LG | 43LX310C | LG 43LX310C دليل المالك

KULLANIM KILAVUZU
Güvenlik ve Referans
LED TV*
* LG LED TV, LED arka ışıkları olan LCD ekranına sahiptir.
Setinizi çalıştırmadan önce bu kılavuzu lütfen dikkatle
okuyun ve ileride başvurmak için saklayın.
www.lg.com
Güvenlik talimatları
TÜRKÇE
Lütfen ürünü kullanmadan önce bu güvenlik
önlemlerini dikkatlice okuyun.
UYARI
TV’yi ve uzaktan kumandayı aşağıdaki ortamlara koymayın:
• Doğrudan güneş ışığına maruz kalan bir yer
• Banyo gibi yüksek oranda nem içeren bir alan
• Fırın gibi herhangi bir ısı kaynağının ya da ısı üreten diğer
aygıtların çevresi
• Ürünün buhara ve yağa kolaylıkla maruz kalabileceği mutfak
tezgahları veya hava nemlendiricilerin çevresi
• Yağmura veya rüzgara maruz kalan bir alan
• Vazo gibi su içeren kapların çevresi
Aksi halde yangın, elektrik çarpması, arıza veya ürün bozulması gibi
durumlar yaşanabilir.
Güç kablosunu topraklanmış bir elektrik tesisatına bağladığınızdan
emin olun. (Topraklama yapılmış aygıtlar hariç.) elektriğe çarpılabilir
veya yaralanabilirsiniz.
Güç kablosunu tam olarak takın. Güç kablosu tam olarak takılmazsa
yangın çıkabilir.
Güç kablosunu ısıtıcı gibi sıcak nesnelerle temas ettirmeyin. Bu durum,
yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Ürünün veya güç kablolarının üzerine ağır bir nesne koymayın.
Aksi halde bu durum yangın veya elektrik çarpması ile sonuçlanabilir.
Ürünü toza maruz kalabileceği bir yere yerleştirmeyin. Bu durum yangın
tehlikesi oluşturabilir.
Yağmur suyunun girmesini önlemek için binanın içi ile dışı arasındaki
anten kablosunu bükün. Bu durum suyun ürünün iç kısmına zarar
vermesine sebep olabilir ve elektrik çarpmasına yol açabilir.
Şebeke fişi bağlantıyı kesen cihazdır. Fişin her zaman kullanıma hazır
durumda olması gerekir.
Islak elle fişe dokunmayın. Ayrıca kablo pimi ıslaksa ya da tozlanmışsa
fişi iyice kurutun ya da üzerindeki tozu alın. Aşırı nem nedeniyle
elektriğe çarpılabilirsiniz.
TV’yi duvara monte ederken, TV’yi güç ve sinyal kabloları TV’nin
arkasından sarkacak şekilde kurmayın. Bu durum yangına ve elektrik
çarpmasına yol açabilir.
Tek bir çoklu elektrik prizine çok fazla elektrikli aygıt takmayın.
Aksi halde bu durum aşırı ısınmaya bağlı olarak yangına yol açabilir.
2
Des
Madeni para, metal toka, metal çubuk veya tel gibi metal nesneleri ya
da kağıt veya kibrit gibi kolayca alev alabilen nesneleri ürünün içine
düşürmeyin. Çocuklar özellikle dikkat etmelidir.
Elektrik çarpması, yangın veya yaralanma gibi durumlar oluşabilir.
Ürünün içine yabancı bir nesne düşerse güç kablosunu prizden çekin ve
servis merkeziyle temas kurun.
TÜRKÇE
Ürünü düşürmeyin veya harici cihazlar bağlarken bu cihazların ürünün
üzerine düşmemesine dikkat edin. Aksi halde bu durum yaralanmayla
veya ürünün zarar görmesiyle sonuçlanabilir.
icca
nt
Nem önleyici malzemeyi ya da vinil ambalajı çocukların erişemeyeceği
yerde saklayın. Nem önleyici malzemenin yutulması zararlıdır. Kazara
yutulursa hastanın kusmasını sağlayın ve en yakın hastaneye gidin.
Ayrıca vinil ambalaj boğulmaya neden olabilir. Çocukların erişemeyeceği
yerde saklayın.
Ürünün üzerine su püskürtmeyin veya alev alabilir maddelerle (tiner
veya benzen) silmeyin. Yangın veya elektrik çarpması kazaları olabilir.
Çocuklarınızın TV üzerine çıkmasına veya TV’ye asılmasına izin
vermeyin. Aksi halde TV düşebilir ve ciddi yaralanmalara yol açabilir.
Ürüne çarpmayın ya da içine bir şey düşürmeyin ve ekrana bir cisimle
vurmayın. Aksi takdirde yaralanabilirsiniz veya ürün zarar görebilir.
Çocukların yemesini önlemek için kullanılmış pilleri dikkatli bir şekilde
atın. Çocukların pili yemesi halinde derhal bir doktora götürün.
Şimşekli havalarda bu ürüne ya da antene kesinlikle dokunmayın.
Elektrik çarpılabilirsiniz.
Bir ucu duvar prizine takılıyken güç kablosunun diğer ucuna bir iletken
(metal çubuk gibi) takmayın. Ayrıca, duvar prizine taktıktan hemen
sonra güç kablosuna dokunmayın. Elektrik çarpılabilirsiniz. (Bu durum
modele bağlı olarak değişkenlik gösterebilir)
Gaz kaçağı olduğu zaman duvar prizine kesinlikle dokunmayın ve
camları açarak ortamı havalandırın. Aksi halde yangın çıkabilir veya
kıvılcım sıçramasına bağlı yanıklar oluşabilir.
Ürünün yakınlarında yanıcı maddeler bulundurmayın veya saklamayın.
Alev alabilen maddelerin dikkatsiz kullanımı nedeniyle patlama veya
yangın tehlikesi olabilir.
Ürünü kendi başınıza sökmeyin, tamir veya tadil etmeyin.
Yangın veya elektrik çarpması kazaları olabilir. Kontrol, kalibrasyon veya
onarım için servis merkezi ile temasa geçin.
3
TÜRKÇE
Aşağıdaki durumlardan biri oluşursa derhal ürünün fişini çekin ve yerel
servis merkezinizle temasa geçin.
• Ürün darbelerden etkilendiyse
• Ürün zarar gördüyse
• Ürünün içine yabancı nesneler girdiyse
• Üründen duman veya garip bir koku çıkıyorsa
Bu durum yangın veya elektrik çarpması ile sonuçlanabilir.
AC adaptörü veya güç kablosunu asla parçalarına ayırmayın. Bu durum,
yangın veya elektrik çarpması ile sonuçlanabilir.
DİKKAT
Ürünü radyo dalgasının bulunmadığı bir yere monte edin.
Ürünü uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız güç kablosunu üründen
çıkarın. Ürünün tozlanması yangına neden olabilir veya kabloların
bozulması elektrik kaçağına, elektrik çarpmasına veya yangına neden
olabilir.
Bu cihaz su ile (damlama veya sıçrama yoluyla) temas etmemelidir ve
vazo gibi içi su dolu nesneler cihazın üzerine yerleştirilmemelidir.
Yağ veya yağ buharına maruz kalma ihtimali bulunuyorsa bu ürünü
duvara monte etmeyin. Bu, ürünün hasar görmesine ya da düşmesine
neden olabilir.
Su veya başka bir madde ürünün (AC adaptör, güç kablosu, TV) içine
girerse güç kablosunu çıkarın ve hemen servis merkezi ile irtibata geçin.
Aksi halde bu durum, yangın veya elektrik çarpması ile sonuçlanabilir.
Yalnızca LG Electronics tarafından onaylanan ve izin verilen AC adaptör
ve güç kablosu kullanın. Aksi halde yangın, elektrik çarpması, arıza veya
ürün bozulması gibi durumlar yaşanabilir.
4
Harici antenin düşmesi halinde elektrik hatlarına değmesini önlemek
için harici antenle elektrik hatları arasında yeterli mesafe olmalıdır.
Böyle bir durum elektrik çarpmasına yol açabilir.
Ürünü dengesiz raf veya eğimli yüzeyler üzerine kurmayın. Ayrıca
titreşimli olan ve ürünün tam olarak desteklenmeyeceği yerlere
monte etmekten kaçının. Aksi halde ürün düşebilir veya devrilebilir ve
yaralanmaya ya da ürünün zarar görmesine yol açabilir.
TV’yi bir ayaklığa monte ederseniz ürünün aşırı dönmesini önlemek
için gerekli önlemleri almanız gerekir. Aksi halde ürün düşebilir ve
yaralanmalara yol açabilir.
Ürünü duvara monte etmeyi düşünüyorsanız ürünün arkasına VESA
standart montaj aparatı (isteğe bağlı parçalar) takın. Seti duvara montaj
braketine (isteğe bağlı parçalar) takarken düşmeyecek şekilde dikkatlice
sabitleyin.
Yalnızca, üreticinin onayladığı bağlantıları / aksesuarları kullanın.
TV izlerken en az ekranın çapraz boyutunun 2-7 katı kadar bir
mesafe bırakmanızı öneririz. Uzun süre TV seyretmek görüşünüzün
bulanıklaşmasına yol açabilir.
Yalnızca belirtilen türde pil kullanın. Aksi halde uzaktan kumanda zarar
görebilir.
Yeni pillerle eski pilleri bir arada kullanmayın. Bu durum pillerin aşırı
ısınmasına ve sızıntı yapmasına neden olabilir.
Video oyun konsolu gibi harici aygıtlar bağlarken bağlantı kablolarının
yeterli uzunlukta olmasına dikkat edin. Aksi halde ürün devrilebilir ve
yaralanmaya ya da ürünün zarar görmesine yol açabilir.
TÜRKÇE
Anteni kurarken kalifiye bir servis görevlisine danışın. Bu durum yangın
tehlikesi veya elektrik çarpması tehlikesi oluşturabilir.
Ürünü elektrik fişini duvar prizine takarak veya prizden çıkartarak açıp
kapatmayın. (Açıp kapatmak için fişi kullanmayın.) Bu durum mekanik
arızaya veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
Ürünün aşırı ısınmasını önlemek için lütfen aşağıdaki kurulum
talimatlarını izleyin.
• Ürünle duvar arasındaki mesafe en az 10 cm olmalıdır.
• Ürünü havalandırması olmayan bir yere kurmayın (örn., bir
kitaplığa ya da dolaba).
• Ürünü halı veya minderin üzerine kurmayın.
• Havalandırma kapağının bir masa örtüsü veya perdeyle
kapanmamasına dikkat edin.
Aksi halde yangın çıkabilir.
Piller aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır. Örneğin, doğrudan güneş
ışığına, açık şömineye ve elektrikli ısıtıcılara maruz bırakmayın.
Şarj edilebilir olmayan pilleri şarj cihazına koymayın.
Uzun süre boyunca TV izleyeceğiniz zaman, havalandırma açıklıkları
sıcak hale gelebileceğinden havalandırma açıklıklarına dokunmamaya
özen gösterin. Bu durum ürünün işleyişini veya performansını
etkilemez.
Uzaktan kumanda ile sensörü arasında bir nesne bulunmamasına dikkat
edin.
Cihazınızın kablosunu düzenli aralıklarla inceleyin ve kablonun
görünümü hasara veya bozulmaya işaret ediyorsa, fişi prizden çekin,
cihazı kullanmayın ve kablonun bir yetkili servis personeli tarafından
aynısıyla değiştirilmesini sağlayın.
Uzaktan kumandanın sinyali güneş ışığından veya başka güçlü
ışıklardan etkilenebilir. Bu durumda odadaki ışığı azaltın.
Elektrik fişi pimlerinde veya prizde toz birikmesini önleyin. Bu durum
yangın tehlikesi oluşturabilir.
5
TÜRKÇE
Elektrik kablosunu bükülme, dolanma, sıkışma, kapıya sıkışma veya
üzerine basılma gibi fiziksel veya mekanik zararlardan koruyun.
Özellikle fişlere, duvar prizlerine ve kablonun cihazdan çıktığı noktaya
dikkat edin.
Ürünü taşırken öncelikle kapattığınızdan emin olun. Ardından güç
kablolarını, anten kablolarını ve tüm bağlantı kablolarını çıkarın.
TV seti veya güç kablosu zarar görerek yangın tehlikesine veya elektrik
çarpmasına yol açabilir.
Panele elinizle veya tırnak, kurşun kalem ya da tükenmez kalem gibi
keskin bir nesne ile bastırmayın veya üzerini çizmeyin.
Ürünü taşırken veya paketini açarken, ürünün ağır olması sebebiyle bir
kişiden daha yardım alın. Aksi halde yaralanabilirsiniz.
Ekrana dokunmayın veya uzun süre parmaklarınızla bastırmayın. Aksi
halde ekran üzerinde geçici şekil bozuklukları ortaya çıkabilir.
Ürünün iç kısımlarını temizlemek için yılda bir kez servis merkezi ile
temasa geçin.
Biriken toz mekanik arızaya yol açabilir.
Ürünü ve bileşenlerini temizlerken öncelikle ürünü prizden çekin ve
yumuşak bir bezle silin. Aşırı kuvvet uygulamak çizilmelere veya renk
değişimine yol açabilir. Su püskürtmeyin veya ıslak bezle silmeyin.
Ürüne ve paneline zarar verebilecek cam temizleyiciler, otomobil
parlatıcısı veya sanayi tipi parlatıcı, aşındırıcı maddeler veya cila,
benzen, alkol ve benzeri maddeler kesinlikle kullanmayın.
Aksi halde yangın çıkabilir, elektrik çarpabilir veya ürün zarar görebilir
(deformasyon, aşınma veya kırılma).
Bu ünite AC duvar prizine bağlı olduğu sürece, üniteyi DÜĞMESİNDEN
kapatsanız bile AC güç kaynağı ile bağlantısı kesilmez.
Kabloyu fişinden tutarak prizden çekin.
Güç kablosunun içindeki teller koparsa yangın çıkabilir.
6
Tüm servis işlemlerinin kalifiye servis personeli tarafından yapılmasını
sağlayın. Elektrik kablosunun ya da fişinin hasar görmesi, üzerine sıvı
dökülmesi ya da yabancı nesnelerin cihaza girmesi, cihazın yağmur ya
da neme maruz kalması, normal çalışmaması veya bir yerden düşmesi
gibi cihazın hasar gördüğü tüm durumlarda servis işlemi gereklidir.
Cihaz dokunduğunuzda soğuksa, açıldığında küçük bir “titreşme”
olabilir. Bu normal bir durumdur ve ürünle ilgili bir sorun yoktur.
Panel, iki milyon ila altı milyon piksel çözünürlüğe sahip yüksek
teknolojili bir üründür. Panelin üzerinde 1 ppm boyutunda siyah ve/veya
parlak renkli küçük noktalar görebilirsiniz. Bu noktalar ürünün arızalı
olduğunu göstermez ve performansını ve güvenilirliğini etkilemez.
Bu durum üçüncü taraf ürünlerde de oluşmaktadır ve ürün değişimi
veya para iadesine tabi değildir.
Hazırlık
NOT
Hareketsiz görüntülerin (örn., kanal logosu, ekran üstü menü, bir video
oyunu sahnesi) uzun süre görüntülenmesi ekrana zarar vererek görüntü
yapışması adıyla bilinen görüntü tutulmasına yol açabilir. Görüntü
yapışması garanti kapsamında değildir.
Televizyonunuzun ekranında sabit bir görüntüyü uzun süre
görüntülemekten kaçının.
Ayrıca TV’nizi uzun süre boyunca 4:3 oranında izlerseniz panelin
kenarlarında görüntü yapışması oluşabilir.
Bu durum üçüncü taraf ürünlerde de oluşmaktadır ve ürün değişimi
veya para iadesine tabi değildir.
• Gösterilen resim sizin TV’nizden farklı olabilir.
• TV’nizin OSD’si (Ekran Üstü Gösterim) bu kılavuzda gösterilenlerden
farklı olabilir.
• Mevcut menü ve opsiyonlar kullanmakta olduğunuz ürün
modelinden veya giriş kaynağından farklı olabilir.
• Gelecekte bu TV’ye yeni özellikler eklenebilir.
• TV, güç tüketimini azaltmak için bekleme moduna alınabilir. Enerji
tasarrufu amacıyla, bir süre izlenmeyecekse TV kapatılmalıdır.
• Görüntü parlaklığı seviyesinin düşürülmesiyle, kullanım sırasında
tüketilen enerji miktarı önemli ölçüde azaltılabilir; bu durum genel
çalıştırma maliyetini düşürecektir.
• Ürününüzle birlikte verilen öğeler modele göre değişiklik
gösterebilir.
• Ürün özellikleri veya bu kılavuzun içeriği, ürün fonksiyonlarının
yükseltilmesine bağlı olarak önceden haber verilmeksizin
değiştirilebilir.
• Optimum bağlantı için, HDMI kabloları ve USB aygıtları 10 mm
kalınlıktan ve 18 mm genişlikten az çıkıntıya sahip olmalıdır. USB
kablo veya USB taşınabilir bellek TV’nizin USB bağlantı noktasına
uymazsa, USB 2.0’ı destekleyen bir uzatma kablosu kullanın.
B
B
Oluşan Sesler
“Çatlama” sesi: TV izlerken veya kapatıldığında oluşan çatlama sesi,
sıcaklık ve neme bağlı olarak termal plastik kasılmasından kaynaklanır.
Bu ses termal deformasyon gerektiren ürünlerde yaygın olarak görülür.
Elektrik devresi uğultusu/panel cızırtısı: Ürünü çalıştırmak için yüksek
miktarda akım sağlayan yüksek hızlı anahtar devresi düşük seviyeli bir
gürültüye sebep olur. Bu ses ürüne bağlı olarak değişir.
Oluşan ses ürünün performansını ve güvenilirliğini etkilemez.
TV yakınında yüksek gerilimli elektrikli ürünler (örn. sivrisinek öldürücü
elektrikli raket) kullanmayın. Aksi takdirde ürün arızalanabilir.
A
A
TÜRKÇE
İzleme konumunuza (sol/sağ/yukarı/aşağı) bağlı olarak panelin
parlaklığında ve renginde farklılıklar olduğunu görebilirsiniz.
Bu durum panelin özelliğine bağlı olarak oluşur. Ürün performansıyla
ilgisi yoktur ve arıza değildir.
*A <
= 10 mm
*B <
= 18 mm
• HDMI logolu onaylı bir kablo kullanın.
• Onaylı bir HDMI kablosu kullanmazsanız ekrana görüntü
gelmeyebilir veya bağlantı hataları oluşabilir. (Önerilen HDMI kablo
tipleri)
-- Yüksek Hızlı HDMI®/TM kablosu (3 metre veya daha kısa)
-- Ethernet destekli Yüksek Hızlı HDMI®/TM kablosu (3 metre veya
daha kısa)
DİKKAT
• Ürün kullanım ömrü ve güvenliğiniz için onaylanmamış öğeler
kullanmayın.
• Onaylanmamış öğelerin kullanılmasından kaynaklanan hasar ve
yaralanmalar garanti kapsamına girmez.
• Bazı modellerde ekrana yapıştırılmış ince bir film bulunur ve bu
film sökülmemelidir.
7
Ayrı satılan öğeler
TÜRKÇE
Ayrı satılan öğeler haber verilmeksizin değiştirilebilir veya kalitesinin
artırılması amacıyla üzerinde değişiklik yapılabilir. Bu öğeleri satın
almak için satıcınızla temas kurun. Bu cihazlar yalnızca belirli modellerle
birlikte çalışır. Model adı veya tasarımı, ürün fonksiyonlarının
yükseltilmesine, üreticinin koşullarına veya politikalarına bağlı olarak
değiştirilebilir.
(Modele bağlı olarak)
LED Saat
LEC-003
LG Ses cihazı
TV’nin kaldırılması ve
taşınması
TV’nin kaldırılırken veya taşınırken çizilmesini ya da hasar görmesini
önlemek ve tipi ve boyutu ne olursa olsun emniyetli ve uygun şekilde
taşınmasını sağlamak için aşağıdakileri okuyun.
• TV’nin kutuda ya da TV’nin orijinal ambalaj malzemesinde
taşınması önerilir.
• TV kaldırılmadan ya da taşınmadan önce, güç kablosunu ve diğer
tüm kabloları çıkarın.
• TV’yi tutarken hasar görmesini önlemek amacıyla ekran size doğru
bakmamalıdır.
BAKIM
TV’nizin temizlenmesi
• TV çerçevesinin alt ve üst kısmını sıkıca tutun. Saydam kısım,
hoparlör ve hoparlör ızgarası alanından tutmadığınızdan emin
olun.
Yüksek performansı korumak ve ürünün kullanım ömrünü uzatmak için
TV’nizi düzenli olarak temizleyin.
• Gücün kapandığından, güç kablosu ve diğer tüm kabloların
çıkarıldığından emin olun.
• TV’nin uzun süre kullanılmayacaksa, olası yıldırım ve voltaj
dalgalanmalarından dolayı hasar görmesini önlemek için güç
kablosunu duvar prizinden çekin.
Ekran, çerçeve, kabin ve ayaklık
Tozu ve hafif kirleri temizlemek için, yüzeyi kuru, temiz ve yumuşak bir
bezle silin.
• Büyük bir TV taşınırken, en az 2 kişi hazır bulunmalıdır.
• TV’yi elde taşırken aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi tutun.
Ağır kirleri temizlemek için, yüzeyi temiz su veya hafif deterjana
batırılmış bir bezle silin. Ardından hemen kuru bir bezle kurulayın.
• Hasar görmesine yol açabileceğinden ekrana hiçbir koşulda
dokunmayın.
• Ekranda çiziklere ve görüntü bozulmalarına neden olabileceğinden
dolayı, ekran yüzeyine tırnağınızla veya sivri bir nesneyle
dokunmayın, bastırmayın ve vurmayın.
• Yüzeye zarar verebileceğinden dolayı herhangi bir kimyasal madde
kullanmayın.
• Yüzeye sıvı püskürtmeyin. TV’ye su girmesi durumunda, yangın,
elektrik çarpması ya da arıza meydana gelebilir.
Güç kablosu
Güç kablosunda biriken toz ve kirleri düzenli olarak temizleyin.
8
• Taşıma esnasında, TV’yi sarsmayın veya aşırı titreşime maruz
bırakmayın.
• Taşıma esnasında, TV’yi dik tutun, kesinlikle yan döndürmeyin ya
da sola veya sağa doğru yatırmayın.
• Aşırı basınç uygulanması gövde çerçevesinin katlanıp bükülmesine
yol açabilir, bu durum ekrana hasar verebilir.
• TV’yi kullanırken çıkıntılı joystick düğmesine zarar vermemeye
dikkat edin. (Modele bağlı olarak)
DİKKAT
• Hasar görmesine yol açabileceğinden ekrana hiçbir koşulda
dokunmayın.
• TV’yi kablo tutuculardan tutarak hareket ettirmeyin, aksi halde
kablo tutucular kırılabilir, TV hasar görebilir ve yaralanmalar
meydana gelebilir.
Joystick düğmesini
kullanma
Joystick düğmesine basarak ya da düğmeyi yukarı, aşağı, sola veya sağa
hareket ettirerek TV fonksiyonlarını kolaylıkla kullanabilirsiniz.
TV açıkken joystick düğmesine bir kez basın. Joystick düğmesini yukarı,
aşağı, sola veya sağa hareket ettirerek Menü öğelerini ayarlayabilirsiniz.
Gücü kapatın.
TÜRKÇE
(Gösterilen resim sizin TV’nizden farklı olabilir.)
Menüyü Ayarlama
Ekran üstünde görüntülenenleri silerek TV izleme moduna
geri döner.
Giriş kaynağını değiştirir.
Ana menüye erişim sağlar.
NOT
Joystick düğmesi
Temel fonksiyonlar
TV kapalıyken parmağınızı joystick
Gücü Açma düğmesinin üstüne koyun ve
düğmeye bir kez basıp bırakın.
TV açıkken parmağınızı joystick
düğmesinin üstüne koyun ve
düğmeye bir kez birkaç saniyeliğine
Gücü
basıp bırakın.
Kapatma
(Ayrıca, Menu düğmesi ekranda
görünüyorken joystick düğmesini
basılı tuttuğunuzda Menüden
çıkabilirsiniz.)
Parmağınızı joystick düğmesinin
Ses Seviyesi üstüne koyup düğmeyi sola veya sağa
Kontrolü
iterseniz ses seviyesini istediğiniz gibi
ayarlayabilirsiniz.
Parmağınızı joystick düğmesinin
üstüne koyup düğmeyi aşağı
Program
veya yukarı iterseniz kayıtlı
Kontrolü
programlar arasında istediğiniz gibi
gezinebilirsiniz.
• Parmağınızı joystick düğmesinin üstüne koyup düğmeyi yukarı,
aşağı, sola veya sağa iterken joystick düğmesine basmamaya dikkat
edin. Önce joystick düğmesine basarsanız ses seviyesini ve kayıtlı
programları ayarlayamazsınız.
Sehpa üzerine montaj
(Modele bağlı olarak)
1 TV’yi kaldırıp sehpa üzerinde dik konuma getirin.
• U ygun havalandırma için duvarla arasında 10 cm (minimum)
boşluk bırakın.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
2 Güç kablosunu prize takın.
DİKKAT
• Yangına ya da başka hasarlara neden olabileceğinden TV’yi ısı
kaynaklarının üzerine veya yakınına kurmayın.
9
TV’nin açısını izleme yönüne
uygun olarak ayarlama
B tipi )
TÜRKÇE
(Modele bağlı olarak)
TV’nin açısını İzleme yönünüze uygun olarak sola ya da sağa doğru 20
dereceye kadar döndürebilirsiniz.
20˚
20˚
DİKKAT
• Ürünün açısını ayarlarken parmaklarınıza dikkat edin.
-- Eliniz veya parmaklarınız sıkışırsa yaralanabilirsiniz. Ürünün
çok fazla eğilmesi düşmesine ve hasara ya da yaralanmaya yol
açabilir.
2 Ayaklık Sabitleme Vidaları,
2 Ayaklık Sabitleme Pulları,
2 Ayaklık Sabitleme Somunları
(TV ile sağlanan)
Ayaklık
TV’nin bir sehpaya bağlanması
(Modele bağlı olarak)
Olası bir yaralanmaya veya ürünün zarar görmesine neden
olacak şekilde TV’nin ileriye/geriye çekilememesi için TV sehpaya
bağlanmalıdır.
A tipi )
Sehpa
Kensington güvenlik sisteminin
kullanılması
(Bu özellik tüm modellerde mevcut değildir.)
• Gösterilen resim sizin TV’nizden farklı olabilir.
Kensington güvenlik sistemi konnektörü TV’nin arka tarafında yer alır.
Kurulum ve kullanıma ilişkin daha fazla bilgi için, Kensington güvenlik
sistemiyle birlikte verilen kılavuza bakın ya da http://www.kensington.
com adresini ziyaret edin. Kensington güvenlik sistemi kablosunu TV ve
sehpa arasına bağlayın.
4 Vida
(TV ile sağlanmayan)
Ayaklık
NOT
Sehpa
• Vida : M5 x L (*L: Masa derinliği + 8~10 mm)
örn.) Masa derinliği: 15 mm, Vida : M5 x 25
10
TV’nin duvara sabitlenmesi
(Bu özellik her modelde mevcut değildir.)
VESA standartlarını karşılayan duvara montaj braketleri ve vidaları
kullandığınızdan emin olun. Duvar montaj kitlerinin standart ölçüleri
aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Model
1 Delikli cıvataları ya da TV braketlerini ve cıvatalarını TV’nin arka
tarafına takarak sıkın.
• Delikli cıvataların konumunda takılı cıvata varsa öncelikle bu
cıvataları sökün.
2 Duvara montaj braketlerini cıvatalarla duvara monte edin.
Duvara montaj braketinin konumuyla TV’nin arkasındaki delikli
cıvataları birbirine hizalayın.
3 Delikli cıvatalarla duvara montaj braketlerini sağlam bir iple sıkıca
bağlayın.
İpin düz yüzeyle yatay konumda kalmasını sağlayın.
DİKKAT
• Çocukların TV üzerine çıkmamasına ve TV’ye asılmamasına dikkat
edin.
VESA (A x B)
Standart vida
Vida sayısı
Duvara montaj
braketi
Duvara montaj
TV’nin arka tarafına dikkatli bir şekilde isteğe bağlı bir duvara montaj
braketi bağlayın ve duvara montaj braketini zemine dik ve sağlam bir
duvara takın. TV’yi başka yapı malzemelerine bağlamanız durumunda,
lütfen yetkili personelle temas kurun. LG, duvar montajının kalifiye
bir kurulum uzmanı tarafından yapılmasını önerir. LG duvar montaj
braketini kullanmanızı öneriyoruz. LG duvar montaj braketini
kullanmadığınızda lütfen yeterince güvenli bir duvar montaj braketi
kullandığınızdan ve arkasında harici aygıt bağlantıları için yeterince
boşluk bıraktığınızdan emin olun.
28LX32**
28LX33**
28LX53**
100 x 100
M4 x L10
4
LSW140
LSW140
VESA (A x B)
Standart vida
Vida sayısı
32LX32**
32LX33**
32LX34**
32/40/43LX54**
43LX31**
200 x 200
M6
4
Duvara montaj
braketi
LSW240B
MSW240
Model
60LX34**
60LX54**
Model
NOT
• TV’yi emniyetli bir şekilde destekleyecek kadar büyük ve sağlam bir
platform veya kabin kullanın.
• Braket, cıvata ve ipler ürünle birlikte verilmez. Yerel satıcınızdan
ilave aksesuarlar alabilirsiniz.
22LX32**
22LX33**
22LX53**
75 x 75
M4 x L10
4
VESA (A x B)
Standart vida
Vida sayısı
Duvara montaj
braketi
TÜRKÇE
Ayrı satılır (Duvara Montaj Braketi)
49/55LX34**
49/55LX54**
49LX31**
49LX32**
300 x 300
M6
4
LSW350B
MSW240
42LX32**
42LX33**
42LX53**
400 x 400
M6
4
LSW440B
MSW240
300 x 300
M6
4
LSW350B
A
B
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
11
DİKKAT
TÜRKÇE
• Öncelikle fişi çekin, ardından TV’yi taşıyın veya kurun. Aksi halde
elektrik çarpabilir.
• TV’yi duvara monte etmeden önce, ayaklık takma işlemini tersine
doğru gerçekleştirerek ayaklığı çıkarın.
• TV’yi tavana veya eğimli bir duvara monte ederseniz TV düşerek
ciddi yaralanmalara yol açabilir. LG tarafından onaylanmış bir
duvara montaj aparatı kullanın ve yerel satıcınızla veya yetkili
personelle temas kurun.
• TV’ye hasar verebileceği ve garantinizin geçersiz kalmasına yol
açabileceğinden vidaları çok fazla sıkmayın.
• VESA standartlarını karşılayan vidaları ve duvar montaj aparatlarını
kullanın. Hatalı kullanım veya uygun olmayan aksesuarların
kullanılmasından kaynaklanan hasar ve yaralanmalar garanti
kapsamına girmez.
• Arka kapağın. dış yüzeyden olan vida boşluğu 8 mm altında
olmalıdır. (Yalnızca 22/28LX32**, 22/28LX33**, 22/28LX53**)
• Duvar montaj braketini takarken Koruma Etiketini kullanın.
Koruma Etiketi, açıklıkta toz ve kir birikmesini önleyecektir. (Vain,
kun seuraavanlainen osa on toimitettu)
Toimitettu osa
Koruma Etiketi
• TV’ye bir duvara montaj braketi bağlarken TV’nizi dikey açıda
ayarlayabilmek için duvara montaj aralıklarını TV duvara montaj
deliklerine takın. (Vain, kun seuraavanlainen osa on toimitettu)
Toimitettu osa
Duvara montaj arkalığı
Arka kapak
Duvara montaj arkalığı
Arka kapak
Standart vida
: M4 x L10
Maks 8 mm
NOT
• VESA standart vida teknik özelliklerinde belirtilen vidaları kullanın.
• Duvara montaj kiti kurulum kılavuzunu ve gerekli parçaları içerir.
• Duvara montaj braketi isteğe bağlı bir aksesuardır. Yerel
satıcınızdan ilave aksesuarlar alabilirsiniz.
• Vidaların boyları duvara montaj aparatına göre değişiklik
gösterebilir. Uygun boyda vida kullandığınızdan emin olun.
• Daha fazla bilgi için duvara montaj aparatıyla birlikte verilen
kılavuza bakın.
12
Duvara montaj
aralıkları
Dual Lock™ Kullanımı
Bağlantılar (bildirimler)
(Vain, kun seuraavanlainen osa on toimitettu)
(Bu özellik her modelde mevcut değildir.)
1 Koruyucu kağıdı çıkardıktan sonra Dual Lock™’ı gösterilen şekilde
TV’nize ve Set üstü kutunuza yapıştırın.
TV’ye çeşitli harici cihazlar bağlayın ve bir harici cihaz seçmek için giriş
modlarına geçin. Harici cihaz bağlantısı hakkında daha fazla bilgi için
cihazlarla birlikte verilen kılavuza bakın.
TÜRKÇE
Set üstü kutuyu TV’nize sabitleyin ve istediğinizde kullanın.
Kullanılabilir harici cihazlar şunlardır: HD alıcılar, DVD oynatıcılar, VCR
cihazları, ses sistemleri, USB depolama aygıtları, PC, oyun cihazları ve
diğer harici cihazlar.
NOT
Dual Lock™
2 Velcro şeritlerini bastırarak set üstü kutunuzu TV’ye takın.
• Harici cihaz bağlantısı modele göre değişiklik gösterebilir.
• Harici cihazları TV’ye, TV bağlantı noktalarını dikkate almaksızın
bağlayın.
• DVD kayıt cihazına ya da VCR cihazına bir TV programı kaydederken
TV sinyal giriş kablosunun DVD kayıt cihazı ya da VCR üzerinden
TV’ye bağlandığından emin olun. Kayıt hakkında daha fazla bilgi
için, bağlanan cihazla birlikte verilen kılavuza bakın.
• Kullanım talimatları için harici cihazın kullanım kılavuzuna
başvurun.
• TV’ye bir oyun cihazı bağlarsanız, oyun cihazıyla birlikte verilen
kabloyu kullanın.
• PC modunda, çözünürlük, dikey desen, kontrast veya parlaklığa
bağlı parazit görülebilir. Parazit varsa PC çıkışını başka bir
çözünürlüğe ayarlayın, yenileme hızını değiştirin veya net bir
görüntü elde edene kadar RESİM menüsünden parlaklık ve kontrast
ayarlarını değiştirin.
• PC modunda bazı çözünürlük ayarları grafik kartına bağlı olarak
çalışmayabilir.
Anten bağlantısı
TV’yi RF kablosu (75 Ω) ile duvar anten soketine bağlayın.
NOT
• Ürün yüzeyinde yabancı maddeler olmadığından emin olduktan
sonra Dual Lock™’ı yapıştırın.
• TV’ye set üstü kutunuzu takmadan önce Dual Lock™’ı en az 3 gün
kurumaya bırakın.
• İkiden fazla TV’de kullanmak için bir sinyal ayırıcısı kullanın.
• Görüntü kalitesinin kötü olması durumunda görüntü kalitesini
artırmak üzere bir sinyal güçlendiricisi kullanın.
• Anten bağlıyken görüntü kalitesinin kötü olması durumunda
anteni doğru yönde yeniden hizalamayı deneyin.
• Anten kablosu ve dönüştürücü ürünle birlikte verilmemektedir.
• Desteklenen DTV Ses: MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital Plus,
HE-AAC
Çanak anten bağlantısı
(Sadece uydu modelleri)
TV’yi uydu RF kablosu (75 Ω) kullanarak çanak antene ve uydu soketine
bağlayın.
13
Adaptör Bağlantısı
Ağ Kurulumu
(Modele bağlı olarak)
Kablolu Ağ Bağlantısı
DİKKAT
TÜRKÇE
• TV’nin fişini duvarda bulunan elektrik prizine takmadan önce TV’yi
DC güç adaptörüne bağladığınızdan emin olun.
CI modülü bağlantısı
(Modele bağlı olarak)
Bu TV, LAN bağlantı noktası aracılığıyla bir Pro:Centric sunucudan
bağlanabilir. Fiziksel bağlantı gerçekleştirildikten sonra TV’nin ağ
bağlantısı için ayarlanması gerekir.
Modemin ya da Yönlendiricinin LAN bağlantı noktasını Pro:Centric
sunucudan TV üzerindeki LAN bağlantı noktasına bağlayın.
(Modele bağlı olarak)
Dijital TV modunda şifreli (ücretli) servisleri görüntüler.
• CI modülünün PCMCIA kart yuvasına doğru yönde takıldığından
emin olun. Modül doğru takılmadığında, TV’nin ve PCMCIA kart
yuvasının zarar görmesine neden olabilir.
• CI+ CAM bağlandığında TV’de herhangi bir görüntü ve ses yoksa,
lütfen Karasal/Kablo/Uydu Servis Operatörü ile iletişime geçin.
LAN
(MHEG &
SERVICE)
veya
(MHEG / SERVICE)
veya
LAN
Euro Scart bağlantısı
(Modele bağlı olarak)
Genişbant Modem
Harici cihazdan TV setine video ve ses sinyalleri gönderir. Harici aygıtı ve
TV setini euro scart kablosuyla bağlayın.
Çıkış tipi
Geçerli
giriş modu
Dijital TV
Pro:Centric sunucu
AV1
(TV Çıkışı1)
Yönlendirici
Genişbant Modem
Dijital TV
Analog TV, AV
Komponent
Analog TV
HDMI
1 TV Çıkışı: Analog TV veya Dijital TV sinyal çıkışı sağlar.
• Kullanılacak Euro Scart kablosu sinyal korumalı olmalıdır.
Pro:Centric sunucu
DİKKAT
• LAN bağlantı noktasına modüler telefon kablosu bağlamayın.
• Çeşitli bağlantı yöntemleri olduğundan, iletişim ve ya İnternet
hizmeti sağlayıcınızın talimatlarına uyun.
Diğer bağlantılar
TV’nizi harici cihazlara bağlayın. En iyi resim ve ses kalitesi için harici
aygıtı ve TV’yi HDMI kablosuyla bağlayın. Ayrı bir kablo sağlanmaz.
14
B
Uzaktan kumanda
Bu kılavuzdaki açıklamalar uzaktan kumanda üzerinde bulunan
düğmeler temel alınarak verilmiştir. Lütfen bu kılavuzu dikkatlice
okuyun ve TV’yi doğru şekilde kullanın.
Pilleri değiştirmek için pil kapağını açın, pilleri (1.5 V AAA) ve
uçları pil yuvasındaki etiketle eşleşecek şekilde değiştirin ve pil kapağını
kapatın. Pilleri yerinden çıkarmak için pil takma işlemlerini ters sıra ile
yapın.
TÜRKÇE
Ses seviyesini ayarlar.
Favori kanal listenize erişim sağlar.
Program kılavuzunu gösterir.
Tüm sesleri kapatır.
Kaydedilen programlar veya kanallar arasında gezinmenizi sağlar.
Bir önceki veya bir sonraki ekrana geçer.
(Modele bağlı olarak)
C
DİKKAT
• Eski ve yeni pilleri birlikte kullanmayın, aksi halde uzaktan
kumanda hasar görebilir.
• Uzaktan kumanda, tüm satış piyasalarına dahil edilmeyecektir.
D
Uzaktan kumandayı, TV üzerindeki uzaktan kumanda sensörüne doğru
tuttuğunuzdan emin olun.
A
C
B
A
(GÜÇ) TV’yi açar veya kapatır.
Radyo, TV ve DTV programını seçer.
Dijital modda tercih ettiğiniz altyazıyı çağırır.
Bir AV modu seçer.
Bir görüntüyü yeniden boyutlandırır.
Giriş kaynağını değiştirir.
Sayı tuşları Sayıları girer.
Kayıtlı program listesine erişim sağlar.
İzlediğiniz bir önceki programa döner.
TELETEXT düğmeleri (
) Bu düğmeler teletext için
kullanılır.
Mevcut program ve ekran bilgilerini görüntüler.
Ana menülere erişim sağlar.
Hızlı menülere erişim sağlar.
Menüleri ve opsiyonları seçer ve girişinizi onaylar.
Gezinme düğmeleri (yukarı/aşağı/sol/sağ) Menüler veya
opsiyonlar arasında gezinmenizi sağlar.
Önceki seviyeye döner.
Ekran üstünde görüntülenenleri silerek TV izleme moduna geri döner.
D
HDMI kablosuyla bağlanan AV aygıtlarına HDMI-CEC
üzerinden erişir. SIMPLINK menüsünü açar.
AD düğmesine bastığınızda ses açıklamaları işlevi
etkinleştirilecektir.
Kontrol düğmeleri (
) MEDYALARIM
menülerini ya da SIMPLINK uyumlu aygıtları (USB, SIMPLINK) kontrol
eder.
Renkli düğmeler Bu düğmeler bazı menülerde bulunan özel
fonksiyonlara erişim sağlar. (
: Kırmızı,
: Yeşil,
: Sarı,
: Mavi)
15
TÜRKÇE
A
C
B
D
A
(GÜÇ) TV’yi açar veya kapatır.
ENERGY SAVING(ENERJİ TASARRUFU) Enerji tüketimini
azaltmak için ekranın parlaklığını ayarlar.
Bir AV modu seçer.
Giriş kaynağını değiştirir.
Radyo, TV ve DTV programını seçer.
Sayı tuşları Sayıları girer.
Kayıtlı program listesine erişim sağlar.
İzlediğiniz bir önceki programa döner.
B
Ses seviyesini ayarlar.
Favori kanal listenize erişim sağlar.
Bir görüntüyü yeniden boyutlandırır.
Tüm sesleri kapatır.
Kaydedilen programlar veya kanallar arasında gezinmenizi sağlar.
PAGE Bir önceki veya bir sonraki ekrana geçer.
16
C
Program kılavuzunu gösterir.
Etkileşimli otel menüsünü görüntüler ve kaldırır.
Mevcut program ve ekran bilgilerini görüntüler.
Gezinme düğmeleri (yukarı/aşağı/sol/sağ) Menüler veya
opsiyonlar arasında gezinmenizi sağlar.
Menüleri ve opsiyonları seçer ve girişinizi onaylar.
Ana menülere erişim sağlar.
(GERI) Önceki seviyeye döner.
Ekran üstünde görüntülenenleri silerek TV izleme moduna
geri döner.
Renkli düğmeler Bu düğmeler bazı menülerde bulunan özel
fonksiyonlara erişim sağlar.
(
: Kırmızı,
: Yeşil,
: Sarı,
: Mavi)
D
TELETEXT düğmeleri ( TEXT/T.OPT) Bu düğmeler teletext için
kullanılır.
Dijital modda tercih ettiğiniz altyazıyı çağırır.
Kontrol düğmeleri (
) MEDYALARIM
menülerini ya da SIMPLINK uyumlu aygıtları (USB, SIMPLINK) kontrol
eder.
HDMI kablosuyla bağlanan AV aygıtlarına HDMI-CEC
üzerinden erişir. SIMPLINK menüsünü açar.
Hızlı menülere erişim sağlar.
AD AD düğmesine bastığınızda ses açıklamaları işlevi
etkinleştirilecektir.
ALARM Alarm fonksiyonunu ayarlar. (Modele bağlı olarak)
Lisanslar
Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir. Dolby ve çift D
sembolü, Dolby Laboratories’ın ticari markalarıdır.
HDMI ve HDMI Yüksek Tanımlı Multimedya Arabirimi terimleri ve
HDMI Logosu, HDMI Licensing, LLC’nin Amerika Birleşik Devletleri ve
diğer ülkelerde ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
TÜRKÇE
Desteklenen lisanslar modele göre değişiklik gösterebilir. Lisanslar
hakkında daha fazla bilgi için www.lg.com adresini ziyaret edin.
Açık kaynaklı yazılım
bildirimi bilgileri
GPL, LGPL, MPL ve bu ürünün içerdiği diğer açık kaynaklı lisanslar
altında kaynak kodu elde etmek için lütfen http://opensource.lge.com
adresini ziyaret edin.
Kaynak koduna ek olarak, adı geçen tüm lisans koşulları, garanti
feragatnameleri ve telif hakkı bildirimleri indirilmek üzere mevcuttur.
LG Electronics, opensource@lge.com adresine e-posta atarak talep
etmeniz durumunda dağıtım masrafları (medya, sevkiyat ve taşıma
ücretleri gibi) size ait olmak üzere ürünün kaynak kodunu bir CD-ROM’a
kayıtlı olarak da gönderecektir. Bu teklif, ürünü satın aldığınız tarihten
itibaren üç (3) yıl süreyle geçerlidir.
Sorun giderme
TV uzaktan kumandayla kontrol edilemiyor.
DivX® video oynattığından emin olmak için bu DivX Certified® aygıt
yoğun testlerden geçirilmiştir.
Satın alınan DivX filmlerini oynatmak için önce aygıtınızı vod.
divx.com sitesinden kaydedin. Kayıt kodunuzu, aygıtınızın ayar
menüsünün DivX VOD bölümünde bulabilirsiniz.
DivX Certified®, premium içerik dahil HD 1080p çözünürlüğe kadar
DivX® video oynatılabileceğini belirtir.
DivX®, DivX Certified® ve ilgili logolar DivX, LLC’nin ticari markalarıdır
ve lisansla kullanılır.
Şu ABD patentlerinin birinin veya birkaçının kapsamındadır:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
• Ürün üzerindeki uzaktan kumanda sensörünü kontrol edin ve
tekrar deneyin.
• Ürün ve uzaktan kumanda arasında engel olup olmadığını kontrol
edin.
• Pillerin hala çalışır durumda olduğunu ve düzgün takılıp
takılmadığını kontrol edin (pilin ucu yuvanın ucuna, ucu
ise yuvanın ucuna gelmelidir).
Görüntü ve ses gelmiyor.
• Ürünün açık olup olmadığını kontrol edin.
• Güç kablosunun bir duvar prizine bağlı olup olmadığını kontrol
edin.
• Başka ürünler bağlayarak prizde bir sorun olup olmadığını kontrol
edin.
TV aniden kapanıyor.
• Güç kontrol ayarlarını gözden geçirin. Güç kaynağı kesintiye
uğramış olabilir.
• SAAT ayarlarında Otomatik Bekleme (Modele bağlı olarak) /
Uyuma Zamanı / Kapatma Zamanı özelliğinin etkinleştirilip
etkinleştirilmediğini kontrol edin.
• TV açıkken sinyal yoksa 15 dakika sonra TV otomatik olarak
kapanacaktır.
PC’ye (RGB/HDMI/DVI) bağladığımda ‘Sinyal yok’ veya ‘Geçersiz Format’
mesajı görüntüleniyor.
• Uzaktan kumandayı kullanarak TV’yi açıp kapatın.
• RGB/HDMI kablosunu yeniden bağlayın.
• TV açıkken PC’yi yeniden başlatın.
17
TEKNİK ÖZELLİKLER
TÜRKÇE
CI Modülü Boyutu
(Genişlik x Yükseklik x Derinlik)
Çevre şartları
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Çalışma Sıcaklığı
0 °C - 40 °C
Çalışma Nem Oranı
% 80’den az
Saklama Sıcaklığı
-20 °C - 60 °C
Saklama Nem Oranı
% 85’den az
Üretici : APD
Model : DA-48F19
Üretici : Lien chang
Model : LCAP35
Giriş : AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
Çıkış : DC 19 V
2,53 A
AC/DC Adaptörü
(Yalnızca 22/28LX32**, 22/28LX33**, 22/28LX53**)
Uydu Dijital TV1
Televizyon Sistemi
DVB-T
DVB-C
Program Kapsamı
VHF, UHF
C-Band, Ku-Band
VHF, UHF
Kaydedilebilen en fazla program sayısı
6,000
Harici Anten Empedansı
1 Sadece DVB-T2/C/S2 destekli modeller
18
Dijital TV
DVB-T/T2
DVB-C
DVB-S/S2
Analog TV
PAL/SECAM B/G/D/K,
PAL I/I’,
SECAM L/L’
VHF: E2 - E12,
UHF: E21 - E69,
CATV: S1 - S20,
HYPER: S21 - S47
1,500
75 Ω
HDMI/DVI-DTV destekli mod
(PC modu için HDMI IN 1’i kullanın)
Çözünürlük
Yatay Frekans
(kHz)
Dikey Frekans
(Hz)
720 x 480
31,469
31,5
59,94
60
Çözünürlük
720 x 576
31,25
50
1280 x 720
37,5
44,96
45
50
59,94
60
1920 x 1080
28,125
33,75
33,72
56,250
67,50
67,432
27,00
26,973
33,75
33,716
50,00
60,00
59,94
50,00
60,00
59,94
24,00
23,976
30,00
29,976
640 x 350
720 x 400
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
1152 x 864
1360 x 768
1280 x 1024
1920 x 1080
(Sadece FHD)
1 : Yalnızca LX341*, 42LX330*, 42LX320*, LX310*, LX54**, LX530S
RGB-PC destekli mod
(Yalnızca LX32**, LX33**, LX34**, LX31**, LX540S, LX530S)
(Yalnızca LX31**, LX32**, LX33**, LX34**, LX53**, LX54**)
1
Yatay Frekans
(kHz)
Dikey Frekans
(Hz)
31,468
31,469
31,469
37,879
48,363
54,348
47,712
63,981
70,09
70,08
59,94
60,31
60,00
60,053
60,015
60,020
67,50
60,00
1 : Yalnızca LX341*, 42LX330*, 42LX320*, LX310*, LX54**, LX530S
Bileşen bağlantı noktası bağlantı
bilgileri
TV üzerindeki TV
Y
PB
Yatay Frekans
(kHz)
Dikey Frekans
(Hz)
640 x 350
31,468
70,09
720 x 400
31,469
70,08
640 x 480
31,469
59,94
800 x 600
37,879
60,31
Sinyal
Bileşen
480i / 576i
O
480p / 576p
O
720p / 1080i
O
1080p
O
(Sadece 50 Hz / 60 Hz)
Çözünürlük
1024 x 768
48,363
60,00
1152 x 864
54,348
60,053
1360 x 768
47,712
60,015
1280 x 1024
(Sadece FHD)
63,981
60,020
1920 x 1080
(Sadece FHD)
66,587
59,934
1920 x 1080
(Sadece FHD)
67,50
60,00
TÜRKÇE
1
1
HDMI/DVI-PC destekli mod
DVD oynatıcısı üzerindeki
Video çıkış bağlantı noktaları
PR
Y
PB
PR
Y
B-Y
R-Y
Y
Cb
Cr
Y
Pb
Pr
1 : Yalnızca LX341*, 42LX330*, 42LX320*, LX310*, LX540S, LX530S
19
Desteklenen video formatları
TÜRKÇE
• Maksimum: 1920 x 1080 @ 30p (yalnızca Motion JPEG 640 x 480
@ 30p)
• .asf, .wmv
[Video] MPEG-2, MPEG-4 Kısım 2, DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6,
XViD, H.264/AVC, VC1(WMV3, WVC1), MP43
[Audio] WMA Standard, WMA9(Pro), MP3, AAC, AC3, MP3, 3D WMV
Single Stream.
• divx, .avi
[Video] MPEG-2, MPEG-4 Kısım 2, DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6,
XViD, H.264/AVC
[Audio] HE-AAC, LPCM, ADPCM, MPEG- 1 Layer I, MPEG-1 Layer II,
Dolby Digital, MPEG-1 Layer III (MP3), *DTS
• .ts, .trp, .tp, .mts, .m2ts
[Video] H.264/AVC, MPEG-2, AVS, VC1
[Audio] MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, MPEG-1 Layer III (MP3),
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, HE-AAC, *DTS
• .vob
[Video] MPEG-1, MPEG-2
[Audio] Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, MPEG- 1 Layer II, DVD-LPCM
• mp4, .m4v, .mov
[Video] MPEG-2, MPEG-4 Kısım 2, DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6,
XVID, H.264/AVC
[Audio] AAC, MPEG-1 Layer III (MP3), *DTS
• .mkv
[Video] MPEG-2, MPEG-4 Kısım 2, DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6,
XVID, H.264/AVC
[Audio] HE-AAC, Dolby Digital, MPEG-1 Layer III (MP3), *DTS, LPCM
• motion JPEG
[Video] MJPEG
[Audio] LPCM, ADPCM
• .mpg, .mpeg, .mpe
[Video] MPEG-1, MPEG-2
[Audio] MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, Dolby Digital, LPCM
• dat
[Video] MPEG-1, MPEG-2
[Audio] MP2
• flv
[Video] Sorenson H.263, H.264/AVC
[Audio] MP3, AAC, HE-AAC
• *rm, *rmvb
[Video] RV30, RV40
[Audio] Dolby Digital, AAC, HE-AAC, RA6(Cook)
• 3gp, 3gp2
[Video] H.264/AVC, MPEG-4 Kısım 2
[Audio] AAC, AMR(NB/WB)
• *DTS / *rm / *rmvb : Modele bağlı olarak
20
Desteklenen ses formatları
• Dosya türü: mp3
[Bit hızı] 32 Kbps - 320 Kbps
[Örnek frek.] 16 kHz - 48 kHz
[Destek] MPEG1, MPEG2, Layer2, Layer3
• Dosya Türü: AAC
[Bit hızı] Serbest Biçim
[Örnek frek.] 8 kHz ~ 48 kHz
[Destek] ADIF, ADTS
• Dosya Türü: M4A
[Bit hızı] Serbest Biçim
[Örnek frek.] 8 kHz ~ 48 kHz
[Destek] MPEG-4
• Dosya Türü: WMA
[Bit hızı] 128 Kbps ~ 320 Kbps
[Örnek frek.] 8 kHz ~ 48 kHz
[Destek] WMA7, WMA8, WMA9 Standard
• Dosya Türü: WMA 10 Pro
[Bit hızı] ~ 768 Kbps
[Kanal / Örnek frek.]
M0 : 2 Kanala kadar @ 48 kHz
(LBR modu hariç),
M1 : 5.1 Kanala kadar @ 48 kHz
M2 : 5.1 Kanala kadar @ 96 kHz
[Destek] WMA 10 Pro
• Dosya Türü: OGG
[Bit hızı] Serbest Biçim
[Örnek frek.] ~ 48 kHz
[Destek] OGG Vorvis
Desteklenen fotoğraf formatları
TÜRKÇE
• Kategori: 2D (jpeg, jpg, jpe)
[Kullanılabilir dosya türü] SOF0: Taban çizgisi,
SOF1: Sıralı Genişletme,
SOF2: Aşamalı
[Fotoğraf boyutu] Minimum: 64 x 64,
Maksimum Normal Tip: 15360 (G) x 8640
(Y), Aşamalı Tip: 1920 (G) x 1440 (Y)
• Kategori: BMP
[Fotoğraf boyutu] Minimum: 64 x 64, Maksimum :
9600 x 6400
• Kategori: PNG
[Kullanılabilir dosya türü] Geçmeli, Geçmesiz
[Fotoğraf boyutu] Minimum : 64 x 64, Maksimum: Geçmeli : 1200 x
800, Geçmesiz : 9600 x 6400
• BMP ve PNG dosya biçimleri JPEG biçiminden daha yavaş
görüntülenebilir.
21
ÇEVRESEL BILGILER
WEEE
TÜRKÇE
Eski cihazınızın atılması
1. Tüm elektrik ve elektronik ürünler hükümetin veya mahalli yetkililerin gösterdiği toplama tesislerine atılmalıdır.
2. Eski cihazınızın uygun biçimde atılması çevreye ve insan sağlına zararlı potansiyel negatif sonuçları önler.
3. Eski cihazınızın atılmasıyla ilgili daha detaylı bilgi almak için lütfen mahalli yetkililerle, katı atık servisiyle ya da ürünü
aldığınız mağaza ile irtibata geçiniz.
4. EEE Yönetmeliğine uygundur.
Pil
Pb
22
1. Bu sembol pillerin %0,0005 oranında civa, %0,002 oranında kad- miyum veya %0,004
oranında kurşun içermesi durumunda cıva (Hg), kadmiyum (Cd) veya kurşun (Pb)
kimyasal sembolleri ile bir arada bulunabilir.
2. Tüm piller ve akümülatörler, normal atıl çöplerden ayrı olarak, hükümet veya yerel
idareler tarafından belirlenmiş olan toplama merkezlerinde atılmalıdır.
3. Bu tip kullanılmış pil/akümülatörlerin doğru olarak atılması hem çevreye hem de
hayvan ve insan sağlığına verilebilecek potansiyel olumsuz sonuçları önleyecektir.
4. Kullanılmış pillerinizin/akümülatörlerinizin atılması ile ilgili olarak, bulunduğunuz
yerdeki belediye, çöp atım hizmeti veren kuruluşlara veya ürünü satın aldığınız yerlere
başvurabilirsiniz.
Kullanım süresi 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi).
NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
TÜRKÇE
1- Cihazın fişini prizden çıkarınız
2- Taşıma sırasında ekranı düşürmeyin, sarsmayarak darbe görmesini önleyiniz.
3- Ürünü normal kullanma konumunda taşıyınız, mümkünse orjinal malzemesiyle paketleyerek taşıyın.
4- Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.
5- Mümkünse iki kişi taşıyınız.
6- Kesinlikle cihazınızı panel üzerine yatırmayınız.
ENERJİ TASARRUF BİLGİLERİ
1- Plazma veya LCD TV nizi kullanmadığınız sürede kapalı tutun
2- Uzun süre kullanmayacaksınız cihazın fişini muhakkak çıkarın
3- Kısa aralıklarda cihazınızı stand-by konumunda bırakabilirsiniz
İTHALATÇI ADRESİ
LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No : 73
Ortadoğu Plaza Kat : 7
Şişli - İstanbul - Turkey
Tel: (0 212) 314 52 52
Fax: (0 212) 222 61 44
ÜRETİCİ ADRESİ
LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20, Yeoi-do-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul , KOREA 150-721
Tel : 82-2-3777-1114
23
Yetkili Servisler
TÜRKÇE
Değerli Müşterimiz,
LG Çağrı Yönetim Merkezi 444 6 543 (LGE) no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 saatleri arasında
otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde
sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep
edebilirsiniz.
Çağrı Merkezi
444 6 543 (LGE)
ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU
ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ.
24
GARANTİ ŞARTLARI
1 Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
TÜRKÇE
2 Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3 Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür.
Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatcısı
veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi
halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis
etmek zorundadır.
4 Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen
parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5 Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel
Müdürlüğü’ne başvurulabilir.
6 Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici; satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme;
- Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
- Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi
yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu
hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. Ücretsiz
onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden
dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer
seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli
ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami yirmi
iş günü. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi,
yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbestir. Tüketicinin
sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan
indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine
getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca
tazminat da talep edebilir.
7 Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.
- Tüketicinin malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı
dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması
halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi ferisinde düzenlenen raporla
belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.
8 Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla;
malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen rapora ilişkin olarak bilirkişi
tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.
Ürünün kurulumunun yetkili servis tarafından yapılması önerilir.
25
Servisler zaman zaman değişebileceği için Çağrı Merkezi ile aradığınız servisi teyid edebilirsiniz.
SERVİS İSTASYONLARI GÖSTERİR LİSTE
TÜRKÇE
ŞEHİR
İLÇE
TELEFON
ADRES
İSTANBUL/Asya
KOZYATAĞI
ECE ELEKTRONİK SAN.İÇ VE DIŞ
TİC.LTD.ŞTİ. 0216 359 19 52-0 216 ATATÜRK CADDESİ N:55/5
386 90 66-0216 385 75 ERENKÖY
63-0216 359 23 23
İSTANBUL/Asya
ÜMRANİYEALTUNİZADE
MTV ELEKTRONİK SAN. VE TİC.
LTD. ŞTİ. "ümraniye:0 216
Şerifali mah. Alptekin Cad
3655420
N:73/a Ümraniye
üsküdar:0 216 343 52
42"
ULUDAĞ ELEKTRONİK ALİ
ÖZDEMİR 0 224 224 06 68-0224 ŞEHREKÜSTÜ MAH. DEĞIRMEN
223 94 17
SOK. NO:7 HALICIOĞLU İŞ HANI
NO:46
0 232 365 09 05
BURSA
İZMİR
KARŞIYAKA
MERKEZİ ELEKTRONİK
İZMİR
BUCA
TEKNİK ELEKTRONİK - RAŞİT ŞEN 0 232 448 19 91-0 232 347 SOKAK NO:101-D ADNAN
438 65 97
KAHVECI CD.BUCA-IZMIR
MANİSA
AKHİSAR
MEHMET BALABAN - BALABAN
ELEKTRONİK KIRIKKALE
MERKEZ
KARDEŞLER ELEKTRONİK-ALİ ŞIH 0 318 224 47 42
GAÇKA GÜZELTEPE MAH. CELALATİK
CAD. NO:4/B
ANTALYA
MANAVGAT
TEVFİK FİKRET OLCAY - OLCAY
ELEKTRONİK 0 242 746 76 03
YUKARI PAZARCI MAH.
MEHMET AKIF CAD. 4072 SK.
NO:5
ANTALYA
ALANYA
İSMAİL ŞENGÖZ-ŞENGÖZ
ELEKTRONİK 0 242 512 37 85
SARAY MAH. MEHMET ÇAVUŞ
SK. CEBI APT. NO:5/A alanya
ANTALYA
VİZYON ELEKTRONİK-MEHMET
ÖZDEMİR 0 242 316 51 61-0242 ŞIRINYALI MAH. 1486 SOK.
316 22 85
MEHMET HAMURLU APT.NO.
16/1
ANTALYA
YILDIRIM ELEKTRONİK TİCARET
SANAYİ LTD.ŞTİ. 0 242 244 02 42
KIŞLA MAH. 35.SK. NO:24
(UYSAL İŞ MERKEZİ) ANTALYA
BİRCAN ELEKTRONİK ABDULLAH BİRCAN 0 252 282 25 17
CUMHURİYET CAD. NO:137
ORTACA
MUĞLA
ORTACA
0236 232 11 89-0236
413 1363-0236
Üçok Mahallesi Zübeyde
Hanım Caddesi No: 110/A
Bahriye
Kethuda mah. 22 sk no 20
DENİZLİ
CEZAYİRLİ ELEKTRONİK-M.EROL 0 258 262 13 13- 0 258 HALK CD.NO 80-E KAYAN APT
CEZAYİRLİ 261 83 83
ADANA
DATA ELEKTRONİK BİLGİSAYAR 0 322 456 25 72 - 0 322 REŞATBEY MAH. CUMHURIYET
PAZARLAMA VE TİCARET - MURAT 234 65 43
CADDESI NO:5/A
YEŞİLDAĞ KOCAELİ
26
SERVİS İSMİ
MERKEZ
ANIT ELEKTRONİK NAZMİ
AYDOĞAN "0 262 325 46 67-0262 KADIKÖY MAH. ATATÜRK
321 90 90-0262 324 71 BULVARI NO:29/A
71-0 262 323 94 77-0
262 323 73 56-0 262
323 73 57
"
SERVİS İSTASYONLARI GÖSTERİR LİSTE
ŞEHİR
İLÇE
SERVİS İSMİ
TELEFON
ADRES
KEÇİÖREN
GÜNEŞ ELEKTRONİK EMİN
GENÇOĞLU 0 312 359 62 32
ANADOLU BLV 2 CD ATB İŞ
MERKEZİ I BLK NO.240
MACUNKÖY / ANKARA
ANKARA
ÇANKAYA
ONUR ELEKTRONİK EŞYA SAN.
TİC. LTD. ŞTİ. 0 312 442 04 42
HOŞDERE CD. HALIT ZIYA SK.
NO:4/A
ANKARA
KEÇİÖREN
TÜDEŞ ELEKTRONİK TURİZM TİC. 0 312 357 08 08- 0 312 BEŞIKTAŞ SK. NO:28/C
SAN. LTD.ŞTİ. 357 36 26
ANKARA
AKDERE-MAMAK
YİĞİTLER ELEKTRONİK - ALPER
TÜRKAY 0 312 367 64 64-0312 MEHMET ALİ ALTUN CAD. NO:
367 67 66
13/B AKDERE
MERSİN
ÖZEMEK ELEKTRONİK TAAH.TİC. 324 326 30 09/326 30 GÜVEN EVLER MAH.1937
VE SAN.LTD.ŞTİ. 09/326 30 88
SK.25/A FORUM İŞ MERKEZİ
KUZEYİ MEDİ MARKT ARKASI
OTOPARK ÇIKIŞ KARŞISI
GAZİANTEP
ÜNAL ŞENSÖYLER ELEKTRONİK
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ "0 342 215 15 78-0 342 DEGİRMİÇEM MAH. İMAM
215 75 79-0342 215
HÜSEYİN İNCİOGLU CAD.
1222
NO;17/A
0342 215 1223
"
KAHRAMANMARAŞ
GÜNGÖR ELEKTRONİK-ERDAL
GÜNGÖR 0 344 223 46 00
HAYRULLAH MAH. MALIK
EJDER CAD.ARIKAN SITESI B
BLOK NO 24/C
MIZRAK ELEKTRONİK-MEHMET
MIZRAK 0 352 233 65 85
MIMAR SİNAN MAH SUSURLUK
SOK N65/A KOCASİNAN
DİYARBAKIR
MAHSUM US-TELEVİZYON
HASTANESİ 0 412 224 39 79
KURT ISMAILPAŞA 7. SOK.
GENÇKALAN APT. ALTI NO:9
ŞANLIURFA
CELAL BAYER-BAYER ELEKTRONİK 0 414 312 15 16
MARDIN YOLU CD.TICARET
LISESI KAR.ABUZEROĞULLARI
APT.8/C
ADIYAMAN
RIFAT ERDİNÇ-TEKNİK
ELEKTRONİK 0 416 216 12 62
GÖLEBATMAZ CD. NO:32/A
MALATYA
TAYFUN ALİ ÖZBEK-TAYFUN
ELEKTRONİK 0 422 325 96 96
KANALBOYU KERNEK CAMII
KARŞISI MISTOGLU APT ALTI
NO.9 A-B
ELAZIĞ
SUAT HARDALAÇ GRUP
ELEKTRONİK 0 424 237 27 80
İZZET PAŞA CAD HACITEFİK
EFENDİ SOK N:16
ERZURUM
ERZURUM ELEKTRONİK TİCARET 0 442 214 05 82-0 442 ŞERIF EFENDI CAD. ŞAIR NEFI
SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ 213 83 81
İLKÖĞRETIM OKULU KARŞISI
NO.136 AŞAĞI YONCALIK
KAYSERİ
İSTANBUL/Asya
KOCASİNAN
KAVACIK
İSTANBUL/Avrupa BAĞCILAR
TÜRKÇE
ANKARA
EGE ELEKTRONİK
0 216 332 18 73 -0 216 ÇİFTLİK CAD. NO:21 KAVACIK
413 45 57-0 216 413
57 80
RA - TEL ELEKTRONİK
0 212 434 43 23
SANCAKTEPE MAH.FATİH CAD.
8 / 4 SOK. NO:2
27
SERVİS İSTASYONLARI GÖSTERİR LİSTE
ŞEHİR
İLÇE
TELEFON
ADRES
TÜRKÇE
ULUDAĞ ELEKTRONİK-CEMİL
ULUDAĞ
0 212 240 76 78-0 212 19. MAYIS MH. 19. MAYIS CD.
246 72 83
NO:19
İSTANBUL/Asya
GÜVEN ELEKTRONİK
0 216 374 28 61-0 216 YUKARI MH KIZILAY BULVARI
374 16 85
NO : 42 TOPRAKYOL KARTAL
MURAT ELEKTRONİK
0 374 217 98 12-0 374 İZZET BAYSAL CAD. NO:201/A
217 04 10
MERKEZ BOLU
JAPON ELEKTRONİK
0 452 225 38 88
YENİ MAH KAHRAMAN SAĞRA
CAD NO:77/A ORDU
ÖNER ELEK.
0 264 271 93 98
CUMHURİYET MAH. YAKIN SOK
N:10/A
CAN ELEKTRONİK
0 346 223 00 15
KAZANCILAR CD AKBULUT APT.
NO:6/A
ELEKTROTEKNİK
0322 352 08 10-0322
352 08 04
SUCUZADE MAH. SAYDAM CAD.
NO:122
KARTAL
BOLU
ORDU
MERKEZ
SAKARYA
SİVAS
MERKEZ
ADANA
MUĞLA
BODRUM
SİNYAL ELEKTRONİK-EROL ÖNEL 0 252 358 69 06
CUMHURİYET CAD.NO:22
BODRUM
ANKARA
KIZILCAHAMAM
KONCA ELEKTRONİK
0312 736 11 03
AKÇAY MAH. GENÇLİK CAD
ALİKELEŞ APT NO:22/A
SET ELEKTRONİK
0 246 212 05 01
İSMETPAŞA CD.(ÇARŞI POLİS
KARAKOLU ÜZERİ) NO:28
SİNYAL ELEKTRONİK-UFUK
SERİN(serin Elk.oldu
0 252 313 48 12
UMURCA MAH. ÜÇKUYULAR
CAD. NO:44/B BODRUM
PİLATİN ELEKTRONİK
0 488 214 13 65
MEYDAN MAH.GÜLİSTAN
CADDESİ NO :69
SARIKAYA MH. ANKARA CD.
ADALAR SK. No.5/A
ISPARTA
MUĞLA
BODRUM
BATMAN
ANKARA
ŞEREFLİKOÇHİSAR
BURAK ELEKTRONİK
0 312 687 79 79
KIRKLARELİ
MERKEZ
ULAŞIM ELEKTRONİK
0 288 212 69 92-0 288 KARACAİBRAHİM MAH.
212 69 93
CUMHURİYET CAD. NO:97
İSTANBUL/Avrupa 4. LEVENT-ÇELİKTEPE EVSER ELEKTRONİK
0 212 284 51 61-444
06 79
İSTANBUL/Avrupa GAZİOSMANPAŞA
BAYGOP ELEKTRONİK
0 212 537 25 25- 0 212 YENİDOĞAN MH. GÖÇMENLER
537 26 66- 0212 649 SK. NO:80 G.OSMANPAŞA
56 56
MANİSA
AR-GE ELEKTRONİK
0 236 714 50 54
CUMHURİYET MH. 339 SK.
NO:25/A SALİHLİ
BURSA
PROSİM ELEKTRONİK SERVİS
HİZMETLERİ LTD
0 224 221 57 83- 221
82 48
ŞEHREKÜSTÜ MAH. OKUL SK
NO:8 OSMANGAZİ
UŞAK
NURSEY ELEKTRONİK
0 276 223 97 16-227
47 17
İSLİCE MH. AVCILAR SK NO:3/A
BAŞKARLAR TEKNİK
0 326 461 25 28
GÖKÇEOĞLU MAH n:20
PROTEL ELEKTRONİK
0 212 534 80 05
HOCA ÜVEYZ MH.KOCASİNAN
CD. NO:43/AFATİH
HATAY
SALİHLİ
KUMLU
İSTANBUL/Avrupa FATİH
28
SERVİS İSMİ
İSTANBUL/Avrupa ŞİŞLİ
KUBİLAY CAD.NO.15 ÇELİKTEPE
SERVİS İSTASYONLARI GÖSTERİR LİSTE
ŞEHİR
İLÇE
SAMSUN
SERVİS İSMİ
TELEFON
ADRES
0 362 231 03 13
BAHÇELI EVLER MAH. YÜZYIL
BULV. NO:273
OZ PAL ELEKTRONIK
0 384 213 23 96
TEMMUZ MAH.M PARMAKSIZ
CAD.
İSTANBUL/Avrupa PERPA
PERPA MERKEZ SERVİS (DSC)
0 212 210 87 97
PERPA TİCARET MERKEZİ A
BLOK KAT-2 No:9-0006
OKMEYDANI-ŞİŞLİ / İSTANBUL
ADANA
HAS ELEKTRONİK
0 322 458 15 24-0 322 KURTULUŞ MH.64010 SK.
454 13 97
RUHİ ÇAMURDAN APT. NO:11
SEYHAN ADANA
MERSİN
LCD ELEKTRONİK
0 324 358 29 48-0 324 FATIH MAH. GMK. BULV.
359 4533
ÖZKAN APT.ALTI 43/D
(BORANLAR SERVİS KARŞISI)
NEVŞEHİR
MERKEZ
İSTANBUL/Asya
PENDİK
MURAT ELEKTRONİK
0 216 396 04 20
FEVZİ ÇAKMAK CAD.
BARBAROS SOK.NO:9
KAYNARCA / PENDİK
AĞRI
DOĞUBEYAZIT
ÖZKAN ELEKTRONİK
0 472 312 82 07
AĞRI CAD. NO: 73
AYDIN
MERKEZ
ALAÇAM ELEKTRONİK
0 256 226 12 11
7 EYLÜL MAH. MEHMET AKİF
ERSOY CAD. NO : 48
KONYA
MERKEZ
KONTEK SOGUTMA ISITMA
0 332 245 00 80
Kumköprü Mah fetih cad
n299 A-B Karatay
RİZE
MERKEZ
VİZYON İLETİŞİM-MUSTAFA
ÖZGÜN VE ORTAKLARI
0 464 225 0001
MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD.
NO . 9 / 6
MANİSA
ALAŞEHİR
YAŞAR MORAY - NET ELEKTRONİK 0 236 653 17 19
BEŞ EYLÜL MAH. KURTULUŞ
CAD. NO . 75 ALAŞEHİR
ADIYAMAN
KAHTA
YASİN BOZAN - ELEKTRİKLİ EV
ALETLERİ HASTANESİ
0 416 725 99 89
FATİH MAH. ZAFER CAD. NO:
20-B KAHTA
ISPARTA
YALVAÇ
SET ELEKTRONİK
0246 441 4787
Pazar Aşağı Mah Yeşil Çınar
Bulvarı N84/B
TÜRKÇE
SAMSUN ELEKTRONİK
29
TV'nin model ve seri numarası TV'nin arka tarafında
bulunur
Servise ihtiyacınız olması ihtimaline karşılık bir yere
kaydedin.
MODELLER
SERİ
Download PDF

advertising