LG | VR6270LVM | LG VR6270LVM دليل المالك

KULLANICI KILAVUZU
TEMİZLİK ROBOTU
Lütfen kullanmadan önce, ürünün güvenli çalıştırılmasını sağlamak için,
Güvenlik Önlemleri sayfalarını dikkatlice okuyun. Kullanım kılavuzunu
okuduktan sonra, lütfen kolayca ulaşabileceğiniz bir yerde saklayın.
VR6260 Ser.
VR6270 Ser.
www.lg.com
ÖZELLİKLER
Köşe Ustası
Duvarlar için uygun olan tamamen yeni bir tasarım konseptini benimseyen
TemizlikRobotunun temizlik performansı inanılmaz derecede etkileyicidir.
Öğrenme Modu
Temizlik Robotu, daha akıllı temizlik için Akıllı Kullanım özelliği aracılığıyla
temizlik ortamını hafızasına kaydedebilmektedir.
Turbo Modu
"Turbo" modunda, Temizlik Robotu, daha güçlü çalışarak, daha temiz sonuçlar
ortaya koyar.
"Turbo" modu seçildiğinde, halıların üzerinde otomatik olarak devreye girer ve
Temizlik Robotu'nun daha verimli çalışmasını sağlar.
Çekmeceli Paspas Bölmesi
"Çekmeceli Paspas Bölmesi", kullanıcıların paspası cihazı ters çevirmeden
değiştirmelerini kolaylaştırır.
Benim Alanım Modu
Belirli bir alanı temizleme komutunu verdiğinizde, Temizlik Robotu, istenilen
alanı hızlıca temizler.
Temizlik Tekrarı
Temizlik Robotu, batarya bitene kadar sürekli olarak temizleyecektir.
Zigzag
Konum Arama Fonksiyonu
Temizlik Robotu çalışırken bir noktada kaldırılırsa, cihaz, otomatik olarak
önceki konumu arayacak ve çalışmanın yarım kaldığı noktaya geri dönecektir.
İÇİNDEKİLER
1
KULLANIM ÖNCESİ
2~5
Güvenlik önlemleri
6
Ürün ile verilenler
7~8
Parça açıklamaları
9~10 Düğme fonksiyonları
11
Ekran durum bilgileri
12
Başlamadan önce
13
Genel Bakış
EK BİLGİLER
35~37 Sorun giderme
Servisi aramadan önce
38
5
REFERANS KALEMLERİ
39
Ürün özellikleri
40~41 Referans kalemleri
42~43 Yetkili servisler
2
KULLANIM YÖNTEMİ
14
Ana İstasyonun kurulması
15
Temizlik Robotu güç kaynağının açılması ve kapanması
16
Temizliğin başlatılması ve durdurulması
17~18 Bataryanın şarj edilmesi
19~20 Temizlik modları
21~22 Yardımcı temizlik modları
23
Zaman ayarı
24
Programlı temizlik
25
Paspas ile temizlik (opsiyon)
26
Konum arama fonksiyonu
27~28 akıllı tanılama
3
KULLANIM SONRASI BOŞALTMA YÖNTEMİ
29
30
31
32
33
34
4
Toz Kutusunun temizliği
Toz Kutusu filtresinin temizliği
Fırçanın temizliği
Sensörün/şarj terminalinin temizliği
Yan fırçanın temizliği
Ultra mikrofiber paspasın temizliği(opsiyon)
44
Önemli uyarilar
45
Not
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Aşağıda açıklanan güvenlik önlemlerinin amacı, kullanıcının, beklenmeyen bir yaralanma veya hasar riskini
engellemek amacıyla, ürünü güvenli ve doğru kullanmasını sağlamaktır.
Temel güvenlik önlemleri
Bu kılavuzunu okuduktan sonra, lütfen kolayca ulaşabileceğiniz bir yerde saklayın.
Bu, güvenlik uyarısı sembolüdür. Bu sembol, sizi mal hasarıyla ve/veya ciddi fiziksel yaralanma
veya ölümle sonuçlanabilecek potansiyel tehlikelere karşı uyarır.
UYARI
Engellenemediğinde, ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanabilecek tehlikeli bir durumu gösterir.
DİKKAT
Engellenemediğinde, küçük veya orta düzeyde yaralanmayla sonuçlanabilecek tehlikeli bir
durumu gösterir.
UYARI
1. Bu alet, azalmış fiziksel, duyusal veya zihinsel becerileri
olan veya deneyimi ve bilgisi yetersiz olan kişiler
(çocuklar dahil) tarafından, güvenliklerinden sorumlu kişi
tarafından aletin kullanımına ilişkin eğitim veya denetim
sağlanmadıkça, kullanılmamalıdır
2. Çocuklar, aletle oynamadıklarından emin olmak amacıyla
gözetim altında tutulmalıdır.
3. Besleme kablosu hasar görmüşse, tehlikeyi önlemek
amacıyla, LG Electronics Servis Sorumlusu tarafından
değiştirilmelidir.
4. B
u alet, 8 yaşından büyük çocuklar ve azalmış fiziksel,
duyusal ya da zihinsel becerileri olan veya deneyimi
ve bilgisi yetersiz olan kişiler tarafından, aletin güvenli
kullanımına ilişkin gözetim altındayken veya bilgi verildikten
ve tehlikeleri anlam Çocuklar aletle oynamamalıdır.
Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim altında olmadan
çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir.
Güvenliğiniz için, bataryayı Temizlik
Robotundan çıkarmayın. Bataryayı
veya Temizlik Robotunu değiştirmeniz
gerekiyorsa, yardım için en yakın, yetkili
LG Electronics servis merkezine veya
bayisine götürün.
Bu uyarıyı dikkate almamak, yangına
veya üründe arızaya yol açabilir.
2
Temizlik Robotunu, asla, Temizlik
Robotu dışındaki başka bir ürünün
bataryasıyla ve/veya ana istasyonla
kullanmayın.
Bunu yapmanız, yangına veya üründe
arızaya yol açabilir.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
UYARI
Ana istasyonun güç kablosunun ağır
bir nesnenin altında ezilmediğinden
veya sivri nesnelere temas ederek
hasar görmediğinden emin olun.
Bu uyarıyı dikkate almamak, elektrik
çarpmasına, yangına veya üründe arızaya
yol açabilir. Güç kablosu kopmuşsa,
prize takmayın. Ürünü, bir LG Electronics
Yetkili servis tamircisine götürün.
Ana istasyonu ve Temizlik Robotunu,
bir ısıtma cihazının yakınına
koymayın.
Bunu yapmak, ürün
deformasyonuna, yangına veya
üründe arızaya yol açabilir.
Temizlik Robotunu, yerde mumlar
veya hassas nesneler olduğunda
kullanmayın.
Bunu yapmanız, yangına veya üründe
arızaya yol açabilir.
Her zaman 10 amp gücü olan özel
bir priz kullanın.
Bir prize aynı anda çok sayıda alet
bağlanırsa, yangına yol açmaya
yetecek kadar ısı üretebilirler.
Elektrik fişini bükülmeye zorlamayın.
Hasar gördüğünde veya
gevşediğinde, elektrik fişini
kullanmayın.
Ana istasyonun elektrik fişini çekerken,
her zaman kordonu değil, fişi kavrayarak
çekin. Elektrik fişini çekerken,
parmaklarınızla sivri uçlara dokunmayın.
Bunu yapmanız, yangına veya üründe
arızaya yol açabilir.
Bunu yapmanız, elektrik çarpmasına
yol açabilir.
Elektrik fişine ıslak ellerle
dokunmayın.
Çocukların veya evcil hayvanların,
Temizlik Robotuyla oynamalarına veya
üzerine dayanmalarına izin vermeyin.
Üzerinden bir şey sarkarken, Temizlik
Robotunu kullanmayın.
Bunu yapmanız, elektrik çarpmasına
yol açabilir.
Bunu yapmanız, yaralanmaya veya
ürün hasarına yol açabilir.
Gasoline
Detergent
Temizlik Robotunun yakınlarında yanıcı
maddeler, yüzey aktif maddeler veya içme
suyu püskürtmeyin ya da kullanmayın.
Bunu yapmanız, yangına veya üründe
arızaya yol açabilir.
* Yanıcı maddeler: benzin, tiner, vb.
* Yüzey aktif maddeler: deterjan,
banyo eşyaları, vb.
Eliniz ve ayağınız gibi, vücudunuzun
herhangi bir kısmını, Temizlik
Robotu kullanımdayken, fırçasının
veya tekerleklerinin altına sokmayın.
Temizlik Robotunu ana istasyondan
ayırırken ve ünitenin arka tarafındaki
ana şalteri kapatırken, anormal bir
ses, koku veya duman algılarsanız,
güç kaynağını hemen kapatın.
Bunu yapmamanız, yangına veya
üründe arızaya yol açabilir.
Temizlik Robotunu, çocukların
uyuduğu bir odada kullanmayın.
Bunu yapmanız, yaralanmaya veya
ürün hasarına yol açabilir.
Bunu yapmanız, yaralanmaya veya
ürün hasarına yol açabilir.
Temizlik Robotunu, gardırop,
buzdolabı, çalışma masası, masa
gibi dar ve yüksek mobilyaların
üzerinde kullanmayın.
Bunu yapmanız, yaralanmaya ve
garanti kapsamında olmayan ürün
arızasına veya hasarına yol açabilir.
Cihazı, 10 dereceden fazla eğimli
bir zeminde çalıştırmayın.
Cihaz, doğru çalışmayabilir.
Çocukları veya evcil hayvanları,
Temizlik Robotunun yakınında
denetimsiz bırakmayın.
Bunu yapmanız, yaralanmaya veya
ürün hasarına yol açabilir.
u ürün, kapalı alanda ev içi kullanım için tasarlanmıştır
B
ve mobil uygulamalarda kullanılmamalıdır. Atölyeler
veya garaj gibi ticari uygulamalarda kullanılmamalıdır.
3
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
DİKKAT
Toz kutusunu sık sık boşaltın ve
temiz kalmasını sağlayın.
Temizlik Robotunu düşürmeyin veya
güçlü darbelere maruz bırakmayın.
Toz kutusunda toplanan tozlar,
alerjiyi tetikleyebilir ve zararlı
haşereler içerebilir.
Bunu yapmanız, yaralanmaya ve
garanti kapsamında olmayan ürün
arızasına yol açabilir.
Temizlik Robotunu sadece kapalı
alanda kullanın.
Temizlik Robotunu, uzun süre
boyunca düşük sıcaklıklara (-5 ˚C
'den az) maruz bırakmayın.
Açık alanda kullanmak, üründe
arızaya ve ünitede tamir
edilemeyecek hasara yol açabilir.
Temizliğe başlamadan önce, ana
ünite üzerindeki toz kutusunun
kapağını kapatın.
4
Bunu yapmanız, üründe arızaya yol
açabilir.
Başlamadan önce, yerdeki kabloları
veya ipleri kaldırın.
Kapağın kapalı olmaması,
yaralanmaya veya üründe hasara yol
açabilir.
Kablolar veya ipler, Temizlik
Robotunun tekerleklerine dolaşabilir
ve üründe arızaya veya aletin
kablosunun çıkmasına yol açabilir.
Temizlik Robotunu, tırabzan,
merdiven veya başka tehlikeli bir
yerde KULLANMAYIN.
Temizlik Robotunun, AÇIKKEN, bir
masanın veya çalışma masasının
üzerine konulmamasını sağlayın.
Aksi halde, kullanıcı veya ürün zarar
görebilir.
Kullanıcının yaralanmasına veya
üründe hasara yol açabilir.
Nadiren, Temizlik Robotunun fırçası,
halıya zarar verebilir. Bu olursa,
temizlik işlemini hemen durdurun.
Temizlik Robotunun, sıvıları,
jiletleri, raptiyeleri, tutuşturucuları
çekmesine izin vermeyin.
Halı, uzun püsküllere sahipse,
püsküller hasar görebilir.
Bu öğeler, üründe hasara yol açabilir.
Ana ünitenin ve ana istasyonun şarj
terminalinin, metal objelerle temas
etmesine izin vermeyin.
Keskin nesneleri, Temizlik
Robotunun ultrasonik sensörünün
ağzına koymayın.
Bunu yapmanız, üründe arızaya yol
açabilir.
Bunu yapmanız, üründe arızaya yol
açabilir.
Temizlik Robotunun içine su,
deterjan, vb. koymayın.
Toz kutusu tamamen dolduğunda,
Temizlik Robotunu kullanmayın.
Bunu yapmanız, üründe arızaya
yol açabilir. Temizlik Robotunun
üzerine su veya deterjan koymayın.
Temizlik Robotunun içerisine sıvı
girerse, güç kaynağını kapatın ve
bir LG Electronics satış temsilcisiyle
veya müşteri hizmetleri merkeziyle
görüşün.
Bunu yapmanız, üründe arızaya yol
açabilir.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
DİKKAT
Zemin ıslaksa veya ıslak noktaları
varsa, Temizlik Robotunu
kullanmadan önce onları silerek
kurulayın. Temizlik Robotunu, ıslak
bir yüzeyde kullanmayın.
Bunu uymamanız, üründe arızaya
yol açabilir.
Paspası takarken, alt kamera
sensörünü engellemeyin.
Alt kamera sensörünün
engellenmesi, ürünün sorunsuz
çalışmasına mani olur.
Enerji tasarruf bilgileri
Temizlik robotu çalışırken,
sandalyenin, masanın, çalışma
masasının ayağına veya diğer ince
mobilya parçalarına çarpabilir.
Daha hızlı ve daha iyi temizlik
için, yemek sandalyelerini, yemek
masasının üzerine koyun.
Temizliğe başlamadan önce, zemin
üzerindeki plakanın yerden 2 cm
yüksek olduğundan emin olun.
Eşik alçaksa, Temizlik Robotu
üzerinden geçerek, muhtemelen
istenmeyen bir yere gidebilir.
Temizlenmeyecek tüm odaları
kapılarının kapalı olduğundan emin
olun.
Kullanmadığınızda, enerji tasarrufu
için, elektrik düğmesini kapatın ve
temizlerken veya tekrar şarj ederken
açın.
İpucu
Kullanmadan önce aşağıdaki öğeleri kontrol edin:
• Toz kutusunu her kullanımdan sonra ve tamamen dolmadan önce boşaltın.
• Kabloları ve uzun ipleri yerden kaldırın.
• Temizlikten önce yerdeki nemi temizleyin.
• Temizlikten önce, toz kutusunun kapağını kapatın.
• Temizlenecek odada bulunan kırılabilir veya gereksiz nesneleri kaldırın.
Örneğin, pahalı seramikleri ve değerli eşyaları yerden kaldırın.
• Bataryanın yeterli gücü olup olmadığını kontrol edin ve düşükse, yeniden şarj edin.
• Temizlik Robotunun girmesini istemediğiniz odaları kapısını kapatın.
Temizlik sırasında, Temizlik Robotu başka bir odaya girerek temizliğe devam edebilir.
•B
u ürünü, bir çocuğun tek başına uyuduğu bir odada kullanmayın. Çocuk yaralanabilir
veya uyanabilir.
•F
ırçaya takılabileceklerinden, yerde bulunan havluları, ayak havlularını veya diğer ince
bezleri kaldırın.
•C
ihazı başlatmadan önce, cihazın kötü çalışmasına yol açabileceklerinden, 20 mm'den
kalın halıları kaldırmak daha iyidir.
•L
ütfen balkon kapılarını kapatın. Temizlik sırasında tekerlekler sıkışabilir.
5
ÜRÜN İLE VERİLENLER
Temizlik Robotu
Uzaktan kumanda
Ana istasyon
s Şekiller, gerçek nesnelerden farklı olabilir.
GUIDE D'UTILISATION
ASPIRATEUR ROBOT
GUIDE RAPIDE
ASPIRATEUR ROBOT
Avant toute utilisation, lisez attentivement la rubrique "Précautions
relatives à la sécurité" pour le bon fonctionnement du produit.
Après avoir lu le manuel d'utilisation, conservez-le dans un endroit
facilement accessible à tout moment.
Ce guide décrit brièvement comment utiliser l'aspirateur robot.
Pour plus de détails, veuillez consulter le manuel de l'utilisateur.a
Veuillez lire attentivement ce qui suit avant d'installer et de mettre en service le produit.
www.lg.com
www.lg.com
Temizlik Aracı
Toz kutusu filtresi
(yedek) (opsiyonel)
Hızlı kılavuz
Kullanma kılavuzu
sensörleri
temizlemek
için
filtreyi
temizlemek
için
Temizlik fırçası
(Toz kutusu kapağının üzerindedir)
Uzaktan kumanda için kuru pil
(2 adet AAA)
6
Paspas bölmesi (opsiyon)
Yan fırça (2 parça)
(opsiyon)
Ultra mikrofiber paspas
(2 parça) (opsiyon)
Halı Ustası (opsiyon)
PARÇA AÇIKLAMALARI - TEMİZLİK ROBOTU
Üstten Görünüm
Üst kamera sensörü
Toz kutusu kapağı
Ekran ve Elle Çalıştırma tuşu
Toz kutusu kapağı tuşu
Önden görünüm
Ultrasonik sensörler
Engel algılayıcı sensör penceresi Ana
istasyonun algılayıcı sensörleri & Uzaktan
kumandanın alıcı sensörleri
Arkadan görünüm
Elektrik düğmesi
Havalandırma deliği
Alttan görünüm
Uçurum algılayıcı sensör
Yan fırça
Şarj terminali
Fırça
Tekerler
Batarya
Alt kamera sensörü
s Şekiller, gerçek nesnelerden farklı olabilir.
7
PARÇA AÇIKLAMALARI - ANA İSTASYON / TOZ KUTUSU
Ana istasyon
Uzaktan kumanda tutacağı
Şarj terminali
Elektrik düğmesi
Elektrik kablosu sabitleme kancası
Toz kutusu
Toz kutusu kolu
Temizlik fırçası
Toz kutusu kapağı
Emiş deliği kanadı
Sünger filtre
Toz kutusu kapağı
açma tuşu
HEPA filtresi
Filtre kapağı
8
s Şekiller, gerçek nesnelerden farklı olabilir.
DÜĞME FONKSİYONLARI - TEMİZLİK ROBOTU
TURBO
START/STOP
(BAŞLAT/DURDUR)
MODE
(MOD)
HOME
(BAŞLANGIÇ)
TUŞ KİLİDİ Açık/
Kapalı
• Düğmeye basılırsa, ‘Turbo Mod’, sesli bir onayla ayarlanacak.
• ‘Turbo Mod’ sırasında tuşa basılırsa, iptal edilecek.
• Gücü AÇMAK, temizliği başlatmak veya durdurmak için kullanılır.
• Ünitenin gücü AÇIKKEN, tuşa basılırsa, temizliğe başlar.
• Temizlik sırasında tuşa basılırsa, temizliği durdurur.
• Güç AÇIKKEN, tuşa yaklaşık 2 saniye basılırsa, güç KESİLİR.
• Tuşa 'Akıllı Teşhis' modundayken basılırsa, teşhisi sonlandırır.
• Temizlik modu ayarını değiştirmek için kullanılır.
• Makine, Ana İstasyonda olduğunda, ‘Nokta Temizliği’ seçeneği kullanılamaz.
• 'Benim Alanım' modu, sadece uzaktan kumandayla seçilebilir (Temizlik Robotu,
ana istasyonda olmadığında).
• Temizlik Robotunu, şarj amacıyla ana istasyona geri götürmek için kullanılır.
• Temizlik bittiyse veya batarya düşükse, Temizlik Robotu, bataryasını şarj etmek
üzere Ana İstasyona kendiliğinden gidecektir.
• ‘TURBO' ve 'MODE(MOD)' tuşuna 3 saniye boyunca basmak, Kilit işlevini
etkinleştirecek veya devre dışı bırakacaktır.
• 'Kilit' AÇIK olduğunda, bir tuşa her basıldığında, "Tuş kilitlendi" şeklinde sesli bir
anons duyulacaktır.
9
DÜĞME FONKSİYONLARI - UZAKTAN KUMANDA
Start(Başlat)
Bu tuşa basmak, temizliği
başlatacaktır. (sayfa 16)
Mode(Mod)
Temizlik modunu değiştirir.
(sayfa 19)
Directional button(Yön tuşu)
Bu tuş Manüel Kullanımı
ve 'Benim Alanım temizlik'
modunda bir alanın seçimini
etkinleştirir.
Repeat(Tekrar)
Bu tuş, 'Temizlik Tekrarı'
modunun etkinleştirilmesini
veya devre dışı bırakılmasını
sağlar. (sayfa 22)
Schedule(Program)
Temizliği programlanan zamanda
başlatmak için kullanılır.
Tuşa 3 saniye basmak,
programlanan temizliği iptal
edecektir.
※ Program Ayarı/İptali seçenekleri
sadece 'Şarj' modunda
kullanılabilir. (sayfa 24)
Home(Başlangıç)
Temizlik Robotunun Ana İstasyona geri
götürerek yeniden şarj etmek için kullanılır.
(sayfa 17)
Turbo(Turbo)
'Turbo' modunu etkinleştirmek veya
devre dışı bırakmak için kullanılır.
(sayfa 22)
Stop(Durdur)
Bu tuşa basmak, Temizlik Robotunu
durduracak veya bir temizlik
programını ya da zaman ayarını
iptal edecektir.
My Space(Benim Alanım)
Temizlik Robotunu 'Benim Alanım
temizlik' moduna sokmak için
kullanılır. (sayfa 20)
Mute(Sessiz)
'Sessiz' modunu etkinleştirmek veya devre
dışı bırakmak için kullanılır. (sayfa 11)
Diagnosis(Teşhis)
Akıllı Teşhisi çalıştırmak için
kullanılır.
Sadece, Temizlik Robotu yeniden
şarj olurken kullanılabilir. (sayfa 27)
Clock(Saat)
Temizlik Robotunda
gösterilen mevcut zamanı
ayarlamak için kullanılır.
(sayfa 23)
İpucu
10
• Uzaktan Kumandada Güç AÇMA işlevi bulunmaz.
• Makinenin gücü KESİKKEN, Uzaktan Kumanda çalışmaz.
•G
ücü AÇMAK/KESMEK için, Temizlik Robotunun üst bölümünde bulunan 'START/
STOP(Başlat/Durdur)' tuşunu kullanın.
• Temizlik Robotunu durdurduktan sonra, sadece 'MODE(Mod)', 'My Space(Benim Alanım)'
veya 'Clock(Saat)' tuşunu kullanın.
EKRAN DURUM BİLGİLERİ
Kilit simgesi
'Kilidin' etkin olup olmadığını
gösterir.
Program simgesi
Program
durumunu/'Bir
kez' veya 'Hergün'
ayarını gösterir.
Temizlik tekrarı
Makinenin, 'Temizlik
Tekrarı' modunda olup
olmadığını gösterir.
Zikzak temizlik
Bu simge, Temizlik
Robotunun Zikzak Temizlik
modunda çalıştığını gösterir.
Hücre-Hücre temizlik
Bu simge, Temizlik Robotunun
Hücre-Hücre Temizlik modunda
çalıştığını gösterir.
İpucu
Zaman göstergesi
Bu, mevcut ve
programlanan
zamanı gösterir.
Sessiz simgesi
Bu simge, Sessiz modun
AÇIK veya KAPALI
olduğunu gösterir.
Batarya simgesi
Bu simge, kalan batarya
seviyesini gösterir,
bataryanın yeniden şarj
edilmesi gerekiyorsa, titreşir.
AM/PM simgesi
Bu, saat ayarına göre
AM (öğleden önce) veya
PM (öğleden sonra)
olduğunu belirtir.
Turbo simgesi
Bu gösterge, Turbo
Modu etkinleştirildiğinde
AÇIKTIR.
Ana İstasyona
Dönme simgesi
Bu simge, Temizlik
Robotu 'Ana İstasyona
Dönme' modunda
olduğunda gösterilir.
Benim Alanım temizliği
Temizlik Robotu,
Benim Alanım temizliği
yaptığında görüntülenir.
Nokta temizliği
Bu simge, Temizlik
Robotu, Nokta temizliğine
başladığında gözükür.
• Temizlik modu bir kere seçildiğinde (Zikzak veya Hücre-Hücre), güç KAPALI olduğunda
bile hatırlanacaktır.
•R
ezervasyonu iptal etmek için, lütfen Temizlik Robotu şarj edilirken, uzaktan kumandadaki
'Schedule(Program)' tuşuna 3 saniye boyunca basın.
11
BAŞLAMADAN ÖNCE
Temizlikten önce bu öğeleri kontrol edin
• Bu cihazı, bir çocuğun yalnız kaldığı bir odada kullanmayın. Çocuk yaralanabilir.
• Temizlenecek odada bulunan kırılabilir veya gereksiz nesneleri kaldırın.
Özellikle, pahalı seramikleri ve değerli eşyaları yerden kaldırın.
• Temizlikten önce, toz kutusunun kapağını kapatın.
• Yerde olabilecek nemi temizleyin.
• Fırçaya takılmamaları için, kabloları, bantları, havluları, matları, vb. yerden kaldırın.
• Bataryanın yeterli olup olmadığını kontrol edin ve düşükse, yeniden şarj edin.
• Toz kutusunu her temizlikten önce veya sonra ya da dolmadan önce boşaltın.
• Temizlik Robotunun girmesini istemediğiniz odaların kapısını kapatın. Temizlik sırasında, Temizlik Robotu
başka bir odaya girerek temizliğe devam edebilir.
• Paspas takılı olduğunda, Temizlik Robotu, 5 mm veya daha yüksek eşiklerin üzerinden geçemeyecektir.
Temizlik için paspası kullanmayı düşünmüyorsanız, Temizlik Robotunu kullanmadan önce paspası ayırın.
• Cihazı başlatmadan önce, cihazın kötü çalışmasına yol açabileceklerinden, 20 mm'den kalın halıları
kaldırmak daha iyidir.
• Lütfen balkon kapılarını kapatın. Temizlik sırasında tekerlekler sıkışabilir.
– +
+ –
Uzaktan kumanda pillerinin takılması
1. Uzaktan kumandanın arka kancasını kaldırarak, pil kapağını açın.
2. +, - kutuplarına dikkat ederek iki adet AAA pil takın.
3. Pillerin düşmemesi için, pil kapağını tamamen kapatın.
– +
+ –
Uzaktan kumandanın kullanılması sırasında alınacak önlemler
•
•
•
•
Bir seferde sadece bir tuşa basın.
Düşürmeyin veya şiddetli bir darbeye maruz bırakmayın.
Isı, ateş veya sıcak hava çıkaran cihazların yakınında saklamayın.
Üç bantlı radyasyon lambası gibi belli floresan lambalar, uzaktan kumandanın etkinleştirilmesine engel
olabilir. Bu yüzden, böyle lambalardan olabildiğince uzakta kullanın.
• Uzaktan Kumanda, etkinleştirildiğinde Temizlik Robotundan uzaktaysa, doğru çalışmayabilir. Cihazı,
mümkünse, Temizlik Robotuna 3 m mesafe dahilinde kullanın.
– +
12
+ –
GENEL BAKIŞ
1
Ana istasyonu kurun. (sayfa 14)
Elektrik kablosunu bir prize takın ve istasyonu duvara
doğru yerleştirin. Ana istasyona elektrik gitmezse,
Temizlik Robotu şarj olmaz.
2
Temizlik Robotunun güç kaynağını açın.
(sayfa 15)
3
Toz kutusunu kontrol edin.
4
Temizliği başlatın. (sayfa 16)
5
Otomatik şarj edin. (sayfa 17~18)
6
Temizlik modunu ve ek işlevleri kullanın. (sayfa
19~25)
< Uyarı >
1.5 
1.5 
2
Temizlik Robotunun sol arkasında bulunan elektrik
düğmesini AÇIN ve üstteki 'START/STOP(Başlat/
Durdur)' tuşuna basın.
※ Güç kaynağı açılmazsa, sayfa 15'e bakın.
Temizliğe başlamadan önce, toz kutusunun temizliğini
kontrol edin ve ana ünite üzerinde toz kutusunun
kapağını kapatın.
Temizlik Robotu açıkken, START/STOP tuşuna bir kez
daha basın. Temizlik sesini duyacaksınız ve temizlik
başlayacak.
Temizlik Robotu, kendi kendini teşhis edecek ve
bataryanın tamamen boşalmasından önce, şarj olmak
üzere otomatik olarak ana istasyona geri dönecektir.
Bataryayı şarj etmek yaklaşık üç saat sürer.
Her temizlik modunu ve destekleyici özelliği kullanmak
için, Temizlik Robotu ve Uzaktan Kumanda üzerindeki
tuşları kullanın.
Temizlik modları, ZikZak, Hücre-Hücre, Nokta, Benim
Alanım temizliğini ve Temizlik Tekrarını içerir; destekleyici
özellikler ise, Manüel, Programlı ve Mikrofiber Paspas
temizliğini içerir.
emizlik Robotu, toz kutusunun kapağı açıkken çalıştırılırsa, yaralanmaya veya üründe
T
hasara neden olabilir.
13
ANA İSTASYONUN KURULMASI
Ana İstasyonun Kurulması
1. Yanaştırma sırasında kaymayı önlemek için, ana istasyonu, sert ve
eşit bir zeminde duvara doğru yerleştirin.
S
ağ ve solda 1,5 m ve önde 2 m mesafede olan nesneleri kaldırın.
1.5 
1.5 
2
2. Elektrik kablosunu bir prize takın.
emizlik Robotunun gidiş yolunun engellenmemesi için, elektrik
T
kablosunu, ana istasyonun arka tarafındaki sabit kancaya dolayın
veya duvar yüzeyi boyunca dolaştırın.
Elektrik kablosunun
sabitleme kancası
3. Ana istasyonu, hareket etmemesi için, bir duvara doğru sabitleyin.
Lütfen elektrik düğmesini açın.
4. U
zaktan kumanda kullanılmadığında, ana istasyon üzerinde
bulunan uzaktan kumanda tutacağında saklayın.
İpucu
< Uyarı >
14
• Ana istasyonu her zaman fişi takılı durumda tutun. Ana istasyonun fişi takılı değilse,
Temizlik Robotu, şarj olmak üzere istasyona otomatik olarak dönmeyecektir.
na İstasyonun kablosu veya fişi hasar görmüşse, İstasyon doğru çalışmıyorsa veya hasar
A
görmüş ya da düşürülmüşse, Temizlik Robotunu kullanmayın. Tehlikeyi önlemek amacıyla,
kablo, LG Electronics Inc. veya yetkili bir servis çalışanı tarafından değiştirilmelidir.
TEMİZLİK ROBOTU GÜÇ KAYNAĞININ AÇILMASI VE KAPANMASI
Ana güç kaynağının açılması
Temizlik Robotunun sol arkasında bulunan Elektrik Düğmesinin
açık olduğundan emin olun.
Güç KAPALIYSA, düğmeyi AÇIN.
※E
lektrik düğmesini açarken, Temizlik Robotunun üst bölümünde
bulunan düğmeye basmayın. Düğmenin çalışması gecikebilir.
※B
ataryayı korumak amacıyla, Temizlik Robotu uzun süre
kullanılmayacaksa, elektrik düğmesini kapatın. Ana düğme
"KAPALI" konumdayken, Temizlik Robotu şarj olmaz.
Bekleme gücünde iken açma
Temizlik Robotunun gücü KAPALIYKEN, bir "Çın" sesi gelene dek,
'START/STOP(Başlat/Durdur)' tuşuna basın. 10 saniye içinde, güç
gelecek ve melodi duyulacak.
※ Temizlik Robotu açıldıktan sonraki 10 dakika komutsuz geçerse,
güç otomatik olarak KAPANACAK.
Güç kaynağının kapatılması
Temizlik Robotu açıkken, START/STOP tuşuna iki saniye boyunca
basın. Güç kapandığında, bir melodi duyulacak.
İpucu
• Güç açılamıyorsa, aşağıdakileri yapın.
- Elektrik düğmesini açın ve 3 saniyeden uzun süre bekleyin.
- Elektrik düğmesi açıldığında, ‘START/STOP’ tuşuna basın.
- Güç açılmazsa veya görüntü yokken sadece “Çın” sesi varsa, Temizlik Robotunu manüel
olarak ana istasyona koyun.
15
TEMİZLİĞİN BAŞLATILMASI VE DURDURULMASI
Temizlik Robotu üzerindeki tuşların kullanılması
Temizlik Robotu açıldıktan sonra, temizliği başlatmak için START/
STOP(Başlat/Durdur) tuşuna basın. Bir melodi duyulacak ve temizlik
başlayacak.
Temizliği durdurmak için temizlik devri sırasında START/STOP(Başlat/
Durdur) tuşuna basın.
※ Temizlik Robotunun güç kaynağı kapalıyken ‘START/STOP(Başlat/
Durdur)’ tuşuna basıldığında, güç açılacaktır. Temizliği başlatmak
için ‘START/STOP(Başlat/Durdur)’ tuşuna bir kez daha basın.
Uzaktan kumandanın kullanılması
Temizlik Robotu, Temizlik Robotundan açıldıktan sonra, uzaktan
kumandada START tuşuna basın. Bir melodi duyulacak ve temizlik
başlayacak.
Temizliği durdurmak için temizlik devri sırasında STOP(Durdur) tuşuna
basın.
※ Temizlik Robotu kapalıyken, Bekleme modundan uzaktan kumanda
kullanılarak açılamaz. Güç kapalıyken, gücü açmak ve uzaktan
kumandanın kullanılmasına izin vermek için, Temizlik Robotunun üst
bölümünde bulunan ‘START/STOP(Başlat/Durdur)’ tuşuna basın.
※ Temizlik sırasında, sensör, nesneleri şekilleri nedeniyle algılayamadığında (İnce sandalyeler ve masa ayakları,
mobilya köşeleri), çarpışmalar olabilir. Bu olduğunda, iç darbe algılayıcı sensör, geriye doğru bir hareketle
tepki gösterecektir.
※ Temizlik Robotu, temizliğe ana istasyondan uzak bir konumdan başlamaya ayarlıysa, engel algılayıcı
sensörün yanlış çalışmasını önlemek için, Temizlik Robotunu düz bir yüzeye koyun. Ayrıca, Temizlik
Robotuna 30 cm mesafede perdeler veya duvarlar gibi engellerin olmadığı bir yerden temizliğe başlayın.
İpucu
En iyi sonuçlar için:
• Temizlenecek alanı, Temizlik Robotu için zorluk yaratabilecek büyük ve küçük nesneler
olup olmadığına dair kısaca tarayın.
• Temizlik Robotu ana istasyondayken temizlik başlatılırsa, mevcut ana konum doğru bir
şekilde okunduğundan, cihaz hızlıca ana istasyona geri götürülebilir.
•P
aspas bölmesi takılıyken, kirlenmiş paspastan gelecek 2. kirlenmeyi önlemek için, cihaz,
5 mm veya daha yüksek kapı eşiklerinin üzerinden geçmeyecektir.
16
BATARYANIN ŞARJ EDİLMESİ
Otomatik şarj
Temizlik Robotu, temizlik devrinin sonunda veya batarya düşük
olduğunda, ana istasyona geri döner.
emizlik Robotu hareket etmeden 10 dakika geçerse veya batarya
※T
çok düşükse, güç otomatik olarak KAPANACAKTIR.
atarya şarj olmayacağından, Ana Elektrik Düğmesini KAPATMAYIN.
※B
Makine, Ana Elektrik Düğmesi KAPALIYKEN manüel olarak geri
götürülürse, şu hata mesajını gösterir; "HOM-BOT'un arkasındaki
ana elektrik düğmesi kapalı. Lütfen elektrik düğmesini açın."
※ Ünitenin, temizlik sırasında düşük batarya nedeniyle Ana İstasyona
dönmesi halinde, şarj işleminden sonra, temizlik, daha önce
temizlenmemiş alana en yakın yerden başlatılacaktır. (Sayfa 18)
※ Temizlik Robotu, ana istasyona ilk denemede yanaşamazsa, başarılı bir şekilde yanaşana dek yeniden
deneyecektir.
※ Temizlik Robotu temizleyebileceği her yeri tamamladığında, batarya seviyesi düşük olmadığında bile, ana
istasyona geri dönecektir.
Manüel şarj
Temizlik Robotunu ilk kez kullanıyorsanız veya temizlik sırasında bataryayı şarj ederken, bataryayı manüel
olarak şarj edebilirsiniz.
Yöntem 1. Temizlik Robotunu, ana istasyonun ön
tarafına hizalayarak, ana istasyona takın. Şarjı
başlatmak için, sesli bir mesajla birlikte bir
melodi duyulacaktır.
※ "HOM-BOT'un arkasındaki ana elektrik
düğmesi kapalı. Lütfen elektrik düğmesini
açın." şeklinde bir sesli mesajı art arda
duyarsanız, Ana Elektrik Düğmesini açın.
Yöntem 2. U
zaktan kumandanın veya Temizlik Robotunun
'Home(Başlangıç)' tuşuna basıldığında,
otomatik olarak bir arama sinyali üretilerek
ve Temizlik Robotu ana istasyona geri
götürülerek, şarj isteminde bulunulacaktır.
※ Temizlik Robotu, temizliğe ana istasyondan başlamadıysa veya Temizlik Robotu, Başlangıç tuşuna
basılarak manüel olarak şarj edildiyse, ana istasyonu bulmak biraz daha uzun zaman alabilir.
※ Güç kaynağı açıkken, Temizlik Robotu, şarj terminalinin önüne 10 cm mesafedeyse, ana istasyona otomatik
olarak geri götürülecek ve şarj başlayacaktır.
İpucu
Ana istasyonu kullanırken aşağıdaki önlemleri alın:
• Şarj terminaline yabancı madde girerse, şarj sorunsuz bir şekilde devam edemez. Fiş çıkarıldıktan
sonra, terminali zaman zaman kuru bir bezle silin (sayfa 32).
•E
lektrik çarpmasını veya ana istasyonda hasarı önlemek için, şarj terminaline metal nesnelerle
dokunmayın.
•Y
angını veya elektrik çarpmasını önlemek için, ana istasyonu asla demonte veya modifiye etmeyin.
• Ana istasyonu veya fişi, bir ısı kaynağının yanına yerleştirmeyin.
17
BATARYANIN ŞARJ EDİLMESİ
Kalan Batarya Şarjı Göstergesi
Batarya seviyesi, Durum Ekranında aşağıdaki şekilde gösterilir.
• Şarj işlemi sürüyorsa, Batarya Seviyesi Lambası titrer.
• Şarj tamamlandıysa, enerji tasarrufu için sadece 'Batarya' ve 'Temizlik Modu' simgeleri gösterilir.
• Şarj ihtiyacı olduğunda, Batarya Seviyesi Lambasının sadece birinci seviyesi açık olacak ve titreyecektir.
Titrer
Şarj gerekli
Düşük
Orta
Yüksek
※ Temizlik Robotu, 'Temizlik Modunda' iken düşük batarya seviyesiyle Ana
İstasyona geri dönerse, lamba titremeye başlar.
-Ş
arj tamamlandıktan sonra, 'Temizlik Modu' lambası titremeye başlarsa,
Temizlik Robotu, temizliğe, temizlenmeyen alanlardan devam edecektir.
- 'Temizlik Modu' lambası titrerken ve cihaz şarj olurken Uzaktan
Kumandada 'START(Başlat)' tuşuna veya ana ünitede 'STOP(Durdur)'
tuşuna basmak da, Temizlik Robotunun temizlenmemiş noktaları
bulmasını ve temizlemesini sağlayacaktır.
- Modu değiştirdikten sonra, uzaktan kumandada "START(Başlat)" tuşuna
veya cihazda "START/STOP(Başlat/Durdur)" tuşuna basmak, Temizlik
Robotunun temizliğe en baştan başlamasını sağlayacaktır.
Batarya Şarj Olmuyorsa
Robot şarj olduğundaki durum
gösterge lambası (Uzamsal
Zikzak modunda)
Temizlenecek mevcut alan
olmadığında
Temizlenecek mevcut alan
olduğunda (Titrer)
Kontrol 1:
Temizlik Robotu, ana istasyona takılı olduğunda dahi, batarya
şarj olmuyorsa, aşağıdakileri kontrol edin.
- Temizlik Robotunun sol arkasında bulunan elektrik
düğmesini bir kez kapatın ve sonra tekrar açın.
- Ana istasyonunun güç lambasını kontrol edin.
- Ana istasyon üzerindeki terminali, kuru bir bezle silin. (sayfa 32)
Güç lambası
Şarj terminali
18
TEMİZLİK MODLARI
Zikzak Temizlik
'Zikzak Temizlik' modunda, Temizlik Robotu, temizlik
alanındaki her noktayı temizlemek için,zikzak
çalışmayı tekrarlar.
Bir alanı hızlıca temizlemek için, 'Zikzak Temizlik'
modunu seçin.
‘Zikzak Temizlik’ modunu seçmek için, Uzaktan
Kumandada veya ana ünitede 'Mod' tuşuna ve sonra
'Başlat' tuşuna basın.
※F
abrika çıkışında varsayılan ayar, 'Zikzak Temizlik'
modudur.
Hücre-Hücre Temizlik
'Hücre-Hücre' modunda, Temizlik Robotu, alanı
dikdörtgen bölümlere ayırarak temizler.
Ayrıntılı temizlik için, bu modu seçin.
‘Hücre-Hücre’ modunu seçmek için, Uzaktan
Kumandada 'Mod' tuşuna ve sonra 'Başlat' tuşuna
basın.
1. aşama:
Temizlik alanının maksimum 3 m x 3 m bölümü
temizlenecek. (Bölümün boyutu, temizlenecek
alanın şekline göre farklılık gösterebilir.)
2. aşama:
Hücre-Hücre temizliğin 2. aşaması otomatik olarak
Zikzak modunu çalıştırır.
1. ve 2. aşamalar tamamlandığında, cihaz temizlik
alanının bir sonraki bölümüne geçeceğinden,
temizlenen alan yukarıdaki temizlik yönteminin
tekrarıyla temizlenecektir.
İpucu
•B
ir kez ayarlandığında, temizlik modu ayarı (Zikzak, Hücre-Hücre), güç kaynağı
kapatıldığında bile saklanacaktır.
•K
ullanım sırasında, mod değişikliği gerekirse, STOP tuşuna basın ve sonra modu seçin.
Temizlik en baştan başlayacaktır.
19
TEMİZLİK MODLARI
Benim Alanım Temizliği
Uzaktan Kumandada 'Benim Alanım'a basmak, sesli bir
mesaj ile Benim Alanım temizlik modunu ayarlayacaktır.
Belirli alanların temizliği için, bu modu kullanın.
1. aşama:
Her temizlik bloğunun kenarlarında temizliği manüel
olarak çalıştırmak için Uzaktan Kumandayı kullanın.
※ Başlangıç ve bitiş konumunun arasındaki mesafe 1m'den az olduğunda, bu temizlik modu kabul edilecektir.
Benim Alanım
2. aşama:
'START(Başlat)' tuşuna basmak, Temizlik Robotunun manüel olarak çevresi belirlenen alanı kendi kendine
temizlemesini sağlayacaktır.
※ Bölgenin çevresinin doğru bir şekilde belirlenememesi halinde, şu sesli mesaj duyulacaktır; "Alan, belirtilen
koşullara uymuyor. Lütfen, temizlik işlemi için, belirtilen alanı oluşturmaya devam edin." Tekrar bir bölge
belirlemek için, Uzaktan Kumandayı kullanın.
※ Tüm seçili alanların tamamlanmasıyla, Temizlik Robotu, öncesinde çalıştığı temizlik moduna (Zikzak veya
Hücre-Hücre) geri döndürülecektir.
İpucu
20
• Şarj sırasında, 'Benim Alanım temizliği' modunu etkinleştiremezsiniz.
• Temizlik Robotu çalışırken, temizlik modunu değiştirmek için, bir mod seçmek için önce
'STOP(Durdur)' tuşuna basın. Temizlik en baştan başlayacaktır.
YARDIMCI TEMİZLİK MODLARI
Manüel temizlik
Uzaktan Kumandada bir yöne basarak, Temizlik Robotunu Manüel modda hareket ettirebilirsiniz.
Temizlik Robotu, basılan yön tuşuna bağlı olarak, ileri/geri/sola/sağa hareket ederek, alanı temizleyecektir.
'Manüel' moddayken, uzaktan kumandada geri tuşu basılı tutulursa, temizlik robotu arkasında kalan engellere
çarpacaktır.
Nokta Temizliği
Evin belirli kısımlarının temizlenmesinde kullanılır.
Durum Ekranında gösterilen 'Nokta Temizliği’ modunu seçmek için, Uzaktan Kumandada 'Mod' tuşuna ve
sonra 'Başlat' tuşuna basın, Temizlik Robotu, 1,5 m çapında bir alan için Nokta Temizliği başlatacaktır.
※ Şarj sırasında 'Nokta Temizliği' seçilemez.
※ Nokta Temizliğinin tamamlanmasıyla, Temizlik Robotu, öncesinde çalıştığı temizlik moduna (Zikzak veya
Hücre-Hücre) geri döndürülecektir.
Temizliği tamamladıktan sonra (4~5
dakika alır), başlatıldığı konumda durur.
21
YARDIMCI TEMİZLİK MODLARI
Turbo Modu
Uzaktan Kumandada veya ana ünitede 'Turbo'
tuşuna basmak, sesli bir mesaj ile 'Turbo' modunu
etkinleştirecektir.
'Turbo' moddayken, aynı tuşa tekrar basmak, sesli bir
mesaj ile 'Turbo' modu iptal edecektir.
'Turbo' modda, Temizlik Robotu, daha güçlü bir
temizlik için daha yoğun çalışır.
※<
Turbo Mod (Zemin Ustası İşlevi)>
Temizlik Robotu halıları temizlerken, ‘Turbo mod’
otomatik olarak çalışacaktır.
Tekrar Modu
Uzaktan Kumandada 'Tekrar' tuşuna basmak, sesli bir mesaj ile 'Tekrar'
modunu etkinleştirecektir.
'Tekrar' modundayken, aynı tuşa tekrar basmak, sesli bir mesaj ile
'Tekrar' modunu iptal edecektir.
'Tekrar' modunda, Temizlik Robotu, batarya bitene kadar, sürmekte olan
temizlik işlemini tekrarlar.
Öğrenme Modu
Temizlik Robotu, akıllı temizlik işlemi için, Öğrenme
Modu ile temizlik çevresini hafızaya alabilmektedir.
※ 'Öğrenme Modu', sadece makine Ana İstasyondan
temizliğe başladığında kullanılabilir.
İpucu
22
• Akıllı Kullanımda Önlemler
- Bu Öğrenme Modu, engelli alanların yanlarından geçmek amacıyla hafızaya alınmasını
sağlar. Temizlik Robotu, Ana İstasyonda temizliğe başladığı andan, rotasını bitirdiği ana
kadar, gezdiği çevrenin tüm yönlerini hafızaya alır.
- Temizlik Robotu, Ana İstasyonun yeri değiştirildiğinde, yeni koşulları öğrenir.
- Öğrenme modu kabul edilirse, "Temizlik işlemini öğrenme tamamlandı" şeklinde sesli
bir mesaj duyulacaktır.
ZAMAN AYARI
Temizlik Robotunda mevcut saati ayarlayabilirsiniz.
Temizlik Robotu beklerken, Uzaktan Kumandada ‘Clock(Saat)' tuşuna basmak, mevcut
saat ayarını başlatacaktır.
Uzaktan Kumandada 'uv' tuşlarını
kullanarak saat birimlerini ayarlayın.
Titrer
Uzaktan Kumandada 'uv' tuşlarını
kullanarak dakika birimlerini ayarlayın.
Titrer
s
Uzaktan Kumandada ' s'
tuşlarını kullanarak seçin.
İşlev, sesli kılavuz ile duyulabilir.
Titrer
Uzaktan Kumandada 'uv' tuşlarını
kullanarak AM/PM seçimini ayarlayın.
Uzaktan Kumandada 'Clock(Saat)'
tuşuna basmak, saat ayarlama işlemini
tamamlayacaktır.
İpucu
•P
rogramlı temizlikler, Temizlik Robotundaki saate göre etkinleştirilecektir. Programlı
temizliği ayarlamadan önce, saati ayarlamalısınız.
• 10 saniye boyunca giriş olmazsa, saat ayarı iptal edilir.
23
PROGRAMLI TEMİZLİK
Temizlik Robotunun temizliğe programlanan bir zamanda başlaması için, temizliği
programlayabilirsiniz.
Batarya şarj olurken, Uzaktan Kumandada 'Schedule(Program)' tuşuna basmak,
programlı temizlik ayarını başlatacaktır.
Rezervasyonu Ayarlamak/İptal Etmek, sadece ünite şarj olurken, mümkündür.
Uzaktan Kumandada 'uv' tuşlarını
kullanarak, 'Bir Kez' veya 'Her Gün'
seçeneğini seçin.
Sesli bir mesaj programı onaylayacaktır.
Titrer
Uzaktan Kumandada 'uv' tuşlarını
kullanarak saat birimlerini ayarlayın.
s
Uzaktan Kumandada ' s'
tuşlarını kullanarak bir seviye
seçin.
'Bir kez'
Titrer
Uzaktan Kumandada 'uv' tuşlarını
kullanarak dakika birimlerini ayarlayın.
Titrer
'Her gün'
Titrer
Uzaktan Kumandada 'uv' tuşlarını
kullanarak AM/PM seçimini ayarlayın.
Uzaktan Kumandada
'Schedule(Program)' tuşuna basmak,
programlama işlemini tamamlayacaktır.
İpucu
24
• Programlanan zaman geldiğinde, Temizlik Robotu temizliğe kendi kendine başlayacaktır.
• Programlı temizlik, sadece Temizlik Robotu şarj olurken ayarlanabilir.
•Ş
arj olurken, ayarlanan programı iptal etmek için, Uzaktan Kumandada 'Program' tuşuna
3 saniye basın.
• Programlı zamanı ayarlarken 10 saniye içinde giriş olmazsa, ayar iptal edilir.
PASPAS İLE TEMİZLİK (OPSIYON)
Ultra mikrofiber paspası takarak, Temizlik Robotunu
toz almak için etkili bir şekilde kullanabilirsiniz.
Paspas bölmesi takıldığında, Temizlik Robotu,
paspastan toz taşınmasını önlemek amacıyla,
halıların veya eşiklerin üzerine çıkacaktır.
Dikkat
Alt kamera sensörünü paspasla
kapatmayın.
Paspas ile temizlik için, paspası ve paspas bölmesini Temizlik Robotuna aşağıdaki talimatlara göre takın:
1. U
ltra mikrofiber paspası, paspas bölmesinin
cırt cırt bandına şekilde gösterildiği gibi takın.
2. 'Tık' sesi duyana kadar, Paspas Bölmesini
oluklara sıkıca itin.
※ Paspas Bölmesi doğru bir şekilde
sabitlenmezse, temizlik sırasında ayrılabilir.
3. P
aspas Bölmesi üzerindeki sabitleme
kancalarının, temizleyicinin altında bulunan
sabitleme oluklarına doğru şekilde hizalanması
çok önemlidir.
İpucu
"Tık!"
Sabitleme kancası
Sabitleme oluğu
•K
ötü kokuları engellemek için, temizlik tamamlandıktan sonra, paspastaki yabancı
maddeleri veya tozu temizleyin.
• Yerin lekelenmesini engellemek için, toz, kahve veya mürekkep gibi sıvılarla karıştığında,
ultra mikrofiber paspası kullanmayın.
•C
ırt cırt bantın halıya zarar vermesini veya paspastan toz geçmesini engellemek için,
paspas bölmesi veya paspas takılıyken, halıyı temizlemeyin.
•U
ltra mikrofiber paspası kuru tutun. Islak yüzeylerde kullanmayın.
Nem varsa, gezinime engel olabilir.
• Paspas Bölmesi takılıyken, Akıllı Teşhis özelliği kullanılmaz.
25
KONUM ARAMA FONKSİYONU
Temizlik Robotu, temizlik sırasında konumunu hatırlar.
Kullanıcı, Temizlik Robotunu çalışırken hareket ettirirse, temizliğe devam etmeden
önce, navigasyonel konum arama fonksiyonunu kullanarak, hareket ettirildiği konumu
arayacaktır.
※ Temizlik Robotu, temizlik çevresini yeterli bir
şekilde tanıdıktan sonra, navigasyon fonksiyonu
etkinleştirilecektir.
Konum değiştirme
Manüel Yeniden Konumlama
1. Temizlik Robotunu, ilk hareket ettirildiği konumun
yakınına yerleştirin.
※ Temizlik Robotu, hareket ettirildiği konuma daha
yakın olduğunda, konum arama daha etkilidir.
※ İlk temizlik konumuna 1 m'den daha uzak bir
mesafeye hareket ettirilirse, Temizlik Robotunun
önceki konumunu araması zorlaşacaktır.
Konum arama fonksiyonu
etkinleştirildiğinde, durum
göstergesinin temizlik modu
yanıp sönecektir
1m
1m
Olayın konumu
2. Temizlik Robotunda bulunan START/STOP tuşuna veya uzaktan kumandada bulunan START tuşuna
basın.
Daha sonra, Temizlik Robotu sesli bir yönlendirmeyle birlikte konum arama fonksiyonunu başlatacaktır.
※K
onum arama, başarılı bir şekilde tamamlandığında, hareket ettirildiği yerden temizliğe devam edecektir.
Konum arama başarısız olursa, tekrar en baştan başlayacaktır.
Zigzag
Zigzag
Doğruluğunu artırmak için, konum
arama modunda olduğunda, HOMBOT'un yakınında durmayın.
Zigzag
Zigzag
Olayın konumu
İpucu
26
•K
onum arama fonksiyonu ayarlandıktan sonra, güç kesildiğinde, konum arama fonksiyonu
iptal edilecektir.
• Temizlik Robotu, hareket ettirildiği konuma daha yakın olduğunda, konum arama daha
etkilidir.
AKILLI TANILAMA
Temizlik Robotu, kendi kendine teşhisi çalıştırmak için, Akıllı Teşhis özelliğini kullanır.
Teşhiste herhangi bir düzensizlik bulunursa, lütfen LG Electronics servis merkeziyle
irtibata geçin.
※ Akıllı Teşhis sırasında, Temizlik Robotu, 50 cm yarıçaplı bir alan içerisinde hareket edecektir. Bu yüzden,
Akıllı Teşhise başlamadan önce, Ana İstasyon etrafında, 1 m yarıçaplı alan içerisinde herhangi bir nesne
bulunmadığından emin olun.
1. Temizlik Robotunun Ana İstasyona takılı olduğundan emin
olduktan sonra, arkada bulunan Ana Elektrik Düğmesini
AÇIN.
※ Akıllı Teşhis, sadece Temizlik Robotu Ana İstasyona
takılı olduğunda mümkündür.
2. U
zaktan Kumandanın üzerindeki 'Diagnosis(Teşhis)'
tuşuna basın, işlem, şu sesli mesajla başlayacaktır; "HOMBOT akıllı teşhis başlatılıyor. Lütfen uzaklaşın ve 1 metre
mesafe içerisindeki öğeleri kaldırın."
※ Paspas Bölmesi takılıysa, işlem etkinleştirilmeyecektir.
3. Akıllı Teşhis, başarılı bir şekilde bittiğinde, Temizlik
Robotu, Ana İstasyona geri dönecek ve sonucu
sesli bir mesajla bildirecektir. Sesli mesajdan
sonra, Uzaktan Kumanda veya ana ünite üzerinde
'HOME(Başlangıç)' tuşuna basmak, sesli mesajın
tekrar edilmesini sağlayacaktır. Teşhis işlemini
iptal etmek için, Uzaktan Kumanda veya ana ünite
üzerindeki 'STOP(Durdur)' tuşuna basın.
※ Akıllı Teşhis sesli mesajının ardından, Temizlik
Robotu, 1 dakika sonra tekrar şarj olmaya
başlayacaktır.
※ Akıllı Teşhis sırasında, Sensörlerden biriyle hata
algılanırsa, sesli bir mesaj duyulacak ve ünite,
ana istasyona geri dönmeyecektir.
İpucu
• Akıllı Teşhis tamamlanmadan önce, Temizlik Robotuna dokunmamaya veya çalışmasını
yarıda kesmemeye dikkat edin. Yanlışlıkla yarıda kesilirse, ana elektrik düğmesini KAPATIN
ve sonra teşhisi yeniden başlatmak için tekrar AÇIN.
• Akıllı Teşhis, aşağıdaki durumlarda etkinleştirilmeyecektir. Durumların her birinde, sorunu
kontrol edin ve tekrar deneyin.
- Temizlik Robotu, Ana İstasyondan çıkmıştır
- Batarya seviyesi yetersizdir
- Toz Kutusu Filtresi takılmamıştır.
- Paspas Bölmesi takılıdır
27
AKILLI TANILAMA
Akıllı Teşhisten sonra bir sesli mesaj duyulursa, uygun adımları atmak üzere aşağıdaki tabloya bakın.
Sesli mesaj
Önlemler (referans için)
Starting HOM-BOT smart diagnosis. Please step away and remove
any items within 1 meter, or about 3 feet.
HOM-BOT needs to be charging in order to activate smart
diagnosis. Please dock the HOM-BOT to the home station.
Starting HOM-BOT smart diagnosis. Reservation has been
cancelled for smart diagnosis. Please step away and remove any
items within 1 meter, or about 3 feet.
Unable to initiate smart diagnosis due to a low battery. Please try
again after battery is charged.
Please check that the dust bin and filter are properly installed.
HOM-BOT will not charge due to infrared sensor error. Please
try smart diagnosis again after turning the main power switch on
the back of the HOM-BOT 'Off' then 'On' again. If the problem
continues, please contact LG Electronics customer care.
HOM-BOT will not charge due to ultrasonic sensor error.
Ana İstasyon etrafında, 1 m yarıçaplı alan içerisindeki nesneleri
temizleyin ve teşhis tamamlana kadar, uzakta durun.
Temizlik Robotunu, şarj etmek için Ana İstasyona taşıyın.
Please check for foreign material on the right wheel.
A problem has been found on the left wheel sensor. Please try
smart diagnosis again after turning the main power switch on
the back of the HOM-BOT 'Off' then 'On' again. If the problem
continues, please contact LG Electronics customer care.
A problem has been found on the right wheel sensor. Please try
smart diagnosis again after turning the main power switch on
the back of the HOM-BOT 'Off' then 'On' again. If the problem
continues, please contact LG Electronics customer care.
A problem has been found with the brush. Please check for any
foreign material.
A problem has been found in the suction motor. Please try smart
diagnosis again after turning the main power switch on the back
of the HOM-BOT 'Off' then 'On' again. If the problem continues,
please contact LG Electronics customer care.
A problem has been found in the acceleration sensor. Please try
smart diagnosis again after turning the main power switch on
the back of the HOM-BOT 'Off' then 'On' again. If the problem
continues, please contact LG Electronics customer care.
In order to listen to the smart diagnosis result again, please press
the charging button. To stop, please press the stop button.
Smart diagnosis mode will be turned off.
Smart Diagnosis mode will not operate with the mop plate
attached. Please try again after removing it.
Smart diagnosis has failed to complete its diagnostics. Please
try again after turning the main power switch on the back of the
HOM-BOT 'Off' then 'On' again.
Please check if the charging terminal is damaged or dirty.
Sağ tekerlekte yabancı madde olup olmadığını kontrol edin.
Akıllı Teşhisi tekrar çalıştırın ve aynı mesaj duyulursa, bir LG
Electronics servis merkeziyle irtibata geçin.
Bataryayı şarj ettikten sonra, Akıllı Teşhis'i tekrar deneyin.
Toz Kutusu Kapağını açın ve kutuyu inceleyin.
Akıllı Teşhisi tekrar çalıştırın ve aynı mesaj duyulursa, bir LG
Electronics servis merkeziyle irtibata geçin.
Akıllı Teşhisi tekrar çalıştırın ve aynı mesaj duyulursa, bir LG
Electronics servis merkeziyle irtibata geçin.
HOM-BOT will not charge due to a problem with the cliff sensors Ünitenin önünde, altta bulunan üç Uçurum Sensörünü temizleyin.
on bottom. Please wipe the sensors clean.
Please clean the camera sensor on bottom right side.
Sağ alttaki Kamera Sensörünün lensini temizleyin.
Please clean the obstacle detecting sensor windows on the left
Sol ve sağ yanlarda bulunan Engel Sensörlerinin lensini temizleyin.
and right side of the HOM-BOT.
A problem has been found on the Gyro Sensor. Please try smart Akıllı Teşhisi tekrar çalıştırın ve aynı mesaj duyulursa, bir LG
diagnosis again after turning the main power switch on the back Electronics servis merkeziyle irtibata geçin.
of the HOM-BOT 'Off' then 'On' again. If the problem continues,
please contact LG Electronics customer care.
Please check for foreign material on the left wheel.
Sol tekerlekte yabancı madde olup olmadığını kontrol edin.
28
Akıllı Teşhisi tekrar çalıştırın ve aynı mesaj duyulursa, bir LG
Electronics servis merkeziyle irtibata geçin.
Fırçaya sıkışmış yabancı madde olup olmadığını kontrol edin.
Akıllı Teşhisi tekrar çalıştırın ve aynı mesaj duyulursa, bir LG
Electronics servis merkeziyle irtibata geçin.
Akıllı Teşhisi tekrar çalıştırın ve aynı mesaj duyulursa, bir LG
Electronics servis merkeziyle irtibata geçin.
Teşhis sonucunu tekrar etmeniz gerekirse, 'Başlangıç' tuşuna
basın veya teşhisi bitirmek için 'Durdur' tuşuna basın.
Paspas Bölmesini çıkardıktan sonra Akıllı Teşhis'i tekrar çalıştırın.
Teşhisi yeniden başlatmak için, ana elektrik düğmesini KAPATIN
ve sonra tekrar AÇIN. Teşhis tamamlanana kadar, robota
DOKUNMAYIN veya çalışmasını bölmeyin.
Makinenin altını ve Ana İstasyon üzerindeki Şarj Terminalini
temizleyin.
TOZ KUTUSUNUN TEMİZLİĞİ
Toz kutusu doluysa, emiş gücü azalabilir. Toz kutusunu her temizlik seansından önce ve sonra temizleyin. Toz
kutusunu aşağıdaki sırayı takip ederek temizleyin:
1. Temizlik Robotunda bulunan İTİNİZ tuşuna
basarak toz kutusu kapağını açın.
2. Toz kutusunun tutma yerini kavrayın ve yukarı
doğru çekin.
3. F
iltreyi ve süngeri ayırmak için, Toz Kutusunun
arkasında bulunan Filtre Kapağının solundaki
kancayı çekin.
※ Filtreyi ayırırken tozların düşebileceğini
unutmayın.
※ Toz Kutusu filtresini temizlerken sayfa 30'a
bakın.
4. Toz kutusu üzerindeki ayırma tuşuna basarken,
kapağı yukarı doğru kaldırın.
5. Toz kutusunu boşaltın ve bir temizlik fırçasıyla
veya suyun altında temizleyin.
6. S
uyla temizledikten sonra, toz kutusunu, iyi
havalandırılan bir alanda ve doğrudan güneş ışığı
altında olmayacak şekilde kurutun.
7. Temizlenen Toz Kutusunu yeniden takarken veya
yerleştirirken, kapağı kapatın ve Süngeri ve HEPA
Filtresini yerleştirin.
※ Ayrıntılı montaj rehberliği için sayfa 30'a bakın.
8. Toz kutusunu Temizlik Robotunun içine yerleştirin
ve toz kutusunun kapağını kapatın.
İpucu
•Ü
niteyi, Filtreler Toz Kutusuna takılmamış halde çalıştırmak, garanti kapsamına girmeyen
motor arızasına sebep olabilir.
• Toz Kutusunu temizledikten sonra, filtreyi taktığınızdan ve Toz Kutusuna yerleştirdiğinizden
emin olun. Temizliğe, toz kutusuna filtre takılmamış veya Filtre Kapağı takılmamış halde
başlarsanız, "Lütfen toz kutusunun ve filtrenin uygun şekilde takılıp takılmadığını kontrol
edin" şeklinde bir sesli mesaj duyulur.
• Toz kutusunu temizledikten sonra her zaman toz kutusu
kapağının doğru şekilde takıldığından emin olun, böylece
kolay ve doğru bir şekilde kapanabilir.
29
TOZ KUTUSU FİLTRESİNİN TEMİZLİĞİ
Toz Kutusu, bir HEPA Filtre ve Sünger Filtreden oluşur.
Hem HEPA Filtreyi hem de Sünger Filtreyi aşağıdaki sıraya göre temizleyin.
1. H
EPA Filtreyi ve süngeri ayırmak için, Toz
Kutusunun arka tarafında bulunan HEPA Filtre
modülünün solundaki kancayı çekin.
2. HEPA Filtre üzerindeki sert toz parçacıklarını, bir
elektrikli süpürgeyle veya temizlik fırçasıyla iyice
temizleyin.
※ HEPA Filtreyi suyla YIKAMAYIN.
Emiş gücü azalır.
3. S
ünger Filtreyi temizlemek için, bir temizlik fırçası
kullanın. Temizlemek için su kullanıyorsanız,
yeniden takmadan önce gölgede tamamen
kurumasına izin verin.
4. H
EPA ve Sünger filtreleri, Filtre Kapağının üzerine
aşağıdaki sıraya göre yeniden takın.
※H
EPA Filtre üzerindeki dikdörtgen yer
belirleyiciyi, filtre gövdesinin yer belirleme
yuvasına yerleştirin.
※H
EPA ve Sünger filtreleri, Filtre Kapağının
üzerine yanlış bir şekilde takmamaya özen
gösterin.
İpucu
30
• Temizlik Robotunun performansını korumak için, HEPA Filtreyi en az haftada bir kez, bir
fırça veya elektrikli süpürgeyle temizleyin.
• Temizlik Robotunu, Filtre Kapağı, Toz Kutusuna takılmış fakat filtreler takılmamış bir
şekilde kullanırsanız, bu durum, tozların içeri girmesine ve arızaya sebep olabilir.
FIRÇANIN TEMİZLİĞİ
Temizlik Robotunun altında bulunan döner Fırça, tozun toplanmasına yardımcı olur. Fırçayı, aşağıdaki sıraya
göre temizleyin.
※ Ana üniteyi ters çevirmeden önce, zemine yumuşak bir bez yayın ve Toz Kutusunu çıkartın.
Aksi halde, ana ünite çizilebilir ve Toz Kutusundan toz düşebilir.
Temizliğe başlamadan önce, Ana
Elektrik Düğmesini KAPATIN.
Temizlik Robotunu, yumuşak bir
bez üzerine ters koyun.
Yabancı maddeleri kontrol ettikten
sonra, Sabitleme Kancasını aşağı
doğru bastırın ve fırça Kapağını
ayırmak için yukarı doğru çekin.
Bir temizlik aleti kullanarak,
Fırça üzerindeki ve 2 küçük
gergi tekerleğindeki saçları ve
diğer döküntüleri ve yabancı
maddeleri temizleyin.
Fırçayı, sarı çıkıntıya sonuna
kadar itin.
Fırçayı iterken, ana üniteden
ayırmak için, beyaz çıkıntı
kısmını yukarı doğru kaldırın.
Fırçayı, bir elektrikli süpürgeyle
veya makasla dikkatlice
temizleyin.
Fırçanın yanında bulunan
Sabitleme Kancasını
(dikdörtgen), renkleri uygun
olacak şekilde, yuvalara
yerleştirin.
Fırçayı ok yönünde iterken,
Sabitleme Kancasını (dikdörtgen),
yuvanın karşı yanına yerleştirin.
Sabitleme Kancasının her
iki tarafından bir 'çat' sesi
duyulana kadar, Kapağı aşağı
bastırın ve kapatın.
※ Yan fırça kıllarını, kapatırken
kapağın altına sıkıştırmamak
için dikkatli olun.
31
SENSÖRÜN/ŞARJ TERMİNALİNİN TEMİZLİĞİ
Temizlik Robotunun üzerinde, engelleri, merdivenleri ve bataryayı
şarj etmek için ana istasyonu algılayan sensörler bulunur. Temizlik
Robotunun performansını korumak için, sensörleri ve şarj terminalini
aşağıda belirtildiği şekilde düzenli olarak temizleyin:
1. Temizlik Robotunun altında bulunan Elektrik Düğmesini kapatın. Ana
elektrik kapatılmazsa, Temizlik Robotunun aktivasyonuyla yaralanma
gerçekleşebilir.
2. Yere yumuşak bir bez serin, Temizlik Robotunu ters çevirin ve bezin
üzerine koyun.
※ Lütfen, ana gövdeyi çevirmeden önce, toz kutusunun boşaltıldığından
emin olun. Aksi halde, toz kutusundaki tozlar dökülebilir.
3. H
er uçurum sensörünün, kamera sensörünün, ultrasonik sensörlerin ve şarj terminalinin tozlarını aşağıda
açıklandığı şekilde silmek için yumuşak bir bez veya temizlik fırçası kullanın.
Ultrasonik sensörler
Üst kamera
sensörü
Engel algılayıcı
sensör penceresi Ana
istasyonun algılayıcı
sensörleri & Uzaktan
kumandanın alıcı
sensörleri
Uçurum algılayıcı
sensör
Şarj terminali
Alt kamera
sensörü
Şarj terminali
Lens
İpucu
32
• Temizlik Robotunu, doğrudan su, tiner, benzin veya başka bir sıvı püskürterek
temizlemeyin.
•S
ensör veya şarj terminali hasarlıysa, servis merkezini arayın. Sensör ve terminalde hasar,
ürünün arızalı çalışmasına sebep olabilir.
• Sensörü/şarj terminalini temizlemek için, temizlik fırçası kullanın.
YAN FIRÇANIN TEMİZLİĞİ
Saç gibi yabancı nesneler/maddeler, yan fırçaya kolayca yapışabilir.
Bu maddeleri, haftada bir kez temizleyin. Fırçaya aşırı miktarda
yabancı madde yapıştıysa, fırçada zarar oluşma riski vardır.
Zemin pürüzlüyse veya duvarlar sık sık temizleniyorsa, yan fırça, yamulabilir veya hasar görebilir. Bu durumda,
yan fırçayı düzleştirmek için aşağıdaki yöntemi kullanın.
1. Aşağıdaki prosedür, deforme olmuş fırçaların eski
haline getirilmesinde kullanışlıdır.
2. Ü
nitenin arkasında bulunan ana elektrik
düğmesini kapatarak, gücü kesin.
3. Yan fırçanın temizliğini kolaylaştırmak için, Temizlik
Robotunu bir masanın sonuna yerleştirin. Temizlik
Robotunun düşme tehlikesinin olmadığından
emin olun.
4. Yan fırçayı, ılık suya bastırın.
5. S
uya tamamen batması için, yan fırçayı yaklaşık
10 saniye boyunca aşağı doğru bastırın.
6. Yan fırçayı elinizde kaydırarak yavaşça silin.
7. Yan fırçayı çevirin ve fırçanın her bölümü için 4 ila
6 arasındaki adımları tekrar edin.
8. Yan fırçayı sadece tamamen kuruduğunda
kullanın.
Yan Fırça yönetimi
1. B
ir tornavida kullanarak vidaları çıkartın ve Yan
Fırçayı ana üniteden ayırın.
2. Ayırdıktan sonra saçları çıkartın.
3. Yan Fırçayı, Temizlik Robotunun altına, Fırçanın 'R'
ve 'L' işaretleri, Temizlik Robotundaki karşılıklarına
uyacak şekilde yerleştirerek, takın.
33
ULTRA MIKROFIBER PASPASIN TEMIZLIGI(OPSIYON)
Kokuları önlemek için, paspastaki kir ve toz, temizlik için kullanıldıktan sonra, yıkanarak temizlenmelidir. Ultra
mikrofiber paspası yıkamak için şu talimatlara uyun:
1. Ultra mikrofiber paspası, paspas bölmesinden ayırın.
210 mm
2. Ilık suyla dikkatlice temizleyin.
3. P
aspası, doğrudan güneş ışığı altında tamamen kuruttuktan
sonra kullanın.
※P
aspas, nemli veya ıslak bir durumda kullanılırsa, Temizlik
Robotunun arızalanmasına yol açabilir.
İpucu
34
•Ü
rün arızasını önlemek için, sadece Temizlik Robotuyla birlikte verilen ultra mikrofiber
paspası kullanın.
• Ekstra mikrofiber paspaslar, yakındaki bir LG Electronics servis merkezinden satın
alınabilir.
SORUN GİDERME
"The wheels are not touching the floor. Please move HOM-BOT onto flat floor"
sesli mesajından sonra.
Bir tekerleğin herhangi bir sebeple yüzeye temas etmiyor olabileceğiyle ilgili bir uyarı mesajı verilecektir.
• Tekerlek, ön kapıya, balkona, merdivene, vb. bir yere mi sıkıştı?
s Temizlik Robotunu düz bir zemine taşıyın.
"Please remove any foreign material on the left/right wheel" sesli mesajından sonra.
• Tekerleğin çevresinde yabancı bir madde mi var?
s Yere yumuşak bir bez serin, Temizlik Robotunu ters çevirin ve bezin üzerine koyun.
Tekerleği inceledikten sonra yabancı maddeyi alın.
※ Lütfen, ana gövdeyi çevirmeden önce, toz kutusunun çıkartıldığından emin olun.
Aksi halde, toz kutusundaki tozlar dökülebilir.
"HOM-BOT cannot continue cleaning. Please check the area around it." sesli
mesajından sonra.
Temizlik Robotunun istenmeyen bir sebeple temizliğe devam edemiyor olabileceğiyle ilgili bir uyarı mesajı
verilecektir.
• Temizlik Robotu sıkıştı mı?
sS
ıkışan parçayı çıkardıktan sonra, Temizlik Robotunu düz zemine koyun.
35
SORUN GİDERME
"Please check that the dust bin and filter are properly installed" sesli
mesajından sonra.
Toz Kutusunun veya Filtre Kapağının takılmamış olabileceğiyle ilgili bir uyarı mesajı verilecektir.
• Toz Kutusu, Temizlik Robotuna takıldı mı?
s Toz Kutusu Kapağını açın ve Toz Kutusunun yerinde olduğundan emin olun.
s Toz Kutusu Kapağını açık BIRAKMAYIN.
• Filtre Kapağının Toz Kutusuna takılı olduğundan emin olun.
"Battery is low. Please move HOM-BOT onto the home station to charge."
sesli mesajından sonra.
Kalan batarya miktarı neredeyse sıfır olduğunda, “Batarya düşük” sesi duyulur.
• Temizlik Robotunu ana istasyona taşıyarak, batarya şarjını başlatın.
s Temizlik Robotu, yanaşma istasyonuna başarılı bir şekilde takıldığında, şarj başlama melodisiyle birlikte
şarj olmaya başlayacaktır.
36
SORUN GİDERME
"Please remove any foreign material from the brush on the bottom of the
HOM-BOT" sesli mesajından sonra.
Yabancı maddelerin Fırçanın dönüşünü engelliyor olabileceğiyle ilgili bir uyarı mesajı verilecektir.
Zemine yumuşak bir bez yayın ve Temizlik Robotunu, üzerine ters koyun.
※ Ana gövdeyi çevirmeden önce, toz kutusunu boşaltın.
Aksi halde, Toz Kutusundan toz düşebilir.
• Fırça, yüksek ve anormal bir ses yapıyor.
sF
ırçanın ayırma oluğunu kontrol ederek, doğru takıldığını doğrulayın.
s Fırçayı Temizlik Robotundan ayırın ve fırçadan yabancı maddeleri temizleyin.
1
2
3
5
4
• Fırça veya yan fırça sıkıştı.
s Kablolar, saçlar gibi yan fırçaya veya fırçaya sıkışmış yabancı maddeleri çıkartın.
※ Bu işlemin daha ayrıntılı bir açıklaması için, sayfa 31 ve 33'de bulunan talimatlara bakın.
37
SERVİSİ ARAMADAN ÖNCE
Temizlik Robotu arızası bildirmeden önce, doğrulayın.
Sorun
38
Çözümler (referans sayfası)
Güç kaynağı açılamıyor.
Elektrik düğmesinin açık olup olmadığını kontrol edin. (Sayfa 15)
Güç kaynağı otomatik olarak
kapanıyor.
Bu, bir arıza değildir. Temizlik Robotunun güç tasarrufu fonksiyonu
mevcuttur. Güç kaynağı açıldıktan sonraki 10 dakika içinde
kullanılmazsa, güç otomatik olarak kapanır. (Sayfa 17)
Temizlik Robotu şarj olmuyor.
ƬƬ Ana Elektrik Düğmesinin açık olup olmadığını kontrol edin.
ƬƬ Ana istasyon çevresindeki nesneleri kaldırın. (Sayfa 15)
ƬƬ Güç kaynağının ana istasyona bağlı olduğunu doğrulayın. (Sayfa 14)
ƬƬ Şarj terminalini kuru bir bezle silin.
Emiş gücü azalıyor.
ƬƬ Emiş deliğini tıkayan yabancı bir madde olup olmadığını kontrol edin.
(Sayfa 31)
ƬƬ Toz kutusunu boşaltın. (Sayfa 29)
ƬƬ Toz kutusu filtresini temizleyin. (Sayfa 30)
Ses, yükseliyor.
ƬƬ Toz kutusunun uygun şekilde takıldığını doğrulayın.
ƬƬ Toz kutusu filtresinin uygun şekilde takıldığını doğrulayın. (Sayfa 30)
ƬƬ Fırçaya yabancı madde sıkışıp sıkışmadığını kontrol edin. (Sayfa 31)
Temizlik Robotu etkin hale
gelmiyor.
ƬƬ Elektrik düğmesinin açık olduğunu doğrulayın. (Sayfa 15)
ƬƬ Bataryanın şarj edildiğini doğrulayın. (Sayfa 18)
Fırça dönmüyor.
ƬƬ Fırçayı temizleyin. (Sayfa 31)
ƬƬ Fırçanın uygun şekilde takıldığını doğrulayın. (Sayfa 31)
Gidiş yolu hareketleri anormal.
ƬƬ Sensörü, yumuşak bir bezle dikkatlice silin. (Sayfa 32)
ƬƬ Ultra mikrofiber paspas takılıysa, uygun şekilde takıldığını doğrulayın.
(Sayfa 25)
ƬƬ Elektrik düğmesini kapatın ve açın.
Temizlik Robotu, uzaktan
kumandayla etkinleştirilemiyor.
ƬƬ Uzaktan kumanda pillerini değiştirin. (Sayfa 12)
ƬƬ Kumandanın, ana ünitenin kapsama alanında, yani 3 m'den daha
yakında olduğunu doğrulayın. (Sayfa 12)
ƬƬ Ana Elektrik Düğmesinin açık olup olmadığını kontrol edin. (Sayfa 15)
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Bu cihazın kullanım ömrü 10 yıldır.
Öğe/Model
LG Temizlik Robotu
VR6260 Ser. / VR6270 Ser.
Dış Boyutlar
340 mm × 340 mm × 89 mm
Ağırlık
3 kg
Elektrik Tüketimi
18 W
Batarya (Tam Şarj)
DC 16.8 V
Hareket Hızı
350 mm/s (Maksimum)
Kullanım Süresi
Yakl. 100 dakika
(Genel ahşap zeminde)
Şarj Süresi
3 saat
Ana Fonksiyonlar
Turbo Modu
Öğrenme Modu
Engel Algılama
Düşme önleme fonksiyonu
Programlı Temizlik
Hata Gösterme
Navigasyon
Otomatik/Manüel Şarj
Kuru Paspas (temizlik)
Köşe Temizliği
Sesli Mesaj
Harita Çizme
Nokta Temizliği
Temizlik Tekrarı
Benim Alanım Temizliği
Hücre-Hücre temizlik
Zikzak Temizlik
Öğe/Model
Ana İstasyon (VR621)
Dış Boyutlar
236 mm × 181 mm × 128 mm
Güç
230 V~ 50 Hz
Çıkış Gerilimi/Akımı
DC 17.1 V / 1.1 A
Elektrik Tüketimi
23 W
Öğe/Model
Batarya
Tip
Lityum İyon Polimer Batarya
Güç
DC 14.8 V / 1900 mAh
39
REFERANS KALEMLERİ
Açık kaynaklı yazılım bildirimi
Bu üründe bulunan, GPL, LGPL, MPL ve diğer açık kaynaklı lisanslar altındaki kaynak kodunu öğrenmek için, lütfen
http://opensource.lge.com adresini ziyaret edin.
Kaynak koduna ek olarak, tüm referans gösterilen lisans şartları, garanti feragatnameleri ve telif hakkı bildirimleri
de indirilmeye hazırdır.
Bataryanın Sökülmesi/Takılması
1
2
Temizlik Robotunun sol arkasında
bulunan ana elektrik düğmesini
kapatın.
6
Zemine yumuşak bir bez
yayın, Toz Kutusunu çıkartın ve
Temizlik Robotunu ters çevirin.
5
Lütfen bataryayı işlemlerin
tersini yaparak takın.
Bağlantı kancasına bastırarak,
kabloyu bataryadan ayırın.
3
Vidayı tornavida kullanarak
sökün.
4
Bataryayı cihazdan çıkarın.
UYARI
Lütfen, yangın, patlama, elektrik çarpması veya arıza konusunda dikkatli olun.
• Lütfen bu Batarya Takımını (bundan sonra Takım diye anılacaktır), orijinal olarak verilen şarj cihazı
dışında başka bir şarj cihazı çeşidiyle şarj etmeyin.
• Takıma, düşürme, çarpma, kesme veya kısa dış temas gibi yollarla zarar vermeyin.
• Takımı, hiç bir şekilde sökmeye çalışmayın. Takım hasar gördüğünde veya arızalandığında, servis
merkezine getirin.
• Bu takımı, bir ısı kaynağını yanına koymayın veya ateşe ya da suya atmayın.
• Lütfen Takımı şarj olduğunda, nemden veya ıslak ortamdan uzak tutun.
• Lütfen çocuklardan, bebeklerden veya evcil hayvanlardan uzak tutun.
40
REFERANS KALEMLERİ
Bitmiş bataryaların/akülerin atılması
1. Ü
rününüzün bataryasına/aküsüne bu, üzerinde çarpı olan çöp kutusu işareti eklendiğinde, Avrupa Direktifi
2006/66/CE kapsamında olduğu anlamına gelir.
2. Batarya, %0,0005'ten fazla cıva, %0,002'den fazla kadmiyum veya %0,004'ten fazla kurşun içeriyorsa, bu
sembol, cıva (Hg), kadmiyum (Cd) veya kurşun (Pb) sembolleriyle birleştirilebilir.
3. Tüm bataryalar/aküler, devletin veya yerel yetkililerin görevlendirdiği özel toplama tesisleri aracılığıyla, kentsel
atıktan ayrı olarak atılmalıdır.
4. Eski bataryalarınızın/akülerinizin doğru atılması, çevre, hayvan ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçların
önlenmesine yardımcı olacaktır.
5. Eski bataryalarınızın/akülerinizin atılması konusunda daha ayrıntılı bilgi için, lütfen Belediyenizle, atık boşaltım
servisiyle veya ürünü satın aldığınız mağazayla irtibata geçin.
41
YETKILI SERVISLER
42
YETKILI SERVISLER
43
ÖNEMLI UYARILAR
NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
1- Cihazın fişini prizden çıkarınız
2- Taşıma sırasında temizlik robotunuzu düşürmeyin ,sarsmayarak darbe görmesini önleyiniz.
3- Ü
rünü normal kullanma konumunda taşıyınız, mümkünse orjinal malzemesiyle paketleyerek taşıyın.
4- Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.
Bakım-Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar:
Uyarı Bu uyarı simgesi tehlike anlamına gelir. Bedensel olarak yaralanabileceğiniz bir durumdasınız,
herhangi bir cihaz üzerinde çalışmadan önce elektrik devresinde bulunan tehlikelerin farkında olun ve
kazaları önlemek için yapılması gereken standart uygulamaları gerçekleştirin.
Uyarı Sistemi güç kaynağına bağlamadan önce kurulum talimatlarını okuyun.
Uyarı Bu ürünün nihai imhası tüm ulusal yasalara ve düzenlemelere göre gerçekleştirilmedir.
Uyarı Şimşek etkinliği sırasında sistem üzerinde çalışmayın ya da kabloları takıp çıkarmayın.
Kullanım Sırasında insan Ve Çevre Sağlığı Açisindan Tehlikeli Veya Dikkat
Edilmesi Gereken Noktalar İle İlgili Uyarılar:
Uyarılar
Uyarı Bu uyarı simgesi tehlike anlamına gelir. Bedensel olarak yaralanabileceğiniz bir durumdasınız,
herhangi bir cihaz üzerinde çalışmadan önce elektrik devresinde bulunan tehlikelerin farkında olun ve
kazaları önlemek için yapılması gereken standart uygulamaları gerçekleştirin.
44
NOT
Kurulum Uyarısı
Temizlik robotunuzu kullanmadan önçe kurulum talimatlarını okuyun.
Uzman Personel Uyarısı
Uyarı Yalnızca eğitimli ve uzman personel bu cihaz kurmalı ve yerini değiştirmelidir.
Ürün İmha Uyarısı
Uyarı Bu ürünün nihai İmhası tüm ulusal yasalara ve düzenlemelere göre gerçekleştirilmedir.
Şimşek Etkinliği Uyarısı
Uyarı Şimşek etkinliği sırasında sistem üzerinde çalışmayın ya da kabloları takıp
çıkarmayın.
Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:
Cihaz için herhangi bir kullanım hatasi çevrilen özgün belgede bulunamamıştır,
bunun yerine aşağıdaki genel kurallar yazılmıştır:
• Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır.
• Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır.
• Cihaz kullanımı için kullanma talimatı okunmalı ve uygulanmalıdır.
• Cihaz kullanılırken herhangi bir sıvıyla temas ettirilmemelidir.
• Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.
Tüketicinin Yapabileceği, Bakım-Onarım veya Ürünün Temizliğine İlişkin
Bilgiler:
• Cihaz temiz tutulmalıdır. Toz, çeşitli sıvılar gibi yabancı maddelere maruz bırakılmamalıdır.
• Donanım sorunları için uzman teknik servisle bağlantı kurulmalıdır. Cihaz uzman personel tarafından
kurulmalı ve bakımı yapılmalıdır
45
İTHALATÇI FİRMA
LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.
Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı
No:73 Ortadoğu Plaza Kat:7 34384
Okmeydanı /Şişli / İstanbul
Tel : (0 212) 314 52 52
Fax: (0 212) 222 61 44
ÜRETİCİ FİRMA:
LG Electronics Chang-Won Factory 1
391-2, Gaeumjeong-Dong, Chang-Won City
Gyeong Nam, Korea 641-711
Tel : + 82-55-260-3980
LG Electronics Inc. EU Representative, Krijgsman 1,1186 DM Amstelveen, The Netherlands
Kore'de Üretilmiştir
Download PDF

advertising