Acer AT3217MF Quick Start Guide

Acer AT3217MF Quick Start Guide
Quick Guide
for AT2617MF/AT3217MF
Connecting devices
Packing checklist
Anschlüsse
Connexion des appareils
Schema di collegamento
Conexión de dispositivos
Ligar dispositivos
Apparaten aansluiten
Tilslutter enheder
Laitteiden liittäminen
Συσκευές σύνδεσης
Подключение различных устройств
Ansluter enheterna
Tilkoblingsenheter
Packungsinhalt
Liste de vérification du colisage
Contenuto della confezione
Lista de comprobación del paquete
Lista de itens na embalag.
Controlelijst verpakking
DISPLAY
SOURCE
WIDE
GUIDE
MPX
CANCEL
MENU
BACK
OK
FAV
MUTE
TELETEXT
INDEX
G B R
D-Sub
W
R
Y
W
R
SCART
VGA
HDMI
PC-Audio in
D-Sub
COMPOSITE
COMPONENT
AV
G B R
AUDIO
W
AV
Y
R
or
PC
MU.MBK00.003
DVD
HOLD
REVEAL
Remote control
Fernbedienung
Télécommande
Telecomando
Mando a distanciatrol
Telecomando
Afstandsbediening
Fjernbetjening
Kauko-ohjain
Τηλεχειριστήριο
Пульт дистанционного
управления
Fjärrkontroll
Fjernkontroll
AA batteries
AA-Batterien
Piles AA
Batterie AA
Pilas AA
Pilhas AA
AA-batterijen
AA-batterier
AA-paristot
Μπαταρίες AA
батарейки АА
AA batterier
AA-batterier
Power cord
Netzkabel
Cordon d'alimentation
Cavo d'alimentazione
Cable de alimentación
Cabo de alimentação
Voedingskabel
Strømkabel
Virtajohto
Καλώδιο τροφοδοσίας
Шнур питания
Nätsladd
Strømledning
User Guide
Benutzerhandbuch
Manuel d’utilisation
Guida per l’utente
Guía del usuario
Manual do Utilizador
Gebruikershandleiding
Brugervejledning
Käyttöohjekirja
Οδηγός Χρήστη
Руководство Пользователя
Användarhandbok
Brukerhåndbok
Quick Guide
Kurzanleitung
Guide rapide
Guida rapida
Guía rápida
Guia rápido
Snelgids
Hurtig-guide
Pikaohje
Γρήγορος οδηγός
Краткое руководство
Snabbguide
Hurtigguide
Warranty card
Garantiekarte
Carte de garantie
Garanzia
Tarjeta de garantía
Cartão de garantia
Garantiekaart
Garantikort
Takuukortti
Κάρτα εγγύησης
Гарантийный талон
Garantikort
Garantikort
HDMI
AUDIO
W
or
VCR
SUBTITLE
SIZE
Pakkekontrolliste
Pakkauksen tarkistusluettelo
Κατάλογος ελέγχου συσκευασίας
Перечень содержимого упаковки
Förpackningschecklista
Sjekkliste for pakking
STB
R
1 English
Setup Wizard
Initial Setup
Installationshilfe
Assistant d'installation
Guida al setup
Asistente de Configuración
Assistente de Configuração
Installatiewizard
Opsætningsguide
Ohjattu asennustoiminto
Οδηγός εγκατάστασης
Мастер настройки
Instä llningsguide
Oppsettveiviser
Language
Please select your language:
4 Italiano
English
1
Deutsch
2
Français
3
Italiano
4
Español
5
Português
6
Nederlands
7
Dansk
8
Suomi
9
Ελληνική
10
Русский
11
Svenska
12
Norsk
13
5 Español
Configurazione iniziale
Paese
Selezionare il paese:
Austria
Belgio
Svizzera
Repubblica Ceca
Germania
Sanimarca
Ricerca canali
Configurazione iniziale
Ricerca
Per prima cosa collegare
Ignora ricerca
l'antenna/Cavo.
Avviare ora lla ricerca canali?
Se si salta questo punto, la ricerca canali può essere
effettuata da Menu.
País
Por favor, seleccione su País:
Austria
Bélgica
Suiza
República Checa
Alemania
Dinamarca
Búsqueda de canal
Configuración inicial
Búsqueda
Saltar búsqueda
Primero conecte antena/cable.
¿Iniciar la búsqueda de canales ahora ?
Si salta este paso, podrá realizarla
después en el Menú.
Configurazione iniziale
Luogo
Selezionare località:
Casa
Negozio
Configurazione iniziale completata.
Ubicación
Modo
de barrido
OK
Seleccione su ubicación:
Casa
Tienda
Configuración inicial completada.
10 Ελληνική
9 Suomi
Maa
Valitse maa:
Itävalta
Belgia
Sveitsi
Tsekin tasavalta
Saksa
Tanska
Kanavahaku
Alkuasetukset
Yhdistä ensin laitteeseen
antenni/Kaapeli.
Aloitetaanko kanavahaku nyt?
Jos jätät kohdan väliin, kanavat
voidaan hakea valikon kautta.
Hae
Ohita haku
Χώρα
Επιλέξτε τη χώρα σας:
Αυστρία
Βέλγιο
Ελβετία
Τσεχία
Γερμανία
Δανία
Channel Scan
Erstinstallation
Startchannel
channelscan
scan
now?
Start
now?
If you skip this step, the channel
scan could be performed in Menu.
Initial Setup
Location
I
País
Por favor seleccione o seu país:
Áustria
Bélgica
Suíça
República Checa
Alemanha
Dinamarca
Pesquisa de canais
Configuração inicial
Primeiro, por favor conecte
a antena/Cabo.
Iniciar a pesquisa de canais agora ?
Se
saltar este passo,
a pesquisa de
Configuração
inicial
canais pode ser efectuada no Menu.
Pesquisar
Saltar Pesquisa
Modo de pesquisa
Configuração
inicial
A pesquisa
de canais pode demorar algum
OK
tempo a concluir.
Configuração inicial
Localização
Seleccione a localização:
Casa
Loja
Να ξεκινήσει η σάρωση;
Моля изберете държава:
Σπίτι
Κατάστημα
Австрия
Белгия
Швейцария
Чешка република
Германия
Дания
Сканиране на канали
Η αρχική ρύθµιση ολοκληρώθηκε.
Сканирането на каналите може да
отнеме известно време.
Начални настройки
Моля, изберете местоположението си:
La recherche des chaînes peut prendre plusieurs
minutes.
Mode Tuner
OK
Réglage initial
Местоположение
У дома
В магазин
Началните настройки са направени.
Emplacement
Sélectionnez votre lieu:
Maison
Magasin
Réglage initial terminé.
8 Dansk
Eerste instelling
Land
Kies het land:
Oostenrijk
België
Zwitserland
Tsjechië
Duitsland
Denemarken
Kanaal scannen
Eerste instelling
Sluit eerst de antenne aan/Kabel.
Nu kanalen scannen?
Slaat u deze stap over dan kunt u
de kanalen in het menu scannen.
Scannen
Scan overslaan
Indledende installation
Land
Vælg dit land:
Østrig
Belgien
Schweiz
Tsjekkia
Tyskland
Danmark
Kanalscanning
Indledende installation
Scan
Spring scanning over
Start kanalscanning nu ?
Hvis du springer dette trin over,
kan kanalscanningen udføres via menuen.
Indstil først antennen/Kabel.
0%
0%
Het duurt even voordat de kanalen gescand zijn.
Kanalscanningen kan tage et stykke tid.
Eerste instelling
Locatie
Kies uw locatie:
Thuis
Winkel
Indledende installation
Placering
Vælg venligst Deres sted:
De instelling is voltooid.
Hjem
Butik
Indledende installation udført.
13 Norsk
Första inställning
Land
Välj ditt land:
Österrike
Belgien
Schweiz
Tjeckien
Tyskland
Danmark
Kanalsökning
Första inställning
Anslut först antennen/kabel.
Starta kanalsökningen nu?
Om du hoppar över detta steg kan
kanalsökningen genomföras från menyn.
0%
Τοποθεσία
Zuhause
Geschäft
12 Svenska
Държава
Начални настройки
Αρχική εγκατάσταση
Standort
Bitte wählen Sie Ihren Standort:
A configuração Inicial foi concluída.
Начални настройки
Recherche des chaînes
Réglage initial
Recherche
Commencez par brancher l'antenne/
Ne pas rechercher
câble.
Lancer la recherche des chaînes?
Si vous passez cette étape, la recherche peut
Mode balayage
s'effectuer depuis le Menu.
Die Erstinstallation ist beendet.
Сканиране
Първо свържете антената/Кабел.
Пропускане на сканирането
Да започне ли сканирането
на канали сега ?
Ако прескочите тази стъпка, сканирането на
канали може да бъде извършено от менюто.
.
Επιλέξτε την τοποθεσία σας:
Erstinstallation
7 Nederlands
Configuração inicial
Pays
Autriche
Belgique
Suisse
République Tchèque
Allemagne
Danemark
0%
Die Kanalsuche dauert einige
Minuten.
Empfängermodus
Completed Initial Setup.
Σάρωση καναλιών
Η σάρωση καναλιών θα πάρει κάποιο
χρόνο µέχρι να ολοκληρωθεί.
Ensimmäisen käyttökerran asennus on suoritettu.
Home
ShopScan
Channel
Σάρωση
Παράλειψη σάρωσης
Kanavahaku voi kestää hetken.
Koti
Liike
Kanalsuche
Réglage initial
Veuillez choisir votre pays:
0%
The channel scan may take a while to complete.
Please select your location:
Österreich
Belgien
Schweiz
Tschechische Republik
Deutschland
Dänemark
Suche
Schließen Sie zuerst Antenne/
Suche nicht durchführen
Kabel an.
Kanalsuche jetzt starten?
Wird dieser Schritt übersprungen, kann die
Kanalsuche vom Menü aus durchgeführt werden.
0%
65%
Αρχική εγκατάσταση
Εάν παραλείψετε αυτό το στάδιο,
η σάρωση μπορεί να ξεκινήσει από το Μενού.
Sijainti
Scan
Skip Scan
Αρχικά συνδέστε την κεραία/Καλώδιο.
0%
Valitse kohde:
Initial Setup
11 Русский
Αρχική εγκατάσταση
0%
Alkuasetukset
Valitse
kohde:
Bitte wählen Sie Ihr Land:
0%
La búsqueda de canales puede tardar un
poco en completarse.
Configuracióninicial
inicial
Configuración
Land
Austria
Belgium
Switzerland
Czech Republic
Germany
Denmark
First,please
pleaseconnect
connect
antenna/cable.
First,
antenna/cable.
3 Français
Erstinstallation
Please select your country:
0%
Per completare la ricerca dei canali potrebbe essere
necessario del tempo.
Alkuasetukset
Country
6 Português
Configuración inicial
0%
2 Deutsch
Initial Setup
Sök
Hoppa över sökning
Første gangs oppsett
Land
Velg land:
Østerrike
Belgia
Sveits
Tsjekkia
Tyskland
Danmark
Søk kanal
Første gangs oppsett
Koble først antennen til/Kabel.
Start kanalsøk nå?
Søk
Hopp over søk
Hvis du hopper over dette trinnet,
kan kanalsøk utføres i menyen.
0%
0%
Kanalsökningen kan ta en stund att genomföra.
Kanalsøket kan ta en stund.
Första inställning
Plats
Første gangs oppsett
Välj plats:
Hem
Shop
Velg ditt sted:
Första inställningen genomförd.
Lokalisering
Hjem
Handle
Fullført første gangs oppsett.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement