LG | 32MB17HM-B | LG 32MB17HM-B دليل المالك

KULLANIM KILAVUZU
Güvenlik ve Referans
LED MONITÖR*
* LG LED Monitörler LED Arka Aydınlatmalı
LCD Monitörlerdir.
Setinizi çalıştırmadan önce bu kılavuzu lütfen
dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.
32MB17HM
*MFL69300004*
www.lg.com
P/NO: MFL69300004(1605-REV02)
Printed in Korea
İçindekiler
TR
TÜRKÇE
3
Güvenlik önlemleri
7Lisanslar
8
Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi Bilgileri
8Hazırlık
9
Monitörün taşınması ve kaldırılması
10
Monitörü kurma
10
10
Güç düğmesini kullanma
Temel fonksiyonlar
11
Masa üzerine montaj
11
Duvara montaj
13
13
13­
Bağlantılar (Bildirimler)
Diğer bağlantılar
PC'ye Bağlama
14
Uzaktan kumanda
15
Monitörün ayarlanması
16Ayarlar
21Bakım
21 Monitörünüzün temizlenmesi
21 Monitör ekranında "Görüntü yanması"
veya "Yanma" sorununun önlenmesi
2
22
Sorun Giderme
23
Teknik Özellikler
25Hizmet
25 Çevresel bilgiler
25 Çevrenin korunması hakkında bilgiler
25 Geri dönüşüm hakkında bilgiler
26WEEE/RoHS
27Uyarılar
27 EnerjiTüketimi Açısından Verimli
Kullanıma ilişkin Bilgiler:
27 Nakliye ve taşima sirasinda dıkkat
edılmesı gerekenler
27 Bakım-Onarım ve Kullanımda Uyulması
Gereken Kurallar:
27 Kullanım Sırasında insan Ve Çevre Sağlığı
Açisindan Tehlikeli Veya Dikkat Edilmesi
Gereken Noktalar ıle ılgili Uyarılar:
27 Kurulum Uyarısı
27 Uzman Personel Uyarısı
27 Ürün İmha Uyarısı
27 Şimşek Etkinliği Uyarısı
28 Kullanım Hatalarına ilişkin Bilgiler:
28 Tüketicinin Yapabileceği, Bakım-Onarım
veya Ürünün Temizliğine İlişkin Bilgiler:
29
Yetkili Servisler
30
Garanti şartları
37
Ürün Etiketi
Güvenlik önlemleri
Ürünün kurulumuyla ilgili önlemler
UYARI
•Elektrikli ısıtıcılar gibi ısı kaynaklarından
uzak durun.
►► Elektrik çarpması, yangın, arıza veya
deformasyon meydana gelebilir.
•Nem önleyici malzemeyi ya da vinil ambalajı
çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
►► Nem önleyici malzemenin yutulması
zararlıdır. Kazara yutulursa hastanın
kusmasını sağlayın ve en yakın hastaneye
gidin. Ayrıca vinil ambalaj boğulmaya
neden olabilir. Ambalajı çocukların
erişemeyeceği bir yerde saklayın.
•Ürünün üzerine ağır nesneler koymayın veya
oturmayın.
►► Ürün devrilirse veya düşerse
yaralanabilirsiniz. Çocuklar özellikle
dikkat etmelidir.
•Güç veya sinyal kablosunu ayak altında
gözetimsiz bırakmayın.
►► Ürünün yakınından geçen kişiler
takılıp düşebilir ve bu durum elektrik
çarpmasına, yangına, arızaya veya
yaralanmaya neden olabilir.
•Ürünü düzenli ve kuru bir yere kurun.
►► Toz veya nem elektrik çarpmasına,
yangına ya da ürünün hasar görmesine
neden olabilir.
TÜRKÇE
TR
Lütfen ürünü kullanmadan önce bu güvenlik
önlemlerini dikkatlice okuyun.
UYARI
Uyarı mesajını ciddiye almazsanız ciddi
şekilde yaralanabilirsiniz veya kaza ya da
ölüm riski doğabilir.
DİKKAT
Dikkat mesajını ciddiye almazsanız hafifçe
yaralanabilir veya ürüne zarar verebilirsiniz.
•Duman kokusu ya da başka bir koku
alırsanız veya olağandışı bir ses duyarsanız
güç kablosunu çekin ve servis merkeziyle
iletişime geçin.
►► Uygun önlemleri almadan ürünü
kullanmaya devam ederseniz elektrik
çarpması veya yangın meydana gelebilir.
•Ürünü düşürdüyseniz veya kasa kırıksa
ürünü kapatın ve güç kablosunu çekin.
►► Uygun önlemleri almadan ürünü
kullanmaya devam ederseniz elektrik
çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Servis merkeziyle temasa geçin.
•Ürünün üzerine herhangi bir şey
düşürmeyin ya da darbe uygulamayın. Ürün
ekranına herhangi bir oyuncak ya da nesne
fırlatmayın.
►► Bu davranış, insanların yaralanmasına,
üründe birtakım sorunlara ve ekranın
hasar görmesine neden olabilir.
•Harici bir aygıta bağlarken ürünü
düşürmeyin.
►► Bu durum yaralanmalara ve/veya ürünün
hasar görmesine neden olabilir.
•Oyun aygıtına bağlarken ürün ile cihaz
arasında ekranın çapraz ölçümünün dört
katı mesafe bırakın.
►► Ürün kablonun kısalığı sebebiyle düşerse
bu durum yaralanmaya ve/veya ürünün
hasar görmesine neden olabilir.
•Ekranda uzun süre sabit bir görüntü
bırakmak ekrana hasar verebilir ve görüntü
yanmasına neden olabilir. Ürünü uzun süre
kullanmak için bilgisayarda ekran koruyucu
kullanın veya üründeki artık görüntü
önleme fonksiyonunu etkinleştirin ve ürün
kullanılmadığında gücü kapatın. Görüntü
yanması ve ilgili sorunlar bu ürünün garanti
kapsamında değildir.
3
TR
TÜRKÇE
•Bu ürünü yağ dumanına veya buharına
maruz kalma riski yüksek bir duvara monte
ETMEYİN.
►► Bu durum, ürünün hasar görmesine ya
da düşmesine neden olabilir.
DİKKAT
4
•Ürün havalandırma deliğinin tıkalı
olmadığından emin olun. Ürünü yeterince
geniş bir alana kurun. (duvarla arasında
10 cm'den fazla mesafe olmalıdır)
►► Ürünü duvara çok yakın kurarsanız ürün
deforme olabilir veya iç ısı nedeniyle
yangın çıkabilir.
•Ürünün havalandırma deliğini örtü veya
perdeyle kapatmayın.
►► Ürünün içindeki aşırı ısınma nedeniyle
ürün deforme olabilir veya yangın
çıkabilir.
•Ürünü düşme riski olmayan düz ve sabit bir
yere kurun.
►► Ürünün düşürülmesi yaralanmanıza veya
ürünün bozulmasına neden olabilir.
•Ürünü EMI olmayan bir yere kurun.
•Ürünü doğrudan güneş ışığına maruz
bırakmayın.
►► Ürün hasar görebilir.
•Ürünü tavsiye edilen koşulları karşılamayan
bir yere kurarsanız bu, ürünün resim
kalitesine, kullanım süresine ve
görünümüne ciddi zarar verebilir. Lütfen
kurulumu yapmadan önce LG ile ya da
eğitimli bir kurulum elemanı ile iletişime
geçin. Bu uyarı çok fazla ince toz veya yağ
buharı bulunan, kimyasal maddelerin
kullanıldığı ve sıcaklığın çok yüksek ya da
çok düşük olduğu, nem oranının yüksek
olduğu veya ürünün çok uzun süre açık
kaldığı (havaalanı ve tren istasyonu) yerler
için geçerlidir, aksi halde garanti geçersiz
olacaktır.
•Ürünü yeterince havalandırılmayan bir
bölgeye (ör. kitap rafı veya dolap) veya
dışarıya kurmayın ve yastık veya halı üzerine
yerleştirmekten kaçının.
•Ayrıca aydınlatma ekipmanı gibi ısı veren
nesnelerin yanına kurmayın.
AC Adaptör ve elektrik gücüyle
ilgili önlemler
UYARI
•Ürünün (monitör, güç kablosu ya da AC
adaptör) içine su veya yabancı madde
girerse güç kablosunun bağlantısını hemen
kesin ve servis merkeziyle iletişime geçin.
►► Aksi takdirde bu durum ürünün hasar
görmesi nedeniyle yangına veya elektrik
çarpmasına yol açabilir.
•Elektrik fişine ya da AC adaptöre ıslak
elle dokunmayın. Fişin pimleri ıslak veya
tozluysa kullanımdan önce onları silin ve
kurulayın.
►► Aksi takdirde bu durum yangına veya
elektrik çarpmasına yol açabilir.
•Güç kablosunu AC adaptöre tamamen
taktığınızdan emin olun.
►► Gevşek şekilde takılırsa zayıf bağlantı
yangına veya elektrik çarpmasına yol
açabilir.
•Ürünle birlikte verilen ya da LG Electronics,
Inc. tarafından onaylanan güç kablolarını ve
AC adaptörleri kullandığınızdan emin olun.
►► Onaylanmamış ürünlerin kullanımı
yangına veya elektrik çarpmasına yol
açabilir.
•Güç kablosunu fişten çıkarırken her zaman
fişten tutarak çekin. Güç kablosunu aşırı
güçle bükmeyin.
►► Elektrik kablosu hasar görerek elektrik
çarpmasına veya yangına neden olabilir.
•Ürünü uzun süre kullanmayı
düşünmüyorsanız güç kablosunu üründen
çıkarın.
►► Ürünün tozlanması yangına neden
olabilir veya yalıtımın bozulması elektrik
kaçağına, elektrik çarpmasına veya
yangına neden olabilir.
•Güç kablosunu tam olarak takın.
►► Güç kablosu tam olarak takılmazsa
yangın çıkabilir.
•Bir ucu duvar prizine takılıyken güç
kablosunun diğer ucuna iletken (metal
çubuk vb.) takmayın. Ayrıca duvardaki giriş
terminaline taktıktan hemen sonra güç
kablosuna dokunmayın.
►► Elektriğe çarpılabilirsiniz.
•Cihaz kuplörü ayırma aygıtı olarak kullanılır.
•Aygıtın bağlı olduğu duvar prizine yakın
olarak yerleştirildiğinden ve prize kolaylıkla
erişilebildiğinden emin olun.
•Bu ünite AC duvar prizine bağlı olduğu
sürece ünite kapalı olsa bile AC güç
kaynağıyla bağlantısı kesilmez.
TÜRKÇE
TR
•Güç kablosu veya AC adaptör üzerine
basmamaya veya ağır nesneler (elektronik
cihazlar, giysiler vb.) koymamaya özen
gösterin. Güç kablosuna veya AC adaptöre
keskin nesnelerle hasar vermemeye dikkat
edin.
►► Hasarlı güç kabloları yangına veya
elektrik çarpmasına yol açabilir.
•Güç kablosunu veya AC adaptörü hiçbir
zaman parçalarına ayırmayın, tamir veya
tadil etmeyin.
►► Bu durum yangına veya elektrik
çarpmasına yol açabilir.
•Güç kablosunu topraklanmış bir elektrik
tesisatına bağladığınızdan emin olun.
►► Elektrik çarpabilir veya yaralanabilirsiniz.
•Sadece nominal voltaj kullanın.
►► Ürün hasar görebilir veya
çarpılabilirsiniz.
•Gök gürültüsü ve yıldırım olması
durumunda, güç kablosuna ve sinyal
kablosuna kesinlikle dokunmayın; bu çok
tehlikelidir.
►► Elektrik çarpmasına neden olabilir.
•Aynı prize birden fazla uzatma kablosu,
elektrikli cihaz veya elektrikli ısıtıcı
bağlamayın. Sadece bilgisayarla kullanmak
üzere tasarlanmış, topraklamalı bağlantısı
olan bir güç çubuğu kullanın.
►► Aşırı ısınma nedeniyle yangın çıkabilir.
•Islak elle fişe dokunmayın. Ayrıca kablo pimi
ıslaksa ya da tozlanmışsa fişi iyice kurutun
veya üzerindeki tozu alın.
►► Aşırı nem nedeniyle elektrik
çarpılabilirsiniz.
DİKKAT
•Prizde, AC adaptörde ve elektrik fişi
pimlerinde toz ve benzeri bulunmadığından
emin olun.
►► Böyle bir durum yangına yol açabilir.
•Ürün kullanımdayken güç kablosunu
çekmeyin.
►► Elektrik çarpması ürüne hasar verebilir.
•Yalnızca üniteyle birlikte verilen güç
kablosunu kullanın. Üretici tarafından
tedarik edilmeyen başka bir güç kablosu
kullanacaksanız kablonun uygulanabilir
ulusal standartlarca onaylanmış
olduğundan emin olun. Herhangi bir şekilde
güç kablosunun arızalanması durumunda,
lütfen değiştirmek üzere üreticiyle ya da en
yakın yetkili servisle irtibata geçin.
5
Ürünün taşınmasıyla ilgili
önlemler
TR
TÜRKÇE
UYARI
•Ürünü kapattığınızdan emin olun.
►► Çarpılabilirsiniz veya ürün hasar görebilir.
•Ürünü hareket ettirmeden önce tüm
kabloların çıkarıldığından emin olun.
►► Çarpılabilirsiniz veya ürün hasar
görebilir.
•Taşımak için panel yüzeylerinin karşıya
doğru baktığından emin olun ve iki
elinizle birden tutun. Ürünü düşürmeniz
durumunda, hasar gören ürün elektrik
çarpmasına ya da yangına neden olabilir.
Onarım için yetkili bir servis merkeziyle
iletişime geçin.
•Ürünün kapatıldığından, fişinin
çekildiğinden ve tüm kabloların
çıkarıldığından emin olun. Daha büyük
cihazları taşımak için 2 ya da daha fazla
kişiye ihtiyaç olabilir. Cihazın ön paneline
bastırmayın veya baskı uygulamayın.
DİKKAT
•Ürünü taşırken sarsmayın.
►► Çarpılabilirsiniz veya ürün hasar
görebilir.
•Ürün ambalaj kutusunu atmayın. Ürünü
taşırken bunu kullanın.
Ürünün kullanımıyla ilgili önlemler
UYARI
•Ürünü kendi başınıza sökmeyin, tamir veya
tadil etmeyin.
►► Yangın veya elektrik çarpması kazaları
olabilir.
►
► Kontrol, kalibrasyon veya onarım için
servis merkeziyle temasa geçin.
6
•Ekran uzun süreliğine kullanılmayacaksa
fişini duvar prizinden çekin.
•Ürünü suyla temas ettirmeyin.
►► Yangın veya elektrik çarpması kazaları
olabilir.
•Ekranın ön ve yan taraflarını metal
nesnelerle çizmeyin ya da sarsmayın.
►► Aksi halde, ekran hasar görebilir.
•Yüksek sıcaklık ve nemi önleyin.
DİKKAT
•Ürünün yakınlarında yanıcı maddeler
bulundurmayın veya saklamayın.
►► Yanıcı maddelerin dikkatsiz kullanımı
nedeniyle patlama veya yangın tehlikesi
söz konusudur.
•Ekranı temizlerken güç kablosunu prizden
çekin ve çizilmeleri önlemek için yumuşak
bir bezle hafifçe ovun. Islak bir bezle
temizlemeyin ya da ekran üzerine doğrudan
su veya başka bir sıvı püskürtmeyin.
Elektrik çarpması durumuyla karşılaşılabilir.
(Benzen, tiner veya alkol gibi kimyasallar
kullanmayın)
•Gözlerinizi korumak için arada bir dinlenin.
•Ürünü daima temiz tutun.
•Ürünle çalışırken kaslarınızın rahatlaması
için rahat ve doğal bir konum seçin.
•Ürünle uzun süreli çalışırken düzenli aralar
verin.
•Panele elinizle veya tırnak, kurşun kalem ya
da tükenmez kalem gibi keskin bir nesneyle
bastırmayın veya panelin üzerini çizmeyin.
•Ürünle aranızda gereken mesafeyi bırakın.
►► Ürüne çok yakından bakarsanız
gözleriniz bozulabilir.
•Kullanım Kılavuzu’nu kullanarak uygun
çözünürlüğü ve saati ayarlayın.
►► Gözleriniz bozulabilir.
SU
KİMYASALLARI
•Monitör yakınında yüksek gerilimli ürünler
kullanmayın. (örn. Sinek Öldürücü Elektrikli
Raket)
►► Monitör elektrik çarpması nedeniyle
arızalanabilir.
Duvara montaj
•Yaralanma veya ürünün hasar görmesi riski
söz konusu olduğundan bu ürünü kendiniz
KURMAYIN. Lütfen, Üretici tarafından yetki
verilen Servis personeliyle iletişime geçin.
Lisanslar
Desteklenen lisanslar modele göre değişiklik
gösterebilir. Lisanslar hakkında daha fazla
bilgi için www.lg.com web sitesini ziyaret
edin.
TÜRKÇE
TR
•Ürünü temizlerken yalnızca izin verilen
temizlik ürününü kullanın. (Benzen, tiner
veya alkol kullanmayın.)
►► Ürün deforme olabilir.
•Sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz
bırakmayın ve vazo, bardak gibi içinde
sıvı bulunan cisimleri cihazın üstüne veya
yukarısına (örneğin ünitenin üzerindeki
raflara) koymayın.
•Piller aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
Örneğin, doğrudan gelen güneş ışığından,
açık şömineden ve elektrikli ısıtıcılardan
uzak tutun.
•Şarj edilebilir olmayan pilleri şarj aygıtına
koymayın.
•Kulaklıkların uzun süre kullanılması ve
yüksek sesle müzik dinlenmesi işitme
kaybına yol açabilir.
•Yumuşak bir bez üzerine 2 - 4 kez su
püskürtün ve bunu ön çerçeveyi temizlemek
için kullanın; sadece tek bir yönde silin. Çok
fazla nem olması lekelenmelere neden olur.
Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir.
Dolby ve çift D sembolü, Dolby Laboratories’ın
ticari markalarıdır.
HDMI ve HDMI Yüksek Tanımlı Multimedya
Arabirimi terimleri ve HDMI Logosu, HDMI
Licensing, LLC’nin Amerika Birleşik Devletleri
ve diğer ülkelerde ticari markaları veya tescilli
ticari markalarıdır.
Bu DivX Certified® cihaz DivX® video
oynatmasını sağlamak için sıkı bir testi geçti.
Satın alınan DivX filmleri oynatmak için, önce
cihazınızı vod.divx.com adresinde kaydettirin.
Cihaz kurulum menüsünde DivX VOD
bölümünde kayıt kodunuzu bulun.
Premium içerik dâhil olmak üzere, 1080p
HD’ye kadar DivX® video oynatmak için DivX
Certified®.
DivX®, DivX Certified® ve ilgili logolar DivX,
LLC’nin ticari markalarıdır ve lisans altında
kullanılmaktadır.
7,295,673; 7,515,710; RE45,052 DivX
Patentleri ve [www.divx.com/patents]
sitesinde mevcut diğer patentler ile
korunmaktadır
7
TR
TÜRKÇE
Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi
Bilgileri
GPL, LGPL, MPL ve bu ürünün içerdiği diğer
açık kaynaklı lisanslar altında kaynak kodu
elde etmek için lütfen
http://opensource.lge.com adresini ziyaret
edin.
Kaynak koduna ek olarak, adı geçen tüm
lisans koşulları, garanti feragatnameleri
ve telif hakkı bildirimleri indirilmek üzere
mevcuttur.
LG Electronics, opensource@lge.com adresine
e-posta atarak talep etmeniz durumunda
dağıtım masrafları (medya, sevkiyat ve taşıma
ücretleri gibi) size ait olmak üzere ürünün
kaynak kodunu bir CD-ROM’a kayıtlı olarak da
gönderecektir. Bu teklif, ürünü satın aldığınız
tarihten itibaren üç (3) yıl süreyle geçerlidir.
Hazırlık
NOT
•Gösterilen şekil monitörünüzden farklı
olabilir.
•Ürününüzle birlikte verilen öğeler modele
göre değişiklik gösterebilir.
•Bu kılavuzda bulunan tüm ürün bilgileri
ve teknik özellikler, ürün performansını
geliştirmek amacıyla önceden haber
verilmeksizin değiştirilebilir.
•Monitörünüzün OSD’si (Ekran Üstü Gösterim)
bu kılavuzda gösterilenlerden biraz farklı
olabilir.
•Mevcut menüler ve seçenekler kullanmakta
olduğunuz ürün modelinden ya da giriş
kaynağından farklı olabilir.
8
•Gelecekte bu monitöre yeni özellikler
eklenebilir.
•Optimum bağlantı için HDMI kabloları ve
USB aygıtları 10 mm kalınlıktan ve 18 mm
genişlikten daha az çıkıntıya sahip olmalıdır.
USB kablo veya USB taşınabilir bellek,
monitörünüzün USB bağlantı noktasına
uymazsa USB 2.0'ı destekleyen bir uzatma
kablosu kullanın.
B
A
B
A
*A 10 mm
*B 18 mm
•HDMI logolu onaylı bir kablo kullanın. Onaylı
bir HDMI kablosu kullanmazsanız ekrana
görüntü gelmeyebilir veya bağlantı hataları
oluşabilir.
•Önerilen HDMI kablo tipleri
--Yüksek Hızlı HDMI®/™ kablosu
--Ethernet destekli Yüksek Hızlı HDMI®/™
kablosu
DİKKAT
•Ürün performansı ve güvenliğiniz için
orijinal olmayan bileşenleri kullanmayın.
•Onaylanmamış bileşenlerin
kullanılmasından kaynaklanan hasar ve
yaralanmalar garanti kapsamına girmez.
Monitörü taşırken veya kaldırırken monitörün
çizilmemesi veya zarar görmemesi ve hangi
şekilde ve büyüklükte olursa olsun güvenli
bir şekilde taşınabilmesi için bu talimatları
uygulayın.
•Monitörü taşımadan önce monitörün orijinal
kutusuna ya da ambalaj malzemesine
yerleştirilmesi önerilir.
•Monitörü taşımadan veya kaldırmadan
önce, güç kablosunu ve diğer tüm kabloları
sökün.
•Monitör çerçevesinin alt ve üst kısmını sıkıca
tutun. Panelden tutmayın.
DİKKAT
•Gösterilen şekil monitörünüzden farklı
olabilir.
•Mümkün olduğunca monitörün ekranına
dokunmaktan kaçının. Basınç uygulamayın.
- Aksi takdirde ekran veya görüntü üretmek
için kullanılan bazı pikseller zarar görebilir.
•Monitörü ayaklık gövdesini (veya ayaklık
tabanını) tutarak ters şekilde taşımayın, aksi
halde düşerek hasara veya yaralanmalara
neden olabilir.
•Monitörü tutarken çıkıntılı joystick
düğmesine zarar vermemeye dikkat edin.
TÜRKÇE
TR
Monitörün taşınması ve
kaldırılması
•Monitörü taşırken çizilmemesi için ekranı
kendinize doğru tutmayın.
•Taşıma esnasında, monitörü sarsmayın veya
aşırı titreşime maruz bırakmayın.
•Monitörü taşırken dik tutun; yan çevirmeyin
ya da yana doğru eğmeyin.
9
Monitörü kurma
Güç düğmesini kullanma
TR
TÜRKÇE
DİKKAT
•Monitör setine standı takarken ekranı
çizilmelere karşı korumak için destekli
bir masaya veya düz bir yüzeye önü aşağı
bakacak şekilde yerleştirin.
•Vidaları sıkarken aşırı güç uygulanması,
monitörün hasar görmesine neden olabilir.
Bu şekilde hasar gören monitörler garanti
kapsamına girmez.
•Monitör panelini ayaklık tabanı ile birlikte
kullanmadığınızda, joystick düğmesi
monitörün dengesini kaybetmesine ve
düşmesine neden olarak monitörün zarar
görmesine ve insanların yaralanmasına
yol açabilir. Ayrıca bu durum joystick
düğmesinin arızalanmasına da neden
olabilir.
NOT
• Monitörü duvar montaj aparatına monte
etmeden önce, ayaklık takma işlemini
tersine doğru gerçekleştirerek ayaklığı
çıkarın.
•Ekranın çizilmesini önlemek için yüzeyini
yumuşak bir bezle kapatın.
Temel fonksiyonlar
Monitör kapalıyken
parmağınızı joystick
Açma
düğmesinin üstüne
koyun ve düğmeye bir
kez basıp bırakın.
Monitör açıkken
᳑ᯕᜅ❒ქ✝
parmağınızı joystick
düğmesinin üstüne
Kapatma
koyun ve düğmeye bir
kez birkaç saniyeliğine
basıp bırakın.
᳑ᯕᜅ❒ქ✝
10
Masa üzerine montaj
Duvara montaj
1Monitörü kaldırın ve dik bir şekilde
masanın üzerine yerleştirin.
- Yeterli havalandırma sağlamak için
monitörü duvardan en az 10 cm uzaklığa
yerleştirin.
10 cm
10 cm
Monitörü duvardan en az 10 cm uzağa
kurun ve yeterli havalandırmayı sağlamak
için monitörün her bir yanında en az 10 cm
boşluk bırakın. Ayrıntılı kurulum talimatları
yerel perakende mağazanızdan edinilebilir.
Alternatif olarak, eğimli duvara montaj
braketinin takılması ve ayarlanması için lütfen
kılavuza bakın.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
2 AC-DC Adaptörü ve Güç Kablosunu prize
takın.
DİKKAT
•Yangına ya da başka hasarlara neden
olabileceğinden monitörü ısı kaynaklarının
üzerine ya da yakınına yerleştirmeyin.
•Elektrik çarpması riskinden kaçınmak için
monitörü taşımadan veya kurmadan önce
Güç Kablosunu çıkarın.
Monitörü duvara monte etmek için monitörün
arkasına bir duvara montaj braketi (isteğe
bağlı) takın. Duvara montaj braketinin
duvara ve monitöre güvenli bir şekilde
sabitlendiğinden emin olun.
1Standarttan daha uzun vidalar kullanmanız
durumunda ürünün iç kısmı hasar görebilir.
2VESA standardında olmayan bir vida,
ürünün hasar görmesine ve monitörün
düşmesine neden olabilir. LG Electronics,
standart olmayan vidaların kullanımından
kaynaklanan kazalardan sorumlu değildir.
Model
Duvar Montaj Aparatı
(A x B)
A
B
Standart vida
Vida sayısı
Duvara montaj braketi
(isteğe bağlı)
32MB17HM
200 x 200
M6
4
LSW240B
11
TÜRKÇE
TR
•Gösterilen şekil monitörünüzden farklı
olabilir.
DİKKAT
TR
TÜRKÇE
•Öncelikle güç kablosunu çıkarın ve daha
sonra monitörü taşıyın veya kurun. Aksi
halde elektrik çarpabilir.
•Monitörü tavana veya eğik bir duvara
kurarsanız monitör düşebilir ve ciddi
yaralanmalara neden olabilir.
•Onaylı bir LG duvar montaj aparatı kullanın
ve kuruluma yardımcı olması için yerel
satıcınızla ya da yetkili personelle iletişime
geçin.
•Monitöre hasar verebileceğinden ve
garantinizin geçersiz kalmasına yol
açabileceğinden vidaları çok fazla sıkmayın.
•VESA standartlarını karşılayan vidaları ve
duvar montaj aparatlarını kullanın. Hatalı
kullanım veya uygun olmayan aksesuarların
kullanılmasından kaynaklanan hasar ve
yaralanmalar garanti kapsamına girmez.
•Arka kapağın dış yüzeyinden itibaren vida
boşluğu 8 mm'nin altında olmalıdır.
NOT
•VESA standart vida teknik özelliklerinde
belirtilen vidaları kullanın.
•Duvar montaj aparatı, bir kurulum
kılavuzunu ve gerekli parçaları içerir.
•Duvara montaj braketi birlikte verilmez.
İlave aksesuarları yerel bayinizden
edinebilirsiniz.
•Vidaların boyları duvar montaj aparatına
göre değişiklik gösterebilir. Uygun boyda
vida kullandığınızdan emin olun.
•Daha fazla bilgi için duvar montaj aparatıyla
birlikte verilen kılavuza bakın.
Duvar montaj plakası
Monitörün
arkası
Kılavuz aralığı
Duvar montaj
plakası
Kılavuz aralığı
sabitleme vidası
12
Bağlantılar (Bildirimler)
NOT
•En iyi görüntü kalitesi için harici aygıtı ve
monitörü HDMI kablosuyla bağlayın.
•Monitör sıcaklığın düşük olduğu bir ortamda
açıldığında titreyebilir. Bu, normal bir
durumdur.
•Ekranda bazen kırmızı, yeşil ya da mavi
noktalar görünebilir. Bu, normal bir
durumdur.
•Ekrana uzun süre baskı uygulamayın. Bu
durum, görüntünün bozulmasına neden
olabilir.
•Ekranda uzun süre sabit bir görüntü
görüntülemeyin. Bu durum, görüntünün
ekranda iz bırakmasına neden olabilir.
Mümkünse ekran koruyucu kullanın.
NOT
•HDMI-PC modunu kullanmak isterseniz
Giriş Etiketi öğesini PC moduna getirmeniz
gerekir.
•OSD (Ekran Üstü Gösterim) aşağıda
gösterilen şekilde ekranda görüntülenir.
--HDMI girişiyle ürünü açarken.
--HDMI girişine geçerken.
Giriş bilgisayarınıza bağlı mı?
Hayır
Evet
İletiyi tekrar gösterme
•"Evet" öğesini seçerseniz boyut ve görüntü
kalitesi PC'niz için optimize edilir.
•"Hayır" öğesini seçerseniz boyut ve görüntü
kalitesi AV aygıtı (DVD oynatıcı, set üstü
kutusu) için optimize edilir.
•"İletiyi tekrar gösterme" öğesini
seçerseniz monitör sıfırlanana dek bu mesaj
gösterilmez. Ayarlanan bir değeri SETTINGS
GİRİŞ Giriş Etiketi öğesinden
değiştirebilirsiniz.
Diğer bağlantılar
Ayrı bir kablo sağlanmaz.
En iyi görüntü ve ses kalitesi için harici aygıtı
ve monitörü HDMI kablosuyla bağlayın.
•USB bağlantı noktası 0,5 A elektrik akımını
destekler. HDD durumunda daha fazla akıma
ihtiyaç duyarsanız ayrı güç adaptörünü
kullanın.
13
TÜRKÇE
TR
Monitörünüz Tak ve Çalıştır* özelliğini
destekler ve zengin baslarla sesi net şekilde
üreten Sanal Surround özellikli dahili
hoparlörlere sahiptir.
* Tak ve Çalıştır: Bu fonksiyon sayesinde bir
PC, kullanıcılar tarafından PC'ye bağlanan ve
çalıştırılan bir aygıtı, aygıt yapılandırmasına
veya kullanıcı müdahalesine gerek olmadan
tanır.
PC'ye Bağlama
TR
TÜRKÇE
Uzaktan kumanda
B
Bu kılavuzdaki açıklamalar uzaktan kumanda
üzerinde bulunan düğmeler temel alınarak
verilmiştir.
Lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve
monitörü doğru şekilde kullanın. Pilleri
değiştirmek için pil kapağını açın, pilleri
(1,5 V AAA) ve uçları pil yuvasındaki
etiketle eşleşecek şekilde değiştirin ve pil
kapağını kapatın.
Pilleri yerinden çıkarmak için takma
işlemlerini ters sırayla uygulayın.
Ses seviyesini ayarlar.
Tüm sesleri kapatır.
Bir önceki ya da bir sonraki
ekrana geçer.
C
DİKKAT
•Eski ve yeni pilleri birlikte kullanmayın, aksi
halde uzaktan kumanda zarar görebilir.
•Bu uzaktan kumanda, kızılötesi ışınlar
kullanmaktadır. Kumanda, kullanım
sırasında monitörün uzaktan kumanda
sensörüne doğrultulmalıdır.
A
B
A
(Güç) Gücü açar ya da kapatır.
Görüntüyü yeniden boyutlandırır.
Giriş kaynağını değiştirir.
14
D
C
Görüntü modunu değiştirir.
Geçerli giriş hakkındaki bilgileri
gösterir.
Ses modunu değiştirir.
Ana menüye erişim sağlar.
Hızlı menülere erişim sağlar.
Navigasyon düğmeleri (yukarı/aşağı/
sol/sağ) Menüler veya seçenekler arasında
gezinmenizi sağlar.
Seçenek veya menü seçimlerinin
yapılmasını sağlar ve girişi onaylamak için
kullanılır.
Önceki ekrana döner.
Tüm ekran görüntülerini silerek monitörü
görüntülemeye geri döner.
Monitörün ayarlanması
HDMI kablosuyla bağlanan
AV aygıtlarına HDMI-CEC üzerinden erişir.
SIMPLINK menüsünü açar.
Kontrol düğmeleri (
)
MEDYALARIM menülerini veya SIMPLINK
uyumlu aygıtları (USB, SIMPLINK) kontrol
eder.
Renkli düğmeler Bazı menülerde bulunan
özel fonksiyonlara erişim sağlar.
( : Kırmızı, : Yeşil, : Sarı, : Mavi)
(Arka ışık) Ekran arka ışığını
kontrol ederek ekran parlaklığını ayarlar.
Monitörün ilk kez açılması
Monitörü ilk kez açtığınızda başlangıç Ayarı
ekranı görüntülenir. Bir dil seçin ve temel
ayarları özelleştirin.
1Güç kablosunu prize takın.
2Bekleme Işığı yanar. Monitörü açmak için
monitör üzerindeki joystick düğmelerini
kullanın veya uzaktan kumandadaki
Güç,
,
, Sayı
düğmelerine basın. Bekleme Işığı söner.
3Monitörü ilk kez açtığınızda başlangıç Ayarı
ekranı görüntülenir.
4Monitör ayarlarını tercihlerinize göre
özelleştirmek için ekranda verilen
talimatları izleyin.
Dil
Görüntü için bir dil seçer.
Ev ortamı için Ev Kullanımı
Mod Ayarı
öğesini seçer.
Bekleme Işığı durumunu seçer.
Bekleme Açık öğesini seçerseniz monitör
Işığı
kapalıyken ön paneldeki Bekleme
Işığının yanmasını sağlar.
NOT
•Fabrika Ayarları ana menülerdeki
seçeneklerle de erişebilirsiniz.
•Ayar menüsü ekranı göründüğünde
monitörü 40 saniye içinde çalıştırmazsanız
ayar menüleri kaybolacaktır.
•Ev ortamınızda en iyi görüntü kalitesini elde
etmek için Ev Kullanımı modunu seçin.
•Mağaza Demosu modu satış ortamı için
uygundur.
DİKKAT
•Monitörü uzun süre kullanmayacaksanız güç
kablosunu prizden çıkarın.
15
TÜRKÇE
TR
D
Ayarlar
TR
TÜRKÇE
Enerji Tasarrufu özelliğini kullanmak için
SETTINGS RESİM Enerji tasarrufu
Güç tüketimini azaltmak için ekranın
parlaklığını ayarlar.
•Kapalı : Enerji Tasarrufu modunu kapatır.
•Minimum / Orta / Maksimum : Önceden
ayarlanmış Enerji Tasarrufu modunu uygular.
•Ekran Kapalı : Ekran kapatılır ve yalnızca
ses çalınır. Ekranı tekrar açmak için uzaktan
kumandanın Güç düğmesi hariç herhangi bir
düğmesine basın.
Resim Modunu seçmek için
SETTINGS RESİM Resim Modu
Görüntüleme ortamı veya program için
optimize edilmiş resim modunu seçer.
•Canlı : Canlı görüntüler görüntülemek için
kontrastı, parlaklığı ve keskinliği yükseltir.
•Standard : Görüntüleri standart kontrast,
parlaklık ve keskinlik seviyelerinde
görüntüler.
•Eco : Enerji Tasarrufu özelliği, monitör
ayarlarını güç tüketimini azaltacak şekilde
değiştirir.
•Sinema / Oyun : Film ve oyunlar için
optimum görüntü kalitesi sağlar.
•Sport : Beyaz, çimen yeşili ve gök mavisi
gibi temel renkleri vurgulayarak yüksek ve
dinamik hareketler için video görüntüsünü
optimize eder.
•
Uzman 1,2 : Uzmanların ve
amatörlerin en iyi monitör izleme
deneyimini edinmeleri için resim kalitesini
ayarlama menüsü. Bu, ISF sertifikalı resim
ayarı yapan profesyoneller için sağlanan
ayar menüsüdür. (ISF logosu yalnızca ISF
onaylı monitörlerde kullanılabilir.)
16
ISFccc: Imaging Science Foundation
Sertifikalı Kalibrasyon Kontrolü
•Giriş sinyaline bağlı olarak,
kullanabileceğiniz resim modları aralığı
değişebilir.
•
Uzman modu, resim ayarı yapan
profesyonellerin belirli bir görüntüyü
kullanarak kontrol gerçekleştirmesi ve ince
ayar yapmasını sağlar. Normal görüntülerde
efektler çarpıcı olmayabilir.
•ISF fonksiyonu yalnızca bazı modellerde
kullanılabilir.
Gelişmiş kontrolü ayarlamak için
SETTINGS RESİM Resim Modu
Gelişmiş Kontrol / Uzman Kontrolü
Her bir resim modu için ekranı kalibre eder
veya özel bir ekran için resim ayarlarını yapar.
Öncelikle istediğiniz bir Resim Modu'u seçin.
•Dinamik Kontrast : Görüntünün
parlaklığına göre kontrastı en iyi seviyeye
ayarlar.
•Dinamik Renk : Görüntünün daha doğal
renklerde görünmesi için renkleri ayarlar.
•Renk Gamı : Yansıtılabilecek renklerin
aralığını seçer.
•Ten Rengi : Kullanıcının tanımladığı
ten rengini uygulamak için Ten Rengi
spektrumunu ayrı olarak ayarlar.
•Gökyüzü Rengi : Gökyüzü rengi ayrıca
ayarlanabilir.
•Çimen Rengi : Doğal renk tayfı (çayırlar,
tepeler vb.) ayrıca ayarlanabilir.
•Gama : Dereceleme eğrisini giriş sinyaliyle
ilişkili olarak resim sinyalinin çıkışına göre
ayarlar.
•Giriş sinyaline veya diğer resim ayarlarına
bağlı olarak, ayara ilişkin ayrıntılı öğe aralığı
değişebilir.
Ses Modu özelliğini kullanmak için
SETTINGS RESİM Resim Modu
Resim Seçeneği
SETTINGS SES Ses Modu
Ayrıntılı görüntü ayarlarını düzenler.
•Gürültü Filtresi : Resimdeki parazitleri
ortadan kaldırır.
•MPEG Parazit Azaltma : Dijital resim
sinyalleri oluşturulurken ortaya çıkan
gürültüyü ortadan kaldırır.
•Siyah Seviye : Ekranın siyahlığını (siyah
Seviye) kullanarak giriş resminin siyah
seviyesine uyması için ekranın parlaklığını
ve kontrastını ayarlar.
•Gerçek Sinema : Ekranı film izlemek için en
uygun duruma getirir.
•Hareket-Parlaklık Kontrolü : [Modele
bağlı olarak] Otomatik olarak parlaklığı
ayarlar ve göz yorgunluğunu azaltmak
için görüntü verilerine dayanarak görüntü
bulanıklığını azaltır.
•Giriş sinyaline veya diğer resim ayarlarına
bağlı olarak, ayara ilişkin ayrıntılı öğe aralığı
değişebilir.
Resim Sıfırlamayı ayarlamak için
SETTINGS RESİM Resim Modu
Resim Sıfırlama
Kullanıcının özelleştirdiği resim ayarlarını
sıfırlar.
Tüm resim modları sıfırlanır. Sıfırlamak
istediğiniz resim modunu seçin.
Seçilen ses moduna göre monitörün sesini en
uygun seviyeye ayarlar.
•Standard : Tüm video tipleri için uygundur.
•Haberler / Müzik / Sinema / Sport /
Oyun : Sesi belirli bir tür için en uygun
duruma ayarlar.
Hoparlörlerini kullanmak için
SETTINGS SES Ses Çıkışı Hoparlörü
Ses çıkışı monitör hoparlörüyle sağlanır.
Kulaklık kullanmak için
SETTINGS SES Ses Çıkışı Kulaklık
Ses çıkışı, kulaklığa/kulaklık bağlantı
noktasına bağlanan kulaklıkla sağlanır.
Ses ve videoyu senkronize etmek için
SETTINGS SES AV Senk. Ayarla
[Modele göre değişir]
Videoyu ve sesi eşleşmediklerinde doğrudan
senkronize eder.
•AV Senk. Ayarla öğesini Açık olarak
ayarlarsanız ses çıkışını (Hoparlörleri) ekran
görüntüsüne göre ayarlayabilirsiniz.
17
TÜRKÇE
TR
Ek resim seçeneklerini ayarlamak için
TR
TÜRKÇE
SIMPLINK'i kullanmak için
Parola oluşturmak için
SIMPLINK, SIMPLINK menüsünü kullanarak
çeşitli multimedya aygıtlarını rahatça kontrol
etmenizi ve yönetmenizi sağlayan bir
özelliktir.
SETTINGS KİLİT Parola Oluştur
1Monitörün HDMI IN terminalini ve
SIMPLINK aygıtının HDMI çıkış terminalini
bir HDMI kablosu ile bağlayın.
2 INPUT SIMPLINK öğesini seçin.
SIMPLINK menü penceresi görüntülenir.
3 SIMPLINK Ayar penceresinde SIMPLINK
fonksiyonunu Açık olarak ayarlayın.
4 SIMPLINK menü penceresinde kontrol
etmek istediğiniz aygıtı seçer.
•Bu fonksiyon yalnızca SIMPLINK logosu
taşıyan aygıtlarla uyumludur.
•SIMPLINK fonksiyonunu kullanmak için
yüksek hızlı bir HDMI® kablosu (CEC
(Tüketici Elektroniği Kontrolü) özelliği
eklenmiş) kullanmanız gerekir. Yüksek hızlı
HDMI® kablolarında aygıtlar arasında bilgi
alışverişine olanak sağlayan 13 numaralı
pim bulunur.
•Başka bir girişe geçerseniz SIMPLINK aygıtı
çalışmayı durdurur.
•HDMI-CEC fonksiyonuna sahip bir üçüncü
taraf aygıt da kullanılsa SIMPLINK aygıtı
normal bir şekilde çalışmayabilir.
•Ev sinema sistemi fonksiyonu olan bir
aygıttan ortam seçer veya oynatırsanız HT
Hoparlörü (Hoparlör) otomatik olarak
bağlanır.
18
Monitör parolasını ayarlamak veya
değiştirmek için kullanılır.
İlk parola “0000” olarak ayarlanmıştır.
Başlangıç Ayarına dönmek için
SETTINGS SEÇENEK Fabrika Ayarları
Hafızadaki bilgiler silinir ve monitör ayarları
sıfırlanır.
Monitör kapanıp tekrar açılır ve tüm ayarlar
sıfırlanır.
•Kilit Sistemi etkin olduğunda, bir açılır
pencere görüntülenir ve parola istenir.
•Başlatma sırasında gücü kapatmayın.
USB aygıtını çıkarmak için
Q.MENU USB Aygıtı
Çıkarmak istediğiniz USB depolama aygıtını
seçin.
USB aygıtının kaldırıldığına ilişkin bir ileti
gördüğünüzde, aygıtı monitörden çıkarın.
•USB aygıtı kaldırılmak üzere seçildikten
sonra okunamaz. USB depolama aygıtını
kaldırın ve yeniden bağlayın.
USB depolama aygıtı kullanma - uyarı
•USB depolama aygıtında yerleşik otomatik
tanıma programı varsa veya aygıt kendi
sürücüsünü kullanıyorsa çalışmayabilir.
•Bazı USB depolama aygıtları hiç
çalışmayabilir veya yanlış şekilde çalışabilir.
•Yalnızca Windows FAT32 veya NTFS Dosya
Sistemi ile biçimlendirilmiş USB depolama
aygıtlarını kullanın.
Medyalarım'ı destekleyen dosya
•Maksimum veri aktarım hızı: 20 Mbps
(Megabit/saniye)
•Desteklenen harici altyazı formatları:
*.srt (SubRip), *.smi (SAMI), *.sub
(SubViewer, MicroDVD, DVDsubtitleSystem,
SubIdx(Vobsub)), *.ass/*.ssa (SubStation
Alpha), *.txt (TMplayer), *.psb (PowerDivX)
•Desteklenen dahili altyazı formatları: XSUB
(DivX6 ile oluşturulan dahili altyazıları
destekler)
Desteklenen Video Formatları
•Maksimum: 30 p'de 1920 x 1080 (sadece
Motion JPEG için 30 p'de 640 x 480)
•.asf, .wmv
[Video] MPEG-2, MPEG-4 Part2, XViD,
H.264/AVC, VC1(WMV3, WVC1), MP43
[Ses] WMA Standard, WMA9(Pro), MP3,
AAC, AC3, 3D WMV Single Stream
•.divx, .avi
[Video] MPEG-2, MPEG-4 Part2, DivX3.11,
DivX4, DivX5, DivX6, XViD, H.264/AVC
[Ses] HE-AAC, LPCM, ADPCM, MPEG- 1
Layer I, MPEG-1 Layer II, Dolby Digital,
MPEG-1 Layer III (MP3)
•.ts, .trp, .tp, .mts, .m2ts
[Video] H.264/AVC, MPEG-2, AVS, VC1
[Ses] MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II,
MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby
Digital Plus, AAC, HE-AAC
•.vob
[Video] MPEG-1, MPEG-2
[Ses] Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, MPEG- 1
Layer II, DVD-LPCM
•.mp4, .m4v, .mov
[Video] MPEG-2, MPEG-4 Part2, DivX3.11,
DivX4, DivX5, DivX6, XViD, H.264/AVC
[Ses] AAC, MPEG-1 Layer III (MP3)
•.mkv
[Video] MPEG-2, MPEG-4 Part2, XViD,
H.264/AVC
[Ses] HE-AAC, Dolby Digital, MPEG-1 Layer
III (MP3), LPCM
•motion JPEG
[Video] MJPEG
[Ses] LPCM, ADPCM
•.mpg, .mpeg, .mpe
[Video] MPEG-1, MPEG-2
[Ses] MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, Dolby
Digital, LPCM
•.dat
[Video] MPEG-1, MPEG-2
[Ses] MP2
•.flv
[Video] Sorenson H.263, H.264/AVC
[Ses] MP3, AAC, HE-AAC
•.3gp, .3gp2
[Video] H.264/AVC, MPEG-4 Part2
[Ses] AAC, AMR(NB/WB)
19
TÜRKÇE
TR
•Harici USB HDD'lerde, 5 V'den küçük
nominal voltaja ve 500 mA'dan düşük
nominal akıma sahip aygıtları kullanmanız
önerilir.
•32 GB veya daha küçük USB taşınabilir
bellekleri ve 1 TB veya daha küçük USB
HDD'leri kullanmanız önerilir.
•Güç tasarrufu fonksiyonu olan bir USB HDD
aygıtı düzgün çalışmazsa gücü kapatıp
açın. Daha fazla bilgi edinmek için USB HDD
aygıtının kullanıcı kılavuzuna bakın.
•USB depolama aygıtındaki veriler
bozulabilir, bu nedenle önemli dosyaları
başka aygıtlara yedeklediğinizden
emin olun. Veri bakımı kullanıcının
sorumluluğundadır ve veri kaybından üretici
sorumlu değildir.
TR
TÜRKÇE
Desteklenen Ses Formatları
Desteklenen Fotoğraf Formatları
•Dosya türü: mp3
[Bit hızı] 32 Kbps ~ 320 Kbps
[Örnek frekans] 16 kHz ~ 48 kHz
[Destek] MPEG1, MPEG2, Layer2, Layer3
•Dosya Türü: AAC
[Bit hızı] Serbest Biçim
[Örnek frekans] 8 kHz ~ 48 kHz
[Destek] ADIF, ADTS
•Dosya Türü: M4A
[Bit hızı] Serbest Biçim
[Örnek frekans] 8 kHz ~ 48 kHz
[Destek] MPEG-4
•Dosya Türü: WMA
[Bit hızı] 128 Kbps ~ 320 Kbps
[Örnek frekans] 8 kHz ~ 48 kHz
[Destek] WMA7, WMA8, WMA9 Standard
•Dosya Türü: WMA 10 Pro
[Bit hızı] ~ 768 Kbps
[Kanal/Örnek frekans]
M0 : 48 kHz'te 2 Kanala kadar
(LBR modu hariç),
M1 : 48 kHz'te 5.1 Kanala kadar,
M2 : 96 kHz'te 5.1 Kanala kadar
[Destek] WMA 10 Pro
•Dosya Türü: OGG
[Bit hızı] Serbest Biçim
[Örnek frekans] 8 kHz ~ 48 kHz
[Destek] OGG Vorbis
•Kategori: 2D (jpeg, jpg, jpe)
[Kullanılabilir dosya türü]
SOF0: Temel seviye,
SOF1 : Sıralı Genişletme,
SOF2 : Aşamalı
[Fotoğraf boyutu] Minimum : 64 x 64,
Maksimum : Normal Tip: 15360 (G) x
8640 (Y), Aşamalı Tip: 1920 (G) x 1440 (Y)
•Kategori: BMP
[Fotoğraf boyutu] Minimum : 64 x 64,
Maksimum : 9600 x 6400
•Kategori: PNG
[Kullanılabilir dosya türü] Geçmeli, Geçmesiz
[Fotoğraf boyutu] Minimum : 64 x 64,
Maksimum : Geçmeli: 1200 x 800,
Geçmesiz: 9600 x 6400
•BMP ve PNG dosya biçimleri JPEG
biçiminden daha yavaş görüntülenebilir.
20
Bakım
Yüksek performansı korumak ve ürünün
kullanım ömrünü uzatmak için monitörünüzü
düzenli olarak temizleyin.
•Öncelikle gücün kapandığından,
güç kablosu ve diğer tüm kabloların
çıkarıldığından emin olun.
•Monitör uzun süre kullanılmayacaksa olası
yıldırım ve gerilim dalgalanmalarından
dolayı hasar görmesini önlemek için güç
kablosunu duvar prizinden çıkarın.
•Sabit bir görüntü monitör ekranında uzun
bir süre görüntülenirse bu görüntü ekranda
iz bırakır ve kalıcı bir görüntü bozukluğu
meydana gelir. Bu, "görüntü yanması" ya
da "ekran yanması" olup garanti kapsamına
girmez.
•Monitörün izleme oranını uzun süre 4:3
olarak ayarlarsanız ekranın sinemaskop
bölgesinde görüntü yanması meydana
gelebilir.
Ekran, çerçeve, kabin ve ayaklık
Tozu ve hafif kirleri temizlemek için yüzeyi
kuru, temiz ve yumuşak bir bezle silin.
Ağır kirleri temizlemek için yüzeyi, temiz
su ya da yumuşak deterjana batırılmış bir
bezle silin. Ardından hemen kuru bir bezle
kurulayın.
•Hasar görmesine yol açabileceğinden ekrana
dokunmaktan daima kaçının.
•Ekranda çiziklere ve görüntü bozulmalarına
neden olacağından, tırnağınızı ya da keskin
nesneleri ekrana sürtmeyin, bastırmayın ve
bunlarla ekrana vurmayın.
•Yüzeye zarar verebileceğinden herhangi bir
kimyasal madde kullanmayın.
•Yüzeye sıvı püskürtmeyin. Monitöre su
girmesi durumunda yangın, elektrik
çarpması ya da arıza meydana gelebilir.
Güç kablosu
Güç kablosunda biriken toz ya da kiri düzenli
olarak temizleyin.
NOT
•Sabit bir görüntünün uzun süre setin
ekranında kalmasından kaçının. Sabit
görüntü ekranda kalıcı iz bırakabilir.
Mümkün olduğunca ekran koruyucu
kullanın.
•PC modunda çözünürlük, dikey desen,
kontrast veya parlaklıkla ilgili parazit
olabilir. Bu durumda net bir resim
elde edene dek PC modunu başka bir
çözünürlüğe ayarlayın ya da yenileme
hızını değiştirin ya da menüden parlaklık
ve kontrast ayarlarını değiştirin. PC grafik
kartının yenileme hızı değiştirilemiyorsa
PC grafik kartını değiştirin ya da PC grafik
kartının üreticisine danışın.
•Ses kartı kullanıyorsanız PC'nin sesini
gerektiği gibi ayarlayın.
•HDMI - DVI kablosu kullanıyorsanız
DOS modu video kartına bağlı olarak
çalışmayabilir.
21
TÜRKÇE
TR
Monitörünüzün temizlenmesi
Monitör ekranında "Görüntü
yanması" veya "Yanma" sorununun
önlenmesi
Sorun Giderme
TR
TÜRKÇE
Monitör uzaktan kumandayla kontrol
edilemiyor.
•Ürün üzerindeki uzaktan kumanda
sensörünü kontrol edin ve tekrar deneyin.
•Ürün ve uzaktan kumanda arasında engel
olup olmadığını kontrol edin.
•Pillerin hala çalışır durumda olup olmadığını
ve düzgün takılıp takılmadığını kontrol edin
( - , - ).
Görüntü ve ses gelmiyor.
•Ürünün açık olup olmadığını kontrol edin.
•Güç kablosunun bir duvar prizine bağlı olup
olmadığını kontrol edin.
•Başka ürünler bağlayarak prizde bir sorun
olup olmadığını kontrol edin.
Monitör aniden kapanıyor.
•Güç kontrol ayarlarını gözden geçirin. Güç
kaynağı kesintiye uğramış olabilir.
•Otomatik Bekleme (Modele göre
değişir) / Uyku Zamanlayıcısı /
Kapanma Zamanı fonksiyonlarının
SAAT ayarlarından etkinleştirilip
etkinleştirilmediğini kontrol edin.
•Monitör açıkken sinyal yoksa hiçbir işlem
yapılmadığında 15 dakika sonra monitör
otomatik olarak kapanır.
22
PC'ye (HDMI) bağlandığında "No signal’"
(Sinyal yok) veya "Invalid Format"
(Geçersiz Format) mesajı görüntüleniyor.
•Uzaktan kumandayı kullanarak monitörü
kapatıp açın.
•HDMI kablosunu yeniden bağlayın.
•Monitör açıkken PC'yi yeniden başlatın.
Monitör otomatik olarak kapanırsa.
•Açılma Zamanı etkinleştirilmişse monitör
belirtilen saatte açılır. Monitörü iki saat
süreyle çalıştırmazsanız otomatik olarak
kapanır.
•Bu fonksiyonu devre dışı bırakmak için
SETTINGS SAAT Otomatik Kapanma
(Açılma Zamanı) Kapalı öğesine gelin.
Teknik Özellikler
Çevre şartları
Çalışma Sıcaklığı
0 °C ila 40 °C
Çalışma Nemi
% 80’den az
Saklama Sıcaklığı -20 °C ila 60 °C
Saklama Nemi
% 85’den az
Modeller
Boyutlar
(Genişlik x Yükseklik x
Derinlik)
Ağırlık
TÜRKÇE
TR
Ürün özellikleri, ürün fonksiyonlarının yükseltilmesine bağlı olarak önceden haber verilmeksizin
değiştirilebilir.
32MB17HM
Ayaklıkla birlikte (mm) 734,0 x 474,0 x 172,0
Ayaklık olmadan (mm) 734,0 x 438,0 x 66,5
Ayaklıkla birlikte (kg)
4,7
Ayaklık olmadan (kg)
4,5
Güç Tüketimi
(Çıkış Durumu)
44 W
Güç gereksinimi
19 V
AC/DC Adaptör
Üretici: APD
Model: DA-48F19
Üretici: Lienchang
Model: DA-LCAP35
Üretici: Lite-On
Model: PA-1650-43
Giriş: AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz
Çıkış: DC 19 V 2,53 A
1,8 A
23
HDMI (PC) destekli mod
TR
TÜRKÇE
Çözünürlük
720 x 400
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
1280 x 800
1366 x 768
Yatay
Frekans
(kHz)
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
48,363
60,023
49,702
47,717
Komponent destekli mod
Dikey
Frekans (Hz)
70,080
59,940
75,000
60,317
75,000
60,004
75,029
59,810
59,790
NOT
•Optimum ekran çözünürlüğü 60 Hz'de
1366 x 768 pikseldir.
•Her bir modda optimum zamanlama dikey
frekans 60 Hz'dir.
HDMI destekli mod
Yatay
Dikey
Frekans (kHz) Frekans (Hz)
31,469
59,940
720 x 480
31,5000
60,000
720 x 576
31,250
50,000
37,500
50,000
1280 x 720
44,960
59,940
45,000
60,000
33,720
59,940
33,750
60,000
28,125
50,000
27,000
24,000
1920 x 1080
33,750
30,000
56,250
50,000
67,430
59,940
67,500
60,000
Çözünürlük
24
Yatay
Dikey
Frekans (kHz) Frekans (Hz)
15,730
59,940
15,750
60,000
720 x 480
31,470
59,940
31,500
60,000
15,625
50,000
720 x 576
31,250
50,000
44,960
59,940
1280 x 720
45,000
60,000
37,500
50,000
33,720
59,940
33,750
60,000
28,125
50,000
1920 x 1080
56,250
50,000
67,432
59,940
67,500
60,000
Çözünürlük
Komponent bağlantı noktası bağlantı
bilgileri
DVD oynatıcısı
üzerindeki
video çıkışı bağlantı
noktaları
Y
Y
Y
Y
PB
B-Y
Cb
Pb
PR
R-Y
Cr
Pr
Hizmet
Çevrenin korunması hakkında
bilgiler
LGE, "Daha Temiz Bir Çevre İçin LG İlkeleri"ni
1994 yılında yayınlamış olup o günden
bu yana bu ilkelere uygun olarak faaliyet
göstermektedir. Bu İlkeler, çevre dostu
faaliyetlerimizi ekonomik, çevresel ve
sosyal öğeleri dikkate alarak yürütmemizi
sağlayan temel niteliğindedir. Çevrenin
korunmasına yönelik faaliyetleri teşvik
etmekte ve çevre dostu konseptine en uygun
ürünleri geliştirmekteyiz. Ürünlerimizde
bulunan tehlikeli madde miktarını en aza
indirgemekteyiz. Örneğin ürünlerimizde hiçbir
şekilde kadmiyum kullanılmamaktadır.
Geri dönüşüm hakkında bilgiler
Bu ürün çevreye zarar verebilecek parçalar
içeriyor olabilir. Bu ürünün kullanıldıktan
sonra geri dönüştürülmesi önem taşımaktadır.
LGE tüm atık ürünleri çevresel olarak kabul
edilebilir bir geri dönüştürme yöntemine
tabi tutar. Dünya çapında kullanılmakta olan
çeşitli geri alma ve dönüştürme sistemleri
mevcuttur. Birçok parça yeniden kullanılmakta
ve geri dönüştürülmektedir. Zararlı maddeler
ve ağır metaller ise çevre dostu bir yöntemle
işlem görmektedir. Geri dönüştürme
programımız hakkında daha fazla bilgi almak
için lütfen bölgenizdeki LG satıcısıyla veya LG
kurumsal temsilcisiyle irtibat kurun.
Vizyon ve ilkelerimiz, kurumsal gelişimimiz
için küresel çevre sorununu seçmeyi bir görev
kabul ederek daha temiz bir dünya bırakmaya
yöneliktir. "Çevreci" ilkelerimiz hakkında daha
fazla bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret edin.
http://www.lg.com/global/sustainability/
environment/take-back-recycling.jsp
25
TÜRKÇE
TR
Aşağıdaki durumlarda monitörü prizden
çıkarın ve yetkili servis personeliyle iletişime
geçin:
•Güç kablosunun veya fişinin hasar görmesi
ya da yıpranması.
•Monitörün içine sıvı dökülmesi.
•Monitörün yağmura veya suya maruz
kalması.
•Çalıştırma talimatlarına uyulduğu halde
monitörün normal bir şekilde çalışmaması.
Sadece çalıştırma talimatlarında belirtilen
kontrolleri ayarlayın. Diğer kontrollerin
uygun olmayan şekilde ayarlanması hasara
yol açabilir ve monitörü eski haline getirmek
için çoğunlukla yetkili bir teknisyenin
müdahalesi gerekir.
•Monitörün düşürülmesi veya kabinin hasar
görmesi.
•Monitörün performans açısından belirgin bir
değişiklik göstermesi.
•Monitör çalışırken monitörden sürekli veya
sık sık ani sesler gelmesi. Bazı monitörler
açılıp kapatılırken veya video modu
değiştirilirken bası sesler çıkması normaldir.
Kapakların açılması veya çıkarılması sizi
tehlikeli gerilimlere veya başka tehlikelere
maruz bırakabileceğinden monitörde kendiniz
servis işlemleri uygulamaya çalışmayın. Tüm
servis işlemlerinin yetkili servis personeli
tarafından yapılmasını sağlayın.
Çevresel bilgiler
WEEE/RoHS
Eski cihazınızın atılması
TR
TÜRKÇE
1 Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama
merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık eletrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından
kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınız adresinize teslim
ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.
2 Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların
engellenmesine yardımcı olacaktır.
3 Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığını
mağaza ile iletişime geçiniz.
4 AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
5 Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre
kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir. (www.lg.com/global/recycling)
Pil
Pb
1 Bu sembol pillerin % 0,0005 oranında civa, % 0,002 oranında kad- miyum veya % 0,004
oranında kurşun içermesi durumunda cıva (Hg), kadmiyum (Cd) veya kurşun (Pb) kimyasal sem
bolleri ile bir arada bulunabilir.
2 Tüm piller ve akümülatörler, normal atıl çöplerden ayrı olarak, hükümet veya yerel idareler
tarafından belirlenmiş olan toplama merkezlerinde atılmalıdır.
3 Bu tip kullanılmış pil/akümülatörlerin doğru olarak atılması hem çevreye hem de hayvan ve
insan sağlığına verilebilecek potansiyel olumsuz sonuçları önleyecektir.
4 Kullanılmış pillerinizin/akümülatörlerinizin atılması ile ilgili olarak, bulunduğunuz yerdeki
belediye, çöp atım hizmeti veren kuruluşlara veya ürünü satın aldığınız yerlere başvurabilirsiniz.
(http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-networkeurope)
26
Uyarılar
1Monitörü uzun süre kullanmıyorsanız kapatın.
2Bilgisayarın uyuma modunu kısa tutun
böylece kullanmadığınız an uyuma moduna
geçip fazla enerji harcamayacaktır.
Nakliye ve taşima sirasinda dıkkat
edılmesı gerekenler
1Cihazın fişini prizden çıkarınız.
2Taşıma sırasında ekranı düşürmeyin,
sarsmayarak darbe görmesini önleyiniz.
3Ürünü normal kullanma konumunda
taşıyınız, mümkünse orjinal malzemesiyle
paketleyerek taşıyın.
4Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey
koymayınız.
NOT
Uyarı Bu uyarı simgesi tehlike anlamına
gelir. Bedensel olarak yaralanabileceğiniz bir
durumdasınız, herhangi bir cihaz üzerinde
çalışmadan önce elektrik. Devresinde bulunan
tehlikelerin farkında olun ve kazaları önlemek
için yapılması gereken standart uygulamaları
gerçekleştirin.
Kurulum Uyarısı
Uyarı Sistemi güç kaynağına bağlamadan
Önce kurulum talimatlarını okuyun.
Uzman Personel Uyarısı
Bakım-Onarım ve Kullanımda
Uyulması Gereken Kurallar:
Uyarı Yalnızca eğitimli ve uzman personel bu
cihaz kurmalı ve yerini değiştirmelidir.
NOT
Uyarı Bu uyarı simgesi tehlike anlamına
gelir. Bedensel olarak yaralanabileceğiniz bir
durumdasınız, herhangi bir cihaz üzerinde
çalışmadan önce elektrik devresinde bulunan
tehlikelerin farkında olun ve kazaları önlemek
için yapılması gereken standart uygulamaları
gerçekleştirin.
Ürün İmha Uyarısı
•Uyarı Sistemi güç kaynağına bağlamadan
önce kurulum talimatlarını okuyun.
•Uyarı Bu ürünün nihai imhası tüm
ulusal yasalara ve düzenlemelere göre
gerçekleştirilmedir.
•Uyarı fiimşek etkinliği sırasında sistem
üzerinde çalışmayın veya kabloları takıp
çıkarmayın.
TÜRKÇE
TR
EnerjiTüketimi Açısından Verimli
Kullanıma ilişkin Bilgiler:
Kullanım Sırasında insan Ve Çevre
Sağlığı Açisindan Tehlikeli Veya
Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
ıle ılgili Uyarılar:
Uyarı Bu ürünün nihai ımhası tüm
ulusal yasalara ve düzenlemelere göre
gerçekleştirilmedir.
Şimşek Etkinliği Uyarısı
Uyarı Şimşek etkinliği sırasında sistem
üzerinde çalığmayın veya kabloları takıp
çıkarmayın.
27
Kullanım Hatalarına ilişkin
Bilgiler:
TR
TÜRKÇE
Cihaz için herhangi bir kullanım hatasi çevrilen
özgün belgede bulunamamıştır, bunun yerine
aşağıdaki genel kurallar yazılmıştır:
•Cihazın tüm bağlantıları dikkatli
yapılmalıdır.
•Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır.
•Cihaz kullanımı için kullanma talimatı
okunmalı ve uygulanmalıdır.
•Cihaz kullanılırken herhangi bir sıvıyla
temas ettirilmemelidir.
•Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan
ürünlerde hasar meydana gelebilir.
Tüketicinin Yapabileceği, BakımOnarım veya Ürünün Temizliğine
İlişkin Bilgiler:
Cihaz için herhangi bir kullanım hatasi çevrilen
özgün belgede bulunamamıştır, bunun yerine
aşağıdaki genel kurallar yazılmıştır:
•Cihaz temiz tutulmalıdır. Toz, çeşitli
sıvılar gibi yabancı maddelere maruz
bırakılmamalıdır.
•Donanım sorunları için uzman teknik
servisle bağlantı kurulmalıdır. Cihaz uzman
personel tarafından kurulmalı ve bakımı
yapılmalıdı
28
Yetkili Servisler
TÜRKÇE
TR
Değerli Müşterimiz,
LG Çağrı Yönetim Merkezi 444 6 543 (LGE) no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet
vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 saatleri arasında otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında
aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai
saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis
telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.
Çağrı Merkezi
444 6 543 (LGE)
ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU
ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ.
29
Garanti şartları
TR
TÜRKÇE
1 Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
2 Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3 Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine
eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna,
servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatcısı
veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının
arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın
tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına
tahsis etmek zorundadır.
4 Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı
arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında
hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5 Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir.
6 Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici; Satılanı geri vermeye hazır olduğunu
bildirerek sözleşmeden dönme,
• Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
• Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın
ücretsiz onarılmasını isteme,
• İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini
kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz
onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da
kullanılabilir. Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen
sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra
ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. Ücretsiz onarım veya malın
ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması
hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini
kullanabilir.Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara
başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır. Ücretsiz
onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda
bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami yirmi iş günü .
Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara
ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde
yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbestîr.Tüketicinin
sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş
olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.Seçimlik
hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine
getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.
30
“Ürünün kurulumunun yetkili servis tarafından
yapılması önerilir.”
31
TÜRKÇE
TR
7 Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.
• Tüketicinın malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak
kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının
bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması
halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami
tamir süresi ferisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye
verilmesi zorunludur.
8 Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis
istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden
birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen rapora ilişkin olarak bilirkişi
tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem
heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.
TR
TÜRKÇE
Kullanım süresi 5 yıldır. (Ürünün fonksiyonların yerine getirebilmesi için gerekli yedek
parça temin süresi).
Servisler zaman zaman değişebileceği için Çağrı Merkezi ile aradığınız servisi teyid
edebilirsiniz.
ŞEHİR
İSTANBUL/Asya
İLÇE
ÜMRANİYEALTUNİZADE
BURSA
İZMİR
KARŞIYAKA
İZMİR
BUCA
MANİSA
AKHİSAR
KIRIKKALE
MERKEZ
ANTALYA
ANTALYA
DENİZLİ
32
SERVİS İSMİ
TELEFON
ADRES
"ümraniye:0
MTV ELEKTRONİK
Şerifali mah.
216 3655420
SAN. VE TİC. LTD.
Alptekin Cad N:73/
üsküdar:0 216
ŞTİ. a Ümraniye
343 52 42"
ŞEHREKÜSTÜ MAH.
ULUDAĞ
0 224 224 06
DEĞIRMEN SOK.
ELEKTRONİK ALİ
68-0224 223
NO:7 HALICIOĞLU İŞ
ÖZDEMİR 94 17
HANI NO:46
Üçok Mahallesi
MERKEZİ
0 232 365 09 Zübeyde Hanım
ELEKTRONİK
05
Caddesi No: 110/A
Bahriye
347 SOKAK
TEKNİK
0 232 448 19
NO:101-D ADNAN
ELEKTRONİK 91-0 232 438
KAHVECI CD.BUCARAŞİT ŞEN 65 97
IZMIR
MEHMET BALABAN 0236 232 11
Kethuda mah. 22 sk
- BALABAN
89-0236 413
no 20
ELEKTRONİK 1363-0236
KARDEŞLER
GÜZELTEPE MAH.
0 318 224 47
ELEKTRONİK-ALİ
CELALATİK CAD.
42
ŞIH GAÇKA NO:4/B
ŞIRINYALI MAH.
VİZYON
0 242 316 51
1486 SOK.MEHMET
ELEKTRONİK61-0242 316
HAMURLU APT.NO.
MEHMET ÖZDEMİR 22 85
16/1
YILDIRIM
KIŞLA MAH. 35.SK.
ELEKTRONİK
0 242 244 02
NO:24 (UYSAL İŞ
TİCARET SANAYİ
42
MERKEZİ) ANTALYA
LTD.ŞTİ. CEZAYİRLİ
0 258 262 13
HALK CD.NO 80-E
ELEKTRONİK-M.
13- 0 258 261
KAYAN APT
EROL CEZAYİRLİ 83 83
ŞEHİR
İLÇE
KOCAELİ
MERKEZ
ANKARA
KEÇİÖREN
ANKARA
ÇANKAYA
ANKARA
ANKARA
GAZİANTEP
KAHRAMANMARAŞ
GÜNEŞ ELEKTRONİK 0 312 359 62
EMİN GENÇOĞLU 32
ONUR ELEKTRONİK
EŞYA SAN. TİC. LTD.
ŞTİ. TÜDEŞ ELEKTRONİK
KEÇİÖREN
TURİZM TİC. SAN.
LTD.ŞTİ. YİĞİTLER
AKDERE-MAMAK ELEKTRONİK ALPER TÜRKAY 0 312 442 04
42
0 312 357 08
08- 0 312 357
36 26
0 312 367 64
64-0312 367
67 66
"0 342 215 15
ÜNAL ŞENSÖYLER 78-0 342 215
ELEKTRONİK
75 79-0342
SANAYİ VE TİCARET 215 1222
LİMİTED ŞİRKETİ 0342 215
1223"
GÜNGÖR
0 344 223 46
ELEKTRONİK-ERDAL
00
GÜNGÖR ADRES
REŞATBEY MAH.
CUMHURIYET
CADDESI NO:5/A
TÜRKÇE
TR
ADANA
SERVİS İSMİ
TELEFON
DATA ELEKTRONİK
BİLGİSAYAR
0 322 456 25
PAZARLAMA VE
72 - 0 322 234
TİCARET - MURAT 65 43
YEŞİLDAĞ "0 262 325 46
67-0262 321
90 90-0262
ANIT ELEKTRONİK 324 71 71-0
NAZMİ AYDOĞAN 262 323 94
77-0 262 323
73 56-0 262
323 73 57"
KADIKÖY MAH.
ATATÜRK BULVARI
NO:29/A
ANADOLU BLV 2
CD ATB İŞ MERKEZİ
I BLK NO.240
MACUNKÖY /
ANKARA
HOŞDERE CD. HALIT
ZIYA SK. NO:4/A
BEŞIKTAŞ SK.
NO:28/C
MEHMET ALİ ALTUN
CAD. NO: 13/B
AKDERE
DEGİRMİÇEM MAH.
İMAM HÜSEYİN
İNCİOGLU CAD.
NO;17/A
HAYRULLAH MAH.
MALIK EJDER CAD.
ARIKAN SITESI B
BLOK NO 24/C
33
ŞEHİR
TR
TÜRKÇE
KAYSERİ
İLÇE
KOCASİNAN
DİYARBAKIR
SERVİS İSMİ
MIZRAK
ELEKTRONİKMEHMET MIZRAK MAHSUM USTELEVİZYON
HASTANESİ TELEFON
0 352 233 65
85
0 412 224 39
79
ŞANLIURFA
CELAL BAYER0 414 312 15
BAYER ELEKTRONİK 16
MALATYA
TAYFUN ALİ
ÖZBEK-TAYFUN
ELEKTRONİK ELAZIĞ
SUAT HARDALAÇ 0 424 237 27
GRUP ELEKTRONİK 80
ERZURUM
ERZURUM
ELEKTRONİK
TİCARET SANAYİ
LİMİTED ŞİRKETİ 0 442 214 05
82-0 442 213
83 81
RA - TEL
ELEKTRONİK
0 212 434 43
23
MURAT
ELEKTRONİK
0 374 217 98
12-0 374 217
04 10
İSTANBUL/Avrupa
BAĞCILAR
BOLU
MUĞLA
ANKARA
34
0 422 325 96
96
BODRUM
SİNYAL
0 252 358 69
ELEKTRONİK-EROL
06
ÖNEL
KIZILCAHAMAM
KONCA
ELEKTRONİK
ADRES
MIMAR SİNAN MAH
SUSURLUK SOK
N65/A KOCASİNAN
KURT ISMAILPAŞA
7. SOK. GENÇKALAN
APT. ALTI NO:9
MARDIN YOLU
CD.TICARET
LISESI KAR.
ABUZEROĞULLARI
APT.8/C
KANALBOYU
KERNEK CAMII
KARŞISI MISTOGLU
APT ALTI NO.9 A-B
İZZET PAŞA CAD
HACITEFİK EFENDİ
SOK N:16
ŞERIF EFENDI
CAD. ŞAIR NEFI
İLKÖĞRETIM OKULU
KARŞISI NO.136
AŞAĞI YONCALIK
SANCAKTEPE MAH.
FATİH CAD. 8 / 4
SOK. NO:2
İZZET BAYSAL CAD.
NO:201/A MERKEZ
BOLU
CUMHURİYET CAD.
NO:22 BODRUM
AKÇAY MAH.
GENÇLİK CAD
0312 736 11 03
ALİKELEŞ APT
NO:22/A
ŞEHİR
İSTANBUL/Avrupa
İSTANBUL/Avrupa
ADANA
MERSİN
İZMİR
SERVİS İSMİ
TELEFON
ADRES
MEYDAN MAH.
PİLATİN
0 488 214 13
GÜLİSTAN CADDESİ
ELEKTRONİK
65
NO :69
0 212 537 25 YENİDOĞAN MH.
BAYGOP
25- 0 212 537 GÖÇMENLER
GAZİOSMANPAŞA
ELEKTRONİK
26 66- 0212
SK. NO:80
649 56 56
G.OSMANPAŞA
HOCA ÜVEYZ
PROTEL
0 212 534 80
FATİH
MH.KOCASİNAN CD.
ELEKTRONİK
05
NO:43/AFATİH
KURTULUŞ
0 322 458 15 MH.64010 SK. RUHİ
HAS ELEKTRONİK 24-0 322 454 ÇAMURDAN APT.
13 97
NO:11 SEYHAN
ADANA
FATIH MAH. GMK.
0 324 358 29 BULV. ÖZKAN
LCD ELEKTRONİK 48-0 324 359 APT.ALTI 43/D
4533
(BORANLAR SERVİS
KARŞISI)
YASLI ELEKTRONİK 0 232 446 42
Çankaya
BAKIM VE ONARIM 48 - 0 232 446 Gazi Bulvarı No:69
TİCARET
42 49
35
TÜRKÇE
TR
BATMAN
İLÇE
FABRİKA
TR
TÜRKÇE
Korea
China
Poland
FABRİKA ADRESİ
LG Electronics Inc.
77, Sanho-daero, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do, 39381, Rep. of Korea
Tel : +82 54 460 7114
Fax : +82 54 460 7930
LG Electronics Inc.
LG Twin Towers 128, Yeoui-daero, Youngdungpo-gu, Seoul, 07336, Korea
Tel : +82 2 3777 1114
LG Electronics Inc.
222, LG-ro, Jinwi-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do 451-713, Korea
LG Electronics Nanjing New Technology Co.,Ltd.
No.346 Yaoxin Road, Economic & Technical Development Zone, Nanjing, 210038, China
Tel : +86 25 85575570
Fax : +86 25 85802789
LG Electronics Mlawa Sp. z o.o. (Ltd.)
7 LG Electronics street 06-500 Mlawa, Poland
Tel : +48 23 654 74 17
Fax : +48 23 654 59 47
İTHALATÇI ADRESI
LG ELECTRONICS TICARET A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No.73 Ortadoğu Plaza Kat : 7 34384
Okmeydanı,Şişli-İstanbul,Turkey
Tel : (0 212) 314 52 52
Fax : (0 212) 222 61 44
İMALATÇI ADRESI
LG Electronics Inc.
LG Twin Towers 128, Yeoui-daero, Youngdungpo-gu, Seoul, 07336, Korea
Tel : +82 2 3777 1114
36
Ürün Etiketi
Üretici
LG
Model İsmi
32MB17HM
Enerji Verimlilik Sınıfı
A+
Ekran Boyutu (çapraz) santimetre/inç
80/32
Açık Modda Ortalama Güç Tüketimi (W)
24
*Yıllık Güç Tüketimi (kWh)
36
Bekleme Modu Güç Tüketimi (W)
Uygulanamaz.
Kapalı Modu Güç Tüketimi (W)
0,30
Ekran Çözünürlüğü
1366 x 768
TÜRKÇE
TR
*365 gün boyunca günde 4 saat çalışan Monitörü (Monitörü) güç tüketimi temel
alınarak yıllık XYZ kWsa enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi Monitörü (Monitörü)
ne sıklıkla kullanıldığına bağlıdır.
37
Ürünü kullanmadan önce mutlaka Güvenlik
Önlemlerini okuyun. Kullanım Kılavuzunu
ileride başvurmak üzere erişebileceğiniz
bir yerde saklayın. Monitörün model ve seri
numaraları monitörün arkasında ve yanında
bulunur. Bakıma gerek duyulduğunda
kullanmak üzere bilgileri aşağıdaki alana
kaydedin.
MODEL
SERİ
Download PDF

advertising