LG NP8340 User guide

LG NP8340 User guide
‫سيستم صوتي هوشمند ‪Hi-Fi‬‬
‫بي سيم چند اتاقي‬
‫مدل ‪NP8340 (H3( :‬‬
‫فارسي | راهنماي ساده‬
‫براي مشاهده قابليت هاي پيشرفته‪ ،‬از تارنماي‬
‫‪ http://www.lg.com‬ديدن كرده و سپس‬
‫دفترچه ي راهنما را دانلود كنيد‪ .‬برخي از‬
‫مندرجات اين راهنما ممكن است با بلندگوي‬
‫شما تفاوت داشته باشد‪.‬‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:21‬‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫شروع به كار‬
‫شروع به كار‬
‫اطالعات ايمني‬
‫اخطار‬
‫خطر شوك الكتريكي باز نكنيد‬
‫شروع به كار‬
‫‪1‬‬
‫اخطار‪ :‬به منظور كاهش شوك الكتريكي از باز كردن قاب (ياپشت) دستگاه خودداري كنيد‪.‬‬
‫هيچ قطعه قابل تعمير توسط كاربر وجود ندارد‪ .‬براي تعمير دستگاه‪ ،‬آن را به مركز خدمات‬
‫تحويل دهيد‪.‬‬
‫عالمت صاعقه در داخل مثلث متساوي االضالع به معناي هشدار كاربر‬
‫مبني بر وجود ولتاژ خطرناك در داخل دستگاه است كه مي تواند موجب‬
‫شوك الكتريكي افراد شود‪.‬‬
‫عالمت تعجب در داخل مثلث متساوي االضالع آگاه كردن كاربر مبني بر‬
‫وجود نكاتي پيرامون استفاده از دستگاه و نگهداري آن است‪.‬‬
‫هشدار‪ :‬به منظور پيشگيري از خطر آتش سوزي يا شوك الكتريكي‪ ،‬دستگاه را در معرض‬
‫رطوبت يا باران قرار ندهيد‪.‬‬
‫هشدار‪ :‬از نصب دستگاه در محيط هاي دربسته مانند كتابخانه خودداري كنيد‪.‬‬
‫توجه‪ :‬جهت اطالع از موارد ايمني از جمله مشخصات دستگاه و ميزان برق‪ ،‬لطفاً به برچسب‬
‫اصلي واقع در زير يا پشت دستگاه مراجعه نماييد‪.‬‬
‫اخطار پيرامون سيم برق‬
‫توصيه مي شود اكثر لوازم برقي را به يك پريز اختصاصي متصل كنيد؛‬
‫يعني اينكه يك پريزي كه فقط برق يك دستگاه را تامين كند و هيچ انشعاب ديگري نداشته باشد‪.‬‬
‫صفحه مشخصات فني اين دفترچه راهنما را مطالعه كنيد‪ .‬از اتصال دوشاخه چندين دستگاه به‬
‫يك پريز خودداري كنيد‪ .‬چنين اقدامي موجب شل شدن و خرابي پريز مي گردد‪ .‬سيم رابط‪ ،‬سيم‬
‫هاي ترك خورده يا معيوب يا سيم هايي كه روكش آنها آسيب ديده خطرناك هستند‪ .‬هريك از‬
‫شرايط فوق منجر به شوك الكتريكي يا آتش سوزي مي شوند‪ .‬به طور دوره اي سيم دستگاه را‬
‫بررسي كرده و اگر ظاهر آن نشان دهنده خرابي بود‪ ،‬دوشاخه را از پريز خارج نموده و براي‬
‫تعويض سيم با مركز خدمات مشتريان گلديران تماس بگيريد‪ .‬از سيم برق دستگاه در برابر‬
‫آسيب هاي فيزيكي نظير پيچيدن‪ ،‬تا شدن‪ ،‬ماندن الي در يا قرار گيري در زير پا محافظت‬
‫كنيد‪ .‬به سيم برق‪ ،‬دوشاخه و محل خروج سيم از دستگاه توجه داشته باشيد‪ .‬براي خارج نمودن‬
‫دوشاخه از پريز‪ ،‬از دوشاخه بگيريد‪ .‬هنگام نصب دستگاه از دسترس بودن دوشاخه اطمينان‬
‫حاصل نماييد‪.‬‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:21‬‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 2‬‬
‫شروع به كار‬
‫‪3‬‬
‫اخطار‪:‬‬
‫‪y y‬اين دستگاه نبايد در معرض آب (پاشيده شدن يا قطرات) قرار گيرد و از قرار دادن اشياء‬
‫حاوي آب نظير گلدان بر روي دستگاه خودداري كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬از قرار دادن شعله مستقيم مانند شمع روشن بر روي دستگاه خودداري كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬از قرار دادن دستگاه در نزديكي منابع حرارتي يا نور مستقيم آفتاب‪ ،‬رطوبت و همچنين‬
‫وارد كردن شوك مكانيكي خودداري كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬براي تميز كردن دستگاه از پارچه نرم و خشك استفاده كنيد‪ .‬اگر سطح دستگاه خيلي كثيف‬
‫است‪ ،‬از پارچه آغشته به مواد شوينده ماليم استفاده كنيد‪ .‬از حالل هاي قوي مانند الكل‪،‬‬
‫بنزين يا تينر استفاده نكنيد‪ .‬اين مواد به سطح دستگاه آسيب مي رسانند‪.‬‬
‫‪y y‬در نزديكي دستگاه از مايعات فرار نظير حشره كش استفاده نكنيد‪ .‬پاك كردن سطح دستگاه‬
‫با اعمال نيرو منجر به خرابي آن مي شود‪ .‬از قرار دادن طوالني مدت محصوالت‬
‫پالستيكي يا الستيكي در تماس با دستگاه خودداري كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬از قرار دادن دستگاه بر روي ايربگ خودرو خودداري كنيد‪ .‬چرا كه با فعال شدن اير بگ‪،‬‬
‫حادثه جاني رخ خواهد داد‪ .‬پيش از استفاده از دستگاه در خودرو‪ ،‬ابتدا محل دستگاه را‬
‫تعيين و تثبيت كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬از قرار دادن دستگاه در محل بي ثبات نظير طبقات باال خودداري كنيد‪ .‬چرا كه بر اثر‬
‫ارتعاش صدا‪ ،‬دستگاه سقوط خواهد كرد‪.‬‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:21‬‬
‫‪1‬‬
‫شروع به كار‬
‫‪y y‬به منظور پيشگيري از آتش سوزي يا شوك االكتريكي‪ ،‬دستگاه را باز نكنيد‪ .‬براي تعمير‬
‫فقط با مركز مشتريان گلديران تماس بگيريد‪.‬‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 3‬‬
‫‪4‬‬
‫شروع به كار‬
‫اطالعيه تطابق‬
‫شروع به كار‬
‫‪1‬‬
‫بدين وسيله مركز خدمات شركت ال جي الكترونيكس اعالم مي كند كه اين بلندگوي خطي بي‬
‫سيم مطابق با شرايط اصلي و ساير معاهدات مربوطه‪ Directive 1999/5/EC‬است‪.‬‬
‫براي دريافت اعالميه تطابق با آدرس زير مكاتبه نماييد‪:‬‬
‫‪.LG Electronics European Shared Service Center B.V‬‬
‫‪European Standard Team‬‬
‫‪Krijgsman 1‬‬
‫‪DM Amstelveen 1186‬‬
‫‪The Netherlands‬‬
‫يا مي توانيد ‪ DoC‬اختصاصي را از تارنماي ما درخواست كنيد‪:‬‬
‫‪#http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc‬‬
‫اين دستگاه يك سيستم ارسال باند عريض ‪ 4/2‬گيگاهرتز است كه براي استفاده در كشورهاي‬
‫عضو اتحاديه اروپا و كشورهاي ‪ EFTA‬ساخته شده است‪.‬‬
‫بيانيه تشعشع امواج ‪RF‬‬
‫اين دستگاه در فاصله حداقل ‪ 20‬سانتيمتري از بدن انسان بايد نصب و استفاده شود‪.‬‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:21‬‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 4‬‬
‫شروع به كار‬
‫‪5‬‬
‫معدوم نمودن دستگاه قديمي‬
‫‪.2‬تمامي دستگاه هاي برقي و الكترونيكي بايد جدا از زباله هاي خانگي و‬
‫مطابق با قوانين بازيافت شهرداري منطقه معدوم شوند‪.‬‬
‫‪.3‬معدوم نمودن صحيح دستگاه هاي قديمي به پيشگيري از آلودگي محيط‬
‫زيست و سالمتي انسان كمك مي كند‪.‬‬
‫‪.4‬براي اطالعات بيشتر پيرامون معدوم نمودن وسايل قديمي‪ ،‬با اداره‬
‫بازيافت شهرداري منطقه تماس بگيريد‪.‬‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:21‬‬
‫‪1‬‬
‫شروع به كار‬
‫ضربدر به دستگاهي‬
‫‪.1‬وقتي عالمت سطل زباله چرخ دار داراي‬
‫الصاق شده باشد بدان معنا است كه دستگاه تحت پوشش قوانين‬
‫‪ European Directive 2002/96/EC‬است‪.‬‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 5‬‬
‫‪6‬‬
‫فهرست‬
‫فهرست‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:21‬‬
‫‪1‬‬
‫شروع به كار‬
‫‬
‫‪2‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫اطالعات ايمني‬
‫قابليت هاي اصلي‬
‫لوازم جانبي‬
‫مقدمه‬
‫نحوه ي اتصاالت‬
‫– اتصال اصلي‬
‫– پخش گروهي با استفاده از برنامه كاربردي ‪Music Flow Player‬‬
‫‪2‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪15‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪22‬‬
‫‪26‬‬
‫‪32‬‬
‫‪33‬‬
‫‪36‬‬
‫اتصال به برق‬
‫نصب برنامه كاربردي‬
‫– استفاده از برنامه كاربردي‬
‫اتصال بلندگو به شبكه‬
‫– اتصال بلندگو به شبكه با كابل شبكه‬
‫– اتصال بلندگو به شبكه از طريق راه اندازي ‪( Wi-Fi‬اندرويد)‬
‫– اتصال بلندگو به شبكه از طريق راه اندازي‪)iOS) Wi-Fi‬‬
‫اتصال بلندگوها به شبكه (تكميلي)‬
‫– افزودن بلندگوي ديگر‬
‫– اتصال بلندگوها به شبكه با ‪Music Flow R1‬‬
‫‪3‬‬
‫عملكرد‬
‫‪42‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪43‬‬
‫‪43‬‬
‫عملكردهاي اصلي‬
‫– استفاده از دكمه ي ‪1/!/F‬‬
‫– استفاده از گردونه صدا‬
‫بهره مندي از موسيقي با برنامه كاربردي ‪Music Flow Player‬‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 6‬‬
‫فهرست‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪45‬‬
‫‪46‬‬
‫‪49‬‬
‫‪51‬‬
‫‪54‬‬
‫‪57‬‬
‫‪58‬‬
‫‪59‬‬
‫‪59‬‬
‫‪60‬‬
‫‪60‬‬
‫‪61‬‬
‫‪61‬‬
‫‪61‬‬
‫‪61‬‬
‫‪63‬‬
‫‪64‬‬
‫‪64‬‬
‫‪66‬‬
‫‪68‬‬
‫‪68‬‬
‫‪68‬‬
‫‪68‬‬
‫‪68‬‬
‫‪68‬‬
‫– بررسي كلي منوي ‪Home‬‬
‫– بررسي كلي منوي فرعي‬
‫– پخش ترانه‬
‫– بررسي كلي پخش‬
‫– پخش گروهي‬
‫– پخش يكنواخت‬
‫تنظيم بلندگو با برنامه كاربردي ‪Music Flow Player‬‬
‫– بررسي كلي منوي تنظيم‬
‫– منوي [‪]Alarms/Sleep Timer‬‬
‫– منوي [‪]Music Library‬‬
‫– منوي [‪]Account management‬‬
‫– منوي [‪]Update‬‬
‫استفاده از فن آوري بي سيم بلوتوث‬
‫– درمورد بلوتوث‬
‫– شاخصه هاي بلوتوث‬
‫– گوش كردن به موسيقي ذخيره شده در دستگاه بلوتوث‬
‫– ‪ NFC‬براي هماهنگي آسان (فقط اندرويد)‬
‫استفاده از سرور رسانه ي رايانه‬
‫– نرم افزار ‪ Music Flow PC‬براي رايانه‬
‫– ‪ Nero MediaHome 4 Essential‬براي سيستم عامل مك‬
‫حالت آماده به كار‬
‫– حالت آماده به كار‬
‫– حالت آماده به كار شبكه‬
‫بازنشاني بلندگو‬
‫– بازنشاني بلندگو‬
‫– بازنشاني ‪Music Flow R1‬‬
‫‪4‬‬
‫عيب يابي‬
‫‪69‬‬
‫‪9‬‬
‫‪6‬‬
‫‪71‬‬
‫‪72‬‬
‫عيب يابي‬
‫– عمومي‬
‫– شبكه‬
‫– برنامه كاربردي و نرم افزار رايانه‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:21‬‬
‫‪7‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:21‬‬
‫فهرست‬
‫‪5‬‬
‫ضميمه‬
‫‪3‬‬
‫‪7‬‬
‫‪73‬‬
‫‪74‬‬
‫‪75‬‬
‫‪76‬‬
‫‪77‬‬
‫شرايط فايل‬
‫عالئم تجاري و امتيازها‬
‫مشخصات فني‬
‫حمل بلندگو‬
‫اطالعات مهم پيرامون خدمات شبكه‬
‫شرايط استفاده‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 8‬‬
‫شروع به كار‬
‫‪9‬‬
‫قابليت هاي اصلي‬
‫ساخته شده براي دستگاه آي پاد‪ /‬آي فون‪ /‬آي پد يا اندرويد‬
‫برنامه كاربردي ‪Music Flow Player‬‬
‫به موسيقي ذخيره شده در دستگاه هوشمندتان گوش كنيد‪.‬‬
‫شما مي توانيد از طريق برنامه كاربردي ‪ ،Music Flow Player‬اين بلندگو را با آي پاد‬
‫لمسي‪ /‬آي فون‪ /‬آي پد يا دستگاه اندرويد كنترل كنيد‪ .‬اين دستگاه و دستگاه هوشمندتان بايد به‬
‫يك شبكه متصل باشند‪ .‬براي جستجوي برنامه كاربردي ‪ Music Flow PLayer‬از ‪iTune‬‬
‫‪ store‬يا ‪ Google Play Store‬ديدن كرده يا از كد ‪ QR‬زير استفاده كنيد‪ .‬براي جزئيات‬
‫بيشتر به صفحه ‪ 10‬مراجعه نماييد‪.‬‬
‫(‪)Apple iOS‬‬
‫(‪)Android OS‬‬
‫‪y y‬با توجه به نگارش برنامه كاربردي و تنظيمات دستگاه هوشمند‪ ،‬ممكن است برنامه‬
‫كاربردي ‪ Music Flow Player‬درست عمل نكند‪.‬‬
‫‪y y‬برخي از دستگاه هاي هوشمند با اين بلندگو سازگار نيستند‪.‬‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:21‬‬
‫شروع به كار‬
‫با يك اتصال ساده از موسيقي دستگاه آي پاد‪ /‬آي فون‪ /‬آي پد يا دستگاه اندرويد لذت ببريد‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 9‬‬
‫‪10‬‬
‫فهرست‬
‫لوازم جانبي‬
‫لطفاً لوازم جانبي را بررسي و شناسايي كنيد‪.‬‬
‫سيم برق (‪)1‬‬
‫راهنماي‬
‫مقدمه‬
‫عالئم به كار رفته در اين دفترچه‬
‫‪,,‬توجه‬
‫بيانگر نكات خاص و قابليت هاي عملكردي دستگاه است‪.‬‬
‫<<اخطار‬
‫بيانگر موارد احتياط به منظور پيشگيري از خرابي احتمالي ناشي از استفاده نادرست است‪.‬‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:22‬‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 10‬‬
‫شروع به كار‬
‫‪11‬‬
‫نحوه ي اتصاالت‬
‫اتصال اصلي‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫‪1‬‬
‫اتصال سيمي يا ‪Wi-Fi‬به روتر‬
‫شروع به كار‬
‫اتصال سيمي و بي سيم‬
‫‪C‬‬
‫‪ C B‬شما مي توانيد از بلندگوهاي متعددي در چندين اتاق استفاده كنيد‪.‬‬
‫اتصال سيمي يا ‪ Wi-Fi‬با استفاده از ‪.Music Flow R1‬‬
‫‪A‬‬
‫روتر‬
‫روتر‬
‫يا‬
‫شبكه‬
‫بلندگو‬
‫بلندگو‬
‫‪B‬‬
‫شبكه‬
‫بلندگو‬
‫(اضافي)‬
‫‪C‬‬
‫بلندگو‬
‫بلندگو‬
‫(اصلي)‬
‫‪Music Flow‬‬
‫)‪R1 (MR140‬‬
‫شبكه‬
‫بلندگو‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:22‬‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 11‬‬
‫‪12‬‬
‫شروع به كار‬
‫پخش گروهي با استفاده از برنامه كاربردي ‪Music Flow‬‬
‫‪Player‬‬
‫شما مي توانيد در اتاق هاي متعدد از بلندگوهاي متعددي استفاده كنيد‪.‬‬
‫شروع به كار‬
‫‪1‬‬
‫تنظيم گروهي از طريق‬
‫برنامه كاربردي ‪Music‬‬
‫‪Flow Player‬‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:22‬‬
‫دانلود برنامه كاربردي‬
‫‪Music Flow Player‬‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 12‬‬
‫شروع به كار‬
‫‪13‬‬
‫شروع به كار‬
‫‪1‬‬
‫‪ 1/!/F a‬دكمه ي‬
‫ روشن كردن ‪ /‬تغيير حالت‬‫ تغيير به حالت آماده به كار (صفحه ‪)68‬‬‫‪ b‬گردونه ي صدا‬
‫براي افزايش صدا انگشت تان را به طرف‬
‫راست و براي كاهش صدا به طرف چپ‬
‫بچرخانيد‪.‬‬
‫چراغ وضعيت بلوتوث‬
‫‪c‬‬
‫(صفحه ‪)61‬‬
‫‪d‬‬
‫چراغ وضعيت شبكه‬
‫(صفحه ‪)18‬‬
‫‪e‬‬
‫‪ f‬بلندگو‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:22‬‬
‫)‪NFC Tag (page 63‬‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 13‬‬
‫‪14‬‬
‫شروع به كار‬
‫شروع به كار‬
‫‪1‬‬
‫‪POWER IN a‬‬
‫‪ b‬دكمه ي‬
‫با استفاده از تنظيمات ‪ Wi-Fi‬بلندگو را‬
‫به شبكه متصل مي كند‪.‬‬
‫‪ c‬دكمه ي‬
‫بلندگو را به شبكه اضافه مي كند‪.‬‬
‫(صفحه ‪)32‬‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:22‬‬
‫‪ETHERNET d‬‬
‫با استفاده از كابل شبكه‪ ،‬بلندگو را به‬
‫شبكه اضافهمي كند‪.‬‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 14‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪2‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪15‬‬
‫اتصال به برق‬
‫اتصال بلندگو به برق‪.‬‬
‫‪ .1‬سيم برق ‪ AC‬ارائه شده را به ‪ POWER IN‬واقع در پشت بلندگو متصل كنيد‪.‬‬
‫‪ .2‬سيم برق ‪ AC‬را به پريز برق متصل كنيد‪.‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪2‬‬
‫سيم برق ‪AC‬‬
‫نصب برنامه كاربردي‬
‫از طريق ‪ iTunes store‬يا ‪Google Play Store‬‬
‫‪ .1‬بر روي عالمت ‪ iTunes store‬يا عالمت ‪ Google Play Store‬ضربه بزنيد‪.‬‬
‫‪ .2‬در نوار جستجو عبارت ‪ Music Flow Player‬را تايپ كرده و بر روي واژه‬
‫‪ Search‬ضربه بزنيد‪.‬‬
‫‪ .3‬در ليست نتيجه جستجو ‪ Music Flow Player‬را انتخاب كنيد تا دانلود شود‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬برنامه كاربردي ‪ Music Flow Player‬در نگارش هاي زير موجود است؛‬
‫‪y y‬سيستم عامل اندرويد ‪ :‬نگارش ‪( 2/3/3‬يا باالتر)‬
‫‪y y‬سيستم عامل ‪( iOS : 1/1/5‬يا باالتر)‬
‫‪y y‬با توجه به دستگاه‪ ،‬برنامه كاربردي ‪ Music Flow Player‬ممكن است كار نكند‪.‬‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:22‬‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 15‬‬
‫‪16‬‬
‫اتصاالت‬
‫از طريق كد ‪QR‬‬
‫از طريق كد ‪ QR‬برنامه كاربردي ‪ Music Flow Player‬را نصب كنيد‪.‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪2‬‬
‫(‪)Apple iOS‬‬
‫(‪)Android OS‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬مطمئن شويد كه دستگاه هوشمندتان به اينترنت متصل است‪.‬‬
‫� مطمئن شويد كه دستگاه هوشمندتان داراي برنامه پويشگر است‪ .‬اگر ندارد‪ ،‬آن را از‬
‫‪ iTunes store‬يا ‪ Google Play Store‬دانلود كنيد‪.‬‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:23‬‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 16‬‬
‫اتصاالت‬
‫استفاده از برنامه كاربردي‬
‫‪ .1‬وقتي برنامه كاربردي ‪Music Flow‬‬
‫‪ Player‬را براي‬
‫‬
‫نخستين بار اجرا مي كنيد‪ ،‬شرايط‬
‫استفاده از برنامه بر روي صفحه نمايان‬
‫مي شود‪ .‬شرايط را بررسي كرده و‬
‫گزينه [‪ ]Accept‬را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‬
‫‪17‬‬
‫به “اتصال بلندگو به شبكه” در صفحه‬
‫‪ 18‬مراجعه كنيد‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫اگر مي خواهيد به صفحه شرايط‬
‫استفاده باز گرديد‪ ،‬در منوي تنظيمات‬
‫دستگاه هوشمند برنامه كاربردي‬
‫‪ Music Flow Player‬را از نو راه‬
‫اندازي كنيد‪.‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪2‬‬
‫‪ .2‬براي نصب بلندگوي خريداري شده‬
‫گزينه [‪ ]Start‬را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:23‬‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 17‬‬
‫‪18‬‬
‫اتصاالت‬
‫اتصال بلندگو به شبكه‬
‫استفاده از شبكه سيمي عملكرد بهتري را به همراه دارد‪ ،‬چرا كه دستگاه ها به طور مستقيم و‬
‫بدون تداخل فركانس راديويي به شبكه متصل مي شوند‪.‬‬
‫براي راهنمايي بيشتر به دفترچه راهنماي دستگاه شبكه مراجعه نماييد‪.‬‬
‫آماده سازي‬
‫‪y y‬از اينكه شبكه بي سيم با استفاده از روتر نصب شده در منزل برقرار شده است‪ ،‬اطمينان‬
‫حاصل نماييد‪.‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪2‬‬
‫‪y y‬مطمئن شويد كه بلندگو و دستگاه هوشمند به يك روتر متصل شده اند‪.‬‬
‫موارد مورد نياز‬
‫‪y y‬روتر بي سيم‬
‫‪y y‬دستگاه هوشمند (اندرويد يا ‪)iOS‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬مطمئن شويد كه سرور ‪ DHCP‬در روتر بي سيم فعال شده است‪.‬‬
‫‪y y‬اگر نمي توانيد بلندگو را به روتر متصل كنيد‪ ،‬به تنظيمات روتر رفته و مطمئن شويد‬
‫كه تيك كادر ‪Allow wireless client to see each other and access‬‬
‫‪ my local network‬برداشته شده است‪.‬‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:23‬‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 18‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪19‬‬
‫اتصال بلندگو به شبكه با كابل شبكه‬
‫بررسي كلي اتصال‬
‫سرويس باند‬
‫عريض‬
‫‪2‬‬
‫اتصاالت‬
‫روتر‬
‫شبكه‬
‫پشت بلندگو‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:23‬‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 19‬‬
‫‪20‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪ .1‬دوشاخه بلندگو را به پريز متصل كنيد‪.‬‬
‫چراغ وضعيت‬
‫شبكه‬
‫به رنگ سفيد شروع به‬
‫چشمك زدن مي كند‪.‬‬
‫‪ .2‬در دستگاه هوشمند تان‪ ،‬برنامه كاربردي‬
‫‪.Music Flow‬‬
‫‪ Player‬را اجرا كنيد‪ .‬براي نصب‬
‫بلندگو گزينه [‪ ]Start‬را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪2‬‬
‫‪ .4‬گزينه [‪ ]Wired connection‬در‬
‫صفحه را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫بر روي بلندگو‬
‫‪ .3‬چراغ وضعيت شبكه‬
‫را بررسي كرده و براي حركت به‬
‫صفحه بعد گزينه [‪ ]Next‬را انتخاب‬
‫كنيد‪.‬‬
‫‪ .5‬يك سر كابل شبكه را به درگاه اترنت بر‬
‫روي بلندگو و سر ديگر كابل را به‬
‫روتر بي سيم متصل كنيد‪.‬‬
‫‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:24‬‬
‫چند لحظه صبر كنيد تا چراغ وضعيت‬
‫شبكه‬
‫از چشمك زدن باز ايستاده و‬
‫به رنگ سفيد ثابت شود‪.‬‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 20‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪21‬‬
‫‪ .6‬گزينه [‪ ]Next‬بر روي صفحه را‬
‫اننخاب كنيد‪.‬‬
‫‬
‫پس از اتصال بلندگو‪ ،‬ليستي از دستگاه‬
‫هاي ذخيره موسيقي متصل شده و صفحه‬
‫مدت زمان ترانه نمايان مي شود‪.‬‬
‫دستورالعمل هاي روي صفحه را دنبال‬
‫كنيد‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬شما نمي توانيد بدون روتر از‬
‫بلندگو استفاده كنيد‪ .‬هنگام استفاده‬
‫از روتر سيمي‪ ،‬نمي توانيد بلندگو‬
‫را با نرم افزار ‪Music Flow‬‬
‫‪ PC‬كنترل كنيد‪( .‬صفحه ‪)64‬‬
‫‪y y‬بلندگو و دستگاه هوشمند بايد به يك‬
‫روتر متصل شده باشند‪.‬‬
‫‪ .7‬براي تكميل فرايند اتصال گزينه [‪]Next‬‬
‫را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:24‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪2‬‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 21‬‬
‫‪22‬‬
‫اتصاالت‬
‫اتصال بلندگو به شبكه از طريق راه اندازي ‪( Wi-Fi‬اندرويد)‬
‫بررسي كلي اتصال‬
‫سرويس باند‬
‫عريض‬
‫‪2‬‬
‫اتصاالت‬
‫روتر‬
‫پشت بلندگو‬
‫‪.‬‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:24‬‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 22‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪ .1‬دوشاخه بلندگو را به پريز متصل كنيد‪.‬‬
‫چراغ وضعيت شبكه‬
‫به رنگ سفيد‬
‫شروع به چشمك زدن مي كند‪.‬‬
‫‪ .2‬در دستگاه هوشمند تان‪ ،‬برنامه كاربردي‬
‫‪ Music Flow Player‬را اجرا كنيد‪.‬‬
‫براي نصب بلندگو گزينه [‪ ]Start‬را‬
‫انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫‪ .4‬گزينه [‪ ]Wireless connection‬در‬
‫صفحه را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪2‬‬
‫‪ .5‬دكمه‬
‫در پشت بلندگو را فشار دهيد‪.‬‬
‫چراغ وضعيت شبكه‬
‫به صورت متناوب‬
‫به رنگ سفيد و قرمز چشمك مي زند‪.‬‬
‫بر روي بلندگو‬
‫‪ .3‬چراغ وضعيت شبكه‬
‫را بررسي كرده و براي حركت به صفحه‬
‫بعد گزينه [‪ ]Next‬را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:25‬‬
‫‪ .6‬گزينه [‪ ]Next‬بر روي صفحه را‬
‫اننخاب كنيد‪.‬‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 23‬‬
‫‪24‬‬
‫اتصاالت‬
‫اتصاالت‬
‫‪2‬‬
‫‪ .7‬اگر شبكه تان داراي رمز عبور باشد‪،‬‬
‫صفحه امنيتي بر روي دستگاه‬
‫هوشمندتان نمايان مي شود‪.‬‬
‫رمز عبور را وارد كنيد‪.‬‬
‫‪ .9‬براي تكميل فرايند اتصال گزينه [‪]Next‬‬
‫را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪ .8‬سپس گزينه [‪ ]Next‬بر روي صفحه را‬
‫انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:26‬‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 24‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪25‬‬
‫‬
‫پس از اتصال بلندگو‪ ،‬ليستي از دستگاه‬
‫هاي ذخيره موسيقي متصل شده و صفحه‬
‫مدت زمان ترانه نمايان مي شود‪.‬‬
‫دستورالعمل هاي روي صفحه را دنبال‬
‫كنيد‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫اگر به شبكه متصل نشد و يا ارتباط‬
‫شبكه غيرعادي بود‪ ،‬بلندگو را به روتر‬
‫نزديك كرده و دوباره امتحان كنيد‪.‬‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:26‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪2‬‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 25‬‬
‫‪26‬‬
‫اتصاالت‬
‫اتصال بلندگو به شبكه از طريق راه اندازي‪)iOS) Wi-Fi‬‬
‫بررسي كلي اتصال‬
‫سرويس باند‬
‫عريض‬
‫اتصاالت‬
‫‪2‬‬
‫روتر‬
‫پشت بلندگو‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:26‬‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 26‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪ .1‬دوشاخه بلندگو را به پريز متصل كنيد‪.‬‬
‫چراغ وضعيت شبكه‬
‫به رنگ سفيد‬
‫شروع به چشمك زدن مي كند‪.‬‬
‫‪ .2‬در دستگاه هوشمند تان‪ ،‬برنامه كاربردي‬
‫‪ Music Flow Player‬را اجرا كنيد‪.‬‬
‫براي نصب بلندگو گزينه [‪ ]Start‬را‬
‫انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫‪ .4‬گزينه [‪ ]Wireless connection‬در‬
‫صفحه را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪2‬‬
‫در پشت بلندگو را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪ .5‬دكمه‬
‫چراغ وضعيت شبكه‬
‫به صورت‬
‫متناوب به رنگ سفيد و قرمز چشمك‬
‫مي زند‪.‬‬
‫بر روي بلندگو‬
‫‪ .3‬چراغ وضعيت شبكه‬
‫را بررسي كرده و براي حركت به صفحه‬
‫بعد گزينه [‪ ]Next‬را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:26‬‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 27‬‬
‫‪28‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪ .6‬گزينه [‪ ]Next‬بر روي صفحه را‬
‫اننخاب كنيد‪.‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪2‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬اگر ‪ MusicFlow_Setup‬در‬
‫ليست نيست‪ ،‬دوباره عمل جستجو‬
‫را براي شبكه هاي ‪ Wi-Fi‬موجود‬
‫انجام دهيد‪.‬‬
‫‪y y‬وقتي دستگاه هوشمندتان به‬
‫‪ MusicFlow_Setup‬متصل‬
‫باشد ديگر نمي توانيد از اينترنت‬
‫استفاده كنيد‪.‬‬
‫‪ .7‬در دستگاه ‪ ،iOS‬به ‪Wi-Fi setting‬‬
‫‪ ← iOS setting‬رفته و گزينه‬
‫‪ MusicFlow_Setup‬را جهت‬
‫اتصال انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:27‬‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 28‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪29‬‬
‫‪ .8‬به محض برقراري ارتباط شبكه‪ ،‬به‬
‫برنامه كاربردي ‪Music Flow‬‬
‫‪ Player‬بازگرديد‪.‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪2‬‬
‫‪ .9‬اگر شبكه تان داراي رمز عبور باشد‪،‬‬
‫صفحه امنيتي بر روي دستگاه‬
‫هوشمندتان نمايان مي شود‪.‬‬
‫رمز عبور را وارد كنيد‪.‬‬
‫‪.10‬در دستگاه ‪ ،iOS‬به ‪Wi-Fi setting‬‬
‫‪ ← iOS setting‬رفته و روتر بي‬
‫سيم را جهت اتصال انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:27‬‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 29‬‬
‫‪30‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪.12‬سپس گزينه [‪ ]Next‬بر روي صفحه را‬
‫انتخاب كنيد‪.‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪2‬‬
‫‪.11‬به محض برقراري ارتباط شبكه‪ ،‬به‬
‫برنامه كاربردي ‪Music Flow‬‬
‫‪ Player‬بازگرديد‪.‬‬
‫‬
‫پس از اتصال بلندگو‪ ،‬ليستي از دستگاه‬
‫هاي ذخيره موسيقي متصل شده و صفحه‬
‫مدت زمان ترانه نمايان مي شود‪.‬‬
‫دستورالعمل هاي روي صفحه را دنبال‬
‫كنيد‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫اگر به شبكه متصل نشد و يا ارتباط‬
‫شبكه غيرعادي بود‪ ،‬بلندگو را به‬
‫روتر نزديك كرده و دوباره امتحان‬
‫كنيد‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:27‬‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 30‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪31‬‬
‫نكاتي پيرامون اتصال شبكه‬
‫‪y y‬بسياري از مشكالت شبكه كه در هنگام راه اندازي اتفاق مي افتند با تنظيم دوباره روتر‬
‫قابل رفع هستند‪ .‬پس از اتصال بلندگو به شبكه خانگي‪ ،‬آن را خاموش كنيد و‪ /‬يا كابل برق‬
‫روتر شبكه خانگي يا مودم كابلي را از پريز خارج كنيد‪ .‬سپس بلندگو را روشن كرده و‪ /‬يا‬
‫كابل برق را دوباره به پريز متصل كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬شبكه بي سيم با فركانس راديويي ‪ 4/2‬گيگاهرتز عمل مي كند كه همين دامنه در ساير‬
‫دستگاه هايي چون تلفن بي سيم‪ ،‬دستگاه هاي بلوتوث‪ ،‬فر مايكروويو مورد استفاده قرار‬
‫مي گيرد‪ ،‬بنابر اين شبكه بي سيم ممكن است تحت تاثير تداخل فركانسي دستگاه هاي ذكر‬
‫شده قرار گيرد‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪y y‬تجهيزات شبكه بالاستفاده در شبكه خانگي تان را خاموش كنيد‪ .‬برخي از دستگاه ها ممكن‬
‫است موجب ترافيك شبكه شوند‪.‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪y y‬شركت ما مسئول عملكرد نادرست بلندگو و ‪ /‬يا قابليت اتصال اينترنتي ناشي از خطاهاي‬
‫ارتباطي‪ /‬اشكاالت مربوط به اتصال اينترنت باند عريض يا ساير دستگاه هاي مرتبط نيست‪.‬‬
‫‪y y‬اگر بلندگو به شبكه متصل نمي شود يا اتصال شبكه آن از عملكرد غير عادي برخوردار‬
‫است‪ ،‬بلندگو را نزديك روتر كرده و دوباره امتحان كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬با توجه به محيط شبكه خانگي و عملكرد روتر بي سيم ممكن است اتصال بلندگو به روتر‬
‫بي سيم به درستي انجام نشود‪.‬‬
‫‪y y‬بلندگو را به روتر بي سيمي كه داراي ‪ SSID‬پنهان است نمي توان متصل نمود‪.‬‬
‫‪y y‬اگر عملكرد ديگري را انتخاب كنيد يا تنظيمات بلندگوي متصل از طريق ‪Music Flow‬‬
‫‪ Player‬را تغيير دهيد‪ ،‬ارتباط بلندگو ممكن است قطع شود‪ .‬در چنين شرايطي وضعيت‬
‫ارتباطي را بررسي نماييد‪.‬‬
‫‪y y‬حتي پس از اتصال برنامه كاربردي ‪ Music Flow Player‬باز ممكن است دستگاه‬
‫هوشمندتان موسيقي پخش كند‪ .‬در چنين مواقعي بلندگوي متصل شده را در صفحه پخش‬
‫انتخاب نماييد‪.‬‬
‫‪y y‬با توجه به سرعت شبكه‪ ،‬محتواي آنالين ممكن است به خوبي پخش نشود‪.‬‬
‫‪y y‬تداخل سيگنال بي سيم مي تواند منجر به قطع ارتباط شبكه يا توقف پخش شود‪.‬‬
‫‪y y‬اگر روترتان را خاموش و روشن كنيد‪ ،‬بايد بلندگوي تان را نيز خاموش و روشن كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬اگر روتر جديدي را نصب كرديد‪ ،‬بايد بلندگو را به تنظيمات كارخانه بازگردانده و ارتباط‬
‫شبكه را از نو راه اندازي كنيد‪.‬‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:27‬‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 31‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪32‬‬
‫اتصال بلندگوها به شبكه (تكميلي)‬
‫شما مي توانيد با داشتن يك دستگاه هوشمند‪ ،‬موسيقي را از چندين بلندگو بشنويد‪.‬‬
‫وسايل مورد نياز‬
‫‪y‬‬
‫‪y‬‬
‫‪y‬‬
‫‪y‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪2‬‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:27‬‬
‫‪y‬روتر بي سيم‬
‫‪y‬دستگاه هوشمند (اندرويد يا ‪)iOS‬‬
‫‪y‬بلندگوي اضافي‬
‫‪( Music Flow R1 (MR140)y‬اختياري)‬
‫‪,,‬توجه‬
‫تداخل فركانسي منجر به توقف پخش مي شود‪.‬‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 32‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪33‬‬
‫افزودن بلندگوي ديگر‬
‫بررسي كلي اتصال‬
‫سرويس‬
‫باند عريض‬
‫روتر‬
‫اتصاالت‬
‫‪2‬‬
‫شبكه‬
‫بلندگو‬
‫(اصلي)‬
‫بلندگو‬
‫(اضافي)‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:27‬‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 33‬‬
‫‪34‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪ .1‬بلندگو (اصلي) را به شبكه متصل كنيد‪.‬‬
‫به قسمت “ اتصال بلندگو به شبكه”‬
‫درصفحه ‪ 18‬مراجعه كنيد‪.‬‬
‫‪ .3‬در منوي فرعي گزينه‬
‫[‪ ]Add Speakers‬را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪ .2‬در دستگاه هوشمندتان برنامه ‪Music‬‬
‫‪ Flow Player‬را انتخاب كنيد‪ .‬به‬
‫منوي [‪ ]Home‬ضربه بزنيد‪.‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪2‬‬
‫در پشت بلندگو (اضافي) را‬
‫‪ .4‬دكمه ي‬
‫فشار دهيد‪ .‬سپس چراغ وضعيت شبكه‬
‫به رنگ قرمز چشمك مي زند‪.‬‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:28‬‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 34‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪ .5‬سپس گزينه [‪ ]Next‬در صفحه را‬
‫انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫‪ .6‬براي تكميل شدن فرايند اتصال گزينه‬
‫[‪ ]Next‬را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪2‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫اگر فاصله ميان بلندگوي (اصلي)‬
‫متصل شده با كابل شبكه و بلندگوي‬
‫(اضافي) كه قرار است متصل شود‬
‫زياد باشد‪ ،‬بلندگوها به يكديگر مرتبط‬
‫نمي شوند‪ .‬در چنين شرايطي‪ ،‬براي‬
‫افزايش دامنه سيگنال از ‪Music‬‬
‫‪ Flow R1‬استفاده كنيد‪.‬‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:28‬‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 35‬‬
‫‪36‬‬
‫اتصاالت‬
‫اتصال بلندگوها به شبكه با ‪Music Flow R1‬‬
‫اتصال به روتر‬
‫با ‪ Music Flow R1‬مي توانيد بلندگوهايي را كه دورتر هستند‪ ،‬متصل كنيد‪.‬‬
‫بررسي كلي اتصال‬
‫سرويس باند‬
‫عريض‬
‫اتصاالت‬
‫‪2‬‬
‫روتر‬
‫شبكه‬
‫‪Music Flow R1‬‬
‫)‪(MR140‬‬
‫پشت بلندگو‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:28‬‬
‫پشت بلندگو‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 36‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪ .1‬سيم برق ‪ Music Flow R1‬را به‬
‫درگاه برق ‪ Music Flow R1‬متصل‬
‫كرده و سپس سيم برق را به پريز متصل‬
‫كنيد‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫‪ .3‬چراغ وضعيت شبكه بر روي بلندگو را‬
‫بررسي كنيد و سپس براي حركت به‬
‫صفحه بعد گزينه [‪ ]Next‬را انتخاب‬
‫كنيد‪.‬‬
‫‪ .2‬چراغ برق روي جلوي ‪Music Flow‬‬
‫‪ R1‬روشن مي شود‪.‬‬
‫ در دستگاه هوشمندتان برنامه كاربردي‬
‫‪ Music Flow Player‬را اجرا كنيد‪.‬‬
‫براي نصب بلندگو گزينه [‪ ]Start‬را‬
‫انتخاب كنيد‪.‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪2‬‬
‫‪ .4‬گزينه [‪ ]Wired connection‬بر‬
‫روي صفحه را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:29‬‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 37‬‬
‫‪38‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪ .5‬يك سر كابل شبكه را به درگاه اترنت‬
‫بلندگو و سر ديگر كابل را به روتر بي‬
‫سيم متصل كنيد‪.‬‬
‫كمي صبر كنيد تا چراغ وضعيت شبكه‬
‫از چشمك زدن باز ايستاده و به‬
‫رنگ سفيد باقي بماند‪.‬‬
‫‪ .7‬براي تكميل شدن فرايند اتصال گزينه‬
‫[‪ ]Next‬را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪ .6‬سپس گزينه [‪ ]Next‬در صفحه را‬
‫انتخاب كنيد‪.‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪2‬‬
‫‪ .8‬بلندگو را به ‪ Music Flow R1‬متصل‬
‫كنيد‪.‬‬
‫به قسمت “ افزودن بلندگوي ديگر” در‬
‫صفحه ‪ 33‬مراجعه شود‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫در صورت ناموفق بودن اتصال‪،‬‬
‫برنامه را دوباره اجرا كرده و‬
‫دستورالعمل هاي موجود در راهنماي‬
‫برنامه بر روي دستگاه هوشمندتان را‬
‫دنبال كنيد تا بلندگو و ‪Music Flow‬‬
‫‪ R1‬متصل شوند‪.‬‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:29‬‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 38‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪39‬‬
‫اتصال به بلندگو‬
‫با استفاده از ‪ Music Flow R1‬مي توانيد دامنه شبكه بي سيم را بين اين بلندگو ساير‬
‫بلندگوها افزايش دهيد‪.‬‬
‫بررسي كلي اتصال‬
‫سرويس باند‬
‫عريض‬
‫روتر‬
‫بلندگوي‬
‫(اضافي)‬
‫اتصاالت‬
‫‪2‬‬
‫شبكه‬
‫بلندگوي‬
‫(اصلي)‬
‫‪y y‬از ‪ Music Flow R1‬مي توان به عنوان يك تقويت كننده دامنه شبكه بي سيم استفاده كرد‪.‬‬
‫‪ Music Flow R1y y‬ارائه نشده است و شما بايد آن را از شركت خدمات مشتريان گلديران‬
‫خريداري كنيد‪.‬‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:30‬‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 39‬‬
‫‪40‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪ .1‬بلندگوي (اصلي) را به شبكه خانگي‬
‫متصل كنيد‪( .‬صفحه ‪)18‬‬
‫‪ .2‬سيم برق ‪ Music Flow R1‬را به‬
‫درگاه برق واقع در پشت‬
‫دستگاه ‪ Music Flow R1‬متصل‬
‫نموده و سپس دوشاخه برق آن را به‬
‫پريز وصل كنيد‪.‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪2‬‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:30‬‬
‫‪ .3‬چراغ ‪ LED‬جلوي دستگاه ‪Music‬‬
‫‪ Flow R1‬روشن مي شود‪ .‬در دستگاه‬
‫هوشمندتان برنامه ‪Music Flow‬‬
‫‪ Player‬را اجرا كنيد‪ .‬بر روي منوي‬
‫[‪ ]Home‬ضربه بزنيد‪.‬‬
‫‪ .4‬در منوي فرعي گزينه [‪Add‬‬
‫‪ ]Speakers‬را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 40‬‬
‫اتصاالت‬
‫در پشت بلندگو (اضافي) را‬
‫‪ .5‬دكمه ي‬
‫فشار دهيد‪ .‬سپس چراغ وضعيت شبكه‬
‫به رنگ قرمز چشمك مي زند‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫‪ .7‬براي تكميل شدن فرايند ارتباط گزينه‬
‫[‪ ]Next‬را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪ .6‬سپس گزينه [‪ ]Next‬بر روي صفحه را‬
‫انتخاب كنيد‪.‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪2‬‬
‫نكاتي پيرامون ‪Music Flow‬‬
‫‪R1‬‬
‫‪y y‬شما مي توانيد از ‪ Music Flow R1‬به‬
‫عنوان تقويت كننده دامنه شبكه بي سيم‬
‫استفاده كنيد‪.‬‬
‫‪ Music Flow R1y y‬ارائه نشده است و‬
‫آن را مي توان از شركت مشتريان‬
‫گلديران خريداري نمود‪.‬‬
‫‪y y‬در صورت برقرار نشدن ارتباط‪ ،‬برنامه‬
‫را دوباره اجرا كنيد و دستورالعمل هاي‬
‫مربوط به برنامه كاربردي در گوشي‬
‫هوشمندتان را دنبال نماييد تا ارتباط بين‬
‫بلندگو و ‪ Music Flow R1‬برقرار‬
‫شود‪.‬‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:30‬‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 41‬‬
‫عملكرد‬
‫‪3‬‬
‫‪42‬‬
‫عملكرد‬
‫عملكردهاي اصلي‬
‫استفاده از دكمه ي‬
‫‪1/!/F‬‬
‫روشن كردن‬
‫دكمه ي ‪ 1/!/F‬را لمس كنيد‪.‬‬
‫عملكرد‬
‫‪3‬‬
‫حالت آماده به كار‬
‫دكمه ي ‪ 1/!/F‬را لمس كرده و مدت ‪ 5‬ثانيه نگهداريد‪.‬‬
‫(صفحه ‪)68‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫اگر ترانه اي پخش نشود و يا مدت ‪ 20‬دقيقه هيچ دكمه اي فشار داده نشود‪ ،‬بلندگو به‬
‫وضعيت آماده به كار مي رود‪.‬‬
‫تغيير حالت‬
‫هنگام روشن كردن بلندگو مي توانيد حالت را تغيير دهيد‪ .‬دكمه ي ‪ 1/!/F‬را چندين بار‬
‫لمس كنيد‪ ،‬حالت تغيير كرده و چراغ وضعيت مربوطه روشن مي شود‪.‬‬
‫(شبكه ← بلوتوث)‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:31‬‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 42‬‬
‫عملكرد‬
‫‪43‬‬
‫استفاده از گردونه صدا‬
‫براي افزايش صدا انگشت تان را به طرف راست و براي كاهش صدا انگشت تان را به طرف‬
‫چپ بچرخانيد‪.‬‬
‫بهره مندي از موسيقي با برنامه كاربردي‬
‫‪Music Flow Player‬‬
‫با برنامه كاربردي ‪ Music Flow Player‬شما مي توانيد موسيقي دستگاه هوشمندتان را‬
‫پخش كنيد‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬براي جزئيات بيشتر پيرامون برنامه ‪ ، Music Flow Player‬در قسمت [‪]Guide‬‬
‫گزينه [‪ ]Settings‬را روشن كرده ← در منوي فرعي گزينه [‪ ]Accessibility‬را‬
‫انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬برخي از محتواي اين قسمت ممكن است با توجه به نگارش برنامه كاربردي ‪Music‬‬
‫‪ Flow Player‬متفاوت باشد‪.‬‬
‫آماده سازي‬
‫‪ .1‬بررسي كنيد و ببينيد آيا بلندگو به شبكه متصل است‪( .‬صفحه ‪)18‬‬
‫‪ .2‬براي استفاده از بلندگو بايد برنامه كاربردي ‪ Music Flow Player‬را دانلود و نصب‬
‫نماييد‪( .‬صفحه ‪)15‬‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:31‬‬
‫عملكرد‬
‫‪3‬‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 43‬‬
‫‪44‬‬
‫عملكرد‬
‫بررسي كلي منوي ‪Home‬‬
‫برنامه كاربردي ‪ Music Flow Player‬را در دستگاه هوشمندتان اجرا نماييد‪ .‬منوي‬
‫[‪ ]Home‬نمايان مي شود‪.‬‬
‫عملكرد‬
‫‪3‬‬
‫‪ – Recommendation a‬براي مشاهده توصيه‪ ،‬محل جمله را كليك كنيد‪.‬‬
‫‪b‬‬
‫‪c‬‬
‫‪d‬‬
‫‪e‬‬
‫‪f‬‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:31‬‬
‫‪ –Favorites‬ترانه هاي دلخواه تان را نشان مي دهد‪.‬‬
‫‪ – Timeline‬ترانه هاي پخش شده با اين بلندگو را نشان مي دهد‪.‬‬
‫‪ – Most Played‬ترانه هايي كه در اين بلندگو بيشتر پخش شده اند را نشان‬
‫مي دهد‪.‬‬
‫‪ – My Playlists‬ليست پخش را نشان مي دهد‪.‬‬
‫?‪ – How do you feel today‬صفحه ‪ music curation‬را نشان مي‬
‫دهد‪.‬‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 44‬‬
‫بررسي كلي منوي فرعي‬
‫‪ .1‬برنامه كاربردي ‪Music Flow‬‬
‫‪ Player‬را در دستگاه‬
‫هوشمندتان اجرا كنيد‪ .‬منوي [‪]Home‬‬
‫نمايان مي شود‪.‬‬
‫‪a‬‬
‫‪b‬‬
‫‪ .2‬بر روي منوي [‪ ]Home‬ضربه بزنيد‪.‬‬
‫‪c‬‬
‫‪d‬‬
‫‪e‬‬
‫‪f‬‬
‫‪g‬‬
‫‪ .3‬منوي فرعي نمايان مي شود‪.‬‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:31‬‬
‫‪ – Home‬منوي ‪ Home‬را نشان‬
‫مي دهد‪.‬‬
‫‪ – My Phone‬ترانه هاي موجود‬
‫در اين دستگاه هوشمند را نشان مي‬
‫دهد‪.‬‬
‫‪ – Music Library‬ترانه هاي‬
‫دستگاه هاي متصل شده را نشان مي‬
‫دهد‪( .‬سرور رسانه)‬
‫‪– Streaming Services‬‬
‫مي دهد‪.‬‬
‫خدمات آنالين را نشان‬
‫مي توانيد از راديو و موسيقي آنالين‬
‫لذت ببريد‪.‬‬
‫‪– Connected Speakers‬‬
‫بلندگوي متصل شده را نشان مي دهد‪.‬‬
‫‪ – Add Speakers‬به صفحه‬
‫نصب بلندگو مي رود‪.‬‬
‫‪ – Settings‬منوي تنظيمات را‬
‫نشان مي دهد‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫عملكرد‬
‫عملكرد‬
‫‪45‬‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 45‬‬
‫‪46‬‬
‫عملكرد‬
‫پخش ترانه‬
‫‪ .1‬برنامه كاربردي ‪Music Flow‬‬
‫‪ Player‬را در دستگاه هوشمندتان اجرا‬
‫كنيد‪ .‬منوي [‪ ]Home‬نمايان مي شود‪.‬‬
‫‪ .2‬بر روي منوي [‪ ]Home‬ضربه بزنيد‪.‬‬
‫عملكرد‬
‫‪3‬‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:32‬‬
‫‪ .3‬منوي فرعي نمايان مي شود‪.‬‬
‫در منوي فرعي گزينه [‪]My Phone‬‬
‫را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪ .4‬آلبوم مورد نظر را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 46‬‬
‫عملكرد‬
‫‪47‬‬
‫‪ .5‬ترانه مورد نظر را انتخاب كنيد‪ .‬سپس‬
‫ترانه انتخاب شده نشان داده شده و پخش‬
‫مي گردد‪.‬‬
‫اگر بلندگو انتخاب نشده است‪ ،‬كادر‬
‫انتخاب بلندگو نمايان مي شود‪ .‬بلندگوي‬
‫مورد نظر را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:32‬‬
‫عملكرد‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪3‬‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 47‬‬
‫‪48‬‬
‫عملكرد‬
‫مديريت ليست پخش‬
‫در صفحه ي آلبوم‪ ،‬بر روي [ ] ترانه ي‬
‫مورد نظر ضربه بزنيد‪ .‬منوي كشويي به‬
‫طرف پايين نمايان مي شود‪.‬‬
‫‪ – Play next‬ترانه بعدي براي‬
‫‪a‬‬
‫پخش را انتخاب مي كند‪.‬‬
‫‪ – Add to queue‬به ليست ترانه‬
‫‪b‬‬
‫ها اضافه مي كند‪.‬‬
‫‪ – Add to playlist‬به ليست‬
‫‪c‬‬
‫پخش مورد نظر اضافه مي كند‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫با توجه به فضاي بي سيم‪ ،‬پخش ترانه‬
‫با بلندگو ممكن است به درستي انجام‬
‫نشود‪.‬‬
‫عملكرد‬
‫‪3‬‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:33‬‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 48‬‬
‫عملكرد‬
‫‪49‬‬
‫بررسي كلي پخش‬
‫شما مي توانيد اطالعات گوناگون روي صفحه پخش را تاييد و تنظيم كنيد‪.‬‬
‫‪ a‬بلندگويي را كه در حال پخش ترانه است نشان مي دهد‪.‬‬
‫موسيقي در حال پخش را نشان مي دهد‪.‬‬
‫ محتواي مورد نظر را تكرار مي كند‪ .‬هر زمان كه آن را كليك كنيد‪،‬‬‫(تكرار همه ترانه ها)‬
‫( تكرار يك ترانه) ‪-‬‬
‫‪ b‬وضعيت تكرار تغيير مي كند‬
‫(بدون تكرار)‬
‫‬‫ ترانه هاي ليست پخش را به طور اتفاقي پخش مي كند‪.‬‬‫پخش را تنظيم مي كند‪.‬‬
‫‪c‬‬
‫ ميزان صدا را تنظيم مي كند‪.‬‬‫ جلوه ي صوتي را تنظيم مي كند‪.‬‬‫عالمت‬
‫را ضربه بزنيد‪ ،‬گزينه هاي مختلفي نمايان مي شود‪.‬‬
‫ ترانه را در [‪ ]Favorites‬ذخيره مي كند‪ .‬شما مي توانيد در زبانه [‪]Home‬‬‫‪ d‬گزينه [‪ ]Favorites‬را بيابيد‪.‬‬
‫ ترانه را به [‪ ]My Playlist‬اضافه مي كند‪.‬‬‫ در شبكه هاي اجتماعي به اشتراك مي گذارد‪.‬‬‫ ترانه هايي را كه شبيه به ترانه در حال پخش هستند‪ ،‬جستجو مي كند‪.‬‬‫‪e‬‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:33‬‬
‫ ليست پخش كنوني را ويرايش مي كند‪.‬‬‫ بلندگويي را براي پخش انتخاب مي كند‪.‬‬‫‪ -‬منوي موسيقي را نشان مي دهد‪.‬‬
‫عملكرد‬
‫‪3‬‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 49‬‬
‫‪50‬‬
‫عملكرد‬
‫انتخاب جلوه ي صوتي‬
‫اين بلندگو داراي تعدادي جلوه ي صوتي فراگير از پيش تنظيم شده است‪ .‬شما مي توانيد با‬
‫ضربه بر روي عالمت [ ] حالت صوتي دلخواه را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫موارد نمايان شده براي اكواليزر بستگي به منبع و جلوه هاي صوتي دارد‪.‬‬
‫‪ .1‬در هنگام پخش‪ ،‬بر روي عالمت [‬
‫] ضربه بزنيد‪ ،‬مانند شكل زير‪.‬‬
‫عملكرد‬
‫‪3‬‬
‫‪ .2‬بر روي عالمت ‪ D‬يا ‪ A‬ضربه بزنيد‪.‬‬
‫‬
‫شما مي توانيد جلوه هاي صوتي مختلفي را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫جلوه صوتي‬
‫‪Standard‬‬
‫‪Bass‬‬
‫‪Flat‬‬
‫‪Boost‬‬
‫‪Treble / Bass‬‬
‫‪User EQ‬‬
‫توضيح‬
‫از صدا بدون جلوه ي صوتي بهره مند مي شويد‪.‬‬
‫‪ Bass‬همان ‪ Bass Blast‬است‪ .‬در هنگام پخش‪ ،‬تريبل‪ ،‬باس و‬
‫جلوه صوتي فراگير را تقويت مي كند‪.‬‬
‫جلوه صوتي خنثي ارائه مي كند‪.‬‬
‫دامنه مياني را براي تقويت صدا‪ ،‬افزايش مي دهد‪.‬‬
‫تريبل و باس را تقويت مي كند‪.‬‬
‫جلوه صوتي را مي توانيد تنظيم كنيد‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫وقتي ترانه را با بلندگوي دستگاه هوشمند پخش مي كنيد‪ ،‬اكواليزر صدا پشتيباني نمي‬
‫شود‪.‬‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:34‬‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 50‬‬
‫عملكرد‬
‫‪51‬‬
‫پخش گروهي‬
‫شما مي توانيد چندين بلندگوي مرتبط به برنامه كاربردي ‪ Music Flow Player‬را گروه‬
‫كنيد تا همگي آنها يك ترانه ي واحد را پخش كنند‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫اگر مي خواهيد از پخش گروهي بهره مند شويد‪ ،‬حداقل بايد يك بلندگو از طريق كابل‬
‫شبكه متصل شده باشد‪ .‬اگر بلنگوها همه به صورت بي سيم متصل شده اند‪ ،‬تمامي‬
‫اتصاالت بي سيم را قطع كرده و پس از اتصال يك بلندگو به صورت سيمي‪ ،‬همگي آنها‬
‫را دوباره متصل كنيد‪.‬‬
‫عملكرد‬
‫‪3‬‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:34‬‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 51‬‬
‫‪52‬‬
‫عملكرد‬
‫‪ .1‬در منوي فرعي برنامه كاربردي‬
‫‪ Music Flow Player‬گزينه‬
‫[‪ ]Connected Speakers‬را‬
‫انتخاب كنيد‪.‬‬
‫عملكرد‬
‫‪3‬‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:34‬‬
‫‪ .2‬لندگوهاي متصل شده نمايان مي شوند‪.‬‬
‫عالمت [ ] در بلندگويي كه مي‬
‫خواهيد ترانه پخش شود‪ ،‬انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪ .3‬گزينه گروهي نمايان مي شود‪.‬‬
‫براي انتخاب بلندگوي مورد نظر براي‬
‫پخش‪ ،‬بر روي كادر تيك ضربه بزنيد‪.‬‬
‫سپس [‪ ]OK‬را انتخاب كنيد‪..‬‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 52‬‬
‫عملكرد‬
‫‪ .4‬بلندگوها آماده پخش گروهي هستند‪.‬‬
‫‪53‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬اگر بلندگوها گروه نشده باشند‪ ،‬هر‬
‫كدام ترانه ي متفاوتي را پخش‬
‫خواهند كرد‪.‬‬
‫‪y y‬براي پخش يكنواخت توصيه مي‬
‫شوند كمتر از ‪ 5‬دستگاه را متصل‬
‫كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬ضعيف شدن سيگنال به دليل فاصله‬
‫زياد بين بلندگوها يا روتر بي سيم و‬
‫تداخل فركانسي منجر به پخش غير‬
‫عادي مي شود‪.‬‬
‫‪y y‬با توجه به فضاي بي سيم‪ ،‬عمل‬
‫گروه ممكن است انجام نشود‪.‬‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:35‬‬
‫عملكرد‬
‫‪y y‬براي پخش گروهي يكنواخت‪،‬‬
‫توصيه مي شود بلندگويي را كه با‬
‫كابل شبكه وصل شده به عنوان‬
‫بلندگوي اصلي انتخاب كنيد‪ .‬اگر‬
‫بلندگوي اصلي به صورت بي سيم‬
‫متصل شده باشد‪ ،‬آن را نزديك تر‬
‫از بلندگوي سيمي قرار دهيد‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 53‬‬
‫‪54‬‬
‫عملكرد‬
‫پخش يكنواخت‬
‫شما مي توانيد به آساني بلندگو را از دستگاه هوشمند يا بلندگو به بلندگوي ديگر تغيير دهيد‬
‫بدون آنكه وقفه اي در پخش ايجاد شود‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬وقتي با دستگاه هوشمندتان از منزل خارج شويد ديگر پشتيباني نمي شود‪.‬‬
‫‪y y‬عملكرد ‪ Wi-Fi‬در دستگاه هوشمند بايد روشن باشد‪.‬‬
‫‪y y‬اگر منبع بلوتوث باشد‪ ،‬پخش يكنواخت پشتيباني نمي شود‪( .‬سرور رسانه و خدمات‬
‫پخش آنالين پشتيباني مي شوند)‪.‬‬
‫‪y y‬در خدمات پخش آنالين‪ ،‬ترانه اي كه در حال گوش دادن هستيد از ابتدا پخش مي‬
‫شود‪.‬‬
‫‪y y‬در پخش يكنواخت‪ ،‬هر بلندگو داراي مقدار صداي موجود است‪ .‬اگر هنگام پخش هيچ‬
‫صدايي از بلندگو پخش نشود‪ ،‬ببينيد آيا ميزان صداي بلندگو در وضعيت صفر است‪.‬‬
‫عملكرد‬
‫‪3‬‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:35‬‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 54‬‬
‫عملكرد‬
‫‪55‬‬
‫تغيير بلندگوي در حال پخش از دستگاه هوشمند به يك بلندگو‬
‫‪ .1‬اگر دستگاه هوشمندي كه در حال پخش ترانه است از بيرون به داخل اتاقي كه بلندگوي‬
‫متصل شده در آن است برده شود‪ ،‬كادري بر روي دستگاه هوشمند نمايان شده و از شما‬
‫سوال مي كند كه كدام بلندگو ترانه را پخش كند‪.‬‬
‫‪ .2‬در ليست نمايان شده بلندگو را انتخاب كنيد‪ ،‬ترانه اي كه در حال شنيدن آن هستيد بدون‬
‫وقفه پخش مي شود‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬صفحه نمايان شده در شرايط زير به طور خودكار محو مي شود‪،‬‬
‫ ‪-‬وفتي در ليست نمايان شده‪ ،‬بلندگويي را انتخاب كنيد‪.‬‬‫ ‪ 10-‬ثانيه پس از نمايان شدن صفحه ظاهر شده‪( .‬فقط اندرويد)‬‫‪y y‬آخرين ارتباط در راس ليست نمايان شده قرار دارد‪.‬‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:35‬‬
‫عملكرد‬
‫‪3‬‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 55‬‬
‫‪56‬‬
‫عملكرد‬
‫تغيير بلندگوي فعال به يك بلندگوي ديگر بدون وقفه‬
‫عملكرد‬
‫‪3‬‬
‫با استفاده از ‪ NFC tagging‬مي توانيد بلندگوي در حال پخش را به بلندگوي ديگري كه در‬
‫اتاق محل حضور كنوني تان است تغيير دهيد‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬برنامه كاربردي ‪ Music Flow Player‬بايد در صفحه گوشي هوشمند نشان داده‬
‫شود‪.‬‬
‫‪y y‬اگر بلندگوها گروه شده باشند‪ ،‬وقتي يكي از بلندگوهاي گروه ‪ NFC tagged‬باشد‪،‬‬
‫تمامي بلندگوهاي گروه ترانه را پخش مي كنند‪.‬‬
‫‪y y‬فقط براي دستگاه اندرويد امكان پذير است‪.‬‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:35‬‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 56‬‬
‫عملكرد‬
‫‪57‬‬
‫تنظيم بلندگو با برنامه كاربردي ‪Music‬‬
‫‪Flow Player‬‬
‫با استفاده از برنامه كاربردي ‪ Music Flow Player‬شما مي توانيد بلندگوي متصل شده‬
‫را در دستگاه هوشمندتان تنظيم كنيد‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬براي راهنمايي بيشتر درمورد برنامه كاربردي ‪Music Flow Player‬‬
‫]‪ [User Guide‬در [‪ ]General]← [Settings‬در منوي فرعي را روشن كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬برخي از محتواي اين قسمت با توجه به نگارش برنامه كاربردي ‪Music Flow‬‬
‫‪ Player‬ممكن است متفاوت باشد‪.‬‬
‫آماده سازي‬
‫‪ .1‬اتصال بلندگو به شبكه را بررسي كنيد‪( .‬صفحه ‪)18‬‬
‫‪ .2‬براي استفاده از بلندگو‪ ،‬بايد برنامه كاربردي ‪ Music Flow Player‬را دانلود و نصب‬
‫كرده باشيد‪( .‬صفحه ‪)15‬‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:35‬‬
‫عملكرد‬
‫‪3‬‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 57‬‬
‫‪58‬‬
‫عملكرد‬
‫بررسي كلي منوي تنظيم‬
‫‪ .1‬در گوشي هوشمندتان برنامه كاربردي ‪ Music Flow Player‬را اجرا كنيد‪.‬‬
‫‪ .2‬در منوي فرعي گزينه [‪ ]Settings‬را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫عملكرد‬
‫‪3‬‬
‫‪ – General a‬براي استفاده آسان تر از بلندگو‪.‬‬
‫‪b‬‬
‫‪c‬‬
‫‪d‬‬
‫‪e‬‬
‫‪f‬‬
‫‪g‬‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:35‬‬
‫‪ – Speakers‬بلندگوي متصل شده را تنظيم مي كند‪.‬‬
‫‪ – Alarms/Sleep Timer‬در زمان مقرر بلندگو را روشن و خاموش مي كند‪.‬‬
‫‪ – Music Library‬آرشيو موسيقي را مديريت مي كند‪.‬‬
‫‪ – Account Management‬خدمات شبكه هاي اجتماعي و خدمات پخش رسانه‬
‫را مديريت مي كند‪.‬‬
‫‪ – Version Info.‬بلندگو را به آخرين نگارش‪ ،‬به روز رساني مي كند‪.‬‬
‫‪ – Open source licenses‬مجوزهاي متن باز را نشان مي دهد‪.‬‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 58‬‬
‫عملكرد‬
‫‪59‬‬
‫منوي [‪Alarms/Sleep‬‬
‫‪]Timer‬‬
‫بلندگو را در زمان مقرر روشن يا خاموش‬
‫مي كند‪.‬‬
‫‪Alarms‬‬
‫بلندگو زمان را به شما يادآوري مي كند‪.‬‬
‫آالرم انتخاب شده را حذف مي كند‪.‬‬
‫آالرم جديد اضافه مي كند‪.‬‬
‫زماني را براي خاموش شدن خودكار بلندگو‬
‫تنظيم مي كند‪.‬‬
‫منوي [‪]Music Library‬‬
‫‪ .1‬انتخاب بلندگو براي تنظيم تايمر‬
‫[‪ ]Sleep Timer‬در منوي [‪Alarms/‬‬
‫‪.]Sleep Timer‬‬
‫برنامه ريزي به روز رساني‬
‫شاخص آرشيو موسيقي را مديريت مي كند‪.‬‬
‫شما مي توانيد زمان براي برنامه ريزي‬
‫خودكار ‪ Music index‬را تنظيم كنيد‪.‬‬
‫روز و زمان به روز رساني را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫( ‪ Sync Schedule‬به طور پيش فرض‬
‫[‪ ]OFF‬است‪).‬‬
‫‪Sync‬‬
‫ايندكس آرشيو موسيقي را مديريت مي كند‪.‬‬
‫‪ .1‬سرور مورد نظر را انتخاب و بر روي‬
‫كادر آن تيك بزنيد‪.‬‬
‫‪ .2‬تايمر مورد نظر را در بلندگوي انتخاب‬
‫شده تنظيم مي كند‪.‬‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:35‬‬
‫‪3‬‬
‫عملكرد‬
‫تايمر خواب‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 59‬‬
‫‪60‬‬
‫عملكرد‬
‫منوي [‪]Update‬‬
‫بلندگو را به آخرين نگارش به روز رساني‬
‫مي كند‪.‬‬
‫‪.App version info‬‬
‫نگارش كنوني برنامه كاربردي را نشان مي‬
‫دهد‪.‬‬
‫‪.Device version info‬‬
‫بلندگو را به آخرين نگارش برنامه اصلي‬
‫(فرم ور) به روز رساني مي كند‪.‬‬
‫عملكرد‬
‫‪3‬‬
‫‪ .2‬براي به روز رساني سرور مورد نظر‬
‫بر روي گزينه [‪ ]Update‬ضربه‬
‫بزنيد‪.‬‬
‫منوي [‪Account‬‬
‫‪]management‬‬
‫انواع خدمات شبكه هاي اجتماعي و خدمات‬
‫پخش رسانه آنالين را مديريت مي كند‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫اگر برنامه كاربردي ‪Music Flow‬‬
‫‪ Player‬براي سيستم عامل ‪iOS‬‬
‫است‪ ،‬خدمات شبكه هاي اجتماعي‬
‫براي نگارش ‪ iOS 6.0‬يا باالتر‬
‫پشتيباني مي شود‪.‬‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:36‬‬
‫‪ .1‬بلندگوهايي را كه بايد به روز رساني‬
‫شوند را يافته و بر روي عالمت [‬
‫ضربه بزنيد‪.‬‬
‫]‬
‫‪ .2‬به روز رساني نرم افزار آغاز مي شود‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 60‬‬
‫عملكرد‬
‫‪61‬‬
‫استفاده از فن آوري بي سيم بلوتوث‬
‫درمورد بلوتوث‬
‫بلوتوث عبارت است از فن آوري ارتباط بي سيم براي فاصله كم‪.‬‬
‫وقتي ساير دستگاه هاي الكترونيكي از همان فركانس استفاده كنند و يا شما دستگاه هاي بلوتوث‬
‫ساير اتاق ها را متصل كنيد‪ ،‬صدا بر اثر تداخل قطع مي شود‪.‬‬
‫ارتباط دستگاه ها از طريق فن آوري بي سيم بلوتوث هيچ هزينه اي در بر ندارد‪ .‬اگر ارتباط‬
‫از طريق فن آوري بي سيم بلوتوث برقرار شده باشد گوشي همراه مجهز به فن آوري بي سيم‬
‫بلوتوث از طريق ‪ Cascade‬عمل مي كند‪.‬‬
‫دستگاه هاي قابل اتصال‪ :‬دستگاه اندرويد‪ ،‬دستگاه ‪iOS‬‬
‫‪( A2DP‬شاخصه پيشرفته توزيع صدا)‬
‫گوش كردن به موسيقي ذخيره شده در دستگاه بلوتوث‬
‫پيش از اقدام به مرحله هماهنگي‪ ،‬از روشن بودن عملكرد بلوتوث در دستگاه هوشمند مطمئن‬
‫شويد‪ .‬به راهنماي دستگاه بلوتوث مراجعه كنيد‪ .‬به محض انجام هماهنگي‪ ،‬نيازي به انجام‬
‫دوباره هماهنگي نيست‪.‬‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:36‬‬
‫عملكرد‬
‫شاخصه هاي بلوتوث‬
‫به منظور استفاده از فن آوري بي سيم بلوتوث‪ ،‬دستگاه ها بايد قادر به تفسير شاخصه هاي‬
‫معيني باشند‪.‬اين دستگاه با شاخصه زير سازگار است‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 61‬‬
‫‪62‬‬
‫عملكرد‬
‫‪ .1‬دوشاخه بلندگو را به پريز متصل كنيد‪ .‬براي انتخاب حالت بلوتوث دكمه ي ‪ 1/!/F‬بر‬
‫روي بلندگو را لمس كنيد‪ .‬سپس‬
‫چراغ حالت بلوتوث شروع به چشمك زدن به رنگ‬
‫سفيد مي كند‪.‬‬
‫‪ .2‬دستگاه بلوتوث را به كار انداخته و عمل هماهنگي را انجام دهيد‪ .‬هنگام جستجوي اين‬
‫بلندگو در دستگاه بلوتوث‪ ،‬با توجه به نوع دستگاه بلوتوث ليستي از دستگاه ها در دستگاه‬
‫بلوتوث نمايان مي شود‪ .‬بلندگوي شما با عنوان زير نمايان مي شود‬
‫‪)XX:XX) Music Flow H3:‬‬
‫‪ .3‬عبارت ‪ )XX:XX) Music Flow H3‬را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫عملكرد‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪ XX:XX‬بيانگر چهار رقم آخر آدرس بلوتوث است‪ .‬به عنوان مثال اگر آدرس بلوتوث‬
‫شما ‪ 9C:02:98:4A:F7:08‬باشد عبارت زير را بر روي دستگاه بلوتوث خواهيد ديد‪:‬‬
‫”)‪“Music Flow H3 (F7:08‬‬
‫‪ .4‬وقتي عمل هماهنگي اين بلندگو با دستگاه بلوتوث موفق باشد‪،‬‬
‫از چشمك زدن باز مي ايستد‪.‬‬
‫چراغ وضعيت بلوتوث‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬با توجه به نوع دستگاه بلوتوث‪ ،‬برخي دستگاه ها از روش هماهنگي متفاوتي‬
‫برخوردارند‪.‬‬
‫‪y y‬اگر نام دستگاه تان در ليست دستگاه ها نيست‪ ،‬مرحله هماهنگي را دوباره انجام دهيد‪.‬‬
‫‪ .5‬به موسيقي گوش كنيد‪.‬‬
‫‬
‫براي پخش موسيقي ذخيره شده در دستگاه بلوتوث‪ ،‬به راهنماي دستگاه بلوتوث مراجعه‬
‫شود‪.‬‬
‫‬
‫با توجه به ميزان صداي دستگاه بلوتوث‪ ،‬مقدار صداي بلوتوث قابل تنظيم است‪.‬‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:36‬‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 62‬‬
‫عملكرد‬
‫‪63‬‬
‫‪ NFC‬براي هماهنگي آسان (فقط اندرويد)‬
‫شما مي توانيد با عملكرد بلوتوث‪ ،‬دستگاه اندرويد مجهز به ‪ NFC‬را به بلندگو مرتبط كنيد‪.‬‬
‫‪ .1‬قابليت ‪ NFC‬را در دستگاه اندرويد مجهز به ‪ NFC‬فعال كنيد‪.‬‬
‫‪ .2‬براي روشن شدن بلندگو دكمه ي ‪ 1/!/F‬را لمس كنيد‪.‬‬
‫‪ .4‬از ليست موسيقي دستگاه هوشمند‪ ،‬تراك مورد نظر را انتخاب كنيد تا تراك انتخاب شده‬
‫شروع به پخش شود‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬عملكرد ‪ NFC‬از سيستم عامل ‪ iOS‬پشتيباني نمي كند‪.‬‬
‫‪y y‬قابليت ‪ NFC‬در دستگاه هاي اندرويد داراي نگارش ‪ 2/1/4‬يا باالتر به كار رفته‬
‫است‪.‬‬
‫‪y y‬شما بايد در دستگاه هوشمند مجهز به ‪ NFC‬قابليت ‪ NFC‬را فعال كرده باشيد‪.‬‬
‫‪y y‬با توجه به تنوع سازندگان و برند دستگاه هاي هوشمند مجهز به ‪ NFC‬ممكن است‬
‫اين عملكرد كار نكند‪.‬‬
‫‪y y‬اگر صفحه ي دستگاه مجهز به ‪ NFC‬قفل باشد‪ NFC ،‬قابل خواندن نخواهد بود‪.‬‬
‫‪y y‬اگر قاب دستگاه داراي روكش كروم باشد‪ ،‬استفاده از قابليت ‪ NFC‬غير ممكن خواهد‬
‫بود‪ .‬با توجه به جنس و ضخامت قاب دستگاه‪ ،‬ممكن است ‪ NFC‬قابل خواندن نباشد‪.‬‬
‫‪y y‬وقتي با استفاده از ‪ Music Flow Player‬در حال گوش كردن ترانه هستيد‪،‬‬
‫عملكرد پخش يكنواخت به جاي هماهنگي بلوتوث فعال مي شود‪.‬‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:36‬‬
‫‪3‬‬
‫عملكرد‬
‫‪ .3‬پشت دستگاه هوشمند مجهز به ‪ NFC‬را بر روي عالمت‬
‫بر روي بلندگو قرار دهيد‪.‬‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 63‬‬
‫‪64‬‬
‫عملكرد‬
‫استفاده از سرور رسانه ي رايانه‬
‫نرم افزار سرور رسانه امكان دستيابي به فايل هاي صوتي ذخيره شده در سرور رسانه و بهره‬
‫مندي از آنها را در اين بلندگو از طريق شبكه خانگي‪ ،‬مي دهد‪.‬‬
‫پيش از اتصال به رايانه براي پخش فايل‪ ،‬نرم افزار سرور رسانه بايد در رايانه تان نصب شده‬
‫باشد‪.‬‬
‫‪Windows : Music Flow PC Softwarey y‬‬
‫‪Mac OS : Nero MediaHome 4 Essentialsy y‬‬
‫نرم افزار ‪ Music Flow PC‬براي رايانه‬
‫عملكرد‬
‫‪3‬‬
‫درباره نرم افزار ‪Music Flow PC‬‬
‫نرم افزار ‪ Music Flow PC‬شما را قادر مي سازد فايل هاي صوتي ذخيره شده در سرور‬
‫رسانه (رايانه) را از طريق اين بلندگو بشنويد‪.‬‬
‫دانلود نرم افزار ‪Music Flow PC‬‬
‫‪ .1‬رايانه تان را روشن كنيد‪ ،‬به تارنماي ‪ http://www.lg.com‬برويد و در صورت نياز‬
‫كشورتان را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪ .2‬بر روي زبانه ‪ support‬كليك كنيد‪.‬‬
‫‪ .3‬در نوار جستجو نام مدل دستگاه تان را كه بر روي جلد دفترچه ي راهنما درج شده است‬
‫را وارد كنيد‪.‬‬
‫‪ .4‬فايل نرم افزار ‪ Music Flow PC‬را يافته و دانلود كنيد‪.‬‬
‫نصب نرم افزار ‪Music Flow PC‬‬
‫‪ .1‬پيش از نصب‪ ،‬تمامي برنامه هاي در حال اجرا از قبيل فاير وال (ديوار آتشين) و آنتي‬
‫ويروس را ببنديد‪.‬‬
‫‪ .2‬براي نصب نرم افزار ‪ Music Flow PC‬فايل ‪ Setup.exe‬را از حالت فشرده خارج‬
‫كرده و بر روي آن دوبار كليك كنيد‪ .‬نصب آماده شده و راهنماي نصب نمايان مي شود‪.‬‬
‫‪ .3‬راهنمايي هاي نصب نمايان شده بر روي صفحه را دنبال كنيد‪.‬‬
‫‪ .4‬براي كامل شدن فرايند نصب بر روي دكمه ي [‪ ]Exit‬كليك كنيد‪.‬‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:36‬‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 64‬‬
‫عملكرد‬
‫‪65‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬نرم افزار ‪ Music Flow PC‬از سيستم عامل مك پشتيباني نمي كند‪ .‬اگر سيستم‬
‫عامل تان مك است از ‪ Nero MediaHome‬استفاده كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬نرم افزار ‪ Music Flow PC‬يك نرم افزار اصالح شده و اختصاصي براي به‬
‫اشتراك گذاري فايل ها و پوشه ها با اين بلندگو است‪.‬‬
‫‪y y‬اگر به توضيحات كاملي پيرامون نرم افزار ‪ Music Flow PC‬نياز داريد‪ ،‬در‬
‫منوي ‪ home‬بر روي عالمت سوال كليك كنيد‪.‬‬
‫شرايط سيستم (رايانه ويندوز)‬
‫‪CPU : Intel® 2.0 GHz or AMD Sempron™ 2000+ processorsy y‬‬
‫‪Memory : 1 GB of free RAMy y‬‬
‫‪Graphics card : 64 MB video memory, minimum resolution ofy y‬‬
‫‪1024 x 768 pixels, and 16 bit color settings‬‬
‫‪Free Disk Space : 200 MBy y‬‬
‫عملكرد‬
‫‪Windows® XP (Service Pack 2 or higher), Windows Vista®,y y‬‬
‫‪Windows® 7, Windows® 8.0, Windows® 8.1‬‬
‫‪Windows® Media Player® 11.0 or highery y‬‬
‫‪Network environment: 100 MB Ethernet, WLANy y‬‬
‫به اشتراك گذاري فايل هاي موسيقي‬
‫براي پخش فايل هاي موسيقي با اين بلندگو بايد در رايانه پوشه حاوي فايل هاي موسيقي را به‬
‫اشتراك قرار دهيد‪.‬‬
‫قسمت زير نحوه ي به اشتراك قرار دادن پوشه هاي انتخابي در رايانه را توضيح مي دهد‪.‬‬
‫‪ .1‬بر روي عالمت ‪ Music Flow PC Software‬دوبار كليك كنيد‪.‬‬
‫‪ .2‬عالمت [‬
‫] در گوشه سمت راست باالي صفحه را كليك كنيد‪.‬‬
‫‪ .3‬در منوي تنظيمات بر روي عالمت [‬
‫اشتراك گذاري فايل برويد‪.‬‬
‫] واقع در سمت چپ كليك كنيد تا به منوي به‬
‫‪ .4‬در منوي به اشتراك گذاري فايل‪ ،‬بر روي عالمت [‬
‫[‪ ]Browse Folder‬باز شود‪.‬‬
‫] كليك كنيد تا پنجره‬
‫‪ .5‬پوشه حاوي فايل هاي مورد نظرتان جهت به اشتراك گذاري را انتخاب كنيد‪ .‬پوشه انتخاب‬
‫شده به ليست فايل هاي به اشتراك گذارده شده اضافه مي شود‪.‬‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:36‬‬
‫‪3‬‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 65‬‬
‫عملكرد‬
‫‪66‬‬
‫‪ Nero MediaHome 4 Essential‬براي سيستم عامل‬
‫مك‬
‫درباره ‪Nero MediaHome 4 Essential‬‬
‫‪ Nero MediaHome 4 Essential‬نرم افزاري است براي به اشتراك قراردادن فايل‬
‫هاي ويدئويي‪ ،‬صوتي و عكس ذخيره شده در رايانه به عنوان سرور رسانه ديجيتال با اين‬
‫بلندگو‪.‬‬
‫دانلود ‪Nero MediaHome 4 Essential‬‬
‫‪ .1‬رايانه تان را روشن كنيد‪ ،‬به تارنماي ‪ http://www.lg.com‬برويد و در صورت نياز‬
‫كشورتان را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪ .2‬بر روي زبانه ‪ support‬كليك كنيد‪.‬‬
‫عملكرد‬
‫‪3‬‬
‫‪ .3‬در نوار جستجو نام مدل دستگاه تان را كه بر روي جلد دفترچه ي راهنما درج شده است‬
‫را وارد كنيد‪.‬‬
‫‪ .4‬فايل نرم افزار ‪ Nero MediaHome 4 Essential‬را يافته و دانلود كنيد‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫نرم افزار ‪ ( Nero MediaHome 4 Essential‬براي سيستم عامل مك) از تارنماي‬
‫زير نيز قابل دانلود است‪:‬‬
‫‪-‬‬
‫‪http://www.nero.com/download.php?id=nmhlgemac-‬‬
‫نصب ‪Nero MediaHome 4 Essential‬‬
‫‪ .1‬پيش از نصب‪ ،‬تمامي برنامه هاي در حال اجرا از قبيل فاير وال (ديوار آتشين) و آنتي‬
‫ويروس را ببنديد‪.‬‬
‫‪ .2‬براي نصب نرم افزار ‪ Nero MediaHome 4 Essential‬فايل ‪ Setup.exe‬را از‬
‫حالت فشرده خارج كرده و بر روي آن دوبار كليك كنيد‪ .‬نصب آماده شده و راهنماي‬
‫نصب نمايان مي شود‪.‬‬
‫‪ .3‬راهنمايي هاي نصب نمايان شده بر روي صفحه را دنبال كنيد‪.‬‬
‫‪ .4‬براي كامل شدن فرايند نصب بر روي دكمه ي [‪ ]Exit‬كليك كنيد‪.‬‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:36‬‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 66‬‬
‫عملكرد‬
‫‪67‬‬
‫شرايط سيستم (مكينتاش)‬
‫‪Mac OS X 10.5 (Leopard) or 10.6 (Snow Leopard)y y‬‬
‫‪Macintosh computer with an Intel x86 processory y‬‬
‫‪Hard drive space: 200 MB hard drive space for a typicaly y‬‬
‫‪installation of Nero MediaHome standalone‬‬
‫‪Memory: 256 MB RAMy y‬‬
‫به اشتراك قرار دادن فايل هاي موسيقي‬
‫براي پخش فايل هاي موسيقي با اين بلندگو‪ ،‬بايد در رايانه تان پوشه ي حاوي فايل هاي‬
‫موسيقي را به اشتراك بگذاريد‪.‬‬
‫قسمت زير نحوه ي به اشتراك قرار دادن پوشه هاي انتخابي در رايانه را توضيح مي دهد‪.‬‬
‫‪ .1‬بر روي عالمت ‪ Nero MediaHome 4 Essential‬دوبار كليك كنيد‪.‬‬
‫‪ .2‬عالمت [‪ ]Network‬در سمت چپ باالي صفحه را كليك كرده و نام شبكه تان را در‬
‫قسمت [‪ ]Network name‬تعريف كنيد‪ .‬نام شبكه اي را كه وارد كرده ايد توسط دستگاه‬
‫پخش تان شناسايي مي شود‪.‬‬
‫عملكرد‬
‫‪ .3‬بر روي عالمت [‪ ]Shares‬در سمت چپ كليك كنيد‪.‬‬
‫‪ .4‬در صفحه [‪ ]shares‬بر روي زبانه ي [‪ ]Local Folders‬كليك كنيد‪.‬‬
‫‪ .5‬براي باز شدن پنجره [‪ ]Browse Folder‬بر روي عالمت [‪ ]Add‬كليك كنيد‪.‬‬
‫‪ .6‬پوشه حاوي فايل هاي مورد نظرتان جهت به اشتراك گذاري را انتخاب كنيد‪ .‬پوشه انتخاب‬
‫شده به ليست فايل هاي به اشتراك گذارده شده اضافه مي شود‪.‬‬
‫‪ .7‬براي آغاز به كار سرور بر روي عالمت [‪ ]Start Server‬كليك كنيد‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬نرم افزار ‪ Nero MediaHome 4 Essential‬فقط براي به اشتراك قرار دادن‬
‫فايل ها و پوشه ها با اين بلندگو است‪.‬‬
‫‪y y‬اگر پوشه ها يا فايل ها بر روي دستگاه پخش نمايان نمي شوند‪ ،‬در زبانه ي [‪Local‬‬
‫‪ ]Folders‬بر روي پوشه كليك كنيد‪ ،‬در دكمه ي [‪ ]More‬بر روي [‪Rescan‬‬
‫‪ ]Folder‬كليك كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬براي اطالعات بيشتر و ابزارهاي نرم افزار از تارنماي ‪ www.nero.com‬ديدن‬
‫كنيد‪.‬‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:36‬‬
‫‪3‬‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 67‬‬
‫‪68‬‬
‫عملكرد‬
‫حالت آماده به كار‬
‫بازنشاني بلندگو‬
‫اگر هيچ ترانه اي پخش نشود يا هيچ دكمه‬
‫اي فشار داده نشود‪ ،‬دستگاه به حالت آماده به‬
‫كار مي رود‪.‬‬
‫اگر بلندگو روشن نشد يا واكنشي نشان نداد‪،‬‬
‫بلندگو را بازنشاني كنيد‪.‬‬
‫حالت آماده به كار‬
‫گزينه ‪.1‬‬
‫اگر شبكه قطع شود و به مدت ‪ 20‬دقيقه هيچ‬
‫ترانه اي پخش نشود و هيچ دكمه اي فشار‬
‫داده نشود‪ .‬دستگاه به حالت آماده به كار مي‬
‫رود‪ .‬سپس‬
‫چراغ وضعيت شبكه به‬
‫رنگ قرمز مي شود‪.‬‬
‫عملكرد‬
‫‪3‬‬
‫گزينه ‪.2‬‬
‫اگر دكمه ي ‪ 1/!/F‬را مدت ‪ 5‬ثانيه لمس‬
‫كنيد‪ ،‬دستگاه وارد حالت آماده به كار مي‬
‫شود‪ .‬سپس‬
‫چراغ وضعيت شبكه به‬
‫رنگ قرمز مي شود‪.‬‬
‫حالت آماده به كار شبكه‬
‫وقتي شبكه متصل باشد اما مدت ‪ 20‬دقيقه‬
‫ترانه اي پخش نشود و هيچ دكمه اي فشار‬
‫داده نشود‪ ،‬بلندگو وارد حالت آماده به كار‬
‫شبكه مي شود‪ .‬سپس‬
‫چراغ سفيد‬
‫وضعيت شبكه نيمه تاريك مي شود‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫در حالت آماده به كار شبكه‪ ،‬چنانچه‬
‫دكمه ي ‪ 1/!/F‬را لمس كنيد‪،‬‬
‫آخرين ليست پخش ترانه پخش مي‬
‫گردد‪.‬‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:36‬‬
‫بازنشاني بلندگو‬
‫را لمس كرده و نگهداريد تا‬
‫‪y y‬دكمه ي‬
‫يك بار صداي بيپ شنيده شود‪ .‬سپس‬
‫تمامي درگاه هاي شبكه بي سيم غير فعال‬
‫شده و اطالعات شبكه بي سيم حذف مي‬
‫شود‪.‬‬
‫را لمس كرده و نگهداريد تا‬
‫‪y y‬دكمه ي‬
‫دوبار صداي بيپ شنيده شود‪ .‬شما مي‬
‫توانيد بلندگو را به تنظيمات اصلي‬
‫كارخانه بازگردانيد‪.‬‬
‫بازنشاني ‪Music Flow‬‬
‫‪R1‬‬
‫براي حذف اطالعات شبكه ذخيره شده‪ ،‬دكمه‬
‫ي ‪ ADD‬را فشار داده و مدت ‪ 8‬ثانيه‬
‫نگهداريد‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫در حالت آماده به كار شبكه‪ ،‬چنانچه‬
‫دكمه ي ‪ / /F‬را لمس كنيد‪ ،‬آخرين‬
‫ليست پخش ترانه پخش مي گردد‪.‬‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 68‬‬
‫عيب يابي‬
‫‪4‬‬
‫عيب يابي‬
‫‪69‬‬
‫عيب يابي‬
‫عمومي‬
‫عالئم‬
‫علت و راه حل‬
‫دستگاه روشن نمي‬
‫شود‪.‬‬
‫آيا دوشاخه برق دستگاه به پريز متصل است؟‬
‫‪y y‬دوشاخه را به پريز متصل كنيد‪.‬‬
‫وقتي دكمه اي فشار‬
‫داده مي شود عملكردي‬
‫انجام نمي شود‪.‬‬
‫‪y y‬دوشاخه را از پريز خارج كرده و دوباره متصل كنيد‪.‬‬
‫آيا در هوا الكتريسيته ساكن وجود دارد؟‬
‫صدايي شنيده نمي شود‪.‬‬
‫آيا صدا در كمترين حد است؟‬
‫‪y y‬ميزان صدا را تنظيم كنيد‪.‬‬
‫عيب يابي‬
‫‪4‬‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:37‬‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 69‬‬
‫‪70‬‬
‫عيب يابي‬
‫بلندگو درست كار نمي‬
‫كند‪.‬‬
‫آيا بلندگو به پريز برق متصل است؟‬
‫‪y y‬دوشاخه را به پريز متصل كنيد‪.‬‬
‫آيا چراغ وضعيت جلوي بلندگو روشن است؟‬
‫‪y y‬ببينيد آيا روتر ‪ Wi-Fi‬كه در حال استفاده هستيد به دستگاه‬
‫متصل است‪.‬‬
‫‪y y‬دوشاخه را از پريز خارج كرده و دوباره پريز متصل كنيد‬
‫سپس به روتر متصل نماييد‪.‬‬
‫‪y y‬بلندگو را بازنشاني كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬هنگام استفاده از ‪Music Flow R1‬‬
‫عيب يابي‬
‫‪4‬‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:37‬‬
‫ ‪-‬مطمئن شويد كه دستگاه هوشمند و ‪Music Flow‬‬‫‪ R1‬به يك شبكه متصل هستند‬
‫ ‪.-‬مطمئن شويد كه چراغ ‪ Music Flow R1‬عملكرد‬‫صحيح دستگاه را نشان مي دهد‪.‬‬
‫ ‪-‬اگر مشكل همچنان باقي بود‪ Music Flow R1 ،‬را‬‫بازنشاني كنيد‪.‬‬
‫ ‪ Muisc Flow R1-‬را از پريز خارج كرده و دوباره‬‫به پريز متصل كنيد‪ .‬سپس دوشاخه بلندگو را از پريز‬
‫خارج كرده و دوباره به پريز متصل كنيد‪.‬‬
‫ ‪-‬اگر در برقرار كردن ارتباط بين بلندگو و ‪Music‬‬‫‪ Flow R1‬مشكل داريد‪ ،‬جاي بلندگو را تغيير دهيد به‬
‫نحوي كه بلندگو به روتر بي سيم يا ‪Muisc Flow‬‬
‫‪ R1‬نزديك تر شود‪.‬‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 70‬‬
‫عيب يابي‬
‫‪71‬‬
‫شبكه‬
‫عالئم‬
‫علت و راه حل‬
‫‪Music Flow‬‬
‫‪ Player‬دست كار نمي‬
‫كند‪.‬‬
‫‪ Music Flow R1‬به پريز متصل است؟‬
‫‪ Music Flow R1y y‬را به پريز متصل كنيد‪.‬‬
‫آيا كابل شبكه به روتر بي سيم و ‪ Music Flow R1‬درست‬
‫متصل شده است؟‬
‫‪y y‬كابل شبكه را به درگاه اترنت واقع در پشت ‪Music Flow‬‬
‫‪ R1‬و روتر بي سيم متصل كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬براي تقويت سيگنال بدون اتصال سيمي با استفاده از‬
‫‪ Music Flow R1‬حداقل يك بلندگو بايد با كابل شبكه‬
‫متصل شده باشد‪.‬‬
‫آيا وقتي كه ‪ Music Flow R1‬متصل است‪ ،‬چراغ ‪Music‬‬
‫‪ Flow R1‬عملكرد صحيح آن را نشان مي دهد؟‬
‫‪y y‬اگر در برقرار كردن ارتباط بين بلندگو و ‪Music Flow‬‬
‫‪ R1‬مشكل داريد‪ ،‬جاي بلندگو را تغيير دهيد به نحوي كه‬
‫بلندگو به روتر بي سيم يا ‪ Music Flow R1‬نزديك تر‬
‫شود‪.‬‬
‫‪y y‬اگر بلندگوها به صورت بي سيم متصل شده اند‪ ،‬اتصاالت بي‬
‫سيم را قطع كنيد و پس از اتصال بلندگوي سيمي‪ ،‬دوباره آنها‬
‫را متصل نماييد‪.‬‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:37‬‬
‫عيب يابي‬
‫نمي توانم بلندگوها را‬
‫گروه كنم‬
‫آيا بلندگو از طريق ‪ Wi-Fi‬به شبكه متصل شده است؟‬
‫‪y y‬اگر مي خواهيد از پخش گروهي بهره مند شويد‪ ،‬حداقل يك‬
‫بلندگو بايد از طريق كابل شبكه متصل شده باشد‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 71‬‬
‫‪72‬‬
‫عيب يابي‬
‫برنامه كاربردي و نرم افزار رايانه‬
‫علت و راه حل‬
‫عالئم‬
‫برنامه كاربردي‬
‫‪Music Flow‬‬
‫‪ Player‬درست كار‬
‫نمي كند‪.‬‬
‫آيا هنگام دسترسي به برنامه كاربردي‪ ،‬خطايي حاصل شده است؟‬
‫‪y y‬مطمئن شويد كه دستگاه هوشمند تان با برنامه كاربردي‬
‫سازگار است‪.‬‬
‫‪y y‬مطمئن شويد كه آخرين نگارش برنامه كاربردي ‪Music‬‬
‫‪ Flow Player‬را در اختيار داريد‪.‬‬
‫‪y y‬مطمئن شويد كه چراغ جلوي بلندگو از قرمز به سفيد تغيير‬
‫كرده است‪.‬‬
‫‪y y‬اگر از ‪ Music Flow R1‬استفاده مي كنيد‬
‫عيب يابي‬
‫‪4‬‬
‫ ‪-‬مطمئن شويد كه ‪ Music Flow R1‬و دستگاه هوشمند‬‫به يك روتر متصل شده اند‪.‬‬
‫ ‪-‬مطمئن شويد كه چراغ ‪ Music Flow R1‬بيانگر‬‫كاركرد صحيح است‪.‬‬
‫ ‪-‬اگر در برقرار كردن ارتباط بين بلندگو و ‪Music‬‬‫‪ Flow R1‬مشكل داريد‪ ،‬جاي‬
‫ ‪-‬بلندگو را تغيير دهيد به نحوي كه بلندگو به روتر بي‬‫سيم يا ‪ Muisc Flow R1‬نزديك تر شود‪.‬‬
‫نرم افزار ‪Music‬‬
‫‪ Flow PC‬درست‬
‫كار نمي كند‪.‬‬
‫آيا در دستگاه مك يا رايانه تان‪ ،‬فاير وال فعال است؟‬
‫‪y y‬تمامي فاير وال ها را غير فعال كرده و دوباره امتحان كنيد‪ .‬به‬
‫راهنماي فاير وال يا تارنما مراجعه نماييد‪.‬‬
‫آيا كابل شبكه به روتر بي سيم و رايانه يا سيستم مك درست‬
‫متصل شده است؟‬
‫‪y y‬مطمئن شويد كه بلندگو و رايانه يا سيستم مك به طور صحيح‬
‫به شبكه متصل شده و به اينترنت دسترسي دارند‪.‬‬
‫‪y y‬ارتباط بي سيم ممكن است بر اثر تداخل فركانسي وسايل‬
‫منزلي كه از همان فركانس استفاده مي كنند‪ ،‬قطع شده باشد‪.‬‬
‫بلندگو و رايانه يا سيستم مك را از آنها دور كنيد‪.‬‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:37‬‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 72‬‬
‫ضميمه‬
‫‪5‬‬
‫ضميمه‬
‫‪73‬‬
‫شرايط فايل‬
‫پسوند هاي فايل ‪”mp3”, “.wma”, “.flac”, “.m4a”, “.aac”, “.ogg”, “.wav.“ :‬‬
‫فركانس شبيه سازي ‪ :‬بين ‪ 48‬تا ‪ 192‬كيلوهرتز (‪ ،)mp3, wma‬تا ‪ 192‬كيلوهرتز‪24 /‬‬
‫بيت (‪)flac‬‬
‫ميزان بيت ‪ :‬تا ‪ 320‬كيلو بيت در ثانيه (‪)mp3, wma‬‬
‫‪y y‬شرايط فايل همواره سازگار نيست‪ .‬ممكن است محدوديت هايي توسط ساختار فايل و‬
‫توانايي سرور رسانه اعمال شود‪.‬‬
‫‪y y‬برخي از فايل هاي ‪ wav‬با اين بلندگو پشتيباني نمي شوند‪.‬‬
‫‪y y‬با توجه به انواع فايل يا روش هاي ضبط‪ ،‬ممكن است پخش نشوند‪.‬‬
‫‪y y‬برخي از فايل هاي ‪ DRM‬با اين بلندگو پشتيباني نمي شوند‪.‬‬
‫عالئم تجاري و امتيازها‬
‫فن آوري بي سيم بلوتوث عبارت است از يك سيستمي كه امكان ارتباط راديويي بين دستگاه‬
‫هاي الكترونيكي در فاصله حداكثر ‪ 10‬متري را فراهم مي كند‪.‬‬
‫ارتباط دستگاه ها از طريق فن آوري بي سيم بلوتوث هيچ هزينه اي ندارد‪ .‬گوشي همراه‬
‫مجهز به فن آوري بي سيم بلوتوث براي برقراري ارتباط از طريق فن آوري بي سيم‬
‫بلوتوث از روش ‪Cascade‬عمل مي كند‪.‬‬
‫عالمت واژه ®‪ Bluetooth‬و لوگوهاي مربوطه متعلق به ‪ Bluetooth® SIG, Inc‬بوده‬
‫و استفاده از آنها توسط ال جي الكترونيكس با اجازه آنها صورت گرفته است‪.‬‬
‫ضميمه‬
‫ساير عالئم و نام هاي تجاري متعلق به صاحبان مربوطه است‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:37‬‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 73‬‬
‫‪74‬‬
‫ضميمه‬
‫مشخصات فني‬
‫عمومي‬
‫شرايط برق‬
‫‪ 240 - 200‬ولت ~ ‪ 60 / 50‬هرتز‬
‫ابعاد‬
‫(عرض × ارتفاع × طول)‬
‫وزن خالص (تقريبي)‬
‫‪ 14‬وات‬
‫آماده به كار شبكه ‪ 5/4 :‬وات‬
‫تقريبي‪ 125 .‬ميليمتر × ‪ 175‬ميليمتر× ‪ 115‬ميليمتر‬
‫بدون پايه‬
‫‪ 2‬كيلوگرم‬
‫دماي كاركرد‬
‫رطوبت كاركرد‬
‫‪ 5‬تا ‪ 35‬درجه سانتيگراد‬
‫‪ 5‬تا ‪ 90‬درصد‬
‫مصرف برق‬
‫آمپلي فاير‬
‫حالت مونو‬
‫‪ 30‬وات (ووفر) ‪ 10 +‬وات (توييتر)‬
‫‪T.H.D‬‬
‫‪ 10‬درصد‬
‫بلندگوها‬
‫ضميمه‬
‫‪5‬‬
‫نوع‬
‫توكار‬
‫امپدانس‬
‫‪ 4‬اهم‬
‫توان ورودي‬
‫حداكثر توان ورودي‬
‫‪ 15‬وات‬
‫‪ 30‬وات‬
‫سيستم‬
‫درگاه اترنت (شبكه)‬
‫شبكه بي سيم (آنتن داخلي)‬
‫‪Ethernet jack x 1, 10 BASE-T/100‬‬
‫‪BASE-TX‬‬
‫)‪Integrated IEEE 802.11n (Draft 2.0‬‬
‫‪wireless networking access, compatible‬‬
‫‪.with 802.11a/b/g/n Wi-Fi networks‬‬
‫‪y y‬طرح و مشخصات فني بدون اطالع قبلي قابل تغيير است‪.‬‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:37‬‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 74‬‬
‫ضميمه‬
‫‪75‬‬
‫حمل بلندگو‬
‫هنگام جابجايي دستگاه‬
‫لطفاً كارتن اصلي دستگاه و متعلقات مربوط به بسته بندي را نگهداريد‪ .‬در صورت نياز به‬
‫جابجايي‪ ،‬دستگاه را همانند روز نخست بسته بندي كنيد‬
‫سطح بيروني دستگاه را تميز نگهداريد‬
‫‪y y‬از مايعات فرار نظير اسپري حشره كش در نزديكي دستگاه استفاده نكنيد‪.‬‬
‫‪y y‬كشيدن دستمال با فشار زياد موجب مخدوش شدن سطح بيروني دستگاه مي شود‪.‬‬
‫‪y y‬مراقب باشيد كه دستگاه براي مدت زمان طوالني در تماس با الستيك يا پالستيك نباشد‪.‬‬
‫تميز كردن دستگاه‬
‫براي تميز كردن دستگاه‪ ،‬از پارچه نرم و خشك استفاده كنيد‪ .‬اگر سطح دستگاه بيش از حد‬
‫كثيف است از پارچه نرم آغشته به مايع شوينده ماليم استفاده كنيد‪ .‬از حالل هاي قوي نظير‬
‫الكل‪ ،‬بنزين يا تينر استفاده نكنيد چرا كه سطح دستگاه مخدوش مي شود‪.‬‬
‫ضميمه‬
‫‪5‬‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:37‬‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 75‬‬
‫‪76‬‬
‫ضميمه‬
‫اطالعات مهم پيرامون خدمات شبكه‬
‫تمامي اطالعات‪ ،‬داده ها‪ ،‬مدارك‪ ،‬ارتباطات‪ ،‬دانلودها‪ ،‬فايل ها‪ ،‬متون‪ ،‬تصاوير‪ ،‬عكس ها‪،‬‬
‫طرح ها‪ ،‬ويدئوها‪ ،‬وب كستها‪ ،‬نشريه ها‪ ،‬ابزارها‪ ،‬منابع‪ ،‬نرم افزار‪ ،‬كد‪ ،‬برنامه‪ ،‬اپلت ها‪،‬‬
‫ابزارك ها‪ ،‬برنامه هاي كاربردي‪ ،‬محصوالت و ساير محتوا و تمامي خدمات و پيشنهادهاي‬
‫ارائه شده يا ساخته شده از جانب اشخاص ثالث ( هر يك ارائه كننده خدمات) مسئوليت شان به‬
‫عهده همان ارائه كنندگان است‪.‬‬
‫دسترسي به محتوا و خدمات ارائه شده توسط تامين كنندگان از طريق دستگاه ال جي‬
‫الكترونيكس در هر زماني و بدون اطالع قبلي قابل تغيير است و اين محدود به تعليق‪ ،‬حذف‬
‫تمامي يا بخشي از محتوا يا خدمات نمي شود‪.‬‬
‫در صورت داشتن هرگونه سوال يا مشكل پيرامون محتوا يا خدمات بايد به تارنماي ارائه كننده‬
‫خدمات مراجعه نماييد‪ .‬شركت ال جي الكترونيكس مسئول رسيدگي به آن خدمات يا محتوا‬
‫نيست‪ .‬هر گونه سوال يا درخواست براي خدمات مربوط به محتوا يا خدمات بايد به طور‬
‫مستقيم به ارائه كنندگان آن خدمات يا محتوا ارسال گردد‪.‬‬
‫لطفاً به خاطر داشته باشيد كه شركت ال جي الكترونيكس هيچ گونه مسئوليتي در قبال محتوا يا‬
‫خدمات ارائه شده از جانب تامين كنندگان محتوا يا خدمات ندارد و اين شامل تغيير‪ ،‬حذف يا‬
‫قسمتي از محتوا يا خدمات مي شود و همچنين هيچگونه ضمانت يا گارانتي در خصوص امكان‬
‫دستيابي به چنين خدمات يا محتوايي را نمي دهد‪.‬‬
‫ضميمه‬
‫‪5‬‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:37‬‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 76‬‬
‫ضميمه‬
‫‪77‬‬
‫شرايط استفاده‬
‫اين مقررات و شرايط در مورد افراد يا گروه هايي صادق است كه از بلندگوي چند اتاقي ال‬
‫جي‪ ،‬اين برنامه كاربردي (نرم افزار ال جي) استفاده مي كنند‪ .‬اين شرايط و قوانين بيانگر‬
‫مسئوليت هاي ال جي در قبال شما و “بايدها” و “نبايدها” يي است كه شما بايد در هنگام استفاده‬
‫از نرم افزار ال جي از آنها آگاه بوده و رعايت فرماييد‪ .‬مالكيت نرم افزار ال جي متعلق به‬
‫شركت ال جي الكترونيكس است‪ .‬اين شركت در كشور كره به ثبت رسيده و دفتر رسمي آن در‬
‫به آدرس زير است‪:‬‬
‫‪Yeouido-dong 20, Yeoungdeungpo-gu, Seoul, Korea‬‬
‫با استفاده يا دستيابي به نرم افزار ال جي‪ ،‬تاييد مي كنيد كه شرايط و قوانين استفاده از نرم‬
‫افزار را پذيرفته ايد و با آنها موافق هستيد‪ .‬اگر با اين شرايط موافق نيستيد‪ ،‬اجازه دسترسي به‬
‫نرم افزار ال جي را نخواهيد داشت‪ .‬در صورت وجود هرگونه مغايرت و يا تضاد بين شرايط‬
‫استفاده و ساير مدارك و اسناد مربوط به شرايط استفاده‪ ،‬اين شرايط و قوانين ارجحيت دارند‬
‫مگر آنكه در اسناد مربوطه به وضوح اشاره شده باشد‪.‬‬
‫ما مجوز غير اختصاصي استفاده از نرم افزار ال جي از پيش نصب شده را صرفاً جهت‬
‫استفاده شخصي شما از بلندگوي چند اتاقي به شما اعطا مي كنيم بديهي است اين مجوز براي‬
‫ساير مقاصد نيست‪.‬‬
‫بدين وسيله شما تاييد مي كنيد كه تمامي حقوق مالكيت نرم افزار ال جي در تمامي نقاط دنيا به‬
‫طور اختصاصي متعلق به ما بوده و هيچ گونه اختيار ديگري در خصوص نرم افزار ال جي‬
‫به شما منتقل نمي شود‪ .‬شما فقط داراي اجازه استفاده محدود از نرم افزار ال جي را مطابق با‬
‫اين شرايط داريد‪.‬‬
‫شما تاييد مي كنيد كه نرم افزار ال جي بنابر نيازهاي شخصي شما ايجاد نشده است‪ .‬ما عاري‬
‫بودن نرم افزار ال جي را از خطاهاي نرم افزاري‪ ،‬تضمين نمي كنيم و همواره امكان وجود‬
‫خطاهاي نرم افزاري محتمل است‪ .‬ما تمامي اقدامات تجاري معقول را براي مستمر و با كيفيت‬
‫بودن نرم افزار ال جي را به كار مي گيريم اما تضميني در خصوص بدون ايراد بودن يا‬
‫دسترسي دائمي آن نمي دهيم‪ .‬اين امكان همواره وجود دارد كه بنا به داليل فني‪ ،‬عملكردي‪،‬‬
‫امنيتي و قانوني‪ ،‬نرم افزار‬
‫ال جي براي استفاده شما به حالت تعليق درآمده يا محدود شود و شما نتوانيد به قسمتي يا تمامي‬
‫محتوا و خدمات دسترسي داشته باشيد‪.‬‬
‫ما هيچگونه مسئوليتي در خصوص در دسترس نبودن محتوا و يا خدمات براي مدت معين يا‬
‫مواقع خاص نداريم‪.‬‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:37‬‬
‫‪5‬‬
‫ضميمه‬
‫شما به هيچ عنوان اجازه كپي‪ ،‬اصالح‪ ،‬استخراج اطالعات يا مهندسي معكوس نرم افزار ما را‬
‫نداريد مگر آنكه اين اجازه به صورت قانوني به شما داده شده باشد‪ .‬اگر تخلف شما در عدول‬
‫از شرايط استفاده بر ما محرز گردد‪ ،‬ما اجازه داريم بدون اطالع قبلي‪ ،‬حق استفاده را به حالت‬
‫تعليق درآورده و امكان استفاده از تمامي يا بخشي از خدمات را از شما سلب كنيم‪.‬‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 77‬‬
‫‪78‬‬
‫ضميمه‬
‫شما مي توانيد از نرم افزار ال جي براي دانلود و دستيابي به محتوا يا برنامه هاي كاربردي‬
‫اشخاص ثالث كه در نرم افزار ال جي قرار داده شده اند استفاده كنيد‪ ،‬ما تضمين نمي كنيم كه‬
‫شما همواره به چنين محتوا يا برنامه هاي كاربردي دسترسي داشته باشيد‪ .‬به همين دليل ما از‬
‫لحاظ قانوني براي چنين مواردي ضمانت را مشروط كرده ايم‪.‬‬
‫ما به لحاظ قانوني هيچگونه تعهدي در قبال خسارات وارد آمده از سوي افراد مرتبط با استفاده‬
‫از نرم افزار ال جي را نداريم‪ .‬ما فقط مسئول خسارات ناشي از نقض شرايط و مفاد مذكور‬
‫توسط خودمان هستيم البته به شرطي كه اين خسارات مشهود و عيان باشند‪ ،‬در غير اينصورت‬
‫(مشهود نبودن) هيچگونه مسئوليتي متوجه ما نيست‪ .‬ضمناً خسارات مشهود بايد نتيجه تخلف ما‬
‫در زمان استفاده از نرم افزار ال جي از جانب شما باشند‪.‬‬
‫هرگونه خسارت ذكر نشده در اين شرايط و قوانين‪ ،‬خواه در قرار داد‪ ،‬شبه جرم ( از جمله‬
‫سهواً) يا غير از اين‪ ،‬تمامي تعهد ما و گروه شركت هاي ما به شما محدود به مبلغي است كه‬
‫بابت خدمات نرم افزار ال جي پرداخت كرده ايد‪ .‬حد مجاز اين اختيارات تحت قوانين حاكم بر‬
‫قرارداد است‪ ،‬برخي از حوزه هاي قضائي هيچ گونه محدوديت مشروطي را در خصوص‬
‫استثنائات تعهد براي خسارات حتمي يا سببي قائل نمي شوند يا مصوبات قانوني براي‬
‫محدوديت ها يا استثنائات تعهد طرح مي كنند‪ ،‬پس محدوديت ها و شرايط فوق در مورد شما‬
‫اعمال نمي گردد‪.‬‬
‫هيچيك از مفاد اين مجوزها‪ ،‬تعهد ما را براي مرگ يا آسيب هاي جاني ناشي از سهل انگاري‬
‫ما‪ ،‬محدود يا مستثني نمي كند‪.‬‬
‫نرم افزار ال جي باعث دستيابي به “برنامه هاي كاربردي” و پيوند به ساير خدمات اشخاص‬
‫ثالث نظير تامين كنندگان محتوا مي شود‪ .‬خدماتي كه باعث دستيابي شما به برنامه هاي‬
‫كاربردي‪ ،‬محتوا و خدمات اشخاص ثالث مي شود توسط همين اشخاص ثالث ممكن شده است‬
‫و خارج از قلمرو شرايط استفاده است‪.‬‬
‫هرگونه معامله و ارتباط شما با ارائه كنندگان شخص ثالث‪ ،‬تماماً بين شما و ارائه كننده‬
‫مربوطه بوده و بديهي است كه بايد شرايط و قوانين و خط مشيء آنان را در نظر بگيريد‪.‬‬
‫ضميمه‬
‫‪5‬‬
‫ما توصيه مي كنيم كه اين مدارك را مطالعه نماييد‪ ،‬اگر چه ما مسئول محتواي آنان نيستيم‪ .‬ما‬
‫هيچگونه مسئوليتي براي برنامه هاي كاربردي‪ ،‬خدمات يا محتواي ارائه شده از جانب تامين‬
‫كنندگان شخص ثالث را نمي پذيريم‪.‬‬
‫ما اختيار داريم بدون اطالع‪ ،‬محدوديت هايي بر دسترسي يا استفاده از محتوا‪ ،‬برنامه هاي‬
‫كاربردي و محتواي اشخاص ثالث اعمال كنيم‪.‬‬
‫ما هيچ گونه مسئوليت يا تعهد براي تغييرات‪ ،‬قطع‪ ،‬عدم دسترسي‪ ،‬حذف يا تعليق محتوا‪،‬‬
‫برنامه هاي كاربردي يا خدمات از طريق نرم افزار ال جي را نمي پذيريم‪ .‬همچنين مسئوليتي‬
‫يا تعهدي در قبال خدمات مشتري مربوط به محتوا‪ ،‬برنامه هاي كاربردي و خدمات نداريم‪.‬‬
‫هرگونه سوال يا درخواست پيرامون خدمات شخص ثالث بايد مستقيماً به تامين كننده آن محتوا‬
‫يا خدمات ارسال شود‪.‬‬
‫اين شرايط هيچ تاثيري بر حقوق قانوني شما به عنوان مشتري ندارد‪.‬‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:37‬‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 78‬‬
‫ضميمه‬
‫‪79‬‬
‫مناسب بودن خدمات براي كودكان و ابزارهاي كنترل والدين‬
‫اين قسمت را در صورت نياز به تطبيق‪ ،‬ويرايش كنيد‪ :‬خدمات براي كودكان زير ‪ 13‬سال‬
‫نيست‪ .‬عالوه بر اين برخي از محتواهايي كه شما از طريق استفاده از خدمات به آن دسترسي‬
‫داريد ممكن است مناسب براي كودكان نباشد‪.‬‬
‫چنانچه به كودكان اجازه دهيد از تلويزيون هوشمند ال جي به خدمات دسترسي داشته باشد‪ ،‬در‬
‫صورت مناسب نبودن آن خدمات يا محتوا براي كودكان‪ ،‬خود شما مسئول وضعيت پيش آمده‬
‫هستيد‪.‬‬
‫[ تلويزيون هوشمند شما داراي ابزار كنترل والدين ( با عدد ‪ 4‬رقمي است)‪ .‬اگر عدد ‪ 4‬رقمي‬
‫را فعال كنيد‪ ،‬تلويزيون هوشمند ال جي پخش را محدود مي كند مگر آنكه عدد ‪ 4‬رقمي را‬
‫وارد نماييد‪ .‬شما مسئول راه اندازي و حفظ ابزار كنترل والدين و ساير كنترل هاي موجود‬
‫هستيد‪ ،‬ما مسئوليتي در قبال صدمه‪ ،‬از دست دادن يا آسيب ناشي از سهل انگاري شما در اين‬
‫خصوص نيستيم‪ .‬با توجه به مدل تلويزيون هوشمند ال جي شما‪ ،‬اين قابليت ها ممكن است‬
‫مقدور نباشد‪.‬‬
‫ويروس ها و امنيت‬
‫اين قسمت را مطابق با مورد استفاده‪ ،‬ويرايش كنيد‪ :‬ما تمامي اقدامات الزم در خصوص عاري‬
‫از ويروس بودن و ايمن بودن خدمات را انجام داده ايم‪ ،‬اما اقدامات انجام شده تضميني بر‬
‫نداشتن خطاهاي نرم افزاري‪ ،‬ويروس يا ساير موارد نيست‪.‬‬
‫همچنين مسئوليتي براي خسارات ناشي از ويروس يا حمالت سايبري يا ساير فن آوري هاي‬
‫تكنولوژيكي مضر كه ممكن است در حين استفاده از خدمات‪ ،‬تلويزيون هوشمند يا ساير‬
‫متعلقات شما را آلوده كند نمي پذيريم‪.‬‬
‫هرگونه كه تصور مي كنيد مناسب است ويرايش كنيد‪ :‬شكايات‬
‫در صورت داشتن هر گونه استفهام‪ ،‬اعتراض يا شكايت در خصوص خدمات‪ ،‬لطفاً با [ آدرس‬
‫ايميل غير شخصي ال جي] مكاتبه كنيد‪.‬‬
‫شرايط استفاده از خدمات و محتوا و مدارك مربوطه به توافق كلي بين ما و شما در خصوص‬
‫استفاده از خدمات و توافق قبلي‪ ،‬تعهدات و وظايف يا پيشنهادات شفاهي يا كتبي بين ما و شما‬
‫در خصوص استفاده از خدمات اشاره دارند‪.‬‬
‫ما پذيرفته ايم كه بخشي يا تمامي حقوق و تعهدات مربوط به شرايط استفاده را به شركت يا‬
‫شخص منتقل كرده ايم‪ .‬ما فقط در صورتي كه تاثيري بر حقوق شما در شرايط استفاده نگذارد‪،‬‬
‫اين امر را انجام مي دهيم‪ .‬شما مي توانيد پيمان فرعي را نپذيريد در غير اينصورت حقوق يا‬
‫تعهدات تان را برابر اين شرايط به فرد ديگري ( به جز مواردي كه تلويزيون هوشمند ال جي‬
‫تان را به شخص ثالثي منتقل مي كنيد) منتقل كنيد مگر آنكه به صورت كتبي با اين شرايط‬
‫موافقت كنيد‪.‬‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:37‬‬
‫ضميمه‬
‫هرگونه كه تصور مي كنيد مناسب است ويرايش كنيد‪ :‬متفرقه‬
‫‪5‬‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 79‬‬
‫‪80‬‬
‫ضميمه‬
‫اگر ما تصميم بگيريم تعهدات مان را در قبال شما در زمان معيني انجام ندهيم يا حقوق مان را‬
‫افزايش دهيم‪ ،‬اين اقدام ما را از تصميمات بعدي انجام تعهدات يا تقويت حقوق باز نمي دارد‪.‬‬
‫اگر بخشي از شرايط استفاده‪ ،‬توسط دادگاه غير قانوني‪ ،‬نامعتبر قلمداد شود آن بخش حذف شده‬
‫و باقي قسمت هاي شرايط استفاده قابل اجرا و قابل اعمال خواهند بود‪.‬‬
‫اين شرايط استفاده هيچ حقوق الزم االجرايي را براي كسي كه موافق آن نيست ايجاد نمي كند‪.‬‬
‫اين قوانين و شرايط استفاده توسط قوانين كشوري كه تلويزيون هوشمند ال جي در آنجا فروخته‬
‫مي شود و حوزه قضائي دادگاه هاي آن كشور مورد موافقت شما و شركت ال جي الكترونيكس‬
‫است‪ ،‬اداره مي شود‪.‬‬
‫اين توافق توسط قوانين جمهوري كره اداره مي شود به استثناء تبصره ها و شروط قانوني‪.‬‬
‫در صورت داشتن هرگونه سوال يا نظر پيرامون شرايط استفاده لطفاً با ‪WWW.LG.COM‬‬
‫مكاتبه كنيد‪.‬‬
‫شرايط استفاده هر چند وقت يك بار از سوي شركت ال جي الكترونيكس به روز رساني مي‬
‫شود‪ .‬در صورت نياز به تغيير شرايط استفاده‪ ،‬ما از طريق نرم افزار ال جي شما را از اين به‬
‫روز رساني مطلع مي كنيم‪.‬‬
‫اطالعيه نرم افزار متن باز‬
‫برای دریافت کد ‪ GPL, LGPL, MPL‬و سایر امتیازهای منبع آزاد که در این محصول به‬
‫کار رفته است‪ ،‬لطفاً از تارنمای ‪ http://opensource.lge.com‬دیدن کنید‪.‬‬
‫عالوه بر کد منبع‪ ،‬تمامی شروط امتیاز اشاره شده‪ ،‬رد تعهد و اطالعیه های کپی رایت برای‬
‫دانلود موجود هستند‪.‬‬
‫ال جی الكترونیكس برروی لوح فشرده ای کد منبع آزاد را به منظور تامین هزینه های اجرای‬
‫توزیع (نظیر هزینه مدیا‪ ،‬حمل و نقل) را تهیه کرده است از طریق ایمیل‬
‫‪ [email protected]‬درخواست بفرستید‪ .‬این ویژگی به مدت ‪ 3‬سال از زمان خرید‬
‫دستگاه تان دارای اعتبار است‪.‬‬
‫ضميمه‬
‫‪5‬‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:37‬‬
‫‪.‬‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 80‬‬
‫ضميمه‬
‫‪81‬‬
‫توافق نامه امتياز كاربر ®‪Gracenote‬‬
‫ين برنامه كاربردي يا دستگاه حاوي نرم افزار ‪Gracenote, Inc. of Emeryville,‬‬
‫‪ California (Gracenote)e‬است‪.‬‬
‫نرم افزار ‪ Gracenote‬اين برنامه كاربردي را قادر مي سازد تا شناسايي ديسك و‪ /‬يا فايل را‬
‫انجام داده و اطالعات مربوط به ديسك از جمله نام‪ ،‬هنرمند‪ ،‬تراك و اطالعات عنوان (ديتاي‬
‫‪ )Gracenote‬را از سرورهاي آنالين يا ديتابيس ضميمه شده (وابسته به سرورهاي‬
‫‪ )Gracenote‬دريافت كرده و ساير عملكردها را انجام دهد‪ .‬شما فقط مي توانيد ديتاي‬
‫‪Gracenote‬را به منظور عملكردهاي كاربر اين برنامه كاربردي يا دستگاه استفاده كنيد‪.‬‬
‫شما موافقت مي كنيد كه ديتاي ‪ ،Gracenote‬نرم افزار ‪ Gracenote‬و سرورهاي‬
‫‪ Gracenote‬را براي استفاده شخصي غير تجاري استفاده مي كنيد‪ .‬شما موافقت مي نماييد‬
‫كه نرم افزار ‪ Gracenote‬يا ديتاي ‪ Gracenote‬را كپي نكرده و آن را به افراد ثالث‬
‫منتقل نمي كنيد‪ .‬شما موافقت مي كنيد كه از ديتاي ‪ ،Gracenote‬نرم افزار ‪Gracenote‬‬
‫فقط براي موارد مشخص شده و مجاز استفاده مي كنيد‪.‬‬
‫شما موافقت مي نماييد كه در صورت تخلف از اين شرايط‪ ،‬اجازه استفاده از ديتاي‬
‫‪ ،Gracenote‬نرم افزار ‪ Gracenote‬و سرورهاي ‪ Gracenote‬براي شما مستثني‬
‫خواهد شد‪ .‬شما موافقت مي نماييد كه در صورت ابطال مجوز شما‪ ،‬ديگر حق استفاده از ديتاي‬
‫‪ Gracenote‬نرم افزار ‪ Gracenote‬و سرورهاي ‪ Gracenote‬را نداريد‪.‬‬
‫‪ Gracenote‬تمامي حقوق ديتاي ‪ ، Gracenote‬نرم افزار ‪ Gracenote‬و سرورهاي‬
‫مي دارد‪ .‬تحت هيچ شرايطي‬
‫‪ Gracenote‬از جمله مالكيت آنها را براي خود محفوظ‬
‫‪ Gracenote‬خسارت مالي بابت اطالعات ارائه شده شما پرداخت نمي كند‪ .‬شما موافقت‬
‫مي نماييد كه ‪ Gracenote‬تمامي حقوق خود در اين توافق نامه را به نام خود حفظ مي كند‪.‬‬
‫خدمات ‪ Gracenote‬از تعيين كننده خاصي براي جستجوي آثار جهت مقاصد آماري استفاده‬
‫مي كند‪ .‬هدف از اختصاص دادن تصادفي تعيين هويت عددي‪ ،‬اجازه دادن به خدمات‬
‫‪ Gracenote‬براي شمارش جستجوها بدون اطالع از موارد مربوط به شماست‪ .‬براي‬
‫اطالعات بيشتر‪ ،‬صفحه وب‬
‫نرم افزار ‪ Gracenote‬و هريك از موارد ديتاي ‪ Gracenote‬براي شخص شما مجاز‬
‫هستند‪ Gracenote .‬هيچ تضميني در خصوص صحت ديتاي ‪ Gracenote‬كه از‬
‫سرورهاي ‪ Gracenote‬برگرفته شده اند نمي دهد‪ Gracenote .‬حق حذف ديتا از‬
‫سرورهاي ‪ Gracenote‬يا تغيير دسته بندي ديتا را هر زمان كه الزم بداند براي خود محفوظ‬
‫مي دارد‪.‬‬
‫هيچ تضميني بابت بدون خطا بودن نرم افزار ‪ Gracenote‬يا سرورهاي ‪ Gracenote‬يا‬
‫عملكرد نرم افزار ‪ Gracenote‬يا دسترسي دائمي سرورهاي ‪ Gracenote‬داده نمي شود‪.‬‬
‫‪ Gracenote‬هيچ تعهدي در خصوص ارائه انواع ديتا يا دسته بندي هاي جديد و تكميلي كه‬
‫ممكن است در آينده ارائه كند‪ ،‬ندارد و آزاد است در هر زماني كه بخواهد خدمات را قطع كند‪.‬‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:37‬‬
‫ضميمه‬
‫‪ Gracenote Privacy Policy for the Gracenote service‬را مطالعه نماييد‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 81‬‬
‫‪82‬‬
‫ضميمه‬
‫‪ Gracenote‬هر گونه مسئوليت در قبال ضمانت بيان شده يا اشاره شده براي مقاصد‪ ،‬عنوان‬
‫خاص را رد مي كند‪ Gracenote .‬نتايج حاصل از استفاده نرم افزار ‪ Gracenote‬يا‬
‫سرورهاي ‪ Gracenote‬را تضمين نمي كند‪ .‬تحت هيچ شرايطي ‪ Gracenote‬مسئول‬
‫خسارات تصادفي يا سببي يا زيان مالي يا سود از دست رفته نيست‪.‬‬
‫‪copyright © 2000 to present Gracenote‬‬
‫ضميمه‬
‫‪5‬‬
‫‪2015-02-13 �� 8:29:37‬‬
‫‪8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 82‬‬
8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 83
2015-02-13 �� 8:29:37
8340-M0.BIRNDLK_MFL68623626.indd 84
2015-02-13 �� 8:29:37
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement