LG PC12 Owner's manual

LG PC12 Owner's manual

LGESW_PC12_DAN_MFL40699304

MODEL : PC12

iPod er et varemærke tilhørende Apple Computer, Inc, registreret i U.S. og andre lande.

DANSK

Der er så mange ting, dit Hi-Fi system kan gøre

iPod DOCKING

Gå til side 6

Lul mig i søvn og væk mig

Gå til side 9

Afspille CD'ere og USB

Gå til side 6 & 8

Indhold

Indstilling (Bagpanel)

Om afspiller

Om fjernbetjening

Sådan hører du CD'ere iPod DOCKING

Sådan hører du musik fra din bærbare afspiller 7

6

6

Sådan hører du radio

Sådan tilslutter du din bærbare USB afspiller

7

8

Sådan optager du

Sådan indstiller du uret

Brug afspilleren som vækkeur

Du kan falde i søvn samtidig med, at du lytter til afspilleren

8

9

9

3

4

5

Stemningslys

Om MP3/WMA

Sikkerhedsforanstaltninger

Fejlfinding

Specifikationer

9

9

9

10

11

11

Optage fra CD, radio eller bærbar til USB

Gå til side 8

Sådan hører du radio

Gå til side 7

Før tilslutning, betjening eller indstilling af dette produkt skal denne brugervejledning læses omhyggeligt.

2

EMOTIONAL AUDIO DEVICE

]

BRUGERVEJLEDNING

Afspille fra mange eksterne enheder

Gå til side 7

Bærbar CD afspiller MP3 afspiller

Indstilling (Bagpanel)

DANSK

PHONES (hovedtelefon-jackstik)

Du skal tilslutte et stik til hovedtelefoner ( 3,5 mm) i jack-stikket, hvis du vil høre lyden igennem hovedtelefoner. Hvis du tilslutter hovedtelefoner

(medfølger ikke), afbrydes højttalerne.

Sæt batteriet i fjernbetjeningen

Sørg for, at + (plus) og - (minus) på batteriet (str. AAA) vender samme vej som plus og minus på fjernbetjeningen.

Sæt vekselstrøms-strømstikket i vægstikkontakten

a. Før du tilslutter vekselstrøms-strømstikket, skal du kontrollere, om driftsspændingen på din enhed er identisk med spændingen fra din lokale strømforsyning.

b. Tilslut den ene ende af vekselstrøms-strømstikket

(medfølger) til AC IN stikkontakten, der sidder bag på enheden.

c. Sæt den anden ende ind i vægstikkontakten.

EMOTIONAL AUDIO DEVICE

]

BRUGERVEJLEDNING

3

Om afspiller

ALARM (SNOOZE)

Med funktionen ALARM kan du tænde (On) for

CD-afspilning og radiomodtagelse på et ønsket tidspunkt. (Se Brug afspilleren som vækkeur)

CLOCK (SNOOZE)

Her kan du indstille uret og kontrollere tiden.

(Se Sådan indstiller du uret)

-TUNING+ /

.>

Lagring af radiostationer.

(Se Sådan hører du radio)

B

/

x

/ MO./ST.

Starter eller stopper afspilning.

z

REC

Starter eller holder pause i optagelse.

CD slot-isætning

• Skub ikke en disk ind i CD-slottet med magt.

• Træk eller skub ikke i en disk, når den skydes ud.

• Tryk igen på Z

EJECT

for at sætte disken i igen, efter at den er udskudt.

Z

EJECT

Udskyder eller isætter CD'en fra isætnings-slottet.

iPod DOCK

VOLUME

Kontrollerer lydstyrken under brug af en hvilken som helst funktion.

FUNC/INPUT

Du kan ændre funktionerne mellem FM, CD, USB,

PORTABLE, IPOD.

1

/

]]

Tænd eller sluk (on/off).

