LG | 75UM3C-B | LG 75UM3C-B kullanım kılavuzu

1
Kurulum Menüsüne Erişme
1
TR
TÜRKÇE
MENU
KURULUM MENÜSÜNE ERIŞME
SETTINGS düğmesini 5 saniye basılı tutun.
MUTE
AUTO
S.MENU
2
İpucu mesajı görüntülendiğinde şifrenizi girin. (Sağ üst köşe
(Varsayılan değer 0, 0, 0, 0'tir
3
)
)
Kurulum Menüsü görüntülendiğinde istediğiniz seçeneği belirleyin.
- Signage Setup (Tabela Kurulumu)
- USB Cloning (USB Kopyalama)
- Password Change (Şifre Değiştirme)
- Fail Over (Güç Devretme)
- Lock Mode (Kilit Modu)
NOT
yyKılavuzdaki resimler ürünün aslından farklı olabilir.
2
KURULUM MENÜSÜ
Kurulum Menüsü
TÜRKÇE
TR
Signage Setup (Tabela Kurulumu) Menüsü
Kurulumdan sonra Dijital Tabela özelliğini yapılandırmak için bu menüyü kullanın.
Power On Status (Güç Açık Durumu)
Ana güç açıldığında monitörün çalışma durumunu seçebilirsiniz.
yy
PWR (Güç Açık), STD (Bekleme) ve LST (Son Durum) arasından seçim yapabilirsiniz.
yy
PWR (Güç Açık), ana güç açıldığında monitörün durumunu Açık olarak ayarlar.
yy
STD (Bekleme), ana güç açıldığında monitörün durumunu Bekleme olarak ayarlar.
yy
LST (Son Durum), monitörün durumunu önceki durumuna geri döndürür.
yy
(Modele bağlı olarak bu özellik desteklenmeyebilir.)
IR Operation (IR Çalışması)
IR Operation (IR Çalışması) seçeneğini Normal olarak ayarlarsanız uzaktan kumandayı kullanabilirsiniz.
yy
IR Operation (IR Çalışması) seçeneğini Power Key Only (Yalnızca Güç Tuşu) olarak ayarlarsanız yalyy
nızca güç tuşunu kullanabilirsiniz.
IR Operation (IR Çalışması) seçeneğini Block All (Tümünü Engelle) olarak ayarlarsanız uzaktan kumanyy
dayı kullanamazsınız.
(Modele bağlı olarak bu özellik desteklenmeyebilir.)
Local Key Operation (Yerel Tuş Çalışması)
Local Key Operation (Yerel Tuş Çalışması) seçeneğini Normal olarak ayarlarsanız yerel tuşu kullanabiyy
lirsiniz.
Local Key Operation (Yerel Tuş Çalışması) seçeneğini Power Key Only (Yalnızca Güç Tuşu) olarak
yy
ayarlarsanız yalnızca güç tuşunu kullanabilirsiniz.
Local Key Operation (Yerel Tuş Çalışması) seçeneğini Block All (Tümünü Engelle) olarak ayarlarsanız
yy
yerel tuşu kullanamazsınız.
(Modele bağlı olarak bu özellik desteklenmeyebilir.)
Wake On LAN (LAN Üzerinden Uyanma)
Wake On LAN (LAN Üzerinden Uyanma) özelliğinin kullanılıp kullanılmayacağını ayarlayabilirsiniz.
yy
Bu seçeneği On (Açık) veya Off (Kapalı) olarak ayarlayabilirsiniz.
yy
Bu seçeneği On (Açık) olarak ayarlarsanız Wake On LAN (LAN Üzerinden Uyanma) özelliği etkinleşir ve
yy
ürünü LAN aracılığıyla uzaktan açabilirsiniz.
Bu seçeneği Off (Kapalı) olarak ayarlarsanız Wake On LAN (LAN Üzerinden Uyanma) özelliği devre dışı
yy
kalır.
