LG | LGD682TR | LG LGD682TR دفترچه راهنما

TÜRKÇE
ENGLISH
Kullanıcı Kılavuzu
User Guide
LG-D682TR
MFL68681201 (1.0)
www.lg.com
Kullanılması Planlanan Ülkeler
TR
IT
GB
NL
PT
ES
DE
BE
FR
Diğer Avrupa Birliği ülkeleri
- Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis
sağlayıcınıza bağlı olarak, cihazınızdan farklı
NOT:
olabilir.
•• Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0
ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.
•• Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak,
cihazınızdan farklı olabilir.
TÜRKÇE
Kullanıcı Kılavuzu
•• Ekran görüntüleri ve resimler gerçekte
telefonunuzda gördüklerinizden farklı olabilir.
•• Bu kılavuzdaki içeriğin bir bölümü, yazılımınıza veya
hizmet sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuz için
geçerli olmayabilir. Bu belgedeki tüm bilgiler haber
vermeksizin değiştirilebilir.
•• Bu telefonu dokunmatik tuş takımına sahip
olmasından dolayı görme engelli kişilerin kullanması
tavsiye edilmez.
•• Telif hakkı ©2014 LG Electronics, Inc. Tüm hakları
saklıdır. LG ve LG logosu, LG Group ve ona bağlı
kuruluşların tescilli ticari markalarıdır. Diğer tüm
ticari markalar ilgili sahiplerinin malıdır.
•• Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™,
Hangouts™ ve Play Store™ Google, Inc.'in ticari
markalarıdır.
İçindekiler
Güvenli ve verimli kullanım talimatları.....5
Önemli hatırlatma....................................15
Telefonunuzu tanıyın...............................21
Telefona genel bakış...............................21
SIM kartın ve pilin takılması....................24
Telefonunuzun şarj edilmesi....................26
Bellek kartının kullanılması.....................27
Ekranı kilitleme ve kilidi kaldırma............29
KnockON..............................................30
Ana Ekranınız...........................................31
Dokunmatik Ekran için ipuçları...............31
Ana ekran...............................................32
Ana ekranın kişiselleştirilmesi................32
En son kullanılan uygulamalara
dönülmesi..............................................33
Bildirimler...............................................33
Bildirimler ve ayarlar için aşağı
kaydırma..............................................34
Hızlı Ayarlar..........................................34
Durum Çubuğu'ndaki gösterge
simgeleri..............................................35
Ekran klavyesi........................................37
Vurgulu harflerin girilmesi......................37
Google hesabı oluşturma........................38
Ağlara ve Cihazlara Bağlanma................39
Wi-Fi......................................................39
Wi-Fi ağlarına bağlanmak......................39
2
Wi-Fi özelliğini açma ve bir Wi-Fi ağına
bağlanma.............................................39
Bluetooth................................................40
Telefonunuzun veri bağlantısını
paylaşma................................................41
Wi-Fi Direct............................................43
SmartShare............................................43
Yakındaki cihazların içeriğinin keyfini
çıkarma..................................................44
USB kablosuyla yapılan PC bağlantıları.....44
Çağrılar....................................................46
Çağrı yapma...........................................46
Kişilerinize çağrı yapma..........................46
Çağrının Cevaplanması ve reddedilmesi.....46
Ekran kilitliyken.....................................46
Ekran kilitli değilken..............................46
Gelen çağrı sesinin ayarlanması.............47
İkinci çağrının yapılması.........................47
Çağrı geçmişinin görüntülenmesi............48
Çağrı ayarları..........................................48
Rehber......................................................49
Bir kişi arama.........................................49
Yeni bir kişi ekleme.................................49
Favori kişiler...........................................49
Grup oluşturma.......................................50
Mesajlar...................................................51
Bir mesaj gönderme...............................51
Mesaj ayarlarınızın değiştirilmesi............52
E-posta.....................................................53
E-posta hesabının yönetilmesi................53
Hesap klasörleriyle çalışma....................53
E-posta oluşturma ve gönderme.............54
Kamera.....................................................55
Vizör ekranını tanıma..............................55
Gelişmiş ayarların kullanılması................56
Hızlı fotoğraf çekme . .............................58
Fotoğraf çektikten sonra.........................58
Kayıtlı fotoğraflarınızın görüntülenmesi.....59
Video kamera...........................................60
Vizör ekranını tanıma..............................60
Gelişmiş ayarların kullanılması................61
Hızlı video kaydetme...............................62
Video kaydettikten sonra.........................62
Kayıtlı videoların izlenmesi......................63
Video izlerken ses seviyesinin
ayarlanması............................................63
İşlev..........................................................64
QuickMemo............................................64
QuickMemo seçeneklerini kullanma.......65
Kayıtlı QuickMemo'yu görüntüleme .......65
QSlide.....................................................66
QuickTranslator......................................67
QuickRemote..........................................68
LG SmartWorld.......................................69
Telefonunuzdan LG SmartWorld'e
Ulaşma................................................69
Multimedya..............................................71
Galeri......................................................71
Resimleri görüntüleme..........................71
Video oynatma......................................72
Fotoğrafları düzenleme..........................72
Fotoğrafları/videoları silme.....................72
Duvar kağıdı olarak ayarlama.................72
Videolar..................................................73
Video oynatmak....................................73
Müzik.....................................................74
Telefonunuza müzik dosyaları ekleme.....74
Müziği Medya eşitleme (MTP)
fonksiyonunu kullanarak aktarma...........74
Şarkı çalınması.....................................74
Yardımcı programlar................................77
Alarmın ayarlanması...............................77
Hesap makinesini kullanma....................77
Takvime etkinlik eklenmesi.....................77
Ses Kaydedicisi......................................78
Sesin kaydedilmesi...............................78
Ses kaydının gönderilmesi.....................78
Görev Yöneticisi......................................78
Görevler..................................................79
Polaris Viewer 4......................................79
LG Backup..............................................79
Akıllı telefon verilerini yedekleme ve
eski haline getirme hakkında.................79
Akıllı telefon verilerinizi yedekleme.........80
Otomatik yedeklemeleri programlama....81
Akıllı telefon verilerini eski haline
getirme................................................81
3
İçindekiler
Google+.................................................82
Sesli Arama............................................82
İndirilenler..............................................83
Web..........................................................84
İnternet...................................................84
Web araç çubuğu kullanımı...................84
Web sayfalarını görüntüleme.................84
Sayfa açma..........................................85
Web'de sesli arama yapma...................85
Yer İmleri..............................................85
Geçmiş................................................85
Popup Browser (Açılır Tarayıcı)
Özelliğini Kullanma................................85
Chrome..................................................86
Web sayfalarını görüntüleme.................86
Sayfa açma..........................................86
Diğer cihazlarla senkronize etme............86
Ayarlar......................................................87
Ayarlar menüsüne erişim........................87
Ağlar......................................................87
Ses.........................................................89
Ekran ....................................................90
Genel......................................................92
PC yazılımı (LG PC Suite).........................96
Telefon yazılımı güncelleme....................99
Telefon yazılımı güncelleme....................99
4
Bu kullanıcı kılavuzu hakkında.............101
Bu kullanıcı kılavuzu hakkında..............101
Ticari Markalar.....................................101
DivX......................................................102
Dolby Digital Plus..................................102
Aksesuarlar............................................103
Sorun Giderme.......................................104
Teknik özellikler.....................................108
SSS.........................................................109
Güvenli ve verimli kullanım talimatları
Lütfen bu basit kuralları okuyun. Kuralların çiğnenmesi tehlikeli ve yasa dışı olabilir.
Hata meydana geldiği takdirde cihazınıza hata günlüğü tutacak bir yazılım aracı
yerleştirilmiştir.
Bu araç yalnızca sinyal gücü, ani bağlantı kesintisinde hücre kimliği konumu ile yüklü
uygulamalar gibi hataya özgü verileri toplar. Günlük yalnızca hatayı belirlemeye yardımcı
olmak için kullanılır. Bu günlükler şifrelenmiştir ve onarım için cihazınızı iade etmek
istediğiniz takdirde yalnızca yetkili LG Onarım merkezi bu günlüklere erişilebilir.
Radyo frekansı enerjisine maruz kalma
Radyo dalgasına maruz kalınması ve Belli Soğurma Oranı (SAR) bilgileri.
LG-D682TR model bu cep telefonu, radyo dalgalarına maruz kalma ile ilgili yürürlükteki
emniyet koşullarıyla uyumlu şekilde tasarlanmıştır. Bu gereksinim, yaşa ve sağlık
durumuna bağlı olmaksızın tüm kişilerin güvenliğini garanti altına almak için tasarlanmış
güvenlik sınırlarını içeren bilimsel kuralları temel almaktadır.
•• Radyo dalgalarına maruz kalma kurallarında, Özel Emilim Hızı ya da SAR olarak
bilinen bir ölçüm birimi kullanılmaktadır. SAR testleri, telefonun kullanılan tüm frekans
bantlarında onaylı en yüksek güç seviyesinde iletim yaptığı standart bir yöntem
kullanılarak gerçekleştirilmektedir.
•• Çeşitli LG telefonu modellerinin SAR seviyeleri arasında farklılıklar olmasına karşın,
tüm modeller radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kuralların gereklerini yerine
getirecek şekilde tasarlanmıştır.
•• Uluslararası İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonlardan Korunma Komisyonu (ICNIRP)
tarafından önerilen SAR limiti 10 g doku üzerinde ortalama 2 W/kg'dır.
•• Bu model telefonlar için kulakta kullanılmak üzere yapılan testten elde edilmiş en
yüksek SAR değeri 0,307 W/kg'dır (10 g); vücutta taşındığında ise 0,509 W/kg'dır
(10 g).
•• Bu cihaz, telefonun kulağa götürüldüğü normal kullanım konumunda ve vücuttan en
az 1,5 cm uzak konumda tutulduğunda RF maruz kalma talimatlarına uymaktadır.
Vücutta taşıma esnasında taşıma kabı, kemer kancası veya tutucu kullanılıyorsa bu
5
Güvenli ve verimli kullanım talimatları
eşyalar metal içermemeli ve ürünü vücuttan en az 1,5 cm uzakta tutmalıdır. Veri
dosyalarını ve mesajları iletmek için cihazın kaliteli bir şekilde şebekeye bağlanması
gerekmektedir. Bazı durumlarda veri dosyalarının veya mesajların iletilmesi böyle
bir bağlantı sağlanıncaya kadar ertelenebilir. Yukarıdaki mesafe talimatlarının iletim
tamamlanıncaya dek sağlandığından emin olun.
Ürüne özen ve bakım
UYARI
Sadece bu tip telefon modelinde kullanılması için onaylanmış piller, şarj aletleri ve
aksesuarlar kullanın. Farklı tiplerin kullanılması, bu telefon için geçerli herhangi bir
onayı veya garantiyi geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.
•• Bu cihazı sökmeyin. Onarım gerektiğinde yetkili bir servis teknisyenine götürün.
•• TV, radyo ya da kişisel bilgisayar gibi elektrikli aletlerden uzak tutun.
•• Bu ürün, radyatör ve fırın gibi ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
•• Düşürmeyin.
•• Bu ürünü mekanik titreşim ya da darbelere maruz bırakmayın.
•• Özel yönetmeliklerce gerekli kılınan her yerde telefonunuzu kapatın. Örneğin hassas
tıbbi ekipmanları etkileyebileceği için telefonunuzu hastanelerde kullanmayın.
•• Telefon şarj olurken ıslak ellerle kullanmayın. Elektrik çarpabilir ya da telefonunuza
ciddi zarar gelebilir.
•• Telefonunuz ısınarak bir yangın tehlikesine neden olabileceğinden, telefonu yanıcı
maddelere yakın yerlerde şarj etmeyin.
•• Cihazın dış yüzeyini temizlemek için kuru bir bez kullanın (benzin, tiner veya alkol gibi
çözücüler kullanmayın).
•• Yumuşak mobilyalar üzerindeyken telefonu şarj etmeyin.
•• Telefonun iyi havalandırılmış bir ortamda şarj edilmesi gerekir.
6
•• Bu ürünü aşırı duman ya da toza maruz bırakmayın.
•• Telefonu kredi kartları ya da seyahat biletlerinin yanına koymayın; manyetik şeritlerin
üzerinde bulunan bilgileri etkileyebilmektedir.
•• Ekrana keskin bir nesneyle dokunmayın; aksi takdirde telefona hasar verebilir.
•• Telefonun sıvıya ya da neme maruz kalmasını önleyin.
•• Kulaklık gibi aksesuarları dikkatli kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.
•• Kırılan, ufalanan ya da çatlayan camı kullanmayın, dokunmayın veya çıkarmaya ya da
onarmaya çalışmayın. Kötü veya yanlış kullanımdan kaynaklanan cam ekran hasarları
garanti kapsamında değildir.
•• Telefonunuz normal kullanım esnasında ısı üreten elektronik bir cihazdır. Yeterli
havalandırmanın sağlanmadığı yerlerde telefonunuzun cildinize sürekli olarak
doğrudan temas etmesi rahatsızlık verebilir veya hafif yanıklara yol açabilir. Bu
sebeple, telefonunuzu kullandığınız sırada veya kullandıktan hemen sonra dikkatli bir
şekilde tutun.
•• Telefonunuz ıslanırsa derhal prizden çekin ve tamamen kurutun. Fırın, mikro dalga
fırın veya saç kurutma makinesi gibi harici ısıtma kaynaklarıyla kuruma sürecini
hızlandırmaya çalışmayın.
•• Islak telefonunuzun içindeki sıvı telefonunuzun içindeki ürün etiketinin rengini değiştirir.
Cihazınızda sıvıya maruz kalmadan kaynaklanan hasarlar, garanti kapsamında değildir.
Telefonun verimli kullanımı
Elektronik cihazlar
Tüm mobil telefonlar, performansını etkileyen girişimler alabilir.
•• Cep telefonunuzu, izin almadan tıbbi cihazların yanında kullanmayın. Telefonu, kalp
pillerine yakın yerlere, örneğin göğsünüzün üzerindeki ceplere yerleştirmeyin.
•• Cep telefonları bazı işitme cihazlarında girişime neden olabilir.
•• Küçük çaplı girişimler TV’leri, radyoları, PC’leri vs. etkileyebilir.
•• Telefonunuzu mümkünse 0ºC ila 40ºC arası sıcaklıklarda kullanın. Telefonunuzu aşırı
7
Güvenli ve verimli kullanım talimatları
düşük ya da yüksek sıcaklıklara maruz bırakmak hasara, arızaya ve hatta patlamaya
neden olabilir.
Yol güvenliği
Araba kullandığınız ülkede, araba kullanırken cep telefonu ile konuşma kural ve
yönetmeliklerini inceleyin.
•• Sürüş sırasında telefonu elde tutarak konuşmayın.
•• Sürüş sırasında dikkatinizi tamamen yola verin.
•• Sürüş esnasında çağrı yapmanız veya almanız gerekiyorsa önce arabanızı yolun
kenarına çekip park edin.
•• RF enerjisi, araba teybi, güvenlik cihazları gibi aracınızın bazı elektronik sistemlerini
etkileyebilir.
•• Aracınızda hava yastığı varsa, kurulu veya taşınabilir kablosuz cihazları, hava yastığının
açılmasını engellemeyecek şekilde yerleştirin. Eğer kablosuz cihaz yanlış takılırsa ve
hava yastığı devreye girerse, ciddi biçimde yaralanabilirsiniz.
•• Dışarıda müzik dinlerken çevrede olup bitenden haberdar olabilmek için ses seviyesini
makul bir seviyede tutunuz. Bu, özellikle yolların yakınındayken önemlidir.
İşitme sisteminizi zararlardan koruma
Olası işitme hasarlarını önlemek için yüksek ses seviyesinde uzun süre
dinlemeyin.
Eğer uzun süre yüksek sese maruz kalırsanız, işitme sisteminiz zarar görebilir. Bu
nedenle telefonu kulağınıza yakın bir yerden açmamanızı ya da kapatmamanızı öneririz.
Ayrıca müzik ve çağrı sesi seviyelerinin makul bir seviyeye ayarlanmasını tavsiye ederiz.
•• Kulaklık kullanırken yanınızda konuşan kişiyi duyamıyorsanız veya yanınızda oturan kişi
ne dinlediğinizi duyuyorsa sesi kısın.
8
NOT: Kulaklıklardan gelen aşırı seviyedeki ses basıncı, işitme kaybına yol açabilir.
Cam Parçalar
Cep telefonunuzun bazı parçaları camdan imal edilmiştir. Cep telefonunuzun sert bir
yüzeye düşmesi ya da şiddetli darbe alması durumunda bu cam kırılabilir. Cam kırılırsa
dokunmayın ya da çıkarmaya çalışmayın. Camınız yetkili servis sağlayıcısı tarafından
değiştirilene kadar cep telefonunuzu kullanmayın.
Patlama alanları
Patlatma işlemlerinin yapıldığı yerlerde telefonu kullanmayın. Yasaklara, düzenlemelere
ve kurallara uyun.
Patlama riski olan ortamlar
•• Telefonunuzu yakıt dolum noktalarında kullanmayın.
•• Yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın.
•• Mobil telefonunuzun veya aksesuarların bulunduğu araç kabininde, yanıcı gaz, sıvı
veya patlayıcılar taşımayın veya bulundurmayın.
Uçakta
Kablosuz cihazlar uçakta girişime neden olabilmektedir.
•• Uçaklara binmeden önce cep telefonunuzu kapatın.
•• Uçak yerdeyken, mürettebattan izin almadan kullanmayın.
9
Güvenli ve verimli kullanım talimatları
Çocuklar
Telefonu, çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde saklayın. Üründen söküldüğünde
çocuklarda nefes borusunun tıkanmasına neden olabilecek küçük parçalar
bulunmaktadır.
Acil aramalar
Acil aramalar, her mobil şebekede mevcut olmayabilir. Bu nedenle, acil arama yapmak
için asla yalnızca telefona güvenmemelisiniz. Bölgenizdeki servis sağlayıcıyla görüşerek
bilgi alın.
Pil hakkında bilgiler ve bakımı
•• Yeniden şarj etmeden önce pilin tam bitmesi gerekli değildir. Diğer pil sistemlerinin
aksine, pilin performansını etkileyebilecek hafıza etkisi olmayan piller kullanılmaktadır.
•• Yalnızca LG pilleri ve şarj aletleri kullanın. LG şarj aletleri, pilinizin en uzun ömürlü
olmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
•• Pili sökmeyin ya da kısa devre yaptırmayın.
•• Pilin metal uçlarını temiz tutun.
•• Pil artık yeterli performans sağlayamadığında değiştirin. Pil yenisiyle değiştirilmeden
önce yüzlerce defa şarj edilebilir.
•• En uzun ömre sahip olması için uzun süre kullanılmadığında pili şarj edin.
•• Pil şarj aletini doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ya da banyo gibi yüksek nem
oranına sahip yerlerde kullanmayın.
•• Pili soğuk ya da sıcak yerlerde bırakmayın. Bu durum pilin performansını etkileyebilir.
•• Yanlış tipte pil takılırsa patlama riski vardır.
•• Kullanılmış pilleri üreticinin verdiği talimatlara uygun şekilde atın. Mümkünse geri
dönüşümde kullanılmasını sağlayın. Ev atığı olarak atmayın.
•• Pili değiştirmeniz gerekirse, yardım için en yakın yetkili LG Electronics servis noktasına
10
veya bayisine götürün.
•• Şarj cihazının gereksiz elektrik tüketiminden kaçınmak için, telefon tam olarak şarj
olduktan sonra daima şarj cihazını prizden çıkarın.
•• Geçerli pil ömrü şebeke yapılandırmasına, ürün ayarlarına, kullanım aralığına, pil ve
çevresel koşullara bağlı olarak değişiklik gösterir.
•• Hayvan dişi ya da tırnağı gibi keskin kenarlı objelerin pil ile temas etmemesine dikkat
edin. Bu, yangına yol açabilir.
AKILLI TELEFONUNUZU GÜNCELLEME
En son ürün yazılımı sürümleri, yeni yazılım fonksiyonları ve iyileştirmelere erişin.
• Akıllı telefonunuzu PC kullanmadan güncelleyin. Güncelleme Merkezi > Yazılım
Güncelleme öğesini seçin.
• Akıllı telefonunuzu PC'nize bağlayarak güncelleyin! Bu fonksiyonun
kullanımı ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen da http://www.lg.com/common/index.jsp
adresini ziyaret edip ülke ile dil seçimini yapın.
UYGUNLUK BİLDİRİMİ
İşbu belge ile LG Electronics bu LG-D682TR ürününün 1999/5/EC Yönetmeliğinin
temel gereksinimleri ve diğer ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder.
Uygunluk Beyanının bir kopyası http://www.lg.com/global/declaration adresinde
bulunabilir.
NOT:
•• Bu cihazın yazılımı Türkiyede kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.
11
Güvenli ve verimli kullanım talimatları
Bu ürünün uygunluğu için irtibat bürosu:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
Uyarı: Açık Kaynak Yazılımı
GPL, LGPL, MPL ve diğer açık kaynaklı lisanslar kapsamında ilgili kaynak kodunu
almak için lütfen şu adresi ziyaret edin: http://opensource.lge.com/
Tüm ilgili lisans terimleri, feragatnameler ve bildirimler kaynak koduyla birlikte
indirilmek üzere mevcuttur.
Cihazın kullanım ömrü 5 yıl (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi icin gerekli
yedek parça temin süresi.)
İTHALATÇI FİRMA LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.
Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı
No:73 Ortadoğu Plaza Kat:7 34360
Okmeydanı /Şişli / İstanbul
Tel : (0 212) 314 52 52
Fax: (0 212) 222 61 44
ÜRETİCİ FİRMA:
LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul,
Korea 150-721
TEL: 82-2-3777-1114
12
BU TELEFON AFET VE ACİL DURUM TEHLİKESİ HABERLERİNİ ALMA ÖZELLİĞİNE
SAHİPTİR
Sayın kullanıcı, bilindiği üzere Ülkemiz sıklıkla afet riskleri ile karşı karşıya
kalmaktadır. Bu telefon Mobil İşletmeciler tarafından sağlanan hücresel yayın (Cell
Broadcast) sistemi ile 112’nci kanaldan hava taarruzlarına karşı yayınlanan ikaz ve
alarm haberleri ile afet ve acil durumlara ilişkin (deprem, sel, çığ düşmesi ve heyelan
tehlikesi gibi) gönderilen uyarı mesajlarını alma özelliğine sahiptir.
Telefonunuzun bu uyarıları alabilmesi için; “Hücre Yayın” uygulamasının
içinden Hücre yayın hizmetini ve 112’nci kanalın eklenerek aktif hale getirilmesi
gerekmektedir.
Faydalı Bilgiler
NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
1 Cihazınızın ıslanmasını engelleyiniz.
2 Cihazınızı yere düşürmeyiniz.
3 Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.
ENERJİ TASARRUF BİLGİLERİ
1 Kullanmadığınız sürede cihazınızı kapalı tutunuz.
2 Gereksiz yere bataryanızı şarj etmeyiniz.
Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:
•• Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır.
•• Cihaz kullanımı için kullanma talimatı okunmalı ve uygulanmalıdır.
•• Cihaz kullanılırken herhangi bir sıvıyla temas ettirilmemelidir.
•• Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.
Tüketicinin Yapabileceği, Bakım-Onarım veya Ürünün Temizliğine İlişkin Bilgiler:
•• Cihaz temiz tutulmalıdır. Toz, çeşitli sıvılar gibi yabancı maddelere maruz
bırakılmamalıdır.
13
Güvenli ve verimli kullanım talimatları
Eski cihazınızın atılması
1 Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, belediye atık şebekesinden ayrı olarak, yerel
makamlarca ya da devlet tarafından belirlenmiş toplama tesislerinde imha edilmelidir.
2 Eski biriminizin doğru şekilde imha edilmesi gerek çevre gerekse insan sağlığı açısından
potansiyel negatif sonuçların ortaya çıkmasının önüne geçecektir.
3 Eski cihazınızın imha edilmesi ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için lütfen
bulunduğunuz yerdeki belediyeyle, çöp ve atık hizmetleri müdürlüğüyle veya ürününüzü
satın aldığınız mağazayla irtibata geçiniz.
4 EEE Yönetmeliğine uygundur.
Atık pillerin/akümülatörlerin imha edilmesi
1 Eğer pil %0,0005 üzerinde civa, %0,002 üzerinde kadmiyum, %0,004 üzerinde kurşun
içeriyorsa bu sembol yanında, cıva (Hg), kadmiyum (Cd) ve kurşun (Pb) sembolleri de
bulunur.
2 Tüm piller/akümülatörler, belediye atık şebekesinden ayrı olarak, yerel makamlarca ya
da devlet tarafından belirlenmiş toplama tesislerinde imha edilmelidir.
3 Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı
üzerinde oluşabilecek potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.
4 Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin imha edilmesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen
belediye, ilgili yerel çöp toplama hizmet merkezi ya da ürünü satın aldığınız mağaza ile
temasa geçin.
14
Önemli hatırlatma
Lütfen telefonunuzu kullanmaya başlamadan önce bu
bilgiyi okuyun!
Lütfen telefonu servise götürmeden veya bir servis yetkilisiyle görüşmeden önce
telefonla ilgili yaşadığınız sorunların bu bölümde açıklanıp açıklanmadığına bakın.
1. Telefon belleği
Telefon belleğinizde %10'dan daha az boş alan kaldığında, telefonunuz yeni mesaj
alamaz. Bu durumda telefon belleğinizi kontrol etmeniz ve bellekte daha fazla boş alan
oluşturmak için uygulamalar ya da mesajlar gibi bazı verileri silmeniz gerekir.
Uygulamaları kaldırmak için:
1 > Uygulamalar sekmesi > Ayarlar > CİHAZ'dan Uygulamalar öğesine
dokunun.
2 Tüm uygulamalar göründüğünde, kaldırmak istediğiniz uygulamaya gidin ve
uygulamayı seçin.
3 Kaldır öğesine dokunun.
2. Pil ömrünün en iyi duruma getirilmesi
Arka planda sürekli olarak ihtiyaç duymadığınız özellikleri kapatarak pilinizin şarj ömrünü
uzatabilirsiniz. Uygulamaların ve sistem kaynaklarının pil gücünü ne kadar tükettiğini
kontrol edebilirsiniz.
Telefon pilinizin ömrünü uzatma:
•• Kullanmadığınız zamanlarda radyo iletişimlerini kapatın. Wi-Fi, Bluetooth ya da GPS'i
kullanmıyorsanız bunları kapatın.
•• Ekran parlaklığını azaltın ve ekran zaman aşımı süresini daha kısa bir değere ayarlayın.
•• Gmail, Takvim, Rehber ve diğer uygulamalarla otomatik eşleştirmeyi kapatın.
•• İndirdiğiniz bazı uygulamalar pil gücünü azaltabilir.
15
Önemli hatırlatma
Pil güç seviyesini kontrol etmek için:
•• > Uygulamalar sekmesi > Ayarlar > SİSTEM'den Telefon hakkında > Pil
öğesine dokunun.
Pil durumu (şarj veya deşarj) ve pil seviyesi (şarj durumunun yüzdesi) ekranın üst
kısmında gösterilir.
Pil gücünün nasıl kullanıldığını izlemek ve kontrol etmek için:
•• > Uygulamalar sekmesi > Ayarlar > SİSTEM'den Telefon hakkında > Pil > Pil
kullanımı öğesine dokunun.
Ekranda batarya kullanım süresi görüntülenir. Telefonunuzu bir güç kaynağına
bağladıktan sonra ne kadar süre geçtiğini veya bir güç kaynağına bağlıysa, telefonun en
son ne kadar süreyle pil gücünde çalıştığını belirtir. Ekranda en çoktan en aza doğru pil
gücünü kullanan uygulamalar veya servisler gösterilir.
3. Açık kaynaklı bir uygulama ve İS kurmadan önce
UYARI
Üretici tarafından sağlanan dışında bir işletim sistemi kurar ve kullanırsanız,
telefonunuz arızalanabilir. Buna ek olarak, telefonunuz garanti kapsamından
çıkar.
UYARI
Telefonunuzu ve kişisel verilerinizi korumak için yalnızca Play Store™ gibi
güvenilir kaynaklardan uygulama indirin. Telefonunuzda doğru bir şekilde
yüklenmemiş uygulamalar varsa, telefon normal şekilde çalışmayabilir veya
ciddi bir hata meydana gelebilir. Bu tür uygulamaları ve ilişkili tüm verileri ile
ayarlarını telefondan kaldırmalısınız.
16
4. Kilit açma düzeninin kullanılması
Telefonunuzun güvenliğini sağlamak için bir kilit açma düzeni belirleyin. >
Uygulamalar sekmesi > Ayarlar > CİHAZ'dan Kilit ekranı > Ekran kilidini seçin >
Düzen öğesine dokunun. Bu, size bir ekran kilidini açma düzeninin nasıl çizileceğini
anlatan bir ekran gösterir. Kilit açma düzeninizi unutmanıza karşı güvenlik önlemi olarak
bir Yedek PIN oluşturmalısınız.
Dikkat: Kilit açma düzenini ayarlamadan önce bir Google hesabı oluşturun ve
düzen kilidinizi oluştururken belirlediğiniz Yedek PIN'i unutmayın.
UYARI
Kilit düzeni kullanılırken alınacak önlemler.
Ayarladığınız kilit açma düzenini unutmamanız çok önemlidir. 5 kez yanlış bir
düzen kullanırsanız telefonunuza erişemezsiniz. Kilit açma düzeninizi, PIN'inizi
ya da parolanızı girmek için 5 hakkınız vardır. 5 hakkınızı da kullandıysanız, 30
saniye sonra yeniden deneyebilirsiniz.
Kilit açma Düzeninizi, PIN'inizi ya da Şifrenizi hatırlayamıyorsanız:
< Düzeninizi unuttuysanız >
Telefonunuzda Google hesabınızda oturum açtıysanız ancak doğru düzeni 5 kez yanlış
girdiyseniz, ekranın alt kısmındaki Düzeni unuttunuz mu? tuşuna dokunun. Google
Hesabınız ile oturum açmanız veya Düzen Kilidinizi oluştururken belirlediğiniz Yedek PIN'i
girmeniz gerekir.
Eğer telefonda bir Google hesabı oluşturmamışsanız ya da Yedek PIN'i unuttuysanız, sert
sıfırlama yapmanız gerekir.
< PIN'inizi veya Şifrenizi unuttuysanız >
PIN'inizi veya Şifrenizi unuttuysanız, bir sert sıfırlama gerçekleştirmeniz gerekir.
Dikkat: Sert sıfırlama gerçekleştirirseniz tüm kullanıcı uygulamaları ve kullanıcı
verileri silinecektir.
17
Önemli hatırlatma
NOT: Google Hesabınızda oturum açmadıysanız ve Kilit Açma Düzeninizi
unuttuysanız, Yedek PIN'inizi girmeniz gerekir.
5. Sert Sıfırlamayı Kullanma (Fabrika Ayarlarına
Sıfırlama)
Telefonunuz orijinal durumuna dönmezse, Sert Sıfırlamayı (Fabrika Ayarlarına Sıfırlama)
kullanarak telefonunuzu başlatın.
1 Telefonunuzu kapatın.
2 Güç/Kilit tuşu ve Sesi Azaltma tuşunu basılı tutun.
3 LG logosu görüntülenince tuşları bırakın, ardından Güç/Kilit tuşu ve Sesi Azaltma
tuşunu yeniden basılı tutun.
4 FABRİKA DONANIM SIFIRLAMASI ekranı görüntülenince tüm tuşları bırakın.
5 Telefon Android sistem kurtarma yardımcı programındaki fabrika ayarlarına sıfırlama
işlevini seçmenize izin verir.
6 Telefonunuzun fabrika ayarlarına geri yüklenmesi için Güç/Kilit tuşuna basın. İptal
etmek için başka herhangi bir tuşa basın.
UYARI
Sert Sıfırlama yaparsanız, tüm kullanıcı uygulamaları, kullanıcı verileri ve
DRM lisansları silinecektir. Sert Sıfırlama yapmadan önce önemli verilerinizi
yedeklemeyi lütfen unutmayın.
Fabrika verilerine sıfırla - Aşağıdakiler hariç telefondaki tüm verileri siler. Cihaz arızası
veya hatası durumunda, cihazınız, olay gerçekleştiği anki cihaz durumuna dair hata
günlüğü bilgisi tutabilir. Kaydedilen hata günlüğü uygulama adları ve kullanımı, cep
telefonu konumu ve numarası, GPS durumu, bellek kullanımı ve diğer kişisel olmayan
cihaz durum bilgilerini içerebilir. Bu bilgi telefonunuzda saklanır ve ilgili telefon onarım
ve servis için fiziksel olarak LG'ye geri geldiğinde LG tarafından erişilebilir. Hata günlüğü
18
bilgileri yalnızca LG ürünlerini ve hizmetlerini analiz etmek, onarmak ve geliştirmek için
LG tarafından kullanılır.
6. Uygulamaların Açılması ve aralarında geçiş yapılması
Birden fazla uygulamayı aynı anda çalıştırabildiğiniz için Android ile çoklu görev özelliğini
kullanmak kolaydır. Bir uygulama açmak için diğerinden çıkmanıza gerek yoktur.
Birçok açık uygulamayı kullanın ve aralarında geçiş yapın. Android, her bir uygulamayı
gerektiğinde durdurarak ve başlatarak kontrol eder ve böylelikle kullanılmayan
uygulamaların gereksiz yere kaynak tüketmemesini sağlar.
Uygulamaları durdurmak için:
1 > Uygulamalar sekmesi > Ayarlar > CİHAZ'dan Uygulamalar > ÇALIŞAN
öğesine dokunun.
2 İstediğiniz uygulamaya gidip dokunun; uygulamayı durdurmak için ise Durdur
öğesine dokunun.
NOT: Çoklu görevlendirme için Ana Ekran tuşunu
basılı tutarak bir
uygulamayı kullanırken başka bir uygulamaya geçin. Bu, cihazın arka planında
çalıştırılmakta olan önceki uygulamayı durdurmaz. Bir uygulamayı kullandıktan
sonra uygulamadan çıkmak için Geri tuşuna
dokunun.
19
Önemli hatırlatma
7. Medya eşitleme (MTP) kullanarak müzik, fotoğraf ve
video aktarma
1 Depolama medyasını kontrol etmek için > Uygulamalar sekmesi > Ayarlar >
CİHAZ'dan Depolama öğesine dokunun.
2 USB kablosunu kullanarak telefonu PC'nize bağlayın.
3 Telefon ekranınızda bir USB bağlantı tipi listesi görüntülendiğinde Medya eşitleme
(MTP) seçeneğini belirleyin.
4 PC'nizde bellek klasörünü açın. Bilgisayarınızdaki yığın depolama içeriğini
görüntüleyebilir ve dosyaları aktarabilirsiniz.
8. Telefonunuzu dik tutun
Cep telefonunuzu normal bir telefonda olduğu gibi dik bir şekilde tutun. Telefonunuzun
bir dahili anteni vardır. Performansı düşürebileceği için telefonun arka tarafının
çizilmemesine veya hasar görmemesine dikkat edin.
Çağrı yaparken/alırken ya da veri gönderirken/alırken antenin bulunduğu telefonun alt
kısmını tutmamaya özen gösterin. Aksi takdirde çağrı kalitesi etkilenebilir.
9. Ekran donduğunda
Ekran donarsa veya telefonu kullanmak istediğinizde telefon tepki vermezse:
Telefonunuzu kapatmak için Güç/Kilit tuşunu 10 saniye basılı tutun. Bu da işe
yaramazsa, lütfen servis merkezimizi ziyaret edin.
20
Telefonunuzu tanıyın
Telefona genel bakış
Ahize
Yakınlık Sensörü
Ön Kamera
Güç/Kilit Tuşu
•• Bu tuşu basılı tutarak telefonunuzu açıp kapatın.
•• Ekranı kilitlemek/ekran kilidini açmak için kısa süreyle
basın.
Dokunmatik ekran
Geri Tuşu
•• Önceki ekrana geri döner. Kullandıktan sonra
uygulamadan çıkar.
Ana sayfa Tuşu
•• Herhangi bir ekrandan Ana ekrana dönün.
Menü Tuşu
•• Hangi seçimlerin mevcut olduğunu kontrol edin.
NOT: Yakınlık sensörü
Çağrıları alırken ya da çağrı yaparken, mesafe sensörü telefon kulağınıza
yakınken bunu algılayarak otomatik olarak arka ışığı kapatır ve dokunmatik
ekranı kilitler. Bu, pil ömrünü uzatır ve dokunmatik ekranın çağrılar sırasında
istem dışı etkinleşmesini engeller.
21
Telefonunuzu tanıyın
UYARI
Telefonun üzerine ağır bir nesne koymak veya üzerine oturmak LCD ekranına
ve dokunmatik ekran fonksiyonlarına zarar verebilir. LCD mesafe sensörünü
koruyucu film ile örtmeyin. Bu, sensörde bir arızaya neden olabilir.
UYARI
Telefon hoparlör modundayken (Handsfree modunda) hoparlör sesi yüksek
olabilir; bu nedenle, işitme duyunuzun zarar görmemesi için telefonun hoparlör
modunu kullanırken telefonu kulağınıza yaklaştırmayın.
Ses seviyesi tuşları
•• Ana ekranda: Zil sesi seviyesini
ayarlar
•• Çağrı sırasında: Kulaklık ses
seviyesini kontrol eder
•• Bir parça çalarken: Sürekli
olarak ses seviyesini denetler
Hızlı İşlem Tuşu
Güç/Kilit Tuşu
Kulaklık Girişi
IR LED
Mikrofon
Rubberdium™
Kalem
Hoparlör
Şarj cihazı/
USB bağlantı
noktası
Mikrofon
22
Arka Kapak
Girişi
Flaş
microSD Kart
Yuvası
SIM kart yuvası
Pil
23
Telefonunuzu tanıyın
SIM kartın ve pilin takılması
Yeni telefonunuzu incelemeye başlamadan önce, kullanıma hazırlamanız gerekmektedir.
SIM kartı ve pili takmak için:
1 Arka kapağı çıkarmak için, telefonu bir elinizde sıkıca tutun. Şekilde gösterildiği gibi
diğer elinizle arka kapağı kaldırıp çıkarın.
24
2 Şekilde gösterildiği gibi SIM kartı yuvanın içine kaydırın. SIM karttaki altın temas
bölgesinin aşağıya bakıyor olduğundan emin olun.
3 Telefon ve pil üzerindeki altın temas bölgelerini hizalayarak
kadar bastırarak pili takın.
ve yerine oturana
25
Telefonunuzu tanıyın
4 Pil kapağını pil bölmesi ile hizalayın
ve yerine oturana kadar bastırın .
Telefonunuzun şarj edilmesi
İlk kullanımdan önce pili şarj edin. Pili şarj etmek için şarj cihazını kullanın. Cihazı USB
kablosu ile bir bilgisayara bağlayarak da şarj edebilirsiniz.
UYARI
Yalnızca LG tarafından onaylanmış şarj cihazları, bataryalar ve kablolar
kullanın. Onaylanmamış şarj cihazları veya kablolarının kullanılması bataryanın
şarjını geciktirebilir ya da şarj gecikmesine ilişkin bir uyarı mesajı görünebilir.
Onaylanmamış şarj cihazları veya kabloları bataryanın patlamasına ya da
cihazın hasar görmesine neden olabilir. Bu durum garanti kapsamında değildir.
26
Şarj cihazı konektörü telefonun altında bulunmaktadır. Şarj cihazını yerleştirin ve bir
elektrik prizine takın.
NOT:
Pil ömrünün uzaması için pilin ilk şarjda tam olarak şarj edilmesi gerekir.
Telefonunuz şarj olurken pil kapağını açmayın.
Bellek kartının kullanılması
Telefonunuz 32 GB kapasiteye kadar microSDTM veya microSDHCTM bellek kartlarının
kullanımını destekler. Bu bellek kartları özellikle cep telefonları ve diğer son derece
küçük cihazlar için tasarlanmıştır ve telefonunuzla kullanmak üzere hazırlanmış müzik,
programlar, videolar ve fotoğraflar gibi ortam açısından zengin dosyaların saklanması
için idealdir.
Bellek kartını takmak için:
Bellek kartını yuvasına takın. Bellek kartındaki altın temas bölgesinin aşağıya bakıyor
olduğundan emin olun.
27
Telefonunuzu tanıyın
Bellek kartını güvenli bir şekilde çıkarmak için:
> Uygulamalar sekmesi > Ayarlar > CİHAZ'dan Depolama > SD kartı çıkart
öğesine dokunun.
NOT:
Yalnızca telefonunuzla uyumlu bellek kartlarını kullanın. Uyumsuz bellek kartları
kullandığınızda, telefonun yanı sıra kart ve kartta depolanan veriler zarar
görebilir.
Cihaz FAT32 kullandığından, herhangi bir dosyanın maksimum boyutu 4
GB'dir.
UYARI
Bellek kartını telefon açıkken takmayın veya çıkarmayın. Aksi halde bellek kartı
ve telefon hasar görebilir ve bellek kartında saklanan veriler bozulabilir.
28
Bellek kartını formatlamak için:
Bellek kartınız zaten biçimlendirilmiş olabilir. Kartınız formatlanmamışsa, kullanmadan
önce kartınızı formatlamanız gerekir.
NOT: Biçimlendirildiğinde bellek kartınızdaki tüm dosyalar silinir.
1 Uygulama listesini açmak için öğesine dokunun.
2 Görünümü kaydırın ve CİHAZ sekmesinden Ayarlar > Depolama'ya dokunun.
3 SD kartı çıkart öğesine dokunun.
4 SD kartı sil > SD kartı sil > Her şeyi sil öğesine dokunun.
5 Kilit düzeni ayarladıysanız, kilit düzenini girin ve Her Şeyi Sil'i seçin.
NOT: Bellek kartınızda bir içerik olması durumunda, tüm dosyalar
silineceğinden, biçimlendirmenin ardından klasör yapısı farklı olabilir.
Ekranı kilitleme ve kilidi kaldırma
Telefonunuzu belirli bir süre kullanmazsanız, ekran otomatik olarak kapanır ve kilitlenir.
Bu, tuşlara yanlışlıkla dokunulmasını önlemeye yardımcı olur ve pilin gücünü korur.
Telefonunuzu kullanmadığınız zamanlarda telefonunuzu kilitlemek için Güç/Kilit tuşuna
basın.
Ekranınızı kilitlediğiniz sırada çalışmakta olan herhangi bir program varsa, Kilit modunda
çalışmaya devam edebilir. Gereksiz ücretlerden kaçınmak için, Kilit moduna girmeden
önce tüm programlardan (örn. telefon görüşmesi, web erişimi ve veri iletişimleri)
çıkmanız tavsiye edilir.
Telefonu eski haline döndürmek için Güç/Kilit tuşuna basın. Kilit ekranı görüntülenir.
Ana ekranınızın kilidini açmak için Kilit ekranına dokunup parmağınızı herhangi bir yöne
doğru kaydırın. Görüntülediğiniz en son ekran açılır.
29
Telefonunuzu tanıyın
KnockON
Ekranı çift dokunarak kapatıp/açabilirsiniz.
KnockON özelliğini etkinleştirmek için
1 Ana Ekrandan, Uygulamalar > Ayarlar > Ekran > KnockON seçeneklerine
dokunun.
2 Ekran açık/kapalı seçeneğini işaretleyin.
Hızlıca açmak için ekranın ortasına çift dokunun. Herhangi bir ekranda (kamera vizör
ekranı hariç) durum çubuğuna veya LG Ana ekranında ve Kilit ekranındaki boş alana çift
dokunduğunuzda ekran kapanacaktır.
NOT:
·Ekranı açarken, yakınlık sensörünü kapatmadığınızdan emin olun. Bunu
yaparsanız, cebinizde veya çantanızda yanlışlıkla açılmayı önlemek için ekran
açıldıktan hemen sonra kapanır.
·Ekran, akıllı telefonu tutup ekranın ortasına çift dokunduğunuzda açılır, ancak
bu yöntem kullanma durumunuza bağlı olarak rahatsızlık yaratabilir. Böyle bir
durumda, ekranı açmak için lütfen güç düğmesini kullanın.
30
Ana Ekranınız
Dokunmatik Ekran için ipuçları
Telefonunuzda gezinmek için aşağıda bazı ipuçları verilmiştir.
Tıklama veya dokunma - Tek parmağınızla bir kez tıklayarak öğeleri, bağlantıları,
kısayolları ve ekran klavyesinde harfleri seçebilirsiniz.
Basılı tut – dokunarak ve bir eylem ortaya çıkana dek parmağınızı kaldırmayarak
ekrandaki öğeye basılı tutun. Örneğin, bir kişi için kullanabileceğiniz seçenekleri açmak
için Kişiler listesinde kişiye dokunun ve bağlam menüsü açılana kadar basılı tutun.
Sürükleme - Bir öğeye dokunun ve bir anlığına basılı tutun; ardından, hedef konuma
ulaşıncaya dek parmağınızı kaldırmadan ekranda hareket ettirin. Ana ekrandaki öğeleri
sürükleyerek yerlerini değiştirebilirsiniz.
Kaydırma - Kaydırma için ekrana dokunduğunuz parmağınızı duraklatmadan (aksi
takdirde bir öğeyi sürüklersiniz) ekran yüzeyi boyunca hızla hareket ettirin. Örneğin,
ekranı yukarı veya aşağı kaydırarak bir listede gezinebilir, soldan sağa ve sağdan sola
kaydırarak farklı Ana ekranlar arasında geçiş yapabilirsiniz.
Çift tıklama – Web sayfasını ya da haritayı yakınlaştırmak için çift tıklayın. Örneğin,
web sayfasının bir bölümünün ekran genişliğine sığdırılması için bölüme hızlıca çift
tıklayın. Ayrıca, fotoğrafı görüntülerken görüntüyü yakınlaştırmak ve uzaklaştırmak için
çift dokunabilirsiniz.
Parmak açıp kapayarak yakınlaştırıp uzaklaştırma – Tarayıcıyı, Haritalar'ı
kullanırken veya resimlere göz atarken baş parmağınızı ve işaret parmağınızı bir araya
getirerek uzaklaştırın veya birbirinden uzaklaştırarak yakınlaştırın.
Ekranı döndürme - Çoğu uygulama ve menüde, ekranın yönü cihazın fiziksel yönüne
göre ayarlanır.
NOT:
Bir öğeyi seçmek için simgenin ortasına dokunun.
Çok sert basmayın; dokunmatik ekran hafif ve tam bir dokunuşu algılayacak
hassasiyete sahiptir.
Dilediğiniz seçeneğe dokunmak için parmak ucunuzu kullanın. Etrafındaki
diğer tuşlara dokunmamaya özen gösterin.
31
Ana Ekranınız
Ana ekran
Panelleri görüntülemek için parmağınızı sola veya sağa kaydırın. Her bir paneli
uygulamalar, indirilenler, widget'lar ve duvar kağıtları ile özelleştirebilirsiniz.
NOT: Bazı ekran görüntüleri telefon sağlayıcınıza bağlı olarak farklılık
gösterebilir.
Ana ekranınızda, ekranın altında bulunan menü simgelerini görebilirsiniz. Menü simgeleri
en çok kullandığınız fonksiyonlara tek tuşla erişim sağlar.
Bir arama yapmak için Telefon simgesine dokunarak dokunmatik ekran tuş takımını
getirin.
Rehberinizi açmak için Rehber simgesine dokunun.
İnternette gezinmek için İnternet simgesine dokunun.
Mesaj menüsüne erişmek için Mesajlaşma simgesine dokunun. Bu ekranda yeni bir
mesaj oluşturabilirsiniz.
Ekranın altındaki Uygulamalar simgesine dokunun. Bu, yüklü tüm uygulamalarınızın
görüntülenmesini sağlar. Herhangi bir uygulamayı açmak için uygulama listesindeki
simgeye dokunmanız yeterlidir.
Ana ekranın kişiselleştirilmesi
Uygulamalar, indirilenler, widget'lar ekleyerek veya duvar kağıtlarını değiştirerek
Ana ekranınızı özelleştirebilirsiniz. Telefonunuzu daha rahat kullanmak için favori
uygulamalarınızı ve widget'larınızı Ana ekrana ekleyin.
Ana ekranınıza öğe eklemek için:
1 Ana ekranın boş kısmını basılı tutun.
2 Mod Ekle menüsünde, eklemek istediğiniz öğeyi seçin. Daha sonra, Ana ekranda
eklenen bu öğeyi görürsünüz.
3 Öğeyi istediğiniz konuma sürükleyin ve parmağınızı kaldırın.
Bir öğeyi Ana ekrandan kaldırmak için:
•• Ana ekran > kaldırmak istediğiniz simgeyi basılı tutun > sürükleyin
32
İPUCU! Uygulamalar menüsünden Ana ekrana bir uygulama simgesi eklemek
için eklemek istediğiniz uygulamayı basılı tutun.
İPUCU! Klasörleri kullanma
Çeşitli uygulama simgelerini bir klasörde birleştirebilirsiniz. Ana ekranda bir
uygulama simgesini diğerinin üzerine bıraktığınızda iki simge birleştirilir.
En son kullanılan uygulamalara dönülmesi
1 Ana Ekran tuşunu
basılı tutun. Ekranda en son kullandığınız
uygulamaların simgelerini içeren bir pencere açılır.
2 Bir uygulama açmak için simgesine dokunun. Veya önceki ekrana dönmek için Geri
tuşuna
dokunun.
Bildirimler
Bildirimler, gelen yeni mesajlar, takvim etkinlikleri ve alarmların yanı sıra video
indirmeleri gibi devam eden etkinlikler hakkında sizi uyarır.
Bildirimler panelinden, telefonunuzun geçerli durumunu ve bekleyen bildirimlerinizi
görüntüleyebilirsiniz.
Bir bildirim ulaştığında, simgesi ekranın üst kısmında görünür. Bekleyen bildirimlere
ilişkin simgeler solda, Wi-Fi veya pil gücü gibi şeyleri gösteren sistem simgeleri sağda
görünür.
NOT: Mevcut seçenekler, bulunduğunuz bölgeye veya hizmet sağlayıcısına
bağlı olarak değişebilir.
33
Ana Ekranınız
Bekleyen
bildirimler
Bluetooth, Wi-Fi ve
pil durumu
Bildirimler ve ayarlar için aşağı kaydırma
Bildirimler panelini açmak için parmağınızı durum çubuğundan aşağı kaydırın. Bildirimler
panelini kapatmak için ekranın alt kısmındaki çubuğu yukarı kaydırın.
Hızlı Ayarlar
Wi-Fi, ekran zaman aşımı yönetimi ve başka fonksiyon ayarları arasında kolayca geçiş
yapmak için Hızlı Ayarlar'ı kullanın. Hızlı Ayarlar için durum çubuğunu aşağı kaydırarak
bildirimler panelini açın ve istediğiniz ayara kaydırın veya dokunun.
Bildirim panelindeki Hızlı Ayar öğelerini yeniden düzenlemek için
öğesine dokunun. Ardından bildirim panelindeki öğeleri kontrol edebilir ve yeniden
düzenleyebilirsiniz.
34
NOT: Ekranın üst kısmındaki simgeye uzun bastığınızda doğrudan Ayarlar'a
gidersiniz.
Durum Çubuğu'ndaki gösterge simgeleri
Ekranın üst kısmındaki durum çubuğunda cevapsız çağrılar, yeni mesajlar, takvim
etkinlikleri, cihaz durumu ve daha fazlası hakkında bildirim veren gösterge simgeleri
görünür.
Ekranın üst kısmında görüntülenen simgeler, cihazın durumuyla ilgili bilgiler sağlar.
Aşağıdaki tabloda listelenen simgeler en yaygın olanlardan bazılarıdır.
Simge Açıklama
Simge Açıklama
SIM kart yok
Titreşim modu
Sinyal yok
Pil tam dolu
Uçak modu
Pil şarj oluyor
Bir Wi-Fi ağına bağlı
Veri indiriliyor
Kablolu kulaklık
Veri yükleniyor
Arama yürütülüyor
GPS alıyor
Çağrı bekletme
GPS'ten konum verisi alınıyor
Hoparlör
Veriler eşleştiriliyor
35
Ana Ekranınız
Simge Açıklama
Simge Açıklama
Cevapsız çağrı
Yeni Gmail
Bluetooth açık
Şarkı çalıyor
Sistem uyarısı
Telefon USB kablosuyla
PC'ye bağlı veya USB internet
paylaşımı etkin
Alarm kurulu
Taşınabilir kablosuz ortak
erişim noktası etkin
Yeni sesli posta
Hem USB bağlantısı hem de
taşınabilir ortak erişim noktası
etkin
Zil sesi kapalı
VPN açık
Kablosuz depolama açık
Sessiz mod etkinleştirildi
Güç tasarrufu açık
Doğrudan/Android Beam açık
Yeni mesaj
DLNA müziği çalıyor
Yeni Hangouts mesajı
İçerik paylaşımı açık
NOT: Durum çubuğundaki simgelerin konumu, işleve veya hizmete bağlı
olarak değişebilir.
36
Ekran klavyesi
Ekran klavyesini kullanarak metin girebilirsiniz. Metin girmeniz gerektiğinde ekran
klavyesi ekranda otomatik olarak belirir. Klavyeyi manuel olarak görüntülemek için metni
girmek istediğiniz metin alanına dokunmanız yeterlidir.
Tuş takımını kullanma ve metin girme
Yazdığınız bir sonraki harfin büyük harf olması için bir kez tıklayın. Tüm harfleri büyük
harf yapmak için çift dokunun.
Nümerik klavye ve sembol klavyesi arasında geçiş yapmak için dokunun.
Ses girişi fonksiyonunu veya Klavye ayarlarını seçmek için bu simgeyi basılı tutun.
Boşluk girmek için dokunun.
Yeni bir satır oluşturmak için dokunun.
Önceki karakteri silmek için dokunun.
Vurgulu harflerin girilmesi
Metin giriş dilini Fransızca veya İspanyolca seçerseniz, özel Fransızca ve İspanyolca (örn.
"á") karakterleri girebilirsiniz.
Örneğin, "á" yazmak için, yakınlaştırma tuşu büyüyüp farklı dillerdeki karakterler
görüntülenene kadar "a" tuşunu basılı tutun. Ardından, istediğiniz özel karakteri seçin.
37
Google hesabı oluşturma
Telefonunuzu ilk açtığınızda, şebekenizi etkinleştirme, Google Hesabınızda oturum açma
ve belirli Google servislerini nasıl kullanmak istediğinizi seçme şansına sahip olursunuz.
Google hesabınızı oluşturmak için:
•• Bilgi istemli kurulum ekranından bir Google Hesabı'nda oturum açın.
VEYA
•• > Uygulamalar sekmesine dokunun > Gmail gibi bir Google uygulaması seçin >
yeni hesap oluşturmak için Yeni öğesini seçin.
Bir Google hesabınız varsa, Mevcut öğesine dokunun, e-posta adresinizi ve şifrenizi
girin, ardından öğesine dokunun.
Telefonunuzda Google hesabı oluşturduktan sonra telefonunuz otomatik olarak Web'deki
Google hesabınızla senkronize edilir.
Rehberiniz, Gmail hesabınız, Takvim etkinlikleriniz ve bu uygulamalardaki diğer bilgiler
ile Web'deki servisler, telefonunuzla senkronize edilir. (Bu, senkronizasyon ayarlarınıza
bağlıdır.)
Oturum açtıktan sonra telefonunuzda Gmail™'i kullanabilir ve Google servislerinin
avantajlarından yararlanabilirsiniz.
38
Ağlara ve Cihazlara Bağlanma
Wi-Fi
Wi-Fi ile kablosuz erişim noktası (AP) kapsama alanı dahilinde yüksek hızlı İnternet
erişimi kullanabilirsiniz. Wi-Fi kullanarak ekstra ücret ödemeden kablosuz İnternet'in
keyfini çıkarın.
Wi-Fi ağlarına bağlanmak
Telefonunuzda Wi-Fi kullanmak için bir kablosuz erişim noktasına veya 'ortak erişim
noktası'na erişmeniz gerekir. Bazı erişim noktaları herkese açıktır ve bunlara kolaylıkla
bağlanabilirsiniz. Bazıları ise gizlidir veya güvenlik özellikleri kullanıyordur. Bu tür ağlara
bağlanabilmek için telefonunuzu yapılandırmalısınız.
Pil ömrünü uzatmak için Wi-Fi'yi kullanmıyorken kapatın.
NOT: Wi-Fi bölgesi dışındaysanız ya da Wi-Fi KAPALI olarak ayarlıysa, mobil
veri kullanımı için mobil operatörünüz tarafından ek ücretler uygulanabilir.
Wi-Fi özelliğini açma ve bir Wi-Fi ağına bağlanma
1 KABLOSUZ AĞLAR sekmesinden > Uygulamalar sekmesi > Ayarlar > Ağlar >
Wi-Fi seçeneklerine dokunun.
2 Açmak için Wi-Fi öğesini AÇIK olarak ayarlayın ve kullanılabilir Wi-Fi ağlarını
taramaya başlayın.
3 Etkin ve kapsama alanındaki Wi-Fi ağlarının listesini görmek için yeniden Wi-Fi
menüsüne tıklayın.
•• Korunan ağlar kilit simgesiyle belirtilir.
4 Bağlanmak için bir ağa dokunun.
•• Ağ korumalıysa, bir parola ve diğer kimlik bilgilerini girmeniz istenecektir. (Ayrıntılar
için ağ yöneticinize danışın)
5 Durum çubuğu, Wi-Fi durumunu belirten simgeler gösterir.
39
Ağlara ve Cihazlara Bağlanma
Bluetooth
Bluetooth kullanarak normal cep telefonlarında olduğu gibi Bluetooth menüsünden değil,
bununla ilgili bir uygulamayı çalıştırarak verileri gönderebilirsiniz.
NOT:
LG, Bluetooth kablosuz özelliği aracılığıyla gönderilen veya alınan verilerin
kaybından, yanlış kullanımından veya verilere müdahaleden sorumlu değildir.
Her zaman güvenilen ve güvenliği uygun bir şekilde sağlanmış cihazlarla veri
paylaştığınızdan ve bu tür cihazlardan veri aldığınızdan emin olun. Cihazlar
arasında engeller varsa, çalışma mesafesi kısalabilir.
Bazı cihazlar, özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmemiş veya
onaylanmamış olanlar, cihazınızla uyumlu olmayabilir.
Bluetooth'un açılması ve telefonunuzun bir Bluetooth cihazıyla eşleştirilmesi
Başka bir cihaza bağlanmadan önce cihazınızı onunla eşleştirmeniz gerekir.
1 KABLOSUZ AĞLAR sekmesinden
> Uygulamalar sekmesi > Ayarlar > Ağlar >
Bluetooth özelliğini AÇIK olarak ayarla seçeneklerine dokunun.
2 Yeniden Bluetooth menüsüne tıklayın. Telefonunuzu görünür kılma ve cihaz arama
seçeneklerini görürsünüz. Bluetooth Kapsama Alanındaki cihazları görüntülemek
için Cihazları ara öğesine dokunun.
3 Listeden telefonunuzu eşleştirmek istediğiniz cihazı seçin.
Eşleştirme başarılı olduktan sonra, cihazınız diğer cihaza bağlanacaktır.
NOT: Bazı cihazlar, özellikle mikrofonlu kulaklıklar veya ahizesiz araç kitleri
0000 gibi sabit bir Bluetooth PIN'ine sahip olabilir. Diğer cihazın bir PIN'i varsa,
bunu girmeniz istenir.
40
Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri gönderme
1 Uygun bir uygulamadan veya İndirilenler'den bir dosya veya kişi, takvim etkinliği
veya medya dosyası gibi bir öğe seçin.
2 Bluetooth ile veri gönderme seçeneğini belirleyin.
NOT: Seçenek belirleme yöntemi veri türüne bağlı olarak değişebilir.
3 Bluetooth özelliği etkinleştirilmiş bir cihaz arayın ve eşleştirin.
Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri alma
1 Diğer cihazlar tarafından görünebilmesi için > Uygulamalar sekmesi > Ayarlar
> Ağlar > Bluetooth özelliğini AÇIK olarak ayarla ve öğesine dokunun.
NOT: Cihazınızın görünür olacağı süreyi seçmek için
aşımı öğesine dokunun.
> Görünürlük zaman
2 Cihazdan veri almak istediğinizi onaylamak için Kabul Et'i seçin.
Telefonunuzun veri bağlantısını paylaşma
Hiçbir kablosuz bağlantı kullanılabilir olmadığında, USB bağlantısı ve Taşınabilir kablosuz
ortak erişim noktası harika özelliklerdir. Bir USB kablosu (USB bağlantısı) aracılığıyla
telefonunuzun mobil veri bağlantısını tek bir bilgisayar ile paylaşabilirsiniz. Telefonunuzu
taşınabilir bir Wi-Fi ortak erişim noktasına çevirerek, telefonunuzun veri bağlantısını bir
seferde birden fazla cihazla da paylaşabilirsiniz.
Telefonunuz veri bağlantısını paylaşırken, durum çubuğunda bir simge ve açılır bildirim
kutusunda devam eden bir bildirim görüntülenir.
Bağlantı ve taşınabilir ortak erişim noktaları hakkında, desteklenen işletim sistemleri ve
diğer ayrıntılar dahil en son bilgiler için http://www.android.com/tether adresini ziyaret
edin.
41
Ağlara ve Cihazlara Bağlanma
Taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası ayarlarını değiştirmek için
1 > Uygulamalar sekmesi > Ayarlar > Ağlar > İnternet paylaşımı & Ağlar
sekmesinden İnternet paylaşımı oluşturma ve ağlar > Kablosuz ortak erişim
noktası > öğelerine dokunun ve ayarlamak istediğiniz seçenekleri belirleyin.
İPUCU! Bilgisayarınız Windows 7 veya Linux'un bazı sürümlerinin yeni bir
dağıtımıyla (Ubuntu gibi) çalışıyorsa genellikle bilgisayarınızı bağlantı için
hazırlamanıza gerek yoktur. Ancak, Windows veya başka bir işletim sisteminin
eski bir sürümünü çalıştırıyorsanız USB aracılığıyla ağ bağlantısı oluşturmak
için bilgisayarınızı hazırlamanız gerekebilir. USB bağlantısını destekleyen işletim
sistemleri ve bunların yapılandırılmasıyla ilgili en güncel bilgiler için
http://www.android.com/tether adresini ziyaret edin.
Taşınabilir ortak erişim noktanızı yeniden adlandırmak veya şifrelemek için
Telefonunuzun Wi-Fi ağ adını (SSID) değiştirebilir ve Wi-Fi ağını şifreleyebilirsiniz.
1 Ana ekranda > Uygulamalar sekmesi > Ayarlar öğesine dokunun.
2 KABLOSUZ İLETİŞİM VE AĞLAR sekmesinden Bağlama ve ağlar öğesine dokunun
ve Taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası öğesini seçin.
3 Taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası öğesinin işaretlendiğinden emin olun.
4 Set up Wi-Fi hotspot (Kablosuz ortak erişim noktasını ayarla) öğesine dokunun.
•• Wi-Fi bağlantı noktasını ayarla iletişim kutusu açılır.
•• Diğer bilgisayarların Wi-Fi ağlarını tararken gördüğü Ağ SSID değerini (adını)
değiştirebilirsiniz.
•• Ayrıca önceden paylaşılan bir anahtar kullanarak (PSK) Wi-Fi Korumalı Erişim 2
(WPA2) güvenliğiyle ağı yapılandırmak için Güvenlik menüsüne dokunabilirsiniz.
•• WPA2 PSK güvenlik seçeneğine dokunduğunuz takdirde, Wi-Fi erişim noktasını
ayarla iletişim kutusuna bir şifre alanı eklenir. Şifre girerseniz, telefonun ortak
erişim noktasına bir bilgisayarla veya başka bir cihazla bağlanırken söz konusu
şifreyi girmeniz gerekecektir. Wi-Fi ağınızdan güvenliği kaldırmak için Güvenlik
menüsünü Açık olarak ayarlayabilirsiniz.
42
5 Kaydet öğesine dokunun.
DİKKAT! Güvenlik seçeneğini Yok olarak ayarlarsanız çevrimiçi servislerin
diğer kişiler tarafından izinsiz kullanımını önleyemezsiniz ve ek ücret ödemeniz
gerekebilir. İzinsiz kullanımı önlemek için güvenlik seçeneğini etkin tutmanız
tavsiye edilir.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct erişim noktası olmadan Wi-Fi özellikli cihazlar arasında doğrudan bağlantı
destekler. Wi-Fi Direct özelliğinin pil tüketimi yüksek olduğu için Wi-Fi Direct özelliğini
kullanırken telefonunuzu bir elektrik prizine takmanız önerilir.
Wi-Fi Direct özelliğini açmak için:
1 Menü Tuşuna
dokunun > Sistem ayarları > Wi-Fi öğesini seçin.
2 Menü Tuşuna
dokunun > Wi-Fi Direct özelliğini seçin.
3 Taranan cihaz listesinden bağlanmak için bir cihaz seçin.
SmartShare
SmartShare özelliğini Galeri, Müzik, Video vb. uygulamalarda kolaylıkla kullanabilirsiniz.
Çeşitli cihazlar aracılığıyla içeriğe erişme
Telefonunuzun içeriğini çeşitli cihazlarla paylaşabilirsiniz. Galeri, Müzik, Videolar ve
POLARIS Viewer 4'teki içeriği paylaşmak için öğesine tıklayın.
Oynatma/Gönderme
Oynat: TV, Bluetooth hoparlör veya benzeri aygıtlarla içeriği oynatabilirsiniz.
Işın: İçeriğinizi Bluetooth ve SmartShare Beam destekli cihazlara gönderebilirsiniz.
•• SmartShare Beam: İçeriği Wi-Fi Direct aracılığıyla hızlı bir şekilde aktarır.
43
Ağlara ve Cihazlara Bağlanma
< Oynat >
< Işın >
Yakındaki cihazların içeriğinin keyfini çıkarma
Galeri, Müzik, Videolar uygulamasında yakındaki cihazların (yani PC, NAS, Mobil)
içeriğinin keyfini çıkarabilirsiniz.
Cihazları bağlama
Cihazınızı aynı Wi-Fi ağında bulunan DLNA destekli diğer cihazlarla bağlayın.
Diğer cihazları arama
1 Yakın cihazlar öğesine dokunun, DLNA destekli cihazları görebilirsiniz.
2 İçeriği görüntülemek için cihaza bağlanın.
USB kablosuyla yapılan PC bağlantıları
Cihazınızı bir USB kablosuyla USB bağlantısı modlarında bir PC'ye bağlamayı öğrenin.
USB yığın depolama modunu kullanarak müzik, fotoğraf ve video aktarımı
1 USB kablosunu kullanarak telefonunuzu bir PC'ye bağlayın.
2 PC'nize LG Android Platform Sürücüsünü yüklemediyseniz ayarları manuel olarak
değiştirmeniz gerekecektir. Önce Sistem ayarları > Genel > PC bağlantısı > USB
Bağlantı tipi, ardından Medya eşitleme (MTP) seçeneklerini belirleyin.
3 Artık bilgisayarınızdaki yığın depolama içeriğini görüntüleyebilir ve dosyaları
aktarabilirsiniz.
44
Windows Media Player ile senkronize etme
Windows Media Player'ın PC'nizde yüklü olduğundan emin olun.
1 Windows Media Player'ın yüklü olduğu PC'ye telefonunuzu bağlamak için USB
kablosunu kullanın.
2 Medya eşitleme (MTP) seçeneğini belirleyin. Bağlantı sağlandığında, bilgisayarda
açılır pencere belirecektir.
3 Müzik dosyalarını senkronize etmek için Windows Media Player'ı açın.
4 Açılır pencerede cihazınızın adını düzenleyin veya girin (gerekiyorsa).
5 İstediğiniz müzik dosyalarını seçin ve senkronizasyon listesine sürükleyin.
6 Senkronizasyonu başlatın.
•• Windows Media Player ile senkronizasyon için aşağıdaki gereksinimler karşılanmalıdır.
Öğeler
Gereksinim
İşletim Sistemi
Microsoft Windows XP SP2, Vista veya üstü
Windows Media Player sürümü Windows Media Player 10 veya üstü
•• Windows Media Player sürümü 10'un altındaysa, sürüm 10 veya üstünü yükleyin.
45
Çağrılar
Çağrı yapma
1 Tuş takımını açmak için öğesine dokunun.
2 Tuş takımını kullanarak numarayı girin. Bir rakamı silmek için
dokunun.
3 Bir çağrı yapmak için
simgesine dokunun.
4 Bir çağrıyı bitirmek için Sonlandır simgesine
dokunun.
İPUCU! Uluslararası çağrılar yapmak üzere "+" girmek için
tutun.
simgesine
tuşunu basılı
Kişilerinize çağrı yapma
1 Rehberinizi açmak için öğesine dokunun.
2 Rehberi kaydırarak içerisinde gezinin veya Kişi ara öğesine dokunarak aramak
istediğiniz kişinin adının ilk birkaç harfini girin.
3 Listeden aramak istediğiniz öğesine dokunun.
Çağrının Cevaplanması ve reddedilmesi
Ekran kilitliyken
•• Gelen çağrıyı yanıtlamak için
•• Gelen çağrıyı reddetmek için
öğesini herhangi bir yöne doğru kaydırın.
öğesini herhangi bir yöne doğru kaydırın.
Ekran kilitli değilken
•• Gelen çağrıyı yanıtlamak için
•• Gelen çağrıyı reddetmek için
46
öğesine dokunun.
öğesine dokunun.
İPUCU! Mesaj ile reddetme
Bu fonksiyonu kullanarak hızlı bir şekilde bir mesaj gönderebilirsiniz. Bu, bir
toplantı sırasında bir çağrıyı mesajla reddetmeniz gerektiğinde çok kullanışlıdır.
Gelen çağrı sesinin ayarlanması
Bir çağrı sırasında gelen çağrı ses seviyesini ayarlamak için, telefonun sol yanındaki Ses
yükseltme ve azaltma tuşlarını kullanın.
İkinci çağrının yapılması
1 İlk çağrınız sırasında Menü tuşu
> Çağrı ekle öğesine dokunuş numarayı
çevirin. Ayrıca, öğesine dokunarak son aranan numaraların listesine gidebilir
veya
öğesine dokunarak kişilerde arama yapabilir ve aramak istediğiniz kişiyi
seçebilirsiniz.
2 Çağrı yapmak için öğesine dokunun.
3 Çağrı ekranında her iki çağrı da görüntülenir. İlk çağrınız kilitlenir ve beklemeye
alınır.
4 Çağrılar arasında geçiş yapmak için görüntülenen numaraya dokunun. Veya bir
konferans araması başlatmak için Konferans öğesine dokunun.
5 Etkin çağrıları sonlandırmak için Sonlandır öğesine veya Ana Ekran tuşuna
dokunun ve bildirim çubuğunu aşağı kaydırıp Çağrıyı bitir simgesini seçin.
NOT: Yaptığınız her çağrı için ücretlendirilirsiniz.
47
Çağrılar
Çağrı geçmişinin görüntülenmesi
Ana ekranda, öğesine dokunun ve Çağrı geçmişi sekmesini
seçin.
Yapılan, gelen ve cevapsız tüm çağrıların tam listesini görüntüleyin.
İPUCU!
Tarihi, saati ve çağrı süresini görmek için herhangi bir çağrı günlüğüne
dokunun.
Menü tuşuna
ve ardından Tümünü sil öğesine dokunarak tüm kayıtlı
öğeleri silin.
Çağrı ayarları
Çağrı yönlendirme gibi telefon çağrı ayarlarını ve servis sağlayıcınız tarafından sunulan
diğer özellikleri yapılandırabilirsiniz.
1 Ana ekranda öğesine dokunun.
2
öğesine dokunun.
3 Çağrı ayarları öğesine dokunun ve ayarlamak istediğiniz seçenekleri belirleyin.
48
Rehber
Telefonunuza kişiler ekleyebilir ve bu kişileri Google hesabınızdaki ya da kişi
senkronizasyonunu destekleyen diğer hesaplardaki kişilerle senkronize edebilirsiniz.
Bir kişi arama
Ana ekranda
1 Rehberinizi açmak için öğesine dokunun.
2 Kişi ara öğesine dokunun ve tuş takımı ile kişi adını girin.
Yeni bir kişi ekleme
1
öğesine dokunun, yeni kişinin numarasını girin, ardından Menü tuşuna
dokunun. Sırayla Rehbere Ekle > Yeni kişi/Kişi güncelle öğelerine dokunun.
2 Yeni kişiye bir resim eklemek istiyorsanız görüntü alanına dokunun.
Take photo (Fotoğraf çek) ya da Select from Gallery (Galeriden Seç) seçeneğini
belirleyin.
3 simgesine dokunarak kişi tipini seçin.
4 Bir kişi bilgisi kategorisine dokunun ve kişiyle ilgili bilgileri girin.
5 Kaydet öğesine dokunun.
Favori kişiler
Sık kullanılan kişileri favori olarak sınıflandırabilirsiniz.
Favorilerinize bir kişi ekleme
1 Rehberinizi açmak için öğesine dokunun.
2 Bilgilerini görüntülemek üzere bir kişiye dokunun.
3 Kişi adının sağ köşesindeki yıldıza dokunun. Yıldız, sarı renge döner.
49
Rehber
Favoriler listenizdeki bir kişiyi silme
1 Rehberinizi açmak için öğesine dokunun.
2 sekmesine dokunun ve bir kişiyi seçerek bilgilerini görüntüleyin.
3 Kişi adının sağ köşesindeki sarı renkli yıldıza dokunun. Yıldız gri renge döner ve kişi
favorilerinizden kaldırılır.
Grup oluşturma
1 Rehberinizi açmak için öğesine dokunun.
2 Gruplar öğesine ve ardından Menü tuşuna
dokunun. Yeni grup öğesini seçin.
3 Yeni grup için bir ad girin. Yeni oluşturulan grup için bir zil sesi de ayarlayabilirsiniz.
4 Grubu kaydetmek için Kaydet öğesine dokunun.
NOT: Bir grubu silerseniz bu gruba atanmış kişiler kaybolmaz. Bu kişiler
rehberinizde kayıtlı kalır.
50
Mesajlar
Telefonunuz, SMS ve MMS fonksiyonlarını sezgisel ve kullanımı kolay bir menüde
toplamıştır.
Bir mesaj gönderme
1 Ana ekranda simgesine dokunun ve boş bir mesaj açmak için öğesine
dokunun.
2 Kime alanına bir kişi adı ya da kişi numarası girin. Kişi adını girerken numarayla
uyuşan kişiler görünür. Önerilen bir alıcıya dokunabilirsiniz. Birden fazla kişi
ekleyebilirsiniz.
NOT: Gönderdiğiniz her mesajda, mesajı gönderdiğiniz her bir kişi için bir
metin mesajı ücreti ödeyeceksiniz.
3 Mesaj yaz alanına dokunun ve mesajınızı oluşturmaya başlayın.
4 Seçenekler menüsünü açmak için
öğesine dokunun. İfade ekle, Göndermeyi
zamanla, Konu ekle ve Sil seçeneklerinden birini seçin.
İPUCU! Mesajınızla birlikte paylaşmak istediğiniz dosyayı eklemek için
simgesine dokunabilirsiniz.
5 Mesajınızı göndermek için Gönder'e dokunun.
6 Cevaplar ekranda görünür. İlave mesajlar görüntülediğinizde ve gönderdiğinizde bir
ileti dizisi oluşturulur.
UYARI:
160 karakterlik sınırlama, dile ve SMS'nin nasıl kodlandığına bağlı olarak
ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir.
Bir SMS'ye resim, video ya da ses dosyası eklenmesi durumunda, mesaj
otomatik olarak MMS mesajına dönüştürülür, mesaj ücretlendirmesi de buna
göre yapılır.
51
Mesajlar
Sohbet Görünümü
Başka bir kişiyle birbirinize gönderdiğiniz mesajlar (SMS, MMS) kronolojik
sırayla görüntülenebilir, böylece sohbetinizin bir genel görünümünü rahatlıkla
görüntüleyebilirsiniz.
Mesaj ayarlarınızın değiştirilmesi
Telefonunuzun mesaj ayarları önceden tanımlanmıştır, bu yüzden hemen mesaj
gönderebilirsiniz. Tercihlerinize göre ayarları değiştirebilirsiniz.
•• Ana ekrandaki Mesaj simgesine,
öğesine ve Ayarlar öğesine dokunun.
52
E-posta
Gmail gibi servislerden gelen e-postaları okumak için E-posta uygulamasını
kullanabilirsiniz. E-posta uygulaması şu hesap türlerini destekler: POP3, IMAP ve
Exchange.
İhtiyaç duyduğunuz hesap ayarlarını hizmet sağlayıcınız veya sistem yöneticiniz
sağlayabilir.
E-posta hesabının yönetilmesi
İlk kez E-posta uygulamasını açtığınızda bir kurulum sihirbazı e-posta hesabı
ayarlamanıza yardımcı olur.
İlk kurulumdan sonra, E-posta uygulaması gelen kutunuzun içeriğini görüntüler.
Başka bir e-posta hesabı eklemek için:
•• > Uygulamalar sekmesi > E-posta > ve
> Ayarlar > öğelerine
dokunun.
E-posta hesabını veya klasörleri değiştirmek için:
•• > Uygulamalar sekmesi > E-posta > işlem çubuğu
öğelerine
dokunun.
E-posta hesabı silmek için:
•• > Uygulamalar sekmesi> E-posta >
> Ayarlar > > Hesabı kaldır
öğelerine dokunun > Silinecek hesabı seçin > Kaldır > Evet öğesini seçin..
Hesap klasörleriyle çalışma
> Uygulamalar sekmesi > E-posta seçeneğine,
öğesine dokunun ve
Klasörler seçeneğini belirleyin.
Her hesapta bir Gelen Kutusu, Giden Kutusu, Gönderilenler ve Taslaklar klasörü bulunur.
Hesabınızın servis sağlayıcısının desteklediği özelliklere bağlı olarak ek klasörler
oluşturabilirsiniz.
53
E-posta
E-posta oluşturma ve gönderme
Bir mesaj oluşturmak ve göndermek için
1 E-posta uygulamasındayken
öğesine dokunun.
2 Mesajın hedeflenen alıcısının adresini girin. Metni girerken, Rehberinizden uyuşan
adresler önerilir. Birden çok adres varsa bunları noktalı virgülle ayırın.
3 Gerekiyorsa Cc/Bcc eklemek için
ve dosya eklemek için
öğesine dokunun.
4 Mesaj metnini girin.
5 öğesine dokunun.
İPUCU! Gelen Kutunuza yeni bir e-posta ulaştığında, bir ses veya titreşimle
bu size bildirilir.
54
Kamera
Kamera uygulamasını açmak için Ana ekranda Kamera
simgesine tıklayın.
Vizör ekranını tanıma
F laş – Kapalı , Açık , Otomatik
arasından seçim yapın.
Kamera değiştir – Arka taraf kamera lensi ve ön taraf kamera lensi arasında geçiş
yapın.
Çekim modu – Normal, Panorama, Sürekli çekim, Güzellik çekimi, Sport veya
Gece seçeneklerinden birini belirleyin.
Ayarlar – Ayarlar menüsünü açmak için bu simgeye dokunun.
Mod geçişi – Video moduna geçmek için bu simgeye dokunun ve aşağı kaydırın.
Fotoğraf çekme
Galeri - Çektiğiniz son fotoğrafı görüntülemek için dokunun. Bu özellik kamera
modundayken galerinize erişmenizi ve kaydedilen fotoğrafları görmenizi sağlar.
NOT: Resim çekmeden önce lütfen kamera lensinin temiz olduğundan emin
olun.
55
Kamera
Gelişmiş ayarların kullanılması
Vizörde, gelişmiş seçenekleri açmak için simgesine dokunun. Listeyi kaydırarak
kamera ayarlarını değiştirebilirsiniz. Seçeneği belirledikten sonra Geri tuşuna tıklayın.
Sesli resim çekmenize izin verir.
Lense giren güneş ışığı miktarını tanımlar ve kontrol eder.
Daha az parlak bir video için parlaklık göstergesini çubuk boyunca "-" yöne,
daha parlak bir video için ise "+" yöne kaydırın.
Çektiğiniz resmin boyutunu (piksel olarak) ayarlamak için dokunun.
Şu seçeneklerden bir piksel değeri belirleyin: 8M (3264x2448), W6M
(3264x1836), 5M (2592x1944), 1M (1280x960).
Kameranın ışık hassasiyetini kontrol edin. Otomatik, 100, 200 ve 400
seçeneklerinden birini belirleyin.
Beyaz dengesi, görüntüdeki tüm beyaz bölgelerin gerçekçi görünmesini
sağlar. Kameranızın beyaz dengesini doğru bir şekilde ayarlaması için ışık
koşullarını belirlemeniz gerekir. Otomatik, Akkor Işık, Güneşli, Floresan ve
Bulutlu arasından seçim yapın.
Fotoğraf için bir renk efekti ayarlamanıza izin verir. Yok, Mono, Sepya ve
Negatif seçeneklerinden birini belirleyin.
Otomatik-zamanlayıcı, deklanşör tuşuna basıldıktan sonraki gecikmeyi
ayarlamanızı sağlar.
Kapalı, 3 sn, 5 sn veya 10 sn seçeneklerinden birini belirleyin. Çektiğiniz bir
fotoğrafa dahil olmak istiyorsanız bu ideal bir özelliktir.
56
Telefonunuzun konum tabanlı servislerini kullanmayı etkinleştirin.
Bulunduğunuz yerin fotoğrafını çekin ve bunları yer bilgisiyle birlikte
etiketleyin. Etiketli resimleri geo-tagging'i destekleyen bir bloğa yüklediğinizde
resimlerin bir haritada görüntülendiğini görebilirsiniz.
NOT: Bu fonksiyon kablosuz ağları kullanır. Google’ın konum
servisini etkinleştirmeniz gerekir. Ana ekrandan Menü Tuşu
>
Sistem ayarları > Konum > Mod > Yüksek hassasiyet (GPS ve
ağlar) seçeneklerine dokunun.
Resim çekerkenki deklanşör sesini ayarlayın.
Ses Tuşlarını nasıl kullanacağınızı ayarlayın. Yakala veya Yakınlaştır
arasından seçim yapın.
Fotoğrafları kaydetmek için bellek seçer.
Bir fonksiyonun nasıl çalıştığını bilmek istediğinizde buna dokunun. Bu simge
size hızlı bir kılavuz sağlayacaktır.
Kamera varsayılan ayarlarının tümünü geri yükleyin.
İPUCU!
Kameradan çıktığınızda beyaz dengesi, renk efekti, zamanlayıcı ve sahne
modu gibi bazı ayarlar varsayılan değerlerine geri döner. Fotoğrafınızı
çekmeden önce bunları kontrol edin.
Ayar menüsü vizörün üzerinde görünür. Böylece, fotoğraf rengini veya kalite
öğelerini değiştirdiğinizde, değişen görüntünün bir önizlemesinin Ayarlar
menüsünün arkasında görürsünüz.
57
Kamera
Hızlı fotoğraf çekme
1 Kamera uygulamasını açın.
2 Telefonu yatay tutarak, merceği resmini çekmek istediğiniz konuya yönlendirin.
3 Vizör ekranının ortasında bir odak kutusu görüntülenecektir. Ayrıca, ekranda
odaklanmak üzere herhangi bir noktaya tıklayabilirsiniz.
4 Odaklama karesi yeşile dönünce nesne odaklanmış demektir.
çekmek için öğesine dokunun.
5 Fotoğrafı
Fotoğraf çektikten sonra
Çektiğiniz son fotoğrafı görüntülemek için
öğesine dokunun.
Fotoğrafınızı SmartShare fonksiyonunu kullanarak paylaşmak için dokunun.
Hemen başka bir fotoğraf çekmek için bu tuşa dokunun.
Fotoğrafınızı başka kişilere göndermek veya sosyal ağ servisleri aracılığıyla
paylaşmak için dokunun.
Fotoğrafı silmek için dokunun.
İPUCU! Bir SNS hesabınız varsa ve telefonunuzda kuruluysa, fotoğrafınızı SNS
topluluğunuzla paylaşabilirsiniz.
NOT: Dolaşım esnasında MMS mesajları indirilirken ek ücretlendirme
yapılabilir.
Tüm gelişmiş seçenekleri açmak için Menü tuşuna
dokunun.
Görüntüyü ayarla – Fotoğrafı, Kişi fotoğrafı, Ana Ekran duvar kağıdı, Kilit ekranı duvar
kağıdı veya Duvar kağıdı olarak kullanmak için dokunun.
58
Taşı – Fotoğrafı başka bir yere taşımak için dokunun.
Kopyala – Seçili fotoğrafı kopyalamak ve başka bir albüme kaydetmek için dokunun.
Kopyalama Panosuna Kopyala – Fotoğrafı kopyalamak ve Kopyalama Panosu'nda
depolamak için tıklayın.
Yeniden adlandır – Seçili fotoğrafın adını düzenlemek için dokunun.
Sola/sağa döndür – Sola veya sağa döndürmenizi sağlar.
Kırp – Fotoğrafınızı kırpın. Kırpılacak alanı seçmek için parmağınızı ekranda
gezdirin.
Düzenle – Fotoğrafı görüntüleyin ve düzenleyin.
Slayt gösterisi – Geçerli klasördeki görüntüleri otomatik olarak arka arkaya
gösterir.
Konum ekle – Kamera kurulumunda Coğrafi Etiketleme kapalıyken konum bilgisi
eklenmeyen resimlere konum bilgileri eklenebilir.
Konumu kaldır – Kamera kurulumunda Coğrafi Etiketleme açıkken konum bilgisi
eklenen resimlerden konum bilgileri kaldırılabilir.
Haritada göster – Kamera kurulumunda Coğrafi Etiketleme açıkken resimlere eklenen
konum bilgilerine karşılık gelen konum haritada görüntülenebilir.
Ayrıntılar – İçerik hakkında daha fazla bilgi edinin.
Kayıtlı fotoğraflarınızın görüntülenmesi
Kamera modundayken kayıtlı fotoğraflarınıza erişebilirsiniz. Galeri simgesine
tıkladığınızda Galeriniz görüntülenir.
•• Daha fazla fotoğraf görüntülemek için sola veya sağa kaydırın.
•• Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ekrana çift dokunun veya parmaklarınızı ekrana
koyup birbirinden uzaklaştırın (görünümü uzaklaştırmak için parmaklarınızı birbirine
yaklaştırın).
59
Video kamera
Vizör ekranını tanıma
F laş – Kapalı , Açık , Otomatik
arasından seçim yapın.
Kamera değiştir – Arka taraf kamera lensi ve ön taraf kamera lensi arasında geçiş
yapın.
Ayarlar – Ayarlar menüsünü açmak için bu simgeye dokunun.
Kamera modu – Kamera moduna geçmek için bu simgeye dokunun ve yukarı
kaydırın.
Kaydı başlat
Galeri - En son kaydettiğiniz videoyu görüntülemek için dokunun. Bu özellik video
modundayken galerinize erişmenizi ve kayıtlı videolarınızı görüntülemenizi sağlar.
İPUCU!
Bir video kaydederken, iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve Yakınlaştırma
fonksiyonunu kullanmak için birbirine yaklaştırın.
60
Gelişmiş ayarların kullanılması
Tüm gelişmiş seçenekleri açmak için vizörü kullanarak
simgesine dokunun.
Video çözünürlüğünü HD (1280x720), QVGA (320x240) ve QCIF (176x144)
olarak değiştirmenize olanak tanır.
Lense giren güneş ışığı miktarını tanımlar ve kontrol eder.
Daha az parlak bir video için parlaklık göstergesini çubuk boyunca "-" yöne,
daha parlak bir video için ise "+" yöne kaydırın.
Beyaz dengesi, videonuzdaki tüm beyaz bölgelerin gerçekçi görünmesini
sağlar. Kameranızın beyaz dengesini doğru bir şekilde ayarlaması için ışık
koşullarını belirlemeniz gerekir. Otomatik, Akkor Işık, Güneşli, Floresan ve
Bulutlu arasından seçim yapın.
Fotoğraf için bir renk efekti ayarlamanıza izin verir. Yok, Mono, Sepya ve
Negatif seçeneklerinden birini belirleyin.
Telefonunuzun konum tabanlı servislerini kullanmayı etkinleştirin.
Bulunduğunuz yerin videolarını çekin ve bunları konum bilgisiyle etiketleyin.
Etiketli videoları coğrafi etiketlemeyi destekleyen bir bloga yüklediğinizde
videoları bir haritada görüntüleyebilirsiniz.
Ses Tuşlarını nasıl kullanacağınızı ayarlayın. Kaydet veya Yakınlaştır
arasından seçim yapın.
Videoları kaydetmek için bellek seçer.
Bu fonksiyonun nasıl çalıştığını bilmek istediğinizde buna dokunun. Bu simge
size hızlı bir kılavuz sağlayacaktır.
Tüm video kamera varsayılan ayarlarını geri yükler.
61
Video kamera
Hızlı video kaydetme
1 Kamera uygulamasını açın ve Video modu düğmesine dokunun.
2 Video kameranın vizörü ekranda görüntülenir.
3 Telefonu tutarak lensi videosunu çekmek istediğiniz nesneye yönlendirin.
4 Kaydetmeye başlamak için
öğesine bir kez dokunun.
5 Vizörün sol üst köşesinde videonun uzunluğunu gösteren bir zamanlayıcı ile birlikte
kırmızı bir ışık görünür.
6 Kaydı durdurmak için ekranda
öğesine dokunun.
İPUCU!
– Video kaydederken kaydı duraklatmak için dokunun.
Video kaydettikten sonra
Kaydettiğiniz son videoyu görüntülemek için
öğesine dokunun.
Videonuzu SmartShare fonksiyonunu kullanarak paylaşmak için dokunun.
Hemen bir video daha kaydetmek için dokunun.
Videonuzu başka kişilere göndermek veya sosyal ağ servisleri aracılığıyla
paylaşmak için dokunun.
Videoyu silmek için dokunun.
NOT: Dolaşım esnasında MMS mesajları indirilirken ek ücretlendirme
yapılabilir.
62
Kayıtlı videoların izlenmesi
Vizörde
>
simgesine dokunun.
Video izlerken ses seviyesinin ayarlanması
Oynatma sırasında bir videonun sesini ayarlamak için, telefonun sol yanındaki ses
tuşlarını kullanın.
63
İşlev
QuickMemo
Görüşme sırasında, telefonunuzda kayıtlı bir resimden veya geçerli telefon ekranından
kolayca not oluşturmak için QuickMemo'yu kullanın.
1 Yakalamak istediğiniz ekranda Hızlı
İşlem tuşuna basarak QuickMemo
ekranına girin.
VEYA
VEYA
Durum çubuğuna dokunup aşağı kaydırın
ve
öğesine dokunun.
2 Kalem tipi, Renk, Silgi arasından
istediğiniz menü seçeneğini belirleyin ve
bir not oluşturun.
64
3 Notu mevcut ekranla kaydetmek için
Düzenle menüsünde öğesine
dokunun.
NOT: Lütfen QuickMemo'yu kullanırken parmak ucunuzu veya Rubberdium™
kalem kullanın. Tırnağınızı kullanmayın.
QuickMemo seçeneklerini kullanma
QuickMemo'yu kullanırken QuickMenu seçeneklerini kolayca kullanabilirsiniz.
Mevcut notu ekranda tutmak ve aynı anda telefonu kullanmak için dokunun.
Arka plan ekranının kullanılıp kullanılmayacağını seçer.
Geri Alın veya Tekrarlayın.
Kalem türünü ve rengini seçer.
Oluşturduğunuz notu siler.
Notunuzu başka kişilere göndermek veya sosyal ağ servisleri aracılığıyla
paylaşmak için dokunun.
Notu mevcut ekranla kaydetmek için dokunun.
Kayıtlı QuickMemo'yu görüntüleme
Galeri öğesine dokunun ve QuickMemo albümünü seçin.
65
İşlev
QSlide
Herhangi bir ekrandan bir not defteri, takvim ve ekranınızın içinde bir pencere olarak
daha fazlasını getirin.
VEYA
QSlide'dan çıkmak ve tam ekrana
geri dönmek için dokunun
Saydamlığı ayarlamak için
dokunun.
QSlide'ı sonlandırmak için
dokunun.
Boyutu ayarlamak için dokunun.
1 Durum çubuğuna dokunup aşağı kaydırın > QSlide uygulamaları öğesine dokunun
veya QSlide destekleyen uygulamaları kullanırken öğesine dokunun. Fonksiyon,
ekranınızda sürekli olarak küçük bir pencere olarak görüntülenir.
2 Bir arama yapabilir, Web'e göz atabilir veya diğer telefon seçeneklerini
değilken küçük pencereler
belirleyebilirsiniz. Ayrıca saydamlık çubuğu tam
altındaki ekranı kullanabilir ve bu ekrana dokunabilirsiniz.
NOT: QSlide aynı anda en fazla iki pencereyi destekleyebilir.
66
QuickTranslator
Akıllı telefonunuzun kamerasını anlamak istediğiniz yabancı dilde yazılmış cümleyi
görüntüleyecek şekilde tutmanız yeterlidir. Her yerde her zaman gerçek zamanlı çeviri
yaptırabilirsiniz.
Google Play Store'dan çevrimdışı çeviri için ilave sözlükler satın alabilirsiniz.
Ana dil.
Hedef dil.
Kelime çevirisi.
Cümle çevirisi.
Paragraf çevirisi.
Ayarlar.
1 > Uygulamalar sekmesi > QuickTranslator öğesine dokunun.
2 Sözcük, Satır veya Paragraf öğesine dokunun.
3 İstediğiniz dili dokunarak seçin.
4 Telefonu birkaç saniyeliğine çevrilmesini istediğiniz kısma doğru tutun.
NOT: Yalnızca bir sözlük ücretsiz olarak sağlanır. İlave sözlüklerin satın alınması
gerekir. Lütfen ücretsiz sözlüğünüz olarak yüklenmesini istediğiniz sözlüğü
aşağıdaki listeden seçin.
NOT: Çevrilmesi gereken harflerin boyutuna, yazı tipine, rengine, parlaklığına
ve açısına bağlı olarak tanıma hızında farklılıklar olabilir.
67
İşlev
QuickRemote
QuickRemote, telefonunuzu evdeki televizyonunuz ve set üstü kutunuz için bir Evrensel
Uzaktan Kumandaya dönüştürür.
1
VEYA
> Uygulamalar sekmesi >
QuickRemote öğesine dokunun >
öğesine dokunun.
VEYA
Durum çubuğuna dokunup aşağı kaydırın
> UZAKTAN CİHAZ EKLE öğesine
ve
dokunun.
2 Cihazın türünü ve markasını seçtikten
sonra ekrandaki talimatları uygulayarak
cihazları yapılandırın.
3 Durum çubuğuna dokunup aşağı
kaydırın ve QuickRemote özelliklerini
kullanın.
68
Sihirli Uzaktan Kumanda ayarı, Uzaktan kumanda adını düzenle, Uzaktan
kumandayı taşı, Uzaktan kumandayı sil, Odayı düzenle, Ayarlar ve Yardım
seçeneğini belirlemek üzere Menü tuşuna
tıklayın.
NOT: QuickRemote normal bir uzaktan kumandanın kızılötesi (IR) sinyalleriyle
aynı şekilde çalışır. QuickRemote işlevini kullanırken telefonun üst kısmındaki
kızılötesi sensörün üzerini kapatmayın. Bu işlev modele, üreticiye veya servis
şirketine bağlı olarak desteklenmeyebilir.
LG SmartWorld
LG SmartWorld yazı tipi, tema, oyun ve uygulama gibi heyecan verici içerik seçenekleri
sunar.
Telefonunuzdan LG SmartWorld'e Ulaşma
1 LG SmartWorld'e erişmek için > Uygulamalar sekmesine dokunun >
simgesine tıklayın.
2 Oturum aç öğesine dokunun ve LG SmartWorld Kimliğinizi/Parolanızı girin. Henüz
kaydolmadıysanız LG SmartWorld üyeliği almak için Kaydol öğesine tıklayın
3 İstediğiniz içeriği indirin.
* Cep telefonu şebekesini kullandığınızda sağlayıcı ile yaptığınız veri planına göre veri
ücreti alınabilir
* LG SmartWorld uygulaması tüm operatörlerde veya ülkelerde mevcut olmayabilir.
NOT:
simgesi yoksa?
1 Bir mobil Web tarayıcı kullanarak LG SmartWorld'e (www.lgworld.com) erişin
ve ülkenizi seçin.
2 LG SmartWorld Uygulamasını indirin.
3 İndirilen dosyayı çalıştırıp kurun.
4 LG SmartWorld'e erişmek için
simgesine dokunun.
69
İşlev
Yalnızca LG SmartWorld'de bulunan avantajlar
1 Akıllı telefonunuzu kendi tarzınıza göre süsleyin: LG SmartWorld'de sunulan
Ana Ekran Temalarını, Klavye Temalarını ve Yazı Tiplerini kullanın. (Ancak bu
hizmet belirli cihazlar tarafından kullanılabilir. Kullanıp kullanamayacağınızı
öğrenmek için lütfen LG SmartWorld web sitesine bakın).
2 Sürekli olarak sağlanan promosyonlara katılarak LG SmartWorld'ün özel
hizmetlerinden yararlanın.
70
Multimedya
Galeri
Tüm multimedya dosyalarınıza kolayca erişmek için multimedya dosyalarını dahili
bellekte saklayabilirsiniz. Resimler ve videolar gibi multimedya dosyalarını görüntülemek
için bu uygulamayı kullanın.
1 > Uygulamalar sekmesinden > Galeri öğesine dokunun.
Tüm görüntü ve video dosyalarınızı Galeri'de yönetebilir ve paylaşabilirsiniz.
NOT:
•• Bazı dosya biçimleri, cihazda yüklü yazılıma bağlı olarak desteklenmez.
•• Bazı dosyalar, kodlanma biçimlerine bağlı olarak düzgün oynatılmayabilir.
Resimleri görüntüleme
Galeri başlatıldığında mevcut klasörleriniz görüntülenir. Başka bir uygulama (örneğin
E-posta) bir resim kaydettiğinde, resmi içerecek indirme klasörü otomatik olarak
oluşturulur. Benzer bir şekilde, bir ekran görüntüsünün alınması otomatik olarak Ekran
Görüntüleri klasörünün oluşturulmasını sağlar. Açmak için bir klasör seçin.
Resimler, klasör içinde oluşturulma tarihine göre görüntülenir. Tam ekranda
görüntülemek için bir resim seçin. Sonraki veya önceki resmi görüntülemek için sola
veya sağa kaydırın.
Yakınlaştırma ve uzaklaştırma
Bir resmi yakınlaştırmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:
•• Yakınlaştırmak için herhangi bir yere çift tıklayın.
•• Yakınlaştırmak için herhangi bir yerde iki parmağınızı birbirinden ayırın. Uzaklaştırmak
için iki parmağınızı birbirine yaklaştırın veya asıl haline döndürmek için çift tıklayın.
71
Multimedya
Video oynatma
Video dosyaları önizlemede
simgesini gösterir. İzlemek için bir video seçin ve
öğesine tıklayın. Videolar uygulaması başlar.
Fotoğrafları düzenleme
Bir fotoğraf görüntülerken Menü tuşuna
tıklayın ve gelişmiş düzenleme
seçeneklerini kullanın.
•• Slayt gösterisi: Mevcut klasördeki resimlerle bir slayt gösterisi başlatın.
Fotoğrafları/videoları silme
Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:
•• Bir klasörde
öğesine tıklayın ve işaretleyerek fotoğrafları/videoları seçin ve
ardından, Sil öğesine tıklayın.
•• Bir fotoğrafı/Videoyu görüntülerken
öğesine tıklayın.
Duvar kağıdı olarak ayarlama
Bir fotoğrafı görüntülerken, resmi duvar kağıdı olarak ayarlamak veya bir kişiye atamak
için Menü tuşuna
> Ayarla öğesine dokunun.
NOT:
Bazı dosya biçimleri yazılımına bağlı olarak desteklenmeyebilir.
Dosya boyutu kullanılabilir belleği aşarsa, dosyaları açtığınızda bir hata ortaya
çıkabilir.
72
Videolar
Telefonunuz, tüm favori videolarınızı oynatabileceğiniz entegre bir video oynatıcıya
sahiptir. Video oynatıcıya erişmek için > Uygulamalar sekmesi > Videolar öğesine
dokunun.
Video oynatmak
1 > Uygulamalar sekmesi > Videolar öğesine dokunun.
2 Oynatmak istediğiniz videoyu seçin.
Qslide moduna girmek için tıklayın.
Videonuzu SmartShare fonksiyonunu kullanarak paylaşmak için tıklayın.
Bir video ekranını kilitlemek için tıklayın.
Ekran görüntüsünü yakalamak için tıklayın.
Video oynatmayı duraklatmak için tıklayın.
Video oynatmaya devam etmek için tıklayın.
10 saniye ileriye gitmek için tıklayın.
10 saniye geriye gitmek için tıklayın.
Video ses seviyesini yönetmek için tıklayın.
Video ekranının oranını değiştirmek için tıklayın.
Video izlerken ses seviyesini değiştirmek için telefonunuzun solunda bulunan yukarı ve
aşağı ses seviyesi tuşlarını kullanın.
Listedeki bir videoyu basılı tutun. Paylaş, Kısalt, Sil ve Ayrıntılar seçenekleri
görüntülenir.
73
Multimedya
Müzik
Telefonunuz, sevdiğiniz tüm müzikleri çalabileceğiniz yerleşik bir müzik çalara sahiptir.
Müzik çalara erişmek için > Uygulamalar sekmesi > Müzik öğesine dokunun.
Telefonunuza müzik dosyaları ekleme
Müzik dosyalarını telefonunuza aktarmakla başlayın:
•• Müziği Medya eşitleme (MTP) fonksiyonunu kullanarak aktarın.
•• Kablosuz ağdan indirin.
•• Telefonunuzu bir bilgisayarla senkronize edin.
•• Dosyaları Bluetooth ile alın.
Müziği Medya eşitleme (MTP) fonksiyonunu kullanarak
aktarma
1 USB kablosunu kullanarak telefonu PC'nize bağlayın.
2 Medya eşitleme (MTP) seçeneğini belirleyin. Telefonunuz, bilgisayardaki başka
bir sabit sürücü olarak görünür. Görüntülemek için sürücüye tıklayın. PC'nizdeki
dosyaları sürücü klasörüne kopyalayın.
3 Dosyaları aktarmayı bitirdiğinizde, Durum Çubuğu'nu hızlıca aşağı kaydırın ve USB
bağlandı > Sadece şarj et öğesine dokunun. Artık cihazınızın fişini güvenli bir
şekilde çıkarabilirsiniz.
Şarkı çalınması
1 > Uygulamalar sekmesi > Müzik öğesine dokunun.
2 Şarkılar öğesine dokunun.
3 Çalmak istediğiniz şarkıyı seçin.
Kayıttan yürütmeyi duraklatmak için tıklayın.
Kayıttan yürütmeye devam etmek için tıklayın.
74
Albümde, çalma listesinde sıradaki parçaya atlamak ya da rastgele çalmak
için tıklayın. İleri sarmak için parmağınızı basılı tutun.
Geçerli parçayı yeniden başlatmak veya albümde, çalma listesinde bir
önceki parçaya atlamak ya da rastgele çalmak için tıklayın. Geri sarmak için
parmağınızı basılı tutun.
Ses Seviyesi kaydırma çubuğunu görüntülemek için tıklayın, ardından
kaydırma çubuğundaki kayıttan yürütme ses seviyesini ayarlayın.
Ses efektlerini ayarlamak için tıklayın.
Dosyaları YouTube ile bulmak için tıklayın.
Geçerli çalma listesini açmak için tıklayın.
Şarkıyı favorilerinize eklemek için tıklayın.
Geçerli çalma listesini karıştırma modunda yürütmek için tıklayın (parçalar
rastgele sırayla çalınır).
Tüm şarkıları tekrarlamak, geçerli şarkıyı tekrarlamak veya tekrarlamayı
kapatmak üzere tekrarlama modlarının arasında geçiş yapmak için tıklayın.
Müziğinizi SmartShare fonksiyonunu kullanarak paylaşmak için tıklayın.
Müzik dinlerken ses seviyesini değiştirmek için telefonunuzun solunda bulunan yukarı ve
aşağı ses tuşlarını kullanın.
Listedeki herhangi bir şarkıyı basılı tutun. Daha sonra Oynat, Parça listeme ekle,
Paylaş, Zil sesi olarak ayarla, Sil, Ayrıntılar ve Ara seçenekleri görüntülenir.
NOT:
Bazı dosya biçimleri yazılımına bağlı olarak desteklenmeyebilir.
Dosya boyutu kullanılabilir belleği aşarsa, dosyaları açtığınızda bir hata ortaya
çıkabilir.
75
Multimedya
NOT: Müzik dosyalarının telif hakları, uluslararası anlaşmalar ve ulusal telif
hakkı yasaları ile korunabilir.
Bu nedenle, müzik kopyalamak ve çoğaltmak için izin veya lisans almak
gerekebilir.
Bazı ülkelerde ulusal yasalar telif haklarıyla korunan materyallerin özel olarak
kopyalanmasını yasaklamaktadır. Dosyayı indirmeden veya kopyalamadan
önce, bu tip materyalin kullanılması ile ilgili olarak uygulandığı ülkenin ulusal
kanunlarını inceleyin.
76
Yardımcı programlar
Alarmın ayarlanması
1 > Uygulamalar sekmesi > Alarmlar > öğelerine dokunun.
2 Alarmı ayarladıktan sonra, telefonunuz alarmın çalmasına ne kadar süre kaldığını
size bildirir.
3 Tekrarla, Erteleme süresi, Titreşim, Alarm tonu, Alarm ses seviyesi, Otomatik
Uygulama Başlatıcı, Şifreli kilit ve Not seçeneklerini ayarlayın. Kaydet öğesine
dokunun.
NOT: Alarm listesi ekranında alarm ayarlarını değiştirmek için Menü tuşuna
dokunun ve Ayarlar öğesini seçin.
Hesap makinesini kullanma
1 > Uygulamalar sekmesi > Hesap makinesi öğesine dokunun.
2 Rakamları girmek numara tuşlarına dokunun.
3 Basit hesaplamalar için önce gerçekleştirmek istediğiniz fonksiyona (+, –, x veya ÷)
ardından = tuşuna dokunun.
4 Daha karmaşık hesaplamalar için sola kaydırın ve sin, cos, tan, log vb. işlevler
arasından seçim yapın.
5 Geçmişi kontrol etmek için
öğesine dokunun ve hesaplama geçmişini seçin.
Takvime etkinlik eklenmesi
1 > Uygulamalar sekmesi > Takvim öğesine dokunun.
2 Ekranda Takvim'in farklı görünüm türlerini (Gün, Hafta, Ay, Ajanda) görebilirsiniz.
3 Etkinlik eklemek istediğiniz tarihe tıklayın ve öğesine dokunun .
4 Etkinlik adı öğesine dokunun ve etkinlik adını girin.
5 Konum öğesine dokunup konumu girin. Tarihi kontrol edin ve etkinliğinizin
başlamasını ve bitmesini istediğiniz saati girin.
77
Yardımcı programlar
6 Alarmı tekrarlamak isterseniz TEKRARLA özelliğini ve gerekiyorsa HATIRLATICILAR
özelliğini ayarlayın.
7 Etkinliğinize not eklemek isterseniz, öğesine dokunun .
8 Etkinliği takvime kaydetmek için Kaydet öğesine dokunun.
Ses Kaydedicisi
Sesli notlar ve diğer ses dosyalarını kaydetmek için ses kaydedicinizi kullanın.
Sesin kaydedilmesi
1 > Uygulamalar sekmesine dokunun ve Ses Kaydedici öğesini seçin.
2 Kayda başlamak için
tuşuna dokunun.
3 Kaydı bitirmek için
tuşuna dokunun.
4 Kaydı dinlemek için
öğesine dokunun.
NOT: Albümünüze erişmek için
öğesine dokunun. Kayıtlarınızı
dinleyebilirsiniz. Kullanılabilir kayıt süresi gerçek kayıt süresinden farklı olabilir.
Ses kaydının gönderilmesi
1 Kaydı bitirdikten sonra ses klibini
öğesine dokunarak gönderebilirsiniz.
2 Bluetooth, E-posta, Gmail, Not, Mesaj veya SmartShare Beam arasından seçim
yapın. E-posta, Gmail, Not veya Mesaj öğesini seçtiğinizde, ses kaydı mesaja
eklenir. Daha sonra, mesajı her zaman yaptığınız gibi yazıp gönderebilirsiniz.
Görev Yöneticisi
Uygulamalarınızı Görev Yöneticisi'ni kullanarak yönetebilirsiniz. Çalışmakta olan
uygulamaların sayısını kolayca kontrol edebilir ve belirli uygulamaları kapatabilirsiniz.
78
Görevler
Bu görev MS Exchange hesabıyla senkronize edilebilir. MS Outlook veya MS Office
Outlook Web Access'te görev oluşturabilir, değiştirebilir ve silebilirsiniz.
MS Exchange'i senkronize etmek için
1 Ana Ekrandan > Ayarlar öğesine dokunun.
2 Genel > Hesaplar ve senkronizasyon > HESAP EKLE öğesine dokunun.
3 E-posta adresi ve Parola oluşturmak için Microsoft Exchange öğesine dokunun.
4 Görevi senkronize et öğesini işaretlediğinizden emin olun.
Polaris Viewer 4
Polaris Viewer 4, kullanıcıların kendi mobil cihazlarını kullanarak aralarında Word, Excel
ve PowerPoint dosyalarının da bulunduğu pek çok türdeki ofis belgesini istedikleri yerde
ve istedikleri zaman rahatlıkla görüntülemelerine olanak sağlayan profesyonel bir mobil
ofis çözümüdür.
> Uygulamalar sekmesi > Polaris Viewer 4 öğesine dokunun.
Dosyaları görüntüleme
Mobil kullanıcılar artık hemen kendi mobil cihazlarından Microsoft Office belgeleri ve
Adobe PDF de dahil pek çok dosya türünü kolayca görüntüleyebilir. Polaris Viewer 4
kullanarak belgeleri görüntülerken, nesneler ve düzen orijinal belgelerle aynı şekilde
muhafaza edilir.
LG Backup
Akıllı telefon verilerini yedekleme ve eski haline getirme
hakkında
Düzenli olarak bir yedekleme dosyası oluşturmanız ve özellikle bir yazılımı
79
Yardımcı programlar
güncellemeden önce dahili depolama birimine bir yedekleme dosyası kaydetmeniz
önerilir. Depolama belleğinde güncel bir yedekleme dosyası bulundurmanız, akıllı
telefonunuzun kaybolması, çalınması veya öngörülemeyen bir sorun nedeniyle bozulması
durumunda akıllı telefon verilerini kurtarabilmenizi sağlar.
Bu Yedekleme uygulaması LG akıllı telefonlar, diğer yazılım sürümleri veya işletim
sistemleri arasında desteklenir. Sonuç olarak, yeni bir LG akıllı telefon satın aldığınızda
mevcut telefon verilerinizi yeni telefonunuza yedekleyebilirsiniz.
Akıllı telefonunuza Yedekle uygulamasını önceden yüklediyseniz akıllı telefon verilerinizin
çoğunun yanı sıra LG ana ekran, Kişisel veriler, LG Uygulamaları, Ayarlar ve
İndirilen uygulamaları yedekleyebilir ve geri yükleyebilirsiniz. Bu uygulamayı
kullanarak:
•• Akıllı telefon verilerinizi manuel olarak yedekleyebilirsiniz.
•• Akıllı telefon verilerinizin otomatik olarak yedeklenmesini programlayabilirsiniz.
•• Akıllı telefon verilerinizi eski haline getirebilirsiniz.
NOT: Bu Yedekleme fonksiyonunun Kullanıcı verilerinin ve Medya verilerinin
(Resim/Video/Müzik) yedeklemesini desteklemediğini lütfen unutmayın. Lütfen
bu dosyaları Medya eşitleme (MTP) fonksiyonunu kullanarak yedekleyin.
Telefonunuzu bir USB kablosu kullanarak telefonunuza bağlayın ve Medya
eşitleme (MTP) öğesine dokunun.
UYARI
Yedekleme veya eski haline getirme işlemleri sırasında yetersiz pil gücü nedeniyle
cihazın beklenmedik bir şekilde kapanmasına karşı koruma sağlamak için pilinizi
her zaman tam şarj seviyesinde tutun.
Akıllı telefon verilerinizi yedekleme
1 > Uygulamalar sekmesi > LG Backup > Yedekle öğesine dokunun.
2 Yedeklemek istediğiniz öğenin yanındaki onay kutusunu işaretleyin ve Yedeklemek
80
için Devam'ı seçin.
3 Dahili Dep Birimi > Başlat öğesine dokunun.
4 Seçilen tüm dosyalar yedeklendiğinde Tamam öğesine dokunarak yedeklemeyi
bitirebilirsiniz.
Otomatik yedeklemeleri programlama
Akıllı telefonunuzdaki verilerin ajanda ayarınıza göre otomatik olarak yedeklenmelerini de
programlayabilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları tamamlayın:
1 Uygulamalar sekmesi > LG Backup > Programlanmış yedekleme öğesine
dokunun.
2 Yedekleme Konumu ekranında Dahili dep birimi veya SD kart öğesine dokunun.
3 Yedeklemek istediğiniz verilerin yanındaki onay kutusunu işaretleyin ve İleri öğesini
seçin.
4 Listeden cihaz verilerinizin ve ayarlarınızın ne sıklıkta yedeklenmesini istediğinizi
belirtin ve Tamam öğesini seçerek ayarlamayı tamamlayın.
Akıllı telefon verilerini eski haline getirme
NOT: Akıllı telefonunuzda depolanan tüm dosyalar, yedekleme dosyası eski
haline getirilmeden önce silinir.
1
> Uygulamalar sekmesi > LG Backup > Dosya geri yükleme ve yönetme
öğesine dokunun.
2 Eski haline getir ekranında, eski haline getirmek istediğiniz verileri içeren bir
yedekleme dosyasını seçin.
3 Eski haline getirmek istediğiniz öğenin yanındaki onay kutusunu işaretleyin ve
telefonunuzu eski haline getirmek için Eski haline getir öğesini seçin.
NOT: Yedeklediğiniz içeriğin telefon verilerinizin üzerine yazılacağını lütfen
unutmayın.
4 Yedekleme dosyası şifreliyse şifrelemek için oluşturduğunuz şifreyi yazın.
81
Yardımcı programlar
5 Tüm seçili dosyalar eski haline getirildiğinde telefon otomatik olarak yeniden
başlatılır.
NOT: Fazladan koruma için yedekleme dosyalarını şifrelemek amacıyla
Şifrelemeyi etkinleştir'i ayarlayabilirsiniz.
Yedekle ekranından
öğesine dokunun ve bir parola ile parolanızı unutmamak için
bir ipucu girin. Parola belirledikten sonra yedekleme/eski haline getirme işlemi yapmak
istediğinizde parolayı girmeniz gerekir.
Google+
Google’ın sosyal ağ hizmetini kullanarak kişilerle bağlantıda kalmak için bu uygulamayı
kullanın.
•• > Uygulamalar sekmesi > Google >
Google+ öğesine dokunun.
NOT: Bu uygulama, bulunduğunuz bölgeye veya hizmet sağlayıcısına bağlı
olarak kullanılamayabilir.
Sesli Arama
Sesinizi kullanarak web sayfalarında arama yapmak için bu uygulamayı kullanın.
1 > Uygulamalar sekmesi > Google >
Sesli Arama öğesine dokunun.
2 Ekranda Şimdi konuşun mesajı göründüğünde bir anahtar sözcük veya cümle
söyleyin. Görüntülenen önerilen anahtar sözcüklerden birini seçin.
NOT: Bu uygulama, bulunduğunuz bölgeye veya hizmet sağlayıcısına bağlı
olarak kullanılamayabilir.
82
İndirilenler
Uygulamalar aracılığıyla hangi dosyaların indirildiğini görmek için bu uygulamayı kullanın.
•• > Uygulamalar sekmesi > İndirilenler öğesine dokunun.
NOT: Bu uygulama, bulunduğunuz bölgeye veya hizmet sağlayıcısına bağlı
olarak kullanılamayabilir.
83
Web
İnternet
İnternet'e göz atmak için bu uygulamayı kullanın. Tarayıcı oyunlar, müzik, haberler,
spor, eğlence ve çok daha fazlasından oluşan hızlı ve rengarenk bir dünyayı doğrudan
telefonunuza getirir. Nerede olursanız olun ve ne yaparsanız yapın.
NOT: Bu servislere bağlanırken ve içerik indirirken ekstra ücretlendirme
uygulanır. Şebeke operatörünüzden veri aktarım ücretlerini öğrenebilirsiniz.
1
> Uygulamalar sekmesi > İnternet öğesine dokunun.
Web araç çubuğu kullanımı
Web araç çubuğunu basılı tutun ve açmak için parmağınızla yukarı doğru kaydırın.
Bir sayfa geri gitmek için dokunun.
Geçerli sayfadan sonra bağlandığınız bir sonraki sayfaya gitmek için dokunun.
Bu, bir önceki sayfaya götüren Geri tuşuna dokunduğunuzda gerçekleşen
işlemin tersi işlemdir.
Ana sayfaya gitmek için dokunun.
Yeni bir pencere eklemek için dokunun.
Sık kullanılanlara erişmek için dokunun.
Web sayfalarını görüntüleme
Adres alanına tıklayın, web adresini girin ve Git öğesine tıklayın.
84
Sayfa açma
Yeni sayfaya gitmek için şu öğeye tıklayın: 
Başka bir web sayfasına gitmek için öğesine tıklayın, yukarı veya aşağı kaydırın ve
seçmek için istediğiniz sayfaya tıklayın.
Web'de sesli arama yapma
Adres alanına ve ardından öğesine tıklayın, bir anahtar sözcük söyleyip görüntülenen
anahtar sözcük önerilerinden birini seçin.
NOT: Bu özellik, bulunduğunuz bölgeye veya hizmet sağlayıcısına bağlı olarak
kullanılamayabilir.
Yer İmleri
Geçerli web sayfasını sık kullanılanlara eklemek için
> Sık kullanılanlara ekle >
Tamam öğesine dokunun.
Yer imi eklenen bir web sayfasını açmak için öğesine dokunun ve yer imlerinden
birini seçin.
Geçmiş
En son ziyaret edilen web sayfaları listesinden bir web sayfası açmak için > Geçmiş
öğesine tıklayın. Geçmişi temizlemek için Menü tuşuna
 Tüm geçmişi temizle
öğesine dokunun.
Popup Browser (Açılır Tarayıcı) Özelliğini Kullanma
Geçerli uygulamayı kapatmadan internete erişmek için bu özelliği kullanın.
Web adreslerini de içeren kişiler veya notlar gibi içeriği görüntülerken bir web adresi
seçin ve ardından açılan tarayıcıyı açmak için Popup Browser (Açılır Tarayıcı) öğesine
tıklayın. Tarayıcıyı başka bir konuma taşımak için tıklayıp sürükleyin.
Tarayıcıyı tam ekranda görüntülemek için öğesine tıklayın.
Tarayıcıyı kapatmak için öğesine dokunun.
85
Web
Chrome
Bilgi aramak ve web sayfalarına göz atmak için Chrome'u kullanın.
1 > Uygulamalar sekmesi > Chrome öğesine dokunun.
NOT: Bu uygulama, bulunduğunuz bölgeye veya hizmet sağlayıcısına bağlı
olarak kullanılamayabilir.
Web sayfalarını görüntüleme
Adres alanına tıklayın ve ardından bir web adresi veya arama kriteri girin.
Sayfa açma
Yeni bir sayfaya gitmek için 
Yeni sekme öğesine dokunun.
Başka bir web sayfasına gitmek için öğesine tıklayın, yukarı veya aşağı kaydırın ve
seçmek için istediğiniz sayfaya tıklayın.
Diğer cihazlarla senkronize etme
Açık sekmeleri ve yer imlerini başka bir cihazdaki Chrome ile kullanmak için, aynı
Google hesabında oturum açtığınızda senkronize edin.
Diğer cihazlardaki açık sekmeleri görüntülemek için Menü tuşu
 Diğer cihazlar
öğesine tıklayın.
Açmak için bir web sayfası seçin.
Yer imleri eklemek için öğesine dokunun.
86
Ayarlar
Ayarlar menüsüne erişim
1 Ana ekrandan > Uygulamalar sekmesi > Ayarlar öğesine dokunun.
veya
Ana ekrandan
> Sistem ayarları öğesine dokunun.
2 Bir ayar kategorisi seçin ve bir seçenek belirleyin.
Ağlar
< Wi-Fi >
Wi-Fi – Mevcut Wi-Fi ağlarına bağlanmak üzere Wi-Fi özelliğini açar.
İPUCU! MAC adresi nasıl alınır
MAC filtreleri bulunan bazı kablosuz ağlarda bağlantı kurabilmek için
telefonunuzun MAC adresini yönlendiriciye girmeniz gerekebilir.
MAC adresini şu kullanıcı arabiriminde bulabilirsiniz: Uygulamalar sekmesi >
Ayarlar > Wi-Fi >
> Gelişmiş Wi-Fi > MAC adresi öğesine dokunun.
< Bluetooth >
Bluetooth'u kullanmak için Bluetooth kablosuz özelliğini açın veya kapatın.
< Mobil veriler >
Veri kullanımı bilgilerini gösterir ve mobil veri kullanım sınırını ayarlar.
< Çağrı >
Çağrı yönlendirme ve servis sağlayıcınız tarafından sunulan diğer özellikler gibi telefon
çağrı ayarlarını yapılandırın.
Telesekreter – Operatörünüzün telesekreter hizmetini seçmenizi sağlar.
Sabit Arama Numaraları – Telefonunuzdan aranabilecek numaraların listesini açın
veya düzenleyin. Operatörünüzün size sağladığı PIN2 kodunuza ihtiyaç duyacaksınız.
Böylece SIM kullanılarak sadece sabit çağrı listesindeki numaralar aranabilir.
Gelen sesli çağrı penceresi – Bir uygulama kullanılırken gelen sesli çağrı penceresini
87
Ayarlar
görüntüler.
Çağrı reddetme – Çağrı reddetme fonksiyonunu ayarlamanızı sağlar. Şunlar arasından
seçim yapın: Aramayı reddetme modu veya Reddetme listesi.
Mesaj ile reddet – Bir çağrıyı reddetmek istediğinizde bu fonksiyonu kullanarak bir hızlı
mesaj gönderebilirsiniz. Bu, bir toplantı sırasında bir çağrıyı reddetmeniz gerektiğinde
çok kullanışlıdır.
Gizlilik sağlayıcı – Gelen çağrı için arayanın adını ve numarasını gizler.
Çağrı yönlendirme – Tüm çağrıların hat meşgul olduğunda mı, yanıt verilmediğinde mi,
yoksa sinyal alınamadığında mı yönlendirileceğini seçin.
Otomatik yanıtla – Bağlı bir ahizesiz cihazın gelen çağrıya otomatik olarak cevap
vermeden önce geçecek süreyi belirleyin. Kapalı, 1 saniye, 3 saniye ve 5 saniye
arasından seçim yapın.
Bağlantı titreşimi – Karşı taraf çağrıyı yanıtladığında telefonunuzu titretir.
Bilinmeyen numaraları kaydet – Bir çağrıdan sonra bilinmeyen numaraları
kaydetmenizi sağlar.
Güç tuşu ile çağrı sonlandır – Güç/Kilit tuşuna basarak ekranı kapatmak yerine
çağrıyı sonlandırabilirsiniz.
Çağrı engelleme – Gelen, giden veya uluslararası çağrıları kilitleyin.
Çağrı süresi – Son çağrı, Giden çağrılar, Gelen çağrılar ve Tüm çağrılar dahil çağrıların
süresini görüntüleyin.
Ek çağrı ayarları – Aşağıdaki ayarları değiştirmenize imkan verir:
Numara gönderimi: Giden aramada numaranızın görüntülenip görüntülenmeyeceğini
seçin.
Çağrı bekletme: Çağrı bekletme etkinleştirilmişse bir çağrı sırasında size gelen başka
bir çağrıya ilişkin olarak uyarıda bulunur (şebeke sağlayıcınıza bağlıdır).
<Paylaş ve Bağlan>
SmartShare Beam – LG telefonlardan dosya almak için etkinleştirin.
Medya sunucusu – DLNA aracılığıyla yakındaki cihazlarla medya içeriği paylaşın.
Kablosuz depolama – Wi-Fi yoluyla bilgisayarla dosya paylaşın.
88
< İnternet paylaşımı & Ağlar >
Kablosuz ortak erişim noktası – Telefonunuzu mobil genişbant bağlantı sağlamak için
de kullanabilirsiniz. Bir erişim noktası oluşturun ve bağlantınızı paylaşın. Daha fazla bilgi
için lütfen "Telefonunuzun veri bağlantısını paylaşma" bölümünü okuyun.
Bluetooth internet paylaşımı – Telefonunuzun İnternet bağlantısını paylaşıp
paylaşmayacağını ayarlamanıza olanak tanır.
Yardım – Kablosuz ortak erişim noktası ve Bluetooth internet paylaşımı fonksiyonlarıyla
ilgili yardım bilgisini görüntülemek için dokunun.
Uçak modu – Uçak moduna geçtikten sonra tüm kablosuz bağlantılar devre dışı
bırakılır.
Mobil şebekeler – Veri dolaşımı, şebeke modu ve operatörleri, erişim noktası adları
(APN) vb. için seçenekleri ayarlayın.
NOT: Kimlik bilgileri deposunu kullanmak için öncelikle bir kilit ekranı PIN
numarası belirlemeniz gerekir.
Varsayılan mesaj uygulaması – Varsayılan mesaj uygulamasını belirlemenize
imkan sağlar.
VPN – Önceden yapılandırmış olduğunuz Sanal Özel Ağların (VPN) listesini gösterir.
Farklı tiplerde VPN'leri eklemenizi sağlar.
Ses
Ses profilleri – Ses, Titreşim veya Sessiz seçeneğini belirleyin.
Ses seviyeleri – Telefon zil sesi, Bildirim sesi, Dokunmatik ekran geri bildirimi ve
sistem, Müzik, video, oyunlar ve diğer medyanın ses seviyesini yönetin.
Sessiz modu – Özel zamanlarınızda daha iyi konsantre olmanız için çağrı ve mesaj
dahil bildirimleri devre dışı bırakır.
Telefon zil sesi – Varsayılan gelen çağrı zil sesinizi ayarlamanızı sağlar.
89
Ayarlar
Titreme ile birlikte zil sesi – Çağrılar için titreşimli geri bildirim.
Gelen çağrı titreşimi – Gelen çağrılar için titreşim türünü ayarlamanızı sağlar.
Bildirim sesi – Varsayılan bildirim tonunuzu ayarlamanızı sağlar.
Dokunmatik ekran geri bildirimi ve sistem – Cihazınızı kullanırken geribildirimi (zil
sesi ve/veya titreşim) ayarlamanızı sağlar.
Ekran
< Ana ekran >
Ana ekranı seç – Ana ekran görünümünü ayarlar. Ana Ekran veya EasyHome
öğelerinden birini seçin.
Tema – Cihazınızın ekran temasını ayarlar.
Duvar kağıdı – Ana ekranınızda kullanılacak duvar kağıdını ayarlar. Duvar kağıdını
Galeri, Animasyonlu Duvar Kağıtları, Fotoğraflar veya Duvar kağıdı galerisinden seçin.
Ekran efekti – Ekran efekti seçeneklerini ayarlar.
Ana ekran döngüsüne izin ver – Ekranları sürekli kayacak şekilde ayarlayarak
ekranların sonuna vardığınızda aksi yönde geri kaydırma gereksinimini ortadan
kaldırmak için işaretleyin.
Sadece dikey görünüm – Ana ekranın her zaman dikey görünümde görüntülenmesi
için işaretleyin.
Ana ekran yedekleme ve geri yükleme – Uygulama/widget düzenlerini ve temalarını
yedekleyebilir ve geri yükleyebilirsiniz.
Yardım – Ana ekran hakkındaki yardım bilgilerini görüntülemek için tıklayın.
< Kilit ekranı >
Ekran kilidini seç – Telefonunuzun güvenliği için bir ekran kilidi türü ayarlar. Size ekran
kilit açma düzeni çizmeniz için kılavuzluk edecek bir dizi ekran açar. Bu ayar için Yok,
Kaydırma, Yüz Kilidi Kaldırma, Şekil, PIN veya Şifre öğelerinden birini belirleyin.
Düzen kilidi türünü etkinleştirdiyseniz telefonunuzu açtığınızda veya ekranı
uyandırdığınızda ekran kilidini açmak için kilit açma düzenini çizmeniz istenir.
90
Gizli düzen – Ekrana dokunurken düzen noktalarının gösterilmesi için işaretleyin.
Duvar kağıdı – Kilit ekranı duvar kağıdınızı ayarlar. Duvar kağıdını Galeri veya Duvar
kağıdı galerisi öğesinden seçebilirsiniz.
Widget'lar – Kilit ekranında widget'ları gösterir.
Sahip bilgileri – Kilit ekranında sahip bilgilerinin gösterilmesi için işaretleyin. Kilit
ekranında görüntülenecek metni girin.
Kilit zamanlayıcı – Ekran zaman aşımına uğradıktan sonra otomatik olarak
kilitlenmeden önceki süreyi ayarlar.
Güç tuşuyla anında kilitleme – Güç/Kilit tuşuna basıldığında ekranı anında kilitlemek
için bu seçeneği işaretleyin. Bu ayar Güvenlik kilidi zamanlayıcı ayarını geçersiz kılar.
Düzeni görünür yap – Ekranda çizim yaparken kilitli düzeni gösterir.
< Parlaklık >
Ekran parlaklığını ayarlar. En iyi pil performansı için telefonu rahatça kullanmanızı
sağlayan en düşük parlaklık seviyesini kullanın.
< Ekran zaman aşımı >
Ekran zaman aşımına uğramadan önceki zaman miktarını ayarlar.
< KnockON >
KnockON özelliğinin ekranı açıp kapatmasına izin vermek için bu öğeyi işaretleyin. Ekranı
açmak için ekranın ortasına hızlı bir biçimde çift dokunun. Ekranı kapatmak için Ana
ekranda boş bir alan niteliğindeki Durum Çubuğuna veya Kilit ekranına çift dokunun. En
iyi sonuçlar için KnockON özelliğini kullanırken telefonunuzu hareket ettirmeyin.
Ekranı otomatik döndür – Ekranı telefonunuzun yönüne bağlı olarak (dikey veya yatay)
otomatik şekilde döndürmek üzere telefonu ayarlamak için işaretleyin.
Hafif uyku – Açık veya Kapalı arasında geçiş yapmak için Hafif Uyku düğmesine
dokunun. Bu seçeneğin açılması, telefon yuvadayken ve/veya şarj olurken uyku
esnasında belirlenen ekran koruyucunun görüntülenmesini sağlar. Saat, Şarj Olma,
Renkler, Fotoğraf Çerçevesi ve Fotoğraf Tablosu arasından seçim yapın.
< Yazı tipi türü >
91
Ayarlar
Telefon ve menüler için kullanılan yazı tipi türünü ayarlar.
< Yazı tipi boyutu >
Telefon ve menülerde görüntülenen yazı tipi boyutunu ayarlar.
< Ana ekran tuşu LED'i >
Seçtiğiniz öğelere bağlı olarak Ana ekran tuşunun çevresinde çok desenli renkli LED ışığı
görünür. LED ışığı uygulamak istediğiniz öğeyi seçin. Farklı LED renkleri ile Pil şarj etme,
Gelen çağrı, Alarm ve Kaçırılan etkinlik gibi ne tür bir etkinliğin gerçekleştiğini anında
fark edebilirsiniz.
Genel
< Depolama >
DAHİLİ DEPOLAMA – Dahili depolama kullanımını gösterir.
SD KART – Kullanılabilir toplam SD kart alanını kontrol eder. Güvenli çıkarma için SD
kartı çıkart öğesine dokunun. SD karttaki tüm verileri silmek istiyorsanız SD Kartı silin.
< Battery > (Pil)
Pil Bilgisi – Pil kullanım seviyesini ve pil kullanım ayrıntılarını kontrol eder.
Durum çubuğunda pil oranı – Pil seviyesi yüzdesini Durum Çubuğunda, pil simgesinin
yanında görüntülemek için işaretleyin.
Güç tasarrufu – Güç tasarrufu öğeleri için pili yönetir.
Yardım – Pil ömrünü uzatmak için ipuçları.
< Uygulamalar >
Uygulamalarınızı görüntüleyin ve yönetin.
< Hesaplar ve senkronizasyon >
İçinde aktif olarak çalışıyor olmanızdan bağımsız olarak, uygulamaların arka planda
verileri senkronize etmesine izin verir. Bu ayar seçiminin kaldırılması, pil gücünden
tasarruf sağlayabilir ve veri kullanımını azaltabilir (ancak ortadan kaldırmaz).
< Misafir modu >
92
Gizliliğinizi korumak veya bazı uygulamaları çocuklarınızın kullanmaması için sınırlamak
amacıyla Misafir modunu kullanabilirsiniz. Telefonunuzu başka kişilere ödünç
verdiğinizde görüntülenecek uygulamaları sınırlayabilirsiniz. Önceden, Misafir modunu
ayarlayın ve seçenekleri özelleştirin.
< Konum >
Mod
Yüksek hassaslık – Konumu tespit etmek için GPS, Wi-Fi ve mobil şebekeleri
kullanın.
Güç tasarrufu – Konumu tespit etmek için Wi-Fi ve mobil şebekeleri kullanın.
Sadece cihaz sensörleri – Konumunuzu tam olarak belirlemek için GPS kullanın.
SON KONUM İSTEĞİ – Konum bilgisi isteyen son uygulamaları görüntüler.
KONUM HİZMETİ – Google konum ayarlarınızı görüntülemenizi sağlar.
< Güvenlik >
Telefonu şifrele – Güvenlik için telefonunuzdaki verileri şifrelemenizi sağlar. Her
açtığınızda telefonunuzun şifresini çözmek üzere bir PIN veya şifre girmeniz gerekir.
SD kart depolamasını şifrele – SD karttaki verileri güvende tutmak için şifrelemenizi
sağlar. Şifrelemeden sonra kartı diğer cihazlarda kullanamazsınız. Şifreleme devre dışı
bırakıldıktan sonra oluşturulan veya güncellenen veriler şifrelenmez, ancak önceden
şifrelenmiş veriler şifrelenmiş olarak kalır.
SIM kart kilidini ayarla – Micro-USIM kart kilidini ayarlar veya Micro-USIM kart PIN
kodunu değiştirir.
Şifre girişi görünür – Gizli şifre yazılırken son karakteri gösterir.
Cihaz yöneticileri – Cihaz yöneticilerini görüntüler veya devre dışı bırakır.
Bilinmeyen kaynaklar – Play Store dışı uygulamaları yüklemek için varsayılan ayardır.
Uygulamaları doğrula – Zararlı olabilecek uygulamaların yüklenmesine izin vermez
veya bu uygulamalar yüklenmeden önce kullanıcıyı uyarır.
Bildirime erişim – Bildirimleri görüntüler.
Depolama türü – Sadece yazılım
93
Ayarlar
Güvenilen kimlik bilgileri – Güvenilen CA sertifikalarını gösterir.
SD karttan yükle – Şifrelenmiş sertifikaları yüklemeyi seçer.
Depoyu temizle – Tüm sertifikaları kaldırır.
< Dil ve giriş >
Telefonunuzdaki metin dilini seçmek ve sözlüğe eklediğiniz sözcükler de dahil olmak
üzere ekran klavyesini yapılandırmak için Dil ve giriş ayarlarını kullanın.
< Yedekle & sıfırla >
Ayarlarınızı ve verilerinizi yönetmek için ayarları değiştirin.
Verilerimi yedekle – Ayarlarınızı ve uygulama verilerinizi Google sunucusuna
yedeklenecek şekilde ayarlayın.
Yedek hesap – Hesabınızı yedeklemek için bu ayarı seçin.
Otomatik geri yükle – Uygulamalar cihazınıza yeniden yüklendiğinde ayarlarınızın ve
uygulama verilerinizin geri yüklenmesini ayarlayın.
LG Backup hizmeti – Cihazdaki tüm bilgileri yedekler ve veri kaybı veya yenilemesi
durumunda bu bilgileri geri yükler.
Fabrika verilerine sıfırla – Ayarlarınızı fabrika varsayılan değerlerine sıfırlayın ve tüm
verilerinizi silin. Telefonu bu şekilde sıfırlarsanız Android'i ilk kez başlattığınızda girdiğiniz
bilgileri yeniden girmeniz istenecektir.
< Hızlı İşlem Tuşu >
Hızlı işlem tuşunu kullanarak hızlı erişim sağlamak istediğiniz uygulamaları seçin.
< Tarih ve saat >
Tarihlerin gösterimini ayarlamak için Tarih ve saat ayarlarını kullanın. Mobil ağ üzerinden
geçerli zamanı almak yerine kendi saatinizi ve saat diliminizi ayarlamak için de bu
ayarları kullanabilirsiniz.
< Erişilebilirlik >
Telefonunuza yüklediğiniz her türlü erişilebilirlik eklentisini yapılandırmak için
Erişilebilirlik ayarlarını kullanın.
94
NOT: Seçilebilir olması için ek kriterler gerektirir.
< PC bağlantısı >
USB bağlantı yöntemini seçin – İstediğiniz modu ayarlayın: Sadece şarj et, Medya
eşitleme (MTP), İnternet paylaşımı oluşturma, LG yazılımı veya Resim Gönder
(PTP).
Bağlanırken sor – Telefon bir bilgisayara bağlandığında USB bağlantı modunu sorar.
Yardım – USB bağlantı tipi için yardım.
PC Suite – PC'den Wi-Fi bağlantı isteği alır.
Yardım – LG yazılımına ilişkin yardım.
< Yazdırılıyor >
Belirli ekranların içeriğini (Chrome'da görüntülenen web sayfaları gibi) Android
cihazınızla aynı Wi-Fi ağına bağlı yazıcınıza yazdırmanızı sağlar.
< Telefon hakkında >
Yasal bilgileri görüntüler ve telefonunuzun durumunu ve yazılım sürümünü kontrol eder.
95
PC yazılımı (LG PC Suite)
"LG PC Suite" PC yazılımı, cihazınızı bir USB kablosu ve Wi-Fi kullanarak bir PC'ye
bağlamanıza yardımcı olan bir programdır. Bağlantı sağlandıktan sonra, cihazınızın
fonksiyonlarını PC'nizden kullanabilirsiniz.
“LG PC Suite” PC Yazılımınızla şunları yapabilirsiniz...
•• Medya içeriklerinizi (müzik, film, resim) PC'nizde yönetebilir ve oynatabilirsiniz.
•• Multimedya içeriklerini cihazınıza gönderebilirsiniz.
•• Cihazınızdaki ve PC'nizdeki verileri (takvimler, rehber, sık kullanılanlar) senkronize
edebilirsiniz.
•• Cihazınızdaki uygulamaları yedekleyebilirsiniz.
•• Cihazınızdaki yazılımları güncelleyebilirsiniz.
•• Cihaz verilerini yedekleyebilir ve eski haline getirebilirsiniz.
•• Cihazınızın multimedya içeriklerini PC'nizden oynatın.
•• Cihazınızda not oluşturabilir, notları düzeltebilir ve yedekleyebilirsiniz
NOT: "LG PC Suite" PC yazılımını nasıl kullanacağınızı öğrenmek için
uygulamadaki Yardım menüsünü kullanabilirsiniz.
"LG PC Suite" PC Yazılımını Yükleme
"LG PC Suite" PC Yazılımı LG'nin web sayfasından indirilebilir.
1 www.lg.com.
2 Destek > MOBİL DESTEK > LG Cep Telefonları ve ardından Modeli seçin
öğesine gidin veya
Destek > Mobil ve Modeli seçin öğesine gidin.
3 "LG PC Suite" PC yazılımını indirmek için KILAVUZLAR VE İNDİRME İŞLEMLERİ
bölümünden PC SENK. öğesine tıklayın ve indirmek için İNDİR öğesini seçin.
96
"LG PC Suite" PC yazılımına ilişkin Sistem Gereksinimleri
•• İS: Windows XP (Hizmet paketi 3) 32 bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
•• CPU: 1 GHz veya üstü işlemciler
•• Bellek: 512 MB veya üstü RAM'ler
•• Grafik kartı: 1024 x 768 çözünürlük, 32 bit renk veya üstü
•• HDD: 500 MB veya daha fazla boş sabit disk alanı (Depolanan verilerin hacmine bağlı
olarak daha fazla boş disk alanı gerekebilir.)
•• Gerekli yazılım: LG entegre sürücüleri, Windows Media Player 10 veya üstü
NOT: LG Entegre USB Sürücüsü
LG entegre USB sürücüsü bir LG cihazını PC'ye bağlamak için gerekir ve "LG
PC Suite" PC yazılımıyla birlikte otomatik olarak yüklenir.
Cihazınızı Bir PC ile Senkronize Etme
Cihazınızdaki ve PC'nizdeki veriler, size kolaylık olması açısından "LG PC Suite" PC
yazılımıyla kolayca senkronize edilebilir. Rehber, takvim ve sık kullanılanlar senkronize
edilebilir.
Prosedür şu şekildedir:
1 Cihazınızı PC'ye bağlayın. (Bir USB kablosu veya Wi-Fi bağlantısı kullanın.)
2 USB bağlantı tipi görüntülendiğinde LG yazılımı öğesini seçin.
3 Bağlantı kurulduktan sonra, programı çalıştırın ve ekranın sol tarafındaki
kategoriden cihaz bölümünü seçin.
4 Seçmek için Kişisel Bilgiler öğesine tıklayın.
5 Senkronize edilecek içeriklerin onay kutusunu işaretleyin ve Senk. düğmesine
tıklayın.
NOT: USB kablosunu kullanarak telefonunuzu PC'nizle eşleştirmek için
PC'nize LG PC Suite programını kurmanız gerekir. LG PC Suite programını
kurmak için lütfen önceki sayfalara bakın.
97
PC yazılımı (LG PC Suite)
Eski Cihazınızdaki Rehberi Yeni Cihazınıza Taşıma
1 Bir PC senkronizasyon programı kullanarak rehberinizi eski cihazınızdan CSV
dosyası halinde bilgisayarınıza taşıyın.
2 Öncelikle PC'ye "LG PC Suite" programını yükleyin. Programı çalıştırın ve Android
cep telefonunuzu USB kablosu kullanarak PC'ye bağlayın.
3 Üst menüde Cihaz > Import to device (Cihaza aktar) > Import contacts
(Rehberi içe aktar) öğesini seçin.
4 Dosya türünü ve içe aktarılacak dosyayı seçmek için bir açılı pencere görünür.
5 Açılır pencerede Bir dosya seç öğesine tıklayın; Windows Gezgini görünecektir.
6 Windows Gezgini'nde içe aktarılacak rehber dosyasını seçin ve Aç öğesine tıklayın.
7 Tamam'ı tıklayın.
8 Cihazınızdaki rehberle yeni rehber verilerini birbirlerine bağlayan bir Alan
haritalama açılır penceresi görünür.
9 PC'nizdeki rehberle cihazınızdaki rehberin verileri arasında bir çakışma varsa, LG
PC Suite'te gerekli seçimleri veya değişiklikleri yapın.
10 Tamam'ı tıklayın.
98
Telefon yazılımı güncelleme
Telefon yazılımı güncelleme
LG Mobile telefon yazılımını İnternetten güncelleme
Bu fonksiyonun kullanımı ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen http://www.lg.com/common/
index.jsp adresini ziyaret edip ülke ve dil seçiminizi yapın.
Bu özellik telefonunuzun yerleşik yazılımını herhangi bir servis merkezine gitmenize
gerek kalmadan İnternet'ten rahatça en yeni sürüme güncellemenizi sağlar. Bu
özellik yalnızca LG cihazınız için mevcut yerleşik yazılımın daha yeni bir sürümünü
hazırladığında kullanılabilir.
Cep telefonu yerleşik yazılım güncelleme işlemi kullanıcının güncelleme süreci boyunca
çok dikkatli olmasını gerektirdiği için ilerlemeden önce her adımda görüntülenen tüm
talimatları ve notları okuyup kontrol ettiğinizden emin olun. Yükseltme sırasında USB veri
kablosunun çıkartılmasının cep telefonunuzda ciddi hasarlar meydana getirebileceğini
unutmayın.
NOT: LG kendi takdirine bağlı olarak firmware güncellemeleri yalnızca belirli
modeller için hazırlama hakkını saklı tutar ve her telefon modeli için daha yeni
bir firmware sürümü bulunabileceğini garanti etmez.
Over-the-Air (OTA) aracılığıyla LG Cep Telefonu yazılımını güncelleme
Bu özellik, USB veri kablosuyla bağlamadan OTA aracılığıyla telefonunuzun yazılımını
daha yeni bir sürüme rahatça güncellemenizi sağlar. Bu özellik yalnızca LG cihazınız için
mevcut yerleşik yazılımın daha yeni bir sürümünü hazırladığında kullanılabilir.
İlk olarak, cep telefonunuzun yazılım sürümünü kontrol etmelisiniz: Ayarlar > Telefon
hakkında > Yazılım güncelleme > Güncelleme için şimdi kontrol et.
99
Telefon yazılımı güncelleme
NOT: Telefonunuzun yazılımını güncelleme işleminde Google hesap bilgileriniz
ve diğer hesaplara ait bilgiler, sistem/uygulama veri ve ayarlarınız, indirilen
uygulamalara ait tüm bilgiler ve DRM lisansınız dahil olmak üzere dahili telefon
belleğindeki tüm kişisel verileriniz kaybolabilir. LG, bu nedenle telefonunuzun
yazılımını güncellemeden önce kişisel verilerinizi yedeklemenizi önerir. LG,
kişisel verilerinizin kaybolmasından sorumlu tutulamaz.
NOT: Bu özellik şebeke hizmet sağlayıcınıza, bölgenize ve ülkenize bağlıdır.
100
Bu kullanıcı kılavuzu hakkında
Bu kullanıcı kılavuzu hakkında
•• Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Bu, telefonunuzu güvenli
ve doğru bir şekilde kullanmanızı sağlar.
•• Bu kılavuzda sağlanan resimlerin ve ekran görüntülerinin bazıları telefonunuzda farklı
görünebilir.
•• İçeriğiniz nihai üründen veya hizmet sağlayıcıları ya da operatörler tarafından sağlanan
yazılımdan farklı olabilir. Bu içerik önceden bildirilmeden değiştirilebilir. Bu kılavuzun
en son sürümü için lütfen www.lg.com adresinde bulunan LG web sitesini ziyaret edin.
•• Telefonunuzun uygulamaları ve fonksiyonları ülkeye, bölgeye veya donanım
özelliklerine bağlı olarak farklılık gösterebilir. LG, LG dışındaki sağlayıcıların geliştirdiği
uygulamaların kullanılmasından kaynaklanan performans sorunlarından sorumlu
tutulamaz.
•• LG, kayıt defteri ayarlarının düzenlenmesinden veya işletim sistemi yazılımının
değiştirilmesinden kaynaklanan performans veya uyumluluk sorunlarından sorumlu
tutulamaz. İşletim sisteminizi özelleştirme denemeleri cihazın veya uygulamalarının
tasarlandıkları şekilde çalışmamalarına yol açabilir.
•• Cihazınızla birlikte sağlanan yazılım, ses, duvar kağıdı, resimler ve diğer medya
sınırlı kullanım için lisanslanmıştır. Bu malzemeleri ticari veya diğer amaçlarla alır ve
kullanırsanız telif hakkı yasalarını ihlal ediyor olabilirsiniz. Kullanıcı olarak, medyanın
yasadışı kullanımı tamamıyla sizin sorumluluğunuzdadır.
•• Mesaj, yükleme ve indirme, otomatik senkronizasyon gibi veri servisleri veya
konum servislerinin kullanımı için ek ücretler uygulanabilir. Ek ücret ödememek
için gereksinimlerinize uygun bir veri planı seçin. Daha ayrıntılı bilgi için hizmet
sağlayıcınıza başvurun.
Ticari Markalar
•• LG ve LG logosu, LG Electronics'in tescilli ticari markalarıdır.
•• Diğer tüm ticari markalar ve telif hakları ilgili sahiplerinin malıdır.
101
Bu kullanıcı kılavuzu hakkında
DivX
DIVX VİDEO HAKKINDA: DivX®, Rovi Corporation'ın bağlı bir kuruluşu olan DivX,
LLC tarafından oluşturulmuş bir dijital video biçimidir. Bu, DivX video oynattığının
onaylanması için sıkı testlerden geçirilmiş, resmi DivX Certified® onaylı bir cihazdır.
Dosyalarınızı DivX videoya dönüştüren yazılım araçları ve daha fazla bilgi almak için
www.divx.com adresini ziyaret edin.
DIVX VIDEO-ON-DEMAND HAKKINDA: Bu DivX Certified® onaylı cihaz, satın alınan
DivX Video-on-Demand (VOD) filmleri oynatabilmek için kaydedilmelidir. Kayıt kodunuzu
almak için, cihaz ayar menünüzden DivX VOD bölümünü bulun. Kaydınızın nasıl
tamamlanacağı ile ilgili daha fazla bilgi için vod.divx.com adresine gidin.
Maksimum 640x480 DivX® video oynatmak için DivX Certified®, premium içerik
dahil.
DivX®, DivX Certified® ve ilişkili logolar, Rovi Corporation'ın veya bağlı
kuruluşlarının ticari markaları olup lisans altında kullanılır.
Dolby Digital Plus
Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir. Dolby, Dolby Digital Plus ve çift D
sembolü, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.
102
Aksesuarlar
Bu aksesuarlar telefonunuzla kullanılabilir. (Aşağıda tanımlanan öğeler isteğe bağlı
olabilir.)
Seyahat adaptörü
Stereo kulaklık
Hızlı Başlangıç
Kılavuzu
Veri kablosu
Pil
NOT:
• Daima orijinal LG aksesuarları kullanınız.
• Bunu yapmamak garantinizi geçersiz kılabilir.
• Aksesuarlar bölgelere göre farklılık gösterebilir.
103
Sorun Giderme
Bu bölüm, telefonunuzu kullanırken karşılaşabileceğiniz birtakım sorunları
listelemektedir. Bazı sorunlar hizmet sağlayıcınızı aramanızı gerektirir; ancak çoğunu
kendiniz düzeltmeniz kolay olacaktır.
Mesaj
SIM kart
hatası
Şebeke
bağlantısı
yok/
Şebeke
kesildi
Kodlar
eşleşmiyor
Muhtemel
nedenler
Telefonda SIM
kartı yok veya
yanlış takılmış.
SIM kartının doğru yerleştirildiğinden
emin olun.
Sinyal zayıf veya
operatör ağı
dışındasınız.
Pencereye veya açık bir alana doğru
gidin. Şebeke operatörü kapsama
haritasını kontrol edin.
Operatör yeni
servisler uyguladı.
SIM kartın 6-12 aydan daha eski
olup olmadığını kontrol edin. Eskiyse,
SIM kartınızı şebeke sağlayıcınızın en
yakın şubesinden değiştirin. Servis
sağlayıcınızla görüşün.
Güvenlik kodu
değiştirmek
için, yeni kodu
tekrar girerek
onaylamanız
gerekmektedir.
Girdiğiniz iki kod
birbirine uymuyor.
104
Muhtemel çözüm yolları
Eğer kodu unutursanız, servis
sağlayıcınızla temasa geçin.
Mesaj
Hiçbir
uygulama
ayarlanamıyor
Çağrı
hedefine
ulaşılamıyor
Telefon
açılamıyor
Muhtemel
nedenler
Muhtemel çözüm yolları
Servis Sağlayıcısı
tarafından
desteklenmiyor
veya kayıt
yaptırmak
gerekiyor.
Servis sağlayıcınızla görüşün.
Numara çevirme
hatası
Yeni şebeke tanınmıyor.
Yeni SIM kartı
takılı.
Yeni kısıtlamaları kontrol edin.
Peşin ödenen
masraf sınırına
ulaşıldı.
Servis sağlayıcısıyla görüşün veya limiti
PIN2 ile sıfırlayın.
Açma/Kapama
düğmesine çok
kısa basılmış.
Açma/Kapama düğmesini en az iki
saniye basılı tutun.
Pil dolu değil.
Pili şarj edin. Ekrandaki şarj
göstergesini kontrol edin.
105
Sorun Giderme
Mesaj
Muhtemel çözüm yolları
Pil dolu değil.
Pili şarj edin.
Dış ortam sıcaklığı
çok sıcak ya da
çok soğuk.
Telefonun normal sıcaklıkta şarj
olduğundan emin olun.
Bağlantı hatası
Şarj cihazını ve telefonla bağlantısını
kontrol edin.
Voltaj yok
Şarj cihazını farklı bir sokete takın.
Şarj cihazı hasarlı
Şarj cihazını değiştirin.
Yanlış şarj cihazı
Yalnızca orijinal LG aksesuarları
kullanın.
Rakama izin
verilmiyor
Sabit numara
çevirme
fonksiyonu etkin.
Ayarlar menüsünü kontrol ederek
fonksiyonu kapatın.
SMS ve
fotoğraf
almak /
göndermek
imkansız
Bellek dolu
Telefonunuzdaki mesajların bazılarını
silin.
Dosyalar
açılmıyor
Desteklenmeyen
dosya biçimi
Desteklenen dosya biçimlerini kontrol
edin.
Şarj hatası
106
Muhtemel
nedenler
Mesaj
Muhtemel
nedenler
Muhtemel çözüm yolları
Bir çağrı
geldiğinde
ekran
açılmıyor.
Yakınlık sensörü
sorunu
Bir koruma bandı veya kılıf
kullanıyorsanız bunun yakınlık
sensörünün çevresindeki alanı
kapatmadığından emin olun. Yakınlık
sensörünün etrafındaki alanın temiz
olduğundan emin olun.
Ses yok
Titreşim modu
Titreşim ya da sessiz modunda
olmadığınızdan emin olmak için ses
menüsü ayar durumunu kontrol edin.
Kapanıyor
veya
donuyor
Aralıklı yazılım
problemi
Web sitesi yoluyla bir yazılım
güncellemesi gerçekleştirmeye çalışın.
107
Teknik özellikler
İşlemci
1.0GHz Dual Core (MT6577)
Taşıyıcı
GSM (850/900/1800/1900) / UMTS (850/900/1900/2100)
Ekran
Kamera
108
5.5" qHD (960x540) IPS
8MP BSI main Camra, 1.3MP FF Front Camera
SSS
Kategori
Alt Kategori
Soru
BT
Bluetooth
Cihazlar
Bluetooth aracılığıyla
mevcut olan
fonksiyonlar nelerdir?
BT
Bluetooth
Kulaklık
Bluetooth kulaklığım
bağlıysa, 3,5 mm
kablolu kulaklığımdan
müziğimi dinleyebilir
miyim?
Veriler
Rehber
Yedekleme
Kişileri nasıl
yedekleyebilirim?
Cevap
Stereo/Mono kulaklık veya Araç
Kiti gibi Bluetooth ses cihazlarını
bağlayabilirsiniz. Ayrıca, FTP sunucusu
uyumlu bir cihaza bağlandığında
depolama medyasındaki içeriği de
paylaşabilirsiniz.
Bir Bluetooth kulaklığı bağlı olduğunda,
tüm sistem sesleri Bluetooth kulaklık
üzerinden çalınır.
Ardından kablolu bir kulaklığa
bağlandığınızda tüm sistem sesleri
kablolu kulaklık üzerinden çalınır.
Sonuç olarak, sesleri en son bağlanan
cihazdan dinleyebilirsiniz.
Rehber verileri telefonunuz ile Gmail™
arasında senkronize edilebilir.
Gmail ile tek yönlü
Veriler
senkronizasyon
Senkronizasyon
mümkün mü?
Yalnızca çift yönlü senkronizasyon
kullanılabilir.
Tüm e-posta
Veriler
klasörlerini senkronize
Senkronizasyon
etmek mümkün mü?
Gelen Kutusu otomatik olarak
senkronize edilir. Menü Tuşuna
dokunup Klasörler öğesini seçerek
bir klasör seçtiğinizde diğer klasörleri
görüntüleyebilirsiniz.
109
SSS
Kategori
Alt Kategori
Google™
Servisi
Gmail
Oturum
Açma
Google™
Servisi
Google
Hesabı
Soru
Gmail'e her erişmek
istediğimde Gmail'de
oturum açmak
zorunda mıyım?
Gmail'de oturum açtıktan sonra tekrar
oturum açmanıza gerek yoktur.
E-postaları filtrelemek
mümkün mü?
Hayır, telefon aracılığı ile e-posta
filtrelemesi desteklenmemektedir.
E-posta yazarken
Telefon
başka bir uygulamayı
Fonksiyonu
yürütmem halinde ne
E-posta
olur?
Bir MP3 dosyasını zil
Telefon
sesi olarak kullanmak
Fonksiyonu istediğimde bir dosya
boyutu sınırlaması var
Zil sesi
mıdır?
Telefonum, 24
Telefon
saatten daha eski
Fonksiyonu mesajların alındığı saati
Mesaj Saati göstermiyor. Bunu nasıl
değiştirebilirim?
Telefonuma başka bir
Telefon
gezinme uygulaması
Fonksiyonu
yüklemem mümkün
Gezinme
mü?
110
Cevap
E-postanız otomatik olarak taslak
halinde kaydedilecektir.
Dosya boyutu sınırlaması yoktur.
Yalnızca aynı gün aldığınız mesajların
saatlerini görebilirsiniz.
Android Market™ üzerinde mevcut
olan ve donanım ile uyumlu olan her
uygulama yüklenebilir ve de kullanılabilir.
Kategori
Alt Kategori
Telefon
Fonksiyonu
Senkronize
etme
Soru
Tüm e-posta
hesaplarımdan gelen
kişileri senkronize
etmem mümkün mü?
Cevap
Yalnızca Gmail ve MS Exchange
sunucusu (şirket e-posta sunucusu)
kişileri senkronize edilebilir.
Numaraya kaydedilmiş bir kişiyi W
& P fonksiyonlarıyla aktardıysanız,
bu özellikleri kullanamazsınız. Her bir
numarayı tekrar kaydetmeniz gerekir.
Bekleme ve Duraklama ile nasıl
Telefon
Bir kişiyi numaralarda
Fonksiyonu Bekleme ve Duraklama kaydedilir:
1. Ana ekrandan Telefon simgesine
Bekleme ve ile kaydetmem
dokunun.
Duraklama mümkün mü?
2. Numarayı çevirin, ardından Menu
Tuşuna
dokunun.
3. 2 saniyelik duraklama ekle veya
Bekleme ekle öğesine dokunun.
Telefonu, telefona erişilmeden veya
Telefon
Telefonun güvenlik
telefon kullanılmadan önce bir Kilit
Fonksiyonu
fonksiyonları nelerdir? Açma Düzeninin girilmesini gerektirecek
Güvenlik
şekilde ayarlayabilirsiniz.
111
SSS
Kategori
Alt Kategori
Soru
Cevap
1. Ana ekrandan Menü Tuşuna
dokunun.
2. Sistem ayarları > Ekran> Kilit
ekranı öğesine dokunun.
3. Ekran kilidini seçin > Düzen
öğesine dokunun. Bunu ilk kez
yaptığınızda, Kilit Açma Düzeni
oluşturma hakkında kısa bir
bilgilendirme görünür.
4. Düzeninizi bir kez çizerek ayarlayın,
Telefon
sonra onaylamak için yeniden çizin.
Fonksiyonu Nasıl Kilit Açma Düzeni Kilit düzenini kullanırken bazı önlemler
Kilit Açma oluşturabilirim?
alınmalıdır.
Düzeni
Ayarladığınız kilit açma düzenini
unutmamanız çok önemlidir. Beş
kez yanlış bir düzen kullanırsanız
telefonunuza erişemezsiniz. Kilit açma
düzeninizi, PIN'inizi ya da parolanızı
girmek için beş hakkınız vardır. 5
hakkınızı da kullandıysanız, 30 saniye
sonra yeniden deneyebilirsiniz. (Veya
önceden yedek PIN ayarladıysanız, kilit
açma düzeni için yedek PIN kodunu
kullanabilirsiniz.)
112
Kategori
Alt Kategori
Telefon
Fonksiyonu
Kilit Açma
Düzeni
Soru
Kilit açma düzenimi
unuttuysam
ve telefonda
Google hesabı
oluşturmadıysam ne
yapmalıyım?
Cevap
Düzeninizi unuttuysanız:
Telefonda Google hesabınızda oturum
açtıysanız ancak 5 kez yanlış düzen
girdiyseniz, düzeni unuttum düğmesine
dokunun. Bundan sonra, telefonunuzun
kilidini açmak için Google hesabınızda
oturum açmanız gerekir. Telefonda bir
Google hesabı oluşturmamışsanız ya
da unuttuysanız sert sıfırlama yapmanız
gerekir.
Dikkat: Fabrika ayarlarına sıfırlarsanız,
tüm kullanıcı uygulamaları ve kullanıcı
verileri silinecektir. Fabrika ayarlarına
sıfırlamadan önce önemli verilerinizi
yedeklemeyi lütfen unutmayın.
Telefon
Belleğimin dolduğunu
Fonksiyonu
bilecek miyim?
Bellek
Evet, bu konuda bir bildirim alacaksınız.
Telefon
Telefonumun dilini
Fonksiyonu değiştirmem mümkün
Dil Desteği mü?
Cihazın çok dilli özellikleri vardır.
Dili değiştirmek için:
1. Ana ekrandan Menü Tuşuna
ve Sistem ayarları > Genel öğesine
dokunun.
2. Önce Dil ve giriş öğesine dokunun
ardından dil bölümünden istediğiniz
dili seçin.
113
SSS
Kategori
Alt Kategori
Soru
Telefon
Fonksiyonu Nasıl VPN kurabilirim?
VPN
Ekranım 15 saniye
Telefon
sonra kapanıyor. Arka
Fonksiyonu
ışığın kapanmasına
Ekran zaman
ilişkin süreyi nasıl
aşımı
değiştirebilirim?
Hem Wi-Fi hem de
Telefon
mobil ağ mevcut
Fonksiyonu
olduğunda telefonum
Wi-Fi ve
hangi hizmeti
mobil ağ
kullanacak?
Telefon
Bir uygulamayı Ana
Fonksiyonu ekrandan kaldırmam
Ana ekran mümkün mü?
114
Cevap
VPN erişim yapılandırması şirkete göre
değişir. Telefonunuzdan VPN erişimini
yapılandırmak için şirketinizin ağ
yöneticisinden ayrıntıları almanız gerekir.
1. Ana ekrandan Menü Tuşuna
dokunun.
2. Sistem ayarları > Ekran öğesine
dokunun.
3. Ekran ayarları altında Ekran zaman
aşımı öğesine dokunun.
4. Tercih ettiğiniz ekran arka ışığı zaman
aşımı süresine dokunun.
Verileri kullanırken telefonunuzun
varsayılan ayarı Wi-Fi bağlantısıdır
(telefonunuzdaki Wi-Fi bağlantısı Açık
olarak ayarlıysa). Ancak, telefonunuz
birinden diğerine geçtiğinde bildirim
yapılmayacaktır.
Hangi veri bağlantısının kullanılmakta
olduğunu görmek için ekranınızın
üst kısmındaki mobil ağ veya Wi-Fi
simgesine bakın.
Evet. Ekranın üst orta bölümünde çöp
kutusu simgesi görüntülenene kadar
sadece simgeyi basılı tutun. Sonra,
parmağınızı kaldırmadan, simgeyi çöp
tenekesine sürükleyin.
Kategori
Alt Kategori
Telefon
Fonksiyonu
Uygulama
Telefon
Fonksiyonu
Şarj cihazı
Telefon
Fonksiyonu
Alarm
Telefon
Fonksiyonu
Alarm
Soru
Cevap
1. Ana ekrandan Menü Tuşuna
dokunun.
Bir uygulama yükledim
2.
Sistem ayarları > Genel >
ve bir sürü hataya
Cihaz'dan Uygulamalar >
sebep oldu. Nasıl
İNDİRİLEN öğesine dokunun.
kaldırabilirim?
3. Uygulamaya dokunun, ardından
Kaldır öğesine dokunun.
Gerekli USB
sürücüsünü
Evet, telefon gerekli sürücülerin
yüklemeden USB veri
yüklenip yüklenmemesinden bağımsız
kablosuyla telefonumu
olarak USB kablosuyla şarj edilir.
şarj etmem mümkün
mü?
Evet, Alarm ayarladığınızda bir
Müzik dosyasını Alarm sesi olarak
kullanabilirsiniz.
Alarmım olarak müzik 1. Yeni Alarm ekle
dosyalarını kullanabilir 2. Alarm ayarla ayar ekranından,
miyim?
Alarm sesi öğesine dokunun
ardından Müzik öğesini seçerek
istediğiniz Müzik dosyasına
dokunun.
Telefon kapalı
olduğunda alarmım
Hayır, bu desteklenmiyor.
çalacak mı, yoksa iptal
mi olacak?
115
SSS
Kategori
Alt Kategori
Soru
Zil sesi seviyesi
Telefon
Kapalı veya Titreşim
Fonksiyonu
durumundaysa,
Alarm
alarmımı duyar mıyım?
Kurtarma
Telefonun ayar
Çözümü
menüsüne
Sert Sıfırlama
erişemiyorsam, nasıl
(Fabrika
fabrika ayarlarına
Ayarlarına
sıfırlayabilirim?
Sıfırlama)
116
Cevap
Bu senaryolarda bile alarmınız sesli
olacak şekilde programlanmıştır.
Telefonunuz orijinal durumuna
dönmezse, sert sıfırlamayı (fabrika
ayarlarına sıfırlama) kullanarak
telefonunuzu başlatın.
ENGLISH
User Guide
•• Screen displays and illustrations may differ from
those you see on actual phone.
•• Some of the contents of this guide may not apply
to your phone, depending on the software and your
service provider. All information in this document is
subject to change without notice.
•• This handset is not suitable for people who have a
visual impairment due to the touch screen keyboard.
•• Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. All rights
reserved. LG and the LG logo are registered
trademarks of LG Group and its related entities. All
other trademarks are the property of their respective
owners.
•• Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™,
Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of
Google, Inc.
Table of contents
Guidelines for safe and efficient use........5
Important notice......................................14
Getting to know your phone....................20
Phone overview......................................20
Installing the SIM card and battery..........23
Charging your phone..............................26
Using the memory card..........................27
Locking and unlocking the screen...........29
KnockON..............................................29
Your Home screen....................................30
Touch Screen tips...................................30
Home screen..........................................31
Customizing the Home screen...............31
Returning to recently-used applications....32
Notifications...........................................32
Swipe down for notifications & settings....33
Quick Settings......................................33
Indicator icons on the Status Bar...........34
On-screen keyboard...............................36
Entering accented letters.......................36
Google account setup..............................37
Connecting to Networks and Devices.....38
Wi-Fi......................................................38
Connecting to Wi-Fi networks................38
Turning Wi-Fi on and connecting to a
Wi-Fi network.......................................38
Bluetooth................................................39
Sharing your phone's data connection....40
2
Wi-Fi Direct............................................42
SmartShare............................................42
Enjoying the content from Nearby
devices...................................................43
PC connections with a USB cable............43
Calls.........................................................45
Making a call..........................................45
Calling your contacts..............................45
Answering and rejecting a call................45
When the screen is locked....................45
When the screen is unlocked.................45
Adjusting the in-call volume....................46
Making a second call..............................46
Viewing your call logs.............................46
Call settings............................................47
Contacts...................................................48
Searching for a contact...........................48
Adding a new contact.............................48
Favorite contacts....................................48
Creating a group.....................................49
Messaging................................................50
Sending a message................................50
Threaded box ........................................51
Changing your message settings............51
E-mail.......................................................52
Managing an email account....................52
Working with account folders..................52
Composing and sending email................53
Camera.....................................................54
Getting to know the viewfinder...............54
Using the advanced settings...................55
Taking a quick photo .............................57
Once you've taken a photo.....................57
Viewing your saved photos.....................58
Video camera...........................................59
Getting to know the viewfinder...............59
Using the advanced settings...................60
Recording a quick video..........................61
After recording a video...........................61
Watching your saved videos...................62
Adjusting the volume when viewing a
video......................................................62
Function...................................................63
QuickMemo............................................63
Using the QuickMemo options...............64
Viewing the saved QuickMemo .............64
QSlide.....................................................65
QuickTranslator......................................66
QuickRemote..........................................67
LG SmartWorld.......................................68
How to Get to LG SmartWorld from
Your Phone...........................................68
Multimedia...............................................70
Gallery....................................................70
Viewing pictures...................................70
Playing videos......................................71
Editing photos......................................71
Deleting photos/videos..........................71
Setting as wallpaper.............................71
Videos....................................................72
Playing a video.....................................72
Music.....................................................73
Add music files to your phone................73
Transfer music using Media sync (MTP)....73
Playing a song......................................73
Utilities.....................................................76
Setting your alarm..................................76
Using your calculator..............................76
Adding an event to your calendar............76
Voice Recorder.......................................77
Recording a sound or voice...................77
Sending the voice recording..................77
FM Radio ...............................................77
Task Manager.........................................78
Tasks......................................................78
Polaris Viewer 4......................................78
LG Backup..............................................79
About backing up and restoring smart
phone data...........................................79
Backup your smart phone data..............80
Scheduling automatic backups..............80
Restoring smart phone data..................80
Google+.................................................81
Voice Search..........................................81
Downloads.............................................82
The Web...................................................83
Internet...................................................83
3
Table of contents
Using the Web toolbar...........................83
Viewing webpages................................83
Opening a page....................................84
Searching the web by voice...................84
Bookmarks...........................................84
History.................................................84
Using Popup Browser............................84
Chrome..................................................85
Viewing webpages................................85
Opening a page....................................85
Syncing with other devices....................85
Settings....................................................86
Access the Settings menu......................86
Networks................................................86
Sound.....................................................89
Display ..................................................89
General...................................................91
PC software (LG PC Suite).......................95
Phone software update...........................98
Phone software update...........................98
About this user guide............................100
About this user guide............................100
Trademarks..........................................100
DivX......................................................101
Dolby Digital Plus..................................101
Accessories............................................102
Troubleshooting.....................................103
4
Technical data........................................107
FAQ.........................................................108
Guidelines for safe and efficient use
Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous
or illegal.
Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log.
This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position
in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the
cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorized
LG Repair centre should you need to return your device for repair.
Exposure to radio frequency energy
Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.
This mobile phone model LG-D682TR has been designed to comply with applicable
safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on
scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all
persons, regardless of age and health.
•• The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the
Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised
methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used
frequency bands.
•• While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models,
they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
•• The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
•• The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.307 W/kg
(10g) and when worn on the body is 0.509 W/Kg (10g).
•• This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use
position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body.
When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not
contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body.
5
Guidelines for safe and efficient use
In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection
to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be
delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance
instructions are followed until the transmission is completed.
Product care and maintenance
WARNING
Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this
particular phone model. The use of any other types may invalidate any
approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.
•• Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair
work is required.
•• Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards
that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to
that of the parts being replaced.
•• Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
•• The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
•• Do not drop.
•• Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
•• Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations.
For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical
equipment.
•• Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an
electric shock and can seriously damage your phone.
•• Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot
and create a fire hazard.
•• Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene,
thinner or alcohol).
6
•• Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
•• The phone should be charged in a well ventilated area.
•• Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
•• Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the
information on the magnetic strips.
•• Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
•• Do not expose the phone to liquid or moisture.
•• Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
•• Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass.
Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the
warranty.
•• Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation.
Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may
result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone
during or immediately after operation.
•• If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt
to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven,
microwave or hair dryer.
•• The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your
phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under
your warranty.
Efficient phone operation
Electronics devices
All mobile phones may receive interference, which could affect performance.
•• Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting
permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast
pocket.
7
Guidelines for safe and efficient use
•• Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
•• Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
•• Use your phone in temperatures between 0ºC and 40ºC, if possible. Exposing your
phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or
even explosion.
Road safety
Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you
drive.
•• Do not use a hand-held phone while driving.
•• Give full attention to driving.
•• Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so
require.
•• RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos
and safety equipment.
•• When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or
portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury
due to improper performance.
•• If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is
at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular
importance when near roads.
Avoid damage to your hearing
To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume
levels for long periods.
Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of
time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your
8
ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.
•• When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking
near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.
NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can
cause hearing loss
Glass Parts
Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your
mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass
breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the
glass is replaced by an authorised service provider.
Blasting area
Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any
regulations or rules.
Potentially explosive atmospheres
•• Do not use your phone at a refueling point.
•• Do not use near fuel or chemicals.
•• Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same
compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.
In aircraft
Wireless devices can cause interference in aircraft.
•• Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
9
Guidelines for safe and efficient use
•• Do not use it on the ground without permission from the crew.
Children
Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts
which may cause a choking hazard if detached.
Emergency calls
Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should
never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service
provider.
Battery information and care
•• You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other
battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's
performance.
•• Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the
battery life.
•• Do not disassemble or short-circuit the battery.
•• Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery
pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
•• Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
•• Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as
in the bathroom.
•• Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery
performance.
•• There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
10
•• Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle
when possible. Do not dispose as household waste.
•• If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics
service point or dealer for assistance.
•• Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to
save unnecessary power consumption of the charger.
•• Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage
patterns, battery and environmental conditions.
•• Make sure that no sharp-edged items such as animal’s teeth or nails, come into
contact with the battery. This could cause a fire.
11
Guidelines for safe and efficient use
HOW TO UPDATE YOUR SMARTPHONE
Access to latest firmware releases, new software functions and
improvements.
• Update your smartphone without a PC. Select Update Center >
Software Update.
• Update your smartphone by connecting it to your PC. For more
information about using this function, please visit
http://www.lg.com/common/index.jsp select country and language.
DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, LG Electronics declares that this LG-D682TR product is in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of
Directive 1999/5/EC. A copy of the Declaration of Conformity can be found at
http://www.lg.com/global/declaration
Contact office for compliance of this product :
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
Notice: Open Source Software
To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other
open source licences, please visit http://opensource.lge.com/
All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download
with the source code.
12
Disposal of your old appliance
1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from
the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by
the government or the local authorities.
2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential
negative consequences for the environment and human health.
3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please
contact your city office, waste disposal service or the shop where you
purchased the product.
4 Complies with EEE regulations.
Disposal of waste batteries/accumulators
1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg),
cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery Contains more than 0.0005% of
mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the
municipal waste stream via designated collection facilities appointed by
the government or the local authorities.
3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent
potential negative consequences for the environment, animal and human
health.
4 For more detailed information about disposal of your old batteries/
accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the
shop where you purchased the product.
13
Important notice
Please read this before you start using your phone!
Please check to see whether any problems you encountered with your phone are
described in this section before taking the phone in for service or calling a service
representative.
1. Phone memory
When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone
cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some
data, such as applications or messages, to make more memory available.
To uninstall applications:
1 Touch > Apps tab > Settings > General > Apps.
2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to
uninstall.
3 Touch Uninstall.
2. Optimizing battery life
Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need
to having running constantly in the background. You can monitor how applications and
system resources consume battery power.
Extending your phone's battery life:
•• Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi,
Bluetooth or GPS, turn them off.
•• Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
•• Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
•• Some applications you have downloaded may reduce battery power.
14
To check the battery power level:
•• Touch > Apps tab > Settings > General > About phone > Battery.
The battery status (charging or discharging) and battery level (percentage charged) is
displayed at the top of the screen.
To monitor and control how battery power is being used:
•• Touch > Apps tab > Settings > General > About phone > Battery > Battery
use.
Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since
you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long
the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or
services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.
3. Before installing an open source application and OS
WARNING
If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer
it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer
be covered by the warranty.
WARNING
To protect your phone and personal data, only download applications from
trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed
applications on your phone, the phone may not work normally or a serious
error may occur. You must uninstall those applications and all associated data
and settings from the phone.
15
Important notice
4. Using an unlock pattern
Set an unlock pattern to secure your phone. Touch > Apps tab > Settings >
Display > Lock screen > Select screen lock > Pattern. This opens a screen that
will guide you through how to draw a screen unlock pattern. You have to create a
Backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock pattern.
Caution: Create a Google account before setting an unlock pattern and
remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.
WARNING
Precautions to take when using pattern lock.
It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be
able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5
opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used
all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.
When you can’t recall your unlock Pattern, PIN or Password:
< If you have forgotten your pattern >
If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct
pattern 5 times, touch the Forgot pattern? button at the bottom of the screen. You are
then required to log in with your Google Account or you have to enter the Backup PIN
which you entered when creating your Pattern Lock.
If you have not created a Google account on the phone or you forgot Backup PIN, you
have to perform a hard reset.
< If you have forgotten your PIN or Password >
If you forget your PIN or Password, you will need to perform a hard reset.
Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will be
deleted.
NOTE: If you have not logged into your Google Account and have forgotten
your Unlock Pattern, you will need to enter your Backup PIN.
16
5. Using the Hard Reset (Factory Reset)
If your phone does not restore to its original condition, use a Hard Reset (Factory Reset)
to initialize it.
1 Power off your Phone.
2 Press and hold the Power/Lock key + Volume Down key.
3 Release the keys when the LG logo is displayed ,then press and hold the Power/
Lock key + Volume Down key again.
4 Release all keys when the FACTORY HARD RESET screen is displayed.
5 The phone will allow you to select the factory reset function in the Android system
recovery utility.
6 Press the Power/Lock key and your phone will be restored to its factory settings.
To cancel, press any other key.
WARNING
If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM
licenses will be deleted. Please remember to backup any important data
before performing a Hard Reset.
Factory data reset - Erases all data on the phone, except as follows. In the event of
device failure or error, your device may record in an error log information about the
device’s status at the time of the error event. The information recorded in the error log
may include data about application names and usage, cell phone location and number,
GPS status, memory usage and other non-personal device status information. This
information is stored on your phone, and can only be accessed by LG if the phone is
physically returned to LG for repair and service. The error log information is used by LG
only to diagnose, repair, and improve LG’s products and services.
17
Important notice
6. Opening and switching applications
Multi-tasking is easy with Android because you can keep more than one application
running at the same time. There is no need to quit an application before opening
another one. Use and switch between several open applications. Android manages each
application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't
consume resources unnecessarily.
To stop applications:
1 Touch > Apps tab > Settings > General > Apps > RUNNING.
2 Scroll and touch the desired application and touch Stop to stop it.
NOTE: For multitasking, Touch and hold Home key
to move to another
app while using an app. This does not stop the previous app running in the
background on the device. Make sure to touch the Back key
to exit an app
after using it.
7. Transferring music, photos and videos using Media
sync (MTP)
1 Touch > Apps tab > Settings > General > Storage from the DEVICE to check
out the storage media.
2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
3 A USB connection type list will appear on your phone screen, Select the Media
sync (MTP) option.
4 Open the memory folder on your PC. You can view the mass storage content on
your PC and transfer the files.
18
8. Hold your phone upright
Hold your cell phone vertically, as you would a regular phone. Your phone has an
internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this
may affect performance.
When making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of
the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.
9. When the screen freezes
If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:
Press and hold the Power/Lock key for 10 seconds to turn your phone off. If it still
does not work, please contact the service center.
19
Getting to know your phone
Phone overview
Earpiece
Proximity Sensor
Front Camera Lens
Power/Lock Key
•• Switch your phone on/off by pressing and holding this
key.
•• Short press to lock/unlock the screen.
Touch screen
Back Key
•• Return to the previous screen. Exit an app after using it.
Home Key
•• Return to the Home screen from any screen.
Menu Key
•• Check what options are available.
NOTE: Proximity sensor
When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns
the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is
near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally
activating the touch screen during calls.
20
WARNING
Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD
and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with
protective film. This could cause the sensor to malfunction.
WARNING
While in the speaker phone mode(Handsfree mode) the speaker sound might
be high, and so to avoid damage to your hearing, do not close the handset to
your ear while using speaker phone mode.
Volume keys
•• On the Home screen: Controls
ringer volume
•• During a call: Control your
earpiece volume
•• When playing a track: Controls
volume continuously
QuickButton
Power/Lock Key
Earphone Jack
IR LED
Microphone
Rubberdium™
Pen
Speaker
Charger/USB
port
Microphone
21
Getting to know your phone
Back Cover
Camera lens
Flash
microSD Card Slot
SIM card slot
22
Battery
Installing the SIM card and battery
Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the
SIM card and battery:
1 To remove the back cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand,
lift off the back cover as shown in figure.
23
Getting to know your phone
2 Slide the SIM Card into the slot as shown in the figure. Make sure the gold contact
area on the SIM card is facing downwards.
3 Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the
battery and pressing it down until it clicks into place .
24
4 Align the battery cover over the battery compartment
clicks into place .
and press it down until it
25
Getting to know your phone
Charging your phone
Charge the battery before using it for the first time. Use the charger to charge the
battery. A computer can be also used to charge the device by connecting them via the
USB cable.
WARNING
Use only LG-approved chargers, batteries, and cables. When using
unapproved chargers or cables, it may cause battery charging delay or
pop up the message regarding slow charging. Or, unapproved chargers or
cables can cause the battery to explode or damage the device, which are not
covered by the warranty.
The charger connector is at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into
an electrical outlet.
NOTE:
The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.
Do not open the battery cover while your phone is charging.
26
Using the memory card
Your phone supports the use of microSDTM or microSDHCTM memory cards of up to 32
GB capacity. These memory cards are specifically designed for mobile phones and other
ultra-small devices and are ideal for storing media-rich files such as music, programs,
videos, and photographs for use with your phone.
To insert a memory card:
Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area of Memory card
is facing downwards.
To safely remove the memory card:
Touch > Apps tab > Settings > General > Storage > Unmount SD card.
NOTE:
Use only compatible memory cards with your phone. Using incompatible
memory cards may damage the card and data stored on the card, as well as
the phone.
As the device uses FAT32, the maximum size for any given file is 4 GB.
27
Getting to know your phone
WARNING
Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Doing so
may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on
the memory card may become corrupt.
To format the memory card:
Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you
can use it.
NOTE: All files on your memory card are deleted when it is formatted.
1 Touch to open the application list.
2 Scroll and touch Settings > Storage from the DEVICE tab.
3 Touch Unmount SD card.
4 Touch Erase SD card > Erase SD card > Erase everything.
5 If you have set a pattern lock, input the pattern lock then select Erase everything.
NOTE: If there is content on your memory card, the folder structure may be
different after formatting, as all the files will have been deleted.
28
Locking and unlocking the screen
If you do not use the phone for a while, the screen will be automatically turned off and
locked. This helps to prevent accidental touches and saves battery power.
When you are not using the phone, press the Power/Lock key to lock your phone.
If there are any programs running when you lock your screen, they may be still running
in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode
to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications).
To wake up your phone, press the Power/Lock key . The Lock screen will appear.
Touch and slide the Lock screen in any direction to unlock your Home screen. The last
screen you viewed will open.
KnockON
You can Turn on/off the screen by just double-tap.
To activate KnockON feature
1 From the Home screen, touch Apps > Settings > Display > KnockON.
2 Place a checkmark on Screen on/off.
Double-tap the center screen quickly to turn it on. Screen will be turned off when you
double-tap the status bar in any screen (except on the camera viewfinder) or empty
area on the LG Home screen and Lock screen.
NOTE:
·When turning the screen on, make sure you do not cover the proximity sensor.
Doing so will turn the screen off immediately after turning it on in order to
prevent abnormal turning on in your pocket or bag.
·The screen turns on when you hold a smartphone and double-tap in the center
of the screen, but this method may cause discomfort depending on how you
use. In this case, please use the power button to turn on the screen.
29
Your Home screen
Touch Screen tips
Here are some tips on how to navigate on your phone.
Tap or touch – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the
on-screen keyboard.
Touch and hold – Touch and hold an item on the screen by touching it and not lifting
your finger until an action occurs. For example, to open a contact's available options,
touch and hold the contact in the Contacts list until the context menu opens.
Drag – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move
your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the
Home screen to reposition them.
Swipe or slide – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the
screen, without pausing when you first touch it (so you don’t drag an item instead). For
example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or browse through
the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).
Double-tap – Double-tap to zoom on a webpage or a map. For example, quickly
double-tap a section of a webpage to adjust that section to fit the width of the screen.
You can also double-tap to zoom in and out while viewing the picture.
Pinch-to-Zoom – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion
to zoom in or out when using the browser or Maps, or when browsing pictures.
Rotate the screen – From many applications and menus, the orientation of the screen
adjusts to the device's physical orientation.
NOTE:
To select an item, touch the center of the icon.
Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light,
yet firm touch.
Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to
touch any other keys.
30
Home screen
Simply swipe your finger to the left or right to view the panels. You can customize each
panel with apps, downloads, widgets and wallpapers.
NOTE: Some screen images may be different depending on your phone
provider.
On your Home screen, you can view menu icons at the bottom of the screen. Menu
icons provide easy, one-touch access to the functions you use the most.
Touch the Phone icon to bring up the touch screen dialpad to make a call.
Touch the Contacts icon to open your contacts.
Touch the Internet icon to browse the Internet.
Touch the Messaging icon to access the messaging menu. This is where you can
create a new message.
Touch the Apps icon at the bottom of the screen. This displays all of your installed
applications. To open any application, simply touch the icon in the applications list.
Customizing the Home screen
You can customize your Home screen by adding apps, downloads, widgets or changing
wallpapers. For more convenience using your phone, add your favorite apps and
widgets to the Home screen.
To add items on your Home screen:
1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
2 In the Add Mode menu, select the item you wish to add. You will then see this
added item on the Home screen.
3 Drag it to the desired location and lift your finger.
To remove an item from the Home screen:
•• Home screen > touch and hold the icon you want to remove > drag it to
31
Your Home screen
TIP! To add an application icon to the Home screen from the Apps menu,
touch and hold the application you want to add.
TIP! Using folders
You can combine several app icons in a folder. Drop one app icon over
another one on a Home screen, and the two icons will be combined.
Returning to recently-used applications
1 Touch and hold the Home key
. The screen displays a pop-up containing
the icons of applications you used recently.
2 Touch an icon to open the application. Or touch the Back key
to return to your
previous screen.
Notifications
Notifications alert you to the arrival of new messages, calendar events, and alarms, as
well as to ongoing events, such as video downloads.
From the notifications panel, you can view your phone’s current status and pending
notifications.
When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending
notifications appear on the left, and system icons showing things like Wi-Fi or bat­tery
strength on the right.
NOTE: The available options may vary depending on the region or service
provider.
32
Pending
notifications
Bluetooth, Wi-Fi &
battery status
Swipe down for notifications & settings
Swipe down from the status bar to open the notifications panel. To close the
notifications panel, swipe up the bar that is at the bottom of the screen.
Quick Settings
Use Quick Settings to easily toggle function settings like Wi-Fi, manage Screen timeout
and more. For Quick Settings, swipe down from the status bar to open the notifications
panel and swipe or touch for your desired setting.
To rearrange Quick Setting items on the notification panel
Touch . You can then check and rearrange items on the notification panel.
33
Your Home screen
NOTE: When long pressing icon at the top of the screen, will go to Settings
directly.
Indicator icons on the Status Bar
Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls,
new messages, calendar events, device status and more.
The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the
device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.
Icon
34
Description
Icon
Description
No SIM card
Vibrate mode
No signal
Battery fully charged
Airplane mode
Battery is charging
Connected to a Wi-Fi network
Downloading data
Wired headset
Uploading data
Call in progress
GPS is acquiring
Call hold
Receiving location data from
GPS
Speakerphone
Data is syncing
Missed call
New Gmail
Icon
Description
Icon
Description
Bluetooth is on
Song is playing
System warning
Phone is connected to PC via
USB cable or USB tethering
is active
Alarm is set
Portable Wi-Fi hotspot is
active
New voicemail
Both USB tethering and
portable hotspot are active
Ringer is silenced
VPN is ON
Wireless storage is on
Quiet mode is activated
Power saver is on
Direct/Android Beam is on
New message
DLNA music playing
New Hangouts message
Content sharing is on
NOTE: The icons location in the status bar may differ according to the
function or service.
35
Your Home screen
On-screen keyboard
You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears
automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the
keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.
Using the keypad & entering text
Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.
Tap to switch between alphabets and symbols keyboard.
Touch and hold this icon, to select voice input or Handwriting or select Keyboard
settings.
Tap to enter a space.
Tap to create a new line.
Tap to delete the previous character.
Entering accented letters
When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special
French or Spanish characters (e.g. "á").
For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows
bigger and displays characters from different languages.
Then select the special character you want.
36
Google account setup
When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to
sign into your Google Account and select how you want to use certain Google services.
To set up your Google account:
•• Sign into a Google Account from the prompted set-up screen.
OR
•• Touch > Apps tab > select a Google application, such as Gmail > select New to
create a new account.
If you have a Google account, touch Existing, enter your email address and password,
then touch .
Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically
synchronizes with your Google account on the Web.
Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these
applications and services on the Web are synchronized with your phone. (This will
depend on your synchronization settings.)
After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your
phone.
37
Connecting to Networks and Devices
Wi-Fi
With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless
access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.
Connecting to Wi-Fi networks
To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or ‘hotspot’.
Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden
or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them.
Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.
NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to OFF, additional
charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.
Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network
1 Touch > Apps tab > Settings > Networks > Wi-Fi from the WIRELESS
NETWORKS tab.
2 Set Wi-Fi to ON to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
3 Tap the Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
•• Secured networks are indicated by a lock icon.
4 Touch a network to connect to it.
•• If the network is secured, you are prompted to enter a password or other
credentials. (Ask your network administrator for details)
5 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.
38
Bluetooth
You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, but not
from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.
NOTE:
LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or
received via the Bluetooth wireless feature.
Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted
and properly secured. If there are obstacles between the devices, the
operating distance may be reduced.
Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth
SIG, may be incompatible with your device.
Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device
You must pair your device with another device before you connect to it.
1 Touch > Apps tab > Settings > Networks > set Bluetooth to ON from the
WIRELESS NETWORKS tab.
2 Tap the Bluetooth menu again. You will see the option to make your phone visible
and option to search devices. Now tap Search for devices to view the devices in
the Bluetooth Range.
3 Choose the device you want to pair with from the list.
Once the paring is successful, your device will connect to the other device.
NOTE: Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a
fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you will be
asked to enter it.
39
Connecting to Networks and Devices
Send data using the Bluetooth wireless feature
1 Select a file or item, such as a contact, calendar event or media file, from an
appropriate application or from Downloads.
2 Select the option for sending data via Bluetooth.
NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.
3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.
Receive data using the Bluetooth wireless feature
1 Touch > Apps tab > Settings > Networks > set Bluetooth to ON and touch
to be visible on other devices.
NOTE: To select the length of time that your device will be visible, touch
> Visibility timeout.
2 Select Accept to confirm that you are willing to receive data from the device.
Sharing your phone's data connection
USB tethering and Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless
connections available. You can share your phone's mobile data connection with a
single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data
connection with more than one device at a time by turning your phone into a Wi-Fi
hotspot.
When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and
as an ongoing notification in the notifications drawer.
For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported
operating systems and other details, visit http://www.android.com/tether.
40
To change Wi-Fi hotspot settings
1 Touch > Apps tab > Settings > Networks > Tethering & networks from the
CONNECTIVITIY tab > Wi-Fi hotspot > choose options that you want to adjust.
TIP! If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some
flavours of Linux (such as Ubuntu), you will not usually need to prepare your
computer for tethering. But, if you are running an earlier version of Windows
or another operating system, you may need to prepare your computer to
establish a network connection via USB. For the most current information
about which operating systems support USB tethering and how to configure
them, visit http://www.android.com/tether.
To rename or secure your hotspot
You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its
Wi-Fi network.
1 On the Home screen, touch > Apps tab > Settings > Networks > Tethering
& networks > Wi-Fi hotspot.
2 Touch Tethering & networks from the CONNECTIVITY tab and select Wi-Fi
hotspot.
3 Ensure that Wi-Fi hotspot is on.
4 Touch Set up Wi-Fi hotspot.
•• The Set up Wi-Fi hotspot dialogue box will open.
•• You can change the Network SSID (name) that other computers see when
scanning for Wi-Fi networks.
•• You can also touch the Security menu to configure the network with Wi-Fi
Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).
•• If you touch the WPA2 PSK security option, a password field is added to the Set
up Wi-Fi hotspot dialogue box. If you enter a password, you will need to enter
that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other
device. You can set Open in the Security menu to remove security from your Wi-Fi
network.
41
Connecting to Networks and Devices
5 Touch Save.
ATTENTION! If you set the security option as Open, you cannot prevent
unauthorised usage of online services by other people and additional charges
may be incurred. To avoid unauthorized usage, you are advised to keep the
security option active.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct supports a direct connection between Wi-Fi enabled devices without an
access point. Due to the high battery usage of Wi-Fi direct, it is recommended that you
plug your phone into a power outlet while using the Wi-Fi Direct feature.
To turn on Wi-Fi Direct:
1 Tap the Menu Key
> System settings > Wi-Fi.
2 Tap the Menu Key
> Wi-Fi Direct.
3 Select a device to connect with from the scanned device list.
SmartShare
You can use the SmartShare feature easily in the Gallery, Music, Video apps, etc.
Enjoying the content via a variety of devices
You can share your phone's content with a variety devices. Tap
content in the Gallery, Music, Videos, POLARIS Viewer 4.
to share the
Playing/Sending
Play: You can play the content via a TV, a Bluetooth speaker or etc.
Beam: You can send the content to the device of Bluetooth and SmartShare Beam
supported.
•• SmartShare Beam: Transferring the content feature fast via Wi-Fi Direct.
42
< Play >
< Beam >
Enjoying the content from Nearby devices
You can enjoy the content from nearby devices (i.e. PC, NAS, Mobile) in the
Gallery, Music, Videos app.
Connecting devices
Connect your device and other DLNA-supported devices in the same Wi-Fi network.
Searching other devices
1 Tap Nearby devices, then you can see the DLNA-supported devices.
2 Connect to the device to view the content.
PC connections with a USB cable
Learn to connect your device to a PC with a USB cable in USB connection modes.
Transferring music, photos and videos using the USB mass storage mode
1 Connect your phone to a PC using a USB cable.
2 If you haven't installed the LG Android Platform Driver on your PC, you will need
to manually change the settings. Choose System settings > General > PC
connection > USB Connection method, then select Media sync (MTP).
3 You can now view the mass storage content on your PC and transfer the files.
43
Connecting to Networks and Devices
Synchronize with Windows Media Player
Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.
1 Use the USB cable to connect the phone to a PC on which Windows Media Player
has been installed.
2 Select the Media sync (MTP) option. When connected, a pop-up window will
appear on the PC.
3 Open Windows Media Player to synchronize music files.
4 Edit or enter your device’s name in the pop-up window (if necessary).
5 Select and drag the music files you want to the sync list.
6 Start synchronization.
•• The following requirements must be satisfied to synchronize with Windows Media
Player.
Items
Requirement
OS
Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher
Window Media Player version Windows Media Player 10 or higher
•• If the Windows Media Player version is lower than 10, install version 10 or higher.
44
Calls
Making a call
1 Touch to open the keypad.
2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, touch the
3 Touch
to make a call.
4 To end a call, touch the End icon .
TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold
.
.
Calling your contacts
1 Touch to open your contacts.
2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want
to call by touching Search contacts.
3 In the list, touch you want to call.
Answering and rejecting a call
When the screen is locked
•• Swipe
•• Swipe
in any direction to answer the incoming call.
in any direction to decline an incoming call.
When the screen is unlocked
•• Tap
•• Tap
to answer the incoming call.
to decline the incoming call.
TIP! Decline with message
You can send a message quickly using this function. This is useful if you need
to reject a call with message during a meeting.
45
Calls
Adjusting the in-call volume
To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the lefthand side of the phone.
Making a second call
1 During your first call, touch Menu key
> Add call and dial the number. You
can also go to the recently dialled numbers list by touching
or can search
contacts by touching
and selecting the contact you want to call.
2 Touch to make the call.
3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on
hold.
4 Touch the displayed number to toggle between calls. Or touch Merge calls to
start a conference call.
5 To end active calls, touch End or touch the Home key and slide the notification bar
down and select the End call icon .
NOTE: You are charged for each call you make.
Viewing your call logs
On the Home screen, touch and choose the Call logs tab
View a complete list of all dialled, received and missed calls.
.
TIP!
Touch any call log entry to view the date, time and duration of the call.
Touch the Menu key
, then touch Delete all to delete all the recorded
items.
46
Call settings
You can configure phone call settings such as call forwarding, as well as other special
features offered by your carrier.
1 On the Home screen, touch .
2 Touch
.
3 Tap Call settings and choose the options that you wish to adjust.
47
Contacts
Add contacts to your phone and synchronize them with the contacts in your Google
account or other accounts that support contact syncing.
Searching for a contact
On the Home screen
1 Touch to open your contacts.
2 Touch Search contacts and enter the contact name using the keyboard.
Adding a new contact
1 Touch , enter the new contact's number, then touch the Menu key
.
Touch Add to Contacts > Select New contact/Update contact.
2 If you want to add a picture to the new contact, touch the image area.
Choose from Take photo or Select from Gallery.
3 Select the contact type by touching .
4 Touch a category of contact information and enter the details about your contact.
5 Touch Save.
Favorite contacts
You can classify frequently called contacts as favorites.
Adding a contact to your favorites
1 Touch to open your contacts.
2 Touch a contact to view its details.
3 Touch the star to the right corner of the contact's name. The star will turn yellow
color.
48
Removing a contact from your favorites list
1 Touch to open your contacts.
2 Touch the tab, and choose a contact to view its details.
3 Touch the yellow color star at the right corner of the contact's name. The star turns
grey color and the contact is removed from your favorites.
Creating a group
1 Touch to open your contacts.
2 Touch Groups and touch the Menu key
. Select New group.
3 Enter a name for the new group. You can also set a ringtone for the newly created
group.
4 Touch Save to save the group.
NOTE: If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be
lost. They will remain in your contacts.
49
Messaging
Your phone combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.
Sending a message
1 Touch on the Home screen and touch to open a blank message.
2 Enter a contact name or contact number in the To field. As you enter the contact
name, matching contacts will appear. You can touch a suggested recipient. You can
add more than one contact.
NOTE: You will be charged for a text message for every person you send the
message to.
3 Touch the Enter message field and begin composing your message.
4 Touch
to open the Options menu. Choose from Quick message, Insert
smiley, Schedule sending, Add subject and Discard.
TIP! You can touch the
message.
icon to attach the file you want to share with your
5 Touch Send to send your message.
6 Responses will appear on the screen. As you view and send additional messages, a
message thread is created.
WARNING:
The 160-character limit may vary from country to country, depending on the
language and how the SMS is coded.
If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is
automatically converted into an MMS message and you are charged
accordingly.
50
Threaded box
Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological
order so that you can conveniently see an overview of your conversation.
Changing your message settings
Your phone message settings are pre-defined, so you can send messages immediately.
You can change the settings according to your preferences.
•• Touch the Messaging icon on the Home screen, touch
and then tap Settings.
51
E-mail
You can use the Email application to read emails from services like Gmail. The Email
application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange.
Your service provider or system administrator can provide you with the account settings
you need.
Managing an email account
The first time you open the E-mail application, a set-up wizard opens to help you to set
up an email account.
After the initial set-up, Email displays the contents of your inbox.
To add another email account:
•• Touch > Apps tab > E-mail > tap
> Settings > .
To change an email accounts or folders:
•• Touch > Apps tab > E-mail > action bar
.
To delete an email account:
•• Touch > Apps tab > E-mail > tap
> Settings > tap
> Remove
account > Select the account to delete > Remove > select Yes.
Working with account folders
Touch > Apps tab > E-mail, touch
and select Folders.
Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features
supported by your account's service provider, you may have additional folders.
52
Composing and sending email
To compose and send a message
1 While in the E-mail application, touch the .
2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching
addresses will be proposed from your Contacts. Separate multiple addresses using
semicolons.
3 Touch the
to add a Cc/Bcc and touch
to attach files, if required.
4 Enter the text of the message.
5 Touch .
TIP! When a new email arrives in your Inbox, you will be notified by a sound
or vibration.
53
Camera
To open the Camera application, tap Camera
on the Home screen.
Getting to know the viewfinder
F lash – Choose from Off , On , Auto .
Swap camera – Switch between the rear–facing camera lens and the front–facing
camera lens.
Shot mode – Choose from Normal, Panorama, Continuous shot, Beauty shot,
Sports or Night.
Settings – Touch this icon to open the settings menu.
Mode switch – Touch and slide down this icon to switch to video mode.
Taking a photo
G
allery – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access
your gallery and view saved photos while in camera mode.
NOTE: Please ensure the camera lens is clean before taking pictures.
54
Using the advanced settings
In the viewfinder, tap to open the advanced options. You can change the camera
settings by scrolling through the list. After selecting the option, tap the Back key.
Allows you to take a picture by voice.
Defines and controls the amount of sunlight entering the lens.
Slide the brightness indicator along the bar towards “-” for a lower brightness
video or towards “+” for a higher brightness video.
Tap to set the size (in pixels) of the picture you take. Select a pixel value from
the following options: 8M (3264x2448), W6M (3264x1836),
5M (2592x1944), 1M (1280x960).
Control the camera's sensitivity to light. Choose from Auto, 100, 200 and
400.
The white balance ensures any the white areas in your picture are realistic.
To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need
to determine the light conditions. Choose from Auto, Incandescent, Sunny,
Fluorescent, and Cloudy.
Allows you to set a color effect for the photo. Choose from None, Mono,
Sepia, and Negative.
The self-timer allows you to set a delay after the shutter is pressed.
Select Off, 3 sec, 5 sec, or 10 sec. This is ideal if you want to be included
in a photo.
55
Camera
Activate to use your phone’s location-based services. Take pictures wherever
you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a
blog that supports geotagging, you can see the pictures displayed on a map.
NOTE: This function uses wireless networks. You need to activate
Google’s location service. From the Home screen, tap the Menu
Key
> System settings > General > Location > Mode >
High accuracy(GPS and networks).
Adjust the sound the shutter makes when taking a picture.
Set how to use the Volume Keys. Choose from Capture or Zoom.
Select storage to save photos.
Touch this whenever you want to know how a function works. This icon will
provide you with a quick guide.
Restore all camera default settings.
TIP!
When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as
white balance, color effect, timer. Check these before you take your next
photo.
The setting menu is superimposed over the viewfinder, so when you change
photo color or quality elements, you will see a preview of the changed image
behind the Settings menu.
56
Taking a quick photo
1 Open the Camera application.
2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject you want to
photograph.
3 A focus box will appear in the center of the viewfinder screen. You can also tap
anywhere on the screen to focus on that spot.
4 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
to capture the photo.
5 Touch
Once you've taken a photo
Touch
to view the last photo you took.
Touch to share your photo using the SmartShare function.
Touch to take another photo immediately.
Touch to send your photo to others or share it via social network services.
Touch to delete the photo.
TIP! If you have an SNS account and set it up on your phone, you can share
your photo with your SNS community.
NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded
while roaming.
57
Camera
Touch the Menu key
to open all advanced options.
Set image as – Touch to use the photo as a Contact photo, Home screen Wallpaper,
Lock screen wallpaper or Wallpaper.
Move – Touch to move the photo to another place.
Copy – Touch to copy the selected photo and save it to another album.
Copy to Clip Tray – Tap to copy the photo and store in the Clip Tray.
Rename – Touch to edit the name of the selected photo.
Rotate left/right – To rotate left or right.
Crop – Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area to be
cropped.
Edit – View and edit the photo.
Slideshow – Automatically shows you the images in the current folder one after the
other.
Add location – Camera setup is set to off, the Geotagging, picture location information
is missing, the location information may be added.
Remove location – Camera setup is set to on Geotagging, photographs of the location
information, the location information can be deleted.
Show on map – Camera setup is set to on Geotagging, picture position information,
the corresponding location on the map can be viewed.
Details – Find out more information about the content.
Viewing your saved photos
You can access your saved photos when in camera mode. Just tap the Gallery icon
and your Gallery will be displayed.
•• To view more photos, scroll left or right.
•• To zoom in or out, double-tap the screen or place two fingers and spread them apart
(move your fingers closer together to zoom out).
58
Video camera
Getting to know the viewfinder
F lash – Choose from Off , On , Auto .
S wap camera – Switch between the rear–facing camera lens and the front-facing
camera lens.
S ettings – Touch this icon to open the settings menu.
C amera mode – Touch and slide up this icon to switch to camera mode.
Start recording
Gallery – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your
gallery and view your saved videos while in video mode.
TIP!
When recording a video, place two fingers on the screen and pinch to use the
Zoom function.
59
Video camera
Using the advanced settings
Using the viewfinder, touch
to open all the advanced options.
Allows you to change the video resolution to HD (1280x720),
QVGA (320x240) and QCIF (176x144).
Defines and controls the amount of sunlight entering the lens.
Slide the brightness indicator along the bar towards “-” for a lower brightness
video or towards “+” for a higher brightness video.
The white balance ensures any the white areas in your video are realistic.
To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need
to determine the light conditions. Choose from Auto, Incandescent, Sunny,
Fluorescent, and Cloudy.
Allows you to set a color effect for the photo. Choose from None, Mono,
Sepia, and Negative.
Activate to use your phone’s location-based services. Take videos wherever
you are and tag them with the location. If you upload tagged videos to a blog
that supports geotagging, you can see the videos displayed on a map.
Set how to use the Volume Keys. Choose from Record or Zoom.
Select storage to save videos.
Touch this if you want to know how this function works. This icon will provide
you with a quick guide.
Restore all video camera default settings.
60
Recording a quick video
1 Open the Camera application and touch the Video mode button.
2 The video camera viewfinder appears on the screen.
3 Holding the phone, point the lens towards the subject you wish to capture in your
video.
4 Touch
once to start recording.
5 A red light will appear at the top left corner of the viewfinder with a timer showing
the length of the video.
6 Touch
on the screen to stop recording.
TIP!
– Touch to pause during recording a video.
After recording a video
Touch
to veiw the last video you took.
Touch to share your video using the SmartShare function.
Touch to record another video immediately.
Touch to send your video to others or share it via social network services.
Touch to delete the video.
NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded
while roaming.
61
Video camera
Watching your saved videos
In the viewfinder, tap
>
.
Adjusting the volume when viewing a video
To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the left side
of the phone.
62
Function
QuickMemo
Use the QuickMemo to practically and efficiently create memos during a call, with a
saved picture or on the current phone screen.
1 Enter the QuickMemo screen by
pressing QuickButton Key on the
screen you want to capture.
OR
OR
Touch and slide the status bar downward
and touch .
2 Select the desired menu option from
Pen type, Color, Eraser and create a
memo.
63
Function
3 Touch in the Edit menu to save the
memo with the current screen.
NOTE: Please use a fingertip or Rubberdium™ pen while using the
QuickMemo. Do not use your fingernail.
Using the QuickMemo options
You can easily use the QuickMenu options when using the QuickMemo.
Touch to keep the current memo on the screen and use the phone
simultaneously.
Selects whether to use the background screen or not.
Undo or Redo.
Selects the pen type and the colour.
Erases the memo that you created.
Touch to send your memo to others or share it via social network services.
Touch to save the memo with the current screen.
Viewing the saved QuickMemo
Touch Gallery and select the QuickMemo album.
64
QSlide
From any screen, bring up a notepad, calendar, and more as a window inside your
screen.
OR
Tap to exit the QSlide and return
to full window.
Tap to adjust transparency.
Tap to end the QSlide.
Tap to adjust the size.
1 Touch and slide the status bar downwards > tap QSlide apps or while using
applications that support QSlide, tap . The function will be continuously displayed
as a small window on your screen.
2 You can make a call, browse the Web, or choose other phone options. You can also
use and tap the screen under the small windows when the transparency bar is not
.
full
NOTE: The QSlide can support up to two windows at the same time.
65
Function
QuickTranslator
Simply aim the camera of your smart phone at the foreign sentence you want to
understand. You can get the real-time translation anywhere and anytime.
You can buy additional dictionaries for offline translation from the Google Play Store.
Home language
Destination language
Translation of word
Translation of sentence
Translation of block
Settings
1 Touch > Apps tab > QuickTranslator.
2 Touch Word, Line or Block.
3 Touch and select the desired language.
4 Hold the phone toward the subject you want to translate for a few seconds.
NOTE: Only one dictionary is provided free of charge. Additional dictionaries
must be purchased. Please select from the list below the dictionary you would
like to install as your complimentary dictionary.
NOTE: There may be a difference in the rate of recognization depending
on the size, font, color, brightness and angle of the letters that need to be
translated.
66
QuickRemote
QuickRemote turns your phone into a Universal Remote for your home TV and Set top
box.
1 Touch > Apps tab >
QuickRemote > touch .
OR
OR
Touch and slide the status bar
> ADD
downwards and touch
REMOTE.
2 Select the type and brand of device,
then follow the on-screen instructions
to configure the device(s).
3 Touch and slide the status bar
downwards and use QuickRemote
features.
67
Function
Touch the Menu key
to select Magic Remote setting, Edit remote name, Move
remote, Delete remote, Edit room, Settings and Help.
NOTE: The QuickRemote operates the same way as an ordinary remote
control infrared (IR) signals. Be careful not to cover the infrared sensor at
the top of the phone when you use the QuickRemote function. This function
may not be supported depending on the model, the manufacturer or service
company.
LG SmartWorld
LG SmartWorld offers an assortment of exciting content – fonts, themes, games,
applications.
How to Get to LG SmartWorld from Your Phone
1 Touch > Apps tab > tap the
icon to access LG SmartWorld.
2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not signed up yet, tap
Register to receive your LG SmartWorld membership
3 Download the content you want.
* When you use Cellular network, data fee could be charged by data plan that you
signed-up with carrier
* LG SmartWorld may not be available from all carriers or in all countries.
NOTE: What if there is no
icon?
1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld (www.lgworld.com)
and select your country.
2 Download the LG SmartWorld App.
3 Run and install the downloaded file.
4 Access LG SmartWorld by tapping the
icon.
68
Special benefit only in LG SmartWorld
1 Decorate your own style on your Smartphone, Use Home Theme &
Keyboard Theme & Font that provided on LG SmartWorld. (However this
service is available to specific device. please check in LG SmartWorld
website whether it is feasible or not).
2 Enjoy LG SmartWorld's special service by joining promotion that
consistently provided.
69
Multimedia
Gallery
You can store multimedia files in internal memory for easy access to all your multimedia
files. Use this application to view multimedia files like pictures and videos.
1 Touch > Apps tab > Gallery.
You can manage and share all your image and video files with Gallery.
NOTE:
•• Some file formats are not supported, depending on the software installed
on the device.
•• Some files may not play properly, depending on how they are encoded.
Viewing pictures
Launching Gallery displays your available folders. When another application, such as
Email, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the
picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder.
Select a folder to open it.
Pictures are displayed by creation date in a folder. Select a picture to view it full screen.
Scroll left or right to view the next or previous image.
Zooming in and out
Use one of the following methods to zoom in on an image:
•• Double-tap anywhere to zoom in.
•• Spread two fingers apart on any place to zoom in. Pinch to zoom out, or double-tap
to return.
70
Playing videos
Video files show the
icon in the preview. Select a video to watch it and tap
Videos application will launch.
. The
Editing photos
When viewing an photo, tap the Menu key
and use the advanced editing options.
•• Slideshow: start a slideshow with the images in the current folder.
Deleting photos/videos
Use one of the following methods:
•• In a folder, tap
and select photos/videos by ticking, and then tap on Delete.
•• When viewing a photo/Video, tap .
Setting as wallpaper
When viewing a photo, touch the Menu key
wallpaper or to assign it to a contact.
> Set image as to set the image as
NOTE:
Some file formats are not supported, depending on the device software.
If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you
open files.
71
Multimedia
Videos
Your phone has a built-in video player that lets you play all of your favorite videos. To
access the video player, touch > Apps tab > Videos.
Playing a video
1 Touch > Apps tab > Videos.
2 Select the video you want to play.
Tap to enter into Qslide mode.
Tap to share your video via the SmartShare function.
Tap to lock a video screen.
Tap to capture the screen shot.
Tap to pause video playback.
Tap to resume video playback.
Tap to go 10 seconds forward.
Tap to go 10 seconds backward.
Tap to manage the video volume.
Tap to change the ratio of the video screen.
To change the volume while watching a video, press the up and down volume keys on
the left-hand side of the phone.
Touch and hold a video in the list. The Share, Trim, Delete and Details options will be
displayed.
72
Music
Your phone has a built-in music player that lets you play all your favorite tracks. To
access the music player, touch > Apps tab > Music.
Add music files to your phone
Start by transferring music files to your phone:
•• Transfer music using Media sync (MTP).
•• Download from the wireless Web.
•• Synchronize your phone to a computer.
•• Receive files via Bluetooth.
Transfer music using Media sync (MTP)
1 Connect the phone to your PC using the USB cable.
2 Select the Media sync (MTP) option. Your phone will appear as another hard drive
on your computer. Click on the drive to view it. Copy the files from your PC to the
drive folder.
3 When you’re finished transferring files, swipe down on the Status Bar and touch
USB connected > Charge only. You may now safely unplug your device.
Playing a song
1 Touch > Apps tab > Music.
2 Touch Songs.
3 Select the song you want to play.
Tap to pause playback.
Tap to resume playback.
Tap to skip to the next track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold
to fast forward.
73
Multimedia
Tap to restart the current track or skip to the previous track in the album,
playlist, or shuffle. Touch and hold to rewind.
Tap to display the Volume slider bar, then adjust the playback volume on the
slider bar.
Tap to set audio effects.
Tap to find the files with YouTube.
Tap to open the current playlist.
Tap to add the song to your favourites.
Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random
order).
Tap to toggle through the repeat modes to repeat all songs, repeat current
song, or repeat off.
Tap to share your music via the SmartShare funtion.
To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on
the left-hand side of the phone.
Touch and hold any song in the list. The Play, Add to playlist, Share, Set as ringtone,
Delete, Details and Search options will be displayed.
NOTE:
Some file formats are not supported, depending on the device software.
If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you
open files.
74
NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and
national copyright laws.
Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce
or copy music.
In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted
material. Before downloading or copying the file, check the national laws of
the relevant country concerning the use of such material.
75
Utilities
Setting your alarm
1 Touch > Apps tab > Alarm/Clock > .
2 After you set the alarm, your phone lets you know how much time is left before the
alarm will go off.
3 Set Repeat, Snooze duration, Vibration, Alarm sound, Alarm volume, Auto app
starter, Puzzle lock and Memo. Touch Save.
NOTE: To change alarm settings in the alarm list screen, touch the Menu key
and select Settings.
Using your calculator
1 Touch > Apps tab > Calculator.
2 Touch the number keys to enter numbers.
3 For simple calculations, touch the function you want to perform (+, –, x or ÷)
followed by =.
4 For more complex calculations, slide to left then choose sin, cos, tan, log etc.
5 To check the history, touch
, select calculation history.
Adding an event to your calendar
1 Touch > Apps tab > Calendar.
2 On the screen, you can find the different view types for the Calendar (Day, Week,
Month, Agenda).
3 Tap on the date for which you wish to add an event and touch .
4 Touch Event name and enter the event name.
5 Touch Location and enter the location. Check the date and enter the time you wish
your event to start and finish.
76
6 If you wish to repeat the alarm, set REPEAT and set REMINDERS, if necessary.
7 If you wish to add memo to your event, touch .
8 Touch Save to save the event in the calendar.
Voice Recorder
Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.
Recording a sound or voice
1 Touch
2 Touch
3 Touch
4 Touch
> the Apps tab and select Voice recorder.
to begin recording.
to end the recording.
to listen to the recording.
NOTE: Touch
to access your album. You can listen to the saved
recording. The available recording time may differ from actual recording time.
Sending the voice recording
1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by touching .
2 Choose from Bluetooth, E-mail, Gmail, Memo, Messaging or SmartShare
Beam. When you select E-mail, Gmail, Memo or Messaging the voice recording
is added to the message. You may then write and send the message as you usually
would.
FM Radio
Your device has a built-in FM Radio so you can tune in to your favourite stations and
listen on the go.
77
Utilities
NOTE: You need to use your headphones to listen to the radio. Insert it into
the headphone jack.
Task Manager
You can manage your applications using Task Manager. You can easily check the
number of applications that are currently running and shut down certain applications.
Tasks
This task can be synchronized with MS Exchange account. You can create task, revise it
and delete it in MS outlook or MS Office Outlook Web Access.
To Synchronize MS Exchange
1 From the Home Screen, touch > Settings.
2 Touch General > Accounts & sync > ADD ACCOUNT.
3 Touch Microsoft Exchange to create Email address and Password.
4 Make sure if you checkmark Sync task.
Polaris Viewer 4
Polaris Viewer 4 is a professional mobile office solution that lets users conveniently view
various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere
or anytime, using their mobile devices.
Touch > Apps tab > Polaris Viewer 4.
Viewing files
Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office
documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents
using Polaris Viewer 4, the objects and layout remain the same as in the original
documents.
78
LG Backup
About backing up and restoring smart phone data
It is recommended that you regularly create and save a backup file on the internal
storage, especially before updating any software. Maintaining a current backup file in
storage memory may allow you to recover smart phone data if your smart phone is lost,
stolen, or corrupted by an unforeseen issue.
This Backup application is supported between LG smart phones, other S/W versions or
OSs. As a result so, when you buy the new LG smart phone, you can backup the current
your phone data to your new phone.
If you have preloaded Backup application on your smart phone, you can backup
and restore most of your smart phone data, LG home screen, Personal data, LG
Applications, Settings and Downloaded applications.Using this application you may:
•• Perform a manual backup of your smart phone data.
•• Schedule automatic backups of your smart phone data.
•• Restore your smart phone data.
NOTE: Please note that the Backup function does not support the backup of
User data & Media data (Picture/Video/Music). Please backup those files using
the Media sync (MTP). Connect your phone to your computer using a USB
cable and touch Media sync (MTP).
WARNING
To protect against unexpected shutoff during backup or restore operations, due
to insufficient battery power, you should always keep your battery fully charged.
79
Utilities
Backup your smart phone data
1 Touch > Apps tab > LG Backup > Backup.
2 Select the check box next to the item you want to backup and tap Next to backup.
3 Touch Internal Storage > Start.
4 When all selected files have been backed up, you can touch Done to finish the back
up.
Scheduling automatic backups
You can also program automatic backups for the data on your smart phone according
to your schedule setting. To do this, complete the following steps:
1 Touch > Apps tab > LG Backup > Scheduled backup.
2 On the Backup Location screen, touch Internal storage or SD card.
3 Select the check box next to the data you want to backup, and select Next.
4 From the list, select how often you want to backup your device data and settings,
and select Done to finish the schedule set.
Restoring smart phone data
NOTE: All files that are stored on your smart phone are deleted before the
backup file is restored.
1 Touch > Apps tab > LG Backup > File restore & management.
2 On the Restore screen, select a backup file that contains the data you wish to
restore.
3 Select the check box next to the item you wish to restore and select Restore to
restore it to your phone.
NOTE: Please note that your phone data will be overwritten with the content
of your backup.
4 If the backup file is encrypted, type the password that you created to encrypt it.
5 When all selected files have been restored, the phone will automatically be restart.
80
NOTE: You can set Enable encryption to encrypt your backup files for extra
protection.
Touch
from the Backup screen, and enter a password and hint in case you forgot
your password. Once you have set up a password, you need to enter it every time you
want to do backup/restore.
Google+
Use this application to stay connected with people via Google’s social network service.
•• Touch > Apps tab >
Google+.
NOTE: This application may not be available depending on the region or
service provider.
Voice Search
Use this application to search webpages using voice.
1 Touch > Apps tab >
Voice Search.
2 Say a keyword or phrase when Speak now appears on the screen. Select one of
the suggested keywords that appear.
NOTE: This application may not be available depending on the region or
service provider.
81
Utilities
Downloads
Use this application to see what files have been downloaded through the applications.
•• Touch > Apps tab > Downloads.
NOTE: This application may not be available depending on the region or
service provider.
82
The Web
Internet
Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-color world of
games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone
wherever you are and whatever you enjoy.
NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and
downloading content. Check data charges with your network provider.
1 Touch
> Apps tab > Internet.
Using the Web toolbar
Touch and hold the Web toolbar and slide it upwards with your finger to open.
Touch to go back one page.
Touch to go forward one page, to the page you connected to after the current
one. This is the opposite of what happens when you touch the Back key,
which takes you to the previous page.
Touch to go to the Home page.
Touch to add a new window.
Touch to access bookmarks.
Viewing webpages
Tap the address field, enter the web address and tap Go.
83
The Web
Opening a page
To go to new page, tap 
To go to another webpage, tap
, scroll up or down, and tap the page to select it.
Searching the web by voice
Tap the address field, tap
keywords that appear.
, speak a keyword, and then select one of the suggested
NOTE: This feature may not be available depending on the region or service
provider.
Bookmarks
To bookmark the current webpage, touch
> Add to bookmarks > OK.
To open a bookmarked webpage, tap and select one.
History
Tap > History to open a webpage from the list of recently-visited webpages. To
clear the history, tap Menu key
 Clear all history.
Using Popup Browser
Use this feature to access the Internet without closing the current application.
While viewing content, such as contacts or notes that include web addresses, select a
web address, and then tap Popup Browser to open the pop-up browser. Tap and drag
the browser to move it to another location.
To view the browser in full screen, tap .
To close the browser, tap .
84
Chrome
Use Chrome to search for information and browse webpages.
1 Touch > Apps tab > Chrome.
NOTE: This application may not be available, depending on your region and
service provider.
Viewing webpages
Tap the Address field, and then enter a web address or search criteria.
Opening a page
To go to a new page, tab 
New tab.
To go to another webpage, tap , scroll up or down and tap the page to select it.
Syncing with other devices
Sync open tabs and bookmarks to use with Chrome on another device when you are
logged in with the same Google account.
To view open tabs on other devices, tap Menu key
 Other devices.
Select a webpage to open.
To add bookmarks, tap .
85
Settings
Access the Settings menu
1 On the Home screen, touch > Apps tab > Settings.
or
On the Home screen, touch
> System settings.
2 Select a setting category and select an option.
Networks
< Wi-Fi >
Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.
TIP! How to obtain the MAC address
To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may
need to enter the MAC address of your phone in the router.
You can find the MAC address in the following user interface: touch Apps tab
> Settings > Wi-Fi >
> Advanced Wi-Fi > MAC address.
< Bluetooth >
Turn the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.
< Mobile data >
Displays the data usage and set mobile data usage limit.
< Call >
Configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered
by your carrier.
Voicemail – Allows you to select your carrier’s voicemail service.
Fixed dialing numbers – Turn on and compile a list of numbers that can be called
from your phone. You’ll need your PIN2, which is available from your operator. Only
numbers within the fixed dial list can be called using that SIM.
86
Incoming voice call pop-up – Displays an incoming voice call popup when an app is
in use.
Call reject – Allows you to set the call reject function. Choose from Call reject mode
or Reject calls from.
Decline with message – When you want to reject a call, you can send a quick
message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.
Privacy keeper – Hides the caller name and number for an incoming call.
Call forwarding – Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there
is no answer or when you have no signal.
Auto answer – Set the time before a connected hands-free device automatically
answers an incoming call. Choose from Off, 1 second, 3 seconds, and 5 seconds.
Connection vibration – Vibrates your phone when the other party answers the call.
Save unknown numbers – Save unknown numbers to contacts after a call.
Power key ends call – Pressing Power/Lock key allows you to end call instead of
turning off screen.
Call barring – Lock incoming, outgoing or international calls.
Call duration – View the duration of calls including Last call, Outgoing calls, Incoming
calls and All calls.
Additional call settings – Allows you to change the following settings:
Caller ID: Choose whether to display your number in an outgoing call.
Call waiting: If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming
call while you are on a call (depending on your network provider).
< Share & Connect >
SmartShare Beam – Enable to receive files from LG phones.
Media server – Share media content with nearby devices via DLNA.
Wireless storage – Share files with computer via Wi-Fi.
87
Settings
< Tethering & networks >
Wi-Fi hotspot – You can also use your phone to provide a mobile broadband
connection. Create a hotspot and share your connection. Please read "Sharing your
phone's data connection" for more information.
Bluetooth tethering – Allows you to set your phone whether you are sharing the
Internet connection or not.
Help – Tap to view help information on the Wi-Fi hotspot and Bluetooth tethering
functions.
Airplane mode – After switching to Airplane mode, all wireless connections are
disabled.
Mobile networks – Set options for data roaming, network mode & operators, access
point names (APNs) etc.
NOTE: You must set a lock screen PIN or password before you can use
credential storage.
Default message app – Allows you to choose the default messaging app.
VPN – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously
configured. Allows you to add different types of VPNs.
88
Sound
Sound profile – Choose the Sound, either Vibrate only or Silent.
Volumes – Manage the volume of Phone ringtone, Notification sound, Touch feedback
& system, Music, video, games and other media.
Quiet mode – Disable notification including call and message to focus on private time
effectively.
Phone ringtone – Allows you to set your default incoming call ringtone.
Ringtone with vibration – Vibration feedback for calls.
Incoming call vibration – Allows you to choose the type of vibration for incoming calls.
Notification sound – Allows you to set your default notification ringtone.
Touch feedback & system – Allows you to set the feedback (tones and/or vibration)
while using your device.
Display
< Home screen >
Select Home – Sets the layout of the Home screen. Choose Home or EasyHome.
Theme – Sets the screen theme for your device.
Wallpaper – Sets the wallpaper to use on your Home screen. Select it from Gallery,
Live Wallpapers, Photos, or Wallpaper gallery.
Screen swipe effect – Sets the screen swipe effect options.
Allow Home screen looping – Checkmark to set the screens to scroll continuously,
eliminating the need to scroll back in the opposite direction when you reach either end.
Portrait view only – Checkmark to set the Home screen is always displayed in portrait
view.
Home backup & restore – You can backup and restore app/widget layouts and
themes.
Help – Tap to view help information on Home screen.
89
Settings
< Lock screen >
Select screen lock – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of
screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. Set None, Swipe,
Face Unlock, Pattern, PIN or Password.
If you have enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the
screen, you will be asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.
Hidden pattern – Checkmark to show pattern dots when tapping on the screen.
Wallpaper – Sets your Lock screen wallpaper. Select it from Gallery or Wallpaper
gallery.
Widgets – Show widgets in Lock screen.
Owner info – Checkmark to show owner info on Lock screen. Enter text to display on
Lock screen in setting.
Lock timer – Sets the amount of time before the screen automatically locks after the
screen has timed-out.
Power button instantly locks – Checkmark to instantly lock the screen when the
Power/Lock Key is pressed. This setting overrides the Security lock timer setting.
Make pattern visible – Shows Lock pattern when drawing on the screen.
< Brightness >
Adjusts the brightness of the screen. For best battery performance, use the dimmest
comfortable brightness.
< Screen timeout >
Sets the amount of time before the screen times out.
< KnockON >
Checkmark to enable KnockON to turn the screen on and off. Quickly double-tap center
screen to turn it on. Double-tap the Status Bar, an empty area on the Home screen,
or the Lock screen to turn the screen off. For the best results, do not move the phone
while using the KnockON feature.
90
Auto-rotate screen – Checkmark to set the phone to automatically rotate the screen
based on the phone orientation (portrait or landscape).
Daydream – Tap the Daydream switch to toggle it On or Off. On allows the set
screensaver to be displayed when the phone is sleeping while docked and/or charging.
Choose from Clock, Charging, Colours, Photo Frame, and Photo Table.
< Font type >
Sets the type of font used for the phone and menus.
< Font size >
Sets the size of the font displayed in the phone and menus.
< Home button LED >
A multi-pattern color LED light appears around the Home button depending on item(s)
you select. Select the item you wish to apply LED lighting. You can immediately note
what kind of event has occurred using the various LED colors such as Battery charging,
Incoming call, Alarm, and Missed event.
General
< Storage >
INTERNAL STORAGE – View the internal storage usage.
SD CARD – Check total available SD card space. Touch Unmount SD card for safe
removal. Erase SD card if you want to delete all data from the SD card.
< Battery >
Battery Information – Check battery usage level and battery use details.
Battery percentage on status bar – Checkmark to display the battery level
percentage on the Status Bar next to the battery icon.
Battery Saver – Manage the battery for the power saving items.
Help – Tips for how to extend battery life.
91
Settings
< Apps >
View and manage your applications.
< Accounts & sync >
Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are
actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lower (but
not eliminate) data usage.
< Guest mode >
To protect your privacy or limit some applications to your children, you can use the
Guest mode. When you lend your phone to others, you can limit the applications to be
displayed. In advance, set the Guest mode and customize the options.
< Location >
Mode
High accuracy – Use GPS, Wi-Fi and mobile networks to estimate location.
Battery saving – Use Wi-Fi and mobile networks to estimate location.
Device sensors only – Use GPS to pinpoint your location.
RECENT LOCATION REQUEST – Displays apps that have recently requested
location information.
LOCATION SERVICES – Allows you to view your Google location settings.
< Security >
Encrypt phone – Allows you to encrypt data on the phone for security. You will be
required to enter a PIN or password to decrypt your phone each time you power it on.
Encrypt SD card storage – Allows you to encrypt the SD card data to keep it secure.
After encryption, you will not be able to use it in other devices. Any data that is created
or updated after disabling encryption will not be encrypted but the data that has been
previously encrypted will remain encrypted.
Set up SIM card lock – Set up Micro-USIM card lock or change the Micro-USIM card
PIN.
92
Password typing visible – Show the last character of the hidden password as you
type.
Phone administrators – View or deactivate phone administrators.
Unknown sources – Default setting to install non-Play store applications.
Verify apps – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.
Notification access – Display the notifications.
Storage type – Software only.
Trusted credentials – Display trusted CA certificates.
Install from storage – Choose to install encrypted certificates.
Clear credentials – Remove all certificates.
< Language & input >
Use the Language & input settings to select the language for the text on your phone
and to configure the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.
< Backup & reset >
Change the settings for managing your settings and data.
Backup my data – Set to backup your settings and application data to the Google
server.
Backup account – Set to backup your account.
Automatic restore – Set to restore your settings and application data when the
applications are reinstalled on your device.
LG Backup service – Backs up all information on the device and restores it in the
event of data loss or replacement.
Factory data reset – Reset your settings to the factory default values and delete all
your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same
information as when you first started Android.
< QuickButton >
Select apps you wish to get quick access to using QuickButton.
93
Settings
< Date & time >
Use Date & time settings to set how dates will be displayed. You can also use these
settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from
the mobile network.
< Accessibility >
Use the Accessibility settings to configure accessibility plug-ins you have installed on
your phone.
NOTE: Requires additional plug-ins to become selectable.
< PC connection >
Select USB connection method – Set the desired mode: Charge only, Media sync
(MTP), Tethering, LG software or Send images (PTP).
Ask upon connecting – Ask in USB connection mode when connecting to a computer.
Help – Help for USB connection type.
PC Suite – Receive Wi-Fi connection request from PC.
Help – Help for LG software.
< Printing >
Allows you to print the content of certain screens (such as web pages displayed in
Chrome) to a printer connected to the same Wi-Fi network as your Android device.
< About phone >
View legal information and check your phone status and software version.
94
PC software (LG PC Suite)
"LG PC Suite" PC software is a program that helps you connect your device to a PC via
a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from
your PC.
With your "LG PC Suite" PC Software, You Can...
•• Manage and play your media contents (music, movie, picture) on your PC.
•• Send multimedia contents to your device.
•• Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
•• Backup the applications in your device.
•• Update the softwares in your device.
•• Backup and restore the device data.
•• Play multimedia contents of your device from your PC .
•• Backup and create and edit the memos in your device
NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to
use your "LG PC Suite" PC software.
Installing "LG PC Suite" PC Software
"LG PC Suite" PC software can be downloaded from the webpage of LG.
1 Go to www.lg.com.
2 Go to Support > MOBILE SUPPORT > LG Mobile Phones > Select the Model
or
Go to Support > Mobile > Select the Model.
3 Click PC SYNC from MANUALS & DOWNLOAD and click DOWNLOAD to download
"LG PC Suite" PC software.
95
PC software (LG PC Suite)
System Requirements for "LG PC Suite" PC software
•• OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
•• CPU: 1 GHz or higher processors
•• Memory: 512 MB or higher RAMs
•• Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
•• HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be
needed depending on the volume of data stored.)
•• Required software: LG integrated drivers, Windows Media Player 10 or later
NOTE: LG Integrated USB Driver
LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC
and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software
application.
Synchronizing your Device to a PC
Data from your device and PC can be synchronized easily with "LG PC Suite"
PC software for your convenience. Contacts, schedules and bookmarks can be
synchronized.
The procedure is as follows:
1 Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
2 The USB connection Method will appear, then select LG software.
3 After connection, run the program and select the device section from the category
on the left side of the screen.
4 Click Personal information to select.
5 Select the checkbox of contents to synchronize and click the Sync button.
NOTE: To synchronize your phone with your PC using the USB cable, you
need to install LG PC Suite onto your PC. Please refer to previous pages to
install LG PC Suite.
96
Moving contacts from your Old Device to your New Device
1 Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync
program.
2 Install "LG PC Suite" on the PC first. Run the program and connect your Android
mobile phone to the PC using a USB cable.
3 On the top menu, select Device > Import to device > Import contacts.
4 A popup window to select the file type and a file to import will appear.
5 On the popup, click the Select a file and Windows Explorer will appear.
6 Select the contacts file to import in Windows Explorer and click the Open.
7 Click OK.
8 A Field mapping popup to link the contacts in your device and new contacts data
will appear.
9 If there is a conflict between the data in your PC contacts and device contacts,
make the necessary selections or modifications in LG PC Suite.
10 Click OK.
97
Phone software update
Phone software update
LG Mobile phone software update from the Internet
For more information about using this function, please visit http://www.lg.com/common/
index.jsp select your country and language.
This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer
version from the Internet without needing to visit a service center. This feature will only
be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.
Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the
duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes
that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data
cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.
NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for
selected models at its own discretion and does not guarantee the availability
of the newer version of the firmware for all handset models.
LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)
This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer
version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be
available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.
You should first check the software version on your mobile phone: Settings
> General tab > About phone > Update Center > Software update > Check now
for update.
98
NOTE: Your personal data from internal phone storage—including
information about your Google account and any other accounts, your system/
application data and settings, any downloaded applications and your DRM
licence—might be lost in the process of updating your phone's software.
Therefore, LG recommends that you backup your personal data before
updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss
of personal data.
NOTE: This feature depends on your network service provider, region and
country.
99
About this user guide
About this user guide
•• Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you
use your phone safely and correctly.
•• Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on
your phone.
•• Your content may differ from the final product, or from software supplied by service
providers or carriers, This content may be subject to change without prior notice. For
the latest version of this manual, please visit the LG website at www.lg.com.
•• Your phone's applications and their functions may vary by country, region, or
hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting
from the use of applications developed by providers other than LG.
•• LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from
edited registry settings being edited or operating system software being modified. Any
attempt to customize your operating system may cause the device or its applications
to not work as they should.
•• Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are
licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or
other purposes is, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully are
entirely responsible for the illegal use of media.
•• Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading
and downloading, auto-syncing, or using location services. To avoid additional
charges, select a data plan to is suitable for your needs. Contact your service provider
to obtain additional details.
Trademarks
•• LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
•• All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.
100
DivX
ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary
of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that has passed rigorous
testing to verify that it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software
tools to convert your files into DivX videos.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered
in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your
registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.
divx.com for more information on how to complete your registration.
DivX Certified® to play DivX® video up to 640x480, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation
or its subsidiaries and are used under license.
Dolby Digital Plus
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus,
and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
101
Accessories
These accessories are available for use with the your phone. (Items described below
may be optional.)
Travel adaptor
Stereo headset
Quick Start Guide
Data cable
Battery
NOTE:
• Always use genuine LG accessories.
• Failure to do this may void your warranty.
• Accessories may vary in different regions.
102
Troubleshooting
This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some
problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.
Message
SIM card
error
No network
connection/
Dropped
network
Codes do
not match
Possible causes
Possible corrective measures
There is no SIM
card in the phone
or it is inserted
incorrectly.
Make sure that the SIM card is
correctly inserted.
Signal is weak or
you are outside the
carrier network.
Move toward a window or into
an open area. Check the network
operator coverage map.
Operator applied
new services.
Check whether the SIM card is more
than 6~12 months old. If so, change
your SIM card at your network
provider's nearest branch. Contact
your service provider.
To change a
security code,
you will need
to confirm the
new code by
re-entering it.
If you forget the code, contact your
service provider.
The two codes
you have entered
do not match.
103
Troubleshooting
Message
Possible causes
No
applications
can be set
Not supported by
service provider
or registration
required.
Contact your service provider.
Dialling error
New network not authorized.
New SIM card
inserted.
Check for new restrictions.
Pre-paid charge
limit reached.
Contact service provider or reset limit
with PIN2.
On/Off key
pressed too briefly.
Press the On/Off key for at least two
seconds.
Battery is not
charged.
Charge battery. Check the charging
indicator on the display.
Calls not
available
Phone
cannot be
switched on
104
Possible corrective measures
Message
Possible causes
Possible corrective measures
Battery is not
charged.
Charge battery.
Outside
temperature is too
hot or cold.
Make sure phone is charging at a
normal temperature.
Contact problem
Check the charger and its connection
to the phone.
No voltage
Plug the charger into a different socket.
Charger defective
Replace the charger.
Wrong charger
Use only original LG accessories.
Number not
allowed
The Fixed dialling
number function
is on.
Check the Settings menu and turn the
function off.
Impossible
to receive /
send SMS
& photos
Memory full
Delete some messages from your
phone.
Files do not
open
Unsupported file
format
Check the supported file formats.
Charging
error
105
Troubleshooting
Message
106
Possible causes
Possible corrective measures
The screen
does not
turn on
when I
receive a
call.
Proximity sensor
problem
If you use a protection tape or case,
make sure it has not covered the area
around the proximity sensor. Make
sure that the area around the proximity
sensor is clean.
No sound
Vibration mode
Check the settings status in the sound
menu to make sure you are not in
vibration or silent mode.
Hangs up
or freezes
Intermittent
software problem
Try to perform a software update via
the website.
Technical data
PROCESSOR
1.0GHz Dual Core (MT6577)
BEARER
GSM (850/900/1800/1900) / UMTS (850/900/1900/2100)
DISPLAY
5.5" qHD (960x540) IPS
CAMERA
8MP BSI main Camra, 1.3MP FF Front Camera
107
FAQ
Category
SubCategory
BT
Bluetooth
Devices
BT
Bluetooth
Headset
Data
Contacts
Backup
108
Question
Answer
You can connect a Bluetooth audio
device such as a Stereo/Mono headset
What are the functions or Car Kit. Also, when the FTP server
available via Bluetooth is connected to a compatible device,
you can share content stored on the
storage media.
When a Bluetooth headset is
connected, all system sounds are
If my Bluetooth
headset is connected, played over the Bluetooth headset.
can I listen to my
Then you are connected the wired
music through
headset, all system sounds are played
my 3.5 mm wired
over the wired headset.
headphones?
As a result, you will be able to listen
with the last connected device.
How can I backup
Contacts?
The Contacts data can be
synchronized between your phone and
Gmail™.
Is it possible to set up
Data
one-way sync with
Synchronization
Gmail?
Only two-way synchronization is
available.
Is it possible to
Data
synchronize all email
Synchronization
folders?
The Inbox is automatically
synchronized. You can view other
folders by Touching the Menu Key
and select Folders to choose a folder.
Category
SubCategory
Google™
Service
Gmail Log-In
Google™
Service
Google
Account
Question
Do I have to log into
Once you have logged into Gmail, no
Gmail whenever I want
need to log into Gmail again.
to access Gmail?
Is it possible to filter
emails?
What happens when
I execute another
application while
writing an email?
Is there a file size
Phone
limitation for when I
Function
want to use an. MP3
Ringtone
file as a ring tone?
My phone does not
Phone
display the time of
Function
receipt for messages
Message
older than 24 hrs. How
Time
can I change this?
Is it possible to install
Phone
another navigation
Function
application on my
Navigation
phone?
Is it possible to
Phone
synchronize my
Function
contacts from all my
Synchronisation
email accounts?
Phone
Function
Email
Answer
No, email filtering is not supported via
the phone.
Your email will automatically be saved
as a draft.
There is no file size limitation.
You will only be able to see the times
for messages received the same day.
Any application that is available at
Android Market™ and is compatible
with the hardware can be installed and
used.
Only Gmail and MS Exchange server
(company email server) contacts can
be synchronized.
109
FAQ
Category
SubCategory
Phone
Function
Wait and
Pause
Phone
Function
Security
110
Question
Answer
If you transferred a contact with the W
& P functions saved into the number,
you will not be able to use those
features. You will need to re-save each
number.
Is it possible to save a How to save with Wait and Pause:
contact with Wait and 1. From the Home screen, touch the
Pause in the numbers?
Phone icon .
2. Dial the number, then touch the
Menu Key
.
3. Touch Add 2-sec pause or Add
wait.
You are able to set the phone to
What are the phone’s require that an Unlock Pattern be
security functions?
entered before the phone can be
accessed or used.
Category
SubCategory
Phone
Function
Unlock
Pattern
Question
How do I create the
Unlock Pattern?
Answer
1. From the Home screen, touch the
Menu Key
.
2. Touch System settings > Display >
Lock screen.
3. Touch Select screen lock >
Pattern. The first time you do this,
a short tutorial about creating an
Unlock Pattern will appear.
4. Set up by drawing your pattern
once, and once again for
confirmation.
Precautions to take when using the
pattern lock.
It is very important to remember the
unlock pattern you set. You will not
be able to access your phone if you
use an incorrect pattern five times.
You have five chances to enter your
unlock pattern, PIN or password. If you
have used all 5 opportunities, you can
try again after 30 seconds. (Or, if you
preset the backup PIN, you can use
the backup PIN code to unlock the
pattern.)
111
FAQ
Category
SubCategory
112
Question
Answer
Phone
Function
Unlock
Pattern
What should I do if
I forget the unlock
pattern and I didn’t
create my Google
account on the
phone?
If you have forgotten your pattern:
If you logged into your Google account
on the phone but failed to enter the
correct pattern 5 times, touch the
forgot pattern button. You are then
required to log in with your Google
account to unlock your phone. If you
have not created a Google account on
the phone or you have forgotten it, you
will have to perform a hard reset.
Caution: If you perform a factory reset,
all user applications and user data
will be deleted. Please remember to
backup any important data before
performing a factory reset.
Phone
Function
Memory
Will I know when my
memory is full?
Yes, you will receive a notification.
Phone
Function
Language
Support
The phone has multilingual capabilities.
To change the language:
1. From the Home screen, touch the
Is it possible to change
Menu Key
and touch System
my phone's language?
settings > General.
2. Touch Language & input and
Select desired language from
language.
Category
SubCategory
Question
Answer
VPN access configuration is different
for each company. To configure VPN
access from your phone, you must
obtain the details from your company’s
network administrator.
1. From the Home screen, touch the
Menu Key
.
My screen turns off
Phone
after only 15 seconds. 2. Touch System settings > Display.
Function
How can I change the 3. Under Display settings, touch
Screen time
amount of time for the
Screen timeout.
out
backlight to turn off?
4. Touch the preferred screen backlight
timeout time.
When using data, your phone may
default to the Wi-Fi connection (if
Phone
Wi-Fi connectivity on your phone is
When Wi-Fi and
Function mobile network are
set to On). However, there will be no
notification when your phone switches
both available, which
Wi-Fi &
service will my phone from one to the other.
mobile
use?
network
To know which data connection is
being used, view the mobile network or
Wi-Fi icon at the top of your screen.
Yes. Just touch and hold the icon until
Phone
Is it possible to remove the dustbin icon appears at the top
Function
an application from the and center of the screen. Then, without
Home
Home screen?
lifting your finger, drag the icon to the
screen
trash can.
Phone
Function
VPN
How do I set up a
VPN?
113
FAQ
Category
SubCategory
Phone
Function
Application
Phone
Function
Charger
Phone
Function
Alarm
Phone
Function
Alarm
Phone
Function
Alarm
114
Question
I downloaded an
application and it
causes a lot of errors.
How do I remove it?
Answer
1. From the Home screen, touch the
Menu Key
.
2. Touch System settings >
General > Apps from Device >
DOWNLOADED.
3. Touch the application, then touch
Uninstall.
Is it possible to charge
my phone using a USB Yes, the phone will be charged by the
data cable without
USB cable regardless of whether the
installing the necessary necessary drivers are installed or not.
USB driver?
Yes, When you set up an Alarm you
can use a Music file as Alarm sound.
Can I use music files
1. Add new Alarm
for my alarm?
2. From the Set alarm setting screen,
tap Alarm sound then choose
Music tap on desired Music file.
Will my alarm be
audible or will it go off
No, this is not supported.
if the phone is turned
off?
If my ringer volume is
Your alarm is programmed to be
set to Off or Vibrate,
audible even in these scenarios.
will I hear my alarm?
Category
SubCategory
Recovery
Solution
Hard Reset
(Factory
Reset)
Question
How can I perform a
factory reset if I can’t
access the phone’s
setting menu?
Answer
If your phone does not restore to its
original condition, use a hard reset
(factory reset) to initialize it.
115
GARANTİ BELGESİ
CEP TELEFONU
BELGE NO
: 81325
BELGE ONAY TARİHİ
: 07.04.2010
BELGE YENİLEME TARİHİ : 03.04.2014
Bu belgenin kullanılmasına; 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanun ve bu Kanun’a dayanılarak yürürlüğe konulan
Garanti Belgesi Yönetmeliği Uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Genel Müdürlüğü
tarafından izin verilmiştir.
MALIN
CİNSİ
CEP TELEFONU
MARKASI : LG
MODELİ
:..............................................................................
BANDROL VE SERİ NO :............................................................
TESLİM TARİHİ VE YERİ :..........................................................
GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL
AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ
SATICI FİRMANIN
ÜNVANI
:..............................................................................
ADRESİ
:..............................................................................
TELEFONU :..............................................................................
TELEFAKSI :..............................................................................
FATURA TARİHİ VE NO :.............................................................
TARİH-İMAZ-KAŞE :....................................................................
GARANTİ ŞARTLARI
1. Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın
garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde
geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla
20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna,
servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı,
bayii, acentası, temsilciliği, ithalatcısı veya imalatçısındanüreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi
malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde,
imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya
kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin
kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik,
gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik
masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad
altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa
Gözetim Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir.
6. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici; Satılanı
geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
- Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları
satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih
ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım
veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya
ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu hakların yerine getirilmesi
konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya
sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde
sorumlu tutulmaz. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli
ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde
getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya
ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.
Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın nemi ve
diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun
teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır. Ücretsiz
onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından
birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya
ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami yirmi iş günü . Ancak,
bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik
eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım
talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine
getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta
serbestîr.Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında
bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu
bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl
tüketiciye iade edilir.Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle
ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine
getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri
ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.
7. Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.
- Tüketicinın malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan
hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar
garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının
bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis
istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı,
ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami
tamir süresi ferisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu
raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.
8. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının,
yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut
olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya
üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi
içerisinde düzenlenen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından
tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate
alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine
başvurabilir.
MONTAJ KARTI
MÜŞTERİ BİLGİLERİ
ADI-SOYADI :.........................
ADRESİ :.................................
................................................
................................................
TEL
:....................................
İMZA :....................................
CİHAZ BİLGİLERİ
MARKASI :.........................
MODELİ
:.........................
SERİ NO
:.........................
FATURA TARİHİ :....................
FATURA NO :.........................
AZAMİ TAMİR SÜRESİ: 20 İŞ GÜNÜ
YETKİLİ SERVİS
MONTAJ TARİHİ :...................
KAŞE-İMZA :.........................
• Montaj kartı bölümü eksiksiz doldurularak yetkili servis
tarafından servis fişi ekinde Merkeze gönderilmelidir.
İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN
ÜNVANI : LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.
ADRESİ : KAPTANPAŞA MAH. PİYALEPAŞA BULVARI NO : 73
OKMEYDANI / İSTANBUL
TELEFONU : (0212) 314 52 52
TELEFAKSI : (0212) 222 61 44
Üretici Firma: LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeoido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721
Tel: 82-2-3777-1114
FİRMA YETKİLİSİNİN
İMZASI - KAŞESİ
LG Electronics Ticaret A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı NO: 73
Ortadoğu Plaza Kat 7 ve 8 Okmeydanı / ŞİŞLİ
İSTANBUL 34384
Tel : (0212) 314 52 52
Fax : (0212) 222 61 44
Vergi No : Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 6080467738
Çağrı Merkezi : 444-65-43
Yetkili Servisler
Servisler zaman zaman değişebileceği için çağrı
merkezi ile aradığınız servisi teyit edebilirsiniz.
ŞEHİR
İLÇE
SERVİS İSMİ
TELEFON
ADRES
FIRAT ELEKTRONIK
0 312 231 65 43
Necatibey cad 21/1 sıhhıye
ANKARA
ANTALYA
YILDIRIM ELEKTRONİK
TİCARET SANAYİ LTD.ŞTİ. 0 242 244 02 42
KIŞLA MAH. 35.SK. NO:24
(UYSAL İŞ MERKEZİ) ANTALYA
BATMAN
PİLATİN ELEKTRONİK
0 488 214 13 65
MEYDAN MAH.GÜLİSTAN
CADDESİ NO :69
DENİZLİ
CEZAYİRLİ ELEKTRONİK-M. 0 258 262 13 13- 0
HALK CD.NO 80-E KAYAN APT
EROL CEZAYİRLİ 258 261 83 83
DİYARBAKIR
MAHSUM US-TELEVİZYON
0 412 224 39 79
HASTANESİ KURT ISMAILPAŞA 7. SOK.
GENÇKALAN APT. ALTI NO:9
DÜZCE
BULUŞ ELEKTRONİK
CEDİDİYE MAH. MİMARSİNAN
CD. NO:25
GAZİANTEP
0342 215 15 78ÜNAL ŞENSÖYLER
0342 215 75 79ELEKTRONİK SANAYİ VE
0342 215 1222
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 0342 215 1223
DEGİRMİÇEM MAH. İMAM
HÜSEYİN İNCİOGLU CAD.
NO;17/A
GİRESUN
MUTLU ELEKTRONİK
0 454 216 27 12
GAZİ CAD.GÖNÜL SOK.
DAŞBAŞI APT NO:1/B
ANKARA
Sıhhıye
0 380 514 66 81
İSTANBUL
Maltepe
ŞENGÜLLER Telekomunikasyon
0 216 587 33 33
Aydınevler Mah. İnönü Cad.
Gökçe Sok. No:11 Küçükyalı /
Maltepe / İstanbul
İSTANBUL
Mecidiyeköy
VİNTEK ELEKTRONİK
0 212 272 6543
BÜYÜKDERE CAD.NO.34/2
MECİDİYEKÖY
İSTANBUL/
Avrupa
BAHÇELİEVLER KAFKAS ELEK.
0 212 556 65 43- 0
HAREKET ORDUSU SK.NO
212 677 65 43-0
:20 İNCİRLİ
212 554 65 43
İSTANBUL/
Avrupa
AVCILAR
EKİP ELEKTRONİK
0212 472 45 000212 509 67 11
ATATÜRK MAH.İKİTELLİ CAD.
N34 HALKALI
İSTANBUL/
Avrupa
PERPA
PERPA MERKEZ SERVİS
(DSC)
0 212 210 87 97
PERPA TİCARET MERKEZİ
A BLOK KAT-2 No:9-0006
OKMEYDANI-ŞİŞLİ / İSTANBUL
İZMİR
Çankaya
YASLI ELEKTRONİK BAKIM 0 232 446 42 48 Gazi Bulvarı No:69
VE ONARIM TİCARET
0 232 446 42 49
İZMİR
BORNOVA
AYES ELEKTRONİK
KARS
0 232 339 25 270549 339 25 27
Ankara cad n:205/a bornova
0 474 223 87 32-0 Yusuf Paşa Mah Kazım Karabekir
KARAKAŞLAR ELEKTRONİK 474 212 80 92-0 İşhanı Kat1.No140 Karakaşlar
474 212 04 49
Elektronik Kars /Merkez
ŞEHİR
İLÇE
SERVİS İSMİ
TELEFON
ADRES
0 262 325 46 670262 321 90 900262 324 71 71-0 KADIKÖY MAH. ATATÜRK
262 323 94 77-0 BULVARI NO:29/A
262 323 73 56-0
262 323 73 57
KOCAELİ
MERKEZ
ANIT ELEKTRONİK NAZMİ
AYDOĞAN KONYA
MERKEZ
KONTEK SOGUTMA ISITMA 0 332 245 00 80
Kumköprü Mah fetih cad n299
A-B Karatay
KONYA
MERKEZ
PİKSEL İÇ VE DIŞ TİCARET 0 332 235 15 43
Muradiye Mh. Dr. Ahmet Özcan
cd. Mustaş Menekşe sitesi altı
no:100/B Meram Konya
TAYFUN ALİ ÖZBEK-TAYFUN ELEKTRONİK 0 422 325 96 96
KANALBOYU KERNEK CAMII
KARŞISI MISTOGLU APT ALTI
NO.9 A-B
MEHMET BALABAN BALABAN ELEKTRONİK 0236 232 11 890236 413 13630236
Kethuda mah. 22 sk no 20
MALATYA
MANİSA
AKHİSAR
MERSİN
GÜVEN EVLER MAH.1937
ÖZEMEK ELEKTRONİK
324 326 30 09/326 SK.25/A FORUM İŞ MERKEZİ
TAAH.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ. 30 09/326 30 88 KUZEYİ MEDİ MARKT ARKASI
OTOPARK ÇIKIŞ KARŞISI
MERSİN
LCD ELEKTRONİK
FATIH MAH. GMK. BULV.
0 324 358 29 48-0
ÖZKAN APT.ALTI 43/D (BORAN324 359 4533
LAR SERVİS KARŞISI)
RİZE
MERKEZ
VİZYON İLETİŞİM-MUSTAFA
0 464 225 0001
ÖZGÜN VE ORTAKLARI
MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK
CAD. NO . 9 / 6
TEKİRDAĞ
ÇORLU
ÇALIŞKAN ELEKTRONİK
0 282 654 15 51
şeyhsinan mh. 2 aralık 2.sok.
Seven paracıklı apt : 41
NURSEY ELEKTRONİK
0 276 223 97 16227 47 17
İSLİCE MH. AVCILAR SK
NO:3/A
UŞAK
Download PDF