LG | MDP86DB | LG MDP86DB,WP834SF دفترچه ی راهنما

‫دفترچه راهنما‬
‫یخچال دارای فریزر در‬
‫قسمت پایین‬
‫لطفا پیش از راه اندازی این دفترچه راهنما را با دقت مطالعه نموده و‬
‫براي استفاده هاي بعدی همواره آن را در دسترس داشته باشید‪.‬‬
‫**‪WP834‬‬
‫‪www.lg.com‬‬
‫‪2‬‬
‫تاجردنم تسرهف‬
‫فهرست مطالب‬
‫‪ 3‬مشخصات دستگاه‬
‫‪ 4‬دستورالعمل های مهم ایمنی‬
‫‬
‫‪ 7‬اجزای دستگاه‬
‫‪7‬‬
‫قسمت بیرونی یخچال‬
‫‪8‬‬
‫قسمت داخلی یخچال‬
‫‪ 9‬رو ش نصب دستگاه‬
‫‪34‬‬
‫روش نگه داری مواد غذایی‬
‫‪34‬‬
‫‪ -‬محل نگه داری مواد غذایی‬
‫‪36‬‬
‫‪ -‬نکاتی در خصوص نگه داری مواد غذایی‬
‫‪36‬‬
‫‪ -‬روش نگه داری مواد غذایی منجمد‬
‫‪ 37‬روش تنظیم قفسه های یخچال‬
‫‪ - 37‬روش جداسازی قفسه‬
‫‪ - 37‬روش نصب نمودن مجدد قفسه‬
‫‪ - 38‬روش استفاده از طبقه تاشو‬
‫‪ - 38‬در هنگام بستن درب‬
‫‪ 39‬محفظه بزرگ نگه داری مواد غذایی تازه‬
‫‪- 39‬روش جداسازی کشوی بزرگ محفظه نگه داری مواد‬
‫غذایی تازه‬
‫‪9‬‬
‫مرور کلی نصب‬
‫‪10‬‬
‫روش باز نمودن بسته بندی یخچال‬
‫‪- 39‬جایگذاری مجدد کشوی محفظه بزرگ نگه داری مواد‬
‫غذایی تازه‬
‫‪10‬‬
‫انتخاب مکان مناسب جهت نصب دستگاه‬
‫‪ 40‬روش جدا کردن قرار دادن مجدد کشوی سبزیجات‬
‫‪10‬‬
‫‪ -‬محل قرار گیری دستگاه‬
‫‪ 41‬فضای اضافی (ویژه جمع آوری مواد گوناگون)‬
‫‪11‬‬
‫‪ -‬دمای محیط‬
‫‪ 41‬سبد محفظه یخچال‬
‫‪ 11‬روش جدا نمودن درب های یخچال‬
‫‪ 41‬محفظه نگه داری لبنیات‬
‫‪ 16‬روش جدا نمودن درب های فریزر‬
‫‪ - 41‬درب داخل درب‬
‫‪ 16‬تنظیم ارتفاع‬
‫‪ - 42‬روش جدا نمودن قفسه درب داخل درب‬
‫‪ - 16‬تنظیم ارتفاع درب یخچال‬
‫‪ 43‬سبد متحرک قابل تنظیم‬
‫‪ - 17‬در صورتی که ارتفاع درب های فریزر متفاوت باشد‬
‫‪ 43‬کشوی فریزر‬
‫‪18‬‬
‫روش نصب لوله آب‬
‫‪ - 43‬برداشتن کشوی فریزر‬
‫‪18‬‬
‫‪ -‬پیش از استفاده از دستگاه‬
‫‪ - 44‬جایگذاری مجدد کشوی فریزر‬
‫‪18‬‬
‫‪ -‬فشار آب‬
‫‪ 44‬سبد محفظه فریزر‪/‬محفظه یخچال‬
‫‪18‬‬
‫‪ -‬آنچه به آن نیاز دارید‬
‫‪19‬‬
‫‪ -‬دستورالعمل های نصب لوله آب‬
‫‪21‬‬
‫روشن نمودن دستگاه‬
‫‪ 2‬نحوه استفاده از دستگاه‬
‫‪ 2‬‬
‫‪22‬‬
‫پیش از استفاده از دستگاه‬
‫‪23‬‬
‫صفحه کنترل‬
‫‪23‬‬
‫‪ -‬ویژگی های صفحه کنترل‬
‫‪30‬‬
‫محفظه یخ داخل درب‬
‫‪30‬‬
‫‪ -‬جدا سازی محفظه یخ داخل درب‬
‫‪30‬‬
‫‪ -‬نصب محفظه یخ داخل درب‬
‫‪31‬‬
‫یخ ساز خودکار‬
‫‪33‬‬
‫یخ ریز و آبریز‬
‫‪ 4‬نگهداري‬
‫‪ 5‬‬
‫‪45‬‬
‫روش تمیز نمودن دستگاه‬
‫‪47‬‬
‫روش تعویض فیلتر آب‬
‫‪ 48‬تشخیص هوشمند‬
‫‪48‬‬
‫روش استفاده از عملکرد تشخیص هوشمند‬
‫‪ 4‬عيب يابي‬
‫‪ 9‬‬
‫• این دستگاه از برق ‪ 220‬ولت ‪ 50 /‬هرتز استفاده می کند‪.‬‬
‫• برای استفاده از دستگاه در مناطقی که دارای برق ‪ 110‬ولت هستند شما باید ترانسی با قدرتی بیش از ‪ 2‬کیلو ولت آمپر خریداری کنید‪.‬‬
‫• در هیچ محیطی جز مناطق دارای ولتاژ برق ‪ 50‬هرتز قادر به استفاده از این دستگاه نمی باشید‪.‬‬
‫هاگتسد تاصخشم‬
‫‪3‬‬
‫مشخصات دستگاه‬
‫* با توجه به مدل دستگاه‪ ،‬برخی از عملکردهای زیر ممکن است قابل دسترسی نباشد‪.‬‬
‫آالرم هشدار دهنده درب دستگاه‬
‫عملکرد آالرم هشدار درب به دلیل جلوگیری از اختالل احتمالی در عملکرد یخچال بر اثر باز ماندن‬
‫طوالنی مدت درب یخچال یا درب فریزر‪ ،‬طراحی شده است‪ .‬چنانچه درب یخچال یا فریزر بیش از ‪60‬‬
‫ثانیه باز بماند‪ ،‬صدای آالرم هشدار در فواصل ‪ 30‬ثانیه ای به صدا در خواهد آمد‪.‬‬
‫لوالی خودکار بستن درب‬
‫درب های یخچال با یک فشار مختصر بطور خودکار بسته می شوند‪( .‬درب ها تنها در هنگامی که تا‬
‫زاویه کمتر از ‪ 30‬درجه باز شده باشند بطور خودکار بسته می شوند‪).‬‬
‫انجماد سریع‬
‫دمای داخلی بخش فریزر قبل از کارکرد عادی ‪ ،‬مدت ‪ 24‬ساعت در سردترین دما باقی می ماند‪ .‬هنگامی‬
‫که عملکرد انجماد سریع فعال باشد دمای نشان داده شده بر روی صفحه نمایشگر فریزر تغییر نخواهد‬
‫کرد‪ .‬همچنین‪ ،‬در زمان فعال بودن‪ ،‬فرآیند یخسازی را نیز تقویت میکند‪.‬‬
‫آبريز و يخ ريز تصفيه شده‬
‫قسمت آبريز‪ ،‬آب خنك و تازه ارائه مي كند‪.‬‬
‫قسمت يخ ريز‪ ،‬يخ خرد و قالب يخ ارائه مي كند‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫ینمیا مهم یاه لمعلاروتسد‬
‫دستورالعمل های مهم ایمنی‬
‫پیش از استفاده از دستگاه تمامی دستورالعمل ها را مطالعه نمایید‪.‬‬
‫این دفترچه راهنما حاوی تعداد زیادی از پیام های ایمنی مهم می باشد‪ .‬همواره این پیام ها را مطالعه نموده و آنها را بکار بندید‪.‬‬
‫این عالمت توجه شما را به پیام های ایمنی جلب می نماید‪ .‬اين نماد به شما در رابطه با خطراتی که ممکن است باعث‬
‫مرگ یا آسیب دیدگی شما یا دیگران شود‪ ،‬و یا به محصول آسیب برساند‪ ،‬اطالع می دهد‪.‬‬
‫پیش از کلیه پیام های ایمنی نشانه هشدار ایمنی و کلمه نشان دهنده خطر مانند “هشدار” یا “احتیاط” می آید‪ .‬معنای این‬
‫کلمات عبارت است از‪:‬‬
‫هشدار‬
‫عدم پیروی از دستورالعمل ها‪ ،‬ممکن است خطر مرگ و یا آسیب دیدگی را بهمراه داشته باشد‪.‬‬
‫احتیاط‬
‫بيانگر شرايط خطرناك است که‪ ،‬در صورت ناديده گرفتن آن‪ ،‬ممکن است منجر به جراحت سطحی یا معمولی یا‬
‫صدمه دیدن دستگاه شود‪.‬‬
‫هشدار‬
‫جهت کاهش خطر آتش سوزی‪ ،‬برق گرفتگی‪ ،‬یا آسیب دیدگی در زمان استفاده از دستگاه‪ ،‬اقدامات احتیاطی اولیه‪ ،‬ازجمله موارد زیر‪،‬‬
‫باید رعایت شوند‪.‬‬
‫روشن و خاموش نمودن دستگاه‬
‫• براي جدا كردن دوشاخه از پريز‪ ،‬هيچگاه سيم آن را نكشيد‪ .‬همیشه دوشاخه را محکم گرفته و آن را مستقیم از پریز بیرون بکشید‪.‬‬
‫•در صورت آسیب ديدگي سیم برق‪ ،‬جهت پیشگیری از خطر‪ ،‬تعویض آن باید توسط مركز خدمات يا افراد واجد شرايط انجام پذیرد‪.‬‬
‫از سيمي كه داراي خراشيدگي يا ترك خوردگي است استفاده نكنيد‪.‬‬
‫• از پریز غیراستاندارد استفاده نفرمایید‪.‬‬
‫• در صورت قطع برق یا وقوع رعد و برق‪ ،‬به سرعت دستگاه را از برق بکشید‪.‬‬
‫• دوشاخه را طوری به پریز وصل نمایید که رو به پایین باشد‪.‬‬
‫رو ش نصب دستگاه‬
‫• هنگام نصب یا تغییر مکان یخچال با یک مرکز مجاز خدمات تماس بگیرید‪.‬‬
‫• هنگام هل دادن يخچال به طرف دیوار‪ ،‬مراقب باشید یخچال روی سیم برق نرفته و یا به آن آسیب نزند‪.‬‬
‫•قبل از استفاده‪ ،‬این دستگاه را به یک پریز اختصاصی که مناسب با ولتاژ دستگاه می باشد وصل نمایید‪.‬‬
‫مسئولیت تعویض پریز دوشاخه با پریز سه شاخه بر عهده كاربر است‪.‬‬
‫•از نصب نمودن یخچال در مکانی که امکان افتادن آن وجود دارد خودداری نمایید‪ .‬نصب دستگاه بر روی سطوح چوبي ناپايدار ممکن‬
‫است برای باز شدن درب ها مشکل ایجاد نموده و باعث شود که بدنه یخچال از فرم عادی خارج شود‪.‬‬
‫• تنها به لوله كشي آب آشامیدنی وصل کنید‪.‬‬
‫روش استفاده‬
‫•اجازه ندهید کودکان از درب ها یا قفسه های داخلی یخچال باال رفته‪ ،‬آویزان شده و یا روی آنها بایستند‪ .‬ممکن است آنها به یخچال‬
‫صدمه زده و یا باعث آسیب رساندن جدی به خودشان شوند‪.‬‬
‫• از قرار دادن اجسام سنگین بر روی آبريز و یا آویزان نمودن اجسام از آن خودداری نمایید‪.‬‬
‫• از قرار دادن اجسام سنگین (بطری ها و یا گلدان های حاوی مایعات) بر روی یخچال خودداری نمایید‪.‬‬
‫• از قرار دادن حیوانات زنده در درون یخچال خودداری نمایید‪.‬‬
‫• در زمان کار کردن و یا بال استفاده بودن دستگاه به کودکان اجازه باال رفتن از آن را ندهید‪.‬‬
‫•در صورت نشت گاز (پروپان‪/‬ال پی جی) تهویه مناسب را انجام دهید و پیش از استفاده از دستگاه با یک مرکز مجاز خدمات تماس‬
‫بگیرید‪ .‬از دست زدن به پریز برق یخچال و یا باز نمودن آن خودداری نمایید‪.‬‬
‫•در صورت نشت گاز خنک کننده‪ ،‬اشیاء قابل اشتعال را از یخچال دورنمایید‪ .‬بطورمناسب تهویه هوا را انجام داده و با یک مرکز مجاز خدمات تماس‬
‫بگیرید‪.‬‬
‫•از قرار دادن مواد قابل اشتعال (مواد شیمیایی‪ ،‬دارو‪ ،‬مواد آرایشی‪ ،‬و غیره) درنزدیکی یخچال و یا نگهداری آنها در داخل یخچال خودداری نمایید‪ .‬از‬
‫قرار دادن یخچال در مجاورت گاز قابل اشتعال خودداری نمایید‪.‬‬
‫ینمیا مهم یاه لمعلاروتسد‬
‫‪5‬‬
‫پیش از استفاده از دستگاه تمامی دستورالعمل ها را مطالعه نمایید‪.‬‬
‫جهت کاهش خطر آتش سوزی‪ ،‬برق گرفتگی‪ ،‬یا آسیب دیدگی در زمان استفاده از دستگاه‪ ،‬اقدامات احتیاطی اولیه‪ ،‬ازجمله موارد زیر‪،‬‬
‫باید رعایت شود‪.‬‬
‫•این دستگاه برای استفاده خانگی و مکان های مشابه از قبیل موارد زیر در نظر گرفته شده است‪:‬‬
‫‪ -‬آشپزخانه مورد استفاده کارکنان در فروشگاه ها‪ ،‬اداره ها و سایر محیط های کاری؛‬
‫‪ -‬خانه های واقع درمزرعه و در هتل ها و متل های مورد استفاده مشتریان و سایر محیط های مسکونی؛‬
‫‪ -‬محیط های مسافر خانه ای؛‬
‫‪ -‬کترینگ و استفاده های غیر خرده فروشی‪.‬‬
‫• استفاده از دستگاه براي اهداف خاص و یا درون وسايل نقلیه (نگه داری دارو یا مواد آزمایشی یا جهت کشتی ها‪ ،‬و غیره) مجاز نيست‪.‬‬
‫• پیش از تمیز نمودن یا تعمیر کردن یخچال سیم آن را از پریز برق درآورید‪.‬‬
‫• چنانچه یخچال دارای چراغ بوده و نیاز به تعویض دارد‪ ،‬قبل از انجام این کار سیم برق یخچال را از پریز درآورده و یا دستگاه را خاموش نمایید‪.‬‬
‫• از تغییر شکل دادن و یا اضافه نمودن به طول سیم خودداری نمایید‪.‬‬
‫•از به کار بردن سشوار جهت خشک نمودن اجزای داخلی یخچال خودداری نمایید‪ .‬جهت رفع بوی بد یخچال از روشن کردن شمع در داخل آن خودداری‬
‫كنيد‪.‬‬
‫•جهت حفظ ایمنی شما‪ ،‬این دستگاه باید بطور صحیح به زمین وصل شده باشد‪ .‬جهت اطمینان از این که پریز بطور صحیح به زمین وصل شده است پریز‬
‫دیواری و سیم کشی آن باید توسط یک برقکار ماهر بررسي شود‪.‬‬
‫•از به کار بردن پریزی که توسط یک کلید خاموش می شود خودداری نمایید‪ .‬از به کار بردن سیم رابط خودداری نمایید‪ .‬مسئولیت تعویض پریز دوشاخه‬
‫استاندارد دیواری با یک پریز سه شاخه استاندارد دیواری بر عهده كاربر می باشد‪.‬‬
‫• تحت هر شرایطی‪ ،‬از بریدن و یا برداشتن سه شاخه (مربوط به اتصال به زمین) از روی سیم برق‪ ،‬خودداری نمایید‪.‬‬
‫• از به کار بردن یک پریز دوراهی و دوشاخه ای که با سیم رابط به یک پریز دارای چند خروجی متصل شده خودداری نمایید‪.‬‬
‫• در صورت شنیدن صدا‪ ،‬استشمام بوی نامطبوع یا ظاهر شدن دود فورا دوشاخه را از پريز خارج نماييد‪.‬‬
‫• در صورت نفوذ آب یا گرد و خاک به داخل یخچال آن را خاموش نمایید‪ .‬با مركز خدمات تماس حاصل نمایید‪.‬‬
‫• از باز نمودن اجزای یخچال یا تغییر آنها خودداری نمایید‪.‬‬
‫• از قرار دادن دست ها‪ ،‬پاها‪ ،‬یا اشیاء فلزی در زیر یا پشت یخچال خودداری نمایید‪.‬‬
‫• استفاده از يخچال یا دست زدن به سیم برق با دستان خیس مجاز نيست‪.‬‬
‫•در یخچال های دارای یخساز خودکار‪ ،‬از تماس با قسمت های متحرک اجزای رها کننده قالب های یخ یا المنت حرارتی که قطعات یخ را آزاد می سازد‪،‬‬
‫خودداری نمایید‪ .‬هنگامی که یخچال روشن است از قرار دادن انگشت ها یا دست ها بر روی اجزاء یخساز خودکار خودداری نمایید‪.‬‬
‫• هنگام استفاده از يخ ريز‪ ،‬از به کار بردن ظروف کریستال و سرامیکی خودداری نمایید‪.‬‬
‫• در زمان کار کردن یخچال‪ ،‬از دست زدن به محفظه فریزر با دستان خیس یا مرطوب خودداری نمایید‪.‬‬
‫• از قرار دادن ظروف شیشه ای‪ ،‬بطری های شیشه ای یا سودا در داخل فریزر خودداری نمایید‪.‬‬
‫• از نگه داری مواد انفجاری همچون قوطی های مواد سوختی با قابلیت اشتعال‪ ،‬در یخچال خودداری نمایید‪.‬‬
‫•این دستگاه برای استفاده ی افرادی که (خصوصا کودکان) دچار ناتوانی های جسمی‪ ،‬حسی یا حرکتی هستند‪ ،‬یا تجربه و دانش کافی درباره ی استفاده از‬
‫آن را ندارند‪ ،‬طراحی نشده است‪ ،‬مگر این که تحت نظارت یا با دستور العمل شخصی که مسئول سالمت و ایمنی آنهاست‪ ،‬از آن استفاده کنند‪.‬‬
‫•از فریز نمودن غذاهایی که یخ آنها کامال باز شده خودداری نمایید‪ .‬اين اقدام براي سالمتي زيان آور است‪.‬‬
‫•درصورت دور انداختن یخچال قدیمی خود‪ ،‬از برداشتن مایع مایع خنک کننده ‪ CFC‬جهت دفع صحیح توسط یک مرکز خدماتی مجاز اطمینان حاصل در‬
‫صورت انتشار مایع خنک کننده ‪ ،CFC‬ممکن است مطابق با قوانین محلی تحت پیگرد قرار گرفته یا حتی بازداشت شوید‪.‬‬
‫•یخچال های فرسوده یا رها شده حتی فقط برای چند روز‪ ،‬خطرناک می باشند‪ .‬در زمان دور انداختن یخچال‪ ،‬لوازم بسته بندی را از روی درب ها‬
‫برداشته یا درب ها را درآورید‪ ،‬اما قفسه ها را طوری قرار دهید که بچه ها براحتی قادر به باال رفتن از درون یخچال نباشند‪.‬‬
‫•در صورت نشت گاز خنک کننده‪ ،‬به یخچال یا دوشاخه دست نزده و سریعا اطاق را تهویه نمایید‪ .‬یک جرقه می تواند عامل آتش سوزی یا انفجاری مهیب‬
‫باشد‪ .‬از آنجاییکه به عنوان یک ماده خنک کننده دوستدار طبیعت در این یخچال از گازهای طبیعی (ایزوبوتن‪ ،‬آر ‪ 600‬ای) استفاده شده است‪ ،‬حتی‬
‫میزان بسیار کم آن (در حدود ‪ 50‬تا ‪ 60‬گرم) قابل اشتعال می باشد‪ .‬در صورت نشت گاز در هنگام تحویل‪ ،‬نصب یا استفاده از یخچال‪ ،‬هر جرقه ای می‬
‫تواند منجر به آتش سوزی یا سوختگی شود‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫ینمیا مهم یاه لمعلاروتسد‬
‫پیش از استفاده از دستگاه تمامی دستورالعمل ها را مطالعه نمایید‪.‬‬
‫جهت کاهش خطر آتش سوزی‪ ،‬برق گرفتگی‪ ،‬یا آسیب دیدگی در زمان استفاده از دستگاه‪ ،‬اقدامات احتیاطی اولیه‪ ،‬ازجمله موارد زیر‪،‬‬
‫باید رعایت شوند‪.‬‬
‫احتیاط‬
‫روش نصب دستگاه‬
‫• یخچال باید کامال مطابق با دستورالعمل های نصب الصاق شده بر روی قسمت جلویی آن نصب شود‪.‬‬
‫• در زمان باز نمودن بسته بندی و نصب یخچال دقت نمایید‪ .‬سریعا لوازم بسته بندی (پالستیکی) را از دسترس بچه ها دور نمایید‪.‬‬
‫روش استفاده‬
‫• هنگامیکه بچه ها در اطراف یخچال هستند درب را به دقت ببندید‪.‬‬
‫•انگشت های خود را از محل هایی که امکان درگير شدن آنها وجود دارد‪ ،‬دور نگاه دارید‪ ،‬فضاهای خالی مابین درب ها و محفظه ها‬
‫بسیار کم می باشد‪ .‬هنگامیکه بچه ها در اطراف یخچال هستند درب ها را به دقت ببندید‪.‬‬
‫• در صورت نگه داری صحیح مواد غذايي‪ ،‬از افتادن آنها و وارد آمدن آسيب در امان خواهيد بود‪.‬‬
‫•هنگام کار کردن یخچال از حرکت دادن ان خودداری نمایید‪ .‬هنگام خاموش شدن کمپرسور یا زمانی که دستگاه خاموش شده و مجددا‬
‫روشن می شود ممکن است سروصدای ارتعاش ايجاد شود‪( .‬این امر طبیعی بوده وتاثیری بر روی نحوه کارکرد و یا عمر کاری‬
‫کمپرسور نخواهد داشت‪ .‬هنگام توقف کمپرسور صداي ارتعاش متوقف خواهد شد‪).‬‬
‫نگه داری و تعمیر دستگاه‬
‫• از استعمال مواد پاک کننده قوی همچون واکس یا تینرها خودداری نمایید‪ .‬از یک پارچه نرم استفاده نمایید‪.‬‬
‫•قبل از اتصال دوشاخه به پریز برق‪ ،‬مواد زائد (همچون گرد وغبار و‪ ،‬آب‪ ،‬و غیره) را از روی دوشاخه های سیم برق و محل های‬
‫تماس آن با یخچال پاک نمایید‪.‬‬
‫هشدار‬
‫• جهت تولید یخ از آب آشامیدنی استفاده نمایید‪.‬‬
‫هشدار‬
‫• منافذ تهویه موجود بر روی بدنه دستگاه یا موجود در ساختار دستگاه را‪ ،‬جهت جلوگیری از گرفتگي پاکیزه نمایید‪.‬‬
‫•جهت تسریع در روند برفک زدایی جز آنچه که توسط تولید کننده توصیه شده‪ ،‬از بكارگيري ابزار االت مکانیکی یا چیزهایی مثل آن‬
‫خودداری نمایید‪ .‬مگر آن که از سوی کارخانه توصیه شده باشد‪.‬‬
‫• از صدمه رساندن به مدار مبرد یخچال خودداری نمایید‪.‬‬
‫• بكارگيري وسايل برقي در داخل محفظه مواد غذايي مجاز نيست مگر مواردي كه توسط سازنده توصيه شده باشد‪.‬‬
‫•ماده مبرد و گاز عایق شده بکار رفته در دستگاه‪ ،‬در هنگام دور انداختن دستگاه بايد به روش صحيح معدوم شوند‪ .‬در هنگام معدوم‬
‫ساختن‪ ،‬با مركز خدمات مشورت نمایید‪.‬‬
‫این دستگاه دارای میزان کمی از گاز خنک ساز سوبوتان (‪ ،)R600a‬که گازی طبیعی با قابلیت های زیست محیطی باال است‪،‬‬
‫می باشد که در عین حال قابل احتراق است‪ .‬در هنگام حمل و نقل و نصب دستگاه‪ ،‬مراقب باشيد تا قسمت هاي سرد كننده آسيب‬
‫نبينند‪ .‬نشت ماده مبرد به بیرون از لوله می تواند باعث سوزش و یا اسیب رساندن به چشم شود‪ .‬در صورت پیدا شدن نشتی گاز‪،‬‬
‫به مدت چند دقیقه از هر نوع شعله مستقیم یا منبع قابل اشتعال در محل قرارگيري دستگاه خودداري نموده و هواي محل را تهويه‬
‫كنيد‪.‬‬
‫جهت جلوگیری از اشتعال گازهای مخلوط در زمان وقوع نشت گاز در مدار خنک ساز‪ ،‬اندازه محلی که دستگاه در آن قرارداده‬
‫میشود بایستی به نسبت مواد خنک کننده مورد استفاده شده در نظر گرفته شود‪ .‬اندازه محل نگه داری دستگاه باید به میزان هر‬
‫‪ 8‬گرم گاز خنک کننده نوع ‪ R600a‬در داخل دستگاه ‪ 1،‬متر مربع باشد‪ .‬میزان ماده مبرد دستگاه بر روي صفحه مشخصات‬
‫داخل دستگاه درج شده است‪ .‬از بکار انداختن دستگاهی كه داراي نشانه هاي خرابي است خودداري كنيد‪ .‬در صورت مشکوک‬
‫بودن‪ ،‬با فروشنده تماس بگیرید‪.‬‬
‫این دستورالعمل ها را نگه داری نمایید‬
‫هاگتسد ءازجا‬
‫‪7‬‬
‫اجزاء دستگاه‬
‫جهت آشنایی بیشتر با بخش های مختلف و مشخصات یخچال خود‪ ،‬این صفحه را مطالعه کنید‪ .‬جهت راحتی شما‪ ،‬این راهنما حاوی‬
‫صفحات مرجع می باشد‪.‬‬
‫*با توجه به مدل يخچال ممكن است‪ ،‬ظاهر و مشخصات دستگاه با مشخصات درج شده اختالف داشته باشند‪.‬‬
‫قسمت بیرونی یخچال (فقط براي برخي مدلها)‬
‫دکمه باز شدن درب داخل‬
‫درب‬
‫نمایشگر ال ایی دی‬
‫درجه دما یخچال و فریزر‪ ،‬شرایط فیلتر آب‬
‫و وضعیت آبريز را نشان می دهد‪.‬‬
‫یخچال‬
‫يخ ريز و آبريز تصفيه شده‬
‫آب تصفیه شده و یخ از این قسمت توزیع‬
‫می شوند‪.‬‬
‫فریزر‬
‫‪8‬‬
‫هاگتسد ءازجا‬
‫قسمت درونی یخچال (فقط براي برخي مدلها)‬
‫فیلتر محفظه بهداشتی مواد غذائی تازه‬
‫المپهای ال ایی دی داخل دستگاه‬
‫المپ های داخلی درون یخچال را روشن‬
‫می كنند‪.‬‬
‫طبقه‬
‫محفظه نگه داری لبنیات‬
‫جهت نگه داری لبنیات بکار‬
‫برده می شود‪.‬‬
‫سبد محفظه یخچال‬
‫طبقه تاشو‬
‫طبقه‬
‫درب داخل درب‬
‫ظرف یخ داخل درب‬
‫قالب هاي يخ بطور‬
‫خودکار تولید می شوند‪.‬‬
‫محفظه بزرگ نگه داری‬
‫مواد غذایی تازه‬
‫فیلتر آب‬
‫فضای اضافی‬
‫سبد فریزر‬
‫سبد فریزر‬
‫کشو‬
‫کشو‬
‫ هاگتسد بصن ش ور‬
‫رو ش نصب دستگاه‬
‫مرور کلی نصب‬
‫لطفا پس از خریداری این دستگاه یا انتقال آن به محیط دیگر ابتدا دستورالعمل های نصب را مطالعه نمایید‪.‬‬
‫‪ 1‬روش باز نمودن بسته بندی‬
‫یخچال‬
‫‪ 2‬انتخاب محل مناسب‬
‫‪ 3‬متصل نمودن منبع آب و‬
‫لوله تغذیه آب‬
‫‪ 4‬تراز نمودن دستگاه و‬
‫انطباق راستای درب ها‬
‫توجه‬
‫• فقط به لوله آب آشامیدنی وصل کنید‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫ هاگتسد بصن ش ور‬
‫روش باز نمودن بسته بندی یخچال‬
‫هشدار‬
‫•جهت جابجایی یا نصب یخچال از دو یا چند نفر کمک‬
‫بگیرید‪ .‬کوتاهی در انجام این کار می تواند منجر به‬
‫کمردرد یا آسیب های دیگر شود‪.‬‬
‫•وزن یخچال شما سنگین است‪ .‬در هنگام جابجایی یخچال‬
‫جهت تمیزکاری یا تعمیر‪ ،‬مراقب کف زمین باشید‪ .‬همواره‬
‫در هنگام جابجایی یخچال آن را مستقیم به سمت بیرون‬
‫بکشید‪ .‬از آنجایی که ممکن است به کف زمین صدمه وارد‬
‫شود‪ ،‬از غلتاندن یا راه بردن یخچال در هنگام جابجایی‬
‫خودداری نمایید‪ .‬ابتدا پایه های تراز را تا جایی که دستگاه‬
‫بر روی چرخ هایش قرار گیرد بچرخانید‪.‬‬
‫•از نگه داری مواد و گازهای قابل اشتعال‪ ،‬همچون بنزین‪،‬‬
‫در نزدیکی یخچال خودداری نمایید‪ .‬کوتاهی در انجام چنین‬
‫کاری می تواند منجر به آتش سوزی‪ ،‬انفجار‪ ،‬یا مرگ شود‪.‬‬
‫فبل از مورد استفاده قرار دادن دستگاه ‪ ،‬نوار چسب و هرنوع‬
‫برچسب موقت را از روی یخچال خود بردارید‪ .‬هیچ یک از‬
‫برچسب های احتیاطی‪ ،‬برچسب های شماره مدل و سلایر‪ ،‬یا‬
‫برگه های فنی را که در قسمت زیرین جلوی یخچال قرار داده‬
‫شده برندارید‪.‬‬
‫جهت برطرف نمودن هر نوع باقیمانده نوار چسب یا چسب مایع‪،‬‬
‫جهت برطرف نمودن هر نوع اثر باقیمانده از نوار چسب یا چسب‬
‫مایع‪ ،‬این محل را با حرکات سریع شست خود بسایید‪.‬‬
‫براي پاك كردن اثر به جا مانده از چسب‪ ،‬نوك انگشت تان را‬
‫آغشته به مايع ظرفشويي نموده و روي محل بكشيد‪.‬‬
‫با آب گرم پاک نموده و خشک نمایید‪.‬‬
‫از بکار بردن وسایل تیز‪ ،‬الکل صنعتی‪ ،‬مایعات آتش زا‪ ،‬یا‬
‫تمیز کننده های زبر جهت پاک نمودن نوار چسب یا چسب مایع‬
‫خودداری نمایید‪ .‬این مواد به سطح یخچال شما آسیب می رسانند‪.‬‬
‫طبقات یخچال به صورت متحرک نصب شده اند‪ .‬لطفا بسته به‬
‫نیازهای شخصی خود در ذخیره سازی مواد‪ ،‬طبقات را مجددا‬
‫نصب نمایید‪.‬‬
‫انتخاب مکان مناسب جهت نصب دستگاه‬
‫•مکانی را جهت اتصال راحت منبع تغذیه آب به یخساز خودکار‬
‫انتخاب نمایید‪.‬‬
‫توجه‬
‫فشار آب باید مابین ‪ 120‬و ‪ 20‬پی اس آی یا ‪827-138‬‬
‫کیلو پاسکال یا ‪ 8.4-1.4‬کیلوگرم اف بر سانتیمتر مکعب‬
‫باشد‪ .‬در صورت نصب یخچال در محیطی با فشار آب پایین‬
‫(فشاری پایین تر از ‪ 20‬پی اس آی)‪ ،‬جهت جبران فشار آب‬
‫می توانید یک پمپ تقویت کننده نصب نمایید‪.‬‬
‫•همواره باید یخچال به یک پریز برق اختصاصی دارای اتصال‬
‫زمین ‪ 220‬ولت‪ 50 ،‬هرتز ‪ AC‬که دارای فیوز ‪ 15‬یا ‪20‬‬
‫آمپر باشد‪ ،‬وصل شود‪ .‬این پریز بهترین زمینه را جهت کار‬
‫کردن یخچال فراهم آورده و همچنین از وارد آمدن فشار اضافی‬
‫بر روی سیم کشی ساختمان که می تواند منجر به خطر آتش‬
‫سوزی توسط سیم های بیش از حد داغ گشته گردد‪ ،‬جلوگیری‬
‫می نماید‪ .‬توصیه می شود صرفا جهت این دستگاه یک پریز‬
‫برق جداگانه در نظر گرفته شود‪.‬‬
‫هشدار‬
‫جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی‪ ،‬از نصب نمودن‬
‫یخچال در جاهای خیس یا مرطوب خودداری نمایید‪ .‬همچنین‬
‫از نصب دستگاه در محیط های باز و یا محیط های باز‬
‫سرپوشیده و یا نور مستقیم آفتاب پرهیز گردد‪.‬‬
‫محل نصب دستگاه‬
‫جهت جلوگیری از صدا و لرزش‪ ،‬دستگاه باید بر روی یک سطح‬
‫محکم تراز و نصب شود‪ .‬در صورت نیاز‪ ،‬جهت خنثی نمودن‬
‫ناهمواری زمین پایه های تنظیم ارتفاع را تنظیم نمایید‪.‬‬
‫جهت جلوگیری از بسته شدن درب‪ ،‬باید قسمت جلو کمی از‬
‫قسمت عقب باالتر باشد‪ .‬پایه های تراز با کمی کج نمودن دستگاه‬
‫به سادگی پیچانده می شوند‪ .‬پایه های تراز را جهت بلند نمودن‬
‫دستگاه به سمت چپ پیچانده یا جهت پایین تر آوردن آنها به سمت‬
‫راست بچرخانید‪ .‬قرار دادن دستگاه بر روی یک سطح چوبی‬
‫ضعیف می تواند منجر به ایجاد محدودیت در تنظیم درب ها شده‬
‫و بدنه را از فرم اصلی خود خارج سازد‪( .‬قسمت مربوط به تراز‬
‫نمودن و تراز راستای درب ها را مالحظه نمایید‪).‬‬
‫توجه‬
‫نصب بر روی فرش‪ ،‬سطوح موزائیکی نرم‪ ،‬سکو یا‬
‫مکان های سست و لق توصیه نمی شود‪.‬‬
‫ هاگتسد بصن ش ور ‪11‬‬
‫روش جدا نمودن درب های یخچال‬
‫دمای محیط‬
‫این دستگاه را در محیطی با دمای مابین ‪ 13‬درجه سانتیگراد الی‬
‫‪ 43‬درجه سانتیگراد نصب نمایید‪ .‬چنانچه دما در محیط پیرامون‬
‫یخچال بیش از حد پایین یا باال باشد‪ ،‬ممکن است توانایی خنک‬
‫کنندگی یخچال تحت تاثیر قرار گیرد‪ .‬از قرار دادن یخچال تحت‬
‫تابش نور مستقیم خورشید یا محل های بدون سایه بان خودداری‬
‫نمایید‪.‬‬
‫‪ .1‬دستگاه خود را در جایی قرار دهید که بسادگی بتوان از آن‬
‫استفاده کرد‪.‬‬
‫روش باز كردن درب سمت چپ یخچال‬
‫‪ .1‬لوله آب به قسمت باالیی سمت راست قسمت پشت یخچال‬
‫متصل شده است‪ .‬حلقه را از محل اتصال بردارید‪.‬‬
‫اتصال لوله آب را در دست گرفته و جهت جدا کردن لوله‪،‬‬
‫همانطور که در شکل نشان داده شده به آرامی طوقه‬
‫را بکشید‪.‬‬
‫‪ .2‬از قرار دادن دستگاه در مجاورت منابع گرمازا‪ ،‬در معرض‬
‫تابش نور مستقیم خورشید یا رطوبت خودداری نمایید‪.‬‬
‫‪ .3‬از گردش صحیح هوا در اطراف فریزر اطمینان حاصل‬
‫نمایید‪ ،‬لطفا از هر دو طرف و هم از باال و پشت‪ 2 ،‬اینچ‬
‫(‪ 5.08‬سانتیمتر) فضای کافی قرار دهید‪.‬‬
‫طوقه‬
‫‪.4‬جهت پیشگیری از لرزش‪ ،‬باید دستگاه را تراز نمایید‪.‬‬
‫‪ .5‬از وصل نمودن دستگاه در دمای پایین تر از ‪ 5‬درجه‬
‫سانتیگراد خودداری نمایید‪ .‬ممکن است بر روی کارکرد‬
‫یخچال تاثیر بگذارد‪.‬‬
‫توجه‬
‫جداسازی لوله تغذیه آب تنها در هنگام جدا بودن درب سمت‬
‫چپ یخچال مقدور و قابل اجرا می باشد‪.‬‬
‫‪ 61( "24‬سانتیمتر)‪،‬‬
‫‪ 5.08( "2‬سانتیمتر)‬
‫‪ .2‬پیچ را از روکش لوال در قسمت باالی یخچال درآورید‪.‬‬
‫قالب را باال بیاورید‪ .‬قالب (قابل دیدن نیست) را که در‬
‫قسمت جلو و پایین روکش قرار داده شده‪ ،‬با یک آچار‬
‫پیچ گوشتی دو سو باال بیاورید‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫ هاگتسد بصن ش ور‬
‫‪ .3‬روکش را بیرون آورده و لوله را بیرون بکشید‪.‬‬
‫تمامی سیم های اتصال را قطع نمایید ‪.‬‬
‫روش باز كردن درب سمت راست یخچال‬
‫‪ .1‬پیچ روکش لوالی باالیی را درآورید‪ .‬قالب (قابل دیدن‬
‫نیست) را که در قسمت جلو و پایین روکش قرار داده‬
‫شده‪ ،‬با یک آچار پیچ گوشتی دو سو باال بیاورید‪.‬‬
‫‪ .4‬مطابق شکل اهرم لوال را در جهت عقربه ی ساعت‬
‫بچرخانید‪ .‬لوالی باالیی را از خار اهرم لوال باال آورده‬
‫و آزاد سازید‪.‬‬
‫‪ .2‬سیم اتصال‬
‫چفت اهرم لوال‬
‫احتیاط‬
‫در هنگام باال آوردن لوال از داخل خار‪ ،‬مراقب باشید که‬
‫درب از جلو نیفتد‪.‬‬
‫‪ .5‬درب را از پین لوالی میانی درآورده و آن را بردارید‪.‬‬
‫احتیاط‬
‫درب را بر روی یک سطح صاف‪ ،‬به صورتی که قسمت‬
‫درونی آن رو به باال باشد‪ ،‬قرار دهید‪.‬‬
‫را جدا نمایید ‪.‬‬
‫ هاگتسد بصن ش ور ‪13‬‬
‫‪ .3‬اهرم لوال را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید‪.‬‬
‫قسمت باالیی لوال را از خار اهرم لوال باال آورده و‬
‫آزاد سازید‪.‬‬
‫توجه‬
‫طوقه‬
‫لوله‬
‫لوله را جایگذاری نمایید‬
‫خار اهرم لوال‬
‫‪)1‬به ارامی لوله را تا جایی داخل نمایید که تنها یک خط‬
‫بر روی لوله نشان داده شود‪.‬‬
‫احتیاط‬
‫در هنگام باال آوردن لوال و آزاد سازی از خار اهرم لوال‪،‬‬
‫مراقب باشید که درب از جلو نیفتد‪.‬‬
‫(درست)‬
‫‪ .4‬درب را از میله لوالی میانی باال آورده و آن را بردارید‪.‬‬
‫(نادرست)‬
‫‪)2‬جهت اطمینان از این که لوله محکم شده است آن را‬
‫بکشید‪.‬‬
‫احتیاط‬
‫درب را بر روی یک سطح صاف‪ ،‬به صورتی که قسمت‬
‫درونی آن رو به باال باشد‪ ،‬قرار دهید‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫ هاگتسد بصن ش ور‬
‫روش نصب درب سمت راست یخچال‬
‫ابتدا درب سمت راست را نصب نمایید‪.‬‬
‫‪ .3‬پیچ اتصال به زمین را نصب نموده و رابط سیم‬
‫نمایید‪.‬‬
‫وصل‬
‫‪ .1‬از نصب شدن غالف پالستیکی در قسمت پایینی درب‬
‫مطمئن شوید‪ .‬همانطور که در شکل نشان داده شده درب را‬
‫از روی میله ی لوالی میانی پایین تربیاورید‪.‬‬
‫‪ .4‬از اتصال كامل کلید درب که در قسمت درونی روکش قرار‬
‫داده شده مطمئن شوید‪ .‬روکش را در جاي خود قرار دهيد‪.‬‬
‫پیچ درپوش را نصب و محکم نمایید‪.‬‬
‫‪ .2‬لوالی باال را بر روی خار اهرم لوال قرار داده و آن را‬
‫داخل شیار جای دهید‪ .‬جهت محکم شدن لوال‪ ،‬اهرم را‬
‫در جهت عقربه ساعت بچرخانید‪.‬‬
‫خار اهرم لوال‬
‫ هاگتسد بصن ش ور ‪15‬‬
‫روش نصب درب سمت چپ یخچال‬
‫پس ازنصب درب سمت راست‪ ،‬درب سمت چپ را نصب نمایید‪.‬‬
‫‪ .4‬لوله تغذیه آب را به سوراخ قسمت باالیی بدنه فرو برده و‬
‫آن را از میان صفحه پشتی بیرون بکشید‪.‬‬
‫‪ .1‬از نصب شدن غالف پالستیکی در قسمت پایینی درب‬
‫مطمئن شوید‪ .‬درب یخچال را بر روی لوالی میانی نصب‬
‫نمایید‪.‬‬
‫‪ .2‬لوال را باالتر از خار اهرم لوال قرار داده و آن را جا‬
‫بیاندازید‪ .‬جهت محکم شدن لوال‪ ،‬اهرم را در جهت‬
‫عقربه ساعت بچرخانید‪.‬‬
‫‪ .5‬اتصال لوله آب را در دست گرفته و جهت جدا کردن لوله‪،‬‬
‫همانطور که در شکل نشان داده شده به آرامی طوقه را‬
‫فشار دهید‪ .‬لوله را حداقل ‪ 5/8‬اینچ (‪ 15‬میلیمتر) در داخل‬
‫اتصال فرو نمایید‪ .‬برای استحکام لوله را بر روی محل‬
‫اتصال سوار نمایید‪.‬‬
‫طوقه‬
‫خار اهرم لوال‬
‫‪ .3‬تمامی سیم های اتصال را وصل نمایید‪.‬‬
‫‪ .6‬از اتصال كامل کلید درب که در قسمت درونی روکش قرار‬
‫داده شده مطمئن شوید‪ .‬روکش را در جای خود قرارداده‬
‫و پیچ روکش را محکم کنید‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫ هاگتسد بصن ش ور‬
‫روش برداشتن درب فریزر (یخچال را‬
‫خاموش نمایید‪ .‬مراحل برای درب های‬
‫سمت راست و چپ یکسان می باشد)‬
‫‪ .1‬پیچ لوالی داخلی را درآورید‪.‬‬
‫تنظیم ارتفاع‬
‫چنانچه کف زمین تراز نشده است‪ ،‬یا ضعیف بوده یا دارای‬
‫ساختار سستی باشد تراز نمودن درب ها ممکن نمی باشد‪.‬‬
‫یخچال سنگین بوده و باید در یک مکان محکم و سفت نصب‬
‫گردد‪ .‬برخی از کف های چوبی در صورت منعطف بودن بیش‬
‫از حد ممکن است منجر به ایجاد مشکالتی در تراز بودن دستگاه‬
‫شود‪.‬‬
‫تنظیم ارتفاع درب فریزر‬
‫•چنانچه درب سمت چپ در وضعیت پایین تری قرار دارد‪،‬‬
‫درب چپ را بلند نموده و با استفاده از یک آچار‪ ،‬مطابق شکل‪،‬‬
‫مهره لوال را محکم کنید‪ ( .‬جهت درب های باالی دستگاه از‬
‫آچار ‪ 1‬استفاده نمایید‪).‬‬
‫‪.2‬جهت باال آوردن قسمت دوار انتهایی بصورتی که درب قابل‬
‫برداشتن شود‪ ،‬لوال را بپیچانید‪.‬‬
‫•چنانچه درب سمت راست در وضعیت پایین تری قرار دارد‪،‬‬
‫درب راست را بلند نموده و با استفاده از یک دم باریک‬
‫(ضمیمه دستگاه نمی باشد)‪ ،‬مطابق شکل‪ ،‬یک واشر فنری ‪3‬‬
‫را به لوال اضافه کنید تا ارتفاع دو درب یکسان گردد‪.‬‬
‫اختالف ارتفاع‬
‫درب سمت چپ‬
‫محفظه یخچال‬
‫‪ .3‬با باال آوردن درب از لوالی پایینی‪ ،‬درب را درآورید‪.‬‬
‫لوالی پایینی‬
‫درب سمت راست‬
‫محفظه یخچال‬
‫ هاگتسد بصن ش ور ‪17‬‬
‫در صورتی که ارتفاع درب های فریزر متفاوت باشد‬
‫روش شماره ‪ 1‬توصیه می شود‪.‬‬
‫جهت درب های فریزر‪ ،‬از آچار‬
‫‪2‬‬
‫استفاده نمایید‪.‬‬
‫‪( .2‬روش شماره ‪ ،2‬تنها امکان حداکثر ‪ 3‬میلیمتر تنظیم را‬
‫دارد)‬
‫‬
‫(‪)1‬جهت پیچاندن مهره قفل کننده‪ ،‬از سمت گشاد تر آچار‬
‫شماره ‪ 2‬استفاده نموده و بمنظور باز کردن مهره قفل‬
‫)‬
‫کننده‪ ،‬آن را در جهت عقربه های ساعت (‬
‫بچرخانید‪.‬‬
‫مهره را باز نمایید‬
‫‬
‫اختالف ارتفاع‬
‫‪( .1‬روش شماره ‪)1‬‬
‫‬
‫درب را باز نموده وبا استفاده از آچار‬
‫را پیچانده و ارتفاع را تنظیم نمایید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫(‪)2‬جهت پیچاندن پین تنظیم لوال‪ ،‬از سمت تنگ تر آچار‬
‫استفاده نموده و آن را در جهت عقربه های ساعت‬
‫) و یا خالف جهت عقربه های ساعت‬
‫(‬
‫) چرخانیده و از این طریق فاصله درب های‬
‫(‬
‫یخچال و فریزر را تنظیم نمایید‪.‬‬
‫مهره باالی پایه‬
‫مهره قفل کننده‬
‫بلند کردن درب‬
‫پین تنظیم لوال‬
‫درب پایین‬
‫بلند کردن درب‬
‫درب پایین‬
‫آچار‬
‫‬
‫(‪)3‬پس از آنکه ارتفاع درب ها تنظیم گردیدند‪ ،‬مهره‬
‫قفل کننده را در جهت خالف عقربه های ساعت‬
‫) چرخانیده و محکم نمایید‪.‬‬
‫(‬
‫مهره را محکم کنید‬
‫احتیاط‬
‫از تنظیم نمودن سطح تراز پین لوال در ارتفاع خیلی باال‬
‫خودداری نمایید‪ .‬ممکن است پین لوال بیفتد‪( .‬محدوده تنظیم‬
‫ارتفاع‪ :‬ماکزیمم ‪ 3‬میلیمتر)‬
‫‪18‬‬
‫ هاگتسد بصن ش ور‬
‫روش نصب لوله آب‬
‫مراحل پیش از شروع بکار دستگاه‬
‫نصب لوله آب تحت پوشش ضمانت نامه یخچال نمی باشد‪.‬‬
‫جهت پایین آوردن احتمال صدمات پرهزینه مربوط به آب‬
‫دستورالعمل های زیر را به دقت رعایت فرمایید‪.‬‬
‫ضربه زدن آب (ضربه زدن آب به لوله ها) در لوله کشی خانه ها‬
‫منجر به صدمه دیدن اجزای یخچال شده و منتهی به نشت آب یا‬
‫طغیان آن می شود‪ .‬پیش از نصب لوله تغذیه آب به یخچال جهت‬
‫از بین بردن ضربه های داخل لوله آب با یک لوله کش ماهر‬
‫تماس حاصل نمایید‪.‬‬
‫احتیاط‬
‫جهت پیشگیری از سوختن و صدمه دیدن دستگاه‪ ،‬لوله آب‬
‫یخچال را تنها به اب سرد وصل نمایید‪.‬‬
‫در صورت استفاده از یخچال بدون نصب لوله آب‪ ،‬از خاموش‬
‫بودن دکمه یخساز در وضعیت (‪ )O‬اطمینان حاصل نمایید‪.‬‬
‫احتیاط‬
‫از نصب لوله کشی یخساز در محل هایی که دما به زیر دمای‬
‫یخ زدن می رسد خودداری نمایید‪.‬‬
‫فشار آب‬
‫لوله آب سرد‪ .‬در مدلهای بدون فیلتر آب فشار آب باید مابین‬
‫‪ 20‬و ‪ 120‬پی اس آی (‪ 140‬و ‪ 830‬کیلو پاسکال) بوده و در‬
‫مدلهای دارای فیلتر آب مابین ‪ 40‬و ‪ 120‬پی اس آی (‪ 280‬و‬
‫‪ 830‬کیلو پاسکال) باشد‪.‬‬
‫در صورت وصل شدن یک سیستم تصفیه آب تعليقي به لوله‬
‫تغذیه آب سرد خود‪ ،‬نصب این لوله آب تحت پوشش ضمانت نامه‬
‫یخچال نمی باشد‪ .‬جهت پایین آوردن احتمال صدمات پرهزینه‬
‫مربوط به آب دستورالعمل های زیر را با دقت رعایت فرمایید‪.‬‬
‫در صورت وصل شدن یک سیستم تصفیه آب تعليقي به لوله‬
‫تغذیه آب سرد خود‪ ،‬الزم است که فشار آب جهت سیستم بازگشت‬
‫اسمزی در پایین ترین حد بین ‪ 40‬و ‪ 60‬پی اس آی (‪ 280‬و‬
‫‪ 240‬کیلو پاسکال)‪ ،‬تقریبا کمتر از ~‪ 3.02.0‬ثانیه باشد‪ .‬جهت‬
‫پر نمودن یک فنجان با گنجایش ‪ 7‬انس (‪ 200‬سی سی)‪.‬‬
‫احتیاط‬
‫در طی نصب جهت پیشگیری از آسیب احتمالی‪ ،‬از عينك‬
‫محافظ استفاده کنید‪.‬‬
‫در صورت پایین بودن فشار آب سیستم تعليقي پاییتر از ‪ 21‬پی‬
‫اس آی (‪ 145‬کیلو پاسکال) پر نمودن یک فنجان با گنجایش ‪7‬‬
‫انس (‪ 200‬سی سی) ‪ 4.0‬ثانیه بیشتر طول می کشد‪.‬‬
‫•جهت اطالع از مسدود شدن فیلتر رسوبی در سیستم بازگشت‬
‫تعليقي آن را بررسی نمایید‪ .‬در صورت نیاز فیلتر را تعویض‬
‫نمایید‪.‬‬
‫• محفظه ذخیره سازی را بر روی استعمال معکوس بگذارید‪.‬‬
‫•در صورت باقی ماندن پیآمدهای مربوط به فشار آب بازگشت‬
‫تعليقي‪ ،‬با یک لوله کش ماهر مجاز تماس حاصل فرمایید‪.‬‬
‫•تمامی امور نصب بايد مطابق قوانين شركت آب منطقه اي باشد‬
‫لوازم مورد نياز‬
‫•لوله های مسی‪ ،‬با قطر خارجی ¼ اینچ‪ ،‬جهت نصب یخچال‬
‫به منبع تغذیه آب‪ .‬از این که هر دو انتهای لوله به صورت‬
‫چارگوش قطع شده است اطمینان حاصل نمایید‪.‬‬
‫•جهت تصمیم گیری درباره مقدار لوله ای‬
‫که نیاز دارید‪ :‬فاصله دریچه آب در‬
‫قسمت پشت یخچال را تا لوله تغذیه آب‬
‫اندازه گیری نمایید‪ .‬سپس‪ 8 ،‬فوت (‪ 2.4‬متر)‬
‫اضافه نمایید‪ .‬از اضافي بودن لوله اطمینان حاصل نمایید (در‬
‫حدود ‪ 8‬فوت {‪ 2.4‬متر} لوله مسی تا ‪ 3‬دور درقطر ‪ 10‬اینچ)‬
‫{‪ 25‬سانتیمتر}جهت این که یخچال پس از نصب بتواند از دیوار‬
‫فاصله بگیرد‪.‬‬
‫•دریل برقی‬
‫• آچار ‪ 1/2‬يا آچار فرانسه‪.‬‬
‫•آچار پیچ گوشتی دوسو و سر‬
‫فیلیپسی‪.‬‬
‫•دو عدد پیچ و دو عدد مهره به هم‬
‫بسته شده (مهره ماسوره ها)‬
‫با قطر¼ اینچ جهت اتصال قسمت‬
‫باالیی لوله کشی به شیر اطمینان و شیر آب یخچال‪.‬‬
‫ هاگتسد بصن ش ور ‪19‬‬
‫دستورالعمل های نصب لوله آب‬
‫•چنانچه لوله آب مسی موجود شما در انتها یک رابط قیفی‬
‫شکل دارد‪ ،‬جهت اتصال لوله آب به یخچال به یک رابط (قابل‬
‫دسترس در فروشگاههای لوازم لوله کشی) نیاز خواهید داشت‬
‫یا می توانید رابط قیفی شکل را‬
‫با کاتر لوله بریده و سپس از یک‬
‫اتصال تحت فشار استفاده نمایید‪.‬‬
‫•جهت اتصال به لوله آب شیر اطمینان را ببندید‪.‬‬
‫شیر اطمینان باید در محل اتصال به لوله آب سرد دارای‬
‫ورودی قطر درونی حداقل ‪ 5/32‬اینچ باشد‪ .‬بسیاری از بسته‬
‫بندی های لوازم لوله کشی آب شامل شیر اطمینان زینی شکل‬
‫می باشند‪ .‬قبل از خریداری‪،‬‬
‫از انطباق دریچه زینی شکل با‬
‫استانداردهای لوله کشی محلی خود‬
‫اطمینان حاصل نمایید‪.‬‬
‫توجه‬
‫از به کار بردن شیر آب زینی شکل نوك تیز خودداری نمایید‪.‬‬
‫هشدار‬
‫جهت پیشگیری از احتمال برق گرفتگی در زمان استفاده از‬
‫هرنوع دستگاه برقی (همچون دریل برقی) در هنگام نصب‪،‬‬
‫از باطری شارژ شده‪ ،‬عایق شدگی دوبل یا حالت اتصال به‬
‫زمین این دستگاه اطمینان حاصل نمایید‪.‬‬
‫شیر اطمینان را بر روی نزدیکترین لوله آب آشامیدنی که بطور‬
‫مکرر مورد استفاده قرار میگیرد‪ ،‬نصب نمایید‪.‬‬
‫‪ .1‬قطع کردن منبع اصلی تغذیه آب‬
‫جهت کاهش فشار بر روی لوله ها نزدیکترین شیر آب را‬
‫باز کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬محل شیر را انتخاب نمایید‪.‬‬
‫‬
‫محلی را جهت شیر انتخاب نمایید که‬
‫براحتی قابل دسترسی باشد‪ .‬اتصال به‬
‫کنار لوله آب عمودی بهترین محل‬
‫است‪ .‬هرگاه اتصال به لوله آب افقی نیاز‬
‫است‪ ،‬جهت پیشگیری از تشکیل هر‬
‫نوع رسوب لوله آب‪ ،‬به جای اتصال به انتها‪ ،‬آن را به باال‬
‫یا پهلو وصل نمایید‪.‬‬
‫‪ .3‬با دریل برای شیر یک سوراخ‬
‫ایجاد نمایید‪.‬‬
‫‬
‫با استفاده از یک مته تیز با دریل‬
‫یک سوراخ با قطر ¼ اینچ در‬
‫لوله آب ایجاد نمایید‪ .‬تمامی خرده‬
‫ریزه های حاصل از دریل نمودن‬
‫سوراخ در لوله آب را بردارید‪ .‬مراقب باشید آب داخل دریل‬
‫نرود‪ .‬کوتاهی در بوجود آوردن سوراخی به قطر ¼ اینچ‬
‫ممکن است منجر به کاهش تولید یخ و یا کوچکتر شدن‬
‫قطعات یخ شود‪.‬‬
‫توجه‬
‫لوله هوکاپ نمی تواند از نوع سفید پالستیکی باشد‪.‬‬
‫لوله کش های مجاز باید تنها از لوله مسی ‪NDA tubing #‬‬
‫‪ 49595‬یا ‪ 49595‬یا لوله پلی اتیلن دارای اتصال عرضی(پی‬
‫ایی ایکس) استفاده نمایند‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫ هاگتسد بصن ش ور‬
‫‪ .4‬روش بستن شیر اطمینان‬
‫‬
‫‪ .7‬روش اتصال لوله کشی به شیر آب‬
‫با استفاده از بست لوله‪ ،‬شیر اطمینان را به لوله آب سرد‬
‫محکم نمایید‪.‬‬
‫‬
‫بست لوله‬
‫لوله آب سرد‬
‫عمودی‬
‫شیر اطمینان‬
‫زینی شکل‬
‫مهره و بست فلزی (پیچ و مهره) به هم بسته شده را برای‬
‫لوله مسی بر روی انتهای لوله قرار دهید و آن را به شیر‬
‫اطمینان وصل نمایید‪ .‬از این که لوله کامال داخل شیر‬
‫اطمینان قرار گرفته اطمینان حاصل نمایید‪ .‬بست مهره را‬
‫کامال محکم نمایید‪.‬‬
‫مهره بست‬
‫شیر اطمینان زینی‬
‫شکل‬
‫توجه‬
‫مهره بسته بندی‬
‫استاندارد های لوله کشی طبق قانون عمومی ماساچوست‬
‫‪ 248‬سی ام آر است که باید متابعت شود‪ .‬شیر های اطمینان‬
‫زینی شكل غير قانونی بوده و در ماساچوست اجازه استفاده‬
‫از آنها داده نمی شود‪ .‬با یک لوله کش مجاز مشورت نمایید‪.‬‬
‫بست فلزی‬
‫(پیچ و مهره)‬
‫شیر بیرونی‬
‫‪ .8‬باز کردن جریان آب در داخل لوله کشی‬
‫‪ .5‬روش محکم نمودن بست لوله‬
‫‬
‫پیچ های بست را تا جایی محکم نمایید که واشر آب بندی‬
‫شروع به باد کردن نماید‪.‬‬
‫‬
‫توجه‪ :‬از محکم نمودن بیش از حد بست خودداری نمایید‬
‫زیرا ممکن است لوله را بشکنید‪.‬‬
‫‬
‫شیر اصلی آب را باز نموده و تا زالل‬
‫شدن آب خروجی‪ ،‬جریان آب را در‬
‫مسیر لوله کشی آزاد نمایید‪.‬‬
‫‬
‫پس از یک ربع جریان شدید آب در‬
‫داخل لوله کشی‪ ،‬شیر را ببندید‪.‬‬
‫واشر‬
‫قسمت انتهای ورودی‬
‫بست لوله‬
‫پیچ بست‬
‫‪ .9‬روش اتصال لوله کشی به یخچال‬
‫‬
‫توجه‪ :‬قبل از اتصال به یخچال‪ ،‬از وصل نبودن سیم برق‬
‫یخچال به پریز دیواری اطمینان حاصل نمایید‪.‬‬
‫الف‪ .‬روکش قابل انعطاف پالستیکی را از روی شیر آب‬
‫بردارید‪.‬‬
‫‪ .6‬مشخص نمودن مسیر لوله کشی‬
‫‬
‫مسیر لوله کشی بین لوله آب سرد و یخچال را مشخص‬
‫نمایید‪.‬‬
‫‬
‫مسیر لوله کشی از داخل سوراخ دریل شده در دیوار یا کف‬
‫(پشت یخچال یا همجوار با کابینت پایه) بایستی تا حد امکان‬
‫به دیوار نزدیک باشد‪.‬‬
‫توجه‬
‫ب‪ .‬همانطور که در شکل نشان داده شده مهره و بست فلزی‬
‫(پیچ و مهره) به هم وصل شده را در قسمت انتهایی‬
‫لوله قرار دهید‪.‬‬
‫ج‪ .‬تا حد امکان قسمت انتهای لوله مسی در داخل محل‬
‫اتصال وارد نمایید‪ .‬در حالی که لوله را نگه داشته اید‪،‬‬
‫اتصال را محکم نمایید‪.‬‬
‫مهره لوله کشی با‬
‫قطر ¼ اینچ‬
‫از وجود لوله یدکی کافی اطمینان حاصل نمایید (در حدود ‪8‬‬
‫فوت لوله مسی تا ‪ 3‬دور درضخامت ‪ 10‬اینچ) برای این که‬
‫یخچال پس از نصب بتواند از دیوار فاصله بگیرد‪.‬‬
‫بست لوله کشی‬
‫مهره تراکم با قطر¼‬
‫اینچ‬
‫بست فلزی‬
‫(پیچ و مهره)‬
‫اتصال یخچال‬
‫ هاگتسد بصن ش ور ‪21‬‬
‫‪ .10‬آب را از محل شیر اطمینان باز نمایید‪.‬‬
‫‬
‫همه اتصاالتی که نشت دارند را محکم نمایید‪.‬‬
‫روشن نمودن دستگاه‬
‫‪ .1‬یخچال را به برق وصل نمایید‪.‬‬
‫احتیاط‬
‫جهت اطالع از وجود نشت آب در اتصاالت لوله آب آن را‬
‫بررسی نمایید‪.‬‬
‫احتیاط‬
‫‪ .11‬وصل نمودن به یخچال‬
‫‬
‫لوله کشی مسی را به گونه ای ترتیب دهید که در پشت‬
‫یخچال یا مقابل دیوار نلرزد‪ .‬یخچال را به سمت دیوار‬
‫عقب برانید‪.‬‬
‫‪ .12‬روش آغاز بکار یخساز‬
‫‬
‫دکمه یخساز را در وضعیت روشن قرار دهید‪.‬‬
‫‬
‫تا هنگامی که یخساز به دمای راه اندازی خود یعنی ‪16‬‬
‫درجه فارنهایت (‪ -9‬درجه سانتیگراد) یا پایین تر نرسد‬
‫شروع به کار نخواهد کرد‪ .‬پس از آن چنانچه دکمه یخساز‬
‫در وضعیت روشن (‪ )I‬قرار گیرد بطور خودکار شروع‬
‫به کار می نماید‪.‬‬
‫• به یک پریز برق مجاز وصل نمایید‪.‬‬
‫•جهت بررسی پریز دیواری و سیم کشی از نظر اتصال‬
‫صحیح به زمین از یک برقکار ماهر کمک بگیرید‪.‬‬
‫•از صدمه رساندن یا قطع پایانه اتصال زمين پریز برق‬
‫خودداری نمایید‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫هاگتسد زا هدافتسا هوحن‬
‫نحوه استفاده از دستگاه‬
‫مراحل قبل از استفاده از دستگاه‬
‫روش تمیز كردن یخچال‪.‬‬
‫یخچال را بطور کامل تمیز نموده و تمامی خاکی را که در طی حمل دستگاه جمع شده است‪ ،‬پاک نمایید‪.‬‬
‫احتیاط‬
‫•بمنظور برطرف نمودن اثر چسبندگي نوار چسب يا مواد چسبنده‪ ،‬از سایش یخچال با اشیاء تیز و یا‬
‫بكارگيري تمیز کننده های حاوی الکل‪ ،‬مایع قابل اشتعال یا سمباده‪ ،‬خودداری نمایید‪.‬‬
‫•از کندن برچسب مدل و شماره سلایر یا اطالعات فنی بر روی سطح عقبی یخچال خودداری نمایید‪.‬‬
‫توجه‬
‫باقیمانده چسب ها را از طریق مالش دادن با انگشت شست خود یا مایع ظرفشویی پاک نمایید‪.‬‬
‫روش اتصال برق دستگاه‬
‫قبل از استفاده بررسی نمایید که آیا سیم برق وصل شده است‪.‬‬
‫قسمت “روش روشن نمودن دستگاه” را مطالعه نمایید‪.‬‬
‫در صورتی که هنوز یخچال به لوله آب متصل نشده است‪ ،‬یخساز را خاموش نمایید‪.‬‬
‫یخساز خودکار را خاموش نموده و سپس سیم برق یخچال را به پریز برق مجهز به سیم زمین وصل نمایید‪.‬‬
‫*این موارد تنها در مدل های خاص کاربرد دارد‪.‬‬
‫احتیاط‬
‫به کار انداختن یخساز خودکار قبل از اتصال آن به لوله آب ممکن است منجر به خرابی یخچال شود‪.‬‬
‫جهت خنک شدن یخچال صبر نمایید‪.‬‬
‫قبل از قرار دادن مواد غذایی در یخچال بگذارید یخچال دو تا سه ساعت کار کند‪.‬‬
‫جهت اطمینان از خنک نمودن صحیح‪ ،‬جریان هوای سرد را در داخل فریزر بررسی نمایید‪.‬‬
‫احتیاط‬
‫قرار دادن مواد غذایی در یخچال پیش از خنک شدن آن ممکن است منجر به فاسد شدن آنها‪ ،‬یا باقی‬
‫ماندن بوی بد در داخل یخچال شود‪.‬‬
‫پس از راه اندازی اولیه از یخچال صدایی بلند به گوش می رسد‪.‬‬
‫این صدا طبیعی است‪ .‬با پایین تر آمدن دما از بلندی صدا کاسته خواهد شد‪.‬‬
‫قبل از اتصال سیم یخچال به پریز برق‪ ،‬جهت تهویه هوای داخلی‪ ،‬درب های یخچال‬
‫و کشو های فریزر را باز نمایید‪.‬‬
‫ممکن است درابتدا داخل یخچال بویی پالستیک مانند دهد‪ .‬هر نوع نوار چسب چسبنده را از داخل یخچال‬
‫برداشته و جهت تهویه هوا تا زمان برطرف شدن هر نوع بوی بد درب های یخچال و کشوهای فریزر‬
‫را باز نمایید‪.‬‬
‫هاگتسد زا هدافتسا هوحن‬
‫‪23‬‬
‫صفحه کنترل (تنها در بعضی از مدل ها صدق دارد)‬
‫ویژگی های صفحه کنترل‬
‫صفحه نمایشگر ال سی دی‬
‫صفحه نمایشگر ال ایی دی (دکمه لمسی)‬
‫‬
‫المپ زمینه پنل‬
‫جهت آسان دیدن صفحه نمایش‪ ،‬در حالتهای زیر المپ زمینه‬
‫روشن می شود‪.‬‬
‫•هنگامی که دکمه روشن خاموش دستگاه را روشن می نمایید‪.‬‬
‫•هنگامی که دکمه مورد نظر خود را فشار می دهید یا پنجره‬
‫صفحه نمایش را لمس می نمایید‬
‫•هنگامی که درب یخچال (محفظه یخچال‪ ،‬محفظه فریزر و یا‬
‫بار خانگی) را باز می نمایید‪.‬‬
‫هنگامی که المپ زمینه پنل خاموش است‪ ،‬چنانچه هر یک از‬
‫دکمه ها را فشاردهید‪ ،‬فقط المپ زمینه پنل روشن می شود‪.‬‬
‫وضعیت تنظیم شده تغییر داده نمی شود‪.‬‬
‫جهت صرفه جویی در میزان برق‪ ،‬المپ زمینه صفحه نمایش در‬
‫موارد زیر بطور خودکار خاموش می شود‪.‬‬
‫• یک دقیقه پس از روشن شدن‬
‫• ‪ 20‬ثانیه پس از باز نمودن و بستن درب یخچال‬
‫(محفظه یخچال‪ ،‬محفظه فریزر یا بار خانگی)‬
‫•درصورتی که پس از فشار دادن دکمه مورد نظر به‬
‫مدت ‪ 20‬ثانیه هیچ دکمه ای بکار گرفته نشود‬
‫هنگامی که حالت صرفه جویی در مصرف برق عمل می کند‪،‬‬
‫پنجره صفحه نمایش غیر از حالت (روشن‪/‬خاموش) یخ ساز‬
‫خاموش می شود‪.‬‬
‫براي تميز كردن ‪ LCD‬صفحه نمايش از پارچه خشك استفاده‬
‫كنيد‪ ،‬به دليلي خصوصيات ‪ LCD‬داخل صفحه نمايش ممكن است‬
‫به طور موقت خطوط سياهي نمايان شوند‪ .‬این خطوط به جهت‬
‫خرابی نیست و در مدت کوتاهی از بین خواهند رفت‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫هاگتسد زا هدافتسا هوحن‬
‫‬
‫کاربردهای دکمه لمسی‬
‫دماي محفظه يخچال‬
‫•دکمه لمسی یک کلید الکتریکی (خازنی) ساکن می باشد‪ ،‬و این‬
‫دکمه‪ ،‬در قبال بدن انسان یا اجسام دارای الکتریسیته ساکن که‬
‫در یک مسافت تنظیم شده نزدیک می شوند‪ ،‬حتی اگر حرکت‬
‫فیزیکی نداشته باشند عکس العمل نشان داده و کار می کند‬
‫درجه حرارت تنظیم شده محفظه یخچال را به سلسیوس (درجه‬
‫سانتیگراد) نشان می دهد‪.‬‬
‫•دکمه لمسی در انتهای قسمت شیشه ای دکمه انتخاب پیام قرار‬
‫دارد‪ ،‬و هنگامی که شما کناره دکمه انتخاب پیام را با یک‬
‫انگشت لمس می نمایید‪ ،‬دکمه ه صفحه نمایش عمل می نماید‪.‬‬
‫از فشار دادن این دکمه با زور زیاد خودداری نموده‪ ،‬و فقط با‬
‫لمس نمودن دکمه توسط انگشت شما صفحه نمایش بکار خواهد‬
‫افتاد‪.‬‬
‫دمای تنظیم شده جهت محفظه يخچال در شرایط دمای طبیعی‬
‫محیط اطراف تقریبا بین ‪ 3~4‬درجه سانتیگراد توصیه می شود‪.‬‬
‫<دكمه لمسي ‪>LED‬‬
‫<فلش لمسي ‪>LCD‬‬
‫•هنگامی که ه صفحه نمایش خاموش است‪ ،‬تنها اولین لمس دکمه‬
‫بدون انجام هیچ کاری ه صفحه نمایش را روشن می نماید‪ ،‬و‬
‫دومین لمس آن را بکار خواهد انداخت‪ .‬اما‪ ،‬در وضعیت “قفل”‪،‬‬
‫در صورت لمس دکمه‪ ،‬تنها المپ دکمه “قفل نمودن‪/‬غیرفعال‬
‫نمودن قفل” چشمک خواهد زد‪ ،‬بنابراین از این دکمه پس از‬
‫غیر فعال نمودن وضعیت “قفل” استفاده نكنيد‪.‬‬
‫•هنگام تميز كردن پانل جلو‪ ،‬در صورت وجود تماس بدن انسان‪،‬‬
‫ممکن است کلیدی بکار بيفتد‪.‬‬
‫•در صورت وجود شی ء خارجی بر روی دکمه انتخاب صفحه‬
‫نمایش یا در صورت استعمال دکمه لمسی با لباس یا دستکش‬
‫غیر از بدن انسان‪ ،‬ممکن است بسته به جنس یا کلفتی آن کار‬
‫نکند‪.‬‬
‫•دکمه ه صفحه نمایش از روش تشخیص لمس استفاده می نماید‪،‬‬
‫و در صورت وجود رطوبت بر روی سطح‪ ،‬ممکن است‬
‫حساسیت آن کم شود یا ممکن است دکمه دیگری بکار بیفتد‪،‬‬
‫بنابراین قبل از استفاده از این دکمه رطوبت را برطرف نمایید‪.‬‬
‫دمای محفظه فریزر‬
‫درجه حرارت تنظیم شده محفظه فریزر را به سلسیوس (درجه‬
‫سانتیگراد) نشان می دهد‪.‬‬
‫دمای تنظیم شده جهت فریزر در شرایط دمای طبیعی محیط‬
‫اطراف و تقریبا بین ‪ - 18 ~ - 20‬درجه سانتیگراد توصیه می‬
‫شود‪.‬‬
‫<دكمه لمسي ‪>LED‬‬
‫<فلش لمسي ‪>LCD‬‬
‫توجه‬
‫دمای نشان داده شده‪ ،‬دمای هدف نهایی است که دستگاه باید‬
‫به آن برسد بوده‪ ،‬و دمای واقعی یخچال نمی باشد‪ .‬همانطور‬
‫که دمای واقعی یخچال به غذای درون یخچال به دمای محیط‬
‫و این که غالب اوقات درب ها به چه اندازه باز و بسته می‬
‫شوند بستگی دارد‪.‬‬
‫هاگتسد زا هدافتسا هوحن‬
‫‪25‬‬
‫انجماد سریع‬
‫فیلتر آب را تعویض نمایید‬
‫اين قابليت باعث افزايش عملكرد يخ سازي و انجماد مي شود‪.‬‬
‫هنگامی که شاخص فیلتر آب روشن می شود‪ ،‬مجبور به تعویض‬
‫فیلتر آب هستید‪ .‬پس از تعویض فیلتر آب‪ ،‬جهت خاموش شدن‬
‫شاخص‪ ،‬دکمه تعویض فیلتر را فشار داده و به مدت سه ثانیه نگاه‬
‫دارید‪ .‬تقریبا هر شش ماه یک بار فيلتر بايد تعويض شود‪.‬‬
‫•هرگاه دکمه انجماد سريع را لمس نمایید‪ ،‬تصویری بر روی‬
‫نمایشگر روشن شده و ‪ 3‬ساعت ادامه خواهد یافت‪ .‬این کاربرد‬
‫پس از ‪ 3‬ساعت بطور خودکار خاموش خواهد شد‪.‬‬
‫•با لمس دکمه بیش از یک بار قادر به متوقف نمودن این کاربرد‬
‫بصورت دستی می باشید‪.‬‬
‫<صفحه نمایشگر ال سی دی>‬
‫<صفحه نمایشگر ال سی دی>‬
‫شاخص فیلتر آب روشن می شود‬
‫فيلتر آب را تعويض كنيد‪.‬‬
‫“غير فعال بودن انجماد‬
‫سريع”‬
‫“فعال بودن عملكرد‬
‫انجماد سريع”‬
‫<صفحه نمایشگر ال ایی دی>‬
‫به مدت بیش از ‪ 3‬ثانیه دکمه فیلتر آب را‬
‫فشار دهید‬
‫<صفحه نمایشگر ال ایی دی>‬
‫“غير فعال بودن‬
‫انجماد سريع”‬
‫“فعال بودن عملكرد‬
‫انجماد سريع”‬
‫<صفحه نمایشگر ال سی دی>‬
‫تعویض فیلتر آب انجام شد‬
‫توجه‬
‫در صورت تعويض نشدن فيلتر‪ ،‬هر زمان كه نمايشگر روشن‬
‫شود چراغ فيلتر آب روشن خواهد شد‪ .‬وقتي چراغ فيلتر آب‬
‫روشن است‪ ،‬چنانچه نمايشگر ‪ LCD‬يا ‪ LED‬را لمس كنيد يا‬
‫چنانچه مدت ‪ 7‬ثانيه هيچ عملي انجام نشود‪ ،‬به صفحه اصلي‬
‫باز خواهد گشت‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫هاگتسد زا هدافتسا هوحن‬
‫روشن‪/‬خاموش کردن دکمه يخساز‬
‫محفظه بهداشتی مواد غذائی تازه‬
‫جهت روشن‪/‬خاموش نمودن یخساز دکمه روشن‪/‬خاموش نمودن‬
‫یخ را به مدت ‪ 3‬ثانیه فشار دهید‪.‬‬
‫<صفحه نمایشگر ال سی دی>‬
‫عملکرد محفظه بهداشتی مواد غذائی تازه دارای سه حالت می‬
‫باشد‪ ،‬خاموش (حالت پيش فرض‪ ،‬زماني كه عالمت روشن‬
‫نيست)‪ ،‬خودکار (هنگامی که عالمت روشن است) و روشن‬
‫(هنگامی که عالمت و دکمه روشن‪/‬خاموش روشن شده اند)‪ .‬با‬
‫فشار دادن به ترتیب دکمه لمسی محفظه بهداشتی مواد غذائی تازه‬
‫بر روی کنترل می توانید وارد حالت دکمه روشن‪/‬خاموش شوید‪.‬‬
‫خاموش>خودکار>روشن>خاموش>خودکار‬
‫پس از ‪ 4‬ساعت حالت روشن دوباره به حالت خودکار باز می‬
‫گردد‪.‬‬
‫“يخساز خاموش”‬
‫“يخ ساز روشن”‬
‫<صفحه نمایشگر ال سی دی>‬
‫<صفحه نمایشگر ال ایی دی>‬
‫“يخساز خاموش”‬
‫“يخ ساز روشن”‬
‫‪Hygiene filter‬‬
‫‪OFF‬‬
‫‪Hygiene filter‬‬
‫‪Auto‬‬
‫‪Hygiene filter‬‬
‫‪Power‬‬
‫<صفحه نمایشگر ال ایی دی>‬
‫قفل‬
‫عملکرد قفل‪ ،‬تمامی دکمه های روی نمایشگر را غیر فعال می‬
‫نماید‪.‬‬
‫•زمانی که برای اولین بار یخچال به برق وصل می شود‪،‬‬
‫عملكرد قفل غير فعال است‪.‬‬
‫•اگر مي خواهيد عملكرد قفل را براي قفل نمودن ساير دكمه ها‬
‫فعال كنيد‪ ،‬دكمه ي قفل‪ ،‬قفل را به مدت سه ثانیه یا بیشتر فشار‬
‫داده و نگهداريد‪ .‬عالمت قفل نشان داده خواهد شد و عملکرد‬
‫قفل حاال فعال می شود‪.‬‬
‫•جهت غیر فعال نمودن عملکرد قفل‪ ،‬دکمه قفل را در حدود سه‬
‫ثانیه فشار داده و نگهداريد‪.‬‬
‫<صفحه نمایشگر ال سی دی>‬
‫‪Hygiene filter‬‬
‫‪OFF‬‬
‫‪Hygiene filter‬‬
‫‪Auto‬‬
‫‪Hygiene filter‬‬
‫‪Power‬‬
‫احتیاط‬
‫حالت نمایشگر (فقط برای استفاده فروشگاهی)‬
‫حالت نمایشگر تمامی عملکردهای خنک سازی را در محفظه‬
‫های یخچال و فریزر جهت صرفه جویی در مصرف برق‬
‫غیر فعال می نماید‪ .‬هنگامی که فعال شود عبارت ‪OFF‬‬
‫روی صفحه کنترل روشن خواهد شد و نمایشگر به مدت ‪20‬‬
‫ثانیه روشن باقی خواهد ماند‪.‬‬
‫غیر فعال کردن ‪ /‬فعال کردن‬
‫“‪”Unlock‬‬
‫“‪”Lock‬‬
‫توجه‬
‫عملکرد قفل عملکرد آبريز يا يخريز را متوقف نمی نماید‪.‬‬
‫با هربار باز شدن درب یخچال‪ ،‬دکمه یخچال را نگه داشته و‬
‫سپس به مدت سه ثانیه دکمه انجماد سریع را نگه دارید‪.‬جهت‬
‫تایید غیرفعال شدن حالت نمایشگرصفحه کنترل بوق خواهد‬
‫زد و تنظیمات دما به نمایش درخواهد آمد‪ .‬جهت فعال نمودن‬
‫حالت نمایشگر از همان مراحل استفاده نمایید‪.‬‬
‫هاگتسد زا هدافتسا هوحن‬
‫عملكرد لمس صفحه نمايش <حالت آبريز>‬
‫براي به كار انداختن صفحه نمايش‪ ،‬آن را مستقيماً لمس كنيد‪.‬‬
‫•درصورت لمس نشدن مجدد پس از بیست ثانیه‪ ،‬صفحه خاموش‬
‫می شود‪.‬‬
‫•به دقت به تمامی زوایای ه صفحه نمایش دقت نموده و با لمس‬
‫قسمت مورد نیاز از آن استفاده نمایید‪.‬‬
‫•چنانچه زمانی که صفحه خاموش است پدال را فشار دهید‪،‬‬
‫حالت توزیع به صورت قبل اجرا خواهد شد‪ .‬در صورت‬
‫برداشتن ظرف از روی پدال‪ ،‬این حالت به حالت صفحه اصلی‬
‫باز می گردد‪.‬‬
‫•پس از لمس ه صفحه نمایش‪ ،‬حالت دلخواه توزیع را انتخاب‬
‫نموده (آب‪/‬آب سرد‪/‬یخ)‪ ،‬و پدال را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ 1‬آب‬
‫در صورت انتخاب “آب” و فشار پدال‪ ،‬آب تحویل داده می شود‪،‬‬
‫و صفحه پرشدن آب نشان داده می شود‪.‬‬
‫•در صورت برداشتن فنجان یا ظرف از روی پدال ‪ ،‬یا در‬
‫صورتی که به مدت ‪ 3‬دقیقه به خارج شدن آب ادامه دهید‪،‬‬
‫خروج آب متوقف شده و به صفحه اصلی باز خواهد گشت‪.‬‬
‫توجه‬
‫در طول مدت زمان تنظیم میزان خروج آب‪ ،‬چنانچه دکمه‬
‫“توقف” را فشار دهید‪ ،‬خروج آب متوقف می شود‪ ،‬و به‬
‫صفحه قبلی باز خواهد گشت‪.‬‬
‫در این زمان‪ ،‬میزان آب خارج شده تا آن زمان به حافظه‬
‫سپرده نمی شود‪.‬‬
‫در صورتی که مجددا “ ‪ ”water out‬را انتخاب نمایید‪ ،‬از‬
‫اول برای میزان انتخاب شده‪ ،‬شروع می نماید‪.‬‬
‫‪ a‬در صورت انتخاب آیکون “عالمت ‪ ،”back‬به صفحه قبلی‬
‫بازخواهد گشت‪( .‬همچنین صفحات دیگر را نیز ارائه می‬
‫دهد)‬
‫‪ b‬در صورتی که “‪ ”continuous‬را انتخاب نمایید‪ ،‬به صفحه‬
‫زیر برگردانده می شود‪ ،‬و هنگامی که”‪ ”water out‬را‬
‫انتخاب نمایید به همراه صفحه نمایش پر شدن آب‪ ،‬خروج‬
‫آب به مدت ‪ 2‬دقيقه (در حدود ‪ 3‬لیتر) شروع می شود‪.‬‬
‫در صورتی که در طول مدت خروج آب دکمه “‪ ”stop‬را‬
‫فشار دهید‪ ،‬خروج آب متوقف شده و به صفحه قبلی باز می‬
‫گردد‪ ،‬و در صورت اتمام ‪ 2‬دقیقه از زمان خروج آب‪ ،‬به‬
‫صفحه اولیه باز می گردد‪.‬‬
‫هنگامی که پدال را فشار‬
‫می دهید‬
‫‪water extraction‬‬
‫را لمس كنيد‪.‬‬
‫هنگامی که از روی‬
‫پدال برداشته یا پس از‬
‫‪ 3‬دقیقه کارکرد‬
‫هنگامی که “آب” انتخاب می شود‪ ،‬در صورت لمس “آب” بیش‬
‫از یک بار‪ ،‬قادر به تنظیم میزان خروج آب تنظیمی می باشید‪.‬‬
‫•جهت استفاده از تنظیم میزان خروج آب‪ ،‬دکمه “خروج آب”‬
‫را فشار دهید‪ .‬حتی در صورت فشار دادن پدال ‪ ،‬آب بیرون‬
‫نخواهد آمد‪.‬‬
‫‪b‬‬
‫‪a‬‬
‫‪d‬‬
‫‪c‬‬
‫‪27‬‬
‫وقتي زمان ‪ 2‬دقيقه خروج‬
‫آب تمام شد‪.‬‬
‫‪ stop‬را لمس كنيد‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫هاگتسد زا هدافتسا هوحن‬
‫‪ c‬در صورتی که “‪ ”100‬میلی لیتر را انتخاب نمایید‪ ،‬به‬
‫صفحات زیر بازگردانده می شود‪ ،‬و هنگامی که “‪water‬‬
‫‪ ”out‬را فشار دهید‪ ،‬میزان آب انتخاب شده همراه با صفحه‬
‫نمایش پر شدن آب‪ ،‬بیرون می آید‪.‬‬
‫‪ d‬در صورتی که “در حدود ‪ 500‬میلی لیتر” را انتخاب نمایید‪،‬‬
‫به صفحه زیر باز خواهد گشت‪ ،‬و هنگامی که “‪”water out‬‬
‫را فشار دهید‪ ،‬آب یا باالترین میزان انتخاب شده همراه با‬
‫صفحه نمایش پر شدن آب‪ ،‬توزیع می شود‪.‬‬
‫قادر به انتخاب میزان خروج آب بین مقادیر ‪ 100‬میلی‬‫لیتر‪ 200 ،‬میلی لیتر‪ 300 ،‬میلی لیتر‪ ،‬یا ‪ 400‬میلی لیتر‬
‫با استفاده از دکمه چپ‪/‬راست می باشید‪.‬‬
‫شما با دکمه سمت چپ‪/‬راست قادر به انتخاب میزان خروج‬‫آب بین مقادیر ‪ 500‬میلی لیتر‪ 1 ،‬لیتر‪ 1/5 ،‬لیتر می‬
‫باشید‪.‬‬
‫در صورت فشار دادن دکمه “‪ ”stop‬در طی خروج آب‪،‬‬‫خروج آب متوقف شده و به صفحه اصلی برمی گردد و در‬
‫صورت اتمام ‪ 2‬دقیقه از زمان خروج آب‪ ،‬به صفحه اولیه‬
‫باز می گردد‪.‬‬
‫در صورت فشار دادن دکمه “‪ ”stop‬در طی خروج آب‪،‬‬‫خروج آب متوقف شده و به صفحه اصلی بر می گردد و‬
‫در صورت اتمام ‪ 2‬دقیقه خروج آب‪ ،‬به صفحه اولیه باز‬
‫می گردد‪.‬‬
‫‪water extraction‬‬
‫را لمس كنيد‪.‬‬
‫وقتي خروج آب به‬
‫پايان رسيد‪.‬‬
‫‪ stop‬را لمس كنيد‪.‬‬
‫‪water extraction‬‬
‫را لمس كنيد‪.‬‬
‫‪ stop‬را لمس كنيد‪.‬‬
‫وقتي خروج آب به‬
‫پايان رسيد‪.‬‬
‫توجه‬
‫با توجه به فشار آب منزلی که دستگاه در آن نصب شده است‪،‬‬
‫ممکن است بسته به خطای حسگر جریان آب در تنظیم میزان‬
‫خروج آب اختالفی بوجود آید‪ ،‬و این خرابی نمی باشد‪.‬‬
‫هاگتسد زا هدافتسا هوحن‬
‫‪29‬‬
‫‪ .2‬آب سرد‬
‫‪ .4‬یخ خرد شده‬
‫پس از انتخاب “‪ ،”cold water‬در صورتی که پدال را فشار‬
‫دهید‪ ،‬همراه با صفحه نمایش پر شدن آب‪ ،‬آب خارج می شود‪.‬‬
‫پس از انتخاب “‪ ،”Crushed‬در صورت فشار دادن پدال خارج‬
‫شدن آب‪ ،‬همراه با صفحه نمایش انباشته سازی یخ‪ ،‬یخ های خرد‬
‫شده خارج می شود‪.‬‬
‫•در صورت برداشتن فنجان یا ظرف از روی پدال‪ ،‬یا در‬
‫صورتی که به مدت ‪ 3‬دقیقه به خارج شدن آب ادامه دهید‪،‬‬
‫خروج آب متوقف شده و به صفحه اصلی باز خواهد گشت‪.‬‬
‫وقتي پدال را فشار‬
‫مي دهيد‪.‬‬
‫•در صورت برداشتن فنجان یا ظرف از روی اهرم‪ ،‬یا در‬
‫صورتی که به مدت ‪ 3‬دقیقه به خارج شدن آب ادامه دهید‪،‬‬
‫خروج آب متوقف شده و به صفحه اصلی باز خواهد گشت‪.‬‬
‫•در صورت افتادن مقدار زیادی یخ‪ ،‬فنجان را نزديك تر به‬
‫خروجی نگاه دارید‪.‬‬
‫وقتي پدال را رها مي‬
‫كنيد يا ‪ 3‬دقيقه پس از‬
‫انجام عملكرد‬
‫وقتي پدال را فشار‬
‫مي دهيد‪.‬‬
‫توجه‬
‫وقتي پدال را رها مي‬
‫كنيد يا ‪ 3‬دقيقه پس از‬
‫انجام عملكرد‬
‫با توجه به فشار آب منزلی که دستگاه در آن نصب شده است‪،‬‬
‫ممکن است بسته به خطای حسگر جریان آب در تنظیم میزان‬
‫خروج آب اختالفی بوجود آید‪ ،‬و این خرابی نمی باشد‪.‬‬
‫توجه‬
‫‪ .3‬قالب یخ‬
‫•در طول مدت زمان توزیع آب یا تنظیم میزان خروج‬
‫آب‪ ،‬در صورت باز کردن درب محفظه فریز‪ ،‬خروج آب‬
‫متوقف می شود‪ ،‬و به صفحه اولیه باز خواهد گشت‪.‬‬
‫پس از انتخاب “‪ ،”Cubed‬در صورت فشار دادن پدال خارج‬
‫شدن آب‪ ،‬همراه با صفحه نمایش انباشته سازی یخ‪ ،‬یخ های‬
‫مکعبی شکل خارج می شود‪.‬‬
‫•برای آب سرد‪ ،‬یخ مکعبی‪ ،‬و یخ مکعبی کوچک‪ ،‬در‬
‫صورتی که درب را باز نمایید‪ ،‬خروج متوقف می شود‪ ،‬اما‬
‫هنگامی که درب را می بندید‪ ،‬خروج ادامه می یابد‪.‬‬
‫•در صورت برداشتن فنجان یا ظرف از روی پدال‪ ،‬یا در‬
‫صورتی که به مدت ‪ 3‬دقیقه به خارج شدن آب ادامه دهید‪،‬‬
‫خروج آب متوقف شده و به صفحه اصلی باز خواهد گشت‪.‬‬
‫•در صورتی که اندازه مکعب ها بسیار کوچک باشد‪ ،‬امکان‬
‫دارد آب پاشيده شده شده‪ ،‬یا امکان دسترسی به آب را‬
‫نداشته باشید‪.‬‬
‫•در صورت افتادن مقدار زیادی یخ‪ ،‬فنجان را نزديك تر به‬
‫خروجی نگاه دارید‪.‬‬
‫•جهت آب‪ ،‬آب سرد‪ ،‬یا خروج یخ های مکعبی شکل‪ ،‬از‬
‫فنجانی به عرض ‪ 68‬میلیمتر یا بیشتر استفاده نمایید‪.‬‬
‫وقتي پدال را فشار‬
‫مي دهيد‪.‬‬
‫وقتي پدال را رها مي‬
‫كنيد يا ‪ 3‬دقيقه پس از‬
‫انجام عملكرد‬
‫•یخ های مکعبی شکل کوچک توسط خرد شدن یخ های‬
‫مکعبی شکل ساخته شده و خارج می شود‪ ،‬بنابراین استفاده‬
‫از فنجانی به عرض ‪ 80‬میلیمتر یا بیشتر توصیه می شود‪.‬‬
‫(بطور مثال‪ .‬ليوان آبخوري)‬
‫‪30‬‬
‫هاگتسد زا هدافتسا هوحن‬
‫محفظه یخ داخل درب‬
‫*با توجه به مدل دستگاه‪ ،‬برخی از عملکردهای زیر ممکن است‬
‫قابل دسترسی نباشد‪.‬‬
‫‪.2‬جهت برداشت محفظه یخ درونی‪ ،‬دستگيره جلویی را گرفته‪،‬‬
‫قسمت پایین تر را کمی بلند نموده‪ ،‬و همانطور که در شکل‬
‫نشان داده شده محفظه را بیرون بکشید‪.‬‬
‫احتیاط‬
‫•دست ها و ابزارآالت را از درب محفظه یخ و مجرای يخ ريز‬
‫دور نگه دارید‪ .‬کوتاهی در انجام چنین کاری ممکن است منجر‬
‫به صدمه دیدن یا آسیب دیدن شخص شود‪.‬‬
‫•هنگامی که محفظه درونی یخ پر است تولید یخ یخ ساز متوقف‬
‫خواهد شد‪ .‬در صورت نیاز به یخ بیشتر‪ ،‬محفظه نگهداری يخ‬
‫را در محفظه یخ بیرونی در داخل محفظه فریزر تخليه نماييد‪.‬‬
‫چنانچه يخ هاي داخل محفظه مرتب و منظم نباشند که منجر‬
‫به بد کار کردن سیستم یخساز شده و نتیجه آن کاهش میزان‬
‫تولید یخ مکعب شکل و یا حتی توقف آن خواهد بود‪ .‬تکان دادن‬
‫محفظه یخ جهت هم سطح نمودن یخ ها باعث کاهش مشکل‬
‫می شود‪.‬‬
‫•وجود قوطی های نگه داری مواد غذائی و یا چیزهای دیگر در‬
‫محفظه یخ به یخ ساز آسیب خواهد رساند‪.‬‬
‫نصب محفظه یخ داخل درب‬
‫‪ .1‬در حالیکه که کمی محفظه نگهداری یخ را کج می نمایید‬
‫جهت جلوگیری از برخورد آن با یخ ساز با دقت محفظه یخ‬
‫درونی را نصب نمایید‪.‬‬
‫•درب محفظه یخ را بطور محکم بسته نگاه دارید‪ .‬در صورت‬
‫بسته نشدن کامل درب محفظه یخ‪ ،‬هوای سرد موجود در‬
‫محفظه یخ‪ ،‬مواد غذایی داخل یخچال را منجمد خواهد نمود‪.‬‬
‫این عمل نیز می تواند منجر به توقف تولید یخ یخساز شود‪.‬‬
‫•چنانچه دکمه شروع‪/‬توقف یخساز برای یک مدت طوالنی بر‬
‫روی حالت خاموش تنظیم شود‪ ،‬دمای محفظه یخ بتدریج نسبت‬
‫به دمای محفظه یخچال باالتر خواهد رفت‪.‬‬
‫جهت جلوگیری از ذوب شدن یخ های مکعب شکل و نشت‬
‫آب از توزیع کننده‪ ،‬هنگام خاموش كردن يخ ساز براي چند‬
‫ساعت‪ ،‬محفظه یخ را خالی نمایید‪.‬‬
‫‪ .2‬در زمان تعویض محفظه نگه داری یخ از دست زدن‬
‫به حسگر تشخیص یخ خودداری نمایید‪ .‬جهت آگاهی از‬
‫جزئیات‪ ،‬برچسب نصب شده بر روی درب محفظه یخ را‬
‫مالحظه بفرمایید‪.‬‬
‫جداسازی محفظه یخ داخل درب‬
‫‪.1‬جهت باز شدن محفظه یخ به آرامی دستگيره را بکشید‪.‬‬
‫حسگر‬
‫تشخیص یخ‬
‫احتیاط‬
‫در هنگام جابجایی محفظه نگهداری‬
‫یخ‪ ،‬جهت پرهیز از آسیب شخصی‬
‫دستان خود را از محل سینی یخساز‬
‫دور نگه دارید‪.‬‬
‫هاگتسد زا هدافتسا هوحن‬
‫یخ ساز خودکار‬
‫*با توجه به مدل دستگاه‪ ،‬برخی از عملکردهای زیر ممکن است‬
‫قابل دسترسی نباشد‪.‬‬
‫یخ در درون یخساز خودکار ساخته شده و به سمت توزیع کننده‬
‫فرستاده می شود‪.‬‬
‫یخ ساز در هر دوره ‪ 24‬ساعته با توجه به دمای محفظه فریزر‪،‬‬
‫دمای اطاق‪ ،‬تعداد دفعات باز شدن درب و دیگر شرایط راه‬
‫اندازی تقریبا ‪ 50‬تا ‪ 80‬قطعه یخ مکعبی شکل تولید خواهد نمود‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫هشدار‬
‫خطر جراحت اشخاص‬
‫هنگامی که یخچال روشن است از قرار دادن انگشت ها یا‬
‫دست ها بر روی اجزاء یخساز خودکار خودداری نمایید‪.‬‬
‫•‪ 12‬تا ‪ 24‬ساعت طول می کشد که یخچالی که بتازگی نصب‬
‫شده شروع به یخ سازی کند‪ .‬جهت تکمیل مراحل کامل تولید‬
‫یخ‪ 72 ،‬ساعت صبر نمایید‪.‬‬
‫دستگاه یخساز‬
‫•هنگامی که محفظه نگه داری یخ کامال پر است یخ سازی‬
‫متوقف می شود‪ .‬در زمان پر بودن‪ ،‬محفظه نگه داری یخ‬
‫درونی تقریبا ‪ 6‬تا ‪ 8‬لیوان یخ را در خود جای می دهد‪.‬‬
‫•وجود اشیاء خارجی یا برفک موجود بر روی قطع کننده‬
‫خودکار (بازوی حس گر) منجر به قطع تولید یخ می شود‪.‬‬
‫خاموش شدن خودکار (بازوی حسگر)‬
‫روشن یا خاموش نمودن یخساز خودکار‬
‫جهت روشن‪/‬خاموششدن خودکار یخساز خودکار‪ ،‬دکمه روشن‪/‬‬
‫خاموش یخ را فشرده و به مدت ‪ 3‬ثانیه نگه دارید‪.‬‬
‫همچنین انجام دادن این کار منجر به آب شدن تمامی یخ های داخل‬
‫محفظه یخ می شود‪ .‬لطفا در زمان خاموش کردن یخساز‪ ،‬از‬
‫تخلیه محفظه یخ اطمینان حاصل نمایید‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫هاگتسد زا هدافتسا هوحن‬
‫یخ ساز خودکار‬
‫(ادامه)‬
‫احتیاط‬
‫•ممکن است اولین یخ و آب توزیع شده دارای خرده ریز یا‬
‫بوی نامطبوع ناشی از لوله تغذیه آب یا محفظه نگهداری‬
‫آب باشند‪.‬‬
‫•چند سری اولیه یخ تولید شده را دور بریزید‪ .‬در صورتی‬
‫که یخچال برای مدت زمان طوالنی استفاده نشده باشد این‬
‫اقدام ضروری است‪.‬‬
‫•هرگز به منظور خنک کردن سریع‪ ،‬قوطی نوشیدنی ها و یا‬
‫غذاهای دیگر را در محفظه نگهداری یخ قرار ندهید‪ .‬انجام‬
‫دادن چنین کاری ممکن است به یخساز صدمه رسانده یا‬
‫موجب شکستن ظروف شود‪.‬‬
‫•در صورت كدر بودن يخ ها‪ ،‬فیلتر و لوله تغذیه آب را‬
‫بررسی نمایید‪ .‬در صورت ادامه یافتن این مشکل‪ ،‬با مركز‬
‫خدمات مشتريان تماس بگیرید‪ .‬تا برطرف شدن مشكل از‬
‫آب يا يخ استفاده نكنيد‪.‬‬
‫•کودکان را ازتوزیع کننده دور نگه دارید‪ .‬ممکن است بچه‬
‫ها با آن بازی کرده یا به کنترل ها صدمه وارد سازند‪.‬‬
‫•چنانچه فقط از یخ خرد شده استفاده نمایید ممکن است راه‬
‫عبور یخ با برفک مسدود شود‪ .‬بوسیله جابجایی محفظه‬
‫نگهداری یخ و تمیز نمودن راه عبور یخ با یک کفگیر‬
‫پالستیکی برفکی را که جمع شده است برطرف نمایید‪.‬‬
‫توزیع یخ مکعب شکل نیز می تواند به پیشگیری از تولید‬
‫برفک کمک نماید‪.‬‬
‫•هرگز برای جمع آوری یخ از شیشه کریستال یا ظروف‬
‫نازک استفاده نکنید‪ .‬چنین ظروفي ممكن است دچار‬
‫شكستگي يا ترك شوند‪.‬‬
‫•قبل از پرکردن لیوان با آب یا دیگر نوشیدنی ها در داخل‬
‫لیوان یخ بریزید‪ .‬در صورت افتادن یخ در داخل لیوانی که‬
‫از قبل دارای آب است باعث پاشیدن مایع به اطراف شود‪.‬‬
‫•هرگز از لیوانی که بطورغیر معمول باریک یا عمیق است‬
‫استفاده نفرمایید‪ .‬ممکن است یخ در مسیر عبور خود گیر‬
‫کرده و کار یخچال را تحت تاثیر قرار دهد‪.‬‬
‫•لیوان را در یک فاصله مناسب از خروجی یخ نگه دارید‪.‬‬
‫لیوانی که خیلی نزدیک به خروجی یخ نگاه داشته شود‪،‬‬
‫ممکن است از ریختن یخ از يخ ريز جلوگیری نماید‪.‬‬
‫•جهت پیشگیری از جراحت‪ ،‬دست ها را از درب و مجراي‬
‫یخ دور نگه دارید‪.‬‬
‫• هرگز درپوش يخ ريز را برندارید‬
‫•در صورت ریزش ناگهانی یخ یا آب‪ ،‬شیر آب را بسته و با‬
‫مركز خدمات تماس حاصل نمایید‪.‬‬
‫زمانی که باید یخساز را خاموش نمایید‬
‫• زمانی که شیر آب به مدت چند ساعت بسته شده باشد‪.‬‬
‫•زمانی که محفظه نگهداری یخ بیش از یک یا دو دقیقه برداشته‬
‫شود‪.‬‬
‫• زمانی که یخچال به مدت چند روز استفاده نشده باشد‪.‬‬
‫توجه‬
‫زمانی که کلید روشن ‪ /‬خاموش یخساز در وضعیت خاموش‬
‫‪ OFF‬قرار داده می شود‪ ،‬محفظه نگهداری یخ باید خالی شود‪.‬‬
‫صداهای طبیعی که ممکن است بشنوید‬
‫•زمانی که یخساز با آب پر می شود‪ ،‬شیر ورودی آب یخ ساز‬
‫صدای وزوز مانند خواهد داد‪ .‬چنانچه کلید برق در وضعیت‬
‫روشن ‪ ON‬باشد‪ ،‬حتی درصورتی که هنوز لیوان را برای‬
‫دریافت آب به پدال فشار نداده باشید‪ ،‬صداهای وزوز مانند‬
‫خواهد آمد‪ .‬جهت توقف صداهای وز وز مانند‪ ،‬کلید برق را در‬
‫حالت خاموش ‪ OFF‬قرار دهید‪.‬‬
‫توجه‬
‫قرار دادن کلید در وضعیت روشن قبل از اتصال به لوله آب‬
‫باعث آسیب دیدگی یخساز می گردد‪.‬‬
‫•زمانی که یخ ساز مجددا پر می شود‪ ،‬صدای افتادن قطعات یخ‬
‫در محفظه و جریان آب در لوله ها شنیده خواهد شد‪.‬‬
‫آماده سازی جهت ایام تعطیل‬
‫کلید یخ ساز را بر روی خاموش ‪ )O) OFF‬تنظیم نموده و شیر‬
‫آب متصل به یخچال را ببندید‪.‬‬
‫توجه‬
‫هر زمان که یخساز خاموش می شود‪ ،‬بایستی محفظه‬
‫نگهداری یخ را خالی کنید‪.‬‬
‫چنانچه دمای محيط به زیر نقطه انجماد برسد‪ ،‬باید از یک‬
‫تکنیسین ماهر جهت تخلیه سیستم تغذیه آب دستگاه کمک بخواهید‪.‬‬
‫در غیر اینصورت بعلت یخ زدگی لوله ها و اتصاالت آنها‪،‬‬
‫احتمال خرابی دستگاه وجود دارد‪.‬‬
‫هاگتسد زا هدافتسا هوحن‬
‫توزیع کننده یخ و آب‬
‫*با توجه به مدل دستگاه‪ ،‬برخی از عملکردهای زیر ممکن است‬
‫قابل دسترسی نباشد‪.‬‬
‫احتیاط‬
‫کودکان را ازتوزیع کننده دور نگه دارید‪ .‬ممکن است بچه ها‬
‫با آن بازی کرده یا به کنترل ها صدمه وارد سازند‪.‬‬
‫آبريز‬
‫توجه‬
‫•در صورت كدر بودن رنگ يخ‪ ،‬فیلتر و لوله تغذیه آب را‬
‫بررسی نمایید‪ .‬در صورت ادامه یافتن این مسئله‪ ،‬با مركز‬
‫خدمات مجاز تماس بگیرید‪ .‬تا زمان رفع مشكل از آب يا يخ‬
‫استفاده نكنيد‪.‬‬
‫•در زمان باز بودن هر یک از درب های یخچال توزیع کننده‬
‫عمل نخواهد کرد‪.‬‬
‫•چنانچه آب یا یخ توزیع شده به داخل یک ظرف با دهانه ای‬
‫کوچک ریخته می شود‪ ،‬محفظه را هرچه نزدیکتر به توزیع‬
‫کننده آب قرار دهید‪.‬‬
‫•پس از توزیع ممکن است چند قطره آب بریزد‪ .‬جهت‬
‫جلوگيري از پاشيده شدن قطرات‪ ،‬ليوان تان را پس از رها‬
‫كردن پدال چند ثانيه اي نگهداريد‪.‬‬
‫کلید یخ و آب‬
‫پایه‬
‫روش تمیز نمودن زير ليواني‬
‫‪ .1‬هر دو انتها را گرفته کمی بکشید‪.‬‬
‫روش استفاده از توزیع کننده‬
‫‪ . 2‬كثيفي ها را با یک دستمال پارچه ای تمیز نمایید‪.‬‬
‫جهت توزیع آب یا یخ‪ ،‬پس از فشار دادن دکمه دلخواه بر روی‬
‫صفحه نمایش ال سی دی اهرم را فشار دهید‬
‫احتیاط‬
‫چند سری اول يخ توليد شده (در حدود ‪ 24‬قطعه) را دور‬
‫بریزید‪ .‬در صورتی که یخچال برای مدت زمان طوالنی‬
‫استفاده نشده باشد نیز این اقدام ضروری است‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫‪34‬‬
‫هاگتسد زا هدافتسا هوحن‬
‫روش نگه داری مواد غذایی‬
‫محل نگه داری غذا (تنها در بعضی از مدل ها صدق دارد)‬
‫هر محفظه ای در درون یخچال جهت نگهداری از انواع مختلف غذا طراحی شده است‪.‬‬
‫جهت لذت بردن از مطبوع ترین طعم‪ ،‬غذای خود را در محفظه مربوط به آن نگه داری نمایید‪.‬‬
‫سبد محفظه یخچال‬
‫نوشیدنی ها‪ ،‬آب و غیره را در این محل‬
‫نگه داری نمایید‪.‬‬
‫محفظه بزرگ نگه داری‬
‫مواد غذایی تازه‬
‫سبزی ها و میوه ها را در این محل نگه‬
‫داری نمایید‪.‬‬
‫سبد فریزر‬
‫بسته های کوچک مواد غذایی یخ زده یا‬
‫غذاهایی که مکررا از یخچال درآورده‬
‫می شوند را در این مکان نگه داری‬
‫نمایید‪.‬‬
‫کشو (‪)1‬‬
‫بسته های کوچک مواد غذایی یخ زده یا‬
‫غذاهای که مکررا از یخچال درآورده‬
‫می شوند را در این مکان نگه داری‬
‫نمایید‪.‬‬
‫کشو (‪)2‬‬
‫مواد غذایی یخ زده را جهت نگه داری‬
‫به مدت طوالنی تر در این مکان نگه‬
‫داری مایید‪.‬‬
‫هاگتسد زا هدافتسا هوحن‬
‫‪35‬‬
‫محل نگه داری غذا (تنها در بعضی از مدل ها صدق دارد) (ادامه)‬
‫محفظه نگه داری مواد لبنی‬
‫مواد لبنی همچون کره‪ ،‬پنیر و غیره را دراین مکان نگه داری نمایید‪.‬‬
‫قفسه تاشو‬
‫جهت نگه داری ظروف نگه داری غذا در‬
‫اندازه بسیار بزرگ این قفسه را تا نمایید‪.‬‬
‫درب داخل درب‬
‫مواد غذایی همچون نوشیدنی ها‪ ،‬غذاهای اماده‪،‬‬
‫و غیره را که مکررا از یخچال بیرون آورده می‬
‫شوند در این مکان نگه داری نمایید‪.‬‬
‫فضای اضافی‬
‫مواد غذایی کوچک همچون تخم مرغ‪ ،‬مربا و‬
‫غیره را در این مکان نگه داری نمایید‪.‬‬
‫احتیاط‬
‫•از نگهداری غذا با رطوبت باال در قسمت های باالیی یخچال خودداری نمایید‪ .‬رطوبت در تماس با هواي سرد دچار انجماد مي شود‪.‬‬
‫•فبل از نگهداری مواد غذایی در داخل یخچال آنها را بشویید‪ .‬جهت پیشگیری از آلوده شدن مواد غذایی مجاور‪ ،‬سبزی ها و میوه ها باید‬
‫شسته شده و غذاهای بسته بندی باید تمیز شوند‪.‬‬
‫•در صورت قرار گرفتن یخچال در یک محیط گرم و مرطوب‪ ،‬باز نمودن مداوم درب یا نگهداری مقدار زیاد سبزیجات در یخچال ممکن‬
‫است منجر به پالسیدگی و آب انداختن آنها شود‪ .‬با یک دستمال تمیز یا یک کاغذ خشک کن آب ناشی از تعرق را تمیز نمایید‪.‬‬
‫•در صورت باز و بسته نمودن زیاد درب یخچال یا کشوهای فریزر‪ ،‬ممکن است هوای گرم به داخل یخچال نفوذ نموده و دمای آن باال برود‪.‬‬
‫این کار هزینه برق را نیز افزایش می دهد‪.‬‬
‫توجه‬
‫•چنانچه منزل را برای مدتی کوتاه‪ ،‬مثل یک تعطیالت کوتاه مدت‪ ،‬ترک می نمایید یخچال باید روشن بماند‪ .‬مواد غذایی یخچالی که‬
‫قابلیت یخ زدن دارند در صورت نگه داری در فریزر مدت طوالني تري باقي خواهند ماند‪.‬‬
‫•در صورت خاموش نمودن یخچال به مدت طوالنی‪ ،‬تمامی غذاها را خارج نموده و سیم برق یخچال را از داخل پریز درآورید‪.‬‬
‫قسمت های داخلی را تمیز نموده‪ ،‬و جهت پیشگیری از رشد قارچ ها در داخل یخچال‪ ،‬درب ها را باز بگذارید‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫هاگتسد زا هدافتسا هوحن‬
‫نکاتی در خصوص محل نگه داری مواد غذایی‬
‫* با توجه به مدل دستگاه نكات زير ممكن است قابل انجام نباشند‪.‬‬
‫بسته بندی ها و غذاهای نگه داری شده در یخچال باید غیر قابل‬
‫نفوذ در برابر هوا و رطوبت باشند مگر موارد خاص‪ .‬انجام دادن‬
‫چنین کاری از تغییر بو و طعم مواد غذایی به جهت بودن در‬
‫یخچال جلوگیری می نماید‪ .‬در غذاهای تاریخ دار‪ ،‬جهت اطمینان‬
‫از تازگی تاریخ را بررسی نمایید‪.‬‬
‫مواد غذایی‬
‫روش نگهداری‬
‫کره یا مارگارین کره باز شده را داخل یک ظرف درب دار‬
‫یا محفظه بسته نگهداری نمایید‪ .‬در صورت‬
‫نگهداری مقادير بيشتر‪ ،‬آن را در بسته بندی‬
‫های فریزری قرار داده و فریز نمایید‪.‬‬
‫پنیر‬
‫تا زمانی که بخواهید از آن استفاده نمایید‪ ،‬آن‬
‫را در بسته بندی اولیه نگهداری نمایید‪ .‬پس‬
‫از باز شدن برای اولین بار‪ ،‬مجددا آن را در‬
‫یک کیسه بسته بندی یا فویل آلومینیوم بصورت‬
‫محکم بپیچید‪.‬‬
‫شیر‬
‫قوطی های شیر را تمیزنمایید‪ .‬براي نگهداري‬
‫مطلوب‪ ،‬آن را در طبقات درونی یخچال نگه‬
‫داری نمایید نه در طبقات درب ها‪.‬‬
‫تخم مرغ ها‬
‫آنها را در کارتن اولیه در طبقات درونی‬
‫یخچال نگه داری نمایید‪ ،‬نه در طبقات درب‪.‬‬
‫میوه‬
‫از شستن یا پوست کندن میوه ها تا زمان‬
‫استفاده خودداری نمایید‪ .‬میوه را در ظرف‬
‫اولیه خود‪ ،‬در محفظه نگه داری مواد تازه‪،‬‬
‫یا در یک پاکت کاغذی کامال بسته شده‬
‫در طبقات داخلی یخچال دسته بندی و نگه‬
‫داری نمایید‪.‬‬
‫سبزیجات برگ‬
‫دار‬
‫این سبزیجات را از بسته بندی خارج و تمیز‬
‫نموده یا برگ های خراب و قسمت های رنگ‬
‫پریده را جدا کنید‪ .‬آنها را در آب سرد شسته‬
‫و خشک نمایید‪ .‬در کیسه یا ظروف پالستیکی‬
‫قرار داده و در محفظه نگه داری مواد تازه‬
‫نگهداری نمایید‪.‬‬
‫در داخل کیسه یا ظروف پالستیکی قرار‬
‫سبزی های‬
‫پوست دار(مانند داده و در محفظه نگه داری مواد تازه‬
‫نگهداری نمایید‪.‬‬
‫هویج‪ ،‬فلفل)‬
‫ماهی‬
‫ماهی تازه و صدف ها را در صورت مصرف‬
‫نشدن در همان روز خرید‪ ،‬در فریزر نگهداری‬
‫نمایید‪ .‬توصیه می شود ماهی تازه و صدف در‬
‫همان روز خرید مصرف شوند‪.‬‬
‫بقایای غذا را با کیسه پالستیکی‪ ،‬فویل‬
‫غذای باقی‬
‫مانده و مصرف آلومینیوم‪ ،‬یا ظروف پالستیکی با درب‬
‫محکم بپوشانید‪.‬‬
‫نشده‬
‫روش نگه داری غذای منجمد‬
‫توجه‬
‫یک راهنمای فریزری یا کتاب آشپزی قابل اطمینان را جهت‬
‫کسب اطالعات بیشتر درمورد آماده نمودن غذا یا فریز نمودن‬
‫یا غذاهای چندبار نگه داری شده‪ ،‬مورد استفاده قرار دهید‪.‬‬
‫روش فریز نمودن‬
‫فریزر شما میزان بسیار زیاد مواد غذایی را به سرعت فریز‬
‫نمی کند‪ .‬از قرار دادن مقادیر بیش از حد مواد غذائی فریز نشده‬
‫که انتظار نمیرود ظرف مدت ‪ 24‬ساعت فریز شوند‪ ،‬در داخل‬
‫محفظه فریزر خود داری کنید (کمتر از ‪ 2‬تا ‪ 3‬اونس مواد غذائی‬
‫در هر فوت مکعب محفظه فریزر)‪ .‬جهت جریان پیدا کردن‬
‫هوا در اطراف بسته بندی ها‪ ،‬فضایی کافی را در فریزر خالی‬
‫بگذارید‪ .‬فضای کافی را در جلوی یخچال در نظر بگیرید تا درب‬
‫دستگاه بطور کامل بسته شود‪.‬‬
‫بسته به مقدار و نوع مواد غذایی‪ ،‬نوع بسته بندی یا پوشش‬
‫استفاده شده (چگونگی نفوذ ناپذیری هوا و ضد رطوبت بودن) و‬
‫دمای نگهداری مواد‪ ،‬مدت زمان نگهداری متفاوت خواهد بود‪.‬‬
‫وجود بلورهای یخ در یک بسته بندی محکم طبیعی می باشد‪. .‬‬
‫وجود این امر به معنای آن است که رطوبت موجود در غذا و‬
‫هوای داخل بسته بندی فشرده شده‪ ،‬منجمد شده و بلورهاي يخ را‬
‫ايجاد كرده است‪.‬‬
‫توجه‬
‫بگذارید غذاهای داغ به مدت ‪ 30‬دقیقه در دمای اطاق خنک‬
‫شده‪ ،‬سپس بسته بندی نموده و فریز نمایید‪ .‬خنک سازی‬
‫غذاهای داغ قبل از فریز نمودن‪ ،‬باعث صرفه جوئی در‬
‫مصرف برق می شود‪.‬‬
‫توجه‬
‫از فریز نمودن قوطی های مواد آشامیدنی یا بطری ها از هر‬
‫نوعی اکیدا خودداری نمایید چرا که ممکن است ترکیده یا خرد‬
‫شوند‪.‬‬
‫هاگتسد زا هدافتسا هوحن‬
‫روش نگه داری غذای منجمد (ادامه)‬
‫روش بسته بندی‬
‫فریز نمودن صحیح بستگی به بسته بندی مناسب دارد‪.‬‬
‫هنگامی که لفاف را بسته و محکم می نمایید‪ ،‬باید از نفوذ هوا‬
‫در درون یا بیرون بسته جلوگیری نمایید‪ .‬در صورت نفوذ هوا‬
‫و رطوبت‪ ،‬بو و طعم آن بدلیل ماندن در یخچال تغییر نموده و‬
‫همچنین باعث خشک شدن غذای یخ زده می گردد‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫روش تنظیم قفسه های یخچال‬
‫طبقات یخچال شما با توجه به نیازهای شخصی شما در ذخیره‬
‫سازی مواد قابل تنظیم می باشند‪ .‬ممکن است مدل یخچال شما‬
‫دارای طبقات شیشه ای یا سیمی باشد‪.‬‬
‫تنظیم طبقات جهت متناسب شدن با ارتفاع متفاوت مواد غذائی‪،‬‬
‫دستیابی به اقالم مورد نظر شما را آسان تر خواهد نمود‪.‬‬
‫انجام این کار زمان باز بودن درب را کاهش خواهد داد که موجب‬
‫صرفه جویی در مصرف برق خواهد شد‪.‬‬
‫توصیه هایی درمورد روش بسته بندی‪:‬‬
‫• ظروف پالستیکی مقاوم با درپوش های محکم بسته شده‪.‬‬
‫•قوطی های دارای کناره های صاف ‪ /‬شیشه های دهانه گشاد‬
‫فریزری‬
‫• فویل آلومینیوم ضخیم‬
‫روش جدا سازی طبقه‬
‫قسمت جلوی طبقه را کج نموده و آن را مستقیم باال بکشید‪.‬‬
‫طبقه را بیرون بیاورید‪.‬‬
‫• کاغذهای دارای روکش پالستیکی‬
‫• بسته بندی های پالستیکی نفوذ ناپذیر‬
‫•پاکت های پالستیکی محکم زیپ کیپ مخصوص فريزر‬
‫دستورالعمل های زیر در خصوص نحوه بسته بندی و یا انواع‬
‫ظروف را در مورد روش های صحیح فریز نمودن رعایت‬
‫فرمایید‪.‬‬
‫از بکار بردن این موارد خودداری نمایید‬
‫• پالستيك نان‬
‫• ظروف پالستیکی غیر پلی اتیلن‬
‫روش نصب نمودن طبقه‬
‫• کاغذهای مومی یا پوشش های فریزری دارای روکش واکس‬
‫قسمت جلوی طبقه را کمی به باال کج نمایید و قالب های طبقه‬
‫را داخل شیارها در ارتفاع دلخواه قرار دهید‪ .‬سپس قسمت جلوی‬
‫طبقه را بصورتی که فالب ها داخل شیارها بیفتند پایین تر‬
‫بیاورید‪.‬‬
‫• ظروف بدون درپوش محکم‬
‫• پوشش نفوذپذیر نیمه نازک‬
‫احتیاط‬
‫از تراز بودن دو طرف طبقات اطمینان حاصل نمایید‪.‬‬
‫کوتاهی در انجام چنین کاری ممکن است منجر به افتادن‬
‫طبقات و ریختن مواد غذایی شود‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫هاگتسد زا هدافتسا هوحن‬
‫روش استفاده از طبقه تاشو‬
‫در هنگام بستن درب‬
‫بسادگی با راندن نیمی از قسمت جلویی طبقه به قسمت تحتانی‬
‫نیمه پشتی طبقه‪ ،‬قادر به نگهداری اقالم بلندتر‪ ،‬همچون ظرف‬
‫گالنی یا بطریها می باشید‪ .‬جهت بازگشت به طبقه کامل قسمت‬
‫جلویی طبقه را به سمت خود بکشید‪.‬‬
‫احتیاط‬
‫احتیاط‬
‫•از تمیز نمودن طبقات شیشه ای با آب گرم در زمانی که‬
‫سرد هستند خودداری نمایید‪ .‬ممکن است با تغییر ناگهانی‬
‫دما یا ضربه‪ ،‬طبقات بشکنند‪.‬‬
‫•جهت کاهش خطر خراشیدگی درب و شکستن طبقه مرکزی‬
‫روی درب‪ ،‬لطفا از این که طبقه روی درب یخچال همیشه‬
‫به داخل تا می شود اطمینان حاصل نمایید‪.‬‬
‫•طبقات شیشه ای سنگین می باشند‪ .‬در زمان جابجایی آنها‬
‫مراقب باشيد‪.‬‬
‫•پس ازباز ماندن درب به مدت ‪ 1‬دقیقه‪ ،‬آالرم درب هر‬
‫سی ثانیه یک بار به صدا درخواهد آمد‪ .‬قبل از بستن درب‬
‫دست چپ از تاشدن طبقه مرکزی روی درب به سمت داخل‬
‫اطمینان حاصل نمایید‪.‬‬
‫هاگتسد زا هدافتسا هوحن‬
‫محفظه بزرگ نگه داری مواد غذایی تازه‬
‫کشوی متحرک محفظه بزرگ نگه داری مواد‬
‫غذایی تازه‬
‫نگه دارنده رطوبت (میزان کننده رطوبت) به باقی نگهداشتن‬
‫رطوبت در محفظه سبزیجات کمک می نماید‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫جایگذاری مجدد کشوی محفظه بزرگ نگه داری‬
‫مواد غذایی تازه‬
‫‪ .1‬غلتک سمت چپ و راست کشو را ضمن این که کشو کمی‬
‫از قسمت جلو بلند شده است در جهت راهنما قرار دهید‪ .‬و‬
‫در همان زمان کشو و قسمت پایینی آن را نیز به آرامی به‬
‫داخل فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .1‬کشو را تا جایی که امکان دارد عقب بکشید‪.‬‬
‫‪ .2‬قسمت جلویی کشو را رو به باال بلند نموده و مطابق با‬
‫راهنمای آن کشو را درآورید‪.‬‬
‫احتیاط‬
‫•همیشه قبل از جابجایی کشوها آنها را تخلیه نموده و هنگام‬
‫دراوردن و جایگذاری مجدد کشوها از هر دو دست استفاده‬
‫نمایید‪.‬‬
‫•قبل از برداشتن و جایگذاری مجدد کشوها از این که درب‬
‫های یخچال بطور کامل باز می شوند اطمینان حاصل‬
‫نمایید‪.‬‬
‫‪ .2‬در همان زمان کشو و قسمت پایینی آن را نیز به آرامی به‬
‫داخل فشار دهید‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫هاگتسد زا هدافتسا هوحن‬
‫روش برداشت و جایگذاری مجدد کشوی‬
‫سبزیجات‬
‫روش برداشتن کشوی سبزیجات‬
‫روش جایگذاری مجدد کشوی سبزیجات‬
‫‪ .1‬کشوی نگه داری سبزیجات را در زمان سوار نمودن بر‬
‫روی یک زاویه بلند نموده و آن را جهت جایگذاری مجدد‬
‫در درون محفظه یخچال قرار دهید‪.‬‬
‫‪ .1‬در حالیکه درب های یخچال کامال باز است‪ ،‬قفسه ها را‬
‫از محفظه یخچال بیرون بیاورید‪ .‬تمامی محتویات کشوی‬
‫سبزیجات را تخلیه نمایید‪. .‬‬
‫‪ .2‬کشوی سبزیجات را با دو دست بلند نموده و به آرامی به‬
‫سمت خود بکشید‪.‬‬
‫‪.3‬جهت بلند نمودن قسمت انتهایی عقب را با یک دست گرفته‪،‬‬
‫و سپس در حالی که کج شده است آن را بیرون بیاورید‪.‬‬
‫‪ .2‬کشوی نگه داری سبزیجات را بطور افقی بلند نموده و در‬
‫جای اصلی آن تراز نمایید و آن را به آرامی عقب برانید‪.‬‬
‫(این کار را با جلوگیری از برخورد کشو با دیواره های‬
‫کناری یخچال انجام دهید‪).‬‬
‫‪ .3‬چنانچه بصورتیکه در شکل نشان داده شده در پشت کشو‬
‫فاصله ای وجود دارد‪ ،‬کشوی سبزیجات را به ارامی بلند‬
‫نموده و فشار دهید‪.‬‬
‫احتیاط‬
‫• کشو را حتما با دو دست درآورید‪.‬‬
‫•در هنگام برداشتن و جایگذاری کشوی نگه داری‬
‫سبزیجات‪ ،‬مطمئنا هر دو درب یخچال را با هم باز نمایید‪.‬‬
‫از باز بودن هر دو درب یخچال با هم اطمینان حاصل‬
‫نمایید‪.‬‬
‫هاگتسد زا هدافتسا هوحن‬
‫فضای اضافی (ویژه جمع آوری مواد‬
‫گوناگون)‬
‫مواد غذایی کوچک مثل تخم مرغ ها‪ ،‬مربا‪ ،‬پنیر و غیره را در‬
‫این محل نگه داری نمایید‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫محفظه نگه داری لبنیات‬
‫شما می توانید مواد لبنی مثل کره‪ ،‬پنیر و غیره را در این مکان‬
‫نگه داری نمایید‪.‬‬
‫در صورت بستن درب یخچال زمانی که درب محفظه مواد لبنی‬
‫کناری باز است‪ ،‬ممکن است درب یخچال بدرستی بسته نشده‬
‫باشد‪ .‬همچنین ممکن است منجر به صدمه دیدن درپوش محفظه‬
‫شود‪.‬‬
‫نگه دارنده محفظه ویژه‬
‫جمع آوری مواد گوناگون‬
‫درب داخل درب (تنها در بعضی از مدل ها‬
‫صدق دارد)‬
‫• گیره های کشیدنی و فشار دادنی را باز یا بسته نمایید‪.‬‬
‫احتیاط‬
‫•در هنگام برداشتن و نگه داری تخم مرغ های بزرگتر دقت‬
‫نمایید‪ .‬چنانچه درپوش کامال بسته نشده باشد و کشوی باالیی‬
‫به داخل فشار داده شود ممکن است آن تخم مرغ ها بشکنند‪.‬‬
‫•پس از تمیز نمودن محافظ چند منظوره کناری در هنگام‬
‫برداشتن و جایگذاری مجدد آن تصویر باال را در نظر‬
‫داشته و رعایت نمایید‪.‬‬
‫•تمامی مواد غذایی دارای رطوبت و آنهایی که بسادگی یخ‬
‫می زنند مانند سویا سس‪ ،‬برگه کنجد‪ ،‬و غیره را در قسمت‬
‫جلویی قفسه ها نگه داری نمایید‪.‬‬
‫محفظه درب داخل درب دستیابی آسان به مواد غذایی که عموما‬
‫استفاده می شود را امکان پذیر می سازد‪.‬‬
‫درب درونی محفظه درب داخل درب شامل دو محفظه درب دار‬
‫می باشد‪ ،‬محفظه های پنیر و کره و ادویه که مخصوص غذاهایی‬
‫که می تواند در دماهای باالتر استفاده شوند طراحی شده است‪.‬‬
‫این محفظه‪ ،‬پهن نمودن کره و برش پنیر را آسان تر می کند‪.‬‬
‫توجه‬
‫محفظه های پنیر و کره و ادویه جهت نگه داری مواد غذایی‬
‫که به راحتی فاسد می شوند همچون شیر و مایونز توصیه‬
‫نمی شوند‪.‬‬
‫دکمه روی محفظه بار خانگی را تا زمان شنیدن صدای کلیک‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫سبد محفظه یخچال‬
‫•در محفظه بار خانگی بزرگتر شما قادر به نگه داری مواد‬
‫غذایی بیشتری می باشید‪.‬‬
‫بسته های کوچک نوشیدنی هایی مثل شیر‪ ،‬آبجو‪ ،‬آب میوه و غیره‬
‫را دراین محل نگه داری نمایید‪.‬‬
‫•با داشتن یک محفظه نگه داری بزرگتر‪ ،‬می توانید نوشیدنی ها‬
‫و غذاهای آماده را بهتر منظم نمایید‪.‬‬
‫فشار دهید‬
‫تا جایی که‬
‫صدای کلیک‬
‫را بشنوید‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫هاگتسد زا هدافتسا هوحن‬
‫روش جدا نمودن قفسه درب داخل درب (تنها در‬
‫بعضی از مدل ها صدق دارد)‬
‫‪ .4‬پیچ ها را از دو طرف درپوش محفظه اعجازگر بردارید‪.‬‬
‫‪ .1‬درپوش محفظه اعجازگر را باال اورده و آن را بیرون‬
‫بکشید‪. .‬‬
‫‪ .5‬انتهای سبد پایین تر را گرفته و جهت بیرون کشیدن آن را‬
‫به سمت باال بلند نمایید‪.‬‬
‫‪ .2‬انتهای سبد روزانه را گرفته و آن را باال اورده و بیرون‬
‫بکشید‪.‬‬
‫هر دو انتهای سبد را گرفته و قسمت جلویی سبد را باال بیاورید‪.‬‬
‫• به همان روشی که قفسه را باز نمودید آن را ببندید‪.‬‬
‫‪ .3‬سبد متحرک را به سمت باالی درپوش محفظه اعجازگر‬
‫جایی که محفظه کناری روزانه برداشته شده است ببرید‪.‬‬
‫هاگتسد زا هدافتسا هوحن‬
‫‪43‬‬
‫سبد متحرک قابل تنظیم‬
‫کشوی فریزر‬
‫این سبد در صورت نیاز قابلیت جابجا شدن به سمت باال و پایین‬
‫را دارا بوده‪ ،‬و براحتی استفاده می شود‪.‬‬
‫از محفظه جهت مواد غذایی یخ زده و مواد غذایی که غالبا باید‬
‫در دسترس باشد استفاده نمایید‪.‬‬
‫•جهت حرکت دادن سبد متحرک قابل تنظیم به باال یا پایین‪ ،‬ابتدا‬
‫تمامی محتویات آن را تخلیه نمایید‪.‬‬
‫از محفظه پایینی جهت غذاهای یخ زده استفاده نمایید‪( .‬مانند ماهی‬
‫خشک شده و ادویه)‬
‫•یک دست را در هر طرف از سبد متحرک قرار داده و از‬
‫انگشت سبایه و شست خویش استفاده نمایید‪.‬‬
‫•کشوهای فریزر نشان داده شده دستیابی را آسان و استفاده از آن‬
‫را آسان می یابد‪.‬‬
‫•دستگیره های سفید دستگاه را در دو طرف رو به باال بلند‬
‫نمایید‪ ،‬و سپس سبد را رو به باال و پایین حرکت دهید‪.‬‬
‫•تنظیم سبد متحرک درب نگه داری بسته های مواد غذایی بلندتر‬
‫را آسان تر می نماید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫کشوی فریزر را تا جایی که امکان دارد بیرون کشیده‬
‫(همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است) و تمامی‬
‫محتویات آن را تخلیه نمایید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫برداشتن کشوی فریزر‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫هنگامی که کشو بطور کامل بیرون کشیده شود‪ ،‬قسمت‬
‫جلوی آن را باال آورده و (همانطور که در شکل زیر نشان‬
‫داده شده )به بیرون آوردن آن ادامه دهید‪.‬‬
‫احتیاط‬
‫•قبل از جابجا نمودن سبد به باال یا پایین تمامی مواد غذایی‬
‫را از داخل آن تخلیه نمایید‪ .‬عدم انجام چنین کاری باعث‬
‫خرابی سبد و یا مواد غذائی می گردد‪.‬‬
‫احتیاط‬
‫•جهت پیشگیری از شکستگی یا آسیب دیدن همیشه کشوها را‬
‫با دو دست درآورید‪.‬‬
‫•همیشه درب های فریزر را قبل از جابجایی یا جایگذاری‬
‫مجدد کشوها‪ ،‬بطور کامل باز نمایید‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫هاگتسد زا هدافتسا هوحن‬
‫جایگذاری مجدد کشوی فریزر‬
‫‪1‬‬
‫هر دوغلتک را ضمن این که قسمت جلویی کشو کمی بلند‬
‫شده است در جهت راهنما قرار داده و به آرامی کشو را به‬
‫داخل فشار دهید‪ .‬تا جایی که قسمت پایین کشو در سطحی‬
‫درست قرار گیرد‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫همیشه در زمانی که قسمت پایینی کشو در سطح صحیحی‬
‫قرار گرفته است به فشار دادن کشو به سمت داخل ادامه‬
‫دهید‪.‬‬
‫سبد محفظه فریزر‪/‬محفظه یخچال‬
‫در این دو قسمت شما قادر به نگه داری بسته بندی های کوچک‬
‫مواد غذایی یخ زده (در سبد فریزر)‪ ،‬بسته بندی های کوچک‬
‫مواد غذایی یخچالی یا نوشیدنی هایی مثل شیر‪ ،‬آب‪ ،‬آب میوه‪،‬‬
‫آبجو و غیره (در سبد محفظه سرد کننده) می باشید‪.‬‬
‫از نگه داری بستنی یا مواد غذایی که برای نگه داری در مدت‬
‫زمان طوالنی تری در نظر گرفته شده اند در داخل سبد درب‬
‫فریزر خودداری نمایید‪.‬‬
‫جهت جابجا نمودن سبد‪ ،‬آن را با دو دست گرفته و جهت بیرون‬
‫کشیدن آن قسمت جلویی را باال بیاورید‪.‬‬
‫جهت جایگذاری مجدد سبد‪ ،‬هر دوطرف سبد را در جهت راهنما‬
‫تراز نموده و تا حد محکم شدن به پایین فشار دهید‪.‬‬
‫احتیاط‬
‫•جهت پیشگیری از شکستگی یا آسیب دیدن همیشه کشوها را‬
‫با دو دست درآورید‪.‬‬
‫•همیشه درب های فریزر را قبل از جابجایی یا جایگذاری‬
‫مجدد کشوها‪ ،‬بطور کامل باز نمایید‪.‬‬
‫يرادهگن‬
‫‪45‬‬
‫نگهداري‬
‫روش تمیز نمودن دستگاه‬
‫•هر دو قسمت یخچال و فریزر بطور خودکار برفک زدایی می شوند؛ با این حال‪ ،‬هر دو قسمت را جهت جلوگیری از بو گرفتن‪ ،‬ماهی‬
‫يك بار در ماه تمیز کنید‪.‬‬
‫• مواد ریخته شده را فورا پاک نمایید‪.‬‬
‫• همواره قبل از تمیزکاری یخچال‪ ،‬دوشاخه را از پريز درآورید‪.‬‬
‫نكات معمول در خصوص تميز كردن‬
‫• دوشاخه يخچال را از پريز دراورده یا برق را قطع نمایید‪.‬‬
‫•تمامی قسمت های قابل جداشدن‪ ،‬همچون طبقات‪ ،‬محل های‬
‫نگهداری مواد‪ ،‬و موارد مشابه را بردارید‪.‬‬
‫•از یک اسفنج تمیز یا دستمال نرم و یک ماده شوینده مالیم‬
‫محلول در آب گرم استفاده نمایید‪ .‬از به کار بردن تمیزکننده‬
‫های ساینده یا زبر خودداری نمایید‪.‬‬
‫• تمامی سطوح را با دست شسته‪ ،‬آبکشی نموده و خشک نمایید‪.‬‬
‫قسمت خارجی‬
‫واکس زدن سطوح خارجی رنگ شده به پیشگیری از زنگ زدن‬
‫کمک می نماید‪ .‬از واکس زدن قسمت های پالستیکی خودداری‬
‫نمایید‪ .‬سطوح فلزی رنگ شده را حداقل دوبار در سال با استفاده‬
‫از ابزار واکس زنی (یا وکس خمیری خودکار) واکس بزنید‪.‬‬
‫واکس را با یک دستمال تمیز نرم استفاده کنید‪.‬‬
‫جهت محصوالت دارای رویه ی خارجی استیل‪ ،‬از یک اسفنج‬
‫تمیز یا دستمال نرم و ماده تمیز کننده مالیم در آب گرم استفاده‬
‫نمایید‪ .‬از به کار بردن تمیزکننده های ساینده یا زبر خودداری‬
‫نمایید‪ .‬با یک دستمال نرم بطور کامل خشک نمایید‪.‬‬
‫احتیاط‬
‫•از به کار بردن دستمال زبر یا اسفنج در هنگام تمیزکاری‬
‫قسمت های داخلی و خارجی یخچال خودداری نمایید‪.‬‬
‫•در هنگام باز نمودن و بستن از قرار دادن دست خود بر‬
‫روی بدنه انتهایی یخچال خودداری نمایید‪.‬‬
‫هشدار‬
‫از به کار بردن تمیز کننده های قابل اشتعال خودداری نمایید‪.‬‬
‫کوتاهی در انجام چنین کاری ممکن است منجر به آتش‬
‫سوزی‪ ،‬انفجار‪ ،‬یا خطر مرگ شود‪ .‬همیشه قبل از تمیزکاری‬
‫بخش های الکتریکی (مانند المپ ها‪ ،‬کلیدها‪ ،‬درپوش ها‪،‬‬
‫کنترل ها‪ ،‬و غیره) سیم برق را از داخل پریز خارج نمایید‪.‬‬
‫جهت جلوگیری از نفوذ آب به داخل قسمت های برقی و منجر‬
‫شدن به برق گرفتگی‪ ،‬رطوبت اضافی را با یک اسفنج و یا‬
‫دستمال پاک نمایید‪.‬‬
‫هرگز و بر روی هیچ سطحی از دستگاه‪ ،‬از اسکاچ های‬
‫شستشوی سیمی‪ ،‬برس ها‪ ،‬مواد پاک کننده زبر و خشن‬
‫همچنین حالل های الکلی قوی‪ ،‬ضد عفونی کننده های صنعتی‬
‫(شستشو دهنده های حاوی سفید کننده) مایع های تمیز کننده‬
‫آتش زا استفاده نفرمایید‪ .‬از استفاده از آب گرم جهت تمیز‬
‫نمودن قسمت های داخلی یا هر بخش از قسمت های داخلی‬
‫دستگاه هنگامی که سرد هستند خودداری نمایید‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫يرادهگن‬
‫دیواره های درونی (بگذارید فریزر گرم شود در این‬
‫صورت دستمال نخواهد چسبید)‬
‫جهت کمک به رفع بوی بد‪ ،‬می توانید دیواره های داخلی یخچال‬
‫را با مخلوطی از جوش شیرین و آب گرم بشویید‪ .‬دو قاشق‬
‫غذاخوری از جوش شیرین را با ‪ 1‬چهارم فنجان آب مخلوط‬
‫نمایید (‪ 26‬گرم جوش شیرین با یک لیتر آب‪ ).‬از حل شدن کامل‬
‫جوش شیرین بصورتی که به سطح یخچال آسیب نرساند‪ ،‬اطمینان‬
‫حاصل نمایید‪.‬‬
‫الستیک دور درب و واشر های مربوطه‬
‫از یک اسفنج تمیز یا دستمال نرم و یک ماده شوینده مالیم در آب‬
‫گرم استفاده نمایید‪ .‬از به کار بردن واکس های تمیز کننده‪ ،‬شوینده‬
‫های غلیظ‪ ،‬سفید کننده ها‪ ،‬یا تمیز کننده های حاوی مواد نفتی بر‬
‫روی قسمتهای پالستیکی یخچال خودداری نمایید‪.‬‬
‫قسمت های پالستیکی (روکش ها و پنل ها)‬
‫از یک اسفنج تمیز یا دستمال نرم و یک ماده شوینده مالیم در‬
‫آب گرم استفاده نمایید‪ .‬از به کار بردن شیشه پاک کن ها‪ ،‬تمیز‬
‫کننده های زبر یا مواد آتش زا خودداری نمایید‪ .‬این مواد امکان‬
‫خراشیدگی و یا صدمه زدن به دستگاه را دارند‪.‬‬
‫کویل های قسمت متراکم کننده‬
‫جهت تمیز نمودن درپوش و منافذ قسمت متراکم کننده‪ ،‬از یک‬
‫مکنده هوا به همراه ضمائم آن استفاده نمایید‪ .‬از برداشتن روکش‬
‫پنل کویل قسمت متراکم کننده خودداری نمایید‪.‬‬
‫همیشه قبل از تمیزکاری سیم اصلی برق دستگاه را قطع نمایید‪.‬‬
‫يرادهگن‬
‫روش تعویض فیلتر آب‬
‫‪47‬‬
‫‪ .2‬فیلتر قدیمی را درآورید‪.‬‬
‫توجه‬
‫) به سمت چپ‬
‫جهت تعويض ‪ ،‬فیلتر را تا ‪ 90‬درجه (‬
‫بچرخانید‪ .‬جهت درآوردن فیلتر آن را به جلو( ‪ ) 2‬بکشید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫زمانی که فیلتر در جای خود نیست یخچال نیازی به درپوش‬
‫فیلتر ندارد‪.‬‬
‫پیشنهاد می‌شود فیلتر آب را تعویض نمایید‪:‬‬
‫•در صورت درآوردن فیلتر‪ ،‬ممکن است مقداری آب بریزد‪،‬‬
‫بنابراین قبل از درآوردن فیلتر جهت جذب آب یک حوله خشک‬
‫را به گونه ای که در شکل نشان داده شده بر روی سوراخ‬
‫مقابل محفظه قرار دهید‪.‬‬
‫• تقریبا هر شش ماه یک بار‪.‬‬
‫• هنگامی که نشانگر فیلتر آب روشن شود‪.‬‬
‫• هنگامی که میزان آب خروجی از توزیع کننده کاهش می یابد‪.‬‬
‫•هنگامی که یخ های مکعب شکل کوچکتر از حد معمول تولید‬
‫می شوند‪.‬‬
‫‪ . 1‬درپوش فیلتر را باز نمایید‬
‫حوله خشك‬
‫فیلتر بر روی قسمت چپ کشوی سبزیجات تازه یخچال نصب‬
‫شده است‪.‬‬
‫• قسمت سمت چپ کشوی سبزیجات را درآورید‪.‬‬
‫•هنگامی که قسمت انتهایی درپوش فیلتر را فشار داده و بکشید‪،‬‬
‫درپوش فیلتر برداشته می شود‪.‬‬
‫‪.3‬جايگزين نمودن فيلتر جديد‬
‫دسته فیلتر را بطور عمودی در دست گرفته و فیلتر را بداخل‬
‫( ‪ ) 1‬فشار دهید‪.‬‬
‫پس از این که فیلتر را بطور کامل تا انتها فشار دادید‪ ،‬آن را به‬
‫سمت راست ( ‪ ) 2‬بچرخانید‪.‬‬
‫•هنگامی که برای اولین بار فیلتر را نصب یا تعویض می نمایید‪،‬‬
‫جهت خارج شدن هوا و فعال شدن کربن داخل فیلتر پيش از‬
‫استفاده‪ ،‬پدال آب را فشار داده و ‪ 2/5‬گالن (‪ 9/5‬ليتر) آب را‬
‫دور بريزيد‪( .‬کربن فعال شده برای بدن انسان مضر نمی باشد‪).‬‬
‫فيلتر سوم‬
‫فيلتر دوم‬
‫فيلتر اول‬
‫قبل از تعویض فیلتر‪،‬‬
‫درپوش فیلتر جدید را‬
‫بردارید‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫دنمشوه يباي بيع‬
‫عيب يابي هوشمند‬
‫ممکن است اشکاالتی در یخچال شما وجود داشته باشد‪ ،‬که‬
‫مربوط به زمان ارسال آن می شود در هر صورت با مرکز‬
‫خدمات ال جی تماس بگیرید‪ .‬این کار به شما امکان تماس‬
‫مستقیم با کارشناسان کارازموده ما را می دهد‪ .‬کارشناسان زمان‬
‫ارسال دستگاه شما را ثبت نموده و از آن در برآورد میزان فشار‬
‫واردآمده بر دستگاه استفاده نموده‪ ،‬و یک برنامه رفع عیب سریع‬
‫و موثر را تهیه می نمایند‪.‬‬
‫در صورت بروز مشکل در یخچال خود‪ ،‬با مرکز خدمات ال جی‬
‫تماس حاصل نمایید‪ .‬از ویژگی تشخیص هوشمند تنها هنگامی‬
‫استفاده کنید که دستور به انجام این کار توسط عامل مرکز تماس‬
‫گلديران به شما داده شده باشد‪ .‬بوق های انتقالی كه شما می‬
‫شنوید‪ ،‬طبیعی و شبیه به صدای دستگاه فکس است‪.‬‬
‫‪ .3‬با صدور دستور از مركز‬
‫تماس‪ ،‬قسمت ميكروفن‬
‫گوشي تلفن را مقابل بلندگوي‬
‫واقع در لوالي راست درب‬
‫يخچال بگيريد‪.‬‬
‫‪ . 4‬همزمان با نگه داشتن گوشی خود در مقابل بلند گو دکمه‬
‫‪( Freezer Temperature‬دمای فریزر) را به مدت سه‬
‫ثانیه فشار داده و نگه دارید ‪.‬‬
‫تشخیص هوشمند تنها زمانی فعال است که یخچال شما به برق‬
‫وصل باشد‪ .‬اگر یخچال شما روشن نمی شود عیب یابی باید بدون‬
‫استفاده از عيب يابي هوشمند انجام می شود‪.‬‬
‫روش استفاده از عملکرد عيب يابي هوشمند‬
‫ابتدا‪ ،‬با مرکز خدمات ال جی تماس حاصل نمایید‪ .‬از ويژگي‬
‫عيب يابي هوشمند فقط زماني استفاده كنيد كه دستور به انجام آن‬
‫توسط مركز خدمات صادر شده باشد‪.‬‬
‫‪ . 1‬صفحه نمايش را قفل كنيد‪ .‬برای قفل صفحه نمایش‪ ،‬دکمه‬
‫‪ Lock‬را برای سه ثانیه فشار داده و نگه دارید‪( .‬اگر‬
‫صفحه نمایش بیش از پنج دقیقه قفل شده است‪ ،‬شما باید‬
‫قفل را غیر فعال کرده و سپس دوباره آن را فعال کنید‪).‬‬
‫‪ . 5‬بعد از شنیدن سه بوق دکمه ‪Freezer Temperature‬‬
‫(دمای فریزر) را رها كنيد‪.‬‬
‫‪ . 6‬تلفن را در جای مخصوص نگه دارید تا زمانی که انتقال‬
‫اطالعات به پایان رسد‪ .‬این عمل در حدود ‪ 15‬ثانیه طول‬
‫کشیده و نمایشگر شمارش معکوس زمان را نشان خواهد‬
‫داد‪ .‬هنگامی که شمارش معکوس به پایان رسید و صدای‬
‫زنگ متوقف شد‪ ،‬گفتگوی خود را با کارشناس از سر‬
‫بگیرید‪ ،‬که در طی آن‪ ،‬وی با استفاده از اطالعات منتقل‬
‫شده جهت تجزیه و تحلیل قادر به کمک نمودن به شما‬
‫خواهد بود ‪.‬‬
‫توجه‬
‫•برای بهترین نتیجه‪ ،‬زمانی که زنگ ها در حال انتقال هستند‬
‫تلفن خود را حرکت ندهید‪.‬‬
‫•اگر عامل مرکز تماس قادر به ضبط دقیق داده ها نباشد‪،‬‬
‫ممکن است از شما خواسته شود تا دوباره سعی کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬سمت راست درب یخچال را باز کنید‪.‬‬
‫توجه‬
‫•تفاوت کیفیت تماس بر اساس منطقه ممکن است بر این‬
‫عملکرد تاثیر بگذارد‪.‬‬
‫•استفاده از تلفن ثابت برای عملکرد بهتر ارتباطات‪ ،‬منجر به‬
‫ارائه خدمات بهتر است‪.‬‬
‫•کیفیت تماس های بد ممکن است منجر به انتقال ضعیف‬
‫داده ها از تلفن شما به دستگاه شود اين امر می تواند باعث‬
‫اختالل در عيب يابي هوشمند شود‪.‬‬
‫يباي بيع‬
‫‪49‬‬
‫عيب يابي‬
‫فبل از تماس جهت سرویس قسمت عيب يابي را مجددا مطالعه نمایید؛ با عمل نمودن به موارد آن آن در زمان و هزینه صرفه جویی‬
‫خواهید نمود‪.‬‬
‫عیب‬
‫دلیل احتمالی‬
‫راه حل ها‬
‫محفظه یخچال و فریزر‬
‫خنک نمی شوند‪.‬‬
‫(در برخی از مدل ها) کنترل بر روی‬
‫وضعیت خاموش ‪ OFF‬تنظیم شده است‪.‬‬
‫حالت خاموش را لغو کنید تا دستگاه شروع به کار نماید‪ .‬جهت‬
‫تنظیمات دمایی صحیح به قسمت تنظیم کنترل مراجعه فرمایید‪.‬‬
‫ممکن است بر روی حالت نمایشگر باشد‪.‬‬
‫جهت نمایش حالت دستورالعمل ها به صفحه ‪ 26‬مراجعه نمایید‪.‬‬
‫یخچال در سیکل برفک زدایی می باشد‪.‬‬
‫در طول مدت برفک زدایی‪ ،‬ممکن است دمای هر یک از‬
‫محفظه کمی باال رود‪ .‬جهت تثبیت دمای مناسب که برای اولین‬
‫بار که چرخه برفک زدایی کامل شده است مجددا ذخیره خواهد‬
‫شد ‪ 40‬دقیقه صبر نمایید‪.‬‬
‫یخچال بتازگی نصب شده است‪.‬‬
‫ممکن است جهت رسیدن هر محفظه به دمای دلخواه ‪24‬‬
‫ساعت طول بکشد‪.‬‬
‫یخچال به تازگي جابجا شده است‪.‬‬
‫چنانچه یخچال برای مدت زمان طوالنی نگه داری شده یا بر‬
‫روی پهلو خوابانده شده است‪ ،‬الزم است که قبل از اتصال به‬
‫برق به مدت ‪ 24‬ساعت به صورت راست ساکن شود‪.‬‬
‫یخچال با مدلی قدیمی تر تعویض می‬
‫شود‪.‬‬
‫یخچال های مدرن نیاز به مدت زمان بهره برداری بیشتر دارند‬
‫اما با توجه به کارایی بیشتر تکنولوژی‪ ،‬انرژی کمتری استفاده‬
‫می کنند‪.‬‬
‫یخچال اخیرا به برق زده شده است یا‬
‫برق قطع شده مجددا وصل شده است‪.‬‬
‫مدت ‪ 24‬ساعت طول خواهد کشید تا یخچال کامال خنک شود‪.‬‬
‫درب مکررا باز شده و یا مقدار بسیار‬
‫زیاد غذا یا غذای داغ داخل آن قرار داده‬
‫شده است‪.‬‬
‫اضافه نمودن غذای اضافی و باز ماندن درب‪ ،‬یخچال را گرم‬
‫می نماید‪ ،‬جهت باز گرداندن خنکی یخچال به سطح مناسب‪ ،‬به‬
‫کارکرد طوالنی مدت کمپرسور نیاز است‪ .‬جهت صرفه جویی‬
‫در مصرف برق‪ ،‬سعی نمایید که هرچه احتیاج دارید را یکباره‬
‫از یخچال بردارید‪ ،‬جهت دستیابی آسان غذاها را مرتب نموده‪،‬‬
‫و بالفاصله بعد از برداشتن مواد غذایی درب را ببندید‪.‬‬
‫(به راهنمای ذخیره سازی مواد غذایی مراجعه فرمایید‪).‬‬
‫درب ها کامال بسته نمی شوند‪.‬‬
‫دربها را بطور محکم ببندید‪ .‬چنانچه درب ها کامال بسته نمی‬
‫شوند‪ ،‬در قسمت عيب يابي اجزا و عملکرد ها‪ ،‬بخش عدم بسته‬
‫شدن درب و باز شدن اتفاقی آنها را مالحظه فرمایید‪.‬‬
‫یخچال در مکانی بسیار گرم نصب شده‬
‫است‪.‬‬
‫کمپرسور تحت شرایط گرم مدت زمان طوالنی تری کار خواهد‬
‫نمود‪ .‬در دمای معمولی اطاق ‪ 21‬درجه سانتیگراد انتظارمی‬
‫رود که کمپرسور شما در حدود ‪ 40‬تا ‪ 80‬درصد از زمان کار‬
‫کند‪ .‬اغلب انتظار می رود که تحت شرایط گرم تر‪ ،‬حتی بیش‬
‫تر کار کند‪ .‬یخچال نباید در دمای باالی ‪ 43‬درجه سانتیگراد‬
‫کار کند‪.‬‬
‫كندانسور ‪ /‬روکش پشتی مسدود شده‬
‫است‪.‬‬
‫جهت تمیز نمودن درپوش وخروجی های هوا از یک‬
‫جاروبرقی با ضمائم آن استفاده نمایید‪ .‬از برداشتن روکش پنل‬
‫اطراف کویل كندانسور خودداری نمایید‪.‬‬
‫سیستم خنک سازی‬
‫بیش از حد خنک می‬
‫نماید‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫يباي بيع‬
‫عیب‬
‫محفظه یخچال یا فریزر‬
‫بسیار گرم است‪.‬‬
‫دلیل احتمالی‬
‫راه حل ها‬
‫یخچال بتازگی نصب شده است‪.‬‬
‫ممکن است جهت رسیدن هر محفظه به دمای دلخواه ‪ 24‬ساعت‬
‫طول بکشد‪.‬‬
‫خروجی های هوا مسدود شده اند‪.‬‬
‫مواد داخل یخچال را جهت جریان پیدا کردن هوا در داخل‬
‫محفظه‪ ،‬جابجا نمایید‪ .‬به قسمت نقشه جریان هوا در بخش‬
‫استفاده از یخچال مراجعه نمایید‪.‬‬
‫درب ها مكرر و به مدت طوالنی باز‬
‫می شوند‪.‬‬
‫در زمانی که درب ها مكرر و به مدت طوالنی باز مي مانند‪،‬‬
‫هوای گرم و رطوبت وارد محفظه می شود‪ .‬این عمل سطح دما‬
‫و رطوبت را در درون محفظه باال می برد‪ .‬جهت پایین آوردن‬
‫تاثیر آن‪ ،‬تعداد و مدت زمان باز شدن درب ها را کاهش دهید‪.‬‬
‫دستگاه در محلی بسیار گرم نصب شده‬
‫است‪.‬‬
‫یخچال نباید در دمای باالی ‪ 43‬درجه سانتیگراد کار کند‪.‬‬
‫میزان بسیار زیاد مواد غذايي یا غذای‬
‫داغ به هر یک از محفظه ها اضافه‬
‫شده است‪.‬‬
‫غذای اضافی محفظه را گرم نموده ومستلزم کار کردن سیستم‬
‫خنک سازی می شود‪ .‬پیش از قرار دادن غذای داغ در‬
‫یخچال‪ ،‬قرار دادن آن در هوای اطاق جهت خنک شدن تاثیر‬
‫سوء آن را کاهش خواهد داد‪.‬‬
‫درب ها به درستی بسته نمی شوند‪.‬‬
‫در قسمت عيب يابي اجزا و عملکرد ها‪ ،‬بخش عدم بسته شدن‬
‫درب و باز شدن اتفاقی آنها را مالحظه فرمایید‪.‬‬
‫کنترل دما به درستی انجام نشده است‪.‬‬
‫در صورت گرم بودن بیش از حد یخچال‪ ،‬کنترل را یک درجه‬
‫افزایش داده و منتظر ثابت شدن دمای یخچال شوید‪ .‬جهت کسب‬
‫اطالعات بیشتر به قسمت تنظیم کنترل ها مراجعه نمایید‬
‫سیکل برفک زدایی به تازگی کامل شده‬
‫است‪.‬‬
‫در طی سیکل برفک زدایی‪ ،‬ممکن است دمای هر محفظه کمی‬
‫باال رفته و ممکن است منجر به تشکیل قطرات آب بر روی‬
‫دیواره عقبی یخچال شود‪ 40 .‬دقیقه منتظر شده و دمای صحیح‬
‫که در اولین بار تکمیل سیکل برفک ذخیره شده بود را پس از‬
‫اتمام سیکل‪ ،‬مجددا تایید نمایید‪.‬‬
‫يباي بيع‬
‫عیب‬
‫رطوبت داخلی باال‬
‫می رود‪.‬‬
‫غذا داخل محفظه‬
‫یخچال یخ بسته است‪.‬‬
‫کریستال های برفک یا‬
‫یخ بر روی غذای یخ‬
‫زده تشکیل می شود‪.‬‬
‫(بیرون بسته بندی)‪.‬‬
‫محفظه یخچال یا فریزر‬
‫خیلی سرد است‪.‬‬
‫دلیل احتمالی‬
‫‪51‬‬
‫راه حل ها‬
‫درب ها به طور مكرر و به مدت‬
‫طوالنی باز رها می شوند‪.‬‬
‫در زمانی که درب ها مكرر و به مدت طوالنی باز می مانند‪،‬‬
‫هوای گرم و رطوبت وارد محفظه می شود‪ .‬این عمل سطح دما‬
‫و رطوبت را در درون محفظه باال می برد‪ .‬جهت پایین آوردن‬
‫تاثیر آن‪ ،‬تعداد و مدت زمان باز شدن درب ها را کاهش دهید‪.‬‬
‫درب ها به درستی بسته نمی شوند‪.‬‬
‫در قسمت عيب يابي اجزا و عملکرد ها‪ ،‬بخش عدم بسته شدن‬
‫درب و باز شدن اتفاقی آنها را مالحظه فرمایید‪.‬‬
‫هوا مرطوب است‪.‬‬
‫هنگامی که درب ها باز می شوند منتج به تشکیل قطرات آب‬
‫یا برفک می شود‪ .‬آب و هوای مرطوب باعث ایجاد رطوبت‬
‫اضافی در داخل محفظه ها می گردد‪ .‬حفظ سطح مناسب‬
‫رطوبت در فضای خانه در کنترل میزان رطوبت داخل محفظه‬
‫ها کمک خواهد نمود‪.‬‬
‫سیکل برفک زدایی بتازگی کامل شده‬
‫است‪.‬‬
‫در طی سیکل برفک زدایی‪ ،‬ممکن است دمای هر محفظه کمی‬
‫باال رفته و ممکن است منجر به تشکیل قطرات آب بر روی‬
‫دیواره عقبی یخچال شود‪ 40 .‬دقیقه منتظر شده و دمای صحیح‬
‫که در اولین بار تکمیل سیکل برفک ذخیره شده بود را پس از‬
‫اتمام سیکل‪ ،‬مجددا تایید نمایید‪.‬‬
‫مواد غذایی به درستی بسته بندی نشده‬
‫است‪.‬‬
‫غذاها بدون روکش و بسته بندی ذخیره شده اند‪ ،‬و ظروف‬
‫مرطوب می توانند منجر به تشکیل رطوبت در هر یک از‬
‫محفظه ها شوند‪ .‬جهت پیشگیری از تشکیل قطرات آب و‬
‫برفک‪ ،‬تمامی ظرف ها را با دستمال خشک نموده و غذاها را‬
‫در بسته بندی غیر قابل نفوذ نگهداری نمایید‪.‬‬
‫غذای محتوی آب زیاد در نزدیکی‬
‫خروجی هوا قرارداده شده است‪.‬‬
‫غذاهای محتوی آب زیاد را مجددا دور از خروجی های هوا‬
‫بچینید‪.‬‬
‫کنترل دمای یخچال بطور نادرست تنظیم‬
‫شده است‪.‬‬
‫در صورت زیاد سرد شدن هوا‪ ،‬ابتدا کنترل دما را افرايش دهید‬
‫و جهت ثابت شدن دما منتظر بمانید‪.‬‬
‫جهت کسب اطالعات بیشتر به قسمت تنظیم کنترل ها مراجعه‬
‫نمایید‪.‬‬
‫یخچال در یک جای سرد نصب شده‬
‫است‪.‬‬
‫هنگامی که یخچال در محیطی با دمای پایین تر از ‪ 5‬درجه‬
‫سانتیگراد کار کند‪ ،‬غذا در محفظه یخچال یخ می زند‪.‬‬
‫یخچال نباید در دمای کمتر از ‪ 13‬درجه سانتیگراد کار کند‪.‬‬
‫درب ها به طور مكرر و به مدت‬
‫طوالنی باز می مانند‪.‬‬
‫در زمانی که درب ها مكرر و به مدت طوالنی باز مي مانند‪،‬‬
‫هوای گرم و رطوبت وارد محفظه می شود‪ .‬این عمل سطح دما‬
‫و رطوبت را در درون محفظه باال می برد‪ .‬افزایش رطوبت به‬
‫برفک و تشکیل قطرات آب منجر می شود‪ .‬جهت پایین آوردن‬
‫تاثیر آن‪ ،‬تعداد و مدت زمان باز شدن درب ها را کاهش دهید‪.‬‬
‫درب به درستی بسته نمی شود‪.‬‬
‫در قسمت عيب يابي اجزا و عملکرد ها‪ ،‬بخش عدم بسته شدن‬
‫درب و باز شدن اتفاقی آنها را مالحظه فرمایید‪.‬‬
‫تظیمات نادرست کنترل دما‬
‫در صورت زیاد سرد شدن هوا‪ ،‬ابتدا کنترل را بر يك درجه‬
‫كاهش دهيد و جهت ثابت شدن دما منتظر بمانید‪.‬‬
‫جهت اطالعات بیشتر به قسمت تنظیم کنترل ها مراجعه‬
‫فرمایید‪.‬‬
‫‪52‬‬
‫يباي بيع‬
‫عیب‬
‫بلورهای برفک یا‬
‫یخ بر روی غذای یخ‬
‫زده (درون بسته بندی‬
‫محکم)‬
‫راه حل ها‬
‫دلیل احتمالی‬
‫قطرات آب غذاهای محتوی آب زیاد در‬
‫درون بسته بندی غذا یخ زده است‪.‬‬
‫این امر برای مواد غذایی محتوی آب زیاد طبیعی است‪.‬‬
‫غذا مدت زمان طوالنی در فریزر گذاشته‬
‫شده است‪.‬‬
‫از نگهداری غذاهای محتوی آب زیاد به مدت طوالنی در‬
‫فریزر خودداری نمایید‪.‬‬
‫کلیک نمودن‬
‫زمانی که سیکل برفک زدایی خودکار‬
‫شروع شده و پایان می یابد کنترل‬
‫برفک زدایی کلیک خواهد شد‪ .‬کنترل‬
‫ترموستات (یا کنترل یخچال در برخی‬
‫مدل ها) نیز در زمان سیکل روشن و‬
‫خاموش کلیک خواهد شد‪.‬‬
‫عملکرد طبیعی‬
‫تق تق کردن‬
‫ممکن است از جریان آب یخچال‪ ،‬لوله‬
‫آب در قسمت پشت دستگاه‪ ،‬یا مواد‬
‫نگهداری شده در قسمت باال یا اطراف‬
‫یخچال‪ ،‬صداهای تق تق مانندی به گوش‬
‫برسد‪.‬‬
‫عملکرد طبیعی‬
‫یخچال بر روی کف محکم مستقر نشده‬
‫است‪.‬‬
‫کف زمین مستحکم نیست یا ناهموار است یا پایه های تنظیم‬
‫ارتفاع نیاز به تنظیم شدن دارند‪ .‬قسمت انطباق راستای درب را‬
‫بررسي نمایید‪.‬‬
‫یخچال دارای کمپرسور خطی هنگام کار‬
‫کردن مرتعش می شود‪.‬‬
‫عملکرد طبیعی‬
‫موتور دارای فن تبخیری هوا را در میان‬
‫محفظه های یخچال و فریزر به گردش‬
‫در می آورد‪.‬‬
‫عملکرد طبیعی‬
‫توسط فن متراکم کننده‪ ،‬هوا به قسمت‬
‫باالی كندانسور وزیده می شود‪.‬‬
‫عملکرد طبیعی‬
‫شرشرکردن‬
‫گردش ماده خنک ساز در میان سیستم‬
‫خنک کننده‪.‬‬
‫عملکرد طبیعی‬
‫صدای قلپ قلپ‬
‫انقباض و انبساط دیواره های درونی در‬
‫اثر تغییر دما‪.‬‬
‫عملکرد طبیعی‬
‫جلز ولز کردن‬
‫چکه کردن آب بر روی المنت برفک‬
‫زدایی در طی یک سیکل برفک زدایی‪.‬‬
‫عملکرد طبیعی‬
‫ارتعاش داشتن‬
‫چناچه کنار یا عقب یخچال با کابینت یا‬
‫دیوار برخورد نماید‪ ،‬ممکن است صدای‬
‫ارتعاشاتی عادی به گوش رسد‪.‬‬
‫جهت برطرف نمودن صدا‪ ،‬از این که اطراف و پشت یخچال به‬
‫ديوار يا كابينت نچسبيده است‪ ،‬اطمینان حاصل نمایید‪.‬‬
‫چکه کردن‬
‫در طی سیکل برفک زدایی آب در داخل‬
‫سینی تخلیه پخش می شود‪.‬‬
‫عملکرد طبیعی‬
‫صدای باد‬
‫يباي بيع‬
‫عیب‬
‫دلیل احتمالی‬
‫‪53‬‬
‫راه حل ها‬
‫صدای تپیدن یا پرتاب‬
‫شدن از بلندی‬
‫يخچال براي عملكرد موثرتر برای‬
‫نگهداری مواد غذایی شما در دمای‬
‫دلخواه طراحی شده است‪ .‬ممکن است‬
‫کمپرسور با کارایی باال باعث شود که‬
‫یخچال نو شما نسبت به یخچال قدیمیتان‬
‫مدت زمان بیشتری کار كند‪ ،‬اما نسبت به‬
‫مدل های قبلی در مصرف برق صرفه‬
‫جویی بیشتری می کند‪ .‬هنگامی که‬
‫یخچال کار می کند شنیدن صدای تپش‬
‫امری طبیعی است‪.‬‬
‫عملکرد طبیعی‬
‫درب ها بدرستی بسته‬
‫نمي شوند یا اتفاقی باز‬
‫می شوند‪.‬‬
‫بسته بندی های غذا جلوی باز شدن درب‬
‫را می گیرند‪.‬‬
‫جهت تمیز نمودن درب و طبقات درب ظروف غذا را مجددا‬
‫بچینید‪.‬‬
‫محفظه نگهداری یخ‪ ،‬روکش محفظه‬
‫نگهداری غذا‪ ،‬سینی ها‪ ،‬طبقات‪ ،‬محفظه‬
‫های درب دار‪ ،‬یا سبد ها سر جای خود‬
‫نیستند‪.‬‬
‫طبق دستورالعمل محفظه های نگهداری را جا زده و درپوش‬
‫محل نگهداری غذا‪ ،‬سینی ها‪ ،‬طبقات و سبدها را در محلهای‬
‫درست خود قرار دهید‪ .‬برای کسب اطالعات بیشتر قسمت‬
‫استفاده از یخچال خود را مالحظه نمایید‪.‬‬
‫در طی نصب دستگاه درب ها برداشته‬
‫شده اند و بطور صحیح جایگزین نشده‬
‫اند‪.‬‬
‫مطابق با بخش روش جابجایی و جایگذاری مجدد دستگيره هاي‬
‫یخچال و درب ها‪ ،‬دربها را برداشته و مجددا جایگزین نمایید‪.‬‬
‫یخچال بطور صحیح تراز نشده است‪.‬‬
‫جهت تراز نمودن یخچال‪ ،‬قسمت انطباق درب ها در نصب‬
‫یخچال را مالحظه فرمایید‪.‬‬
‫الستیک های الی درب‪ ،‬کثیف یا‬
‫چسبناک می باشند‪.‬‬
‫الستیک های الی درب و سطوحی را که با آنها در تماس می‬
‫باشند تمیز نمایید‪ .‬پس از تمیز نمودن الستیک های الی درب‪،‬‬
‫یک الیه نازک از پولیش یا واکس آشپزخانه بر روی آنها بمالید‪.‬‬
‫درب به تازگي باز شده است‪.‬‬
‫زمانی که درب را باز می نمایید‪ ،‬هوا ی گرم تر وارد یخچال‬
‫می شود‪ .‬همانطور که هوای گرم خنک می شود قادر به ایجاد‬
‫خال می باشد‪ .‬چنانچه درب سفت باز می شود‪ ،‬جهت یکنواخت‬
‫شدن فشار هوا یک دقیقه صبر نمایید‪ ،‬سپس ببینید که بسادگی‬
‫باز مي شوند یا خیر‪.‬‬
‫پایه های قابل تنظيم بدرستی تنظیم نشده‬
‫اند‪.‬‬
‫به قسمت تراز نمودن و انطباق دربها مراجعه فرمایید‪.‬‬
‫کف زمین تراز نیست‪.‬‬
‫ممکن است نیاز به قرار دادن الیی فلزی یا غلطک در زیر پایه‬
‫های قابل تنظيم جهت کامل نمودن نصب نیاز باشد‪.‬‬
‫چراغ ها کار نمی کنند‪.‬‬
‫روشنایی چراغ ال ایی دی داخلی كم نور‬
‫شده است‪.‬‬
‫المپ داخل محفظه یخچال دارای چراغ درونی ال ای دی می‬
‫باشد‪ ،‬و سرویس آن باید توسط یک تکنسین مجاز انجام شود‪.‬‬
‫یخچال بوی غیر عادی‬
‫دارد‪.‬‬
‫ممکن است فیلتر محفظه بهداشتی مواد‬
‫غذائی تازه‪ ،‬نیاز به تنظیم شدن بر روی‬
‫حالت فعال و یا تعویض داشته باشد‪.‬‬
‫فیلتر محفظه بهداشتی مواد غذائی تازه را بنا به تنظیمات پاور‬
‫تنظیم نمایید‪ .‬چنانچه بوی بد تا ‪ 24‬ساعت از بین نرود‪ ،‬فیلتر‬
‫نیاز به تعویض شدن دارد‪ .‬برای آگاهی از دستورالعمل های‬
‫تعویض‪ ،‬قسمت تعویض فیلتر محفظه بهداشتی مواد غذائی تازه‬
‫را مالحظه فرمایید‪.‬‬
‫قسمت داخلی یخچال‬
‫با گرد و خاک یا دوده‬
‫پوشانده شده است‪.‬‬
‫یخچال در مجاورت منبع گرمایی دارای‬
‫آتش‪ ،‬مثل بخاری‪ ،‬دودکش یا شمع قرار‬
‫داده شده است‪.‬‬
‫از این که یخچال در مجاورت یک منبع گرمایی دارای آتش‪،‬‬
‫مثل بخاری‪ ،‬دودکش یا شمع قرار داده نشده باشد اطمینان‬
‫حاصل نمایید‪.‬‬
‫درب ها به سختي باز‬
‫می شوند‪.‬‬
‫یخچال متزلزل است‬
‫یا به نظر می رسد‬
‫ناپایدار است‪.‬‬
‫‪54‬‬
‫يباي بيع‬
‫عیب‬
‫دلیل احتمالی‬
‫راه حل ها‬
‫یخ ساز به میزان کافی‬
‫یخ تولید نمی کند‪.‬‬
‫ميزان استفاده از يخ از ظرفيت يخ سازي‬
‫بيشتر است‪.‬‬
‫یخ ساز تقریبا هر ‪ 24‬ساعت ‪ 50‬تا ‪ 80‬قطعه یخ مکعب تولید‬
‫خواهد کرد‪.‬‬
‫لوله آب متصل نيست‪ ،‬شير به طور كامل‬
‫باز نيست و يا شير مسدود شده است‪.‬‬
‫یخچال را به یک منبع آب سرد با فشار کافی وصل نموده و‬
‫شیر اطمینان را بطور کامل پیچانده باز نمایید‪.‬‬
‫در صورت باقی ماندن مشکل‪ ،‬الزم است که با یک لوله کش‬
‫تماس بگیرید‪.‬‬
‫فیلتر آب مستهلك شده است‪.‬‬
‫توصیه می شود فیلتر آب را تعویض نمایید‪:‬‬
‫• تقریبا هر شش ماه یک بار‪.‬‬
‫• هنگامی که چراغ فیلتر آب روشن می شود‪.‬‬
‫• هنگامی که میزان آب خروجی از توزیع کننده کاهش می یابد‪.‬‬
‫•هنگامی که یخ های مکعب شکل کوچکتر از حد تولید معمول‬
‫می شوند‪.‬‬
‫فشار پایین آب خانگی‪.‬‬
‫در مدل های بدون فیلتر آب فشار آب باید مابین ‪ 20‬و ‪ 120‬پی‬
‫اس آی بوده و در مدلهای دارای فیلتر آب مابین ‪ 40‬و ‪120‬‬
‫پی اس آی باشد‪.‬‬
‫در صورت باقی ماندن مشکل‪ ،‬با یک لوله کش تماس بگیرید‪.‬‬
‫و یا بمنظور جبران کاهش فشار آب‪ ،‬یک پمپ تقویت کننده‬
‫نصب نمایید‪.‬‬
‫سیستم فیلتر بازگشت تعليقي استفاده شده‬
‫است‪.‬‬
‫سیستم فیلتر بازگشت تعليقي قادر به کاهش فشار آب در حد‬
‫بسیار پایین بوده و منجر به کاهش خروجی یخ ساز می شود‪.‬‬
‫(به قسمت فشار آب مراجعه نمایید‪).‬‬
‫لوله پالستيكي متصل به شير آب تا شده‬
‫است‪.‬‬
‫هنگامی که در زمان نصب یا تمیزکاری یخچال حرکت داده می‬
‫شود لوله کشی‪ ،‬پیچ خورده منجر به کاهش فشار آب می شود‪.‬‬
‫لوله آب را صاف و یا تعمیر نمایید و جهت پیشگیری از پیچ‬
‫خوردگی مجدد‪ ،‬آن را مرتب نمایید‪.‬‬
‫يباي بيع‬
‫عیب‬
‫یخ ساز به میزان کافی‬
‫یخ تولید نمی کند‪.‬‬
‫قسمت توزیع کننده‪،‬‬
‫آب را به آرامی خارج‬
‫مي كند‪.‬‬
‫دلیل احتمالی‬
‫‪55‬‬
‫راه حل ها‬
‫درب ها به طور مكرر و به مدت‬
‫طوالنی باز می مانند‪.‬‬
‫در صورت زیاد باز شدن درب های دستگاه‪ ،‬هوای محیط‬
‫یخچال گرم خواهد شد که از باقی ماندن دستگاه بر روی دمای‬
‫تنظیمی جلوگیری می نماید‪ .‬باز نکردن مكرر درب ها به‬
‫کاهش دمای یخچال کمک می نماید‪.‬‬
‫دربها کامال بسته نمی شوند‪.‬‬
‫در صورت صحیح بسته نشدن درب ها‪ ،‬تولید یخ تحت تاثیر‬
‫قرار خواهد گرفت‪ .‬در قسمت عيب يابي اجزا و عملکرد ها‪،‬‬
‫بخش عدم بسته شدن درب و باز شدن اتفاقی آنها را مالحظه‬
‫فرمایید‪.‬‬
‫تنظیم دما برای فریزر خیلی گرم است‪.‬‬
‫دمای پیشنهادی برای محفظه فریزر جهت تولید یخ بطور‬
‫معمول ‪ -18‬درجه سانتیگراد می باشد‪.‬‬
‫گرم تر شدن دمای فریز‪ ،‬بر تولید یخ موثر خواهد بود‪.‬‬
‫فیلتر آب مستهلك شده است‪.‬‬
‫پیشنهاد می‌شود که فیلتر آب را تعویض نمایید‪.‬‬
‫• تقریبا هر شش ماه یک بار‪.‬‬
‫• هنگامی که چراغ فیلتر آب روشن می شود‪.‬‬
‫• هنگامی که میزان آب خروجی از آبريز کاهش می یابد‪.‬‬
‫•هنگامی که یخ های مکعب شکل کوچکتر از حد معمول تولید‬
‫می شوند‪ .‬یا جهت جبران نمودن فشار پایین یک پمپ تقویت‬
‫کننده نصب نمایید‪.‬‬
‫سیستم فیلتر بازگشت تعليقي استفاده شده‬
‫است‪.‬‬
‫سیستم فیلتر بازگشت تعليقي موجب كاهش فشار آب مي شود و‬
‫بر روی کار یخ ساز تاثیر می گذارد‪.‬‬
‫در صورت باقی ماندن مشکل‪ ،‬الزم است که با یک لوله کش‬
‫تماس بگیرید‪.‬‬
‫فشار آب خانگی كم است‪.‬‬
‫در مدل های بدون فیلتر آب فشار آب باید مابین ‪ 20‬و ‪ 120‬پی‬
‫اس آی بوده و در مدلهای دارای فیلتر آب مابین ‪ 40‬و ‪120‬‬
‫پی اس آی باشد‪.‬‬
‫در صورت ادامه یافتن مشکل‪ ،‬الزم است که با یک لوله کش‬
‫تماس بگیرید‪ .‬یا جهت جبران نمودن فشار پایین یک پمپ‬
‫تقویت کننده نصب نمایید‪.‬‬
‫‪56‬‬
‫يباي بيع‬
‫عیب‬
‫یخ خارج نمی شود‪.‬‬
‫دلیل احتمالی‬
‫راه حل ها‬
‫درب ها کامال بسته نمی شوند‪.‬‬
‫در صورت باز ماندن هر یک از درب های یخچال‪ ،‬یخ خارج‬
‫نخواهد شد‪.‬‬
‫استفاده نکردن مكرر از يخ ريز‪.‬‬
‫استفاده نکردن مكرر در مدت زمان طوالنی از يخ ريز یخ‬
‫باعث به هم چسبیدن یخ ها خواهد شد‪ ،‬که از خروج درست آنها‬
‫جلوگیری می نماید‪ .‬جهت آگاهی از وضعیت توده شدن ‪ /‬به هم‬
‫چسبیدن قطعه های یخ محفظه نگهداری یخ را بررسي نمایید‪.‬‬
‫در صورت به هم چسبیدن یخ ها‪ ،‬برای درست کار کردن‬
‫یخساز آنها را از هم تفکیک نمایید‪.‬‬
‫مجرای يخريز با برفک یا خرده های یخ‬
‫مسدود شده است‪.‬‬
‫با برداشتن محفظه نگهداری یخ و تمیز نمودن مجرای آن با‬
‫یکی از وسایل آشپزخانه برفک یا خرده یخ ها را برطرف‬
‫نمایید‪ .‬توزیع یخ های مکعب شکل نیز می تواند به پیشگیری از‬
‫جمع شدن برفک و خرده یخ ها کمک نماید‪.‬‬
‫نمایشگر توزیع کننده قفل است‪.‬‬
‫جهت باز نمودن قفل کنترل و توزیع کننده‪ ،‬دکمه قفل را فشار‬
‫داده و به مدت سه ثانیه نگه دارید‪.‬‬
‫محفظه نگهداری یخ خالی است‪.‬‬
‫ممکن است ‪ 24‬ساعت طول بکشد تا هر یک از محفظه های‬
‫یخچال به دمای دلخواه رسیده و یخ ساز شروع به ساختن یخ‬
‫نماید‪ .‬از این که (بازو ‪ /‬حسگر) تحتانی مسدود نشده باشد‪،‬‬
‫اطمینان حاصل فرمایید‪.‬‬
‫اولین بار که منبع یخ بطور کامل در داخل محفظه نگهداری‬
‫یخ تخلیه شد‪ ،‬ممکن است قبل از در دسترس قرار گرفتن یخ‬
‫اضافی ‪ 90‬دقیقه زمان الزم باشد‪ ،‬و جهت پرشدن مجدد کامل‬
‫محفظه‪ ،‬تقریبا ‪ 24‬ساعت طول بکشد‪.‬‬
‫یخساز یخ تولید نمی‬
‫کند‪.‬‬
‫یخچال به تازگی نصب و یا یخ ساز به‬
‫تازگی وصل شده است‪.‬‬
‫ممکن است ‪ 24‬ساعت طول بکشد تا هر یک از محفظه های‬
‫یخچال به دمای دلخواه رسیده و یخ ساز شروع به ساختن یخ‬
‫نماید‪.‬‬
‫یخ ساز روشن نیست‪.‬‬
‫محل دکمه روشن ‪ /‬خاموش یخ ساز را پيدا كرده و آن را بر‬
‫روی وضعیت روشن ‪ )I)ON‬قرار دهید‪.‬‬
‫یخچال به لوله آب وصل نشده است یا‬
‫شیر اطمینان باز نیست‪.‬‬
‫یخچال را به لوله آب وصل نموده و شیر اطمینان را کامال باز‬
‫نمایید‪.‬‬
‫(بازو ‪ /‬حسگر)يخ ساز مسدود شده اند‪.‬‬
‫در صورت مجهز بودن دستگاه شما به بازوی قطع كن‪ ،‬از‬
‫این که بازو آزادانه حرکت نماید‪ ،‬اطمینان حاصل نمایید‪ .‬در‬
‫صورت مجهز بودن دستگاه یخ ساز شما به حسگر الکترونیکی‬
‫قطع تولید یخ‪ ،‬از تمیز بودن فضای میان دو حسگر‪ ،‬اطمینان‬
‫حاصل نمایید‪.‬‬
‫سیستم فیلتر بازگشت تعليقي به لوله آب‬
‫سرد شما وصل شده است‪.‬‬
‫سیستم فیلتر بازگشت تعليقي فشار آب را كاهش داده و بر روی‬
‫کار یخ ساز تاثیر می گذارد‪( .‬به قسمت فشار آب مراجعه‬
‫نمایید)‪.‬‬
‫يباي بيع‬
‫عیب‬
‫آب از آبريز خارج‬
‫نمی شود‪.‬‬
‫دلیل احتمالی‬
‫‪57‬‬
‫راه حل ها‬
‫نصب جدید دستگاه و یا اینکه لوله آب به‬
‫تازگی وصل شده است‪.‬‬
‫جهت هواگیری سیستم و برطرف نمودن آلودگی از آن‪2.5 ،‬‬
‫گالن آب را (تقریبا به مدت ‪ 5‬دقیقه بطور یکجا بگیرید)‪.‬‬
‫از توزیع تمام ‪ 2.5‬گالن بطور پیوسته خودداری نمایید‪.‬‬
‫برای سیکل های ‪ 30‬ثانیه روشن و ‪ 60‬ثانیه خاموش پدال‬
‫توزیع کننده را فشار داده و رها کنید‪.‬‬
‫پنل آبريز قفل است‪.‬‬
‫جهت باز شدن قفل کنترل پنل و مجراي خروجي‪ ،‬دکمه قفل را‬
‫به مدت ‪ 3‬ثانیه فشار داده ونگه دارید‪.‬‬
‫خروجي جهت توزیع آب تنظیم نشده‬
‫است‪.‬‬
‫مجراي خروجي قادر به تنظیم برای یخ یا آب می باشد‪ .‬از این‬
‫که صفحه کنترل براي عملكرد مناسب تنظیم شده است‪ ،‬مطمئن‬
‫شوید‪ .‬جهت توزیع آب‪ ،‬دکمه آب بر روی صفحه کنترل را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫درب های یخچال یا فریزر به درستی‬
‫بسته نمی شوند‪.‬‬
‫در صورت باز رها شدن هر یک از درب ها‪ ،‬عمل خروج آب‬
‫انجام نخواهد پذیرفت‪.‬‬
‫فیلتر آب به تازگی برداشته یا تعویض‬
‫شده است‪.‬‬
‫پس از تعویض فیلتر آب‪ ،‬جهت هواگیری سیستم و برطرف‬
‫نمودن آلودگی از آن‪ 2.5 ،‬گالن آب را (تقریبا به مدت ‪ 5‬دقیقه‬
‫بطور یکجا بگیرید)‪ .‬از توزیع تمام ‪ 2.5‬گالن بطور پیوسته‬
‫خودداری نمایید‪ .‬برای سیکل های ‪ 30‬ثانیه روشن و ‪ 60‬ثانیه‬
‫خاموش پدال توزیع کننده را فشار داده و رها کنید‪.‬‬
‫لوله آب يخچال تا شده است‪.‬‬
‫پیچ خوردن لوله کشی در زمان حرکت دادن یخچال در طی‬
‫نصب یا تمیزکاری‪ ،‬منجر به کاهش فشار آب می شود‪.‬‬
‫جهت جلوگیری از پیچ خوردگی های بعدی لوله آب را صاف‬
‫نموده یا تعمیر نمایید و مرتب کنید‪.‬‬
‫لوله آب خانگی وصل نشده است‪ ،‬شیر‬
‫بطور کامل باز نشده است‪ ،‬یا شیر مسدود‬
‫شده است‪.‬‬
‫یخچال را به لوله آب وصل نموده و شیر اطمینان را بطور‬
‫کامل باز نمایید‪.‬‬
‫یخساز به مقدار زیاد یخ (بازو‪ /‬حسگر) قطع كن دستگاه مسدود‬
‫شده است‪.‬‬
‫تولید می کند‪.‬‬
‫در صورت ادامه یافتن مشکل‪ ،‬الزم است که با یک لوله کش‬
‫تماس بگیرید‪.‬‬
‫محفظه نگهداری یخ را خالی نمایید‪ .‬در صورت مجهز بودن‬
‫دستگاه شما به بازوی قطع كن‪ ،‬از این که بازو آزادانه حرکت‬
‫نماید‪ ،‬اطمینان حاصل نمایید‪ .‬در صورت مجهز بودن دستگاه‬
‫یخ ساز شما به حسگر الکترونیکی قطع تولید یخ‪ ،‬از تمیز بودن‬
‫فضای میان دو حسگر‪ ،‬اطمینان حاصل نمایید‪ .‬جهت تثبیت کار‬
‫کرد صحیح‪ ،‬محفظه نگهداری یخ را مجددا وصل نموده و ‪24‬‬
‫ساعت صبر نمایید‪.‬‬
‫‪58‬‬
‫يباي بيع‬
‫عیب‬
‫یخ مزه و بوی بدی‬
‫دارد‪.‬‬
‫دلیل احتمالی‬
‫لوله آب حاوی مواد معدنی همچون‬
‫سولفور می باشد‪.‬‬
‫راه حل ها‬
‫جهت برطرف نمودن مشکالت مزه و بو ممکن است نیاز به‬
‫نصب یک فیلتر آبی باشد‪.‬‬
‫توجه‪ :‬در برخی موارد‪ ،‬ممکن است فیلتر کارساز نباشد‪ .‬ممکن‬
‫است برطرف نمودن تمامی مواد معدنی ‪ /‬بو ‪ /‬مزه در کلیه لوله‬
‫های آب امکان پذیر نباشد‪.‬‬
‫یخ ساز به تازگی نصب شده است‪.‬‬
‫جهت پرهیز از یخ رنگ پریده یا بد طعم‪ ،‬چند قطعه ابتدایی یخ‬
‫را دور بیندازید‪.‬‬
‫یخ ها به مدت طوالنی نگهداری شده اند‪.‬‬
‫یخی که به مدت بسیار طوالنی نگه داری شده کوچک و تیره‬
‫شده‪ ،‬و ممکن است طعم ماندگی بدهد‪ .‬یخ های کهنه را دور‬
‫ریخته و مجددا تولید نمایید‪.‬‬
‫در هیچ یک از محفظه ها غذا بدرستی‬
‫نگهداری نشده است‪.‬‬
‫غذا را مجددا بسته بندی نمایید‪ .‬در صورت بسته بندی نشدن‬
‫مناسب مواد غذايي‪ ،‬ممکن است بوی آنها به یخ انتقال پیدا کند‪.‬‬
‫قسمت درونی یخچال نیاز به تمیز شدن‬
‫دارد‪.‬‬
‫جهت اطالعات بیشتر قسمت مراقبت و تمیزکاری را مالحظه‬
‫فرمایید‪.‬‬
‫محفظه ذخیره سازی یخ نیاز به تمیز‬
‫شدن دارد‪.‬‬
‫محفظه را خالی و تمیز نمایید (یخ های مکعب شکل کهنه را‬
‫دور بریزید)‪.‬‬
‫قبل از نصب مجدد‪ ،‬از خشک شدن کامل محفظه نگهداری‬
‫اطمینان حاصل نمایید‪.‬‬
‫توزیع آب گرم‪.‬‬
‫یخچال به تازگی وصل شده است‪.‬‬
‫پس از نصب‪ ،‬جهت سرد شدن کامل مخزن ذخیره سازی آب‪،‬‬
‫‪ 24‬ساعت صبر نمایید‪.‬‬
‫آبريز به تازگی استفاده شده است و‬
‫مخزن ذخیره سازی تخلیه شده است‪.‬‬
‫بسته به مدل خاص دستگاه شما‪ ،‬گنجایش ذخیره سازی آب‬
‫تقریبا از ‪ 20‬تا ‪ 30‬انس می باشد‪.‬‬
‫آبريز به مدت چند ساعت استفاده نشده‬
‫است‪.‬‬
‫چنانچه آبريز به مدت چند ساعت استفاده نشده باشد‪ ،‬اولین لیوان‬
‫آب خارج شده‪ ،‬گرم می باشد‪ 10 .‬انس اولیه را دور بریزید‪.‬‬
‫یخچال به منبع آب گرم وصل شده است‪.‬‬
‫از این که یخچال به لوله آب سرد وصل شده است اطمینان‬
‫حاصل نمایید‪.‬‬
‫هشدار‪ :‬اتصال یخچال به لوله آب داغ ممکن است به‬
‫یخساز صدمه بزند‪.‬‬
‫آب مزه یا بوی بدی‬
‫دارد‪.‬‬
‫لوله آب حاوی مواد معدنی همچون‬
‫سولفور است‪.‬‬
‫جهت برطرف نمودن مشکالت مزه و بو ممکن است نیاز به‬
‫نصب یک فیلتر آب باشد‪.‬‬
‫فیلتر آب از رده خارج شده است‪.‬‬
‫پیشنهاد می‌شود که فیلتر هوا را تعویض نمایید‪:‬‬
‫• تقریبا هر شش ماه یک بار‪.‬‬
‫• هنگامی که چراغ فیلتر آب روشن می شود‪.‬‬
‫• هنگامی که میزان آب خروجی از آبريز کاهش می یابد‪.‬‬
‫•هنگامی که یخ های مکعب شکل کوچکتر از حد معمول تولید‬
‫می شوند‪.‬‬
‫یخچال به تازگی نصب شده است‪.‬‬
‫جهت هواگیری سیستم و برطرف نمودن آلودگی از آن‪2.5 ،‬‬
‫گالن آب را (تقریبا به مدت ‪ 5‬دقیقه بطور یکجا بگیرید)‪.‬‬
‫از توزیع تمام ‪ 2.5‬گالن بطور پیوسته خودداری نمایید‪ .‬برای‬
‫سیکل های ‪ 30‬ثانیه روشن و ‪ 60‬ثانیه خاموش پدال توزیع‬
‫کننده را فشار داده و رها کنید‪.‬‬
Download PDF

advertising