Samsung | DV71F5E0HGW/EN | Samsung DV71F5E0HGW/EN Benutzerhandbuch (User Manual)

DV9-serie
DV8-serie
DV7-serie
Warmtepompdroger
gebruikershandleiding
imagine the possibilities
Bedankt voor het aanschaffen van dit Samsung-product.
DV90F5E6HGW-03297B-10_NL.indd 1
2016-05-30
6:24:11
inhoud
VEILIGHEIDSINFORMATIE
8
Wat u moet weten over de
veiligheidsvoorschriften
Belangrijke veiligheidssymbolen en
voorzorgsmaatregelen
Instructies in verband met het AEEA-label
UW DROGER INSTALLEREN
9
9
10
10
10
10
11
11
11
12
12
13
13
15
16
Uw droger uitpakken en installeren
Zie buitenkant wasdroger
Voordat u het product installeert
Voordat u het apparaat in gebruik neemt
Belangrijk voor de installateur
Overwegingen met betrekking tot de locatie
Installatie in een nis of kast
Elektrische vereisten
Aarden
Installatie naast elkaar
Laatste controlelijst voor de installatie
Water afvoeren zonder gebruik van de watertank
De afvoerslang aansluiten
Op elkaar plaatsen
Draairichting van de deur wijzigen
GEBRUIKSINSTRUCTIES, TIPS
18
21
21
22
23
24
24
Overzicht van het bedieningspaneel
Kinderslot
Uitgesteld einde
Smart Check
Rekdrogen (uitsluitend DV9-serie)
De droger goed laden
Aan de slag
25
25
25
25
26
26
27
De warmtewisselaar reinigen
Bedieningspaneel
Roestvrijstalen droogtrommel
Buitenkant wasdroger
Gecondenseerd water lozen ( )
Het filter reinigen ( )
Het warmtewisselaarfilter reinigen (
28
Speciale wastips
29
Controleer deze punten bij problemen met uw
droger...
Informatiecodes
3
9
18
REINIGING EN BEHANDELING
25
SPECIALE WASTIPS
28
29
32
PROBLEMEN OPLOSSEN
BIJLAGE
3
3
31
32
33
33
34
34
35
)
Wasvoorschriften
Zorg voor het milieu
Specificaties
Programmaoverzicht
Verbruiksgegevens
Overzicht van droogtrommels voor huishoudelijk
gebruik
Nederlands - 2
DV90F5E6HGW-03297B-10_NL.indd Sec9:2
2016-05-30
6:24:18
veiligheidsinformatie
Gefeliciteerd met uw nieuwe Samsung-wasdroger. Deze handleiding bevat
belangrijke informatie over de installatie, het gebruik en het onderhoud van uw
wasdroger. Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door om optimaal
gebruik te maken van de vele voordelen en functies die deze wasdroger u biedt.
•
•
•
De installatie van de wasdroger moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde monteur.
Installeer de wasdroger overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant en de plaatselijke voorschriften.
Om het risico op ernstig letsel of de dood te reduceren, volgt u alle installatie-instructies.
WAT U MOET WETEN OVER DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
VEILIGHEIDSINFORMATIE
WAARSCHUWING - Brandgevaar
In de waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften in deze handleiding worden niet alle mogelijke
omstandigheden en situaties besproken. Het is uw verantwoordelijkheid om verstandig, voorzichtig en
nauwkeurig te werk te gaan bij het installeren, onderhouden en gebruiken van uw droger.
Neem in het geval van problemen of situaties die u niet begrijpt, altijd contact op met de fabrikant.
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSSYMBOLEN EN VOORZORGSMAATREGELEN
WAARSCHUWING
Gevaar of onveilige handelingen die kunnen leiden tot ernstig persoonlijk letsel of de
dood.
Gevaar of onveilige handelingen die kunnen leiden tot licht persoonlijk letsel of schade.
LET OP
LET OP
Om de kans op brand, explosies, elektrische schokken of persoonlijk letsel bij het gebruik
van uw droogtrommel te verminderen, dient u deze veiligheidsvoorschriften te volgen.
NIET proberen.
NIET demonteren.
NIET aanraken.
Volg de aanwijzingen nauwkeurig op.
Trek de stekker uit het stopcontact.
Om elektrische schokken te voorkomen, moet het apparaat zijn geaard.
Neem contact op met het servicecentrum.
Opmerking
Lees de gebruikershandleiding
Deze waarschuwingspictogrammen dienen om persoonlijk letsel van uzelf en anderen te
voorkomen. Voer de aanwijzingen nauwgezet uit.
Bewaar dit gedeelte na het lezen op een veilige plek zodat u het later nog eens kunt bekijken.
Lees alle instructies voordat u het apparaat in gebruik neemt.
Nederlands - 3
DV90F5E6HGW-03297B-10_NL.indd Sec1:3
2016-05-30
6:24:18
veiligheidsinformatie
WAARSCHUWING
Om de kans op brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel bij het gebruik van uw apparaat
te verminderen, dient u deze algemene veiligheidsvoorschriften te volgen:
1. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen)
met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen, of met
onvoldoende ervaring en kennis, tenzij ze toestemming of instructies met
betrekking tot het gebruik van het apparaat hebben gekregen van een
persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
2. Voor gebruik in Europa: dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen
vanaf 8 jaar en personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of metaal
vermogen of met onvoldoende ervaring en kennis, mits ze onder toezicht
staan of instructies hebben gekregen met betrekking tot het veilig gebruik
van het apparaat en ze begrijpen wat de eventuele risico’s zijn. Kinderen
mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mag niet
zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
3. Kinderen dienen onder toezicht te worden gehouden om te voorkomen dat
ze met het apparaat gaan spelen.
4. Als het netsnoer beschadigd is, moet het uit veiligheidsoverwegingen door
de fabrikant, een onderhoudstechnicus of een vergelijkbaar bevoegde
persoon worden vervangen.
5. Gebruik de nieuwe slangen die bij het apparaat worden geleverd. Neem de
oude slangen niet opnieuw in gebruik.
6. Zorg er bij apparaten met ventilatieopeningen aan de onderzijde voor dat
deze openingen niet door vloerbedekking worden geblokkeerd.
7. Voor gebruik in Europa: Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt van
het apparaat, tenzij ze voortdurend onder toezicht worden gehouden.
8. VOORZICHTIG: Om gevaar als gevolg van het ongewenst resetten van
de thermische beveiliging te voorkomen, mag de stroomtoevoer naar dit
apparaat niet plaatsvinden via een extern schakelapparaat, zoals een timer,
en mag het apparaat niet worden aangesloten op een circuit dat regelmatig
door het elektriciteitsbedrijf worden in- en uitgeschakeld.
9. De droogtrommel mag niet worden gebruikt als industriële chemicaliën zijn
gebruikt voor de reiniging.
10. Het pluizenfilter dient regelmatig te worden gereinigd, indien van toepassing.
Nederlands - 4
DV90F5E6HGW-03297B-10_NL.indd Sec1:4
2016-05-30
6:24:19
VEILIGHEIDSINFORMATIE
11. Zorg ervoor dat er zich geen pluis ophoopt rond de droogtrommel. (Dit geldt
niet voor apparaten die naar buiten toe ventileren.)
12. Er dient te worden gezorgd voor voldoende ventilatie om te voorkomen dat
er gassen terugstromen in de kamer van andere apparaten die brandstoffen
verbranden, waaronder open vuur.
13. Droog geen ongewassen kledingstukken in de wasdroger.
14. Voorwerpen die zijn verontreinigd met stoffen zoals bakolie, aceton, alcohol,
benzine, kerosine, vlekkenverwijderaars, terpentine, was en wasverwijderaars
moeten worden gewassen in heet water met extra wasmiddel voordat ze
worden gedroogd in de droogtrommel.
15. Items als schuimrubber (latex-schuim), douchemutsen, waterdicht textiel,
items met een rubberen achterkant en kleding of kussens met een
schuimrubberen vulling mogen niet in de droogtrommel worden gedroogd.
16. Wasverzachter en vergelijkbare producten moeten worden gebruikt volgens
de aanwijzingen van de fabrikant van de wasverzachter.
17. Tijdens het laatste gedeelte van het droogprogramma wordt geen warmte
afgegeven (afkoelprogramma) om ervoor te zorgen dat de kledingstukken
worden afgeleverd op een temperatuur waarop ze niet kunnen worden
beschadigd.
18. Verwijder alle voorwerpen uit zakken, zoals aanstekers en lucifers.
19. WAARSCHUWING: Stop een wasdroger nooit voor het einde van het
droogprogramma, tenzij alle kledingstukken snel worden verwijderd en
uitgespreid, zodat de hitte verdwijnt.
20. De afvoerlucht mag niet worden afgevoerd via een kanaal dat ook wordt
gebruikt voor uitlaatgassen van apparaten die gas of andere brandstoffen
verbranden.
21. Het apparaat mag niet worden geïnstalleerd achter een deur die kan worden
vergrendeld, een schuifdeur of een deur waarvan de scharnieren zich aan
de andere kant bevinden dan die van de wasdroger, op zo’n manier dat de
volledige deuropening van de wasdroger is geblokkeerd.
22. WAARSCHUWING: Dit apparaat mag niet van stroom worden voorzien
door middel van een extern schakelapparaat, zoals een tijdschakelaar,
of worden aangesloten op een stroomcircuit dat regelmatig wordt in- en
uitgeschakeld.
Alleen model met verwarmingspomp: De instructies bevatten ook het
volgende:
Nederlands - 5
DV90F5E6HGW-03297B-10_NL.indd Sec1:5
2016-05-30
6:24:19
veiligheidsinformatie
WAARSCHUWING: Zorg dat de ventilatieopeningen in de behuizing of de
inbouwstructuur van het apparaat niet worden geblokkeerd.
WAARSCHUWING: Beschadig het koelcircuit niet.
WAARSCHUWING
BELANGRIJKE WAARSCHUWINGSSYMBOLEN VOOR DE INSTALLATIE
De installatie van dit apparaat moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerd installateur of servicebedrijf.
- Wanneer u dit niet doet, kan dit resulteren in elektrische schokken, brand, een explosie, problemen met het product of
letsel.
Sluit de voedingskabel aan op een stopcontact van minimaal AC 220~240 V/50 Hz en gebruik dit stopcontact alleen voor
dit apparaat. Gebruik bovendien nooit een verlengsnoer.
- Wanneer het stopcontact via een stroomverdeler wordt gedeeld met andere apparaten of wanneer u een verlengsnoer
gebruikt, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.
- Zorg ervoor dat het voedingsvoltage, de frequentie en de stroom overeenkomen met de productspecificaties. Wanneer
u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand. Steek de stekker stevig in het stopcontact.
Gebruik een droge doek om regelmatig de voedingsterminals en contactpunten te ontdoen van bijvoorbeeld stof en water.
- Trek de stekker uit het stopcontact en reinig deze met een droge doek.
- Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.
Houd alle verpakkingsmaterialen buiten bereik van kinderen, aangezien deze materialen gevaarlijk voor kinderen kunnen zijn.
- Als een kind een zak over het hoofd trekt, kan dit leiden tot verstikking.
Dit apparaat moet correct worden geaard.
Sluit de aardedraad nooit aan op een gasleiding, plastic waterleiding of telefoonlijn.
- Dit kan resulteren in elektrische schokken, brand, een explosie of problemen met het product.
- Sluit de voedingskabel nooit aan op een stopcontact dat niet goed is geaard en zorg ervoor dat het stopcontact voldoet
aan de lokale en nationale voorschriften.
Installeer of bewaar het product niet op een locatie waar het wordt blootgesteld aan de elementen van het weer.
Gebruik geen beschadigde stekker, beschadigde voedingskabel of los stopcontact.
- Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.
Als de stekker of het snoer beschadigd is, moet deze voor de veiligheid worden vervangen door de fabrikant of een
onderhoudsmonteur of door een vergelijkbaar gekwalificeerde monteur.
Dit apparaat moet zo worden geplaatst dat er na installatie toegang is voor de stekker.
Buig de voedingskabel niet te veel en trek er niet aan.
Voorkom kinken en knopen in de voedingskabel.
Haak de voedingskabel niet achter een metalen plaat, plaats geen zware objecten op de voedingskabel, plaats de
voedingkabel niet tussen twee objecten en druk de voedingskabel niet in de ruimte achter het apparaat.
- Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.
Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan de voedingskabel te trekken.
- Trek aan de stekker om de voedingskabel uit het stopcontact te halen.
- Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.
Dit apparaat moet correct worden geaard. Sluit de voedingskabel nooit aan op een stopcontact dat niet juist is geaard en
zorg dat het stopcontact voldoet aan de lokale en nationale voorschriften. Zie de installatie-instructies voor het aarden van
dit apparaat.
Installeer dit apparaat op een locatie met een stabiele, vlakke ondergrond.
- Wanneer u dit niet doet, kan dit resulteren in abnormale trillingen, lawaai of problemen met het product.
Aangezien een ingrediënt in haarlak de hydrofiele eigenschappen van de warmtewisselaar vermindert (zodat er tijdens het
afkoelen vochtdruppels aan de buitenkant van het apparaat ontstaan) moet u het apparaat niet in kap-/schoonheidssalons
plaatsen.
Dit apparaat moet zo worden geplaatst dat de stekker, de watertoevoer en de afvoer eenvoudig toegankelijk zijn.
WAARSCHUWING
BELANGRIJKE WAARSCHUWINGSSYMBOLEN VOOR HET GEBRUIK
Laat geen kinderen of huisdieren op of in het product. Demonteer bovendien de vergrendeling (hendel) van de deur
wanneer u dit product afdankt.
Nederlands - 6
DV90F5E6HGW-03297B-10_NL.indd Sec1:6
2016-05-30
6:24:19
VEILIGHEIDSINFORMATIE
- Hierdoor kunnen kinderen vallen en letsel oplopen.
- Als een kind opgesloten raakt in het product, bestaat er verstikkingsgevaar.
Probeer uzelf geen toegang tot de binnenkant van het product te verschaffen wanneer de trommel draait.
Ga niet op het product zitten en leun niet tegen de deur.
- Hierdoor kan het product omvervallen, wat kan leiden tot letsel.
Droog het wasgoed alleen nadat dit in een geschikte wasmachine is gecentrifugeerd.
Droog geen ongewassen kledingstukken in de wasdroger.
Het condenswater is niet drinkbaar.
Stop een wasdroger nooit voor het einde van het droogprogramma, tenzij alle kledingstukken snel worden verwijderd en
uitgespreid, zodat de hitte verdwijnt.
Droog geen wasgoed dat is verontreinigd met ontvlambare stoffen, zoals benzine, kerosine, benzeen, thinner, alcohol,
enzovoort.
- Dit kan leiden tot elektrische schokken, brand of een explosie.
Laat huisdieren niet aan de droger kauwen of ermee spelen.
- Dit kan leiden tot elektrische schokken of letsel.
Voordat u het product afdankt, moet u eerst de deur en de voedingskabel verwijderen.
- Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot schade aan de voedingskabel of letsel.
Raak de stekker niet met natte handen aan.
- Als u dit wel doet, loopt u het risico op een elektrische schok.
Wanneer er gas (lichtgas, propaangas, LPG) lekt, moet u de ruimte onmiddellijk ventileren en het apparaat of de stekker
niet aanraken.
- Hierbij moet u de ventilator niet gebruiken.
- Een vonk kan een explosie of brand veroorzaken.
Repareer of vervang zelf geen onderdelen van dit apparaat en probeer geen onderhoud uit te voeren, tenzij dit expliciet
wordt aanbevolen in deze gebruikershandleiding. U moet ook over de benodigde vaardigheden beschikken om
onderhoud aan dit apparaat te plegen.
Probeer het apparaat niet eigenhandig te repareren, te demonteren of aan te passen.
- Gebruik geen andere zekeringen (bijvoorbeeld cooper, staaldraad, enz.) dan de standaardzekering.
- Als uw apparaat moet worden gerepareerd of opnieuw moet worden geïnstalleerd, neemt u hiervoor contact op met
het dichtstbijzijnde servicecentrum.
- Wanneer u dit niet doet, kan dit resulteren in elektrische schokken, brand, problemen met het product of letsel.
Het product dat u hebt aangeschaft, is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
Het gebruik voor zakelijke doeleinden is een vorm van misbruik van het product. In dat geval komt de standaardgarantie
van Samsung te vervallen en kan Samsung niet verantwoordelijk worden gesteld voor storingen of schade als gevolg van
het verkeerd gebruik.
Als het product vreemde geluiden, een brandlucht of rook voortbrengt, haalt u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact
en neemt u contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum.
- Als u dit nalaat, kan het een elektrische schok of brand tot gevolg hebben.
Laat kinderen (of huisdieren) nooit op of in het product spelen. De deur van het product gaat van binnenuit niet makkelijk
open en kinderen kunnen ernstig gewond raken wanneer ze worden opgesloten.
LET OP
WAARSCHUWINGSSYMBOLEN VOOR GEBRUIK
Ga niet op het apparaat staan en plaats geen objecten (zoals wasgoed, brandende kaarsen, aangestoken sigaretten, de
vaatwas, chemicaliën, metalen objecten, enz.) op het apparaat.
- Dit kan resulteren in elektrische schokken, brand, problemen met het product of letsel.
Raak de glazen deur en de binnenkant van de trommel niet aan tijdens of vlak na een droogprogramma, aangezien deze
heet is.
- Dit kan leiden tot brandwonden.
Druk niet op de toetsen met scherpe voorwerpen zoals spelden, messen, nagels, enz.
- Dit kan leiden tot elektrische schokken of letsel.
Droog geen wasgoed dat rubber (latex) of vergelijkbare rubberen texturen bevat.
- As het rubber wordt verwarmd, kan er brand ontstaan.
Droog geen wasgoed dat is verontreinigd met plantaardige olie of bakolie, aangezien een groot deel van de olie niet wordt
verwijderd wanneer het wasgoed wordt gewassen. Gebruik bovendien het koelprogramma zodat het wasgoed niet wordt
verwarmd.
- Door de warmte die bij het oxideren van de olie ontstaat, kan er brand ontstaan.
Nederlands - 7
DV90F5E6HGW-03297B-10_NL.indd Sec1:7
2016-05-30
6:24:19
veiligheidsinformatie
Haal altijd de zakken van kledingstukken leeg voordat u ze droogt.
- Harde, scherpe voorwerpen zoals munten, veiligheidsspelden, spijkers, schroeven of stenen kunnen ernstige schade
aan het apparaat toebrengen.
Droog geen kleren met grote gespen, knopen of andere zware metalen voorwerpen, zoals ritsen, haakjes en oogjes.
Knoop hoezen dicht.
Gebruik zo nodig het wasnet voor klein en licht wasgoed zoals stoffen dassen, riemen, de koorden van een schort en
beugel-bh’s dat beschadigd kan raken tijdens het wassen.
U wordt geadviseerd geen lakens te drogen om de opbouw van statische elektriciteit tenb beperken. Deze kan tot schade
aan uw wasgoed en ook aan het apparaat leiden.
- Anders kan het wasgoed beschadigd raken.
Gebruik de droger niet in de nabijheid van gevaarlijke poeders, zoals steenkoolpoeder, tarwemeel, enz.
- Dit kan leiden tot elektrische schokken, brand of een explosie.
Plaats geen ontvlambare materialen in de buurt van het product.
- Dit kan resulteren in giftige gassen, beschadigde onderdelen, elektrische schokken, brand of een explosie.
- Het apparaat moet niet achter vergrendelbare deuren en dergelijke worden geplaatst.
Raak de achterkant van het apparaat niet aan tijdens het drogen of direct nadat het drogen is voltooid.
- Het apparaat blijft heet en kan brandwonden veroorzaken.
Bevat gefluoreerde broeikasgassen.
Hermetisch afgesloten apparatuur.
Laat geen gassen vrijkomen in de atmosfeer.
Type koelmiddel: R-134a (GWP = 1430)
Koelmiddel (vulling): 0,4 kg, 0,572 tCO2e
WAARSCHUWING
BELANGRIJKE WAARSCHUWINGSSYMBOLEN VOOR HET REINIGEN
Reinig het apparaat nooit door er rechtstreeks water op te spuiten.
Gebruik geen wasbenzine, thinner of alcohol om het apparaat te reinigen.
- Dit kan leiden tot verkleuring, vervorming, schade, elektrische schokken of brand.
Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt of
onderhoudswerkzaamheden verricht.
- Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.
Reinig het filter voor en na het gebruik van de droger.
Laat regelmatig de binnenkant van het product reinigen door een gekwalificeerde onderhoudsmonteur.
Reinig de warmtewisselaar eenmaal per maand met een zachte borstel of stofzuiger. Raak de
warmtewisselaar niet met uw handen aan. Dit kan anders letsel veroorzaken.
De binnenkant van de droger moet regelmatig door gekwalificeerd onderhoudspersoneel worden gereinigd.
INSTRUCTIES IN VERBAND MET HET AEEA-LABEL
Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)
(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)
Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn
elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen
worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid
door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden
en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.
Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de
gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de
koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor
verwijdering worden gemengd.
Ga voor informatie over de milieuverbintenissen en product specifieke wettelijke verplichtingen van Samsung
naar: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Nederlands - 8
DV90F5E6HGW-03297B-10_NL.indd Sec1:8
2016-05-30
6:24:19
uw droger installeren
UW DROGER UITPAKKEN EN INSTALLEREN
ZIE BUITENKANT WASDROGER
Afdekplaat
bovenzijde
UW DROGER INSTALLEREN
Huur een professional in om deze droger goed te installeren. Als er servicemonteur wordt gebeld als gevolg
van een foutieve installatie, aanpassing of aansluiting, ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij de installateur.
Het wordt aanbevolen de hulp van een professional in te roepen bij het installeren van dit apparaat,
met name bij moeilijkere installaties waarbij sprake is van afvoer naar de riolering of het opstapelen van
producten. Als problemen bij de installatie een servicebezoek nodig maken om een fout te herstellen, wordt
dit gewoonlijk als de verantwoordelijkheid van de installateur beschouwd.
Zorg dat u over alle benodigdheden beschikt voor een goede installatie (AC 220~240 V / 50 Hz).
U moet over een GEAARD STOPCONTACT beschikken. Zie Elektrische vereisten (zie pagina 11).
Bedieningspaneel
Watertank
Deur
Filterbehuizing
Stelpoten
Onderdelen
Slanggeleider
Snoerenwikkel
Slangaansluiting
Lange afvoerslang
(2 m)
De
handleiding
Rekdrogen
(DV9-serie)
Nederlands - 9
DV90F5E6HGW-03297B-10_NL.indd Sec3:9
2016-05-30
6:24:19
uw droger installeren
VOORDAT U HET PRODUCT INSTALLEERT
•
•
•
•
•
•
•
•
Steek de stekker niet in het stopcontact voordat de droger volledig is geïnstalleerd.
Controleer het product op beschadigingen voordat u het installeert.
In geval er onderdelen lijken te zijn beschadigd, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde
klantenservice van Samsung.
Wanneer het product moet worden verplaatst, moet u dit niet alleen doen.
Wees voorzichtig met de randen van de droger. Deze kunnen scherp zijn.
Installeer de droger niet op een locatie waar deze wordt blootgesteld aan vorst. Koud water kan het
product beschadigen.
Gebruik het product alleen binnenshuis.
Zorg ervoor dat wanneer de droger wordt opgetild, deze niet op één kant wordt geplaatst en verplaats
de droger niet op dusdanige wijze dat de interne onderdelen worden geschud. Hierdoor kunnen de
interne onderdelen van het product beschadigd raken.
VOORDAT U HET APPARAAT IN GEBRUIK NEEMT
•
•
•
•
•
•
Controleer of er zich nog accessoires in de trommel bevinden.
Steek vlak voordat u het apparaat in gebruik neemt, de stekker in het stopcontact.
Blokkeer de luchtingang van het koelrooster aan de voorkant van de droger niet.
Plaats geen ontvlambare objecten in de buurt van de droger en houd de omgeving schoon.
Zorg dat de droger waterpas op de grond staat.
Verwijder de stelpoten van de droger niet. Deze zijn nodig om het product waterpas te kunnen plaatsen.
BELANGRIJK VOOR DE INSTALLATEUR
Lees de volgende instructies aandachtig door voordat u de droger installeert. Deze instructies moeten
worden bewaard zodat ze ook in de toekomst kunnen worden geraadpleegd.
WAARSCHUWING
WANNEER U EEN APPARAAT AFDANKT, MOET U ALTIJD DE DEUR VERWIJDEREN OM TE
VOORKOMEN DAT KINDEREN KUNNEN STIKKEN.
OVERWEGINGEN MET BETREKKING TOT DE LOCATIE
Aangezien het hier om een condensdroger gaat, waarbij de lucht in de droger wordt gecondenseerd en
verwerkt, is er geen externe ventilatie nodig.
Daarom kan de droger worden geïnstalleerd op elke locatie met een temperatuur tussen de 5 en 35 graden
Celsius, in tegenstelling tot een conventionele droger, waarvoor een extern uitlaatsysteem is vereist.
Nederlands - 10
DV90F5E6HGW-03297B-10_NL.indd Sec3:10
2016-05-30
6:24:20
INSTALLATIE IN EEN NIS OF KAST
Voor veilig en correct gebruik heeft de droger minimaal de volgende ruimte nodig:
Zijkanten: 25 mm
Achterkant: 51 mm
ELEKTRISCHE VEREISTEN
Elektrische vereisten: AC 220~240 V/50 Hz.
•
WAARSCHUWING
•
Onjuiste aansluiting van de aardgeleider van het apparaat kan een elektrische schok tot gevolg
hebben.
Raadpleeg een gekwalificeerde elektricien of onderhoudsmonteur als u niet zeker weet of
het apparaat goed geaard is. Breng geen aanpassingen aan in de stekker die bij de droger is
meegeleverd. Als de stekker niet in het stopcontact past, dient u een correct stopcontact te laten
installeren door een gekwalificeerde elektricien.
Om onnodig risico op brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel te voorkomen, moet alle
bedrading en aarding worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.
Bij het ontbreken van plaatselijke voorschriften bent u zelf verantwoordelijk om te zorgen voor
afdoende elektrisch onderhoud aan de droger.
UW DROGER INSTALLEREN
Bovenkant: 25 mm
Voorkant: 470 mm
Wanneer de wasmachine samen met een droger wordt geïnstalleerd, is aan de voorkant een ruimte nodig
van minimaal 465 mm voor ventilatie.
AARDEN
De droger moet worden geaard. Als de droger niet goed werkt of uitvalt, wordt met aarding de kans op een
elektrische schok verminderd doordat de elektrische stroom kan wegvloeien.
De droger heeft een snoer met een geaarde stekker voor gebruik in een correct aangesloten en geaard
stopcontact.
Sluit de aardedraad nooit aan op plastic buizen, gasleidingen of buizen voor warm water.
Het onjuist aansluiten van de aardgeleider kan een elektrische schok tot gevolg hebben.
Raadpleeg een gekwalificeerde elektricien of onderhoudsmonteur wanneer u niet zeker weet of de droger
op de juiste manier is geaard. Breng geen aanpassingen aan in de stekker van de droger. Indien de
stekker niet in het stopcontact past, dient u een correct stopcontact te laten installeren door een erkende
elektricien.
WAARSCHUWING
Als het product niet wordt geaard, bestaat het gevaar op elektrische schokken en brand.
Nederlands - 11
DV90F5E6HGW-03297B-10_NL.indd Sec3:11
2016-05-30
6:24:20
uw droger installeren
INSTALLATIE NAAST ELKAAR
Voor een goede installatie raden we u aan gebruik te maken van een professionele installateur.
Installeren:
Waterpas
1. Plaats uw droger op een geschikte locatie voor installatie. U kunt de
droger en de wasmachine desgewenst naast elkaar installeren. Leg
twee kartonnen beschermplaten op de vloer. Leg de droger op zijn zij
zodat deze op de beide kartonnen platen ligt.
2. Zet uw droger weer rechtop.
3. Om ervoor te zorgen dat de droger optimaal presteert, moet deze
waterpas staan. Om de trillingen, het lawaai en ongewenste beweging
te minimaliseren, moet de droger op een volledig vlakke en stevige
ondergrond worden geplaatst.
Als u de droger op dezelfde hoogte wilt plaatsen als de wasmachine,
draait u de stelpoten volledig in door ze linksom te draaien om
vervolgens de hoogte in te stellen door ze rechtsom te draaien.
Stelpoten
Volledig indraaien
Vervolgens uitdraaien
Draai de stelpoten niet verder uit dan nodig is om de droger waterpas te stellen. Als u de stelpoten te
ver uitdraait, kan dit trillingen veroorzaken.
4. Zie het gedeelte Elektrische vereisten (Zie pagina 11).
VOORDAT U HET APPARAAT IN GEBRUIK NEEMT OF TEST.
5. Gebruik een waterpas om te controleren of de droger waterpas staat en draai indien nodig de stelpoten
in of uit.
6. Steek de stekker van de droger in het stopcontact en gebruik de onderstaande controlelijst om de
bediening te controleren.
LAATSTE CONTROLELIJST VOOR DE INSTALLATIE




De stekker van de droger bevindt zich in een stopcontact en is goed geaard.
De droger staat waterpas en staat stevig op de grond.
Start uw droger om te controleren of deze draait, verwarmt en kan worden uitgeschakeld.
Controleer tot slot of gedurende 20 minuten de HE-fout optreedt na het uitvoeren van het Timerprogramma.
Nederlands - 12
DV90F5E6HGW-03297B-10_NL.indd Sec3:12
2016-05-30
6:24:20
WATER AFVOEREN ZONDER GEBRUIK VAN DE WATERTANK
U kunt de droger ook gebruiken zonder watertank. Hiervoor volgt u de onderstaande procedure.
Installeer de afvoerslang zodat het water goed kan worden afgevoerd.
- Als u dit niet doet, kan het water overstromen en schade aanbrengen aan de functies.
UW DROGER INSTALLEREN
DE AFVOERSLANG AANSLUITEN
De droger kan het gecondenseerde water rechtstreeks via de afvoerslang
afpompen.
De procedure voor het aansluiten van de afvoerslang is als volgt.
1. Koppel de afvoerslang los
A
A
2. Sluit de afvoerslang aan
A
op de andere opening.
A
3. Sluit de accessoireslang (lange afvoerslang) aan B op
de opening naast de opening waarop de afvoerslang is
aangesloten A .
• Aangezien de afvoerpomp van de droger het
afvoerwater slechts tot een hoogte van 90 cm kan
LET OP
pompen, moet u er tijdens het aansluiten van de
•
B
afvoerslang B aan het afvoerpunt voor zorgen dat
het afvoerpunt zich op een hoogte van niet meer dan
90 cm bevindt.
Er kan een afvoerfout optreden als het afvoerpunt zich op een hoogte van meer dan 90
cm bevindt. Als een afvoerfout optreedt, wordt op het bedieningspaneel een foutcode
weergegeven.
Nadat u de afvoerslang hebt aangesloten, kunt u het gecondenseerde water
rechtstreeks afvoeren via de afvoer en de aangesloten afvoerslang of via de wastafel of
de afvoer van de wastafel.
Nederlands - 13
DV90F5E6HGW-03297B-10_NL.indd Sec3:13
2016-05-30
6:24:20
uw droger installeren
De afvoerslang aansluiten
LET OP
Verleng de afvoerslang niet.
- Omdat er water uit het aangesloten gedeelte kan lekken, moet u zorgen dat u één lange
afvoerslang hebt in plaats van korte slangen op elkaar aan te sluiten. Als u toch meer dan één
slang moet aansluiten, moet u zorgen dat u de op elkaar aangesloten gedeelten afdicht met
siliconenkit. (Gebruik geen isolatieband voor het afdichten).
Het uiteinde van de afvoerslang kan op drie manieren worden geplaatst:
1. Over de rand van de gootsteen: De afvoerslang moet mag een maximale hoogte van 90 cm
hebben. Als het uiteinde van de afvoerslang boven de grond moet worden geplaatst, raden
we een hoogte van 60 tot 90 cm aan. Gebruik de meegeleverde plastic slanggeleider om
het uiteinde gebogen te houden. Bevestig de geleider met een haak aan de muur of met een
touwtje aan de kraan zodat de afvoerslang op zijn plaats blijft.
90 cm
Afvoerslang
Slanggeleider
Snoerenwikkel
2. Monteer de afvoerslang en de slanggeleider en maak deze vast met de snoerenwikkel.
3. U kunt het gecondenseerde water afvoeren door de accessoireslang (lange afvoerslang)
rechtstreeks aan te sluiten op de afvoer.
De afvoerslang rechtstreeks aansluiten
U kunt het gecondenseerde water dat tijdens het drogen vrijkomt, onmiddellijk afvoeren door de
afvoerslang rechtstreeks aan te sluiten op de afvoerpijp.
1. Monteer de slangaansluiting en de slang.
LET OP
Aangezien het gevaar bestaat dat er water door
slangaansluiting en de accessoireslang lekt, moet u ervoor
zorgen dat ze stevig zijn bevestigd.
Slangaansluiting
2. Sluit het uiteinde van de slang aan op de afvoerpijp.
Nederlands - 14
DV90F5E6HGW-03297B-10_NL.indd Sec3:14
2016-05-30
6:24:21
OP ELKAAR PLAATSEN
Als u de extra stapelset wilt aanschaffen, neemt u contact op met het Samsung-servicecentrum of met een
plaatselijke distributeur. [Onderdeelnummer SK-DH / SK-DA / SKK-DF]
De stapelset verschilt per model.
Gebruik het product pas een uur na de installatie van de stapelset door het product te kantelen, zodat het product
kan worden gebruikt als de olie in de compressor stabiel is.
UW DROGER INSTALLEREN
1. Plaats de droger voorzichtig op de zijkant. Gebruik het
verpakkingsmateriaal zodat de laklaag op de droger niet wordt
beschadigd.
2. Installeer de rubber kussentjes aan de onderkant van de droger.
• Zoek de 4 rubber kussentjes in de verpakking met de onderdelen.
Plaats de rubber kussentjes in de openingen onder aan de
stelpoten.
• Schaf daarnaast de stapelset aan.
3. Zet de droger rechtop.
LET OP
De stapelset kan alleen worden gebruikt voor producten van Samsung.
4. Monteer de beugel aan de droger.
• Verwijder de moerbouten aan de linkerachterzijde van de
wasmachine. Lijn de gaten aan de linkerkant van de beugel uit met
de bovenste opening van de moerbout linksachter en vervang de
schroef.
Laat de schroef los zodat het de droger beter kan worden uitgelijnd.
• Herhaal de bovenstaande stappen voor de rechterkant.
Stapelen met beugel
5. Installeer de droger en de beugel op de wasmachine.
• Til de droger boven op de wasmachine. Bescherm het
Schroef
bedieningspaneel van de wasmachine met een stuk karton of iets
WAARSCHUWING
dergelijks. Zorg ervoor dat u de droger hoog genoeg tilt zodat
deze vrij blijft van het bedieningspaneel van de wasmachine.
Persoonlijk letsel. Gezien het gewicht en de afmetingen van de
droger, wordt u aangeraden om deze met minimaal twee personen
op te tillen. Wanneer u dit niet doet, bestaat er gevaar op letsel.
• Lijn de gaten in de beugel uit met de gaten aan de achterzijde van de droger. Gebruik een
kruiskopschroevendraaier om tapschroeven (M4 x 12) te bevestigen.
• Draai de schroeven van de beugel op de wasmachine goed vast en draai vervolgens alle schroeven
van de stapelset vast.
6. De installatie voltooien
Droger
• Raadpleeg de installatie-instructies bij de wasmachine om de
installatie van de wasmachine te voltooien.
WAARSCHUWING
• Raadpleeg de installatie-instructies bij de droger om de
installatie van de droger te voltooien.
• Schuif of wandel de gestapelde wasmachine en droger
Wasmachine
voorzichtig op hun plaats. Gebruik viltkussens of een
hulpmiddel om het schuiven te bevorderen en de vloer te
beschermen.
Duw niet tegen de droger zodra deze boven op de wasmachine is geplaatst. Als u tegen de droger
duwt, loopt u het risico dat uw vingers klem komen te zitten.
Nederlands - 15
DV90F5E6HGW-03297B-10_NL.indd Sec3:15
2016-05-30
6:24:22
uw droger installeren
DRAAIRICHTING VAN DE DEUR WIJZIGEN
Afhankelijk van uw vereisten (installatielocatie, ruimtebeperkingen) kunt u de draairichting van de deur
wijzigen.
Dit gebeurt naar wenst van de klant. Dit kan worden gedaan door een gekwalificeerde installateur of
WAARSCHUWING de klant zelf.
1. Koppel de voedingskabel los.
2. Verwijder de twee schroeven van het deurscharnier.
3. Til de deur op om deze te verwijderen.
Voorzijde rand
Montage-deur
Scharnierdeur
4. Verwijder de 16 schroeven.
Demonteer de luchtafdichting en verwijder de 6 schroeven
(3 schroeven met platte kop aan de bovenkant en
3 schroeven met ronde kop aan de onderkant).
(Alleen voor modellen met deur van Crystal Gloss)
Deur van Crystal Gloss
Deurglas
5. Nadat de schroeven zijn verwijderd, draait u de
scharnierdeur van de installatie, de deur met de
handgreep 180°, zoals wordt weergegeven in de
afbeelding.
• Werk voorzichtig zodat de deurrubbers niet worden
verwijderd.
LET OP
Deurhendel
Deur van Crystal Gloss
Montagescharnier deur
6. Bevestig de 16 schroeven in de juiste positie.
Bevestig de 6 schroeven en plaats de luchtafdichting terug.
(Alleen voor modellen met deur van Crystal Gloss)
7. Deze schroeven hebben een andere lengte dan de overige schroeven.
(Gebruik de langere schroeven voor de deurhendel.)
8. Verplaats de positie van de schroef aan de achterzijde van het
scharnier.
Nederlands - 16
DV90F5E6HGW-03297B-10_NL.indd Sec3:16
2016-05-30
6:24:23
9. Draai de schroef in het onderste gat vast.
UW DROGER INSTALLEREN
10. Verwijder de twee schroeven waarmee het frontframe links is
bevestigd.
11. Verwijder de twee schroeven waarmee de hendelhouder links is
bevestigd.
Hendelhouder
12. Verplaats nu de rechterzijde van het product en bevestig de twee
schroeven van het frontframe en de twee schroeven voor de
hendelhouder.
13. Lijn de deur uit met de bevestigingsgaten.
14. Bevestig de twee schroeven voor het scharnier.
In de trommel
U kunt de draairichting van de deur indien nodig herstellen door de bovenstaande procedure te volgen.
Nederlands - 17
DV90F5E6HGW-03297B-10_NL.indd Sec3:17
2016-05-30
6:24:24
gebruiksinstructies, tips
WAARSCHUWING
om de kans op brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel bij het gebruik van het apparaat te
verminderen, dient u de BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN te volgen.
Als de optie Kreukvrij niet is geselecteerd, verwijdert u de was meteen nadat deze is gewassenen
gedroogd. Wanneer u de was in de trommel laat zitten, kan deze gaan kreuken.
OVERZICHT VAN HET BEDIENINGSPANEEL
[DV9, DV8-serie]
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
10
11
[DV7-serie]
2
1
Digitaal grafisch
display
1
3
4
5
9
Weergave van de resterende tijd voor het droogprogramma, alle wasinformatie en
foutmeldingen.
In het display wordt de geschatte resterende tijd van het programma weergegeven nadat u
op de knop Start/Pauze hebt gedrukt. De geschatte resterende tijd kan in de loop van het
programma variëren.
Het indicatielampje voor drogen gaat branden en blijft branden totdat het droogprogramma is
afgewerkt.
Wanneer de droger in de fase Koelen is, gaat het indicatielampje voor koelen branden.
Wanneer de droger in de fase Kreukvrij is, gaat het indicatielampje voor kreukvrij branden.
Als het programma is voltooid verschijnt er 'End' (of '0') in het display totdat de
Start/Pauze-knop of de Aan/uit-knop wordt ingedrukt. Als uw droger wordt stilgezet tijdens
een programma, knipperen de lampjes totdat u op de knop Start/Pauze drukt.
Nederlands - 18
DV90F5E6HGW-03297B-10_NL.indd Sec5:18
2016-05-30
6:24:24
3
4
Programmakeuze
Knop Droogniveau
Druk op de knop Droogniveau om het droogniveau te selecteren in de programma's Katoen,
Synthetisch. Er gaat een indicatielampje branden naast het door u gekozen droogniveau.
Druk herhaaldelijk op de knop om de instellingen langs te gaan. Bij grotere of omvangrijkere
ladingen moet mogelijk het pictogram " of " worden ingesteld om volledig droge was te
krijgen.
Het pictogram " " is bedoeld voor gedeeltelijk droge items. Gebruik dit voor stukken die plat
liggen of hangen te drogen.
Knop Tijd
Wanneer u de programma's Timer, Warme Lucht, Koude Lucht gebruikt, kan de tijd worden
aangepast door op de knop Tijd te drukken.
30 min  60 min  90 min  120 min  150 min (De tijdopties 120 min en 150 min zijn niet
beschikbaar voor de programma’s Warme Lucht en Koude Lucht.)
Behalve tijdens het programma Timer, Snel Drogen, Warme Lucht, Koude Lucht kan de tijd
niet handmatig worden ingesteld, omdat de exacte droogtijden worden bepaald aan de hand
van de vochtigheidsgraad.
GEBRUIKSINSTRUCTIES, TIPS
2
Wanneer u uw droger inschakelt, is standaard het programma [Katoen] Kastdroog
geselecteerd.
Draai de Programmakeuzeknop naar het gewenste programma.
Katoen - Voor normaal of licht bevuilde katoenen kleding, beddengoed, tafellinnen,
ondergoed, handdoeken, overhemden, enz.
• Extra droog - Voor witte was en stoffen die zeer goed moeten worden gedroogd.
- Gebruik dit programma voor het drogen van bijvoorbeeld katoen,
• Kastdroog
ondergoed en linnen (NIET geschikt voor spijkerstof).
• Strijkdroog - Het droogprogramma wordt gestopt wanneer het textiel nog enigszins
vochtig is, zodat het strijkklaar is.
Synthetisch - Voor normaal of licht bevuilde blouses, overhemden enzovoort van polyester
(diolen, trevira), polyamide (perlon, nylon) en dergelijke samenstelling.
• Extra droog - Voor witte was en stoffen die zeer goed moeten worden gedroogd.
• Kastdroog - Gebruik dit programma voor het drogen van shirts, blouses, bedlinnen en
tafellinnen. (NIET geschikt voor spijkerstof).
• Strijkdroog - Het droogprogramma wordt gestopt wanneer het textiel nog enigszins
vochtig is, zodat het strijkklaar is.
Snel Drogen - 60 min wordt automatisch ingesteld als droogtijd.
Warme Lucht - Voor kleine items, voorgedroogd wasgoed en normale stoffen op een lage
temperatuur in 30 minuten (DV9, DV8-serie)
Koude Lucht - Voor alle stoffen die moeten worden opgefrist zonder verwarming.
Timer - Met het Timer-programma kunt u de gewenste tijd voor het programma selecteren.
Draai de programmakeuzeknop naar Timer en druk op de knop Tijd om de droogtijd in te
stellen. Druk meermalen op de knop Tijd om door de tijdsinstellingen te bladeren. De droogtijd
neemt steeds met 30 minuten toe, tot en met 150 minuten.
Nadat het wasgoed is gedroogd met het normale luchtige droogprogramma, kunt u de
droogtijd verlengt met het programma Timer als u denkt dat het wasgoed nog niet droog
genoeg is.
Nadat het wasgoed is gedroogd met een droogprogramma, kunt u de droogtijd verlengt met
het programma Timer als u denkt dat het wasgoed nog niet helemaal droog is.
Sportkleding - Voor lichte sportkleding zoals een trainingsbroek.
Outdoor kleding - Voor waterdichte items zoals bergkleding, skikleding en sportkleding.
Hiermee kunnen functionele technologische materialen en vezels zoals spandex, stretchstof en
microvezel worden gewassen. U wordt aangeraden dit droogprogramma te gebruiken nadat
u uw kleding hebt gewassen met het programma Outdoor kleding op uw wasmachine. (DV9,
DV8-serie)
Zeer fijn - Het programma voor fijn wasgoed is bedoeld voor lingerie.
Wol - Alleen voor in de machine wasbare en droogbare wol.
Draai het wasgoed binnenste buiten voordat u het gaat drogen voor een optimaal
droogresultaat.
Wanneer de droger wordt overladen, levert dit niet hetzelfde resultaat op. Voor de
maximale lading voor elk droogprogramma raadpleegt u het programmaoverzicht in de
appendix
Nederlands - 19
DV90F5E6HGW-03297B-10_NL.indd Sec5:19
2016-05-30
6:24:25
gebruiksinstructies, tips
5
Knop Kreukvrij
Bij Kreukvrij wordt de was aan het eind van het programma met tussenpozen ongeveer
120 minuten in onverwarmde lucht rondgedraaid om kreuken te beperken. Druk op de knop
Kreukvrij om deze functie te activeren.
Het indicatielampje boven de knop brandt als Kreukvrij is geselecteerd. Om te voorkomen
dat de gedroogde was gaat kreuken, draait de trommel met tussenpozen na voltooiing van
het droogprogramma. (Ook nadat 'End' (of '0') wordt weergegeven, blijft de trommel met
tussenpozen draaien.)
6
Knop
Gemengde Was
Dit is een alarm dat de gebruiker waarschuwt wanneer het wasgoed gemiddeld nog licht
vochtig (80 % droog) is wanneer de was verschillende soorten materialen en stoffen bevat.
Als aan de bijbehorende droogtegraad wordt voldaan, gaat het indicatielampje Zoemer
gemengde was knipperen.
7
Knop
Trommelverlichting
De trommel wordt verlicht terwijl de droger in bedrijf is. (DV9-, DV8-serie)
U kunt de trommel ook verlichten wanneer de droger niet in bedrijf is. Als u de
trommelverlichting niet binnen 5 minuten uitschakelt, wordt deze automatisch
uitgeschakeld.
8
Knop Geluid uit
De functie Geluid uit kan in alle programma's worden gekozen. Wanneer deze functie is
geselecteerd, wordt het geluid van het hele programma uitgeschakeld. Zelfs wanneer de
machine herhaaldelijk wordt in- en uitgeschakeld, blijft deze instelling behouden.
Bij modellen uit de DV7-serie drukt u tegelijkertijd op de knoppen Tijd en Kreukvrij en
houdt u deze 3 seconden lang ingedrukt.
9
Knop
Uitgesteld einde
Druk herhaaldelijk op deze knop om een van de beschikbare opties voor Uitgesteld einde te
selecteren. (van 3 tot 19 uur, in stappen van 1 uur)
Het aangegeven uur is het tijdstip waarop het droogprogramma klaar is.
Zie pagina 21 voor meer informatie.
10
Knop Start/Pauze
Druk op de knop om een droogprogramma te starten. Als er een droogprogramma wordt
uitgevoerd, druk u één keer op de knop om het programma te onderbreken. Druk nogmaals
op de knop om het programma te hervatten.
11
Knop Aan/uit
Druk één keer op de knop om de droger in te schakelen. Druk nogmaals op de knop om de
droger uit te schakelen. Als de droger langer dan 10 minuten ingeschakeld is zonder dat er op
knoppen wordt gedrukt, wordt de droger automatisch uitgeschakeld.
Als u wasgoed in de droger doet terwijl dit erg in de knoop zit na een was- of centrifugebeurt, wordt het wasgoed
mogelijk niet optimaal droog of gaat de deur op.
Wij adviseren u uw wasgoed te ontwarren voordat u het in de droger doet.
Elk indicatielampje op het grafische display betekent:
Droogproces wordt uitgevoerd
Droogniveau 3 (Krachtig)
Koelproces wordt uitgevoerd
Droogniveau 2 (Normaal)
Stoppen
Droogniveau 1 (Zacht)
Kreukvrij in bedrijf
Kreukvrij
Filtercontrole
Alarm voor het reinigen van filter van
warmtewisselaar
Uitgesteld einde
Geluid uit
Gecondenseerd water lozen
Gemengde Was
Kinderslot aan/uit
Smart Check
Nederlands - 20
DV90F5E6HGW-03297B-10_NL.indd Sec5:20
2016-05-30
6:24:25
KINDERSLOT
Een functie die voorkomt dat kinderen met uw droger kunnen spelen.
In- en uitschakelen
GEBRUIKSINSTRUCTIES, TIPS
Wanneer u het Kinderslot wilt in- of uitschakelen, drukt
u tegelijkertijd minimaal 3 seconden op de knoppen
Droogniveau en Tijd.
De indicator "Kinderslot " licht op wanneer deze functie is
ingeschakeld.
• Wanneer de droger is ingeschakeld, is de functie
Kinderslot beschikbaar.
• Zodra u de functie Kinderslot hebt ingeschakeld, kan
alleen de knop Aan/uit worden bediend totdat u de
functie Kinderslot uitschakelt.
• Wanneer de droger opnieuw wordt ingeschakeld, blijft
ook de functie Kinderslot ingeschakeld.
• Wanneer andere knoppen, met uitzondering van de knop
Aan/uit, niet reageren, controleert u het indicatielampje
voor het kinderslot om te zien of deze functie is
ingeschakeld.
[DV9, DV8-serie]
[DV7-serie]
3 sec.
UITGESTELD EINDE
U kunt de droger zo instellen dat de was automatisch op een later tijdstip klaar is. De startvertraging is per
heel uur instelbaar van 3 tot 19 uur. Het aangegeven uur is het tijdstip waarop het programma klaar is.
1. Stel de droger handmatig of automatisch in op het gewenste droogprogramma.
2. Druk meermalen op de knop Uitgesteld einde om de vertragingstijd in te stellen. Zodra de eindtijd is
ingesteld wordt de functie "Uitgesteld einde" ingeschakeld.
3. Druk op de knop Start/Pauze. Het indicatielampje "Uitgesteld einde " gaat knipperen en de klok
begint af te tellen tot de ingestelde tijd.
4. Om de functie Uitgesteld einde te annuleren drukt u op de knop Aan/uit en zet u de droger weer aan.
Nederlands - 21
DV90F5E6HGW-03297B-10_NL.indd Sec5:21
2016-05-30
6:24:27
gebruiksinstructies, tips
SMART CHECK
Met deze functie kunt u de status van de droger controleren met een smartphone.
De functie Smart Check is geoptimaliseerd voor:
Galaxy- en iPhone-telefoons (sommige modellen worden niet ondersteund)
De Samsung Smart Washer-app downloaden
Download de app Samsung Smart Washer vanaf de Android market of Apple App store op
uw mobiele telefoon en installeer deze. U kunt deze gemakkelijk vinden door te zoeken op
"Samsung Smart Washer".
De functie Smart Check gebruiken
1. Als er een fout optreedt, houdt u de knop Kreukvrij en
Gemengde Was gedurende 3 seconden tegelijk ingedrukt
om de functie Smart Check uit te voeren. De functie
Smart Check kan ook worden uitgevoerd als er niet op een
knop wordt gedrukt nadat de droger is ingeschakeld.
2. De LED-segmenten op het informatiedisplay draaien
gedurende 2 tot 3 seconden en de Smart Check-code
wordt weergegeven op het informatiedisplay van de droger.
[DV9, DV8-serie]
[DV7-serie]
3 sec.
3. Start de Samsung Smart Washer-app op uw smartphone en tik op de knop
Smart Check.
'Smart Check' wordt mogelijk gewijzigd in 'Smart Care', afhankelijk van de taalkeuze.
4. Richt de camera van uw smartphone op de Smart Check-code die op het informatiedisplay
van de droger wordt weergegeven.
• Als licht van een gloeilamp, tl-buis of andere lamp op het informatiedisplay van de droger
wordt gereflecteerd, wordt de Smart Check-code mogelijk niet herkend door de smartphone.
• Als u de smartphone in een te grote hoek ten opzichte van de voorkant van het
informatiedisplay houdt, wordt de foutcode mogelijk niet herkend. Houd de smartphone voor
de beste resultaten zo dat de voorkant van het informatiedisplay en de smartphone parallel of
bijna parallel zijn.
5. Als de camera correct wordt gericht, wordt de Smart Check-code automatisch herkend
en wordt gedetailleerde informatie over de status van uw droger, de foutmelding en de
tegenmaatregelen weergegeven op uw smartphone.
6. Als de Smart Check-code meer dan twee keer niet door de smartphone wordt herkend, kunt
u de Smart Check-code op het informatiedisplay van de droger handmatig invoeren in de
Samsung Smart Washer-app.
Nederlands - 22
DV90F5E6HGW-03297B-10_NL.indd Sec5:22
2016-05-30
6:24:28
REKDROGEN (UITSLUITEND DV9-SERIE)
Het droogrek installeren
GEBRUIKSINSTRUCTIES, TIPS
1. Open de deur.
2. Plaats het droogrek in de trommel, plaats de lip aan voorkant van het droogrek op de
behuizing van het pluizenfilter.
3. Plaats de achterpoten in de twee uitsparingen aan de achterzijde van de droger en druk het
middelste gedeelte van het droogrek omlaag om het rek te bevestigen.
4. Plaats de items die u wilt drogen, zodanig op het rek dat er zich genoeg ruimte tussen de
items bevindt dat de lucht kan circuleren.
5. Sluit de deur.
6. Druk op de knop Aan/uit.
7. Selecteer Timer met de programmakeuzeknop en stel de knop Tijd in.
• U kunt een droogtijd van maximaal 150 minuten instellen. Selecteer de tijd op basis van de
hoeveelheid vocht en het gewicht van de items. Als er een langere droogtijd is vereist, moet
u de timer resetten. (Als u wasgoed droog met het droogrek, wordt het gebruik van het
programma Timer aanbevolen.)
8. Druk op de knop Start/Pauze.
Rekdrogen
AANBEVOLEN ITEMS
OPMERKINGEN (MAX. 1,5 kg)
Wasbare sweaters
(opvouwen en plat op het rek leggen)
Speelgoed met vulling
(gevuld met katoen of polyestervezels)
Speelgoed met vulling
(gevuld met schuim of rubber)
Wanneer u het rek gebruikt om wasgoed te drogen, vouwt u de
kleding op en plaatst u deze op het rek om te voorkomen dat
de kleding gaat kreuken.
Schuimrubberen kussens
Sportschoenen
WAARSCHUWING
LET OP
Als u sportschoenen wilt drogen, plaatst u de schoenen met de
zolen op het rek.
Als schuimrubber, plastic of rubber op een hoge temperatuur droogt, kunnen de artikelen
beschadigd raken en ontstaat er brandgevaar.
Aangezien u de schoenen kunt beschadigen bij het drogen, kunt u het beste het
programma Rekdrogen gebruiken om de schoenen te drogen.
Nederlands - 23
DV90F5E6HGW-03297B-10_NL.indd Sec5:23
2016-05-30
6:24:28
gebruiksinstructies, tips
DE DROGER GOED LADEN
•
•
•
•
•
•
•
Plaats niet meer dan één lading tegelijkertijd.
Als een gemengde was droogt, zullen de zware en lichtgewicht stoffen een verschillende droogtijd
hebben. Dit kan ertoe leiden dat de lichtgewicht stoffen reeds droog zijn terwijl de zware stoffen nog
vochtig zijn aan het eind van het droogprogramma.
Voeg een of meer soortgelijke items aan de droger toe wanneer u slechts een of twee kledingstukken
hoeft te drogen.
Hiermee verbetert u het trommelproces, waardoor er efficiënter wordt gedroogd.
Het overladen van de droger heeft een negatieve invloed op het trommelproces, waardoor de was
ongelijkmatig droogt en bepaalde stoffen overmatig kunnen kreuken.
Zorg ervoor dat u wasgoed plaatst die is gecentrifugeerd in een geschikte wasmachine.
Ongewassen textiel moet niet worden gedroogd
Textiel dat is verontreinigd met olie, alcohol, brandstof, enz. moet niet worden gedroogd.
AAN DE SLAG
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Laad de droger losjes – NIET overladen.
Sluit de deur.
Selecteer het gewenste programma en opties voor het wasgoed.
Druk op de knop Start/Pauze.
Het indicatielampje brandt.
De geschatte programmatijd wordt weergegeven in het display.
De tijd kan fluctueren voor een betere indicatie van de droogtijd voor het programmaverloop.
•
•
•
Wanneer het programma is voltooid, wordt in het display 'End' (of '0') weergegeven.
Wanneer u op de knop Aan/uit drukt, wordt het programma geannuleerd en wordt de droger
gestopt.
De indicatielampjes Drogen, Koelen, Kreukvrij gaan tijdens de desbetreffende fasen van het
programma branden.
Nederlands - 24
DV90F5E6HGW-03297B-10_NL.indd Sec5:24
2016-05-30
6:24:28
reiniging en behandeling
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING
Reinig de droger niet door er rechtstreeks water op te spuiten. Gebruik geen wasbenzine, thinner,
alcohol of aceton om de droger te reinigen.
- Dit kan anders leiden tot verkleuring, vervorming, schade, elektrische schokken of brand.
Haal voordat u het vuilfilter gaat reinigen de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
DE WARMTEWISSELAAR REINIGEN
Aangezien het oppervlak van de warmtewisselaar scherp is, maakt u dit schoon met een zachte borstel of
stofzuiger. (Het wordt aanbevolen om deze ten minste eenmaal per maand te reinigen.)
LET OP
Raak de warmtewisselaar niet met uw handen aan. Dit kan anders letsel veroorzaken.
BEDIENINGSPANEEL
Reinigen met een zachte, licht vochtige doek. Gebruik geen schuurmiddelen.
Sproei geen reinigingsmiddelen rechtstreeks op het paneel.
Het bedieningspaneel en de afwerking van de wasdroger kunnen beschadigd raken door bepaalde vuil- en
vlekverwijderaars.
Pas deze producten toe uit de buurt van uw droger en veeg de gemorste of te veel gesproeide vloeistof of
onmiddellijk op.
REINIGING EN BEHANDELING
Tijdens het drogen kan zich vocht ophopen op het bedieningspaneel of de deur.
ROESTVRIJSTALEN DROOGTROMMEL
Om de roestvrijstalen droogtrommel te reinigen, gebruikt u een vochtige doek met een zacht, niet-schurend
schoonmaakmiddel dat geschikt is voor roestvrijstalen oppervlakken.
Verwijder de resten van het schoonmaakmiddel en droog het apparaat met een schone doek.
BUITENKANT WASDROGER
De hele droger heeft een hoogglans afwerking. Reinigen met een zachte, licht vochtige doek. Gebruik
geen schuurmiddelen. Bescherm het oppervlak tegen scherpe objecten, aangezien deze krassen of
beschadigingen kunnen veroorzaken.
Plaats geen zware of scherpe voorwerpen of een reinigingsmiddel op de droger. Bewaar ze op het
aangeschafte voetstuk of in een aparte bewaardoos.
Nederlands - 25
DV90F5E6HGW-03297B-10_NL.indd Sec10:25
2016-05-30
6:24:29
reiniging en behandeling
GECONDENSEERD WATER LOZEN (
)
1. Trek de watertank naar u toe om deze te verwijderen.
LET OP
Watertank
Wanneer u de watertank verwijdert, kunt u deze gezien
het gewicht het beste met beide handen vasthouden. Zorg
ervoor dat u geen water uit de tank morst. Dit kan anders
letsel aan uw polsen veroorzaken.
2. Verwijder het gecondenseerde water uit de watertank.
• Verwijder na elk droogprogramma het gecondenseerde
water uit de watertank.
WAARSCHUWING
Aangezien u het risico loopt dat het water gaat lekken
wanneer u niet na elke programma het water loost, moet
u ervoor zorgen dat het water wordt afgevoerd.
Afvoeropening
Als u de watertank leegt en op de knop Start drukt, wordt
het indicatielampje voor een volle watertank ( ) op het LED-paneel uitgeschakeld.
HET FILTER REINIGEN (
)
1. Open de deur en verwijder het filter door dit omhoog te
duwen.
Filterbehuizing
2. Open het filter en reinig dit.
• Reinig het filter meteen nadat het droogprogramma is
beëindigd.
LET OP
• Als u het filter na een bepaalde gebruiksperiode niet reinigt, kan dit ten koste gaan van de
droogprestaties en ontstaat er brandgevaar. Reinig het filter overeenkomstig de opgegeven
interval.
• Reinig het filter na elk droogprogramma.
• Als het oppervlak van het filter nat is, gebruikt u het filter pas nadat dit volledig is gedroogd.
Nederlands - 26
DV90F5E6HGW-03297B-10_NL.indd Sec10:26
2016-05-30
6:24:29
HET WARMTEWISSELAARFILTER REINIGEN (
)
1. Gebruik een sleutel of munt om de klep te openen.
REINIGING EN BEHANDELING
2. Ontgrendel de afsluiting.
Afsluiting
3. Verwijder het warmtewisselaarfilter.
4. Als het filter van de warmtewisselaar niet regelmatig wordt
schoongemaakt, gaat er ter herinnering een indicatielampje
op het display branden of knipperen.
Controleer in dat geval het filter van de warmtewisselaar en
maak dit schoon zodat het filter niet verstopt komt te zitten
met pluisjes.
• Verwijder de spons uit het filtersysteem en spoel
deze schoon onder stromend water. Maak het filter
LET OP
met een zachte borstel stofvrij. Maak het filter van de
warmtewisselaar na het spoelen met water grondig droog
alvorens het filter terug te plaatsen.
• Maak het filter van de warmtewisselaar na elke 2 beurten
schoon.
• Als het indicatielampje brandt of knippert, controleer de
warmtewisselaar dan en maak deze schoon om ervoor te
zorgen dat deze niet wordt geblokkeerd door pluisjes.
5. Reinig het met een zachte borstel of stofzuiger
(Het wordt aanbevolen om deze ten minste eenmaal per
maand te reinigen).
LET OP
Raak de warmtewisselaar niet met uw handen aan.
Dit kan anders letsel veroorzaken.
LET OP
• Als u het warmtewisselaarfilter na het schoonmaken weer monteert, moet u ervoor
zorgen dat de bevestiging wordt vergrendeld.
Nederlands - 27
DV90F5E6HGW-03297B-10_NL.indd Sec10:27
2016-05-30
6:24:30
speciale wastips
SPECIALE WASTIPS
Volg de instructies op het waslabel of van de fabrikant voor het drogen van speciale items.
Als er geen waslabel beschikbaar is, gebruikt u de volgende informatie als richtlijn.
Spreien en dekbedden
•
•
•
Dekens
•
•
Volg de instructies op het waslabel of gebruik het programma
Katoen (Kastdroog
) en een hoge temperatuur.
Zorg ervoor dat het item goed droog is voordat u het gebruikt of
opslaat.
Voor een gelijkmatig droging moet u de items mogelijk
herpositioneren.
Gebruik het programma Katoen (Kastdroog
) en droog slechts
één deken tegelijkertijd voor een optimaal trommelproces.
Zorg ervoor dat het item goed droog is voordat u het gebruikt of
opslaat.
Katoenen luiers
•
) en de
Gebruik het programma Katoen (Kastdroog
temperatuurinstelling Hoog voor zachte, donzige luiers.
Items met een donsvulling
(jassen, slaapzakken,
dekbedden, enz.)
•
Gebruik het programma Katoen (Kastdroog
) en een lage
temperatuur.
Wanneer u een paar droge handdoeken toevoegt, verkort u de
droogtijd en absorbeert u vocht.
•
Schuimrubber (achterkant
van een vloerkleed, gevuld
speelgoed, schoudervulling,
enz.)
•
Kussens
•
•
•
•
Plastic (douchegordijnen,
hoezen voor tuinmeubelen,
enz.)
•
NIET drogen op een hoge temperatuur.
Gebruik het programma Koude Lucht (geen warmte).
WAARSCHUWING – Het drogen van een rubberen item door middel
van warmte kan leiden tot beschadigingen of brandgevaar.
Gebruik het programma Katoen (Kastdroog
).
Voeg een aantal handdoeken toe om het trommelproces te
verbeteren en voor een donzig resultaat.
GEEN kapok of schuimkussen in de droger drogen.
Gebruik het programma Koude Lucht.
Gebruik het programma Koude Lucht of het Timer-programma
en een lage temperatuur, afhankelijk van de voorschriften op het
waslabel.
VERMIJD DE VOLGENDE ARTIKELEN:
• Items van glasvezel (gordijnen, draperingen, enz.).
• Wol, tenzij aanbevolen op het label.
• Items die zijn verontreinigd met plantaardige olie of bak- en braadolie.
Nederlands - 28
DV90F5E6HGW-03297B-10_NL.indd Sec8:28
2016-05-30
6:24:30
problemen oplossen
CONTROLEER DEZE PUNTEN BIJ PROBLEMEN MET UW DROGER...
OPLOSSING
Werkt niet.
•
•
•
•
•
•
Verwarmt niet.
•
•
•
•
Droogt niet.
•
•
•
•
•
•
•
•
Maakt lawaai.
•
•
•
Droogt ongelijkmatig.
•
•
Controleer of de deur goed is vergrendeld.
Zorg ervoor dat de voedingskabel is aangesloten op een stopcontact
waar stroom op staat.
Controleer de stroomonderbrekers en zekeringen in het huis.
Druk nogmaals op de knop Start/Pauze als de deur tijdens het
programma is geopend.
Verwijder het gecondenseerde water uit de watertank.
Reinig het filter.
Controleer de stroomonderbrekers en zekeringen in het huis.
Selecteer een andere instelling dan Koude Lucht.
Controleer het cassettefilter en warmtewisselaarfilter en reinig deze
indien nodig.
De droger bevindt zich mogelijk in de koelfase van het programma.
PROBLEMEN OPLOSSEN
PROBLEEM
Controleer de bovenstaande punten en...
Stop de trommel niet te vol. 1 waslading = 1 drooglading.
Scheid zware artikelen van lichtgewicht artikelen.
Grote items, zoals dekens of dekbedden, moeten voor een
gelijkmatige droging mogelijk opnieuw worden herschikt.
Controleer of de droger het water goed afvoert en voldoende water
extraheert.
De lading is mogelijk te klein voor een goed trommelproces. Voeg een
paar handdoeken toe.
Reinig het filter.
Reinig het warmtewisselaarfilter
Controleer de lading op objecten als munten, losse knopen, spijkers,
enz. en verwijder deze.
Zorg ervoor dat de droger, overeenkomstig de installatie-instructies,
goed waterpas staat.
Het is normaal dat de droger een zoemend geluid maakt vanwege de
hoge circulatiesnelheid van de lucht in de droogtrommel en door de
ventilator.
Naden, zakken en andere soortgelijke zware gebieden zijn mogelijk
nog niet volledig droog wanneer de rest van de lading wel al de
ingestelde droogtegraad heeft. Dit is normaal. Selecteer desgewenst
de instelling Extra droog.
Als een zwaar item wordt gedroogd met een lichtgewicht lading,
bijvoorbeeld handdoeken met lakens, is het mogelijk dat het zware
item niet volledig droog is wanneer de rest van de lading de gekozen
droogtegraad heeft bereikt. Scheid zware items van lichtgewicht
items voor de droogresultaten.
Nederlands - 29
DV90F5E6HGW-03297B-10_NL.indd Sec6:29
2016-05-30
6:24:31
problemen oplossen
PROBLEEM
OPLOSSING
Heeft een geurtje.
•
•
Wordt uitgeschakeld
voordat de lading droog is
•
•
Pluizen op kleding
•
Het is mogelijk dat huishoudgeuren van verf, vernis, sterke
reinigingsmiddelen, enz. de droger binnendringen via de lucht in
de ruimte. Dit is normaal omdat de droger de lucht uit de ruimte
aanzuigt, deze verwarmt, door de droogtrommel blaast en weer
uitblaast.
Wanneer er dergelijke geurtjes in de lucht hangen, ventileert u de
ruimte volledig voordat u de droger gebruikt.
Te kleine lading. Voeg meer items toe of voeg een aantal handdoeken
toe en start het programma nogmaals.
Te grote lading. Verwijder enkele items en start de droger opnieuw.
•
•
Zorg dat het cassettefilter voor elk programma wordt gereinigd. Bij
sommige ladingen, waarbij zeer veel pluizen vrijkomen, moet u het
filter mogelijk tijdens het programma een keer reinigen.
Bepaalde stoffen produceren veel pluizen (bijvoorbeeld een
donzige witte handdoek) en moeten apart worden gedroogd van
kledingstukken die juist pluizen aantrekken (bijvoorbeeld een zwarte
linnen broek)
Verdeel grote ladingen voor het drogen in kleiner ladingen
Controleer (broek)zakken grondig vóór het drogen.
Kledingstukken zijn
nog steeds gekreukt na
Kreukvrij
•
•
U kunt het beste kleine ladingen van 1 tot 4 items drogen.
Laad minder kledingstukken. Laad soortgelijke kledingstukken.
Geuren verdwijnen niet uit
kleding na het programma
Koude lucht.
•
Stoffen die sterk ruiken, moeten worden gewassen.
•
Nederlands - 30
DV90F5E6HGW-03297B-10_NL.indd Sec6:30
2016-05-30
6:24:31
INFORMATIECODES
Er worden mogelijk informatiecodes weergegeven die helpen te begrijpen wat er met uw droger gebeurt.
FOUTMELDING
BETEKENIS
OPLOSSING
Fout bij luchttemperatuursensor
tE5
Fout bij temperatuursensor van
compressor
Schakel na 2-3 minuten de droger in en start
het programma opnieuw vanaf het begin.
dE
De deur van de droger staat open
Sluit de deur en start het programma
nogmaals.
Als het probleem zich blijft voordoen, belt u
een onderhoudsmonteur.
HE
Compressor is oververhit
Bel een onderhoudsmonteur
2E
Dit komt voor wanneer er een lage
stroomspanning is gedetecteerd.
Controleer of de voedingskabel is
aangesloten. Als het probleem zich blijft
voordoen, neemt u contact op met het
servicecentrum.
5E
De watertank is vol.
De afvoerpomp werkt niet.
Leeg de watertank, schakel de droger
opnieuw in en start het programma vanaf het
begin.
Als het probleem zich blijft voordoen, belt u
een onderhoudsmonteur.
PROBLEMEN OPLOSSEN
tE
Reinig het filter of het warmtewisselaarfilter.
Als het probleem zich blijft voordoen, belt u
een onderhoudsmonteur.
Bel het servicecentrum van Samsung of de plaatselijke Samsung-leverancier wanneer een code wordt
weergegeven die hier niet wordt vermeld of wanneer de voorgestelde oplossing niet werkt.
Laat het product niet demonteren of repareren door een niet-erkende monteur.
Nederlands - 31
DV90F5E6HGW-03297B-10_NL.indd Sec6:31
2016-05-30
6:24:31
bijlage
WASVOORSCHRIFTEN
De volgende symbolen worden gebruikt in wasvoorschriften. De labels met wasvoorschriften bevatten
labels en symbolen voor drogen, bleken, drogen en strijken, en indien nodig voor stomen. Deze symbolen
zorgen voor overeenstemming tussen kledingfabrikanten voor binnenlandse en geïmporteerde kleding. Volg
de aanwijzingen op het waslabel op zodat de kleding zo lang mogelijk meegaat en om problemen bij het
wassen te voorkomen.
Wasprogramma
Speciale instructies
Waarschuwingssymbolen
voor het wassen en strijken
Normaal
Op de lijn drogen/
ophangen te drogen
Niet wassen
Blijvende persing/
onkreukbaar/
kreukherstellend
Aan de lijn drogen
Niet uitwringen
Zachte/fijne was
Liggend drogen
Niet bleken
Handwas
Watertemperatuur**
Temperatuurinstelling
Kan niet in de wasdroger
Hoog
Niet stoomstrijken
Heet
Gemiddeld
Niet strijken
Warm
Laag
Koud
Elke temperatuur
Stomen
Geen warmte/lucht
Niet stomen
Bleken
Alle bleekproducten
(indien nodig)
Droogstrijk- of
stoomstrijktemperaturen
Stomen
Op de lijn drogen/
ophangen te drogen
Uitsluitend chloorvrije
bleekmiddelen
(kleurveilig)
Bleek (indien nodig)
Hoog
Aan de lijn drogen
Droogtrommelprogramma
Gemiddeld
Liggend drogen
Normaal
Laag
Blijvende persing/
onkreukbaar/
kreukherstellend
Zachte/fijne was
** De stippen staan symbool voor de geschikte waswatertemperaturen voor de verschillende artikelen.
Het temperatuurbereik voor Heet is 41 – 52 °C, voor Warm 29 – 41 °C en voor Koud 16 – 29 °C. (De
temperatuur van het waswater moet minimaal 16 °C zijn om het wasmiddel te activeren en voor een
effectieve reiniging.)
Nederlands - 32
DV90F5E6HGW-03297B-10_NL.indd Sec4:32
2016-05-30
6:24:31
ZORG VOOR HET MILIEU
SPECIFICATIES
BIJLAGE
Dit apparaat is gemaakt van recyclebare materialen. Houd u bij het afdanken van dit apparaat aan de
plaatselijke wet- en regelgeving met betrekking tot afvalverwerking. Snijd de voedingskabel door zodat het
apparaat niet meer kan worden aangesloten op een stroombron. Verwijder de deur zodat dieren en kleine
kinderen zich niet in het apparaat kunnen opsluiten.
C
D
A
B
TYPE
AFMETINGEN
DROGER - VOORLADER
A. Hoogte
85,0 cm
B. Breedte
60,0 cm
C. Diepte met geopende deur op 90°
110,1 cm
D. Diepte
60,0 cm
GEWICHT
50 kg
ELEKTRISCHE VEREISTEN
220-240 V / 50 Hz
TOEGESTANE TEMPERATUUR
950 - 1100 W
5 - 35 °C
Nederlands - 33
DV90F5E6HGW-03297B-10_NL.indd Sec4:33
2016-05-30
6:24:31
bijlage
PROGRAMMAOVERZICHT
( gebruikersoptie)
Max. lading (kg)
(droog wasgoed)
Programma
DV9
Katoen
Synthetisch
DV8
Droogniveau Kreukvrij
DV7
Zoemer gemengde
was (uitsluitend
DV9, DV8)
Binnenlamp
(uitsluitend DV9,
DV8)
Geluid aan/uit
Uitgesteld
einde
Extra droog
9
8
7






Kastdroog
9
8
7






Strijkdroog
9
8
7


-



Extra droog
4,5
4
3,5






Kastdroog
4,5
4
3,5






Strijkdroog
4,5
4
3,5


-



2
2
2
-

-



1,5
1,5
1,5
-

-



Outdoor kleding
(Uitsluitend DV9-, DV8-serie)
2
2
-
-

-



Sportkleding
2
2
2
-

-



Snel Drogen
1
1
1
-

-



Warme Lucht
(Uitsluitend DV9-, DV8-serie)
-
-
-
-

-



Koude Lucht
-
-
-
-

-



Timer
-
-
-
-

-



Wol
Zeer fijn
* 9 : DV9-serie (9 kg)
* 8 : DV8-serie (8 kg)
* 7 : DV7-serie (7 kg)
VERBRUIKSGEGEVENS
Model
Programma
Katoen kastdroog**
DV9-serie
Katoen strijkdroog**
Synthetisch kastdroog
Katoen kastdroog**
DV8-serie
Energieverbruik (KWh)
Max. duur
(minuten)
9
2,2
190
4,5
1,12
120
9
1,7
155
4,5
0,85
78
8
1,98
170
4
1,04
110
Katoen strijkdroog**
8
1,54
140
Synthetisch kastdroog
4
0,78
72
7
1,75
150
3,5
0,95
100
7
1,43
130
3,5
0,67
68
Katoen kastdroog**
DV7-serie
Belading (kg)*
Katoen strijkdroog**
Synthetisch kastdroog
1. * : Vulgewicht
** : EN 61121:2013-testprogramma
2. Alle gegevens met een ‘sterretje’ zijn berekend op basis van EN 61121:2013
De verbruiksgegevens kunnen verschillen van de bovenstaande nominale waarden. Dit is afhankelijk van
het vulgewicht, het soort textiel, het restvocht na het centrifugeren, fluctuaties in de stroomtoevoer en de
geselecteerde extra opties.
Nederlands - 34
DV90F5E6HGW-03297B-10_NL.indd Sec4:34
2016-05-30
6:24:32
OVERZICHT VAN DROOGTROMMELS VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK
Gegevensblad voor droogtrommels voor huishoudelijk gebruik
Als aangegeven in EU-voorschrift nr. 392/2012
Een sterretje '*' geeft een modelvariant aan met andere cijfers (0-9) of letters (A-Z).
Modelnaam
Capaciteit
kg
Type
Energierendement
A + + + (hoogste efficiëntie) tot D (laagste efficiëntie)
Energieverbruik
kWh/jr
Jaarlijks energieverbruik (AE_C) 1)
Automatische droogtedetectie
Energieverbruik (E_dry) bij standaardkatoenprogramma bij volledige
kWh
lading
Energieverbruik (E_dry.1/2) bij standaardkatoenprogramma bij
kWh
volledige lading
uit-modus en aan-modus
Gewogen vermogen uit-modus (P_o) bij volle belading
W
De modus Energieverbruik aan (P_l) bij volledige lading
W
Duur van de aan-modus
min.
Programma waarop de informatie op het etiket en het Overzicht van toepassing is 2)
programmaduur van het standaardprogramma
Gewogen programmaduur voor het standaardkatoenprogramma bij
min.
volledige lading en gedeeltelijke lading.
Programmaduur (T_dry) bij standaardkatoenprogramma bij
min.
volledige lading
Programmaduur (T_dry.1/2) bij standaardkatoenprogramma met
min.
gedeeltelijke lading
efficiëntieklasse condensatie
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)
Gemiddelde condensatie-efficiëntie bij volledige lading
%
Gemiddelde condensatie-efficiëntie bij gedeeltelijke lading
%
Gewogen condensatie-efficiëntie
%
Uitstoot luchtgeluid
Drogen bij volledige lading
dB (A) re 1 pW
Ingebouwd
Naam van bedrijf
DV90F5*****/
DV91F5*****
9
Condensator
DV80F5*****/
DV81F5*****
8
Condensator
DV70F5*****/
DV71F5*****
7
Condensator
A++
A++
A++
258,0
Ja
235,0
Ja
211,0
Ja
2,20
1,98
1,75
1,12
1,04
0,95
0,50
5,00
10
0,50
0,50
5,00
5,00
10
10
Katoen + Kastdroog (Kreukvrij uit)
150
136
121
190
170
150
120
110
100
B
81
81
81
B
81
81
81
B
81
81
81
65
Nee
BIJLAGE
Samsung
65
65
Nee
Nee
Samsung Electronics Co., Ltd.
1) Het jaarlijkse energieverbruik wordt gemeten als 9 kg 258 kWh (8 kg 235 kWh, 7 kg 211 kWh), gebaseerd op
160 droogbeurten met het standaard katoenprogramma bij volle en gedeeltelijke belading, en het verbruik van
de standen voor laag vermogen. Het werkelijke energieverbruik per beurt is afhankelijk van de wijze waarop het
apparaat wordt gebruikt.
2) ‘standaardkatoenprogramma’ dat wordt gebruikt bij volledige en gedeeltelijk lading is het standaardroogprogramma
waarop de informatie op het label en fiche betrekking heeft. Dit programma is geschikt voor het drogen van normaal
vochtig katoenen wasgoed en is het meest efficiënte programma wat betreft energieverbruik voor katoen.
Gegevens over verbruik kunnen verschillen van de nominale waarden die hierboven zijn weergegeven, afhankelijk
van de grootte van de lading, soorten textiel, de hoeveelheid restvocht na het centrifugeren, schommelingen in de
elektriciteitsvoorziening en extra gekozen opties.
Nederlands - 35
DV90F5E6HGW-03297B-10_NL.indd Sec4:35
2016-05-30
6:24:32
VRAGEN OF OPMERKINGEN?
Land
BEL
OF BEZOEK ONS ONLINE OP
GERMANY
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem
Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
[HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw.
0180 6 67267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem
Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
www.samsung.com/de/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
www.samsung.com/nl/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
DC68-03297B-10
DV90F5E6HGW-03297B-10_NL.indd Sec4:36
2016-05-30
6:24:32
Série DV9
Série DV8
Série DV7
Séche-linge avec pompe
à chaleur
manuel d'utilisation
Un monde de possibilités
Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit Samsung.
DV90F5E6HGW-03297B-10_FR.indd 1
2016-05-30
6:23:30
table des matières
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
3
3
8
Remarques importantes sur les consignes de sécurité
Symboles et mesures de sécurité importants
Instructions concernant la marque DEEE
9
9
10
10
10
10
11
11
11
12
12
13
13
15
16
Déballage de votre sèche-linge et guide d'installation
Extérieur du sèche-linge
À vérifier avant l'installation
Avant d'utiliser l'appareil :
Remarque importante pour l’installateur
Choix de l'emplacement d'installation
Encastrement dans une niche ou installation dans un
placard
Normes électriques
Mise à la terre
Installation côte à côte
Liste de contrôle final pour l’installation
Vidange de l'eau sans utilisation du réservoir d'eau
Raccorder le tuyau de vidange
Installation en superposition
Inversion du hublot
18
21
21
22
23
24
24
Présentation du panneau de commandes
Sécurité enfant
Arrêt différé
Smart Check
Séchage sur grille (Série DV9 uniquement)
Chargement du sèche-linge
Mise en marche
25
25
25
25
26
26
27
Nettoyage de l'échangeur de chaleur
Panneau de commandes
Tambour en acier inoxydable
Extérieur du sèche-linge
Élimination de l'eau de condensation ( )
Nettoyage du boîtier du filtre ( )
Nettoyage du filtre de l'échangeur de chaleur (
28
Conseils d'entretien du linge
DÉPANNAGE
29
31
Vérifiez les points suivants si votre sèche-linge...
Codes d'erreur
ANNEXE
32
33
33
34
34
35
Tableau des symboles textiles
Protection de l’environnement
Caractéristiques techniques
Tableau des cycles
Caractéristiques de fonctionnement
Fiche technique des sèche-linge domestiques
3
9
INSTALLATION DU SÈCHE-LINGE
INSTRUCTIONS ET CONSEILS
D’UTILISATION
18
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
25
CONSEILS D'ENTRETIEN DU LINGE
28
29
32
)
Français - 2
DV90F5E6HGW-03297B-10_FR.indd Sec9:2
2016-05-30
6:23:38
consignes de sécurité
Félicitations pour l’achat de votre nouveau sèche-linge Samsung. Ce manuel
contient de précieuses informations concernant l'installation, l'utilisation et
l'entretien de votre appareil. Prenez le temps de le lire pour tirer pleinement profit
de tous les avantages et de toutes les fonctionnalités de votre sèche-linge.
•
•
•
L'installation du sèche-linge doit être effectuée par un technicien qualifié.
L’installation du sèche-linge doit se faire conformément aux instructions du fabricant et aux réglementations locales.
Pour réduire les risques de blessure grave ou de décès, observez attentivement les consignes d'installation.
REMARQUES IMPORTANTES SUR LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Les consignes de sécurité et les avertissements décrits dans ce manuel ne sont pas exhaustifs. Il est de
votre responsabilité de faire preuve de bon sens, de prudence et de discernement lors de l’installation, de
l’entretien et de l’utilisation de votre sèche-linge.
Contactez toujours le fabricant en cas de problème ou de situation que vous ne comprenez pas.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
AVERTISSEMENT - Risque d'incendie
SYMBOLES ET MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTS
Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer de graves blessures ou la mort.
AVERTISSEMENT
ATTENTION
Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer des blessures plus mineures ou
des dommages matériels.
ATTENTION
Pour réduire le risque d’incendie, d’explosion, d’électrocution ou de blessure lors de
l’utilisation de votre sèche-linge, observez les consignes élémentaires de sécurité suivantes :
NE PAS faire.
NE PAS démonter.
NE PAS toucher.
Suivez scrupuleusement les consignes.
Débrancher la prise murale.
S'assurer que l'appareil est relié à la terre afin d'éviter tout choc électrique.
Contacter le service d'assistance technique pour obtenir de l'aide.
Remarque
Lisez le manuel d’utilisation.
Ces icônes d'avertissement ont pour but d'éviter tout risque de blessure corporelle.
Respectez-les en toutes circonstances. Lisez attentivement la section Consignes de sécurité de
ce manuel et conservez ce dernier en lieu sûr afin de pouvoir le consulter ultérieurement.
Lisez attentivement toutes les consignes avant d'utiliser l'appareil.
AVERTISSEMENT
Pour réduire les risques d’incendie, d’électrocution ou de blessures physiques lors de
l’utilisation de l’appareil, des précautions de base doivent être prises.
Français - 3
DV90F5E6HGW-03297B-10_FR.indd Sec1:3
2016-05-30
6:23:38
consignes de sécurité
1. Cet appareil n’est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris
les enfants) inexpérimentées ou dont les capacités physiques, sensorielles
ou mentales sont réduites, sauf si elles sont sous la surveillance ou ont reçu
les instructions d’utilisation appropriées de la personne responsable de leur
sécurité.
2. Pour une utilisation en Europe: Cet appareil peut être utilisé par les
enfants âgés de 8 ans et plus et par les personnes inexpérimentées ou dont
les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites s’ils sont
sous surveillance ou ont reçu les instructions d’utilisation appropriées de la
personne responsable de leur sécurité et s’ils sont conscients des risques
encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et
la maintenance utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans
surveillance.
3. Les enfants ne doivent pas utiliser l’appareil sans la surveillance d’un adulte.
4. Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le
fabricant, son réparateur ou une personne disposant des qualifications
équivalentes afin d’éviter tout danger.
5. Utilisez uniquement les tuyaux neufs fournis (tout tuyau déjà utilisé est à
proscrire).
6. Pour les appareils comportant des orifices de ventilation à la base, veillez à
ce que ceux-ci ne soient pas obstrués (ex. : moquette ou tapis).
7. Pour une utilisation en Europe: Les enfants de moins de 3 ans ne doivent
pas s’approcher de l’appareil s’ils sont sans surveillance.
8. ATTENTION: Afin d’éviter tout risque dû à une réinitialisation par
inadvertance du dispositif de protection thermique, cet appareil ne doit
pas être alimenté via un dispositif de commutation externe, tel qu’un
programmateur, ou connecté à un circuit régulièrement activé ou désactivé
par le fournisseur d’énergie.
9. Ne faites pas sécher de linge ayant été en contact avec des produits
chimiques industriels (ex. : à des fins de nettoyage).
10. Le filtre à peluches doit être nettoyé régulièrement, le cas échéant.
Français - 4
DV90F5E6HGW-03297B-10_FR.indd Sec1:4
2016-05-30
6:23:39
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
11. Nettoyez régulièrement les peluches accumulées autour du sèche-linge (ne
s’applique pas aux appareils prévus avec une évacuation vers l’extérieur du
bâtiment).
12. Une ventilation appropriée doit être présente pour éviter le retour des gaz
provenant d’appareils brûlant d’autres combustibles, comme ceux faisant
appel à des flammes ouvertes.
13. Ne faites jamais sécher du linge sale.
14. Le linge ayant été sali avec des produits chimiques (ex. : huile de cuisine,
acétone, alcool, essence, kérosène, détergents ménagers et détachants,
térébenthine, cires et décapants) doit être lavé à l’eau chaude et avec une
quantité supplémentaire de lessive avant de passer au sèche-linge.
15. Les articles en caoutchouc mousse (c.-à-d. en mousse de latex, comme les
oreillers), en caoutchouc, imperméables ou encore les bonnets de bain ne
doivent pas être passés au sèche-linge.
16. Les adoucissants et autres produits similaires doivent être utilisés
conformément aux instructions de leur fabricant.
17. Le dernier cycle d’un programme de sèche-linge est effectué à froid afin de
préserver les articles.
18. Avant de mettre du linge dans le tambour, videz le contenu des poches des
vêtements.
19. AVERTISSEMENT: N’interrompez jamais un programme en cours, sauf si
vous sortez et étendez immédiatement le linge afin que la chaleur se dissipe.
20. L’air d’évacuation ne doit pas être éliminé via un conduit utilisé pour
l’évacuation de fumées provenant d’appareils brûlant du gaz ou d’autres
combustibles.
21. L’appareil ne doit pas être installé derrière une porte verrouillable, une porte
coulissante ou une porte dont la charnière est située du côté opposé à celle
du hublot du sèche-linge afin de ne pas empêcher l’ouverture totale du
hublot de l’appareil.
22. AVERTISSEMENT: L’appareil ne doit pas être alimenté via un dispositif de
commutation externe, tel qu’un programmateur, ou être connecté à un circuit
qui est régulièrement activé ou désactivé par le fournisseur d’énergie.
Modèle avec pompe à chaleur uniquement : Les instructions devront
également inclure le fond de ce qui suit :
Français - 5
DV90F5E6HGW-03297B-10_FR.indd Sec1:5
2016-05-30
6:23:39
consignes de sécurité
AVERTISSEMENT : Dans le boîtier de l’appareil ou dans la structure intégrée,
assurez-vous que les orifices de ventilation soient toujours dégagés.
AVERTISSEMENT : N’endommagez pas le circuit de fluide frigorigène.
AVERTISSEMENT
SYMBOLES D’AVERTISSEMENT À RESPECTER ABSOLUMENT
POUR L’INSTALLATION
L’installation de cet appareil doit être effectuée par un technicien ou un centre de réparation qualifié.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques, des incendies, une explosion, des
problèmes avec le produit ou des blessures.
Branchez le cordon d’alimentation sur une prise murale 220~240 V CA/50 Hz ou supérieur et utilisez cette prise
uniquement pour cet appareil. N’utilisez pas de rallonge.
- Le fait de partager une prise murale avec d’autres appareils à l’aide d’une multiprise ou d’une rallonge peut
entraîner des chocs électriques ou des incendies.
- Assurez-vous que la tension, la fréquence et le courant sont identiques à ceux inscrits sur les spécifications du
produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies. Branchez
correctement le cordon d’alimentation dans la prise murale.
Éliminez régulièrement toute eau, poussière ou corps étranger des prises murales et zones de contact à l’aide d’un
chiffon sec.
- Débranchez le cordon d’alimentation et nettoyez-le à l’aide d’un chiffon sec.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.
Conservez tous les matériaux d’emballage hors de portée des enfants ; les matériaux d’emballage présentent des
dangers pour les enfants.
- Si un enfant met un sac en plastique sur sa tête, il risque de s’asphyxier.
Cet appareil doit être correctement mis à la terre.
Ne reliez pas le conducteur de terre de l’appareil à un tuyau de gaz, un tuyau de canalisation en plastique ou une
ligne téléphonique.
- Cela pourrait causer des chocs électriques, des incendies, une explosion ou des problèmes avec le produit.
- Ne branchez jamais le cordon d’alimentation sur une prise qui n’est pas correctement reliée à la terre et qui
n’est pas conforme aux réglementations locales et nationales en vigueur.
N’installez pas l’appareil en extérieur.
N’utilisez pas de prise ou de cordon d’alimentation endommagé(e) ou de prise murale mal fixée.
- Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.
Si la prise (cordon d’alimentation) est endommagée, elle doit être remplacée par le fabricant, son réparateur ou un
technicien de qualification équivalente, afin d’éviter tout danger.
Cet appareil doit être positionné de manière à ce que la prise électrique soit accessible après installation.
Ne tirez pas et ne pliez pas excessivement le cordon d’alimentation.
Ne vrillez pas et n’attachez pas le cordon d’alimentation.
N’accrochez pas le cordon d’alimentation sur un objet métallique, ne posez pas d’objet lourd sur le cordon
d’alimentation, ne l’insérez pas entre des objets et ne le coincez pas dans l’espace situé derrière l’appareil.
- Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.
Ne tirez pas sur le cordon d’alimentation pour le débrancher.
- Débranchez le cordon en tenant la prise.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.
Cet appareil doit être correctement mis à la terre. Ne branchez jamais le cordon d’alimentation sur une prise qui
n’est pas correctement reliée à la terre et qui n’est pas conforme aux réglementations locales et nationales en
vigueur. Consultez les consignes d’installation pour relier cet appareil à la terre.
Installez cet appareil sur un emplacement dont la surface est dure et plane.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des vibrations et des bruits anormaux ou des problèmes avec
l’appareil.
Un composant de la laque à cheveux pouvant affecter la propriété hydrophile de l’échangeur de chaleur, ce qui
pourrait entraîner la formation d’humidité sur la surface extérieure de l’appareil lors du refroidissement, n’installez
pas cet appareil dans un salon de beauté.
L’appareil doit être positionné de telle manière à ce que la prise de courant, les robinets d’arrivée d’eau et les
tuyaux d’évacuation restent accessibles en permanence.
Français - 6
DV90F5E6HGW-03297B-10_FR.indd Sec1:6
2016-05-30
6:23:39
AVERTISSEMENT
SYMBOLES D’AVERTISSEMENT À RESPECTER ABSOLUMENT
LORS DE L’UTILISATION
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Ne laissez pas les enfants ou les animaux domestiques aller sur ou dans l’appareil. Lors de l’élimination de
l’appareil, démontez le verrou de la porte (levier)
- afin d’éviter tout risque de chute et de blessures.
- Si un enfant se retrouve enfermé dans l’appareil, il risque de s’asphyxier.
Ne tentez pas d’accéder à l’intérieur de l’appareil lorsque le tambour tourne.
Ne vous asseyez pas sur l’appareil et ne vous appuyez pas contre sa porte ;
- vous risqueriez de le faire basculer et de vous blesser.
Ne faites sécher que du linge préalablement essoré dans un lave-linge.
Ne faites jamais sécher du linge sale.
Ne buvez pas l’eau de condensation.
N’interrompez jamais un programme en cours, sauf si vous sortez et étendez immédiatement le linge afin que la
chaleur se dissipe.
Ne faites pas sécher de linge ayant été en contact avec des substances inflammables (ex. : essence, kérosène,
benzène, solvant, alcool, etc.) ;
- vous risqueriez de vous électrocuter ou de provoquer un incendie ou une explosion.
Ne laissez pas les animaux domestiques s’approcher du sèche-linge.
- Cela pourrait entraîner un choc électrique ou des blessures.
Lors de l’élimination de l’appareil, déposez la porte et le cordon d’alimentation
- afin d’éviter de provoquer des blessures ou d’endommager le cordon.
Ne touchez pas la prise d’alimentation avec des mains mouillées.
- Cela pourrait entraîner un choc électrique.
En cas de fuite de gaz (gaz de ville, propane, gaz LP), ne touchez pas l’appareil ou le cordon d’alimentation mais
ventilez immédiatement.
- Pour ce faire, n’utilisez pas un ventilateur.
- Une étincelle peut entraîner une explosion ou un incendie.
Ne procédez pas à la réparation, au remplacement ou à l’entretien des pièces de l’appareil sauf
si le manuel d’entretien-réparation contient des recommandations spécifiques en la matière.
Vous devez en outre disposer des compétences requises pour réaliser l’opération.
Ne tentez pas de réparer, de démonter ou de modifier l’appareil vous-même.
- N’utilisez pas de fusible (cuivre, fil d’acier, etc.) autres que le fusible standard.
- En cas de besoin de réparation ou de réinstallation de l’appareil, contactez le centre de
réparation le plus proche.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques, des incendies, des
problèmes avec le produit ou des blessures.
Le produit que vous avez acheté est prévu pour une utilisation domestique uniquement.
L’utilisation à des fins professionnelles est considérée comme une utilisation non conforme
du produit. Dans ce cas, le produit ne sera pas couvert par la garantie standard prévue
par Samsung et Samsung ne saura en aucun cas être tenu pour responsable en cas de
dysfonctionnements ou dommages résultant d’une utilisation non conforme.
Si l’appareil émet des bruit anormaux ou dégage une odeur de brûlé ou de la fumée, coupez
immédiatement l’alimentation électrique et contactez le centre de réparation.
- Dans le cas contraire, cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.
Ne laissez pas les enfants ou les animaux domestiques jouer dans ou sur le lave-linge. Le hublot de l’appareil
ne s’ouvre pas facilement de l’intérieur ; un enfant peut donc se blesser gravement s’il s’y retrouve piégé.
ATTENTION
SIGNES DE PRÉCAUTION LORS DE L’UTILISATION
Ne montez pas sur l’appareil et ne placez pas d’objets (tels que linge, bougies allumées, cigarettes allumées,
vaisselle, produits chimiques, objets métalliques, etc.) sur l’appareil.
- Cela pourrait causer des chocs électriques, des incendies, des problèmes avec l’appareil ou des blessures.
Ne touchez pas la porte en verre ni l’intérieur du tambour pendant ou juste après le séchage : ces éléments peuvent
en effet devenir très chauds.
- Cela pourrait entraîner des brûlures.
N’actionnez pas les boutons à l’aide d’objets tranchants tels que des aiguilles, des couteaux, les ongles etc.
- Cela pourrait entraîner un choc électrique ou des blessures.
Ne faites pas sécher de linge contenant des élastiques (latex) ou d’autres matériaux semblables au caoutchouc.
- Le caoutchouc pourrait s’enflammer sous l’effet de la chaleur.
Français - 7
DV90F5E6HGW-03297B-10_FR.indd Sec1:7
2016-05-30
6:23:39
consignes de sécurité
Ne faites pas sécher de linge ayant été en contact avec de l’huile végétale ou de l’huile de cuisson : même lavés, les
articles en contiennent encore. Utilisez le programme de refroidissement afin de ne pas faire chauffer ce linge.
- La chaleur issue de l’oxydation de l’huile pourrait entraîner un incendie.
Assurez-vous que toutes les poches des vêtements à sécher sont vides.
- Les objets durs et pointus, comme les pièces de monnaie, les épingles de sûreté, les clous, les vis ou les pierres,
peuvent occasionner d’importants dégâts à l’appareil.
Evitez de sécher des vêtements ayant de grandes boucles, des boutons ou d’autres parties métalliques lourdes
(fermetures éclair, crochets et œillets, couvre-boutons).
Si nécessaire, utilisez un filet à linge pour le linge petit et léger tel que ceinture en tissu, liens de tablier et soutiengorge avec armatures susceptibles de se détacher ou de se rompre pendant un programme.
Il est recommandé de ne pas employer les feuilles de séchage pour réduire l’électricité statique car cela pourrait
endommager votre linge et provoquer des dommages potentiels sur l’appareil.
- Ceci pourrait endommager le linge.
N’utilisez pas le sèche-linge à proximité de poussières explosives (ex. : poussière de charbon, farine de blé, etc.).
- Cela pourrait entraîner un choc électrique, un incendie ou une explosion.
N’entreposez pas de matériaux inflammables à proximité du produit.
- Vous risqueriez de libérer des gaz toxiques, d’endommager des pièces, de vous électrocuter ou de provoquer un
incendie ou une explosion.
- L’appareil ne doit pas être installé derrière des portes verrouillables, etc.
Ne touchez pas l’arrière de l’appareil lors du séchage ou juste après qu’il soit terminé.
- L’appareil reste chaud et peut causer des brûlures.
Contient des gaz à effet de serre fluorés.
Équipement hermétiquement scellé.
Ne laissez les gaz s’échapper dans l’atmosphère.
Fluide frigorigène (type) : R-134a (GWP = 1430)
Fluide de frigorigène (charge) : 0,4 kg, 0,572 tCO2e
AVERTISSEMENT
SYMBOLES D’AVERTISSEMENT À RESPECTER ABSOLUMENT POUR LE NETTOYAGE
Ne nettoyez pas l’appareil en pulvérisant directement de l’eau dessus.
N’utilisez pas de benzène, de diluant ou d’alcool pour nettoyer l’appareil.
- Cela pourrait entraîner des décolorations, des déformations, des dommages, des chocs électriques ou un
incendie.
Avant d’effectuer un nettoyage ou un entretien, débranchez le cordon d’alimentation de la prise murale.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.
Nettoyez le compartiment du filtre avant et après chaque programme.
Nettoyez régulièrement l’intérieur de l’appareil en faisant appel à un technicien de maintenance agréé.
Nettoyez l’échangeur de chaleur à l’aide d’une brosse douce ou d’un aspirateur une fois par mois. Ne touchez pas
l’échangeur de chaleur avec les mains. Sinon, vous risquez de vous blesser.
L’intérieur du sèche-linge doit être nettoyé régulièrement par un technicien de maintenance qualifié.
INSTRUCTIONS CONCERNANT LA MARQUE DEEE
Les bons gestes de mise au rebut de ce produit
(Déchets d’équipements électriques et électroniques)
(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)
Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires
électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets
ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé
publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le
recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d’un développement durable.
Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des
autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.
Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur
contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.
Pour obtenir des informations sur les engagements environnementaux de Samsung et sur les obligations réglementaires
spécifiques à l’appareil (par ex. la réglementation REACH), rendez-vous sur :
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Français - 8
DV90F5E6HGW-03297B-10_FR.indd Sec1:8
2016-05-30
6:23:39
installation du sèche-linge
DÉBALLAGE DE VOTRE SÈCHE-LINGE ET GUIDE D'INSTALLATION
EXTÉRIEUR DU SÈCHE-LINGE
Plateau
supérieur
INSTALLATION DU SÈCHE-LINGE
Laissez un professionnel installer correctement votre sèche-linge. Si vous contactez le service après-vente suite
à une installation, des réglages ou un branchement mal exécutés, la responsabilité relève de l'installateur. Il est
recommandé de faire appel à un professionel pour installer cet appareil, notamment pour les installations les plus
difficiles impliquant la vidange dans la canalisation d'eau principale ou le montage de l'appareil en superposition.
Si des problèmes d'installation conduisent à la visite d'un technicien pour résoudre une défaillance, cela est
typiquement considéré comme étant de la responsabilité de l'installateur.
Vérifiez que vous disposez de tous les éléments requis pour installer correctement l'appareil (220~240 V
CA/50 Hz).
Une PRISE ÉLECTRIQUE AVEC MISE A LA TERRE. Reportez-vous à la partie « Normes électriques » (page 11).
Panneau de commande
Réservoir d'eau
Hublot
Boîtier du filtre
Pieds réglables
Pièces
Guide du
tuyau de
vidange
Serre-câble
Raccord de
tuyau
Long tuyau de
vidange (2 m)
Manuel
d'utilisation
Séchage sur grille
(Série DV9)
Français - 9
DV90F5E6HGW-03297B-10_FR.indd Sec3:9
2016-05-30
6:23:39
installation du sèche-linge
À VÉRIFIER AVANT L'INSTALLATION
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne branchez pas le cordon d'alimentation sur une prise murale avant d'avoir terminé l'installation du
sèche-linge.
Avant de commencer son installation, procédez à un contrôle visuel de l'appareil afin de vérifier son état.
Si certaines pièces paraissent endommagées, contactez le service clientèle Samsung le plus proche.
Ne déplacez pas l'appareil sans l'aide d'une autre personne.
Faites attention à ne pas vous couper sur les arêtes du sèche-linge.
N'installez pas le sèche-linge dans un lieu exposé au gel. L'eau froide risque d'endommager l'appareil.
Utilisez l'appareil en intérieur uniquement.
Ne posez pas le sèche-linge sur un côté pour le soulever et veillez à ce qu'il reste le plus stable possible
lorsque vous devez le déplacer afin d'éviter d'endommager des pièces internes.
AVANT D'UTILISER L'APPAREIL :
•
•
•
•
•
•
Vérifiez qu'il ne reste pas d'accessoires dans le tambour.
Branchez le cordon d'alimentation juste avant d'utiliser l'appareil.
N'obturez pas l'entrée d'air de la grille de refroidissement située à l'avant du sèche-linge.
Ne placez pas d'objets inflammables à proximité du sèche-linge et veillez à la propreté de son
environnement.
Veillez à ce que le sèche-linge soit à niveau.
Ne retirez pas les pieds réglables du sèche-linge ; Ils permettent d'assurer la stabilité et la mise à niveau
de l'appareil.
REMARQUE IMPORTANTE POUR L’INSTALLATEUR
Lisez attentivement les instructions suivantes avant d’installer le sèche-linge. Conservez soigneusement ces
consignes afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement.
AVERTISSEMENT
RETIREZ LE HUBLOT DES APPAREILS MIS AU REBUT POUR ÉVITER QU’UN ENFANT NE
S’ASPHYXIE.
CHOIX DE L'EMPLACEMENT D'INSTALLATION
L'appareil étant équipé d'un système à condensation qui permet de condenser et de traiter l'air à l'intérieur
du sèche-linge, une ventilation extérieure n'est pas nécessaire.
Le sèche-linge peut donc être installé dans tout local dont la température est comprise entre 5 et 35 °C, à
la différence d'un sèche-linge classique, qui requiert un système d'évacuation externe.
Français - 10
DV90F5E6HGW-03297B-10_FR.indd Sec3:10
2016-05-30
6:23:40
ENCASTREMENT DANS UNE NICHE OU INSTALLATION DANS UN
PLACARD
Pour garantir un fonctionnement correct et sûr de votre nouveau sèche-linge, il convient de respecter les
exigences suivantes en termes de dégagement :
À l'arrière – 51 mm
En haut – 25 mm
À l'avant – 470 mm
Si vous souhaitez superposer le lave-linge et votre sèche-linge, veillez à laisser un espace libre d'au moins
465 mm à l'avant de la niche ou de l'armoire.
NORMES ÉLECTRIQUES
Normes électriques : 220~240 V CA/50 Hz.
•
AVERTISSEMENT
•
Un branchement incorrect du conducteur de mise à la terre peut représenter un risque de
surtension électrique.
Demandez conseil à un électricien ou un réparateur agréé si vous avez des doutes quant à la
mise à la terre de l’appareil. Ne modifiez pas la prise fournie avec le sèche-linge ; si celle-ci ne
correspond pas à la prise secteur, demandez à un électricien qualifié d'installer une prise adéquate.
Afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, il est essentiel que le câblage
et la mise à la terre soient réalisés conformément aux normes locales en vigueur ; en l'absence de
normes locales, il relève de votre responsabilité de fournir des services électriques adaptés à votre
sèche-linge.
INSTALLATION DU SÈCHE-LINGE
Sur les côtés – 25 mm
MISE À LA TERRE
Votre sèche-linge doit être mis à la terre. En cas de panne ou de défaillance du sèche-linge, la mise à la
terre réduira le risque de surtension électrique en fournissant au courant électrique un chemin de moindre
résistance.
Votre sèche-linge est équipé d'un cordon doté d'une prise à 3 broches avec conducteur de terre destinée à
être branchée sur une prise murale correctement installée et reliée à la terre.
Ne reliez jamais un conducteur de terre à une conduite de plomberie en plastique, une conduite de
gaz ou une conduite d'eau chaude.
Un branchement incorrect du conducteur de terre peut provoquer une surtension électrique.
Demandez conseil à un électricien ou à un réparateur agréé si vous avez des doutes quant à la mise à la
terre correcte du sèche-linge. Ne modifiez pas la fiche fournie avec le sèche-linge. Si elle n'est pas adaptée
à la prise murale, faites appel à un électricien qualifié pour installer une prise appropriée.
AVERTISSEMENT
Si vous ne reliez pas l'appareil à la terre, vous vous exposez à des risques d'incendie ou
d'électrocution.
Français - 11
DV90F5E6HGW-03297B-10_FR.indd Sec3:11
2016-05-30
6:23:40
installation du sèche-linge
INSTALLATION CÔTE À CÔTE
Pour une installation optimale, nous vous recommandons de faire appel à un professionnel.
Installation :
À niveau
1. Installez votre sèche-linge à l’emplacement approprié. Vous pouvez
par exemple installer le sèche-linge et le lave-linge côte à côte. Posez
deux des plateaux en carton sur le sol. Inclinez le sèche-linge sur le
côté pour le poser sur les deux plateaux.
2. Remettez le sèche-linge à la verticale.
3. Pour pouvoir offrir des performances optimales, le sèche-linge doit
être parfaitement de niveau. Pour minimiser les vibrations, le bruit
et les mouvements indésirables, le sol sur lequel le sèche-linge est
installé doit être de niveau et parfaitement stable.
Pour positionner le sèche-linge à la même hauteur que le lave-linge,
rétractez entièrement les pieds réglables en les faisant tourner dans
le sens anti-horaire, puis desserrez les pieds dans le sens horaire.
Pieds réglables
Rétracter entièrement
Puis desserrer
Ajustez les pieds uniquement pour atteindre le niveau requis. En effet, si vous étendez les pieds plus
que nécessaire, cela augmentera les vibrations.
4. Consultez la section Normes électriques (page 11).
AVANT TOUTE MISE EN MARCHE OU ESSAI.
5. À l'aide d'un niveau, contrôlez la position du sèche-linge et réglez les pieds si nécessaire.
6. Branchez le sèche-linge et vérifiez qu’il fonctionne correctement en vous servant de la liste de contrôle
ci-dessous.
LISTE DE CONTRÔLE FINAL POUR L’INSTALLATION




Le sèche-linge est branché sur une prise électrique et correctement relié à la terre.
Le sèche-linge est à niveau et ses pieds sont posés au sol de manière stable.
Allumez votre sèche-linge pour vérifier qu'il fonctionne correctement, puis éteignez-le.
Enfin, vérifiez si l'erreur HE se produit après le fonctionnement du cycle de séchage d'une durée de
20 minutes.
Français - 12
DV90F5E6HGW-03297B-10_FR.indd Sec3:12
2016-05-30
6:23:40
VIDANGE DE L'EAU SANS UTILISATION DU RÉSERVOIR D'EAU
Il est possible d'utiliser le sèche-linge sans avoir recours au réservoir d'eau en suivant la procédure
ci-dessous.
INSTALLATION DU SÈCHE-LINGE
Installez le tuyau de vidange afin de permettre à l'eau de s'évacuer correctement.
- Dans le cas contraire, l'eau peut déborder et provoquer des dommages matériels.
RACCORDER LE TUYAU DE VIDANGE
Le sèche-linge peut pomper l'eau de condensation vers l'extérieur
directement par le biais du tuyau de vidange fourni.
Voici comment raccorder le tuyau de vidange.
1. Débranchez le tuyau de vidange
A
.
A
2. Reliez-le
A
à l'autre orifice.
A
3. Raccordez le tuyau fourni (tuyau de vidange long) B à
l'orifice situé à côté de celui où est raccordé le tuyau de
vidange A .
• La pompe de vidange du sèche-linge pouvant
seulement élever l’eau de vidange à une hauteur de
ATTENTION
90 cm, lorsque vous connectez le tuyau de vidange
•
B
B au point de vidange, assurez-vous que la hauteur
de ce point n’excède pas 90 cm.
Une erreur de vidange peut se produire si le point de vidange excède 90 cm. Si une telle
erreur se produit, le panneau de commande affiche un code d’erreur.
Après avoir raccordé le tuyau de vidange, vous pouvez directement vidanger l'eau de
condensation via la sortie vidange par le tuyau de vidange raccordé, un évier ou la sortie
vidange d'un évier.
Français - 13
DV90F5E6HGW-03297B-10_FR.indd Sec3:13
2016-05-30
6:23:41
installation du sèche-linge
Raccorder le tuyau de vidange
ATTENTION
Ne prolongez pas le tuyau de vidange.
- L'eau pouvant fuire au niveau des raccords, utilisez un long tuyau de vidange plutôt que
plusieurs tuyaux courts raccordés. Si vous êtes obligé de raccorder plusieurs tuyaux, veillez
à rendre les raccords étanches à l'aide de joints silicone. (N'utilisez pas du ruban isolant
électrique pour les joints.)
L'extrémité du tuyau de vidange peut être positionnée de trois manières différentes :
1. Sur le bord d'un lavabo : Le tuyau de vidange doit être positionné à moins de 90 cm de
haut. Si l'extrémité du tuyau de vidange doit être positionné au-dessus du niveau du sol,
nous recommandons une hauteur de 60 à 90 cm. Afin que le bout du tuyau reste coudé,
utilisez le guide en plastique fourni. Fixez le guide au mur avec un crochet ou au robinet avec
un lien, afin que le tuyau de vidange ne bouge pas.
90 cm
Tuyau de vidange
Guide du tuyau de vidange
Serre-câble
2. Assemblez le tuyau de vidange et son guide, et fixez-les à l'aide du serre-câble.
3. Il est possible de vidanger l'eau de condensation en raccordant directement le tuyau fourni
(tuyau de vidange long) à la sortie vidange.
Raccordement du tuyau direct
Il est possible de vidanger l'eau de condensation issue du séchage en raccordant le tuyau de
vidange à la vidange d'un évier.
1. Raccordez le raccord de tuyau et le tuyau.
ATTENTION
Des fuites peuvent survenir au niveau du raccord de tuyau
et du tuyau de vidange fourni : assurez-vous que ces
éléments sont bien fixés.
Raccord de tuyau
2. Raccordez l'extrémité du tuyau à la vidange de l'évier.
Français - 14
DV90F5E6HGW-03297B-10_FR.indd Sec3:14
2016-05-30
6:23:41
INSTALLATION EN SUPERPOSITION
Si vous souhaitez vous procurer le kit de superposition en option, contactez notre service clientèle Samsung ou
un distributeur proche de chez vous. [Réf. SK-DH/SK-DA/SKK-DF]
Le kit de superposition varie en fonction des modèles.
N'utilisez l'appareil qu'une heure après l'installation du kit de superposition ; l'appareil devant être penché lors de
l'installation de ce kit, il ne doit être utilisé que lorsque l'huile dans le compresseur est redevenue stable.
INSTALLATION DU SÈCHE-LINGE
1. Couchez tout doucement le sèche-linge sur l'un de ses côtés. Placez le
carton d'emballage en dessous afin de ne pas endommager la finition de
l'appareil.
2. Posez des patins en caoutchouc à la base du sèche-linge.
• Les patins en caoutchouc se trouvent dans le sachet de pièces.
Insérez les patins en caoutchouc dans les logements situés à la
base des pieds de réglage.
• Le kit de superposition est vendu séparément.
3. Replacez le sèche-linge à la verticale.
ATTENTION
Le kit de superposition est à utiliser uniquement sur les appareils de la gamme Samsung.
4. Fixez les attaches sur le sèche-linge.
• Retirez la vis du capot supérieur du lave-linge en commençant par
la face arrière gauche. Alignez les trous des attaches situés sur
la gauche sur le trou de la vis du capot supérieur situé sur la face
arrière gauche de l'appareil, et réengagez la vis.
Ne serrez pas la vis afin de faciliter l'alignement avec le trou du
sèche-linge.
• Répétez l'étape ci-dessus pour le côté droit.
SupportSuperposition
5. Installez le sèche-linge et le support sur le lave-linge.
Vis
• Placez le sèche-linge sur le lave-linge. Protégez le panneau de
commande du lave-linge avec du carton ou un autre matériau.
AVERTISSEMENT
Veillez à ce que le sèche-linge ne masque pas le panneau de
commande du lave-linge.
Risque de blessures. Il est recommandé de soulever le sèche-linge
à plus de deux personnes étant donné son poids et ses dimensions.
Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures.
• Alignez les trous du support sur ceux situés à l'arrière du sèche-linge. À l'aide d'un tournevis
cruciforme, serrez les deux vis à tôle M4x12.
• Serrez les vis du support du lave-linge, puis serrez toutes les vis du kit de superposition.
6. Terminer l'installation.
Sèche-linge
• Pour terminer l'installation du lave-linge, reportez-vous à son
manuel d'installation.
AVERTISSEMENT
• Pour terminer l'installation du sèche-linge, reportez-vous à son
manuel d'installation.
• Faites glisser ou déplacez doucement l'ensemble lave-linge/
Lave-linge
sèche-linge vers son emplacement définitif. Utilisez des patins
en feutre ou d'autres dispositifs pour aider au déplacement et
protéger le sol.
Ne poussez pas le sèche-linge une fois celui-ci installé sur le lave-linge. Vous risqueriez de vous coincer
les doigts.
Français - 15
DV90F5E6HGW-03297B-10_FR.indd Sec3:15
2016-05-30
6:23:42
installation du sèche-linge
INVERSION DU HUBLOT
Selon vos exigences en termes d'emplacement, d'espace disponible etc., vous pouvez inverser le sens
d'ouverture de la porte.
Cette opération est effectuée en fonction des besoins du client. Le technicien agréé ou le client luiAVERTISSEMENT même peut effectuer cette opération.
Châssis avant
1. Débranchez le cordon d'alimentation.
2. Retirez les deux vis de la charnière du hublot.
3. Soulevez le hublot pour le retirer du sèche-linge.
Hublot
Charnière du hublot
4. Retirez les 16 vis.
Démontez l'étanchéité à l'air et retirez les 6 vis (3 vis à
tête plate sur le dessus et 3 vis à tête ronde en bas).
(Uniquement pour les modèles à porte Crystal Gloss)
Porte Crystal Gloss
5. Après avoir retiré la vis, faites pivoter la charnière du
hublot, la poignée du hublot de 180˚, comme indiqué
sur la figure.
• Lors de la manipulation de l'appareil, veillez à ne
pas retirer le joint du hublot.
ATTENTION
Hublot en verre
Poignée du
hublot
Porte Crystal Gloss
Charnière du hublot
6. Serrez les 16 vis aux positions correctes.
Serrez les 6 vis et remettez l'étanchéité d'air en place.
(Uniquement pour les modèles à porte Crystal Gloss)
7. Notez que deux des vis ont une longueur différente des autres.
(Utilisez les vis plus longues pour la poignée.)
8. Modifiez l'emplacement de la vis à l'arrière de la charnière.
Français - 16
DV90F5E6HGW-03297B-10_FR.indd Sec3:16
2016-05-30
6:23:43
9. Serrez la vis du trou inférieur.
INSTALLATION DU SÈCHE-LINGE
10. Retirez les deux vis maintenant le châssis avant sur la gauche.
11. Retirez les deux vis maintenant la poignée sur la gauche.
Poignée
12. Placez-vous du côté droit de l'appareil et serrez les deux vis
maintenant le châssis avant et les deux vis maintenant la poignée.
13. Alignez la porte sur les trous de fixation.
14. Serrez les deux vis maintenant la charnière.
Intérieur du tambour
Si nécessaire, vous pouvez remettre la porte dans sa position initiale en suivant la procédure ci-dessus.
Français - 17
DV90F5E6HGW-03297B-10_FR.indd Sec3:17
2016-05-30
6:23:44
instructions et conseils d’utilisation
AVERTISSEMENT
afin de limiter les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures, consultez la section
CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ avant d'utiliser cet appareil.
Si l’option Anti-froiss. n’est pas sélectionnée, retirez le linge juste après l’avoir lavé et séché. Si vous
laissez le linge à l’intérieur du tambour, il risque d’être froissé.
PRÉSENTATION DU PANNEAU DE COMMANDES
[Série DV9, DV8]
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
10
11
[Série DV7]
2
1
Affichage
numérique
1
3
4
5
9
Affiche le temps de séchage restant, toutes les informations relatives au programme ainsi
que les messages d'erreur.
La fenêtre d’affichage montre la durée estimée restante du programme une fois que vous
avez appuyé sur le bouton Départ/Pause. La durée estimée restante peut varier au fur et à
mesure de la progression du programme.
Le voyant Drying (séchage) s’allume et reste allumé jusqu’à la fin du programme.
Lorsque le sèche-linge entre en phase de refroidissement, le voyant de refroidissement
s'allume. Lorsque le sèche-linge est en mode Anti-froiss., le voyant correspondant s'allume.
Lorsque le programme est terminé, la mention « End » (ou « 0 ») s'affiche à l'écran, jusqu'à
ce que vous appuyiez sur le bouton Départ/Pause ou Marche/Arrêt. Si votre sèche-linge
est en pause pendant un programme, les voyants s'allument jusqu’à ce que vous appuyiez
sur le bouton Départ/Pause.
Français - 18
DV90F5E6HGW-03297B-10_FR.indd Sec5:18
2016-05-30
6:23:45
3
4
Sélecteur de cycle
Bouton
Degré Séch.
Pour sélectionner le niveau de séchage dans les cycles Coton, Synthétique, appuyez sur le
bouton Degré Séch.. Un voyant s’allume à côté du niveau de séchage souhaité.
Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour faire défiler les différents paramètres. Pour le
séchage les quantités de linge les plus importantes, vous devrez peut-être choisir le réglage
Dry (Séchage) « ou ».
L'icône « » a été conçu pour sécher partiellement le linge. Utilisez-le pour les articles qui
doivent finir de sécher à plat ou en suspension.
Bouton Durée
Lors de l'utilisation des cycles Temps de séchage, Air Chaud, Air Froid, vous pouvez ajuster
la durée en appuyant sur le bouton Durée.
30 min  60 min  90 min  120 min  150 min (Les options de durée 120 min et
150 min ne sont pas disponibles pour les programmes Air Chaud et Air Froid.)
Excepté pour le cycle Temps de séchage, Séchage rapide, Air Chaud, Air Froid, le voyant de
durée est éteint car le temps de séchage est calculé en fonction du taux d'humidité du linge.
INSTRUCTIONS ET CONSEILS D’UTILISATION
2
est sélectionné
Lorsque vous allumez votre sèche-linge, le cycle [Coton] Prêt à ranger
par défaut.
Tournez le Sélecteur de cycle pour sélectionner le cycle que vous souhaitez.
Coton - Pour les cotons, draps, linge de table, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc.
peu ou moyennement sales.
• Extra sec - Pour les textiles non fragiles ou articles devant ressortir entièrement secs.
• Prêt à ranger
- Pour le linge en coton, sous-vêtements et linge de table (NE convient
PAS aux jeans).
• Repassage facile - laisse le linge légèrement humide pour faciliter le repassage.
Synthétique : chemisiers, chemises, etc., peu ou moyennement sales, en polyester
(Diolen, Trevira), polyamide (Perlon, Nylon) ou autre matière similaire.
• Extra sec - Pour les textiles non fragiles ou articles devant ressortir entièrement secs.
• Prêt à ranger - Ce programme permet de sécher des chemises, des chemisiers et du
linge de lit et de table. (NE convient PAS aux jeans).
• Repassage facile - Laisse le linge légèrement humide pour faciliter le repassage.
Séchage rapide - 60 min est automatiquement réglé comme durée de séchage.
Air Chaud - Pour les articles de petite taille, linge légèrement humide et textiles normaux
pendant 30 minutes. (Séries DV9 et DV8)
Air Froid - tout textile nécessitant un rafraîchissement sans réchauffement.
Temps de séchage - Ce programme permet de sélectionner la durée du cycle souhaitée.
Positionnez le sélecteur sur le programme Temps de séchage, puis appuyez sur le bouton
Durée pour définir la durée de séchage. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Durée pour
faire défiler les temps. Le temps de séchage augmente par incrément de 30 minutes jusqu'à
150 minutes.
Après le séchage du linge à l'aide du cycle normal, si vous jugez que le linge n'est
pas complètement sec, vous pouvez augmenter la durée de séchage à l'aide du cycle
Temps de séchage.
Après le séchage du linge à l'aide d'un cycle de séchage, si vous jugez que le linge n'est
pas complètement sec, vous pouvez augmenter la durée de séchage à l'aide du cycle
Temps de séchage.
Vêtements de sport - Pour les vêtements de sport légers tels que les survêtements.
Vêtements d'extérieur - Pour les articles imperméables comme les vêtements de
montagne, les combinaisons de ski et les vêtements de sport. Les textiles concernés
incluent les finitions et les fibres intelligentes telles que le spandex, le stretch et les
microfibres. Nous vous recommandons d’utiliser ce cycle de séchage après avoir lavé votre
linge en utilisant le cycle Vêtements d'extérieur dans votre lave-linge. (Séries DV9 et DV8)
Ultra fin - Le programme Délicats est conçu pour la lingerie.
Laine - Pour les lainages lavables en machine et séchables en sèche-linge uniquement.
Pour un meilleur résultat, retournez les vêtements avant de les faire sécher.
Une surcharge du sèche-linge peut entraîner une baisse des performances. Pour
connaître la charge maximale de chaque programme de séchage, reportez-vous au
Tableau des programmes en annexe.
Français - 19
DV90F5E6HGW-03297B-10_FR.indd Sec5:19
2016-05-30
6:23:45
instructions et conseils d’utilisation
5
Bouton Anti-froiss.
Cette fonction assure 120 minutes de rotation à froid par intermittence à la fin du
programme pour éviter de froisser le linge. Appuyez sur le bouton Anti-froiss. pour activer
cette fonction.
Le voyant situé au-dessus du bouton s’allume lorsque la fonction Anti-froiss. est
sélectionnée. Des rotations périodiques du tambour après la fin du séchage empêchent
le linge séché de se froisser. (Même après l'affichage du message « End » (ou « 0 »), le
tambour continue de tourner par intermittence.)
6
Bouton
Charges Mixtes
Ce signal d'alarme retentit lorsque le degré de séchage « légèrement humide » (séchage à
80 %) est atteint pour une charge comportant différents types de matériaux et de textiles.
Si la condition correspondante est remplie, la DEL de la fonction Sonnerie charges mixtes
clignote.
7
Bouton
Eclairagetambour
Cette fonction permet d'éclairer le tambour lorsque le sèche-linge est en marche.
(Séries DV9 et DV8)
Vous pouvez activer/désactiver cette fonction à tout moment, que le sèche-linge soit
en cours de cycle ou non. Si vous ne désactivez pas la fonction Éclairage du tambour
dans les 5 minutes suivant son activation, l'éclairage s’éteindra automatiquement.
8
Bouton Arrêt Son
La fonction Arrêt Son peut être sélectionnée durant tous les programmes. Lorsqu'elle est
active, le son est coupé dans tous les programmes. Le réglage reste activé même si vous
éteignez et allumez l'appareil à plusieurs reprises.
Pour les modèles de la série DV7, appuyez simultanément sur les boutons Durée et
Anti-froiss. pendant trois secondes.
9
Bouton
Arrêt différé
Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les options Arrêt différé
disponibles. (de 3 à 19 heures, par tranches d’une heure).
L'heure affichée correspond à celle à laquelle le cycle de séchage se terminera.
Voir page 21 pour plus d’informations.
10
Bouton
Départ/Pause
Permet de démarrer un cycle de séchage. Si vous appuyez sur ce bouton en cours de
programme, ce dernier se mettra en pause. Appuyez à nouveau dessus pour reprendre le
cycle de séchage.
11
Bouton
Marche/Arrêt
Appuyez une fois sur ce bouton pour mettre le sèche-linge en marche, deux fois pour
l'éteindre. Si le sèche-linge reste allumé pendant plus de 10 minutes sans qu’aucun bouton
ne soit actionné, il s’éteint automatiquement.
Si vous insérez du linge dans le sèche-linge alors qu'il est extrêmement emmêlé, immédiatement après
que le lave-linge a terminé un programme de lavage ou d'essorage, cela peut affecter l'efficacité du
séchage ou provoquer l'ouverture de la porte.
Nous vous recommandons de démêler le linge correctement avant de l'insérer.
Chaque voyant du schéma ci-dessous signifie :
Séchage en cours
Degré Séch. 3 (Élevé)
Refroidissement en cours
Degré Séch. 2 (Normal)
Arrêt
Degré Séch. 1 (Délicat)
Anti-froiss. en cours
Anti-froiss.
Vérification du filtre
Alarme de nettoyage du filtre de
l’échangeur de chaleur
Arrêt différé
Arrêt Son
Élimination de l'eau de condensation
Charges Mixtes
Sécurité enfant Activation/
Désactivation
Smart Check
Français - 20
DV90F5E6HGW-03297B-10_FR.indd Sec5:20
2016-05-30
6:23:46
SÉCURITÉ ENFANT
Cette fonction empêche les enfants de jouer avec le sèche-linge.
Activation/Désactivation
INSTRUCTIONS ET CONSEILS D’UTILISATION
Si vous souhaitez activer ou désactiver la fonction
Sécurité enfant, appuyez simultanément sur les boutons
Degré Séch. et Durée pendant 3 secondes.
Le voyant « Sécurité enfant » est allumé lorsque cette
fonction est activée.
• Lorsque l'appareil est sous tension, la fonction
Sécurité enfant est disponible.
• Lorsque la fonction Sécurité enfant est activée, aucun
bouton ne peut-être utilisé à l’exception du bouton
Marche/Arrêt. Pour utiliser les autres boutons, vous
devez désactiver la fonction Sécurité enfant.
• Si le sèche-linge est remis en marche, la fonction
Sécurité enfant reste activée.
• Si les boutons ne répondent pas (à l’exception du bouton
Marche/Arrêt), vérifiez que le voyant Sécurité enfant
n’est pas allumé.
[Série DV9, DV8]
[Série DV7]
3 s
ARRÊT DIFFÉRÉ
Vous pouvez programmer votre sèche-linge pour que le cycle de séchage se termine automatiquement
plus tard, en choisissant un départ différé de 3 à 19 heures (par tranches d'une heure). L'heure affichée
correspond à celle à laquelle le cycle de séchage se terminera.
1. Programmez manuellement ou automatiquement votre sèche-linge en fonction du type de linge à faire
sécher.
2. Appuyez sur le bouton Arrêt différé à plusieurs reprises jusqu'à obtenir le départ différé souhaité. Une
fois le départ différé réglé, la fonction « Arrêt différé » est activée.
3. Appuyez sur le bouton Départ/Pause. Le voyant « Arrêt différé » clignote et l'horloge lance le
compte à rebours.
4. Pour annuler la fonction Arrêt différé, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt, puis remettez le sèche-linge
en marche.
Français - 21
DV90F5E6HGW-03297B-10_FR.indd Sec5:21
2016-05-30
6:23:48
instructions et conseils d’utilisation
SMART CHECK
Cette fonction vous permet de vérifier l'état du sèche-linge à l'aide d'un smartphone.
La fonction Smart Check a été optimisée pour :
les séries Galaxy et iPhone (elle ne peut pas être pris en charge pour certains modèles)
Téléchargement de l'application Samsung Smart Washer
Téléchargez l'application Samsung Smart Washer sur votre téléphone mobile à partir du
Android market ou Apple App store et installez-la. Vous pouvez facilement la trouver en
recherchant « Samsung Smart Washer ».
Utilisation de la fonction Smart Check
1. Maintenez enfoncés simultanément les boutons
Anti-froiss. et Charges Mixtes pendant 3 secondes
lorsqu'une erreur survient pour exécuter la fonction
Smart Check. Sinon, la fonction Smart Check peut être
exécutée si aucun bouton n'est actionné après que le
sèche-linge est mis sous tension.
2. Les segments DEL sur le panneau d'affichage tournent
pendant 2 ou 3 secondes et le code Smart Check s'affiche
sur le panneau d'affichage du sèche-linge.
[Série DV9, DV8]
[Série DV7]
3 s
3. Exécutez l'application Samsung Smart Washer sur votre smartphone et appuyez sur le
bouton Smart Check.
'Smart Check' peut devenir 'Smart Care' selon la sélection de la langue.
4. Réglez la caméra de votre smartphone sur le code Smart Check affiché sur le panneau
d'affichage du sèche-linge.
• Si l'éclairage d'une ampoule, d'une lampe fluorescente ou d'un voyant se reflète sur le
panneau d'affichage du sèche-linge, le smartphone est susceptible de ne pas reconnaître le
code Smart Check facilement.
• Si vous maintenez le smartphone avec un angle relatif trop important par rapport à l'avant du
panneau d'affichage, il peut ne pas être en mesure de reconnaître le code d'erreur. Pour de
meilleurs résultats, maintenez le smartphone de sorte que l'avant du panneau d'affichage et
le smartphone soient parallèles ou quasiment.
5. S'il est mis au point correctement, le code Smart Check est reconnu automatiquement et
les informations détaillées concernant l'état de votre sèche-linge, l'erreur et les mesures à
prendre s'affichent sur votre smartphone.
6. Si le smartphone ne reconnaît pas le code Smart Check plusieurs fois, veuillez saisir
manuellement le code Smart Check affiché sur le panneau d'affichage du sèche-linge dans
l'application Samsung Smart Washer.
Français - 22
DV90F5E6HGW-03297B-10_FR.indd Sec5:22
2016-05-30
6:23:48
SÉCHAGE SUR GRILLE (SÉRIE DV9 UNIQUEMENT)
Installation du support de séchage
INSTRUCTIONS ET CONSEILS D’UTILISATION
1. Ouvrez le hublot du sèche-linge.
2. Placez la grille de séchage dans le tambour en positionnant le bord avant de celle-ci sur le
dessus du filtre à peluches.
3. Encastrez les deux pieds arrière dans les orifices prévus à cet effet sur la paroi arrière du
sèche-linge, puis appuyez au centre du support de séchage pour la mettre en place.
4. Posez les articles à sécher sur le support en laissant suffisamment d'espace entre eux de
manière à ce que l'air puisse circuler correctement.
5. Fermez le hublot du sèche-linge.
6. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.
7. Sélectionnez Temps de séchage à l'aide du sélecteur de programme, réglez le bouton Durée.
• Vous pouvez régler un temps de séchage de 150 minutes maximum. Sélectionnez la durée
en fonction de l’humidité et du poids du linge. Il peut être nécessaire de réinitialiser le
minuteur si la durée de séchage doit être prolongée. (Lorsque vous séchez le linge en utilisant
la grille de séchage, le programme Temps de séchage est conseillé.)
8. Appuyez sur le bouton Départ/Pause.
Grille de séchage
ARTICLES
REMARQUES (1,5 kg maxi.)
Pulls lavables
(mettre en forme et poser à plat sur le
support)
Peluches
(garnies de fibres coton ou polyester)
Si vous utilisez la grille de séchage, pliez et posez les
vêtements à plat afin d'éviter qu'ils ne se froissent.
Peluches
(garnies de mousse ou de caoutchouc)
Oreillers à base de caoutchouc mousse
Baskets
AVERTISSEMENT
ATTENTION
Pour faire sécher des chaussures de sport, placez-les sur la
grille, semelles vers le bas.
Sécher à chaud des articles en plastique, en caoutchouc ou en caoutchouc mousse peut
endommager l'article et engendrer un risque d'incendie.
Faire sécher des chaussures directement dans le tambour peut endommager l'appareil ;
utilisez le programme Grille de séchage pour faire sécher des chaussures.
Français - 23
DV90F5E6HGW-03297B-10_FR.indd Sec5:23
2016-05-30
6:23:49
instructions et conseils d’utilisation
CHARGEMENT DU SÈCHE-LINGE
•
•
•
•
•
•
•
N'introduisez qu'une seule charge de linge lavé à la fois dans votre sèche-linge.
Un mélange de textiles épais et légers séchera différemment ; ainsi, à la fin du programme de séchage,
les textiles légers risquent d'être secs alors que les textiles épais seront encore humides.
Ajoutez un ou plusieurs articles similaires dans votre sèche-linge lorsque seul un ou deux articles ont
besoin d’être séchés.
Ceci améliore l’action du tambour et l’efficacité du séchage.
Une surcharge de linge réduit l'action du tambour et induit un séchage non uniforme, ainsi qu'un
froissage excessif de certains tissus.
Veillez à charger uniquement du linge préalablement essoré en lave-linge.
Ne faites jamais sécher de linge sale
Les textiles ayant été en contact avec de l'huile, de l'alcool, de l'essence etc. ne doivent pas être mis au
sèche-linge.
MISE EN MARCHE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Chargez votre sèche-linge sans tasser le linge. Surtout, NE LE SURCHARGEZ PAS.
Fermez le hublot.
Sélectionnez le cycle et les options adaptés à la charge.
Appuyez sur le bouton Départ/Pause.
Le voyant du sèche-linge s'allume.
Une estimation de la durée du programme apparaît sur l’écran.
La durée peut varier afin de mieux indiquer le temps de séchage restant pour le programme.
•
•
•
Lorsque le programme est terminé, la mention « End » (ou « 0 ») s’affiche sur l’écran.
Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt annule le programme et arrête le sèche-linge.
Les voyants Séchage, Refroidissement et Anti-froiss. s'allument lorsque le programme entame ces
cycles de séchage.
Français - 24
DV90F5E6HGW-03297B-10_FR.indd Sec5:24
2016-05-30
6:23:49
entretien et nettoyage
AVERTISSEMENT
AVERTISSEMENT
Ne nettoyez pas le sèche-linge en pulvérisant directement de l’eau dessus. Ne le nettoyez pas en
utilisant du benzène, du diluant, de l’alcool ou de l’acétone.
- Le non-respect de cette instruction pourrait entraîner des décolorations, des déformations, des
dommages, des chocs électriques ou un incendie.
Lorsque vous nettoyez l'appareil, veillez à débrancher le cordon d'alimentation.
NETTOYAGE DE L'ÉCHANGEUR DE CHALEUR
La surface de l'échangeur de chaleur possède des arêtes tranchantes, nettoyez-la à l'aide d'une brosse
souple ou d'un aspirateur. (Nous vous conseillons de la nettoyer au moins une fois par mois.)
ATTENTION
Ne touchez pas l'échangeur de chaleur avec vos mains. Sinon, vous risquez de vous blesser.
PANNEAU DE COMMANDES
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
Le nom de modèle peut varier en fonction de la couleur de l’appareil.
Nettoyez-le avec un chiffon doux et humide. N’utilisez pas de produits abrasifs.
Ne vaporisez aucun produit d'entretien directement sur le panneau de commande.
Certains détachants pour tissu peuvent endommager le revêtement du panneau de commandes.
Appliquez donc ces produits à l'écart de votre sèche-linge et essuyez immédiatement toute projection ou
tout excès.
TAMBOUR EN ACIER INOXYDABLE
Pour nettoyer un tambour en acier inoxydable, utilisez un chiffon humide imprégné d'un nettoyant doux et
non abrasif adapté aux surfaces en acier inoxydable.
Retirez les résidus de détergent et essuyez avec un chiffon propre.
EXTÉRIEUR DU SÈCHE-LINGE
L’habillage du sèche-linge étant lisse et brillant, Nettoyez-le avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas
de produits abrasifs. Tenez les objets à arêtes tranchantes à l’écart de l’appareil afin d’éviter qu’ils ne rayent
ou n’endommagent ce dernier.
N’entreposez pas d’objets lourds (ex. : baril de lessive) ou à arêtes tranchantes sur le lave-linge. Utilisez le
socle prévu à cet effet ou une boîte de rangement.
Français - 25
DV90F5E6HGW-03297B-10_FR.indd Sec10:25
2016-05-30
6:23:49
entretien et nettoyage
ÉLIMINATION DE L'EAU DE CONDENSATION (
1. Tirez le réservoir d'eau vers vous pour l'extraire du sèchelinge.
ATTENTION
)
Réservoir d'eau
Lorsque vous retirez le réservoir d'eau de l'appareil, tenezle à deux mains car il est lourd et veillez à ne pas renverser
l'eau contenue à l'intérieur. Sinon, vous risquez de vous
blesser aux poignets.
2. Jetez l'eau de condensation.
• Procédez ainsi après chaque cycle de séchage.
AVERTISSEMENT
Cette opération doit être effectuée après chaque
programme ; à défaut, des fuites d'eau pourront survenir.
Orifice de vidange
Si vous videz le réservoir d'eau et appuyez sur le bouton
Démarrer, le voyant de l'icône Réservoir d'eau plein ( )
situé sur le panneau DEL s'éteint.
NETTOYAGE DU BOÎTIER DU FILTRE (
)
1. Ouvrez la porte et retirez le filtre en le tirant vers le haut.
Boîtier du filtre
2. Ouvrez et nettoyez le boîtier du filtre.
• Nettoyez le boîtier du filtre après la fin du cycle de
séchage.
ATTENTION
• Le non-respect de ces consignes peut réduire les performances du sèche-linge et engendrer
un risque d'incendie ; veillez donc à nettoyer le boîtier du filtre aux intervalles recommandés.
• Nettoyez le boîtier du filtre après chaque cycle de séchage.
• Si l'extérieur du filtre est mouillé, essuyez-le soigneusement.
Français - 26
DV90F5E6HGW-03297B-10_FR.indd Sec10:26
2016-05-30
6:23:49
NETTOYAGE DU FILTRE DE L'ÉCHANGEUR DE CHALEUR (
)
1. Utilisez une clé ou une pièce de monnaie pour ouvrir le
capot.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
2. Déverrouillez la fixation.
Fixation
3. Retirez le filtre de l'échangeur de chaleur.
4. Si le filtre de l’échangeur de chaleur n’est pas nettoyé
régulièrement, un voyant sur l’affichage s’allume ou clignote
en signe de rappel.
Dans ce cas, vérifiez le filtre de l’échangeur de chaleur et
nettoyez-le pour vous assurer que le filtre n’est pas colmaté
par des peluches.
• Retirez l’éponge de l’assemblage du filtre et nettoyez-la
en la frottant sous l’eau courante. Dépoussiérez la partie
ATTENTION
treillis métallique à l’aide d’une brosse souple. Après
un nettoyage à l’eau, séchez complètement le filtre de
l’échangeur de chaleur avant de le réinsérer.
• Nettoyez le filtre de l’échangeur de chaleur après 2 cycles
d’utilisation.
• Lorsque le voyant est allumé ou clignote, vérifiez
l’échangeur de chaleur et nettoyez-le pour vous assurer
que le filtre n’est pas colmaté par des peluches.
5. Nettoyez-le à l’aide d’une brosse souple ou d’un aspirateur.
(Nous vous conseillons de le nettoyer au moins une fois par
mois.)
ATTENTION
Ne touchez pas l’échangeur de chaleur avec vos mains.
Sinon, vous risquez de vous blesser.
ATTENTION
• Lorsque vous remettez en place le filtre de l’échangeur de chaleur après l’avoir nettoyé,
veillez à en verrouiller la fixation.
Français - 27
DV90F5E6HGW-03297B-10_FR.indd Sec10:27
2016-05-30
6:23:50
conseils d'entretien du linge
CONSEILS D'ENTRETIEN DU LINGE
Respectez les symboles textiles ou les consignes du fabricant concernant le séchage des articles spéciaux.
Si aucun symbole textile n'est fourni, observez les consignes suivantes.
Couvre-lits et couettes
•
•
•
Couvertures
•
•
Reportez-vous aux symboles figurant sur l'étiquette ou séchez sur le
Coton (Prêt à ranger
) et Haute température.
Assurez-vous que l'article est complètement sec avant de l'utiliser ou
de le ranger.
Il est parfois nécessaire de repositionner l'article dans le sèche-linge
pour assurer un séchage homogène.
Sélectionnez Coton (Prêt à ranger
) et ne faites sécher qu'une
couverture à la fois pour une plus grande efficacité.
Assurez-vous que l'article est complètement sec avant de l'utiliser ou
de le ranger.
Couches en tissu
•
) et la température Élevée pour
Sélectionnez Coton (Prêt à ranger
les couches en tissu ouaté et duveteux.
Articles garnis de duvet
(vestes, sacs de couchage,
couettes, etc.)
•
Sélectionnez leCoton (Prêt à ranger
) et Basse ou Très basse
température.
Ajouter une ou deux serviettes sèches pour accélérer le séchage et
absorber l'humidité.
Caoutchouc mousse (tapis,
peluches, épaulettes, etc.)
•
•
•
Oreillers
•
•
•
Plastiques (rideaux de
douche, bâches, etc.)
•
Ne séchez PAS ces articles à chaud.
Servez-vous du programme Air Froid (pas de chaleur).
AVERTISSEMENT : sécher un article à base de caoutchouc à chaud
risque de l'endommager ou de provoquer un incendie.
Sélectionnez le Coton (Prêt à ranger
).
Ajoutez une ou deux serviettes sèches pour favoriser le séchage et
dé-pelucher l'article.
NE séchez PAS des oreillers à base de capoc ou de mousse dans le
sèche-linge. Sélectionnez le programme Air Froid.
Sélectionnez le programme Air Froid ou Temps de séchage et
Basse ou Très basse température en fonction des symboles figurant
sur l'étiquette.
ARTICLES NE PASSANT PAS AU SÈCHE-LINGE :
• Articles en fibre de verre (rideaux, tentures, etc.).
• Lainages, sauf indication contraire sur l'étiquette.
• Articles imprégnés d'huile végétale ou alimentaire.
Français - 28
DV90F5E6HGW-03297B-10_FR.indd Sec8:28
2016-05-30
6:23:51
dépannage
VÉRIFIEZ LES POINTS SUIVANTS SI VOTRE SÈCHE-LINGE...
SOLUTION
Ne se met pas en route.
•
•
•
•
•
•
Ne chauffe pas.
•
•
•
•
Ne sèche pas.
•
•
•
•
•
•
•
•
Fait du bruit.
•
•
•
Ne sèche pas le linge
uniformément.
•
•
Assurez-vous que le hublot est bien fermé.
Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché sur une prise
électrique opérationnelle.
Vérifiez le disjoncteur et les fusibles de votre domicile.
Appuyez de nouveau sur le bouton Départ/Pause en cas d'ouverture
du hublot en cours de programme.
Jetez l'eau de condensation.
Nettoyez le boîtier du filtre.
DÉPANNAGE
PROBLÈME
Vérifiez le disjoncteur et les fusibles de votre domicile.
Sélectionnez une autre température que Air Froid.
Vérifiez le boîtier du filtre et le filtre de l'échangeur de chaleur et
nettoyez-les si nécessaire.
Le sèche-linge est peut-être en phase de refroidissement du
programme.
Vérifiez tous les points mentionnés ci-dessus, plus...
Évitez de surcharger le tambour 1 charge de linge lavée = 1 charge
de linge à sécher.
Triez les articles : légers d’un côté, épais de l’autre.
Il est parfois nécessaire de repositionner dans le sèche-linge les
articles volumineux, comme les couvertures ou les couettes, pour
assurer un séchage homogène.
Vérifiez que le sèche-linge essore correctement le linge pour évacuer
la quantité d'eau adéquate.
La charge de linge est peut-être insuffisante pour que l'action du
tambour soit efficace. Ajoutez quelques serviettes.
Nettoyez le boîtier du filtre.
Nettoyez le filtre de l'échangeur de chaleur.
Vérifiez le linge à la recherche de pièces de monnaie, de boutons
décousus, de clous, etc. Retirez aussitôt ces objets.
Vérifiez que le sèche-linge est correctement surélevé, comme indiqué
dans les consignes d'installation.
Il est normal que le sèche-linge émette un « bourdonnement » en
raison de la vitesse de déplacement de l'air à travers le tambour du
sèche-linge et le ventilateur.
Les coutures, les poches et les autres zones épaisses peuvent ne pas
sécher complètement alors que le reste du linge a atteint le niveau
de séchage sélectionné. Ceci est tout à fait normal. Sélectionnez le
réglage Extra sec, au besoin.
Si vous faites sécher un article épais avec une charge légère, par
exemple une serviette de toilette avec des draps, il est possible que
l'article le plus lourd ne soit pas complètement sec quand le reste
du linge atteindra le niveau de séchage sélectionné. Triez les articles,
légers d'un côté, épais de l'autre, pour obtenir des résultats de
séchage homogènes.
Français - 29
DV90F5E6HGW-03297B-10_FR.indd Sec6:29
2016-05-30
6:23:51
dépannage
PROBLÈME
SOLUTION
Dégage une odeur.
•
•
S'arrête avant que le linge
ne soit sec.
•
•
Les vêtements sont
pelucheux.
•
•
•
•
Les odeurs ménagères (peinture, vernis, détachant, etc.) peuvent
entrer dans le sèche-linge via l'air ambiant. Cette situation est
normale puisque le sèche-linge aspire l'air de la pièce, le chauffe,
l'introduit dans le tambour, puis l'éjecte à l’extérieur.
Lorsque ces odeurs persistent dans l'air, aérez longuement la pièce
avant d'utiliser le sèche-linge.
Il n'y a pas assez de linge dans le sèche-linge. Ajoutez du linge ou
quelques serviettes et relancez le programme.
Il y a trop de linge dans le sèche-linge. Retirez du linge et relancez le
sèche-linge.
Assurez-vous que le filtre est propre avant chaque chargement. Sur
les charges produisant beaucoup de peluches, il peut être nécessaire
de nettoyer le boîtier du filtre en cours de cycle.
Certains textiles produisent une grande quantité de peluches (ex. :
serviettes en coton). C’est pourquoi ces articles doivent être séchés
séparément des textiles qui attirent les peluches (ex. : pantalon en
velours).
Si la quantité de linge lavé est trop importante, séparez la charge en
deux pour le séchage.
Vérifiez soigneusement les poches des vêtements avant de les
sécher.
Les vêtements sont
encore froissés après le
programme Anti-froiss.
•
•
Chargez entre 1 et 4 articles pour plus d’efficacité.
Chargez moins de vêtements et de préférence des articles similaires.
Les vêtements gardent une
odeur après le programme
Air Froid.
•
Les textiles dégageant de fortes odeurs doivent être lavés.
Français - 30
DV90F5E6HGW-03297B-10_FR.indd Sec6:30
2016-05-30
6:23:51
CODES D'ERREUR
Des codes système s'affichent parfois pour vous permettre de mieux comprendre le problème rencontré
par le sèche-linge.
SIGNIFICATION
SOLUTION
tE
Erreur du capteur de température de
l'air
Nettoyez le boîtier du filtre ou le filtre de
l'échangeur de chaleur.
Si le problème persiste, appelez le service de
dépannage.
tE5
Erreur du capteur de température du
compresseur
Mettez l'appareil sous tension après 2 ou
3 minutes et recommencez depuis le début.
dE
Fonctionnement du sèche-linge avec
le hublot ouvert
Fermez le hublot et redémarrez l'appareil.
Si le problème persiste, appelez le service de
dépannage.
HE
Surchauffe du compresseur
Appelez le service de dépannage
2E
Cette erreur se produit lorsqu'une
basse tension est détectée.
Vérifiez que le cordon d'alimentation est
branché. Si le problème persiste, appelez le
service de dépannage.
5E
Le réservoir d'eau est plein.
Le pompe de vidange est hors
service.
Videz le réservoir d'eau, remettez l'appareil
sous tension et recommencez depuis le
début.
Si le problème persiste, appelez le service de
dépannage.
DÉPANNAGE
AFFICHAGE DE
L'ERREUR
Si un code non répertorié dans ce tableau s'affiche ou si la solution suggérée ne résout pas le problème,
contactez le service clientèle de Samsung ou votre revendeur Samsung.
Ne laissez pas un ingénieur non autorisé démonter ou réparer l'appareil.
Français - 31
DV90F5E6HGW-03297B-10_FR.indd Sec6:31
2016-05-30
6:23:51
annexe
TABLEAU DES SYMBOLES TEXTILES
Les symboles suivants fournissent des conseils d'entretien des vêtements. Les étiquettes d'entretien des
vêtements incluent des symboles relatifs au séchage, au blanchiment, au repassage et au nettoyage à sec,
le cas échéant. L'utilisation de ces symboles garantit la cohérence des informations entre les fabricants de
vêtements (articles domestiques ou importés). Respectez ces symboles d'entretien afin d'optimiser la durée
de vie de votre linge et d'éviter les problèmes de lavage.
Lavage
Consignes spéciales
Symboles de nettoyage
Normal
Séchage en suspension
Ne pas laver
Infroissable / Antifroissement
Séchage sans essorage
Ne pas tordre
Délicat
Séchage à plat
Agent de blanchiment
interdit
Lavage main
Séchage
Pas de séchage
machine
Élevée
Pas de vapeur (ajoutée
au fer à repasser)
Chaud
Moyenne
Pas de repassage
Tiède
Basse
Froid
Toutes températures
Nettoyage à sec autorisé
Pas de séchage
Nettoyage à sec interdit
Température de l'eau**
Agent de blanchiment
Tout type d'agent de
blanchiment autorisé (si
nécessaire)
Température fer ou vapeur
Nettoyage à sec autorisé
Séchage en suspension
Non chloré (non
décolorant)
Agent de blanchiment (si
nécessaire)
Élevée
Séchage sans essorage
Programme de séchage
machine
Moyenne
Séchage à plat
Basse
Normal
Infroissable / Antifroissement
Délicat
** Les points représentent la température appropriée de l'eau de lavage. Les niveaux de températures sont :
Chaude (41 à 52 °C), Tiède (29 à 41 °C) et Froide (16 à 29 °C). (La température de l'eau de lavage doit être
d'au moins 16 °C pour activer les agents nettoyants et obtenir un lavage efficace.
Français - 32
DV90F5E6HGW-03297B-10_FR.indd Sec4:32
2016-05-30
6:23:51
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
ANNEXE
Cet appareil a été fabriqué à partir de matériaux recyclables. Si vous décidez de le jeter, veuillez respecter
les normes locales en matière d’évacuation des déchets. Coupez le cordon d'alimentation de façon à ce
que l'appareil ne puisse pas être raccordé à une source électrique. Enlevez le hublot pour que des animaux
et des jeunes enfants ne se retrouvent pas piégés à l'intérieur de l'appareil.
C
D
A
B
TYPE
DIMENSIONS
SÈCHE-LINGE À CHARGEMENT
FRONTAL
A. Hauteur
85,0 cm
B. Largeur
60,0 cm
C. Profondeur, hublot ouvert à 90°
110,1 cm
D. Profondeur
60,0 cm
POIDS
50 kg
NORMES ÉLECTRIQUES
220 à 240 V/50 Hz
TEMPÉRATURE AUTORISÉE
950 à 1100 W
5 à 35 °C
Français - 33
DV90F5E6HGW-03297B-10_FR.indd Sec4:33
2016-05-30
6:23:51
annexe
TABLEAU DES CYCLES
( au choix)
Charge maxi. (kg)
(Linge sec)
Cycle
Coton
Sonnerie charge mixte
(Séries DV9 et DV8
uniquement)
Éclairage tambour
(Séries DV9 et DV8
uniquement)
Son activé/
Arrêt différé
désactivé
DV9
DV8
DV7
Extra sec
9
8
7






Prêt à ranger
9
8
7






9
8
7


-



Extra sec
4,5
4
3,5






Prêt à ranger
4,5
4
3,5






Repassage facile
4,5
4
3,5


-



Repassage facile
Synthétique
Niveau de
Anti-froiss.
séchage
2
2
2
-

-



1,5
1,5
1,5
-

-



Vêtements d'extérieur
(Séries DV9 et DV8 uniquement)
2
2
-
-

-



Vêtements de sport
2
2
2
-

-



Séchage rapide
1
1
1
-

-



Air Chaud
(Séries DV9 et DV8 uniquement)
-
-
-
-

-



Air Froid
-
-
-
-

-



Temps de séchage
-
-
-
-

-



Laine
Ultra fin
* 9 : Série DV9 (9 kg)
* 8 : Série DV8 (8 kg)
* 7 : Série DV7 (7 kg)
CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT
Modèle
Programme
Prêt à ranger coton**
Série DV9
Prêt à repasser coton**
Prêt à ranger synthétiques
Prêt à ranger coton**
Série DV8
Énergie (kWh)
Durée maxi.
(minutes)
9
2,2
190
4,5
1,12
120
9
1,7
155
4,5
0,85
78
8
1,98
170
4
1,04
110
Prêt à repasser coton**
8
1,54
140
Prêt à ranger synthétiques
4
0,78
72
7
1,75
150
3,5
0,95
100
7
1,43
130
3,5
0,67
68
Prêt à ranger coton**
Série DV7
Charge (kg)*
Prêt à repasser coton**
Prêt à ranger synthétiques
1.
* : Poids du linge sec
** : programme test EN 61121:2013
2. Les données sans astérisque (*) ont été calculées sur la base de EN 61121:2013
Les caractéristiques de fonctionnement peuvent différer des valeurs nominales indiquées selon la taille de la charge,
les types de textiles, les taux d’humidité résiduelle après essorage, les variations de l’alimentation électrique et les
éventuelles options spéciales sélectionnées.
Français - 34
DV90F5E6HGW-03297B-10_FR.indd Sec4:34
2016-05-30
6:23:52
FICHE TECHNIQUE DES SÈCHE-LINGE DOMESTIQUES
Fiche de données techniques pour les sèche-linge domestiques
Tel que détaillé dans la norme EU N° 392/2012
" * " Chaque astérisque représente un chiffre (de 0 à 9) ou une lettre (de A à Z) qui varie d’un modèle à l’autre.
Nom du modèle
Capacité
kg
Type
Classe énergétique
A+++ (économe) à D (peu économe)
Consommation électrique
kWh/an
Consommation d'énergie annuelle (AE_C)1)
Détecteur de séchage automatique
Consommation d'énergie (E_dry) Programme standard pour coton
kWh
en charge pleine
Consommation d'énergie (E_dry.1/2) Programme standard pour
kWh
coton en demi-charge
mode Éteint et mode Veille
Consommation en mode Éteint (P_o) en charge pleine
W
Consommation en mode Veille (P_l) en charge pleine
W
Durée du mode Veille
min
Programme auquel les informations portées sur l'étiquette et la fiche technique
renvoient 2)
Durée du programme standard
Durée de programme pondérée Programme standard pour coton
min
en charge pleine et en demi-charge
Durée de programme (T_dry) Programme standard pour coton en
min
charge pleine
Durée de programme (T_dry.1/2) Programme standard pour coton
min
en demi-charge
Classe d'efficacité de condensation
A (Efficace) à G (Peu efficace)
Efficacité de condensation moyenne en charge pleine
%
Efficacité de condensation moyenne en demi-charge
%
Efficacité de condensation pondérée
%
Niveau sonore
Séchage en charge pleine
dB (A) re 1 pW
Intégré
Nom de la société
DV90F5*****/
DV91F5*****
9
Condensateur
DV80F5*****/
DV81F5*****
8
Condensateur
DV70F5*****/
DV71F5*****
7
Condensateur
A++
A++
A++
258,0
Oui
235,0
Oui
211,0
Oui
2,20
1,98
1,75
1,12
1,04
0,95
0,50
5,00
10
0,50
5,00
10
0,50
5,00
10
ANNEXE
Samsung
Coton + Prêt à ranger (Anti-froiss. désactivé)
150
136
121
190
170
150
120
110
100
B
81
81
81
B
81
81
81
B
81
81
81
65
N°
65
65
N°
N°
Samsung Electronics Co., Ltd.
1) La consommation d'énergie annuelle est mesurée avec 9 kg 258 kWh (8 kg 235 kWh, 7 kg 211 kWh) utilisés par an,
sur la base de 160 cycles de séchage du programme de coton standard en charge pleine et en demi-charge et la
consommation des modes de faible puissance. La consommation d'énergie réelle par programme dépendra de la façon
dont l'appareil est utilisé.
2) « Programme standard pour coton » utilisé en charge pleine et en demi-charge est le programme de séchage standard
auquel les informations de l'étiquette et de la fiche font référence, ce programme est approprié au séchage du linge en
coton normalement mouillé et il s'agit du programme le plus efficace en termes de consommation d'énergie pour le coton.
Les données de consommation peuvent différer des valeurs nominales indiquées ci-dessus selon la taille de la charge,
les types de textiles, les taux d'humidité résiduelle après essorage, les fluctuations de l'alimentation électrique et les
éventuelles options spéciales sélectionnées.
Français - 35
DV90F5E6HGW-03297B-10_FR.indd Sec4:35
2016-05-30
6:23:52
DES QUESTIONS OU DES COMMENTAIRES ?
Pays
APPELEZ LE
OU RENDEZ-VOUS SUR LE SITE
GERMANY
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem
Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
[HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw.
0180 6 67267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem
Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
www.samsung.com/de/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
www.samsung.com/nl/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
DC68-03297B-10
DV90F5E6HGW-03297B-10_FR.indd Sec4:36
2016-05-30
6:23:52
Serie DV9
Serie DV8
Serie DV7
Wärmepumpentrockner
Benutzerhandbuch
imagine the possibilities
Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät von
Samsung entschieden haben.
DV90F5E6HGW-03297B-10_DE.indd 1
2016-05-30
6:22:39
Inhalt
SICHERHEITSINFORMATIONEN
3
9
AUFSTELLEN DES GERÄTS
BETRIEBSANLEITUNG, TIPPS
18
REINIGUNG UND PFLEGE
25
PFLEGEHINWEISE
28
29
32
FEHLERBEHEBUNG
ANHANG
3
3
8
9
9
10
10
10
10
11
11
11
12
12
13
Wichtige Informationen zu den Sicherheitshinweisen
Wichtige Symbole für Sicherheits- und
Gefahrenhinweise
Hinweise zum WEEE-Zeichen
13
15
16
Auspacken und Installieren des Geräts
Siehe Trocknergehäuse
Stellen Sie vor der Installation Folgendes sicher:
Vor der Inbetriebnahme des Geräts
Wichtiger Hinweis für den Installateur
Erwägungen zum Aufstellort
Aufstellung in einer Nische oder einem Wandschrank
Anforderungen an die Stromversorgung
Erdung
Installation nebeneinander
Installationscheckliste
Wasser ablaufen lassen, ohne den Wasserbehälter zu
verwenden
Anschließen des Abwasserschlauchs
Installation übereinander
Ändern der Anschlagseite für die Gerätetür
18
21
21
22
23
24
24
Übersicht über das Bedienfeld
Kindersicherung
Programm-Ende
Smart Check
Fachtrocknung (nur Serie DV9)
Beladen Sie den Trockner ordnungsgemäß
Erste Schritte
25
25
25
25
26
26
27
Reinigen des Wärmetauschers
Bedienfeld
Trommel aus rostfreiem Stahl
Trocknergehäuse
Entfernen des Kondenswassers ( )
Reinigen des Filtereinsatzes ( )
Reinigen des Wärmetauscherfilters (
28
Pflegehinweise
)
29 Überprüfen Sie Folgendes, wenn Ihr Trockner die
nachstehend beschriebenen Symptome zeigt:
31 Fehlercodes
32
33
33
34
34
35
Bedeutung der Pflegesymbole
Umweltschutzhinweise
Technische Daten
Übersicht über die Waschprogramme
Verbrauchsdaten
Datenblatt für Haushaltswäschetrockner
Deutsch - 2
DV90F5E6HGW-03297B-10_DE.indd Sec9:2
2016-05-30
6:22:50
Sicherheitsinformationen
Wir freuen uns, dass Sie sich für einen neuen Wäschetrockner von Samsung entschieden haben.
Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen bezüglich des Anschlusses, der Verwendung und
der Pflege Ihres neuen Geräts. Lassen Sie sich bitte etwas Zeit, um dieses Handbuch zu lesen,
denn nur so können Sie die vielen Vorteile und Funktionen Ihres Wäschetrockners voll nutzen.
•
•
•
Der Wäschetrockner darf nur von einem qualifizierten Techniker angeschlossen werden.
Installieren Sie den Wäschetrockner gemäß den Anweisungen des Herstellers und den örtlichen
Vorschriften.
Befolgen Sie die Installationshinweise genau, um die Gefahr von Verletzungen oder Tod zu reduzieren.
WICHTIGE INFORMATIONEN ZU DEN SICHERHEITSHINWEISEN
Die Warnungen und wichtigen Sicherheitshinweise decken nicht alle denkbaren Umstände und Situationen ab.
Lassen Sie den gesunden Menschenverstand, Vorsicht und die notwendige Sorgfalt nicht außer Acht, wenn Sie
Ihren Trockner installieren, warten und einsetzen.
Wenden Sie sich immer an Ihren Hersteller, wenn Probleme oder Zustände auftreten, die Sie nicht verstehen.
SICHERHEITSINFORMATIONEN
WARNUNG - Brandgefahr
WICHTIGE SYMBOLE FÜR SICHERHEITS- UND GEFAHRENHINWEISE
WARNUNG
Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod
führen können.
VORSICHT
Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu leichten Verletzungen oder
Sachschäden führen können.
Beachten Sie bei Verwendung des Geräts die folgenden grundlegenden
Sicherheitshinweise, um die Gefahr von Bränden, Explosionen, Stromschlägen und
VORSICHT Verletzungen zu verringern:
NICHT ausführen.
NICHT demontieren.
NICHT berühren.
Befolgen Sie die Anweisungen genau.
Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
Um einen Stromschlag zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass das Gerät geerdet ist.
Bitten Sie den Kundendienst um Hilfe.
Hinweis
Lesen Sie die Bedienungsanleitung.
Die folgenden Warnhinweise sollen Sie und andere vor Verletzungen schützen.
Befolgen Sie die Hinweise wörtlich. Lesen Sie diesen Abschnitt aufmerksam durch, und bewahren Sie
ihn an einem sicheren Ort auf, damit Sie die Informationen später schnell wiederfinden.
Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, ehe Sie dieses Gerät einsetzen.
WARNUNG
Beachten Sie bei Verwendung des Geräts die folgenden grundlegenden Sicherheitshinweise, um die Gefahr
von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern:
Deutsch - 3
DV90F5E6HGW-03297B-10_DE.indd Sec1:3
2016-05-30
6:22:50
Sicherheitsinformationen
1. Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich
Kindern) mit verringerten körperlichen, sensorischen oder mentalen
Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt, sofern
sie nicht von einer für ihre Sicherheit verantwortliche Person im Umgang mit
dem Gerät unterwiesen wurden und von dieser beaufsichtigt werden.
2. Bei Verwendung in Europa: Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren
und Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen nur bedient
werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder eine Unterweisung zum
sicheren Umgang mit dem Gerät erhalten haben und die damit verbundenen
Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder
dürfen bei Reinigung und Wartung nur dann helfen, wenn sie dabei
beaufsichtigt werden.
3. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um zu verhindern, dass sie mit dem
Gerät spielen.
4. Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder vom
Kundendienst bzw. von einer entsprechend qualifizierten Fachkraft
ausgetauscht werden, um Gefährdungen auszuschließen.
5. Es sind die neuen mit dem Gerät gelieferten Schlauchsets zu verwenden und
die alten dürfen nicht wiederverwendet werden.
6. Wenn das Gerät am Boden Ventilationsöffnungen besitzt, müssen Sie darauf
achten, dass diese nicht durch Teppich verdeckt werden.
7. Bei Verwendung in Europa: Kinder unter 3 Jahren müssen von dem Gerät
ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
8. VORSICHT: Um die Gefahr eines unbeabsichtigten Zurücksetzens der
thermischen Abschaltung zu verhindern, darf das Gerät nicht mit einem
externen Schalter, wie z. B. einem Timer, ausgestattet oder an einen
Schaltkreis angeschlossen werden, der von den Versorgungsunternehmen
regelmäßig ein- bzw. ausgeschaltet wird.
9. Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn Sie zum Reinigen auch
Industriechemikalien eingesetzt haben.
10. Das Flusensieb muss ggf. häufiger gereinigt werden.
Deutsch - 4
DV90F5E6HGW-03297B-10_DE.indd Sec1:4
2016-05-30
6:22:50
SICHERHEITSINFORMATIONEN
11. Achten Sie darauf, dass sich um das Gerät kein Faserstaub ansammelt. (Gilt
nicht für Geräte, deren Abluft aus dem Gebäude abgeleitet wird.)
12. Es muss für eine angemessene Belüftung gesorgt werden, um ein
Zurückströmen von Gasen aus Haushaltsgeräten mit Verbrennung
(einschließlich offener Feuer) in den Raum zu verhindern.
13. Trocknen Sie im Wäschetrockner keine ungewaschene Wäsche.
14. Wäschestücke, die mit Speiseöl, Aceton, Benzin, Kerosin, Fleckenentfernern,
Terpentin, Wachsen oder Wachsentfernern verunreinigt sind, sollten mit
einer zusätzlichen Menge an Waschmittel mit hoher Temperatur gewaschen
werden, bevor Sie sie im Wäschetrockner trocknen.
15. Trocknen Sie im Wäschetrockner keine Wäschestücke wie Schaumgummi
(Latexschwamm), Duschhauben, wasserfeste Textilien, Artikel oder Kleidung
mit Gummianteil oder Kissen mit Schaumgummifüllung.
16. Befolgen Sie bei der Verwendung von Weichspülern und ähnlichen
Produkten die Anweisungen auf der jeweiligen Verpackung.
17. Der letzte Teil eines Trockenprogramms erfolgt bei nur geringer Temperatur
(Kühlprogramm), damit die Wäschestücke auskühlen können und nicht
beschädigt werden.
18. Entfernen Sie alle Gegenstände aus den Taschen (z. B. Feuerzeuge und
Streichhölzer).
19. WARNUNG: Halten Sie das Gerät niemals vor dem Ende des
Trockenprogramms an, es sei denn, alle Wäschestücke werden schnell
herausgenommen und ausgebreitet, so dass sich die Wärme verteilen kann.
20. Die Abluft darf nicht in einen Kamin zur Ableitung von Rauch aus Geräten
geführt werden, die Gas oder andere Brennstoffe verwenden.
21. Das Gerät darf nicht hinter einer abschließbaren Tür, einer Schiebetür
oder einer Tür mit Scharnieren auf der vom Trockner abgewandten Seite
aufgestellt werden, sodass die Tür des Trockners nicht mehr vollständig
geöffnet werden kann.
22. WARNUNG: Das Gerät darf nicht mit einem externen Schalter, wie z. B.
einem Timer, ausgestattet oder an einen Stromkreis angeschlossen werden,
der vom Versorgungsunternehmen regelmäßig ein- bzw. ausgeschaltet wird.
Nur Wärmepumpenmodell: Die Anleitung muss außerdem inhaltlich den
folgenden Hinweis enthalten:
Deutsch - 5
DV90F5E6HGW-03297B-10_DE.indd Sec1:5
2016-05-30
6:22:50
Sicherheitsinformationen
WARNUNG: Halten Sie die Lüftungsöffnungen im Gehäuse des Geräts
insbesondere bei Einbau ungehindert offen.
WARNUNG: Beschädigen Sie nicht das Kältemittelsystem.
WARNUNG
WICHTIGE WARNHINWEISE FÜR DIE INSTALLATION
Die Installation dieses Geräts muss von einem qualifizierten Techniker oder einem dazu befugten Dienstleister durchgeführt
werden.
- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen, Bränden, Explosionen oder Störungen des
Geräts.
Verbinden Sie das Netzkabel nur mit einer Steckdose für 220–240 V~ bei 50 Hz, und verwenden Sie die Steckdose nur für
dieses Gerät. Verwenden Sie außerdem kein Verlängerungskabel.
- Die Nutzung einer Steckdose zusammen mit anderen Geräten per Mehrfachsteckdose oder Verlängerungskabel kann
einen Stromschlag oder Brand verursachen.
- Stellen Sie sicher, dass Netzspannung, Frequenz und Stromstärke den Angaben in den technischen Daten des Geräts
entsprechen. Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder eines Brands. Stecken Sie den Netzstecker fest
in die Steckdose.
Entfernen Sie mit einem trockenen Tuch regelmäßig alle Fremdkörper wie Staub oder Wasser vom Netzstecker und von
den Kontakten.
- Ziehen Sie den Netzstecker heraus, und reinigen Sie ihn mit einem trockenen Tuch.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder eines Brands.
Halten Sie alle Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern, denn Verpackungsmaterial kann für Kinder
gefährlich sein.
- Wenn ein Kind sich eine Tüte über den Kopf zieht, kann es ersticken.
Dieses Gerät muss ordnungsgemäß geerdet sein.
Erden Sie das Gerät nicht an einem Gasrohr, Wasserrohr aus Kunststoff oder der Telefonleitung.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen, Bränden, Explosionen oder Störungen des Geräts
- Verbinden Sie das Netzkabel niemals mit einer Steckdose, die nicht korrekt geerdet ist, und vergewissern Sie sich,
dass die Erdung den örtlichen und nationalen Vorschriften entspricht.
Stellen und bewahren Sie das Gerät niemals so auf, dass es Wettereinflüssen ausgesetzt ist.
Verwenden Sie keine beschädigten Netzstecker bzw. Netzkabel und keine losen Steckdosen.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder eines Brands.
Falls der Stecker oder das Netzkabel beschädigt sind, müssen diese vom Hersteller oder vom Kundendienst bzw. von
einer qualifizierten Fachkraft ausgewechselt werden, um Gefahren zu vermeiden.
Dieses Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Netzstecker auch nach der Installation zugänglich ist.
Ziehen Sie nicht am Netzkabel, und biegen Sie es nicht zu stark.
Verdrehen und verknoten Sie das Netzkabel nicht.
Legen Sie das Netzkabel nicht über metallische Objekte, stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf, verlegen Sie das
Netzkabel nicht zwischen Objekten, und schieben Sie das Netzkabel nicht in den Raum hinter dem Gerät.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder eines Brands.
Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Fassen Sie beim Herausziehen den Stecker selbst an.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder eines Brands.
Dieses Gerät muss ordnungsgemäß geerdet sein. Verbinden Sie das Netzkabel niemals mit einer Steckdose, die nicht
korrekt geerdet ist, und vergewissern Sie sich, dass die Erdung den örtlichen und nationalen Vorschriften entspricht.
Beachten Sie zum Erden des Geräts die Installationshinweise.
Stellen Sie Ihr Gerät auf einem festen und ebenen Untergrund auf.
- Andernfalls besteht die Gefahr von starken Schwingungen, Geräuschentwicklung und Störungen des Geräts.
Da die Inhaltsstoffe von Haarsprays zur Beeinträchtigung der wasserbindenen Eigenschaften des Wärmetauschers führen
können, ist Kondenswasserbildung an den äußeren Flächen des Geräts möglich, wenn ein Kühlvorgang läuft. Stellen Sie
das Gerät deshalb nicht in Kosmetiksalons o. ä. auf.
Stellen Sie das Gerät so auf, dass der Netzstecker, der Wasserzulauf und die Abflussrohre zugänglich sind.
Deutsch - 6
DV90F5E6HGW-03297B-10_DE.indd Sec1:6
2016-05-30
6:22:51
WARNUNG
WICHTIGE WARNHINWEISE FÜR DEN BETRIEB
SICHERHEITSINFORMATIONEN
Lassen Sie Kinder und Tiere nicht in oder auf das Gerät klettern. Entfernen Sie vor der Entsorgung des Geräts außerdem
den Türverschlusshebel.
- Andernfalls besteht die Gefahr, dass Kinder hinfallen und sich verletzen.
- Wenn Kinder im Gerät eingeschlossen werden, besteht Erstickungsgefahr.
Versuchen Sie nicht, in das Innere des Geräts hinein zu greifen, während sich die Trommel dreht.
Setzen Sie sich nicht auf das Gerät, und lehnen Sie sich nicht gegen die Gerätetür.
- Das Gerät könnte umkippen und Verletzungen verursachen.
Trocknen Sie die Wäsche nur, nachdem sie in einer geeigneten Waschmaschine geschleudert wurde.
Trocknen Sie im Wäschetrockner keine ungewaschene Wäsche.
Trinken Sie nicht das kondensierte Wasser.
Halten Sie einen Wäschetrockner niemals vor dem Ende des Trockenprogramms an, es sei denn, alle Wäschestücke
werden schnell herausgenommen und ausgebreitet, so dass sich die Wärme verteilen kann.
Trocknen Sie keine Wäsche, die durch entflammbare Materialien wie Benzin, Kerosin, Waschbenzin, Verdünner, Alkohol
usw. verunreinigt ist.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen, Bränden oder Explosionen.
Lassen Sie nicht zu, dass Haustiere mit dem Trockner spielen oder Bauteile ankauen.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen.
Wenn Sie das Gerät entsorgen, entfernen Sie vorher die Gerätetür und das Netzkabel.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Verletzungen oder von Beschädigungen des Netzkabels.
Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen.
Im Fall eines Gaslecks (z. B. durch Stadtgas, Propangas, Erdgas usw.) lüften Sie den Raum sofort, ohne das Gerät oder
den Netzstecker zu berühren.
- Verwenden Sie in einem solchen Fall keinen Lüfter.
- Jeder Funke kann zu einer Explosion oder zu einem Brand führen.
Führen Sie an diesem Gerät keine Reparaturen aus, tauschen Sie keine Teile und nehmen Sie keine Servicearbeiten vor,
es sei denn, dies wird in den Anweisungen für Reparaturen durch den Benutzer explizit empfohlen. Sie müssen außerdem
ausreichend qualifiziert sein, um dieses Gerät warten zu dürfen.
Versuchen Sie nicht selbst, das Gerät zu reparieren, auseinander zu nehmen oder zu verändern.
- Verwenden Sie ausschließlich Normsicherungen (KEINESFALLS Überbrückungen aus Kupfer, Stahldraht usw.).
- Wenn das Gerät repariert oder neu installiert werden muss, wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes
Kundendienstzentrum.
- Andernfalls besteht Verletzungs- oder Brandgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen oder Störungen des Geräts.
Das von Ihnen erworbene Gerät ist nur zum Gebrauch im Haushalt bestimmt.
Die Verwendung zu kommerziellen Zwecken stellt eine missbräuchliche Nutzung des Geräts dar. In diesem Fall fällt das
Gerät nicht unter die Standardgarantie von Samsung, und Samsung kann nicht für Fehlfunktionen oder Schäden aufgrund
dieser missbräuchlichen Verwendung verantwortlich gemacht werden.
Wenn das Gerät ungewöhnliche Geräusche, Brandgeruch oder Rauch entwickelt, trennen Sie sofort die Stromversorgung
und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder eines Brands.
Erlauben Sie nicht, dass Kinder (oder Haustiere) in oder auf dem Gerät spielen. Die Gerätetür kann von innen nicht leicht
geöffnet werden, und Kinder können ernsthaft verletzt werden, wenn sie im Innern eingeschlossen sind.
VORSICHT
VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM BETRIEB
Stellen Sie sich nicht auf das Gerät, und legen oder stellen Sie keine Gegenstände (Wäsche, brennende Kerzen,
brennende Zigaretten, Geschirr, Chemikalien, Metallgegenstände usw.) auf das Gerät.
- Andernfalls besteht Verletzungs- oder Brandgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen oder Störungen des Geräts.
Berühren Sie beim oder kurz nach dem Trocknen nicht das Glas der Gerätetür oder die Innenseiten der Trommel, da diese
heiß sind.
- Andernfalls besteht Verbrennungsgefahr.
Drücken Sie die Tasten nicht mit Hilfe scharfer Gegenstände wie Stiften, Messern, Fingernägeln usw.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen.
Trocknen Sie keine Wäschestücke mit Formelementen aus Gummi (Latex) oder anderen Gummitexturen.
- Beim Erhitzen von Formelementen aus Gummi besteht Brandgefahr.
Trocknen Sie keine Wäsche, die mit Pflanzen- oder Bratenöl verunreinigt ist, da ein großer Teil des Öls beim Waschen der
Wäsche nicht entfernt wird. Führen Sie außerdem das Kühlprogramm durch, damit die Wäsche nicht mehr heiß ist.
Deutsch - 7
DV90F5E6HGW-03297B-10_DE.indd Sec1:7
2016-05-30
6:22:51
Sicherheitsinformationen
- Die Oxidationswärme des Öls kann einen Brand auslösen.
Stellen Sie vor Verwendung des Geräts sicher, dass die Taschen aller zu behandelnden Kleidungsstücke leer sind.
- Harte bzw. spitze Gegenstände wie Münzen, Sicherheitsnadeln, Nägel, Schrauben oder Steine können schwere
Schäden am Gerät verursachen.
Trocknen Sie keine Kleidung mit großen Schnallen, Knöpfen oder anderen schweren Metallapplikationen (wie z. B.
Reißverschlüsse, Haken und Ösen sowie Knopfleisten). Trocknen Sie Stoffbindegürtel, Schürzenbänder, Bügel-BHs usw.
bei Bedarf in einem Wäschenetz, um zu verhindern, dass sich während des Trockenvorgangs die Nähte lösen und/oder
die Wäschestücke beschädigt werden.
Von der Verwendung von Einlegepapier für Trockner zur Verringerung der statischen Aufladung wird abgeraten. Dieses
könnte zu Schäden an Ihrer Wäsche oder am Gerät führen.
- Andernfalls kann es zu Schäden an der Wäsche kommen.
Verwenden Sie den Trockner nicht in der Nähe gefährlicher Stäube (wie Kohlenstaub, Getreidestaub usw.).
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen, eines Brands oder einer Explosion.
Legen Sie niemals brennbare Materialien in die Nähe des Geräts.
- Andernfalls besteht die Gefahr der Beschädigung von Bauteilen, von Giftgasen, die aus dem Gerät austreten,
Stromschlägen, Brand oder Explosion.
- Das Gerät sollte nicht hinter abschließbaren Türen aufgestellt werden.
Berühren Sie beim oder kurz nach dem Trocknen nicht Rückseite des Gerätes.
- Das Gerät ist noch heiß und Sie könnten sich verbrennen.
Enthält fluorierte Treibhausgase.
Hermetisch abgeschlossene Ausrüstung.
Sorgen Sie dafür, dass keine Gase in die Atmosphäre entweichen.
Kältemittel (Typ): R-134a (Treibhauspotenzial [GWP] = 1430)
Kältemittel (Einfüllmenge): 0,4 kg, 0,572 tCO2e
WARNUNG
WICHTIGE WARNHINWEISE FÜR DIE REINIGUNG
Sprühen Sie zum Reinigen kein Wasser direkt auf das Gerät.
Verwenden Sie niemals Waschbenzin, Verdünner oder Alkohol, um das Gerät zu reinigen.
- Andernfalls können Verfärbungen, Verformungen, Schäden, Stromschläge oder Brände die Folge sein.
Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder eines Brands.
Reinigen Sie den Filtereinsatz bevor und nachdem Sie den Trockner verwenden.
Lassen Sie das Innere des Geräts regelmäßig durch einen zugelassenen Servicetechniker reinigen.
Reinigen Sie den Wärmetauscher einmal im Monat mit einer weichen Bürste oder einem Staubsauger. Berühren Sie den
Wärmetauscher nicht mit der Hand. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr.
Das Innere des Trockners sollte regelmäßig durch qualifizierte Servicemitarbeiter gereinigt werden.
HINWEISE ZUM WEEE-ZEICHEN
Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)
(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)
Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das
Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem
normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen
Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden.
Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von
stofflichen Ressourcen zu fördern.
Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen
Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung
abgeben können.
Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor.
Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.
Weitere Informationen zum Engagement von Samsung für die Umwelt und zu produkspezifischen Auflagen wie z. B. REACH finden Sie
unter samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Deutsch - 8
DV90F5E6HGW-03297B-10_DE.indd Sec1:8
2016-05-30
6:22:51
Aufstellen des Geräts
AUSPACKEN UND INSTALLIEREN DES GERÄTS
SIEHE TROCKNERGEHÄUSE
Arbeitsfläche
AUFSTELLEN DES GERÄTS
Lassen Sie den Trockner von einer Fachkraft installieren. Wenn das Gerät mangelhaft aufgestellt, eingestellt
oder angeschlossen wird, haftet der Installateur für die daraus resultierenden Kundendienstanfragen. Es wird
empfohlen, die Installation von einer qualifizierten Fachkraft durchführen zu lassen, insbesondere, wenn Arbeiten
am Hauptwasserhahn oder eine Aufstellung als Stapelbausatz erforderlich sind. Für Probleme in Folge der
Installation, für deren Behebung ein Kundendienstbesuch notwendig ist, wird der Installateur verantwortlich
gemacht.
Vergewissern Sie sich, dass alle für die Installation benötigten Voraussetzungen erfüllt sind (220 – 240 V~/50 Hz).
Es wird eine GEERDETE NETZSTECKDOSE benötigt. Siehe „Anforderungen an die Stromversorgung“ (Seite 11).
Bedienfeld
Wasserbehälter
Gerätetür
Filtereinsatz
Nivellierfüße
Bauteile
Schlauchführung
Kabelbinder
Schlauchanschluss
Langer
Abwasserschlauch
(2 m)
Bedienungsanleitung
Fachtrocknung
(Serie DV9)
Deutsch - 9
DV90F5E6HGW-03297B-10_DE.indd Sec3:9
2016-05-30
6:22:51
Aufstellen des Geräts
STELLEN SIE VOR DER INSTALLATION FOLGENDES SICHER:
•
•
•
•
•
•
•
•
Verbinden Sie das Netzkabel des Gerät erst nach Abschluss der Trocknerinstallation mit der Steckdose.
Kontrollieren Sie das Gerät vor der Installation auf sichtbare Beschädigungen.
Wenn Teile beschädigt aussehen, wenden Sie sich an das nächstgelegene SamsungKundendienstzentrum.
Transportieren Sie das Gerät nicht allein.
Achten Sie auf die Kanten des Trockners, da diese scharf sein können.
Installieren Sie den Trockner nicht an einem Ort, wo er Frost ausgesetzt ist. Kaltes Wasser kann das
Gerät beschädigen.
Verwenden Sie das Gerät nur in geschlossenen Räumen.
Kippen Sie den Trockner beim Hochheben nicht auf eine Seite, und bewegen Sie ihn nicht so, dass die
internen Bauteile erschüttert werden. Andernfalls kann es zu Schäden an den internen Bauteilen des
Geräts kommen.
VOR DER INBETRIEBNAHME DES GERÄTS
•
•
•
•
•
•
Prüfen Sie, ob sich noch Zubehörteile in der Trommel befinden.
Stecken Sie den Stecker erst unmittelbar vor der Inbetriebnahme des Geräts in die Steckdose.
Versperren Sie nicht die Luftzufuhröffnung im Kühlergrill auf der Vorderseite des Trockners.
Stellen Sie keine entflammbaren Gegenstände in die Nähe des Trockners, und halten Sie die Umgebung
sauber.
Halten Sie den Trockner waagerecht.
Entfernen Sie nicht die verstellbaren Nivellierfüße des Trockners. Diese sind notwendig, um das Gerät
waagerecht einzustellen.
WICHTIGER HINWEIS FÜR DEN INSTALLATEUR
Lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, ehe Sie den Trockner installieren. Bewahren Sie sie
so auf, dass Sie sie später schnell wiederfinden.
WARNUNG
BAUEN SIE DIE GERÄTETÜR AUS ALLEN GERÄTEN AUS, DIE ENTSORGT WERDEN SOLLEN, UM
DIE GEFAHR ERSTICKENDER KINDER ZU VERMEIDEN.
ERWÄGUNGEN ZUM AUFSTELLORT
Dieses Gerät arbeitet nach dem Kondensationsprinzip, sodass die Luft im Trockner kondensiert und
transportiert wird und dadurch keine externe Belüftung erforderlich ist.
Deshalb kann dieser Trockner - anders als ein konventioneller Trockner, bei dem ein Entlüftungssystem
benötigt wird - an jedem Aufstellort installiert und verwendet werden, an dem die Temperatur zwischen 5 °C
und 35 °C beträgt.
Deutsch - 10
DV90F5E6HGW-03297B-10_DE.indd Sec3:10
2016-05-30
6:22:52
AUFSTELLUNG IN EINER NISCHE ODER EINEM WANDSCHRANK
Für sicheren und ordnungsgemäßen Betrieb benötigt Ihr Trockner die folgenden Mindestabstände:
Seitlich – 25 mm
Rückseite – 51 mm
ANFORDERUNGEN AN DIE STROMVERSORGUNG
Das Gerät muss an eine Stromversorgung mit 220 - 240 V~/50 Hz angeschlossen werden.
•
WARNUNG
•
Ein unsachgemäßer Anschluss des Erdleiters kann einen elektrischen Schlag verursachen.
Sollten Sie Zweifel haben, ob Ihr Trockner ordnungsgemäß geerdet wurde, lassen Sie dies von
einem qualifizierten Elektriker oder von qualifiziertem Servicepersonal überprüfen. Tauschen Sie den
mit Ihrem Trockner gelieferten Stecker nicht aus – sollte er nicht in die Steckdose passen, lassen
Sie von einem qualifizierten Elektriker eine passende Steckdose installieren.
Um unnötige Brandgefahr und das Risiko von Stromschlägen oder Verletzungen auszuschließen,
müssen die elektrischen Anschlüsse und die Erdung den örtlichen Vorschriften und Bestimmungen
entsprechen. Sollten solche örtlichen Vorschriften und Bestimmungen fehlen, so liegt es in Ihrer
Verantwortung für eine den Anforderungen entsprechende Stromversorgung zu sorgen.
AUFSTELLEN DES GERÄTS
Oben – 25 mm
Front – 470 mm
Wenn das Gerät zusammen mit einem Trockner aufgestellt wird, muss in der Nische oder dem
Wandschrank vorn eine Luftöffnung von mindestens 465 mm frei bleiben.
ERDUNG
Ihr Trockner muss geerdet sein. Sollte das Gerät eine Störung oder eine Fehlfunktion aufweisen, wird durch
das Erden das Risiko eines elektrischen Schlags reduziert, indem dem elektrischen Strom der Weg des
geringsten Widerstands geboten wird.
Ihr Trockner verfügt über einen dreipoligen Netzstecker mit Schutzkontakt, den Sie mit einer
ordnungsgemäß installierten und geerdeten Steckdose verbinden.
Schließen Sie die Erdung niemals an Wasserleitungen aus Kunststoff, Gasleitungen oder
Heißwasserleitungen an.
Durch unsachgemäßes Anschließen des Erdungskabels für das Gerät kann es zu Stromschlägen kommen.
Sollten Sie Zweifel haben, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet wurde, lassen Sie dies von einem
qualifizierten Elektriker oder von qualifiziertem Servicepersonal überprüfen. Manipulieren Sie nicht den
Stecker des Trockners. Wenn er nicht in die Steckdose passt, lassen Sie von einem qualifizierten Elektriker
eine geeignete Steckdose installieren.
WARNUNG
Wenn das Gerät nicht geerdet wird, besteht die Gefahr eines Brands oder elektrischen Schlags.
Deutsch - 11
DV90F5E6HGW-03297B-10_DE.indd Sec3:11
2016-05-30
6:22:52
Aufstellen des Geräts
INSTALLATION NEBENEINANDER
Für ordnungsgemäße Installation empfehlen wir, einen Fachbetrieb zu beauftragen. Vorgehensweise:
1. Bewegen Sie den Trockner zu einem geeigneten Aufstellort. Überlegen
Wasserwaage
Sie sich, den Trockner und die Waschmaschine nebeneinander
zu installieren. Legen Sie zwei der Polster aus dem Karton auf den
Boden. Drehen Sie Ihren Trockner so auf die Seite, dass er auf beiden
Polstern liegt.
2. Stellen Sie den Trockener wieder aufrecht hin.
3. Um eine optimale Trockenleistung zu gewährleisten, muss der
Trockner waagerecht stehen. Um Vibrationen, Geräuschentwicklung
und unerwünschte Bewegungen zu minimieren, muss der Boden
absolut waagerecht und plan sein.
Um den Trockner auf dieselbe Höhe wie die Waschmaschine
einzustellen, drehen Sie die Nivellierfüße zunächst gegen den
Uhrzeigersinn vollständig zurück, und drehen Sie sie dann im
Uhrzeigersinn heraus.
Nivellierfüße
Vollständig zurückdrehen
Dann herausdrehen
Verstellen Sie die Nivellierfüße nur so weit wie notwendig, um den Trockner waagerecht auszurichten.
Wenn Sie die Nivellierfüße weiter als notwendig herausdrehen, kann dies zur Vibrationen des Trockners
führen.
4. Siehe „Anforderungen an die Stromversorgung“ (Seite 11).
VOR EINEM BETRIEB ODER TEST.
5. Kontrollieren Sie mit einer Wasserwaage, ob Ihr Trockner waagerecht steht, und führen Sie ggf. die
notwendigen Einstellungen mit den Nivellierfüßen durch.
6. Stecken Sie den Stecker Ihres Trockner in die Steckdose, und testen Sie das Gerät anhand der
folgenden Checkliste.
INSTALLATIONSCHECKLISTE




Der Trockner ist mit der Netzsteckdose verbunden und korrekt geerdet.
Der Trockner steht waagerecht und sicher auf dem Boden.
Starten Sie Ihren Trockner, um zu bestätigen, dass er läuft, heizt und abgeschaltet wird.
Überprüfen Sie außerdem, ob im Display die Fehlermeldung „HE“ angezeigt wird, nachdem 20 Minuten
lang das Programm „Zeitl. Trocknen“ ausgeführt wurde.
Deutsch - 12
DV90F5E6HGW-03297B-10_DE.indd Sec3:12
2016-05-30
6:22:52
WASSER ABLAUFEN LASSEN, OHNE DEN WASSERBEHÄLTER ZU
VERWENDEN
Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Trockner ohne den Wasserbehälter zu verwenden:
AUFSTELLEN DES GERÄTS
Installieren Sie den Abwasserschlauch so, dass das Wasser gut abfließen kann.
- Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Wasser überläuft und Sachschäden verursacht.
ANSCHLIESSEN DES ABWASSERSCHLAUCHS
Der Trockner kann das Kondenswasser direkt über den Abwasserschlauch
aus dem Gerät herauspumpen.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Abwasserschlauch anzuschließen:
1. Lösen Sie den Abwasserschlauch
A
.
A
2. Schließen Sie den Abwasserschlauch
Stutzen an.
A
an den anderen
A
3. Schließen Sie den Zubehörschlauch (langer
Abwasserschlauch)
B
an den Stutzen neben dem an, an
den der Abwasserschlauch angeschlossen ist
•
VORSICHT
•
A
B
.
Achten Sie beim Anschließen des Schlauchs B an
die Ablaufstelle darauf, dass diese sich max. 90 cm
über dem Schlauchanschluss befinden muss, da
die Pumpe das Wasser nur in eine Höhe von bis zu
90 cm pumpen kann.
Wenn die Höhe der Ablaufstelle 90 cm übersteigt, kann das Wasser möglicherweise
nicht ordnungsgemäß abgepumpt werden. In diesem Fall erscheint im Display der
entsprechende Fehlercode.
Nachdem Sie den Abwasserschlauch angeschlossen haben, können Sie das
Kondenswasser durch den angeschlossenen Abwasserschlauch über den
Abwasserauslass, über das Podest oder über den Abfluss am Podest abfließen lassen.
Deutsch - 13
DV90F5E6HGW-03297B-10_DE.indd Sec3:13
2016-05-30
6:22:52
Aufstellen des Geräts
Anschließen des Abwasserschlauchs
VORSICHT
Verwenden Sie für den Abwasserschlauch keine Verlängerung.
- Verwenden Sie einen langen Schlauch, anstatt kürzere Schlauchstücke miteinander zu
verbinden, da an Verbindungsstellen Wasser austreten kann. Wenn es sich nicht vermeiden
lässt, den Schlauch zu verlängern, dichten Sie die Verbindungsstellen mit Silikon ab.
(Verwenden Sie kein Isolierband zum Abdichten.)
Sie können mit dem losen Ende des Abwasserschlauchs auf drei unterschiedliche Arten
verfahren:
1. Schlauch in ein Spülbecken hängen: Hängen Sie den Abwasserschlauch in eine Höhe von
maximal 90 cm. Wenn das Ende des Abwasserschlauchs über den Boden gelegt werden
muss, empfehlen wir eine Höhe von 60 - 90 cm. Damit das Schlauchende gekrümmt
bleibt, setzen Sie es in die mitgelieferte Kunststoff-Schlauchführung ein. Befestigen Sie die
Schlauchführung mit einem Haken an der Wand oder am Hahn, oder fixieren Sie sie auf
andere Weise, sodass der Schlauch nicht aus dem Becken rutschen kann.
90 cm
Abwasserschlauch
Schlauchführung
Kabelbinder
2. Bringen Sie den Abwasserschlauch und die Schlauchführung an, und befestigen Sie sie mit
dem Kabelbinder.
3. Sie können das Kondenswasser durch den angeschlossenen Abwasserschlauch (langer
Zubehörschlauch) direkt über den Abwasserauslass abfließen lassen.
Abwasserschlauch anschließen:
Sie können das beim Trocknen entstehende Kondenswasser
sofort abfließen lassen, indem Sie den Abwasserschlauch an
den Abwasserstutzen anschließen.
1. Montieren Sie den Schlauchanschluss und den Schlauch.
VORSICHT
Schlauchanschluss
Achten Sie darauf, dass Schlauchanschluss und
Zubehörschlauch fest mit einander verbunden sind, da
ansonsten Wasser austreten kann.
2. Schließen Sie das Schlauchende an den Abwasserstutzen
an.
Deutsch - 14
DV90F5E6HGW-03297B-10_DE.indd Sec3:14
2016-05-30
6:22:53
INSTALLATION ÜBEREINANDER
Wenden Sie sich beim Kauf des zusätzlichen Stapelbausatzes an unser Samsung-Kundendienstzentrum oder
Ihren örtlichen Händler. [Teilenummer SK-DH / SK-DA / SKK-DF]
Der Stapelbausatz ist modellabhängig.
Verwenden Sie das Gerät frühestens nach 1 Stunde, wenn Sie es bei der Installation des Stapelbausatzes kippen,
damit sich das Öl im Kompressor stabilisieren kann.
AUFSTELLEN DES GERÄTS
1. Legen Sie den Trockner vorsichtig auf die Seite. Verwenden Sie das
Verpackungsmaterial als Polster, damit Sie nicht die Oberflächen des
Trockners zerkratzen.
2. Bringen Sie die Gummipolster auf der Unterseite des Trockners an.
• Nehmen Sie dazu die 4 Gummipolster im Zubehörpaket. Setzen Sie die
Gummipolster in die Öffnungen auf der Unterseite der Nivellierfüße ein.
• Erwerben Sie zusätzlich den Stapelbausatz.
3. Stellen Sie den Trockner wieder aufrecht hin.
VORSICHT
Der Stapelbausatz kann nur für Samsung-Geräte verwendet werden.
4. Bringen Sie die Klammer am Trockner an.
• Entfernen Sie links auf der Rückseite des Geräts die
Befestigungsschraube des Gerätedeckels. Richten Sie die Bohrung der
Klammer über der Gewindebohrung für die Befestigungsschraube aus,
und setzen Sie die Schraube wieder ein.
Ziehen Sie die Schraube noch nicht fest, damit die Klammer einfacher
über die Bohrung am Trockner gebracht werden kann.
• Wiederholen Sie den obigen Arbeitsschritt für die rechte Seite.
Klammer für
Stapelaufstellung
5. Stellen Sie den Trockner mit den Klammern auf die Waschmaschine.
Schraube
• Heben Sie den Trockner auf die Waschmaschine. Schützen Sie das
Bedienfeld der Waschmaschine mit etwas Pappe o. Ä. Achten Sie
WARNUNG
darauf, den Trockner ausreichend hoch zu heben, damit er nicht gegen
das Bedienfeld der Waschmaschine stößt.
Verletzungsgefahr. Da das Gerät schwer und sperrig ist, empfehlen wir,
den Trockner mit mehr als zwei Personen auf die Waschmaschine zu
heben. Andernfalls kann dies zu Verletzungen führen.
• Richten Sie die Bohrungen in der Klammer über den Bohrungen auf der Rückseite des Trockners aus.
Ziehen Sie die M4x12-Befestigungsschrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher fest.
• Ziehen Sie zuerst die Schrauben der Waschmaschinenhalteklammer und dann alle Schrauben des
Stapelbausatzes fest.
6. Schließen Sie die Installation ab.
Trockner
• Informationen zum Abschließen der Waschmaschineninstallation
entnehmen
Sie
bitte
der
Installationsanleitung
der
jeweiligen
WARNUNG
Waschmaschine.
• Informationen zum Abschließen der Trocknerinstallation entnehmen
Waschmaschine
Sie bitte der Installationsanleitung des jeweiligen Trockners.
• Schieben oder heben Sie den Geräteturm aus Waschmaschine
und Trockner vorsichtig an die gewünschte Stelle. Benutzen Sie
Filzpolster oder andere Hilfsmittel zum Schieben, die beim Bewegen
des Geräteturms helfen und den Fußboden schützen.
Schieben Sie den Trockner nicht mehr, nachdem Sie ihn auf der Waschmaschine befestigt haben. Sie
könnten sich beim Verschieben des Trockners die Finger einklemmen.
Deutsch - 15
DV90F5E6HGW-03297B-10_DE.indd Sec3:15
2016-05-30
6:22:53
Aufstellen des Geräts
ÄNDERN DER ANSCHLAGSEITE FÜR DIE GERÄTETÜR
Sie können Sie Anschlagseite der Gerätetür ändern, wenn die Situation am Aufstellort (Räumlichkeiten,
wenig Platz) dies erforderlich macht.
Ob dies erforderlich ist, entscheidet der Kunde. Die dazu erforderlichen Arbeiten können von einem
WARNUNG qualifizierten Techniker oder direkt vom Kunden selbst erledigt werden.
Rahmen – Vorderseite
Türbaugruppe
1. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
2. Entfernen Sie die beiden Schrauben des Türscharniers.
3. Heben Sie die Gerätetür aus dem Scharnier.
Türscharnier
4. Entfernen Sie die 16 Schrauben.
Entfernen Sie die Dichtung, und lösen Sie die
6 Schrauben (3 Flachkopfschrauben oben und
3 Rundkopfschrauben unten).
(Nur für Modelle mit Crystal Gloss-Tür)
Crystal Gloss-Tür
5. Drehen Sie anschließend das Türscharnier und den
Türgriff (wie in der Abbildung gezeigt) um 180°.
• Arbeiten Sie vorsichtig, damit die Türdichtung nicht
entfernt wird.
VORSICHT
Türglas
Türgriff
Crystal Gloss-Tür
Türscharnier
6. Ziehen Sie die 16 Schrauben an den richtigen Stellen fest.
Ziehen Sie die 6 Schrauben fest, und setzen Sie die Dichtung wieder
ein. (Nur für Modelle mit Crystal Gloss-Tür)
7. Beachten Sie, dass zwei der Schrauben eine andere Länge als die
anderen aufweisen. (Verwenden Sie die längeren Schrauben für den
Türhebel.)
8. Verändern Sie die Position der Schraube auf der Rückseite des
Türscharniers.
Deutsch - 16
DV90F5E6HGW-03297B-10_DE.indd Sec3:16
2016-05-30
6:22:54
9. Ziehen Sie die Schraube in der unteren Bohrung fest.
AUFSTELLEN DES GERÄTS
10. Entfernen Sie die zwei Schrauben, mit denen die Frontblende links
gehalten wird.
11. Entfernen Sie die zwei Schrauben, mit denen die Befestigungsplatte
links gehalten wird.
Befestigungsplatte
12. Ziehen Sie nun rechts am Gerät die zwei Schrauben fest, mit denen
die Frontblende befestigt ist, sowie die zwei Schrauben, die die
Befestigungsplatte fixieren.
13. Richten Sie die Tür über den Befestigungsbohrungen aus.
14. Ziehen Sie die zwei Schrauben an, mit denen das Türscharnier
gehalten wird.
Innenseite der Trommel
Bei Bedarf können Sie die ursprüngliche Anschlagsseite der Gerätetür wieder einstellen, indem Sie den
obigen Vorgang wiederholen.
Deutsch - 17
DV90F5E6HGW-03297B-10_DE.indd Sec3:17
2016-05-30
6:22:55
Betriebsanleitung, Tipps
WARNUNG
Um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu verhindern, lesen Sie vor der
Verwendung dieses Geräts die WICHTIGEN SICHERHEITSHINWEISE.
Wenn Sie nicht die Option Kreukvrij (Knitterschutz) ausgewählt haben, sollten Sie die Wäsche unmittelbar
nach Ende des Wasch- und Trockenvorgangs aus dem Gerät nehmen. Wenn Sie die Wäsche nicht
sofort aus der Waschtrommel entnehmen, kann es zu Knitter- und Faltenbildung kommen.
ÜBERSICHT ÜBER DAS BEDIENFELD
[Serie DV9, DV8]
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
10
11
[Serie DV7]
2
1
Grafische
Digitalanzeige
1
3
4
5
9
Zeigt die Restzeit für den laufenden Trockenvorgang, Programminformationen sowie Fehlermeldungen an.
Wenn Sie die Taste Start/Pause drücken, wird im Display die geschätzte Restzeit des aktuellen
Programms angezeigt. Die geschätzte Restzeit kann während der Dauer des Programms schwanken.
Die Trockenprogrammanzeige leuchtet, bis der Trockenvorgang beendet ist.
Wenn Ihr Trockner sich in der Kühlphase befindet, leuchtet die Kühlprogrammanzeige.
Wenn das Knitterschutzprogramm ausgeführt wird, leuchtet die Knitterschutzanzeige.
Nach Abschluss des Programms erscheint im Display so lange die Meldung „End“ (bzw. „0“), bis Sie die
Taste Start/Pause oder die Netz taste drücken. Wenn das Gerät während eines Programms angehalten
wird, leuchten die Anzeigen so lange, bis Sie die Taste Start/Pause drücken.
Deutsch - 18
DV90F5E6HGW-03297B-10_DE.indd Sec5:18
2016-05-30
6:22:56
Programmwahlschalter
3
Droogniveau
(Trockengrad) -Taste
BETRIEBSANLEITUNG, TIPPS
2
Beim Einschalten des Trockners ist als Standardprogramm [Katoen (Baumwolle)]
Kastdroog (Schranktrocken)
eingestellt.
Wählen Sie mit dem Programmwahlschalter das gewünschte Programm aus.
Katoen (Baumwolle) - Für durchschnittlich oder leicht verschmutzte Baumwollsachen, Bettwäsche,
Tischtücher, Unterwäsche, Handtücher, Hemden usw.
• Extra droog (Extratrocken) - Für unempfindliche Gewebearten und Kleidung, die sehr trocken werden
soll.
• Kastdroog (Schranktrocken)
- Für Baumwollsachen, Unterwäsche und Leinen (für Jeans NICHT
geeignet).
• Strijkdroog (Bügeltrocken) - In diesem Programm wird das Trocknen bei einer für das Bügeln
geeigneten Restfeuchtigkeit beendet.
Synthetisch (Pflegeleicht) - Für leicht oder durchschnittlich verschmutzte Blusen, Hemden usw. aus
Polyester (Diolen, Trevira), Polyamid (Perlon, Nylon) oder ähnlichen Mischgeweben.
• Extra droog (Extratrocken) - Für unempfindliche Gewebearten und Kleidung, die sehr trocken werden
soll.
• Kastdroog (Schranktrocken) - Für Hemden, Blusen, Bettwäsche und Tischtücher. (Für Jeans NICHT
geeignet).
• Strijkdroog (Bügeltrocken) - In diesem Programm wird das Trocknen bei einer für das Bügeln
geeigneten Restfeuchtigkeit beendet.
Snel Droog (Super kurz) - Die Trocknungsdauer wird automatisch auf 60 min eingestellt.
Warme Lucht (Lüften warm) - Für kleine Wäschestücke, vorgetrocknete Wäsche und normales Gewebe
bei einer Programmdauer von 30 Minuten. (Serie DV9 und DV8)
Koude Lucht (Lüften kalt) - Für alle Kleidungsstücke, die aufgefrischt, aber nicht erwärmt werden sollen.
Timer (Zeitl. Trocknen) - Bei Verwendung der Funktion „Zeitl. Trocknen“ können Sie die gewünschte
Programmdauer auswählen.
Zum Einstellen der Trockenzeit drehen Sie den Programmwahlschalter auf „Zeitl. Trocknen“, und drücken
Sie dann die die Taste Tijd (Dauer). Wählen Sie durch ggf. mehrmaliges Drücken der Taste Tijd (Dauer)
die gewünschte Zeiteinstellung aus. Die Trockendauer kann in Schritten von jeweils 30 Minuten bis auf
maximal 150 Minuten eingestellt werden.
Wenn Sie nach Ablauf eines normalen Trockenprogramms feststellen, dass die Wäsche noch nicht
vollständig getrocknet ist, können Sie mit Hilfe des Programms Timer (Zeitl. Trocknen) die Trockenzeit
verlängern.
Wenn Sie nach Ablauf eines Trockenprogramms feststellen, dass die Wäsche noch nicht vollständig
getrocknet ist, können Sie mit Hilfe des Programms Timer (Zeitl. Trocknen) die Trockenzeit verlängern.
Sportkleding (Sportkleidung) - Für leichte Sportbekleidung, z. B. Trainingsanzüge.
Outdoor kleding (Outdoor) - Für wasserdichte Kleidungsstücke wie Berg-, Ski- und Sportbekleidung.
Das Programm ist für Funktionsstoffe und Fasern wie Spandex, Stretch und Mikrofaser bestimmt. Wir
empfehlen, dieses Trockenprogramm zu verwenden, nachdem Sie die Wäsche mit dem Programm
Outdoor kleding (Outdoor) Ihrer Waschmaschine gewaschen haben. (Serie DV9 und DV8)
Zeer fijn (Feinwäsche) - Das Programm für Feinwäsche wurde speziell für Damenunterwäsche entwickelt.
Wol (Wolle) - Nur für maschinen- und trocknergeeignete Wollprodukte.
Bessere Trocknungsergebnisse erreichen Sie, indem Sie die Wäsche vor dem Trocknen auf Links
drehen.
Wenn Sie den Trockner überladen, erzielen Sie nur eine unzureichende Trocknung. Die maximalen
Lademengen für die verschiedenen Trockenprogramme finden Sie in der Programmtabelle im
Anhang.
Durch Drücken der Taste Droogniveau (Trockengrad) können Sie für die Programme
Katoen (Baumwolle) und Synthetisch (Pflegeleicht) den gewünschten Trockengrad einstellen. Neben dem
ausgewählten Trockengrad leuchtet die entsprechende Anzeige.
Wählen Sie durch ggf. mehrmaliges Drücken der Taste die gewünschte Einstellung aus. Bei großen
Lademengen oder dicken Stoffen empfiehlt sich für eine vollständige Trocknung der Wäsche der
Trockengrad
oder .
Der Trockengrad
eignet sich eher für eine teilweise Trocknung der Wäsche. Verwenden Sie ihn daher
für Wäschestücke, die Sie zum Trocknen noch aufhängen oder ausbreiten.
Deutsch - 19
DV90F5E6HGW-03297B-10_DE.indd Sec5:19
2016-05-30
6:22:56
Betriebsanleitung, Tipps
4
Tijd (Dauer) -Taste
5
Kreukvrij
(Knitterschutz) -Taste
6
Gemengdewas
(SignalMischbeladung)
-Taste
7
Trommelverlichting
(Licht) -Taste
8
Geluid uit (Ton aus)
-Taste
9
Uitgesteld einde
(Programm-Ende)
-Taste
10
Start/Pause -Taste
11
Netz -Taste
Mit Hilfe der Taste Tijd (Dauer) können Sie für die Programme Timer (Zeitl. Trocknen),
Warme Lucht (Lüften warm) und Koude Lucht (Lüften kalt) die Programmdauer einstellen.
30 min.  60 min.  90 min.  120 min.  150 min. (Die Optionen 120 min und 150 min für
die Dauer des Trockenvorgangs stehen in den Programmen Warme Lucht (Lüften warm) und
Koude Lucht (Lüften kalt) nicht zur Verfügung.)
Eine manuelle Einstellung der Programmdauer ist nur für die Programme Timer (Zeitl. Trocknen),
Snel Droog (Super kurz), Warme Lucht (Lüften warm) und Koude Lucht (Lüften kalt) möglich. Für alle
anderen Programme werden die genauen Zeiten anhand des sich ändernden Feuchtigkeitsgrads
bestimmt.
Im Knitterschutzprogramm wird die Wäsche am Ende des Trockenvorganges ungefähr 120 Minuten lang
intervallgesteuert in kalter Luft getrocknet, um die Entstehung von Knittern in der Wäsche zu reduzieren.
Drücken Sie die Taste Kreukvrij (Knitterschutz), um diese Funktion zu aktivieren.
Bei aktiviertem Knitterschutz leuchtet die Anzeige über der entsprechenden Taste leuchtet. Die auf
diese Weise getrocknete Wäsche knittert nicht, weil die Trommel nach dem Trocknen in regelmäßigen
Abständen rotiert wird. (Die Trommel wird auch dann in regelmäßigen Abständen rotiert, wenn im Display
die Meldung „End“ (bzw. „0“) angezeigt wird.)
Der Benutzer wird mit einem Signalton benachrichtigt, wenn der durchschnittliche Trockengrad „feucht“
(zu 80 % trocken) erreicht ist und die Wäsche verschiedene Arten von Materialien und Gewebearten
enthält.
In diesem Fall blinkt die LED der Taste für Signal bei Mischbeladung.
Die Trommel wird beim Trocknen beleuchtet. (Serie DV9 und DV8)
Die Beleuchtung kann nicht nur während sondern auch nach dem Trockenvorgang eingeschaltet
werden. Wenn Sie die Trommelbeleuchtung nicht innerhalb von 5 Minuten wieder ausschalten,
übernimmt das Gerät dies automatisch für Sie.
Die Funktion Geluid uit (Ton aus) können Sie bei jedem Programm auswählen. Bei Auswahl dieser Taste
wird der Signalton für alle Programme deaktiviert. Diese Einstellung bleibt auch dann erhalten, wenn das
Gerät mehrmals nacheinander ein- und ausgeschaltet wird.
Bei Modellen der Serie DV7 halten Sie zum Aktivieren dieser Funktion gleichzeitig die Tasten
Tijd (Dauer) und Kreukvrij (Knitterschutz) 3 Sekunden lang gedrückt.
Durch ggf. mehrmaliges Drücken dieser Taste wählen Sie die gewünschte Option für die Funktion
Uitgesteld einde (Programm-Ende) aus.
Verzögerung von 3 bis 19 Stunden in Schritten von einer Stunde.
Die angezeigte Zeit gibt an, wann das Trockenprogramm endet.
Weitere Informationen finden Sie auf Seite 21.
Drücken Sie diese Taste, um ein Trockenprogramm zu starten. Wenn Sie die Taste im laufenden Betrieb
des Trockners einmal drücken, wird das Gerät angehalten. Drücken Sie diese Taste erneut, um das
Programm fortzusetzen.
Drücken Sie diese Taste, um Ihren Trockner ein- bzw. auszuschalten. Wenn das Gerät eingeschaltet ist
und innerhalb von 10 Minuten keine Benutzereingabe erfolgt, wird das Gerät automatisch ausgeschaltet.
Wenn Sie Wäsche in das Gerät füllen, die gerade gewaschen und geschleudert wurde und stark in
sich verknotet ist, verringert sich möglicherweise die Trockenleistung und die Gerätetür könnte sich
öffnen.
Wir empfehlen daher, die Wäsche zu entwirren und aufzulockern, bevor Sie sie in das Gerät geben.
Bedeutung der Anzeigen im Display:
Trockenvorgang läuft
Droogniveau (Trockengrad) 3 (Stark)
Kühlvorgang läuft
Droogniveau (Trockengrad) 2 (Normal)
Stopp
Droogniveau (Trockengrad) 1 (Leicht)
Kreukvrij (Knitterschutz) läuft
Kreukvrij (Knitterschutz)
Filtereinsatz überprüfen
Alarm für Reinigung des Wärmetauscherfilters
Uitgesteld einde (Programm-Ende)
Geluid uit (Ton aus)
Kondenswasser wird entfernt
Gemengdewas (SignalMischbeladung)
Kindersicherung Ein/Aus
Smart Check
Deutsch - 20
DV90F5E6HGW-03297B-10_DE.indd Sec5:20
2016-05-30
6:22:57
KINDERSICHERUNG
Mit dieser Funktion können Sie verhindern, dass Kinder mit dem Trockner spielen.
Aktivieren/Deaktivieren
BETRIEBSANLEITUNG, TIPPS
Um die Funktion Kindersicherung zu aktivieren/deaktivieren,
halten Sie die Tasten Droogniveau (Trockengrad) und
Tijd (Dauer) gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt.
Wenn die Funktion aktiviert ist, leuchtet im Display
„Kindersicherung “.
• Die Funktion Kindersicherung ist verfügbar, sobald das
Gerät eingeschaltet wird.
• Nachdem die Funktion Kindersicherung aktiviert wurde,
steht bis zum Deaktivieren der Funktion Kindersicherung
keine Taste außer Netz zur Verfügung.
• Die Funktion ist auch nach dem Einschalten des Geräts
Kindersicherung weiterhin aktiviert.
• Wenn keine Taste außer Netz funktioniert, überprüfen
Sie anhand der Anzeige für die Kindersicherung, ob die
Funktion aktiviert ist.
[Serie DV9, DV8]
[Serie DV7]
3 sek
PROGRAMM-ENDE
Sie können eine Zeit innerhalb von 3 bis 19 Stunden (in Schritten von 1 Stunde) einstellen, mit deren
Erreichen das Trockenprogramm beendet sein soll. Die angezeigte Zeit gibt an, wann das Trockenprogramm
endet.
1. Stellen Sie das Trockenprogramm für Ihre Wäsche entweder manuell ein oder wählen Sie eines der
sensorgesteuerten Automatikprogramme.
2. Wählen Sie durch ggf. mehrmaliges Drücken der Taste Uitgesteld einde (Programm-Ende) die
gewünschte Verzögerungszeit aus. Nach dem Einstellen der Verzögerungszeit wird die Funktion
Uitgesteld einde (Programm-Ende) aktiviert.
3. Drücken Sie die Taste Start/Pause. Die Anzeige „Uitgesteld einde (Programm-Ende) “ leuchtet, und
im Display wird die eingestellte Zeit heruntergezählt.
4. Wenn Sie die Funktion Uitgesteld einde (Programm-Ende) abbrechen möchten, drücken Sie die Taste
Netz, und schalten Sie das Gerät anschließend wieder ein.
Deutsch - 21
DV90F5E6HGW-03297B-10_DE.indd Sec5:21
2016-05-30
6:22:59
Betriebsanleitung, Tipps
SMART CHECK
Mit dieser Funktion können Sie den Status des Trockners mit Hilfe Ihres Smartphones überprüfen.
Die Funktion Smart Check wurde für die folgenden Mobilgeräte optimiert:
Mobilgeräte der Galaxy- und iPhone-Serien (von einigen Modellen nicht unterstützt)
Herunterladen der Samsung Smart Washer-App
Laden Sie die App Samsung Smart Washer im Android Market oder Apple App Store auf Ihr
Smartphone herunter, und installieren Sie sie. Sie finden die App ganz einfach, indem Sie nach
„Samsung Smart Washer“ suchen.
Verwenden von Smart Check
1. Wenn die Funktion Smart Check nicht ausgeführt werden
kann, halten Sie die Tasten Kreukvrij (Knitterschutz) und
Gemengdewas (SignalMischbeladung) gleichzeitig 3
Sekunden lang gedrückt. Alternativ können Sie die Funktion
Smart Check ausführen, wenn nach dem Einschalten des
Trockners noch keine Taste gedrückt wurde.
2. Die LED-Anzeigen im Display leuchten nacheinander 2 bis
3 Sekunden lang auf. Anschließend wird der Smart CheckCode im Display des Trockners angezeigt.
[Serie DV9, DV8]
[Serie DV7]
3 sek
3. Führen Sie die App Samsung Smart Washer auf Ihrem Smartphone aus, und tippen Sie auf
Smart Check.
Je nach eingestellter Sprache wird „Smart Check“ möglicherweise als „Smart Care“
bezeichnet.
4. Richten Sie die Kamera Ihres Smartphones auf den Smart Check-Code, der im Display des
Trockners angezeigt wird.
• Wenn sich im Display das Licht einer Lampe, Glühbirne oder einer Leuchtstoffröhre spiegelt,
kann das Smartphone den Smart Check-Code möglicherweise nicht erkennen.
• Wenn Sie das Smartphone in einem zu großen Winkel zum Display halten, wird der
Fehlercode möglicherweise nicht erkannt. Für ein optimales Ergebnis halten Sie das
Smartphone so, dass das Smartphone parallel oder nahezu parallel zum Display ausgerichtet
ist.
5. Wenn das Smartphone im richtigen Winkel ausgerichtet ist, wird der Smart Check-Code
automatisch erkannt, und die Details zum Status Ihres Trockners, der festgestellte Fehler
sowie die empfohlenen Gegenmaßnahmen werden auf Ihrem Smartphone angezeigt.
6. Wenn das Smartphone den Smart Check-Code auch nach dem zweiten Mal nicht erkennt,
geben Sie den im Display Ihres Trockners angezeigten Smart Check-Code manuell in die App
„Samsung Smart Washer“ ein.
Deutsch - 22
DV90F5E6HGW-03297B-10_DE.indd Sec5:22
2016-05-30
6:22:59
FACHTROCKNUNG (NUR SERIE DV9)
Einsetzen des Trocknerfachs
BETRIEBSANLEITUNG, TIPPS
1. Öffnen Sie die Gerätetür des Trockners
2. Legen Sie das Trocknerfach so in die Trommel, dass die Frontlippe des Trocknerfachs über
dem Filtereinsatz liegt.
3. Setzen Sie die hinteren Füße in die zwei Vertiefungen an der Rückwand des Trockners, und
drücken Sie dann mittig auf das Trocknerfach, um es zu fixieren.
4. Legen Sie die zu trocknenden Kleidungsstücke so in das Fach, dass ausreichend Platz für
eine optimale Luftzirkulation bleibt.
5. Schließen Sie die Gerätetür.
6. Drücken Sie die Taste Netz.
7. Stellen Sie den Programmwahlschalter auf die Position für Timer (Zeitl. Trocknen), und stellen Sie
dann durch Drücken der Taste Tijd (Dauer) die gewünschte Programmdauer ein.
• Sie können eine Programmdauer von bis zu 150 Minuten einstellen. Wählen Sie die
Programmdauer entsprechend der Feuchtigkeit und dem Gewicht der Kleidungsstücke.
Möglicherweise muss der Timer erneut gestellt werden, wenn eine längere Trockenzeit
erforderlich ist. (Wir empfehlen, für die Fachtrocknung das Programm Timer (Zeitl. Trocknen)
zu verwenden.)
8. Drücken Sie die Taste Start/Pause.
Fachtrocknung
EMPFOHLENE
KLEIDUNGSSTÜCKE
HINWEIS: (MAX 1,5 kg)
Waschbare Sweatshirts
(Falten und flach in das
Trocknerfach legen)
Spielzeuge mit Füllung
(gefüllt mit Baumwolle oder
Polyester)
Bei Verwendung der Fachtrocknung müssen Sie die zu
trocknenden Kleidungsstücke falten und in das Fach
legen, dass sie nicht knittern.
Spielzeuge mit Füllung
(gefüllt mit Schaum oder Gummi)
Kopfkissen mit Schaumgummi
Turnschuhe
Um Sportschuhe zu trocknen, stellen Sie die Schuhe mit
den Sohlen nach unten in das Trocknerfach.
WARNUNG
Wenn Sie Bekleidung mit Schaumgummi-, Kunststoff- oder Gummiteilen bei hoher
Temperatur trocknen, kann die Kleidung beschädigt werden und es besteht Brandgefahr.
VORSICHT
Um Beschädigungen zu vermeiden, verwenden Sie daher zum Trocknen von Schuhen stets
die Fachtrocknung.
Deutsch - 23
DV90F5E6HGW-03297B-10_DE.indd Sec5:23
2016-05-30
6:23:00
Betriebsanleitung, Tipps
BELADEN SIE DEN TROCKNER ORDNUNGSGEMÄSS
•
•
•
•
•
•
•
Trocknen Sie nur eine Wäscheladung gleichzeitig.
Mischladungen mit schweren und leichten Gewebearten trocknen unterschiedlich. Dies kann dazu
führen, dass die leichten Kleidungsstücke bereits trocken sind, während die schweren am Ende des
Trockenprogramms noch feucht sind.
Wenn nur ein oder zwei Kleidungsstücke getrocknet werden müssen, trocknen Sie stets ähnliche
Wäschestücke zur gleichen Zeit.
Auf diese Weise verbessern Sie die Bewegung in der Trommel und somit die Trockenleistung.
Durch ein Überladen des Geräts schränken Sie die Bewegung der Wäsche in der Trommel ein. Dies
führt zu ungleichmäßiger Trocknung und bei manchen Gewebearten zu übermäßigem Verknittern.
Trocknen Sie die Wäsche nur, nachdem sie in einer geeigneten Waschmaschine geschleudert wurde.
Ungewaschene Textilien sollten nicht getrocknet werden.
Textilien, die mit Öl, Alkohol, Benzin usw. in Kontakt gekommen sind, dürfen nicht getrocknet werden.
ERSTE SCHRITTE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Beladen Sie den Trockner – NICHT Überladen.
Schließen Sie die Gerätetür.
Wählen Sie das geeignete Programm und die gewünschten Zusatzoptionen für die Wäsche aus.
Drücken Sie die Taste Start/Pause.
Die Trockneranzeige leuchtet.
Im Display wird die geschätzte Programmdauer angezeigt.
Die angezeigte Zeit kann schwanken, um die verbleibende Trockenzeit genauer wiedergegeben wird.
•
•
•
Nach Abschluss des Programms erscheint im Display die Meldung „End“ (bzw. „0“).
Durch Drücken der Netztaste brechen Sie das laufende Programm ab und halten den Trockner an.
Die einzelnen Trocken-, Kühl- und Knitterschutzschritte des ausgewählten Programms werden
anhand der entsprechenden Leuchtanzeigen auf dem Display angezeigt.
Deutsch - 24
DV90F5E6HGW-03297B-10_DE.indd Sec5:24
2016-05-30
6:23:00
Reinigung und Pflege
WARNUNG
WARNUNG
Sprühen Sie zum Reinigen kein Wasser direkt auf das Gerät. Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts
nicht Benzol, Verdünner, Alkohol oder Aceton.
- Andernfalls kann es zu Verfärbungen, Verformungen, Schäden, einem Stromschlag oder Brand kommen.
Vergewissern Sie sich vor dem Reinigen des Geräts, dass der Netzstecker aus der Steckdose gezogen
ist.
REINIGEN DES WÄRMETAUSCHERS
Reinigen Sie die scharfkantige Oberfläche des Wärmetauschers mit einer weichen Bürste oder einem
Staubsauger. (Wir empfehlen, den Wärmetauscher mindestens einmal monatlich zu reinigen.)
VORSICHT
Berühren Sie den Wärmetauscher nicht mit der Hand. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr.
BEDIENFELD
REINIGUNG UND PFLEGE
Während des Trockenprogramms kann am Bedienfeld und der Gerätetür Feuchtigkeit kondensieren.
Verwenden Sie zum Reinigen ein weiches, feuchtes Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel.
Sprühen Sie keine Reinigungsmittel auf das Bedienfeld.
Die Oberfläche des Bedienfelds kann durch bestimmte Vorbehandlungsmittel und Fleckentferner beschädigt
werden.
Wenden Sie solche Mittel nur in sicherer Entfernung vom Trockner an, und wischen Sie eventuelle Reste
bzw. versehentlich aufgesprühte Rückstände sofort auf.
TROMMEL AUS ROSTFREIEM STAHL
Um die Trommel aus rostfreiem Stahl zu reinigen, verwenden Sie ein feuchtes Tuch mit einem milden, für
Oberflächen aus rostfreiem Stahl geeigneten Reinigungsmittel.
Wischen Sie Rückstände von Reinigungsmitteln auf, und trocknen Sie die Trommel mit einem sauberen
Tuch.
TROCKNERGEHÄUSE
Der ganze Trockner besitzt ein Hochglanzfinish. Reinigen Sie ihn mit einem weichen, feuchten Tuch.
Verwenden Sie keine Scheuermittel. Schützen Sie die Oberfläche vor scharfen Gegenständen, da diese das
Hochglanzfinish zerkratzen oder beschädigen können.
Stellen Sie keine schweren oder scharfen Gegenstände oder eine Waschmitteltonne auf das Gerät.
Bewahren Sie sie stattdessen auf dem gekauften Podest oder in einer separaten Aufbewahrungsbox auf.
Deutsch - 25
DV90F5E6HGW-03297B-10_DE.indd Sec10:25
2016-05-30
6:23:00
Reinigung und Pflege
ENTFERNEN DES KONDENSWASSERS (
)
1. Ziehen Sie den Wasserbehälter nach vorne heraus.
Wasserbehälter
Achten Sie darauf, das Wasser aus dem Behälter
VORSICHT nicht zu verschütten. Der Wasserbehälter ist schwer.
Halten Sie ihn deshalb mit beiden Händen fest, wenn
Sie ihn aus dem Gerät entfernen. Andernfalls besteht
Verletzungsgefahr am Handgelenk.
2. Lassen Sie das Kondenswasser aus dem Wasserbehälter
ab.
• Lassen Sie das Kondenswasser nach jedem Trocknen
aus dem Wasserbehälter ab.
Abwasserstutzen
Sie sollten das Wasser nach jedem Einsatz des Geräts
WARNUNG ablassen, da ansonsten die Gefahr eines Wasseraustritts
besteht.
Wenn Sie den Wasserbehälter geleert haben und die Starttaste drücken, erlischt im LEDDisplay das Symbol für ein Erreichen des maximalen Füllstands im Wasserbehälter ( ).
REINIGEN DES FILTEREINSATZES (
)
1. Öffnen Sie die Gerätetür, und ziehen Sie den Filtereinsatz
nach oben heraus.
Filtereinsatz
2. Öffnen und reinigen Sie den Filtereinsatz.
• Reinigen Sie den Filtereinsatz, nachdem Sie den
Trockner verwendet haben.
VORSICHT
• Wenn Sie den Filtereinsatz nicht entsprechend dem angegebenen Reinigungsintervall
säubern, verringert sich die Trockenleistung und es besteht Brandgefahr. Achten Sie deshalb
darauf, stets die Reinigungsintervalle für den Filtereinsatz einzuhalten.
• Reinigen Sie den Filtereinsatz nach jedem Trocknen.
• Wenn die Oberfläche des Filtereinsatzes feucht ist, verwenden Sie ihn erst, nachdem er
vollständig getrocknet ist.
Deutsch - 26
DV90F5E6HGW-03297B-10_DE.indd Sec10:26
2016-05-30
6:23:00
REINIGEN DES WÄRMETAUSCHERFILTERS (
)
1. Öffnen Sie die Abdeckung mit Hilfe eines Schlüssels oder
einer Münze.
REINIGUNG UND PFLEGE
2. Öffnen Sie die Befestigungshebel.
Befestigungshebel
3. Entnehmen Sie den Filter des Wärmetauschers.
4. Wenn Sie vergessen, den Wärmetauscherfilter in regelmäßigen
Abständen zu reinigen, werden Sie zu gegebener Zeit durch eine
leuchtende oder blinkende Anzeige am Display daran erinnert.
Überprüfen Sie den Wärmetauscherfilter, und reinigen Sie ihn
nötigenfalls, um Verstopfungen durch Flusen vorzubeugen.
• Entnehmen Sie den Schwamm aus der Filtereinheit, und
reinigen Sie ihn durch Auswringen unter fließendem Wasser.
VORSICHT
Reinigen Sie das Filtergitter mit einer weichen Bürste. Lassen
Sie den Wärmetauscherfilter nach der Reinigung mit Wasser
vollständig trocknen, bevor Sie ihn wieder einsetzen.
• Reinigen Sie den Wärmetauscherfilter nach jedem zweiten
Programm.
• Wenn die Anzeige leuchtet oder blinkt, überprüfen Sie den
Wärmetauscher, und reinigen Sie den Filter nötigenfalls, um
Verstopfungen durch Flusen vorzubeugen.
5. Verwenden Sie zum Reinigen eine weiche Bürste oder einen
Staubsauger.
(Wir empfehlen, den Wärmetauscher mindestens einmal im
Monat zu reinigen.)
VORSICHT
Berühren Sie den Wärmetauscher nicht mit der Hand.
Andernfalls besteht Verletzungsgefahr.
VORSICHT
• Wenn Sie den Wärmetauscherfilter nach dem Reinigen wieder einsetzen, vergewissern
Sie sich, dass die Befestigungshebel geschlossen sind.
Deutsch - 27
DV90F5E6HGW-03297B-10_DE.indd Sec10:27
2016-05-30
6:23:01
Pflegehinweise
PFLEGEHINWEISE
Beachten Sie beim Trocknen spezieller Kleidungsstücke die Pflegehinweise auf dem Etikett oder
die Anweisungen des Herstellers. Wenn kein Pflegeetikett vorhanden ist, nehmen Sie die folgenden
Informationen als Richtschnur.
Bettlaken und Bettdecken
•
•
•
Bettwäsche
•
•
Befolgen Sie die Pflegeanweisungen auf den Etiketten, oder trocknen
Sie die Wäschestücke bei hoher Temperatur und dem Programm
Katoen (Baumwolle) (Kastdroog (Schranktrocken)
).
Vergewissern Sie sich, dass die Wäschestücke gründlich getrocknet
sind, ehe Sie sie verwenden oder weglegen.
Um gleichmäßige Trocknung zu erzielen, ist möglicherweise eine
Neuanordnung erforderlich.
Verwenden Sie das Programm Katoen (Baumwolle)
(Kastdroog (Schranktrocken)
), und geben Sie immer nur ein
Laken in den Trockner, damit es gut verwirbelt wird.
Vergewissern Sie sich, dass die Wäschestücke gründlich getrocknet
sind, ehe Sie sie verwenden oder weglegen.
Stoffwindeln
•
Verwenden Sie das Programm Katoen (Baumwolle)
(Kastdroog (Schranktrocken)
), und stellen Sie eine hohe
Temperatur ein, um weiche und kuschelige Windeln zu erhalten.
Wäsche mit Daunenfüllung
(Jacken, Schlafsäcke,
Bettdecken usw.)
•
Verwenden Sie das Programm Katoen (Baumwolle)
(Kastdroog (Schranktrocken)
) bei niedriger Temperatur.
Wenn Sie ein paar trockene Handtücher dazugeben, verkürzen Sie
die Trockenzeit und absorbieren Feuchtigkeit.
•
Schaumgummi
(Rutschsicherungen, gefüllte
Spielzeuge, Schulterpolster
usw.)
•
Kopfkissen
•
•
•
•
Kunststoff (Duschvorhänge,
Gartenmöbelabdeckungen
usw.)
•
KEINESFALLS bei hoher Temperatur trocknen. Verwenden Sie das
Programm Koude Lucht (Lüften kalt) (keine Wärmezufuhr).
WARNUNG – Wenn Sie ein Gummiteil mit Wärme trocknen, kann es
beschädigt werden oder einen Brand verursachen.
Verwenden Sie das Programm Katoen (Baumwolle)
(Kastdroog (Schranktrocken)
).
Geben Sie ein Paar trockene Handtücher hinzu, um die Verwirbelung
zu unterstützen und das Wäschestück aufzuschütteln.
KEINESFALLS Kapok- oder Schaumstoffkissen im Trockner
trocknen. Verwenden Sie das Programm Koude Lucht (Lüften kalt).
Verwenden Sie das Programm Koude Lucht (Lüften kalt) oder
Timer (Zeitl. Trocknen) bei niedriger Temperatureinstellung.
Beachten Sie die Hinweise auf dem Pflegeetikett.
UNBEDINGT VERMEIDEN:
• Glasfaserstoffe (Gardinen, Vorhänge usw.).
• Wolle, sofern nicht auf dem Etikett gestattet.
• Wäschestücke mit erheblichen Mengen an Pflanzen- oder Bratenöl.
Deutsch - 28
DV90F5E6HGW-03297B-10_DE.indd Sec8:28
2016-05-30
6:23:02
Fehlerbehebung
ÜBERPRÜFEN SIE FOLGENDES, WENN IHR TROCKNER DIE
NACHSTEHEND BESCHRIEBENEN SYMPTOME ZEIGT:
PROBLEM
LÖSUNG
•
•
•
•
Das Gerät heizt nicht auf.
•
•
•
•
Die Wäsche wird nicht
getrocknet.
•
•
•
•
•
•
•
•
Das Gerät entwickelt laute
Geräusche.
•
•
•
Prüfen Sie, ob die Gerätetür fest geschlossen ist.
Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel mit einer Strom führenden
Steckdose verbunden ist.
Überprüfen Sie die Automatik- und Schmelzsicherungen in Ihrem
Sicherungskasten.
Drücken Sie noch einmal die Taste Start/Pause, wenn Sie während
des Programms die Gerätetür geöffnet haben.
Lassen Sie das Kondenswasser aus dem Wasserbehälter ab.
Reinigen Sie den Filtereinsatz.
FEHLERBEHEBUNG
Das Gerät funktioniert nicht. •
•
Überprüfen Sie die Automatik- und Schmelzsicherungen in Ihrem
Sicherungskasten.
Wählen Sie eine andere Temperatureinstellung als
Koude Lucht (Lüften kalt) aus.
Überprüfen Sie den Filtereinsatz und den Wärmetauscherfilter, und
reinigen Sie sie nötigenfalls.
Möglicherweise befindet sich der Trockner in der Abkühlungsphase
des Programms.
Prüfen Sie alle obigen Punkte und außerdem:
Überladen Sie das Gerät nicht. 1 Waschmaschinenladung = 1
Trocknerladung.
Trennen Sie schwere Wäsche von leichter.
Große Teile wie Laken oder Bettdecken müssen möglicherweise neu
angeordnet werden, um gleichmäßige Trocknung zu erzielen.
Vergewissern Sie sich, dass das Wasser aus dem Trockner richtig
abläuft, damit das Gerät das Wasser aus der Wäsche adäquat
herausziehen kann.
Möglicherweise ist die Wäschemenge zu klein, um richtig verwirbelt
zu werden. Geben Sie ein paar Handtücher dazu.
Reinigen Sie den Filtereinsatz.
Reinigen Sie den Wärmetauscherfilter.
Überprüfen Sie die Wäsche auf Gegenstände wie Münzen, lose
Knöpfe, Nägel usw., und entfernen Sie diese sofort.
Achten Sie darauf, dass der Trockner, wie in der Installationsanleitung
beschrieben, genau waagerecht steht.
Es ist aufgrund der hohen Luftgeschwindigkeit in der Trommel und
am Lüfter normal, dass der Trockner summt.
Deutsch - 29
DV90F5E6HGW-03297B-10_DE.indd Sec6:29
2016-05-30
6:23:02
Fehlersuche
PROBLEM
LÖSUNG
Die Wäsche wird
ungleichmäßig getrocknet.
•
•
Das Gerät entwickelt
schlechte Gerüche.
•
•
Das Gerät wird
ausgeschaltet, ehe die
Wäsche trocken ist.
•
•
Auf der getrockneten
Wäsche befinden sich
Flusen.
•
•
•
•
Die getrocknete Kleidung
ist trotz Knitterschutz
verknittert.
•
Gerüche bleiben auch nach
dem Programm „Lüften
kalt“ in der Kleidung.
•
•
Nähte, Taschen und andere, ähnlich schwere Teile werden
möglicherweise nicht ganz trocken, wenn der Rest der Wäsche
bereits den gewählten Trockengrad erreicht hat. Dies ist normal.
Wählen Sie bei Bedarf die Einstellung Extra droog (Extratrocken).
Wenn ein schweres Wäschestück zusammen mit einer Ladung
leichter Wäsche (z. B. ein Handtuch zusammen mit Bettlaken)
getrocknet wird, ist es möglich, dass das schwere Wäschestück nicht
ganz trocken wird, wenn der Rest der Wäsche schon den gewählten
Trockengrad erreicht hat. Trennen Sie schwere Wäsche von leichter,
um optimale Trocknung zu erreichen.
Haushaltsgerüche von Farben, Lacken, starken Reinigungsmitteln
usw. können zusammen mit der Umgebungsluft in den Trockner
gelangen. Das ist normal, da der Trockner Luft aus dem Zimmer
ansaugt, erhitzt, durch die Trommel zieht und dann nach außen
befördert.
Wenn solche Gerüche in der Luft liegen, lüften Sie das Zimmer vor
dem Einsatz des Trockners gründlich durch.
Die Wäschemenge im Trockner ist zu klein. Geben Sie weitere
Sachen oder einige Handtücher hinzu, und starten Sie das Programm
neu.
Die Wäschemenge im Trockner ist zu groß. Nehmen Sie einige
Sachen heraus, und starten Sie den Trockner neu.
Stellen Sie sicher, dass der Filtereinsatz vor jedem Einsatz gereinigt
wird. Bei manchen Wäschestücken, die viele Flusen erzeugen, kann
es notwendig sein, den Filtereinsatz auch während des Programms
zu reinigen.
Manche Gewebearten erzeugen besonders viele Flusen (z. B.
Frotteehandtücher). Diese sollten getrennt von Kleidung getrocknet
werden, die in besonderem Maße Flusen anzieht (z. B. schwarze
Leinenhosen).
Teilen Sie größere Ladungen zum Trocknen in mehrere kleinere
Ladungen auf.
Kontrollieren Sie die Taschen gründlich, ehe Sie die Wäsche trocknen.
Kleine Ladungen mit 1 bis 4 Wäschestücken sind am besten
geeignet.
Laden Sie weniger Wäsche in den Trockner. Laden Sie ähnliche
Wäschesorten in den Trockner.
Kleidungsstücke mit starken Gerüchen sollten gewaschen werden.
Deutsch - 30
DV90F5E6HGW-03297B-10_DE.indd Sec6:30
2016-05-30
6:23:02
FEHLERCODES
Es werden möglicherweise Fehlercodes angezeigt, damit Sie besser verstehen können, was gerade mit
Ihrem Trockner geschieht.
BEDEUTUNG
LÖSUNG
tE
Fehler am Lufttemperaturfühler
Reinigen Sie den Filtereinsatz oder den
Wärmetauscherfilter.
Wenn das Problem weiterhin besteht,
wenden Sie sich an den Kundendienst.
tE5
Fehler am Temperaturfühler des
Kompressors
Schalten Sie das Gerät nach 2 bis
3 Minuten ein, und starten Sie den
Vorgang noch einmal von Beginn an.
dE
Trockner bei geöffneter Gerätetür
eingeschaltet
Schließen Sie die Gerätetür, und starten
Sie den Vorgang dann erneut.
Wenn das Problem weiterhin besteht,
wenden Sie sich an den Kundendienst.
HE
Kompressor überhitzt
Setzen Sie sich mit dem Kundendienst
in Verbindung.
2E
Stromspannung zu niedrig.
Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel
richtig angeschlossen ist. Wenn das
Problem weiterhin besteht, wenden Sie
sich an den Kundendienst.
Der Wasserbehälter ist voller Wasser.
Die Abwasserpumpe ist defekt.
Leeren Sie den Wasserbehälter,
schalten Sie das Gerät wieder ein,
und starten Sie dann den Vorgang von
Beginn an.
Wenn das Problem weiterhin besteht,
wenden Sie sich an den Kundendienst.
5E
FEHLERBEHEBUNG
FEHLERMELDUNG
Bei Codes, die oben nicht aufgeführt sind, oder wenn die empfohlene Lösung nicht weiterhilft, setzen Sie
sich bitte mit dem Samsung-Kundendienst oder Ihrem Fachhändler in Verbindung.
Lassen Sie das Gerät nicht von unautorisierten Technikern reparieren oder demontieren.
Deutsch - 31
DV90F5E6HGW-03297B-10_DE.indd Sec6:31
2016-05-30
6:23:02
Anhang
BEDEUTUNG DER PFLEGESYMBOLE
Die folgenden Symbole sind Pflegehinweise für Bekleidung. Die Pflegehinweise für Wäsche umfassen
Symbole für das Waschen, Bleichen, Trocknen und Bügeln sowie ggf. Reinigungshinweise. Die Verwendung
dieser Symbole gewährleistet, dass die Angaben von inländischen Kleidungsherstellern und Importeuren
einheitlich sind. Befolgen Sie die Pflegehinweise des Etiketts, um die Lebensdauer Ihrer Bekleidung zu
maximieren und Probleme beim Waschen zu vermindern.
Waschprogramm
Besondere Hinweise
Warnsymbole für das
Waschen
Normal
Trocknen auf der Leine /
Aufhängen
Nicht waschen
Bügelfrei / Knitterfrei /
Knitterschutz
Tropftrocken
Nicht wringen
Empfindliches/
Feinwäsche
Liegend trocknen
Chlorbleiche nicht
möglich
Leistungswahlschalter
Nicht im Trockner
trocknen
Wassertemperatur**
Hoch
Kein Dampf (beim
Bügeln)
Heiß
Mittel
Nicht bügeln
Warm
Niedrig
Kalt
Jede Temperatur
Chemische Reinigung
Keine Wärme/Luft
Nicht chemisch reinigen
Handwäsche
Bleichen
Jedes Bleichmittel (bei
Bedarf)
Bügeltrocken oder
Dampftemperaturen
Chemische Reinigung
Trocknen auf der Leine /
Aufhängen
Nur chlorfrei (farbecht)
Bleichmittel (bei Bedarf)
Hoch
Tropftrocken
Trockenprogramm
Mittel
Liegend trocknen
Normal
Niedrig
Bügelfrei / Knitterfrei /
Knitterschutz
Empfindliches/
Feinwäsche
** Die Punktsymbole geben die geeignete Waschtemperatur für verschiedene Wäsche an. Der
Temperaturbereich für „Heiß“ beträgt 41 °C - 52 °C, für „Warm“ 29 °C - 41 °C und für „Kalt“ 16 °C - 29 °C.
(Die Wassertemperatur muss mindestens 16 °C betragen, damit das Waschmittel wirken und effektiv
reinigen kann.)
Deutsch - 32
DV90F5E6HGW-03297B-10_DE.indd Sec4:32
2016-05-30
6:23:02
UMWELTSCHUTZHINWEISE
TECHNISCHE DATEN
ANHANG
Dieses Gerät ist aus wieder verwertbaren Materialien hergestellt. Beachten Sie bei der Entsorgung von
Altgeräten die geltenden Normen und Gesetze. Schneiden Sie das Netzkabel durch, damit das Gerät nicht
mehr an eine Stromquelle angeschlossen werden kann. Entfernen Sie die Gerätetür, um zu verhindern, dass
spielende Kinder sich versehentlich in der Trommel einschließen.
C
D
A
B
TYP
ABMESSUNGEN
FRONTLADER
A. Höhe
85,0 cm
B. Breite
60,0 cm
C. Tiefe bei um 90° geöffneter Tür
110,1 cm
D. Tiefe
60,0 cm
GEWICHT
50 kg
ANFORDERUNGEN AN DIE STROMVERSORGUNG
ZULÄSSIGE UMGEBUNGSTEMPERATUR
220 - 240 V bei
50 Hz
950 - 1100 W
5 bis 35 °C
Deutsch - 33
DV90F5E6HGW-03297B-10_DE.indd Sec4:33
2016-05-30
6:23:03
Anhang
ÜBERSICHT ÜBER DIE WASCHPROGRAMME
( bei Bedarf)
Programm
Katoen
(Baumwolle)
Max. Wäschemenge (in kg)
(Trockengewicht der Wäsche)
Trockengrad Knitterschutz
Signal
Innenbeleuchtung
Mischbeladung
Ton Programm(nur Serie DV9 und
(nur Serie DV9 und
aus
Ende
DV8)
DV8)
DV9
DV8
DV7
Extra droog (Extratrocken)
9
8
7






Kastdroog (Schranktrocken)
9
8
7






Strijkdroog (Bügeltrocken)
9
8
7


-



Extra droog (Extratrocken)
4,5
4
3,5






4,5
4
3,5






4,5
4
3,5


-



Synthetisch
Kastdroog (Schranktrocken)
(Pflegeleicht)
Strijkdroog (Bügeltrocken)
2
2
2
-

-



1,5
1,5
1,5
-

-



Outdoor kleding (Outdoor)
(nur Serie DV9 und DV8)
2
2
-
-

-



Sportkleding (Sportkleidung)
2
2
2
-

-



Snel Droog (Super kurz)
1
1
1
-

-



Warme Lucht (Lüften warm)
(nur Serie DV9 und DV8)
-
-
-
-

-



Koude Lucht (Lüften kalt)
-
-
-
-

-



Timer (Zeitl. Trocknen)
-
-
-
-

-



Wol (Wolle)
Zeer fijn (Feinwäsche)
* 9: Serie DV9 (9 kg)
* 8: Serie DV8 (8 kg)
* 7: Serie DV7 (7 kg)
VERBRAUCHSDATEN
Modell
Füllmenge
(kg)*
Programm
Energieverbrauch Maximale Dauer
(kWh)
(Minuten)
9
2,2
4,5
1,12
190
120
9
1,7
155
Baumwollprogramm für schranktrockene Wäsche**
Serie DV9
Baumwollprogramm für bügelfertige Wäsche**
Pflegeleicht für schranktrockene Wäsche
4,5
0,85
78
8
1,98
170
Baumwollprogramm für schranktrockene Wäsche**
4
1,04
110
8
1,54
140
Serie DV8
Baumwollprogramm für bügelfertige Wäsche**
Pflegeleicht für schranktrockene Wäsche
4
0,78
72
7
1,75
150
Baumwollprogramm für schranktrockene Wäsche**
3,5
0,95
100
7
1,43
130
3,5
0,67
68
Serie DV7
Baumwollprogramm für bügelfertige Wäsche**
Pflegeleicht für schranktrockene Wäsche
1.
* : Trockengewicht der Wäsche
** : EN 61121:2013-Testprogramm
2. Alle Daten ohne Sternchen wurden mit Hilfe von EN 61121:2013 berechnet.
Die Verbrauchsdaten können von den obigen Nennwerten abweichen, wenn Wäschemenge, Textilart, Restfeuchtigkeit
nach dem Schleudern oder abweichende Stromversorgungsdaten vorliegen und zusätzliche Optionen gewählt werden.
Deutsch - 34
DV90F5E6HGW-03297B-10_DE.indd Sec4:34
2016-05-30
6:23:03
DATENBLATT FÜR HAUSHALTSWÄSCHETROCKNER
Datenblatt für Haushaltswäschetrockner
Gemäß der Richtlinie (EU) Nr. 392/2012
Die Sternchen (*) kennzeichnen Modellvarianten und können für Ziffern (0-9) oder Buchstaben (A-Z) stehen.
Modellbezeichnung
Kapazität
kg
Typ
Energieeffizienzklasse
A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)
Energieverbrauch
Jährlicher Energieverbrauch (AE_C)1)
kWh/Jahr
Automatische Trockengraderkennung
Energieverbrauch (E_dry) im Standard-Baumwollprogramm mit
kWh
vollständiger Befüllung
Energieverbrauch (E_dry.1/2) im Standard-Baumwollprogramm mit
kWh
teilweiser Befüllung
Standby und eingeschalteter Ruhezustand
Stromverbrauch im Standby-Modus (P_o) mit vollständiger
W
Befüllung
Stromverbrauch im eingeschalteten Ruhezustand (P_l) bei
W
vollständiger Befüllung
Dauer des eingeschalteten Ruhezustands
Min.
Die Informationen auf dem Etikett und dem Datenblatt beziehen sich auf folgende
Programme 2)
Programmdauer des Standardprogramms
Gewichtete Programmdauer im Standard-Baumwollprogramm bei
Min.
vollständiger und teilweiser Befüllung
Programmdauer (T_dry) im Standard-Baumwollprogramm mit
Min.
vollständiger Befüllung
Programmdauer (T_dry.1/2) im Standard-Baumwollprogramm mit
Min.
teilweiser Befüllung
Kondensationseffizienzklasse
A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)
Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei vollständiger Befüllung
%
Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei teilweiser Befüllung
%
Gewichtete Kondensationseffizienz
%
Luftschallemissionen
Trocknen bei vollständiger Befüllung
dB (A) re 1 pW
Eingebaut
Name des Herstellers
1)
2)
DV90F5*****/
DV91F5*****
9
Kondensator
DV80F5*****/
DV81F5*****
8
Kondensator
DV70F5*****/
DV71F5*****
7
Kondensator
A++
A++
A++
258,0
Ja
235,0
Ja
211,0
Ja
2,20
1,98
1,75
1,12
1,04
0,95
0,50
0,50
0,50
5,00
5,00
5,00
ANHANG
Samsung
10
10
10
Katoen (Baumwolle) + Kastdroog (Schranktrocken)
(Kreukvrij (Knitterschutz) aus)
150
136
121
190
170
150
120
110
100
B
81
81
81
B
81
81
81
B
81
81
81
65
Nein
65
65
Nein
Nein
Samsung Electronics Co., Ltd.
Der jährliche Energieverbrauch wurde bei einem Fassungsvermögen von 9 kg mit 258 kWh berechnet (8 kg 235 kWh, 7 kg 211 kWh) und
basiert auf 160 Trockengängen im Standard-Baumwollprogramm mit vollständiger und teilweiser Befüllung sowie dem Stromverbrauch
der Stromsparmodi. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Häufigkeit der Nutzung des Geräts und den dabei gewählten
Programmen ab.
Das Standard-Baumwollprogramm mit vollständiger und teilweiser Beladung ist das Standard-Trockenprogramm, auf das sich die
Informationen auf dem Etikett und in dem Datenblatt beziehen. Dieses Programm ist geeignet, normal nasse Baumwollwäsche zu
trocknen. Es ist das effizienteste Programm für Baumwolle im Hinblick auf den Energieverbrauch.
Die Verbrauchsdaten können von den obigen Nennwerten abweichen, wenn Wäschemenge, Textilart, Restfeuchtigkeit nach dem
Schleudern oder abweichende Stromversorgungsdaten vorliegen und zusätzliche Optionen gewählt werden.
Deutsch - 35
DV90F5E6HGW-03297B-10_DE.indd Sec4:35
2016-05-30
6:23:03
FRAGEN ODER HINWEISE?
Land
RUFEN SIE UNS AN
ODER BESUCHEN SIE UNS ONLINE UNTER
GERMANY
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem
Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
[HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw.
0180 6 67267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem
Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
www.samsung.com/de/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
www.samsung.com/nl/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
DC68-03297B-10
DV90F5E6HGW-03297B-10_DE.indd Sec4:36
2016-05-30
6:23:03
Download PDF

advertising