LG | F4J9JHP2T | LG F4J9JHP2T دليل المالك

KULLANICI EL KİTABI
ÇAMAŞIR
MAKİNESİ
Kurulumdan önce talimatları dikkatli bir şekilde okuyun. Bu
talimatları okumanız kurulumu kolaylaştıracak ve ürünün doğru
ve güvenli şekilde kurulmasını sağlayacaktır. İleride başvurmak
üzere bu talimatları kurulumdan sonra ürünün yanında
bulundurun.
TR
TURKISH
F4J7FH(P)(0~9)W/S F4J8JH(P)(0~9)W/S F4J8FH(P)(0~9)W/S
F4J9JH(P)(0~9)T/B
MFL70022547
Rev.00_041517
www.lg.com
Telif Hakkı © 2017 LG Electronics. Tüm hakları saklıdır
İÇİNDEKİLER
Talimatları okumanız kurulumu
kolaylaştıracak ve ürünün doğru
ve güvenli şekilde kurulmasını
sağlayacaktır.
Bu el kitabında üretici tarafından
değişiklik yapılabilir.
GÜVENLİK TALİMATLARI���������������������������������������������� 4
Önemli Güvenlik Talimatları���������������������������������������������������������� 4
Eski cihazınızın atılması��������������������������������������������������������������� 9
KURULUM���������������������������������������������������������������������� 10
Parçalar....................................................................................... 10
Aksesuarlar.................................................................................. 10
Özellikler...................................................................................... 11
Kurulum Yeri Gereklilikleri����������������������������������������������������������� 12
Paketi Açma Ve Nakliye Cıvatalarını Çıkarma
13
Kaymaz Tabanların Kullanılması (İsteğe Bağlı)
14
Ahşap Zeminler (Asma Zeminler)����������������������������������������������� 15
Cihazın Seviyelendirilmesi���������������������������������������������������������� 16
Su Besleme Hortumunun Bağlanması��������������������������������������� 16
Tahliye Hortumunun Kurulması�������������������������������������������������� 19
KULLANIM���������������������������������������������������������������������� 20
Çamaşır Makinesinin Kullanılması��������������������������������������������� 20
Çamaşırların Gruplandırılması��������������������������������������������������� 21
Temizlik Ürünleri Ekleme������������������������������������������������������������ 22
Kontrol Paneli.............................................................................. 24
Program Tablosu������������������������������������������������������������������������ 25
Seçenek Programı���������������������������������������������������������������������� 30
Kurutma ( )............................................................................... 32
SMART ÖZELLİKLERİ�������������������������������������������������� 35
Smart ThinQ Uygulamasını Kullanma���������������������������������������� 35
Smart Diagnosis™ Kullanma������������������������������������������������������ 38
BAKIM.............................................................................. 40
Çamaşır Makinenizin Temizlenmesi������������������������������������������� 40
Su Giriş Filtresinin Temizlenmesi������������������������������������������������ 40
Tahliye Pompası Filtresinin Temizlenmesi...................................42
Deterjan Bölmesinin Temizlenmesi��������������������������������������������� 43
Tambur Temizleme (Opsiyonel)�������������������������������������������������� 43
Kış Aylarında Donmaya Karşı Dikkat������������������������������������������ 44
SORUN GİDERME��������������������������������������������������������46
Sorunları Tanılama������������������������������������������������������������������� 46
Hata Mesajları........................................................................... 50
YETKILI SERVISLER���������������������������������������������������52
GARANT�����������������������������������������������������������������������61
ÇALIŞTIRMA BİLGİLERİ���������������������������������������������65
GÜVENLİK TALİMATLARI
TR
Aşağıdaki güvenlik kılavuzları ile görünmeyen tehlikeleri veya ürünün
güvenli olmayan veya yanlış kullanımından kaynaklanan hasarların önlemesi
amaçlanmıştır.
Aşağıda tanımlandığı gibi kılavuzlar "UYARI" ve "DİKKAT" olarak ayrılmıştır.
Bu sembol tehlikeye neden olabilecek sorunları ve kullanımları
belirtmek için gösterilir. Bu sembolün bulunduğu kısmı dikkatli bir
şekilde okuyun ve tehlikeden kaçınmak için talimatları uygulayın.
UYARI
Bu sembol talimatların uygulanmamasının ciddi yaralanma veya ölüme
neden olabileceğini gösterir.
DİKKAT
Bu sembol talimatların uygulanmamasının yaralanmaya veya ürüne hasar
gelmesine neden olabileceğini gösterir.
Önemli Güvenlik Talimatları
UYARI
Ürün kullanılırken patlama, yangın, ölüm, elektrik çarpması, yaralanma
veya yanma riskini azaltmak için aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel
önlemleri uygulayın:
Evde Bulunan Çocuklar
Bu cihaz sınırlı fiziksel, algısal veya zihinsel becerileri olan kişiler ve deneyim
veya bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından ancak gözetim halinde
veya güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili
talimatlar verildiğinde kullanılabilir. Çocukların cihazla oynamadığından emin
olmak için gözetim altında olmalıdır.
4
TR
Kurulum
••Hasar görmüşse, bozulmuşsa, kısmen parçaları ayrılmışsa veya hasarlı kablo
veya priz de dahil olmak üzere eksik ya da kırık parçaları varsa, cihazı asla
çalıştırmayın.
••Bu cihaz yalnızca cihazı güvenli şekilde tutan iki veya daha fazla kişi ile
taşınmalıdır.
••Cihazı nemli ve tozlu bir yerde kurmayın. Cihazı herhangi bir dış alanda veya
doğrudan güneş ışığı, rüzgar veya yağmur ve dondurucu düzeyin altındaki
sıcaklıklar gibi hava koşullarına maruz kalan herhangi bir alanda kurmayın
veya saklamayın.
••Ayrılmayı önlemek için tahliye hortumunu sıkın.
••Güç kablosu hasarlıysa veya soket çıkışının deliği gevşekse, güç kablosunu
kullanmayın ve yetkili bir servis merkezi ile iletişim kurun.
••Bu cihazı çoklu prizlere, uzatma kablolarına veya adaptörlere takmayın.
••Bu cihaz kilitlenebilir kapının, kayar kapının arkasına veya menteşeli kapı
cihazın karşısında kalacak şekilde kurulmamalıdır, aksi halde cihazın kapısının
tam açılması kısıtlanır.
••Bu cihaz topraklanmalıdır. Kullanım hatası veya bozulma durumunda,
topraklama elektrik akımı için en az dirençli yol sağlayarak elektrik çarpmasını
azaltacaktır.
••Cihaz topraklama teli ve topraklı güç prizi bulunan güç kablosu ile
donatılmıştır. Güç prizi yerel kanun ve düzenlemelere uygun olarak kurulmuş
ve topraklanmış uygun soket çıkışına takılmalıdır.
••Ekipman topraklama iletkeninin düzgün şekilde bağlanmaması elektrik
çarpmasına neden olabilir. Cihazın doğru şekilde topraklandığından emin
değilseniz yetkili bir elektrikçiyle veya servis personeliyle kontrol edin.
••Cihazla sağlanan güç prizini değiştirmeyin. Çıkışa uymazsa, yetkili bir
elektrikçi tarafından uygun çıkış kurulmasını sağlayın.
Kullanım
••Cihazın üzerindeki panelleri veya cihazın kendisini sökmeye çalışmayın.
Cihazı kullanmak için kontrol paneline ucu keskin nesnelerle müdahale
etmeyin.
••Cihazın herhangi bir parçasını onarmayın veya değiştirmeyin. Tüm onarımlar
ve servis uygulamaları, bu Kullanıcı Kılavuzu tarafından özel olarak
önerilmedikçe, yetkili bir servis personeli tarafından gerçekleştirilmelidir.
Yalnızca yetkili fabrika parçalarını kullanın.
5
TR
••Evcil hayvanlar gibi hayvanları cihazın içine koymayın.
••Cihazın altında ve etrafındaki alanı keten, kağıt, bez parçası, kimyasal gibi
yanabilir malzemelerden uzak tutun.
••Cihazın kapağını açık bırakmayın. Çocukların kapağa asılması veya içini
sallaması hasara veya yaralanmaya neden olabilir.
••Cihaz ile sağlanan yeni hortum veya hortum setini kullanın. Eski hortumların
tekrar kullanılması su sızıntısına ve sonradan mal hasarına neden olabilir.
••Yanıcı veya patlayıcı maddelerle (balmumu, balmumu çıkarıcı, yağ, boya,
benzin, yağ çözücü, kuru temizleme çözücüsü, gaz yağı, petrol, leke çıkarıcı,
terebentin, bitkisel yağ, yemeklik yağ, aseton, alkol, vb.) temizlenmiş,
yıkanmış, kirlenmiş veya bu maddelere daldırılmış yıkanmış veya kuru
maddeleri koymayın. Yanlış kullanım yangına veya patlamaya neden olabilir.
••Çalışırken asla içine doğru uzanmayın. Tambur tamamen durana kadar
bekleyin.
••Taşma durumunda güç prizinin bağlantısını kesin ve LG Electronics müşteri
bilgi merkezi ile iletişime geçin.
••Cihazın kapağı açıksa kapağı çok fazla aşağı çekmeyin.
••Yüksek sıcaklık programı sırasında kapıya dokunmayın.
••Cihazın yanında yanıcı gaz veya patlayıcı madde (benzen, yakıt, tiner, petrol
alkol gibi) kullanmayın.
••Tahliye hortumu veya giriş hortumu kışın donmuşsa, yalnızca çözüldükten
sonra kullanın.
••Tüm çamaşır deterjanlarını, yumuşatıcıları ve beyazlatıcıları çocuklardan uzak
tutun.
••Güç prizine veya cihaz kontrollerine elleriniz ıslakken dokunmayın.
••Güç kablosunu aşırı şekilde katlamayın veya üzerine ağır bir nesne koymayın.
••Halıları, paspasları, ayakkabıları veya evcil hayvan battaniyelerini veya giysi
ya da çarşaf dışındaki diğer çamaşırları bu makinede yıkamayın.
••Bu cihaz yalnızca ev içi kullanım amacıyla kullanılabilir ve mobil
uygulamalarda kullanılmamalıdır.
••Bir gaz sızıntısı varsa (izobutan, propan, doğal gaz, vs.), cihaza veya güç
prizine dokunmayın ve alanı derhal havalandırın.
6
TR
Kurutucunun Kullanımı için Teknik Güvenlik
••Cihazda yıkanmamış eşyaları kurutmayın.
••Yemeklik yap, bitkisel yap, aseton, alkol, petrol, parafin, nokta temizleyiciler,
turpentin, mum ve mum temizleyicilerle kirlenmiş eşyalar cihazda
kurutulmadan önce sıcak suda ekstra yoğunlukta deterjanla yıkanmalıdır.
••Tüm eşyalar hızlı bir şekilde çıkarılıp dağıtılarak ısının yayılması
sağlanmayacaksa kurutma çevrimi sona ermeden cihazı asla durdurmayın.
••Kauçuk (köpük kauçuk), duş başlıkları, su geçirmez tekstiller, kauçuk yüzeyli
malzemeler ve kıyafetler ya da köpük kauçuk dolgu malzemeli yastıklar
cihazda kurutulmamalıdır.
••Kumaş yumuşatıcılar ya da benzer ürünler kumaş yumuşatıcı talimatlarına
uygun şekilde kullanılmalıdır.
••Çakmaklar ve kibritler gibi tüm nesneleri eşyaların ceplerinden çıkarın.
••Temizlemek için endüstriyel kimyasallar kullanıldıysa cihaz kullanılmamalıdır.
Bakım
••Herhangi bir nemi veya tozu tamamen giderdikten sonra güç prizini soket
çıkışına sağlam şekilde takın.
••Cihazı temizlemeden önce güç bağlantısını kesin. Cihaz kumandasını KAPALI
veya bekleme konumuna getirmek, cihazın güç bağlantısını kesmez.
••Temizlemek için cihazın içine veya dışına su sıkmayın.
••Cihazı, güç kablosundan çekerek asla fişten çıkarmayın. Güç prizini daima
sıkıca kavrayın ve soket çıkışından düz olarak dışarı çekin.
İmha
••Tüm ambalaj malzemelerini (plastik poşetler ve strafor gibi) çocuklardan
uzakta çıkarın. Ambalaj malzemeleri boğulmaya neden olabilir.
••Çocukların veya küçük hayvanların içeride sıkışması tehlikesinden kaçınmak
için bu cihazı imha etmeden veya elden çıkarmadan önce kapağı çıkarın.
••Eski cihazı atmadan önce prizden çekin. Yanlış kullanımı önlemek için
arkasındaki kabloyu doğrudan kesin.
7
TR
Güvenlik bilgileri (Türkiye'de kullanım için)
••Kullanım Sırasında İnsan Ve Çevre Sağlığı Açısından Tehlikeli Veya Dikkat
Edilmesi Gereken Noktalar ile ilgili Uyarılar:
UYARI
Uyarı Bu uyarı simgesi tehlike anlamına gelir. Bedensel olarak
yaralanabileceğiniz bir durumdasınız. Herhangi bir cihaz üzerinde
çalışmadan önce elektrik devresinde bulunan tehlikelerin farkında
olun ve kazaları önlemek için yapılması gereken standart uygulamaları
gerçekleştirin.
Kurulum Uyarısı
••Uyarı Sistemi güç kaynağına bağlamadan önce kurulum talimatlarını okuyun.
Uzman Personel Uyarısı
••Yalnızca eğitimli ve uzman personel bu cihazı kurmalı ve yerini değiştirmelidir.
Ürün İmha Uyarısı
••Bu ürünün nihai imhası tüm ulusal yasalara ve düzenlemelere göre
gerçekleştirilmedir.
Şimşek Etkinliği Uyarısı
••Şimşek etkinliği sırasında sistem üzerinde çalışmayın ya da kabloları takıp
çıkarmayın.
Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:
••Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır.
••Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır.
••Cihaz kullanımı için kullanma talimatı okunmalı ve uygulanmalıdır.
••Cihaz kullanılırken herhangi bir sıvıyla temas ettirilmemelidir.
••Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.
8
TR
Faydalı Bilgiler (Türkiye'de kullanım için)
Kullanım süresi 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli
yedek parça temin süresi).
Taşıma ve Nakliye Sırasında Uyulması Gereken Kurallar:
••Araca indirme-bindirme ve taşıma sırasında maksimum dikkat gösterilmelidir.
••Araca yükleme sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan ve hasar
görmemiş olduğundan emin olunuz.
••Nakliye sırasında Uluslararası Nakliyeciler Birliği tarafından açıklanan
yönetmeliklere tamamen uyulmalıdır.
••Nakliye sırasında ortam sıcaklığı -10 ° / +80 ° arasında bulunmalıdır.
••Üstüste 10 koliden fazla istiflemeyiniz.
Eski cihazınızın atılması
••Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer
tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha
edilmelidir. Atık eletrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından
kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü
satıcınız adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve
elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.
••Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel
olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
••Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen
belediyeniz ya da ürünü aldığını mağaza ile iletişime geçiniz.
••AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
••Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki
tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet
verebilir. (www.lg.com/global/recycling)
9
KURULUM
TR
Parçalar
1
Nakliye cıvataları
2
Elektrik fişi
3
Çekmece
4
Kontrol paneli
5
Tambur
6
Kapak
7
Tahliye hortumu
8
Tahliye tıpası
9
Tahliye pompası filtresi
10
Kapatma kapağı
(Konumu ürüne bağlı
olarak değişebilir)
11
Ayarlanabilir ayaklar
Aksesuarlar
Soğuk su girişi
hortumu (1 Adet)
(Seçenek: Sıcak (1
Adet))
Anahtar
Tahliye hortumunu
sabitlemek için
hortum desteği
(İsteğe bağlı)
Bağlama şeridi
(İsteğe bağlı)
10
Nakliye cıvata
deliklerini kapatmak
için tıpa (İsteğe
bağlı)
Kaymaz taban (2
Adet) (İsteğe bağlı)
TR
Özellikler
Model
F4J8JH(P)(0~9)W/S
F4J9JH(P)(0~9)T/B
F4J7FH(P)(0~9)W/S
F4J8FH(P)(0~9)W/S
Yıkama Kapasitesi
10.5 kg (Yıkama) / 7 kg (Kuru) 9 kg (Yıkama) / 6 kg (Kuru)
Güç Kaynağı
220 - 240 V~, 50 Hz
Boyut
600 mm (G) x 610 mm (D) x 850 mm (Y)
Ürün Ağırlığı
71 kg
İzin Verilen Su basıncı
0,1 - 1,0 MPa (1,0 - 10,0 kgf / cm²)
••Ürün kalitesini arttırmak için görünüm ve özellikler bildirim yapılmaksızın
değiştirilebilir.
••Su beslemesine bağlantı için başka geri akış korumasına gerek yoktur.
11
TR
Kurulum Yeri Gereklilikleri
Konum
0.5 cm
10 cm
2 cm
2 cm
Düz zemin : Cihazın tamamının
altındaki izin verilebilen eğim 1°tir.
Güç çıkışı : Cihazın bir yanında en
fazla 1 metre mesafede bulunmalıdır.
••Birden fazla cihaz kullanarak prize
aşırı yüklenmeyin.
Ek Açıklık : Duvar için 10 cm: arka/2
cm: sağ ve sol taraf
••Çamaşır malzemelerini hiç bir zaman
cihazın üzerine koymayın veya
saklamayın. Bu ürünler cilasına ya da
kontrol düğmelerine zarar verebilir.
UYARI
••Priz yerel kanun ve düzenlemelere
uygun olarak doğru şekilde kurulmuş
ve topraklanmış uygun çıkışa
takılmalıdır.
Yerleştirme
••Cihazı düz, sert bir zemine kurun.
••Cihazın etrafındaki hava dolaşımının
halı, kilim gibi nesnelerle
engellenmediğinden emin olun.
••Cihazın zemini düzgün değilse, asla
tahta parçası, mukavva veya benzer
malzemelerle düzeltmeye çalışmayın.
12
••Cihazı gaz ocağı veya kömürlü soba
yanına kurmak zorundaysanız, iki
cihaz arasını ocak veya fırın tarafını
alüminyum folyo ile (85x60 cm) yalıtın.
••Donma derecelerinin meydana
gelebileceği odalara cihazı kurmayın.
Donmuş hortumlar basınç altında
yanabilir. Donma noktasının altındaki
sıcaklıklarda elektronik kontrol
ünitesinin güvenilirliği bozulabilir.
••Cihaz kurulurken bozulma durumunda
teknisyenin kolayca erişebileceği yere
kurulduğundan emin olun.
••Cihaz kurulduğunda, cihazın sabit
durması cihazın üstü ve tezgah altı
arasında yaklaşık 5 mm açıklık olması
için sağlanan nakliye cıvatalarını
kullanarak dört ayağı ayarlayın.
••Cihaz kış aylarında teslim edildiyse
ve sıcaklıklar donma derecesinin
altındaysa, cihazı çalıştırmadan önce
bir kaç saat oda sıcaklığında bekletin.
UYARI
••Ekipman deniz kıyısı kullanımı
veya karavan, hava taşıtı gibi mobil
kurulumlar için tasarlanmamıştır.
TR
Elektrik Kablosu
••Uzatma kablosu veya çift adaptör
kablosu kullanmayın.
••Kullandıktan sonra cihazın prizini
çekin ve su takviyesini kapatın.
••Cihazı mevcut kablolama
düzenlemelerine uygun olarak topraklı
prize bağlayın.
••Cihaz prize kolaylıkla erişilebilecek
şekilde yerleştirilmelidir.
••Cihaz tamiri yalnızca yetkili
bir personel tarafından
gerçekleştirilmelidir. Deneyimi
olmayan kişiler tarafından yapılan
tamiratlar yaralanmaya veya ciddi
arızalara neden olabilir. Yerel servis
merkezinizle iletişim kurun.
Paketi Açma Ve Nakliye
Cıvatalarını Çıkarma
1
Cihazdan köpüklü tabanı kaldırın.
••Kartonu ve nakliye materyalini
kaldırdıktan sonra, cihazı kaldırarak
köpük tabanı çıkarın. Kazan
desteğinin de tabanla birlikte
geldiğinden ve cihazın altına takılı
olmadığından emin olun.
••Karton tabanı çıkarmak için cihazı
yatırmanız gerekirse, cihazın
kenarlarını daima koruyun ve
kenara dikkatli şekilde yatırın.
Cihazı arkaya veya öne doğru
yatırmayın.
Kazan Desteği Karton tabanı
(İsteğe Bağlı)
2
Cıvata parçalarını kaldırın.
••Alt iki nakliye cıvatasından
başlayarak, tüm nakliye cıvatalarını
saatin tersi yönüne çevirin
tamamen gevşetmek için anahtarı
(dahil) kullanın. Cıvata parçalarını
yukarı çekerken yavaşça yukarı
kaldırarak çıkarın.
Sabitleyici
Nakliye
cıvatası
13
TR
3
Delik tıpalarını yükleyin.
••Aksesuar paketinde veya cihazın
arkasında bulunan delik kapaklarını
bulun.
Kapsül
Kaymaz Tabanların
Kullanılması (İsteğe Bağlı)
Cihazı kaygan bir zemine kurarsanız,
aşırı titreşim nedeniyle hareket edebilir.
Yanlış seviyelendirme ses ve titreşim
nedeniyle arızaya neden olabilir. Bu
durumda, kaymaz tabanları düzleme
ayağının altına yerleştirin ve seviyeyi
ayarlayın.
1
Kaymaz tabanların yapışması için
zemini temizleyin.
••Yabancı nesneleri ve nemi
kaldırmak ve temizlemek için kuru
bir bez kullanın. Nem kalırsa,
kaymaz tabanlar kayabilir.
2
Cihazı kurulum alanına yerleştirdikten
sonra seviyeyi ayarlayın.
3
Kaymaz tabanları yapışkan tarafını
zemine yerleştirin.
NOT
••Gelecekte kullanım için cıvata
takımlarını saklayın. Dahili bileşenlere
zarar gelmesini önlemek için, nakliye
cıvatalarını yeniden yüklemeden
çamaşır makinesini taşımayın.
••Nakliye cıvatalarının ve tutucuların
çıkarılmaması çamaşır makinesinde
kalıcı hasara neden olan şiddetli
titreşim ve gürültüye neden
olabilir. Kablo, nakliye cıvatalarıyla
çalıştırmayı önlemek için nakliye
cıvatalarıyla çamaşır makinesinin
arkasına sabitlenmiştir.
14
Üst taraf
Yapışkan taraf
TR
4
Cihazın düz seviyede olduğundan
emin olun.
••Cihazın sallanmadığından emin
olmak için cihazın köşelerinden
tutun ve hafifçe sallayın. Cihaz
sallanıyorsa, cihazı tekrar
seviyelendirin.
NOT
••Bu kaymaz tabanları LG Servis
Merkezinden temin edebilirsiniz.
Ahşap Zeminler (Asma
Zeminler)
••Ahşap zeminler özellikle titreşime
duyarlıdır.
••Titreşimi önlemek için, cihazın her
ayağın altına en az iki zemin kirişine
sabitlenmiş en az 15 mm kalınlığında
lastik başlıklar yerleştirilmesini
öneririz.
Lastik Başlık
••Mümkünse, cihazı zeminin daha
sağlam olduğu oda köşelerinden
birisine kurunuz
••Titreşimi azaltmak için lastik başlıkları
takın.
NOT
••Makinenin uygun yerleştirilmesi ve
seviyelendirilmesi, uzun, düzgün ve
güvenilir şekilde çalışmasını sağlar.
••Çamaşır makinesi mutlaka %100
yatay olmalı ve sağlam bir şekilde
durmalıdır.
••Yük altında iken köşelerde kesinlikle
‘Yaylanmamalıdır’.
••Kurulum yüzeyi mutlaka temiz, cilasız,
ve diğer yağlı kaplamalardan arınmış
olmalıdır.
••Makinenin ayaklarının ıslanmamasına
dikkat edin. Ayakların ıslanması
titreşime veya sese neden olabilir.
••Bu lastik başlıkları
(p/no.4620ER4002B) LG yedek parça
bölümünden temin edebilirsiniz.
15
TR
Cihazın Seviyelendirilmesi
Zemin sabit değilse, ayarlanabilir
ayakları gerektiği gibi döndürün
(Ayakların altına tahta parçası gibi
parçalar yerleştirmeyin). Dört ayağın
da dengeli şekilde zemine oturmuş
olduğundan emin olun ve ardından
cihazın tam olarak seviyelendirilmiş
olup olmadığını kontrol edin (Su terazisi
kullanın).
••Cihaz tam olarak seviyelendirildiğinde,
cihazın tabanına doğru kilitleme
somunlarını sıkılaştırın. Tüm somunlar
sıkılaştırılmış olmalıdır.
Yükseltme
Kilitleme
somunu
Alçaltma
Tüm 4 kilitleme
somununu sağlam
şekilde sıkın
Çapraz Kontrol
••Üst plakanın kenarlarından çapraz
şekilde aşağıya doğru bastırıldığı
zaman, cihaz hiç bir şekilde yukarı
ve aşağı hareket etmemelidir (her iki
yönü de kontrol edin). Makinenin üst
plakasına çapraz şekilde bastırıldığı
zaman cihaz hareket ediyorsa,
ayakları yeniden ayarlayın.
NOT
••Ahşap veya asma zemin tipi aşırı
titreşim ve dengesizliğe neden olabilir.
••Çamaşır makinesi yükseltilmiş bir
zemine kurulmuşsa, düşme tehlikesini
önlemek için mutlaka güvenli şekilde
sabitlenmelidir.
16
Su Besleme Hortumunun
Bağlanması
••Su besleme basıncı 0,1 MPa ve 1.0
MPa (1,0‒10,0 kgf/cm2) olmalıdır.
••Besleme hortumunu vanaya
bağladığınızda, sıyırmayın veya diş
atlatmayın.
••Su basıncı 1,0 MPa değerinden
fazlaysa, basınç düşürme cihazı
takılmalıdır.
••Düzenli olarak hortumun durumunu
kontrol edin ve gerektiğinde hortumu
değiştirin.
Su Besleme Hortumundaki
Kauçuk Contanın Kontrol
Edilmesi
Su girişi hortumları ile iki kauçuk conta
sağlanır. Su sızıntılarını önlemek için
kullanılır. Musluk bağlantısının yeterli
derecede sıkı olduğundan emin olun.
Hortum rakoru
Lastik conta
Hortum rakoru
Lastik conta
TR
Hortumun Su Musluğuna
Bağlanması
3
Adaptörü, lastik conta su geçirme
bir bağlantı oluşturacak şekilde
musluğun sonuna kadar itin. Dört
sabitleme vidasını sıkın.
4
Su besleme hortumunu, hortumun
içindeki lastik conta tamamen
musluğa yapışacak şekilde dik olarak
yukarıya doğru itin ve sonra sağa
doğru vidalayarak sıkın.
Vida Tipi Hortumun Dişli Musluğa
Bağlanması
Hortum rakorunu su besleme
musluğuna vidalayın.
Vida Tipi Hortumun Dişsiz
Musluğa Bağlanması
1
Üst
rakor
Besleme
hortumu
Kauçuk
conta
Sabitleme
vidası
2
Plaka
Dört sabitleme vidasını gevşetin.
Tek Temas Tipli Hortumun Dişsiz
Musluğa Bağlanması
1
Adaptör halka plakasını sökün ve dört
adet sabitleme vidasını gevşetin.
Musluk adaptöre oturmayacak kadar
büyükse, kılavuz plakayı çıkarın.
Kılavuz plaka
Halka
plaka
2
Musluk adaptöre oturmayacak kadar
büyükse, kılavuz plakayı çıkarın.
Kılavuz plaka
17
TR
3
Adaptörü, lastik conta su geçirme
bir bağlantı oluşturacak şekilde
musluğun sonuna kadar itin. Dört
sabitleme vidasını ve adaptör halka
plakasını sıkın.
Hortumun Cihaza Bağlanması
Sıcak su hattını, makinenin arkasında
bulunan sıcak su girişine bağlayın.
Soğuk su hattını, makinenin arkasında
bulunan soğuk su girişine bağlayın.
Soğuk
su
girişi
4
Rakor kilitleme plakasını aşağıya
doğru çekin, besleme hortumunu
adaptöre doğru itin ve rakor kilitleme
plakasını serbest bırakın. Adaptörün
yerine kilitlendiğinden emin olun.
Kilitleme
plakası
NOT
••Bağlantıyı tamamladıktan sonra,
hortumdan su sızıntıları varsa, aynı
adımları tekrarlayın. Su beslemesi için
en geleneksel musluk tipini kullanın.
Musluğun kare veya çok büyük
olması durumunda, musluğu adaptöre
yerleştirmeden önce kılavuz plakasını
çıkarın.
Yatay Musluğun Kullanılması
Yatay musluk
NOT
••Besleme hortumunu musluk suyuna
bağlamadan önce, su hattındaki
yabancı maddelerin (toz, kum, talaş
ve vs.) atılması için musluk suyunu
açın. Suyu bir kovaya boşaltın ve su
sıcaklığını kontrol edin.
Uzatmalı musluk
Kare musluk
18
Sıcak su
girişi (isteğe
bağlı)
TR
Tahliye Hortumunun
Kurulması
••Tahliye hortumu yerden en fazla 100
cm yukarıya kurulmalıdır. Cihazın
içindeki su boşalmaz veya yavaş
boşalabilir.
••Tahliye hortumunu doğru şekilde
bağlamak zeminin su kaçağı
nedeniyle hasarlanmasına karşı korur.
••Tahliye hortumu çok uzunsa cihazın
içine doğru zorlamayın. Bu normal
olmayan sese neden olur.
~ 100 cm
~ 145 cm
~ 105 cm
max. 100 cm
••Tahliye hortumunu bir lavaboya
yerleştirdiğinizde, ip ile sabitleyin.
••Tahliye hortumunu doğru şekilde
bağlamak zeminin su kaçağı
nedeniyle hasarlanmasına karşı korur.
Çamaşır küveti
Hortum tutucu
max. 100 cm
Bağlantı bandı
max. 100 cm
19
KULLANIM
Çamaşır Makinesinin
Kullanılması
TR
4
Tercih edilen yıkama programını
seçin.
••Program düğmesine üst üste basın
veya istenilen program seçilene
kadar program seçme düğmesini
çevirin.
5
Programı başlatın.
••Programı başlatmak için Başlat/
Durdur düğmesine basın. Çamaşır
makinesi çamaşırların ağırlığını
hesaplamak için su olmadan
hafifçe sallanacaktır. Başlat/
Durdur düğmesine 5 dakika içinde
basılmazsa, çamaşır makinesi
kapanır ve ayarlar kaybolur.
6
Programın bitişi.
••Program bittiğinde, bir ses duyulur.
Kırışıklığı azaltmak için kıyafetleri
çamaşır makinenizden hemen
çıkarın. Çamaşırları alırken lastiğin
içine kaçmış olabilecek küçük
nesneler için kapak lastiğini kontrol
edin.
İlk kullanımdan önce bir yıkama
programı seçin ve makineyi içinde
çamaşır olmadan çalıştırın. Çamaşırsız
yıkama, üretim sırasında kalmış
olabilecek artık ve suyun tamburdan
temizlenmesini sağlar.
1
2
3
20
Çamaşırları gruplandırın ve yerleştirin.
••Çamaşırları kumaş türüne, kir
seviyesine, renk ve yükleme
boyutuna göre gerektiği gibi
gruplandırın. Kapağı açın ve
çamaşırları çamaşır makinesinin
içine yerleştirin.
Temizleyici ürünleri ve/veya deterjan
ve yumuşatıcıyı ekleyin.
••Deterjan bölmesine uygun miktarda
deterjan ekleyin. İsteğe bağlı olarak
bölmenin uygun yerlerine beyazlatıcı
veya yumuşatıcı ekleyin.
Çamaşır makinesini açın.
••Çamaşır makinesini açmak için Güç
düğmesine basın.
TR
Çamaşırların
Gruplandırılması
1
Kıyafetlerinizde bakım etiketine bakın.
••Bu size kumaşlarınızın dokuma
içeriğini ve nasıl yıkanması
gerektiğini anlatır.
••Bakım etiketlerindeki semboller.
Yıkama sıcaklığı
Normal makine yıkaması
Sürekli baskılı yıkama
Hassas
Elde yıkama
3
Yükleme sırasında dikkat edin
••Büyük ve küçük parçaları bir
yüklemede birleştirin. Önce büyük
parçaları yerleştirin.
••Büyük parçalar toplam çamaşırın
yarısından fazla olmamalıdır. Tekli
parçaları yıkamayın. Bu durum
dengenin bozulmasına neden
olabilir. Bir veya iki benzer parça
ilave edin.
••Tüm ceplerin boş olup olmadığını
kontrol edin. Çivi, saç tokası, kibrit,
kalem, bozuk para ve anahtar gibi
eşyalar hem makinenize hem de
giysilerinize zarar verebilir.
Yıkamayın
2
Çamaşırların gruplandırılması.
••En iyi sonucu almak için,
çamaşırlarınızı aynı yıkama
programında yıkanabilecek şekilde
gruplandırın.
••Farklı kumaşların farklı sıcaklıklarda
ve dönme hızlarından yıkanmaları
gerekebilir.
••Koyu renkleri daima soluk
renklerden ve beyaz renklerden
ayırın. Bunları beyaz ve soluk
kıyafetlerin renk atmasına neden
olabilen boya ve iplik tiftiğinin
geçmesini önlemek için ayrı yıkayın.
Mümkünse, çok kirlileri az kirlilerle
birlikte yıkamayın.
−−Kirli (Yoğun, Normal, Hafif):
Kir seviyesine göre kıyafetleri
ayırın.
−−Renkli (Beyaz, Açık Renkli, Koyu
renkli):
Beyaz kumaşları renkli
kumaşlardan ayırın.
−−Tiftik (Tiftik üretenler, Toplayıcılar):
Tiftik üretenlerle, tiftik toplayanları
ayrı şekilde yıkayın.
••Giysilere takılmamaları için
fermuarları, kancaları ve klipsleri
kapatın.
••Kirin çıkmasına yardımcı olmak için
yıkama öncesi suda çözülmüş bir
miktar deterjanı fırçalayarak kiri ve
lekeleri önceden temizleyin.
••Esnek contanın (gri) kıvrımlarını
kontrol edin ve küçük eşyaları
kaldırın
21
TR
DİKKAT
••Tamburun içini kontrol edin ve önceki
yıkamadan kalan herhangi şeyi
çıkarın.
••Kıyafet ve conta hasarını önlemek için
esnek contadan kıyafet veya nesneleri
kaldırın.
Temizlik Ürünleri Ekleme
Deterjan Dozajı
••Deterjan, deterjan üreticisinin
talimatlarına uygun olarak kullanılmalı
ve kumaşın tipi, rengi, kirliliğine ve
yıkama sıcaklığına göre seçilmelidir.
••Çok fazla deterjan kullanılırsa, fazla
köpüklenme olabilir ve bu durum zayıf
yıkama sonuçlarına veya motora aşırı
yüklenmesine neden olabilir.
••Sıvı deterjan kullanmak isterseniz,
deterjan üreticisi tarafından önerilen
kullanma talimatlarına uyun.
••Yıkama programını hemen
başlatacaksanız, sıvı deterjanı ana
deterjan gözüne koyabilirsiniz.
••Zaman erteleme kullanıyorsanız veya
Ön Yıkama programını seçtiyseniz,
sıvı sertleşebileceğinden sıvı deterjan
kullanmayın.
22
••Çok fazla köpüklenme olursa, deterjan
miktarını azaltın.
••Deterjan kullanımının su sıcaklığı, su
sertliği, çamaşırın boyutu ve kirliliğine
göre ayarlanması gerekebilir. En iyi
sonuçlar için aşırı köpüklenmeden
kaçının.
••Deterjan ve çamaşır yıkama sıcaklığı
seçimini yapmadan önce giysi
üzerindeki etikete bakın.
••Çamaşır makinesini kullanırken her bir
kıyafet türü için belirlenmiş deterjan
türünü kullanın:
−−Her tülü kumaş türü için genel toz
deterjanları kullanın
−−Hassas kumaşlar için toz
deterjanları kullanın.
−−Her türlü kumaş türü için sıvı
deterjan kullanın veya sadece yünlü
kumaşlar için belirlenmiş deterjan
kullanın.
••Daha iyi yıkama ve beyazlatma
performansı için genel toz beyazlatıcı
kullanın.
••Deterjan program başlangıcında
deterjan çekmecesinden püskürtülür.
NOT
••Deterjanın sertleşmesine izin
vermeyin. Sertleşen deterjan,
tıkanmaya, kötü durulama
performansına veya kokuya neden
olabilir.
••Tam yük: Üreticinin önerisine göre.
••Kısmi yük: Normal miktarın 3/4'ü
••Minimum yük: Tam yükün 1/2'si
TR
Deterjan ve Yumuşatıcının
Eklenmesi
Deterjan Ekleme
••Sadece ana yıkama →
••Ön yıkama+Ana yıkama →
NOT
••Gereğinden fazla deterjan, beyazlatıcı
veya yumuşatıcı taşmaya sebep
olabilir.
••Uygun miktarda deterjan
kullandığınızdan emin olun.
Su Yumuşatıcısı Ekleme
••Kireç giderici (örn. Calgon) gibi bir
su yumuşatıcısı, su sertliğinin çok
olduğu alanlarda deterjan miktarını
azaltmak için kullanılabilir. Paket
üzerinde belirtildiği gibi ilave edin.
Önce deterjanı arkasından su
yumuşatıcısını ilave edin.
••Deterjan miktarını yumuşak su için
olduğu gibi kullanın.
Kumaş Yumuşatıcısı Ekleme
••Maksimum dolum seviyesini aşmayın.
Aşırı doldurma,kıyafetlerde leke
oluşturacak şekilde yumuaştıcının
erken verilmesine neden olabilir.
Çekmeceyi yavaşça kapatın.
••Kumaş yumuşatıcısını deterjan
çekmecesinde 2 günden fazla
bırakmayın (Yumuşatıcı sertleşebilir).
••Yumuşatıcı otomatik olarak son
durulama programında ilave edilir.
••Su besleme işlemi sırasında
çekmeceyi açmayın.
••Solventler (benzen, vb)
kullanılmamalıdır.
Tablet Kullanımı
1
Kapağı açın ve tabletleri tambura
koyun.
2
Çamaşırı tambura yükleyin ve kapağı
kapatın.
NOT
••Kumaş yumuşatıcısını doğrudan
kıyafetlere dökmeyin.
23
TR
Kontrol Paneli
1
Güç Düğmesi
••Çamaşır makinesini açmak için
Güç düğmesine basın.
2
Bouton Başlat/Durdur
••Başlat/Durdur düğmesi yıkama
programını başlatmak veya
durdurmak için kullanılır.
4
••Seçilen programı göstermek üzere
lamba yanacaktır.
5
••Yıkama programının geçici olarak
durdurulması gerekiyorsa Başlat/
Durdur düğmesine basın.
3
Gösterge
••Ekran ayarları, tahmini kalan süreyi,
seçenekleri ve durum mesajlarını
gösterir. Ürün açıldığında
varsayılan ayarlar ekranda
yanacaktır.
••Ekran tahmini kalan süreyi gösterir.
Otomatik olarak yük boyutu
hesaplanırken, yanıp sönen
simgesi veya ‘Algılanıyor’ mesajı
görünür.
••RPM (Dakikada Devir Sayısı)
modele bağlı olarak değişebilir.
24
Program Düğmesi
••Programlar çamaşır türüne bağlı
olarak kullanılabilir.
Seçenekler
••Bu ek program seçmenizi sağlar ve
seçildiğinde yanar.
••Bu düğmeleri seçilen programlar
için istenen program seçeneklerini
ayarlamak için kullanın.
••Uzaktan Başlatma fonksiyonunu
kullanabilmek için AKILLI
FONKSİYONLARA göz atın.
6
Yıkama+Kurutma( )
••( ) Modellere göre değişen
kurutma kapasitesini belirtir.
TR
Program Tablosu
Yıkama Programı
Program
Tanım
Kumaş Türü
Uygun
sıcaklık
Maks. Yük
Çeşitli tambur
40 °C
hareketlerini
(Soğuk ila
Pamuklu
birleştirerek daha iyi Renk atmayan
95 °C)
performans sağlar. giysiler (tişörtler,
gece elbisesi, pijama,
Daha az enerji
Derecelendirme
vs.) ve normal kirli
tüketimi ile daha
60 °C
beyaz pamuklu (iç
büyük çamaşırlar
(Soğuk
ila
Pamuklu+
çamaşırları).
için iyileştirilmiş
60 °C)
yıkama performansı
sağlar.
Yıkamadan sonra
ütüleme ihtiyacı
Ütü
olmayan gündelik
İstemeyen
tişörtler için
uygundur.
Polyamit, akrilik,
polyester.
40 °C
(Soğuk ila
60 °C)
Çeşitli kumaşların
aynı anda
yıkanmasını sağlar.
Özel giysiler hariç
çeşitli kumaşlı giysiler
40 °C
(ipek/hassas, spor
(Soğuk ila
kıyafetleri, koyu
40 °C)
renkliler, yün, yorgan/
perdeler).
Mayt, polen, kedi
tüyü gibi alerjenlerin
Anti Alerjik
uzaklaştırılmasını
sağlar.
Pamuklu, iç çamaşırı,
60 °C
yastık kılıfları, yatak
(60 °C - 95
örtüleri, bebek
°C)
giysileri
Karışık
4,0 kg
Yorgan
Yatak kılıfları,
yastıklar, kanepe
örtüleri gibi büyük
eşyalar içindir.
Özel kumaşlı (narin
kumaşlar, yünlü, ipek,
vb.) olanlar hariç
Soğuk
dolgulu pamuklu
(Soğuk ila 1 tek boyut
yatak takımları: hafif
40 °C)
dolgulu yorganlar,
yastıklar, battaniyeler,
kanepe örtüleri
Spor
Giysileri
Yürüyüş ve koşu
gibi spor kıyafetleri
için uygundur.
Coolmax, gore-tex,
fleece ve sympatex
40 °C
(Soğuk ila
40 °C)
3,0 kg
25
TR
Tanım
Buhar Tazeliği
20 dakika içinde
buharla kırışıkların
yok olmasına
yardımcı olur
(Kıyafetler ıslak
olabilir. Ardından
kuruması için
10‒30 dakika
arası asabilirsiniz).
Pamuklu
karışık,
polyester karışık Seçim yok
elbise, gömlek,
bluz
Hafif derecede
kirlenmiş 1-3
gömlek için 80
dakikada yıkama
ve kurutma sağlar.
Pamuklu
20 °C
karışık,
polyester karışık (20 °C - 40
°C)
gömlekler,
bluzlar.
Direkt Giyme
Hassas
Narin, kolay
Bu program, iç
zarar gören
çamaşırı, bluz,
çamaşırlar.
vs. gibi narin
çamaşırlar içindir.
Hızlı 30
Az yükler ve çok
Hafif kirli renkli
kirli olmayan
kıyafetler için hızlı çamaşır.
yıkama sağlar.
Narin Bakım
Gentle Care
(Narin Bakım)
Bu döngü
aynı çevrimde
Yıkama+Kurutma kesintisiz yıkama
ve kurutma
prosesini sağlar.
Program İndir
26
Kumaş Türü
Uygun
sıcaklık
Program
Maks. Yük
3 parça
20 °C
(Soğuk ila
40 °C)
3,0 kg
Yün, elde
yıkanabilir
kıyafetler,
hassas, kolay
zedelenen
çamaşır
20 °C
(Soğuk ila
30 °C)
1,5 kg
Kurutulabilecek
ufak miktarda
çamaşır.
40 °C
(Soğuk ila
95 °C)
Derecelendirme
(Kurutma)
İndirilebilir programlar içindir. Herhangi bir program
indirmediyseniz, varsayılan program Durulama+Sıkma'dır.
TR
Kurutma Programı
Program
Tanım
Pamuklular
için. Kurutma
programında
kurutma süresini ve
enerji kullanımını
azaltmak için bu
programı seçin.
)
Normal (
Normal Eco (
Low Temp. (
Iron (
)
)
)
Süre 30 dakika
Süre 60 dakika
Süre 120 dakika
Kumaş Türü
Maks. Yük
Pamuklu havlular,
tişörtler ve keten
kumaşlar gibi
Pamuklu ve keten
kumaşlar.
Derecelendirme
Kumaşa daha az
hasar vermek için,
düşük sıcaklıkta
kurutur.
Ütü istemeyen
tekstil ürünleri
Ütü İstemeyen
sentetik kumaşlar,
yıkanabilir kıyafetler
için karışık
program.
Derecelendirme
Kolay ütüleme için,
kurutma işlemi
çamaşırlar nemli
kalacak şekilde
tamamlanır.
Pamuklu ya da
keten kumaşlar,
program sonunda
ütülemeye hazır
şekilde.
Derecelendirme
Enerji kurutma
programı için.
Kurutma süresini
maksimum
yüke göre
değiştirebilirsiniz.
0,5 kg
Pamuklu, havlu
1,5 kg
3,0 kg
••Program ayarı: “Yıkama: Pamuklu +, 60 °C, 1400 RPM” ve “Kurutma: Normal Eco
Dry ( )” EN50229 uyarınca test için.
••İlk kurutma programı yükü:
5.0 kg [F4J8JH(P)(0~9)W/S]/[F4J9JH(P)(0~9)T/B]
4.5 kg [F4J7FH(P)(0~9)W/S]/[F4J8FH(P)(0~9)W/S]
••İkinci kurutma programı yükü:
5.5 kg [F4J8JH(P)(0~9)W/S]/[F4J9JH(P)(0~9)T/B]
4.5 kg [F4J7FH(P)(0~9)W/S]/[F4J8FH(P)(0~9)W/S]
NOT
••Kurutma sonuçlarından emin olmak için yıkama programının maksimum yıkanabilir
sıkma hızını seçin.
••Yıkanacak ve kurutulacak çamaşır miktarı kurutma programı için izin verilen
maksimum miktarı aşmıyorsa kesintisiz tek bir programda yıkama ve kurutma
gerçekleştirmek tavsiye edilir.
27
TR
İlave Seçenekler
Pamuklu
Ön
Yıkama
●
Pamuklu+
●
●
●
●
●
●
Karışık
●
●
●
●
●
●
Ütü İstemeyen
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Spor Giysileri
●
●
Narin Bakım
●
●
Hassas
●
●
Direkt Giyme
●
Program
Eco
Buhar Hybrid
●
●
Yorgan
●
Anti Alerjik
●*
Buhar Tazeliği
●*
Yıkama+Kurutma
●
Hızlı 30
●
●
●
Zaman
Erteleme Durulama+ Kurutma
●
●
●
●*
●
●
●
●*
●
●
●
●
••*: Bu seçenek programda otomatik olarak yer alır ve silinemez.
28
●
TR
Çalıştırma Bilgileri
Program
Pamuklu
Maks DEV/DAK
1400
Pamuklu+
1400
Karışık
1400
Ütü İstemeyen
1000
Yorgan
1000
Anti Alerjik
1400
Buhar Tazeliği
-
Spor Giysileri
800
Narin Bakım
800
Hassas
800
Direkt Giyme
1000
Yıkama+Kurutma
1400
Hızlı 30
1400
29
TR
Seçenek Programı
Zaman Erteleme
Makinenin otomatik olarak başlatılması
ve belirlenen zaman aralığında bitmesi
için zaman gecikme ayarlayabilirsiniz.
1
Güç düğmesine basın.
2
Bir yıkama programı seçin.
3
Gerekli zamanı ayarlamak için
Zaman Erteleme düğmesine basın.
4
Başlat/Durdur düğmesine basın.
NOT
••Gecikme süresi programın başlaması
ile ilgili değil bitişi ile ilgilidir. Gerçek
çalışma süresi su sıcaklığına, yıkama
yüküne ve diğer etkenlere göre
değişebilir.
••Gecikmeli Son özelliğini iptal etmek
için güç düğmesi basılı tutulmalıdır.
••Bu seçenekte sıvı deterjan
kullanmayın.
Ön Yıkama ( )
Çamaşırlar çok kirliyse Ön Yıkama
programı önerilir.
1
Güç düğmesine basın.
2
Bir yıkama programı seçin.
3
Ön Yıkama düğmesini üç saniye
basılı tutun.
4
Başlat/Durdur düğmesine basın.
30
Buhar (Opsiyonel) (
)
Buharlı Yıkama özelliği, düşük enerji
tüketimiyle yıkama performansını
geliştirir. Buharla Yumuşatıcı, bir
kurutma programından sonra
kırışıklıkları azaltmak ve çamaşırları
kabartmak için buhar püskürtür.
Çamaşırlar normal ve aşırı kirli ise,
Yoğun seçeneği etkilidir.
1
Güç düğmesine basın.
2
Buhar Yıkama seçeneği için buhar
programlarını seçin.
3
Buhar tuşuna basın. Düğmesini
tıklayın.
4
Başlat/Durdur düğmesine basın.
Wi-Fi ( )
Wi-Fi bağlantısı kurulduğunda,
kumanda panosundaki Wi-Fi simgesi
yanar.
Sıcaklık
Sıcaklık Düğmesi seçilen döngü
için yıkama ve durulama sıcaklığı
kombinasyonunu seçer. İstenilen ayar
açık olana kadar bu düğmeye basın.
Tüm durulamalar soğuk musluk suyu
kullanır.
••Yıkadığınız çamaşırlar için uygun
su sıcaklığını seçin. En iyi sonuçlar
için kıyafet kumaş bakım etiketlerine
bakın.
TR
Sıkma
••Sıkma hızı seviyesi Sıkma düğmesine
art arda basılarak seçilebilir.
••Sadece Sıkma
1
Güç düğmesine basın.
2
Dönme hızını seçmek için Sıkma
düğmesine basın.
3
Başlat/Durdur düğmesine basın.
NOT
••Hayır seçeneğini seçtiğinizde hızlı
boşaltmak için kısa süre daha döner.
Durulama
Durulama+ ( )
Durulamayı bir kez ekleyin.
EcoHybrid ( )
Yoğunlaştırma için su tüketimi olmadan
kuru hava yoğunlaştırma için kullanın.
1
Güç düğmesine basın.
2
Bir kurutma programı seçin.
3
EcoHybrid tuşlarına basın.
Düğmesini 3 saniye süreyle basılı
tutun.
4
Başlat/Durdur düğmesine basın.
Öğe Ekle (
)
Yıkama programı başlatıldıktan sonra
çamaşır eklenebilir veya çıkartılabilir.
1
LED yandığında Öğe Ekle
düğmesine basın.
2
Çamaşır ekleyin veya çıkartın.
3
Kapağı kapatın ve Başlat/Durdur
düğmesine basın.
NOT
••Güvenlik için su seviyesi veya
sıcaklığı yüksekse kapak kilitli kalır.
Bu süre içinde çamaşır eklemesi
yapılamaz.
••Tamburdaki suyun sıcaklığı yüksekse
soğuyana kadar bekleyin.
DİKKAT
••Çamaşır eklerken çamaşırları
tamamen tamburun içine itmeyi
unutmayın. Kapak mandalı deliğine
çamaşır takılırsa kauçuk paket zarar
görerek su kaçağına ve cihazın arızalı
çalışmasına neden olabilir.
••Kapağı açmaya zorlamak parçaların
hasar görmesine, bozulmasına veya
güvenlik sorunlarına neden olabilir.
••Tamburda fazla miktarda köpük veya
su varken kapağı açarsanız köpük
veya su akarak yanmanıza veya
zeminin ıslanmasına neden olabilir.
NOT
••Normal ile kullanılabilir Veya Iron
Programı.
31
TR
Kurutma ( )
Yüklerin büyük bir kısmını kurutmak
için Otomatik programlarınızı kullanın.
Elektronik sensörler, daha hızlı tepki
süresi ve daha sıkı sıcaklık kontrolü için
kurutma sıcaklıklarını artırmak ya da
azaltmak üzere egzoz sıcaklığını ölçer.
••Kurutma döngüleri sırasında soğuk su
musluğu açık bırakılmalıdır.
••Bu çamaşır makinesinin yıkamadan
kurutmaya otomatik işlemi kolayca
seçilebilir.
••En eşit kurutma için makineye konulan
çamaşırların tümünün benzer materyal
ve kalınlıkta olduğundan emin olun.
••Makine tamburuna çok fazla çamaşır
koyarak çamaşır makinesinin aşırı
yüklenmesini önleyin. Çamaşırların
serbestçe hareket edebilmesi gerekir.
••Çamaşır makinesi programını
tamamlamadan kapağı açarak
çamaşırları çıkarırsanız Başlat/
Durdur düğmesine basmayı
unutmayın.
••Kurutma düğmesine basarak
şunları seçebilirsiniz: Normal-Time
(30-60-90-120-150)-Iron-Low Temp.Normal Eco.
••Kurutma sonunda ‘ ’ görüntülenir. ‘
’kırışık azaltma anlamına gelir.
Kurutma programı tamamlanmıştır.
Herhangi bir düğmeye basın
ve çamaşırları çıkarın. Başlat/
Durdur düğmesine basmazsanız
program yaklaşık 4 saat sonra
tamamlanacaktır.
32
NOT
••Kurutma programı sırasında çamaşır
makinesini kapatırsanız kurutucu
fan motoru kendisini korumak için
30 saniye çalışmaya devam edebilir.
Ardından çamaşır makinesi panelinde
‘ ’ görüntülenir. ‘ ’ soğutucu fan
anlamına gelir.
••Çamaşırlar ya da çamaşır makinesi
sıcak olabileceğinden çamaşırları
çamaşır makinesinden çıkarırken
dikkatli olun.
Yünlü Çamaşırlar
••Yünlü çamaşırları tamburlu
kurutmayın. Yünlü çamaşırları orijinal
şekillerine sokun ve düz olarak
kurutun.
Dokuma ve Örme Çamaşırlar
••Bazı dokuma ve örme çamaşırlar
kalitelerine bağlı olarak çeşitli
miktarlarda çekebilir.
••Kurutma işleminin hemen ardından bu
çamaşırları daima esnetin.
Ütü İstemeyen ve Sentetik Çamaşırlar
••Çamaşır makinenizi aşırı yüklemeyin.
••Kırışıkları azaltmak için çamaşır
makinesi durur durmaz ütü istemeyen
çamaşırları çıkarın.
TR
Bebek Giysileri ve Gecelikler
••Daima üreticinin talimatlarına göz atın.
Kauçuk ve Plastik
••Şunlar gibi kauçuk ya da plastikten
yapılmış ya da içeren herhangi bir
malzemeyi kurutmayın:
−−önlükler, tulumlar, koltuk örtüleri
−−perdeler ve masa örtüleri
−−banyo paspasları
Fiberglas
••Çamaşır makinenizde fiberglas
ürünleri kurutmayın. Çamaşır
makinenizde kalacak cam parçacıklar,
çamaşır makinenizi yeniden
kullandığınızda kıyafetlerinize
takılabilir ve cildinizin tahriş olmasına
neden olabilir.
Kurutma Süresi Rehberi
••Kurutma süresi Kurutma düğmesine
basarak seçilebilir.
••Kurutma programı 7 saate kadar
sürebilir.
••Bu kurutma süreleri çamaşır
makinenizi manüel kurutma yapmak
amacıyla kurmanıza yardımcı olmak
üzere rehber niteliğinde verilmiştir.
NOT
••Tahmini kuruma süresi, Otomatik
döngü sırasında gerçek kuruma
süresinden farklılık gösterir. Kumaşın
türü, yükün boyutu ve seçilen kuruluk
kuruma süresini etkiler.
••Sadece kurutma seçimi yaptığınızda
sıkma otomatik olarak enerji verimliliği
sağlayacak şekilde çalışır.
33
TR
Çocuk Kilidi
Bip Sesi Açık / Kapalı
Kontrolleri devre dışı bırakmak için bu
seçeneği kullanın. Bu özellik çocukların
programları değiştirmesini veya cihazı
çalıştırmasını engelleyebilir.
1
Güç düğmesine basın.
2
Başlat/Durdur düğmesine basın.
3
Bip ses açık/kapalı özelliğini
ayarlamak için Sıcaklık ve Sıkma
düğmelerine aynı anda 3 saniye
basılı tutun.
Kontrol Panelinin Kilitlenmesi
1
Çocuk Kilidi düğmesini üç saniye
basılı tutun.
2
Bir sinyal sesi duyulur ve ekranda
mesajı görünür.
Çocuk Kilidi ayarlandığında, Güç
düğmesi dışındaki bütün düğmeler
kilitlenir.
NOT
••Güç düğmesi kapatıldığında çocuk
kilidi özelliği sıfırlanmaz. Diğer
özelliklere erişmeden önce çocuk
kilidini devre dışı bırakmalısınız.
Kontrol Panelinin Kilidinin
Açılması
Çocuk Kilidi düğmesini üç saniye basılı
tutun.
••Bir sinyal sesi duyulur ve mevcut
program için kalan süre ekranda tekrar
gösterilir.
34
NOT
••Bip sesi açık/kapalı bir kez
ayarlandığında, ayar makine
kapatıldıktan sonra bile hafızada
tutulur.
••Bip sesini kapatmak isterseniz,
sadece bu işlemi tekrarlayın.
SMART ÖZELLİKLERİ
Smart ThinQ
Uygulamasını Kullanma
Smart ThinQ Uygulamasını
Yükleme
Bir akıllı telefonda Google Play Store
ya da Apple App Store kullanarak LG
Smart ThinQ uygulamasını arayın.
Uygulamayı indirip yüklemek için
talimatları takip edin.
TR
Ayarlar
Çeşitli fonksiyonlar kullanılabilir.
Push Uyarıları
Cihaz durum bildirimleri almak için
Push Uyarılarını açın. LG Smart ThinQ
uygulaması kapalı olsa dahi bildirimler
tetiklenir.
Wi-Fi Fonksiyonu
•• ya da
logosuna sahip cihazlar
için
Bir akıllı telefonda kullanışlı akıllı
özellikleri kullanarak cihazla iletişim
kurun.
Çamaşır Makinesi Programı (
Uzaktan Başlatma, Program İndir )
Tercih ettiğiniz herhangi bir programı
ayarlayın ya da indirin ve uzaktan
kumandayla çalıştırın.
Tambur Temizlik Koçu
Bu fonksiyon, Tambur Temizliği
programını çalıştırılmasına kaç program
kaldığını gösterir.
Enerji Takibi
Yakında kullanılan programların enerji
tüketimine ve aylık ortalama enerji
tüketimine göz atın.
Akıllı Tanılama
Bu fonksiyon, kullanım şekline dayalı
olarak cihazda yaşanan sorunların
tanılanması ve çözülmesi için yararlı
bilgiler sunar.
35
SMART ÖZELLİKLERİ
NOT
••Wi-Fi bağlantısını doğrulamak için
kumanda panosundaki Wi-Fi
simgesinin yanıp yanmadığını kontrol
edin.
••LG Smart ThinQ herhangi bir ağ
bağlantısı sorunundan ya da ağ
bağlantısı kaynaklı herhangi bir hata,
arıza ya da sorundan sorumlu değildir.
••Makine sadece 2.4 GHz Wi-Fi ağları
destekler.
••Router cihazınızın güvenlik protokolü
WEP olarak ayarlanırsa ağ kurulumu
başarısız olabilir. Lütfen başka bir
güvenlik protokolü (WPA2 tavsiye
edilir) kullanın ve ürününüzü yeniden
kaydedin.
••Router'ın SSID'si (Wi-Fi ararken
görünen kablosuz router adı) için
lütfen sadece İngilizce karakterler ve
rakamlar kullanın. Diğer karakterler
desteklenmeyebilir.
••Cihazın Wi-Fi ağına bağlanmasında
sorun varsa bunun nedeni
yönlendiriciden çok uzakta olması
olabilir. Wi-Fi sinyal gücünü
geliştirmek için bir Wi-Fi repeater
(menzil genişletici) satın alın.
••Ev ağ ortamı nedeniyle Wi-Fi
bağlantısı kurulamayabilir ya da
kesintiye uğrayabilir.
••Internet servis sağlayıcıya bağlı olarak
ağ bağlantısı doğru şekilde çalışmıyor
olabilir.
••Kablosuz ağın çevresindeki ortam,
kablosuz ağın yavaş bir şekilde
çalışmasına neden olabilir.
••Uygulama, kullanıcılara herhangi
bir bildirimde bulunmadan cihazın
geliştirilmesi amacıyla değiştirilebilir.
••Fonksiyonlar modelden modele
değişir.
36
TR
Çamarşı Makinesi Programını
Kullanma
Uzaktan Başlatma
Cihazınızı uzaktan kontrol etmek
için akıllı telefon kullanın. Ayrıca
programınızın durumunu da takip
edebilir ve böylece programda ne kadar
süre kaldığını bilebilirsiniz.
Uzaktan Başlatma Kullanmak İçin:
1
Güç düğmesine basın.
2
Çamaşırı tambura yerleştirin.
3
Uzaktan Başlatma fonksiyonunu
etkinleştirmek için Uzaktan
Başlatma düğmesine 3 saniye basılı
tutun.
4
Akıllı telefonunuzdaki LG Smart
ThinQ uygulamasından bir programı
başlatın.
SMART ÖZELLİKLERİ
NOT
••Uzaktan Başlatma modu
etkinleştirildiğinde, LG Smart ThinQ
akıllı telefon uygulamanızdan bir
programı başlatabilirsiniz. Program
başlatılmazsa, makine uygulama
kullanılarak uzaktan kapatılana ya da
Uzaktan Başlatma modu devre dışı
bırakılana kadar makine programı
başlatmayı bekler.
••Uzaktan Başlatma modu açıldığında
kapak otomatik olarak kilitlenir.
Uzaktan Başlatma Devre Dışı
Bırakmak İçin:
Uzaktan Başlatma etkin durumdayken
Uzaktan Başlatma düğmesine 3 saniye
basılı tutun.
Program İndir
Cihazdaki temel programlar arasında
yer almayan yeni ve özel programları
indirin.
Başarılı bir şekilde kaydedilen cihazlar
cihaza özel bir dizi özel programı
indirebilir.
Cihazda aynı anda sadece bir program
depolanabilir.
Cihazda program indirme işlemi
tamamlandıktan sonra ürün indirilen
programı yeni bir program indirilene
kadar saklar.
TR
Bekleme Modu (Stand-by)
Güç Tüketimi
Ağ yedeği güç tüketimi
0.5 W
3.0 W
Gç yönetim fonksiyonunun
veya benzer bir fonksiyonun
cihazı otomatik olarak bekleme
20
moduna ve / veya kapalı
dakika
moda ve / veya ağ bekleme
durumuna getirme durumuna
geçiş süresi
Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi
Bilgileri
GPL, LGPL, MPL ve bu ürünün içerdiği
diğer açık kaynaklı lisanslar altında
kaynak kodu elde etmek için lütfen
http://opensource.lge.com adresini
ziyaret edin.
Kaynak koduna ek olarak, adı
geçen tüm lisans koşulları, garanti
feragatnameleri ve telif hakkı bildirimleri
indirilmek üzere mevcuttur.
LG Electronics, opensource@lge.com
adresine e-posta atarak talep etmeniz
durumunda dağıtım masrafları (medya,
sevkiyat ve taşıma ücretleri gibi)
size ait olmak üzere ürünün kaynak
kodunu bir CD-ROM’a kayıtlı olarak
da gönderecektir. Bu teklif, ürünü satın
aldığınız tarihten itibaren üç (3) yıl
süreyle geçerlidir.
37
TR
Bir Akıllı Telefonla Smart
Diagnosis™ Kullanma
•• ya da
logosuna sahip cihazlar
için
Cihaz hatalı çalıştığında ya da
bozulduğunda bir LG Electronics
müşteri hizmetleri merkezi tarafından
gerçekleştirilecek doğru bir teşhise
ihtiyacınız olduğunda bu fonksiyonu
kullanın.
Cihazın elektrik bağlantısı olmadığı
sürece Smart Diagnosis™
etkinleştirilemez. Cihaz açılamıyorsa
sorun giderme işlemleri Smart
Diagnosis™ kullanılmadan
gerçekleştirilmelidir.
Smart Diagnosis™
Kullanma
Müşteri Hizmetleri Merkezi
Üzerinden Smart Diagnosis™
Bu özelliği ürün çalışmadığında veya
arızalandığında LG Electronics servis
merkezi tarafından kesin tanıya ihtiyaç
duyduğunuzda kullanın. Bu özelliği
normal çalışma sırasında değil yalnızca
servis yetkilisi ile iletişime geçtiğinizde
kullanın.
1
38
Çamaşır makinesini açmak için
Güç düğmesine basın. Başka bir
düğmeye basmayın veya program
seçme düğmesini çevirmeyin.
2
Çağrı merkezi tarafından
yönlendirildiğinizde, telefonunuzun
mikrofonunu Güç düğmesine
yaklaştırın.
x.
Ma
mm
10
3
Telefonunuzun mikrofonunu simgeye
veya Güç düğmesine doğru tutarken
3 saniye Sıcaklık düğmesini basılı
tutun.
4
Telefonu ses aktarımı bitene kadar
aynı şekilde tutun. Veri transferi için
kalan süre gösterilir.
••En iyi sonuçlar için, tonlar
aktarılırken telefonunuzu hareket
ettirmeyin.
••Çağrı merkezi yetkilisi uygun veri
kaydı alamazsa, işlemi tekrar
etmeniz istenebilir.
LG Electronics
servis merkezi
TR
5
Sayma bittiğinde ve tonlar
durduğunda, analiz için aktarılan
bilgilerin kullanılmasında size
yardımcı olabilecek çağrı merkezi
yetkilisi ile konuşmanıza devam
edebilirsiniz.
NOT
••Smart Diagnosis™ özelliği yerel çağrı
kalitesine bağlıdır.
••Ev telefonu kullanırsanız iletişim
performansı artar ve daha iyi hizmet
alabilirsiniz.
••Zayıf çağrı kalitesi nedeniyle Smart
Diagnosis™ veri aktarımı zayıfsa,
en iyi Smart Diagnosis™ hizmetini
alamayabilirsiniz.
39
BAKIM
UYARI
••Çamaşır makinesini temizlemeden
önce elektrik çarpması riskini önlemek
için güç kablosunun fişini çekin.
Bu uyarının göz ardı edilmesi ciddi
yaralanmalara, elektrik çarpmasına
veya ölüme neden olabilir.
••Asla çamaşır makinesini temizlemek
için sert kimyasallar, aşındırıcı
temizleyiciler veya solvent
kullanmayın. Cilaya hasar verebilir.
Çamaşır Makinenizin
Temizlenmesi
Yıkamadan Sonra Bakım
••Program bittikten sonra, nemi önlemek
için kapağı ve kapak lastiğinin içini
silin.
••Tamburun içinin kuruması için kapağı
açık bırakın.
••Nemi temizlemek için çamaşır
makinesinin gövdesini temiz bir kumaş
ile silin.
Dış Kısmının Temizlenmesi
Çamaşır makinenizin uygun bakımı
ömrünü uzatabilir.
Kapak:
••Dışını ve içini nemli bir bezle silin ve
ardından yumuşak bir bezle kurutun.
40
TR
Dış kısım:
••Su lekelerini hemen silin.
••Islak bir bezle silin
••Keskin nesnelerle yüzeye veya ekrana
bastırmayın.
İç Kısmının Temizlenmesi
••Çamaşır makinesinin kapak açıklığını
veya kapak camının etrafını silmek
için havlu veya yumuşak bez kullanın.
••Program tamamlandıktan hemen
sonra, çamaşırları çamaşır
makinesinden çıkarın. Çamaşır
makinesinin içinde nemli çamaşır
bırakmak buruşmaya, renk değişimine
veya kokuya neden olabilir.
••Deterjan birikmelerini ve diğer
kalıntıları kaldırmak için ayda bir defa
(veya gerekiyorsa daha fazla) Kazan
Temizleme programını çalıştırın.
Su Giriş Filtresinin
Temizlenmesi
••Özellikle yakın çevrede dren tabanı
(oluk) yoksa ve çamaşır makinesi
uzun süre kullanılmayacaksa
(örn. tatil) makinenizin su besleme
musluklarını kapatın.
••Su deterjan bölmesine girmediğinde
kontrol panelinde simgesi
gösterilecektir.
••Su çok sertse veya kireç artıkları
içeriyorsa, su giriş filtresi tıkanabilir.
Bu nedenle filtrenin zaman zaman
temizlenmesi iyi bir fikirdir.
TR
1
Su musluğunu kapatın ve su giriş
hortumunu sökün.
2
Sert bir fırça kullanarak filtreyi
temizleyin.
.
41
TR
Tahliye Pompası
Filtresinin Temizlenmesi
••Tahliye filtresi çamaşırdan arta
kalan iplikleri ve küçük parçaları
toplar. Makinenizin düzgün şekilde
çalışmasını sağlamak için filtrenin
temiz olup olmadığını düzenli şekilde
kontrol edin.
••Tahliye pompasını temizlemeden
önce, acil boşaltma yaparken veya
acil durumda kapağı açarken suyun
soğumasını bekleyin.
1
4
Temizledikten sonra pompa filtresini
çevirin ve boşaltma tıpasını takın.
5
Kapak başlığını kapatın.
Kapak başlığını açın ve hortumu
çekin.
DİKKAT
2
Boşaltma tıpasını açın ve sola doğru
çevirerek filtreyi açın.
2
Boşalan suyu
toplama kabı.
1
3
42
Pompa filtresindeki yabancı
maddeleri alın.
••Önce tahliye hortumunu kullanarak
boşaltın ardından iplik veya nesneleri
çıkarmak için pompa filtresini açın.
••Su sıcak olabileceğinden boşaltırken
dikkatli olun.
TR
Deterjan Bölmesinin
Temizlenmesi
Deterjan ve yumuşatıcılar bölme
çekmecesinde birikebilir. Ayda bir veya
iki defa çekmece ve bölmelerini çıkarın
ve birikinti olup olmadığını kontrol edin.
1
2
3
4
5
Deterjan bölmesini durana kadar
çekerek çıkarın.
••Düğmeyi çıkarmak için kuvvetlice
basın ve çekmeceyi çıkarın.
Çekmeceden bölmeleri çıkarın.
••Çamaşır ürünlerinden kalıntıları
çıkarmak için bölmeleri ve
çekmeceyi ılık suyla yıkayın.
Deterjan bölmesini temizlemek için
yalnızca su kullanın. Bölmeleri ve
çekmeceyi yumuşak bir bez veya
havlu ile kurulayın.
Çekmece yuvasını temizlemek
için, bez veya girintileri temizlemek
için küçük, metal olmayan bir fırça
kullanın.
••Girintilerin üst ve alt taraflarından
kalıntıların tümünü temizleyin.
Yumuşak bir bez veya havlu ile
girintilerdeki nemi silin.
Bölmeleri uygun bölümlere takın ve
çekmeceyi yerleştirin.
Tambur Temizleme
(Opsiyonel)
Tub Clean (Kazan Temizleme) çamaşır
makinesinin içini temizlemek için özel
bir programdır.
Bu programda yüksek sıkma hızında
yüksek su seviyesi kullanılır. Bu
programı düzenli şekilde çalıştırın.
1
Çamaşır makinesinden tüm
kıyafetleri veya nesneleri çıkarın ve
kapağını kapatın.
2
Deterjan çekmecesini açın ve ana
yıkama bölmesine Kireç Çözücü (örn.
Calgon) ekleyin.
••Tabletleri tamburun içine koyun.
3
Çekmeceyi yavaşça kapatın.
4
Durulama+ ve Zaman Erteleme
düğmelerine 3 saniye boyunca
basılı tutun. Ardından ekranda
görüntülenir.
5
Başlat/Durdur düğmesine basarak
başlatın.
6
Programın tamamlanmasından
sonra kapağı açık bırakarak çamaşır
makinesi kapağının açıklığı, esnek
conta ve kapak camının kurumasını
sağlayın.
DİKKAT
••Çocuk varsa, kapağın çok fazla açık
kalmamasına dikkat edin.
NOT
••Deterjan bölmesine, deterjan
eklemeyin. Aşırı köpük oluşabilir ve
çamaşır makinesinden sızabilir.
43
TR
Kış Aylarında Donmaya
Karşı Dikkat
••Donduğunda, makine normal şekilde
çalışmayacaktır. Ürünü kış boyunca
donmayacak bir yere kurduğunuzdan
emin olun.
••Ürünün dışarıda girişe veya diğer dış
mekanlara kurulması gerekiyorsa,
aşağıdakileri kontrol ettiğinizden emin
olun.
Ürünün Donmadan
Korunması
••Yıkadıktan sonra, kalan suyun
çıkarılması için kullanılan açma
hortum kablosu ile pompanın içinde
kalan suyu tamamen boşaltın. Su
tamamen boşaltıldığında, kalan suyun
çıkarılması ve kapak başlığı için
kullanılan hortum kablosunu kapatın.
••Musluğu kapattıktan sonra, soğuk
besleme hortumunun bağlantısını
musluktan kesin ve hortumun yüzü
aşağıya gelecek şekilde tutarken suyu
boşaltın.
Besleme
hortumu
Donma için Kontrol Edin
••Su kalan suyun atılması için kullanılan
hortum fişi ile boşalmıyorsa, tahliye
ünitesini kontrol edin.
Tahliye tıpası
Kapak
başlığı
••Gücü açın, bir yıkama programı seçin
ve Başlat/Durdur düğmesine basın.
Tahliye tıpası
Kapak
başlığı
••Hortumun içindeki suyu tamamen
boşaltmak için tahliye hortumunu
kaldırın.
Tahliye
hortumu
DİKKAT
••Tahliye hortumu köşeli alanlara
kurulduğunda, iç hortum donabilir.
44
Tahliye
Deterjan
hortumu
bölmesi
••Ürün çalışıyorken ekran penceresinde
' ' sembolü gösterilirse, su besleme
ünitesini ve tahliye ünitesini kontrol
edin (Bazı modellerin donmayı
gösteren alarm özelliği yoktur).
NOT
••Durulama sırasında deterjan
bölmesinden su gelip gelmediğini ve
sıkmada suyun tahliye hortumundan
boşalıp boşalmadığını kontrol edin.
TR
Donmanın Üstesinden Nasıl
Gelinir
••Tamburu boşalttığınızdan emin olun,
tamburun için lastik kısma kadar 50–
60 °C ılık su dökün, kapağı kapatın ve
1-2 saat bekleyin.
••Su tamburdan tamamen boşaldığında
atık suyun atılması için kullanılan
hortum fişini kapatın, bir yıkama
programı seçin ve Başlat/Durdur
düğmesine basın.
Deterjan bölmesi
50-60 °C
DİKKAT
••Tahliye hortumu köşeli alanlara
kurulduğunda, iç hortum donabilir.
••Suyu tamamen çıkarmak için kapak
başlığını ve atık suyun çıkarılması için
kullanılan hortum fişini açın.
Tahliye tıpası
Kapak başlığı
NOT
••Su boşalmazsa, bu durum buzun
tamamen erimediğini gösterir. Biraz
daha bekleyin.
Tahliye
hortumu
NOT
••Durulama sırasında deterjan
bölmesinden su gelip gelmediğini ve
sıkmada suyun tahliye hortumundan
boşalıp boşalmadığını kontrol edin.
••Su beslemesi sorunları meydana
geldiğinde aşağıdaki önlemleri alın.
−−Musluğu kapatın, sıcak su ile
ıslatılmış bir bez kullanarak
musluğun ve giriş hortumunun her
iki bağlantısının buzlarını çözün.
−−Giriş borusunu çıkarın ve 50–60 °C
altında ılık suya batırın.
Besleme
hortumu
50-60 °C
45
SORUN GİDERME
TR
••Çamaşır makineniz erken aşamalarda sorunları algılamak ve teşhis etmek
üzere otomatik hata izleme sistemi ile donatılmıştır. Çamaşır makineniz düzgün
çalışmıyorsa ve hiç çalışmıyorsa, servisi aramadan önce aşağıdakileri kontrol edin:
Sorunları Tanılama
Belirtiler
Tıkırtı ve
şıkırtı sesi
Vurma sesi
Neden
Çözüm
••Tüm ceplerin boş olup
olmadığını kontrol edin. Saç
tokası, kibrit, kalem, bozuk
para ve anahtar gibi eşyalar
Tamburda veya pompada
hem makinenize hem de
bozuk para, emniyet pimi gibi
giysilerinize zarar verebilir.
yabancı nesneler olabilir.
••Bu eşyaların diğer çamaşırlara
takılmaması veya karışmaması
için fermuarları, kancaları ve
kapatma yerlerini kapatın.
••Ses devam ederse, çamaşır
Makineye çok fazla çamaşır
makinesinin muhtemelen
konması vurma sesine neden
balansı bozulmuştur. Durdurun
olabilir. Bu genellikle normal
ve çamaşır yükünü yeniden
bir durumdur.
dağıtın.
Tüm taşıma cıvataları ve
ambalaj malzemeleri çıkarıldı
mı?
••Kurulum sırasında
sökülmediyse, taşıma
cıvatalarını sökmek için
kurulum kılavuzuna bakın.
Tüm ayaklar yere tam olarak
oturuyor mu?
••Çamaşır makinesinin tabanının
hizalanmış olduğundan emin
olun ve cihazın tabanında
bulunan kilitleme somunlarını
sıkıştırın.
Titreme sesi
Su sızıntısı
var.
Aşırı
köpüklenme
46
Giriş hortumları veya tahliye
••Hortum bağlantılarını kontrol
hortumu musluk veya makine
edin ve sıkın.
tarafında gevşektir.
••Tahliye borusunu açın.
Evin gider boruları tıkanmıştır. Gerekirse su tesisatçısına
başvurun.
Çok fazla deterjan veya
uygun olmayan deterjan, su
kaçaklarına neden olabilen
aşırı köpüklenme yapabilir.
••Üreticinin tavsiyelerine
uygun miktarda deterjan
kullanıldığından emin olun.
TR
Belirtiler
Su makineye
girmiyor veya
çok yavaş
giriyor.
Çamaşır
makinesinin
içindeki su
boşalmıyor
veya yavaş
boşalıyor.
Çamaşır
makinesi
çalışmıyor.
Neden
Bölgedeki su beslemesi
uygun değildir.
Çözüm
••Evdeki başka bir musluğu
kontrol edin.
Su besleme musluğu tam
olarak açılmamıştır.
••Musluğu tam olarak açın.
Su giriş hortumu (hortumları)
kıvrılmıştır.
••Hortumu düzeltin.
Giriş hortumlarının filtresi
tıkanmıştır.
••Giriş hortumunun filtresini
kontrol edin.
Tahliye hortumu kıvrılmış
veya tıkanmıştır.
••Tahliye hortumunu temizleyin
ve düzeltin.
Tahliye filtresi tıkanmıştır.
••Tahliye filtresini temizleyin.
Elektrik kablosu takılmamış
veya bağlantı gevşek olabilir.
••Fişin duvardaki prize tam
olarak uyduğundan emin olun.
Evin sigortası atmış, devre
kesici ayrılmış veya güç
kesintisi olmuştur.
••Devre kesiciyi sıfırlayın veya
sigortayı değiştirin. Sigorta
kapasitesini arttırmayın. Sorun
devrenin aşırı yüklenmesi ise
yetkili bir elektrikçi tarafından
düzeltilmesini sağlayın.
Su besleme musluğu
açılmamıştır.
••Su besleme musluğunu açın.
Makine sıkma Kapağın sıkıca kapalı
yapmıyor.
olduğundan emin olun.
••Kapağı kapatın ve Başlat/
Durdur düğmesine basın.
Başlat/Durdur düğmesine
bastıktan sonra, makinenin
sıkmaya başlaması bir
kaç dakika alabilir. Sıkma
başlamadan önce kapak
kilitlenmelidir. Yükün
dengelenmesi için 1 veya 2
benzer çamaşır ekleyin. Uygun
sıkmayı sağlamak için yükü
yeniden düzenleyin.
47
TR
Belirtiler
Neden
Çözüm
••‘Kapak Kilitli’ simgesinin
yanıp yanmadığını kontrol
edin. ‘Kapak Kilitli’ simgesi
söndükten sonra kapağı
güvenli bir şekilde açabilirsiniz.
Kapak
açılmıyor
Makine çalışmaya
başladığında, kapak güvenlik
nedenleriyle açılmaz.
Yıkama
programı
süresi
gecikiyor.
Bir dengesizlik algılandıysa
••Bu normaldir. Ekranda
veya köpük çıkarma programı
gösterilen kalan süre yalnızca
bir tahmindir. Gerçek zaman
çalışırsa yıkama süresi
değişebilir.
artacaktır.
Çamaşır
yumuşatıcısı
taşıyor.
Gerektiğinden fazla
yumuşatıcı taşmalara sebep
olabilir.
••Uygun miktarda
kullanıldığından emin olmak
için yumuşatıcı kullanma
talimatlarına uyun. Maksimum
dolum seviyesini aşmayın.
Yumuşatıcı
çok erken
eklendi.
Gerektiğinden fazla
yumuşatıcı konması
gereğinden erken
eklenmesine neden olabilir.
••Deterjan üreticisinin
talimatlarına uyun.
••Çekmeceyi yavaşça kapatın.
Yıkama esnasında deterjan
bölmesini açmayın.
Düğmeler
Düğme, kapı açıkken
düzgün
tanınamaz.
çalışmayabilir.
••Kapıyı kapattıktan sonra tekrar
basın.
Kurutma
sorunu
••Aşırı yükleme yapmayın.
Çamaşır makinesinin yeterli
derecede suyu atmak için
düzgün şekilde boşaltıp kontrol
edin. Kıyafet yükü düzgün
şekilde dönmesi için çok
küçük. Bir kaç havlu ekleyin.
••Su besleme musluğunu
kapatın.
48
Su besleme musluğunu
kontrol edin.
TR
Belirtiler
Neden
Çözüm
Bu koku, çamaşır makinesine ••Yeni kauçuk için normal bir
kokudur ve makine birkaç
takılmış olan kauçuk
defa kullanıldıktan sonra
nedeniyle oluşur.
kaybolacaktır.
Kauçuk kapak contası ve kapı
conta alanı düzenli olarak
temizlenmezse, küf ya da
yabancı maddeler nedeniyle
koku oluşabilir.
••Conta ve kapı conta
alanını düzenli olarak
temizlediğinizden emin olun
ve makineyi boşaltırken
kapı conta alanı altında
ufak öğelerin bulunup
bulunmadığını kontrol edin.
Boşaltma pompası filtresinde ••Boşaltma pompası
yabancı maddeler olduğunda
filtresini düzenli olarak
temizlediğinizden emin olun.
koku oluşabilir.
Koku
Boşaltma hortumu doğru
şekilde monte edilmediyse
sifonlamaya (su çamaşır
makinesinin içine geri akar)
neden olarak kokuların
meydana gelmesine yol
açabilir.
••Boşaltma hortumunu monte
ederken bükülmediğinden ya
da bloke olmadığından emin
olun.
Kurutma fonksiyonu
kullanıldığında ısıtıcıya
yapışan pamuk tiftiği ya da
diğer çamaşır materyalleri
nedeniyle koku oluşabilir.
(Sadece kurutucu
modellerinde)
••Bu bir arıza değildir.
Islak kıyafetlerin sıcak havayla
kurutulması halinde belirli
••Koku kısa bir süre sonra
ortadan kalkacaktır.
bir koku oluşabilir. (Sadece
kurutucu modellerinde)
49
TR
Hata Mesajları
Belirtiler
Neden
Bu bölgedeki su beslemesi
yeterli değildir.
Çözüm
••Evdeki başka bir
musluğu kontrol edin.
Su besleme muslukları tam
olarak açılmamıştır.
••Musluğu tam olarak açın.
Su giriş hortumu (hortumları)
kıvrılmıştır.
••Hortumu (hortumları)
düzeltin.
Giriş hortumlarının filtresi
tıkanmıştır.
••Giriş hortumunun
filtresini kontrol edin.
Giriş hortumunda su sızması
meydana gelirse, göstergesi
kırmızı yanacaktır.
••Su durdurma besleme
hortumunu kullanın.
Modele göre değişiklik
gösterebilir.
ww
50
Yük çok az.
••Yükün dengelenmesi için
1 veya 2 benzer çamaşır
ekleyin.
Yük dengeli değil.
••Yükün dengelenmesi için
1 veya 2 benzer çamaşır
ekleyin.
Cihaz dengesizlik saptama ve
düzeltme sistemine sahiptir.
Tek olarak ağır çamaşırlar
yüklenirse (örn. paspas,
bornoz vs.), bu sistem
dönmeyi durdurabilir ve hatta
sıkma programını tamamen
kesebilir.
••Uygun sıkmayı sağlamak
için yükü yeniden
düzenleyin.
Programın sonunda
çamaşırlar hala çok ıslaksa,
yükü dengelemek üzere daha
küçük giysiler ilave edin ve
sıkma programını tekrarlayın.
••Uygun sıkmayı sağlamak
için yükü yeniden
düzenleyin.
TR
Belirtiler
Neden
Tahliye hortumu kıvrılmış veya
tıkanmıştır.
Çözüm
••Tahliye hortumunu temizleyin ve
düzeltin.
Tahliye filtresi tıkanmıştır.
••Tahliye filtresini temizleyin.
Kapağın kapalı olduğundan
emin olun.
dE4
_
••Kapağı tamamen kapatın. , ,
,
ortadan kalkmazsa servis
çağırın.
Kapak sensörü arızası.
Kontrol hatası.
••Güç prizini çıkarın ve servisi
arayın.
Arızalı su vanası nedeniyle su
aşırı doluyor.
••Su musluğunu kapatın.
••Güç fişini çıkarın.
••Servisi arayın.
Su seviyesi sensörü arızası.
••Su musluğunu kapatın.
••Güç fişini çıkarın.
••Servisi arayın.
Motorda aşırı yüklenme var.
••Motorun soğuması için makineyi
30 dakika bekletin ve ardından
programı yeniden başlatın.
Su besleme/boşaltma hortumu
ya da boşaltma pompası
donmuş mu?
••Tambura sıcak su tedarik
edin ve boşaltma hortumuyla
boşaltma pompasının
çözülmesini sağlayın. Bir
havluyu sıcak suyla ıslatın ve
su besleme hortumu üzerine
uygulayın.
Su sızıntısı var
••Servisi arayın.
Kurumuyor.
••Servisi arayın.
51
YETKILI SERVISLER
TR
Değerli Müşterimiz
LG Çağrı Yönetim Merkezi 444 6 543 (LGE) no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24
saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 arası otomatik kayıt sistemi ile). Bu
saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile
bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı
çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti
talep edebilirsiniz.
Çağrı Merkezi
444 6 543 (LGE)
ÇAĞRI MERKEZİNİZİ SABİT TELEONDAN
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU
ÇEVİRMEKSİZİN
ARAYABİLİRSİNİZ.
Servisler zaman zaman değişebileceği için çağrı merkezinden aradığınız servisi teyit
edebilirsiniz.
52
TR
Hayır
ŞEHİR
İLÇE
SERVİS İSMİ
TELEFON ADRES
1
EYÜP BEYAZ EŞYA
0 212 427 23
İSTANBUL ELEKTRİKLİ EV
ALETLERİ TAMİR VE 33
/ Avrupa
BAKIMI METİN ALP
ALİBEYKÖY GÜ
ZELTEPE MAH. AVCI
SOK. O:8/B
2
ZEYTİNBURNU
İSTANBUL KARDEŞLER
SOĞUTMA NEŞET
/ Avrupa
TEMUR
SEYİT NİZAM MAH.
ŞEHİT ERKAN
ALYANAK SOK.
NO:11
3
ÜMRANİYEALTUNİZADE
İSTANBUL
0 216 343 52
MTV ELEKTRONİK SAN.
/ Asya
42
VE TİC. LTD. ŞTİ.
4
BURSA
ULUDAĞ
ELEKTRONİK ALİ
ÖZDEMİR
5
BURSA
MARMARA
SOĞUTMA
0 212 546 57
36
Şerifali mah. Alptekin
Cad N:73/a Ümraniye
0 224 224 06
68
ŞEHREKÜSTÜ MAH.
DEĞIRMEN SOK.
NO:7 HALICIOĞLU İŞ
HANI NO:46
0 224 326 43
55
NAMAZGAH MH
NARLI SK N-17/B
YILDIRIM/ BURSA
0 232 365 09
05
Üçok Mahallesi
Zübeyde Hanım
Caddesi No: 110/A
Bahriye
İZMİR
MERKEZİ
ELEKTRONİK
7
İZMİR
TEKNİK
0 232 448 19
ELEKTRONİK -RAŞİT
91
ŞEN
347 SOKAK
NO:101-D ADNAN
KAHVECI CD.BUCAIZMIR
8
İZMİR
ERSA EV GER.ELK.
0 232 339 41
İNŞ.GIDA TEKS. TİC.
43
VE SAN.LTD. ŞTİ.
8 SOK. 25/G
MERKEZ
MANİSA
MEHMET BALABAN
- BALABAN
ELEKTRONİK
Kethuda mah. 22 sk
no 20"
ANTALYA
VİZYON
0 242 316 51
ELEKTRONİKMEHMET
61
ÖZDEMİR
6
9
10
0 236 232 11
89
ŞIRINYALI MAH.
1486 SOK.MEHMET
HAMURLU APT.NO.
16/1
53
TR
Hayır
İLÇE
SERVİS İSMİ
TELEFON ADRES
11
ANTALYA
YILDIRIM
ELEKTRONİK
TİCARET SANAYİ
LTD.ŞTİ.
12
ANTALYA
ANTALYA
BAŞARANTEKNİK
13
ANTALYA
TİRYAKİ SOĞUTMA
VE DAYANIKLI TÜK.
MAL.PAZ.LTD. ŞTİ.
0 242 322 33
01
ZERDALILIK MAH.
CEBESOY CAD.
GÜRSEL APT.
NO:55/B
14
MUĞLA
BİRCAN
ELEKTRONİKABDULLAH BİRCAN
0 252 282 25
17
CUMHURİYET CAD.
NO:137 ORTACA
15
DENİZLİ
BUZTEKNİK
TİCARET-HİKMET
ÇAYLIOĞLU
0 258 261 80
46
BARIS CAD NO 24
DENIZLI
ADANA
DATA ELECTRONICS
COMPUTER
0 322 456 25
MARKETING AND
72
TRADE - MURAT
YEŞİLDAĞ
REŞATBEY MAH.
CUMHURIYET
CADDESI NO: 5 / A
17
ANKARA
GÜNEŞ
ELEKTRONİK EMİN
GENÇOĞLU
0 312 359 62
32
ANADOLU BLV 2 CD
ATB İŞ MERKEZİ
I BLK NO.240
MACUNKÖY /
ANKARA
18
ANKARA
SAVAŞ GEDİK
GÜNEŞ TEKNİK
0 312 433 82
82
BULBUL DERESI
CAD NO 65/B"
19
ADANA
GÜRSES WHITE
GOODS HEATING
COOLING -SABY
GURSES
0 322 235 90
GUZEL YALI
MAH 81196 SK
STANDARD AP NO 5
/ A ZONE FLOOR
20
İÇEL
GAZİ SOĞUTMA
0 324 329 03
00
YENİ MH 171 SK
NO:18/ A MEZİTLİ
MERSİN
16
54
ŞEHİR
0 242 244 02
42
KIŞLA MAH. 35.SK.
NO:24 (UYSAL İŞ
MERKEZİ)
0 242 722 05
48
ORTA MAH. İŞLER
CAD. 1030 SOK.
NO:2/F
TR
Hayır
ŞEHİR
İLÇE
SERVİS İSMİ
TELEFON ADRES
21
İÇEL
GÜVENÇ KLİMA
ISITMA-SOĞUTMA
SERVİS TİCARET
0 324 326 63
75
PIRIREIS MAH
SILIFKE CAD 1118
SOK NO 7
22
HATAY
ÇEKMEN TEKNİK
0 326 212 43
MUSTAFA ÇEKMEN- 45
SÜREYYA
HALEFOĞLU CAD.
NO:18
23
HATAY
ŞIK SOĞUTMA MEHMET ÇÖMEZ
ULUCAMI CAD.
NO:135/ C
24
KONYA
ÖZCAN SOĞUTMA
VE ISITMA BEYAZ
EŞYA KLİMA SERVİS 0 332 236 33
HİZMETLERİ SANAYİ 37
VE TİCARET LTD.
ŞTİ.
25
ÜNAL ŞENSÖYLER
0 342 215 15
ELEKTRONİK
GAZİANTEP
SANAYİ VE TİCARET 78
LİMİTED ŞİRKETİ
DEGİRMİÇEM MAH.
İMAM HÜSEYİN
İNCİOGLU CAD.NO
17/A
26
GÜNGÖR
0 344 223 46
KAHRAMAN
ELEKTRONİKERDAL
00
MARAŞ
GÜNGÖR
HAYRULLAH MAH.
MALIK EJDER CAD.
ARIKAN SITESI B
BLOK NO 24/C
27
KAYSERİ
MIZRAK
0 352 233 65
ELEKTRONİKMEHMET
85
MIZRAK
MIMAR SİNAN MAH
SUSURLUK SOK
N65/A KOCASİNAN"
28
BOLU
ERGÜN RÜZGAR
-İKLİM ELEKTRİK SOĞUTMA
0 374 212 23
32
KARAMANLI MAH
STADYUM CAD
NO7/A
29
MAHSUM
DİYARBAKIR USTELEVİZYON
HASTANESİ
0 412 224 39
79
KURT ISMAILPAŞA 7.
SOK. GENÇKALAN
APT. ALTI NO:9
30
CELAL
ŞANLIURFA BAYERBAYER
ELEKTRONİK
0 414 312 15
16
MARDIN YOLU
CD.TICARET
LISESI KAR.
ABUZEROĞULLARI
APT.8/C
0 326 615 34
29
NIŞANTALI MAH.
HULUSI BAYBAL
CAD.ORKIDE SIT.
NO:24/B
55
TR
Hayır
İLÇE
RIFAT ERDİNÇADIYAMAN TEKNİK
ELEKTRONİK
SERVİS İSMİ
TELEFON ADRES
0 416 216 12
62
GÖLEBATMAZ CD.
NO:32/A
MALATYA
TAYFUN ALİ
ÖZBEK-TAYFUN
ELEKTRONİK
0 422 325 96
96
KANALBOYU
KERNEK CAMII
KARŞISI MISTOGLU
APT ALTI NO.9 A-B
33
MALATYA
İHSAN
HANBAYHANBAY
TEKNİK
0 422 325 05
04
NASUHI CAD ATEPLI
SK NO 34/6
34
ELAZIĞ
SUAT HARDALAÇ
0 424 237 27
GRUP ELEKTRONİK 80
35
İSTANBUL RA - TEL
/ Avrupa
ELEKTRONİK
0 212 434 43
23
SANCAKTEPE MAH.
FATİH CAD. 8 / 4
SOK. NO:2
36
ZONGULDAK
UZMAN
ELEKTRONİK
0 372 316 59
60
ERDEMİR CD.
NO:130 KDZ/EREĞLİ
37
BOLU
MURAT
ELEKTRONİK
0 374 217 98
12
İZZET BAYSAL CAD.
NO:201/A MERKEZ
BOLU
38
ORDU
JAPON ELEKTRONİK
0 452 225 38
88
YENİ MAH
KAHRAMAN SAĞRA
CAD NO:77/A ORDU"
39
SAKARYA ÖNER ELEK.
0 264 271 93
98
CUMHURİYET MAH.
YAKIN SOK N:10/A
0 364 213 63
63
ULUKAVAK MAH.
AKPINAR CAD NO:4/
B ÇORUM (YAZI
CARŞI HALK EGTİM
MERKEZİ YANI )
31
32
40
56
ŞEHİR
SORUM
MESUT
ELEKTRONİK
İZZET PAŞA CAD
HACITEFİK EFENDİ
SOK N:16
TR
Hayır
ŞEHİR
İLÇE
SERVİS İSMİ
TELEFON ADRES
41
GİRESUN
MUTLU
ELEKTRONİK
0 454 216 27
12
GAZİ CAD.GÖNÜL
SOK. DAŞBAŞI APT
NO:1/B
42
KAYSERİ
EFEM ELEKTRONİK
0 352 320 15
15
Kılıçarslan mah molla
sok n11/b Melikgazi
43
KARS
KARAKAŞLAR
ELEKTRONİK
0 474 223 87
32
Yusuf Paşa Mah
Kazım Karabekir
İşhanı Kat1. No140
Karakaşlar Elektronik
Kars /Merkez
44
KARABUK
UZMAN
ELEKTRONİK
0 370 424 58
50
ESENTEPE CD.
YEŞİL MH. NO:2
45
BALIKESİR MERT ELEKTRONİK
0 266 714 81
45 17
EYLÜL MAH. 32.
SOK. No: 21 / A
46
AYDIN
0 256 314 04
82
ZAFER MAH. 102
SOK NO:60 A
ARİFİYE CAD.
MUSTAFA KEMAL
ATATÜRK CD.
NO:10/D
MESUT
ELEKTRONİK
47
ESKİŞEHİR EKSEN TEKNIK
0 222 234 33
32
48
İSTANBUL EVSER
/ Avrupa
ELEKTRONİK
0 212 284 51
61
KUBİLAY CAD.NO.15
ÇELİKTEPE
49
İSTANBUL BAYGOP
/ Avrupa
ELEKTRONİK
0 212 537 25
25
YENİDOĞAN MH.
GÖÇMENLER
SK. NO:80
G.OSMANPAŞA
0 332 235 15
43
Muradiye Mh. Dr.
Ahmet Özcan cd.
Mustaş Menekşe
sitesi altı no:100/B
Meram Konya"
50
KONYA
PİKSEL İÇ VE DIŞ
TİCARET
57
TR
Hayır
İLÇE
SERVİS İSMİ
TELEFON ADRES
51
UŞAK
NURSEY
ELEKTRONİK
0 276 223 97
16
İSLİCE MH. AVCILAR
SK NO:3/A
52
HATAY
BAŞKARLAR TEKNİK
0 326 461 25
28
GÖKÇEOĞLU MAH
n:20
53
AYDIN
BALIKESİR SOĞUTMAAYDIN
ARSLANTAŞ
CAMİVASAT MAH.
0 266 3742531 GAZİ CD.NO 59
EDREMİT BALIKESİR
54
İSTANBUL PROTEL
/ Avrupa
ELEKTRONİK
0 212 534 80
05
55
56
57
58
ŞEHİR
IĞDIR
SAMSUN
ADANA
HOCA ÜVEYZ
MH.KOCASİNAN CD.
NO:43/AFATİH
0 476 227 93
MERT ELEKTRONİK
33
TOPCULAR MH.
TOPCULAR CD.
TOMURCUK SK.
NO:34
KARDELEN
SOĞUTMA
0 362 435 88
38
ULUGAZİ MAH.
OSMANİYE CAD.
NO : 42 İLKADIM/
SAMSUN
0 322 458 15
24
FATIH MAH. GMK.
BULV. ÖZKAN
APT.ALTI 43 / D
(BORANLAR SERVİS
KARŞISI)
0 324 358 29
48
FATIH MAH. GMK.
BULV. ÖZKAN
APT.ALTI 43 / D
(BORANLAR SERVİS
KARŞISI)
0 216 396 04
20
FEVZİ ÇAKMAK
CAD. BARBAROS
SOK.NO:9
KAYNARCA / PENDİK
0 422 323 64
07
ZAVİYE MAH TEVFİK
TEMELLİ CAD N:113
HAS ELECTRONIC
MERSIN LCD
ELECTRONICS
58
ADANA
59
İSTANBUL MURAT
/ Asya
ELEKTRONİK
60
MALATYA
BAY TAMİR SERKAN FIRAT
TR
Hayır
61
ŞEHİR
AĞRI
İLÇE
SERVİS İSMİ
TELEFON ADRES
ÖZKAN
ELEKTRONİK
0 472 312 82
07
AĞRI CAD. NO: 73
UÇAK SOĞUTMA
0 242 511 74
55
ŞEKERHANE MAH.
ÇAYBAŞI SOK. AŞCI
APT. NO: 5 / B"
62
ANTALYA
63
FATİH SOĞUTMA KIRŞEHİR
FATİH KIZILOK
0 386 213 71
41
AŞIKPAŞA MAH
KAZIM KARABEKİR
CAD GÖKCINAR AP
ALTI
64
ANKARA
İKLİM SOĞUTMA Deniz ÇAKMAKÇI
0 312 480 77
78
İLKADIM MH.
SİNAN CD. NO:91/A
DİKMENANKARA
65
ALKAR
ÇANAKKALE İKLİMLENDİRME YÜKSEL ALDEMİR
0 286 213 15
15
İSMETPAŞA MAH.
KAYAALP CAD. NO
:2
66
ANKARA
İLKAY TEKNİK TELHA BAŞ
0 312 356 16
96
19 MAYIS MAH.
SANATORYUM CAD.
169 / D KEÇİÖREN
67
AYDIN
ALAÇAM
ELEKTRONİK
0 256 226 12
11
7 EYLÜL MAH.
MEHMET AKİF
ERSOY CAD. NO : 48
68
ANKARA
D-GRUP DAY.TÜK.
MAL.INŞ.TUR.
0 312 235 33
63
ÇAY YOLU 8. CAD.
NO : 55 / E
69
KONYA
KONTEK SOGUTMA 0 332 245 00
ISITMA
80
70
ADANA
MERTKAN DAY. TÜK.
0 322 235 92
82
Kumköprü Mah fetih
cad n299 A-B Karatay
TOROS MAH 78003
SOK HAMİYET
YOYGANÖZÜ APT
N: 4 ÇUKUROVA
ADANA
59
TR
Hayır
71
60
ŞEHİR
RİZE
İLÇE
VİZYON
İLETİŞİMMUSTAFA
ÖZGÜN VE
ORTAKLARI
SERVİS İSMİ
TELEFON ADRES
MAREŞAL FEVZİ
0 464 225 0001 ÇAKMAK CAD. NO .
9/6
72
GAZİANTEP KORKMAZ TEKNİK
0 342 230 65
43
KOLEJTEPE
MAHALLESİ
MEHMET DAİ
SOKAK NO:9/ A
LEVENT APT. ALTI
ŞAHİNBEY
73
YASİN BOZAN
- ELEKTRİKLİ
ADIYAMAN
EV ALETLERİ
HASTANESİ
0 416 725 99
89
FATİH MAH. ZAFER
CAD. NO: 20-B
KAHTA"
GARANTİ
TR
1. Garanti süresi ürünün teslim edildiği tarihten itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi
kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre
garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala
ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda,
malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatcısı veya imalatçısındanüreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının
10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın
tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin
kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj
hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya
da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü’ne
başvurulabilir.
6.Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
••Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
••Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
••Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere
satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
••İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik
haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine
getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi
hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.
Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen
sorumludur.
Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın
doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. Ücretsiz onarım veya malın
ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek
olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim
haklarından birini kullanabilir.Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın
önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip
etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile
değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye
veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami yirmi iş günü . Ancak, bu Kanunun
58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin,
tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde
yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbestîr.
Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği
durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı
derhâl tüketiciye iade edilir.Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan
tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici
bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar
Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.
61
TR
7. Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.
••Tüketicinın malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak
kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda
kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis
istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya
üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi ferisinde düzenlenen
raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.
8. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları,
yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı,
ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi
içerisinde düzenlenen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması
talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya
tüketici mahkemesine başvurabilir.
Ürünün kurulumunun yetkili servis tarafından yapılması önerilir
62
TR
Nakliye cıvatalarının
veya kazan desteğinin
kaldırılmamasından
kaynaklanan titreşim
veya ses.
Karton
tabanı
Kazan
desteği
Nakliye cıvatalarını
ve kazan desteğini
Nakliye çıkarın.
cıvatası
Conta ve kapak
camında kirden (saç,
iplik) kaynaklanan
sızıntı.
Contayı ve kapak
camını temizleyin.
Pompa filtresinin
tıkanması nedeniyle
tahliye yapılmıyor.
Pompa filtresini
temizleyin.
Su giriş vana filtreleri
tıkandığı için veya su
giriş hortumları kırıldığı
için su gelmiyor.
Giriş vana filtresini
temizleyin veya su
giriş hortumlarını
yeniden kurun.
Çok fazla deterjan
kullanımı nedeniyle su
gelmiyor.
Giriş hortumları
yanlış kurulduğu için
yıkama bittikten sonra
çamaşırlar sıcak veya
ılık.
Su musluğu açık
olmadığı için su
beslemesi yapılamıyor.
Giriş Filtresi
Sebil
SoğukSıcak
Soğuk Su
Sıcak Su
Girişi
Girişi
Su
musluğu
Deterjan bölmesi
çekmecesini
temizleyin.
Giriş hortumlarını
yeniden kurun.
Su musluğunu açın.
63
TR
Tahliye hortumunun
yanlış kurulumu
veya tıkanmış
tahliye hortumundan
kaynaklanan sızıntılar.
Tahliye hortumunu
Dirsek
yeniden kurun.
Desteği
Bağlantı Bandı
Su giriş hortumunun
yanlış kurulumundan
veya diğer marka giriş
hortumu kullanımından
kaynaklanan kaçak var.
Besleme hortumunu
yeniden kurun.
Güç kablosunun gevşek
bağlanmasından
veya elektrik
çıkış sorunundan
kaynaklanan güç
olmaması sorunu.
Güç kablosunu
yeniden bağlayın
veya elektrik çıkışını
değiştirin.
Ürünü teslim etmek,
almak, kurmak veya
ürünün kullanımı ile ilgili
talimatlar için yapılan
servis seyahatleri.
Ürünün kaldırılması ve
yeniden kurulması.
Garanti yalnızca
üretim hatalarını
kapsar. Uygun
olmayan
Kurulumdan
kaynaklanan servis
garanti kapsamında
değildir.
Seviye
Tüm vidalar doğru
şekilde takılmadıysa,
aşırı titreşime neden
olabilir. (Yalnızca
destekli model).
Çamaşır makinesi
su alırken su darbesi
(vurma) sesi.
64
4 vidayı her bir
köşeye takın
(Toplam 16 adet).
Yüksek
su
basıncı
Su vanasını
Doğal su akışı veya evdeki su
musluğunu tersine
Ani su
çevirerek su basıncı
Darbe Yüksekakışı
ses
ayarlayın.
kesilmesi
ÇALIŞTIRMA BİLGİLERİ
TR
96/60/EC sayılı AB yönetmeliği
Tedarikçinin ticari markası
LG
Tedarik edilen model
F4J*JH(P) F4J*FH(P)
(0~9)*
(0~9)*
Modelin enerji verimlilik sınıfı Ek IV uyarınca
belirlenir. Enerji verimliliği sınıfı A (en verimli) ile
G (en verimsiz) arasında bir ölçekle ifade edilir.
Bir tabloyla bu bilgi verildiğinde, bu durumun
A (en verimli) ile G (en verimsiz) bir ölçekte
değerlendirildiği açık bir şekilde gösterilmelidir.
A
Bilginin bir tabloda sunulduğu ve listelenen
cihazlardan bazılarının 880/92 Numaralı
Yönetmelik (EEC) uyarınca “Topluluk Eko Etiketi”
almaya hak kazandığı durumlarda bu bilgi,
Hayır
buraya dahil edilir. Bu durumda satır başlığında
“Topluluk Eko Etiketi” yer almalı ve girdi Eko
Etiket işaretinin bir kopyasından oluşmalıdır. Bu
madde AB Eko Etiket planı altındaki herhangi bir
koşulla çakışamaz.
A
Hayır
Yıkama, sıkma ve kurutma için enerji tüketimi
Ek I not V ile belirtildiği şekilde tam bir çalışma
programı için kWh cinsindendir.
7,14
6,12
kWh /
program
Sadece yıkama ve sıkma için enerji tüketimi Ek
I not VI ile belirtildiği şekilde çalışma programı
başına kWh cinsindendir.
1,37
1,17
kWh /
program
Yıkama performans sınıfı, Ek IV uyarınca
belirlenir. “Yıkama Performans sınıfı... A (yüksek)
ile G (düşük) arasındaki bir ölçekte” olarak ifade
A
edilir. Bu değerlendirmenin herhangi bir şekilde,
A (yüksek) ile G (düşük) bir ölçekte yapıldığı açık
bir şekilde gösterilmelidir.
A
Standart 60 °C pamuklu yıkama programı için
su çıkarma verimliliği Madde 1 (2) ile adı geçen
uyumlaştırılmış standartların test prosedürlerine
44
uygun şekilde belirlenir. “Sıkma sonrası kalan su
%.... (Çamaşırın kuru ağırlığının bir oranı olarak)”
ifade edilir.
44
Ulaşılan maksimum sıkma hızı Ek I not VIII’e
göre tanımlanmıştır.
1400
1400
Standart 60 °C pamuklu yıkama programı
için cihazın kapasitesi Ek I not IX’a göre
tanımlanmıştır.
10,5
9
%
dev/
dak
kg
65
ÇALIŞTIRMA BİLGİLERİ
TR
96/60/EC sayılı AB yönetmeliği
Standart “kuru pamuklu” kurutma programı için cihazın
7
kurutma kapasitesi Ek I not X’a göre tanımlanmıştır.
6
kg
Yıkama, sıkma ve kurutma için su tüketimi Ek I not XI
ile belirtildiği şekilde tam bir çalışma programı için litre
cinsindendir.
174
150
Litre /
program
Standart 60 °C pamuklu yıkama (ve kurutma) başına
litre cinsinden sadece yıkama ve sıkma için su tüketimi
Madde 1 (2) ile adı geçen uyumlaştırılmış standartların
test prosedürlerine uygun şekilde belirlenir.
59
59
Litre /
program
Yıkama ve kurutma süresi. Tam bir çalışma programı
için program süresi (60 °C pamuklu yıkama ve “kuru
pamuklu” kurutma). Nominal yıkama kapasitesi için
Madde 1 (2) ile adı geçen uyumlaştırılmış standartların
test prosedürlerine uygun şekilde belirlenir.
904
752
dk.
1428
1224
kWh /
yıl
34800
30000
litre /
yıl
234
kWh /
yıl
11800
litre /
yıl
Enerji ve su tüketimi, 5 (enerji) ve 12 (su) noktalarında
ifade edilen tüketimin 200 katına eşittir. Bu “sürekli
kurutucu kullanan dört kişilik bir ailenin yaklaşık yıllık
tüketimi (200 program)” olarak ifade edilir.
Enerji ve su tüketimi, 6 (enerji) ve 13 (su) noktalarında
274
ifade edilen tüketimin 200 katına eşittir. Bu “asla kurutucu
kullanan dört kişilik bir ailenin yaklaşık yıllık tüketimi (200
11800
program)” olarak ifade edilir.
66
Notlar
İTHALATÇI FİRMA
LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı
No:73
Ortadoğu Plaza Kat7 ve 8
Okmeydanı / ŞİŞLİ İSTANBUL 34384
Tel : (0 212) 314 52 52
Fax: (0 212) 222 61 44
ÜRETİCİ FİRMA:
Nanjing LG Panda Appliances Co.,Ltd
28 Yongfeng Dadao, Qinhuai District,
Nanjing, Jiangsu Province, 210014.
China
Çağrı Merkezi Telefonu : 444-6-543
Çağrı Merkezi Adresi :
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa
Bulvarı No:73.
Ortadoğu Plaza Kat:7 34384
Okmeydanı / Şişli / İstanbul
Tel : (0 212) 314 52 52
Fax: (0 212) 222 61 44
LG Çağrı Merkezi
Download PDF

advertising