LG BP325 دليل المستخدم

LG BP325 دليل المستخدم
Ağ 3D Blu-ray Disc™/
DVD OYNATICISI
BP325
TÜRKÇE | BASİT KULANIM KILAVUZU
Gelişmiş özelliklerin talimatlarını izlemek için, http://www.lg.com
sitesini ziyaret edin ve ardından Kullanım Kılavuzunu indirin.
CALL CENTER TELEFON NUMARASI : 444-6-543
+
HDMI Kablosu
BP325-P.BTURLLK_SIM_MFL68801538.indd 1
2015-05-15
2:57:48
BP325-P.BTURLLK_SIM_MFL68801538.indd 2
2015-05-15
2:57:48
3
UYARI
ELEKTRİK ŞOKU
RİSKİ AÇMAYIN
UYARI: ELEKTRİK ŞOKU
RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN CİHAZ
KAPAĞINI (VEYA ARKA PANELİ)
ÇIKARTMAYINIZ. KULLANICI
TARAFINDAN BAKIMI YAPILACAK
PARÇA BULUNMAMAKTADIR.
BAKIM İÇİN YETKİN SERVİS
ELEMANLARINA BAŞ VURUN.
Bu bir eşkenar üçgen
içerisinde bulunan ve
ucu ok ile gösterilen
yıldırım işareti, kullanıcıyı
ürün içerisinde güçlü miktarda
elektrik şokuna neden olabilecek
yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı
varlığı konusunda uyarmaktadır.
Bir eşkenar üçgen
içerisinde bulunan
ünlem işareti kullanıcıyı
ürün ile birlikte verilen
kullanım kılavuzu
içerisinde önemli işletim ve
bakım (servis) yönergelerinin
bulunduğunu konusunda
uyarmaktadır.
UYARI: YANGIN VE ELEKTRİK
ŞOKUNU ÖNLEMEK İÇİN, ÜRÜNÜ
YAĞMUR VEYA RUTUBETE MARUZ
BIRAKMAYIN.
UYARI: Bu cihazı bir kütüphane
rafı veya benzeri dar alanlar
içerisine yerleştirmeyin.
BP325-P.BTURLLK_SIM_MFL68801538.indd 3
UYARI: Havalandırma açıklıklarını
kapamayın.
Cihazın kurulumunu üreticinin
talimatları çerçevesinde yapın.
Kabin etrafında bulunan
havalandırma amaçlı yarık ve
açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması
ve ısınmasını engellemek için
yapılmıştır. Bu havalandırma
açıklıkları hiçbir zaman ürünü
yatak, divan, halı veya benzeri
zeminlerin üzerine koyarak bloke
edilmemelidir. Ürün, sağlıklı bir
hava akışı sağlanamadığı ve
üreticinin koşullarını karşılamayan
kütüphane veya raf gibi yapılı
yerlere yerleştirilmemelidir.
Bu kılavuz içerisinde
tanımlananların dışında kontrol
ünitelerinin kullanılması,
ayarlamalar veya diğer
tanımlanmayan işlevlerin yerine
getirilmesi tehlikeli şekilde
radyasyona maruz kalmanıza
neden olabilir.
Güç kablosu hakkında UYARI
Ana elektrik bağlantısını kesmek
istediğinizde ana bağlantı prizini
fişten çekin. Cihazın kurulumunu
yaparken, cihazın fişine kolaylıkla
erişebileceğinden emin olun.
2015-05-15
2:57:48
4
UYARI: Cihaz, su ile temas
etmemeli (damla veya sıçrama)
ve içerisinde su bulunan herhangi
bir cisim (vazo gibi) cihazınızın
üzerine yerleştirilmemelidir.
Bu cihaz taşınabilir pil veya
akümülatör ile donatılmıştır.
Pil veya akümülatörün güvenlik
içerisinde cihazdan çıkarılması
için: Eski pili veya pil grubunu
çıkarın, kurulum için izlediğiniz
adımları ters sırada yerine getirin.
Çevrenin kirlenmesini ve insan
ile hayvan sağlığına gelebilecek
tehlikeleri önlemek amacıyla, eski
pil veya pil gruplarını belirlenmiş
noktalarda bulunan toplama
kutularına atın. Pil veya pil
gruplarını diğer atık maddelerle
beraber atmayın. Geri dönüşümlü
pil ve akülerin kullanılması
önerilmektedir. Piller güneş
ışığı, ateş gibi aşırı sıcağa maruz
bırakılmamalıdır.
UYARI: Sadece bu cihaz ile verilen
AC adaptörü kullanın. Başka bir
aygıtın veya başka bir üreticinin güç
adaptörünü kullanmayın. Başka bir
güç kablosunun ve güç adaptörünün
kullanılması cihazınıza zarar verebilir
ve garantinizi sonlandırır.
BP325-P.BTURLLK_SIM_MFL68801538.indd 4
Eski cihazınızın atılması
1.Tüm elektrikli ve
elektronik ükünler
hükümetin ya da mahalli
yetkililerin gösterdiği
toplama tesislerine
atılmalıdır.
2.Eski cihazınızın uygun
biçimde atılması çevreye
ve insan sağlığına zararlı
potansiyel negatif
sonuçlari önler.
3.Eski cihazınızın atılmasıyla
ilgili daha detaylı bilgi
almak için lütfen mahalli
yetkililerle, katı atık
servisiyle ya da ürünü
aldığınız mağaza ile
irtibata geçiniz.
4. EEE Yönetmeliğine
uygundur.
2015-05-15
2:57:48
5
Kullanılmış pil ve akümülatörlerin
elden çıkarılması
1. Bu sembol pillerin
%0.0005 oranında
civa, %0,002 oranında
kadmiyum veya %0.004
oranında kurşun
içermesi durumunda
cıva (Hg), kadmiyum
(Cd) veya kurşun (Pb)
Pb
kimyasal sembolleri ile
bir arada bulunabilir.
2. Tüm piller ve
akümülatörler, normal
atık çöplerinden ayrı
olarak, hükümet veya
yerel idareler tarafından
belirlenmiş olan
toplama merkezlerinde
atılmalıdır.
3. Bu tip kullanılmış pil/
akümlatörlerin doğru
olarak atılması hem
çevreye hem de hayvan
ve insan sağlığına
verilebilecek potansiyel
olumsuz sonuçları
önleyecektir.
4. Kullanılmış pillerinizin/
akümülatörlerinizin
atılması ile ilgili olarak,
bulunduğunuz yerdeki
belediyeye, çöp
atım hizmeti veren
kuruluşlara veya ürünü
satın aldığınız yerlere
başvurabilirsiniz.
BP325-P.BTURLLK_SIM_MFL68801538.indd 5
LG Electronics, bu ürün(lerin)
2004/108/EC, 2006/95/EC ve
2009/125/EC yönergelerinin ve diğer
ilgili maddelerinin gerekli şartlarını
yerine getirdiğini beyan etmektedir.
Bu ürünün uygunluk durumu için
başvurulacak irtibat bürosu:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The
Netherlands
yy Lütfen bunun Müşteri Hizmetleri
iletişim noktası OLMADIĞINI
aklınızda bulundurun. Müşteri
Hizmetleri Bilgileri için Garanti
Belgesine bakın veya bu ürünü
satın aldığınız bayii ile temasa
geçiniz.
Sadece iç mekân kullanımı için.
2015-05-15
2:57:49
6
İçindekiler
7
AC Adaptörün bağlanması
7
TV Bağlantısı (HDMI OUT)
8
Kablolu Ağ Bağlantısı
9
İlk Kurulum
10
Disk Oynatma
11
Veri Oynatma
12
ANA menüyü kullanma
13
Ekranda Kumanda
14
Çevrimiçi İçerikler
15
Yazılım Güncelleme
15
Müşteri Desteği
16Özellikler
16
Açık kaynak yazılım bildirimi
17
Sorun bulma
20 GARANTİ ŞARTLARI
BP325-P.BTURLLK_SIM_MFL68801538.indd 6
2015-05-15
2:57:49
7
AC Adaptörün bağlanması
Prizi güç kaynağına takın.
TV Bağlantısı (HDMI OUT)
BP325-P.BTURLLK_SIM_MFL68801538.indd 7
2015-05-15
2:57:50
8
Kablolu Ağ Bağlantısı
Yönlendirici
Kablolu
Modem
BP325-P.BTURLLK_SIM_MFL68801538.indd 8
2015-05-15
2:57:50
9
İlk Kurulum
BP325-P.BTURLLK_SIM_MFL68801538.indd 9
2015-05-15
2:57:52
10
Disk Oynatma
BP325-P.BTURLLK_SIM_MFL68801538.indd 10
2015-05-15
2:57:53
11
Veri Oynatma
USB Depolama Aygıtı
VERİ
BP325-P.BTURLLK_SIM_MFL68801538.indd 11
2015-05-15
2:57:55
12
ANA menüyü kullanma
[Film] - Video içerikleri oynatır.
[Fotoğraf] - Fotoğraf
içeriklerini görüntüler.
[Müzik] - Ses
içeriklerini görüntüler.
[Premium] - Premium
Ana Sayfasını görüntüler.
[Ayar] - Sistem ayarlarını ayarlar.
BP325-P.BTURLLK_SIM_MFL68801538.indd 12
2015-05-15
2:57:56
13
Ekranda Kumanda
İsim
Bölüm
Saat
Ses
Alt yazı
Açı
TV İzleme Oranı
Resim Modu
BP325-P.BTURLLK_SIM_MFL68801538.indd 13
2015-05-15
2:57:56
14
Çevrimiçi İçerikler
BP325-P.BTURLLK_SIM_MFL68801538.indd 14
2015-05-15
2:57:57
15
Yazılım Güncelleme
Müşteri Desteği
Oynatıcıyı, en son yazılımları kullanarak ürünün özelliklerini iyileştirebilir
ve/veya yeni özellikler ekleyebilirsiniz. Bu oynatıcı için en son yazılımı
elde etmek için (güncellemelerin yapıldığı durumda) lütfen
http://www.lg.com sayfasını ziyaret edin veya LG Electronics Müşteri
hizmetleri merkezine uğrayın.
BP325-P.BTURLLK_SIM_MFL68801538.indd 15
2015-05-15
2:57:58
16
Özellikler
TÜRKÇE
Güç gereksinimi
12 V 0 1 A
AC adaptör
WA-12M12FG
Ölçüler (E x B x D)
Yaklaşık 270 x 39 x 198 mm
Net Ağırlık (Yaklaşık)
0.95 kg
Kesintisiz Güç Kaynağı (USB) 5 V 0 500 mA
Tasarım ve özellikler herhangi bir bilgi verilmeden değiştirilebilir.
Bataryanın değiştirilmesi
AAA
(R03
)
AÇIK KAYNAKLI YAZILIM BİLDİRİMİ
GPL, LGPL, MPL ve bu ürünün içerdiği diğer açık kaynaklı lisanslar altında
kaynak kodu elde etmek için lütfen http://opensource.lge.com adresini
ziyaret edin.
Kaynak koduna ek olarak, adı geçen tüm lisans koşulları, garanti
feragatnameleri ve telif hakkı bildirimleri indirilmek üzere mevcuttur.
LG Electronics, [email protected] adresine e-posta atarak talep
etmeniz durumunda dağıtım masrafları (medya, sevkiyat ve taşıma
ücretleri gibi) size ait olmak üzere ürünün kaynak kodunu bir CD-ROM’a
kayıtlı olarak da gönderecektir. Bu teklif, ürünü satın aldığınız tarihten
itibaren üç (3) yıl süreyle geçerlidir.
BP325-P.BTURLLK_SIM_MFL68801538.indd 16
2015-05-15
2:57:58
17
Sorun bulma
Genel
Belirti
Sebep & Çözüm
Güç gelmiyor.
yy Güç kablosunu duvar prizine sıkıca takın.
Ünite çalmaya
başlamıyor.
yy Oynatılabilir bir disk yerleştirin. (Disk tipini,
renk sistemini ve bölgesel kodu kontrol edin)
yy Diskin çalınacak yüzeyi aşağıda olacak şekilde
yerleştirin.
y
y Diski, disk tepsisi üzerine yuvasına oturacak
şekilde düzgünce yerleştirin.
yy Diski temizleyin.
yy Değerlendirme fonksiyonunu iptal edin veya
değerlendirme seviyesini değiştirin.
Açı değiştirilemez.
yy Çoklu açılar gösterilen DVD Video üzerinde
kayıtlı değildir.
Müzik/fotoğraf/
film dosyalarını
oynatamaz.
yy Dosyalar, ünitenin çalıştırabileceği formatta
kaydedilmemiştir.
yy Ünite film dosyasının kodeksini
desteklememektedir.
Uzaktan kumanda
gerektiği gibi
çalışmıyor.
yy Uzaktan kumanda ünite üzrindeki uzaktan
kontrol sensörünü görmüyor.
yy Uzaktan kumanda üniteden çok uzakta.
yy Ünite ile uzaktan kumanda cihazı arasında bir
engel var.
y
y Uzaktan kumanda içerisindeki pil zayıflamış.
Ünite fişe takılı ancak Üniteyi aşağıdaki yöntemle ilk konumuna
güç açılmıyor veya
getirebilirsiniz.
kapanmıyor.
yy Güç kablosunu prizden çekin, ena az beş
saniye bekleyin ve tekrar prize takın.
Bu ünite normal
olarak çalışmıyor.
BP325-P.BTURLLK_SIM_MFL68801538.indd 17
2015-05-15
2:57:58
18
Ağ
Belirti
Sebep & Çözüm
BD-Live özelliği
çalışmıyor.
yy Bağlanan USB depolama aygıtında yeteri kadar
yer olmayabilir. İçerisinde en az 1GB boş alan
olan bir USB depolama aygıtı bağlayın.
yy Ünitenin yerel alan ağına doğru olarak
bağlandığından ve internete erişebildiğinden
emin olun.
yy Geniş bant hızınız BD-Live özelliklerini
kullanmak için yeteri kadar hızlı olmayabilir
İnternet Hizmet Sağlayıcınız (ISP) ile temas
ederek geniş bant hızınızı artormanız önerilir.
yy [Ayar] menüsü üzerinde yer alan [BD-LIVE
bağlantısı] seçeneği [Yasak] olarak belirlenmiş.
Bu seçeneği [İzinli] konumuna getirin.
Video iletişim
sistemleri
(YouTube™, vs. gibi)
oynatım esnasında
zaman zaman
durabilir veya “ara
belleğe alınabilir”.
yy Geniş ağ hizmet hızınız video hizmetlerini
almak için yeteri kadar hızlı olmayabilir.
İnternet Hizmet Sağlayıcınız (ISP) ile temas
ederek geniş bant hızınızı artırmanız önerilir.
BP325-P.BTURLLK_SIM_MFL68801538.indd 18
2015-05-15
2:57:58
19
Resim
Belirti
Sebep & Çözüm
Fotoğraf yok.
yy TV üzerinde uygun video giriş modunu
seçerek ünite üzerindeki görüntünün TV
ekranında görüntülenmesini sağlayın.
yy Video bağlantısını güvenli olarak yapın.
yy [Ayar] menüsü içerisinden [HDMI Renk Ayarı]
işaretleyin. Video bağlantınıza uygun olarak
bağlayın.
yy Televizyonuz, oynatıcı üzerinde ayarladığınız
çözünürlük değerlerini desteklemeyebilir.
Televizyonunuzun kabul edebileceği bir
çözünürlük değeri girin.
yy Oynatıcının HDMI OUT soketi telif hakları
korumasını desteklemeyen bir DVI aygıtına
bağlıdır.
Görüntüde
parazitleşme
oluşmakta.
yy Televizyon setinizde kullanılan renk
sisteminden farklı bir sistemde kayıt edilmiş bir
disk çalıştırıyorsunuz.
yy Televizyon setinizin çalıştırabileceği bir
çözünürlük değerine ayarlayın.
Blu-ray 3D disk
yy Oynatıcıyı televizyonunuza HDMI kablosu (Tip
A, Yüksek Hızlı HDMI™ Kablosu) ile bağlayın.
oynatımı çıkış 3D
modu görüntü çıkışı yy Televizyonunuz “HDMI 3D mandatory formatı
desteklemeyebilir.
vermez.
yy [Ayar] menüsü içerisindeki [3D Modu]
opsiyonu [Kapalı] konumda bulunmakta. Bu
seçeneği [Açık] konumuna getirin.
BP325-P.BTURLLK_SIM_MFL68801538.indd 19
2015-05-15
2:57:58
20
GARANTİ ŞARTLARI
1.Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
2.Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi
kapsamındadır.
3.Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde
geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20
iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis
istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası,
temsilciliği, ithalatcısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine
bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü
içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın
tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını
tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4.Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse
montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı,
değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir
ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5.Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel
Müdürlüğü’ne başvurulabilir.
6.Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici; Satılanı geri
vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
-- Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
-- Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait
olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
-- İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği
bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım veya
malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya
karşı da kullanılabilir.
Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı
müteselsilen sorumludur.
BP325-P.BTURLLK_SIM_MFL68801538.indd 20
2015-05-15
2:57:58
21
Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden
sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. Ücretsiz
onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız
güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden
dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini
kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi
ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil
edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır. Ücretsiz onarım veya malın
ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda
bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren
azami yirmi iş günü. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca
çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz
onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine
getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbestîr.
Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim
hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden
yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir. Seçimlik hakların
kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği
hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri
ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri
uyarınca tazminat da talep edebilir.
7.Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.
-- Tüketicinın malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara
aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı
dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının,
yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması
halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi
tarafından mala ilişkin azami tamir süresi ferisinde düzenlenen
raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi
zorunludur.
8.- Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis
istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde
sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından
mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen rapora ilişkin
olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın
parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici
mahkemesine başvurabilir.
Ürünün kurulumunun yetkili servis tarafından yapılması önerilir.
BP325-P.BTURLLK_SIM_MFL68801538.indd 21
2015-05-15
2:57:58
Enerji Tasarrufu Bilgileri
yy Eger uzun bir süre ürünü kullanmazsanız fişini çekiniz.
yy Eğer ürün çalışmazsa ya da belirli bir süre boyunca herhangi bir
düğmeye girişi yoksa, otomatik olarak yedek moduna geçer (eger ürün
oto güç kapama’yı desteklerse, ‘on’ olarak ayarla.
yy Ürünü kullanmadıgınız zamanlarda kapalı tutunuz.
BP325-P.BTURLLK_SIM_MFL68801538.indd 22
2015-05-15
2:57:59
NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
1. Cihazın fişini prizden çıkarınız.
2. Taşıma sırasında cihazın darbe görmesini önleyiniz.
3. Ürünü normal kullanma konumunda taşıyınız, yana ve arkaya yatırmayınız.
4. Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.
Kullanım süresi 5 yıldır. (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli
yedek parça temin süresi.)
LG Electronics Ticaret Anonim Sirketi
İTHALATÇI FİRMA
LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı
No:73 Ortadoğu Plaza Kat:7 34384
Okmeydanı Şişli - İstanbul/Turkey
Tel: (0212) 314 52 52
Fax: (0212) 222 61 44
ÜRETİCİ FİRMA
LG Electronics Inc.
LG Twin Towers 20, Yeoi-do-dong,
Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea
150-721 Tel: 82-2-3777-1114
fabrika
Factory Address
PT. LG Electronics Indonesia.
G, MM2100 Industrial
Indonesia Block
Town, Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat 17520, Indonesia.
LG Electronics(Huizhou) Inc.
Huitai Factory
No.13 Hui Feng Dong Yi
China Road, Huitai Industrial Park
of ZhongKai Development
Zone, Huizhou city,
GuangDong, 516006 China
LG Electronics Inc.
LG-ro Jinwi-myeon,
Korea 222
Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do
451-713, Korea
Değerli Müşterimiz
LG Çağrı Yönetim Merkezi 444 6 543 (LGE) no.lu telefon numarası ile, 7 gün /
24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 saatleri arasında otomatik
kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon
numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata
geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis
telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.
444 6 543 (LGE)
[[[G]G\[ZGOsnlP
ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN
ÍhĤypGtlyrlĶtĶĶGzhiĶ{G{lslmvushykhu
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU
}l€hGjlwG{lslmvushypukhuGhshuGrvk|
ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ.
Íl}ĶytlrzĶĶuGhyh€hiĶsĶyzĶuĶU
BP325-P.BTURLLK_SIM_MFL68801538.indd 23
2015-05-15
2:57:59
BP325-P.BTURLLK_SIM_MFL68801538.indd 24
2015-05-15
2:57:59
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement