LG | LH-T6440D | Owner's Manual | LG LH-T6440D Instruktionsbogen

LG LH-T6440D Instruktionsbogen
LH-T6440D_JA8SLLS_DAN
DVD/CD MODTAGEREN
BRUGERVEJLEDNING
MODEL: LH-T6440
(Hovedenhe: LH-T6440D,
højttalere: LHS-T6440T, LHS-T6440C
LHS-T6440W)
CD-R/RW
Læs hele denne instruktionsbog omhyggeligt,
produkt tilsluttes, betjenes eller justeres.
inden dette
P/N: 3834RH0026E
Sikkerhedsforanstaltninger
ADVARSEL
FOR AT NEDSFITTE
RISIKOEN
ADVARSEL: FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN
FOR ELEKTRISK STØD BØR
(ELLER BAGSIDEN)
LAGET
IKKE FJERNES.
INDEHOLDER INGEN DELE, SOM KAN
UDSKIFTES AF BRUGEREN.
REPARATIONER BØR UDFØRES AF
KVALIFIFICEREDE SERVICETEKNIKERE.
Dette blinkende
lys med en pil i en ligesidet trekant
brugeren om, at der forefindes
uisoleret farlig spænding inden for produktets
omrade, som kan være af tilstrækkelig styrke til at
udgøre en risiko for elektrisk stød for personer.
er en
advarsel til
Udrabstegnet i en ligesidet trekant skal henlede
brugerens opmærksomhed pa, at der findes vigtige
betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner i det
skriftlige materiale, som følger med produktet.
ADVARSEL: FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR BRAND
ELLER ELEKTRISK STØD BØR PRODUKTET IKKE
UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.
ADVARSEL:
Denne
digitale videooptager (DVD/CD-maskine) benytter
lasersystem.
et
Angaende copyright:
Det
er
forbudt
ifølge
Læs
riale uden tilladelse.
korrekt
venligst denne brugervejledning omhyggeligt for at sikre
betjening af produktet, og gem den til fremtidig reference;
kontakt en autoriseret servicetekniker, i fald produktet kræver
reparation/vedligehold se serviceprocedure.
Dette
--
Brug
af
over
de heri beskrevne kan resultere i udsættelse for
knapper, indstillinger
eller udførelse af
procedurer
ud
sundhedsfarlig straling.
For at
undga
direkte udsættelse for
abne kabinettet.
I
Synlig laserstrale
laserstrale, forsøg
loven at
transmittere via kabel, vise
ikke at
i aben tilstand. SE IKKE IND
STRALEN.
ADVARSEL: Apparatet bør ikke udsættes for vanddraber eller
--sprøjt, og objekter fyldt med vand sa som vaser bør ikke
placeres pa apparatet.
kopiere, transmittere, fremvise,
offentligt eller udleje copyrightmate-
produkt anvender kopibeskyttelsesfunktionen udviklet af
Kopibeskyttelsessignaler er indspillet pa nogle
DVDer. Ved optagelse og afspilning af billederne pa disse
discs pa en videobandoptager vil der optræde billedstøj.
Dette produkt omfatter copyright beskyttelsesteknologi, som er
beskyttet af visse amerikanske patenters patentkrav pa
metoder og andre intellektuelle ophavsrettigheder ejet af
Macrovision Corporation og andre rettighedsindehavere.
Anvendelse af denne copyright beskyttelsesteknologi skal
være autoriseret af Macrovision Corporation og er kun beregnet pa hjemmebrug og andre sammenhænge med begrænset
antal seere, med mindre anden brug er autoriseret af
Macrovision Corporation.
Reverse engineering eller demontering er forbudt.
Macrovision.
SERIENUMMER: Serienummeret kan findes
dette
Dette
produkt
er
fremstillet i overensstem-
melse med radiointerferens kravene i
DIREKTIVER
73/23/EU.
2
89/336/EU, 93/68/EU og
EU
og kan ikke bruges
her og gem denne
Modelnummer.
Serienummer.
pa bagsiden
af
enestaende for dette apparat
af andre. Noter de nedenstaende informationer
apparat. Dette
nummer er
brugervejledning
som
varigt
købsbevis.
___________________________________
___________________________________
Indhold
INTRODUKTION
Sikkerhedsforanstaltninger...................2
Indhold...................................3
Indenbetjening...........................4-5
AnvendeligeDiscs........................4
Sikkerhedsforanstaltninger..................5
BemærkningertilDiscs....................5
AngaendeSymbolerne.....................5
Frontpanelogdisplay.......................6
Fjernbetjening.............................7
Bagpanel.................................8
FORBEREDELSER
Betjening med musik-CD'er og MP3/WMA discs.
Afspilning af en musik-CD og MP3/WMA disc
Bemærkninger vedr. MP3/WMA optagelser
.
24-25
.
.
.
.
.
24
24
Pause.............................25
SkifttiletandetNummer...............25
GentagNummer/Alle/Off...............25
Søg...............................25
GentagA-B.........................25
3DSurround........................25
ÆndringafLydkanalen................25
BetjeningmedJPEGdiscs..................26
AfspilningafenJPEGdisc.................26
Gatilennyfil.......................26
Stillbillede..........................26
Tilslutninger............................9-13
TilslutningtiletTV........................9
.10
Sammenkoblingmedandetudstyr.
Antennetilslutninger......................11
.12
Tilslutningerafhøjttalersystem
Placeringafhøjttalerne...................13
Føribrugtagning.......................14-19
14
Miniglossar for lydstrøm & surround mode
Lydmodus(undtagenAM).................14
Generelforklaring.......................15
DisplayPaSkærmen..................15-16
IIndledendeindstillinger.................17-19
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Generel Beskrivelse af de Indledende
Foratvendebilledet..................26
Foratroterebilledet..................26
26
Bemærkninger om JPEG optagelser
Programmeretafspilning...................27
Programmeret afspilning af musik-CD'er
ogMP3/WMAdiscs......................27
27
Programmeret afspilning af video-CD'er
Højttaleropsætning........................28
Supplerendeinformationer..................28
Memoryafsidstetilstand..................28
Systemvalg............................28
RadioensBetjening.....................29-30
29
Fastindstilling af radiostationerne
Radiolytning............................29
.
indstillinger.........................17
Sprog.............................17
Billede.............................17
Lyd...............................18
Andre.............................18
Forældrekontrol......................19
BETJENING
BetjeningmedDVDogvideo-CD.
AfspilningafDVDogvideo-CD.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
RDSfunktion...........................30
Programsøgning(PTY)...................30
AndreFunktioner.........................31
Sleep-timersindstilling....................31
Lysdæmper............................31
Lydaf................................31
Kontaktforhøretelefoner..................31
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.20-23
.
.
.
.
.
.20
GenerelleFunktioner.....................20
20
Sadan flytter man til an anden TITEL/GRUPP
.20
GatiletnytKAPITEL/NUMMER.
Søg(Search).......................20
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Pause.............................20
21
Still-billede og afspilning billede for billede
Slowmotion.........................21
.
.
REFERENCE
ListeOverSprogkoder.....................32
ListeOverLandekoder.....................33
Fejlfinding.............................34-35
Specifikation.............................36
Angaende instruktionssymbolerne
GentagA-B.........................21
Gentag(Repeat).....................21
.21
Tidssøgning(Timesearch).
Angiver farer,
3DSurround........................22
apparat.
Zoom..............................22
Angiver tips
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
22
Markørsøgning (Marker Search).
SpecielleDVDfunktioner..................22
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Titelmenu..........................22
Discmenu..........................22
Kameravinkel........................22
ÆndringafLydsproget.................22
Indstillingaflydkanal..................22
Undertekster........................22
DVDaudiodisks.................................23
23
Sadan flytter man til en anden GRUPPE
Sadan far man vist en anden SIDE. ......23
.
.
.
som
kan
forarsage
skade
pa
selve
apparatet eller anden materiel skade.
Angiver specielle betjeningsfunktioner
og
gode rad,
som
for dette
kan gøre opgaven
lettere.
Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro
Logic" og det dobbelte D-symbol er varemærker, der tilhører
Dolby Laboratories. Fortrolige ikke-offentliggjorte værker.
Copyright 1992 -1997 Dolby Laboratories. Alle rettigheder
forbeholdes.
Fremstillet under licens fra Digital Theater Systems, Inc.,
US pat. nr. 5,451,942 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762
samt andre verdensomspændende patenter, der er udstedt
og anmeldt. "DTS" og "DTS Digital Surround" er varemærker for Digital Theater Systems, Inc. Copyright 1996, 2000
Digital Theater Systems, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
3
INTRODUK
Inden
betjening
Anvendelige
Discs
Disc-relaterede termer
Titel
(8cm/12cmdisc)
(kun DVD-video)
primære filmindhold
eller ekstra indslag eller
DVD audiodisks
for
DVD videodisks
Det
Hver titel har et
(8cm/12cmdisc)
Video CD
(VCD)
(8cm/12cmdisc)
Audio CD
(8cm/12cmdisc)
Dette
apparat kan desuden afspille DVD-RW, DVD+RW,
CD, SVCD og CD-R eller CD-RW, som
indeholder lydtitler, MP3-, WMA- eller JPEG-filer.
Kodak PICTURE
--
--
--
Bemærkninger
Afhængig af tilstanden af optagelsesudstyret ellerselve
CD-R/RW (eller DVD-RW, DVD+RW) discen kan
nogle CD-R/RW (eller DVD-RW, DVD+RW) discs ikke
afspilles pa apparatet.
Sæt ikke mærker eller labels pa nogen af discens
sider (billedsiden eller den indspillede side).
Benyt ikke CDer med uregelmæssige former(f.eks.
hjerteformede eller ottekantede). Dette kan resultere i
maskinfejl.
kan
last af
software-producenten.
Apparatet modtageren DVD'er og video-CD'er via
menuerne pa discsene, som sammensættes af softwareproducenten, og derfor kan visse afspilningsfunktioner
være blokeret, ligesom der kan være adgang til
yderligere funktioner.
Se endvidere vejledningen til de pagældende DVD'er
være
og video-CD'er. Visse DVD'er, som er fremstillet til
kommercielt brug, kan ikke afspilles pa apparatet.
Regional kode for DVD/CD-modtageren og DVDer
Denne DVD/CD-modtageren er designet og
produceret tilafspilning af DVD software med
2
koden region "2".
Regionskoden pa etiketterne pa nogle DVDer
angiver, hvilken type modtageren kan afspille disse
discs. Dette apparat kan kun afspille DVDer mærket "2"
eller "ALL". Hvis man forsøger at afspille enhver anden disc,
vil beskeden "Check Regional Code" ("Tjek regional kode")
vises pa TV-skærmen.
Nogle DVDer har intet mærke med regionskode, selv om
afspilning af dem er forbudt pa grund af omradegrænser.
4
medfølgende
titelreferencenummer, sa det
at lokalisere det uden
er
muligt
problemer.
Kapitel (kun DVD-video)
Afsnit af
en
film eller musikalsk
værk,
mindre
som er
end titler.
En titel bestar af et eller flere
kapitler. Hvert kapitel har
kapitelnummer, sa det er muligt for dig at lokalisere
det kapitel, du ønsker. Det afhænger af den enkelte
disc, om der findes kapitler.
et
Gruppe (kun DVD-audio)
Hovedlydindholdet eller det ledsagende
feature-indhold
eller ekstra feature-indhold eller musikalbum. Hver
gruppe er tildelt et gruppereferencenummer,
det nemt at finde den.
video-cd og lyd-cd)
Dele af et billede eller et musiknummer pa
som
gør
Spor (kun DVD-audio,
eller
en
video-CD
musik-CD. Hvert spor tildeles et nummer,
mulighed for at vælge det ønskede spor.
en
giver
som
Scene
Pa
DVD og video-CD
Bemærkninger
Visse afspilningsfunktioner pa DVD'er og video-CD'er
om
dig
eller indhold af
musikalbum.
en
video-CD med PBC-funktioner
(Playback control)
film og billeder inddelt i afsnit, som betegnes
"scener". Hver scene vises pa menuen med et sceer
nenummer, sa du kan vælge den scene, du vil have.
En scene bestar af et eller flere spor.
Video-CD-typer
Der
er
to
typer video-CD'er:
Video-CD'er med PBC
(Version 2.0)
(Playback control) giver dig mulighed for
at bruge systemet via menuer, søgefunktioner og andre
typiske computerlignende funktioner. Desuden kan du
se stillbilleder i høj opløsning, hvis discen indeholder
PBC-funktioner
sadanne.
Video-CD'er uden PBC
(Version 1.1)
Betjenes pa samme made som musik-CD'er disse
discr giver mulighed for at afspille bade videobilleder
lyd, men de har ikke PBC.
-
og
Inden
betjening (fortsat)
Opbevaring
Sikkerhedsforanstaltninger
Handtering
efter
maximal
afspilning.
sollys eller varmekilder
og efterlad den ikke i en parkeret bil udsat for direkte
sollys, da der kan forekomme en betydelig stigning af
det
temperaturen i bilen.
cover
Udsæt ikke discen for direkte
er nyttig. For
beskyttelse bør apparatet genemballeres, som
oprindeligt var emballeret af producenten.
Placering
discen i dens
Læg
af apparatet
Ved transport af apparatet
Den originale transportemballage
af
af discs
apparatet
Billede og lyd fra et TV, en Video eller radio i nærheden
kan blive fordrejet under afspilning. Placer i dette tilfælde
apparatet væk fra TVet, videomodtageren eller radioen,
eller sluk for apparatet, efter at discen er fjernet.
Rengøring
af discs
Fingeraftryk og støv pa discen kan forarsage forringet
billedkvalitet og fordrejelse af lyden. Rengør discen med
en ren klud inden afspilning. Tør discen af fra midten og
udefter.
Renholdelse af overfladen
Anvend ikke
væsker sa
flygtige
som
insektspray
apparatet. Efterlad ikke gummi fra plastikprodukter i kontakt med apparatet i længere tid. Disse vil
nær
ved
efterlade mærker
Rengøring
pa
overfladen.
Benyt ikke stærke opløsningsmidler sa som sprit, benzin,
fortynder eller de rengøringsmidler og antistatiske
sprays, der sælges til brug pa ældre vinylplader.
af apparatet
Rengøring af kabinettet
Benyt en blød, tør klud. Hvis
beskidte, anvendes
overfladerne
er
meget
fugtet let med et mildt
rengøringsmiddel. Benyt ikke stærke opløsningsmidler
sa som sprit, benzin eller fortynder, da disse kan skade
en
blød klud
apparatets overflade.
Angaende Symbolerne
Angaende
"
For at
"
symbol-displayet
kan fremkomme
pa fjernsynsskærmen under
betyder at den funktion, som er
brugervejledning, ikke er til radighed
opna et tydeligt billede
DVD/CD-modtageren er en high-tech, præcisions-
anvendelse. Dette ikon
mekanisme.
pa
Hvis den
er
linse og dele af disc-drevet
vil billedkvaliteten være darlig.
optiske pick-up
beskidte eller
slidte,
Regelmæssigt eftersyn og vedligehold anbefales
efter hver 1000 timers brug. (Dette afhænger af
de omgivelser, apparatet anvendes i.)
Kontakt venligst nærmeste forhandler for nærmere
detaljer.
beskrevet i denne
den
Handtering
af discs
Rør ikke ved discens
Hold ved discens
pa
til Discs
Et
indspillede
side.
afsnit, hvis titel har et af de følgende symboler er kun
for den type disc som er repræsenteret af
DVD-V
papir
eller
tape fast pa discen.
DVD videodisks
DVD audiodisks
VCD2.0
Video-CD'er med PBC-funktion
VCD1.1
Video-CD'er uden PBC-funktion
(playback control).
(playback control).
Audio CDs.
MP3
MP3 disc.
WMA
WMA-disk.
JPEG
JPEG disc
overfladen.
Sæt ikke
for instruktioner
anvendeligt
symbolet.
CD
kanter, sa der ikke kommer fingeraftryk
DVD.
Angaende disc-symbolerne
DVD-A
Bemærkninger
specifikke
5
INTRODUK
Frontpanel og display
OPEN/CLOSE
STANDBY-indikator
Lyser rødt nar modtageren
er i Standby position (off).
-abn-/lukknap
FUNCTION/PLAY
knapperne
MONO/STEREO/PAUSE/STEP
STANDBY/ON
knapperne
STOP/MEMO.
knapperne
Disks kuffe
TUNING
(-/+)/
SKIP/SCAN
knapperne
Remote
sensor
VOLUME
DISPLAY
af
--
kontrol
ydens højde
PHONES
hovedsæts
Angiver
Indikatorer for
aktuel
surround mode
tilslutning
TUNED-indikator
gentagetag
afspilningsmodus
MUTE-indikator
STEREO-
Programmeret
afspilning aktiv
Angiver aktuel
lydstrøm
-
indikator
SLEEP-
Angiver aktuel
spillefunktion:
Playback, Pause,
indikator
Indikatorer for
RDS
osv.
DIGITAL
PL II
REPEAT
dts
PCM
ALL
datatype
AB
RDS
SVCD
TITLE
RT
PTY
PROGRAM
CHP/TRK
TUNED
MUTE
STEREO
SLEEP
DVD
CD
MP3
VCD
SVCD
Højttaler
Markeringer
S-Video-cd
ANGLE
DVD
(VINKEL)
DVD video eller
DVD audio disk
Angiver aktuelt
kapitel eller
indsat
CD
Audio CD indsat
MP3
MP3 disk isat
VCD Video CD indsat
tracknummer
Angiver
aktuelt
titelnummer
6
aktiv
Indikatorer for Samlet
spilletid/Forløbet tid/Frekvens/
Sleep time/Surround mode/
Volume etc.
Fjernbetjening
POWER
OPEN/CLOSE
FUNCTION SELECTOR
Input-kilden kan ogsa vælges ved
trykke pa knappen FUNCTION/PLAY pa frontpanelet. Tryk
pa denne knap og hold den nede i
ca. 3 sekunder, og tryk derefter
gentagne gange for at vælge
input-kilde.
at
NUMBER
SLEEP
(p. 31)
SUBTITLE
PRO LOGIC II
(p. 14)
AUDIO
(p. 14)
(p. 14)
(p. 17)
SOUND
SETUP
(p. 22)
RETURN
(p. 24)
DISPLAY
(p. 15)
ENTER
Bruges
et
TITLE
(p. 22)
Brug TITLE-knappen
Retningspiletaster
valg i
til at fremhæve et
vist
TITLE- eller
GUI-menuvindue,
MENU-vindue.
DVD-videodisks.
MENU
SLOW SCAN
Brug MENU-knappen
(p. 22)
til at fa
titelvinduet, der findes pa
(Q
/
R)
(p. 21)
til at fa vist
menuvinduet, der findes pa DVDvideodisks.
VOLUME
(+/-)
PRESET(+/-) (p. 29)
SKIP/SCAN
STOP
PAUSE/STEP
MUTE
PLAY
(
/
) (p. 20)
(p. 31)
PROGRAM
(p. 27)
(p. 22)
REPEAT (p. 21, 25)
REPEAT A-B (p. 21, 25)
CLEAR
MARKER(p.
(p.
ANGLE (p.
ZOOM (p.
SEARCH
RDS
PTY
PTY SEARCH
22)
22)
22)
22)
DIMMER
(p. 30)
(p. 30)
(p. 30)
Fjernbetjeningens funktionsomrade
Ret fjernbetjeningen
tryk pa knapperne.
Afstand: Ca.7
Vinke:
m
mod føleren
(remote sensor)
Isættelse af batterier i
retning
fjernbetjeningen
Afmonter
batterilaget pa bagsiden af
fjernbetjeningen og sæt to R03 (str.
AAA) batterier i med
og
lagt
korrekt pa linje.
og
fra føleren
Ca. 30° i hver
(p. 31)
fra føleren
Advarsel
Bland ikke
gamle
og nye batterier. Bland
aldrig forskellige
type batterier (standard, alkaliske, osv.).
7
INTRODUK
Bagpanel
STRØMKABEL
SPEAKER
-
højtalertilslutninger
KOAKSIAL DIGITAL INDGANG stik.
Stikkene AV2 AUDIO
Input (L/R)/VIDEO
Stikkene AV1 AUDIO
IN
Input (L/R)/VIDEO
IN
VIDEOUDGANGS-omskifter
Vælg enten RGB-signal for EURO AV OUTPUT(TO TV) -stikket eller COMPONENT
VIDEO OUT, afhængigt af hvordan du
tilslutter DVD/CD-afspilleren til TV'et..
Stikkene OPTICAL IN
FM
Stikkene S-VIDEO OUT
MONITOR VIDEO
antennetil-
slutning
OUT-tilslutning
COMPONENT VIDEO-UDGANG
Tilslut til et TV med Y Pb Pr
AM
indgange.
STIKKONTAKTEN OUTPUT
antennetilslutning
(TO TV)
EURO AV
Sluttes til et tv med SCART-stik.
Rør ikke ved de indre stikben i stikkene
Elektrostatisk
apparatet.
8
udladning
kan
pa bagpanelet
forarsage varig skade pa
Tilslutninger
Tilslutning
Vælg
af,
en
hvilke
til et TV
af
følgende tilslutninger hvilken afhænger
muligheder der ligger i dit system.
-
Progressive Scan (Color Stream Pro) tilslutning
Hvis TV'et
er et HDTV eller 'digitalt forberedt' TV, kan
udnytte DVD/CD-afspillerens progressive scanningseffekt for at opna den højest mulige videoopløsning.
Hvis TV'et ikke accepterer formatet Progressive
Scan, vil billedet virke forvrænget, hvis du forsøger
dig med Progressive Scan pa DVD/CD-afspilleren.
Nar der anvendes COMPONENT VIDEO OUT-stik,
skal VIDEO OUTPUT-omskifteren stilles pa COMPONENT. Nar der anvendes
du
SCART-stikket, stilles
VIDEOUDGANGS-omskifteren
pa
SCART.
Tips
Der findes
forskellige
mader at tilslutte
DVD/CD-maskinen til dit TV eller andet
du ønsker at koble til.
Brug
en
udstyr,
som
Tilslut COMPONENT VIDEO OUT stikkene
af de tilslut-
ningsmader, der er beskrevet herunder.
Brugsanvisningen til dit TV, din videooptager, dit
stereoanlæg og eventuelle andre apparater beskriver, hvordan du bedst kobler dem til DVD-maskinen.
--
Advarsel
--
--
Sørg for at DVD/CD-maskinen er koblet direkte til
TV-apparatet. Vælg korrekt AV-indgang pa TV'et.
Tilslut ikke din DVD/CD-maskine til fjernsynet via din
VCR-videooptager. Kopieringsbeskyttelsen vil kunne
forvrænge DVD-billedet.
til de tilsvarende stik
DVD/CD-afspilleren
Pb Pr (C)-kablet.
pa
pa TV'et
Bemærkninger
Progressive til "On" i indstillingsmenuen
progressivt signal, se side 17.
Indstil
via Y
for
S-VIDEO-tilslutning
Tilslut kontakten S-VIDEO UD
pa DVD/CD-maskinen til
videoindgangskontakten pa fjernsynsapparatet med Svideokablet (S) (ekstraudstyr).
Bagsiden
af TV
Videotilslutning
Tilslut kontakten MONITOR UD
pa DVD-maskinen til
videoindgangskontakten pa fjernsynsapparatet med
videokablet (V) (medfølger).
COMPONENT VIDEO
pa
INPUT
COMPONENT VIDEO /
PROGRESSIVE SCAN INPUT
Y
L
Pb
SCART INPUT
Pr
(Color Stream ) tilslutning
Forbind COMPONENT VIDEO OUT -stik
de tilsvarende ind-stik
VIDEO
INPUT
S-VIDEO
TV'et ved
hjælp
pa
enheden til
af et Y Pb Pr
S
(C)-kabel.
V
C
T
SCART-tilslutning
Slut scart-stikket OUTPUT
(TO TV)
EURO AV
til de tilsvarende ind-stik
DVD/CD-modtageren
der bruger scart-kablet (T).
pa
pa
det tv,
DVD/CD
modtagerens bagside
9
FORBEDLS
Tilslutninger (forts.)
med andet
Sammenkobling
1
2
3
4
Slut
en
VCR til AV 1-stikkene.
Slut
en
ekstra VCR til AV 2-stikkene.
Slut et
Forbind
optisk output
en
koaksial
for
udstyr
DVD-afspiller (eller digital enhed, osv.)
udgang pa
DVD
afspilleren (eller
en
digital
til stikket OPTICAL IN.
enhed
etc.)
til KOAKSIAL DIGITAL INDGANG stikket.
VCR
Ekstra VCR
OUT
IN
IN
OUT
VIDEO
AUDIO
(L)
AUDIO
(R)
Til AUDIO OUT
(L/R)/
VIDEO OUT
Til AUDIO OUT
(L/R)/
VIDEO OUT
Til AUDIO IN
Til AUDIO IN
VIDEO IN
(L/R)/
(AV2)
VIDEO IN
(L/R)/
(AV1)
OPTICAL
OUT
DVD-optageren (eller
at andet
digitalt apparat)
Bemærk
Hvis det
eller
10
digitale outputs lydformat
ingen lyd overhovedet.
ikke passer til din receivers
kapacitet,vil
receiveren
frembringe kraftig, fordrejet lyd
Tilslutninger (forts.)
Antennetilslutninger
Tilslut de
medfølgende FM/AM antenner for at lytte til radioen.
sløjfeantennen til AM antennetilslutningen.
FM antenneledningen til FM antenne forbinderen.
Tilslut AM
Tilslut
FORBEDLS
Bemærkninger
For at forhindre
Sørg
opsamling af støj, hold AM sløjfeantennen væk fra DVD/CD-modtageren
ledningsantennen helt ud.
ledningsantennen er tilsluttet, hold den sa vandret som det er muligt.
og andre
komponenter.
for at strække FM
Efter FM
11
Tilslutninger (forts.)
Tilslutninger
af
Tilslut
hjælp
højttalerne
ningernes farver.
etc.).
ved
højttalersystem
af de medleverede
For at fa den bedst
mulige
Front-højttaler
(højre)
Bag-højttaler (højre
surround)
højttaler-ledninger ved at matche farverne pa terminalerne med
lyd skal højttalernes parametre justeres (afstand, niveau,
led-
surround
Front-højttaler
(venstre)
Midter-højttaler
Bag-højttaler
(venstre surround)
Subwoofer
Bemærkninger
Sørg for
vil lyden
Hvis ledningerne vendes modsat,
højttalerledningen med de rette ender pa komponenterne: + til + og til
fordrejet og mangle bund.
Hvis du bruger fronthøjttalerne med en lav maksimal indgangskapacitet, skal du indstille lyden omhyggeligt for at undga en
overdreven effekt pa højttalerne.
Demonter ikke front-coveret pa den leverede højjttaler.
12
at matche
blive
--
--.
Tilslutninger (fortsat)
Placering
af
I tilfælde af normal
woofer).
Hvis du vil
højttalerne
placering skal du bruge de 6 højttalere (2 fronthøjttalere, 1 midterhøjttaler, 2 baghøjttalere og 1 subspille ekstra udmærket baslyd, DTS digital surround eller Dolby Digital surround, bør du tilslutte en
subwoofer.
?
?
Fronthøjttalere
I forhold til din lytteposition skal
intervallet mellem højttalerne til
du
45
placere højttalerne
grader-
i
lige
stor afstand.
Og
ved
hjælp
af
hørepositionen
skal du sætte
Midterhøjttaler
Det ideelle
er
at stille
midterhøjttalerne
og
fronthøjttalerne
i
samme
højde.
Men normalt skal den
placeres
over
eller under
fjernsynet.
?
?
Baghøjttalere
Placeres til højre og venstre bag ved lytteomradet. Disse højttalere skaber lyd bevægelse og atmosfære krævet for surround lyd
playback. For at fa det bedste resultat skal du ikke installere baghøjttalerne alt for langt bag ved lyttepositionen, og de skal
installeres i omtrent samme højde som lytterens ører. Det er ogsa effektivt at rette baghøjttalerne mod en væg eller et loft for at
sprede lyden endnu mere.
Hvis det drejer sig om et mindre rum, hvor publikum er tæt ved bagvæggen, skal du placere baghøjttalerne over for hinanden
og placere dem 60-90 cm højere end lytterens ører.
Subwoofer
Kan
placeres
overalt i front
position.
Subwoofer
Midterhøjttaler
Fronthøjttaler
(venstre)
Fronthøjttaler
(højre)
Baghøjttaler
(venstre)
Baghøjttaler
(højre)
Eksempel pa placering
af
højttalerne
13
FORBEDLS
Før
ibrugtagning
for
Miniglossar
lydstrøm
&
Lydmodus
surround mode
Du kan
opleve surround-lyd ved simpelthen at vælge et
forhandsprogrammerede lydfelter og benytte det
programmet, du vil lytte til.
af de
til
Lader
(eller 6) separate kanaler med digital lyd av
høj kvalitet fra DTS-programkilder som skiver eller plader, DVDplader og CD'ere, osv. DTS Digital Surround leverer indtil 6
kanaler med transparent lyd (hvilket vil sige, at den er identisk med
originallyden) og giver en enestaende klarhed i et lydfelt pa hele
360 grader. "DTS" er et varemærke, der tilhører DTS Technology,
LLC. Produceret pa licens fra DTS Technology, LLC.
dig lytte
til 5.1
A)
Ved at
trykke pa knappen
SOUND
Hver gang du
lydtilstanden i
trykker pa knappen SOUND,
følgende rækkefølge:
PRO LOGIC
PLII MOVIE
PLII MATRIX
TECHNO
BYPASS
Dolby Digital Surround giver dig mulighed for at nyde indtil
digital surround-lyd fra en Dolby Digital programkilde. Hvis
du spiller DVD-plader mærket
", kan du opna endnu bedre lydkvalitet, større rumlig nøjagtighed og bedre dynamik.
→
→
ROCK
CLASSIC
→
→
→
PLII MUSIC
POP
→
→
SOFT
→
LIVE
→
ændres
→
DANCE
3D SURROUND
→
→
...
Formatet
5.1 kanaler
Tips
"
Brug
denne
med mærket
funktion, nar du modtageren film eller Dolby Digital
"
". Med denne funktion far du effekten af at
ROCK:
Gengiver akustikken for rockmusik.
Gengiver akustikken for popmusik.
LIVE: Gengiver live-akustik for en koncertsal med
300 pladser.
DANCE: Gengiver akustikken for dance-musik.
TECHNO: Gengiver akustikken for techno-musik.
CLASSIC: Gengiver akustikken for orkestermusik.
SOFT: Ideel til bløde akustiske lyde.
POP:
2 kanal
være
i
en
biograf eller til en live koncert en effekt med en intensitet, som kun kan
opnas gennem DOLBY PRO LOGIC SURROUND. Effekten af lydbilledet
flyttes frem/tilbage/til venstre/ til højre, samt følelsen af fast position i lydbilledet, er meget klarere og meget mere dynamisk end tidligere.
-
(II)
Dolby
Pro
Logic
II
giver
matrix-surround-dekoder,
udgangskanaler
gøres ved hjælp
som
uden at der
med fuld bandbredde fra
lyd-
avanceret, meget ren
oprindelige optagelses rumlyde eller klangfarver.
av en
fremhæver den
tilføjes
nye
FILMMODUS:
Filmodus
ning,
bruges til TV-programmer i stereo og alle programmer,
Dolby Surround. Resultatet er en forbedret lydfeltretnærmer sig kvaliteten pa lyd fra 5.1 separate kanaler.
kodet i
som er
der
MUSIKMODUS:
Musikmodus
giver
bruges til alle typer stereomusik-opptagelser
dybt lydbillede.
og
et bredt og
MATRIXMODUS:
Matrixmodus
at der
er
den
samme som
Musikmodus, nar bortses fra,
retningsforbedrende logik. Den kan
bruges til at forbedre monosignaler ved at fa dem til at virke
"større". Matrixmodus kan ogsa være til nytte i bilsystemer, hvor
variationer pga. darlige forhold for stereomodtagning i FM ellers
kan føre til forstyrrende surround-signaler fra en logikdekoder.
Den bedste made at afhjælpe darlige FM-stereomodtagerforhold
kan ganske enkelt være at skrue lyden over pa mono.
er
PLII MATRIX
af 3D Surround Sound
lydafspilning
3D surround effekt ved
teknologi,
som
simulerer
fra to konventionelle stereo
de fem eller flere
en
højttalere
multikanal
i stedet for
der normalt kræves for at
højttalere,
kunne lytte til multikanallyd fra en hjemmebiograf.
Denne egenskab virker med DVD diske, der er indkodet
Dolby Pro Logic og Dolby Digital lydspor.
som
hjælp
→
displayet
PLII MOVIE
...
→
som
lyd-
nedenfor.
PLII MUSIC
→
BYPASS
funktion fas kun for 2-kanals
lagt
en
tilstand)
DVD-plade
ind.
Du kan ændre DVD'ens
lydmodus (Dolby Digital, DTS, PRO
LOGIC, osv.) ved under modtageren at trykke pa lydknappen
"AUDIO" pa fjernbetjeningen.
Selv om DVD'ens indhold varierer fra plade til plade, kan det
følgende forklare, hvad der grundlæggende sker, nar denne
funktion bruges. Hver gang du trykker pa AUDIO-knappen,
ændres DVD'ens lydmodus i nedenstaende rækkefølge:
→→
→
Nyttige oplysninger
?
?
en
→
Nar du har
slukket for den
apparat kan producere
PL II gentagne gange, indtil den ønskede
PRO LOGIC
(Denne
PL II
trykke pa knappen
modus kommer frem i
3D SURROUND
Dette
Ved at
Tryk pa
fem
kilder med to kanaler. Dette
lige egenskaber,
B)
DVD/CD-spilleren husker de sidste modusindstilninger for hver kilde individuelt.
Du kan identificere programmet indkodningsformat
ved at se pa forpakningen.
Dolby Digital-plader er mærket med logoen
Dolby Surround-kodede programmer er mærket med
logoen
DTS Digital Surround-plader er mærket med DTS.
-
.
-
.
med
-
Bemærkninger
SOUND kan ikke
BYPASS
Software med
surround-lydsignaler
indspilningsmetode.
14
for flere kanaler
placeres
efter
anvendes, nar der bruges hovedtelefon.
Før
ibrugtagning
Generel
Midlertidige
forklaring
Denne
vejledning giver basale instruktioner i at betjene
DVD/CD-modtageren. Nogle DVDer kræver speciel betjening eller tillader kun begrænsede betjeningsfunktioner under afspilning. Nar dette er tilfældet, vil symbolet
komme frem pa TV-skærmen og angive, at DVD/CDmodtageren ikke tillader den pagældende funktion, eller
at den ikke findes pa discen.
Pa Skærmen
Display
afspilningsstatus kan blive vist pa
TV-skærmen. Nogle funktioner kan ændres pa
1
Tryk pa
af
Repeat Group (kun DVD-video)
TRACK
ALL
OFF
menuen.
2
3
Tast 1/2 for at ændre
Den
valgte
vælge
funktion vil
Repeat all tracks (Gentag alle numre)
(kun video-CD'er uden PBC)
Repeat
A-B
Repeat
Off
Fortsæt
afspilning
(Gentag A-B)
(Gentagelse afbrudt)
fra dette
punkt.
mulig.
tilbyder ikke alle af de nedenstaende
pa skærmdisplayet.
Hvis man ikke trykker pa nogle knapper inden for
seconds, forsvinder skærmdisplayet.
discs
funktioner
fremhævet.
indstillingen
FORBEDLS
ikke-PBC video-cd'er og
Bemærk
funktion.
være
Repeat Track (kun
DVD-audio)
Funktion ikke tilladt eller ikke
afspilning.
en
(Gentag titel)
Repeat Chapter (Gentag kapitel)
Nogle
Tast 3/4 for at
symboler
GROUP
skærmdisplay
DISPLAY under
Repeat
title
CHAPT
AB
Den aktuelle
Betjening
TITLE
feedback
af
en
funk-
10
tion.
Nummertasterne kan
ogsa bruges til at vælge
(f.eks. titelnummer). For nogle funktioner
trykkes ENTER for at udføre indstillingen.
numre
DVD-V
Funktioner
Funktioner (Tast 3/4 for at vælge den ønskede funktion)
Titelnummer
1/3
Kapitelnummer
1 /12
Tidssøgning
Lydsprog
Digital Audio
Output mode
Viser hvor lang
og søger direkte
1 ENG
Viser det aktuelle
Vinkel
Lyd
kapitler
tid, der er spillet og
pa tidspunkter i spilletiden.
1/2,eller
Nummer, ENTER, SKIP
Nummer, ENTER
lydsprog,
indkodningsmetode, kanalnummer
og ændrer indstillingen.
1/2,eller
OFF
Viser det aktuelle sprog for undertekster
og ændrer indstillingen.
1/2,eller
1/1
Viser det aktuelle kameravinkelnummer og totale antal
af sprog og ændrer kameravinkelnummer.
1/2,eller
Viser den aktuelle lydindstilling
og ændrer indstillingen.
1/2,eller
D
5.1 CH
ABC
Viser det aktuelle kapitelnummer og totale antal
og skifter til det ønkede kapitelnummer.
af funktioner
1/2,eller
Nummer, ENTER
titler,
0:20:09
og
Undertekstsprog
Viser det aktuelle titelnummer og totale antal
og skifter til det ønskede titelnummer.
Valg
BYPASS
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
SOUND
15
Før
ibrugtagning (fortsat)
Display
Pa Skærmen
(fortsat)
d
DVD-A
Emner
Funktion (tryk pa 3/4 for at vælge det ønskede emne)
Valgmetode
Gruppenummer
Viser nuværende gruppenummer og samlede antal
grupper, og springer til det ønskede gruppenummer.
1/2,eller
Nummer, ENTER
Viser nuværende spornummer og samlede antal
spor, og springer til det ønskede spornummer.
1/2,eller
Nummer, ENTER
2/6
Spornummer
1 /12
Tidssøgning
0:10:15
Tilstanden DVD
1PPCM
lydoutput
Viser den forløbne
afspilningstid. (Kun display).
_
Viser nuværende indkodningsmetode og
og ændrer opsætningen.
kanalnummer,
5CH
Sprog
Side
for undertekster
(eller vinkel)
ABC
1/2,eller
AUDIO
OFF
Viser nuværende sprog for undertekster og
ændrer opsætningen.
1/2,eller
1 /12
Viser nuværende side- (eller vinkel-) tal og det samlede antal
sider (eller vinkler) og ændrer side- (eller -vinkel) tallet.
1/2,eller
SUBTITLE
ANGLE
eller
1/1
VCD2.0
VCD1.1
Funktioner
Funktioner (Tast 3/4 for at vælge den ønskede funktion)
Track
Viser nummeret pa det aktuelle nummer
antal numre og PBC funktion tændt, og
ønskede numer.
nummer
1/4
Tid
0:20:09
Audiokanal
STER.
Lyd
16
BYPASS
Viser aktuel
spilletid (Kun visning)
(track), samlet
spring til det
Indstilling og valg
1 / 2,eller
Nummer, ENTER
--
Viser audiokanalen og
ændrer audiokanalen
1/2,eller
Viser aktuel lydindstilling og
ændrer denne
1/2,eller
AUDIO
SOUND
Inden
Betjening (fortsat)
IIndledende
Du kan indstille dine egne
funktioner
Billede
indstillinger
personlige
foretrukne
TV
pa modtageren.
DVD-V
konventionelt TV
beskæres i
Original
16:9 Wide
English
Disc Menu
French
med bred billedskærm.
Rating
German
Aspect
Menu
Language
Progressive
5.1
Scan
Speaker Setup
Spanish
Disc Audio
4:3
Letterbox
Italian
Disc Subtitle
4:3
Panscan
Chinese
Disc Menu
16:9 Wide
Polish
Rating
Hungarian
Country
Other------------
TV
Den
som
af et
er
TV
Code
Language
Progressive
2
til et
Aspect
Menu
Others
Tryk
tilslutning
afspilles i dette format (billedet
begge sider).
(bred): Vælges ved tilslutning til et 16:9
Disc Subtitle
TV
tilslutning
teaterscene med scenekant
Panscan formateret
kommer frem.
Code
en
apparat. Videomateriale, der
Disc Audio
Country
ved
(Postkasse): Vælges
foroven og forneden pa billedet.
4:3 Panscan: Vælg denne indstilling ved
indstillinger
Tryk pa SETUP.
Opstartsmenuen
DVD-A
standard 4:3 TV. Viser
Generel Beskrivelse af de Indledende
1
Aspekt
4:3 Letterbox
Scan
3/4 for at
vælge den ønskede funktion.
aktuelle indstilling for den valgte funktion savel
alternative indstillinger vil blive vist pa skærmen.
Nar den ønskede funktion
valgt, tryk
og
3 derefter 3/4 for vælge den ønskede
indstilling.
bekræfte dit valg.
pa ENTER for
4 Tryk
Nogle funktioner kræver yderligere indtastning.
forlade
pa SETUP, RETURN eller PLAY for
5 Tryk
opstartsmenuen.
at
at
Sprog
DVD-V
Speaker Setup
Others
2,
er
at
DVD sprog
5.1
DVD-A
et sprog til DVDens menu, lydspor og undertekst.
Original : DVDens originale sprog vælges.
Other (Andre) : For at vælge et andet sprog benyttes
Vælg
nummerknapperne til at indtaste det passende firecifrede tal
henhold til sprogkodelisten pa side 32. Tryk pa CLEAR, Hvis
du indtaster en forkert sprogkode.
Progressive Scan
Progressive
Hvis du
bruger COMPONENT VIDEO OUT stik, men
DVD/CD-afspilleren til et standard (analogt) TVapparat, indstilles Progressive Scan pa Off.
Hvis du bruger Component Video-stik ved tilslutning til
et TV eller en monitor, som er kompatibel med et
Progressive Scan-signal, indstilles Progressive Scan pa
On.
i
Disc Audio
Off
Disc Subtitle
On
Disc Menu
Rating
Country
TV
Code
Aspect
Original
Menu
English
Progressive
Disc Menu
French
Rating
German
5.1
Spanish
Others
TV
Language
Progressive
Scan
Polish
Speaker Setup
Forsigtig
indstillingen for Progressive Scan-udgangen
vælges, vil et billede kun kunne ses pa et TV eller en
monitor, der er kompatibel med Progressive Scan. Hvis
du ved en fejltagelse indstiller Progressive Scan pa On,
Menu-sprog
et sprog til opstartsmenuen. Dette
du ser, nar du trykker pa SETUP.
Vælg
Disc Audio
English
Disc Subtitle
German
Disc Menu
Polish
Hungarian
Rating
TV
Code
Aspect
Menu
Speaker Setup
Nar
Other------------
Others
Country
Scan
Chinese
Hungarian
5.1
Language
Italian
Aspect
Menu
højeste
tilslutter
Disc Subtitle
Code
DVD-A
kvalitet med mindre flimmer.
Disc Audio
Country
DVD
Scan Video leverer billeder af
Language
Czech
Swedish
er
den
menu
skal enheden nulstilles.
1) Fjern en eventuel disc fra enheden og luk disc-skuffen. Kontroller, at 'no disc' vises pa displayet.
2) Tryk pa STOP og hold den nede i fem sekunder, før
den slippes igen. Videoudgangen vil blive ga tilbage
til standardindstillingen, og billedet vil igen kunne ses
pa et konventionelt analogt TV eller tilsvarende monitor.
17
FORBEDLS
Inden
Betjening (fortsat)
Lyd
5.1
Autoafspilning
af
Indstilling
højttaler
DVD-V
DVD/CD
DVD-A
herunder volume balance og
Vælg højttalerindstillinger,
delay time, eller test højttalerindstillingerne.
Højttalerindstillingerne fungerer kun pa det analoge
Multi-Channel Output. (Se "Højttalerindstillinger", side 28.)
DVD-V
kan indstilles til at starte
afspilning
ilægges. Hvis Autoafspilning er
indstillet til TIL, vil DVD/CD modtageren finde den titel
hvis afspilningstid er længst og afspille denne titel.
sa snart
On:
Off:
modtageren
DVD-A
en
DVD disc
Autoafspilningsfunktionen
Autoafspilningsfunktionen
er
aktiveret
er
deaktiveret
Disc Audio
Disc Subtitle
R
Disc Menu
Code
Volume
Size
Aspect
Menu
Autoafspilningsfunktionen
Front L
Rating
Country
TV
Bemærk
R
Scan
Progressive
Small
Distance
Language
DVD'er.
0 dB
0.3m
Test
Return
5.1
Speaker Setup
Others
Andre
DRC, Vocal, PBC og Autoafspilning indstillingerne kan
ændres.
Tast 3/4 for at
ENTER.
vælge den ønskede funktion og tryk
Indstillingen af den valgte funktion skifter
mellem On og Off.
Disc Audio
DRC
On
Disc Subtitle
Vocal
On
Disc Menu
PBC
Rating
Auto
Country
TV
Off
Code
Aspect
Menu
Language
Progressive
5.1
On
Play
Scan
Speaker Setup
Others
Kontrol af
dynamikomradet (DRC)
Med DVD-formatet kan du
lytte til et programs lydspor
i den mest akkurate og realistiske gengivelse muligt
takket være digital lydteknologi. Det er dog muligt, at du
ønsker at
komprimere dynamikomradet imodtageren
audio
output (forskellen mellem de kraftigste og de
svageste lyde). Du vil da kunne lytte til en film pa lavere
lydstyrke,
On for at
Vocal
uden at
opna
lydkvaliteten forringes.
Indstil DRC
pa
denne effekt.
(karaokefunktion)
Indstil kun Vocal pa On nar en
afspilles. Karaokekanalerne pa
normal stereolyd.
flerkanals-karaoke DVD
discen vil blive mixet til
PBC
Indstil
Playback
Control
On: Video-CD'er med PBC
(PBC)
til TIL eller FRA.
afspilles
i overensstemmelse med
PBC.
Off:Video-CD'er med PBC
musik-CD'er.
18
afspilles pa
samme
made
so
virker
muligvis
ikke ved visse
Inden
Betjening (fortsat)
Forældrekontrol
Landekode
Vurdering
Indtast koden for et land/omrade, hvis standarter blev
benyttet til vurdering af DVDen i henhold til listen
(Se "Liste over landekoder", side 33.).
DVD-V
Film pa DVD kan indeholde scener, som ikke er egnede
for børn. Derfor kan DVDer indeholde information om
forældrekontrol i forhold til hele DVDen eller til bestemte
scener pa den. Disse scener er vurderet pa en skala fra
1 til 8. Pa nogle DVDer er det muligt at vælge mere
passende scener. Vurderingen afhænger af de pagældende
lande. Funktionen til forældrekontrol gør det muligt for
dig at forhindre DVDer i at blive afspillet af dine børn
eller at afspille visse DVDer med alternative scener.
Disc Subtitle
7
Disc Menu
6
TV
1
Change
3/4
1
Vælg "vurdering" (Rating) ved
tasterne pa opstartsmenuen.
2
Nar
3
Hvis du endu ikke har indtastet et password;
Indtast et firecifret password ved hjælp af
nummertasterne for at skabe et personligt firecifret
sikkerhedspassword, og tryk derefter ENTER. Indtst
det firecifrede password igen og tryk ENTER for at
bekræfte.
Hvis du allerede har indtastet et password;
Indtast et firecifret password ved hjælp af
nummertasterne for at bekræfte det firecifrede
sikkerhedspassword, og tryk derefter ENTER.
"vurdering"
en
er
fejl,
valgt,
at
bruge
tast 2.
inden du taster
CLEAR og indtast det firecifrede
ENTER,
tast da
sikkerhedspassword
igen.
Vælg
en
Language
Scan
Speaker Setup
vurdering
fra 1 til 8 ved
hjælp
af 3/4
tasterne. Et (1) har færrest afspilningsrestriktioner.
Otte (8) har flest afspilningsrestriktioner.
Hvis du vælger Aben, er forældrekontrollen ikke aktiv. DVDen vil blive afspillet i
hel tilstand.
Vurdering (Rating) 1 til 8: Nogle DVDer indeholder scener, som ikke er egnede for børn. Hvis du
indstiller modtageren til en bestemt vurdering,,vil
alle scener med den samme vurdering eller lavere
blive afspillet. Scener med højere vurdering vil ikke
blive afspillet, med mindre en alternativ scene findes pa DVDen. Den alternative scene skal have
samme vurdering eller lavere. Hvis der ikke findes
et passende alternativ, vil modtageren blive afbrudt.
Det firecifrede password skal indtaste,s eller
indstillingen af vurderingsniveauet skal ændres for
at afspille discen.
Tast ENTER for at bekræfte dit valg af vurdering, tast derefter SETUP for at forlade menuen.
landekode ved
af 3/4 tasterne
pa
1
Vælg
2
Nar landekoden
3
Følg
4
Vælg
5
Flyt med markøren ved hjælp af 2 tasterne og
vælg det andet bogstav ved hjælp af 3/4 tasterne.
hjælp
opstartsmenuen.
trin 3 af
er
valgt trykkes
"vurdering" pa
det første
bogstav
ved
2.
venstre side.
hjælp
af 3/4
tasterne.
ENTER for at bekræfte dit
valg
6 Tryk
dekode og tryk derefter SETUP for
af lan-
at forlade
menuen.
Bemærk
Bekræftelse af af det firecifrede password er nødvendig,
nar koden ændres (se "Ændring af firecifret kode"
nedenfor).
af firecifret kode
Ændring
1
2
Aben (Unlock):
5
Menu
Others
Others
4
Code
Aspect
Progressive
2
Scan
Speaker Setup
begar
TV
5.1
Unlock
Hvis du
Rating
Country
3
Language
Progressive
5.1
SE
Disc Menu
4
Code
Aspect
Menu
Code Set
Disc Subtitle
5
Rating
Country
Disc Audio
8
Disc Audio
DVD-V
3
4
som pa venstre side (Vurdering).
gamle kode og tryk derefter ENTER.
Vælg Ændring (Change) ved hjælp af 3/4 tasterne
og tryk derefter ENTER.
Indtast den nye firecifrede kode, og tryk derefter
Følg
trin 1-2
Indtast den
ENTER.
5
Indtast nøjagtig den samme kode
bekræft ved at trykke ENTER.
6
Tryk
SETUP for at forlade
Hvis du
glemmer
en
gang
mere
og
menuen.
din firecifrede kode
Hvis du glemmer dit password, følg da den nedenstaende
procedure for at slette det aktuelle password.
1 Tryk pa SETUP for at komme til setup menuen.
2 Indtast de seks cifre "210499" ved hjælp af
nummertasterne.
Det 4-cifrede
3
Indtast
en
password
ny kode
slettes.
som
vist ovenfor til venstre
(Vurdering).
Bemærk
Denne funktion virker maske ikke for alle DVD'er.
19
FORBEDLS
med DVD og video-CD
Betjening
Generelle Funktioner
af DVD og video-CD
Afspilning
Afspilning setup
DVD-A
VCD2.0
Tænd for TV'et og indstil det pa den
DVD/CD modtageren er tilsluttet.
indgang,
DVD-V
1
disc i skuffen med
den
3
Tryk pa
være
pa
til
TV-skærmen og
ikke starter,
PLAY.
I visse tilfælde kan det
ske,
at disc
I visse tilfælde kan det
efter
af
en
en
menu
med
DVD-A
4
for at
vælge en indstilling,
se indstillingen.
ENTER for at
Brug
titel
nummertasterne til at
vælge
DVD-V
end
det ønskede
anden
DVD-A
1/3
titel/gruppe,
en
kan du
1/6
flytte
talk-
pa
1 /12
VCD1.1
en
disc har
mere
1/3
mere
end et
kapitel eller en
gas til et
end et nummer, kan der
pa følgende made:
Bemærk
Tocifrede
VCD2.0
an
Tryk kortvarigt pa SKIP/SCAN .eller > under afspilning
for at komme tilbage til begyndelsen af det aktuelle kapitel/spor
eller for at vælge det næste kapitel/spor.
Tryk kort to gange pa SKIP/SCAN . for at ga
tilbage til det foregaende kapitel/nummer.
For at komme direkte til et hvilket som helst kapitel
under DVD modtageren skal DISPLAY trykkes ned.
Tryk derefter pa 3/4 for at vælge ikonet for
kapitel/spor. Tryk sa pa kapitel-/spornummeret ved at
bruge de numeriske knapper (0-9).
menu-skærmen.
3
en
DVD-A
nyt kapitel/nummer
DVD eller video-CD.
Brug knapperne 1 234 for at vælge den titel/det
kapitel, du ønsker at se, og tryk pa ENTER for at starte
afspilning.
Tryk pa TITLE eller MENU for at vende tilbage til
Brug knapperne 1 2
ønsker, og tryk pa
mere
til
Ga til et nyt KAPITEL/NUMMER
DVD-V
du
disk har
disc bestar af
at der vises
ske,
ilægning
man
menuen.
anden titel saledes:
DVD-V
menuskærm vises
valgmuligheder
en
en
Nar
en
flytter
setup
menuen
fremkommer i stedet.
Hvis
fjernbetjeningen
ogsa
Tryk pa DISPLAY og derefter pa den relevante
nap (0-9) for at vælge et titel-/gruppetal.
modtageren
modtageren
via
TITEL/GRUPPE
OPEN/CLOSE for at lukke skuffen.
READING vises
anvendes
oplyses,
tilgængelige
Sadan
Nar
nedad.
starter automatisk. Hvis
tryk pa
Med mindre andet
til alle de beskrevne funktioner. Visse features kan
OPEN/CLOSE for at abne disc-skuffen.
Læg
valgte
2 afspilningssiden
Bemærk
VCD1.1
som
Forstærker: Tænd forstærkeren og indstil den pa den
indgang, som DVD/CD modtageren er tilsluttet.
Tryk pa
(fortsat)
numre
pagældende
indtastes ved at
nummertaster
trykke pa de
(0-9) hurtigt efter hinanden.
nummer.
Tryk pa
RETURN for at vende
tilbage
til
menuskærmen.
Menuindstillingerne og mulighederne for at aktivere de
enkelte menupunkter kan variere afhængig af den aktuelle
disc. Følg instruktionerne pa hver enkelt menuskærm. PCB
kan ogsa indstilles til FRA under setup. Se side 18.
Søg (Search)
1
Tryk pa
under afspilning.
2
Tryk
Modtageren
Bemærk
--
Hvis forældrekontrol
er
aktiveret og disc'en ikke
(Rating) skal den
overholder det indstillede niveau
4-cifrede kode indtastes eller disc'en skal autoriseres
pa side 19).
forsynet med en omradekode.
Denne modtageren kan ikke afspille discs, med en
anden omradekode end modtageren. Omradekoden
for denne modtageren er 2 (to)
(se
--
"Forældrekontrol"
DVD'er kan
3
være
VCD1.1
indstilles til
ca.
2 sekunder
søgning (search mode)
og hold gentagne gange
eller > for at vælge ønsket
pa SKIP/SCAN .
hastighed: mX2,
mX4, mX16, mX100 (baglæns) eller MX2,
MX4, MX16, MX100 (forlæns).
Med video-CD ændrer søgehastigheden sig: mX2,
mX4, mX8, (baglæns) eller MX2, MX4,
MX8, (forlæns).
For at komme tilbage til normal afspilning skal du
trykke pa PLAY.
Bemærk
Nar der benyttes en DVD-audio, som indeholder billeder,
kan denne operation være tilladt i visse billedsegmenter.
Pause
20
VCD2.0
DVD-V
SKIP/SCAN . eller > i
DVD-V
VCD2.0
VCD1.1
1
Tryk pa
PAUSE/STEP under
2
Tryk pa
PLAY for at vende
afspilning.
tilbage
til
afspilning.
med DVD og video-CD
Betjening
Generelle Funktioner
Still-billede og
VCD2.0
DVD-V
1
2
(fortsat)
(fortsat)
DVD-audio
1
billede for billede
afspilning
Tryk pa PAUSE/STEP under afspilning.
Modtageren vil nu være pa PAUSE funktion.
Du kan afspille filmen billede for billede ved gentagne
gange at trykke pa PAUSE/STEP pa fjernbetjeningen.
3 For at komme
til normal
tilbage
afspilning
2
at blive
afspillet.
REPEAT
skal du
Bemærk
Ikonen
1 For at
som
kan
i visse
benyttes en DVD-audio,
denne operation være tilladt
Slowmotion
1
VCD2.0
DVD-V
Repeat
indstiller
Modtageren
billeder,
pa
billedsegmenter.
-
m eller M
til slowmotion
sig
+
Repeat
afspilning.
(slow mode).
Repeat
Repeat
tilbage
til normal
afspilning
skal du
PLAY.
trykke pa
Bemærk
i slowmotion
er
ikke
mulig
med
video-CD'er.
A*
A-B
DVD-V
AB
VCD2.0
VCD1.1
1
"
2
3
gentage
Tryk pa
A*
"
en
sekvens i
en
REPEAT A-B ved det
vises kort
Tryk igen pa
pa
titel eller gruppe:
valgte startpunkt.
TV-skærmen.
REPEAT A-B ved det
valgte slutpunkt.
pa
tv-skærmen.
alt
symbolet
en
FRA
sig pa
TV-skærmen.
af den aktuelle
viser
sig pa
tilbage
tredje gang.
symbolet
viser
sig pa
afspilning, tryk
TV-skærmen.
til FRA ved
PBC, skal PBC-funktionen indstilles
hjælp af setup menuen, for at kunne
for Tilfældig afspilning. Se side 18.
Tidssøgning (Time search)
Tidssøgningsfunktionen gør det muligt for dig at
afspilning pa ethvert valgt tidspunkt pa DVDen.
sekvensen.
viser
spilletiden pa
Gentag (Repeat)
VCD2.0
VCD1.1
den aktuelle DVD.
vælge
tidssøgningssymbolet (Time Search) pa skærmdisplayet.
"-:--:--" vises i
tidssøgningsboksen.
3 Indtast inden for 10 sekunderdet ønskede
ved
hjælp
af nummertasterne. Indtast
Hvis du indtaster de forkerte
højre
trykke pa
tal, trykkes CLEAR for
Afspilning
trykke pa
timer,
i boksen.
numre, du har indtastet. Indtast derefter de korrekte
4 Inden for 10 sekunder skal du
DVD-V
starte
2 Inden for 10 sekunder tastes 3/4 for at
minutter og sekunder fra venstre mod
stoppe afspilning af
-:--:--
Tryk pa DISPLAY under afspilning. Skærmdisplayet
vises pa skærmen.
starttidspunkt
REPEAT A-B for at
anvende
0:20:09
DVD-V
den
Tryk
disc, tryk pa
TV-skærmen.
til normal
"A B" vises kort
pa TV-skærmen, og Gentaget afspilning af
valgte sekvens begynder ("AsB" vises i displayet).
tryk
nummer,
gang til.
en
Tidssøgningsboksen
For at
Repeat-
Bemærk
1
OFF
viser
gentage afspilning
funktionen
Baglæns afspilning
Gentag
symbolet
Ved video-CD'er med
3 For at komme
tv-skærmen.
gang for at forlade
Off kommer frem
nummer
REPEAT
1/16, 1/8, 1/4 eller 1/2 t 1/16, t 1/8, t 1/4 eller t
1/2 (baglæns), eller T 1/16, T 1/8, T 1/4 eller T
(forlæns).
tredje
pa
--
3 For at vende
2brugSLOWSCAN-mellerM+foratvælgeden
ønskede hastighed:
1/2
kommer frem
en
REPEAT.
2 For at
VCD1.1
pa tv-skærmen.
gentage den gruppe, der
at
Gentag nummer/Alle/Fra
gentage afspilning af det aktuelle
REPEAT
SLOW SCAN
Tryk pa
indeholder
ved
tilstanden.
Video-CD'er
Nar der
er
kommer frem
igen for
afspillet.
Repeat Group
Tryk pa
gentage det spor, der
REPEAT
ved at blive
Ikonen
PLAY.
trykke pa
Repeat Track
Tryk pa
er
3
Repeat Track/Group/Off
Tryk pa
Ikonen
VCD1.1
-
REPEAT for at
at slette de
numre.
ENTER eller
PLAY for at bekræfte starttiden.
starter fra det
valgte starttidspunkt pa DVDen.
ugyldigt tidspunkt, vil modtageren
aktuelle tidspunkt.
Hvis du indtaster et
CHAPT
DVD Video Discs
1
Tryk
1/6
TITLE
--
TRACK
ALL
OFF
fortsætte fra det
Gentag kapitel/Titel/Off
REPEAT for at
gentage det aktuelle kapitel.
vises pa TV-skærmen.
"Gentag kapitel" symbolet
2
Tryk
REPEAT endnu
en
gang for at gentage den
aktuelle titel.
"Gentag
3
titel"
symbolet
vises
Tryk REPEAT en tredje
gentagefunktionen.
"Gentag
Off"
symbolet
pa
TV-skærmen.
gang for at forlade
vises
pa
TV skærmen.
21
BETJNIG
Betjening
med DVD og video-CD
Generelle Funktioner
(fortsat)
3
(fortsat)
Markørnummeret vil blive slettet fra listen.
4
3D Surround
Dette
VCD2.0
DVD-V
apparat kan producere
3D Surround
en
3D SUR
BYPASS
VCD1.1
5
effekt,
CLEAR.
Tryk pa
Gentag
trin 2 og 3 for at slette
Tryk pa
SEARCH for at
yderligere
markørnumre.
MARKØRSØGNING
fjerne
menuen.
som
simulerer
flerkanals-lydafspilning fra to normale stereohøjttalere i
højttalere, som normalt kræves for at
flerkanalslyd fra et hjemmebiograf-system.
stedet for de fem eller flere
lytte
1
til
SOUND for at
Tryk pa
"3D SUR" under
vælge
2 For at slukke for 3D Surround
SOUND
igen
Zoom
for at
DVD-V
effekten, tryk pa
Tryk pa
ZOOM under
VCD1.1
afspilning
eller
indholdet af DVD
Visse DVD'er indeholder menuer, der gør det muligt at
fa adgang til specielle features. For at anvende
Zoom-funktionen gør det muligt for dig at forstørre videobilledet og bevæge dig rundt i det forstørrede billede.
1
Undersøg
DVD-V
DVDer: Menuer
"BYPASS".
vælge
VCD2.0
afspilning.
DVD funktioner
Specielle
still-afspilning
for
disc-menuen, tryk pa MENU. Tryk herefter pa den
nummerknap, der svarer til den ønskede funktion.
Eller brug 1 234 tasterne til at markere den valgte
funktion. Tryk herefter pa ENTER.
at aktivere Zoom-funktionen.
Titelmenu
Hvis du trykker pa ZOOM gentage gange, vil
forstørrelsesniveauet øges op til seks gange.
2
Benyt
1 234 tasterne til at
bevæge dig igennem
det
1
Tryk pa CLEAR
vende tilbage til
genstarte normal afspilning eller
DVDer virker zoomfunktionen ikke.
VCD1.1
DVD-V
2
afspilning fra et markeret punkt. Op
punkter kan lagres i hukommelsen.
følgende for at lagre en markering:
afspilning af DVDen trykkes pa MARKER, nar
modtageren nar til det punkt, som du ønsker at lagre.
1 Under
Markør
(Marker) symbolet
Gentag trin 1
pa en DVD.
For at Vende
1
Tryk pa
for at
pa
TV skærmen
op til ni markerede
tilbage
til
en
SEARCH under
4
kortvarigt.
afspilning
af DVD.
(MARKER SEARCH)
menuen
trykke pa 1/2
bruge de numeriske knapper for at vælge et
ingsnummer, som du ønsker at genkalde.
Tryk pa ENTER.
Tryk pa
Tryk pa
vil starte fra den markerede
vil vises
SEARCH for at
fjerne
eller
marker-
scene.
MARKØRSØGNING
at
2
Tast 1/2 for at
MARKØRSØGNING
at slette.
22
DVD-V
MENU
igen
for at
disc-menuen.
fjerne
DVD-V
1/1
den ønskede vinkel.
vælge
pa
den aktuelle vinkel fremkommer
pa
TV skærmen.
afspilning
vælge
det
af DVDen.
vil vises pa skærmen.
markørnummer, du ønsker
menuen
af
Lydsproget
DVD-V
DVD-A
D
1PPCM
5.1 CH
5CH
Tryk pa AUDIO gentagne gange under afspilning
lytte til et forskelligt lydsprog eller lydspor.
Indstilling
af
lydkanal
VCD2.0
for at
VCD1.1
Tryk pa AUDIO gentagne gange under afspilning for at skifte
mellem forskellige lydkanaler (STER., LEFT eller RIGHT).
Undertekster
Tryk pa
se
SUBTITLE
undertekster
Hvis
SEARCH Under
i titelen.
DVD-V
DVD-A
ABC
1 ENG
gentagne gange under afspilning for
pa forskellige
sprog.
Bemærk
For at slette et Markeret Scene
Tryk pa
fjerne
kapitler
MENU.
Nummeret
at
menuen.
1
igen
som
titelmenuen.
Hvis disc'en indeholder scener, der er optaget fra forskellige
kameravinkler, kan visningsvinklen ændres under afspilning.
Tryk pa ANGLE gentagne gange under afspilning for
Ændring
skærmen.
Afspilning
for at
Kameravinkel
punkter
Markeret Scene
2 Inden for 10 sekunder skal du
3
kameravinkler, lydprog og
1 ENG
MARKØRSØGNING
pa
vil vises
lagre
komme frem
til
ni markerede
2
Tryk pa
menuen
Disc-menuen vises.
Du kan starte
Gør
1
MARKER SEARCH
1/9
TITLE
Discmenu
Markørsøgning (Marker Search)
VCD2.0
Tryk pa
menu, vil
for undertekster sa vel
muligheder
Bemærk
nogle
en
ikke, kan disc-menuen komme frem.
2 Menuen kan indeholde
still-billedet.
3
Pa
skærmen.Hvis
pa
for at
TITLE.
Hvis den aktuelle titel har
forstørrede billede.
3
Tryk pa
DVD-V
DVDen.
den
vises,
er
funktionen ikke til
radighed pa
Betjening
med DVD og video-CD
DVD audiodisks
(fortsat)
Sadan far
DVD-A
er
et
nyt diskette format, der bygger pa
DVD'ens succes, og som leverer multikanallyd af høj
kvalitet for en ny oplevelse pa omradet for lydkvalitet.
En DVD Audio diskette kan
genkendes pa DVD
lydlogoet pa diskettehylsteret eller pa selve disketten.
DVD-audio kan levere
højere sterokvalitet end lydcd'er,
prøvefrekvens pa op til 192 kHz (sammenlignet
med 44,1 kHz for cd'er). DVD-audio digitallyd kan
leveres med op til 24 databits (sammenlignet med 16
bits for en standard cd).
med
en
op til syv gange sa høj
Denne ekstra plads anvendes
En
typisk DVD-audio har
datakapacitet som en cd.
til musik
flere
-
enten Advanced Resolution
kanaler,
som
originalindspilning,
ligger
lydkvalitet
for
tættere op ad kunstnerens
eller til
vist
en
anden SIDE
1 /12
DVD-A
DVD Audio
man
Eftersom DVD audiodisks har
plads til meget indhold, er
forskellige mader at se, hvad der er tilgængeligt
pa pladen.
1 Tryk pa DISPLAY under afspilning.
2 Tryk pa 3/4 for at vælge sideikon.
3 Tryk pa 1/2 for at vælge et sidetal.
der flere
Det, der bliver vist pa skærmen, vil variere fra plade til plade,
tilgængelige information afhænger af den made,
fordi den
pladen
blev lavet
pa.
Bemærk
Eftersom der
er forskel pa, hvordan DVD audiodisks
muligt, at visse af mulighederne pa skærmdisplayet ikke er tilgængelige for den disk, du er ved
at afspille.
laves,
er
det
længere indspilninger. Mange
DVD audiodisks indeholder
skærmtekst, sasom
kunstnerbiografier, afspilningslister eller sangtekster.
Visse DVD audiodisks indeholder fotogallerier eller
video-clips.
Bemærk
Hvis der
bruges
vil
kun
lyden
en
DIGITAL OUT
være som
(OPTICAL) for lydforbindelsen,
cd-lydkvalitet, selvom der afspilles
DVD-audio.
Sadan
flytter
man
til
en
anden GRUPPE
1/6
DVD-A
Visse DVD audiodisks deler indholdet op i forskellige
grupper. Afspilleren giver via skærmdisplayet mulighed
hurtigt at fa adgang til forskellige
afspilning.
1 Tryk pa DISPLAY under afspilning
for
grupper under
eller i standset til-
stand.
2
3
Tryk pa 3/4 for at vælge gruppeikonen.
Tryk pa 1/2 eller de nummererede knapper (0-9)
at vælge et gruppenummer.
for
Bemærk
Nogle
hold,
gange har pladens forfatter oprettet skjult indder kun er adgang til ved at indtaste en
som
adgangskode.
Hvis laseikonen kommer frem
skærmen, indtastes adgangskoden (den kan
pa
tv-
somme-
tider findes
pa pladens omslag eller pa et website).
adgangskodekontrol er ikke bestemt af DVD/CDmodtageren, men er indbygget i pladen.
Eftersom der er forskel pa, hvordan DVD audiodisks
laves, er det muligt, at visse af mulighederne pa skærmdisplayet ikke er tilgængelige for den disk, du er ved
at afspille.
Denne
23
BETJNIG
Betjening
med musik-CD'er og MP3/WMA discs
Afspilning af en musik-CD og
disc
MP3
CD
DVD/CD
MP3/WMA
modtageren
Bemærkninger
afspille
optagelser pa CD-ROM,
MP3/WMA
bemærkningerne
side, før afspilning
om
denne
pa
lyddata, der er komprimeret ved
layer 3 filkodningsformatet. Vi
filbetegnelsen ".mp3" for "MP3
af MPEG1 audio
hjælp
CD-R
kalder
eller CD-RW discs.
Læs
optagelser
En MP3 fil bestar af
kan
MP3/WMAformaterede
vedr. MP3/WMA
Om MP3
WMA
filer, der har
filer".
til
ptagelser
højre
optagelser.
Modtageren kan ikke læser en mp3 fil,
filbetegnelse end ".mp3".
af MP3/WMA
har
som
en
anden
disc i skuffen og luk denne.
menuen viser sig
TV-skærmen. Ga til trin 4.
Læg
1
en
Musik-CD; Musik-CD
MP3/WMA
viser
disc; MP3/WMA
--
JPEG
pa
Om WMA (Window Media Audio)
En WMA-fil er en type Microsoft-teknologi for lydkomprimering.
WMA (Windows Media Audio) giver mulighed for
dobbelt sa høj lydkomprimering som MP3-formatet.
valg-menuen
TV-skærmen. Ga til trin 2.
sig pa
MP3 WMA
JPEG
Tryk pa 3/4 for at
derefter ENTER.
2
MP3/WMA
pa
vælge MP3/WMA,
modtageren kan kun afspille MP3 discs,
følgende begrænsninger:
der overholder
menuen
RETURN for at
Denne
tryk
og
viser
ga
TV-skærmen.
sig pa
til MP3/WMA
--
JPEG
Tryk
valg-
menuen.
1.
2.
MP3 WMA
Samplingfrekvens / kun 44,1 kHz (MP3),
44.1kHz (WMA)
Bit rate / mellem 32-320 kbps (MP3),
32
128kbps (WMA)
32
Program
-
-
Folder1
3.
Folder2
Folder3
CD-R formatet skal
i overensstemmelse med
være
"ISO 9660"
Folder4
Folder5
4.
Folder6
Folder7
Folder8
Hvis MP3/WMA filerne
program, der ikke
FILSYSTEM
for
Clear All
er
optages ved hjælp af
oprette et
et
i stand til at
eksempel "Direct-CD" o.s.v.,
afspilles. Det anbefales at
"Easy-CD Creator", som opretter et
filsystem.
kan
--
OFF
00:00
disse MP3 filer ikke
3/4 for at
pa
3 Tryk
derefter ENTER.
En liste
over
vælge
en
mappe, og
anvende
tryk
ISO9660
filer i folderen fremkommer.
5.
Pa
en
enkeltsessions disc skal der findes
MP3/WMA fil i det første
Tryk pa 3/4 for at vælge
pa PLAY eller ENTER.
4
Modtageren starter.
Under afspilning vises spilletiden for det aktuelle
nummer vises i displayet og i menuen.
Modtageren afsluttes nar slutningen af disc'en nas.
Tryk pa
Tryk pa
findes
tryk sa
et nummer og
en
Hvis der ikke
MP3/WMA fil i det første ummer, kan mod-
tageren ikke afspille MP3/WMA filerne. Hvis
MP3/WMA filerne ønskes
pa
afspillet
skal alle dataene
disc'en formateres eller der skal anvendes
en
ny
disc.
6.
Filerne bør
navngives
ved
hjælp
af 8
bogstaver
".mp3"/
eller
færre og skal indeholde filbetegnelsen
".wma"
for eksempel: "********.MP3"/
TITLE for at
ga til næste side.
at ga til forrige side.
MENU for
en
nnummer.
--
"********.WMA".
Program
CD
7.
Program
MP3 WMA
TRACK02
TRACK 1
TRACK03
TRACK 2
8.
TRACK 3
TRACK04
TRACK 5
TRACK06
sasom "/
:
*
?
"
<
>"
Det totale antal filer
pa
disc'en skal
være
mindre
TRACK 6
TRACK07
TRACK 7
Clear All
TRACK08
STER.
0: 56: 18
Musik-CD
Clear All
TRACK 8
BYPASS
00:00
MP3/WMA
menu
OFF
1
menu
Tip
ønsker at
folderlisten
der
specialkarakterer
end 650.
TRACK 4
TRACK05
man
ikke
o.s.v.
TRACK01
Hvis
Brug
bevæge sig
man 34
benytter
trykkes pa ENTER
for at
fra
en
filliste
tilbage
til at markere
ga tilbage
til den
til
hvorefter
forrige
Denne DVD/CD modtageren stiller krav om at disc'ene/optagelserne lever op til visse tekniske standarder
for at kunne opna en optimal afspilningskvalitet.
Færdigindspillede DVD'er lever automatisk op til disse
standarder. Der findes mange forskellige formater for
brændbare discs (inklusive CD-R med MP3/WMA filer),
som kræver at visse forud fastsatte betingelser (se
ovenfor) er opfyldt, for at sikre kompatibel afspilning.
menuskærm.
Det bør endvidere bemærkes, at det kræver
For at
afbryde modtageren pa
5 tidspunkt,
tryk STOP.
24
et
vilkarligt
tilladelse at downloade MP3/WMA filer og musik fra
Internet. Vor virksomhed har ingen som helst
rettigheder
til at
give
en
sadan tilladelse. Tilladelse
bør altid søges indhentet fra
copyright
indehaveren.
med musik-CD'er og MP3 discs
Betjening
Pause
1
2
MP3
CD
Tryk pa
Gentag
WMA
PAUSE/STEP under
For at komme
tilbage
til
afspilning.
For at
skal du
afspilning
trykke pa
(fortsat)
A-B
gentage
CD
afspilning, tryk pa
startpunkt.
PLAY, PAUSE/STEP eller ENTER igen.
Repeat symbolet
Skift til et andet Nummer
MP3
CD
WMA
2
Ved
afspilning
af CD kan du
ved at indtaste dets
nummertasterne
nummer
(0-9)
under
ga
direkte til et
ved
nummer
af
hjælp
afspilning.
Tryk pa
3
1 For at
pa
Nummer/Alle/Off
gentage afspilning af det aktuelle
WMA
nummer,
tryk
REPEAT.
Repeat symbolet
og "TRACK" viser
sig pa
menuskærmen.
2 For at
gentage afspilning af alle numre pa den
aktuelle disc, tryk pa REPEAT en gang til.
Repeat symbolet og "ALL" viser sig pa menuskærmen.
3 For at vende
REPEAT
en
tilbage til normal afspilning, tryk
tredje gang.
Repeat symbolet
Søg
1
MP3
CD
Tryk pa
og "OFF" viser
SKIP/SCAN . eller > og hold
Modtageren
Tryk pa
menuskærmen.
vil
nu
sta
pa
valgte
menuskærmen.
ved dit
valgte slutpunkt.
og "OFF" vises
3D Surround
som
skærmmenuen.
CD
apparat kan producere
simulerer flerkanals-
stereohøjttalere
pa
sekvensen og
en
3D Surround
lydafspilning
effekt,
fra to normale
i stedet for de fem eller flere
normalt kræves for at
lytte
til
højttalere,
flerkanalslyd fra et
hjemmebiograf-system.
1
Tryk pa
SOUND for at
2
Tryk pa
SOUND
effekten og
Ændring
vælge
"3D SUR" under
igen for at slukke
vælge "BYPASS".
af
Lydkanalen
afspilning.
for 3D Surround
CD
Tryk gentagne gange pa AUDIO under afspilning for
høre de forskellige lydkanaler (STER., LEFT eller
RIGHT).
at
WMA
nede i ca.to sekunder under
2
sig pa
igen
"Gentag" (Repeat) symbolet
Dette
MP3
CD
og "A*" vises
REPEAT A-B
Tryk pa REPEAT A-B igen for at forlade
vende tilbage til normal afspilning.
som
Gentag
REPEAT A-B ved det
"Gentag" (Repeat) symbolet og "A B" vises pa skærmmenuen,
og afspilning af sekvensen begynder automatisk.
SKIP/SCAN . eller > under
Tryk kortvarigt pa
afspilning for at komme tilbage til begyndelsen af det
aktuelle eller for at ga til næste spor.
Tryk pa SKIP/SCAN . to gange kortvarigt for at ga
tilbage til det foregaende nummer.
sekvens
en
1 Under
knappen
afspilning.
pa søgefunktion.
SKIP/SCAN . eller > og hold
knappen
nede
gentagne gange for at vælge den ønskede
hastighed: mX2, mX4, mX8 (baglæns) eller
MX2, MX4, MX8 (fremad).
Søgehastighed og retning vises pa menuskærmen.
3 For at komme
tilbage
til
afspilning
skal du
trykke pa
PLAY.
25
BETJNIG
med JPEG discs
Betjening
Afspilning
Denne DVD/CD
af
en
JPEG disc
modtageren
kan
afspille
Gatilennyfil
JPEG
Tryk pa SKIP/SCAN . eller
visning af et billede for at ga til
foregaende fil.
discs med
JPEG filer samt Kodak Picture CD. Læs
bemærkningerne om JPEG optagelser
afspilning af JPEG optagelser.
til
højre
Stillbillede
disc i skuffen og luk denne.
MP3/WMA
JPEG valg-menuen viser sig
Læg
1
før
> en gang under
den næste fil eller den
1
en
--
pa
visningen af et
Modtageren
sig pa PAUSE.
For at genoptage slideshowet, tryk pa PLAY eller tryk
igen pa PAUSE/STEP.
Tryk pa
PAUSE/STEP under
slideshow.
TV2
skærmen.
vil indstille
MP3 WMA
For at vende billedet
JPEG
Tryk pa
2 Tryk pa
3/4 for at
JPEG og
vælge
tryk
sa
3/4
mens
billedet vises for at vende billedet
horisontalt eller vertikalt.
pa
ENTER.
JPEG
menuen
viser
TV-skærmen.
sig pa
For at rotere billedet
JPEG
Folder1
Tryk pa
Folder2
1/2
mens
billedet vises for at rotere det med
eller imod uret.
Folder3
Folder4
Folder5
Folder6
Folder7
Folder8
3
Slide
Speed
3/4 for at vælge
derefter pa ENTER.
en
Tryk pa
En liste
over
Bemærkninger
Off
folder og
at
ga tilbage
til MP3/WMA
--
Det totale antal filer og foldere skal
ønsker at
fra
filliste
til fold-
bevæge sig
tilbage
", hvorefter der
benytter man 34 til at markere
trykkes pa ENTER for at ga tilbage til den forrige menuskærm.
man
en
"
erlisten
4
Hvis
man
ønsker at
se en
speciel fil, tryk pa
3/4
være inkompatible pa grund
indspilningsformat eller disc'ens
egenskaber.
Ved anvendelse af software
".jpg"
den
Tryk pa
Tryk pa
ga
TITLE for at
MENU for
ga til næste side.
at ga til forrige side.
Folder1
Picture2
Picture4
Picture5
Picture6
Picture7
1024X768
Slide
Speed
Off
5/32
1024X768
Picture5.jpg
Tip
er muligt at vælge mellem tre hastigheder for
visning af slideshow: Hurtig, Normal, Langsom samt
FRA. Tryk pa 1/2 for at markere den ønskede
hastighed, tryk herefter pa 3/4 for at vælge den
ønskede indstilling og tryk pa ENTER.
Det
For at
afbryde visningen pa
5 tidspunkt,
tryk
STOP.
26
menuen
fremkommer.
et
sig, at alle
kopieres
Hvis filerne har
f.eks.
filerne til
jpeg
de valgte
nar de
"Easy-CD
CD-R, skal
filer har
filbetegnelsen
til CD'en.
betegnelser
".jpg".
Filnavne
som
afspilles
af denne DVD/CD
selv
filernes vises
om
Explorer.
Picture3
JPEG
sikre
man
som
som
".jpe"
eller
".jpeg"
skal de omdøbes til
Picture1
5/32
til
af et
anderledes
Under
for at
mindre end
Visse discs kan
Creator" til overførsel af
visning af en fil, tryk pa RETURN
foregaende menu (JPEG menu).
være
650.
for at markere filen og tryk sa pa ENTER eller PLAY.
Modtageren gar herefter i gang med at vise filen.
JPEG
optagelser
--
Tip
Hvis
JPEG
Afhængig af JPEG filernes størrelse og antal, kan
DVD modtageren være længe om at læse disc'ens
indhold. Hvis on-screen displayet ikke viser sig efter
flere minutter, betyder det, at visse af filerne er for
store
reducer JPEG filernes opløsning til under 2
megapixels og brænd en ny disc.
tryk
filer i folderen fremkommer.
Tryk pa RETURN for
JPEG valg-menuen.
om
vilkarligt
ikke har
betegnelsen ".jpg" kan ikke
modtageren. Heller ikke
som
JPEG billedfiler i Windows
Programmeret afspilning
CD
VCD2.0
af
Programmeret afspilning
MP3
VCD1.1
WMA
Programmeret afspilning
musik-CD'er og MP3/WMA discs
Bemærk
gør det muligt at lagre
favoritnumre fra enhver disc i modtageren hukommelse.
til FRA i
Der
kan anvendes. Se side 18. Der
Programmeringsfunktionen
er
til 30
plads
numre.
Pa
en
video-CD med PBC skal PBC funktionen indstilles
setup
1
E
Et
højre
mærke vil vise
sig
til
højre
for ordet
eller i
"Program"
menuen
for at
VCD
i
programmeringsfunktionen
er plads til 30 numre.
BETJNIG
video-CD i skuffen og luk denne.
1 Læg
pa PROGRAM
2 Tryk
stoppet.
en
Tryk pa PROGRAM under afspilning
stop-tilstand for at fa adgang til
programmeringsfunktionen.
af video-CD'er
modtageren
mens
programmeringsmenuen
er
fremkommer.
side af menuskærmen.
Program
VCD
E
TRACK 1
TRACK 2
Bemærk
TRACK 3
TRACK 4
Tryk pa
PROGRAM for at
ud af
ga
programmeringsfunktionen; E
et nummer og
2 Vælg
placere
det
valgte
Gentag trin to for
programlisten.
3
TRACK 1
TRACK 12
TRACK 2
TRACK 8
TRACK 3
TRACK 10
TRACK 4
TRACK 3
TRACK 6
TRACK 7
tryk sa pa ENTER for at
i programlisten.
at
placere yderligere
Bemærk
numre
i
Tryk pa RETURN,
Program
MP3 WMA
E
trin 2-6
TRACK 2
TRACK 2
TRACK 4
TRACK 3
TRACK 3
TRACK 4
TRACK 6
STER.
For at
Clear All
TRACK 8
BYPASS
00:00
OFF
3
af musik-CD"er og
til normal
"PROG" indikatoren forsvinder fra
Musik-CD
MP3/WMA
menu
Det sidst
For at
nummer
markeres i
Tryk pa
5 ønskes afspillet.
Tryk pa
Tryk pa
vælge
For at
som
gentage afspilning af alle
programlisten, tryk pa
TITLE for at
Repeat symbolet
MEU for at
For at vende
ga til næste side.
ga til forrige side.
REPEAT
Tryk pa
PLAY for at starte.
6 Modtageren gar
programmeret
Modtageren stopper nar alle
7
afspillet
en
numrene
i
programlisten
er
For at fortsætte normal
afspilning
tryk
af et
Tryk pa
menuskærmen.
sig pa
numrene
en
sig pa
og "OFF" viser
PROGRAM under
i
gang til.
menuskærmen.
nummer
fra
sig pa
menuskærmen.
Programlisten
afspilning (gælder
kun
musik-CD og MP3/WMA discs) eller i stop-tilstand for
at fa adgang til programmeringsfunktionen.
E
2
3
ENTER.
"PROG" indikatoren forsvinder i
og "ALL" viser
1
fra
programmeret afspilning skal du vælge et
spor fra CD (eller MP3/WMA) listen og derefter
tryk pa
en
REPEAT
Sletning
gang.
nummer,
tilbage til normal afspilning, tryk
tredje gang.
Repeat symbolet
i gang i den rækkefølge numrene er
og "PROG" vises pa menuskærmen.
blevet
og "TRACK" viser
Repeat symbolet
det nummer,
numre
gentage afspilning af det aktuelle
REPEAT.
pa
programlisten.
3/4 for at
displayet
menu
Gentag programmerede
4Trykpa2.programmerede
fra
ga tilbage
afspilning
4 programmeret
afspilning, tryk pa PROGRAM.
TRACK 7
Clear All
som
MP3/WMA discs" til venstre.
TRACK 5
TRACK 7
beskrevet under
3 Følg
"Programmeret afspilning
TRACK 8
TRACK 1
TRACK 6
0: 56: 18
PROGRAM eller PLAY for at komme ud
af programmenuen.
TRACK 5
TRACK 8
Clear All
TRACK 8
nummer
E
Program
CD
TRACK 5
mærket forsvinder.
displayet.
4
mærket vil vise
sig.
Tryk pa 2 for at ga til Programlisten.
Brug 3/4 til at vælge det nummer, som
fra Programlisten.
Tryk pa CLEAR.
Nummeret vil blive slettet fra
Sletning
1
Følg
Programlisten.
Programlisten
trin 1-2 beskrevet ovenfor under
nummer
2
af hele
fra
ønskes slettet
"Sletning
af et
Programlisten".
at vælge "Clear
3/4 til
all" og tryk sa pa ENTER.
programmet for den pagældende disc vil blive slettet.
Programmerne slettes ogsa, nar disc'en tages ud af modtageren.
Brug
Hele
27
Supplerende
Højttaler opsætning
Foretag følgende indstillinger
for 5.1
indbygningskanal
surround dekoderen.
Memory
DVD
informationer
af sidste tilstand
CD
VCD1.1
Disc Audio
Denne DVD/CD modtageren husker
brugerindstillingerne for den sidste disk, du har set.
Indstillingerne forbliver i memory, selv om du flytter
disken fra modtageren, eller slukker modtageren. Hvis
du indlæser en disk, som har sine egne indstillinger
lagret, genkaldes sidste stop position automatisk.
Disc Subtitle
R
Disc Menu
Front L
Rating
Country
TV
Code
Volume
0 dB
Size
Aspect
Menu
R
Distance
Language
Progressive
Small
Scan
0.3m
Test
Return
5.1
Speaker Setup
Others
--
"5.1
3/4
ved at
Speak Setup"
bruge
knap1 Vælg
perne pa opsætningsmenuen.
Mens
Setup" vælges, skal der
2 trykkes pa Speak
knappen.
pa knapperne
vælge den ønskede
3 Tryk
højttaler.
Indstil valgmulighederne ved
trykke pa
4
knapperne.
"5.1
2
for at
2
at
341 2
Valg
af
højttaler
Vælg en højttaler, som du vil indstille ((Front højttalere
(venstre), front højttalere (højre), midterhøjttaler,
bageste højttalere (venstre), bageste højttalere,
subwoofer)).
--
Bemærkninger
Indstillinger lagres i
tidspunkt.
Denne modtageren
begynder
forbudt af
Dolby Digital
den.
den
TV
system, kan der maske ikke vises
et normalt
farvebillede.
Vælges
NTSC:
Vælges
nar DVD/CD
multisystem
er
forbundet
modtageren
er
forbundet
modtageren
er
forbundet
modtageren
TV.
nar DVD/CD
Vælges
nar DVD/CD
med PAL-TV.
~
Størrelse
Da
højttalerindstillingerne
indstillingerne.
er
faste, kan du ikke ændre
Afstand
Hvis du har tilsluttet
højttalere til din DVD/CD
modtageren,
indstilling af afstanden lade højttalerne
vide, hvor langt lyden skal bevæge sig for at na dit indstillede lyttepunkt. Dette lader lyden fra hver højttaler na
lytteren pa samme tid.
vil
Bemærk
Du kan ikke indstille afstanden
pa
subwoofer
højttaleren.
Test
ENTER for at teste hver
Juster volumen sa den matcher
men, der er lagret i system.
Front venstre (L)
Midt
→
Bageste højre (R)
→
→
højttalers signaler.
testsignalernes volu-
Front
Bageste
højre (R)
venstre
(L)
→
→
Subwoofer
Retur
28
spille
DISC vises i
PAL:
Tryk pa 1 / 2 for at justere den valgte højttalers
udgangsniveau. (-6dB + 6dB).
menu.
en
med NTSC-TV.
Volume
Tryk pa
fra
rigtige systemtilstand for fjernsynet. Hvis NO
display-vinduet, trykkes vedholdende pa
PAUSE/STEP pa frontpanelet eller fjernbetjeningen i
mere end 5 sekunder for at kunne vælge et system
(PAL, NTSC eller AUTO).
Hvis det valgte system ikke falder sammen med dit
Vælg
licensaftalen.
Tryk pa
at
med et
er
indstillinger
ethvert
System valg
AUTO:
højttaler indstillinger
husker ikke
brug pa
disk, hvis du slukker DVD/CD modtageren, inden du
Bemærk
Visse
hukommelsen til
ENTER
pa
at komme
tilbage
til den
foregaende
Radioens
Betjening
af radiostationerne
Fastindstilling
Du kan fastindstille 50 stationer
pa
der tunes
er
lavest
1
ind, sørg for,
at
lyden
FM og pa AM. Før
skruet ned til den
Indstil først radiostationerne i
DVD/CD-modtageren
(se "Forhandsindstilling af radiostationer"
venstre).
hukommelse
kolonnen til
mulige.
BAND
Tryk pa
Radiolytning
pa fjernbetjeningen,
pa displayet.
indtil FM
Tryk pa BAND,
1
eller AM fremkommer
2
And then every time you press BAND, FM and
AM changes alternately.
3
Tryk og hold pa
forsidepanelet i
Der
er nu
ca.
2
frekvensindikatoren
sekunder, indtil
at skifte, slip
dernæst.
Scanningen stopper, nar DVD/CD-modtageren tuner ind
pa en station. "TUNED" og "STEREO" (for stereoprogram)
ses nu i displayet.
kun, nar du modtager
FM-stereo-udsendelser.
4 Tryk pa
Et fastindstillet
5
nummer
for at
i
3
vælge
Indstil volumen ved at
pen
pa frontpanelet
betjeningen
Sadan slukker
pa
6
7
Stationen
Gentag
Anvend manuel eller automatisk
For manuel
flere gange
fastind-
tuning tryk
tuning
flere gange
pa
i trin 2.
TUNING
eller
pa forsidepanelet.
For at tune ind
?
At
trin 3 til 6 for at gemme andre stationer.
en
er
eller
automatisk, tryk og hold pa TUNING
i
ca.
2 sekunder
pa forsidepanelet.
pa frontpanelet igen.
gemt.
pa
for radioen
?
station med et svagt
pa TUNING
pa en station.
eller
signal
itrin3
vælge
Du kan
en
bruge
forudindstillet radiostation direkte
de numeriske
knapper pa fjernbetjenin-
gen til at vælge en forudindstillet radiostation direkte.
For eksempel, for at lytte til forudindstillet station 4, skal
du
Tryk
man
eller
er nu
For at tune ind
flere gange.
?
forside-
det fastindstillede nummer,
STOP/MEMO.
dreje pa VOLUM(E)-knaptrykke pa knapeller "VOLUME -" pa fjerneller ved at
til radiostationer, der ikke
lytte
der ønskes.
Tryk pa
tuner DVD-mod-
trykkes pa knappen,
perne "VOLUME +"
displayet.
eller
TUNING
Tryk pa
panelet
nu
displayet.
stillede
pa frontpanelet.
blinker
i
station.
tageren ind pa en fastindstillet station ad gangen.
For at
STOP/MEMO.
ses
modtagne
Tryk pa POWER for at slukke for DVD/CD-modtageren
vælge en anden funktionstilstand (CD/DVD, VIDEO1).
Obs!
"TUNED" vises
den sidst
flere gange pa PRESET +/- for at vælge
den fastindstillede station, der ønskes.
pa
begynder
pa
2 Tryk
Hver gang, der
eller
TUNING
indtil AM eller FM
tunet ind
trykke
4
pa fjernbetjeningen.
For at
forudindstillede station 19, skal du
(inden for 3 sekunder).
lytte til den
trykke 1 og sa 9
for manuelt at tune ind
For at slette alle
For din information
gemte stationer
og hold STOP/MEMO. nede i ca. 2 sekunder og
"CLEAR ALL" fremkommer i displayet, og tryk sa pa
Tryk pa
STOP/MEMO.
igen,
og stationerne
Hvis du ved et uheld
er
over
pa displayet. Tryk igen pa knappen
for at geno-
prette stereovirkningen.
kommet ind i "CLEAR ALL"
selv og skifte
Hvis et FM program laver støj
MONO/ST. pa frontpanelet, sa at "STEREO"
Tryk pa
forsvinder
og du ikke ønsker at slette
hukommelsen, skal du ikke trykke pa nogen tast.
Efter nogle fa sekunder vil "CLEAR ALL" displayet
sig
?
ryddes.
(RYD ALLE) funktionen,
forsvinde af
?
For at forbedre
modtagelsen
Indstil antennen
igen.
i normal funktion.
Bemærk
Hvis alle stationer allerede
delelsen FULL i
fastindstillet
displayet
nummer
stillede nummer,
følg
i
er
i et
indtastede,
øjeblik,
ses
med-
hvorefter et
blinker. For at ændre det fastindtrin 5-6 herover.
29
BETJNIG
Radioens
Betjening (Fortsat)
Programsøgning (PTY)
RDS funktion
Denne enhed
udstyret med RDS (Radio Data
System), hvilket bringer en bred vifte af informationer
til FM radioen. Nu hvor den bruges i mange lande, er
RDS et system til at transmittere stations kaldesignaler
eller
er
netværksindormation,
en
beskrivelse af stations
program type tekstbesked om stationen eller bestemte
musikudvælgelser og det aktuelle tidspunkt.
RDS
indstilling
Nar en FM station indstilles, og den indeholder RDS
data, vil enheden automatisk vise stationens kaldesignal, og RDS indikatoren vil lyse i displayet sa vel som
indikatorer for RDS
En stor fordel ved RDS
er evnen
til at indkode
udsendelser med
Program Type (PTY) koder, som viser
typen af det sendte materiale. Den følgende liste viser
forkortelserne, der bruges til at vise hver PTY sammen
med en forklaring af PTY.
NEWS
Nyheder
AFFAIRS
Aktuelle
INFO
Information
SPORT
Sport
EDUCATE
Uddannelse
DRAMA
Drama
emner
programservices (PS), programtype genkendelse (PTY), radiotekst (RT) og klokkeslæt
(CT), hvis det transmitteres af stationen.
CULTURE
Kultur
SCIENCE
Videnskab
RDS
VARIED
Forskellige taleprogrammer
POP M
Populær
oprindelige kaldesignal,
ROCK M
Rockmusik
station indstilles første gang.
vil displayet vise station-
EASY M
Letmusik
RDS
display muligheder
systemet kan transmittere
informationer i
til det
tillæg
fremkommer, nar
som
I normal RDS
en
bred vifte af
en
betjening
snavnet, sende netværk eller kaldebogstaver. Nar du
trykker pa RDS pa fjernbetjeningen, kan du cykle
nem de forskellige datatyper i sekvensen:
gen-
(PS↔FREQUENCY↔PTY ↔RT↔CT)
Ps
(Navn pa programservice)
displayet.
-
Navnet
pa
kanalen
vises i
PTY
(Genkendelse
programtypen
RT
af
vises i
programtype)
displayet.
-
Navnet
pa
(Radiotekst) En "tekst" besked indeholder
specielle informationer fra radiofonistationen.
Bemærk at denne besked kan rulle over displayet
for at muliggøre besked.
-
CT
(Tid kontrolleret af kanalen)
modtage det aktuelle tidspunkt og
playet.
Lader enheden
-
vise det i dis-
Bemærk
Nogle RDS stationer vil maske vælge ikke at inkludnogle af disse ekstra faciliteter. Hvis de nødvendige data til den valgte modus ikke transmitteres,
vil displayet vise en PTY NONE, RT NONE, CT
musik
LIGHT M
Klassisk musik
CLASSICS
Seriøs klassisk musik
OTHER M
Anden musik
WEATHER
Information
FINANCE
Finansprogrammer
om
vejret
CHILDREN
Børneprogrammer
SOCIAL
Sociale programmer
RELIGION
Religiøse
PHONE IN
Indtelefoneringsprogrammer
TRAVEL
udsendelser
Rejser
og turisme
LEISURE
Hobby
og fritid
JAZZ
Jazzmusik
COUNTRY
Countrymusik
NATION M
Nationalmusik
OLDIES
Oldies musik
FOLK M
Folkmusik
DOCUMENT
Dokumentarprogrammer
TEST
Station alarmtest besked
ALARM 1
Nødudsendelses information
ere
NONE, PS NONE besked.
Du kan søge efter
følge disse trin:
en
bestemt
programtype (PTY) ved
at
BAND for at
FM modus.
vælge
1 Tryk pa
pa fjernbetjeningen, og displayet
2 Trykvisepa den sidste
PTY, der
brug.
PTY
vil
har været i
3 Tryk pa
4
PTY
gentagne gange for
at
vælge
en
ønsket PTY.
Nar PTY
er
Enheden vil
er
30
valgt, tryk pa
ga
i automatisk
PTY SEARCH.
søgetilstand. Nar
indstillet, vil søgningen stoppe.
en
station
Andre Funktioner
af
Sleep-timers indstilling
Valg
DVD/CD-modtageren kan indstilles
slukke pa et fastsat tidspunkt.
Du kan
1
Tryk pa SLEEP
sleep-tid.
I
2
displayet
til automatisk at
der
for at indstille den ønskede
ser man nu
indikatoren SLEEP og
sleep-tiden.
Hver gang du trykker pa knappen SLEEP,
ændres indstillingerne som angivet nedenfor.
SLEEP90→80→70→60→50→40→30→20
→10
→
OFF
er
tilslutning
tilsluttet til
stik eller
Optical
jeningen
refereres til
sammen
med enheden.
VIDEO 1: for
(L/R)
Du kan kontrollere den resterende
DVD/CD-modtageren slukkes.
Tryk pa SLEEP. Den resterende
tid, før
ses
i
displayet.
Lysdæmper
og lysdioderne for
tændt for maskinen.
pavirker displayet
flere ganger
pa
fra AV1
& VIDEO IN forbindelsen.
valg
(L/R)
valg
af det
optikale digital signal
fra
valg
af det koaksiale
digitale signal
fra
af det
analoge signal
fra AV2
& VIDEO IN forbindelsen.
VIDEO 2 OPT: for
valg
af det
optikale digitale signal
fra
AV2 VIDEO IN & OPTICAL IN forbindelsen.
VIDEO 2 COAX: for
DIMMER.
analoge signal
for
AV1 VIDEO IN & COAXIAL IN forbindelsen.
VIDEO 2: for
Tryk
af det
VIDEO 1 COAX: for
tid
yderligere information om betbetjeningsmanualen, der er leveret
AV1 VIDEO IN & OPTICAL IN IN forbindelsen.
AUDIO IN
er
valg
VIDEO 1 OPT: for
Bemærkninger
volumen, nar der
stik. For
Tryk pa AUX gentagne gange pa fjernbetjeningen
at vælge den ønskede tilslutning.
Hver gang, du trykker pa denne knap, ændrer
driftsmaden i følgende rækkefølge:
AUDIO IN
Denne funktionen
eller andre enheder,
Av1, Av2 stik, EURO SCART, Coaxial
bruge videobandoptagere
valg
af det koaksiale
digitale signal
fra
AV2 VIDEO IN & COAXIAL IN forbindelsen.
Lyd
af
Tryk pa
TV-AUDIO: for
valg
af TV audio
signalet
fra SCART.
MUTE for at
fjerne lyden.
lyden, f.eks. mens du besvarer en
telefon-opringning. "MUTE"-indikatoren vil da blinke i
displayet.
Du kan slukke for
Kontakt for høretelefoner
Sæt et stik for stereohovedtelefon
( 3.5mm)
i kontakt for
høretelefoner.
Højttalerne
kobles automatisk
hovedtelefoner
(følger
ikke
ud, nar du anvender
Bemærkninger
optiske input-funktion er kun tilgængelig, nar det
andet apparats prøvefrekvens er 32
96 kHz.
Input-kilden kan ogsa vælges ved at trykke pa knappen FUNCTION/PLAY pa frontpanelet.
Tryk pa denne knap og hold den nede i ca. 3 sekunder, og tryk derefter gentagne gange for at vælge
input-kilde.
Den
~
med).
31
BETJNIG
Liste Over
Sprogkoder
Indtast det korrekte kodenummer ved indledende
(Se
side
indstilling
af "Disc
Lyd",
"Disc Undertekst"
og/eller
"Disc Menu"
17).
Kode
Sprog
Kode
Sprog
Kode
Sprog
Kode
Sprog
6565
Afar
7079
Færøsk
7678
Lingala
8375
Slovakisk
6566
Abkhazisk
7082
Fransk
7679
Laotisk
8376
Slovensk
6570
Afrikaans
7089
Frisisk
7684
Litauisk
8377
Samoa
6577
Amharisk
7165
Irsk
7686
Lettisk
8378
Shona
6582
Arabisk
7168
Skotsk-gælisk
7771
Malagasisk
8379
Somalisk
6583
Assamesisk
7176
Gallisisk
7773
Maori
8381
Albansk
6588
Aymara
7178
Guarani
7775
Makedonsk
8382
Serbisk
6590
Azerbaijansk
7185
Gujarati
7776
Malayalam
8385
Sudansk
6665
Bashkir
7265
Hausa
7778
Mongolsk
8386
Svensk
6669
Hviderussisk
7273
Hindi
7779
Moldavisk
8387
Swahili
6671
Bulgarsk
7282
Kroatisk
7782
Marathi
8465
Tamilsk
6672
Bihari
7285
Ungarsk
7783
Malajsisk
8469
Telugu
6678
Bengalsk; Bangladeshisk
7289
Armensk
7784
Maltesesisk
8471
Tajikisk
6679
Tibetansk
7365
Interlingua
7789
Burmesisk
8472
Thai
6682
Bretonsk
7378
Indonesisk
7865
Nauru
8473
Tigrinya
6765
Katalansk
7383
Islandsk
7869
Nepalesisk
8475
Turkmensk
6779
Korsikansk
7384
Italiensk
7876
Hollandsk
8476
Tagalog
6783
Tjekkisk
7387
Hebræisk
7879
Norsk
8479
Tonga
6789
Walisisk
7465
Japansk
7982
Oriya
8482
Tyrkisk
6865
Dansk
7473
Jiddish
8065
Panjabi
8484
Tatar
6869
Tysk
7487
Javanesisk
8076
Polsk
8487
Twi
6890
Bhutansk
7565
Georgisk
8083
Pashto, Pushto
8575
Ukrainsk
6976
Græsk
7575
Kazakhisk
8084
Portugisisk
8582
Urdu
6978
Engelsk
7576
Grønlandsk
8185
Quechua
8590
Uzbekisk
6979
Esperanto
7577
Cambodiansk
8277
Rætoromansk
8673
Vietnamesisk
6983
Spansk
7578
Kannada
8279
Rumænsk
8679
Volapuk
6984
Estisk
7579
Koreansk
8285
Russisk
8779
Wolof
6985
Baskisk
7583
Kashmirisk
8365
Sanskrit
8872
Xhosa
7065
Persisk
7585
Kurdisk
8368
Sindhi
8979
Yoruba
7073
Finsk
7589
Kirghizisk
8372
Serbokroatisk
9072
Kinesisk
7074
Fiji
7665
Latin
8373
Singhalesisk
9085
Zulu
32
Liste Over Landekoder
Indtast den korrekte kode ved indledende
indstilling
af "Landekode"
(se
side
19).
Landekoder
Landekoder
Landekoder
Landekoder
AD
Andorra
ER
Eritrea
LC
Sankt Lucia
SB
Salomonøerne
AE
Forenede Arabiske Emirater
ES
Spanien
LI
Liechtenstein
SC
Seychelleerne
AF
ET
Etiopien
LK
Sri Lanka
SD
Sudan
AG
Afghanistan
Antigua og Barbuda
FI
Finland
LR
Liberia
SE
Sverige
AI
Anguilla
FJ
Fiji
LS
Lesotho
SG
Singapore
AL
Albanien
FK
Falklandsøerne
LT
Litauen
SH
Sankt Helena
AM
Armenien
FM
Mikronesien
LU
Luxembourg
SI
Slovenien
AN
Hollandske Antillers
FO
Færøerne
LV
Letland
SJ
Svalbard og Jan
AO
Angola
FR
Frankrig
LY
Libyen
SK
Slovakiet
AQ
Antarctica
FX
MA
Marokko
SL
Sierra Leone
AR
Argentina
Frankrig (Europæisk
Territorie)
MC
Moldavien
SM
San Marino
AS
Amerikansk Samoa
GA
Gabon
MG
Madagascar
SN
Senegal
AT
Østrig
GB
Storbritannien
MH
Marshall Islands
SO
Somalia
AU
Australien
GD
Grenada
MK
Makedonien
SR
Surinam
AW
Aruba
GE
ML
Mali
ST
Saint Tome og
AZ
Azerbaidjan
GF
Georgien
Fransk Guyana
MM
Myanmar
SU
Den
BA
Bosnien-Herzegovina
GH
Ghana
MN
Mongoliet
SV
El Salvador
BB
Barbados
GI
Gibraltar
MO
Macau
SY
Syrien
BD
Bangladesh
GL
Grønland
MP
Northern Mariana Islands
SZ
Swaziland
BE
Belgien
GM
Gambia
MQ
Martinique (French)
TC
Turks og Caicos Islands
BF
Burkina Faso
GN
Guinea
MR
Mauritanien
TD
Chad
BG
Bulgarien
GP
Guadeloupe (Fransk)
MS
Montserrat
TF
BH
Bahrain
GQ
ÆkvatorialtGuinea
MT
Malta
BI
Burundi
GR
Grækenland
MU
Mauritius
TG
Togo
BJ
Benin
GS
S.
MV
Maldiverne
TH
Thailand
BM
Bermuda
Sandwich Islands.
MW
Malawi
TJ
Tadjikistan
BN
Brunei Darussalam
GT
Guatemala
MX
Mexico
TK
Tokelau
BO
Bolivia
GU
Guam
MY
Malaysia
TM
Turkmenistan
BR
Brasilien
GW
Guinea Bissau
MZ
Mozambique
TN
Tunesien
BS
Bahamas
GY
NA
Namibia
TO
Tonga
BT
Bhutan
HK
Guyana
Hong Kong
NC
Ny
BV
Bouvet Island
HM
Heard og McDonald
NE
BW
Botswana
Islands
BY
Hviderusland
HN
Honduras
Georgien
og & S.
(USA)
Principe
tidligere Sovjetunion
De franske
sydlige
territorier
Caledonien
TP
Østtimor
Niger
TR
Tyrkiet
NF
Norfolk Island
TT
Trinidad og
NG
TV
Tuvalu
(Fransk)
Tobago
BZ
Belize
HR
Kroatien
NI
Nigeria
Nicaragua
TW
Taiwan
CA
Canada
HT
Haiti
NL
Holland
TZ
Tanzania
CC
Cocos
HU
Ungarn
NO
UA
Ukraine
CF
Den Centralafrikanske
ID
Indonesien
NP
Norge
Nepal
UG
Uganda
CG
Congo
IE
Irland
NR
Nauru
UK
Det forenede
CH
Schweitz
IL
Israel
NU
Niue
UM
USA Mindre
CI
Elfenbenskysten
IN
Indien
NZ
New Zealand
US
USA
CK
Cook Islands
IO
Britisk-indisk Oceanien
OM
Oman
UY
Uruguay
CL
Chile
IQ
Irak
PA
Panama
UZ
Uzbekistan
CM
Cameroon
IR
Iran
PE
Peru
VA
Vatikanstaten
CN
Kina
IS
Island
PF
Polynesien (Fransk)
VC
Saint Vincent &
CO
Colombia
IT
Italien
PG
CR
Costa Rica
JM
Jamaica
PH
Papua Ny Guinea
Philippinerne
VE
Venezuela
CS
Det
JO
Jordan
PK
Pakistan
VG
Jomfruøerne
CU
Cuba
JP
PL
Polen
VI
Jomfruøerne
VN
Vietnam
(Keeling)
Islands
Republik
tidligere Tjekkolovakiet
Mayen
kongerige
Yderlige Øer
Grenadines
(Britisk)
(USA)
CV
Cap
KE
Japan
Kenya
PM
Saint Pierre og
CX
Juleøen
KG
Kirgizien/Kyrgyzstan
PN
Pitcairn Island
VU
Vanuatu
CY
Cypern
KH
Cambodia
PR
Puerto Rico
WF
Wallis og Futuna Islands
CZ
KI
Kiribati
PT
Portugal
WS
Samoa
KM
Comoros
PW
Palau
YE
Yemen
DJ
Tjekkiet
Tyskland
Djibouti
KN
Saint Kitts & Nevis
PY
Paraguay
YT
Mayotte
DK
Danmark
KP
Nordkorea
QA
Qatar
YU
DM
Dominica
KR
Sydkorea
RE Reunion
ZA
Jugoslavien
Sydafrika
DO
Den Dominikanske
KW
Kuwait
RO Rumænien
ZM
Zambia
DZ
Algeriet
KY
Cayman
RU Rusland
ZR
Zaire
EC
Ecuador
KZ
Kazakhstan
RW Rwanda
ZW
Zimbabwe
EE
Estland
LA
Laos
SA Saudiarabien
EG
Egypten
LB
Libanon
EH
Vestsahara
DE
Verde
Republik
Islands
Anguilla
(Fransk)
Miquelon
33
REF NC
Fejlfinding
Se i den
følgende guide
efter
mulige arsager
Ingen
?
Strømkablet
Der
tændt for strøm-
?
Der
men,
inden du kontakter
problem,
er
er
Foranstaltning
ikke tilsluttet.
?
ikke indsat nogen disk.
?
tageren fungerer ikke.
Intet billede
Sæt strømkablet korrekt ind i stikdasen.
Indsæt
en
disk.
(Kontroller, at DVD- eller
pa DVD-displayet
audio-CD-indikatoren
DVD/CD-mod-
men
reparatør.
en
Arsag
Symptom
strøm.
er
til et
er
?
TV'et
er
ikke indstillet til
modtagelse
af
?
tændt.)
Vælg
den
passende videoindgangstilpa TV'et, saledes at billedet fra
DVD-modtageren vises pa TV-skær-
stand
DVD-signaloutput.
men.
?
Videokablet
?
Det tilsluttede TV
?
VIDEO OUTPUT SELECTOR
indstillet
Der høres
eller kun
ingen lyd
en
?
Det
der
audiokablet,
meget svag
?
?
er
af
modtagelse
lyd.
Audiokablerne
Det
udstyr,
der
audiokablet,
Afspilning
af billeder
er
darlig.
DVD/CD-modtageren
ikke tilsluttet korrekt.
er
er
side
er
Tilslut videokablet korrekt til stikkene.
?
Tænd for TV'et.
?
Sørg for,
tilsluttet med
er
er
ikke tilsluttet korrekt.
tilsluttet med
?
Disken
?
Der
lyden
er
beskadiget.
snavset.
ikke indsat nogen disk.
er
indstillet
den korrekte
pa "SCART"
indgangstilstand for
.
?
Vælg
audiomodtageren, saledes at du kan
lytte til lyd fra DVD/CD-modtageren.
?
Tilslut audiokablerne korrekt til stikkene.
?
Tænd for det
audiokablet.
?
Udskift det med et
?
Rens disken.
slukket.
til
at VIDEO OUTPUT
SELECTOR
8).
DVD-signaloutput.
Tilslutningskablet
er
(se
?
ikke indstillet til
?
er
slukket.
er
"COMP."
pa
udstyr,
er
?
starter ikke mod-
Indsæt
en
udstyr,
disk.
der
er
tilsluttet med
nyt.
(Kontroller, at DVD- eller
pa DVD-displayet
audio-CD-indikatoren
tageren.
er
?
Der
er
indsat
en
disk,
der ikke kan
?
Disken
er
disk, der kan afspilles (kontroller
type, farvesystem og regionskode).
en
diskens
afspilles.
?
tændt.)
Indsæt
vendt forkert.
?
Sæt disken ind med den
indspillede
side
nedad.
?
Disken
er
ikke
placeret
korrekt i
?
?
Der høres
summen
kraftig
støj.
Disken
er
snavset.
?
Der vises
?
Begrænsningsniveauet
er
?
Der
jack.
?
en menu
er snavs
Disken
er
pa
?
komponenter
DVD/CD-maskinen
er
sadan, at
fordybningen.
Tryk pa SETUP-knappen
for at
fjerne
menuen.
?
Annuller begrænsningfunktioner eller
indstil et andet niveau.
?
Aftør dem med
en
klud, der
er
let
fugtet
med alkohol.
?
Rengør
?
darligt
Tilslut
sidder
pa fjernsynsapparatet.
34
er
korrekt i
Rens disken.
indstillet.
snavset.
Højtalere og
tilsluttede.
placeret
?
TV-skærmen.
i stik eller
er
?
eller
?
Sæt disken ind i diskskuffen
den
fordybningen.
placeret
for tæt
?
Flyt
disken.
højtalere og komponenter,
godt fast.
TV'et væk fra
sa de
lydkomponenterne.
Fejlfinding (Fortsat)
Arsag
Symptom
Der kan ikke tunes ind
pa
?
radiostationer.
Antennerne
placeret
er
Foranstaltning
forkert eller
fejlkoblet.
?
Stationernes
(nar
?
signalstyrke
er
der tunes automatisk
Ingen
stationer
er
(nar
Fjernbetjeningen
fungerer ikke ordentligt.
Lydtilstanden
standen Pro
eller til-
Logic
Frontpanelets display
lyssvagt.
er
Fjernbetjeningen er ikke rettet mod DVD/
CD-modtageren fjernbetjeningssensor.
for
langt
væk fra
Der
forhindring mellem
fjernbetjeningen og DVD-modtageren.
?
Batterierne i
?
Systemet
afspilning
kan ikke ændres under
Der vises
ingenting pa frontpanelets
play.
Drej
?
Fastindstilling
pa
fast.
stationen.
af stationerne
(page 29).
stationer).
?
?
?
manuelt ind
godt
blevet slet-
Fjernbetjeningen er
DVD-modtageren.
kan ikke ændres.
for
er
?
II
Juster antennerne og tilslut om
nødvendigt en ekstern antenne.
det tunes in ved at søge efter
fastindstillede
?
Sørg
?
ind).
fastindstillede, eller
de fastindstillede stationer
tede
for svag
for at antennen sidder
?
er en
af
fjernbetjeningen
en
er
tomme.
?
Ret
fjernbetjeningen
mod DVD/CD-mod-
tageren fjernbetjeningssensor.
indenfor 7
?
Betjen fjernbetjeningen
DVD-modtageren.
?
Fjern forhindringen.
?
Udskift batterierne med nye.
?
Indsæt
?
Tryk pa
en
m
fra
sadan CD-disk.
MP3- eller WMA-disk.
dis-
DIMMER
pa fjernbetjeningen.
35
REF NC
Specifikation
Se hovedetikette
Strømforsyning
Strømforbrug
[Genrlt]
Masse
Ydre dimensioner
(bredde
x
højde dybde)
x
for driftsforhold
Temperatur
Luftfugtighed pa
(etikette pa bundomslaget)
(etikette pa bundomslaget)
Se hovedetikette
driftsstedet
Laser
4.6
kg
430
x
55
350
x
5° C til 35°
mm
C, Driftsstatus: Vandret
5% til 85%
Signal system
nm
Frekvensomrade
[CD/VD]
[Video]
150 Hz till 18 kHz
(audio)
Mere
end 70 dB (1 kHz, NOP, 20 kHz LPF/A filter)
Signal-til-støj-ratio (audio)
frekvensomrade
Mere
end 70 dB
Dynamisk
(audio)
Harmonisk forvrængning (audio)
0.5 % (1 kHz, ved 12 W position) (20 kHz LPF/A filter)
1.0 V (p-p), 75 Ω, negativ synk., RCA jack x 2/ SCART (TO TV)
Video-indgaende
1.0 V (p-p), 75 Ω, negativ synk., RCA jack x 1/ SCART (TO TV)
Video-udgaende
S-video udgaende
(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, negativ synk., mini DIN 4-ben x 1
(C) 0.3 V (p-p), 75 Ω
87.5
108.0 MHz eller 65.0
74.0 MHz, 87.5
108.0 MHz
Tuningsomrade
frekvens
10.7
MHz
Mellemliggende
Forholdet signal til støj
60 dB (Mono)
150
8,000 Hz
Frekvensrespons
522
1,611 kHz eller 530 1,610 kHz
Tuningsomrade
frekvens
450
kHz
Mellemliggende
Stereomodus
45W+45W(8Ωved1kHz,THD10%)
Surround mode
Foran: 45W + 45W (THD 10 %)
-
[FM]
[Tuer]
650
Halvlederlaser, bølgelængde
PAL 625/50, NTSC 525/60
-
-
-
-
AM
[MW]
(*Alt afhængigt af indstillingerne
til lydmodus og kilden, er der
muligvis ingen udgaende lyd.)
[Forstæke]
-
Midten*: 45W
Surround*: 45W
PHONES:
Satellite
Type
Impedance
Frekvensrespons
Lydtryks niveau
Normeret indgaende strøm
Max. indgaende strøm
Nettodimensioner (BxHxD)
Nettovægt
[Medfølgne
tilbehør]
Design
36
45W
(6Ω
VIDEO 1, VIDEO 2,
Indgaende
Udgaende
[Højtaler]
+
Subwoofer*: 60W
(8Ω
ved 1
ved 30
kHz, THD 10 %)
Hz, THD 10 %)
COAXIAL
AUDIO, OPTICAL AUDIO
(32 Ω, 1.0 V)
-højtaler
Center-højtaler
Passiv subwoofer
(LHS-T6440T)
(LHS-T6440C)
(LHS-T6440W)
1-vejs 1-højtalersæt
1-vejs 1-højtalersæt
1-vejs 1-højtalersæt
8Ω
150
-
8Ω
20,000 Hz
84 dB/W
160
(1m)
132.5
x
0.6kg
(1m)
45W
90W
x
6Ω
20,000 Hz
83 dB/W
45W
93
-
210
x
132.5
x
-
1,500 Hz
70 dB/W
(1m)
60W
90W
113mm
40
120 W
113mm
0.65kg
160x350x330mm
4.5kg
?Højtalere............................6?Højtalerkabler.......................5
?Fjernbetjening........................1?Batterier(AAA).......................2
?AMsløjfeantenne......................1?FMantenne.........................1
og
specifikationer
kan ændres uden varsel.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising