LG | GW300 | LG GW300 دفترچه راهنما

GW300 Kullanım Kılavuzu
www.lgmobile.com
GW300_Turkey_Cover_1.0_0205_W.in1 1
MMBB0352051 (1.0) W
GW300 Kullanım Kılavuzu
TÜRKÇE
ENGLISH
2010.2.23 12:3:6 PM
Bluetooth QD ID B015721
GW300_Turkey_Cover_1.0_0205_W.in2 2
2010.2.23 12:3:6 PM
GW300 Kullanım Kılavuzu - Türkçe
En son dijital mobil iletişim teknolojisi
ile çalışmak üzere tasarlanan, gelişmiş
ve kompakt tasarıma sahip LG GW300
model bu telefonu satın aldığınız için sizi
tebrik ederiz.
Bu kılavuzda yer alan öğelerin bazıları,
telefonunuzun yazılımına ya da hizmet
sağlayıcınıza bağlı olarak farklılık
gösterebilir.
Eski cihazınızın atılması
1 Üründe, üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli bir çöp kutusu sembolü
bulunduğunda, ürün Avrupa Mevzuatı 2002/96/EC’ye tabidir.
2 Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, belediye atık şebekesinden farklı olarak,
yerel makamlarca ya da devlet tarafından belirlenmiş toplama tesislerinde
imha edilmelidir.
3 E ski cihazlarınızın doğru şekilde imha edilmesi gerek çevre gerekse insan sağlığı
üzerinde potansiyel negatif sonuçların ortaya çıkmasının önüne geçecektir.
4 Eski cihazınızın imha edilmesi ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için lütfen
bulunduğunuz yerdeki belediyeyle, çöp ve atık hizmetleri müdürlüğüyle
veya ürününüzü satın aldığınız mağazayla irtibata geçiniz.
5 EEE Yönetmeliğine uygundur.
W300_Turkey_1.0_0223.indd 1
2010.2.23 3:43:58 PM
İçindekiler
Güvenli ve verimli kullanım talimatları...6
Telefonunuzu tanıyın..........................11
SIM ve pilin takılması.........................13
Bellek kartı.........................................15
Ana ekranınız.....................................16
Durum çubuğu................................16
Çoklu görev fonksiyonunun kullanılması...17
Menü haritası.....................................18
Çağrı...................................................19
Çağrı yapma....................................19
Rehberden çağrı yapılması...............19
Çağrının cevaplanması ve
reddedilmesi....................................19
Hızlı arama......................................19
Çağrı geçmişinin görüntülenmesi......20
Çağrı yönlendirmenin kullanılması....20
Çağrı engellemenin kullanılması.......21
Arama ayarlarının değiştirilmesi........21
Genel ayarlar ..................................22
Rehber................................................23
Rehberde Arama Yapma...................23
Yeni kişinin eklenmesi......................23
Kişi seçenekleri................................23
Grup oluşturma...............................24
Servis arama numaralarının
kullanılması.....................................25
Kendi numaranızın görüntülenmesi...25
Kartvizit oluşturma...........................25
Kişi ayarlarının değiştirilmesi............25
Mesajlar..............................................27
Mesajlar..........................................27
Mesajın gönderilmesi.......................27
Metin girilmesi.................................28
Tuş takımı kullanılarak metin girme
modu..............................................28
E-postanın ayarlanması....................28
Yeni hesabınızı kullanarak e-posta
gönderme.......................................28
E-postanın alınması.........................29
Mesaj klasörleri...............................29
Mesajların idaresi............................29
Metin mesajı ayarlarının değiştirilmesi..31
Multimedya mesajı ayarlarının
değiştirilmesi...................................31
E-posta ayarlarının değiştirilmesi......32
Diğer ayarlarınızın değiştirilmesi........33
LG GW300 | Kullanım Kılavuzu
W300_Turkey_1.0_0223.indd 2
2010.2.23 3:43:58 PM
Kamera...............................................34
Hızlı fotoğraf çekme.........................34
Fotoğraf çekildikten sonra................34
Hızlı ayarların kullanılması................34
Gelişmiş ayarların kullanılması..........35
Parlaklığı ayarlama..........................36
Resim boyutunun değiştirilmesi........37
Kayıtlı fotoğraflarınızın
görüntülenmesi................................37
Video kamera.....................................38
Hızlı video çekimi.............................38
Video çekimi sonrası........................38
Hızlı ayarların kullanılması................38
Gelişmiş ayarların kullanılması..........39
Kayıtlı videoların izlenmesi................39
Müzik..................................................40
MP3 Çalar.......................................40
Müziğin telefona aktarılması . ..........40
Şarkı çalınması................................41
Müzik çalarken seçeneklerin
kullanılması.....................................41
W300_Turkey_1.0_0223.indd 3
FM radyo............................................43
FM radyoyu kullanma.......................43
İstasyonların aranması.....................43
Tüm kanalları sıfırla..........................43
Radyonun dinlenmesi.......................44
Ses kaydedicisi..................................45
Ses kaydedicisini kullanma...............45
Sesli not kaydetme..........................45
Ses kaydının gönderilmesi................45
Galeri..................................................46
Galeri..............................................46
Görüntülerim...................................46
Fotoğrafın gönderilmesi....................46
Bir resmin kullanılması.....................46
Resimlerinizin düzenlenmesi.............47
Resim silme....................................47
Resmin taşınması veya
kopyalanması..................................47
Resimleri işaretleme ve işaretleri
kaldırma..........................................47
2010.2.23 3:43:58 PM
İçindekiler
Bellek durumunun kontrol edilmesi...48
Seslerim..........................................48
Sesin kullanılması............................48
Videolarım.......................................49
Videonun izlenmesi..........................49
Video klibin gönderilmesi..................49
Oyunlar ve Uygulamalar...................49
Oyun oynanması..............................49
Oyun seçenekleri menüsünün
kullanılması.....................................50
Flash içerikleri.................................50
Diğer dosyalar.................................50
Bellek Kartım . ................................50
Bir Java oyunu & uygulamasının
kurulması........................................50
Facebook........................................51
Oyunlar ve Uygulamalar.....................52
Oyunlar ve Uygulamalar...................52
Oyun oynanması..............................52
Uygulamaları görüntüleme................52
Şebeke profilinin değiştirilmesi.........52
Ajanda & Araçlar................................53
Alarmın ayarlanması........................53
Takvime etkinlik eklenmesi...............53
Görev listesine öğe ekleme...............54
Not ekleme......................................54
Özel not...........................................54
Tarih bulucu....................................54
Ayarlar............................................55
Hesap makinesi kullanılması............55
Kronometre’yi kullanma...................55
Birim dönüştürülmesi.......................56
Dünya saatinize şehir ekleme...........56
Tarayıcı...............................................57
Web erişimi.....................................57
Sık kullanılan ekleme ve erişim.........57
Sayfanın kaydedilmesi.....................58
Kayıtlı bir sayfaya erişilmesi..............58
Tarayıcı geçmişinin görüntülenmesi..58
Web tarayıcı ayarlarının
değiştirilmesi...................................58
LG GW300 | Kullanım Kılavuzu
W300_Turkey_1.0_0223.indd 4
2010.2.23 3:43:59 PM
Bağlantı..............................................59
Bağlantı ayarlarının değiştirilmesi......59
Bluetooth ayarlarının değiştirilmesi....59
Başka bir Bluetooth cihazıyla
eşleştirme.......................................60
Bluetooth kulaklık kullanılması..........60
Bluetooth kullanarak dosyaların
gönderilmesi ve alınması..................61
Telefonunuzun yığın depolama aygıtı
olarak kullanılması...........................62
Bilgisayarınızı telefonunuzla
eşleştirme.......................................62
Telefon bilgilerinizin yedeklenmesi ve
geri yüklenmesi...............................62
Bilgisayarda telefon dosyalarının
görüntülenmesi................................63
Rehberin senkronize edilmesi...........63
Yahoo! arama.....................................64
W300_Turkey_1.0_0223.indd 5
Ayarlar................................................65
Profillerinizi değiştirme.....................65
Uçuş modunu kullanma...................65
Telefon ayarlarının değiştirilmesi.......65
Ekran ayarlarınızın değiştirilmesi.......65
Tarih & saat değiştirme....................66
Güvenlik ayarlarının değiştirilmesi.....66
Bellek durumunu görüntüleme.........67
Telefonunuzun sıfırlanması...............68
Yazılım Yükseltme............................68
Aksesuarlar........................................69
Şebeke hizmeti..................................70
Teknik veriler......................................70
Sorun Giderme...................................72
2010.2.23 3:43:59 PM
Güvenli ve verimli kullanım talimatları
Lütfen bu basit kuralları okuyun.
Kuralların çiğnenmesi tehlikeli ve yasa
dışı olabilir.
Radyo frekansı enerjisine
maruz kalma
Radyo dalgasına maruz kalınması
ve Belli Soğurma Oranı (SAR)
bilgileri. Bu GW300 telefon modeli,
radyo dalgalarına maruz kalma
bağlamında uygulanabilir güvenlik
koşullarıyla uyumlu olacak şekilde
tasarlanmıştır. Bu gereksinim, yaşa
ve sağlık durumuna bağlı olmaksızın
tüm kişilerin güvenliğini garanti altına
almak için tasarlanmış güvenlik
sınırlarını içeren bilimsel kuralları
temel almaktadır.
• Radyo dalgalarına maruz kalma
kurallarında, Özel Emilim Hızı ya
da SAR olarak bilinen bir ölçüm
birimi kullanılmaktadır. SAR testleri,
telefonun kullanılan tüm frekans
bantlarında onaylı en yüksek
güç seviyesinde iletim yaptığı
standart bir yöntem kullanılarak
gerçekleştirilmektedir.
• Çeşitli LG telefonu modellerinin
SAR seviyeleri arasında farklılıklar
olmasına karşın, tüm modeller
radyo dalgalarına maruz kalmayla
ilgili kuralların gereklerini yerine
getirecek şekilde tasarlanmıştır.
• Uluslararası İyonlaştırıcı Olmayan
Radyasyonlardan Korunma
Komisyonu (ICNIRP) tarafından
önerilen SAR limiti 10g doku
üzerinde ortalama 2 W/kg’dır.
• Bu model telefon için kulakta
kullanılmak üzere DASY4 tarafından
yapılan testten elde edilmiş en
yüksek SAR değeri 1,16 W/kg’dır
(10 g); vücutta taşındığında ise
0,802 W/kg’dır (10 g).
• SAR veri bilgileri, Elektrik
ve Elektronik Mühendisleri
Enstitüsü’nün (IEEE) önerdiği SAR
düzeyini kabul eden ülkelerde/
bölgelerde yaşayanlar için bir 1
gram doku üzerinde ortalama 1,6
W/kg düzeyidir.
LG GW300 | Kullanım Kılavuzu
W300_Turkey_1.0_0223.indd 6
2010.2.23 3:43:59 PM
Ürüne özen ve bakım
UYARI
Sadece bu tip telefon modelinde
kullanılması için onaylanmış piller, şarj
aletleri ve aksesuarlar kullanın. Sadece
bu tip telefon modelinde kullanılması
için onaylanmış piller, şarj aletleri ve
aksesuarlar kullanın.
• Bu cihazı sökmeyin. Onarım
gerektiğinde yetkili bir servis
teknisyenine götürün.
• TV, radyo ya da kişisel bilgisayar
gibi elektrikli aletlerden uzak tutun.
• Bu ürün, radyatör ve fırın gibi ısı
kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
• Düşürmeyin.
• Bu ürünü mekanik titreşim ya da
darbelere maruz bırakmayın.
• Özel yönetmeliklerce gerekli kıldığı
her yerde telefonunuzu kapatın.
Örneğin hassas tıbbi ekipmanları
etkileyebileceği için telefonunuzu
hastanelerde kullanmayın.
• Telefon şarj olurken ıslak ellerle
kullanmayın. Elektrik çarpabilir ya
da telefonunuza ciddi zarar gelebilir.
W300_Turkey_1.0_0223.indd 7
• Telefonunuz ısınarak bir yangın
tehlikesine neden olabileceğinden,
telefonu yanıcı maddelere yakın
yerlerde şarj etmeyin.
• Cihazın dış yüzeyini temizlemek için
kuru bir bez kullanın.
• Yumuşak mobilyalar üzerindeyken
telefonu şarj etmeyin.
• Telefonun iyi havalandırılmış bir
ortamda şarj edilmesi gerekir.
• Bu ürünü aşırı duman ya da toza
maruz bırakmayın.
• Telefonu kredi kartları ya da seyahat
biletlerinin yanına koymayın;
manyetik şeritlerin üzerinde bulunan
verileri etkileyebilmektedir.
• Ekrana keskin bir nesneyle
vurmayın; aksi takdirde telefona
hasar verebilir.
• Telefonun sıvıya ya da neme maruz
kalmasını önleyin.
• Kulaklık gibi aksesuarları dikkatli
kullanın. Antene gereksiz yere
dokunmayın.
2010.2.23 3:43:59 PM
Güvenli ve verimli kullanım talimatları
Telefonun verimli kullanımı
• Mümkünse telefonla uzaktan
konuşma (handsfree) kitlerini
Elektronik cihazlar
kullanın.
Tüm mobil telefonlar, performansını
• Araç kullanırken telefon kullanmanız
etkileyen girişimlere neden olabilir.
gerekiyorsa önce arabanızı yolun
kenarına çekip park edin.
• Mobil telefonu, izin almadan tıbbi
cihazların yanında kullanmayın.
• RF enerjisi, araba teybi, güvenlik
Telefonu, kalp pillerine yakın yerlere,
cihazları gibi aracınızın bazı
örneğin göğsünüzün üzerindeki
elektronik sistemlerini etkileyebilir.
ceplere yerleştirmeyin.
• Araç kullanırken hava yastığının
• Mobil telefonlar bazı işitme
yakınına telefonunuzu koymayın ya
cihazlarında girişime neden olabilir.
da handsfree kitinizi bu tür yerlere
yerleştirmeyin. Eğer kablosuz cihaz
• Küçük çaplı girişimler TV’leri,
yanlış takılırsa ve hava yastığı
radyoları, PC’leri vs. etkileyebilir.
devreye girerse, ciddi biçimde
yaralanabilirsiniz.
Yol güvenliği
• Dışarıda müzik dinlerken çevrede
Araç kullandığınız yerlerde sürüş
olup bitenden haberdar olabilmek
sırasında mobil telefon kullanımıyla
için ses düzeyini makul bir seviyede
ilgili yasaları ve yönetmelikleri kontrol
tutunuz. Bu özellikle yolların
edin.
yakınında bir zorunluluktur.
• Sürüş sırasında telefonu elde
tutarak konuşmayın.
• Sürüş sırasında dikkatinizi tamamen
yola verin.
LG GW300 | Kullanım Kılavuzu
W300_Turkey_1.0_0223.indd 8
2010.2.23 3:44:0 PM
İşitme Sisteminizi Zararlardan
Koruma
Eğer uzun süre yüksek sese
maruz kalırsanız, işitme sisteminiz
zarar görebilir. Bu nedenle ahizeyi
kulağınıza yakın bir yerden
açmamanızı ya da kapatmamanızı
öneririz. Ayrıca müzik ve çağrı sesi
seviyelerinin makul bir seviyeye
ayarlanmasını tavsiye ederiz.
Patlatma işlemlerinin yapıldığı
alanlar
Patlatma işlemlerinin yapıldığı yerlerde
telefonu kullanmayın. Yasaklara,
düzenlemelere ve kurallara uyun.
Patlama riski olan ortamlar
• Telefonu yakıt istasyonlarında
kullanmayın.
• Yakıt ya da kimyasal maddelerin
yakınında kullanmayın.
• Mobil telefonunuzun ve
aksesuarların bulunduğu araç
kabininde, yanıcı gaz, sıvı veya
patlayıcılar taşımayın veya
bulundurmayın.
W300_Turkey_1.0_0223.indd 9
Uçakta
Kablosuz cihazlar uçakta girişime
neden olabilmektedir.
• Uçaklara binmeden önce mobil
telefonunuzu kapatın.
• Uçak yerdeyken, mürettebattan izin
almadan kullanmayın.
Çocuklar
Telefonu, çocukların ulaşamayacağı
güvenli bir yerde saklayın.
Üründen söküldüğünde çocuklarda
nefes borusunun tıkanmasına
neden olabilecek küçük parçalar
bulunmaktadır.
Acil çağrılar
Acil çağrıları, her hücresel şebekede
yapamayabilirsiniz. Bu nedenle,
acil çağrı yapmak için asla yalnızca
telefona güvenmemelisiniz.
Bölgenizdeki servis sağlayıcıyla
görüşerek bilgi alın.
2010.2.23 3:44:0 PM
Güvenli ve verimli kullanım talimatları
Pil bilgisi ve bakımı
• Pili soğuk ya da sıcak yerlerde
bırakmayın. Bu durum pilin
performansını etkileyebilir.
tam bitmesi gerekli değildir. Diğer
• Yanlış tipte pil takılırsa patlama riski
pil sistemlerinin aksine, pilin
vardır.
performansını etkileyebilecek hafıza
etkisi olmayan piller kullanılmaktadır. • Kullanılmış pilleri üreticinin verdiği
talimatlara uygun şekilde atın.
• Yalnızca LG pilleri ve şarj aletleri
Mümkünse geri dönüşümde
kullanın. LG şarj aletleri, pilinizin en
kullanılmasını sağlayın. Ev atığı
uzun ömürlü olmasını sağlayacak
olarak atmayın.
şekilde tasarlanmıştır.
• Pili değiştirmeniz gerekirse,
• Pili sökmeyin ya da kısa devre
yardım için bunu en yakın yetkili
yaptırmayın.
LG Electronics servis noktasına
• Pil ünitesinin metal uçlarını temiz
götürünüz.
tutun.
• Şarj cihazının gereksiz elektrik
• Pil artık yeterli performans
tüketiminden kaçınmak için, telefon
sağlayamadığında değiştirin. Pil,
tam olarak şarj olduktan sonra
değişme zamanı gelene kadar
daima şarj cihazını prizden çıkarın.
yüzlerce kez şarj edilebilir.
• Geçerli pil ömrü ağ
• En uzun ömre sahip olması için
yapılandırmasına, ürün ayarlarına,
uzun süre kullanılmadığında pili
kullanım aralığına, pil ve çevresel
şarj edin.
koşullara bağlı olarak değişiklik
gösterir.
•P
il şarj aletini doğrudan güneş
ışığına maruz bırakmayın ya da
banyo gibi yüksek nem oranına
sahip yerlerde kullanmayın.
• Yeniden şarj etmeden önce pilin
10 LG GW300 | Kullanım Kılavuzu
W300_Turkey_1.0_0223.indd 10
2010.2.23 3:44:0 PM
Telefonunuzu tanıyın
Kulaklık
Ana LCD
Gönder tuşu
• B ir telefon numarasını
çevirir ve gelen aramaya
cevap verir.
• Bekleme modunda:
Çağrı geçmişini gösterir.
Harf-rakam tuşları
• Bekleme modunda:
Basılı tutularak
girilecek numaraları girin
– Uluslararası
çağrılar
– Telesekreter
merkezine bağlanın
– Hızlı
aramalar
- Sessiz moda gitmek
için tuşu basılı tutun
• Düzenleme modunda:
Numara ve karakterleri
girin
Çok işlevli tuş
Ana ekrana ya da doğrudan Menüye gidin.
Temizleme / kilit tuşu
• Her
basıldığında bir karakteri siler.
Tüm girilenleri silmek üzere tuşa basılı tutulur.
• Menüleri kullanırken kilitlemek için tuşa basılı tutulur.
W300_Turkey_1.0_0223.indd 11
Seçim tuşları
(Sol programlanabilir tuş /
Sağ programlanabilir tuş)
• B u tuşlar ekranın alt
kısmında belirtilen işlevleri
gerçekleştirir.
Onay tuşu / OK tuşu
•M
enü seçeneklerini seçer
ve eylemleri onaylar.
Son tuşu
• telefonu açar/kapatır
(basılı tutulduğunda)
• Bir çağrıyı bitirir veya
reddeder.
Gezinme tuşu
• Bekleme modunda:
Kısaca: Hızlı
menü.
Kısaca: Rehber
arama.
Kısaca: Profiller.
Kısaca: Ana
ekran.
• Menü içinde: Yukarı ve
aşağı kaydırma.
11
2010.2.23 3:44:2 PM
Telefonunuzu tanıyın
Yan tuşlar
• Bekleme modunda: Zil
sesini kumanda eder.
• Çağrı sırasında: Kulaklık ses
seviyesi
• MP3 dinlerken: Ses seviyesi
ayarlama
Kamera tuşu
Şarj cihazı/USB kablosu
konnektörü
İPUCU: Yığın
depolama için USB
kablosunu takmadan
önce, telefonun
açık olduğundan,
bellek kartının
yerleştirildiğinden ve
bekleme modunda
olduğundan emin olun.
Micro SD bellek kartı soketi
Kulaklık
Kamera lensi
Pil kapağı
Pil
SIM kartı tutucusu
12 LG GW300 | Kullanım Kılavuzu
W300_Turkey_1.0_0223.indd 12
2010.2.23 3:44:4 PM
SIM ve pilin takılması
1 P il kapağını çıkartın
Pil kapağını açma mandalına
basın.
2 P ili çıkartın
Pilin alt köşesini kaldırın ve
yuvasından dikkatlice çıkarın.
3 S
IM kartını takın
SIM kartını kaydırarak SIM kartı
taşıyıcısına yerleştirin. Karttaki altın
temas bölgesinin aşağıya bakıyor
olduğundan emin olun. SIM kartı
çıkarmak için aksi yönde yavaşça
çekin.
UYARI: Telefonunuz kullanılır
konumdayken ya da açıkken, veriler
kaybedilebileceğinden ya da SIM
kart zarar görebileceğinden SIM kartı
değiştirmeyin ya da çıkarmayın.
UYARI: Telefona zarar
verebileceğinden ötürü telefon açıkken
pili çıkarmayın.
W300_Turkey_1.0_0223.indd 13
13
2010.2.23 3:44:7 PM
SIM ve pilin takılması
5 P il kapağını yerine takın
4 P ilin takılması
Pilin üst kısmını öncelikle pil
yuvasının üst köşesine yerleştirin.
Pilin temas uçlarının, telefon
terminalleriyle hizada olmasını
sağlayın. Pilin alt kısmı yerine
oturuncaya kadar bastırın.
6 T elefonun şarj edilmesi
GW300 telefonunuzun üstündeki
şarj soketi kapağını çekin. Şarj
aletini takıp fişini elektrik prizine
yerleştirin.
Ekranda “Pil dolu” mesajı
belirene kadar GW300 model
telefonunuzun şarjda takılı kalması
gereklidir.
14 LG GW300 | Kullanım Kılavuzu
W300_Turkey_1.0_0223.indd 14
2010.2.23 3:44:10 PM
Bellek kartı
Bellek kartının takılması
Bellek kartı kullanarak telefonunuzun
bellek kapasitesini artırabilirsiniz.
Not: Bellek kartı isteğe bağlı bir
aksesuardır.
Bellek kartını, yerine oturup “klik”
sesi duyulana kadar yuvaya doğru
kaydırın. Altın temas alanının aşağı
baktığından emin olun.
Bellek kartının çıkarılması
Bellek kartını yavaşça telefona doğru
ittirip ardından hızla ve dikkatle
dışarıya doğru çekerek çıkarın.
W300_Turkey_1.0_0223.indd 15
Bellek kartının biçimlendirilmesi
Bellek kartınız zaten biçimlendirilmiş
olabilir. Bellek kartınız
biçimlendirilmemişse, kullanmaya
başlamadan önce biçimlendirmeniz
gerekebilir.
1 Ana ekrandan Menü’ye basın ve
Ayarlar’ı seçin.
2 B
ellek durumu öğesini ve
ardından Harici bellek öğesini
seçin.
3 B
içimlendir öğesine basın ve
varsayılan olarak 0000 şeklinde
ayarlanmış olan şifreyi girin. Bellek
kartınız biçimlendirilir ve kullanıma
hazır hale gelir.
4 GW300 üzerinde yeni
biçimlendirilmiş olan klasörleri
görüntülemek için Menü öğesine
basın ve Galeri seçeneğini seçin.
Bellek kartımı seç.
UYARI: Bellek kartınızı
biçimlendirdiğiniz zaman, kart
üzerindeki tüm içerik silinir. Bellek
kartınızdaki bilgileri kaybetmek
istemiyorsanız, bilgilerinizi önceden
yedekleyin.
15
2010.2.23 3:44:11 PM
Ana ekranınız
Durum çubuğu
Simge Açıklama
Durum çubuğunda çeşitli simgelerin
kullanılmasıyla sinyal gücü, yeni
mesajlar ve pil ömrü gibi bilgilerin
yanı sıra Bluetooth bağlantısının etkin
olup olmadığı da gösterilir.
WAP hizmeti bağlandı
Arkaplanda bir veya birden
çok uygulama çalışıyor
Alarm kurulu
Aşağıdaki tablo, durum ekranında
sıklıkla görebileceğiniz simgelerin
anlamlarını açıklar.
Yeni mesaj
Simge Açıklama
Şebeke sinyal gücü (çubuk
sayısı değişir)
Şebeke yok sinyali
Takvimde program ayarlandı
Yeni telesekreter mesajı
Yeni E-posta
Normal profil kullanımda
Sessiz profili kullanılıyor
Yüksek profili kullanılıyor
GPRS var
Kulaklık profili kullanılıyor
EDGE var
Kalan pil ömrü
Uçuş modu etkinleştirildi
Batarya boş
Çağrılar yönlendirilmiş
Harici bellek
Dolaşım hizmeti
FM radyo
Bluetooth® etkinleştirildi
MP3 müzik çalma
16 LG GW300 | Kullanım Kılavuzu
W300_Turkey_1.0_0223.indd 16
2010.2.23 3:44:15 PM
Çoklu görev fonksiyonunun
kullanılması
Çoklu görev menüsünü açmak için
çoklu görev tuşuna
basın.
Buradan çalışmakta olan
uygulamaların tümünü
görüntüleyebiliriniz. (Kamera ve video
kamera gibi uygulamalarda çoklu
görev fonksiyonu kullanılamaz.)
Arka planda bir uygulama
çalıştırıyorsanız, durum çubuğunda
görünecektir.
W300_Turkey_1.0_0223.indd 17
17
2010.2.23 3:44:15 PM
Menü haritası
Oyun &
Uygulama
Çağrı
Ajanda
Tarayıcı
1. Çağrı geçmişi
2. Arama süreleri
3. Veri miktarı
4. Arama ücretleri
5. Çağrı yönlendirme
6. Çağrı engelleme
7. S abit arama numaraları
8. Arama bekletme
9. Genel ayarlar
1. Takvim
2. Yapılacaklar
3. Not defteri
4. Gizli hatırlatma notu
5. Tarih bulucu
6. Ayarlar
1. Anasayfa
2. Adresi girin
3. Sık kullanılanlar
4. Kaydedilen sayfalar
5. Tarih
6. Ayarlar
Multimedya
Mesaj
Galeri
Bağlantı
1. Kamera
2. Video kamera
3. Müzik
4. FM radyo
5. Ses kaydedicisi
1. Yeni mesaj oluştur
2. Gelen kutusu
3. Posta kutusu
4. Yeni E-posta Adresi
5. Taslaklar
6. Giden kutusu
7. Gönderilenler
8. Klasörlerim
9. Şablonlar
0. İfadeler
*. Ayarlar
1. Görüntülerim
2. Seslerim
3. Videolarım
4. Oyunlar ve
Uygulama
5. Flash içerikleri
6. Diğerleri
7. Hafıza kartım
1. Bluetooth
2. USB bağlantı modu
Yahoo! arama
Rehber
Araçlar
Ayarlar
1. Yahoo! arama
1. Yeni ekle
2. Arama
3. Hızlı arama
4. Gruplar
5. Servis arama
numaraları
6. Kendi numaram
7. Kartvizitim
8. Ayarlar
1. Hızlı menü
2. Alarmlar
3. Hesap makinesi
4. Kronometre
5. Birim Dönüştürücü
6. Dünya saati
1. Profiller
2. Telefon
3. Ekran
4. Tarih ve Saat
5. Şebeke
6. Internet profili
7. Erişim noktaları
8. Paket veri bağlantısı
9. Güvenlik
0. Hafıza bilgisi
*. Ayarları sıfırla
1. Oyunlarım ve
uygulamalarım
2. Ayarlar
18 LG GW300 | Kullanım Kılavuzu
W300_Turkey_1.0_0223.indd 18
2010.2.23 3:44:16 PM
Çağrı
Çağrı yapma
1 T elefonunuzun açık olduğundan
emin olun.
2 Tuş takımını kullanabilirsiniz. Bir
basamak silmek için
tuşuna
ya da geri okuna basın.
3 Ç
ağrıyı başlatmak için
öğesine basın.
4 Çağrıyı bitirmek için
öğesine
basın.
İpucu! Uluslararası bir çağrı
yaparken + işaretini girmek için
’a basılı tutun.
Rehberden çağrı yapılması
Numarasını Rehberinize kaydettiğiniz
birini aramak çok kolaydır.
1 Ana menüyü açmak için Menü’ye
basın. Rehber öğesini seçin,
ardından Ara öğesine basın.
2 Tuş takımını kullanarak çağrı
yapmak istediğiniz kişinin adının
ilk harfini girin ve imleci Rehbere
kaydırın.
W300_Turkey_1.0_0223.indd 19
3 Çağrıyı başlatmak için
öğesine basın.
Çağrının cevaplanması ve
reddedilmesi
Telefonunuz çaldığında, çağrıyı
yanıtlamak için Kabul et’e veya
tuşuna basın.
Telefonunuz çalarken zil sesini
kapatmak için Sessiz öğesine basın.
Bu özellik, bir toplantı sırasında
profilinizi Sessiz olarak değiştirmeyi
unuttuysanız faydalı bir özelliktir.
Gelen bir çağrıyı reddetmek için
tuşuna basın.
Not: Hoparlörün etkin olduğu
çağrılarda, hoparlör simgesi kırmızı
çarpı ile gösterilir, hoparlör devre dışı
iken hoparlör simgesinde kırmızı çarpı
bulunmaz.
Hızlı arama
Sıklıkla aradığınız bir kişiye bir hızlı
arama numarası atayabilirsiniz.
19
2010.2.23 3:44:17 PM
Çağrı
1 A na menüyü açmak için Menü’ye
basın. Rehber öğesini seçin ve
ardından Hızlı aramalar seçimini
yapın.
2 Telesekreteriniz 1 numaralı hızlı
aramaya ayarlanmıştır ve bunu
değiştiremezsiniz. Gezinme tuşlarını
kullanıp Ekle öğesini seçerek ya
da rakam tuşuna basarak başka
bir numara seçin.
3 Rehberiniz açılacaktır. Gezinme
tuşlarını kullanarak bu numaraya
atamak istediğiniz kişiyi seçin ve
ardından Tamam’a basın.
Bir hızlı arama tuşuna çağrı
yapmak için, kişi ekranda görünene
dek atanmış numaraya basın ve
basılı tutun. Çağrı otomatik olarak
başlayacaktır ve
tuşuna basmaya
gerek yoktur.
Çağrı geçmişinin görüntülenmesi
Menü’ye basın ve Çağrı’yı seçin.
Çağrı geçmişini seçin.
Tüm çağrılar - Yapılan, gelen ve
cevapsız çağrıların tam listesini
görüntüler.
Cevapsız çağrılar Cevaplayamadığınız tüm çağrıların
listesini görüntüler.
Yapılan çağrılar - Aradığınız tüm
numaraların bir listesini inceleyin.
Gelen çağrılar - Sizi arayan tüm
numaraların bir listesini görüntüleyin.
İpucu! Herhangi bir çağrı
günlüğünden Seçenekler öğesini ve
ardından seçilen öğeleri silmek üzere
Sil öğesini seçin.
Çağrı yönlendirmenin
kullanılması
1 M
enü’ye basın ve Çağrı’yı seçin.
2 Ç
ağrı yönlendirme öğesini seçin.
3 Hat meşgul olduğunda,
cevap vermediğinizde veya
ulaşılamadığınızda tüm çağrıları
yönlendirmek için seçin.
4 E tkinleştir öğesini seçin ve
telesekretere ya da başka
bir numaraya yönlendirme
seçeneklerinden birini seçin.
20 LG GW300 | Kullanım Kılavuzu
W300_Turkey_1.0_0223.indd 20
2010.2.23 3:44:18 PM
5 Y önlendirmek istediğiniz numarayı
girin veya yönlendireceğiniz
numarayı bulmak için Ara tuşu
seçin.
Not: Çağrı yönlendirme
ücretlidir. Detaylar için lütfen servis
sağlayıcınızla konuşun.
İpucu! Tüm çağrı
yönlendirmeleri kapatmak için çağrı
menüsünden Arama yönlendirmeyi
sçein ardından Seçenekler ve
Tümünü devre dışı bırak’ı seçin.
Çağrı engellemenin
kullanılması
1 M
enü’ye basın ve Çağrı’yı seçin.
2 Çağrı Engelleme’yi seçin.
3 Seçeneklerden birini veya tümünü
seçin.
Tüm giden aramalar
Giden uluslararası
Kendi ülkem hariç giden tüm
aramalar
Gelen tüm aramalar
Yurtdışında gelen aramalar
W300_Turkey_1.0_0223.indd 21
4 Ç
ağrı engelleme şifresi girin.
Bu servisi lütfen şebeke
operatörünüzden kontrol edin.
İpucu! Telefonunuzdan aranabilecek
numaraların listesini açmak veya
düzenlemek için çağrı Menüsü’nden
Sabit arama numarası’nı seçin.
Operatörünüzün PIN2 koduna ihtiyaç
duyarsınız. Etkinleştirildiğinde,
telefonunuzdan sadece sabit arama
listesindeki numaralar aranabilir.
Arama ayarlarının
değiştirilmesi
1 M
enü’ye basın ve Çağrı’yı seçin.
2 Burada ayarları aşağıdaki gibi
düzeltebilirsiniz:
Çağrı süreleri - Yaptığınız ya
da aldığınız çağrılara ne kadar
süre harcadığınızla ilgili detayları
inceleyin.
Veri miktarı - Gelen ve
gönderdiğiniz tüm veri miktarını
kilobayt olarak gösterir.
21
2010.2.23 3:44:18 PM
Çağrı
Çağrı ücretleri - Son çağrı
veya Tüm aramalar menüsü
altında yapılan görüşmelere dair
ücretlendirmeleri görüntüler.
Bu hizmet şebekeye bağlı
olup bazı operatörler bunu
destekleyemeyebilir.
Çağrı yönlendirme - Çağrılarınızın
yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini
seçin.
Çağrı engelleme - Hangi
çağrıların engellenmesini
istediğinizi belirleyin.
Sabit arama numaraları Telefonunuzdan aranabilecek
numaraların bir listesini seçin.
Çağrı Bekletme - Beklemede bir
çağrı varken uyarı alın.
Genel ayarlar
(Menü’ye basın, Çağrı’yı ve
Genel ayarlar’ı seçin)
Arama reddetme - Kapalı ya da
Açık’ı seçin ve tüm aramaları, belirli
bir gruptan, kişiden ya da kayıtsız
numaralardan (rehber listenizde
olmayan) ya da arayan numarası
olmayan kişilerden gelen çağrıları
reddetmeyi seçin.
Numaramı gönder - Birini
aradığınızda numaranızın görünüp
görünmemesini seçin. (Servis
sağlayıcınıza bağlıdır.)
Otomatik tekrar arama - Başarısız
bir çağrı girişiminde otomatik tekrar
arama fonksiyonunu ayarlamanızı
sağlar.
Yanıt modu - Yanıtlama modunu
ayarlamanızı sağlar. Gönder tuşuna
bas ya da Herhangi bir tuşa bas’tan
birini seçebilirsiniz.
Dakika hatırlatıcı - Aramadayken
her 1 dakikada sesli bir uyarı verilip
verilmemesini belirler.
BT yanıt modu - Bluetooth
kulaklığı kullanırken çağrıyı nasıl
yanıtlayacağınızı seçin. Handsfree ya
da Telefon olarak ayarlayın.
Yeni numarayı kaydet - Bu
seçenek seçildiğinde, biten bir arama
sonrasında rehberinizde bulunmayan
numaralar kaydedilir.
22 LG GW300 | Kullanım Kılavuzu
W300_Turkey_1.0_0223.indd 22
2010.2.23 3:44:19 PM
Rehber
Rehberde Arama Yapma
1 M
enü’ye basın, ardından Rehber’i
ve Ara’yı seçin.
2 Tuş takımını kullanarak aramak
istediğiniz kişinin adının ilk harfini
girin.
3 Rehber ve kişiler arasında ve
onların farklı numaraları arasında
geçiş yapmak için gezinme
tuşlarını kullanın.
Ya da biraz daha hızlı bir yöntem
kullanın…
1 Ana ekranda aramak istediğiniz
numarayı girin Seçenekler öğesini
seçin.
2 Seçenek menüsünde Kişileri ara
öğesini seçin.
Yeni kişinin eklenmesi
1 M
enü’ye basın, ardından Rehber’i
ve Yeni ekle’yi seçin.
2 Y eni kişinin kaydının Telefon ya da
SIM karta kaydedilmesi tercihini
gerçekleştirin.
3 Verilen alanlara istediğiniz bilgileri
girin ve Tamam’ı seçin.
W300_Turkey_1.0_0223.indd 23
Ya da biraz daha hızlı bir yöntem
kullanmak için...
1 Saklamak istediğiniz numarayı girin
ve ardından Seçenekler öğesine
basın.
2 N
umarayı kaydet’i seçin ve Yeni
kişi ile Kişi güncelle arasında
seçim yapın.
3 Kişiyle ilgili bilgileri girin ve
Tamam’ı seçin.
Kişi seçenekleri
Bir kişiyi görüntülerken
yapabileceğiniz pek çok işlem
bulunmaktadır. Seçenekler
menüsüne aşağıdaki şekilde erişip
kullanabilirsiniz:
1 M
enü’ye basın, ardından Rehber’i
ve Ara’yı seçin.
2 Seçenekler listesini açmak için
Seçenekler öğesine dokunun.
Burada aşağıdakileri yapabilirsiniz:
Mesaj gönder - Kişiye bir mesaj
gönderin. Kişinin bir e-posta adresi
varsa, Mesaj ya da E-posta
gönderip göndermeyeceğinizi seçin.
23
2010.2.23 3:44:19 PM
Rehber
Kartvizit gönder - Kişinin
ayrıntıları kartvizit olarak başka
birine gönderilir. Metin mesajı,
Multimedya mesajı, Eposta veya
Bluetooth ile göndermek için seçin.
Arama yapma - Doğrudan
seçtiğiniz kişiye sesli çağrı yapar.
Yeni kayıt ekle -Yeni bir kişi
ekleyin.
Düzenle - Kişiye ait detaylarda
değişiklik yapın.
Gruba ekle - Kişiyi bir gruba
ekleyin.
İşaretle/İşareti Kaldır - Kişiyi
işaretlemek ya da işaretini
kaldırmak isteğinizi seçin.
Farklı ara - Kişiyi Numara ya da
Gruba göre arayın.
Telefona/SIM’e kaydet - SIM
karta ya da telefona taşımayı veya
kopyalamayı seçin (kişi kaydını
nerede sakladığınıza bağlıdır).
Sil - Kişiyi silin. Eminseniz Evet
öğesini seçin.
Hızlı aramalar - Sıklıkla aradığınız
bir kişiyi hızlı arama tuşlarından birine
atayabilirsiniz.
Grup oluşturma
1 M
enü’ye basın ve Rehber’i seçin.
2 G
ruplar’ı ardından Seçenekler’i
seçin.
3 Y eni grup ekle’yi seçin.
4 Yeni grubunuza bir ad verin.
5 T amam’a basın.
Not: Bir grubu silerseniz bu
gruba atanmış kişiler kaybolmaz.
Rehberinizde kayıtlı kalacaklardır.
İpucu! Mevcut bir grubun üzerine
gelip Seçenekleri seçerek grubu
düzenleyebilirsiniz. Rehberinizden
gruba Üye ekle’yi seçin, Grubu
düzenle’yi ya da grubu Sil’i seçin.
24 LG GW300 | Kullanım Kılavuzu
W300_Turkey_1.0_0223.indd 24
2010.2.23 3:44:19 PM
Servis arama numaralarının
kullanılması
Servis sağlayıcınız tarafından atanmış
Hizmet Arama Numaraları (SDN)’nın
listesini görüntüleyebilirsiniz. Bu
numaralar acil durum, rehber talepleri,
ve sesli posta numalarını içerir.
Servis numarası seçtikten sonra
servisi aramak için
tuşuna basın.
Kendi numaranızın
görüntülenmesi
Kendi numaranızı görüntülemek
için Rehber menüsünde Kendi
numaram’ı seçin.
Kartvizit oluşturma
Kartvizitim ve ardından Ekle’yi
seçerek kendi kartvizitinizi
oluşturabilirsiniz. Adınızı, numaranızı,
e-posta adresinizi, resminizi, vb.
ekleyin.
W300_Turkey_1.0_0223.indd 25
Kişi ayarlarının değiştirilmesi
1 M
enü’ye basın ve Rehber’i seçin.
2 A
yarlar’ı seçin. Burada aşağıdaki
ayarları yapabilirsiniz:
Kişi listesi ayarları - Telefon ve
SIM, Telefon veya SIM içinde
kayıtlı kişileri görüntülemek için
kullanın. Ayrıca rehberde bir
kişinin önce adının mı soyadının
mı görüneceğini ya da kişi
resmi görünüp görünmeyeceğini
seçebilirsiniz.
Kopyala - Rehber’inizi telefon’dan
SIM karta veya SIM karttan
telefonunuza kopyalar. Bu işlemi
teker teker veya hepsi için
yapabilirsiniz.
Taşı - Bu komut; Kopyala komutu
gibi çalışır ancak kişi sadece
taşıdığınız yere kaydedilir. Bir kişiyi
SIM karttan telefona taşırsanız;
SIM kart belleğinden silinir.
Tüm rehberi Bluetooth’la
gönder - Tüm rehber bilgilerinizi
Bluetooth’la başka bir telefona
gönderir.
25
2010.2.23 3:44:20 PM
Rehber
Rehberi yedekle - Telefonda
bulunan tüm rehber verilerini vcard
formunda harici hafıza kartına
kaydedebilirsiniz.
Rehberi yeniden yükle - Harici
bellek kartında bulunan tüm rehber
verilerinizi telefon belleğine vcard
formunda geri yükleyebilirsiniz.
Rehberi sil - Tüm rehberinizi siler.
Bellek bilgisi. - Telefonunuzda
ya da SIM kartınızda ne kadar
belleğiniz kaldığını kontrol
edebilirsiniz.
26 LG GW300 | Kullanım Kılavuzu
W300_Turkey_1.0_0223.indd 26
2010.2.23 3:44:20 PM
Mesajlar
Mesajlar
GW300 model telefonunuz SMS (Kısa
Mesaj Servisi), MMS (Multimedya
Mesaj Servisi) ile ilgili işlevleri içerdiği
gibi şebeke servis mesajları ile ilgili
işlevleri de içermektedir. Bu işlevleri
kullanmak için Menü tuşuna basın ve
Mesaj’ı seçin.
Mesajın gönderilmesi
1 M
enü’ye basın, Mesaj’ı ve
ardından Yeni mesaj oluştur
öğesini seçin.
2 Yeni bir mesaj düzenleyici açılır.
Mesaj düzenleyici SMS ve MMS’yi
birbirleri arasında kolayca geçiş
sağlayan tek bir sezgisel modda
birleştirir. Mesaj düzenleyicinin
varsayılan ayarı SMS modudur.
3 Tuş takımını kullanarak mesajınızı
girin. Metin girmeyle ilgili daha
fazla bilgi için sağdaki Metin
girme konusuna bakın.
W300_Turkey_1.0_0223.indd 27
4 R
esim, Video, Ses, Sembol,
Metin şablonu, İfade, İsim
ve Numara, Yeni slayt, Konu
veya Daha fazla’sını eklemek
için (Kartvizit/Program/
Notlar/Görevler/Kartvizitim)
Seçenekler’e basın ve Ekle
öğesini seçin.
5 Gönder öğesini seçin.
6 Rehber listesinden bir kişi seçin ya
da telefon numarası girin.
7 Gönder’i seçin.
UYARI: Resim, Ses, Video, Yeni
slayt, Kartvizit, Plan ya a Kartvizitim
mesaj düzenleyiciye eklendiğinde,
mesaj otomatik olarak MMS moduna
dönüştürülür ve sizde bu şekilde
ücretlendirilirsiniz.
27
2010.2.23 3:44:20 PM
Mesajlar
Metin girilmesi
E-postanın ayarlanması
Telefonun tuş takımını kullanarak
alfanümerik karakterler girebilirsiniz.
Örneğin Rehber’e isim kaydetmek,
mesaj yazmak ve takvimde olayların
planlanması gibi faaliyetler için metin
girmeniz gerekmektedir.
Telefonda aşağıdaki metin giriş
yöntemleri bulunmaktadır: ABC modu
ve 123 modu.
GW300’de e-posta kullanırken bile
hareket halinde kalabilirsiniz. Eposta veya diğer e-posta hesaplarını
ayarlamak çok çabuk ve kolay.
1 M
enü’ye basın, Mesaj’ı ve
ardından Ayarlar öğesini seçin.
2 E -posta’yı ardından E-posta
hesapları’nı seçin.
3 Ekle’yi
seçin, açılır ekranı takip
edin ve gerekli bilgileri girin.
Not: Bazı alanlar yalnızca tek bir giriş
moduna izin verebilir (örneğin, rehber
alanında telefon numarası).
Tuş takımı kullanılarak metin
girme modu
Metin girmek istediğinizde, örneğin
bir mesaj yazarken, tuş takımı
varsayılan olarak Abc moduna geçer.
Bir numara giriyorsanız, örneğin bir
çağrı sırasında, tuş takımı rakamları
varsayılan olarak rakam moduna
geçer.
Yeni hesabınızı kullanarak eposta gönderme
E-posta göndermek/almak için
bir e-posta hesabı oluşturmanız
gerekmektedir (yukarıya bakın).
1 M
enü’ye basın, Mesaj’ı ve
ardından Yeni mesaj oluştur
öğesini seçin.
2 E -posta öğesini seçtiğinizde yeni
bir e-posta penceresi açılacaktır.
3 Bir konu yazın ve Tamam’a basın.
4 Tuş takımını kullanarak mesajınızı
girin.
28 LG GW300 | Kullanım Kılavuzu
W300_Turkey_1.0_0223.indd 28
2010.2.23 3:44:20 PM
E-postanın alınması
1 M
enü’ye basın ve Mesaj’ı seçin,
ardından Posta kutusu’nu seçin.
2 Kullanmak istediğiniz hesabı seçin.
3 A
l seçeneğini tercih ettiğinizde,
telefon e-posta hesabınıza erişir ve
yeni mesajları alır.
Mesaj klasörleri
Menü’ye basın ve Mesaj öğesini
seçin. GW300 telefonunuzda
kullanılan klasör yapısı oldukça
anlaşılırdır.
Yeni mesaj oluştur - Yeni mesaj
oluşturun.
Gelen kutusu - Aldığınız tüm
mesajlar Gelen kutunuza
yerleştirilir. Buradan cevap yazabilir,
mesaj iletebilir ve daha fazlasını
yapabilirsiniz.
Posta kutusu - Aldığınız tüm
mesajlar Posta kutunuza yerleştirilir.
Taslaklar - Bir mesajı tamamlamaya
zaman bulamadıysanız, o ana kadar
yazdıklarınızı burada saklayabilirsiniz.
W300_Turkey_1.0_0223.indd 29
Giden kutusu - Bu mesaj
gönderilirken kullanılan veya
gönderilemeyen mesajların saklandığı
geçici bir saklama klasörüdür.
Gönderilen öğeler - Gönderdiğiniz
tüm mesajların kopyası Gönderilen
öğeler klasörünüzde tutulur.
Klasörlerim - Gelen kutusu ya
da Gönderilen öğelerin içerisinde
bulunan mesajları Klasörlerim
içerisine taşıyabilirsiniz. Klasörlerim
içindeki bu mesajları orijinal mesaj
kutusuna da taşıyabilirsiniz.
Şablonlar - Hızlı yanıtlama amacıyla
oluşturulmuş kullanışlı mesajların yer
aldığı bir liste.
İfadeler - İfadeler ekleyebilir,
düzenleyebilir ve silebilirsiniz.
Seçtiğiniz ifadeyi mesaj yazarken
ekleyebilirsiniz.
Mesajların idaresi
1 M
enü’ye basın, Mesaj’ı ve
ardından Gelen kutusu öğesini
seçin.
2 S
eçenekler ve sonrasında
aşağıdakileri seçin:
29
2010.2.23 3:44:21 PM
Mesajlar
Yanıtla - Seçili mesaja bir yanıt
gönderin.
İlet - Seçilen mesajı başka birine
gönderin.
Arama yapma - Size mesajı
gönderen kişiyi arayın.
Numarayı kaydet - Mesaj
numarasını kaydedin.
Sil - Seçili mesajları silin.
Ayrılmış görünüm/Genel
görünüm - Mesaj görünüm türünü
seçin. Seçenekler görürünüm
türüne göre değişir.
Yeni mesaj oluştur - Mesajı kimin
gönderdiğinden bağımsız olarak
yeni bir mesaj ya da e-posta yazın.
İşaretle/İşareti kaldır - Bir mesajı
ya da hepsini işaretleyin.
Kopyala&Taşı - Seçili mesajı SIM
kart veya telefona kopyalamayı
veya taşımayı seçin.
Filtre - Mesajları istenen mesaj
tiplerinde gösterir.
Mesaj bilgisi - Mesaj bilgisini,
mesaj tipi, konusu, kimden geldiği
ve tarihi için kontrol edebilirsiniz.
SIM mesajı için yer yok mesajını
görürseniz, boş alan oluşturmak için
gelen kutusundan bazı mesajları
silmelisiniz.
Mesajlar için yer yok mesajını
görürseniz, boş alan oluşturmak için
ya mesajları ya da kayıtlı dosyaları
silebilirsiniz.
İpucu! Mesajı aldığınızda, Hızlı
yanıtlama işlevini kullanarak
hızlı yanıt verebilirsiniz. Mesajı
gördüğünüzde, Seçenekler’e basın
ve Hızlı yanıtlama’yı seçin. Bu, bir
toplantı sırasında bir mesaja yanıt
vermeniz gerektiğinde çok kullanışlıdır.
İpucu! Mesajı gördüğünüzde,
Seçenekler’e basın ve Çıkart’ı seçin.
Seçilen mesajdan numara, e-posta
adresi, ya da web adresi gibi bilgileri
çıkarabilirsiniz.
Not: Bu cihaz, Türkçe karakterlerin
mesaj ile alınıp, gönderilmesinde
ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI
TS 123.00 V8.1.0 standartlarını
desteklemektedir.
30 LG GW300 | Kullanım Kılavuzu
W300_Turkey_1.0_0223.indd 30
2010.2.23 3:44:21 PM
Metin mesajı ayarlarının
değiştirilmesi
Multimedya mesajı ayarlarının
değiştirilmesi
Menü öğesine basın, Mesaj
komutunu seçin, ardından Ayarlar
ve Metin mesajı öğesini kullanın.
Aşağıdaki değişiklikleri yapabilirsiniz:
Metin Mesajı merkezi - Mesaj
merkezinize ait ayrıntıları girin.
İletim raporu - Mesajlarınızın teslim
edildiğine dair onay almak için seçin.
Geçerlilik süresi - Mesajlarınızın
mesaj merkezinde ne kadar süreyle
kalacağını seçin.
Mesaj tipleri - Metninizi Ses, Faks,
X.400 veya E-posta’ya dönüştürün.
Karakter kodlama - Karakterlerin
nasıl kodlanacağını seçin. Bu işlem
mesajlarınızın boyutunu ve dolayısıyla
veri ücretlendirmesini etkiler.
Uzun metni böyle gönder - Mesaj
alanına 2 sayfadan uzun bir metin
girdiğinizde mesajınızı Çoklu SMS
veya MMS ile gönderme tercihinizi
belirtin.
Menü öğesine basın, Mesaj
komutunu seçin, ardından Ayarlar ve
Multimedya mesajı öğesini kullanın.
Aşağıdaki değişiklikleri yapabilirsiniz:
Alım modu - Evde veya dolaşım
halindeyken multimedya mesajlarını
otomatik veya manuel olarak indirmek
için seçin.
İletim raporu - İletim raporu talep
etmek veya iletim raporuna izin
vermek tercihlerini yapın.
Yanıtı oku - Yanıtı oku mesajı talep
etmek veya izin vermek tercihlerini
yapın.
Öncelik - Multimedya mesajının
öncelik derecesini belirleyin.
Geçerlilik süresi - Mesajınızın ne
kadar süreyle mesaj merkezinde
tutulacağını belirleyin.
Slayt süresi - Slaytların ekranda
görünme süresini belirleyin.
Oluşturma modu - MMS tarafından
desteklenen içerik tipini seçmenize
izin verir.
W300_Turkey_1.0_0223.indd 31
31
2010.2.23 3:44:21 PM
Mesajlar
Gönderme zamanı - Mesajın
alıcıya gönderilme zamanını ayarlar.
Multimedya mesaj merkezi, mesajı
gönderim zamanından sonra
gönderecektir.
Çoklu msj. merkezi - Multimedya
mesajı göndermek için mulitmedya
hizmet merkezi ve internet profili gibi
ağ bilgilerini yapılandırmanızı sağlar.
E-posta ayarlarının
değiştirilmesi
1 M
enü’ye basın, Mesaj’ı ve
ardından Ayarlar öğesini seçin.
2 E -posta öğesini seçerek aşağıdaki
ayarları yapabilirsiniz:
E-posta hesapları - E-posta
hesaplarını ayarlayabilirsiniz.
E-posta ile yanıtlamaya izin
ver -’Okundu onayı’ mesajı
gönderilmesini sağlayın.
Cevap e-postası talebi Okundu onay mesajlarının istenip
istenmeyeceğini seçin.
Yoklama aralığı - Yeni e-posta
mesajlarınız için ne sıklıkta GW300
kontrolü olacağını seçin.
Geri alma miktarı - Bir seferde
geri alınacak e-posta sayısını
seçin.
İletme ve Yanıtla mesajı ekle: Orijinal mesajın eklenmesini ya da
eklenmemesini sağlayın.
Eki ekle - Orijinal ekin eklenmesini
ya da eklenmemesini sağlayın.
Dolaşımda otomatik alım Yurtdışındayken mesajlarınızı
otomatik olarak alıp almamayı
tercih edebilirsiniz.
Yeni e-posta bildirimi - Yeni epostalar için uyarılıp uyarılmamayı
seçer.
İmza - E-posta imzası oluşturup bu
özelliği etkinleştirin.
Öncelik - Mesajlarınızın öncelik
derecesini belirleyin.
32 LG GW300 | Kullanım Kılavuzu
W300_Turkey_1.0_0223.indd 32
2010.2.23 3:44:22 PM
Diğer ayarlarınızın
değiştirilmesi
Menü’ye basın, Mesaj ve Ayarlar
öğelerini seçin, ardından:
Metin mesajı - Metin mesajı ile ilgili
seçenekleri yapılandırabilirsiniz.
Multimedya mesajı - Multimedya
mesajı ile ilgili seçenekleri
yapılandırabilirsiniz.
E-posta - E-posta ayarlarınızı kendi
tercihinize göre yapabilirsiniz.
Sesli posta - Yeni bir sesli posta
servisi ekleyin. Verilen hizmet
hakkında daha fazla bilgi için şebeke
operatörünüzle temasa geçin.
Servis mesajı - Servis mesajlarını
almak veya engellemek için kullanın.
Gönderenleri güvenilir ve güvenilmez
olarak sınıflandırarak mesaj
güvenliğinizi de ayarlayabilirsiniz.
Bilgi servisi - Bilgi mesajlarınızın
alım durumu, kanalları ve dili gibi
ayarları seçin.
Metin mesajlarını yedekle - Metin
mesajlarını Telefon belleğine ya da
Harici belleğe yedekleyebilirsiniz.
W300_Turkey_1.0_0223.indd 33
33
2010.2.23 3:44:22 PM
Kamera
Hızlı fotoğraf çekme
1 T elefonun sağ tarafındaki tuşuna
basın ve basılı tutun.
2 Merceği resmi çekilecek nesneye
doğru çevirin.
3 Resim çekmek için
tuşuna
basın.
İpucu! Bu fonksiyona erişmek için
kilidi aç tuşuna basın.
Fotoğraf çekildikten sonra
Çekmiş olduğunuz fotoğraf ekranda
görüntülenir. Aşağıdaki seçenekler
mevcuttur:
Geri - Önceki menüye gider.
A
lbüm - Albümünüzde çektiğiniz
Resimlerim’i görüntüleyin.
G
önder - Videoyu MMS ya da
E-posta olarak ya da Bluetooth
yoluyla gönderin.
Yeni - Hemen başka bir resim
çekin. Mevcut fotoğrafınız
kaydedilir.
Kullanım
şekli - Yeni çektiğiniz
resmi duvar kağıdı, ekran
koruyucusu olarak ayarlayın
ya da başlat/kapat ekranınızda
kullanın.
(Kişi görüntüsü sadece
telefonunuza kayıtlı olan kişiler
için kullanılabilir, SIM kartınızda
kayıtlı kişiler için kullanılamaz )
S
il - Çektiğiniz fotoğrafı silin.
Vizör tekrar belirir.
Seçenekler - Görüntünün adını
değiştirebilir ya da görüntü dosyasını
düzenleyebilirsiniz.
Hızlı ayarların kullanılması
Vizörden gezinme tuşunu kullanın
ve kullanmak istediğiniz seçenekleri
tercih edin.
Albüm - Albümünüzdeki diğer
resimlere bakmak için seçin.
Video - Kameradan video kamera
moduna geçmek için seçin.
Çek - Resim çekmenize izin verir.
Parlaklık - Kameranın vizöründe
resmin parlaklığını ayarlayın.
34 LG GW300 | Kullanım Kılavuzu
W300_Turkey_1.0_0223.indd 34
2010.2.23 3:44:23 PM
Yakınlaştır - Telefonun
ortasındaki gezinme tuşunu
kullanarak yakınlaştırma özelliğini
ayarlayabilirsiniz. Yakınlaştırma
fonksiyonu resim boyutu 640x480 ya
da daha düşükken kullanılabilir.
İpucu! Seçeneklerin kaybolması için
iki kez gezinme tuşundaki
‘nin aşağı tuşuna basın. (Seçenekleri
görüntülemek için yukarı tuşuna basın.)
Gelişmiş ayarların kullanılması
Tüm gelişmiş ayarlama seçeneklerini
açmak için vizör ekranında Ayarlar
seçeneğini seçin. Seçenekler arasında
dolaşmak için gezinme tuşunu
kullanın.
<Ön izleme>
Resim boyutu - Fotoğraf boyutunu
değiştirin.
Renk efekti - Çekmekte olduğunuz
fotoğrafa uygulamak için bir renk
tonu seçin.
Beyaz dengesi - Beyaz dengesi,
fotoğraflarınızdaki beyaz renklerin
gerçekçi görünmesini sağlar.
W300_Turkey_1.0_0223.indd 35
Kameranızın beyaz dengesini
doğru bir şekilde ayarlaması için
ışık koşullarını belirlemeniz gerekir.
Otomatik, Akkor ışık, Güneşli,
Flüoresan veya Bulutlu arasında
seçim yapın.
Gece modu - Açık seçeneğini tercih
ederek gece daha iyi Resimlerim
çekebilirsiniz.
Zamanlayıcı - Otomatik-zamanlayıcı,
çek tuşuna basıldıktan sonraki
gecikmeyi ayarlamanızı sağlar. 3
saniye, 5 saniye ya da 10 saniye
arasında seçiminizi yapın. Grup
fotoğrafına dahil olabilmek için çok
uygundur.
Çekim modu - Normal veya Çoklu
Çekim arasında tercihinizi yapın.
Çoklu çekim, arka arkaya çok hızlı bir
şekilde otomatik olarak üç, altı, dokuz
poz çekebilmenize izin verir, hareketli
objelerin veya spor etkinliklerinin
resimlerini çekmek için idealdir.
35
2010.2.23 3:44:23 PM
Kamera
Resim kalitesi - Resim kalitesini
kontrol eder. Daha iyi kalitede resim
daha net sonuç verir ancak dosya
boyutu artar. Böylece hafızanızda
daha az ancak daha büyük resim
dosyaları saklayabilirsiniz.
<Diğerleri>
Kullanılan bellek - Videolarınızı
telefon belleğine mi, harici belleğe mi
kaydedeceğinizi seçin.
Simgeleri gizle - Simgeleri vizörün
yan tarafına saklayın.
Deklanşör sesi - Üç farklı deklanşör
sesinden birini seçin.
Parlaklığı ayarlama
Kontrast, bir resimdeki aydınlık ve
karanlık farklılığını belirler. Düşük
kontrastlı bir resim puslu görünürken
yüksek kontrastlı bir resim daha net
görünür.
1 Hızlı ayarlardan Parlaklık’ı seçin.
2 Daha düşük kontrast, puslu resim
için çubuk boyunca kontrast
göstergesini “-” doğru kaydırın,
daha yüksek kontrast, net resim
için ise “+” simgesine doğru
kaydırın.
Not: Yaptığınız değişiklikleri uygulamak
için yeni bir ayar seçerken her zaman
Seç tuşuna basın. Ayarlar menüsü,
otomatik olarak kapanarak resminizi
çekmek için hazır duruma geçer.
36 LG GW300 | Kullanım Kılavuzu
W300_Turkey_1.0_0223.indd 36
2010.2.23 3:44:23 PM
Resim boyutunun
değiştirilmesi
Daha fazla piksel daha fazla dosya
boyutu kapladığı için bu işlem,
bellekte daha fazla yer kaplar.
Telefonunuza daha fazla Resimlerim
sığdırmak istiyorsanız dosya boyutunu
küçültmek için piksel sayısını
değiştirebilirsiniz.
1 Ayarlar’dan Resim boyutunu
seçin.
2 Nümerik seçenekler arasından bir
piksel değeri seçin: 1600x1200,
1280x960, 640x480, 320x240.
Kayıtlı fotoğraflarınızın
görüntülenmesi
1 A
lbümü seçerek kayıtlı
resimlerinize kamera modundan
erişebilirsiniz. Albümünüz ekranda
belirir.
2 Görüntülemek istediğiniz fotoğrafı
albümün önüne getirmek için
fotoğrafı vurgulayın.
3 Tam açmak için fotoğrafa dokunun.
W300_Turkey_1.0_0223.indd 37
37
2010.2.23 3:44:24 PM
Video kamera
Hızlı video çekimi
1 T elefonun sağ tarafındaki tuşuna
basın ve basılı tutun.
2 Hızlı menüdeki < gezinme tuşuna
basarak Video menüsünü seçin.
3 Kamerayı görüntüsünü kaydetmek
istediğiniz objeye odaklayın.
4 Kaydetmeye başlamak için
tuşuna bir kere basın.
5 Vizörün alt kısmında Rec
görüntülenecektir. Kaydı durdurmak
için tekrar tuşuna basın.
Video çekimi sonrası
Ekranda çekilen videonuzu gösteren
durağan bir resim belirir. Aşağıdaki
seçenekler mevcuttur:
Geri - Önceki menüye gider.
Albüm - Albümünüzdeki diğer
video kliplere bakmak için basın.
Mevcut video klip kaydedilir.
Ç
al - Kaydettiğiniz videoyu
oynatmak için basın.
Y eni - Hemen başka bir video
çekmek için dokunun. Çekmiş
olduğunuz mevcut video kaydedilir.
G
önder - Videoyu MMS ya da
E-posta veya Bluetooth yoluyla
gönderin.
S
il - Kaydettiğiniz videoyu silin.
Vizör tekrar belirir.
Seçenekler - Video klip adını
değiştirebilirsiniz.
Hızlı ayarların kullanılması
Vizörden gezinme tuşunu kullanın
ve kullanmak istediğiniz seçenekleri
tercih edin.
Albüm - Albümünüzdeki diğer
videolara bakmak için seçin.
Kamera - Video kamera modundan
kamera moduna geçmek için seçin.
Kayıt - Video kaydetme seçeneği
sunar.
Parlaklık - Video kameranın
vizöründe parlaklığı ayarlayın.
Renk efekti - Kaydetmekte
olduğunuz videoya uygulamak için bir
renk efekti seçin.
38 LG GW300 | Kullanım Kılavuzu
W300_Turkey_1.0_0223.indd 38
2010.2.23 3:44:24 PM
Gelişmiş ayarların kullanılması
Tüm gelişmiş ayarlama seçeneklerini
açmak için vizör ekranında Ayarlar
seçeneğini seçin. Seçenekler arasında
dolaşmak için gezinme tuşunu
kullanın.
<Ön izleme>
Renk efekti - Kaydetmekte
olduğunuz videoya uygulamak için bir
renk efekti seçin.
Beyaz dengesi - Beyaz dengesi
resimde bulunan beyaz bölgelerin
gerçekçi görünmesini sağlar.
Kameranızın beyaz dengesini
doğru bir şekilde ayarlaması için
ışık koşullarını belirlemeniz gerekir.
Otomatik, Akkor ışık, Güneşli,
Flüoresan veya Bulutlu arasında
seçim yapın.
Gece modu - Gece modunu açık ya
da kapalı kullanabilirsiniz.
Kalite - Videonun kalitesini kontrol
eder.
Süre - Normali seçin ya da Mesaja
sığdırmak için videonuzu sınırlandırın.
W300_Turkey_1.0_0223.indd 39
<Diğerleri>
Kullanılan bellek - Videolarınızı
telefon belleğine mi, harici belleğe mi
kaydedeceğinizi seçin.
Simgeleri gizle - Simgeleri vizörün
yan tarafına saklayın.
Ses - Bir videoyu ses olmadan
çekmek için Sessiz’i seçin.
Not: Yaptığınız değişiklikleri
uygulamak için yeni bir ayar seçerken
her zaman Seç tuşuna basın.
Kayıtlı videoların izlenmesi
1 A
lbümü seçerek kayıtlı
videolarınıza video kamera
modundan erişebilirsiniz.
Albümünüz ekranda belirir.
2 G
örüntülemek istediğiniz videoyu
albümün önüne getirmek için
videoyu vurgulayın.
3 Tam açmak için videoya dokunun.
39
2010.2.23 3:44:25 PM
Müzik
MP3 Çalar
GW300 telefonunuz yerleşik bir Müzik
çalara sahiptir, böylece sevdiğiniz tüm
müzikleri çalabilirsiniz.
Not:
• Müzik çaları kullanmadan önce,
müzik dosyasını telefonunuza
transfer etmelisiniz.
• Müzik çalar şu codec türlerini
destekler: MP3, WMA, AAC. Müzik
çalar, dosya formatlarının tüm özellik
ve çeşitlerini desteklemeyebilir.
Müzik çalara erişim sağlamak için
Menü’ye basın ve Multimedya’nın
ardından Müzik öğesini seçin.
Buradan şuralara ulaşabilirsiniz.
Son çalınan - Son çaldığınız tüm
şarkıları gösterir.
Tüm parçalar - Telefonunuzda
bulunan şarkıların tümünü içerir.
Çalma listeleri - Oluşturduğunuz tüm
çalma listelerini içerir.
Sanatçılar - Tüm parçaların
sanatçıya göre sıralanmış şeklini
görüntülemenize izin verir.
Albümler - Tüm parçaların
albüme göre sıralanmış şeklini
görüntülemenize izin verir.
Türler - Tüm parçaların türe göre
sıralanmış şeklini görüntülemenize
izin verir.
Parçaları karıştır - Şarkıları tesadüfi
sırayla çalmanıza izin verir.
Müziğin telefona aktarılması
Telefonunuza müzik aktarmanın en
kolay yolu Bluetooth veya bağlantı
kablosunu kullanmaktır.
Bluetooth kullanarak müzik aktarmak
için:
1 Her iki cihazda Bluetooth’un açık
olduğundan ve birbirlerine görünür
olduklarından emin olun.
2 Diğer cihazdaki müzik dosyasını
seçin ve Bluetooth ile göndermeyi
seçin.
3 Dosya gönderildiğinde Evet öğesini
tıklayarak telefonunuzdan onay
vermelisiniz.
4 Dosya, Tüm parçalar’da
görüntülenmelidir.
40 LG GW300 | Kullanım Kılavuzu
W300_Turkey_1.0_0223.indd 40
2010.2.23 3:44:25 PM
Şarkı çalınması
1 M
enü’ye basın ve Ortam’ı seçin,
ardından Müzik’i seçin.
2 T üm parçalar’ı ve ardından çalmak
istediğiniz parçayı seçin.
öğesini seçin.
3 Şarkıyı durdurmak için
öğesini
seçin.
4 B ir sonraki şarkıya atlamak için
öğesini seçin.
5 B ir önceki şarkıya atlamak için
öğesini seçin.
6 Müziği durdurmak ve Tüm
Parçalar menüsüne dönmek için
Geri öğesini seçin.
İpucu! Müzik dinlerken sesi
değiştirmek için telefonunuzun sol
tarafında bulunan ses düğmelerini
kullanın.
W300_Turkey_1.0_0223.indd 41
Not: Müzik dosyalarının telif hakkı
uluslararası anlaşmalar ve ulusal
telif hakkı yasaları ile korunabilir.
Bu nedenle, müzik kopyalamak
ve çoğaltmak için izin veya lisans
almak gerekebilir. Bazı ülkelerde
ulusal yasalar telif haklarıyla
korunan materyallerin özel olarak
kopyalanmasını yasaklamaktadır.
Dosyayı indirmeden ve kopyalamadan
önce, lütfen bu tip materyalin
kullanılması ile ilgili olarak
lütfen uygulandığı ülkenin yasal
düzenlemelerini inceleyin.
Müzik çalarken seçeneklerin
kullanılması
Seçenekler öğesini seçin ve
aşağıdakiler arasından seçim yapın:
Küçült - Müzik çalarken telefonunuzu
normal olarak kullanmaya devam
edebilmeniz amacıyla müzik çaları
gizlemek için dokunun.
Tekrarla - Müziği tekrar ederek
dinleyebilirsiniz.
41
2010.2.23 3:44:26 PM
Müzik
Karıştır - Müziğinizi rasgele sırayla
dinleyin.
LG Ekolayzer - LG Ekolayzer’i
ekranda görüntüleyebilirsiniz.
Görsel Efektler - Bir görsel efekt
seçin.
Parça listesine ekle - Seçili parçayı
bir parça listesine ekler.
Dosya bilgisi. - Dinlemekte
olduğunuz müzik dosyası ile ilgili
bilgileri görüntüleyebilirsiniz.
Gönder - Şarkıyı bir Mesaj içinde,
E-posta olarak veya Bluetooth ile
gönderin.
Kullanım şekli - Şarkıyı, zil tonu,
mesaj tonu, açma veya kapatma tonu
olarak kullanın.
42 LG GW300 | Kullanım Kılavuzu
W300_Turkey_1.0_0223.indd 42
2010.2.23 3:44:26 PM
FM radyo
FM radyoyu kullanma
GW300’ünüz FM radyo özelliğine
sahiptir, böylece hareket halindeyken
dinleyebilmek için sevdiğiniz radyo
istasyonlarını ayarlayabilirsiniz.
Not: Radyoyu dinlemek için
kulaklıklarınızı takmanız gerekir.
Kulaklığı kulaklık girişine takınız.
İstasyonların aranması
Telefonunuzda radyo istasyonlarını
manuel ya da otomatik olarak
arayarak ayarlayabilirsiniz. Bu
istasyonlar belirli kanal numaralarına
atanacaktır, böylece yeniden ayar
yapmak durumunda kalmayacaksınız.
Otomatik arama için:
1 M
enü’ye basın, ardından
Multimedya ve FM radyo
öğelerini seçin.
2 S
eçenek’i seçin ve ardından
Otomatik tarama ve Evet’i seçin.
3 Kullanılabilir istasyonlar
otomatik olarak bulunacak
ve telefonunuzdaki bir kanala
atanacaktır.
W300_Turkey_1.0_0223.indd 43
Manuel arama için:
1 M
enü’ye basın, ardından
Multimedya ve FM radyo
öğelerini seçin.
2 İstasyonu girmek için, frekansı
aramak amacıyla gezinme tuşunu
kullanabilir ya da tuş takımını
kullanarak frekansı girebilir ve
ardından Ayarla tuşuna basarsınız.
3 Bir istasyonu kaydetmek istediğiniz
kanal numarasını seçin ve Seç’e
basın.
Not: Kanal numarasına kaydettiğiniz
istasyonları da düzenleyebilirsiniz.
İpucu! Radyo alımını iyileştirmek için,
radyo anteni işlevi de gören kulaklığı
açın.
Tüm kanalları sıfırla
1 M
enü’ye basın, ardından
Multimedya ve FM radyo
öğelerini seçin.
2 S
eçenekler, Kanalları sıfırla
öğesini seçin. Sıfırlama işlemini
onaylamak için Evet’i seçin.
43
2010.2.23 3:44:27 PM
FM radyo
Radyonun dinlenmesi
1 M
enü’ye basın, ardından
Multimedya ve FM radyo
öğelerini seçin.
2 Dinlemek istediğiniz istasyonun
kanal numarasını seçin.
Not: Yerleşik hoparlör aracılığıyla
radyo dinleyebilirsiniz. Seçenekler’e
basın ardından Hoparlör aracılığıyla
dinle’yi seçin.
44 LG GW300 | Kullanım Kılavuzu
W300_Turkey_1.0_0223.indd 44
2010.2.23 3:44:27 PM
Ses kaydedicisi
Ses kaydedicisini kullanma
Ses kaydının gönderilmesi
Sesli notları veya diğer sesleri
kaydetmek için Ses kaydedici’yi
kullanın.
1 K aydı bitirdikten sonra, Seçim
öğesini seçin.
2 G
önder’i seçin ve Mesaj, E-posta
ya da Bluetooth öğelerinden birini
seçin. Mesajlar veya E-posta
öğesini seçerseniz, kaydınız mesaja
eklenir ve mesajı normal olarak
yazıp gönderebilirsiniz. Seçiminiz
Bluetooth ise, Bluetooth öğesini
açmanız için bir uyarı alacaksınız.
Sesli not kaydetme
1 M
enü’ye basın, ardından
Multimedya ve Ses kaydedicisi
öğelerini seçin.
2 Kayda başlamak için OK tuşuna
basın.
3 Kaydı bitirmek için Durdur öğesini
seçin.
4 Kaydı dinlemek için Seçim'e basın
ve Oynat öğesini seçin.
Not: Kaydettiğiniz tüm ses
kayıtlarını Seçim ve Ses Kayıtları’na
git’i seçerek dinleyebilirsiniz.
W300_Turkey_1.0_0223.indd 45
45
2010.2.23 3:44:27 PM
Galeri
Galeri
Telefonunuzun belleğine tüm
multimedya dosyalarını kaydedebilir,
böylece tüm resimlerinize, seslerinize,
oyunlarınıza ve uygulamalara, flash
içeriklere, diğerlerine ve bellek
kartıma kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
Dosyalarınızı bir bellek kartına
da kaydedebilirsiniz. Bir bellek
kartını kullanmanın avantajı telefon
belleğinde boş yer açabilmektir.
3 G
önder’i seçin ve Mesaj, Eposta, Bluetooth öğelerinden
birini seçin.
4 M
esajlar veya E-posta’yı
seçerseniz, fotoğrafınız mesaja
eklenir ve mesajı normal olarak
yazıp gönderebilirsiniz. Bluetooth
seçerseniz, Bluetooth özelliğini
açmanız istenir ve telefonunuz,
resmin gönderilmesi için cihaz
aramaya başlar.
Görüntülerim
Bir resmin kullanılması
Görüntülerim, telefonunuza önceden
yüklenmiş standart görüntülerin,
sizin indirdiğiniz resimlerin ve
telefonunuzun kamerasıyla çekilen
görüntülerin bir listesini içermektedir.
Görüntüleri duvar kağıdı, başlangıç/
kapanış resmi olarak kullanmak
için, hatta arayanı tanımlamak için
seçebilirsiniz.
1 Menü’ye
basın, ardından Galeri ve
Resimlerim’i seçin.
2 Resmi seçin ve Seçenekler’e
basın.
3 K
ullanım şekli’ni ve şu öğelerden
birini seçin:
Duvar kağıdı - Ana ekran için bir
duvar kağıdı ayarlayın.
Fotoğrafın gönderilmesi
1 M
enü’ye basın, ardından Galeri ve
Resimlerim’i seçin.
2 Göndermek istediğiniz fotoğrafı
seçin ve Seçenekler’e basın.
46 LG GW300 | Kullanım Kılavuzu
W300_Turkey_1.0_0223.indd 46
2010.2.23 3:44:27 PM
Rehber resmi - Rehber
listenizdeki belirli bir kişiye, bu
kişi sizi aradığında görüntülenmek
üzere bir resim atayın.
Başlangıç resmi - Telefonu
açtığınızda görüntülenecek bir
resim ayarlayın.
Kapanış resmi - Telefonu
kapattığınızda görüntülenecek bir
görüntü ayarlayın.
Resimlerinizin düzenlenmesi
1 Menü’ye
basın, ardından
Galeri'de ve Resimlerim’i seçin.
2 S
eçenekler öğesini ve Sırala
öğesini seçin.
3 T arih, Tür veya Ad
seçeneklerinden birini seçin.
Resim silme
1 Menü’ye
basın, ardından Galeri ve
Resimlerim’i seçin.
2 Silmek istediğiniz resmi seçin ve
Seçenekler’e basın.
3 S
il’i seçin ve onaylamak için Evet’i
seçin.
W300_Turkey_1.0_0223.indd 47
İpucu! Galeri'de bulunan
herhangi bir dosyayı çabuk bir şekilde
silmek için, imleç ile işaretleyin ve
tuşuna basın.
Resmin taşınması veya
kopyalanması
Bir görüntüyü telefon belleği ile
bellek kartı arasında taşıyabilir veya
kopyalayabilirsiniz. Bu işlemi hafıza
bankalarından birinde yer açmak veya
görüntülerinizin kaybolmasını önlemek
için yapabilirsiniz.
1 Menü’ye
basın, ardından Galeri ve
Resimlerim’i seçin.
2 Bir görüntü seçin ve Seçenekler
öğesine basın.
3 T aşı veya Kopyala’yı seçin.
Resimleri işaretleme ve
işaretleri kaldırma
Bir kerede birden fazla resmi taşımak,
kopyalamak ya da silmek isterseniz,
bu resimleri öncelikle işaretleyerek
belirlemeniz gerekir.
47
2010.2.23 3:44:28 PM
Galeri
1 Menü’ye
basın, ardından Galeri ve
Resimlerim’i seçin.
2 S
eçenekler’i ardından İşaretle/
İşareti Kaldır’ı seçin.
3 Her resmin solunda bir kutucuk
belirir. Bir resim seçmeniz
durumunda bu kutucukta bir onay
işareti görüntülenecektir.
4 Bir görüntünün işaretini kaldırmak
için resmi tekrar seçin; böylelikle
kutunun yanındaki işaret kalkar.
5 Uygun resimlerin hepsini
seçtiğinizde, tamamına uygulamak
için seçeneklerden birini seçin.
Not: Eğer bellek kartınızda
farklı resimler varsa yükleme biraz
sürebilir.
Bellek durumunun kontrol
edilmesi
Belleğinizin ne kadarını kullandığınızı
ve ne kadar kullanılabilir alanınız
kaldığını kontrol edebilirsiniz.
1 Menü’ye
basın, ardından Galeri ve
Resimlerim’i seçin.
2 S
eçenekler’i ve ardından Hafıza
bilgisini seçin.
3 T elefon belleği’ni veya Harici
bellek’i seçin.
Not: Takılı bir bellek kartınız
yoksa, Harici bellek’i seçemezsiniz.
Seslerim
Seslerim klasörü İndirilen sesler’i,
Standart sesler’i ve Ses kayıtları’nı
içermektedir.
Sesin kullanılması
1 Menü’ye
basın, ardından Galeri ve
Seslerim’i seçin.
2 S
tandart sesler’i veya Ses
kayıtları’nı seçin.
3 Dinlemek için bir ses seçin ve
Oynat’a basın.
4 S
eçenekler’i ve Kullanım şekli’ni
seçin.
5 Z il tonu, Mesaj tonu, Açılış ve
Kapanış arasında seçim yapın.
48 LG GW300 | Kullanım Kılavuzu
W300_Turkey_1.0_0223.indd 48
2010.2.23 3:44:28 PM
Videolarım
Videolarım klasörü, indirilen
videoların ve telefonunuzla
kaydettiğiniz videoların listesini
gösterir.
Not: MMS ile gönderilmeden
önce resmin yeniden boyutlandırılması
gerekebilir. Bazı videolar MMS ile
gönderilmek için çok büyük olabilir.
Videonun izlenmesi
Oyunlar ve Uygulamalar
1 Menü’ye
basın, ardından Galeri ve
Videolarım’ı seçin.
2 Bir video seçin ve Oynat’a basın.
Telefonunuza, boş zamanlarınızda sizi
eğlendirecek oyunlar ve uygulamalar
indirebilirsiniz.
Şebekeden bir oyun indirmeniz
durumunda, oyunu oynamadan
önce indirmiş olduğunuz oyunu
telefonunuza kurmanız gerekmektedir.
Video klibin gönderilmesi
1 M
enü’ye basın, ardından Galeri ve
Videolarım’ı seçin.
2 Bir video seçip Seçenekler’e
basın.
3 G
önder’i seçin ve Mesaj, Eposta, Bluetooth öğelerinden
birini seçin.
4 M
esajlar veya E-posta’yı
seçerseniz, video klibiniz mesaja
eklenir ve mesajı normal olarak
yazıp gönderebilirsiniz. Bluetooth’u
seçerseniz, Bluetooth’u açmanız
istenir ve telefonunuz videoyu
gönderecek bir cihaz arar.
W300_Turkey_1.0_0223.indd 49
Oyun oynanması
1 M
enü’ye, ardından Galeri'ye
basın ve Oyunlar & uygulamalar
öğesini seçin.
2 O
yunlar menüsünü seçin.
3 Oyunu seçin ve Başlat öğesine
basın.
49
2010.2.23 3:44:28 PM
Galeri
Oyun seçenekleri menüsünün
kullanılması
Oyunlar ve Uygulamalar
klasörlerinden , şu seçenekler
kullanılabilir:
Yeni klasör oluştur - Oyunlar ve
uygulamalar içinde yeni bir klasör
oluşturun.
Sırala - Oyunları ve uygulamaları
Tarih, Büyüklük veya İsim’e göre
sıralayın.
Bellek bilgisi - Bellek durumuna
bakın.
Flash içerikleri
Flash içerikleri klasörü tüm standart
ve indirilen flash içeriklerinizi içerir.
Diğer dosyalar
Diğerleri klasörü Resimlerim,
Seslerim, Videolarım, oyun ya
da uygulama olmayan dosyaları
saklamak için kullanılır.
Bellek Kartım
İsteğe bağlı bir harici microSD hafıza
kartı satın almanız durumunda, daha
fazla içerik yönetebilirsiniz.
Bir Java oyunu &
uygulamasının kurulması
Servis sağlayıcıya bağlı olarak,
Java oyunları gibi tüm Java
tabanlı programlar yüklenebilir ve
telefonunuzda çalışabilir. Uyumlu bir
bilgisayardan telefonunuzdaki belleğe
Bluetooth, USB yığın depolama ya da
harici bellek yoluyla Java programı
transfer edebilirsiniz. Java program
dosyaları .jad veya .jar uzantılıdır.
Java program dosyalarını
telefonunuza kaydederseniz, bir
Java oyunu ya da uygulamasını
çalıştırmadan önce dosyaları
kurmanız gerekir.
Bir Java oyunu & uygulamasının
kurulması:
1 M
enü’ye basın ve Galeri ve
ardından Diğerleri ya da Hafıza
kartım öğelerini seçin (harici
bellek takılıysa).
50 LG GW300 | Kullanım Kılavuzu
W300_Turkey_1.0_0223.indd 50
2010.2.23 3:44:29 PM
2 K urmak istediğiniz dosyayı (*.jad
veya *.jar) seçin ve Yükle öğesine
basın.
Not: .jad dosyasının kendi .jar
dosyasını içermesi gerekir.
3 J ava programı indirildikten sonra,
uygulamayı seçebileceğiniz,
çalıştırabileceğiniz ya da
silebileceğiniz Oyunlar ya da
Uygulamalar menüsünde
gösterilir.
Facebook
Facebook internet üzerinde sosyal
bir ağdır. Resim, film ve profil gibi
içerikler yayınlayarak kullanıcılarının
arkadaşlarıyla ve dünyadaki diğer
kullanıcılarla iletişimde olmasını
sağlar.
1 M
enü’ye, ardından Galeri'ye
basın ve Oyunlar & uygulamalar
öğesini seçin.
2 U
ygulamaları ardından
Facebook’u seçin.
İpucu! WAP (Kablosuz
Uygulama Protokolü) servislerini
kullanarak da Java MIDlet’ini
telefonunuza yükleyebilirsiniz.
Çevrimiçi hizmetler kullanılırken ilave
ücret alınabileceğini unutmayın.
W300_Turkey_1.0_0223.indd 51
51
2010.2.23 3:44:29 PM
Oyunlar ve Uygulamalar
Oyunlar ve Uygulamalar
GW300 telefonunuz boş vakitlerinizde
sizi eğlendirecek, önceden yüklenmiş
oyunlarla birlikte gelmektedir. Ek
bir oyun veya uygulama indirmeyi
tercih ettiğinizde, bunlar bu klasöre
kopyalanacaklardır.
Not: Bu hizmet için bağlantı
kurulduğunda ilave bir ücret söz konusu
olacaktır. Şebeke operatörünüzden veri
aktarım ücretlerini öğrenebilirsiniz.
Oyun oynanması
1 M
enü’ye basın ve Oyun &
Uygulama öğesini seçin.
2 O
yunlarım ve uygulamalarım’ı
ve ardından Oyunlar’ı seçin.
3 Oynamak istediğiniz oyunu seçin
ve Başlat’ı seçin.
1 M
enü’ye basın ve Oyun &
Uygulama öğesini seçin.
2 O
yunlarım ve uygulamalarım’ı
ve ardından Uygulamalar’ı seçin.
3 Sahip olduğunuz uygulamaları
görüntüleyin ve yönetin.
Şebeke profilinin değiştirilmesi
Bir oyun indirmek için, Ayarlar’ı
kullanarak şebekeye bağlanacak
şekilde değeri ayarlayabilirsiniz.
1 Menü’ye
basın ve Oyun &
Uygulama öğesini seçin.
2 A
yarlar’ı seçin.
3 Burada aşağıdakileri yapabilirsiniz:
Profiller - Profili görebilir ve yeni
profil ekleyebilirsiniz.
Sertifikasyon listesi - Java
uygulaması kullanımı için
sertifikasyon listesini görebilirsiniz.
Uygulamaları görüntüleme
Uygulamalar menüsü ile,
telefonunuzda kurulu olan Java
uygulamalarını yönetebilirsiniz.
İndirilen uygulamaları silebilirsiniz.
52 LG GW300 | Kullanım Kılavuzu
W300_Turkey_1.0_0223.indd 52
2010.2.23 3:44:29 PM
Ajanda & Araçlar
Alarmın ayarlanması
Takvime etkinlik eklenmesi
1 M
enü’ye basın ve Araçlar’ı seçin,
ardından Alarmlar’ı seçin.
2 S
eçenekler’e basın ve Yeni
ekle’yi seçin.
3 Aşağıya doğru ilerleyin ve alarmın
çalmasını istediğiniz saati girin.
4 Alarmın çalmasını istediğiniz
zamanları Tekrar yok, Günlük, Pzt
- Cum, Pzt - Cmt, Tatiller hariç
olarak seçin veya Hafta içi günü
seç öğesini seçin.
5 Aşağıya kaydırın ve alarmın
sesini Alarm Zil, Titreşim, Zil ve
titreşim ya da Profili izle, FM
radyo olarak seçin.
6 Alarm tonunu seçmek için aşağıya
doğru kaydırın.
tuşuna basın
ve Galeri'ye bir ses seçin.
7 Aşağıya doğru kaydırın, alarma bir
ad verin veya önerilen adı saklayın.
8 S on olarak, erteleme aralığınızı
5, 10, 20, 30 dakika, 1saat veya
kapalı olarak ayarlayabilirsiniz.
9 Tamam’ı seçin.
1 M
enü’ye basın ve Ajanda’yı seçin,
ardından Takvim’i seçin.
W300_Turkey_1.0_0223.indd 53
2 E tkinlik eklemek istediğiniz
tarihi seçin. Gezinme tuşlarıyla
kaydırarak veya bir tarih girmek
için Seçenekler ve Tarihe git’i
seçerek bir tarih seçebilirsiniz.
3 Y eni ekle öğesini seçin ve
etkinliğiniz başlamasını istediğiniz
zamanı girmek üzere imleci
aşağıya kaydırın. İmleci aşağıya
kaydırın ve etkinliğiniz bitiş
zamanını girin.
4 E tkinlik için bir Konu girin. Harfleri
ve rakamları girmek için tuş
takımını kullanın.
5 Y eniden aşağıya doğru ilerleyin ve
etkinlik için bir Alarm belirleyip
belirlemeyeceğinizi kararlaştırın.
Mevcut seçenekler, görmek
için sola ya da sağa kaydırın.
Alarmın etkinliğin başlama
saatinde çalmasını belirleyebilir
ya da etkinliğin yaklaştığını
size hatırlatmak için etkinliğin
başlamasından önceki bir süreye
ayarlayabilirsiniz.
53
2010.2.23 3:44:30 PM
Ajanda & Araçlar
6 E tkinliğin Tekrar yok seçeneğiyle
tekrarlanmayacağını veya
Günlük, Haftalık, Aylık ya da
Yıllık aralıklarla tekrarlanacağını
seçmek için bir kez daha aşağı
kaydırın. Ayrıca Kullanıcı ayarını
da kullanabilirsiniz. Etkinlik
tekrarlanacaksa, etkinliklerin
tamamen sona ereceği bir Bitiş
tarihi girmek için de ayrıca
aşağıya kaydırabilirsiniz.
İpucu! Bir öğeyi onu seçip,
Seçenekler ve Düzenle öğelerine
basarak düzenleyebilirsiniz. Kaydet’i
seçerek değişikliklerinizi onaylayın.
Not ekleme
7 T amam’ı seçtiğinizde etkinliğiniz
takvime kaydedilir. Kare bir imleç
kayıtlı etkinliklerin olduğu günleri
işaret içine alacaktır.
1 M
enü’ye basın, önce Ajanda’yı
sonra Not’u seçin.
2 E kle seçimini yapıp notunuzu
yazın.
3 K
aydet’i seçin.
4 Notunuz ekranda görüntülenecektir.
Görev listesine öğe ekleme
Özel not
1 M
enü’ye basın ve Ajanda’yı seçin.
2 Y apılacaklar’ı ve ardından Ekle’yi
seçin.
3 Y apılacaklar öğesi için tarih
belirleyin, not ekleyin ve öncelik
seviyesi seçin: Yüksek, Orta ya
da Düşük.
4 T amam’ı seçerek yapılacaklar
listenizi kaydedin.
Gizliliğinizi korumak için özel not
yazabilirsiniz. Bu menüyü kullanmak
için güvenlik kodunu girmeniz
gerekmektedir.
Tarih bulucu
Tarih bulucu, belirli sayıda gün
geçtiğinde tarihin ne olacağını
hesaplamanıza yardımcı olan kullanışlı
bir araçtır.
54 LG GW300 | Kullanım Kılavuzu
W300_Turkey_1.0_0223.indd 54
2010.2.23 3:44:30 PM
Ayarlar
Hesap makinesi kullanılması
Takvim - Takvimi görüntülemek
üzere yapılandırma ayarlarını
belirleyebilirsiniz.
Tüm planları ve Görevleri Bluetooth
ile gönder - Takviminizde bulunan
tüm verileri ve/veya telefonunuzdan
yapılacaklar listesini Bluetooth
kullanarak diğer telefonlara
gönderebilirsiniz.
Takvimi ve Görevleri yedekle
- Harici bir bellek yerleştirdiğinizde
takvime veya telefonda kaydedilmiş
yapılacaklar listesine ait yedek
dosyaları oluşturabilirsiniz.
Takvimi ve Görevleri geri al - Harici
bir bellek yerleştirdiğinizde takvimin
veya görevlerin yedek dosyalarını geri
yükleyebilirsiniz.
Bellek bilgisi - Takvim, Görevler, Kısa
Not ve Özel not ile ilgili kullanılabilir
bellek bilgisini görüntüleyebilirsiniz.
Tümünü temizle - Takvim, Görevler,
Kısa Not ve Özel not ile ilgili tüm
verileri silebilirsiniz.
1 M
enü’ye basın ve Araçlar’ı seçin,
ardından Hesap makinesi’ni
seçin.
2 Numaraları girmek için rakam
tuşlarına basın.
3 Basit hesaplamalar için gezinme
tuşlarıyla = öğesinin ardından
gerek duyduğunuz işlevi (+, -, x,
÷) seçin.
4 Daha karmaşık hesaplamalar için
Seçenekler’i seçerek bir komut
tercihi yapın.
5 Yeni bir hesaplamaya başlamak
için ekranı temizlemek amacıyla
öğesini seçin.
W300_Turkey_1.0_0223.indd 55
Kronometre’yi kullanma
1 M
enü’ye basın ve Araçlar’ı seçin,
ardından Kronometre’yi seçin.
2 Zamanlayıcıyı başlatmak için
Başlat’ı seçin.
3 Bir tut süresini kaydediyorsanız
Tur öğesini seçin. En fazla 20 tur
zamanı kaydedilebilir.
55
2010.2.23 3:44:30 PM
Ajanda & Araçlar
4 Z amanlayıcıyı durdurmak için Dur
öğesini seçin.
5 Kronometreyi durdurduğunuzda
yeniden başlatmak için Devam
öğesini veya sıfıra dönmek için
Sıfırla öğesini seçin.
Birim dönüştürülmesi
1 M
enü’ye basın ve Araçlar’ı seçin,
ardından Birim Dönüştürücü’yü
seçin.
2 Dönüştürmek istediğiniz birimi
Para birimi, Yüzey, Uzunluk,
Ağırlık, Sıcaklık, Hacim veya Hız
olarak seçin.
3 Bir birim seçmek için sola ve sağa
doğru ilerleyin ve birim miktarını
girmek için aşağıya kaydırın.
4 Birim dönüştürme kutusuna doğru
aşağıya ilerleyin ve kendisine
dönüştürmek istediğiniz ölçüm
birimini girin. Dönüştürme işlemi
otomatik olarak aşağıdaki satırda
gösterilecektir.
Not: Para birimini dönüştürmek
için ilk olarak geçerli Döviz kuruna göre
Oranı belirtmeniz gerekir.
Dünya saatinize şehir ekleme
1 M
enü’ye basın ve Araçlar’ı seçin,
ardından Dünya Saati’ni seçin.
2 Belirtilen şehrin saatini öğrenmek
için Seçenekler ve Şehir ekle’yi
seçin.
3 Listede aşağı kaydırın veya şehrin
ilk harfini girin. Ayrıca Harita ve bir
şehir seçebilirsiniz.
4 S
eç’e basın.
İpucu! Yurt dışındaysanız, Seçenekler
ve ardından Geçerli şehri değiştir’i
seçerek Dünya saatinden saat dilimini
değiştirebilirsiniz. İstediğiniz şehri
yukarıdaki gibi seçiniz.
56 LG GW300 | Kullanım Kılavuzu
W300_Turkey_1.0_0223.indd 56
2010.2.23 3:44:31 PM
Tarayıcı
Parmaklarınızın ucundaki tarayıcı
sayesinde ne zaman ihtiyacınız olursa
olsun en güncel haberleri alabilir,
hava durumu hakkında bilgi alabilir
aynı zamanda spor karşılaşmalarının
sonuçlarına ulaşabilir ya da trafik
hakkında bilgi alabilirsiniz. Bunlardan
başka, tarayıcı sayesinde en yeni
müzikleri, zil tonlarını, duvar kağıtlarını
ve oyunları indirebilirsiniz.
Web erişimi
1 M
enü’ye basın ve Tarayıcı’yı
seçin.
2 Tarayıcı ana sayfasına doğrudan
ulaşmak için, Anasayfa.
Alternatif olarak, adresi girin
öğesini seçin ve istediğiniz URL’yi
yazın ve Aç öğesini seçin.
Not: Bu servise bağlanma ve
içerik indirme sırasında ek bir
ücret faturanıza yansıtılır. Şebeke
operatörünüzden veri aktarım
ücretlerini öğrenebilirsiniz.
W300_Turkey_1.0_0223.indd 57
Sık kullanılan ekleme ve erişim
Favori web sitelerinize kolay ve hızlı
erişebilmeniz için, sık kullanılan
ekleyebilir ve web sayfalarını
kaydedebilirsiniz.
1 M
enü’ye basın ve Tarayıcı’yı
seçin.
2 Sık kullanılanlar'ı seçin. Sık
kullanılan listeniz ekranda
görüntülenir.
3 Yeni bir klasör oluşturmak için
Ayarlar ‘ı seçin ve Yeni klasör
oluştur’u seçin. Sık kullanılan
klasörünüzün adını girin.
4 Yeni bir sık kullanılan eklemek
için Seçenekler’i seçin ve Yeni
ekle’ye basın. Sık kullanılanınız
için bir ad girin ve ardından URL’yi
yazın.
5 T amam’ı seçin. Sık kullanılan
artık sık kullanılan listesinde
görüntülenecektir.
6 Sık kullanılana erişmek için
yalnızca üzerine gelerek Aç öğesini
seçin.
57
2010.2.23 3:44:31 PM
Tarayıcı
Sayfanın kaydedilmesi
1 Y ukarıda açıklanan şekilde
istediğiniz web sayfasına girin.
2 S
eçenekler’i ve Öğeleri kaydet’i
seçini ardından Bu sayfayı
kaydet’i seçin.
3 Sayfayı kolaylıkla tanıyabilmeniz
için bir ad girin.
4 K
aydet’i seçin.
Kayıtlı bir sayfaya erişilmesi
1 M
enü’ye basın ve Tarayıcı’yı
seçin.
2 K
aydedilen sayfalar öğesini
seçin.
3 Kaydedilen sayfaya bağlanmak için
Aç’ı seçin.
3 B u sayfalardan birine erişmek için,
istediğiniz sayfayı seçin ve Aç’a
basın.
Web tarayıcı ayarlarının
değiştirilmesi
1 M
enü’ye basın, Tarayıcı’yı ve
ardından Ayarlar’ı seçin.
2 P rofil düzenlemeyi, Görünüm
ayarlarını, Önbelleği, Çerezleri,
Güvenliği ya da Ayarları
Sıfırlamayı seçebilirsiniz.
3 Ayarlarınızı değiştirdikten sonra
Seç öğesini seçin.
Tarayıcı geçmişinin
görüntülenmesi
1 M
enü’ye basın, Tarayıcı’yı ve
ardından Tarih’i seçin.
2 Yakın zamanda girdiğiniz web
sayfası başlıklarının listesi
görüntülenir.
58 LG GW300 | Kullanım Kılavuzu
W300_Turkey_1.0_0223.indd 58
2010.2.23 3:44:31 PM
Bağlantı
Bağlantı ayarlarının
değiştirilmesi
Bağlantı ayarlarınız şebeke
operatörünüz tarafından yapılmıştır,
böylece telefonunuzun keyfini ilk
andan itibaren sürebilirsiniz. Herhangi
bir ayarı değiştirmek isterseniz bu
menüyü kullanın.
Menü’ye basın ve Bağlantı ‘yı seçin.
Seçenekleriniz:
Bluetooth - Bluetooth kullanımı
için GW300’ünüzü ayarlayın.
Diğer cihazlarda görünürlüğünüzü
ayarlayabilir veya eşleştiğiniz cihazlar
arasında arama yapabilirsiniz.
USB bağlantı modu - Telefonunuzda
birden çok kullanım için USB bağlantı
modunu seçebilirsiniz.
Bluetooth ayarlarının
değiştirilmesi
1 M
enü’ye basın ve Bağlantı’yı
seçin.
2 B
luetooth’u ardından Ayarlar’ı
seçin. Aşağıda belirtilen
değişiklikleri yapın:
W300_Turkey_1.0_0223.indd 59
Cihazımın görünürlüğü - Görünür
ya da 1 dakika boyunca Görünür
olarak ayarlarsanız, diğer cihazlar
bir Bluetooth cihazı aradığında
telefonunuzu saptayabilir. Gizli
fonksiyonunu seçerseniz, diğer
cihazlar bir Bluetooth cihazı ararken
telefonunuzu saptayamaz.
Cihazımın adı - Telefonunuzu diğer
cihazlarda görüntülenmesini istediğiniz
şekilde adlandırabilir veya tekrar
adlandırabilirsiniz. Telefonunuzun adı
sadece Cihaz görünürlüğü ayarı
Görünür olarak belirlendiğinde diğer
cihazlarda görüntülenir.
Desteklenen servisler - Bluetooth
özelliği ile donatılmış olan telefonunun
desteklediği kulaklık ve eller serbest
cihazı gibi cihazların listesini
görüntüleyebilirsiniz.
Adresim - Bluetooth adresinizi
burada kontrol edin.
59
2010.2.23 3:44:31 PM
Bağlantı
Not: Güvenliği artırmak için, bir cihazla
yapılandırma ya da eşleşme işlemi
gerçekleştirdiğinizde Görünürlük
ayarını Gizli olarak tercih etmenizi
öneririz. Gelen bağlantılarla ilgili
olarak, diğer cihazın telefonunuzla
eşleşip eşleşmediğine bakılmaksızın,
bağlantıyı kabul etmeyi veya bağlantıyı
reddetmeyi tercih edebilirsiniz.
Başka bir Bluetooth cihazıyla
eşleştirme
GW300 telefonunuzu başka bir
cihazla eşleştirerek, parola korumalı
bir bağlantı kurabilirsiniz. Bu,
eşleştirmenizin daha güvenli olduğu
anlamına gelir.
1 Bluetooth’unuzun Açık ve Görünür
olduğunu kontrol edin. Görünürlük
durumunuzu Ayarlar menüsünde,
Cihazımın görünürlüğü öğesini ve
ardından Görünür öğesini seçerek
değiştirebilirsiniz.
2 B
luetooth’dan Açık ve ardından
Yeni cihaz ara öğelerini seçin.
3 G
W300 telefonunuz
cihazları arayacaktır. Arama
tamamlandığında ekranda Ekle ve
Yenile belirir.
4 Eşleştirmek istediğiniz cihazı seçin,
ardından Ekle’yi seçerek parolayı
girin ve Tamam’ı seçin.
5 Telefonunuz diğer cihaza
bağlanacaktır, bu cihazda da aynı
parolayı girmeniz gerekir.
6 Parola korumalı Bluetooth
bağlantınız şimdi hazırdır.
Bluetooth kulaklık kullanılması
1 B luetooth’unuzun Açık ve Görünür
olduğunu kontrol edin.
2 Kulaklığınızı eşleştirme moduna
almak için kulaklıkla birlikte verilen
talimatları uygulayın ve cihazlarınızı
eşleştirin.
3 GW300 telefonunuz Bluetooth
kulaklığına otomatik olarak
bağlanacak ve kulaklık profiline
geçecektir.
60 LG GW300 | Kullanım Kılavuzu
W300_Turkey_1.0_0223.indd 60
2010.2.23 3:44:32 PM
Bluetooth kullanarak
dosyaların gönderilmesi ve
alınması
Bluetooth, kablo gerektirmediği ve
bağlantı hızlı ve kolay olduğu için,
mükemmel bir dosya gönderme
ve alma yöntemidir. Ayrıca telefon
görüşmesi yapmak için Bluetooth
kulaklık da bağlayabilirsiniz.
Bluetooth ile dosyaları paylaşmaya
başlayabilmeniz için telefonunuzu
başka bir Bluetooth aygıtı ile
eşleştirmeniz gerekir. Aygıtların
eşleştirilmesine ilişkin bilgi için, bkz.
Başka bir Bluetooth aygıtı ile
eşleştirme.
Bluetooth’u açmak için:
1 M
enü’ye basın, Bağlantı öğesini,
ardından Bluetooth’u seçin.
2 Aç öğesini seçin.
3 Bluetooth’u kapatmak için Kapat
öğesini seçin.
Dosya göndermek için:
1 Göndermek istediğiniz dosyayı
açın, bu genellikle bir fotoğraf,
video veya müzik dosyası olacaktır.
W300_Turkey_1.0_0223.indd 61
2 S
eçenekler ve Gönder öğelerini
ardından Bluetooth’u seçin.
3 Etkinleştirilmiş değilse Bluetooth’u
açmak için Evet’i seçin.
4 GW300 telefonunuz menzil içindeki
diğer Bluetooth etkin cihazları
otomatik olarak arayacaktır.
5 Dosyayı göndermek istediğiniz
cihazı seçin ve Tamam öğesini
seçin.
Dosya almak için:
1 Dosyaları almak için
Bluetooth’unuz Açık ve Görünür
olmalıdır.
2 Bir mesaj, gönderenden dosyayı
kabul edip etmediğinizi soracaktır.
Dosyayı almak için Evet’e basın.
İpucu! Dosyanızın gönderildiğinden
emin olmak için gözünüz ilerleme
çubuğunda olsun.
61
2010.2.23 3:44:32 PM
Bağlantı
Not: Bluetooth® sözcüğü ve
logolarının sahibi Bluetooth SIG, Inc.
şirketidir ve bu logo ile işaretler LG
Electronics tarafından lisans altında
kullanılmaktadır. Diğer ticari markalar
ve ticari adlar ilgili sahiplerinin malıdır.
Telefonunuzun yığın depolama
aygıtı olarak kullanılması
Telefonunuz veri depolama cihazı
olarak da kullanılabilir.
1 USB kablosunu telefonunuza ve
bilgisayarınıza bağlayın.
2 Telefonunuzda açılır menüden
Yığın depolama öğesini seçin.
3 Telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayın.
Aktarım sırasında bağlantıyı
kesmeyin.
4 Telefonunuzdaki tüm dosyalar
otomatik olarak bilgisayarınızın
sabit sürücüsüne kopyalanır.
Bilgisayarınızı telefonunuzla
eşleştirme
Tüm önemli bilgilerinizin ve tarihlerin
eşleştiğinden emin olmak, ayrıca
dosyalarınızı yedekleyerek kendinizi
rahat hissetmek için bilgisayarınızı
telefonunuzla senkronize edebilirsiniz.
Telefon bilgilerinizin
yedeklenmesi ve geri
yüklenmesi
1 U SB kablosunu telefonunuza ve
bilgisayarınıza bağlayın.
2 Telefonunuzdaki açılır menüden PC
Suite’i seçin.
3 Yedekleme simgesine tıklayın ve
Yedekle’yi veya Eski haline getir’i
seçin.
4 Yedeklemek veya geri yüklemek
istediğiniz içerikleri işaretleyin.
Bilgileri yedeklemek veya
kendisinden geri yüklemek
istediğiniz konumu seçin. Tamam’ı
tıklayın.
5 Bilgileriniz yedeklenecek veya geri
yüklenecektir.
62 LG GW300 | Kullanım Kılavuzu
W300_Turkey_1.0_0223.indd 62
2010.2.23 3:44:32 PM
Bilgisayarda telefon
dosyalarının görüntülenmesi
1 U SB kablosunu telefonunuza ve
bilgisayarınıza bağlayın.
2 Telefonunuzdaki açılır menüden PC
Suite’i seçin.
3 Telefonu aradıktan sonra otomatik
olarak bağlanacaktır.
İpucu! Telefonunuzun içeriğini
bilgisayarda görüntülemeniz,
dosyalarınızı sıraya koymanıza,
belgelerinizi düzenlemenize
ve ihtiyacınız kalmayan içeriği
kaldırmanıza yardımcı olur.
4 T elefon belleğini seçin.
Bilgisayarınız kişileri telefonunuza
gönderecektir.
5 D
osya’ya tıklayın ve Kaydet’i
seçin. Şimdi rehberinizi kaydetmek
istediğiniz yeri seçebilirsiniz.
Not: SIM kartınıza kayıtlı kişileri
yedeklemek için, bilgisayar ekranınızın
sol tarafında bulunan SIM kartı
klasörüne tıklayın. Rehberinize sağ
tıklayın ve Tümünü Seçin. Rehberinize
tekrar sağ tıklayın ve Telefon
Belleğine Kopyala öğesini seçin.
Şimdi ekranınızın solundaki Telefon
klasörüne tıklayın, tüm numaralarınız
görüntülenir.
Rehberin senkronize edilmesi
1 U SB kablosunu telefonunuza ve
bilgisayarınıza bağlayın.
2 Telefonunuzdaki açılır menüden PC
Suite’i seçin.
3 R
ehber simgesine tıklayın.
Bilgisayarınız şimdi SIM kartınıza
ve telefonunuza kayıtlı tüm kişileri
alacak ve görüntüleyecektir.
W300_Turkey_1.0_0223.indd 63
63
2010.2.23 3:44:32 PM
Yahoo! arama
Yahoo Mobil İnternet Servisi’ne
erişebilirsiniz. Yahoo servislerine
erişmek için, Menü’ye ve Yahoo!
arama’ya basın.
Not: Bazı ülkelerden Yahoo’ya
erişemeyebilirsiniz. Bu ağ hizmetlerine
bağlıdır.
64 LG GW300 | Kullanım Kılavuzu
W300_Turkey_1.0_0223.indd 64
2010.2.23 3:44:32 PM
Ayarlar
Profillerinizi değiştirme
1 M
enü’ye basın ve Ayarlar’ı seçin.
2 P rofiller’i seçin ve düzenlemek
istediğiniz profili seçin.
3 S
eçim öğesini ve Düzenle’yi
seçin.
4 Tüm sesleri, ses düzeylerini ve
uyarı seçeneklerini buradan
değiştirebilirsiniz.
Uçuş modunu kullanma
Uçuş modunu açmak için Menü’ye
basın ve ardından Ayarlar ve
Profiller’i seçin. Etkinleştirmek
için Uçuş modu’nu seçin. Uçuş
modu arama yapmanıza, İnternet’e
bağlanmanıza veya mesaj
göndermenize izin vermez.
Telefon ayarlarının
değiştirilmesi
1 M
enü’ye basın ve Ayarlar’ı seçin.
2 Önce Telefon ayarları’nı seçin,
sonra aşağıdaki listeden seçim
yapın.
W300_Turkey_1.0_0223.indd 65
Otomatik tuş kilidi - Tuşun
otomatik kilitlenme süresini seçin.
Dil - GW300’ünüzün ekran dilini
değiştirin.
Güç tasarrufu - Fabrika ayarı
enerji tasarrufu ayarları için şu
seçenekler arasından seçim yapın:
Kapalı, Sadece gece veya Her
zaman açık.
Bilgi - GW300 telefonunuzun
teknik bilgilerini görüntüleyin.
Ekran ayarlarınızın
değiştirilmesi
1 M
enü’ye basın ve Ayarlar’ı seçin.
2 E kran’ı seçin ve aşağıdakiler
arasından seçim yapın:
Ekran teması - Ana ekranınız
ya da başlat/kapat ekranınız için
temayı seçin.
Menü stili - Menü görünümünü
Liste stili ya da Tablo stili olarak
değiştirin.
Arama - Bir telefon numarasının
aranması sırasında kullanılan yazı
tipi stilini ve boyutunu ayarlayın.
65
2010.2.23 3:44:33 PM
Ayarlar
Yazı tipi - Yazı tipi boyutunu
ayarlayın.
Arka plan ışığı - Arka plan ışığının
ne kadar süreyle açık kalacağını
seçin. Ayrıca gezinme tuşlarını
kullanarak Ana ekran parlaklığını
da ayarlayabilirsiniz.
İpucu! Arka plan ışığı ne kadar uzun
süre yanarsa, o kadar çok pil tüketimi
olur ve telefonunuzu daha sık şarj
etmek zorunda kalırsınız.
Telefon teması - Ekranınızın tüm
görünümünü çabucak değiştirin.
Karşılama mesajı - Açık olarak
seçtikten sonra bir karşılıma
mesajı yazabilirsiniz. Telefonu her
açtığınızda ekranda bu mesajınız
görünür.
Tarih & saat değiştirme
1 M
enü’ye basın ve Ayarlar’ı seçin.
2 T arih & Saat öğesini seçin ve
aşağıdaki listeden seçim yapın:
Saat - Geçerli saati girebilirsiniz.
Saat biçimini 24 veya 12 saat
olarak ayarlayabilirsiniz. Bir şehri
saat dilimi olarak seçebilirsiniz.
Tarih - Geçerli tarihi girebilirsiniz.
Tarih biçimini ayarlayabilirsiniz
(YYYY.AA.GG, GG.AA.YYYY, AA.
GG.YYYY).
Otomatik tarih/saat güncelleme
- Açık öğesini seçtiğinizde telefon
otomatik olarak tarihi ve saati
günceller.
Yaz saati uygulaması - Yaz
saati uygulaması işlevini
etkinleştirip etkinleştirmeyeceğinizi
seçin. Seçilen şehrin Yaz saati
farkını 1 veya 2 saat olarak
ayarlayabilirsiniz.
Güvenlik ayarlarının
değiştirilmesi
GW300 telefonunuzu ve içerisindeki
bilgileri korumak üzere güvenlik
ayarlarınızı değiştirin.
1 M
enü’ye basın ve Ayarlar’ı seçin.
2 G
üvenlik öğesini seçin ve
aşağıdaki listeden seçim yapın:
PIN kodu isteği - Telefonunuzu
açtığınızda sizden istenecek bir PIN
kodunu seçin.
66 LG GW300 | Kullanım Kılavuzu
W300_Turkey_1.0_0223.indd 66
2010.2.23 3:44:33 PM
Telefon kilidi - Telefonunuzu
Açıldığında, SIM değiştirildiğinde
ya da Hemen seçenekleriyle
kilitlemek için bir güvenlik kodu
seçin.
Kodları değiştir - PIN kodu (Bu
menü öğesi PIN kodu isteği Açık
olarak ayarlanmışsa görünecektir),
PIN2 kodu veya Güvenlik kodunuzu
değiştirin.
Hırsızlığa Karşı Mobil İzleyici Telefon çalındığında, telefon gerçek
sahibinin belirlediği numaralara
SMS gönderir.
KÇB (Kayıp Çalıntı Bildirimi)
fonksiyonunu etkinleştirmek için
KÇB’yi açık olarak ayarlayın,
KÇB’nin isim, birincil numara ve
ikincil numara ayarlarını yapın.
Varsayılan KÇB kodu: “0000.”
KÇB SMS mesajı çalınan telefonun
IMEI numarası, (Hücre yayını
mesajına göre) o anki konumu ve
telefonu kullanan kişinin numarası
gibi bilgileri içerecektir.
W300_Turkey_1.0_0223.indd 67
Not: Güvenlik kodu
Güvenlik kodu telefonunuzun izinsiz
kullanıma karşı korur. Varsayılan
güvenlik kodu ‘0000’a ayarlanmıştır
ve tüm telefon girişlerini silmek ve
Ayarları sıfırla menüsü için güvenlik
kodu gereklidir. Güvenlik kodu
ayrıca telefonun izinsiz kullanımını
engellemek için telefon kilidi
fonkiyonunu etkinleştirmek veya devre
dışı bırakmak için gereklidir. Güvenlik
kodu varsayılan ayarı Güvenlik >
Kodları değiştir’den değiştirilebilir.
Bellek durumunu görüntüleme
GW300’ünüzün üç farklı belleği
mevcuttur: telefon, SIM Kartı ve harici
bellek kartı (bellek kartını ayrıca satın
almanız gerekebilir).
Bellek yöneticisini kullanarak
her belleğin nasıl kullanılacağını
belirleyebilir ve bellekte ne kadar yer
olduğunu görebilirsiniz.
Menü’ye basın ve Ayarlar’ı ardından
da Bellek bilgisini seçin.GW300
telefonunuzdaki belleklerin mevcut
durumunu görün.
67
2010.2.23 3:44:33 PM
Ayarlar
Telefonunuza harici bellek
kartı takarsanız, önce Birincil
depolama ayarı’nı ardından ğelerin
kaydedilmesini tercih ettiğiniz konumu
seçin.
Telefonunuzun sıfırlanması
Tüm ayarları fabrika ayarlarına
sıfırlamak için Ayarlar menüsü
altındaki Ayarları Sıfırla öğesini
kullanın.
Bu işlevi etkinleştirmek için Güvenlik
koduna ihtiyacınız olacaktır.
Yazılım Yükseltme
LG Cep Telefonu Yazılım Yükseltme
Programı
Cep telefonu yazılım yükseltme
programı kullanıcının yükseltme
süreci boyunca çok dikkatli olmasını
gerektirdiğinden dolayı, ilerlemeden
önce her adımda görüntülenen tüm
talimatları ve notları kontrol edip,
okumaya özen gösterin.
Yükseltme sırasında USB veri
iletişim kablosunun ya da pillerin
çıkartılmasının cep telefonunuzda
ciddi hasarlar meydana
getirebileceğini unutmayın.
Yükseltme sürecinde üretici firma
kaybolabilecek herhangi bir verinin
sorumluluğunu almadığından dolayı,
önemli olabilecek tüm bilgileri
önceden bir kenara not etmeniz,
tedbirli davranmak adına önerilir.
”Bu programı yükleme ve kullanma ile
ilgili daha detaylı bilgi edinmek için,
lütfen http://lgmobile.com.” adresini
ziyaret edin.
Bu özellik yazılımınızı İnternet üzerinde
hizmet merkezini ziyaret etmenize
gerek kalmadan hızlı ve rahat bir
şekilde en son sürüme yükseltmenize
olanak tanır.
68 LG GW300 | Kullanım Kılavuzu
W300_Turkey_1.0_0223.indd 68
2010.2.23 3:44:33 PM
Aksesuarlar
Cep telefonunuz için pek çok aksesuar bulunmaktadır. Bu seçenekleri kişisel
iletişim ihtiyaçlarınıza göre seçebilirsiniz.
Standart Pil
Hands free kulaklık-mikrofon
Seyahat Adaptörü
Veri kablosu
Not
Her zaman orijinal LG aksesuarlarını kullanın.
halde garantiniz geçersiz olabilir.
• Aksesuarlar bölgelere göre farklılık gösterebilir: daha fazla bilgi için lütfen
bölgesel servis şirketimiz ya da şubemizle görüşün.
•
• Aksi
W300_Turkey_1.0_0223.indd 69
69
2010.2.23 3:44:34 PM
Şebeke hizmeti
Teknik veriler
Bu kılavuzda tanıtılan kablosuz
telefon, GSM 850, E-GSM 900,
DCS 1800, PCS 1900 şebekelerinde
kullanım için onaylanmıştır.
Bu kılavuzdaki birkaç özellik,
Şebeke Hizmetleri olarak adlandırılır.
Bu hizmetler kablosuz hizmet
sağlayıcınızdan alabileceğiniz
özel hizmetlerdir. Bu Şebeke
Hizmetlerinden yararlanmadan önce,
bunlara hizmet sağlayıcınız aracılığıyla
abone olmanız ve kullanımları
hakkında bilgi almanız gerekir.
Genel
Ürün adı: GW300
Sistem: GSM 850 / E-GSM 900 /
DCS 1800 / PCS 1900
Ortam Sıcaklıkları
Maks: +55°C (deşarj)
+45°C (şarj)
Min : -10°C
Not:
- Bu cihazın yazılımı Türkiye’de
kullanılmak üzere özel olarak
tasarlanmıştır.
- Uyumluluk beyanına <<http://
tr.lgmobile.com/>> adresinden
ulaşabilirsiniz.
70 LG GW300 | Kullanım Kılavuzu
W300_Turkey_1.0_0223.indd 70
2010.2.23 3:44:35 PM
W300_Turkey_1.0_0223.indd 71
2010.2.23 3:44:35 PM
Sorun Giderme
Bu bölüm, telefonunuzu kullanırken karşılaşabileceğiniz bir takım sorunları
listelemektedir. Bazı sorunlar, hizmet sağlayıcınızı aramanızı gerektirir; ancak
çoğunu kendiniz düzeltmeniz kolay olacaktır.
Mesaj
Muhtemel nedenler
Ağ bağlantısı Zayıf sinyal
yok
Mobil ağ kapsama
alanının dışında.
Muhtemel Çözüm Yolları
Daha yüksek bir pencerenin
yakınına veya açık bir alana geçin.
Hizmet sağlayıcının kapsama alanı
haritasına bakın.
Kodlar
eşleşmiyor
Bir güvenlik kodunu
Kodlar varsayılan olarak 0000’a
değiştirmeden önce,
ayarlanmıştır.
yeni kodu tekrar girerek Kendinize göre değiştirebilirsiniz.
onaylamalısınız.
Hizmet sağlayıcınızla görüşün.
Fonksiyon
kurulumu
yapılamıyor
Servis Sağlayıcısı
tarafından
desteklenmiyor veya
kayıt yaptırmak
gerekiyor
Hizmet sağlayıcınızla görüşün.
Çağrı
hedefine
ulaşılamıyor
Numara çevirme
hatası
Yerleştirilmiş yeni SIM
kartı Dolum limitine
erişilmiş
Yeni ağ tanınmıyor. Yeni kısıtlamaları
kontrol edin. Hizmet Sağlayıcısıyla
görüşün veya PIN 2 ile limiti tekrar
koyun.
72 LG GW300 | Kullanım Kılavuzu
W300_Turkey_1.0_0223.indd 72
2010.2.23 3:44:35 PM
Mesaj
Muhtemel nedenler
Muhtemel Çözüm Yolları
Telefon
açılamıyor
Açma/Kapama
düğmesine çok hafif
basılmış
Batarya boş
Batarya bağlantıları
kirli
Açma/Kapama düğmesini en az iki
saniye basılı tutun.
Bataryayı şarj edin. Ekrandaki şarj
belirtecini kontrol edin.
Bağlantıları temizleyin.
Şarj hatası
Batarya tamamen
boş
Sıcaklık gerekli
kapsamın dışında
Bataryayı şarj edin.
Ortam sıcaklığının doğru
olduğundan emin olun, biraz
bekleyin ve tekrar şarj edin.
Güç kaynağını ve telefonla
bağlantısını kontrol edin. Batarya
bağlantılarını kontrol edin, eğer
gerekliyse temizleyin.
Diğer bir prize sokun veya gerilimi
kontrol edin.
Eğer şarj cihazı ısınmazsa onu
değiştirin.
Yalnız orijinal LG aksesuarlarını
kullanın.
Bataryayı değişirin.
Bağlantı hatası
Şebeke voltajı mevcut
değil
Şarj cihazı hasarlı
Yanlış şarj cihazı
Batarya hasarlı
Numaraya
izin
verilmiyor
W300_Turkey_1.0_0223.indd 73
Sabit numara çevirme Ayarları kontrol edin.
fonksiyonu etkin.
73
2010.2.23 3:44:36 PM
Memo
00-120 memo_Gray.indd 2
2008.5.6 5:32:11 PM
GW300 User Guide - English
Congratulations on your purchase of
the advanced and compact GW300
phone by LG, designed to operate with
the latest digital mobile communication
technology.
Some of contents in this manual may
differ from your phone depending
on the software of the phone or your
service provider.
Disposal of your old appliance
1 When this crossed-out wheeled bin
symbol is attached to a product, the
product is subject to European Directive 2002/96/EC.
2 All electrical and electronic products should be disposed of separately
from the municipal waste stream at collection facilities designated by the
government or local authorities.
3 The correct disposal of your old appliances will help prevent potential
negative impacts on the environment and human health.
4 For more detailed information about disposal of your old appliances,
please contact your city office, waste disposal service or the shop where
you purchased the product.
5 Complies with EEE regulations.
W300_Turkey_E_1.0_0223.indd 1
2010.2.23 11:53:46 AM
Contents
Guidelines for safe and efficient use...6
Getting to know your phone...............11
Installing the SIM and battery............13
Memory card......................................15
Your home screen..............................16
The status bar.................................16
Using the Multitasking function.........17
Menu map..........................................18
Calling................................................19
Making a call...................................19
Making a call from your Contacts.....19
Answering and rejecting a call..........19
Speed dialling..................................19
Viewing your Call log........................20
Using call divert...............................20
Using call barring.............................21
Changing the call settings................21
Common settings ...........................22
Contacts.............................................23
Searching for a contact....................23
Adding a new contact......................23
Contact options...............................23
Creating a group..............................24
Using service dial numbers..............25
Viewing your own number................25
Creating a business card..................25
Changing your contact settings........25
Messaging..........................................27
Messaging......................................27
Sending a message.........................27
Entering text....................................28
Text input mode using the keypad....28
Setting up your email.......................28
Sending an email using your new
account...........................................28
Retrieving your email.......................29
Message folders..............................29
Managing your messages................29
Changing your text message
settings...........................................31
Changing your multimedia message
settings...........................................31
Changing your email settings...........32
Changing your other settings............33
LG GW300 | User Guide
W300_Turkey_E_1.0_0223.indd 2
2010.2.23 11:53:47 AM
Camera...............................................34
Taking a quick photo........................34
After you’ve taken your photo...........34
Using the quick settings...................34
Using the advanced settings.............35
Adjusting the brightness...................36
Changing the image size..................36
Viewing your saved photos...............36
Video camera.....................................37
Shooting a quick video.....................37
After you’ve shot your video.............37
Using the quick settings...................37
Using the advanced settings.............38
Watching your saved videos.............38
Music..................................................39
MP3 Player.....................................39
Transferring music onto your phone . 39
Playing a song.................................40
Using options while playing music....40
W300_Turkey_E_1.0_0223.indd 3
FM radio.............................................41
Using the FM radio..........................41
Searching for stations......................41
Reset all channels............................41
Listening to the radio.......................42
Voice recoder.....................................43
Using the Voice recorder..................43
Recording your voice memo.............43
Sending a voice recording................43
My stuff..............................................44
My stuff...........................................44
My images......................................44
Sending a photo..............................44
Using an image...............................44
Organising your images...................45
Deleting an image............................45
Moving or copying an image............45
Marking and unmarking images.......45
Checking your memory status..........46
2010.2.23 11:53:47 AM
Contents
My sounds......................................46
Using a sound.................................46
My videos........................................46
Watching a video.............................46
Sending a video clip.........................47
Games and Applications...................47
Playing a game................................47
Using the games options menu........47
Flash contents.................................48
Others.............................................48
My memory card ............................48
Installing a Java game & application...48
Facebook........................................49
Games & Apps....................................50
Games & Apps................................50
Playing a game................................50
Viewing applications........................50
Changing the network profile............50
Organiser & Tools...............................51
Setting your alarm...........................51
Adding an event to your calendar.....51
Adding an item to your task list.......52
Adding a memo...............................52
Secret memo...................................53
Date finder......................................53
Settings...........................................53
Using your calculator.......................53
Using the stopwatch........................54
Converting a unit.............................54
Adding a city to your World time.......54
Browser..............................................55
Accessing the web..........................55
Adding and accessing your
bookmarks......................................55
Saving a page.................................56
Accessing a saved page..................56
Viewing your Browser history...........56
Changing the web Browser settings...56
Connectivity........................................57
Changing your connectivity settings..57
Changing your Bluetooth settings.....57
Pairing with another Bluetooth device..58
Using a Bluetooth headset................58
Sending and receiving your files using
Bluetooth.........................................58
LG GW300 | User Guide
W300_Turkey_E_1.0_0223.indd 4
2010.2.23 11:53:47 AM
Use your phone as a mass storage
device.............................................59
Synchronise your phone with your
PC..................................................60
Backing up and restoring your phone’s
information......................................60
Viewing your phone files on your PC...60
Synchronising your contacts.............60
Yahoo! Search....................................62
Settings..............................................63
Changing your profiles.....................63
Using flight mode.............................63
Changing your phone settings..........63
Changing your display settings.........63
Changing the date & time................64
Changing your security settings........64
Viewing memory status....................65
Resetting your phone.......................66
Software Upgrade............................66
Accessories........................................67
Network service.................................68
Technical data....................................68
Trouble Shooting................................70
W300_Turkey_E_1.0_0223.indd 5
2010.2.23 11:53:47 AM
Guidelines for safe and efficient use
Please read these simple guidelines.
Not following these guidelines may be
dangerous or illegal.
Exposure to radio frequency
energy
Radio wave exposure and Specific
Absorption Rate (SAR) information
This mobile phone model GW300
has been designed to comply with
applicable safety requirements for
exposure to radio waves. These
requirements are based on scientific
guidelines that include safety margins
designed to assure the safety of
all persons, regardless of age and
health.
• The radio wave exposure guidelines
employ a unit of measurement
known as the Specific Absorption
Rate, or SAR. Tests for SAR are
conducted using standardised
methods with the phone
transmitting at its highest certified
power level in all used frequency
bands.
• While there may be differences
between the SAR levels of various
LG phone models, they are all
designed to meet the relevant
guidelines for exposure to radio
waves.
• The SAR limit recommended by
the International Commission on
Non-Ionizing Radiation Protection
(ICNIRP) is 2 W/Kg averaged over
10g of tissue.
• The highest SAR value for this
model phone tested by DASY4 for
use at the ear is 1.16W/Kg (10g)
and when worn on the body is
0.802 W/Kg (10g).
• SAR data information for
residents in countries/regions
that have adopted the SAR limit
recommended by the Institute of
Electrical and Electronics Engineers
(IEEE), which is 1.6 W/Kg averaged
over 1g of tissue.
LG GW300 | User Guide
W300_Turkey_E_1.0_0223.indd 6
2010.2.23 11:53:47 AM
Product care and maintenance
WARNING
Only use batteries, chargers and
accessories approved for use with this
particular phone model. The use of any
other types may invalidate any approval
or warranty applying to the phone, and
may be dangerous
• Do not disassemble this unit. Take
it to a qualified service technician
when repair work is required.
• Keep away from electrical
appliances such as TVs, radios, and
personal computers.
• The unit should be kept away from
heat sources such as radiators or
cookers.
• Do not drop.
• Do not subject this unit to
mechanical vibration or shock.
• Switch off the phone in any area
where you are required by special
regulations. For example, do not
use your phone in hospitals as
it may affect sensitive medical
equipment.
W300_Turkey_E_1.0_0223.indd 7
• Do not handle the phone with wet
hands while it is being charged. It
may cause an electric shock and
can seriously damage your phone.
• Do not to charge a handset near
flammable material as the handset
can become hot and create a fire
hazard.
• Use a dry cloth to clean the exterior
of the unit (do not use solvents
such as benzene, thinner or
alcohol).
• Do not charge the phone when it is
on soft furnishings.
• The phone should be charged in a
well ventilated area.
• Do not subject this unit to excessive
smoke or dust.
• Do not keep the phone next to
credit cards or transport tickets; it
can affect the information on the
magnetic strips.
• Do not tap the screen with a sharp
object as it may damage the phone.
• Do not expose the phone to liquid
or moisture.
2010.2.23 11:53:48 AM
Guidelines for safe and efficient use
• Use the accessories like earphones
cautiously. Do not touch the
antenna unnecessarily.
• Do not use a hand-held phone
while driving.
• Give full attention to driving.
Efficient phone operation
• Use a hands-free kit, if available.
Electronics devices
All mobile phones may get
interference, which could affect
performance.
• Do not use your mobile phone
near medical equipment
without requesting permission.
Avoid placing the phone over
pacemakers, for example, in your
breast pocket.
• Some hearing aids might be
disturbed by mobile phones.
• Minor interference may affect TVs,
radios, PCs, etc.
making or answering a call if
driving conditions so require.
• RF energy may affect some
electronic systems in your vehicle
such as car stereos and safety
equipment.
• When your vehicle is equipped
with an air bag, do not obstruct
with installed or portable wireless
equipment. It can cause the air bag
to fail or cause serious injury due to
improper performance.
• If you are listening to music whilst
out and about, please ensure that
the volume is at a reasonable
level so that you are aware of your
surroundings. This is particularly
imperative when near roads.
Road safety
Check the laws and regulations on
the use of mobile phones in the area
when you drive.
• Pull off the road and park before
LG GW300 | User Guide
W300_Turkey_E_1.0_0223.indd 8
2010.2.23 11:53:48 AM
Avoid damage to your hearing
In aircraft
Damage to your hearing can occur
if you are exposed to loud sound for
long periods of time. We therefore
recommend that you do not turn on
or off the handset close to your ear.
We also recommend that music and
call volumes are set to a reasonable
level.
Wireless devices can cause
interference in aircraft.
• Turn your mobile phone off before
boarding any aircraft.
• Do not use it on the ground without
permission from the crew.
Blasting area
Keep the phone in a safe place out of
the reach of small children. It includes
small parts which may cause a
choking hazard if detached.
Do not use the phone where blasting
is in progress. Observe restrictions,
and follow any regulations or rules.
Potentially explosive
atmospheres
• Do not use the phone at a refueling
point.
• Do not use near fuel or chemicals.
• Do not transport or store flammable
gas, liquid, or explosives in the
same compartment of your
vehicle as your mobile phone and
accessories.
W300_Turkey_E_1.0_0223.indd 9
Children
Emergency calls
Emergency calls may not be available
under all mobile networks. Therefore,
you should never depend solely on
the phone for emergency calls. Check
with your local service provider.
Battery information and care
• You do not need to completely
discharge the battery before
recharging. Unlike other battery
systems, there is no memory effect
that could compromise the battery’s
performance.
2010.2.23 11:53:48 AM
Guidelines for safe and efficient use
• Use only LG batteries and chargers.
LG chargers are designed to
maximize the battery life.
• Do not disassemble or short-circuit
the battery pack.
• Keep the metal contacts of the
battery pack clean.
• Replace the battery when it
no longer provides acceptable
performance. The battery pack
maybe recharged hundreds of
times until it needs replacing.
• Recharge the battery if it has
not been used for a long time to
maximize usability.
• Do not expose the battery charger
to direct sunlight or use it in high
humidity, such as in the bathroom.
• Do not leave the battery in hot or
cold places, this may deteriorate
the battery performance.
• There is risk of explosion if the
battery is replaced by an incorrect
type.
• Dispose of used batteries according
to the manufacturer’s instructions.
Please recycle when possible. Do
not dispose as household waste.
• If you need to replace the battery,
take it to the nearest authorized LG
Electronics service point or dealer
for assistance.
• Always unplug the charger from the
wall socket after the phone is fully
charged to save unnecessary power
consumption of the charger.
• Actual battery life will depend on
network configuration, product
settings, usage patterns, battery
and environmental conditions.
10 LG GW300 | User Guide
W300_Turkey_E_1.0_0223.indd 10
2010.2.23 11:53:48 AM
Getting to know your phone
Earpiece
Main LCD
Send key
•m
ake call to a phone
number and answers
incoming calls.
• In standby mode: Shows
the history of calls.
Alpha numeric keys
• In standby mode:
Input numbers to dial
Hold down
– International calls
– Connect voice
mail centre
to
– Speed
dials
– Hold the key
down to go Silent mode
• In editing mode: Enter
numbers & characters
Multitasking key
Go to Home screen or Menu directly.
Clear / lock key
a character with each press.
• Clears
Hold the key down to clear all input.
• Hold the key down to lock when using menus.
W300_Turkey_E_1.0_0223.indd 11
Soft keys
(Left soft key /
Right soft key)
• T hese keys perform the
function Indicated in the
bottom of the display.
Confirm key / OK key
• S elects menu options and
confirms actions.
End key
• switch on/off (hold down)
• End or reject a call.
Navigation key
• In standby mode:
Briefly: Quick
menu.
Briefly: Contacts
search.
Briefly: Profiles.
Briefly:
Homescreen.
• In menu: Scroll up &
down.
11
2010.2.23 11:53:51 AM
Getting to know your phone
Side keys
• In standby mode: Controls
the ring volume.
• During a call: Earpiece
volume adjustment
• During playing MP3 music:
Audio volume adjustment
Micro SD memory card
socket
Camera key
Charger/USB cable
connector
TIP: Please ensure
the phone is powered
on , external memory
card is inserted and
in idle mode before
connecting the
USB cable for Mass
Storage.
Headset
Camera lens
Battery cover
Battery pack
SIM card holder
12 LG GW300 | User Guide
W300_Turkey_E_1.0_0223.indd 12
2010.2.23 11:53:53 AM
Installing the SIM and battery
1 Remove the battery cover
Press the battery cover release
latch.
2 Remove the battery
Lever the bottom edge of the
battery and remove it carefully
from the battery compartment.
3 Install the SIM card
Slide the SIM card into the SIM
card holder. Make sure that the
gold contact area on the card is
facing downwards. To remove
the SIM card, pull it gently in the
reverse direction.
WARNING: Do not replace or
remove the SIM card while your
phone is being used or turned on,
or data may be lost or the SIM card
might be damaged.
r
WARNING: Do not remove the
battery when the phone is switched
on, as this may damage the phone.
W300_Turkey_E_1.0_0223.indd 13
13
2010.2.23 11:53:56 AM
Installing the SIM and battery
5 Replace the battery cover
4 Install the battery
Insert the top of the battery first
into the top edge of the battery
compartment. Ensure that the
battery contacts align with the
terminals on the phone. Press
down the bottom of the battery
until it clips into place.
6 Charging your phone
Pull out the cover of the charger
socket on the top of your GW300.
Insert the charger and plug into a
mains electricity socket.
Your GW300 will need to be
charged until a message reading
“Battery full” appears on screen.
14 LG GW300 | User Guide
W300_Turkey_E_1.0_0223.indd 14
2010.2.23 11:53:59 AM
Memory card
Installing a memory card
You can expand the memory available
on your phone using a memory card.
Note: A memory card is an optional
accessory.
Slide the memory card into the slot
until it clicks into place. Make sure
that the gold contact area is facing
downwards.
Removing a memory card
Carefully remove the memory card by
gently pushing it in to the phone and
quickly releasing it.
W300_Turkey_E_1.0_0223.indd 15
Formatting the memory card
Your memory card may already be
formatted. If your memory card isn’t
formatted, you will need to format it
before you can begin using it.
1 From the home screen press
Menu then select Settings.
2 Choose Memory info and select
External memory.
3 Press Format and enter the
password, which is set to 0000 as
default. Your memory card will be
formatted and ready to use.
4 To view the new formatted folders
on your GW300 press Menu
and select My stuff. Choose My
memory card.
WARNING: When you
format your memory card, all the
content will be wiped. If you do not
want to lose the data on your memory
card, back it up first.
15
2010.2.23 11:54:0 AM
Your home screen
The status bar
Icon Description
The status bar uses various icons to
indicate things like signal strength,
new messages and battery life, as
well as telling you whether your
Bluetooth connection is active.
WAP service is connected
The table below explains the meaning
of icons you’re likely to see in the
status bar.
New message
Multitasking available
An alarm is set
Schedule
New voice message
New Email
Icon Description
Network signal strength
(number of bars will vary)
No network signal
Normal profile in use
Silent profile in use
Outdoor profile in use
GPRS available
Headset profile in use
EDGE available
Remaining battery life
Flight mode is activated
Battery empty
Calls are diverted
External memory
Roaming service
FM radio
Bluetooth is activated
MP3 music playing
®
16 LG GW300 | User Guide
W300_Turkey_E_1.0_0223.indd 16
2010.2.23 11:54:4 AM
Using the Multitasking function
Press the multitasking key
to
open the multitasking menu.
From here you can view all the
applications you have running.
When you have an application
running in the background, will
appear in the status bar.
WARNING: Multitasking
is disabled when user is using
Multimedia applications (Camera,
Voice Recorder, Video Recording).
W300_Turkey_E_1.0_0223.indd 17
17
2010.2.23 11:54:4 AM
Menu map
Games & Apps
Calling
Organiser
Browser
1. My games & apps
2. Settings
1. Call logs
2. Call durations
3. Data volume
4. Call costs
5. Call divert
6. Call barring
7. Fixed dial numbers
8. Call waiting
9. Common setting
1. Calendar
2. To do
3. Memo
4. Secret memo
5. Date finder
6. Settings
1. Home
2. Enter address
3. Bookmarks
4. Saved pages
5. History
6. Settings
Multimedia
Messaging
My stuff
Connectivity
1. Camera
2. Video camera
3. Music
4. FM radio
5. Voice recorder
1. Create new message
2. Inbox
3. Mailbox
4. Create new email
address
5. Drafts
6. Outbox
7. Sent items
8. My folders
9. Templates
0. Emoticons
*. Settings
1. My images
2. My sounds
3. My videos
4. Games & apps
5. Flash contents
6. Others
7. My memory card
1. Bluetooth
2. USB connection
mode
Yahoo! Search
Contacts
Tools
Settings
1. Yahoo! Search
1. Add new
2. Search
3. Speed dials
4. Groups
5. Service dial
numbers
6. Own number
7. My business card
8. Settings
1. Quick menu
2. Alarms
3. Calculator
4. Stopwatch
5. Converter
6. World time
1. Profiles
2. Phone
3. Screen
4. Date & Time
5. Network
6. Internet profile
7. Access points
8. Packet data conn.
9. Security
0. Memory info.
*. Reset settings
18 LG GW300 | User Guide
W300_Turkey_E_1.0_0223.indd 18
2010.2.23 11:54:4 AM
Calling
Making a call
Answering and rejecting a call
1 Make sure your phone is on.
2 You can use the keypad. To delete
a digit press
or the back
arrow.
3 Press
to begin the call.
4 To end the call, press
.
When your phone rings, press
Accept or press
to answer the
call.
While your phone is ringing you can
press Silent to mute the ringing.
This is useful if you have forgotten
to change your profile to silent for a
meeting.
Press
in order to reject an
incoming call.
TIP! To enter + when making
an international call, press and hold
.
Making a call from your
Contacts
It’s easy to call anyone whose number
you have stored in your Contacts.
1 Press Menu to open the main
menu. Select Contacts, then
select Search.
2 Using the keypad, enter the first
letter of the contact you want to
call and scroll to the Contacts.
3 Press
to begin the call.
W300_Turkey_E_1.0_0223.indd 19
Note: In call when speaker is
activated, the speaker icon is
displayed with red colour cross, when
the speaker is deactivated speaker
icon is displayed without red colour
cross.
Speed dialling
You can assign a speed dial number
to a contact you call frequently.
1 Press Menu to open the main
menu. Select Contacts, then
select Speed dials.
19
2010.2.23 11:54:6 AM
Calling
2 Y our voicemail is preset to speed
dial 1 and you cannot change this.
Select any other number either
by using the navigation keys and
selecting Add or by pressing the
hard key number.
3 Your contacts will open. Select the
contact you’d like to assign to that
number using the navigation keys
then select OK.
To call a speed dial number, press
and hold the assigned number until
the contact appears on screen. The
call will begin automatically and there
is no need to press
.
Viewing your Call log
Press Menu and select Calling.
Choose Call logs.
All calls - View a complete list of all
your dialled, received and missed
calls.
Missed calls - View a list of any calls
you have missed.
Dialled calls - View a list of all the
numbers you have called.
Received calls - View a list of all the
numbers that have called you.
TIP! From any call log select
Options and then Delete to delete
selected items.
Using call divert
1 P ress Menu and select Calling.
2 Select Call divert.
3 Choose whether to divert all calls,
when the line is busy, when there
is no answer and when you are
out of reach.
4 Choose Activate and select
whether to divert to voice mail, or
to other number.
5 Enter your divert number or select
Search to browse for your divert
number.
20 LG GW300 | User Guide
W300_Turkey_E_1.0_0223.indd 20
2010.2.23 11:54:7 AM
Note: Charges are incurred for
diverting calls. Please contact your
network provider for details.
TIP! To turn off all call diverts,
choose Call divert from calling
menu then select Options then select
Deactivate all.
TIP! Select Fixed dial numbers from
the calling menu to turn on and
compile a list of numbers which can
be called from your phone. You’ll need
your PIN2 code from your operator.
When activated, only numbers
included in the fixed dial list can be
called from your phone.
Using call barring
Changing the call settings
1 P ress Menu and select Calling.
2 Select Call barring.
3 Choose any or all of the options:
All outgoing
Outgoing international
Outgoing international calls
except home country
All incoming
Incoming when abroad
4 Enter the call barring password.
Please check with your network
operator for this service.
1 P ress Menu and select Calling.
2 From here you can amend the
settings for:
Call durations - View details of
how long you have spent on your
calls both received and dialled.
Data volume - View the amount
in kilobytes of all your received and
sent data.
W300_Turkey_E_1.0_0223.indd 21
21
2010.2.23 11:54:7 AM
Calling
Call costs - View the charges
applied to your last call or all calls.
This service is network dependent,
some operators are unable to
support this.
Call divert - Choose whether to
divert your calls.
Call barring - Select which calls
you would like to be barred.
Fixed dial numbers - Choose a
list of numbers that can be called
from your phone.
Call waiting - Be alerted when
you have a call waiting.
Common settings
(Press Menu,select Calling and
choose Common settings)
Call reject - Select Off or On and
choose to reject all calls, those
from specific groups, contacts,
unregistered numbers (those not in
your list of contacts) or those with no
caller ID.
Send my number - Choose whether
your number will be displayed when
you call someone. (Depends on your
network provider.)
Auto redial - Allows you to set the
auto redial function when a call
attempt has failed.
Answer mode - Allows you to set the
answering method. You can choose
from Press send key or Press any
key.
Minute minder - Determines
whether to sound a tone every 1
minute when you are in the call.
BT answer mode - Choose how to
answer a call when using a Bluetooth
headset. Select Hands-free or
Handset.
Save new number - Selecting this
option will save numbers that are not
already in your contacts upon ending
the call.
22 LG GW300 | User Guide
W300_Turkey_E_1.0_0223.indd 22
2010.2.23 11:54:7 AM
Contacts
Searching for a contact
1 P ress Menu and select Contacts
then choose Search.
2 Using the keypad enter the first
letter of the name of the contact
you want to call.
3 To scroll through the contacts and
their different numbers use the
navigation keys.
Or, using the slightly quicker
method…
1 Enter the number you wish to
search on the home screen and
select Options.
2 Choose Search contacts in option
menu.
Or to use a slightly quicker method…
1 Enter the number you wish to store
and press Options.
2 Choose Save number, and
choose either New contact or
Update contact.
3 Enter the relevant information and
select Done.
Contact options
There are many things you can do
when viewing a contact. Here’s how
to access and use the options menu.
1 Press Menu and select Contacts
then choose Search.
2 Select Options to open the list of
options. From here you can:
Adding a new contact
Send message - Send a message
to the contact. If the contact has an
1 Press Menu and select Contacts
email address, select whether you’d
then choose Add new.
like to send a Message or E-mail.
2 C hoose whether to store your new
Send business card - Send the
contact on your Handset or SIM card.
contact’s details to another person
3 Enter the information you want in
as a business card. Choose to send
the fields provided and select Done.
as a Text message, Multimedia
message, E-mail or via Bluetooth.
W300_Turkey_E_1.0_0223.indd 23
23
2010.2.23 11:54:8 AM
Contacts
Make call - Directly make voice
call to a contact you choose.
Add new contact - Add a new
contact.
Edit - Change any of the contact’s
details.
Add to group - Add a contact to
a group.
Mark/Unmark - Choose whether
to mark a contact or unmark.
Search by - Search a contact by
Number or Group.
Save to Handset/SIM - Choose
to move or copy to the phone or
SIM card (depending on where you
originally saved the contact).
Delete - Delete the contact. Select
Yes only if you are sure.
Speed dials - You can assign a
frequently-called contact to a speed
dial number.
Creating a group
1 P ress Menu and select Contacts.
2 Select Groups and choose
Options.
3 Select Add new group.
4 Enter a name for your new group.
5 Press Done.
Note: If you delete a group, the
contacts which were assigned to that
group will not be lost. They will remain
in your contacts.
TIP! You can edit an existing group by
highlighting it and selecting Options.
Choose to Add member to the group
from your contacts, select Edit group
or Delete the group.
24 LG GW300 | User Guide
W300_Turkey_E_1.0_0223.indd 24
2010.2.23 11:54:8 AM
Using service dial numbers
Changing your contact settings
You can view the list of Service Dial
Numbers (SDN) assigned by your
service provider (if supported by the
SIM card). Such numbers include
emergency, directory enquiries and
voicemail numbers.
After selecting a service number,
press
to dial that service.
1 P ress Menu and select Contacts.
2 Select Settings. From here you
can adjust the following settings:
Contact list settings - Choose
whether to view contacts saved
to both your Handset & SIM,
Handset or SIM. You can also
select to show the first name or
last name of a contact first, and to
show a contact picture.
Copy - Copy your contacts from
your SIM card to your handset or
from your handset to your SIM
card. Choose to do this one by
one, or all together.
Move - This works in the same
way as Copy, but the contact
will only be saved to the location
you’ve moved it to. If you move a
contact from the SIM card to the
handset it will be deleted from the
SIM card memory.
Viewing your own number
Select Own number in the Contacts
menu to view your number.
Creating a business card
You can create your own business
card by selecting My business card,
then Add. Enter your name, number,
email address, image and etc.
W300_Turkey_E_1.0_0223.indd 25
25
2010.2.23 11:54:9 AM
Contacts
Send all contacts via Bluetooth
- Send all contacts information to
another handset by Bluetooth.
Backup contacts - You can save
all the phonebook data in the
handset to an external memory
card by the form of vcard.
Restore contacts - You can restore
all the phonebook data in an
external memory card to the phone
memory by the form of vcard.
Clear contacts - Delete all your
contacts.
Memory info. - You can check
how much memory you’ve got left
on your handset or your SIM card.
26 LG GW300 | User Guide
W300_Turkey_E_1.0_0223.indd 26
2010.2.23 11:54:9 AM
Messaging
Messaging
Your GW300 includes functions
related to SMS (Short Message
Service), MMS (Multimedia Message
Service) as well as the network’s
service messages. To use these
functions, press Menu and select
Messaging.
Sending a message
1 P ress Menu, select Messaging
and choose Create new
message.
2 A new message editor will open.
Message editor combines SMS
and MMS in one intuitive mode
that is easy to switch between.
The default setting of the message
editor is SMS mode.
3 Enter your message using the
keypad. See Entering text on the
right for more information on how
to enter text.
W300_Turkey_E_1.0_0223.indd 27
4 S elect Options and choose Insert
to add an Image, Video, Sound,
Symbols, Template, Emoticon,
Name & Number, New slide,
Subject or More (Business
card/Schedule/Memo/Task/My
business card).
5 Choose Send.
6 Choose a contact from the list
of contacts or enter the phone
number.
7 Select Send.
WARNING: Image, Sound,
Video, New slide, Subject, Business
card, Schedule or My business card
is added to the message editor, it
will be automatically converted to
MMS mode and you will be charged
accordingly.
27
2010.2.23 11:54:9 AM
Messaging
Entering text
Setting up your email
You can enter alphanumeric
characters using the phone’s keypad.
For example, storing names in
contacts, writing a message and
creating scheduling events in the
calendar all require entering text.
The following text input methods are
available in the phone: Abc mode,
and 123 mode.
You can stay on the move using email
on your GW300. It’s quick and simple
to set up a e-mail or Other email
accounts.
1 Press Menu, select Messaging
and choose Settings.
2 Select E-mail and choose E-mail
accounts.
3 Select Add and follow the pop
up instruction and enter the
information required.
Note: Some fields may allow only one
input mode (e.g. telephone number in
contact fields).
Text input mode using the
keypad
When you want to enter text, for
example when writing a message,
the keypad will default to Abc mode.
If you are entering a number, for
example when making a call, the
keypad number keys will default to
numbers.
Sending an email using your
new account
To send/receive an email, you should
set up an email account (see above).
1 Press Menu, select Messaging
and choose Create new
message.
2 Choose E-mail and a new email
window will open.
3 Write a subject line then press OK.
4 Enter your message using the
keypad.
28 LG GW300 | User Guide
W300_Turkey_E_1.0_0223.indd 28
2010.2.23 11:54:9 AM
Retrieving your email
1 P ress Menu and select
Messaging then choose Mailbox.
2 Select the account you want to
use.
3 Choose Retrieve and the phone
will connect to your email account
and retrieve your new messages.
Message folders
Press Menu and select Messaging.
The folder structure used on your
GW300 should be self-explanatory.
Create new message - Create your
new message.
Inbox - All the messages you receive
are placed into your Inbox. From here
you can reply, forward and more.
Mailbox - All the mails you receive
are placed into your Mailbox.
Drafts - If you don’t have time to
finish writing a message, you can
save what you have written so far
in here.
W300_Turkey_E_1.0_0223.indd 29
Outbox - This is a temporary storage
folder while messages are being sent
or stores the messages that are failed
to sent.
Sent Items - Copies of all the
messages you send are kept into
your Sent folder.
My folders - You can move
messages of Inbox or Sent items
into My folders. Also you can move
those messages of My folders into
the original message box.
Templates - A list of pre written
useful messages, useful for a quick
reply.
Emoticons - You can add, edit and
delete emoticons. You can insert the
emoticon which you preferred on
writing a message.
Managing your messages
1 P ress Menu, select Messaging
and choose Inbox.
2 Select Options and then choose
to:
Reply - Send a reply to the
selected message.
29
2010.2.23 11:54:9 AM
Messaging
Forward - Send the selected
message on to another person.
Make call - Call the person who
sent you the message.
Save number - Save the number
of the message.
Delete - Delete the selected
message.
Threaded view/General view Choose to type of message view.
Options are changed depending on
the view type.
Create new message - Write a
new message or email regardless
who sent you message.
Mark/Unmark - Mark a message
or all.
Copy&Move - Choose to copy or
move the selected message to the
SIM card or phone.
Filter - Displays messages by
desired message types.
Message info - You can check the
message info of its type, subject,
where it is from and its date.
If you see the message No space
for SIM message, you should delete
some messages from your inbox to
create space.
If you see the message No space
for messages, you can delete either
messages or saved files to create
more space.
TIP! When you receive the message,
you can reply quickly by using Quick
reply function. While you see the
message, press Options and select
Quick reply. This is useful if you
need to reply the message during a
meeting.
TIP! While you see the message,
press Options and select Extract.
You can extract the information such
as a number, email address or web
address from the selected message.
30 LG GW300 | User Guide
W300_Turkey_E_1.0_0223.indd 30
2010.2.23 11:54:9 AM
Changing your text message
settings
Changing your multimedia
message settings
Press Menu, select Messaging, then
choose Settings and Text message.
You can make changes to:
Text message centre - Enter the
details for your message centre.
Delivery report - Choose to receive
confirmation that your message have
been delivered.
Validity period - Choose how long
your messages are stored at the
message centre.
Message types - Convert your text
into Voice, Fax, X.400 or Email.
Character encoding - Choose how
your characters are encoded. This
affects the size of your message and
therefore data costs.
Send long text as - Choose whether
to send your message as Multiple
SMS or MMS when you enter a text
longer than 2 pages in the message
field.
Press Menu, select Messaging, then
choose Settings and Multimedia
message. You can make changes to:
Retrieval mode - Choose to
automatically or manually download
multimedia messages depending on
whether you are at home or roaming.
Delivery report - Choose to request
or allow a delivery report.
Read reply - Choose to request or
allow a read reply.
Priority - Choose the priority level of
your multimedia message.
Validity period - Choose how
long your message is stored at the
message centre.
Slide duration - Choose how long
your slides appear on screen.
Creation mode - Allows you to select
the contents type supported by MMS.
W300_Turkey_E_1.0_0223.indd 31
31
2010.2.23 11:54:10 AM
Messaging
Delivery time - Configures the
delivery time of message to the
recipient. The multimedia message
centre will deliver the message after
the delivery time.
Multi msg centre - Allows you to
configure network information such
as the multimedia service centre
and the internet profile to send a
multimedia message.
Changing your email settings
1 P ress Menu, select Messaging
and choose Settings.
2 Select E-mail then you can adapt
the following settings:
E-mail accounts - You can set up
an email account.
Allow reply e-mail - Choose
to allow the sending of ‘read
confirmation’ messages.
Request reply e-mail - Choose
whether to request read
confirmation messages.
Retrieve interval - Choose how
often your GW300 checks for new
email messages.
Retrieve amount - Choose the
number of emails to be retrieved
at any one time.
Include message in Fwd & Reply
- Choose whether or not to include
the original message.
Include attachment - Choose
whether or not to include the
original attachment.
Auto retrieval in roaming Choose whether or not to
automatically retrieve your
messages when abroad.
New e-mail notification - Choose
whether or not to be alerted to
new emails.
Signature - Create an email
signature and switch this feature on.
Priority - Choose the priority level
of your email messages.
32 LG GW300 | User Guide
W300_Turkey_E_1.0_0223.indd 32
2010.2.23 11:54:10 AM
Changing your other settings
Press Menu, select Messaging, and
choose Settings then:
Text message - You can configure
text message related options.
Multimedia message -You can
configure multimedia message
related options.
E-mail -You can adapt your email
settings to your own preferences.
Voicemail - Add a new voicemail
service. Contact your network
operator for more information on the
service they provide.
Service message - Choose to
receive or block service messages.
You can also set your message
security by creating trusted and
untrusted lists of senders.
Info. service - Choose the reception
status, channels and language of
your info messages.
Backup text messages - You can
choose to backup text messages to
Handset memory or External memory.
W300_Turkey_E_1.0_0223.indd 33
33
2010.2.23 11:54:10 AM
Camera
Taking a quick photo
1 P ress and hold the key on the
right side of the phone.
2 Point the lens towards the subject
of the photo.
3 Press to take a photo.
TIP! To access this function press
unlock.
up/shut down screen.
(Contact image can only be
added to contacts saved to your
phone, not your SIM card.)
D
elete - Delete the photo you
have just taken. The viewfinder
will reappear.
Options - You can change the name
of the image or edit the image file.
Using the quick settings
After you’ve taken your photo
Your captured photo will appear on
the screen. The following options are
available:
Back - Go back to previous menu.
A
lbum - View the My images
you have taken in your album.
S
end - Send the photo as MMS,
as an Email or via Bluetooth.
New - Take another photo
straight away. Your current photo
will be saved.
Use
as - Set the image you
have just taken as wallpaper, a
contacts image or in your start-
From the viewfinder use navigation
keys and select the options you
would like to use.
Album - Choose to look at the other
images in your album.
Video - Choose to switch from
camera to video camera mode.
Capture - Allows you to take a
picture.
Brightness - Set the brightness of
the image in the viewfinder of the
camera.
34 LG GW300 | User Guide
W300_Turkey_E_1.0_0223.indd 34
2010.2.23 11:54:11 AM
Zoom - Adjust the zoom using the
navigation key on the middle of your
phone. The zoom function is only
available wh en the image size is set
to 640x480 or below.
TIP! Press down key
of
navigation key twice to disappear
options.(Press up key to view the
options.)
Using the advanced settings
From the viewfinder select Settings
to open all the advanced settings
options. Use the navigation key to
navigate through the options.
<Preview>
Image size - Change the size of the
photo.
Colour effect - Choose a colour tone
to apply to the photo you’re taking.
White balance - The white balance
ensures that any white in your photo
is realistic. In order for your camera
to correctly adjust the white balance
you may need to determine the
light conditions. Choose from Auto,
W300_Turkey_E_1.0_0223.indd 35
Incandescent, Sunny, Fluorescent
or Cloudy.
Night mode - You can take better My
images at night by selecting On.
Timer - The self-timer allows you to
set a delay after the capture button
is pressed. Choose from 3 seconds,
5 seconds or 10 seconds. Great for
a group photo that you want to be
part of.
Shot mode - Choose from Normal
or Burst shot. Burst shot lets you
to take up to three, six or nine
shots automatically in very quick
succession, great for taking photos of
moving objects or at sporting events.
Image quality - Controls the quality
of image. The finer the quality the
sharper a photo will be, but the file
size will increase. This means you’ll
be able to store fewer photos in your
memory.
<Others>
Memory in use - Choose whether
to save your photos to the handset
memory or to the external memory.
35
2010.2.23 11:54:12 AM
Camera
Hide icons - Hide the icons to the
side of the viewfinder.
Shutter sound - Select one of three
different shutter sounds.
Note: Always press Select after
selecting a new setting to implement
the changes you’ve made. The
settings menu will automatically close,
ready for you to take your picture.
Adjusting the brightness
Contrast defines the difference
between light and dark in an image. A
low contrast image will appear foggy,
whereas a high contrast image will
appear much sharper.
1 Select Brightness in the quick
settings.
2 Slide the contrast indicator along
the bar, towards “-” for a lower
contrast, hazier image or towards
“+” for a higher contrast, sharper
image.
Changing the image size
The more pixels, the larger the file
size, which in turn means they will
take up more of your memory. If you
want to fit more My images on your
phone or memory card you can alter
the number of pixels to make the file
size smaller.
1 Select Image size in Settings.
2 Select a pixel value from the
numerical options: 1600x1200,
1280x960, 640x480, 320x240.
Viewing your saved photos
1 Y ou can access your saved photos
from within the camera mode by
selecting Album. Your album will
appear on the screen.
2 Highlight the photo you want to
view to bring it to the front of the
album.
3 Select the photo to open it fully.
36 LG GW300 | User Guide
W300_Turkey_E_1.0_0223.indd 36
2010.2.23 11:54:12 AM
Video camera
Shooting a quick video
1 P ress and hold the key on the
right side of the phone.
2 Select Video menu by pressing
navigation key < in the quick
menu.
3 Focus the camera on what to
record.
4 Press once to start recording.
5 Rec will appear at the bottom of
the viewfinder. Press again to
stop recording.
After you’ve shot your video
A still image representing your
captured video will appear on screen.
The following options are available:
Back - Go back to previous menu.
Album - Press to look at the
other video clips in your album.
Your current video clip will be
saved.
P lay - Press to play the video
you have just recorded.
W300_Turkey_E_1.0_0223.indd 37
N
ew - Press to shoot another
video straight away. Your current
video will be saved.
S
end - Send the video as MMS,
as an Email or via Bluetooth.
D
elete - Delete the video
you have just recorded. The
viewfinder will reappear.
Options - You can change the name
of the video clip.
Using the quick settings
From the viewfinder use navigation
keys and select the options you
would like to use.
Album - Choose to look at the other
videos in your album.
Camera - Choose to switch from
video camera to camera mode.
Rec. - Allows you to record a video.
Brightness - Set the brightness in
the viewfinder of the video camera.
Colour effect - Choose an effect
tone to apply to the video you’re
recording.
37
2010.2.23 11:54:13 AM
Video camera
Using the advanced settings
From the viewfinder select Settings
to open all the advanced settings
options. Use the navigation key to
navigate through the options.
<Preview>
Colour effect - Choose an effect
tone to apply to the video you’re
recording.
White balance - The white balance
ensures that any white in your photos
is realistic. In order for your camera
to correctly adjust the white balance
you may need to determine the
light conditions. Choose from Auto,
Incandescent, Sunny, Fluorescent
or Cloudy.
Night mode - You can select night
mode on or off.
Quality - Controls the quality of
video.
Duration - Choose Normal or limit
your video to fit in a Message.
<Others>
Memory in use - Choose whether
to save your videos to the handset
memory or to the external memory.
Hide icons - Hide the icons to the
side of the viewfinder.
Voice - Choose Mute to record a
video without sound.
Note: Always press Select after
selecting a new setting to implement
the changes you’ve made.
Watching your saved videos
1 Y ou can access your saved videos
from within the video camera
mode by selecting Album. Your
album will appear on screen.
2 H
ighlight the video you want to
view to bring it to the front of the
album.
3 Select the video to open it fully.
38 LG GW300 | User Guide
W300_Turkey_E_1.0_0223.indd 38
2010.2.23 11:54:13 AM
Music
MP3 Player
Your GW300 has a built-in music
player so you can play all your
favourite music.
Note:
• Before using music player, you will
need to transfer music file onto your
phone.
• Music player supports codec types
as follows: MP3, WMA, AAC. Music
player does not necessarily support all
features and variations of file formats.
To access the music player, press
Menu and select Multimedia and
select Music. From here you can
access to:
Recently played - View all of the songs
you have played recently.
All tracks - Contains all of the songs
you have on your phone.
Playlists - Contains all playlists you
have created.
Artists - Allows you to view all tracks
sorted by artist.
W300_Turkey_E_1.0_0223.indd 39
Albums - Allows you to view all
tracks sorted by album.
Genres - Allows you to view all tracks
sorted by genre.
Shuffle tracks - Allows you to play
all of the songs in random order.
Transferring music onto your
phone
The easiest way to transfer music
onto your phone is via Bluetooth or
sync cable.
To transfer music using Bluetooth:
1 Make sure both devices have
Bluetooth switched on and are
visible to one another.
2 Select the music file on the other
device and choose to send it via
Bluetooth.
3 When the file is sent you should
to accept it on your phone by
selecting Yes.
4 The file should appear in All
tracks.
39
2010.2.23 11:54:13 AM
Music
Playing a song
1 P ress Menu and select
Multimedia, then choose Music.
2 C
hoose All tracks then select the
song you want to play. Select .
3 Select
to pause the song.
4 Select
to skip to the next song.
5 S elect
to skip to the previous
song.
6 Select Back to stop the music and
return to the All tracks menu.
TIP! To change the volume while
listening to music, use the volume keys
on the left hand side of your phone.
Note: The copyright of music files
can be protected in international
treaties and national copyright laws.
Therefore, it may be necessary to
obtain a permission or a license to
reproduce or copy music. In some
countires national law prohibits private
copying of copyrighted material.
Before downlading or copying hte file,
please check the national legistration
of the applicable country concerning
the use of such material.
Using options while playing
music
Select Options and choose from:
Minimize - Hide the music player
screen so that you can continue
using your phone as normal while
music is playing.
Repeat - You can listen the music
repeated.
Shuffle - Play your tracks in a
random order.
LG Equalizer - You can view LG
Equalizer on the screen.
Visualization - Select a visual effect.
Add to playlist - Adds the current
track to a playlist.
File info. - You can view information
about the music file you are listening
to.
Send - Send the song as a message,
Email or via Bluetooth.
Use as - Use the song as ringtone,
Message tone, Start-up or Shut
down.
40 LG GW300 | User Guide
W300_Turkey_E_1.0_0223.indd 40
2010.2.23 11:54:15 AM
FM radio
Using the FM radio
Your GW300 has an FM radio
feature so you can tune into your
favourite stations to listen on the
move.
Note: You will need to insert your
headset in order to listen to the
radio. Insert the plug into the headset
connector.
Searching for stations
You can tune radio stations into your
phone by searching for them either
manually or automatically. They will
then be saved to specific channel
numbers so you don’t have to keep
re-tuning.
To auto tune:
1 Press Menu and select
Multimedia, then choose FM
radio.
2 Select Option and choose Auto
scan then select Yes.
3 Available radio stations will be
automatically found and allocated
to a channel in your phone.
W300_Turkey_E_1.0_0223.indd 41
To manually tune:
1 Press Menu and select
Multimedia, then choose FM
radio.
2 To enter your station, you can use
the navigation key to search or you
can enter the frequency using the
keypad, then select Set.
3 Select a channel number that
you want to save a station to and
choose Select.
Note: You can also edit the
stations you have saved in a channel
number.
TIP! To improve the reception
extend the headset cord, which
functions as the radio antenna.
Reset all channels
1 P ress Menu and select
Multimedia, then choose FM
radio.
2 Select Options and select Reset
all channels. Choose Yes to
confirm the reset.
41
2010.2.23 11:54:15 AM
FM radio
Listening to the radio
1 P ress Menu and select
Multimedia, then choose FM
radio.
2 Select the channel number of the
station you would like to listen to.
Note: You can listen to the
radio via built-in speaker. Press
Options, select Listen via speaker.
42 LG GW300 | User Guide
W300_Turkey_E_1.0_0223.indd 42
2010.2.23 11:54:15 AM
Voice recoder
Using the Voice recorder
Sending a voice recording
Use your Voice recorder to record
voice memos or other sounds.
1 O
nce you have finished recording,
select Options.
2 Select Send and choose from
Message, Email or Bluetooth. If
you choose Message or Email,
the recording will be added to the
message and you can write and
send it as normal. If you choose
Bluetooth, you will be prompted to
turn Bluetooth on.
Recording your voice memo
1 P ress Menu and select
Multimedia, then choose Voice
recorder.
2 Press OK to begin recording.
3 Choose Stop to end the recording.
4 Press Options and select Play to
listen to the recording.
Note: You can listen to all of the
voice recordings you have saved by
selecting Options and Go to Voice
recordings.
W300_Turkey_E_1.0_0223.indd 43
43
2010.2.23 11:54:15 AM
My stuff
My stuff
You can store any multimedia files
on your phone’s memory so that
you have easy access to all of your
images, sounds, videos, games and
apps, flash contents ,others and my
memory card. You can also save
your files to a memory card. The
advantage of using a memory card is
that you can free up space on your
phone’s memory.
My images
My images contains a list of My
images including default images
pre-loaded onto your phone, images
downloaded by you and images taken
on your phone’s camera.
Sending a photo
1 P ress Menu and select My stuff
then choose My images.
2 Select the photo you want to send
and press Options.
3 Select Send and choose from
Message, E-mail or Bluetooth.
4 If you choose Message or E-mail,
your photo will be attached to the
message and you can write and
send the message as normal. If
you choose Bluetooth, you will be
prompted to turn Bluetooth on and
your phone will search for a device
to send the picture to.
Using an image
You can choose images to use as
wallpapers, start up/shut down
images or even to identify a caller.
1 Press Menu and select My stuff
then choose My images.
2 Select the image and choose
Options.
3 Select Use as and choose from:
Wallpaper - Set a wallpaper for
the home screen.
Contacts image - Allocate an
image to a particular person in
your contacts list so that the
picture shows when they call you.
44 LG GW300 | User Guide
W300_Turkey_E_1.0_0223.indd 44
2010.2.23 11:54:15 AM
Start-up image - Set an image
to appear when you switch the
phone on.
Shut down image - Set an image
to appear when you switch the
phone off.
Organising your images
1 Press
Menu and select My stuff,
then choose My images.
2 Select Options and choose Sort
by.
3 Choose from Date, Type or Name.
Deleting an image
1 Press
Menu and select My stuff,
then My images.
2 Select the image you want to
delete and press Options.
3 Select Delete and choose Yes to
confirm.
TIP! To quickly delete any file in
My stuff, highlight it with the cursor
and press the
key.
W300_Turkey_E_1.0_0223.indd 45
Moving or copying an image
You can move or copy an image
between the phone memory and the
memory card. You might want to do
this to either free up some space
in one of the memory banks or to
safeguard your images from being lost.
1 Press Menu and select My stuff
then choose My images.
2 Select an image and press
Options.
3 Select Move or Copy.
Marking and unmarking
images
If you want to move, copy, send or
delete several images at once, you
first need to identify them by marking
them with a tick.
1 Press Menu and select My stuff
then choose My images.
2 Select Options and choose Mark/
Unmark.
3 A box will appear to the left of each
image. If you select an image, a tick
will appear in the box marking it.
45
2010.2.23 11:54:16 AM
My stuff
4 T o unmark an image, select the
image again so that the tick
disappears from the box.
5 Once you have marked all of the
appropriate images, choose one of
the options to apply to all of them.
Note: Allow for a delay in
loading if you have several images
stored on memory card.
Checking your memory status
You can check to see how much of
your memory you have used and how
much you have remaining.
1 Press Menu and select My stuff,
then choose My images.
2 Select Options and choose
Memory info.
3 Choose Handset memory or
External memory.
Note: If you do not have a
memory card inserted, you will not be
able to select External memory.
46 LG GW300 | User Guide
W300_Turkey_E_1.0_0223.indd 46
My sounds
The My sounds folder contains the
Downloaded sounds, Default sounds
and Voice recordings.
Using a sound
1 Press
Menu and select My stuff,
then choose My sounds.
2 Select Default sounds or Voice
recordings.
3 Select a sound and press Play to
listen to it.
4 Select Options and choose Use
as.
5 Choose from Ringtone, Message
tone, Start-up or Shut down.
My videos
The My videos folder shows the list
of downloaded videos and videos you
have recorded on your phone.
Watching a video
1 Press
Menu and select My stuff
then choose My videos.
2 Select a video and press Play.
2010.2.23 11:54:16 AM
Sending a video clip
1 P ress Menu and select My stuff
then choose My videos.
2 Select a video and choose
Options.
3 Select Send and choose from
Message, E-mail or Bluetooth.
4 If you choose Message or Email,
your video clip will be attached to
the message and you can write
and send the message as normal.
If you choose Bluetooth, you will
be prompted to turn Bluetooth on
and your phone will search for a
device to send the video to.
Note: The video may need to
be resized before it can be sent by
MMS. Some videos may be too large
to send by MMS at all.
Games and Applications
You can download games and
applications to your phone to keep
you amused when you have time to
spare.
W300_Turkey_E_1.0_0223.indd 47
If you download a game from the
network, you will need to install the
downloaded game in your phone
before enjoying the game.
Playing a game
1 P ress Menu and My stuff, choose
Games & apps.
2 Select Games menu.
3 Select a game and press Launch.
Using the games options menu
From the Games and Applications
folders, the following options are
available:
Create new folder - Create a folder
within the games and applications
menu.
Sort by - Sort the games and
applications by Date, Size or Name.
Memory info - View the memory
status.
47
2010.2.23 11:54:16 AM
My stuff
Flash contents
The Flash contents folder contains
all of your default and downloaded
flash contents.
Others
The Others folder is used to store
files which are not My images,
My sounds, My videos, games or
applications.
My memory card
If you purchase an optional external
microSD memory card, you can
manage more content.
Installing a Java game &
application
Depending on the service provider, all
Java based programs such as Java
games can be downloaded and run
on your phone. You can transfer Java
program files from a compatible PC
to the memory in your phone using
the Bluetooth, USB mass storage or
external memory. The Java program
files are in .jad or .jar format.
If you save the Java program files
in your phone, you should install the
files before using a Java game or
application first.
To install a Java game & application:
1 Press Menu and select My
stuff, then choose Others or My
memory card (If external memory
is inserted).
2 Select the file (*.jad or *.jar) you
want to install and press Install.
Note: The .jad file should
contain its own .jar file.
3 O
nce installed, the Java program
can be viewed in the Games or
Applications menu where you can
select, execute or delete.
TIP! You can also download
Java MIDlet in your phone by using
the WAP (Wireless Application
Protocol) services. Please note that
additional costs may be incurred
when using online services.
48 LG GW300 | User Guide
W300_Turkey_E_1.0_0223.indd 48
2010.2.23 11:54:16 AM
Facebook
Facebook is free social networks on
the internet. They allow their users
to keep in touch with friends and
other users worldwide by publishing
contents like pictures, movies and
profiles.
1 Press Menu and select My stuff
then choose Games & apps.
2 Select Applications and choose
Facebook.
W300_Turkey_E_1.0_0223.indd 49
49
2010.2.23 11:54:16 AM
Games & Apps
Games & Apps
Your GW300 comes with preloaded
games to keep you amused when
you have time to spare. If you choose
to download any additional games or
applications they will be saved into
this folder.
Note: An additional cost is
incurred when connecting to this
service. Check your data charges with
your network provider.
Playing a game
1 P ress Menu and select Games
& Apps.
2 Select My games & apps and
choose Games.
3 Choose the game you want to play
and select Launch.
Viewing applications
1 P ress Menu and select Games
& Apps.
2 Select My games & apps and
choose Applications.
3 View and manage any applications
you have.
Changing the network profile
To download a game, you can set the
value to connect to the network using
Settings.
1 Press Menu and select Games
& Apps.
2 Select Settings.
3 From here you can:
Profiles - You can see profile and
add new profile.
Certificates list - You can see
the certification list for using Java
application.
You can manage the Java
applications installed in your phone
by using the Applications menu.
You can also delete downloaded
applications.
50 LG GW300 | User Guide
W300_Turkey_E_1.0_0223.indd 50
2010.2.23 11:54:16 AM
Organiser & Tools
Setting your alarm
1 P ress Menu and select Tools,
then choose Alarms.
2 Press Options and select Add
new.
3 Scroll down and enter the time you
would like the alarm to sound at.
4 Choose the repeat type to indicate
whether you would like your alarm
to sound Not repeated, Daily,
Mon - Fri, Mon - Sat, Except
holiday, or Choose weekday.
5 Scroll down and choose whether
you would like the alarm to Alarm
Ring, Vibration, Ring & vibration
or Follow profile, FM radio.
6 Scroll down to choose the alarm
tone. Press
and choose a
sound from My stuff.
7 Scroll down and enter a name for
the alarm or keep the suggested
name.
W300_Turkey_E_1.0_0223.indd 51
8 Finally you can set the snooze
interval at 5, 10, 20, 30 minutes,
1 hour or off.
9 Select Done.
Adding an event to your
calendar
1 P ress Menu and select Organiser,
then choose Calendar.
2 S elect the date you would like to
add an event to. You can choose a
date either by scrolling to it using
the navigation keys or by selecting
Options and Go to date in order
to enter a date.
3 S elect Options then select Add
new and scroll down to enter the
time you would like your event to
begin. Scroll down and enter the
end time of your event.
4 E nter a Subject for the event.
Use the keypad to type letters and
numbers.
51
2010.2.23 11:54:17 AM
Organiser & Tools
5 S croll down again and choose
whether you would like to set an
Alarm for the event. Scroll left or
right to see the available options.
You can set the alarm to go off
at the starting time of the event
or at a set period of time before
the event starts to remind you the
event is coming up.
6 S croll down once more to select
whether the event is occurring
Not repeated or repeated at
Daily, Weekly, Monthly or
Annually intervals. Also you can
choose User setting. If the event
is repeated, you can also scroll
down to enter an Expiration date
for when the events will stop
completely.
7 S elect Done and your event will be
saved in the calendar. A square
cursor will mark the days of any
saved events.
Adding an item to your task
list
1 P ress Menu and choose
Organiser.
2 Select To do and select Add.
3 S et the date for the to do item, add
notes and select a priority level:
High, Medium or Low.
4 S ave your to do list item by
selecting Done.
TIP! You can edit an item by selecting
it, pressing Options and Edit. Confirm
your amends by selecting Save.
Adding a memo
1 P ress Menu and select Organiser,
then Memo.
2 Select Add and type your memo.
3 Select Save.
4 Your memo will appear on the
screen.
52 LG GW300 | User Guide
W300_Turkey_E_1.0_0223.indd 52
2010.2.23 11:54:17 AM
Secret memo
Date finder is a handy tool to help
you calculate what the date will be
once a certain number of days have
passed.
Restore calendar & Tasks - You can
reset the backup files of calendar or
tasks when you insert an external
memory.
Memory info. - You can view the
information of available memory
regarding Calendar, Tasks, Memo and
Secret memo.
Clear all - You can delete all data
regarding Calendar, Tasks, Memo and
Secret memo.
Settings
Using your calculator
Calendar - You can set the
configurations to view the calendar.
Send all shedules & Tasks via
Bluetooth - You can send all the data
in your calendar and/or to do list from
your phone to other phones by using
Bluetooth.
Backup calendar & Tasks - You
can create the backup files of the
calendar or to do list saved in the
phone when you insert an external
memory.
1 P ress Menu and select Tools,
then choose Calculator.
2 Press the numeric keys to input
numbers.
3 For simple calculations, select the
function you require (+, –, ×, ÷)
using the navigation keys followed
by =.
4 For more complex calculations,
select Options to choose a
command.
5 Select
to clear the screen and
start a new calculation.
You can write the private memo to
protect your privacy. You enter the
security code to use this menu.
Date finder
W300_Turkey_E_1.0_0223.indd 53
53
2010.2.23 11:54:17 AM
Organiser & Tools
Using the stopwatch
1 P ress Menu and select Tools,
then choose Stopwatch.
2 Select Start to begin the timer.
3 Choose Lap if want to record a
lap time. Up to 20 lap times can
be saved.
4 Select Stop to end the timer.
5 Choose Resume to restart the
stopwatch at the time you stopped
it at or select Reset to return to
zero.
Converting a unit
1 P ress Menu and select Tools,
then choose Converter.
2 Choose whether you would like
to convert Currency, Surface,
Length, Weight, Temperature,
Volume or Velocity.
3 Scroll left and right to select a unit,
then scroll down and enter the unit
quantity.
4 S croll down to the unit conversion
box and choose the unit
measurement you want to convert
into. The conversion will show
automatically in the line below.
Note: For Currency convert,
you need to set Rate according to
current exchange rate first.
Adding a city to your World
time
1 P ress Menu and select Tools,
then choose World time.
2 To find out the time of specific
city, press Options and select
Add city.
3 Scroll down the list or enter the
first letter of the city. Also you can
select Map and choose a city.
4 Press Select.
TIP! If you are abroad, you can
change your time zone from World
time by selecting Options, followed
by Change current city. Choose your
required city as above.
54 LG GW300 | User Guide
W300_Turkey_E_1.0_0223.indd 54
2010.2.23 11:54:18 AM
Browser
With Browser at the tip of your
fingers, you can get up-to-date
news and weather forecasts as well
as information on sports or traffic
whenever you need it. In addition,
Browser allows you to download the
latest music, ringtones, wallpapers
and games.
Accessing the web
1 P ress Menu and choose Browser.
2 To access the Browser homepage
directly, select Home.
Alternatively, select Enter address
and type in your desired URL,
followed by Open.
Note: An additional cost is incurred
when connecting to this service and
downloading content. Check your data
charges with your network provider.
W300_Turkey_E_1.0_0223.indd 55
Adding and accessing your
bookmarks
For easy and fast access to your
favourite websites, you can add
bookmarks and save web pages.
1 Press Menu and choose Browser.
2 Select Bookmarks. A list of your
bookmarks will appear on the
screen.
3 To create a new folder, select
Options and choose Create new
folder. Enter the name of your
bookmark folder.
4 To add a new bookmark, select
Options and press Add new.
Enter a name for your bookmark
followed by the URL.
5 Select Done. Your bookmark
will be displayed in the list of
bookmarks.
6 To access the bookmark, simply
scroll to it and select Open.
55
2010.2.23 11:54:18 AM
Browser
Saving a page
1 A ccess your required webpage as
described above.
2 Select Options and Save items,
then choose Save this page.
3 Enter a name for the webpage so
you can easily recognise it.
4 Select Save.
Accessing a saved page
Changing the web Browser
settings
1 P ress Menu and choose Browser
then select Settings.
2 You can choose to edit Profiles,
Appearance settings, Cache,
Cookies, Security, or Reset
Settings.
3 Once you have changed your
settings, press Select.
1 P ress Menu and choose Browser.
2 Select Saved pages.
3 Select Open to connect to the
saved page.
Viewing your Browser history
1 P ress Menu and choose Browser,
then select History.
2 A list of web page titles you have
accessed recently will be displayed.
3 To access one of these pages,
simply select the required page
and press Open.
56 LG GW300 | User Guide
W300_Turkey_E_1.0_0223.indd 56
2010.2.23 11:54:18 AM
Connectivity
Changing your connectivity
settings
Your connectivity settings have
already been set up by your network
operator, so you can enjoy your new
phone straightaway. If you want to
change any settings, use this menu.
Press Menu and select Connectivity.
Your options are:
Bluetooth - Set up your GW300 for
Bluetooth use. You can adapt your
visibility to other devices or search
through devices your phone is paired
with.
USB connection mode - You can
select the USB connection mode on
your phone for several uses.
Changing your Bluetooth
settings
1 P ress Menu and select
Connectivity.
2 Choose Bluetooth then Settings.
Make your changes to:
W300_Turkey_E_1.0_0223.indd 57
My device visibility - Set Visible
or Visible for 1 min so that other
devices can detect your phone when
they are searching for a Bluetooth
device. If you select Hidden, other
devices will not be able to detect your
phone when they are searching for a
Bluetooth device.
My device name - You can name or
rename your phone as it will appear on
other devices. Your phone’s name will
be shown on other devices only when
My device visibility is set to Visible.
Supported services - You can
view the list of devices such as
headsets and handsfree supported by
Bluetooth enabled phone.
My address - Check your Bluetooth
address here.
Note: To improve security, we
recommend that once you have
configured or paired with a device,
Visibility be set to Hidden. For
incoming connections, regardless of
whether or not the other device has
been paired with your phone, you
can choose to accept or reject the
connection.
57
2010.2.23 11:54:18 AM
Connectivity
Pairing with another Bluetooth
device
By pairing your GW300 and another
device, you can set up a passcode
protected connection. This means
your pairing is more secure.
1 Check your Bluetooth is Turn on
and Visible. You can change your
visibility in the Settings menu, by
selecting My device visibility,
then Visible.
2 From Bluetooth, choose Turn on
and select Search new device.
3 Your GW300 will search for
devices. When the search is
completed Add and Refresh will
appear on screen.
4 Choose the device you want to
pair with, select Add and enter a
passcode then choose OK.
5 Your phone will then connect to the
other device, on which you should
enter the same passcode.
6 Your passcode protected Bluetooth
connection is now ready.
Using a Bluetooth headset
1 C
heck your Bluetooth is Turn on
and Visible.
2 Follow the instructions that came
with your headset to place it
in pairing mode and pair your
devices.
3 Your GW300 will automatically
connect to your Bluetooth headset
and switch to headset profile.
Sending and receiving your
files using Bluetooth
Bluetooth is a great way to send and
receive files as no wires are needed
and connection is quick and easy.
You can also connect to a Bluetooth
headset to make and receive calls.
Before you can start sharing files
using Bluetooth, you will need to pair
your phone with another Bluetooth
device. For information on pairing
devices, see Pairing with another
Bluetooth device.
58 LG GW300 | User Guide
W300_Turkey_E_1.0_0223.indd 58
2010.2.23 11:54:18 AM
To switch Bluetooth on:
1 Press Menu and select
Connectivity then select
Bluetooth.
2 Select Turn on.
3 Select Turn off to switch Bluetooth
off.
To send a file:
1 Open the file you want to send,
typically this will be a photo, video
or music file.
2 Select Options and choose Send,
then Bluetooth.
3 Select Yes to turn Bluetooth on if it
is not already activated.
4 Your GW300 will automatically
search for other Bluetooth enabled
devices within range.
5 Choose the device you want to
send the file to and select OK.
To receive a file:
1 To receive files, your Bluetooth
must be both Turn on and Visible.
W300_Turkey_E_1.0_0223.indd 59
2 A message will prompt you to
accept the file from the sender.
Select Yes to receive the file.
TIP! Keep an eye on the progress bar
to make sure your file is sent.
Note: The Bluetooth® word mark and
logos are owned by the Bluetooth SIG,
Inc. and any use of such marks by
LG Electronics is under licence. Other
trademarks and trade names are
those of their respective owners.
Use your phone as a mass
storage device
Your phone can be used as a mass
storage device.
1 Connect the USB cable to your
phone and your PC.
2 Select Mass storage from the
popup menu in your phone.
3 Connect your phone to your PC.
Do not disconnect during transfer.
4 All of your phone files will
automatically be stored onto your
PC hard drive.
59
2010.2.23 11:54:18 AM
Connectivity
Synchronise your phone with
your PC
Viewing your phone files on
your PC
You can synchronise your phone
with your PC to make sure all your
important details and dates match,
but also to backup your files to put
your mind at ease.
1 C
onnect the USB cable to your
phone and your PC.
2 Select the PC suite from the
popup menu in your phone.
3 After searching the phone it will be
connected automatically.
Backing up and restoring your
phone’s information
1 C
onnect the USB cable to your
phone and your PC.
2 Select the PC suite from the
popup menu in your phone.
3 Click on the Backup icon, and
select Backup or Restore.
4 Mark the contents you would
like to back up or restore. Select
the location you would like to
backup information to, or restore
information from. Click OK.
5 Your information will be backed up
or restored.
TIP! Viewing the contents of your
phone on your PC helps you to
arrange files, organise documents and
remove contents you no longer need.
Synchronising your contacts
1 C
onnect the USB cable to your
phone and your PC.
2 Select the PC suite from the
popup menu in your phone.
3 Click on the Contacts icon.
Your PC will now import and
display all contacts saved to your
SIM card and handset.
60 LG GW300 | User Guide
W300_Turkey_E_1.0_0223.indd 60
2010.2.23 11:54:19 AM
4 S elect Phone memory. Your PC
will export your contacts to your
handset.
5 Click on File and select Save. You
can now select where you would
like to save your contacts to.
Note: To backup contacts saved to
your SIM card, click on the SIM card
folder on the left side of your PC
screen. Right-click your contact then
Select All. Right-click your contact
again and select Copy to Phone
Memory. Now click on the Handset
folder on the left of your screen and
all your numbers will be displayed.
W300_Turkey_E_1.0_0223.indd 61
61
2010.2.23 11:54:19 AM
Yahoo! Search
You can access Yahoo Mobile Internet
Service. To access Yahoo services,
press Menu and Yahoo! Search.
Note: You may be unable to
access Yahoo in some countries. This
is dependent on network services.
62 LG GW300 | User Guide
W300_Turkey_E_1.0_0223.indd 62
2010.2.23 11:54:19 AM
Settings
Changing your profiles
1 P ress Menu and select Settings.
2 Select Profiles and then choose
the profile you want to edit.
3 Select Options and choose Edit.
4 You can change all of the tones,
its volumes and alert options from
here.
Using flight mode
To turn on flight mode, press Menu
and then select Settings and
Profiles. Select Flight mode to
activate. Flight mode will not allow
you to make calls, connect to the
internet or send message.
Changing your phone settings
1 P ress Menu and select Settings.
2 Select Phone settings and choose
from the list below.
Auto key lock - Choose a duration
for locking the key automatically.
W300_Turkey_E_1.0_0223.indd 63
Language - Change the language
of for your GW300’s display.
Power save - Choose to switch
the factory set power saving
settings Off, Night only or Always
on.
Information - View the technical
information for your GW300.
Changing your display settings
1 P ress Menu and select Settings.
2 Select Screen and choose from:
Screen theme - Choose the
theme of your home screen or
start-up/shut down screen.
Menu style - Change the menu
view from List style or Grid style.
Dialling - Adjust the font style and
size for when you are dialling a
phone number.
Font - Adjust the font size.
63
2010.2.23 11:54:19 AM
Settings
Backlight - Choose how long the
backlight remains on. Also, use the
navigation keys to adjust the main
screen brightness.
TIP! The longer the backlight is on for,
the more battery power is used and
you may need to charge your phone
more often.
Handset theme - Quickly change
the whole look of your screen.
Greeting message - After
selecting On, you can write a
welcome message. The message
will appear on screen whenever
you start-up the phone.
Changing the date & time
1 P ress Menu and select Settings.
2 Select Date & Time and choose
from the list below:
Time - You can enter the current
time. You can set the time format
to either 24 hours or 12 hours. You
can select a city as time zone.
Date - You can enter the current
date. You can set the date format
(YYYY.MM.DD, DD.MM.YYYY, MM.
DD.YYYY).
Auto update date/time Select On, and the phone will
automatically update the date and
time.
Daylight saving - Select whether
to activate the daylight saving
function or not. You can set the
summer time difference of selected
home city for 1 hour or 2 hours.
Changing your security
settings
Change your security settings to
keep your GW300 and the important
information it holds protected.
1 Press Menu and select Settings.
2 Select Security and choose from
the list below:
PIN code request - Choose a PIN
code to be requested when you
turn your phone on.
64 LG GW300 | User Guide
W300_Turkey_E_1.0_0223.indd 64
2010.2.23 11:54:19 AM
Handset lock - Choose a security
code to lock your phone When
switching on, If SIM changed or
Immediate.
Change codes - Change your PIN
code (This menu item will appear
if PIN code request is set to On),
PIN2 code, Security code or ATMT
code.
Anti Theft Mobile Tracker - When
the handset is stolen, handset
sends the SMS to the numbers
configured by real owner.
To activate the ATMT feature,
you will need to set ATMT on,
and configure the ATMT settings
with name, primary number and
secondary number. Default ATMT
code is “0000.”
ATMT SMS will contain information
about the stolen phone IMEI,
current location (captured as per
Cell Broadcast message) & number
of the person who is using that
handset.
W300_Turkey_E_1.0_0223.indd 65
Note: Security code
The security code protects the
unauthorized use of your phone. The
default security code is set to ‘0000’
and the security code is required
to delete all phone entries and to
activate the Reset settings menu.
Also, the security code is required
to enable or disable the phone lock
function to prevent unauthorized
use of the phone. The security code
default setting can be modified from
the Security > Change codes.
Viewing memory status
Your GW300 has three memories
available: the phone, the SIM card
and an external memory card (you
may need to purchase the memory
card separately).
You can use the memory manager to
determine how each memory is used
and see how much space is available.
Press Menu and select Settings,
choose Memory info. You will
then see the current status of the
memories in your GW300.
65
2010.2.23 11:54:19 AM
Settings
If you insert an external memory card
in your phone, you can also select
Primary storage settings then
choose the default location you prefer
items to be saved to.
Resetting your phone
Use Reset settings in Settings
menu to reset all the settings to the
factory definitions.
You need the security code to activate
this function.
Software Upgrade
LG Mobile Phone Software
Upgrade Program
As the mobile phone software
upgrade program requires the user’s
full attention for the duration of the
upgrade process, please be sure to
check any instructions and notes
that appear at each step before
proceeding.
Please note that removing the
USB data communication cable or
batteries during the upgrade may
seriously damage your mobile phone.
As the manufacturer takes no
responsibility for loss of data
during the upgrade process, you
are advised to note down any
important information in advance for
safekeeping.
“For more information on installing
and using this program, please visit
http://lgmobile.com.”
This feature allows you to upgrade
your software to the latest version
quickly and conveniently on the
Internet without needing to visit our
service center.
66 LG GW300 | User Guide
W300_Turkey_E_1.0_0223.indd 66
2010.2.23 11:54:20 AM
Accessories
There are various accessories for your mobile phone. You can select these
options according to your personal communication requirements.
Standard Battery
Hands free earmicrophone
Travel Adapter
Data cable
Note
• Always
use genuine LG accessories.
Failure to do so may invalidate your warranty.
• Accessories may vary in different regions: please check with our regional
service company or agent for further information.
•
W300_Turkey_E_1.0_0223.indd 67
67
2010.2.23 11:54:20 AM
Network service
Technical data
The wireless phone described in this
guide is approved for use on the
GSM 850, E-GSM 900, DCS 1800,
PCS 1900 networks.
A number of features included in this
guide are called Network Services.
These are special services that
you arrange through your wireless
service provider. Before you can take
advantage of any of these Network
Services, you must subscribe to them
through your service provider and
obtain instructions for their use from
your service provider.
General
Product name: GW300
System: GSM 850 / E-GSM 900 /
DCS 1800 / PCS 1900
Ambient Temperatures
Max : +55°C (discharging)
+45°C (charging)
Min : -10°C
Note: You can find below DoC
document <http://tr.lgmobile.com>
in this web address.
68 LG GW300 | User Guide
W300_Turkey_E_1.0_0223.indd 68
2010.2.23 11:54:20 AM
W300_Turkey_E_1.0_0223.indd 69
2010.2.23 11:54:21 AM
Trouble Shooting
This chapter lists some problems that you might encounter while using your
phone. Some problems require that you call your service provider, but most of
problems you encounter are easy to correct yourself.
Message
Possible causes
Possible Corrective measures
No
connection
to the
network
Signal weak
Outside mobile
network covarage.
Move higher to a window or open
space. Check service provider
coverage map.
Codes do
not match
When you want to
Codes are set 0000 as default.
change a security code You can change as your own.
you have to confirm the
Contact your service provider.
new code by entering
it again.
Function
cannot be
set
Not supported by
service provider or
registration required
Contact your service provider.
Calls not
available
Dialling error
New SIM card inserted
Charge limit reached
New network not authorised. Check
for new restrictions. Contact service
provider or reset limit with PIN 2.
Phone
cannot be
switched on
On/Off key pressed
too briefly
Battery empty
Battery contacts dirty
Press On/Off key for at least two
seconds.
Charge battery. Check charging
indicator in the display.
Clean contacts.
70 LG GW300 | User Guide
W300_Turkey_E_1.0_0223.indd 70
2010.2.23 11:54:21 AM
Message
Possible causes
Possible Corrective measures
Charging
error
Battery totally empty
Temperature out of
range
Charge battery.
Make sure the ambient temperature
is right, wait for a while, and then
charge again.
Check power supply and
connection to the phone. Check
the battery contacts, clean them if
necessary.
Plug in to a different socket or
check voltage.
If the charger does not warm up,
replace it.
Only use original LG accessories.
Replace battery.
Contact problem
No mains voltage
Charger defective
Wrong charger
Battery defective
Number not
permitted
W300_Turkey_E_1.0_0223.indd 71
The fixed dial number
function is on.
Check settings.
71
2010.2.23 11:54:21 AM
Memo
00-120 memo_Gray.indd 2
2008.5.6 5:32:11 PM
GARANTİ BELGESİ
CEP TELEFONU
BELGE NO
: 50174
BELGE ONAY TARİHİ : 11.04.2008
Bu belgenin kullanılmasına; 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun ve bu Kanun’a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi
Uygulama Esaslarına Dair Yönemelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü
tarafından izin verilmiştir.
GARANTİ ŞARTLARI
1. Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi
kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda,tamirde geçen
süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür.
Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun
olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği,
ithalatcısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden
itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 15 iş günü içerisinde
giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri
tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını
tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj
hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen
parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep
etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
- Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi
içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla
tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya
belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan
fazla olması unsurlarını yanı sıra,bu arızaların maldan yararlanamamayı
sürekli kılması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Firmanın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı,
bayii, acentasi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin
düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının
belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel
iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından
kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü’ne
başvurulabilir.
MONTAJ KARTI
MÜŞTERİ BİLGİLERİ
CK%#III#I
ADI-SOYADI
:...................................................
ADRESİ
:...................................................
$!( #$I
......................................................................................
TEL
:...................................................
%
İMZA
I)
:...................................................
CİHAZ BİLGİLERİ
MARKASI
MODELİ
:...................................................
I)II#I
:...................................................
#$
SERİ
NO
:...................................................
!ITARİHİ :...................................................
FATURA
$#I !
FATURA NO
:...................................................
%&#%#II AZAMİ TAMİR SÜRESİ: 30 İŞ GÜNÜ
%&# !
YETKİLİ SERVİS
)I%I#$C#$IIKC C
MONTAJ TARİHİ
:...................................................
(%II$#'I$
KAŞE-İMZA
:...................................................
! %%#II KI)
• Montaj kartı bölümü eksiksiz doldurularak yetkili servis tarafından servis fişi ekinde merkeze gönderilmelidir.
;/.3"*+"13=#9,:-:%+2)+2)8$/,$414,"1"+7%3+),)2%15)23"1"&=.$".2%15)2&)?)%+).$%-%1+%8%'9.$%1),-%,)$)1
I%BI%%BI# İMALATÇI
/ İTHALATÇI
FİRMANIN
C ' %#!
$%I#%K
ÜNVANI : LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.
#)I#$I"% "K
MERKEZİ
ADRESİ : KAPTANPAŞA
"I("K&'#
! MAH.
PİYALEPAŞA
NO 74
!( BULVARI
I$% &
OKMEYDANI İSTANBUL
I $I
MALIN
"%!
&
CİNSİ
#$
: CEP
TELEFONU
MARKASI
!I
: LG
%! & MODELİ
:................................................
#!'$#I
!
%$ BANDROL
VE SERİ NO :......................................
%$I%#II'(#I
TELEFONU : (0212) 314 52 52
TELEFAKSI : (0212) 222 61 44
I#(%II$I I
FİRMA
YETKİLİSİNİN
I)$K$I
<<><<
İMZASI
- KAŞESİ
"03".0"?""()7",%0"?"<4,5"1=/
+-%7$".=
LG ELECTRONICS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşaİ
Bulvarı No:
><><<
14 Okmeydanı
ŞİŞLİ/İSTANBUL
!%1')/><><
Vergi
No:Boaziçi Kurumlar V.D : 6080467738
%,"6
Tel: (0212) 314 52 52 Fax: (0212) 222 61 44
TESLİM
VE YERİ :.....................................
#TARİHİ
%I$C#$I
(
GARANTİ
SÜRESİ : 2 YIL
)I%I#$C#$IIKC
C
AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 30 İŞ GÜNÜ
$%I# C ' SATICI
FİRMANIN
#$I
ÜNVANI
:...................................................
%! & :...................................................
ADRESİ
%$
:...................................................
TELEFONU
TELEFAKSI
:...................................................
FATURA TARİHİ VE NO :.........................................
%&#%#II' !
TARİH-İMZA-KAŞE :................................................
%#II)K
Electronics
Electronics
5.,<:872,;%2,*:.<K
5.,<:872,;%2,*:.<K
*9<*79*L**1"2@*5.9*L*=5>*:J *9<*79*L**1"2@*5.9*L*=5>*:J
!:<*-8H="5*A**<>.!46.@-*7JKIKII$%
&
!:<*-8H="5*A**<>.!46.@-*7JKIKII$% &
%.5
LG Electronics
Ticaret A.Ş.
%.5
*?
Kaptanpaşa
Piyalepaşa Bulvarı N0: 74
*?
'.:02 Mah.
8K2L52'.:02*2:.;2
Ortadoğu
Kat 7 ve 8 Okmeydanı / ŞİŞLİ İSTANBUL 34384
'.:02Plaza
8K2L52'.:02*2:.;2
B*H:J.:4.A2
Tel: (0212)
314 52 52
B*H:J.:4.A2
Fax: (0212) 222 61 44
Vergi No : Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi : 6080467738
Çağrı Merkezi : 444-6-543
LG YETKİLİ SERVİSLERİNE BAŞVURU FORMU
LG’yi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Artık, LG kalitesine ve teknolojisiyle üretilmiş bir telefona sahipsiniz.
LG telefonunuz mutlu günlerde kullanmanızı dileriz.
Telefonunuzda, doğabilecek her türlü sorun için Yetkili Servislerimize başvurabilirsiniz.
LG telefonunuzu Yetkili Servis Merkezlerimize kendiniz bırakabilir yada kargo ile gönderebilirsiniz.
Telefonunuzu LG Yetkili Servisine bırakıyorsanız, Lütfen;
• Cihazınızı LG yetkili sevisine teslim ettiğinizde, “Cihaz Takip Formu” alınız,
• Cihazınızın onarım durumu hakkında bilgi almak için gereken, “Cihaz Takip Formu” ’nun sağ üst köeşesinde yer
alan sıra numarasını belirtiniz,
• Cihazınızı teslim almak için, LG Yetkili Servisine gelirken, “Cihaz Takip Formu” ’nuzu getiriniz.
Cihazınızı LG Yetkili Servisine Kargo ile gönderiyorsanız, Lütfen;
• Size en yakın merkezimizi arayıp, garanti içi işlemler için ücretsiz kargo hizmeti hakkında bilgi alınız,
• Cihazınızın garanti kapsamında onarımı için telefonunuzla birlikte bayi kaşeli ve imzalı garanti belgesini veya
faturanızın kopyasını gönderiniz,
• Telefonunuzu göndermeden SIM kartını çıkarınız,
• Şarjla ilgili arızalarda pil ve şarj cihazını da gönderiniz,
• Cihazınızla ilgili sorunlarınızı içeren yazılı notları pakete ekleyiniz,
• Daha sonra bilgi alabilmek için, cihazınızın pili altındaki etiket üzerinde, telefon kutusunun dış yüzeyinde,
faturanızda vegaranti belgenizde bulabileceğiniz telefonun 15 haneli IMEI numarasını not ediniz,
• Kargo şirketinin size vereceği gönderi fişini saklayınız.
NOT: Telefonunuzun garanti belgesinde belirtilen haklardan yararlanabilmeniz için, fatura ve garanti belgesinin
satış sırasında eksiksiz doldurulması, kullanım kılavuzu ile garanti belgesindeki uyarılara dikkat edilmesi gerekir.
C_Turkey(100*120)_MCDE0000207_01 1
http://tr.lge.com
2010.2.23 4:22:40 PM
Yetkili Servis Merkezleri
LG Merkez Servis:
Adres: Büyükdere Cad. No: 34 Arkan Apt. kat 2, Mecidiyeköy / Istanbul
Tel: +90 (212) 272 65 43 / Fax: +90 (212) 272 54 87
Web: http://www.lgdsc01.com / Email: volkan@lgdsc01.com
Sengüller Teknik Servis (Istanbul):
Adres: Nuh Kuyusu Cad. No: 58 Bağlarbaşı / Uskudar / Istanbul
Tel: +90 (216) 651 15 15 / Fax: +90 (216) 651 89 56
Web: http://www.senguller.com.tr / Email: mehmetkurt@senguller.com.tr
Teleservice Tel Tamir Ltd. Şti.
Adres: Atatürk Cad. Bağlarbaşı Mah. Çağla Sok. No: 9 Maltepe / Istanbul Tel: +90 (216) 458 97 97 / Fax: +90 (216) 442 68 22
Web: http://www.teleservice.com.tr / Email: mhmaltepe@teleservice.com
Sengüller Teknik Servis (Van):
Adres: Cumhuriyet Cad. No: 56 / 4 Van
Tel: +90 (432) 215 15 15 / Fax: +90 (216) 215 15 16
Web: http://www.senguller.com.tr / Email: mehmetkurt@senguller.com.tr
LG Call Center
Tel: 444 6 543
E-posta: infolgetr@lge.com
C_Turkey(100*120)_MCDE0000207_02 2
http://tr.lge.com
2010.2.23 4:22:42 PM
00-120 memo_Gray.indd 3
Memo
2008.5.6 5:33:0 PM
Memo
00-120 memo_Gray.indd 2
2008.5.6 5:32:11 PM
00-120 memo_Gray.indd 3
Memo
2008.5.6 5:33:0 PM
Memo
00-120 memo_Gray.indd 2
2008.5.6 5:32:11 PM
00-120 memo_Gray.indd 3
Memo
2008.5.6 5:33:0 PM
Memo
00-120 memo_Gray.indd 2
2008.5.6 5:32:11 PM
00-120 memo_Gray.indd 3
Memo
2008.5.6 5:33:0 PM
Memo
00-120 memo_Gray.indd 2
2008.5.6 5:32:11 PM
Download PDF

advertising