LG | HT304SU | LG HT304SU دليل المالك

Model : HT304SU (HT304SU-D0, SH34SU-S/W)
HT304SL (HT304SL-D0, SH34SL-S/W)
HT304SQ (HT304SQ-D0, SH34SQ-S/W)
CALL CENTER TELEFON NUMARASI : 444-6-543
Portable In
(Taşınabilir Cihaz Girişi)
(Sayfa 14’ya gidin)
ENERGY STAR® ortağı olarak
LG, bu ürünün veya bu ürün
modellerinin,
enerji yeterliliği bakımından
ENERGY STAR® talimatlarına
uymasına karar vermiştir.
USB’ye Doğrudan Kayıt
(Sayfa 15’ya gidin)
R
ENERGY STAR®, tescilli bir A.B.D. markasıdır.
P/ NO : MFL61944520
HT304SU-D0_BTURDL_TUR_4520.indd 1
2009/03/12 15:32:18
Güvenlik Önlemi
UYARI
ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİ!
! AÇMAYIN
İKAZ : ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI
(VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ SERVİS
UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN
NİTELİKLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.
Üçgen içinde ok sembolüyle gösterilen bu yıldırım işareti, ürün içinde elektrik
çarpması tehlikesi oluşturabilecek derecede tehlikeli, yalıtılmamış bir voltaj
varlığı konusunda kullanıcıları uyarmak amacıyla kullanılmıştır.
Üçgen içindeki ünlem işareti, ürünle birlikte verilen yazılı belgelerde bulunan
önemli kullanım ve bakım (servis) talimatları hakkında kullanıcıları uyarmak
amacıyla kullanılmıştır.
UYARI : YANGIN VEYA ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN
ÜRÜNÜ YAĞMURDAN VEYA NEMDEN KORUYUN.
UYARI : Bu cihazı, kitaplık, ya da benzeri. gibi dar bir alana yerleştirmeyin.
UYARI : Bu ürün bir Lazer Sistemi kullanmaktadır.
Ürünün doğru bir şekilde kullanılmasını sağlamak için lütfen
bu kullanıcı kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride
referans olarak kullanmak üzere saklayın. Ünitenin bakıma
ihtiyaç duyması durumunda yetkili bir servis merkeziyle irtibat
kurun. Kumandaların kullanımı, ayarlar ya da burada belirtilenler dışındaki yöntemlerin uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz kalınmasına neden
olabilir. Lazer ışınına doğrudan maruz kalınmasını önlemek için, cihaz muhafazasını
açmayı denemeyin.
Muhafazanın açılması durumunda, gözle görülür lazer radyasyonu ortaya çıkar.
IŞINA UZUN SÜRE BAKMAYIN.
UYARI : Cihaz suya (damlayan veya sıçrayan) maruz bırakılmamalı ve vazo gibi içi
sıvı dolu nesneler cihazın üstüne konmamalıdır.
Güç Kablosuyla ilgili UYARI
Cihazların genellikle adanmış bir devreye yerleştirilmesi önerilir;
Burada adanmış devre, yalnızca bu cihaza güç sağlayan ve ek prizleri ya da hat
devresi olmayan tek bir priz anlamına gelir. Emin olmak için bu kullanıcı kılavuzunun
teknik özellikler sayfasını kontrol edin.
Prizlere aşırı yükleme yapmayın. Aşırı yüklenmiş prizler, gevşek veya hasarlı prizler,
uzatma kabloları, yıpranmış güç kabloları veya zarar görmüş ya da yarılmış kablo
yalıtımı tehlikelidir. Bu koşullar elektrik çarpması veya yangına yol açabilir. Düzenli
olarak cihazınızın kablosunu kontrol edin ve herhangi bir hasar ya da bozulma belirtisi
gördüğünüzde kablonun fişini çıkarın, cihazı kullanmaya devam etmeyin ve yetkili bir
servis merkezinin kabloyu tam uygun bir kabloyla değiştirmesini sağlayın.
Güç kablosunu bükülme, dolaşma, sıkışma, kapı arasına girme veya üzerine
basılma gibi fiziksel ya da mekanik zararlardan koruyun. Fişlere, prizlere ve kablonun
cihazdan çıktığı noktaya özellikle dikkat gösterin.
Gücü ana elektrik şebekesinden kesmek için ana elektrik şebekesinin fişini çekin.
Ürünün montajı sırasında fişin kolay erişilebilir bir yerde olmasını sağlayın.
Eski cihazınızı imha etme
1. Ü
rününüzde, üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli bir çöp kutusu
sembolü bulunması, ürününüzün 2002/ 96/ EC sayılı Avrupa Direktifi
kapsamında olduğunu gösterir.
2. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, hükümet veya yerel yetkililer tarafından
belirlenen özel olarak tasarlanmış toplama merkezleri aracılığıyla belediye
atık sisteminden ayrı olarak imha edilmelidir.
3. Eski cihazınızın doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı için
doğabilecek olumsuz sonuçları engellemenize yardımcı olur.
4. Eski cihazınızın imha edilmesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için, şehir ofisiniz,
atık imha servisinizle veya ürünü satın aldığınız bayi ile irtibat kurun.
Bu ürün 2004/ 108/ EC EMC Direktifi ve 2006/ 95/ EC Düşük Voltaj
Direktifine uyacak şekilde üretilmiştir.
Avrupa temsilcisi :
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31-036-547-8940)
HT304SU-D0_BTURDL_TUR_4520.indd 2
2009/03/12 15:32:19
Yeni DVD Alıcınıza hoş geldiniz.
İçindekiler
Ayar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Ana Ünite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Ünitenin bağlanması. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Uzaktan kumanda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
OSD Başlangıç dil ayarları - İsteğe bağlı . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Başlangıç Alan Kodu Ayarları - İsteğe bağlı . . . . . . . . . . . . . . . 7
Genel ayarları düzenleme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-9
5.1 Hoparlör Ayarı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ön programlanmış ses alanının tadını çıkarın.. . . . . . . . . . . . . 9
Disk bilgilerinin görüntülenmesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Disk veya dosyanın oynatılması. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-12
Fotoğraf dosyalarının görüntülenmesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Radyo dinleme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Bir USB aygıtı kullanmak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Taşınabilir müzik çalarınızdan veya bir dış üniteden müzik
dinleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
USB’ye kayıt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Dil Kodları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Alan Kodları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Sorun Giderme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Oynatılabilir Disk Türleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Teknik Özellikler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
HT304SU-D0_BTURDL_TUR_4520.indd 3
2009/03/12 15:32:19
Ayar
Ana Ünite
Hoparlörleri DVD alıcıya bağlama
1
2
3
4
5
6 7 8
a Ü
rünle birlikte altı hoparlör kablosu gelecektir.
Her biri, ucuna yakın bir noktada bulunan bantlarla renk kodu almış olup
altı hoparlörden birini DVD alıcıya bağlar.
b T
elleri DVD alıcıya bağlayın.
Kabloyu DVD alıcısına bağlamak için bağlantı terminalini açmak amacıyla
plastik tuşların her birine basın. Kabloyu takın ve klipsi serbest bırakın.
11 10
9
1G
üç (1/ `)
Üniteyi açar ve kapatır.
2 DVD/CD Disk Tepsisi
Her bir kablonun siyah ucunu – (eksi)
ile işaretlenen terminallere, diğer ucunu
ise + (artı) ile işaretlenen terminallere
bağlayın.
Ana Ünite
HOPARLÖR
3S
es Seviyesi (VOL.)
Herhangi bir fonksiyonu kullanırken sesi kontrol eder.
4 Görüntüleme penceresi
5 Aç/Kapa (Z)
KONUM
REAR R
R.R
Arkanızda ve sağınızda.
REAR L
R.L
Arkanızda ve solunuzda.
CENTER
C
Ekranın yukarısında, doğrudan önünüzde.
SUB WOOFER
W
Bu herhangi bir ön pozisyonda yerleştirilebilir.
FRONT R
F.R
Önünüzde, ekranın sağında.
FRONT L
F.L
Önünüzde, ekranın solunda.
Şunlara dikkat edin
6O
ynat/Duraklat (B/X)
Bu düğmeyi 3 saniye basılı tutun ve sonra diğer işlevi seçmek için bu
düğmeye tuşa ardı ardına basın.
7 Durdurma (x)
8 İşlev (F)
Fonksiyonu ve giriş kaynağını seçer.
(DVD/CD, USB, AUX, TV-AUDIO, PORTABLE, FM)
9 Ayar (-/ +) (.>), Aramayı/Atla (Bas ve basılı tut)
10 U
SB bağlantı noktası
USB cihazını bağlayarak video, resim ve ses dosyalarını
oynatabilirsiniz.
11 P
ORT. (Taşınabilir) In port
Ünitenizde taşınabilir cihazdan müzik dinleyebilirsiniz.
Çocukların ellerini veya herhangi bir nesneyi *hoparlör kanalına
koymadıklarından emin olun.
*Hoparlör kanalı : Hoparlör kabininde bolca bas sesi için bir delik (ek)
HT304SU-D0_BTURDL_TUR_4520.indd 4
2009/03/12 15:32:20
Ünitenin bağlanması
a Kabloları kullanarak ünitenizdeki ve TV’nizdeki (DVD oynatıcı ya da Dijital Aygıt, vb.) jakları bağlayın.
TV’nizin jaklarını kontrol edin ve A, B bağlantısını seçin. Resim kalitesi A dan B ye doğru artmaktadır.
Ses Girişi bağlantısı
Video Çıkışı bağlantısı (A)
Ünitenin Ses Jakları renk
kodludur (sağ ses içim
kırmızı ve sol ses için
beyaz). TV’niz ses için tek
bir çıkışa sahipse (mono),
birim üzerinde soldaki
(beyaz) ses jakına bağlayın.
Bir Video kablosu kullanarak
ünitedeki VIDEO OUTPUT
(MONITOR) (VİDEO
ÇIKIŞI) jakını TV’nizdeki
karşılık gelen giriş jaklarına
bağlayın..
FM bağlantısı
FM – FM antenini takın.
Antenin iki gevşek ucu düz
ve yatay çizgide olduğunda
alım en iyi şekilde
gerçekleşir.
SCART bağlantısı (A)
SCART kablosunu
kullanarak ünitedeki TO
TV (TV’YE) jakını TV’nizle
bağlayın.
b Güç kablosunu güç kaynağına takın.
Harici bir kaynaktan ses dinleme ve fonksiyon seçme
Component Video connection (B)
Bir Y PB PR kablosu kullanarak ünitedeki COMPONENT
VIDEO (PROGRESSIVE SCAN) OUTPUT
(KOMPONENT/ AŞAMALI TARAMA ÇIKIŞI) jaklarını,
TV’nizdeki karşılık gelen giriş jaklarına bağlayın.
• Televizyonunuz aşamalı sinyalleri kabul ediyorsa
bu bağlantıyı kullanmalı ve [Display] (Ekran)
ayarlarındaki [Progressive Scan] (Aşamalı Tarama)
seçeneğini [On] (Açık) olarak ayarlamalısınız (Bkz.
sayfa 8).
Bir dış kaynakta bulunan sesleri cihazınız üzerinden dinleyerek tadını çıkarın. Ve fonksiyonu seçebilirsiniz.
FUNCTION butonuna arka arkaya basarak istenen giriş kaynağını ve fonksiyonu seçin (DVD/CD, USB, AUX, TV-AUDIO, PORTABLE, FM).
HT304SU-D0_BTURDL_TUR_4520.indd 5
2009/03/12 15:32:21
Uzaktan kumanda
a
a
b
FUNCTION (İŞLEV) : Fonksiyon ve giriş kaynağını seçer.
(DVD/CD, USB, AUX, TV-AUDIO, PORTABLE, FM)
SLEEP (UYKU) : Sistemi belirlenen bir zamanda otomatik
olarak kapanacak şekilde ayarlar. (Selektör : Ön paneldeki
LED ışığının (Işık yayan diyot) güç açıkken yarı yarıya
sönmesini sağlar.)
POWER (GÜÇ) : Üniteyi ON (AÇIK) veya OFF (KAPALI)
konumuna getirir.
OPEN/CLOSE (Aç/Kapa) : Disk işlemcisini açar ve kapatır.
TITLE (BAŞLIK) : Geçerli DVD başlığının bir menüsü
varsa, ekranda başlık menüsü görüntülenir. Aksi takdirde
disk menüsü görüntülenebilir.
DISPLAY (GÖRÜNTÜLE) : Ekran Menüsüne erişir.
MENU (MENÜ) : DVD diskindeki menüye erişir.
SETUP (AYAR) : Ayar menüsüne erişir veya bu menüden çıkar.
PRESET (ÖN AYAR) (U u) : Radyo programını seçer.
TUN. (-/ +) (AYARLA) : İstenilen radyo istasyonunu ayarlar.
U u I i (yukarı/ aşağı/ sol/ sağ) : Ekran menülerinde
gezinmek için kullanılır.
ENTER (GİRİŞ) : Menü seçimini onaylar.
b
c
d
RETURN (GERİ DÖN) (O) : Menü’de geriye gidiş veya
kurulum menüsünden çıkış.
REC (KAYIT) (z) : USB Doğrudan Kayıt.
STOP (DURDUR) (x) : Oynatmayı veya kaydı durdurur.
PLAY (OYNAT) (B), MO./ST. : Oynatmayı başlatır. Mono/
Stereo’yu seçer.
PAUSE/STEP (DURAKLAT/ADIM) (X) : Oynatmayı
duraklatma.
SKIP (ATLA) (./ >) : Bir sonraki veya bir önceki
bölüm/ parça/ dosya’ya git.
SCAN (TARA) (bb/ BB) : Geri veya ileri arama yapar.
c
REPEAT/RANDOM : Herhangi bir oynatma modunu
seçmek için. (RASGELE, TEKRAR)
MUTE (SESSİZ) : Ünitenizin sesini kapatmak için MUTE
(SESSİZ) düğmesine basın. Örneğin telefonu yanıtlamak
için ünitenizin sesini kapatabilirsiniz.
VOL (Ses Seviyesi) (+/ -) : Adjusts speaker volume.
LGEQ: LG EQ’yü kullanarak doğal veya yerel frekans
düzenleyici etkisini seçebilirsiniz.
EQ (EKOLAYZER effekti): Ses etkilerini seçebilirsiniz.
CLEAR (TEMİZLE) : Program Listesinden bir parça
numarasını siler.
SUBTITLE : Oynatma sırasında, istediğiniz bir altyazı dilini
seçmek için art arda SUBTITLE (ALTYAZI) düğmesine basın.
0-9 numara düğmeleri : Menüde numaralı seçenekleri
belirler.
d
TV Kontrol düğmeleri : TV’yi kontrol eder. (yalnızca LG TV)
TV’yi kontrol etme.
LG TV’nin de ses seviyesini, giriş kaynağını ve güç
kaynağını kontrol edebilirsiniz. TV açılıncaya veya
kapanıncaya kadar POWER (TV) (GÜÇ (TV)) tuşunu
basılı tutup ardı ardına PR/CH(+/ –) düğmesine basın.
PROG./MEMO. (PROGRAM/ BELLEK) : Program
menüsüne erişir veya bu menüden çıkar.
RDS : Radyo Veri Sistemi.
PTY : Çeşitli RDS görünümlerini görüntüler.
: Bu düğme çalışmamaktadır.
Pilleri uzaktan kumanda ünitesinin içine
yerleştirin
Pilleri yerleştirirken, pil üzerindeki + (artı) ve – (eksi)
işaretlerinin uzaktan kumandanın üzerindeki işaretlerle
aynı olmasına dikkat edin.
HT304SU-D0_BTURDL_TUR_4520.indd 6
2009/03/12 15:32:23
OSD Başlangıç dil ayarları - İsteğe bağlı
Bu cihazın ilk kullanımı sırasında TV ekranınızda başlangıç dil
ayarı menüsü görüntülenir. Üniteyi kullanmaya başlamadan önce
ilk dil seçimini tamamlamanız gerekmektedir. İngilizce ilk dil olarak
seçilecektir.
Genel ayarları düzenleme
UZAKTAN KUMANDA
ÜZERİNDE
1 Ekran ayarı menüsü SETUP
2 Birinci düzeyde istenilen bir seçeneği belirleme Uu
3 İkinci düzeye geçin i
1Gücü açın
Dil listesi belirecektir.
UZAKTAN KUMANDA
ÜZERİNDE
4 İkinci düzeyde istenilen bir seçeneği belirleme Uu
POWER
5 Üçüncü seviyeye geçin i
2 Dili seçin UuIi
6 Ayarı değiştirme U u, ENTER
3 Şu tuşa basın ENTER
4 Onaylamak için şu tuşa basın I i ve ENTER
Başlangıç Alan Kodu Ayarları - İsteğe bağlı
Bu üniteyi ilk defa kullanırken Alan Kodunu aşağıda gösterildiği şekilde
ayarlamanız gerekmektedir.
1 Ayar menüsünü görüntüleyin UZAKTAN KUMANDA
ÜZERİNDE
SETUP
2İlk düzeyde LOCK (KİLİT) menüsünü seçin Uu
3İkinci düzeye geçin
Aktive edilen Alan Kodu ikinci seviyede
gözükecektir i
4Üçüncü seviyeye geçin i
5Yeni bir parola girin sayı düğmeleri
(0-9) ve ENTER
6Girilen yeni parolayı tekrar kontrol edin sayı düğmeleri
(0-9) ve ENTER
7Coğrafi bölge için bir kod seçin
Seçimden sonra Rating (Derecelendirme) ve Password (Parola) etkinleştirilir.(sayfa 16)
U u I ve
ENTER
8Girişinizi teyit etmek için
Derecelendirme öğesini ve parolayı ayarlayamazsanız
ayar menüsünü terk etmeden önce Alan
Kodu ayarını tamamladığınızdan emin olun. ENTER
Genel ayarları düzenleme – daha fazlasını
yapabilirsiniz
Dil ayarlarını düzenleme
Menü Dili – Ayar menüsü ve ekran menüsü için bir dil seçmenizi sağlar.
Disk Sesi/ Disk Altyazısı/ Disk Menüsü – Disk Ses/ Dis Altyazı/ Disk Menü
için bir dil seçin.
[Orijinal] : Diskin kaydedildiği orijinal dili ifade eder.
[Diğer] : Başka bir dil seçmek için numara tuşlarına basın ve ardından
ENTER (GİRİŞ) tuşuna basarak referans bölümündeki (bkz. sayfa 16) dil
kodu listesine göre ilgili 4 basamaklı sayıyı girin.
ENTER’a basmadan önce bir hata yaparsanız, CLEAR (TEMİZLE)
düğmesine basın
[Kapalı] (Disk Altyazıcı için) : Altyazıyı kapatmanızı sağlar.
HT304SU-D0_BTURDL_TUR_4520.indd 7
2009/03/12 15:32:23
Ekran ayarlarının yapılması
TV En/Boy Oranı– TV ekranınızın şekline göre kullanılacak ekran en boy
oranını seçmenizi sağlar.
[4 : 3] : Standart 4 : 3 TV bağlandığında bu seçeneği belirleyin.
[16 : 9] : 16 : 9 geniş TV bağlandığında bu seçeneği belirleyin.
Görüntü Modu – 4 : 3 seçeneğini belirlediyseniz, geniş ekran programların ve
filmlerin TV ekranınızda nasıl görüntülenmesini istediğinizi belirtmeniz gerekir.
[Mektup kutusu] : Bu seçenek, geniş ekran bir görüntüyü ekranın üst ve alt
kısımlarında siyah şeritlerle birlikte görüntüler.
[Panscan] : Gerektiğinde görüntünün sığmayan kısımlarını keserek 4 : 3
ekranın tamamını doldurur.
Aşamalı Tarama (Bileşen Video bağlantıları için) - COMPONENT/
PROGRESSIVE SCAN OUTPUT (BİLEŞEN/AŞAMALI TARAMA ÇIKIŞI)
girişlerinden hangisinin aşamalı sinyali vereceğini belirler. Televizyonunuz
aşamalı sinyalleri kabul ediyorsa, [Açık] seçeneğini belirleyerek doğru renk
çoğaltımının ve yüksek kaliteli görüntülerin tadını çıkarabilirsiniz. Televizyonunuz
aşamalı sinyalleri kabul etmiyorsa, [Kapalı] seçeneğini belirleyin.
Progressive Scan (Aşamalı Tarama) seçeneğini yanlışlıkla [Açık] ayarına
getirdiyseniz, cihazı sıfırlamanız gerekir. Öncelikle cihazdaki diski çıkarın.
Ardından beş saniye boyunca STOP (DURDUR) düğmesini basılı tutun. Video
çıkışının standart ayarı geri yüklenir ve televizyonunuzda görüntü belirir.
TV Çıkışı Seçimi – TV bağlantı türüne göre bir seçenek belirleyin.
[RGB] : TV’niz SCART jakıyla bağlandığında.
[YPbPr] : TV’niz ünitedeki COMPONENT/ PROGRESSIVE SCAN
(KOMPONENT/ AŞAMALI TARAMA) jaklarıyla bağlandığında.
Özellikle üniteyi komponent video bağlantısı yolunda bağlarken kurulum
menüsünde TV Çıkış Seçimini RGB’den YPbPr’ye değiştirirseniz ekran
kararacaktır. Bu durumda, video kablosunu MONİTÖR jakına bağlayın ve
kurulum menüsünde tekrar YPbPr’yi seçin.
Ses ayarlarının yapılması
DRC (Dinamik Aralık Kontrolü) – Ses seviyesi düşükken sesin net olmasını
sağlayın (yalnızca Dolby Digital). Bu efekti sağlamak için [Açık] ayarını
kullanın.
Vokal – Karaoke kanallarını normal stereo ile karıştırmak için [Açık] seçeneğini
belirleyin. Bu işlev yalnızca çoklu kanal karaoke DVD’ler için etkilidir.
5.1 Hoparlör Ayarı
UZAKTAN KUMANDA
ÜZERİNDE
1 Ayarlar menüsünü açın
SETUP
2 Audio ikonunu seçin.
Uu
3Audio menü girişi için sağ tarafı seçin,
ve sonra 5.1 Hoparlör Ayarlarını seçin
i U u ENTER
4Ayarlama yapmak istediğiniz hoparlörü
seçin
Ii
5Bir seçenek belirleyerek ayarları değiştirin
UuIi
6Bir hoparlörün çıkış gücünü (sesini)
-5dB ile +5dB.arasında ayarlayabilirsiniz.
Hoparlör büyüklükleri belirlenmiş olduğundan
dolayı bu ayarları değiştiremezsiniz.
Ii
7Hoparlörlerinizi cihazınıza bağlayacak
olursanız, hopalörünüz sizin daha önceden
belirlediğiniz dinleme noktasına ne kadar
uzakta olduğunu ve sesin ne kadar gitmesi
gerektiğini bilecektir. Bu, sesin her iki
hoparlörden dinleyiciye aynı anda
ulaşmasını sağlar.
Ii
8Her iki hoparlörden gelen sinyallaeri
kontrol edin. Sesi bu sinyallere göre
dilediğiniz gibi ayarlayın.
Ii
9Ayarlarınızı kaydedin ve Ayarlar
menüsünden çıkın.
RETURN
HT304SU-D0_BTURDL_TUR_4520.indd 8
2009/03/12 15:32:23
Kilit ayarlarının yapılması
Kilit seçeneklerine erişim için 4 haneli parolayı girmeniz gerekmektedir.
Henüz parolayı girmemişseniz, parolayı girmenizi isteyen bir mesaj ekranı
görüntülenecektir. 4 haneli bir parola girin ve sonra ENTER düğmesine basın.
Parolayı tekrar girin ve doğrulamak için ENTER düğmesine basın. Numarayı
girerken hata yaparsanız, numaraları silmek için CLEAR (TEMİZLE) düğmesine
basın.
Parolanızı unutursanız sıfırlayabilirsiniz. Öncelikle, ünitedeki diski çıkartın.
Kurulum menüsünü görüntülemek için SETUP düğmesine basın. ‘210499’ girin
ve ENTER (GİRİŞ) düğmesine basın. Böylece parola silinir.
Rating (Derecelendirme) – Bir derecelendirme seviyesi seçmenizi sağlar.
Seviye düştükçe derecelendirmenin kısıtlayıcılığı artar. Derecelendirmeyi devre
dışı bırakmak için [Açık] seçeneğini belirleyin.
Şifre – Kilit ayarları için parola ayarlanmasını veya değiştirilmesini sağlar.
[Yeni] : Numara tuşlarını kullanarak yeni bir 4 basamaklı parola girin ve sonra
ENTER (GİRİŞ) düğmesine basın. Onaylamak için parolayı yeniden girin.
[Değiştir] : Geçerli parolayı girdikten sonra iki defa yeni parolayı girin.
Bölge Kodu – Oynatma derecelendirme seviyesi olarak coğrafi bir alanın
kodunu seçmenizi sağlar. Bu, ebeveyn kilidi tarafından kontrol edilen DVD’leri
derecelendirmek için hangi alanın standartlarının kullanıldığını belirler. Sayfa
16’de Alan Kodları’na bakın.
Diğer ayarların düzenlemesi
DivX(R) VOD – DivX® VOD hizmetini kullanarak video kiralamanıza ve
satın almanıza olanak veren DivX® VOD (Talep Üzerine Video) kayıt kodunu
sağlarız.
Daha fazla bilgi için www.divx.com/vod adresini ziyaret edin.
[DivX(R) VOD] belirdiğinde ENTER düğmesine basın ve ünitenin kayıt kodunu
görüntüleyin.
Daha önceden programlanmış ses alanının zevkine varın
Sistem daha önceden ayarlanır surround ses alanına sahiptir. Arzu edilen
ses modunu EQ/ LG EQ kullanarak seçebilirsiniz. EQ/ LG EQ’yü EQ/ LG EQ
bilgisi görüntülenirken I i büyük/küçük tuşlarını kullanarak değiştirebilirsiniz.
Kayıt edilen dosyanın numaralanması en küçük numara girilerek yapılır.
Ekolayzer için görüntülenen seçenekler ses kaynağı ve efektlere göre
farklılıklar gösterebilir.
GÖRÜNTÜ
Tanımı
NATURAL
Rahat ve doğal seslerin tadına varabilirsiniz.
AUTO EQÇalınan müzik türüne en yakın olan ses ekolayzerini şarkı
dosyalarının MP3 ID3 Tag'larından algılar.
POP
Bu program sese çoşkulu bir atmosfer kazandırırken sizin
CLASSIC
kendinizi bir rok, pop, jaz veya klasik müzik konserinde
JAZZ
hissetmenizi sağlar.
ROCK
MP3 OPTBu fonksiyon sıkıştırılmış MP3 dosyalarını optimize eder.
Bas seslerini iyilştirir
BASS
Tiz, bas ve surround efektlerini güçlendirir.
VIRTUAL
Daha fazla sanal surround sesin tadını çıkarabilirsiniz.
Dolby Pro Logic II stero kaynaklarınızı 5.1- kanalda
PLII
MOVIE
dinlemenizi sağlar.
PLII MUSIC
PLII MTRX(matrix)
NORMAL(OFF)
Seslerin ekolayzer efekti olmadan tadına varın.
HT304SU-D0_BTURDL_TUR_4520.indd 9
2009/03/12 15:32:23
Disk bilgilerinin görüntülenmesi
1 DISPLAY (GÖRÜNTÜLE) düğmesine basma UZAKTAN KUMANDA
ÜZERİNDE
Disk veya dosyanın oynatılması
UZAKTAN KUMANDA
ÜZERİNDE
DISPLAY
Uu
1Üniteye bir disk yerleştirin
2 Bir madde seçin 2 Bir DVD/CD seçin FUNCTION
3 Görüntüleme menüsü ayarlarını yapma Ii
4 Çıkışa geri dönme DISPLAY
3 Menü ayarlarını yapma veya Menüden bir dosya seçme UuIi
Uu
4 Disk oynatımını başlatma B
PLAY
5 Disk oynatımını durdurma x
STOP
Displaying Disc Information - more you can do
U u tuşuna basarak bir öğeyi seçebilir veya I i düğmesine basarak ayarı
1/6
değiştirebilir
1/6 veya seçebilirsiniz.
1/6
1/6
4/26
1/6
1/6
1/6
4/26
4/26
4/26
4/26
4/26
4/26
1 ENG
D
1 ENG
3/2.1CHD
1 ENG
1 ENG
3/2.1CH
D
D
3/2.1CH
1 ENG
11 ENG
ENG
3/2.1CH
KOR
1
D
D
D
3/2.1CH
1 KOR
3/2.1CH
3/2.1CH
1 KOR
1 KOR
1/3
1 KOR
1 KOR
KOR
1/3
1
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
Şu andaki başlık (veya parça/ dosya)
Sayı/ Toplam Sayı Başlık (veya parça/ dosya)
Geçerli bölüm sayısı/ toplam bölüm sayısı
Geçen oynatma süresi
Seçilen ses dili veya kanalı
Seçilen altyazı
Seçilen açı/ toplam açı sayısı
Seçilen ses modu
Bu Kılavuzda Kullanılan Semboller
Tüm disk ve dosyalar aşağıda listelenmektedir ALL
MP3
MP3 dosyaları DVD
DVD ve sonlandırılmış DVD±R/ RW WMA
WMA dosyaları
DivX
DivX dosyaları
ACD
Ses CD’leri
Z OPEN/CLOSE
Disk veya dosyanın oynatılması – daha
fazlasını yapabilirsiniz
Mönülü DVD Oynatma
DVD
Çoğu DVD artık film başlamadan yüklenen menülere sahiptir. Herhangi
bir seçeneği vurgulamak için U u I i kullanarak bu menüler arasında
dolaşabilirsiniz.
Seçim için PLAY (B) basılır.
Bir sonrakine veya bir önceki bölüm/ parça/ dosya’ya geç
ALL
SKIP (>) basarak bir sonraki bölüm/ parça /dosya’ya ilerle
SKIP (.) basarak şu andaki bölüm/ parça/ dosya’nın başına geri dön.
SKIP (.) hafifce iki kez basarak bir evelki bölüm/ parça/ dosya’ya dön.
Playback'i durdurma
ALL
Oynatmayı duraklatmak için PAUSE/STEP (DURAKLAT/ADIM) (X) tuşuna
basın. Oynatmaya devam etmek için PLAY (B) tuşuna basın.
Çerçeve Çerçeve oynatma
DVD
DivX
Çerçeve çerçeve oynatmak için ardı ardına PAUSE/STEP (DURAKLAT/ADIM)
(X) tuşuna basın.
Devamlı veya karışık çalma
ALL
REPEAT/RANDOM düğmesine art arda basın ve mevcut başlık, bölüm ya da
şarkı arka arkaya ya da rasgele çalınacaktır. Normal çalmaya dönmek için art
arda REPEAT/RANDOM düğmesine basın.
- Rasgele çalma modu : sadece müzik dosyaları.
10
HT304SU-D0_BTURDL_TUR_4520.indd 10
2009/03/12 15:32:24
ALL
Hızlı ileri veya hızlı geri alma
DVD MENÜ’süne bakış
Oynatma sırasında hızlı ileri veya hızlı geri almak için SCAN (TARA) (mya
daM) tuşuna basın. SCAN (TARA) (mya daM) tuşuna ardı ardına basarak
çeşitli oynatma hızları arasında geçiş yapabilirsiniz. PLAY (B) basarak normal
hızda oynatımına devam edin.
Altyazı dili seçme
DVD
DivX
Oynatma sırasında, istediğiniz bir altyazı dilini seçmek için art arda SUBTITLE
(ALTYAZI) ( ) tuşuna basın.
Oynatma hızını yavaşlatma
DVD
DivX
Oynatma duraklatıldığında, ileri veya geri oynatımı yavaşlatmak için SCAN
(TARA) (mya daM) tuşuna basın. SCAN (TARA) (mya daM) tuşuna art
arda basarak çeşitli oynatma hızları arasında geçiş yapabilirsiniz. PLAY (B)
veya ENTER basarak normal hızda oynatımına devam edin. DivX dosyası geri
playback modunda yavaşlatılamaz.
1,5 kere daha hızlı oynatma
DVD
DVD’yi normal oynatma hızından 1,5 kat daha hızlı izlemek veya dinlemek için
DVD oynatılırken PLAY (B) tuşuna basın. Ekranda “B x1,5” belirecektir. Normal
oynatma hızına geri dönmek için tekrar PLAY (B) tuşuna basın.
Başlık menüsünü görüntüleme
DVD
Varsa, diskin başlık menüsünü görüntülemek için TITLE (BAŞLIK) tuşuna basın.
Belirlenen saatte oynatma DVD
DivX
Girilen zaman kodunun başlangıç noktasını arar. DISPLAY’e basın ve saat
ikonunu seçiniz. Zamanı girdikten sonra ENTER butonuna basınız. Örnğin, 1
saat 10 dakika ve 20 saniye için "11020” rakamlarını sayısal tuşları kullanarak
giriniz ve ENTER basınız. Yanlış rakam girerseniz, CLEAR tuşun basıp tekrar
giriş yapınız.
Son Sahne Belleği
DVD
Bu ünite, son izlenen diskteki son sahneyi belleğe alır. Diski oynatıcıdan
çıkarsanız veya üniteyi kapatsanız (Bekleme modu) da son sahne bellekte kalır.
Sahnesi belleğe alınmış bir diski takarsanız, o sahne otomatik olarak hatırlanır.
Karışık disk veya USB Flash Sürücü – DivX, MP3/ WMA ve JPEG
Bir disk veya USB Flash içerinde DivX, MP3/ WMA ve JPEG dosyaları bir arada
bulunuyorsa oynatmak istediğiniz dosyaları MENU’ye basarak seçebilirsiniz.
Eğer “Bu dosya tipi oynatıcı üzerinde desteklenmiyor” ibaresi ekranda
görüntülenirse, MENU ye basarak uygun dosya tipini seçin.
DVD
Varsa, disk menüsünü görüntülemek için MENU (MENÜSÜ) tuşuna basın.
Karakter dizinini DivX® altyazılarının doğru gösterimi için değiştirme
DivX
Oynatma sırasında alt yazı düzgün bir şekilde çıkmazsa, SUBTITLE (ALTYAZI)
düğmesine basın ve yaklaşık 3 saniye boyunca basılı tutun ve sonra altyazı
düzgün bir şekilde gösterilene kadar başka bir dil kodunu seçmek için I i ya
da SUBTITLE düğmesine basın ve sonra ENTER (GİRİŞ) düğmesine basın.
DivX dosyası gereksinimleri DivX
Bu oynatıcı ile DivX disk uyumluluğu şu şekilde sınırlandırılmıştır :
• Kullanılabilir çözünürlük boyutu : 720x576 (G x Y) piksel
• DivX altyazısının dosya adı 45 karakter içinde girilmelidir.
• DivX dosyasında gösterilemeyecek bir kod varsa, bu kod ekranda “ _ “ işareti
olarak gösterilebilir.
• Çerçeve hızı : 30 fps'den a z
• Ekran çerçeve sayısı saniyede 30 çerçevenin üzerindeyse, bu cihaz normal
biçimde çalışmayabilir.
• Oynatılabilir DivX dosyaları : ".avi ", ".mpg ", ".mpeg ", ".divx"
• Oynatılabilir Altyazı formatı : SubRip (*.srt / *.txt), SAMI (*.smi), SubStation
Alpha (*.ssa / *.txt), MicroDVD (*.sub / *.txt), SubViewer 2.0 (*.sub / *.txt)
• Oynatılabilir Codec formatı : "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP4V3",
"3IVX".
• Oynatılabilir Ses formatı : "AC3", "PCM", "MP3", "WMA".
• Örnekleme frekansı : 32 - 48 kHz içinde (MP3), 32 - 48 kHz içinde (WMA)
• Bit hızı : 32 - 320kbps içinde (MP3), 40 - 192 kHz içinde (WMA)
• Live file system (Canlı dosya sistemi) ile formatlanan Diskleri, bu oynatıcıda
yürütemezsiniz.
• Kaydedilen dosyaların video ve ses yapısı dönüşümlü çalışmazsa, ya video
görüntülenir ya da ses verilir.
• DivXspec'ten farklı bir DivX dosyası oynatıyorsanız, normal ßekilde
çalıßmayabilir.
Müziğinizi dinlerken uykuya dalın.
SLEEP butonuna bir kez veya birden fazla basarak 10 ila 180 dakika arasında
bir süre belirleyin, bu süre sonunda kendini kapatacaktır.
Geri kalan zamanı görmek için SLEEP butonuna basınız. Uyku fonksiyonunu
iptal etmek için, SLEEP butonuna “SLEEP 10" belirene kadar basınız ve
“SLEEP 10" belirdiğinde bir kez daha basınız.
DIMMER (IŞIK KISICI)
SLEEP butonuna bir kez basınız. Ön panel üzerindeki LED sönecek ve
görüntü penceresi yarı yarıya kararacaktır. İptal etmek için, SLEEP butonuna
aydınlanana kadar basınız.
11
HT304SU-D0_BTURDL_TUR_4520.indd 11
2009/03/12 15:32:24
Kendi programınızın oluşturulması ACD
MP3
WMA
Diskteki müziklerin sırasını ayarlayarak bir diskin içeriğini istediğiniz sırayla
oynatabilirsiniz. Program listesine müzik eklemek için; program edit modunu
girme amacıyla PROG./MEMO. düğmesine basın Menüde ( E işareti
görülecektir). U u düğmesini kullanarak [Liste]’de istediğiniz müziği seçin ve
sonra program listesine müzik eklemek için ENTER (GİRİŞ) düğmesine basın.
Program listesinden müzik seçin ve sonra programlanan oynatmayı başlatmak
için ENTER (GİRİŞ) düğmesine basın. Program listesinden bir müziği silmek için
U u Program listesinden bir müziği silmek için U u düğmesini kullanarak
silmek istediğiniz müziği seçin ve sonra program edit modunda CLEAR (SİL)
düğmesine basın. Program listesinden bütün müziği silmek için [Clear All]
(Hepsini Sil) seçeneğini seçin ve program edit modunda ENTER (GİRİŞ)
düğmesine basın. Disk çıkartıldığında ya da ünite kapatıldığında program
silinecektir.
Dosya bilgilerini görüntüleme (ID3 TAG ) MP3
Dosya bilgileri içeren bir MP3 dosyasını oynatırken, DISPLAY (GÖRÜNTÜLE)
tuşunu ardı ardına basarak bilgileri görüntüleyebilirsiniz.
MP3/ WMA müzik dosyası gereksinimleri
Bu oynatıcıda MP3/ WMA disk uygunluğu aşağıdaki şekilde sınırlandırılmıştır :
• Örnekleme frekans : 32 - 48 kHz içinde (MP3), 32 - 48kHz içinde (WMA)
• Bit hızı : 32 - 320kbps içinde (MP3), 40 - 192kbps içinde (WMA)
• Destek Versiyonu : v2, v7, v8, v9
• Maksimum dosya sayısı: 999'nin altında.
• Dosya uzantıları : “.mp3”/ “.wma”
• CD-ROM dosya formatı: ISO9660/ JOLIET
• ISO 9660 dosya sistemi olußturan Easy-CD Creator kullanmanızı öneririz.
Ekran Koruyucu
Üniteyi yaklaşık beş dakika Durdur modunda bıraktığınızda ekran koruyucu
görüntülenir.
Sistem Seçimi - İsteğe bağlı
TV sisteminiz için uygun sistem modunu seçmeniz gerekir. Görüntüleme
penceresinde NO DISC (DİSK YOK) uyarısı görüntülenirse, bir sistem
seçebilmek için PAUSE/STEP (DURAKLAT/ADIM) (X) tuşunu en az 5 saniye
basılı tutun. (AUTO/ PAL/ NTSC)
VOCAL FADER
Çeşitli kaynaklarda müziğin şarkısı vokalini kısarak karaoke olarak fonksiyonu
kullanabilirsiniz. (MP3/ WMA/ CD/ Dolby Digital/ vb.) VOCAL FADER'a basınız
ve “FADE ON” görüntü penceresinde belirecektir.
İptal etmek için VOCAL FADE’e tekrar basınız.
- Bu işlevden ancak bir mikrofon bağlıyken faydalanılabilir.
-V
OCAL FADER (VOKAL AZALTMA) kalitesi, müzik dosyalarının kayıt
koşullarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Bu işlev, MONO modda kullanılamaz.
12
HT304SU-D0_BTURDL_TUR_4520.indd 12
Fotoğraf dosyalarının görüntülenmesi
UZAKTAN KUMANDA
ÜZERİNDE
1Üniteye bir disk yerleştirin.
Z OPEN/CLOSE
2 Bir DVD/CD seçin FUNCTION
3 Bir fotoğraf dosyası seçme Uu
4 Seçilen dosyayı tam ekran görüntüleme B
5 Menüye geri dönme x STOP
PLAY
Fotoğraf dosyalarının görüntülenmesi – daha
fazlasını yapabilirsiniz
Viewing photo files as a slide show
(
) simgesini vurgulamak için U u I i tuşunu kullanın ve ENTER (GİRİŞ)
tuşunu basarak slayt gösterisini başlatın.
(
) simgesi vurgulandığında I i tuşunu kullanarak slayt gösterisi hızını
değiştirebilirsiniz.
JPEG dosyasının boyutu ve çözünürlüğüne bağlı olarak dia gösteriminin
başlaması zaman alabilir.
Bir önceki/bir sonraki fotoğrafa geçme
Önceki/ bir sonraki fotoğrafı görüntülemek için SKIP (. ya da >) ya da
I ile i düğmesine basın.
Fotoğrafı döndürme
U u işaretini kullanarak fotoğrafı tam ekran görüntülerken saat yönünde veya
aksi yönde döndürebilirsiniz.
Slayt Gösterisini beklemeye almak
PAUSE/STEP (DURAKLAT/ADIM) (X) basarak slayt gösterisini durdurun.
PLAY (OYNAT) (B) veya PAUSE/STEP (DURAKLAT/ADIM) (X) basarak slayt
gösterisine devam edin.
Slayt Show esnasında müzik dinleme
Diskin hem müzi k hem de fotoğraf içermesi durumunda Slayt show esnasında
müzik dinleyebilirsiniz. U u I i kullanarak (
) ikonunu vurgulayın ve sonra
PLAY (OYNAT) (B)’ a basarak slayt show’u başlatın. Bu fonkisyon sadece disk
ile mümkündür.
Fotoğraf dosyası gereksinimleri
Bu oynatıcıda JPEG disk uygunluğu aşağıdaki şekilde sınırlandırılmıştır :
• Enine maksimum piksel: 2760 x 2048 piksel
• Maksimum dosya sayısı: 999'nin altında.
• Farklı bir kayıt biçimi veya diskin durumu nedeniyle bazı diskler
çalıßmayabilir.
• Dosya uzantıları : “.jpg”
• CD-ROM dosya formatı: ISO9660/ JOLIET
2009/03/12 15:32:24
Radyo istasyonu hakkındaki bilgileri görmek
Radyo dinleme
FM anteninin bağlı olduğundan emin olun.
1 Gücü açma UZAKTAN KUMANDA
ÜZERİNDE
POWER
2 FM seçin. FUNCTION
3Bir radyo istasyonu seçme TUN.-/ +
4Radyo istasyonunu ‘kaydetme’
Ekranda ön ayarlı bir numara gösterilir. PROG./MEMO.
5Önceden ayarlanmış sayıyı seçin
En fazla 50 radyo istasyonu kaydedilebilir.
PRESET U u
6 Basma işlemini onaylama PROG./MEMO.
7Ön ayarlı numaraya girilmiş ‘kayıtlı’
bir istasyonu PRESET U u
FM radyosunda RDS (Radyo Verileri Sistemi) özelliği vardır. Bu, dinlenen radyo
istasyonu hakkındaki bilgileri gösterir. Çeşitli veri türleri arasında geçiş yapmak için
ardı ardına RDS düğmesine basın.
PS (Program Hizmeti Adı)
Kanalın adı ekranda görüntülenir
PTY (Program Türü Tanıma)
Program türü (örn. Caz veya Haber) ekranda görüntülenir.
RT (Radyo Metni)
Yayın istasyonundan gelen özel bilgileri içeren bir metin mesajıdır. Bu
metin ekranda kayabilir.
CT (Kanal tarafından kontrol edilen saat)
Bu, istasyon tarafından yayınlanan saat ve tarihi gösterir.
Radyo dinleme – daha fazlasını yapabilirsiniz
Otomatik radyo istsyonu arama
TUN.-/TUN.+ (AYARLA) tuşunu en az bir saniye basılı tutun. Radyo otomatik
olarak tarama yapar ve bir radyo istasyonu bulduğunda taramayı durdurur.
Kayıtlı tüm istasyonları silmek
PROG./MEMO. (PROGRAM/BELLEK) tuşunu iki saniye basılı tutun. DVD
alıcının ekranında ERASE ALL (TÜMÜNÜ SİL) öğesi yanıp söner. Tüm kayıtlı
radyo istasyonlarını silmek için PROG./MEMO. (PROGRAM/BELLEK) tuşuna
basın.
Düşük FM sinyalini iyileştirmek
Uzaktan kumanda üzerinde PLAY (B) (MO./ST.) butonuna basın.
Bu işlem ile radyoyu stereo modundan mono moduna geçirecek ve genellikle
gelen sinyalleri geliştirecektir.
13
HT304SU-D0_BTURDL_TUR_4520.indd 13
2009/03/12 15:32:24
Bir USB aygıtı kullanmak
USB aygıtını cihazın USB girişine takarak USB aygıtı üzerinde bulunan
medya dosyalarınızın tadını çıkarbilirsiniz. Diğer bir fonksiyonu
çalıştırmak için, CD playback bölümüne bakınız.
1USB aygıtını cihazın USB girişine takınız.
2 USB fonsiyonunu seçiniz.
UZAKTAN KUMANDA
ÜZERİNDE
FUNCTION
3 Çalıştırmak istediğiniz dosyayı seçiniz.
Uu
4 Medya uygulamalarıza başlayın. B
PLAY
5 Durdurmak için, Basın
x
STOP
6Taşınabilir USB aygıtını çıkartmadan önce
başka bir fonksiyonu seçiniz.
FUNCTION
Uyumlu USB Aygıtları
• MP3 Çalar: Flash tipi MP3 çalar
• USB Flash Sürücü: USB 2.0 veya USB 1.1 destekleyen aygıtlar
• Bu USB fonksiyonu, cihazın özelliklerine bağlı olarak mevcut olmayabilir.
USB aygıt isterleri
•Bilgisayarınıza taktığınızda, sizden kurulum için ilave program istemi yapan
aygıtlar desteklenmemektedir.
Taşınabilir müzik çalarınızdan veya
bir dış üniteden müzik dinleme
Ünite, çok çeşitli taşınabilir cihazlardan veya dış üniteler üzerinden müzik
çalabilir.
1Taşınabilir çalıcıyı PORT'a bağlayınız. IN
(PORTABLE IN) ünite konnektörü
UZAKTAN KUMANDA
ÜZERİNDE
PORT. IN (PORTABLE IN)
Veya
harici cihazı ünitenin AUX konnektörüne bağlayın
> Televizyonunuzda sadece bir tane ses (audio)
(MONO) çıkışı varsa ünite üzerinde sol (beyaz)
audio prizine bağlantısını yapınız.
Ana Ünite
-
VCR, TV, ...
Aşağıdakilerden sakının
• USB aygıtını çalışırken çıkartmayınız.
•Yüksek kapasiteli USB aygıtları içerisindeki arama işlemi bir kaç dakikadan
fazla sürebilir.
• Veri kaybını önlmek için verilerinizi yedekleyin.
•Bir USB uzatma kablosu veya USB hub kullandığınızda USB’niz
algılanmayacaktır.
•NTFS dosya tipleri desteklenmemektedir. (Sadece FAT (16/32) dosya sistemi
desteklenmektedir).
•Bu ünite, toplam dosya sayısı 1000 veya daha fazla olduğunda
desteklenmektedir.
•Harici HDD, kilitli aygıtlar veya hard tip USB aygıtlar desteklenmemektedir.
•Ünitenin USB girişi bir bilgisayara bağlanamaz. Ancak. Ünite depolama cihazı
olarak kullanılmaz.
2Gücü açın.
POWER
3PORTABLE veya AUX fonksiyonunu seçin. FUNCTION
4 Taşınabilir çaları veya harici cihazı çalıştırın.
14
HT304SU-D0_BTURDL_TUR_4520.indd 14
2009/03/12 15:32:25
USB’ye kayıt
Kayıt yaparken aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir
UZAKTAN KUMANDA
ÜZERİNDE
1 USB aygıtını Cihaza takın
-
2Kayıt yapmak için istediğiniz modu seçin (Örnek CD/ TUNER....)
FUNCTION
İlk önce ses kaynağını çalın
Disk üzerindeki bir müzik dosyasını USB’ye
kaydetmek isterseniz, kayıt işlemini dosyayı
çalıştırdıktan sonra kaydedin.
3 Kayıda başla
z
REC
4 Kayıdı durdurmak için, basınız
x
STOP
USB’ye kayıt - daha fazlasını yapabilirsiniz
Disk üzerinde bulunan müzik dosylarının USB’ye kaydı
Tek şarkı kaydı
CD’yi oynatma esnasında USB’ye kayıt başlanırsa, tek şarkı/ dosya USB’ye
kayıt olacaktır
Tüm şarkıların kaydı
CD stop’ta kayıt butonuna basıldığında tüm şarkı/dosyalar kaydedilecektir.
- Tüm kayıt sırasında, alt klasör içerisindeki dosyalara kayıt yapılamaz.
- Çalma esnasında kayıt yapılmasını isterseniz, STOP düğmesine iki kez basın.
Ekranda beliren x kontrol edin.
•USB kaydı için yapılan kayıt yüzde oranını kayıt esnasında ekran üzerinden
kontrol edebilirsiniz. (sadece Audio, MP3/ WMA CD).
•MP3/ WMA kaydı esnasında ses yoktur.
•Playback esnsında kaydı durdurursanız, o esnada kaydı yapılan dosya
saklanacaktır. (Sedece AUDIO CD)
•USB kaydı yaparken, USB aygıtını çıkarmayın veya cihazınızı kapatmayın.
Bu durumda, tamamlanmamış bir dosya oluşur ve bu dosya bilgisayarınızda
da silinemez.
•USB kayıt işlevi yürütülemiyorsa, görüntü penceresinde “NO USB (USB
YOK)”, “ERROR (HATA)”, “USB FULL (USB DOLU)” veya “NO REC (KAYIT
YOK)” mesajları belirecektir.
•Çoklu kart okuyucu cihaz veya harici hard disk sürücüsü USB kayıt için
kullanılamaz.
• Kayıtın uzun sürdüğü çekimlerde, çekim 128mbit ile kaydedilir.
•Oynatma esanasında kayıdı durdurursanız, dosya kaydedilmeyecektir.
•CD-G, DTS disklerinde USB Kaydı çalıştırılmaz.
• 999 dosyadan daha fazlasına kayıt yapamazsınız.
•Kayıt edilen dosyanın numaralanması en küçük numara girilerek yapılır.
Böylelikle, bazı kayıt dosyalarını silerseniz, bir sonraki kayıt dosya numarası
bunlar arasındaki en küçük numara olacaktır.
• Aşağıdaki şekilde depolanacaktır.
AUDIO CD
MP3/ WMA
Diğer kaynaklar
(Tüner, AUX, Taşınabilir,
vs.)
Program listesi kaydı
İstediğiniz parçayı kayıt etmek için kendi programınızı yaptıktan sonra USB
kaydı yapacaktır. (Sadece Audio CD)
Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları gibi telif hakkı
korumalı malzemelerin yetkisiz kopyalarının oluşturulması, telif hakkı
yasalarının ihlali niteliği taşıyıp suç teşkil edebilir. Bu cihaz bu tür amaçlar
için kullanılmamalıdır.
İlgili telif hakkı yasalarına uygun davranın
15
HT304SU-D0_BTURDL_TUR_4520.indd 15
2009/03/12 15:32:25
Dil Kodları
Aşağıdaki başlangıç ayarları için istediğiniz dili girmek üzere bu listeyi kullanın : Disk Sesi, Disk Altyazısı, Disk Menüsü.
Dil Afar Dili Afrikaans Dili Arnavutça Ameharic Dili Arapça Ermenice Assamese Dili Aymara Dili Azerice Bashkir Dili Baskça Bengal Dili Bhutan Dili Bihar Dili Bretanya Dili Bulgarca Birmanya Dili Belarus Dili Çince Kodu
6565
6570
8381
6577
6582
7289
6583
6588
6590
6665
6985
6678
6890
6672
6682
6671
7789
6669
9072
Dil Hırvatça Çek Dili Danca Felemenkçe İngilizce Esperanto Dili Estonya Dili Faroese Dili Fiji Fin Dili Fransızca Frizye Dili Galicia Dili Gürcü Dili Almanca Yunanca Grönland Dili Guarani Dili Gujarati Dili Kodu
7282
6783
6865
7876
6978
6979
6984
7079
7074
7073
7082
7089
7176
7565
6869
6976
7576
7178
7185
Dil Hausa Dili İbranice Hintçe Macarca İzlanda Dili Endonezya Dili Interlingua İrlanda Dili İtalyanca Cava Dili Kanada Dili Kashmiri Kazak Dili Kırgızca Korece Kürtçe Lao Dili Latince Letonya Dili
Kodu
7265
7387
7273
7285
7383
7378
7365
7165
7384
7487
7578
7583
7575
7589
7579
7585
7679
7665
7686
Dil Lingala Dili Litvanya Dili Makedonya Dili Madagaskar Dili Malaya Dili Malayalam Maori Dili Marathi Moldavya Dili Moğolca Nauru Dili
Nepal Dili Norveçce Dili Oriya Dili Panjabi Dili Pashto
Farsça Lehçe Portekizce Kodu
7678
7684
7775
7771
7783
7776
7773
7782
7779
7778
7865
7869
7879
7982
8065
8083
7065
8076
8084
Dil Kodu
Keçua 8185
Rhaeto-Romanic 8277
Rumence 8279
Rusça 8285
Samoan 8377
Sanskritçe 8365
İskoçça
7168
Sırpça 8382
Sırp Hırvatça
8372
Shona Dili 8378
Sindhi Dili 8368
Seylan Dili 8373
Slovakça 8375
Slovence 8376
İspanyolca 6983
Sudan Dili 8385
Savahilice 8387
İsveççe 8386
Tagalog 8476
Dil Tacikistan Dili Tamil Dili Telugu Tai Dili Tonga Dili Türkçe Türkmence Twi Ukraynaca Urduca Özbekçe Vietnam Dili Volapük Dili Gal Dili Wolof Xhosa Dili Eskenazi Dili Yoruba Zulu Dili Kodu
8471
8465
8469
8472
8479
8482
8475
8487
8575
8582
8590
8673
8679
6789
8779
8872
7473
8979
9085
Alan Paraguay Filipinler Polonya Portekiz Romanya Rus Federasyonu Suudi Arabistan
Senegal Singapur Slovak Cumhuriyeti
Slovenya Güney Afrika
Güney Kore
İspanya Alan Kodu
Sri Lanka LK
İsveç SE
İsviçre CH
Tayvan TW
Tayland TH
Türkiye TR
Uganda UG
Ukrayna UA
Birleşmiş Devletler US
Uruguay UY
Özbekistan UZ
Vietnam VN
Zimbabve ZW
Alan Kodları
Bu listeden bir alan kodu seçin.
Alan Afganistan Arjantin Avustralya Avusturya Belçika Bhutan Bolivya Brezilya Kamboçya Kanada Şili Çin Kolombiya Kongo Kodu
AF
AR
AU
AT
BE
BT
BO
BR
KH
CA
CL
CN
CO
CG
Alan Kosta Rika
Hırvatistan Çek Cumhuriyeti Danimarka Ekvator Mısır El Salvador Etiyopya Fiji Finlandiya Fransa Almanya Büyük Britanya
Yunanistan Kodu
CR
HR
CZ
DK
EC
EG
SV
ET
FJ
FI
FR
DE
GB
GR
Alan Grönland Hong Kong Macaristan Hindistan Endonezya İsrail İtalya Jamaika Japonya Kenya Kuveyt Libya Lüksemburg Malezya Kodu
GL
HK
HU
IN
ID
IL
IT
JM
JP
KE
KW
LY
LU
MY
Alan Maldivler Meksika Monako Moğolistan Fas Nepal Hollanda Hollanda Antilleri Yeni Zelanda
Nijerya Norveç Oman Pakistan Panama Kodu
MV
MX
MC
MN
MA
NP
NL
AN
NZ
NG
NO
OM
PK
PA
Kodu
PY
PH
PL
PT
RO
RU
SA
SN
SG
SK
SI
ZA
KR
ES
16
HT304SU-D0_BTURDL_TUR_4520.indd 16
2009/03/12 15:32:25
Sorun Giderme
SORUN
NEDENİ
ÇÖZÜMÜ
Güç gelmiyor
Görüntü yok
Güç kablosu takılı değildir.
TV, DVD sinyalini alacak şekilde ayarlanmamıştır.
Güç kablosunu sıkıca prize takın.
DVD Alıcıdaki görüntünün TV’de görüntülenmesi için TV’de
uygun video girişi modunu seçin.
Video kablolarını TV’ye ve DVD Alıcıya sıkıca bağlayın.
Video kabloları sıkıca takılmamıştır.
Ses çıkmıyor veya çok kısık
DVD görüntü kalitesi kötü
DVD/CD oynatılmıyor
Ses kablosuyla bağlanmış olan ekipman, DVD sinyal çıkışını
alacak şekilde ayarlanmamıştır.
Ses kabloları hoparlörlere veya alıcıya sıkıca
bağlanmamıştır.
Ses kabloları zarar görmüştür..
Disk kirlenmiştir.
Disk takılmamıştır.
Oynatılamayan bir disk takılmıştır.
Disk ters takılmıştır.
DVD veya CD oynatılırken
vızıltı sesi işitiliyor
Radyo istasyonları düzgün
biçimde ayarlanamıyor
Uzaktan kumanda düzgün/ hiç
çalışmıyor
Ekranda menü açıktır.
Belirli bir derecelendirmeyle DVD’lerin oynatılmasını
engelleyen bir ebeveyn kilidi vardır.
Disk kirlenmiştir.
DVD alıcı TV’nin çok yakınına yerleştirildiğinden ters yönde
akıma neden oluyordur.
Anten yanlış konumlandırılmış veya takılmıştır.
DVD alıcıdan gelen sesin işitilmesi için ses alıcısının doğru
giriş modunu seçin.
Ses kablolarını doğru şekilde bağlantı terminallerine bağlayın.
Yeni bir ses kablosuyla değiştirin.
Yumuşak bir bezle dışa doğru silerek diski temizleyin.
Bir disk takın
Oynatılabilir bir disk takın (disk türünü, renk sistemini ve
bölge kodunu kontrol edin).
Diski etiketli veya basılı tarafı yukarı bakacak şekilde
yerleştirin.
SETUP (AYAR) tuşuna basarak menü ekranını kapatın.
Parolanızı girin veya derecelendirme seviyesini değiştirin.
Yumuşak bir bezle dışa doğru silerek diski temizleyin.
DVD alıcıyı ve ses bileşenlerini TV’nizden uzağa götürün.
Radyo istasyonunun sinyal gücü çok zayıftır.
Hiçbir istasyon ayarlı değil ya da önceden ayarlı istasyonlar silinmiş (ön
ayarlı istasyonların taramasını yaparak ayar yapıldığında).
Uzaktan kumanda doğrudan DVD alıcıya yöneltilmemiştir.
Uzaktan kumanda DVD alıcıdan çok uzaktadır.
Uzaktan kumanda ile ünite arasındaki yolda bir engel vardır.
Anten bağlantısını kontrol edin ve konumunu ayarlayın.
Gerekirse harici bir anten takın.
İstasyonu el ile ayarlayın.
Birkaç radyonun ön ayarını yapın, ayrıntılar için sayfa 13’e
bakın.
Uzaktan kumandayı doğrudan üniteye yöneltin.
Uzaktan kumandayı DVD alıcıdan en fazla 7m (23 fit) uzaklıktan kullanın.
Engeli kaldırın.
Uzaktan kumanda ünitesinin pilleri yassıdır.
Pilleri yenisiyle değiştirin.
17
HT304SU-D0_BTURDL_TUR_4520.indd 17
2009/03/12 15:32:25
 Sembolünün Görüntülenmesi hakkında
Oynatılabilir Disk Türleri
Tür
Logo
DVD-VIDEO : Satın alınabilen veya kiralanabilen
film gibi diskler.
DVD-R : Yalnızca video modu ve sonlandırılmış olanlar
DVD-RW : Yalnızca video modu ve sonlandırılmış
olanlar Sonlandırılmış DVD VR formatı bu ünitede
oynatılamaz
DVD+R : Yalnızca video modu
Çift katmanlı diski de destekler
DVD+RW : Yalnızca video modu
Ses CD’si : Müzik CD leri veya CD-R/CD-RW
müzk CD formatları dışardan temin edilebilir.
Bu ünite, ses başlıkları, DivX, MP3, WMA ve/ veya JPEG dosyalarını
içeren DVD±R/ RW ve CD-R/ RW’leri oynatır. Diskin kayıt kalitesi
veya fiziksel koşulu ya da kayıt aygıtının ve yazar yazılımının
özelliklerinden dolayı bazı DVD±RW/ DVD±R veya CD-RW/ CD-R’ler
bu ünitede oynatılamaz.
“Dolby”, “Pro Logic” ve çift D sembolü, Dolby Laboratories’in ticari
markalarıdır.
Dolby Laboratories lisansıyla üretilmiştir.
Çalışma sırasında görüntülenen “” sembolü, bu kullanıcı kılavuzunda
açıklanan işlevin söz konusu DVD video diskinde kullanılamadığını belirtir.
Bölge Kodları
Bu ünitenin arka kısmında bölge kodu bulunmaktadır. Bu ünite yalnızca
arkasındaki aynı bölge koduyla etiketlenmiş veya “ALL” (TÜMÜ) olarak
etiketlenmiş DVD diskleri oynatabilir.
• Çoğu DVD diskinde kapaktan net olarak görünen bir veya daha fazla
numaranın yer aldığı bir küre işareti vardır. Bu numara, ünitenizin bölge
koduyla aynı olmalıdır, aksi takdirde disk oynatılamaz.
• Oynatıcınızdakinden farklı bir bölge koduna sahip DVD’yi oynatmaya
çalışırsanız, TV ekranında “Check Regional Code” (Bölge Kodunu Kontrol
Edin) mesajı görüntülenir.
Telif Hakları
Telif hakkı korumalı malzemenin izinsiz kopyalanması, yayınlanması,
gösterilmesi, kabloyla yayınlanması, kamuya açık yerlerde oynatılması
veya kiralanması yasalar çerçevesinde yasaklanmıştır. Bu ürün Macrovision
tarafından geliştirilmiş kopya koruması özelliğine sahiptir. Kopya koruması
sinyalleri bazı disklere kaydedilir. Bu disklerin görüntüleri kaydedilirken veya
oynatılırken görüntü gürültüsü oluşur. Bu ürün, ABD patentleri ve diğer fikri
mülkiyet hakları ile korunan telif hakkı koruma teknolojisine sahiptir. Bu telif
hakkı koruma teknolojisinin kullanımı Macrovision Corporation tarafından
onaylanmak zorunda olup Macrovision Corporation tarafından aksi bir yetki
verilm ediği sürece bu teknoloji yalnızca ev ve diğer sınırlı görüntüleme
alanlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ters mühendislik veya parçaların
sökülmesi yasaktır.
TÜKETİCİLER TÜM YÜKSEK TANIMLAMALI TEVİZYON SETLERİNİN
BU ÜRÜNLE TAMAMEN UYUMLU OLMADIĞINI VE BU DURUMDA
GÖRÜNTÜDE BAZI BOZUKLUKLAR OLUŞABİLECEĞİNİ UNUTMAMALIDIR.
525 VEYA 625 AŞAMALI TARAMA GÖRÜNTÜ SORUNLARI OLUŞMASI
DURUMUNDA KULLANICININ BAĞLANTIYI ‘STANDART TANIMLAMALI’
ÇIKIŞINA GEÇİRMESİ ÖNERİLİR. TV SETİMİZİN BU 525p VE 625p MODEL
ÜNİTEYLE UYUMLULUĞU HAKKINDA SORULARINIZ OLURSA, LÜTFEN
MÜŞTERİ HİZMETLERİ MERKEZİMİZLE İRTİBAT KURUN.
Yeniden yazılabilir diskleri biçimlendirirken diskleri LG oynatıcılarla uyumlu hale
getirmek için disk biçimi seçeneğini [Mastered] (Birincil) olarak ayarlamanız gerekir. Bu seçeneği Live File System (Canlı Dosya Sistemi) olarak ayarladığınızda
diski LG oynatıcılarda kullanamazsınız. (Mastered/ Live File System (Birincil/
Canlı Dosya Sistemi) : Windows Vista için disk biçimi sistemi)
18
HT304SU-D0_BTURDL_TUR_4520.indd 18
2009/03/12 15:32:25
Teknik Özellikler
Teknik Özellikler
Genel
Hoparlörler (HT304SL)
Güç kaynağı Ana etikete bakın.
Güç tüketimi Ana etikete bakın.
Net Ağırlık 2,5 kg
Harici boyutlar (G x Y x D) 360 x 62 x 305 mm
Çalışma koşulları Sıcaklık 5°C - 35°C arası,
Çalışma durumu : Yatay
Çalışma nemi %5 - %85 arası
Lazer Yarı iletken lazer,
650 nm dalga uzunluğu
Ön/ Arka Hoparlör
Orta Hoparlör
Pasif
Subwoofer
Radyo FM
Tür Empedans (Öz direnç) Derecelendirilmiş Giriş Gücü
Maks. Giriş Gücü Net Boyutlar (G x Y x D) Net Ağırlık 1Yönlü 1Hoparlör
4Ω
45 W
90 W
117 x 114 x 114 mm 0,53 kg 1Yönlü 1Hoparlör
8Ω
75 W
150 W
156 x 325 x 320 mm
3,5 kg
Hoparlörler (HT304SQ)
Ön/ Arka Hoparlör
Orta Hoparlör
Pasif
Subwoofer
Tür Empedans (Öz direnç) Derecelendirilmiş Giriş Gücü
Maks. Giriş Gücü Net Boyutlar (G x Y x D) Net Ağırlık 1Yönlü 1Hoparlör
4Ω
45 W
90 W
99 x 114 x 86 mm 0,53 kg 1Yönlü 1Hoparlör
8Ω
75 W
150 W
156 x 325 x 320 mm
3,5 kg
FM Ayarlama Aralığı FM Ara Frekansı 87,5 - 108,0 MHz
128 kHz
Amplifikatör
Stereo modu 45 W + 45 W (1 kHz’de 4Ω, THD %10)
Surround modu Ön 45 W + 45 W (THD %10)
Orta* 45 W
Surround* 45 W + 45 W (1 kHz’de 4Ω, THD %10)
Subwoofer* 75 W (30 Hz’de 8Ω, THD %10)
1Yönlü 1Hoparlör 4Ω
45 W
90 W
117 x 114 x 114 mm 0,53 kg
1Yönlü 1Hoparlör 4Ω
45 W
90 W
99 x 114 x 86 mm 0,35 kg
Hoparlörlerv (SU)
Ön/ Arka Hoparlör
Orta Hoparlör
Pasif
Subwoofer
Tür Empedans (Öz direnç) Derecelendirilmiş Giriş Gücü
Maks. Giriş Gücü Net Boyutlar (G x Y x D) Net Ağırlık 1Yönlü 1Hoparlör
4Ω
45 W
90 W
117 x 114 x 114 mm 0,53 kg 1Yönlü 1Hoparlör
8Ω
75 W
150 W
181 x 312 x 256 mm
3,4 kg
1Yönlü 1Hoparlör 4Ω
45 W
90 W
117 x 114 x 114 mm 0,53 kg
Tasarım ve teknik özelliklerin önceden bildirilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır.
19
HT304SU-D0_BTURDL_TUR_4520.indd 19
2009/03/12 15:32:25
No City
ASC Name
Phone
Adress
1
ADANA
BULUT ELEKTRON|K-CAH|T BULUT
0 322 234 33 79
Toros Mah. 105 Sk. Öztoros Apt. No:15/E Seyhan
2
ADANA
Data Teknik
0 322 456 25 72
Reßatbey Mah. Cumhuriyet Caddesi No:5/A Seyhan
3
ADANA
TEKN|K ELEK.
0322 231 12 65
No:10/D Seyhan
Güzelyalı mah. U©ur Mumcu bulvarı Tohumcuo©lu apt.
4
ANTALYA
ERTUNÇ ELEKTRON|K - HAKKI ERTUNÇ
0 242 513 63 14
Íekerhane mh. Yunusgücüo©lu sk. M.Gücü Apt.No:6 Alanya
5
ANTALYA
OLCAY ELEK.
0 242 746 76 03
Yukarı Pazarcı Mah. Mehmet Akif Cad. 4072 sk. No:5 Manavgat
6
ANTALYA
ÍENGÖZ ELEK.
0 242 512 37 85
Saray Mah. Mehmet Çavuß Sk. Cebi Apt. No:5/A Alanya
7
ANTALYA
V|ZYON ELEKTRON|K
0 242 316 51 61
Íirinyalı Mah. 1486 Sok.Mehmet Hamurlu Apt.No. 16/1
8
ANTALYA
YILDIRIM ELEK
0 242 241 30 85
Kızılsaray Mah. 81 Sok. Güven Apt. No:24
9
|ÇEL
HAKAN ELEK.
0 324 358 29 48
Fatih Mah. 87. Sok. Öz Zafer Apt. A Blok No:6 Mezitli
10
|ÇEL
ÖZEMEK ELEKTRON|K TAAH.T|C.VE SAN.LTD.ÍT|
0 324 336 22 01
|hsaniye mah.4902 Sok. Íaman Apt. No: 26/ A
11
K.MARAÍ
GÜNGÖR ELEKTRON|K
0 344 223 46 00
Hayrullah Mah. Malik ejder cad.Arıkan Sitesi B blok No 24/c
12
ELAZIG
GRUP ELEK.
0 424 233 38 27
|zzet Paßa Mah. H. Tevfik Efendi Sok. No:30/A
13
ERZURUM
ERZURUM ELEKTRON|K T|CARET SANAY|
L|M|TED Í|RKET|
0 442 214 05 82
Íerif Efendi Cad. Íair Nefi |lkö©retim Okulu karßısı No.136
14
KARS
ERDAL KAYA-ÖZ JAPON ELEKTRON|K
0 474 223 83 89
|stasyon Mah. |stasyon Cad. No:185
15
MALATYA
TAYFUN ELEK.
0 422 325 96 96
Kanalboyu Kernek Camii karßısı Mıstoglu apt altı No.9 a-b
16
DENIZLI
CEZAY|RL| ELEKTRON|K-M.EROL CEZAY|RL|
0 258 371 81 91
|zmir Bulvarı Bakırlı kavßa©ı No:183
17
IZMIR
BULENT CIKIKCI- DIGITAL ELEKTRON|K
0 232 425 02 86
1372 sk No:17/1A Sigortacı |ßhanı Çankaya
18
IZMIR
ÇAVUÍO˝LU ELEK
0 232 544 85 51
Sanayi sit. 6. Sk. No:29 Ödemiß
19
IZMIR
TEKN|K ELEK.
0 232 448 19 91
Çakmak Cd. No:137/B Íirinyar
20
MANISA
BALABAN ELEK.
0 236 232 11 89
1.Anafartalar Mah. Konuk Cad. No:22/B
21
MUGLA
B|RCAN ELEKT.
0 252 282 25 17
CUMHUR|YET CAD. NO:137 Ortaca
22
MUGLA
ÖZLÜK ELEK.
0 252 214 43 98
Recayi Güreli Cad. Bakkalo©lu Pasajı No:30/22
23
ADIYAMAN
RIFAT ERD|NÇ-TEKN|K ELEKTRON|K
0 416 216 12 62
Gölebatmaz cd. No:32/A
24
DIYARBAKIR TELEV|ZYON HASTANES|
0 412 224 39 79
Kurtismailpaßa 7. Sok. Gençkalan apt. altı No:9
25
GAZIANTEP ÜNAL ÍENSÖYLER ELEK.
0 342 215 15 78-79 De©irmiçem Mah. Muammer Aksoy Bulvarı No:58/B Íehitkamil
26
ÍANLIURFA
BAYER ELEK.
0 414 312 15 16
Mardin Yolu Cd.Ticaret Lisesi kar.Abuzero©ulları Apt.8/C
27
ANKARA
GÜNEÍ ELEK.
0 312 359 21 36
Güçlükaya Mah. Zileliler No:15/B Keçiören
20
HT304SU-D0_BTURDL_TUR_4520.indd 20
2009/03/12 15:32:26
No City
ASC Name
Phone
Adress
28
ANKARA
MERKEZ ELEK.
0 312 257 02 22
Yeni Batı mah. 12.cad. 2.Mesa Çarßısı No:61 Batıkent
29
ANKARA
ONUR ELEK. LTD.
0 312 442 04 42
Hoßdere cd. Halit Ziya sk. No:4/A Çankaya
30
ANKARA
Simge Elektronik
0 312 325 18 76
Ba©cı cad. No:20 /A Etlik Keçiören
31
ANKARA
TÜDEÍ ELEK
0 312 357 08 08
Beßiktaß sk. No:28/C Keçiören
32
KAYSERI
MIZRAK ELEKTRON|K-MEHMET MIZRAK
0 352 222 65 15
Fatih mah. O©uz Cad. Sergen Apt. Altı No:11/A Kocasinan
33
KIRIKKALE
KARDEÍLER ELEKTRON|K-AL| ÍIH GAÇKA
0 318 224 47 42
GÜZELTEPE MAH. CELALAT|K CAD. NO:4/B
34
R|ZE
CEYLAN ELEK.
0 464 217 92 96
Palandöken Cad. No:3
35
SAMSUN
MEGA ELEKTRON|K EÍYA MOB|L.AV|ZE DAY.
TÜK.MALL.|M.SAN.T|C.LTD.ÍT|.
0 362 230 69 62
Bahçeli Evler Mah. Yüzyıl Bulv. No:273
36
TRABZON
NATURAL SOUND
0 462 224 41 55
Fatih Mh. Hacı Ziya Habibo©lu Cd. No:21
37
BURSA
KURTULUÍ ELEK.
0 224 327 31 47
Beyazıt Cad. Kasapo©lu Plaza No:24
38
BURSA
ULUDA˝ ELEKTRON|K AL| ÖZDEM|R
0 224 224 06 68
Íehreküstü Mah. De©irmen Sok. No:7 Halıcıo©lu |ß Hanı No:46
39
|STANBUL
AYDIN V|DEO ELEKTRON|K TEKN|K H|Z.
SAN. T|C. LTD. ÍT|.
0 212 526 23 30
Hamidiye Cad. Íah As.|ßhanı Kat:2 No:36/28 Sirkeci
40
|STANBUL
Do©u Elektronik
0 216 398 60 60
Fatih Bulvarı Íen Caddesi No:7 Sultanbeyli
41
|STANBUL
ECE ELEKTRON|K
0 216 386 90 66
Çelik sok. Baydar apt.no:13 D SAHRAYICED|D
42
|STANBUL
ELEKTRO CENTER LTD.ÍT|
0 212 663 56 08 -57
Hat boyu Cd. Canik pasajı No:69 Yeßilköy
43
|STANBUL
HAKAN ELEK.
0 212 880 12 72
Atatürk Cad. Badem Sok. No:6 Büyükçekmece
44
|STANBUL
KAFKAS ELEK.
0 212 502 52 98
HAREKET ORDUSU SK.NO :20 |NC|RL| Büyükçekmece
45
|STANBUL
MTV ELEK.
0 216 343 52 42
Nuh Kuyusu Cd.Lokmacıo©lu Sk.No:11A Altunizade
46
|STANBUL
ULUDAG ELEKTRON|K
0 212 240 76 78
19 MAYIS MH. 19 MAYIS CD.N.19 ß|ßL|
47
KOCAEL|
ANIT ELEKTRON|K NAZM| AYDO˝AN
0 262 325 46 67-32
Atatürk Bulvarı No:27-29
48
GAZIANTEP Ateß So©utma
0 342 3608686
Bineveler Mah. Abdulkadir Aksu Blv. 68 nolu sk. Park Apt.No:4
21
HT304SU-D0_BTURDL_TUR_4520.indd 21
2009/03/12 15:32:26
LG Electronics Ticaret Anonim Sirketi
HT304SU-D0_BTURDL_TUR_4520.indd 22
2009/03/12 15:32:26
Download PDF

advertising