LG | 55UH5C-B | LG 55UH5C-B kullanım kılavuzu

KULLANIM KILAVUZU
LG Dijital Bilgi
Ekranı
(ENDÜSTRİYEL MONİTÖR)
Setinizi çalıştırmadan önce bu kılavuzu lütfen dikkatle okuyun ve ileride
başvurmak üzere saklayın.
49UH5C
55UH5C
65UH5C
www.lg.com
2
TÜRKÇE
İÇİNDEKİLER
Güvenlik Önlemleri.................3
Uyarılar.................................... 40
-- Ürünün Kurulumu Sırasında Alınacak Önlemler... 3
-- AC Adaptör ve Güç İçin Önlemler.............................5
-- Ürünü Taşırken Alınacak Önlemler............................7
-- Ürünü Kullanırken Alınacak Önlemler.....................8
-- Duvara Montaj.....................................................................9
-- Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanıma
İlişkin Bilgiler......................................................................40
-- Nakliye ve Taşıma Sırasında Dikkat Edilmesi
Gerekenler..........................................................................40
-- Bakım-Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken
Kurallar:.................................................................................41
-- Kullanım Sırasında İnsan ve Çevre Sağlığı
Açısından Tehlikeli veya Dikkat Edilmesi
Gereken Noktalar ile İlgili Uyarılar.........................41
-- Kurulum Uyarısı................................................................42
-- Uzman Personel Uyarısı...............................................42
-- Ürün İmha Uyarısı...........................................................42
-- Şimşek / Yıldırım Etkinliği Uyarısı...........................42
-- Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler..........................42
-- Tüketicinin Yapabileceği Bakım-Onarım veya
Ürünün Temizliğine İlişkin Bilgiler...........................43
LİSANSLAR.................................. 10
MONTAJ VE HAZIRLIK................ 11
-- İsteğe Bağlı Aksesuarlar.............................................12
-- Parçalar ve Düğmeler....................................................14
-- Bellek Kapağının Takılması.........................................15
-- Ayaklık Bağlantısının Yapılması...............................16
-- Hoparlör Bağlantısının Yapılması...........................18
-- IR Sensörünün Bağlanması........................................20
-- Dikey Anahat.....................................................................21
-- LG Logo Braketini Takma ve Çıkarma...................22
-- Duvara Kurulum...............................................................24
UZAKTAN KUMANDA................. 27
BAĞLANTILARI YAPMA.............. 29
-- PC'ye Bağlama..................................................................29
-- Harici Cihaz Bağlantısı.................................................29
-- Giriş Listesini Kullanma................................................31
SORUN GİDERME........................ 32
ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ....... 35
Yetkili Servisler..................... 44
GARANTİ ŞARTLARI.................... 45
3
Güvenlik Önlemleri
Lütfen ürünü kullanmadan önce bu güvenlik önlemlerini dikkatlice okuyun.
UYARI
Uyarı mesajını ciddiye almazsanız ciddi şekilde yaralanabilirsiniz veya kaza ya da ölüm riski doğabilir.
DİKKAT
Dikkat mesajını ciddiye almazsanız hafifçe yaralanabilir veya ürüne zarar verebilirsiniz.
UYARI
•• Sadece Kapalı Alanda Kullanım.
Ürünün Kurulumu Sırasında Alınacak Önlemler
UYARI
•• Elektrikli ısıtıcılar gibi ısı kaynaklarından uzak durun.
-- Elektrik çarpması, yangın, arıza veya deformasyon meydana gelebilir.
•• Nem önleyici malzemeyi ya da vinil ambalajı çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
-- Nem önleyici malzemenin yutulması zararlıdır. Kazara yutulursa hastanın kusmasını sağlayın ve en yakın hastaneye
gidin. Ayrıca vinil ambalaj boğulmaya neden olabilir. Ambalajı çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
•• Ürünün üzerine ağır nesneler koymayın veya oturmayın.
-- Ürün devrilirse veya düşerse yaralanabilirsiniz. Çocuklar özellikle dikkat etmelidir.
•• Güç veya sinyal kablosunu ayak altında gözetimsiz bırakmayın.
-- Oradan geçen biri takılıp düşebilir, bu da elektrik çarpmasına, yangına, ürünün kırılmasına veya yaralanmaya neden
olabilir.
•• Ürünü düz ve kuru bir yere kurun.
-- Toz veya nem elektrik çarpmasına, yangına ya da ürünün hasar görmesine neden olabilir.
•• Duman kokusu ya da başka bir koku alırsanız veya tuhaf bir ses duyarsanız güç kablosunu çekin ve servis merkezi ile
temasa geçin.
-- Uygun önlemleri almadan ürünü kullanmaya devam ederseniz elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
•• Ürünü düşürdüyseniz veya kasa kırıksa ürünü kapatın ve güç kablosunu çekin.
-- Uygun önlemleri almadan ürünü kullanmaya devam ederseniz elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir. Servis
merkeziyle iletişime geçin.
TÜRKÇE
UYARI - Bu A sınıfı bir üründür. Ev ortamında bu ürün radyo parazitine sebep olabilir, bu durumda kullanıcı gerekli
önlemleri almalıdır.
4
TÜRKÇE
•• Ürünün üzerine herhangi bir şey düşürmeyin ya da darbe uygulamayın. Ürün ekranına herhangi bir oyuncak ya da
nesne fırlatmayın.
-- Bu davranış, insanların yaralanmasına, üründe birtakım sorunlara ve ekranın hasar görmesine neden olabilir.
•• Harici bir aygıta bağlarken ürünü düşürmeyin.
-- Bu durum yaralanmalara ve/veya ürünün hasar görmesine neden olabilir.
•• Oyun cihazına bağlarken ürün ile cihaz arasında ekranın çapraz ölçümünün dört katı mesafe bırakın.
-- Ürün kablonun kısalığı sebebiyle düşerse bu durum yaralanmaya ve/veya ürünün hasar görmesine neden olabilir.
•• Ekranda uzun süre sabit bir görüntü bırakmak ekrana hasar verebilir ve görüntü yanmasına neden olabilir. Ürünü uzun
süre kullanmak için bilgisayarda ekran koruyucu kullanın veya üründeki artık görüntü önleme fonksiyonunu etkinleştirin
ve ürün kullanılmadığında gücü kapatın. Görüntü yanması ve ilgili sorunlar bu ürünün garanti kapsamında değildir.
•• Bu ürünü yağ dumanına veya buharına maruz kalma riski yüksek bir duvara monte ETMEYİN.
-- Bu, ürünün hasar görmesine ya da düşmesine neden olabilir.
DİKKAT
•• Ürün havalandırma deliğinin tıkalı olmadığından emin olun. Ürünü uygun genişlikte bir alana kurun (duvarla arasında
100 mm’den fazla mesafe olacak şekilde).
-- Ürünü duvara çok yakın kurarsanız ürün deforme olabilir veya iç ısı nedeniyle yangın çıkabilir.
•• Ürünün havalandırma deliğini örtü veya perdeyle kapatmayın.
-- Ürünün içindeki aşırı ısınma nedeniyle ürün deforme olabilir veya yangın çıkabilir.
•• Ürünü düşme riski olmayan düz ve sabit bir yere kurun.
-- Ürünün düşürülmesi yaralanmanıza veya ürünün bozulmasına neden olabilir.
•• Ürünü EMI olmayan bir yere kurun.
•• Ürünü doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
-- Ürün hasar görebilir.
•• Ürünü tavsiye edilen koşulları karşılamayan bir yere kurarsanız bu, ürünün resim kalitesine, kullanım süresine ve
görünümüne ciddi zarar verebilir. Lütfen kurulumu yapmadan önce LG ile ya da eğitimli bir kurulum elemanı ile iletişime
geçin. Bu uyarı çok fazla ince toz veya yağ buharı bulunan, kimyasal maddelerin kullanıldığı ve sıcaklığın çok yüksek ya
da çok düşük olduğu, nem oranının yüksek olduğu veya ürünün çok uzun süre açık kaldığı (havaalanı ve tren istasyonu)
yerler için geçerlidir, aksi halde garanti geçersiz olacaktır.
•• Ürünü yeterince havalandırılmayan bir bölgeye (ör. kitap rafı veya dolap) veya dışarıya kurmayın, yastık veya halı üzerine
yerleştirmekten kaçının.
•• Ayrıca aydınlatma ekipmanı gibi ısı veren nesnelerin yanına kurmayın.
5
AC Adaptör ve Güç İçin Önlemler
TÜRKÇE
UYARI
•• Ürünün (TV, monitör, güç kablosu ya da AC adaptör) içine su veya yabancı madde girerse güç kablosunun bağlantısını
hemen kesin ve servis merkeziyle iletişime geçin.
-- Aksi takdirde bu durum ürünün hasar görmesi nedeniyle yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
•• Elektrik fişine ya da AC adaptöre ıslak elle dokunmayın. Fişin pimleri ıslak veya tozluysa kullanımdan önce silin ve
kurulayın.
-- Aksi takdirde bu durum yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
•• Güç kablosunu AC adaptöre tamamen taktığınızdan emin olun.
-- Gevşek şekilde takılırsa zayıf bağlantı yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
•• Ürünle birlikte verilen ya da LG Electronics, Inc. tarafından onaylanan güç kablolarını ve AC adaptörleri kullandığınızdan
emin olun.
-- Onaylanmamış ürünlerin kullanımı yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
•• Güç kablosunu fişten çıkarırken her zaman fişten tutarak çekin. Güç kablosunu aşırı güçle bükmeyin.
-- Elektrik kablosu hasar görerek elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
•• Güç kablosu veya AC adaptör üzerine basmamaya veya ağır nesneler (elektronik cihazlar, giysiler vb.) koymamaya özen
gösterin. Güç kablosuna veya AC adaptöre keskin nesnelerle hasar vermemeye dikkat edin.
-- Hasarlı güç kabloları yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
•• Güç kablosunu veya AC adaptörü hiçbir zaman parçalarına ayırmayın, onarmayın ya da değiştirmeyin.
-- Bu durum yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
•• Güç kablosunu topraklanmış bir elektrik tesisatına bağladığınızdan emin olun.
-- Elektrik çarpabilir veya yaralanabilirsiniz.
•• Sadece nominal voltaj kullanın.
-- Ürün hasar görebilir veya çarpılabilirsiniz.
•• Gök gürültüsü ve yıldırım olması durumunda, güç kablosuna ve sinyal kablosuna kesinlikle dokunmayın; bu çok
tehlikelidir.
-- Elektrik çarpmasına neden olabilir.
•• Tek bir prize birkaç uzatma kablosu, elektrikli cihaz veya elektrikli ısıtıcı bağlamayın. Bilgisayarda kullanmak üzere
tasarlanmış topraklamalı bağlantısı olan bir güç çubuğu kullanın.
-- Aşırı ısınma nedeniyle yangın çıkabilir.
•• Islak elle fişe dokunmayın. Ayrıca kablo pimi ıslaksa ya da tozlanmışsa fişi iyice kurutun veya üzerindeki tozu alın.
-- Aşırı nem nedeniyle elektrik çarpılabilirsiniz.
6
TÜRKÇE
•• Ürünü uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız güç kablosunu üründen çıkarın.
-- Ürünün tozlanması yangına neden olabilir veya yalıtımın bozulması elektrik kaçağına, elektrik çarpmasına veya
yangına neden olabilir.
•• Güç kablosunu tam olarak takın.
-- Güç kablosu tam olarak takılmazsa yangın çıkabilir.
•• Bir ucu prize takılıyken güç kablosunun diğer ucuna bir iletken (metal çubuk gibi) sokmayın. Ayrıca duvardaki giriş
terminaline taktıktan hemen sonra güç kablosuna dokunmayın.
-- Elektriğe çarpılabilirsiniz.
•• Cihaz kuplörü ayırma aygıtı olarak kullanılır.
•• Aygıtın bağlı olduğu duvar prizine yakın olarak yerleştirildiğinden ve prize kolaylıkla erişilebildiğinden emin olun.
•• Bu ünite AC duvar prizine bağlı olduğu sürece ünite kapalı olsa bile AC güç kaynağıyla bağlantısı kesilmez.
DİKKAT
•• Prizde, AC adaptörde ve elektrik fişi pimlerinde toz ve benzeri bulunmadığından emin olun.
-- Böyle bir durum yangına yol açabilir.
•• Ürün kullanımdayken güç kablosunu çekmeyin.
-- Elektrik çarpması ürüne hasar verebilir.
•• Yalnızca üniteyle birlikte verilen güç kablosunu kullanın. Üretici tarafından tedarik edilmeyen başka bir güç kablosu
kullanacaksanız kablonun uygulanabilir ulusal standartlarca onaylanmış olduğundan emin olun. Herhangi bir şekilde
güç kablosunun arızalanması durumunda, lütfen değiştirmek üzere üreticiyle ya da en yakın yetkili servisle irtibata
geçin.
7
Ürünü Taşırken Alınacak Önlemler
DİKKAT
•• Ürünü taşırken sarsmayın.
-- Çarpılabilirsiniz veya ürün hasar görebilir.
•• Ürün ambalaj kutusunu atmayın. Ürünü taşırken bunu kullanın.
TÜRKÇE
UYARI
•• Ürünü kapattığınızdan emin olun.
-- Çarpılabilirsiniz veya ürün hasar görebilir.
•• Ürünü hareket ettirmeden önce tüm kabloların çıkarıldığından emin olun.
-- Çarpılabilirsiniz veya ürün hasar görebilir.
•• Taşımak için panel yüzeylerinin karşıya doğru baktığından emin olun ve iki elinizle birden tutun. Ürünü düşürmeniz
durumunda, hasar gören ürün elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir. Onarım için yetkili bir servis merkeziyle
iletişime geçin.
•• Ürünün kapatıldığından, fişinin çekildiğinden ve tüm kabloların çıkarıldığından emin olun. Daha büyük cihazları taşımak
için 2 ya da daha fazla kişiye ihtiyaç olabilir. Cihazın ön paneline bastırmayın veya baskı uygulamayın.
8
Ürünü Kullanırken Alınacak Önlemler
TÜRKÇE
UYARI
•• Ürünü kendi başınıza sökmeyin, tamir veya tadil etmeyin.
-- Yangın veya elektrik çarpması kazaları olabilir.
-- Kontrol, kalibrasyon veya onarım için servis merkeziyle temasa geçin.
•• Ekran uzun süreliğine kullanılmayacaksa fişini duvar prizinden çekin.
•• Ürünü suyla temas ettirmeyin.
-- Yangın veya elektrik çarpması kazaları olabilir.
•• Ekranın ön ve yan taraflarını metal nesnelerle çizmeyin ya da sarsmayın.
-- Aksi halde, ekran hasar görebilir.
•• Yüksek sıcaklık ve nemi önleyin.
DİKKAT
•• Ürünün yakınlarında yanıcı maddeler bulundurmayın veya saklamayın.
-- Yanıcı maddelerin dikkatsiz kullanımı nedeniyle patlama veya yangın tehlikesi söz konusudur.
•• Ekranı temizlerken güç kablosunu prizden çekin ve çizilmeleri önlemek için yumuşak bir bezle hafifçe ovun. Islak bir
bezle temizlemeyin ya da ekran üzerine doğrudan su veya başka bir sıvı püskürtmeyin. Elektrik çarpması durumuyla
karşılaşılabilir. (Benzen, tiner veya alkol gibi kimyasallar kullanmayın)
•• Gözlerinizi korumak için arada bir dinlenin.
•• Ürünü daima temiz tutun.
•• Ürünle çalışırken kaslarınızın rahatlaması için rahat ve doğal bir konum seçin.
•• Ürünle uzun süreli çalışırken düzenli aralar verin.
•• Panele elinizle veya tırnak, kurşun ya da tükenmez kalem gibi keskin bir nesne ile bastırmayın veya üzerini çizmeyin.
•• Ürünle aranızda gereken mesafeyi bırakın.
-- Ürüne çok yakından bakarsanız gözleriniz bozulabilir.
•• Kullanım Kılavuzu'nu kullanarak uygun çözünürlüğü ve saati ayarlayın.
-- Gözleriniz bozulabilir.
•• Ürünü temizlerken yalnızca izin verilen temizlik ürününü kullanın. (Benzen, tiner veya alkol kullanmayın.)
-- Ürün deforme olabilir.
•• Sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakmayın ve vazo, bardak gibi içinde sıvı bulunan nesneleri cihazın üstüne
veya yukarısına (ör. ünitenin üzerindeki rafa) koymayın.
•• Piller aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır. Örneğin, doğrudan güneş ışığına, açık şömineye ve elektrikli ısıtıcılara maruz
bırakmayın.
•• Şarj edilebilir olmayan pilleri şarj aygıtına koymayın.
•• Kulaklıkların uzun süre kullanılması ve yüksek sesle müzik dinlenmesi işitme kaybına yol açabilir.
9
SU
KIMYASALLARI
•• Monitör yakınında yüksek gerilimli ürünler kullanmayın. (örn. Elektronik Sinek Öldürücü Pilli Raket)
-- Monitör elektrik çarpması nedeniyle arızalanabilir.
Duvara Montaj
•• Yaralanma veya ürünün hasar görmesi riski söz konusu olduğundan bu ürünü kendiniz KURMAYIN. Üretici tarafından
yetkilendirilen servis teknisyeni ile temasa geçin.
TÜRKÇE
•• Yumuşak bir bez üzerine 2 ila 4 kez su püskürtün ve bunu ön çerçeveyi temizlemek için kullanın; sadece tek bir yönde
silin. Çok fazla nem olması lekelenmelere neden olur.
10
TÜRKÇE
LİSANSLAR
Desteklenen lisanslar modele göre değişiklik gösterebilir. Lisanslar hakkında daha fazla bilgi almak için www.lg.com
adresini ziyaret edin.
HDMI ve HDMI Yüksek Tanımlı Multimedya Arabirimi terimleri ve HDMI Logosu, HDMI Licensing, LLC’nin Amerika Birleşik
Devletleri ve diğer ülkelerde ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir. Dolby ve çift D sembolü, Dolby Laboratories'ın ticari markalarıdır.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD,
the Symbol, & DTS or DTS-HD and the Symbol together are registered trademarks of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights
Reserved.
11
DİKKAT
•• Ürün performansı ve güvenliğiniz için orijinal olmayan bileşenleri kullanmayın.
•• Orijinal olmayan bileşenlerin kullanılmasından kaynaklanan hasar ve yaralanmalar ürün garantisi kapsamına girmez.
NOT
•• Ürününüzle birlikte verilen aksesuarlar modele veya bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
•• Bu kılavuzdaki ürün özellikleri veya içerikler ürün fonksiyonlarının yükseltilmesinden dolayı önceden haber verilmeksizin
değiştirilebilir.
•• SuperSign Yazılımı ve Kılavuzu LG Electronics web sitesinden (www.lgecommercial.com/supersign) indirilebilir.
•• Ürünü aşırı tozlu ortamda kullanmaktan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında yer almaz.
TÜRKÇE
MONTAJ VE HAZIRLIK
12
İsteğe Bağlı Aksesuarlar
TÜRKÇE
İsteğe bağlı aksesuarlar ürün performansını geliştirmek amacıyla önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir ve yeni
aksesuarlar eklenebilir. Kılavuzdaki resimler gerçek ürün ve aksesuarlardan farklı olabilir.
Ayaklık Kiti
49/55UH5C
65UH5C
Vidalar
Çap 4,0 mm x Yiv 0,7 mm
Ayaklık
ST-201T
49/55UH5C
Ayaklık
ST-651T
Model
65UH5C
49UH5C
55UH5C
65UH5C
Uzunluk
(yaylı pul
dahil)
12 mm
12 mm
14 mm
Miktar
4 EA
4 EA
4 EA
Hoparlör Kiti
Hoparlörler
SP-5200
Kablo Tutucular/
Kablo Bağları
Vidalar
Çap 4,0 mm x Yiv 0,7 mm x
Uzunluk 8 mm
(yaylı pul dahil)
Vidalar
Çap 4,0 mm x Yiv 1,6 mm x
Uzunluk 10 mm
13
Medya Oynatıcı
MP500/ MP700
Vidalar
TÜRKÇE
Medya Oynatıcı Kiti
(Modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.)
CD (Kullanım Kılavuzu)/ Kartı
OPS Kiti
KT-OPSA
Vidalar
Kart (Kolay Kurulum Kılavuzu)
Güç Kablosu
Bağlantı Kablosu
Piksel Sensör Kiti
KT-SP0
NOT
•• Kablo tutucu/kablo bağı bazı bölgelerde veya bazı modeller için mevcut olmayabilir.
•• İsteğe bağlı aksesuarlar bazı modellerde mevcuttur. Gerekiyorsa bu aksesuarları ayrı olarak satın alın.
•• Piksel sensörü ayrı satılır. İlave aksesuarları yerel satış mağazanızdan edinebilirsiniz.
•• OPS kitini veya Medya Oynatıcısı’nı takmadan önce kabloyu bağlantı noktasına bağlayın.
14
Parçalar ve Düğmeler
TÜRKÇE
Görüntü modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Düğmeler
•• INPUT: Giriş kaynağını değiştirir.
•• MENU: Ana menülere erişim sağlar veya girişlerinizi kaydeder ve menülerden çıkar.
••
: Aşağı ve yukarı hareket eder.
••
: Sola ve sağa hareket ettirir.
•• AUTO/SET: Geçerli sinyali ve modu görüntüler.
•• /I: Monitör açıldığında kırmızıya döner.
15
Bellek Kapağının Takılması
1
2
TÜRKÇE
USB belleği çalınmaya karşı korumak için kapağı resimde gösterildiği gibi vida ile takın.
16
Ayaklık Bağlantısının Yapılması
TÜRKÇE
-- Yalnızca belirli modeller içindir.
-- Görüntü modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
49/55UH5C
1
2
17
2
TÜRKÇE
65UH5C
1
18
Hoparlör Bağlantısının Yapılması
TÜRKÇE
-- Yalnızca belirli modeller içindir.
-- Görüntü modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
1 Hoparlörleri kurmadan önce bir giriş sinyal kablosu bağlayın.
2 Vidaları kullanarak hoparlörleri aşağıda gösterilen şekilde monte edin. Bağlamadan önce güç kablosunun prizden
çıkarıldığından emin olun.
Temel kurulum
Bağlı OPS ile kurulum
19
3 Hoparlör girişlerini doğru kutuplara bağlayın. Kabloları düzenlemek ve sabitlemek için bir kablo bağı kullanın.
Bağlı OPS ile kurulum
NOT
•• Kabloyu çıkarmadan önce lütfen gücü kapatın. Güç açıkken hoparlör kablosunun bağlanması veya çıkarılması ses
çıkmamasına neden olabilir.
TÜRKÇE
Temel kurulum
20
IR Sensörünün Bağlanması
TÜRKÇE
Kabloyu ürüne bağladığınızda uzaktan kumanda sinyallerini alma özelliği etkinleşir. IR sensörünü ekranın yönüne göre
döndürün (Yatay/Dikey).
-- Görüntü modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Temel Kurulum
[Ön]
[Arka Taraf]
[Ön]
[Arka Taraf]
[Ön]
[Arka Taraf]
Yatay Görünüm
Dikey Görünüm
21
Dikey Anahat
Kensington Kilidini Kullanma
(Bu özellik tüm modellerde mevcut değildir.)
Kensington güvenlik sistemi konektörü, monitörün arka tarafında yer alır. Bu sistemin kurulumu ve kullanımına ilişkin
daha fazla bilgi için Kensington güvenlik sistemiyle birlikte verilen kılavuza bakın ya da http://www.kensington.com’u
ziyaret edebilirsiniz.
Kensington güvenlik sistemi kablosunu monitör ile sehpa arasına bağlayın.
NOT
•• Kensington güvenlik sistemi isteğe bağlı bir aksesuardır. Ek aksesuarları birçok elektronik satış mağazasında
bulabilirsiniz.
•• Şekilde genel bir kurulum örneği gösterilmektedir; gösterilen ürün aslından farklı olabilir.
TÜRKÇE
Dikey modda kurulum yapmak için ön taraftan bakıldığında seti saat yönünün tersi yönde 90 derece çevirin (ekran
karşınızdayken).
22
LG Logo Braketini Takma ve Çıkarma
TÜRKÇE
-- Yalnızca belirli modeller içindir.
-- Görüntü modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
LG Logo Braketini Çıkarma
1 Yere temiz bir bez serin ve ardından yüzü yere gelecek şekilde monitörü bezin üzerine koyun. Tornavida kullanarak
monitörün arka alt kısmında LG Logo Braketini sabitleyen vidayı sökün.
LG Logo Braketi
2 Vidayı söktükten sonra LG Logo Braketini çıkarın. LG Logo Braketini yeniden takmak istediğinizde işlemleri tersinden
tekrarlayın.
23
LG Logo Braketini Sağ Tarafa Takma
monitörün arka alt kısmında LG Logo Braketini sabitleyen vidayı sökün.
2 Vidayı söktükten sonra LG Logo Braketini çıkarın. LG Logo Braketini sağ tarafta bulunan delikle hizalayarak bir vida
ile takın.
TÜRKÇE
1 Yere temiz bir bez serin ve ardından yüzü yere gelecek şekilde monitörü bezin üzerine koyun. Tornavida kullanarak
24
Duvara Kurulum
TÜRKÇE
Monitörü duvardan en az 100 mm uzağa kurun ve yeterli havalandırmayı sağlamak için monitörün her bir yanında en
az 100 mm boşluk bırakın. Ayrıntılı kurulum talimatları yerel perakende mağazanızdan edinilebilir. Yatık duvara montaj
braketinin kurulması için lütfen kılavuza bakın.
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
Monitörünüzü duvara kurmak için monitörün arkasına bir duvar montaj braketi (isteğe bağlı parça) takın.
Duvara montaj braketinin duvara ve monitöre güvenli bir şekilde sabitlendiğinden emin olun.
1 Yalnızca VESA standartlarına uygun vidaları ve duvar montaj braketlerini kullanın.
2 Standart uzunluktan daha uzun olan vidalar, monitörün içine zarar verebilir.
3 VESA standardında olmayan bir vida ürünün zarar görmesine ve monitörün arızalanmasına neden olabilir. LG
Electronics standart olmayan vidaların kullanılmasıyla ilişkili kazalardan sorumlu değildir.
4 Lütfen aşağıdaki VESA standartlarını kullanın.
•• 785 mm ve üzeri
* Sabitleme vidaları: Çap 6,0 mm x Yiv 1,0 mm x Uzunluk 12 mm
785 mm
25
DİKKAT
NOT
•• Duvar montaj aparatı, bir kurulum kılavuzunu ve gerekli parçaları içerir.
•• Duvar montaj dirseği isteğe bağlıdır. İlave aksesuarları yerel bayinizden edinebilirsiniz.
•• Gerekli vida boyu, duvara montaj arabirimine göre değişiklik gösterebilir. Doğru boyu kullandığınızdan emin olun.
•• Daha fazla bilgi almak için lütfen duvar montaj arabirimiyle birlikte verilen kılavuza bakın.
TÜRKÇE
•• Elektrik çarpmasını önlemek için monitörü taşımadan veya kurmadan önce güç kablosunu prizden çıkarın.
•• Monitörü tavana veya eğik bir duvara kurarsanız düşebilir ve yaralanmalara neden olabilir. Onaylı bir LG duvar montaj
arabirimi kullanın ve kuruluma yardımcı olması için yerel satıcınızla ya da kalifiye personelle iletişime geçin.
•• Monitöre hasar verebileceği ve garantinizin geçersiz kalmasına yol açabileceği için vidaları çok fazla sıkmayın.
•• Sadece VESA standartlarını karşılayan vidaları ve duvar montaj braketlerini kullanın. Yanlış kullanım veya uygun
olmayan aksesuarların kullanılmasından kaynaklanan hasarlar veya yaralanmalar garanti kapsamı dışındadır.
26
Monitörü Duvara Sabitleme (isteğe bağlı)
TÜRKÇE
(Prosedür, modele göre değişebilir.)
1 Delikli cıvataları veya braketleri ve cıvataları monitörün arka tarafına takarak sıkın.
-- Delikli cıvataların konumuna takılı cıvatalar varsa önce diğer cıvataları sökün.
2 Duvar dirseklerini cıvatalarla duvara monte edin. Duvar braketiyle monitörün arka tarafındaki delikli cıvataları
hizalayın.
3 Delikli cıvataları ve duvar braketlerini sağlam bir kabloyla sıkıca bağlayın.
Sabitleme kablosunun düz yüzeye paralel olduğundan emin olun.
UYARI
•• Monitör yeterince dengeli bir konumda bulunmuyorsa düşebilir. Aşağıdaki gibi basit önlemler alınarak birçok
yaralanmanın, özellikle çocukların yaralanması önlenebilir:
-- Üreticinin önerdiği kabinleri veya standları kullanın.
-- Yalnızca monitörü güvenli bir şekilde destekleyebilen mobilyalar kullanın.
-- Monitörün, destekleyen mobilyanın kenarından sarkmamasını sağlayın.
-- Mobilyayı ve monitörü uygun bir desteğe sabitlemeden monitörü uzun mobilyaların (örneğin, dolaplar veya
kitaplıklar) üzerine yerleştirmeyin.
-- Monitörle monitörü destekleyen mobilya arasında örtü veya başka bir malzeme yerleştirmeyin.
-- Çocukları, monitöre veya kumandalarına uzanmak için mobilyalara tırmanmanın tehlikeleri hakkında bilgilendirin.
DİKKAT
•• Çocukların monitörün üzerine çıkmamalarına veya monitöre asılmamalarına dikkat edin.
NOT
•• Monitörü emniyetli bir şekilde destekleyecek kadar büyük ve sağlam bir platform veya kabin kullanın.
•• Braketler, cıvatalar ve kablolar ayrı satılır. İlave aksesuarları yerel satış mağazanızdan edinebilirsiniz.
•• Şekilde genel bir kurulum örneği gösterilmektedir; gösterilen ürün aslından farklı olabilir.
27
Bu kılavuzdaki açıklamalar uzaktan kumanda üzerinde bulunan düğmeler temel alınarak verilmiştir. Lütfen bu kılavuzu
dikkatlice okuyun ve monitörü doğru şekilde kullanın. Pilleri değiştirmek için pil kapağını açın, pilleri (1,5 V AAA)
ve
uçlar pil yuvasındaki etiketle eşleşecek şekilde değiştirin ve pil kapağını kapatın. Pilleri yerinden çıkarmak için takma
işlemlerini ters sırayla uygulayın. Resimler, gerçek aksesuarlardan farklı olabilir.
DİKKAT
•• Eski ve yeni pilleri birlikte kullanmayın, aksi halde uzaktan kumanda zarar görebilir.
•• Uzaktan kumandayı, monitör üzerindeki uzaktan kumanda sensörüne doğru tuttuğunuzdan emin olun.
•• Uzaktan kumandanın bazı özellikleri bazı modellerde desteklenmeyebilir.
(GÜÇ) Monitörü açar ya da kapatır.
Monitörü açar.
Monitörü kapatır.
Enerji tüketimini
azaltmak için görüntü parlaklığını ayarlar.
Giriş modunu seçer.
3D video izlemek için kullanılır.
Sayısal ve alfabetik giriş arasında geçiş
sağlar.
Rakam ve Harf düğmeleri
Ayara bağlı olarak sayısal veya harf
karakterleri girer.
Girilen sayısal karakterleri veya harf
karakterini siler.
Ses Yükselt/Alçalt Düğmesi Ses seviyesini
ayarlar.
İzleme Oranı modunu seçer.
Görüntü konumunu otomatik olarak
ayarlar ve görüntü sallanmalarını en aza
indirir (Yalnızca RGB girişi için kullanılabilir).
Tüm sesleri kapatır.
Ekran parlaklığını ayarlar.
PAGE fonksiyonu bu modelde desteklenmez.
veya
",#
TÜRKÇE
UZAKTAN KUMANDA
28
TÜRKÇE
veya
Görüntü Modu seçer.
Başlatıcıyı etkinleştirir.
Beyaz Dengesi menüsüne girer.
Ana menülere erişim
sağlar ya da menülere giriş ve çıkışlarınızı
kaydeder.
SuperSign menü tuşu.
Gezinme düğmesi Menüler ya da
opsiyonlar arasında gezinmenizi sağlar.
Menüleri ya da opsiyonları seçer ve
girişinizi onaylar.
Kullanıcı etkileşimi işlevinde bir
adım geri gitmenizi sağlar.
Tüm OSD görevlerinden ve
uygulamalarından çıkar.
SimpLink menüsü yalnızca
uzaktan kumandayı kullanarak çeşitli
multimedya aygıtlarını kontrol etmenizi ve
multimedya içeriğinin tadını çıkarmanızı
sağlar.
DÖŞEME Modunu seçer.
Görüntü Kimliği
sayısı ile Set Kimliği sayısı eşit olduğunda
çoklu ekran formatında istediğiniz monitörü
kontrol edebilirsiniz.
USB Menüsü kontrol düğmeleri Medya
oynatmayı kontrol eder.
29
Monitörünüze çeşitli harici aygıtlar bağlayabilirsiniz. Giriş modunu değiştirin ve bağlamak istediğiniz harici aygıtı seçin.
Harici aygıt bağlantıları hakkında daha fazla bilgi almak için aygıtla birlikte verilen kullanıcı kılavuzuna bakın.
PC'ye Bağlama
Bazı kablolar birlikte verilmez.
Bu monitör Plug and Play* özelliğini destekler.
*Plug and Play: PC'nin kullanıcı tarafından takılan aygıtları, açılırken aygıt yapılandırması veya kullanıcı müdahalesi
olmadan tanımasını sağlayan bir özelliktir.
Harici Cihaz Bağlantısı
Monitöre bir HD alıcı, DVD ya da VCR oynatıcı bağlayın ve uygun bir giriş modu seçin.
Bazı kablolar birlikte verilmez. En iyi görüntü ve ses kalitesi için harici aygıtların monitörünüze HDMI kablolarıyla
bağlanması önerilir.
TÜRKÇE
BAĞLANTILARI YAPMA
30
NOT
TÜRKÇE
•• En iyi görüntü kalitesi için monitörün HDMI bağlantısıyla kullanılması önerilir.
•• Ürünün teknik özelliklerine uymak için D-sub 15 pimli kablo ve DVI-D/HDMI kablosu gibi demir çekirdekli yalıtımlı bir
arabirim kablosu kullanın.
•• Monitörü soğukken açarsanız ekranda bir titreme olabilir. Bu, normal bir durumdur.
•• Ekranda bazı kırmızı, yeşil ya da mavi noktalar görünebilir. Bu, normal bir durumdur.
•• Yüksek Hızlı bir HDMI®/TM Kablosu kullanın.
•• HDMI logolu, onaylı bir kablo kullanın. Onaylı bir HDMI kablosu kullanmazsanız ekrana görüntü gelmeyebilir veya
bağlantı hataları oluşabilir.
•• Önerilen HDMI Kablosu Türleri
-- Yüksek Hızlı HDMI®/TM Kablosu
-- Ethernet Destekli Yüksek Hızlı HDMI®/TM Kablosu
•• HDMI modunda ses duyamazsanız lütfen PC ayarlarınızı kontrol edin. Bazı PC'lerde, varsayılan ses çıkışını el ile HDMI
olarak değiştirmeniz gerekir.
•• HDMI-PC modunu kullanmak isterseniz, PC/ DTV'yi PC moduna ayarlamanız gerekir.
•• HDMI-PC modunu kullanırsanız uyumluluk sorunları yaşayabilirsiniz.
•• Güç kablosunun bağlı olmadığından emin olun.
•• Monitöre bir oyun aygıtı bağlarsanız oyun aygıtıyla birlikte verilen kabloyu kullanın.
•• İsteğe bağlı aksesuar olarak sunulan hoparlörlerin kullanılması önerilir.
•• Yüksek Hızlı HDMI®/TM kabloları 1.080p ve üzerine kadar HD sinyali gönderebilir.
DİKKAT
•• Sinyal giriş kablosunu bağlayın ve vidaları saat yönünde çevirerek kabloyu sıkın.
•• Ekrana parmağınızla uzun süre bastırmayın, aksi halde ekran üzerinde geçici şekil bozuklukları ortaya çıkabilir.
•• Görüntü yanmasını önlemek için monitör ekranında uzun süre sabit bir görüntünün görüntülenmesinden kaçının.
Mümkünse ekran koruyucu kullanın.
•• Monitörünüzün yakınında kablosuz iletişim aygıtı varsa görüntü etkilenebilir.
31
Giriş Listesini Kullanma
TÜRKÇE
→
•• HDMI1 → HDMI2 → OPS/DVI-D → DISPLAYPORT
32
TÜRKÇE
SORUN GİDERME
Görüntü yok.
Sorun
Çözüm
Ürünün güç kablosu bağlı mı?
•• Güç kablosunun elektrik prizine düzgün bir şekilde takılıp takılmadığını
kontrol edin.
"Invalid Format" (Geçersiz Biçim) mesajı
•• PC'den (Grafik kartı) gelen sinyal, ürünün dikey ya da yatay frekans
görünüyor mu?
aralığının dışındadır. Bu kılavuzdaki Teknik özellikler kısmına bakarak
frekans aralığını ayarlayın.
"No Signal" (Sinyal Yok) mesajı görünüyor •• PC ile ürün arasındaki sinyal kablosu bağlı değil. Sinyal kablosunu
mu?
kontrol edin.
•• Giriş sinyalini kontrol etmek için uzaktan Kumandadaki ‘INPUT’
menüsüne basın.
Ürün bağlandığında 'Unknown Product' (Bilinmeyen Ürün) mesajı görülüyor.
Sorun
Sürücüyü yüklediniz mi?
Çözüm
•• Grafik kartının kullanıcı kılavuzuna bakarak Plug and Play işlevinin
desteklenip desteklenmediğini kontrol edin.
Ekran görüntüsü anormal.
Sorun
Ekran konumu yanlış mı?
Ekran anormal görünüyor.
Çözüm
•• Grafik kartı çözünürlüğünün ve frekansının ürün tarafından desteklenip
desteklenmediğini kontrol edin. Frekans aralık dışındaysa [Denetim
Masası] → [Görüntü] → [Ayarlar] menüsünden önerilen çözünürlüğe
ayarlayın. (Ayarlar, işletim sisteminize bağlı olarak değişiklik gösterebilir.)
•• Uygun giriş sinyali giriş bağlantı noktasına bağlı değildir. Kaynak giriş
sinyaliyle eşleşen sinyal kablosunu bağlayın.
33
Üründe art görüntü görülüyor.
Çözüm
Ürün kapatıldığında art görüntü görülüyor. •• Uzun süre sabit bir görüntü kullanırsanız pikseller bozulabilir. Ekran
koruyucu fonksiyonunu kullanın.
•• Ekranda yüksek kontrastlı bir görüntüden (siyah beyaz veya gri) sonra
karanlık bir görüntü görüntüleniyorsa bu, görüntünün yapışmasına
neden olabilir. Bu, LCD ekran ürünleri için normaldir.
Ses fonksiyonu çalışmıyor.
Sorun
Ses yok mu?
Çözüm
•• Ses kablosunun uygun şekilde bağlandığından emin olun.
•• Ses seviyesini ayarlayın.
•• Sesin uygun şekilde bağlandığından emin olun.
•• Uygun ekolayzer sesini seçin.
•• Ses seviyesini ayarlayın.
Ses çok boğuk.
Ses çok düşük.
Ekran rengi anormal.
Sorun
Ekran çözünürlüğü yetersiz (16 renk).
Ekran rengi düzensiz ya da tek renkli.
Ekranda siyah noktalar var mı?
Çözüm
•• Renk sayısını 24 bit'ten (gerçek renk) fazla olacak şekilde ayarlayın.
Windows'da [Denetim Masası] → [Görüntü] → [Ayarlar] → [Renk
Tablosu] öğelerini seçin. (Ayarlar, işletim sisteminize bağlı olarak
değişiklik gösterebilir.)
•• Sinyal kablosunun bağlantı durumunu kontrol edin. Alternatif olarak PC
grafik kartını tekrar takın.
•• LCD panele özgü bir karakteristik özellik dolayısıyla ekran üzerinde
birkaç piksel (kırmızı, yeşil, mavi, beyaz ya da siyah renk) görünebilir. Bu
durum, LCD arızası değildir.
İşlem düzgün çalışmıyor.
Sorun
Güç aniden kapandı.
Çözüm
•• Timers (Zamanlayıcı) ayarlı mı?
•• Güç kontrol ayarlarını kontrol edin. Güç kesintiye uğradı.
TÜRKÇE
Sorun
34
DİKKAT
TÜRKÇE
•• Sürekli olarak değişen görüntüler kullanılırken görüntü yapışması oluşmaz ancak uzun süre boyunca kullanılan sabit
bir görüntüde görüntü yapışması ortaya çıkabilir. Bu nedenle, sabit bir görüntü kullanırken görüntü yapışması ihtimalini
azaltmak için aşağıdaki talimatlara uymanız önerilir. Ekranı en kötü ihtimalle her 12 saatte en az bir kere değiştirmeniz
önerilir; ekranın daha sık değiştirilmesi görüntü yapışmasını daha etkili bir şekilde önler.
Önerilen Çalıştırma Koşulları
1 Arka planı ve karakter renklerini aynı zaman aralığında değiştirin.
ID: UPM 123
PW: ****
ID: UPM 123
PW: ****
Renkleri değiştirirken tamamlayıcı renkler kullanmak görüntü yapışmasını önlemeye yardımcı olur.
Glass
BM
CF
BM
CF
BM
CF
CF
OC
PI
LC
PI
TFT Layers
Glass
ITO veya MoTi Piksel Katmanı
2 Görüntüyü aynı zaman aralığında değiştirin.
Görüntüyü değiştirdikten sonra karakterlerin veya görüntülerin görüntüyü değiştirmeden önceki konumda
kaldığından emin olun.
Görüntü yapışması nedir?
LCD panelin uzun süre boyunca statik bir görüntü görüntülemesi, sıvı kristalleri çalıştıran elektrotlar arasında voltaj farkı
oluşmasına yol açabilir. Elektrotlar arasındaki voltaj farkı zamanla biriktiğinde sıvı kristaller tek bir yönde hizalanmış
olarak kalma eğilimi gösterir. Bu sırada daha önce görüntülenen bir görüntü ekranda kalır. Bu olaya “görüntü yapışması”
denir.
35
Aşağıda belirtilen ürün teknik özellikleri, ürün fonksiyonlarının yükseltilmesine bağlı olarak önceden haber verilmeksizin
değiştirilebilir.
“ ” alternatif akımı (AC), “
” doğru akımı (DC) niteler.
Ekran tipi
Ekran tipi
İnce Film Transistör (TFT)
Sıvı Kristal Ekran (LCD) Teknolojili Ekran
Video sinyali
Maksimum çözünürlük
DVI-D/OPS: 1920 x 1080 @ 60 Hz
HDMI1/HDMI2/DisplayPort: 3840 x 2160 @ 60 Hz
-- Bu, bazı işletim sistemlerinde veya grafik kartı türlerinde
desteklenmeyebilir.
Önerilen çözünürlük
DVI-D/OPS: 1920 x 1080 @ 60 Hz
HDMI1/HDMI2/DisplayPort: 3840 x 2160 @ 60 Hz
-- Bu, bazı işletim sistemlerinde veya grafik kartı türlerinde
desteklenmeyebilir.
Yatay frekans
DVI-D/OPS: 30 kHz ila 83 kHz
HDMI1/HDMI2/DisplayPort: 30 kHz ila 135 kHz
Dikey frekans (Hz)
30 Hz ila 60,31 Hz
Senkronizasyon
Bağımsız Senkronizasyon, Dijital
Giriş/ Çıkış bağlantı noktaları
SPEAKER OUT, HDMI1, HDMI2, LAN, PIXEL SENSOR, IR &
LIGHT SENSOR, DP IN/OUT, DVI-D IN, SD, USB 3.0 IN, AUDIO
IN/OUT, RS-232C IN/OUT
Yerleşik pil
Çevre Koşulları
Çalışma Sıcaklığı
Çalışma Nemi
Saklama Sıcaklığı
Uygulanmış
0 °C ila 40 °C
% 10 ila % 80
-20 °C ila 60 °C
Saklama Nemi
% 5 ila % 85
*Yalnızca hoparlörleri destekleyen modeller için geçerlidir
Ses
RMS Ses Çıkışı
10 W + 10 W (Sağ + Sol)
Giriş Hassasiyeti
0,7 Vrms
Hoparlör Empedansı
6Ω
TÜRKÇE
ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
36
49UH5C
TÜRKÇE
Ekran tipi
Piksel aralığı
0,27963 mm (Y) x 0,27963 mm (D)
Güç
Nominal güç
AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,2 A
Güç tüketimi
Açık Modu: 102 W (Tipik)
Uyku Modu (DVI-D, HDMI1, HDMI2): ≤ 0,5 W
Uyku Modu (DisplayPort): ≤ 0,5 W
Kapalı Modu: ≤ 0,5 W
Kafa
1103,2 mm x 648 mm x 38,6 mm / 13,3 kg
Kafa + Ayaklık
1103,2 mm x 714,1 mm x 298,3 mm / 14,8 kg
Kafa + Hoparlör
1103,2 mm x 648 mm x 86,6 mm / 14 kg
Kafa + Hoparlör +
Ayaklık
1103,2 mm x 714,1 mm x 298,3 mm / 15,5 kg
Boyutlar (Genişlik x
Yükseklik x Derinlik) /
Ağırlık
55UH5C
Ekran tipi
Piksel aralığı
0,315 mm (Y) x 0,315 mm (D)
Güç
Nominal güç
AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,4 A
Güç tüketimi
Açık Modu: 116 W (Tipik)
Uyku Modu (DVI-D, HDMI1, HDMI2): ≤ 0,5 W
Uyku Modu (DisplayPort): ≤ 0,5 W
Kapalı Modu: ≤ 0,5 W
Kafa
1239,8 mm x 725,2 mm x 38,6 mm / 16,6 kg
Kafa + Ayaklık
1239,8 mm x 788,8 mm x 298,3 mm / 18,1 kg
Kafa + Hoparlör
1239,8 mm x 725,2 mm x 86,6 mm / 17,3 kg
Boyutlar (Genişlik x
Yükseklik x Derinlik) /
Ağırlık
Kafa + Hoparlör + Ayaklık 1239,8 mm x 788,8 mm x 298,3 mm / 18,8 kg
65UH5C
Ekran tipi
Piksel aralığı
0,372 mm (Y) x 0,372 mm (D)
Güç
Nominal güç
AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,5 A
Güç tüketimi
Açık Modu: 134 W (Tipik)
Uyku Modu (DVI-D, HDMI1, HDMI2): ≤ 0,5 W
Uyku Modu (DisplayPort): ≤ 0,5 W
Kapalı Modu: ≤ 0,5 W
Kafa
1458,6 mm x 848,9 mm x 40,1 mm / 26 kg
Kafa + Ayaklık
1458,6 mm x 915,8 mm x 313,9 mm / 27,4 kg
Kafa + Hoparlör
1458,6 mm x 848,9 mm x 87,1 mm / 26,7 kg
Boyutlar (Genişlik x
Yükseklik x Derinlik) /
Ağırlık
Kafa + Hoparlör + Ayaklık 1458,6 mm x 915,8 mm x 313,9 mm / 28,1 kg
37
Kablosuz modülü (LGSBW41) teknik özellikleri
Çıkış gücü (Maks.)
2400 ile 2483,5
16 dBm
5.150 ile 5.250
16 dBm
5.725 ile 5.850 (AB Dışındaki Ülkeler İçin)
11,5 dBm
Bluetooth
Frekans aralığı (MHz)
Çıkış gücü (Maks.)
2400 ile 2483,5
10 dBm
•• Bant kanalları ülkelere göre değişebilir, bu nedenle kullanıcı çalışma frekansını değiştiremez ya da ayarlayamaz. Bu
ürün bölgesel frekans tablosuna uygun olarak yapılandırılmıştır.
•• Kullanıcının optimum rahatlığı için bu aygıt, aygıt ve beden arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve
çalıştırılmalıdır.
TÜRKÇE
Kablosuz LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)
Frekans aralığı (MHz)
38
HDMI/ DVI-D/ DisplayPort/ OPS (PC) Destek Modu
TÜRKÇE
Çözünürlük
Yatay frekans (kHz)
Dikey frekans (Hz)
800 x 600
37,879
60,317
1024 x 768
48,363
60
1280 x 720
44,772
59,855
1366 x 768
47,7
60
1280 x 1024
63,981
60,02
Notlar
1680 x 1050
65,29
59,954
1920 x 1080
67,5
60
3840 x 2160
67,5
30
HDMI/ DisplayPort
3840 x 2160
135
60
HDMI/ DisplayPort
HDMI/ DisplayPort/ OPS (DTV) Destek Modu
Çözünürlük
Yatay frekans (kHz)
Dikey frekans (Hz)
Notlar
480/60p
31,5
60
O
576/50p
31,25
50
O
720/50p
37,5
50
O
720/60p
45
60
O
1080/50i
28,1
50
O
1080/60i
33,75
60
O
1080/50p
56,25
50
O
1080/60p
67,432
59,94
O
1080/60p
67,5
60
O
2160/30p
67,5
30
HDMI/ DisplayPort
2160/50p
112,5
50
HDMI/ DisplayPort
2160/60p
135
60
HDMI/ DisplayPort
39
Çoklu Ekran (PC) Destek Modu
Yatay frekans (kHz)
Dikey frekans (Hz)
44,772
59,855
Notlar
1920 x 1080
67,5
60
3840 x 2160
67,5
30
HDMI1/2, DisplayPort PIP
(Ana)
Çözünürlük
Yatay frekans (kHz)
Dikey frekans (Hz)
Notlar
720/50P
37,5
50
720/60P
45
60
1080/50P
56,25
50
1080/60P
67,5
60
2160/30P
67,5
30
Çoklu Ekran (DTV) Destek Modu
HDMI1/2, DisplayPort PIP
(Ana)
NOT
•• HDMI / DVI-D / DisplayPort giriş modlarında Giriş Etiketi seçeneği için kullanılabilen PC çözünürlükleri: 1280 x 720/60
Hz, 1920 x 1080/60 Hz; 480p, 720p ve 1080p DTV çözünürlükleri.
•• Dikey frekans: Her saniye ekrandaki görüntünün düzinelerce kez değiştiği ürün ekranı, floresan lamba gibi çalışır.
Dikey frekans ya da yenileme hızı, her saniye görüntülenen görüntülerin sayısıdır. Ölçü birimi Hz’dir.
•• Yatay frekans: Yatay aralık, bir yatay satırın görüntülenme süresidir. 1 yatay aralığa bölündüğünde, her saniye
görüntülenen yatay satır sayısı, yatay frekans olarak çizelgelenebilir. Ölçü birimi kHz’dir.
TÜRKÇE
Çözünürlük
1280 x 720
40
TÜRKÇE
Uyarılar
Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanıma İlişkin Bilgiler
1 Monitörü uzun süre kullanmıyorsanız kapatın.
2 Bilgisayarın uyuma modunu kısa tutun böylece kullanmadığınız an uyuma moduna geçip fazla enerji harcamayacaktır.
Nakliye ve Taşıma Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler
1
2
3
4
Cihazın fişini prizden çıkarınız.
Taşıma sırasında ekranı düşürmeyin, sarsmayarak darbe görmesini önleyiniz.
Ürünü normal kullanma konumunda taşıyınız, mümkünse orjinal malzemesiyle paketleyerek taşıyın.
Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.
41
Bakım-Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar:
•• Uyarı: Sistemi güç kaynağına bağlamadan önce kurulum talimatlarını okuyun.
•• Uyarı: Bu ürünün nihai imhası tüm ulusal yasalara ve düzenlemelere göre gerçekleştirilmedir.
•• Uyarı: Şimşek çakması/yıldırım düşmesi gibi durumlar sırasında sistem üzerinde çalışmayın ya da kabloları takıp çıkarmayın.
Kullanım Sırasında İnsan ve Çevre Sağlığı Açısından Tehlikeli veya
Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar ile İlgili Uyarılar
NOT
Uyarı: Bu uyarı simgesi tehlike anlamına gelir. Bedensel olarak yaralanabileceğiniz bir durumdasınız, herhangi bir cihaz
üzerinde çalışmadan önce elektrik devresinde bulunan tehlikelerin farkında olun ve kazaları önlemek için yapılması
gereken standart uygulamaları gerçekleştirin.
TÜRKÇE
NOT
Uyarı: Bu uyarı simgesi tehlike anlamına gelir. Bedensel olarak yaralanabileceğiniz bir durumdasınız, herhangi bir cihaz
üzerinde çalışmadan önce elektrik devresinde bulunan tehlikelerin farkında olun ve kazaları önlemek için yapılması
gereken standart uygulamaları gerçekleştirin.
42
Kurulum Uyarısı
TÜRKÇE
Uyarı: Sistemi güç kaynağına bağlamadan önce kurulum talimatlarını okuyun.
Uzman Personel Uyarısı
Uyarı: Yalnızca eğitimli ve uzman personel bu cihazı kurmalı ve yerini değiştirmelidir.
Ürün İmha Uyarısı
Uyarı: Bu ürünün nihai imhası tüm ulusal yasalara ve düzenlemelere göre gerçekleştirilmedir.
Şimşek / Yıldırım Etkinliği Uyarısı
Uyarı: Şimşek çakması/yıldırım düşmesi gibi durumlar sırasında sistem üzerinde çalışmayın ya da kabloları takıp
çıkarmayın.
Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler
Genel kurallar:
•• Cihazın tüm bağlantıları dikkatli takılmalıdır.
•• Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır.
•• Cihaz kullanımı için kullanma talimatı okunmalı ve uygulanmalıdır.
•• Cihaz kullanılırken herhangi bir sıvıyla temas ettirilmemelidir.
•• Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.
43
Genel kurallar:
•• Cihaz temiz tutulmalıdır. Toz, çeşitli sıvılar gibi yabancı maddelere maruz bırakılmamalıdır.
•• Donanım sorunları için uzman teknik servisle bağlantı kurulmalıdır. Cihazın kurulumu ve bakımı uzman personel
tarafından yapılmalıdır.
TÜRKÇE
Tüketicinin Yapabileceği Bakım-Onarım veya Ürünün Temizliğine
İlişkin Bilgiler
44
TÜRKÇE
Yetkili Servisler
Değerli Müşterimiz,
LG Çağrı Yönetim Merkezi 444 6 543 (LGE) no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat
20:00 ile 09:00 saatleri arasında otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon
numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek
size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.
45
1 Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
2 Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3 Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir
süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması
durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatcısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim
tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya
ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis
etmek zorundadır.
4 Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde,
işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri
yapılacaktır.
5 Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve
Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir.
6 Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici; Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden
dönme,
•• Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
•• Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını
isteme,
•• İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı,
tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile
değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı,
üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden
sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile
değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden
dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız
değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi
hususlar dikkate alınır. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi
durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami yirmi iş günü . Ancak,
bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz
onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik
haklarını kullanmakta serbestîr.Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği
durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.Seçimlik
hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır.
Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri
uyarınca tazminat da talep edebilir.
7 Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.
•• Tüketicinın malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan
arızalar garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları,
yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi
tarafından mala ilişkin azami tamir süresi ferisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının
tüketiciye verilmesi zorunludur.
8 Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut
olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi
içerisinde düzenlenen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini
dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.
TÜRKÇE
GARANTİ ŞARTLARI
46
TÜRKÇE
Kullanım süresi 5 yıldır. (Ürünün fonksiyonların yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi).
Servisler zaman zaman değişebileceği için çağrı merkezi ile aradığınız servisi teyit edebilirsiniz.
ŞEHİR
İSTANBUL/Asya
İLÇE
ÜMRANİYEALTUNİZADE
BURSA
SERVİS İSMİ
TELEFON
ADRES
MTV ELEKTRONİK SAN.
VE TİC. LTD. ŞTİ. "ümraniye:0 216
3655420
üsküdar:0 216 343
52 42"
Şerifali mah.
Alptekin Cad N:73/a
Ümraniye
ULUDAĞ ELEKTRONİK
ALİ ÖZDEMİR 0 224 224 06 680224 223 94 17
ŞEHREKÜSTÜ MAH.
DEĞIRMEN SOK.
NO:7 HALICIOĞLU
İŞ HANI NO:46
İZMİR
KARŞIYAKA
MERKEZİ ELEKTRONİK
0 232 365 09 05
Üçok Mahallesi
Zübeyde Hanım
Caddesi No: 110/A
Bahriye
İZMİR
BUCA
TEKNİK ELEKTRONİK RAŞİT ŞEN 0 232 448 19
91-0 232 438
65 97
347 SOKAK
NO:101-D ADNAN
KAHVECI CD.BUCAIZMIR
MANİSA
AKHİSAR
MEHMET BALABAN BALABAN ELEKTRONİK 0236 232 11
89-0236 413
1363-0236
Kethuda mah. 22 sk
no 20
KIRIKKALE
MERKEZ
KARDEŞLER
ELEKTRONİK-ALİ ŞIH
GAÇKA 0 318 224 47 42
GÜZELTEPE MAH.
CELALATİK CAD.
NO:4/B
ANTALYA
VİZYON ELEKTRONİKMEHMET ÖZDEMİR 0 242 316 51 610242 316 22 85
ŞIRINYALI
MAH. 1486
SOK. MEHMET
HAMURLU APT.NO.
16/1
ANTALYA
YILDIRIM ELEKTRONİK
TİCARET SANAYİ LTD.ŞTİ. 0 242 244 02 42
KIŞLA MAH. 35.SK.
NO:24 (UYSAL İŞ
MERKEZİ) ANTALYA
DENİZLİ
CEZAYİRLİ
ELEKTRONİK-M.EROL
CEZAYİRLİ 0 258 262 13 130 258 261 83 83
HALK CD.NO 80-E
KAYAN APT
ADANA
DATA ELEKTRONİK
BİLGİSAYAR PAZARLAMA
VE TİCARET - MURAT
YEŞİLDAĞ 0 322 456 25
72 - 0 322 234
65 43
REŞATBEY MAH.
CUMHURIYET
CADDESI NO:5/A
47
ŞEHİR
MERKEZ
SERVİS İSMİ
TELEFON
ADRES
"0 262 325 46
67-0262 321 90
90-0262 324 71
ANIT ELEKTRONİK NAZMİ
71-0 262 323
AYDOĞAN 94 77-0 262 323
73 56-0 262 323
73 57"
KADIKÖY MAH.
ATATÜRK BULVARI
NO:29/A
ANKARA
KEÇİÖREN
GÜNEŞ ELEKTRONİK
EMİN GENÇOĞLU 0 312 359 62 32
ANADOLU BLV 2
CD ATB İŞ MERKEZİ
I BLK NO.240
MACUNKÖY /
ANKARA
ANKARA
ÇANKAYA
ONUR ELEKTRONİK EŞYA
SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 0 312 442 04 42
HOŞDERE CD.
HALIT ZIYA SK.
NO:4/A
ANKARA
KEÇİÖREN
TÜDEŞ ELEKTRONİK
0 312 357 08 08TURİZM TİC. SAN. LTD.ŞTİ. 0 312 357 36 26
BEŞIKTAŞ SK.
NO:28/C
ANKARA
AKDERE-MAMAK
YİĞİTLER ELEKTRONİK ALPER TÜRKAY MEHMET ALİ
ALTUN CAD. NO:
13/B AKDERE
0 312 367 64 640312 367 67 66
GAZİANTEP
"0 342 215 15
ÜNAL ŞENSÖYLER
78-0 342 215
ELEKTRONİK SANAYİ VE
75 79-0342 215
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 1222
0342 215 1223"
DEGİRMİÇEM MAH.
İMAM HÜSEYİN
İNCİOGLU CAD.
NO;17/A
KAHRAMANMARAŞ
GÜNGÖR ELEKTRONİKERDAL GÜNGÖR 0 344 223 46 00
HAYRULLAH MAH.
MALIK EJDER CAD.
ARIKAN SITESI B
BLOK NO 24/C
KAYSERİ
MIZRAK ELEKTRONİKMEHMET MIZRAK 0 352 233 65 85
MIMAR SİNAN
MAH SUSURLUK
SOK N65/A
KOCASİNAN
KOCASİNAN
TÜRKÇE
KOCAELİ
İLÇE
48
ŞEHİR
İLÇE
SERVİS İSMİ
TÜRKÇE
MAHSUM USTELEVİZYON HASTANESİ DİYARBAKIR
TELEFON
ADRES
0 412 224 39 79
KURT ISMAILPAŞA
7. SOK.
GENÇKALAN APT.
ALTI NO:9
0 414 312 15 16
MARDIN YOLU
CD.TICARET
LISESI KAR.
ABUZEROĞULLARI
APT.8/C
ŞANLIURFA
CELAL BAYER-BAYER
ELEKTRONİK MALATYA
TAYFUN ALİ ÖZBEKTAYFUN ELEKTRONİK 0 422 325 96 96
KANALBOYU
KERNEK CAMII
KARŞISI MISTOGLU
APT ALTI NO.9 A-B
ELAZIĞ
SUAT HARDALAÇ GRUP
ELEKTRONİK 0 424 237 27 80
İZZET PAŞA CAD
HACITEFİK EFENDİ
SOK N:16
ERZURUM
ERZURUM ELEKTRONİK
TİCARET SANAYİ LİMİTED
ŞİRKETİ 0 442 214 05
82-0 442 213
83 81
ŞERIF EFENDI
CAD. ŞAIR NEFI
İLKÖĞRETIM OKULU
KARŞISI NO.136
AŞAĞI YONCALIK
RA - TEL ELEKTRONİK
0 212 434 43 23
SANCAKTEPE MAH.
FATİH CAD. 8 / 4
SOK. NO:2
MURAT ELEKTRONİK
0 374 217 98
12-0 374 217
04 10
İZZET BAYSAL CAD.
NO:201/A MERKEZ
BOLU
SİNYAL ELEKTRONİKEROL ÖNEL
0 252 358 69 06
CUMHURİYET CAD.
NO:22 BODRUM
İSTANBUL/Avrupa
BAĞCILAR
BOLU
MUĞLA
BODRUM
49
ŞEHİR
KIZILCAHAMAM
BATMAN
SERVİS İSMİ
TELEFON
ADRES
KONCA ELEKTRONİK
0312 736 11 03
AKÇAY MAH.
GENÇLİK CAD
ALİKELEŞ APT
NO:22/A
PİLATİN ELEKTRONİK
0 488 214 13 65
MEYDAN MAH.
GÜLİSTAN CADDESİ
NO :69
YENİDOĞAN MH.
GÖÇMENLER
SK. NO:80
G.OSMANPAŞA
İSTANBUL/Avrupa
GAZİOSMANPAŞA
BAYGOP ELEKTRONİK
0 212 537 25
25- 0 212 537
26 66- 0212 649
56 56
İSTANBUL/Avrupa
FATİH
PROTEL ELEKTRONİK
0 212 534 80 05
HOCA ÜVEYZ
MH.KOCASİNAN
CD. NO:43/AFATİH
HAS ELEKTRONİK
0 322 458 15
24-0 322 454
13 97
KURTULUŞ
MH.64010 SK.
RUHİ ÇAMURDAN
APT. NO:11
SEYHAN ADANA
LCD ELEKTRONİK
0 324 358 29
48-0 324 359
4533
FATIH MAH. GMK.
BULV. ÖZKAN
APT.ALTI 43/D
(BORANLAR SERVİS
KARŞISI)
YASLI ELEKTRONİK
BAKIM VE ONARIM
TİCARET
0 232 446 42
48 - 0 232 446
42 49
Gazi Bulvarı No:69
ADANA
MERSİN
İZMİR
Çankaya
TÜRKÇE
ANKARA
İLÇE
50
TÜRKÇE
FABRİKA
FABRİKA ADRESİ
LG Electronics Inc.
77, Sanho-daero, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do, 39381, Rep. of Korea
Tel: +82 54 460 7114
Fax: +82 54 460 7930
Korea
LG Electronics Inc.
LG Twin Towers 128, Yeoui-daero, Youngdungpo-gu, Seoul, 07336, Korea
Tel: +82 2 3777 1114
LG Electronics Inc.
222, LG-ro, Jinwi-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do 451-713, Korea
China
LG Electronics Nanjing New Technology Co.,Ltd.
No.346 Yaoxin Road, Economic & Technical Development Zone, Nanjing, 210038, China
Tel: +86 25 85575570
Fax: +86 25 85802789
Poland
LG Electronics Mlawa Sp. z o.o. (Ltd.)
7 LG Electronics street 06-500 Mlawa, Poland
Tel: +48 23 654 74 17
Fax: +48 23 654 59 47
İTHALATÇI ADRESİ
LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No.73 Ortadoğu Plaza Kat : 7 34384
Okmeydanı,Şişli-İstanbul,Turkey
Tel: (0 212) 314 52 52
Fax: (0 212) 222 61 44
İMALATÇI ADRESİ
LG Electronics Inc.
LG Twin Towers 128, Yeoui-daero, Youngdungpo-gu, Seoul, 07336, Korea
Tel: +82 2 3777 1114
51
ROMÂNĂ
TÜRKÇE
WEEE/ RoHS
Eski cihazınızın atılması
1 Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama
merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık eletrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından
kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınız adresinize teslim
ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.
2 Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların
engellenmesine yardımcı olacaktır.
3 Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığını mağaza
ile iletişime geçiniz.
4 AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
5 Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre
kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir. (www.lg.com/global/recycling)
ENERGY STAR® is a set of powersaving guidelines issued by the
U.S.Environmental Protection Agency
(EPA).
As an ENERGY STAR® Partner LGE U. S. A., Inc. has
determined that this product meets the ENERGY STAR®
guidelines for energy efficiency.
Refer to ENERGYSTAR.gov for more information on the
ENERGY STAR® program.
Ürünü kullanmadan önce mutlaka Güvenlik Önlemlerini
okuyun.
SET'e ait model ve seri numaraları SET'in arka tarafında
ve yan tarafında yer almaktadır. Bakıma gereksinim
duyulduğunda kullanmak üzere bilgileri aşağı kaydedin.
MODEL
SERİ NUMARASI
Bu aygıtı AÇARKEN ya da KAPATIRKEN meydana gelen
geçici gürültü normaldir.
Download PDF

advertising