LG | LGH735TR | LG LGH735TR دفترچه راهنما

TÜRKÇE
ENGLISH
User Guide
LG-H735TR
MFL69451801 (1.0)
www.lg.com
Hoş geldiniz!
TÜRKÇE
LG'yi tercih ettiğiniz için teşekkürler. Cihazı doğru ve güvenli bir şekilde
kullanabilmek için önce bu kullanıcı kılavuzunu dikkatle okuyun.
• Daima orijinal LG aksesuarları kullanın. Cihazınızla birlikte verilen öğeler sadece
bu cihaz için tasarlanmış olup diğer cihazlarla uyumlu olmayabilir.
• Dokunmatik tuş takımına sahip olmasından dolayı bu cihazı görme engelli
kişilerin kullanması tavsiye edilmez.
• Açıklamalar, cihazın varsayılan ayarlarına dayanarak verilmiştir.
• Cihazdaki varsayılan uygulamalar güncellenebilir ve bu uygulamalara sunulan
destek önceden bildirimde bulunmadan geri çekilebilir. Cihazla birlikte verilen
bir uygulama hakkındaki sorularınız için lütfen LG Servis Merkezi ile iletişime
geçin. Kullanıcı tarafından yüklenen uygulamalar için lütfen ilgili servis sağlayıcı
ile iletişime geçin.
• Cihazın işletim sisteminin değiştirilmesi veya resmi olmayan kaynaklardan
edinilen yazılımların yüklenmesi cihaza hasar verebilir ve verilerin bozulmasına
ya da kaybolmasına yol açabilir. Bu tür eylemler LG lisans sözleşmenizi ihlal
eder ve bunlar sonucunda garantiniz geçersiz kalır.
• Bazı içerik ve görseller; bölge, servis sağlayıcısı, yazılım versiyonu ya da işletim
sistemi versiyonuna bağlı olarak cihazınız için farklılık gösterebilir ve önceden
haber verilmeksizin değiştirilebilirler.
Önemli uyarılar

UYARI
Dikkat!
NOT
İPUCU!
sizin veya başkalarının yaralanmasına yol açan durumlar
cihazın veya başka ekipmanların hasar görmesine yol
açan durumlar
uyarı veya ek bilgi
işlev kullanımına ilişkin ipuçları
İçindekiler
Güvenli ve verimli kullanım talimatları.....4
Önemli hatırlatma....................................16
Telefonunuzu tanıyın...............................19
Telefon düzeni........................................19
SIM veya USIM kartın ve pilin takılması...21
Pilin şarj edilmesi...................................23
Bellek kartı takma..................................24
Bellek kartının çıkarılması.......................25
Cihazı kilitleme ve kilidi açma.................25
Ana Ekranınız...........................................27
Dokunmatik ekran ipuçları......................27
Ana ekran...............................................28
Ana ekranın kişiselleştirilmesi.................29
En son kullanılan uygulamalara dönülmesi..............................................30
Bildirimler paneli....................................31
Ekran klavyesi........................................34
Diğer Özellikler........................................35
Çekim hareketleri...................................35
Hızlı bakış...............................................36
KnockON................................................36
Knock Code............................................37
Capture+................................................37
QSlide.....................................................39
2
Google hesabı oluşturma........................40
Google hesabınızın oluşturulması............40
Google hesabınızla oturum açma............40
Ağlara ve Cihazlara Bağlanma................42
Wi-Fi......................................................42
Bluetooth................................................43
Wi-Fi Direct............................................44
PC ile cihaz arasında veri aktarımı..........45
Çağrılar....................................................46
Arama yapma.........................................46
Kişilerinize çağrı yapma..........................46
Çağrının Cevaplanması ve reddedilmesi.. 46
İkinci çağrının yapılması.........................47
Çağrı geçmişinin görüntülenmesi............47
Çağrı ayarları..........................................47
Rehber......................................................48
Bir kişi arama.........................................48
Yeni bir kişi ekleme.................................48
Favori kişiler...........................................48
Grup oluşturma.......................................49
Mesaj........................................................50
Bir mesaj gönderme...............................50
Sohbet görünümü...................................51
Mesaj ayarlarınızın değiştirilmesi............51
İçindekiler
E-posta.....................................................52
E-posta hesaplarını yönetme..................52
Hesap klasörleriyle çalışma....................52
E-posta oluşturma ve gönderme.............53
Kamera ve Video......................................54
Vizördeki kamera seçenekleri.................54
Gelişmiş ayarların kullanılması................55
Vizör üzerinde Manuel modu...................56
Fotoğraf çektikten sonra.........................57
Video kaydetmek....................................58
Video kaydettikten sonra.........................59
Galeri......................................................59
Multimedya..............................................62
Müzik.....................................................62
Yardımcı programlar................................64
Saat.......................................................64
Hesap makinesi......................................65
Takvim....................................................66
Ses kaydedici.........................................66
Sesli Arama............................................66
İndirme Yöneticisi....................................67
Ayarlar......................................................70
Ağlar......................................................70
Ses & Bildirim.........................................73
Ekran......................................................75
Genel......................................................77
LG Bridge Uygulaması.............................83
Telefon yazılımı güncelleme....................85
Telefon yazılımı güncelleme....................85
Bu kullanıcı kılavuzu hakkında...............87
Bu kullanıcı kılavuzu hakkında................87
Ticari Markalar.......................................88
Hırsızlığa Karşı Koruma Kılavuzu............89
Aksesuarlar..............................................90
Sorun giderme.........................................91
SSS...........................................................95
Web Tarayıcısı..........................................68
İnternet...................................................68
Chrome..................................................69
İçindekiler
3
Güvenli ve verimli kullanım talimatları
Lütfen bu basit kuralları okuyun. Kuralların çiğnenmesi tehlikeli ve yasa dışı olabilir.
Hata meydana geldiği takdirde cihazınıza hata günlüğü tutacak bir yazılım aracı
yerleştirilmiştir. Bu araç yalnızca sinyal gücü, ani bağlantı kesintisinde hücre kimliği
konumu ile yüklü uygulamalar gibi hataya özgü verileri toplar. Günlük yalnızca hatayı
belirlemeye yardımcı olmak için kullanılır. Bu günlükler şifrelenmiştir ve onarım için
cihazınızı iade etmek istediğiniz takdirde yalnızca yetkili LG Onarım merkezi bu
günlüklere erişilebilir.
Radyo frekansı enerjisine maruz kalma
Radyo dalgasına maruz kalınması ve Belli Soğurma Oranı (SAR) bilgileri.
LG-H735TR model bu cep telefonu, radyo dalgalarına maruz kalma ile ilgili yürürlükteki
emniyet koşullarıyla uyumlu şekilde tasarlanmıştır. Bu gereksinim, yaşa ve sağlık
durumuna bağlı olmaksızın tüm kişilerin güvenliğini garanti altına almak için tasarlanmış
güvenlik sınırlarını içeren bilimsel kuralları temel almaktadır.
• Radyo dalgalarına maruz kalma kurallarında, Özel Emilim Hızı (SAR) olarak bilinen
bir ölçüm birimi kullanılmaktadır. SAR testleri, telefonun kullanılan tüm frekans
bantlarında onaylı en yüksek güç seviyesinde iletim yaptığı standart bir yöntem
kullanılarak gerçekleştirilmektedir.
• Çeşitli LG telefonu modellerinin SAR seviyeleri arasında farklılıklar olmasına karşın,
tüm modeller radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kuralların gereklerini yerine
getirecek şekilde tasarlanmıştır.
• Uluslararası İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonlardan Korunma Komisyonu (ICNIRP)
tarafından önerilen SAR limiti 10 g doku üzerinde ortalama 2 W/kg'dır.
• Bu model telefonlar için kulakta kullanılmak üzere yapılan testten elde edilmiş en
yüksek SAR değeri 0,507 W/kg'dır (10 g); vücutta taşındığında ise 0,422 W/kg'dır
(10 g).
4
Güvenli ve verimli kullanım talimatları
•
Bu cihaz, telefonun kulağa götürüldüğü normal kullanım konumunda ve vücuttan en
az 1,5 cm uzak konumda tutulduğunda RF maruz kalma talimatlarına uymaktadır.
Vücutta taşıma esnasında taşıma kabı, kemer kancası veya tutucu kullanılıyorsa bu
eşyalar metal içermemeli ve ürünü vücuttan en az 1,5 cm uzakta tutmalıdır. Veri
dosyalarını ve mesajları iletmek için cihazın kaliteli bir şekilde şebekeye bağlanması
gerekmektedir. Bazı durumlarda veri dosyalarının veya mesajların iletilmesi böyle
bir bağlantı sağlanıncaya kadar ertelenebilir. Yukarıdaki mesafe talimatlarının iletim
tamamlanıncaya dek sağlandığından emin olun.
Ürüne özen ve bakım
UYARI
Sadece bu telefon modelinde kullanılması için onaylanmış orijinal LG pilleri,
şarj cihazlarını ve aksesuarları kullanın. Farklı tiplerin kullanılması, bu telefon
için geçerli herhangi bir onayı veya garantiyi geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.
Bu cihazı sökmeyin. Onarım gerektiğinde yetkili bir servis teknisyenine götürün.
TV, radyo ya da kişisel bilgisayar gibi elektrikli aletlerden uzak tutun.
• Bu ürün, radyatör ve fırın gibi ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
• Düşürmeyin.
• Bu ürünü mekanik titreşim ya da darbelere maruz bırakmayın.
• Özel yönetmeliklerce gerekli kılınan her yerde telefonunuzu kapatın. Örneğin hassas
tıbbi ekipmanları etkileyebileceği için telefonunuzu hastanelerde kullanmayın.
• Telefon şarj olurken ıslak ellerle kullanmayın. Elektrik çarpabilir ya da telefonunuza
ciddi zarar gelebilir.
• Telefonunuz ısınarak bir yangın tehlikesine neden olabileceğinden, telefonu yanıcı
maddelere yakın yerlerde şarj etmeyin.
• Cihazın dış yüzeyini temizlemek için kuru bir bez kullanın (benzin, tiner veya alkol
gibi çözücüler kullanmayın).
• Yumuşak mobilyalar üzerindeyken telefonu şarj etmeyin.
• Telefonun iyi havalandırılmış bir ortamda şarj edilmesi gerekir.
•
•
Güvenli ve verimli kullanım talimatları
5
Bu ürünü aşırı duman ya da toza maruz bırakmayın.
Telefonu kredi kartları ya da seyahat biletlerinin yanına koymayın; manyetik
şeritlerin üzerinde bulunan bilgileri etkileyebilmektedir.
• Ekrana keskin bir nesneyle dokunmayın; aksi takdirde telefona hasar verebilir.
• Telefonun sıvıya ya da neme maruz kalmasını önleyin.
• Kulaklık gibi aksesuarları dikkatli kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.
• Kırılan, ufalanan ya da çatlayan camı kullanmayın, dokunmayın veya çıkarmaya ya
da onarmaya çalışmayın. Kötü veya yanlış kullanımdan kaynaklanan cam ekran
hasarları garanti kapsamında değildir.
• Telefonunuz normal kullanım esnasında ısı üreten elektronik bir cihazdır. Yeterli
havalandırmanın sağlanmadığı yerlerde telefonunuzun cildinize sürekli olarak
doğrudan temas etmesi rahatsızlık verebilir veya hafif yanıklara yol açabilir. Bu
sebeple, telefonunuzu kullandığınız sırada veya kullandıktan hemen sonra dikkatli
bir şekilde tutun.
• Telefonunuz ıslanırsa derhal prizden çekin ve tamamen kurutun. Fırın, mikro dalga
fırın veya saç kurutma makinesi gibi harici ısıtma kaynaklarıyla kuruma sürecini
hızlandırmaya çalışmayın.
• Islak telefonunuzun içindeki sıvı telefonunuzun içindeki ürün etiketinin rengini
değiştirir. Cihazınızda sıvıya maruz kalmadan kaynaklanan hasarlar, garanti
kapsamında değildir.
•
•
Telefonun verimli kullanımı
Elektronik cihazlar
Tüm mobil telefonlar, performansını etkileyen girişimler alabilir.
• Cep telefonunuzu, izin almadan tıbbi cihazların yanında kullanmayın. Telefonu, kalp
pillerine yakın yerlere, örneğin göğsünüzün üzerindeki ceplere yerleştirmeyin.
• Cep telefonları bazı işitme cihazlarında girişime neden olabilir.
• Küçük çaplı girişimler TV’leri, radyoları, PC’leri vs. etkileyebilir.
6
Güvenli ve verimli kullanım talimatları
•
Telefonunuzu mümkünse 0 ºC ila 40 ºC arası sıcaklıklarda kullanın. Telefonunuzu
aşırı düşük ya da yüksek sıcaklıklara maruz bırakmak hasara, arızaya ve hatta
patlamaya neden olabilir.
Yol güvenliği
Araba kullandığınız ülkede, araba kullanırken cep telefonu ile konuşma kural ve
yönetmeliklerini inceleyin.
• Sürüş sırasında telefonu elde tutarak konuşmayın.
• Sürüş sırasında dikkatinizi tamamen yola verin.
• Sürüş esnasında çağrı yapmanız veya almanız gerekiyorsa önce arabanızı yolun
kenarına çekip park edin.
• RF enerjisi, araba teybi, güvenlik cihazları gibi aracınızın bazı elektronik sistemlerini
etkileyebilir.
• Aracınızda hava yastığı varsa, kurulu veya taşınabilir kablosuz cihazları, hava
yastığının açılmasını engellemeyecek şekilde yerleştirin. Eğer kablosuz cihaz yanlış
takılırsa ve hava yastığı devreye girerse, ciddi biçimde yaralanabilirsiniz.
• Dışarıda müzik dinlerken çevrede olup bitenden haberdar olabilmek için ses
seviyesini makul bir seviyede tutunuz. Bu, özellikle yolların yakınındayken önemlidir.
İşitme sisteminizi zararlardan koruma
Olası işitme hasarlarını önlemek için yüksek ses seviyesinde uzun
süre dinlemeyin.
Eğer uzun süre yüksek sese maruz kalırsanız, işitme sisteminiz zarar görebilir. Bu
nedenle telefonu kulağınıza yakın bir yerden açmamanızı ya da kapatmamanızı öneririz.
Ayrıca müzik ve çağrı sesi seviyelerinin makul bir seviyeye ayarlanmasını tavsiye ederiz.
• Kulaklık kullanırken yanınızda konuşan kişiyi duyamıyorsanız veya yanınızda oturan
kişi ne dinlediğinizi duyuyorsa sesi kısın.
Güvenli ve verimli kullanım talimatları
7
NOT
• Kulaklıklardan gelen aşırı seviyedeki ses basıncı, işitme kaybına yol açabilir.
Cam Parçalar
Cep telefonunuzun bazı parçaları camdan imal edilmiştir. Cep telefonunuzun sert bir
yüzeye düşmesi ya da şiddetli darbe alması durumunda bu cam kırılabilir. Cam kırılırsa
dokunmayın ya da çıkarmaya çalışmayın. Camınız yetkili servis sağlayıcısı tarafından
değiştirilene kadar cep telefonunuzu kullanmayın.
Patlama alanları
Patlatma işlemlerinin yapıldığı yerlerde telefonu kullanmayın. Yasaklara, düzenlemelere
ve kurallara uyun.
Patlama riski olan ortamlar
Telefonunuzu yakıt dolum noktalarında kullanmayın.
Yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın.
• Mobil telefonunuzun veya aksesuarların bulunduğu araç kabininde, yanıcı gaz, sıvı
veya patlayıcılar taşımayın veya bulundurmayın.
•
•
Uçakta
Kablosuz cihazlar uçakta girişime neden olabilmektedir.
• Uçaklara binmeden önce cep telefonunuzu kapatın.
• Uçak yerdeyken, mürettebattan izin almadan kullanmayın.
8
Güvenli ve verimli kullanım talimatları
Çocuklar
Telefonu, çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde saklayın. Üründen söküldüğünde
çocuklarda nefes borusunun tıkanmasına neden olabilecek küçük parçalar
bulunmaktadır.
Acil aramalar
Acil aramalar, her mobil şebekede mevcut olmayabilir. Bu nedenle, acil arama yapmak
için asla yalnızca telefona güvenmemelisiniz. Bölgenizdeki servis sağlayıcıyla görüşerek
bilgi alın.
Pil hakkında bilgiler ve bakımı
Yeniden şarj etmeden önce pilin tam bitmesi gerekli değildir. Diğer pil
sistemlerinin aksine, pilin performansını etkileyebilecek hafıza etkisi olmayan piller
kullanılmaktadır.
• Yalnızca LG pilleri ve şarj aletleri kullanın. LG şarj aletleri, pilinizin en uzun ömürlü
olmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
• Pili sökmeyin ya da kısa devre yaptırmayın.
• Pilin metal uçlarını temiz tutun.
• Pil artık yeterli performans sağlayamadığında değiştirin. Pil yenisiyle değiştirilmeden
önce yüzlerce defa şarj edilebilir.
• En uzun ömre sahip olması için uzun süre kullanılmadığında pili şarj edin.
• Pil şarj aletini doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ya da banyo gibi yüksek
nem oranına sahip yerlerde kullanmayın.
• Pili soğuk ya da sıcak yerlerde bırakmayın. Bu durum pilin performansını
etkileyebilir.
• Yanlış tipte pil takılırsa patlama riski vardır.
• Kullanılmış pilleri üreticinin verdiği talimatlara uygun şekilde atın. Mümkünse geri
dönüşümde kullanılmasını sağlayın. Ev atığı olarak atmayın.
•
Güvenli ve verimli kullanım talimatları
9
Pili değiştirmeniz gerekirse, yardım için en yakın yetkili LG Electronics servis
noktasına veya bayisine götürün.
• Şarj cihazının gereksiz elektrik tüketiminden kaçınmak için, telefon tam olarak şarj
olduktan sonra daima şarj cihazını prizden çıkarın.
• Geçerli pil ömrü şebeke yapılandırmasına, ürün ayarlarına, kullanım aralığına, pil ve
çevresel koşullara bağlı olarak değişiklik gösterir.
• Hayvan dişi ya da tırnağı gibi keskin kenarlı objelerin pil ile temas etmemesine
dikkat edin. Bu, yangına yol açabilir.
•
Lazer güvenliği beyanı
Dikkat!
Bu üründe bir Lazer sistemi kullanılmaktadır. Bu ürünün doğru bir şekilde kullanılması
için lütfen önce bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere
saklayın. Ünitenin bakıma ihtiyacı olduğunda yetkili hizmet merkeziyle irtibata geçin.
Burada belirtilenler dışında kontroller, ayarlamalar veya performans prosedürlerinin
kullanılması, tehlikeli radyasyona maruz kalınmasına neden olabilir.
Lazer ışınına doğrudan maruz kalmayı önlemek için muhafazayı açmayı denemeyin veya
lazerle doğrudan temas kurmayın.
10
Güvenli ve verimli kullanım talimatları
Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi Bilgileri
GPL, LGPL, MPL ve bu ürünün içerdiği diğer açık kaynaklı lisanslar altında
kaynak kodu elde etmek için lütfen http://opensource.lge.com adresini
ziyaret edin. Kaynak koduna ek olarak, adı geçen tüm lisans koşulları, garanti
feragatnameleri ve telif hakkı bildirimleri indirilmek üzere mevcuttur.
LG Electronics, opensource@lge.com adresine e-posta atarak talep etmeniz
durumunda dağıtım masrafları (medya, sevkiyat ve taşıma ücretleri gibi)
size ait olmak üzere ürünün kaynak kodunu bir CD-ROM’a kayıtlı olarak da
gönderecektir. Bu teklif, ürünü satın aldığınız tarihten itibaren üç (3) yıl süreyle
geçerlidir.
CİHAZINIZI GÜNCELLEME
En son ürün yazılımı sürümleri, yeni yazılım fonksiyonları ve iyileştirmelere
erişin.
• Cihazınızdaki ayarlar menüsünden yazılım güncellemesini seçin.
• Cihazınızı PC'nize bağlayarak güncelleyin. Bu fonksiyonun kullanımı
hakkında daha fazla bilgi için lütfen http://www.lg.com/common/index.jsp
adresini ziyaret edin, ülkeyi ve dili seçin.
UYGUNLUK BİLDİRİMİ
İşbu belge ile LG Electronics bu LG-H735TR ürününün 1999/5/EC
Yönetmeliğinin temel gereksinimleri ve diğer ilgili hükümleriyle uyumlu
olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanının bir kopyası şu adreste bulunabilir:
http://www.lg.com/global/declaration
Güvenli ve verimli kullanım talimatları
11
Bu ürünün uygunluğu için irtibat bürosu:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
NOT
• Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve
ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.
• Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak,
cihazınızdan farklı olabilir.
• Bu cihazın yazılımı Türkiyede kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.
Faydalı Bilgiler
NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
1 Cihazınızın ıslanmasını engelleyiniz.
2 Cihazınızı yere düşürmeyiniz.
3 Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.
ENERJİ TASARRUF BİLGİLERİ
Kullanmadığınız sürede cihazınızı kapalı tutunuz.
Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:
Cihaz için herhangi bir kullanım hatası çevrilen özgün belgede bulunamamıştır, bunun
yerine aşağıdaki genel kurallar yazılmıştır:
• Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır.
• Cihaz kullanımı için kullanma talimatı okunmalı ve uygulanmalıdır.
• Cihaz kullanılırken herhangi bir sıvıyla temas ettirilmemelidir.
• Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.
12
Güvenli ve verimli kullanım talimatları
Tüketicinin Yapabileceği, Bakım-Onarım veya Ürünün Temizliğine İlişkin Bilgiler:
• Cihaz temiz tutulmalıdır. Toz, çeşitli sıvılar gibi yabancı maddelere maruz
bırakılmamalıdır.
Cihazın kullanım ömrü 5 yıldır (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi icin
gerekli yedek parça temin süresi.)
İTHALATÇI FİRMA
LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş. Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı
No:73 Ortadoğu Plaza Kat:7 34360
Okmeydanı /Şişli / İstanbul
Tel : (0 212) 314 52 52
Fax: (0 212) 222 61 44
ÜRETİCİ FİRMA:
LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20, Yeouido-dong,
Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721
TEL: 82-2-3777-1114
BU TELEFON AFET VE ACİL DURUM TEHLİKESİ HABERLERİNİ ALMA
ÖZELLİĞİNE SAHİPTİR
Sayın kullanıcı, bilindiği üzere Ülkemiz sıklıkla afet riskleri ile karşı karşıya
kalmaktadır. Bu telefon Mobil İşletmeciler tarafından sağlanan hücresel
yayın (Cell Broadcast) sistemi ile 112’nci kanaldan hava taarruzlarına karşı
yayınlanan ikaz ve alarm haberleri ile afet ve acil durumlara ilişkin (deprem,
sel, çığ düşmesi ve heyelan tehlikesi gibi) gönderilen uyarı mesajlarını alma
özelliğine sahiptir.
Telefonunuzun bu uyarıları alabilmesi için; “Hücre Yayın” uygulamasının
içinden Hücre yayın hizmetini ve 112’nci kanalın eklenerek aktif hale
getirilmesi gerekmektedir.
Güvenli ve verimli kullanım talimatları
13
Teknik özellikler
İşlemci : Qualcomm Snapdragon™ 615 processor with 1.5GHz 32-bit OctaCore CPU
Taşıyıcı : 2.5G(GSM/GPRS/EDGE)
3G(HSPA+ Downlink 42Mbps / Uplink 5.76Mbps)
4G(LTE Cat 4 Downlink 150Mbps / Uplink 50Mbps)
Ekran : 5.2-inch Full HD (1920 x 1080 pixels / 423 ppi)
Kamera : Arka 8MP with Laser Auto Focus, Ön 5MP
14
Güvenli ve verimli kullanım talimatları
Eski cihazınızın atılması
1 Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, hükümet veya yerel yetkililer
tarafından belirlenen özel olarak tasarlanmış toplama merkezleri
aracılığıyla belediye atık sisteminden ayrı olarak imha edilir.
2 Eski cihazınızın doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı için
doğabilecek olumsuz sonuçları engellemenize yardımcı olur.
3 Eski cihazınızın imha edilmesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için, şehir
ofisiniz, atık imha servisinizle veya ürünü satın aldığınız bayi ile irtibat
kurun.
4 EEE Yönetmeliğine uygundur.
Atık pillerin/akümülatörlerin imha edilmesi
1 Eğer pil %0,0005 üzerinde civa, %0,002 üzerinde kadmiyum, %0,004
üzerinde kurşun içeriyorsa bu sembol yanında, civa(Hg), kadmiyum(Cd)
ve kurşun(Pb) sembolleri de bulunur.
2 Tüm piller/akümülatörler, belediye atık sisteminden ayrı olarak, yerel
makamlarca ya da devlet tarafından belirlenmiş toplama tesislerinde
imha edilmelidir.
3 Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin doğru şekilde atılması, çevre ve
insan sağlığı üzerinde oluşabilecek potansiyel olumsuz sonuçların
önlenmesine yardımcı olacaktır.
4 Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin imha edilmesi ile ilgili daha ayrıntılı
bilgi için lütfen belediye, ilgili yerel çöp toplama hizmet merkezi ya da
ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçin.
Güvenli ve verimli kullanım talimatları
15
Önemli hatırlatma
Lütfen telefonunuzu kullanmaya başlamadan önce bu bilgiyi
okuyun!
Lütfen telefonu servise götürmeden veya bir servis yetkilisiyle görüşmeden önce
telefonla ilgili yaşadığınız sorunların bu bölümde açıklanıp açıklanmadığına bakın.
1. Telefon belleği
Telefon belleğinizde 10 MB'den daha az boş alan kaldığında, telefonunuz yeni mesaj
alamaz. Bu durumda telefon belleğinizi kontrol etmeniz ve bellekte daha fazla boş alan
oluşturmak için uygulamalar ya da mesajlar gibi bazı verileri silmeniz gerekebilir.
Uygulamaları kaldırmak için:
1 >
>
> Genel sekmesi > Uygulamalar öğesine tıklayın.
2 Tüm uygulamalar göründüğünde kaldırmak istediğiniz uygulamaya gidin ve
uygulamayı seçin.
3 Kaldır öğesine tıklayın.
2. Pil ömrünün en iyi duruma getirilmesi
Arka planda sürekli olarak çalıştırmanız gerekmeyen özellikleri kapatarak pil gücünüzün
ömrünü uzatın. Uygulamaların ve sistem kaynaklarının pil gücünü ne kadar tükettiğini
kontrol edebilirsiniz.
Telefon pilinizin ömrünü uzatma:
• Kullanmadığınız zamanlarda radyo iletişimlerini kapatın. Wi-Fi, Bluetooth ya da
GPS'i kullanmıyorsanız bunları kapatın.
• Ekran parlaklığını azaltın ve ekran zaman aşımı süresini daha kısa bir değere
ayarlayın.
16
Önemli hatırlatma
Gmail, Takvim, Rehber ve diğer uygulamalarla otomatik eşleştirmeyi kapatın.
İndirdiğiniz bazı uygulamalar pil gücünü tüketebilir.
• İndirilen uygulamaları kullanırken pilin şarj seviyesini kontrol edin.
•
•
3. Açık kaynaklı bir uygulama ve İS kurmadan önce
UYARI
Üretici tarafından sağlanan dışında bir işletim sistemi kurar ve kullanırsanız
telefonunuz arızalanabilir. Buna ek olarak telefonunuz garanti kapsamından
çıkar.
• Telefonunuzu ve kişisel verilerinizi korumak için yalnızca Play Store™ gibi
güvenilir kaynaklardan uygulama indirin. Telefonunuzda doğru bir şekilde
yüklenmemiş uygulamalar varsa telefon normal şekilde çalışmayabilir veya
ciddi bir hata meydana gelebilir. Bu tür uygulamaları ve ilişkili tüm verileri ile
ayarlarını telefondan kaldırmalısınız.
•
4. Uygulamaların Açılması ve aralarında geçiş yapılması
Android ile çoklu görevlendirme özelliğini kullanmak kolaydır; birden fazla uygulamayı
aynı anda çalıştırabilirsiniz. Bir uygulama açmak için diğerinden çıkmanıza gerek yoktur.
Birçok açık uygulamayı kullanın ve aralarında geçiş yapın. Android, her bir uygulamayı
gerektiğinde durdurarak ve başlatarak kontrol eder ve böylelikle kullanılmayan
uygulamaların gereksiz yere kaynak tüketmemesini sağlar.
1 öğesine tıklayın. Son kullanılan uygulamaların listesi görüntülenir.
2 Erişmek istediğiniz uygulamaya tıklayın. Bu, arka planda çalıştırılmakta olan önceki
uygulamayı durdurmaz. Bir uygulamayı kullandıktan sonra uygulamadan çıkmak için
öğesine tıklayın.
• Son uygulamalar listesinden bir uygulamayı kapatmak için uygulama önizlemesini
sola veya sağa doğru kaydırın. Tüm uygulamaları temizlemek için Tümünü temizle
seçeneğine tıklayın.
Önemli hatırlatma
17
5. Ekran donduğunda
Ekran donuyorsa veya çalıştırmak istediğinizde telefon yanıt vermiyorsa pili çıkarın ve
tekrar takın. Daha sonra telefonu tekrar açın.
18
Önemli hatırlatma
Telefonunuzu tanıyın
Telefon düzeni
Kulaklık Jakı
Kulaklık
Yakınlık Sensörü
Mikrofon
Mikrofon
Bildirim LED'i
Ön Kamera Lensi
Şarj cihazı/USB bağlantı
noktası
NOT: Yakınlık Sensörü
• Çağrıları alırken ya da çağrı yaparken, mesafe sensörü telefon kulağınıza
yakınken bunu algılayarak otomatik olarak arka ışığı kapatır ve dokunmatik
ekranı kilitler. Bu, pil ömrünü uzatır ve dokunmatik ekranın çağrılar sırasında
istem dışı etkinleşmesini engeller.
UYARI
Telefonun üzerine ağır bir nesne koymak veya oturmak ekrana ve dokunmatik
ekran fonksiyonlarına zarar verebilir. Yakınlık sensörünü, ekran koruyucular
veya diğer koruyucu film türleriyle kapatmayın. Bu, sensörde bir arızaya neden
olabilir.
Telefonunuzu tanıyın
19
Lazer Algılamalı Otomatik
Odaklanma
Güç/Kilit Tuşu
Arka Kamera Lensi
Flaş
Ses Seviyesi Tuşları
NFC Dokunma Noktası
Hoparlör
Güç/Kilit Tuşu
•
•
Ses Seviyesi
Tuşları
Bu tuşa basılı tutarak telefonunuzu açıp kapatın.
Ekranı kilitlemek/ekran kilidini açmak için kısa süreyle
basın.
(Ekran kapalıyken)
• QuickMemo+ uygulamasını bașlatmak için Ses Artırma
Düğmesi'ne iki kez basın.
• Kamera'yı bașlatmak için Ses Kısma Tușuna iki kez basın.
UYARI
Bu model için NFC anteni arka kapaktadır.
• NFC anteninin bir parçası olan, telefondaki NFC dokunma noktasına zarar
vermemeye özen gösterin.
•
20
Telefonunuzu tanıyın
SIM veya USIM kartın ve pilin takılması
Cep telefonu hizmet sağlayıcısı tarafından verilen SIM veya USIM kart ve cihaza dahil
olan pili takın.
1 Arka kapağı çıkarmak için, telefonu bir elinizde sıkıca tutun. Aşağıdaki şekilde
gösterildiği gibi diğer elinizin başparmağını kullanarak arka kapağı kaldırıp çıkarın.
2 SIM kartı şekilde gösterildiği gibi SIM kart yuvasına kaydırarak yerleştirin. Karttaki
altın temas bölgesinin aşağıya bakıyor olduğundan emin olun.
Telefonunuzu tanıyın
21
UYARI
SIM kart yuvasına bellek kartı takmayın. SIM kart yuvasında bellek kartı takılı
kalırsa bellek kartını çıkarmak için cihazı bir LG Servis Merkezi'ne götürün.
NOT
• Cihazla yalnızca microSIM kartlar çalışır.
3 Pili yerleştirin.
4 Kapağı cihaza geri takmak için pil bölmesini arka kapak ile hizalayın
oturana kadar bastırın .
22
ve yerine
Telefonunuzu tanıyın
Pilin şarj edilmesi
İlk kullanımdan önce pili şarj edin. Pili şarj etmek için şarj cihazını kullanın. Telefon, USB
kablosu ile bir bilgisayara bağlanarak da şarj edilebilir.
UYARI
Yalnızca LG tarafından onaylanmış şarj cihazlarını, pilleri ve kabloları kullanın.
Onaylanmamış şarj cihazlarının, pillerin veya kabloların kullanılması pilin
yavaş şarj olmasına neden olabilir. Bu, pilin patlamasına ya da cihazın hasar
görmesine neden olabilir. Bu durum garanti kapsamında değildir.
Şarj cihazı konektörü telefonun altında bulunmaktadır. Şarj cihazını yerleştirin ve bir
elektrik prizine takın.
NOT
• Telefonunuz şarj olurken arka kapağı açmayın.
Telefonunuzu tanıyın
23
Bellek kartı takma
Cihazınız en fazla 32GB kapasiteli microSD kartları destekler. Bellek kartı üreticisine ve
türüne bağlı olarak, bazı bellek kartları cihazınızla uyumlu olmayabilir.
UYARI
Bazı bellek kartları, cihazla tam olarak uyumlu olmayabilir. Uyumlu olmayan bir
kartın kullanılması, cihaza veya bellek kartına zarar verebilir veya karta kayıtlı
verileri bozabilir.
NOT
• Verilerin sık sık yazılıp silinmesi bellek kartlarının kullanım ömrünü kısaltır.
1 Arka kapağı telefondan çıkarın.
2 Bellek kartını, altın renkli temas noktaları aşağı bakacak şekilde yerleştirin.
3 Arka kapağı tekrar takın.
24
Telefonunuzu tanıyın
Bellek kartının çıkarılması
Bellek kartını çıkarmadan önce, ilk olarak güvenli çıkarmak için kartı devreden çıkarın.
1 >
>
> Genel sekmesi > Depolama aygıtı ve USB >
öğesine
tıklayın.
2 Arka kapağı çıkarın ve bellek kartını dışarı çekin.
UYARI
Cihaz aktarım yaparken veya bilgilere erişirken bellek kartını çıkarmayın. Bunun
yapılması verilerin kaybolmasına veya bozulmasına ya da bellek kartının veya
cihazın zarar görmesine neden olabilir. Veri kaybı dahil, zarar görmüş bellek
kartlarının yanlış kullanımından kaynaklanacak kayıplarda sorumluluk alınmaz.
Cihazı kilitleme ve kilidi açma
Güç/Kilit Düğmesi'ne basmak ekranı kapatır ve cihazı kilit moduna geçirir. Cihaz,
belirlenen bir süre boyunca kullanılmazsa otomatik olarak kilitlenir. Bu, tuşlara yanlışlıkla
dokunulmasını önlemeye yardımcı olur ve pilin gücünü korur.
Cihazın kilidini açmak için Güç/Kilit Tuşu'na basın ve ekranı herhangi bir yönde
kaydırın.
NOT
• Güç/Kilit Tuşu yerine ekrana çift tıklamak da ekranı uyandırabilir.
Ekran kilidi yöntemini değiştirme
Başka kişilerin kişisel bilgilerinize erişmelerini önlemek için ekranı kilitleme yönteminizi
değiştirebilirsiniz.
1 >
>
> Ekran sekmesi > Kilit Ekranı > Ekran kilidini seçin öğesine
tıklayın.
2 Yok, Kaydırma, Knock Code, Şekil, PIN ve Şifre seçenekleri arasından istediğiniz bir
ekran kilidini seçin.
Telefonunuzu tanıyın
25
NOT
• Kilit açma düzeni ayarlamadan önce bir Google hesabı oluşturun ve desen
kilidinizi oluştururken belirlediğiniz Yedek PIN numarasını unutmayın.
İPUCU! Smart Lock
Telefonunuzun kilidini açmayı kolaylaştırmak için Smart Lock özelliğini
kullanabilirsiniz. Bu özelliği, güvenilir bir Bluetooth cihazı bağlıyken, eviniz
veya iş yeriniz gibi bildiğiniz bir konumdayken veya yüzünüzü tanıdığında
telefonunuzun kilidini açık tutması için ayarlayabilirsiniz.
Smart Lock'i ayarlama
1
>
>
öğesine tıklayın.
2 Ekran sekmesi > Kilit Ekranı > Smart Lock'e tıklayın.
3 Güvenilir herhangi bir cihaz, konum ya da yüz eklemeden önce bir ekran
kilidi (Knock Code, Desen, PIN veya şifre) ayarlamanız gerekir.
26
Telefonunuzu tanıyın
Ana Ekranınız
Dokunmatik ekran ipuçları
Telefonunuzda gezinmek için aşağıda bazı ipuçları verilmiştir.
• Tıklama veya dokunma – Tek parmağınızla bir kez tıklayarak öğeleri, bağlantıları,
kısayolları ve ekran klavyesinde harfleri seçebilirsiniz.
• Basılı tutma – Dokunarak ve bir eylem ortaya çıkana kadar parmağınızı
kaldırmadan ekrandaki öğeyi basılı tutun.
• Sürükleme – Bir öğeye dokunun ve bir anlığına basılı tutun; ardından, hedef
konuma ulaşıncaya dek parmağınızı kaldırmadan ekranda hareket ettirin. Ana
ekrandaki öğeleri sürükleyerek yerlerini değiştirebilirsiniz.
• Kaydırma – Kaydırma için ekrana tıkladığınız anda parmağınızı duraklamadan (aksi
takdirde bir öğeyi sürüklersiniz) ekran yüzeyi boyunca hızla hareket ettirin.
• Çift tıklama – Web sayfasını ya da haritayı yakınlaştırmak için çift tıklayın.
• Parmak açıp kapayarak yakınlaştırıp uzaklaştırma – Tarayıcıyı ya da
Haritalar uygulamasını kullanırken veya resimleri görüntülerken yakınlaştırma ve
uzaklaştırma fonksiyonunu kullanmak için baş parmağınızı ve işaret parmağınızı
birbirine yaklaştırın veya birbirinden uzaklaştırın.
• Ekranı döndürme – Birçok uygulama ve menüde, ekranın yönü cihazın fiziksel
yönüne göre ayarlanır.
NOT
• Çok sert basmayın; dokunmatik ekran hafif ve tam bir tıklamayı algılayacak
hassasiyete sahiptir.
• Dilediğiniz seçeneğe dokunmak için parmak ucunuzu kullanın. Etrafındaki
diğer düğmelere tıklamamaya özen gösterin.
Ana Ekranınız
27
Ana ekran
Ana ekran, birçok uygulama ve fonksiyonun başlangıç noktasıdır. Bilgiye ve
uygulamalara anında erişim sağlamak için uygulama kısayolları ve Google widget'ları
gibi öğeleri eklemenize olanak tanır. Bu varsayılan tuvaldir ve
öğesine tıklanarak
herhangi bir menüden erişilebilir.
Durum Çubuğu
Widget
Uygulama Simgeleri
Konum Göstergesi
Hızlı Tuş Alanı
Ana Ekran Dokunmatik Tuşları
Saat, sinyal gücü, pil durumu ve bildirim simgelerini içeren telefon durum bilgilerini
gösterir.
Widget'lar, Uygulamalar çekmecesi veya Ana ekran aracılığıyla erişilebilen bağımsız
uygulamalardır. Kısayoldan farklı olarak Widget, bir ekran uygulaması olarak çalışır.
Açmak ve kullanmak için bir simgeye (uygulama, klasör vb.) dokunun.
Görüntülemekte olduğunuz Ana ekran yerleşimini belirtir.
Herhangi bir Ana ekran yerleşimindeki fonksiyona tek dokunuşla erişim sağlar.
28
Ana Ekranınız
Geri Tuşu
Önceki ekrana geri döner. Aynı zamanda menüler, iletişim
kutuları ve ekran klavyesi gibi açılır öğeleri kapatır.
enel bakış
G
Herhangi bir ekrandan Ana ekrana dönün.
Tuşu
S on
Son kullanılan uygulamaları görüntüler. Bu tuşu basılı
Uygulamalar
tutarsanız mevcut seçeneklerin bir menüsü açılır.
Tuşu
Genişletilmiş Ana ekran
İşletim sistemi, simgelerin, widget'ların ve diğer öğelerin eklenmesi amacıyla daha fazla
alan sağlamak için birden çok Ana ekran yerleşimi sunar.
• Ek yerleşimlere erişmek için parmağınızı Ana ekranda sola veya sağa kaydırın.
Ana ekranın kişiselleştirilmesi
Uygulama ve widget'lar ekleyerek ve duvar kağıdını değiştirerek Ana ekranınızı
kişiselleştirebilirsiniz.
Ana ekranınıza öğe ekleme
1 Ana ekranın boş kısmını basılı tutun.
2 Mod Ekle menüsünde eklemek istediğiniz öğeyi seçin. Daha sonra, Ana ekranda
eklenen bu öğeyi görürsünüz.
3 Öğeyi istediğiniz konuma sürükleyin ve parmağınızı kaldırın.
İPUCU! Uygulamalar ekranından Ana ekrana bir uygulama simgesi eklemek
için eklemek istediğiniz uygulamayı basılı tutun.
Bir öğeyi Ana ekrandan kaldırma
• Ana ekrandayken kaldırmak istediğiniz simgeyi basılı tutun >
sürükleyin.
Ana Ekranınız
öğesine
29
Hızlı Tuş Alanı'na bir uygulama ekleme
• Uygulamalar ekranından ya da Ana Ekran'da bir uygulama simgesini basılı tutun ve
simgeyi Hızlı Tuş Alanı'na sürükleyin. Daha sonra istediğiniz konuma bırakın.
Bir uygulamayı Hızlı Tuş Alanı'ndan kaldırmak
• İstediğiniz Hızlı Tuş'u basılı tutun,
öğesine sürükleyin.
NOT
• Uygulamalar Düğmesi
kaldırılamaz.
Ana ekranda uygulama simgelerinin özelleştirilmesi
1 Bir uygulama simgesini, geçerli konumundaki kilidi açılana kadar basılı tutun, daha
sonra bırakın. Uygulamanın sağ üst köşesinde düzenleme simgesi
görünür.
2 Uygulama simgesine yeniden dokunup istediğiniz simge tasarımını ve boyutunu
seçin.
3 Değişikliği kaydetmek için TAMAM öğesine dokunun.
En son kullanılan uygulamalara dönülmesi
1 öğesine tıklayın. Son kullanılan uygulamaların uygulama önizlemeleri görüntülenir.
2 Uygulamayı açmak için bir uygulama önizlemesine tıklayın.
- VEYA Önceki ekranınıza geri dönmek için
öğesine tıklayın.
30
Ana Ekranınız
Bildirimler paneli
Bildirimler gelen yeni mesajlar, takvim etkinlikleri ve alarmların yanı sıra çağrı gibi devam
eden etkinlikler hakkında sizi uyarır.
Bir bildirim ulaştığında, simgesi ekranın üst kısmında görünür. Bildirim simgeleri solda,
Wi-Fi ve pil gücü gibi sistem simgeleri sağda gösterilir.
NOT
• Mevcut seçenekler, bulunduğunuz bölge veya hizmet sağlayıcısına bağlı
olarak değişebilir.
Bildirim simgeleri
Ana Ekranınız
Durum simgeleri
31
Bildirimler panelini açma
Bildirimler panelini açmak için parmağınızı durum çubuğundan aşağı kaydırın. Bildirimler
panelini kapatmak için ekranı yukarı doğru kaydırın veya
öğesine tıklayın.
Hızlı Ayarlar Alanı
Bildirimler
TEMIZLE
Açmak ya da kapatmak için her hızlı ayar tuşuna tıklayın. Fonksiyonun ayarlar
menüsüne doğrudan erişmek için istediğiniz tuşa basılı tutun. Daha fazla geçiş tuşu
görmek için sola veya sağa kaydırın. Hızlı ayar tuşlarını kaldırmak, eklemek ya da
yeniden düzenlemek için
öğesine tıklayın.
Geçerli bildirimler, her birinin kısa bir açıklamasıyla listelenir. Görüntülemek üzere bir
bildirime tıklayın.
Tüm bildirimleri temizlemek için tıklayın.
Durum Çubuğu'ndaki gösterge simgeleri
Ekranın üst kısmındaki durum çubuğunda cevapsız çağrılar, yeni mesajlar, takvim
etkinlikleri, cihaz durumu ve daha fazlası hakkında bildirim veren gösterge simgeleri
görünür.
32
Ana Ekranınız
Ekranın üst kısmında görüntülenen simgeler, cihazın durumuyla ilgili bilgiler sağlar.
Aşağıdaki tabloda listelenen simgeler en yaygın olanlardan bazılarıdır.
Simge Açıklama
Simge Açıklama
SIM kart takılı değil
Şu anda bir şarkı çalıyor
Şebeke sinyali yok
Zil sesi kapalı
Uçak modu açık
Titreşim modu açık
Bir Wi-Fi ağına bağlı
Pil tam dolu
Kablolu kulaklık bağlı
Pil şarj oluyor
Arama yürütülüyor
Telefon USB kablosuyla PC'ye
bağlı
Cevapsız çağrı
Veri indiriliyor
Bluetooth açık
Veri yükleniyor
Sistem uyarısı
GPS açık
Alarm kurulu
Veri senkronize ediliyor
Yeni sesli mesaj var
Giriş yöntemini seçin
Yeni metin veya multimedya
mesajı var
Wi-Fi bağlantı noktası etkin
NFC açık
Ana Ekranınız
33
NOT
• Durum çubuğundaki simgenin konumu, fonksiyona ya da servise göre
değişebilir.
Ekran klavyesi
Ekran klavyesini kullanarak metin girebilirsiniz. Mevcut metin girişi alanına tıkladığınızda
ekran klavyesi ekranda belirir.
Tuş takımını kullanma ve metin girme
Yazdığınız bir sonraki harfin büyük harf olması için bir kez dokunun. Tüm harfleri
büyük harf yapmak için çift dokunun.
Klavye ayarlarına gitmek için tıklayın. Metin giriş yöntemini değiştirmek için basılı
tutun.
Boşluk girmek için dokunun.
Yeni bir satır oluşturmak için dokunun.
Önceki karakteri silmek için dokunun.
Vurgulu harflerin girilmesi
Örneğin, "a" yazmak için açılır pencere belirip ilgili özel karakterler görüntülenene kadar
"a" tuşunu basılı tutun. Parmağınızı kaldırmadan istediğiniz özel karaktere sürükleyin.
Harf vurgulandıktan sonra parmağınızı kaldırın.
34
Ana Ekranınız
Diğer Özellikler
Çekim hareketleri
Çekim hareketleri özelliği, ön kamerayı kullanarak el hareketiyle resim çekmenizi sağlar.
Fotoğraf çekme
Çekim hareketleri özelliğini kullanabilmek için iki yöntem vardır.
• Bir avucunuz açık olacak şekilde elinizi kaldırın ve ön kamera avucunuzu algılayana
ve ekranda bir kutu görünene kadar bekleyin. Ardından hazır olmanız için size süre
veren zamanlayıcıyı başlatmak için elinizi yumruk yapacak şekilde kapatın.
- VEYA • Elinizi sıkıca yumruk yaparak kaldırın ve ön kamera algılayana ve ekranda bir kutu
görünene kadar bekleyin. Ardından hazır olmanız için size süre veren zamanlayıcıyı
başlatmak için yumruğunuzu açın.
- VEYA İPUCU! Aralıklı çekim
Elinizi iki kez yumruk yapar ya da
seferde art arda 4 fotoğraf çeker.
Diğer Özellikler
öğesini basılı tutarsanız kamera tek
35
Hızlı bakış
Telefon ekranı kapalıyken parmağınızı ekranda aşağı sürükleyerek durum çubuğunu,
saati ve tarihi görebilirsiniz.
KnockON
KnockON özelliği, ekrana çift tıklayarak ekranı kolayca açmanızı veya kapatmanızı sağlar.
Ekranı açmak için
1 Ekranı açmak için Kilit ekranının ortasına çift tıklayın.
2 Ekranın kilidini açın veya mevcut kısayollara veya widget'lara erişin.
Ekranı kapatmak için
1 Ana ekran veya Durum çubuğunun boş bir alanına çift tıklayın.
2 Ekran kapanır.
NOT
• Ekranın ortasına tıklayın. Alt veya üst alana tıklarsanız tanıma hızı azalabilir.
36
Diğer Özellikler
Knock Code
Knock Code özelliği, ekranda bir tıklama kombinasyonu kullanarak kendi kilit açma
kodunuzu oluşturmanıza olanak tanır. Ekran kapalıyken ekrana aynı sırayla tıklayarak
Ana ekrana doğrudan erişebilirsiniz.
NOT
• 6 defa yanlış Knock Code girerseniz zorunlu olarak oturum açma/yedekleme
PIN girişi için Google hesabınıza yönlendirilirsiniz.
• Ekranı açmak veya kapatmak için ekrana tıklarken tırnağınız yerine parmak
ucunuzu kullanın.
1
>
>
> Ekran sekmesi > Kilit Ekranı > Ekran kilidini seçin > Knock
Code öğesine tıklayın.
2 Knock Code'unuzu ayarlamak için bir desen içinde karelere tıklayın. Knock Code
deseniniz 6 ile 8 tıklama arasında olabilir.
Knock Code'u kullanarak ekran kilidini açma
Ekran kapandığında daha önceden ayarlamış olduğunuz Knock Code şeklini tıklayarak
ekranın kilidini açabilirsiniz.
Capture+
Capture+ özelliği, notlar oluşturmanızı ve ekran görüntüleri almanızı sağlar.
Çağrı sırasında telefonunuzda kayıtlı bir resimden veya geçerli telefon ekranından
kolayca not oluşturmak için Capture+'yı kullanabilirsiniz.
öğesine tıklayın.
1 Durum Çubuğuna dokunup aşağı sürükleyin ve
Diğer Özellikler
37
2 Aşağıdaki seçeneklerini kullanarak bir not oluşturun:
Son yapılan eylemleri geri almak için dokunun.
Son silinen eylemleri yeniden yapmak için dokunun.
Notunuza metin eklemek için tıklayın.
Kalem tipini ve rengini seçmek için tıklayın.
Not üzerindeki kalem işaretlerini silmek üzere silgiyi kullanmak için tıklayın.
Notun görüntüsünü kırpmak için tıklayın.
Oluşturduğunuz notu kaydetmek için tıklayın.
Araç çubuğunu gizlemek veya göstermek için tıklayın.
NOT
• Capture+ özelliğini kullanırken lütfen parmak ucunuzu kullanın. Tırnağınızı
kullanmayın.
3 Geçerli notu QuickMemo+ veya Galeri'ye kaydetmek için
öğesine tıklayın.
Notları Silme
•
öğesine tıklayın.
Kayıtlı Notu Görüntüleme
•
>
>
öğesine tıklayın ve Capture+ albümünü seçin.
- VEYA >
>
öğesine tıklayın ve istenen notu seçin.
38
Diğer Özellikler
QSlide
QSlide ile herhangi bir ekrandan Bildirim panelini kullanarak Not Defteri, Takvim, Hesap
Makinesi ve diğer uygulamalara kolayca erişebilirsiniz.
Pencereyi tam pencere boyutuna
genişletmek için tıklayın.
Pencerenin saydamlığını ayarlamak
için tıklayın.
QSlide penceresini kapatmak için
tıklayın.
Boyutu ayarlamak için sürükleyin.
1 Durum çubuğuna dokunup aşağı kaydırın > mevcut QSlide uygulamalarını
görüntülemek için QSlide'a tıklayın.
> QSlide öğesine
tıklayın. Fonksiyon, ekranınızda küçük bir pencere olarak görüntülenir.
İPUCU! QSlide özelliğini destekleyen uygulamaları kullanırken
ayarlanmamışken QSlide pencereleri altındaki
2 Saydamlık çubuğu tam olarak
ekranı kullanabilir ve bu ekrana tıklayabilirsiniz.
NOT
• QSlide, aynı anda en fazla iki pencereyi destekleyebilir.
Diğer Özellikler
39
Google hesabı oluşturma
Bir Google uygulamasını telefonunuzda ilk kez açarken mevcut Google hesabınızla
oturum açmanız gerekecektir. Google hesabınız yoksa sizden bir hesap oluşturmanız
istenecektir.
Google hesabınızın oluşturulması
1
>
>
> Genel sekmesi > Hesaplar ve senkronizasyon öğesine
tıklayın.
2 HESAP EKLE > Google > Veya yeni bir hesap oluşturun öğesine tıklayın.
3 Adınızı ve soyadınızı girin, ardından İLERİ öğesine tıklayın.
4 Bir kullanıcı adı girin ve İLERİ öğesine tıklayın. Telefonunuz Google sunucularına
bağlanır ve kullanıcı adının alınabilir olup olmadığını kontrol eder.
5 Şifrenizi girin ve İLERİ öğesine tıklayın.
6 Talimatları izleyin ve hesapla ilgili gerekli ve isteğe bağlı bilgileri girin. Sunucu
hesabınızı oluştururken bekleyin.
Google hesabınızla oturum açma
1
>
>
> Genel sekmesi > Hesaplar ve senkronizasyon öğesine
tıklayın.
2 HESAP EKLE > Google öğesine tıklayın.
3 E-posta adresinizi girin ve İLERİ öğesine tıklayın.
4 Oturum açtıktan sonra telefonunuzda Gmail'i kullanabilir ve Google servislerinin
avantajlarından yararlanabilirsiniz.
5 Google hesabınızı ayarladıktan sonra cihazınız, otomatik olarak web'deki Google
hesabınızla senkronize edilir (veri bağlantısı varsa).
40
Google hesabı oluşturma
Oturum açtıktan sonra, telefonunuz Gmail, Rehber ve Google Takvim gibi Google
servisleriyle senkronizasyon gerçekleştirir. Ayrıca, Haritalar'ı kullanabilir, Play
Store'dan uygulamaları indirebilir, ayarlarınızı Google sunucularına yedekleyebilir ve
telefonunuzdaki diğer Google servislerinden yararlanabilirsiniz.
ÖNEMLİ
Takvim gibi bazı uygulamalar yalnızca eklediğiniz ilk Google Hesabı ile çalışır.
Telefonunuzda birden fazla Google Hesabı kullanmayı düşünüyorsanız ilk olarak
bu tür uygulamalarla kullanmak istediğiniz hesapla oturum açtığınızdan emin
olun. Oturum açtığınızda, rehberiniz, Gmail hesabınız, Takvim etkinlikleriniz ve
bu uygulamalardaki diğer bilgiler ile web'deki servisler telefonunuzla senkronize
edilir. Ayarlama sırasında bir Google Hesabı'nda oturum açmazsanız Gmail veya
Play Store gibi Google Hesabı gerektiren bir uygulamayı ilk kez başlatmaya
çalıştığınızda oturum açmanız veya bir Google Hesabı oluşturmanız istenecektir.
• Şirketiniz veya başka bir organizasyon üzerinden bir kuruluş hesabınız varsa BT
departmanınız o hesapla nasıl oturum açacağınız konusunda özel talimatlara
sahip olabilir.
•
Google hesabı oluşturma
41
Ağlara ve Cihazlara Bağlanma
Wi-Fi
Kablosuz erişim noktası (AP) kapsama alanı dahilinde yüksek hızlı İnternet erişimi
kullanabilirsiniz.
Wi-Fi ağlarına bağlanmak
1 >
>
> Ağlar sekmesi > Wi-Fi öğesine tıklayın.
2 Wi-Fi özelliğini açmak ve kullanılabilir Wi-Fi ağlarını taramaya başlamak için
öğesine dokunun.
3 Bağlanmak için bir ağa dokunun.
• Ağ güvenliği kilit simgesiyle korunuyorsa bir güvenlik anahtarı veya parola girmeniz
gerekir.
4 Durum çubuğu, Wi-Fi durumunu belirten simgeler gösterir.
NOT
• Wi-Fi kapsamı dışındaysanız ya da Wi-Fi Kapalı olarak ayarlanmışsa cihaz,
mobil veri kullanarak Web'e otomatik olarak bağlanabilir; bu, veri ücreti
uygulanmasına neden olabilir.
İPUCU! MAC adresi nasıl alınır
>
>
> Ağlar sekmesi > Wi-Fi >
adresi öğesine tıklayın.
42
> Gelişmiş Wi-Fi > MAC
Ağlara ve Cihazlara Bağlanma
Bluetooth
Bluetooth; kulaklıklar ve ahizesiz araç kitleri gibi çeşitli Bluetooth cihazlarına ve
Bluetooth özellikli el tipi cihazlara, bilgisayarlara, yazıcılara ve kablosuz cihazlara
kablosuz olarak bağlanmanıza olanak tanıyan, kısa menzilli bir iletişim teknolojisidir.
NOT
• LG, Bluetooth özelliği aracılığıyla gönderilen veya alınan verilerin kaybından,
müdahalelerden veya yanlış kullanımından sorumlu değildir.
• Her zaman güvenilir ve güvenliği uygun bir şekilde sağlanmış cihazlarla veri
paylaştığınızdan ve bu tür cihazlardan veri aldığınızdan emin olun.
• Cihazlar arasında engeller varsa, çalışma mesafesi kısalabilir.
• Bazı cihazlar, özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmemiş veya
onaylanmamış olanlar, cihazınızla uyumlu olmayabilir.
Telefonunuzu başka bir Bluetooth cihazı ile eşleştirme
1 >
>
> Ağlar sekmesi > Bluetooth öğesine tıklayın.
2 Bluetooth özelliğini açmak ve mevcut Bluetooth cihazlarını aramaya başlamak için
öğesine tıklayın.
• Ayrıca kapsama alanındaki görülebilir cihazları saptamak için ARAMA öğesine
tıklayın.
3 Listeden telefonunuzu eşleştirmek istediğiniz cihazı seçin. Eşleştirme başarılı
olduğunda telefonunuz diğer cihaza bağlanır.
NOT
• İki Bluetooth cihazı arasında eşleştirme, bir defalık bir işlemdir. Bir eşleştirme
oluşturulduktan sonra, cihazlar ortaklıklarını tanımaya ve bilgi alışverişi
yapmaya devam eder.
İPUCU! Eşleştirme modu ve parola (normalde 0 0 0 0 - dört sıfırdır) hakkında
bilgi almak için Bluetooth cihazı ile birlikte verilen belgelere başvurun.
Ağlara ve Cihazlara Bağlanma
43
Bluetooth aracılığıyla veri gönderme
1 Bir dosya veya kişi ya da medya dosyası gibi bir öğe seçin.
2 Bluetooth ile veri gönderme seçeneğini belirleyin.
3 Bluetooth özelliği etkinleştirilmiş bir cihaz arayın ve eşleştirin.
NOT
• Diğer Bluetooth uyumlu cihazların spesifikasyonlarının ve özelliklerinin farklı
olması nedeniyle, ekran ve işlemler farklı olabilir ve aktarım veya değiş tokuş
gibi fonksiyonlar Bluetooth uyumlu tüm cihazlarla mümkün olamaz.
Bluetooth aracılığıyla veri alma
1 >
>
> Ağlar sekmesi > Bluetooth öğesine tıklayın.
2 Bluetooth özelliğini açmak için
öğesine tıklayın.
3 Gönderen cihazdan gelen bir eşleştirme talebini kabul etmeniz için bir istek alırsınız.
KABUL ET öğesini seçtiğinizden emin olun.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct, erişim noktası gerektirmeden Wi-Fi özellikli cihazlar arasında doğrudan bir
bağlantı sağlar.
Wi-Fi Direct özelliğini açma
1 >
>
> Ağlar sekmesi > Wi-Fi öğesine tıklayın.
2 > Gelişmiş Wi-Fi > Wi-Fi Direct öğesine tıklayın.
NOT
• Bu menüdeyken cihazınız, yakındaki diğer görünür Wi-Fi Direct cihazları
tarafından görülebilir.
44
Ağlara ve Cihazlara Bağlanma
PC ile cihaz arasında veri aktarımı
Verileri bir PC ile cihaz arasında kopyalayabilir veya taşıyabilirsiniz.
Verileri aktarma
1 Telefonunuzla birlikte verilen USB kablosunu kullanarak cihazınızı bir bilgisayara
bağlayın.
2 Bildirimler panelini açın, geçerli bağlantı tipine tıklayın ve Ortam cihazı (MTP)
öğesini seçin.
3 Bilgisayarınızda istenen verileri aktarabilmenizi sağlayan bir pencere açılacaktır.
NOT
• Telefonun algılanabilmesi için bilgisayarınızda LG Android Platform
Sürücüsünün yüklü olması gerekir.
• Ortam cihazı (MTP) kullanmaya ilişkin gereksinimleri kontrol edin.
Öğeler
İşletim Sistemi
Gereksinim
Microsoft Windows XP SP3, Vista veya üzeri
Windows Media Player sürümü Windows Media Player 10 veya üstü
Ağlara ve Cihazlara Bağlanma
45
Çağrılar
Arama yapma
1 Çeviriciyi açmak için
>
öğesine tıklayın.
2 Çeviriciyi kullanarak numarayı girin. Bir basamağı silmek için
öğesine dokunun.
3 İstediğiniz numarayı girdikten sonra, çağrı yapmak için
öğesine tıklayın.
4 Çağrıyı sonlandırmak için
öğesine tıklayın.
İPUCU! Uluslararası çağrılar yapmak üzere "+" girmek için
tutun.
tuşunu basılı
Kişilerinize çağrı yapma
1 Rehberinizi açmak için
>
öğesine tıklayın.
2 Rehberde gezinin. Ayrıca, kişinin adını Arama alanına girebilir veya ekranın sağ
kenarındaki alfabetik harf listesini kaydırabilirsiniz.
3 Görüntülenen listede aramak istediğiniz kişiye dokunun.
Çağrının Cevaplanması ve reddedilmesi
•
•
Gelen çağrıyı yanıtlamak için
Gelen çağrıyı reddetmek için
öğesini herhangi bir yöne doğru kaydırın.
öğesini herhangi bir yöne doğru kaydırın.
NOT
• Arayan kişiye mesaj göndermek istiyorsanız
46
öğesini kaydırın.
Çağrılar
İkinci çağrının yapılması
1 İlk çağrınız sırasında > Çağrı ekle öğesine tıklayın ve numarayı girin.
2 Çağrı yapmak için
öğesine tıklayın.
3 Çağrı ekranında her iki çağrı da görüntülenir. İlk çağrınız kilitlenir ve beklemeye alınır.
4 Çağrılar arasında geçiş yapmak için görüntülenen numaraya tıklayın. Alternatif olarak
konferans görüşmesi başlatmak için > Konferans öğesine tıklayın.
5 Tüm çağrıları sonlandırmak için
öğesine tıklayın.
NOT
• Yaptığınız her çağrı için ücretlendirilirsiniz.
Çağrı geçmişinin görüntülenmesi
1 >
> Çağrı geçmiși sekmesine tıklayın.
2 Yapılan, gelen ve cevapsız tüm çağrıların bir listesini görüntüleyin.
İPUCU!
• Tarihi, saati ve çağrı süresini görmek için herhangi bir çağrı günlüğüne
dokunun.
• Tüm kayıtlı öğeleri silmek için
> Tümünü Sil'e tıklayın.
Çağrı ayarları
Çağrı yönlendirme gibi telefon çağrı ayarlarını ve operatör tarafından sunulan diğer
özellikleri yapılandırabilirsiniz.
1 Çeviriciyi açmak için
>
öğesine tıklayın.
2 > Çağrı ayarları öğesine tıklayın ve istediğiniz seçenekleri yapılandırın.
Çağrılar
47
Rehber
Telefonunuza kişiler ekleyebilir ve Google Hesabınızdaki ya da kişi senkronizasyonunu
destekleyen diğer hesaplardaki kişilerle eşleştirebilirsiniz.
Bir kişi arama
1 Rehberinizi açmak için
>
öğesine tıklayın.
2 Kişi ara öğesine tıklayın ve klavye ile kişi adını girin.
Yeni bir kişi ekleme
1 >
öğesine tıklayın ve yeni kişinin numarasını girin.
2 > Rehbere Ekle > Yeni kişi öğesine tıklayın.
3 Yeni kişiye bir resim eklemek isterseniz resim simgesine tıklayın. Fotoğraf çek veya
Galeriden seç seçeneğini belirleyin.
4 Kişi için istenen bilgileri girin.
5 KAYDET öğesine tıklayın.
Favori kişiler
Sık kullanılan kişileri favori olarak sınıflandırabilirsiniz.
Favorilerinizden bir kişi ekleme
1 Rehberinizi açmak için
>
öğesine tıklayın.
2 Bilgilerini görüntülemek üzere bir kişiye dokunun.
3 Ekranın sağ üst kısmındaki yıldıza tıklayın. Yıldız sarı renge döner.
48
Rehber
Favoriler listenizdeki bir kişiyi silme
1 >
> Favoriler sekmesine tıklayın.
2 Ayrıntılarını görüntülemek için listeden bir kişi seçin.
3 Ekranın sağ üst kısmındaki sarı yıldıza tıklayın. Yıldız koyu bir renge döner ve söz
konusu kişi favorilerinizden kaldırılır.
Grup oluşturma
1 >
> Gruplar sekmesine tıklayın.
2 > Yeni grup öğesine tıklayın.
3 Yeni grup için bir ad girin. Yeni oluşturulan grup için ayrı bir zil sesi de
ayarlayabilirsiniz.
4 Gruba kişi eklemek için Üye ekle öğesine tıklayın ve EKLE öğesine tıklayın.
5 Grubu kaydetmek için KAYDET öğesine tıklayın.
NOT
• Bir grubu silerseniz bu gruba atanmış kişiler kaybolmaz. Bu kişiler
rehberinizde kalır.
Rehber
49
Mesaj
Telefonunuz kısa mesajları ve multimedya mesajlarını sezgisel ve kullanımı kolay bir
menüde toplar.
Bir mesaj gönderme
1 >
>
öğesine tıklayın.
2 Kime alanına bir kayıt adı veya kişi numarası girin. Kişi adını girerken numarayla
uyuşan kişiler görünür. Önerilen bir alıcıya tıklayabilir ve birden fazla kişi
ekleyebilirsiniz.
NOT
• Gönderdiğiniz her kısa mesaj için ücrete tabi tutulabilirsiniz. Lütfen hizmet
sağlayıcınıza danışın.
3 Metin alanına tıklayın ve mesajınızı girmeye başlayın.
4 Seçenekler menüsünü açmak için öğesine tıklayın. Mevcut seçeneklerden
herhangi birini belirleyin.
İPUCU! Mesajla birlikte paylaşmak istediğiniz dosyayı eklemek için
öğesine tıklayabilirsiniz.
5 Mesajınızı göndermek için Gönder öğesine dokunun.
İPUCU!
• 160 karakterlik sınırlama kısa mesajın nasıl kodlandığına ve mesajda
kullanılan dile bağlı olarak ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir.
• Bir kısa mesaja resim, video ya da ses dosyası eklenmesi durumunda mesaj
otomatik olarak MMS mesajına dönüştürülür ve buna göre ücretlendirilirsiniz.
50
Mesaj
NOT
• Çağrı sırasında bir kısa mesaj aldığınızda sesli bir bildirim yapılacaktır.
Sohbet görünümü
Başka bir tarafla birbirinize gönderdiğiniz mesajlar kronolojik sırayla görüntülenir, böylece
görüşmelerinizi kolayca görebilir ve bulabilirsiniz.
Mesaj ayarlarınızın değiştirilmesi
Telefonunuzun mesaj ayarları, mesajları hemen göndermenize olanak tanıyacak şekilde
önceden tanımlanmıştır. Tercihlerinize göre ayarları değiştirebilirsiniz.
•
>
> > Ayarlar öğesine tıklayın.
Mesaj
51
E-posta
Gmail dışındaki sağlayıcılardan gelen e-postayı okumak için E-posta uygulamasını
kullanabilirsiniz. E-posta uygulaması şu hesap tiplerini destekler: POP3, IMAP ve
Microsoft Exchange (Kurumsal kullanıcılar için).
E-posta hesaplarını yönetme
E-posta uygulamasını açmak için
E-posta uygulamasını ilk kez açtığınızda bir kurulum sihirbazı e-posta hesabı açmanıza
yardımcı olur.
•
>
>
öğesine tıklayın.
Başka bir e-posta hesabı ekleme:
•
>
>
> > Ayarlar >
öğesine tıklayın.
E-posta genel ayarlarını değiştirme:
•
>
>
> > Ayarlar > Genel ayarlar öğesine tıklayın.
Bir e-posta hesabını silme:
•
>
>
> > Ayarlar > > Hesabı kaldır öğesine tıklayın >
Silinecek hesabı seçin > KALDIR > EVET öğesine tıklayın.
Hesap klasörleriyle çalışma
•
>
>
>
> Tüm klasörleri göster öğesine tıklayın.
Her hesap için Gelen kutusu, VIP, Gönderilen, Taslaklar ve Tüm klasörleri göster
seçenekleri sunulur. Hesabınızın servis sağlayıcısının desteklediği özelliklere bağlı olarak
ek klasörler oluşturabilirsiniz.
52
E-posta
E-posta oluşturma ve gönderme
1 Yeni bir e-posta oluşturmak için
>
>
>
öğesine tıklayın.
2 Mesajın hedeflenen alıcısının adresini girin. Siz metni girerken kişilerinizden uyuşan
adresler önerilir. Birden çok adres varsa onları noktalı virgülle ayırın.
3 Diğer kişileri/e-posta adreslerini kopya veya gizli kopya olarak eklemek için Cc/Bcc
alanına tıklayın.
4 Metin alanına tıklayın ve mesajınızı girin.
5 Mesajınızla birlikte göndermek istediğiniz dosyayı eklemek için
öğesine tıklayın.
6 Mesajı göndermek için
öğesine tıklayın.
E-posta
53
Kamera ve Video
Vizördeki kamera seçenekleri
Resim ve video çekmek ve paylaşmak için kamerayı veya video kamerayı
kullanabilirsiniz.
•
>
>
öğesine tıklayın.
1
2
6
7
3
8
4
5
9
Seçenekleri Gizle/Görüntüle – Vizördeki kamera seçeneklerini gizlemek/göstermek
için tıklayın. Aşağıdakilerden birini seçin Basit, Temel ya da Manuel.
Flaş – Kameranın flaşını yönetmenize olanak tanır.
Kamera değiştir – Arka kamera lensi ve ön kamera lensi arasında geçiş yapmak
için tıklayın.
Çekim modu – Resim için çekim modunu seçmenize olanak sağlar.
Ayarlar – Kamera ayarları menüsünü açmak için bu simgeye tıklayın.
Galeri – Çektiğiniz son fotoğrafı veya kaydettiğiniz videoyu görüntülemek için
tıklayın.
Kaydet – Kayıt işlemine başlamak için tıklayın.
Çek – Fotoğraf çekmek için tıklayın.
54
Kamera ve Video
Geri Tuşu – Kamera'dan çıkmak için tıklayın.
NOT: Resim çekmeden önce koruyucu lens kapağını bir mikrofiber bezle
temizlediğinizden emin olun. Parmaklarınızdan dolayı kirlenmiş bir lens kapağı
"hale" efekti olan bulanık resimlere neden olabilir.
Gelişmiş ayarların kullanılması
Kamera vizöründe, gelişmiş seçenekleri göstermek için
kamera ayarlarını yapmak için her bir simgeye tıklayın.
öğesine dokunun. Aşağıdaki
Ustalık isteyen aydınlatma durumlarında daha iyi fotoğraf çekmek için
çoklu pozlamalarda çekilen fotoğrafları tek bir optimal fotoğrafta birleştirir.
Resminizin ve videonuzun boyutunu ayarlayın.
Sesli komutlarla resim çekmenize olanak tanır. Açık olduğunda resim
çekmek için şu sözcüklerden birini söylemeniz yeterlidir: "Çiiz", "Smayl",
"Elci" vs.
Kameranızın zamanlayıcısını ayarlayın. Bu özellik, resme veya videoya
dahil olmak istediğiniz durumlar için idealdir.
Hizalamaya yardımcı olan bir kılavuz çizgi görüntüleyerek daha iyi resimler
çekmenize ve daha iyi videolar kaydetmenize olanak tanır.
/
Resimleriniz ve videolarınız için depolama konumunu ayarlayın. IN (dahili
bellek) ve SD (bellek kartı) seçeneklerinden birini belirleyin. Bu menü
yalnızca SD kart takılı olduğunda görünür.
Bir fonksiyonun nasıl çalıştığını öğrenmenize olanak tanır. Bu simge, size
hızlı bir yardım kılavuzu sağlar.
Kamera ve Video
55
Vizör üzerinde Manuel modu
Her ayrıntı seçeneğini manuel olarak kontrol edebilirsiniz.
•
>
>
> >
öğesine tıklayın.
7
1
2
3
4
5
6
– Çeşitli aydınlatma koşullarında renk kalitesini iyileştirmek için tıklayın.
– Manuel odak modunu seçmek için tıklayın.
– Parlaklığı ayarlamak için tıklayın.
– ISO değerini ayarlamak için tıklayın.
– Poz süresini ayarlamak için tıklayın.
– Otomatik pozlandırma kilidini kullanmak için tıklayın.
Manuel durum bilgisini görüntüleyin.
Manuel mod için gelişmiş ayarları kullanmak
Kamera vizöründe, gelişmiş seçenekleri göstermek için
kamera ayarlarını yapmak için her bir simgeye tıklayın.
öğesine tıklayın. Aşağıdaki
Hizalamaya yardımcı olacak bir eğim ya da bir kılavuz çizgi görüntülemek
üzere tıklayın.
56
Kamera ve Video
Bir histogram görüntülemek için tıklayın.
Fotoğraf çekme
1 >
>
öğesine tıklayın.
2 Nesneyi ekrandaki çerçeveye yerleştirin.
3 Nesnenin çevresinde görüntülenen bir kare, kameranın odaklandığını gösterir.
4 Resim çekmek için öğesine tıklayın. Resminiz otomatik olarak Galeriye kaydedilir.
Fotoğraf çektikten sonra
Çektiğiniz son fotoğrafı görüntülemek için ekrandaki resim küçük resmine tıklayın.
Fotoğrafı düzenlemek için tıklayın.
Hemen başka bir fotoğraf çekmek için dokunun.
Mevcut paylaşım seçeneklerini açmak için tıklayın.
Fotoğrafı silmek için dokunun.
Ek seçeneklere erişmek için tıklayın.
Fotoğrafı favorilerinize eklemek için tıklayın.
Çok Noktalı Otomatik Odak
Bir resim çektiğinizde Çok Noktalı Otomatik Odak (AF) işlevi otomatik olarak çalışır ve
net bir resim görmenizi sağlar.
Çoklu çekim
Hızlı bir şekilde birden çok çekim yapmanıza olanak tanır.
Kamera ve Video
simgesini basılı tutun.
57
4 Kat Yakınlaştırma
Arka kamera lensini kullanırken 4 kat yakınlaştırabilir veya uzaklaştırabilirsiniz.
NOT
• Elinizi titretmeyin. Bu özellik bazı fonksiyonlarla birlikte çalışmaz. Hızlı hareket
eden öznelerin resmini çekerken nesneler üst üste gelebilir.
Panorama modu
Bir panoramik resim çekmenize olanak tanır.
1 >
>
öğesine tıklayın.
2 Mod >
öğesine tıklayın.
3 Panoramik resmi çekmeye başlamak için öğesine tıklayın.
4 Telefonunuzu bir yöne doğru yavaşça kaydırın.
5 Fotoğrafı çekerken odak alanının, mavi kılavuzla hizalandığından emin olun.
6 Panoramik resmi çekmeyi durdurmak için öğesine tıklayın.
Video kaydetmek
1 >
>
öğesine tıklayın.
2 Nesneyi ekrandaki çerçeveye yerleştirin.
3 Videoyu kaydetmeye başlamak için
öğesine tıklayın.
4 Kaydın uzunluğu ekranın üst kısmında görüntülenir.
NOT
• Video kaydederken resim çekmek için
öğesine tıklayın.
5 Video kaydetmeyi duraklatmak için öğesine tıklayın. Kayıt işlemine devam etmek
için öğesine tekrar tıklayın.
- VEYA Kaydı durdurmak için
öğesine dokunun. Videonuz otomatik olarak Galeriye
kaydedilir.
58
Kamera ve Video
Video kaydettikten sonra
Çektiğiniz son videoyu görüntülemek için ekrandaki video küçük resmine tıklayın.
Hemen bir video daha kaydetmek için dokunun.
Paylaşmak için mevcut paylaşım seçeneklerine (Mesaj veya Bluetooth gibi)
tıklayın.
Video silmek için dokunun.
Ek seçeneklere erişmek için tıklayın.
Videoyu favorilerinize eklemek için tıklayın
Galeri
Galeri uygulaması, depolama alanınızdaki resimleri ve videoları sunar. Bunlara, Kamera
uygulamasıyla çektiğiniz ve İnternet'ten veya başka konumlardan indirdiğiniz resimler ve
videolar dahildir.
1 Depolama alanında saklanan görüntüleri görüntülemek için
>
>
öğesine
tıklayın.
2 Bir albümü açmak ve içeriğini görüntülemek için albüme tıklayın. (Albümdeki resimler
ve videolar tarihe göre sıralı bir şekilde görüntülenir.)
3 Bir albümdeki bir resmi görüntülemek için resme tıklayın.
NOT
• Yüklü yazılıma bağlı olarak bazı dosya biçimleri desteklenmeyebilir.
• Bazı dosyalar, kodlanma biçimlerine bağlı olarak düzgün oynatılmayabilir.
Resimleri görüntüleme
Galeri, resimlerinizi klasörler içinde görüntüler. Bir uygulama (örn. E-posta) bir resim
kaydettiğinde, resmi içerecek indirme klasörü otomatik olarak oluşturulur. Benzer bir
şekilde, bir ekran görüntüsünün alınması otomatik olarak Ekran Görüntüleri klasörünün
oluşturulmasını sağlar.
Kamera ve Video
59
Resimler, oluşturulma tarihine göre görüntülenir. Tam ekranda görüntülemek için bir
resim seçin. Sonraki veya önceki resmi görüntülemek için sola veya sağa kaydırın.
Yakınlaştırma ve uzaklaştırma
Bir resmi yakınlaştırmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:
• Yakınlaştırmak için herhangi bir yere çift dokunun.
• Yakınlaştırmak için resmin herhangi bir yerinde iki parmağınızı birbirinden
uzaklaştırın. Uzaklaştırmak için parmaklarınızı yakınlaştırın veya çift tıklayın.
Video seçenekleri
1 >
>
öğesine tıklayın.
2 İzlemek istediğiniz videoyu seçin.
Video oynatmayı duraklatmak/sürdürmek için tıklayın.
3 saniyelik aralıklarla ileri sarmak için basılı tutun.
10 saniye ileri sarmak için tıklayın.
3 saniyelik aralıklarla geri sarmak için basılı tutun.
10 saniye geri sarmak için tıklayın.
Video ses seviyesini ayarlamak için tıklayın.
Ekranı kilitlemek/ekran kilidini açmak için tıklayın.
Video uygulaması için QSlide kullanmak üzere tıklayın.
60
Kamera ve Video
DLNA uyumlu cihazlarla medya dosyaları paylaşmak için tıklayın.
Ek seçeneklere erişmek için tıklayın.
NOT
• Video oynatılırken sesi ayarlamak için ekranın sağ tarafını yukarı veya aşağı
kaydırın.
• Video oynatılırken parlaklığı ayarlamak için ekranın sol tarafını yukarı veya
aşağı kaydırın.
• Video oynatılırken hızlı ileri almak ve geri sarmak için parmağınızı soldan
sağa veya sağdan sola doğru kaydırın.
Fotoğrafları düzenleme
Fotoğraf görüntülerken
öğesine tıklayın.
Fotoğrafları/videoları silme
Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:
• Bir klasörde
öğesine tıklayın, fotoğrafları/videoları seçin ve ardından, SİL
öğesine tıklayın.
• Fotoğraf görüntülerken
öğesine tıklayın.
Duvar kağıdı ayarlama
Fotoğraf görüntülerken görüntüyü duvar kağıdı olarak ayarlamak veya bir kişiye atamak
için > Ayarla öğesine tıklayın.
NOT
• Yüklü yazılıma bağlı olarak bazı dosya biçimleri desteklenmeyebilir.
• Dosya boyutu kullanılabilir belleği aşarsa dosyaları açtığınızda bir hata ortaya
çıkabilir.
Kamera ve Video
61
Multimedya
Müzik
Telefonunuz, sevdiğiniz tüm müzikleri çalabileceğiniz bir müzik çalara sahiptir.
Şarkı çalınması
1 >
>
öğesine tıklayın.
2 Şarkılar sekmesine dokunun.
3 Çalmak istediğiniz şarkıyı seçin.
4 Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:
Kayıttan yürütmeyi duraklatmak için tıklayın.
Kayıttan yürütmeye devam etmek için tıklayın.
Albümde, parça listesinde sıradaki parçaya atlamak ya da listeyi karışık
çalmak için tıklayın. İleri sarmak için basılı tutun.
62
Multimedya
Geçerli parçayı yeniden başlatmak veya albümde, parça listesinde bir
önceki parçaya atlamak ya da listeyi karışık çalmak için tıklayın. Geri
sarmak için parmağınızı basılı tutun.
Sesi ayarlamak için tıklayın.
Ses efektlerini ayarlamak için tıklayın.
Geçerli çalma listesini karıştırma modunda yürütmek için tıklayın (parçalar
rastgele sırayla çalınır).
Tüm şarkıları tekrar etme, çalan şarkıyı tekrar etme veya tekrarı kapatma
seçenekleri arasında geçiş yapmak için tıklayın.
DLNA uyumlu cihazlarla medya dosyaları paylaşmak için tıklayın.
Şarkıyı favorilerinize eklemek için tıklayın.
Geçerli çalma listesini açmak için tıklayın.
Ek seçeneklere erişmek için tıklayın.
NOT
• Yüklü yazılıma bağlı olarak bazı dosya biçimleri desteklenmeyebilir.
• Dosya boyutu kullanılabilir belleği aşarsa dosyaları açtığınızda bir hata ortaya
çıkabilir.
• Müzik dosyalarının telif hakları, uluslararası anlaşmalar ve ulusal telif hakkı
yasaları ile korunabilir. Bu nedenle, müzik kopyalamak ve çoğaltmak için
izin veya lisans almak gerekebilir. Bazı ülkelerde ulusal yasalar telif haklarıyla
korunan materyallerin özel olarak kopyalanmasını yasaklamaktadır. Dosyayı
indirmeden veya kopyalamadan önce bu tip materyalin kullanılması ile ilgili
olarak lütfen uygulandığı ülkenin ulusal kanunlarını inceleyin.
Multimedya
63
Yardımcı programlar
Saat
Saat uygulaması; Alarmlar, Zamanlayıcı, Dünya saati ve Kronometre fonksiyonlarına
erişmenizi sağlar. Bu fonksiyonlara, ekranın üst kısmındaki sekmelere tıklayarak veya
parmağınızı ekranda yatay olarak kaydırarak erişin.
•
>
>
öğesine tıklayın.
Alarmlar
Alarmlar sekmesi, alarmları ayarlamanıza olanak tanır.
1 >
>
> Alarmlar sekmesine tıklayın.
2 Yeni alarm eklemek için
öğesine tıklayın.
3 Ayarları gereken şekilde düzenleyin ve KAYDET öğesine tıklayın.
NOT
• Düzenlemek için mevcut bir alarma da tıklayabilirsiniz.
Zamanlayıcı
Zamanlayıcı sekmesi, belirli bir süre geçtiğinde sesli bir uyarıyla sizi uyarabilir.
1 >
>
> Zamanlayıcı sekmesine tıklayın.
2 Zamanlayıcıda istediğiniz saati ayarlayın.
3 Zamanlayıcıyı başlatmak için Başlat öğesine tıklayın.
4 Zamanlayıcıyı durdurmak için Durdur öğesine tıklayın.
64
Yardımcı programlar
Dünya Saati
Dünya saati sekmesi, dünya üzerindeki diğer şehirlerde geçerli saati kolayca kontrol
etmenize olanak tanır.
1 >
>
> Dünya Saati sekmesine tıklayın.
2
öğesine tıklayın ve istediğiniz şehri seçin.
Kronometre
Kronometre sekmesi, telefonunuzu bir kronometre olarak kullanmanıza olanak tanır.
1 >
>
> Kronometre sekmesine tıklayın.
2 Kronometeyi başlatmak için Başlat öğesine tıklayın.
• Tur sürelerini kaydetmek için Tur öğesine tıklayın.
3 Kronometreyi durdurmak için Durdur öğesine tıklayın.
Hesap makinesi
Hesap makinesi uygulaması, standart veya bilimsel bir hesap makinesi kullanarak
matematiksel hesaplamalar gerçekleştirmenize olanak tanır.
1 >
>
öğesine tıklayın.
2 Rakamları girmek için rakam tuşlarına tıklayın.
3 Basit hesaplamalar için önce gerçekleştirmek istediğiniz fonksiyona (+, –, x veya ÷)
ve ardından = öğesine tıklayın.
NOT
• Daha karmaşık hesaplamalar için
Yardımcı programlar
öğesine tıklayın.
65
Takvim
Takvim uygulaması, etkinlik programınızı izlemenize olanak tanır.
1 >
>
öğesine tıklayın.
2 Bir etkinlik eklemek istediğiniz tarihe tıklayın. Daha sonra,
öğesine tıklayın.
Ses kaydedici
Ses Kaydedicisi uygulaması, çeşitli şekillerde kullanmanız için sesli dosyalar kaydeder.
Sesin kaydedilmesi
1 >
>
öğesine tıklayın.
2 Kaydı başlatmak için
öğesine tıklayın.
3 Kaydı sonlandırmak için
öğesine tıklayın.
4 Kaydı dinlemek için
öğesine tıklayın.
NOT
• Kayıtlarınıza erişmek için
dinleyebilirsiniz.
öğesine tıklayın. Kaydettiğiniz kayıtları
Sesli Arama
Sesinizi kullanarak web sayfalarında arama yapmak için bu uygulamayı kullanın.
1 >
>
öğesine tıklayın.
2 Ekranda Dinleniyor... mesajı göründüğünde bir anahtar sözcük veya cümle söyleyin.
Görüntülenen önerilen anahtar sözcüklerden birini seçin.
NOT
• Bu uygulama, bölge ya da hizmet sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.
66
Yardımcı programlar
İndirme Yöneticisi
Uygulamalar aracılığıyla hangi dosyaların indirildiğini görmek için bu uygulamayı kullanın.
•
>
>
öğesine tıklayın.
NOT
• Bu uygulama, bölge ya da hizmet sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.
Yardımcı programlar
67
Web Tarayıcısı
İnternet
İnternet; oyunlar, müzik, haberler, spor, eğlence ve çok daha fazlasından oluşan hızlı ve
rengarenk bir dünyayı doğrudan cep telefonunuza getirir.
NOT
• Bu servislere bağlanırken ve içerik indirirken ekstra ücretlendirme uygulanır.
Şebeke operatörünüzden veri aktarım ücretlerini öğrenebilirsiniz.
•
>
>
öğesine tıklayın.
Web araç çubuğu kullanımı
Tarayıcı araç çubuğuna erişmek için web sayfasının üst kısmına doğru gidin.
Bir sayfa geri gitmek için dokunun.
Bir sayfa ileri gitmek için tıklayın.
Ana sayfaya gitmek için dokunun.
Yeni bir pencere açmak için tıklayın.
Sık kullanılanlara erişmek için dokunun.
Web sayfalarını görüntüleme
Adres alanına tıklayın, web adresini girin ve klavyede Git öğesine tıklayın.
Sayfa açma
Yeni sayfaya gitmek için
>
öğesine tıklayın.
öğesine tıklayın, yukarı veya aşağı kaydırın ve
Başka bir web sayfasına gitmek için
seçmek için istediğiniz sayfaya tıklayın.
68
Web Tarayıcısı
Web'de sesli arama yapma
Adres alanına ve ardından, öğesine tıklayın. İstendiğinde bir anahtar sözcük söyleyip
görünen anahtar sözcük önerilerinden birini seçin.
NOT
• Bu özellik, bölgeye ya da hizmet sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.
Sık kullanılanlar
Geçerli web sayfasını sık kullanılanlara eklemek için > Favori ekle > KAYDET
öğesine tıklayın.
Sık kullanılan bir web sayfasını açmak için öğesine tıklayın ve istediğiniz sık
kullanılanı seçin.
Geçmiş
En son ziyaret edilen web sayfaları listesinden bir web sayfası açmak için
sekmesine tıklayın. Tüm geçmişi silmek için
> EVET öğesine tıklayın.
> Geçmiş
Chrome
Bilgi aramak ve web sayfalarına göz atmak için Chrome'u kullanın.
•
>
> Google klasörü >
öğesine tıklayın.
NOT
• Bu uygulama, bölgenize ve hizmet sağlayıcınıza bağlı olarak
kullanılamayabilir.
Web sayfalarını görüntüleme
Adres alanına tıklayın ve ardından, bir web adresi veya arama kriteri girin.
Sayfa açma
Yeni bir sayfa açmak için > Yeni sekme öğesine tıklayın.
öğesine ve seçmek için sayfaya tıklayın.
Başka bir web sayfasına gitmek için
Web Tarayıcısı
69
Ayarlar
Ayarlar uygulaması, telefonunuzu özelleştirme ve yapılandırma bakımından birçok araç
barındırmaktadır. Ayarlar uygulamasındaki tüm ayarlar bu bölümde açıklanmıştır.
Ayarlar uygulamasını açmak için
•
öğesine tıklayın >
> Sistem ayarları öğesini basılı tutun.
- veya •
>
>
öğesine tıklayın.
Ağlar
< KABLOSUZ AĞLAR >
Wi-Fi
Mevcut Wi-Fi ağlarına bağlanmak için Wi-Fi özelliğini açar.
Bluetooth
Bluetooth'u kullanmak için Bluetooth kablosuz özelliğini açar veya kapatır.
Mobil veri
Veri kullanımı ve mobil veri kullanım sınırını görüntüler.
Çağrı ayarları
Bu menü, çeşitli çağrı ayarlarını yapılandırmanıza olanak tanır.
• Telesekreter – Taşıyıcınızın telesekreter hizmetini seçmenize olanak tanır.
• Sabit Arama Numaraları – Telefonunuzdan aranabilecek numaraların listesini
yönetmenize ve düzenlemenize olanak tanır. Operatörünüzün size sağladığı PIN2
kodunuza ihtiyaç duyarsınız. Etkinleştirilirse telefonunuzdan yalnızca sabit arama
listesindeki numaralar aranabilir.
• Gelen arama açılır penceresi – Bir uygulama kullanılırken gelen çağrı için bir
açılır pencere görüntüler.
• Çağrı reddetme – Çağrı reddetme fonksiyonunu ayarlamanıza olanak tanır.
70
Ayarlar
Mesaj ile reddet – Bir çağrıyı reddetmek istediğinizde bu fonksiyonu kullanarak
hızlı mesaj gönderebilirsiniz. Toplantı sırasında çağrı reddetmeniz gerektiğinde bu
işlev çok kullanışlıdır.
• Çağrı yönlendirme – Çağrıların ne zaman yönlendirileceğini seçmenize olanak
tanır.
• Otomatik yanıtla – Bağlı bir ahizesiz cihazın gelen çağrıya otomatik olarak cevap
vermesinden önce geçecek süreyi ayarlar.
• Bağlantı titreşimi – Karşı taraf çağrıyı yanıtladığında telefonunuzu titretir.
• Bilinmeyen numaraları kaydet – Bir çağrıdan sonra bilinmeyen numaraları
rehbere eklemenize olanak tanır.
• Güç tuşu aramayı sonlandırır – Çağrıları sonlandırmak için Güç tuşunu
kullanmanıza olanak tanır.
• Gelen aramayı sessize alma – Telefonu ters çevirdiğinizde gelen çağrıların
sessize alınması için bu seçeneği işaretleyin.
• Çağrı engelleme – Gelen, giden veya uluslararası çağrıları kilitler.
• Arama süresi – Çeşitli çağrı tipleri sırasında çağrı süresini görüntülemenize olanak
tanır.
• Ek ayarlar – Bu seçenek, aşağıdaki ayarları değiştirmenize olanak tanır.
-- Numara gönderimi: Numara gönderimi seçeneklerini ayarlamanızı sağlar.
-- Çağrı Bekletme: Çağrı bekletme etkinleştirilmişse, bir çağrı sırasında size gelen
başka bir çağrıya ilişkin olarak uyarıda bulunur (şebeke sağlayıcınıza bağlıdır).
•
< BAĞLANTI >
Paylaş ve Bağlan
• NFC – Telefonunuz, NFC özelliğine sahip bir cep telefonudur. NFC (Yakın Alan
İletişimi), elektronik cihazlar arasında iki yönlü iletişim sağlayan kablosuz bir
bağlantı teknolojisidir. Birkaç santimetre mesafeden çalışır. Yalnızca cihazınızla
bir NFC etiketine veya NFC'yi destekleyen başka bir cihaza tıklayarak içeriğinizi
paylaşabilirsiniz. Cihazınızla bir NFC etiketine tıklarsanız cihazınızda etiket içeriği
görüntülenir.
Ayarlar
71
Android Beam – Bu özellik açık hale getirildiğinde NFC-özellikli başka bir cihazı
kendi cihazınıza yaklaştırarak uygulama içeriğini diğer cihaza aktarabilirsiniz.
Cihazları bir araya getirmeniz (genellikle sırt sırta) ve ardından ekranınıza tıklamanız
yeterlidir. Uygulama neyin ışınlanacağını belirler.
• SmartShare Beam – LG telefonlardan veya tabletlerden multimedya içerik
almanıza olanak tanır.
• Medya sunucusu – Yakındaki DLNA uyumlu cihazlarla telefonun multimedya
içeriğini paylaşmanıza olanak tanır.
• LG AirDrive – Telefonunuzu yönetmek için bir bilgisayara bağlanmanıza olanak
tanır. Özelliği kullanmadan önce bir bilgisayardan LG Electronics web sitesine erişip
LG Bridge uygulamasını kurun. Telefonunuzda ve bilgisayarda aynı LG Hesabı'nda
oturum açtığınızda LG AirDrive fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
• Yazıcılar – Belirli ekranların içeriğini (Chrome'da görüntülenen web sayfaları gibi)
Android cihazınızla aynı Wi-Fi ağına bağlı yazıcınıza yazdırmanızı sağlar.
İnternet paylșm oluşturma
• USB İnternet paylaşımı – İnternet bağlantısını bir USB kablosu aracılığıyla
bilgisayarınızla paylaşmanıza olanak tanır.
• Wi-Fi hotspot – Telefonunuzu mobil geniş bant bağlantı sağlamak için de
kullanabilirsiniz. Bir erişim noktası oluşturun ve bağlantınızı paylaşın.
• Bluetooth İnternet paylaşımı – Bluetooth yoluyla diğer cihazlara bağlanmanıza
olanak tanır.
• Yardım – USB İnternet paylaşımı, Wi-Fi hotspot ve Bluetooth İnternet paylaşımıyla
ilgili Yardım bilgilerini görüntüler.
Daha fazla
• Uçak modu – Uçak Modu (uçuş modu); telefonunuzun oyunlar ve müzik gibi birçok
özelliğini, çağrı yapmanın veya almanın ya da veri kullanımının yasak olduğu bir
alandayken kullanmanıza olanak tanır. Telefonunuzu Uçak Modu'na ayarladığınızda,
çağrı gönderemez veya alamaz ya da çevrimiçi verilere erişemez.
• Mobil șebekeler – Bu menü, çeşitli mobil ağ ayarlarını yapılandırmanıza olanak
tanır.
•
72
Ayarlar
•
VPN – Telefonunuzdan, şirket ağınız gibi güvenli bir yerel ağın içindeki kaynaklara
bağlanmanıza ve erişmenize olanak tanıyan sanal özel ağları (VPN) ekleyebilir,
ayarlayabilir ve yönetebilirsiniz.
Ses & Bildirim
< TEMEL >
Ses profilleri
Telefonunuzun ses profilini ayarlamanıza olanak tanır. Ses, Titreşim ve Sessiz öğelerinden
birini seçin.
< SES >
Ses
Telefonun ses ayarlarını ihtiyaçlarınıza ve ortama göre ayarlayın.
Zil
Çağrılar için zil tonları ayarlamanıza olanak tanır. Ekranın sağ üst köşesindeki
öğesine tıklayarak da bir zil ekleyebilirsiniz.
Kişi zil sesi
Gelen çağrının telefon numarasına bağlı olarak zil sesleri oluşturmanıza olanak sağlar.
< TİTREŞİM >
Titreşimle birlikte çal
Çağrı aldığınızda zil sesinin yanı sıra telefonu titreşimli olarak ayarlamak için bu
seçeneği işaretleyin.
Titreşim türü
Titreşim türünü seçmenize olanak tanır.
< BİLDİRİMLER >
Rahatsız etmeyin
Bildirimlerden kaynaklanan kesintileri önlemek için bir program ayarlamanıza olanak
tanır. Yalnızca öncelik ayarlandığında, belirli özelliklerin kesintiye neden olmasına izin
vermeyi seçebilirsiniz.
Ayarlar
73
Kilit Ekranı
Kilit ekranında bildirimlerin gösterilmesini veya gizlenmesini isteyip istemediğinizi
seçmenize olanak tanır.
Uygulamalar
Uygulamaların, bildirimlerin görüntülemesini engellemenize veya Rahatsız etmeyin ayarı
yalnızca Öncelik değerine ayarlandığında, öncelikli bildirimleri gösterecek uygulamaları
ayarlamanıza olanak tanır.
Bildirim LED'i
Açmak veya kapatmak için düğmeye tıklayın. Açık değeri, seçtiğiniz bildirimlere yönelik
LED ışığını her biri için ayarladığınız renkte etkinleştirir.
< GELİŞMİŞ AYARLAR >
Daha fazla
• Bildirim Sesi – Bildirim sesinizi ayarlamanızı sağlar. Ekranın sağ üst köşesindeki
öğesine tıklayarak da bir bildirim sesi ekleyebilirsiniz.
• Tıklamada titreşim – Ana sayfadaki dokunmatik tuşlara tıklandığında ve diğer
kullanıcı arayüzü etkileşimlerinde titreşim için işaretleyin.
• Ses efektleri – Bu menü, tuş takımında numaralara dokunurken, ekrandaki
seçenekleri belirlerken ve belli diğer işlemlerde ses duyup duymayacağınızı
seçebilmenizi sağlar.
-- Tuş takımı dokunma sesleri – Tuş takımı kullanılırken ses duyulması için
işaretleyin.
-- Dokunmatik sesi – Ekran seçimi yaparken ses duyulması için işaretleyin.
-- Ekran kilidi sesleri – Ekranı kilitlerken ve kilidini açarken ses duyulması için
işaretleyin.
• Mesaj/çağrı ses bildirimleri – Cihazın gelen çağrı veya mesaj olaylarını otomatik
olarak sesli okumasına olanak tanır.
74
Ayarlar
Ekran
< ANA EKRAN & KİLİT >
Ana ekran
• Anaekranı seç – İstediğiniz Ana ekran temasını seçin. Ana ekran (standart
Android görünümü) veya EasyHome (Android'de gezinme konusunda daha az bilgi
sahibi kullanıcılar için basitleştirilmiş sürüm) seçenekleri arasından seçim yapın.
• Tema – Cihazınız için ekran temasını ayarlar. Yeni temaları LG SmartWorld içinden
indirebilirsiniz.
• Duvar kağıdı – Ana ekranınızda kullanılacak duvar kağıdını ayarlar.
• Ekran efekti – Bir Ana ekran yerleşiminden diğerine geçerken görüntülenmesini
istediğiniz kaydırma efekti türünü seçin.
• Ana ekran döngüsüne izin ver – Sürekli Ana ekran kaydırmaya (son ekrandan
sonra ilk ekrana geri dönmeye) izin vermek için işaretleyin.
• Yardım – Ana ekrana yönelik yardım bilgilerini görüntüler.
Kilit Ekranı
• Ekran kilidini seçin – Telefonunuzun güvenliği için bir ekran kilidi türü ayarlar. Size
ekran kilit açma düzeni çizmeniz için kılavuzluk edecek bir dizi ekran açar. Düzen
kilit türünü etkinleştirdiyseniz telefonunuzu açtığınızda veya ekranı uyandırdığınızda
ekran kilidini açmak için kilit açma düzenini çizmeniz istenir.
• Smart Lock – Telefonunuzun, güvenilen bir cihaza bağlı ya da bildiğiniz bir
yerdeyken kilidinin açık tutulmasını ayarlar.
• Ekran efekti – Ekran efekti seçeneklerini ayarlar.
• Duvar kağıdı – Kilit ekranınızda görüntülenecek duvar kağıdını seçin.
• Kısayollar – Kilit ekranındaki kısayolları kişiselleştirin.
• Kayıp telefon için irtibat bilgileri – Telefonun kaybolması durumunda kilit
ekranında cihaz sahibinin bilgilerinin görüntülenmesine olanak tanır.
• Kilit zamanlayıcı – Ekran zaman aşımına uğradıktan sonra otomatik olarak
kilitlenmeden önceki süreyi ayarlamanızı sağlar.
• Açma tuşu aniden kilitler – Güç/Kilit Tuşu basıldığında ekranı anında kilitlemek
için bu öğeyi işaretleyin. Bu ayar Güvenlik kilidi zamanlayıcı ayarını geçersiz kılar.
Ayarlar
75
Ana ekran dokunmatik tuşları
Tüm ekranların en altında görüntülenen Ana ekran dokunmatik tuşlarını ayarlayın. Hangi
tuşların görüntüleneceğini, çubuktaki konumlarını ve neye benzediklerini ayarlayın.
< YAZI TİPİ >
Yazı Tipi türü
İstediğiniz yazı tipi türünü seçin.
Yazı Tipi Boyutu
İstediğiniz yazı tipi boyutunu seçin.
< TEMEL AYARLAR >
Parlaklık
Kaydırma çubuğunu kullanarak ekran parlaklığını ayarlayın.
Ekranı otomatik döndür
Telefonun döndürdüğünüzde yönün otomatik olarak değişmesi için ayarlayın.
Ekran zaman aşımı
Ekran otomatik olarak kapanmadan önceki gecikmeyi ayarlayın.
< GELİŞMİŞ AYARLAR >
Daha fazla
• Hafif uyku – Telefon yuvadayken ve/veya şarj olurken uyku esnasında
görüntülenecek ekran koruyucuyu seçin.
• Hareket sensörü ayarı – Eğme ve sensör hızının hassasiyetini geliştirmenize
olanak tanır.
76
Ayarlar
Genel
< KİŞİSEL >
Dil ve klavye
Telefonunuzdaki metin için dili seçin ve sözlüğüne eklemiş olduğunuz sözcükler de dahil
olmak üzere ekran klavyesini yapılandırın.
• Dil - Telefonunuzda kullanılacak dili seçin.
• Geçerli klavye – Varsayılan klavye tipini seçmenize olanak tanır.
• LG Klavye – LG Klavye ayarlarını değiştirmek için Ayarlar simgesine tıklayın.
• Google sesle yazma – Google sesle yazma özelliğini kullanarak veri girmek için
işaretleyin. Google ses ayarlarını değiştirmek için Ayarlar simgesine tıklayın.
• Metin okuma çıkışı – Metin okuma çıkışı için tercih edilen motoru veya genel
ayarları ayarlamak için tıklayın.
• İmleç hızı – İmleç hızını ayarlayın.
• Ters çevirme düğmeleri – Fare düğmelerini birincil düğme sağda olacak şekilde
ters çevirin.
Konum
Konum hizmetini açtığınızda, cihazınız Wi-Fi ve mobil şebekeleri kullanarak yaklaşık
konumunuzu tespit eder. Bu seçeneği işaretlediğinizde, Google'ın bu servisleri sağlarken
konumunuzu kullanmasına izin verip vermediğiniz sorulur.
• Mod – Geçerli konum bilgilerinizin nasıl belirleneceğini ayarlar.
• Kamera – Fotoğrafların veya videoların konumlarını etiketlemek için işaretleyin.
• Google Konum Geçmiși – Google ve ürünlerinin erişeceği konum bilgisi
ayarlarınızı seçmenize olanak tanır.
Hesaplar ve senkronizasyon
Google hesabınızı ve diğer desteklenen hesapları eklemek, kaldırmak ve yönetmek için
Hesaplar ve senkronizasyon ayarları menüsünü kullanın. Ayrıca, tüm uygulamaların
verileri kendi programlarına gönderme, alma ve senkronize etme işlemlerini yapıp
yapmayacağını ve tüm uygulamaların kullanıcı verilerini otomatik olarak senkronize edip
etmeyeceğini kontrol etmek üzere bu ayarları kullanabilirsiniz.
Ayarlar
77
Gmail™, Takvim ve diğer uygulamalar veri senkronizasyonunu kontrol eden kendi
ayarlarına sahip olabilir; ayrıntılar için bu uygulamaların bölümlerine bakın. Yeni hesap
eklemek için HESAP EKLE öğesine tıklayın.
Bulut
Hızlı ve kolay bir şekilde bir bulut hizmeti kullanmak için bir bulut hesabı eklemenize
olanak tanır.
Erişilebilirlik
Telefonunuza yüklediğiniz her türlü erişilebilirlik eklentisini yapılandırmak için Erişilebilirlik
ayarlarını kullanın.
• Görünüm
-- TalkBack – Sözlü geri bildirim yaparak görme bozukluğu olan kişilere yardımcı
olan TalkBack fonksiyonunu ayarlamanıza olanak sağlar.
öğesine
-- Mesaj/çağrı ses bildirimleri – Açmak ya da Kapatmak için
tıklayın. Özellik açık olduğunda, gelen çağrı ve mesajlar için otomatik olarak
söylenen uyarıları duymanızı sağlar.
-- Ekran gölgeleri – Ekranı daha koyu bir kontrasta ayarlamak için işaretleyin.
-- Yazı Tipi Boyutu – Yazı tipi boyutunu ayarlar.
-- Dokunarak zoom – Ekrana üç defa dokunarak yakınlaştırmanızı ve
uzaklaştırmanızı sağlar.
-- Ekran rengi dönüşümü – Ekran ve içeriğin renklerini tersine çevirmek için
işaretleyin.
-- Ekran rengi ayarı – Ekran ve içeriğin renklerini tersine çevirmenize olanak
sağlar.
-- Ekran rengi filtresi – Ekran ve içeriğin renklerini değiştirmenize olanak sağlar.
-- Güç tuşu aramayı sonlandırır– Ses aramalarını Güç/Kilit Tuşuna basarak
sonlandırmak için bu öğeyi işaretleyin.
• Duyma
-- Başlık – Duyma engelli kişiler için açıklamalı alt yazı ayarlarını özelleştirmenizi
sağlar.
-- Bildirim LED'i – Gelen çağrılar ve bildirimler için LED ışığını etkin hale
getirmenize olanak sağlar.
78
Ayarlar
-- Uyarılar yanıp sönsün – Gelen çağrı ve bildirimler için flaşı yanıp sönecek
şekilde ayarlamak amacıyla bu öğeyi işaretleyin.
-- Tüm sesleri kapat – Tüm cihaz seslerini kapatmak için işaretleyin.
-- Ses tipi – Ses tipini ayarlar.
-- Ses dengesi – Ses yolunu ayarlar. Ses yolunu ayarlamak için kaydırma
çubuğundaki kaydırıcıyı hareket ettirin.
• Motor ve kognisyon
-- Dokunmatik geribildirim süresi – Dokunma geri bildirim süresini ayarlar.
-- Touch assistant – Genel işlemlere kolay erişim sağlayan bir dokunma paneli
görüntüler.
-- Ekran zaman aşımı – Arka ışığın otomatik olarak kapanmadan önce
bekleyeceği süreyi ayarlar.
-- Dokunmatik kontrol alanları – Dokunma etkinleştirmesini yalnızca belirli bir
alanla sınırlamak için ekranın ilgili alanını seçmenizi sağlar.
• Erişilebilirlik özellikleri kısayolu – Ana Ekran tuşuna üç kez tıklayarak seçilen
özelliklere hızı erişmenize olanak sağlar.
• Ekranı otomatik döndür – Telefonun ekranı telefonun fiziksel yönüne bağlı olarak
(dikey veya yatay) döndürmek üzere ayarlamasını sağlamak için bu seçeneği
işaretleyin.
• Anahtar Erişimi – Klavye tuşları gibi çalışan bir veya daha fazla anahtar kullanarak
cihazınızla etkileşimde bulunmanıza olanak tanır. Bu menü, doğrudan cihazınızla
etkileşimde bulunmalarını engelleyen hareket sınırlaması olan kullanıcılar için yararlı
olabilir.
Kısa yol tușu
Ekran kapalı veya kilitliyken Ses Tușları'na iki kez basarak uygulamalara hızlı bir șekilde
erișin.
Google
Google uygulamalarınızı ve hesap ayarlarınızı yönetmek için Google Ayarlarını kullanın.
Ayarlar
79
< GİZLİLİK >
Güvenlik
Telefonunuzun ve telefonunuzdaki verilerin güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olacak
yapılandırmayı yapmak için Güvenlik menüsünü kullanın.
• İçerik kilidi – QuickMemo+için dosyaları kilitlemek üzere kilit tiplerini seçin.
• Telefonu şifrele – Güvenlik için telefondaki verileri şifrelemenize olanak tanır.
Kilit ekranında güvenli bir ekran kilidi varsa telefonunuzu her açtığınızda şifreyi
kaldırmak için ekran kilidi türüne ait şifrenizi girmeniz gerekir.
• SD kart depolamasını şifrele –SD kart depolamasını şifreleyin ve diğer cihazların
bu verileri kullanamamasını sağlayın.
• SIM kart kilidini ayarla – SIM kartınızı kilitlemesi için PIN ayarlar ve PIN'i
değiştirmenizi sağlar.
• Şifre girişi görünür – Girdiğiniz karakteri görebilmeniz amacıyla, girdiğiniz
parolanın her karakterinin kısa bir süre görünmesi için işaretleyin.
• Cihaz yöneticileri – Cihaz yöneticilerini görüntüler veya devre dışı bırakır.
• Bilinmeyen kaynaklar - Play Store dışı uygulamaların yüklenmesine izin verin.
• Uygulamaları doğrula – Zarara neden olabilecek uygulamaların yüklenmesini
engeller veya önceden uyarır.
• Bellek tipi – Donanım destekli.
• Sertifika Yönetimi
-- Güvenilen kimlik bilgileri – Uygulamaların, telefonunuzun güvenli sertifikalar
ve ilgili şifreleri ile diğer kimlik bilgilerinin şifrelenmiş deposuna erişmesine izin
vermek için işaretleyin. Kimlik bilgileri deposu, VPN ve Wi-Fi bağlantılarının bazı
türlerini kurmak için kullanılır. Güvenli bilgi saklama için bir şifre ayarlamadıysanız
bu ayar devre dışı bırakılır.
-- SD karttan yükle – Güvenli bir sertifika yüklemek için tıklayın.
-- Depoyu temizle – Tüm güvenli sertifikalar ile ilgili kimlik bilgilerini ve güvenli
depolamanın kendi şifresini siler.
• Trust agents – Ekran kilidini açmadan kullanılacak uygulamaları seçin.
• Ekran pimi – Ekran sabitle özelliğini kullanarak cihazınızın, yalnızca belirli bir
uygulamanın ekranını göstermesini etkinleştirebilirsiniz.
80
Ayarlar
•
Kullanım erişimli uygulamalar – Telefonunuzdaki uygulamaların kullanım
bilgilerini görmenize olanak sağlar.
< AKILLI İŞLEVLER >
QuickCircle
Bu menü, QuickCircle kullanırken doğrudan kapaktaki küçük görünümde kullanılacak
uygulamaları seçmenize olanak tanır. Bu QuickCircle kılıf ayarlarının açılmasının normal
olmayan cihaz davranışına neden olabileceğini unutmayın.
< AYGIT YÖNETİMİ >
Tarih & Saat
Tarih ve saatin görüntülenmesine ilişkin tercihlerinizi ayarlayın.
Depolama aygıtı ve USB
Cihazdaki kullanılan ve mevcut dahili belleği ve taşınabilir depolamayı izleyebilirsiniz.
Pil ve güç tasarrufu
• Pil kullanımı – Pil kullanımını görüntüleyin.
• Durum çubuğunda batarya oranı – Pil seviyesi yüzdesini Durum Çubuğunda, Pil
simgesinin yanında görüntülemek için işaretleyin.
• Güç Tasarrufu – Açmak veya kapatmak için Güç Tasarrufu anahtarına tıklayın. Güç
Tasarrufunu otomatik olarak açacak pil şarj yüzdesi seviyesini ayarlar. Hemen, 5%
ve 15% seçeneklerinden birini belirleyin.
• Yardım – Pil tasarrufu öğelerinin bilgilerini görüntüler.
Bellek
Ortalama kullanılan belleği ve cihazdaki uygulamalar tarafından kullanılan belleği
izleyebilirsiniz.
Uygulamalar
Telefonunuzda yüklü uygulamalar hakkındaki ayrıntıları görüntülemenizi, uygulama
verilerini yönetmenizi ve uygulamaları durmaya zorlamanızı sağlar.
Varsayılan mesaj uygulaması
Bu menü, varsayılan mesaj uygulamanız olarak hangi mesaj uygulamasının
kullanılacağını seçmenize olanak tanır.
Ayarlar
81
Yedekle & sıfırla
Ayarlarınızı ve verilerinizi yönetmek için ayarları değiştirin.
• LG Backup – Cihazdaki tüm bilgileri yedekler ve veri kaybı ya da yenileme
durumunda bu bilgileri geri yükler.
• Verilerimi yedekle – Uygulama verilerinizi, Wi-Fi şifrelerinizi ve diğer ayarlarınızı
Google sunucularına yedekleyin.
• Yedekleme hesabı – Bilgileri yedeklemek için kullanılmakta olan hesabı
görüntüler.
• Otomatik geri yükle – Bir uygulamayı yeniden yüklerken, yedeklenmiş ayarları ve
verileri geri yükleyin.
• Ağ ayarlarını sıfırlama – Tüm ağ ayarlarını sıfırlayın.
• Fabrika verilerine sıfırla – Ayarlarınızı fabrika varsayılan değerlerine sıfırlayın ve
tüm verilerinizi silin. Telefonu bu şekilde sıfırlarsanız Android'i ilk kez başlattığınızda
girdiğiniz bilgileri yeniden girmeniz istenecektir.
Telefon hakkında
Yasal bilgileri görüntüleyin, telefon durumu ile program versiyonlarını kontrol edin ve bir
yazılım güncellemesi gerçekleştirin.
82
Ayarlar
LG Bridge Uygulaması
LG Bridge; LG mobil cihazda kayıtlı görüntüleri, müzikleri, videoları, belgeleri vb.
bilgisayarınız üzerinden rahatça yönetmenize yardımcı olan bir uygulamadır. Ayrıca;
bir mobil cihazın yazılımını güncelleyebilir veya rehber ve görüntüler gibi dosyalarınızı
bilgisayarınıza yedekleyebilirsiniz.
İPUÇLARI!
• Programı yükleyip açtıktan sonra LG Bridge uygulamasının nasıl
kullanılacağıyla ilgili detaylı talimatları Yardım menüsünde görebilirsiniz.
• Desteklenen özellikler cihaza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
• LG tümleşik USB sürücüsü, LG cep telefonunu bilgisayara bağlamak için
gereken bir programdır. LG Bridge uygulamasını yüklediğinizde bu da
otomatik olarak yüklenir.
LG Bridge'in Özellikleri
Bilgisayarınızda bir mobil cihaz yazılımını USB üzerinden güncelleyebilirsiniz
Mobil cihazınızdaki verileri USB üzerinden yedekleyebilir ve geri yükleyebilirsiniz
LG Bridge yazılımını indirmek için lütfen aşağıdakileri yapın:
1 www.lg.com adresine gidin.
2 DESTEK > MOBİL DESTEK > PC Senkronizasyonu seçeneğine gidin.
3 Model bilgilerini seçin ve GİT'e tıklayın.
4 Aşağıya doğru inin ve PC SENKRONİZASYONU sekmesine gelin > Windows veya
Mac OS öğesini seçin > YÜKLE öğesine tıklayarak LG Bridge uygulamasını indirin.
LG Bridge Uygulaması
83
LG Bridge yüklemesi için gereken minimum sistem
gereksinimleri
Öğe
Windows OS
Mac OS
İşletim Sistemi
Windows XP 32 bit (Service
Pack 3)
Windows Vista 32 bit/64 bit
Windows 7 32 bit/64 bit
Windows 8 32 bit/64 bit
Windows 8.1 32 bit/64 bit
Mac OS X 10.7 veya üzeri
(64 bit)
CPU
1 GHz veya daha hızlı işlemci
1 GHz veya daha hızlı işlemci
Bellek
2 GB veya daha fazla RAM
2 GB veya daha fazla RAM
Grafik Kartı
1024x768, 32 bit renkli veya
üzeri
1024x768, 32 bit renkli veya
üzeri
Sabit Disk
En az 500 MB boş alan
(kaydedilecek verilerin miktarına
bağlı olarak ek alan gerekebilir)
En az 500 MB boş alan
(kaydedilecek verilerin
miktarına bağlı olarak ek alan
gerekebilir)
LG tümleşik sürücü, Windows
Media Player 10 veya üzeri
LG tümleşik USB sürücüsü
Gerekli Yazılım
Cep Telefonunuzun LG Bridge'de Bağlanması
LG Bridge'i USB kablosunu kullanarak başka bir cihaza bağlayabilirsiniz.
84
Özellikler
Bağlantı Tipi
Yazılım güncelleme
USB kablosu bağlama
LG Backup (veri yedekleme/geri yükleme)
USB kablosu bağlama
LG Bridge Uygulaması
Telefon yazılımı güncelleme
Telefon yazılımı güncelleme
LG Mobile telefon yazılımını İnternetten güncelleme
Bu işlevin kullanımı hakkında daha fazla bilgi için lütfen
http://www.lg.com/common/index.jsp adresini ziyaret edin ülkenizi ve dilinizi seçin.
Bu özellik telefonunuzun yerleşik yazılımını herhangi bir servis merkezine gitmenize
gerek kalmadan İnternet'ten rahatça en yeni sürüme güncellemenizi sağlar. Bu
özellik yalnızca LG cihazınız için mevcut yerleşik yazılımın daha yeni bir sürümünü
hazırladığında kullanılabilir.
Cep telefonu yerleşik yazılım güncelleme işlemi kullanıcının güncelleme süreci boyunca
çok dikkatli olmasını gerektirdiği için ilerlemeden önce her adımda görüntülenen tüm
talimatları ve notları okuyup kontrol ettiğinizden emin olun. Yükseltme sırasında USB veri
kablosunun çıkartılmasının cep telefonunuzda ciddi hasarlar meydana getirebileceğini
unutmayın.
NOT
• LG kendi takdirine bağlı olarak firmware güncellemelerini yalnızca belirli
modeller için hazırlama hakkını saklı tutar ve her telefon modeli için daha
yeni bir firmware sürümü bulunabileceğini garanti etmez.
Over-the-Air (OTA) aracılığıyla LG Cep Telefonu yazılımını güncelleme
Bu özellik, USB veri kablosuyla bağlamadan OTA aracılığıyla telefonunuzun yazılımını
daha yeni bir sürüme rahatça güncellemenizi sağlar. Bu özellik yalnızca LG cihazınız için
mevcut yerleşik yazılımın daha yeni bir sürümünü hazırladığında kullanılabilir.
İlk olarak, cep telefonunuzun yazılım sürümünü kontrol etmelisiniz: Ayarlar > Genel
sekmesi > Telefon hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım güncelleme >
Güncelleme için şimdi kontrol.
Telefon yazılımı güncelleme
85
NOT
• Telefonunuzun yazılımını güncelleştirme işleminde; Google hesap bilgileriniz
ve diğer hesaplara ait bilgiler, sistem/uygulama verileri ve ayarlarınız,
indirilmiş uygulamalar ve DRM lisansınız da dahil olmak üzere, dahili telefon
belleğindeki tüm kişisel verileriniz kaybolabilir. LG, bu nedenle telefonunuzun
yazılımını güncellemeden önce kişisel verilerinizi yedeklemenizi önerir. LG,
kişisel verilerinizin kaybolmasından sorumlu tutulamaz.
• Bu özellik; şebeke hizmet sağlayıcınız, bölgeniz ve ülkenize bağlıdır.
86
Telefon yazılımı güncelleme
Bu kullanıcı kılavuzu hakkında
Bu kullanıcı kılavuzu hakkında
Cihazınızı kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun. Bu,
telefonunuzu güvenli ve doğru bir şekilde kullanmanızı sağlar.
• Bu kılavuzda sağlanan resimlerin ve ekran görüntülerinin bazıları telefonunuzda
farklı görünebilir.
• İçeriğiniz son üründen veya operatörler tarafından sağlanan yazılımdan farklı olabilir.
Bu içerik önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bu kılavuzun en son sürümü
için lütfen www.lg.com adresinde bulunan LG web sitesini ziyaret edin.
• Telefonunuzun uygulamaları ve işlevleri ülkeye, bölgeye veya donanım özelliklerine
bağlı olarak farklılık gösterebilir. LG, LG dışındaki sağlayıcıların geliştirdiği
uygulamaların kullanılmasından kaynaklanan performans sorunlarından sorumlu
tutulamaz.
• LG, kayıt defteri ayarlarının düzenlenmesinden veya işletim sistemi yazılımının
değiştirilmesinden kaynaklanan performans veya uyumluluk sorunlarından
sorumlu tutulamaz. İşletim sisteminizi kişiselleştirme denemeleri cihazın veya
uygulamalarının yanlış bir şekilde çalışmalarına yol açabilir.
• Cihazınızla birlikte sağlanan yazılım, ses, duvar kağıdı, resimler ve diğer medya
sınırlı kullanım için lisanslanmıştır. Bu malzemeleri ticari veya diğer amaçlarla alır ve
kullanırsanız telif hakkı yasalarını ihlal ediyor olabilirsiniz. Kullanıcı olarak, medyanın
yasadışı kullanımı tamamıyla sizin sorumluluğunuzdadır.
• Mesaj, yükleme, indirme, otomatik senkronizasyon ve konum hizmetleri gibi veri
servisleri için ek ücretler uygulanabilir. Ek ücret ödememek için ihtiyaçlarınıza
uygun bir veri planı seçin. Daha ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınız ile irtibata
geçin.
•
Bu kullanıcı kılavuzu hakkında
87
Ticari Markalar
Telif hakkı ©2016 LG Electronics, Inc. Tüm hakları saklıdır. LG ve LG logosu, LG
Group ve ona bağlı kuruluşların tescilli ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar
ilgili sahiplerinin malıdır.
• Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ ve Play Store™
Google, Inc.'in ticari markalarıdır.
• Bluetooth , Bluetooth SIG, Inc.'nin dünya çapında tescilli ticari markasıdır.
• Wi-Fi ve Wi-Fi logosu, Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.
• Diğer tüm ticari markalar ve telif hakları ilgili sahiplerinin malıdır.
•
88
Bu kullanıcı kılavuzu hakkında
Hırsızlığa Karşı Koruma Kılavuzu
Cihazınız izniniz olmadan fabrika ayarlarına sıfırlandıysa cihazınızı başka kişilerin
kullanmasını önleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Örneğin, cihazınız kaybolur, çalınır veya
silinirse yalnızca Google hesabınıza veya ekran kilidi bilgilerine sahip bir kişi cihazınızı
kullanabilir.
Tüm yapmanız gereken cihazınızın korunduğundan emin olmaktır:
• Bir ekran kilidi ayarlayın: Cihazınız kaybolduysa veya çalındıysa ama önceden
bir ekran kilidi ayarladıysanız cihazınız, ekranınızın kilidi açılmadan Ayarlar menüsü
kullanılarak silinemez.
• Cihazınıza Google hesabınızı ekleyin: Cihazınız silinirse ama Google hesabınızı
önceden cihazınıza eklediyseniz cihaz, Google hesabı bilgileriniz tekrar girilinceye
kadar ayar işlemini bitiremez.
Cihazınız koruma altına alındıktan sonra bir fabrika sıfırlama işlemi yapmanız gerekirse
ekranınızın kilidini açmanız veya Google hesabı şifrenizi girmeniz gerekir. Bu, sıfırlama
işlemini güvendiğiniz bir kişinin veya sizin yaptığınızdan emin olunmasını sağlar.
NOT
• Fabrika sıfırlama işlemini gerçekleştirmeden önce cihazınıza eklediğiniz
Google hesabınızı ve şifrenizi unutmayın. Ayar işlemi sırasında hesap
bilgilerinizi sağlayamazsanız fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini
gerçekleştirdikten sonra cihazınızı hiç kullanamazsınız.
Hırsızlığa Karşı Koruma Kılavuzu
89
Aksesuarlar
Bu aksesuarlar telefonunuzla kullanılabilir. (Aşağıda tanımlanan öğeler isteğe bağlı
olabilir.)
Seyahat adaptörü
Hızlı Başlangıç Kılavuzu
• Stereo kulaklık
• USB kablosu
• Pil
•
•
NOT
• Daima orijinal LG aksesuarları kullanın. Cihazınızla birlikte verilen öğeler
sadece bu cihaz için tasarlanmış olup diğer cihazlarla uyumlu olmayabilir.
• Cihazla birlikte verilen öğeler ve mevcut aksesuarlar, bölgeye veya hizmet
sağlayıcısına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
90
Aksesuarlar
Sorun giderme
Bu bölüm, telefonunuzu kullanırken karşılaşabileceğiniz birtakım sorunları
listelemektedir. Bazı sorunlar hizmet sağlayıcınızı aramanızı gerektirir; ancak çoğunu
kendiniz düzeltmeniz kolay olacaktır.
Mesaj
SIM veya
USIM kart
hatası
Şebeke
bağlantısı
yok/
Şebeke
kesildi
Sorun giderme
Muhtemel
nedenler
Muhtemel çözüm yolları
Telefonda SIM
veya USIM kart
yoktur veya yanlış
takılmıştır.
SIM veya USIM kartının doğru
yerleştirildiğinden emin olun.
Sinyal zayıf veya
operatör ağı
dışındasınız.
Pencereye veya açık bir alana doğru
gidin. Şebeke operatörü kapsama
haritasını kontrol edin.
Operatör yeni
servisler uyguladı.
SIM veya USIM kartının 6-12 aydan
daha eski olup olmadığını kontrol
edin. Eskiyse SIM veya USIM
kartınızı şebeke sağlayıcınızın en
yakın şubesinden değiştirin. Servis
sağlayıcınızla görüşün.
91
Mesaj
Kodlar
eşleşmiyor
Muhtemel
nedenler
Bir güvenlik
kodunu
değiştirmek
için yeni kodu
tekrar girerek
onaylamanız
gerekir.
Muhtemel çözüm yolları
Kodu unutursanız servis sağlayıcınızla
temasa geçin.
Girdiğiniz iki
kod birbiriyle
eşleşmiyor.
Hiçbir
uygulama
ayarlanamıyor
Çağrı
hedefine
ulaşılamıyor
92
Servis Sağlayıcısı
tarafından
desteklenmiyor
veya kayıt
yaptırmak
gerekiyor.
Servis sağlayıcınızla görüşün.
Numara çevirme
hatası
Yeni ağ tanınmıyor.
Yeni SIM veya
USIM kart takılıdır.
Yeni kısıtlamaları kontrol edin.
Peşin ödenen
masraf sınırına
ulaşıldı.
Servis sağlayıcısıyla görüşün veya limiti
PIN2 ile sıfırlayın.
Sorun giderme
Mesaj
Muhtemel
nedenler
Muhtemel çözüm yolları
Açma/Kapama
düğmesine çok
kısa basılmış.
Açma/Kapama düğmesini en az iki
saniye basılı tutun.
Pil dolu değil.
Pili şarj edin. Ekrandaki şarj
göstergesini kontrol edin.
Pil dolu değil.
Pili şarj edin.
Dış ortam sıcaklığı
çok sıcak ya da
çok soğuk.
Telefonun normal sıcaklıkta şarj
olduğundan emin olun.
Bağlantı hatası
Şarj cihazını ve telefonla bağlantısını
kontrol edin.
Voltaj yok
Şarj cihazını farklı bir prize takın.
Şarj cihazı hasarlı
Şarj cihazını değiştirin.
Yanlış şarj cihazı
Yalnızca orijinal LG aksesuarları
kullanın.
Numaraya
izin
verilmiyor.
Sabit numara
çevirme fonksiyonu
etkin.
Ayarlar menüsünü kontrol ederek
fonksiyonu kapatın.
SMS ve
fotoğraf
almak/
göndermek
imkansız
Bellek dolu
Telefonunuzdaki mesajların bazılarını
silin.
Telefon
açılamıyor
Şarj hatası
Sorun giderme
93
Mesaj
Dosyalar
açılmıyor
94
Muhtemel
nedenler
Muhtemel çözüm yolları
Desteklenmeyen
dosya biçimi
Desteklenen dosya biçimlerini kontrol
edin.
Bir çağrı
geldiğinde
ekran
açılmıyor.
Yakınlık sensörü
sorunu
Bir koruma bandı veya kılıf
kullanıyorsanız bunun yakınlık
sensörünün çevresindeki alanı
kapatmadığından emin olun. Yakınlık
sensörünün etrafındaki alanın temiz
olduğundan emin olun.
Ses yok
Titreşim modu
Titreşim ya da sessiz modunda
olmadığınızdan emin olmak için ses
menüsü ayar durumunu kontrol edin.
Kapanıyor
veya
donuyor
Aralıklı yazılım
problemi
Web sitesi yoluyla bir yazılım
güncellemesi gerçekleştirmeye çalışın.
Sorun giderme
SSS
Kategori
Soru
Cevap
Hangi fonksiyonlar
Bluetooth aracılığıyla
kullanılabilir?
Stereo/Mono kulaklık veya araç kiti gibi
bir Bluetooth ses cihazı bağlayabilirsiniz.
Kişiler Yedeği
Kişileri nasıl
yedekleyebilirim?
Rehber verileri cihazınız ile Google
hesabınız arasında senkronize edilebilir.
Senkronize
etme
Gmail ile tek yönlü
senkronizasyon
mümkün mü?
Yalnızca iki yönlü senkronizasyon
kullanılabilir.
Senkronize
etme
Tüm e-posta
klasörlerini senkronize
etmek mümkün mü?
Gelen Kutusu otomatik olarak
senkronize edilir. Diğer klasörleri
görüntülemek için
öğesine tıklayın
ve Tüm klasörleri göster öğesini seçin.
Gmail
Oturum
Açma
Gmail'e her erişmek
istediğimde Gmail'de
oturum açmak
zorunda mıyım?
Gmail'de oturum açtıktan sonra tekrar
oturum açmanıza gerek yoktur.
Google
Hesabı
E-postaları filtrelemek
mümkün mü?
Hayır, telefon e-posta filtrelemesini
desteklemez.
E-posta
E-posta yazarken
başka bir uygulamayı
yürütmem halinde ne
olur?
E-postanız otomatik olarak taslak
halinde kaydedilir.
Zil sesi
Zil tonları olarak
MP3 dosyalarının
kullanılmasıyla ilgili bir
dosya boyutu sınırı
var mı?
Dosya boyutu sınırlaması yoktur.
Bluetooth
Cihazları
SSS
95
Kategori
Mesaj Saati
96
Soru
Cevap
Telefonum, 24
saatten daha eski
Görüşmeyi açın ve istenen mesajı basılı
mesajların alındığı saati
tutun. Ardından, Detay öğesine tıklayın.
göstermiyor. Saati nasıl
görebilirim?
Gezinme
Telefonuma başka bir
gezinme uygulaması
yüklemem mümkün
mü?
Play Store™ üzerinde mevcut olan ve
donanım ile uyumlu olan her uygulamayı
yükleyebilir ve kullanabilirsiniz.
Senkronize
etme
Tüm e-posta
hesaplarımdan gelen
kişileri senkronize
etmem mümkün mü?
Yalnızca Gmail ve MS Exchange
sunucusu (şirket e-posta sunucusu)
kişileri senkronize edilebilir.
Bekleme ve
Duraklama
Bir kişiyi numaralarda
Bekleme ve
Duraklama ile
kaydetmem mümkün
mü?
Numaraya kaydedilmiş bir kişiyi
Bekleme ve Duraklama fonksiyonlarıyla
aktardıysanız bu özellikleri
kullanamazsınız. Her bir numarayı tekrar
kaydetmeniz gerekir.
Bekleme ve Duraklama ile nasıl
kaydedilir:
1. >
öğesine tıklayın.
2. Numarayı çevirin, ardından
öğesine tıklayın.
3. 2 saniyelik duraklama ekle veya
Bekleme ekle öğesine dokunun.
Güvenlik
Telefonun güvenlik
fonksiyonları nelerdir?
Telefonu, telefona erişilmeden veya
telefon kullanılmadan önce bir Kilit
Açma Deseninin girilmesini gerektirecek
şekilde ayarlayabilirsiniz.
SSS
Kategori
Kilit Açma
Düzeni
SSS
Soru
Cevap
1. Ana ekrandan
öğesine dokunun
ve basılı tutun.
2. Sistem ayarları > Ekran sekmesi >
Kilit Ekranı öğesine dokunun.
3. Ekran kilidini seçin > Şekil öğesine
dokunun. Bunu ilk kez yaptığınızda,
Kilit Açma Düzeni oluşturma
hakkında kısa bir bilgilendirme
görünür.
4. Deseninizi çizdikten sonra, onay için
ikinci bir kez çizerek ayarlayın.
Nasıl Kilit Açma Düzeni
Kilit
düzenini kullanırken bazı önlemler
oluşturabilirim?
alınmalıdır.
Ayarladığınız kilit açma şeklini
unutmamanız çok önemlidir. Beş kez
yanlış bir desen kullanırsanız cihaza
erişemezsiniz. Kilit açma düzeninizi,
PIN'inizi ya da parolanızı girmek için
beş hakkınız vardır. 5 hakkınızı da
kullandıysanız, 30 saniye sonra yeniden
deneyebilirsiniz. (Veya önceden yedek
PIN ayarladıysanız, kilit açma düzeni
için yedek PIN kodunu kullanabilirsiniz.)
97
Kategori
Cevap
Kilit açma düzenini
unutursam ne
yapmalıyım?
Deseninizi unutursanız:
Telefonunuzda Google hesabınızda
oturum açtıysanız; ancak deseni 5
kez yanlış girdiyseniz Deseni unuttum
düğmesine tıklayın. Bundan sonra,
telefonunuzun kilidini açmak için
Google hesabınızda oturum açmanız
gerekir. Telefonda bir Google hesabı
oluşturmadıysanız ya da hesabınızı
unuttuysanız bir LG Servis Merkezi ile
iletişime geçin.
Belleğimin dolduğunu
bilecek miyim?
Evet, bu konuda bir bildirim alacaksınız.
Dil Desteği
Telefonumun dilini
değiştirmem mümkün
mü?
Cihazın çok dilli özellikleri vardır.
Dili değiştirmek için:
öğesine dokunup
1. Ana ekrandan
basılı tutun ve Sistem ayarları
öğesine tıklayın.
2. Genel sekmesi > Dil ve klavye > Dil
seçeneklerine tıklayın.
3. İstenen dile dokunun.
VPN
Nasıl VPN kurabilirim?
VPN erişim yapılandırması şirkete göre
değişir. Cihazınızdan VPN erişimini
yapılandırmak için şirketinizin ağ
yöneticisinden ayrıntıları almanız gerekir.
Kilit Açma
Düzeni
Bellek
98
Soru
SSS
Kategori
Soru
Ekranım 15 saniye
sonra kapanıyor. Arka
Ekran zaman
ışığın kapanmasına
aşımı
ilişkin süreyi nasıl
değiştirebilirim?
Cevap
1. Ana ekrandan
öğesine dokunun
ve basılı tutun.
2. Sistem ayarları > Ekran sekmesine
dokunun.
3. Ekran zaman aşımı öğesine
dokunun.
4. Tercih ettiğiniz ekran arka ışığı zaman
aşımı süresine dokunun.
Wi-Fi ve
mobil ağ
Hem Wi-Fi hem de
mobil ağ mevcut
olduğunda telefonum
hangi hizmeti kullanır?
Verileri kullanırken telefonunuzun
varsayılan ayarı Wi-Fi bağlantısıdır
(telefonunuzdaki Wi-Fi bağlantısı Açık
olarak ayarlıysa). Ancak, telefonunuz
birinden diğerine geçtiğinde bildirim
yapılmaz.
Hangi veri bağlantısının kullanılmakta
olduğunu görmek için ekranınızın
üst kısmındaki mobil ağ veya Wi-Fi
simgesine bakın.
Ana ekran
Bir uygulamayı Ana
ekrandan kaldırmam
mümkün mü?
Evet. Ekranın üst orta bölümünde çöp
kutusu simgesi görüntülenene kadar
simgeyi basılı tutun. Sonra, parmağınızı
kaldırmadan, simgeyi çöp tenekesine
sürükleyin.
Uygulama
1. Ana ekrandan
öğesine dokunun
ve basılı tutun.
Bir uygulama yükledim
ve bir sürü hataya
2. Sistem ayarları > Genel sekmesi >
sebep oldu. Nasıl
Uygulamalar öğelerine tıklayın.
kaldırabilirim?
3. Uygulamaya, ardından Kaldır
öğesine dokunun.
SSS
99
Kategori
Şarj cihazı
100
Soru
Cevap
Gerekli USB
sürücüsünü
Evet, telefon gerekli sürücülerin yüklenip
yüklemeden USB veri
yüklenmemesinden bağımsız olarak
kablosuyla telefonumu
USB kablosuyla şarj edilir.
şarj etmem mümkün
mü?
Evet. Bir müzik dosyasını zil sesi olarak
kaydettikten sonra bunu alarm olarak
kullanabilirsiniz.
1. Kitaplık listesindeki bir şarkıyı basılı
tutun. Açılan menüde Zil tonu yap
> Telefon Zil Sesi veya Zil sesi
öğesine tıklayın.
2. Çalar Saat Ayarı ekranında şarkıyı zil
sesi olarak seçin.
Alarm
Alarmım olarak müzik
dosyalarını kullanabilir
miyim?
Alarm
Telefon kapalı
olduğunda alarmım
Hayır, bu desteklenmiyor.
çalacak mı, yoksa iptal
mi olacak?
Alarm
Zil sesi seviyesi
Titreşim olarak
ayarlandıysa alarmımı
duyar mıyım?
Bu senaryolarda bile alarmınız sesli
olacak şekilde programlanmıştır.
SSS
Welcome!
ENGLISH
Thank you for choosing LG. Please carefully read this user guide before using
the device for the first time to ensure safe and proper use.
• Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for
this device and may not be compatible with other devices.
• This device is not suitable for people who have a visual impairment due to the
touchscreen keyboard.
• Descriptions are based on the device's default settings.
• Default apps on the device are subject to updates and support for these apps
may be withdrawn without prior notice. If you have any questions about an
app provided with the device, please contact a LG Service Centre. For userinstalled apps, please contact the relevant service provider.
• Modifying the device’s operating system or installing software from unofficial
sources may damage the device and lead to data corruption or data loss.
Such actions will violate your LG licence agreement and void your warranty.
• Some contents and illustrations may differ from your device depending on the
region, service provider, software version, or OS version, and are subject to
change without prior notice.
Instructional notices
WARNING
Caution!
situations that could cause injury to yourself or others
situations that could cause damage to the device or other
equipment
NOTE
notice or additional information
TIP!
tips for when using the function
Table of contents
Guidelines for safe and efficient use........4
Important notice......................................14
Getting to know your phone....................17
Phone layout...........................................17
Installing the SIM or USIM card and battery....................................................19
Charging the battery...............................21
Inserting a memory card.........................22
Removing the memory card....................23
Locking and unlocking the device...........23
Your Home screen....................................25
Touch screen tips...................................25
Home screen..........................................26
Customizing the Home screen................27
Returning to recently-used applications.. 28
Notifications panel..................................29
On-screen keyboard...............................32
Special Features......................................33
Gesture shot...........................................33
Glance View............................................34
KnockON................................................34
Knock Code............................................35
Capture+................................................35
QSlide.....................................................37
2
Google account setup..............................38
Creating your Google account.................38
Signing into your Google account............38
Connecting to Networks and Devices.....40
Wi-Fi......................................................40
Bluetooth................................................41
Wi-Fi Direct............................................42
Transferring data between a PC and the
device....................................................43
Calls.........................................................44
Making a call..........................................44
Calling your contacts..............................44
Answering and rejecting a call................44
Making a second call..............................45
Viewing your call logs.............................45
Call settings............................................45
Contacts...................................................46
Searching for a contact...........................46
Adding a new contact.............................46
Favourites contacts.................................46
Creating a group.....................................47
Messaging................................................48
Sending a message................................48
Conversation view..................................49
Changing your messaging settings.........49
Table of contents
E-mail.......................................................50
Managing email accounts.......................50
Working with account folders..................50
Composing and sending email................51
LG Bridge Application..............................80
Camera and Video....................................52
Camera options on the viewfinder...........52
Using the advanced settings...................53
Manual mode on the viewfinder..............54
Once you have taken a photo..................55
Recording a video...................................56
After recording a video...........................57
Gallery....................................................57
About this user guide..............................84
About this user guide..............................84
Trademarks............................................85
Multimedia...............................................60
Music.....................................................60
Phone software update...........................82
Phone software update...........................82
Anti-Theft Guide......................................86
Accessories..............................................87
Troubleshooting.......................................88
FAQ...........................................................91
Utilities.....................................................62
Clock......................................................62
Calculator...............................................63
Calendar.................................................63
Voice Recorder.......................................64
Voice Search..........................................64
Download Manager................................65
Web Browser............................................66
Internet...................................................66
Chrome..................................................67
Settings....................................................68
Networks................................................68
Sound & notification...............................71
Display...................................................72
General...................................................74
Table of contents
3
Guidelines for safe and efficient use
Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous
or illegal.
Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log.
This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position
in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the
cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorised
LG Repair centre should you need to return your device for repair.
Exposure to radio frequency energy
Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.
This mobile phone model LG-H735TR has been designed to comply with applicable
safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on
scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all
persons, regardless of age and health.
• The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the
Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised
methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used
frequency bands.
• While there may be differences between the SAR levels of various LG phone
models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio
waves.
• The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
• The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is
0.507 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.422 W/Kg (10 g).
4
Guidelines for safe and efficient use
•
This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use
position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body.
When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should
not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your
body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality
connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages
may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation
distance instructions are followed until the transmission is completed.
Product care and maintenance
WARNING
Always use genuine LG batteries, chargers and accessories approved for use
with this particular phone model. The use of any other types may invalidate
any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.
Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair
work is required.
• Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or
boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality
equal to that of the parts being replaced.
• Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
• The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
• Do not drop.
• Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
• Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations.
For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical
equipment.
• Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an
electric shock and can seriously damage your phone.
•
Guidelines for safe and efficient use
5
Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot
and create a fire hazard.
• Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as
benzene, thinner or alcohol).
• Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
• The phone should be charged in a well ventilated area.
• Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
• Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the
information on the magnetic strips.
• Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
• Do not expose the phone to liquid or moisture.
• Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
• Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass.
Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the
warranty.
• Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation.
Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation
may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your
phone during or immediately after operation.
• If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt
to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven,
microwave or hair dryer.
• The liquid in your wet phone, changes the colour of the product label inside your
phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered
under your warranty.
•
6
Guidelines for safe and efficient use
Efficient phone operation
Electronics devices
All mobile phones may receive interference, which could affect performance.
• Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting
permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast
pocket.
• Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
• Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
• Use your phone in temperatures between 0 ºC and 40 ºC, if possible. Exposing
your phone to extremely low or high temperatures may result in damage,
malfunction, or even explosion.
Road safety
Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you
drive.
• Do not use a hand-held phone while driving.
• Give full attention to driving.
• Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions
so require.
• RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos
and safety equipment.
• When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or
portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury
due to improper performance.
• If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume
is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of
particular importance when near roads.
Guidelines for safe and efficient use
7
Avoid damage to your hearing
To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume
levels for long periods.
Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of
time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your
ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.
• When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people
speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are
listening to.
NOTE
• Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause
hearing loss.
Glass Parts
Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your
mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass
breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the
glass is replaced by an authorised service provider.
Blasting area
Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any
regulations or rules.
8
Guidelines for safe and efficient use
Potentially explosive atmospheres
Do not use your phone at a refueling point.
Do not use near fuel or chemicals.
• Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same
compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.
•
•
In aircraft
Wireless devices can cause interference in aircraft.
• Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
• Do not use it on the ground without permission from the crew.
Children
Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts
which may cause a choking hazard if detached.
Emergency calls
Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should
never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service
provider.
Battery information and care
You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike
other battery systems, there is no memory effect that could compromise the
battery's performance.
• Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the
battery life.
• Do not disassemble or short-circuit the battery.
• Keep the metal contacts of the battery clean.
•
Guidelines for safe and efficient use
9
Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The
battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
• Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
• Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such
as in the bathroom.
• Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery
performance.
• There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
• Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please
recycle when possible. Do not dispose as household waste.
• If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics
service point or dealer for assistance.
• Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to
save unnecessary power consumption of the charger.
• Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage
patterns, battery and environmental conditions.
• Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into
contact with the battery. This could cause a fire.
•
10
Guidelines for safe and efficient use
Open Source Software Notice Information
To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other
open source licenses, that is contained in this product, please
visit http://opensource.lge.com.
In addition to the source code, all referred license terms, warranty
disclaimers and copyright notices are available for download.
LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a
charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of
media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com.
This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased
the product.
HOW TO UPDATE YOUR DEVICE
Access to latest firmware releases, new software functions and
improvements.
• Select the software update in settings menu on your device.
• Update your device by connecting it to your PC. For more information
about using this function, please visit http://www.lg.com/common/index.jsp
select country and language.
DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, LG Electronics declares that this LG-H735TR product is in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of
Directive 1999/5/EC. A copy of the Declaration of Conformity can be found at
http://www.lg.com/global/declaration
Guidelines for safe and efficient use
11
Contact office for compliance of this product :
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
Laser safety statement
Caution!
This product employs a laser system. To ensure proper use of this product, please read
this owner's manual carefully and retain for future reference. Should the unit require
maintenance, contact an authorised service centre.
Use of controls, adjustments, or the performance of procedures other than those
specified herein may result in hazardous radiation exposure.
To prevent direct exposure to laser beam, do not try to open the enclosure or make
direct contact with the laser.
12
Guidelines for safe and efficient use
Disposal of your old appliance
1 All electrical and electronic products should be disposed of separately
from the municipal waste stream via designated collection facilities
appointed by the government or the local authorities.
2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential
negative consequences for the environment and human health.
3 For more detailed information about disposal of your old appliance,
please contact your city office, waste disposal service or the shop
where you purchased the product.
4 Complies with EEE regulations.
Disposal of waste batteries/accumulators
1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg),
cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005%
of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the
municipal waste stream via designated collection facilities appointed by
the government or the local authorities.
3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to
prevent potential negative consequences for the environment, animal
and human health.
4 For more detailed information about disposal of your old batteries/
accumulators, please contact your city office, waste disposal service or
the shop where you purchased the product.
Guidelines for safe and efficient use
13
Important notice
Please read this before you start using your phone!
Please check to see whether any problems you encountered with your phone are
described in this section before taking the phone in for service or calling a service
representative.
1. Phone memory
When there is less than 10MB of space available in your phone memory, your phone
cannot receive new messages. You may need to check your phone memory and delete
some data, such as applications or messages, to make more memory available.
To uninstall applications:
1 Tap
>
>
> General tab > Apps.
2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to
uninstall.
3 Tap Uninstall.
2. Optimizing battery life
Extend your battery's power by turning off features that you do not need to run
constantly in the background. You can monitor how applications and system resources
consume battery power.
Extending your phone's battery life:
• Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi,
Bluetooth or GPS, turn them off.
• Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
• Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
14
Important notice
•
•
Some applications you download may consume battery power.
While using downloaded applications, check the battery charge level.
3. Before installing an open source application and OS
WARNING
If you install and use an OS other than the one provided by the
manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your
phone will no longer be covered by the warranty.
• To protect your phone and personal data, only download applications from
trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed
applications on your phone, the phone may not work normally or a serious
error may occur. You must uninstall those applications and all associated
data and settings from the phone.
•
4. Opening and switching applications
Multitasking is easy with Android; you can keep more than one application running at
the same time. There is no need to quit an application before opening another. Use and
switch between several open applications. Android manages each application, stopping
and starting them as needed to make sure that idle applications don't consume
resources unnecessarily.
1 Tap . A list of recently used applications will be displayed.
2 Tap the application you want to access. This does not stop the previous app from
running in the background. Make sure to tap
to back out of an app after using it.
• To close an app from the recent apps list, swipe the app preview to the left or right.
To clear all apps, tap Clear all.
Important notice
15
5. When the screen freezes
If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it, remove
the battery and reinsert it. Then power the phone back on.
16
Important notice
Getting to know your phone
Phone layout
Headset Jack
Earpiece
Proximity Sensor
Microphone
Microphone
Notification LED
Front Camera Lens
Charger/USB port
NOTE: Proximity sensor
• When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns
the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is
near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally
activating the touch screen during calls.
WARNING
Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the display
and touch screen functions. Do not cover the proximity sensor with screen
protectors or any other type of protective film. This could cause the sensor to
malfunction.
Getting to know your phone
17
Rear Camera Lens
Laser Detection AutoFocus
Power/Lock Key
Flash
Volume Keys
NFC Touch Point
Speaker
Power/Lock Key
•
•
Volume Keys
Turn your phone on/off by pressing and holding this key.
Short press to lock/unlock the screen.
(While screen is off)
• Press Volume Up Key twice to launch QuickMemo+.
• Press Volume Down Key twice to launch Camera.
WARNING
The NFC antenna for this model is on the back cover.
• Be careful not to damage the NFC touch point on the phone, which is part
of the NFC antenna.
•
18
Getting to know your phone
Installing the SIM or USIM card and battery
Insert the SIM or USIM card provided by the mobile telephone service provider, and the
included battery.
1 To remove the back cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand,
lift off the back cover with your thumbnail as shown in the figure below.
2 Slide the SIM card into the SIM card slot as shown in the figure. Make sure the gold
contact area on the card is facing downward.
Getting to know your phone
19
WARNING
Do not insert a memory card into the SIM card slot. If a memory card
happens to be lodged in the SIM card slot, take the device to a LG Service
Centre to remove the memory card.
NOTE
• Only the microSIM cards work with the device.
3 Insert the battery.
4 To replace the cover onto the device, align the back cover over the battery
compartment
and press it down until it clicks into place .
20
Getting to know your phone
Charging the battery
Charge the battery before using it for first time. Use the charger to charge the battery.
A computer can also be used to charge the battery by connecting the phone to it using
the USB cable.
WARNING
Use only LG-approved chargers, batteries and cables. If you use unapproved
chargers, batteries or cables, it may cause battery charging delay. Or this can
cause the battery to explode or damage the device, which are not covered
by the warranty.
The charger connector is located at the bottom of the phone. Insert the charger and
plug it into a power outlet.
NOTE
• Do not open the back cover while your phone is charging.
Getting to know your phone
21
Inserting a memory card
Your device supports up to a 32GB microSD card. Depending on the memory card
manufacturer and type, some memory cards may not be compatible with your device.
WARNING
Some memory cards may not be fully compatible with the device. Using an
incompatible card may damage the device or the memory card, or corrupt
the data stored in it.
NOTE
• Frequent writing and erasing of data shortens the lifespan of memory cards.
1 Remove the back cover.
2 Insert a memory card with the gold-coloured contacts facing downwards.
3 Replace the back cover.
22
Getting to know your phone
Removing the memory card
Before removing the memory card, first unmount it for safe removal.
1 Tap
>
>
> General tab > Storage & USB > .
2 Remove the back cover and pull out the memory card.
WARNING
Do not remove the memory card while the device is transferring or accessing
information. Doing so can cause data to be lost or corrupted or damage to
the memory card or device. It is not responsible for losses that result from the
misuse of damaged memory cards, including the loss of data.
Locking and unlocking the device
Pressing the Power/Lock Key turns off the screen and puts the device into lock mode.
The device automatically gets locked if it is not used for a specified period. This helps to
prevent accidental taps and saves battery power.
To unlock the device, press the Power/Lock Key and swipe the screen in any direction.
NOTE
• Double-tapping on the screen also can wake up the screen instead of the
Power/Lock Key.
Changing the screen lock method
You can change the way that you lock the screen to prevent others accessing your
personal information.
1 Tap
>
>
> Display tab > Lock screen > Select screen lock.
2 Select a desired screen lock from None, Swipe, Knock Code, Pattern, PIN and
Password.
Getting to know your phone
23
NOTE
• Create a Google account before setting an unlock pattern and remember
the Backup PIN you created when creating your pattern lock.
TIP! Smart Lock
You can use Smart Lock to make unlocking your phone easier. You can set
it to keep your phone unlocked when you have a trusted Bluetooth device
connected to it, when it's in a familiar location like your home or work, or
when it recognises your face.
Setting up Smart Lock
1 Tap
>
>
.
2 Tap Display tab > Lock screen > Smart Lock.
3 Before you add any trusted devices, trusted places, or trusted face, you
need to set up a screen lock (Knock Code, Pattern, PIN or Password).
24
Getting to know your phone
Your Home screen
Touch screen tips
Here are some tips on how to navigate on your phone.
• Tap or touch – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the
on-screen keyboard.
• Touch and hold – Touch and hold an item on the screen by tapping it and not
lifting your finger until an action occurs.
• Drag – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger,
move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag
items on the Home screen to reposition them.
• Swipe or slide – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface
of the screen, without pausing when you first tap it (so you don't drag an item
instead).
• Double-tap – Double-tap to zoom on a webpage or a map.
• Pinch-to-Zoom – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading
motion to zoom in or out when using the browser, Maps, or when viewing pictures.
• Rotate the screen – From many applications and menus, the screen orientation
adjusts to the device's physical orientation.
NOTE
• Do not press too hard; the tap screen is sensitive enough to pick up a light,
yet firm tap.
• Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap
any other buttons.
Your Home screen
25
Home screen
The Home screen is the starting point for many applications and functions. It allows
you to add items like app shortcuts and Google widgets to give you instant access to
information and applications. This is the default canvas and accessible from any menu
by tapping .
Status Bar
Widget
Application Icons
Location Indicator
Quick Button Area
Home Touch Buttons
Shows the phone's status information, including the time, signal strength, battery
status and notification icons.
Widgets are self-contained applications that can be accessed through the Apps
drawer or on the Home screen. Unlike a shortcut, a Widget can function as an
on-screen application.
Tap an icon (application, folder, etc.) to open and use it.
Indicates which Home screen canvas you are currently viewing.
Provides one-touch access to the function in any Home screen canvas.
26
Your Home screen
ack
B
Button
Returns to the previous screen. Also closes pop-up items,
such as menus, dialog boxes and the on-screen keyboard.
verview
O
Button
Return to the Home screen from any screen.
Displays recently used applications. If you touch and hold this
R
ecent
Apps Button button, it opens a menu of available options.
Extended Home screen
The operating system provides multiple Home screen canvases to provide more space
for adding icons, widgets and more.
• Slide your finger left or right across the Home screen to access additional
canvases.
Customizing the Home screen
You can customise your Home screen by adding apps and widgets and changing
wallpapers.
Adding items on your Home screen
1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
2 In the Add Mode menu, select the item you want to add. You then see this added
item on the Home screen.
3 Drag it to the desired location and lift your finger.
TIP! To add an application icon to the Home screen from the Apps screen,
touch and hold the application you want to add.
Removing an item from the Home screen
• While on the Home screen, touch and hold the icon you want to remove > drag it
to .
Your Home screen
27
Adding an app to the Quick Button Area
• From the Apps screen or on the Home screen, touch and hold an application icon
and drag it to the Quick Button Area. Then release it in the desired location.
Removing an app from the Quick Button Area
• Touch and hold the desired Quick Button, drag it to
NOTE
• The Apps Button
.
cannot be removed.
Customizing app icons on the Home screen
1 Touch and hold an application icon until it unlocks from its current position, then
release it. The editing icon
appears in the upper-right corner of the application.
2 Tap the application icon again and select the desired icon design and size.
3 Tap OK to save the change.
Returning to recently-used applications
1 Tap . App previews of recently used applications will be displayed.
2 Tap an app preview to open the application.
- OR Tap
to return to your previous screen.
28
Your Home screen
Notifications panel
Notifications alert you to the arrival of new messages, calendar events and alarms, as
well as ongoing events, such as when you are on a call.
When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Notification icons
appear on the left, and system icons, such as Wi-Fi and battery strength are shown on
the right.
NOTE
• The available options may vary depending on the region or service provider.
Notification icons
Status icons
Opening the notifications panel
Swipe down from the status bar to open the notifications panel. To close the
notifications panel, swipe the screen upwards or tap .
Your Home screen
29
Quick Settings Area
Notifications
CLEAR
Tap each quick setting button to toggle it on/off. Touch and hold the desired button
to directly access the settings menu for the function. To see more toggle buttons,
swipe left or right. Tap
to remove, add or rearrange quick setting buttons.
Current notifications are listed, each with a brief description. Tap a notification to
view it.
Tap to clear all the notifications.
Indicator icons on the Status Bar
Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls,
new messages, calendar events, device status and more.
30
Your Home screen
The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the
device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.
Icon
Description
Icon
Description
No SIM card inserted
A song is currently playing
No network signal available
Ringer is silenced
Airplane mode is on
Vibrate mode is on
Connected to a Wi-Fi network
Battery fully charged
Wired headset connected
Battery is charging
Call in progress
The phone is connected to a
PC via a USB cable
Missed call
Downloading data
Bluetooth is on
Uploading data
System warning
GPS is on
An alarm is set
Data is synchronizing
New voicemail available
Choose input method
New text or multimedia
message
Wi-Fi hotspot is active
NFC is on
Your Home screen
31
NOTE
• The icon's location in the status bar may differ according to the function or
service.
On-screen keyboard
You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears on
the screen when you tap an available text entry field.
Using the keypad and entering text
Tap once to capitalise the next letter you type. Double-tap for all caps.
Tap to go to the keyboard settings. Touch and hold to change entering text method.
Tap to enter a space.
Tap to create a new line.
Tap to delete the previous character.
Entering accented letters
For example, to input "a", touch and hold the "a" button until the pop-up appears and
displays related special characters. Without lifting the finger, drag your finger to the
desired special character. Once it's highlighted, lift your finger.
32
Your Home screen
Special Features
Gesture shot
The Gesture shot feature allows you to take a picture with a hand gesture using the
front camera.
To take a photo
There are two methods for using the Gesture shot feature.
• Raise your hand, with an open palm, until the front camera detects it and a box
appears on the screen. Then close your hand into a fist to start the timer, allowing
you time to get ready.
- OR • Raise your hand, in a clenched fist, until the front camera detects it and a box
appears on the screen. Then unclench your fist to start the timer, allowing you time
to get ready.
- OR TIP! Interval shot
If you make a fist twice or touch and hold
takes 4 photos at a time.
Special Features
, the camera consecutively
33
Glance View
When the phone screen is off, you can see the status bar, time and date by dragging
your finger down on the screen.
KnockON
The KnockON feature allows you to double-tap the screen to easily turn it on or off.
To turn the screen on
1 Double-tap the centre of the Lock screen to turn the screen on.
2 Unlock the screen or access any of the available shortcuts or widgets.
To turn the screen off
1 Double-tap an empty area of the Home screen or the Status Bar.
2 The screen will turn off.
NOTE
• Tap on the centre area of the screen. If you tap on the bottom or the top
area, the recognition rate may decrease.
34
Special Features
Knock Code
The Knock Code feature allows you to create your own unlock code using a
combination of knocks on the screen. You can access the Home screen directly when
the screen is off by tapping the same sequence on the screen.
NOTE
• If you enter the wrong Knock Code 6 times, it will compulsorily take you to
your Google account log in/backup PIN.
• Use the fingertip instead of finger nail to tap the screen for turning it on or
off.
1 Tap
>
>
> Display tab > Lock screen > Select screen lock >
Knock Code.
2 Tap the squares in a pattern to set your Knock Code. Your Knock Code pattern can
be 6 to 8 taps.
Unlocking the screen using the Knock Code
You can unlock the screen by tapping the Knock Code pattern you already set, when
the screen turns off.
Capture+
The Capture+ feature allows you to create memos and capture screen shots.
You can use Capture+ to easily and efficiently create memos during a call, with a saved
picture or on the current phone screen.
1 Tap and drag the Status Bar down and tap .
Special Features
35
2 Create a memo using the following options:
Tap to undo the most recent action.
Tap to redo the most recently deleted action.
Tap to insert text into your memo.
Tap to select the pen type and colour.
Tap to use the eraser to erase the pen marks on the memo.
Tap to crop the image of memo.
Tap to save the memo you've created.
Tap to hide or display the toolbar.
NOTE
• Please use a fingertip while using the Capture+ feature. Do not use your
fingernail.
3 Tap
to save the current memo to the QuickMemo+ or Gallery.
Discard Memos
• Tap
.
View the Saved Memo
• Tap
>
>
and select the Capture+ album.
- OR Tap
>
>
and select the desired memo.
36
Special Features
QSlide
From any screen, use the Notification panel to easily access and use the Notepad,
Calendar, Calculator, and more with QSlide.
Tap to expand the window to full
window size.
Tap to adjust the window's
transparency.
Tap to close the QSlide window.
Drag to adjust the size.
1 Touch and slide the status bar downward > tap QSlide to view the available QSlide
apps.
TIP! While using applications that support QSlide, tap > QSlide.
The function is displayed as a small window on your screen.
2 You can use and tap the screen under the QSlide windows when the transparency
.
bar is not full
NOTE QSlide can support up to two windows at the same time.
Special Features
37
Google account setup
The first time you open a Google application on your phone, you will be required to sign
in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you will be
prompted to create one.
Creating your Google account
1 Tap
>
>
> General tab > Accounts & sync.
2 Tap ADD ACCOUNT > Google > Or create a new account.
3 Enter your first and last name, then tap NEXT.
4 Enter a username and tap NEXT. Your phone will communicate with Google servers
and check for username availability.
5 Enter your password and tap NEXT.
6 Follow the instructions and enter the required and optional information about the
account. Wait while the server creates your account.
Signing into your Google account
1 Tap
>
>
> General tab > Accounts & sync.
2 Tap ADD ACCOUNT > Google.
3 Enter your email address and tap NEXT.
4 After signing in, you can use Gmail and take advantage of Google services on your
phone.
5 Once you have set up your Google account, your phone will automatically
synchronise with your Google account on the web (if a data connection is available).
38
Google account setup
After signing in, your phone will sync with your Google services, such as Gmail,
Contacts, and Google Calendar. You can also use Maps, download applications from
Play Store, back up your settings to Google servers, and take advantage of other Google
services on your phone.
IMPORTANT
Some applications, such as Calendar, work only with the first Google Account
you add. If you plan to use more than one Google Account with your phone,
be sure to sign into the one you want to use with such applications first. When
you sign in, your contacts, Gmail messages, Calendar events, and other
information from these applications and services on the web are synchronised
with your phone. If you don't sign into a Google Account during setup, you will
be prompted to sign in or to create a Google Account the first time you start
an application that requires one, such as Gmail or Play Store.
• If you have an enterprise account through your company or other organization,
your IT department may have special instructions on how to sign into that
account.
•
Google account setup
39
Connecting to Networks and Devices
Wi-Fi
You can use high-speed Internet access while within the coverage of the wireless
access point (AP).
Connecting to Wi-Fi networks
1 Tap
>
>
> Networks tab > Wi-Fi.
2 Tap
to turn Wi-Fi on and start scanning for available Wi-Fi networks.
3 Tap a network to connect to it.
• If the network is secured with a lock icon, you will need to enter a security key or
password.
4 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.
NOTE
• If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to Off, the device may
automatically connect to the Web using mobile data, which may incur data
charges.
TIP! How to obtain the MAC address
Tap
>
>
> Networks tab > Wi-Fi >
MAC address.
40
> Advanced Wi-Fi >
Connecting to Networks and Devices
Bluetooth
Bluetooth is a short-range communications technology that allows you to connect
wirelessly to a number of Bluetooth devices, such as headsets and hands-free car kits,
and Bluetooth-enabled handhelds, computers, printers, and wireless devices.
NOTE
• LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or
received via the Bluetooth feature.
• Always make sure that you share and receive data with devices that are
trusted and properly secured.
• If there are obstacles between the devices, the operating distance may be
reduced.
• Some devices, especially those that are not tested or approved by
Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.
Pairing your phone with another Bluetooth device
1 Tap
>
>
> Networks tab > Bluetooth.
2 Tap
to turn Bluetooth on and start scanning for available Bluetooth devices.
• If you want to detect the visible devices in range additionally, tap SEARCH.
3 Choose the device you want to pair with from the list. Once the paring is successful,
your phone connects to the other device.
NOTE
• Pairing between two Bluetooth devices is a one-time process. Once a
pairing has been created, the devices will continue to recognise their
partnership and exchange information.
TIP! Please consult documentation included with Bluetooth device for
information on pairing mode and passcode (typically 0 0 0 0 – four zeroes).
Connecting to Networks and Devices
41
Sending data via Bluetooth
1 Select a file or item such as a contact or media file.
2 Select the option for sending data via Bluetooth.
3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.
NOTE
• Due to different specifications and features of other Bluetooth-compatible
devices, display and operations may be different, and functions such as
transfer or exchange may not be possible with all Bluetooth compatible
devices.
Receiving data via Bluetooth
1 Tap
>
>
> Networks tab > Bluetooth.
2 Tap
to turn Bluetooth on.
3 You will receive a request to accept a pairing attempt from the sending device. Be
sure to select ACCEPT.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct provides a direct connection between Wi-Fi enabled devices without
requiring an access point.
Turning on Wi-Fi Direct
1 Tap
>
>
> Networks tab > Wi-Fi.
2 Tap > Advanced Wi-Fi > Wi-Fi Direct.
NOTE
• When in this menu, your device is visible to other visible Wi-Fi Direct devices
nearby.
42
Connecting to Networks and Devices
Transferring data between a PC and the device
You can copy or move data between a PC and the device.
Transferring data
1 Connect your device to a PC using the USB cable that came with your phone.
2 Open the Notifications panel, tap the current connection type, and select
Media device (MTP).
3 A window will pop-up on your PC, allowing you to transfer the desired data.
NOTE
• The LG Android Platform Driver is required to be installed on your PC to be
able to detect the phone.
• Check the requirements for using Media device (MTP).
Items
OS
Window Media Player version
Requirement
Microsoft Windows XP SP3, Vista or higher
Windows Media Player 10 or higher
Connecting to Networks and Devices
43
Calls
Making a call
1 Tap
>
to open the dialer.
2 Enter the number using the dialer. To delete a digit, tap
.
3 After entering the desired number, tap
to place the call.
4 To end the call, tap
.
TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold
.
Calling your contacts
1 Tap
>
to open your contacts.
2 Scroll through the contact list. You can also enter the contact's name in the Search
field or scroll along the alphabet letters on the right edge of the screen.
3 In the list that is displayed, tap the contact you want to call.
Answering and rejecting a call
•
•
Swipe
Swipe
NOTE
• Swipe
44
in any direction to answer the incoming call.
in any direction to decline an incoming call.
if you want to send a message to the caller.
Calls
Making a second call
1 During your first call, tap > Add call and enter the number.
2 Tap
to place the call.
3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
4 Tap the displayed number to toggle between calls. Or tap > Merge calls to start
a conference call.
5 To end all calls, tap
.
NOTE
• You are charged for each call you make.
Viewing your call logs
1 Tap
>
> Call logs tab.
2 View a list of all dialed, received and missed calls.
TIP!
• Tap any call log entry to view the date, time and duration of the call.
• Tap
> Delete all to delete all of the recorded items.
Call settings
You can configure phone call settings, such as call forwarding, as well as other special
features offered by your carrier.
1 Tap
>
to open the dialer.
2 Tap > Call settings and configure the desired options.
Calls
45
Contacts
You can add contacts on your phone and synchronise them with the contacts in your
Google Account or other accounts that support syncing contacts.
Searching for a contact
1 Tap
>
to open your contacts.
2 Tap Search contacts and enter the contact name using the keyboard.
Adding a new contact
1 Tap
>
and enter the new contact's number.
2 Tap > Add to Contacts > New contact.
3 If you want to add a picture to the new contact, tap the image icon.
Choose Take photo or Select from Gallery.
4 Enter the desired information for the contact.
5 Tap SAVE.
Favourites contacts
You can classify frequently called contacts as favourites.
Adding a contact to your favourites
1 Tap
>
to open your contacts.
2 Tap a contact to view its details.
3 Tap the star at the top right of the screen. The star turns yellow.
46
Contacts
Removing a contact from your favourites list
1 Tap
>
> Favourites tab.
2 Choose a contact to view its details.
3 Tap the yellow star at the top right of the screen. The star turns a dark colour and
the contact is removed from your favourites.
Creating a group
1 Tap
>
> Groups tab.
2 Tap > New group.
3 Enter a name for the new group. You can also set a distinct ringtone for the newly
created group.
4 Tap Add members to add contacts to the group and tap ADD.
5 Tap SAVE to save the group.
NOTE
• If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost.
They will remain in your contact list.
Contacts
47
Messaging
Your phone combines text and multimedia messaging into one intuitive, easy to use
menu.
Sending a message
1 Tap
>
> .
2 Enter a contact name or contact number into the To field. As you enter the contact
name, matching contacts appear. You can tap a suggested recipient and add more
than one contact.
NOTE
• You may be charged for each text message you send. Please consult with
your service provider.
3 Tap the text field and start entering your message.
4 Tap to open the options menu. Choose from any of the available options.
TIP! You can tap
to attach the file that you want to share with message.
5 Tap Send to send your message.
TIP!
• The 160-character limit may vary from country to country depending on
how the text message is coded and the language used in the message.
• If an image, video, or audio file is added to a text message, it will be
automatically converted into a multimedia message and you will be charged
accordingly.
48
Messaging
NOTE
• When you get a text message during a call, there will be an audible
notification.
Conversation view
Messages exchanged with another party are displayed in chronological order so that
you can conveniently see and find your conversations.
Changing your messaging settings
Your phone's messaging settings are predefined to allow you to send messages
immediately. You can change the settings based on your preferences.
• Tap
>
> > Settings.
Messaging
49
E-mail
You can use the Email application to read email from providers other than Gmail.
The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Microsoft
Exchange (for Enterprise users).
Managing email accounts
To open the Email application
The first time you open the Email application, a setup wizard opens to help you add an
email account.
• Tap
>
> .
Adding another email account:
• Tap
>
>
> > Settings >
.
Changing an email general settings:
• Tap
>
>
> > Settings > General settings.
Deleting an email account:
• Tap
>
>
> > Settings >
account to delete > REMOVE > YES.
> Remove account > Select the
Working with account folders
• Tap
>
>
>
> Show all folders.
Each account has Inbox, VIP, Sent, Drafts and Show all folders. Depending on the
features supported by your account's service provider, you may have additional folders.
50
E-mail
Composing and sending email
1 Tap
>
>
>
to create a new email.
2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching
addresses will be offered from your contacts. Separate multiple addresses with
semicolons.
3 Tap the Cc/Bcc field to copy or blind copy to other contacts/email addresses.
4 Tap the text field and enter your message.
5 Tap
to attach the file you want to send with your message.
6 Tap
to send the message.
E-mail
51
Camera and Video
Camera options on the viewfinder
You can use the camera or camcorder to take and share pictures and videos.
• Tap
>
> .
1
2
6
7
3
8
4
5
9
Hide/Display Options – Tap to hide/display the camera options on the viewfinder.
Choose from Simple, Auto or Manual.
Flash – Allows you to manage the camera's flash.
Swap camera – Tap to swap between the rear camera lens and the front camera
lens.
Shot mode – Allows you to select the shot mode for the picture.
Settings – Tap this icon to open the camera settings menu.
Gallery – Tap to view the last photo or video you recorded.
Record – Tap to start recording.
Capture – Tap to take a photo.
Back Button – Tap to exit the camera.
52
Camera and Video
NOTE Be sure to clean the protective lens cover with a microfiber cloth
before taking pictures. A lens cover with smudges from fingers can cause
blurry pictures with a "halo" effect.
Using the advanced settings
In the camera viewfinder, tap
to show the advanced options. Tap each icon to
adjust the following camera settings.
Combines photos taken at multiple exposures into one optimal photo to
get a better photo in difficult lighting situations.
Set the size of your picture and video.
Allows you to take pictures with voice commands. When on, you just say
"Cheese", "Smile", "LG", etc. to take a picture.
Set your camera's timer. This is ideal if you want to be a part of the
picture or video.
Allows you to take better pictures and record better videos by displaying
a grid line for help with alignment.
/
Set the storage location for your pictures and videos. Choose from IN
(internal memory) and SD (memory card). This menu appears only when
the SD card is inserted.
Allows you to learn how a function works. This icon will provide you with
a help guide.
Camera and Video
53
Manual mode on the viewfinder
You can control every detail option manually.
• Tap
>
>
> > .
7
1
2
3
4
5
6
– Tap to improve colour quality in various lighting conditions.
– Tap to use the manual focus mode.
– Tap to adjust the brightness.
– Tap to adjust the ISO.
– Tap to adjust the shutter speed.
– Tap to use the auto expose lock.
Display the manual status information.
Using the advanced settings for the manual mode
In the camera viewfinder, tap
to show the advanced options. Tap each icon to
adjust the following camera settings.
Tap to display a incline or a grid line for help with alignment.
Tap to display a histogram.
54
Camera and Video
Taking a photo
1 Tap
>
> .
2 Frame your subject on the screen.
3 A square around the subject indicates that the camera has focused.
4 Tap to take a photo. Your picture will be automatically saved to the Gallery.
Once you have taken a photo
Tap the image thumbnail on the screen to view the last photo you took.
Tap to edit the photo.
Tap to take another photo immediately.
Tap to open the available sharing options.
Tap to delete the photo.
Tap to access additional options.
Tap to add the photo to your favourites.
Multi-point Auto Focus
When you take a picture, the Multi-point Auto Focus (AF) function operates
automatically and will allow you to see a clear image.
Burst shot
Allows you to take multiple shots quickly. Touch and hold .
Camera and Video
55
4X Zooming
When using the rear camera lens, you can zoom in or out to 4x.
NOTE
• Use a steady hand. This feature does not work with some functions.
Objects may be overlapped when taking a picture of fast-moving subjects.
Panorama mode
Allows you to take a panoramic picture.
1 Tap
>
> .
2 Tap Mode > .
3 Tap to start taking the panoramic picture.
4 Pan your phone slowly in one direction.
5 Make sure that the focus area aligns with the blue guideline while taking the photo.
6 Tap to stop taking the panoramic picture.
Recording a video
1 Tap
>
> .
2 Frame your subject on the screen.
3 Tap
to start recording the video.
4 The length of the recording is displayed on the top of the screen.
NOTE
• Tap
to take pictures while recording video.
5 Tap to pause recording video. You can resume recording again by tapping .
- OR Tap
to stop recording. Your video will be automatically saved to the Gallery.
56
Camera and Video
After recording a video
Tap the video thumbnail on the screen to view the last video you recorded.
Tap to record another video immediately.
Tap to open the available sharing options (such as Messaging or Bluetooth)
to share.
Tap to delete the video.
Tap to access additional options.
Tap to add the video to your favourites
Gallery
The Gallery application presents the pictures and videos in your storage, including those
you've taken with the Camera application and those you downloaded from the web or
other locations.
1 Tap
>
>
to view the images stored in the storage.
2 Tap an album to open it and view its contents. (The pictures and videos in the album
are displayed in chronological order.)
3 Tap a picture in an album to view it.
NOTE
• Depending on the software installed, some file formats may not be
supported.
• Some files may not play properly due to their encoding.
Camera and Video
57
Viewing pictures
The Gallery displays your pictures in folders. When an application, such as E-mail, saves
a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise,
capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder.
Pictures are displayed by the date they were created. Select a picture to view it full
screen. Scroll left or right to view the next or previous image.
Zooming in and out
Use one of the following methods to zoom in on an image:
• Double-tap anywhere to zoom in.
• Spread two fingers apart on any place in the picture zoom in. Pinch in or doubletap the image to zoom out.
Video options
1 Tap
>
> .
2 Select the video you want to watch.
Tap to pause/resume video playback.
Touch and hold to fast-forward in 3 second increments.
Tap to fast-forward 10 seconds.
Touch and hold to rewind in 3 second increments.
Tap to rewind 10 seconds.
58
Camera and Video
Tap to adjust the video volume.
Tap to lock/unlock the screen.
Tap to use QSlide for the Video app.
Tap to share media files with DLNA compatible devices.
Tap to access additional options.
NOTE
• While playing a video, slide the right side of the screen up or down to adjust
the sound.
• While playing a video, slide the left side of the screen up or down to adjust
the brightness.
• While playing a video, slide your finger from left to right (or vice versa) to
fast-forward and rewind.
Editing photos
While viewing a photo, tap
.
Deleting photos/videos
Use one of the following methods:
• While in a folder, tap
, select the photos/videos and then tap DELETE.
• While viewing a photo, tap
.
Setting wallpaper
While viewing a photo, tap
it to a contact.
> Set image as to set the image as wallpaper or assign
NOTE
• Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
• If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you
open files.
Camera and Video
59
Multimedia
Music
Your phone has a music player that lets you play all your favourite tracks.
Playing a song
1 Tap
>
> .
2 Tap the Songs tab.
3 Select the song you want to play.
4 The following options are available.
Tap to pause playback.
Tap to resume playback.
Tap to skip to the next track in the album, playlist or shuffle list. Touch and
hold to fast-forward.
60
Multimedia
Tap to restart the current track or skip to the previous track in the album,
playlist or shuffle list. Touch and hold to rewind.
Tap to adjust the volume.
Tap to set audio effects.
Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in
random order).
Tap to toggle through repeat all songs, repeat current song and repeat off.
Tap to share media files with DLNA compatible devices.
Tap to add the song to your favourites.
Tap to open the current playlist.
Tap to access additional options.
NOTE
• Depending on the software installed, some file formats may not be
supported.
• If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you
open files.
• Music file copyrights may be protected by international treaties and national
copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain permission or
a licence to reproduce or copy music. In some countries, national laws
prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or
copying the file, please check the national laws of the relevant country
concerning the use of such material.
Multimedia
61
Utilities
Clock
The Clock app gives you access to the Alarms, Timer, World clock and Stopwatch
functions. Access these functions by tapping the tabs across the top of the screen or
swiping horizontally across the screen.
• Tap
>
> .
Alarms
The Alarms tab allows you to set alarms.
1 Tap
>
>
> Alarms tab.
2 Tap
to add a new alarm.
3 Adjust the settings as necessary and tap SAVE.
NOTE
• You can also tap an existing alarm to edit it.
Timer
The Timer tab can alert you with an audible signal when a set amount of time has
passed.
1 Tap
>
>
> Timer tab.
2 Set the desired time on the timer.
3 Tap Start to start the timer.
4 Tap Stop to stop the timer.
62
Utilities
World clock
The World clock tab allows you to easily check the current time in other cities around
the world.
1 Tap
>
>
> World clock tab.
2 Tap
and select the desired city.
Stopwatch
The Stopwatch tab allows you to use your phone as a stopwatch.
1 Tap
>
>
> Stopwatch tab.
2 Tap Start to initiate the stopwatch.
• Tap Lap to record lap times.
3 Tap Stop to stop stopwatch.
Calculator
The Calculator app allows you to perform mathematical calculations using a standard or
scientific calculator.
1 Tap
>
> .
2 Tap the number buttons to enter numbers.
3 For simple calculations, tap the function you want to perform (+, –, x or ÷) followed
by =.
NOTE
• For more complex calculations, tap
.
Calendar
The Calendar app allows you to track your schedule of events.
1 Tap
>
> .
2 Tap the date you want to add an event to. Then tap .
Utilities
63
Voice Recorder
The Voice Recorder app records audible files for you to use in a variety of ways.
Recording a sound or voice
1 Tap
>
> .
2 Tap
to begin recording.
3 Tap
to end the recording.
4 Tap
to listen to the recording.
NOTE
• Tap
to access your recordings. You can listen to your saved recordings.
Voice Search
Use this application to search webpages using voice.
1 Tap
>
> .
2 Say a keyword or phrase when Listening... appears on the screen. Select one of the
suggested keywords that appear.
NOTE
• This application may not be available depending on the region or service
provider.
64
Utilities
Download Manager
Use this application to see what files have been downloaded through the applications.
• Tap
>
> .
NOTE
• This application may not be available depending on the region or service
provider.
Utilities
65
Web Browser
Internet
The internet gives you a fast, full colour world of games, music, news, sports,
entertainment, and much more, right on your mobile phone.
NOTE
• Additional charges apply when connecting to these services and
downloading content. Check data charges with your network provider.
•
Tap
>
>
.
Using the Web toolbar
Scroll towards the top of the webpage to access the browser toolbar.
Tap to go back one page.
Tap to go forward one page.
Tap to go to the Home page.
Tap to open a new window.
Tap to access your bookmarks.
Viewing webpages
Tap the address field, enter the web address and tap Go on the keyboard.
Opening a page
To go to a new page, tap
>
To go to another webpage, tap
66
.
, scroll up or down, and tap the page to select it.
Web Browser
Searching the web by voice
Tap the address field and then tap . When prompted, say a keyword and select one
of the suggested keywords that appear.
NOTE
• This feature may not be available depending on the region or service
provider.
Bookmarks
To bookmark the current webpage, tap > Add bookmark > SAVE.
To open a bookmarked webpage, tap and select the desired bookmark.
History
Tap > History tab to open a list of recently visited webpages. To clear all of your
history, tap
> YES.
Chrome
Use Chrome to search for information and browse webpages.
• Tap
>
> Google folder > .
NOTE
• This application may not be available depending on your region and service
provider.
Viewing webpages
Tap the address field, and then enter a web address or search criteria.
Opening a page
To open a new page, tab > New tab.
and tap the page to select it.
To go to another webpage, tap
Web Browser
67
Settings
The Settings application contains most of the tools for customizing and configuring your
phone. All of the settings in the Settings application are described in this section.
To open the Settings application
• Tap
> touch and hold
> System settings.
- or • Tap
>
> .
Networks
< WIRELESS NETWORKS >
Wi-Fi
Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.
Bluetooth
Turns the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.
Mobile data
Displays the data usage and mobile data usage limit.
Call
This menu allows you to configure various call settings.
• Voicemail – Allows you to select your carrier's voicemail service.
• Fixed dialing numbers – Allows you to manage and compile a list of numbers
that can be called from your phone. You need your PIN2, which is available from
your operator. If activated, only numbers in the fixed dial list can be called from
your phone.
• Incoming voice call pop-up – Displays a pop-up for an incoming call when an
app is in use.
• Call reject – Allows you to set the call decline function.
68
Settings
Decline with message – When you want to decline a call, you can send a quick
message using this function. This is useful if you need to decline a call during a
meeting.
• Call forwarding – Allows you to choose when to forward calls.
• Auto answer – Set the time before a connected hands-free device automatically
answers an incoming call.
• Connection vibration – Vibrates your phone when the other party answers the
call.
• Save unknown numbers – Allows you to add unknown numbers to contacts after
a call.
• Power key ends call – Allows you to use the Power key to end calls.
• Silence incoming calls – Checkmark to allow you to flip the device to silence
incoming calls.
• Call barring – Locks incoming, outgoing or international calls.
• Call duration – Allows you to view the call duration for various types of calls.
• Additional settings – Allows you to change the following settings.
-- Caller ID: Allows you to set the caller ID options.
-- Call waiting: If call waiting is activated, the handset will notify you of an
incoming call while you are on a call (depending on your network provider).
•
< CONNECTIVITY >
Share & connect
• NFC – Your phone is an NFC-enabled cell mobile phone. NFC (Near Field
Communication) is a wireless connectivity technology that enables two-way
communication between electronic devices. It operates over a distance of a few
centimetres. You can share your content with an NFC tag or another NFC support
device by simply tapping it with your device. If you tap an NFC tag with your
device, it displays the tag content on your device.
Settings
69
Android Beam – When this feature is turned on, you can transfer app content
to another NFC-capable device by holding the devices close together. Just bring
the device together (typically back to back) and then tap your screen. The app
determines what gets beamed.
• SmartShare Beam – Allows you to receive multimedia content via LG phones and
tablets.
• Media server – Allows you to share the phone’s multimedia content with nearby
DLNA-compatible devices.
• LG AirDrive – Allows you to connect to PC to manage your phone. Set up LG
Bridge from LG Electronics website on PC before use. When you sign in to the
same LG Account on your phone and PC, you can use the LG AirDrive function.
• Printing – Allows you to print the content of certain screens (such as web pages
displayed in Chrome) to a printer connected to the same Wi-Fi network as your
Android device.
Tethering
• USB tethering – Allows you to share the internet connection with your computer
via a USB cable.
• Wi-Fi hotspot – You can also use your phone to provide a mobile broadband
connection. Create a hotspot and share your connection.
• Bluetooth tethering – Allows you to connect to other devices via Bluetooth.
• Help – Displays Help information about USB tethering, Wi-Fi hotspot, and Bluetooth
tethering.
More
• Airplane mode – Airplane Mode (flight mode) allows you to use many of your
phone's features, such as games, and music, when you are in an area where
making or receiving calls or data use is prohibited. When you set your phone to
Airplane Mode, it cannot send or receive any calls or access online data.
• Mobile networks – This menu allows you to configure various mobile network
settings.
• VPN – From your phone, you can add, set up, and manage virtual private networks
(VPNs) that allow you to connect and access resources inside a secured local
network, such as your corporate network.
Settings
•
70
Sound & notification
< BASIC >
Sound profile
Allows you to set your phone's sound profile. Choose from Sound, Vibrate only, and
Silent.
< SOUND >
Volume
Adjust the phone's volume settings to suit your needs and environment.
Ringtone
in
Allows you to set the ringtones for calls. You can also add a ringtone by tapping
the upper-right corner of the screen.
Ringtone ID
Allows you to compose ringtones based on phone number of incoming call.
< VIBRATION >
Sound with vibration
Checkmark to set the phone to vibrate in addition to the ringtone when you receive
calls.
Vibration type
Allows you to choose the type of vibration.
< NOTIFICATIONS >
Do not disturb
Allows you to set a schedule when to prevent interruptions from notifications. You can
set to allow certain features to interrupt when Priority only is set.
Lock screen
Allows you to choose if you want to show or hide notifications on the lock screen.
Apps
Allows you to prevent apps from displaying notifications or set apps to show
notifications with priority when Do not disturb is set to Priority only.
Settings
71
Notification LED
Tap the switch to toggle it On or Off. On activates the LED light for the notifications you
select, in the colour you set for each.
< ADVANCED SETTINGS >
More
• Notification sound – Allows you to set the notification sound. You can also add a
notification sound by tapping
in the upper-right corner of the screen.
• Vibrate on tap – Checkmark to vibrate when tapping the Home touch buttons and
during other UI interactions.
• Sound effects – This menu lets you select whether you hear tones when tapping
numbers on the dial pad, selecting on-screen options, and more.
-- Dialpad touch sounds – Checkmark to play tones while using the dial pad.
-- Touch sound – Checkmark to play sound when making screen selections.
-- Screen lock sound – Checkmark to play a sound when locking and unlocking
the screen.
• Message/call voice notifications – Allows the device to read out the incoming
call and the message event automatically.
Display
< HOME & LOCK >
Home screen
• Select Home – Select the desired Home theme. Choose from Home (standard
Android layout) or EasyHome (simplified version for users less familiar with
Android navigation).
• Theme – Sets the screen theme for your device. You can download new themes
from LG SmartWorld.
• Wallpaper – Sets the wallpaper to use on your Home screen.
• Screen swipe effect – Choose the desired type of effect to display when you
swipe from one Home screen canvas to the next.
72
Settings
Allow Home screen looping – Checkmark to allow continuous Home screen
scrolling (loop back to first screen after last screen).
• Help – Displays help information for the Home screen.
Lock screen
• Select screen lock – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of
screens that guide you through drawing a screen unlock pattern.
If you enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the
screen, you are asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.
• Smart Lock – Sets to keep your phone unlocked with trusted device or a place.
• Screen swipe effect – Sets the screen swipe effect options.
• Wallpaper – Select the wallpaper to display for your lock screen.
• Shortcuts – Customize shortcuts on the lock screen.
• Contact info for lost phone – Allows you to display the owner information on the
lock screen in case the phone is lost.
• Lock timer – Allows you to set the amount of time before the screen automatically
locks after the screen has timed-out.
• Power key instantly locks – Checkmark to instantly lock the screen when the
Power/Lock Key is pressed. This setting overrides the Security lock timer setting.
Home touch buttons
Set the Home touch buttons displayed at the bottom of all screens. Set which keys are
displayed, their position on the bar and what they look like.
•
< FONT >
Font type
Select the desired font type.
Font size
Select the desired font size.
< BASIC SETTINGS >
Brightness
Adjust the screen brightness by using the slider.
Settings
73
Auto-rotate screen
Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.
Screen timeout
Set the time delay before the screen automatically turns off.
< ADVANCED SETTINGS >
More
• Daydream – Select the screen saver to display when the phone is sleeping while
docked and/or charging.
• Motion sensor calibration – Allows you to improve the accuracy of the tilt and
speed of the sensor.
General
< PERSONAL >
Language & keyboard
Select the language for the text on your phone and for configuring the on-screen
keyboard, including words that you've added to its dictionary.
• Language – Choose a language to use on your phone.
• Current keyboard – Allows you to select the default keyboard type.
• LG Keyboard – Tap the Settings icon to change the LG Keyboard settings.
• Google voice typing – Checkmark to select Google voice typing to enter data. Tap
the Settings icon to change the Google voice settings.
• Text-to-speech output – Tap to set the preferred engine or general settings for
text-to-speech output.
• Pointer speed – Adjust the pointer speed.
• Reverse buttons – Reverse the mouse buttons to use primary button on right.
Location
Turn on location service, your phone determines your approximate location using Wi-Fi
and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to
allowing Google to use your location when providing these services.
74
Settings
Mode – Sets the how your current location information is determined.
Camera – Checkmark to tag photos or videos with their locations.
• Google Location History – Allows you to choose your location information settings
as accessed by Google and its products.
Accounts & sync
Use the Accounts & sync settings menu to add, remove, and manage your Google and
other supported accounts. You also use these settings to control how and whether
all applications send, receive, and sync data on their own schedules and whether all
applications can synchronize user data automatically.
Gmail™, Calendar, and other applications may also have their own settings to control
how they synchronize data; see the sections on those applications for details. Tap ADD
ACCOUNT to add new account.
Cloud
Allows you to add a cloud account to quickly and easily use a cloud service.
Accessibility
Use the Accessibility settings to configure accessibility plug-ins you have installed on
your phone.
• Vision
-- TalkBack – Allows you to set up the TalkBack function which assists people with
impaired vision by providing verbal feedback.
to toggle it On or Off. On allows
-- Message/call voice notifications – Tap
you to hear automatic spoken alerts for incoming calls and messages.
-- Screen shade – Checkmark to set the screen to a darker contrast.
-- Font size – Sets the font size.
-- Touch zoom – Allows you to zoom in and out by triple-tapping the screen.
-- Screen colour inversion – Checkmark to invert the colours of the screen and
content.
-- Screen colour adjustment – Allows you to invert the colours of screen and
content.
-- Screen colour filter – Allows you to change the colours of screen and content.
•
•
Settings
75
-- Power key ends call – Checkmark so that you can end voice calls by pressing
the Power/Lock Key.
• Hearing
-- Captions – Allows you to customise caption settings for those with hearing
impairments.
-- Notification LED – Allows you to activate the LED light for incoming calls and
notifications.
-- Flash alerts – Checkmark to set the flash to blink for incoming calls and
notifications.
-- Turn off all sounds – Checkmark to turn off all device sounds.
-- Audio type – Sets the audio type.
-- Sound balance – Sets the audio route. Move the slider on the slide bar to set it.
• Motor & cognition
-- Touch feedback time – Sets the touch feedback time.
-- Touch assistant – Show a touch board with easy access to common actions.
-- Screen timeout – Sets the amount of time before the backlight turns off
automatically.
-- Touch control areas – Allows you to select an area of the screen to limit touch
activation to just that area of the screen.
• Accessibility features shortcut – Allow you to access selected features quickly
when triple-tapping the Home button.
• Auto-rotate screen – Checkmark to allow the phone to rotate the screen
depending on the physical phone orientation (portrait or landscape).
• Switch Access – Allows you to interact with your device using one or more
switches that work like keyboard keys. This menu can be helpful for users with
mobility limitations that prevent them from interacting directly with the your device.
Shortcut key
Get quick access to apps by pressing the Volume Keys twice when the screen is off
or locked.
76
Settings
Google
Use Google Settings to manage your Google apps and account settings.
< PRIVACY >
Security
Use the Security menu to configure how to help secure your phone and its data.
• Content lock – Select lock types to lock files for QuickMemo+.
• Encrypt phone – Allows you to encrypt data on the phone for security. If lock
screen has a secure screen lock, you will be required to enter your password of
the screen lock type to decrypt your phone each time you power it on.
• Encrypt SD card storage – Encrypt SD card storage and keep data unavailable
for other devices.
• Set up SIM card lock – Sets the PIN to lock your SIM card and allows you to
change the PIN.
• Password typing visible – Checkmark to briefly show each character of
passwords as you enter them so that you can see what you enter.
• Phone administrators – View or deactivate phone administrators.
• Unknown sources – Allow installation of non-Play Store applications.
• Verify apps – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.
• Storage type – Hardware-backed.
• Certificate management
-- Trusted credentials – Checkmark to allow applications to access your
phone's encrypted store of secure certificates and related passwords and other
credentials. You use credential storage to establish some types of VPN and Wi-Fi
connections. If you have not set a password for the secure credential storage,
this setting is dimmed.
-- Install from storage – Tap to install a secure certificate.
-- Clear credentials – Deletes all secure certificates and related credentials and
erases the secure storage's own password.
• Trust agents – Select apps to use without unlocking screen.
Settings
77
Screen pin – You can enable your device to only show a certain app's screen
using screen pin.
• App usage access – Allows you to view usage information of apps on your phone.
•
< SMART FUNCTIONS >
QuickCircle case
This menu allows you to select apps to be used directly on the cover in small view
using QuickCircle. Keep in mind that turning on these QuickCircle case settings may
result in irregular device behavior.
< PHONE MANAGEMENT >
Date & time
Set your preferences for how the date and time is displayed.
Storage & USB
You can monitor the used and available internal memory and portable storage in the
device.
Battery & power saving
• Battery usage – View battery usage.
• Battery percentage on status bar – Checkmark to display the battery level
percentage on the Status Bar next to the Battery icon.
• Battery saver – Tap the Battery Saver switch to toggle it on or off. Sets the battery
charge percent level that automatically turns on Battery Saver. Chooser from
Immediately, 5% battery, and 15% battery.
• Help – Displays battery saving items information.
Memory
You can monitor the memory used averagely and the memory used by apps in the
device.
Apps
Allows you to view details about the apps installed on your phone, manage their data,
and force them to stop.
78
Settings
Default message app
This menu allows you to choose what messaging app to use as your default messaging
app.
Backup & reset
Change the settings for managing your settings and data.
• LG Backup – Backs up all information on the device and restores it in the event of
data loss or replacement.
• Back up my data – Back up app data, Wi-Fi passwords, and other settings to
Google servers.
• Backup account – Displays the account that is currently being used to back up
information.
• Automatic restore – When reinstalling an app, restore backed up settings and
data.
• Network settings reset – Reset all network settings.
• Factory data reset – Reset your settings to the factory default values and delete
all your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the
same information as when you first started Android.
About phone
View legal information, check phone status and software versions, and perform a
software update.
Settings
79
LG Bridge Application
LG Bridge is an application that helps you conveniently manage images, music, videos,
documents, etc. saved on a LG mobile device on your PC. Also, you can update
software of a mobile device or back up your files such as contacts and images to your
PC.
TIPS!
• You can see detailed instructions on how to use LG Bridge in Help menu
after installing and opening the program.
• Supported features may vary depending on the device.
• The LG unified USB driver is a program required to connect an LG mobile
phone to a PC. It is automatically installed when installing LG Bridge.
Features of LG Bridge
Update software of a mobile device on your PC via USB
Back up and restore the data of your mobile device via USB
To download the LG Bridge software, please do the following:
1 Go to www.lg.com.
2 Go to SUPPORT > MOBILE SUPPORT > PC Sync.
3 Select the model information and click GO.
4 Scroll down, select the PC SYNC tab > Windows or Mac OS > DOWNLOAD to
download LG Bridge.
80
LG Bridge Application
Minimum system requirements for LG Bridge installation
Item
Windows OS
Mac OS
Operating System Windows XP 32-bit
(Service Pack 3)
Windows Vista 32-bit/64-bit
Windows 7 32-bit/64-bit
Windows 8 32-bit/64-bit
Windows 8.1 32-bit/64-bit
CPU
Memory
Graphics Card
Hard Disk
Mac OS X 10.7 or later
(64-bit)
1 GHz processor or faster
1 GHz processor or faster
2 GB RAM or more
2 GB RAM or more
1024x768, 32-bit colour or
higher
1024x768, 32-bit colour or
higher
At least 500 MB of free space
(additional space may be required
depending on the amount of data
to be stored)
At least 500 MB of free
space (additional space may
be required depending on the
amount of data to be stored)
Required Software LG unified driver, Windows Media LG unified USB driver
Player 10 or later
How to Connect Your Mobile Phone in LG Bridge
You can connect LG Bridge to another device using a USB cable.
Features
Connection Type
Software update
Connecting USB cable
LG backup (data backup/restoration)
Connecting USB cable
LG Bridge Application
81
Phone software update
Phone software update
LG Mobile phone software update from the Internet
For more information about using this function, please visit
http://www.lg.com/common/index.jsp select your country and language.
This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer
version from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only
be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.
Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the
duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes
that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data
cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.
NOTE
• LG reserves the right to make firmware updates available only for selected
models at its own discretion and does not guarantee the availability of the
newer version of the firmware for all handset models.
LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)
This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer
version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be
available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.
You should first check the software version on your mobile phone: Settings > General
tab > About phone > Update Center > Software Update > Check now for update.
82
Phone software update
NOTE
• Your personal data from internal phone storage—including information
about your Google account and any other accounts, your system/
application data and settings, any downloaded applications and your DRM
licence—might be lost in the process of updating your phone's software.
Therefore, LG recommends that you backup your personal data before
updating your phone's software. LG does not take responsibility for any
loss of personal data.
• This feature depends on your network service provider, region and country.
Phone software update
83
About this user guide
About this user guide
Before using your device, please carefully read this guide. This ensures that you
use your phone safely and correctly.
• Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently
on your phone.
• Your content may differ from the final product or from software supplied by service
providers or carriers. This content is subject to change without prior notice. For the
latest version of this guide, please visit the LG website at www.lg.com.
• Your phone's applications and their functions may vary by country, region or
hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues
resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
• LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from
edited registry settings or modified operating system software. Any attempt to
customise your operating system may cause the device or its applications to work
incorrectly.
• Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are
licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or
other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully are
entirely responsible for the illegal use of media.
• Additional charges may apply for data services, such as messaging,
uploading,downloading, auto-syncing and location services. To avoid additional
charges, select a data plan suitable to your needs. Contact your service provider to
obtain additional details.
•
84
About this user guide
Trademarks
Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are
registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are
the property of their respective owners.
• Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™
are trademarks of Google, Inc.
• Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
• Wi-Fi and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
• All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.
•
About this user guide
85
Anti-Theft Guide
You can set up your device to prevent other people from using it if it’s been reset to
factory settings without your permission. For example, if your device is lost, stolen, or
wiped, only someone with your Google account or screen lock information can use the
device.
All you need to make sure your device is protected is:
• Set a screen lock: If your device is lost or stolen but you have a screen lock
set, the device can’t be erased using the Settings menu unless your screen is
unlocked.
• Add your Google account on your device: If your device is wiped but you have
your Google account on it, the device can’t finish the setup process until your
Google account information is entered again.
After your device is protected, you’ll need to either unlock your screen or enter your
Google account password if you need to do a factory reset. This ensures that you or
someone you trust is doing the reset.
NOTE
• Do not forget your Google account and password you had added to your
device prior to performing a factory reset. If you can’t provide the account
information during the setup process, you won’t be able to use the device
at all after performing the factory reset.
86
Anti-Theft Guide
Accessories
These accessories are available for use with the your phone. (Items described below
may be optional.)
Travel adaptor
Quick Start Guide
• Stereo headset
• USB cable
• Battery
•
•
NOTE
• Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only
for this device and may not be compatible with other devices.
• The items supplied with the device and any available accessories may vary
depending on the region or service provider.
Accessories
87
Troubleshooting
This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some
problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.
Message
Possible causes
Possible corrective measures
SIM or
USIM card
error
There is no SIM
or USIM card in
the phone or it is
inserted incorrectly.
Make sure that the SIM or USIM card
is correctly inserted.
Signal is weak or
you are outside the
carrier network.
Move toward a window or into
an open area. Check the network
operator coverage map.
Operator applied
new services.
Check whether the SIM or USIM card
is more than 6~12 months old. If so,
change your SIM or USIM card at your
network provider's nearest branch.
Contact your service provider.
No network
connection/
Dropped
network
Codes do
not match
To change a
security code,
must need to
confirm the
new code by
re-entering it.
If you forget the code, contact your
service provider.
The two codes
you entered do not
match.
88
Troubleshooting
Message
No
applications
can be set
Calls not
available
Phone
cannot be
turned on
Charging
error
Troubleshooting
Possible causes
Possible corrective measures
Not supported by
service provider
or registration
required.
Contact your service provider.
Dialing error
New network not authorised.
New SIM or USIM
card inserted.
Check for new restrictions.
Pre-paid charge
limit reached.
Contact service provider or reset limit
with PIN2.
On/Off key pressed
too briefly.
Press the On/Off key for at least two
seconds.
Battery is not
charged.
Charge battery. Check the charging
indicator on the display.
Battery is not
charged.
Charge battery.
Outside
temperature is too
hot or cold.
Make sure phone is charging at a
normal temperature.
Contact problem
Check the charger and its connection
to the phone.
No voltage
Plug the charger into a different outlet.
Charger defective
Replace the charger.
Wrong charger
Use only original LG accessories.
89
Message
90
Possible causes
Possible corrective measures
Number not
allowed.
The Fixed dialling
number function
is on.
Check the Settings menu and turn the
function off.
Impossible
to receive/
send SMS
& photos
Memory full
Delete some messages from your
phone.
Files do not
open
Unsupported file
format
Check the supported file formats.
The screen
does not
turn on
when I
receive a
call.
Proximity sensor
problem
If you use a protection tape or case,
make sure it has not covered the area
around the proximity sensor. Make
sure that the area around the proximity
sensor is clean.
No sound
Vibration mode
Check the settings status in the sound
menu to make sure you are not in
vibration or silent mode.
Hangs up
or freezes
Intermittent
software problem
Try to perform a software update
through the website.
Troubleshooting
FAQ
Category
Question
Answer
Bluetooth
Devices
What functions
are available via
Bluetooth?
You can connect a Bluetooth audio
device, such as a Stereo/Mono
headset or car kit.
Contacts
Backup
How can I back up
Contacts?
Contacts data can be synchronised
between your phone and your Google
account.
Is it possible to set up
Synchronisation one-way sync with
Gmail?
Only two-way synchronisation is
available.
Is it possible to
Synchronisation synchronise all email
folders?
The Inbox is automatically
synchronised. You can view other
folders by tapping
and selecting
Show all folders to choose a folder.
Do I have to log into
Once you have logged into Gmail, there
Gmail Log-In Gmail whenever I want
is no need to log into Gmail again.
to access Gmail?
Google
Account
Is it possible to filter
emails?
No, the phone does not support email
filtering.
Email
What happens when
I execute another
application while
writing an email?
Your email is automatically saved as
a draft.
Ringtone
Is there a file size limit
for using MP3 files as
ringtones?
There is no file size limit.
FAQ
91
Category
Question
Message
Time
My phone does not
display the time of
receipt for messages
older than 24 hrs.
How can I view the
time?
Open the conversation and touch and
hold the desired message. Then tap
Details.
Navigation
Is it possible to install
another navigation
application on my
phone?
Any application that is available at Play
Store™ and is compatible with the
hardware can be installed and used.
Is it possible to
synchronise my
Synchronisation
contacts from all my
email accounts?
92
Answer
Only Gmail and MS Exchange server
(company email server) contacts can
be synchronised.
Wait and
Pause
Is it possible to save
a contact with Wait
and Pause in the
numbers?
If you transferred a contact using the
Wait & Pause functions saved into the
number, you cannot use those features.
You must save each number again.
How to save with Wait and Pause:
1. Tap
>
.
2. Dial the number, then tap .
3. Tap Add 2-sec pause or Add wait.
Security
What are the phone's
security functions?
You can set the phone to require an
Unlock Pattern to be entered before
the phone can be accessed or used.
FAQ
Category
Unlock
Pattern
FAQ
Question
How do I create the
Unlock Pattern?
Answer
1. From the Home screen, touch and
hold
.
2. Tap System settings > Display tab
> Lock screen.
3. Tap Select screen lock > Pattern.
The first time you do this, a short
tutorial about creating an Unlock
Pattern appears.
4. Set up your pattern by drawing it
then drawing it a second time for
confirmation.
Precautions to take when using the
pattern lock.
It is very important to remember the
unlock pattern you set. You can no
longer access your phone if you use
an incorrect pattern five times. You
have five chances to enter your unlock
pattern, PIN or password. If you have
used all 5 opportunities, you can try
again after 30 seconds. (Or, if you
preset the backup PIN, you can use
the backup PIN code to unlock the
pattern.)
93
Category
Question
Answer
Unlock
Pattern
What should I do if
I forget the unlock
pattern?
If you forgot your pattern:
If you logged into your Google account
on the phone but failed to enter the
correct pattern 5 times, tap the Forgot
pattern button. You are then required
to log in with your Google account
to unlock your phone. If you have
not created a Google account on the
phone or you have forgotten it, please
contact a LG Service Centre.
Memory
Will I know when my
memory is full?
Yes, you will receive a notification.
Is it possible to
change my phone's
language?
The phone has multilingual capabilities.
To change the language:
1. From the Home screen, touch and
and tap System settings.
hold
2. Tap General tab > Language &
keyboard > Language.
3. Tap the desired language.
How do I set up a
VPN?
VPN access configuration is different
for each company. To configure VPN
access on your phone, you must
obtain the details from your company's
network administrator.
Language
Support
VPN
1. From the Home screen, touch and
My screen turns off
hold
.
after only 15 seconds.
2. Tap System settings > Display tab.
Screen time
How can I change the
out
3. T
ap Screen timeout.
amount of time for the
4. Tap the preferred screen backlight
backlight to turn off?
timeout time.
94
FAQ
Category
Question
Answer
Wi-Fi &
mobile
network
When the Wi-Fi and
mobile networks are
both available, which
service does my
phone use?
When using data, your phone may
default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi
connectivity on your phone is set to
On). However, there is no notification
when your phone switches from one to
the other.
To know which data connection is
being used, view the mobile network or
Wi-Fi icon at the top of your screen.
Home
screen
Is it possible to
remove an application
from the Home
screen?
Yes. Just touch and hold the icon until
the trash can icon appears at the top
and centre of the screen. Then, without
lifting your finger, drag the icon to the
trash can.
Application
I downloaded an
application and it
causes a lot of errors.
How do I remove it?
1. From the Home screen, touch and
hold
.
2. Tap System settings > General tab
> Apps.
3. Tap the application, then tap
Uninstall.
Charger
FAQ
Is it possible to charge
my phone using
Yes, the phone is charged through the
a USB data cable
USB cable regardless of whether the
without installing the
necessary drivers are installed.
necessary USB driver?
95
Category
96
Question
Answer
Alarm
Can I use music files
for my alarm?
Yes. After saving a music file as a
ringtone, you can use it as an alarm.
1. Touch and hold a song in a library
list. In the menu that opens, tap
Set as ringtone > Phone ringtone
or Caller ringtones.
2. On the Alarm Clock Setting screen,
select the song as a ringtone.
Alarm
Will my alarm be
audible or will it go off
if the phone is turned
off?
No, this is not supported.
Alarm
If my ringer volume
is set to vibrate, will I
hear my alarm?
Your alarm is programmed to be
audible even in these scenarios.
FAQ
GARANTİ BELGESİ
CEP TELEFONU
BELGE NO
: 81325
BELGE ONAY TARİHİ
: 07.04.2010
BELGE YENİLEME TARİHİ : 03.04.2014
Bu belgenin kullanılmasına; 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanun ve bu Kanun’a dayanılarak yürürlüğe konulan
Garanti Belgesi Yönetmeliği Uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Genel Müdürlüğü
tarafından izin verilmiştir.
MALIN
CİNSİ
CEP TELEFONU
MARKASI : LG
MODELİ
:..............................................................................
BANDROL VE SERİ NO :............................................................
TESLİM TARİHİ VE YERİ :..........................................................
GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL
AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ
SATICI FİRMANIN
ÜNVANI
:..............................................................................
ADRESİ
:..............................................................................
TELEFONU :..............................................................................
TELEFAKSI :..............................................................................
FATURA TARİHİ VE NO :.............................................................
TARİH-İMAZ-KAŞE :....................................................................
GARANTİ ŞARTLARI
1. Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın
garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde
geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla
20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna,
servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı,
bayii, acentası, temsilciliği, ithalatcısı veya imalatçısındanüreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi
malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde,
imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya
kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin
kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik,
gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik
masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad
altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa
Gözetim Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir.
6. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici; Satılanı
geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
- Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları
satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih
ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım
veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya
ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu hakların yerine getirilmesi
konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya
sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde
sorumlu tutulmaz. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli
ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde
getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya
ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.
Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın nemi ve
diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun
teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır. Ücretsiz
onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından
birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya
ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami yirmi iş günü . Ancak,
bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik
eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım
talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine
getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta
serbestîr.Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında
bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu
bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl
tüketiciye iade edilir.Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle
ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine
getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri
ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.
7. Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.
- Tüketicinın malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan
hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar
garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının
bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis
istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı,
ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami
tamir süresi ferisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu
raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.
8. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının,
yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut
olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya
üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi
içerisinde düzenlenen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından
tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate
alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine
başvurabilir.
MONTAJ KARTI
MÜŞTERİ BİLGİLERİ
ADI-SOYADI :.........................
ADRESİ :.................................
................................................
................................................
TEL
:....................................
İMZA :....................................
CİHAZ BİLGİLERİ
MARKASI :.........................
MODELİ
:.........................
SERİ NO
:.........................
FATURA TARİHİ :....................
FATURA NO :.........................
AZAMİ TAMİR SÜRESİ: 20 İŞ GÜNÜ
YETKİLİ SERVİS
MONTAJ TARİHİ :...................
KAŞE-İMZA :.........................
• Montaj kartı bölümü eksiksiz doldurularak yetkili servis
tarafından servis fişi ekinde Merkeze gönderilmelidir.
İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN
ÜNVANI : LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.
ADRESİ : KAPTANPAŞA MAH. PİYALEPAŞA BULVARI NO : 73
OKMEYDANI / İSTANBUL
TELEFONU : (0212) 314 52 52
TELEFAKSI : (0212) 222 61 44
Üretici Firma: LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeoido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721
Tel: 82-2-3777-1114
FİRMA YETKİLİSİNİN
İMZASI - KAŞESİ
LG Electronics Ticaret A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı NO: 73
Ortadoğu Plaza Kat 7 ve 8 Okmeydanı / ŞİŞLİ
İSTANBUL 34384
Tel : (0212) 314 52 52
Fax : (0212) 222 61 44
Vergi No : Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 6080467738
Çağrı Merkezi : 444-65-43
Yetkili Servisler
Servisler zaman zaman değişebileceği için çağrı
merkezi ile aradığınız servisi teyit edebilirsiniz.
ŞEHİR
İLÇE
SERVİS İSMİ
TELEFON
ADRES
FIRAT ELEKTRONIK
0 312 231 65 43
Necatibey cad 21/1 sıhhıye
ANKARA
ANTALYA
YILDIRIM ELEKTRONİK
TİCARET SANAYİ LTD.ŞTİ. 0 242 244 02 42
KIŞLA MAH. 35.SK. NO:24
(UYSAL İŞ MERKEZİ) ANTALYA
BATMAN
PİLATİN ELEKTRONİK
0 488 214 13 65
MEYDAN MAH.GÜLİSTAN
CADDESİ NO :69
DENİZLİ
CEZAYİRLİ ELEKTRONİK-M. 0 258 262 13 13- 0
HALK CD.NO 80-E KAYAN APT
EROL CEZAYİRLİ 258 261 83 83
DİYARBAKIR
MAHSUM US-TELEVİZYON
0 412 224 39 79
HASTANESİ KURT ISMAILPAŞA 7. SOK.
GENÇKALAN APT. ALTI NO:9
DÜZCE
BULUŞ ELEKTRONİK
CEDİDİYE MAH. MİMARSİNAN
CD. NO:25
GAZİANTEP
0342 215 15 78ÜNAL ŞENSÖYLER
0342 215 75 79ELEKTRONİK SANAYİ VE
0342 215 1222
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 0342 215 1223
DEGİRMİÇEM MAH. İMAM
HÜSEYİN İNCİOGLU CAD.
NO;17/A
GİRESUN
MUTLU ELEKTRONİK
0 454 216 27 12
GAZİ CAD.GÖNÜL SOK.
DAŞBAŞI APT NO:1/B
ANKARA
Sıhhıye
0 380 514 66 81
İSTANBUL
Maltepe
ŞENGÜLLER Telekomunikasyon
0 216 587 33 33
Aydınevler Mah. İnönü Cad.
Gökçe Sok. No:11 Küçükyalı /
Maltepe / İstanbul
İSTANBUL
Mecidiyeköy
VİNTEK ELEKTRONİK
0 212 272 6543
BÜYÜKDERE CAD.NO.34/2
MECİDİYEKÖY
İSTANBUL/
Avrupa
BAHÇELİEVLER KAFKAS ELEK.
0 212 556 65 43- 0
HAREKET ORDUSU SK.NO
212 677 65 43-0
:20 İNCİRLİ
212 554 65 43
İSTANBUL/
Avrupa
AVCILAR
EKİP ELEKTRONİK
0212 472 45 000212 509 67 11
ATATÜRK MAH.İKİTELLİ CAD.
N34 HALKALI
İSTANBUL/
Avrupa
PERPA
PERPA MERKEZ SERVİS
(DSC)
0 212 210 87 97
PERPA TİCARET MERKEZİ
A BLOK KAT-2 No:9-0006
OKMEYDANI-ŞİŞLİ / İSTANBUL
İZMİR
Çankaya
YASLI ELEKTRONİK BAKIM 0 232 446 42 48 Gazi Bulvarı No:69
VE ONARIM TİCARET
0 232 446 42 49
İZMİR
BORNOVA
AYES ELEKTRONİK
KARS
0 232 339 25 270549 339 25 27
Ankara cad n:205/a bornova
0 474 223 87 32-0 Yusuf Paşa Mah Kazım Karabekir
KARAKAŞLAR ELEKTRONİK 474 212 80 92-0 İşhanı Kat1.No140 Karakaşlar
474 212 04 49
Elektronik Kars /Merkez
ŞEHİR
İLÇE
SERVİS İSMİ
TELEFON
ADRES
0 262 325 46 670262 321 90 900262 324 71 71-0 KADIKÖY MAH. ATATÜRK
262 323 94 77-0 BULVARI NO:29/A
262 323 73 56-0
262 323 73 57
KOCAELİ
MERKEZ
ANIT ELEKTRONİK NAZMİ
AYDOĞAN KONYA
MERKEZ
KONTEK SOGUTMA ISITMA 0 332 245 00 80
Kumköprü Mah fetih cad n299
A-B Karatay
KONYA
MERKEZ
PİKSEL İÇ VE DIŞ TİCARET 0 332 235 15 43
Muradiye Mh. Dr. Ahmet Özcan
cd. Mustaş Menekşe sitesi altı
no:100/B Meram Konya
TAYFUN ALİ ÖZBEK-TAYFUN ELEKTRONİK 0 422 325 96 96
KANALBOYU KERNEK CAMII
KARŞISI MISTOGLU APT ALTI
NO.9 A-B
MEHMET BALABAN BALABAN ELEKTRONİK 0236 232 11 890236 413 13630236
Kethuda mah. 22 sk no 20
MALATYA
MANİSA
AKHİSAR
MERSİN
GÜVEN EVLER MAH.1937
ÖZEMEK ELEKTRONİK
324 326 30 09/326 SK.25/A FORUM İŞ MERKEZİ
TAAH.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ. 30 09/326 30 88 KUZEYİ MEDİ MARKT ARKASI
OTOPARK ÇIKIŞ KARŞISI
MERSİN
LCD ELEKTRONİK
FATIH MAH. GMK. BULV.
0 324 358 29 48-0
ÖZKAN APT.ALTI 43/D (BORAN324 359 4533
LAR SERVİS KARŞISI)
RİZE
MERKEZ
VİZYON İLETİŞİM-MUSTAFA
0 464 225 0001
ÖZGÜN VE ORTAKLARI
MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK
CAD. NO . 9 / 6
TEKİRDAĞ
ÇORLU
ÇALIŞKAN ELEKTRONİK
0 282 654 15 51
şeyhsinan mh. 2 aralık 2.sok.
Seven paracıklı apt : 41
NURSEY ELEKTRONİK
0 276 223 97 16227 47 17
İSLİCE MH. AVCILAR SK
NO:3/A
UŞAK
Download PDF

advertising