(Modele bağlı olarak bu özellik desteklenmeyebilir.)
No Signal Power Off (Sinyal Olmadığında Otomatik Kapanma) (15 Min) (15 Dk)
yy15 Min Force Off (15 Dakika Sonra Zorla Kapanma) özelliğinin kullanılıp kullanılmayacağını seçebilirsiniz.
Bu seçeneği On (Açık) veya Off (Kapalı) olarak ayarlayabilirsiniz.
yy
yyBu seçeneği On (Açık) olarak ayarlarsanız ürün 15 dakika Sinyal Yok durumunda kaldıktan sonra kapanır.
Bu seçeneği Off (Kapalı) olarak ayarlarsanız 15 Min Force Off (15 Dakika Sonra Zorla Kapanma) özelliyy
ği devre dışı kalır.
Ürünü uzun bir süre kullanacaksanız lütfen bu seçeneği Off (Kapalı) olarak ayarlayın.
yy
KURULUM MENÜSÜ
3
DPM
DPM (Görüntü Güç Yönetimi) işlevini yapılandırabilirsiniz.
yy
Off (Kapalı): Bu seçeneği Off (Kapalı), 5 sec. (5 saniye), 10 sec. (10 saniye), 15 sec. (15 saniye),
yy
1 min. (1 dakika), 3 min. (3 dakika), 5 min. (5 dakika) veya 10 min. (10 dakika) olarak ayarlayabilirsiniz.
Bu seçenek Off (Kapalı) olarak ayarlanmazsa giriş sinyali olmadığında monitör DPM moduna girer.
yy
Bu seçeneği Off (Kapalı) olarak ayarlarsanız DPM işlevi devre dışı kalır.
yy
Aşağıdaki durumlarda DPM'yi kapalı veya 10 dakika olarak ayarlayabilirsiniz. DPM, 5 saniye, 10 saniye,
yy
15 saniye, 1 dakika veya 5 dakika olarak ayarlandıysa 10 dakika olarak değiştirilir.
- USB Auto Playback (USB'den Otomatik Oynatma) Photo (Fotoğraf) ve Movie (Film) olarak
ayarlandığında
- Fail Over (Güç Devretme) Auto (Otomatik) veya Manual (Manuel) olarak ayarlandığında
(Modele bağlı olarak bu özellik desteklenmeyebilir.)
Baudrate (Baud hızı) (9600/115200)
Monitörünüzü kontrol etmek için RS-232C iletişim hızını değiştirebilirsiniz.
yy
9600 veya 115200 ayarını seçebilirsiniz.
yy
Bu seçeneği 9600 olarak ayarlarsanız RS-232C iletişim hızı 9600 bps olarak ayarlanır.
yy
Bu seçeneği 115200 olarak ayarlarsanız RS-232C iletişim hızı 115200 bps olarak ayarlanır.
yy
(Modele bağlı olarak bu özellik desteklenmeyebilir.)
Power On Delay (Gecikmeli Güç) (0 - 250)
Bu özellik, birden fazla monitör aynı anda açıldığında aşırı yüklenmeyi önlemek için gücün açılmasını
yy
geciktirir.
Gecikme süresini 0 - 250 saniye aralığında ayarlayabilirsiniz.
yy
Digital Audio Input (Dijital Ses Girişi)
HDMI/DISPLAYPORT: HDMI veya DISPLAYPORT tarafından taşınan dijital sinyallerin seslerini monitör
yy
hoparlörlerinden duyabilirsiniz. SUPERSIGN giriş bağlantı noktasını kullanırken MEDIAPLAYER'ın dijital
sinyallerine dahil olan sesi duyabilirsiniz. Bu özellik MEDIAPLAYER modeline bağlı olarak desteklenmeyebilir.
Audio In (Ses Girişi): HDMI veya DISPLAYPORT bağlantı noktalarını Ses Girişi bağlantı noktasına bağyy
layarak monitör hoparlöründen ses duyabilirsiniz. SUPERSIGN giriş bağlantı noktasını kullanırken sesi
MEDIAPLAYER tarafından desteklenen dahili arayüz aracılığıyla duyabilirsiniz. HDMI Sesi desteklemeyen modellerde bu özelliği kullanın.
Speaker (Hoparlör)
Bu seçeneği On (Açık) olarak ayarlarsanız monitör hoparlöründen ses duyabilirsiniz. (* Monitör hoparlöyy
rü ayrı olarak satılır.)
Bu seçeneği Off (Kapalı) olarak ayarlarsanız monitör hoparlöründen ses duyamazsınız.
yy
TR
TÜRKÇE
Auto Power Off (Otomatik Kapanma)
4 Hours Off (4 Saat Sonra Kapanma) özelliğinin kullanılıp kullanılmayacağını seçebilirsiniz.
yy
Bu seçeneği 4 Hours (4 Saat) veya Off (Kapalı) olarak ayarlayabilirsiniz.
yy
Bu seçeneği 4 Hours (4 Saat) olarak ayarlarsanız 4 saat boyunca uzaktan kumandadaki herhangi bir
yy
düğmeye basmadığınızda ürün kapanır.
yyBu seçeneği Off (Kapalı) olarak ayarlarsanız 4 Hours Off (4 Saat Sonra Kapanma) özelliği devre dışı kalır.
Ürünü uzun bir süre kullanacaksanız lütfen bu seçeneği Off (Kapalı) olarak ayarlayın.
yy
4
KURULUM MENÜSÜ
TÜRKÇE
TR
USB Auto Playback (USB'den Otomatik Oynatma)
Bu özellik, bir USB cihazı bağlandığında fotoğrafları ve videoları otomatik olarak oynatır. View Photos/
yy
Movies (Fotoğraf/Film Görüntüleme) menüsünü manuel olarak seçmeden fotoğrafları ve videoları görüntüleyebilirsiniz.
USB Auto Playback (USB'den Otomatik Oynatma) için "Movies" (Filmler) öğesini seçerseniz USB ciyy
hazının üst klasör seviyesindeki video dosyaları otomatik olarak sırayla oynatılır. Tabela açıldığında
USB'deki video dosyalarını otomatik olarak arar ve oynatır.
USB Auto Playback (USB'den Otomatik Oynatma) için "Photos" (Fotoğraflar) öğesini seçerseniz USB
yy
cihazının üst klasör seviyesindeki fotoğraflar otomatik olarak sırayla görüntülenir. Tabela açıldığında
USB'deki fotoğrafları otomatik olarak arar ve gösterir.
Set ID (1 - 1000) (Monitör Kimliği)
Görüntüleme için birkaç ürün bağlandığında her ürüne benzersiz bir Monitör Kimliği Numarası (ad atayy
ması) atayabilirsiniz. Numaraları 1 - 1000 aralığında atayın ve seçenekten çıkın. Her ürüne atadığınız
Monitör Kimliği numarasını kullanarak ürünleri ayrı ayrı kontrol edebilirsiniz.
(Modele bağlı olarak bu özellik desteklenmeyebilir.)
Reset Set ID (Monitör Kimliğini Sıfırla)
Ürünün Monitör Kimliğini 1'e sıfırlayabilirsiniz.
yy
Interface Selection (Arabirim Seçimi)
Bağlı medya oynatıcısıyla seri iletişim kurabilirsiniz.
yy
Ekran: Seri bağlantı noktası aracılığıyla harici cihazlarla iletişimi sağlar.
yy
SuperSign: Ürüne bağlı medya oynatıcısıyla iletişimi sağlar.
yy
Arabirim Seçimi, sadece medya oynatıcısı bağlandığı zaman etkinleştirilir.
yy
PC Power Control (PC Güç Kontrolü)
Medya oynatıcısının gücünü ekran gücünü açıp kapatarak kontrol edebilirsiniz.
yy
Devre Dışı Bırak: PC Güç Kontrolü'nü devre dışı bırakır.
yy
Senkronizasyon (açık): Medya oynatıcısının güç durumunu sadece monitör açıkken senkronize eder.
yy
Senkronizasyon (açık/kapalı): Monitör ile medya oynatıcısının güç durumunu senkronize eder.
yy
PC Güç Kontrolü sadece medya oynatıcısı bağlandığı zaman etkinleştirilir.
yy
Listen Mode (Dinleme Modu)
Açık: WiDi ve Miracast'e Screen Share uygulamasını çalıştırmadan erişebilirsiniz.
yy
Kapalı: WiDi ve Miracast'e sadece Screen Share uygulaması çalışırken erişebilirsiniz.
yy
DİKKAT
Bu ayar Açık durumdaysa Wi-Fi performansı düşebilir.
yy
Açık/Kapalı durumundaki değişimler sete anında uygulanır. Stabil çalışma için gücü Kapalı durumdan
yy
Açık duruma getirmeniz önerilir.
Sıfırlama ya da fabrika varsayılan ayarı Off'tur (Kapalı).
yy
Audio Out Volume (Ses Çıkışı Ses Seviyesi)
Audio Out (Ses Çıkışı) ses seviyesini ayarlar.
yy
High (Yüksek): Bu, varsayılan ayardır.
yy
Low (Düşük): Audio Out (Ses Çıkışı) ses seviyesini azaltır. Video ya da müzik dosyasının ses seviyesi
yy
çok yüksekse bu seçeneği belirleyin.
KURULUM MENÜSÜ
5
Wi-Fi Alanı
Ülke
1
Myanmar, Iraq, Libya, Yemen, Oman, Kuwait, Bahrain, UAE, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan
2
Myanmar, Iraq, Libya, Yemen, Oman, Kuwait, Bahrain, UAE, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan
3
South Africa, Kenya, Algeria, Israel, Tunisia, Uganda
4
Pakistan, Qatar, Nigeria, China
5
Saudi Arabia
6
Myanmar, Iraq, Libya, Yemen, Oman, Kuwait, Bahrain, UAE, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan
7
Vietnam, Malaysia, Thailand, India, Australia, New Zealand, Singapore, Iran, Jordan, Sri Lanka, Lebanon,
HongKong, Kazakhstan
8
Brazil, Ecuador, Argentina, Peru, Chile, Venezuela, Philippines, Mexico, Columbia, Panama
9
Canada, USA
10
Taiwan, Honduras, El Salvador, Guatemala
11
Korea
12
Japan
13
Diğer Avrupa ülkeleri
14
Morocco
15
Indonesia
16
Egypt
17
Ukraine, Russia
Factory Reset (Fabrika Ayarlarına Sıfırlama)
Ürünü fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.
yy
(Modele bağlı olarak bu özellik desteklenmeyebilir.)
USB Cloning (USB Kopyalama) Menüsü
Ürün ayarlarını diğer monitörlere kopyalayabilirsiniz.
Send to USB (USB'ye Gönder)
Geçerli ayarları bir USB cihazına dosya formatında kaydedebilirsiniz.
yy
Dosya adını seçin ve işlemi tamamlamak için Tamam düğmesine basın.
yy
Şu öğeleri kaydedemezsiniz: PICTURE (RESİM) altındaki Advanced Control (Gelişmiş Kontrol), Clock
yy
(Saat), Sleep Time (Uyuma Zamanı), Power on Delay (Gecikmeli Güç), Set ID (Monitör Kimliği), Tile ID
(Döşeme Kimliği) ve NETWORK (AĞ) altındaki öğeler.
Receive from USB (USB'den Al)
Bir USB cihazından yapılandırma dosyalarını içe aktarabilir ve geçerli monitörün ayarlarını değiştirebiliryy
siniz.
Farklı bir modelin ayarlar dosyası bu üründe düzgün çalışmayabilir.
yy
İçe aktarma tamamlandıktan beş saniye sonra güç kapanır.
yy
Logo Image Download (Logo Resmi İndirme)
Önyükleme resimleri indirebilir ve uygulayabilirsiniz.
yy
yyUygulamak istediğiniz resim, bir USB cihazın üst seviyesindeki "LG_MONITOR" klasöründe bulunmalıdır.
İndirme işlemi tamamlandığında monitör yeniden başlatılır ve önyükleme resmi uygulanır.
yy
TR
TÜRKÇE
Wi-Fi Zone (Wi-Fi Alanı) (1-17)
Bu fonksiyon her bir ülke için izin verilen Wi-Fi zone'u (Wi-Fi alanı) yapılandırır.
yy
Aralık 1 ve 17 arasındadır. Kullanmadan önce ülkeniz için uygun Wi-Fi zone'u (Wi-Fi alanı) girin.
yy
Wi-Fi zone (Wi-Fi alanı) değiştirilirse yeniden başlatma işlemi beş saniye içinde gerçekleştirilir.
yy
Her bir ülke için Wi-Fi zone (Wi-Fi alanı) şöyledir:
yy
6
KURULUM MENÜSÜ
DİKKAT
TÜRKÇE
TR
yyYapılandırma Kopyalama işlevini kullanmak için USB depolama cihazınızın FAT32 dosya sistemiyle biçimlendirildiğinden emin olun. USB depolama cihazı farklı bir dosya sistemiyle biçimlendirilirse doğru şekilde
çalışmayabilir.
Password Change (Şifre Değiştirme) Menüsü
Şifrenizi Kurulum menüsünde değiştirebilirsiniz.
Güvenlik için şifrenizi değiştirebilirsiniz. 4 basamaklı yeni şifreyi girin. Şifreyi onaylamak için "Confirm Password" (Şifreyi Onayla) alanına aynı şifreyi tekrar girin.
Fail Over (Güç Devretme) Menüsü
En yüksek önceliğe sahip giriş kaynağı seçilir.
Off (Kapalı)
Auto-Fail Over (Otomatik Güç Devretme) özelliği devre dışı kalır.
yy
Auto (Otomatik)
Giriş kaynağı belirtilen sıraya göre değişir. Birden fazla giriş kaynağı bulunduğunda en yüksek önceliğe
yy
sahip giriş kaynağı seçilir.
Öncelik: 1.HDMI1, 2.HDMI2, 3.DISPLAYPORT, 4.DVI-D/SuperSign ve 5.COMPONENT
yy
Manual (Manuel)
Giriş kaynağı belirtilen sıraya göre değişir. Birden fazla giriş kaynağı bulunduğunda en yüksek önceliğe
yy
sahip giriş kaynağı seçilir.
1 - 5 arası öncelikleri ayarlayabilirsiniz. Öncelik 6, Dahili Bellek olarak sabittir.
yy
NOT
Giriş, Fail Over (Güç Devretme) menüsü kullanılarak Dahili Bellek olarak değiştirilirse Dahili Belleğe
yy
kopyalanan içerik oynatılır.
File Manager (Dosya Yöneticisi) kullanılarak kopyalanan içerik kök klasörde kaydedilir.
yy
SuperSign'dan dağıtılan içerik normal klasöre kaydedilir ve giriş, Fail Over (Güç Devretme) menüsü
yy
kullanılarak Dahili Bellek olarak değiştirilse de oynatılamaz.
Lock Mode (Kilit Modu) Menüsü
USB
USB cihazlarının kullanılmasını engelleyebilirsiniz.
yy
Reset to Initial Settings (Başlangıç Ayarına Sıfırla)
Başlangıç ayarlarının kullanılmasını engelleyebilirsiniz.
yy
Download PDF

advertising