LG CK43 Owner's manual

LG CK43 Owner's manual
SIMPEL VEJLEDNING
DANSK
Mini Hi-Fi
System
Læs venligst denne vejledning omhyggeligt, før brug af dit Mini Hi-Fi System, og gem den til senere brug.
Besøg http://www.lg.com, og hent brugervejledningen for at få anvisninger om avancerede funktioner.
Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra din enhed.
MODEL
CK43
www.lg.com
MFL70382731
CK43-DB.DEUSLLK_SIM_DAN_MFL70382731.indd 1
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
2018-03-09 �� 2:47:10
Frontpanel
a
b
d
c
l
e
k
j
i h g
f
a USB-port 1
Du kan afspille lydfiler ved at tilslutte en USB-Enhed.
h AUTO DJ
Vælger AUTO DJ-tilstand.
b Display
c
(Fjernbetjeningssensor)
d USB-port 2
Du kan afspille lydfiler ved at tilslutte en USB-enhed.
e MASTER VOL. (Volumen)
Regulerer højttalernes lydstyrke.
f BASS BLAST (eller BASS BLAST+)
Tryk for direkte at vælge BASS (eller BASS+) effekt.
USB REC / DEMO
-- Optager til USB.
-- Tryk og hold i tre sekunder for at stoppe optagelsen.
-- Hvis du trykker på USB REC / DEMO i slukket tilstand,
vises DEMO tilstand.
3 WIRELESS LINK
-- Vælger MAIN eller OTHER i WIRELESS PARTY LINK
tilstand.
-- Aktiver eller deaktiver WIRELESS PARTY LINK tilstanden.
g F (Funktion)
Vælger funktion og indgangskilde.
V (Spring over/Søg)
-- Springer fremad.
-- Søger efter en sektion inden for et spor/fil.
-- Vælger radiostationer.
B (Åben/Luk)
Åbner og lukker diskskuffen.
CK43-DB.DEUSLLK_SIM_DAN_MFL70382731.indd 2
N (Afspil/Pause)
-- Start eller pause afspilning.
-- Vælger Stereo/Mono.
i 1 (Stand-by)
Tænder og slukker for strømmen.
C (Spring over/Søg)
-- Springer tilbage.
-- Søger efter en sektion inden for et spor/fil.
-- Vælger radiostationer.
Z (Stop) / RDS
-- Stopper afspilningen eller annullerer funktionen DELETE.
-- Radio Data System
j Diskskuffe
k REGION EQ
Vælger equalizer-region.
SEARCH
Flytter til mappe og fil i markeringstilstand.
OK
Vælger en mappe, når man søger efter en fil.
l SOUND EFFECT / SEARCH
-- Vælger lyd-effekt.
-- Søger en mappe eller en fil.
2018-03-09 �� 2:47:17
Bagpanel
a Strømkabel
b SPEAKERS terminaler
a
c AUX IN (L/R)
Tilslut en hjælpeenhed.
d ANTENNA (FM)
b
cd
Højttalertilslutning
Rød
Sort
Betjenings-app
LG Sound Sync (trådløs)
Download appen Music Flow Bluetooth til din enhed.
(Kun Android)
Download onlineversionen af brugervejledningen fra
http://www.lg.com for yderligere oplysninger
CK43-DB.DEUSLLK_SIM_DAN_MFL70382731.indd 3
2018-03-09 �� 2:47:26
Yderligere oplysninger
Udskiftning af batteri
Specifikationer
Mål (B x H x D)
Bus-strømforsyning (USB)
Forstærker
(Total RMS udgangsstrøm)
Se mærkaten på enheden.
Netværksstandby: 0,5 W
(hvis alle netværksporte er
aktiverede)
3)
Strømforbrug
Se mærkaten på enheden.
(R0
Strømforsyning
(R03)
Ca. 300 mm x 163 mm x
241 mm
5 V 0 500 mA
300 W RMS
Design og specifikationer kan ændres uden forudgående
varsel.
Sådan afbrydes den trådløse
netværksforbindelse eller den trådløse
enhed
Sluk for enheden ved at holde tænd-/sluk-knappen nede i
mindst fem sekunder.
Overensstemmelseserklæring
LG Electronics erklærer herved, at radioudstyret af
typen MINI HI-FI SYSTEM er i overensstemmelse
med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EUoverensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende
internetadresse:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Af hensyntagen til brugeren, skal denne enhed installeres
og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem
enheden og kroppen.
CK43-DB.DEUSLLK_SIM_DAN_MFL70382731.indd 4
Frekvensområde
Udgangseffekt (maks.)
2402 til 2480 MHz
10 dBm
2018-03-09 �� 2:47:32
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement