LG | 55EA9800 | LG 55EA9800,55EA98000 راهنمای كاربر

‫ﺭﺍﻫﻨﻤﺎی ﮐﺎﺭﺑﺮ‬
‫ﺍﻳﻦ ﻳﮏ 」ﺭﺍﻫﻨﻤﺎی ﮐﺎﺭﺑﺮ「 ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻃﻼﻉ ﻗﺒﻠﯽ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﺑﻨﺪ‪.‬‬
‫❐ مشاهده اطالعات برنامه‬
‫اطالعات مربوط به برنامه فعلی و‪ /‬یا زمان فعلی و غیره را نمایش می دهد‪.‬‬
‫‪ 1‬نشانگر کنترل از راه دور جادویی را به باالی صفحه تلویزیون ببرید‪.‬‬
‫‪ 2‬روی ناحیه بنر کانال فعال کلیک کنید‪.‬‬
‫‪ 3‬جزئیات برنامه در پایین صفحه تلویزیون نمایش داده می شود‪.‬‬
‫تصویر نشان داده شده ممکن است با تلویزیون شما متفاوت باشد‪.‬‬
‫زمان فعلی‬
‫تماشا‬
‫تغییر برنامه‬
‫قبلی‪ /‬بعدی‬
‫پنجشنبه‬
‫‪ 4 : 43‬بعدازظهر‬
‫‪ 4 : 28‬بعدازظهر‬
‫باال‬
‫پایین‬
‫اطالعات کامل راجع به برنامه‬
‫(برای پخش دیجیتالی)‬
‫نام برنامه‬
‫❐ تنظیم برنامه های دلخواه‬
‫‪SMART‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫تنظیمات‬
‫راه اندازی‬
‫ویرایش برنامه‬
‫‪1‬به برنامه مورد نظر رفته و دکمه مدور(‪ )OK‬را فشار دهید‪ .‬برنامه انتخاب می شود‪.‬‬
‫‪2‬گزینه تنظیم به عنوان دلخواه را فشار دهید‪.‬‬
‫‪3‬گروه برنامه برگزیده خود را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ 4‬تایید را انتخاب کنید‪ .‬برنامه دلخواه تنظیم می شود‪.‬‬
‫❐ استفاده از برنامه برگزیده‬
‫‪SMART‬‬
‫لیست برنامه‬
‫لیست برنامه ها ظاهر می شود‪ .‬برنامه مورد عالقه از پیش تنظیم شده را از لیست مورد عالقه ها ‪ A‬تا ‪D‬‬
‫انتخاب می کند‪.‬‬
‫‪SMART‬‬
‫راهنمای برنامه‬
‫[فقط در حالت دیجیتال]‬
‫اطالعات را درباره برنامه ها و زمان پخش آن ها به شما می دهد‪ .‬اطالعات را درباره برنامه ها و‬
‫برنامه های زمانی نمایش‪/‬ضبط آن ها به شما می دهد‪.‬‬
‫[تصاویر نشان داده شده ممکن است با تلویزیون شما متفاوت باشد‪].‬‬
‫راهنمای برنامه‬
‫‪ 9:00‬حبص ‪ OO OO. OOOO‬امروز‬
‫پس از رفتن به برنامه مورد نظر خود برای مشاهده یا‬
‫نمایش‪/‬ضبط‪ ،‬دکمه مدور (‪ )OK‬را فشار دهید‪.‬‬
‫پس از مشاهده لیست زمان بندی برنامه ها‪ ،‬تجدید نظر‬
‫یا حذف را انجام می دهد‪.‬‬
‫‪ 24‬ساعت بعد‬
‫‪P‬‬
‫‪ 24‬ساعت قبل‬
‫‪P‬‬
‫جدول زمان بندی ذخیره را با انتخاب تاریخ‪/‬زمان‪/‬برنامه ایجاد می کند‪.‬‬
‫ذخیره برنامه را تکرار می کند‪.‬‬
‫لیست زمان بندی‬
‫زمانبندی را بر اساس تاریخ انتخاب کنید‬
‫❐❐راه اندازی خودکار برنامه‬
‫‪SMART‬‬
‫تنظیمات‬
‫راه اندازی‬
‫کانال یابی خودکار‬
‫به طور خودکار برنامه ها را تنظیم می کند‪.‬‬
‫‪1 1‬کشوری که تلویزیون در آن استفاده می شود را انتخاب كنيد‪ .‬تنظیمات برنامه بسته به کشوری که‬
‫انتخاب می کنید تغییر می کند‪( .‬بسته به كشور)‬
‫‪2 2‬کانال یابی خودکار شروع می شود‪.‬‬
‫‪3 3‬کانال یابی خودکار را از روی دستورالعمل های صفحه نمایش تنظیم کنید‪.‬‬
‫اگر منبع ورودی به طور صحیح متصل نباشد‪ ،‬ممکن است ثبت برنامه عمل نکند‪.‬‬
‫کانال یابی خودکار فقط برنامه های در حال پخش را تنظیم می کند‪.‬‬
‫اگر سیستم قفل روشن باشد‪ ،‬یک پنجره باز می شود که از شما می خواهد رمز ورود را وارد‬
‫کنید‪.‬‬
‫❐❐استفاده از کانال یابی دستی‬
‫‪SMART‬‬
‫تنظیمات‬
‫راه اندازی‬
‫کانال یابی دستی‬
‫برنامه ها را به صورت دستی تنظیم کرده و نتایج را ذخیره می کند‪.‬‬
‫برای پخش دیجیتال‪ ،‬قدرت سیگنال و كيفيت سيگنال را می توان بررسی نمود‪.‬‬
‫همچنین می توانید فرکانس (‪ )kHz‬و پهنای باند را تنظیم نمایید‪.‬‬
‫❐❐ویرایش برنامه ها‬
‫‪SMART‬‬
‫تنظیمات‬
‫راه اندازی‬
‫ویرایش برنامه‬
‫برنامه های ذخیره شده را ویرایش می کند‪.‬‬
‫برنامه انتخابی را به عنوان برنامه مورد عالقه تنظیم کنید‪ ،‬آن را مسدود کرده‪/‬باز کنید‪ ،‬از برنامه‬
‫انتخابی رد شوید‪.‬‬
‫(کنترل از راه دور جادویی)‬
‫(کنترل از راه دور صفحه نمایشی)‬
‫(یا دکمه ‪ TEXT‬را فشار دهید‪).‬‬
‫[بسته به کشور]‬
‫تله تکست یک سرویس رایگان است که توسط ایستگاه تلویزیونی با اطالعات متنی درباره برنامه های‬
‫تلویزیونی‪ ،‬اخبار و وضع هوا ارائه می شود‪.‬‬
‫رمزگشای تله تکست این تلویزیون می تواند سیستم های ‪،SIMPLE‬‏ ‪ TOP‬و ‪ FASTEXT‬را پشتیبانی کند‪.‬‬
‫دکمه رنگی‬
‫دکمه عددی‬
‫‪ꔵ‬‬
‫برای انتخاب صفحه قبل یا بعد‪.‬‬
‫شماره صفحه را برای رفتن به آن صفحه وارد می کند‪.‬‬
‫برای انتخاب صفحه قبل یا بعد‪.‬‬
‫❐❐عملکرد خاص تله تکست‬
‫(کنترل از راه دور جادویی)‬
‫(کنترل از راه دور صفحه نمایشی)‬
‫(یا دکمه ‪ T. OPT‬را فشار دهید‪).‬‬
‫منوی گزینه متن را انتخاب کنید‪.‬‬
‫فهرست‬
‫‪ꔻ‬‬
‫راهنما‬
‫‪ ꔾ‬زمان‬
‫‪ ꕀ‬نگهداری‬
‫صفحه فهرست موضوعی انتخاب می شود‪.‬‬
‫هنگام مشاهده یک برنامه تلویزیون‪ ،‬این دکمه را فشار دهید تا زمان در گوشه‬
‫سمت راست باالی صفحه نشان داده شود‪.‬‬
‫در صورتی که یک صفحه تله تکست متشکل از ‪ 2‬یا چند صفحه فرعی باشد‪،‬‬
‫تغییر صفحه خودکار متوقف می شود‪.‬‬
‫‪ ꔽ‬آشکارسازی‬
‫‪ ꔼ‬بروزرسانی‬
‫زبان‬
‫این منو را برای نمایش اطالعات پنهان‪ ،‬مانند جواب چیستان ها یا معماها فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫در حالی که منتظر یک صفحه تله تکست جدید هستید‪ ،‬تصویر تلویزیون در‬
‫صفحه نمایش نشان داده می شود‪.‬‬
‫[فقط در حالت دیجیتال]‬
‫زبان تله تکست را تنظیم می کند‪.‬‬
‫(کنترل از راه دور جادویی)‬
‫(کنترل از راه دور صفحه نمایشی)‬
‫(یا دکمه ‪ GUIDE‬را فشار دهید‪).‬‬
‫[بسته به کشور] [فقط در حالت دیجیتال]‬
‫این سیستم مجهز به یک‬
‫‪( )Multimedia and hypermedia information coding expert group) MHEG‬گروه‬
‫کدگذاری اطالعات هایپرمدیا و مالتی مدیا) است تا شما بتوانید در بین همه گزینه های نمایشی موجود‬
‫پیمایش کنید‪.‬‬
‫‪SMART‬‬
‫تنظیمات‬
‫گزینه‬
‫خدمات داده ای‬
‫[بسته به كشور]‬
‫این عملکرد به کاربران امکان می دهد که اگر ‪( MHEG‬تله تکست دیجیتالی) و تله تکست هر دو به طور‬
‫همزمان موجود باشند‪ ،‬یکی را انتخاب کنند‪.‬‬
‫اگر فقط یکی از آن ها وجود داشته باشد‪ MHEG ،‬یا تله تکست بدون توجه به گزینه انتخابی فعال می‬
‫شود‪.‬‬
‫‪SMART‬‬
‫تنظیمات‬
‫تصویر‬
‫نسبت ابعاد صفحه‬
‫نسبت ابعاد صفحه نمایش را انتخاب می کند‪.‬‬
‫‪16:9‬‬
‫فقط بررسی‬
‫اصلی‬
‫اندازه تصاویر را تغییر می دهد تا متناسب با پهنای صفحه نمایش شوند‪.‬‬
‫تصاویر ویدئویی را در اندازه اصلی نمایش می دهد بدون آن كه لبه های تصویر‬
‫حذف شود‪.‬‬
‫ در حالت ‪( DTV/HDMI/Component‬بیشتر از ‪ 720p‬پیکسل)‪ ،‬فقط‬
‫بررسی موجود است‪.‬‬
‫ در حالت تلویزیون دیجیتال (بیشتر از ‪ ،)576p‬گزینه فقط بررسی‪ ،‬فقط در‬
‫استرالیا موجود است‪.‬‬
‫وقتی تلویزیون یک سیگنال صفحه گسترده دریافت می کند‪ ،‬به طور خودکار آن‬
‫را به فرمت تصویر پخش شده تغییر می دهد‪.‬‬
‫وقتی تلویزیون سیگنال صفحه گسترده را دریافت می کند‪ ،‬به شما امکان می دهد‬
‫تصویر را افقی یا عمودی با یک نسبت خطی تنظیم کنید تا به طور کامل در صفحه‬
‫قرار بگیرد‪.‬‬
‫عریض خودکار‬
‫ویدئو ‪ 4:3‬و ‪ 14:9‬در ورودی ‪ ،DTV‬به صورت تمام صفحه و بدون چرخش‬
‫ویدئو پشتیبانی می شوند‪.‬‬
‫ در حالت تلویزیون دیجیتال‪ ،‬عریض خودكار موجود است‪.‬‬
‫اندازه تصاویر را به استاندارد قبلی ‪ 4:3‬تغییر می دهد‪.‬‬
‫‪4:3‬‬
‫می توانید تصویر را با فرمت ‪ 14:9‬یا یک برنامه تلویزیون عادی را در حالت ‪14:9‬‬
‫‪14:9‬‬
‫تماشا کنید‪ .‬صفحه ‪ 14:9‬مانند ‪ 4:3‬است اما به طرف باال و پایین بزرگ شده است‪.‬‬
‫اندازه تصاویر را به اندازه پهنای صفحه نمایش تغییر می دهد‪ .‬قسمت های باال و‬
‫زوم‬
‫پایین تصویر ممکن است برش داده شود‪.‬‬
‫زوم سینما وقتی می خواهید تصویر با تناسب صحیح بزرگ شود‪ ،‬زوم سینما را انتخاب کنید‪.‬‬
‫ در حین تماشای دستگاه خارجی‪ ،‬موارد زیر ممکن است باعث سوختن تصویر شوند‪:‬‬
‫ یک فیلم با زیرنویس ثابت (مثال نام شبکه)‬‫ حالت نسبت ابعاد تصویر ‪ 4:3‬برای مدت طوالنی‬‫هنگام استفاده از این عملکردها‪ ،‬احتیاط کنید‪.‬‬
‫ اندازه تصویر موجود ممکن است بسته به سیگنال ورودی متفاوت باشد‪.‬‬
‫ نسبت ابعاد تصویر ورودی ‪ HDMI-PC‬فقط در ‪ 4:3‬و ‪ 16:9‬موجود است‪.‬‬
‫ [برای مدل هایی که از ‪ 2160p‬پشتیبانی می کنند] وقتی سیگنال ‪ 2160p‬وارد شده یا دقت تصویر‬
‫رایانه روی ‪ 3840 × 2160‬تنظیم شود‪ ،‬نسبت ابعاد تصویر روی فقط بررسی ثابت می ماند‪.‬‬
‫‪SMART‬‬
‫تنظیمات‬
‫تصویر‬
‫صرفه جویی برق‬
‫با تنظیم روشنایی صفحه نمایش‪ ،‬مصرف برق را کاهش می دهد‪.‬‬
‫حسگر تلویزیون روشنایی محیط را شناسایی کرده و به طور خودکار‬
‫خودکار‬
‫روشنایی صفحه را تنظیم می کند‪.‬‬
‫حالت صرفه جویی برق را خاموش می کند‪.‬‬
‫خاموش‬
‫حداقل‪/‬متوسط‪/‬حداكثر حالت صرفه جویی برق از پیش تنظیم شده را اعمال می کند‪.‬‬
‫صفحه خاموش بوده و فقط صدا پخش می شود‪.‬‬
‫نمایشگر خاموش دکمه‌ای به غیر از دکمه روشن‪/‬خاموش را در کنترل از راه دور فشار‬
‫دهید تا صفحه نمایش روشن شود‪.‬‬
‫‪SMART‬‬
‫منوی سریع‬
‫حالت ‪AV‬‬
‫بهترین تصویر‪/‬صدا را برای حالت های مختلف ‪ AV‬تنظیم می کند‪.‬‬
‫خاموش‬
‫سینما‪/‬‬
‫‪ ꔧ‬سینما‬
‫بازی‬
‫با مقادیر تنظیم شده در منوی تصویر‪/‬صدا کار می کند‪.‬‬
‫تنظیمات صدا و تصویر را برای فیلم ها بهینه می کند‪.‬‬
‫تنظیمات صدا و تصویر را برای بازی ها بهینه می کند‪.‬‬
‫‪( ꔧ‬به مدل بستگی دارد)‬
‫مجوز ‪ THX‬تنها معیار اجرایی شناسایی شده توسط متخصصین و مصرف کنندگان می باشد‪ .‬مجوز‬
‫‪ THX‬تلویزیون در بیش از ‪ 400‬تست موفق شده و به شما اطمینان می دهد با همان شفافیت فوق العاده‬
‫و جزئیات یافت شده در استودیوی تهیه فیلم‪ ،‬بهترین کیفیت تصویر و تجربه فیلم را در نوع خود دارا‬
‫است‪.‬‬
‫❐ تنظیم تصاویر با راهنمای تنظیمات تصویر‬
‫‪FA‬‬
‫‪SMART‬‬
‫تنظیمات‬
‫تصویر‬
‫راهنمای تنظیمات تصویر‪II‬‬
‫با استفاده از کنترل از راه دور و دنبال کردن دستورالعمل های راهنمای تنظیمات تصویر‪ ،‬کیفیت‬
‫تصویر بهینه را بدون دستگاه های الگوی گران قیمت یا کمک گرفتن از یک متخصص تنظیم کنید‪.‬‬
‫برای رسیدن به کیفیت تصویر بهینه‪ ،‬دستورالعمل ها را دنبال کنید‪.‬‬
‫❐ انتخاب حالت تصویر‬
‫‪FA‬‬
‫‪SMART‬‬
‫تنظیمات‬
‫تصویر‬
‫حالت تصویر‬
‫حالت تصویر بهینه را برای محیط یا برنامه در حال نمایش انتخاب می کند‪.‬‬
‫درخشان‬
‫استاندارد‬
‫‪Eco‬‬
‫سینما‪ꔧ /‬‬
‫سینما ‪ /‬بازی‬
‫کنتراست‪ ،‬روشنایی و وضوح را برای نمایش تصاویر واضح افزایش می دهد‪.‬‬
‫تصاویر را در سطوح استاندارد کنتراست‪ ،‬روشنایی و وضوح نمایش می دهد‪.‬‬
‫ویژگی صرفه جویی انرژی که تنظیمات تلویزیون را برای کاهش مصرف برق‬
‫تغییر می دهد‪.‬‬
‫تصاویری که برای فیلم ها یا بازی ها بهینه شده بودند را نمایش می دهد‪.‬‬
‫[‪ ꔧ‬سینما ‪ :‬به مدل بستگی دارد]‬
‫‪FA‬‬
‫منوی تنظیم کیفیت تصویر که به افراد ماهر وهنردوست امکان می دهد که از‬
‫بهترین تصاویر تلویزیونی لذت ببرند‪ .‬این منو دارای مجوز ‪ ISF‬بوده و برای‬
‫‪ Expert ꕋ‬تنظیم تصویر توسط افراد متخصص ارائه شده است‪( .‬آرم ‪ ISF‬را فقط می توان‬
‫برای تلویزیون های دارای مجوز ‪ ISF‬استفاده نمود‪).‬‬
‫(ویژه)‬
‫‪Imaging Science Foundation Certified Calibration Control : lSFccc‬‬
‫(کنترل کالیبراسیون دارای مجوز سازمان علوم تصویربرداری)‬
‫‬
‫ بسته به سیگنال ورودی‪ ،‬دامنه موجود حالت های تصویر ممکن است متفاوت باشد‪.‬‬
‫‬
‫ ‪( Expert ꕋ‬ویژه) برای تنظیم تصویر توسط افراد متخصص جهت کنترل و تنظیم دقیق با‬
‫استفاده از یک تصویر خاص می باشد‪ .‬برای تصاویر عادی‪ ،‬تاثیرات ممکن است خیلی چشمگیر‬
‫نباشند‬
‫‬
‫ مجوز ‪ THX‬تنها معیار اجرایی شناسایی شده توسط متخصصین و مصرف کنندگان می باشد‪.‬‬
‫مجوز ‪ THX‬تلویزیون در بیش از ‪ 400‬تست موفق شده و به شما اطمینان می دهد با همان شفافیت‬
‫فوق العاده و جزئیات یافت شده در استودیوی تهیه فیلم‪ ،‬بهترین کیفیت تصویر و تجربه فیلم را در‬
‫نوع خود دارا است‪.‬‬
‫❐ تنظیم دقیق حالت تصویر‬
‫‪FA‬‬
‫‪ SMART‬تنظیمات تصویر‬
‫وضوح‪/‬رنگ‪/‬ته رنگ‪/‬دمای رنگ‬
‫حالت تصویر‬
‫نور زمینه‪/‬کنتراست‪/‬روشنایی‪/‬‬
‫ابتدا یک حالت تصویر را انتخاب کنید‪.‬‬
‫نور ‪OLED‬‬
‫کنتراست‬
‫روشنایی‬
‫وضوح‬
‫رنگ‬
‫روشنایی صفحه نمایش را با تغییر روشنایی صفحه ‪ OLED‬تنظیم می کند‪.‬‬
‫اختالف بین روشنایی و تاریکی نواحی مختلف صفحه نمایش را تنظیم می کند‪.‬‬
‫روشنایی کل صفحه را تنظیم می کند‪.‬‬
‫وضوح و روشنی مرز بین نواحی روشن و تاریک را تنظیم می کند‪.‬‬
‫رنگ های صفحه نمایش را تیره تر یا روشن تر می کند‪.‬‬
‫‪FA‬‬
‫‬
‫ته رنگ‬
‫دمای رنگ‬
‫تعادل رنگ قرمز‪/‬سبز را تنظیم می کند‪.‬‬
‫تون کلی رنگ های گرم یا سرد را تنظیم می کند‪.‬‬
‫بسته به سیگنال ورودی یا سایر تنظیمات تصویر‪ ،‬دامنه گزینه های تنظیم ممکن است متفاوت باشد‪.‬‬
‫❐ تنظیم کنترل پیشرفته‬
‫‪FA‬‬
‫‪SMART‬‬
‫تنظیمات‬
‫تصویر‬
‫حالت تصویر‬
‫کنترل پیشرفته ‪ /‬کنترل ویژه‬
‫صفحه را برای هر حالت تصویر تنظیم کرده یا تنظیمات تصویر یک صفحه خاص را تنظیم می کند‪.‬‬
‫ابتدا یک حالت تصویر را انتخاب کنید‪.‬‬
‫کنتراست دینامیک‬
‫رنگ دینامیک‬
‫کنتراست را بسته به روشنایی تصویر‪ ،‬روی سطح بهینه تنظیم می کند‪.‬‬
‫کنتراست و رنگ را بسته به روشنایی صفحه نمایش ‪ ،‬روی سطح بهینه تنظیم‬
‫می کند‪.‬‬
‫طرح رنگ‪ :‬طیف رنگ را می توان به طور جداگانه تنظیم نمود تا رنگ‬
‫طرح تعیین شده توسط کاربر اعمال شود‪.‬‬
‫‪FA‬‬
‫رنگ برگزیده‬
‫رنگ چمن‪ :‬طیف رنگ های طبیعی (چمنزار‪ ،‬تپه ها و غیره) را می توان به‬
‫طور جداگانه تنظیم نمود‪.‬‬
‫رنگ آسمان‪ :‬رنگ آسمان به طور جداگانه تنظیم می شود‪.‬‬
‫وضوح بسیار باال‬
‫در نواحی که تصویر تار یا مبهم است‪ ،‬جزئیات را مشخص تر می کند تا‬
‫تصویری واضح ارائه شود‪.‬‬
‫گاما‬
‫منحنی رنگ بندی را بر طبق خروجی سیگنال تصویر و منطبق با سیگنال‬
‫ورودی تنظیم می کند‪.‬‬
‫طیف رنگ‬
‫دامنه رنگ هایی که قابل نمایش هستند را انتخاب می کند‪.‬‬
‫بهبود دهنده لبه‬
‫لبه های تصاویر ویدئویی را طبیعی‪ ،‬واضح و مشخص می کند‪.‬‬
‫‪xvYCC‬‬
‫[به مدل بستگی دارد] رنگ های پررنگ تر را نمایش می دهد‪.‬‬
‫‪FA‬‬
‫‬
‫فیلتر رنگ‬
‫طیف رنگی خاصی را در رنگ های ‪ RGB‬فیلتر می کند تا اشباع رنگ‬
‫ورنگمایه دقیق در بهترین حالت باشد‪.‬‬
‫الگوی ویژه‬
‫الگوهایی که برای تنظیم ویژه استفاده می شوند‪.‬‬
‫توازن سفیدی‬
‫تون کلی صفحه نمایش را به دلخواه شما تنظیم می کند‪.‬‬
‫در حالت ویژه‪ ،‬تنظیم دقیق را می توان با روش‪/‬الگو و غیره انجام داد‪.‬‬
‫سیستم مدیریت‬
‫رنگ‬
‫این عملکردی است که توسط افراد ماهر در هنگام تنظیم رنگ ها با استفاده از‬
‫یک الگوی تست شش رنگ (قرمز‪/‬سبز‪/‬آبی‪/‬فیروزه ای‪/‬زرشکی‪/‬زرد) و بدون‬
‫اثر بر روی سایر نواحی رنگ به کار می رود‪ .‬برای تصاویر عادی‪ ،‬تنظیمات‬
‫منجر به تغییرات رنگ قابل توجه نمی شوند‪.‬‬
‫بسته به سیگنال ورودی یا سایر تنظیمات تصویر‪ ،‬دامنه گزینه های تنظیم ممکن است متفاوت باشد‪.‬‬
‫❐ تنظیم سایر گزینه های تصویر‬
‫‪FA‬‬
‫‪SMART‬‬
‫تنظیمات‬
‫تصویر‬
‫حالت تصویر‬
‫گزینه عکس‬
‫جزئیات تنظیم تصاویر را انجام می دهد‪.‬‬
‫کاهش نویز‬
‫نویز را در ویدیو کاهش می دهد‪.‬‬
‫کاهش نویز ‪ MPEG‬نویز ایجاد شده به علت فشرده شدن ویدیوی دیجیتالی را کاهش می دهد‪.‬‬
‫میزان سیاهی‬
‫با استفاده از درجه تیرگی (سطح سیاهی) صفحه نمایش‪ ،‬روشنی یا تاریکی‬
‫صفحه نمایش را تنظیم می کند‪ ،‬به طوری که با سطح سیاهی ورودی‬
‫تصویر متناسب شود‪.‬‬
‫سینمای واقعی‬
‫صفحه نمایش را برای تماشای فیلم بهینه می کند‪.‬‬
‫‪FA‬‬
‫تنظیم خودکار‬
‫روشنایی جهت‬
‫مراقبت از چشم‬
‫[به مدل بستگی دارد]‬
‫با تنظیم روشنایی بسته به حرکت تصویر در صفحه‪ ،‬در مصرف برق‬
‫صرفه جویی می کند‪.‬‬
‫هنگام تماشای تصاویر ‪3‬بعدی عمل نمی کند‪.‬‬
‫بسته به سیگنال ورودی یا سایر تنظیمات تصویر‪ ،‬دامنه گزینه های تنظیم ممکن است متفاوت باشد‪.‬‬
‫❐ بازنشانی حالت تصویر‬
‫‪FA‬‬
‫‪SMART‬‬
‫تنظیمات‬
‫تصویر‬
‫حالت تصویر‬
‫بازنشانی تصویر‬
‫مقادیر سفارشی شده توسط کاربر را بازنشانی می کند‪.‬‬
‫هر حالت تصویر بازنشانی می شود‪ .‬حالت تصویر مورد نظر را برای بازنشانی انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪SMART‬‬
‫تنظیمات‬
‫تصویر‬
‫حالت تصویر‬
‫گزینه عکس‬
‫‪TruMotion‬‬
‫[بسته به مدل]‬
‫تصاویر را تصحیح کرده و تصاویر متحرک صاف و واضح تری را نمایش می دهد‪.‬‬
‫نرمی تصویر مقدار ‪ De-Judder / De-Blur‬روی ‪ 3‬تنظیم می شود‪.‬‬
‫مقدار ‪ De-Judder / De-Blur‬روی ‪ 7‬تنظیم می شود‪.‬‬
‫وضوح‬
‫با انتخاب وضوح عالی‪ ،‬صفحه واضح تر به نظر می رسد‪.‬‬
‫وضوح عالی‬
‫وضوح عالی را نمی توان در حالت ‪ 3D‬انتخاب نمود‪.‬‬
‫مقدار ‪ De-Judder / De-Blur‬را می توان به صورت دستی تنظیم نمود‪.‬‬
‫ •‪ :De-Judder‬این عملکرد لرزش صفحه نمایش را تنظیم می کند‪.‬‬
‫کاربر‬
‫ •‪ :De-Blur‬این عملکرد تاری صفحه نمایش را تنظیم و حذف می کند‪.‬‬
‫❐ استفاده از حالت صدا‬
‫‪SMART‬‬
‫تنظیمات‬
‫صدا‬
‫حالت صدا‬
‫صدای تلویزیون را در حالت صدای انتخابی بهینه می کند‪.‬‬
‫برای همه انواع ویدیو مناسب است‪.‬‬
‫استاندارد‬
‫موسیقی‪/‬سینما‪/‬ورزش‪[ /‬به مدل بستگی دارد]‬
‫صدای بهینه سبک خاصی را تنظیم می کند‪.‬‬
‫بازی‬
‫با استفاده از‏ اکوالیزر کاربر‪ ،‬میزان صدا را در سطح مورد نظر شما‬
‫تنظیم کاربر‬
‫تنظیم می کند‪.‬‬
‫❐ تنظیم دقیق میزان صدا‬
‫‪SMART‬‬
‫تنظیمات‬
‫صدا‬
‫حالت صدا‬
‫‏اکوالیزر کاربر‬
‫ابتدا حالت صدا را در تنظیم کاربر تنظیم می کند‪.‬‬
‫‪100 Hz / 300 Hz /‬‬
‫‪1 kHz / 3 kHz / 10 kHz‬‬
‫بازنشانی‬
‫اکوالیزر به صورت دستی از باندهای صوتی تنظیم می شود‪.‬‬
‫مقدار اکوالیزر تغییر داده شده توسط کاربر را بازنشانی می کند‪.‬‬
‫❐ استفاده از حالت صوتی هوشمند‬
‫‪SMART‬‬
‫تنظیمات‬
‫صدا‬
‫حالت صوتی هوشمند‬
‫صدای بهینه شده ای را برای هر نوع محتوای تنظیم شده ارائه می دهد‪.‬‬
‫‬
‫ اگر عملکرد حالت صوتی هوشمند فعال باشد‪ ،‬حالت صدا‪ ،‬محیط مجازی بهینه و صدای واضح ‪II‬‬
‫به طور خودکار تنظیم می شوند‪.‬‬
‫❐ استفاده از صدای محیط مجازی‬
‫‪SMART‬‬
‫تنظیمات‬
‫صدا‬
‫محیط مجازی بهینه‬
‫فن آوری صوتی تحت مالکیت ‪ LG‬این امکان را فراهم می آورد که صدای فراگیر ‪ 5.1‬کاناله از دو‬
‫بلندگو خارج شود‪.‬‬
‫‬
‫ اگر صدای واضح ‪ II‬روی روشن تنظیم شده باشد‪ ،‬محیط مجازی بهینه انتخاب نخواهد شد‪.‬‬
‫❐ استفاده از عملکرد صدای واضح ‪II‬‬
‫‪SMART‬‬
‫تنظیمات‬
‫وضوح صدا را بهبود می بخشد‪.‬‬
‫صدا‬
‫صدای واضح ‪II‬‬
‫❐ تنظیم حالت میزان صدا‬
‫‪SMART‬‬
‫تنظیمات‬
‫صدا‬
‫حالت میزان صدا‬
‫حالت های مختلف کنترل میزان صدا را تنظیم می کند‪.‬‬
‫گزینه تنظیم خودکار میزان صدا را روی روشن تنظیم کنید‪ .‬بدین ترتیب‬
‫تنظیم خودکار میزان خروجی صدا از برنامه ای به برنامه دیگر متفاوت است‪ .‬برای راحتی بیشتر‬
‫در تماشای تلویزیون‪ ،‬خروجی های صدا به طور خودکار با تعویض برنامه‬
‫صدا‬
‫تنظیم می شوند‪.‬‬
‫استفاده از یک منحنی میزان صدای تکی ممکن است بسته به محیط‪ ،‬به یک‬
‫کنترل میزان صدا صدای نارسا یا بسیار بلند تبدیل شود‪ .‬این عملکرد بسته به ساعت شبانه روز‬
‫(روز‪/‬شب)‪ ،‬سطوح میزان صدا را تنظیم می کند‪.‬‬
‫❐ همگام سازی صدا و تصویر‬
‫‪SMART‬‬
‫تنظیمات‬
‫صدا‬
‫تنظیم همگام سازی ‪AV‬‬
‫وقتی صدا و تصویر با هم منطبق نیستند‪ ،‬مستقیما صدا و تصویر را همگام می کند‪.‬‬
‫اگر تنظیم همگام سازی ‪ AV‬را روی روشن قرار دهید‪ ،‬می توانید خروجی صدا (بلندگوهای تلویزیون‬
‫یا ‪ )SPDIF‬را نسبت به تصویر صفحه نمایش تنظیم کنید‪.‬‬
‫[به مدل بستگی دارد]‬
‫همگام سازی صدا از بلندگوهای داخلی تلویزیون را تنظیم می کند‪.‬‬
‫بلندگوی تلویزیون‬
‫دکمه "‪ "-‬خروجی صدا را سریع تر و دکمه "‪ "+‬خروجی صدا را کندتر از‬
‫میزان پیش فرض می کند‪.‬‬
‫نحوه همگام سازی صدای بلندگوهای خارجی از جمله بلندگوی خارجی متصل‬
‫به پورت خروجی صدای دیجیتال‪ ،‬دستگاه صوتی ‪ LG‬و هدفون را تنظیم می‬
‫کند‪.‬‬
‫بلندگوی خارجی دکمه "‪ "-‬خروجی صدا را سریع تر و دکمه "‪ "+‬خروجی صدا را کندتر از‬
‫میزان پیش فرض می کند‪.‬‬
‫ دستگاه صوتی ‪ LG‬فقط در مدل های مجهز به پورت دیجیتال نوری‬
‫پشتیبانی می شود‪.‬‬
‫سیگنال های پخش یا صدای دستگاه خارجی را بدون تاخیر صوتی خارج می‬
‫کند‪ .‬ممکن است صدا قبل از تصویر خارج شود چون زمان بیشتری الزم است‬
‫گذرگاه‬
‫که ورودی تصویر در تلویزیون پردازش شود‪.‬‬
‫❐ استفاده از تنظیمات صدا‬
‫[بسته به مدل]‬
‫‪SMART‬‬
‫تنظیمات‬
‫صدا‬
‫تنظیم گزینه ای صدا‬
‫❌ خروجی آنالوگ‬
‫[بسته به مدل]‬
‫به کاربر امکان می دهد منوی هدفون یا بلندگوی خارجی (خروجی صدا) را بسته به دستگاه متصل‬
‫انتخاب کند‪.‬‬
‫❌ تعادل‬
‫[بسته به مدل]‬
‫تعادل صدای چپ‪/‬راست را تنظیم می کند‪.‬‬
‫❌ بهینه ساز صدا‬
‫[بسته به مدل]‬
‫صدا را برای نصب سفارشی تلویزیون بهینه می کند‪.‬‬
‫عادی‬
‫قابل اتصال به دیوار‬
‫پایه‬
‫حالت صدای عمومی‪.‬‬
‫صدا را برای تلویزیون نصب شده روی دیوار بهینه می کند‪.‬‬
‫صدا را برای تلویزیون نصب شده روی پایه بهینه می کند‪.‬‬
‫❐ استفاده از بلندگوهای تلویزیون‬
‫[بسته به مدل]‬
‫‪SMART‬‬
‫تنظیمات‬
‫صدا‬
‫خروجی صدا‬
‫بلندگوی تلویزیون‬
‫صدا از بلندگوی تلویزیون خارج می شود‪.‬‬
‫❐ استفاده از بلندگوی خارجی‬
‫‪SMART‬‬
‫‪)ARC‬‬
‫تنظیمات‬
‫صدا‬
‫خروجی صدا‬
‫بلندگوی خارجی (اپتیکال‪HDMI/‬‬
‫[فقط برای مدل های مجهز به یک پورت ‪( HDMI‬‏‪ )ARC‬یا اپتیکال در دسترس است]‬
‫صدا از طریق بلندگوی متصل به پورت اپتیکال خارج می شود‪.‬‬
‫‪ SimpLink‬پشتیبانی می شود‪.‬‬
‫❌ استفاده از حالت ‪ARC‬‬
‫[به مدل بستگی دارد]‬
‫‪ SMART‬تنظیمات صدا خروجی صدا‬
‫بلندگوی خارجی (اپتیکال‪ )HDMI ARC/‬حالت ‪ARC‬‬
‫دستگاه های صوتی خروجی را می توان از طریق کابل پرسرعت ‪ HDMIⓇ‬و بدون کابل صدای اپتیکال‬
‫اضافی به خروجی ‪ SPDIF‬وصل نمود‪ .‬که با ‪ SimpLink‬مرتبط می شود‪.‬‬
‫برای یک دستگاه خارجی که از ‪( ARC‬کانال بازگشت صدا) پشتیبانی می کند‪ ،‬آن را به پورت‬
‫‪HDMI‬‏(‪ )ARC‬متصل کنید‪.‬‬
‫خاموش‬
‫روشن‬
‫حتی وقتی دستگاه صوتی خارجی متصل که از ‪ ARC‬پشتیبانی می کند روشن باشد‪،‬‬
‫خروجی صدا از طریق بلندگوهای دستگاه صوتی خارجی به طور خودکار پردازش‬
‫نمی شود‪.‬‬
‫وقتی دستگاه صوتی خارجی که از ‪ ARC‬پشتیبانی می کند روشن باشد‪ ،‬خروجی صدا‬
‫از طریق بلندگوهای دستگاه صوتی خارجی به طور خودکار پردازش می شود‪.‬‬
‫برای ‪ ،SimpLink‬به 「راهنمای کاربر ← گزینه ← استفاده از دستگاه ورودی」‬
‫مراجعه کنید‪.‬‬
‫‬
‫ پس از اتصال به دستگاه های خارجی‪ ،‬فقط به پورت ‪ ARC‬متصل شوید‪.‬‬
‫‬
‫ از کابل پر سرعت ‪ HDMIⓇ‬برای اتصال به دستگاه های خارجی استفاده کنید‪.‬‬
‫‬
‫ استفاده از دستگاه دیگر با عملکرد ‪ ARC‬ممکن است باعث عملکرد نادرست شود‪.‬‬
‫❐ استفاده از خروجی صدای دیجیتال‬
‫‪ SMART‬تنظیمات صدا خروجی صدا‬
‫بلندگوی خارجی (اپتیکال‪ )HDMI ARC/‬خروجی صدای دیجیتال‬
‫خروجی صدای دیجیتال را تنظیم می کند‪.‬‬
‫گزینه‬
‫خودکار‬
‫‪PCM‬‬
‫ورودی صدا‬
‫‪MPEG‬‬
‫‪Dolby Digital‬‬
‫‪Dolby Digital Plus‬‬
‫‪HE-AAC‬‬
‫همه‬
‫خروجی صدای دیجیتال‬
‫‪PCM‬‬
‫‪Dolby Digital‬‬
‫‪Dolby Digital‬‬
‫‪Dolby Digital‬‬
‫‪PCM‬‬
‫❐ اتصال و استفاده از دستگاه صوتی ‪LG‬‬
‫دستگاه صوتی ‪ LG‬به شما امکان می دهد به آسانی از صدایی پرقدرت لذت ببرید‪.‬‬
‫❌ اتصال سیمی‬
‫‪SMART‬‬
‫تنظیمات‬
‫دستگاه صوتی ‪ LG‬با آرم‬
‫صدا‬
‫خروجی صدا‬
‫همگام سازی صدای ‪( LG‬اپتیکال)‬
‫را به پورت خروجی صدای دیجیتال اپتیکال متصل کنید‪.‬‬
‫فقط در مدل های مجهز به پورت دیجیتال اپتیکال موجود است‪.‬‬
‫❌ اتصال بی سیم‬
‫‪SMART‬‬
‫تنظیمات‬
‫دستگاه صوتی ‪ LG‬با آرم‬
‫صدا‬
‫خروجی صدا‬
‫همگام سازی صدای ‪( LG‬بی سیم)‬
‫را می توان به صورت بی سیم متصل نمود‪.‬‬
‫‬
‫ می توانید با استفاده از کنترل راه دور تلویزیون میزان صدای دستگاه متصل را تنظیم کنید‪.‬‬
‫‬
‫ هنگام اتصال بی سیم‪ ،‬دانگل را وصل کرده و اگر مدل نیاز به دانگل کنترل از راه دور جادویی‬
‫دارد‪ ،‬آن را متصل کنید‪ AN-MR400( .‬که جداگانه به فروش می رسد)‬
‫‬
‫ برای اتصال بی سیم‪ ،‬چنانچه دستگاه متصل نشود‪ .‬بررسی کنید برق دستگاه متصل باشد و‬
‫دستگاه صوتی ‪ LG‬در وضعیت مناسب قرار داشته باشد‪.‬‬
‫‬
‫ چنانچه همگام سازی صدای ‪( LG‬بی سیم) را انتخاب کردید‪ ،‬دستگاه های موجود برای اتصال‬
‫جستجو شده و یکی از دستگاه های جستجو شده به طور خودکار متصل می شود‪ .‬با اتصال یک‬
‫دستگاه‪ ،‬نام آن نشان داده می شود‪.‬‬
‫‬
‫ برای مشاهده دستگاه های شناسایی شده دیگر جهت اتصال‪ ،‬دکمه نمایش موارد بیشتر را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫‬
‫ اگر همگام سازی صدای ‪( LG‬بی سیم) انتخاب شده و تلویزیون روشن شود‪ ،‬تلویزیون شروع به‬
‫جستجو کرده و سعی می کند به دستگاهی متصل شود که اخیرا به آن متصل شده اید‪.‬‬
‫❐ استفاده از خروجی آنالوگ‪/‬هدفون‬
‫[بسته به مدل]‬
‫‪SMART‬‬
‫هدفون‬
‫تنظیمات‬
‫صدا‬
‫خروجی صدا‬
‫بلندگوی خارجی (خروجی صدا) ‪/‬‬
‫گزینه های هدفون یا بلندگوی خارجی (خروجی صدا) را بسته به دستگاه متصل انتخاب کرده و‬
‫خروجی آنالوگ را تنظیم کنید‪.‬‬
‫‬
‫ منوی موجود بسته به انتخاب هدفون یا بلندگوی خارجی (خروجی صدا) در تنظیم گزینه ای صدا‬
‫> خروجی آنالوگ ممکن است متفاوت باشد‪.‬‬
‫‬
‫ برخی از مدل ها ممکن است فقط از عملکرد هدفون پشتیبانی کنند‪.‬‬
‫‬
‫ اگر در حالی که تلویزیون روشن است‪ ،‬هدفون ها را متصل کنید‪ ،‬تلویزیون به طور خودکار هدفون‬
‫ها را شناسایی کرده و از آن ها صدا خارج می کند‪.‬‬
‫❐❐تنظیم صدای ‪DTV‬‬
‫‪SMART‬‬
‫[بسته به مدل]‬
‫تنظیمات‬
‫صدا‬
‫تنظیم صدای ‪DTV‬‬
‫وقتی انواع صدا در یک سیگنال ورودی وجود داشته باشد‪ ،‬این عملکرد به شما امکان می دهد نوع‬
‫صدای مورد نظر خود را انتخاب نمایید‪.‬‬
‫اگر این گزینه روی خودکار تنظیم شده باشد‪ ،‬ترتیب جستجو ‪HE-AAC‬‏←‏ ‪Dolby Digital+‬‏←‏‬
‫‪← Dolby Digital‬‏ ‪ MPEG‬بوده و خروجی در اولین فرمت صوتی یافت شده تولید می شود‪.‬‬
‫ترتیب جستجوی زیر ممکن است بسته به کشور متفاوت باشد‪HE-AAC .‬‏←‏ ‪Dolby Digital+‬‬
‫‏←‏ ‪← Dolby Digital‬‏ ‪.MPEG‬‬
‫اگر فرمت صوتی انتخاب شده پشتیبانی نشود‪ ،‬باید فرمت صوتی دیگری برای خروجی استفاده‬
‫شود‪.‬‬
‫❐ انتخاب ورودی خارجی‬
‫‪SMART‬‬
‫لیست ورودی‬
‫ورودی خارجی انتخاب می شود‪.‬‬
‫ليست ورودی‬
‫یک دستگاه ورودی برای مشاهده انتخاب کنید‪.‬‬
‫بلندگو را انتخاب می کند‪.‬‬
‫بلندگوی تلویزیون‬
‫ورودی را انتخاب می کند‪.‬‬
‫حالت برنامه را انتخاب می کند‪.‬‬
‫[بسته به كشور]‬
‫‪ OSS‬را تنظیم می کند‪.‬‬
‫[بسته به كشور]‬
‫حالت برنامه‬
‫تنظیم کنترل جهانی‬
‫تنظیم ‪SIMPLINK‬‬
‫تغییر دادن نام دستگاه‬
‫نام دستگاه خارجی متصل به پایانه‬
‫خارجی را ویرایش می کند‪.‬‬
‫‪ SIMPLINK‬را تنظیم می کند‪.‬‬
‫❐ استفاده از ‪SIMPLINK‬‬
‫‪ SIMPLINK‬یک ویژگی است که به شما امکان می دهد دستگاه های چندرسانه ای مختلفی را به راحتی‬
‫و با استفاده از کنترل راه دور تلویزیون از طریق منوی ‪ SIMPLINK‬کنترل و مدیریت کنید‪.‬‬
‫‪1 1‬پایانه ‪ HDMI IN‬تلویزیون را با یک کابل ‪ ،HDMI‬به پایانه خروجی ‪ HDMI‬دستگاه ‪SIMPLINK‬‬
‫متصل کنید‪ .‬برای دستگاه های سينما خانگی با عملکرد ‪ ،SIMPLINK‬پایانه های ‪ HDMI‬را مانند‬
‫توضیح باال متصل کرده و از یک کابل اپتیکال برای متصل کردن خروجی صدای اپتیکال‬
‫تلویزیون به ورودی صدای اپتیکال دستگاه ‪ SIMPLINK‬استفاده نمایید‪.‬‬
‫‪ SIMPLINK SMART 2 2‬را انتخاب کنید‪ .‬پنجره منوی ‪ SIMPLINK‬ظاهر می شود‪.‬‬
‫‪3 3‬تنظیم ‪ SIMPLINK‬را در پنجره منوی ‪ SIMPLINK‬انتخاب کنید‪ .‬پنجره تنظیم ‪ SIMPLINK‬ظاهر‬
‫می شود‪.‬‬
‫‪4 4‬عملکرد ‪ SIMPLINK‬را در پنجره تنظیم ‪ SIMPLINK‬روی روشن تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪5 5‬پنجره تنظیم ‪ SIMPLINK‬بسته می شود‪.‬‬
‫‪6 6‬دستگاه را انتخاب کرده و گزینه ‪ SIMPLINK SMART‬را انتخاب نمایید‪.‬‬
‫‪(S‬‬
‫ این عملکرد فقط روی دستگاه های با آرم ‪ IMPLINK‬‏‬
‫تایید کنید که دستگاه خارجی یک آرم ‪ SIMPLINK‬داشته باشد‪.‬‬
‫‏) کار می کند‪.‬‬
‫ برای استفاده از عملکرد ‪ ،SIMPLINK‬باید از یک کابل پر سرعت ‪( HDMIⓇ‬دارای ویژگی ‪CEC‬‬
‫یا کنترل الکترونیکی مشتری) استفاده کنید‪ .‬به کابل های پرسرعت ‪ HDMIⓇ‬پین شماره ‪ 13‬برای‬
‫تبادل اطالعات بین دستگاه ها متصل است‪.‬‬
‫ رسانه دستگاه را با ویژگی های سينما خانگی روشن انتخاب کنید تا بلندگو به بلندگوی خارجی تغییر‬
‫وضعیت دهد‪.‬‬
‫ برای استفاده از بلندگوی خارجی‪ ،‬از یک کابل اپتیکال (جداگانه به فروش می رسد) استفاده کنید‪.‬‬
‫ تغییر وضعیت به یک ورودی خارجی باعث می شود دستگاه هایی که با ‪ SIMPLINK‬کار می کنند‬
‫متوقف شوند‪.‬‬
‫ استفاده از دستگاه دیگر با عملکرد ‪ HDMI-CEC‬ممکن است باعث عملکرد نادرست شود‪.‬‬
‫ اتصال کابل نوری فقط در مدل های مجهز به پورت دیجیتال نوری پشتیبانی می شود‪.‬‬
‫❌ شرح ویژگی های ‪SIMPLINK‬‬
‫‬
‫پخش مستقیم‬
‫انتخاب دستگاه‬
‫چندرسانه ای‬
‫بازپخش دیسک‬
‫خاموش شدن همه‬
‫دستگاه ها‬
‫دستگاه چندرسانه ای را فورا در تلویزیون پخش می کند‪.‬‬
‫دستگاه مورد نظر را از طریق منوی ‪ SIMPLINK‬انتخاب کرده و آن را از‬
‫صفحه تلویزیون کنترل می کند‪.‬‬
‫دستگاه چندرسانه ای را با کنترل راه دور تلویزیون مدیریت می کند‪.‬‬
‫اگر در تنظیمات ‪ ،SIMPLINK‬گزینه روشن‪/‬خاموش خودکار روی روشن‬
‫تنظیم شده باشد‪ ،‬با خاموش کردن تلویزیون‪ ،‬همه دستگاه های متصل‬
‫‪ SIMPLINK‬خاموش می شوند‪.‬‬
‫روشن شدن همه‬
‫دستگاه ها‬
‫بلندگو‬
‫اگر در تنظیمات ‪ ،SIMPLINK‬عملکرد روشن‪/‬خاموش خودکار روی‬
‫"روشن" تنظیم شده باشد‪ ،‬با روشن کردن یک دستگاه ‪،SIMPLINK‬‬
‫تلویزیون روشن می شود‪.‬‬
‫بلندگو را در یک دستگاه سینما خانگی یا تلویزیون انتخاب نمایید‪.‬‬
‫❐ استفاده از تایمر خاموشی‬
‫‪SMART‬‬
‫تنظیمات‬
‫زمان‬
‫تایمر خاموشی‬
‫پس از گذشت دقایق تعیین شده‪ ،‬تلویزیون خاموش می شود‪.‬‬
‫برای لغو تایمر خاموشی‪ ،‬خاموش را انتخاب کنید‪.‬‬
‫❐ تنظیم زمان فعلی‬
‫‪SMART‬‬
‫تنظیمات‬
‫زمان‬
‫ساعت‬
‫زمان را در حین تماشای تلویزیون بررسی می کند یا تغییر می دهد‪.‬‬
‫خودکار‬
‫دستی‬
‫ساعت تلویزیون را با اطالعات زمان دیجیتالی ارسال شده توسط ایستگاه تلویزیونی‬
‫همگام می کند‪.‬‬
‫زمان و تاریخ را به صورت دستی تنظیم می کند البته اگر تنظیم خودکار مربوط به‬
‫زمان فعلی نباشد‪.‬‬
‫❐ تنظیم تلویزیون جهت روشن و خاموش شدن خودکار‬
‫‪SMART‬‬
‫تنظیمات‬
‫زمان‬
‫زمان روشن‪/‬زمان خاموش‬
‫زمان روشن‪/‬خاموش شدن را تنظیم می کند‪.‬‬
‫گزینه خاموش را در تکرار انتخاب کنید تا زمان روشن‪/‬زمان خاموش متوقف شود‪.‬‬
‫ برای استفاده از عملکرد زمان روشن‪/‬زمان خاموش‪ ،‬زمان فعلی را درست تنظیم کنید‪.‬‬
‫ حتی وقتی عملکرد زمان روشن روشن است‪ ،‬تلویزیون به طور خودکار بعد از ‪ 120‬دقیقه روشن‬
‫بودن و فشرده نشدن هیچ کلیدی خاموش می شود‪.‬‬
‫❐ تنظیم عملکرد آماده به کار خودکار‬
‫‪SMART‬‬
‫تنظیمات‬
‫زمان‬
‫آماده به کار خودکار‬
‫[به مدل بستگی دارد]‬
‫اگر در مدت معینی هیچ دکمه‌ای را در تلویزیون یا کنترل از راه دور فشار ندهید‪ ،‬تلویزیون به طور‬
‫خودکار به حالت آماده به کار می‌رود‪.‬‬
‫ این عملکرد در حالت نمایش در فروشگاه یا هنگام به‌روزآوری نرم‌افزار کار نمی‌کند‪.‬‬
‫❐❐تنظیم رمز عبور‬
‫‪SMART‬‬
‫تنظیمات‬
‫قفل‬
‫تنظیم رمز عبور‬
‫رمز عبور تلویزیون را تنظیم می کند یا تغییر می دهد‪.‬‬
‫رمز عبور اولیه روی 「‪ 」0000‬تنظیم شده است‪.‬‬
‫❐❐قفل کردن سیستم‬
‫‪SMART‬‬
‫تنظیمات‬
‫قفل‬
‫سیستم قفل‬
‫با مسدود کردن کانال ها یا ورودی خارجی‪ ،‬فقط به برنامه های خاصی اجازه پخش می دهد‪.‬‬
‫گزینه سیستم قفل را روی روشن قرار دهید‪.‬‬
‫برنامه هایی که محتوای نامناسب برای کودکان دارند را مسدود می کند‪ .‬برنامه ها‬
‫مسدود کردن‬
‫قابل انتخاب هستند اما صفحه خالی بوده و صدا قطع است‪.‬‬
‫برنامه‬
‫برای تماشای برنامه مسدود‪ ،‬رمز ورود را وارد کنید‪.‬‬
‫رتبه بندی‬
‫(بسته به كشور)‬
‫فیلم هایی که فقط در تلویزیون پخش می شوند و حاوی مطالب نامناسب می باشند را‬
‫مسدود می کند‪.‬‬
‫ •انسداد خاموش‪( :‬بینندگان عمومی) همه سنین را شامل می شود‬
‫ •‪ 10‬ساله و باالتر‪( :‬راهنمایی والدین پیشنهاد می شود) برخی از برنامه ها‬
‫ممکن است برای کودکان مناسب نباشد‬
‫ •‪ 12‬ساله و باالتر‪( :‬والدین باید احتیاط کنند) برخی از برنامه ها ممکن است‬
‫برای کودکان زیر ‪ 12‬سال نامناسب باشند‬
‫ •‪ 14‬ساله و باالتر‪( :‬ممنوع) افراد زیر ‪ 14‬سال باید با نظارت و همراهی‬
‫بزرگترها باشند‬
‫ •‪ 16‬ساله و باالتر‪ :‬افراد ‪ 16‬ساله و پایین تر پذیرفته نیستند‬
‫ •‪ 18‬ساله و باالتر‪ :‬فقط بزرگساالن‬
‫(بسته به كشور)‬
‫این عملکرد بسته به اطالعات از ایستگاه پخش عمل می کند‪ .‬بنابراین اگر سیگنال‬
‫اطالعات نادرست بدهد‪ ،‬این عملکرد کار نمی کند‪.‬‬
‫راهنمای والدین بر اساس رتبه بندی های تنظیم شده‪ ،‬از تماشای برنامه های خاص تلویزیونی‬
‫بزرگساالن توسط کودکان جلوگیری می کند‪.‬‬
‫برای تماشای برنامه مسدود شده‪ ،‬رمز ورود را وارد کنید‪.‬‬
‫رتبه بندی بر اساس کشور متفاوت است‪.‬‬
‫مسدود کردن‬
‫منابع ورودی را مسدود می کند‪.‬‬
‫ورودی‬
‫قفل کردن‬
‫برنامه را قفل کنید‪.‬‬
‫برنامه کاربردی‬
‫‪SMART‬‬
‫تنظیمات‬
‫گزینه‬
‫زبان(‪)Language‬‬
‫زبان منو و زبان صوتی را که روی صفحه نمایش داده می شود‪ ،‬انتخاب می کند‪.‬‬
‫زبان منو‬
‫زبان گفتار‬
‫زبان زیرنویس‬
‫زبانی را برای نمایش متن انتخاب می کند‪.‬‬
‫[فقط در حالت دیجیتال]‬
‫هنگام تماشای پخش دیجیتالی حاوی زبان های صوتی مختلف‪ ،‬می توانید زبان‬
‫مورد نظر را انتخاب کنید‪.‬‬
‫[فقط در حالت دیجیتال]‬
‫وقتی از عملکرد زیرنویس استفاده کنید که دو یا چند زبان زیرنویس پخش می‬
‫شوند‪.‬‬
‫اگر داده های زیرنویس در زبان انتخابی پخش نشود‪ ،‬زیرنویس با زبان‬
‫پیش فرض نمایش داده می شود‪.‬‬
‫[فقط در حالت دیجیتال]‬
‫وقتی از عملکرد زبان متن استفاده کنید که دو یا چند زبان متن پخش می‬
‫شوند‪.‬‬
‫اگر داده های تله تکست در زبان انتخابی پخش نشود‪ ،‬متن با زبان پیش‬
‫زبان متن‬
‫فرض نشان داده می شود‪.‬‬
‫اگر کشور خود را اشتباه انتخاب کرده باشید‪ ،‬تله تکست ممکن است‬
‫صحیح نمایش داده نشود یا در حین عملکرد تله تکست مشکالتی پیش آید‪.‬‬
‫زبان را برای جستجوی صوتی انتخاب کنید‪.‬‬
‫زبان جستجوی صوتی‬
‫فقط مدل دارای جستجوی صوتی از این تنظیم پشتیبانی می کند‪.‬‬
‫‪SMART‬‬
‫تنظیمات‬
‫گزینه‬
‫کشور‬
‫کشوری که تلویزیون از آن استفاده می کند را تنظیم می کند‪.‬‬
‫تنظیمات تلویزیون بسته به محیط پخش کشور انتخابی تغییر می کنند‪.‬‬
‫ اگر تنظیم کشور تغییر کند‪ ،‬صفحه اطالعات کانال یابی خودکار ظاهر می شود‪.‬‬
‫ در کشوری که قوانین پخش دیجیتال وجود ندارد‪ ،‬برخی از عملکردهای ‪ DTV‬ممکن است بسته به‬
‫شرایط پخش دیجیتال کار نکنند‪.‬‬
‫ اگر تنظیم کشور روی “‪ ”--‬باشد‪ ،‬فقط کانال های آنالوگ را می توان تنظیم نمود‪.‬‬
‫❐❐تنظیم کم شنوایان‬
‫‪SMART‬‬
‫تنظیمات‬
‫گزینه‬
‫کم شنوایان‬
‫این عملکرد برای افراد کم شنوا و ناشنوا می باشد‪.‬‬
‫اگر آن را روی روشن قرار دهید‪ ،‬زیرنویس به طور پیش فرض نمایش داده می شود‪.‬‬
‫❐❐ثبت کنترل راه دور جادويی‬
‫برای استفاده از کنترل راه دور جادویی‪ ،‬ابتدا آن را در تلویزیون خود ثبت کنید‪.‬‬
‫کنترل راه دور جادویی را قبل از استفاده‪ ،‬به صورت زیر ثبت کنید‪.‬‬
‫‪1 1‬تلویزیون را روشن کرده و ‪ 10‬ثانیه صبر کنید‪ ،‬سپس در حالی که کنترل راه دور را به سمت‬
‫تلویزیون گرفته اید‪ ،‬دکمه مدور(‪ )OK‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪2 2‬کنترل راه دور به طور خودکار ثبت شده و پیام تکمیل ثبت در صفحه تلویزیون ظاهر می شود‪.‬‬
‫اگر نتوانستید کنترل راه دور جادویی را ثبت کنید‪ ،‬تلویزیون را خاموش کرده و دوباره امتحان‬
‫کنید‪.‬‬
‫❐❐ثبت مجدد کنترل از راه دور جادویی‬
‫‪1 1‬تقریبا پنج ثانیه‪ ،‬دکمه های ‪ SMART‬و ‪ BACK‬را با هم فشار دهید‪.‬‬
‫‪2 2‬دکمه مدور(‪ )OK‬را به طرف تلویزیون فشار دهید تا کنترل از راه دور جادویی مجددا ثبت شود‪.‬‬
‫ دکمه ‪ SMART‬و دکمه ‪ BACK‬را به مدت پنج ثانیه همزمان فشار دهید تا کنترل از راه دور‬
‫جادویی بازنشانی شود‪.‬‬
‫ در حالی که کنترل راه دور را به طرف تلویزیون گرفته اید‪ ،‬دکمه ‪ BACK‬را پنج ثانیه فشار دهید‬
‫تا کنترل راه دور بازنشانی شده و ثبت مجدد شود‪.‬‬
‫❐❐تنظیم اشاره گر کنترل راه دور جادویی‬
‫‪SMART‬‬
‫تنظیمات‬
‫گزینه‬
‫اشاره گر‬
‫سرعت و شکل نشانه گری که بر روی صفحه نمایش تلویزیون ظاهر می شود را تنظیم می کند‪.‬‬
‫سرعت‬
‫شکل‬
‫اندازه‬
‫ترازبندی‬
‫سرعت حرکت اشاره گر را تنظیم می کند‪.‬‬
‫یک شکل اشاره گر از گزینه های مختلف انتخاب می کند‪.‬‬
‫اندازه اشاره گر را انتخاب می کند‪.‬‬
‫روی روشن تنظیم کنید‪ .‬اگر هر گونه اختالف بین اشاره گر و جهت واقعی کنترل‬
‫راه دور وجود داشت‪ ،‬کنترل راه دور جادویی را به چپ و راست حرکت دهید تا‬
‫دوباره تراز شود‪ .‬اشاره گر به طور خودکار در مرکز تراز شده و کنترل را آسان تر‬
‫می کند‪.‬‬
‫اگر روی خاموش تنظیم شده باشد‪ ،‬حتی زمانیکه کنترل از راه دور جادویی را‬
‫به چپ و راست حرکت دهید باز هم عملکرد ترازبندی کار نخواهد کرد‪.‬‬
‫اگر از اشاره گر برای مدت معینی استفاده نشود‪ ،‬ناپدید می شود‪ .‬اگر اشاره گر از صفحه‬
‫ناپدیدشد‪ ،‬کنترل راه دور جادویی را به چپ و راست تکان دهید‪ .‬بدین صورت دوباره اشاره گر‬
‫ظاهر می شود‪.‬‬
‫اگر در حین جابجا کردن اشاره گر بر روی صفحه‪ ،‬دکمه جهتی را فشار دهید‪ ،‬اشاره گر ناپدید‬
‫می شود و کنترل راه دور جادویی به صورت یک کنترل راه دور عادی کار می کند‪.‬‬
‫از کنترل با فاصله موثر ‪ 33‬فوت (‪ 10‬متر) استفاده کنید‪ .‬استفاده از کنترل راه دور از فاصله‬
‫بیشتر یا وقتی مانعی بر سر راه آن وجود دارد ممکن است باعث عملکرد نادرست آن شود‪.‬‬
‫دستگاه های الکترونیکی نزدیک ممکن است باعث تداخل در ارتباطات شوند‪ .‬دستگاه هایی مانند‬
‫ماکروویو و ‪LAN‬های بی سیم از دامنه فرکانس یکسان (‪ 2.4‬گیگاهرتز) با کنترل راه دور جادویی‬
‫استفاده می کنند و ممکن است باعث تداخل شوند‪.‬‬
‫افتادن یا آسیب به کنترل راه دور جادویی به هر صورت‪ ،‬ممکن است باعث شکستن آن شود‪.‬‬
‫مراقب باشید کنترل راه دور را به اشیاء سخت مانند مبلمان یا زمین نزنید‪.‬‬
‫❐❐استفاده از عملکرد ترسیم الگو‬
‫در حالی که صفحه ویدیوی عادی روشن است‪ ،‬دکمه مدور(‪ )OK‬را فشار داده و به طرف صفحه‬
‫نمایش یک الگو ترسیم کنید‪.‬‬
‫کانال قبلی‪ :‬به کانال قبل برمی گردد‪.‬‬
‫‪123‬‬
‫لیست اخیر‪ :‬کانال های تماشا شده اخیر را نمایش می دهد‪.‬‬
‫لیست برنامه های مربوط به الگو را نمایش می دهد‪ .‬کانال را انتخاب کنید‪.‬‬
‫ممکن است وقتی پنجره های خاصی باز هستند‪ ،‬این عملکرد کار نکند‪.‬‬
‫‬
‫❐ تنظیم نشانگر برق‬
‫‪SMART‬‬
‫[بسته به مدل]‬
‫تنظیمات‬
‫گزینه‬
‫چراغ آماده به کار‬
‫چراغ آماده به کار صفحه جلو تلویزیون را روشن‪/‬خاموش می کند‪.‬‬
‫‬
‫❐ تنظیم نور آرم ‪LG‬‬
‫‪SMART‬‬
‫[بسته به مدل]‬
‫تنظیمات‬
‫گزینه‬
‫نور آرم ‪LG‬‬
‫می توانید روشنایی ‪ LED‬آرم ‪ LG‬در پایین صفحه تلویزیون را تنظیم کنید‪.‬‬
‫روشنایی‬
‫می توانید وقتی تلویزیون خاموش است‪ ،‬روشنایی نور آرم ‪ LG‬را روی‬
‫خاموش‪/‬کم‪/‬متوسط‪/‬زیاد تنظیم کنید‪.‬‬
‫وقتی تلویزیون روشن است‪ ،‬زمان خاموش بودن نور آرم ‪ LG‬را تنظیم‬
‫کنید‪.‬‬
‫• فوراً خاموش شود ‪ :‬با روشن شدن تلویزیون‪ ،‬نور آرم خاموش می شود‪.‬‬
‫وقتی تلویزیون روشن‬
‫• خاموش پس از ‪ 10‬دقیقه ‪ :‬با روشن شدن تلویزیون‪ ،‬نور آرم پس از ‪10‬‬
‫است‬
‫دقیقه خاموش می شود‪.‬‬
‫وقتی تلویزیون روشن می شود‪ ،‬روشنایی اولیه روی کم تنظیم می‬
‫گردد‪.‬‬
‫‬
‫❐ تغییر حالت تلویزیون‬
‫‪SMART‬‬
‫تنظیمات‬
‫گزینه‬
‫تنظیم حالت‬
‫گزینه استفاده خانگی یا نمایش در فروشگاه را انتخاب می کند‪.‬‬
‫برای استفاده در خانه‪ ،‬استفاده خانگی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫نمایش در فروشگاه حالتی است که برای نمایش در فروشگاه استفاده می شود‪.‬‬
‫‬
‫❐ بازگشت به تنظیمات اولیه‬
‫‪SMART‬‬
‫تنظیمات‬
‫گزینه‬
‫بازنشانی به تنظیمات کارخانه‬
‫همه تنظیمات اختیاری را حذف کرده و به حالت پیش فرض اولیه برمی گردد‪.‬‬
‫وقتی راه اندازی اولیه پایان یافت‪ ،‬تلویزیون خاموش شده و به طور خودکار روشن می شود‪.‬‬
‫ اگر سیستم قفل فعال باشد‪ ،‬یک پنجره رمز ورود باز می شود‪.‬‬
‫ در حین راه اندازی اولیه‪ ،‬دستگاه را خاموش نکنید‪.‬‬
‫❐❐استفاده از صفحه اصلی‬
‫دکمه‬
‫‪ SMART‬روی کنترل راه دور را فشار دهید‪.‬‬
‫با ویژگی های هوشمند تلویزیون‪ ،‬کاربران می توانند با استفاده از منوی فوری و قابل استفاده آسان ‪،‬‬
‫مرتب شده با مضمون هایی از قبیل برنامه های من ‪ ،‬کارت ‪ Live TV‬و غیره به راحتی به محتوا و‬
‫برنامه های وسیعی دسترسی داشته باشند‪.‬‬
‫ورود به سيستم‬
‫ويرايش كارت‬
‫کارت برنامه من‬
‫کارت مورد نظر را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪SMART‬‬
‫‪SHARETM‬‬
‫‪Premium‬‬
‫‪Weather‬‬
‫‪Cinema‬‬
‫‪...More‬‬
‫‪Toy story‬‬
‫‪Tron‬‬
‫‪Abata‬‬
‫‪Ghost‬‬
‫‪Monster‬‬
‫‪My Boy‬‬
‫‪Thanks‬‬
‫‪UP‬‬
‫‪...More‬‬
‫‪Viral‬‬
‫‪Video‬‬
‫‪Game‬‬
‫برنامه هاي من‬
‫‪Sports‬‬
‫‪News‬‬
‫‪MBC HD 11-1‬‬
‫‪July 4 8:30 pm‬‬
‫‪Map‬‬
‫‪Photo‬‬
‫‪More‬‬
‫‪Pr.List‬‬
‫‪LG Smart... Game Wo... User Guide‬‬
‫‪Smart Sh...‬‬
‫‪Photos‬‬
‫‪Search‬‬
‫‪Internet‬‬
‫‪Settings‬‬
‫‪Input List‬‬
‫❐❐استفاده و ویرایش کارت برنامه من‬
‫‪SMART‬‬
‫کارت برنامه من‬
‫برای بررسی آسان و دسترسی به دامنه وسیعی از محتوا و عملکردها‪ ،‬عملکردهای اصلی گروه بندی‬
‫شده و روی کارت ها نمایش داده می شوند‪.‬‬
‫با انتخاب نام کارت‪ ،‬می توانید به صفحه همان گروه بروید‪.‬‬
‫برای تغییر محل کارت ها یا ایجاد کارت شخصی خود‪ ،‬در باالی صفحه اصلی‪ ،‬ویرایش را انتخاب‬
‫کنید‪( .‬ویرایش کارت های ‪ Live‬و ویژه ممکن نیست‪).‬‬
‫❐❐استفاده از برنامه های من‬
‫‪SMART‬‬
‫بیشتر‬
‫در پایین صفحه اصلی‪ ،‬بیشتر را انتخاب کنید‪.‬‬
‫برای بررسی برنامه های از قبل نصب شده و برنامه هایی که دانلود کرده اید‪ ،‬بیشتر را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪More‬‬
‫‪Pr.List‬‬
‫‪Smart Sh... LG Smart... Game Wo... User Guide‬‬
‫برنامه مورد نظر را برای اجرا انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪Photos‬‬
‫‪Search‬‬
‫‪Internet‬‬
‫‪Settings‬‬
‫‪Input List‬‬
‫❐❐ویرایش گزینه ها در برنامه های من‪:‬‬
‫‪SMART‬‬
‫بیشتر‬
‫برنامه های من‬
‫ویرایش‬
‫برای جابجا کردن یا حذف برنامه ها‪ ،‬در صفحه برنامه های من‪ ،‬ویرایش را در باالی صفحه نمایش‬
‫انتخاب کنید‪ .‬لطفا توجه داشته باشید که برنامه های سیستم را می توانید جابجا کنید ولی حذف آن ها‬
‫ممکن نیست‪.‬‬
‫اگر دستگاه شما کنترل راه دور جادویی دارد‪ ،‬نماد برنامه ها را بکشید و ترتیب آن ها را تغییر‬
‫دهید‪/‬آن ها را حذف کنید‪.‬‬
‫برنامه های من‬
‫برای استفاده از ویژگی های ‪ Smart TV‬به اتصال شبکه بی سیم یا سیمی نیاز است‪.‬‬
‫پس از اتصال به شبکه‪ ،‬می توانید از محتوای ویژه(‪ LG Smart World، DLNA، (Premium‬و‬
‫موارد دیگر استفاده کنید‪.‬‬
‫❐❐اتصال شبکه با یک کلیک‬
‫به آسانی به شبکه بی سیم‪/‬سیمی متصل می شود‪.‬‬
‫‪ SMART‬تنظیمات شبکه اتصال شبکه را برای اتصال خودکار به یک شبکه موجود‬
‫انتخاب کنید‪ .‬دستورات روی صفحه تلویزیون را دنبال کنید‪.‬‬
‫❐❐اتصال به یک شبکه از طریق تنظیمات تخصصی‬
‫‪SMART‬‬
‫تنظیمات‬
‫شبکه‬
‫اتصال شبکه‬
‫برای استفاده در شرایط خاص مثال در دفتر کار (در صورتی که از ‪ IP‬ایستا استفاده شود)‪.‬‬
‫‪1 1‬یک اتصال شبکه انتخاب کنید‪ ،‬بی سیم یا سیمی‪.‬‬
‫‪2 2‬هنگام اتصال از طریق ‪ ،Wi-Fi‬از یکی از روش های اتصال به شبکه زیر استفاده کنید‪.‬‬
‫لیست نقطه دستیابی با انتخاب یک شبکه از لیست نقطه دستیابی (‪ )AP‬به شبکه متصل می شود‪.‬‬
‫وارد کردن ‪ SSID‬با وارد کردن نام نقطه دستیابی (‪ )AP‬بی سیم متصل می شود‪.‬‬
‫‪WPS-PBC‬‬
‫‪WPS-PIN‬‬
‫وقتی دکمه نقطه دستیابی‪ AP‬بی سیمی که از ‪ PBC‬پشتیبانی می کند فشار‬
‫داده شود‪ ،‬به آسانی متصل می شود‪.‬‬
‫با وارد کردن ‪ PIN‬نقطه دستیابی‪ AP‬بی سیمی که می خواهید به آن متصل‬
‫شوید در وب سایت نقطه دستیابی‪ ،‬به راحتی متصل می شود‪.‬‬
‫❐ استفاده از عملکرد ‪Wi-Fi Direct‬‬
‫‪SMART‬‬
‫تنظیمات‬
‫شبکه‬
‫‪Wi-Fi Direct‬‬
‫‪ Wi-Fi Direct‬عملکردی است که بوسیله آن می توانید تلویزیون را با یک دستگاه ‪ Wi-Fi Direct‬و‬
‫بدون نیاز به اتصال اینترنتی متصل کنید‪ .‬با ‪ Smart ShareTM‬می توانید فایل های ذخیره شده در یک‬
‫دستگاه متصل از طریق ‪ Wi-Fi Direct‬را تماشا کنید‪.‬‬
‫‪ Wi-Fi Direct1 1‬را روی روشن تنظیم کنید‪( .‬اگر ازا ین ویژگی استفاده نمی کنید‪ ،‬آن را روی‬
‫خاموش قرار دهید‪).‬‬
‫‪2 2‬تنظیمات ‪ Wi-Fi Direct‬را در دستگاه مورد نظر جهت اتصال فعال کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬فهرستی از دستگاه های قابل اتصال به تلویزیون نمایش داده می شود‪.‬‬
‫‪4 4‬دستگاهی را برای اتصال انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪5 5‬وقتی پیام درخواست اتصال ظاهر شد‪ ،‬بله را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪6 6‬اگر دستگاه مورد نظر برای اتصال‪ ،‬درخواست را پذیرفت‪ Wi-Fi Direct ،‬متصل می شود‪.‬‬
‫❐ استفاده از عملکرد ‪/Intel’s WiDi‬‏™‪Miracas‌t‬‬
‫‪SMART‬‬
‫تنظیمات‬
‫شبکه‬
‫‪/Intel’s WiDi‬‏™‪Miracas‌t‬‬
‫با استفاده از فن آوری ™‪ Miracas‌t‬و‪ Intel’s WiDi‬می توانید صفحه نمایش یک دستگاه را در‬
‫تلویزیون مشاهده کنید‪.‬‬
‫‪/Intel’s WiDi1 1‬‏™‪ Miracas‌t‬را روی روشن تنظیم کنید‪.‬‬
‫(اگر ازا ین ویژگی استفاده نمی کنید‪ ،‬آن را روی خاموش قرار دهید‪).‬‬
‫‪2 2‬تنظیمات ‪/Intel’s WiDi‬‏™‪ Miracas‌t‬را در دستگاه مورد نظر جهت اتصال فعال کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬فهرستی از دستگاه های قابل اتصال به تلویزیون نمایش داده می شود‪.‬‬
‫‪4 4‬دستگاهی را برای اتصال انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪5 5‬وقتی پیام درخواست اتصال ظاهر شد‪ ،‬بله را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪6 6‬اگر دستگاه مورد نظر برای اتصال‪ ،‬درخواست را پذیرفت‪/Intel’s WiDi ،‬‏™‪ Miracas‌t‬متصل‬
‫می شود‪.‬‬
‫ برخی مدل ها ممکن است فقط عملکرد ‪ Intel’s WiDi‬را ارائه دهند‪.‬‬
‫ هنگامی که ‪ Wi-Fi Direct‬خاموش است‪ ،‬اگر ‪/Intel’s WiDi‬‏™‪ Miracas‌t‬را روی روشن‬
‫تنظیم کنید‪ Wi-Fi Direct ،‬به طور خودکار روشن می شود‪.‬‬
‫ وقتی عملکرد ‪/Intel’s WiDi‬‏™‪ Miracas‌t‬را روی خاموش تنظیم کنید‪ Wi-Fi Direct ،‬به‬
‫تنظیم قبلی برمی گردد‪.‬‬
‫ توصیه می شود برای استفاده از ‪ Intel’s WiDi‬در دامنه بسته‪ ،‬یک لپ تاپ را متصل کنید‪.‬‬
‫ از طریق ‪ Intel’s WiDi‬می توانید بدون نیاز به روتر بی سیم متصل شوید‪ ،‬البته توصیه می شود‬
‫برای کارایی بهینه‪ ،‬ابتدا روتر بی سیم را متصل کنید‪.‬‬
‫ حتی اگر یک دستگاه غیر ‪ LG Electronics‬در تلویزیون شناسایی شود‪ ،‬نمی توانید اتصال را‬
‫انجام دهید‪.‬‬
‫ توصیه می شود دستگاه را به یک روتر ‪ 5‬گیگاهرتز متصل کنید‪.‬‬
‫ سرعت واکنش به محیط کاربر بستگی دارد‪.‬‬
‫ برای اطالعات بیشتر راجع به دستگاه مورد نظر جهت اتصال‪ ،‬به راهنمای کاربر آن مراجعه نمایید‪.‬‬
‫❐❐هشدارهنگام اتصال به شبکه‬
‫ از یک کابل استاندارد ‪ AN‬‏‪ Cat5( L‬یا باالتر همراه با رابط ‪ RJ45‬یا پورت ‪ LAN‬با مشخصات‬
‫‪ 10Base-T‬یا ‪ )100Base-TX‬استفاده کنید‪.‬‬
‫ بازنشانی مودم می تواند اشکال در اتصال شبکه ایجاد کند‪ .‬برای حل این مشکل‪ ،‬دستگاه را‬
‫خاموش کرده‪ ،‬اتصال را قطع و دوباره برقرار کنید و سپس مجددا دستگاه را روشن کنید‪.‬‬
‫ ‪ LG Electronics‬در قبال اشکاالت اتصال شبکه یا هر گونه اشکال‪ ،‬عملکرد نادرست و خطا که‬
‫در اثر اتصال اینترنتی ایجاد شود‪ ،‬مسئولیتی نمی پذیرد‪.‬‬
‫ اتصال شبکه ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات اینترنتی درست کار نکند‪.‬‬
‫ برای سرويس ‪ ،DSL‬یک مودم ‪ DSL‬و برای سرویس کابلی‪ ،‬یک مودم کابلی مورد نیاز است‪.‬‬
‫بسته به قرارداد تنظیم شده با ارائه دهنده سرویس اینترنتی (‪ ،)ISP‬ممکن است فقط تعداد‬
‫محدودی اتصال شبکه موجود بوده و تنظیم شبکه تلویزیونی موجود نباشد‪( .‬اگر به ازای هر خط‬
‫فقط یک دستگاه مجاز باشد و رایانه از قبل متصل باشد‪ ،‬استفاده از دستگاه های دیگر ممکن‬
‫نخواهد بود‪).‬‬
‫ شبکه های بی سیم ممکن است با دستگاه های دیگری که با فرکانس ‪ 2,4‬گیگاهرتز کار می کنند‬
‫(تلفن های بی سیم‪ ،‬دستگاه های ‪ Bluetooth‬یا میکروویو) دچار اختالل شوند‪ .‬این تداخل ممکن‬
‫است از دستگاه های با فرکانس ‪ 5‬گیگاهرتز مانند دستگاه های ‪ Wi-Fi‬دیگر نیز باشد‪.‬‬
‫ محیط اطراف بی سیم می تواند باعث شود شبکه بی سیم کند کار کند‪.‬‬
‫ اگر کل شبکه خانگی محلی را خاموش نکنید‪ ،‬ممکن است در برخی از دستگاه ها ترافیک شبکه‬
‫رخ دهد‪.‬‬
‫ در اتصال نقطه دستیابی‪ ،‬به یک دستگاه نقطه دستیابی نیاز است که از اتصال بی سیم پشتیبانی‬
‫کند و ویژگی اتصال بی سیم باید در دستگاه فعال باشد‪ .‬برای بررسی در دسترس بودن اتصال بی‬
‫سیم در نقطه دستیابی خود‪ ،‬با ارائه دهنده خدمات تماس بگیرید‪.‬‬
‫ تنظیمات امنیتی و ‪ SSID‬نقطه دستیابی را برای اتصال نقطه دستیابی بررسی کنید‪ .‬برای‬
‫تنظیمات امنیتی و ‪ SSID‬نقطه دستیابی‪ ،‬به اسناد مربوطه مراجعه کنید‪.‬‬
‫ تنظیمات نامعتبر در دستگاه های شبکه (اشتراک گذار خط بی سیم‪/‬سیمی‪ ،‬هاب) می تواند باعث‬
‫کند بودن تلویزیون یا عدم کارکرد صحیح آن شود‪ .‬دستگاه ها را بر طبق راهنمای مربوطه درست‬
‫نصب کرده و شبکه را تنظیم کنید‪.‬‬
‫ روش اتصال ممکن است بسته به سازنده نقطه دستیابی متفاوت باشد‪.‬‬
‫‬
‫❐ ‪ Tag On‬چیست؟‬
‫‪ Tag On‬یک فن آوری انتقال داده ها است که از آن می توان در گوشی های هوشمند مجهز به ‪NFC‬‬
‫(ارتباط از نوع خیلی نزدیک) استفاده نمود‪ .‬برای این کار کافی است گوشی هوشمند را روی یک‬
‫استیکر ‪ Tag On‬بگیرید تا محتوا بین گوشی هوشمند و تلویزیون به اشتراک گذاشته شود‪.‬‬
‫برای اتصال گوشی هوشمند به تلویزیون با استفاده از قابلیت ‪ ،Tag On‬باید هر دو در یک شبکه‬
‫‪ Wi-Fi‬قرار داشته باشند یا ‪ Miracast™/Intel’s WiDi‬تلویزیون هوشمند روشن باشد‪.‬‬
‫ استیکر را روی قسمت فلزی تلویزیون نچسبانید‪ .‬در غیر اینصورت گوشی هوشمند استیکر‬
‫‪ Tag On‬را تشخیص نخواهد داد‪.‬‬
‫ استیکر ‪ Tag On‬را مچاله یا تا نکنید‪ .‬در غیراینصورت ‪ Tag On‬تشخیص داده نمی شود‪.‬‬
‫ برای خرید استیکر ‪ ،Tag On‬لطفا با مرکز خدمات الکترونیکی ‪LG Electronics Service‬‬
‫تماس بگیرید‪.‬‬
‫ این عملکرد فقط در گوشی با ‪( Android 4.0‬‏‪ )ICS‬یا جدیدتر پشتیبانی می شود‪.‬‬
‫❐ استفاده از ‪ Tag On‬برای اولین بار‬
‫برای اتصال گوشی هوشمند به تلویزیون با استفاده از ‪ ،NFC‬برنامه ‪ Tag On‬را در گوشی هوشمند‬
‫نصب کرده و مراحل تایید اعتبار را انجام دهید‪.‬‬
‫‪ 1‬مطمئن شوید تلویزیون و گوشی هوشمند هر دو در یک شبکه قرار داشته باشند‪.‬‬
‫چنانچه ‪ Wi-Fi‬فعال نمی شود‪ ،‬به ‪ SMART‬تنظیمات شبکه‬
‫‪ MiracastTM/Intel's WiDi‬بروید و آن را روی روشن تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪ 2‬عملکرد ‪ NFC‬گوشی هوشمند را فعال کرده و آن را روی ‪( Read/Write and P2P Mode‬حالت‬
‫خواندن‪/‬نوشتن و ‪ )P2P‬تنظیم کنید‪.‬‬
‫برای اطالعات بیشتر راجع به فعال کردن ‪ NFC‬و تنظیم حالت‪ ،‬به راهنمای کاربر گوشی هوشمند‬
‫مراجعه نمایید‪.‬‬
‫‪ 3‬گوشی هوشمند را روی یک استیکر ‪ Tag On‬بگیرید‪.‬‬
‫دستورالعمل های روی صفحه گوشی هوشمند را دنبال کرده و برنامه ‪ Tag On‬و‬
‫‪ LG TV Remote‬را نصب کنید‪.‬‬
‫‪ 4‬گوشی هوشمند را دوباره روی استیکر ‪ Tag On‬بگیرید‪.‬‬
‫‪ 5‬کلید هماهنگ سازی نمایش داده شده در تلویزیون را در گوشی وارد کنید‪.‬‬
‫چنانچه دو یا چند تلویزیون شناسایی شد‪ ،‬فقط در صورتی کلید هماهنگ سازی نمایش داده می شود‬
‫که تلویزیون مورد نظر را از لیست دستگاه برای اتصال انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ 6‬وقتی اتصال به طور صحیح برقرار شد‪ ،‬می توانید از ‪ Tag On‬استفاده کنید‪.‬‬
‫ اطالعات تلویزیون متصل‪ ،‬در استیکر ‪ Tag On‬ذخیره می شود‪ .‬شما می توانید اطالعات را در‬
‫منوی تنظیمات برنامه ‪ Tag On‬گوشی تغییر دهید یا بازنشانی کنید‪.‬‬
‫‬
‫❐ استفاده از ‪Tag On‬‬
‫مراحل زیر را دنبال کنید و محتوای گوشی هوشمند با ‪ NFC‬فعال را به اشتراک بگذارید‪.‬‬
‫‪ 1‬گوشی با ‪ NFC‬فعال را روی یک استیکر ‪ Tag On‬بگیرید‪.‬‬
‫‪ 2‬برنامه ‪ Tag On‬در گوشی اجرا شده و به تلویزیون متصل می شود‪.‬‬
‫ برای استفاده از یک شبکه ‪ ،Wi-Fi‬بررسی کنید تلویزیون و گوشی هوشمند هر دو در یک شبکه‬‫قرار داشته باشند‪.‬‬
‫‪ -‬چنانچه تلویزیون و گوشی هوشمند در یک شبکه نیستند‪ ،‬از ‪ Wi-Fi Direct‬استفاده کنید‪.‬‬
‫ اگر برنامه ‪ Tag On‬نصب نشده باشد‪ ،‬صفحه نصب به طور خودکار ظاهر می شود‪.‬‬
‫ برای اطالعات بیشتر راجع به نحوه اشتراک گذاری محتوا بین گوشی هوشمند و تلویزیون‪ ،‬به‬
‫راهنمای برنامه ‪ Tag On‬مراجعه کنید‪ .‬روی برنامه ‪ Tag On‬در گوشی هوشمند کلیک کنید تا‬
‫اجرا شود و برای مشاهده راهنمای آن‪ ،‬منوی تنظیمات را انتخاب نمایید‪.‬‬
‫❐❐متصل کردن دستگاه ‪USB‬‬
‫یک دستگاه ذخیره سازی ‪( USB‬شامل ‪ HDD‬خارجی‪ ،‬حافظه ‪ )USB‬را به درگاه ‪ USB‬تلویزیون وصل‬
‫کرده و از تماشای فایل های ذخیره شده در ‪ ،USB‬در تلویزیون لذت ببرید‪.‬‬
‫برای جدا کردن دستگاه ذخیره ‪ ،USB‬منوی سریع (‪ )Q.MENU‬دستگاه ‪ USB‬مورد نظر را انتخاب‬
‫کنید؛ تا وقتی پیام ‪ USB‬جدا شد را ندیدید‪ ،‬دستگاه را از تلویزیون جدا نکنید‪ .‬اگر دستگاه را به زور از‬
‫تلویزیون جدا کنید‪ ،‬ممکن است خطایی در تلویزیون یا دستگاه ذخیره ‪ USB‬رخ دهد‪.‬‬
‫وقتی دستگاه ‪ USB‬برای جدا شدن انتخاب می شود‪ ،‬دیگر قابل خواندن نیست‪ .‬می توانید دستگاه‬
‫ذخیره ‪ USB‬را خارج کرده و دوباره متصل کنید‪.‬‬
‫❐❐هشدارهنگام استفاده از دستگاه ذخیره سازی ‪USB‬‬
‫اگر دستگاه ذخیره ‪ USB‬مجهز به یک برنامه تشخیص خودکار داخلی باشد یا از درایو خود استفاده‬
‫کند‪ ،‬ممکن است کار نکند‪.‬‬
‫برخی از دستگاه های ذخیره ‪ USB‬ممکن است اصال یا درست کار نکنند‪.‬‬
‫اگر از کابل رابط ‪ USB‬استفاده می کنید‪ ،‬دستگاه ‪ USB‬ممکن است شناسایی نشود یا درست کار‬
‫نکند‪.‬‬
‫فقط از دستگاه های ذخیره ‪ USB‬فرمت شده با سیستم فایل ‪ FAT32‬یا ‪ NTFS‬ارائه شده توسط‬
‫ویندوز استفاده کنید‪.‬‬
‫برای دستگاه های ‪ ،USB HDD‬توصیه می شود که از دستگاه هایی با ولتاژ کمتر از ‪ 5‬ولت و‬
‫جریان کمتر از ‪ 500‬میلی آمپر استفاده کنید‪.‬‬
‫توصیه می شود ازهاب ‪ USB‬یا درایو دیسک سخت با منبع تغذیه استفاده کنید‪(.‬اگر منبع مناسب‬
‫نباشد‪ ،‬دستگاه ذخیره ‪ USB‬بدرستی کار نمی کند‪).‬‬
‫توصیه می شود از ‪ USB memory s‌tick‬با حافظه ‪ 32‬گیگابایت یا کمتر و ‪ USB HDD‬با‬
‫حافظه ‪ 2‬ترابایت یا کمتر استفاده نمایید‪.‬‬
‫اگر ‪ USB HDD‬مجهز به عملکرد صرفه جویی انرژی به طور صحیح کار نکرد‪ ،‬دستگاه را‬
‫خاموش و روشن کنید‪ .‬برای اطالعات بیشتر‪ ،‬به راهنمای کاربر ‪ USB HDD‬مراجعه کنید‪.‬‬
‫داده های موجود در دستگاه ذخیره ‪ USB‬ممکن است آسیب ببینند‪ ،‬بنابراین از فایل های مهم در‬
‫دستگاه های دیگر پشتیبان(‪ )back up‬تهیه کنید‪ .‬حفظ داده ها به عهده کاربر بوده و سازنده در‬
‫قبال فقدان داده ها مسئولیتی نمی پذیرد‪.‬‬
‫❐❐استفاده از ‪SmartShareTM‬‬
‫‪SMART‬‏‬
‫‪SmartShareTM‬‬
‫با اتصال به یک دستگاه ‪ USB‬یا شبکه خانگی (‪ ،)DLNA‬فایل های عکس‪/‬موسیقی‪/‬فیلم را برای‬
‫تلویزیون شما ارائه می دهد‪.‬‬
‫تصویر نشان داده شده ممکن است با تلویزیون شما متفاوت باشد‪.‬‬
‫™‪SmartShare‬‬
‫اخیراً پخش شده‬
‫فایل های عکس‪/‬موسیقی‪/‬فیلم همه‬
‫دستگاه های متصل شده را نمایش می‬
‫دهد‪.‬‬
‫فیلم ها‬
‫‪004‬‬
‫‪003‬‬
‫‪002‬‬
‫‪001‬‬
‫‪000‬‬
‫‪009‬‬
‫‪008‬‬
‫‪007‬‬
‫‪006‬‬
‫‪005‬‬
‫‪014‬‬
‫‪013‬‬
‫‪012‬‬
‫‪011‬‬
‫عکس‬
‫موسیقی‬
‫تازه اضافه شده‬
‫نحوه اتصال رایانه‪ ،‬دستگاه‪/‬گوشی‬
‫هوشمند و ‪ USB‬را نمایش می دهد‪.‬‬
‫اخیر‬
‫راهنمای اتصال‬
‫حذف تاریخچه‬
‫تنظیمات‬
‫‪010‬‬
‫تلویزیون ضبط شده‬
‫دستگاه مرتبط شده‬
‫❐❐کنترل پخش فیلم‬
‫پخش را کنترل کرده و در حین نمایش فیلم ها‪ ،‬گزینه ها را تنظیم می کند‪.‬‬
‫تصویر نشان داده شده ممکن است با تلویزیون شما متفاوت باشد‪.‬‬
‫نقطه مورد نظر را انتخاب کرده و پخش می کند‬
‫گزینه‬
‫پخش می کند‬
‫گزینه ها را تنظیم می کند‪.‬‬
‫به حالت سه بعدی تغییر می‬
‫کند‪.‬‬
‫❐❐کنترل مشاهده عکس‬
‫هنگام نمایش عکس ها به صورت تمام صفحه‪ ،‬پخش را کنترل کرده و گزینه ها را تنظیم می کند‪.‬‬
‫ برای عكس های سه بعدی‪ ،‬جلوه نمایش اسالید كار نمی كند‪ ،‬حتی وقتی كه عملكرد نمایش اسالید‬
‫فعال باشد‪.‬‬
‫تصویر نشان داده شده ممکن است با تلویزیون شما متفاوت باشد‪.‬‬
‫گزینه‬
‫گزینه ها را تنظیم می کند‪.‬‬
‫فیلتر را تنظیم می کند‪.‬‬
‫[ به مدل بستگی دارد]‬
‫تصویر را می چرخاند یا بزرگ می کند‪.‬‬
‫عکس ها را به صورت یک‬
‫نمایش اسالید نشان می دهد‪.‬‬
‫موسیقی زمینه را پخش می کند‪.‬‬
‫به حالت سه بعدی تغییر می‬
‫کند‪.‬‬
‫❐❐کنترل پخش موسیقی‬
‫پخش را کنترل کرده و در حین پخش موسیقی‪ ،‬گزینه ها را تنظیم می کند‪.‬‬
‫تصویر نشان داده شده ممکن است با تلویزیون شما متفاوت باشد‪.‬‬
‫نقطه مورد نظر را انتخاب کرده و پخش‬
‫می کند‬
‫گزینه ها را تنظیم می کند‬
‫در حالی که نمایشگر خاموش است‪ ،‬موسیقی‬
‫را پخش می کند‪.‬‬
‫عملکرد تکرار‪/‬تصادفی را تنظیم می‬
‫کند‪.‬‬
‫پخش می کند‬
‫ می توانید با استفاده از کلیدهای ‪ ،ꕖ ، ꕙ‬و ‪ ꕚ‬در یک کنترل راه دور استاندارد‪ ،‬پخش را کنترل‬
‫کنید‪.‬‬
‫ اگر از دستگاه ‪ USB‬استفاده می کنید‪ ،‬اطالعات زمان در صفحه نشان داده نمی شوند‪.‬‬
‫❐❐تنظیم عملکردهای مربوط به ‪SmartShareTM‬‬
‫‪SMART‬‏‬
‫‪SmartShareTM‬‬
‫تنظیمات‬
‫تنظیمات مربوط به پخش محتوای ‪ SmartShareTM‬را تغییر می دهد‪.‬‬
‫❌❌تنظیمات پیشرفته‬
‫نام تلویزیون من‬
‫وضعیت شبکه‬
‫‪Wi-Fi Direct‬‬
‫پخش خودکار هنگام‬
‫دریافت‬
‫نام نمایشی تلویزیون در دستگاه های دیگر که هنگام جستجو ظاهر می شود‬
‫را تغییر می دهد‪.‬‬
‫اتصال شبکه را بررسی می کند‪.‬‬
‫به استفاده از عملکردهای اتصال بی سیم مانند اتصال ‪ Wi-Fi Direct‬و‬
‫‪ WiDi‬اجازه می دهد‪.‬‬
‫محتوای انتقالی از دستگاه های دیگر را می پذیرد‪/‬رد می کند‪.‬‬
‫‪DivX(R) VOD‬‬
‫‪ DivX‬را ثبت نام یا منتشر می کند‪.‬‬
‫کد ثبت نام ‪ DivX‬را برای پخش فیلم های محافظت شده ‪ DivX‬بررسی می کند‪.‬‬
‫در سایت ‪ http://vod.divx.com‬ثبت نام کنید‪.‬‬
‫از کد ثبت نام برای اجاره یا خرید فیلم ها در ‪www.divx.com/vod‬‬
‫استفاده می کند‪.‬‬
‫ اگر از کد ثبت نام ‪ DivX‬دستگاه دیگری استفاده شود‪ ،‬فایل های اجاره‬
‫ ای‪/‬خریداری شده ‪ DivX‬را نمی توان پخش نمود‪ .‬فقط از کد ثبت نام‬
‫ ‪ DivX‬مربوط به این دستگاه استفاده کنید‪.‬‬
‫ فایل های تبدیل شده ای که از استانداردهای کدک ‪ DivX‬پیروی نکنند‬
‫ قابل پخش نبوده و ممکن است تصاویر و صدای غیرعادی ایجاد کنند‪.‬‬
‫❌❌حذف تاریخچه‬
‫برای حذف تاریخچه محتویات‪ ،‬دکمه حذف تاریخچه در زیر را فشار دهید‪ .‬از محتویات موجود در‬
‫منوی اخیر استفاده کنید‪.‬‬
‫❐❐فایل پشتیبان ‪SmartShareTM‬‬
‫حداکثر نرخ انتقال داده ها‪:‬‬
‫• ‪Full HD‬‬
‫‪1080 X‬‏ ‪( Mbps 20 :‬مگابیت در ثانیه)‬
‫ ‪ 1920‬‏‬
‫• ‪[ULTRA HD‬به مدل بستگی دارد] فیلم با کیفیت ‪ULTRA HD‬‬
‫‪ 160 X‬‏‪)H.264 L5.1( 2‬‏ ‪50 :‬‏‪Mbps‬‬
‫ ‪ 3840‬‏‬
‫‪ 160 X‬‏‪)H.265 L5.0( 2‬‏ ‪25 :‬‏‪Mbps‬‬
‫ ‪ 3840‬‏‬
‫فرمت های زیرنویس پشتیبانی شده خارجی‪ :‬‬
‫‪*.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), *.ass, *.ssa, *.txt (TMPlayer),‬‬
‫ )‪*.psb (PowerDivX), *.dcs (DLP Cinema‬‬
‫فرمت های زیرنویس پشتیبانی شده داخلی‪ :‬‬
‫ • فیلم با کیفیت ‪Full HD‬‬
‫‪1080 X‬‏ ‪( XSUB:‬از زیرنویس های داخلی ایجاد شده از ‪ DivX6‬پشتیبانی می کند)‬
‫‪ 1920‬‏‬
‫ • [فقط از مدل ‪ ULTRA HD‬پشتیبانی می‌کند] فیلم با کیفیت ‪ULTRA HD‬‬
‫ ‪ :‬از زیرنویس‌های داخلی پشتیبانی نمی‌کند‪.‬‬
‫❐❐کدک پشتیبانی شده ویدیو‬
:‫حداکثر‬
1920 x 1080 @30p : Full HD •
3840 x 2160 @30p : ]‫[به مدل بستگی دارد‬ULTRA HD •
‫کدک‬
VC-1 ‫ نمایه ساده و اصلی‬،VC-1 ‫تصویری نمایه پیشرفته‬
‫ حرفه ای‬WMA 9 ،‫ استاندارد‬WMA ‫صوتی‬
،H.264/AVC ‫‏‬،XViD ‫‏‬،DivX6 ‫‏‬،DivX5 ‫‏‬،DivX4 ‫‏‬،DivX3.11‫‏‬
‫تصویری‬
Motion Jpeg, MPEG-4 Part 2
،MPEG-1 Layer III (MP3( ‫‏‬،MPEG-1 Layer I, II‫‏‬
‫صوتی‬
DTS ‫‏‬،ADPCM ‫‏‬،LPCM ‫‏‬،Dolby Digital Plus ‫‏‬،Dolby Digital
‫پسوند‬
.asf
.wmv
.divx
.avi
‫کدک‬
‫پسوند‬
MPEG-4 Part 2 ‫‏‬،H.264/AVC ‫تصویری‬
.mp4
.m4v
.mov
.3gp
.3g2
MPEG-1 Layer III (MP3( ‫‏‬،AAC
‫صوتی‬
MPEG-4 Part 2, H.264/AVC ‫تصویری‬
AMR-WB ‫‏‬،AMR-NB ‫‏‬،AAC ‫صوتی‬
H.264/AVC ‫تصویری‬
HE-AAC, Dolby Digital ‫صوتی‬
VC-1 ‫‏‬،MPEG-2 ‫‏‬،H.264/AVC ‫تصویری‬
‫‏‬MPEG-1 Layer III (MP3( ‫‏‬،MPEG-1 Layer I, II
AAC ‫‏‬،Dolby Digital Plus ‫‏‬،Dolby Digital
‫صوتی‬
.mkv
.ts
.trp
.tp
.mts
.m2ts
‫کدک‬
‫پسوند‬
MPEG-1، MPEG-2 ‫تصویری‬
DVD-LPCM ‫‏‬،MPEG-1 Layer I, II ‫‏‬،Dolby Digital ‫صوتی‬
MPEG-1، MPEG-2 ‫تصویری‬
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III(MP3), AAC
‫صوتی‬
.vob
.mpg
.mpeg
‫❌❌فایل موسیقی موجود‬
‫نوع فایل‬
‫‪mp3‬‬
‫اطالعات‬
‫گزینه‬
‫سرعت بیتی ‪ 32‬تا ‪ 320‬كيلوبيت در ثانيه‬
‫فرکانس نمونه ‪ 16‬تا ‪ 48‬كيلوهرتز‬
‫‪،MPEG1‬‏ ‪،MPEG2‬‏ ‪،Layer2‬‏ ‪Layer3‬‬
‫پشتیبانی‬
‫❌❌فایل عکس موجود‬
‫نوع فایل‬
‫گزینه‬
‫‪2D‬‬
‫(‪)jpeg, jpg, jpe‬‬
‫‪JPEG‬‬
‫‪3D‬‬
‫(‪)jps‬‬
‫‪JPS‬‬
‫‪3D‬‬
‫(‪)mpo‬‬
‫‪MPO‬‬
‫نمایه‬
‫حداقل‪64 x 64 :‬‬
‫حداکثر‪:‬‬
‫نوع عادی‪15360 (W) x 8640 (H) :‬‬
‫نوع پیشرو‪1920 (W) x 1440 (H) :‬‬
‫حداقل‪64 x 64 :‬‬
‫حداکثر‪:‬نوع پیشرو‪15360 (W) x 8640 (H) :‬‬
‫اندازه ‪:4:3‬‬
‫‪،3648 x 2736‬‏ ‪،2592 x 1944‬‏ ‪2048 x 1536‬‬
‫اندازه ‪3648 x 2432 :3:2‬‬
‫❐❐هشدار برای پخش فیلم‬
‫ برخی از زیرنویس ها که توسط کاربران ایجاد می شوند ممکن است درست کار نکنند‪.‬‬
‫ فایل های ویدیویی و زیرنویس ها باید در یک پوشه قرار بگیرند‪ .‬برای آن که زیرنویس ها درست‬
‫نمایش داده شوند‪ ،‬فایل های ویدیویی و زیرنویس ها باید یک نام داشته باشند‪.‬‬
‫ زیرنویس ها ممکن است بسته به سازنده و مدل‪ ،‬در دستگاه ‪( NAS‬دستگاه متصل به شبکه)‬
‫پشتیبانی نشوند‪.‬‬
‫ ما از فایل های جریانی که حاوی ‪( GMC‬جبران حرکت کلی) یا ‪( Qpel‬تخمین حرکت‬
‫‪ )Quarterpel‬هستند پشتیبانی نمی کنیم‪.‬‬
‫‪ 080 X‬‏‪1‬‬
‫ فیلم با کیفیت ‪:Full HD‬‏ ‪ 1920‬‏‬
‫ • فقط نمایه ‪ H.264/AVC‬سطح ‪ 4.1‬و کمتر پشتیبانی می شود‪.‬‬
‫‪2160 X‬‏‬
‫ [فقط از مدل ‪ ULTRA HD‬پشتیبانی می‌کند] فیلم با کیفیت ‪:ULTRA HD‬‏ ‪ 3840‬‏‬
‫ • فقط از پخش با ‪ USB‬پشتیبانی می‌کند‪.‬‬
‫ • تلوزیون ‪ ULTRA HD‬ال جی با اکثر محتواهای ‪ ULTRA HD‬که دارای وضوح تصویر فوق العاده و کد‬
‫ ‪ HEVC‬می باشند کامال مطابقت دارد‪ .‬اگرچه ممکن است بعضی محتواهای دارای کد های خاص نمایش‬
‫ داده نشود‪.‬‬
‫ • کدهای جدید از طریق به روز رسانی نرم افزار قابل ارتقا می باشند‪.‬‬
‫پسوند‬
‫تصویری‬
‫‪.mkv / .mp4 / .ts‬‬
‫صوتی‬
‫تصویری‬
‫‪.ts‬‬
‫صوتی‬
‫کدک‬
‫‏‏‪ .264/AVC‬‏‬
‫‪H‬‬
‫‪،Dolby Digital‬‏‪،Dolby Digital Plus‬‏ ‪،AAC‬‏ ‪HE-AAC‬‬
‫(‏‪H.265 (HEVC‬‬
‫‪،Dolby Digital‬‏‪،Dolby Digital Plus‬‏ ‪،AAC‬‏ ‪HE-AAC‬‏‬
‫ بعضی از تلوزیون های مدل ‪ ULTRA HD‬باید به “دستگاه به روز کننده ‪ “ ULTRA HD‬متصل‬
‫گردند‪.‬‬
‫ فقط نمایه ‪ H.264/AVC‬سطح ‪ 4.1‬و کمتر پشتیبانی می شود‪.‬‬
‫ محدوده اندازه فایل به محیط رمزگذاری بستگی دارد‪.‬‬
‫ این برنامه با نسخه باالتر از ‪ Window Media Audio V2‬کار می کند‪.‬‬
‫ از نمایه اصلی ‪ AAC‬پشتیبانی نمی کند‪.‬‬
‫ فایل های فیلم ایجاد شده با رمز ممکن است پخش نشوند‪.‬‬
‫ فایل های فیلم با فرمتی غیر از فرمت های تعیین شده در اینجا ممکن است پخش نشوند‪.‬‬
‫ پخش فایل های فیلم ذخیره شده در دستگاه ‪ USB‬که از سرعت زیاد پشتیبانی نمی کند‪ ،‬ممکن‬
‫است درست انجام نشود‪.‬‬
‫ این تلویزیون هنگام پخش فایل ویدیویی ‪ ،USB/HDMI‬از کدک صوتی ‪ DTS‬پشتیبانی می کند‪.‬‬
‫‪ DLNA‬مخفف پیوستگی شبکه زنده دیجیتال است که به شما امکان می دهد از فایل های فیلم‪/‬موسیقی‪/‬‬
‫عکس ذخیره شده در رایانه یا سرور در تلویزیون و از طریق شبکه خانگی لذت ببرید‪.‬‬
‫❐❐متصل کردن یک گوشی هوشمند دارای ‪DLNA‬‬
‫تلویزیون و گوشی هوشمند باید در یک شبکه باشند‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪1‬مطمئن شوید که ‪ Wi-Fi‬در گوشی هوشمند فعال است‪.‬‬
‫‪2‬برنامه را برای اشتراک گذاری محتوا در گوشی هوشمند نصب‪/‬اجرا کنید‪.‬‬
‫‪"3‬اشتراک گذاری محتویات تلفن همراه من" را اجرا کنید‪.‬‬
‫‪4‬نوع محتوای مورد نظر (موسیقی‪/‬تصویری‪/‬عکس) را برای پخش انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪5‬فیلم‪ ،‬موسیقی یا عکس را برای پخش در تلویزیون انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪6‬افزودن به لیست پخش را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪7‬نام مدل تلویزیون را در دستگاهی که می خواهید محتوای آن پخش شود‪ ،‬انتخاب کنید‪.‬‬
‫(نام مدل تلویزیون روی برچسب دستگاه است‪).‬‬
‫‪8‬پخش ▶ فایل انتخابی را روی صفحه تلویزیون نشان می دهد‪.‬‬
‫❐❐اتصال ‪( DLNA DMR‬دستگاه پخش رسانه دیجیتالی)‬
‫در رایانه ها با سیستم عامل ‪ Windows 7‬یا ‪ Windows 8‬و یا دستگاه های دارای مجوز ‪DLNA‬‬
‫(مثال در تلفن های همراه)‪ ،‬موسیقی‪/‬فیلم‪/‬عکس را می توان بدون نیاز به نصب یک برنامه جداگانه‪ ،‬در‬
‫تلویزیون پخش نمود‪.‬‬
‫‪1 1‬تلویزیون و رایانه را در یک شبکه پیکربندی کنید‪ .‬رایانه با سیستم عامل ‪ Windows 7‬یا‬
‫‪ Windows 8‬را در شبکه پیکربندی کنید‪.‬‬
‫‪2 2‬روی فایل موسیقی‪/‬فیلم‪/‬عکس مورد نظر کلیک راست کرده و از ویژگی‬
‫“‪(”Remote Playback‬پخش راه دور) ‪ Windows 7‬یا ‪ Windows 8‬برای پخش استفاده کنید‪.‬‬
‫برای پخش محتوا از یک دستگاه مانند تلفن همراه‪ ،‬به راهنمای کاربر دستگاه مراجعه کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬حتی اگر چند تلویزیون یا دستگاه متصل باشد‪ ،‬محتوا فقط در یک دستگاه پخش می شود‪ .‬سرعت‬
‫پخش بسته به سرعت شبکه متفاوت است‪.‬‬
‫❐❐اتصال ‪( DLNA DMP‬دستگاه پخش رسانه دیجیتالی)‬
‫با رایانه ای که در آن ‪ SmartShare PC Software‬نصب شده است‪ ،‬می توان فایل های موسیقی‬
‫‪/‬فیلم‪/‬عکس را در تلویزیون و با مرتبط کردن آن ها از طریق شبکه خانگی دوباره پخش نمود‪.‬‬
‫‪1 1‬تلویزیون و رایانه را در یک شبکه پیکربندی کنید‪ .‬تلویزیون و هر دستگاه باید از طریق یک نقطه‬
‫دستیابی به هم متصل باشند تا بتوان سرویس ‪ DLNA‬را در آن ها فعال نمود‪.‬‬
‫‪ SmartShare PC Software2 2‬را از وب سایت در رایانه نصب کنید‪ .‬قبل از نصب‪ ،‬همه برنامه‬
‫های در حال اجرا از جمله فایروال و برنامه های آنتی ویروس را ببندید‪.‬‬
‫‪3 3‬برای تماشای فایل اشتراکی در تلویزیون‪ ،‬باید سرور روشن باشد‪.‬‬
‫برای اطالعات وب سایت‪ ،‬به ‪ SMART‬تنظیمات پشتیبانی اطالعات خدمات‪/‬‬
‫محصول‪.‬‬
‫برای نحوه استفاده از نرم افزار ‪ ،SmartShare PC‬به راهنمای نرم افزار مراجعه کنید‪.‬‬
‫❌❌در صورت نقص در ‪DLNA‬‬
‫اگر ویژگی ‪ DLNA‬درست کار نکرد‪ ،‬تنظیمات شبکه خود را بررسی کنید‪.‬‬
‫برای تماشای عکس های ‪ 1080p‬از طریق ‪ ، DLNA‬به یک نقطه دستیابی ‪ 5‬گیگاهرتز نیاز دارید‬
‫و اگر از نقطه دستیابی ‪ 2.4‬گیگاهرتز استفاده کنید‪ ،‬ممکن است تصاویر شکسته شوند یا اشکاالت‬
‫دیگر رخ دهد‪.‬‬
‫‪ DLNA‬ممکن است در شبکه بی سیم درست کار نکند‪ .‬توصیه می شود به یک شبکه سیمی متصل‬
‫شوید‪.‬‬
‫هنگام پخش فیلم در حالت ‪ ،DLNA‬زیرنویس داخلی و حالت چندصدایی پشتیبانی نمی شود‪.‬‬
‫اگر بیشتر از یک تلویزیون به سرور در حالت ‪ DLNA‬متصل باشد‪ ،‬ممکن است محتوا بسته به‬
‫کارکرد سرور پخش نشود‪.‬‬
‫بسته به دستگاه ‪ ،DLNA‬ممکن است زیرنویس ها پشتیبانی نشوند‪.‬‬
‫ویژگی ‪ DLNA‬ممکن است بسته به محیط شبکه درست کار نکند‪.‬‬
‫ویژگی ‪ DLNA‬با برخی از نقاط دستیابی که چندپخشی را پشتیبانی نمی کنند‪ ،‬کار نمی کند‪ .‬برای‬
‫اطالعات بیشتر‪ ،‬به راهنمای نقطه دستیابی مراجعه کرده یا با سازنده مشورت نمایید‪.‬‬
‫انواع فایل پشتیبانی شده ممکن است بسته به محیط سرور ‪ DLNA‬متفاوت باشد حتی برای فایل‬
‫هایی که توسط تلویزیون پشتیبانی می شوند‪.‬‬
‫زیاد بودن تعداد فایل ها و پوشه های فرعی در یک پوشه ممکن است باعث اشکال شود‪.‬‬
‫اطالعات فایل از سرور ‪ DLNA‬ممکن است درست نشان داده نشود‪.‬‬
‫هنگام مشاهده زیرنویس های فیلم در سرور ‪ ،DLNA‬توصیه می کنیم از‬
‫‪ SmartShare PC Software‬استفاده نمایید‪.‬‬
‫اگر فایل زیرنویس بعدا اضافه شود‪ ،‬پوشه اشتراکی را بسته و دوباره باز کنید‪.‬‬
‫فایل های ‪ DRM‬واقع در یک سرور ‪ SmartShare PC Software‬قابل پخش نیست‪.‬‬
‫فایل ویدیویی ‪ULTRA HD‬‏(‪ )‎3840 X 2160‬کار نمی‌کند‪.‬‬
‫❐❐استفاده از برنامه های ویژه‬
‫‪SMART‬‬
‫ویژه(‪)Premium‬‬
‫با این سرویس می توانید در حالی که به شبکه متصل هستید‪ ،‬به آسانی و در هر زمان به دامنه وسیعی‬
‫از محتوا مانند فیلم‪ ،‬اخبار و محتوای ایجاد شده توسط کاربر(‪ )UCC‬دسترسی داشته باشید‪.‬‬
‫برنامه های ویژه شامل سرویس های ویژه مربوط به هر کشور است که دربرگیرنده میزان حساسیت‬
‫فرهنگ مناطق مختلف و محتوای جهانی می باشد‪.‬‬
‫‪PREMIUM‬‬
‫ورود به سیستم‬
‫جستجو‬
‫افزودن به برنامه های من‬
‫گزینه ها را تنظیم می کند‬
‫‪Option‬‬
‫‪Social‬‬
‫‪Network‬‬
‫‪Photo‬‬
‫‪Weather‬‬
‫‪Cinema‬‬
‫‪Viral Video‬‬
‫‪Game‬‬
‫‪Map‬‬
‫‪Video‬‬
‫‪Sports‬‬
‫‪News‬‬
‫‪Add to My Apps‬‬
‫محتوای ویژه‬
‫محتویات مورد نظر برای‬
‫استفاده را انتخاب کنید‪.‬‬
‫❐❐استفاده از محتوای غیررایگان‬
‫برای برخی از مطالب ویژه باید هزینه ای پرداخت شود‪ .‬سرویس های غیررایگان از طریق سیستم صورت‬
‫حساب متعلق به ‪ LG Electronics‬یا از طریق ارائه دهنده محتوای مربوطه پرداخت می شوند‪.‬‬
‫قبل از استفاده از سیستم صورت حساب‪ ، LG‬باید برای عضویت ثبت نام کرده و جهت خرید محتوای‬
‫غیررایگان‪ ،‬اطالعات پرداخت خود را در تلویزیون یا وب سایت (‪ )www.lgapps‌tv.com‬ثبت کنید‪.‬‬
‫شما می توانید برای عضویت در صفحه ورود به سیستم ‪ ،‬در تلویزیون یا وب سایت ما ثبت نام کنید‪ .‬سپس‬
‫با همان شناسه به تلویزیون و وب سایت وارد شوید‪.‬‬
‫‪1 1‬برای ورود‪ ،‬روی دکمه ورود به سیستم در سمت راست باالی صفحه اصلی کلیک کنید‪.‬‬
‫‪2 2‬به سرویس ویژه مورد نظر وارد شوید‪ ( .‬برای برخی سرویس های ویژه‪ ،‬پس از ثبت نام برای‬
‫سرویس ویژه‪ ،‬باید جداگانه وارد سیستم شوید‪).‬‬
‫‪3 3‬پس از بررسی اطالعات سرویس و قیمت‪ ،‬روی دکمه خرید کلیک کنید‪( .‬ممکن است بسته به‬
‫محتوا‪ ،‬در تعداد دفعات و مدت زمان محدودیت هایی وجود داشته باشد‪).‬‬
‫‪4 4‬وقتی مراحل خرید کامل شد‪ ،‬محتوای خریداری شده خود را با کلیک روی دکمه خرید مشاهده نمایید‪.‬‬
‫‪5 5‬شناسه خود را از منوی باالی صفحه اصلی انتخاب کرده و تاریخچه خرید را از صفحه من‬
‫درخواست پرداخت بررسی نمایید‪ .‬این مورد در صفحه من تاریخچه خرید در وب سایت‬
‫(‪ )www.lgapps‌tv.com‬نیز موجود است‪.‬‬
‫❐❐بازنشانی محتوای ویژه‬
‫‪SMART‬‬
‫ویژه‬
‫گزینه‬
‫راه اندازی محتوای ویژه‬
‫لیست ویژه‪ ،‬اطالعات ویژه‪ ،‬تنظیم کشور و اطالعات ورود به سیستم کاربر را بازنشانی می کند‪.‬‬
‫بازنشانی ‪ ،‬خطاهای ایجاد شده در حین به روزرسانی ویژه را رفع می کند‪.‬‬
‫ممکن است محتوای ارائه شده توسط ارائه دهندگان سرویس به منظور بهبود کیفیت سرویس‬
‫خود‪ ،‬بدون اطالع قبلی تغییر داده شده یا حذف شوند‪ .‬برای طرح سوال‪ ،‬عیب یابی یا بررسی‬
‫جدیدترین اطالعات درباره محتوا‪ ،‬به وب سایت محتوای مربوطه مراجعه نمایید‪LG .‬‬
‫‪ Electronics‬هیچ مسئولیت قانونی را در قبال سرویس های محتوا و اطالعات مربوطه آن نمی‬
‫پذیرد‪ ،‬حتی زمانی که ارائه یک سرویس دیگر توسط ارائه دهنده سرویس متوقف شده باشد‪.‬‬
‫کیفیت سرویس ویژه تحت تاثیر اتصال اینترنت شما می باشد‪ .‬در صورت هر گونه سوال مربوط‬
‫به سرعت اینترنت یا سایر اشکاالت سرویس‪ ،‬با ارائه دهنده سرویس اینترنتی خود مشورت کنید‪.‬‬
‫برای بهترین کیفیت سرویس‪ ،‬توصیه می کنیم در سرویس اینترنتی با سرعت ‪ 4.0‬مگابیت در‬
‫ثانیه (‪ 1.5‬مگابیت در ثانیه یا باالتر) مشترک شوید‪ .‬اگر در سرعت اینترنت اشکالی وجود داشت‪،‬‬
‫با ارائه دهنده سرویس اینترنتی خود تماس بگیرید‪.‬‬
‫برخی از ارائه دهندگان سرویس ممکن است مطالبی ارائه دهند که برای کوچکترها مناسب نباشد‪.‬‬
‫توصیه می شود والدین به این نکته توجه کنند‪.‬‬
‫❐❐برای استفاده از ‪LG Smart World‬‬
‫[این عملکرد در برخی از کشورها کاربرد ندارد‪].‬‬
‫‪SMART‬‬
‫‪LG Smart World‬‬
‫‪ LG Smart World‬یک سرویس کاربردی تلویزیونی موجود از طریق سرویس ‪ Smart TV‬است‪.‬‬
‫شما می توانید انواع مختلفی از برنامه های رایگان‪/‬غیررایگان مانند آموزش‪ ،‬سرگرمی‪ ،‬برنامه های‬
‫روزمره و اخبار را دانلود کرده و از آن ها لذت ببرید‪.‬‬
‫وارد سیستم شوید‪.‬‬
‫وقتی وارد سیستم می شوید‪ ،‬شناسه نمایش داده می‬
‫شود‪.‬‬
‫پس از انتخاب شناسه‪ ،‬می توانید صفحه من و‬
‫خروج از سیستم را انتخاب کنید‪.‬‬
‫برنامه های من‬
‫‪SMART WORLD‬‬
‫همه موارد‬
‫برتر‬
‫برترین موارد غیررایگان‬
‫برترین موارد رایگان‬
‫جدید‬
‫‪+18‬‬
‫همه موارد‬
‫بازی‬
‫برنامه را برای نصب انتخاب کنید‪.‬‬
‫سرگرمی‬
‫برنامه های روزمره‬
‫آموزش‬
‫خبر‪/‬اطالعات‬
‫❐❐ثبت نام در ‪LG Smart World‬‬
‫‪SMART‬‬
‫ورود به سیستم‬
‫برای دانلود کردن و اجرای برنامه ها‪ ،‬باید ثبت نام کنید‪.‬‬
‫‪1 1‬ثبت نام را انتخاب کرده و اطالعیه حقوقی را بپذیرید‪.‬‬
‫‪2 2‬شناسه و رمزعبور را وارد کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬در کادر تایید رمزعبور‪ ،‬دوباره رمزعبور را وارد کنید‪.‬‬
‫‪4 4‬برای تکمیل مراحل ثبت نام‪ ،‬تایید را انتخاب کنید‪.‬‬
‫می توانید برای عضویت در تلویزیون یا وب سایت (‪ )www.lgapps‌tv.com‬ثبت نام کنید‪.‬‬
‫پس از ثبت نام عضویت‪ ،‬با همان شناسه وارد تلویزیون و وب سایت ما شوید‪.‬‬
‫شما می توانید با یک شناسه به حداکثر پنج تلویزیون وارد شوید‪.‬‬
‫❐❐نصب برنامه در تلویزیون‬
‫‪SMART‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪LG Smart World‬‬
‫‪1‬برای ورود‪ ،‬روی دکمه ورود به سیستم در باالی صفحه اصلی کلیک کنید‪.‬‬
‫‪2‬کارت ‪ LG Smart World‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3‬برنامه مورد نظر را از لیست انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪4‬جزئیات برنامه را بررسی کرده و سپس دکمه نصب یا خرید را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪5‬بررسی کنید عملکردها و لوازم جانبی تلویزیون مورد نیاز برای نصب برنامه را داشته باشید‪،‬‬
‫سپس دکمه تایید را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪6‬برای برنامه های غیررایگان‪ ،‬تایید اعتبار پرداخت و خرید الزم است‪.‬‬
‫‪7‬وقتی نصب انجام شد‪ ،‬اجرا را انتخاب کنید تا برنامه فورا اجرا شود‪ .‬اگر نمی خواهید برنامه فورا‬
‫اجرا شود‪ ،‬بستن را انتخاب کنید‪ .‬اگر می خواهید برنامه بعدا اجرا شود‪ ،‬برنامه های من را برای‬
‫بررسی فهرست برنامه های نصب شده در تلویزیون انتخاب کنید‪.‬‬
‫شما می توانید از طریق رایانه یا تلویزیون برنامه ها را خریداری نمایید‪ ،‬ولی باید از تلویزیون‬
‫برای نصب و اجرای آن ها استفاده کنید‪.‬‬
‫اگر فضای ذخیره تلویزیون کافی نیست‪ ،‬می توانید برنامه ها را از پورت ‪ USB Apps‬تلویزیون‪،‬‬
‫در یک دستگاه ذخیره ‪ USB‬متصل شده دانلود کنید‪ .‬برنامه های ذخیره شده در ‪ USB‬را می توان‬
‫از صفحه برنامه های من اجرا‪/‬حذف‪/‬جابجا کنید‪.‬‬
‫یک ‪ USB Memory Stick‬شامل برنامه های دانلود شده‪،‬فقط از طریق پورت ‪ USB Apps‬قابل‬
‫خواندن است و برای سایر داده ها استفاده نمی شود‪.‬‬
‫❐❐مدیریت اطالعات من‬
‫‪SMART‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪LG Smart World‬‬
‫‪1‬وارد سیستم شوید‪.‬‬
‫‪2‬شناسه وارد شده فعلی را در باالی صفحه نمایش انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ 3‬صفحه من را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪4‬با بررسی اطالعات عضویت‪ ،‬لیست برنامه های خریداری شده من و لیست برنامه های نصب‬
‫شده تلویزیون را مدیریت می کند‪.‬‬
‫اطالعات من‬
‫درخواست پرداخت‬
‫برنامه های خریداری شده‬
‫اطالعات اصلی درباره شناسه ای که در حال حاضر وارد سیستم شده‬
‫است را نمایش می دهد‪ .‬برای تغییر اطالعات عضویت خود‪ ،‬از‬
‫‪ www.lgapps‌tv.com‬در رایانه خود بازدید کنید‪.‬‬
‫تاریخچه پرداخت شناسه وارد شده را نمایش می دهد‪.‬‬
‫لیست برنامه های خریداری شده مربوط به شناسه وارد شده را‬
‫نمایش می دهد‪.‬‬
‫شما می توانید برنامه های خریداری شده را حذف‪/‬مجددا نصب‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪SMART‬‬
‫جستجو‬
‫شما می توانید برنامه ها و محتویات را با استفاده از عملکرد جستجو در ‪ LG Smart TV‬جستجو کنید‪ .‬واژه های‬
‫کلیدی جستجو را با استفاده از یک دستگاه ورودی مانند کنترل راه دور وارد کرده و به جستجوی برنامه های ‪LG‬‬
‫‪ Smart World‬و برخی از محتویات سرویس ویژه بپردازید‪ .‬برای جستجو در وب نیز لینک هایی در اختیار شما‬
‫قرار داده شده است‪ .‬اگر از ‪ Smart Share‬استفاده می کنید‪ ،‬می توانید محتویات ‪ Smart Share‬را نیز جستجو‬
‫کنید‪ .‬نوع محتوا و گروه جستجو بسته به کشور متفاوت بوده و مرتباً به روز خواهد شد‪.‬‬
‫جستجو‬
‫جستجو‬
‫کلمه های کلیدی مرتبط‬
‫نتایج جستجو‬
‫‪All‬‬
‫‪Premium‬‬
‫لغات مورد جستجو را‬
‫وارد کنید‪.‬‬
‫‪Smart World‬‬
‫اطالعات کامل راجع‬
‫به گزینه جستجو‬
‫‪APP Contents‬‬
‫‪Youtube‬‬
‫‪News‬‬
‫گروه نتایج جستجو‬
‫❐ استفاده از عملکرد جستجوی صوتی‬
‫❌ استفاده از اين عملكرد در جستجو‬
‫‬
‫جستجو بروید‪ .‬نماد جستجوی صوتی ( ) در سمت چپ زمینه متنی را‬
‫‪ 1‬به ‪SMART‬‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ 2‬وقتی پنجره جستجوی صوتی ظاهر شد‪ ،‬آرام و واضح صحبت کنید‪.‬‬
‫‪ 3‬وقتی جستجوی صوتی انجام شد‪ ،‬پنجره لیست مشابه باز می شود‪ .‬اگر در پنجره باز شده نتایج‬
‫مورد نظر شما نبود‪ ،‬دوباره امتحان کنید را فشار دهید‪ .‬مشابه ترین نتیجه را انتخاب کنید تا در‬
‫زمینه متنی نمایش داده شود‪ .‬دکمه جستجو را فشار دهید تا نتیجه مورد نظر ظاهر شود‪.‬‬
‫❌ استفاده از این عملکرد در اینترنت (مرورگر وب)‬
‫‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫به ‪ SMART‬اینترنت بروید‪ .‬اشاره گر کنترل راه دور جادویی را در زمینه متنی یک وب‬
‫سایت جابجا کنید تا صفحه کلید مجازی باز شود‪.‬‬
‫نماد جستجوی صوتی ( ) در سمت چپ زمینه متن روی صفحه کلید مجازی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫وقتی پنجره جستجوی صوتی ظاهر شد‪ ،‬آرام و واضح صحبت کنید‪.‬‬
‫وقتی جستجوی صوتی انجام شد‪ ،‬پنجره لیست مشابه باز می شود‪ .‬اگر در پنجره باز شده نتایج‬
‫مورد نظر شما نبود‪ ،‬دوباره امتحان کنید را فشار دهید‪ .‬مشابه ترین نتیجه را انتخاب کنید تا در‬
‫زمینه متنی نمایش داده شود‪ .‬دکمه جستجو را در وب سایت فشار دهید تا نتیجه مورد نظر ظاهر‬
‫شود‪.‬‬
‫ حتی اگر صفحه کلید ‪ QWERTY‬در صفحه نمایش نشان داده می شود‪ ،‬می توانید با فشار دادن‬
‫( ) ‪ Voice recognition‬در کنترل از راه دور جادویی‪ ،‬از جستجوی صوتی استفاده کنید‬
‫ قبل از استفاده از عملکرد جستجوی صوتی‪ ،‬اتصال شبکه را بررسی کنید‪.‬‬
‫ توصیه می شود کنترل راه دور را در فاصله کمتر از ‪ 10‬سانتی متر از دهان خود بگیرید‪.‬‬
‫ اگر تند یا خیلی آرام صحبت کنید‪ ،‬جستجوی صوتی ممکن است کار نکند‪.‬‬
‫ عملکرد جستجوی به مشخصات کاربر (شامل صدا‪ ،‬تلفظ‪ ،‬لهجه و سرعت) و محیط (میزان‬
‫صدای تلویزیون و سر و صدای محیط) بستگی دارد‪.‬‬
‫ برای تغییر زبان جستجوی صوتی‪ ،‬به‬
‫زبان جستجوی صوتی بروید‪.‬‬
‫‪SMART‬‬
‫تنظیمات‬
‫گزینه‬
‫ می توانید آواتار را در تنظیمات زیر روی روشن‪/‬خاموش تنظیم کنید‪:‬‬
‫گزینه دیدن آواتار‪.‬‬
‫[این عملکرد ممکن است در برخی کشورها موجود نباشد‪].‬‬
‫زبان(‪)Language‬‬
‫‪SMART‬‬
‫تحت پوشش‬
‫تنظیمات‬
‫‪SMART‬‬
‫اینترنت (مرورگر وب)‬
‫آدرس اينترنتی را به صورت دستی در تلویزیون وارد کرده یا از وب سایت هایی که به قسمت‬
‫برگزیده اضافه شده است‪ ،‬بازدید کنید‪.‬‬
‫صفحه فعلی را به موارد دلخواه اضافه کنید‪.‬‬
‫آدرس وب را تایپ کنید‪.‬‬
‫یک زبانه جدید باز کنید‪.‬‬
‫اینترنت (مرورگر وب) تا ‪ Flash 11‬را پشتیبانی می کند اما از فن آوری وابسته به یک شبکه‬
‫مانند ‪ ActiveX‬پشتیبانی نمی کند‪.‬‬
‫اینترنت (مرورگر وب) فقط با پالگین از قبل نصب شده کار می کند‪.‬‬
‫اینترنت (مرورگر وب) ممکن است قادر به پخش فرمت فایل رسانه ای به غیر از فرمت های‬
‫زیر نباشد‪JPEG / PNG / GIF :‬‬
‫اینترنت (مرورگر وب) بسته می شود اگر حافظه کافی نباشد‪.‬‬
‫برای اینترنت (مرورگر وب) از فونت های نصب شده در تلویزیون استفاده شده و ممکن است‬
‫بسته به محتوای پخش شده درست نمایش داده نشوند‪.‬‬
‫اینترنت (مرورگر وب) از بارگیری فونت و فایل پشتیبانی نمی کند‪.‬‬
‫اینترنت (مرورگر وب) برای تلویزیون طراحی شده و ممکن است عملکرد آن با مرورگرهای‬
‫رایانه متفاوت باشد‪.‬‬
‫اینترنت (مرورگر وب) یک مرورگر تلویزیون است و ممکن است هنگام پخش برخی از محتوای‬
‫فایل ها درست کار نکند‪.‬‬
‫برای استفاده از‪،LG Smart World‬ثبت نام نیاز است‪.‬‬
‫بالفاصله بعد از ثبت نام‪ ،‬برنامه های رایگان در دسترس خواهند بود ولی برای استفاده از برنامه های‬
‫غیررایگان باید روش پرداخت خود را ثبت کنید‪.‬‬
‫شما می توانید ثبت نام کرده و روش های پرداخت خود را در تلویزیون یا وب سایت ما‬
‫(‪ )www.lgapps‌tv.com‬ثبت نمایید‪.‬‬
‫اشکال‬
‫راه حل‬
‫ •پیام "شروع به کار" وقتی ظاهر می شود که ریزپردازشگر و سخت‬
‫هنگام ورود به منو‪ ،‬همیشه پیام‬
‫افزار راه اندازی مجدد می شوند‪ ،‬ارتباطات شبکه تنظیم می شود و‬
‫"در حال بارگیری" نمایش داده‬
‫ارتباط با ‪( SDP‬تایید اعتبار دستگاه و دانلود اطالعات اولیه) برقرار می‬
‫می شود‪.‬‬
‫شود‪ .‬این یک پردازش معمولی است و حدود ‪ 20‬ثانیه طول می کشد‪.‬‬
‫ •اگر کشور را در ‪ Smart TV‬تغییر دهید‪ ،‬محتوا نشان داده نخواهد‬
‫هیچ محتوایی در کارت ویژه نشان‬
‫‪ SMART‬تنظیمات گزینه تنظیمات‬
‫شد‪ .‬کشور را در‬
‫داده نمی شود‪.‬‬
‫کشورسرویس دهنده تغییر دهید‪.‬‬
‫اشکال‬
‫راه حل‬
‫هنگام استفاده از ویژگی های‬
‫اینترنت‪ ،‬برخی از وب سایت ها‬
‫حاوی فضاهای خالی هستند‪.‬‬
‫ • اینترنت تلویزیون تا ‪ Flash 11‬را پشتیبانی کرده و فقط فایل ها را در‬
‫فرمت های زیر پخش می کند‪:‬‬
‫‪JPEG، PNG، GIF‬‬
‫اینترنت (مرورگر وب) پس از‬
‫بازدید یک وب سایت‪ ،‬به طور‬
‫خودکار بسته می شود‪.‬‬
‫ •اگر حافظه برای حجم اطالعات تصویری روی صفحه وب کافی نباشد‪،‬‬
‫اینترنت به طور خودکار بسته می شود‪.‬‬
‫من قبال در تلویزیون‬
‫ثبت نام کرده ام‪ .‬آیا الزم‬
‫است دوباره در وب سایت‬
‫(‪ )www.lgapps‌tv.com‬ثبت‬
‫نام کنم؟‬
‫ •اگر در تلویزیون ثبت نام را انجام داده باشید‪ ،‬دیگر به ثبت نام در وب‬
‫سایت ‪)www.lgapps‌tv.com) LG‬نیازی نیست‪ .‬پس از ثبت نام در‬
‫تلویزیون می توانید با استفاده از همان شناسه و رمز عبور و وارد کردن‬
‫اطالعات بیشتر برای تکمیل فرآیند تایید اعتبار ایمیل‪ ،‬وارد وب سایت‬
‫شوید‪.‬‬
‫اشکال‬
‫راه حل‬
‫ •شما می توانید از بیش از یک شناسه در یک تلویزیون استفاده و ثبت نام کنید‪.‬‬
‫‪ SMART‬ورود‬
‫ •برای بررسی شناسه های ثبت نام شده در تلویزیون‪،‬‬
‫آیا همه افراد خانواده می توانند با‬
‫به سیستم فهرست شناسه ها بروید‪.‬‬
‫شناسه جداگانه در یک تلویزیون‬
‫ •شما می توانید فهرستی از برنامه های خریداری شده با هر شناسه را‬
‫عضو باشند؟‬
‫بررسی کنید‪ .‬برای مشاهده همه برنامه های نصب شده توسط هر شناسه‪ ،‬به‬
‫‪ SMART‬ورود به سیستم صفحه من بروید‪.‬‬
‫اگر شناسه خود را فراموش‬
‫کردم‪ ،‬چه کنم؟‬
‫ •اگر در رایانه ثبت نام کرده اید‪ ،‬از ویژگی "شناسه را فراموش کرده‬
‫اید؟" (”‪ )”Forget ID‬در وب سایت (‪ )www.lgapps‌tv.com‬استفاده‬
‫کنید‪.‬‬
‫ •اگر در تلویزیون ثبت نام کرده اید‪ ،‬می توانید شناسه ها را در‬
‫‪ SMART‬ورود به سیستم یافتن شناسه مشاهده کنید‪.‬‬
‫اشکال‬
‫من برنامه ای را از وب سایت‬
‫(‪)www.lgapps‌tv.com‬‬
‫خریداری کرده ام‪ .‬چطور می‬
‫توانم از آن در تلویزیون استفاده‬
‫کنم؟‬
‫راه حل‬
‫ •برای بررسی برنامه های خریداری شده در تلویزیون وارد سیستم شده و‬
‫آن را در منوی برنامه های خریداری شده مشاهده نمایید‪.‬‬
‫شناسه را در باالی صفحه اصلی انتخاب کرده و برنامه را در صفحه من‬
‫برنامه های خریداری شده بررسی کنید‪.‬‬
‫ •شناسه را در باالی صفحه اصلی انتخاب کرده و برنامه را در صفحه من‬
‫برنامه های خریداری شده بررسی کنید‪.‬‬
‫آیا می توانم تاریخچه برنامه های‬
‫خریداری شده خود را ببینم؟‬
‫ •وارد وب سایت (‪ )www.lgapps‌tv.com‬شده و صفحه من تاریخچه‬
‫خرید را انتخاب کنید‪.‬‬
‫اشکال‬
‫راه حل‬
‫ •اگر یک برنامه خریداری شده به طور اتفاقی حذف شود‪ ،‬می توانید تا‬
‫زمانی که در سرویس وجود دارد‪ ،‬بدون نیاز به خرید مجدد‪ ،‬آن را دانلود‬
‫من یک برنامه خریداری شده را‬
‫کرده و دوباره نصب کنید‪ .‬شناسه را در باالی صفحه اصلی انتخاب کرده‬
‫حذف کرده ام ‪ ٬‬آیا برای دانلود آن‬
‫باید دوباره برنامه را خریداری‬
‫و برنامه ها را در صفحه من برنامه های خریداری شده مجددا دانلود‬
‫کنم؟‬
‫نمایید‪( .‬برنامه هایی که قبال داشته اید احتمال دارد دانلود نشوند یا بسته‬
‫به نسخه نرم افزار اجرا خواهند شد‪).‬‬
‫ •بررسی كنيد که مدل تلویزیون از ‪ LG Smart World‬پشتیبانی می کند‪.‬‬
‫ •برنامه های ‪ LG Smart World‬مربوط به ‪ ،LG Smart TV‬فقط در‬
‫آیا می توانم از برنامه های‬
‫تلویزیون ‪ LG Smart TV‬قابل اجرا هستند‪.‬‬
‫‪ LG Smart World‬مربوط به‬
‫‪ LG Smart TV‬هم در تلویزیون •همچنین می توانید برنامه ها را از وب سایت (‪)www.lgapps‌tv.com‬‬
‫و هم در رایانه استفاده کنم؟‬
‫خریداری کنید ولی نمی توانید آن ها را در رایانه یا ‪ Mac‬استفاده نمایید‪،‬‬
‫بنابراین هنگام خرید دقت کنید‪.‬‬
‫اشکال‬
‫راه حل‬
‫چگونه می توانم بررسی کنم کدام‬
‫ •شناسه را در باالی صفحه اصلی انتخاب کرده و شناسه وارد شده فعلی را‬
‫شناسه در حال حاضر در سیستم‬
‫در صفحه من اطالعات من بررسی کنید‪.‬‬
‫تلویزیون وارد شده است؟‬
‫من برنامه را در تلویزیون خود‬
‫نصب کرده ام‪ .‬کجا می توانم‬
‫برنامه نصب شده را ببینم؟‬
‫ • ‪ SMART‬برنامه های من را انتخاب کنید‪ .‬همه برنامه های‬
‫رایگان و غیررایگان نصب شده در تلویزیون نمایش داده می شوند‪.‬‬
‫اندازه برنامه نمایش داده شده در‬
‫صفحه با اندازه واقعی برنامه‬
‫نصب شده در تلویزیون متفاوت‬
‫است‪.‬‬
‫ •اندازه نشان داده شده برنامه در صفحه شامل فضای اضافی الزم برای‬
‫نصب برنامه ها نیز می باشد و ممکن است با اندازه واقعی برنامه نصب‬
‫شده متفاوت باشد‪.‬‬
‫اشکال‬
‫راه حل‬
‫رمز ورود به سیستم تلویزیون‬
‫خود را فراموش کرده ام چه باید‬
‫بکنم؟‬
‫ •اگر هنگام ثبت نام در تلویزیون‪ ،‬فقط شناسه و رمز عبور را ارائه کنید‪،‬‬
‫نمی توانید در صورت فراموش کردن رمز عبور‪ ،‬آن را بازیابی نمایید‪.‬‬
‫یک شناسه جدید ایجاد کرده و با آن شناسه ثبت نام کنید‪.‬‬
‫ •اگر اطالعات دیگری به غیر از شناسه و رمز عبور را در هنگام ثبت نام‬
‫در تلویزیون یا وب سایت ‪ )www.lgapps‌tv.com) LG‬ارائه نمایید‪،‬‬
‫می توانید رمز عبور خود را در وب سایت بازیابی کنید‪.‬‬
‫اشکال‬
‫راه حل‬
‫آیا برای خرید برنامه های‬
‫غیررایگان باید اطالعات‬
‫پرداخت را ذخیره کنم؟‬
‫ •برای خریداری برنامه های غیررایگان ‪ ،‬باید کارت اعتباری شما در وب‬
‫سایت ‪ )www.lgapps‌tv.com) LG Smart World‬ثبت شده باشد یا‬
‫اعتبار داشته باشید‪ .‬اگر نمی خواهید جزئیات کارت اعتباری شما ذخیره‬
‫شود‪ ،‬قبل از خرید برنامه‪ ،‬اعتبار حساب خود را بررسی کنید‪ .‬شارژ‬
‫اعتبار فقط در وب سایت امکان پذیر است و در صورتی که جزئیات‬
‫کارت اعتباری شما ثبت نشده باشد یا اعتبار کافی نداشته باشید نمی‬
‫توانید برنامه های غیررایگان را خریداری نمایید‪.‬‬
‫آیا می توانم بعد از خرید برنامه‬
‫آن را لغو کنم؟‬
‫ •شما به عنوان یک عضو‪ ،‬نمی توانید پس از خریداری‪ ،‬وجه خود را پس‬
‫بگیرید‪.‬‬
‫ •اگر اشکالی در محصول یا استفاده از آن وجود دارد که در اثر خطای‬
‫شما نبوده است‪ ،‬می توانید وجه خود را درخواست کنید‪.‬با این حال‪ ،‬دلیل‬
‫معتبری برای استرداد وجه باید ارائه شود‪.‬‬
‫اشکال‬
‫راه حل‬
‫من در تلویزیون خود ثبت نام‬
‫کرده ام ولی نمی توانم برنامه‬
‫های غیررایگان را خریداری‬
‫کنم‪.‬‬
‫ •برای خریداری برنامه های غیررایگان‪ ،‬باید کارت اعتباری شما در‬
‫وب سایت (‪ )www.lgapps‌tv.com‬ثبت شده باشد‪ .‬همچنین می توانید‬
‫کارت اعتباری خود را در وب سایت شارژ کرده و با کارت اعتباری این‬
‫برنامه ها را خریداری کنید‪ .‬اگر اطالعات کارت اعتباری شما در وب‬
‫سایت ما ثبت نشده باشد یا اعتبار کافی نداشته باشید‪ ،‬نمی توانید برنامه‬
‫های غیررایگان را خریداری نمایید‪.‬‬
‫آیا برای شناسه خود فقط باید از‬
‫یک آدرس ایمیل استفاده کنم؟‬
‫ •برای ثبت نام اعضای جدید‪ ،‬فرمت شناسه از مجموعه اعداد و حروف‬
‫به آدرس ایمیل تغییر کرده است‪.‬‬
‫ •هنگام ثبت نام می توانید فقط از آدرس ایمیل برای شناسه خود استفاده‬
‫نمایید‪.‬‬
‫اشکال‬
‫راه حل‬
‫آیا الزم است فرمت شناسه خود‬
‫را به آدرس ایمیل تغییر دهم؟‬
‫ •برای ثبت نام اعضای جدید‪ ،‬فرمت شناسه از مجموعه اعداد و حروف‬
‫به آدرس ایمیل تغییر کرده است‪.‬‬
‫ •اگر عضو هستید‪ ،‬می توانید همچنان از شناسه قبلی استفاده کنید یا آن را‬
‫به آدرس ایمیل تغییر دهید‪.‬‬
‫حساب ‪ LG‬چیست؟‬
‫ •حساب ‪ LG‬به شما امکان می دهد با یک شناسه و رمز عبور به كل‬
‫سرویس های ‪ LG Smart‬وارد شوید‪ .‬می توانید با استفاده از حساب ‪LG‬‬
‫خود‪ ،‬از سرویس های زیر استفاده کنید‪:‬‬
‫‪LG Smart TV،LG Cloud،‬‬
‫‪(،‬به جز در برخی از کشورها) ‪LG Smart World‬‬
‫‪LG Smart ThinQ، LG Smart air conditioning and etc.‬‬
‫ •بسته به سرویس ممکن است اطالعات بیشتری مورد نیاز باشد‪.‬‬
‫‬
‫❐ تنظیم کشور سرویس دهنده‬
‫‪SMART‬‬
‫تنظیمات‬
‫گزینه‬
‫تنظیمات کشورسرویس دهنده‬
‫شما می توانید تنظیم کشور ‪ Smart TV‬خود را تغییر دهید‪.‬‬
‫سرویس ویژه و ‪ LG Smart World‬که برای کشور انتخابی شما موجود هستند ارائه خواهند شد‪.‬‬
‫تنظیم خودکار‬
‫تنظیم دستی‬
‫به طور خودکار یک کشور سرویس دهنده برای ‪ Smart TV‬شما تنظیم‬
‫می شود‪.‬‬
‫یک کشور سرویس دهنده را می توانید به صورت دستی برای ‪Smart TV‬‬
‫تنظیم کنید‪.‬‬
‫ اگر در حین تنظیم کشور سرویس دهنده‪ ،‬اتصال با شبکه قطع شود‪،‬ممکن است آن به درستی‬
‫تنظیم نشود‪.‬‬
‫❐ استفاده از کنترل راه دور صفحه نمایشی‬
‫دکمه‬
‫روی کنترل از راه دور جادویی را فشار دهید‪.‬‬
‫با استفاده از کنترل از راه دور جادویی‪ ،‬دکمه ای را بر روی صفحه نمایش راه دور نشان داده شده‬
‫روی صفحه انتخاب کنید‪.‬‬
‫❌ استفاده از کنترل راه دور صفحه نمایشی‬
‫‬
‫ نوع دکمه های روی صفحه نمایش راه دور بسته به منطقه یا نوع دستگاه متصل متفاوت است‪.‬‬
‫ تصویر نشان داده شده ممکن است با تلویزیون شما متفاوت باشد‪.‬‬
‫زبانه تغییر دستگاه‬
‫از صفحه نمایش راه دور خارج می شود‬
‫موقعیت صفحه نمایش راه دور را به چپ یا راست تغییر می دهد‬
‫دکمه های کار با تلویزیون‬
‫ نوع دکمه ها بسته به‬
‫مدل متفاوت است‪.‬‬
‫‪Time Machine II‬‬
‫‪REC‬‬
‫❐ کنترل دستگاه متصل به تلویزیون با استفاده از کنترل راه دور صفحه‬
‫نمایشی‬
‫می توانید دستگاه متصل از طریق ‪ SimpLink‬یا ‪ MHL‬را با استفاده از کنترل راه دور صفحه نمایشی‬
‫کنترل کنید‪.‬‬
‫‪ 1‬بررسی کنید که دستگاه به تلویزیون متصل باشد‪.‬‬
‫روی کنترل از راه دور دستگاه مورد نظر را‬
‫‪ 2‬در زبانه تغییر دستگاه‪ ،‬با فشار دادن دکمه‬
‫برای کنترل انتخاب کنید‪ .‬صفحه نمایش راه دوری که می تواند دستگاه را کنترل کند ظاهر می‬
‫شود‪.‬‬
‫ در برخی مدل ها ممکن است این مورد با دکمه های‬
‫کار نکند‪.‬‬
‫ برای اطالعات بیشتر درباره اتصال‪ SimpLink‬یا ‪ ،MHL‬لطفا به بخش اتصال در "دفترچه‬
‫راهنما" ارائه شده همراه با تلویزیون مراجعه کنید‪.‬‬
‫❐ مشاهده تصویر سه بعدی‬
‫تصویرسازی سه بعدی یک فن آوری است که از اختالف دید چشم چپ و راست استفاده کرده و باعث‬
‫می شود تصاویر در تلویزیون مانند فضای سه بعدی محیط واقعی به نظر برسند‪.‬‬
‫‪1 1‬یک عنوان تصویر سه بعدی را پخش کنید یا به یک برنامه سه بعدی بروید‪.‬‬
‫‪2 2‬عینک سه بعدی بزنید‪.‬‬
‫‪3 3‬برای تغییر تصویرسازی سه بعدی دکمه ‪ 3D‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪4 4‬برای پایان دادن به تماشای تصویر سه بعدی در حین تماشای تصاویر سه بعدی دکمه ‪ 3D‬را روی‬
‫کنترل راه دور فشار دهید‪.‬‬
‫ بسته به نوع سیگنال ورودی سه بعدی موجودممکن است متفاوت باشد‪.‬‬
‫❐ تنظیم جزئیات تصاویر سه بعدی‬
‫‪SMART‬‬
‫تنظیمات‬
‫تصویر‬
‫تنظیمات ‪3D‬‬
‫جنبه های مختلف تصویرسازی سه بعدی را تنظیم می کند‪.‬‬
‫حالت سه بعدی‬
‫عمق سه بعدی مناسب را تنظیم کنید‪.‬‬
‫ •عمق سه بعدی ‪ :‬عمق سه بعدی را بین شیء و پس زمینه تنظیم‬
‫کنید‪.‬‬
‫ •نقطه دید سه بعدی ‪ :‬تصویر سه بعدی را دورتر‪/‬نزدیکتر از‬
‫کاربر تنظیم کنید‪.‬‬
‫تنظيم صدای سه بعدی‬
‫شناسایی الگوی سه بعدی‬
‫نمای طبيعی تصوير‬
‫تصحيح رنگ سه بعدی‬
‫تصحيح تصوير سه بعدی‬
‫بهینه سازی صدای سه بعدی رافراهم میکند‪.‬‬
‫با تجزیه و تحلیل الگوی صفحه اصلی‪ ،‬بطور خودکار به صفحه سه‬
‫بعدی تبدیل می شود‪.‬‬
‫میتوانیدتصاویردو بعدی راباحذف اثرسه بعدی مشاهده کنید‪.‬‬
‫اصالح رنگ تصاویرسه بعدی‪.‬‬
‫بسته به مدل‪ ،‬تصحیح رنگ سه بعدی ممکن است موجود نباشد‪.‬‬
‫چپ یاراست تصاویرسه بعدی راتغییرمیدهد‪.‬‬
‫❐ مشاهده تصاویر سه بعدی ‪ -‬هشدار‬
‫ هنگام تماشای تصاویر سه بعدی توصیه می شود که تماشاگر فاصله حداقل دو برابر طول قطر‬
‫صفحه نمایش را رعایت کند‪.‬‬
‫ تصاویر سه بعدی با عینک های نوع شاتردار که باید شارژ مجدد شوند قابل مشاهده نیست‪.‬‬
‫ اگر در آینده یک فرمت پخش سه بعدی استاندارد شود که توسط این تلویزیون پشتیبانی نشود‪،‬‬
‫ممکن است الزم باشد که یک دستگاه اضافه مثال یک مبدل محتوای سیگنال تهیه کنید‪.‬‬
‫❐ استفاده از عینک سه بعدی ‪ -‬هشدار‬
‫ از عینک های سه بعدی به عنوان جایگزین عینک های طبی‪ ،‬آفتابی یا عینک های محافظ استفاده‬
‫نکنید‪ .‬استفاده نادرست از عینک های سه بعدی ممکن است باعث آسیب به چشم شود‪.‬‬
‫ از نگهداشتن عینک های سه بعدی در هوای بسیار سرد یا گرم خودداری کنید‪ .‬دمای بسیار زیاد یا‬
‫کم ممکن است باعث تغییر شکل عدسی ها شود‪ .‬از عینک های تغییرشکل یافته استفاده نکنید‪.‬‬
‫ به عینک های سه بعدی فشار نیاورید یا به آن ها ضربه نزنید‪ .‬استفاده با خشونت از عینک های‬
‫سه بعدی ممکن است به آن ها آسیب وارد کند‪.‬‬
‫ عدسی های عینک های سه بعدی (با پوشش پالریزه) نسبت به خش حساس هستند‪ .‬برای تمیز‬
‫کردن‪ ،‬فقط از یک پارچه نرم و تمیز استفاده کنید‪ .‬پارچه کثیف ممکن است روی پوشش پالریزه‬
‫خش بیاندازد‪.‬‬
‫ از خش انداختن سطح عدسی عینک سه بعدی با اشیاء نوک تیز یا تمیز کردن آن با مواد شیمیایی‬
‫خودداری کنید‪ .‬اگر سطح عدسی خش برداشت‪ ،‬ممکن است تصاویر سه بعدی درست نشان داده‬
‫نشوند‪.‬‬
‫‬
‫❐ برای استفاده از ‪( PIP‬تصویر در تصویر)‬
‫‪SMART‬‬
‫برنامه های من‬
‫‪PIP‬‬
‫با استفاده از کابل ‪ ،RF‬در حین تماشای تلویزیون (‪،)Antenna/AV IN/Component/HDMI‬‬
‫پخش دیجیتالی را در صفحه نمایش دوم مشاهده کنید‪.‬‬
‫می توانید کانال را تعویض کرده و میزان صدای صفحه نمایش دوم را با کنترل راه دور جادویی تنظیم‬
‫نمایید‪.‬‬
‫ صفحه نمایش دوم فقط هنگام مشاهده پخش دیجیتالی با استفاده از کابل ‪ RF‬در دسترس است‪.‬‬
‫در سمت راست باالی صفحه نمایش دوم را انتخاب کنید‪ ،‬صفحه تلویزیون‬
‫ اگر دکمه (سوییچ)‬
‫به دو قسمت تقسیم می شود و صفحات اصلی و دوم را به یک اندازه نشان می دهد‪[ .‬بسته به کشور‬
‫و مدل]‬
‫ چنانچه صفحه نمایش تلویزیون به دو قسمت تقسیم شود‪ ،‬نسبت تصویر در اندازه ‪ 16:9‬ثابت می‬
‫ماند‪.‬‬
‫ می توانید با استفاده از هدفون ها به صدای صفحه نمایش دوم گوش دهید‪[ .‬بسته به کشور و مدل]‬
‫ اگر بعد از استفاده از عملکردهای دیگر‪ ،‬از عملکرد ‪ PIP‬استفاده کنید‪ ،‬ممکن است تلویزیون‬
‫آخرین کانالی که تماشا کرده اید را حفظ نکرده باشد‪.‬‬
‫ عملکرد ‪ PIP‬در شرایط زیر موجود نخواهد بود‪:‬‬
‫• ‪ Time Machine Ⅱ‬عملکرد ضبط یا پخش در حال استفاده باشد‪.‬‬
‫• در حال تماشای یک فیلم یا عکس ذخیره شده در دستگاه ذخیره ‪ USB‬باشید‪.‬‬
‫• یکی از موارد زیر انتخاب شده باشد‪ :‬فیلم ها‪/‬لیست عکس ها‪ ،‬راهنمای تنظیمات دوربین‪ ،‬تست‬
‫عکس‪ ،‬تست صدا‪ ،‬تست عکس سه بعدی‪ ،‬راهنمای تنظیمات تصویر و غیره‪.‬‬
‫• عملکرد ‪ 3D‬در حال استفاده باشد‪( .‬فقط در مدل های ‪)3D‬‬
‫• برخی برنامه های دیگر در حال استفاده باشد‪.‬‬
‫• هنگام تماشای فیلم با کیفیت ‪.ULTRA HD‬‬
‫❐ ‪ (Time Machine II‬ماشین زمان ‪ )II‬چیست؟‬
‫عملکردی است که با استفاده از آن می توانید برنامه ای که در حال تماشای آن هستید یا می خواهید‬
‫تماشا کنید را ضبط نمایید و همچنین می توانید برنامه ای که در حال تماشای آن هستید را فورا به‬
‫عقب ببرید‪.‬‬
‫‪Immediate Rec‬‬
‫(ضبط فوری)‬
‫‪Scheduled Rec‬‬
‫(ضبط زمان بندی شده)‬
‫پخش‬
‫‪TimeShift‬‬
‫( تایم شیفت)‬
‫فورا برنامه ای که در حال تماشای آن هستید را ضبط می کند‪.‬‬
‫برنامه مورد نظر شما را انتخاب کرده یا زمانی را برای ضبط تنظیم می‬
‫کند‪.‬‬
‫موارد ضبط شده را پخش می کند‪.‬‬
‫برنامه ای که در حال تماشای آن هستید را فورا به عقب می برد‪.‬‬
‫ [به مدل بستگی دارد] همچنین می توانید برنامه های دیجیتال‪/‬آنالوگ مخابره شده از طریق یک‬
‫کابل ‪ RF‬و محتوای پخش شده از ورودی ‪ AV IN‬را ضبط کنید‪.‬‬
‫ ضبط محتوای دارای حق کپی ارائه شده با مبدل محتوای سیگنال و با استفاده از فیش ‪AV‬‬
‫پشتیبانی نمی شود‪ .‬ضبط عناوین ‪ DVD/Blu-ray‬اصل نیز پشتیبانی نمی شود‪.‬‬
‫ همه برنامه ها توسط حقوق کپی محافظت شده اند و ممکن است برای تکثیر یا پخش این برنامه ها‬
‫به یک مجوز از جانب مالک حق کپی نیاز داشته باشید‪ .‬چنانچه کاربر با استفاده از این دستگاه‬
‫صدا یا فیلمی را ضبط کند‪ ،‬موارد ضبط شده فقط باید برای استفاده شخصی به کار گرفته شوند‪.‬‬
‫فروش‪ ،‬انتقال یا اجاره موارد حفاظت شده توسط حق کپی‪ ،‬ممنوع می باشد‪.‬‬
‫❐ استفاده از عملکرد ضبط فوری‬
‫‪1 1‬برای ضبط فوری آنچه تماشا می کنید‪ ،‬دکمه مدور(‪ )OK‬را روی کنترل راه دور جادویی فشار‬
‫دهید و سپس بر روی نوار پیشرفتی که ظاهر می شود‪ ،‬دکمه ‪( Rec‬ضبط) را فشار دهید‪.‬‬
‫گزینه‬
‫برنامه زمانی‬
‫لیست زمان بندی‬
‫ضبط شده های تلویزیون‬
‫زنده‬
‫‪( Rec‬ضبط)‬
‫‪2 2‬در حالی که ضبط انجام می شود‪ ،‬دکمه ‪( Rec‬ضبط) به توقف ضبط (‬
‫) تغییر می یابد‪.‬‬
‫ همچنین می توانید فورا با استفاده از دکمه ‪( Rec‬ضبط) در پنجره نمایش ‪Information‬‬
‫(اطالعات) یا دکمه ‪( Rec‬ضبط) روی کنترل از راه دور صفحه نمایشی‪ ،‬ضبط را انجام دهید‪.‬‬
‫‪• 자동로그인 : LG Cloud의 자동 로그인을 켜기/끄기로 설정할 수 있습니다.‬‬
‫ حداکثر زمان مجاز ضبط فوری با دستگاه ذخیره ‪ USB‬خارجی ‪ 3‬ساعت و با ذخیره داخلی ‪1‬‬
‫ساعت است‪ .‬برای تغییر زمان پایان ضبط‪ ،‬دکمه توقف ضبط را فشار داده و گزینه اصالح زمان‬
‫پایان ضبط را تنظیم کنید‪.‬‬
‫ زمان قابل ضبط ممکن است بسته به ظرفیت دستگاه ذخیره ‪ USB‬متفاوت باشد‪.‬‬
‫ وقتی دستگاه ‪ USB‬متصل نیست‪ ،‬ضبط در حافظه داخلی ذخیره می شود‪ .‬برای ذخیره موارد ضبط‬
‫شده بیشتر‪ ،‬یک دستگاه ‪ USB‬وصل کنید‪.‬‬
‫ برای نمایش اطالعات ضبط در سمت راست باالی صفحه نمایش‪ ،‬دکمه مدور(‪ )OK‬را در حین‬
‫نمایش فشار دهید‪.‬‬
‫ عملکرد دکمه مدور(‪ )OK‬ممکن است بسته به کشور شما متفاوت باشد‪.‬‬
‫ اگر هنگام ضبط‪ ،‬تلویزیون را خاموش کنید‪ ،‬برنامه ذخیره نخواهد شد‪ .‬بهتر است قبل از خاموش‬
‫کردن‪ ،‬ضبط را متوقف کرده و بررسی کنید که برنامه ضبط شده باشد‪.‬‬
‫ ممکن است هنگام ضبط‪ ،‬برخی عملکردها موجود نباشد‪.‬‬
‫❌ توقف ضبط‬
‫‬
‫دکمه توقف ضبط ( ) را در نوار پیشرفت‪ ،‬در پنجره اطالعات یا روی کنترل از راه دور صفحه‬
‫نمایشی فشار دهید تا توقف ضبط انتخاب شود‪.‬‬
‫❌ اصالح زمان پایان ضبط‬
‫‬
‫دکمه توقف ضبط ( ) را در نوار پیشرفت‪ ،‬در پنجره اطالعات یا روی کنترل از راه دور صفحه‬
‫نمایشی فشار دهید تا اصالح زمان پایان ضبط انتخاب شود‪.‬‬
‫ می توانید در قسمت اصالح زمان پایان ضبط‪ ،‬تا ‪ 5‬ساعت را تنظیم کنید‬
‫❐ برنامه زمانی ضبط‬
‫این عملکرد به شما امکان می دهد تاریخ و زمان ضبط یک برنامه جهت تماشا را تنظیم کنید‪ .‬دکمه‬
‫مدور(‪ )OK‬را در کنترل از راه دور جادویی فشار دهید و سپس بر روی نوار پیشرفتی که ظاهر می‬
‫شود‪ ،‬روی ذخیره برنامه کلیک کنید‪.‬‬
‫گزینه‬
‫ذخیره برنامه‬
‫لیست زمان بندی‬
‫ضبط شده های تلویزیون‬
‫زنده‬
‫‪( Rec‬ضبط)‬
‫ عملکرد دکمه مدور(‪ )OK‬ممکن است بسته به کشور شما متفاوت باشد‪.‬‬
‫ همچنین می توانید از دکمه نوار پیشرفت (‬
‫زمان بندی ضبط استفاده کنید‪.‬‬
‫) روی کنترل از راه دور صفحه نمایشی برای‬
‫راهنمای برنامه‬
‫زمان بندی‬
‫برنامه ای را برای زمان بندی تماشا یا ضبط‬
‫برنامه انتخاب کنید‪.‬‬
‫تاریخ‪ ،‬ساعت و کانال را برای زمان بندی تماشا‬
‫یا ضبط برنامه انتخاب کنید‪.‬‬
‫راهنمای برنامه‬
‫ساعت بعد ‪24‬‬
‫ساعت قبل‪24‬‬
‫لیست زمان بندی‬
‫زمان بندی‬
‫زمان بندی‬
‫لیست زمان بندی‬
‫راهنمای برنامه‬
‫ تصویر نشان داده شده ممکن است با تلویزیون شما متفاوت باشد‪.‬‬
‫ اگر هیچ راهنمای برنامه ای در دسترس نبود‪ ،‬فقط منوهای زمان بندی نمایش داده می شوند‪.‬‬
‫ طول ضبط زمان بندی شده باید حداقل ‪ 2‬دقیقه باشد‪.‬‬
‫❐ بررسی یا اصالح لیست زمان بندی‬
‫مدور(‪)OK‬‬
‫لیست زمان بندی‬
‫این عملکردی است که با آن می توانید برنامه زمانی ضبط یا تماشای تنظیم شده را بررسی‪ ،‬اصالح یا‬
‫حذف کنید‪.‬‬
‫ عملکرد دکمه مدور(‪ )OK‬ممکن است بسته به کشور شما متفاوت باشد‪.‬‬
‫ تا ‪ 30‬برنامه را می توان به لیست زمان بندی اضافه نمود‪.‬‬
‫ می توانید از دکمه نوار پیشرفت (‬
‫زمان بندی استفاده کنید‪.‬‬
‫) روی کنترل از راه دور صفحه نمایش برای مشاهده لیست‬
‫❐ تماشای برنامه های ضبط شده‬
‫مدور(‪)OK‬‬
‫برنامه تلویزیونی ضبط شده‬
‫برنامه های ضبط شده ای که بر روی دستگاه ‪ USB‬ذخیره شده اند را تماشا کنید‪ .‬می توانید یک‬
‫برنامه ضبط شده را برای پخش‪ ،‬حذف یا آپلود در سرور اینترنتی (‪)Cloud‬انتخاب کنید‪.‬‬
‫از زمان پخش‬
‫گذشته پخش به پخش مورد ضبط شده ای که قبال پخش کرده اید ادامه می دهد‪.‬‬
‫نمایید‪.‬‬
‫از آغاز پخش‬
‫مورد ضبط شده انتخابی را از ابتدا پخش می کند‪.‬‬
‫نمایید‪.‬‬
‫مورد ضبط شده انتخابی را حذف می کند‪.‬‬
‫حذف‬
‫ تا ‪ 600‬مورد ضبط شده را می توان به برنامه تلویزیونی ضبط شده اضافه نمود‪.‬‬
‫ همچنین می توانید موارد ضبط شده را از‬
‫تلویزیونی ضبط شده مشاهده کنید‪.‬‬
‫‪S‬‬
‫‪ MART‬‏‬
‫‪SmartShareTM‬‬
‫برنامه‬
‫❐ مدیریت موارد ضبط شده‬
‫مدور(‪)OK‬‬
‫برنامه تلویزیونی ضبط شده‬
‫محافظت‬
‫حذف‬
‫اپلود کردن در‬
‫‪Cloud‬‬
‫از حذف خودکار مورد ضبط شده انتخابی جلوگیری می کند‪.‬‬
‫مورد ضبط شده انتخابی را حذف می کند‪.‬‬
‫[بسته به كشور]‬
‫مورد ضبط شده انتخابی را در سرور اینترنتی بارگذاری و ذخیره می کند‪.‬‬
‫ همچنین می توانید موارد ضبط شده را از‬
‫تلویزیونی ضبط شده مشاهده کنید‪.‬‬
‫‪S‬‬
‫‪ MART‬‏‬
‫‪SmartShareTM‬‬
‫برنامه‬
‫❐ کنترل پخش موارد ضبط شده‬
‫در حین پخش‪ ،‬مدور(‪ )OK‬را از روی کنترل راه دور فشار دهید‪.‬‬
‫انتخاب نقطه ای برای شروع پخش‬
‫تنظیم گزینه پخش موارد ضبط شده‬
‫گزینه‬
‫تماشا به صورت سه بعدی‬
‫(فقط در مدل هایی که از سه‬
‫بعدی پشتیبانی می کنند نشان‬
‫داده می شود)‬
‫تکرار‬
‫ویرایش کلیپ‬
‫تکرار‪/‬ذخیره کلیپ‬
‫تصویر ممکن است با صفحه نمایش تلویزیون متفاوت باشد‪.‬‬
‫تنظیم تصویر در حین‬
‫پخش‬
‫❐ اتصال دستگاه ‪ USB‬برای ‪Time Machine Ⅱ‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫یک دستگاه ‪ USB‬را برای استفاده با ‪ Time Machine Ⅱ‬آماده کنید‪.‬‬
‫یک دستگاه ذخیره ‪ USB‬را به پورت با برچسب ‪ HDD IN‬در پشت یا کنار تلویزیون وصل کنید‪.‬‬
‫برای استفاده از دستگاه ‪ USB‬فقط با عملکرد ‪ ،Time Machine Ⅱ‬باید مقداردهی اولیه را بر‬
‫روی دستگاه انجام دهید‪.‬‬
‫اگر دستگاهی را متصل کرده اید که مقداردهی اولیه روی آن انجام نشده است‪ ،‬دکمه‬
‫گزینه مقداردهی اولیه دستگاه ‪ USB‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫مدور(‪)OK‬‬
‫صفحه مقداردهی اولیه دستگاه ‪ USB‬ظاهر می شود‪.‬‬
‫برای تکمیل مقداردهی اولیه دستگاه ‪ USB‬و استفاده از تغییر زمان‪ ،‬حالت تایم شیفت را روی‬
‫روشن قرار دهید‪.‬‬
‫ می توانید تنظیم مقداردهی اولیه دستگاه ‪ USB‬را از‬
‫گزینه مقداردهی اولیه دستگاه ‪ USB‬انجام دهید‪.‬‬
‫‪SMART‬‏‬
‫‪Time Machine Ⅱ‬‬
‫ می توانید از یک درایو هارد دیسک (‪ )HDD‬یا درایور حالت جامد (‪ )SSD‬به عنوان یک دستگاه‬
‫‪ USB‬فقط برای ‪ Time Machine Ⅱ‬استفاده کنید‪.‬‬
‫ توصیه می شود از یک دستگاه ‪ USB‬با ظرفیت بین ‪ 40‬گیگابایت تا ‪ 2‬ترابایت استفاده کنید‪.‬‬
‫ در مورد درایور ‪ ،SSD‬در مقدار قابل خواندن‪/‬نوشتن‪ ،‬محدودیت وجود دارد‪ .‬بنابراین توصیه می‬
‫شود از ‪ HDD‬استفاده کنید‪.‬‬
‫ برای جداکردن دستگاه ‪ ،USB‬منوی سریع دستگاه ‪ USB‬را انتخاب کنید‪ .‬بررسی کنید پیام‬
‫تاییدی که نشان می دهد دستگاه ‪ USB‬جدا شده است‪ ،‬نمایش داده شود‪.‬‬
‫ اگر دستگاه ‪ USB‬معیوب باشد‪ ،‬ممکن است عملکرد ‪ Time Machine Ⅱ‬درست کار نکند‪.‬‬
‫ اگر از کابل رابط ‪ USB‬استفاده می کنید‪ ،‬دستگاه ‪ USB‬ممکن است شناسایی نشود یا درست کار‬
‫نکند‪.‬‬
‫❐ ‪( TimeShift‬تایم شیفت) چیست؟‬
‫عملکردی است که می توانید از آن برای ذخیره موقتی برنامه در حال مشاهده روی دستگاه ‪USB‬‬
‫استفاده کنید به طوری که بتوانید در حین تماشای تلویزیون‪ ،‬صحنه ای را که از دست داده اید دوباره‬
‫پخش کنید‪ .‬این عملکرد به شما امکان می دهد اگر قسمتی از فیلم را ندیده اید از همان قسمت به تماشا‬
‫ادامه دهید‪.‬‬
‫ برای استفاده از عملکرد ‪( TimeShift‬تایم شیفت)‪ ،‬باید پس از اتصال دستگاه ‪ ،USB‬حالت تایم‬
‫شیفت را روی روشن تنظیم کنید‪.‬‬
‫ [به مدل بستگی دارد] این عملکرد برای برنامه های آنالوگ‪/‬دیجیتال و حالت ورودی ‪ AV‬عمل‬
‫می کند‪.‬‬
‫ با استفاده از عملکرد تایم شیفت‪ ،‬می توانید از حداکثر دو ساعت قبل برنامه را پخش کنید‪ .‬این‬
‫مدت زمان ممکن است بسته به منطقه متفاوت باشد‪.‬‬
‫ در حالت تایم شیفت‪ ،‬چنانچه تلویزیون را بدون ضبط تصویر خاموش کنید‪ ،‬تصویر ذخیره شده‬
‫توسط این عملکرد حذف می شود‪.‬‬
‫❐ استفاده از عملکرد ‪( TimeShift‬تایم شیفت)‬
‫از دکمه جهتی چپ یا راست روی کنترل از راه دور جادویی برای ‪ 10‬ثانیه جلو یا عقب بردن فیلم در‬
‫حال تماشا استفاده کنید‪.‬‬
‫گزینه‬
‫برنامه زمانی‬
‫لیست زمان بندی‬
‫ضبط شده های تلویزیون‬
‫زنده‬
‫‪( Rec‬ضبط)‬
‫ همچنین می توانید با استفاده از دکمه جهتی چپ یا راست روی کنترل از راه دور استاندارد‪ ،‬با‬
‫‪( TimeShift‬تایم شیفت) کار کنید‪.‬‬
‫❐ تنظیم عملکردهای ‪ (Time Machine II‬ماشین زمان ‪)II‬‬
‫مدور(‪ )OK‬گزینه‬
‫می توانید در حین استفاده از عملکرد ‪ Time MachineⅡ‬تنظیمات آن را تغییر دهید‪.‬‬
‫کیفیت ضبط‬
‫‪TimeShift‬‬
‫(تایم شیفت)‬
‫[به مدل بستگی دارد]‬
‫کیفیت موارد ضبط شده را تنظیم می کند‪ .‬می توانید آن را روی با کیفیت‬
‫زیاد یا با کیفیت معمولی تنظیم کنید‪.‬‬
‫ زمان ضبط ممکن است بسته به کیفیت ضبط متفاوت باشد‪.‬‬
‫صحنه ای را که از دست داده اید دوباره پخش می کند‪.‬‬
‫ •روشن‪ :‬وقتی تلویزیون را روشن می کنید‪ ،‬عملکرد ‪( TimeShift‬تایم‬
‫شیفت) را به طور خودکار فعال می کند‪.‬‬
‫ •خاموش‪ :‬عملکرد ‪( TimeShift‬تایم شیفت) را غیرفعال می کند‪.‬‬
‫وقتی دستگاه ‪ USB‬پر می شود‪ ،‬برای آزاد کردن فضا و ذخیره موارد‬
‫ضبط شده جدید‪ ،‬به طور خودکار موارد ضبط شده قبلی را حذف می کند‪.‬‬
‫حذف خودکار‬
‫ موارد ضبط شده محافظت شده به طور خودکار حذف نمی شوند‪.‬‬
‫یک دستگاه ذخیره متصل را برای استفاده به عنوان ‪Time Machine Ⅱ‬‬
‫مقداردهی اولیه دستگاه‬
‫(ماشین زمان ‪ )II‬تنظیم می کند‪ .‬کلیه داده های ذخیره شده در دستگاه‬
‫‪USB‬‬
‫‪ USB‬حذف می شوند‪.‬‬
‫[بسته به كشور]‬
‫آپلود اینترنتی خودکار به طور خودکار موارد ضبط شده را در سرور اینترنتی(‪ )Cloud‬آپلود می‬
‫کند‪.‬‬
‫ یک دستگاه ذخیره که در آن مقداردهی اولیه دستگاه ‪ USB‬صورت گرفته است توسط رایانه‬
‫شناسایی نمی شود‪.‬‬
‫ موارد ضبط شده ذخیره شده در دستگاه ‪ USB‬ممکن است آسیب ببینند‪ .‬سازنده دستگاه در قبال‬
‫آسیب های وارده به موارد ضبط شده مسئولیتی نمی پذیرد زیرا این وظیفه کاربر است که داده ها‬
‫را مدیریت کند‪.‬‬
‫❐ استفاده از ‪ Time Machine Ⅱ‬به روش های مختلف‬
‫می توانید با ترکیب ‪ Time Machine Ⅱ‬با عملکردهای دیگر‪ ،‬از آن به روش های مختلفی استفاده‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪Cloud‬‬
‫(اینترنت)‬
‫‪On Now‬‬
‫(اطالعات برنامه)‬
‫موارد ضبط شده را در سرور اینترنتی آپلود می کند به طوری که بتوانید‬
‫موارد ضبط شده را در هر جا و با دسترسی به اینترنت مشاهده کنید‪.‬‬
‫ شما می توانید از این عملکرد در برنامه ‪ LG Cloud‬در گوشی‬
‫هوشمند یا تبلت استفاده کنید‪.‬‬
‫برای جستجوی برنامه ها‪ ،‬عکس هایی ارائه شده است‪.‬‬
‫شما می توانید برنامه مورد جستجو را فورا ضبط کنید یا برای آن برنامه‬
‫یک زمان ضبط یا تماشا برنامه ریزی نمایید‪.‬‬
‫‪Voice Mate‬‬
‫(تشخیص صدا)‬
‫صدای انسان را برای جستجوی یک برنامه و کنترل تلویزیون تشخیص‬
‫می دهد‪.‬‬
‫شما می توانید با استفاده از یک نام برنامه فورا ضبط را انجام دهید یا آن‬
‫را برنامه ریزی کنید‪.‬‬
‫‪Search‬‬
‫(جستجو)‬
‫تصویر مورد نظر شما را جستجو می کند‪.‬‬
‫شما می توانید با استفاده از یک نام برنامه جستجو را انجام دهید و فورا آن‬
‫را ضبط کنید یا یک زمان برای ضبط یا تماشا برنامه ریزی نمایید‪.‬‬
‫ عملکردهای موجود ممکن است بسته به کشور متفاوت باشند‪.‬‬
‫ برای شرح هر یک از عملکردها؛ به بخش مربوطه در‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪SMART‬‬
‫راهنمای کاربر مراجعه‬
‫❐ عملکرد تشخیص حرکت چیست؟‬
‫می توانید با اشاره و حرکت جلوی دوربین‪ ،‬به راحتی تلویزیون را کنترل کنید‪.‬‬
‫با استفاده از عملکرد تشخیص حرکت می توانید تلویزیون را خاموش کنید‪ ،‬کانال را عوض کرده و‬
‫میزان صدا را کنترل کنید‪.‬‬
‫ عملکرد تشخیص حرکت فقط هنگام تماشای تلویزیون فعال است و هنگام استفاده از منوی‬
‫هوشمند برای مثال هنگام اتصال دستگاه های بی سیم‪ ،‬از جمله برنامه های تلویزیون(‪ )APPS‬و‬
‫پورت های ‪ ،USB‬پشتیبانی نمی شود‪.‬‬
‫‪Component‬‬
‫‪HDMI1‬‬
‫انتخاب‬
‫جابجایی‬
‫‪TV‬‬
‫❐ استفاده از عملکرد تشخیص حرکت‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫دوربین ‪ Smart TV‬را برای استفاده آماده کنید‪ .‬اگر ‪ Smart TV‬به دوربین مجهز نبود‪ ،‬یک‬
‫دوربین تماس ویدیویی ‪( LG‬‏که جداگانه به فروش می رسند) که جداگانه به فروش می رسد نصب‬
‫کنید‪( .‬برای اطالعات بیشتر‪ ،‬لطفا به راهنمای کاربر یا دفترچه راهنمای دوربین مراجعه کنید‪).‬‬
‫این دوربین ‪ 20‬تا ‪ 30‬ثانیه بعد از روشن کردن تلویزیون فعال می شود‪.‬‬
‫به ‪ SMART‬‏ تنظیمات ‏ گزینه رفته و بررسی کنید تشخیص حرکت روی روشن تنظیم شده‬
‫باشد‪.‬‬
‫در حالی که تلویزیون روشن است‪ ،‬در دوربین نگاه کنید و دست خود را باال نزدیک صورت نگه‬
‫دارید‪ .‬کنترل تشخیص حرکت روی صفحه تلویزیون ظاهر می شود‪( .‬می توانید محدوده تشخیص‬
‫حرکت دوربین را در ‪ SMART‬‏ تنظیمات ‏ گزینه ‏ راهنمای تنظیمات دوربین بررسی‬
‫کنید‪).‬‬
‫‪ 5‬دست خود را به چپ‪ ،‬راست‪ ،‬باال یا پایین حرکت دهید تا یک عملکرد انتخاب شود‪ .‬مشت خود را‬
‫ببندید و باز کنید تا عملکرد شروع شود‪.‬‬
‫‪ 6‬چنانچه خارج از محدوده تشخیص حرکت دست خود را حرکت دهید‪ ،‬کنترل کننده از صفحه محو می‬
‫شود‪.‬‬
‫ اگر مشت خود را بیشتر از یک ثانیه بسته نگه دارید‪ ،‬عملکرد انتخاب شده تکرار می شود تا وقتی‬
‫که مشت خود را باز کنید‪.‬‬
‫‬
‫ اگر با یک ست تاپ باکس‪ ،‬تلویزیون تماشا می کنید‪ ،‬یک بالستر مادون قرمز‬
‫(‪ ،AN-BL100‬جداگانه به فروش می رسد) را برای کنترل میزان صدا و کانال گیرنده تلویزیون‬
‫دیجیتالی با استفاده از عملکرد تشخیص حرکت‪ ،‬نصب کنید‪.‬‬
‫ عملکرد تشخیص حرکت ممکن است در شرایط زیر درست کار نکند‪:‬‬
‫• محلی که در آن قرار گرفته اید خیلی روشن یا خیلی تاریک باشد‪.‬‬
‫(نور بهینه محیط‪)lux 600 - lux 50 :‬‬
‫• به علت نوری که در پشت سر شما قرار دارد‪ ،‬تشخیص صورت توسط دوربین ممکن نیست‪.‬‬
‫• کاله پوشیده اید و صورت شما توسط دوربین شناسایی نمی شود‪.‬‬
‫• فاصله بین شما و دوربین خیلی نزدیک یا خیلی دور است (فاصله ایده‌ال‪ 1.5 :‬تا ‪ 4.5‬متر)‪.‬‬
‫• انگشتان شما توسط دوربین تشخیص داده نمی شود چون دستکش پوشیده اید یا بانداژ شده است‪.‬‬
‫• بازوی خود را به جلو برده اید یا دست شما به اندازه کافی به صورتتان نزدیک نیست‪.‬‬
‫• رنگ پوست شما شبیه رنگ زمینه است‪.‬‬
‫• زمینه خط دار است‪.‬‬
‫ یک اشاره یا حرکت ممکن است در شرایط زیر تشخیص داده نشود‪.‬‬
‫• اگر تشخیص حرکت روی خاموش تنظیم شده باشد‪ ،‬در ‪SMART‬‏ تنظیمات ‏ گزینه‪،‬‬
‫ ‪ :‬آن را روی روشن تنظیم کنید‪.‬‬
‫• اگر منوی دیگری به غیر از کنترل تشخیص حرکت در صفحه نمایش تلویزیون نشان داده می‬
‫شود‪،‬‬
‫ ‪ :‬از آن خارج شوید‪.‬‬
‫• (برای دوربین داخلی) اگر دوربین بیرون آورده نشده باشد‪،‬‬
‫‪ :‬دوربین را بیرون بیاورید‪.‬‬
‫ دستگاه های متصل با پورت ‪ USB‬یا اتصال بی سیم را نمی توان از طریق عملکرد تشخیص‬
‫حرکت فعال نمود‪.‬‬
‫ اگر دوربین بیشتر از یک دست را شناسایی کند‪ ،‬فقط با اولین دست شناسایی شده کار می کند‪.‬‬
‫برای استفاده از دست دیگر جهت راه اندازی کنترل‪ ،‬دست خود را پایین بیاورید تا کنترل از‬
‫صفحه ناپدید شود و سپس دوباره دست خود را باال ببرید‪.‬‬
‫ اگر دست خود را به صورت باز یا جمع باال نگهدارید‪ ،‬ممکن است دوربین دست شما را شناسایی‬
‫نکند‪ .‬دست خود را باال ببرید به طوری که هر پنج انگشت شما به طور واضح نمایش داده شود‪.‬‬
‫ دست خود را سریع حرکت ندهید یا حرکت بسیار بزرگ انجام ندهید‪ .‬دست خود را به آرامی به‬
‫نزدیک صورت خود ببرید‪.‬‬
‫ اگر تشخیص حرکت درست کار نمی کند‪ ،‬دست خود را پایین بیاورید و دوباره باال ببرید‪.‬‬
‫ اگر مشت خود را در یک زاویه باز کنید‪ ،‬ممکن است دوربین اشتباها آن را مشت فرض کرده و‬
‫عملکرد انتخابی را اجرا کند‪.‬‬
‫‬
‫❐ عکس گرفتن با دوربین تلویزیون‬
‫با دوربین ‪ Smart TV‬می توانید عکس یا فیلم بگیرید‪.‬‬
‫‪1 1‬دوربین ‪ Smart TV‬را برای استفاده آماده کنید‪ .‬اگر ‪( Smart TV‬تلویزیون هوشمند) به دوربین‬
‫مجهز نبود‪ ،‬یک دوربین تماس ویدیویی‪ AN-VC500) LG‬که جداگانه به فروش می رسد) نصب‬
‫کنید‪( .‬برای اطالعات بیشتر‪ ،‬لطفا به راهنمای نصب یا دفترچه راهنمای دوربین مراجعه کنید‪).‬‬
‫‪2 2‬به ‪ SMART‬برنامه های من دوربین بروید‪.‬‬
‫(حالت فیلم) عکس یا فیلم بگیرید‪.‬‬
‫(حالت تصویر) یا‬
‫‪3 3‬با انتخاب‬
‫❌ گرفتن عکس‬
‫‬
‫‪SMART‬‬
‫برنامه های من‬
‫دوربین‬
‫(حالت تصویر)‬
‫(شروع)‬
‫❌ گرفتن فیلم‬
‫‬
‫‪SMART‬‬
‫برنامه های من‬
‫برای توقف در گرفتن فیلم‪،‬‬
‫دوربین‬
‫(حالت فیلم)‬
‫(شروع)‬
‫(توقف) را دوباره فشار دهید‪.‬‬
‫حالت فیلم‬
‫بزرگنمایی‪/‬کوچکنمایی‬
‫تنظیمات‬
‫مشاهده تصویر‪/‬فیلم گرفته شده‬
‫حالت تصویر‬
‫گرفتن عکس‬
‫ تصویر نشان داده شده ممکن است با تلویزیون شما متفاوت باشد‪.‬‬
‫❌ تنظیم و راه اندازی دوربین‬
‫‬
‫‪SMART‬‬
‫مشخصات‬
‫درایو ذخیره‬
‫برنامه های من‬
‫دوربین‬
‫(تنظیمات)‬
‫می توانید مشخصات تصاویر‪/‬فیلم هایی که می گیرید را تنظیم نمایید‪.‬‬
‫می توانید دستگاهی را انتخاب کنید و تصاویر‪/‬فیلم های گرفته شده را در آن‬
‫ذخیره کنید‪.‬‬
‫ برای دستگاه ذخیره سازی ‪ ،USB‬فقط از یک دیسک سخت ‪ USB‬که با سیستم فایل ‪ NTFS‬فرمت‬
‫شده و در ویندوز ارائه می شود استفاده کنید‪ .‬اگر دستگاه ذخیره سازی با یک برنامه غیر از‬
‫ویندوز فرمت شده باشد‪ ،‬ممکن است شناسایی نشود‪.‬‬
‫ در صورت تماشای فیلم یا عکس‪ ،‬فقط می توانید یک فایل جدید را باز کنید‪.‬‬
‫حافظه دوربین رفته و تصاویر یا فیلم های ذخیره‬
‫ به ‪ SmartShareTM‬دستگاه مرتبط شده‬
‫شده در حافظه داخلی را پاک کنید‪.‬‬
‫• نمی توانید تصاویر یا فیلم های ذخیره شده در دستگاه ذخیره سازی ‪ USB‬را پاک کنید‪.‬‬
‫‬
‫❐ حالت ‪ Dual play‬چیست؟‬
‫هنگام انجام بازی رزمی ‪ 1:1‬با یک کنسول بازی مانند ‪( Plays‌tation‬پلی استیشن)‏‪ XBox ،‬و ‪،Wii‬‬
‫کاربران می توانستند در صفحه نمایشی که ازباال و پایین یا پهلو به پهلو به دو قسمت تقسیم شده بود‬
‫بازی کنند‪.‬‬
‫با استفاده از حالت ‪ ،Dual play‬هر کاربر می تواند از بازی به صورت تمام صفحه لذت ببرد‪.‬‬
‫برای پخش در حالت ‪ ،Dual play‬عینک ‪( Dual play‬نوع ‪ A‬و ‪ )B‬مورد نیاز است‪.‬‬
‫اگر مدل شما دارای عینک ‪ Dual play‬نیست‪ ،‬لطفا آن را جداگانه خریداری کنید‪.‬‬
‫‬
‫❐ شروع ‪Dual play‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫کنسول بازی خود را به تلویزیون وصل کنید‪.‬‬
‫‪ SMART‬بیشتر ‪ Dual Play‬را انتخاب کنید‪ .‬حالت ‪ Dual Play‬شروع می شود‪.‬‬
‫عینک ‪ Dual play‬را بزنید و از بازی لذت ببرید‪.‬‬
‫اگر در حالی که ‪ Dual play‬روشن است‪ SMART ،‬بیشتر ‪ Dual Play‬را انتخاب‬
‫کنید‪ ،‬خاموش می شود‪.‬‬
‫ حالت تقسیم صفحه (پهلو به پهلو‪/‬باال و پایین) که بازی از آن پشتیبانی می کند را انتخاب کنید‪.‬‬
‫اگر حالت تقسیم صفحه انتخابی‪ ،‬توسط بازی مورد نظر شما پشتیبانی نمی شود‪ ،‬حالت ‪Dual‬‬
‫‪ play‬موجود نیست‪.‬‬
‫ برای انجام بازی در حالت ‪ ،Dual play‬بازی باید از حالت تقسیم صفحه پشتیبانی کند‪.‬‬
‫ اگر با عینک های ‪ ،Dual play‬صفحه به اندازه کافی واضح نبود‪ ،‬بازیکنان می توانند عینک های‬
‫خود را با هم تعویض کنند‪ .‬شما باید بر اساس نوع عملکرد ‪ ،Dual play‬عینک مناسب انتخاب‬
‫کنید‪.‬‬
‫ برای تنظیم منوی بازی‪ ،‬حالت ‪ Dual play‬را خاموش کنید‪.‬‬
‫ تصاویر خاصی ممکن است در حین انجام بازی همپوشانی ایجاد کنند‪ .‬توصیه می شود بازی را‬
‫طوری انجام دهید که به طرف مرکز صفحه نمایش قرار گرفته باشد‪.‬‬
‫ اگر دقت تصویر کنسول کم باشد‪ ،‬کیفیت تصویر در حالت ‪ Dual play‬خوب نخواهد بود‪.‬‬
‫ در حالت ‪ ،Dual play‬تصویر صفحه نمایش فقط به حالت دو بعدی می باشد‪.‬‬
‫❐ احتیاط های الزم هنگام استفاده از عینک ‪Dual play‬‬
‫ لطفا توجه داشته باشید که عینک های ‪ Dual play‬با عینک های معمولی سه بعدی متفاوت هستند‪.‬‬
‫یک عالمت "‪ "Dual Play‬روی عینک های ‪ Dual play‬نوشته شده است‪.‬‬
‫ از عینک های ‪ Dual play‬به عنوان عینک طبی‪ ،‬عینک آفتابی یا عینک محافظ استفاده نکنید‪ .‬در‬
‫غیراینصورت ممکن است باعث جراحت شما شود‪.‬‬
‫ از قرار دادن عینک ‪ Dual play‬در جاهای بسیار گرم یا بسیار سرد خودداری کنید‪ .‬چون ممکن‬
‫است باعث تغییر شکل عینک شود‪ .‬از عینک های تغییرشکل یافته استفاده نکنید‪.‬‬
‫ از انداختن عینک ‪ Dual play‬یا برخورد آن با اشیاء دیگر جلوگیری کنید‪ .‬این ممکن است باعث‬
‫آسیب به محصول شود‪.‬‬
‫ عدسی های عینک ‪( Dual play‬نوار پالریزه) به راحتی خش برمی دارند‪ .‬برای تمیز کردن‪ ،‬فقط‬
‫از یک پارچه نرم و تمیز استفاده کنید‪ .‬پرزهای روی پارچه ممکن است باعث ایجاد خش شوند‪.‬‬
‫ از خش انداختن سطح عدسی های عینک ‪ Dual play‬با اشیاء نوک تیز یا تمیز کردن آن با مواد‬
‫شیمیایی خودداری کنید‪ .‬اگر عدسی ها خش بردارند‪ ،‬تصاویر ممکن است هنگام پخش دوگانه عادی‬
‫به نظر نرسند‪.‬‬
‫❐ حالت پشتیبانی ‪]FHD] Dual play‬‬
‫ورودی‬
‫‪Composite‬‬
‫(کامپوزیت)‬
‫‪Component‬‬
‫(کامپوننت)‬
‫‪HDMI/‬‬
‫‪Component‬‬
‫سیگنال‬
‫‪480i‬‬
‫‪576i‬‬
‫‪480i‬‬
‫‪480p‬‬
‫‪576i‬‬
‫دقت تصویر‬
‫‪720x480‬‬
‫‪720x576‬‬
‫‪720x480‬‬
‫‪720x480‬‬
‫‪720x576‬‬
‫‪720p‬‬
‫‪1280x720‬‬
‫‪1080i‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪1080p‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫فرکانس افقی (کیلوهرتز)‬
‫‪15,73‬‬
‫‪15,625‬‬
‫‪15,73‬‬
‫‪31,50‬‬
‫‪15,625‬‬
‫‪45‬‬
‫‪37,5‬‬
‫‪33,75‬‬
‫‪28,125‬‬
‫‪67,50‬‬
‫‪56,250‬‬
‫‪27‬‬
‫‪33,75‬‬
‫فرکانس عمودی (هرتز)‬
‫‪60‬‬
‫‪50‬‬
‫‪60‬‬
‫‪60‬‬
‫‪50‬‬
‫‪60‬‬
‫‪50‬‬
‫‪60‬‬
‫‪50‬‬
‫‪60‬‬
‫‪50‬‬
‫‪24‬‬
‫‪30‬‬
‫ حالت پشتیبانی ‪]ULTRA HD] Dual play‬‬
‫‪HDCP1.4/HDMI1.4 :‬‬
‫ورودی‬
‫‪Composite‬‬
‫(کامپوزیت)‬
‫‪Component‬‬
‫(کامپوننت)‬
‫‪HDMI/‬‬
‫‪Component‬‬
‫سیگنال‬
‫‪480i‬‬
‫‪576i‬‬
‫‪480i‬‬
‫‪480p‬‬
‫‪576i‬‬
‫دقت تصویر‬
‫‪720x480‬‬
‫‪720x576‬‬
‫‪720x480‬‬
‫‪720x480‬‬
‫‪720x576‬‬
‫‪720p‬‬
‫‪1280x720‬‬
‫‪1080i‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪1080p‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫فرکانس افقی (کیلوهرتز)‬
‫‪15,73‬‬
‫‪15,625‬‬
‫‪15,73‬‬
‫‪31,50‬‬
‫‪15,625‬‬
‫‪45‬‬
‫‪37,5‬‬
‫‪33,75‬‬
‫‪28,125‬‬
‫‪67,50‬‬
‫‪56,250‬‬
‫‪27‬‬
‫‪33,75‬‬
‫فرکانس عمودی (هرتز)‬
‫‪60‬‬
‫‪50‬‬
‫‪60‬‬
‫‪60‬‬
‫‪50‬‬
‫‪60‬‬
‫‪50‬‬
‫‪60‬‬
‫‪50‬‬
‫‪60‬‬
‫‪50‬‬
‫‪24‬‬
‫‪30‬‬
‫ورودی‬
‫سیگنال‬
‫دقت تصویر‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪2160p‬‬
‫‪3840x2160‬‬
‫فرکانس افقی (کیلوهرتز)‬
‫‪53,95‬‬
‫‪54‬‬
‫‪56,25‬‬
‫‪61,43‬‬
‫‪67,5‬‬
‫فرکانس عمودی (هرتز)‬
‫‪23,976‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪29,97‬‬
‫‪30‬‬
‫ برخی از مدل ها ممکن است از حالت ورودی ‪ Composite/Component‬پشتیبانی نکنند‪.‬‬
‫ فرمت های پشتیبانی شده ‪ :Dual play‬پهلو به پهلو‪/‬باال و پایین‬
‫برنامه ‪ LG TV Remote‬را از ‪ Google Play Store‬یا ‪ Apple App Store‬دانلود کنید و از آن در‬
‫یک تلویزیون متصل به گوشی هوشمند خود استفاده کنید‪.‬‬
‫• اکنون می توانید از برنامه های مورد عالقه تلویزیون در گوشی هوشمند خود لذت ببرید‪( .‬فقط در‬
‫برخی مدل ها)‬
‫• می توانید به آسانی اطالعات حساب خود را برای ورود وارد کنید‪.‬‬
‫• کانال های دلخواه را در گوشی هوشمند خود اضافه کنید‪.‬‬
‫• از عملکردهایی همچون ویژه‪ ،‬برنامه های من و ‪ SmartShareTM‬مستقیما در گوشی هوشمند‬
‫خود استفاده کنید‪.‬‬
‫• از عملکرد ورود متن پشتیبانی می شود‪ ،‬بنابراین می توانید به آسانی متن را وارد کنید‪( .‬در‬
‫برخی از صفحات نمایش نمی توان متن وارد کرد‪).‬‬
‫• صفحه لمسی برنامه را انتخاب کرده و مانند اشاره گر کنترل راه دور جادویی از آن استفاده کنید‪.‬‬
‫• می توانید برنامه بازی های تلویزیون را با انتخاب ‪( Game Pad‬پد بازی) در برنامه ‪LG TV‬‬
‫‪ Remote‬کنترل کنید‪.‬‬
‫• صفحه کلید به شما امکان می دهد ست تاپ باکس و دستگاه های رسانه ای ارائه شده را کنترل‬
‫کنید‪( .‬فقط در برخی مدل ها با شرایط مشخص شده‪).‬‬
‫• می توانید در حین تماشای تلویزیون در گوشی هوشمند‪ ،‬تلویزیون را روی حالت صرفه جویی‬
‫انرژی تنظیم کنید‪.‬‬
‫• از صفحه نمایشی که تماشا می کنید عکس بگیرید و آن را از طریق سرویس های شبکه اجتماعی‬
‫مانند ‪ Twitter‬و ‪ Facebook‬به اشتراک بگذارید‪.‬‬
‫ عملکردهای پشتیبانی شده ممکن است بسته به تلویزیون یا نسخه برنامه ‪LG TV Remote‬‬
‫متفاوت باشند‪.‬‬
‫❐ استفاده از ماوس بی سیم‪/‬سیمی ‪USB‬‬
‫ماوس را به پورت ‪ USB‬وصل کنید‪ .‬از ماوس برای جابجا کردن اشاره گر روی صفحه تلویزیون و‬
‫انتخاب منوی مورد نظر استفاده کنید‪.‬‬
‫ماوس‬
‫کنترل راه دور جادویی‬
‫دکمه چپ‬
‫دکمه ‪ OK‬روی کنترل راه دور جادویی‬
‫کلید مدور‬
‫کلید مدور روی کنترل راه دور جادویی‬
‫ دکمه های خاص روی ماوس و دکمه راست آن کار نمی کنند‪.‬‬
‫ قابلیت استفاده از صفحه کلید و ماوس ‪ USB‬بی سیم ممکن است تحت تاثیر فرکانس رادیویی‬
‫محیط و فاصله قرار بگیرد‪.‬‬
‫❐ استفاده از صفحه کلید بی سیم‪/‬سیمی ‪USB‬‬
‫صفحه کلید را به پورت ‪ USB‬وصل کنید‪ .‬شما می توانید هنگام استفاده از عملکرد جستجو و‬
‫اینترنت‪ ،‬متن را با صفحه کلید وارد کنید‪.‬‬
‫ در برخی از صفحات نمایش نمی توان متن وارد کرد‪.‬‬
‫ توصیه می شود از صفحه کلیدهایی استفاده کنید که از نظر سازگاری با ‪ LG TV‬تست شده باشند‪.‬‬
‫‪LOGITECH K200، LOGITECH K400،‬‬
‫‪MICROSOFT Comfort Curve 2000،‬‬
‫‪MICROSOFT MS800 and LG Electronics ST-800‬‬
‫ می توانید زبان ورودی را با فشار دادن کلید تغییر زبان (یا کلید ‪ Alt‬سمت راست) در صفحه کلید‬
‫تغییر دهید‪.‬‬
‫‬
‫❐ استفاده از پد بازی‬
‫اگر برای بازی به یک پد بازی نیاز است‪ ،‬پد بازی خود را به پورت ‪ USB‬در تلویزیون وصل کنید‪.‬‬
‫ توصیه می شود از پدهای بازی مجازی استفاده کنید که از نظر سازگاری با ‪ LG TV‬تست شده‬
‫باشند‪.‬‬
‫‪ Logitech F310، Logitech F510، Logitech F710، Logitech Rumblepad 2‬و کنترل‬
‫‪( Microsoft Xbox 360‬سیمی)‬
‫‪SMART‬‬
‫تنظیمات‬
‫پشتیبانی‬
‫به روزرسانی نرم افزار‬
‫از به روزرسانی نرم افزار برای بررسی و دریافت آخرین نسخه استفاده می کند‪.‬‬
‫می توانید وجود موارد به روز را به صورت دستی نیز بررسی کنید‪.‬‬
‫روی روشن تنظیم کنید‪.‬‬
‫به روزرسانی نرم‬
‫اگر مورد به روزی وجود داشته باشد‪ ،‬یک اعالن ظاهر می شود که به‬
‫افزار‬
‫روزآوری را انجام دهد‪.‬‬
‫حالت به روزرسانی اگر مورد به روزی وجود داشته باشد‪ ،‬به روزآوری به طور خودکار و بدون‬
‫اعالن شروع می شود‪.‬‬
‫خودکار‬
‫آخرین نسخه به روز نصب شده را بررسی می کند‪ .‬اگر یک نسخه به روز‬
‫بررسی نسخه به روز‬
‫جدید در دسترس بود می توانید دانلود را به صورت دستی انجام دهید‪.‬‬
‫ وقتی به روزرسانی شروع می شود‪ ،‬پنجره پیشرفت به روزرسانی به مدت کوتاهی ظاهر و سپس‬
‫ناپدید می شود‪.‬‬
‫ جدیدترین نسخه را می توان از طریق سیگنال پخش دیجیتالی یا اتصال اینترنتی دانلود نمود‪.‬‬
‫ اگر در حین دانلود نرم افزار از طریق سیگنال پخش دیجیتال‪ ،‬برنامه را تغییر دهید‪ ،‬در روند‬
‫دانلود وقفه ایجاد می شود‪ .‬با بازگشت به برنامه اولیه‪ ،‬دانلود از سرگرفته می شود‪.‬‬
‫ اگر نرم افزار به روز نشود‪ ،‬عملکردهای خاصی ممکن است عمل نکنند‪.‬‬
‫ [این مورد برای مدل های فنالندی‪/‬سوئدی‪/‬دانمارکی‪/‬نروژی کاربرد دارد‪].‬‬
‫چنانچه به روزرسانی نرم افزار از طریق سیگنال پخش صورت می گیرد‪ ،‬از شما خواسته می شود‬
‫بدون توجه به فعال بودن یا نبودن حالت به روزرسانی خودکار‪ ،‬به روزرسانی را ادامه دهید‪.‬‬
‫اگر عالئم زیر ظاهر شد‪ ،‬لطفاً بررسی ها و تنظیمات شرح داده شده در زیر را انجام دهید‪ .‬ممکن است‬
‫هیچ اشکالی در سیستم وجود نداشته باشد‪.‬‬
‫‪SMART‬‬
‫تنظیمات‬
‫پشتیبانی‬
‫تست سیگنال‬
‫‪ MUX‬و اطالعات خدمات را نمایش می دهد‪ .‬اگر ‪( Antenna & Satellite‬آنتن و ماهواره) یا‬
‫‪( Cable & Satellite‬کابل و ماهواره) را انتخاب کنید‪ ،‬یک تست سیگنال فقط برای آنتن یا کابل‬
‫نمایش داده می شود‪.‬‬
‫❐ عمومی‬
‫اشکال‬
‫راه حل‬
‫کانال های خاصی را نمی توانم •موقعیت یا جهت آنتن را تنظیم کنید‪.‬‬
‫ •کانال های مورد نظر را در کانال یابی خودکار یا ویرایش برنامه ذخیره کنید‪.‬‬
‫تماشا کنم‪.‬‬
‫پس از تنظیم در تلویزیون‪،‬‬
‫ •این یک اشکال نیست زیرا این روند برای از بین بردن پارازیت های‬
‫یک تاخیر قبل از ظاهر شدن‬
‫تصویری است که ممکن است هنگام روشن کردن تلویزیون ایجاد شوند‪.‬‬
‫کامل تصاویر وجود دارد‪.‬‬
‫‬
‫❐ عکس ها‬
‫‪SMART‬‬
‫تنظیمات‬
‫پشتيبانی‬
‫تست عکس‬
‫عادی بودن خروجی سیگنال تصویر را با شروع تست عکس بررسی کنید‪.‬‬
‫اگر در تصویر آزمایشی مشکلی وجود نداشت‪ ،‬اتصاالت دستگاه خارجی متصل و سیگنال های پخش را‬
‫بررسی کنید‪.‬‬
‫اشکال‬
‫اثر تصاویر کانال قبلی یا کانال های‬
‫دیگر در صفحه باقی می ماند یا‬
‫صفحه نمایش خطوط مزاحمی را‬
‫نشان می دهد‪.‬‬
‫راه حل‬
‫ •جهت آنتن را به طرف ایستگاه تلویزیون تنظیم کنید‪ ،‬یا برای روش‬
‫مناسب اتصال آنتن‪ ،‬به دفترچه راهنما مراجعه کنید‪.‬‬
‫اشکال‬
‫راه حل‬
‫خطوط لرزشی افقی‪/‬عمودی و شکل •چنین مشکلی ممکن است در صورت وجود تداخل الکترونیکی قوی‬
‫ایجاد شود‪ .‬سایر دستگاه های الکترونیکی مانند تلفن های همراه‪ ،‬وسایل‬
‫های تور مانند به طور زودگذر ظاهر‬
‫برقی و سایر دستگاه های الکتریکی کوچک را خاموش کنید‪.‬‬
‫می شوند‪.‬‬
‫ •این ممکن است هنگامی اتفاق بیفتد که سیگنال ها ضعیف بوده یا گیرندگی‬
‫ناپایدار باشد‪ .‬جهت آنتن یا اتصاالت سیم را تنظیم کنید‪.‬‬
‫صفحه نمایش در حین پخش دیجیتالی‪،‬‬
‫ثابت می ماند یا درست کار نمی کند‪• .‬اگر قدرت یا کیفیت سیگنال در کانال یابی دستی ضعیف است‪ ،‬این‬
‫مورد را با ایستگاه تلویزیونی یا دفتر مدیریت در میان بگذارید‪.‬‬
‫پخش دیجیتالی حتی هنگام متصل‬
‫بودن سیم نیز وجود ندارد‪.‬‬
‫ •این مورد را با اپراتور اشتراک کابل‪ ،‬یا سیگنال در میان بگذارید‪.‬‬
‫(بسته به اشتراک شما‪ ،‬پخش دیجیتالی ممکن است پشتیبانی نشود‪).‬‬
‫اشکال‬
‫راه حل‬
‫هنگام اتصال به ‪ ،HDMI‬تصویر‬
‫وجود ندارد یا واضح نیست‪.‬‬
‫ •مشخصات کابل ‪ HDMIⓇ‬را بررسی کنید‪ .‬فقط از کابل ‪HDMIⓇ‬‬
‫استفاده کنید‪ .‬سایر کابل ها ممکن است باعث محو شدن تصاویر و عدم‬
‫نمایش صحیح آن ها شوند‪.‬‬
‫ •بررسی کنید همه اتصاالت کابل ها به طور محکم و ایمن متصل باشند‪.‬‬
‫در صورت محکم نبودن اتصاالت‪ ،‬ممکن است تصویر به طور صحیح‬
‫نمایش داده نشود‪.‬‬
‫وقتی دستگاه ذخیره ‪ USB‬متصل‬
‫است‪ ،‬کار نمی کند‪.‬‬
‫ •تایید کنید که دستگاه ‪ USB‬و کابل نسخه ‪ 2.0‬یا باالتر باشد‪.‬‬
‫‬
‫❐ صدا‬
‫‪SMART‬‬
‫تنظیمات‬
‫پشتیبانی‬
‫تست صدا‬
‫در ابتدا برای تایید این که خروجی سیگنال صدا عادی است‪ ،‬یک تست صدا انجام دهید‪.‬‬
‫اگر تست صدا عادی بود‪ ،‬اتصاالت دستگاه خارجی یا سیگنال های پخش را بررسی کنید‪.‬‬
‫اشکال‬
‫صفحه نمایش روشن است ولی صدا‬
‫ندارد‪.‬‬
‫راه حل‬
‫ •کانال های تلویزیونی دیگر را بررسی کنید‪.‬‬
‫ •مطمئن شوید که بلندگوی تلویزیون روی روشن تنظیم باشد‪.‬‬
‫در پخش آنالوگ‪ ،‬استریو واضح نیست •در ناحیه با گیرندگی ضعیف (نواحی با سیگنال های ضعیف یا‬
‫ناپایدار) یا اگر چند صدا پایدار نباشد‪ ،‬مونو را در صدا انتخاب کنید‪.‬‬
‫یا صدا فقط از یک بلندگو خارج می‬
‫ •با استفاده از دکمه پیمایش‪( Balance ،‬تعادل) را تنظیم کنید‪.‬‬
‫شود‪.‬‬
‫اشکال‬
‫صدای تلویزیون همزمان با لب های‬
‫گوینده نیست یا صدا گاهی زیاد می‬
‫شود‪.‬‬
‫راه حل‬
‫ •اگر این مورد در کانال تلویزیونی خاصی اتفاق بیفتد‪ ،‬ممکن است‬
‫اشکالی در سیگنال پخش ایستگاه ایجاد شده باشد‪ .‬این مورد را با ایستگاه‬
‫تلویزیونی یا اپراتور کابل محلی خود در میان بگذارید‪.‬‬
‫ •بسته به کانال‪ ،‬ممکن است صدا متفاوت باشد‪.‬‬
‫هنگام تعویض کانال‪ ،‬صدا متغیر است‪.‬‬
‫ •لطفا گزینه تنظیم خودکار میزان صدا را روی روشن تنظیم کنید‪.‬‬
‫اشکال‬
‫در کانال های خاصی‪ ،‬صدا وجود‬
‫ندارد یا فقط موسیقی زمینه پخش می‬
‫شود‪( .‬اگر برنامه مربوط به خارج از‬
‫کشور باشد)‬
‫هنگام اتصال به ‪،HDMI/USB‬‬
‫صدایی وجود ندارد‪.‬‬
‫راه حل‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•در منوی ‪( Language‬زبان)‪ ،‬زبان مورد نظر را برای زبان‬
‫زبان گفتار تنظیم کنید‪ .‬حتی اگر زبان در صدا تغییر داده شود‪ ،‬با‬
‫خاموش کردن دستگاه یا تعویض کانال‪ ،‬تنظیمات پیش فرض بازنشانی‬
‫می شوند‪.‬‬
‫•مطمئن شوید که کابل ‪ HDMIⓇ‬یک کابل پرسرعت است‪.‬‬
‫•بررسی کنید که دستگاه ‪ USB‬و کابل نسخه ‪ 2.0‬یا باالتر باشد‪.‬‬
‫•فقط از فایل های موسیقی عادی (‪ )*mp3‬استفاده کنید‪.‬‬
‫‬
‫❐ اشکال در اتصال رایانه‬
‫اشکال‬
‫صفحه نمایش بعد از اتصال با‬
‫رایانه روشن نمی شود‪.‬‬
‫راه حل‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•مطمئن شوید رایانه و تلویزیون به طور صحیح متصل باشند‪.‬‬
‫•با کنترل راه دور‪ ،‬تلویزیون را خاموش کرده و دوباره روشن کنید‪.‬‬
‫•در حالی که تلویزیون روشن است‪ ،‬رایانه را راه اندازی مجدد کنید‪.‬‬
‫•بررسی کنید دقت تصویر به طور صحیح در ورودی رایانه تنظیم شده باشد‪.‬‬
‫•برای استفاده از تلویزیون به عنوان یک مانیتور ثانویه‪ ،‬بررسی کنید که‬
‫رایانه یا لپ تاپ متصل شده به تلویزیون‪ ،‬از صفحه نمایش دو مانیتور‬
‫پشتیبانی می کنند‪.‬‬
‫•کابل ‪ HDMI‬را خارج کرده و دوباره وصل کنید‪.‬‬
‫ •سازنده کارت ویدیو را بررسی کرده و مطمئن شوید که از ورودی صدای‬
‫پس از اتصال رایانه به کابل‬
‫‪ HDMI‬پشتیبانی می کند‪( .‬کارت های ویدیویی ساخته شده با فرمت ‪،DVI‬‬
‫‪ ،HDMI‬صدایی شنیده نمی شود‪.‬‬
‫باید با یک کابل صدای جداگانه متصل شوند‪).‬‬
‫اشکال‬
‫راه حل‬
‫پس از اتصال به رایانه‪ ،‬قسمتی‬
‫از صفحه نمایش جدا شده یا به‬
‫یک طرف رانده می شود‪.‬‬
‫ •دقت تصویری را که از ورودی رایانه پشتیبانی می کند‪ ،‬تنظیم کنید‪( .‬اگر‬
‫عمل نکرد‪ ،‬رایانه را راه اندازی مجدد کنید‪).‬‬
‫❐ در پخش مجدد فیلم های موجود در رسانه من مشکل دارم‪.‬‬
‫اشکال‬
‫فایل های موجود در لیست فیلم ها‬
‫نمایش داده نمی شوند‪.‬‬
‫راه حل‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫"‪( The f‌ile is invalid‬فایل‬
‫نامعتبر است)"‪ .‬این پیام خطا ظاهر‬
‫‬
‫می شود یا حتی وقتی صدا خوب‬
‫‬
‫است‪ ،‬تصویر نمایشی عادی نیست‪.‬‬
‫‬
‫•بررسی کنید که آیا فایل روی دستگاه ذخیره ‪ USB‬قابل خواندن در رایانه‬
‫است یا خیر‪.‬‬
‫•بررسی کنید که پسوند فایل پشتیبانی می شود‪.‬‬
‫•بررسی کنید فایل به طور عادی در پخش کننده ویدیویی رایانه مجددا‬
‫پخش می شود‪( .‬فایل ها را از نظر آسیب دیدگی بررسی کنید‪).‬‬
‫•بررسی کنید که دقت تصویر توسط رایانه پشتیبانی می شود‪.‬‬
‫•مطمئن شوید کدک صوتی‪/‬تصویری پشتیبانی می شود‪.‬‬
‫•مطمئن شوید سرعت فریم یکی از موارد پشتیبانی شده باشد‪.‬‬
‫راه حل‬
‫اشکال‬
‫‬
‫"‪( Unsupported Audio‬صدا‬
‫پشتیبانی نمی شود)"‪ .‬این پیام خطا‬
‫ظاهر می شود یا حتی وقتی تصویر ‬
‫‬
‫نمایشی خوب است‪ ،‬صدا عادی‬
‫‬
‫نیست‪.‬‬
‫•بررسی کنید فایل به طور عادی در پخش کننده ویدیویی رایانه مجددا‬
‫پخش می شود‪( .‬فایل ها را از نظر آسیب دیدگی بررسی کنید‪).‬‬
‫•بررسی کنید که کدک صوتی توسط رایانه پشتیبانی می شود‪.‬‬
‫•تایید کنید که سرعت بیتی پشتیبانی می شود‪.‬‬
‫•تایید کنید که سرعت نمونه پشتیبانی می شود‪.‬‬
‫راه حل‬
‫اشکال‬
‫‬
‫زیرنویس نشان داده نمی شود‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•بررسی کنید فایل به طور عادی در پخش کننده ویدیویی رایانه مجددا‬
‫پخش می شود‪( .‬فایل ها را از نظر آسیب دیدگی بررسی کنید‪).‬‬
‫•بررسی کنید که نام فایل ویدیویی با نام فایل زیرنویس یکسان باشد‪.‬‬
‫•بررسی کنید که فایل های ویدیویی و زیرنویس در یک پوشه قرار داشته‬
‫باشند‪.‬‬
‫•تایید کنید که فرمت فایل زیرنویس پشتیبانی می شود‪.‬‬
‫•تایید کنید که زبان زیرنویس پشتیبانی می شود‪( .‬فایل های زیرنویس را در‬
‫‪ Notepad‬باز کرده و زبان آن ها را بررسی کنید‪).‬‬
‫‬
‫ تصویر نشان داده شده ممکن است با تلویزیون شما متفاوت باشد‪.‬‬
‫‬
‫ برای اطالع راجع به درخواست خدمات‪ ،‬به منوی تلویزیون مراجعه کنید‪.‬‬
‫‪ SMART‬تنظیمات پشتیبانی اطالعات خدمات‪/‬محصول‪.‬‬
❐❐Bluetooth - BM-LDS401
❐❐Wi-Fi - TWFM-B006D
Download PDF