LG OM9550 User guide

LG OM9550 User guide
‫فارسي‬
‫دفترچه راهنماي‬
‫سيستم صوتي‬
‫‪MINI HI-FI‬‬
‫لطف ًا پيش از استفاده از دستگاه‪ ،‬اين دفترچه راهنما را با دقت‬
‫مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد‬
‫‪OM9550‬‬
‫‪www.lg.com‬‬
‫‪2015-09-10 �� 4:27:49‬‬
‫‪OM9550-FB.DIRNDLK_FARSI_2807.indd 1‬‬
‫‪2‬‬
‫شروع به كار‬
‫اطالعات ايمني‬
‫اخطار‬
‫‪1‬‬
‫شروع به كار‬
‫خطر شوك الكتريكي باز نكنيد‬
‫اخطار‪ :‬به منظور كاهش شوك الكتريكي از باز كردن قاب (يا‬
‫پشت) دستگاه خودداري كنيد‪ .‬هيچ قطعه قابل تعمير توسط‬
‫كاربر وجود ندارد‪ .‬براي تعمير دستگاه‪ ،‬آن را به مركز خدمات‬
‫تحويل دهيد‪.‬‬
‫عالمت صاعقه در داخل مثلث متساوي‬
‫االضالع به معناي هشدار كاربر مبني بر‬
‫وجود ولتاژ خطرناك در داخل دستگاه‬
‫است كه مي تواند موجب شوك الكتريكي‬
‫افراد شود‪.‬‬
‫عالمت تعجب در داخل مثلث متساوي‬
‫االضالع آگاه كردن كاربر مبني بر وجود‬
‫نكاتي پيرامون استفاده از دستگاه و‬
‫نگهداري آن است‪.‬‬
‫هشدار‪ :‬به منظور پيشگيري از خطر آتش سوزي يا شوك‬
‫الكتريكي‪ ،‬دستگاه را در معرض رطوبت يا باران قرار ندهيد‪.‬‬
‫اخطار‪ :‬اين دستگاه از سيستم ليزر استفاده مي كند‪ .‬جهت‬
‫اطمينان از استفاده ي صحيح از دستگاه‪ ،‬لطف ًا اين دفترچه‬
‫راهنما را با دقت مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي‬
‫بعدي نگهداريد‪ .‬در صورت نياز به اقدامات نگهداري‪ ،‬با شركت‬
‫مشتريان گلديران تماس بگيريد‪ .‬استفاده از كنترل ها يا‬
‫مواردي كه در اينجا ذكر نشده است منجر به تشعشع‬
‫خطرناك ليزر مي شود‪ .‬جهت دوري از تشعشع ليزر از باز‬
‫كردن قاب دستگاه خودداري كنيد‪.‬‬
‫اخطار‪ :‬از مسدود کردن روزنه های تهویه دستگاه خودداری‬
‫کنید‪.‬‬
‫دستگاه را مطابق دستورالعمل های کارخانه نصب کنید‪.‬‬
‫روزنه های روی قاب دستگاه جهت اطمینان از عملكرد صحیح‬
‫دستگاه و جلوگیری از افزایش حرارت دستگاه تعبیه شده اند‪.‬‬
‫این روزنه ها را با قرار دادن دستگاه بر روی رختخواب‪ ،‬مبل‪،‬‬
‫فرش یا سطوح مشابه مسدود نكنید‪ .‬این دستگاه نباید در‬
‫داخل کتابخانه و کمد نصب شود مگر آن که از تهویه مناسب‬
‫مطابق توصیه های سازنده برخوردار باشد‪.‬‬
‫اخطار‪ :‬دستگاه نبايد در معرض آب (قطرات يا پاشيده شدن)‬
‫قرار گيرد‪ ،‬همچنين از قرار دادن اشياء حاوي آب نظير گلدان‬
‫بر روي دستگاه خودداري كنيد‪.‬‬
‫هشدار‪ :‬از نصب دستگاه در محيط هاي دربسته مانند‬
‫كتابخانه خودداري كنيد‪.‬‬
‫اخطار‪ :‬در نزديكي دستگاه از وسايل داراي ولتاژ زياد‬
‫استفاده نكنيد‪( .‬مانند حشره كش برقي) در غير اينصورت‬
‫منجر به خرابي دستگاه به دليل شوك الكتريكي مي شود‪.‬‬
‫‪2015-09-10 �� 4:27:50‬‬
‫‪OM9550-FB.DIRNDLK_FARSI_2807.indd 2‬‬
‫شروع به كار‬
‫این دستگاه مجهز به باتری یا انباره ( اکوموالتور) قابل‬
‫تعویض است‪.‬‬
‫روش صحیح درآوردن باتری یا جدا کردن باتری از‬
‫دستگاه‪ :‬با معكوس نمودن مراحل نصب باتری‪ ،‬باتری را‬
‫درآورید‪ .‬برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست و تهدید‬
‫احتمالی سالمتی انسان یا حیوانات باتری کهنه را به طرز‬
‫صحیح معدوم کرده و یا در ظرف بازیافت قرار دهید‪ .‬از قرار‬
‫دادن باتری کهنه در کنار سایر زباله ها خودداری کنید‪.‬‬
‫توصیه می شود آن را در چرخه بازیافت محل قرار دهید‪.‬‬
‫اطالعيه تطابق‬
‫بدين وسيله مركز خدمات شركت ال جي الكترونيكس اعالم‬
‫مي كند كه اين سيستم ‪ MINI HI-FI‬مطابق با شرايط اصلي و‬
‫ساير معاهدات مربوطه‪ Directive 1999/5/EC‬است‪.‬‬
‫براي دريافت متن كامل اعالميه تطابق با آدرس زير مكاتبه‬
‫نماييد‪:‬‬
‫‪LG Electronics European Shared Service Center‬‬
‫‪B.V.‬‬
‫‪European Standard Team‬‬
‫‪Krijgsman 1‬‬
‫‪1186 DM Amstelveen‬‬
‫‪The Netherlands‬‬
‫‪1‬‬
‫شروع به كار‬
‫اخطار پيرامون سيم برق‬
‫توصيه مي شود اكثر لوازم برقي را به يك پريز اختصاصي‬
‫متصل كنيد؛‬
‫يعني اينكه يك پريزي كه فقط برق يك دستگاه را تامين كند و‬
‫هيچ انشعاب ديگري نداشته باشد‪ .‬صفحه مشخصات فني اين‬
‫دفترچه راهنما را مطالعه كنيد‪ .‬از اتصال دوشاخه چندين‬
‫دستگاه به يك پريز خودداري كنيد‪ .‬چنين اقدامي موجب شل‬
‫شدن و خرابي پريز مي گردد‪ .‬سيم رابط‪ ،‬سيم هاي ترك‬
‫خورده يا معيوب يا سيم هايي كه روكش آنها آسيب ديده‬
‫خطرناك هستند‪ .‬هريك از شرايط فوق منجر به شوك‬
‫الكتريكي يا آتش سوزي مي شوند‪ .‬به طور دوره اي سيم‬
‫دستگاه را بررسي كرده و اگر ظاهر آن نشان دهنده خرابي‬
‫بود‪ ،‬دوشاخه را از پريز خارج نموده و براي تعويض سيم با‬
‫مركز خدمات مشتريان گلديران تماس بگيريد‪ .‬از سيم برق‬
‫دستگاه در برابر آسيب هاي فيزيكي نظير پيچيدن‪ ،‬تا شدن‪،‬‬
‫ماندن الي در يا قرار گيري در زير پا محافظت كنيد‪ .‬به سيم‬
‫برق‪ ،‬دوشاخه و محل خروج سيم از دستگاه توجه داشته‬
‫باشيد‪ .‬براي خارج نمودن دوشاخه از پريز‪ ،‬از دوشاخه‬
‫بگيريد‪ .‬هنگام نصب دستگاه از دسترس بودن دوشاخه‬
‫اطمينان حاصل نماييد‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫يا مي توانيد ‪ DoC‬اختصاصي را از تارنماي ما درخواست‬
‫كنيد‪:‬‬
‫‪http://www.lg.com/global/support/cedoc/‬‬
‫‪cedoc#‬‬
‫اين دستگاه يك سيستم ارسال باند عريض ‪ 4/2‬است كه براي‬
‫استفاده در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و كشورهاي‬
‫‪ EFTA‬ساخته شده است‪.‬‬
‫از قرار دادن باتری در معرض نور آفتاب‪ ،‬آتش و حرارت‬
‫بیش از حد خودداری کنید‪.‬‬
‫‪2015-09-10 �� 4:27:50‬‬
‫‪OM9550-FB.DIRNDLK_FARSI_2807.indd 3‬‬
‫‪4‬‬
‫فهرست‬
‫فهرست‬
‫‪1‬‬
‫شروع به كار‬
‫‪3‬‬
‫عملكرد‬
‫‪2‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪10‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫اطالعات ايمني‬
‫قابلیت های ویژه‬
‫لوازم جانبي‬
‫شرایط فایل قابل پخش‬
‫– شرایط فایل موسیقی‬
‫– دستگاه هاي ‪ USB‬سازگار‬
‫– شرایط دستگاه ‪USB‬‬
‫دستگاه كنترل از راه دور‬
‫پانل فوقاني‬
‫پانل جلو‬
‫پانل پشت‬
‫‪20‬‬
‫‪2 0‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪23‬‬
‫‪23‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪2‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪1 4‬‬
‫‪16‬‬
‫‪16‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫استفاده از سه پايه‬
‫اتصال سيم برق‬
‫اتصال دستگاه جانبی‬
‫– اتصال ‪AUX IN‬‬
‫– اتصال ‪AUX OUT‬‬
‫– اتصال ‪PORT. IN‬‬
‫– اتصال ‪USB‬‬
‫– اتصال آنتن‬
‫عملكردهاي اصلي‬
‫– عملكردهاي ديسك‪USB /‬‬
‫– پخش خودكار‬
‫– انتخاب يك پوشه و فايل ‪MP3/WMA‬‬
‫– حذف یك فایل ‪MP3/WMA‬‬
‫جلوه پخش‬
‫– ‪DJ EFFECT‬‬
‫– جلوه ‪SCRATCH‬‬
‫– ‪DJ PRO‬‬
‫– ‪AUTO DJ‬‬
‫استفاده از فن آوری بي سيم بلوتوث‬
‫– گوش کردن به موسیقی ذخیره شده در دستگاه‬
‫هاي بلوتوث‬
‫استفاده از برنامه كاربردي ‪Music Flow Bluetooth‬‬
‫– نصب برنامه كاربردي ‪Music Flow Bluetooth‬‬
‫بر روي دستگاه بلوتوث‬
‫– فعال كردن بلوتوث با برنامه كاربردي ‪Music‬‬
‫‪Flow Bluetooth‬‬
‫عملكردهای رادیو‬
‫– گوش کردن به رادیو‬
‫– تقویت گیرندگی ‪FM‬‬
‫– تنظيم ايستگاه هاي راديويي‬
‫– حذف تمامي ايستگاه هاي ذخيره شده‬
‫تنظيم صدا‬
‫– تنظيم حالت صدا‬
‫– تنظيم اكواليزر كاربر‬
‫‪2015-09-10 �� 4:27:50‬‬
‫‪2 7‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪2 9‬‬
‫‪29‬‬
‫‪29‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪OM9550-FB.DIRNDLK_FARSI_2807.indd 4‬‬
‫فهرست‬
‫‪31‬‬
‫‪3 1‬‬
‫‪33‬‬
‫‪34‬‬
‫‪34‬‬
‫‪34‬‬
‫‪34‬‬
‫‪34‬‬
‫‪35‬‬
‫‪35‬‬
‫‪35‬‬
‫‪35‬‬
‫‪36‬‬
‫‪3 6‬‬
‫‪36‬‬
‫‪37‬‬
‫‪37‬‬
‫‪38‬‬
‫‪38‬‬
‫عملكردهاي پيشرفته‬
‫– ضبط بر روي ‪USB‬‬
‫– پخش برنامه ريزي شده‬
‫ساير عملكردها‬
‫– قطع موقت صدا‬
‫– حالت‪CHILDSAFE‬‬
‫– نمايش اطالعات فايل (‪)ID3 TAG‬‬
‫– ‪DEMO‬‬
‫– استفاده از ميكروفن‬
‫– نورپردازي‬
‫تنظيم ساعت‬
‫– تنظيم ساعت از طريق برنامه كاربردي “‪Music‬‬
‫‪”Flow Bluetooth‬‬
‫– استفاده از دستگاه پخش به عنوان ساعت شماطه‬
‫دار‬
‫– تنظيم تايمر خواب‬
‫– ديمر‬
‫خاموش شدن خودكار‬
‫– روشن شدن خودكار‬
‫– تغيير خودكار عملكرد‬
‫‪LG Sound Sync‬‬
‫‪2015-09-10 �� 4:27:50‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫عيب يابي‬
‫‪40‬‬
‫عيب يابي‬
‫‪5‬‬
‫ضميمه‬
‫‪41‬‬
‫‪4 1‬‬
‫‪41‬‬
‫‪42‬‬
‫‪43‬‬
‫نگهداري‬
‫– نكاتي پيرامون ديسك ها‬
‫– حمل دستگاه‬
‫مشخصات عمومي‬
‫عالئم تجاري و امتيازها‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪OM9550-FB.DIRNDLK_FARSI_2807.indd 5‬‬
‫‪6‬‬
‫شروع به كار‬
‫قابلیت های ویژه‬
‫‪1‬‬
‫بلوتوث‬
‫لوازم جانبي‬
‫لوازم جانبي ارائه شده را بررسي و شناسايي كنيد‪.‬‬
‫شروع به كار‬
‫به موسیقی ذخیره شده در دستگاه بلوتوث گوش کنید‪.‬‬
‫ورودی دستگاه سیار‬
‫گوش کردن به موسیقی دستگاه سیار (‪ ، MP3‬نوت بوك‬
‫و غیره)‬
‫آنتن (‪)1‬‬
‫جلوه های پخش‬
‫دستگاه كنترل از راه دور‬
‫(‪)1‬‬
‫گوش کردن به موسیقی با جلوه های متنوع صوتی و پخش‪.‬‬
‫ضبط مستقیم بر روی ‪USB‬‬
‫ترانه ها را برروی دستگاه ‪ USB‬ضبط می کند‪.‬‬
‫‪Music Flow Bluetooth‬‬
‫باطري ها (‪)2‬‬
‫سيم برق (‪)1‬‬
‫‪ Music Flow Bluetooth‬عبارت از برنامه کاربردی که‬
‫امكان کنترل برخی از دستگاه صوتی جدید ال جی را در‬
‫اختیارتان قرار می دهد‪ .‬به صفحه ‪ 27‬مراجعه شود‪.‬‬
‫‪LG Sound Sync‬‬
‫با استفاده از دستگاه كنترل از راه دور تلويزيون ال جي‬
‫سازگار با ‪ ، LG Sound Sync‬ميزان صداي اين دستگاه را‬
‫كنترل مي كند‪.‬‬
‫‪2015-09-10 �� 4:27:50‬‬
‫‪OM9550-FB.DIRNDLK_FARSI_2807.indd 6‬‬
‫شروع به كار‬
‫شرایط فایل قابل پخش‬
‫دستگاه هاي ‪ USB‬سازگار‬
‫‪y y‬دستگاه پخش ‪ : MP3‬پخش نوع فلش ‪.MP3‬‬
‫‪y y‬درایو فلش ‪ : MP3‬دستگاه هایی که ‪ USB2.0‬یا ‪USB1.1‬‬
‫را پشتیبانی کنند‪.‬‬
‫سازگاری فایل ‪ MP3/WMA‬با این دستگاه منوط به شرایط‬
‫‪y y‬عملكرد ‪ USB‬این دستگاه برخی از دستگاه های ‪ USB‬را‬
‫پشتیبانی نمی کند‪.‬‬
‫‪y y‬فرکانس نمونه‪ :‬بین ‪ 32‬تا ‪ 48‬کیلوهرتز (‪ ،)MP3‬بین ‪ 32‬تا‬
‫‪ 48‬کیلوهرتز (‪.)WMA‬‬
‫شرایط دستگاه ‪USB‬‬
‫‪y y‬حداکثر تعداد فایل ها ‪ :‬ديسك اطالعات ‪/ 999 :‬‬
‫‪2000 : USB‬‬
‫‪y y‬در هنگام عملكرد‪ ،‬دستگاه ‪ USB‬را بیرون نكشید‪.‬‬
‫زیر است‪:‬‬
‫‪y y‬ميزان بیت ‪ :‬بین ‪ 32‬تا ‪ 320‬کیلوبایت بر ثانیه (‪)MP3‬‬
‫‪ 40‬تا ‪ 192‬کیلوبایت بر ثانیه (‪)WMA‬‬
‫‪y y‬حداکثر پوشه ها ‪ :‬ديسك اطالعات ‪200 : USB / 99 :‬‬
‫‪y y‬پسوند فایل ‪”.mp3”/ “.wma“ :‬‬
‫‪y y‬با توجه به نوع و فرمت فايل‪ ،‬برخي از فايل هاي ‪/MP3‬‬
‫‪ WMA‬قابل پخش نيستند‪.‬‬
‫‪y y‬فرمت فایل ‪ISO 9660/ JOLIET : CD-ROM‬‬
‫‪y y‬ما توصیه می کنیم از برنامه ‪ Easy-CD Creator‬که‬
‫سیستم فایل‪ ISO 9660‬ایجاد می کند استفاده کنید‪.‬‬
‫‪ DTS‬پشتيباني نمي شود‪ .‬در صورتي كه فرمت صدا ‪DTS‬‬
‫باشد‪ ،‬صدايي پخش نخواهد شد‪.‬‬
‫به منظور سازگاری دیسك ها با دستگاه های ال جی‪ ،‬هنگام‬
‫فرمت دیسك های قابل رایت مجدد‪ ،‬باید گزینه فرمت دیسك را‬
‫در حالت [‪ ]Mastered‬تنظیم کنید‪ .‬چنانچه این گزینه در حالت‬
‫‪ Live File System‬باشد قابل پخش در دستگاه های ال جی‬
‫نخواهد بود‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫شروع به كار‬
‫شرایط فایل موسیقی‬
‫‪7‬‬
‫‪y y‬دستگاه هایی که هنگام اتصال به رایانه به نصب برنامه‬
‫اضافه تری نیاز دارند پشتیبانی نمی شوند‪.‬‬
‫‪y y‬در مورد دستگاه های ‪ USB‬با حافظه زیاد‪ ،‬عمل شناسایی‬
‫چند دقیقه ای به طول می انجامد‪.‬‬
‫‪y y‬برای پیشگیری از پاك شدن تصادفی اطالعات‪ ،‬از تمامی‬
‫اطالعات پشتیبان تهیه کنید‪.‬‬
‫‪y y‬چنانچه از کابل ‪ USB‬بلند یا ‪ USB hub‬استفاده کنید‪،‬‬
‫دستگاه ‪ USB‬شناسایی نخواهد شد‪.‬‬
‫‪y y‬سیستم فایل ‪ NTFS‬پشتیبانی نمی شود‪( .‬فقط سیستم فايل‬
‫‪ ) 32 /16( FAT‬پشتیبانی می شود‪).‬‬
‫‪y y‬اين دستگاه تا ‪ 2000‬فايل را شناسايي مي كند‪.‬‬
‫‪y y‬دیسك سخت بیرونی‪ ،‬دستگاه های کارت خوان‪ ،‬دستگاه‬
‫هاي قفل شده یا دستگاه های ‪ USB‬از نوع سخت پشتیبانی‬
‫نمی شوند‪.‬‬
‫‪y y‬پورت ‪ USB‬این دستگاه قابل اتصال به رایانه نیست‪ .‬از این‬
‫دستگاه نمی توان به عنوان دستگاه ذخیره استفاده نمود‪.‬‬
‫‪y y‬برخی از ‪ USB‬ها با این دستگاه کار نمی کنند‪.‬‬
‫(‪ : Mastered/Live File System‬سیستم فرمت دیسك برای‬
‫ویندوز ویستا)‬
‫‪2015-09-10 �� 4:27:50‬‬
‫‪OM9550-FB.DIRNDLK_FARSI_2807.indd 7‬‬
‫‪8‬‬
‫شروع به كار‬
‫دستگاه كنترل از راه دور‬
‫‪1‬‬
‫• • • • • • • • • •‪• • • • • • • • • • 1‬‬
‫‪( 1‬روشن‪ /‬خاموش) ‪ :‬دستگاه را روشن یا خاموش می کند‪.‬‬
‫‪( B‬باز‪ /‬بستن) ‪ :‬سینی دیسك را باز کرده و می بندد‪.‬‬
‫‪: W/S PRESET.FOLDER‬‬
‫شروع به كار‬
‫‪1‬‬
‫ پوشه ی فایل های ‪ MP3/WMA‬را جستجو می کند‪.‬‬‫وقتی ‪ / USB‬دیسكی که حاوی فایل های ‪ MP3/WMA‬در‬
‫پوشه های متعدد است‪ ،‬پخش می کنید برای انتخاب پوشه‬
‫مورد نظرتان دکمه ‪ W/S PRESET.FOLDER‬را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫ برای یك ایستگاه رادیویی‪ ،‬شماره تنظیم شده ای را انتخاب‬‫کنید‪.‬‬
‫‪ : FUNCTION‬منبع ورودی و عملكرد را انتخاب می کند‪.‬‬
‫‪ : @ MUTE‬صدا را قطع می کند‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ : -/+ VOL‬میزان صدا را تنظیم می کند‪.‬‬
‫‪: PROGRAM/MEMORY‬‬
‫‪ -‬ایستگاه های رادیویی را تنظیم می کند‪.‬‬
‫‪ -‬تمامی ایستگاه های ذخیره شده را پاك می کند‪.‬‬
‫‪ -‬ليست برنامه ريزي شده مورد نظرتان را ايجاد مي كند‪:.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ : USB REC‬ضبط مستقیم بر روی ‪USB‬‬
‫‪ : SLEEP‬سیستم را در زمان مقرر به طور خودکار خاموش‬
‫می کند‪.‬‬
‫(دیمر‪ :‬صفحه نمایش نیمه تاریك می شود‪).‬‬
‫‪4‬‬
‫نصب باطری‬
‫درپوش باطری واقع در پشت دستگاه کنترل از راه دور را‬
‫برداشته و دو عدد باطري ( سایز ‪ ) AAA‬را با رعایت قطب‬
‫صحیح ‪ 4‬و ‪ 5‬در محل قرار دهید‪.‬‬
‫‪2015-09-10 �� 4:27:51‬‬
‫‪OM9550-FB.DIRNDLK_FARSI_2807.indd 8‬‬
‫شروع به كار‬
‫• • • • • • • • • •‪• • • • • • • • • • 2‬‬
‫‪ : (MENU) REPEAT‬به تراك ها‪ /‬فایل ها به صورت مكرر یا‬
‫تصادفی گوش کنید‪.‬‬
‫‪ : +/-TUNING‬ایستگاه های رادیویی را انتخاب می کند‪.‬‬
‫‪ -‬بخشی از یك تراك‪ /‬فایل را جستجو می کند‪.‬‬
‫‪: Z ENTER‬‬
‫ پخش یا ضبط را متوقف می کند‪.‬‬‫ عملكرد حذف را لغو می کند‪.‬‬‫‪( d/M‬پخش‪ /‬مكث) ‪:‬‬
‫‪ -‬پخش را آغاز یا بطور موقت متوقف می کند‪.‬‬
‫‪ : SOUND EFFECT‬جلوه های صوتی را انتخاب می کند‪.‬‬
‫‪ : AUTO DJ‬حالت ‪ AUTO DJ‬را انتخاب می کند‪ ( .‬برای‬
‫اطالعات بیشتر به صفحه ‪ 24‬مراجعه شود)‬
‫‪: DELETE‬‬
‫‪ -‬فایل های ‪ MP3/WMA‬را حذف می کند‪( .‬فقط ‪)USB‬‬
‫‪ -‬در لیست برنامه ريزي شده‪ ،‬ترانه ای را حذف می کند‪.‬‬
‫• • • • • • • • • •‪• • • • • • • • • • 3‬‬
‫دکمه های اعداد ‪ 0‬تا ‪ : 9‬تراك ها‪ ،‬فایل ها شماره بندی‬
‫شده یا عدد تنظیم شده را انتخاب می کند‪.‬‬
‫‪: INFO‬‬
‫ اطالعات پیرامون دیسك را نشان می دهد‪.‬‬‫فایل ‪ MP3‬معمو ً‬
‫ال با ‪ ID3 tag‬همراه است‪ .‬تگ اطالعات‬
‫عنوان‪ ،‬خواننده‪ ،‬آلبوم یا زمان را نشان می دهد‪.‬‬
‫ در حالت بلوتوث‪ ،‬آدرس دستگاه بلوتوث متصل شده را‬‫نشان مي دهد‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫شروع به كار‬
‫‪( C/V‬پرش‪ /‬جستجو) ‪:‬‬
‫‪ -‬پرش (رد کردن) سریع رو به جلو یا رو به عقب‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪ : REGION EQ‬اكواليزر منطقه اي را نشان مي دهد‪.‬‬
‫• • • • • • • • • •‪• • • • • • • • • • 4‬‬
‫‪ : CLOCK‬برای تنظیم ساعات و بررسی زمان به کار می‬
‫رود‪.‬‬
‫‪ : ALARM‬با استفاده از عملكرد ‪ ALARM‬می توانید در زمان‬
‫مقرر دیسك‪ Tuner ،‬را پخش کرده و رادیو را روشن یا‬
‫خاموش کنید‪.‬‬
‫‪ : SET‬تنظیمات را تایید می کند‪.‬‬
‫‪ : DJ EFFECT‬حالت ‪ DJ EFFECT‬را انتخاب می کند‪.‬‬
‫(به صفحه ‪ 23‬مراجعه شود)‬
‫‪ : -/+ DJ LEVEL‬میزان صدای جلوه ‪ DJ EFFECT‬را تنظیم‬
‫می کند‪.‬‬
‫* ‪ :‬اين دكمه كارايي ندارد‪.‬‬
‫‪2015-09-10 �� 4:27:51‬‬
‫‪OM9550-FB.DIRNDLK_FARSI_2807.indd 9‬‬
‫‪10‬‬
‫شروع به كار‬
‫پانل فوقاني‬
‫‪1‬‬
‫شروع به كار‬
‫‪1‬‬
‫!‪( 1/‬روشن و خاموش كردن)‬
‫درگاه ‪ :USB Port1,2‬با اتصال دستگاه ‪ USB‬مي‬
‫توانيد فايل هاي صوتي را پخش يا ضبط كنيد‪.‬‬
‫‪USB REC/DEMO‬‬
‫ بر روي ‪ USB‬ضبط مي كند‪.‬‬‫ حالت ‪ Demo‬را نشان مي دهد‪.‬‬‫*‪ - 1‬صفحه نمايش‬
‫‪2‬‬
‫‪ : LIGHTING‬جلوه هاي نورپردازي را روشن‪/‬‬
‫خاموش مي كند‪.‬‬
‫‪ : FUNCTION‬عملكرد و منبع ورودي را انتخاب مي‬
‫كند‪.‬‬
‫‪SCRATH & CONTROL‬‬
‫براي ايجاد صداي خراش اين گردونه را به راست يا‬
‫چپ بچرخانيد‪ /.‬در حالت ‪ X-BOOM PLUS‬ميزان‬
‫تاخير را تنظيم مي كند‪ /.‬ميزان ‪ DJ EFFECT‬را تنظيم‬
‫مي كند‪ /.‬در هنگام تنظيم اكواليزر كاربر ميزان صداي‬
‫‪ (MIDDLE) BASS MID‬يا ‪ (TREBLE) TRE‬را تنظيم‬
‫مي كند‪.‬‬
‫‪X-BOOM PLUS‬‬
‫براي انتخاب حالت ‪ X-BOOM PLUS‬اين دكمه را‬
‫فشار دهيد‪.‬‬
‫‪DJ EFFECT‬‬
‫حالت ‪ DJ EFFECT‬را انتخاب مي كند‪( .‬براي اطالعات‬
‫بيشتر به صفحه ‪ 23‬مراجعه نماييد)‬
‫‪2015-09-10 �� 4:27:51‬‬
‫‪OM9550-FB.DIRNDLK_FARSI_2807.indd 10‬‬
‫شروع به كار‬
‫‪3‬‬
‫‪T‬‬
‫‪ -‬پخش را آغاز كرده يا متوقف مي كند‪.‬‬
‫‪BASS BLAST‬‬
‫جلوه ‪ BASS BLAST‬يا ‪ STANDARD‬را به طور‬
‫مستقيم انتخاب مي كند‪.‬‬
‫‪ : I‬پخش را متوقف يا عملكرد حذف را لغو مي كند‪.‬‬
‫*‪ : MASTER VOLUME - 2‬صداي بلندگو را تظيم مي كند‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ : Bluetooth‬عملكرد را به بلوتوث تغيير مي دهد‪.‬‬
‫‪FOLDER‬‬
‫در حالت انتخاب به پوشه و فايل حركت مي كند‪.‬‬
‫‪SEARCH‬‬
‫در عملكرد ‪ CD/USB‬پوشه و فايل را جستجو مي كند‪.‬‬
‫‪ENTER‬‬
‫‪1‬‬
‫شروع به كار‬
‫‪AUTO DJ‬‬
‫حالت‪ AUTO DJ‬را انتخاب مي كند‪( .‬براي اطالعات‬
‫بيشتر به صفحه ‪ 24‬مراجعه شود)‬
‫‪5‬‬
‫‪11‬‬
‫در هنگام جستجوي فايل‪ ،‬يك پوشه انتخاب مي كند‪.‬‬
‫‪DELETE‬‬
‫ ترانه اي را در ليست برنامه ريزي شده پاك مي كند‪.‬‬‫‪ -‬فايل هاي ‪ MP3/WMA‬را حذف مي كند‪( .‬فقط ‪.)USB‬‬
‫‪Y/U‬‬
‫ پرش سريع رو به عقب يا رو به جلو‬‫‪ -‬جستجوي بخشي از تراك‪ /‬فايل‪.‬‬
‫‪LG EQ‬‬
‫اكواليزر ويژه منطقه اي را انتخاب مي كند‪.‬‬
‫‪USER EQ‬‬
‫رجيستر صدا را كنترل مي كند‪.‬‬
‫*‪ : DJ Pro. - 3‬يك پد صوتي دلخواه را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪2015-09-10 �� 4:27:51‬‬
‫‪OM9550-FB.DIRNDLK_FARSI_2807.indd 11‬‬
‫‪12‬‬
‫شروع به كار‬
‫پانل جلو‬
‫‪1‬‬
‫شروع به كار‬
‫‪ 1‬سيني ديسك‬
‫‪MIC 1 2‬‬
‫‪PORT. IN 3‬‬
‫‪ 4‬گيرنده حسي دستگاه كنترل از راه دور‬
‫‪2015-09-10 �� 4:27:51‬‬
‫‪MIC 2 5‬‬
‫‪MIC VOL. 6‬‬
‫‪ :B 7‬سيني ديسك را باز كره و مي بندد‪.‬‬
‫‪OM9550-FB.DIRNDLK_FARSI_2807.indd 12‬‬
‫شروع به كار‬
‫‪13‬‬
‫پانل پشت‬
‫‪1‬‬
‫شروع به كار‬
‫‪ 1‬آنتن (‪)FM‬‬
‫‪( AUX IN 2‬چپ‪ /‬راست)‬
‫‪( AUX OUT‬چپ‪ /‬راست)‬
‫‪2015-09-10 �� 4:27:51‬‬
‫‪ 3‬سيم برق‬
‫<<اخطار‬
‫‪y y‬در صورت امكان سیم برق را به طور مستقیم به‬
‫پریز برق متصل کنید‪ .‬یا اگر از سیم سیار استفاده‬
‫می کنید توصیه می شود از کابل ‪ 110‬ولت ‪15 /‬‬
‫آمپر یا ‪ 230‬ولت ‪ 15 /‬آمپر استفاده کنید در غیر‬
‫اینصورت ممكن است دستگاه به دلیل نقص منبع‬
‫تغذیه بدرستی عمل نكند‪.‬‬
‫‪y y‬لطف ًا از اتصال چندین دستگاه به سه راهی خودداری‬
‫نمایید‪.‬‬
‫‪OM9550-FB.DIRNDLK_FARSI_2807.indd 13‬‬
‫‪14‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪ .3‬پيچ فلكه اي واقع در كف دستگاه را سفت كنيد‪.‬‬
‫استفاده از سه پايه‬
‫شما مي توانيد دستگاه را بر روي سه پايه قرار دهيد‪.‬‬
‫در صورت نياز به سه پايه‪ ،‬آن را بايد جداگانه خريداري‬
‫نماييد‪.‬‬
‫‪B‬‬
‫<<اخطار‬
‫‪2‬‬
‫‪y y‬پايه هاي سه پايه را تا حد امكان بيرون بكشيد و‬
‫سپس پيچ را كام ً‬
‫ال سفت كنيد‪.‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪y y‬پيش از اتصال دستگاه‪ ،‬سه پايه را طوري تثبيت كنيد‬
‫كه هيچگونه لرزشي نداشته باشد‪.‬‬
‫‪ .1‬سه پايه را بر روي سطح صاف مستقر كرده و سپس آن‬
‫را ثابت كنيد‪.‬‬
‫قطعه ي محكم كننده ي سه پايه را سفت كنيد‪.‬‬
‫‪ .2‬بلندگو را بلند كرده و سه پايه را به قسمت تثبيت كننده‬
‫واقع در كف بلندگو متصل نماييد‪.‬‬
‫‪B‬‬
‫<<اخطار‬
‫ضمن آنكه نفر كمكي اقدام به نگهداشتن بلندگو و سه‬
‫پايه مي كند‪ ،‬نفر ديگر بايد پيچ فلكه اي را سفت كند‪.‬‬
‫<<اخطار‬
‫اتصال سه پايه و بلندگو بايد توسط دو نفر انجام شود‪.‬‬
‫‪2015-09-10 �� 4:27:52‬‬
‫‪OM9550-FB.DIRNDLK_FARSI_2807.indd 14‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬در صورت استفاده از سه پايه‪ ،‬فقط از سه پايه‬
‫مختص بلندگو استفاده كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬پيش از خريد سه پايه‪ ،‬مشخصات مربوط به‬
‫حداكثر تحمل بار ستون مركز را بررسي نماييد‪.‬‬
‫(وزن خالص دستگاه ‪ :‬حدود ‪ 28‬كيلوگرم)‬
‫‪B‬‬
‫‪35 mm‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬وقتي كه دستگاه بر روي سه پايه قرار دارد‪ ،‬از‬
‫تردد در اطراف سه پايه خودداري نماييد‪ .‬در غير‬
‫اينصورت احتمال بروز آسيب جاني و خسارت‬
‫مالي وجود دارد‪.‬‬
‫‪y y‬ايستادن بر روي چهار پايه براي دستيابي به‬
‫صفحه كنترل دستگاه ممكن است منجر به آسيب‬
‫جاني شود‪.‬‬
‫‪y y‬پس از نصب دستگاه بر روي سه پايه‪ ،‬از حركت‬
‫در اطراف سه پايه خودداري كنيد‪.‬‬
‫)‪(A‬‬
‫‪y y‬از سه پايه مطابق روش زير استفاده نماييد‪:‬‬
‫(‪ )A‬از مركز سه پايه تا پايه ي سه پايه‪ :‬بيش از‬
‫‪ 600‬ميليمتر‬
‫(‪ )B‬از باالي سه پايه تا پايين سه پايه‪ :‬كمتر از ‪600‬‬
‫ميليمتر‬
‫(‪ )C‬وزن خالص سه پايه ‪ :‬بيش از ‪ 3/9‬كيلوگرم‬
‫‪y y‬به منظور استفاده ايمن و مطمئن‪ ،‬تا حد امكان‬
‫ارتفاع سه پايه را كم كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬در صورت نياز به ارتفاع بيشتر‪ ،‬مركز ستون را‬
‫بكشيد‪.‬‬
‫‪y y‬فقط يك دستگاه بر روي سه پايه قرار دهيد‪.‬‬
‫‪y y‬هرگز پايه هاي سه پايه را بيش از اندازه بيرون‬
‫نكشيد‪.‬‬
‫‪y y‬از اينكه سه پايه به طور صحيح نصب شده و‬
‫لوازم آن به درستي متصل شده اند اطمينان‬
‫حاصل نماييد‪.‬‬
‫‪y y‬در صورت كمبود و يا معيوب بودن لوازم سه پايه‪،‬‬
‫اقدام به سرهم كردن آن نكنيد‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪y y‬از قرار دادن ساير اشياء بر روي سه پايه‬
‫خودداري كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬از فشار دادن يا تكان دادن دستگاه نصب شده بر‬
‫روي سه پايه خودداري كنيد‪.‬‬
‫)‪(B‬‬
‫‪15‬‬
‫‪y y‬پيش از جابجايي سه پايه يا تنظيم ارتفاع آن‪ ،‬تمامي‬
‫كابل ها را از دستگاه جدا كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬هنگام جابجايي يا حمل دستگاه‪ ،‬حضور دو يا چند‬
‫نفر الزامي است‪.‬‬
‫‪y y‬هنگام استفاده از سه پايه از سيم سيار استفاده‬
‫كنيد‪ .‬همواره مراقب كشيده شدن كابل باشيد‪.‬‬
‫‪y y‬استفاده از اين دستگاه در فضاي بيرون مجاز‬
‫نيست‪( .‬فقط براي استفاده در داخل منزل)‬
‫‪y y‬از قرار دادن دستگاه در معرض گرد و غبار يا‬
‫تكان هاي شديد‪ ،‬يا سرما و گرماي شديد (مانند‬
‫نور مستقيم آفتاب‪ ،‬مجاورت بخاري) خودداري‬
‫كنيد چرا كه احتمال تغيير شكل پانل يا آسيب‬
‫قطعات داخلي وجود دارد‪.‬‬
‫‪y y‬هنگام استفاده از كابل ورودي جانبي (ميكروفن‪،‬‬
‫غيره) پس از نصب دستگاه بر روي سه پايه‪،‬‬
‫مراقب باشيد كشيده شده كابل منجر به سقوط‬
‫دستگاه نشود‪.‬‬
‫‪y y‬مراقب افرادي كه بر روي كابل ورودي (ميكروفن‪،‬‬
‫غيره) متصل به دستگاه‪ ،‬راه مي روند باشيد‪.‬‬
‫‪y y‬همواره مراقب تكان خوردن دستگاه باشيد‪.‬‬
‫‪y y‬پس از نصب ببينيد آيا دستگاه بر روي سه پايه از‬
‫ثبات الزم برخوردار است يا خير‪.‬‬
‫‪y y‬از قرار دادن دستگاه در محلي كه از ثبات الزم‬
‫برخوردار نيست و احتمال سقوط وجود دارد‬
‫خودداري كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬به منظور پيشگيري از سقوط سه پايه‪ ،‬در اطراف‬
‫پايه هاي سه پايه كيسه شن قرار دهيد‪.‬‬
‫‪2015-09-10 �� 4:27:52‬‬
‫‪OM9550-FB.DIRNDLK_FARSI_2807.indd 15‬‬
‫‪16‬‬
‫اتصاالت‬
‫اتصال سيم برق‬
‫‪ .1‬سيم برق را به دستگاه متصل كنيد‪.‬‬
‫‪ .2‬دوشاخه را به پريز متصل كنيد‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫اتصال دستگاه جانبی‬
‫اتصال ‪AUX IN‬‬
‫خروجی یكی از دستگاه های جانبی (دوربین فیلمبرداری‪،‬‬
‫تلویزیون‪ ،‬دستگاه پخش‪ ،‬غیره) را به کانكتور ‪AUX IN‬‬
‫(چپ‪ /‬راست) وصل کنید‪.‬‬
‫اتصاالت‬
‫اگر دستگاه تان دارای یك خروجی صدا (مونو) است‪ ،‬آن را‬
‫به جك صدای چپ (سفید) دستگاه وصل کنید‪.‬‬
‫قرمز‬
‫سفيد‬
‫كابل صدا‬
‫‪DVD, Blu-ray player etc.‬‬
‫‪2015-09-10 �� 4:27:52‬‬
‫‪OM9550-FB.DIRNDLK_FARSI_2807.indd 16‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪17‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫اتصال ‪AUX OUT‬‬
‫خروجی یكی از دستگاه های جانبی را به کانكتور ‪AUX OUT‬‬
‫(چپ‪ /‬راست) وصل کنید‪.‬‬
‫اگر دستگاه تان دارای یك خروجی صدا (مونو) است‪ ،‬آن را‬
‫به جك صدای چپ دستگاه وصل کنید‪.‬‬
‫‪y y‬اين قابليت در وضعيت ‪ CD, USB 1, USB 2, BT‬يا‬
‫قابليت ‪ PORTABLE‬امكان پذير است‪.‬‬
‫‪y y‬تاخير پيش فرض صفر ميلي ثانيه است و با فشار‬
‫دكمه ‪ X-BOOM PLUS‬مي توان تا ‪ 30‬ميلي ثانيه‬
‫تنظيم نمود‪ .‬تاخير دستگاه متصل شده ممكن است‬
‫متفاوت باشد‪ .‬اگر همگام سازي صدا مطابقت نداشته‬
‫باشد براي همگام سازي صدا‪ ،‬تاخير ‪X-BOOM‬‬
‫‪ PLUS‬را تنظيم نماييد‪.‬‬
‫قرمز‬
‫‪y y‬وقتي دستگاه را خاموش مي كنيد‪ ،‬مقادير مربوط به‬
‫تاخير ذخيره مي گردد‪.‬‬
‫سفيد‬
‫اتصاالت‬
‫‪y y‬تاخير بين صفر تا ‪ 100‬ميلي ثانيه قابل تنظيم است‪.‬‬
‫ميزان همگام سازي بستگي به دستگاه داشته و‬
‫امكان پذير نيست‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫كابل صدا‬
‫دستگاه جانبي‬
‫‪X-BOOM PLUS‬‬
‫شما مي توانيد دو دستگاه متصل كرده و آنها را به طور هم‬
‫زمان پخش كنيد‪.‬‬
‫‪ .1‬با استفاده از كابل صدا‪ ،‬كانكتور ‪ AUX OUT‬بر روي‬
‫دستگاه را به كانكتور ‪ AUX IN‬يك دستگاه ديگر متصل‬
‫كنيد‪.‬‬
‫‪ .2‬دكمه ‪ X-BOOM PLUS‬دستگاهي كه از طريق‬
‫‪ AUX OUT‬متصل شده است را فشار دهيد‪ .‬عبارت‬
‫‪ X-BOOM PLUS‬نشان داده مي شود‪.‬‬
‫‪ .3‬براي تنظيم تاخير گردونه ‪ SCRATCH / CONTROL‬را‬
‫به چپ يا راست بچرخانيد‪.‬‬
‫‪ .4‬براي ذخيره كردن تنظيمات مربوط به تاخير‪ ،‬دكمه‬
‫‪ X-BOOM PLUS‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪2015-09-10 �� 4:27:52‬‬
‫‪OM9550-FB.DIRNDLK_FARSI_2807.indd 17‬‬
‫‪18‬‬
‫اتصاالت‬
‫اتصال ‪PORT. IN‬‬
‫یك خروجی (هدفون یا خروجی) از دستگاه سیار (‪ MP3‬یا‬
‫‪ PMP‬غیره) را به کانكتور ‪ PORT. IN‬وصل کنید‪.‬‬
‫اتصال ‪USB‬‬
‫دستگاه ‪( USB‬یا دستگاه پخش ‪ ، MP3‬غیره) را به درگاه هاي‬
‫‪ USB‬دستگاه وصل کنید‪.‬‬
‫دستگاه ‪USB‬‬
‫‪B‬‬
‫‪2‬‬
‫اتصاالت‬
‫كابل دستگاه سيار‬
‫دستگاه پخش ‪MP3‬‬
‫گوش کردن به موسیقی دستگاه پخش سیار یا‬
‫دستگاه جانبی‬
‫از این دستگاه می توان برای پخش موسیقی انواع بسیاری از‬
‫دستگاه های پخش سیار یا دستگاه جانبی استفاده کرد‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫جدا کردن دستگاه ‪ USB‬از این دستگاه ‪:‬‬
‫‪ .1‬حالت‪ /‬عملكرد دیگری را انتخاب کرده یا دکمه‬
‫‪ Z ENTER‬بر روی دستگاه کنترل از راه دور یا‬
‫‪ I‬بر روی دستگاه را دوبار فشار دهید‪.‬‬
‫‪ USB .2‬را از دستگاه جدا کنید‪.‬‬
‫‪ .1‬دستگاه پخش سیار را به کانكتور ‪ PORT. IN‬این دستگاه‬
‫وصل کنید‪.‬‬
‫‬
‫یا‬
‫دستگاه جانبی را به کانكتور ‪ AUX IN‬این دستگاه وصل‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬با فشار دکمه ‪ 1/! POWER ON/OFF‬دستگاه را‬
‫روشن کنید‪.‬‬
‫‪ .3‬با فشار دکمه ‪ FUNCTION‬بر روی دستگاه کنترل از راه‬
‫دور عملكرد ‪ PORTABLE‬یا ‪ AUX‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ .4‬دستگاه پخش سیار یا دستگاه جانبی را روشن کرده و‬
‫شروع به پخش کنید‪.‬‬
‫‪2015-09-10 �� 4:27:52‬‬
‫‪OM9550-FB.DIRNDLK_FARSI_2807.indd 18‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪19‬‬
‫اتصال آنتن‬
‫آنتن ‪ FM‬تعبیه شده را به منظور شنیدن صدای رادیو به‬
‫دستگاه وصل کنید‪.‬‬
‫آنتن سیمی ‪ FM‬را به کانكتور آنتن ‪ FM‬وصل کنید‪.‬‬
‫آنتن ‪FM‬‬
‫‪2‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪,,‬توجه‬
‫آنتن سیمی ‪ FM‬را به طور کامل باز کنید‪.‬‬
‫‪2015-09-10 �� 4:27:53‬‬
‫‪OM9550-FB.DIRNDLK_FARSI_2807.indd 19‬‬
‫‪20‬‬
‫عملكرد‬
‫عملكردهاي اصلي‬
‫عملكردهاي ديسك‪USB /‬‬
‫‪ .1‬با فشار دكمه ‪ B‬بر روي دستگاه كنترل از راه دور يا‬
‫دكمه ‪ B‬بر روي دستگاه‪ ،‬يك ديسك در سيني ديسك‬
‫قرار دهيد يا دستگاه ‪ USB‬را به درگاه ‪ USB‬متصل كنيد‪.‬‬
‫‪ .2‬با فشار دكمه ‪ FUNCTION‬بر روي دستگاه كنترل از راه‬
‫دور عملكرد ديسك يا ‪ USB‬را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫براي‬
‫توقف‬
‫‪3‬‬
‫عملكرد‬
‫پخش‬
‫مكث‬
‫انجام دهيد‬
‫دكمه ‪ ENTER Z‬بر روی دستگاه کنترل‬
‫از راه دور یا ‪ I‬بر روی دستگاه را‬
‫فشار دهيد‪.‬‬
‫دكمه ‪ d/M‬بر روی دستگاه کنترل از راه‬
‫دور یا ‪ T‬بر روی دستگاه را فشار‬
‫دهيد‪.‬‬
‫هنگام پخش دكمه ‪ d/M‬بر روی دستگاه‬
‫کنترل از راه دور یا ‪ T‬بر روی دستگاه‬
‫را فشار دهيد‪.‬‬
‫در هنگام پخش دكمه ‪ C/V‬بر‬
‫جستجوي‬
‫روي دستگاه كنترل از راه دور يا دكمه‬
‫بخشي از تراك‪/‬‬
‫‪ Y/U‬بر روي دستگاه را فشار‬
‫فايل‬
‫داده و در محل مورد نظر رها كنيد‪.‬‬
‫براي حركت مستقيم به فايل يا تراك‬
‫انتخاب مستقيم‬
‫مورد نظر از دكمه هاي صفر تا ‪ 9‬دستگاه‬
‫تراك‪ /‬فايل‬
‫كنترل از راه دور استفاده كنيد‪.‬‬
‫ در حالت توقف‪،‬‬‫براي حركت به فايل‪ /‬تراك بعدي‪ /‬قبلي‪،‬‬
‫دكمه ‪ C/V‬بر روي دستگاه كنترل‬
‫از راه دور يا دكمه ‪ Y/U‬بر روي‬
‫دستگاه را فشار دهيد‪.‬‬
‫ در هنگام پخش‬‫(‪ )1‬با استفاده از دكمه هاي ‪: C/V‬‬
‫براي حركت به فايل‪ /‬تراك بعدي دكمه‬
‫‪ V‬بر روي دستگاه كنترل از راه دور‬
‫يا دكمه‪ U‬بر روي دستگاه را فشار‬
‫پرش به تراك‪ /‬دهيد‪.‬‬
‫فايل بعدي‪/‬‬
‫براي حركت به فايل قبلي‪ ،‬كمتر از ‪ 2‬ثانيه‬
‫قبلي‬
‫از شروع فايل دكمه ‪ C‬بر روي‬
‫دستگاه كنترل از راه دور يا دكمه‪Y‬‬
‫بر روي دستگاه را فشار دهيد‪.‬‬
‫براي حركت به ابتداي تراك‪ /‬فايل‪ ،‬پس از‬
‫‪ 3‬ثانيه از شروع پخش دكمه‪ C‬بر‬
‫روي دستگاه كنترل از راه دور يا دكمه‬
‫‪ Y‬بر روي دستگاه را فشار دهيد‪.‬‬
‫انجام دهيد‬
‫براي‬
‫دكمه ‪ (MENU) REPEAT‬بر روي دستگاه‬
‫كنترل از راه دور را چندين بار فشار دهيد‪.‬‬
‫پخش مكرر يا‬
‫براي اطالع از جزئيات بيشتر در مورد‬
‫اتفاقي‬
‫تغيير نمايش به نكات مربوط به اين قسمت‬
‫مراجعه شود‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬صفحه نمایش به ترتیب زیر تغییر می کند‪.‬‬
‫‪USB‬‬
‫‪MP3/WMA CD‬‬
‫‪AUDIO CD‬‬
‫‪RPT 1‬‬
‫‪RPT 1‬‬
‫‪RPT 1‬‬
‫‪RPT*DIR‬‬
‫‪RPT DIR‬‬
‫‪-‬‬
‫‪RPT ALL‬‬
‫‪RPT ALL‬‬
‫‪RPT ALL‬‬
‫‪RANDOM‬‬
‫‪RANDOM‬‬
‫‪RANDOM‬‬
‫‪OFF‬‬
‫‪OFF‬‬
‫‪OFF‬‬
‫*‪ : DIR‬دايركتوري‬
‫‪y y‬وقتی لیست را پخش می کنید‪ ،‬فقط تكرار تراك و‬
‫تكرار همه امكان پذیر است‪.‬‬
‫‪y y‬حتی پس از راه اندازی مجدد دستگاه یا تغییر یك‬
‫عملكرد به عملكرد دیگر‪ ،‬شما می توانید موسیقی را‬
‫از محل قبلی گوش کنید‪.‬‬
‫‪y y‬اگر سینی دیسك بیش از ‪ 5‬دقیقه باز بماند‪ ،‬به طور‬
‫خودکار بسته می شود‪.‬‬
‫پخش خودكار‬
‫ پس از باز شدن و سپس بسته شدن سيني ديسك‪ ،‬ديسك‬‫‪ AUDIO/MP3/WMA‬به طور خودكار پخش مي شود‪.‬‬
‫ چنانچه هيچ ديسكي در سيني نباشد و سيني ديسك باز و‬‫بسته شود‪ ،‬عملكرد به طور خودكار به ديسك تغيير مي‬
‫يابد‪.‬‬
‫(‪ )2‬با استفاده از ‪: SEARCH‬‬
‫براي پخش تراك‪ /‬فايل گردونه‬
‫‪ SEARCH‬بر روي دستگاه را چرخانده و‬
‫دكمه ‪ d/M‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪2015-09-10 �� 4:27:53‬‬
‫‪OM9550-FB.DIRNDLK_FARSI_2807.indd 20‬‬
‫‪21‬‬
‫عملكرد‬
‫انتخاب يك پوشه و فايل ‪MP3/WMA‬‬
‫بر روي دستگاه‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬پوشه ها‪ /‬فایل های ‪ CD / USB‬مانند زیر شناسایی‬
‫می شوند‪.‬‬
‫‪ .1‬دكمه ‪ FOLDER‬را فشار داده و گردونه ‪ SEARCH‬را‬
‫بچرخانيد تا پوشه مورد نظر نمايان شود‪.‬‬
‫*‬
‫‪ .2‬دكمه ‪ ENTER‬را فشار داده و گردونه ‪ SEARCH‬را‬
‫بچرخانيد تا فايل مورد نظر نمايان شود‪ .‬براي پخش دكمه‬
‫‪ T‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫بر روي دستگاه كنترل از راه دور‬
‫‪ .1‬دكمه ‪ W/S PRESET.FOLDER‬بر روي دستگاه كنترل‬
‫از راه دور را چندين بار فشار دهيد تا پوشه مورد نظر‬
‫نمايان شود‪.‬‬
‫‪ .2‬براي پخش دكمه ‪ d/M‬را فشار دهيد‪ .‬اولين پوشه پخش‬
‫خواهد شد‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫عملكرد‬
‫‪y y‬اگر هیچ فایل در پوشه نباشد‪ ،‬پوشه نمایان نخواهد‬
‫شد‪.‬‬
‫‪y y‬پوشه ها به ترتیب زیر نمایان می شوند؛‬
‫‪ROOT FOLDER 1 FOLDER 3‬‬
‫‪FOLDER 7 FOLDER 8 FOLDER 5‬‬
‫‪FOLDER 6‬‬
‫‪y y‬فایل از شماره فایل ‪ $ 1‬تا شماره فایل ‪ $ 14‬یك به‬
‫یك پخش خواهد شد‪.‬‬
‫‪y y‬فایل ها و پوشه ها به ترتیب ضبط شدن نمایان شده‬
‫و با توجه به شرایط ضبط‪ ،‬متفاوت نشان داده می‬
‫شوند‪.‬‬
‫‪ : ROOT*y y‬وقتی رایانه ‪ USB‬را به عنوان “‪”ROOT‬‬
‫شناسایی می کند‪ ،‬اولین صفحه را میتوانید ببینید‪.‬‬
‫‪2015-09-10 �� 4:27:53‬‬
‫‪OM9550-FB.DIRNDLK_FARSI_2807.indd 21‬‬
‫‪22‬‬
‫عملكرد‬
‫حذف یك فایل ‪MP3/WMA‬‬
‫با فشار دکمه ‪ DELETE‬می توانید فایل‪ ،‬پوشه یا فرمت را‬
‫پاك کنید‪ .‬این عمل فقط در حالت توقف امكان پذیر است‪.‬‬
‫(فقط ‪)USB‬‬
‫‬
‫‬
‫‪3‬‬
‫‪- .1‬فایل مورد نظرتان را انتخاب کرده و دکمه ‪DELETE‬‬
‫را فشار دهید‪.‬‬
‫با فشار دکمه ‪ FOLDER‬پوشه مورد نظر را انتخاب‬‫کرده و ‪ SEARCH‬را بچرخانید و دکمه ‪ DELETE‬را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫یا پوشه اي را كه مي خواهيد پاك كنيد با فشار دكمه‬
‫‪ W/S PRESET.FOLDER‬بر روي دستگاه كنترل از‬
‫راه دور انتخاب كرده و دكمه ‪ DELETE‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫برای فرمت کردن دستگاه ‪ USB‬دکمه ‪ DELETE‬را فشار‬‫داده و نگهدارید‪.‬‬
‫عملكرد‬
‫يا‬
‫در هنگام انتخاب فایل ‪ MP3/WMA‬دکمه ‪ DELETE‬را‬
‫چندین بار فشار دهید‪.‬‬
‫صفحه نمایش به ترتیب زیر تغییر می کند‪.‬‬
‫ ‪ : DEL FILE‬فایل را پاك می کند‪.‬‬‫ ‪ : DEL DIR‬پوشه را پاك می کند‪.‬‬‫‪ USB : FORMAT -‬را فرمت می کند‪.‬‬
‫‪ .2‬برای حذف فایل‪ /‬پوشه یا فرمت کردن‪ ،‬دکمه ‪ d/M‬بر‬
‫روی دستگاه کنترل یا دکمه ‪ T‬بر روی دستگاه را‬
‫فشار دهید‪ .‬برای خروج از حالت کنونی‪ ،‬دکمه ‪ENTER‬‬
‫‪ Z‬بر روی دستگاه کنترل یا دکمه ‪ I‬بر روی دستگاه را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫<<اخطار‬
‫‪y y‬در هنگام کار‪ ،‬دستگاه ‪ USB‬را بیرون نكشید‪( .‬پخش‪،‬‬
‫حذف‪ ،‬غیره)‬
‫‪y y‬هر چند وقت یك بار از اطالعات نسخه پشتیبان تهیه‬
‫کنید تا اطالعات از بین نرود‪.‬‬
‫‪y y‬برحسب وضعیت ‪ ، USB‬ممكن است عملكرد حذف‬
‫پشتیبانی نشود‪( .‬قفل‪ ،‬غیره)‬
‫‪2015-09-10 �� 4:27:53‬‬
‫‪OM9550-FB.DIRNDLK_FARSI_2807.indd 22‬‬
‫عملكرد‬
‫جلوه پخش‬
‫این دستگاه از انواع جلوه های صوتی و پخش پشتیبانی‬
‫مي كند‪.DJ EFFECT, SCRATCH, DJ PRO, AUTO DJ :‬‬
‫‪DJ EFFECT‬‬
‫به شما امكان بهره مندي از ‪ DJ EFFECT‬نظير جلوه صوتي‬
‫‪ Flanger/Phaser/Chorus/Delay‬را مي دهد‪.‬‬
‫‪ .1‬براي انتخاب ‪ DJ EFFECT‬مورد نظر (‪FLANGER,‬‬
‫‪ )PHASER, CHORUS, DELAY, OFF‬دكمه‬
‫‪ DJ EFFECT‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪ .2‬براي تنظيم ميزان ‪ DJ EFFECT‬بين صفر تا ‪ 15‬گردونه‬
‫‪ SCRATCH / CONTROL‬را به طرف راست يا چپ‬
‫بچرخانيد‪.‬‬
‫‪y y‬ميزان پيش فرض در هنگام آغاز‪ ،‬مرحله ‪ 7‬است‪.‬‬
‫‪DJ PRO‬‬
‫اين جلوه به شما امكان ادغام جلوه صوتي ‪ CLUB‬يا‬
‫‪ FOOTBALL‬را مي دهد‪ .‬هر كدام داراي ‪ 3‬جلوه صوتي‬
‫هستند‪.‬‬
‫‪ .1‬دكمه ‪ DJ PRO‬را فشار داده و نگهداريد‪ .‬براي انتخاب‬
‫جلوه صوتي ‪ DJ PRO‬مورد نظر‪ ،‬كليد “‪ ”1‬را چندين بار‬
‫فشار دهيد‪.‬‬
‫‪ DJ Pro. Pad .2‬صداي دلخواه تان را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬حالت پيش فرض عبارت است از جلوه صوتي‬
‫‪.CLUB‬‬
‫‪y y‬وقتي ‪ DJ Pro. Pad‬را فشار مي دهيد‪ ،‬صداي‬
‫‪ DJ PRO‬تركيب مي شود‪.‬‬
‫‪y y‬در هنگام پخش صداي ‪ DJ PRO‬اگر ‪DJ Pro. Pad‬‬
‫متفاوتي را فشار دهيد‪ ،‬صداي ‪ DJ PRO‬در حال‬
‫پخش كنوني متوقف شده و صداي ‪ DJ PRO‬انتخاب‬
‫شده پخش مي گردد‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫عملكرد‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬وقتي كليد ‪ DJ EFFECT‬فشار داده مي شود حالت‬
‫‪ DJ EFFECT‬به مدت ‪ 3‬ثانيه نشان داده مي شود‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫‪y y‬نمايشگر ‪ Input DJ Pro. Pad‬را نشان نمي دهد‪.‬‬
‫‪y y‬هنگام تنظيم ميزان‪ ،‬مرحله كنوني نشان داده مي‬
‫شود‪.‬‬
‫‪y y‬اگر عملكرد تغيير كند يا دستگاه خاموش و روشن‬
‫شود‪ ،‬حالت ‪ DJ EFFECT‬با دكمه ‪DJ EFFECT‬‬
‫خاموش مي شود‪.‬‬
‫جلوه ‪SCRATCH‬‬
‫شما مي توانيد جلوه هاي ‪ SCRATCH‬را پخش كرده و تركيب‬
‫كنيد‪.‬‬
‫براي تركيب صداي خراش گردونه‬
‫‪ SCRATCH / CONTROL‬را بچرخانيد‪.‬‬
‫ با توجه به مسير چرخاندن گردونه‬‫‪ ، SCRATCH / CONTROL‬صداي جلوه خراش را مي‬
‫توانيد بشنويد‪.‬‬
‫‪2015-09-10 �� 4:27:53‬‬
‫‪OM9550-FB.DIRNDLK_FARSI_2807.indd 23‬‬
‫‪24‬‬
‫عملكرد‬
‫‪AUTO DJ‬‬
‫‪ Auto DJ‬پایان یك ترانه را با ابتدای ترانه بعدی پیوند می‬
‫زند‪ .‬برای انجام پخش یكنواخت صدای تراك ها ‪/‬‬
‫فایل ها را برابر می کند‪.‬‬
‫دكمه ‪ Auto DJ‬بر روی دستگاه کنترل از راه دور را چندین‬
‫بار فشار دهید‪ ،‬صفحه نمایش مانند زیر تغییر می کند‪.‬‬
‫‪RANDOM (AUTO DJ RANDOM) -> RPT (AUTO DJ‬‬
‫)‪SEQUENTIAL) -> (AUTO DJ OFF‬‬
‫‪3‬‬
‫خاموش‬
‫(‪)AUTO DJ OFF‬‬
‫‪-‬‬
‫اتفاقي‬
‫‪RANDOM‬‬
‫‪)AUTO DJ‬‬
‫(‪RANDOM‬‬
‫در اين حالت موسيقي‬
‫به صورت اتفاقي‬
‫پخش مي شود‪.‬‬
‫تكرار‬
‫‪RPT‬‬
‫‪)AUTO DJ‬‬
‫(‪SEQUENTIAL‬‬
‫در اين حالت موسيقي‬
‫به طور مكرر پخش‬
‫مي شود‪.‬‬
‫عملكرد‬
‫حالت‬
‫صفحه نمايش‬
‫توضيح‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬در حالت ‪ AUTO DJ‬جستجوی یك قسمت از تراك‪/‬‬
‫فایل‪ ،‬پخش مكرر یا پخش اتفاقی امكان پذیر نیست‪.‬‬
‫استفاده از فن آوری بي سيم‬
‫بلوتوث‬
‫درباره بلوتوث‬
‫بلوتوث عبارت است از فن آوری ارتباطی بی سیم که برای‬
‫ارتباط فاصله کوتاه به کار می رود‪.‬‬
‫چنانچه امواج الكترونیكی دیگری در فضا باشد و یا شما‬
‫ارتباط بلوتوث را در اتاق دیگری برقرار کرده باشید ممكن‬
‫است صدا قطع و وصل شود‪.‬‬
‫ارتباط دستگاه های شخصی با فن آوری بی سیم بلوتوث‬
‫هیچ هزینه ای را در برنمی گیرد‪ .‬در گوشی همراه مجهز به‬
‫فن آوری بی سیم بلوتوث در صورتی که ارتباط فن آوری‬
‫بی سیم بلوتوث برقرار شده باشد از طریق ‪ Cascade‬عمل‬
‫می کند‪.‬‬
‫دستگاه های موجود ‪ :‬گوشی همراه‪ ، MP3 ،‬لپ تاپ‪PDA ،‬‬
‫مشخصات بلوتوث‬
‫به منظور استفاده از فن آوری بی سیم بلوتوث‪ ،‬دستگاه ها‬
‫باید قادر به تفسیر مشخصه های خاصی باشند‪ .‬این دستگاه‬
‫با مشخصات زیر سازگار است‪.‬‬
‫‪ ( A2DP‬مشخصه پخش صدای پیشرفته)‬
‫‪y y‬در حالت ‪ AUTO DJ‬چنانچه عملكرد دیگری را‬
‫انتخاب کنید یا با استفاده از دکمه ‪ I‬بر روی‬
‫دستگاه (يا ‪ Z ENTER‬برروی دستگاه كنترل از راه‬
‫دور) موسیقی را متوقف کنید‪ ،‬عملكرد ‪AUTO DJ‬‬
‫غیرفعال می شود‪.‬‬
‫‪y y‬عملكرد ‪ AUTO DJ‬در فایل موسیقی که کمتر از ‪60‬‬
‫ثانیه است امكان پذیر نیست‪.‬‬
‫‪y y‬در هنگام ضبط عملكرد ‪ AUTO DJ‬امكان پذیر‬
‫نیست‪.‬‬
‫‪y y‬هنگام پخش ترانه ليست پخش‪ ،‬فقط ‪AUTO DJ‬‬
‫‪ SEQUENTIAL‬قابل انتخاب است‪.‬‬
‫‪2015-09-10 �� 4:27:53‬‬
‫‪OM9550-FB.DIRNDLK_FARSI_2807.indd 24‬‬
‫عملكرد‬
‫گوش کردن به موسیقی ذخیره شده‬
‫در دستگاه هاي بلوتوث‬
‫هماهنگ کردن این دستگاه و دستگاه بلوتوث‬
‫پیش از شروع مرحله هماهنگي‪ ،‬از روشن بودن عملكرد‬
‫بلوتوث در دستگاه بلوتوث تان اطمینان حاصل کنید‪ .‬به‬
‫دفترچه راهنمای دستگاه بلوتوث تان مراجعه کنید‪.‬‬
‫به محض برقراری هماهنگي‪ ،‬دیگر نیازی به هماهنگي مجدد‬
‫نیست‪.‬‬
‫‪ .1‬با استفاده از دکمه ی ‪ FUNCTION‬عملكرد بلوتوث را‬
‫انتخاب کنید يا دكمه ‪ Bluetooth‬بر روي دستگاه را‬
‫فشار دهيد‪.‬‬
‫عبارت “‪ ”BT READY‬در صفحه نمایش نمایان می شود‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪ XX:XXy y‬همان چهار رقم آخر دستگاه بلوتوث تان‬
‫است‪ .‬به عنوان مثال اگر دستگاه بلوتوث تان داراي‬
‫چنين آدرسي ‪ 9C:02:98:4A:F7:08‬باشد‪ ،‬شما در‬
‫دستگاه بلوتوث تان عبارت ”)‪ “LG OM9550(08‬را‬
‫مشاهده خواهيد كرد‪.‬‬
‫‪y y‬با توجه به نوع دستگاه بلوتوث‪ ،‬برخي از دستگاه ها‬
‫از روش هماهنگي متفاوتي برخوردارند‪ .‬در صورت‬
‫نياز شماره پين (‪ ) 0000‬را وارد نماييد‪.‬‬
‫‪y y‬مطابق روش شرح داده شده در باال شما مي توانيد‬
‫هم زمان سه دستگاه بلوتوث را به اين دستگاه‬
‫متصل كنيد‪ ،‬فقط در حالت بلوتوث‪.‬‬
‫‪y y‬اتصال متعدد فقط در دستگاه هاي اندرويد يا ‪iOS‬‬
‫پشتيباني مي شود‪( .‬با توجه به خصوصيات دستگاه‬
‫متصل شده‪ ،‬ممكن است اتصال دستگاه هاي متعدد‬
‫امكان پذير نباشد‪).‬‬
‫‪ .3‬وقتی این دستگاه با موفقیت با دستگاه بلوتوث شما‬
‫هماهنگ شود‪ ،‬عبارت “‪ ”PAIRED‬در صفحه نمایش براي‬
‫مدت زمان كوتاه نمايان شده و سپس به نام دستگاه‬
‫بلوتوث تغيير مي كند‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬وقتي دستگاه ديگري را براي هماهنگي متعدد متصل‬
‫مي كنيد‪ ،‬عبارت “‪ ”PAIRED‬براي چند لحظه در‬
‫صفحه نمايش نمايان مي شود‪.‬‬
‫‪y y‬اگر نام دستگاه موجود نباشد‪ ،‬عالمت “_” نمايان‬
‫خواهد شد‪.‬‬
‫‪ .4‬گوش کردن به موسیقی‬
‫برای پخش موسیقی ذخیره شده در دستگاه بلوتوث‪ ،‬به‬
‫راهنمای دستگاه بلوتوث تان مراجعه کنید‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬هنگام استفاده از ارتباط بلوتوث‪ ،‬تا حد امكان‬
‫فاصله بین دو دستگاه باید نزدیك باشد و این‬
‫فاصله حفظ شود‪.‬‬
‫ارتباط بلوتوث در شرایط زیر ممكن است عمل‬
‫نكند‪:‬‬
‫‪3‬‬
‫عملكرد‬
‫‪ .2‬دستگاه بلوتوث را راه انداخته و عملكرد هماهنگي را‬
‫انجام دهید‪ .‬هنگام جستجو برای این دستگاه مجهز به‬
‫بلوتوث‪ ،‬فهرستی از دستگاه های یافت شده در نمایشگر‬
‫دستگاه بلوتوث نمایان می شود و این بستگی به نوع‬
‫دستگاه بلوتوث دارد‪ .‬دستگاه شما با نام‬
‫”)‪ “LG OM9550(XX‬شناسایی می شود‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫ قرار گرفتن مانع میان این دستگاه و دستگاه‬‫بلوتوث‪.‬‬
‫ وجود دستگاهی که از همان فرکانس بلوتوث‬‫استفاده کند مانند تجهیزات پزشكی‪ ،‬مایكرویو یا‬
‫دستگاه شبكه بی سیم‪.‬‬
‫‪y y‬وقتی دستگاه را روشن می کنید‪ ،‬باید ارتباط دستگاه‬
‫بلوتوث را با این دستگاه دوباره برقرار کنید‪.‬‬
‫‪y y‬حتي اگر در حالت بلوتوث‪ 3 ،‬دستگاه بلوتوث را به‬
‫اين دستگاه متصل كرده باشيد‪ ،‬فقط با استفاده از‬
‫يك دستگاه مي توانيد ترانه را پخش كرده و كنترل‬
‫نماييد‪.‬‬
‫‪y y‬دستگاه هاي قابل تفكيك‪ /‬جداشدني (مانند دانگل) از‬
‫اتصال متعدد پشتيباني نمي كنند‪.‬‬
‫‪2015-09-10 �� 4:27:53‬‬
‫‪OM9550-FB.DIRNDLK_FARSI_2807.indd 25‬‬
‫‪26‬‬
‫عملكرد‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬زماني كه اين دستگاه به چند دستگاه بلوتوث متصل‬
‫است‪ ،‬با تغيير عملكرد از جانب شما‪ ،‬فقط دستگاهي‬
‫كه در حال پخش است قادر به حفظ ارتباط بلوتوث‬
‫مي باشد‪.‬‬
‫‪y y‬در صورت بروز تداخل از جانب سایر دستگاه های‬
‫دارای امواج الكتریكی‪ ،‬صدا قطع و وصل خواهد شد‪.‬‬
‫‪y y‬با این دستگاه قادر به کنترل دستگاه بلوتوث‬
‫نخواهید بود‪.‬‬
‫‪y y‬با توجه به نوع دستگاه‪ ،‬ممكن است شما نتوانید از‬
‫عملكرد بلوتوث استفاده کنید‪.‬‬
‫‪y y‬با استفاده از گوشی‪ ،‬دستگاه ‪ ،MP3‬نوت بوك‪ ،‬غیره‬
‫می توانید از سیستم بی سیم بهره مند شوید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪y y‬چنانچه فاصله مابین دستگاه بلوتوث و اين دستگاه‬
‫بیشتر از حد مجاز شود‪ ،‬کیفیت صدا کاهش می یابد‪.‬‬
‫عملكرد‬
‫‪y y‬با خاموش شدن دستگاه یا دور شدن دستگاه ها از‬
‫یكدیگر‪ ،‬ارتباط بلوتوث قطع می شود‪.‬‬
‫‪y y‬اگر ارتباط بلوتوث قطع شود‪ ،‬باید دوباره دستگاه‬
‫بلوتوث را با این دستگاه منطبق کنید‪.‬‬
‫‪y y‬وقتی بلوتوث متصل نباشد‪ ،‬عبارت “‪”BT READY‬‬
‫در صفحه نمایش نمایان می شود‪.‬‬
‫‪y y‬هنگام استفاده از عملكرد بلوتوث‪ ،‬ميزان صداي‬
‫دستگاه بلوتوث را به حد مناسب برسانيد‪.‬‬
‫‪y y‬اگر دستگاه در عملكرد بلوتوث نباشد‪ ،‬فقط يك‬
‫دستگاه قابل اتصال است‪.‬‬
‫‪y y‬هنگام استفاده از ‪ LG TV‬اگر دستگاه بلوتوث متصل‬
‫شود‪ LG TV ،‬قطع شده و دستگاه بلوتوث متصل‬
‫مي شود‪.‬‬
‫‪y y‬وقتي دستگاه بلوتوث (دستگاه ‪ ) iOS‬را به اين‬
‫دستگاه متصل مي كنيد يا دستگاه را به كار مي‬
‫اندازيد‪ ،‬ميزان صداي دو دستگاه با هم همگام مي‬
‫شود‪.‬‬
‫‪2015-09-10 �� 4:27:53‬‬
‫‪OM9550-FB.DIRNDLK_FARSI_2807.indd 26‬‬
‫عملكرد‬
‫استفاده از برنامه كاربردي‬
‫‪Music Flow Bluetooth‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫فقط سيستم عامل اندرويد قادر به استفاده از برنامه‬
‫كاربردي ‪ Music Flow Bluetooth‬اين دستگاه است‪.‬‬
‫درباره برنامه كاربردي ‪Music Flow‬‬
‫‪Bluetooth‬‬
‫برنامه كاربردي‪ Music Flow Bluetooth‬تعداي از قابليت‬
‫هاي جديد را براي اين دستگاه به همراه مي آورد‪.‬‬
‫نصب برنامه كاربردي ‪Music Flow‬‬
‫‪ Bluetooth‬از طريق بازار اندرويد گوگل‬
‫(فروشگاه بازي گوگل)‬
‫‪ .1‬بر روي آيكن بازار اندرويد گوگل (فروشگاه بازي‬
‫اندرويد) ضربه بزنيد‪.‬‬
‫‪ .2‬در نوار جستجو‪ ،‬عبارت ‪ Music Flow Bluetooth‬را‬
‫تايپ كرده و جستجو كنيد‪.‬‬
‫‪ .3‬در ليست نتايج جستجو‪ Music Flow Bluetooth ،‬را‬
‫يافته و براي دانلود ضربه بزنيد‪.‬‬
‫‪ .4‬براي نصب بر روي آيكن ضربه بزنيد‪.‬‬
‫‪ .5‬براي دانلود بر روي آيكن ضربه بزنيد‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬مطمئن شويد كه دستگاه بلوتوث به اينترنت متصل‬
‫است‪.‬‬
‫‪y y‬مطمئن شويد كه دستگاه بلوتوث مجهز به بازار‬
‫اندرويد گوگل (فروشگاه بازي گوگل) است‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫عملكرد‬
‫براي بهره مندي از قابليت هاي بيشتر‪ ،‬توصيه مي شود‬
‫برنامه رايگان كاربردي‪ Music Flow Bluetooth‬را دانلود و‬
‫نصب كنيد‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫نصب برنامه كاربردي ‪Music Flow‬‬
‫‪ Bluetooth‬بر روي دستگاه بلوتوث‬
‫براي نصب برنامه كاربردي ‪ Music Flow Bluetooth‬بر‬
‫روي دستگاه بلوتوث دو راه وجود دارد‪.‬‬
‫نصب برنامه كاربردي‪Music Flow‬‬
‫‪ Bluetooth‬از طريق كد ‪QR‬‬
‫‪ .1‬ازطريق كد ‪ QR‬برنامه كاربردي ‪LG Bluetooth‬‬
‫‪ Remote‬را نصب كنيد‪ .‬براي پويش كد ‪ QR‬از نرم افزار‬
‫پويشگر استفاده كنيد‪.‬‬
‫‪ .2‬براي نصب بر روي آيكن ضربه بزنيد‪.‬‬
‫‪ .3‬براي دانلود بر روي آيكن ضربه بزنيد‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬مطمئن شويد كه دستگاه بلوتوث به اينترنت متصل‬
‫است‪.‬‬
‫‪y y‬مطمئن شويد كه دستگاه بلوتوث داراي نرم افزار‬
‫پويشگر است‪ .‬اگر ندارد‪ ،‬آن را از بازار اندرويد‬
‫گوگل (فروشگاه بازي گوگل) دانلود كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬با توجه به منطقه‪ ،‬كد ‪ QR‬ممكن است كار نكند‪.‬‬
‫‪2015-09-10 �� 4:27:53‬‬
‫‪OM9550-FB.DIRNDLK_FARSI_2807.indd 27‬‬
‫‪28‬‬
‫عملكرد‬
‫فعال كردن بلوتوث با برنامه كاربردي‬
‫‪Music Flow Bluetooth‬‬
‫“برنامه كاربردي ‪ Music Flow Bluetooth‬به ارتباط‬
‫دستگاه بلوتوث با اين دستگاه كمك مي كند‪.‬‬
‫‪ .1‬براي باز شدن برنامه كاربردي ‪Music Flow‬‬
‫‪ Bluetooth‬در صفحه اصلي بر روي آيكن ‪Music‬‬
‫‪ Flow Bluetooth‬ضربه زده و به منوي اصلي برويد‪.‬‬
‫‪ .2‬بر روي [‪ ]Menu‬ضربه زده و دستگاه مورد نظر را‬
‫انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪ .3‬براي اطالعات بيشتر پيرامون عملكرد‪ ،‬بر روي‬
‫[‪ ]Setting‬ضربه زده و راهنماي كاربر را روشن كنيد‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬برنامه كاربردي ‪ Music Flow Bluetooth‬در‬
‫نگارش نرم افزار زير امكان پذير است؛‬
‫‪ -‬سيستم عامل اندرويد‪ :‬نگارش ‪( 3/0/4‬يا باالتر)‬
‫‪y y‬اگر براي عملكرد از ‪Music Flow Bluetooth‬‬
‫استفاده مي كنيد‪ ،‬ممكن است تفاوت هايي بين برنامه‬
‫كاربردي ‪ Music Flow Bluetooth‬و دستگاه‬
‫كنترل از راه دور ارائه شده وجود داشته باشد‪ .‬در‬
‫صورت نياز از دستگاه كنترل از راه دور ارائه شده‬
‫استفاده كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬با توجه به دستگاه بلوتوث برنامه كاربردي ‪Music‬‬
‫‪ Flow Bluetooth‬ممكن است كار نكند‪.‬‬
‫‪y y‬پس از اتصال ‪ Music Flow Bluetooth‬ممكن است‬
‫موسيقي از دستگاه پخش نشود در چنين شرايطي‬
‫مرحله ارتباط را دوباره انجام دهيد‪.‬‬
‫عملكرد‬
‫‪y y‬اگر هنگام استفاده از ‪Music Flow Bluetooth‬‬
‫عملكرد را تغيير دهيد يا تنظيمات دستگاه بلوتوث را‬
‫تغيير دهيد‪ ،‬برنامه كاربردي ‪Music Flow‬‬
‫‪ Bluetooth‬ممكن است عملكرد غير عادي داشته‬
‫باشد‪.‬‬
‫‪y y‬هنگامي كه برنامه كاربردي ‪Music Flow‬‬
‫‪ Bluetooth‬غير عادي عمل مي كند‪ ،‬دستگاه بلوتوث‬
‫و اتصال ‪ Music Flow Bluetooth‬بررسي كرده و‬
‫دوباره ارتباط را برقرار كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬با توجه به سيستم عملكرد گوشي هوشمند‪ ،‬ممكن‬
‫است تفاوت هايي براي عملكرد ‪Music Flow‬‬
‫‪ Bluetooth‬وجود داشته باشد‪.‬‬
‫‪y y‬اگر ارتباط برنامه كاربردي ‪Music Flow‬‬
‫‪ Bluetooth‬خوب كار نكرد‪ ،‬تنظيمات بلوتوث در‬
‫دستگاه بلوتوث تان را بررسي نماييد‪.‬‬
‫‪2015-09-10 �� 4:27:53‬‬
‫‪OM9550-FB.DIRNDLK_FARSI_2807.indd 28‬‬
‫عملكرد‬
‫عملكردهای رادیو‬
‫تنظيم ايستگاه هاي راديويي‬
‫از این که آنتن ‪ FM‬متصل است اطمینان حاصل کنید‪.‬‬
‫(به صفحه ‪ 19‬مراجعه شود)‪.‬‬
‫پیش از تنظیم‪ ،‬از کم بودن صدا اطمینان حاصل کنید‪.‬‬
‫گوش کردن به رادیو‬
‫‪ .1‬دکمه ‪ FUNCTION‬را فشار دهید تا عبارت ‪ FM‬در‬
‫صفحه نمایش نمایان شود‪.‬‬
‫آخرین ایستگاه دریافتی تنظیم خواهد شد‪.‬‬
‫‬
‫یا‬
‫تنظيم دستي‪:‬‬
‫دکمه ‪ TUNING-/+‬بر روي دستگاه كنترل از راه دور يا‬
‫دكمه ‪ Y/U‬بر روي دستگاه را چندین بار فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫‪ .3‬با چرخاندن گردونه صدا بر روي دستگاه يا فشار مكرر‬
‫دكمه‪ VOL +/-‬بر روي دستگاه كنترل از راه دور‪ ،‬صدا را‬
‫تنظيم كنيد‪.‬‬
‫تقویت گیرندگی ‪FM‬‬
‫در صورت ضعيف بودن گيرندگي راديو‪ ،‬آنتن را تنظيم كنيد‪.‬‬
‫‪2015-09-10 �� 4:27:53‬‬
‫شما می توانید ‪ 50‬ایستگاه برای ‪ FM‬تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪ .1‬دکمه ‪ FUNCTION‬را فشار دهید تا عبارت‪ FM‬در‬
‫صفحه نمایش نمایان شود‪.‬‬
‫‪ .2‬دکمه ‪ TUNING-/+‬بر روي دستگاه كنترل از راه دور يا‬
‫دكمه ‪ Y/U‬بر روي دستگاه را چندین بار فشار‬
‫دهید تا فركانس مورد نظر انتخاب شود‪.‬‬
‫‪ .3‬دکمه ‪ PROGRAM/MEMORY‬بر روي دستگاه كنترل‬
‫از راه دور را فشار دهید تا یك شماره از قبل تنظیم شده‬
‫در صفحه نمایش چشمك بزند‪.‬‬
‫‪ .4‬برای انتخاب شماره مورد نظر دکمه‬
‫‪ W/SPRESET·FOLDER‬بر روي دستگاه كنترل از راه‬
‫دور را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .5‬دکمه ‪ PROGRAM/MEMORY‬را فشار دهید‪ .‬ایستگاه‬
‫ذخیره می شود‪.‬‬
‫‪ .6‬برای ذخیره کردن سایر ایستگاه ها مراحل ‪ 2‬تا ‪ 5‬را‬
‫تكرار کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫عملكرد‬
‫‪ .2‬تنظيم خودكار‬
‫دکمه ‪ TUNING-/+‬بر روي دستگاه كنترل از راه دور يا‬
‫دكمه ‪ Y/U‬بر روي دستگاه را به مدت ‪ 2‬ثانیه‬
‫فشار دهید تا عالمت فرکانس شروع به تغییر کند‪ ،‬سپس‬
‫رها كنيد‪ .‬وقتی دستگاه در یك ایستگاه تنظیم شود عمل‬
‫جستجو متوقف خواهد شد‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫‪ .7‬براي شنيدن صداي ايستگاه تنظيم شده‪ ،‬دكمه‬
‫‪ W/SPRESET·FOLDER‬يا دكمه هاي اعداد صفر تا ‪9‬‬
‫را فشار دهيد‪.‬‬
‫حذف تمامي ايستگاه هاي ذخيره شده‬
‫‪ .1‬دكمه ‪ PROGRAM/MEMORY‬را مدت ‪ 2‬ثانيه فشار‬
‫دهيد‪.‬‬
‫عبارت “‪ ”ERASEALL‬در صفحه نمايش چشمك مي زند‪.‬‬
‫‪ .2‬براي حذف تمامي ايستگاه هاي ذخيره شده‪ ،‬دكمه‬
‫‪ PROGRAM/MEMORY‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪OM9550-FB.DIRNDLK_FARSI_2807.indd 29‬‬
‫‪30‬‬
‫عملكرد‬
‫‪,,‬توجه‬
‫تنظيم صدا‬
‫‪y y‬در برخي بلندگوها‪ ،‬با توجه به حالت صدا‪ ،‬صدايي‬
‫شنيده نشده و يا بسيار ضعيف شنيده مي شود‪.‬‬
‫تنظيم حالت صدا‬
‫اين سيستم داراي تعدادي زمينه هاي صوتي از پيش تنظيم‬
‫شده است‪ .‬شما مي توانيد با فشار دكمه ‪SOUND EFFECT‬‬
‫بر روي دستگاه كنترل از راه دور يك حالت صوتي انتخاب‬
‫كنيد‪.‬‬
‫موارد نمايان شده براي اكواليزر بستگي به منابع ورودي و‬
‫جلوه ها دارند‪.‬‬
‫نمايشگر‬
‫‪3‬‬
‫‪NATURAL‬‬
‫توضيح‬
‫از صداي عادي و طبيعي لذت ببريد‪.‬‬
‫عملكرد‬
‫جلوه صوتي بهينه شده بر اساس‬
‫منطقه‪.‬‬
‫‪Local‬‬
‫‪(FORRO/FUNK/SERTANEJ/ Specialization‬‬
‫‪DANGDUT/ARABIC/PERSIAN/‬‬
‫‪equalizer‬‬
‫‪INDIA/REGUETON/MERENGUE/‬‬
‫(‪)Optional‬‬
‫‪SALSA/SAMBA/CUMBIA/AFRO/‬‬
‫)‪AXE/TECNO BR‬‬
‫‪AUTO EQ‬‬
‫بر اساس ژانر موسيقي مندرج در‬
‫‪ MP3 ID3 tag‬فايل هاي ترانه‪،‬‬
‫اكواليزر صدا را تنظيم مي كند‪.‬‬
‫‪POP‬‬
‫‪CLASSIC‬‬
‫‪JAZZ‬‬
‫‪ROCK‬‬
‫اين برنامه فضاي جذابي را به صدا مي‬
‫دهد تا شما احساس واقعي حضور در‬
‫يك كنسرت پاپ‪ ،‬كالسيك‪ ،‬جاز يا راك‬
‫را داشته باشيد‪.‬‬
‫‪FOOTBALL‬‬
‫اين برنامه فضايي را به صدا مي دهد‬
‫تا شما احساس حضور در ورزشگاه‬
‫فوتبال را داشته باشيد‪.‬‬
‫‪FLAT‬‬
‫اين جلوه صداي متعادلي را ارائه مي‬
‫كند‪.‬‬
‫‪BOOST‬‬
‫با تقويت فركانس مياني‪ ،‬وضعيت كلي‬
‫صدا را تقويت مي كند‪.‬‬
‫‪y y‬پس از تغيير ورودي ممكن است الزم باشد حالت‬
‫صدا را بازنشاني كنيد‪ ،‬گاهي اوقات حتي پس از‬
‫تغيير تراك‪ /‬فايل صوتي ممكن است اين كار الزم‬
‫باشد‪.‬‬
‫‪y y‬با فشار دكمه ‪ BASS BLAST‬بر روي دستگاه مي‬
‫توانيد به طور مستقيم صداي ‪ STANDARD‬يا‬
‫‪ (BASS BLAST) BASS‬را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫تنظيم اكواليزر كاربر‬
‫شما مي توانيد ميزان باس و تريبل را تنظيم كرده و به مقادير‬
‫دلخواه برسانيد‪.‬‬
‫‪ .1‬دكمه را ‪ USER EQ‬بر روي دستگاه را فشار دهيد‪.‬‬
‫عبارت “‪ ”USER EQ‬نمايان مي شود‪.‬‬
‫‪ .2‬هنگامي كه عبارت “‪ ”USER EQ‬نمايان است‪ ،‬با فشار‬
‫دكمه ‪ USER EQ‬گزينه ‪ (MIDDLE) MID, Bass‬يا‬
‫‪ (TREBLE) TRE‬را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪ .3‬براي تنظيم ميزان صدا‪ ،‬گردونه ي‬
‫‪ SCRATCH/ CONTROL‬را بچرخانيد‪.‬‬
‫‪ .4‬براي ذخيره تنظيمات‪ ،‬دكمه ‪ USER EQ‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫جلوه صوتي تريبل‪ ،‬باس و سوراند را‬
‫‪BASS‬‬
‫(‪ )BASS BLAST‬تقويت مي كند‪.‬‬
‫دانگ پايين و باالي صدا را تقويت مي‬
‫‪TRE/BASS‬‬
‫(‪ )TREBLE/BASS‬كند‪.‬‬
‫‪STANDARD‬‬
‫‪2015-09-10 �� 4:27:53‬‬
‫با اين جلوه مي توانيد از صداي بهينه‬
‫شده اي بهره مند شويد‪.‬‬
‫‪OM9550-FB.DIRNDLK_FARSI_2807.indd 30‬‬
‫عملكرد‬
‫عملكردهاي پيشرفته‬
‫ضبط بر روي ‪USB‬‬
‫شما مي توانيد از منابع صوتي گوناگون بر روي ‪ USB‬ضبط‬
‫كنيد‪.‬‬
‫(‪)CD, AUX, PORTABLE, Tuner, USB‬‬
‫‪ .1‬دستگاه ‪ USB‬را به اين دستگاه متصل كنيد‪.‬‬
‫‪ .2‬با فشار دكمه ‪ FUNCTION‬عملكرد مورد نظر را براي‬
‫ضبط انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪.3‬با فشار دكمه ‪ ،USB REC/DEMO‬عمل ضبط آغاز‬
‫مي شود‪.‬‬
‫ اگر هر دو ‪ USB1‬و ‪ USB2‬را متصل كنيد‪ ،‬هنگامي كه‬‫‪ USB1‬يا ‪ USB2‬مورد نظرتان در صفحه نمايش چشمك‬
‫مي زند دكمه ‪ USB REC/DEMO‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪ .4‬براي توقف ضبط دكمه ‪ I‬بر روي دستگاه يا‬
‫‪ ENTER Z‬بر روي دستگاه كنترل از راه دور را فشار‬
‫دهيد‪.‬‬
‫توقف موقت (مكث) در هنگام ضبط‬
‫در هنگام ضبط‪ ،‬با فشار دكمه ‪ d/M‬بر روي دستگاه كنترل‬
‫از راه دور يا فشار دكمه ‪ T‬بر روي دستگاه‪ ،‬عمل ضبط به‬
‫طور موقت متوقف مي شود‪ .‬براي شروع دوباره‪ ،‬همين دكمه‬
‫را دوباره فشار دهيد‪( .‬فقط ‪)TUNER, AUX, PORTABLE‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫هنگام ضبط با سرعت ‪ AUDIO CD X1‬مي توانيد‬
‫صداي در حال ضبط ميكروفن را با صداي ميكروفن‬
‫كنترل كنيد‪.‬‬
‫‪2015-09-10 �� 4:27:54‬‬
‫انتخاب ميزان بيت ضبط و سرعت‬
‫‪ .1‬دكمه‪ USB REC/DEMO‬را بيش از ‪ 3‬ثانيه فشار دهيد‪.‬‬
‫‪ .2‬براي انتخاب ميزان بيت دكمه ‪ C/V‬بر روي‬
‫دستگاه كنترل از راه دور يا دكمه ‪ Y/U‬بر روي‬
‫دستگاه را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪ .3‬براي تنظيم دكمه‪ USB REC‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪ .4‬براي انتخاب سرعت ضبط دلخواه‪ ،‬دكمه ‪ C/V‬بر‬
‫روي دستگاه كنترل از راه دور يا دكمه ‪ Y/U‬بر‬
‫روي دستگاه را فشار دهيد‪.‬‬
‫سرعت ‪X1‬‬
‫‪ -‬در هنگام ضبط مي توانيد به ترانه گوش كنيد‪.‬‬
‫سرعت ‪X2‬‬
‫‪ -‬فقط مي توانيد فايل موسيقي را ضبط كنيد‪.‬‬
‫‪ .5‬براي اتمام تنظيمات دكمه ‪ USB REC/DEMO‬را فشار‬
‫دهيد‪.‬‬
‫كپي از روي ‪ USB‬بر روي ‪USB‬‬
‫‪3‬‬
‫عملكرد‬
‫ضبط يك تراك‪ /‬فايل‪ -‬پس از پخش تراك‪ /‬فايل مورد نظر‬
‫مي توانيد آن را بر روي ‪ USB‬ضبط كنيد‪.‬‬
‫ضبط تمامي تراك ها‪ /‬فايل ها‪ -‬در حالت توقف كامل مي‬
‫توانيد بر روي ‪ USB‬ضبط كنيد‪.‬‬
‫ضبط ليست پخش برنامه ريزي شده‪ -‬پس از نمايش‬
‫ليست پخش برنامه ريزي شده‪ ،‬مي توانيد آن را بر روي‬
‫‪ USB‬ضبط كنيد‪( .‬به صفحه ‪ 33‬مراجعه شود)‬
‫‪31‬‬
‫شما مي توانيد انواع ترانه موجود بر روي‪ USB1‬را بر روي‬
‫‪ USB2‬كپي كنيد‪.‬‬
‫‪ .1‬دستگاه‪ USB‬حاوي ترانه هاي مورد نظرتان را به درگاه‬
‫‪ (1) USB‬متصل و عملكرد‪ USB 1‬را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪ .2‬دستگاه ‪ USB‬ديگري را به درگاه ‪ (2) USB‬متصل كنيد‪.‬‬
‫‪ .3‬براي شروع ضبط دكمه ‪ USB REC/DEMO‬را فشار‬
‫دهيد‪.‬‬
‫‪ .4‬براي توقف ضبط دكمه ‪ I‬بر روي دستگاه يا‬
‫‪ ENTER Z‬بر روي دستگاه كنترل از راه دور را فشار‬
‫دهيد‪.‬‬
‫كپي غير مجاز محتواي محافظت شده‪ ،‬از جمله برنامه‬
‫هاي رايانه اي‪ ،‬فايل ها‪ ،‬برنامه هاي تلويزيوني و ضبط‬
‫فايل هاي صوتي منجر به ايجاد جرم مي شود‪ .‬از اين‬
‫دستگاه براي مقاصد فوق استفاده نكنيد‪.‬‬
‫متعهد بوده و به قوانين حقوق‬
‫پديدآورندگان احترام بگذاريد‪.‬‬
‫‪OM9550-FB.DIRNDLK_FARSI_2807.indd 31‬‬
‫‪32‬‬
‫عملكرد‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬میزان درصد ضبط برای ‪ USB‬را در هنگام ضبط‬
‫می توان بررسی نمود‪ ( .‬فقط دیسك ‪)MP3/WMA‬‬
‫‪y y‬در هنگام ضبط ‪ ، MP3/WMA‬صدایی شنیده نمی‬
‫شود‪.‬‬
‫‪y y‬شما مي توانيد با توجه به صداي ميكروفن‪ ،‬صداي‬
‫ميكروفن ضبط شده را كنترل كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬برای انجام ضبط خوب‪ ،‬هنگام ضبط از روی دیسك‬
‫بر روی ‪ ، USB‬میزان صدای خروجی کم می شود‪.‬‬
‫‪y y‬بيش از ‪ 2000‬فايل نمي توانيد ذخيره كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬در هنگام پخش چنانچه عمل ضبط را متوقف کنید‪،‬‬
‫فایل تا زمان ضبط شده ذخیره می گردد‪.‬‬
‫(بجز ‪.)MP3/WMA‬‬
‫‪y y‬در عملكرد ديسك‪ ،‬صداي ‪MIC, DJ Pro, Scratch,‬‬
‫‪ DJ Effect‬فقط در هنگام ضبط ديسك صوتي با‬
‫سرعت ‪ X1‬ضبط مي شود‪ .‬همچنين منبع ديسك‬
‫صوتي نيز ضبط مي شود‪.‬‬
‫‪y y‬در هنگام ضبط فقط می توان میزان صدا را بین‬
‫‪ MIN‬و ‪ 30‬تنظیم کرد‪( .‬فقط عملكرد ديسك)‬
‫‪3‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬با استفاده از ‪MIC/DJ Pro/Scratch/DJ Effect‬‬
‫مي توانيد انواع صدا را ضبط كنيد‪.‬‬
‫(به جز كپي ‪)USB‬‬
‫عملكرد‬
‫‪y y‬در هنگام ضبط بر روي ‪ USB‬از جدا کردن دستگاه‬
‫‪ USB‬یا خاموش کردن دستگاه خودداری کنید‪ .‬در‬
‫غیر اینصورت فایل ناقص ایجاد شده و در رایانه‬
‫قابل حذف شدن نخواهد بود‪.‬‬
‫‪y y‬اگر ضبط عمل نكند‪ ،‬عباراتی از قبيل ‪“NO USB”,‬‬
‫”‪ “ERROR”, “USB FULL‬یا “‪ ”NO REC‬در صفحه‬
‫نمایش نشان داده می شود‪.‬‬
‫‪y y‬از دستگاه کارت خوان یا ‪ HDD‬جانبی نمی توان‬
‫برای ضبط ‪ USB‬استفاده کرد‪.‬‬
‫‪y y‬در حالت ‪ AUTO DJ‬نمي توانيد ضبط كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬در صورتي كه فايل ‪ MP3/WMA‬غير قابل پشتيباني‬
‫باشد‪ ،‬عمل ضبط فايل متوقف مي گردد‪.‬‬
‫‪y y‬فايل هاي ضبط شده مطابق زير ذخيره مي گردند‪.‬‬
‫ديسك صوتي‬
‫‪MP3/WMA‬‬
‫ساير منابع*‬
‫راديو‬
‫‪y y‬وقتی برای مدت زمان طوالنی ضبط کنید‪ ،‬فایل ضبط‬
‫شده حدود ‪ 512‬مگا بایت خواهد بود‪.‬‬
‫* ‪ AUX :‬و غيره‪.‬‬
‫راديو‪ :‬فركانس در حال ضبط كنوني نشان داده مي‬
‫شود‪..‬‬
‫‪2015-09-10 �� 4:27:54‬‬
‫‪OM9550-FB.DIRNDLK_FARSI_2807.indd 32‬‬
‫عملكرد‬
‫پخش برنامه ريزي شده‬
‫عملكرد برنامه ريزي شما را قادر مي سازد‪ ،‬ليست پخشي از‬
‫ترانه دلخواه موجود در دستگاه ‪ ،USB‬ايجاد كنيد‪ .‬هر ليست‬
‫پخش براي هر رسانه مي تواند تا ‪ 20‬تراك‪ /‬فايل باشد‪.‬‬
‫(ديسك‪ ) USB1,USB2 ،‬و در مجموع ‪ 60‬تراك‪ /‬فايل قابل‬
‫ذخيره سازي است‪.‬‬
‫ايجاد ليست برنامه ريزي شده‬
‫فقط در حالت توقف قابل پشتيباني است‪.‬‬
‫‪ .1‬دكمه ‪ PROGRAM/MEMORY‬بر روي دستگاه كنترل‬
‫از راه دور را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪ .2‬براي انتخاب تراك‪ /‬فايل دكمه ‪ C/V‬بر روي‬
‫دستگاه كنترل از راه دور را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪ .4‬براي ذخيره سازي ساير تراك‪ /‬فايل ها مراحل ‪ 2‬تا ‪ 3‬را‬
‫تكرار كنيد‪( .‬با فشار دكمه ‪ W/S PRESET.FOLDER‬بر‬
‫روي دستگاه كنترل از راه دور براي انتخاب شماره‬
‫برنامه‪ ،‬مي توانيد ليست را ويرايش كنيد‪).‬‬
‫‪ .5‬دكمه‪ PROGRAM/MEMORY‬بر روي دستگاه كنترل از‬
‫راه دور را يك بار ديگر فشار دهيد‪.‬‬
‫حذف ليست برنامه ريزي شده‬
‫عملكرد حذف فقط در حالت ويرايش مقدور است‪.‬‬
‫‪ .1‬در حالت توقف دكمه ‪ PROGRAM/MEMORY‬بر روي‬
‫دستگاه كنترل از راه دور را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪ .2‬با فشار مكرر دكمه ‪ PROGRAM/MEMORY‬يا‬
‫‪ W/S PRESET.FOLDER‬بر روي دستگاه كنترل از‬
‫راه دور ترانه اي را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪ .3‬هنگامي كه ترانه انتخاب شده است دكمه ‪ DELETE‬را‬
‫فشار دهيد‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬در موارد زير‪ ،‬برنامه ريزي خاموش مي شود‪.‬‬
‫ تغيير عملكرد به عملكردي ديگر‪.‬‬‫ خاموش و روشن شده دستگاه‪.‬‬‫ كار كردن با دكمه هاي اعداد دستگاه كنترل از راه‬‫دور‪.‬‬
‫‪y y‬در موارد زير‪ ،‬ليست برنامه ريزي شده پاك مي‬
‫شود‪.‬‬
‫ بيرون آوردن ديسك يا جدا كردن دستگاه ‪.USB‬‬‫ حذف يا ضبط فايل هاي موسيقي بر روي دستگاه‬‫‪.USB‬‬
‫‪ -‬جدا كردن سيم برق دستگاه‬
‫‪3‬‬
‫عملكرد‬
‫‪ .3‬براي ذخيره و انتخاب تراك‪ /‬فايل بعدي دكمه‬
‫‪ PROGRAM/MEMORY‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫براي پخش ليست برنامه ريزي شده‪ ،‬پس از ايجاد ليست دكمه‬
‫‪ d/M‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫هنگام ايجاد يا ويرايش ليست برنامه ريزي شده‪ ،‬حالت‬
‫تكرار خاموش است‪.‬‬
‫‪2015-09-10 �� 4:27:54‬‬
‫‪OM9550-FB.DIRNDLK_FARSI_2807.indd 33‬‬
‫‪34‬‬
‫عملكرد‬
‫ساير عملكردها‬
‫قطع موقت صدا‬
‫براي قطع صداي دستگاه دكمه‪ @ MUTE‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫شما مي توانيد از اين عملكرد براي پاسخگويي به تلفن‬
‫استفاده كنيد‪ ،‬هنگامي كه اين عملكرد فعال است عبارت‬
‫“‪ ”MUTE‬در صفحه نمايش نمايان مي شود‪.‬‬
‫براي لغو‪ ،‬دكمه ‪ @ MUTE‬را دوباره فشار داده و يا ميزان‬
‫صدا را تغيير دهيد‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫حالت‪CHILDSAFE‬‬
‫عملكرد‬
‫اگر صداي دستگاه زياد باشد اين عملكرد مانع از شوكه شدن‬
‫شما و ساير افراد در هنگام روشن كردن دستگاه مي شود‪.‬‬
‫براي روشن كردن حالت ‪ ،CHILDSAFE‬وقتي كه صداي‬
‫دستگاه در وضعيت“‪ ”MIN‬است‪ ،‬دكمه‪ ENTER‬بر روي‬
‫دستگاه را فشار داده و نگهداريد‪.‬‬
‫نمايش اطالعات فايل (‪)ID3 TAG‬‬
‫هنگام پخش فايل‪ MP3‬حاوي اطالعات فايل‪ ،‬شما مي توانيد با‬
‫فشار دكمه‪ ، INFO‬اطالعات را نمايش دهيد‪.‬‬
‫‪DEMO‬‬
‫در حالت خاموش‪ ،‬دكمه‪ USB REC/DEMO‬بر روي دستگاه‬
‫را يك بار فشار دهيد‪ .‬دستگاه روشن شده و عملكردهاي‬
‫دستگاه در صفحه نمايش نشان داده مي شود‪ ،‬براي لغو‬
‫عملكرد ‪ ،DEMO‬دكمه ‪ USB REC/DEMO‬را دوباره فشار‬
‫دهيد‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬در حالت‪ ،DEMO‬حتي اگر سيم برق را از پريز خارج‬
‫كنيد دستگاه وضعيت ‪ DEMO‬را حفظ مي كند‪.‬‬
‫‪y y‬در حالت ‪ DEMO‬مي توانيد از ساير عملكردها بهره‬
‫مند شويد‪ .‬در اين مدت زمان‪ DEMO ،‬در وضعيت‬
‫مكث باقي مي ماند‪.‬‬
‫ چنانچه مدت ‪ 10‬ثانيه دكمه اي را فشار ندهيد‪،‬‬‫قابليت ‪ DEMO‬به طور خودكار باز مي گردد‪.‬‬
‫در حالت‪ ،‬صداي دستگاه به تدريج زياد مي شود‪.‬‬
‫براي خاموش كردن حالت ‪ ،CHILDSAFE‬وقتي كه صداي‬
‫دستگاه در وضعيت“‪ ”MIN‬است‪ ،‬دكمه‪ ENTER‬بر روي‬
‫دستگاه را فشار داده و نگهداريد‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫در عملكرد ديسك‪ USB ،‬بلوتوث يا ‪ LG TV‬حالت‬
‫‪ CHILDSAFE‬تا ‪ 2‬دقيقه پس از روشن شدن دستگاه‬
‫كار نخواهد كرد حتي اگر اين حالت فعال شده باشد‪.‬‬
‫‪2015-09-10 �� 4:27:54‬‬
‫‪OM9550-FB.DIRNDLK_FARSI_2807.indd 34‬‬
‫عملكرد‬
‫استفاده از ميكروفن‬
‫تنظيم ساعت‬
‫‪ .1‬ميكروفن را به جك ‪ MIC‬متصل كنيد‪.‬‬
‫‪ .2‬موسيقي مورد نظر را پخش كنيد‪.‬‬
‫‪ .3‬همراه با ترانه شروع به خواندن كنيد‪ .‬با چرخاندن گردونه‬
‫‪ MIC VOL‬به طرف راست يا چپ ميزان صداي ميكروفن‬
‫را تنظيم كنيد‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬وقتي از ميكروفن استفاده نمي كنيد‪ MIC VOL. ،‬را‬
‫در وضعيت حداقل قرار داده و يا ميكروفن را‬
‫خاموش كرده و فيش آن را از جك ‪ MIC‬خارج كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬اگر ميكروفن در فاصله نزديكي از بلندگو باشد‪،‬‬
‫صداي هوم ايجاد خواهد شد‪ .‬در اين موارد‪،‬‬
‫ميكروفن را از بلندگو دور كرده يا با استفاده از‬
‫‪ MIC VOL.‬ميزان صدا را كم كنيد‪.‬‬
‫‪ .3‬با فشار دكمه ‪ C/V‬بر روي دستگاه كنترل از راه‬
‫دور‪ ،‬حالت زمان را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪( AM 12:00‬براي نمايش ‪ AM‬و ‪ )PM‬يا ‪( 0:00‬براي‬‫نمايش ‪ 24‬ساعته)‬
‫‪ .4‬براي تاييد انتخاب دكمه ‪ SET‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪ .5‬با فشار دكمه ‪ C/V‬بر روي دستگاه كنترل از راه‬
‫دور‪ ،‬ساعت را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫اين عملكرد با استفاده از چراغ هاي بلندگو فضايي شبيه به‬
‫فضاي كلوب را ايجاد مي كند‪.‬‬
‫‪ .1‬دكمه ‪ LIGHTING‬بر روي دستگاه را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪ .8‬دكمه ‪ SET‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫عملكرد‬
‫‪ .7‬با فشار دكمه ‪ C/V‬بر روي دستگاه كنترل از راه‬
‫دور‪ ،‬دقيقه را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫نورپردازي‬
‫‬
‫‪ .1‬دستگاه را روشن كنيد‪.‬‬
‫‪ .2‬دكمه ‪ CLOCK‬را فشار داده و نگهداريد‪.‬‬
‫‪ .6‬دكمه‪ SET‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪y y‬اگر صداي ميكروفن خيلي زياد باشد‪ ،‬صدا مخدوش‬
‫خواهد شد‪ .‬در اين موارد گردونه ‪ MIC VOL.‬را به‬
‫طرف حداقل بچرخانيد‪.‬‬
‫با هر بار فشار دكمه فوق حالت ها تغيير مي كنند‪:‬‬
‫‪VOLCANO POLICE THUNDER‬‬
‫‪PSYCHE CAOS OFF‬‬
‫‪35‬‬
‫تنظيم ساعت از طريق برنامه كاربردي‬
‫“‪”Music Flow Bluetooth‬‬
‫برنامه كاربردي “‪ ”Music Flow Bluetooth‬را بر روي‬
‫دستگاه اندرويدتان نصب كنيد‪ ( .‬به صفحه ‪ 27‬مراجعه شود)‬
‫با فعال كردن ارتباط بلوتوث از طريق برنامه كاربردي‬
‫“‪ ، ”Music Flow Bluetooth‬ساعت اين دستگاه به طور‬
‫خودكار با ساعت دستگاه تان هماهنگ خواهد شد‪.‬‬
‫‪OFF‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬استفاده از قابليت نورپردازي در تمامي عملكردها‬
‫امكان پذير است‪.‬‬
‫‪y y‬وقتي دكمه ‪ LIGHTING‬را براي بار اول فشار مي‬
‫دهيد‪ ،‬حالت قبل را اجرا مي كند‪ ،‬براي تغيير حالت‬
‫همين دكمه را دوباره فشار دهيد‪.‬‬
‫‪2015-09-10 �� 4:27:54‬‬
‫‪OM9550-FB.DIRNDLK_FARSI_2807.indd 35‬‬
‫‪36‬‬
‫عملكرد‬
‫استفاده از دستگاه پخش به عنوان‬
‫ساعت شماطه دار‬
‫‪ .1‬دستگاه را روشن كنيد‪.‬‬
‫‪ .2‬دكمه ‪ ALARM‬را فشار داده و نگهداريد‪.‬‬
‫‪ .3‬براي تغيير ساعت و دقيقه دكمه ‪ C/V‬بر روي‬
‫دستگاه كنترل از راه دور را فشار داده و براي ذخيره‬
‫شدن دكمه ‪ SET‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫عملكرد‬
‫‪ .4‬براي انتخاب عملكرد دكمه ‪ C/V‬بر روي دستگاه‬
‫كنترل از راه دور را فشار داده و براي ذخيره دكمه ‪SET‬‬
‫را فشار دهيد‪.‬‬
‫براي انتخاب يك شماره حافظه در حالت راديو دكمه‬‫‪ C/V‬بر روي دستگاه كنترل از راه دور را فشار‬
‫دهيد سپس دكمه ‪ SET‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫اگر هيچ شماره حافظه اي وجود ندارد‪ ،‬اين مرحله را مي‬
‫توانيد رد كنيد‪.‬‬
‫‪ .5‬براي تغيير ميزان صدا دكمه ‪ C/V‬بر روي‬
‫دستگاه كنترل از راه دور را فشار داده و براي ذخيره‬
‫دكمه ‪ SET‬را فشار دهيد‪ .‬عالمت ساعت ( زنگ را نشان‬
‫مي دهد‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬اگر ساعت را تنظيم كرده باشيد براي بررسي ساعت‬
‫دكمه ‪ CLOCK‬را فشار دهيد حتي اگر دستگاه‬
‫خاموش باشد ساعت نشان داده خواهد شد‪.‬‬
‫تنظيم تايمر خواب‬
‫براي انتخاب زمان تاخير بين ‪ 10‬تا ‪ 180‬دقيقه‪ ،‬دكمه ‪SLEEP‬‬
‫را چندين بار فشار دهيد‪ .‬پس از سپري شدن زمان تاخير‬
‫دستگاه خاموش خواهد شد‪.‬‬
‫براي لغو عملكرد تايمر خواب‪ ،‬دكمه ‪ SLEEP‬را چندين بار‬
‫فشار دهيد تا عبارت ‪ SLEEP 10‬نمايان شود سپس دكمه‬
‫‪ SLEEP‬را يك بار ديگر فشار دهيد‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬شما مي توانيد پيش از خاموش شدن دستگاه‪ ،‬زمان‬
‫باقي مانده را بررسي كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬دكمه ‪ SLEEP‬را فشار دهيد‪ .‬زمان باقي مانده در‬
‫صفحه نمايش نمايان خواهد شد‪.‬‬
‫ديمر‬
‫دكمه ‪ SLEEP‬را يك بار فشار دهيد‪ .‬صفحه نمايش تاريك‬
‫مي شود‪ .‬براي لغو ديمر دكمه ‪ SLEEP‬را چندين بار فشار‬
‫دهيد تا صفحه نمايش روشن شود‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫وقتي ديمر فعال مي شود‪ ،‬تمامي چراغ هاي ‪LED‬‬
‫خاموش مي شوند‪.‬‬
‫‪y y‬پس از تنظيم ساعت مي توانيد‪ ،‬زنگ را تنظيم كنيد‪.‬‬
‫اگر ساعت و زنگ بيدار باش را تنظيم كرده باشيد‪،‬‬
‫‪y y‬با فشار دكمه ‪ CLOCK‬مي توانيد عالمت زنگ ( را‬
‫بررسي كنيد حتي اگر دستگاه خاموش باشد‪ .‬اگر‬
‫ساعت و زنگ بيدار باش را تنظيم كرده باشيد با‬
‫‪y y‬فشار دكمه ‪ ALARM‬مي توانيد عالمت زنگ ( و‬
‫اطالعات مربوط به تنظيم را بررسي كنيد حتي اگر‬
‫دستگاه خاموش باشد‪.‬‬
‫‪y y‬دكمه ‪ ALARM‬را فشار دهيد‪ ،‬مي توانيد حالت زنگ‬
‫را روشن‪ /‬خاموش كنيد‪.‬‬
‫‪2015-09-10 �� 4:27:54‬‬
‫‪OM9550-FB.DIRNDLK_FARSI_2807.indd 36‬‬
‫عملكرد‬
‫خاموش شدن خودكار‬
‫زماني كه دستگاه به دستگاه جانبي متصل نيست و مدت ‪20‬‬
‫دقيقه مورد استفاده قرار نگيرد براي صرفه جويي در مصرف‬
‫برق‪ ،‬دستگاه به طور خودكار خاموش مي شود‪.‬‬
‫پس از گذشت ‪ 6‬ساعت از اتصال دستگاه اصلي به دستگاه‬
‫جانبي از طريق ورودي آنالوگ‪ ،‬همين اتفاق مي افتد‪.‬‬
‫نحوه قطع ارتباط شبكه بي سيم يا دستگاه بي‬
‫سيم‬
‫با فشار دكمه روشن‪ /‬خاموش كردن به مدت بيش از ‪ 5‬ثانيه‪،‬‬
‫دستگاه را خاموش كنيد‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫روشن شدن خودكار‬
‫اين دستگاه به طور خودكار توسط منبع ورودي روشن‬
‫مي شود‪ LG TV :‬يا بلوتوث‪.‬‬
‫اگر سعي در مرتبط كردن دستگاه بلوتوث تان داريد‪ ،‬اين‬
‫دستگاه روشن شده و به دستگاه بلوتوث متصل مي شود‪.‬‬
‫سپس مي توانيد موسيقي تان را پخش كنيد‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬با توجه به دستگاه متصل شده‪ ،‬اين عملكرد ممكن‬
‫است كار نكند‪.‬‬
‫‪y y‬با توجه به دستگاه متصل شده‪ ،‬دستگاه روشن مي‬
‫شود اما عملكرد بلوتوث ممكن است متصل نشود‪.‬‬
‫عملكرد‬
‫‪y y‬اگر ارتباط بلوتوث را توسط اين دستگاه قطع كنيد‪،‬‬
‫برخي از دستگاه هاي بلوتوث سعي در برقراري‬
‫ارتباط با اين دستگاه مي كنند‪ .‬بنابراين توصيه مي‬
‫شود پيش از خاموش كردن دستگاه‪ ،‬ارتباط را قطع‬
‫كنيد‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪y y‬اگر اقدام به برقراري ارتباط با برنامه كاربردي‬
‫“‪ ”Music Flow Bluetooth‬كنيد‪ ،‬عملكرد بلوتوث‬
‫اين دستگاه روشن مي شود‪.‬‬
‫‪y y‬اگر با استفاده از عملكرد ‪ LG TV‬يا بلوتوث اين‬
‫دستگاه را روشن كنيد‪ ،‬عملكرد مناسب اين دستگاه‬
‫روشن مي شود‪.‬‬
‫‪y y‬اگر قب ً‬
‫ال با اين دستگاه عمل هماهنگي انجام داده‬
‫باشيد‪ ،‬وقتي كه اين دستگاه خاموش است به طور‬
‫خودكار توسط منبع ورودي روشن مي شود‪.‬‬
‫‪y y‬اگر با فشار دكمه روشن‪ /‬خاموش اين دستگاه به‬
‫مدت بيش از ‪ 5‬ثانيه دستگاه را خاموش كنيد‪،‬‬
‫عملكرد روشن شدن خودكار غير فعال مي شود‪.‬‬
‫براي فعال كردن آن‪ ،‬دستگاه را روشن كنيد‪.‬‬
‫‪2015-09-10 �� 4:27:54‬‬
‫‪OM9550-FB.DIRNDLK_FARSI_2807.indd 37‬‬
‫‪38‬‬
‫عملكرد‬
‫تغيير خودكار عملكرد‬
‫اين دستگاه قادر به شناسايي سيگنال هاي ورودي نظير‬
‫بلوتوث و تلويزيون ال جي بوده و عملكرد مناسب را به طور‬
‫خودكار انتخاب مي كند‪.‬‬
‫وقتي كه سعي در مرتبط كردن دستگاه بلوتوث‬
‫داريد‬
‫وقتي سعي در برقراري ارتباط دستگاه بلوتوث با اين دستگاه‬
‫داريد‪ ،‬عملكرد بلوتوث انتخاب مي شود‪ .‬موسيقي دستگاه‬
‫بلوتوث تان را پخش كنيد‪.‬‬
‫وقتي تلويزيون ال جي متصل است‬
‫‪3‬‬
‫عملكرد‬
‫وقتي تلويزيون متصل شده از طريق ‪ LG Sound Sync‬را‬
‫روشن مي كنيد‪ ،‬عملكرد دستگاه به تلويزيون ال جي تغيير مي‬
‫كند‪ .‬حاال مي توانيد صداي تلويزيون تان را از طريق اين‬
‫دستگاه بشنويد‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬در هنگام ضبط يا حذف كردن‪ ،‬استفاده از اين‬
‫عملكرد مقدور نيست‪.‬‬
‫‪y y‬اين عملكرد فقط با دستگاه هايي كه قب ً‬
‫ال متصل شده‬
‫اند‪ ،‬كار مي كند‪.‬‬
‫‪2015-09-10 �� 4:27:54‬‬
‫‪LG Sound Sync‬‬
‫به كمك عملكرد ‪ LG Sound Sync‬شما مي توانيد با استفاده‬
‫از دستگاه كنترل از راه دور تلويزيون اقدام به كنترل برخي از‬
‫عملكردهاي اين دستگاه كنيد‪ .‬شرط الزم براي انجام اين كار‬
‫سازگار بودن تلويزيون ال جي با عملكرد ‪LG Sound Sync‬‬
‫است‪ .‬آرم ‪ LG Sound Sync‬بايد بر روي تلويزيون باشد‪.‬‬
‫عملكرد قابل كنترل توسط دستگاه كنترل از راه دور ال جي ‪:‬‬
‫زياد‪ /‬كم كردن صدا‪ ،‬بي صدا‬
‫براي اطالع از جزئيات بيشتر پيرامون ‪LG Sound Sync‬‬
‫به راهنماي تلويزيون مراجعه كنيد‪.‬‬
‫‪ .1‬با فشار دكمه !‪( 1/‬روشن‪ /‬خاموش)‪ ،‬دستگاه را روشن‬
‫كنيد‪.‬‬
‫‪ .2‬دكمه ‪ FUNCTION‬را فشار دهيد تا عملكرد انتخاب شود‪.‬‬
‫‪ .3‬براي شنيدن صداي تلويزيون از طريق اين دستگاه‪،‬‬
‫خروجي صداي تلويزيون را تنظيم كنيد‪: ‬‬
‫>‪TV setting menu [Sound] -> [TV Sound output] -‬‬
‫])‪[LG Sound Sync (Wireless‬‬
‫اگر ارتباط تلويزيون و اين دستگاه برقرار شود عبارت‬
‫“‪ ”PAIRED‬مدت ‪ 3‬ثانيه در صفحه نمايان شده و سپس‬
‫عبارت “‪ ”LG TV‬ديده خواهد شد‪.‬‬
‫‪OM9550-FB.DIRNDLK_FARSI_2807.indd 38‬‬
‫عملكرد‬
‫‪39‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬شما همچنين مي توانيد هنگام استفاده از ‪LG Sound‬‬
‫‪ Sync‬از دستگاه كنترل از راه دور اين دستگاه نيز‬
‫استفاده نماييد‪ .‬اگر بار ديگر از دستگاه كنترل از راه‬
‫دور تلويزيون استفاده كنيد‪ ،‬دستگاه با تلويزيون‬
‫همگام مي شود‪.‬‬
‫‪y y‬اگر ارتباط برقرار نشد‪ ،‬وضعيت اين دستگاه و‬
‫تلويزيون را بررسي كنيد‪ :‬روشن بودن‪ ،‬عملكرد‪.‬‬
‫‪y y‬هنگام استفاده از ‪ LG Sound Sync‬شرايط اين‬
‫دستگاه و ارتباط را در موارد زير بررسي كنيد‪.‬‬
‫ دستگاه را خاموش كنيد‪.‬‬‫‪ -‬عملكرد را تغيير دهيد‪.‬‬
‫ ارتباط بي سيم را كه باعث تداخل شده قطع نموده‬‫و يا آن را دور كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬اگر سعي در تغيير عملكرد با استفاده از عملكرد ‪LG‬‬
‫‪ TV‬داشته باشيد‪ ،‬ميزان صدا با توجه ميزان صداي‬
‫تلويزيون افزايش خواهد يافت‪.‬‬
‫عملكرد‬
‫‪y y‬زمان الزم براي خاموش شدن دستگاه بستگي به‬
‫تلويزيون دارد‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪y y‬جزئيات منوي تنظيم تلويزيون با توجه به كارخانه‬
‫سازنده يا مدل تلويزيون متفاوت است‪.‬‬
‫‪y y‬وقتي كه برنامه كاربردي “‪Music Flow‬‬
‫‪ ”Bluetooth‬متصل است اگر ‪ LG Sound Sync‬را‬
‫متصل كنيد‪ ،‬كنترل از طريق برنامه كاربردي امكان‬
‫پذير خواهد بود‪.‬‬
‫‪y y‬اگر با فشار دكمه !‪( 1/‬روشن ‪ /‬خاموش كردن)‪،‬‬
‫اين دستگاه را مستقيم ًا خاموش كنيد‪LG Sound ،‬‬
‫‪ Sync‬قطع خواهد شد‪ .‬براي استفاده مجدد از اين‬
‫عملكرد‪ ،‬بايد تلويزيون و دستگاه را دوباره مرتبط‬
‫كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬هنگام استفاده از بلوتوث‪ ،‬اگر ‪ LG TV‬متصل شود‪،‬‬
‫بلوتوث قطع شده و ‪ LG TV‬متصل مي گردد‪.‬‬
‫‪2015-09-10 �� 4:27:54‬‬
‫‪OM9550-FB.DIRNDLK_FARSI_2807.indd 39‬‬
‫‪40‬‬
‫عيب يابي‬
‫عيب يابي‬
‫ايراد‬
‫علت و حل مشكل‬
‫‪y y‬اين دستگاه و دستگاه هاي جانبي متصل شده (تلويزيون‪ ،‬ووفر‪ ،‬پخش ‪ ، DVD‬آمپلي فاير‪،‬‬
‫غيره) را خاموش و دوباره روشن كنيد‪.‬‬
‫دستگاه درست كار نمي كند‪y y .‬سيم برق اين دستگاه و دستگاه هاي جانبي متصل شده (تلويزيون‪ ،‬ووفر‪ ،‬پخش ‪ ، DVD‬آمپلي‬
‫فاير‪ ،‬غيره) را از پريز خارج كرده و دوباره به پريز متصل كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬در هنگام قطع جريان برق‪ ،‬تنظيمات قبلي ذخيره نشده اند‪.‬‬
‫روشن نمي شود‪.‬‬
‫صدا ندارد‪.‬‬
‫‪y y‬سيم برق به پريز وصل نيست‪ .‬سيم برق را وصل كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬ببينيد آيا برق جريان دارد‪.‬‬
‫با روشن كردن ساير دستگاه هاي برقي‪ ،‬وضعيت را بررسي كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬ببينيد آيا عملكرد مناسبي را انتخاب كرده ايد‪.‬‬
‫دكمه ‪ FUNCTION‬را فشار داده و عملكرد را بررسي نماييد‪.‬‬
‫‪y y‬ديسك غير قابل پخشي در دستگاه قرار دارد‪ .‬قابل پخش بودن آن را بررسي نماييد‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫دستگاه پخش نمي كند‪.‬‬
‫‪y y‬هيچ ديسكي در دستگاه قرار ندارد‪ .‬يك ديسك در دستگاه قرار دهيد‪.‬‬
‫‪y y‬ديسك كثيف است‪ .‬ديسك را تميز كنيد‪( .‬صفحه ‪)41‬‬
‫عيب يابي‬
‫‪y y‬ديسك برعكس قرار گرفته است‪.‬‬
‫قسمت برچسب ديسك بايد به طرف باال باشد‪.‬‬
‫‪y y‬جهت آنتن درست نيست يا درست متصل نشده است‪.‬‬
‫آنتن را به طور صحيح وصل كنيد‪.‬‬
‫ايستگاه هاي راديويي‬
‫درست تنظيم نمي شوند‪.‬‬
‫‪y y‬قدرت سيگنال ايستگاه راديويي خيلي ضعيف است‪.‬‬
‫ايستگاه را به صورت دستي تنظيم كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬هيچ ايستگاهي تنظيم نشده است يا ايستگاه هاي تنظيم شده پاك شده اند‪ ( .‬هنگام اسكن كانال‬
‫هاي تنظيم شده)‬
‫براي جزئيات بيشتر پيرامون تنظيم ايستگاه هاي راديويي به صفحه ‪ 29‬مراجعه كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬فاصله دستگاه با دستگاه كنترل از راه دور زياد است‪.‬‬
‫دستگاه كنترل از راه دور در فاصله كمتر از ‪ 7‬متر عمل مي كند‪.‬‬
‫دستگاه كنترل از راه دور‬
‫كار نمي كند‪.‬‬
‫‪y y‬مانعي بين دستگاه و دستگاه كنترل از راه دور قرار گرفته است‪.‬‬
‫مانع را برداريد‪.‬‬
‫چراغ هاي بلندگو كار نمي‬
‫كند‪.‬‬
‫‪y y‬با فشار دكمه ‪ ، LIGHTING‬جلوه هاي نورپردازي بلندگو را بررسي كنيد‪.‬‬
‫‪ LG Sound Sync‬كار نمي‬
‫كند‪.‬‬
‫‪2015-09-10 �� 4:27:54‬‬
‫‪y y‬باتري داخل دستگاه كنترل از راه دور تمام شده است‪.‬‬
‫باتري را تعويض كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬ببينيد آيا تلويزيون ال جي تان از عملكرد ‪ LG Sound Sync‬پشتيباني مي كند‪.‬‬
‫‪y y‬ارتباط ‪( LG Sound Sync‬اپتيكال يا بي سيم) را بررسي كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬تنظيمات صداي تلويزيون و اين دستگاه را بررسي كنيد‪.‬‬
‫‪OM9550-FB.DIRNDLK_FARSI_2807.indd 40‬‬
‫ضميمه‬
‫نگهداري‬
‫‪41‬‬
‫حمل دستگاه‬
‫هنگام جابجايي دستگاه‬
‫نكاتي پيرامون ديسك ها‬
‫لطف ًا كارتن اصلي دستگاه و متعلقات مربوط به بسته بندي را‬
‫نگهداريد‪ .‬در صورت نياز به جابجايي‪ ،‬دستگاه را همانند روز‬
‫نخست بسته بندي كنيد‪.‬‬
‫از چسباندن نوار چسب یا کاغذ برروی دیسك خودداری‬
‫نمایید‪.‬‬
‫سطح بيروني دستگاه را تميز نگهداريد‬
‫گرفتن دیسك‬
‫نگهداری دیسك ها‬
‫پس از پخش‪ ،‬دیسك را در قاب خود نگهدارید‪ .‬دیسك را در‬
‫معرض نور مستقیم آفتاب یا منابع حرارتی قرار نداده و هرگز‬
‫آن را در ماشین پارك شده در زیر آفتاب رها نكنید‪.‬‬
‫تمیز کردن دیسك ها‬
‫اثر انگشت و وجود گردوغبار برروی دیسك باعث افت کیفیت‬
‫تصویر و مخدوش شدن تصویر می شود‪ .‬پیش از پخش با‬
‫یك پارچه تمیز دیسك را پاك کنید‪ .‬دیسك را از مرکز به‬
‫طرف بیرون پاك کنید‪.‬‬
‫از حالل های قوی چون الكل‪ ،‬بنزین‪ ،‬تینر‪ ،‬پاك کننده های‬
‫شیمیایی یا اسپری آنتی استاتیك مورد استفاده برای صفحه‬
‫های وینیل قدیمی‪ ،‬استفاده نكنید‪.‬‬
‫تميز كردن دستگاه‬
‫براي تميز كردن دستگاه‪ ،‬از پارچه نرم و خشك استفاده كنيد‪.‬‬
‫اگر سطح دستگاه بيش از حد كثيف است از پارچه نرم آغشته‬
‫به مايع شوينده ماليم استفاده كنيد‪ .‬از حالل هاي قوي نظير‬
‫الكل‪ ،‬بنزين يا تينر استفاده نكنيد چرا كه سطح دستگاه‬
‫مخدوش مي شود‪.‬‬
‫نگهداري دستگاه‬
‫اين دستگاه از فن آوري بااليي برخوردار است‪ .‬اگر لنز اپتيك‬
‫و قطعات درايو كثيف يا پوشيده از غبار شوند‪ ،‬كيفيت تصوير‬
‫نامطلوب مي شود‪ .‬براي جزئيات بيشتر در اين رابطه با مركز‬
‫خدمات تماس بگيريد‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫ضميمه‬
‫‪2015-09-10 �� 4:27:55‬‬
‫از مايعات فرار نظير اسپري حشره كش در نزديكي دستگاه‬
‫استفاده نكنيد‪ .‬كشيدن دستمال با فشار زياد موجب مخدوش‬
‫شدن سطح بيروني دستگاه مي شود‪ .‬مراقب باشيد كه دستگاه‬
‫براي مدت زمان طوالني در تماس با الستيك يا پالستيك‬
‫نباشد‪.‬‬
‫‪OM9550-FB.DIRNDLK_FARSI_2807.indd 41‬‬
‫‪42‬‬
‫ضميمه‬
‫مشخصات عمومي‬
‫عمومي‬
‫شرايط برق‬
‫به برچسب اصلي مراجعه شود‪.‬‬
‫مصرف برق‬
‫آماده به كار شبكه ‪ 0/4 :‬وات‬
‫(اگر تمامي درگاه هاي شبكه فعال باشند)‬
‫به برچسب اصلي مراجعه شود‪.‬‬
‫ابعاد (عرض× ارتفاع× طول)‬
‫‪ 430‬ميليمتر × ‪ 765‬ميليمتر × ‪ 468‬ميليمتر‬
‫دماي كاركرد‬
‫‪ 5‬تا ‪ 35‬درجه سانتيگراد‬
‫‪ 28‬يلوگرم‬
‫وزن خالص (تقريبي)‬
‫‪% 60‬‬
‫رطوبت كاركرد‬
‫منبع تغذيه ‪USB‬‬
‫‪ 5‬ولت‬
‫‪ 500‬ميلي آمپر‬
‫ورودي ها‬
‫‪5‬‬
‫‪AUX IN / OUT‬‬
‫)‪2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA jack (L, R‬‬
‫‪PORT. IN‬‬
‫)‪1,2 Vrms (3,5 Ø jack‬‬
‫‪MIC‬‬
‫‪20 mV‬‬
‫راديو‬
‫ضميمه‬
‫دامنه تنظيم ‪FM‬‬
‫‪87.5 to 108.0 MHz or 87.50 to 108.00 MHz‬‬
‫ديسك‬
‫پاسخ فركانسي‬
‫‪40 to 20 000 Hz‬‬
‫نسبت سيگنال به نويز‬
‫‪75 dB‬‬
‫دامنه پويايي‬
‫‪80 dB‬‬
‫آمپلي فاير‬
‫مجموع خروجي (‪)RMS‬‬
‫جلو (‪)RMS‬‬
‫ساب ووفر (‪)RMS‬‬
‫اعوجاج‬
‫‪ 1500‬وات‬
‫‪ 500‬وات × ‪ 4( 1‬اهم در ‪ 1‬كيلوهرتز)‬
‫‪ 1000‬وات × ‪ 8( 1‬اهم در ‪ 80‬هرتز)‬
‫‪% 20‬‬
‫‪y y‬طرح و مشخصات فني بدون اطالع قبلي قابل تغيير است‪.‬‬
‫‪2015-09-10 �� 4:27:55‬‬
‫‪OM9550-FB.DIRNDLK_FARSI_2807.indd 42‬‬
‫ضميمه‬
‫‪43‬‬
‫عالئم تجاري و امتيازها‬
‫فن آوري بي سيم بلوتوث عبارت است از سيستمي كه اجازه برقراري ارتباط بين دستگاه هاي الكترونيكي را مي دهد‪.‬‬
‫ارتباط دستگاه ها از طريق فن آوري بي سيم بلوتوث هيچ هزينه اي ندارد‪.‬‬
‫گوشي همراه مجهز به فن آوري بي سيم بلوتوث در هنگام ارتباط از طريق فن آوري بي سيم بلوتوث از طريق ‪ Cascade‬عمل مي‬
‫كند‪.‬‬
‫عبارت®‪ Bluetooth‬و آرم هاي مربوط به آن متعلق به ®‪ Bluetooth SIG, Inc‬هستند و استفاده از آنها توسط ال جي‬
‫الكترونيكس با اجازه آنها بوده است‪.‬‬
‫ساير عالئم تجاري و نام هاي تجاري با اجازه صاحبان آنها بوده است‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫ضميمه‬
‫‪2015-09-10 �� 4:27:55‬‬
‫‪OM9550-FB.DIRNDLK_FARSI_2807.indd 43‬‬
OM9550-FB.DIRNDLK_FARSI_2807.indd 44
2015-09-10 �� 4:27:55
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement