LG | PH1 | LG PH1,PH1R,PH1L دفترچه ی راهنما

‫دفترچه راهنماي‬
‫بلندگوي‬
‫‪Bluetooth‬‬
‫قابل حمل‬
‫لطف ًا پيش از استفاده از دستگاه‪ ،‬اين دفترچه راهنما را با دقت‬
‫مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد‪.‬‬
‫‪MODELS‬‬
‫‪PH1‬‬
‫‪PH1L‬‬
‫*‪*MFL69581812‬‬
‫‪PH1R‬‬
‫‪www.lg.com‬‬
‫شروع به كار‬
‫اطالعات ايمني‬
‫اخطار‬
‫اخطار‪ :‬به منظور كاهش شوك الكتريكي از باز كردن قاب (يا‬
‫پشت) دستگاه خودداري كنيد‪ .‬هيچ قطعه قابل تعمير توسط‬
‫كاربر وجود ندارد‪ .‬براي تعمير دستگاه‪ ،‬آن را به مركز خدمات‬
‫تحويل دهيد‪.‬‬
‫عالمت صاعقه در داخل مثلث متساوي‬
‫االضالع به معناي هشدار كاربر مبني بر‬
‫وجود ولتاژ خطرناك در داخل دستگاه‬
‫است كه مي تواند موجب شوك الكتريكي‬
‫افراد شود‪.‬‬
‫عالمت تعجب در داخل مثلث متساوي‬
‫االضالع آگاه كردن كاربر مبني بر وجود‬
‫نكاتي پيرامون استفاده از دستگاه و‬
‫نگهداري آن است‪.‬‬
‫هشدار‪ :‬به منظور پيشگيري از خطر آتش سوزي يا شوك‬
‫الكتريكي‪ ،‬دستگاه را در معرض رطوبت يا باران قرار ندهيد‪.‬‬
‫اخطار‪ :‬دستگاه نبايد در معرض آب (قطره يا پاشيدن) قرار‬
‫گيرد و از قرار دادن اشياء حاوي آب نظير گلدان بر روي‬
‫دستگاه خودداري كنيد‪.‬‬
‫هشدار‪ :‬از نصب دستگاه در محيط هاي دربسته مانند‬
‫كتابخانه خودداري كنيد‪.‬‬
‫اخطار‪ :‬در نزديكي دستگاه‪ ،‬از وسايل برقي ولتاژ باال استفاده‬
‫نكنيد‪( .‬مانند حشره كش برقي) در غير اينصورت احتمال‬
‫خرابي دستگاه به دليل شوك الكتريكي وجود دارد‪.‬‬
‫اخطار‪ :‬از قرار دادن اشياء شعله‌ور نظير شمع روشن بر روي‬
‫دستگاه خودداري كنيد‪.‬‬
‫اخطار‪ :‬از مسدود كردن روزنه هاي تهويه خودداري كنيد‪.‬‬
‫دستگاه را مطابق دستورالعمل هاي كارخانه نصب كنيد‪.‬‬
‫روزنه هاي تعبيه شده بر روي قاب دستگاه به منظور اطمينان‬
‫از عملكرد صحيح دستگاه هستند و مانع از افزايش حرارت‬
‫دستگاه مي شوند‪ .‬هرگز با قرار دادن دستگاه بر روي‬
‫رختخواب‪ ،‬مبل‪ ،‬قاليچه يا ساير سطوح ‪ ،‬اين روزنه ها را‬
‫مسدود نكنيد‪ .‬هرگز دستگاه را در محيط هاي سربسته نظير‬
‫كتابخانه يا كمد نصب نكنيد مگر آنكه تهويه مناسب صورت‬
‫گيرد و يا مطابق با دستورالعمل هاي كارخانه باشد‪.‬‬
‫اخطار پيرامون سيم برق‬
‫توصيه مي شود اكثر لوازم برقي را به يك پريز اختصاصي‬
‫متصل كنيد‪.‬‬
‫يعني اينكه يك پريزي كه فقط برق يك دستگاه را تامين كند و‬
‫هيچ انشعاب ديگري نداشته باشد‪ .‬صفحه مشخصات فني اين‬
‫دفترچه راهنما را مطالعه كنيد‪ .‬از اتصال دوشاخه چندين‬
‫دستگاه به يك پريز خودداري كنيد‪ .‬چنين اقدامي موجب شل‬
‫شدن و خرابي پريز مي گردد‪ .‬سيم رابط‪ ،‬سيم هاي ترك‬
‫خورده يا معيوب يا سيم هايي كه روكش آنها آسيب ديده‬
‫خطرناك هستند‪ .‬هريك از شرايط فوق منجر به شوك‬
‫الكتريكي يا آتش سوزي مي شوند‪ .‬به طور دوره اي از سيم‬
‫دستگاه را بررسي كرده و اگر ظاهر آن نشان دهنده خرابي‬
‫بود‪ ،‬دوشاخه را از پريز خارج نموده و براي تعويض سيم با‬
‫مركز خدمات مشتريان گلديران تماس بگيريد‪ .‬از سيم برق‬
‫دستگاه در برابر آسيب هاي فيزيكي نظير پيچيدن‪ ،‬تا شدن‪،‬‬
‫ماندن الي در يا قرار گيري در زير پا محافظت كنيد‪ .‬به سيم‬
‫برق‪ ،‬دوشاخه و محل خروج سيم از دستگاه توجه داشته‬
‫باشيد‪ .‬براي خارج نمودن دوشاخه از پريز‪ ،‬از دوشاخه‬
‫بگيريد‪ .‬هنگام نصب دستگاه از دسترس بودن دوشاخه‬
‫اطمينان حاصل نماييد‪.‬‬
‫توجه‪ :‬براي اطالع از موارد ايمني از قبيل مشخصات دستگاه‬
‫و مقدار برق‪ ،‬لطفا به برچسب اصلي واقع در زير يا ساير‬
‫سطوح دستگاه مراجعه شود‪.‬‬
‫اخطار هنگام استفاده از اين دستگاه در محيط كم رطوبت‬
‫‪y y‬در محيط هاي كم رطوبت احتمال ايجاد الكتريسته ساكن‬
‫وجود دارد‪.‬‬
‫‪y y‬توصيه مي شود پس از لمس اشياء فلزي كه رساناي برق‬
‫هستند‪ ،‬از دستگاه استفاده كنيد‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫شروع به كار‬
‫خطر شوك الكتريكي باز نكنيد‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫شروع به كار‬
‫اين دستگاه مجهز به يك باطري قابل تعويض است‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫شروع به كار‬
‫روش صحيح جدا كردن باطري از دستگاه‪ :‬براي جدا كردن‬
‫باطري مستعمل از دستگاه‪ ،‬مراحل نصب باطري را معكوس‬
‫نماييد‪ .‬به منظور جلوگيري از آلوده شدن محيط زيست و‬
‫درنتيجه خطر احتمالي سالمتي انسان و ساير جانداران‪،‬‬
‫باطري كهنه يا باطري را به داخل مخازن بازيافت بيندازيد‪.‬‬
‫هرگز باطري يا باطري كهنه را همراه با ساير زباله هاي‬
‫خانگي دفع نكنيد‪ .‬باطري نبايد در معرض حرات زياد مانند‬
‫نور مستقيم آفتاب يا آتش قرار گيرد‪.‬‬
‫نمادها‬
‫~‬
‫‪0‬‬
‫به جريان برق متناوب (‪ )AC‬اشاره دارد‪.‬‬
‫به جريان برق مستقيم (‪ )DC‬اشاره دارد‪.‬‬
‫به دستگاه رده دو اشاره دارد‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫به وضعيت آماده به كار اشاره دارد‪.‬‬
‫!‬
‫به وضعيت روشن بودن اشاره دارد‪.‬‬
‫به وجود ولتاژ خطرناك اشاره دارد‪.‬‬
‫اعالميه تطابق‬
‫بدين وسيله مركز اروپايي خدمات شركت ال جي الكترونيكس‬
‫اعالم مي كند كه اين بلندگوي بلوتوث قابل حمل مطابق با‬
‫شرايط اصلي و ساير معاهدات مربوطه‪Directive 1999/5/‬‬
‫‪ EC‬است‪ .‬براي دريافت متن كامل اعالميه تطابق با آدرس زير‬
‫مكاتبه نماييد‪:‬‬
‫‪LG Electronics European Shared Service Center B.V.‬‬
‫‪Krijgsman 1‬‬
‫‪1186 DM Amstelveen‬‬
‫‪The Netherlands‬‬
‫يا مي توانيد ‪ DoC‬اختصاصي را از تارنماي ما درخواست‬
‫كنيد‪:‬‬
‫‪http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#‬‬
‫اين دستگاه يك سيستم ارسال باند عريض ‪ 4/2‬است كه براي‬
‫استفاده در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و كشورهاي‬
‫‪ EFTA‬ساخته شده است‪.‬‬
‫فهرست‬
‫‪5‬‬
‫فهرست‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫شروع به كار‬
‫‪3‬‬
‫عيب يابي‬
‫‪3‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫اطالعات ايمني‬
‫معرفي‬
‫لوازم جانبي‬
‫دستگاه اصلي‬
‫شارژ دستگاه‬
‫– اتصال آداپتور ‪AC‬‬
‫– بررسي وضعيت باتري‬
‫– بررسي وضعيت شارژ‬
‫‪15‬‬
‫عيب يابي‬
‫‪4‬‬
‫ضميمه‬
‫‪1 6‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫عالئم تجاري و امتيازها‬
‫حمل دستگاه‬
‫مشخصات فني‬
‫‪2‬‬
‫عملكرد‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪1 0‬‬
‫‪1 1‬‬
‫‪12‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫عملكردهاي اصلي‬
‫– استفاده از دكمه روشن‪ /‬خاموش كردن‬
‫– ارتباط بلوتوث‬
‫– راهنماي آسان عملكرد‬
‫– وضعيت چراغ ‪ LED‬بلوتوث (آبي)‬
‫عملكرد هندزفري‬
‫چراغ ‪Mood‬‬
‫گوش كردن به موسيقي دستگاه جانبي‬
‫استفاده از فن آوری بلوتوث‬
‫– گوش کردن به موسیقی ذخیره شده بر روي‬
‫دستگاه هاي بلوتوث‬
‫ساير عملكردها‬
‫– بازنشاني‬
‫– نكاتي پيرامون خاموش شدن خودكار‬
‫‪1 4‬‬
‫‪1 4‬‬
‫‪14‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫شروع به كار‬
‫معرفي‬
‫‪1‬‬
‫عالئم به كار رفته در اين دفترچه‬
‫لوازم جانبي‬
‫لطف ًا لوازم جانبي ارائه شده را بررسي و شناسايي كنيد‪.‬‬
‫شروع به كار‬
‫‪,,‬توجه‬
‫بيانگر نكات ويژه و قابليت هاي عملكردي دستگاه است‪.‬‬
‫<<اخطار‬
‫بيانگر موارد احتياطي براي پيشگيري از آسيب هاي ناشي از‬
‫استفاده نادرست است‪.‬‬
‫كابل ‪)1( USB‬‬
‫دفترچه راهنماي ساده (‪)1‬‬
‫شروع به كار‬
‫‪7‬‬
‫دستگاه اصلي‬
‫‪1‬‬
‫‪11‬‬
‫‪10‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ a‬ميكروفن‬
‫‪2‬‬
‫‪ b‬چراغ بلوتوث‬
‫‪3‬‬
‫‪c‬‬
‫‬
‫تماس دستگاه ‪ Bluetooth‬را دريافت كرده يا دوباره‬
‫شماره‌‌گيري مي‌كند‪( .‬به صفحه ‪ 10‬مراجعه شود)‬
‫‪4‬‬
‫‪T d‬‬
‫پخش را در حالت ‪ Bluetooth‬آغاز يا متوقف مي‌كند‪.‬‬
‫‬
‫‪5‬‬
‫‪e‬‬
‫ روشن‪ /‬خاموش مي كند ‪ :‬اين دكمه را فشار داده و‬
‫نگهداريد‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪ : p f‬صدا را كم مي كند‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪ : o g‬صدا را زياد مي‌كند‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫‪ h‬چراغ باطري‬
‫‪9‬‬
‫‪i‬‬
‫ چراغ ‪ Mood‬را روشن مي‌كند‪.‬‬
‫(به صفحه ‪ 11‬مراجعه شود)‬
‫‪10‬‬
‫‪ j‬كانكتور ورودي دستگاه قابل حمل‬
‫‬
‫‪3‬‬
‫با استفاده از اين كانكتور مي توانيد به موسيقي دستگاه‬
‫قابل حمل گوش كنيد‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪ k‬درگاه ‪ USB‬براي شارژ‬
‫شروع به كار‬
‫‪9‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪8‬‬
‫شروع به كار‬
‫شارژ دستگاه‬
‫‪1‬‬
‫شروع به كار‬
‫اتصال آداپتور ‪AC‬‬
‫اين دستگاه داراي يك باتري داخلي است‪ .‬پيش از استفاده از‬
‫دستگاه‪ ،‬با اتصال آداپتور ‪ AC‬باتري را شارژ كنيد‪.‬‬
‫‪ .1‬كابل ‪ USB‬ارائه شده را به آداپتور ‪ AC‬متصل كنيد‪.‬‬
‫‪ .2‬كابل ‪ USB‬را به درگاه ‪ USB‬دستگاه متصل نماييد‪.‬‬
‫‪ .3‬آداپتور ‪ AC‬را به پريز برق متصل نماييد‪.‬‬
‫بررسي وضعيت باتري‬
‫وقتي آداپتور ‪ AC‬به دستگاه متصل شود‪ ،‬عمل شارژ باتري‬
‫وضعيت‬
‫آغاز مي شود‪ .‬شما مي‌توانيد از طريق ‪LED‬‬
‫شارژ را بررسي كنيد‪.‬‬
‫وضعيت‬
‫‪LED‬‬
‫توضيح‬
‫چراغ باتري خاموش‬
‫مي‌شود‬
‫باتري كامل شارژ‬
‫شده است‪.‬‬
‫همراه با چشمك‬
‫چراغ باتري‪ ،‬صدايي‬
‫شنيده مي‌شود‪.‬‬
‫باتري ضعيف است‬
‫(دستگاه روشن‬
‫است)‬
‫چراغ باتري روشن‬
‫مي‌شود‪.‬‬
‫باتري در حال شارژ‬
‫است‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫(ارائه نشده است)‬
‫‪y y‬زمان كاركرد دستگاه به طور تقريبي ‪ 5‬ساعت است‪.‬‬
‫(با در نظر گرفتن پر بودن باطري و ميزان صداي ‪)50%‬‬
‫اين زمان بستگي به وضعيت باطري و شرايط‬
‫استفاده دارد‪.‬‬
‫‪y y‬اگر در هنگام شارژ باطري به موسيقي گوش كنيد‪،‬‬
‫زمان شارژ طوالني تر مي شود‪.‬‬
‫بررسي وضعيت شارژ‬
‫‬
‫اگر باتري در حالت شارژ به طور كامل شارژ شود‪ ،‬چراغ‬
‫‪( LED‬قرمز) خاموش مي‌شود‪.‬‬
‫چراغ‬
‫<<اخطار‬
‫آداپتور ‪ AC‬ارائه نشده است‪.‬‬
‫توصيه مي شود براي اين بلندگو از آداپتور ‪ 5‬ولت ‪AC‬‬
‫مورد تاييد شركت ال جي الكترونيكس استفاده نماييد‬
‫(بيش از ‪ 8/1‬آمپر) چرا كه احتمال انفجار وجود دارد‪.‬‬
‫اگر از آداپتور توصيه شده استفاده نكنيد‪ ،‬شارژ انجام‬
‫نشده يا زمان شارژ متغير خواهد بود‪.‬‬
‫اگر دستگاه را روشن كنيد‪ ،‬با فشار دكمه ‪ !/1‬مي توانيد‬
‫وضعيت شارژ را بررسي كنيد‪ .‬سپس با توجه به وضعيت‬
‫شارژ باتري‪ ،‬چراغ ‪ Mood‬چشمك مي‌زند‪.‬‬
‫چشمك زدن چراغ‬
‫‪Mood‬‬
‫سه بار‬
‫دو بار‬
‫يك بار‬
‫‪,,‬توجه‬
‫وضعيت باتري‬
‫‪60 %‬‬
‫‪60 %‬‬
‫‪60~25‬‬
‫‪60 %% %‬‬
‫‪60~25‬‬
‫‪25 % %‬‬
‫‪25 60~25‬‬
‫‪%‬‬
‫‪25 %‬‬
‫وقتي چراغ ‪ Mood‬خاموش شود‪ ،‬شما مي‌توانيد‬
‫وضعيت شارژ باتري را بررسي كنيد‪.‬‬
‫عملكرد‬
‫‪9‬‬
‫ارتباط ‪Bluetooth‬‬
‫عملكردهاي اصلي‬
‫استفاده از دكمه روشن‪ /‬خاموش كردن‬
‫)‪PH1(XX‬‬
‫‪2‬‬
‫روشن‪ /‬خاموش كردن‬
‫دكمه‬
‫را فشار داده و بيش از ‪ 2‬ثانيه نگهداريد‪.‬‬
‫راهنماي آسان عملكرد‬
‫عملكرد‬
‫وضعيت‬
‫نحوه ي انجام‬
‫روشن كردن‬
‫دكمه‬
‫را فشار داده و نگهداريد‪.‬‬
‫‪ j LED‬همراه با صدا چشمك مي زند‪.‬‬
‫خاموش كردن‬
‫دكمه‬
‫را فشار داده و نگهداريد‪.‬‬
‫‪ j LED‬همراه با صدا خاموش مي‌شود‪.‬‬
‫هماهنگي ‪Bluetooth‬‬
‫وقتي ‪ j LED‬همراه با صدا چشمك مي زند‪،‬‬
‫گزينه )‪ LG PH1 (XX‬را از ليست دستگاه‬
‫موجود بر روي گوشي هوشمندتان انتخاب‬
‫كنيد‪.‬‬
‫‪ j LED‬همراه با صدا روشن مي‌شود‪.‬‬
‫پخش‪ /‬مكث‬
‫دكمه ‪ T‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫پرش رو به جلو‬
‫دكمه ‪ T‬را دوبار فشار دهيد‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫پرش رو به عقب‬
‫دكمه ‪ T‬را سه بار فشار دهيد‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫كنترل صدا‬
‫دكمه ‪ o‬يا ‪ p‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫وقتي صداي اين دستگاه به حداقل يا حداكثر‬
‫برسد‪ ،‬شما مي‌توانيدصداي بيپ را بشنويد‪.‬‬
‫عملكرد‬
‫موسيقي مورد عالقه‌تان را در دستگاه ‪ Bluetooth‬پخش‬
‫كنيد‪ .‬پس از هماهنگي (جفت شدن) شما مي‌توانيد با استفاده از‬
‫دكمه‌هاي جلوي دستگاه‪ ،‬پخش را كنترل كنيد‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫عملكرد‬
‫وضعيت چراغ ‪( Bluetooth LED‬آبي)‬
‫وضعيت‬
‫‪LED‬‬
‫‪2‬‬
‫توضيح‬
‫عملكرد‬
‫‪ j LED‬همراه با‬
‫صدا چشمك مي‌زند‪.‬‬
‫جستجو براي‬
‫دستگاه‬
‫‪.Bluetooth‬‬
‫‪ j LED‬همراه با‬
‫صدا روشن مي‌شود‪.‬‬
‫دستگاه ‪Bluetooth‬‬
‫مرتبط شده است‪.‬‬
‫عملكرد هندزفري‬
‫شما مي‌توانيد از طريق اين بلندگو‪ ،‬تماس‌هاي ورودي را پاسخ‬
‫داده و آخرين شماره را دوباره شماره‌گيري كنيد‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬به محض انجام هماهنگي‪ ،‬ديگر نيازي به انجام مجدد‬
‫آن نيست‪ ،‬حتي اگر اين دستگاه را خاموش كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬براي قطع كردن دستگاه ‪ ،Bluetooth‬دكمه‌ي ‪T‬‬
‫در جلوي دستگاه را مدت ‪ 3‬ثانيه فشار دهيد‪ .‬ارتباط‬
‫دستگاه قطع مي‌شود‪.‬‬
‫عملكرد‬
‫دريافت تماس‬
‫نحوه انجام‬
‫را فشار دهيد‬
‫شماره‌گيري آخرين تماس‬
‫را دوبار فشار‬
‫دهيد‪.‬‬
‫رد تماس‬
‫را به مدت ‪ 2‬ثانيه‬
‫فشار دهيد‪.‬‬
‫پايان دادن به تماس‬
‫‪,,‬توجه‬
‫را فشار دهيد‪.‬‬
‫شما مي‌توانيد صداي تماس را تنظيم كنيد‪.‬‬
‫عملكرد‬
‫‪11‬‬
‫چراغ ‪Mood‬‬
‫شما مي‌توانيد چراغ ‪ mood‬اين دستگاه را روشن كنيد‪.‬‬
‫را فشار مي‌دهيد‪ ،‬تنظيمات چراغ ‪ mood‬مطابق زير نمايان مي‌شود‪.‬‬
‫وقتي دكمه‬
‫‪2‬‬
‫عملكرد‬
‫نحوه انجام‬
‫عملكرد‬
‫وضعيت‬
‫روشن كردن‬
‫دكمه‬
‫را فشار داده و نگهداريد‪.‬‬
‫چراغ ‪ mood‬را روشن مي‌كند‪‌.‬‬
‫خاموش كردن‬
‫دكمه‬
‫را فشار داده و نگهداريد‪.‬‬
‫چراغ ‪ mood‬را خاموش مي‌كند‪‌.‬‬
‫رنگ‌هاي مختلف‬
‫دكمه‬
‫را فشار دهيد‪.‬‬
‫رنگ چراغ ‪ mood‬را به طور خودكار تغيير‬
‫مي‌دهد ‪( :‬سفيد ← سبز ← قرمز)‬
‫رنگ سفيد‬
‫دكمه‬
‫را فشار دهيد‪.‬‬
‫چراغ ‪ mood‬را روشن مي‌كند‪( .‬سفيد)‬
‫همگام با موسيقي‬
‫دكمه‬
‫را فشار دهيد‪.‬‬
‫چراغ ‪ mood‬را با موسيقي همگام مي‌كند‪.‬‬
‫گزينه همگام با موسيقي فقط زمان روشن‬
‫بودن بلندگو مقدور است‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫حتي در هنگام خاموش بودن بلندگو مي‌توان چراغ ‪ mood‬را تنظيم كرد‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫عملكرد‬
‫گوش كردن به موسيقي‬
‫دستگاه جانبي‬
‫استفاده از فن آوری‬
‫®‪BLUETOOTH‬‬
‫از اين دستگاه مي توان براي گوش كردن به موسيقي انواع‬
‫دستگاه هاي جانبي استفاده كرد‪.‬‬
‫درباره ‪BLUETOOTH‬‬
‫‪ Bluetooth‬عبارت است از فن آوری ارتباطی بی سیم که‬
‫برای ارتباط فاصله کوتاه به کار می رود‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫عملكرد‬
‫چنانچه امواج الكترونیكی دیگری در فضا باشد و یا شما‬
‫ارتباط ‪ Bluetooth‬را در اتاق دیگری برقرار کرده باشید‬
‫ممكن است صدا قطع و وصل شود‪.‬‬
‫ارتباط دستگاه های شخصی با فن آوری بی سیم‬
‫‪ Bluetooth‬هیچ هزینه ای را در برنمی گیرد‪ .‬در گوشی‬
‫همراه مجهز به فن آوری بی سیم ‪ Bluetooth‬در صورتی که‬
‫ارتباط فن آوری بی سیم ‪ Bluetooth‬برقرار شده باشد از‬
‫طریق ‪ Cascade‬عمل می کند‪.‬‬
‫‪y y‬دستگاه های موجود ‪ :‬گوشی هوشمند‪ ، MP3 ،‬غيره‬
‫(ارائه نشده است)‬
‫‪ .1‬دستگاه جانبي را به كانكتور ‪ Portable In‬اين دستگاه‬
‫متصل نماييد‪.‬‬
‫‪ .2‬با فشار دكمه‬
‫كنيد‪.‬‬
‫و نگهداشتن آن‪ ،‬دستگاه را روشن‬
‫‪ .3‬دستگاه جانبي را روشن كرده و شروع به پخش ترانه‬
‫كنيد‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫هنگام اتصال كابل دستگاه قابل حمل‪ ،‬عملكرد به طور‬
‫خودكار به ‪ portable in‬تغيير مي كند‪.‬‬
‫‪y y‬نگارش ‪3.0 :‬‬
‫‪y y‬كدگزاري ‪SBC :‬‬
‫مشخصات بلوتوث‬
‫به منظور استفاده از فن آوری بی سیم ‪ ،Bluetooth‬دستگاه‬
‫ها باید قادر به تفسیر مشخصه های خاصی باشند‪ .‬این‬
‫دستگاه با مشخصات زیر سازگار است‪.‬‬
‫‪ ( A2DP‬مشخصه پخش صدای پیشرفته)‬
‫عملكرد‬
‫گوش کردن به موسیقی ذخیره شده بر‬
‫روي دستگاه هاي ‪BLUETOOTH‬‬
‫هماهنگ کردن این دستگاه و دستگاه‬
‫‪BLUETOOTH‬‬
‫‪ .1‬دستگاه را روشن كنيد تا دكمه ‪ j‬به رنگ سفيد چشمك‬
‫زن شود‪.‬‬
‫‪ .2‬دستگاه ‪ Bluetooth‬را راه انداخته و عملكرد هماهنگي را‬
‫انجام دهید‪ .‬هنگام جستجو برای این دستگاه مجهز به‬
‫‪ ،Bluetooth‬فهرستی از دستگاه های یافت شده در‬
‫نمایشگر دستگاه ‪ Bluetooth‬نمایان می شود و این‬
‫بستگی به نوع دستگاه ‪ Bluetooth‬دارد‪ .‬دستگاه شما با‬
‫نام ”)‪ “LG PH1 (xx‬شناسایی می شود‪.‬‬
‫‪ “LG PH1 (xx)” .3‬را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪ XXy y‬همان دو رقم آخر دستگاه ‪ Bluetooth‬تان‬
‫است‪ .‬به عنوان مثال اگر دستگاه ‪ Bluetooth‬تان‬
‫داراي چنين آدرسي ‪ 9C:02:98:4A:F7:08‬باشد‪،‬‬
‫شما در دستگاه ‪ Bluetooth‬تان عبارت ‪“LG PH1‬‬
‫”)‪ (08‬را مشاهده خواهيد كرد‪.‬‬
‫‪y y‬با توجه به نوع دستگاه ‪ ،Bluetooth‬برخي از‬
‫دستگاه ها از روش هماهنگي متفاوتي برخوردارند‪.‬‬
‫در صورت نياز شماره پين (‪ ) 0000‬را وارد نماييد‪.‬‬
‫‪ .4‬وقتی این دستگاه با موفقیت با دستگاه ‪ Bluetooth‬شما‬
‫هماهنگ شود‪ ،‬چراغ ‪ j LED‬همراه با صدا روشن‬
‫مي‌شود‪.‬‬
‫‪ .5‬گوش کردن به موسیقی‬
‫برای پخش موسیقی ذخیره شده در دستگاه ‪،Bluetooth‬‬
‫به راهنمای دستگاه ‪ Bluetooth‬تان مراجعه کنید‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬هنگام استفاده از فن آوري ‪ ،Bluetooth‬تا حد‬
‫امكان فاصله بین دو دستگاه باید نزدیك باشد و این‬
‫فاصله حفظ شود‪.‬‬
‫ارتباط ‪ Bluetooth‬در شرایط زیر ممكن است عمل‬
‫نكند‪:‬‬
‫ ‪-‬قرار گرفتن مانع میان این دستگاه و دستگاه‬‫‪.Bluetooth‬‬
‫ ‪-‬وجود دستگاهی که از همان فرکانس ‪Bluetooth‬‬‫استفاده کند مانند تجهیزات پزشكی‪ ،‬مایكرویو یا‬
‫دستگاه شبكه بی سیم‪.‬‬
‫‪y y‬وقتی دستگاه را روشن می کنید‪ ،‬باید ارتباط دستگاه‬
‫‪ Bluetooth‬را با این دستگاه دوباره برقرار کنید‪.‬‬
‫‪y y‬در صورت بروز تداخل از جانب سایر دستگاه های‬
‫دارای امواج الكتریكی‪ ،‬صدا قطع و وصل خواهد شد‪.‬‬
‫‪y y‬با این دستگاه قادر به کنترل دستگاه ‪Bluetooth‬‬
‫نخواهید بود‪.‬‬
‫‪y y‬عمل هماهنگي مختص يك دستگاه ‪ Bluetooth‬در‬
‫هربار است و شما نمي‌توانيد چندين دستگاه بلوتوث‬
‫را هماهنگ كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬با توجه به نوع دستگاه‪ ،‬ممكن است شما نتوانید از‬
‫عملكرد ‪ Bluetooth‬استفاده کنید‪.‬‬
‫‪y y‬با استفاده از گوشی هوشمند‪ ،‬دستگاه ‪ ،MP3‬غیره‬
‫می توانید از عملكرد ‪ Bluetooth‬بهره مند شوید‪.‬‬
‫‪y y‬چنانچه فاصله مابین دستگاه بلوتوث و اين دستگاه‬
‫بیشتر از حد مجاز شود‪ ،‬کیفیت صدا کاهش می یابد‪.‬‬
‫‪y y‬وقتي اين دستگاه خاموش شود و يا دستگاه‬
‫‪ Bluetooth‬دور شود‪ ،‬ارتباط ‪ Bluetooth‬قطع مي‬
‫شود‪.‬‬
‫‪y y‬اگر ارتباط ‪ Bluetooth‬قطع شود‪ ،‬باید دوباره‬
‫دستگاه بلوتوث را با این دستگاه منطبق کنید‪.‬‬
‫‪y y‬وقتي دستگاه بلوتوث (دستگاه ‪ ، iOS‬غيره) به اين‬
‫دستگاه متصل شود يا دستگاه راه اندازي شود‪،‬‬
‫ميزان صداي دستگاه ها با هم همگام مي شود‪.‬‬
‫‪y y‬وقتي دستگاه مرتبط نشود‪ ،‬چراغ ‪Bluetooth LED‬‬
‫چشمك مي‌زند‪.‬‬
‫‪y y‬ارتباط بلوتوث با استفاده از تلويزيون‪ ،‬رايانه يا‬
‫دانگل پشتيباني نمي‌شود‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫عملكرد‬
‫پیش از شروع مرحله هماهنگي‪ ،‬از روشن بودن عملكرد‬
‫‪ Bluetooth‬در دستگاه ‪ Bluetooth‬تان اطمینان حاصل‬
‫کنید‪ .‬به دفترچه راهنمای دستگاه ‪ Bluetooth‬تان مراجعه‬
‫کنید‪ .‬به محض برقراری هماهنگي‪ ،‬دیگر نیازی به هماهنگي‬
‫مجدد نیست‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫عملكرد‬
‫ساير عملكردها‬
‫بازنشاني‬
‫درصورتي كه به دليل اختالل‪ ،‬تمامي عملكردهاي دستگاه‬
‫متوقف شود‪ ،‬دكمه‌هاي ‪ T‬و ‪ o‬را هم زمان فشار دهيد‪.‬‬
‫سپس دستگاه به طور كامل خاموش مي‌شود‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫عملكرد‬
‫نكاتي پيرامون خاموش شدن خودكار‬
‫وقتي دستگاه در حالت ‪ Bluetooth‬باشد اما مدت ‪ 20‬دقيقه‬
‫هيچ موسيقي پخش نشود يا حالت ورودي دستگاه سيار مدت‬
‫‪ 6‬ساعت بدون هيچ عملكردي بماند‪ ،‬اين دستگاه به طور‬
‫خودكار خاموش مي‌شود‪.‬‬
‫عيب يابي‬
‫‪15‬‬
‫عيب يابي‬
‫ايراد‬
‫روشن نمي شود‪.‬‬
‫علت و راه حل‬
‫‪y y‬باتري خالي شده است‪ .‬آن را شارژ كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬با استفاده از آداپتور ‪ ، AC‬دستگاه را به پريز برق متصل كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬صداي اين دستگاه يا دستگاه هوشمند در وضعيت حداقل است‪ .‬صداي اين دستگاه يا‬
‫دستگاه ‪ Bluetooth‬را بررسي كرده و تنظيم كنيد‪.‬‬
‫صدا نيست يا مخدوش است‪.‬‬
‫‪y y‬وقتي از دستگاه جانبي با صداي بلند استفاده مي كنيد‪ ،‬كيفيت صدا ممكن است بهم ريخته‬
‫شود‪ .‬ميزان صداي دستگاه ها را كم كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬اگر از اين دستگاه براي مقاصدي به غير از گوش كردن ترانه استفاده مي كنيد‪ ،‬كيفيت صدا‬
‫كم شده يا دستگاه ممكن است به خوبي كار نكند‪.‬‬
‫هماهنگي ‪ Bluetooth‬به‬
‫خوبي انجام نمي شود‪.‬‬
‫دستگاه عملكرد عادي ندارد‪.‬‬
‫‪y y‬از روشن بودن دستگاه ‪ Bluetooth‬مطمئن شويد‪.‬‬
‫‪y y‬مانع قرار گرفته بر سر راه دستگاه ‪ Bluetooth‬و اين دستگاه را برداريد‪.‬‬
‫‪y y‬با توجه به نوع دستگاه ‪ Bluetooth‬يا شرايط محيط‪ ،‬ممكن است دستگاه بلوتوث با اين‬
‫دستگاه هماهنگ نشود‪.‬‬
‫‪y y‬اگر باتري به طور كامل تخليه شود‪ ،‬اطالعات ‪ Bluetooth‬ذخيره شده پاك مي شوند‪ .‬وقتي‬
‫اين دستگاه خاموش مي شود‪ ،‬تنظيمات قبلي ذخيره نمي شوند‪.‬‬
‫‪y y‬در صورت اختالل‪ ،‬لطف ًا اين دستگاه را در مكان مناسبي كه داراي دما يا رطوبت خيلي باال‬
‫يا پاييني ندارد‪ ،‬استفاده نماييد‪.‬‬
‫عيب يابي‬
‫‪y y‬عملكرد ‪ Bluetooth‬دستگاه ‪ Bluetooth‬تان را خاموش و روشن كنيد و دوباره عمل‬
‫هماهنگي را انجام دهيد‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪16‬‬
‫ضميمه‬
‫عالئم تجاري و امتيازها‬
‫حمل دستگاه‬
‫هنگام جابجايي دستگاه‬
‫لطف ًا كارتن اصلي دستگاه و متعلقات مربوط به بسته بندي را‬
‫نگهداريد‪ .‬در صورت نياز به جابجايي‪ ،‬دستگاه را همانند روز‬
‫نخست بسته بندي كنيد‪.‬‬
‫عبارت ‪ Bluetooth‬و آرم هاي مربوط به آن متعلق به‬
‫‪ Bluetooth SIG, Inc‬هستند و استفاده از آنها توسط ال‬
‫جي الكترونيكس با اجازه آنها بوده است‪.‬‬
‫ساير عالئم تجاري و نام هاي تجاري با اجازه صاحبان‬
‫آنها بوده است‪.‬‬
‫سطح بيروني دستگاه را تميز نگهداريد‬
‫‪y y‬از مايعات فرار نظير اسپري حشره كش در نزديكي‬
‫دستگاه استفاده نكنيد‪.‬‬
‫‪y y‬كشيدن دستمال با فشار زياد موجب مخدوش شدن سطح‬
‫بيروني دستگاه مي شود‪.‬‬
‫‪y y‬مراقب باشيد كه دستگاه براي مدت زمان طوالني در تماس‬
‫با الستيك يا پالستيك نباشد‪.‬‬
‫تميز كردن دستگاه‬
‫‪4‬‬
‫ضميمه‬
‫براي تميز كردن دستگاه‪ ،‬از پارچه نرم و خشك استفاده كنيد‪.‬‬
‫اگر سطح دستگاه بيش از حد كثيف است از پارچه نرم آغشته‬
‫به مايع شوينده ماليم استفاده كنيد‪ .‬از حالل هاي قوي نظير‬
‫الكل‪ ،‬بنزين يا تينر استفاده نكنيد چرا كه سطح دستگاه‬
‫مخدوش مي شود‪.‬‬
‫ضميمه‬
‫‪17‬‬
‫مشخصات فني‬
‫عمومي‬
‫شرايط برق‬
‫مصرف برق‬
‫ابعاد (عرض× ارتفاع× طول)‬
‫وزن خالص (تقريبي)‬
‫دماي كاركرد‬
‫رطوبت كاركرد‬
‫‪ 5‬ولت ‪ 1/8 0‬آمپر (آداپتور ‪)AC‬‬
‫باطري قابل شارژ داخلي‬
‫‪ 2/5‬وات‬
‫تقريبي ‪ 81‬ميليمتر × ‪ 88‬ميليمتر × ‪ 82‬ميليمتر‬
‫‪ 190‬گرم‬
‫‪ 5‬تا ‪ 35‬درجه سانتيگراد‬
‫‪ 5‬تا ‪ 60‬درصد‬
‫ورودي ها‬
‫‪PORT. IN‬‬
‫‪USB‬‬
‫)‪0/25 Vrms (3/5 mm stereo jack‬‬
‫درگاه ‪ USB‬فقط براي شارژ باطري‬
‫نوع‬
‫امپدانس‬
‫توان ورودي‬
‫داخلي‬
‫‪ 4‬اهم‬
‫‪ 2‬وات‬
‫حداكثر توان ورودي‬
‫‪ 4‬وات‬
‫ظرفيت باتري‬
‫‪mAh 700‬‬
‫باتري‬
‫زمان كاركرد‬
‫زمان شارژ‬
‫تقريبي ‪ 5‬ساعت‪.‬‬
‫مدت زمان كاركرد باتري به وضعيت باتري و شرايط استفاده بستگي دارد‪.‬‬
‫كمتر از ‪ 3‬ساعت‬
‫مدت زمان شارژ به شرايط باتري يا كاركرد بستگي دارد‪.‬‬
‫‪y y‬طرح و مشخصات فني بدون اطالع قبلي قابل تغيير است‪.‬‬
‫ضميمه‬
‫بلندگوها‬
‫‪4‬‬
Download PDF

advertising