LG GX200 Owner's manual
Türkçe
ENGLISH
GX200
Bu kılavuzdaki bazı kısımlar
telefonun veya hizmet
sağlayıcınızın yazılımına
bağlı olarak telefonunuzdan
farklılık gösterebilir.
www.lgmobile.com
P/N : MMBB0377801 (1.0)
Bluetooth QD ID B016135
GX200 Kullanım Kılavuzu - Türkçe
Bu kılavuz, yeni cep telefonunuzu anlamanıza yardımcı olacaktır. Size,
telefonunuzda bulunan özelliklerle ilgili faydalı açıklamalar sunacaktır.
Bu kılavuzdaki bazı kısımlar telefonun veya hizmet sağlayıcınızın
yazılımına bağlı olarak telefonunuzdan farklılık gösterebilir.
Eski Cihazınızı imha etme
1 Üründe, üzerinde çarpı işareti bulunan
tekerlekli bir çöp kutusu sembolü
bulunması ürünün Avrupa Mevzuatı
2002/96/EC kapsamında olduğunu
gösterir.
2 Tüm elektrikli ve elektronik ürünler,
belediye atık şebekesinden farklı
olarak, yerel makamlarca ya da
devlet tarafından atanan özel olarak
tasarlanmış toplama tesislerinde imha
edilmelidir.
3 Eski cihazınızın doğru şekilde imha
edilmesi gerek çevre gerekse insan
sağlığı açısından potansiyel negatif
sonuçların ortaya çıkmasının önüne
geçecektir.
4 Eski cihazınızın imha edilmesi ile ilgili
daha detaylı bilgi edinmek için lütfen
yerel yönetim yetkililerinizle, atık
yönetimi servisiyle veya ürünü satın
aldığınız mağazayla irtibata geçiniz.
5 EEE Yönetmeliğine uygundur.
SIM Kartın takılması ve Pilin Şarj Edilmesi
Te
Ku
Bir cep telefonu şebekesine abone olduğunuzda, PIN kodunuz,
isteğe bağlı mevcut hizmetler ve diğer bilgiler gibi abonelik
detaylarınızı içeren, bir SIM kart size verilmektedir.
Önemli! › Kullanıma hazır SIM kart ve üzerinde bulunan iletken kısım,
bükülme ya da çizilmeden dolayı kolaylıkla zarar görebilir,
bu yüzden kartı tutarken, takarken ya da çıkarırken dikkatli
olun. Tüm SIM kartlarını küçük çocukların ulaşamayacağı
yerlerde saklayın.
› USIM bu telefonda desteklenmemektedir.
SIM
An
So
Ar
Al
Resimler
1 Pil kapağını açın
2 SIM kartınızı yerleştirin
3 Pil kapağını kapatın
4 Pilinizi şarj edin
1
3
2
4
Pili ilk kez kullanmadan önce tam olarak şarj edildiğinden emin olun
2
So
pr
he
m
ye
Ar
nu
ya
Telefon Bileşenleri
Kulaklık
m,
SIM1 LED Göstergesi
SIM2 LED Göstergesi
Ana ekran
Hareket tuşu
Sol programlanabilir tuş
Arama tuşu
Sağ programlanabilir tuş
Bitir/Açma tuşu
i
Alfanumerik tuşlar
Bilek ipi deliği
Ses seviyesi tuşu
Şarj cihazı
bağlantı noktası/
Micro USB
bağlantı noktası/
Kulaklık jakı
MicroSD
yuvası
Sol programlanabilir tuş ve Sağ
programlanabilir tuş: Bu tuşların
her biri, hemen üst kısmına rastlayan
metinde ifade edilen fonksiyonları
yerine getirmektedir.
Arama tuşu: Dilediğiniz telefon
numarasını arayabilir ve gelen çağrıları
yanıtlayabilirsiniz.
Bitirme/ Açma tuşu: Telefonu açıp
kapamanızı, çağrıyı sonlandırmanızı ya da
Bekleme Moduna geri dönmenizi sağlar.
Gezinme tuşu: Telefon fonksiyonlarına
hızlı erişim sağlar.
Alfanumerik tuşlar: Bekleme
modunda bir numara aramak için ve
düzenleme modunda numaraları veya
karakterleri girmek için kullanılır.
3
Ekran Simgeleri
Simge Açıklama
Şebeke sinyalinin gücünü gösterir.
Bluetooth bağlantısı açık.
Telefon kilitli.
Alarm ayarlı.
Dolaşım servisi kullanılıyor
Yeni metin mesaj(lar)ını gösterir.
Normal profili etkin.
Te
1T
2T
t
Ça
1
2
Bi
1
2
Sessiz profili etkin.
Yüksek profili etkin.
Uçuş modu profili etkin.
Kulaklık ayarı kullanılıyor.
U
1
Pil şarj seviyesini gösterir.
2
3
4
Telefonunuzu Açma ve Kapama
1 Telefon açılana kadar
[Bitir] tuşuna basın.
2 Telefonu kapatmak için, kapanış görüntüsü görünene kadar
tuşuna basılı tutun.
[Bitir]
Çağrı yapma
1 Bekleme modunda, telefon numarasını ve alan kodunu girin.
2 Numarayı aramak için
[Arama] tuşuna basın.
Bir Çağrıyı Yanıtlama
1 Çağrıya yanıt vermek için telefon çaldığında
[Arama] tuşuna basın.
2 Herhangi bir tuşa bas menü seçeneğinin ayarlanmış olması durumunda
[Bitir] tuşu ya da sağ programlanabilir tuş dışında herhangi bir tuşa
basılmasıyla gelen çağrıya yanıt verilecektir.
Uluslararası bir çağrı yapma
1 Bekleme modunda, + (uluslararası ön ek karakteri) işareti görünene kadar 0
tuşuna uzun basın.
2 Ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını girin.
3 Çağrı yapmak için
[Arama] tuşuna basın.
5
SIM kartlarını etkinleştirme ve değiştirme
Telefonunuz, aynı anda iki SIM kartı değiştirmeden kullanmanızı sağlayan
Çift SIM kart modunu destekler. İki SIM kart takılı olduğunda, SIM kartlardan
birini veya her ikisini de etkinleştirebilirsiniz. SIM Değiştirme fonksiyonu, Kişi,
Çağrı kayıtları ve Mesaj kutusundaki çağrı veya mesaj için varsayılan SIM kartı
seçmenizi sağlar.
1 Ana menüden [Ayarlar] seçeneğini seçin ve sonra [Çift SIM] seçeneğini seçin.
2 Değiştirme modunu ayarlamak için [SIM Değiştirme] seçeneğini seçin.
• Otomatik: SIM kartı otomatik olarak değiştirilir.
• Kullanıcı ayarı: Varsayılan çağrı ve Varsayılan mesajlaşmayı ayarlamak için
yukarı ve aşağı gezinme tuşunu kullanın.
Atamak istediğiniz SIM karta geçiş yapmak için sol ve sağ gezinme tuşunu
kullanın ve istediğiniz ayarı kaydetmek için [Seçenekler]’e basın.
Not:
Sadece bir SIM kartın takılı olduğu durumlarda, takılı sim kartı varsayılan olarak
etkinleştirilecektir.
Metin girme
T9
Bu
tak
oto
bö
me
FM
gö
1
2
Tuş takımını kullanarak alfanumerik karakterler girebilirsiniz. Modları
değiştirmek için,
tuşuna basın.
3
6
T9 Modu
ı
n.
u
ak
Bu modda her harf için bir tuşa bir kez basarak sözcük girebilirsiniz. Tuş
takımındaki her tuşun birden fazla harfi vardır. T9 modu tuş girişlerinizi
otomatik olarak dahili bir sözlükle karşılaştırarak doğru sözcüğü belirler,
böylece klasik ABC moduna göre çok daha az sayıda tuşa basmak gerekir. Giriş
metodu telefonunuzun sağ üst köşesinde gösterilir.
Gösterge
İşlev (İngilizce
Smart modu)
T9 Smart Abc
T9 Smart abc
T9 Smart ABC
Nümerik
Gösterge
İşlev (İngilizce
Smart modu)
Multitap Abc
Multitap abc
Multitap ABC
FM Radio (Bu özellik bölgelere göre farklılık
gösterebilir.)
1 Ana menüden [Multimedya] seçeneğini seçin ve sonra [FM radyo]
seçeneğini seçin.
2 Radyo kanallarını aramak için gezinme tuşunu kullanın. Mevcut radyo
kanallarını otomatik olarak aramak için [Seçenekler]’e basın ve [Otomatik
kanal arama]’yı seçin.
3 Kanal listesini düzenlemek için [Seçenekler] öğesine basın. Telefonunuz FM
radyo için aşağıdaki seçenekleri sağlar:
• Kanal listesi: Kanal adını ve frekansı girerek 9 radyo istasyonuna kadar kayıt
yapabilirsiniz.
• Manuel giriş: Radyo kanalının frekansının manuel olarak girişinin
yapılmasıdır.
7
• Otomatik Arama: Otomatik arama mevcut kanalları arar ve otomatik olarak
kanal listesine kaydeder.
• Ayarlar: Arkaplan oynatmasını, FM radyo temasını, hoparlöre geçişi, AMR,
AWB veya WAV kayıt formatını, ses kalitesini ve kayıt belleğini değiştirin.
• Kayıt: Favori radyo programlarınızı kaydeder.
• Ekle: Önceden kaydedilmiş bir dosyayı devam ettirir ve aynı dosyada
kaydetmeye devam eder.
• Dosya listesi: Önceden kaydedilmiş dosyaları yönetir.
Kayıp Çalıntı Bildirimi (KÇB)
1 KÇB fonksiyonu, telefonunuzu kaybetmeniz ya da yerini unutmanız
durumunda kullanabileceğiniz izleme sistemi özelliğidir.
2 Yetkisiz bir kişi telefonunuzu kullandığında, telefonunuzda bir SMS
gönderilir ve mesaj ön tanımlı telefon numaranıza gönderilir.
3 Aşağıdaki adımlarla KÇB fonksiyonunu ayarlayabilirsiniz:
• Ana menüden [Ayarlar] seçeneğini seçin ve sonra [Güvenlik] seçeneğini
seçin.
• [Kayıp Çalıntı Bildirimi]’ni seçin
• KÇB’yi ayarlayın ve AÇIK’ı seçin
• Varsayılan KÇB kodunu girin
Not:
› Telefonunuzu başka bir SIM kart ile kullanmak istemeniz durumunda, KÇB’yi
KAPALI olarak ayarladığınızdan emin olun.
› KÇB için girilen numaraya ülke kodunu eklemeniz önerilir (örn. TÜRKİYE için
telefon numarasından önce +90)
› Varsayılan kçb kodu:“0000”.
8
Te
Fa
sah
ay
1
2
3
ak
i
Telefonun sesini ayarlama
Farklı ortam koşullarına adapte olması için telefonunuz 4 farklı profile
sahiptir. Her profilde arzu ettiğiniz zil seslerini ve uyarı türlerini ayrı ayrı
ayarlayabilirsiniz.
1 Menüden [Profiller] öğesini seçin.
2 Bir profil seçin ve zil sesini ayarlamak için [Seçenekler - Kişiselleştir] öğesine
basın.
3 [Tamam]’a basın ve ardından iki SIM kartı için de arzu edilen zil sesini
sırasıyla ayarlayabilirsiniz. Zil seslerini ve uyarı türlerini özelleştirmek için
telefonunuz aşağıdaki seçenekleri destekler:
• Uyarı türü: Zil sesi için bir uyarı türü (Zil, Titreşim, Zil ve Titreşim, Önce
Titreşim Sonra Zil, Sessiz) seçin.
• Zil sesi: İstediğiniz zil sesini seçin.
• Zil Sesi Seviyesi: Yukarı/aşağı gezinme tuşlarını kullanarak zil sesi seviyesini
ayarlayın.
• Mesaj uyarı türü: Mesaj uyarı sesi için bir uyarı türü (Bir kez çal, Aralıklarla
çal, Zil ve titreşim, Titreşim, Sessiz) seçin.
• Mesaj sesi: İstediğiniz mesaj uyarı sesini seçin.
• Mesaj sesi seviyesi: Yukarı/aşağı gezinme tuşlarını kullanarak mesaj sesi
seviyesini ayarlayın.
• Tuş sesi: İstediğiniz tuş takımı sesini seçin.
• Tuş ses seviyesi: Yukarı/aşağı gezinme tuşlarını kullanarak zil sesi seviyesini
ayarlayın.
• Ses efekti seviyesi: Yukarı/aşağı gezinme tuşlarını kullanarak ses efekti
seviyesini ayarlayın.
• Açılış/kapanış sesi: Açılış/kapanış için farklı tür zil sesleri seçin.
• Açılış/kapanış ses seviyesi: Yukarı/aşağı gezinme tuşlarını kullanarak
açılış/kapanış seslerinin seviyesini ayarlayın.
9
H
Menü Ağacı
Ta
1. Tarayıcı
1.1 SIM1
1.2 SIM2
• Ana Sayfa
• Google
• Sık kullanılanlar
• Adres girin
• Geçmiş
• Ayarlar
2. Çağrı geçmişi
2.1 Tüm aramalar
2.2 Cevapsız çağrılar
2.3 Yapılan aramalar
2.4 Gelen aramalar
2.5 Arama süresi
2.6 Çağrı ücretleri
2.7 Veri bilgisi
3. Araçlar
3.1 Alarm
3.2 Takvim
3.3 Hesap makinesi
3.4 Not defteri
3.5 Yapılacaklar
3.6 Birim
dönüştürücü
3.7 Dünya saati
3.8 SIM Servisleri
3.9 Fener
4. Multimedya
4.1 Müzik çalar
4.2 Kamera
4.3 Video kamera
4.4 FM radyo
4.5 Radyodan kayıt
programla
4.6 Ses kaydedici
10
4.7 Melodi
düzenleyici
5. Mesajlar
5.1 Yeni mesaj
5.2 Gelen kutusu
5.3 Taslaklar
5.4 Giden kutusu
5.5 Gönderilen
5.6 Telesekreter
5.7 Bilgi mesajı
5.8 Şablonlar
5.9 Ayarlar
6. Galeri
6.1 Görüntüler
6.2 Sesler
6.3 Videolar
6.4 Diğerleri
6.5 Harici bellek
6.6 Oyunlar ve
Uygulamalar
7. Profiller
7.1 Normal
7.2 Sessiz
7.3 Yüksek
7.4 Uçuş Modu
8. Rehber
8.1 Ara
8.2 Yeni kişi
8.3 Hızlı aramalar
8.4 Gruplar
8.5 Tümünü kopyala
8.6 Tümünü sil
8.7 Ayarlar
8.8 Bilgi
9. Ayarlar
9.1 Dual SIM ayarları
9.2 Tarih & Saat
9.3 Diller
9.4 Ekran
9.5 Kısa yol
9.6 Sahte çağrı
9.7 Çağrı
9.8 Güvenlik
9.9 Bağlantı
9.10 Güç tasarrufu
9.11 Sıfırla
9.12 Hafıza durumu
•A
sa
•G
•S
•A
•G
•A
Ça
Ce
içe
ed
bir
•T
ç
•C
sa
•Y
(y
•G
•A
•Ç
sa
•V
k
Hızlı özellik referansı
Tarayıcı Menü 1
• Ana Sayfa: Tarayıcı başlangıç sayfasını yüklemek için bunu seçin (içerik servis
sağlayıcıya göre değişiklik gösterir).
• Google: Google arama sayfasına ulaşırsınız.
• Sık kullanılanlar: URL adreslerini kaydetmek için bu menüyü kullanın.
• Adres girin: Doğrudan URL adresini yazın.
• Geçmiş: En son ziyaret ettiğiniz sayfayı görüntüleyin.
• Ayarlar: Tarayıcı ayarlarına erişirsiniz.
Çağrı geçmişi Menü 2
Cevapsız, alınan ve aranan çağrıların kayıtlarını yalnızca şebeke, hizmet alanı
içerisindeki Arayan Abonenin Tanınması (CLI) özelliğini destekliyorsa kontrol
edebilirsiniz. Numara ve isim (mevcutsa) çağrının yapıldığı tarih ve saatle
birlikte görüntülenir. Çağrı sürelerini de görüntüleyebilirsiniz.
• Tüm aramalar: Süreleriyle birlikte üç çağrı türünü (Alınan/Yapılan/Cevapsız
çağrılar) de göstermektedir.
• Cevapsız çağrılar: Bu seçenek cevaplanmamış son 50 çağrıyı görebilmenizi
sağlar.
• Yapılan aramalar: Bu seçenek yapılan son 50 çağrıyı görebilmenizi sağlar
(yapılan veya denenmiş).
• Gelen aramalar: Bu seçenek gelen son 50 çağrıyı görebilmenizi sağlar.
• Arama süresi: Gelen ve giden çağrılarınızın süresini görmenizi sağlar.
• Çağrı ücretleri: Son çağrılarınızın, tüm çağrılarınızın ücretini kontrol etmenizi
sağlar ve ücreti sıfırlar.
• Veri bilgisi: İnternet üzerinden aktarılan ve alınan toplam veri miktarını
kontrol eder.
11
12
Araçlar Menü 3
M
• Alarm: Beş alarmdan birini kurmanızı sağlar. Alarm ayarlamayı seçtiğinizde
ekranın sağ üst köşesinde geçerli saat gösterilir. Alarm saati geldiğinde, Alarm
animasyonu ekranda görüntülenecek ve alarm duyulacaktır.
• Takvim: Günlük veya aylık programlarınızı takip edebilirsiniz.
• Hesap Makinesi: Toplama, Çıkarma, Çarpma ve Bölme gibi standart işlevleri
içerir.
• Not defteri: Bir görev listesi hazırlayabilirsiniz.
• Yapılacaklar: Eklediğiniz tüm görevleri kontrol edebilirsiniz.
• Birim dönüştürücü: Bu fonksiyon herhangi bir ölçümü istediğiniz birime
dönüştürür.
• Dünya saati: Başka bir saat dilimi ya da ülkede geçerli saati belirlemenizi
sağlar.
• SIM servisleri Hizmet sağlayıcınız tarafından sağlanan ek fonksiyonlar veya
uygulamaları gösterir.
• Fener: Ekranınızı karanlıkta el feneri olarak kullanabilirsiniz.
•Y
•G
•T
•G
g
•G
•T
•B
k
•Ş
M
o
•A
No
12
Multimedya Menü 4
Ga
• Müzik çalar: Telefonunuzdaki Müzik dosyalarınızı çalar.
• Kamera: Dahili kamerayla fotoğraf çekin ve ayarlarını düzenleyin.
• Video Kamera: Dahili kamerayla video klibi çekmenizi sağlar ve ayarlarını
düzenler.
• FM radyo: FM radyo kanallarını dinlemenizi sağlar.
• Radyodan kayıt programla: FM radyo kaydının ön programlamasını
yapmanızı sağlar.
• Ses kaydedici: Sesli not kaydetmenizi sağlar.
• Melodi düzenleyici: Zil sesi ya da melodi bestelemenizi sağlar.
•G
•S
•V
•D
iç
•H
D
•O
li
rm
Mesaj Menü 5
• Yeni mesaj: Yeni bir SMS veya MMS mesajı yazmanızı sağlar.
• Gelen Kutusu: Kaydedilen mesajları görüntülemenizi sağlar.
• Taslaklar: Gönderilmeyen mesajları görüntülemenizi sağlar.
• Giden kutusu: Gönderilmek üzere olan veya gönderilmeyen mesajları
görüntülemenizi sağlar.
• Gönderilen: Gönderilmiş olan mesajları görüntülemenizi sağlar.
• Telesekreter: Telesekreterinize hızlı bir erişim sunmaktadır.
• Bilgi mesajı: Bilgi servisi mesajları şebeke tarafından telefonunuza iletilen
kısa mesajlardır.
• Şablonlar: Listede daha önceden tanımlanmış mesajlar bulunmaktadır.
Mesaj şablonunu görüntüleyip ve düzenleyebileceğiniz gibi yeni mesajlar da
oluşturabilirsiniz.
• Ayarlar: Şebeke hizmet sağlayıcınızın özelliklerini ayarlamanızı sağlar.
Not: Bu cihaz, Türkçe karakterlerin mesaj ile alınıp, gönderilmesinde ETSI TS
123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 standartlarını desteklemektedir.
Galeri Menü 6
• Görüntüler: Bu klasör tüm görüntü dosyalarınızı kaydeder.
• Sesler: Bu klasör tüm ses dosyalarınızı kaydeder.
• Videolar: Bu klasör tüm video klip dosyalarınızı kaydeder.
• Diğerleri: Bu klasör çoğunlukla bilgisayardan telefonunuza aktarılan dosyalar
için kullanılır.
• Harici bellek: Bellek kartındaki Görüntüleri, Sesleri, Videoları, Belgeleri ve
Diğer dosyaları görüntülemenizi sağlar
• Oyunlar ve Uygulamalar: Telefondaki varsayılan oyun veya uygulamaların
listesini görüntüler.
13
Profiller Menü 7
• Normal: Bu profili etkinleştirdikten sonra bekleme ekranında
göstergesi
görüntülenecektir.
• Sessiz: Zil sesi ve titreşim kapalı olarak ayarlanır. Bu profili etkinleştirdikten
sonra bekleme ekranında
göstergesi görüntülenecektir.
• Yüksek: Zil sesi ve tuş takımı zil sesi maksimuma ayarlanır. Bu profili
etkinleştirdikten sonra bekleme ekranında
göstergesi görüntülenecektir.
• Uçuş modu: Telefonunuzun kablosuz bağlantıları devre dışı bırakılır, böylece
multimedya, araçlar veya oyunlar vs. gibi kablosuz olmayan işlevleri güvenle
kullanabilirsiniz. Bu profili etkinleştirdikten sonra bekleme ekranında
göstergesi görüntülenecektir.
Rehber Menü 8
• Ara: Rehberde bulunan kişileri arayabilirsiniz.
Not: Aramak istediğiniz ismin ilk harfi girilerek anlık arama yapılabilir.
• Yeni kişi: Rehberinize girdiler ekleyebilirsiniz.
• Hızlı aramalar: 2 ila 8 tuşlarından birine kişi numarası atayın. Bekleme
modundayken atama yapılmış tuşa uzun basarak telefon numarasını
arayabilirsiniz.
• Gruplar: Telefonda yedi adet varsayılan grup vardır. Gruplar seçeneği ile bir
grubun tüm üyelerine aynı anda mesaj gönderebilirsiniz.
• Tümünü kopyala: Tüm kayıtları SIM kart belleğinden Telefon belleğine
kopyalayabilirsiniz, ayrıca Telefon belleğinden SIM kart belleğine de
kopyalayabilirsiniz.
• Tümünü Sil: SIM kart belleğinde ya da Rehberde bulunan tüm kayıtları
silebilirsiniz.
• Ayarlar: Sadece isim Ad & Numara veya Resimli olarak görüntüleme
seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.
14
•B
›
›
›
Ay
•D
•T
•D
d
•E
k
•K
•S
a
•Ç
•G
v
•B
b
•G
ış
N
a
•S
k
•H
e
i
r.
e
e
• Bilgi:
› Servis arama numarası: Hizmet sağlayıcı tarafından atanan servis
numaralarının listesine ulaşın.
› Kendi numaram: SIM kartta kendi numaranızı kaydedip kontrol
edebilirsiniz.
› Kartvizitim: Bu seçenek, ad, cep telefonu numarası, vs. içeren kendi
kartvizitinizi oluşturmanızı sağlar.
Ayarlar Menü 9
• Dual SIM ayarları: İki SIM kart için sırasıyla özellikleri ayarlayabilirsiniz.
• Tarih & Saat: Tarih ve saate ilişkin işlevleri ayarlayabilirsiniz.
• Diller: Telefonunuzdaki ekran metinlerinin dilini değiştirebilirsiniz. Bu
değişiklik aynı zamanda Dil Giriş modunu da etkileyecektir.
• Ekran: Duvar kağıdı, Saat, Arka Işık Süresi vb. görüntü ayarlarını
kişiselleştirmenizi sağlar.
• Kısa yol: Gezinme tuşlarındaki kısayolları özelleştirmenizi sağlar.
• Sahte çağrı: Belirli bir zamanda sahte bir çağrı almak için işlevleri
ayarlayabilirsiniz.
• Çağrı: Menüyü bir çağrıya ilişkin şekilde ayarlayabilirsiniz.
• Güvenlik: PIN kodu, Otomatik tuş kilidi, Telefon kilidi, Kayıp çalıntı bildirimi
vb. özellikler ayarlayarak telefonunuzu daha güvenli hale getirebilirsiniz. .
• Bağlantı: Telefonunuzu diğer elektronik aygıtlarla bağlamak için Bluetooth
bağlantısını kullanabilirsiniz.
• Güç tasarrufu: Açık olarak ayarlarsanız, ekran parlaklık seviyesi ve arka plan
ışığı süreleri güç tasarrufu için azalır.
Not: Gece modunu seçtiğinizde Güç tasarrufu akşam 9 dan sabah 6 ya kadar
açık kalır.
• Sıfırla: Telefonun tamamını fabrika ayarlarına sıfırlamanızı veya telefonunuzda
kayıtlı tüm dosyaları silmenizi sağlar.
• Hafıza durumu: Her belleğin boş alan ve bellek kullanımını kontrol
edebilirsiniz.
15
Güvenli ve verimli kullanım talimatları
G
Lütfen bu basit kuralları okuyun. Kuralların göz ardı edilmesi tehlikeli ve yasa
dışı olabilir. Daha detaylı bilgi bu kılavuzda verilmektedir.
Ele
Uyarı
Güvenliğiniz için SADECE tavsiye edilen ORİJİNAL piller ve şarj aletleri kullanın.
• Özel yönetmeliklerin uygulandığı alanlarda telefonunuzu kapatınız, örneğin,
tıbbi ekipmanları etkileyebileceği hastanelerde.
• Piller ilgili yönetmelik uyarınca imha edilmelidir.
Ürüne özen ve bakım
UYARI! Sadece bu tip telefon modelinde kullanılması için onaylanmış piller, şarj
aletleri ve aksesuarlar kullanın.
Farklı tiplerin kullanılması, bu telefon için verilen herhangi bir onayı veya
uygulanan garantiyi geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.
• Bu cihazı sökmeyin. Onarım gerektiğinde yetkili bir servis teknisyenine
götürün.
• Bu ürün, radyatör ve fırın gibi ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
• Cihazın dış yüzeyini temizlemek için kuru bir bez kullanın. (Herhangi bir
çözücü kullanmayın.)
• Telefonu kredi kartları ya da seyahat biletlerinin yanına koymayın; manyetik
şeritlerin üzerinde bulunan verileri etkileyebilmektedir.
16
Tü
•M
k
Yo
Ar
yö
•S
•M
•A
k
Pa
Pa
dü
Pa
Te
ya
Uç
Ka
•H
n.
n,
arj
Güvenli ve verimli kullanım talimatları (Devam)
Elektronik cihazlar
Tüm mobil telefonlar, performansını etkileyen girişimlere neden olabilir.
• Mobil telefonu, izin almadan tıbbi cihazların yanında kullanmayın. Telefonu,
kalp pilleri üzerine (yani göğüs cebinize) koymaktan kaçının.
Yol güvenliği
Araç kullandığınız bölgelerde, mobil telefonların kullanımıyla ilgili yasaları ve
yönetmelikleri kontrol ediniz.
• Sürüş sırasında telefonu elde tutarak konuşmayın.
• Mümkünse telefonla uzaktan konuşma (handsfree) kitlerini kullanın.
• Araç kullanırken telefon kullanmanız gerekiyorsa önce arabanızı yolun
kenarına çekip park edin.
Patlatma işlemlerinin yapıldığı alanlar
Patlatma işlemlerinin yapıldığı yerlerde telefonu kullanmayın. Yasaklara,
düzenlemelere ve kurallara uyun.
Patlama riski olan ortamlar
Telefonu yakıt istasyonlarında kullanmayın. Yakıt ya da kimyasal maddelerin
yakınında kullanmayın.
Uçakta
Kablosuz cihazlar uçakta girişime neden olabilmektedir.
• Herhangi bir hava taşıtına binmeden önce mobil telefonunuzu kapatınız.
17
Güvenli ve verimli kullanım talimatları (Devam)
G
Çocuklar
Ra
Telefonunuzu çocukların erişemeyeceği, güvenli bir yerde saklayın. Boğulma
tehlikesi yaratabilen sökülebilecek küçük parçalar içerir.
Ra
Ra
Bu
gü
sağ
ko
•R
o
k
il
•Ç
k
g
•U
(I
2
•B
ü
ç
•E
k
d
Acil çağrılar
Acil çağrıları her hücresel şebekede yapamayabilirsiniz. Bu nedenle, acil çağrı
yapmak için asla yalnızca telefona güvenmemelisiniz. Bölgenizdeki servis
sağlayıcıyla görüşerek bilgi alın.
Pil bilgisi ve bakımı
• Yeniden şarj etmeden önce pilin tam bitmesi gerekli değildir. Diğer pil
sistemlerinin aksine, pilin performansını etkileyebilecek hafıza etkisi olmayan
piller kullanılmaktadır.
• Yalnızca LG pilleri ve şarj aletleri kullanın. LG şarj aletleri, pilinizin en uzun
ömürlü olmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
• Pili sökmeyin ya da kısa devre yaptırmayın.
• Pil artık yeterli performans sağlayamadığında değiştirin. Pil yenisiyle
değiştirilmeden önce yüzlerce defa şarj edilebilir.
• Pil şarj cihazını doğrudan güneş ışığında bırakmayın ve banyo gibi nemli
yerlerde kullanmayın.
• Yanlış tipte pil takılırsa patlama riski vardır.
• Kullanılmış pilleri, üreticisinin verdiği talimatlara uygun şekilde imha edin.
18
Güvenli ve verimli kullanım talimatları (Devam)
Radyo frekansı enerjisine maruz kalma
n
Radyo dalgasına maruz kalma ve Özel Emilim Hızı (SAR – Specific Absorption
Rate) bilgileri
Bu telefon modeli, radyo dalgalarına maruz kalma bağlamında uygulanabilir
güvenlik koşuluyla uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu koşul, yaşlarına ve
sağlık durumlarına bakılmaksızın tüm kişilerin emniyetlerini sağlamak amacıyla
konulmuş güvenlik sınırlarını da içeren bilimsel veriler üzerine kurulmuştur.
• Radyo dalgalarına maruz kalma kurallarında, Özel Emilim Hızı ya da SAR
olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanılmaktadır. SAR testleri, telefona,
kullanılan tüm frekans bantlarında, onaylanmış en yüksek güç düzeyinde
iletim yaptırıldığı standart testlerdir.
• Çeşitli LG telefonu modellerinin SAR seviyeleri arasında farklılıklar olmasına
karşın, tüm modeller radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kuralların
gereklerini yerine getirecek şekilde tasarlanmıştır.
• Uluslararası İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonlardan Korunma Komisyonu
(ICNIRP) tarafından önerilen SAR limiti on (10) gram doku üzerinde ortalama
2W/kg’dır.
• Bu model telefon için en yüksek SAR düzeyi DASY4 tarafından kulak/vücut
üzerinde kullanım için test edildiğinde [ 0.870 / 0.988 ] W/kg(10g) olarak
çıkmıştır.
• Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü’nün (IEEE) önerdiği SAR düzeyini
kabul eden ülkelerde/bölgelerde yaşayanlar için SAR veri bilgisi, bir (1) gram
doku üzerine ortalama 1,6 W/kg düzeyidir.
19
Sorun giderme
So
Sorun
Muhtemel Çözüm
So
Telefon açılamıyor
Lütfen pili çıkarın ve tekrar takın. Ardından
telefonu açmak için Bitir/ Açma tuşuna basın.
B
Batarya boş
Bataryayı şarj edin. Ekrandaki şarj göstergesini
kontrol edin.
Pil düzgün bir biçimde şarj edilmiyor veya
telefon bazen kendini kapatıyor
Temiz, yumuşak bir bezle hem telefondaki hem
pildeki şarj noktalarını silin.
Pilin kullanım ömrü azalıyor
Pil ömrü kısa ise, kullanıcı ortamı, yapılan fazla
çağrılar veya düşük sinyale bağlı olabilir.
Şarj hatası—Sıcaklık gerekli kapsamın
dışında
Ortam sıcaklığının doğru olduğundan emin
olun, biraz bekleyin ve tekrar şarj edin.
Şarj hatası—Yanlış şarj cihazı
Yalnız orijinal LG aksesuarlarını kullanın.
Şarj hatası—Batarya hasarlı
Bataryayı değişirin.
Şarj hatası—şarj sırasında pil simgesi
görünmüyor
Pil boş veya uzun bir süredir kullanılmamış. Pil
simgesinin ekranda görünmesi zaman alabilir.
Telefon kodunu veya parolayı unuttum,
Varsayılan telefon kodu şudur: “0000”.
PUK kodunu girin
PIN kodu üç kez ardı ardına yanlış girildi ve
telefon kitlendi. Hizmet sağlayıcınız tarafından
verilen PUK kodunu girin.
Şebeke Kaybı
Düşük sinyalli bir bölgede olabilirsiniz. Yer değiştirin ve tekrar deneyin. Hizmet
sağlayıcınızda aboneliğiniz bulunmayan bir
seçeneğe erişmeye çalışıyorsunuz. Daha ayrıntılı
bilgi için servis sağlayıcınız ile görüşün.
Si
Si
Ç
B
n
Ta
So
ye
20
Sorun giderme (Devam)
Sorun
Muhtemel Çözüm
Bir numara girdiniz, fakat aranmadı.
Arama tuşuna bastığınızdan emin olun.
Doğru şebeke hizmetine eriştiğinizden
emin olun.
Giden çağrılara engel koymadığınızdan
emin olun.
Alan kodunu girdiğinizden emin olun.
Sizi arayan kişi size ulaşamıyor
Telefonun açık olduğundan emin olun. Arama
tuşuna bir saniyeden fazla basın. Ağ servisine
eriştiğinizden emin olun. Gelen çağrılara engel
koymadığınızdan emin olun.
Sizi arayan kişi sesinizi duyamıyor
Hoparlörü kapattığınızdan emin olun.
Telefonunuzu ağzınıza yeteri kadar yakın
tuttuğunuzdan emin olun. Mikrofon telefonun
altında bulunmaktadır.
Çağrı ses kalitesi çok düşük.
Ekrandaki sinyal göstergesini kontrol edin.
Çubuk sayısı sinyal gücünü gösterir. Telefonu
hareket ettirmeyi veya bir bina içindeyseniz bir
pencereye yaklaştırmayı deneyin.
Bir kişiyi tekrar aradığınızdan herhangi bir
numara aranmıyor
Numaranın doğru bir şekilde
kaydedildiğinden emin olmak için Rehber
Arama özelliğini kullanın. Gerekiyorsa
numarayı tekrar kaydedin.
Tarayıcı kullanılamıyor
Aboneliğiniz veri yeterliliğini içermiyordur.
Servisi etkinleştirmek için servis sağlayıcınız ile
görüşmelisiniz.
ni
m
a
l
r.
n
ntılı
Sorunu çözmek için yukarıdaki yönergeler Telefonunuzun model numarasını ve sorunun
yeterli olmazsa
açıklamasını not edin. Yardım için telefon
satıcınızla veya LG Servis Merkezi ile görüşün.
21
Teknik veriler
Ortam Sıcaklıkları
Maks: +55°C (deşarj) +45°C (şarj)
Min: -10°C
Not: Bu cihazın yazılımı Türkiyede kullanılmak üzere özel olarak
tasarlanmıştır.
Not: Aşağıda bulunan uyumluluk beyanına <http://tr.lgmobile.com>
adresinden ulaşabilirsiniz.
Uygunluk Bildirimi
Tedarikçi Bilgileri
İsim
LG Electronics Inc
Adres
LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seul, Kore 150-721
Ürün Ayrıntıları
Ürünün Adı
GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment
Model Adı
GX200
Ticari Adı
LG
Yürürlükteki Standartlara Ait Bilgiler
R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.3.2
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001, EN62209-1:2006
EN 60950-1:2001
EN300328 V1.7.1
Ek Bilgi
Yukarıdaki standartlara uygunluğu BABT tarafından onaylanmıştır.
BABT, Balfour House-Churchfield Road-Walton-on-ThamesSurrey-KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168
Duyuru
Bu belge dahilinde kendi sorumluluğumuz altında,
bu duyuruyla ilgili olarak yukarıda sözü edilen
ürünün adı geçen standartlar ve Yönergelerle
uyumlu olduğunu beyan ederim
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 – 8940, e-mail : jacob @ lge.com
22
İsim
Veriliş Tarihi
Seung Hyoun, Ji / Müdür
16.Dec.2009
Temsilcinin imzası
GX200 User Guide - English
This guide will help you understand your new mobile phone. It will
provide you with useful explanations of features on your phone.
Some of the contents in this manual may differ from your phone
depending on the software of the phone or your service provider.
Disposal of your old appliance
1 When this crossed-out wheeled
bin symbol is attached to a
product it means the product
is covered by the European
Directive 2002/96/EC.
2 All electrical and electronic
products should be disposed of
separately from the municipal
waste stream via designated
collection facilities appointed
by the government or the local
authorities.
3 The correct disposal of
your old appliance will help
prevent potential negative
consequences for the
environment and human health.
4 For more detailed information
about disposal of your old
appliance, please contact
your city office, waste disposal
service or the shop where you
purchased the product.
5 Complies with EEE regulations.
Installing the SIM Card and Charging the Battery
When you subscribe to a cellular network, you are provided with a SIM
card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional
services available and many others.
Important! › The SIM card and its contacts can be easily damaged by
scratches or bending, so be careful when handling, inserting or
removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small
children.
› USIM is not supported in this phone.
P
Ea
SIM
Ma
Le
Se
Al
ke
Illustrations
1 Open the battery cover
2 Insert your SIM card
3 Close the battery cover
4 Charge your battery
1
2
3
4
Fully Charge the battery before using it for the first time
2
Le
Ea
fu
th
Ta
nu
y
al
Phone Components
Earpiece
SIM1 LED Indicator
SIM2 LED Indicator
Main display
Navigation key
Left soft key
Right soft key
End/Power on key
r
Send Key
Alphanumeric
keys
Wrist strap eyelet
Volume key
Charger port/
Micro USB port/
Earphone jack
MicroSD slot
Left soft key and Right soft key:
Each of these keys performs the
functions indicated by the text on
the display immediately above them.
Talk/ Yes key: You can dial a phone
number and answer incoming calls.
End/ Power on key: Allow you to
power the phone on or off, end calls,
or return to Standby Mode.
Navigation key: Use for quick access
to phone functions.
Alphanumeric keys: Dial a number
in standby mode and input numbers
or characters in edit mode.
3
On-Screen Icons
Icon Description
Tu
1
2
Tells you the strength of the network signal.
Bluetooth connectivity is powered on.
Your phone is locked.
The alarm clock is set.
Roaming sevice is used
Indicates new text message(s).
The normal profile is activated.
M
1
2
A
1
2
The silent profile is activated.
The outdoor profile is activated.
The flight mode profile is activated.
The headset setting is used.
Indicates the battery charge level.
4
M
1
2
3
Turning Your Phone On and Off
1 Hold down the
[End] key until the phone switches on.
2 To switch the phone off, hold down the
[End] key until the poweroff image displays.
Making a call
1 In the standby mode, enter the area code and the phone number.
2 Press the
[Send] key to call the number.
Answering a call
1 Press the
[Send] key to answer the call when the phone rings.
2 If the Any Key menu option has been set, any key press will answer a
call except for the
[End] key or the right soft key.
Making an international call
1 In the standby mode, long press the 0 key until a + (international prefix
character) sign is displayed.
2 Enter the country code, the area code, and the phone number.
3 Press the
[Send] key to call.
5
Activating and switching SIM cards
Your phone supports the Dual SIM cards mode, enabling you to use two
SIM cards at the same time without changing them. When there are two
SIM cards installed, you can activate one of two or both SIM cards. The
SIM Switching function allows you to select the default SIM card for call or
message in Contact, Call logs and Message box.
1 Select [Settings] from the main menu, and then select [Dual SIM].
2 Select [SIM Switching] to set the switching mode.
• Auto: SIM card is switched automatically.
• User setting: Use the up and down navigation key to set Default calling
by and Default messaging by.
Use the left and right navigation key to switch the SIM card you want
to assign and press [Options] to save your desired setting.
Note:
If there is only one SIM card installed, this SIM card would be activated as
default.
Entering Text
T9
Th
let
au
dic
ke
th
FM
d
1
2
You can enter alphanumeric characters by using the keypad. To change
modes, press the
key.
3
6
or
ng
s
T9 Mode
This mode allows you to enter words with only one keystroke per
letter. Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode
automatically compares your keystrokes with an internal linguistic
dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer
keystrokes than the traditional ABC mode. The input method is display at
the upper right corner of your phone.
Indicator
Function (English
Smart mode)
T9 Smart Abc
T9 Smart abc
T9 Smart ABC
Numeric
Indicator
Function (English
Smart mode)
Multitap Abc
Multitap abc
Multitap ABC
FM Radio (This function may be different in
different regions.)
1 Select [Multimedia] from the main menu, and then select [FM radio].
2 Use the navigation key to search for radio channels. You can also press
[Options] and select [Preset auto search] to automatically search for
available radio channels.
3 Press [Options] to edit the channel list. Your phone provides the
following options for FM radio:
• Channel list: Bookmark up to 9 radio channels by entering the channel
name and frequency.
• Manual input: Key in the radio channel frequency manually.
• Preset auto search: Automatically search for available radio channels
and store them to the channel list.
7
FM Radio (This function may be different in
different regions.) (Continued)
• Settings: Change the background play, the skin of FM radio, the switch
of loud speaker, the record format as AMR,AWB or WAV, the audio
quality, an d the record storage.
• Record: Record your favorite radio programs.
• Append: Resume t he previous recorded file and continue to record at
the same file.
• File list: Manage the previous recorded files.
Anti-theft mobile tracker[ATMT]
1 The ATMT function provides you with the ability to have a tracking
system in place for your phone incase you lose or misplace it.
2 When an unauthorized person uses your phone, a SMS is triggered
from your phone and the message is sent to your pre-defined phone
number.
3 You can set the ATMT function by the following steps:
• Select [Settings] from the main menu, and then select [Security].
• Select [Anti-theft mobile tracker]
• Set ATMT and select ON
• Enter default ATMT code
Note:
› In case you want to use your phone with some other SIM card, make sure
to set the ATMT OFF.
› It is recommended to enter the Number for ATMT with the country code
(e.g. for TURKEY +90 followed by phone number)
› Default ATMT code is “0000”.
8
H
Yo
en
to
1
2
3
ch
at
re
e
How to set the tone
Your phone provides 4 different profiles to adapt to different
environmental conditions. In each profile, you can set the desired ring
tones and alert types.
1 Select [Profiles] from the main menu.
2 Select a profile and press [Options - Personalise] to set the ring tone.
3 Press [OK] and then you can set the desired ring tone respectively for
two SIM cards. Your phone provides the following options to customize
ring tones and alert types:
• Call alert type: Select an alert type (Ring, Vibrate, Vibrate & Ring, Ring
after vibrate, Silent) for ring tone.
• Ring tones: Select desired ring tone.
• Ring Volume: Adjust the volume of ring tone by pressing the up/down
navigation keys.
• Message alert type: Select an alert type (Ring Once, Ring Periodically,
Ring & Vibrate, Vibrate, Silent) for message alert tone.
• Message tones: Select desired message alert tone.
• Message volume: Adjust the volume of message alert tone by pressing
the up/down navigation keys.
• Keypad tones: Select desired keypad tone.
• Keypad volume: Adjust the volume of keypad by pressing the up/
down navigation keys.
• Effect sound volume: Adjust the volume of effect sound by pressing
the up/down navigation keys.
• Power on/off tones: Select different types of ring tone for power on/off.
• Power on/off volume: Adjust the volume of power on/off ring tone by
pressing the up/down navigation keys.
9
Menu Tree
Q
Br
1. Browser
1.1 SIM1
1.2 SIM2
• Home
• Google Search
• Bookmarks
• Enter address
• History
• Settings
2. Call history
2.1 All calls
2.2 Missed calls
2.3 Dialled calls
2.4 Received calls
2.5 Call duration
2.6 Call costs
2.7 Data information
3. Tools
3.1 Alarm clock
3.2 Calendar
3.3 Calculator
3.4 Memo
3.5 To do
3.6 Unit converter
3.7 World clock
3.8 SIM services
3.9 Torch
4. Multimedia
4.1 MP3 player
4.2 Camera
4.3 Video camera
4.4 FM radio
4.5 Schedule FM record
4.6 Voice recorder
4.7 Melody composer
10
5. Messaging
5.1 New message
5.2 Inbox
5.3 Drafts
5.4 Outbox
5.5 Sent
5.6 Listen to voicemail
5.7 Info message
5.8 Templates
5.9 Settings
6. My stuff
6.1 Images
6.2 Sounds
6.3 Videos
6.4 Others
6.5 External memory
6.6 Games & Apps
7. Profiles
7.1 Normal
7.2 Silent
7.3 Outdoor
7.4 Flight Mode
8. Contacts
8.1 Search
8.2 New contact
8.3 Speed dials
8.4 Groups
8.5 Copy all
8.6 Delete all
8.7 Settings
8.8 Information
9. Settings
9.1 Dual SIM
9.2 Date & Time
9.3 Languages
9.4 Display
9.5 Shortcut
9.6 Fake call
9.7 Call
9.8 Security
9.9 Connectivity
9.10 Power save
9.11 Reset
9.12 Memory status
•H
th
•G
•B
•E
•H
•S
y
Ca
Yo
ne
are
da
•A
b
•M
•D
a
•R
•C
o
•C
•D
t
Quick feature reference
Browser Menu 1
• Home: Select this to load browser start page (the content depends on
the service provider).
• Google Search: You can access the Google.
• Bookmarks: Use this menu to save URL addresses.
• Enter address: Key in the URL address directly.
• History: View the recent pages you have visited.
• Settings: Set the phone to automatically register a GPRS network when
you switch the phone on.
Call history Menu 2
You can check the record of missed, received, and dialed calls only if the
network supports the Calling Line Identification (CLI) within the service
area. The number and name (if available) are displayed together with the
date and time at which the call was made. You can also view call durations.
• All calls: Display all the lists of three types (Received/Dialled/Missed calls)
by time.
• Missed calls: Allow you to view the last 50 unanswered calls.
• Dialled calls: Allow you to view the last 50 outgoing calls (called or
attempted).
• Received calls: Allow you to view the last 50 incoming calls.
• Call duration: Allow you to view the duration of your incoming and
outgoing calls.
• Call costs: Check the cost of your last call, all calls, and reset the cost.
• Data information: Check the total of data transferred over the web
through GPRS information option.
11
Tools Menu 3
M
• Alarm clock: Allow you to set one of five alarms. The current time is
displayed at the upper right corner of the screen when you select an
alarm to set. At the alarm time, the Alarm animation will be displayed on
the screen and the alarm will sound.
• Calendar: You can check track of daily or monthly schedules.
• Calculator: This contains the standard functions such as Addition,
Subtraction, Multiplication and Division.
• Memo: You can create a list of memos.
• To do: You can check all of the tasks you’ve added.
• Unit converter: This converts any measurement into a unit you want.
• World clock: Allow you to determine the current time in another time
zone or country.
• SIM services: Display additional functions or applications provided by
your network service provider.
• Torch: You can let the screen be your torch in the dark.
•N
• In
•D
•O
h
•S
in
•L
m
• In
n
•T
e
•S
Multimedia Menu 4
• Im
•S
•V
•O
p
•E
D
•G
a
• MP3 player: Listen to MP3 music files on your phone.
• Camera: Take pictures through built-in camera and adjust its setting.
• Video Camera: Allows you to record video clip through built-in camera
and adjust its setting.
• FM radio: Listen to FM radio channel.
• Schedule FM record: Allow you to pre-schedule FM radio recording.
• Voice recorder: Allow you to record voice memo.
• Melody composer: Allow you to compose a ring signal or melody.
12
M
n
Messaging Menu 5
• New message: Allow you to write a new SMS or MMS message.
• Inbox: Allow you to view the messages that have been saved.
• Drafts: Allow you to view the messages that have not been sent.
• Outbox: Allow you to view the messages which are about to be sent or
have failed to be sent.
• Sent: Allow you to view the messages which have already been sent,
including the content.
• Listen voice mail: Provide you with a quick way of accessing your voice
mailbox (if provided by your service provider).
• Info message: Info service messages are text messages delivered by the
network to your phone.
• Templates: There are pre-defined messages in the list. You can view and
edit the template messages or create new messages.
• Settings: Allow you to set features of your service provider.
My Stuff Menu 6
• Images: This folder saves all of your image files.
• Sounds: This folder saves all of your audio files.
• Videos: This folder saves all of your video clip files.
• Others: This folder is mainly used for transporting files from PC to your
phone.
• External memory: Allows you to view Images, Sounds, Videos,
Documents and Others in memory card.
• Games & Apps: Display the list of default games and applications
available in the phone.
13
Profiles Menu 7
• Normal: After activating this profile, the
indicator will be displayed
on the standby screen.
• Silent: Ring tone and vibrator is set to be off. After activating this profile,
indicator will be displayed on the standby screen.
the
• Outdoor: Ring tone and key tone volume is set to maximum. After
indicator will be displayed on the standby
activating this profile, the
screen.
• Flight mode: Wireless network of your phone is disabled, so you can
safely use the non-wireless functions of your phone (such as multimedia,
indicator
tools, or games…ext.). After activating this profile, the
will be displayed on the standby screen.
Contacts Menu 8
• Search: You can search for contacts in your phonebook.
Note: Instant searching is available by inputting the initial letter of the
name you want to search.
• New contact: You can add entries into your phonebook.
• Speed dials: Assign the contact number to one of the keys between 2
and 8. You can call the phone number by long pressing the assigned key
in standby mode.
• Groups: There are seven default groups on the phone. With Groups
function, you can send a message to all members of a group at the same
time.
• Copy all: You can copy all entries from SIM card memory to Phone
memory and also from Phone memory to SIM card memory.
• Delete all: You can delete all entries from SIM card memory or Phone
memory.
• Settings: You can set the view options in Name only, Name & Number or
With Picture.
• In
›
›
›
Se
•D
•D
•L
p
•D
C
•S
•F
•C
•S
k
•C
w
•P
T
b
N
9
•R
1
2
3
•M
re
14
e,
y
a,
y
me
or
• Information:
› Service dial number: Access the list of service numbers assigned by
your service provider safely.
› Own number: You can save and check your own numbers in SIM card.
› My business card: Allow you to create your own business card
featuring your name, mobile phone number, e-mail address and so on.
Settings Menu 9
• Dual SIM: You can set the properties respectively for two SIM cards.
• Date & Time: You can set the functions relating to the date and time.
• Languages: You can change the language for the display texts in your
phone. This change will also affect the Language Input mode.
• Display: Allow you to personalize display setting, including Wallpaper,
Clocks, Backlight Timer and so on.
• Shortcut: Allow you to customize your shortcuts on the navigation keys.
• Fake call: You can set the functions to receive a fake call at a specified time.
• Call: You can set the menu relating to a call.
• Security: You can have the phone more safely by setting PIN code, Auto
key lock, Handset lock, Anti-theft mobile tracker and so on.
• Connectivity: You can use Bluetooth connectivity to connect your phone
with other electronics devices.
• Power Save
This function allows you to save battery power by reducing backlight
brightness level and set backlight timer to minimum.
Note: When select night mode only, power saving will be activated from
9pm to 6am.
• Reset
1.Reset settings:Allow you to reset the entire phone to its factory
2.Reset handset memory:delete all the files saved on your phone
memory.
3.Reset all: Allow you to reset the entire phone to its factory defaults or
delete all the files saved on your phone.
• Memory status: You can check free space and memory usage of each
repository.
15
Guidelines for safe and efficient use
G
Please read these simple guidelines. Ignoring them may be dangerous or
illegal. Further detailed information is given in this manual.
El
Warning
For your safety, use ONLY specified ORIGINAL batteries and chargers.
• Switch off the phone in any area where required by special regulations,
e.g. in a hospital where it may affect medical equipment.
• Batteries should be disposed off in accordance with relevant legislation.
Product care and maintenance
WARNING! Only use batteries, chargers and accessories approved for use
with this particular phone model.
The use of any other types may invalidate any approval or warranty
applying to the phone, and may be dangerous.
• Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician
when repair work is required.
• The unit should be kept away from heat sources such as radiators or
cookers.
• Use a dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use any solvents.)
• Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can
affect the information on the magnetic strips.
Al
•D
re
y
Ro
Ch
wh
•D
•U
•P
c
Bl
Do
an
Po
Do
ch
In
Wi
•T
16
Guidelines for safe and efficient use (Continued)
r
Electronic devices
All mobile phones may get interference, which could affect performance.
• Do not use your mobile phone near medical equipment without
requesting permission. Avoid placing the phone over a pacemaker, i.e. in
your breast pocket.
Road safety
.
e
s.)
Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas
when you drive.
• Do not use a hand-held phone while driving.
• Use a hands-free kit, if available.
• Pull off the road and park before making or answering a call if driving
conditions so require.
Blasting area
Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions,
and follow any regulations or rules.
Potentially explosive atmospheres
Do not use the phone at a refueling point. Do not use near fuel or
chemicals.
In aircraft
Wireless devices can cause interference in aircraft.
• Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
17
Guidelines for safe and efficient use (Continued)
G
Children
Ex
Keep the phone in a safe place out of children’s reach. It includes small
parts which if detached may cause a choking hazard.
Ra
Th
saf
on
saf
•T
k
c
it
•W
p
e
•T
Io
g
•T
t
•S
a
E
t
Emergency calls
Emergency calls may not be available under all cellular networks.
Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency
calls. Check with your local service provider.
Battery information and care
• You do not need to completely discharge the battery before recharging.
Unlike other battery systems, there is no memory effect that could
compromise the battery’s performance.
• Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to
maximize the battery life.
• Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
• Replace the battery when it no longer provides acceptable performance.
The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs
to be replaced.
• Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high
humidity, such as the bathroom.
• Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
• Dispose off used batteries according to the manufacturer’s instructions.
18
d)
g.
e.
.
Guidelines for safe and efficient use (Continued)
Exposure to radio frequency energy
Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information
This mobile phone model has been designed to comply with applicable
safety requirement for exposure to radio waves. This requirement is based
on scientific guidelines that include safety margins designed to ensure
safety of all persons, regardless of age and health.
• The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement
known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are
conducted using standardized methods with the phone transmitting at
its highest certified power level in all used frequency bands.
• While there may be differences between the SAR levels of various LG
phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for
exposure to radio waves.
• The SAR limit recommended by the international Commission on NonIonizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over ten (10)
gram of tissue.
• The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at
the ear/body is [ 0.870 / 0.988 ] W/kg (10g).
• SAR data information for residents in countries/regions that have
adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and
Electronics Engineers (IEEE) is 1.6 W/kg averaged over one (1) gram of
tissue.
19
Troubleshooting
Tr
Problem
Possible Solution
P
Telephone cannot be switched on
Please take out battery and insert again.
Then press End/ Power on key to power on
the phone.
Yo
n
Battery empty
Charge battery. Check charging indicator on
display.
The battery doesn’t charge properly or the Wipe the charging contacts, both on the phone
and on the battery, with a clear soft cloth.
phone sometimes turns itself off
Usage time of battery becomes shorter
If the battery time is short, it may be due to the
user environment, a large volume of calls, or
weak signals.
Charging error—Temperature out of range Make sure the ambient temperature is right,
wait for a while, and the then charge again.
Charging error—Wrong charger
Only use original LG accessories.
Charging error—Battery defective
Replace battery.
Charging error—No battery icon appears
when charging
The battery is empty or has been not used for a
long time. It may take a while before the battery
icon appears on the screen.
Forgot the phone code or password
The default phone code is “0000”.
Enter PUK
The PIN code has been entered incorrectly
three times in succession, and the phone is
now blocked. Enter the PUK supplied by your
service provider.
Loss of Network
20
You may be in a weak signal area. Move and
try again. You are trying to access an option
for which you have no subscription with your
service provider. Contact the service provider
for further details.
Yo
Yo
sp
Th
N
co
C
If
so
ne
Troubleshooting (Continued)
Problem
Possible Solution
You have entered a number but it was
not dialed
Be sure that you have pressed Send key.
Be sure that you have accessed the right
network service.
Be sure that you have not set an outgoing call
barring option.
Be sure that you have entered the area code.
Your correspondent cannot reach you
Be sure that your phone is switched on. Press
Send/Call key key for more than one second. Be
sure that you are accessing the network service.
Be sure that you have not set an incoming call
barring option.
Your correspondent cannot hear you
speaking
Be sure that you have switched off the loudspeaker. Be sure that you are holding the phone
close enough to your mouth. The microphone
is located at the bottom of the phone.
The voice quality of the call is poor
Check the signal strength indicator on the
display. The number of bars indicates the signal
strength. Try moving the phone slightly or moving closer to a window if you are in a building.
No number is dialed when you recall a
contact
Use the Phonebook Search feature to ensure
the number has been stored correctly. Resave
the number, if necessary.
Cannot use the Browser
Your subscription does not include data
capability. You will need to contact your service
provider to enable the service.
If the above guidelines do not help you to
solve the problem
Take note of the model number of your mobile
phone and a clear description of the problem.
Contact your phone dealer or LG Service Center
for help.
he
ra
ery
21
Technical data
Ambient Temperatures
Max : +55°C (discharging)
+45°C (charging)
Min : -10°C
Note: You can find below DoC document <http://tr.lgmobile.com> in this
web address.
Declaration of Conformity
Suppliers Details
Name
LG Electronics Inc
Address
LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seul, Kore 150-721
Product Details
Product Name
GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment
Model Name
GX200
Trade Name
LG
Applicable Standards Details
R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.3.2
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001, EN62209-1:2006
EN 60950-1:2001
EN300328 V1.7.1
Supplementary Information
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)
BABT, Balfour House-Churchfield Road-Walton-on-ThamesSurrey-KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168
Declaration
I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which
this declaration relates complies with the above
mentioned standards and Directives
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 – 8940, e-mail : jacob @ lge.com
22
Name
Issued Date
Seung Hyoun, Ji / Director
16. Dec. 2009
Signature of representative
B
K
U
B
t
GARANTİ BELGESİ
CEP TELEFONU
BELGE NO
: 50174
BELGE ONAY TARİHİ : 11.04.2008
Bu belgenin kullanılmasına; 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun ve bu Kanun’a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi
Uygulama Esaslarına Dair Yönemelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü
tarafından izin verilmiştir.
GARANTİ ŞARTLARI
1. Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi
kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda,tamirde geçen
süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür.
Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun
olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği,
ithalatcısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden
itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 15 iş günü içerisinde
giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri
tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını
tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
C
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj
hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen
parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep
etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
- Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi
içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla
tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya
belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan
fazla olması unsurlarını yanı sıra,bu arızaların maldan yararlanamamayı
sürekli kılması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Firmanın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı,
bayii, acentasi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin
düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının
belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel
iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından
kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü’ne
başvurulabilir.
n
.
n
taj
a
yı
CİHAZ BİLGİLERİ
MONTAJ KARTI
MARKASI
MÜŞTERİ BİLGİLERİ
ADI-SOYADI
:...................................................
ADRESİ
:...................................................
:...................................................
SERİ NO
:...................................................
FATURA TARİHİ :...................................................
FATURA NO
:...................................................
AZAMİ TAMİR SÜRESİ: 30 İŞ GÜNÜ
......................................................................................
TEL
:...................................................
İMZA
:...................................................
YETKİLİ SERVİS
MONTAJ TARİHİ :...................................................
KAŞE-İMZA
:...................................................
C 98=+45+;=D,H6I7I/5<35<3B.96.>;>6+;+5A/=5363</;?3<=+;+0D8.+8</;?3<KL3/538./7/;5/B/1H8./;367/63.3;
/.3"*+"13=#9,:-:%+2)+2)8$/,$414,"1"+7%3+),)2%15)23"1"&=.$".2%15)2&)?)%+).$%-%1+%8%'9.$%1),-%,)$)1
İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN
ÜNVANI : LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.
MERKEZİ ADRESİ : KAPTANPAŞA MAH.
PİYALEPAŞA BULVARI NO 74
OKMEYDANI İSTANBUL
TELEFONU : (0212) 314 52 52
MALIN
CİNSİ
: CEP TELEFONU
MARKASI
: LG
MODELİ
:................................................
BANDROL VE SERİ NO :......................................
TELEFAKSI : (0212) 222 61 44
sı,
nin
FİRMA YETKİLİSİNİN
İMZASI
- KAŞESİ
LG ELECTRONICS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
del
+:=+8:+L+ +2#3A+6/:+L+N>6?+;D!9
"57/A.+8D
ŞİŞLİ/İSTANBUL
(/;13!99+B3G3>;>76+;(
&/6
[email protected]
SATICI FİRMANIN
n
et
:...................................................
MODELİ
ÜNVANI
:...................................................
ADRESİ
:...................................................
TELEFONU
:...................................................
TELEFAKSI
:...................................................
TESLİM TARİHİ VE YERİ :.....................................
GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL
AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 30 İŞ GÜNÜ
FATURA TARİHİ VE NO :.........................................
TARİH-İMZA-KAŞE :................................................
L
Electronics
LG’yi s
sahips
LG tel
Telefo
LG tel
Telef
• Ciha
• Ciha
köeş
• Ciha
Ciha
• Size
• Ciha
belg
• Telef
• Şarj
• Ciha
LG Electronics Ticaret A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı N0: 74
Ortadoğu Plaza Kat 7 ve 8 Okmeydanı / ŞİŞLİ İSTANBUL 34384
Tel: (0212) 314 52 52
Fax: (0212) 222 61 44
Vergi No : Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi : 6080467738
Çağrı Merkezi : 444-6-543
• Dah
yüze
edin
• Karg
NOT: T
belges
dikkat
LG YETKİLİ SERVİSLERİNE BAŞVURU FORMU
LG’yi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Artık, LG kalitesine ve teknolojisiyle üretilmiş bir telefona
sahipsiniz.
LG telefonunuz mutlu günlerde kullanmanızı dileriz.
Telefonunuzda, doğabilecek her türlü sorun için Yetkili Servislerimize başvurabilirsiniz.
LG telefonunuzu Yetkili Servis Merkezlerimize kendiniz bırakabilir yada kargo ile gönderebilirsiniz.
Telefonunuzu LG Yetkili Servisine bırakıyorsanız, Lütfen;
• Cihazınızı LG yetkili sevisine teslim ettiğinizde, “Cihaz Takip Formu” alınız,
• Cihazınızın onarım durumu hakkında bilgi almak için gereken, “Cihaz Takip Formu” ’nun sağ üst
köeşesinde yer alan sıra numarasını belirtiniz,
• Cihazınızı teslim almak için, LG Yetkili Servisine gelirken, “Cihaz Takip Formu” ’nuzu getiriniz.
Cihazınızı LG Yetkili Servisine Kargo ile gönderiyorsanız, Lütfen;
• Size en yakın merkezimizi arayıp, garanti içi işlemler için ücretsiz kargo hizmeti hakkında bilgi alınız,
• Cihazınızın garanti kapsamında onarımı için telefonunuzla birlikte bayi kaşeli ve imzalı garanti
belgesini veya faturanızın kopyasını gönderiniz,
• Telefonunuzu göndermeden SIM kartını çıkarınız,
• Şarjla ilgili arızalarda pil ve şarj cihazını da gönderiniz,
• Cihazınızla ilgili sorunlarınızı içeren yazılı notları pakete ekleyiniz,
• Daha sonra bilgi alabilmek için, cihazınızın pili altındaki etiket üzerinde, telefon kutusunun dış
yüzeyinde, faturanızda vegaranti belgenizde bulabileceğiniz telefonun 15 haneli IMEI numarasını not
ediniz,
• Kargo şirketinin size vereceği gönderi fişini saklayınız.
NOT: Telefonunuzun garanti belgesinde belirtilen haklardan yararlanabilmeniz için, fatura ve garanti
belgesinin satış sırasında eksiksiz doldurulması, kullanım kılavuzu ile garanti belgesindeki uyarılara
dikkat edilmesi gerekir.
http://tr.lge.com
M
Yetkili Servis Merkezleri
LG Merkez Servis:
Adres: Büyükdere Cad. No: 34 Arkan Apt. kat 2, Mecidiyeköy / Istanbul
Tel: +90 (212) 272 65 43 / Fax: +90 (212) 272 54 87
Web: http://www.lgdsc01.com / Email: [email protected]
Sengüller Teknik Servis (Istanbul):
Adres: Nuh Kuyusu Cad. No: 58 Bağlarbaşı / Uskudar / Istanbul
Tel: +90 (216) 651 15 15 / Fax: +90 (216) 651 89 56
Web: http://www.senguller.com.tr / Email: [email protected]
Teleservice Tel Tamir Ltd. Şti.
Adres: Atatürk Cad. Bağlarbaşı Mah. Çağla Sok. No: 9 Maltepe / Istanbul
Tel: +90 (216) 458 97 97 / Fax: +90 (216) 442 68 22
Web: http://www.teleservice.com.tr / Email: [email protected]
Sengüller Teknik Servis (Van):
Adres: Cumhuriyet Cad. No: 56 / 4 Van
Tel: +90 (432) 215 15 15 / Fax: +90 (216) 215 15 16
Web: http://www.senguller.com.tr / Email: [email protected]
LG Call Center
Tel: 444 6 543
E-posta: [email protected]
http://tr.lge.com
MEMO
.com
MEMO
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement