LG | WOO8702 | LG LH-130SPK,WOO8702,SPK8701 دفترچه ی راهنما

‫دفترچه راهنماي‬
‫بلندگوي خطي‬
‫بي سيم‬
‫لطف ًا پيش از استفاده از دستگاه‪ ،‬اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده‬
‫هاي بعدي نگهداريد‪.‬‬
‫‪LH-130SPK‬‬
‫‪www.lg.com‬‬
‫اطالعات ايمني‬
‫اخطار‬
‫خطر شوك الكتريكي باز نكنيد‬
‫اخطار‪ :‬به منظور كاهش شوك الكتريكي از باز كردن قاب (يا‬
‫پشت) دستگاه خودداري كنيد‪ .‬هيچ قطعه قابل تعمير توسط‬
‫كاربر وجود ندارد‪ .‬براي تعمير دستگاه‪ ،‬آن را به مركز خدمات‬
‫تحويل دهيد‪.‬‬
‫عالمت صاعقه در داخل مثلث متساوي‬
‫االضالع به معناي هشدار كاربر مبني بر‬
‫وجود ولتاژ خطرناك در داخل دستگاه‬
‫است كه مي تواند موجب شوك الكتريكي‬
‫افراد شود‪.‬‬
‫عالمت تعجب در داخل مثلث متساوي‬
‫االضالع آگاه كردن كاربر مبني بر وجود‬
‫نكاتي پيرامون استفاده از دستگاه و‬
‫نگهداري آن است‪.‬‬
‫هشدار‪ :‬به منظور پيشگيري از خطر آتش سوزي يا شوك‬
‫الكتريكي‪ ،‬دستگاه را در معرض رطوبت يا باران قرار ندهيد‪.‬‬
‫اخطار‪ :‬اين دستگاه نبايد در معرض آب (قطرات يا پاشيده‬
‫شدن) قرار گيرد و همچنين از قرار دادن اشياء حاوي آب‬
‫نظير گلدان بر روي آن خودداري كنيد‪.‬‬
‫هشدار‪ :‬از نصب دستگاه در محيط هاي دربسته مانند‬
‫كتابخانه خودداري كنيد‪.‬‬
‫اخطار‪ :‬از مسدود كردن روزنه هاي تهويه خودداري كنيد‪.‬‬
‫دستگاه را مطابق دستورالعمل هاي كارخانه نصب كنيد‪.‬‬
‫روزنه هاي تعبيه شده بر روي قاب دستگاه به منظور اطمينان‬
‫از عملكرد صحيح دستگاه هستند و مانع از افزايش حرارت‬
‫دستگاه مي شوند‪ .‬هرگز با قرار دادن دستگاه بر روي‬
‫رختخواب‪ ،‬مبل‪ ،‬قاليچه يا ساير سطوح ‪ ،‬اين روزنه ها را‬
‫مسدود نكنيد‪ .‬هرگز دستگاه را در محيط هاي سربسته نظير‬
‫كتابخانه يا كمد نصب نكنيد مگر آنكه تهويه مناسب صورت‬
‫گيرد و يا مطابق با دستورالعمل هاي كارخانه باشد‪.‬‬
‫اخطار پيرامون سيم برق‬
‫توصيه مي شود اكثر لوازم برقي را به يك پريز اختصاصي‬
‫متصل كنيد‪.‬‬
‫يعني اينكه يك پريزي كه فقط برق يك دستگاه را تامين كند و‬
‫هيچ انشعاب ديگري نداشته باشد‪ .‬صفحه مشخصات فني اين‬
‫دفترچه راهنما را مطالعه كنيد‪ .‬از اتصال دوشاخه چندين دستگاه‬
‫به يك پريز خودداري كنيد‪ .‬چنين اقدامي موجب شل شدن و‬
‫خرابي پريز مي گردد‪ .‬سيم رابط‪ ،‬سيم هاي ترك خورده يا‬
‫معيوب يا سيم هايي كه روكش آنها آسيب ديده خطرناك هستند‪.‬‬
‫هريك از شرايط فوق منجر به شوك الكتريكي يا آتش سوزي مي‬
‫شوند‪ .‬به طور دوره اي سيم دستگاه را بررسي كرده و اگر ظاهر‬
‫آن نشان دهنده خرابي بود‪ ،‬دوشاخه را از پريز خارج نموده و‬
‫براي تعويض سيم با مركز خدمات مشتريان گلديران تماس‬
‫بگيريد‪ .‬از سيم برق دستگاه در برابر آسيب هاي فيزيكي نظير‬
‫پيچيدن‪ ،‬تا شدن‪ ،‬ماندن الي در يا قرار گيري در زير پا محافظت‬
‫كنيد‪ .‬به سيم برق‪ ،‬دوشاخه و محل خروج سيم از دستگاه توجه‬
‫داشته باشيد‪ .‬براي خارج نمودن دوشاخه از پريز‪ ،‬از دوشاخه‬
‫بگيريد‪ .‬هنگام نصب دستگاه از دسترس بودن دوشاخه اطمينان‬
‫حاصل نماييد‪.‬‬
‫توجه‪ :‬براي اطالع از سازگاري‪ /‬ايمني دستگاه‪ ،‬به برچسب‬
‫اصلي واقع در زير دستگاه مراجعه نماييد‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫شروع به كار‬
‫شروع به كار‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫شروع به كار‬
‫‪1‬‬
‫شروع به كار‬
‫اين دستگاه مجهز به يك باتري قابل تعويض است‪.‬‬
‫روش صحيح جدا كردن باتري از دستگاه‪ :‬براي جدا كردن‬
‫باتري مستعمل از دستگاه‪ ،‬مراحل نصب باتري را معكوس‬
‫نماييد‪ .‬به منظور جلوگيري از آلوده شدن محيط زيست و‬
‫درنتيجه خطر احتمالي سالمتي انسان و ساير جانداران‪،‬‬
‫باتري كهنه يا باتري را به داخل مخازن بازيافت بيندازيد‪.‬‬
‫هرگز باتري يا باتري كهنه را همراه با ساير زباله هاي خانگي‬
‫دفع نكنيد‪ .‬باتري نبايد در معرض حرات زياد مانند نور‬
‫مستقيم آفتاب يا آتش قرار گيرد‪.‬‬
‫اطالعيه تطابق‬
‫بدين وسيله مركز خدمات شركت ال جي الكترونيكس اعالم مي كند‬
‫كه اين بلندگوي خطي بي سيم مطابق با شرايط اصلي و ساير‬
‫معاهدات مربوطه‪ Directive 1999/5/EC‬است‪.‬‬
‫براي دريافت اعالميه تطابق با آدرس زير مكاتبه نماييد‪:‬‬
‫‪LG Electronics European Shared Service Center‬‬
‫‪.B.V‬‬
‫‪European Standard Team‬‬
‫‪Krijgsman 1‬‬
‫‪DM Amstelveen 1186‬‬
‫‪The Netherlands‬‬
‫يا مي توانيد ‪ DoC‬اختصاصي را از تارنماي ما درخواست‬
‫كنيد‪:‬‬
‫‪http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#‬‬
‫اين دستگاه يك سيستم ارسال باند عريض ‪ 2/4‬گيگاهرتز‬
‫است كه براي استفاده در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و‬
‫كشورهاي ‪ EFTA‬ساخته شده است‪.‬‬
‫فهرست‬
‫فهرست‬
‫‪1‬‬
‫شروع به كار‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪1 0‬‬
‫قابليت هاي ويژه‬
‫مقدمه‬
‫– عالئم به كار رفته در اين دفترچه‬
‫لوازم جانبي‬
‫دستگاه كنترل از راه دور‬
‫پانل جلو‬
‫پانل پشت‬
‫نصب بلندگوي خطي‬
‫– نصب پوشش پايه‬
‫نصب دستگاه بر روي ديوار‬
‫‪2‬‬
‫اتصال‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫‪1 6‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪18‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫اتصال ساب ووفر بي سيم‬
‫اتصال به تلويزيون‬
‫– استفاده از كابل اپتيكال‬
‫– استفاده از كابل ‪HDMI‬‬
‫– استفاده از صداي قدرتمند كانال تلويزيوني با‬
‫– ‪ SIMPLINK‬چيست؟‬
‫– عملكرد ‪( ARC‬كانال بازگشت صدا)‬
‫– اطالعات تكميلي براي ‪HDMI‬‬
‫اتصال دستگاه جانبي‬
‫– اتصال ‪HDMI‬‬
‫– اتصال ورودي اپتيكال‬
‫– اتصال ‪( PORTABLE IN‬دستگاه سيار)‬
‫– اتصال ‪USB‬‬
‫– دستگاه هاي ‪ USB‬سازگار‬
‫– شرايط دستگاه ‪USB‬‬
‫– فايل قابل پخش‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫عملكرد‬
‫‪20‬‬
‫‪20‬‬
‫‪2 1‬‬
‫‪21‬‬
‫‪21‬‬
‫‪21‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫عملكردهاي اصلي‬
‫– عملكرد ‪USB‬‬
‫ساير عملكردها‬
‫– همگام سازي صدا و تصوير‬
‫– قطع موقت صدا‬
‫– نمايش فايل و منبع ورودي‬
‫– تاریک‌کننده خودکار‬
‫– استفاده از دستگاه كنترل از راه دور تلويزيون‬
‫– فعال‪ /‬غير فعال كردن روشن شدن خودكار‬
‫– تغيير عملكرد خودكار‬
‫– ‪LG Sound Sync‬‬
‫استفاده از فن آوري بلوتوث‬
‫– گوش كردن به موسيقي ذخيره شده در دستگاه‬
‫هاي بلوتوث‬
‫استفاده از برنامه كاربردي بلوتوث‬
‫– نصب برنامه كابردي ‪ Music Flow Bluetooth‬بر‬
‫روي دستگاه بلوتوث‬
‫– فعال كردن بلوتوث با برنامه كاربردي ‪Music‬‬
‫‪Flow Bluetooth‬‬
‫تنظيم صدا‬
‫– تنظيم جلوه ي صوتي‬
‫– تنظيم خودكار ميزان صدا‬
‫– تنظيم تريبل‪ /‬باس‪ /‬ساب ووفر‬
‫– حالت شب‬
‫‪4‬‬
‫عيب يابي‬
‫‪32‬‬
‫عيب يابي‬
‫‪5‬‬
‫ضميمه‬
‫‪3 4‬‬
‫‪35‬‬
‫‪37‬‬
‫‪37‬‬
‫عالئم تجاري و امتيازها‬
‫مشخصات فني‬
‫رسيدگي به دستگاه‬
‫– هنگام جابجايي دستگاه‬
‫‪2 8‬‬
‫‪2 8‬‬
‫‪29‬‬
‫‪3 0‬‬
‫‪3 0‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫‪31‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫شروع به كار‬
‫قابليت هاي ويژه‬
‫شروع به كار‬
‫‪1‬‬
‫خاموش شدن خودكار‬
‫به منظور صرفه جويي در مصرف انرژي‪ ،‬دستگاه به طور‬
‫خودكار خاموش مي شود‪.‬‬
‫لوازم جانبي‬
‫لطف ًا لوازم ارائه شده را بررسي و شناسايي كنيد‪.‬‬
‫طرح و مشخصات فني بدون اطالع قبلي قابل تغيير است‪.‬‬
‫ورودي دستگاه سيار‬
‫به موسيقي دستگاه سيار گوش كنيد‪ MP3( .‬نوت بوك‪ ،‬غيره)‬
‫‪LG Sound Sync‬‬
‫دستگاه كنترل از راه دور (‪)1‬‬
‫باطري ها (‪)2‬‬
‫كنترل ميزان صداي اين دستگاه توسط دستگاه كنترل از راه‬
‫دور تلويزيون ال جي كه سازگار با عملكرد‬
‫‪ LG Sound Sync‬است‪.‬‬
‫براكت ديواري (‪)2‬‬
‫شابلون براكت ديواري (‪)1‬‬
‫مقدمه‬
‫عالئم به كار رفته در اين دفترچه‬
‫‪,,‬توجه‬
‫بيانگر نكات ويژه و قابليت هاي عملكردي دستگاه است‪.‬‬
‫پيچ ها (‪)2‬‬
‫پوشش پايه (‪)2‬‬
‫<<اخطار‬
‫بيانگر موارد احتياطي براي پيشگيري از آسيب هاي ناشي از‬
‫استفاده نادرست است‪.‬‬
‫كابل اپتيكال (‪)1‬‬
‫مبدل ‪(1) USB‬‬
‫شروع به كار‬
‫• • • • • • • • • •‪• • • • • • • • • • a‬‬
‫‪( 1‬روشن ‪/‬خاموش) ‪ :‬دستگاه را در حالت روشن یا خاموش‬
‫قرار می دهد‪ /.‬دستگاه را بر روی حالت آماده بکار قرارمی‬
‫دهد‪.‬‬
‫‪ : F‬عملکرد و منبع ورودی را انتخاب می نماید‪SOUND.‬‬
‫‪ : SOUND EFFECT‬حالت افکت صدا را انتخاب می نماید‪.‬‬
‫‪ : VOL o/p‬صدای بلندگو را تنظیم می نماید‪.‬‬
‫(حالت شب) ‪ :‬حالت شب را فعال یا غیر فعال می نماید‪.‬‬
‫(صامت) ‪ :‬صدا را صامت می کند‪.‬‬
‫‪ :‬سطح صدای تربل‪ ،‬باس و ساب ووفر را تنظیم می‬
‫نماید‪.‬‬
‫• • • • • • • • • •‪• • • • • • • • • • b‬‬
‫‪( C/V‬رد کردن‪/‬جستجو نمودن) ‪:‬‬
‫ فابلها را به عقب یا جلو رد می نماید‪.‬‬‫‪ -‬بخشی را در محدوده یک فایل جستجو می نماید‪.‬‬
‫‪( dM‬پخش ‪ /‬توقف) ‪ :‬پخش مجدد را شروع می‌کند‪ / .‬پخش‬
‫مجدد را متوقف می‌کند‪.‬‬
‫‪ : FOLDER o/p‬یک پوشه را در ‪ USB‬جستجو می کند‪.‬‬
‫‪: REPEAT‬‬
‫ فایل های خود را بطور تکراری یا اتفاقی گوش دهید‪.‬‬‫‪ -‬اطالعات یک فایل یا منبع ورودی را نمایش می دهد‪.‬‬
‫نصب باطري‬
‫( به صفحه ‪ 21‬مراجعه فرمایید)‬
‫‪ : AUTO VOL‬حالت تظیم خودکار صدا را فعال یا غیر فعال‬
‫می نماید‪.‬‬
‫‪: AV SYNC‬‬
‫ صدا و ویدئو را با یکدیگر منطبق می‌کند‪.‬‬‫‪ -‬کنترل تلویزیونتان را کنترل میکند (نگاه کنید به صفحه ‪)22‬‬
‫درپوش باطري واقع در پشت دستگاه كنترل از راه دور را باز‬
‫كرده كرده و دو باطري ‪( R03‬سايز ‪ )AAA‬با رعايت قطب‬
‫صحيح‬
‫و‬
‫در محل قرار دهيد‪.‬‬
‫‪ : AUTO POWER‬عملکرد روشن‪/‬خاموش خودکار را فعال‬
‫یا غیر فعال می نماید‪( .‬نگاه کنید به صفحه ‪).23‬‬
‫‪1‬‬
‫شروع به كار‬
‫دستگاه كنترل از راه دور‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫شروع به كار‬
‫پانل جلو‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫شروع به كار‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪( 1/! 4‬آماده به كار‪ /‬روشن)‬
‫‪ 1‬صفحه نمايش‬
‫‪( F 5‬عملكرد)‬
‫عملكرد و منبع ورودي را انتخاب مي كند‪.‬‬
‫‪ 2‬حس گر دستگاه كنترل از راه دور‬
‫‪ 3‬چراغ حالت آماده به كار‬
‫در حالت آماده به كار به رنگ قرمز است‪.‬‬
‫‪( p/o 6‬صدا)‬
‫ميزان صدا را تنظيم مي كند‪.‬‬
‫پانل پشت‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ 1‬سيم برق‬
‫‪4‬‬
‫‪ : )TV ARC ) HDMI IN / OUT 2‬ورودي‪/‬‬
‫خروجي‪HDMI‬‬
‫‪ 3‬درگاه ‪USB‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ : PORTABLE IN 4‬ورودي دستگاه سيار‬
‫‪ : OPTICAL IN 5‬ورودي اپتيكال‬
‫شروع به كار‬
‫شما مي توانيد با اتصال دستگاه به ساير دستگاه ها‪:‬‬
‫تلويزيون‪ ،‬دستگاه پخش ديسك بلو‪ -‬ري‪ ،‬دستگاه پخش‬
‫‪ ،DVD‬غيره صداي آنها را از طريق اين دستگاه بشنويد‪.‬‬
‫نصب پوشش پايه‬
‫با استفاده از پوشش پايه مي توانيد ارتفاع دستگاه را افزايش‬
‫دهيد (ارتفاع‪ 17 :‬ميليمتر)‬
‫‪ .1‬دستگاه را وارونه كنيد‪.‬‬
‫‪ .2‬برچسب الصاق شده به پوشش پايه را جدا كنيد‪ .‬سپس‬
‫آن را بر روي پايه دستگاه قرار دهيد‪.‬‬
‫‪ .3‬پوشش پايه را به اندازه اي فشار دهيد كه كام ً‬
‫ال محكم‬
‫شود‪.‬‬
‫<<اخطار‬
‫‪y y‬براي داشتن بهترين اتصال بي سيم نظير بلوتوث يا‬
‫ساب ووفر بي سيم‪ ،‬از نصب دستگاه بر روي محل‬
‫فلز خودداري كنيد چرا كه ارتباط بي سيم از طريق‬
‫ماژول واقع در زير دستگاه انجام مي شود‪.‬‬
‫‪y y‬هنگام نصب يا جابجايي دستگاه‪ /‬ساب ووفر مراقب‬
‫باشيد سطح آنها مخدوش نشود‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫شروع به كار‬
‫نصب بلندگوي خطي‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫شروع به كار‬
‫نصب دستگاه بر روي ديوار‬
‫شروع به كار‬
‫‪1‬‬
‫شما مي توانيد دستگاه بر روي ديوار نصب كنيد‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫در صورت نصب دستگاه بر روی دیوار‪ ،‬باید از‬
‫مبد ل ‪ USB‬ارائه شده برای اتصا ل ‪ USB‬استفاده‬
‫کنید‪.‬‬
‫<<اخطار‬
‫از آنجايي كه پس از نصب دستگاه‪ ،‬برقراري اتصاالت‬
‫دشوار مي شود‪ ،‬الزم است كه پيش از نصب دستگاه بر‬
‫روي ديوار تمامي كابل ها را متصل كنيد‪.‬‬
‫‪ .1‬لبه پايين تلويزيون مربوط به شابلون نصب ديواري را با‬
‫پايين تلويزيون هماهنگ كرده و به محل الصاق كنيد‪.‬‬
‫تلويزيون‬
‫‪TV‬‬
‫آماده سازي وسايل‬
‫دستگاه‬
‫شابلون نصب براكت‬
‫براكت ديواري‬
‫پيچ ها‬
‫(ارائه نشده است)‬
‫‪ .2‬هنگام نصب بر روي ديوار (سيماني)‪ ،‬از رولپالك استفاده‬
‫كنيد‪ .‬بايد تعدادي سوراخ بر روي ديوار ايجاد كنيد‪ .‬يك‬
‫شابلون (شابلون نصب براكت) براي سوراخ كاري ارائه‬
‫شده است‪ .‬براي بررسي محل ايجاد روزنه از شابلون‬
‫استفاده كنيد‬
‫پيچ ها (‪)A‬‬
‫رولپالك‬
‫‪ .3‬شابلون نصب براكت ديواري را برداريد‪.‬‬
‫شروع به كار‬
‫‪ .4‬با استفاده از پيچ هاي (‪ )A‬مطابق شكل زير براكت ها را‬
‫نصب كنيد‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪ .6‬با استفاده از پيچ ها دستگاه را تثبيت كنيد‪.‬‬
‫شروع به كار‬
‫‪1‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪,,‬توجه‬
‫پيچ ها (‪ )A‬و رولپالك هاي نصب ديواري ارائه نشده اند‪.‬‬
‫توصيه مي شود براي نصب از ) ‪Hilti (30 x 16 - HUD‬‬
‫استفاده كنيد‪.‬‬
‫‪ .5‬براي انطباق روزنه هاي پيچ واقع در زير دستگاه‪ ،‬دستگاه‬
‫را بر روي براكت ها قرار دهيد‪.‬‬
‫براي جدا كردن دستگاه‪ ،‬مراحل نصب را معكوس كنيد‪.‬‬
‫<<اخطار‬
‫‪y y‬دستگاه را وارونه نصب نكنيد‪ .‬قطعات دستگاه‬
‫آسيب ديده و يا منجر به آسيب جاني مي شود‪.‬‬
‫‪y y‬از دستگاه آويزان نشده و مانع از وارد آمدن ضربه‬
‫به آن شويد‪.‬‬
‫‪y y‬دستگاه را به ديوار ثابت كنيد تا نيفتد‪ .‬افتادن‬
‫دستگاه منجر به آسيب جاني يا مالي مي شود‪.‬‬
‫‪y y‬پس از نصب دستگاه به ديوار مطمئن شويد كه سيم‬
‫ها در دسترس كودكان نيستند چرا كه در صورت‬
‫كشيده شدن سيم ها‪ ،‬دستگاه خواهد افتاد‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫اتصال‬
‫اتصال ساب ووفر بي سيم‬
‫چراغ ‪ LED‬ساب ووفر بي سيم‬
‫اتصال‬
‫‪2‬‬
‫رنگ ‪LED‬‬
‫وضعيت‬
‫زرد‪ -‬سبز‬
‫(چشمك زن)‬
‫در حال برقراري ارتباط‬
‫زرد‪ -‬سبز‬
‫ارتباط برقرار است‬
‫قرمز‬
‫ساب ووفر بي سيم در حالت آماده به‬
‫كار‬
‫بوده و يا ارتباط قطع است‪.‬‬
‫خاموش‬
‫(صفحه نمايش‬
‫سيم برق ساب ووفر بي سيم قطع‬
‫است‪.‬‬
‫تاريك است)‬
‫راه اندازي ساب ووفر بي سيم براي نخستين بار‬
‫‪ .1‬سيم برق ساب ووفر بي سيم را به پريز وصل كنيد‪.‬‬
‫‪ .2‬دستگاه اصلي را روشن كنيد‪ :‬دستگاه اصلي و ساب ووفر‬
‫بي سيم به طور خودكار متصل مي شوند‪.‬‬
‫هماهنگي ساب ووفر بي سيم به صورت دستي‬
‫وقتي ارتباط برقرار نشود‪ ،‬چراغ ساب ووفر بي سيم به رنگ‬
‫قرمز يا زرد‪ -‬سبز چشمك زن بوده و صدايي از ساب ووفر‬
‫پخش نخواهد شد‪ .‬براي حل مشكل مراحل زير را دنبال كنيد‪.‬‬
‫‪ .1‬صداي دستگاه اصلي را كم كنيد‪.‬‬
‫‪ -‬عبارت ‪ VOL MIN‬در صفحه نمايش ظاهر مي شود‪.‬‬
‫(بي صدا) بر روي دستگاه كنترل از راه‬
‫‪ .2‬دكمه‬
‫دور را مدت ‪ 3‬ثانيه فشار دهيد‪.‬‬
‫ عبارت ‪ WL RESET‬بر روي صفحه نمايش نمايان و سپس‬‫ناپديد مي شود و چراغ قرمز روي دستگاه چشمك مي زند‪.‬‬
‫‪I .3‬اگر چراغ ساب ووفر بي سيم به طور مكرر زرد‪ -‬سبز‬
‫چشمك زن است‪ ،‬مي توانيد اين مرحله را رد كنيد‪.‬‬
‫دكمه ‪ PAIRING‬واقع در پشت ساب ووفر بي سيم را‬
‫بيش از ‪ 5‬ثانيه فشار دهيد‪.‬‬
‫ ‪-‬چراغ ساب ووفر بي سيم به طور متناوب به رنگ قرمز‬‫و زرد‪ -‬سبز روشن مي شود‪.‬‬
‫‪ .4‬سيم برق دستگاه اصلي و ساب ووفر بي سيم را از پريز‬
‫خارج نماييد‪.‬‬
‫‪ .5‬پس از خاموش شدن كامل چراغ دستگاه اصلي و ساب‬
‫ووفر بي سيم‪ ،‬آنها را دوباره به پريز متصل كنيد‪.‬‬
‫‬
‫با روشن كردن دستگاه اصلي‪ ،‬ساب وفر بي سيم و‬
‫دستگاه اصلي به طور خودكار هماهنگ مي شوند‪.‬‬
‫ ‪-‬با برقراري ارتباط‪ ،‬چراغ زرد‪ -‬سبز روي ساب ووفر‬‫روشن مي شود‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬براي برقراي ارتباط بين دستگاه اصلي و ساب‬
‫ووفر و پخش صدا چند ثانيه ( شايد بيشتر) اي‬
‫زمان الزم است‪.‬‬
‫‪y y‬فاصله دستگاه اصلي و ساب ووفر هر قدر كمتر‬
‫باشد‪ ،‬كيفيت صدا بهتر مي شود‪ .‬توصيه مي شود‬
‫ساب ووفر و دستگاه را در فاصله كمتر از ‪ 5‬متر‬
‫نصب كرده و از موارد زير خودداري كنيد‪.‬‬
‫‪ -‬قرارگيري مانع ميان ساب ووفر و دستگاه اصلي‬
‫ وجود دستگاهي كه از همان فركانس ارتباط بي سيم‬‫استفاده مي كند مانند تجهيزات پزشكي‪ ،‬مايكرويو يا‬
‫دستگاه شبكه بي سيم‪.‬‬
‫اتصال‬
‫اتصال به تلويزيون‬
‫با در نظر گرفتن شرايط تلويزيون با استفاده از كابل ديجيتال‬
‫اپتيكال يا ‪ ،HDMI‬اين دستگاه را به تلويزيون وصل كنيد‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫استفاده از كابل ‪HDMI‬‬
‫اگر اين دستگاه را به تلويزيوني كه از ‪ HDMI CEC‬و ‪ARC‬‬
‫(كانال بازگشت صدا) پشتيباني مي كند‪ ،‬متصل كنيد ديگر‬
‫بدون نياز به كابل اپتيكال مي توانيد صداي تلويزيون را از‬
‫طريق بلندگوهاي اين دستگاه بشنويد‪.‬‬
‫استفاده از كابل اپتيكال‬
‫‪ .1‬با استفاده از كابل اپتيكال‪ ،‬جك ‪ OPT. IN‬واقع در پشت‬
‫دستگاه را به جك ‪ OPTICAL OUT‬تلويزيون وصل كنيد‪.‬‬
‫كابل ‪HDMI‬‬
‫كابل اپتيكال‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪ .2‬دکمه ‪ F‬را چندبار فشار دهید تا منبع ورودی ‪OPTICAL‬‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬اگر كابل اپتيكال تان داراي روكش فيش است‪ ،‬پيش‬
‫از اتصال آن را جدا كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬شما مي توانيد صداي تلويزيون را از طريق بلندگوهاي‬
‫اين دستگاه بشنويد‪ .‬در برخي از تلويزيون ها بايد‬
‫گزينه بلندگوي جانبي در منوي تلويزيون را انتخاب‬
‫كنيد‪( .‬براي جزئيات بيشتر به راهنماي تلويزيون‬
‫مراجعه نماييد‪).‬‬
‫‪y y‬براي شنيدن صدا از طريق اين دستگاه‪ ،‬خروجي‬
‫صداي تلويزيون را تنظيم كنيد‪:‬‬
‫‪y y‬منوي تنظيم تلويزيون ← [صدا] ← [خروجي صداي‬
‫تلويزيون] ← [ بلندگوي جانبي (اپتيكال)]‬
‫‪y y‬جزئيات منوي تنظيم تلويزيون با توجه به مدل‬
‫تلويزيون يا كارخانه صدا متغيير است‪.‬‬
‫‪( HDMI CECy y‬كنترل الكترونيكي كاربر) ‪ :‬با استفاده‬
‫از يك دستگاه كنترل از راه دور مي توان دستگاه‬
‫هاي (تلويزيون‪ ،‬بلندگوي خطي‪ ،‬دستگاه پخش‬
‫بلو‪ -‬ري‪ ،‬غيره) سازگار ‪ CEC‬را كنترل نمود‪.‬‬
‫‪y y‬همچنین می‌توانید با فشردن دکمه ‪ F‬در ریموت‬
‫کنترل یا دستگاه‪ ،‬از سایر قابلیت‌ها همچون ‪USB /‬‬
‫‪ Bluetooth‬نیز استفاده کنید‪.‬‬
‫‪ y y‬پس از استفاده از عملكردهايي چون ‪ /USB‬بلوتوث‬
‫اين سيستم‪ ،‬وقتي كه مي خواهيد به كانال زنده‬
‫تلويزيوني باز گرديد‪ ،‬بايد دوباره بلندگوي دلخواه‬
‫تان را انتخاب كنيد تا قادر به شنيدن صدا از طريق‬
‫اين سيستم باشيد‪.‬‬
‫اتصال‬
‫‪2‬‬
‫‪14‬‬
‫اتصال‬
‫انواع كابل ‪HDMI‬‬
‫برخي از كابل هاي ‪ HDMI‬از عملكرد ‪ ARC‬پشتيباني‬
‫نمي كنند‪ ،‬بنابراين صدايي پخش نمي شود‪.‬‬
‫هنگام اتصال اين دستگاه به تلويزيون‪ ،‬اگر صدايي پخش نشد‬
‫شايد مشكل از كابل ‪ HDMI‬باشد‪ .‬بنابراين با استفاده از كابل‬
‫‪ HDMITM‬پر سرعت مجهز به اترنت‪ ،‬اين دستگاه را به‬
‫تلويزيون متصل كنيد‪.‬‬
‫اتصال‬
‫‪2‬‬
‫(‪)X‬‬
‫(‪)X‬‬
‫(‪)O‬‬
‫‪STANDARD HDMI CABLE WITH ETHERNET‬‬
‫‪HIGH SPEED HDMI CABLE‬‬
‫‪HIGH SPEED HDMI CABLE WITH ETHERNET‬‬
‫استفاده از صداي قدرتمند كانال تلويزيوني با‬
‫استفاده از بلندگوي خطي اتصال از طريق ‪HDMI‬‬
‫براي بهره مندي از صداي كانال زنده تلويزيوني از طريق اين‬
‫سيستم و با استفاده از كابل ‪ ،HDMI‬بايد تلويزيون تان از‬
‫جديدترين قابليت هاي ‪ HDMI‬از قبيل‬
‫(‪( HDMI CEC1 / ARC‬كانال بازگشت صدا)) پشتيباني كند‪ .‬اگر‬
‫تلويزيون تان از قابليت هاي ‪ HDMI‬ذكر شده پشتيباني مي كند‪،‬‬
‫سيستم صوتي تان را از طريق كابل اپتيكال متصل كنيد‪.‬‬
‫(‪( HDMI CEC )1‬كنترل الكترونيكي كاربر از طريق درگاه‬
‫چندرسانه اي كيفيت باال)‬
‫كنترل الكترونيكي كاربر (‪ )CEC‬عبارت است از قابليت ‪HDMI‬‬
‫كه امكان صدور فرمان و كنترل دستگاه هاي مجهز به ‪CEC‬‬
‫را به كاربر مي دهد‪ .‬اين امر از طريق دستگاه كنترل از راه‬
‫دور يكي از آنها (دستگاه ها) امكان پذير است‪.‬‬
‫※ نام هاي تجاري ‪ CEC‬عبارتند از ‪( Simplink‬ال جي)‪،‬‬
‫‪( +Anynet‬سامسونگ)‪( Bravia Sync/Link ،‬سوني)‪،‬‬
‫‪( EasyLink‬فيليپس)‪( EZ-Sync/VIERA Link ،‬پاناسونيك) غيره‪.‬‬
‫‪ SIMPLINK‬چيست؟‬
‫وقتي اين دستگاه و تلويزيون ال جي مجهز به ‪ SIMPLINK‬از‬
‫طريق ‪ HDMI‬به يكديگر وصل شده باشند‪ ،‬برخي از‬
‫عملكردهاي اين دستگاه ازطريق دستگاه كنترل از راه دور‬
‫تلويزيون قابل كنترل هستند‪.‬‬
‫عملكردهاي قابل كنترل توسط دستگاه كنترل از راه دور‬
‫تلويزيون ال جي عبارتند از‪ :‬روشن‪ /‬خاموش كردن‪ ،‬زياد‪ /‬كم‬
‫كردن صدا‪ ،‬غيره‪.‬‬
‫براي جزئيات بيشتر پيرامون عملكرد ‪ SIMPLINK‬به دفترچه‬
‫راهنماي تلويزيون مراجعه شود‪.‬‬
‫تلويزيون ال جي مجهز به عملكرد ‪ SIMPLINK‬داراي نشان‬
‫باال است‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬با توجه به شرايط تلويزيون‪ ،‬برخي از عملكردهاي‬
‫‪ SIMPLINK‬ممكن است به درستي كار نكرده و يا‬
‫اص ً‬
‫ال كار نكند‪.‬‬
‫‪y y‬با توجه به تلويزيون يا دستگاه پخش متصل به اين‬
‫دستگاه‪ ،‬عملكرد ‪ SIMPLINK‬ممكن است درست كار نكند‪.‬‬
‫اتصال‬
‫عملكرد ‪ ARC‬تلويزيون مجهز به ‪ HDMI‬را قادر مي سازد‬
‫صدا را به ‪ HDMI OUT‬دستگاه ارسال كند‪.‬‬
‫براي استفاده از اين قابليت‪:‬‬
‫ ‪-‬تلويزيون بايد از ‪ HDMI-CEC‬و ‪ ARC‬پشتيباني كرده و‬‫عملكرد ‪ HDMI-CEC‬و ‪ ARC‬بايد روشن باشد‪.‬‬
‫ ‪-‬با توجه به تلويزيون روش تنظيم ‪ HDMI-CEC‬و ‪ARC‬‬‫متفاوت است‪ .‬براي جزئيات بيشتر پيرامون عملكرد ‪ARC‬‬
‫به راهنماي تلويزيون مراجعه كنيد‪.‬‬
‫ ‪-‬بايد از كابل ‪( HDMI‬نوع ‪ ،A‬پرسرعت داراي اترنت)‬‫استفاده كنيد‪.‬‬
‫ ‪-‬بايد با استفاده از كابل ‪ HDMI‬جك ‪HDMI OUT‬‬‫دستگاه‬
‫را به جك ‪ HDMI IN‬تلويزيوني كه از عملكرد ‪ARC‬‬
‫پشتيباني مي كند متصل كنيد‪.‬‬
‫ ‪-‬فقط يك بلندگوي خطي را مي توان به تلويزيون سازگار با‬‫‪ ARC‬متصل كرد‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬وقتي سيگنال ‪ ARC‬از تلويزيون پخش شود‪ ،‬عملكرد‬
‫‪ ARC‬به طور خودكار انتخاب مي شود‪ ،‬اينكه شما در‬
‫حال استفاده از چه عملكردي هستيد اهميتي ندارد‪.‬‬
‫‪y y‬شما مي توانيد صداي تلويزيون را از طريق‬
‫بلندگوهاي اين دستگاه بشنويد‪ .‬در برخي از‬
‫تلويزيون ها بايد گزينه بلندگوي جانبي در منوي‬
‫تلويزيون را انتخاب كنيد‪( .‬براي جزئيات بيشتر به‬
‫راهنماي تلويزيون مراجعه نماييد‪).‬‬
‫‪y y‬براي شنيدن صدا از طريق اين دستگاه‪ ،‬خروجي‬
‫صداي تلويزيون را تنظيم كنيد‪:‬‬
‫منوي تنظيم تلويزيون ← [صدا] ← [خروجي صداي‬
‫تلويزيون] ← [ بلندگوي جانبي (‪])HDMI ARC‬‬
‫‪y y‬جزئيات منوي تنظيم تلويزيون با توجه به مدل‬
‫تلويزيون يا كارخانه صدا متغيير است‪.‬‬
‫‪y y‬چنانچه هنگام استفاده از عملكرد ‪ ،ARC‬عملكرد را‬
‫تغيير دهيد‪ ،‬براي استفاده مجدد از عملكرد ‪ARC‬‬
‫بايد در تنظيمات تلويزيون‪ ،‬تنظيمات مربوط به ‪ARC‬‬
‫را اعمال نماييد‪.‬‬
‫اطالعات تكميلي براي ‪HDMI‬‬
‫‪y y‬هنگام اتصال يك دستگاه سازگار با ‪ HDMI‬يا ‪ DVI‬از‬
‫موارد زير مطمئن شويد‪:‬‬
‫ دستگاه ‪ HDMI/DVI‬و اين دستگاه را خاموش كنيد‪.‬‬‫سپس دستگاه ‪ HDMI/DVI‬را روشن كرده و مدت ‪30‬‬
‫ثانيه صبر كنيد سپس اين دستگاه را روشن كنيد‪.‬‬
‫ ورودي تصوير دستگاه متصل شده درست انتخاب‬‫شده باشد‪.‬‬
‫ دستگاه متصل شده با ورودي زير سازگار باشد‪:‬‬‫‪( 720 x 576P‬يا ‪، 1280 x 720P ، )480P‬‬
‫‪ 1920 x 1080P ، 1920 x 1080i‬يا ‪4096 x 2160P‬‬
‫‪y y‬فقط برخي از دستگاه ‪ HDMI‬يا ‪ DVI‬سازگار با ‪ HDCP‬با اين‬
‫دستگاه كار مي كنند‪.‬‬
‫‪ -‬تصوير دستگاه غير ‪ HDCP‬به درستي نمايان نمي شود‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬اگر دستگاه ‪ HDMI‬متصل شده‪ ،‬خروجي صداي‬
‫دستگاه پخش را دريافت نكند‪ ،‬صداي دستگاه‬
‫‪ HDMI‬مخدوش شده و يا اص ً‬
‫ال پخش نمي شود‪.‬‬
‫‪y y‬تغيير وضوح در زماني كه ارتباط برقرار است منجر‬
‫به قطع تصوير مي شود‪ .‬براي حل مشكل دستگاه‬
‫پخش را خاموش و آن را دوباره روشن كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬وقتي اتصال ‪ HDMI‬مجهز به ‪ HDCP‬تاييد نشود‪،‬‬
‫تصوير تلويزيون مشكي مي شود‪ .‬در چنين مواقعي‬
‫اتصال ‪ HDMI‬را بررسي كرده يا كابل ‪ HDMI‬را قطع‬
‫كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬اگر بر روي صفحه خطوط و يا نويز ديده مي شود‪ ،‬كابل‬
‫‪ HDMI‬را بررسي كنيد (طول كابل معمو ًال ‪ 5/4‬متر است)‪.‬‬
‫‪y y‬در حالت ‪ HDMI IN‬نمی توانید وضوح تصویر را تغییر‬
‫دهید‪ .‬وضوح تصویر دستگاه متصل شده را تغییر دهید‪.‬‬
‫چنانچه هنگام اتصال رایانه به جك ‪HDMI IN‬‬
‫تصویر غیر عادی بود وضوح رایانه را به‬
‫‪y y‬در حالت ‪ HDMI IN‬نمي توان وضوح تصوير را تغيير‬
‫داد‪ .‬وضوح تصوير دستگاه متصل شده را تغيير دهيد‪.‬‬
‫‪y y‬هنگامي كه رايانه به جك ‪ HDMI IN‬متصل است‪ ،‬اگر‬
‫سيگنال خروجي تصوير غير عادي باشد‪ ،‬وضوح رايانه را‬
‫در حالت ‪( 576P‬يا ‪ 1080i ،720P ،)480P‬يا ‪1080P‬‬
‫قرار دهيد‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫اتصال‬
‫عملكرد ‪( ARC‬كانال بازگشت صدا)‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫اتصال‬
‫اتصال دستگاه جانبي‬
‫براي بهره مندي از صدا و تصوير‬
‫شما مي توانيد از صدا و تصوير دستگاه جانبي بهره مند‬
‫شويد‪.‬‬
‫اتصال ‪HDMI‬‬
‫شما مي توانيد از طريق اتصال ‪ HDMI‬دستگاه متصل شده از‬
‫صدا و تصوير بهره مند شويد‪.‬‬
‫اتصال‬
‫‪2‬‬
‫فقط براي صدا‬
‫شما مي توانيد از صداي دستگاه متصل شده بهره مند شويد‪.‬‬
‫به دستگاه پخش بلو‪ -‬ري‪،‬‬
‫پخش ‪ ،DVD‬غيره‬
‫‪ .1‬جك ‪ HDMI IN‬واقع در پشت دستگاه را به جك‬
‫‪ HDMI OUT‬دستگاه صوتي نظير دستگاه پخش بلو‪-‬‬
‫ري‪ ،‬دستگاه پخش ‪ ،DVD‬غيره متصل كنيد‪.‬‬
‫‪ .2‬دکمه ‪ F‬را چندبار فشار دهید تا منبع ورودی ‪HDMI IN‬‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ .1‬جك ‪ HDMI IN‬واقع در پشت دستگاه را به جك‬
‫‪ HDMI OUT‬دستگاه جانبي نظير دستگاه پخش بلو‪ -‬ري‪،‬‬
‫دستگاه پخش ‪ ،DVD‬غيره متصل كنيد‪.‬‬
‫‪ .2‬جك ‪ HDMI OUT‬واقع در پشت دستگاه را به جك‬
‫‪ HDMI IN‬تلويزيون متصل كنيد‪.‬‬
‫‪ .3‬دکمه ‪ F‬را چندبار فشار دهید تا منبع ورودی ‪HDMI IN‬‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬وقتي دستگاه هاي جانبي و تلويزيون را مطابق‬
‫شكل باال به يكديگر وصل مي كنيد‪ ،‬هنگام خاموش‬
‫شدن دستگاه در حالت ‪ HDMI IN‬ديگر تصوير و‬
‫صداي دستگاه هاي جانبي از تلويزيون پخش‬
‫نخواهد شد‪.‬‬
‫‪y y‬جك ‪ HDMI OUT‬براي اتصال تلويزيون است‪ .‬حتي‬
‫اگر صداي چند كاناله از طريق كابل ‪ HDMI‬به‬
‫دستگاه وارد شود‪ ،‬دستگاه فقط ‪ 2‬كانال را براي‬
‫تلويزيون پخش مي كند‪.‬‬
‫‪y y‬وقتي اين دستگاه خاموش باشد‪ ،‬منابع صوتي بدون‬
‫هيچ گونه تغييري پخش مي شوند‪.‬‬
‫اتصال‬
‫اتصال ورودي اپتيكال‬
‫جك خروجي اپتيكال دستگاه هاي جانبي را به جك ‪OPTICAL IN‬‬
‫متصل كنيد‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫اتصال ‪( PORTABLE IN‬دستگاه سيار)‬
‫دستگاه پخش ‪ ،MP3‬غيره‬
‫اتصال‬
‫‪2‬‬
‫به جك خروجي اپتيكال دستگاه‬
‫جانبي‬
‫‪ .1‬جك ‪ OPTICAL IN‬واقع در پشت دستگاه را به جك‬
‫خروجي اپتيكال تلويزيون (يا دستگاه ديجيتال‪ ،‬غيره)‬
‫متصل كنيد‪.‬‬
‫‪ .2‬دکمه ‪ F‬را چندبار فشار دهید تا منبع ورودی ‪OPTICAL‬‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ .3‬اكنون به صداي پخش شده گوش كنيد‪.‬‬
‫‪ .4‬برای خروج از منبع ‪ OPTICAL‬دکمه ‪ F‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫اگر كابل اپتيكال داراي روكش فيش است‪ ،‬پيش از‬
‫اتصال آنها را جدا كنيد‪.‬‬
‫گوش كردن به موسيقي دستگاه پخش سيار‬
‫از اين دستگاه مي توان براي پخش موسيقي انواع دستگاه‬
‫هاي سيار يا دستگاه جانبي استفاده كرد‪.‬‬
‫‪ .1‬با استفاده از كابل استريوي ‪ 5/3‬ميليمتري دستگاه پخش‬
‫سيار را به كانكتور ‪ PORTABLE IN‬اين دستگاه وصل كنيد‪.‬‬
‫‪ .2‬با فشار دكمه ‪( 1‬روشن‪ /‬خاموش) دستگاه را روشن كنيد‪.‬‬
‫‪ .3‬دکمه ‪ F‬را چندبار فشار دهید تا منبع ورودی‬
‫‪ PORTABLE‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ .4‬دستگاه پخش سيار يا دستگاه جانبي را روشن كرده و‬
‫پخش را آغاز كنيد‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫اتصال‬
‫اتصال ‪USB‬‬
‫دستگاه حافظه ‪ USB‬را به درگاه‌ ‪ USB‬واقع در پشت دستگاه‬
‫متصل كنيد‪.‬‬
‫شرايط دستگاه ‪USB‬‬
‫‪y y‬دستگاه هايي كه هنگام نصب به رايانه به نصب برنامه‬
‫اضافي نياز دارند‪ ،‬پشتيباني نمي شوند‪.‬‬
‫‪y y‬در هنگام عملكرد ‪ USB‬آن را جدا نكنيد‪.‬‬
‫‪ USBy y‬هاي داراي ظرفيت باال‪ ،‬جستجوي شان چند دقيقه اي‬
‫به طول مي انجامد‪.‬‬
‫‪y y‬به منظور پيشگيري از پاك شدن ناگهاني اطالعات‪ ،‬از‬
‫تمامي اطالعات نسخه پشتيبان تهيه نماييد‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫اتصال‬
‫‪y y‬اگر تعداد فايل ها بيش از ‪ 2000‬فايل باشد‪ ،‬پشتيباني نمي‬
‫شود‪.‬‬
‫‪y y‬درگاه ‪ USB‬دستگاه قابل اتصال به رايانه نيست‪ .‬از اين‬
‫دستگاه نمي توان به عنوان دستگاه ذخيره استفاده نمود‪.‬‬
‫اگر دستگاه بر روی دیوار نصب شده است‪ USB ،‬را‬
‫به مبدل ‪ USB‬وصل کنید‪.‬‬
‫براي اطالعات بيشتر پيرامون پخش فايل هاي ‪ USB‬به صفحه‬
‫‪ 20‬مراجعه شود‪.‬‬
‫جدا كردن ‪ USB‬از دستگاه‬
‫‪.1‬یک حالت‪/‬عملکرد دیگر را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬دستگاه ‪ USB‬را جدا كنيد‪.‬‬
‫دستگاه هاي ‪ USB‬سازگار‬
‫‪y y‬دستگاه پخش ‪ : MP3‬دستگاه پخش ‪ MP3‬نوع فلش‬
‫‪y y‬درايو فلش ‪ : USB‬دستگاه هايي كه از ‪ USB 2.0‬پشتيباني‬
‫مي كنند‪.‬‬
‫‪y y‬عملكرد ‪ USB‬فقط از برخي دستگاه هاي ‪ USB‬پشتيباني مي كند‪.‬‬
‫‪y y‬سيستم فايل ‪ exFAT‬قابل پشتيباني با اين دستگاه نيست‪.‬‬
‫(سيستم هاي ‪ NTFS/FAT32/FAT16‬پشتيباني مي شوند‪).‬‬
‫اتصال‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬ديسك سخت جانبي (‪)HDD‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬دستگاه هاي قفل شده‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪-‬دستگاه هاي كارت خوان‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬پوشه ها و فايل هاي داخل ‪ USB‬مانند زير‬
‫شناسايي مي شوند‪.‬‬
‫‪Folder :‬‬
‫*‪ROOT‬‬
‫‪File :‬‬
‫‪-‬دستگاه هاي ‪ USB‬نوع سخت‬
‫‪3‬‬
‫‪USB hub-‬‬
‫‪-‬استفاده از كابل رابط ‪USB‬‬
‫‪4‬‬
‫‪-‬دستگاه اندرويد‬
‫‪5‬‬
‫‪-‬آي فون‪ /‬آي پاد‪ /‬آي پد‬
‫فايل قابل پخش‬
‫فركانس نمونه‬
‫‪ : MP3‬بين ‪ 32‬تا ‪ 48‬كيلوهرتز‬
‫‪ : WMA‬بين ‪ 32‬تا ‪ 48‬كيلوهرتز‬
‫‪ : OGG‬بين ‪ 32‬تا ‪ 48‬كيلوهرتز‬
‫‪: FLAC‬بين ‪ 32‬تا ‪ 192‬كيلوهرتز‬
‫‪ : WAV‬بين ‪ 32‬تا ‪ 48‬كيلوهرتز‬
‫ميزان بيت‬
‫‪ : MP3‬بين ‪ 80‬تا ‪ 320‬كيلوبيت بر ثانيه‬
‫‪ : WMA‬بين ‪ 56‬تا ‪ 128‬كيلوبيت بر ثانيه‬
‫‪ : OGG‬بين ‪ 50‬تا ‪ 500‬كيلوبيت بر ثانيه‬
‫‪: FLAC‬بين ‪ 500‬تا ‪ 5000‬كيلوبيت بر ثانيه‬
‫‪ : WAV‬بين ‪ 500‬تا ‪ 5000‬كيلوبيت بر ثانيه‬
‫‪y y‬حداكثر تعداد فايل‪ :‬كمتر از ‪2000‬‬
‫‪y y‬فايل قفل شده توسط ‪( DRM‬مديريت حقوق ديجيتال) قابل‬
‫پخش با اين دستگاه نيست‪.‬‬
‫‪y y‬فايل هاي ويدئويي موجود در دستگاه ذخيره ‪ USB‬قابل‬
‫پخش نيستند‪.‬‬
‫‪y y‬با توجه به عملكرد دستگاه ‪ ،USB‬ممكن است درست پخش‬
‫نشود‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪2‬‬
‫اتصال‬
‫‪y y‬با توجه به برخي از دستگاه ها‪ ،‬ممكن است موارد زير‬
‫توسط اين دستگاه شناسايي نشوند‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫‪2‬‬
‫‪8‬‬
‫‪3‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪y y‬اگر در پوشه فايلي وجود نداشته باشد‪ ،‬پوشه نمايان نمي‬
‫شود‪.‬‬
‫‪y y‬فايل ها يك به يك از ‪ 1 $‬تا ‪ 10 $‬پخش مي‬
‫شوند‪.‬‬
‫‪y y‬فايل ها و پوشه ها به ترتيب ضبط پخش مي شوند‬
‫و با توجه به شرايط ضبط ممكن است به صورت‬
‫متفاوتي پخش شوند‪.‬‬
‫‪y y‬اين دستگاه فقط نام فايل ها و پوشه هايي كه حاوي‬
‫كاراكترهاي انگليسي باشند را نشان مي دهد‪.‬‬
‫‪ : ROOT*y y‬اولين صفحه اي كه را كه مي بينيد‬
‫‪ ROOT‬است‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫عملكرد‬
‫عملكردهاي اصلي‬
‫عملكرد ‪USB‬‬
‫‪ .1‬دستگاه ‪ USB‬را به درگاه ‪ USB‬متصل كنيد‪.‬‬
‫‪Select the USB function by pressing F button .2‬‬
‫‪.repeatedly unit until the function is selected‬‬
‫براي‬
‫عملكرد‬
‫‪3‬‬
‫انجام دهيد‬
‫پخش‬
‫دكمه ‪ dM‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫مكث‬
‫در هنگام پخش دكمه ‪ dM‬را فشار‬
‫دهيد‪.‬‬
‫براي حركت به فايل بعدي‪ ،‬دكمه‬
‫‪ V‬بر روي دستگاه كنترل از راه‬
‫دور را فشار دهيد‪.‬‬
‫براي حركت به فايل قبلي‪ ،‬كمتر از ‪2‬‬
‫پرش به فايل بعدي‪ /‬ثانيه از شروع فايل دكمه ‪ C‬بر‬
‫روي دستگاه كنترل از راه دور را‬
‫قبلي‬
‫فشار دهيد‪.‬‬
‫براي بازگشت به ابتداي فايل فعلي‪،‬‬
‫پس از گذشت ‪ 3‬ثانيه از شروع فايل‬
‫دكمه ‪ C‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫جستجوي قسمتي‬
‫از فايل‬
‫در هنگام پخش دكمه ‪C/V‬‬
‫را فشار داده و در محل مورد نظر‬
‫رها كنيد‪.‬‬
‫پخش اتفاقي يا‬
‫مكرر‬
‫دكمه ‪ REPEAT‬بر روي دستگاه‬
‫كنترل از راه دور را چندين بار فشار‬
‫دهيد‪ ،‬صفحه نمايش به ترتيب زير‬
‫تغيير مي كند‪،‬‬
‫‪ONE FOLDER ALL‬‬
‫‪RANDOM.‬‬
‫جستجوي پوشه‬
‫دكمه هاي ‪ FOLDER o/p‬بر‬
‫روي دستگاه كنترل از راه دور را‬
‫فشار دهيد‪.‬‬
‫از سرگيري پخش‬
‫دستگاه قادر است پيش از تغيير‬
‫عملكرد يا خاموش كردن دستگاه‪،‬‬
‫ترانه كنوني را ذخيره كند‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬وقتي سيم برق را از پريز جدا كنيد يا دستگاه ‪ USB‬را‬
‫از دستگاه جدا كنيد‪ ،‬محل از سرگيري پاك مي شود‪.‬‬
‫‪y y‬پخش مكرر‪ /‬اتفاقي به روش زير است‪.‬‬
‫صفحه‬
‫نمايشگر‬
‫توضيح‬
‫‪OFF‬‬
‫ترانه هاي ‪ USB‬را به ترتيب‬
‫پخش مي كند‪.‬‬
‫‪ONE‬‬
‫يك ترانه را به طور مكرر‬
‫پخش مي كند‪.‬‬
‫‪FOLDER‬‬
‫ترانه هاي داخل پوشه را باز‬
‫پخش مي كند‪.‬‬
‫‪ALL‬‬
‫تمامي ترانه هاي داخل ‪USB‬‬
‫را بازپخش مي كند‪.‬‬
‫‪RANDOM‬‬
‫ترانه هاي را به طور اتفاقي‬
‫پخش مي كند‪.‬‬
‫عملكرد‬
‫همگام سازي صدا و تصوير‬
‫هنگام دريافت سيگنال هاي صدا از تلويزيون‪ ،‬ممكن است صدا با‬
‫تصوير هماهنگ نباشد‪ ،‬اين عملكرد‪ ،‬زمان تاخير را تنظيم مي كند‪.‬‬
‫‪ .1‬دكمه ‪ AV SYNC‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪ .2‬براي حركت رو به باال و رو به پايين زمان تاخير از دكمه‬
‫هاي ‪ C/V‬استفاده كنيد‪ .‬زمان تاخير بين صفر تا‬
‫‪ 300‬ميلي ثانيه قابل تنظيم است‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫اين عملكرد در حالت ‪ USB‬كار نمي كند‪.‬‬
‫قطع موقت صدا‬
‫(بي صدا) را فشار دهيد‪.‬‬
‫براي قطع صداي دستگاه دكمه‬
‫شما مي توانيد از اين عملكرد براي پاسخگويي به تلفن‬
‫استفاده كنيد‪ ،‬هنگامي كه اين عملكرد فعال است عبارت‬
‫‪ MUTE‬در صفحه نمايش نمايان مي شود‪.‬‬
‫براي لغو‪‌ ،‬دكمه (بي صدا) را دوباره فشار داده و يا ميزان‬
‫صدا را تغيير دهيد‪.‬‬
‫نمايش فايل و منبع ورودي‬
‫می‌توانید اطالعات مختلفی از منبع ورودی را نمایش دهید‪.‬‬
‫دکمه ‪ REPEAT‬را فشار دهید و به مدت ‪ 3‬ثانیه نگه دارید‪.‬‬
‫‪ :USB‬اطالعات فايل ‪ USB‬حاوي‬
‫(‪)MP3/ WMA/ OGG/ FLAC/ WAV‬‬
‫‪ : OPTICAL/ARC/HDMI IN‬فرمت صدا‪ ،‬كانال صدا‬
‫‪( BT‬بلوتوث) ‪ :‬آدرس دستگاه بلوتوث متصل شده‪.‬‬
‫تنظيم روشنايي صفحه نمايش‬
‫اين عملكرد به شما كمك مي كند كه صفحه تلويزيون را بدون‬
‫مزاحمت نور صفحه نمايش اين دستگاه‪ ،‬تماشا كنيد‪.‬‬
‫خاموش شدن صفحه نمايش‬
‫براي خاموش شدن صفحه نمايش اين دستگاه گزينه‬
‫‪ DISPLAY OFF‬را انتخاب كنيد‪ .‬اگر دكمه هاي دستگاه يا دستگاه‬
‫كنترل از راه دور را فشار دهيد‪ ،‬وضعيت صفحه نمايش نشان‬
‫داده شده و پس از چند ثانيه دوباره خاموش مي شود‪.‬‬
‫ديمر‬
‫براي نيمه تاريك كردن صفحه نمايش گزينه ‪ DIMMER‬را‬
‫انتخاب كنيد‪.‬‬
‫تاریک‌کننده خودکار‬
‫در صورتی که به مدت ‪ 3‬ثانیه هیچ کلیدی را فشار ندهید‪،‬‬
‫پنجره نمایش به صورت خودکار تاریک خواهد شد‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫عملكرد‬
‫ساير عملكردها‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫عملكرد‬
‫استفاده از دستگاه كنترل از راه دور تلويزيون‬
‫شما مي توانيد برخي از عملكردهاي اين دستگاه را از طريق‬
‫دستگاه كنترل از راه دور تلويزيون‪ ،‬كنترل كنيد حتي اگر‬
‫تلويزيون تان ساخت ساير توليد كنندگان باشد‪.‬‬
‫دكمه ي‪ AV SYNC‬بر روي دستگاه كنترل از راه دور را مدت‬
‫‪ 3‬ثانيه فشار دهيد‪ .‬عبارت ‪ ON-TV REMOTE‬نمايان شده و‬
‫شما مي توانيد از طريق دستگاه كنترل از راه دور تلويزيون‪،‬‬
‫اين دستگاه را كنترل كنيد‪.‬‬
‫براي بررسي وضعيت اين عملكرد‪ ،‬دكمه ي ‪ AV SYNC‬را‬
‫فشار داده و نگهداريد‪.‬‬
‫براي لغو اين عملكرد‪ ،‬دكمه ي ‪ AV SYNC‬را فشار داده و‬
‫نگهداريد زمانيكه عبارت ‪ ON-TV REMOTE‬نمايان شد‪ ،‬يك‬
‫بار ديگر همين دكمه را فشار دهيد‪.‬‬
‫عملكرد‬
‫‪3‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬تلويزيون هاي قابل پشتيباني‬
‫‪LG‬‬
‫‪Panasonic‬‬
‫‪Philips‬‬
‫‪Samsung‬‬
‫‪Sharp‬‬
‫‪Sony‬‬
‫‪Toshiba‬‬
‫‪Vizio‬‬
‫‪y y‬خروجي صداي تلويزيون تان را در حالت [بلندگوي‬
‫بيروني] تنظيم كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬با توجه به دستگاه كنترل از راه دور‪ ،‬ممكن است‬
‫اين عملكرد به خوبي كار نكند‪.‬‬
‫‪y y‬وقتي عملكردهايي چون ‪ CEC، SIMPLINK‬و‬
‫‪ LG Sound Sync‬فعال باشند‪ ،‬اين عملكرد خوب‬
‫كار نمي كند‪.‬‬
‫خاموش شدن خودكار‬
‫چنانچه دستگاه اصلي به دستگاه جانبي متصل نباشد و مدت‬
‫‪ 20‬دقيقه مورد استفاده قرار نگيرد‪ ،‬به منظور صرفه جويي در‬
‫مصرف برق دستگاه خاموش مي شود‪.‬‬
‫همچنين پس از شش ساعت اگر دستگاه اصلي با استفاده از‬
‫ورودي آنالوگ به دستگاه ديگري وصل باشد‪ ،‬دستگاه‬
‫خاموش مي شود‪( .‬مانند‪ :‬دستگاه سيار‪ ،‬غيره)‬
‫چگونه ارتباط شبكه بي سيم يا دستگاه بي‬
‫سيم را قطع كنيم‬
‫عملكرد روشن ‪ /‬خاموش شدن خودكار را بر روي وضعيت‬
‫خاموش تنظيم كرده و دستگاه را خاموش كنيد‪.‬‬
‫عملكرد‬
‫اين دستگاه به طور خودكار توسط منبع ورودي روشن مي شود‪:‬‬
‫اپتيكال‪ ،‬تلويزيون ال جي يا بلوتوث‪.‬‬
‫وقتي تلويزيون يا دستگاه جانبي متصل به اين دستگاه را‬
‫روشن مي كنيد‪ ،‬اين دستگاه سيگنال ورودي را تشخيص داده‬
‫و عملكرد مناسب را انتخاب مي كند‪ .‬مي توانيد صداي دستگاه‬
‫تان را بشنويد‪.‬‬
‫اگر سعي در مرتبط كردن دستگاه بلوتوث تان داريد‪ ،‬اين‬
‫دستگاه روشن شده و آماده هماهنگي مي شود‪ .‬دستگاه‬
‫بلوتوث تان را مرتبط كرده و موسيقي تان را پخش كنيد‪.‬‬
‫با هر بار فشار دكمه ‪ AUTO POWER‬اين عملكرد روشن يا‬
‫خاموش مي شود‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬پس از آنكه دستگاه با عملكرد ‪ AUTO POWER‬روشن‬
‫شد‪ ،‬چنانچه مدت زماني هيچ سيگنالي از تلويزيون متصل‬
‫از طريق ‪ LG Sound Sync‬دريافت نشود دستگاه به طور‬
‫خودكار خاموش مي شود (اپتيكال‪ /‬بي سيم)‪.‬‬
‫‪y y‬پس از آنكه دستگاه با عملكرد ‪AUTO POWER‬‬
‫روشن شد‪ ،‬چنانچه مدت زماني هيچ سيگنالي از‬
‫دستگاه جانبي دريافت نشود دستگاه به طور‬
‫خودكار خاموش مي شود‪.‬‬
‫‪y y‬اگر دستگاه را به طور مستقيم خاموش كنيد‪ ،‬با‬
‫عملكرد ‪ AUTO POWER‬به طور خودكار روشن‬
‫نخواهد شد‪.‬‬
‫‪y y‬چنانچه پس از گذشت ‪ 5‬ثانيه از نبود سيگنال‪،‬‬
‫سيگنال اپتيكال وارد شود دستگاه توسط عملكرد‬
‫‪ AUTO POWER‬روشن مي شود‪.‬‬
‫با توجه به دستگاه متصل شده‪ ،‬اين عملكرد ممكن‬
‫است كار نكند‪.‬‬
‫‪y y‬چنانچه عملكرد بلوتوث را با اين دستگاه خاموش كنيد‪،‬‬
‫برخي از دستگاه هاي بلوتوث سعي در برقراري ارتباط با‬
‫اين دستگاه مي كنند‪ .‬بنابر اين توصيه مي شود پيش از‬
‫خاموش كردن دستگاه‪ ،‬ارتباط را قطع كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬در صورت استفاده از ‪ AUTO POWER‬عملكرد‬
‫‪ SIMPLINK‬خاموش مي شود‪ .‬روشن يا خاموش‬
‫كردن ‪ SIMPLINK‬حدود ‪ 30‬ثانيه طول مي كشد‪.‬‬
‫‪y y‬وقتي اين دستگاه را براي نخستين بار روشن مي كنيد‬
‫عملكرد ‪ Auto Power‬در وضعيت روشن است‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫عملكرد‬
‫فعال‪ /‬غير فعال كردن روشن شدن خودكار‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫عملكرد‬
‫تغيير عملكرد خودكار‬
‫اين دستگاه قادر به شناسايي سيگنال هاي ورودي نظير‬
‫اپتيكال‪ ،‬بلوتوث و تلويزيون ال جي بوده و عملكرد مناسب را‬
‫به طور خودكار انتخاب مي كند‪.‬‬
‫هنگام ورود سيگنال اپتيكال‬
‫وقتي دستگاه متصل شده از طريق كابل اپتيكال را روشن مي كنيد‪،‬‬
‫دستگاه به طور خودكار به اپتيكال تغيير مي كند‪ .‬و شما مي توانيد‬
‫صداي پخش شده از دستگاه تان را بشنويد‪.‬‬
‫وقتي كه سعي در مرتبط كردن دستگاه بلوتوث‬
‫داريد‬
‫عملكرد‬
‫‪3‬‬
‫وقتي سعي در برقراري ارتباط دستگاه بلوتوث با اين دستگاه‬
‫داريد‪ ،‬عملكرد بلوتوث انتخاب مي شود‪ .‬موسيقي دستگاه‬
‫بلوتوث تان را پخش كنيد‪.‬‬
‫هنگام ورود سيگنال تلويزيون ال جي‬
‫وقتي تلويزيون متصل شده از طريق ‪LG Sound Sync‬‬
‫(ارتباط بي سيم) را روشن مي كنيد‪ ،‬عملكرد دستگاه به‬
‫تلويزيون ال جي تغيير مي كند‪ .‬حاال مي توانيد صداي‬
‫تلويزيون تان را از طريق اين دستگاه بشنويد‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬براي تغيير به عملكرد اپتيكال‪ ،‬بايد مدت ‪ 5‬ثانيه هيچ‬
‫سيگنالي نباشد‪.‬‬
‫‪y y‬ديسك بلو‪ -‬ري‪ ،‬ست تاپ باكس يا غيره فعال باشد‪،‬‬
‫تغيير عملكرد به اپتيكال مقدور نيست‪.‬اگر مي‬
‫خواهيد از تغيير عملكرد خودكار استفاده كنيد‪،‬‬
‫عملكرد ‪ SIMPLINK‬بايد خاموش باشد‪.‬‬
‫‪y y‬خاموش شدن ‪ SIMPLINK‬حدود ‪ 30‬ثانيه طول مي كشد‪.‬‬
‫عملكرد‬
‫ارتباط سيمي‬
‫‪ .1‬با استفاده از كابل اپتيكال‪ ،‬تلويزيون ال جي را به دستگاه‬
‫متصل كنيد‪.‬‬
‫به كمك عملكرد ‪ LG Sound Sync‬شما مي توانيد با استفاده‬
‫از دستگاه كنترل از راه دور تلويزيون اقدام به كنترل برخي از‬
‫عملكردهاي اين دستگاه كنيد‪ .‬شرط الزم براي انجام اين كار‬
‫سازگار بودن تلويزيون ال جي با عملكرد ‪LG Sound Sync‬‬
‫است‪ .‬آرم ‪ LG Sound Sync‬بايد بر روي تلويزيون باشد‪.‬‬
‫كابل اپتيكال‬
‫عملكرد قابل كنترل توسط دستگاه كنترل از راه دور ال جي ‪:‬‬
‫زياد‪ /‬كم كردن صدا‪ ،‬بي صدا‬
‫براي اطالع از جزئيات بيشتر پيرامون ‪ LG Sound Sync‬به‬
‫راهنماي تلويزيون مراجعه كنيد‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫با توجه به امكانات دستگاه ‪ ،‬يكي از اتصاالت زير را برقرار كنيد‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬شما همچنين مي توانيد هنگام استفاده از‬
‫‪ LG Sound Sync‬از دستگاه كنترل از راه دور اين‬
‫دستگاه نيز استفاده نماييد‪ .‬اگر بار ديگر از دستگاه‬
‫كنترل از راه دور تلويزيون استفاده كنيد‪ ،‬دستگاه با‬
‫تلويزيون همگام مي شود‪.‬‬
‫‪y y‬اگر ارتباط برقرار نشد‪ ،‬وضعيت تلويزيون و روشن‬
‫بودن آن را بررسي كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬هنگام استفاده از ‪ LG Sound Sync‬شرايط اين‬
‫دستگاه و ارتباط را در موارد زير بررسي كنيد‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬دستگاه را خاموش كنيد‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬كابل اپتيكال را قطع كنيد‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬عملكرد را تغيير دهيد‪.‬‬
‫ارتباط بي سيم را كه باعث تداخل شده‬‫قطع نموده و يا آن را دور كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬وقتي عملكرد خاموش شدن خودكار را فعال مي‬
‫كنيد با توجه به تلويزيون مدت زمان خاموش شدن‬
‫اين دستگاه متغير است‪.‬‬
‫‪y y‬جزئيات منوي تنظيمات تلويزيون با توجه به تنوع‬
‫تلويزيون متفاوت است‪.‬‬
‫‪ .2‬براي شنيدن صدا از طريق اين دستگاه‪،‬‬
‫خروجي صداي تلويزيون را تنظيم كنيد‪:‬‬
‫منوي تنظيمات تلويزيون ← [صدا] ← [خروجي صداي‬
‫تلويزيون] ← [(‪[LG Sound Sync (Optical‬‬
‫‪ .3‬با فشار دكمه ‪( 1‬روشن‪ /‬خاموش) بر روي دستگاه‬
‫كنترل از راه دور‪ ،‬دستگاه را روشن كنيد‪.‬‬
‫‪ .4‬دکمه ‪ F‬را چندبار فشار دهید تا منبع ورودی ‪OPTICAL‬‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‬
‫اگر ارتباط بين تلويزيون و اين دستگاه به طور عادي برقرار‬
‫شود عبارت ‪ LG OPT‬در صفحه نمايش ديده مي شود‪.‬‬
‫عملكرد‬
‫‪LG Sound Sync‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫عملكرد‬
‫ارتباط بي سيم‬
‫‪ .1‬با فشار دكمه ‪( 1‬روشن‪ /‬خاموش) بر روي دستگاه‬
‫كنترل از راه دور‪ ،‬دستگاه را روشن كنيد‪.‬‬
‫‪ .2‬دکمه ‪ F‬را چندبار فشار دهید تا منبع ورودی ‪ LG TV‬را‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ .3‬براي شنيدن صدا از طريق اين دستگاه‪ ،‬خروجي صداي‬
‫تلويزيون را تنظيم كنيد‪:‬‬
‫منوي تنظيمات تلويزيون ← [صدا] ← [خروجي صداي تلويزيون]‬
‫←" [(‪]LG Sound Sync (Wireless‬‬
‫اگر ارتباط بين اين دستگاه و تلويزيون به طور عادي‬
‫برقرار شود عبارت ‪ PAIRED‬مدت ‪ 3‬ثانيه در صفحه‬
‫نمايش نمايان شده و سپس عبارت ‪ LG TV‬نمايان مي‬
‫شود‪.‬‬
‫عملكرد‬
‫‪3‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫اگر دستگاه را با فشار دكمه ‪( 1‬روشن‪ /‬خاموش) به‬
‫طور مستقيم خاموش كنيد‪ ،‬عملكرد ‪LG Sound Sync‬‬
‫(بي سيم) قطع خواهد شد‪ .‬براي استفاده مجدد از اين‬
‫عملكرد‪ ،‬بايد تلويزيون و دستگاه را دوباره مرتبط كنيد‪.‬‬
‫استفاده از فن آوري بلوتوث‬
‫درمورد بلوتوث‬
‫بلوتوث عبارت است از فن آوري ارتباط بي سيم براي فاصله كم‪.‬‬
‫وقتي ساير دستگاه هاي الكترونيكي از همان فركانس استفاده‬
‫كنند و يا شما دستگاه هاي بلوتوث ساير اتاق ها را متصل‬
‫كنيد‪ ،‬صدا بر اثر تداخل قطع مي شود‪.‬‬
‫ارتباط دستگاه ها از طريق فن آوري بي سيم بلوتوث هيچ‬
‫هزينه اي در بر ندارد‪ .‬اگر ارتباط از طريق فن آوري بي سيم‬
‫بلوتوث برقرار شده باشد گوشي همراه مجهز به فن آوري‬
‫بي سيم بلوتوث از طريق ‪ Cascade‬عمل مي كند‪.‬‬
‫دستگاه هاي قابل اتصال‪ :‬گوشي هاي همراه‪ ،MP3 ،‬لپ تاپ‪،‬‬
‫‪ PDA‬غيره‪.‬‬
‫شاخصه هاي بلوتوث‬
‫به منظور استفاده از فن آوري بي سيم بلوتوث‪ ،‬دستگاه ها‬
‫بايد قادر به تفسير شاخصه هاي معيني باشند‪.‬‬
‫اين دستگاه با شاخصه زير سازگار است‪.‬‬
‫‪( A2DP‬شاخصه پيشرفته توزيع صدا)‬
‫عملكرد‬
‫هماهنگي اين دستگاه و دستگاه بلوتوث‬
‫پيش از اقدام به مرحله هماهنگي‪ ،‬از روشن بودن عملكرد‬
‫بلوتوث در دستگاه بلوتوث مطمئن شويد‪ .‬به راهنماي دستگاه‬
‫بلوتوث مراجعه كنيد‪ .‬به محض انجام هماهنگي‪ ،‬نيازي به‬
‫انجام دوباره هماهنگي نيست‪.‬‬
‫‪ .1‬دکمه ‪ F‬را چندبار فشار دهید تا منبع ورودی‬
‫)‪ BT (Bluetooth‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫عبارت ‪ BT‬و سپس عبارت ‪ BT READY‬در صفحه‬
‫نمايش نمايان مي شود‪.‬‬
‫‪ .2‬دستگاه بلوتوث را به كار انداخته و عمل هماهنگي را‬
‫انجام دهيد‪ .‬هنگام جستجوي اين دستگاه توسط دستگاه‬
‫بلوتوث‪ ،‬با توجه به نوع دستگاه بلوتوث ليستي از دستگاه‬
‫ها در صفحه نمايش دستگاه بلوتوث نمايان مي شود‪.‬‬
‫دستگاه شما تحت نام عبارت زير نمايان مي شود‪:‬‬
‫)‪LG SOUNDBAR (XX‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪ XXy y‬بيانگر دو رقم آخر آدرس بلوتوث است‪ .‬به‬
‫عنوان مثال اگر آدرس بلوتوث شما‬
‫‪ 9C:02:98:4A:F7:08‬باشد عبارت زير را بر روي‬
‫دستگاه بلوتوث خواهيد ديد‪SOUNDBAR (08) :‬‬
‫‪y y‬با توجه به نوع دستگاه بلوتوث‪ ،‬برخي دستگاه ها‬
‫روش هماهنگي متفاوتي دارند‪ .‬در صورت نياز كد‬
‫پين (‪ )0000‬را وارد كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬شما مي توانيد با استفاده از روش فوق‪ ،‬به طور هم‬
‫زمان ‪ 3‬دستگاه بلوتوث را به اين دستگاه متصل كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬اتصال از طريق هماهنگي چند دستگاه فقط براي دستگاه‬
‫هاي اندرويد و ‪ iOS‬امكان پذير است‪.‬‬
‫(با توجه به مشخصات دستگاه هاي متصل شده هماهنگي‬
‫چند دستگاه ممكن است قابل پشتيباني نباشد‪).‬‬
‫‪y y‬دستگاه هاي بلوتوث قابل انفصال‪ /‬جداشدن‬
‫(مانند‪ :‬دانگل) از هماهنگي چند دستگاه پشتيباني نمي كنند‪.‬‬
‫‪ .3‬وقتي عمل هماهنگي اين دستگاه با دستگاه بلوتوث موفق‬
‫باشد عبارت ‪ PAIRED‬در صفحه نمايان شده و سپس به‬
‫نام دستگاه بلوتوث تغيير مي كند‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬وقتي دستگاه ديگري را براي هماهنگي متصل مي كنيد‬
‫عبارت ‪ PAIRED‬براي يك لحظه در صفحه نمايش‬
‫نمايان مي شود‪.‬‬
‫‪y y‬اگر نمايش نام دستگاه مقدور نباشد عالمت “ـ”‬
‫نشان داده مي شود‪.‬‬
‫‪ .4‬به موسيقي گوش كنيد‪.‬‬
‫براي پخش موسيقي ذخيره شده در دستگاه بلوتوث‪ ،‬به‬
‫راهنماي دستگاه بلوتوث مراجعه شود‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬هنگام استفاده از فن آوري بلوتوث‪ ،‬تا حد امكان فاصله‬
‫بين اين دستگاه و دستگاه بلوتوث را نزديك كنيد‪.‬‬
‫با اين وجود ممكن است در شرايط زير كار نكند‪:‬‬
‫ وجود مانع ميان اين دستگاه و دستگاه بلوتوث‬‫دستگاهي كه از همان فركانس فن آوري بلوتوث‬‫استفاده كند نظير تجهيزات پزشكي‪ ،‬مايكروويو يا‬
‫دستگاه شبكه بي سيم‪.‬‬
‫‪y y‬وقتي اين دستگاه را خاموش و روشن مي كنيد‪ ،‬بايد‬
‫دستگاه بلوتوث را دوباره به اين دستگاه متصل كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬حتي اگر ‪ 3‬دستگاه بلوتوث به اين دستگاه متصل باشد‪،‬‬
‫با استفاده از يكي از دستگاه هاي بلوتوث متصل شده‬
‫مي توانيد ترانه را پخش كرده و كنترل نماييد‪.‬‬
‫‪y y‬وقتي اين دستگاه به چندين دستگاه بلوتوث متصل‬
‫باشد‪ ،‬وقتي عملكرد را تغيير مي دهيد فقط دستگاهي‬
‫كه در حال پخش است ارتباط بلوتوث را حفظ مي كند‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫عملكرد‬
‫گوش كردن به موسيقي ذخيره شده در‬
‫دستگاه هاي بلوتوث‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫عملكرد‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬وقتي تداخل الكتريكي از جانب دستگاه ديگري ايجاد‬
‫شود‪ ،‬صدا قطع مي گردد‪.‬‬
‫‪y y‬شما از طريق اين دستگاه نمي توانيد دستگاه‬
‫بلوتوث را كنترل كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬با توجه به نوع دستگاه ممكن است قادر به استفاده‬
‫از عملكرد بلوتوث نباشيد‪.‬‬
‫‪y y‬با استفاده از گوشي‪ MP3،‬نوت بوك‪ ،‬غيره مي‬
‫توانيد از سيستم بلوتوث بهره مند شويد‪.‬‬
‫‪y y‬بيشتر شدن فاصله ميان دستگاه و دستگاه بلوتوث‬
‫منجر به كاهش كيفيت صدا مي شود‪.‬‬
‫عملكرد‬
‫‪3‬‬
‫‪y y‬وقتي دستگاه خاموش شود يا فاصله دستگاه‬
‫بلوتوث افزايش يابد‪ ،‬ارتباط بلوتوث قطع مي شود‪.‬‬
‫‪y y‬وقتي ارتباط بلوتوث قطع مي شود‪ ،‬دستگاه بلوتوث‬
‫را بايد دوباره مرتبط كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬وقتي دستگاه به دستگاه بلوتوث مرتبط نباشد‪،‬‬
‫عبارت ‪ BT READY‬در صفحه نمايش نمايان مي‬
‫شود‪.‬‬
‫‪y y‬وقتي دستگاه بلوتوثي (دستگاه ‪ iOS‬غيره) را به اين‬
‫دستگاه متصل مي كنيد يا دستگاه را به كار مي‬
‫اندازيد ميزان صدا قابل هماهنگي با يكديگر است‪.‬‬
‫استفاده از برنامه كاربردي‬
‫بلوتوث‬
‫‪,,‬توجه‬
‫فقط سيستم عامل اندرويد قادر به استفاده از برنامه‬
‫كاربردي ‪ Music Flow Bluetooth‬اين دستگاه است‪.‬‬
‫درباره برنامه كابردي‬
‫‪Music Flow Bluetooth‬‬
‫برنامه كاربردي‪ Music Flow Bluetooth‬تعداي از قابليت‬
‫هاي جديد را براي اين دستگاه به همراه مي آورد‪.‬‬
‫براي بهره مندي از قابليت هاي بيشتر‪ ،‬توصيه مي شود‬
‫برنامه رايگان كاربردي‪ Music Flow Bluetooth‬را دانلود و‬
‫نصب كنيد‪.‬‬
‫نصب برنامه كابردي‬
‫‪ Music Flow Bluetooth‬بر روي‬
‫دستگاه بلوتوث‬
‫براي نصب برنامه كاربردي ‪ Music Flow Bluetooth‬بر‬
‫روي دستگاه بلوتوث دو راه وجود دارد‪.‬‬
‫نصب برنامه كاربردي‬
‫‪ Music Flow Bluetooth‬از طريق كد‬
‫‪I .1‬ازطريق كد ‪ QR‬برنامه كاربردي‬
‫‪ Miusic Flow Bluetooth‬را نصب كنيد‪ .‬براي پويش كد‬
‫‪ QR‬از نرم افزار پويشگر استفاده كنيد‪.‬‬
‫‪ .2‬براي نصب بر روي آيكن ضربه بزنيد‪.‬‬
‫‪ .3‬براي دانلود بر روي آيكن ضربه بزنيد‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬مطمئن شويد كه دستگاه بلوتوث به اينترنت متصل است‪.‬‬
‫‪y y‬مطمئن شويد كه دستگاه بلوتوث داراي نرم افزار‬
‫پويشگر است‪ .‬اگر ندارد‪ ،‬آن را از بازار اندرويد‬
‫گوگل (فروشگاه بازي گوگل) دانلود كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬با توجه به منطقه‪ ،‬كد ‪ QR‬ممكن است كار نكند‪.‬‬
‫عملكرد‬
‫‪ .1‬بر روي آيكن بازار اندرويد گوگل‬
‫(فروشگاه بازي اندرويد) ضربه بزنيد‪.‬‬
‫‪ .2‬در نوار جستجو‪ ،‬عبارت ‪ Music Flow Bluetooth‬را‬
‫تايپ كرده و جستجو كنيد‪.‬‬
‫‪ .3‬در ليست نتايج جستجو‪ Music Flow Bluetooth ،‬را‬
‫يافته و براي دانلود ضربه بزنيد‪.‬‬
‫‪ .4‬براي نصب بر روي آيكن ضربه بزنيد‪.‬‬
‫‪ .5‬براي دانلود بر روي آيكن ضربه بزنيد‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬مطمئن شويد كه دستگاه بلوتوث به اينترنت متصل‬
‫است‪.‬‬
‫‪y y‬مطمئن شويد كه دستگاه بلوتوث مجهز به بازار‬
‫اندرويد گوگل (فروشگاه بازي گوگل) است‪.‬‬
‫فعال كردن بلوتوث با برنامه كاربردي‬
‫‪Music Flow Bluetooth‬‬
‫برنامه كاربردي ‪ Music Flow Bluetooth‬به ارتباط دستگاه‬
‫بلوتوث با اين دستگاه كمك مي كند‪.‬‬
‫‪ .1‬براي باز شدن برنامه كاربردي‬
‫‪ Music Flow Bluetooth‬در صفحه اصلي بر روي‬
‫آيكن ‪ Music Flow Bluetooth‬ضربه زده و به منوي‬
‫اصلي برويد‪.‬‬
‫‪ .2‬بر روي [‪ ]Menu‬ضربه زده و دستگاه مورد نظر را‬
‫انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪ .3‬براي اطالعات بيشتر پيرامون عملكرد‪ ،‬بر روي‬
‫[‪ ]Setting‬ضربه زده و راهنماي كاربر را روشن كنيد‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬برنامه كاربردي ‪ Music Flow Bluetooth‬در‬
‫نگارش نرم افزار زير امكان پذير است؛‬
‫‪ -‬سيستم عامل اندرويد‪ :‬نگارش ‪( 3/0/4‬يا باالتر)‬
‫‪y y‬اگر براي عملكرد از ‪Music Flow Bluetooth‬‬
‫استفاده مي كنيد‪ ،‬ممكن است تفاوت هايي بين برنامه‬
‫كاربردي ‪ Music Flow Bluetooth‬و دستگاه‬
‫كنترل از راه دور ارائه شده وجود داشته باشد‪ .‬در‬
‫صورت نياز از دستگاه كنترل از راه دور ارائه شده‬
‫استفاده كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬با توجه به دستگاه بلوتوث برنامه كاربردي‬
‫‪ Music Flow Bluetooth‬ممكن است كار نكند‪.‬‬
‫‪y y‬پس از اتصال ‪ Music Flow Bluetooth‬ممكن است‬
‫موسيقي از دستگاه پخش نشود در چنين شرايطي‬
‫مرحله ارتباط را دوباره انجام دهيد‪.‬‬
‫‪y y‬اگر هنگام استفاده از ‪Music Flow Bluetooth‬‬
‫عملكرد را تغيير دهيد يا تنظيمات دستگاه بلوتوث را‬
‫تغيير دهيد‪ ،‬برنامه كاربردي‬
‫‪ Music Flow Bluetooth‬ممكن است عملكرد غير‬
‫عادي داشته باشد‪.‬‬
‫‪y y‬هنگامي كه برنامه كاربردي‬
‫‪ Music Flow Bluetooth‬غير عادي عمل مي كند‪،‬‬
‫دستگاه بلوتوث و اتصال ‪Music Flow Bluetooth‬‬
‫بررسي كرده و دوباره ارتباط را برقرار كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬با توجه به سيستم عملكرد گوشي هوشمند‪ ،‬ممكن‬
‫است تفاوت هايي براي عملكرد‬
‫‪ Music Flow Bluetooth‬وجود داشته باشد‪.‬‬
‫‪y y‬حتي با وجود قطع بودن ارتباط بلوتوث‪ ،‬شما مي‬
‫توانيد از ‪ Music Flow Bluetooth‬در هنگام تغيير‬
‫عملكرد به عملكرد ديگر استفاده كنيد‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫عملكرد‬
‫نصب برنامه كاربردي‬
‫‪ Music Flow Bluetooth‬از طريق بازار‬
‫اندرويد گوگل (فروشگاه بازي گوگل)‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫عملكرد‬
‫تنظيم خودكار ميزان صدا‬
‫تنظيم صدا‬
‫اين دستگاه از عملكرد صداي خودكار كه ميزان صدا را به‬
‫طور خودكار تنظيم مي كند‪ ،‬پشتيباني مي كند‪.‬‬
‫تنظيم جلوه ي صوتي‬
‫اين سيستم داراي تعداي جلوه هاي ويژه از پيش تنظيم شده‬
‫است‪ .‬شما مي توانيد با فشار دكمه ‪ SOUND EFFECT‬حالت‬
‫صوتي مورد نظر را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫با توجه به منابع و جلوه هاي صوتي‪ ،‬موارد نشان داده شده‬
‫براي اكواليزر ممكن است متفاوت باشند‪.‬‬
‫بر روي نمايشگر‬
‫عملكرد‬
‫‪3‬‬
‫‪( STD‬استاندارد)‬
‫توضيح‬
‫بهره مندي از صدا بدون جلوه‬
‫اكواليزر‬
‫‪MUSIC‬‬
‫از صداي طبيعي بهر مند مي شويد‪.‬‬
‫‪CINEMA‬‬
‫از صداي جذاب و سينمايي فراگير‬
‫بهره مند مي شويد‪.‬‬
‫‪FLAT‬‬
‫صداي متعادلي را ارائه مي كند‪.‬‬
‫‪BOOST‬‬
‫براي قدرتمند شدن صدا‪ ،‬دامنه‬
‫مياني را تقويت مي كند‪.‬‬
‫‪TREBLE / BASS‬‬
‫تريبل و باس را تقويت مي كند‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬در برخي از جلوه هاي صوتي‪ ،‬برخي از بلندگوها‬
‫صدايي نداشته و يا از صداي كمي برخوردارند‪ .‬اين‬
‫بستگي به حالت فراگير و منبع صدا دارد‪،‬‬
‫‪y y‬ايراد محسوب نمي شود‪.‬پس از تغيير ورودي و حتي‬
‫گاهي اوقات حتي پس از تغيير فايل صوتي شايد الزم‬
‫باشد كه حالت فراگير را از نو بازنشاني كنيد‪.‬‬
‫وقتي خروجي صدا خيلي زياد يا خيلي كم باشد‪ ،‬دكمه‬
‫‪ AUTO VOL‬بر روي دستگاه كنترل از راه دور را فشار دهيد‪.‬‬
‫بدين ترتيب صدا را به ميزان مناسب خواهيد داشت‪.‬‬
‫براي لغو اين عملكرد‪ ،‬دكمه فوق را دوباره فشار دهيد‪.‬‬
‫عملكرد‬
‫‪31‬‬
‫تنظيم تريبل‪ /‬باس‪ /‬ساب ووفر‬
‫شما مي توانيد ميزان صداي تريبل‪ ،‬باس و ساب ووفر را به‬
‫ميزان دلخواه تنظيم كنيد‪.‬‬
‫تريبل‪ /‬باس‪ 5- :‬دسيبل تا ‪ 5‬دسيبل‬
‫‪( SUBWF‬ساب ووفر) ‪ 20- :‬دسيبل تا ‪ 6‬دسيبل‬
‫‪ .1‬براي انتخاب ‪ TREBLE, BASS‬يا ‪( SUBWF‬ساب ووفر)‬
‫را چندين بار فشار دهيد‪.‬‬
‫دكمه ي‬
‫‪ .2‬براي تنظيم ميزان صدا دكمه ي ‪ VOL o/p‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫حالت شب‬
‫دكمه ي‬
‫بر روي دستگاه كنترل از راه دور را فشار دهيد‪.‬‬
‫اكنون مي توانيد حالت شب را فعال كنيد‪ .‬براي لغو عملكرد‬
‫را دوباره فشار دهيد‪.‬‬
‫فوق دكمه ي‬
‫‪3‬‬
‫عملكرد‬
‫اين عملكرد براي زماني مناسب است كه بخواهيد هنگام شب‬
‫فيلم ها را با صداي كم تماشا كنيد‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫عيب يابي‬
‫عيب يابي‬
‫ايراد‬
‫دستگاه درست كار‬
‫نمي كند‪.‬‬
‫علت و رفع مشكل‬
‫‪y y‬اين دستگاه و دستگاه هاي متصل شده (تلويزيون‪ ،‬ووفر‪ ،‬دستگاه پخش ‪ ، DVD‬آمپلي فاير‪،‬‬
‫غيره) را خاموش كرده و دوباره روشن كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬سيم برق اين دستگاه و دستگاه هاي متصل شده (تلويزيون‪ ،‬ووفر‪ ،‬دستگاه پخش ‪ ،DVD‬آمپلي‬
‫فاير‪ ،‬غيره) را از پريز جدا كرده و دوباره وصل كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬تنظيمات قبلي در هنگام خاموش كردن دستگاه ذخيره نشده اند‪.‬‬
‫‪y y‬سيم برق به پريز وصل نيست‪.‬‬
‫سيم برق را وصل كنيد‪.‬‬
‫دستگاه روشن نمي شود‬
‫‪y y‬با روشن كردن ساير دستگاه هاي برق وضعيت را بررسي كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬منبع ورودي انتخاب شده صحيح نيست‪.‬‬
‫منبع ورودي را بررسي كرده و منبع ورودي صحيح را انتخاب نماييد‪.‬‬
‫‪y y‬وقتي دستگاه جانبي (ست تاپ باكس‪ ،‬دستگاه بلوتوث‪ ،‬غيره) را وصل مي كنيد‪ ،‬صداي دستگاه‬
‫را تنظيم نماييد‪.‬‬
‫عيب يابي‬
‫‪4‬‬
‫صدا ندارد‬
‫‪y y‬عملكرد بي صدا فعال است‪.‬‬
‫براي لغو عملكرد بي صدا دكمه‬
‫(بي صدا) را فشار داده يا صدا را تنظيم كنيد‪.‬‬
‫ووفر صدا ندارد‬
‫تصوير ندارد‬
‫‪y y‬دوشاخه برق ساب ووفر به پريز وصل نيست‪.‬‬
‫دوشاخه برق ساب ووفر را به پريز وصل كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬عمل هماهنگي بين اين دستگاه و ساب ووفر قطع شده است‪.‬‬
‫دستگاه و ساب ووفر را به هم مرتبط كنيد‪( .‬به صفحه ‪ 12‬مراجعه شود)‬
‫‪y y‬عملكرد صفحه خاموش فعال است‪.‬‬
‫براي لغو عملكرد دكمه ‪ SLEEP‬را چندين بار فشار دهيد (به صفحه ‪ 22‬مراجعه شود)‬
‫‪y y‬فاصله دستگاه با دستگاه كنترل از راه دور زياد است‪.‬‬
‫دستگاه كنترل از راه دور در فاصله كمتر از ‪ 7‬متر عمل مي كند‪.‬‬
‫دستگاه كنترل از راه دور ‪y y‬مانعي بين دستگاه و دستگاه كنترل از راه دور قرار گرفته است‪.‬‬
‫مانع را برداريد‪.‬‬
‫درست كار نمي كند‬
‫‪y y‬باتري داخل دستگاه كنترل از راه دور تمام شده است‪.‬‬
‫باتري را تعويض كنيد‪.‬‬
‫عملكرد روشن شدن‬
‫خودكار‪ ،‬عمل نمي كند‬
‫‪LG Sound Sync‬‬
‫كار نمي كند‬
‫‪y y‬اتصال دستگاه هاي جانبي مانند تلويزيون‪ ،‬دستگاه پخش ‪ DVD/Blu-Ray‬يا دستگاه بلوتوث را‬
‫بررسي كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬عملكرد ‪ SIMPLINK‬را بررسي كرده و آن را خاموش نماييد‪.‬‬
‫‪y y‬با توجه به دستگاه متصل شده ممكن است‪ ،‬اين قابليت كار نكند‪.‬‬
‫‪y y‬ببينيد آيا تلويزيون ال جي تان از عملكرد ‪ LG Sound Sync‬پشتيباني مي كند‪.‬‬
‫‪y y‬ارتباط ‪( LG Sound Sync‬اپتيكال يا بي سيم) را بررسي كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬تنظيمات صداي تلويزيون و اين دستگاه را بررسي كنيد‪.‬‬
‫عيب يابي‬
‫ايراد‬
‫‪33‬‬
‫علت و رفع مشكل‬
‫موارد زير را بررسي كرده و دستگاه را مطابق آنها تنظيم كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬در حالي كه دستگاه به دستگاه پخش متصل است‪ ،‬تنظيمات خروجي صداي ديجيتال را در‬
‫منوي تنظيم دستگاه پخش تغيير داده و از [‪ ]PCM‬به [‪ ]PRIMARY PASS-THROUGH‬يا‬
‫[‪ ]BITSTREAM‬ببريد‪.‬‬
‫‪y y‬تنظيمات ‪ Audio DRC‬در منوي دستگاه پخش را در حالت [‪ ]OFF‬قرار دهيد‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫عيب يابي‬
‫وقتي كه صداي دستگاه‬
‫كم است‬
‫‪y y‬در حالي كه تلويزيون به دستگاه متصل است‪ ،‬تنظيمات خروجي صداي ديجيتال را در منوي‬
‫تنظيم تلويزيون تغيير داده و از حالت [‪ ]PCM‬به [‪ ]AUTO‬يا [‪ ]BITSTREAM‬ببريد‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫ضميمه‬
‫عالئم تجاري و امتيازها‬
‫كليه عالئم تجاري متعلق به صاحبان مربوطه شان است‪.‬‬
‫فن آوري بي سيم بلوتوث عبارت است از سيستمي كه‬
‫اجازه برقراري ارتباط بين دستگاه هاي الكترونيكي را مي‬
‫دهد‪.‬‬
‫ارتباط دستگاه ها از طريق فن آوري بي سيم بلوتوث هيچ‬
‫هزينه اي ندارد‪.‬‬
‫توليد شده تحت امتياز البراتوارهاي دالبي‪.‬‬
‫دالبي و نماد ‪ double-D‬عالئم تجاري البراتوارهاي دالبي‬
‫هستند‪.‬‬
‫گوشي همراه مجهز به فن آوري بي سيم بلوتوث در هنگام‬
‫ارتباط از طريق فن آوري بي سيم بلوتوث از طريق‬
‫‪ Cascade‬عمل مي كند‪.‬‬
‫عبارت ®‪ Bluetooth‬و آرم هاي مربوط به آن متعلق به‬
‫®‪ Bluetooth SIG, Inc‬هستند و استفاده از آنها توسط ال‬
‫جي الكترونيكس با اجازه آنها بوده است‪.‬‬
‫ساير عالئم تجاري و نام هاي تجاري با اجازه صاحبان‬
‫آنها بوده است‪.‬‬
‫ضميمه‬
‫‪5‬‬
‫براي ‪ DTS patents‬به تارنماي‬
‫‪ http://patents.dts.com‬مراجعه نماييد‪.‬‬
‫ساخته شده تحت امتياز ‪. DTS Licensing Limited‬‬
‫‪ ،DTS‬نماد آن و ‪ DTS‬به همراه نماد جزو عالئم تجاري‬
‫ثبت شده هستند و ‪ DTS Digital Surround‬عالمت‬
‫تجاري شركت ‪ DTS, Inc. © DTS, Inc‬است‪ .‬تمامي حقوق‬
‫محفوظ است‪.‬‬
‫واژه ‪ HDMI‬و عبارت ‪HDMI High-Definition‬‬
‫‪ Multimedia Interface‬و آرم ‪ HDMI‬عالئم تجاري يا‬
‫ثبت شده ‪ HDMI Licensing LLC‬در اياالت متحده و‬
‫ساير كشورها هستند‪.‬‬
‫ضميمه‬
‫‪35‬‬
‫مشخصات فني‬
‫عمومي (‪)LH-130SPK‬‬
‫شرايط برق‬
‫به برچسب اصلي مراجعه شود‪.‬‬
‫مصرف برق‬
‫آماده به كار شبكه‪ 3,2 :‬وات‬
‫ابعاد (عرض× ارتفاع× طول)‬
‫‪ 89 × 55 × 890‬ميليمتر‬
‫وزن خالص (تقريبي)‬
‫دماي كاركرد‬
‫رطوبت كاركرد‬
‫به برچسب اصلي مراجعه شود‪.‬‬
‫(اگر تمامي درگاه هاي شبكه فعال شده باشند‪).‬‬
‫‪ 2.27‬كيلوگرم‬
‫‪ 5‬تا ‪ 35‬درجه سانتيگراد‬
‫‪ 5‬تا ‪ 90‬درصد‬
‫ورودي‪ /‬خروجي‬
‫ورودي دستگاه سيار‬
‫‪HDMI IN‬‬
‫‪HDMI OUT‬‬
‫فركانس نمونه صداي ورودي ديجيتال‬
‫موجود‬
‫‪0.5 Vrms (3.5 mm stereo jack) x 1‬‬
‫‪19 Pin (Type A, HDMI™ connector) x 1‬‬
‫‪19 Pin (Type A, HDMI™ connector) x 1‬‬
‫‪ 32‬كيلوهرتز‪ 1/44 ،‬كيلوهرتز‪ 48 ،‬كيلوهرتز‪ 96 ،‬كيلوهرتز‬
‫‪USB‬‬
‫نگارش‬
‫‪2.0‬‬
‫‪Bus Power Supply‬‬
‫‪5 V 0 500 mA‬‬
‫مجموع خروجي‬
‫‪ 220‬وات‬
‫آمپلي فاير‬
‫جلو وسط‪ /‬تويتر‬
‫‪ 40‬وات × ‪ 4( 2‬اهم در ‪ 1‬كيلوهرتز) ‪ 20 /‬وات × ‪ 4( 2‬اهم در ‪ 1‬كيلو هرتز)‬
‫ضريب اعوجاج‬
‫‪ 10‬درصد‬
‫ساب ووفر‬
‫‪ 100‬وات (‪ 6‬اهم در ‪ 80‬هرتز)‬
‫ساب ووفر بي سيم (‪)LH-130SPK‬‬
‫شرايط برق‬
‫مصرف برق‬
‫نوع‬
‫امپدانس‬
‫توان ورودي‬
‫حداكثر توان ورودي‬
‫ابعاد (عرض× ارتفاع×‌طول)‬
‫وزن خالص (تقريبي)‬
‫به برچسب اصلي بر روي ساب ووفر مراجعه شود‪.‬‬
‫به برچسب اصلي بر روي ساب ووفر مراجعه شود‪.‬‬
‫‪ 1‬بلندگوي ‪ 1‬تكه‬
‫‪ 6‬اهم‬
‫‪ 100‬وات‬
‫‪ 200‬وات‬
‫‪ 171 × 350 × 261‬ميليمتر‬
‫‪ 9/3‬كيلوگرم‬
‫‪5‬‬
‫ضميمه‬
‫ورودي ديجيتال (ورودي اپتيكال)‬
‫‪3 V(P-P), Optical jack x 1‬‬
‫‪36‬‬
‫ضميمه‬
‫بلوتوث‬
‫كد گذاري‬
‫‪SBC‬‬
‫‪y y‬طرح و مشخصات فني بدون اطالع قبلي قابل تغيير است‪.‬‬
‫ضميمه‬
‫‪5‬‬
‫ضميمه‬
‫‪37‬‬
‫رسيدگي به دستگاه‬
‫هنگام جابجايي دستگاه‬
‫لطف ًا كارتن اصلي دستگاه و متعلقات مربوط به بسته بندي را‬
‫نگهداريد‪ .‬در صورت نياز به جابجايي‪ ،‬دستگاه را همانند روز‬
‫نخست بسته بندي كنيد‪.‬‬
‫سطح بيروني دستگاه را تميز نگهداريد‬
‫‪y y‬از مايعات فرار نظير اسپري حشره كش در نزديكي‬
‫دستگاه استفاده نكنيد‪.‬‬
‫‪y y‬كشيدن دستمال با فشار زياد موجب مخدوش شدن سطح‬
‫بيروني دستگاه مي شود‪.‬‬
‫‪y y‬مراقب باشيد كه دستگاه براي مدت زمان طوالني در تماس‬
‫با الستيك يا پالستيك نباشد‪.‬‬
‫تميز كردن دستگاه‬
‫براي تميز كردن دستگاه‪ ،‬از پارچه نرم و خشك استفاده كنيد‪ .‬اگر‬
‫سطح دستگاه بيش از حد كثيف است از پارچه نرم آغشته به مايع‬
‫شوينده ماليم استفاده كنيد‪ .‬از حالل هاي قوي نظير الكل‪ ،‬بنزين يا‬
‫تينر استفاده نكنيد چرا كه سطح دستگاه مخدوش مي شود‪.‬‬
‫ضميمه‬
‫‪5‬‬
Download PDF