LG LN400, LAN-S450 Owner's manual

LG LN400, LAN-S450 Owner's manual
Bærbar
navigation
BRUGERVEJLEDNING
MODEL: LN400/600
Du bedes
venligst læse denne
brugervejledning grundigt igennem,
førend du betjener navigationsudstyret.
Gem brugervejledningen til fremtidig
brug.
Design og specifikationer kan ændres
uden forudgaende varsel med henblik
pa forbedring.
Indholdsfortegnelse
2
Bemærkninger
til sikkerheden .4-7
Tilbehør...................8
Den enkelte dels
navn
.
.
.9-10
.
Navigereenrute
.
.
.
.
.
.
Beskrivelseafkort...................18
Positionsikoner......................19
Kortskærm-knapper..................19
.20
Sadanzoomerogrullerdu...
Visningstype.....................20-21
.
Frontpanel..........................9
Side-/bagpanel......................10
Tilslutning
af enhed
.
.
.
.
.11-15
.
.11-12
Monteringsrækkefølge for beslaget
Aftageligtsugekop...................13
Aftageligtfrontpanel..................13
Sadan monterer du frontpanelet
.13
.14
Montering af udvendig GPS-antenne
.
.
.
.
.
.
.
.
Sadan
.
.
.
.
forbinder du hukommelseskortlæseren
...............................15
Sadan
frakobler du hukommelseskortlæseren
...............................15
Forud for
Sadan
betjening
installerer du
.
.
.
.
.
.16-17
navigationssoftware
Menuskærm........................17
.
.....
.
Destination.............22-36
KnappenMenu......................22
Menuendestination..................22
.23-25
Navigeretilenadresse.
Sadan navigerer du til et sted af interesse
(POI)...........................25-26
.27
Navigeretiletfavoritsted.
Sadan konfigurerer du automatisk varskoningskategori........................28
Sadan konfigurerer du automatiske varskoningsemner.........................29
Favorit-varskoninger.................29
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
GemmeiFavoritter..................30
.31
Navigeretilethistorisksted.
.32
Navigeretiletpunktpakortet
Turplanlægning.....................33
Sadan bruger du turplanlægning
.33-35
Undgaveje........................36
.
.16
.18-21
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Indholdsfortegnelse
Valgmuligheder
.
.
.
.
.
.
.
.37-39
.
MenuenValgmuligheder..............37
Visrute............................37
Kørevejledning...................37-38
Drejefterdrej.......................38
Annullererute.......................38
Afspille............................39
Skiftekort..........................39
Hjælp.............................39
Om...............................39
Lysstyrke.................48
Sadan
installerer du softwaren .49
Sadan
bruger
du softwaren .50-61
.50-51
og værktøjslinje
Installationafkort....................52
Oversigt
over menu
.
Vælgkorttilindlæsning...............52
.53
Sadanopretterdudineegnekort
Sadanklipperdukortud..............54
.54-56
Sadanklipperduruterud.
Sadan vælger du allerede udklippede
.
.
Indstillinger............40-45
MenuenIndstillinger..................40
.40
GPSstatusogindstillinger
Knappen Indstillinger for hjemmeadresse .41
Generelleindstillinger................41
Indstillingerforkort..................42
Indstillingerforrute................42-43
.44
Indstillingerforvarskoning.
.44-45
Visuelleunderretninger.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Se&føl...........................45
GPS.....................46
Kalibrering................47
3
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
kort............................56-57
Sadan
.58
vælger du kort ved vejkryds
Sadan vælger du kort ved steder af interesse
(POI). ............................58
Sadan vælger du underomrader
.59
Sadan indlæser du nyoprettede kort
.59-60
Sadan fjerner du kort fra hukommelsen 60-61
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Fejlfinding.............62-64
Ordliste................65-66
Specifilkationer............67
Bemærkninger
4
til sikkerheden
Forklaring
FORSIGTIG
til
grafiske symboler:
pil inde i en ligesidet
trekant skal varsko brugeren om tilstedeværelsen af uisoleret farlig spænding,
Lynnedslaget
med
FORSIGTIG: FOR AT MINDSKE RISIKOEN
der kan
af
FOR ELEKTRISK STØD SKAL MAN IKKE
i
FJERNE DÆKSLET
fare for mennesker med
RISIKO FOR ELEKTRISK
STØD
MA
IKKE
ABNES
(ELLER BAGSIDEN).
INGEN DELE INDENI KAN UDSKIFTES AF
være
en
produktets hus,
sadan
størrelse inde
at den kan
udgøre en
hensyn til elek-
trisk stød.
BRUGEREN. SERVICE SKAL UDFØRES AF
KVALIFICERET SERVICEPERSONALE.
Hvad
er
GPS?
GPS-systemet
er
et satellitbaseret
navigationssys-
Udrabstegnet inde i en ligesidet trekant
skal varsko brugeren om tilstedeværelsen af vigtige betjenings- og
vedligeholdelsesinstruktioner (service) i
de vejledninger, der følger med udstyret.
tem, der er sammensat af et netværk af 24 satellitter, der er sat i kredsløb af det amerikanske
Hensigten med GPS var
oprindeligt til militære applikationer, men i
1980'erne gjorde regeringen systemet tilgængeligt
for civilt brug. GPS fungerer i al slags vejr, hvor
som helst i verden, 24 timer i døgnet. Der kræves
ingen udgifter til abonnement eller indstilling for at
bruge GPS.
forsvarsministerium.
SD-hukommelseskort
SD-hukommelseskort i dataterminaludstyr har
muligvis kun en lille ekstrakapacitet pa grund af
kortdata. I sadan
et tilfælde skal
rat SD-hukommelseskort.
man
købe et sepa-
Bemærkninger
Betjen altid køretøjet pa sikker vis. Lad
dig ikke distrahere af navigationen under
kørsel, og vær altid fuldt klar over alle
til sikkerheden
5
Sluk straks for afspilleren og tag stikket
ud til vekselstrøms-adapteren, hvis der
køreforhold.
kommer røg eller
eller adapteren.
Minimer
Der kan
den
tid, du bruger pa at se pa
navigationsskærmen, mens du kører, og
brug stemmeprompts lige sa ofte,
det er muligt. Du skal ikke indtaste destinationer, ændre indstillinger eller ga ind i
andre funktioner, der kræver langvarig
brug af enhedens kontrolfunktioner samtidig med, at du kører. Kør ind til siden pa
sikker og legal vis, førend du gar i gang
med disse betjeninger.
lugt ud fra afspilleren
opsta ildebrand ved ukorrekt
brug.
for at sætte stikket
Sørg
Der kan
forsvarligt
i.
opsta ildebrand ved ukorrekt
brug.
Brug kun den specificerede strømadapter.
Hvis du bruger en anden type adapter,
kan det beskadige produktet.
(Jævnstrøm 10,5 16V)
~
Knæk eller krøl ikke strømkablet og
ikke tunge objekter pa det.
Der kan ga
ild i
placer
beskadigede strømkabler.
Tag stikket ud til vekselstrøms-adapteren
under lyn- og tordenvejr. Ellers kan det
resultere i elektrisk stød.
Enheden bør ikke anvendes af sma
eller
elektrisk stød.
svagelige personer uden opsyn.
Du bør
bemærke, at der kan forekomme
fejlfunktioner, hvis du bruger produktet pa
steder, hvor der regelmæssigt forekommer
Rør ikke ved stikket og adapteren med
vade hænder. Ellers kan det resultere i
børn
statisk elektricitet.
Brug ikke produktet i nærheden af vand.
Rør ikke ved dette produkt med vade
hænder.
Bemærkninger
6
Du bør
aldrig forsøge
at skille
til sikkerheden
produktet
ad eller reparere det.
Du bør
aldrig anvende produktet til andre
formal end de, der star beskrevet i denne
vejledning.
Bør ikke anvendes i mange timer under
ekstremt lave eller høje temperaturer.
(-10~60C)
Hvis der kommer
usædvanlig lugt eller
meget varme fra produktet, eller hvis du
bemærker andet usædvanligt, sa skal du
ikke anvende produktet men kontakte
vores
være
varme
med at efterlade
eller
produktet pa
fugtige steder.
Kundeservicecenter.
Brug altid en blød og tør bomuldsklud,
nar produktet skal rengøres.
Det er strengt forbudt at bruge
vand/rengøringsmiddel/benzen/overfladeaktive stoffer som rengøringsmiddel.
Nar
Lad
en
du sætter
navigationsholder pa, sa
skal du først fjerne urenheder pa omradet,
hvor du vil pasætte holderen, og sa trykke
pa knappen pa sugekoppen sa holderen
en
ikke falder af.
Vær
specielt opmærksom nar du handterer kassen, som produktet var i, brugervejledningen og tilbehøret, sa du undgar at
skære dig.
Tag ikke SD-hukommelseskortet ud under
betjening af navigationsprogrammet.
Dette kan forarsage en mekanisk fejlfunktion.
Hold
lydstyrken pa
et
passende niveau
Brug ikke navigation over en længere
tidsperiode.
Der kan opsta afladning af batteriet.
under kørsel.
Tab ikke enheden og
store pavirkninger.
undga
til enhver tid
Bemærkninger
Du skal overholde de normale
regler
i
?
trafikken.
For sikker kørsel
medfølger der
?
sikre køresteder og steder, hvor der ofte sker ulykker.
Stemmevejledning og kortrute kan være
oplysninger
forskellig
Nar
om
fra de faktiske trafikforhold.
fjerner produktet, skal du tage
stikket ud af cigar-jackstikket og tage
enheden ud af holderen eller tage
holderen væk fra vinduet, førend du fjerner
?
?
Da der kan opsta en farlig situation, hvis navigation
holderen pludselig falder af, hvis du pludselig stopper
op,
sa
?
?
bør du montere den tæt pa instrumentbrættet,
det understøtter navigation holderen.
Bemærk
venligst, at et beskadiget produkt grundet
brugerens forsømmelighed ikke kan returneres eller
Denne enhed understøtter ikke
muligheden for
at
rtet.
Vinterforholdsregler
?Sugekoppen kan let falde af glasset pa grund af temperaturforskelle mellem den indvendige og udvendige
side af vinduet.
Sommerforholdsregler
?
sugekoppen udsættes for varmt solskinsvejr
en lang periode, sa kan gummikoppen blive
deformeret pa grund af dens karakteristik.
?
Fjern sugekoppen og opbevar den
du parkerer i længere tid.
?
Batteriet, der sidder i, kan beskadiges, hvis det opbevares i direkte sollys i bilen i længere tid, da den indvendige temperatur stiger.
sa
lægger for mange kræfter i at justere udstyret
samtidig med, at fastgørelsesarmen er grundigt fastgjort, sa kan det deformere gummistykket, der
forbinder alle komponenterne.
Selv hvis holderen falder af, kan du følge instruktionerne for at genmontere den og bruge den igen.
installere kort fra to stationer i SD-hukommelsesko-
Hvis du sætter
sugekoppen pa glas over en længere
periode, sa kan trykket i sugekoppen langsomt blive
mindre, hvorefter sugekoppen falder af.
7
refunderes.
du
det.
til sikkerheden
Hvis du
Nar
et andet
sted,
over
nar
Skil enheden ad og opbevar den et køligt sted.
Nar temperaturen i batteriet stiger, kan det reducere
batteriets levetid eller
forarsage
en
eksplosion.
Tilbehør
8
Hovedenhed
Beslagpanel
Stylus
Pen
en
SD hukommelseskort
med
Beslag
sugekop
Indholdet kan ændres uden
Hukommels
eskortlæser
forudgaende
varsel.
Brugervejled
ning
CD med kort
Cigartænder
-adapter
Udvendig GPS
(Valgfri)
Den enkelte dels
navn
9
1
Frontpanel
2
1
3
6
2
4
3
7
4
8
GPS antenne
Modtage satellitsignaler.
Knappen / Off (tænd/sluk)
(Tryk kortvarigt / tryk langvarigt)
Venstre lysdiode
Vejledningsfunktion via et blinkende signal
nar der skal drejes til venstre under kørsel.
Knappen Zoom In (Zoom ind)
-
.
Forstørre kortet.
5
Knappen
Zoom Out
(Zoom ud)
Formindske kortet.
5
9
6
Knappen
Home
Ga til skærmen
skærm.
10
For at aktivere menufunktionen via LCDskærmen skal du
med
en
trykke
7
pa skærmen
stylus pennen eller en finger,
fingerberørings-mode.
som
i
(hjem) (Menu)
hovedmenu/ga til forrige
8
9
Højre lysdiode
Vejledningsfunktion via et blinkende signal
nar der skal drejes til højre under kørsel.
Lydstyrke op
Lyden bliver højere.
Lydstyrke ned
Lyden bliver lavere.
10 LCD
Skærmvisning
i henhold til
menu.
Den enkelte dels
navn
10
Side-/bagpanel
1
1
Højttaler
Det er muligt
at fa
stemmevejledningsser
vice.
1
2
Hukommelseskort-slot
Gemme det seneste kort.
3
Knappen
Reset
4
(genindstil)
Genstarte programmet i dataterminaludstyr.
Lomme til Stylus pen
5
Strømforsynings-jackstik
2
Hvis du sletter eller ændrer kortdata i SD-hukommelseskortet i
3
4
5
tilfældig rækkefølge, sa kan det
give problemer med navigationsfunktionen.
Tilslutning
Monteringsrækkefølge
Tilslut den
medfølgende
gationsudstyret
Vælg
et
passende
for
beslaget
bilholder til navi-
af enhed
11
Fugt sugekoppen og placer
forruden pa
besvær kan
en
sadan
made,
bilholderen i
at du uden
navigationsskærmen, og
saledes at den ikke forhindrer dig i at have
frit udsyn til vejbanen.
se
sted i forruden.
Las
sugehætten pa plads.
Tryk pa knappen pa sugekoppen,
hører et klik.
indtil du
Tilslutning
12
Juster
holderen,
sa
den
er
af enhed
i niveau med
brugerens synsfelt.
?
6 Brug
?
den
medfølgende cigartænderadapter efter behov ved tilslutning af navigationssystemet til køretøjets strømforsyning, nar det skal forsynes med strøm under
turen.
Dette
navigationsudstyr og køretøjs-adapteren
hertil er designet for brug i køretøjer med 12V
jævnstrøms negativ jord el-system. (Dette er
standard for de fleste køretøjer). Hvis dit køretøj
har en anden type el-system, sa kan jævnstrømssystemet ikke bruges.
Nar du sætter
en
du først
urenheder pa omradet,
fjerne
navigationsholder
pa,
sa
skal
hvor du
vil
pasætte holderen, og sa trykke sugekoppen
godt fast, sa den ikke falder af.
?
Juster
holderens
kommer i
?
vejen
Juster den i
en
retning,
sa
du
undgar,
at den
under kørslen.
sadan
vinkel, at du har klart
udsyn.
?
Sørg for,
at
fra vinduet,
?
Nar du
navigationssystemet
mens
ikke falder ned
du kører.
bruger beslaget,
kan enheden vibrere
fra vibrationerne fra enheden selv.
beslaget
kan.
sa
tæt pa
Fastgør
instrumentbrættet,
som
du
Tilslutning
Aftageligt sugekop
Sadan
B
sugekoppen
Træk
monterer du
bundlinjen af panelet
stopklodserne.
Skub
op "A".
sugekoppen
13
Ret
A
Las
af enhed
det
af "B".
frontpanelet
siger klik.
frontpanelet
ind ved
pa
"A" for at abne
frontpanelet.
?
A
Træk i
frontpanelet.
Du skal abne
du monterer
af
ind mod enheden, indtil
Aftageligt frontpanel
Tryk
hjælp
GPS-antennen, før
frontpanelet.
14
Montering
Tilslutning
af
udvendig
af enhed
Tilslut den til
GPS-antenne
bagsiden
produkt har en GPS-antenne og kan
modtage satellitsignaler.
En udvendig antenne skal købes separat
kan forbedre modtagelsen af satellitsignaler,
nar signalerne er svage.
Dette
-
tilslutningsjack-stikket pa
af hovedenheden til GPS-anten-
nen.
-
Vælg det sted, hvor du vil placere en
udvendig antenne, og monter sa den
udvendige GPS-antenne.
?
?
?
Udvendig
Monter
antenne skal købes
den pa
separat.
metaloverflade pa køleren
eller pa taget af bilen. (Der sidder en magnet i
bunden af en udvendig GPS-antenne).
en
Arranger tilslutningsledningerne
pa en sadan
kørsel.
made,
fra antennen
at de ikke hindrer din
Tilslutning
Sadan
Fjern
forbinder du hukommelseskortlæseren
dækslet til hukommelseskortlæseren.
2 Isæt SD-kortet i porten i din hukommelseskortlæser.
Sadan
af enhed
15
frakobler du hukommelseskortlæseren
Vent med at frakoble USB-kablet indtil du far
besked om, at du pa sikker vis kan tage
stikket til enheden ud.
Tilslut hukommelseskortlæseren til USB-
Ikonet for sikker
porten i din computer.
jen
fjernelse
er
pa
proceslin-
ved siden af uret.
2 Klik pa ikonet for at afbryde afspilleren fra
computeren og vælg beskeden 'Sikker fjernelse'
(safely remove).
Der vil blive vist
en
sikkert at frakoble
Ikonet vises pa PC'ens proceslinje, hvis
den er tilsluttet korrekt.
besked om, at det
nu er
afspilleren.
Nu kan du fortsætte og frakoble hukom-
melseskortlæseren fra PC'en.
Forud for
16
Sadan
installerer du
betjening
navigationssoftware
Navigationssoftwaren og
det
digitale
kortma-
teriale leveres i hukommelseskortet.
Installationen
foregar
relativt automatisk.
Det tager et par sekunder for
sudstyret
at starte op.
(Kortdata
indlæses i
baggrunden)
Brugeren bliver orienteret pa
i navigationssoftwaren.
Tænd for
navigation-
startskærmen
navigationsudstyret (on).
Sæt hukommelseskortet i
navigationssys-
temets hukommelseskort-slot
Navigationssoftwaren lagres
kan startes op med det
pa kortet og
6 Tryk pa knappen "Agree" (enig)
som
bekræftelse pa, at du har forstaet dette.
samme.
muligvis et stykke tid, før GPSmodtageren har modtaget et tilstrækkeligt
antal satellitter, nar du bruger GPS-navigationsudstyret for første gang.
Det tager
Forud for
betjening
17
Menuskærm
Med denne funktion
tination ved
guides
du til din slutdes-
af stemmeprompts og en
kortskærm, der viser vejkryds, bynavne og
meget mere. Den har ogsa forskellige kortve-
hjælp
jlednings-modes og den tid, der omtrent er
tilbage, før du er ved destinationen. For din
sikkerheds skyld oplyser den ogsa om,
hvornar du skal dreje ved hjælp af en lampe,
der blinker i venstre/højre side.
Hvis du synes, at din Navi er ustabil, sa skal
du kontrollere satellitmodtagelsessignalerne,
modtager via GPS-antennen, ved at
trykke dig ind pa menuen "GPS" og genindstille GPS-statussen. Dette afhjælper muligvis
som
du
situationen.
Hvis
berøringsskærmen pa enheden ikke
synes at fungere ordentligt, sa kan du justere
den ved at kalibrere skærmens malefunktion.
Du kan indstille et antal
nen, sa
den kan
specielle
krav.
parametre i navigatio-
betjenes
i henhold til dine
Baggrundslyset i udstyret er fra begyndelsen
indstillet til standardindstillingen.
Navigere
18
en
rute
Beskrivelse af kort
Der findes
forskellige knapper og ikoner pa
kortskærmen til brug for planlægning og visning af en rute.
1
Ikonet
Kørevejledning
2
Ikonet
Kompas
3
Ikonet Fa vist
4
Ikonet Menu
5
Ikonet
Rutedetaljer
6
Ikonet
GPS-genererede
7
Afstandsskala-indikator
98
8
Aktuelle
9
Ikonet
10
10
Indikator for batteristatus
11
11
Ikonet GPS-status
1
23
456
7
funktionsvælger
statistikker
position
Hjem
Navigere
rute
en
19
detaljer om din rute sa som ETR
(Estimated Time Remaining) (estimeret
resterende tid) og afstanden til din desti-
Viser
Positionsikoner
Viser din aktuelle
position samtidig med,
at du er i navigerings-mode.
Viser din sidst kendte GPS-position samtidig med, at du er i navigerings-mode.
Dette er ikke din aktuelle position, for der
er ingen gyldige GPS-oplysninger pa dette
tidspunkt.
Viser den originale i planlægnings-mode.
nation.
Viser
GPS-genererede oplysninger sa
som bredde- og længdegrader, geografisk
position, aktuelle position, højde og
hastighed. Ikonet indikerer det næste
emne, der bliver vist.
Beregner
eller
rute til et forudindstillet POI
adresse.
Viser batteristatus. Nar
Kortskærm-knapper
lav,
Slar til og fra mellem
sving efter sving
fuldstændig liste over
oplysninger og en
kørevejledning.
Viser magnetisk retning
du bevæger dig.
en
en
efterhanden
som
Slar til og fra mellem 2D, 2D nat, 3D, 3D
nattevisning. Ikonet indikerer den næste
visning, du vil fa at se.
Lader dig definere og planlægge din rute
via menuen Destination. Giver dig ogsa
adgang til menuen Valgmuligheder og
Indstillinger.
sa
vises der
en
Viser GPS-status
batteristrømmen
er
meddelelsesboks.
oplysninger om
din satellitforbindelse og bredde-, længdeog højdekoordinater for din position.
Ikonet lyser grønt, nar der er en GPSsa
som
forbindelse og rødt, nar der ikke er nogen
GPS-forbindelse. Viser ogsa et link til
skærmen GPS-indstillinger.
Navigere
20
Sadan
zoomer
en
rute
og ruller du
Med
zoom-rullepanelet kan du zoome
forstørre) eller zoome ud (- udvide) pa
Visningstype
ind
(+
pa kortskærmen slar til og fra
mellem 4 visningstyper. 2D, 2D nat, 3D og 3D
Ikonet
det
viste kort.
nat. Ikonet indikerer den næste
valgt automatisk zoom (menuen
Settings b knappen Map Settings), sa kan du
med knapperne zoom tilsidesætte den
visning.
Nar du har
2D
2D-visningen
ligetil
todimensional visning. Dette
er standardkortvisningen. I
denne visning bliver kortet
dynamisk opdateret, og man
automatiske zoom-funktion, men zoom-funktionen gar tilbage til forrige niveau, hvis du
ikke har anvendt den i
adskillige
visning
visning
sekunder.
er en
Nar du ikke
kan manuelt panorere og
du
zoome.
zoome
vælger automatisk zoom, sa kan
ind eller ud manuelt, og funktionen
forbliver pa dette niveau.
Du kan rulle henover kortet ved at
placere
din
pen pa skærmen og trække billedet i
hvilken som helst retning.
stylus
en
2D
nattevisning
Dette
højkontrast,
todimensional visning, der
er optimeret til nattekørsel
eller kørsel under darlige
vejrforhold. Kortet bliver
dynamisk opdateret, og du
er en
kan manuelt panorere og
zoome.
Navigere
3D-visning
3D-visningen
er en
forenklet
tredimensional
visning, hvor
kortet vises i et 3D-grundrelief. Den viser grundrelieffet (konturen) og detaljer
om de omkringliggende veje
og generelle omrade.
3D
nattevisning
3D-nattevisningen
er en
forenklet tredimensional vis-
ning, hvor højkontrastfarvelægningen er optimeret
til nattekørsel eller kørsel
under
Funktionen
visning.
(Denne
zoom
darlige vejrforhold.
understøttes ikke i 3D-
funktion gør den viste vinkel
større eller mindre).
en
rute
21
Destination
22
Knappen Menu
Ikonet Menu
klikker pa
menuen.
ikonerne
pa skærmen,
menuerne
abner
Menuen destination
kan du køre
Nar du
og
igennem
Destination, Options og
sa
Klik pa
abne
ikonet
menuen
Du kan
vælge
gmuligheder.
pa kortskærmen for at
Destination.
destination fra
Settings.
følgende
val-
Adresseliste
?
Steder af
?
(address)
interesse (POI)
liste
Favoritliste
(favorites)
Historisk sted (history)
Turplanlægningsliste
(trip planner)
Undga veje-liste
(avoid roads)
?
?
?
?
Fra din aktuelle
beregnet og
placering
vist
som en
Den grønne trekant
delsessted (eller dit
bliver ruten
bla
linje.
indikerer dit
begyn-
afrejsested).
Afrejsested (origin)
Rute
(route)
Destination
23
Navigere
Nar du
findes
til
en
adresse
navigerer til en adresse, sa
der adskillige mader, hvorpa
du kan definere din destination. Du kan
igere
til
en
adresse,
et
destination ved at
postnummer eller
nav-
vælge en
et vejkryds.
Her kan du søge efter en adresse ved
først at indtaste gadenavn, sa byen, og
herefter husnr.
Her kan du søge efter en adresse ved
først at indtaste postnr., sa gade og
herefter husnr.
Klik pa denne
for at ændre
knap
søgetype.
Her kan du søge efter en adresse ved
først at indtaste gade, sa postnr., og
herefter husnr.
Her kan du søge efter et vejkryds ved at
indtaste navnet pa byen, den første gade
Standardrækkefølgen for indtastning af destination er City (by) b Street (gade) b Number
kan
(husnr.), men ved at klikke pa ikonet
du køre igennem de forskellige mader, hvorpa
du kan specificere en adresse.
og herefter den
Flytte
en
markør til venstre.
Flytte
en
markør til
Skifte til store
Sletter det
Her kan du søge efter en adresse ved
først at indtaste navnet pa byen, sa gadenavnet og herefter husnr.
krydsende gade.
højre.
bogstaver/sma bogstaver.
foregaende tegn
markørens position.
ved
Indsætter et mellemrum ved
markøren.
Destination
24
Fx ved
City
b
navigering
Street
b
til
en
adresse ved
brug
af
Number
"Region" hvis du navigerer en rute tværs
igennem adskillige kort. Fremhæv dit valg fra listen med de indlæste kort.
(Hvis kortet "major roads of Europe"
("Hovedveje i Europe") ikke er indlæst,
ikke regionsvalgmuligheden).
Klik pa
"City" og brug tastaturet,
nar
sa
ser
du
klikke pa
3
ikonet
til
sma
du skal ind-
bogstaver ved
en
4
liste med
gade-
i den
Ikke alle
byer
er
kortlagt pa gadeniveau.
I
sadanne
tilfælde informerer softwaren om, at
gadedata (street data) ikke blev fundet. Du kan
stadig navigere
til den
by,
som
du har
du har indtastet din destination,
sa
er
der
adskillige valgmuligheder tilgængelige
værktøjsbjælken, som du finder øverst
oppe pa skærmen.
viser din rute, som
en bla linje pa kortet.
vises
som
Viser destinationen pa
og viser detaljerne.
Her kan du
valgte by. Vælg gadenavnet ved at
indtaste de første fa bogstaver eller ved at rulle
ned igennem listen (fx: Birch, Ave).
navne
af tastaturet.
kortet
at
.
"Street" for at fa vist
Klik pa
"Number" og indtast nummeret ved
Beregner og
Klik pa ikonet
for at udvide listen for nemmere rullefunktion. Du kan ogsa ændre tastatur
bogstaver
6 Nar
pa
taste de første par bogstaver af bynavnet.
Rullelisten opdateres tilsvarende.
fra store
pa
brug
Klik pa
2
5 Klik
valgt.
tilføje
destinationen
i din mappe Favorites (favoritter) eller indstille den som dit
afrejsested.
Nar du kører,
giver navigationsudstyret
dig sving-for-sving stemme- og visuelle
retningslinjer, saledes at du ved, hvornar
du skal dreje næste gang.
sa
Destination
25
Hvis du ikke kender hele navnet pa en by eller
gade, sa kan du indtaste en del af navnet og
klikke pa ikonet
Nu vises en liste
more
over
information
on a
yderligere oplysninger
om
City, Street or For
en by, gade eller
husnr. skal du klikke pa ikonet
for at fa
vist detaljer om stedet sa som by, gadenavn
og bredde- og
til et sted af interesse
POI-listen
.
alle navne, der indeholder din indtastede sekvens.
For
Navigere
længdekoordinater.
er en
samling
af
(POI)
mulige
destinationer af interesse i allerede
kategorier. POI'er kan identificeres
pa kortet ved hjælp af adskillige ikoner.
POI-navigation er specielt brugbar, nar du har
brug for at finde en facilitet, attraktion eller
servicested ved hjælp af kategori eller type.
Du kan fx bede navigationsudstyret om at
vise dig vej hen til den nærmeste bank, inddefinerede
købscenter, hotel, restaurant, tankstation
1 Tryk pa ikonet POI i
2 Klik pa Region hvis
menuen
osv.
Destination.
du
navigerer en rute
tværs igennem adskillige kort. Fremhæv dit
valg pa listen over de indlæste kort. (Hvis
der kun
er
indlæst et kort, sa
regionsvalgmuligheden).
ser
du ikke
Destination
26
3
Klik pa
listen
Category og fremhæv dit valg
med POI-kategorier.
fra
4
Nar du har fremhævet
skal du
sa
Du kan fx søge efter den nærmeste
lufthavn.
liste
er
Pa dette
indenfor
klikke pa
punkt kan du fa vist alle emner
en kategori pa kortskærmen ved
ikonet
kategorierne.
som et
kortskærmen.
Tryk
er
valgt,
sa
for at ga
vises ikonet
tilbage
til
trykke
opstillet
pa
ikonet
en
liste efter afstand.
for at sortere dem i alfa-
rækkefølge.
5 Fremhæv
dit
valg og
for at
ved siden af enhver af
Nar det
ikon.
at
pa Items for at fa vist en
lufthavne i dit omrade. POI'erne
over
Klik pa
betisk
Airports (Lufthavne),
klik pa
beregne
vises pa kortet som en bla
aktuelle GPS-position.
6 Du
kan
vælge
ikonet
ikonet
din rute. Ruten
linje
fra din
for at fa vist
din destination pa kortet, eller du kan klikke
for at tilføje destinatiopa ikonet
nen til dine Favoritter (Favorites) eller indstille det
dit
afrejsested. Vælg Settings
for at definere din Search Radius (søgeradius) og Search Center (søgecenter).
som
Destination
27
til et favoritsted
Navigere
Du kan
liste
3
vælge en destination pa
over lagrede favoritsteder.
afsnit beskriver, hvordan du gemmer
et emne i din favoritliste).
Et favoritsted
adresse eller destination,
har lagret med henblik pa
er en
du
tidligere
hurtig og nem genfinding. Du kan ogsa
gemme, redigere eller slette destinationer
som
i
denne mappe.
1
Klik pa
ikonet Favorites i
Destination. Din liste
gorier
2
menuen
over
Favorites kate-
vises.
Fremhæv
My
Favorites
tryk pa Items.Der
lagrede emner.
vises
(mine favoritter) og
en
liste
over
valg og
for at
din
(Næste
Fremhæv dit
klik pa
beregne
din rute.
Ruten vises pa kortet som
din aktuelle GPS-position.
4
ikonet
en
bla
linje
fra
Du kan
et
for at fa vist
vælge ikonet
eksempel pa din destination pa kortet,
eller du kan
at
tilføje
trykke pa
eller slette dit
stille den til dit
ikonet
valg
afrejsested.
for
eller for at ind-
Destination
28
Sadan
konfigurerer
du den automatiske
3 For
varskoningskategori
at aktivere
markere
En automatisk
begge varskoninger
begge afkrydsningsfelter.
skal du
varskoning refererer til et
emne, som du konfigurerer, saledes at navigationssystemet varskoer dig, nar du er
indenfor en vis afstand fra emnets beliggen-
varskoningerne ved af afmarkere afkrydsningsfeltet ved siden af den. Hvis du konfigurerer to varskoninger, sa skal der være
hed.
en
Du kan
anden.
konfigurere to afstande for hver
automatisk varskoning.
Navigationssystemet vil ikke varsko dig,
førend du
Eller du kan deaktivere
4
indenfor den første afstand, og
sa varskoer det dig, nar du er indenfor den
er
anden afstand.
varskoninger skal lagres i en
definerede kategorier Auto
Automatiske
de tre forud
af
Alerts 1, Auto Alerts 2 og Favorites Alerts.
1 Vælg Favorites i dialogen
2 Fremhæv den Auto Alerts
ønsker at
som
konfigurere og vælg Edit
(Rediger)... i menuen Tools (Værktøjer).
I rullemenuen skal du
vælge en afstand for
hver aktiverede varskoning.
Navigationssystemet vil varsko dig, nar
afstanden mellem din aktuelle rejseposition
og positionen for varskoningen svarer til
Luk
6 For
Destination.
mappe,
5
af
større afstand til den første end til den
afstanden,
-
en
som
menuen
du indtaster her.
Edit.
at fa vist kortet over emner i Auto
Alerts
du
kategorien skal du afkrydse afkrydsningsfeltet til venstre for kategorinavnet,
lige som du gør, nar du skal have vist kortpositionerne over emner i enhver anden
kategori.
7 Vælg
tion.
Save
(Gem)
for at afslutte
konfigura-
Destination
29
Sadan
konfigurerer
du automatiske
varskoningsemner
4
Du kan ændre et emnes navn,
kategori. Du
oplysninger.
og
Du kan ændre navn, bemærkning og kategori
for ethvert emne i Auto Alerts 1 eller Auto
Alerts 2. Du skal
være
ikke
opmærksom pa,
automatisk
længere fungerer
varskoning, hvis du ændrer kategorien
som en
emne
til
emnerne
Auto Alert 1 og Auto Alert 2
automatiske varskoninger.
Favorites i
fa vist alle
2
Fremhæv
dialogen
kategorierne.
en
den øverste
gorien
i
kategorierne
vil fungere som
Destination for at
kategori og vælg sa Items fra
menubjælke. Alle emner i kate-
vises.
3 Fremhæv
at
for et
noget andet end Auto Alerts 1 eller
Auto Alerts 2. Kun
1 Vælg
at det
den
varskoning, som du
redigere og vælg Edit i menuen
ønsker
Tools.
kan ikke
bemærkning
ændre øvrige
5 Luk redigeringsvinduet (Edit).
Hvis du ændrer
emnet
flyttet
kategorien,
sa
bliver
væk fra den aktuelle kate-
gori.
Kun
emnerne
i enten Auto Alerts 1 eller
Auto Alerts 2 vil
fungere
som
automatiske
varskoninger.
Favorit-varskoninger
I mappen Favorites kan du tilføje en ny kategori ved navn Favorites Alerts (Favorit-
varskoninger).
Disse varskoninger fungerer pa samme made
som automatiske varskoninger (Auto Alerts),
men de kan anvendes specifikt for emner i
din liste over Favoritter (Favorites) sa som
dine foretrukne restauranter og steder af
interesse (POI).
Destination
30
Gemme i Favoritter
Nar du
vælger en Destination, som du maske
vil bruge regelmæssigt, sa kan du gemme
den i din personlige Favoritliste (Favorites).
Klik pa
abne
2 Vælg
som
ikonet
menuen
Destination.
og specificer din ønskede destination
beskrevet tidligere, hvad enten det er
fra Address,
3
pa kortskærmen for at
Klik pa
POI, History eller Contacts.
ikonet
og
vælg
Favorites
for at gemme stedet i mappen Favorites.
Skærmen Edit Item Properties vises.
Indtast et
navn
og
en
hjælp for dig
genkende emnet.
være en
kommentar
som
vil
til fremover at kunne
kategorinavn (fx: Skal se)
eller vælg et eksisterende kategorinavn og
tryk pa Save (Gem).
Din favoritdestination er nu lagret til fremtidig brug.
Indtast et nyt
Destination
31
Navigere
I
til et historisk sted
History
kan du
vælge
terende destination i
ruter,
en
en
eksis-
liste
2
Fremhæv dit
over
du har kørt pa tidligere. Softwaren
automatisk de seneste par destination-
for at
som
lagrer
i hukommelsen. Hver gang en ny rute tilføjes øverst i listen, sa bliver den ældste desti-
3
at
tilføje
trykke pa
eller slette dit
stille den til dit
menuen
Destination for at fa vist din liste
som
du
tidligere
har kørt pa.
over
ruter,
din rute. Ruten
linje
fra din
for at fa vist
vælge ikonet
eksempel pa din destination pa kortet,
eller du kan
pa knappen History i
beregne
ikonet
Du kan
et
1 Tryk
klik pa
vises pa kortet som en bla
aktuelle GPS-position.
er
nation i bunden af listen slettet.
valg og
ikonet
valg
afrejsested.
for
eller for at ind-
Destination
32
Navigere
til et
punkt pa
3
kortet
navigere til ethvert punkt pa kortet
ved at trykke direkte pa punktet pa kortskærmen. Denne funktion er specielt brugbar, nar
du ønsker at navigere til et specifikt punkt,
For at slette
markørdialogen
trykke pa skærmen igen.
skal du blot
Du kan
som
du
ser
navnet pa
pa kortet,
men
hvor du ikke har
gaden.
Dialogboks pa
kortskærmen
1 Brug Stylus
kortet til et
pennen til at rulle eller trække
specifikt punkt, og tryk
sa
pa
det ønskede sted.
2
I
dialogboks vises adressen pa stedet
og i dialogboksen kan du vælge, om du
ønsker at navigere til det, genberegne din
rute, tilføje stedet til Favorites eller indstille
det som dit afrejsested (Origin) (hvis du
star i Planner Mode).
en
Hvis du skal
genindstille afrejsestedet
(Origin), sa skal du trykke pa kortskærmen for at abne
markørdialogen (Cursor
Dialog) og vælge Indstil som afrejsested
(Set As Origin). Alle nye ruteberegninger
vil bruge dette som startpunkt, men kun
hvis du star i Planner Mode. I Navigation
Mode er dit aktuelle GPS-position altid dit
afrejsested (Origin).
Destination
33
Sadan
Turplanlægning
Turplanlægning
mere
end en
Denne proces
er
lig
er
brugbar,
nar
du har
destination pa din rute.
med
procedurerne, du anvendte ved indtastning
eller valg af destination og ved opstart af navigation, bortset fra at du skal sta i Planner
1 Sørg
bruger
for at sta
du
turplanlægning
i Planner Mode. For at sta
der skal du klikke pa ikonet
videre til menuen Settings.
2
Mode.
Klik pa
mode
ikonet
som
og køre
vælg
Routing-mode.
og
Planner-
Nar du klikker pa
sa beregnes
ruten i trin fra startpunkt til den første
,
mellemstation. Nar du først
er
naet
til den
første mellemstation, sa genberegnes ruten
til den næste mellemstation og herefter gen-
beregnes
den til den
tredje
mellemstation
3 Tryk
osv.
4
for at gemme og ga
pa knappen
tilbage
til kortskærmen.
Klik pa
ikonet
vælg
ikonet
pa kortskærmen og
i
menuen
Destination.
Destination
34
5
Klik pa
tøjslinjen
en
Add i værk-
ikonet
og vælg
øverst pa skærmen for at oprette
6 Indtast
din turmappe og
navnet pa
tryk
pa
Save. Nu kan du indtaste mellemstationerne
turmappe.
7
pa din tur.
Fremhæv din turmappe og
tryk
Waypoints (mellemstation)
for at definere
pa
dine mellemstationer.
8
Klik pa
ikonet
pa
vælg Tilføj (Add)
værktøjslinjen og
for at definere dine
mellemstationer.
9 Vælg
Hvis dette
adressen pa din første mellemstation.
første gang, du bruger
Turplanlægning, sa skal du oprette en
er
turmappe, hvori du skal lagre oplysninger
om
dine ture. Du kan
som
helst
navn.
I
bruge et hvilket
dette eksempel bruger
vi Min tur.
Hvad
er en
mellemstation
mellemstation
pa turen
langs
er
et
en
(waypoint)?
stop eller
en
En
pause
foruddefineret rute.
Destination
35
10
Pa
skærmen
egenskaber for Edit
WayPoint (rediger mellemstationer) kan
over
13
Optimize,
du ændre navnet pa mellemstationen eller
oplysningerne herom. Tryk pa Save for at
tilføje til din tur.
Gentag trin 6 til
mellemstationer.
For at
ikonet
den
Show for at fa vist
ikonet
fuldstændige
rute. Den første del af
ruten vises som dobbelte bla
linjer.
resterende dele af ruten vises i
vektorer med enkelt
12
Ved
brug
af
eller
kan du ændre
serie
linje.
Waypoint Up
Waypoint Down
rækkefølgen pa dine
mellemstationer,
behov.
en
De
sa
de passer med dine
som
beregne
b
automatisk sorterer
mest effektive og
linje
11 Vælg
klikke pa Tools
mellemstationerne,
14
9 for at indtaste alle
Du kan ogsa
sa
de fremstar
hurtigste
i den
rute.
ruten skal du klikke pa
.
Ruten vises
fra din aktuelle
som en
GPS-position.
bla
Destination
36
3 Tryk
Undga veje
Du kan
pa Items for at fa
vejene
specificere
visse
skal udelukkes i dine
veje, der
ruteberegninger.
1 Tryk
pa knappen Avoid Roads i
Destination for at fa vist
en
alle
i et fremhævet omrade.
klikke pa ikonet
eller
For at fa vist en fremhævet
skærmen skal du klikke pa
og vælge Show.
menuen
liste
over
specificere restriktionerne pa en
specifik vej skal du fremhæve den og
eksempelvis at
pa betalingsveje.
at køre
liste
For at
Du foretrækker
undga
en
over
.
vej pa
kort-
ikonet
vejkategorier.
4
2
For at indsætte restriktioner pa
vejkategori
en
eller
,sa
og klikke pa ikonet
det passer med dine ønsker. Klik pa ikonet
tilføje
en
ny
kategori.
specificeret
dine
vejrestriktion-
ønsket
skal du fremhæve Restrictions
for at
Nar du har
er, sa
vende
skal du
tilbage
trykke pa
ikonet
til kortskærmen.
for at
Valgmuligheder
Menuen
Valgmuligheder
37
Kørevejledning
I denne funktion far du vist
en
visuel
liste af din rute, afstande til enhver
manøvre og gadenavne. Nar du bruger
hele ruten.
til
højre kan du rulle igennem
Hvis du trykker to gange pa
rullepanelet
manøvre, sa vises denne del af ruten.
Der gives stemme- og visuelle prompts
I
Options
har du
valgmuligheder,
du kan fa vist din rute, din kørevejledning, du
kan slette en rute, du kan afspille og optage
en rute, skifte mellem kort, vælge din kørselsmode og fa hjælp til grundnavigationen.
menuen
sa
øverst pa
skærmen)
i
(vises
forskellige intervaller,
der indikerer den næste afkørsel eller
ændring
af
retning.
Vis rute
Denne
viser din rute pa
kortskærmen i dens fulde længde
valgmulighed
adressen og afstanden
til din destination, ETR.
samt
detaljer
sa
som
Viser din rute pa kortskærmen i dens
fulde længde samt detaljer sa som
adressen pa din destination, ETR.
38
Valgmuligheder
Annullerer og
skærmen.
fjerner
ruten fra kort-
Viser den fremhævede del af listen
pa kortskærmen inklusive gadenavn,
afstand til den og
et pilediagram, der
angiver svinget.
Du kan ogsa bruge pilene Prev og
Next til at rulle til forrige
eller næste sving.
Drej
efter
drej
I denne
visning indikeres afstanden til
det næste sving og navnet pa gaden
straks efter, at du har drejet fra ved det forrige sving.
Der vises stemme- og visuelle prompts i
forskellige intervaller, der indikerer det næste
sving
eller
ændring
af
kørselsretning.
Genberegner din rute, sa dette specifikke sving eller manøvre udelukkes.
Annullere rute
Annullerer og
skærmen.
fjerner
ruten fra kort-
Valgmuligheder
Afspille
Hjælp
Med denne funktion kan du optage
din rute samtidig med, at du kører, og
herefter
afspille den pa kortskærmen pa et
senere tidspunkt. I skærmbilledet
Play/Record kan du optage en rute, afspille
en rute, ændre afspilningshastigheden og
slette
optagelser.
Et
tryk
pa
far
dig tilbage
til kortskærmen.
Skifte kort
Med denne funktion kan du skifte
mellem dine kort. Pa skærmen Switch
vises der ogsa detaljer om og versionpa dine kort, og du kan slette kort.
Maps
snr.
39
Hvis du
trykker
kommer der
frem med de
en
pa denne knap, sa
forkortet hjælpefil
grundlæggende navigeringsdefi-
nitioner og -instruktioner.
Om
Viser softwareversionen og detaljer
om din navigeringsapplikation.
Indstillinger
40
Menuen
Indstillinger
For at fa vist din
I
menuen
Settings
kan du ændre indstill-
ingerne, der bestemmer,
beregnes eller vises.
GPS status og
hvordan din rute
skal du
GPS-konfiguration
klikke pa ikonet
til denne knap ved
.
hjælp
af
Du kan fa
menuen
GPS Status eller ved at klikke pa
pa kortskærmen.
b
adgang
Settings
ikonet
indstillinger
Navigeringen bruger GPS-signaler til
at lokalisere din position. I navigerings-mode modtager softwaren automatisk
GPS-signaler og opdaterer konstant dit
køretøjs placering og position. Det tager
muligvis et par minutter, før GPS finder sin
aktuelle placering første gang. For at fa det
bedste resultat skal du sørge for, at GPS har
klart udsyn til himlen.
?
COM Port
?
Baud Rate
?
Protocol
?
Find
Definerer
:
:
kommunikationsporten.
Datatransmissionsrate.
Standardindstillingen er NMEA.
GPS : Søger efter og lokaliserer GPS-sig:
nalet.
?
Set GPS
:
Indstiller
GPS-konfigurationen.
Indstillinger
Indstillinger
Med
for
hjemmeadresse
knappen Indstillinger
for
meadresse kan du definere
adresse eller POI
som
Generelle
indstillinger
I skærmbilledet General
hjem-
du
en
41
vælge
maleenheden
Settings
kan
til din rute.
din
hjemmedestination.
navigere til din
Hver gang du ønsker at
hjemmedestination (fx den nærmeste tankstaskal du klikke pa ikonet
Pa skærmen Indstillinger for hjemmeadresse
tion),
sa
.
skal du enten
vælge
POI Mode eller Address
Mode for at indstille din ønskede destination.
Alle afstande vises i maleenheden
standard
(imperial)
eller metersystemet
ric).
z Imperial (mil og yards)
z Metric (kilometer og meter)
klikker pa ikonet
sa vil navigationen automatisk beregne en rute til denne
Nar du
nu
destination.
,
britisk
(met-
Indstillinger
42
Indstillinger
for kort
Indstillinger
I skærmbilledet
tilpasse
din
Map Settings
kortvisning.
kan du
for rute
I skærmbilledet Route
vælge parametre
for
Settings kan du
ruteberegning.
Orientation (Kortvisning)
Map Orientation
(Kortvisning)
z Fremad er opad
Viser kortet sadan,
at din
retning fremad altid
vises øverst.
z Nord
opad
Viser kortet sadan,
er
Zoom Mechanism
at nord altid
er
zoom
altid returnerer til for-
rige niveau, hvis du ikke har anvendt den
adskillige sekunder.
Map
Font
i
(Kortskrifttype)
(Kortskrifttype)
z Brug store etiketter
Øger størrelsen pa gadenavne sa kortet bliver
lettere at læse.
Mode
(rute-mode)
(rute-mode)
z Navigation Mode
Kommer med stemmeinstruktioner, samtidig
med at du kører.
Denne mode vil du
øverst.
(zoom-mekanisme)
(zoom-mekanisme)
z Automatisk zoom
Sikrer, at funktionen
Routing
bruge de fleste gange.
Destinator ND bruger det satellitbaserede GPSsystem og detekterer konstant din aktuelle position. Idet du kører, sa sammenlignes din placering med destinationen, som du har valgt, og du
vil hele tiden modtage nøjagtig kørevejledning.
Selv om du ved et uheld kommer ud af kurs, sa
vil Destinator ND dirigere dig tilbage pa sporet.
Indstillinger
z Planner Mode
Du kan indstille et afrejsested og en destination,
hvorefter Destinator ND vil vise et kort over
betjenings-mode anvendes GPSsystemet ikke. Din aktuelle position er ikke registreret, og Destinator ND detekterer ikke, hvordan din kørsel skrider frem. Brug Planner Mode
til turplanlægning.
ruten. I denne
Brug
af
af
43
U-sving
U-sving
z U-sving aktiveret
Hvis du vælger denne valgmulighed, sa indregnes alle nødvendige U-sving ved beregning af
ruten. Hvis du annullerer denne
valgmulighed,
beregnes ruten uden nogen som helst Usving. (Denne funktion er medtaget, fordi nogle
bilister foretrækker at undga U-sving).
sa
Rutegenerering
z Hurtigste rute
Navigeringen beregner
ruten ved at
vælge den
korteste afstand og de
højeste maksi-
mumhastigheder.
z Korteste rute
Navigeringen beregner
korteste afstand.
ruten ved at
vælge den
Rutegenerering
omfatter ikke
stop eller forsinkelser langs
omveje,
ruten.
Indstillinger
44
Indstillinger
for
Visuelle
varskoning
I denne
I skærmbilledet Visual Notifications
skærmvisning vises advarsler
og varskoninger som, nar de vælges,
Voice Prompts (Stemmeprompts)
Voice
(Stemmeprompts)
z Over maksimumhastigheden
Giver dig en stemmeprompt, nar bilen kører
tigere end maksimumhastigheden pa denne
vejstrækning.
kan du
skal
giver stemmeprompts.
vælge, hvordan navigeringen
underrette dig om de kommende sving.
V
V isuelle
hur-
underretninger
underretninger
z Tekst
underretning vises
i
skriftlig form.
Symbols (Symboler)
Visuel underretning vises
pilediagram).
i
billedlig form (som
Visuel
z Route Recalculation (Genberegning af rute)
Hvis du laver afvigelser fra den originale rute, sa
genberegner Destinator ND automatisk en ny
rute og opdaterer ETR og afstande.
underretninger
z
z None (Ingen)
Der vises ingen synlige prompts.
z (Low Signal) Svagt signal
Advarer dig om, at du befinder dig i et omrade
med svagt GPS-signal.
Turning lights
Turning
z GSP Not Found (GPS ikke fundet)
Varskoer dig, hvis GPS-signalet tabes, eller hvis
z Blinklys aktiveret
Vælg dette felt for at aktivere funktionen
fjernes til GPS-modtageren.
z Drive Carefully) Kør forsigtigt
En venlig pamindelse i begyndelsen af hver
strømmen
blinklys.
tur.
et
enabled
enabled
(Blinklys
(Blinklys aktiveret)
Indstillinger
Visuel
underretning vises i skriftlig form.
Der
røde eller bla
lysdioder installeret pa
begge sider af navigeringsudstyret. Softwaren
navigeringsudstyret prompter lamperne til at
er
indikere
en
kommende
45
Se&føl
i
manøvre.
Lysdioderne i højre side af enheden indikerer
sving og afkørsler til højre, og lysdioderne i
venstre side af enheden indikerer sving og
I skærmbilledet Look & Feel kan du
tilpasse lyden og visningen
igeringen.
af
nav-
afkørsler til venstre.
Nar funktionen
blinklys
dioderne blinke en
afstand til
?
Ved 500
er
gang i
aktiveret,
vil
lyssekundet i følgende
sa
manøvren.
m
fra
manøvren
blinker den bla
lys-
Skærmen
Skærmen Look &
& Feel
lys-
z Voice Prompts (stemmeprompts)
Standard eller ændre til anden stemme.
diode i 5 sekunder.
?
Ved 250
m
fra
manøvren
blinker den bla
diode, indtil du er 30 m væk fra manøvren.
(Dioden vil holde op med at blinke efter 1
minut).
?
Ved 30
fra
blinker den røde
lysdiode, indtil du nar hen til manøvren. (Dioden
holder op med at blinke efter 30 sekunder).
m
manøvren
Lysdioderne holder op med at blinke, hvis du
genberegner eller annullerer ruten.
Besøg Destinator Community pa
www.destinator1.com.
Klik pa
Community, logon og vælg Skin Designer.
z "Skin"
Standard "skin" eller forskellige "skin", hvis
tilgængelige.
Besøg Destinator Community pa
www.destinator1.com.
Community, logon og vælg Skin
Designer.
Klik pa
GPS
46
Funktionen GPS
'Satellite' fortæller
dig, hvilke satellitsignaler,
ud af alle tilgængelige signaler, der modtages
(igennem enhedens antenne).
PDOP
er en
forkortelse af Positional Dilution
of Precision, HDOP af Horizontal Dilution of
Precision og VDOP af Vertical Dilution of
Precision.
Talværdien for alle tre
er
bogstaveligt 'jo
min-
dre desto bedre'.
Nederst kan du
som
Hvis du synes, at din Navi er ustabil, sa skal
du kontrollere satellitmodtagelsessignalerne,
modtager via GPS-antennen, ved at
trykke dig ind pa menuen "GPS" og genindstille GPS-statussen. Dette afhjælper muligvis
som
du
situationen.
Nar du kommer ind pa den anden skærm,
finder du noget, der ligner et GPS-instrumentbræt.
Der viser 'State' hele
ydeevnen for GPSantennen nar det drejer sig om at opna satellitsignaler, hvor V betyder fejl og 2D/3D betyder
succes.
se
celler med
repræsenterer de
særlige tal i,
respektive satellitter,
og grafiske bjælker med tal under dem, som
viser den aktuelle, detaljerede modtagestatus
i hver satellit.
Hvis du ønsker at
begynde forfra, sa skal du
trykke pa knappen Reset (genindstille). GPSantennen vil begynde helt forfra igen. Nar du
skifter omrade, sa anbefales det, at du trykker
pa knappen Reset.
Nar du
STIL),
pa GPS RESET (GENINDkan det tage lang tid at lokalisere
trykker
GPS-satellitten.
(Generelt
den).
anbefales det ikke at
trykke
pa
Kalibrering
47
Hvis
berøringsskærmen pa enheden ikke
synes at fungere ordentligt hvis den ikke
reagerer nøjagtigt pa din Stylus pen, sa kan
du justere den med funktionen CALIBRATE,
som er en skærmmalingsfunktion.
Funktionen KALIBRERING
-
-
justeringen bør LCD-skærmen være
stand til at fungere og reagere korrekt.
Efter
For at starte
kalibreringen
skal du
i
trykke pa
midten af malomradet
og holde det
Nar malomradet
flytter til
nedtrykket.
anden position, sa skal du trykke pa
igen holde det nedtrykket.
Hvis
berøringsskærmen pa enheden ikke
synes at fungere ordentligt hvis den ikke
-
reagerer nøjagtigt pa din Stylus pen, sa kan
du justere den med funktionen CALIBRATE,
-
som er en
skærmmalingsfunktion.
justeringen bør LCD-skærmen være
stand til at fungere og reagere korrekt.
Efter
i
Gentag
samme
trin for at
en
det og
færdiggøre justerin-
gen.
Nar
et
kalibreringen
tilendebragt,
er
nyt skærmbillede med
starter med ordene
inger
er
Hvis du
en
sa
vises der
meddelelse, der
"Nye kalibreringsindstill-
blevet malt".
er
enig
i de ændrede
indstillinger,
sa
skal du blot berøre skærmen.
Ellers skal du
tilbage
til den
trykke pa knappen
originale menu.
for at ga
Lysstyrke
48
Nar du har
Funktionen LYSSTYRKE
ingerne
tilpasset den,
der indtil næste
For at abne
sa
forbliver indstill-
ændring.
skærmen LYSSTYRKE skal du
trykke pa knappen 'BRIGHTNESS' pa
start-
skærmen.
Der vil blive vist tre ikoner, og hvert ikon
indikerer en forskellig grad af lysstyrke.
Ikonet til venstre indikerer den mørkeste LCD-
skærm, det i midten giver
LCD-skærm og det til
LCD-skærm.
Blot ved at
Baggrundslyset i udstyret er fra begyndelsen
indstillet til standardindstillingen.
Men i henhold til
tidspunktet pa døgnet dag
eller nat eller andre fysiske forhold eller personlige behov, sa kan du vælge den mest
passende navigeringsvisning, pa det mest
komfortable niveau, ved at justere lysstyrken i
-
en
moderat
højre giver
den
oplyst
lyseste
kan du
vælge, hvilken du
ønsker. Hvis du er fuldstændig tilfreds med
den ændring, du har foretaget i indstillingen
Lysstyrke, sa skal du blot berøre knappen
trykke
SAVE pa skærmen
-
med mindre du ønsker at
-
skærmen.
fortryde ændringen
Indstilling
af
ved at klikke pa
lysstyrke
er
ikke
med mindre du tilslutter til
strømsadapter.
en
.
tilgængelig,
veksel-
Sadan
installerer du softwaren
49
I dette
kapitel bliver du styret igennem navigeringsinstallationen, kortinstallation og
aktivering.
1
Indsæt CD'en med
3
Efter at du har læst velkomstmeddelelsen,
skal du klikke pa
4
Next.
Det anbefales, at du
bruger
standardbib-
lioteket pa din PC og klikker pa Next.
Eller klik pa Browse (gennemse) hvis du
navigeringssoftwaren i
PC'en, hvorefter naviga-
CD-ROM drevet pa
tionssoftwarens softwareinstallation-
-
ønsker at installere pa et andet installationsbibliotek og følg vejledningen pa
-
sskærm automatisk vises.
skærmen.
5 Vælg
standard Destinator sproget til din
Navigation.
6 Der
"Next".
vises et installationsbekræftelsesvin-
due. Klik pa
7
Klik pa
"Next"
Et statusvindue
indikerer, hvordan installa-
tionen skrider frem.
8
2 I pop-up-vinduet
sprog)
ing og
skal du
"Finish" for at afslutte installation-
sprogrammet.
Select
language (Vælg
fremhæve din sprogindstill-
klikke pa
Klik pa
"OK".
Dette program stiller følgende minimums
systemkrav til din computer.
Styresystem
:
Windows 98SE/ME/NT/2000/XP
HDD
plads
:
Mindst 500MB
Sadan
50
Oversigt
over menu
du softwaren
bruger
og
værktøjslinje
Værktøjslinje
Værktøjslinje
z Install / Remove Map (installere/fjerne kort)
Dobbeltfunktion til installation af nye eller selvo-
prettede kort eller fjernelse af gamle, ubrugte
kort for at fa
mere
hukommelse.
z Cut Map (klippe kort ud)
Her kan du oprette og klippe dit eget valg af kort
ud.
z Favorites Importer (import af favoritter)
Du kan hente en liste over steder fra din PC til
dit
navigeringsudstyr
kategori i Favorites.
til
en
hvilken
som
helst
z Quick Activation (hurtig aktivering)
Starter processen til aktivering af dit navigeringsudstyr ved brug af metoden Quick Activation.
Hvis du har et
PPCPE-udstyr, sa skulle du maske
overveje at aktivere dit produkt ved brug af
metoden SMS Activation, der er beskrevet i afsnit 3.4 SMS Activation (aktivering).
Menuen File
z Install and Remove Maps (installer og fjern kort)
Installer nye eller fjern gamle kort.
z Cut Map (klippe kort ud)
Klip dit valg ud af et stort kort.
z Exit (afslut)
Lukker programmet.
Sadan
bruger
du softwaren
Menuen
51
Help (hjælp)
(hjælp)
z Destinator Customer
Menuen Tools
Tools
(Værktøjer)
(Værktøjer)
z Remove Maps (fjerne kort)
Fjerne gamle eller ubrugte kort for at fa
mere
hukommelse.
z Refresh map data (opdatere kortdata)
Indlæse nye kort og opdatere det installerede
kortvindue.
z Favorites Importer (import af favoritter)
Du kan hente en liste over steder fra din PC til
en
hvilken
som
helst
kategori
Favorites.
z Language (sprog)
Vælg sprog for at installere Destinator i
(standard engelsk).
kun-
desupport)
z Select Target Device (vælg destinationsenhed)
Vælg hvor kortet skal indlæses.
din PDA til
Support (Destinator
i
Kontakt Destinator information.
z Manual Registration
on
the Web
(manuel reg-
istrering pa nettet)
Destinator Community registreringsside pa
nettet.
z About Destinator Console
(Om
Console)
Version af Destinator Console.
Destinator
Sadan
bruger
52
du softwaren
Installation af kort
1
Vælg
kort til
indlæsning
I
"Target device" skal du klikke pa Change
for at vælge, hvor du vil installere kortene.
Du kan installere kortene i navigeringens
hovedhukommelse, pa et lagringskort sat
ind i den eksterne kortlæser.
2 I Vælg
destination
enhedsdialogen
1
vælger
de kort, du ønsker at indlæse,
ved at klikke pa kortbilledet eller ved at
vælge dem pa listen.
skal du
(√)
fremhæve, hvor du vil installere kort (fx:
klik pa "OK".
I vinduet Destinationsenhed vises stør-
Du
repræsenterer
et
valgt kort,
der skal
installeres.
Hukommelseskort) og
relsen pa
kort(ene) og
den
2
tilgængelige
Klik pa
ikonet
Der vises
.
bekræftelsesdialogboks. Tryk
knappen "OK" for at installere kort(ene)
pa hukommelseskortet eller i hovedhukommelsen.
plads
en
pa
eller pa "Cancel" for at ga ud af kortinstallation og ga tilbage til kortvalg. Et sta-
tusvindue indikerer, hvordan installationen
af kort(ene) skrider frem.
3
Nar
kortinstallationen
der
en
Tryk
pa
besked
"OK".
om en
er
fuldført,
korrekt
sa
vises
indlæsning.
Sadan
Sadan
opretter du dine egne kort
Bor du i "A",
3
har du kun behov for kort
men
1
der
er
nemt at
I vinduet "Standard
kort, du ønsker
at
bruge.
(√)
repræsenterer
valgt
et
du
at klikke pa
dem i listen.
der skal
5
Klik pa
hen
dit
Klik pa
ikonet
Der vises
.
bekræftelsesdialogboks. Tryk
pa knappen "OK" for at installere kort(ene)
en
eller pa "Cancel" for at ga ud af kortinstallation og ga tilbage til kortvalg. Det valgte
kort indlæses
midlertidigt pa
omrade
eller
omrade,
en
by,
harddisken.
der
en
er
zone, et
af inter-
til at
vælge adresse
eller POI, til at zoome, til at vælge et underomrade eller Klip (for at vælge et rektangulært omrade, der skal klippes ud).
de(t)
installeres.
2
i et
klik herefter pa
-
esse.
indlæse, ved
vælge
valgt kort,
Kortet vises pa skærmen
4 Brug værktøjsbjælken
Maps" vælger
kortbilledet eller ved at
53
ikonet
og kørevejledning i "B"? I sa fald har
Destinator gjort det nemt for dig med værktø-
jet Cut Map,
du softwaren
bruger
ikonet
over
valg.)
det omrade,
(Trækker
der skal
rektangel
klippes ud
en
-
Sadan
54
Sadan
bruger
du softwaren
Sadan
klipper du kort ud
klipper du
Softwaren understøtter
1
Klik pa
zone
ikonet
for at oprette den
valgte
(kort).
ruter ud
af ruter,
som gør dig i stand til at oprette et kort sammensat af en rejserute. For at oprette ruten
skal du
specificere
at ruten er blevet
udklipning
to eller flere
punkter.
Efter
oprettet, kan du oprette
et
kort herfra og hente kortet til din Pocket PC.
2
Indtast et
særligt
navn som
det nye kort-
1 Vælg
omradet
Hvis du
trykker
pa
Estimate,
sa
angives
størrelsen pa det valgte kort. Har du
tilstrækkelig hukommelse tilgængelig?
"OK".
Klik pa
4
"Cut". Til automatisk
Klik pa
lagring
af det
netop udklippede kort pa din computer.
Destinator opretter et standardbibliotek pa
din computer, C:\DestinatorApps\New
hvor alle
udklippede
"OK". I
Maps Cutter
Maps,
5 Klik
pa
pa
File
(Du
er
kort
skal du klikke
Return to program.
nu tilbage i programmet).
b
lagres.
programmet.
Ruten, du opretter, bliver begrænset til
navn.
3
et af standardkortene i
2
Klik pa
af det foruddefinerede kort.
ikonet
.
Et forstørret billede af
kortet vises i ruden i venstre side.
3
Klik pa
ikonet
.
Bemærk det ekstra
vindue, der vises i vinduet i højre side.
Sadan
4
For at oprette et
punkt
bruger
pa din rute skal du
klikke pa den ønskede position pa kortet.
En beskrivelse af punktet vises i vinduet i
højre
side. For at
vælge
et
punkt
mere
præ-
cist kan du klikke pa Address eller POI som
beskrevet i næste afsnit. Det første punkt,
du beskriver,
anses
for at
være
startpunk-
tet pa ruten. En rute skal indeholde mindst
to punkter.
5 Her
er
nogle værktøjer,
du softwaren
du kan
bruge,
nar
du opretter en rute:
Corridor Du kan vælge, hvor meget
omrade der skal være langs rutens sti. Du
55
:
Sletter et enkelt
Først skal du
side og
højre
:
punkt fra ruten.
fremhæve punktet i ruden
sa
klikke pa
Centrerer et
skal du fremhæve
side, og
sa
i
ikonet.
punkt pa
punktet i
skal du klikke pa
kortet. Først
vinduet i
højre
ikonet.
Klik pa dette ikon for at fa vist det
fremhævede punkt pa kortet.
:
-
kan ogsa vælge enten kilometer eller mil.
Route Du kan vælge enten den hurtigste
-
eller korteste rute, der skal forbinde
terne.
punk-
talrækkefølgen i
punkterne pa kortet og i vinduet i højre
side. Først skal du fremhæve et punkt i vinduet i højre side, og sa skal du klikke pa et
og
:
Ændrer
af disse ikoner.
Sadan
bruger
56
6 Nar
du har etableret alle
punkterne
du softwaren
pa
Sadan
skal du klikke pa ikonet
Sørg for, at alle punkter bliver forbundet
med en bla linje, der grænser op til en kor-
1 Vælg
ridor. Du kan
2
ruten,
sa
.
bruge
ethvert af de
værktøjer,
beskrevet i trin 5, for at ændre den
viste rute. Hvis du ændrer ruten, sa skal du
der
er
genoprette
klikke pa
7
ruten ved
ganske
ikonet Create Route
For at oprette et kort
enkelt at
vælger
du allerede
udklippede
kort
det kort, der skal hentes fra Standard
Maps.
Klik pa
ikonet
.
Det
valgte
kort
(Italien)
indlæses automatisk pa harddisken og
vises i vinduet Map Cutter.
igen.
over ruten
skal du
Du bliver bedt om at
klikke pa ikonet
give kortet et navn. Kortet vil blive vist i
.
"My Maps" i programmet
Navigation. Du kan herefter hente kortet ind
i din Navigation pa samme made, som du
afsnittet
ville hente alle andre kort.
specifik Address, POI eller
Region, som du vil kortlægge? Pa In
Destinator Cutter pa værktøjsbjælken skal
du vælge Address POI, zoom eller underHar du
omrade
en
til Cut.
Sadan
3
Hvis du har
en
ikonet
b
bruger
adresse, skal du vælge
6
4 Fx) "City" (by):
Berlin
City
b
(gade og nr.): Hirteplatz
Address" (vis adresse).
b
klik pa
værktøjsbjælken
der skal
"Show
kortet og det
klippes ud,
valgte omrade,
opdateres
der skal
centreres og markeres.
vælge
klippes
det sted pa kortet,
rektangulær zone,
(Flyt din markør til det
en
ud.
og træk en firkant
udover det tidligere markerede omrade).
Klik pa
zone
Cutter
skal du klikke pa
markerede omrade
7
5 I hovedvisningen i Map
,
hvor du vil trække
Intersection.
Street og Number
--
57
ikonet
Adresse, vælg efter: City
Street og Home eller
Pa
du softwaren
ikonet
ud.
for at
klippe
den
valgte
Sadan
bruger
58
Sadan
vælger
du kort ved
Hvis du har
hjælp
1
af
Klik pa
brug for
vejkryds:
ikonet
b
og klik
Intersection.
2
Klik først pa
at
pa
vælge
du softwaren
Sadan
vejkryds
"City",
1
pa
"City"
sa
pa
Klik pa
b
"1st Street" og
sa
klippes ud,
og det omrade,
b
skal du klikke pa
ikonet
og sa pa det udvalgte sted
pa kortet, hvor der skal trækkes en rektangulær zone, der skal klippes ud.
6 Klik
pa
zone
ikonet
ud.
4
Pa
for at
klippe
b
klik pa
ikonet
.
at den er
værktøjsbjælken b klik pa ikonet
det udvalgte sted pa kortet skal du
.
med
markere, hvor du vil trække et rektangulært omrade, der skal klippes ud.
5 Klik
centreres.
5 Pa værktøjsbjælken
værktøjsbjælken
musen
listen.
4 Kortvisningen opdateres
(POI)
fremhævet).
Pa
"2nd Street" pa
der skal
Pa
2 Vælg POI, fx: Golfbaner.
3 Vælg golfbane. (Sørg for
pa Intersection.
3
du kort ved steder af interesse
et kort ved
værktøjsbjælken
sa
vælger
den
valgte
pa
zone
ikonet
ud.
for at
klippe
den
valgte
Sadan
Sadan
1 Vælg
bruger
du underomrader
vælger
hovedkortet i
navigeringsprogrammet
Klik pa
ikonet
Destinator
3
Der vises
højre
.
Map Cutter
en
liste
vises.
over
underomrader
i
kort. Klik pa underfor at hente det.
side af det
omradet
valgte
59
Sadan
indlæser du
Klik pa
Tools b Refresh New
nyoprettede
kort
1
Map Data i
navigeringsprogrammet for at opdatere
Standard Map dialogboksen.
2
Du
hvorfra der skal hentes et omrade.
2
du softwaren
vælger
de kort, du ønsker at indlæse,
ved at klikke pa kortbilledet eller ved at
vælge dem pa listen. (√) repræsenterer et
valgt kort,
der skal installeres.
3 I Target device
at
vælge,
skal du klikke pa Change for
hvor du vil installere kortene. Du
kan installere pa hovedhukommelsen,
hukommelseskortet eller flytbart drev
(kortlæser).
Du bliver bedt om at
heden,
4 Vælg
en
som
vælge
destinationsen-
kortene skal hentes
(fremhæv)
fx:
over
pa.
Hukommelseskort,
klik pa OK. Bekræft, at der er tilstrækkelig
hukommelse til at installere kortet.
4
Klik pa
gte
ikonet
zone
ud.
for at
klippe
den val-
Sadan
bruger
60
5 Klik
pa
Sadan
ikonet
Der vises
en
du softwaren
pa
pop-up-meddelelse,
som
du
Hvis du ikke har startet Destinator Console
op:
"Yes" for at hente kortet.
1
Destinator Console viser et statusvindue,
sa du kan følge, hvordan installationen
Nar
kortinstallationen
der
en
Tryk
pa
besked
"OK".
om en
er
fuldført,
korrekt
sa
Indsæt Destinator Disk i CD-ROM drevet i
PC'en hvorefter Destinator Console
automatisk startes op.
skrider frem.
7
du kort fra hukommelsen
.
skal bekræfte.
6 Tryk
fjerner
vises
indlæsning.
2 I Target
Change for
at vælge, hvorfra (hvilken hukommelse) du
vil fjerne kortene. Dette opdaterer det
installerede kortvindue (Map Window).
3
device skal du klikke pa
I det installerede kortvindue vises
en
liste
alle indlæste kort, der er tilgængelige.
Afkryds i afkrydsningsfeltet (√) ved siden af
over
kort(ene),
4
Klik pa
valgte
hvilke du ønsker at
ikonet
kort.
fjerne.
for at
fjerne
det
Sadan
5 Destinator kræver,
ønsker at
6 Tryk
fjerne
pa Yes
fjernes
(ja)
de
at du
bekræfter,
valgte
hvorefter
fra hukommelsen.
bruger
at du
kort.
de(t) valgte
kort
du softwaren
61
Fejlfinding
62
Kan ikke identificere aktuelle sted.
(GPS modtager ikke).
GPS kan ikke anvendes indendørs og skal strømtilsluttes ved
et sted, hvor himlen tydeligt kan ses.
hjælp
af
cigarettænderen
i
køretøjet
pa
GPS tilsluttes for første gang, tager det normalt omkring 10 minutter, førend det fungerer normalt,
men tilslutningshastigheden kan variere afhængig af vejrforholdene og omgivende forhindringer.
Nar
GPS-tilslutningen er ustabil i en lang periode, sa forsøg følgende:
Kontroller, om produktet er strømtilsluttet.
Kontroller, om bagsiden af GPS-produktet er placeret et sted, hvor himlen tydeligt kan ses.
Hvis der er høje bygninger, eller hvis du befinder dig under et træ, sa skal du køre hen til et sted,
hvor der ikke findes sadanne forhindringer.
Kontroller modtageforholdene for GPS'en via GPS-menuen.
Hvis
?
?
?
?
Kan ikke høre
stemmevejledningen.
Du kan høre
stemmevejledningen, nar du vælger indstillingerne Settings (indstillinger)
(Varskoningsindstillinger). Men under selve kørslen kan du høre stemmevejledningen.
er for lav, sa kan du justere lydstyrken i nederste højre hjørne.
er
Selv
sædvanligvis er meget akkurat, sa er der en fejlmargin.
GPS-modtageren er monteret, kan der forekomme fejl pa ca. 5 til
problemet stamme fra dataopdateringen af kortet.
Nar
kan
forskel mellem den
om
vej,
du kører pa, og
kortet i
Der
vejen pa
>
Alert
Hvis
Settings
lydstyrken
produktet.
GPS
15
cm.
Men for
nyanlagte veje
Fejlfinding
Kan ikke
se
kortet.
Her kan du ikke
se
kortet, selv
om
du har startet
Dette sker, nar dataene i SD-hukommelseskortet
melseskortet og installer dataene igen.
Hvis
problemet
Kortdata og
63
navigation.
beskadigede. Slet
menuen
er
alle data pa SD-hukom-
fortsætter efter installationen, skal du kontakte A/S centret.
oplysninger
om
farligt
omrade
er
ikke
opdaterede
for
nylig.
Du skal
opdatere kortdataene periodisk.
For yderligere oplysninger henvises der til hjemmesiden (www.destinatoreurope.com)
opdaterer data.
om, hvordan du
Hvis du har tabt SD-hukommelseskortet.
Hvis du har tabt SD-hukommelseskortet, sa kan du ikke bruge funktionen
Du skal købe et separat SD-hukommelseskort. (A/S center).
Ikke
tilstrækkelig
Her har du
Da du har
plads.
navigation.
hukommelse.
brug for yderligere hukommelse for at se funktionen navigation.
brug for hukommelse til stisøgning inklusive kortdata, sa har du brug
for mindst 10 MB fri
Fejlfinding
64
Stiguiden
kan
Nar
løber
?
?
?
?
?
?
?
?
Nar
Nar
Nar
Nar
Nar
Nar
Nar
forskellig
fra den aktuelle sti.
(Fejl
i
stiguide).
parallelt tæt ved.
vinklen, hvor vejen deler sig, er meget lille.
der er en tilstødende vej, nar du svinger.
du kører pa en vej, der hurtigt bliver smallere.
du kører igennem bjerge, eller hvor der er for mange kurver pa vejen.
punkterne for start, passere og ankomst ligger for tæt pa hinanden indenfor 10
du har indstillet punkterne for start, passere eller ankomst mere end 1 km væk
du kører igennem tunneler.
du kører forbi høje bygninger.
vejen
Nar
være
Du kan
km.
fra
vejen.
kortet for at tilføje, ændre eller forbedre funktionen navigation.
Hvis du ønsker at opdatere det Navigation kort, som du har købt, sa skal du kontakte Call center. En opdateret CD vil gratis blive fremsendt til dig.
opgradere
Support-Hotline
www.destinatoreurope.com
spørgsmal til Destinator produkterne, sa kan du besøge vor
FAQ (Oftest stillede spørgsmal) site eller kontakte Destinator Support
Hvis du har
Teamet.
Mandag-fredag: fra kl. 9 til 18.
E-mail: [email protected]
TLF.: +49(0)1805 12 30 12
FAX: +49(0)1805 00 83 18
Ordliste
65
Forkortelse
Navn
Beskrivelse
COM PORT
Communications Port
Navnet pa
en
seriel
kommunikationsport i computer-
systemer, fx: COM1, COM2, COM3 og COM4.
EULA
End-User License
Agreement
IEn
juridisk
kontrakt mellem
forfatter eller
en
udgiver
og
softwareapplikationsbrugeren af den applikaen
tion.
EULA, ofte refereret til
det
som
"softwarelicensen",
er
lejeaftale; brugeren aftaler at
betale for privilegiet at bruge softwaren og lover software-forfatteren eller udgiveren at overholde alle
samme som en
restriktionerne nævnt i EULA.
ETR
Estimated Time
Remaining
Den estimerede, resterende tid før ruten er fuldført.
Tager ikke nogen som helst forsinkelser i betragt-
ning.
FAQ
Frequently
Asked Questions
En liste
over
de oftest stillede
spørgsmal
med
svar.
Ordliste
66
Forkortelse
GPS
Navn
Global
Positioning System
Beskrivelse
GPS
(Global Positioning System)
er en
"konstella-
tion" af 24 satellitter med stor rækkevidde, der er i
kredsløb om Jorden, og som gør det muligt for
biler/mennesker/genstande, udstyret
tagere, at lokalisere en position.
Lat
Long
Latitude
Longitude
med GPS-mod-
En
imaginær parallel cirkellinje (øst/vest) rundt om
Jorden, samme afstand, nord eller syd fra ækvator
udtrykt i grader.
-
En
imaginær cirkellinje pa overfladen af Jorden, der
gar igennem Nord- og Sydpolerne lodret til ækvator
udtrykt i grader.
Orbit
En satellits omløbsbane
gennem rummet. En
GPS-satellit sporer et kredsløb rundt om Jorden.
POI
Point of Interest
POI, Point Of Interest (sted af interesse). Et sted
Et
objekts
eller et
sti eller
emne
trajektorie
af interesse
langs
den
valgte
rute.
-
Specifikationer
BEMÆRKNING
EMNE
operativsystem
CPU
hukommelse
skærm
67
Win CE
Samsung
ARM9 300 Mhz
Eksternt SD kort
4 tommer TFT LCD
Opløsning
320 X 240
Farve 65.000
AUDIO
Baggrundslys
Berøringsskærm
CCFL type
Stereo, Interal højttaler
Max 1.0W
GPS
Sirf2, Intern
NAVI
Fuldstændigt
MAP
Navtaq
(2EA)
antenne
kort
POWER
Jævnstrøm 105~16V
TEMPERATURE
Betjening -10~60°C
Opbevaring -30~80°C
Built-in BATTERY
(L-type)
720 mAh, 3.7 V
Stemme- og
Strøm fra
lampevejledning
køretøjets cigartænder-indgangs- jack-stik
Varighed typisk
30 min
Kaste det
gamle apparatet
1. Nar
er
der
et
tegn med et kryds
over en
skraldespand, betyder det,
at
produktet
er
omfattet
af EU-direktiv 2002/96/EC.
2. Alle elektriske og elektroniske
3.
4.
produkter skal smides ud et andet sted end gennem den kommunale affaldsordning ved hjælp af specielle indsamlingsfaciliteter, der er organiseret af staten
eller de lokale myndigheder.
Korrekt bortskaffelse af dit gamle apparat er med til at forhindre mulige skadevirkninger pa
miljøet og menneskelig sundhed.
Mere detaljerede oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan fas ved at kontakte
dit lokale kommunekontor, renovationsselskab eller den butik, hvor du købte produktet.
Hvis dette
produkt
er
mærket med
symbolet CE, betyder det,
overensstemmelse med EEC direktiv 89/336/EEC.
P/NO
:
3834RR0032P
at det er i
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement