LG GR-A207CXBA Instruktionsbogen

LG GR-A207CXBA Instruktionsbogen
Sisallysluettelo
Esittely
Aluksi
Tarkeita
Osien
Asennus
turvallisuusohjeita
nimitykset
Sijoituspaikka
Ovien irrotus
Ovien
kiinnitys
Korkeuden saato
Kaytto
Aloitus
Lampotilojen ja toimintojen saadot
Jaan valmistus
Viiniteline (Ei ole kaikissa malleissa)
Munakotelo
Vihanneslaatikon kosteuden saato
Hajunpoistaja (Ei ole kaikissa malleissa)
Ehdotuksia
elintarvikkeiden
sailytyksesta
Hoito
ja
huolto
Elintarvikkeiden
sijoitus
Elintarvikkeiden
sailytys
Osien irrotus
Yleisia
tietoja
Puhdistus
Vianetsinta
Aluksi
Malli-
ja sarjanumerot loytyvat taman laitteen sisakuoresta tai jaakaappiosaston
yksilollisia talle laitteelle, eika niilla ole merkitty muita
laitteita. Kirjoita pyydetyt tiedot muistiin tahan ja sailyta tama opaskirjanen
pysyvana tallenteena ostamastasi laitteesta. Niittaa ostotositteesi tahan.
takaa. Nama numerot ovat
Ostopaivamaara
Laitteen myyjaliike
Myyjaliikkeen osoite
Myyjaliikkeen puhelin
:
Mallinumero
:
Sarjanumero
:
Tarkeita
:
:
:
turvallisuusohjeita
Tama jaakaappi tulee
mukaisesti.
ennen sen
kayttoa asentaa ja sijoittaa oikein asennusohjeiden
Ala koskaan
irrota jaakaapin verkkojohtoa pistorasiasta vetamalla verkkojohdosta. Ota
aina tukeva ote pistokkeesta ja veda se suoraan ulos pistorasiasta.
Siirtaessasi laitetta kauemmas seinasta varo
vaurioittamasta sita muuten.
jattamasta verkkojohtoa alle
tai
Kun jaakaappi on toiminnassa, ala kosketa pakastinosaston kylmia pintoja erityisesti
kosteilla tai marilla kasilla. Iho voi tarttua kiinni naihin erittain kylmiin pintoihin.
Irrota verkkojohto pistorasiasta laitteen puhdistusta tai muuta hoitoa varten. Ala
koskaan kosketa verkkojohtoa marin kasin, koska voit saada sahkoiskun tai muun
vamman.
Ala koskaan vaurioita, muuta, taivuta tiukalle mutkalle tai kierra verkkojohtoa, koska
vaurioitunut verkkojohto saattaa aiheuttaa tulipalon tai sahkoiskun. Laitteen maadoitus
voi myos muuttua epailyttavaksi.
Ala koskaan sijoita lasitavaroita pakastimeen,
sisallon jaatyessa.
Laitetta ei ole tarkoitettu
pikkulasten
koska
tai muuten
ne
saattavat rikkoutua niiden
heikkojen
henkiloiden
kayttoon
ilman
opastusta.
Pikkulapsia tulee
neuvoa sen
varmistamiseksi, etta he eivat leiki laitteella.
Ala kayta
jatkoverkkojohtoa
Mikali mahdollista liita jaakaappi omaan erilliseen sahkopistorasiaansa, jolla estetaan
sita ja kodin muita sahkolaitteita tai valoja aiheuttamasta ylikuormitusta, joka voisi
saada aikaan sahkokatkon.
Varokkeen
Jaakaappipakastin tulee sijoittaa niin, etta verkkovirran varokkeeseen paasee nopeasti
kasiksi, jos virta taytyy katkaista onnettomuuden sattuessa.
sijainti
Verkkojohdon
vaihto
Vaurioituneen
sen
verkkojohdon vaihto taytyy vaaran valttamiseksi antaa valmistajan
huoltopisteen tai vastaavasti ammattitaitoisen henkilon tehtavaksi.
tai
Esittely
Varoitus lasten
VAARA
jaamisesta
:
Vaara lasten
jaamisesta loukkuun.
jaakaappisi tai pakastimesi
Ennen kuin havitat vanhan
:
Irrota ovet
loukkuun
Jata
hyllyt paikoilleen
estamaan lasten
Laitetta ei ole tarkoitettu
pikkulasten
helppo kiipeaminen sisalle.
heikkojen henkiloiden kayttoon
tai muuten
ilman
opastusta.
Pikkulapsia tulee
Ala sailyta
varmistamiseksi, etta he eivat leiki laitteella.
Ala sailyta tai kayta bensiinia tai
minkaan
Maadoitus
neuvoa sen
(maatto)
muun
muita herkasti
syttyvia hoyryja ja nesteita taman
Oikosulun sattuessa maadoitus vahentaa sahkoiskun
toisen kulkureitin
Tama laite
vaaraa
tarjoamalla sahkovirralle
maadoitusjohtoa pitkin.
maadoitettava mahdollisen sahkoiskun estamiseksi.
on
Maadoitetun
tai
laitteen lahella.
pistotulpan vaara kaytto voi aiheuttaa sahkoiskun. Kysy neuvoa
huoltoasentajalta, jos et ymmarra taysin maadoitusohjeita tai jos
valtuutetulta sahko- tai
epailet,
etta laite ei ole kunnolla maadoitettu.
Osien
nimitykset
Pakastinosasto
Jaakaappiosasto
Maitotuotenurkkaus
Lamppu
Hylly
Ovihylly
Jaan irrotuskahva
Jaan
valmistusosasto
Viiniteline
(Lisavaruste)
Ice box
Hylly
Vetolaatikko
Munakotelo
Vihanneslaatikko
Ovihylly
Vetolaatikko
Vihanneslaatikko/
Lihalaatikko
Kosteuskytkin
Alakansi
HUOMAUTUS
?
64
Jos toteat
joidenkin
kaytetaan
vain toisissa malleissa.
osien
puuttuvan laitteestasi,
ne
saattavat olla
sellaisia, joita
Asennus
Sijoituspaikka
1.
Valitse
hyva
sijainti
Sijoita laite niin,
kayttaa.
2. Valta
etta sita
sijoittamasta
lammonlahteita,
helppo
on
laitetta lahelle
Jata
suoraan
auringonpaahteeseen
paikkaan.
Vahintaan
tai kosteaan
30
sopivat
tuuletusvalit
cm
ylapuolelle
3. Tehokkaan toiminnan
varmistamiseksi ilman
Vahintaan
taytyy paasta
5cm
taakse
kiertamaan kunnolla laitteen
ymparilla.
Jos laite sijoitetaan seinan
upotukseen, jata vahintaan 30 cm
vapaata tilaa laitteen ylapuolelle ja
vahintaan 5
ja
cm
Vahintaan
5cm
sivulle
vapaata tilaa laitteen
seinien valiin. Laite tulee kohottaa
2,5
cm
alla
on
ylos
lattiasta ja
erityisesti, jos
matto.
4. Tarinan valttamiseksi laitteen tulee olla
5.
Ala asenna
Este
Eliminacao do
aparelho antigo
aparelho
componentes
Todos
taysin pystyasennossa.
laitetta alle 5°C
lampotilaan. Se
contem fluidos
(liquido
e
de
saattaa heikentaa laitteen toimintaa.
refrigeracao, lubrificante)
e
e feito de
materiais que sao reutilizaveis e/ou reciclaveis.
os materiais importantes devem ser enviados para o centro de recolha de
materiais para eliminar e podem ser reutilizados apos terem sido processados
(reciclagem). Para os recuperar, por favor contacte a agencia local.
65
Asennus
Ovien irrotus
Sahkoiskun
Varoitus
vaara
Ala liita laitetta sahkoverkkoon
ennen
asennusta.
Sahkovirta asennuksen aikana voi aiheuttaa
vakavan vamman tai kuoleman.
Jos asennuspaikan ovi on liian kapea
jaakaapille, irrota jaakaapin ovi ja vie kaappi
Jalkalista
ovesta sivuttain.
Irrota
jalkalista
Irrota jalkalista nostamalla sita ylospain.
Saranakansi
1) Loysaa saranakannen ruuveja ja irrota
Irrota
kansi.
pakastinosaston
ovi
Ylasarana
Ylasarana
Pidike
2)
Irrota pidike vastapaivaan kiertamalla ( )
ja nosta sitten ylasaranaa ( ).
HUOMAUTUS
?
3)
Irrottaessasi
ylasaranaa varo,
Irrota pakastinosaston
ylospain.
ettei ovi samalla kaadu
eteenpain.
ovi nostamalla sita
Alasarana
Irrota
1) Loysaa saranakannen ruuveja ja irrota
kansi. Irrota liitinjohto, jos sellainen on,
mutta jata maadoitusjohto paikalleen.
jaakaappiosaston
ovi
Liitantajohdot
2)
Irrota pidike myotapaivaan kiertamalla ( )
ja irrota sitten ylasarana nostamalla ( ).
3)
Irrota jaakaappiosaston ovi nostamalla sita
ylospain.
Vie
jaakaappi
Vie jaakaappi sivuttain sisaan ovesta, kuten
kuvassa oikealla esitetaan.
sisaan
66
Ylasarana
Pidike
Asennus
Ovien
kiinnitys
Kun kaappi
kuin irrotus
on
viety ovesta sisaan,
tapahtui.
asenna
ovet takaisin
painvastaisessa jarjestyksessa
Korkeuden saato
Jos
Tasaa ovet tyontamalla uraruuviavain (lattapainen)
koloon ja kierra ruuvia nuolen suuntaan (
).
pakastinosaston
ovi on alempana
vasemman
korkeudensaatoruuvin
Korkeusero
kuin
jaakaappiosaston
ovi
Korkeusero
Uraruuviavain
Vasen
korkeudensaatoruuvi
Jos
Tasaa ovet tyontamalla uraruuviavain (lattapainen) oikeanpuoleisen
korkeudensaatoruuvin koloon ja kierra ruuvia nuolen suuntaan (
).
pakastinosaston
ovi on ylempana
Korkeusero
kuin
jaakaappiosaston
ovi
Korkeusero
Uraruuviavain
Oikeanpuoleinen
korkeudensaatoruuvi
Kun ovien
korkeudet on
Jaakaapin
tasattu
heikentya.
ovet sulkeutuvat
pehmeasti, jos
etuosaa kohotetaan saatamalla
korkeudensaatoruuvia Jos ovet eivat sulkeudu kunnolla, laitteen
1.
Seuraavaksi
Pyyhi pois kuljetuksen
aikana
suorituskyky voi
kertynyt poly ja puhdista laite perusteellisesti.
2. Asenna varusteet, kuten viiniteline, haihdutusaltaan kansi jne., oikeille
Ne on mahdollisten kuljetusvaurioiden estamiseksi pakattu yhteen.
3. Liita verkkojohto tai
pistoke pistorasiaan. Ala
liita muita laitteita
paikoilleen.
samaan
pistorasiaan.
4. Anna laitteen
jaahdytyksen
Laitteesi
67
on
kayda 2-3
tuntia
ennen
alkaminen tarkistamalla
nyt valmis kayttoon.
kayton aloitusta. Varmista kunnollisen
kylman ilman virtaus pakastinosastossa.
Kaytto
Aloitus
Kun jaakaappi on asennettu anna sen vakiintua normaaliin kayttolampotilaansa 2-3
tunnin ajan ennen kuin taytat sen tuoreilla tai pakastetuilla elintarvikkeilla.
Jos toiminta keskeytyy, odota 5 minuuttia ennen uutta kaynnistysta.
Lampotilojen ja toimintojen saadot
68
Kaytto
Voit saataa
pakastintilan ja jaakaappitilan lampotilat
erikseen.
Nain saadetaan
pakastinosaston
lampotila
Nain saadetaan
jaakaappiosaston
lampotila
Aina
nuppia painettaessa asetus toistuu jarjestyksessa (Keski)
(Vahva)
(Heikko)
(Keskiheikko).
Todellinen
(Keskivahva)
sisalampotila vaihtelee riippuen ruokien tilasta, koska ilmaistu
asetuslampotila on tavoitelampotila, eika jaakaapin varsinainen lampotila.
Aluksi jaakaappi toimii heikosti. Saada lampotila kuten ylla sen jalkeen kun
jaakaappia on kaytetty vahintaan 2-3 paivaa.
Valitse tama toiminto halutessasi pakastaa
Pikapakastus
nopeasti.
Painettaessa
(
) nuppia toistuvat "On" (Paalla)
ja "Off" (Pois).
Nuolimerkki on nakyvissa paalla-tilassa
vilkuttuaan ensin 4 kertaa, kun valitaan
(On)
"Erikoisjaahdytys" (Special Refridgeration) paalle.
Pikapakastustoiminto kytkeytyy automaattisesti pois
paalta kiintean aika-asetuksen mukaan.
Tama
Lukitus
nuppi pysayttaa
toisten
nuppien
toiminnan.
Lukittu
ja Vapaa toistuvat painettaessa
-nuppia.
Kun LOCK on valittu, eivat toiset nupit toimi
painettaessa.
69
niita
Muut toiminnot
Ovi auki -varoitus
3 merkkiaanta varoittaa 30 sekunnin valein,
avauksesta eika sita ole taysin suljettu.
Ota yhteys huoltopisteeseen, jos
suljettu.
jos
minuutti
varoitusmerkkiaani
on
jatkuu
kulunut
sen
jaakaapin
jalkeen
oven
kun ovi
on
Diagnostiikkatoiminto (vikailmaisu)
Diagnostiikkatoiminto havaitsee
jaakaappia kaytettaessa.
automaattisesti vian,
joka tuotteessa ilmenee
Jos vikaa ilmenee, tuote ei toimi nuppeja painettaessa eika normaaleja merkkeja
nayteta. Tassa tapauksessa ala katkaise virtaa, vaan soita valittomasti
huoltopisteeseen. Jos laitteesta katkaistaan virta, huollon asentajalta kuluu paljon aikaa
viallisen osan loytamiseen.
Ovi auki
-
merkkiaani
Merkkiaani kuuluu 3 kertaa, jos jaakaapin ovi jatetaan auki yli minuutiksi. Tama
merkkiaani soi 30 sekunnin valein ja loppuu, kun ovi suljetaan. Jos merkkiaani ei
vaikka
Diagnostiikkatoim
into (vikailmaisu)
pakastimen ja jaakaappiosaston
ovet ovat
lopu,
kiinni, ota yhteys huoltopisteeseen.
Omadiagnostiikkatoiminto kaynnistyy, kun laitteeseen tulee vika. Kun laitteeseen
yhteys huoltopisteeseen, mutta ala kytke sahkovirtaa
pois paalta. Jos virta on katkaistu, huoltoasentajalta kuluu enemman aikaa loytaa
tulee vika. Ota valittomasti
vika.
Minkaan
toimintonupin painaminen
ei muuta
lampotilan
asetuksia vian sattuessa.
Kaytto
Jaan valmistus
Jaan valmistus
Tayta jaanurkkauksen jaakotelo vedella.
Jos kotelo on taynna vetta, jaa ei irtoa
kunnolla ja valuva vesi voi tehda jaasta
paakkuista.
Jaakotelo
Jaa putoaa jaan varastolaatikkoon
kierrettaessa jaaosaston
jaanirrotuskahvaa.
HUOMAUTUS
?
71
Jos
jaanirrotuskahvaa kierretaan ennen kuin jaa on taysin jaatynytta, saattaa
jaljella oleva vesi tippua jaan varastolaatikkoon ja paakkuunnuttaa jaan.
Viiniteline
(Ei ole kaikissa
Viinitelineen
saato
malleissa)
Tassa viinitelineessa pulloja voi
hyllyyn
sailyttaa vaakatasossa.
tahansa.
Viinitelineen
asennus :
Veda viinitelinetta
alaspan kuten kuvassa
jakeen kun se on tyonetty hyllyn
sivukiinnityksiin kuten kuvassa
naksauttamalla ylopan kuten kuvassa .
sen
Viinitelineen irrotus
Veda viinitelinetta
kuvassa
sisaanpain kuten
jalkeen kun olet ottanut
ylospain kuvassa .
sen
siita otteen
:
Telineen voi kiinnittaa mihin
Kaytto
Munakotelo
Voit siirtaa munakotelon haluamaasi
paikkaan ja valita toisenmuotoisen
kotelon
munien maaran mukaan.
[Normaali]
[Isolle munamaaralle]
HUOMAUTUS
?
?
Ala koskaan kayta munakoteloa jaan varastolaatikkona. Se saattaa rikkoutua.
Ala koskaan sailyta munakoteloa pakastinosastossa tai tuoretuoteosastossa.
Vihanneslaatikon kosteuden saato
Kosteutta saadetaan siirtamalla
sailytettaessa vihanneksia tai
kosteudensaatokytkinta vasemmalle
tai oikealle
hedelmia.
Suuri kosteus
Humidity
Control
Low
High
Low
High
Low
Pieni kosteus
High
Humidity Control
High
Low
Hajunpoistaja (Ei
ole kaikissa
malleissa)
Tama jarjestelma imee tehokkaasti
vahvoja
hajuja optista katalyyttia kayttaen. Tama
jarjestelma ei vaikuta sailytettyihin
elintarvikkeisiin millaan tavalla.
Hajunpoisto.
jarjestelman
kaytto
Jarjestelmaa ei tarvitse asentaa erikseen, koska se
jaakaappiosaston viilean ilman tulokanavaan.
Kayta vakevatuoksuisten
elintarvikkeiden
astioita. Muuten niiden tuoksut voivat
73
on
asennettu valmiiksi
sailyttamiseen kannellisia ja suljettuja
imeytya osaston muihin elintarvikkeisiin.
Ehdotuksia elintarvikkeiden
Elintarvikkeiden
(Katso
Viiniteline
kohdasta "Osien
sijoitus
nimitykset")
Sailyta viinia.
Sailyta pakastettuja elintarvikkeita, kuten lihaa,
kalaa, jaateloa, pakastettuja valipaloja jne..
Pakastinosaston
hylly
Pakastinosaston
laatikko
Sailyta lihaa, kalaa,
kaarittyina.
Sailyta kuivana.
Maitotuotenurkkaus
kanaa jne. kelmuun
Sailyta maitotuotteita kuten voita, juustoa
jne..
Munakotelo
Sijoita tama munakotelo sopivaan paikkaan.
Sailyta usein kaytettyja pienelintarvikkeita,
virvokkeita jne..
Virvokekeskus
Jaakaappiosaston
hylly
Sailyta jalki- tai
etaisyyksin.
Jaakaappiosaston
ovihylly
Sailyta pienia elintarvikepakkauksia tai
juomia, kuten maitoa, mehua, olutta jne..
Vihanneslaatikko
muita ruokia
Sailyta vihanneksia tai
74
sopivin
hedelmia.
sailytyksesta
Ehdotuksiaelintarvikkeiden sailytyksesta
Elintarvikkeiden
sailytys
Sailyta tuore-elintarvikkeita jaakaappiosastossa. Ruoan tuoreuden ja maukkauden
sailymisen kannalta on tarkeaa se, kuinka sita pakastetaan ja sulatetaan.
Ala sailyta alhaisissa lampotiloissa helposti pilaantuvia elintarvikkeita, kuten banaaneja
ja meloneja.
Anna kuuman
jaakaappiin
voi
jaahtya ennen sailytysta, silla kuuman
pilata muita ruokia ja nostaa sahkolaskua.
ruoan
ruoan
sijoittaminen
Sailytettaessa ruokia peita ne kelmulla tai sailyta kannellisessa astiassa. Tama estaa
kosteutta haihtumasta ja auttaa pitamaan ruoan maukkaana ja ravitsevana.
Ala tuki ilmaventtiileita elintarvikkeilla. Viilean ilman pehmea kierto pitaa jaakaapin
lampotilat tasaisina.
Ala avaa ovea toistuvasti. Oven avaus paastaa lamminta ilmaa jaakaappiin ja nostaa
sen sisalampotilaa.
Ala koskaan pida liian monia elintarvikkeita ovihyllyissa, koska ne voivat olla sisahyllyjen
tiella estaen
Jaakaappiosasto
Valta
ovea
sulkeutumasta kunnolla.
sijoittamasta kosteita elintarvikkeita jaakaapin ylimmille hyllyille,
jaatya suorassa kosketuksessa viileaan ilmaan.
koska
ne
voivat
Puhdista elintarvikkeet aina
tulee
eivat
jaakaappiin sijoittamista. Vihannekset ja hedelmat
pesta ja pyyhkia ja ruokapakkaukset tulee pyyhkia, jotta viereiset elintarvikkeet
pilaantuisi.
ennen
Sailytettaessa munia hyllyssa tai
ne
kotelossa varmista, etta ne ovat tuoreita ja
ne pysyvat kauemmin tuoreina.
sailyta
aina pystyasennossa, koska siten
HUOMAUTUS
?
Jos
pidat jaakaappia kuumassa ja kosteassa paikassa, saattaa oven tiheaan toistuva
suuren vihannesmaaran sailyttaminen aiheuttaa kosteuden
muodostumista, joka vaikuttaa kaapin suorituskykyyn. Pyyhi kosteus pois puhtaalla
kangaspalalla.
avaaminen tai
75
Hoito
ja
huolto
Osien irrotus
HUOMAUTUS
?
Osien irrotus
tapahtuu painvastaisessa jarjestyksessa kuin asennus.
verkkojohto pistorasiasta ennen osien irrotusta ja asennusta.
kayta osien irrotuksessa suuria voimia. Osat voivat vaurioitua.
Irrota varmasti
Ala koskaan
Irrota lampun kuori painamalla ulkonemaa
lampun kuoren alla eteenpain ja veda sitten
lampun kuori ulos.
Kierra polttimoa vastapaivaan. Lamppuna
kaytetaan enint. 40 W jaakaappilamppua, joita
myyvat huoltopisteet.
Jaakaappiosaston
lamppu
HUOMAUTUS
?
Irrota jaakaapin
oven
osat
poistaessasi
vihannesosastoa ja valipalanurkkausta.
Irrota vihannesosaston kansi vetamalla
Vihannesosaston
kansi
vihannesosastoa hieman
eteenpain ( ),
nosta vihannesosaston kannen etuosaa
kuten kuvan kohdassa
ulos.
76
( ) ja
nosta kansi
Yleisia
Lomien aikana
Sahkokatkos
tietoja
Tavallisen
pituisten lomien ajaksi lienee parasta jattaa jaakaappi kaymaan. Laita
pakastettavat tavarat pakastimeen, jossa ne sailyvat kauan.
Kun et aio jattaa jaakaappia kaymaan, poista kaikki elintarvikkeet, irrota verkkojohto
pistorasiasta, puhdista sisatilat perusteellisesti, ja jata kaapin kaikki ovet AUKI
estaaksesi hajujen muodostumisen.
Useimmat tunnissa tai
parissa korjatut
sahkokatkokset eivat vaikuta jaakaapin
lampotiloihin.
Sinun tulisi kuitenkin avata ovia mahdollisimman vahan
Jos muutat
Poista jaakaapin sisalta kaikki irtonaiset esineet tai kiinnita
Valttaaksesi vaurioittamasta
Antikondensaatioputki
sahkojen
korkeudensaatoruuveja
kierra
ne
ne
ollessa
pois.
kunnolla.
taysin
kiinni alustaan.
Toisinaan jaakaapin ulkopinta saattaa tulla kuumaksi ja erityisesti heti asennuksen
jalkeen.
Ala pelasty. Tama johtuu antikondensaatioputkesta, joka pumppaa jaakaappia
lampimaksi estaakseen kaapin ulkoseinien "hikoilua".
Puhdistus
On tarkeaa
pitaa jaakaappi puhtaana epamiellyttavien hajujen valttamiseksi.
pyyhkia pois heti, koska ne voivat hapettua ja tahria muovipintoja,
saavat jaada paikoilleen.
Ruoan roiskeet tulee
jos
ne
Ulkotilat
Kayta haaleaa miedon saippuan tai pesuaineen ja veden
sisapintojen puhdistukseen.
Pyyhi puhtaalla, kostealla kangaspalalla ja sitten kuivaa.
Sisatilat
Suositetaan saannollista
miedolla
Pesun
jalkeen
puhdistusta. Pese kaikki osastot leivinsoodaliuoksella tai
pesuaineella ja lampimalla vedella. Huuhtele ja kuivaa.
Varmista, etta verkkojohto ei ole vaurioitunut, pistoke ei ole ylikuumentunut, ja etta
pistoke
Varoitus
seosta jaakaapin kestavien
on
kunnolla tyonnetty
Irrota aina verkkojohto
seinapistorasiaan.
pistorasiasta ennen kuin puhdistat sahkoosien lahettyvilta
(lamput, kytkimet,
jne.).
Pyyhi liika kosteus pois sienella tai kangaspalalla estaaksesi veden tai muiden
nesteiden paasyn sahkoosiin ja aiheuttamaan sahkoiskua
Ala koskaan kayta millekaan pinnoille metallisia hankaustyynyja, harjoja, karkeita hiovia
puhdistusaineita, vahvoja emaksisia liuoksia, herkasti syttyvia tai myrkyllisia
pesunesteita.
Ala kosketa jaatyneita pintoja kosteilla tai marilla kasilla, koska kostea pinta tarttuu kiinni
hyvin kylmiin pintoihin.
saatimet
Vianetsinta
Katso
tietoja tasta luettelosta ennen kuin soitat huoltoon. Se voi saastaa sinulle
kuluja. Luettelo sisaltaa yleisia ilmioita, jotka eivat ole seurausta
seka
aikaa etta
valmistusvioista tai materiaalivioista tassa laitteessa.
Ilmio
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Jaakaapin kaynti
Jaakaapin
kompressori ei
kay.
Jaakaapin
saadin
on
pois paalta -tilassa.
Jaakaapin huurteenpoistotoiminto
toimii.
Saada jaakaapin lampotila.
kohdassa saadot.
Tietoja on
Tama on normaalia taysin automaattisesti
huurteen poistavalle jaakaapille.
Huurteenpoistotoiminto kytkeytyy paalle
ajoin.
aika
Verkkojohdon pistoke
pistorasiasta.
on
Varmista, etta pistoke
pois
tiukasti
Sahkokatkos. Tarkista huoneiston valot.
Jaakaappi kay
liian usein tai
liian kauan
on
tyonnetty
pistorasiaan.
Soita sahkonjakeluyhtioon.
omistamasi.
Tama on normaalia. Suuremmat,
tehokkaammat laitteet kayvat kauemmin
naissa olosuhteissa.
Huoneessa tai ulkona on kuuma ilma.
Jaakaappi kay
Jaakaappi on askettain
sahkoa jonkin aikaa.
Jaakaapin taydelliseen jaahtymiseen
Jaakaappi
suurempi
on
Jaakaappiin
on
suuria maaria
kuin edellinen
ollut ilman
normaalisti kauemmin
naissa olosuhteissa.
kuluu
muutama tunti.
askettain ehka laitettu
lampimia elintarvikkeita.
Lammin ruoka saa jaakaapin kaymaan
kunnes haluttu lampotila on
pitempaan,
saavutettu.
Ovia avataan liian tiheaan tai
liian kauan.
ne
ovat auki
tai pakastimen ovi voi olla
hieman raollaan.
Jaakaapin
Jaakaapin
kylmalle.
saadin
Jaakaapin
tai
on
asetettu liian
pakastimen
tiiviste
on
likainen, kulunut, halkeillut tai huonosti
sovitettu.
Jaakaappiin paaseva lammin ilma saa
kaapin kaymaan pitempaan. Ala avaa ovea
yhta usein.
Varmista, etta jaakaappi
on
taysin
pystyssa. Pida elintarvikkeet ja astiat
poissa oven tielta. Tietoja kohdassa
"Ongelmia". Ovien AVAUS/SULKEMINEN.
Aseta jaakaapin saadin lampimammalle,
kunnes jaakaapin lampotila on tyydyttava.
Puhdista tai vaihda tiiviste. Vuodot
ovitiivisteessa saavat jaakaapin kaymaan
pitempaan, kunnes haluttu lampotila on
saavutettu.
Termostaatti
vakiona.
pitaa jaakaapin lampotilaa
Tama on normaalia.
Jaakaappi kaynnistyy
ja pysahtyy pitaessaan lampotilaa vakiona.
Ilmio
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Lampotilat ovat
liian kylmia
Pakastimen
lampotila on liian
kylma ja jaakaapin
lampotila on
tyydyttava.
Pakastimen saadin
on
asetettu liian
kylmalle.
Aseta pakastimen saadin lampimammalle,
kunnes pakastimen lampotila on
tyydyttava.
Jaakaapin lampotila
on liian kylma ja
pakastimen
lampotila on
tyydyttava.
Jaakaapin
kylmalle.
saadin
on
asetettu liian
Aseta jaakaapin saadin
Tuorelihalaatikoissa
liha jaatyy.
Jaakaapin
kylmalle.
saadin
on
asetettu liian
Katso ratkaisua ylla.
sailytetty
Vetolaatikoissa
sailytetyt elintarvikkeet
jaatyvat.
lampimammalle.
Lihan sailytyslampotilan tulee olla juuri
veden jaatymispisteen ylapuolella ( 0 °C),
jolloin liha sailyy tuoreena
mahdollisimman kauan.
Jaakiteiden muodostuminen lihan
sisaltamaan kosteuteen on normaalia.
Pakastimen saadin
Aseta pakastimen saadin kylmemmalle,
kunnes pakastimen lampotila on
Lampotilat ovat
liian lampimia
Pakastimen
lampotilat ovat
liian lampimia.
Pakastimen
lampotilat ovat
liian lampimia.
on
tyydyttava.
Jaakaapin saadin on asetettu liian
lampimalle. Jaakaapin saadin vaikuttaa
jonkin verran pakastimen lampotilaan.
Aseta pakastimen saadin kylmemmalle,
kunnes pakastimen lampotila on
Ovia avataan liian tiheaan tai
liian kauan.
Jaakaappiin/pakastimeen paasee
lamminta ilmaa aina kun ovi avataan.Ala
avaa ovea yhta usein.
Ovi
on
ne
ovat auki
hieman raollaan.
Jaakaappiin
on
suuria maaria
ruokia.
askettain ehka laitettu
kuumia
lampimia tai
Jaakaappi on askettain
sahkoa jonkin aikaa.
Jaakaapin lampotila
on liian lammin ja
pakastimen lampotila
on tyydyttava.
asetettu liian
lampimalle.
Jaakaapin saadin
lampimalle.
on
ollut ilman
asetettu liian
tyydyttava.
Sulje
ovi kunnolla.
Odota, kunnes jaakaapilla tai pakastimella
on
ollut aikaa saavuttaa haluttu
lampotila.
Jaakaapin taydelliseen jaahtymiseen
kuluu
muutama tunti.
Aseta jaakaapin saadin
kylmemmalle.
Ilmio
Aanet ja
Mahdollinen syy
Ratkaisu
melu
Jaakaapin kaydessa
aani on kovempi.
Kompressorin
kaynnistyessa
kuuluu kovempia
Nykypaivan jaakaappien varastointitilat
ja kaappien lampotilat
pysyvat tasaisempina.
Kovemmat aanet ovat
normaaleja.
ovat suuremmat
Jaakaapin tyopaineet ovat
kaynnistysjakson aikana.
korkeammat
Tama on normaalia. Aani heikkenee
jaakaapin kaynnin jatkuessa.
aania.
Tarisevia tai
kolisevia
aania.
Lattia on epatasainen tai heikko.
Jaakaappi keikkuu lattialla, kun sita
hieman tyonnetaan.
Jaakaapin paalle
laitetut esineet
Varmista, etta lattia on tasainen ja vankka,
ja kykenee
tukemaan
jaakaappia riittavasti.
Poista esineet.
tarisevat.
Astiat tarisevat
jaakaapin hyllyilla.
Astioiden pieni tarina on normaalia. Siirra
astioita hieman. Varmista, etta jaakaappi
on lattialla taysin pystyssa ja tukevasti.
Jaakaappi koskettaa seinaa tai
keittiokaappeja.
Vapauta jaakaappi
tai siirra sita.
Saa on kuumaa ja kosteaa, mika lisaa
sisaisen kosteuden ja huurteen
muodostumista.
Tama on normaalia.
Ovi
Tietoja kohdassa "ovien
Vetta/kosteutta/
jaata jaakaapin
sisalla
Kosteutta
keraantyy
jaakaapin seinien
sisapuolelle.
on
hieman raollaan.
avaus/sulkeminen".
Ovia avataan liian tiheaan tai
liian kauan.
ne
ovat auki
Ala avaa ovea yhta usein.
Vetta/kosteutta/
jaata jaakaapin
ulkopuolella
Kosteutta
Ilma on kostea.
Tama on normaalia kostealla saalla.
Kun ilmankosteus on alhaisempi,
markyyden pitaisi haihtua.
Ovi
Sulje
keraantyy
jaakaapin seinien
ulkopuolelle tai
ovien valiin.
hieman raollaan paastaen
sisailman kohtaamaan
ulkoa tulevaa lamminta ilmaa.
on
jaakaapin kylman
ovi kunnolla talla kerralla.
Ilmio
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Hajuja jaakaapissa
Sisatilat
Puhdista sisatilat sienella,
vedella ja leivinsoodalla.
pitaisi puhdistaa.
lampimalla
Jaakaapissa on voimakashajuisia ruokia.
Peita ruoat kokonaan.
Eraat astiat
Kayta toista astiaa tai kaarepaperilaatua.
ja kaarepaperit
tuottavat
hajuja.
Ovien/vetolaatikoide
n avaus/sulkeminen
Ovi/ovet eivat
sulkeudu.
Elintarvikepakkaus pitaa ovea auki.
Siirra pakkauksia,
sulkeutumasta.
Ovi/ovet eivat
sulkeudu.
Ovi suljettiin liian kovaa,
hieman raolleen.
Sulje
(Jatkoa)
Vetolaatikoiden
liikuttelu on
vaikeaa.
jolloin
se
aukeni
kummatkin ovet
ovea
pehmeasti.
ei ole taysin pystysuorassa.
Se keikkuu lattialla ja siirtyy hieman.
Saada korkeudensaatoruuvia.
Lattia on epatasainen tai
heikko.Jaakaappi keikkuu lattialla,
sita hieman tyonnetaan.
Varmista, etta lattia on tasainen, ja
Jaakaappi
kun
tukemaan jaakaappia
riittavasti.Tilaa puuseppa korjaamaan
keikkuva tai vino lattia.
kykenee
Jaakaappi koskettaa seinaa tai
keittiokaappeja.
Vapauta jaakaappi
Elintarvikkeet koskettavat
vetolaatikon ylapuolella.
Pida vetolaatikossa vahemman ruokia.
hyllya
Vetolaatikon liukukiskot ovat likaiset.
Muuta
jotka estavat
Lue tama
opaskirjanen
huolella
lapi.
tai siirra sita.
Puhdista vetolaatikko
ja liukukisko.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement