i længere tid (f.eks. grundet ferie), er det en god ide at tage strømkablet ud
for at beskytte apparatet mod skader som følge af lynnedslag eller strømstød.
APPENDIKS
PRODUKTSPECIFIKATIONER
42PC1RR*
50PC1RR*
42PC1RR-ZL
50PC1RR-ZL
1129,0 x 748,5 x 380,0 mm
1302,6 x 872 x 355,8 mm
44,5 x 29,5 x 15,0 tommer
51,2 x 34,3 x 14 tommer
1129,0 x 695,0 x 108,9 mm
44,5 x 27,4 x 4,3 tommer
1302,6 x 810x 108,7 mm
29,1kg/64,2 lbs
25,6kg/56,5 lbs
51,7 kg/114,0 lbs
MODELS
med sokkel
Dimensioner
(bredde x højde x dybde)
uden sokkel
Vægt (netto)
med sokkel
uden sokkel
Strømkrav
Strømforbrug
Tv-system
Ekstern antenneimpedans
Miljøforhold
42,9 kg/94,6 lbs
AC100-240V~ 50/60Hz
310 W
450W
PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L’
75 Ω
Driftstemperatur
Luftfugtighed i drift
Opbevaringstemperatur
Luftfugtighed ved opbevaring
■
51,2 x 31,8 x 4,3 tommer
0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F
Mindre end 80%
-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F
Mindre end 85%
Ovenstående specifikationer kan ændres uden forudgående varsel, for så vidt angår kvalitetsforbedringer.
APPENDIKS
89
APPENDIKS
PRODUKTSPECIFIKATIONER
37LC2RR*
42LC2R**
42LC2RR
37LC2RR-ZL
42LC2R-ZH
42LC2RR-ZL
med sokkel
944,0 x 729 x 286 mm
37,1 x 28,7 x 11,2 tommer
1054 x 813 x286 mm
41,4 x 32x 11,2 tommer
uden sokkel
944,0 x 659,3 x 129,7 mm
37,1 x 26 x 5,1 tommer
1054 x 746 x 136,8mm
41,4 x 29,3 x 5,3 tommer
med sokkel
uden sokkel
30,4 kg/67,0 lbs
25,9 kg /57,1 lbs
42,3kg/93,2 lbs
35,7kg/78,7 lbs
MODELS
Dimensioner
(bredde x højde x dybde)
Vægt (netto)
Strømkrav
Strømforbrug
Tv-system
Ekstern antenneimpedans
Miljøforhold
AC100-240V~ 50/60Hz
200W
250W
PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L’
75 Ω
Driftstemperatur
Luftfugtighed i drift
Opbevaringstemperatur
Luftfugtighed ved opbevaring
■
APPENDIKS
90
0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F
Mindre end 80%
-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F
Mindre end 85%
Ovenstående specifikationer kan ændres uden forudgående varsel, for så vidt angår kvalitetsforbedringer.
APPENDIKS
- Tilslut RS-232C-indgangen til en ekstern styreenhed (fx en computer eller et A/Vstyresystem) og kontroller skærmens funktioner eksternt.
• Tilslut styreenhedens serielle port til RS-232C-indgangen på skærmens bagpanel.
• RS-232C-tilslutningskabler følger ikke med skærmen.
• Skærmens fjernbetjening og betjeningsknapperne på frontpanelet (undtagen strømafbryder) fungerer ikke, hvis skærmen styres af en PC eller andet eksternt udstyr.
NORSK
Installation af RS-232C
SUOMI
RGB IN
HDMI/
DVI IN
AUDIO
(RGB/DVI)
RGB
(PC/DTV)
RS-232C IN
(CONTROL
& SERVICE)
REMOTE
CONTROL IN
SVENSKA
Sådan tilsluttes eksternt styreudstyr
ENGLISH
INSTALLERING AF EKSTERN KONTROL-ENHED
RGB IN
(PC/DTV)
HDMI/DVI IN
UPGRADE
(MODULE)
DANSK
VARIABLE
AUDIO OUT
Tilslutningsstik: D-Sub, 9-ben, han
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
5
6
Latviešu
1
Lietuvių k.
Betegnelse for ben
Ingen tilslutning
RXD (Modtager data)
TXD (Transmitterer data)
DTR (DTE-side klar)
GND (Jord)
DSR (Data set klar)
RTS (Request til afsendelse)
CTS (Clear til afsendelse)
Ingen tilslutning
EESTI
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
1
APPENDIKS
RS-232C-konfigurationer
7-leder-konfiguration (Standard RS-232C-kabel)
RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
PC
PDP
2
3
5
4
6
7
8
3
2
5
6
4
8
7
D-Sub 9
D-Sub 9
3-leder-konfiguration (Ikke standard)
TXD
RXD
GND
DSR
DTR
CTS
RTS
RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
PC
PDP
2
3
5
4
6
7
8
3
2
5
6
4
7
8
D-Sub 9
D-Sub 9
TXD
RXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
IVE T
V
Set ID
EXIT
U
MEN
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
PIP P
Anvend denne funktion til at angive
ID-nummer for skærmen.
Se ‘Real data mapping 1’. (Se side 6.)
1
Tryk på MENU-knappen og benyt derefter
D / E-knappen til valg af SPECIAL-menuen.
2
Tryk på G-knappen og benyt derefter
knappen til valg af Indstil-ID.
3
Tryk på G-knappen og benyt derefter F / Gknappen for regulering af Indstil-ID til valg af
det ønskede ID-nummer for skærmen.
R-
PIP PR +
PIP IN
SWAP
PUT
KANALO Sprog(Language)
BILLEDEO Børnesikring
LYDO ISM Metode
TIMEO Lav energi
SPECIAL{ Indstil ID
SKÆRMO
Demo
PIP/DWO
F / G-
DVRO
Flyt
MENU
Menu
1
Sprog(Language)
Børnesikring
ISM Metode
• Indstil-ID kan indstilles til tal fra 1 ~ 99.
4
Lav energi
Indstil ID
Tryk gentagne gange på EXIT tasten for at
returnere til nor-mal TV-visning.
Båndbredde : 9600 bps (UART)
■ Datastørrelse : 8 bits
■ Paritet : Ingen
2
1
2 3
Kommunikationsvariable
■
G
Demo
Brug et krydskabel.
■ Kontrolbit : 1 bit
■ Kommunikationskode : ASCII-code
■
Referenceliste for kommandoer
DATA
1 KOMMANDO2
2
KOMMANDO1
(Hexadecimal)
01. Strøm
DATA
1 KOMMANDO2
2
KOMMANDO1
(Hexadecimal)
0~1
18. Balance
b
0~8
c
Se s. 4
k
a
02. Valg af indgangssignal k
03. Billedformat
k
04. Stand by-modus
k
d
0~1
05. Højttaler fra
k
e
0~1
0 ~ 64
k
t
19. Farvetemperatur
k
u
0~3
20. Rød regulering
k
v
0 ~ 50
21. Grøn regulering
k
w
0 ~ 50
22. Blå regulering
k
$
0 ~ 50
06. Volumenkontrol
k
f
0 ~ 64
23. PIP-signalkilde
k
y
0~8
07. Kontrast
k
g
0 ~ 64
24. Unormal status
k
z
0~9
08. Lys
k
h
0 ~ 64
25. ISM-funktion (alternativ)
j
p
0~3
09. Farve
k
i
0 ~ 64
26. Energisparefunktion (alternativ)
j
q
0 ~1
10. Farvetemperatur (alternativ) k
j
0 ~ 64
27. Orbiter – tidsindstilling (alternativ) j
r
1 ~FE
11. Skarphed
k
k
0 ~ 64
28. Orbiter pixel-indstilling (alternativ) j
s
1 ~3
12. Valg af skærmmenu
k
l
0~1
29. Billedstørrelsej (alternativ)
j
t
0 ~ 20
13. Remote control lock mode k
m
0~1
30. Autokonfigurering (alternativ) j
u
1
31. Kanalvalg
m
a
0 ~ 63
32. Nøgle
m
c
Send IR-ledning
14. PIP/Twin pictures
k
n
Se s. 5
15. PIP-position
k
q
0~3
16. Diskant
k
r
0 ~ 64
33. Vælg signalkilde (hovedbillede)
x
b
Se s. 7
17. Bas
k
s
0 ~ 64
34. Vælg signalkilde (PIP)
x
y
Se s. 7
Sending/Modtagelse-protokol
Sending
[Kommando1][Kommando2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[Kommando 1] : Til styring af PDP-skærmen. (j, k, m or x)
[Kommando 2] : Til styring af PDP-skærmen.
[Set ID]
: Du kan ændre skærmens Set ID for
at vælge det ønskede ID-nummer
for skærmen i specialmenuen. Se
side 25.
Set ID kan indstilles til tal fra 1 ~ 99.
Sættes Set ID til ‘0’, så gælder
styringen alle tilsluttede PDPskærme.
[DATA]
:
Send kommandodata.
*
Send ‘FF’-data for at læse status for
kommando.
[Cr]
:
Enter
*
ASCII-kode ‘0 x 0D’
[
]
:
ASCII-kode ‘space (0 x 20)’
*
OK-bekræftelse
[Kommando2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Skærmen sender bekræftelse (ACK) baseret på dette
format ved modtagelse af normale data. Hvis datafunktionen på dette tidspunkt er sat til Læs datamodus, gives meddelelse om den aktuelle status for
data. Hvis data-funktionen er sat til Skriv data-modus,
returneres PC’ens data.
Fejl-bekræftelse
[Kommando2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]
Skærmen sender bekræftelse (ACK) baseret på dette
format ved modtagelse af unormale data som følge af
ikke-tilgængelige funktioner eller kommunikationsfejl.
Data 1: Uautoriseret kode
Data 2: Understøtter ikke funktionen
Data 3: Vent venligst
3
APPENDIKS
0 1 . Strøm (Kommando 2 : a)
Til at tænde eller slukke for strømtilførsel til skærmen.
Sending [k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 0: Strømtilførsel slukket 1: Strømtilførsel tændt
Bekræftelse [a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
For visning af Strømtilførsel tændt /slukket.
Sending [k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]
Bekræftelse [a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* Hvis andre funktioner sender ‘FF’-data
baseret på dette format, vises status for hver
funktion med bekræftelsesdata.
0 2 . Valg af indgangssignal (Kommando 2 : b)
Du kan også vælge indgangssignal ved hjælp af
INPUT SELECT-tasten på skærmens
fjernbetjening.
Sending [k][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 5: AV4
Data 0: TV
Data 1: AV1
Data 6: Component
Data 2: AV2
Data 7: RGB
Data 3: S-Video2
Data 8: HDMI/DVI
Data 4: AV3
Bekræftelse [b][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
0 3 . Billedformat (Kommando 2 : c)
Til regulering af indstillinger for billedformat.
Du kan også regulere skærmformatet med ARC
(Aspect Ratio Control)-knappen på fjernbetjeningen eller i SKÆRM-menuen.
Sending [k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 6: Original
Data 1: Normalt billedformat (4:3)
Data 2: Wide screen-billedformat(16:9) Data 7: 14:9
Data 3: Horizon (Spectacle)
Data 8: Full
Data 4: Zoom
Bekræftelse [c][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* Med PC-indgangssignal vælges enten 16:9eller 4:3-billedformat.
0 6 . Volumenkontrol (Kommando 2 : f)
Til regulering af lydstyrke.
Du kan også regulere lydstyrken med volumetasterne på fjernbetjeningen.
Sending [k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min.: 0 ~ maks.: 64
Se ‘Real data mapping 1’. (Se side 6)
Bekræftelse [f][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
0 7 . Kontrast (Kommando 2 : g)
Til regulering af indstillinger for kontrasten på skærmen.
Du kan også regulere indstillinger for kontrasten
i billedmenuen.
Sending [k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min.: 0 ~ maks.: 64
Se ‘Real data mapping 1’. (Se side 6)
Bekræftelse [g][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
0 8 . Lys (Kommando 2 : h)
Til regulering af indstillinger for skærmens lysstyrke.
Du kan også regulere indstillinger for lysstyrken i
billedmenuen.
Sending [k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min.: 0 ~ maks.: 64
Se ‘Real data mapping 1’. (Se side 6)
Bekræftelse [h][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
0 9 . Farve (Kommando 2 : i)
Til regulering af indstillinger for skærmens farver.
Du kan også regulere indstillinger for farver billed
menuen.
Sending [k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min.: 0 ~ maks.: 64
Se ‘Real data mapping 1’. (Se side 6)
Bekræftelse [i][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
1 0 . Farvetemperatur (Kommando 2 : j) (alternativ)
Sending [k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 0: Stand by-modus-funktion fra (skærmbillede tændt)
1: Stand by-modus-funktion tændt (skærmbilede slukket)
Til regulering af indstillinger for skærmens
farvetemperaturer. Du kan også regulere
indstillinger for farvetemperatur i billedmenuen.
Sending [k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Red : 0 ~ Green : 64
Se ‘Real data mapping 1’. (Se side 6)
Bekræftelse [d][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Bekræftelse [j][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
0 4 . Stand by-modus (Kommando 2 : d)
Slå Stand by-modus-funktion til/fra.
0 5 . Højttaler fra (Kommando 2 : e)
Til at tænde/slukke for Højttaler fra-funktion.
Du kan også styre Højttaler fra-funktionen med
MUTE-tasten på fjernbetjeningen.
Sending [k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 0 : Højttaler fra-funktion slukket (højttaler til)
Data 1 : Højttaler fra-funktion tændt (højttaler fra)
Bekræftelse [e][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
4
1 1 . Skarphed (Kommando 2 : k)
Til regulering af indstillinger for billedets skarphed.
Du kan også regulere indstillinger for billedets
skarphed i billedmenuen.
Sending [k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min.: 0 ~ maks.: 64
Se ‘Real data mapping 1’. (Se side 6)
Bekræftelse [k][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
1 2 . Valg af skærmmenu (Kommando 2 : l)
Til valg af tændt/slukket skærmmenu-funktion (OSD).
Sending [k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 0: OSD til
Data 1: OSD fra
Bekræftelse [l][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
1 3 . Låsningsfunktion for fjernbetjening
(Kommando 2 : m)
Til spærring af betjeningsknapperne på skær
mens frontpanel og på fjernbetjeningen.
Sending [k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data0: Lås til
1 : Lås fra
Bekræftelse [m][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Benyt denne funktion, hvis du ikke anvender
fjernbetjeningen. Når strømforbindelsen afbrydes, udløses ekstern kontrollås.
1 4 . PIP / Twin (DW) (Kommando 2 : n)
Til styring af PIP-modus (billede-i-billede) eller
Twin picture-modus (todelt billede).
Du kan også kontrollere PIP/DW-billedet med
PIP-knappen på fjernbetjeningen eller i PIP/DW-menuen.
Sending [k][n][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 0:PIP/DW off
Data 1: PIP
Data 2: DW1
Data 3: DW2
Data 5: POP
Bekræftelse [n][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
1 5 . PIP-position (Kommando 2 : q)
Til valg af underbilledets position i PIP-modus..
Du kan også justere underbilledets position med
POSITION-knappen på fjernbetjeningen eller i
PIP/DW-menuen.
Sending [k][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data0
Data1
Data2
Data3
:
:
:
:
Højre, ned på skærmen
Venstre, ned på skærmen
Venstre, op på skærmen
Højre, op på skærmen
Bekræftelse [q][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
1 6 . Diskant (Kommando 2 :r)
For regulering af diskant.
Du kan også regulere diskant i LYD-menuen.
Sending [k][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min.: 0 ~ maks.: 64
Se ‘Real data mapping 1’. (Se side 6)
Bekræftelse [r][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
1 7 . Bas (Kommando2 : s)
For regulering af bas.
Du kan også regulere bas i LYD-menuen.
Sending [k][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min.: 0 ~ maks.: 64
Se ‘Real data mapping 1’. (Se side 6)
1 8 . Balance (Kommando 2 : t)
For regulering af balance.
Du kan også regulere balance i LYD-menuen.
Sending [k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min.: 0 ~ maks.: 64
Se ‘Real data mapping 1’. (Se side 6)
Bekræftelse [t][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
1 9 . Farvetemperatur (Kommando 2 : u)
For regulering af farvetemperatur.
Du kan også regulere CSM i BILLEDE-menuen.
Sending [k][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 0: Normal 1: Kølig 2: Varm 3: Bruger
Bekræftelse [u][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
2 0 . Rød regulering (Kommando 2 : v)
For regulering af rød i farvetemperatur.
Sending [k][v][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min.: 0 ~ maks.: 50
Se ‘Real data mapping 2’. (Se side 6)
Bekræftelse [v][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
2 1 . Grøn regulering (Kommando 2 : w)
For regulering af grøn i farvetemperatur.
Sending [k][w][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min.: 0 ~ maks.: 50
Se ‘Real data mapping 2’. (Se side 6)
Bekræftelse [w][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
2 2 . Blå regulering (Kommando 2 : $)
For regulering af blå i farvetemperatur.
Sending [k][$][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min.: 0 ~ maks.: 50
Se ‘Real data mapping 2’. (Se side 6)
Bekræftelse [$][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
2 3 . Valg af indgangssignal for PIP (Kommando 2 : y)
For valg af signalkilde for underbillede i PIP/Twin Picturemodus. Du kan også regulere signalkilde for underbilledet
med PIP INPUT-knappen på fjernbetjeningen.
Sending [k][y][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 0: TV
Data 1: AV1
Data 2: AV2
Data 3: S-Video2
Data 4: AV3
Data 5: AV4
Data 6: Component
Data 7: RGB
Data 8: HDMI/DVI
Bekræftelse [y][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Bekræftelse [s][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
5
APPENDIKS
2 4 . Systemfejl (Kommando 2 : z)
Til lokalisering af systemfejl.
Denne funktion er ikke tilgængelig på alle modeller.
Sending [k][z][ ][Set ID][ ][Data][ ][Cr]
Data FF: Read
Bekræftelse [z][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Data 0: Normal (strøm tilføres, og signal modtages)
Data 1: Intet signal (strøm tilføres)
Data 2: Sluk skærmen med fjernbetjeningen
Data 3: Sluk skærmen med Sleep Time-funktionen
Data 4: Sluk skærmen med RS-232C-funktionen
Data 5: 5V afbrudt
Data 6: AC afbrudt
Data 7: Sluk skærmen med Ventilatoralarm-funktionen
(alternativ)
Data 8: Sluk skærmen med Off Time-funktionen
Data 9: Sluk skærmen med Auto Off-funktionen
* Denne funktion kan kun "læse".
2 9 . PIP-størrelse
(Kommando 1 : j, Kommando 2 : t)(alternativ)
Sådan justeres pixelantallet i orbiter-funktionen.
Denne funktion er ikke tilgængelig på alle modeller.
Sending [j][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min.: 0 ~ maks.: 20
Se ‘Real data mapping 1’.
Bekræftelse [t][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
3 0 . Autokonfiguration
(Kommando 1 : j, Kommando 2 : u)(alternativ)
For regulering af billedposition og automatisk
minimering af billedforstyrrelser. Fungerer kun i
flg. modi: RGB (PC).
Sending [j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 1: To set
2 5 . ISM-funktion (Kommando 1 : j, Kommando 2 : p) (alternativ)
Til kontrol af ISM-funktionen. Du kan også
regulere ISM-funktionen i SPECIAL-menuen.
Denne funktion er ikke tilgængelig på alle modeller.
Sending [j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 0: Normal
Data2: Orbiter
Data 1: White Wash
Data3: Inversion
Bekræftelse [p][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
2 6 . Energisparefunktion
(Kommando 1 : j, Kommando 2 : q) (alternativ)
Til reducering af skærmens strømforbrug. Du
kan også regulere Energisparefunktion i
SPECIAL-menuen.
Denne funktion er ikke tilgængelig på alle modeller.
Sending [j][q][ ][Set ID][ ][Data][ ][Cr]
Data 0: Off
Data 1: On
Bekræftelse [q][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
27. Orbiter – tidsindstilling (Kommando1:j,Kommando2:r)(alternativ)
Justering af tidsindstillinger for screensaver-funktion.
Denne funktion er ikke tilgængelig på alle modeller.
Sending [j][r][ ][Set ID][ ][Data][ ][Cr]
Data min.: 1 ~ maks.: FE
Se ‘Real data mapping 1’.
Bekræftelse [r][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
28. Orbiter pixel-indstilling
(Kommando 1 : j, Kommando 2 : s)(alternativ)
Justering af pixelantal for screensaver-funktion.
Denne funktion er ikke tilgængelig på alle modeller.
Sending [j][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min.: 1 ~ maks.: 3
Se ‘Real data mapping 1’.
Bekræftelse [s][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
6
Bekræftelse [u][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
3 1 . Kanalvalg (Kommando 1 : m, Kommando 2 : a)
Valg af signalkilde for hovedbilledet.
Sending [m][a][ ][Set ID][ ][Data0][ ][Data1]
[ ][Data2][Cr]
Data min.: 0 ~ maks.: 63
Se ‘Real data mapping 1’.
Data1
Don’t care
Data2
0 : Main
1 : Sub
Bekræftelse [a][ ][Set ID][ ][OK][Data0][x]
* Real data mapping 1
0 : Trin 0
A : Trin 10 (Set ID 10)
F : Trin 15 (Set ID 15)
10 : Trin 16 (Set ID 16)
64 : Trin 100
6E: Trin 110
73 : Trin 115
74 : Trin 116
C7: Trin 199
FE: Trin 254
FF: Trin 255
* Real data mapping 2
0 : -40
1 : -39
2 : -38
28 : 0
4E : +38
4F : +39
50 : +40
3 2 . Nøgle (Kommando 1 : m, Kommando 2 : c)
3 4 . Vælg signalkilde (Kommando 1 : x, Kommando 2 : y)
For at sende IR Remote Key-kode.
Indstillinger for signalkilde for underbillede i PIP-funktion.
Sending [m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Sending [x][y][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Struktur
Data Send IR-ledning - Se s. 9.
Bekræftelse [c][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
3 3 . Vælg signalkilde (Kommando 1 : x, Kommando 2 : b)
(Signalkilde for hovedbillede / Struktur)
MSB
0
LSB
0
0
0
Ekstern signalkilde
Valg af signalkilde for TV.
0
0
0
Signalkilde
nummer
Sending [x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Ekstern signalkilde
Data Struktur
0
0
0
1
Analog
MSB
0
0
1
0
AV
0
0
1
1
S-Video
0
1
0
0
Component
0
1
0
1
RGB-DTV
0
1
1
0
RGB-PC
1
0
0
1
HDMI/DVI
0
LSB
0
0
0
Ekstern signalkilde
Ekstern signalkilde
0
0
0
Signalkilde
nummer
Data
0
0
0
1
Analog
0
0
1
0
AV
0
0
1
1
S-Video
0
1
0
0
Component
0
1
0
1
RGB-DTV
0
1
1
0
1
0
0
1
Signalkilde nummer
0
0
Signalkilde nummer
Data
Data
0
0
0
0
Input1
RGB-PC
0
0
0
1
Input2
HDMI/DVI
0
0
1
0
Input3
0
0
1
1
Input4
Data
Input1
0
0
0
0
0
0
0
1
Input2
0
0
1
0
Input3
0
0
1
1
Input4
Bekræftelse [y][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Bekræftelse [b][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
7
APPENDIKS
IR-kode
1. Sådan tilslutter du
■
Tilslut fjernbetjening med ledning til fjernbetjeningsindgangen på skærmen.
2. Fjernbetjeningens IR-kode (NEC-format)
G Udgangssignal – bølgeform
Enkeltpuls, moduleret med 37,917KHz-signal ved 455KHz
TC
Carrier-frekvens
FCAR = 1/TC = fOSC/12
Funktionsforhold (Duty Ratio) = T1/TC = 1/3
T1
G Konfiguration af ramme
• 1. ramme
Lede
kode
Nedre
specialkode
High
custom code
Øvre specialkode
Datakode
C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
•Gentag ramme
Repeat code
Tf
G Gentag kode
9 ms
4.5 ms
0.55 ms
G Bit-beskrivelse
9 ms
2.25 ms
G Bit description
• Bit "0"
• Bit “1”
0.56 ms
0.56 ms
1.12 ms
2.24 ms
GRammeinterval : Tf
Bølgeformen transmitteres, så længe en tast holdes nede.
Tf
Tf
Tf=108ms @455KHz
8
Fjernbetjeningens IR-kode
Kode Funktion
(hexa)
Bemærk
Kode Funktion
(hexa)
00
PR D
R/C-knap
1A
Q.VIEW
R/C-knap
01
PR E
R/C-knap
0A
I/II
R/C-knap
02
VOL D
R/C-knap
0E
SLEEP
R/C-knap
03
VOL E
R/C-knap
43
MENU
R/C-knap
40
D
R/C-knap
44
OK(
41
E
R/C-knap
4D
PSM
R/C-knap
06
G
R/C-knap
52
SSM
R/C-knap
07
F
R/C-knap
53
LIST
R/C-knap
08
POWER
R/C-knap (Power On/Off)
20
TEXT
R/C-knap
C4
POWER ON
Diskret IR-kode (Kun Power On) 2A
REVEAL
R/C-knap
C5
POWER OFF
Diskret IR-kode (Kun Power Off)
22
MODE
R/C-knap
09
MUTE
R/C-knap
24
MIX
R/C-knap
10
Number Key 0
R/C-knap
26
TIME
R/C-knap
11
Number Key 1
R/C-knap
62
UPDATE / POSITION R/C-knap
12
Number Key 2
R/C-knap
64
SIZE
R/C-knap
13
Number Key 3
R/C-knap
65
HOLD
R/C-knap
14
Number Key 4
R/C-knap
70
INDEX
R/C-knap
15
Number Key 5
R/C-knap
60
PIP
R/C-knap
16
Number Key 6
R/C-knap
61
PIP INPUT
R/C-knap
17
Number Key 7
R/C-knap
63
SWAP
R/C-knap
18
Number Key 8
R/C-knap
71
PIP PR+
R/C-knap
19
Number Key 9
R/C-knap
72
PIP PR-
R/C-knap
0B
INPUT
R/C-knap
79
ARC
R/C-knap
98
MULTIMEDIA
R/C-knap
76
ARC (4:3)
Diskret IR-kode (Kun 4:3-format)
BF
COMPONENT
Diskret
77
ARC (16:9)
Diskret IR-kode (Kun 16:9-format)
(Input – COMPONENT-valg)
AF
ARC (Zoom)
Diskret IR-kode (Kun Zoom-modus)
)
Bemærk
R/C-knap
C6
HDMI
Diskret (Input HDMI-valg)
B5
MARK
R/C-knap
D5
RGB
Diskret (Input RGB-valg)
B0
PLAY
R/C-knap
D6
TV
Diskret (Input TV-valg)
B1
STOP
R/C-knap
5A
AV1
Diskret (Input AV1-valg)
BA
PAUSE
R/C-knap
D0
AV2
Diskret (Input AV2-valg)
1E
FAV (Favorite)
R/C-knap
9
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement