LG LCB5300-BP User guide

LG LCB5300-BP User guide
Kullanım Kılavuzu
GÜVENLİK
AMAÇLI
KAMERALAR
LCB5300-BN
LCB5300-BP
LCB5300 Series
Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice
okuyun ve kılavuzu ilerde başvurmak için saklayın.
CALL CENTER TELEFON NUMARASI : 444-6-543
*MFL69441513*
2
DİKKAT
ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ!
AÇMAYIN
DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN,
KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN CİHAZIN İÇİNDE
KULLANICININ BAKIM VE ONARIM YAPABİLECEĞİ BİR
PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN NİTELİKLİ
SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.
Üçgen içinde ok sembolüyle gösterilen bu
yıldırım işareti, ürün içinde elektrik çarpması
riski oluşturabilecek derecede tehlikeli,
yalıtılmamış bir voltaj varlığı konusunda
kullanıcıları uyarmak amacıyla kullanılmıştır.
Üçgen içindeki ünlem işareti, ürünle birlikte
verilen yazılı belgelerde bulunan önemli
kullanım ve bakım (servis) talimatları hakkında
kullanıcıları uyarmak amacıyla kullanılmıştır.
LG Electronics, bu ürün(lerin) 2004/108/
EC ve 2011/65/EU yönergelerinin ve diğer
ilgili maddelerinin gerekli şartlarını yerine
getirdiğini beyan etmektedir.
Bu ürünün uygunluk durumu için başvurulacak
irtibat bürosu:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,1186 DM Amstelveen,
The Netherlands
3
• Lütfen bunun Müşteri Hizmetleri iletişim noktası
OLMADIĞINI aklınızda bulundurun. Müşteri
Hizmetleri Bilgileri için Garanti Belgesine bakın veya
bu ürünü satın aldığınız bayii ile temasa geçiniz.
Eski cihazınızın atılması
1. Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da
yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama
merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir.
Atık eletrikli ve elektronik aletler belediyeler
tarafından kurulan toplama noktalarına teslim
edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınız
adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık
elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını
istemelisiniz.
2. Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı
üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların
engellenmesine yardımcı olacaktır.
3. Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için
lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığını mağaza ile
iletişime geçiniz.
4. AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
5. Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir.
Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre
kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet
verebilir. (www.lg.com/global/recycling)
4
Warning: Do not install this equipment in a confined space such as a bookcase or similar unit.
Warning: Wiring methods shall be in accordance with the National Electric Code, ANSI/NFPA 70.
Warning: This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio
interference in which case the user may be required to take adequate measures.
Warning: To reduce a risk of fire or electric shock, do not expose this product to rain or moisture.
Warning: The product has been dropped or the case is broken, turn off the power and unplug
the power cord. (This may cause fire, electric shock, or injury.)
Warning: If the product has no video out or sound, please stop using. Unplug the power cable
immediately and contact the service center. (This may cause fire or electric shock.)
Caution: This installation should be made by a qualified service person and should conform to
all local codes.
Caution: To avoid electrical shock, do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.
Caution: The apparatus shall not be exposed to water (dripping or splashing) and no objects
filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
Caution: Prevent the power cable from being severely bent or having pressure exerted on it by
a heavy object.
Power Supply
This camera must always be operated AC 24 V or DC 12 V. Certified/Listed Adaptor which
comply with LPS.
Handling of the unit
Be careful not to spill water or other liquids on the unit. Be cautions not to get combustible or
metallic material inside the body. If used with foreign matter inside, the camera is liable to fail or
to get cause of fire or electric shock.
•
•
•
Remove dust or dirt on the surface of the lens with a blower.
Use a dry soft cloth to clean the body. If it is very dirty, use a cloth dampened with a small
quantity of neutral detergent then wipe dry.
Avoid the use of volatile solvents such as thinners, alcohol, benzene and insecticides. They
may damage the surface finish and/or impair the operation of the camera.
Operating and storage location
Avoid viewing a very bright object (such as light fittings) during an extended period. Avoid
operating or storing the unit in the following locations.
•
•
•
•
•
Extremely hot or cold places (operating temperature -10 °C to 50 °C, however, we
recommend that the unit be used within a temperature range of 0 °C to 45 °C)
Damp or dust place
Places exposed to rain
Places subject to strong vibration
Close to generators of powerful electromagnetic radiation such as radio or TV transmitters.
5
İçindekiler
6
Installation
10 Connection
12 Additional Information
12 RS-485 Protocol
13 Lens iris output connector
13 Rewire the lens iris plug
14 Sorun Giderme
17 Specification
19 GARANTİ ŞARTLARI
6
Installation
1.
Install the camera and mounting bracket securely.
<ITALIANO>
Montare la videocamera alla staffa in maniera sicura.
<ESPAÑOL>
Monte la cámara y el soporte.
<PORTUGUÊS>
Instale a câmera e o suporte de montagem firmemente.
<PYCCKNЙ>
Надежно установить камеру и монтажный кронштейн.
ve kamera bağlantı parçasını
<TÜRKÇE> Kamera
sağlam bir şekilde monte edin.
7
2.
Install the C or CS mount type lens.
C mount type
CS mount type
Note:
Turn off the camera essentially before the lens connection or replacement.
<ITALIANO>
Installare un obiettivo di tipo C o CS.
<ESPAÑOL>
Instale un objetivo C o CS.
<PORTUGUÊS>
Instale as lentes de montagem do tipo C ou CS.
<PYCCKNЙ>
Установить оправы объектива типа C или CS.
<TÜRKÇE> C ve CS tipi lens takın.
8
TRX -
Install the camera and mounting arm.
<ITALIANO>
Montare la videocamera al braccio.
<ESPAÑOL>
Monte la cámara y el brazo de soporte.
<PORTUGUÊS>
<PYCCKNЙ>
Instale a câmera e o braço de montagem.
Установить камеру и монтажный кронштейн.
ve kamera bağlantı parçası
<TÜRKÇE> Kamera
kolunu monte edin.
TRX +
3.
TRX -
TRX +
9
4.
Loosen the flange-back fixing lever. Up and down the flange-back adjusting lever to obtain
a focused point.
<To loosen the lever.>
<To adjust the focus.>
<ITALIANO>
Allentare la leva per il fissaggio della flangia posteriore. Sollevare e
abbassare la leva di regolazione della flangia posteriore per ottenere
un punto di messa a fuoco.
<ESPAÑOL>
Afloje la palanca de fijación. Suba o baje la palanca de ajuste para
obtener un punto de enfoque
<PORTUGUÊS>
<PYCCKNЙ>
Afrouxe o nivelador de fixação da flange traseira. Suspenda e abaixe
o nivelador de fixação da flange traseira para obter o ponto do foco.
Ослабить крепежные винты заднего фланца. Использовать
регулирующее кольцо заднего фланца для достижения точки
фокуса.
Flanş arka kolu tutan vidaları gevşetin.
<TÜRKÇE> Flanş arka ayar halkasını kullanarak
odak noktasını belirleyin.
10
Connection
1.
Connect the display device and external device.
Alarm (Relay)
Device
RS-485 Unit
Day Mode
S/W Open
Night Mode
S/W Close
External D&N
Switch
<ITALIANO>
Collegare il dispositivo del display. Collegare il dispositivo esterno.
<ESPAÑOL>
Conecte el dispositivo de visualización. Conecte el aparato externo.
<PORTUGUÊS>
Ligue o visor. Ligue o dispositivo externo.
<PYCCKNЙ>
Подключите устройство отображения.
Подключение внешнего устройства.
aygıtını bağlayın. Harici
<TÜRKÇE> Görüntüleme
aygıtı bağlayın.
11
2.
Connect the power source.
2mm
<ITALIANO>
Collegare l’alimentazione elettrica.
<ESPAÑOL>
Conecte la fuente de energía.
<PORTUGUÊS>
Conecte a fonte de alimentação.
<PYCCKNЙ>
Подключите источник питания.
<TÜRKÇE> Güç kaynağını bağlayın.
12
Additional Information
RS-485 Protocol
Data Communication Format
•
Data Length: 1 Byte (8 Bit)
•
Start/Stop Bit: 1 Bit
•
Parity Bit: None
•
Baud rate: 9 600 bps
Format
BYTE1
BYTE2
0xE5
0x86
*C.S. = Check Sum
BYTE3
BYTE4
BYTE5
BYTE6
Camera ID
CODE1
CODE2
*C.S.
•
The data of total 6 bytes is transmitted from the external RS-485 device to the camera.
•
BYTE 6 : The value of Check Sum from ‘BYTE 1 ’ to ‘BYTE 5 ’.
ex) In case of transmission, 0xC5, 0x5F, 0x02, 0x00, 0x0A”
C.S. = 0xC5 +0x5F +0x02 +0x00 +0x0A = 0x0130
therefore, C.S. = 0x30
Commands
Function
Command
OSD Menu ON/OFF
E5, 86, ID, 41, 02, C.S.
LEFT Button
E5, 86, ID, 12, 80, C.S.
Right Button
E5, 86, ID, 12, 90, C.S.
Up Button
E5, 86, ID, 11, 80, C.S.
Down Button
E5, 86, ID, 11, 90, C.S.
Menu Button
E5, 86, ID, 41, 01, C.S.
13
Lens iris output connector
Pin layout for the lens iris output connector.
No.
DC type lenses
1
Damping -
2
Damping +
3
Drive +
4
Drive -
Rewire the lens iris plug
1.
Cut off the plug of the lens cable, cut off approximately 8 mm of the insulation, and
then strip approximately 2 mm of the ends of the cable sheaths.
8mm
2.
2mm
Solder the ends of the cable wires to the ends of the pins, and then attach the cover
of the lens iris plug.
14
Sorun Giderme
Servisle bağlantı kurmadan önce aşağıdaki kılavuzdan
bir soruna yönelik nedeni kontrol edin.
Belirtiler
Kamera açılmıyor.
Kamera açılıyor,
ancak monitörde
video verisi
görüntülenmiyor.
Sebep ve Çözüm
Güç kablosunun doğru biçimde
bağlanıp bağlanmadığını kontrol
edin.
Giriş voltajının doğru olup
olmadığını kontrol edin.
Güç kablosu düzgün biçimde
bağlanmış olmasına rağmen
kamera açılmıyorsa, lütfen servis
merkeziyle bağlantı kurun.
Monitör güç kablosunun düzgün
biçimde bağlanıp bağlanmadığını
kontrol edin.
Monitörün açık durumda
olduğundan emin olun.
Kameradan video çıkış kablosunun
düzgün biçimde monitöre bağlı
olup olmadığını kontrol edin.
Güç kablosunu prizden çıkarıp
tekrar takın.
15
Eğer monitör bağlı kamerada
bir sorun varsa, kameranın video
giriş jakına başka bir kamera
bağlamaya çalışırken hasar görüp
görmediğinden emin olun.
Bazı kamera
Monitör video formatı ayarının
videolarının
bağlı kameranın video formatıyla
renkleri tuhaf
aynı olup olmadığını kontrol edin.
görünüyor
Bölgenize bağlı olarak, kameranın
veya videolar
anormal biçimde video formatı PAL’ı veya NTSC’yi
görüntüleniyor. destekleyebilir. Kameranızın video
formatına bağlı olarak, video işlemi
büyük farklılıklar gösterebilir; bu
nedenle, video formatı kameranın
video formatından farklı olursa video
verilerinin tanınması zor olabilir.
Kameradaki video sinyal çıkışında
Görüntüde çok sorun olup olmadığını kontrol
fazla (ekrana
edin. Çalışmakta olan bir video
yönelik) gürültü girişine başka bir kameranın
var.
takılması nedeniyle kameranın hasar
görmediğinden emin olun.
16
Görüntüde çok
fazla (ekrana
yönelik) gürültü
var.
Kamera ve monitör arasındaki video
kablosu bağlantısının kesilmiş, hatalı
bağlanmış olup olmadığını veya
bağlantıda kısa devre durumunun
oluşmuş olup olmadığını kontrol
edin.
Kamera ve monitör arasındaki video
kablosu bağlantısının çevresinde
yüksek voltajlı bir telin olup
olmadığını kontrol edin. Girişime
neden olabilir ve video kalitesini
etkileyebilir.
Kamera ve monitör arasındaki video
kablosu bağlantısının doğru video
kablosu olup olmadığını kontrol
edin. Video kablosu yerine normal
bir güç kablosu kullanıldığında,
ekran gürültüsü oluşabilir.
Video çok sayıda monitör
bağlandığında ve video bir video
dağıtıcının çıkışına bağlı ise, video
sinyalinin zayıf olması nedeniyle
gürültü oluşabilir. Bu durumda,
bu sorunu teyit etmek ve çözmek
için ilgili kameranın video sinyalini
doğrudan monitör ünitesine
bağlayın.
17
Specification
Item
LCB5300-BN
LCB5300-BP
Signal System
NTSC
PAL
Total Pixels number
520 000 Pixels
610 000 Pixels
Effective Pixels number
480 000 Pixels
570 000 Pixels
Image Sensor
6 mm (1/3 Type) Exview HAD II CCD
ISP
XDI-V
Lens
C / CS Mount
Horizontal
Resolution
Color
650 TV Lines
B/W
700 TV Lines
S/N Ratio
50 dB
Day & Night
ICR (AUTO / DAY / NIGHT / EXT)
Sens-up
OFF / AUTO(x2, ... x512) /MANUAL(x2, ... x512)
Minimum
Illumination
(F1.2, 30 IRE)
Color
0.03 lx (Sens-up Off ), 0.000 3 lx (Sens-up Auto),
0.000 1 lx (Sens-up X512)
B/W
0.002 lx (Sens-up Off ), 0.000 03 lx (Sens-up Auto),
0.000 001 lx (Sens-up X512)
White Balance
ATW / AUTO / AWC/SET KEY / MANUAL
Digital Zoom
X16
IRIS Control
DC
Scanning Frequency (H/V)
Sync. System
15.734 kHz / 59.94 Hz
15.625 kHz / 50 Hz
Internal / Line Lock
18
Item
LCB5300-BN
LCB5300-BP
Auto Gain Control
OFF/ LOW/ MIDDLE/ HIGH
Exposure
ALC / ELC
Video Output
1 Vp-p Composite (75 Ω)
Electronic Shutter
1/60 to 1/120 000
1/50 to 1/120 000
Protocol
RS-485 : LG, Pelco-D, Pelco-P
Backlight Compensation
BLC / HSBLC / OFF
Motion Detection
8 Zones
Privacy Masking
14 Mask Zones
3D-DNR
2D + 3D-DNR
Digital Effect
Off / V-Flip / Mirror / Rotate
Control Method
RS-485, Coaxial Communication
Power Source
DC 12V / AC 24V
Power Consumption
240 mA
Operating Temperature/
Humidity
-10 ºC to 50 ºC / 0 % RH to 80 % RH
Storage Temperature/
Humidity
-20 ºC to 60 ºC / 0 % RH to 85 % RH
Dimension (W x H x D)
68.6 mm x 54.0 mm x 121.5 mm
Weight
362 g
19
GARANTİ ŞARTLARI
1. Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar
ve 2 Yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı
firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması
durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine
eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür.
Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna,
servis istasyonunun olmaması durumunda, malın
satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatcısı veya
imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim
tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının
10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçıüretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya
kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını
tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın gwaranti süresi içerisinde, gerek malzeme
ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı
arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça
bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir
ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar
için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin
Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü’ne
başvurulabilir.
6. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda
tüketici; Satılanı geri vermeye hazır olduğunu
20
bildirerek sözleşmeden dönme,
-- Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden
indirim isteme,
-- Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün
masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz
onarılmasını isteme,
-- İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile
değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini
kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi
yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım
veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları
üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.
Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici
ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından
piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu
ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. Ücretsiz
onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin
satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek
olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya
ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini
kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız
değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara
başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip
etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile
değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi
durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya
ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami yirmi iş
günü . Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca
21
çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin,
tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte
belirlenen azami tamir süresi içinde yerine
getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını
kullanmakta serbestîr.Tüketicinin sözleşmeden
dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını
seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü
veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye
iade edilir. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle
ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı
yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik
haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca
tazminat da talep edebilir.
7. Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.
-- Tüketicinın malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda
yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından
kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
Arızalarda kullanım hatasının bulunup
bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili
servis istasyonunun mevcut olmaması halinde
sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden
birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi
ferisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve
bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi
zorunludur.
8. - Arızalarda kullanım hatasının bulunup
bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis
istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla;
malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi
22
tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde
düzenlenen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından
tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal
değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya
tüketici mahkemesine başvurabilir.
Ürünün kurulumunun yetkili servis tarafından
yapılması önerilir.
Enerji Tasarrufu Bilgileri
• Eger uzun bir süre ürünü kullanmazsanız fişini
çekiniz.
• Eğer ürün çalışmazsa ya da belirli bir süre boyunca
herhangi bir düğmeye girişi yoksa, otomatik olarak
yedek moduna geçer (eger ürün oto güç kapama’yı
desteklerse, ‘on’ olarak ayarla.
• Ürünü kullanmadıgınız zamanlarda kapalı tutunuz.
23
NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ
GEREKENLER
1. Cihazın fişini prizden çıkarınız.
2. Taşıma sırasında cihazın darbe görmesini önleyiniz.
3. Ürünü normal kullanma konumunda taşıyınız, yana
ve arkaya yatırmayınız.
4. Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey
koymayınız.
Kullanım süresi 5 yıldır. (Ürünün fonksiyonlarını yerine
getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi.)
LG Electronics Ticaret Anonim Sirketi
İTHALATÇI FİRMA
fabrika
Factory Address
LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.
PT. LG Electronics Indonesia.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa
Block G, MM2100 Industrial Town,
Bulvarı No:73 Ortadoğu Plaza Indonesia Cikarang Barat, Bekasi Jawa Barat
Kat:7 34384
17520, Indonesia.
Okmeydanı Şişli - İstanbul/Turkey
LG Electronics(Huizhou) Inc. Huitai Factory
Tel: (0212) 314 52 52
No.13 Hui Feng Dong Yi Road,
Fax: (0212) 222 61 44
China Huitai Industrial Park of ZhongKai
ÜRETİCİ FİRMA
Development Zone, Huizhou city,
LG Electronics Inc. LG Twin
GuangDong, 516006 China
Towers 20, Yeoi-do-dong,
LG Electronics Inc.
Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea
LG-ro Jinwi-myeon,
Korea 222
150-721
Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do
Tel: 82-2-3777-1114
451-713, Korea
Değerli Müşterimiz
LG Çağrı Yönetim Merkezi 444 6 543 (LGE) no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat
hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 saatleri arasında otomatik kayıt sistemi ile).
Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile
bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı
çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti
talep edebilirsiniz.
[[[G]G\[ZGOsnlP
ÍhĤypGtlyrlĶtĶĶGzhiĶ{G{lslmvushykhu
}l€hGjlwG{lslmvushypukhuGhshuGrvk|
Íl}ĶytlrzĶĶuGhyh€hiĶsĶyzĶuĶU
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement