LG BP450 User guide

LG BP450 User guide
‫دفترچه راهنماي‬
‫دستگاه پخش بلو‪-‬ري‬
‫‪ 3‬بعدي‪ DVD /‬مجهز‬
‫اتصال شبكه‬
‫لطف ًا پيش از استفاده از دستگاه‪ ،‬اين دفترچه راهنما را با‬
‫دقت مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد‪.‬‬
‫‪BP450‬‬
‫‪P/NO : MFL68887312_1.0‬‬
‫‪8:25:10‬‬
‫‪2015-09-01‬‬
‫‪www.lg.com‬‬
‫‪BP450-P_MFL68887312_IRN_Farsi_1.0.indd 1‬‬
‫‪2‬‬
‫شروع به كار‬
‫اطالعات ايمني‬
‫اخطار‬
‫‪1‬‬
‫خطر شوك الكتريكي باز نكنيد‬
‫شروع به كار‬
‫اخطار‪ :‬به منظور كاهش شوك الكتريكي از باز كردن قاب (يا‬
‫پشت) دستگاه خودداري كنيد‪ .‬هيچ قطعه قابل تعمير توسط‬
‫كاربر وجود ندارد‪ .‬براي تعمير دستگاه‪ ،‬آن را به مركز‬
‫خدمات تحويل دهيد‪.‬‬
‫عالمت صاعقه در داخل مثلث متساوي‬
‫االضالع به معناي هشدار كاربر مبني بر‬
‫وجود ولتاژ خطرناك در داخل دستگاه‬
‫است كه مي تواند موجب شوك‬
‫الكتريكي افراد شود‪.‬‬
‫عالمت تعجب در داخل مثلث متساوي‬
‫االضالع آگاه كردن كاربر مبني بر‬
‫وجود نكاتي پيرامون استفاده از دستگاه‬
‫و نگهداري آن است‪.‬‬
‫هشدار‪ :‬به منظور پيشگيري از خطر‬
‫آتش سوزي يا شوك الكتريكي‪ ،‬دستگاه را در معرض رطوبت‬
‫يا باران قرار ندهيد‪.‬‬
‫اخطار‪ :‬دستگاه نبايد در معرض آب (قطرات يا پاشيده شدن)‬
‫قرار گيرد‪ ،‬همچنين از قرار دادن اشياء حاوي آب نظير گلدان‬
‫بر روي دستگاه خودداري كنيد‪.‬‬
‫هشدار‪ :‬از نصب دستگاه در محيط هاي دربسته مانند‬
‫كتابخانه خودداري كنيد‪.‬‬
‫اخطار‪ :‬در نزديكي دستگاه از وسايل داراي ولتاژ زياد‬
‫استفاده نكنيد‪( .‬مانند حشره كش برقي) در غير اينصورت‬
‫منجر به خرابي دستگاه به دليل شوك الكتريكي مي شود‪.‬‬
‫اخطار‪ :‬از مسدود کردن روزنه های تهویه دستگاه خودداری‬
‫کنید‪ .‬دستگاه را مطابق دستورالعمل های کارخانه نصب کنید‪.‬‬
‫روزنه های روی قاب دستگاه جهت اطمینان از عملكرد صحیح‬
‫دستگاه و جلوگیری از افزایش حرارت دستگاه تعبیه شده اند‪.‬‬
‫این روزنه ها را با قرار دادن دستگاه بر روی رختخواب‪ ،‬مبل‪،‬‬
‫فرش یا سطوح مشابه مسدود نكنید‪ .‬این دستگاه نباید در‬
‫داخل کتابخانه و کمد نصب شود مگر آن که از تهویه مناسب‬
‫مطابق توصیه های سازنده برخوردار باشد‪.‬‬
‫‪8:25:11‬‬
‫‪2015-09-01‬‬
‫اخطار‪ :‬اين دستگاه از سيستم ليزر استفاده مي كند‪ .‬جهت‬
‫اطمينان از استفاده ي صحيح از دستگاه‪ ،‬لطف ًا اين دفترچه‬
‫راهنما را با دقت مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي‬
‫بعدي نگهداريد‪ .‬در صورت نياز به اقدامات نگهداري‪ ،‬با شركت‬
‫مشتريان گلديران تماس بگيريد‪ .‬استفاده از كنترل ها يا‬
‫مواردي كه در اينجا ذكر نشده است منجر به تشعشع‬
‫خطرناك ليزر مي شود‪ .‬جهت دوري از تشعشع ليزر از باز‬
‫كردن قاب دستگاه خودداري كنيد‪.‬‬
‫اخطار پيرامون سيم برق‬
‫توصيه مي شود اكثر لوازم برقي را به يك پريز اختصاصي‬
‫متصل كنيد؛‬
‫يعني اينكه يك پريزي كه فقط برق يك دستگاه را تامين كند و‬
‫هيچ انشعاب ديگري نداشته باشد‪ .‬صفحه مشخصات فني اين‬
‫دفترچه راهنما را مطالعه كنيد‪ .‬از اتصال دوشاخه چندين‬
‫دستگاه به يك پريز خودداري كنيد‪ .‬چنين اقدامي موجب شل‬
‫شدن و خرابي پريز مي گردد‪ .‬سيم رابط‪ ،‬سيم هاي ترك‬
‫خورده يا معيوب يا سيم هايي كه روكش آنها آسيب ديده‬
‫خطرناك هستند‪ .‬هريك از شرايط فوق منجر به شوك‬
‫الكتريكي يا آتش سوزي مي شوند‪ .‬به طور دوره اي سيم‬
‫دستگاه را بررسي كرده و اگر ظاهر آن نشان دهنده خرابي‬
‫بود‪ ،‬دوشاخه را از پريز خارج نموده و براي تعويض سيم با‬
‫مركز خدمات مشتريان گلديران تماس بگيريد‪ .‬از سيم برق‬
‫دستگاه در برابر آسيب هاي فيزيكي نظير پيچيدن‪ ،‬تا شدن‪،‬‬
‫ماندن الي در يا قرار گيري در زير پا محافظت كنيد‪ .‬به سيم‬
‫برق‪ ،‬دوشاخه و محل خروج سيم از دستگاه توجه داشته‬
‫باشيد‪ .‬براي خارج نمودن دوشاخه از پريز‪ ،‬از دوشاخه‬
‫بگيريد‪ .‬هنگام نصب دستگاه از دسترس بودن دوشاخه‬
‫اطمينان حاصل نماييد‪.‬‬
‫توجه‪ :‬براي اطالع از موارد ايمني از جمله مشخصات دستگاه‬
‫و ميزان منبع تغذيه‪ ،‬لطف ًا به برچسب اصلي در زير يا پشت‬
‫دستگاه مراجعه نماييد‪.‬‬
‫اخطار‪ :‬فقط از آداپتور ‪ AC‬ارائه شده همراه دستگاه استفاده‬
‫كنيد‪ .‬از منبع تغذيه ساير دستگاه يا ساير سازندگان استفاده‬
‫نكنيد‪.‬‬
‫‪BP450-P_MFL68887312_IRN_Farsi_1.0.indd 2‬‬
‫شروع به كار‬
‫معدوم نمودن دستگاه قدیمی‬
‫‪ .1‬تمامی لوازم برقی و الكترونیكی باید جدا از‬
‫زباله های عادی معدوم شده و در جایگاه‬
‫های مخصوص تعیین شده توسط شهرداری‬
‫قرار گیرند‪.‬‬
‫‪ .2‬این نحوه صحیح معدوم نمودن به حفظ‬
‫محیط زیست و سالمتی انسان کمك می کند‪.‬‬
‫‪ .3‬برای اطالع از جزئیات بیشتر پیرامون‬
‫معدوم نمودن وسایل قدیمی لطف ًا با اداره‬
‫بازیافت منطقه خود یا فروشگاهی که‬
‫محصول را از آنجا خریداری کرده اید‬
‫مشورت نمایید‪.‬‬
‫‪8:25:11‬‬
‫‪2015-09-01‬‬
‫معدوم نمودن باطری های کهنه‬
‫‪1‬‬
‫‪Pb‬‬
‫‪ .1‬این نماد ممكن است با نماد مواد شیمیایی جیوه (‪،) Hg‬‬
‫کادمیوم (‪ ) Cd‬یا سرب (‪ ) Pb‬همراه باشد البته اگر باطري‬
‫حاوي بيش از ‪ % 0/0005‬درصد جیوه‪ % 0/002 ،‬كادميوم يا‬
‫‪ % 0/004‬سرب باشد‪.‬‬
‫شروع به كار‬
‫این دستگاه مجهز به باطری یا انباره ( اکوموالتور) قابل‬
‫تعویض است‪.‬‬
‫روش صحیح درآوردن باطری یا جدا کردن باطری از‬
‫دستگاه‪ :‬با معكوس نمودن مراحل نصب باطری‪ ،‬باطری را‬
‫درآورید‪ .‬برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست و تهدید‬
‫احتمالی سالمتی انسان یا حیوانات باطری کهنه را به طرز‬
‫صحیح معدوم کرده و یا در ظرف بازیافت قرار دهید‪ .‬از‬
‫قرار دادن باطری کهنه در کنار سایر زباله ها خودداری کنید‪.‬‬
‫توصیه می شود آن را در چرخه بازیافت محل قرار دهید‪.‬‬
‫از قرار دادن باطری در معرض نور آفتاب‪ ،‬آتش و حرارت‬
‫بیش از حد خودداری کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ .2‬تمامی باطری ها باید جدا از زباله های عادی و توسط‬
‫سازمان بازیافت جمع آوری شوند‪.‬‬
‫‪ .3‬جمع آوري صحيح باطري به پيشگيري از آلودگي محيط‬
‫زيست‪ ،‬سالمتي انسان و حيوانات كمك مي كند‪.‬‬
‫‪ .4‬برای اطالع از جزئیات بیشتر پیرامون معدوم نمودن باطری‬
‫های کهنه با سازمان بازیافت منطقه خود تماس بگیرید‪.‬‬
‫دفتر تماس براي اطالع از انطباق اين دستگاه‪:‬‬
‫‪LG Electronics European Shared Service Center‬‬
‫‪B.V.‬‬
‫‪European Standard Team‬‬
‫‪Krijgsman 1‬‬
‫‪1186 DM Amstelveen‬‬
‫‪The Netherlands‬‬
‫‪BP450-P_MFL68887312_IRN_Farsi_1.0.indd 3‬‬
‫‪4‬‬
‫شروع به كار‬
‫نكاتی پیرامون حمایت از حقوق پدیدآورندگان‬
‫‪1‬‬
‫شروع به كار‬
‫‪8:25:11‬‬
‫از آنجایی که ‪( AACS‬سیستم دسترسی پیشرفته به‬
‫محتوا) به عنوان سیستم حفاظت از محتوای فرمت ديسك‬
‫بلو‪-‬ري همانند ‪( CSS‬سيستم قفل محتوا) برای فرمت دی‬
‫وی دی مورد تایید قرار گرفته است‪ ،‬یك سری محدودیت‬
‫هایی برای عمل پخش‪ ،‬خروجی سیگنال آنالوگ و محتوای‬
‫حفاظت شده ‪ AACS‬اعمال شده است‪ .‬عملكرد این دستگاه‬
‫و محدودیت های آن بسته به زمان خرید شما ممكن است‬
‫توسط تغییر کرده باشد‪.‬‬
‫عالوه براین‪ BD-ROM Mark ،‬و ‪ BD+‬به عنوان سیستم‬
‫های حفاظت محتوای فرمت مورد استفاده قرار می گیرند‬
‫که محدودیت هایی را بر پخش محتوای حفاظت شده‬
‫‪ BD-ROM Mark‬و‪ BD+ /‬اعمال می کنند‪ .‬برای کسب‬
‫اطالعات بیشتر پيرامون ‪ AACS ، BD-ROM Mark‬و‬
‫‪ ، BD+‬یا این دستگاه لطف ًا با مرکز خدمات مجاز تماس‬
‫بگیرید‪.‬‬
‫بسیاری از دیسك های ‪ BD-ROM/DVD‬توسط برنامه‬
‫محافظت از کپی‪ ،‬کدگذاری شده اند‪ .‬به همین دلیل شما باید‬
‫دستگاه پخش تان را فقط به تلویزیون متصل کنید نه ویدئو‬
‫کاست‪ .‬اتصال به ویدئو کاست موجب بهم ریختگی تصویر‬
‫این قبیل دیسك ها می شود‪.‬‬
‫این دستگاه با فن آوری حفاظت از کپی رایت تولید شده‬
‫است‪ .‬شرکت مایكروویژن دارای حق استفاده از این فن‬
‫آوری است‪ ،‬و صرف ًا برای استفاده در منزل یا سایر اماکن‬
‫محدود در نظر گرفته شده است‪ .‬هرگونه دخل و تصرف‬
‫در این فن آوری ممنوع است‪.‬‬
‫طبق قوانین کپی رایت ایاالت متحده و سایر کشورها‬
‫استفاده‪ ،‬پخش‪ ،‬ضبط‪ ،‬توزیع و اصالح برنامه های‬
‫تلویزیونی‪ ،‬نوارهای ویدئویی‪ ،‬دیسك های ‪ ، BD-ROM‬دی‬
‫وی دی‪ ،‬دیسك وسایر موارد منجر به ایجاد جرایم قابل‬
‫پیگرد می شود‪.‬‬
‫‪2015-09-01‬‬
‫�‬
‫اخطار‬
‫تماشای طوالنی مدت تصاویر ‪ 3‬بعدی منجر به خستگی‬
‫و سرگیجه می شود‪.‬‬
‫تماشای تصاویر ‪ 3‬بعدی به افراد ناتوان‪ ،‬زنان باردار‬
‫و کودکان توصیه نمی شود‪.‬‬
‫چنانچه در هنگام تماشای تصاویر ‪ 3‬بعدی احساس‬
‫سردرد‪ ،‬سرگیجه یا خستگی نمودید‪ ،‬توصیه می شود‬
‫قدری استراحت نموده و دوباره به تماشا بپردازید‪.‬‬
‫اطالعیه مهم پیرامون سیستم رنگ تلویزیون‬
‫سیستم رنگ این دستگاه پخش برحسب دیسك های در حال‬
‫پخش تغییر می کند‪.‬‬
‫به عنوان مثال وقتی دیسك ضبط شده با سیستم رنگ در‬
‫دستگاه قرار گیرد‪ ، NTSC‬تصویر خروجی با سیگنال ‪NTSC‬‬
‫پخش می شود‪.‬‬
‫فقط تلویزیون رنگی مولتی سیستم قادر به دریافت تمامی‬
‫سیگنال های دستگاه پخش است‪.‬‬
‫در مورد دیسك ها يا محتواي ضبط شده ‪ ،NTSC‬چنانچه‬
‫تلویزیون پال مورد استفاده قرار گیرد‪ ،‬تصویر به هم‬
‫ریخته خواهد شد‪.‬‬
‫تلویزیون های مولتی سیستم برحسب سیگنال های‬
‫ورودی به طور خودکار تغییر سیستم می دهند‪ .‬در‬
‫صورتی که سیستم رنگ به طور خودکار تغییر نكند‪،‬‬
‫تلویزیون را خاموش و دوباره روشن کنید‪.‬‬
‫اگر دیسك ضبط شده با سيستم رنگي ‪ NTSC‬به خوبی‬
‫برروی تلویزیون پخش شود‪ ،‬ممكن است در دستگاه ضبط‬
‫به خوبی ضبط نشود‪.‬‬
‫‪BP450-P_MFL68887312_IRN_Farsi_1.0.indd 4‬‬
‫فهرست‬
‫‪5‬‬
‫فهرست‬
‫‪1‬‬
‫شروع به كار‬
‫‪4‬‬
‫عملكرد‬
‫‪2‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫اطالعات ايمني‬
‫مقدمه‬
‫ ديسك هاي قابل پخش و عالئم به كار رفته در اين‬‫دفترچه‬
‫ درباره نمايش عالمت‬‫ كد منطقه اي‬‫ انتخاب سيستم‬‫دستگاه كنترل از راه دور‬
‫پانل جلو‬
‫پانل پشت‬
‫‪28‬‬
‫‪28‬‬
‫‪28‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫‪32‬‬
‫‪32‬‬
‫‪32‬‬
‫‪32‬‬
‫‪33‬‬
‫‪33‬‬
‫‪34‬‬
‫‪34‬‬
‫نمایش منوی ‪Home‬‬
‫ استفاده از منوی [‪]HOME‬‬‫پخش دستگاه های متصل شده‬
‫ پخش دیسك‬‫ پخش ديسك بلو‪ -‬ري ‪ 3‬بعدي‬‫ پخش فایل دیسك ‪ /‬دستگاه ‪USB‬‬‫ پخش فایل دستگاه اندروید‬‫ پخش فایل سرور شبكه‬‫استفاده از سرور شبكه خانگی برای رایانه‬
‫ درباره نرم افزار ‪SmartShare PC‬‬‫ دانلود نرم افزار ‪SmartShare PC‬‬‫ نصب نرم افزار ‪SmartShare PC‬‬‫ به اشتراك گذاردن فایل ها و پوشه ها‬‫ شرایط سیستم‬‫پخش کلی‬
‫ عملكردهای اصلی برای محتوای تصویری‬‫و صوتی‬
‫ عملكردهای اصلی برای محتوای عكس‬‫ استفاده از منوی دیسك‬‫ از سرگیری پخش‬‫ حافظه آخرین صحنه‬‫نمایش روی صفحه‬
‫ برای کنترل پخش تصویر‬‫ برای کنترل نمایش عكس‬‫پخش پیشرفته‬
‫ بازپخش‬‫ بازپخش یك قسمت خاص‬‫ پخش از زمان انتخاب شده‬‫ انتخاب زبان زیرنویس‬‫ شنیدن صدای متفاوت‬‫ تماشا از یك زاویه دیگر‬‫ تغییر نسبت تصاوير تلويزيون‬‫ تغيير كد صفحه زيرنويس‬‫ تغییر حالت تصویر‬‫ رویت اطالعات محتوا‬‫ تغییر نمایش فهرست‬‫ انتخاب فایل زیرنویس‬‫ گوش کردن به موسیقی در حین نمایش اسالید‬‫ پخش فایل ‪ 3‬بعدی‬‫عملكردهاي پيشرفته‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫‪ 2‬اتصاالت‬
‫‪8:25:11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪16‬‬
‫‪16‬‬
‫‪19‬‬
‫اتصال آداپتــور ‪AC‬‬
‫اتصال به تلويزيون‬
‫ ‪ SIMPLINK‬چیست ؟‬‫ تنظیم تعداد نقاط تصوير‬‫اتصال به آمپلي فاير‬
‫اتصال آمپلي فاير از طريق خروجي‬
‫اتصال به آمپلي فاير از طريق خروجي صداي ديجيتال‬
‫اتصال به شبكه خانگی‬
‫ اتصال شبكه با سیم‬‫ تنظیم شبكه با سیم‬‫تنظیمات اولیه‬
‫‪3‬‬
‫تنظيم سيستم‬
‫‪20‬‬
‫‪20‬‬
‫‪20‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫ تنظیمات‬‫ انجام تنظیمات‬‫ منوي [شبكه]‬‫ منوی [نمایشگر]‬‫ منوی [زبان]‬‫ منوی [صوتی]‬‫ منوی [قفل]‬‫‪ -‬منوی [ساير موارد]‬
‫‪2015-09-01‬‬
‫‪34‬‬
‫‪34‬‬
‫‪35‬‬
‫‪35‬‬
‫‪36‬‬
‫‪36‬‬
‫‪37‬‬
‫‪38‬‬
‫‪38‬‬
‫‪38‬‬
‫‪38‬‬
‫‪39‬‬
‫‪39‬‬
‫‪39‬‬
‫‪39‬‬
‫‪40‬‬
‫‪40‬‬
‫‪41‬‬
‫‪41‬‬
‫‪41‬‬
‫‪42‬‬
‫‪42‬‬
‫‪43‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪BP450-P_MFL68887312_IRN_Farsi_1.0.indd 5‬‬
‫‪6‬‬
‫فهرست‬
‫‪43‬‬
‫‪43‬‬
‫‪43‬‬
‫‪44‬‬
‫‪45‬‬
‫‪45‬‬
‫ بهره مندی از™‪Enjoying BD-Live‬‬‫ ‪LG AV Remote‬‬‫ حالت صدای اختصاصی‬‫ضبط از روی دیسك صوتی‬
‫استفاده از محتوای ممتاز‬
‫بهره مندي از قابليت ‪LG Multi-room Audio‬‬
‫(‪)LG Music Flow‬‬
‫‪5‬‬
‫عیب یابی‬
‫‪47‬‬
‫‪47‬‬
‫‪48‬‬
‫‪49‬‬
‫‪49‬‬
‫‪49‬‬
‫‪50‬‬
‫‪50‬‬
‫عیب یابی‬
‫ موارد عمومی‬‫ شبكه‬‫ تصویر‬‫ پشتیبانی از مشتری‬‫ اطالعیه نرم افزار منبع آزاد‬‫کنترل تلویزیون با استفاده از کنترل ارائه شده‬
‫ راه اندازی دستگاه کنترل از راه دور برای کنترل‬‫تلویزیون‬
‫به روز رسانی نرم افزار شبكه‬
‫ اعالم به روز رسانی شبكه‬‫ به روز رسانی نرم افزار‬‫اطالعات تكمیلی‬
‫ شرایط فایل‬‫‪ ( AVCHD‬کدگذاری تصویر پیشرفته با کیفیت)‬
‫ درباره ‪DLNA‬‬‫ شرایط خاص سیستم‬‫ نكاتی پیرامون سازگاری‬‫مشخصات خروجی صدا‬
‫فهرست کد منطقه‬
‫فهرست کد زبان‬
‫عالئم تجاری و امتیازها‬
‫مشخصات فنی‬
‫نگهداری‬
‫ حمل دستگاه‬‫ نكاتی پیرامون دیسك ها‬‫اطالعات مهم پیرامون خدمات شبكه‬
‫‪51‬‬
‫‪51‬‬
‫‪51‬‬
‫‪53‬‬
‫‪53‬‬
‫‪54‬‬
‫‪55‬‬
‫‪55‬‬
‫‪55‬‬
‫‪56‬‬
‫‪58‬‬
‫‪59‬‬
‫‪60‬‬
‫‪62‬‬
‫‪63‬‬
‫‪63‬‬
‫‪63‬‬
‫‪64‬‬
‫با توجه به نرم افزار دستگاه پخش يا ارائه كننده سرويس‪ ،‬برخي از محتواي اين دفترچه ممكن است با دستگاه پخش شما‬
‫تفاوت داشته باشد‬
‫‪8:25:12‬‬
‫‪2015-09-01‬‬
‫‪BP450-P_MFL68887312_IRN_Farsi_1.0.indd 6‬‬
‫شروع به كار‬
‫‪7‬‬
‫مقدمه‬
‫ديسك هاي قابل پخش و عالئم به كار رفته در اين دفترچه‬
‫‪Blu-ray‬‬
‫‪BD‬‬
‫‪MOVIE‬‬
‫‪MUSIC‬‬
‫‪PHOTO‬‬
‫‪DVD-ROM‬‬
‫‪DVD‬‬
‫‪DVD-R‬‬
‫‪DVD-RW‬‬
‫‪DVD+R‬‬
‫‪DVD+RW‬‬
‫‪AVCHD‬‬
‫‪MOVIE‬‬
‫‪MUSIC‬‬
‫‪PHOTO‬‬
‫)‪DVD-RW (VR‬‬
‫‪DVD‬‬
‫‪Audio CD‬‬
‫‪ACD‬‬
‫‪MOVIE‬‬
‫‪CD-R/RW‬‬
‫‪MUSIC‬‬
‫‪PHOTO‬‬
‫توجه‬
‫اخطار‬
‫‪8:25:13‬‬
‫‪2015-09-01‬‬
‫_‬
‫_‬
‫!‬
‫�‬
‫توضيح‬
‫ديسك هايي نظير فيلم هايي كه خريداري يا كرايه‬
‫مي كنيد‪.‬‬
‫ديسك هاي ‪ 3D Blu-ray‬و ديسك هاي ‪Blu-ray‬‬
‫‪3D ONLY‬‬
‫ديسك هاي ‪ BD-R/RE‬كه يا فرمت ‪ BDAV‬ضبط‬
‫شده اند‪.‬‬
‫شروع به كار‬
‫رسانه‪ /‬واژه‬
‫آرم‬
‫نماد‬
‫‪1‬‬
‫ديسك هاي ‪ BD-R/RE‬كه حاوي فايل هاي ويدئويي‪،‬‬
‫صوتي يا عكس هستند‪.‬‬
‫فرمت ‪ ISO 9660+JOLIET, UDF‬و ‪UDF Bridge‬‬
‫ديسك هايي نظير فيلم هايي كه خريداري يا كرايه‬
‫مي شوند‪.‬‬
‫فقط ديسك هايي حالت ويدئويي و آنهايي كه انتهاي‬
‫شان بسته شده است‪.‬‬
‫همچنين ديسك هاي دواليه را پشتيباني مي كند‪.‬‬
‫ديسك هاي فرمت ‪ AVCHD‬كه انتهاي شان بسته شده‬
‫است‪.‬‬
‫ديسك هاي ‪ DVD±R/RW‬كه حاوي فايل هاي‬
‫ويدئويي‪ ،‬صوتي يا عكس است‪.‬‬
‫فرمت ‪ ISO 9660+JOLIET, UDF‬و ‪UDF Bridge‬‬
‫فقط حالت ‪ VR‬و ديسك هايي كه انتهاي شان بسته شده‬
‫است‪.‬‬
‫ديسك صوتي‬
‫ديسك هاي ‪ CD-R/RW‬كه حاوي فايل هاي ويدئويي‪،‬‬
‫صوتي يا عكس است‪.‬‬
‫فرمت ‪ ISO 9660+JOLIET, UDF‬و ‪UDF Bridge‬‬
‫بيانگر نكات خاص و قابليت هاي عملكرد‪.‬‬
‫بيانگر اخطارهايي به منظور جلوگيري از خطرات احتمالي‬
‫ناشي از استفاده نادرست‬
‫‪BP450-P_MFL68887312_IRN_Farsi_1.0.indd 7‬‬
‫‪8‬‬
‫شروع به كار‬
‫!‬
‫‪1‬‬
‫شروع به كار‬
‫‪8:25:13‬‬
‫توجه‬
‫با توجه به شرایط ضبط یا خود دیسك ‪CD-R/RW‬‬
‫(یا ‪ ،) DVD±R/RW‬برخی از دیسك های ‪CD-R/RW‬‬
‫(یا ‪ ) DVD±R/RW‬قابل پخش با دستگاه نیستند‪.‬‬
‫با توجه به نرم افزار ضبط و این که انتهای دیسك بسته‬
‫شده باشد‪ ،‬برخی دیسك های ضبط شده ( ‪CD-R/RW,‬‬
‫‪ ) DVD±R/RW, BD-R/RE‬قابل پخش نیستند‪.‬‬
‫دیسك های و ‪BD-R/RE, DVD±R/RW and CD-R/‬‬
‫‪ RW‬ضبط شده با استفاده از رایانه شخصی یا دستگاه‬
‫ضبط ‪ DVD‬يا ‪ CD‬ممكن است پخش نشود‪ ،‬چنانچه‬
‫دیسك مخدوش یا برروی لنز دستگاه پخش غبار تجمع‬
‫یافته باشد قابل پخش نخواهد بود‪.‬‬
‫چنانچه دیسكی با رایانه شخصی ضبط شده باشد حتی‬
‫اگر با فرمت سازگار ضبط شده باشد ممكن است قابل‬
‫پخش نباشد و این به دلیل تنظیمات نرم افزار مورد‬
‫استفاده قرار گرفته برای ایجاد دیسك است‪( .‬برای‬
‫جزئیات بیشتر به نرم افزار مراجعه کنید‪).‬‬
‫این دستگاه پخش به دیسك ها و موارد ضبط شده ای‬
‫نیاز دارد که استانداردهای فنی را به منظور دستیابی به‬
‫کیفیت پخش مطلوب رعایت کرده باشند‪.‬‬
‫دیسك های ضبط شده مجاز به طور خودکار دارای این‬
‫استانداردها هستند‪ .‬انواع گوناگونی برای فرمت دیسك‬
‫قابل ضبط وجود دارد (از جمله ‪ CD-R‬حاوی فایل های‬
‫‪ MP3‬یا ‪ )WMA‬و جهت اطمینان از قابل پخش بودن‬
‫آنان شرایط خاصی باید رعایت شود‪.‬‬
‫خریداران باید توجه داشته باشند که دانلود فایل های‬
‫‪ MP3 / WMA‬و موسیقی از اینترنت منوط به مجوز‬
‫است‪ .‬شرکت ما حق اعطای چنین امتیازی را ندارد‪ .‬این‬
‫اجازه باید از صاحبان اثر دریافت شود‪.‬‬
‫به منظور قابل پخش بودن دیسك ها با دستگاه های‬
‫پخش ال جی‪ ،‬هنگام فرمت دیسك های قابل رایت مجدد‬
‫باید گزینه فرمت را در حالت [‪ ]Mastered‬قرار دهید‪.‬‬
‫در صورت انتخاب گزینه ‪ Live System‬دیسك قابل‬
‫استفاده با دستگاه پخش ال جی نخواهد بود‪.‬‬
‫( ‪: Mastered/Live File System‬سیستم فرمت دیسك‬
‫برای ویندوز ویستا)‬
‫‪2015-09-01‬‬
‫درباره عالمت‬
‫برروی صفحه‬
‫ممكن است در هنگام کارکرد عالمت‬
‫تلویزیون نمایان شود‪.‬‬
‫این عالمت بدان معناست که عملكرد نشان داده شده در‬
‫این دفترچه‪ ،‬در مورد رسانه ي خاصي امكان پذیر نیست‪.‬‬
‫كد منطقه اي‬
‫این دستگاه دارای کد منطقه ای چاپ شده برروی پشت‬
‫دستگاه است‪ .‬این دستگاه فقط قادر به پخش دیسك های‬
‫‪ BD-ROM‬یا ‪ DVD‬مطابق برچسب پشت دستگاه یا “‪”ALL‬‬
‫است‪.‬‬
‫انتخاب سیستم‬
‫شما بايد سيستم مناسب با سيستم تلويزيون تان را انتخاب‬
‫كنيد‪ .‬با استفاده از دکمه (‪ )OPEN/CLOSE‬سینی دیسك‬
‫را باز کنید و سپس برای تغییر سیستم رنگ ( ‪PAL, NTSC,‬‬
‫‪ ) AUTO‬دکمه (مكث) را مدت ‪ 5‬ثانیه فشار دهید‪.‬‬
‫‪BP450-P_MFL68887312_IRN_Farsi_1.0.indd 8‬‬
‫شروع به كار‬
‫دستگاه كنترل از‬
‫راه دور‬
‫‪2‬‬
‫(‪ : )POWER‬دستگاه پخش را‬
‫روشن يا خاموش مي كند‪.‬‬
‫(‪ : )OPEN/CLOES‬سيني ديسك‬
‫را باز كرده و مي بندد‪.‬‬
‫دكمه هاي اعداد ‪ 0‬تا ‪ : 9‬گزينه هاي‬
‫شماره بندي شده در منو را انتخاب‬
‫مي كند‪.‬‬
‫‪ :CLEAR‬عالمت را در منوي جستجو‬
‫حذف كرده يا هنگام تنظيم رمز عبور‪،‬‬
‫عدد را پاك مي كند‪.‬‬
‫‪ : REPEAT‬قسمت يا سكانس مورد‬
‫نظير را تكرار مي كند‪.‬‬
‫‪ : MUTE‬دستگاه را بي صدا مي كند‪.‬‬
‫دكمه هاي رنگي (‪: )R, G, Y, B‬‬
‫ براي هدايت منوهاي ‪.BD-ROM‬‬‫همچنين به عنوان دكمه هاي ميان بر‬
‫براي منوهاي خاص به كار مي روند‪.‬‬
‫دكمه هاي كنترل تلويزيون ‪ :‬صفحه‬
‫‪.50‬‬
‫‪1‬‬
‫شروع به كار‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪9‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫(‪ :)SCAN‬جستجو رو به‬
‫‪/‬‬
‫جلو يا رو به عقب‪.‬‬
‫(‪ : )SKIP‬به فصل‪ /‬تراك‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫فايل بعدي يا قبلي مي رود‪.‬‬
‫(‪ : )STOP‬پخش را متوقف مي كند‪.‬‬
‫(‪ :‌ )PLAY‬پخش را آغاز مي كند‪.‬‬
‫( ‪ : )PAUSE/STEP‬پخش را به طور‬
‫موقت متوقف مي كند‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫˃‬
‫˃‬
‫درپوش باطری واقع در پشت کنترل را‬
‫برداشته و دو عدد باتری ‪( R03‬سایز‬
‫‪ ) AAA‬با رعایت قطب صحیح ‪ +‬و ‪ -‬در‬
‫محل قرار دهید‪.‬‬
‫‪8:25:14‬‬
‫‪2015-09-01‬‬
‫˃‬
‫نصب باطري‬
‫‪ : ) ( HOME‬منوي [‪ ]HOME‬را‬
‫نمايان كرده يا از آن خارج مي شود‪.‬‬
‫‪ :TITLE/POPUP‬منوي عنوان ‪ DVD‬يا‬
‫منوي ‪ BD-ROM‬را در صورت موجود‬
‫بودن نشان مي دهد‪.‬‬
‫‪ : INFO/MENU‬نمايش روي‬
‫صفحه را نمايان كرده يا از آن خارج‬
‫˃‬
‫مي شود‪ .‬دكمه هاي جهت ( ‪: ) / / /‬‬
‫يك گزينه در منو انتخاب مي كند‪.‬‬
‫‪ : ) ( ENTER‬انتخاب منو را تاييد مي‬
‫كند‪.‬‬
‫‪ : ) ( BACK‬از منو خارج شده يا به‬
‫صفحه قبل باز مي گردد‪.‬‬
‫‪ : DISC MENU‬دستيابي به منوي‬
‫ديسك‪.‬‬
‫‪BP450-P_MFL68887312_IRN_Farsi_1.0.indd 9‬‬
‫‪10‬‬
‫شروع به كار‬
‫پانل جلو‬
‫‪1‬‬
‫شروع به كار‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ 1‬سيني ديسك‬
‫‪4‬‬
‫(باز‪ /‬بستن سيني)‬
‫‪ 2‬چراغ روشن بودن دستگاه‬
‫‪5‬‬
‫(روشن‪ /‬خاموش كردن)‬
‫‪ 3‬حس گر كنترل از راه دور‬
‫‪ 6‬درگاه ‪USB‬‬
‫پانل پشت‬
‫‪COAXIAL‬‬
‫‪c‬‬
‫‪3 d‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8:25:15‬‬
‫‪a‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1 b‬‬
‫‪( DC IN 12V 1‬ورودي آداپتور ‪) AC‬‬
‫‪HDMI OUT 3‬‬
‫‪ 2‬درگاه شبكه ‪3‬‬
‫‪ 4‬خروجي صداي ديجيتال (كواكسيال) ‪3‬‬
‫‪2015-09-01‬‬
‫‪BP450-P_MFL68887312_IRN_Farsi_1.0.indd 10‬‬
‫اتصاالت‬
‫اتصال آداپتور ‪AC‬‬
‫با استفاده از آداپتور‪ AC‬ارائه شده دستگاه را به پريز برق‬
‫متصل كنيد‪.‬‬
‫پشت دستگاه‬
‫‪COAXIAL‬‬
‫‪11‬‬
‫اتصال به تلويزيون‬
‫چنانچه تلویزیون یا نمایشگر مجهز به ‪ HDMI‬دارید‪،‬‬
‫مي توانید با استفاده از کابل ‪ HDMI‬آن را به این دستگاه‬
‫متصل کنید‪.‬‬
‫(نوع ‪ ، A‬کابل پرسرعت ‪ HDMI‬مجهز به اترنت)‬
‫جك ‪ HDMI‬این دستگاه را به جك ‪ HDMI‬نمایشگر یا‬
‫تلویزیون سازگار با ‪ HDMI‬متصل کنید‪.‬‬
‫پشت دستگاه‬
‫اتصاالت‬
‫‪COAXIAL‬‬
‫‪2‬‬
‫‪COAXIAL‬‬
‫به پريز برق متصل نماييد‪.‬‬
‫كابل ‪HDMI‬‬
‫براي انتخاب آداپتور يا كابل با يك برق كار مجرب مشورت‬
‫نماييد‪.‬‬
‫تلويزيون‬
‫منبع ورودي تلويزيون را در حالت ‪ HDMI‬قرار دهيد (به‬
‫دفترچه راهنماي تلويزيون مراجعه نماييد)‪.‬‬
‫!‬
‫توجه‬
‫براي برقراري اتصاالت مناسب‪ ،‬به دفترچه راهنماي‬
‫تلويزيون‪ ،‬سيستم استريو يا ساير دستگاه هاي مربوطه‬
‫مراجعه نماييد‪.‬‬
‫‪8:25:15‬‬
‫‪2015-09-01‬‬
‫‪BP450-P_MFL68887312_IRN_Farsi_1.0.indd 11‬‬
‫‪12‬‬
‫اتصاالت‬
‫اطالعات تكميلي براي ‪HDMI‬‬
‫‪2‬‬
‫اتصاالت‬
‫هنگام اتصال دستگاه سازگار یا از موارد زیر اطمینان‬
‫حاصل کنید ‪:‬‬
‫ دستگاه ‪ HDMI/DVI‬و این دستگاه را خاموش کنید‪.‬‬‫سپس دستگاه ‪ HDMI/DVI‬را روشن کرده و ‪ 30‬ثانیه‬
‫صبر کنید‪ ،‬سپس این دستگاه پخش را روشن کنید‪.‬‬
‫ ورودی تصویر دستگاه متصل شده را به طور صحیح‬‫برای این دستگاه تنظیم کنید‪.‬‬
‫ دستگاه متصل شده باید با ورودی تصویر زير سازگار‬‫باشد‪1080i x 1920 ,720p x 1280 ,576p x 720 :‬‬
‫يا ‪.1080p x 1920‬‬
‫برخی از دستگاه های ‪ HDMI‬یا ‪ DVI‬سازگار با ‪HDCP‬‬
‫با این دستگاه کار می کنند‪.‬‬
‫ تصویر دستگاه غیر ‪ HDCP‬ممكن است به درستی‬‫نمایان نشود‪.‬‬
‫!‬
‫توجه‬
‫چنانچه دستگاه ‪ HDMI‬خروجی صدای دستگاه پخش‬
‫را پشتیبانی نكند‪ ،‬صدای دستگاه ‪ HDMI‬مخدوش شده و‬
‫یا پخش نخواهد شد‪.‬‬
‫هنگام استفاده از اتصال ‪ HDMI‬شما می توانید وضوح‬
‫خروجی ‪ HDMI‬را تغییر دهید‪( .‬به ” تنظیمات‬
‫وضوح“ در صفحه ‪ 12‬مراجعه شود‪).‬‬
‫با استفاده از گزینه [ تنظیم رنگ ‪ ] HDMI‬نوع خروجی‬
‫تصویر حاصل از جك ‪ HDMI OUT‬را در منوی‬
‫[تنظیمات] انتخاب کنید‪( .‬به صفحه ‪ 23‬مراجعه شود‪).‬‬
‫چنانچه اتصالی را که قب ً‬
‫ال برقرار کرده اید دچار مشكل‬
‫بود اقدام به تغییر وضوح نمایید‪ .‬برای رفع مشكل‪،‬‬
‫دستگاه را خاموش و دوباره آن را روشن کنید‪.‬‬
‫هنگامی که اتصال ‪ HDMI‬مجهز به ‪ HDCP‬مورد تایید‬
‫نباشد‪ ،‬تصویر تلویزیون سیاه خواهد شد‪ .‬در این‬
‫صورت‪ ،‬اتصال ‪ HDMI‬را بررسی کرده یا کابل را جدا‬
‫کنید‪.‬‬
‫چنانچه برروی صفحه نویز یا خط مشاهده شد‪ ،‬لطف ًا‬
‫کابل ‪ HDMI‬را بررسی کنید‪( .‬حداکثر طول کابل ‪4/5‬‬
‫متر باشد‪).‬‬
‫‪8:25:15‬‬
‫‪2015-09-01‬‬
‫‪ SIMPLINK‬چیست ؟‬
‫وقتی که این دستگاه و تلویزیون ال جی مجهز به ‪SIMPLINK‬‬
‫از طریق اتصال ‪ HDMI‬متصل شده باشند‪ ،‬برخی از‬
‫عملكردهای این دستگاه توسط دستگاه کنترل از راه دور‬
‫تلویزیون کنترل می گردد‪.‬‬
‫عملكردهای قابل کنترل توسط دستگاه کنترل از راه دور‬
‫ال جی عبارت است از پخش‪ ،‬مكث‪ ،‬اسكن‪ ،‬پرش‪ ،‬توقف‪،‬‬
‫خاموش کردن‪ ،‬غیره‪.‬‬
‫برای جزئیات بیشتر پیرامون عملكرد به دفترچه راهنمای‬
‫تلویزیون مراجعه شود‪.‬‬
‫تلویزیون ال جی دارای عملكرد ‪ SIMPLINK‬دارای آرمی شبیه‬
‫آرم فوق است‪.‬‬
‫!‬
‫توجه‬
‫با توجه به نوع دیسك و حالت پخش‪ ،‬برخی از عملكردهای‬
‫‪ SIMPLINK‬ممكن است مطابق نظر شما نبوده و یا به طور‬
‫کل کار نكند‪.‬‬
‫‪BP450-P_MFL68887312_IRN_Farsi_1.0.indd 12‬‬
‫اتصاالت‬
‫تنظیم تعداد نقاط تصوير‬
‫دستگاه پخش دارای چندین وضوح خروجی برای جك های‬
‫‪ HDMI OUT‬است‪ .‬شما می توانید با استفاده از منوی‬
‫[تنظیمات] وضوح را تغییر دهید‪.‬‬
‫توجه‬
‫˃‬
‫˃‬
‫˃‬
‫˃‬
‫˃‬
‫چنانچه تلویزیون تان وضوح دستگاه پخش را پشتیبانی‬
‫نكند‪ ،‬شما می توانید مطابق مراحل زیر وضوح ‪ 576p‬را‬
‫تنظیم کنید ‪:‬‬
‫‪ .1‬برای باز شدن سینی دیسك دکمه را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .2‬بیش از ‪ 5‬ثانیه دکمه (توقف ) را فشار دهید‪.‬‬
‫اگر وضوح را به طور دستی انتخاب کنید و سپس به‬
‫جك ‪ HDMI‬تلویزیون متصل کنید و تلویزیون آن را‬
‫دریافت نكند‪ ،‬تنظیمات وضوح در حالت [خودکار] تنظیم‬
‫می شود‪.‬‬
‫اگر وضوحی را انتخاب کنید که تلویزیون تان آن را‬
‫نپذیرد‪ ،‬پیغام اخطار نمایان خواهد شد‪ .‬پس از تغییر‬
‫وضوح‪ ،‬اگر چیزی برروی صفحه ندیدید‪ ،‬لطف ًا ‪20‬‬
‫ثانیه صبر کنید تا وضوح به طور خودکار به مقادیر‬
‫قبلی بازگردد‪.‬‬
‫با توجه به قابلیت و تنظيمات تلويزيون متصل شده و‬
‫همچنین براساس ميزان فریم تصویر اصلی محتوای‬
‫دیسك ‪ ، BD-ROM‬خروجي تصوير به طور خودکار در‬
‫حالت ‪ 24‬هرتز یا ‪ 50‬هرتز تنظیم می شود‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪ .1‬دکمه ‪ ) ( HOME‬را فشار دهید‪.‬‬
‫˃‬
‫‪ .2‬برای انتخاب منوي [تنظیمات] از دکمه های ‪ /‬استفاده‬
‫کرده و دکمه ‪ ) ( ENTER‬را فشار دهید‪ .‬منوی [تنظیمات]‬
‫نمایان می شود‪.‬‬
‫‪ .3‬برای انتخاب گزینه [نمایشگر] از دکمه های ‪ /‬استفاده‬
‫˃‬
‫کرده و برای حرکت به مرحله بعد دکمه را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .4‬برای انتخاب گزینه [تعداد نقاط تصویر] از دکمه های ‪/‬‬
‫استفاده کنید و برای حرکت به مرحله سوم دکمه ‪ENTER‬‬
‫( ) را فشار دهید‪.‬‬
‫!‬
‫‪13‬‬
‫˃‬
‫˃‬
‫‪ .5‬برای انتخاب وضوح دلخواه از دکمه های ‪ /‬استفاده‬
‫کنید و برای تایید انتخاب دکمه ‪ ) ( ENTER‬را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫‪8:25:16‬‬
‫‪2015-09-01‬‬
‫‪BP450-P_MFL68887312_IRN_Farsi_1.0.indd 13‬‬
‫‪14‬‬
‫اتصاالت‬
‫اتصال به آمپلی فایر‬
‫‪2‬‬
‫بسته به قابلیت های دستگاه موجودتان‪ ،‬یكی از اتصاالت زیر‬
‫را برقرار کنید‪.‬‬
‫اتصال صدای ‪( HDMI‬صفحه ‪)14‬‬
‫اتصال صدای دیجیتال (صفحه ‪)15‬‬
‫از آنجایی که عوامل بسیاری برنوع خروجی صدا تاثیرگذار‬
‫هستند‪ ،‬برای جزئیات بیشتر به قسمت “مشخصات خروجی‬
‫صدا” مراجعه شود (صفحه ‪)56‬‬
‫اتصاالت‬
‫در مورد صدای چند کاناله دیجیتال‬
‫اتصال به آمپلی فایر از طریق خروجی‬
‫‪HDMI‬‬
‫با استفاده از کابل ‪ HDMI‬جك خروجی ‪ HDMI‬را به جك‬
‫مربوطه برروی آمپلی فایر متصل کنید‪.‬‬
‫پشت دستگاه‬
‫‪COAXIAL‬‬
‫‪COAXIAL‬‬
‫اتصال چند کاناله دیجیتال بهترین کیفیت صدا را تامین‬
‫می کند‪ .‬برای این منظور شما به یك گیرنده چند کاناله صدا‬
‫‪ /‬تصویر که یك یا چند فرمت صدای دستگاه پخش تان را‬
‫پشتیبانی کند نیاز دارید‪ .‬دفترچه راهنمای دستگاه گیرنده‬
‫صدا‪ /‬تصوير و آرم های جلوی آن را بررسی نمایید‪.‬‬
‫( ‪PCM Stereo, PCM Multi-Ch, Dolby Digital, Dolby‬‬
‫‪ Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS‬و‪ /‬يا ‪) DTS-HD‬‬
‫كابل ‪HDMI‬‬
‫گيرنده‪ /‬آمپلي فاير‬
‫كابل ‪HDMI‬‬
‫تلويزيون‬
‫اگر آمپلی فایرتان دارای جك خروجی ‪ HDMI‬است‪ ،‬با‬
‫استفاده از یك کابل ‪ HDMI‬جك خروجی ‪ HDMI‬آمپلی فایر‬
‫را به جك ورودی ‪ HDMI‬تلویزیون متصل کنید (به دفترچه‬
‫راهنمای آمپلی فایر مراجعه کنید)‪.‬‬
‫شما باید خروجی دیجیتال دستگاه پخش تان را فعال‬
‫نمایید (به منوی [صدا] در صفحه ‪ 24‬مراجعه شود)‪.‬‬
‫‪8:25:16‬‬
‫‪2015-09-01‬‬
‫‪BP450-P_MFL68887312_IRN_Farsi_1.0.indd 14‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪15‬‬
‫اتصال به آمپلی فایر از طریق خروجی‬
‫صدای دیجیتال‬
‫جك ‪ COAXIAL OUT‬دستگاه پخش را به جك مربوطه بر‬
‫روی دستگاه آمپلی فایر متصل کنید‪.‬‬
‫برای این کار از یك کابل صدای دیجیتال كواكسيال استفاده‬
‫نمایید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫پشت دستگاه‬
‫اتصاالت‬
‫‪COAXIAL‬‬
‫‪COAXIAL‬‬
‫كابل كواكسيال‬
‫گيرنده‪ /‬آمپلي فاير‬
‫شما باید خروجی دیجیتال دستگاه پخش تان را فعال نمایید‪.‬‬
‫(به منوی [صدا] در صفحه ‪ 24‬مراجعه شود)‪.‬‬
‫‪8:25:17‬‬
‫‪2015-09-01‬‬
‫‪BP450-P_MFL68887312_IRN_Farsi_1.0.indd 15‬‬
‫‪16‬‬
‫اتصاالت‬
‫اتصال به شبكه‬
‫از طريق درگاه شبكه واقع در پانل پشت مي توان این دستگاه‬
‫را به شبكه متصل نمود‪.‬‬
‫با اتصال دستگاه به شبكه خانگی باند عریض‪ ،‬شما می توانید‬
‫به خدماتی چون به روز رسانی نرم افزار‪ BD-Live ،‬وخدمات‬
‫آنالین دسترسی داشته باشید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫اتصال شبكه سیمی‬
‫اتصاالت‬
‫استفاده از شبكه سيمي عملكرد بهتری را در اختیار قرار می دهد‬
‫چرا که دستگاه هاي متصل شده به طور مستقیم به شبكه‬
‫وصل می شوند و در معرض تداخل فرکانس رادیویی قرار‬
‫نمی گیرند‪.‬‬
‫سرويس باند‬
‫عريض‬
‫روتر‬
‫برای اطالعات بیشتر به دفترچه دستگاه شبكه مراجعه نماييد‬
‫درگاه شبكه دستگاه پخش را به درگاه مربوطه برروی مودم‬
‫یا روتر متصل کنید‪ .‬برای این کار از کابل شبكه یا اترنت‬
‫موجود در بازار استفاده کنید‪.‬‬
‫!‬
‫خدمات مجاز ‪DLNA‬‬
‫توجه‬
‫هنگام وصل یا جدا كردن کابل شبكه‪ ،‬قسمت فیش کابل‬
‫را بگیرید‪ .‬هنگام جدا كردن‪ ،‬کابل شبكه را نكشید بلكه‬
‫ضمن فشار زائده به طرف پايين‪ ،‬فیش را جدا کنید‪.‬‬
‫کابل تلفن مارپیچ را به درگاه شبكه متصل نكنید‪.‬‬
‫از آنجایی که نحوه اتصال گوناگونی وجود دارد‪ ،‬لطف ًا‬
‫تنظیمات اپراتور مخابرات یا تامین کننده شبكه اینترنت را‬
‫اجرا نمایید‪.‬‬
‫چنانچه بخواهید به محتوای ‪ DLNA‬سازگار باسرورهای‬
‫رسانه ديجيتال دسترسی داشته باشید‪ ،‬این دستگاه پخش‬
‫باید از طریق یك روتر به همان شبكه متصل شود‪.‬‬
‫برای آنكه رایانه تان را به عنوان سرور رسانه ديجيتال‬
‫سازگار با ‪ DLNA‬تنظیم کنید‪ ،‬نرم افزار ‪SmartShare‬‬
‫‪ PC‬را بر روي رايانه نصب كنيد‪( .‬صفحه ‪)32‬‬
‫پشت دستگاه‬
‫راه اندازي شبكه سيمي‬
‫چنانچه سرور‪ DHCP‬برروی شبكه از طریق اتصال سيمي‬
‫موجود است‪ ،‬این دستگاه پخش به طور خودکار به آدرس ‪IP‬‬
‫وصل می گردد‪.‬‬
‫پس از برقراری اتصال فیزیكی‪ ،‬یك تعداد محدود شبكه های‬
‫محلی برای تنظیم شدن شبكه دستگاه پخش مورد نیاز است‪.‬‬
‫مطابق مراحل زیر تنظیمات [شبكه] را اعمال کنید‪.‬‬
‫آماده سازي‬
‫پیش از تنظیم شبكه سيمي‪ ،‬شما باید اینترنت باند عریض‬
‫را به شبكه خانگی تان متصل کنید‪.‬‬
‫‪8:25:17‬‬
‫‪2015-09-01‬‬
‫‪BP450-P_MFL68887312_IRN_Farsi_1.0.indd 16‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪ .1‬گزینه [تنظیمات اتصال] در منوی [تنظیمات] را انتخاب کنید‬
‫و سپس دکمه ‪ ) ( ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫تنظيمات پيشرفته‬
‫˃‬
‫˃‬
‫اگر می خواهید تنظیمات شبكه را به طور دستی انجام دهید‪،‬‬
‫گزینه [تنظیمات پیشرفته] را در منوی [تنظیمات شبكه] را‬
‫با استفاده از دکمه های ‪ /‬انتخاب كرده و سپس دكمه‬
‫‪ ) ( ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .1‬برای انتخاب ‪ IP‬یكی از دو حالت یعنی [پویا] و [ایستا] از‬
‫˃‬
‫دکمه های ‪ / / /‬استفاده کنید‪.‬‬
‫برای یافتن یك آدرس ‪ IP‬به طور خودکار گزینه [پویا] را‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫˃‬
‫˃‬
‫اتصاالت‬
‫!‬
‫توجه‬
‫˃‬
‫˃‬
‫چنانچه در شبكه هیچ سرور ‪ DHCP‬وجود ندارد و‬
‫می خواهید آدرس ‪ IP‬را به طور دستی تنظیم کنید با‬
‫˃‬
‫استفاده از دکمه های ‪ / / /‬و دکمه های اعداد گزینه‬
‫[ایستا] را انتخاب کرده و سپس [آدرس ‪[ ،] IP‬پوشش شبكه‬
‫فرعی]‪[ ،‬گذرگاه]‪[ ،‬سرور] را تنظیم کنید‪ .‬اگر هنگام وارد‬
‫کردن عدد اشتباه کردید از دکمه ‪ CLEAR‬برای پاك کردن‬
‫قسمت پررنگ شده استفاده کنید‪.‬‬
‫˃‬
‫دستگاه به طور خودكار به شبكه متصل مي شود‪.‬‬
‫˃‬
‫‪ .2‬موارد مربوط به آماده سازی تنظيمات را مطالعه کرده و‬
‫هنگامی که عبارت [شروع] پرنور است دکمه ‪( ENTER‬‬
‫را فشار دهید‪.‬‬
‫)‬
‫‪2‬‬
‫‪ .2‬برای اعمال تنظیمات شبكه گزینه [بعدی] را انتخاب و سپس‬
‫‪ ) ( ENTER‬دکمه را فشار دهید‪.‬‬
‫وضعیت اتصال شبكه بر روی صفحه نمایان می شود‪.‬‬
‫‪ .3‬برای پایان تنظیمات شبكه سیمی‪ ،‬هنگامی که گزینه [‪]OK‬‬
‫پر نور است دكمه ‪ ) ( ENTER‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪8:25:18‬‬
‫‪2015-09-01‬‬
‫‪BP450-P_MFL68887312_IRN_Farsi_1.0.indd 17‬‬
‫‪18‬‬
‫تنظيم سيستم‬
‫نكاتي پيرامون اتصال شبكه‬
‫‪3‬‬
‫تنظيم سيستم‬
‫‪8:25:19‬‬
‫بسياري از مشكالت مربوط به ارتباط شبكه در هنگام‬
‫تنظيم‪ ،‬با تنظيم مجدد روتر يا مودم قابل رفع هستند‪.‬‬
‫پس از اتصال دستگاه پخش به شبكه خانگي‪ ،‬بالفاصله‬
‫دستگاه را خاموش و‪ /‬يا كابل برق روتر شبكه خانگي يا‬
‫كابل مودم را قطع كنيد‪.‬‬
‫سپس دستگاه را دوباره روشن و‪ /‬يا كابل برق برق را‬
‫دوباره متصل نماييد‪.‬‬
‫با توجه به ارائه كنندگان خدمات اينترنت [‪ ،]ISP‬تعداد‬
‫دستگاه هايي كه مي توانند سرويس اينترنت دريافت كنند‬
‫توسط موارد كاربردي سرويس محدود باشند‪ .‬براي‬
‫اطالعات بيشتر با ‪ ISP‬تان تماس بگيريد‪.‬‬
‫شركت ما مسئول ايراد دستگاه پخش و‪ /‬يا اتصال اينترنت‬
‫به دليل خطاهاي ارتباطي‪ /‬ايرادهاي مربوط به اتصال باند‬
‫عريض يا ساير دستگاه هاي متصل شده نيست‪.‬‬
‫قابليت هاي ديسك هاي ‪ BD-ROM‬از طريق قابليت اتصال‬
‫اينترنت امكان پذير شده اند نه از طريق شركت ها و شركت‬
‫ما مسئول كاربردي بودن آنها و تامين پيوستگي آنان‬
‫نيست‪ .‬برخي ديسك هاي مربوط به محتوا از طريق اتصال‬
‫اينترنت امكان پذير بوده و با اين دستگاه پخش سازگار‬
‫نيستند‪ .‬در صورت داشتن سوال پيرامون چنين مسائلي‬
‫لطف ًا با توليد كننده ديسك تماس بگيريد‪.‬‬
‫برخي از محتواهاي اينترنت اتصال باند عريض بيشتري‬
‫نياز دارند‪.‬‬
‫حتي چنانچه دستگاه پخش به درستي متصل و تنظيم شده‬
‫باشد‪ ،‬برخي از محتواهاي اينترنتي ممكن است به دليل‬
‫تراكم اينترنت‪ ،‬كيفيت و پهناي باند سرويس اينترنت يا‬
‫مشكالت ناشي از ارائه كنندگان آن محتوا قابل اجرا نيستند‪.‬‬
‫برخي از عملكردهاي اتصال اينترنت به دليل محدوديت هاي‬
‫اعمال شده از طرف ‪ ISP‬امكان پذير نيستند‪.‬‬
‫هزينه هاي در نظر گرفته شده توسط‪ ،ISP‬هزينه ارتباط‬
‫همگي بر عهده خودتان است‪.‬‬
‫براي اتصال سيمي به اين دستگاه پخش‪ ،‬به درگاه ‪10‬‬
‫‪ Base-T‬يا‪ 100Base-TX‬نياز داريد‪ .‬چنانچه سرويس‬
‫اينترنت چنين ارتباطي را در اختيارتان نگذارد قادر به‬
‫اتصال دستگاه پخش نخواهيد بود‪.‬‬
‫‪2015-09-01‬‬
‫براي استفاده از سرويس ‪ xDSL‬بايد از يك روتر استفاده‬
‫كنيد‪.‬‬
‫براي استفاده از سرويس ‪ DSL‬به يك مودم و يك كابل‬
‫مودم نياز داريد‪ .‬با توجه به نحوه دستيابي و توافق مشترك‬
‫با ‪ ISP‬تان‪ ،‬ممكن است قادر به استفاده از قابليت اتصال‬
‫اينترنت تعبيه شده در اين دستگاه پخش نباشيد و يا به‬
‫تعداد دستگاه هايي كه مي توانيد در يك زمان مرتبط شويد‬
‫محدود باشيد‪( .‬چنانچه ‪ ISP‬تان محدود به اشتراك يك‬
‫دستگاه است‪ ،‬اين دستگاه پخش مجاز به اتصال در صورت‬
‫متصل بودن رايانه نخواهد بود‪).‬‬
‫با توجه به تصميم گيري ها‪ ،‬خط مشي و محدوديت هاي‬
‫‪ ISP‬تان ممكن است استفاده از روتر يا بكارگيري آن‬
‫مقدور نباشد‪ .‬براي اطالع از جزئيات بيشتر‪ ،‬مستقيم ًا با‬
‫‪ ISP‬تان تماس بگيريد‪.‬‬
‫‪BP450-P_MFL68887312_IRN_Farsi_1.0.indd 18‬‬
‫تنظيم سيستم‬
‫‪19‬‬
‫راه اندازي اولیه‬
‫˃‬
‫˃‬
‫˃‬
‫˃‬
‫˃‬
‫به منظور پایان تنظیمات اولیه‪ ،‬وقتی که گزينه [اتمام]‬
‫پر نور است دکمه ‪ ) ( ENTER‬را فشار دهید‪ .‬اگر در‬
‫از‬
‫تنظیمات‪ ،‬چیزی به تغییر نیاز دارد ‪ ،‬برای انتخاب‬
‫˃‬
‫دکمه های ‪ / / /‬استفاده کرده و سپس دکمه را‬
‫فشار ‪ ) ( ENTER‬دهید‪.‬‬
‫‪ .5‬راهنماي حالت صداي اختصاصي نمايان مي شود‪ .‬دكمه‬
‫‪ ) ( ENTER‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫تنظيم سيستم‬
‫‪ .3‬پس از بررسي شرايط خدمات‪ ،‬براي استفاده از خدمات‬
‫ممتاز و به روز رساني شبكه‪ ،‬گزينه [موافق] را انتخاب‬
‫كنيد‪.‬‬
‫آماده سازی ها برای تنظیمات شبكه را مطالعه کرده و‬
‫مهیا کنید و سپس هنگامی که عبارت [شروع] پرنور است‬
‫دکمه ‪ ) ( ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫˃‬
‫وقتی دستگاه را برای نخستین بار روشن می کنید‪ ،‬منوی‬
‫تنظیم اصلی برروی صفحه نمایان می شود‪.‬‬
‫زبان روی صفحه‪ ،‬تنظیمات شبكه و تنظیم بلندگو در منوی‬
‫تنظیم اصلی هستند‪.‬‬
‫‪ .1‬دکمه (روشن‪ /‬خاموش) را فشار دهید‪.‬‬
‫منوی تنظیم اصلی برروی صفحه نمایان می شود‪.‬‬
‫˃‬
‫‪ .2‬برای انتخاب زبان روی صفحه از دکمه های ‪/ / /‬‬
‫استفاده کرده و دکمه را ‪ ) ( ENTER‬فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .6‬براي بهره مندي از محتواي آنالين با استفاده از ‪LG AV‬‬
‫‪ ، Remote‬راهنمايي بر روي صفحه نمايان مي شود‪ .‬دكمه‬
‫‪ ) ( ENTER‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫اگر شبكه سیمی متصل است‪ ،‬تنظیم اتصال شبكه به‬
‫طور خودکار پایان می پذیرد‪.‬‬
‫براي اطالع از جزئيات بيشتر پيرامون تنظيمات شبكه‪ ،‬به‬
‫قسمت “اتصال به شبكه خانگي” در صفحه ‪ 15‬مراجعه‬
‫شود‪.‬‬
‫‪ .4‬تمامي تنظيماتي كه در مراحل قبل انجام داديد را بررسي‬
‫نماييد‪.‬‬
‫‪8:25:20‬‬
‫‪2015-09-01‬‬
‫‪BP450-P_MFL68887312_IRN_Farsi_1.0.indd 19‬‬
‫‪20‬‬
‫تنظيم سيستم‬
‫تنظیمات‬
‫منوی [شبكه]‬
‫تنظيمات راه اندازي‬
‫شما می توانید تنظیمات را در منوی [تنظیمات] تغییر دهید‪.‬‬
‫‪ .1‬دکمه ‪ ) ( HOME‬را فشار دهید‪.‬‬
‫به منظور به روز رساني نرم افزار‪ ،‬و خدمات موارد آنالین‪،‬‬
‫تنظیمات [شبكه] مورد استفاده قرار می گیرد‪.‬‬
‫تنظیمات ارتباط‬
‫چنانچه شرایط شبكه خانگی آماده اتصال به دستگاه پخش‬
‫است‪ ،‬دستگاه پخش برای ارتباط شبكه باید از لحاظ ارتباط‬
‫با سیم یا بی سیم تنظیم شود‪.‬‬
‫(به {اتصال به شبكه خانگی} در صفحه ‪ 15‬مراجعه شود‪).‬‬
‫‪3‬‬
‫˃‬
‫˃‬
‫‪ .2‬برای انتخاب گزینه [تنظیمات] از دکمه های ‪ /‬و سپس‬
‫دکمه ‪ ) ( ENTER‬استفاده کنید‪ .‬منوی [تنظيمات] نمایان‬
‫می شود‪.‬‬
‫وضعیت ارتباط‬
‫تنظيم سيستم‬
‫چنانچه می خواهید وضعیت شبكه را در دستگاه پخش‬
‫بررسی کنید‪ ،‬گزینه [وضعیت اتصال] را انتخاب کرده و دکمه‬
‫را ‪ ) ( ENTER‬فشار دهید تا چگونگی اتصال به شبكه و‬
‫اینترنت برقرار شده را بررسی کنید‪.‬‬
‫ارتباط ‪BD-Live‬‬
‫وقتی که عملكردهای ‪ BD-Live‬مورد استفاده قرار گیرد شما‬
‫می توانید دستیابی به اینترنت را محدود و شرایطی کنید‪.‬‬
‫˃‬
‫˃‬
‫‪ .3‬برای انتخاب اولین گزینه تنظیم از دکمه های ‪ /‬استفاده‬
‫˃‬
‫کنید و برای حرکت به ردیف دوم دکمه را فشار دهید‪.‬‬
‫[‪]Permitted‬‬
‫دستیابی به اینترنت برای تمامی محتوای ‪ BD-Live‬مجاز‬
‫شده است‪.‬‬
‫[‪]Partially permitted‬‬
‫دستیابی به اینترنت فقط برای محتوای ‪ BD-Live‬که دارای‬
‫تایید صاحب محتوا است مجاز شده است‪ .‬دستیابی به‬
‫اینترنت و عملكردهای آنالین ‪ AACS‬برای تمامی محتواهای‬
‫˃‬
‫˃‬
‫‪ .4‬برای انتخاب گزینه دوم تنظیم از دکمه های ‪ /‬استفاده‬
‫کنید و برای حرکت به مرحله سوم دکمه ‪) ( ENTER‬‬
‫را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ BD-Live‬بدون مجوز منع شده است‪.‬‬
‫[‪]Prohibited‬‬
‫دستیابی به اینترنت برای تمامی محتوای ‪ BD-Live‬ممنوع‬
‫شده است‪.‬‬
‫˃‬
‫˃‬
‫‪ .5‬برای انتخاب تنظیمات دلخواه از دکمه های ‪ /‬استفاده‬
‫کنید و برای تایید انتخاب دکمه را ‪ ) ( ENTER‬فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫‪8:25:22‬‬
‫‪2015-09-01‬‬
‫‪BP450-P_MFL68887312_IRN_Farsi_1.0.indd 20‬‬
‫تنظيم سيستم‬
‫تنظيم خدمات هوشمند‬
‫[‪]Country Setting‬‬
‫برای نمایش خدمات مناسب آنالین‪ ،‬کشورتان را انتخاب‬
‫کنید‪.‬‬
‫[‪]Initialize‬‬
‫با توجه به کشور انتخابی‪ ،‬عملكرد [‪ ]Initialize‬ممكن است‬
‫موجود نباشد‪.‬‬
‫نام دستگاه‬
‫با استفاده از صفحه کلید مجازی می توانید نام شبكه ایجاد‬
‫کنید‪ .‬این دستگاه شبكه را با نامی که شما وارد کرده اید‬
‫خواهد شناخت‪.‬‬
‫پخش شبكه‬
‫این عملكرد به شما امكان می دهد با استفاده از یك گوشی‬
‫هوشمند ‪ ،‬پخش فایل های سرور رسانه ‪ DLNA‬را کنترل‬
‫کنید‪.‬‬
‫اغلب گوشی های هوشمند ‪ DLNA‬دارای عملكرد کنترل فایل‬
‫در شبكه خانگی هستند‪ .‬برای کنترل این دستگاه از طریق‬
‫گوشی هوشمندتان‪ ،‬گزینه مربوطه را در حالت [روشن] قرار‬
‫دهید‪ .‬برای اطالعات بیشتر به راهنمای گوشی هوشمند مجهز‬
‫به ‪ DLNA‬یا برنامه های کاربردی مراجعه کنید‪.‬‬
‫!‬
‫توجه‬
‫این دستگاه و گوشی هوشمند ‪ DLNA‬باید به یك شبكه‬
‫وصل شوند‪.‬‬
‫برای استفاده از عملكرد [پخش شبكه] از طریق گوشی‬
‫هوشمند ‪ ، DLNA‬پیش از اتصال گوشی به این دستگاه‪،‬‬
‫دکمه ‪ ) ( HOME‬را برای نمایش منوی اصلی فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫هنگام کنترل دستگاه با استفاده از عملكرد [پخش شبكه] ‪،‬‬
‫دستگاه کنترل از راه دور ممكن است کار نكند‪.‬‬
‫فرمت های فایل موجود در صفحه ‪ 53‬گاهی اوقات در‬
‫عملكرد [پخش شبكه] پشتیبانی نمی شوند‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫تنظيم سيستم‬
‫‪8:25:22‬‬
‫‪2015-09-01‬‬
‫‪21‬‬
‫‪BP450-P_MFL68887312_IRN_Farsi_1.0.indd 21‬‬
‫‪22‬‬
‫تنظيم سيستم‬
‫منوي [نمايش]‬
‫ابعاد صفحه‬
‫شما می توانید برحسب ابعاد تلویزیون یك گزینه ابعاد‬
‫صفحه انتخاب کنید‪.‬‬
‫]‪[4:3 Leter Box‬‬
‫وقتی تلویزیون استاندارد ‪ 4:3‬متصل باشد این گزینه را‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫در این حالت نوارهایی در باال و پایین تصویر نشان داده‬
‫می شود‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫تنظيم سيستم‬
‫]‪[4:3 Pan Scan‬‬
‫وقتی تلویزیون ‪ 4:3‬متصل شده باشد این گزینه را انتخاب‬
‫کنید‪.‬‬
‫برای پر کردن صفحه تلویزیون دو طرف تصویر را برش‬
‫می دهد‪.‬‬
‫]‪[16:9 Original‬‬
‫وقتی تلویزیون عریض ‪ 16:9‬متصل شده باشد این گزینه‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫تصویر ‪ 4:3‬با ابعاد اصلی و با نوارهای مشكی در چپ‬
‫و راست نشان داده می شود‪.‬‬
‫]‪[16:9 Full‬‬
‫وقتی تلویزیون عریض ‪ 16:9‬متصل شده باشد این گزینه‬
‫را انتخاب کنید‪ .‬تصویر ‪ 4:3‬به منظور پرشدن تمام صفحه‬
‫به طور افقی تنظیم می شود‪.‬‬
‫!‬
‫توجه‬
‫وقتی وضوح در حالت بیش از ‪ 720 p‬تنظیم شده باشد‬
‫قادر به انتخاب گزینه های [‪ ]Letter Box 4:3‬و [‪Pan 4:3‬‬
‫‪ ]Scan‬نخواهید بود‪.‬‬
‫‪8:25:22‬‬
‫‪2015-09-01‬‬
‫تعداد نقاط تصوير‬
‫وضوح خروجی سیگنال تصویر را انتخاب می کند‪ .‬برای‬
‫جزئیات بیشتر پیرامون تنظیمات تعداد نقاط تصوير به صفحه‬
‫‪ 12‬مراجعه شود‪.‬‬
‫[‪]Auto‬‬
‫اگر جك ‪ HDMI OUT‬جهت تامین اطالعات نمایش (‪)EDID‬‬
‫به تلویزیون متصل شده باشد‪ ،‬تعداد نقاط تصوير به طور‬
‫خودکار براساس تلویزیون متصل شده انتخاب می شود‪.‬‬
‫[‪]576P‬‬
‫تصویر پیشرفته ‪ 576‬خطی پخش می شود‪.‬‬
‫[‪]720P‬‬
‫تصویر پیشرفته ‪ 720‬خطی پخش می شود‪.‬‬
‫[‪]1080i‬‬
‫تصویر ‪ 1080‬خطی يك در ميان پخش می شود‪.‬‬
‫[‪]1080p‬‬
‫تصویر پیشرفته ‪ 1080‬خطی پخش می شود‪.‬‬
‫حالت نمایش ‪1080p‬‬
‫وقتی که تعداد نقاط تصوير در حالت ‪ 1080p‬تنظیم شده‬
‫باشد‪ ،‬برای‬
‫نمایش لطیف تر محتوای فیلم گزینه ]‪ [24 Hz‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫البته محتوای فیلم باید (‪ )1080p/24 Hz‬بوده و مجهز‬
‫به سازگاری نمایشگر ‪ HDMI‬با ورودی ‪1080p/24 Hz‬‬
‫باشد‪.‬‬
‫!‬
‫توجه‬
‫وقتی گزینه ]‪ [24 Hz‬را انتخاب می کنید‪ ،‬در هنگام تغییر‬
‫تصویر و محتوای فیلم ممكن است قدری بهم ریختگی‬
‫مشاهده شود‪ .‬در چنین مواقعی گزینه ]‪ [50 Hz‬را انتخاب‬
‫کنید‪.‬‬
‫حتی هنگامی که [حالت نمایش ‪ ]1080p‬در وضعیت‬
‫]‪ [24 Hz‬تنظیم شده باشد‪ ،‬چنانچه تلویزیون سازگار با‬
‫‪ 1080p/24 Hz‬نباشد‪ ،‬فرکانس فریم واقعی خروجی‬
‫تصویر به منظور انطباق فرمت منبع ویدئویی ‪ 50‬هرتز‬
‫می شود‪.‬‬
‫‪BP450-P_MFL68887312_IRN_Farsi_1.0.indd 22‬‬
‫تنظيم سيستم‬
‫تنظیمات رنگ‬
‫نوع خروجی جك ‪ HDMI OUT‬را انتخاب کنید‪ .‬برای انجام‬
‫این تنظیمات لطف ًا به دفترچه راهنمای تلویزیون مراجعه شود‪.‬‬
‫[‪]YCbCr‬‬
‫هنگام اتصال به یك نمایشگر ‪ HDMI‬این گزینه را انتخاب‬
‫کنید‪.‬‬
‫[‪]RGB‬‬
‫هنگام اتصال به یك نمایشگر ‪ DVI‬این گزینه را انتخاب‬
‫کنید‪.‬‬
‫حالت ‪ 3‬بعدي‬
‫[‪]On‬‬
‫پخش دیسك سه بعدی بلو ‪ -‬ری در حالت ‪ 3‬بعدي انجام‬
‫خواهد شد‪.‬‬
‫[‪]Off‬‬
‫دیسك سه بعدی بلو ‪ -‬ری مانند ديسك ‪ BD-ROM‬به‬
‫صورت ‪ 2‬بعدي پخش خواهد شد‪.‬‬
‫راهنمای منوی اصلی‬
‫این عملكرد به شما امكان می دهد راهنمای نمایان شده بر‬
‫روی منوی [‪ ]HOME‬را حذف یا نمایان کنید‪.‬‬
‫برای نمایان شدن راهنما اين گزینه را در حالت [‪ ]On‬تنظیم‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪8:25:22‬‬
‫‪2015-09-01‬‬
‫منوی [زبان]‬
‫منوی نمایش‬
‫یك زبان برای منوی [تنظیم] و نمایش روی صفحه انتخاب‬
‫کنید‪.‬‬
‫منوی دیسك ‪ /‬صدای دیسك ‪ /‬زیرنویس دیسك‬
‫زبان مورد نظرتان را جهت تراك صوتی (صدای دیسك)‪،‬‬
‫زیرنویس و منوی دیسك انتخاب کنید‪.‬‬
‫[‪]Original‬‬
‫به زبان اصلی که دیسك با آن ضبط شده اطالق می شود‪.‬‬
‫[‪]Others‬‬
‫برای انتخاب یك زبان دیگر دکمه ‪ ) ( ENTER‬دهید‪.‬‬
‫برای وارد کردن عدد چهار رقمی مربوط زبان بر‬
‫اساس لیست کد صفحه ‪ 59‬از دکمه های اعداد استفاده‬
‫كرده و سپس ‪ ) ( ENTER‬دکمه را فشار دهید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫تنظيم سيستم‬
‫نوع حالت خروجی برای پخش دیسك سه بعدی بلو ‪ -‬ری‬
‫کنید‪( .‬اين عملكرد فقط زماني فعال مي شود كه تلويزيون ‪3‬‬
‫بعدي متصل شده باشد‪).‬‬
‫‪23‬‬
‫[‪( ]Off‬فقط زيرنويس ديسك)‬
‫زيرنويس را خاموش مي كند‪.‬‬
‫!‬
‫توجه‬
‫با توجه به ديسك‪ ،‬تنظيم زبان ممكن است كار نكند‪.‬‬
‫‪BP450-P_MFL68887312_IRN_Farsi_1.0.indd 23‬‬
‫‪24‬‬
‫تنظيم سيستم‬
‫منوي [صدا]‬
‫هر دیسك دارای یك سری گزینه های خروجی صدا است‪.‬‬
‫برحسب نوع سیستم صوتی مورد استفاده تان‪ ،‬گزینه صدای‬
‫دستگاه پخش را تنظیم کنید‪.‬‬
‫!‬
‫توجه‬
‫از آنجایی که عوامل بسیاری برنوع خروجی صدا تاثیر‬
‫گذار هستند‪ ،‬برای جزئیات بیشتر به {مشخصات خروجی‬
‫صدا} در صفحه ‪ 56‬مراجعه شود‪.‬‬
‫خروجي ديجيتال‬
‫‪3‬‬
‫[‪]Auto‬‬
‫تنظيم سيستم‬
‫اگر جك خروجي ‪ HDMI OUT‬و ‪DIGITAL AUDIO OUT‬‬
‫اين دستگاه به یك دستگاه مجهز به دکود ر �‪LPCM, Dol‬‬
‫‪by Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD,‬‬
‫‪ DTS‬و دكودر ديجيتال ‪ DTS-H‬متصل شود‪ ،‬اين گزينه را‬
‫انتخاب كنيد‪.‬‬
‫[‪]PCM‬‬
‫اگر جك خروجي ‪ HDMI OUT‬اين دستگاه را به دكودر‬
‫ديجيتال يا جك ‪ DIGITAL AUDIO OUT‬را به دستگاه‬
‫داراي دكودر استريوي ديجيتال دو كاناله متصل نماييد‪،‬‬
‫اين گزينه را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫فرکانس نمونه‬
‫(خروجی صدای دیجیتال)‬
‫]‪[48 kHz‬‬
‫چنانچه گیرنده صدا ‪ /‬تصویر یا آمپلی فایر شما قادر به‬
‫کار با سیگنال های ‪ 192‬کیلوهرتز باشد این گزینه را‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫]‪[96 kHz‬‬
‫چنانچه گیرنده صدا ‪ /‬تصویر یا آمپلی فایرتان قادر به‬
‫کار با سیگنال های ‪ 192‬کیلوهرتز نباشد این گزینه را‬
‫انتخاب کنید‪ .‬پس از انتخاب این گزینه دستگاه به طور‬
‫خودکار سیگنال های ‪ 192‬کیلوهرتز و ‪ 96‬کیلوهرتز را به‬
‫‪ 48‬كيلوهرتز تبدیل می کند تا سیستم قادر به رمزگشایی‬
‫آنها باشد‪.‬‬
‫[‪]kHz 192‬‬
‫در صورتي كه گيرنده صدا‪ /‬تصوير يا آمپلي فايرتان قادر‬
‫به كار با شيگنال هاي ‪ 192‬كيلوهرتز باشد‪ ،‬اين گزينه را‬
‫انتخاب كنيد‪.‬‬
‫جهت ارزیابی قابلیت های گیرنده صدا ‪ /‬تصویر یا آمپلی‬
‫فایر به دفترچه راهنمای آنها مراجعه کنید‪.‬‬
‫[‪]DTS Re-Encode‬‬
‫اگر جك خروجي ‪ HDMI OUT‬يا ‪DIGITAL AUDIO OUT‬‬
‫اين دستگاه را به دكودر ‪ DTS‬متصل نماييد‪ ،‬اين گزينه را‬
‫انتخاب كنيد‪.‬‬
‫!‬
‫توجه‬
‫وقتي گزينه [‪ ]Digital Output‬را در حالت [‪ ]Auto‬قرار‬
‫مي دهيد‪ ،‬صدا به صورت ‪ bitstream‬پخش مي شود‪.‬‬
‫چنانچه اطالعات ‪ bitstream‬از دستگاه ‪ HDMI‬مجهز‬
‫به ‪ EDID‬شناسایی نشود صدا به صورت ‪ PCM‬پخش‬
‫مي شود‪.‬‬
‫چنانچه گزینه [‪ ]Digital Output‬در حالت [‪DTS‬‬
‫‪ ]Re-Encodee‬تنظیم شده باشد‪ ،‬صدای �‪DTS Re-En‬‬
‫‪ code‬برای دیسك های ‪ BD-ROM‬با صدای دوم و برای‬
‫سایر دیسك ها با صدای اصلی (نظیر [‪ ) ]Auto‬پخش‬
‫خواهد شد‪.‬‬
‫‪8:25:22‬‬
‫‪2015-09-01‬‬
‫‪BP450-P_MFL68887312_IRN_Farsi_1.0.indd 24‬‬
‫تنظيم سيستم‬
‫‪( DRC‬کنترل پویای دامنه)‬
‫این قابلیت به شما امكان می دهد که بدون افت کیفیت صدا‪،‬‬
‫صدای فیلم را با میزان کم گوش کنید‪.‬‬
‫[‪]Auto‬‬
‫دامنه دینامیك خروجی صدای ‪ Dolby TrueHD‬توسط‬
‫خود دستگاه مشخص می شود‪.‬‬
‫و دامنه دینامیك ‪ Dolby Digital‬و ‪Dolby Digital Plus‬‬
‫همانند حالت [روشن] عمل می کند‪.‬‬
‫[‪]On‬‬
‫دامنه ديناميك خروجي صداي ‪Dolby Digital, Dolby‬‬
‫‪ Digital Plus‬يا ‪ Dolby TrueHD‬را فشرده مي كند‪.‬‬
‫!‬
‫توجه‬
‫تنظیم ‪ DRC‬فقط زمانی قابل تغییر است که هیچ دیسكی در‬
‫دستگاه نباشد و یا دستگاه در حالت توقف کامل باشد‪.‬‬
‫منوي [قفل]‬
‫تنظیمات [قفل] فقط بر پخش ‪ BD-ROM‬و ‪ DVD‬تاثیر دارد‪.‬‬
‫برای دستیابی به قابلیت های تنظیم [قفل]‪ ،‬شما باید کد امنیتی‬
‫چهار رقمی را که ایجاد کرده اید‪ ،‬وارد نمایید‪.‬‬
‫چنانچه هنوز رمز عبور را وارد نكره اید‪ ،‬این کار را انجام‬
‫دهید‪ .‬برای ایجاد یك رمز عبور جدید‪ ،‬یك رمز عبور چهار‬
‫رقمی را دو بار وارد کنید و سپس دکمه ‪ ) ( ENTER‬را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫کلمه عبور‬
‫شما می توانید رمز عبور را ایجاد کرده و یا تغییر دهید‪.‬‬
‫[‪]None‬‬
‫برای ایجاد رمز عبور جدید رمز عبور چهار رقمی را دوبار‬
‫وارد کرده و دکمه ‪ ) ( ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫[‪]Change‬‬
‫رمز عبور فعلی را وارد کرده و دکمه را ‪) ( ENTER‬‬
‫فشار دهید‪ .‬برای ایجاد رمز عبور جدید رمز عبور چهار‬
‫رقمی را دوبار وارد کرده و دکمه ‪ ) ( ENTER‬را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫تنظيم سيستم‬
‫[‪]Off‬‬
‫اين عملكرد را خاموش مي كند‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫در صورت فراموش كردن رمز عبور‬
‫در صورت فراموش کردن رمز عبور با استفاده از مراحل‬
‫زیر می توانید آن را پاك کنید ‪:‬‬
‫‪ .1‬دیسك را از دستگاه پخش خارج کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬گزینه [کلمه عبور] را در منوی [تنظیمات] انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ .3‬برای وارد کردن عدد ‪ 210499‬از دکمه های اعداد استفاده‬
‫کنید‪ .‬رمز عبور اکنون پاك شده است‪.‬‬
‫!‬
‫توجه‬
‫چنانچه در وارد کردن عدد اشتباه کردید پیش از فشار‬
‫دکمه ‪ ) ( ENTER‬دکمه ‪ CLEAR‬را فشار دهید‪ .‬سپس‬
‫رمز عبور صحیح را وارد کنید‪.‬‬
‫‪8:25:22‬‬
‫‪2015-09-01‬‬
‫‪BP450-P_MFL68887312_IRN_Farsi_1.0.indd 25‬‬
‫‪26‬‬
‫تنظيم سيستم‬
‫رده بندی ‪DVD‬‬
‫این عملكرد پخش دی وی دی رده بندی شده را براساس‬
‫محتوای شان متوقف می کند‪( .‬فقط برخی از دیسك ها‬
‫رده بندی شده هستند)‪.‬‬
‫[‪]Rating 1-8‬‬
‫رده بندی یك ( ‪ )1‬دارای بیشترین محدودیت ها و رده‬
‫بندی هشت ( ‪ )8‬دارای کمترین محدودیت است‪.‬‬
‫[‪]Unlock‬‬
‫چنانچه گزینه [باز نمودن قفل] را انتخاب می کنید‪ ،‬قفل‬
‫والدین غیرفعال شده و دیسك به طور کامل پخش می شود‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫رده بندی دیسك بلو ‪ -‬ری‬
‫تنظيم سيستم‬
‫برای پخش ‪ BD-ROM‬محدوده سنی را تنظیم کنید‪ .‬برای وارد‬
‫کردن محدوده سنی جهت تماشای ‪ BD-ROM‬از دکمه های‬
‫اعداد استفاده کنید‪.‬‬
‫[‪]255‬‬
‫تمامی دیسك های ‪ BD-ROM‬قابل پخش می شوند‪.‬‬
‫[‪]0-254‬‬
‫پخش ‪ BD-ROM‬با توجه به رده بندی مربوطه غیرممكن‬
‫می شود‪.‬‬
‫!‬
‫توجه‬
‫[رده بندی دیسك بلو ‪ -‬ری] فقط برای دیسك بلو ‪ -‬ری‬
‫که حاوی کنترل رده بندی پیشرفته است اعمال می شود‪.‬‬
‫منوي [ساير موارد]‬
‫شروع به کار سریع‬
‫این دستگاه قادر است با مصرف برق بسیار کم در حالت‬
‫آماده به کار بماند‪ ،‬بدین ترتیب وقتی دستگاه را روشن می کنید‪،‬‬
‫بالفاصله و بدون تاخیر روشن می شود‪ .‬برای فعال شدن‬
‫عملكرد [‪ ]Quick Start‬این گزینه را در حالت [روشن] تنظیم‬
‫کنید‪.‬‬
‫!‬
‫توجه‬
‫چنانچه گزینه [‪ ]Quick Start‬در حالت [روشن] باشد و‬
‫جریان برق قطع شود‪ ،‬پس از وصل مجدد جریان برق‪،‬‬
‫دستگاه به طور خودکار به حالت آماده به کار می رود‪.‬‬
‫پیش از راه اندازی دستگاه کمی صبر کنید تا در حالت‬
‫آماده به کار باقی بماند‪.‬‬
‫وقتی [‪ ]Quick Start‬در حالت [روشن] باشد مصرف‬
‫برق نسبت به زمانی که [‪ ]Quick Start‬در حالت‬
‫[خاموش] است‪ ،‬کمی بیشتر است‪.‬‬
‫خاموشی خودکار‬
‫وقتی دستگاه پخش مدت ‪ 5‬دقیقه در حالت توقف بماند‪،‬‬
‫محافظ صفحه نمایش نمایان می شود‪ .‬چنانچه این گزینه را‬
‫در حالت [روشن] تنظیم کرده باشید‪ ،‬دستگاه به طور خودکار‬
‫پس از گذشت ‪ 15‬دقیقه از نمایش محافظ صفحه نمایش به‬
‫طور خودکار خاموش می شود‪ .‬چنانچه این گزینه در حالت‬
‫[خاموش] تنظیم شده باشد‪ ،‬دستگاه در حالت محافظ صفحه‬
‫نمایش باقی می ماند تا کاربر دستگاه را فعال کند‪.‬‬
‫کد منطقه‬
‫کد منطقه ای را که استانداردهایش برای رده بندی دیسك‬
‫تصویری ‪ DVD‬مورد استفاده قرار گرفته است‪ ،‬بر اساس‬
‫لیست صفحه ‪ 58‬وارد کنید‪.‬‬
‫‪8:25:23‬‬
‫‪2015-09-01‬‬
‫‪BP450-P_MFL68887312_IRN_Farsi_1.0.indd 26‬‬
‫تنظيم سيستم‬
‫حالت اولیه‬
‫[‪]Factort Set‬‬
‫شما می توانید دستگاه را به تنظیمات پیش فرض کارخانه‬
‫بازگردانید‪.‬‬
‫[‪]Blu-ray Storage Clear‬‬
‫محتوای ‪ BD-Live‬موجود در دستگاه ‪ USB‬متصل شده را‬
‫به حالت اول باز می گرداند‪.‬‬
‫!‬
‫توجه‬
‫‪8:25:23‬‬
‫‪2015-09-01‬‬
‫نرم افزار‬
‫[‪]Information‬‬
‫نگارش فعلی نرم افزار را نشان می دهد‪.‬‬
‫[‪]OSS Notice‬‬
‫اطالعيه نرم افزار متن باز ‪ LGE‬نشان داده مي شود‪.‬‬
‫[‪]Update‬‬
‫با اتصال مستقیم دستگاه به سرور به روز رسانی نرم‬
‫افزار (صفحه ‪ ) 51‬می توانید آن را به روز رسانی کنید‪.‬‬
‫شرايط استفاده‬
‫شرايط استفاده از دستگاه پخش ™‪ Blu-ray Disc‬نشان داده‬
‫مي شود‪.‬‬
‫براي استفاده از خدمات ممتاز و به روز رساني نرم افزار‬
‫گزينه [پذيرفتن] را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫تنظيم سيستم‬
‫چنانچه با استفاده از گزینه [تنظیمات کارخانه]‪ ،‬دستگاه‬
‫پخش را به تنظیمات پیش فرض کارخانه بازگردانید‪،‬‬
‫باید که تنظیمات شبكه و فعال سازي خدمات آنالين را‬
‫دوباره تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫‪BP450-P_MFL68887312_IRN_Farsi_1.0.indd 27‬‬
‫‪28‬‬
‫عملكرد‬
‫پخش دستگاه های متصل شده‬
‫نمایش منوی ‪Home‬‬
‫پخش يك دیسك‬
‫استفاده از منوی [‪]HOME‬‬
‫‪BD‬‬
‫˃‬
‫˃‬
‫وقتی دکمه ‪ ) ( HOME‬را فشار می دهید‪ ،‬منوی ‪home‬‬
‫نمایان می شود‪ .‬برای انتخاب یك گروه از دکمه های ‪/‬‬
‫˃‬
‫‪ /‬استفاده كرده و سپس دكمه ‪ ) ( ENTER‬را فشار‬
‫دهيد‪.‬‬
‫˃‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪AVCHD DVD‬‬
‫‪ .1‬دکمه (‪ ) OPEN/CLOSE‬را فشار داده و یك دیسك در‬
‫سینی دیسك قرار دهید‪.‬‬
‫‪ .2‬دکمه (‪ ) OPEN/CLOSE‬را فشار دهید تا سینی بسته‬
‫شود‪.‬‬
‫اکثر دیسك های صوتی‪ BD-ROM ،‬و دیسك های ‪DVD-‬‬
‫‪ ROM‬به طور خودکار پخش می شوند‪.‬‬
‫‪ .3‬دکمه ‪ ) ( HOME‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪ .4‬گزينه [فيلم] يا [موسيقي] را انتخاب و سپس عالمت دیسك‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫!‬
‫‪4‬‬
‫‪ - ]Movie[ 1‬محتواي ويدئويي را پخش مي كند‪.‬‬
‫عملكرد‬
‫‪ - ]Photo[ 2‬محتواي عكس را پخش مي كند‪.‬‬
‫‪ - ]Music[ 3‬محتواي صوتي را پخش مي كند‪.‬‬
‫[‪ - ]Premium‬صفحه اصلي محتواي ممتاز را نشان‬
‫‪4‬‬
‫مي دهد‪( .‬صفحه ‪)42‬‬
‫‪ - ]Settings[ 5‬تنظمات سيستم را انجام مي دهد‪.‬‬
‫‪8:25:23‬‬
‫‪2015-09-01‬‬
‫‪ACD‬‬
‫توجه‬
‫عملكردهای پخش توضیح داده شده در این دفترچه در‬
‫مورد هر فایلی ممكن نیستند‪ .‬انجام برخی از عملكردها‬
‫منوط به یك سری عوامل است‪.‬‬
‫با توجه به عناوین ‪ ، BD-ROM‬برای پخش صحیح‬
‫ممكن است اتصال دستگاه ‪ USB‬الزم باشد‪.‬‬
‫دیسك های فرمت که ‪ DVD-VR‬انتهای شان بسته نشده‬
‫است‪ ،‬با این دستگاه قابل پخش نیستند‪.‬‬
‫برخی از دیسك های ‪ DVD-VR‬که توسط دستگاه ‪DVD‬‬
‫ضبط با دیتای ‪ CPRM‬ایجاد شده اند‪ ،‬قابل پشتیبانی‬
‫نیستند‪.‬‬
‫‪BP450-P_MFL68887312_IRN_Farsi_1.0.indd 28‬‬
‫عملكرد‬
‫این دستگاه قادر به پخش دیسك های بلو‪ -‬ری ‪ 3‬بعدی‬
‫که حاوی تصاوير مجزا برای چشمان چپ و راست است‪،‬‬
‫می باشد‬
‫آماده سازی‬
‫به منظور پخش عنوان بلو‪ -‬ری ‪ 3‬بعدی در حالت سه‬
‫بعدی برجسته به موارد زیر نیاز دارید ‪:‬‬
‫ببینید آیا تلویزیون قابلیت سه بعدی و ورودی ‪HDMI‬‬
‫را دارد‪.‬‬
‫برای بهره مندی از تجربه سه بعدی‪ ،‬عینك ‪ 3‬بعدی به‬
‫چشم بزنید‪.‬‬
‫ببینید آیا عنوان ‪ ، BD-ROM‬دیسك بلو ‪ -‬ری ‪ 3‬بعدی‬
‫است یا خیر‪.‬‬
‫یك کابل ‪( HDMI‬نوع ‪ ،A‬كابل پرسرعت مجهز ‪) HDMI‬‬
‫بین خروجی دستگاه پخش و ورودی ‪ HDMI‬تلویزیون‬
‫متصل کنید‪.‬‬
‫این دستگاه قادر به پخش فایل های فیلم‪ ،‬موسیقی و عكس‬
‫داخل دیسك یا دستگاه ‪ USB‬است‪.‬‬
‫‪ .1‬یك دیسك دیتا در سيني قراد دهيد يا دستگاه ‪ USB‬را‬
‫متصل كنيد‪.‬‬
‫هنگام اتصال دستگاه ‪ USB‬در منوی ‪ ، HOME‬دستگاه پخش‬
‫به طور خودکار فایل صوتی داخل دستگاه ‪ USB‬را پخش‬
‫می کند‪ .‬اگر دستگاه ‪ USB‬دارای انواع فایل باشد‪ ،‬منویی جهت‬
‫انتخاب نوع فایل نمایان می شود‪.‬‬
‫با توجه به تعداد فایل های موجود در دستگاه ‪ USB‬زمان‬
‫لود فایل ها چند دقیقه ای طول می کشد‪ .‬برای لغو عمل لود‪،‬‬
‫هنگامیكه گزینه [‪ ]Cancel‬انتخاب شده است دکمه ‪ENTER‬‬
‫( ) را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .2‬دکمه ‪ ) ( HOME‬را فشار دهید‪.‬‬
‫˃‬
‫‪ .3‬با استفاده از دكمه هاي ‪ /‬گزينه [فيلم]‪[ ،‬عكس] يا‬
‫[موسيقي] را انتخاب كرده و دكمه را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪ .4‬گزینه ‪ Disc‬يا ‪ USB‬را انتخاب و دکمه ‪ ) ( ENTER‬را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫اخطار‬
‫‪3‬‬
‫‪ 1‬تمامي دستگاه هاي متصل شده را نشان مي دهد‪.‬‬
‫‪ 2‬محتواي ويدئو‪ ،‬عكس‪ ،‬صوتي را نشان مي دهد‪.‬‬
‫تمامي پوشه ها يا فايل هاي دستگاه متصل شده را‬
‫‪3‬‬
‫نشان مي دهد‪.‬‬
‫˃‬
‫‪ .5‬با استفاده از دكمه هاي ‪ / / /‬فايل را انتخاب كرده‬
‫و براي پخش فايل دكمه (پخش) يا ‪ ) ( ENTER‬را‬
‫فشار دهيد‪.‬‬
‫˃‬
‫˃‬
‫تماشای تصاویر ‪ 3‬بعدی برای مدت زمان طوالنی موجب‬
‫سرگیجه و خستگی می شود‪.‬‬
‫افراد ناتوان‪ ،‬کودکان و زنان باردار از تماشای فیلم‬
‫در حالت ‪ 3‬بعدی خودداری کنند‪.‬‬
‫در صورت احساس سردرد‪ ،‬خستگی یا گیجی در‬
‫هنگام تماشای تصاویر ‪ 3‬بعدی‪ ،‬توصیه می شود پخش‬
‫را متوقف کرده و تا بازگشت شرایط عادی صبر کنید‪.‬‬
‫‪8:25:24‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2015-09-01‬‬
‫˃‬
‫�‬
‫‪MUSIC‬‬
‫عملكرد‬
‫‪ .1‬دکمه ‪ ) ( HOME‬را فشار دهید و در منوی[تنظیمات]‬
‫گزینه [حالت ‪ 3‬بعدی] در حالت [روشن] قرار دهید‪( .‬صفحه‬
‫‪)23‬‬
‫‪ .2‬دکمه (‪ ) OPEN/CLOSE‬را فشار داده و یك دیسك در‬
‫سینی دیسك قرار دهید‪.‬‬
‫‪ .2‬دکمه (‪ ) OPEN/CLOSE‬را فشار دهيد تا سيني ديسك‬
‫بسته شود‪.‬‬
‫‪ .4‬برای راهنمایی بیشتر به دفترچه راهنمای تلویزیون ‪ 3‬بعدی‬
‫مراجعه کنید‪.‬‬
‫شاید الزم باشد که برای بهتر شدن جلوه ‪ 3‬بعدی تنظیمات‬
‫نمایشگر را تنظیم کرده و بر تنظیمات تلویزیون متمرکز‬
‫شوید‪.‬‬
‫‪MOVIE‬‬
‫‪PHOTO‬‬
‫˃‬
‫‪BD‬‬
‫پخش فایل دیسك ‪ /‬دستگاه ‪USB‬‬
‫˃‬
‫پخش دیسك بلو‪ -‬ری سه بعدی‬
‫‪29‬‬
‫‪BP450-P_MFL68887312_IRN_Farsi_1.0.indd 29‬‬
‫‪MUSIC‬‬
‫این دستگاه قادر به پخش فایل های ویدئویی‪ ،‬صوتی و عكس‬
‫موجود در دستگاه اندروید است‪.‬‬
‫‪ .1‬دستگاه اندروید را با کابل ‪ USB‬به این دستگاه وصل کنید‪.‬‬
‫از اینكه عملكرد ‪ MTP‬در دستگاه اندروید فعال شده است‪،‬‬
‫مطمئن شوید‪.‬‬
‫با توجه به تعداد موارد ذخیره شده در دستگاه اندروید‪،‬‬
‫لود شدن فایل ها چند دقیقه ای به طول می انجامد‪.‬‬
‫˃‬
‫‪ .5‬با استفاده از دکمه های ‪ / / /‬فایل را انتخاب‬
‫کرده و برای پخش آن دکمه (پخش) یا ‪ ) ( ENTER‬را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫‪8:25:25‬‬
‫‪2015-09-01‬‬
‫˃‬
‫˃‬
‫˃‬
‫عملكرد‬
‫‪ .2‬دکمه ‪ ) ( HOME‬را فشار دهید‪.‬‬
‫˃‬
‫‪ .3‬با استفاده از دكمه هاي ‪ /‬گزينه [فيلم]‪[ ،‬عكس] يا‬
‫[موسيقي] را انتخاب كرده و دكمه را فشار دهيد‪.‬‬
‫˃‬
‫‪ .4‬با استفاده از دكمه هاي ‪ /‬گزينه[‪ ]MTP‬را انتخاب‬
‫كرده و دكمه را فشار دهيد‪.‬‬
‫˃‬
‫‪4‬‬
‫این دستگاه‪ ،‬درایو فلش ‪ / USB‬درایو دیسك سخت فرمت‬
‫شده با ‪ FAT32‬و ‪ NTFS‬را هنگام دستیابی به فایلها‬
‫(موسیقی‪ ،‬عكس‪ ،‬فیلم) پشتیبانی می کند‪ .‬در مورد ‪BD-‬‬
‫‪ ،Live‬از درایو فلش ‪ /USB‬درایو دیسك سخت فرمت شده‬
‫با ‪ FAT32‬استفاده کنید‪.‬‬
‫این دستگاه قادر به پشتیبانی از دستگاه ‪ USB‬حداکثر ‪4‬‬
‫پارتیشن است‪.‬‬
‫در هنگام عملكرد (پخش‪ ،‬غیره) دستگاه ‪ USB‬را بیرون‬
‫نكشید‪.‬‬
‫دستگاه ‪ USB‬که در هنگام اتصال به رایانه به برنامه‬
‫تكمیلی نیاز دارد‪ ،‬پشتیبانی نمی شود‪.‬‬
‫دستگاه ‪ : USB‬دستگاه ‪ USB‬که از ‪ USB1.1‬و ‪USB2.0‬‬
‫پشتیبانی می کند‪.‬‬
‫فایل های تصویری‪ ،‬صوتی و عكس قابل پخش هستند‪.‬‬
‫برای اطالع از جزئیات عملكرد هر فایل‪ ،‬به صفحه مربوطه‬
‫مراجعه شود‪.‬‬
‫به منظور حفظ اطالعات‪ ،‬توصیه می شود هر چند وقت‬
‫یك بار از اطالعات تان پشتیبان ( بك آپ) تهیه کنید‪.‬‬
‫در صورت استفاده از کابل افزایش طول‪ ،USB‬دستگاه ‪USB‬‬
‫‪ HUB‬يا کارت خوان چند منظوره ‪ ، USB‬دستگاه‬
‫‪ USB‬قابل شناسایی نخواهد بود‪.‬‬
‫برخی از دستگاه های ‪ USB‬ممكن است با این دستگاه کار‬
‫نكنند‪.‬‬
‫دوربین دیجیتال و گوشی های همراه پشتیبانی نمی شوند‪.‬‬
‫درگاه ‪ USB‬این دستگاه را نمی توان به رایانه وصل‬
‫کرد‪.‬‬
‫درگاه ‪ USB‬اين دستگاه را نمي توان به رايانه متصل كرد‪.‬‬
‫از این دستگاه نمی توان به عنوان دستگاه ذخیره سازی‬
‫استفاده نمود‪.‬‬
‫‪MOVIE‬‬
‫‪PHOTO‬‬
‫˃‬
‫نكاتی پیرامون دستگاه ‪USB‬‬
‫پخش فایل دستگاه اندروید‬
‫˃‬
‫‪30‬‬
‫عملكرد‬
‫‪BP450-P_MFL68887312_IRN_Farsi_1.0.indd 30‬‬
‫عملكرد‬
‫‪MOVIE‬‬
‫‪PHOTO‬‬
‫‪MUSIC‬‬
‫این دستگاه قادر به پخش فایل های فیلم‪ ،‬موسیقی و‬
‫عكس موجود در سرور رسانه ديجيتال سازگار ‪ DLNA‬با از‬
‫طریق شبكه خانگی است‪.‬‬
‫‪ .1‬اتصال شبكه و تنظیمات را بررسی کنید‪( .‬صفحه ‪)15‬‬
‫‪ .2‬دکمه ‪ ) ( HOME‬را فشار دهید‪.‬‬
‫˃‬
‫‪ .3‬با استفاده از دكمه هاي ‪ /‬گزينه [فيلم]‪[ ،‬عكس] يا‬
‫[موسيقي] را انتخاب كرده و دكمه را فشار دهيد‪.‬‬
‫˃‬
‫˃‬
‫‪ .4‬با استفاده از دكمه هاي ‪ /‬سرور رسانه را انتخاب‬
‫كنيد و دكمه ‪ ) ( ENTER‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫˃‬
‫این دستگاه فقط دستگاه اندروید ‪ ( MTP‬پروتكل انتقال‬
‫رسانه) را پشتیبانی می کند‪.‬‬
‫در هنگام عملكرد دستگاه اندروید ( پخش‪ ،‬غیره) آن را جدا‬
‫نكنید‪.‬‬
‫فایل های ویدئویی‪ ،‬موسیقی وعكس قابل پخش هستند‪.‬‬
‫برای جزئیات بیشتر پیرامون هرکدام به صفحه مربوطه‬
‫مراجعه شود‪.‬‬
‫توصیه می شود جهت جلوگیری از‪ ،‬از دست دادن اطالعات‬
‫به طور مرتب نسخه پشتیبان (بك آپ) تهیه کنید‪.‬‬
‫اگر از کابل رابط ‪ USB HUB, USB‬یا کارت خوان ‪USB‬‬
‫استفاده کنید‪ ،‬دستگاه اندروید شناسایی نخواهد شد‪.‬‬
‫برخی از دستگاه های اندروید با این دستگاه سازگار‬
‫نیستند‪.‬‬
‫هنگام استفاده از ‪ ، MTP‬با توجه به دستگاه اندروید‬
‫ممكن است برخی از فایل های عكس‪ ،‬موسیقی و فیلم‬
‫قابل پخش نباشند‪.‬‬
‫پخش فایل سرور شبكه‬
‫˃‬
‫نكاتی پیرامون اتصال دستگاه اندروید‬
‫‪31‬‬
‫‪4‬‬
‫عملكرد‬
‫˃‬
‫˃‬
‫˃‬
‫˃‬
‫‪ .5‬با استفاده از دکمه های ‪ / / /‬فایل را انتخاب‬
‫کرده و برای پخش آن دکمه (پخش) یا ‪ ) ( ENTER‬را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫!‬
‫توجه‬
‫شرایط فایل در صفحه ‪ 53‬ذکر شده است‪.‬‬
‫عالمت فایل های غیرقابل پخش قابل رویت است اما با‬
‫این دستگاه قابل پخش نیستند‪.‬‬
‫نام فایل زیرنویس و نام فایل فیلم باید یكسان بوده‬
‫و در یك پوشه باشند‪.‬‬
‫کیفیت پخش و عملكرد ممكن است تحت تاثیر شبكه‬
‫خانگی تان باشند‪.‬‬
‫با توجه به شرايط سرور ممكن است با اختالالت ارتباط‬
‫مواجه شويد‪.‬‬
‫براي آنكه بتوانيد رايانه را به عنوان سرور رسانه‬
‫ديجيتال سازگار ‪ DLNA‬با تنظيم كنيد‪ ،‬بايد نرم افزار‬
‫‪ SmartShare PC‬را بر روي رايانه نصب كنيد‪( .‬صفحه‬
‫‪)32‬‬
‫‪8:25:25‬‬
‫‪2015-09-01‬‬
‫‪BP450-P_MFL68887312_IRN_Farsi_1.0.indd 31‬‬
‫‪32‬‬
‫عملكرد‬
‫استفاده از سرور شبكه‬
‫خانگی برای رایانه‬
‫پیش از اتصال به رایانه برای پخش فایل‪ ،‬نرم افزا ر �‪Smart‬‬
‫‪ Share PC‬باید بر روی رایانه نصب شود‪.‬‬
‫درباره نرم افزار ‪SmartShare PC‬‬
‫نرم افزار ‪ SmartShare PC‬به منظور به اشتراك گذاردن‬
‫فایل های ویدئویی‪ ،‬صوتی و عكس ذخیره شده در رایانه بر‬
‫روی این دستگاه است‪ ،‬یعنی این دستگاه به عنوان سرور‬
‫رسانه دیجیتال با عمل می کند‪.‬‬
‫دانلود نرم افزار ‪SmartShare PC‬‬
‫‪4‬‬
‫عملكرد‬
‫‪8:25:25‬‬
‫‪ .1‬رايانه تان را راه اندازي كرده و از تارنماي ‪http://www‬‬
‫‪ lg.com‬ديدن كنيد‪ ،‬در صورت نياز كشورتان را انتخاب‬
‫كنيد‪.‬‬
‫‪ .2‬بر روي زبانه پشتيباني كليك كنيد‪.‬‬
‫‪ .3‬نام مدل مندرج بر روي جلد دفترچه راهنما را در نوار‬
‫جستجو تايپ كنيد‪.‬‬
‫‪ .4‬فايل “‪ ”SmartShare PC Software‬را يافته و دانلود‬
‫كنيد‪.‬‬
‫‪2015-09-01‬‬
‫نصب نرم افزار ‪SmartShare PC‬‬
‫‪ .1‬پیش از نصب تمامی برنامه های در حال اجرا از جمله‬
‫فایر وال (ديوار آتشين) و ضد ویروس را ببندید‪.‬‬
‫‪ .2‬فايل را از حالت فشرده خارج كرده و براي نصب نرم افزار‬
‫‪ SmartShare PC‬بر روي “‪ ”Setup.exe‬دوبار كليك‬
‫كنيد‪.‬‬
‫‪ .3‬راهنمايي هاي نصب نمايان شده بر روي صفحه را دنبال‬
‫كنيد‪.‬‬
‫‪ .4‬برای اتمام نصب بر روي دكمه [‪ ]Exit‬كليك كنيد‪.‬‬
‫!‬
‫توجه‬
‫نرم افزار ‪ SmartShare PC‬از سیستم عامل مكینتاش‬
‫پشتیبانی نمی کند‪.‬‬
‫نرم افزار ‪ SmartShare PC‬عبارت است از نرم افزار‬
‫اختصاصی شده ای که فقط برای به اشتراك گذاری فایل‬
‫ها و پوشه ها با این دستگاه است‪.‬‬
‫این دفترچه راهنما با ارائه نمونه هایی به تشریح‬
‫عملكردهای نسخه انگلیسی نرم افزار پرداخته است‪.‬‬
‫نمونه های ارائه شده را دنبال کنید تا عملكردهای واقعی‬
‫نگارش زبان خود را بیابید‪.‬‬
‫‪BP450-P_MFL68887312_IRN_Farsi_1.0.indd 32‬‬
‫عملكرد‬
‫به اشتراك قرار دادن فایل ها و پوشه ها‬
‫در رایانه تان باید پوشه حاوی فایل‪ ،‬موسیقی و عكس را‬
‫جهت پخش آنها با این دستگاه‪ ،‬به اشتراك بگذارید‪.‬‬
‫این قسمت به شما روند انتخاب پوشه های به اشتراك گذارده‬
‫شده برروی رایانه تان را توضیح می دهد‪.‬‬
‫‪ .1‬برروی عالمت “‪ ”SmartShare‬دوبار کلیك کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬عالمت [فیلم] ‪[،‬عكس] یا [موسیقی] در قسمت وسط را‬
‫کلیك کنید سپس بر روی عالمت [تنظیمات] در باالی گوشه‬
‫سمت راست نرم افزار ‪ SmartShare PC‬کلیك کنید‪.‬‬
‫منوی[تنظیمات] در صفحه نمایان می شود‪.‬‬
‫‪ .3‬بر روی زبانه [‪ ]My Shared Contents‬و سپس بر روی‬
‫کلیك کنید‪ .‬منوی [‪Add/Remove Shared‬‬
‫عالمت‬
‫‪ ]Folders‬بر روی صفحه نمایان می شود‪.‬‬
‫‪ .4‬بر روی پوشه حاوی فایل های مورد نظر جهت به اشتراك‬
‫گذاردن كليك و سپس [‪ ]OK‬کلیك کنید‪ .‬پوشه تیك خورده‬
‫به [‪ ]My Shared Contents‬افزوده می شود سپس‬
‫گزینه [‪ ]OK‬در پایین منوی [تنظیمات] را کلیك کنید‪.‬‬
‫‪ .5‬مطمئن شوید که سرویس ‪ SmartShare‬در زبانه روشن‬
‫شده است‪.‬‬
‫چنانچه پوشه ها یا فایل های تقسیم شده در دستگاه‬
‫پخش نمایان نشوند‪ ،‬در منوی [تنظیمات] بر روی [‪My‬‬
‫‪ ]Shared Contents‬و سپس بر روي عالمت کلیك‬
‫کنید‪.‬‬
‫برای اطالعات بیشتر در منوی [تنظیمات] بر روی کلیك‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪8:25:25‬‬
‫‪2015-09-01‬‬
‫شرایط سیستم‬
‫حداقل سيستم مورد نياز‬
‫پردازنده‪Intel® 2.0 GHz or AMD Sempron™ 2000+ :‬‬
‫حافظه ‪ 1 :‬گیگا بایت رم‪.‬‬
‫کارت تصویر با حداقل حافظه ‪ 64‬مگابایت‪ ،‬حداقل وضوح‬
‫‪ 1024 x 768‬پیكسل‪ ،‬و تنظیمات رنگ ‪ 16‬بیت‪.‬‬
‫فضای مورد نیاز ‪ 200 :‬مگابایت‬
‫ویندوز ایكس پی (سرویس پك دو یا باالتر)‪،‬‬
‫ویندوز ویستا‪ ،‬ویندوز ‪ 7‬يا باالتر‬
‫ویندوز مدیا پلیر نگارش ‪ 11‬یا باالتر‬
‫محیط شبكه ‪ 100 :‬مگابایت اترنت‬
‫سیستم پیشنهادی‬
‫پردازنده‪Intel® Core™ Duo or AMD Athlon™ :‬‬
‫‪64X2, 1.7 GHz or better‬‬
‫حافظه ‪ 2 :‬گیگا بایت رم‪.‬‬
‫کارت تصویر ‪ :‬حداقل حافظه ‪ 128‬مگابایت‪ ،‬حداقل وضوح‬
‫‪ 1024 x 768‬پیكسل‪ ،‬و تنظیمات رنگ ‪ 16‬بیت‪.‬‬
‫فضای مورد نیاز ‪ 200 :‬مگابایت‬
‫ویندوز ایكس پی (سرویس پك دو یا باالتر)‪،‬‬
‫ویندوز ویستا‪ ،‬ویندوز ‪ 7‬يا باالتر‬
‫ویندوز مدیا پلیر نگارش ‪ 11‬یا باالتر‬
‫محیط شبكه ‪ 100 :‬مگابایت اترنت‬
‫‪4‬‬
‫عملكرد‬
‫!‬
‫توجه‬
‫‪33‬‬
‫‪BP450-P_MFL68887312_IRN_Farsi_1.0.indd 33‬‬
‫‪34‬‬
‫عملكرد‬
‫پخش كلي‬
‫عملكردهای اصلی برای محتوای عكس‬
‫عملكردهای اصلی برای محتوای‬
‫ويدئويي و صوتی‬
‫برای شروع پخش اسالید دکمه (‪ )PLAY‬را فشار دهید‪.‬‬
‫برای توقف نمایش اسالید‬
‫در هنگام پخش دکمه (‪ )STOP‬را فشار دهید‪.‬‬
‫مكث نمایش اسالید‬
‫عملكرد‬
‫پخش آهسته تصویر (ويدئو)‬
‫وقتی که پخش در حالت مكث است‪ ،‬برای پخش با سرعت های‬
‫( ) را چندین بار فشار دهید‪.‬‬
‫حرکت آهسته دکمه‬
‫پرش به فصل ‪ /‬تراك ‪ /‬فایل بعدی یا قبلی‬
‫برای حرکت به فصل ‪ /‬تراك ‪ /‬فایل بعدی یا بازگشت به‬
‫ابتدای فصل ‪ /‬تراك ‪ /‬فایل فعلی‪ ،‬در هنگام پخش دکمه‬
‫یا را فشار دهید‪.‬‬
‫را دوبار‬
‫برای بازگشت به فصل ‪ /‬تراك‪ /‬فایل قبلی دکمه‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫در منوی فهرست فایل سرور ممكن است انواع مختلفی از فایل‬
‫ها در پوشه فعلی در کنار هم باشند‪ .‬در چنین صورتی برای‬
‫یا‬
‫حرکت به محتوای قبلی یا بعدی از همان نوع دکمه‬
‫را فشار دهید‪.‬‬
‫‪8:25:26‬‬
‫‪2015-09-01‬‬
‫‪BD‬‬
‫‪AVCHD DVD‬‬
‫نمایش منوی دیسك‬
‫دیسكی که حاوی منو باشد پس از قرار گرفتن در دستگاه‬
‫منوی آن برروی صفحه نمایان می شود‪ .‬چنانچه در هنگام‬
‫پخش بخواهید منوی دیسك را مشاهده کنید دکمه ‪DISC‬‬
‫‪ MENU‬را فشار دهید‪.‬‬
‫˃‬
‫برای حرکت در موارد منو از دکمه های ‪ / / /‬استفاده‬
‫کنید‪.‬‬
‫نمایش منوی ظاهر شونده‬
‫برخی از دیسك های ‪ BD-ROM‬حاوی منوی ظاهر شونده ای‬
‫هستند که در هنگام پخش نمایان می شوند‪.‬‬
‫در هنگام پخش دکمه ‪ TITLE/POPUP‬را فشار دهید و برای‬
‫˃‬
‫حرکت در موارد منو از دکمه های ‪ / / /‬استفاده کنید‪.‬‬
‫˃‬
‫‪4‬‬
‫استفاده از منوي ديسك‬
‫˃‬
‫اسكن رو به جلو یا رو به عقب‬
‫برای پخش سریع رو به جلو یا رو به عقب‪ ،‬در هنگام پخش‬
‫را فشار دهید‪.‬‬
‫یا‬
‫دکمه‬
‫سرعت پخش‬
‫یا‬
‫شما می توانید با فشار مكرر دکمه‬
‫را تغییر دهید‪.‬‬
‫برای پرش به عكس بعدی‪ /‬قبلی‬
‫هنگام تماشای عكس به صورت تمام صفحه‪ ،‬برای حرکت‬
‫˃‬
‫به عكس بعدی یا قبلی دکمه یا را فشار دهید‪.‬‬
‫˃‬
‫پخش فریم به فریم (تصویر)‬
‫هنگام پخش فیلم دکمه (‪ )PAUSE‬را فشار دهید‪.‬‬
‫برای پخش فریم به فریم دکمه (‪ )PAUSE‬را چندین بار‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫هنگام نمایش اسالید دکمه (‪ )PAUSE‬را فشار دهید‪.‬‬
‫برای شروع دوباره نمایش اسالید دکمه (‪ )PLAY‬را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫˃‬
‫˃‬
‫مكث (توقف موقت) پخش‬
‫در هنگام پخش دکمه (‪ )PAUSE‬را فشار دهید‪.‬‬
‫برای از سرگیری پخش دکمه (‪ )PLAY‬را فشار دهید‪.‬‬
‫در هنگام نمایش اسالید دکمه (‪ )STOP‬را فشار دهید‪.‬‬
‫˃‬
‫˃‬
‫توقف پخش‬
‫پخش نمایش اسالید‬
‫‪BP450-P_MFL68887312_IRN_Farsi_1.0.indd 34‬‬
‫عملكرد‬
‫از سرگیری پخش‬
‫‪AVCHD DVD‬‬
‫‪BD‬‬
‫‪ACD‬‬
‫‪MOVIE‬‬
‫‪MUSIC‬‬
‫دستگاه محلی که دکمه (‪ )STOP‬را فشار داده اید ثبت‬
‫می کند‪ ،‬البته این بستگی به دیسك دارد‪.‬‬
‫(توقف از سرگیری) برروی صفحه نمایان شود‪،‬‬
‫چنانچه‬
‫برای از سرگیری پخش دکمه (‪ )PLAY‬را فشار دهید (از‬
‫محل صحنه)‪.‬‬
‫چنانچه دکمه (‪ )STOP‬را دوبار فشار دهید یا دیسك را‬
‫درآورید‪ ،‬عالمت برروی (توقف كامل) صفحه نمایان‬
‫می شود‪ .‬دستگاه محل متوقف شده را حذف خواهد کرد‪.‬‬
‫!‬
‫توجه‬
‫‪8:25:26‬‬
‫‪2015-09-01‬‬
‫حافظه آخرین صحنه‬
‫‪DVD‬‬
‫‪BD‬‬
‫این دستگاه می تواند آخرین صحنه از آخرین دیسك تماشا‬
‫شده را در حافظه ثبت کند‪ .‬چنانچه دیسك را از دستگاه‬
‫درآورید یا دستگاه را خاموش کنید‪ ،‬آخرین صحنه در حافظه‬
‫باقی خواهد ماند‪ .‬چنانچه دیسكی را که صحنه اش در حافظه‬
‫دستگاه ذخیره شده در دستگاه قرار دهید‪ ،‬صحنه به طور‬
‫خودکار فراخوان خواهد شد‪.‬‬
‫!‬
‫توجه‬
‫به محض پخش یك دیسك متفاوت‪ ،‬عملكرد حافظه‬
‫آخرین صحنه مربوط به دیسك قبلی حذف خواهد شد‪.‬‬
‫با توجه به نوع دیسك این عملكرد ممكن است کار نكند‪.‬‬
‫در دیسك های ‪ BD-ROM‬مجهز به عملكرد ‪ BD-J‬حافظه‬
‫آخرین صحنه ممكن است عمل نكند‪.‬‬
‫چنانچه پیش از اقدام به پخش‪ ،‬دستگاه را خاموش کنید‬
‫این عملكرد قابل اجرا نخواهد بود‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫عملكرد‬
‫وقتی دکمه ای (به عنوان مثال ‪،)POWER( :‬‬
‫(‪ ، )OPEN/CLOSE‬غیره ) فشار داده شود از سر گیری‬
‫عمل پخش غیرفعال خواهد شد‪.‬‬
‫دیسك هاي ‪ BD-ROM‬مجهز به ‪ ،BD-J‬قادر به انجام‬
‫عملكرد از سرگیری پخش نیستند‪.‬‬
‫چنانچه در هنگام پخش عنوان دکمه (‪ )STOP‬را یك‬
‫بار فشار دهید‪ ،‬دستگاه به حالت توقف کامل خواهد رفت‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫‪BP450-P_MFL68887312_IRN_Farsi_1.0.indd 35‬‬
‫نمایش روی صفحه‬
‫نمایش اطالعات بر روی صفحه‬
‫شما می توانید اطالعات گوناگون و تنظیمات پیرامون محتوا را‬
‫نمایش داده و آنها را تغییر دهید‪.‬‬
‫كنترل كردن پخش ويدئو‬
‫‪AVCHD DVD‬‬
‫‪BD‬‬
‫‪MOVIE‬‬
‫شما می توانید هنگام تماشای ویدئوها‪ ،‬پخش را کنترل کرده و‬
‫گزینه ها را تنظیم کنید‪.‬‬
‫در هنگام پخش دکمه ‪ INFO/MENU‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪BD‬‬
‫‪AVCHD DVD‬‬
‫‪MOVIE‬‬
‫‪ .1‬در هنگام پخش دکمه ‪ ) ( INFO/MENU‬را فشار دهید‪.‬‬
‫˃‬
‫‪ .2‬با استفاده از دکمه های ‪ /‬يك [‪ ]Option‬را انتخاب‬
‫کرده و دکمه ‪ ) ( ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫˃‬
‫‪36‬‬
‫عملكرد‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪4‬‬
‫عملكرد‬
‫‪ - Title 1‬شماره عنوان فعلی ‪ /‬تعداد کل عناوین‬
‫‪ 1‬نوار پیشرفت زمان ‪ -‬موقعیت فعلی و کل زمان پخش را‬
‫نشان می دهد‪.‬‬
‫‪ - ]Disc Menu[ 2‬دستیابی به منوی دیسك‪.‬‬
‫‪ - ]Title/Popup[ 3‬منوی عنوان‪ DVD‬یا منوی ‪BD-‬‬
‫‪ ROM’s‬را در صورت موجود بودن نشان می دهد‪.‬‬
‫‪ - ]Option[ 4‬اطالعات پخش را نشان می دهد‪.‬‬
‫‪ - ]Repeat[ 5‬بخش یا سكانس مورد نظر را تكرار می کند‪.‬‬
‫(صفحه ‪)38‬‬
‫‪ - Chapter 2‬شماره فصل فعلی ‪ /‬تعداد کل فصل ها‬
‫‪ - Time 3‬زمان پخش سپری شده ‪ /‬کل زمان پخش‬
‫‪ - Audio 4‬زبان یا کانال صوتی انتخاب شده‬
‫‪ - Subtitle 5‬زیرنویس انتخاب شده‬
‫‪ - Angle 6‬زاویه انتخاب شده ‪ /‬تعداد کل زوایا‬
‫‪ - TV Aspect Ratio 7‬نصب ابعاد تصویر انتخاب شده‬
‫‪ - Picture Mode 8‬حالت تصویر انتخاب شده‬
‫‪ - ]3D[ 6‬تنظیمات ‪ 3‬بعدی را انجام می دهد‪( .‬صفحه ‪)42‬‬
‫‪8:25:26‬‬
‫‪2015-09-01‬‬
‫‪BP450-P_MFL68887312_IRN_Farsi_1.0.indd 36‬‬
‫عملكرد‬
‫!‬
‫‪37‬‬
‫تنظیم گزینه نمایش اسالید‬
‫توجه‬
‫چنانچه برای چند ثانیه هیچ دکمه ای فشار داده نشود‪،‬‬
‫نمایش روی صفحه محو می شود‪.‬‬
‫شماره عنوان در برخی دیسك ها قابل انتخاب نیست‪.‬‬
‫بسته به دیسك ها یا عناوین‪ ،‬موارد موجود ممكن است‬
‫متفاوت باشد‪.‬‬
‫چنانچه دیسك بلو ‪ -‬ری در حال پخش باشد‪ ،‬برخی از‬
‫اطالعات تنظیم برروی صفحه نمایان می شود اما قابل‬
‫تغییر نیست‪.‬‬
‫هنگام تماشای عكس به صورت تمام صفحه از گزینه های‬
‫متعددی می توانید استفاده کنید‪.‬‬
‫‪ .1‬هنگام دیدن عكس ها‪ ،‬دکمه ‪ ) ( INFO/MENU‬را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫‪ .2‬با استفاده از دکمه های یك {گزینه} انتخاب کنید‪ ،‬و دکمه‬
‫‪ ) ( ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫هنگام تماشای عكس به صورت تمام صفحه‪ ،‬پخش را كنترل‬
‫کرده و گزینه ها را تنظیم می کند‪.‬‬
‫شما می توانید هنگام تماشای عكس ها به صورت تمام‬
‫صفحه‪ ،‬پخش را کنترل کرده و گزینه ها را تنظیم کنید‪.‬‬
‫هنگام تماشای عكس دکمه ‪ ) ( INFO/MENU‬را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ - ]Speed[ 1‬برای انتخاب سرعت تاخیر میان عكس ها‬
‫˃‬
‫در هنگام نمایش اسالید از دکمه های ‪ /‬استفاده کنید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ - ]Effect[ 2‬برای انتخاب جلوه انتقال میان عكس در هنگام‬
‫˃‬
‫نمایش اسالید از دکمه های ‪ /‬استفاده کنید‪.‬‬
‫عملكرد‬
‫کنترل كردن نمایش عكس‬
‫‪2‬‬
‫˃‬
‫˃‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ - ]Slideshow[ 1‬نمایش اسالید را متوقف یا قطع می کند‪.‬‬
‫‪ - ]Music Select[ 3‬برای نمایش اسالید‪ ،‬موسیقی زمینه‬
‫انتخاب کنید‪( .‬صفحه ‪) 42‬‬
‫‪ - ]Music[ 2‬برای نمایش اسالید‪ ،‬موسیقی زمینه انتخاب‬
‫می کند‪.‬‬
‫‪ - ]Option[ 3‬گزینه های نمایش اسالید را نشان می دهد‪.‬‬
‫‪ - ]Rotate[ 4‬عكس را به طرف راست می چرخاند‪.‬‬
‫‪ - ]Zoom[ 5‬منوی [زوم] را نشان می دهد‪.‬‬
‫‪8:25:27‬‬
‫‪2015-09-01‬‬
‫‪BP450-P_MFL68887312_IRN_Farsi_1.0.indd 37‬‬
‫‪38‬‬
‫عملكرد‬
‫پخش پیشرفته‬
‫تكرار یك قسمت خاص‬
‫بازپخش‬
‫این دستگاه پخش قادر به تكرار قسمت مورد نظر شما است‪.‬‬
‫) را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .1‬در هنگام پخش دکمه ‪( REPEAT‬‬
‫‪ .2‬گزینه [‪ ]A-B‬را انتخاب کرده و دکمه ‪ ) ( ENTER‬را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫‪ .3‬در ابتدای قسمت مورد نظر دکمه ‪ ) ( ENTER‬را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫‪ .4‬در پایان قسمت دکمه ‪ ) ( ENTER‬را فشار دهید‪ .‬قسمت‬
‫انتخاب شده به طور مكرر پخش خواهد شد‪.‬‬
‫‪ .5‬برای بازگشت به پخش عادی‪ ،‬دکمه ‪ CLEAR‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪MOVIE‬‬
‫فایل های ویدئویی دیسك بلو‪-‬ری‪DVD /‬‬
‫‪4‬‬
‫برای انتخاب حالت تكرار مورد نظر‪ ،‬در هنگام پخش دکمه‬
‫) را فشار دهید‪.‬‬
‫‪( REPEAT‬‬
‫‪ -A-B‬قسمت انتخاب شده به طور مكرر پخش خواهد شد‪.‬‬
‫فصل ‪ -‬فصل فعلی به طور مكرر پخش خواهد شد‪( .‬فقط‬
‫‪) BD / DVD‬‬
‫عنوان ‪ -‬عنوان فعلی به طور مكرر پخش خواهد شد‪.‬‬
‫همه ‪ -‬تمامی تراك ها یا فایل به طور مكرر پخش می شوند‪.‬‬
‫(فقط فايل فيلم)‬
‫خاموش ‪ -‬به پخش عادی باز می گردد‪.‬‬
‫برای بازگشت به پخش عادی دکمه ‪ CLEAR‬را فشار دهید‪.‬‬
‫ديسك هاي صوتي‪ /‬فايل هاي صوتي‬
‫عملكرد‬
‫براي انتخاب حالت تكرار مورد نظر‪ ،‬در هنگام پخش دكمه‬
‫) را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪( REPEAT‬‬
‫ قسمت انتخاب شده به طور مكرر پخش خواهد شد‪.‬‬‫(فقط دیسك صوتی)‬
‫‪ - Track‬تراك یا فایل فعلی به طور مكرر پخش‬
‫خواهد شد‪.‬‬
‫‪ - All‬تمامی تراك ها یا فایل ها به طور مكرر پخش‬
‫خواهند شد‪.‬‬
‫‪ - All‬تراك ها یا فایل ها به طور اتفاقی باز پخش‬
‫خواهند شد‪.‬‬
‫ تراك ها یا فایل ها به طور اتفاقی پخش خواهند شد‪.‬‬‫برای بازگشت به پخش عادی دکمه را فشار دهید‪.‬‬
‫!‬
‫توجه‬
‫اين عملكرد در مورد برخي ديسك ها يا عناوين كاربرد‬
‫ندارد‪.‬‬
‫‪8:25:27‬‬
‫‪2015-09-01‬‬
‫!‬
‫توجه‬
‫شما قادر به انتخاب یك قسمت کمتر از ‪ 3‬ثانیه نیستید‪.‬‬
‫این عملكرد برای برخی از دیسك ها یا عناوین مقدور‬
‫است‪.‬‬
‫پخش از زمان انتخاب شده‬
‫‪AVCHD DVD‬‬
‫‪BD‬‬
‫‪MOVIE‬‬
‫‪ .1‬در هنگام پخش دکمه ‪ ) ( INFO/MENU‬را فشار دهید‪.‬‬
‫˃‬
‫‪ .2‬با دکمه های ‪ ]Option[ /‬را انتخاب و دکمه را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫‪ .3‬گزینه [زمان] را انتخاب کنید و سپس از چپ به راست‬
‫زمان شروع را به ترتیب ساعت‪ ،‬دقیقه و ثانیه وارد کنید‪.‬‬
‫به عنوان مثال برای یافتن صحنه ای در زمان ‪ 2‬ساعت و‬
‫‪ 10‬دقیقه و ‪ 20‬ثانیه عدد ‪ 21020‬را وارد کنید‪.‬‬
‫˃‬
‫با فشار دکمه ‪ /‬زمان پخش ‪ 60‬ثانیه به سمت جلو یا به‬
‫سمت عقب پرش می کند‪.‬‬
‫‪ .4‬برای شروع پخش از زمان انتخاب شده دکمه ‪) ( ENTER‬‬
‫را فشار دهید‪.‬‬
‫˃‬
‫‪BD‬‬
‫‪ACD‬‬
‫˃‬
‫‪AVCHD DVD‬‬
‫‪BD‬‬
‫‪MUSIC‬‬
‫‪AVCHD DVD‬‬
‫‪ACD‬‬
‫‪MUSIC‬‬
‫!‬
‫توجه‬
‫این عملكرد ممكن است در برخی از دیسك ها یا عناوین‬
‫کارآیی نداشته باشد‪.‬‬
‫با توجه به نوع فایل و توانایی سرور رسانه ديجيتال‬
‫سازگار با ‪ ، DLNA‬این عملكرد ممكن است کارآیی‬
‫نداشته باشد‪.‬‬
‫‪BP450-P_MFL68887312_IRN_Farsi_1.0.indd 38‬‬
‫عملكرد‬
‫‪39‬‬
‫انتخاب زبان زیرنویس‬
‫تماشا از یك زاویه دیگر‬
‫‪ .1‬دکمه ‪ ) ( INFO/MENU‬را هنگام پخش فشار دهید‪.‬‬
‫˃‬
‫‪ .2‬با استفاده از دکمه های ‪ ]Option[ /‬را انتخاب کرده‬
‫و دکمه ‪ ) ( ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .3‬برای انتخاب گزینه [‪ ]Subtitle‬از دکمه ‪ /‬استفاده کنید‪.‬‬
‫˃‬
‫‪ .4‬برای انتخاب زبان زيرنويس دلخواه از دکمه ‪ /‬استفاده‬
‫کنید‪.‬‬
‫)‬
‫‪ .5‬برای خروج از نمایش روی صفحه دکمه ‪( BACK‬‬
‫را فشار دهید‪.‬‬
‫اگر دیسك حاوی صحنه های ضبط شده از زوایای گوناگون‬
‫دوربین باشد‪ ،‬شما می توانید هنگام پخش زوایای آن را تغییر‬
‫دهید‪.‬‬
‫‪ .1‬دکمه ‪ ) ( INFO/MENU‬را هنگام پخش فشار دهید‪.‬‬
‫˃‬
‫‪ .2‬با استفاده از دکمه های ‪ ]Option[ /‬را انتخاب کرده‬
‫و دکمه ‪ ) ( ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .3‬برای انتخاب گزینه [‪ ]Angle‬از دکمه ‪ /‬استفاده کنید‪.‬‬
‫˃‬
‫‪ .4‬برای انتخاب زاويه دلخواه از دکمه ‪ /‬استفاده کنید‪.‬‬
‫)‬
‫‪ .5‬برای خروج از نمایش روی صفحه دکمه ‪( BACK‬‬
‫را فشار دهید‪.‬‬
‫˃‬
‫˃‬
‫˃‬
‫˃‬
‫˃‬
‫˃‬
‫توجه‬
‫‪4‬‬
‫˃‬
‫‪MOVIE‬‬
‫‪ .1‬دکمه ‪ ) ( INFO/MENU‬را هنگام پخش فشار دهید‪.‬‬
‫˃‬
‫‪ .2‬با استفاده از دکمه های ‪ ]Option[ /‬را انتخاب کرده‬
‫و دکمه ‪ ) ( ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .3‬برای انتخاب گزینه [‪ ]Audio‬از دکمه ‪ /‬استفاده کنید‪.‬‬
‫‪ .4‬برای انتخاب زبان صوتي يا كانال صوتي دلخواه از دکمه‬
‫˃‬
‫‪ /‬استفاده کنید‪.‬‬
‫)‬
‫‪ .5‬برای خروج از نمایش روی صفحه دکمه ‪( BACK‬‬
‫را فشار دهید‪.‬‬
‫!‬
‫شما می توانید هنگام پخش نسبت تصاویر تلویزیون را تغییر‬
‫دهید‪.‬‬
‫‪ .1‬دکمه ‪ ) ( INFO/MENU‬را هنگام پخش فشار دهید‪.‬‬
‫˃‬
‫‪ .2‬با استفاده از دکمه های ‪ ]Option[ /‬را انتخاب کرده‬
‫و دکمه ‪ ) ( ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .3‬برای انتخاب گزینه [‪ ]TV Aspect Ratio‬از دکمه ‪/‬‬
‫استفاده کنید‪.‬‬
‫˃‬
‫‪ .4‬برای انتخاب گزينه دلخواه از دکمه ‪ /‬استفاده کنید‪.‬‬
‫)‬
‫‪ .5‬برای خروج از نمایش روی صفحه دکمه ‪( BACK‬‬
‫را فشار دهید‪.‬‬
‫˃‬
‫‪BD‬‬
‫‪AVCHD BD‬‬
‫‪MOVIE‬‬
‫˃‬
‫‪AVCHD DVD‬‬
‫تغییر ابعاد نمايش‬
‫عملكرد‬
‫شنيدن يك صداي متفاوت‬
‫˃‬
‫˃‬
‫در برخی از دیسك ها امكان تعویض زیرنویس فقط از‬
‫طریق منوی دیسك وجود دارد‪ .‬در چنین مواردی از‬
‫گزینه های منوی دیسك دکمه ‪ TITLE/POPUP‬يا ‪DISC‬‬
‫‪ MENU‬را فشار دهید و زیرنویس مورد نظر را از منوی‬
‫دیسك انتخاب کنید‪.‬‬
‫˃‬
‫˃‬
‫˃‬
‫!‬
‫توجه‬
‫˃‬
‫‪BD‬‬
‫˃‬
‫‪AVCHD DVD‬‬
‫‪BD‬‬
‫‪MOVIE‬‬
‫‪DVD‬‬
‫!‬
‫توجه‬
‫حتی اگر مقادیر گزینه [نسبت تصاویر تلویزیون] را در‬
‫نمایش روی صفحه تغییر دهید‪ ،‬گزینه [نسبت تصاویر‬
‫تلویزیون] درمنوی [تنظیمات] تغییر نمی کند‪.‬‬
‫برخی دیسك ها ممكن است امكان تغییر انتخاب های‬
‫صوتی را فقط از طریق منوی دیسك در اختیار قرار‬
‫دهند‪ .‬در این صورت‪ ،‬دکمه ‪ TITLE/POPUP‬يا ‪DISC‬‬
‫‪ MENU‬را فشار داده و صدای مناسب را از انتخاب های‬
‫منوی دیسك انتخاب کنید‪.‬‬
‫بالفاصله پس از تغییر صدا‪ ،‬ممكن است ناهماهنگی‬
‫موقتی بین صدا و تصویر واقعی ایجاد شود‪.‬‬
‫در مورد دیسك ‪ ،BD-ROM‬فرمت صداهای متعدد‬
‫‪ 5/1‬کاناله يا ‪ 7/1‬كاناله ) همراه با [‪ ]MultiCH‬در صفحه‬
‫نمایش نشان داده شود‪.‬‬
‫‪8:25:28‬‬
‫‪2015-09-01‬‬
‫‪BP450-P_MFL68887312_IRN_Farsi_1.0.indd 39‬‬
‫‪40‬‬
‫عملكرد‬
‫تغییر صفحه كد زیرنویس‬
‫تغییر حالت تصویر‬
‫اگر زیرنویس به درستی نمایان نشود‪ ،‬شما می توانید برای‬
‫رویت صحیح فایل زیرنویس‪ ،‬صفحه کد زیرنویس را تغییر‬
‫دهید‪.‬‬
‫‪ .1‬دکمه ‪ ) ( INFO/MENU‬را هنگام پخش فشار دهید‪.‬‬
‫˃‬
‫‪ .2‬با استفاده از دکمه های ‪ ]Option[ /‬را انتخاب کرده‬
‫و دکمه ‪ ) ( ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .3‬برای انتخاب گزینه [‪ ]Code Page‬از دکمه ‪ /‬استفاده‬
‫کنید‪.‬‬
‫˃‬
‫‪ .4‬برای انتخاب كد دلخواه از دکمه ‪ /‬استفاده کنید‪.‬‬
‫شما می توانید هنگام پخش گزینه{حالت تصویر}‬
‫را تغییر دهید‪.‬‬
‫‪ .1‬دکمه ‪ ) ( INFO/MENU‬را هنگام پخش فشار دهید‪.‬‬
‫˃‬
‫‪ .2‬با استفاده از دکمه های ‪ ]Option[ /‬را انتخاب کرده‬
‫و دکمه ‪ ) ( ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .3‬برای انتخاب گزینه [‪ ]Picture Mode‬از دکمه ‪/‬‬
‫استفاده کنید‪.‬‬
‫˃‬
‫‪ .4‬برای انتخاب گزينه دلخواه از دکمه ‪ /‬استفاده کنید‪.‬‬
‫)‬
‫‪ .5‬برای خروج از نمایش روی صفحه دکمه ‪( BACK‬‬
‫را فشار دهید‪.‬‬
‫‪BD‬‬
‫˃‬
‫˃‬
‫˃‬
‫˃‬
‫˃‬
‫˃‬
‫˃‬
‫‪MOVIE‬‬
‫‪AVCHD DVD‬‬
‫‪MOVIE‬‬
‫˃‬
‫تنظیم گزینه [تنظیمات کاربر]‬
‫‪ .1‬دکمه ‪ ) ( INFO/MENU‬را هنگام پخش فشار دهید‪.‬‬
‫˃‬
‫‪ .2‬با استفاده از دکمه های ‪ ]Option[ /‬را انتخاب کرده‬
‫و دکمه ‪ ) ( ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .3‬برای انتخاب گزینه [‪ ]Picture Mode‬از دکمه ‪/‬‬
‫استفاده کنید‪.‬‬
‫˃‬
‫‪ .4‬برای انتخاب گزينه[‪ ]User setting‬از دکمه ‪ /‬استفاده‬
‫کنید‪.‬‬
‫˃‬
‫˃‬
‫˃‬
‫‪4‬‬
‫عملكرد‬
‫˃‬
‫‪ .5‬برای خروج از نمایش روی صفحه دکمه ‪( BACK‬‬
‫را فشار دهید‪.‬‬
‫)‬
‫˃‬
‫˃‬
‫˃‬
‫‪8:25:28‬‬
‫‪2015-09-01‬‬
‫˃‬
‫˃‬
‫˃‬
‫‪ .5‬برای˃تنظيم گزينه هاي [‪ ]Picture Mode‬از دكمه هاي‬
‫‪ / /‬استفاده كنيد‪.‬‬
‫گزينه [‪ ]Default‬را انتخاب كرده و سپس دكمه ‪ENTER‬‬
‫( ) را فشار دهید‪.‬‬
‫˃‬
‫‪ .6‬براي انتخاب گزينه[‪ ]Close‬از دكمه هاي ‪/ / /‬‬
‫استفاده كرده و براي اتمام تنظيمات دكمه ‪) ( ENTER‬‬
‫را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪/‬‬
‫‪BP450-P_MFL68887312_IRN_Farsi_1.0.indd 40‬‬
‫عملكرد‬
‫‪41‬‬
‫مشاهده اطالعات محتوا‬
‫انتخاب يك فایل زیرنویس‬
‫این دستگاه پخش قادر به نمایش اطالعات فهرست است‪.‬‬
‫˃‬
‫‪ .1‬با استفاده از دکمه های ‪ / / /‬یك فایل انتخاب‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬دکمه ‪ ) ( INFO/MENU‬را فشار دهید‪.‬‬
‫اطالعات فایل برروی صفحه نمایان خواهد شد‪.‬‬
‫در هنگام پخش فیلم می توانید با فشار دکمه ‪TITLE/POPUP‬‬
‫اطالعات فایل را نمایش دهید‪.‬‬
‫اگر نام فایل زیرنویس متفاوت از نام فیلم باشد‪ ،‬باید پیش‬
‫از پخش فیلم در منوی [فیلم] فایل زیرنویس را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ .1‬برای انتخاب فایل زیرنویس مورد نظر در منوی [فيلم] باید‬
‫˃‬
‫از دکمه های ‪ / / /‬استفاده کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬دکمه ‪ ) ( ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫˃‬
‫˃‬
‫˃‬
‫˃‬
‫˃‬
‫˃‬
‫‪MOVIE‬‬
‫!‬
‫‪MOVIE‬‬
‫توجه‬
‫اطالعات نمایان شده برروی صفحه ممكن است در مقایسه‬
‫با اطالعات واقعی صحیح نباشد‪.‬‬
‫تغییر نمایش ليست محتوا‬
‫‪MOVIE‬‬
‫‪MUSIC‬‬
‫‪PHOTO‬‬
‫‪8:25:29‬‬
‫‪2015-09-01‬‬
‫!‬
‫توجه‬
‫چنانچه هنگام پخش دکمه (‪ )STOP‬را فشار دهید‬
‫انتخاب زیرنویس لغو می شود‪.‬‬
‫این عملكرد برای پخش فایل در سرور شبكه خانگی‬
‫مقدور نیست‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫عملكرد‬
‫در منوی [فيلم]‪[ ،‬عكس] يا [موسيقي] می توانید نمای لیست‬
‫را تغییر دهید‪.‬‬
‫دکمه قرمز (‪ ) R‬را چندین بار فشار دهید‪.‬‬
‫برای عدم انتخاب فایل زیرنویس دکمه را ‪) ( ENTER‬‬
‫دوباره فشار دهید‪ .‬هنگام پخش فیلم فایل زیرنویس انتخاب‬
‫شده نمایان خواهد شد‪.‬‬
‫‪BP450-P_MFL68887312_IRN_Farsi_1.0.indd 41‬‬
‫˃‬
‫˃‬
‫˃‬
‫‪Disc, USB‬‬
‫‪Disc, USB‬‬
‫˃‬
‫˃‬
‫˃‬
‫‪4‬‬
‫محل عكس‬
‫دستگاه موجود‬
‫!‬
‫˃‬
‫‪PHOTO‬‬
‫شما می توانید هنگام گوش کردن به فایل های موسیقی‪،‬‬
‫فایل های عكس را تماشا کنید‪.‬‬
‫‪ .1‬هنگام تماشای عكس به صورت تمام صفحه‪ ،‬برای نمایش‬
‫منوی گزینه دکمه ‪ ) ( INFO/MENU‬را فشار دهید‪.‬‬
‫˃‬
‫‪ .2‬برای انتخاب یك[‪ ]Option‬از دکمه های ‪ /‬استفاده‬
‫کرده و دکمه ‪ ) ( ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .3‬برای انتخاب گزینه [انتخاب موسیقی] از دکمه ‪ /‬استفاده‬
‫كرده و دكمه ‪ ) ( ENTER‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪ .4‬برای انتخاب یك دستگاه از دکمه های استفاده ‪ /‬کرده‬
‫و دکمه ‪ ) ( ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫با توجه به محل فایل عكس کنونی‪ ،‬دستگاه موجود ممكن‬
‫است متفاوت باشد‪.‬‬
‫‪MOVIE‬‬
‫اگر فایل در قالب ‪ 3‬بعدی کدگذاری شده باشد‪ ،‬این عملكرد‬
‫به شما امكان پخش محتوای ‪ 3‬بعدی را می دهد‪.‬‬
‫‪ .1‬هنگام پخش دكمه ‪ ) ( INFO/MENU‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫˃‬
‫‪ .2‬با استفاده از دکمه های ‪ /‬گزینه [‪ ]3D‬را انتخاب کرده‬
‫و دکمه‪ ) ( ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫˃‬
‫‪ .3‬با استفاده از دکمه های ‪ / / /‬حالت مناسب (پهلو‬
‫به پهلو‪ ،‬باال و پایین) که فایل به آن روش به صورت ‪3‬‬
‫بعدی کدگذاری شده است را انتخاب نمایید‪.‬‬
‫˃‬
‫گوش کردن به موسیقی در هنگام‬
‫نمایش اسالید‬
‫پخش فایل سه بعدی‬
‫˃‬
‫‪42‬‬
‫عملكرد‬
‫توجه‬
‫اگر زیرنویس به درستی نمایان نشود‪ ،‬گزینه ‪ 3‬بعدی‬
‫تلویزیون را خاموش کنید و گزینه ‪ 3‬بعدی دستگاه را‬
‫روشن کنید‪.‬‬
‫‪MTP‬‬
‫عملكرد‬
‫‪MTP‬‬
‫‪Media server‬‬
‫‪Media server‬‬
‫˃‬
‫˃‬
‫‪ .5‬با استفاده از دكمه ‪ /‬فايل يا پوشه مورد نظر براي‬
‫پخش را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫براي نمايش پوشه قبلي‪ ،‬گزينه‬
‫‪ ) ( ENTER‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫!‬
‫را انتخاب و دكمه‬
‫توجه‬
‫هنگام انتخاب فایل صوتی از یك سرور‪ ،‬انتخاب پوشه‬
‫مقدور نیست‪ .‬فقط انتخاب فایل امكان پذیراست‪.‬‬
‫˃‬
‫‪ .6‬برای اتمام انتخاب موسیقی از دکمه برای انتخاب [‪]OK‬‬
‫استفاده کرده و سپس دکمه ‪ ) ( ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪8:25:30‬‬
‫‪2015-09-01‬‬
‫‪BP450-P_MFL68887312_IRN_Farsi_1.0.indd 42‬‬
‫عملكرد‬
‫قابليت هاي پيشرفته‬
‫بهره مندي از ™‪BD-Live‬‬
‫‪BD‬‬
‫اخطار‬
‫�‬
‫‪LG AV Remote‬‬
‫شما می توانید از طریق شبكه‪ ،‬این دستگاه را توسط‬
‫گوشی آی فون یا اندروید کنترل کنید‪ .‬این دستگاه و گوشی‬
‫همراه باید به دستگاه شبكه بی سیم نظیر اکسس پوینت‬
‫متصل شوند‪ .‬برای کسب اطالعات بیشتر پیرامون “‪LG AV‬‬
‫‪ ”Remote‬از تارنمای “‪ ”Apple iTunes‬یا “‪Google‬‬
‫‪( Android Market‬فروشگاه بازی گوگل) دیدن کنید‪.‬‬
‫حالت صدای اختصاصی‬
‫با دانلود نمودن برنامه کاربردی “‪ ”LG AV Remote‬بر روی‬
‫گوشی هوشمند یا تبلت‪ ،‬می توانید هدست را متصل نموده‬
‫و از صدای دستگاه پخش بر روی دستگاه های هوشمندتان‬
‫بهره مند شوید‪.‬‬
‫این قابلیت‪ ،‬سیگنال تصویر را از طریق کابل ‪ HDMI‬به‬
‫تلویزیون و سیگنال صدا را از طریق ‪ Wi-Fi‬به گوشی‬
‫هوشمند یا تبلت ارسال می کند‪ .‬برای اطالعات بیشتر به منوی‬
‫کمك برنامه کاربردی “‪ ”LG AV Remote‬مراجعه نمایید‪.‬‬
‫!‬
‫توجه‬
‫وقتي با استفاده از ‪ MUSIC flow‬از دستگاه استفاده‬
‫مي كنيد‪ ،‬حالت صداي اختصاصي غير ممكن مي شود‪.‬‬
‫در برخي مدلها‪ ،‬پشتيباني از حالت صداي اختصاصي و‬
‫هماهنگي متعدد پشتيباني نمي شود‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫عملكرد‬
‫‪ BD-ROM‬با پشتیبانی از ‪ BD-Live‬كه داراي عملكرد شبكه‬
‫است به شما امكان می دهد از عملكردهای بیشتری نظیر‬
‫دانلود فیلم های جدید با اتصال این دستگاه به اینترنت بهره مند‬
‫شوید‪.‬‬
‫‪ .1‬اتصال شبكه و تنظیمات را بررسی کنید‪( .‬صفحه ‪)15‬‬
‫‪ .2‬یك دستگاه ذخیره ‪ USB‬به درگاه ‪ USB‬واقع در پانل جلوي‬
‫دستگاه قرار دهيد‪.‬‬
‫برای دانلود محتوا به یك دستگاه ذخیره ‪ USB‬نیاز دارید‪.‬‬
‫‪ .3‬دکمه ‪ ) ( HOME‬را فشار دهید و در منوی [تنظيمات]‬
‫گزینه [‪ ]BD-LIVE connection‬را تنظیم کنید‪( .‬صفحه‬
‫‪.)20‬‬
‫با توجه به دیسك ممكن است عملكرد ‪ BD-Live‬ممكن‬
‫است كار نكند البته اگر گزینه [‪]BD-LIVE connection‬‬
‫در حالت [‪ ]Partially Permitted‬تنظیم شده باشد‪.‬‬
‫‪ .4‬یك ‪ BD-ROM‬مجهز به ‪ BD-Live‬قرار دهيد‪.‬‬
‫با توجه به دیسك عملكردها متفاوت هستند‪ .‬به دفترچه‬
‫راهنمای همراه دیسك مراجعه شود‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫هنگام دانلود محتوا یا زمانی که دیسك بلو ‪ -‬ری در‬
‫داخل سینی دیسك است دستگاه ‪ USB‬را بیرون نكشید‪.‬‬
‫در غیر این صورت دستگاه ‪ USB‬آسیب دیده و قابلیت‬
‫های ‪ BD-Live‬به درستی عمل نخواهند کرد‪ .‬چنانچه‬
‫دستگاه ‪ USB‬متصل شده به دلیل مورد فوق معیوب شود‬
‫شما می توانید آن را در رایانه فرمت کرده و دوباره آن را‬
‫با این دستگاه استفاده کنید‪.‬‬
‫!‬
‫توجه‬
‫محتوای برخی از ها ممكن است توسط صاحبان آنها در‬
‫برخی از کشورها قابل استفاده نباشند‪.‬‬
‫عمل لود و آغاز محتوای ‪ BD-Live‬چند دقيقه اي به طول‬
‫می انجامد‪.‬‬
‫برای ‪ BD-Live‬از درایو فلش ‪ HDD/ USB‬جانبی فرمت‬
‫شده ‪ FAT32‬با استفاده کنید‪.‬‬
‫‪8:25:30‬‬
‫‪2015-09-01‬‬
‫‪BP450-P_MFL68887312_IRN_Farsi_1.0.indd 43‬‬
‫‪44‬‬
‫عملكرد‬
‫ضبط دیسك صوتی‬
‫شما می توانید یك تراك یا تمامی تراك های ديسك صوتی را‬
‫بر روی دستگاه ‪ USB‬ضبط کنید‪.‬‬
‫‪ .1‬دستگاه ذخیره ‪ USB‬را به پورت ‪ USB‬واقع در پانل جلو‬
‫متصل کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬یك دیسك صوتی در دستگاه قرار دهید‪.‬‬
‫عمل پخش به طور خودکار آغاز می شود‪.‬‬
‫‪ .3‬برای شروع [ضبط] دکمه قرمز ( ‪ ) R‬را فشار دهید‪.‬‬
‫حالت توقف‬
‫هنگام پخش‬
‫ضبط تراك‬
‫تمام تراك ها‬
‫پخش تراك‬
‫زمان ضبط‬
‫سرعت ‪4X‬‬
‫سرعت ‪1X‬‬
‫!‬
‫‪4‬‬
‫عملكرد‬
‫‪8:25:30‬‬
‫�‬
‫اخطار‬
‫قابلیت های ضبط یا کپی این دستگاه فقط برای مصارف‬
‫شخصی و غیرتجاری است‪ .‬انجام کپی غیرمجاز از آثار‬
‫دارای منع تكثیر‪ ،‬از جمله برنامه رایانه ای‪ ،‬فایل ها‪ ،‬آثار‬
‫تصویری و صوتی منجر به نقض قانون کپی رایت شده‬
‫و منجر به جرم می گردد‪ .‬از این دستگاه نباید برای‬
‫چنین مقاصدی استفاده نمود‪ .‬شرکت ال جی هیچ گونه‬
‫مسئولیتی در قبال توزیع یا استفاده از موارد غیرمجاز به‬
‫منظور استفاده تجاری ندارد‪.‬‬
‫متعهد بوده و به قوانین کپی‬
‫رایت احترام بگذارید‪.‬‬
‫توجه‬
‫برای ضبط از روي ديسك صوتي‪ ،‬از درایو فلش ‪USB‬‬
‫‪ HDD/‬جانبی فرمت شده با ‪ FAT32‬استفاده کنید‪.‬‬
‫تراك صوتی به صورت فایل صوتی ‪ 192‬کیلو بیت‬
‫در ثانیه ضبط می شود‪.‬‬
‫زمان ضبط داخل جدول تقریبی است‪.‬‬
‫زمان ضبط واقعی برروی دستگاه ‪ ، USB‬بستگی به‬
‫توانایی دستگاه ذخیره ‪ USB‬دارد‪.‬‬
‫هنگام ضبط برروی دستگاه ‪ USB‬از موجود بودن حداقل‬
‫فضای خالی ‪ 50‬مگابایتی مطمئن شوید‪.‬‬
‫برای انجام ضبط صحیح طول زمان موسیقی باید بیش‬
‫از ‪ 20‬ثانیه باشد‪.‬‬
‫هنگام ضبط از روی دیسك صوتی دستگاه ‪ USB‬را‬
‫خاموش نكرده یا دستگاه را بیرون نكشید‪.‬‬
‫هنگام ضبط از روي ديسك صوتي‪ ،‬استفاده از عملكرد‬
‫‪ MUSIC flow‬غير ممكن است‪.‬‬
‫‪2015-09-01‬‬
‫‪BP450-P_MFL68887312_IRN_Farsi_1.0.indd 44‬‬
‫عملكرد‬
‫˃‬
‫˃‬
‫‪8:25:32‬‬
‫‪2015-09-01‬‬
‫‪4‬‬
‫عملكرد‬
‫برای اطالعات بیشتر پیرامون هر سرویس‪ ،‬از ارائه کننده‬
‫آن محتوا سوال کرده یا پیوند پشتیبانی آن سرویس را‬
‫دیدن کنید‪.‬‬
‫محتوای سرویس های ممتاز و اطالعات مربوطه از جمله‬
‫درگاه کاربر قابل تغییر است‪ .‬برای کسب آخرین اطالعات‬
‫به وب سایت هر سرویس مراجعه کنید‪.‬‬
‫هنگامی که برای نخستین بار به قابلیت [ممتاز] دسترسی‬
‫پیدا می کنید‪ ،‬تنظیمات کشور نمایان می شود‪.‬‬
‫برای تغییر تنظیمات کشور به [تنظيمات] > [شبكه] >‬
‫[تنظيم خدمات هوشمند] > [تنظيم كشور] برويد‪.‬‬
‫بروید‪ .‬در منوی [تنظيم كشور] گزينه [‪ ]Manual‬را‬
‫انتخاب كرده و دكمه را ‪ ) ( ENTER‬فشار دهيد‪.‬‬
‫˃‬
‫˃‬
‫˃‬
‫!‬
‫توجه‬
‫‪ LG smart Hi-Fi audio system MUSIC flow‬امكان‬
‫پخش موسيقي را از چند بلندگو به صورت بي سيم فراهم‬
‫مي كند‪.‬‬
‫با استفاده از ‪ MUSIC flow‬مي توانيد از محتواي صوتي در‬
‫حال پخش با اين دستگاه‪ ،‬با كيفيت باال بهره مند شويد‪.‬‬
‫‪ .1‬ارتباط شبكه و تنظيمات آن را بررسي كنيد (صفحه ‪.)15‬‬
‫دستگاه پخش و بلندگوها بايد به يك شبكه متصل شده‬
‫باشند‪.‬‬
‫‪ .2‬در هنگام پخش موسيقي‪ ،‬دكمه ي سبز رنگ (‪ )G‬را فشار‬
‫دهيد‪ .‬با استفاده از دكمه ‪ /‬بلندگوها را انتخاب كرده‬
‫و دكمه ‪ ) ( ENTER‬را فشار دهيد‪ .‬براي تغيير كانال ‪،‬‬
‫هنگامي كه بلندگوي تيك خورده در حالت انتخاب است‬
‫˃‬
‫دكمه را فشار دهيد و با استفاده از دكمه هاي ‪/ / /‬‬
‫گزينه خروجي را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫˃‬
‫˃‬
‫˃‬
‫‪ .4‬با استفاده از دکمه های ‪ / / /‬یك سرویس آنالین‬
‫انتخاب کرده و دکمه ‪ ) ( ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ACD‬‬
‫‪MUSIC‬‬
‫˃‬
‫شما می توانید از طریق اینترنت با استفاده از قابلیت‬
‫ممتاز از خدمات محتوای متنوع استفاده کنید‪.‬‬
‫‪ .1‬اتصال شبكه و تنظیمات را بررسی کنید‪( .‬صفحه ‪)15‬‬
‫‪ .2‬دکمه ‪ ) ( HOME‬را فشار دهید‪.‬‬
‫˃‬
‫‪ .3‬با استفاده از دکمه های ‪ /‬گزینه[‪ ]Premium‬را‬
‫انتخاب کرده و دکمه ‪ ) ( ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫بهره مندي از صداي ‪LG‬‬
‫‪Multi-room Audio‬‬
‫(‪)LG Music Flow‬‬
‫˃‬
‫استفاده از محتوای ممتاز‬
‫‪45‬‬
‫اگر گزينه [‪ ]Mute Blu-ray Disc™ Player‬را انتخاب‬
‫كرده باشيد‪ ،‬فقط از طريق ‪ MUSIC flow‬قادر به شنيدن‬
‫خواهيد بود‪.‬‬
‫‪ .3‬براي اتمام انتخاب بلندگو‪ ،‬گزينه [‪ ]OK‬را انتخاب كرده و‬
‫دكمه ‪ ) ( ENTER‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪BP450-P_MFL68887312_IRN_Farsi_1.0.indd 45‬‬
‫‪46‬‬
‫عملكرد‬
‫!‬
‫توجه‬
‫توصيه مي شود براي آن كه پخش يكنواختي را داشته‬
‫باشيد‪ ،‬حداكثر ‪ 4‬بلندگو متصل كنيد‪.‬‬
‫تداخل سيگنال مي تواند منجر به توقف پخش شود‪.‬‬
‫اگر پخش يكنواخت نبود‪ ،‬ارتباط به طور خودكار قطع‬
‫مي شود‪.‬‬
‫وقتي حالت صداي اختصاصي را اجرا مي كنيد‪ ،‬اين‬
‫عملكرد غير فعال مي گردد‪.‬‬
‫اگر ‪ MUSIC flow‬در ليست نشان داده شده نيست‪،‬‬
‫تنظيم شبكه را در منوي تنظيم بازنشاني كنيد‪.‬‬
‫چنانچه در هنگام پخش با ‪ ، MUSIC flow‬دكمه ‪BACK‬‬
‫) را براي بازگشت به جستجوي فايل فشار دهيد‪،‬‬
‫(‬
‫پخش ‪ MUSIC flow‬متوقف مي گردد‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫عملكرد‬
‫‪8:25:32‬‬
‫‪2015-09-01‬‬
‫‪BP450-P_MFL68887312_IRN_Farsi_1.0.indd 46‬‬
‫عيب يابي‬
‫‪47‬‬
‫عيب يابي‬
‫عمومي‬
‫ايراد‬
‫علت و راه حل‬
‫دستگاه روشن نمی شود‪.‬‬
‫دو شاخه را در پریز دیواری محكم کنید‪.‬‬
‫از اينكه آداپتور كام ً‬
‫ال به دستگاه متصل است‪ ،‬اطمينان حاصل نماييد‪.‬‬
‫دستگاه عمل پخش را آغاز‬
‫نمی کند‪.‬‬
‫یك دیسك قابل پخش قرار دهید‪( .‬نوع دیسك‪ ،‬سیستم رنگ و کد منطقه ای‬
‫را بررسی کنید)‪.‬‬
‫طرف قابل پخش دیسك را به سمت پایین قرار دهید‪.‬‬
‫دیسك را به طور صحیح در سینی و در درون خطوط دایره ای قرار دهید‪.‬‬
‫دیسك را تمیز کنید‪.‬‬
‫عملكرد رتبه بندی را لغو کرده یا سطح آن را تغییر دهید‪.‬‬
‫دستگاه ‪ USB‬متصل شده شناسایی‬
‫نمی شود‪.‬‬
‫از کابل ‪ USB‬دیگری استفاده کنید‪ ،‬برخی از کابل های ‪ USB‬پشتیبانی نمی شوند‪.‬‬
‫اگر از کابل رابط ‪ USB‬يا ‪ USB HUB‬استفاده می کنید‪ ،‬دستگاه هاي ‪ USB‬قابل‬
‫پشتیبانی نیستند‪.‬‬
‫دستگاه ‪ USB‬که به هنگام اتصال به رایانه به برنامه اضافی نیاز داشته باشد‬
‫قابل پشتیبانی نیست‪.‬‬
‫این دستگاه فقط از درایو فلش ‪ USB‬و ‪ HDD‬جانبی که با ‪ FAT32‬یا ‪ NTFS‬فرمت‬
‫شده باشند پشتیبانی می کند‪.‬‬
‫زوایه قابل تغییر نیست‪.‬‬
‫قابلیت زوایای متعدد برروی ‪ DVD‬در حال پخش‪ ،‬ضبط نشده است‪.‬‬
‫قادر به پخش فایل های فیلم‪ ،‬عكس‬
‫یا موسیقی نیست‪.‬‬
‫فایل ها با فرمتی که دستگاه قادر به پخش آن است ضبط نشده اند‪.‬‬
‫دستگاه قادر به پشتیبانی از کدگذاری فایل فیلم نیست‪.‬‬
‫دستگاه کنترل از راه دور به‬
‫درستی کار نمی کند‪.‬‬
‫دستگاه کنترل از راه دور به طرف حس گر گیرنده دستگاه نیست‪.‬‬
‫دستگاه کنترل از راه دور فاصله زیادی با دستگاه دارد‪.‬‬
‫مانعی برسر راه دستگاه کنترل از راه دور و دستگاه وجود دارد‪.‬‬
‫باطری های دستگاه کنترل از راه دور فرسوده شده اند‪.‬‬
‫دستگاه به برق متصل است اما‬
‫روشن یا خاموش نمی شود‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫عيب يابي‬
‫دستگاه درست كار نمي كند‪.‬‬
‫اين دستگاه و دستگاه هاي جانبي (تلويزيون‪ ،‬پخش ‪ ، DVD‬آمپلي فاير‪ ،‬غيره)‬
‫متصل شده را خاموش كنيد‪.‬‬
‫سيم اين دستگاه و دستگاه هاي جانبي (تلويزيون‪ ،‬پخش ‪ ، DVD‬آمپلي فاير‪ ،‬غيره)‬
‫متصل شده را از پريز خارج كرده و دوباره به پريز متصل كنيد‪.‬‬
‫شما می توانید دستگاه را به روش زیر بازنشانی کنید‪.‬‬
‫سیم برق را از پریز بیرون بكشید‪ ،‬پس از ‪ 5‬ثانیه آن را دوباره به پریز‬
‫وصل کنید‪.‬‬
‫دستگاه به طور عادی کار‬
‫نمی کند‪.‬‬
‫‪8:25:32‬‬
‫‪2015-09-01‬‬
‫‪BP450-P_MFL68887312_IRN_Farsi_1.0.indd 47‬‬
‫‪48‬‬
‫عيب يابي‬
‫شبكه‬
‫ايراد‬
‫علت و راه حل‬
‫قابليت ‪ BD-Live‬عمل نمي كند‪.‬‬
‫دستگاه ذخیره ‪ USB‬متصل شده دارای فضای کافی نیست‪ .‬دستگاه ذخیره ‪USB‬‬
‫با حداقل ظرفیت آزاد ‪ 1‬گیگابایت متصل کنید‪.‬‬
‫از این که دستگاه به طور صحیح به شبكه محلی متصل شده است و قادر به‬
‫دستیابی به اینترنت است اطمینان حاصل کنید‪( .‬صفحه ‪.)15‬‬
‫سرعت پهنای باند شما به اندازه کافی برای استفاده از قابلیت های سریع نیست‪.‬‬
‫با با ارائه كننده سرويس اينترنت تماس بگیرید و توصیه می شود سرعت پهنای‬
‫باندتان را افزایش دهید‪.‬‬
‫در منوی [تنظیمات] گزینه [‪ ]BD-LIVE connection‬در حالت [‪]Prohibited‬‬
‫تنظیم شده است‪.‬این گزینه را در حالت [‪ ]Permitted‬تنظیم کنید‪.‬‬
‫خدمات ویدئویی (نظیر یوتیوب‪ ،‬غیره‬
‫متوقف شده و یا هنگام پخش دچار‬
‫وقفه می شود‪.‬‬
‫ممكن است سرعت اینترنت تان پایین باشد‪ .‬با ارائه كننده سرويس اينترنت تماس‬
‫بگیرید‪ .‬توصیه می شود سرعت پهنای باندتان را افزایش دهید‪.‬‬
‫سرورهای رسانه در فهرست‬
‫دستگاه نیستند‪.‬‬
‫نرم افزار دیوار آتشین یا آنتی ویروس برروی سرورتان در حال کار است‪ .‬نرم‬
‫افزار دیوار آتشین یا آنتی ویروس در حال کار برروی رایانه یا سرور را خاموش‬
‫کنید‪.‬‬
‫دستگاه پخش به شبكه محلی که رایانه یا سرورتان متصل است‪ ،‬وصل نشده‬
‫است‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫عيب يابي‬
‫‪8:25:32‬‬
‫‪2015-09-01‬‬
‫‪BP450-P_MFL68887312_IRN_Farsi_1.0.indd 48‬‬
‫عيب يابي‬
‫‪49‬‬
‫تصوير‬
‫ايراد‬
‫علت و راه حل‬
‫تصویری در کار نیست‪.‬‬
‫حالت ورودی تصویر مناسب برروی تلویزیون را انتخاب کنید تا تصویر بر روی‬
‫صفحه تلویزیون نمایان شود‪.‬‬
‫اتصال تصویر را محكم کنید‪.‬‬
‫در منوی [تنظیمات] گزینه [‪ ]HDMI Color Setting‬را بررسی کنید که در حالت‬
‫درست باشد تا اتصال تصویرتان برقرار گردد‪.‬‬
‫ممكن است تلویزیون تان قادر به پشتیبانی از وضوح تنظیم شده دستگاه پخش‬
‫نباشد‪ .‬وضوح را تغییر دهید تا تصویر نمایان شود‪.‬‬
‫جك ‪ HDMI OUT‬دستگاه پخش به یك دستگاه ‪ DVI‬که از قوانين محافظت از کپی‬
‫رایت پشتیبانی نمی کند متصل شده است‪.‬‬
‫تصویر با برفك همراه است‪.‬‬
‫سیستم رنگ دیسك در حال پخش با سیستم رنگ تلویزیون تطابق ندارد‪.‬‬
‫وضوحی را که تلویزیون تان پشتیبانی می کند تنظیم کنید‪.‬‬
‫دیسك سه بعدی بلو ‪ -‬ری در‬
‫حال پخش است اما پخش سه بعدی‬
‫در کار نیست‪.‬‬
‫با کابل ‪( HDMI‬نوع ‪ ،A‬پر سرعت) دستگاه پخش را به تلویزیون متصل کنید‪.‬‬
‫ممكن است تلویزیون از فرمت ‪ HDMI‬سه بعدی پشتیبانی نكند‪.‬‬
‫گزینه [حالت ‪ 3‬بعدی] در منوی [تنظیمات] در حالت [خاموش] است‪ ،‬این گزینه را‬
‫در حالت [روشن] کنید‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫شما می توانید به منظور باالتر بردن عملكرد دستگاه یا افزودن قابلیت های جدید‪ ،‬دستگاه پخش تان را با استفاده از آخرین‬
‫نرم افزار به روز رسانی کنید‪ .‬به منظور دریافت آخرین نرم افزار این دستگاه پخش (در صورت موجود بودن) لطف ًا از تارنمای‬
‫‪ http://www.lg.com‬دیدن کنید یا با مرکز خدمات مشتریان ال جی الكترونیكس تماس بگیرید‪.‬‬
‫عيب يابي‬
‫پشتیبانی از مشتری‬
‫اطالعیه نرم افزار متن باز‬
‫برای دریافت کد منبع مربوطه درپوشش ‪ GPL, LGPL, MPL‬و سایر امتیازات متن باز‪ ،‬لطف ًا از تارنمای ‪http://opensource.‬‬
‫‪ lge.com‬دیدن کنید‪.‬‬
‫تمامی عبارات به کار رفته پیرامون امتیاز‪ ،‬ابطال ضمانت و مطالب پیرامون کپی رایت با کد منبع برای دانلود موجود هستند‪.‬‬
‫همچنين شركت ال جي الكترونيكس به منظور حذف هزينه هاي توزيع ( چون هزينه رسانه‪ ،‬حمل و نقل) كد منبع آزاد را بر روي‬
‫لوح فشرده ارائه كرده است‪ ،‬براي دريافت آن با آدرس ‪ [email protected]‬مكاتبه نماييد‪ .‬اين پيشنهاد ويژه تا ‪ 3‬ماه از‬
‫تاريخ خريد دستگاه معتبر است‪.‬‬
‫‪8:25:32‬‬
‫‪2015-09-01‬‬
‫‪BP450-P_MFL68887312_IRN_Farsi_1.0.indd 49‬‬
‫‪50‬‬
‫ضميمه‬
‫کنترل تلویزیون با استفاده‬
‫از دستگاه کنترل از راه دور‬
‫ارائه شده‬
‫شما می توانید با استفاده از دکمه های زیر تلویزیون را کنترل‬
‫کنید‪.‬‬
‫راه اندازی دستگاه کنترل از راه دور‬
‫برای کنترل تلویزیون‬
‫شما می توانید با استفاده از کنترل تعبیه شده‪ ،‬تلویزیون را‬
‫به کار بیندازید‪.‬‬
‫در صورتی که تلویزیون در فهرست زیر موجود است‪ ،‬کد‬
‫کارخانه سازنده را وارد نمایید‪.‬‬
‫‪ .1‬ضمن فشار دکمه (‪ )TV POWER‬با استفاده از دکمه‬
‫اعداد کد سازنده تلویزیون را وارد نمایید‪( .‬به جدول زیر‬
‫مراجعه نمایید‪).‬‬
‫سازنده‬
‫مي توانيد‬
‫با فشار‬
‫)‪(TV POWER‬‬
‫‪6‬‬
‫ضميمه‬
‫‪8:25:33‬‬
‫تلویزیون را روشن یا خاموش‬
‫می کند‪.‬‬
‫‪INPUT‬‬
‫منبع تلویزیون را بین حالت‬
‫تلویزیون و سایر حالت ها تغییر‬
‫می دهد‪.‬‬
‫–‪VOL +/‬‬
‫صدای تلویزیون را تنظیم می کند‪.‬‬
‫!‬
‫شماره كد‬
‫‪LG‬‬
‫‪1(Default), 2‬‬
‫‪Zenith‬‬
‫‪1, 3, 4‬‬
‫‪GoldStar‬‬
‫‪1, 2‬‬
‫‪Samsung‬‬
‫‪6, 7‬‬
‫‪Sony‬‬
‫‪8, 9‬‬
‫‪Hitachi‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ .2‬برای پایان تنظیمات دکمه (‪ )TV POWER‬را رها کنید‪.‬‬
‫با توجه به تلویزیون ممكن است حتی پس از وارد کردن‬
‫کد کارخانه برخی از دکمه ها یا تمامی آنها کار نكنند‪.‬‬
‫هنگام تعویض باطری شماره کد به وضعیت پیش فرض‬
‫باز می گردد‪ .‬کد صحیح را دوباره وارد کنید‪.‬‬
‫توجه‬
‫با توجه به دستگاه متصل شده‪ ،‬ممكن است با برخی از‬
‫دکمه ها نتوانيد تلويزيون تان را كنترل كنيد‪.‬‬
‫‪2015-09-01‬‬
‫‪BP450-P_MFL68887312_IRN_Farsi_1.0.indd 50‬‬
‫ضميمه‬
‫به روز رسانی نرم افزار‬
‫شبكه‬
‫اعالم به روز رسانی شبكه‬
‫هرچند وقت یك بار‪ ،‬بهبود عملكرد و ‪ /‬یا قابلیت های اضافه یا‬
‫سایر خدمات‪ ،‬ممكن است برای دستگاهی که به شبكه خانگی‬
‫باند عریض وصل است‪ ،‬آماده شود‪.‬‬
‫در صورت موجود بودن نرم افزار جدید و اتصال دستگاه‬
‫به شبكه خانگی باند عریض‪ ،‬دستگاه مطابق زیر به روز‬
‫رسانی را به شما اطالع می دهد‪.‬‬
‫گزینه ‪:1‬‬
‫‪ .1‬وقتی دستگاه پخش را روشن می کنید‪ ،‬منوی به روز‬
‫رسانی برروی صفحه نمایان می شود‪.‬‬
‫˃‬
‫‪ .2‬برای انتخاب گزینه دلخواه از دکمه ‪ /‬استفاده کرده و‬
‫سپس دکمه ‪ ) ( ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫˃‬
‫]‪[OK‬‬
‫]‪[Cancel‬‬
‫به روز رساني نرم افزار آغاز‬
‫مي شود‪.‬‬
‫از منوي به روز رساني خارج شده‬
‫و منوي نمايان مي شود‪.‬‬
‫به روز رسانی نرم افزار‬
‫شما می توانید به منظور بهبود عملكرد دستگاه و ‪ /‬یا افزودن‬
‫قابلیت های جدید با استفاده از آخرین نرم افزار این دستگاه‬
‫پخش را به روز رسانی کنید‪ .‬شما می توانید با اتصال مستقیم‬
‫دستگاه به سرور به روز رسانی نرم افزار‪ ،‬نرم افزار را به‬
‫روز رسانی کنید‪.‬‬
‫!‬
‫توجه‬
‫پیش از به روز رسانی نرم افزار دستگاه پخش‪ ،‬دیسك‬
‫را از دستگاه خارج کرده و یا دستگاه ‪ USB‬را از آن‬
‫جدا کنید‪.‬‬
‫پیش از به روز رسانی نرم افزار دستگاه پخش‪ ،‬دستگاه‬
‫را خاموش و آن را دوباره روشن کنید‪.‬‬
‫در طول فرآیند به روز رسانی نرم افزار‪ ،‬دستگاه را‬
‫خاموش نكرده یا سیم برق آن را از پریز بیرون نكشید‬
‫یا هیچ دکمه ای را فشار ندهید‪.‬‬
‫برای لغو به روز رسانی‪ ،‬دستگاه را خاموش و آن را‬
‫روشن کنید‪.‬‬
‫اين دستگاه را نمي توانيد به نگارش نسخه قبلي به روز‬
‫رساني كنيد‪.‬‬
‫‪ .1‬اتصال شبكه و تنظیمات را بررسی کنید‪( .‬صفحه ‪)15‬‬
‫‪ .2‬در منوی [تنظیمات] گزینه [نرم افزار] را انتخاب کرده‬
‫و دکمه ‪ ) ( ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .3‬گزینه [به روز رسانی] را انتخاب و سپس دکمه ‪ENTER‬‬
‫( ) را فشار دهید‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫ضميمه‬
‫گزینه ‪:2‬‬
‫چنانچه به روز رساني نرم افزار از سرور به روز رسانی‬
‫امكان پذیر باشد‪ ،‬در منوی اصلی عالمت “‪ ”Update‬رسانی‬
‫نمایان می شود‪ .‬برای شروع روند به روز رسانی دکمه آبی‬
‫رنگ ( ‪ ) B‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪51‬‬
‫دستگاه پخش جدیدترین به روز رسانی را بررسی خواهد‬
‫کرد‪.‬‬
‫!‬
‫توجه‬
‫ضمن بررسی برای روند پایان به روز رسانی دکمه‬
‫‪ ) ( ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫در صورتی که هیچ فایل به روز رسانی موجود نباشد‪،‬‬
‫پیغام “‪ ”No update is found‬نمایان می شود‪.‬‬
‫برای بازگشت به [‪ ]Home Menu‬دکمه ‪) ( ENTER‬‬
‫را فشار دهید‪.‬‬
‫‪8:25:34‬‬
‫‪2015-09-01‬‬
‫‪BP450-P_MFL68887312_IRN_Farsi_1.0.indd 51‬‬
‫‪52‬‬
‫ضميمه‬
‫‪ .4‬اگر نگارش جدیدتری موجود باشد‪ ،‬پیغام “‪A new up‬‬
‫‪date was found. The update takes a few inutes‬‬
‫?‪ ”Do you want to update‬نمایان می شود‪.‬‬
‫‪ .5‬برای شروع به روز رسانی‪ ،‬گزینه [‪ ]OK‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫(با انتخاب گزینه [‪ ، ]Cancel‬به روز رسانی پایان خواهد‬
‫یافت)‪.‬‬
‫‪ .6‬دستگاه پخش شروع به دانلود آخرین به روز رسانی‬
‫از سرور خواهد کرد‪( .‬با توجه به وضعیت شبكه خانگی‪،‬‬
‫دانلود چند دقیقه ای طول خواهد کشید‪).‬‬
‫‪ .7‬برای به روز رسانی نرم افزار در نوبت بعدی‪ ،‬به روز‬
‫رسانی نرم افزار از ابتدا آغاز می شود‪.‬‬
‫اخطار‬
‫�‬
‫در هنگام به روز رسانی نرم افزار‪ ،‬دستگاه را خاموش‬
‫نكنید‪.‬‬
‫!‬
‫توجه‬
‫اگر نرم افزار حاوی به روز رسانی درایور باشد در‬
‫هنگام فرایند به روز رسانی سینی دیسك بیرون خواهد‬
‫آمد‪.‬‬
‫‪ .8‬با پایان یافتن به روز رسانی‪ ،‬دستگاه پس از چند ثانیه‬
‫خاموش خواهد شد‪.‬‬
‫‪ .9‬دستگاه را روشن کنید‪ .‬اکنون سیستم با نگارش جدید نرم‬
‫افزاری شروع به کار می کند‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫ضميمه‬
‫‪8:25:34‬‬
‫!‬
‫توجه‬
‫با توجه به شرایط اینترنت محل شما‪ ،‬عملكرد به روز‬
‫رسانی نرم افزار ممكن است به درستی عمل نكند‪ .‬در‬
‫چنین مواقعی شما می توانید جدیدترین نرم افزار را‬
‫از مراکز خدمات مجاز گلدیران دریافت کرده و سپس‬
‫دستگاه پخش تان را به روز رسانی نمایید‪ .‬به ”پشتیبانی‬
‫مشتری“ در صفحه ‪ 49‬مراجعه شود‪.‬‬
‫‪2015-09-01‬‬
‫‪BP450-P_MFL68887312_IRN_Farsi_1.0.indd 52‬‬
53
‫ضميمه‬
‫اطالعات تكمیلی‬
‫شرايط فايل‬
‫فايل هاي ويدئويي‬
‫زيرنويس‬
‫فرمت صدا‬
‫فرمت كد كذاري‬
‫پسوند فايل‬
‫محل فايل‬
SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi),
SubStation Alpha (.ssa/.txt),
MicroDVD (.sub/.txt), VobSub
(.sub), SubViewer 1.0 (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.txt),
TMPlayer (.txt), DVD Subtitle
System (.txt)
Dolby
Digital,
DTS,
MP3,
WMA,
AAC, AC3
XVID, MPEG1 SS,
H.264/MPEG-4
AVC, MPEG2 PS,
MPEG2 TS, VC-1
SM (WMV3)
“.avi”, “.mpg”, “.mpeg”,
“.mkv”, “.mp4”, “.asf”,
“.wmv”, “.m4v” (DRM
free), “.vob”, “.3gp”,
“.mov”, “.trp”, “.m2t”,
“.mpe”, “.m1v”, “.m2v”,
“.wm”, ”.flv”, “.ts”, “.dat”
Disc,
USB
SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi),
SubStation Alpha (.ssa/.
txt), MicroDVD (.sub/.txt),
SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer
2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt),
DVD Subtitle System (.txt)
Dolby
Digital,
DTS,
MP3,
WMA,
AAC, AC3
XVID, MPEG1 SS,
H.264/MPEG-4
AVC, MPEG2 PS,
MPEG2 TS, VC-1
SM (WMV3)
“.avi”, “.mpg”, “.mpeg”,
“.mkv”, “.mp4”, “.asf”,
“.wmv”, “.m4v” (DRM
free), “.mov”, “.mpe”,
“.m1v”, “.m2v”, ”.flv”, “.ts”,
“.dat”
DLNA
‫فايل هاي صوتي‬
‫توجه‬
‫ضميمه‬
6
‫ميزان بيت‬
‫فركانس نمونه سازي‬
‫پسوند فايل‬
‫محل فايل‬
wav ‫برخي از فايل هاي‬
‫قابل پشتيباني با اين‬
.‫دستگاه نيستند‬
within 32 - 192 kbps
(WMA), within 32 320 kbps (MP3)
within 32 - 48 kHz
(WMA), within 16
- 48 kHz (MP3)
“mp3”, “.wma”,
“.wav”, “.m4a” (DRM
free), “.flac”, “.ogg”,
“.aiff”
Disc,
USB
wav ‫برخي از فايل هاي‬
‫قابل پشتيباني با اين‬
.‫دستگاه نيستند‬
within 32 - 192 kbps
(WMA), within 32 320 kbps (MP3)
within 32 - 48 kHz
(WMA), within 16
- 48 kHz (MP3)
“mp3”, “.wma”,
“.wav”, “.m4a” (DRM
free), “.flac”, “.ogg”
DLNA
‫فايل هاي عكس‬
‫توجه‬
‫سايز پيشنهادي‬
‫ فايل هاي عكس پيشرفته و‬Less than 4,000 x 3,000 x 24 bit/
‫ داراي فشرده سازي ناقص‬pixel
Less than 3,000 x 3,000 x 32 bit/
.‫پشتيباني نمي شوند‬
pixel
BP450-P_MFL68887312_IRN_Farsi_1.0.indd 53
‫پسوند فايل‬
‫محل فايل‬
“.jpg”, “.jpeg”, “.png”, “.gif”,
“.mpo”, “.jps”
Disc,
USB,
DLNA
2015-09-01
8:25:34
‫‪54‬‬
‫ضميمه‬
‫!‬
‫‪6‬‬
‫توجه‬
‫ضميمه‬
‫نام فایل محدود به ‪ 180‬کاراکتر است‪.‬‬
‫حداکثر تعداد فایل‪ /‬پوشه ها‪ :‬کمتر از ‪( 2000‬تعداد کل‬
‫فایل ها و پوشه ها)‬
‫خواندن محتوای رسانه‪ ،‬با توجه به سایز و تعداد فایل ها‬
‫ممكن است چند دقیقه ای به طول بيانجامد‪.‬‬
‫سازگاری فایل با توجه به سرور ممكن است متفاوت‬
‫باشد‪.‬‬
‫از آنجایی که سرور ‪ DLNA‬در محيط ‪SmartShare‬‬
‫مورد آزمایش قرار گرفته است‪ ،‬شرایط فایل و‬
‫عملكردهای پخش با توجه به سرورهای رسانه ممكن‬
‫است متفاوت باشد‪.‬‬
‫شرایط فایل ذکر شده در صفحه ‪ 53‬گاهی اوقات‬
‫سازگار است‪ .‬ممكن است یك سری محدودیت ها توسط‬
‫ساختارهای فایل و توانایی های سرور رسانه اعمال‬
‫شده باشد‪.‬‬
‫پخش فایل های زیرنویس فیلم فقط از طریق سرور‬
‫رسانه ایجاد شده توسط نرم افزار ‪SmartShare PC‬‬
‫دانلود شده از وب سايت‪ ،‬امكان پذیر است‪.‬‬
‫فایل های رسانه های سیار نظیر درایو‪ ، DVD‬درايو‬
‫‪ USB‬موجود برروی سرور رسانه ممكن است به درستی‬
‫اشتراك گذاری نشوند‪.‬‬
‫کل زمان پخش فایل موسیقی نشان داده شده بر‬
‫روی صفحه ممكن است برای فایل ‪ VBR‬صحيح نباشد‪.‬‬
‫فایل های فیلم ‪ HD‬موجود برروی دیسك یا ‪USB‬‬
‫‪ 1.0/1.1‬ممكن است به درستی قابل پخش نباشند‪.‬‬
‫توصیه می شود برای پخش فایل های فیلم ‪ HD‬از ديسك‬
‫بلو‪ -‬ري يا ‪ USB 2.0‬استفاده کنید‪.‬‬
‫این دستگاه پخش از ‪H.264/MPEG-4 AVC profile‬‬
‫‪ Main‬تا سطح ‪ 4/1‬پشتیبانی می کند‪ .‬فایل های سطوح‬
‫باالتر پشتیبانی نمی شوند‪.‬‬
‫این دستگاه پخش قادر به پشتیبانی از فایل های‬
‫ضبط شده با ‪ GMC*1‬یا ‪ Qpel*2‬نیست‪.‬‬
‫‪*1 GMC – Global Motion Compensation‬‬
‫‪*2 Qpel – Quarter pixel‬‬
‫‪8:25:34‬‬
‫‪2015-09-01‬‬
‫!‬
‫توجه‬
‫فایل “‪ ”avi‬که با “‪ ”WMV 9 codec‬کدگذاری شده باشد‬
‫پشتیبانی نمی شود‪.‬‬
‫این دستگاه از فایل های ‪ UTF-8‬پشتیبانی می کند حتی‬
‫اگر حاوی زیرنویس باشد‪ .‬این دستگاه پخش از فایل های‬
‫زیرنویس فقط ‪ Unicode‬پشتیبانی نمی کند‪.‬‬
‫با توجه به انواع فایل یا نحوه ضبط‪ ،‬ممكن است پخش‬
‫نشود‪.‬‬
‫لوح فشرده ای که انتهایش باز باشد با این دستگاه‬
‫پشتیبانی نمی شود‪.‬‬
‫برای پخش فایل فیلم‪ ،‬نام فایل فیلم و نام فایل زیرنویس‬
‫باید یكسان باشند‪.‬‬
‫وقتی فایل تصویری با پسوندهای ‪“.ts”, “.m2ts”, “.mts”,‬‬
‫”‪“.tp”, “.Trp‬یا ”‪“.m2t‬را پخش می کنید‪ ،‬ممكن است‬
‫دستگاه از فایل های زیرنویس پشتیبانی نكند‪.‬‬
‫کل زمان پخش فایل موسیقی مندرج در صفحه ممكن‬
‫است به دلیل وجود فایل های ‪ VBR‬صحیح نباشد‪.‬‬
‫سازگاری کدگذاری تصویری‪ /‬صوتی بستگی به فایل‬
‫ویدئویی دارد‪.‬‬
‫‪( AVCHD‬کدگذاری پیشرفته تصویر)‬
‫این دستگاه قادر به پخش دیسك های با فرمت ‪AVCHD‬‬
‫است‪ .‬این دیسك ها در دوربین های فیلمبرداری ضبط‬
‫شده و مورد استفاده قرار می گیرند‪.‬‬
‫فرمت ‪ AVCHD‬عبارت است از فرمت دوربین های‬
‫ويدئويي با کیفیت بسيار باالي دیجیتال‪.‬‬
‫فرمت ‪ MPEG-4 AVC/H.264‬قادر به فشرده سازی‬
‫تصاویر به طور موثرتر از فرمت فشرده سازی عادی‬
‫است‪.‬‬
‫این دستگاه قادر به پخش دیسك های ‪ AVCHD‬با فرمت‬
‫“‪ ”x.v.Color‬است‪.‬‬
‫برخی از دیسك های فرمت ‪ AVCHD‬با توجه به شرایط‬
‫ضبط قابل پخش نیستند‪.‬‬
‫دیسك های فرمت ‪ AVCHD‬باید انتهای شان بسته شود‪.‬‬
‫فرمت “‪ ”x.v.Color‬در مقایسه با دیسك های ‪DVD‬‬
‫معمولی از طیف رنگ وسیع تری برخوردارند‪.‬‬
‫‪BP450-P_MFL68887312_IRN_Farsi_1.0.indd 54‬‬
‫ضميمه‬
‫درباره ‪DLNA‬‬
‫این دستگاه پخش یك پخش کننده ‪ DLNA‬رسانه دیجیتال‬
‫مجازاست که قادر به پخش و نمایش محتوای فیلم‪ ،‬عكس و‬
‫موسیقی سرور رسانه دیجیتال (رایانه و وسایل الكترونیكی‬
‫کاربران) سازگار با ‪ DLNA‬می باشد‪.‬‬
‫پیوستگی شبكه زنده دیجیتال (‪ )DLNA‬عبارت است از‬
‫سازمان صنعتی وسایل الكترونیكی‪ ،‬صنعت پردازش و‬
‫تجهیزات سیار‪ .‬این فن آوری به راحتی امكان به اشتراك‬
‫گذاری مطالب دیجیتال را از طریق شبكه خانگی در اختیار‬
‫کاربران قرار می دهد‪.‬‬
‫آرم سند ‪ DLNA‬امكان سهولت در یافتن محصوالتی‬
‫هستند سازگار با ‪ DLNA‬را فراهم می کند‪ .‬این دستگاه مطابق‬
‫با‪ DLNA Interoperability Guidelines v1.5‬است‪.‬‬
‫وقتی یك رایانه نرم افزار سرور ‪ DLNA‬را اجرا می کند‪ ،‬يا‬
‫ساير دستگاه هاي سازگار با ‪ DLNA‬به اين دستگاه پخش‬
‫متصل مي شوند‪ ،‬یك سری تغییرات تنظیمات نرم افزاری یا‬
‫سایر ادوات مورد نیاز است‪ .‬برای اطالعات بیشتر به راهنمای‬
‫عملكرد نرم افزار یا دستگاه مراجعه شود‪.‬‬
‫شرایط خاص سيستم‬
‫‪8:25:34‬‬
‫‪2015-09-01‬‬
‫نكاتی پیرامون سازگاری‬
‫از آنجایی که ‪ BD-ROM‬یك فرمت جدیدی است‪ ،‬برخی از‬
‫دیسك ها‪ ،‬اتصال دیجیتال و سایر دستگاه های سازگار از‬
‫این امكان برخوردارند‪ .‬در صورت داشتن مشكل پیرامون‬
‫سازگاری‪ ،‬لطف ًا با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید‪.‬‬
‫این دستگاه امكان بهره مندی از عملكردهایی چون صدای‬
‫دوم‪ ،‬تصویر در تصویر و بسته های مجازی‪ ،‬غيره را با‬
‫‪ BD-ROM‬كه از ‪ BONUSVIEW‬پشتيباني مي كند در‬
‫اختيار قرار مي دهد (‪BD-ROM version 2 Profile 1‬‬
‫‪ .)version 1.1‬تصوير و صداي دوم با ديسكي كه سازگار‬
‫با عملكرد تصوير در تصوير است‪ ،‬پخش مي شود‪.‬‬
‫برای مشاهده محتوای با کیفیت و محتوای استاندارد قابل‬
‫تبدیل به ‪ DVD‬ورودی ‪ HDMI‬یا ‪ HDCP‬با توانايي ‪DVI‬‬
‫برروی نمایشگرتان نیاز دارید‪.‬‬
‫برخی از دیسك های ‪ BD-ROM‬و‪ DVD‬ممكن است قادر به‬
‫اجرای برخی از فرامین نباشد‪.‬‬
‫اگر از اتصال ‪ HDMI‬براي خروجي صداي دستگاه‬
‫استفاده مي كنيد ‪Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus‬‬
‫و با ‪ DTS-HD‬حداكثر ‪ 7/1‬كاناله پشتيباني مي شوند‪.‬‬
‫شما می توانید از دستگاه ‪ USB‬که برای ذخیره سازی‬
‫برخی دیسك های اطالعاتی از جمله محتوای آنالین دانلود‬
‫شده به کار می رود استفاده کنید‪ .‬دیسكی که در حال‬
‫استفاده هستید مدت زمانی را که این اطالعات نگهداری‬
‫خواهند شد را کنترل می کند‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫ضميمه‬
‫برای پخش تصاویر با کیفیت ‪:‬‬
‫تصویر با کیفیت از طریق جك ورودی ‪ HDMI‬نمایش داده‬
‫می شود‪.‬‬
‫دیسك های ‪ BD-ROM‬دارای محتوای با کیفیتی هستند‪.‬‬
‫قابلیت ‪ HDMI‬یا ‪ HDCP‬از طریق ورودی ‪ DVI‬تلویزیون‬
‫نیازمند موارد خاصی است (مشخص شده توسط ناشران‬
‫دیسك)‬
‫براي پخش ‪Dolby® Digital Plus, Dolby TrueHD‬‬
‫وصداي ‪ DTS-HD‬چند كاناله‪:‬‬
‫يك آمپلي فاير‪ /‬گيرنده مجهز به دكودر (‪Dolby Digital,‬‬
‫‪Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS or DTS‬‬‫‪)HD‬‬
‫بلندگوهاي اصلي‪ ،‬وسط‪ ،‬سوراند و ساب ووفر در صورت‬
‫نياز براي فرمت انتخابي‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫‪BP450-P_MFL68887312_IRN_Farsi_1.0.indd 55‬‬
‫ضميمه‬
56
‫مشخصات خروجي صدا‬
Jack/Setting COAXIAL (DIGITAL AUDIO OUT)
Source
PCM
DTS Re-encode *3
Auto
Dolby Digital
PCM 2ch
DTS
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
PCM 2ch
DTS
Dolby Digital
Dolby TrueHD
PCM 2ch
DTS 2ch
Dolby Digital
DTS
PCM 2ch
DTS
DTS
DTS-HD
PCM 2ch
DTS
DTS
Linear PCM 2ch
PCM 2ch
DTS 2ch
PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch
PCM 2ch
DTS
PCM 2ch
Linear PCM 7.1ch
PCM 2ch
DTS
PCM 2ch
HDMI OUT
Source
PCM
DTS Re-encode *3
Auto *1 *2
Dolby Digital
PCM 2ch
DTS
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
PCM 2ch
DTS
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
PCM 2ch
DTS 2ch
Dolby TrueHD
DTS
PCM 2ch
DTS
DTS
DTS-HD
PCM 2ch
DTS
DTS-HD
Linear PCM 2ch
PCM 2ch
DTS 2ch
Linear PCM 2 ch
Linear PCM 5.1ch
PCM 5.1ch
DTS
Linear PCM 5.1ch
‫ به‬HDMI™ ‫ با کابل پر سرعت‬HDMI OUT ‫اگر جك‬
Dolby Digital Plus/ ‫تلویزیون وصل شده باشد و‬
،‫ پخش شود‬HDMI OUT ‫ از طریق جك‬Dolby TrueHD
”PCM 2ch“ ‫ محدود به‬DIGITAL AUDIO OUT ‫جك‬
‫ هم زمان‬DIGITAL AUDIO OUT‫ و‬HDMI ‫است ( وقتی‬
.)‫متصل شده باشند‬
BP450-P_MFL68887312_IRN_Farsi_1.0.indd 56
‫ صدای دوم و تعاملی در صورتی که گزینه [خروجی‬1*
‫] تنظیم شده باشد پخش نخواهند‬Auto[ ‫دیجیتال] در حالت‬
‫ خروجی همواره شامل صدای‬: LPCM ‫شد (به جز کدك‬
.)‫دوم و صدای تعاملی است‬
‫ را با‬HDMI ‫ این دستگاه پخش به طور خودکار صدای‬2*
HDMI ‫توجه به توانایی دکودینگ متصل به دستگاه‬
‫انتخاب می کند حتی اگر گزینه [خروجی دیجیتال] در حالت‬
.‫] تنظیم شده باشد‬Auto[
]DTS re-encode[ ‫ اگر گزینه [خروجی دیجیتال] در حالت‬3 *
‫ كيلوهرتز‬48 ‫ خروجی صدا محدود به‬،‫تنظیم شده باشد‬
‫ برای‬DTS Re-encode ‫ صدای‬.‫ كاناله می شود‬5/1 ‫و‬
‫ پخش شده و برای سایر دیسك ها‬BD-ROM ‫دیسك‬
.‫]) فقط صدای اصلی پخش می شود‬Auto[ ‫(مانند‬
2015-09-01
6
‫ضميمه‬
Jack/Setting
8:25:34
‫ضميمه‬
‫‪57‬‬
‫برای فایل ‪ MP3/WMA‬صدا به صورت ‪PCM 48‬‬
‫‪ kHz/16 bit‬و برای دیسك صوتی به صورت ‪PCM‬‬
‫‪ 44.1kHz/16 bit‬پخش مي شود‪.‬‬
‫برای آنكه آمپلی فایرتان (یا گیرنده ) صدای دیجیتال‬
‫دریافت کند‪ ،‬باید با استفاده از گزینه های[خروجی‬
‫دیجیتال] و [فرکانس نمونه] در منوی [تنظیمات]‪ ،‬خروجی‬
‫صدای دیجیتال را انتخاب کنید (صدای ‪.)24‬‬
‫در حالت اتصال صدای دیجیتال ( خروجی صدای دیجیتال‬
‫یا ‪ ،) HDMI OUT‬اگر گزینه [خروجی دیجیتال] در حالت‬
‫[خودکار] باشد‪ ،‬اصوات دكمه منوي ديسك ‪BD-ROM‬‬
‫قابل شنیدن نخواهد بود‪.‬‬
‫در صورتی که فرمت صدای خروجی دیجیتال با‬
‫قابلیت های دستگاه گیرنده تان تطابق نداشته باشد‪،‬‬
‫گیرنده صدای قدرتمند و مخدوشی را ایجاد کرده و‬
‫یا اص ً‬
‫ال فاقد صدا خواهد بود‪.‬‬
‫اگر گیرنده تان مجهز به دکودر دیجیتال چند کاناله‬
‫باشد‪ ،‬صدای سوراند دیجیتال چند کاناله فقط از طریق‬
‫اتصال دیجیتال امكان پذیر خواهد بود‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫ضميمه‬
‫‪8:25:34‬‬
‫‪2015-09-01‬‬
‫‪BP450-P_MFL68887312_IRN_Farsi_1.0.indd 57‬‬
‫ضميمه‬
58
‫ليست کد منطقه‬
.‫از لیست زیر کد منطقه را بیابید‬
‫منطقه‬
Afghanistan ‫كد‬
‫منطقه‬
AF Fiji ‫كد‬
‫منطقه‬
‫منطقه كد‬
‫كد‬
FJ Monaco MC Singapore SG
SK
Argentina AR Finland FI Mongolia MN Slovak Republic Australia AU France FR Morocco MA Slovenia Austria AT Germany DE Nepal NP South Africa ZA
Belgium BE Great Britain GB Netherlands NL South Korea KR
Bhutan BT Greece GR Antilles AN Spain ES
Bolivia BO Greenland GL New Zealand NZ Sri Lanka LK
SI
Brazil BR Hong Kong HK Nigeria NG Sweden SE
Cambodia KH Hungary HU Norway NO Switzerland CH
Canada CA India IN Oman OM Taiwan TW
Chile CL Indonesia ID Pakistan PK Thailand China CN Israel IL Panama PA Turkey TR
Colombia CO Italy IT Paraguay PY Uganda UG
Congo CG Jamaica JM Philippines PH Ukraine UA
TH
Costa Rica CR Japan JP Poland PL United States US
Croatia HR Kenya KE Portugal PT Uruguay UY
Czech Republic CZ Kuwait KW Romania Denmark DK Libya Ecuador EC Luxembourg Egypt EG Malaysia El Salvador SV Maldives MY Saudi Arabia MV Senegal Ethiopia ET Mexico MX
BP450-P_MFL68887312_IRN_Farsi_1.0.indd 58
RO Uzbekistan Vietnam RU Zimbabwe SA
UZ
VN
ZW
6
SN
‫ضميمه‬
LY Russian
LU Federation 2015-09-01
8:25:35
59
‫ضميمه‬
‫ليست كد زبان‬
]‫ [زيرنويس ديسك] و [منوي ديسك‬،]‫ [صداي ديسك‬:‫از اين ليست براي وارد كردن زبان دلخواه به منظور موارد زير استفاده كنيد‬
.‫استفاده كنيد‬
‫ضميمه‬
6
‫زبان‬
‫كد‬
‫زبان‬
‫كد‬
Afar 6565
French 7082
Lithuanian 7684
Sindhi 8368
Afrikaans 6570
Frisian 7089
Macedonian 7775
Singhalese 8373
Albanian 8381
Galician 7176
Malagasy 7771
Slovak 8375
Amharic 6577
Georgian 7565
Malay 7783
Slovenian 8376
Arabic 6582
German 6869
Malayalam 7776
Spanish 6983
Armenian 7289
Greek 6976
Maori 7773
Sudanese 8385
Assamese 6583
Greenlandic 7576
Marathi 7782
Swahili 8387
Aymara 6588
Guarani 7178
Moldavian 7779
Swedish 8386
Azerbaijani 6590
Gujarati 7185
Mongolian 7778
Tagalog 8476
Bashkir 6665
Hausa 7265
Nauru7865
Tajik 8471
Basque 6985
Hebrew 7387
Nepali 7869
Tamil 8465
Bengali; Bangla 6678
Hindi 7273
Norwegian 7879
Telugu 8469
Bhutani 6890
Hungarian 7285
Oriya 7982
Thai 8472
Bihari 6672
Icelandic 7383
Panjabi 8065
Tonga 8479
Breton 6682
Indonesian 7378
Pashto, Pushto 8083
Turkish 8482
Bulgarian 6671
Interlingua 7365
Persian 7065
Turkmen 8475
Burmese 7789
Irish 7165
Polish 8076
Twi 8487
Byelorussian 6669
Italian 7384
Portuguese 8084
Ukrainian 8575
Chinese 9072
Japanese 7465
Quechua 8185
Urdu 8582
Croatian 7282
Kannada 7578
Rhaeto-Romance 8277
Uzbek 8590
Czech 6783
Kashmiri 7583
Rumanian 8279
Vietnamese 8673
Danish 6865
Kazakh 7575
Russian 8285
Volapük 8679
Dutch 7876
Kirghiz 7589
Samoan 8377
Welsh 6789
English 6978
Korean 7579
Sanskrit 8365
Wolof 8779
Esperanto 6979
Kurdish 7585
Scots Gaelic 7168
Xhosa 8872
Estonian 6984
Laotian 7679
Serbian 8382
Yiddish 7473
Faroese 7079
Latin 7665
Serbo-Croatian 8372
Yoruba 8979
Fiji 7074
Latvian, Lettish 7686
Shona Zulu 9085
Finnish 7073
Lingala 7678
BP450-P_MFL68887312_IRN_Farsi_1.0.indd 59
‫زبان‬
‫كد‬
8378
‫زبان‬
‫كد‬
2015-09-01
8:25:35
‫‪60‬‬
‫ضميمه‬
‫عالئم تجاري و امتيازها‬
‫تمامي عالئم تجاري متعلق به صاحبان شان هستند‪.‬‬
‫توليد شده تحت ليسانس ‪. Dolby Laboratories‬‬
‫‪ Dolby‬و نماد ‪ double-D‬همگي عالئم تجاري ‪Dolby‬‬
‫‪ Laboratories‬هستند‪.‬‬
‫‪Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray‬‬
‫‪ ™3D™, BD-Live™, BONUSVIEW‬و لوگوها‪ ،‬عالئم تجاري‬
‫شركت بلو‪ -‬ري هستند‪.‬‬
‫“‪ ”DVD Logo‬عالمت تجاري فرمت ‪ /DVD‬شركت ليسانس‬
‫لوگو است‪.‬‬
‫براي اطالع از ‪ ، DTS patents‬از تارنماي ‪http://patents.‬‬
‫‪ dts.comm‬ديدن كنيد‪ .‬توليد شده تحت ليسانس �‪DTS Licens‬‬
‫‪. ing Limited‬‬
‫‪ DTS, DTS-HD‬نماد و ‪ DTS‬به همراه نماد همگي عالئم‬
‫تجاري و ثبت شده هستند و | ‪DTS-HD Master Audio‬‬
‫‪ Essential‬عالمت تجاري ‪ DTS, Inc. © DTS, Inc‬است‪.‬‬
‫تمامي حقوق محفوظ است‪.‬‬
‫جاوا عالمت تجاري ‪ Oracle‬و‪ /‬يا مربوط به آن است‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫ضميمه‬
‫واژه ها ي ‪ HDMI‬و �‪HDMI High-Definition Multi‬‬
‫‪ media Interface‬و آرم ‪ HDMI‬همگي عالئم تجاري يا‬
‫ثبت شده ‪ HDMI Licensing LLC‬در اياالت متحده و ساير‬
‫كشورها هستند‪.‬‬
‫“‪ ”x.v.Color‬عالمت تجاري شركت سوني است‪.‬‬
‫®‪ ،DLNA‬آرم ‪ DLNA‬و ®‪ DLNA CERTIFIED‬همگي عالئم‬
‫تجاري‪ ،‬عالئم خدمات يا عالئم رسمي ‪Digital Living‬‬
‫‪ Network Alliance‬هستند‪.‬‬
‫“‪ ”AVCHD‬و آرم “‪ ”AVCHD‬عالئم تجاري شركت‬
‫پاناسونيك و شركت سوني هستند‪.‬‬
‫توليد شده تحت ليسانس ‪. Dolby Laboratories‬‬
‫‪ Dolby‬و نماد ‪ double-D‬همگي عالئم تجاري ‪Dolby‬‬
‫‪ Laboratories‬هستند‪.‬‬
‫‪8:25:36‬‬
‫‪2015-09-01‬‬
‫‪BP450-P_MFL68887312_IRN_Farsi_1.0.indd 60‬‬
‫ضميمه‬
‫‪61‬‬
‫اطالعیه ‪Cinavia‬‬
‫این دستگاه از فن آوری ‪ Cinavia‬به منظور جلوگیری از‬
‫نسخه برداری غیرمجاز از فیلم ها و ویدئوهای تجاری و تراك‬
‫های صوتی‪ ،‬استفاده می کند‪.‬‬
‫وقتی که نسخه غیرمجازی توسط این دستگاه شناسایی شود‪،‬‬
‫پیغامی نشان داده شده و عمل پخش یا کپی قطع می شود‪.‬‬
‫برای اطالعات بیشتر پیرامون فن آوری ‪ Cinavia‬به مرکز‬
‫اطالع رسانی آنالین مشتری در تارنمای ‪http://www.‬‬
‫‪ cinavia.com‬مراجعه شود‪.‬‬
‫برای درخواست اطالعات بیشتر پیرامون ‪ Cinavia‬از طریق‬
‫نامه‪ ،‬یك کارت پستی با آدرس پستی خودتان به مقصد ‪:‬‬
‫‪Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box‬‬
‫‪ 86851, San Diego, CA, 92138, USA‬ارسال کنید‪.‬‬
‫این دستگاه از فن آوری فوق تحت امتیا ز �‪Verance Cor‬‬
‫‪ poration‬و با مشخصات ‪U.S. Patent 7,369,677 and‬‬
‫‪ other U.S. and worldwide patents‬استفاده می کند‪.‬‬
‫‪ Cinavia‬عالمت تجاری شرکت ‪Verance Corporation‬‬
‫است‪Copyright 2004-2013 Verance Corporation .‬‬
‫تمامی حقوق محفوظ و متعلق به ‪ Verance‬است‪.‬‬
‫ایجاد اصالح یا مهندسي معكوس در این فن آوری ممنوع‬
‫است‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫ضميمه‬
‫‪8:25:36‬‬
‫‪2015-09-01‬‬
‫‪BP450-P_MFL68887312_IRN_Farsi_1.0.indd 61‬‬
‫‪62‬‬
‫ضميمه‬
‫مشخصات فني‬
‫عمومي‬
‫آداپتور ‪AC‬‬
‫مدل‪WA-12M12FG :‬‬
‫سازنده‪Asian Power Devices Inc :‬‬
‫ورودي‪100-240 V~, 50-60 Hz 0.5 A Max :‬‬
‫‪12 V‬‬
‫خروجي‪1 A :‬‬
‫مصرف برق در حالت آماده به كار شبكه‬
‫‪ 0/5‬وات (اگر تمامي درگاه هاي شبكه فعال باشند‪).‬‬
‫ابعاد (عرض× ارتفاع× طول)‬
‫تقريبي ‪ 270‬ميليمتر × ‪ 43‬ميليمتر× ‪ 195‬ميليمتر‬
‫وزن خالص (تقريبي)‬
‫‪ 0/85‬كيلوگرم‬
‫دماي كاركرد‬
‫‪ 5‬تا ‪ 35‬درجه سانتيگراد‬
‫رطوبت كاركرد‬
‫‪ 5‬تا ‪%90‬‬
‫خروجي ها‬
‫‪( HDMI OUT‬تصوير‪ /‬صدا)‬
‫)‪DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL‬‬
‫)‪19 pin (Type A, HDMI™ Connector‬‬
‫‪0.5 V (p-p), 75 Ω, RCA jack x 1‬‬
‫سيستم‬
‫‪6‬‬
‫ضميمه‬
‫‪8:25:36‬‬
‫ليزر‬
‫ليزر نيمه هادي‬
‫طول موج‬
‫‪ 405‬نانو متر‪ 650 /‬نانو متر‬
‫سيستم سيگنال‬
‫سيستم رنگ تلويزيون پال‪ /‬ان تي اس سي استاندارد‬
‫درگاه شبكه‬
‫‪Ethernet jack x 1, 10BASE-T / 100BASE-TX‬‬
‫منبع تغذيه ‪USB‬‬
‫‪500 mA‬‬
‫‪5V‬‬
‫طرح و مشخصات فني بدون اطالع قبلي قابل تغيير است‪.‬‬
‫‪2015-09-01‬‬
‫‪BP450-P_MFL68887312_IRN_Farsi_1.0.indd 62‬‬
‫ضميمه‬
‫نگهداری‬
‫نكاتی پیرامون دیسك ها‬
‫حمل دستگاه‬
‫گرفتن دیسك‬
‫هنگام جابجایی دستگاه‬
‫لطف ًا جعبه و مواد بسته بندی اصلی را نگهداری کنید‪.‬‬
‫در هنگام اسباب کشی به منظور محافظت بیشتر‪ ،‬دستگاه را‬
‫همانند روز نخست بسته بندی کنید‪.‬‬
‫تمیز کردن دستگاه‬
‫برای تمیز کردن دستگاه پخش از پارچه نرم و خشك استفاده‬
‫کنید‪ .‬در صورت کثیف بودن از پارچه ای که کمی به مواد‬
‫شوینده مالیم آغشته شده استفاده کنید‪.‬‬
‫از حالل های قوی چون الكل‪ ،‬بنزین‪ ،‬تینر استفاده نكنید چون‬
‫به سطح بیرونی دستگاه آسیب می رسانند‪.‬‬
‫سطح بیرونی دستگاه را تمیز نگهدارید‬
‫از بكار گیری مایعات فرار نظیر اسپری حشره کش در‬
‫نزدیكی دستگاه خودداری کنید‪.‬‬
‫پاك کردن دستگاه به همراه اعمال نیرو موجب آسیب‬
‫سطح بیرونی دستگاه می شود‪.‬‬
‫هرگز برای مدت زمان طوالنی محصوالت الستیكی و‬
‫پالستیكی را در تماس با دستگاه قرار ندهید‪.‬‬
‫‪63‬‬
‫طرف قابل پخش دیسك را لمس نكنید‪ .‬برای گرفتن دیسك آن‬
‫را از لبه ها بگیرید به طوری که انگشتان تان با آن تماس پیدا‬
‫نكند‪ .‬از چسباندن نوار چسب یا کاغذ برروی دیسك خودداری‬
‫نمایید‪.‬‬
‫نگهداری دیسك ها‬
‫پس از پخش‪ ،‬دیسك را در قاب خود نگهدارید‪ .‬دیسك را در‬
‫معرض نور مستقیم آفتاب یا منابع حرارتی قرار نداده و هرگز‬
‫آن را در ماشین پارك شده در زیر آفتاب رها نكنید‪.‬‬
‫تمیز کردن دیسك ها‬
‫اثر انگشت و وجود گردوغبار برروی دیسك باعث افت کیفیت‬
‫تصویر و مخدوش شدن تصویر می شود‪ .‬پیش از پخش‬
‫با یك پارچه تمیز دیسك را پاك کنید‪ .‬دیسك را از مرکز به‬
‫طرف بیرون پاك کنید‪.‬‬
‫از حالل های قوی چون الكل‪ ،‬بنزین‪ ،‬تینر‪ ،‬پاك کننده های‬
‫شیمیایی یا اسپری آنتی استاتیك مورد استفاده برای‬
‫صفحه های وینیل قدیمی‪ ،‬استفاده نكنید‪.‬‬
‫نگهداری دستگاه‬
‫‪8:25:36‬‬
‫‪2015-09-01‬‬
‫‪6‬‬
‫ضميمه‬
‫این دستگاه از فن آوری باالیی برخوردار بوده و در صورتی‬
‫که قطعات درایو دیسك و لنز آن کثیف و کهنه شوند تصویر‬
‫بی کیفیت خواهد شد‪ .‬برای جزئیات بیشتر به نزدیك ترین‬
‫مرکز خدمات مجاز مراجعه کنید‪.‬‬
‫‪BP450-P_MFL68887312_IRN_Farsi_1.0.indd 63‬‬
‫‪64‬‬
‫ضميمه‬
‫اطالعات مهم درباره خدمات‬
‫شبكه‬
‫تمامی اطالعات‪ ،‬دیتا‪ ،‬اسناد‪ ،‬ارتباطات‪ ،‬دانلودها‪ ،‬فایل ها‪ ،‬متن‪،‬‬
‫تصاویر‪ ،‬عكس ها‪ ،‬رسم ها‪ ،‬ویدئو ها‪ ،‬وب کستها‪ ،‬انتشارها‪،‬‬
‫ابزارها‪ ،‬منابع‪ ،‬نرم افزار‪ ،‬کد‪ ،‬برنامه ها‪ ،‬برنامه کاربردی‪،‬‬
‫ابزارك ها (‪ ، ) widgets‬کاربردها‪ ،‬محصوالت و سایر موارد‬
‫(محتوا) و تمام خدمات ارائه شده یا موجود توسط تهیه‬
‫کنندگان تمامی مسئولیت شان به عهده آنها است‪.‬‬
‫امكان و دسترسی به محتوا و خدمات تهیه شده توسط‬
‫ارائه کنندگان خدمات از طریق دستگاه های ال جی الكترونیك‬
‫قابل تغییر در هر زمانی بدون اطالع قبلی است‪ .‬همچنین تمامی‬
‫یا بخشی از محتوا و خدمات در هر زمانی قابل تعلیق یا حذف‬
‫می باشد‪.‬‬
‫در صورت داشتن هرگونه سوال یا مشكل پیرامون محتوا یا‬
‫خدمات‪ ،‬باید برای اطالعات بیشتر به وب سایت ارائه دهنده‬
‫خدمات مراجعه کنید‪ .‬شرکت ال جی الكترونیكس مسئولیتی در‬
‫قبال خدمات مربوط به موارد یاد شده ندارد‪ .‬هرگونه سوال‬
‫یا درخواست برای خدمات مربوطه باید مستقیم ًا به ارائه‬
‫کنندگان محتوا و خدمات مربوطه ارسال شود‪.‬‬
‫توجه داشته باشید که ال جی الكترونیكس هر مسئولیتی در‬
‫قبال محتوا یا خدمات ارائه شده و همچنین تغییرات یا حذف‬
‫آنها ندارد و ضمانتی در خصوص موجود بودن یا دسترسی‬
‫به چنین محتوا یا خدماتی از سوی شرکت ال جی الكترونیكس‬
‫ارائه نمی شود‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫ضميمه‬
‫‪8:25:36‬‬
‫‪2015-09-01‬‬
‫‪BP450-P_MFL68887312_IRN_Farsi_1.0.indd 64‬‬
BP450-P_MFL68887312_IRN_Farsi_1.0.indd 65
2015-09-01
8:25:36
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement