LG | 47LM9600 | LG 55LM9600,47LM9600,55LM96000 راهنمای كاربر

‫ﺭﺍﻫﻨﻤﺎی ﮐﺎﺭﺑﺮ‬
‫ﺍﻳﻦ ﻳﮏ 」ﺭﺍﻫﻨﻤﺎی ﮐﺎﺭﺑﺮ「 ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻃﻼﻉ ﻗﺒﻠﯽ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﺑﻨﺪ‪.‬‬
‫❐ مشاهده اطالعات برنامه‬
‫دکمه مدور(‪)OK‬‬
‫اطالعات (‪)Info ⓘ‬‬
‫اطالعات مربوط به برنامه فعلی ویا زمان فعلی و غیره را نمایش می دهد‪.‬‬
‫✎ تصویر نشان داده شده ممکن است با تلویزیون شما متفاوت باشد‪.‬‬
‫زمان فعلی‬
‫اطالعات کامل راجع به برنامه‬
‫(برای پخش دیجیتالی)‬
‫نام برنامه یا نام دستگاه خارجی‬
‫❐ تنظیم برنامه های دلخواه‬
‫‪HOME‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫تنظیمات‬
‫راه اندازی‬
‫ویرایش برنامه‬
‫‪1‬به برنامه مورد نظر رفته و دکمه مدور(‪ )OK‬را فشار دهید‪ .‬برنامه انتخاب می شود‪.‬‬
‫‪2‬گزینه تنظیم به عنوان دلخواه را فشار دهید‪.‬‬
‫‪3‬گروه برنامه برگزیده خود را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ 4‬تایید را انتخاب کنید‪ .‬برنامه دلخواه تنظیم می شود‪.‬‬
‫❐ استفاده از برنامه برگزیده‬
‫‪HOME‬‬
‫لیست برنامه ها‬
‫لیست برنامه ها ظاهر می شود‪ .‬برنامه مورد عالقه از پیش تنظیم شده را از لیست مورد عالقه ‪ A‬تا ‪D‬‬
‫انتخاب می کند‪.‬‬
‫‪HOME‬‬
‫راهنمای برنامه‬
‫[فقط در حالت دیجیتال]‬
‫اطالعات را درباره برنامه ها و زمان پخش آن ها به شما می دهد‪ .‬اطالعات را درباره برنامه ها و‬
‫برنامه های زمانی نمایش‪/‬ضبط آن ها به شما می دهد‪.‬‬
‫[تصاویر نشان داده شده ممکن است با تلویزیون شما متفاوت باشد‪].‬‬
‫‪Programme Guide‬‬
‫همه‬
‫‪1/2 page‬‬
‫‪10 Aug. 2011 7:00‬‬
‫پس از رفتن به برنامه مورد نظر خود برای مشاهده یا‬
‫نمایش‪/‬ضبط‪ ،‬دکمه مدور (‪ )OK‬را فشار دهید‪.‬‬
‫پس از مشاهده لیست زمان بندی برنامه ها‪ ،‬تجدید نظر‬
‫یا حذف را انجام می دهد‪.‬‬
‫‪Favourite Pr. Group‬‬
‫‪Schedule List‬‬
‫جدول زمان بندی ذخیره را با انتخاب تاریخ‪/‬زمان‪/‬برنامه ایجاد می کند‪.‬‬
‫ذخیره برنامه را تکرار می کند‪.‬‬
‫ساسا رب ار یدنبنامز‬
‫دینک باختنا خیرات‬
‫‪+24H‬‬
‫‪-24H‬‬
‫‪Today‬‬
‫❐❐راه اندازی خودکار برنامه‬
‫‪HOME‬‬
‫تنظیمات‬
‫راه اندازی‬
‫کانال یابی خودکار‬
‫به طور خودکار برنامه ها را تنظیم می کند‪.‬‬
‫‪1 1‬کشوری که تلویزیون در آن استفاده می شود را انتخاب كنيد‪ .‬تنظیمات برنامه بسته به کشوری که‬
‫انتخاب می کنید تغییر می کند‪.‬‬
‫‪2 2‬کانال یابی خودکار شروع می شود‪.‬‬
‫‪3 3‬نوع ورودی دلخواه خود را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪4 4‬کانال یابی خودکار را از روی دستورالعمل های صفحه نمایش تنظیم کنید‪.‬‬
‫✎ ✎اگر منبع ورودی به طور صحیح متصل نباشد‪ ،‬ممکن است ثبت برنامه عمل نکند‪.‬‬
‫✎ ✎کانال یابی خودکار فقط برنامه های در حال پخش را تنظیم می کند‪.‬‬
‫✎ ✎اگر سیستم قفل روشن باشد‪ ،‬یک پنجره باز می شود که از شما می خواهد رمز عبور را وارد‬
‫کنید‪.‬‬
‫❐❐استفاده از کانال یابی دستی‬
‫‪HOME‬‬
‫تنظیمات‬
‫راه اندازی‬
‫کانال یابی دستی‬
‫برنامه ها را به صورت دستی تنظیم کرده و نتایج را ذخیره می کند‪.‬‬
‫برای پخش دیجیتال‪ ،‬قدرت سیگنال و كيفيت سيگنال را می توان بررسی نمود‪.‬‬
‫❐❐ویرایش برنامه ها‬
‫‪HOME‬‬
‫تنظیمات‬
‫راه اندازی‬
‫ویرایش برنامه‬
‫برنامه های ذخیره شده را ویرایش می کند‪.‬‬
‫برنامه انتخابی را به عنوان برنامه مورد عالقه تنظیم کنید‪ ،‬آن را مسدود کرده‪/‬باز کنید‪ ،‬از برنامه‬
‫انتخابی رد شوید‪.‬‬
‫دکمه مدور (‪)OK‬‬
‫(کنترل راه دور صفحه نمایشی)‬
‫(یا دکمه ‪ TEXT‬را فشار دهید‪).‬‬
‫[بسته به کشور]‬
‫تله تکست یک سرویس رایگان است که توسط ایستگاه تلویزیونی با اطالعات متنی درباره برنامه های‬
‫تلویزیونی‪ ،‬اخبار و وضع هوا ارائه می شود‪.‬‬
‫رمزگشای تله تکست این تلویزیون می تواند سیستم های ‪،SIMPLE‬‏ ‪ TOP‬و ‪ FASTEXT‬را پشتیبانی کند‪.‬‬
‫دکمه رنگی‬
‫دکمه عددی‬
‫‪ꔵ‬‬
‫برای انتخاب صفحه قبل یا بعد‪.‬‬
‫شماره صفحه را برای رفتن به آن صفحه وارد می کند‪.‬‬
‫برای انتخاب صفحه قبل یا بعد‪.‬‬
‫❐❐عملکرد خاص تله تکست‬
‫دکمه مدور (‪)OK‬‬
‫(کنترل راه دور صفحه نمایشی)‬
‫(یا دکمه ‪ T. OPT‬را فشار دهید‪).‬‬
‫منوی گزینه متن را انتخاب کنید‪.‬‬
‫فهرست‬
‫‪ꔻ‬‬
‫راهنما‬
‫‪ ꔾ‬زمان‬
‫‪ ꕀ‬نگهداری‬
‫صفحه فهرست موضوعی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫هنگام مشاهده یک برنامه تلویزیون‪ ،‬این دکمه را فشار دهید تا زمان در گوشه‬
‫سمت راست باالی صفحه نشان داده شود‪.‬‬
‫در صورتی که یک صفحه تله تکست متشکل از ‪ 2‬یا چند صفحه فرعی باشد‪،‬‬
‫تغییر صفحه خودکار متوقف می شود‪.‬‬
‫‪ ꔽ‬آشکارسازی‬
‫‪ ꔼ‬بروزرسانی‬
‫زبان‬
‫این منو را برای نمایش اطالعات پنهان‪ ،‬مانند جواب چیستان ها یا معماها فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫در حالی که منتظر یک صفحه تله تکست جدید هستید‪ ،‬تصویر تلویزیون در‬
‫صفحه نمایش نشان داده می شود‪.‬‬
‫[فقط در حالت دیجیتال]‬
‫زبان تله تکست را تنظیم می کند‪.‬‬
‫‪HOME‬‬
‫تنظیمات‬
‫[بسته به كشور]‬
‫گزینه‬
‫خدمات داده ای‬
‫این عملکرد به کاربران امکان می دهد که اگر ‪( MHEG‬تله تکست دیجیتالی) و تله تکست هر دو به طور‬
‫همزمان موجود باشند‪ ،‬یکی را انتخاب کنند‪.‬‬
‫اگر فقط یکی از آن ها وجود داشته باشد‪ MHEG ،‬یا تله تکست بدون توجه به گزینه انتخابی فعال می‬
‫شود‪.‬‬
‫‪HOME‬‬
‫تنظیمات‬
‫تصویر‬
‫نسبت ابعاد صفحه‬
‫نسبت ابعادی صفحه نمایش را انتخاب می کند‪.‬‬
‫‪16:9‬‬
‫فقط بررسی‬
‫اصلی‬
‫اندازه تصاویر را تغییر می دهد تا متناسب با پهنای صفحه نمایش شوند‪.‬‬
‫تصاویر ویدئویی را در اندازه اصلی نمایش می دهد بدون آن كه لبه های تصویر‬
‫حذف شود‪.‬‬
‫✎ در حالت ‪( DTV/HDMI/Component‬بیشتر از ‪ 720‬پیکسل)‪ ،‬فقط بررسی‬
‫موجود است‪.‬‬
‫✎ در حالت تلویزیون دیجیتال (بیشتر از ‪ ،)576p‬گزینه فقط بررسی‪ ،‬فقط در‬
‫استرالیا موجود است‪.‬‬
‫وقتی تلویزیون یک سیگنال صفحه گسترده دریافت می کند‪ ،‬به طور خودکار آن را‬
‫به فرمت تصویر پخش شده تغییر می دهد‪.‬‬
‫وقتی تلویزیون سیگنال صفحه گسترده را دریافت می کند‪ ،‬به شما امکان می دهد‬
‫تصویر را افقی یا عمودی با یک نسبت خطی تنظیم کنید تا به طور کامل در صفحه‬
‫قرار بگیرد‪.‬‬
‫عریض خودکار‬
‫ویدیو ‪ 4:3‬و ‪ 14:9‬در ورودی ‪ ،DTV‬به صورت تمام صفحه و بدون چرخش‬
‫ویدیو پشتیبانی می شوند‪.‬‬
‫✎ در حالت تلویزیون دیجیتال‪ ،‬عریض خودكار موجود است‪.‬‬
‫اندازه تصاویر را به استاندارد قبلی ‪ 4:3‬تغییر می دهد‪.‬‬
‫‪4:3‬‬
‫می توانید تصویر را با فرمت ‪ 14:9‬یا یک برنامه تلویزیون عادی را در حالت ‪14:9‬‬
‫‪14:9‬‬
‫تماشا کنید‪ .‬صفحه ‪ 14:9‬مانند ‪ 4:3‬است اما به طرف باال و پایین بزرگ شده است‪.‬‬
‫اندازه تصاویر را به اندازه پهنای صفحه نمایش تغییر می دهد‪ .‬قسمت های باال و‬
‫زوم‬
‫پایین تصویر ممکن است برش داده شود‪.‬‬
‫زوم سینما وقتی می خواهید تصویر با تناسب صحیح بزرگ شود‪ ،‬زوم سینما را انتخاب کنید‪.‬‬
‫✎ در حین تماشای دستگاه خارجی‪ ،‬موارد زیر ممکن است باعث سوختن تصویر شوند‪:‬‬
‫ یک فیلم با زیرنویس ثابت (مثال نام شبکه)‬‫ حالت نسبت ابعاد تصویر ‪ 4:3‬برای مدت طوالنی‬‫هنگام استفاده از این عملکردها‪ ،‬احتیاط کنید‪.‬‬
‫✎ اندازه تصویر موجود ممکن است بسته به سیگنال ورودی متفاوت باشد‪.‬‬
‫✎ نسبت ابعاد تصویر ورودی ‪ HDMI/RGB-PC‬فقط در ‪ 4:3‬و ‪ 16:9‬موجود است‪.‬‬
‫‬
‫✎ [برای مدل هایی که از ‪ 2160p‬پشتیبانی می کنند] وقتی سیگنال ‪ 2160p‬وارد شده یا دقت‬
‫تصویر رایانه روی ‪ 3840 × 2160‬تنظیم شود‪ ،‬نسبت تصویر روی فقط بررسی ثابت می ماند‪.‬‬
‫❐ تنظیم تصویر در حالت ورودی رایانه‬
‫‪HOME‬‬
‫تنظیمات‬
‫تصوير‬
‫صفحه‬
‫تصویر را در حالت ‪ RGB-PC‬تنظیم می کند‪.‬‬
‫دقت تصویر مورد نظر را تنظیم می کند‪.‬‬
‫دقت‬
‫✎ دقت تصویر را فقط وقتی می توان انتخاب کرد که دقت تصویر رایانه‬
‫روی ‪ 1280 × 768 ،1024 × 768‬یا ‪ 1360 × 768‬تنظیم شده باشد‪.‬‬
‫پیکربندی خودکار‬
‫موقعیت ‪ /‬اندازه ‪ /‬فاز‬
‫بازنشانی‬
‫تصویر را بهینه می کند‪.‬‬
‫اگر اندازه صفحه نمایش یا موقعیت آن تغییر کرد‪ ،‬کاربر می تواند مستقیما اندازه صفحه نمایش یا موقعیت آن را‬
‫تنظیم نماید‪.‬‬
‫همه تغییرات انجام شده روی تنظیمات تصویر در حالت ورودی رایانه را بازنشانی می کند‪.‬‬
‫❐ تنظیم دقت تصویر رایانه‬
‫‪1 1‬روی دسک تاپ رایانه کلیک راست کرده و 「‪( Properties‬ویژگی ها)」 را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪2 2‬روی 「‪( Settings‬تنظیمات)」 کلیک کرده و برای تنظیم دقت تصویر به فرمت های پشتیبانی شده‬
‫مراجعه کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬در پنجره تنظیم‪( Advanced「 ،‬پیشرفته) ← ‪( Monitor‬مانیتور) ← ‪Monitor Settings‬‬
‫(تنظیمات مانیتور)」 را انتخاب نمایید‪ .‬برای انتخاب فرکانس عمودی بهینه‪ ،‬به فرمت های‬
‫پشتیبانی شده مراجعه کنید‪.‬‬
‫✎ در حالت رایانه‪ ،‬دقت تصویر ‪ 1920x1080‬بهترین کیفیت تصویر را ارائه می دهد‪.‬‬
‫✎ تنظیمات دقت تصویر بسته به نوع رایانه متفاوت است‪.‬‬
‫❌ فرمت های پشتیبانی شده‬
‫‬
‫حالت ورودی رایانه‬
‫‪HDMI-PC /‬‬
‫‪RGB-PC‬‬
‫‪HDMI-PC‬‬
‫دقت تصویر‬
‫فرکانس افقی (کیلوهرتز)‬
‫‪640x350‬‬
‫‪720x400‬‬
‫‪640x480‬‬
‫‪800x600‬‬
‫‪1024x768‬‬
‫‪1152x864‬‬
‫‪1360x768‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪1280x1024‬‬
‫‪31,468‬‬
‫‪31,469‬‬
‫‪31,469‬‬
‫‪37,879‬‬
‫‪48,363‬‬
‫‪54,348‬‬
‫‪47,712‬‬
‫‪67,5‬‬
‫‪63,981‬‬
‫فرکانس‬
‫عمودی (هرتز)‬
‫‪70,09‬‬
‫‪70,08‬‬
‫‪59,94‬‬
‫‪60,31‬‬
‫‪60,00‬‬
‫‪60,053‬‬
‫‪60,015‬‬
‫‪60,00‬‬
‫‪60,020‬‬
‫‪HOME‬‬
‫منوی سریع‬
‫حالت ‪AV‬‬
‫بهترین تصویر‪/‬صدا را برای حالت های مختلف ‪ AV‬تنظیم می کند‪.‬‬
‫خاموش‬
‫سینما‪/‬‬
‫‪ ꔧ‬سینما‬
‫بازی‬
‫با مقادیر تنظیم شده در منوی تصویر‪/‬صدا کار می کند‪.‬‬
‫تنظیمات صدا و تصویر را برای فیلم ها بهینه می کند‪.‬‬
‫تنظیمات صدا و تصویر را برای بازی ها بهینه می کند‪.‬‬
‫✎ ‪( ꔧ‬به مدل بستگی دارد)‬
‫‪( THX‬آزمایش ‪ )Thomlinson Holman‬یک استاندارد گواهی صوتی و تصویری است که توسط‬
‫‪ George Lucas‬و ‪ Thomlinson‬بنا نهاده شده است‪ .‬یک نمایشگر با گواهی ‪ THX‬کیفیت صفحه‬
‫نمایش را در حد بیشتر از مشخصات استاندارد نمایشگر چه سخت افزاری و چه نرم افزاری تضمین‬
‫می کند‪.‬‬
‫❐ تنظیم تصاویر با راهنمای تنظیمات تصویر‬
‫‪FA‬‬
‫‪HOME‬‬
‫تنظیمات‬
‫تصویر‬
‫راهنمای تنظیمات تصویر‬
‫حالت تصویر ‪II‬‬
‫با استفاده ازکنترل از راه دور و دنبال کردن دستورالعمل های راهنمای تنظیمات تصویر‪ ،‬کیفیت‬
‫تصویر بهینه را بدون دستگاه های الگوی گران قیمت یا کمک گرفتن از یک متخصص تنظیم کنید‪.‬‬
‫برای رسیدن به کیفیت تصویر بهینه‪ ،‬دستورالعمل ها را دنبال کنید‪.‬‬
‫❐ انتخاب حالت تصویر‬
‫‪FA‬‬
‫‪HOME‬‬
‫تنظیمات‬
‫تصویر‬
‫حالت تصویر‬
‫حالت تصویر بهینه را برای محیط یا برنامه در حال نمایش انتخاب می کند‪.‬‬
‫روشنایی محیط را شناسایی کرده و به طور خودکار سطح روشنایی تلویزیون را‬
‫سنسور هوشمند تنظیم می کند تا مصرف نیرو کاهش یابد‪ .‬به طور خودکار روشنایی‪ ،‬وضوح‪،‬‬
‫رنگ یا ته رنگ کیفیت تصویر بهینه را تنظیم می کند‪.‬‬
‫کنتراست‪ ،‬روشنایی و وضوح را برای نمایش تصاویر واضح تنظیم می کند‪.‬‬
‫درخشان‬
‫تصاویر را در سطوح استاندارد کنتراست‪ ،‬روشنایی و وضوح نمایش می دهد‪.‬‬
‫استاندارد‬
‫‪FA‬‬
‫سینما‪ ꔧ /‬تصاویری که برای فیلم ها یا بازی ها بهینه شده بودند را نمایش می دهد‪.‬‬
‫سینما ‪ /‬بازی [‪ ꔧ‬سینما ‪ :‬به مدل بستگی دارد]‬
‫منوی تنظیم کیفیت تصویر که به افراد ماهر و هنردوست امکان می دهد که از‬
‫بهترین تصاویر تلویزیونی لذت ببرند‪ .‬این منو دارای مجوز ‪ ISF‬بوده و برای‬
‫‪ Expert ꕋ‬تنظیم تصویر توسط افراد متخصص ارائه شده است‪( .‬آرم ‪ ISF‬را فقط می توان‬
‫برای تلویزیون های دارای مجوز ‪ ISF‬استفاده نمود‪).‬‬
‫(ویژه)‬
‫‪Imaging Science Foundation Certified Calibration Control : lSFccc‬‬
‫(کنترل کالیبراسیون دارای مجوز سازمان علوم تصویربرداری)‬
‫ ✎ بسته به سیگنال ورودی‪ ،‬دامنه موجود حالت های تصویر ممکن است متفاوت باشد‪.‬‬
‫ ✎ ‪( Expert ꕋ‬ویژه) برای تنظیم تصویر توسط افراد متخصص جهت کنترل و تنظیم دقیق با‬
‫استفاده از یک تصویر خاص می باشد‪ .‬برای تصاویر عادی‪ ،‬تاثیرات ممکن است خیلی چشمگیر‬
‫نباشند‬
‫❐ تنظیم دقیق حالت تصویر‬
‫‪FA‬‬
‫‪ HOME‬تنظیمات تصویر‬
‫وضوح‪/‬رنگ‪/‬ته رنگ‪/‬دمای رنگ‬
‫حالت تصویر‬
‫نور زمینه‪/‬کنتراست‪/‬روشنایی‪/‬‬
‫ابتدا یک حالت تصویر را انتخاب کنید‪.‬‬
‫نور زمینه‬
‫کنتراست‬
‫روشنایی‬
‫وضوح‬
‫روشنایی صفحه نمایش را با تغییر روشنایی صفحه ‪ LCD‬تنظیم می کند‪.‬‬
‫اختالف بین روشنایی و تاریکی نواحی مختلف صفحه نمایش را تنظیم می کند‪.‬‬
‫روشنایی کل صفحه را تنظیم می کند‪.‬‬
‫وضوح و روشنی مرز بین نواحی روشن و تاریک را تنظیم می کند‪.‬‬
‫‪FA‬‬
‫رنگ‬
‫ته رنگ‬
‫دمای رنگ‬
‫رنگ های صفحه نمایش را تیره تر یا روشن تر می کند‪.‬‬
‫تعادل رنگ قرمز‪/‬سبز را تنظیم می کند‪.‬‬
‫حالت کلی رنگ های گرم یا سرد را تنظیم می کند‪.‬‬
‫✎ بسته به سیگنال ورودی یا سایر تنظیمات تصویر‪ ،‬دامنه گزینه های تنظیم ممکن است متفاوت باشد‪.‬‬
‫❐ تنظیم کنترل پیشرفته‬
‫‪FA‬‬
‫‪HOME‬‬
‫تنظیمات‬
‫تصویر‬
‫حالت تصویر‬
‫کنترل پیشرفته ‪ /‬کنترل ویژه‬
‫صفحه هر حالت تصویر را کالیبره کرده یا تنظیمات تصویر یک صفحه خاص را تنظیم می کند‪.‬‬
‫ابتدا یک حالت تصویر را انتخاب کنید‪.‬‬
‫کنتراست دینامیک‬
‫کنتراست را بسته به روشنایی تصویر‪ ،‬روی سطح بهینه تنظیم می کند‪.‬‬
‫رنگ دینامیک‬
‫رنگ ها را برای داشتن رنگ هایی که طبیعی تر جلوه کنند تنظیم می کند‪.‬‬
‫‪Clear White‬‬
‫سفیدی صفحه نمایش را افزایش می دهد تا تصویر واضح تر و روشن تر شود‪.‬‬
‫طرح رنگ‪ :‬طیف رنگ را می توان به طور جداگانه تنظیم نمود تا رنگ‬
‫طرح تعیین شده توسط کاربر اعمال شود‪.‬‬
‫رنگ برگزیده‬
‫رنگ چمن‪ :‬طیف رنگ های طبیعی (چمنزار‪ ،‬تپه ها و غیره) را می توان به‬
‫طور جداگانه تنظیم نمود‪.‬‬
‫رنگ آسمان‪ :‬رنگ آسمان به طور جداگانه تنظیم می شود‪.‬‬
‫وضوح بسیار باال‬
‫‪FA‬‬
‫گاما‬
‫طیف رنگ‬
‫بهبود دهنده لبه‬
‫در نواحی که تصویر تار یا مبهم است‪ ،‬جزئیات را مشخص تر می کند تا‬
‫تصویری واضح ارائه شود‪.‬‬
‫منحنی رنگ بندی را بر طبق خروجی سیگنال تصویر و منطبق با سیگنال‬
‫ورودی تنظیم می کند‪.‬‬
‫دامنه رنگ هایی که قابل نمایش هستند را انتخاب می کند‪.‬‬
‫لبه های تصاویر ویدئویی را طبیعی‪ ،‬واضح تر و مشخص می کند‪.‬‬
‫‪xvYCC‬‬
‫[به مدل بستگی دارد] رنگ های پررنگ تر را نمایش می دهد‪.‬‬
‫فیلتر رنگ‬
‫طیف رنگی خاصی را در رنگ های ‪ RGB‬روی اشباع رنگ و رنگمایه‬
‫دقیق فیلتر می کند‪.‬‬
‫الگوی ویژه‬
‫الگوهایی که برای تنظیم ویژه استفاده می شوند‪.‬‬
‫توازن سفیدی‬
‫حالت کلی صفحه نمایش را به دلخواه شما تنظیم می کند‪.‬‬
‫در حالت ویژه‪ ،‬تنظیم دقیق را می توان با روش‪/‬الگو و غیره انجام داد‪.‬‬
‫‪FA‬‬
‫سیستم مدیریت‬
‫رنگ‬
‫این عملکردی است که توسط افراد ماهر در هنگام تنظیم رنگ ها با استفاده از‬
‫یک الگوی تست شش رنگ (قرمز‪/‬سبز‪/‬آبی‪/‬فیروزه ای‪/‬زرشکی‪/‬زرد) و بدون‬
‫اثر بر روی سایر نواحی رنگ به کار می رود‪ .‬برای تصاویر عادی‪ ،‬تنظیمات‬
‫منجر به تغییرات رنگ قابل توجه نمی شوند‪.‬‬
‫✎ بسته به سیگنال ورودی یا سایر تنظیمات تصویر‪ ،‬دامنه گزینه های تنظیم ممکن است متفاوت باشد‪.‬‬
‫❐ تنظیم سایر گزینه های تصویر‬
‫‪FA‬‬
‫‪HOME‬‬
‫تنظیمات‬
‫تصویر‬
‫حالت تصویر‬
‫گزینه عکس‬
‫جزئیات تنظیم تصاویر را انجام می دهد‪.‬‬
‫کاهش نویز‬
‫پارازیت را در ویدیو کاهش می دهد‪.‬‬
‫کاهش نویز ‪ MPEG‬نویز ایجاد شده به علت فشرده شدن ویدیوی دیجیتالی را کاهش می دهد‪.‬‬
‫میزان سیاهی‬
‫سینمای واقعی‬
‫مراقبت از چشم‪/‬‬
‫تنظیم خودکار‬
‫روشنایی جهت‬
‫مراقبت از چشم‬
‫با استفاده از درجه تیرگی (سطح سیاهی) صفحه نمایش‪ ،‬روشنی یا تاریکی‬
‫صفحه نمایش را تنظیم می کند‪ ،‬به طوری که با سطح سیاهی ورودی‬
‫تصویر متناسب شود‪.‬‬
‫صفحه نمایش را برای تماشای فیلم بهینه می کند‪.‬‬
‫روشنایی تصویر را تنظیم می کند تا از آسیب به چشم جلوگیری شود‪.‬‬
‫[تنظیم خودکار روشنایی جهت مراقبت از چشم ‪ :‬به مدل بستگی دارد]‬
‫❐ بازنشانی حالت تصویر‬
‫‪FA‬‬
‫‪HOME‬‬
‫تنظیمات‬
‫تصویر‬
‫حالت تصویر‬
‫بازنشانی تصویر‬
‫مقادیر سفارشی شده توسط کاربر را بازنشانی می کند‪.‬‬
‫هر حالت تصویر بازنشانی می شود‪ .‬حالت تصویر مورد نظر را برای بازنشانی انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪HOME‬‬
‫تنظیمات‬
‫تصوير‬
‫حالت تصویر‬
‫گزینه عکس‬
‫تارشدگی موضعی ‪LED‬‬
‫برای حداکثر کنتراست و حداقل تاری تصویر و کاهش مصرف نیرو‪ ،‬نواحی روشن را روشن کرده‬
‫و نواحی تیره را تیره می کند‪.‬‬
‫خاموش‬
‫کم‬
‫عملکرد ‪( LED Local Dimming‬تارشدگی موضعی ‪ )LED‬را خاموش می کند‪.‬‬
‫تون های سیاه طبیعی را مشخص می کند‪ .‬از این تنظیم برای تماشای فیلم ها استفاده کنید‪.‬‬
‫متوسط‬
‫نسبت به حالت کم‪ ،‬تون های سیاه را مشخص تر می کند‪ .‬از این تنظیم برای تماشای‬
‫برنامه های عادی تلویزیون استفاده کنید‪.‬‬
‫زیاد‬
‫تون های سیاه را مشخص کرده و تصاویر واضح تری نسبت به متوسط ارائه می دهد‪.‬‬
‫برای تماشا در نواحی بسیار روشن مناسب است‪.‬‬
‫✎ تنظیم تارشدگی موضعی ‪ LED‬روی متوسط‪/‬زیاد‪ ،‬مصرف نیرو را کاهش می دهد‪.‬‬
‫❐ استفاده از حالت صدا‬
‫‪HOME‬‬
‫تنظیمات‬
‫صدا‬
‫حالت صدا‬
‫صدای تلویزیون را در حالت صدای انتخابی بهینه می کند‪.‬‬
‫برای همه انواع ویدیو مناسب است‬
‫استاندارد‬
‫موسیقی‪/‬سینما‪/‬ورزش‪/‬‬
‫صدای بهینه سبک خاصی را تنظیم می کند‪.‬‬
‫بازی‬
‫صداها را با صداهای زیر و بم باال‪ ،‬صدای بم قوی و واضح ارائه می‬
‫واضح‬
‫دهد‪.‬‬
‫با استفاده از‏ اکوالیزر کاربر‪ ،‬میزان صدا را در سطح مورد نظر شما‬
‫تنظیم کاربر‬
‫تنظیم می کند‪.‬‬
‫❐ تنظیم دقیق میزان صدا‬
‫‪HOME‬‬
‫تنظیمات‬
‫صدا‬
‫‏اکوالیزر کاربر‬
‫ابتدا حالت صدا را در تنظیم کاربر تنظیم می کند‪.‬‬
‫‪100 Hz / 300 Hz /‬‬
‫‪1 kHz / 3 kHz / 10 kHz‬‬
‫بازنشانی‬
‫اکوالیزر به صورت دستی از باندهای صوتی تنظیم می شود‪.‬‬
‫مقدار اکوالیزر تغییر داده شده توسط کاربر را بازنشانی می کند‪.‬‬
‫❐❐تنظیم حالت میزان صدا‬
‫‪HOME‬‬
‫تنظیمات‬
‫صدا‬
‫حالت میزان صدا‬
‫حالت های مختلف کنترل میزان صدا را تنظیم می کند‪.‬‬
‫گزینه تنظیم خودکار میزان صدا را روی روشن تنظیم می کند‪ .‬خروجی صدا‬
‫تنظیم خودکار میزان از برنامه ای به برنامه دیگر متفاوت است‪ .‬برای راحتی بیشتر در تماشای‬
‫تلویزیون‪ ،‬خروجی های صدا به طور خودکار‪ ،‬با تعویض برنامه‪ ،‬تنظیم می‬
‫صدا‬
‫شوند‪.‬‬
‫استفاده از یک منحنی صدای تکی ممکن است بسته به محیط‪ ،‬به یک صدای‬
‫کنترل میزان صدا نارسا یا بسیار بلند تبدیل شود‪ .‬میزان صدا را بسته به ساعت روز (روز‪/‬شب)‬
‫تنظیم می کند‪.‬‬
‫❐❐استفاده از عملکرد بهینه کننده صدا‬
‫‪HOME‬‬
‫تنظیمات‬
‫صدا‬
‫بهینه کننده صدا‬
‫صدا را برای نصب سفارشی تلویزیون بهینه می کند‪.‬‬
‫عادی‬
‫قابل اتصال به دیوار‬
‫نوع پایه ای‬
‫حالت صدای عمومی‪.‬‬
‫صدا را برای تلویزیون نصب شده روی دیوار بهینه می کند‪.‬‬
‫صدا را برای تلویزیون نصب شده روی پایه بهینه می کند‪.‬‬
‫❐❐استفاده از محیط مجازی‬
‫‪HOME‬‬
‫تنظیمات‬
‫صدا‬
‫محیط مجازی‬
‫فن آوری صوتی تحت مالکیت ‪ LG‬این امکان را فراهم می آورد که صدای محیطی ‪ 5.1‬کاناله از دو‬
‫بلندگو خارج شود‪.‬‬
‫✎ ✎اگر صدای واضح روی روشن تنظیم شده باشد‪ ،‬محیط مجازی انتخاب نخواهد شد‪.‬‬
‫❐❐استفاده از عملکرد صدای واضح ‪ll‬‬
‫‪HOME‬‬
‫تنظیمات‬
‫صدا‬
‫وضوح صدا را بهبود می بخشد‪.‬‬
‫صدای واضح ‪ll‬‬
‫❐❐همگام سازی صدا و تصویر‬
‫‪HOME‬‬
‫تنظیمات‬
‫صدا‬
‫همگام سازی ‪AV‬‬
‫وقتی صدا و تصویر با هم منطبق نیستند‪ ،‬مستقیما صدا و تصویر را همگام می کند‪.‬‬
‫اگر همگام سازی ‪ AV‬را روی روشن قرار دهید‪ ،‬می توانید خروجی صدا (بلندگوهای تلویزیون یا‬
‫‪ )SPDIF‬را نسبت به تصویر صفحه نمایش تنظیم کنید‪.‬‬
‫همگام سازی صدا از بلندگوهای داخلی تلویزیون را تنظیم می کند‪.‬‬
‫بلندگوی تلویزیون دکمه "‪ "-‬خروجی صدا را سریع تر و دکمه "‪ "+‬خروجی صدا را کندتر از میزان‬
‫پیش فرض می کند‪.‬‬
‫(‪ )Sony Philips Digital InterFace‬همگام سازی صدا از بلندگوهای متصل به‬
‫رابط های صوتی دیجیتالی را تنظیم می کند‪.‬‬
‫‪SPDIF‬‬
‫دکمه "‪ "-‬خروجی صدا را سریع تر و دکمه "‪ "+‬خروجی صدا را کندتر از میزان‬
‫پیش فرض می کند‪.‬‬
‫گذرگاه‬
‫سیگنال های پخش یا صدای دستگاه خارجی را بدون تاخیر صوتی خارج می کند‪.‬‬
‫ممکن است صدا قبل از تصویر خارج شود چون زمان بیشتری الزم است که‬
‫ورودی تصویر در تلویزیون پردازش شود‪.‬‬
‫❐❐استفاده از حالت ‪ARC‬‬
‫‪HOME‬‬
‫تنظیمات‬
‫صدا‬
‫تنظیم صدا‬
‫حالت ‪ARC‬‬
‫دستگاه های صوتی خروجی را می توان از طریق کابل پرسرعت ®‪ HDMI‬و بدون کابل اپتیکال‬
‫اضافی به خروجی ‪ SPDIF‬وصل نمود‪ .‬که با ‪ SIMPLINK‬مرتبط می شود‪.‬‬
‫برای یک دستگاه خارجی که از ‪( ARC‬بازگشت کانال صدا) پشتیبانی می کند‪ ،‬آن را به پورت‬
‫(‪ HDMI(ARC‬متصل کنید‪.‬‬
‫حتی وقتی دستگاه صوتی خارجی متصل که از ‪ ARC‬پشتیبانی می کند روشن باشد‪،‬‬
‫خاموش خروجی صدا از طریق بلندگوهای دستگاه صوتی خارجی به طور خودکار پردازش نمی‬
‫شوند‪.‬‬
‫وقتی دستگاه صوتی خارجی که از ‪ ARC‬پشتیبانی می کند روشن باشد‪ ،‬خروجی صدا‬
‫روشن از طریق بلندگوهای دستگاه صوتی خارجی به طور خودکار پردازش می شود‪.‬‬
‫برای ‪ SIMPLINK‬به ‪ General‬مراجعه کنید تا دستگاههای خارجی را کنترل کنید‬
‫✎ ✎پس از اتصال به دستگاه های خارجی‪ ،‬به پایانه فقط ‪ ARC‬متصل شوید‪.‬‬
‫✎ ✎از کابل پر سرعت ®‪ HDMI‬برای اتصال به دستگاه های خارجی استفاده کنید‪.‬‬
‫✎ ✎استفاده از دستگاه دیگر با عملکرد ‪ ARC‬ممکن است باعث عملکرد نادرست شود‪.‬‬
‫❐❐تنظیم تعادل صدا‬
‫‪HOME‬‬
‫تنظیمات‬
‫صدا‬
‫تنظیم صدا‬
‫تعادل صدای چپ‪/‬راست را تنظیم می کند‪.‬‬
‫تعادل‬
‫❐❐استفاده از بلندگوهای تلویزیون‬
‫‪HOME‬‬
‫تنظیمات‬
‫صدا‬
‫تنظیم صدا‬
‫بلندگوی تلویزیون‬
‫هنگام گوش دادن از طریق بلندگوها در دستگاه های صوتی خارجی متصل به تلویزیون مانند‬
‫تجهیزات سينما خانگی‪ ،‬بلندگوی تلویزیون ممکن است خاموش باشد‪ .‬اگر یک دستگاه سينما خانگی به‬
‫‪ SIMPLINK‬متصل باشد‪ ،‬تنظیم بلندگوی تلویزیون روی خاموش تجهیزات سينما خانگی را به طور‬
‫خودکار روشن می کند‪.‬‬
‫بلندگوهای تلویزیون صدایی پخش نمی کنند‪.‬‬
‫صدای تلویزیون از طریق بلندگوهای دستگاه صوتی خارجی متصل به تلویزیون پخش می‬
‫خاموش‬
‫شود‪.‬‬
‫✎ ✎میزان صدا را از طریق دکمه متصل به دستگاه خارجی تنظیم کنید‪.‬‬
‫روشن صدای تلویزیون را از طریق بلندگوی داخلی تلویزیون پخش می کند‪.‬‬
‫❐❐استفاده از خروجی صدای دیجیتال‬
‫‪HOME‬‬
‫تنظیمات‬
‫صدا‬
‫تنظیم صدا‬
‫خروجی صدای دیجیتال‬
‫خروجی صدای دیجیتال را تنظیم می کند‪.‬‬
‫گزینه‬
‫خودکار‬
‫‪PCM‬‬
‫ورودی صدا‬
‫‪MPEG‬‬
‫‪Dolby Digital‬‬
‫‪Dolby Digital Plus‬‬
‫‪HE-AAC‬‬
‫‪All‬‬
‫خروجی صدای دیجیتال‬
‫‪PCM‬‬
‫‪Dolby Digital‬‬
‫‪Dolby Digital‬‬
‫‪Dolby Digital‬‬
‫‪PCM‬‬
‫❐❐تنظیم صدای ‪DTV‬‬
‫‪HOME‬‬
‫تنظیمات‬
‫صدا‬
‫تنظیم صوتی ‪DTV‬‬
‫[بسته به مدل]‬
‫وقتی انواع صدا در یک سیگنال ورودی وجود داشته باشد‪ ،‬این عملکرد به شما امکان می دهد نوع‬
‫صدای مورد نظر خود را انتخاب نمایید‪.‬‬
‫اگر این گزینه روی خودکار تنظیم شده باشد‪ ،‬ترتیب جستجو ‪HE-AAC‬‏←‏‪Dolby Digital +‬‏←‏‬
‫‪← Dolby Digital‬‏ ‪ MPEG‬بوده و خروجی در اولین فرمت صوتی یافت شده تولید می شود‪.‬‬
‫✎ ✎فقط در ایتالیا‪ ،‬ترتیب ‪HE-AAC‬‏←‏‪← Dolby Digital +‬‏ ‪← MPEG‬‏ ‪ Dolby Digital‬است‪.‬‬
‫✎ ✎فقط در نیوزلند‪ ،‬ترتیب ‪ Dolby Digital+ → Dolby Digital → HE-AAC → MPEG‬می‬
‫باشد‪.‬‬
‫✎ ✎اگر فرمت صوتی انتخاب شده پشتیبانی نشود‪ ،‬باید فرمت صوتی دیگری برای خروجی استفاده شود‪.‬‬
‫❐ انتخاب ورودی خارجی‬
‫‪HOME‬‬
‫لیست ورودی‬
‫ورودی خارجی انتخاب می شود‪.‬‬
‫بلندگو را انتخاب می کند‪.‬‬
‫ورودی را انتخاب می کند‪.‬‬
‫‪HDMI 2‬‬
‫‪ SIMPLINK‬را تنظیم می کند‪.‬‬
‫نام دستگاه خارجی متصل به پایانه خارجی را ویرایش می کند‪.‬‬
‫‪HDMI 1‬‬
‫‪Component‬‬
‫‪AV‬‬
‫‪USB‬‬
‫نویزیولت‬
‫❐ استفاده از ‪SIMPLINK‬‬
‫‪ SIMPLINK‬یک ویژگی است که به شما امکان می دهد دستگاه های چندرسانه ای مختلفی را به راحتی‬
‫و فقط با استفاده از کنترل راه دور تلویزیون از طریق منوی ‪ SIMPLINK‬کنترل و مدیریت کنید‪.‬‬
‫‪1 1‬پایانه ‪ HDMI‬تلویزیون را با یک کابل ‪ ،HDMI‬به پایانه خروجی ‪ HDMI‬دستگاه ‪SIMPLINK‬‬
‫متصل کنید‪ .‬برای دستگاه های سينما خانگی با عملکرد ‪ ،SIMPLINK‬پایانه های ‪ HDMI‬را مانند‬
‫توضیح باال متصل کرده و از یک کابل نوری(اپتیکال) برای متصل کردن خروجی صدای‬
‫دیجیتال نوری تلویزیون به ورودی صدای دیجیتال نوری دستگاه ‪ SIMPLINK‬استفاده نمایید‪.‬‬
‫‪ SIMPLINK HOME2 2‬را انتخاب کنید‪ .‬پنجره منوی ‪ SIMPLINK‬ظاهر می شود‪.‬‬
‫‪ 3 3‬تنظیم ‪ SIMPLINK‬را در پنجره منوی ‪ SIMPLINK‬انتخاب کنید‪ .‬پنجره تنظیم ‪ SIMPLINK‬ظاهر می‬
‫شود‪.‬‬
‫‪4 4‬عملکرد ‪ SIMPLINK‬را در پنجره تنظیم ‪ SIMPLINK‬روی روشن تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪5 5‬پنجره تنظیم ‪ SIMPLINK‬بسته می شود‪.‬‬
‫‪6 6‬دستگاه را انتخاب کرده و گزینه ‪ SIMPLINK HOME‬را انتخاب نمایید‪.‬‬
‫‪(S‬‬
‫✎ این عملکرد فقط روی دستگاه های با آرم ‪ IMPLINK‬‏‬
‫تایید کنید که دستگاه خارجی یک آرم ‪ SIMPLINK‬داشته باشد‪.‬‬
‫‏) کار می کند‪.‬‬
‫✎ برای استفاده از عملکرد ‪ ،SIMPLINK‬باید از یک کابل پر سرعت ‪( HDMIⓇ‬دارای ویژگی ‪CEC‬‬
‫یا کنترل الکترونیکی مشتری) استفاده کنید‪ .‬به کابل های پرسرعت ‪ HDMIⓇ‬پین شماره ‪ 13‬برای‬
‫تبادل اطالعات بین دستگاه ها متصل است‪.‬‬
‫✎ فایلی از یک دستگاه سینما خانگی را انتخاب یا پخش کنید تا بلندگو به بلندگوی ‪ HT‬تغییر‬
‫وضعیت دهد‪.‬‬
‫✎ برای استفاده از بلندگوی ‪ ،HT‬از یک کابل نوری (جداگانه به فروش می رسد) استفاده کنید‪.‬‬
‫✎ تغییر وضعیت به یک ورودی خارجی باعث می شود دستگاه هایی که با ‪ SIMPLINK‬کار می کنند‬
‫متوقف شوند‪.‬‬
‫✎ استفاده از دستگاه دیگر با عملکرد ‪ HDMI-CEC‬ممکن است باعث عملکرد نادرست شود‪.‬‬
‫❌ شرح ویژگی های ‪SIMPLINK‬‬
‫‬
‫پخش مستقیم‬
‫انتخاب دستگاه‬
‫چندرسانه ای‬
‫بازپخش دیسک‬
‫خاموش شدن همه‬
‫دستگاه ها‬
‫دستگاه چندرسانه ای را فورا در تلویزیون پخش می کند‪.‬‬
‫دستگاه مورد نظر را از طریق منوی ‪ SIMPLINK‬انتخاب کرده و آن را از‬
‫صفحه تلویزیون کنترل می کند‪.‬‬
‫دستگاه چندرسانه ای را با کنترل راه دور تلویزیون مدیریت می کند‪.‬‬
‫اگر در تنظیمات ‪ ،SIMPLINK‬گزینه روشن‪/‬خاموش خودکار روی روشن‬
‫تنظیم شده باشد‪ ،‬با خاموش کردن تلویزیون‪ ،‬همه دستگاه های متصل‬
‫‪ SIMPLINK‬خاموش می شوند‪.‬‬
‫روشن شدن همه‬
‫دستگاه ها‬
‫بلندگو‬
‫اگر در تنظیمات ‪ ،SIMPLINK‬عملکرد روشن‪/‬خاموش خودکار روی‬
‫"روشن" تنظیم شده باشد‪ ،‬با روشن کردن یک دستگاه ‪ ،SIMPLINK‬تلویزیون‬
‫روشن می شود‪.‬‬
‫بلندگو را در یک دستگاه سینما خانگی یا تلویزیون انتخاب نمایید‪.‬‬
‫‪HOME‬‬
‫تنظیمات‬
‫تصویر‬
‫صرفه جویی برق‬
‫با تنظیم روشنایی صفحه نمایش‪ ،‬مصرف نیرو را کاهش می دهد‪.‬‬
‫حسگر تلویزیون روشنایی محیط را شناسایی کرده و به طور خودکار‬
‫روشنایی صفحه را تنظیم می کند‪.‬‬
‫ •حداقل درخشندگی‪ :‬در شرایط نور کم محیط‪ ،‬حداقل روشنایی را برای‬
‫خودکار‬
‫صفحه انتخاب کنید‪.‬‬
‫ •قدرت حسگر‪ :‬دامنه روشنایی تلویزیون را در محیط نمایش انتخاب‬
‫کنید‪.‬‬
‫حالت صرفه جویی برق را خاموش می کند‪.‬‬
‫خاموش‬
‫حداقل‪/‬متوسط‪/‬حداكثر حالت صرفه جویی برق از پیش تنظیم شده را اعمال می کند‪.‬‬
‫صفحه خاموش بوده و فقط صدا پخش می شود‪.‬‬
‫نمایشگر خاموش‬
‫دکمه ای را از روی کنترل راه دور فشار دهید تا صفحه نمایش روشن شود‪.‬‬
‫❐ استفاده از تایمر خاموشی‬
‫‪HOME‬‬
‫تنظیمات‬
‫زمان‬
‫تایمر خاموشی‬
‫پس از گذشت دقایق تعیین شده‪ ،‬تلویزیون خاموش می شود‪.‬‬
‫برای لغو تایمر خاموشی‪ ،‬خاموش را انتخاب کنید‪.‬‬
‫❐ تنظیم زمان فعلی‬
‫‪HOME‬‬
‫تنظیمات‬
‫زمان‬
‫ساعت‬
‫زمان را در حین تماشای تلویزیون بررسی می کند یا تغییر می دهد‪.‬‬
‫خودکار‬
‫دستی‬
‫ساعت تلویزیون را با اطالعات زمان دیجیتالی ارسال شده توسط ایستگاه تلویزیونی‬
‫همگام می کند‪.‬‬
‫زمان و تاریخ را به صورت دستی تنظیم می کند البته اگر تنظیم خودکار مربوط به‬
‫زمان فعلی نباشد‪.‬‬
‫❐ تنظیم تلویزیون جهت روشن و خاموش شدن خودکار‬
‫‪HOME‬‬
‫تنظیمات‬
‫زمان‬
‫زمان روشن‪/‬زمان خاموش‬
‫زمان روشن‪/‬خاموش شدن را تنظیم می کند‪.‬‬
‫گزینه خاموش را در تکرار انتخاب کنید تا زمان روشن‪/‬زمان خاموش متوقف شود‪.‬‬
‫✎ برای استفاده از عملکرد زمان روشن‪/‬زمان خاموش‪ ،‬زمان فعلی را درست تنظیم کنید‪.‬‬
‫‬
‫✎ حتی وقتی عملکرد زمان روشن روشن است‪ ،‬تلویزیون به طور خودکار بعد از ‪ 120‬دقیقه روشن‬
‫‬
‫بودن و فشرده نشدن هیچ کلیدی خاموش می شود‪.‬‬
‫❐❐تنظیم رمز عبور‬
‫‪HOME‬‬
‫تنظیمات‬
‫قفل‬
‫تنظیم رمز عبور‬
‫رمز عبور تلویزیون را تنظیم می کند یا تغییر می دهد‪.‬‬
‫✎ ✎رمز عبور اولیه روی 「‪ 」0000‬تنظیم شده است‪.‬‬
‫❐❐قفل کردن سیستم‬
‫‪HOME‬‬
‫تنظیمات‬
‫قفل‬
‫سیستم قفل‬
‫با مسدود کردن کانال ها یا ورودی خارجی‪ ،‬فقط به برنامه های خاصی اجازه پخش می دهد‪.‬‬
‫گزینه سیستم قفل را روی روشن قرار دهید‪.‬‬
‫برنامه هایی که محتوای نامناسب برای کودکان دارند را مسدود می کند‪ .‬برنامه ها‬
‫مسدود کردن‬
‫قابل انتخاب هستند اما صفحه خالی بوده و صدا قطع است‪.‬‬
‫برنامه‬
‫برای تماشای برنامه مسدود‪ ،‬رمز عبور را وارد کنید‪.‬‬
‫رتبه بندی‬
‫مسدود کردن‬
‫ورودی‬
‫فیلم هایی که فقط در تلویزیون پخش می شوند و حاوی مطالب نامناسب می باشند را‬
‫مسدود می کند‪.‬‬
‫ •انسداد خاموش‪( :‬بینندگان عمومی) همه سنین را شامل می شود‬
‫ •‪ 10‬ساله و باالتر‪( :‬راهنمایی والدین پیشنهاد می شود) برخی از برنامه ها‬
‫ممکن است برای کودکان مناسب نباشد‬
‫ •‪ 12‬ساله و باالتر‪( :‬والدین باید احتیاط کنند) برخی از برنامه ها ممکن است‬
‫برای کودکان زیر ‪ 12‬سال نامناسب باشند‬
‫ •‪ 14‬ساله و باالتر‪( :‬ممنوع) افراد زیر ‪ 14‬سال باید با نظارت و همراهی‬
‫بزرگترها باشند‬
‫ •‪ 16‬ساله و باالتر‪ :‬افراد ‪ 16‬ساله و پایین تر پذیرفته نیستند‬
‫ •‪ 18‬ساله و باالتر‪ :‬فقط بزرگساالن‬
‫منابع ورودی را مسدود می کند‪.‬‬
‫‪HOME‬‬
‫تنظیمات‬
‫گزینه‬
‫زبان‬
‫زبان منو و زبان صوتی را که روی صفحه نمایش داده می شود‪ ،‬انتخاب می کند‪.‬‬
‫زبان منو‬
‫زبان گفتار‬
‫زبان زیرنویس‬
‫زبانی را برای نمایش متن انتخاب می کند‪.‬‬
‫[فقط در حالت دیجیتال]‬
‫هنگام تماشای پخش دیجیتالی حاوی زبان های صوتی مختلف‪ ،‬می توانید زبان‬
‫مورد نظر را انتخاب کنید‪.‬‬
‫[فقط در حالت دیجیتال]‬
‫وقتی از عملکرد زیرنویس استفاده کنید که دو یا چند زبان زیرنویس پخش می‬
‫شوند‪.‬‬
‫✎ ✎اگر داده های زیرنویس در زبان انتخابی پخش نشود‪ ،‬زیرنویس با زبان‬
‫پیش فرض نمایش داده می شود‪.‬‬
‫[فقط در حالت دیجیتال]‬
‫وقتی از عملکرد زبان متن استفاده کنید که دو یا چند زبان متن پخش می‬
‫شوند‪.‬‬
‫زبان متن‬
‫✎ ✎اگر داده های تله تکست در زبان انتخابی پخش نشود‪ ،‬متن با زبان پیش‬
‫فرض نشان داده می شود‪.‬‬
‫✎ ✎اگر کشور خود را اشتباه انتخاب کرده باشید‪ ،‬تله تکست ممکن است‬
‫صحیح نمایش داده نشود یا در حین عملکرد تله تکست مشکالتی پیش آید‪.‬‬
‫زبان را برای جستجوی صوتی انتخاب کنید‪.‬‬
‫زبان جستجوی صوتی‬
‫✎ ✎فقط مدل دارای جستجوی صوتی از این تنظیم پشتیبانی می کند‪.‬‬
‫‪HOME‬‬
‫تنظیمات‬
‫گزینه‬
‫کشور‬
‫کشوری که تلویزیون از آن استفاده می کند را تنظیم می کند‪.‬‬
‫تنظیمات تلویزیون بسته به محیط پخش کشور انتخابی تغییر می کنند‪.‬‬
‫✎ ✎اگر تنظیم کشور تغییر کند‪ ،‬صفحه اطالعات کانال یابی خودکار ظاهر می شود‪.‬‬
‫✎ ✎در کشوری که قوانین پخش دیجیتال وجود ندارد‪ ،‬برخی از عملکردهای ‪ DTV‬ممکن است بسته به‬
‫شرایط پخش دیجیتال کار نکنند‪.‬‬
‫✎ ✎اگر تنظیم کشور روی “‪ ”--‬باشد‪ ،‬فقط کانال های آنالوگ را می توان تنظیم نمود‪.‬‬
‫❐❐تنظیم کم شنوایان‬
‫‪HOME‬‬
‫تنظیمات‬
‫گزینه‬
‫کم شنوایان‬
‫این عملکرد برای افراد کم شنوا و ناشنوا می باشد‪.‬‬
‫اگر آن را روی روشن قرار دهید‪ ،‬زیرنویس به طور پیش فرض نمایش داده می شود‪.‬‬
‫❐❐ثبت کنترل راه دور جادويی‬
‫برای استفاده از کنترل راه دور جادویی‪ ،‬ابتدا آن را در تلویزیون خود ثبت کنید‪.‬‬
‫کنترل راه دور جادویی را قبل از استفاده‪ ،‬به صورت زیر ثبت کنید‪.‬‬
‫‪1 1‬تلویزیون را روشن کرده و ‪ 10‬ثانیه صبر کنید‪ ،‬سپس در حالی که کنترل راه دور را به سمت‬
‫تلویزیون گرفته اید‪ ،‬دکمه مدور(‪ )OK‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪2 2‬کنترل راه دور به طور خودکار ثبت شده و پیام تکمیل ثبت در صفحه تلویزیون ظاهر می شود‪.‬‬
‫✎ ✎اگر نتوانستید کنترل راه دور جادویی را ثبت کنید‪ ،‬تلویزیون را خاموش کرده و دوباره امتحان‬
‫کنید‪.‬‬
‫❐❐ثبت مجدد کنترل راه دور جادویی‬
‫‪1 1‬تقریبا ‪ 5‬ثانیه‪ ،‬دکمه های ‪ HOME‬و ‪ BACK‬را با هم فشار دهید‪.‬‬
‫‪2 2‬کنترل راه دور را جلوی تلویزیون گرفته و دکمه مدور(‪ )OK‬را برای تقریبا ‪ 5‬ثانیه فشار دهید‪.‬‬
‫✎ ✎در حالی که کنترل راه دور را به طرف تلویزیون گرفته اید‪ ،‬دکمه ‪ BACK‬را پنج ثانیه فشار دهید‬
‫تا کنترل راه دور بازنشانی شده و ثبت نام مجدد شود‪.‬‬
‫❐❐تنظیم اشاره گر کنترل راه دور جادویی‬
‫‪HOME‬‬
‫تنظیمات‬
‫گزینه‬
‫اشاره گر‬
‫سرعت و شکل نشانه گری که بر روی صفحه نمایش تلویزیون ظاهر می شود را تنظیم می کند‪.‬‬
‫سرعت‬
‫شکل‬
‫اندازه‬
‫ترازبندی‬
‫سرعت حرکت اشاره گر را تنظیم می کند‪.‬‬
‫یک شکل اشاره گر از گزینه های مختلف انتخاب می کند‪.‬‬
‫اندازه اشاره گر را انتخاب می کند‪.‬‬
‫روی روشن تنظیم کنید‪ .‬اگر هر گونه اختالف بین اشاره گر و جهت واقعی کنترل‬
‫راه دور وجود داشت‪ ،‬کنترل راه دور جادویی را به چپ و راست حرکت دهید تا‬
‫دوباره تراز شود‪ .‬اشاره گر به طور خودکار در مرکز تراز شده و کنترل را آسان تر‬
‫می کند‪.‬‬
‫✎ ✎اگر از اشاره گر برای مدت معینی استفاده نشود‪ ،‬ناپدید می شود‪ .‬اگر اشاره گر از صفحه ناپدید‬
‫شد‪ ،‬کنترل راه دور جادویی را به چپ و راست تکان دهید‪ .‬بدین صورت دوباره اشاره گر ظاهر‬
‫می شود‪.‬‬
‫✎ ✎اگر در حین جابجا کردن اشاره گر بر روی صفحه‪ ،‬دکمه جهتی را فشار دهید‪ ،‬اشاره گر ناپدید‬
‫می شود و کنترل راه دور جادویی به صورت یک کنترل راه دور عادی کار می کند‪.‬‬
‫✎ ✎از کنترل با فاصله موثر ‪ 33‬فوت (‪ 10‬متر) استفاده کنید‪ .‬استفاده از کنترل راه دور از فاصله‬
‫بیشتر یا وقتی مانعی بر سر راه آن وجود دارد ممکن است باعث عملکرد نادرست آن شود‪.‬‬
‫✎ ✎دستگاه های الکترونیکی نزدیک ممکن است باعث تداخل در ارتباطات شوند‪ .‬دستگاه هایی مانند‬
‫ماکروویو و ‪LAN‬های بی سیم از دامنه فرکانس یکسان (‪ 2.4‬گیگاهرتز) با کنترل راه دور جادویی‬
‫استفاده می کنند و ممکن است باعث تداخل شوند‪.‬‬
‫✎ ✎افتادن یا آسیب به کنترل راه دور جادویی به هر صورت‪ ،‬ممکن است باعث شکستن آن شود‪.‬‬
‫✎ ✎مراقب باشید کنترل راه دور را به اشیاء سخت مانند مبلمان یا زمین نزنید‪.‬‬
‫❐❐استفاده از عملکرد ترسیم الگو‬
‫در حالی که صفحه ویدیوی عادی روشن است‪ ،‬دکمه مدور(‪ )OK‬را فشار داده و به طرف صفحه‬
‫نمایش یک الگو ترسیم کنید‪.‬‬
‫کانال قبلی‪ :‬به کانال قبل برمی گردد‪.‬‬
‫لیست اخیر‪ :‬کانال های تماشا شده اخیر را نمایش می دهد‪.‬‬
‫✎ ✎ممکن است وقتی پنجره های خاصی باز هستند‪ ،‬این عملکرد کار نکند‪.‬‬
‫‬
‫❐ تنظیم نشانگر برق‬
‫‪HOME‬‬
‫تنظیمات‬
‫گزینه‬
‫چراغ آماده به کار‬
‫[بسته به مدل]‬
‫چراغ آماده به کار صفحه جلو تلویزیون را روشن‪/‬خاموش می کند‪.‬‬
‫‬
‫❐ تغییر حالت تلویزیون‬
‫‪HOME‬‬
‫تنظیمات‬
‫گزینه‬
‫تنظیم حالت‬
‫گزینه استفاده خانگی یا نمایش در فروشگاه را انتخاب می کند‪.‬‬
‫برای استفاده در خانه‪ ،‬استفاده خانگی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫نمایش در فروشگاه حالتی است که برای نمایش در فروشگاه استفاده می شود‪.‬‬
‫‬
‫❐ بازگشت به تنظیمات اولیه‬
‫‪HOME‬‬
‫تنظیمات‬
‫گزینه‬
‫بازنشانی به تنظیمات کارخانه‬
‫همه تنظیمات اختیاری را حذف کرده و به حالت پیش فرض اولیه برمی گردد‪.‬‬
‫وقتی راه اندازی اولیه پایان یافت‪ ،‬تلویزیون خاموش شده و به طور خودکار روشن می شود‪.‬‬
‫✎ اگر قفل سیستم فعال باشد‪ ،‬یک پنجره رمز ورود باز می شود‪.‬‬
‫✎ در حین راه اندازی اولیه‪ ،‬دستگاه را روشن نکنید‪.‬‬
‫❐❐برای استفاده از صفحه اصلی‬
‫دکمه ‪ HOME‬روی کنترل راه دور را فشار دهید‪.‬‬
‫با ویژگی های هوشمند تلویزیون‪ ،‬کاربران می توانند با استفاده از منوی فوری و قابل استفاده آسان مرتب‬
‫شده با مضمون هایی از قبیل ‪ Live TV ،Card ، My Apps‬و غیره به راحتی به محتوا و برنامه های‬
‫وسیعی دسترسی داشته باشند‪.‬‬
‫ورود به سيستم‬
‫ويرايش كارت‬
‫کارت برنامه من‬
‫کارت مورد نظر را برای استفاده‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫برنامه هاي من‬
‫‪Premium‬‬
‫‪SMART SHARE‬‬
‫‪inema‬‬
‫‪More...‬‬
‫‪Toy story‬‬
‫‪Tron‬‬
‫‪Abata‬‬
‫‪Ghost‬‬
‫‪Monster‬‬
‫‪My Boy‬‬
‫‪Thanks‬‬
‫‪UP‬‬
‫‪Input List‬‬
‫‪Settings‬‬
‫‪eather‬‬
‫‪More...‬‬
‫‪ews‬‬
‫‪hoto‬‬
‫‪ports‬‬
‫‪ap‬‬
‫‪Viral‬‬
‫‪ideo‬‬
‫‪11-1 MBC HD‬‬
‫‪July 4 8:30 pm‬‬
‫‪ame‬‬
‫‪My Apps‬‬
‫‪Search‬‬
‫‪Internet‬‬
‫‪...LG Smart‬‬
‫‪...Programme‬‬
‫‪Media Link‬‬
‫‪Quick Menu Smart Share‬‬
‫‪User Guide‬‬
‫❐❐برای استفاده و ویرایش کادر برنامه من‬
‫‪HOME‬‬
‫کادر برنامه من‬
‫برای بررسی آسان و دسترسی به دامنه وسیعی از محتوا و عملکردها‪ ،‬عملکردهای اصلی گروهبندی‬
‫شده و روی کارت ها نمایش داده می شوند‪.‬‬
‫با انتخاب نام کارت‪ ،‬می توانید به صفحه همان گروه بروید‪.‬‬
‫برای تغییر محل کارت ها یا ایجاد کارت شخصی خود‪ ،‬در باالی صفحه اصلی‪ ،‬ویرایش را انتخاب‬
‫کنید‪( .‬ویرایش کارت های زنده و ویژه ممکن نیست‪).‬‬
‫❐❐برای استفاده از برنامه های من‬
‫‪HOME‬‬
‫برنامه های من‬
‫در پایین صفحه اصلی‪ ،‬برنامه های من را انتخاب کنید یا دکمه ‪ MY APPS‬را در کنترل راه دور‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫برای بررسی برنامه های از قبل نصب شده و برنامه هایی که بارگیری کرده اید‪ ،‬برنامه های من را‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪My Apps‬‬
‫‪User Guide‬‬
‫‪Quick Menu‬‬
‫‪Smart Share‬‬
‫‪Media Link‬‬
‫‪Programme...‬‬
‫برنامه مورد نظر را برای اجرا انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪LG Smart...‬‬
‫‪Internet‬‬
‫‪Search‬‬
‫‪Settings‬‬
‫‪Input List‬‬
‫❐❐برای ویرایش گزینه ها در برنامه های من‪:‬‬
‫‪HOME‬‬
‫برنامه های من‬
‫ویرایش‬
‫برای جابجا کردن یا حذف برنامه ها‪ ،‬در صفحه برنامه های من‪ ،‬ویرایش را در باالی صفحه نمایش‬
‫انتخاب کنید‪ .‬لطفا توجه داشته باشید که برنامه های سیستم را می توانید جابجا کنید ولی حذف آن ها‬
‫ممکن نیست‪.‬‬
‫✎ ✎اگر دستگاه شما کنترل راه دور جادویی دارد‪ ،‬نماد برنامه ها را بکشید و ترتیب آن ها را تغییر‬
‫دهید‪/‬آن ها را حذف کنید‪.‬‬
‫برنامه های من‬
‫سطل زباله‬
‫❐❐برای مدیریت تنظیمات ‪LG Smart TV‬‬
‫‪HOME‬‬
‫تنظیمات‬
‫گزینه‬
‫تنظیمات ‪Smart TV‬‬
‫بسیاری از تنظیمات مربوط به برنامه های ویژه را انجام داده و شناسه ها را مدیریت می کند‪.‬‬
‫کشور ‪Smart TV‬‬
‫نسخه ویژه‬
‫فهرست شناسه ها‬
‫بازنشانی‬
‫اخطاریه‬
‫تنظیم کشور را در ‪ Smart TV‬تغییر می دهد‪.‬‬
‫سرویس ویژه و ‪ LG Smart World‬کشور انتخابی خود را دریافت کنید‪.‬‬
‫نسخه سرویس ویژه را نمایش می دهد‪.‬‬
‫شناسه های وارد شده به تلویزیون را بررسی و حذف می کند‪.‬‬
‫همه اطالعات شناسه های ثبت نام شده را از تلویزیون حذف می کند‪.‬‬
‫اخطاریه از طرف ‪ Smart TV‬را نمایش می دهد‪.‬‬
‫برای استفاده از ویژگی های هوشمند به اتصال شبکه بی سیم یا سیم دار نیاز است‪.‬‬
‫پس از اتصال به شبکه‪ ،‬می توانید از محتوای ویژه‪ LG Smart World، DLNA ،‬و موارد دیگر‬
‫استفاده کنید‪.‬‬
‫❐❐اتصال شبکه با یک کلیک‬
‫به آسانی به شبکه بی سیم‪/‬سیم دار متصل می شود‪.‬‬
‫‪ HOME‬تنظیمات شبکه اتصال شبکه را برای اتصال خودکار به یک شبکه موجود انتخاب‬
‫کنید‪ .‬دستورات روی صفحه تلویزیون را دنبال کنید‪.‬‬
‫❐❐برای اتصال به یک شبکه از طریق تنظیمات پیشرفته‬
‫‪HOME‬‬
‫تنظیمات‬
‫شبکه‬
‫اتصال شبکه‬
‫برای استفاده در شرایط خاص مثال در دفتر کار (در صورتی که از ‪ IP‬ایستا استفاده شود)‬
‫‪1 1‬یک اتصال شبکه انتخاب کنید‪ ،‬بی سیم یا سیم دار‪.‬‬
‫‪2 2‬هنگام اتصال از طریق ‪ ،Wi-Fi‬از یکی از روش های اتصال به شبکه زیر استفاده کنید‪.‬‬
‫لیست نقطه دستیابی از لیست نقطه دستیابی به یک شبکه متصل می شود‪.‬‬
‫به نقطه دستیابی بی سیم وارد شده متصل می شود‪.‬‬
‫ورود ‪SSID‬‬
‫وقتی دکمه نقطه دستیابی بی سیمی که از ‪ PBC‬پشتیبانی می کند فشار داده‬
‫‪WPS-PBC‬‬
‫شود‪ ،‬به آسانی متصل می شود‪.‬‬
‫‪WPS-PIN‬‬
‫ویژه‬
‫با وارد کردن ‪ PIN‬نقطه دستیابی بی سیمی که می خواهید به آن متصل شوید‬
‫در وب سایت نقطه دستیابی‪ ،‬به راحتی متصل می شود‪.‬‬
‫از طریق یک رایانه یا تلفن همراه با بی سیم فعال به شبکه متصل می شود‪.‬‬
‫❐❐برای استفاده از عملکرد ‪Wi-Fi Screen‬‬
‫‪HOME‬‬
‫تنظیمات‬
‫شبکه‬
‫‪Wi-Fi Screen Share‬‬
‫به استفاده از عملکردهای اتصال بی سیم مانند اتصال مستقیم ‪ Wi-Fi‬و ‪ WiDi‬اجازه می دهد‪.‬‬
‫صفحه دستگاه های متصل از طریق ‪ Wi-Fi Screen Share‬را در ‪ Smart Share‬به اشتراک می‬
‫گذارد‪.‬‬
‫‪ Wi-Fi Screen Share 1 1‬را روی روشن تنظیم کنید‪( .‬اگر از این ویژگی استفاده نمی کنید‪ ،‬آن را‬
‫روی خاموش قرار دهید‪).‬‬
‫‪2 2‬تنظیمات ‪ Wi-Fi Direct‬را در دستگاه مورد نظر جهت اتصال فعال کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬فهرستی از دستگاه های قابل اتصال به تلویزیون نمایش داده می شود‪.‬‬
‫‪4 4‬دستگاهی را برای اتصال انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪5 5‬وقتی پیام درخواست اتصال ظاهر شد‪ ،‬بله را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪6 6‬اگر دستگاه مورد نظر برای اتصال‪ ،‬درخواست را پذیرفت‪ Wi-Fi Screen Share ،‬متصل می‬
‫شود‪.‬‬
‫❐❐تنظیم شبکه ‪ -‬هشدار‬
‫✎ ✎از یک کابل استاندارد ‪ AN‬‏‪ Cat5( L‬یا باالتر همراه با رابط ‪ RJ45‬یا پورت ‪ LAN‬با مشخصات‬
‫‪ 10Base-T‬یا ‪ )100Base-TX‬استفاده کنید‪.‬‬
‫✎ ✎بازنشانی مودم می تواند اشکال در اتصال شبکه ایجاد کند‪ .‬برای حل این مشکل‪ ،‬دستگاه را‬
‫خاموش کرده‪ ،‬اتصال را قطع و دوباره برقرار کنید و سپس مجددا دستگاه را روشن کنید‪.‬‬
‫✎ ✎ال جی الکترونیکس در قبال اشکاالت اتصال شبکه یا هر گونه اشکال‪ ،‬عملکرد نادرست و خطا که‬
‫در اثر اتصال اینترنتی ایجاد شود‪ ،‬مسئولیتی نمی پذیرد‪.‬‬
‫✎ ✎اتصال شبکه ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات اینترنتی درست کار نکند‪.‬‬
‫✎ ✎برای سرويس ‪ ،DSL‬یک مودم ‪ DSL‬و برای سرویس کابلی‪ ،‬یک مودم کابلی مورد نیاز است‪.‬‬
‫بسته به قرارداد تنظیم شده با ارائه دهنده سرویس اینترنتی (‪ ،)ISP‬ممکن است فقط تعداد‬
‫محدودی اتصال شبکه موجود بوده و تنظیم شبکه تلویزیونی موجود نباشد‪( .‬اگر به ازای هر‬
‫خط فقط یک دستگاه مجاز باشد و رایانه از قبل متصل باشد‪ ،‬استفاده از دستگاه های دیگر ممکن‬
‫نخواهد بود‪).‬‬
‫✎ ✎شبکه های بی سیم ممکن است از دستگاه های دیگری که با فرکانس ‪ 2.4‬گیگاهرتز کار می کنند‬
‫(تلفن های بی سیم‪ ،‬دستگاه های ‪ Bluetooth‬یا مایکروفرها) دچار اختالل شوند‪ .‬این تداخل ممکن‬
‫است از دستگاه های با فرکانس ‪ 5‬گیگاهرتز مانند دستگاه های ‪ Wi-Fi‬دیگر نیز باشد‪.‬‬
‫✎ ✎محیط بی سیم اطراف می تواند باعث شود شبکه بی سیم کند کار کند‪.‬‬
‫✎ ✎اگر کل شبکه خانگی محلی را خاموش نکنید‪ ،‬ممکن است در برخی از دستگاه ها ترافیک شبکه‬
‫رخ دهد‪.‬‬
‫✎ ✎در اتصال نقطه دستیابی‪ ،‬به یک دستگاه نقطه دستیابی نیاز است که از اتصال بی سیم پشتیبانی کند و‬
‫ویژگی اتصال بی سیم باید در دستگاه فعال باشد‪ .‬برای بررسی در دسترس بودن اتصال بی سیم در‬
‫نقطه دستیابی خود‪ ،‬با ارائه دهنده خدمات تماس بگیرید‪.‬‬
‫✎ ✎تنظیمات امنیتی و ‪ SSID‬نقطه دستیابی را برای اتصال نقطه دستیابی بررسی کنید‪ .‬برای تنظیمات‬
‫امنیتی و ‪ SSID‬نقطه دستیابی‪ ،‬به اسناد مربوطه مراجعه کنید‪.‬‬
‫✎ ✎تنظیمات نامعتبر در دستگاه های شبکه (اشتراک گذار خط بی سیم‪/‬سیم دار‪ ،‬هاب) می تواند باعث‬
‫کند بودن تلویزیون یا عدم کارکرد صحیح آن شود‪ .‬دستگاه ها را بر طبق راهنمای مربوطه درست‬
‫نصب کرده و شبکه را تنظیم کنید‪.‬‬
‫✎ ✎یک اتصال موقتی ممکن است بسته به دستگاه متصل (مثال لپ تاپ) کار نکند‪.‬‬
‫✎ ✎روش اتصال ممکن است بسته به سازنده نقطه دستیابی متفاوت باشد‪.‬‬
‫❐❐برای استفاده از ‪Smart Share‬‬
‫‪HOME‬‏‬
‫‪Smart Share‬‬
‫با اتصال به یک دستگاه ‪ USB‬یا شبکه خانگی (‪ ،)DLNA، Media Link‬فایل های عکس‪/‬موسیقی‪/‬‬
‫ویدیویی را برای تلویزیون شما ارائه می دهد‪.‬‬
‫‪SMART SHARE‬‬
‫هدش طب‬
‫رتشیب ‪...‬‬
‫ترم هاگتسد‬
‫مورد ضبط شده‪/‬ذخیره شده در‬
‫‪ USB/HDD‬را برای پخش‪ /‬حذف‬
‫انتخاب می کند‪.‬‬
‫رتشیب ‪...‬‬
‫هدش هفاضا هزات‬
‫هدش اشامت اریخا‬
‫رتشیب ‪...‬‬
‫تایوتحم عون‬
‫رتشیب ‪...‬‬
‫همه‬
‫راهنمای اتصال‬
‫تنظیمات‬
‫سکع‬
‫ویدیو‬
‫نویزیولت‬
‫هدش طبض‬
‫یقیسوم‬
‫❐❐برای کنترل پخش فیلم‬
‫پخش را کنترل کرده و در حین نمایش فیلم ها‪ ،‬گزینه ها را تنظیم می کند‪.‬‬
‫پخش را متوقف کرده و به لیست برمی گردد‪.‬‬
‫‪List‬‬
‫نقطه مورد نظر را انتخاب کرده و پخش می کند‬
‫‪Option‬‬
‫گزینه ها را تنظیم می کند‪.‬‬
‫به حالت ‪ 3D‬تغییر می کند‪.‬‬
‫پخش می کند‬
‫❐❐برای کنترل مشاهده عکس‬
‫هنگام نمایش عکس ها به صورت تمام صفحه‪ ،‬پخش را کنترل کرده و گزینه ها را تنظیم می کند‪.‬‬
‫✎ ✎برای عكس های ‪ ،3D‬جلوه نمایش اسالید كار نمی كند‪ ،‬حتی وقتی كه عملكرد نمایش اسالید فعال‬
‫شود‪.‬‬
‫‪List‬‬
‫‪Option‬‬
‫‏پخش را متوقف کرده‬
‫و به لیست برمی گردد‪.‬‬
‫گزینه ها را تنظیم می کند‪.‬‬
‫به حالت ‪ 3D‬تغییر می کند‪.‬‬
‫‪BGM‬‬
‫‪Slideshow‬‬
‫عکس ها را به صورت یک‬
‫نمایش اسالید نشان می دهد‪.‬‬
‫موسیقی زمینه را پخش می کند‪.‬‬
‫تصویر را می چرخاند یا بزرگ می کند‪.‬‬
‫❐❐برای کنترل پخش موسیقی‬
‫پخش را کنترل کرده و در حین پخش موسیقی‪ ،‬گزینه ها را تنظیم می کند‪.‬‬
‫نقطه مورد نظر را انتخاب کرده و پخش‬
‫می کند‬
‫پخش را متوقف کرده و به لیست برمی‬
‫گردد‬
‫‪listt‬‬
‫‪optionn‬‬
‫گزینه ها را تنظیم می کند‬
‫پخش می کند‬
‫❐❐برای تنظیم عملکردهای مربوط به ‪Smart Share‬‬
‫‪HOME‬‏‬
‫‪Smart Share‬‬
‫تنظیمات‬
‫تنظیمات مربوط به پخش محتوای ‪ Smart Share‬را تغییر می دهد‪.‬‬
‫❌❌تنظیمات پیشرفته‬
‫نام تلویزیون‬
‫وضعیت شبکه‬
‫‪Wi-Fi Screen‬‬
‫‪Share‬‬
‫اشتراک گذاری‬
‫تلویزیون من‬
‫نام نمایشی در دستگاه های دیگر که هنگام جستجو ظاهر می شود را تغییر می‬
‫دهد‪.‬‬
‫اتصال شبکه را بررسی می کند‪.‬‬
‫به استفاده از عملکردهای اتصال بی سیم مانند اتصال مستقیم ‪ Wi-Fi‬و ‪WiDi‬‬
‫اجازه می دهد‪.‬‬
‫به اتصال با تلویزیون از دستگاه های دیگر اجازه می دهد‪/‬جلوگیری می کند‪.‬‬
‫اتصال ‪( DMR‬دستگاه پخش رسانه دیجیتال) را روشن‪/‬خاموش می کند‪.‬‬
‫پخش خودکار هنگام‬
‫دریافت‬
‫‪DivX VOD‬‬
‫محتوای انتقالی از دستگاه های دیگر را می پذیرد‪/‬رد می کند‪.‬‬
‫‪ DivX‬را ثبت نام یا منتشر می کند‪.‬‬
‫کد ثبت نام ‪ DivX‬را برای پخش فیلم های محافظت شده ‪ DivX‬بررسی می کند‪.‬‬
‫در سایت ‪ http://vod.divx.com‬ثبت نام کنید‪.‬‬
‫از کد ثبت نام برای اجاره یا خرید فیلم ها در ‪ www.divx.com/vod‬استفاده‬
‫می کند‪.‬‬
‫✎ ✎اگر از کد ثبت نام ‪ DivX‬دستگاه دیگری استفاده شود‪ ،‬فایل های اجاره ای‪/‬‬
‫خریداری شده ‪ DivX‬را نمی توان پخش نمود‪ .‬فقط از کد ثبت نام ‪DivX‬‬
‫مربوط به این دستگاه استفاده کنید‪.‬‬
‫✎ ✎فایل های تبدیل شده ای که از استانداردهای کدک ‪ DivX‬پیروی نکنند قابل‬
‫پخش نبوده و ممکن است تصاویر و صدای غیرعادی ایجاد کنند‪.‬‬
‫❌❌سابقه‬
‫برای حذف سابقه محتواها‪ ،‬دکمه زیر را فشار دهید‪ .‬از محتواهای موجود در منوی نوع محتویات و‬
‫دستگاه مرتبط شده استفاده کنید‪.‬‬
‫❌❌حریم خصوصی‬
‫دستگاهی را که نمی خواهید باز کنید در موارد افزوده شده اخیر و منوی موارد مشاهده شده اخیر بررسی‬
‫کنید‪ .‬‬
‫❐❐فایل پشتیبان ‪Smart Share‬‬
‫حداکثر نرخ انتقال داده ها‪:‬‬
‫‪( Mbps 20‬مگابیت در ثانیه)‬
‫فرمت های زیرنویس پشتیبانی شده خارجی‪ :‬‬
‫‏‪،*.smi‬‏ ‪،*.srt‬‏ ‪*.sub‬‏ (‪،MicroDVD‬‏ ‪SubViewer‬‏ ‪،)1.0/2.0‬‬
‫‪،*.ass‬‏ ‪،*.ssa‬‏ ‪*.txt‬‏ (‪،)TMPlayer‬‏ ‪*.psb‬‏ (‪)PowerDivX‬‬
‫فرمت های زیرنویس پشتیبانی شده داخلی‪ :‬‬
‫‪( XSUB‬از زیرنویس های داخلی ایجاد شده از ‪ DivX6‬پشتیبانی می کند)‬
‫❐❐کدک پشتیبانی شده ویدیو‬
1920 x 1080 @30p :‫حداکثر‬
‫کدک‬
‫پسوند‬
VC-1 ‫ نمایه ساده و اصلی‬،VC-1 ‫تصویری نمایه پیشرفته‬
‫ حرفه ای‬WMA 9 ،‫ استاندارد‬WMA ‫صوتی‬
،H.264/AVC ‫‏‬،XViD ‫‏‬،DivX6 ‫‏‬،DivX5 ‫‏‬،DivX4 ‫‏‬،DivX3.11‫‏‬
‫تصویری‬
Motion Jpeg
،)MP3( ‫‏‬Layer III ‫‏‬MPEG-1 ‫‏‬،II ‫‏‬،MPEG-1 Layer ‫‏‬I
‫صوتی‬
DTS ‫‏‬،ADPCM ‫‏‬،LPCM ‫‏‬،Dolby Digital Plus ‫‏‬،Dolby Digital
MPEG-4 Part 2 ‫‏‬،H.264/AVC ‫تصویری‬
AAC
‫صوتی‬
H.264/AVC ‫تصویری‬
HE-AAC, Dolby Digital ‫صوتی‬
.asf
.wmv
.divx
.avi
.mp4
.m4v
.mov
.mkv
‫کدک‬
‫پسوند‬
C-1 ‫‏‬،MPEG-2 ‫‏‬،H.264/AVC ‫تصویری‬
V
)MP3( ‫‏‬Layer III ‫‏‬MPEG-1 ‫‏‬،II ‫‏‬،Layer I ‫‏‬MPEG-1
‫صوتی‬
AAC ‫‏‬،Dolby Digital Plus ‫‏‬،Dolby Digital
MPEG-1، MPEG-2 ‫تصویری‬
II، DVD-LPCM ‫‏‬،MPEG-1 Layer I ‫‏‬،Dolby Digital ‫صوتی‬
MPEG-1 ‫تصویری‬
MPEG-1 Layer I, II
‫صوتی‬
.ts
.trp
.tp
.vob
.mpg
.mpeg
‫❌❌فایل موسیقی موجود‬
‫نوع فایل‬
‫‪mp3‬‬
‫اطالعات‬
‫گزینه‬
‫سرعت بیتی ‪ 32‬تا ‪ 320‬كيلوبيت در ثانيه‬
‫فرکانس نمونه ‪ 16‬تا ‪ 48‬كيلوهرتز‬
‫‪،MPEG1‬‏ ‪،MPEG2‬‏ ‪،Layer2‬‏ ‪Layer3‬‬
‫پشتیبانی‬
‫❌❌فایل عکس موجود‬
‫نوع فایل‬
‫‪jpe, jpg,)2D‬‬
‫‪)jpeg‬‬
‫‪)jps)3D‬‬
‫‪)mpo)3D‬‬
‫گزینه‬
‫نمایه‬
‫‪ :SOF0‬خط پایه‬
‫نوع فایل‬
‫‪ :SOF1‬توالی گسترده‬
‫موجود‬
‫‪ :SOF2‬پیش رونده‬
‫حداقل‪64 x 64 :‬‬
‫حداکثر‪:‬‬
‫اندازه عکس‬
‫نوع عادی‪15360 (W) x 8640 (H) :‬‬
‫نوع پیشرو‪1920 (W) x 1440 (H) :‬‬
‫نوع فایل‬
‫‪mpo‬‬
‫موجود‬
‫اندازه ‪:4:3‬‬
‫اندازه عکس ‪،3648 x 2736‬‏ ‪،2592 x 1944‬‏ ‪2048 x 1536‬‬
‫اندازه ‪3648 x 2432 :3:2‬‬
‫❐❐پخش ویدیو ‪ -‬هشدار‬
‫✎ ✎برخی از زیرنویس ها که توسط کاربران ایجاد می شوند ممکن است درست کار نکنند‪.‬‬
‫✎ ✎فایل های ویدیویی و زیرنویس ها باید در یک پوشه قرار بگیرند‪ .‬برای آن که زیرنویس ها درست‬
‫نمایش داده شوند‪ ،‬فایل های ویدیویی و زیرنویس ها باید یک نام داشته باشند‪.‬‬
‫✎ ✎ما از فایل های جریانی که حاوی ‪( GMC‬جبران حرکت کلی) یا ‪( Qpel‬تخمین حرکت ‪)Quarterpel‬‬
‫هستند پشتیبانی نمی کنیم‪.‬‬
‫✎ ✎فقط نمایه ‪ H.264/AVC‬سطح ‪ 4.1‬و کمتر پشتیبانی می شود‪.‬‬
‫✎ ✎محدوده اندازه فایل به محیط رمزگذاری بستگی دارد‪.‬‬
‫✎ ✎فایل های فیلم ایجاد شده با رمز ممکن است پخش نشوند‪.‬‬
‫✎ ✎فایل های فیلم با فرمتی غیر از فرمت های تعیین شده در اینجا ممکن است پخش نشوند‪.‬‬
‫✎ ✎پخش فایل های فیلم ذخیره شده در دستگاه ‪ USB‬که از سرعت زیاد پشتیبانی نمی کند‪ ،‬ممکن است‬
‫درست انجام نشود‪.‬‬
‫✎ ✎این تلویزیون هنگام پخش فایل ویدیویی ‪ ،USB‬از کدک صوتی ‪ DTS‬پشتیبانی می کند‪.‬‬
‫‪ DLNA‬مخفف پیوستگی شبکه زنده دیجیتال است که به شما امکان می دهد از فایل های ویدیویی‪/‬‬
‫موسیقی‪/‬عکس ذخیره شده در رایانه یا سرور در تلویزیون و از طریق شبکه خانگی لذت ببرید‪.‬‬
‫❐❐برای متصل کردن یک گوشی هوشمند دارای ‪DLNA‬‬
‫تلویزیون و گوشی هوشمند باید در یک شبکه باشند‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪1‬مطمئن شوید که ‪ Wi-Fi‬در گوشی هوشمند فعال است‪.‬‬
‫‪2‬برنامه را برای اشتراک گذاری محتوا در گوشی هوشمند نصب‪/‬اجرا کنید‪.‬‬
‫‪"3‬اشتراک گذاری محتویات تلفن همراه من" را اجرا کنید‪.‬‬
‫‪4‬نوع محتوای مورد نظر (صوتی‪/‬تصویری‪/‬عکس) را برای پخش انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪5‬ویدیو‪ ،‬موسیقی یا عکس را برای پخش در تلویزیون انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪6‬افزودن به لیست پخش را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪7‬نام مدل تلویزیون را در دستگاهی که می خواهید محتوای آن پخش شود‪ ،‬انتخاب کنید‪.‬‬
‫(نام مدل تلویزیون روی برچسب دستگاه است‪).‬‬
‫‪8‬پخش ▶ فایل انتخابی را روی صفحه تلویزیون نشان می دهد‪.‬‬
‫❐❐برای اتصال ‪( DLNA DMR‬دستگاه پخش رسانه دیجیتالی)‬
‫اگر سیستم عامل رایانه ‪ Windows 7‬است یا دستگاه دارای مجوز ‪( DLNA‬مثال تلفن همراه) از طریق‬
‫یک شبکه متصل است‪ ،‬می توانید موسیقی‪/‬ویدیو‪/‬عکس را بدون نصب برنامه جداگانه در تلویزیون‬
‫پخش کنید‪.‬‬
‫‪1 1‬تلویزیون و رایانه را در یک شبکه پیکربندی کنید‪ .‬رایانه با سیستم عامل ‪ Windows 7‬را در شبکه‬
‫پیکربندی کنید‪.‬‬
‫‪2 2‬روی فایل موسیقی‪/‬ویدیو‪/‬عکس مورد نظر کلیک راست کرده و از ویژگی "پخش راه دور" همراه با‬
‫‪ Windows 7‬برای پخش استفاده کنید‪.‬‬
‫برای پخش محتوا از یک دستگاه مانند تلفن همراه‪ ،‬به راهنمای کاربر دستگاه مراجعه کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬در پنجره ای که در تلویزیون باز می شود‪ ،‬بله را انتخاب کنید‪ .‬حتی اگر چند تلویزیون یا دستگاه‬
‫متصل باشد‪ ،‬محتوا فقط در یک دستگاه پخش می شود‪ .‬سرعت پخش بسته به سرعت شبکه متفاوت‬
‫است‪.‬‬
‫❐❐برای اتصال ‪( DLNA DMP‬دستگاه پخش رسانه دیجیتالی)‬
‫با رایانه ای که در آن ‪ Nero MediaHome 4 Essentials‬نصب شده است‪ ،‬می توان فایل های‬
‫موسیقی‪/‬ویدیو‪/‬عکس را در تلویزیون و با مرتبط کردن آن ها از طریق شبکه خانگی دوباره پخش نمود‪.‬‬
‫‪1 1‬تلویزیون و رایانه را در یک شبکه پیکربندی کنید‪ .‬تلویزیون و هر دستگاه باید از طریق یک نقطه‬
‫دستیابی به هم متصل باشند تا بتوان سرویس ‪ DLNA‬و ‪ Media Link‬را در آن ها فعال نمود‪.‬‬
‫‪ Nero MediaHome 42 2‬را از وب سایت (‪ )http://www.lg.com‬در رایانه نصب کنید‪ .‬قبل از‬
‫نصب‪ ،‬همه برنامه های در حال اجرا از جمله فایروال و برنامه های آنتی ویروس را ببندید‪.‬‬
‫‪3 3‬فایل‪/‬پوشه های مورد نظر برای اشتراک گذاری در رایانه ای که ‪Nero MediaHome 4‬‬
‫‪ Essentials‬در آن نصب است‪ ،‬مشخص کنید‪.‬‬
‫‪ .1‬برنامه "‪ "Nero MediaHome 4 Essentials‬نصب شده در رایانه را اجرا کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬فایل های پوشه را برای اشتراک گذاری انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ .3‬پوشه اشتراکی را پیکربندی کرده و روی "‪( "Start Server‬راه اندازی سرور) کلیک کنید‪.‬‬
‫سرور راه اندازی می شود‪.‬‬
‫✎ ✎اگر پوشه اشتراک گذاشته شده در تلویزیون ظاهر نشد‪ ،‬روی زبانه ‪( Local Folder‬پوشه محلی)‬
‫کلیک کرده و دوباره جستجو کنید‪.‬‬
‫✎ ✎برای اطالعات بیشتر و اطالع راجع به نرم افزار‪ ،‬به وب سایت ‪http://www.nero.com‬‬
‫مراجعه کنید‪.‬‬
Nero MediaHome 4 Essentials ‫❌❌نیازمندی های رایانه برای نصب‬
Windows® XP ‫‏‬،Windows Vista® ،)‫ یا باالتر‬Service pack 2( W
‫ ‏‬indows® XP•
W
‫ ‏‬indows Server® 2003 ،)‫ یا باالتر‬Service pack 2( M
‫ ‏‬edia Centre Edition 2005
)‫ یا باالتر‬Service pack 1(
)‫ بیتی‬64 ‫ و‬32( U
‫ ‏‬ltimate ‫ یا‬Enterprise ‫‏‬،Professional ‫‏‬،Windows® 7 Home Premium•
)‫ بیتی اجرا می شود‬32 ‫ بیتی (برنامه در حالت‬64 ‫ نسخه‬Windows Vista®•
)‫ بیتی اجرا می شود‬32 ‫ بیتی (برنامه در حالت‬64 ‫ نسخه‬Windows® 7•
‫ مگابایت‬200 ‫ بیشتر از‬:‫•فضای هارد درایو‬
•
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•‪:CPU‬‏ ‪®GHz Intel 1.2‬‏ ‪®Pentium‬‏ ‪ III‬یا پردازشگر ‪AMD Sempron™ 2200+‬‬
‫•حافظه‪ :‬بیشتر از ‪ 256‬مگابایت ‪RAM‬‬
‫•کارت گرافیک‪ :‬بیشتر از ‪ 32‬مگابایت‪ ،‬باید دقت تصویر حداقل ‪ 800 x 600‬پیکسل و حداقل تنظیمات‬
‫رنگ ‪ 16‬بیتی را پشتیبانی کند‬
‫•‪ Windows® Internet Explorer® 6.0‬یا باالتر‬
‫•‪ DirectX® 9.0c‬اصالح شده ‪( 30‬آگوست ‪ )2006‬یا باالتر‬
‫•محیط شبکه‪ 100 :‬مگابایت اترنت‪ LAN WLAN ،‬بی سیم (‪ )IEEE 802.11g‬یا باالتر‬
‫❌❌در صورت نقص در ‪DLNA‬‬
‫✎ ✎اگر ویژگی ‪ DLNA‬درست کار نکرد‪ ،‬تنظیمات شبکه خود را بررسی کنید‪.‬‬
‫✎ ✎برای تماشای عکس های ‪ 1080p‬از طریق ‪ ،DLNA‬به یک نقطه دستیابی ‪ 5‬گیگاهرتز نیاز دارید‬
‫و اگر از نقطه دستیابی ‪ 2.4‬گیگاهرتز استفاده کنید‪ ،‬ممکن است تصاویر شکسته شوند یا اشکاالت‬
‫دیگر رخ دهد‪.‬‬
‫✎ ✎‪ DLNA‬ممکن است در شبکه بی سیم درست کار نکند‪ .‬توصیه می شود به یک شبکه سیم دار متصل‬
‫شوید‪.‬‬
‫✎ ✎هنگام پخش فیلم در حالت ‪ ،DLNA‬زیرنویس داخلی و حالت چندصدایی پشتیبانی نمی شود‪.‬‬
‫✎ ✎اگر بیشتر از یک تلویزیون به سرور در حالت ‪ DLNA‬متصل باشد‪ ،‬ممکن است محتوا بسته به‬
‫کارکرد سرور پخش نشود‪.‬‬
‫✎ ✎بسته به دستگاه ‪ ،DLNA‬ممکن است زیرنویس ها پشتیبانی نشوند‪.‬‬
‫✎ ✎ویژگی ‪ DLNA‬ممکن است بسته به محیط شبکه درست کار نکند‪.‬‬
‫✎ ✎ویژگی ‪ DLNA‬با برخی از نقاط دستیابی که از ارسال به چند آدرس شبکه پشتیبانی نمی کنند‪ ،‬کار‬
‫نمی کند‪ .‬برای اطالعات بیشتر‪ ،‬به راهنمای نقطه دستیابی مراجعه کرده یا با سازنده مشورت نمایید‪.‬‬
‫✎ ✎انواع پشتیبانی شده فایل ممکن است بسته به محیط سرور ‪ DLNA‬متفاوت باشد حتی برای فایل هایی‬
‫که توسط تلویزیون پشتیبانی می شوند‪.‬‬
‫✎ ✎زیاد بودن تعداد فایل ها و پوشه های فرعی در یک پوشه ممکن است باعث اشکال شود‪.‬‬
‫✎ ✎اطالعات فایل از سرور ‪ DLNA‬ممکن است درست نشان داده نشود‪.‬‬
‫✎ ✎هنگام مشاهده زیرنویس های ویدیو در سرور ‪ ،DLNA‬توصیه می کنیم از ‪Nero MediaHome 4‬‬
‫‪ Essentials‬استفاده نمایید‪.‬‬
‫✎ ✎اگر فایل زیرنویس بعدا اضافه شود‪ ،‬پوشه اشتراکی را بسته و دوباره باز کنید‪.‬‬
‫✎ ✎فایل ‪ DRM‬واقع در یک سرور ‪ Nero MediaHome‬قابل پخش نیست‪.‬‬
‫❐❐برای اتصال به پیوند رسانه‬
‫برنامه ‪ Plex‬را در رایانه یا لپ تاپ متصل به شبکه ای که تلویزیون هوشمند به آن متصل است‪ ،‬نصب‬
‫کنید تا بتوانید بسیار آسان و راحت به انواع مختلفی از موارد چندرسانه ای شامل عکس ها‪ ،‬ویدیوها و‬
‫موسیقی ذخیره شده در رایانه‪/‬لپ تاپ دسترسی داشته باشید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬برنامه ‪ Plex Media Server‬را در رایانه‪/‬لپ تاپ نصب کنید‪ .‬از وب سایت‬
‫(‪ )http://www.lg.com‬بازدید کرده و برنامه ‪ Plex‬مناسب برای رایانه‪/‬لپ تاپ خود را بارگیری‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪2‬پس از نصب برنامه‪ ،‬روی نماد ‪ Plex‬در نوار ابزار مانیتور رایانه کلیک راست کنید‪ .‬بخش فایل‬
‫را در مدیر رسانه تنظیم می کند‪.‬‬
‫‪ 3‬پیوند رسانه را در صفحه اصلی تلویزیون انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪4‬بخش پیوند رسانه رایانه‪/‬لپ تاپ متصل ظاهر می شود‪ .‬بخش را انتخاب کنید‪.‬‬
‫❐❐برای استفاده از پیوند رسانه‬
‫پیوند رسانه‬
MEDIA LINK
HOME
Information may be provided in English.
‫پوشه ها همانطور که در مدیر رسانه‬
‫ تنظیم شده‬PLEX Media Manager
.‫ ظاهر می گردند‬،‫اند‬
Sort by server
Device Selection
PLEX Channels
Back
Exit
‫❐❐نیازمندی های سیستم برای نصب ‪PLEX‬‬
‫ •حداقل نیازمندی ها‬
‫رایانه ای با حداقل ‪ 1,6‬گیگاهرتز پردازشگر ‪ Intel Core Duo‬و ‪ ،Windows XP SP3‬با حداقل‬
‫‪ 512‬مگابایت ‪RAM‬‬
‫‪ 720p( H‬و ‪)1080p‬‬
‫ •توصیه های الزم برای کدگذاری متقابل محتوای ‪ D‬‏‬
‫رایانه ای با حداقل ‪ 2,4‬گیگاهرتز پردازشگر ‪ Intel Core Duo‬و ‪ ،Windows XP SP3‬با حداقل‬
‫‪ 2‬گیگابایت ‪RAM‬‬
‫از ‪،Windows XP‬‏ ‪ Vista‬و ‪ Windows 7‬پشتیبانی می کند‬
‫ •نیازمندی های شبکه‬
‫اتصال اینترنتی ‪ ADSL/Cable/Wi-Fi‬برای خروجی فوق داده های رسانه و به روزآوری‬
‫شبکه سیم دار‪ :‬شبکه اترنت با ‪ Base-T 100‬یا ‪Base-T 1000‬‬
‫شبکه بی سیم‪ :‬شبکه غیرانبوه ‪ 802.11n‬توصیه می شود و شبکه ای که از پخش رسانه در دستگاه‬
‫های تلفن همراه بی سیم پشتیبانی کند‬
‫❐❐استفاده از پیوند رسانه ‪ -‬هشدار‬
‫✎ ✎نسخه سرور رسانه ‪ PLEX‬نصب شده در ‪ Mac‬یا رایانه ای که از ‪ 0.9.1.14‬یا جدیدتر پشتیبانی کند‪.‬‬
‫✎ ✎برای زبان های زیر‪ ،‬زبان ‪ GUI‬انگلیسی بوده و داده های ارسال شده نمایش داده نمی شوند؛‬
‫تایلندی‪ ،‬عربی‪ ،‬فارسی‪ ،‬عبری‪ ،‬کردی‬
‫✎ ✎هنگام پخش مجدد یک برنامه ویدیویی از یک نوع رسانه که توسط تلویزیون پشتیبانی نمی شود‪ ،‬به‬
‫علت زمان پردازش اضافی که الزم است‪ ،‬یک تاخیر در پخش اولیه خواهید داشت‪.‬‬
‫سرعت تبدیل رایانه ممکن است بسته به کارکرد رایانه و سرعت شبکه متفاوت باشد‪.‬‬
‫✎ ✎انواع فایل پشتیبانی شده برای فایل های ذخیره شده در رایانه (فیلم‪ ،‬نمایش تلویزیونی‪ ،‬موسیقی) با‬
‫‪ DLNA‬یکسان است‪.‬‬
‫✎ ✎هنگام پخش کلیپ های موسیقی‪ ،‬هیچ پشتیبانی برای پخش با حرکت کلیپ وجود ندارد‪( .‬به همین‬
‫صورت برای ‪).DLNA‬‬
‫✎ ✎وقتی ویدیوهای با کیفیت باال با اتصال ‪ Wi-Fi‬پخش می شوند‪ ،‬ممکن است تاخیر داشته یا پخش به‬
‫درستی انجام نشود‪.‬‬
‫✎ ✎اگر تنظیمات ‪ AP‬صحیح نباشد‪ ،‬ممکن است تلویزیون ‪,‬رایانه را تشخیص ندهد‪.‬‬
‫(برای مثال اگر ویژگی "ارسال به همه ایستگاه های شبکه" را روی دستگاه ‪ AP‬تنظیم کنید‪،‬‬
‫تلویزیون نمی تواند رایانه را در اتصال ‪ Wi-Fi‬تشخیص دهد‪).‬‬
‫✎ ✎برای برخی از پالگین ها‪ ،‬عملکرد پخش به چند نوع رسانه محدود است‪.‬‬
‫✎ ✎پالگین ممکن است بدون اطالع قبلی و بر طبق سیاست ارائه دهنده خدمات تغییر کرده و دیگر عمل‬
‫نکند‪.‬‬
‫❐❐برای متصل کردن دستگاه ‪USB‬‬
‫یک دستگاه ذخیره ‪( USB‬شامل ‪ HDD‬خارجی‪ ،‬حافظه ‪ )USB‬را به درگاه ‪ USB‬تلویزیون وصل کرده‬
‫و از تماشای فایل های ذخیره شده در ‪ ،USB‬در تلویزیون لذت ببرید‪.‬‬
‫برای برداشتن دستگاه ذخیره ‪ ،USB‬منوی سریع (‪ )Q.MENU‬دستگاه ‪ USB‬مورد نظر را انتخاب‬
‫کنید؛ تا وقتی پیام ‪ USB‬برداشته شده است را ندیدید‪ ،‬دستگاه را از تلویزیون جدا نکنید‪ .‬اگر دستگاه را‬
‫به زور از تلویزیون جدا کنید‪ ،‬ممکن است خطایی در تلویزیون یا دستگاه ذخیره ‪ USB‬رخ دهد‪.‬‬
‫✎ ✎وقتی دستگاه ‪ USB‬برای برداشتن انتخاب می شود‪ ،‬دیگر قابل خواندن نیست‪ .‬می توانید دستگاه‬
‫ذخیره ‪ USB‬را خارج کرده و دوباره وارد کنید‪.‬‬
‫❐❐استفاده از دستگاه ذخیره ‪ - USB‬هشدار‬
‫✎ ✎اگر دستگاه ذخیره ‪ USB‬مجهز به یک برنامه تشخیص خودکار داخلی باشد یا از درایو شخصی خود‬
‫استفاده کند‪ ،‬ممکن است کار نکند‪.‬‬
‫✎ ✎برخی از دستگاه های ذخیره ‪ USB‬ممکن است اصال یا درست کار نکنند‪.‬‬
‫✎ ✎فقط از دستگاه های ذخیره ‪ USB‬فرمت شده با سیستم فایل ‪ Windows FAT32‬یا ‪ NTFS‬استفاده‬
‫کنید‪.‬‬
‫✎ ✎برای دستگاه های ‪ ،USB HDD‬توصیه می شود که از دستگاه هایی با ولتاژ کمتر از ‪ 5‬ولت و‬
‫جریان کمتر از ‪ 500‬میلی آمپر استفاده کنید‪.‬‬
‫✎ ✎توصیه می شود از ‪ USB memory stick‬با حافظه ‪ 32‬گیگابایت یا کمتر و ‪USB HDD‬های با‬
‫حافظه ‪ 2‬ترابایت یا کمتر استفاده نمایید‪.‬‬
‫✎ ✎اگر ‪ USB HDD‬مجهز به عملکرد ذخیره نیرو به طور صحیح کار نکرد‪ ،‬دستگاه را خاموش و‬
‫روشن کنید‪ .‬برای اطالعات بیشتر‪ ،‬به راهنمای کاربر ‪ USB HDD‬مراجعه کنید‪.‬‬
‫✎ ✎داده های موجود در دستگاه ذخیره ‪ USB‬ممکن است آسیب ببینند‪ ،‬بنابراین از فایل های مهم در‬
‫دستگاه های دیگر پشتیبان تهیه کنید‪ .‬حفظ داده ها به عهده کاربر بوده و سازنده در قبال فقدان داده‬
‫ها مسئولیتی نمی پذیرد‪.‬‬
‫❐❐برای❐استفاده❐از❐برنامﮫ❐ھای❐ویژه‬
‫‪HOME‬‬
‫❐ویژه‬
‫با این سرویس می توانید در حالی که به شبکه متصل هستید‪ ،‬به آسانی و در هر زمان به دامنه وسیعی‬
‫از محتوا مانند فیلم‪ ،‬اخبار و ‪ UCC‬دسترسی داشته باشید‪.‬‬
‫برنامه های ویژه شامل سرویس های ویژه مربوط به هر کشور است که دربرگیرنده میزان حساسیت‬
‫فرهنﮓ مناطﻘه مختلف و محتوای جهانی می باشد‪.‬‬
‫‪PREMIUM‬‬
‫جستجو‬
‫پخﺶ تصویر‬
‫ورود به سیستم‬
‫افزودن به برنامه های من‬
‫‪Add to My Apps‬‬
‫‪Social‬‬
‫‪Network‬‬
‫‪Photo‬‬
‫‪Weather‬‬
‫‪Cinema‬‬
‫‪Viral Video‬‬
‫‪Game‬‬
‫‪Map‬‬
‫‪Video‬‬
‫‪Sports‬‬
‫‪News‬‬
‫محتوای ویژه‬
‫محتویات مورد نظر برای‬
‫استفاده را انتخاب کنید‪.‬‬
‫❐❐برای استفاده از محتوای غیررایگان‬
‫برای برخی از مطالب ویژه باید هزینه ای پرداخت شود‪ .‬سرویس های غیررایگان از طریق سیستم‬
‫صورتحساب متعلق به ال جی الکترونیکس یا از طریق ارائه دهنده محتوای مربوطه پرداخت می شوند‪.‬‬
‫قبل از استفاده از سیستم صورتحساب ال جی ‪ ،‬باید برای عضویت ثبت نام کرده و جهت خرید محتوای‬
‫غیررایگان‪ ،‬اطالعات پرداخت خود را در تلویزیون یا وب سایت (‪ )www.lgapps‌tv.com‬ثبت کنید‪.‬‬
‫شما می توانید برای عضویت در صفحه ورود به سیستم در تلویزیون یا وب سایت ما ثبت نام کنید‪ .‬سپس با‬
‫همان شناسه به تلویزیون و وب سایت وارد شوید‪.‬‬
‫‪1 1‬برای ورود‪ ،‬روی دکمه ورود به سیستم در سمت راست باالی صفحه اصلی کلیک کنید‪.‬‬
‫‪2 2‬به سرویس ویژه مورد نظر وارد می شوید‪( .‬برای سرویس های پیشرفته‪ ،‬پس از ثبت نام برای‬
‫سرویس پیشرفته‪ ،‬باید جداگانه وارد سیستم شوید‪).‬‬
‫‪3 3‬پس از بررسی اطالعات سرویس و قیمت‪ ،‬روی دکمه خرید کلیک کنید‪( .‬ممکن است بسته به‬
‫محتوا‪ ،‬در تعداد دفعات و مدت زمان محدودیت هایی وجود داشته باشد‪).‬‬
‫‪4 4‬وقتی مراحل خرید کامل شد‪ ،‬محتوای خریداری شده خود را با کلیک روی دکمه خرید مشاهده نمایید‪.‬‬
‫‪5 5‬شناسه خود را از منوی باالی صفحه اصلی انتخاب کرده و سوابق خرید را از صفحه من‬
‫درخواست پرداخت بررسی نمایید‪ .‬این مورد در صفحه من تاریخچه خرید در وب سایت‬
‫(‪ )www.lgappstv.com‬نیز موجود است‪.‬‬
‫❐❐برای بازنشانی محتوای ویژه‬
‫‪HOME‬‬
‫تنظیمات‬
‫پشتیبانی‬
‫قالب بندی محتوای برتر‬
‫لیست ویژه‪ ،‬اطالعات ویژه‪ ،‬تنظیم کشور و اطالعات ورود به سیستم کاربر را بازنشانی می کند‪.‬‬
‫بازنشانی‪ ،‬خطاهای ایجاد شده در حین به روز رسانی ویژه را رفع می کند‪.‬‬
‫✎ ✎ممکن است محتوای ارائه شده توسط ارائه دهندگان سرویس به منظور بهبود کیفیت سرویس‬
‫خود‪ ،‬بدون اطالع قبلی تغییر داده شده یا حذف شوند‪ .‬برای طرح سوال‪ ،‬عیب یابی یا بررسی‬
‫جدیدترین اطالعات درباره محتوا‪ ،‬به وب سایت محتوای مربوطه مراجعه نمایید‪ .‬ال جی‬
‫الکترونیکس هیچ مسئولیت قانونی را در قبال سرویس های محتوا و اطالعات مربوطه آن نمی‬
‫پذیرد‪ ،‬حتی زمانی که ارائه یک سرویس دیگر توسط ارائه دهنده سرویس متوقف شده باشد‪.‬‬
‫✎ ✎کیفیت سرویس ویژه تحت تاثیر اتصال اینترنت شما می باشد‪ .‬در صورت هر گونه سوال مربوط‬
‫به سرعت اینترنت یا سایر اشکاالت سرویس‪ ،‬با ارائه دهنده سرویس اینترنتی خود مشورت کنید‪.‬‬
‫✎ ✎برای بهترین کیفیت سرویس‪ ،‬توصیه می کنیم در سرویس اینترنتی با سرعت ‪ 4.0‬مگابیت‬
‫در ثانیه (‪ 1.5‬مگابیت در ثانیه یا باالتر) مشترک شوید‪ .‬اگر در سرعت اینترنت اشکالی وجود‬
‫داشت‪ ،‬با ارائه دهنده سرویس اینترنتی خود تماس بگیرید‪.‬‬
‫✎ ✎برخی از ارائه دهندگان سرویس ممکن است مطالبی ارائه دهند که برای کوچکترها مناسب نباشد‪.‬‬
‫توصیه می شود والدین به این نکته توجه کنند‪.‬‬
‫❐❐برای استفاده از ‪LG Smart World‬‬
‫‪HOME‬‬
‫‪LG Smart World‬‬
‫‪ LG Smart World‬یک سرویس برنامه موجود در سرویس ‪ Smart TV‬است‪ .‬شما می توانید انواع‬
‫مختلفی از برنامه های رایگان‪/‬غیررایگان مانند آموزش‪ ،‬سرگرمی‪ ،‬برنامه های روزمره و اخبار را‬
‫بارگیری کرده و از آن ها لذت ببرید‪.‬‬
‫وارد سیستم شوید‪.‬‬
‫وقتی وارد سیستم می شوید‪ ،‬شناسه نمایش داده می‬
‫شود‪.‬‬
‫پس از انتخاب شناسه‪ ،‬می توانید صفحه من و خروج‬
‫از سیستم را انتخاب کنید‪.‬‬
‫برنامه را برای نصب انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪My Apps‬‬
‫‪Education‬‬
‫‪News/Info.‬‬
‫عومجم‬
‫‪Life‬‬
‫دیدج‬
‫‪Entertainment‬‬
‫دراوم نیرترب‬
‫ناگیار‬
‫‪Game‬‬
‫دراوم نیرترب‬
‫ناگیارریغ‬
‫‪All‬‬
‫رترب‬
‫❐❐برای ثبت نام در ‪LG Smart World‬‬
‫‪HOME‬‬
‫ورود به سیستم‬
‫برای بارگیری و اجرای برنامه ها‪ ،‬باید ثبت نام کنید‪.‬‬
‫‪ 1 1‬ثبت نام را انتخاب کرده و اخطاریه را بپذیرید‪.‬‬
‫‪2 2‬شناسه و رمز ورود را وارد کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬در کادر تایید رمز ورود‪ ،‬دوباره رمز ورود را وارد کنید‪.‬‬
‫‪4 4‬برای تکمیل مراحل ثبت نام‪ ،‬تایید را انتخاب کنید‪.‬‬
‫✎ ✎می توانید برای عضویت در تلویزیون یا وب سایت (‪ )www.lgapps‌tv.com‬ثبت نام کنید‪.‬‬
‫✎ ✎پس از ثبت نام عضویت‪ ،‬با همان شناسه وارد تلویزیون و وب سایت ما شوید‪.‬‬
‫✎ ✎شما می توانید با یک شناسه به حداکثر پنج تلویزیون وارد شوید‪.‬‬
‫❐❐برای نصب برنامه در تلویزیون خود‬
‫‪HOME‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪LG Smart World‬‬
‫‪1‬برای ورود‪ ،‬روی دکمه ورود به سیستم در باالی صفحه اصلی کلیک کنید‪.‬‬
‫‪2‬کارت ‪ LG Smart World‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3‬برنامه مورد نظر را از لیست انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪4‬جزئیات برنامه را بررسی کرده و سپس دکمه نصب یا خرید را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪5‬بررسی کنید عملکردها و لوازم جانبی تلویزیون مورد نیاز برای نصب برنامه را داشته باشید‪،‬‬
‫سپس دکمه ‪ OK‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪6‬برای برنامه های غیررایگان‪ ،‬تایید اعتبار پرداخت و خرید الزم است‪.‬‬
‫‪7‬وقتی نصب انجام شد‪ ،‬اجرا را انتخاب کنید تا برنامه فورا اجرا شود‪ .‬اگر نمی خواهید برنامه فورا‬
‫اجرا شود‪ ،‬بستن را انتخاب کنید‪ .‬اگر می خواهید برنامه بعدا اجرا شود‪ ،‬برنامه های من را برای‬
‫بررسی فهرست برنامه های نصب شده در تلویزیون انتخاب کنید‪.‬‬
‫✎ ✎شما می توانید از طریق رایانه یا تلویزیون برنامه ها را خریداری نمایید‪ ،‬ولی باید از تلویزیون‬
‫برای نصب و اجرای آن ها استفاده کنید‪.‬‬
‫✎ ✎اگر فضای ذخیره تلویزیون کافی نیست‪ ،‬می توانید برنامه ها را از پایانه تلویزیون مربوط به‬
‫برنامه های ‪ ،USB‬در یک دستگاه ذخیره ‪ USB‬متصل بارگیری کنید‪ .‬برنامه های ذخیره شده در‬
‫‪ USB‬را می توان از صفحه برنامه های من اجرا یا حذف کرد ویا انتقال داد‪.‬‬
‫✎ ✎یک دستگاه ذخیره ‪ USB‬حاوی برنامه ها را نمی توان برای داده های دیگر استفاده نمود‪( .‬فقط‬
‫برای برنامه های ‪)USB‬‬
‫❐❐برای مدیریت اطالعات من‬
‫‪HOME‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪LG Smart World‬‬
‫‪1‬وارد سیستم شوید‪.‬‬
‫‪2‬شناسه وارد شده فعلی را در باالی صفحه نمایش انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ 3‬صفحه من را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪4‬با بررسی اطالعات عضویت‪ ،‬لیست برنامه های خریداری شده من و لیست برنامه های نصب شده‬
‫تلویزیون‪ ،‬مدیریت می کند‪.‬‬
‫اطالعات من‬
‫درخواست پرداخت‬
‫برنامه های خریداری شده‬
‫اطالعات اصلی درباره شناسه ای که در حال حاضر وارد سیستم شده‬
‫است را نمایش می دهد‪ .‬برای تغییر اطالعات عضویت خود‪ ،‬از‬
‫‪ www.lgappstv.com‬در رایانه خود بازدید کنید‪.‬‬
‫تاریخچه پرداخت شناسه وارد شده را نمایش می دهد‪.‬‬
‫لیست برنامه های خریداری شده مربوط به شناسه وارد شده را نمایش‬
‫می دهد‪.‬‬
‫شما می توانید برنامه های خریداری شده را حذف یا مجددا نصب‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪HOME‬‬
‫اینترنت‬
‫آدرس اينترنتی را به صورت دستی در تلویزیون وارد کرده یا از وب سایت هایی که به قسمت‬
‫برگزیده اضافه شده است‪ ،‬بازدید کنید‪.‬‬
‫صفحه فعلی را به مورد عالقه ها اضافه کنید‪.‬‬
‫به وب سایت بازدید‬
‫شده می رود‪.‬‬
‫آدرس وب را تایپ می کند‪.‬‬
‫وقتی چند مرورگر وب را‬
‫باز می کنید‪ ،‬انتخاب می‬
‫کند‪.‬‬
‫✎ ✎اینترنت تا ‪ Flash 10‬را پشتیبانی می کند اما از فن آوری وابسته به یک شبکه مانند ‪ActiveX‬‬
‫پشتیبانی نمی کند‪.‬‬
‫✎ ✎اینترنت فقط با پالگین از قبل نصب شده کار می کند‪.‬‬
‫✎ ✎اینترنت ممکن است قادر به پخش فرمت فایل رسانه ای به غیر از فرمت های زیر نباشد‪:‬‬
‫‪JPEG / PNG / GIF / WMV (ASF) / WMA / MP3 / MP4‬‬
‫✎ ✎اینترنت بسته می شود اگر حافظه کافی نباشد‪.‬‬
‫✎ ✎برای اینترنت از فونت های نصب شده در تلویزیون استفاده شده و ممکن است بسته به محتوای‬
‫پخش شده درست نمایش داده نشوند‪.‬‬
‫✎ ✎اینترنت از بارگیری فونت و فایل پشتیبانی نمی کند‪.‬‬
‫✎ ✎اینترنت برای تلویزیون طراحی شده و ممکن است عملکرد آن با مرورگرهای رایانه متفاوت باشد‪.‬‬
‫✎ ✎اینترنت یک مرورگر تلویزیون است و ممکن است هنگام پخش برخی از فایل های محتوا درست‬
‫کار نکند‪.‬‬
‫‪HOME‬‏‬
‫‪Social Center‬‬
‫‪ LG Smart TV‬برنامه ‪ Social Center‬را در اختیار شما قرار می دهد به شما امکان می دهد در‬
‫حین تماشای تلویزیون‪ ،‬از طریق سرویس های ‪ SNS‬مانند ‪ Facebook‬و‪ Twitter‬با دیگران ارتباط‬
‫برقرار کنید‪.‬‬
‫با استفاده از ‪ ،Social Center‬می توانید در حین تماشای تلویزیون با دوستان خود ارتباط برقرار کنید‬
‫و به مشاهده نظرات و تصاویر ارسال شده توسط دوستان مخاطب خود در شبکه سازی اجتماعی‬
‫بپردازید‪.‬‬
‫می توانید زبانه ‪Social Center‬‬
‫را ویرایش کنید‪.‬‬
‫‪Social Center‬‬
‫یک زبانه مانند ‪Activity / Facebook / Twitter‬‬
‫‪/ Talk‬را برای ارتباط از طریق سرویس های شبکه‬
‫های اجتماعی (‪ )SNS‬انتخاب کنید‪.‬‬
‫نوسازی‬
‫اشتراک‬
‫‪1 1‬با حساب ‪ LG TV‬خود وارد شوید‪ .‬اگر هنوز عضو نشدید‪ ،‬لطفا ثبت نام کنید‪.‬‬
‫‪2 2‬از بین ‪Facebook‬‏‪ ،Talk، Twitter ،‬یا ‪ Activity‬يک زبانه را انتخاب کنید‪ .‬برخی از عملکردها‬
‫با ‪ SNS‬دیگری مرتبط هستند و بنابراین برای ورود به آن سرویس نیاز به حساب ‪ SNS‬دارید‪.‬‬
‫‪3 3‬اکنون می توانید در حین تماشای تلویزیون‪ ،‬محتوای مختلف را جستجو کرده و نظرات خود را‬
‫پست کنید‪.‬‬
‫‪ Social Center‬به شما امکان می دهد در حین استفاده از سرویس های ‪ LG Smart TV‬مرتبط با‬
‫‪ Facebook‬یا ‪ Twitter‬نظر بدهید و نظرات دیگران را در وب یا دستگاه تلفن همراه مشاهده‬
‫نمایید‪.‬‬
‫‪ Facebook /‬شما می توانید در حین تماشای تلویزیون‪ ،‬از طریق سرویس ‪ SNS‬مانند‬
‫‪ Facebook‬و‪ Twitter‬با دیگران ارتباط برقرار کنید‪.‬‬
‫‪Twitter‬‬
‫با استفاده از حساب ‪ ،Facebook‬می توانید به آسانی محتوای فوق العاده ‪LG‬‬
‫‪ Smart TV‬توصیه شده توسط دیگران را مشاهده کنید‪ .‬روی یک برنامه‪/‬نمایش‬
‫‪Activity‬‬
‫کلیک کنید و به ‪3D World‬‏‪ K-pop ،‬یا ‪ LG app‬بروید‪.‬‬
‫ببینید دیگر کاربران ‪ Twitter‬راجع به نمایش های روی پرده چه نظری دارند‪.‬‬
‫‪Talk‬‬
‫✎ عملکردهای ‪ Social Center‬مطابق با موارد به روز نرم افزار تلویزیون تغییر خواهند کرد‪.‬‬
‫بالفاصله بعد از ثبت نام‪ ،‬برنامه های رایگان در دسترس خواهند بود ولی برای استفاده از برنامه های‬
‫غیررایگان باید روش پرداخت خود را ثبت کنید‪.‬‬
‫شما می توانید ثبت نام کرده و روش های پرداخت خود را در تلویزیون یا وب سایت ما (‪www.‬‬
‫‪ )lgapps‌tv.com‬ثبت نمایید‪.‬‬
‫اشکال‬
‫راه حل‬
‫ •پیام “در حال بارگیری” وقتی ظاهر می شود که ریزپردازشگر و سخت‬
‫هنگام ورود به منو‪ ،‬همیشه پیام‬
‫افزار راه اندازی مجدد می شوند‪ ،‬ارتباطات شبکه تنظیم می شود و‬
‫“در حال بارگیری” نمایش داده‬
‫ارتباط با ‪( SDP‬تایید اعتبار دستگاه و بارگیری اطالعات اولیه) برقرار‬
‫می شود‪.‬‬
‫می شود‪ .‬اين امر ‪ 20‬ثانیه طول می کشد و امری عادی است‪.‬‬
‫ •اگر کشور را در ‪ Smart TV‬تغییر دهید‪ ،‬محتوا نشان داده نخواهد شد‪.‬‬
‫هیچ محتوایی در کارت ویژه نشان‬
‫کشور را در ‪ HOME‬تنظيمات گزینه تنظیمات ‪Smart TV‬‬
‫داده نمی شود‪.‬‬
‫کشور ‪ Smart TV‬تغییر دهید‪.‬‬
‫اشکال‬
‫هنگام استفاده از ویژگی های‬
‫اینترنت‪ ،‬برخی از وب سایت ها‬
‫حاوی فضاهای خالی هستند‪.‬‬
‫راه حل‬
‫ • اینترنت تلویزیون تا ‪ Flash 10‬را پشتیبانی کرده و فقط فایل ها را در‬
‫فرمت های زیر پخش می کند‪:‬‬
‫‪JPEG، PNG، GIF، WMV (ASF)، WMA، MP3، MP4‬‬
‫اینترنت پس از بازدید یک وب سایت‪• ،‬اگر حافظه برای حجم اطالعات روی صفحه وب کافی نباشد‪ ،‬اینترنت‬
‫به طور خودکار بسته می شود‪.‬‬
‫بسته می شود‪.‬‬
‫من قبال در تلویزیون ثبت نام‬
‫کرده ام‪ .‬آیا الزم است دوباره در‬
‫وب سایت‬
‫(‪ )www.lgapps‌tv.com‬ثبت‬
‫نام کنم؟‬
‫ •اگر در تلویزیون ثبت نام را انجام داده باشید‪ ،‬دیگر به ثبت نام در وب‬
‫سایت (‪ )www.lgapps‌tv.com‬نیازی نیست‪ .‬پس از ثبت نام در‬
‫تلویزیون می توانید با استفاده از همان شناسه و رمز ورود و وارد کردن‬
‫اطالعات بیشتر برای تکمیل تایید اعتبار ایمیل‪ ،‬وارد وب سایت شوید‪.‬‬
‫اشکال‬
‫راه حل‬
‫ •شما می توانید از بیش از یک شناسه در یک تلویزیون استفاده و ثبت نام کنید‪.‬‬
‫ •برای مشاهده شناسه های ثبت نام شده در تلویزیون‪ HOME ،‬تنظیمات‬
‫آیا همه افراد خانواده می توانند با‬
‫گزینه تنظیمات ‪ Smart TV‬فهرست شناسه ها بروید‪.‬‬
‫شناسه جداگانه در یک تلویزیون‬
‫ •شما می توانید فهرستی از برنامه های خریداری شده با هر شناسه را بررسی‬
‫عضو باشند؟‬
‫کنید‪ .‬برای مشاهده همه برنامه های نصب شده توسط هر شناسه‪ ،‬به برنامه های‬
‫من بروید‪.‬‬
‫ •اگر در رایانه ثبت نام کرده اید‪ ،‬از ویژگی "شناسه را فراموش کرده‬
‫اید؟" در وب سایت (‪ )www.lgappstv.com‬استفاده کنید‪.‬‬
‫اگر شناسه خود را فراموش کردم‪،‬‬
‫ •اگر در تلویزیون ثبت نام کرده اید‪ ،‬می توانید شناسه ها را در ‪HOME‬‬
‫چه کنم؟‬
‫تنظیمات گزینه تنظيمات ‪ Smart TV‬فهرست شناسه ها مشاهده‬
‫کنید‪.‬‬
‫اشکال‬
‫من برنامه ای را از وب سایت‬
‫(‪)www.lgappstv.com‬‬
‫خریداری کرده ام‪ .‬چطور می‬
‫توانم از آن در تلویزیون استفاده‬
‫کنم؟‬
‫راه حل‬
‫ •اگر می خواهید برنامه خریداری شده در تلویزیون را بررسی کنید‪ ،‬وارد‬
‫سیستم شده و آن را در منوی برنامه های خریداری شده مشاهده نمایید‪.‬‬
‫شناسه را در باالی صفحه اصلی انتخاب کرده و برنامه را در صفحه من‬
‫برنامه های خریداری شده بررسی کنید‪.‬‬
‫ •شناسه را در باالی صفحه اصلی انتخاب کرده و برنامه را در صفحه من‬
‫برنامه های خریداری شده بررسی کنید‪.‬‬
‫آیا می توانم تاریخچه برنامه های‬
‫خریداری شده خود را ببینم؟‬
‫ •وارد وب سایت (‪ )www.lgappstv.com‬شده و صفحه من تاریخچه‬
‫خرید را انتخاب کنید‪.‬‬
‫اشکال‬
‫راه حل‬
‫ •اگر یک برنامه خریداری شده به طور اتفاقی حذف شود‪ ،‬می توانید‬
‫تا زمانی که در سرویس وجود دارد‪ ،‬بدون نیاز به خرید مجدد‪ ،‬آن را‬
‫من یک برنامه خریداری شده را‬
‫بارگیری کرده و دوباره نصب کنید‪ .‬شناسه را در باالی صفحه اصلی‬
‫حذف کرده ام ‪ -‬آیا برای بارگیری‬
‫آن باید دوباره برنامه را خریداری‬
‫انتخاب کرده و برنامه ها را در صفحه من ← برنامه های خریداری‬
‫کنم؟‬
‫شده مجددا بارگیری نمایید‪( .‬برنامه هایی که قبال داشته اید قابل بارگیری‬
‫نبوده یا بسته به نسخه نرم افزار اجرا خواهند شد‪).‬‬
‫ •بررسی كنيد که مدل تلویزیون از ‪ LG Smart World‬پشتیبانی می کند‪.‬‬
‫ •برنامه های ‪ LG Smart World‬مربوط به ‪ ،LG Smart TV‬فقط در‬
‫آیا می توانم از برنامه های‬
‫تلویزیون ‪ LG Smart TV‬قابل اجرا هستند‪.‬‬
‫‪ LG Smart World‬مربوط به‬
‫‪ LG Smart TV‬هم در تلویزیون •همچنین می توانید برنامه ها را از وب سایت (‪)www.lgappstv.com‬‬
‫و هم در رایانه استفاده کنم؟‬
‫بارگیری کنید ولی نمی توانید آن ها را در رایانه استفاده نمایید‪ ،‬بنابراین‬
‫هنگام خرید دقت کنید‪.‬‬
‫اشکال‬
‫راه حل‬
‫چگونه می توانم تشخیص دهم‬
‫کدام شناسه در حال حاضر در‬
‫سیستم تلویزیون وارد شده است؟‬
‫ •شناسه را در باالی صفحه اصلی انتخاب کرده و شناسه وارد شده فعلی را‬
‫در صفحه من اطالعات من بررسی کنید‪.‬‬
‫من برنامه را در تلویزیون خود‬
‫نصب کرده ام‪ .‬کجا می توانم‬
‫برنامه نصب شده را ببینم؟‬
‫ •‪ HOME‬برنامه های من را انتخاب کنید‪ .‬همه برنامه های رایگان و‬
‫غیررایگان نصب شده در تلویزیون نمایش داده می شوند‪.‬‬
‫اندازه برنامه نمایش داده شده در‬
‫صفحه با اندازه واقعی برنامه‬
‫نصب شده در تلویزیون متفاوت‬
‫است‪.‬‬
‫ •اندازه نشان داده شده برنامه در صفحه شامل فضای اضافی الزم برای‬
‫نصب برنامه ها نیز می باشد و ممکن است با اندازه واقعی برنامه نصب‬
‫شده متفاوت باشد‪.‬‬
‫اشکال‬
‫رمز ورود تلویزیون خود را‬
‫فراموش کرده ام چه باید بکنم؟‬
‫راه حل‬
‫ •اگر هنگام ثبت نام در تلویزیون‪ ،‬فقط شناسه و رمز ورود را ارائه کنید‪،‬‬
‫نمی توانید در صورت مفقود شدن رمز ورود‪ ،‬آن را بازیابی نمایید‪.‬‬
‫شناسه جدید ایجاد کرده و با آن شناسه ثبت نام کنید‪.‬‬
‫ •اگر اطالعات دیگری به غیر از شناسه و رمز ورود را در هنگام ثبت نام‬
‫در تلویزیون یا وب سایت (‪ )www.lgapps‌tv.com‬ارائه نمایید‪ ،‬می‬
‫توانید رمز ورود خود را در وب سایت بازیابی کنید‪.‬‬
‫اشکال‬
‫راه حل‬
‫آیا برای خرید برنامه های‬
‫غیررایگان باید اطالعات‬
‫پرداخت را ذخیره کنم؟‬
‫ •برای خریداری برنامه های غیررایگان باید کارت اعتباری شما در‬
‫تلویزیون یا وب سایت (‪ )www.lgapps‌tv.com‬ثبت شده باشد یا‬
‫اعتبار داشته باشید‪ .‬اگر نمی خواهید جزئیات کارت اعتباری شما ذخیره‬
‫شود‪ ،‬از قبل اعتبار خود را پر کنید‪ .‬پر کردن اعتبار فقط در وب سایت‬
‫امکان پذیر است و در صورتی که جزئیات کارت اعتباری شما ثبت‬
‫نشده باشد یا اعتبار کافی نداشته باشید نمی توانید برنامه های غیررایگان‬
‫را خریداری نمایید‪.‬‬
‫آیا می توانم بعد از خرید برنامه‬
‫آن را برگردانم؟‬
‫ •شما به عنوان یک عضو‪ ،‬نمی توانید پس از خریداری‪ ،‬وجه خود را پس‬
‫بگیرید‪.‬‬
‫ •اگر اشکالی در محصول یا استفاده از آن وجود دارد که در اثر خطای شما‬
‫نبوده است‪ ،‬می توانید وجه خود را پس بگیرید‪ .‬هر چند که یک دلیل معتبر‬
‫برای استرداد وجه باید ارائه شود‪.‬‬
‫اشکال‬
‫راه حل‬
‫من در تلویزیون خود ثبت نام‬
‫کرده ام ولی نمی توانم برنامه‬
‫های غیررایگان را خریداری‬
‫کنم‪.‬‬
‫ •برای خریداری برنامه های غیررایگان‪ ،‬باید کارت اعتباری شما در‬
‫وب سایت (‪ )www.lgapps‌tv.com‬ثبت شده باشد‪ .‬همچنین می توانید‬
‫کارت اعتباری خود را در وب سایت شارژ کرده و با کارت اعتباری این‬
‫برنامه ها را خریداری کنید‪ .‬اگر اطالعات کارت اعتباری شما در وب‬
‫سایت ما ثبت نشده باشد یا اعتبار کافی نداشته باشید‪ ،‬نمی توانید برنامه‬
‫های غیررایگان را خریداری نمایید‪.‬‬
‫آیا برای شناسه خود فقط باید از‬
‫یک آدرس ایمیل استفاده کنم؟‬
‫ •برای ثبت نام اعضای جدید‪ ،‬فرمت شناسه از مجموعه اعداد و حروف‬
‫به آدرس ایمیل تغییر کرده است‪.‬‬
‫ •هنگام ثبت نام می توانید فقط از آدرس ایمیل برای شناسه خود استفاده‬
‫نمایید‪.‬‬
‫اشکال‬
‫راه حل‬
‫آیا الزم است فرمت شناسه خود‬
‫را به آدرس ایمیل تغییر دهم؟‬
‫ •برای ثبت نام اعضای جدید‪ ،‬فرمت شناسه از مجموعه اعداد و حروف‬
‫به آدرس ایمیل تغییر کرده است‪.‬‬
‫ •اگر عضو هستید‪ ،‬می توانید همچنان از شناسه قبلی استفاده کنید یا آن را‬
‫به آدرس ایمیل تغییر دهید‪.‬‬
‫اشتراک ‪ LG‬چیست؟‬
‫ •اشتراک ‪ LG‬به شما امکان می دهد با یک شناسه و رمز ورود به كل‬
‫سرویس ‪ LG Smart‬وارد شوید‪ .‬می توانید با استفاده از اشتراک ‪LG‬‬
‫خود‪ ،‬از سرویس های زیر استفاده کنید‪LG Smart TV,LG Cloud, :‬‬
‫‪.LG Smart World,LG ThinQ, LG Smart air conditioning‬‬
‫وسرویس های دیگر‪،‬برخی از این سرویس ها در بعضی کشورها ارائه‬
‫نمی شود‪.‬‬
‫ •بسته به سرویس ممکن است اطالعات بیشتری مورد نیاز باشد‪.‬‬
‫❐ مشاهده تصویر سه بعدی‬
‫تصویرسازی سه بعدی یک فن آوری است که از اختالف دید چشم چپ و راست استفاده کرده و باعث‬
‫می شود تصاویر در تلویزیون مانند فضای سه بعدی محیط واقعی به نظر برسند‪.‬‬
‫‪1 1‬یک عنوان تصویر سه بعدی را پخش کنید یا به یک برنامه سه بعدی بروید‪.‬‬
‫‪2 2‬عینک سه بعدی بزنید‪.‬‬
‫‪3 3‬برای تغییر تصویرسازی سه بعدی‪ ،‬دکمه ‪ 3D‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪4 4‬برای پایان دادن به تماشای تصویر سه بعدی‪ ،‬در حین تماشای تصاویر سه بعدی‪ ،‬دکمه ‪ 3D‬را در‬
‫کنترل راه دور فشار دهید‪.‬‬
‫✎ بسته به نوع سیگنال ورودی سه بعدی موجودممکن است متفاوت باشد‪.‬‬
‫‬
‫❐ تنظیم جزئیات تصاویر سه بعدی‬
‫‪HOME‬‬
‫تنظیمات‬
‫تصویر‬
‫تنظیمات‬
‫جنبه های مختلف تصویرسازی سه بعدی را تنظیم می کند‪.‬‬
‫حالت سه بعدی‬
‫عمق سه بعدی مناسب را تنظیم کنید‪.‬‬
‫ •عمق سه بعدی ‪ :‬عمق سه بعدی را بین شیء و پس زمینه تنظیم کنید‪.‬‬
‫ •نقطه دید سه بعدی ‪ :‬تصویر سه بعدی را دورتر‪/‬نزدیکتر از کاربر‬
‫تنظیم کنید‪.‬‬
‫افزایش صدای سه بعدی‬
‫شناسایی الگوی سه بعدی‬
‫نمای تصویر معمولی‬
‫تصحيح رنگ سه بعدی‬
‫تصحيح تصوير سه بعدی‬
‫بهینه سازی صدای سه بعدی رافراهم میکند‪.‬‬
‫با تجزیه و تحلیل الگوی صفحه اصلی‪ ،‬بطور خودکار به صفحه سه‬
‫بعدی تبدیل می شود‪.‬‬
‫میتوانیدتصاویردو بعدی راباحذف اثرسه بعدی مشاهده کنید‪.‬‬
‫اصالح رنگ تصاویرسه بعدی‪.‬‬
‫✎ بسته به مدل‪ ،‬تصحیح رنگ سه بعدی ممکن است موجود نباشد‪.‬‬
‫چپ یاراست تصاویرسه بعدی راتغییرمیدهد‪.‬‬
‫❐ مشاهده تصاویر سه بعدی ‪ -‬هشدار‬
‫✎ هنگام تماشای تصاویر سه بعدی توصیه می شود که تماشاگر فاصله حداقل دو برابر طول قطر‬
‫‬
‫صفحه نمایش را رعایت کند‪.‬‬
‫✎ تصاویر سه بعدی با عینک های نوع شاتردار که باید شارژ مجدد شوند قابل مشاهده نیست‪.‬‬
‫‬
‫✎ اگر در آینده یک فرمت پخش سه بعدی استاندارد شود که توسط این تلویزیون پشتیبانی نشود‪،‬‬
‫‬
‫ممکن است الزم باشد که یک دستگاه اضافه مثال یک ست تاپ باکس تهیه کنید‪.‬‬
‫❐ استفاده از عینک سه بعدی ‪ -‬هشدار‬
‫✎ از عینک های سه بعدی به عنوان جایگزین عینک های طبی‪ ،‬آفتابی یا عینک های محافظ استفاده‬
‫‬
‫نکنید‪ .‬استفاده نادرست از عینک های سه بعدی ممکن است باعث آسیب به چشم شود‪.‬‬
‫✎ از نگهداشتن عینک های سه بعدی در هوای بسیار سرد یا گرم خودداری کنید‪ .‬دمای بسیار زیاد یا‬
‫‬
‫کم ممکن است باعث تغییر شکل عدسی ها شود‪ .‬از عینک های تغییرشکل یافته استفاده نکنید‪.‬‬
‫✎ به عینک های سه بعدی فشار نیاورید یا به آن ها ضربه نزنید‪ .‬استفاده نادرست از عینک های سه‬
‫‬
‫بعدی ممکن است به آن ها آسیب وارد کند‪.‬‬
‫✎ عدسی های عینک های سه بعدی (با پوشش پالریزه) نسبت به خش حساس هستند‪ .‬برای تمیز‬
‫‬
‫کردن‪ ،‬فقط از یک پارچه نرم و تمیز استفاده کنید‪ .‬پارچه کثیف ممکن است روی پوشش پالریزه‬
‫خش بیاندازد‪.‬‬
‫✎ از خش انداختن سطح عدسی عینک سه بعدی با اشیاء نوک تیز یا تمیز کردن آن با مواد شیمیایی‬
‫‬
‫خودداری کنید‪ .‬اگر سطح عدسی خش برداشت‪ ،‬ممکن است تصاویر سه بعدی درست نشان داده‬
‫نشوند‪.‬‬
‫❐ اتصال به یک دستگاه ذخیره ‪DVR USB‬‬
‫‪1 1‬یک ‪( USB HDD‬‏‪ 40‬گیگابایت یا بیشتر) را به پورت ‪ HDD IN‬در تلویزیون وصل کنید‪ .‬عملکرد‬
‫‪ DVR‬فقط با پورت ‪ HDD IN‬کار می کند‪.‬‬
‫‪ USB HDD2 2‬برای استفاده ‪ DVR‬باید مقداردهی اولیه شود‪.‬‬
‫هنگام اتصال ‪ USB HDD‬که مقداردهی اولیه نشده است‪ DVR MY APPS ،‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫مقداردهی اولیه دستگاه ‪ USB‬ظاهر می شود‪.‬‬
‫‪3 3‬مقداردهی اولیه ‪ USB HDD‬را تکمیل کرده و حالت جدول زمانی را روی روشن تنظیم کنید‪.‬‬
‫✎ برای برداشتن دستگاه ذخیره ‪ ،USB‬گزینه های منوی سریع دستگاه ‪ USB‬را انتخاب کرده و قبل‬
‫از جدا کردن دستگاه‪ ،‬پیام جدا شدن دستگاه ذخیره ‪ USB‬را تایید کنید‪.‬‬
‫❐ تغییر حالت جدول زمانی یا مقداردهی اولیه دستگاه ذخیره ‪USB‬‬
‫دکمه مدور(‪)OK‬‬
‫گزینه‬
‫تنظیمات ‪ DVR‬را در هنگام استفاده از ‪ DVR‬تغییر می دهد‪.‬‬
‫روشن‪ :‬با روشن کردن تلویزیون‪ ،‬حالت جدول زمانی به طور خودکار فعال‬
‫حالت جدول زمانی می شود‪.‬‬
‫خاموش‪ :‬حالت جدول زمانی غیرفعال می شود‪.‬‬
‫مقداردهی اولیه دستگاه ‪ HDD‬متصل برای استفاده با ‪ DVR‬در دسترس قرار می گیرد‪ .‬همه داده‬
‫های ذخیره شده در دستگاه ‪ USB‬حذف می شود‪.‬‬
‫‪USB‬‬
‫✎ توصیه می شود از ‪( HDD‬درایو هارد دیسک) استفاده کنید‪ .‬برای ‪( SSD‬درایور حالت جامد)‪،‬‬
‫تعداد نوشتن‪/‬پاک کردن ها محدود است‪.‬‬
‫✎ توصیه می شود از ‪ USD HDD‬با حجم ‪ 40‬گیگابایت تا ‪ 2‬ترابایت استفاده کنید‪.‬‬
‫✎ پس از مقداردهی اولیه دستگاه ‪ USB‬جهت استفاده توسط رایانه شناسایی نمی شود‪.‬‬
‫✎ داده های ذخیره شده در دستگاه ‪ USB‬ممکن است آسیب ببینند‪ .‬حفظ داده ها به عهده کاربر بوده و‬
‫سازنده در قابل فقدان داده ها مسئولیتی نمی پذیرد‪.‬‬
‫✎ اگر در یک سکتور داده بر روی دستگاه ذخیره ‪ ،USB‬اشکالی وجود داشته باشد‪ ،‬ممکن است‬
‫درست کار نکند‪.‬‬
‫‪ DVR‬این امکان را برای شما فراهم می کند تا هنگامی که پخش دیجیتال را مشاهده می کنید برنامه زنده‬
‫تلویزیونی را بر روی دستگاه ذخیره ‪ USB‬ضبط نمایید‪ .‬می توانید بخش هایی از برنامه ای را که از‬
‫دست داده اید در زمانی دیگر تماشا کنید و دیدن برنامه را از جایی که قطع کرده اید دوباره از سر‬
‫بگیرید‪ ،‬حتی اگر برای مدتی از تلویزیون دور بوده اید‪.‬‬
‫✎ حالت جدول زمانی را می توان حداکثر روی ‪ 90‬دقیقه تنظیم نمود‪( .‬برای ایتالیا‪ ،‬این حالت را می‬
‫توان حداکثر روی ‪ 60‬دقیقه تنظیم نمود‪).‬‬
‫✎ اگر در یک سکتور داده بر روی دستگاه ذخیره ‪ ،USB‬اشکالی وجود داشته باشد‪ ،‬ممکن است‬
‫درست کار نکند‪.‬‬
‫در حین ‪ ،DVR‬دکمه مدور(‪ )OK‬را فشار دهید‪.‬‬
‫نقطه مورد نظر را انتخاب کرده و پخش می کند‬
‫حالت جدول زمانی را تغییر می دهد‬
‫دستگاه ‪ USB‬را راه اندازی می کند‬
‫گزينه‬
‫برنامه زمانی‬
‫به پخش فعلی تغییر وضعیت می دهد‬
‫لیست برنامه زمانی‬
‫ضبط شده های تلویزیون‬
‫برنامه زنده‬
‫پخش ‪ DVR‬را کنترل از نقطه فعلی ضبط را‬
‫لیست زمان بندی تعیین‬
‫شروع می کند‬
‫می کند‬
‫شده را بررسی می کند‬
‫برنامه های ضبط شده را نشان‬
‫برنامه زمانی را تنظیم می کند‬
‫می دهد‬
‫✎ تصویر نشان داده شده ممکن است با تلویزیون شما متفاوت باشد‪.‬‬
‫❐ شروع فوری ضبط‬
‫دکمه مدور(‪)OK‬‬
‫شروع ضبط‬
‫اگر می خواهید در حین تماشای فیلم‪ ،‬اتاق را ترک کنید‪ ،‬برنامه ضبط می شود‪.‬‬
‫✎ فقط پخش دیجیتالی که تماشا می کنید را ضبط می کند‪.‬‬
‫✎ اگر هنگام ضبط‪ ،‬تلویزیون را خاموش کنید‪ ،‬برنامه ذخیره نخواهد شد‪ .‬بهتر است قبل از خاموش‬
‫کردن‪ ،‬ضبط را متوقف کرده و بررسی کنید که برنامه ضبط شده باشد‪.‬‬
‫✎ برنامه ها تحت قوانین حق کپی مربوطه محافظت می شوند و برای کپی کردن و پخش برنامه ها‪،‬‬
‫باید از مالک حق کپی اجازه گرفته شود‪ .‬موارد ضبط شده توسط این دستگاه را فقط می توان برای‬
‫اهداف شخصی استفاده نمود‪ .‬فروش‪ ،‬انتقال یا اجاره موارد ضبط شده تحت حق کپی به شخص‬
‫ثالث ممنوع است‪.‬‬
‫❌ توقف ضبط‬
‫‬
‫دکمه مدور(‪)OK‬‬
‫توقف ضبط‬
‫فورا ضبط متوقف می شود‪.‬‬
‫❌ تغییر زمان پایان ضبط‬
‫‬
‫دکمه مدور(‪)OK‬‬
‫گزینه ی توقف‬
‫✎ حداکثر زمان ضبط ‪ 5‬ساعت است‪.‬‬
‫تغییر زمان پایان ضبط‬
‫❐ زمان بندی ضبط‬
‫دکمه مدور(‪)OK‬‬
‫برنامه زمانی‬
‫انتخاب زمان بندی‬
‫براساس برنامه‬
‫زمانبندی را بر اساس‬
‫تاریخ انتخاب کنید‬
‫برنامه ای را برای تماشا یا ضبط از صفحه راهنمای برنامه انتخاب می‬
‫کند‪.‬‬
‫تاریخ‪ ،‬زمان و برنامه را برای تماشا یا ضبط انتخاب می کند‪.‬‬
‫✎ حداقل مدت زمان ضبط‪ 2 ،‬دقیقه است‪.‬‬
‫✎ سکتور آسیب دیده دیسک ممکن است به قسمتی یا کل موارد موجود در لیست زمان بندی تاثیر‬
‫بگذارد‪.‬‬
‫✎ ✎حداکثر موارد موجود در لیست زمان بندی ‪ 30‬عدد است‪.‬‬
‫❐ تایید و‪/‬یا تغییر لیست زمان بندی‬
‫دکمه مدور(‪)OK‬‬
‫لیست زمان بندی‬
‫تماشا یا ضبط زمان بندی شده را تایید می کند‪ ،‬تغییر می دهد یا حذف می کند‪.‬‬
‫‬
‫❐ مشاهده تلویزیون ضبط شده‬
‫‪HOME‬‬
‫‪Smart Share‬‬
‫تلویزیون ضبط شده‬
‫مورد ضبط شده ذخیره شده در ‪ USB HDD‬را برای پخش‪/‬حذف انتخاب می کند‪.‬‬
‫پخش در زمان پخش برای مورد ضبط شده ای که قبال یکبار پخش شده است‪ ،‬آن را از زمان پخش قبلی‬
‫پخش می کند‪.‬‬
‫قبلی‬
‫پخش از شروع‬
‫حذف‬
‫مورد ضبط شده انتخابی را از ابتدا پخش می کند‪.‬‬
‫مورد ضبط شده انتخابی را حذف می کند‪.‬‬
‫✎ حداکثر تعداد تلویزیون ضبط شده ‪ 300‬است‪.‬‬
‫❐ کنترل بازپخش مورد ضبط شده‬
‫در حین بازپخش‪ ،‬دکمه مدور(‪ )OK‬روی کنترل راه دور را فشار دهید‪.‬‬
‫گزینه بازپخش مورد ضبط شده را تنظیم می کند نقطه مورد نظر را انتخاب کرده و پخش می کند‪.‬‬
‫‪List‬‬
‫‪Option‬‬
‫نمایش سه بعدی‬
‫‪Repeat‬‬
‫‪Clip-Edit‬‬
‫‪Thumbnail List‬‬
‫عملکرد ویرایش کلیپ‪ /‬لیست بندانگشتی پخش را کنترل می کند‬
‫تکرار‬
‫✎ تصویر نشان داده شده ممکن است با تلویزیون شما متفاوت باشد‪.‬‬
‫‬
‫❐ حالت ‪ Dual play‬چیست؟‬
‫هنگام انجام بازی رزمی ‪ 1:1‬با یک کنسول بازی مانند ‪Playstation‬‏‪ XBox ،‬و ‪ ،Wii‬کاربران می‬
‫توانستند در صفحه نمایشی که ازباال و پایین یا پهلو به پهلو به دو قسمت تقسیم شده بود بازی کنند‪.‬‬
‫با استفاده از حالت ‪ ،Dual play‬هر کاربر می تواند از بازی به صورت تمام صفحه لذت ببرد‪.‬‬
‫برای پخش در حالت ‪ ،Dual play‬عینک ‪( Dual play‬نوع ‪ A‬و ‪ )B‬مورد نیاز است‪.‬‬
‫اگر مدل شما دارای عینک ‪ Dual play‬نیست‪ ،‬لطفا آن را جداگانه خریداری کنید‪.‬‬
‫‬
‫❐ تنظیم ‪Dual play‬‬
‫‪HOME‬‬
‫تنظیمات‬
‫گزینه‬
‫‪Dual Play‬‬
‫حالت تقسیم صفحه (پهلو به پهلو‪/‬باال و پایین) که بازی از آن پشتیبانی می کند را انتخاب کنید‪.‬‬
‫اگر حالت تقسیم صفحه انتخابی‪ ،‬توسط بازی مورد نظر شما پشتیبانی نمی شود‪ ،‬حالت ‪Dual play‬‬
‫موجود نیست‪.‬‬
‫‬
‫❐ شروع ‪Dual play‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫کنسول بازی خود را به تلویزیون وصل کنید‪.‬‬
‫‪ HOME‬برنامه های من ‪ Dual Play‬را انتخاب کنید‪ .‬حالت ‪ Dual Play‬شروع می شود‪.‬‬
‫عینک ‪ Dual play‬را بزنید و از بازی لذت ببرید‪.‬‬
‫اگر در حالی که ‪ Dual play‬روشن است‪ HOME ،‬برنامه های من ‪ Dual Play‬را انتخاب‬
‫کنید‪ ،‬خاموش می شود‪.‬‬
‫✎ برای انجام بازی در حالت ‪ ،Dual play‬بازی باید از حالت تقسیم صفحه پشتیبانی کند‪.‬‬
‫✎ اگر با عینک های ‪ ،Dual play‬صفحه به اندازه کافی واضح نبود‪ ،‬بازیکنان می توانند عینک های‬
‫خود را با هم تعویض کنند‪ .‬شما باید بر اساس نوع عملکرد ‪ ،Dual play‬عینک مناسب انتخاب‬
‫کنید‪.‬‬
‫✎ برای تنظیم منوی بازی‪ ،‬حالت ‪ Dual play‬را خاموش کنید‪.‬‬
‫✎ تصاویر خاصی ممکن است در حین انجام بازی همپوشانی ایجاد کنند‪ .‬توصیه می شود بازی را‬
‫انجام دهید که به طرف مرکز صفحه نمایش قرار گرفته باشد‪.‬‬
‫✎ اگر دقت تصویر کنسول کم باشد‪ ،‬کیفیت تصویر در حالت ‪ Dual play‬خوب نخواهد بود‪.‬‬
‫✎ در حالت ‪ ،Dual play‬تصویر صفحه نمایش فقط به حالت دو بعدی می باشد‪.‬‬
‫❐ احتیاط های الزم هنگام استفاده از عینک ‪Dual play‬‬
‫✎ لطفا توجه داشته باشید که عینک های ‪ Dual play‬با عینک های معمولی سه بعدی متفاوت هستند‪.‬‬
‫‬
‫یک عالمت "‪ "Dual Play‬روی عینک های ‪ Dual play‬نوشته شده است‪.‬‬
‫✎ از عینک های ‪ Dual play‬به عنوان عینک طبی‪ ،‬عینک آفتابی یا عینک محافظ استفاده نکنید‪ .‬در‬
‫‬
‫غیراینصورت ممکن است باعث جراحت شما شود‪.‬‬
‫✎ از قرار دادن عینک ‪ Dual play‬در جاهای بسیار گرم یا بسیار سرد خودداری کنید‪ .‬چون ممکن‬
‫‬
‫است باعث تغییر شکل عینک شود‪ .‬از عینک های تغییرشکل یافته استفاده نکنید‪.‬‬
‫✎ از انداختن عینک ‪ Dual play‬یا برخورد آن با اشیاء دیگر جلوگیری کنید‪ .‬این ممکن است باعث‬
‫‬
‫آسیب به محصول شود‪.‬‬
‫✎ عدسی های عینک ‪( Dual play‬نوار پالریزه) به راحتی خش برمی دارند‪ .‬برای تمیز کردن‪ ،‬فقط‬
‫‬
‫از یک پارچه نرم و تمیز استفاده کنید‪ .‬پرزهای روی پارچه ممکن است باعث ایجاد خش شوند‪.‬‬
‫✎ از خش انداختن سطح عدسی های عینک ‪ Dual play‬با اشیاء نوک تیز یا تمیز کردن آن با مواد‬
‫‬
‫شیمیایی خودداری کنید‪ .‬اگر عدسی ها خش بردارند‪ ،‬تصاویر ممکن است هنگام تماشای تصویر‬
‫سه بعدی‪ ،‬عادی به نظر نرسند‪.‬‬
‫❐ حالت پشتیبانی ‪Dual play‬‬
‫ورودی‬
‫‪Composite‬‬
‫‪Component‬‬
‫‪HDMI/‬‬
‫‪Component‬‬
‫سیگنال‬
‫‪480i‬‬
‫‪576i‬‬
‫‪480i‬‬
‫‪480p‬‬
‫‪576i‬‬
‫دقت تصویر‬
‫‪720x480‬‬
‫‪720x576‬‬
‫‪720x480‬‬
‫‪720x480‬‬
‫‪720x576‬‬
‫‪720p‬‬
‫‪1280x720‬‬
‫‪1080i‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪1080p‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫فرکانس افقی (کیلوهرتز)‬
‫‪15,73‬‬
‫‪15,625‬‬
‫‪15,73‬‬
‫‪31,50‬‬
‫‪15,625‬‬
‫‪45‬‬
‫‪37,5‬‬
‫‪33,75‬‬
‫‪28,125‬‬
‫‪67,50‬‬
‫‪56,250‬‬
‫‪27‬‬
‫‪33,75‬‬
‫فرکانس عمودی (هرتز)‬
‫‪60‬‬
‫‪50‬‬
‫‪60‬‬
‫‪60‬‬
‫‪50‬‬
‫‪60‬‬
‫‪50‬‬
‫‪60‬‬
‫‪50‬‬
‫‪60‬‬
‫‪50‬‬
‫‪24‬‬
‫‪30‬‬
‫✎ برخی از مدل ها ممکن است از حالت ورودی ‪( Composite/Component‬کامپوننت‪/‬‬
‫‬
‫کامپوزیت) پشتیبانی نکنند‪.‬‬
‫✎ فرمت های پشتیبانی شده ‪ :Dual play‬پهلو به پهلو‪/‬باال و پایین‬
‫‬
‫برنامه ‪ LG Magic Remote‬را از ‪ Google Play Store‬یا ‪ Apple App Store‬دانلود کرده و‬
‫برنامه های تلویزیون را در گوشی هوشمند خود تماشا کنید‪.‬‬
‫• اکنون می توانید از برنامه های مورد عالقه تلویزیون در گوشی هوشمند خود لذت ببرید‪( .‬فقط در‬
‫برخی مدل ها)‬
‫• کانال های مورد عالقه خود را در گوشی هوشمند اضافه کنید‪.‬‬
‫• شما می توانید از عملکردهایی از قبیل ویژه(‪ ٬ )PREMIUM‬برنامه های من (‪)MY APPS‬‬
‫مستقیما در گوشی هوشمند خود استفاده کنید‪.‬‬
‫• از عملکرد ورود متن پشتیبانی می شود‪ ،‬بنابراین می توانید به آسانی متن را وارد کنید‪( .‬در‬
‫برخی از صفحات نمایش نمی توان متن وارد کرد‪).‬‬
‫• صفحه لمسی برنامه را انتخاب کرده و مانند نشانگر کنترل راه دور جادویی از آن استفاده کنید‪.‬‬
‫• برای كنترل برنامه بازی ها در تلویزیون‪( Game Pad ،‬دسته بازی) را در ‪LG Magic‬‬
‫‪ Remote‬انتخاب كنید‪.‬‬
‫✎ عملکردهای پشتیبانی شده ممکن است بسته به تلویزیون یا نسخه برنامه ‪LG Magic Remote‬‬
‫متفاوت باشند‪.‬‬
‫❐ استفاده از ماوس بی سیم‪/‬سیمی ‪USB‬‬
‫ماوس را به پورت ‪ USB‬وصل کنید‪ .‬از ماوس برای جابجا کردن اشاره گر روی صفحه تلویزیون و‬
‫انتخاب منوی مورد نظر استفاده کنید‪.‬‬
‫ماوس‬
‫کنترل راه دور جادویی‬
‫دکمه چپ‬
‫دکمه ‪ OK‬روی کنترل راه دور جادویی‬
‫کلید مدور‬
‫کلید مدور روی کنترل راه دور جادویی‬
‫✎ دکمه های خاص روی ماوس و دکمه راست آن کار نمی کنند‪.‬‬
‫‬
‫✎ قابلیت استفاده از صفحه کلید و ماوس ‪ USB‬بی سیم ممکن است تحت تاثیر فرکانس رادیویی‬
‫محیط و فاصله قرار بگیرد‪.‬‬
‫❐ استفاده از صفحه کلید بی سیم‪/‬سیمی ‪USB‬‬
‫صفحه کلید را به پورت ‪ USB‬وصل کنید‪ .‬شما می توانید هنگام استفاده از عملکرد جستجو و اینترنت‪،‬‬
‫متن را با صفحه کلید وارد کنید‪.‬‬
‫✎ در برخی از صفحات نمایش نمی توان متن وارد کرد‪.‬‬
‫✎ توصیه می شود از صفحه کلیدهایی استفاده کنید که از نظر سازگاری با ‪ LG TV‬تست شده باشند‪.‬‬
‫‪LOGITECH K200 ،LOGITECH K400 ،MICROSOFT Comfort Curve‬‬
‫‪ 2000 ،MICROSOFT MS800‬و ‪LG Electronics ST-800‬‬
‫✎ می توانید زبان ورودی را با فشار دادن کلید تغییر زبان (یا کلید ‪ Alt‬سمت راست) در صفحه کلید‬
‫تغییر دهید‪.‬‬
‫‬
‫❐ استفاده از پد بازی‬
‫اگر برای بازی به یک پد بازی نیاز است‪ ،‬پد بازی خود را به پورت ‪ USB‬در تلویزیون وصل کنید‪.‬‬
‫✎ توصیه می شود از پدهای بازی مجازی استفاده کنید که از نظر سازگاری با ‪ LG TV‬تست شده‬
‫باشند‪.‬‬
‫‪Logitech F310، Logitech F510، Logitech F710، Logitech Rumblepad 2‬‬
‫و کنترل ‪( Microsoft Xbox 360‬سیمی)‬
‫‪HOME‬‬
‫تنظیمات‬
‫پشتیبانی‬
‫به روزرسانی نرم افزار‬
‫از به روزرسانی نرم افزار برای بررسی و دریافت آخرین نسخه استفاده می کند‪.‬‬
‫می توانید وجود موارد به روز را به صورت دستی نیز بررسی کنید‪.‬‬
‫روی روشن تنظیم کنید‪.‬‬
‫به روزرسانی نرم وقتی یک فایل به روز شناسایی می شود‪ ،‬فایل به طور خودکار بارگیری می‬
‫شود‪.‬‬
‫افزار‬
‫وقتی بارگیری فایل انجام شد‪ ،‬پنجره به روزآوری نرم افزار ظاهر می شود‪.‬‬
‫آخرین نسخه به روز نصب شده را بررسی می کند‪ .‬اگر یک نسخه به روز‬
‫بررسی نسخه به روز‬
‫جدید در دسترس بود می توانید بارگیری را به صورت دستی انجام دهید‪.‬‬
‫✎ جدیدترین نسخه را می توان از طریق سیگنال پخش دیجیتالی یا اتصال اینترنتی بارگیری نمود‪.‬‬
‫✎ اگر در حین بارگیری نرم افزار از طریق سیگنال پخش دیجیتال‪ ،‬برنامه را تغییر دهید‪ ،‬در روند‬
‫بارگیری وقفه ایجاد می شود‪ .‬با بازگشت به برنامه اولیه‪ ،‬بارگیری از سرگرفته می شود‪.‬‬
‫✎ اگر نرم افزار به روز نشود‪ ،‬عملکردهای خاصی ممکن است عمل نکنند‪.‬‬
‫✎ [فقط در مدل های اروپای شمالی]‬
‫شما می توانید بررسی کنید که آیا خدمات ‪ LG OTA‬در کانال ‪ DTV‬موجود است یا خیر‪ .‬برای این‬
‫کار‪ ،‬وقتی پیام به روزرسانی یافت شد! را در زیر آرم کانال دیدید‪ ،‬دکمه قرمز را فشار دهید‪.‬‬
‫اگر عالئم زیر ظاهر شد‪ ،‬لطفاً بررسی ها و تنظیمات شرح داده شده در زیر را انجام دهید‪ .‬ممکن است‬
‫هیچ اشکالی در سیستم وجود نداشته باشد‪.‬‬
‫‬
‫❐ عمومی‬
‫اشکال‬
‫راه حل‬
‫برنامه های خاصی را نمی‬
‫توانم تماشا کنم‪.‬‬
‫ •موقعیت یا جهت آنتن را تنظیم کنید‪.‬‬
‫ •با استفاده از ‪( Auto Tuning‬کانال یابی خودکار) یا ‪( Pr. Edit‬ویرایش‬
‫برنامه)‪ ،‬برنامه های مورد نظر برای تماشا را ذخیره نمایید‪.‬‬
‫بعد از روشن کردن تلویزیون‬
‫تا قابل رویت شدن کامل‬
‫تصویر‪ ،‬تاخیر وجود دارد‪.‬‬
‫ •این یک اشکال نیست‪ .‬پارازیت تصویری که ممکن است در هنگام روشن کردن‬
‫تلویزیون ایجاد شود‪ ،‬از بین می رود‪.‬‬
‫❐ عکس ها‬
‫‬
‫‪HOME‬‬
‫عکس)‬
‫‪( Settings‬تنظیمات)‬
‫‪( SUPPORT‬پشتيبانی)‬
‫‪( Picture Test‬تست‬
‫در ابتدا برای تایید این که خروجی سیگنال تصویر عادی است‪ ،‬یک تست عکس انجام دهید‪.‬‬
‫اگر در تصویر آزمایشی مشکلی وجود نداشت‪ ،‬اتصاالت دستگاه خارجی متصل و سیگنال های پخش را‬
‫بررسی کنید‪.‬‬
‫اشکال‬
‫راه حل‬
‫اثر تصاویر برنامه قبلی یا کانال های‬
‫ •جهت آنتن را به طرف فرستنده تلویزیون تنظیم کنید‪ ،‬یا برای دستورالعمل‬
‫دیگر در صفحه باقی می ماند یا‬
‫های اتصال آنتن‪ ،‬به دفترچه راهنما مراجعه کنید‪.‬‬
‫صفحه نمایش خطوط مزاحمی را‬
‫نشان می دهد‪.‬‬
‫اشکال‬
‫راه حل‬
‫خطوط لرزشی افقی‪/‬عمودی و شکل •این ممکن است به علت وجود تداخل الکترونیکی قوی ایجاد شده باشد‪.‬‬
‫در این صورت‪ ،‬تلفن های همراه‪ ،‬سشوارها یا مته های برقی را خاموش‬
‫های تور مانند به طور زودگذر ظاهر‬
‫کنید‪.‬‬
‫می شوند‪.‬‬
‫ •این ممکن است در صورت ضعیف بودن سیگنال یا گیرندگی ناپایدار‬
‫ایجاد شود‪ .‬جهت آنتن و اتصاالت کابل را تنظیم کنید‪.‬‬
‫صفحه نمایش در حین پخش دیجیتالی‪،‬‬
‫ •اگر قدرت یا کیفیت سیگنال در ‪( Manual Tuning‬تنظیم دستی)‬
‫ثابت می ماند یا درست کار نمی کند‪.‬‬
‫ضعیف است‪ ،‬این مورد را با ایستگاه تلویزیونی یا دفتر مدیریت در میان‬
‫بگذارید‪.‬‬
‫اشکال‬
‫راه حل‬
‫ •این مورد را با اپراتور اشتراک کابل و‪/‬یا سیگنال در میان بگذارید‪.‬‬
‫پخش دیجیتالی حتی هنگام متصل‬
‫(بسته به اشتراک شما‪ ،‬پخش دیجیتالی ممکن است پشتیبانی نشود‪).‬‬
‫بودن کابل نیز در دسترس نمی باشد‪.‬‬
‫ •مشخصات کابل ‪ HDMIⓇ‬را بررسی کنید‪ .‬اگر کابل ‪ HDMIⓇ‬اصل‬
‫نباشد‪ ،‬تصاویر ممکن است محو شده و به طور صحیح نمایش داده‬
‫صفحه نمایش هنگام اتصال به یک‬
‫نشوند‪.‬‬
‫منبع ‪ ،HDMIⓇ‬غیرفعال بوده یا‬
‫ •بررسی کنید همه کابل ها به طور محکم و ایمن متصل شده باشند‪ .‬در‬
‫تصویر واضح ندارد‪.‬‬
‫صورت محکم نبودن اتصاالت‪ ،‬ممکن است تصویر به طور صحیح‬
‫نمایش داده نشود‪.‬‬
‫دستگاه ذخیره ‪ USB‬کار نمی کند‪.‬‬
‫ •تایید کنید که دستگاه ‪ USB‬و کابل نسخه ‪ 2.0‬یا باالتر باشد‪.‬‬
‫‬
‫❐ صدا‬
‫‪HOME‬‬
‫صدا)‬
‫‪( Settings‬تنظیمات)‬
‫‪( SUPPORT‬پشتیبانی)‬
‫‪( Sound Test‬تست‬
‫در ابتدا برای تایید این که خروجی سیگنال صدا عادی است‪ ،‬یک تست صدا انجام دهید‪.‬‬
‫اگر در صدای آزمایشی مشکلی وجود نداشت‪ ،‬دستگاه های خارجی متصل و سیگنال پخش را بررسی‬
‫کنید‪.‬‬
‫اشکال‬
‫صفحه نمایش روشن است ولی صدا‬
‫ندارد‪.‬‬
‫راه حل‬
‫ •برنامه های تلویزیونی دیگر را بررسی کنید‪.‬‬
‫ •بررسی کنید ‪( TV speaker‬بلندگوی تلویزیون) روی ‪( On‬روشن)‬
‫تنظیم شده باشد‪.‬‬
‫اشکال‬
‫راه حل‬
‫ •در ناحیه با گیرندگی ضعیف (نواحی با سیگنال های ضعیف یا‬
‫در پخش آنالوگ‪ ،‬استریو واضح نیست‬
‫ناپایدار) یا اگر چند صدا پایدار نباشد‪( Mono ،‬مونو) را در ‪Multi‬‬
‫یا صدا فقط از یک بلندگو خارج می‬
‫‪( Audio‬گزینه صدا) انتخاب کنید‪.‬‬
‫شود‪.‬‬
‫ •با استفاده از دکمه جهتی‪( Balance ،‬تعادل) را تنظیم کنید‪.‬‬
‫صدای تلویزیون همزمان با تصویر‬
‫نیست یا صدا گاهی زیاد می شود‪.‬‬
‫ •اگر این مشکل فقط یک برنامه تلویزیونی را تحت تاثیر قرار می دهد‪،‬‬
‫ممکن است علت آن وجود اشکال در سیگنال پخش ایستگاه باشد‪ .‬این‬
‫مورد را با ایستگاه تلویزیونی یا اپراتور کابل خود در میان بگذارید‪.‬‬
‫وقتی برنامه را عوض می کنم‪ ،‬صدا‬
‫تغییر می کند‪.‬‬
‫ •صدا از برنامه ای به برنامه دیگر متفاوت است‪.‬‬
‫ •گزینه ‪( Auto Volume‬میزان صدای خودکار) را روی ‪( On‬روشن)‬
‫تنظیم کنید‪.‬‬
‫اشکال‬
‫راه حل‬
‫در برنامه خاصی‪ ،‬اصال صدایی وجود‬
‫‪( Audio Language‬زبان‬
‫ندارد یا فقط یک موسیقی زمینه شنیده •در قسمت زبان‪( Language ،‬زبان)‬
‫گفتار) را روی زبان مورد نظر خود قرار دهید‪ .‬حتی اگر زبان را در‬
‫می شود‪.‬‬
‫‪( Multi Audio‬گزینه صدا) تغییر داده باشید‪ ،‬با خاموش کردن‬
‫(در صورتی که برنامه ای برای‬
‫دستگاه یا تعویض برنامه‪ ،‬می توانید به تنظیم پیش فرض برگردید‪.‬‬
‫تماشاگران خارج از کشور تهیه شده‬
‫باشد)‪.‬‬
‫ •مطمئن شوید که کابل ‪ HDMIⓇ‬یک کابل پرسرعت است‪.‬‬
‫هنگام اتصال به یک منبع ‪HDMI/‬‬
‫ •بررسی کنید که دستگاه ‪ USB‬و کابل نسخه ‪ 2.0‬یا باالتر باشد‪.‬‬
‫‪ ،USB‬صدایی وجود ندارد‪.‬‬
‫ •فقط از فایل های موسیقی عادی (‪ )*mp3‬استفاده کنید‪.‬‬
‫‬
‫❐ اشکال در اتصال رایانه‬
‫اشکال‬
‫صفحه نمایش بعد از اتصال با‬
‫رایانه روشن نمی شود‪.‬‬
‫راه حل‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•مطمئن شوید رایانه و تلویزیون به طور صحیح متصل باشند‪.‬‬
‫•با کنترل راه دور‪ ،‬تلویزیون را خاموش کرده و دوباره روشن کنید‪.‬‬
‫•در حالی که تلویزیون روشن است‪ ،‬رایانه را راه اندازی مجدد کنید‪.‬‬
‫•بررسی کنید دقت تصویر به طور صحیح در ورودی رایانه تنظیم شده باشد‪.‬‬
‫•برای استفاده از تلویزیون به عنوان یک مانیتور ثانویه‪ ،‬بررسی کنید که‬
‫رایانه یا لپ تاپ متصل شده به تلویزیون‪ ،‬از صفحه نمایش دو مانیتور‬
‫پشتیبانی می کنند‪.‬‬
‫•کابل ‪ RGB/HDMI‬را خارج کرده و دوباره وصل کنید‪.‬‬
‫ •این مورد را با سازنده کارت ویدیوی خود در میان بگذارید تا مطمئن شوید‬
‫پس از اتصال رایانه به کابل‬
‫از خروجی صدای ‪ HDMI‬پشتیبانی می کند‪( .‬کارت های ویدیویی با فرمت‬
‫‪ ،HDMI‬صدایی شنیده نمی شود‪.‬‬
‫‪ ،DVI‬باید با یک کابل صدای جداگانه متصل شوند‪).‬‬
‫اشکال‬
‫راه حل‬
‫پس از اتصال به رایانه‪ ،‬قسمتی‬
‫از صفحه نمایش جدا شده یا به‬
‫یک طرف رانده می شود‪.‬‬
‫ •دقت تصویر را طوری تنظیم کنید که از ورودی رایانه پشتیبانی کند‪( .‬اگر‬
‫عمل نکرد‪ ،‬رایانه را راه اندازی مجدد کنید‪).‬‬
‫ • را انتخاب کرده و صفحه موقعیت‪/‬اندازه‪/‬فاز را تنظیم کنید‪.‬‬
‫❐ اشکال در پخش مجدد فیلم های رسانه من‬
‫اشکال‬
‫نمی توانم فایل های فهرست فیلم ها‬
‫را تماشا کنم‪.‬‬
‫راه حل‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫"‪( The file is invalid‬فایل‬
‫نامعتبر است)"‪ .‬این پیام خطا ظاهر‬
‫‬
‫می شود یا حتی وقتی صدا خوب‬
‫‬
‫است‪ ،‬تصویر نمایشی عادی نیست‪.‬‬
‫‬
‫•بررسی کنید که آیا فایل روی دستگاه ذخیره ‪ USB‬قابل خواندن در رایانه‬
‫است یا خیر‪.‬‬
‫•بررسی کنید که پسوند فایل پشتیبانی شود‪.‬‬
‫•مطمئن شوید فایل به طور عادی در پخش کننده ویدیویی رایانه بازپخش می‬
‫شود‪( .‬فایل ها را از نظر آسیب دیدگی بررسی کنید‪).‬‬
‫•بررسی کنید که دقت تصویر توسط رایانه پشتیبانی می شود یا خیر‪.‬‬
‫•مطمئن شوید کدک صوتی‪/‬تصویری پشتیبانی می شود‪.‬‬
‫•تایید کنید که سرعت فریم پشتیبانی می شود‪.‬‬
‫اشکال‬
‫"‪( Audio not supported‬فرمت ‬
‫صوتی پشتیبانی نمی شود‪ ").‬این‬
‫‬
‫پیام ظاهر می شود یا حتی وقتی‬
‫تصویر نمایشی خوب است‪ ،‬صدا ‬
‫‬
‫عادی نیست‪.‬‬
‫راه حل‬
‫•مطمئن شوید فایل به طور عادی در پخش کننده ویدیویی رایانه بازپخش می‬
‫شود‪( .‬فایل ها را از نظر آسیب دیدگی بررسی کنید‪).‬‬
‫•بررسی کنید که کدک صوتی توسط رایانه پشتیبانی می شود‪.‬‬
‫•تایید کنید که سرعت بیتی پشتیبانی می شود‪.‬‬
‫•تایید کنید که سرعت نمونه پشتیبانی می شود‪.‬‬
‫راه حل‬
‫اشکال‬
‫‬
‫زیرنویس ها نشان داده نمی شوند‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•مطمئن شوید فایل به طور عادی در پخش کننده ویدیویی رایانه بازپخش می‬
‫شود‪( .‬فایل ها را از نظر آسیب دیدگی بررسی کنید‪).‬‬
‫•بررسی کنید که نام فایل ویدیویی با نام فایل زیرنویس یکسان باشد‪.‬‬
‫•بررسی کنید که فایل های ویدیویی و زیرنویس در یک پوشه قرار داشته‬
‫باشند‪.‬‬
‫•تایید کنید که فرمت فایل زیرنویس پشتیبانی می شود‪.‬‬
‫•تایید کنید که زبان زیرنویس پشتیبانی می شود‪( .‬فایل های زیرنویس را می‬
‫توان با ‪ Notepad‬باز کرده و زبان آن ها را بررسی نمود‪).‬‬
‫✎ تصویر نشان داده شده ممکن است با تلویزیون شما متفاوت باشد‪.‬‬
‫‬
‫✎ برای اطالع راجع به درخواست خدمات‪ ،‬به منوی زیر مراجعه کنید‪.‬‬
‫‪( Settings HOME‬تنظیمات) ‪( SUPPORT‬پشتیبانی) ‪Product/Service Info.‬‬
‫(اطالعات خدمات‪/‬محصول)‬
Download PDF

advertising