DISPLAYVINDUE

4

EMOTIONAL AUDIO DEVICE

]

BRUGERVEJLEDNING

Om fjernbetjening

Tænd eller sluk (on/off)

Når du trykker på

1 i mere end 3 sekunder, når der er tændt for enheden, kan du gå ind i strømspare-modus.

Sådan ændrer du funktionerne

Du kan ændre funktionerne mellem

FM, CD, USB.

Søg efter et afsnit på et spor

Hurtig søgning efter spor

Springe til et andet spor

Søg efter mappe i MP3-/WMA-filer

Når du afspiller en CD med MP3-/WMA-filer i adskillige mapper, skal du trykke på.

FOLDER•PRESET

for at vælge den mappe, du vil afspille.

Søge efter radiostationer efter radiotype

- VALGFRI

Sådan ændrer du INPUT (INDGANGS)

-funktionerne

Du kan ændre funktionerne mellem

PORTABLE (BÆRBAR), IPOD.

Du kan falde i søvn samtidig med, at du lytter til afspilleren.

Stemningslys

Sådan lytter du til sporene igen og igen

Vælg et andet spor (iPod DOCKING)

Sådan 'gemmer' du en radiostation

Starter eller holder pause i afspilning

Slukker midlertidigt for lyden

Tryk igen på denne knap for at gå tilbage til lyden.

VOLUME

Kontrollerer lydstyrken under brug af en hvilken som helst funktion.

Indstilling af lydkvalitet

Du kan vælge mellem 4 faste lydefterligninger.

Starter eller holder pause i optagelse.

EMOTIONAL AUDIO DEVICE

]

BRUGERVEJLEDNING

5

Sådan hører du CD'ere iPod DOCKING

På denne afspiller kan du afspille lyd-CD og MP3/WMA CD.

Du kan lytte til musik, når du tilslutter iPod til afspilleren.

Tilslut iPod til "iPod DOCK" på den

øverste del af afspilleren.

1. Læg CD'en i:

På skærmen vises det totale antal spor (filer).

2. Vælg CD-funktionen:

3. Begynd CD-afpilningen:

4. Stop CD-afpilningen:

PÅ AFSPILLER

PÅ FJERNBETJENING

Z

EJECT

FUNC/INPUT

B

/

x

B

/

x

FUNCTION

x

B

/

[]

ENTER

1. Vælg funktionen iPod:

2. "IPOD" vises:

3. Begynd afpilningen:

4. Før du frakobler iPod, kan du skifte til en hvilken som helst anden funktion ved at trykke på:

5. Fjern iPod:

PÅ AFSPILLER

PÅ FJERNBETJENING

FUNC/INPUT INPUT

B

/

x

FUNC/INPUT

B

/

[]

FUNCTION eller

INPUT

Når du lytter til CD'ere - kan du også gøre sådan her

Pause eller genstarte en CD

Tryk på

B

/

[] på fjernbetjeningen under afspilning. Tryk igen på knappen for at genoptage afspilningen.

Søg efter et afsnit på et spor

Hold

.

/

> nedtrykket på enten afspilleren eller fjernbetjeningen under afspilning.

Springe til et andet spor

Hold .

/

> nedtrykket på enten afspilleren eller fjernbetjeningen.

Hurtig søgning efter spor

Hold kun

.

/

> nedtrykket på enten afspilleren eller fjernbetjeningen i stop-status. Springer over spor ét efter ét.

Sådan lytter du til sporene igen og igen

Når du trykker gentagne gange på

MODE

på fjernbetjeningen, ændres visningen i følgende rækkefølge, RPT 1 - RPT ALL - RANDOM - OFF

(GENT. 1 - GENT. ALLE - TILFÆLDIG - SLUK).

iPod DOCKING - kan du også gøre sådan her

Pause eller genstarte en iPod

Tryk på B

/

x på afspilleren eller B /

[] på fjernbetjeningen under afspilning.

Tryk igen på knappen for at genoptage afspilningen.

Søg efter et afsnit på et spor

Hold .

/

> nedtrykket på enten afspilleren eller fjernbetjeningen under afspilning.

Springe til et andet spor

Hold

.

/

> nedtrykket på enten afspilleren eller fjernbetjeningen.

Vælg et andet spor

Når du trykker på

MODE

på fjernbetjeningen, kan du gå til forrige liste.

Når du trykker på

FOLDER•PRESET

på fjernbetjeningen, kan du gå til et

ønsket emne. Når du så trykker på x

ENTER

på fjernbetjeningen, kan du bekræfte det.

BEMÆRK :

• Meddelelsen “ERROR (FEJL)” vises, når der ikke er god forbindelse til iPod, eller hvis der ikke er tilstrækkelig batterikapacitet.

• iPod oplades automatisk, når den tilsluttes til afspilleren.

6

EMOTIONAL AUDIO DEVICE

]

BRUGERVEJLEDNING

Sådan hører du musik fra din bærbare afspiller

På afspilleren kan du afspille musik fra mange typer af bærbare afspillere.

1. Du tilslutter den bærbare afspiller ved at sætte stikket fra enheden ind i PORTABLE IN (bærbar ind) på siden af afspilleren:

2. Tænd for strømmen:

3. Vælg funktionen PORTABLE:

4. Tænd for den bærbare afspiller, hvorefter afspilningen vil begynde.

Sådan hører du radio

PÅ AFSPILLER

PÅ FJERNBETJENING

1

/

]]

FUNC/INPUT INPUT

1. Vælg FM:

2. Vælg radiostation:

3. Sådan 'gemmer' du en radiostation:

Et forudindstillet nummer vil blive vist på skærmen.

4. Sådan vælger du en 'gemt' station:

5. For at bekræfte skal du trykke på:

Du kan gemme op til 30 radiostationer.

PÅ AFSPILLER

PÅ FJERNBETJENING

FUNC/INPUT

.

/ >

FUNCTION

.

/ > x

ENTER

FOLDER

x

PRESET

ENTER

Når du lytter til radio - kan du også gøre sådan her

Søg automatisk efter radiostationer

Hold

.

/

> nedtrykket på enten afspilleren eller fjernbetjeningen i mere end 0,5 sekund. Tuneren scanner automatisk og stopper, når den finder en radiostation.

Slette alle gemte stationer

Hold x

ENTER

nedtrykket på fjernbetjeningen i to sekunder.

“ERASE (SLET)” vises. Tryk på x

ENTER

på fjernbetjeningen for at slette alle gemte stationer.

Vælg et 'forudindstillet nummer' for en radiostation

Vælg den ønskede station ved at trykke på .

/

> . Tryk på x

ENTER

og stationen blinker. Tryk på

FOLDER

PRESET

på fjernbetjeningen for at vælge det ønskede, forudindstillede nummer. Tryk på x

ENTER

for at gemme det.

Forbedre dårlig FM-modtagelse

Tryk på

MO./ST.

på afspilleren eller på

B

/

[] på fjernbetjeningen. Dette vil

ændre tuneren fra stereo til mono og sædvanligvis forbedre modtagelsen.

Eller tilslut antennen omhyggeligt.

Se oplysninger om dine radiostationer - VALGFRI

FM-tuneren er udstyret med RDS (Radio Data System). Bogstaverne RDS vises på skærmen sammen med oplysninger om den radiostation, du lytter til. Tryk adskillige gange på

RDS

på fjernbetjeningen for at få vist oplysningerne.

PTY

- Programtype så som nyheder, sport, jazz.

RT

- Radiotekst, radiostationens navn.

CT

-Tidskontrol, klokkeslættet hvor radiostationen befinder sig.

PS

- Programservicenavn, kanalens navn.

Du kan søge efter radiostationer efter programtype ved at trykke på

RDS

.

På skærmen vises den sidst anvendte PTY. Tryk én eller flere gange på

PTY

for at vælge din foretrukne programtype. Tryk på .

/ > og hold den nedtrykket. Tuneren søger automatisk. Når en station findes, stopper søgningen.

EMOTIONAL AUDIO DEVICE

]

BRUGERVEJLEDNING

7

Sådan tilslutter du din bærbare

USB afspiller

Sådan optager du

Fordelen ved at tilslutte din bærbare

USB-afspiller til systemets USB-port er, at du kan kontrollere den bærbare enhed fra systemet. Tilslut den bærbare enhed til systemet ved brug af et USB-kabel

(medfølger ikke).

1. Vælg USB-funktionen:

2. På skærmen vises“READ” fulgt af det antal filer, der vises:

3. Tryk på:

4. Før du frakobler den bærbare

USB-afspiller, kan du skifte til en hvilken som helst anden funktion ved at trykke på:

5. Fjern USB-afspilleren:

PÅ AFSPILLER

PÅ FJERNBETJENING

FUNC/INPUT FUNCTION

B

/

x

FUNC/INPUT

B

/

[]

FUNCTION eller

INPUT

BEMÆRK :

• Nogle bærbare enheder er ikke kompatible med dette system.

• Når forskellige kort er tilsluttet til hukommelseskortlæseren, genkendes det først fundne kort.

Fjern ikke USB-enheden under betjening.

• Der kræves back-up, så beskadigelse af data undgås.

• Hvis du anvender et USB-forlængerkabel eller en USB hub, genkendes

USB-enheden muligvis ikke.

• Udstyr, der bruger NTFS filssystem, understøttes ikke (Kun FAT (16/32) filsystem understøttes).

• USB-funktionen i denne enhed understøtter ikke alle USB-enheder.

• Digitalkamera og mobiltelefon understøttes ikke.

• Denne enhed understøttes ikke, når det totale antal filer er på 1000 eller derover.

Optage FM eller PORTABLE (BÆRBAR) kilde til USB

Tilslut USB til afspilleren før optagelse.

PÅ AFSPILLER

PÅ FJERNBETJENING

1. Vælg den modus (PORTABLE

(BÆRBAR) eller FM), du vil optage fra:

2. Start optagelsen:

3. For at stoppe en optagelse:

FUNC/INPUT

z

REC

B

/

x

FUNCTION eller

INPUT

REC

x

ENTER

Optage lyd-CD kilde til USB

Du kan optage ét ønsket spor eller alle musikspor på lyd-CD til USB.

(Lydstyrken kan ikke justeres til maks. niveau under CD-optagelse.)

PÅ AFSPILLER

PÅ FJERNBETJENING

1. Vælg CD-funktionen:

2. Vælg spor:

3. Start optagelsen:

4. For at stoppe en optagelse:

FUNC/INPUT

.

/ > z

REC

B

/

x

FUNCTION

.

/ >

REC

x

ENTER

BEMÆRK :

• Hvis du fjerner USB under optagelse, bliver den optagede fil muligvis ikke gemt.

• Tryk på z

REC (REC)

i mere end 3 sekunder, hvorefter du kan vælge bitrate. Tryk på .

/ > for at vælge bitrate og igen på z

REC (REC)

for at vælge optagehastighed. Tryk på

.

/

> for at vælge den

ønskede optagehastighed og igen på z

REC (REC)

for at afslutte optagelsen.

1 x hastighed : Du kan lytte til musik samtidig med, at du optager den.

(FM, PORTABLE eller lyd-CD)

2 x hastighed (Kun 96kbps, 128kbps)

: Du kan kun optage musikfiler. (Kun lyd-CD)

Hvis du producerer uautoriserede kopier af kopibeskyttet materiale, inklusive computerprogrammer, filer, udsendelser og optagelser, kan det være en overtrædelse af ophavsretten (copyright) og kan udgøre en strafbar lovovertrædelse. Dette udstyr bør ikke anvendes til sådanne formål!

Vær ansvarlig!

Respekter ophavsretten!

8

EMOTIONAL AUDIO DEVICE

]

BRUGERVEJLEDNING

Sådan indstiller du uret

1. Tænd for strømmen:

2. Hold knappen nedtrykket i mindst 2 sekunder:

3. Vælg mellem følgende:

12HR (til formiddag (am) og eftermiddag (pm) visning) eller 24HR (til en 24timers visning).

4. Bekræft dit valg:

5. Vælg timer:

6. Tryk på:

7. Vælg minutter:

8. Tryk på:

PÅ AFSPILLER

1

/

]]

CLOCK

.

/ >

CLOCK

.

/ >

CLOCK

.

/ >

CLOCK

Brug afspilleren som vækkeur

Brug afspilleren som vækkeur. Hold

ALARM

nedtrykket på afspilleren i to sekunder. Når du trykker gentagne gange på .

/ > , ændres visningen i følgende rækkefølge: FM, CD, USB. Tryk på

ALARM

, når funktionen, du vil vækkes af, bliver vist. Herefter skal du indstille tidspunktet, hvor alarmen skal aktiveres. Brug .

/ > for at ændre timer og minutter og

ALARM

for at gemme. Herefter vises indstillingsskærmen for lydstyrke (VOL). Brug

.

/ > for at ændre lydstyrken og

ALARM

for at gemme. Ikonet Ur viser, at alarmen er indstillet. Sluk for systemet. Når du har slukket for systemet, kan du kontrollere indstillingstidspunktet for alarmen ved at trykke på

ALARM

. Du kan også tænde og slukke for alarmen ved at trykke på

ALARM

.

BEMÆRK :

• Hvis du ikke indstiller uret, virker alarmfunktionen ikke.

• Hvis du ikke har trykket på en hvilken som helst knap efter 5 minutter med en bippende alarm, så annulleres alarmen automatisk.

Funktionen SLUMRE (snooze)

Med denne funktion vækkes du hver 5. minut, hvis du ikke slukker for vækkeuret. Når der er tændt for vækkeuret, og du trykker på

CLOCK

eller

ALARM

, skifter CD eller USB til pause & dæmpet. Tuneren er i dæmpetmodus i 5 minutter og skifter til afspil & dæmpet sluk.

Du kan falde i søvn samtidig med, at du lytter til afspilleren

Når du trykker gentagne gange på

SLEEP

på fjernbetjeningen, ændres visningen i følgende rækkefølge, SLP OFF - LIGHT (SOV SLUK - LYS), og tilsvarende ikoner.

Tryk gentagne gange på

.

/

> på SLP OFF, hvorefter visningen

ændres i følgende rækkefølge: SLP 90 & dimmer ON -> SLP 80 & dimmer ON -> SLP 70 & dimmer ON -> SLP 60 & dimmer ON -> SLP 50 & dimmer ON -> SLP 40 & dimmer ON -> SLP 30 & dimmer ON -> SLP 20 & dimmer ON -> SLP 10 & dimmer ON -> SLP OFF & dimmer OFF.

Stemningslys

Når du trykker gentagne gange på

SLEEP

på fjernbetjeningen, ændres visningen i følgende rækkefølge, SLP OFF - LIGHT (SOV SLUK - LYS), og tilsvarende ikoner. Når du gentagne gange trykker på .

/ > på LIGHT,

ændres visningen i følgende rækkefølge: L--1 -> L--2 -> L--3 -> L--OFF.

Om MP3/WMA

MP3/WMA diskkompatibilitet med denne enhed er begrænset som følger:

• Samplingfrekvens: 8 - 48kHz(MP3), 32 - 48kHz(WMA)

• Bitrate: 8 - 320kbps(MP3), 48 - 320kbps(WMA)

• Det fysiske CD-R-format bør være “ISO 9660”.

• Hvis du optager MP3/WMA-filer ved hjælp af software, der ikke kan oprette et FILSYSTEM, f.eks. “Direct-CD” osv., er det umuligt at afspille

MP3-filer. Vi anbefaler, at du bruger “Easy-CD Creator”, som opretter et

ISO 9660 filsystem.

• Anvend ikke specielle bogstaver/tegn så som “/ : * ? “ < > ” osv.

• Selv om der er flere end 999 filer på en CD, vises der kun op til 1000 i displayet.

EMOTIONAL AUDIO DEVICE

]

BRUGERVEJLEDNING

9

Sikkerhedsforanstaltninger

FORSIGTIG

RISIKO FOR ELEKTRISK

STØD. MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG:

FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD BØR LÅGET

(ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. INDEHOLDER INGEN DELE, SOM KAN

UDSKIFTES AF BRUGEREN. REPARATIONER BØR UDFØRES AF

KVALIFIFICEREDE SERVICETEKNIKERE.

Symbolet for lynnedslaget med pil inde i en ligesidet trekant skal varsko brugeren om tilstedeværelsen af uisoleret farlig spænding, der kan være af en sådan størrelse inde i produktets hus, at den kan udgøre en fare for mennesker med hensyn til elektrisk stød.

Udråbstegnet inde i en ligesidet trekant skal varsko brugeren om tilstedeværelsen af vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner (service) i de vejledninger, der følger med udstyret.

ADVARSEL:

FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD

SKAL MAN IKKE UDSÆTTE DETTE PRODUKT FOR REGN ELLER FUGT.

ADVARSEL:

Dette udstyr må ikke installeres på en snæver plads som f. eks.

bogskab eller lignende.

FORSIGTIG:

Blokér ikke nogen som helst af ventilationsåbningerne. Installér produktet i henhold til fabrikantens anvisninger.

Huller og åbninger i kabinettet er til ventilation og for at sikre en pålidelig betjening af produktet samt beskytte det mod overopvarmning.

Åbningerne må aldrig blokeres ved, at produktet placeres på en seng, en sofa, et tæppe eller lignende overflader. Dette produkt bør ikke placeres i en indbygget installation så som en bogreol eller et rack, med mindre der er tilstrækkelig ventilation, eller at man har fulgt fabrikantens anvisninger.

FORSIGTIG:

Dette produkt benytter et lasersystem.

Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt igennem for at sikre korrekt betjening af produktet, og gem den til fremtidig reference. Kontakt en autoriseret servicetekniker, hvis produktet kræver vedligeholdelse. Brug af betjeningsfunktioner, justeringer eller udførelse af andre procedurer end de, der er specificeret heri, kan måske resultere i farlig strålingseksponering.

For at undgå direkte eksponering fra laserstråler skal man ikke forsøge at åbne produktets hus. Synlig laserstråle i åben tilstand. SE IKKE IND I STRÅLEN.

10

EMOTIONAL AUDIO DEVICE

]

BRUGERVEJLEDNING

FORSIGTIG:

Apparatet bør ikke udsættes for vand (dryp eller sprøjt), og man bør ikke placere emner fyldt med væsker, så som vaser, på apparatet.

VÆR FORSIGTIG med hensyn til strømkablet

For de fleste apparater anbefales det, at de forbindes til et særligt kredsløb;

dvs. et kredsløb med enkelt udløb, som kun yder strøm til dette apparat, og som ikke har andre udgange eller tilknyttede kredsløb. For at være sikker bør du kontrollere specifikationssiden i denne brugervejledning.

Lad være med at overbelaste vægstikkontakterne. Overbelastede vægstikkontakter, løse eller beskadigede vægstikkontakter, forlængerledninger, flossede strømkabler eller beskadiget eller knækket kabelisolering er farligt. Enhver af disse situationer kan resultere i elektrisk stød eller brand. Med mellemrum bør du kontrollere kablerne til dit apparat, og hvis det ser ud, som om de er beskadigede eller slidte, så tag stikket ud, lad være med at bruge apparatet, og få kablet skiftet ud med en nøjagtig udskiftningsdel af en autoriseret servicetekniker.

Beskyt strømkablet mod fysisk eller mekanisk misbrug og undgå at vride det, knække det, klemme det, klemme det i en dør og træde på det. Vær særlig opmærksom på stik, vægstikkontakter og der, hvor kablet kommer ud fra apparatet.

Træk stikket ud for at afbryde strømmen fra nettet. Når du monterer dette produkt, så skal du sørge for, at der er fri adgang til stikket.

Bortskaffelse af dit gamle apparat

1. Når du ser symbolet med en affaldsspand med kryds over på et produkt, så betyder det, at produktet er underlagt det europæiske direktiv

2002/96/EC.

2. Alle elektriske og elektroniske produkter bør bortskaffes på separat vis, og ikke som husholdningsaffald, men via specielle opsamlingssteder, der er udpeget af de offentlige eller lokale myndigheder.

3. Når du bortskaffer dit gamle apparat på korrekt vis, så hjælper du med til at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og mennesker.

4. Ønsker du yderligere oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat, så bedes du kontakte de offentlige myndigheder, genbrugspladsen eller den butik, hvor du købte produktet.

Dette produkt er fremstillet, så det opfylder kravene i EMC Direktivet

2004/108/EF og Lavspændingsdirektivet 2006/95/EF.

Repræsenteret i Europa af:

LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere,

The Netherlands (Tel : +31-036-547-8940)

USB

Fejlfinding

Symptom

Generelt

Ingen strøm.

Årsag

Strømkablet er ikke sat i.

Kontroller, om der er strømafbrydelse.

Afhjælpning

Sæt strømkablet i.

Du kan kontrollere forholdene ved at forsøge at betjene andre elektroniske enheder.

Tryk på

FUNC/INPUT (FUNCTION)

og kontroller den valgte funktion.

Ingen lyd.

CD

Afspilningen starter ikke i enheden.

Kontrollér, at du har valgt den rigtige funktion.

Disk isat som ikke kan afspilles.

Disken er snavset.

Isæt en disk, der kan afspilles.

Rengør disken.

RADIO

Radiostationer kan ikke tunes ind.

Antennen er enten forkert placeret eller ikke korrekt tilsluttet.

Tilslut antennen omhyggeligt.

iPod

iPod fungerer ikke. Kontroller, om afspilleren er korrekt tilsluttet til enheden.

Kontrollér, om iPod er fuldt opladet.

Tilslut den korrekt til enheden.

Lad iPod op. iPod oplades automatisk, når den tilsluttes til afspilleren.

Fjernbetjening

Fjernbetjeningen virker ikke korrekt.

Fjernbetjeningen peger ikke hen imod enhedens sensor til fjernbetjeningen.

Fjernbetjeningen er for langt væk fra enheden.

Der er en forhindring mellem fjernbetjeningen og enheden.

Batterierne i fjernbetjeningen er flade.

Ret fjernbetjeningen hen imod enhedens sensor til fjernbetjeningen.

Brug fjernbetjeningen indenfor 5 m

(16 fod).

Fjern forhindringen.

Sæt nye batterier i.

Specifikationer

Generelt

Strømforsyning

Strømforbrug

Nettovægt bunden af enheden.

2,45 kg

Ydre dimensioner (B x H x D) 332 x 165 x 248 mm

Driftstemperatur

Betjeningsfugtighed

Udgangseffekt

T.H.D

Frekvenssvar

Der henvises til mærkatet i bunden af enheden.

Der henvises til mærkatet i

5 o C til 35 o C

5% til 85 %

5 W + 5 W

10 %

200 - 18000 Hz

Signal-til-støj-ratio

Højttalere

70 dB

6 Ω X 2

Tuner

FM Frekvensområde 87,5 - 108,0 MHz eller 65 - 74 MHz,

87,5 - 108,0 MHz

CD

Frekvenssvar

Signal-til-støj-ratio

200 - 18000Hz

70 dB

Dynamisk frekvensområde 60 dB

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

EMOTIONAL AUDIO DEVICE

]

BRUGERVEJLEDNING

11

P/NO : MFL40699304

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement