Acer | XD1170 | Acer XD1270 User Manual

Podręcznik
Projektora Acer serii XD1170/XD1270/XD1280
Instrukcje dotyczące usuwania
Po zużyciu nie należy wyrzucać tego urządzenia elektronicznego do śmieci.
W celu zminimalizowania zanieczyszczeń i możliwie największej ochrony
środowiska naturalnego, urządzenie to należy poddać przetwarzaniu.
USA
Dla produktów elektronicznych zawierających monitor LCD/CRT lub
wyświetlacz albo wysokoprężną lampę rtęciową:
Lampa(y) wewnątrz produktu zawiera rtęć i musi być przetworzona lub
usunięta w sposób zgodny z prawem lokalnym, stanowym lub federalnym.
W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z Electronic
Industries Alliance (Stowarzyszenie producentów branży elektronicznej) pod
adresem www.eiae.org. Informacje dotyczące usuwania lamp, można uzyskać
pod adresem www.lamprecycle.org.
Spis treści
Spis treści...................................................................................................... 1
O użytkowaniu............................................................................................... 2
Środki ostrożności.................................................................................................2
Wstęp............................................................................................................ 4
Właściwości produktu............................................................................................4
Zawartość opakowania..........................................................................................5
Opis produktu........................................................................................................6
Zespół główny.................................................................................................................6
Panel sterowania............................................................................................................7
Pilot zdalnego.................................................................................................................8
Pilot zdalnego sterowania ze wskaźnikiem laserowym...................................................9
Instalacja..................................................................................................... 10
Podłączanie projektora........................................................................................10
Włączanie/wyłączanie projektora........................................................................11
Włączanie projektora.................................................................................................... 11
Wyłączanie projektora...................................................................................................12
Wskaźnik ostrzeżeń......................................................................................................12
Regulacja wyświetlanego obrazu........................................................................13
Regulacja wysokości obrazu prjektora..........................................................................13
Regulacja ustawień Powiększenia/Ostrości..................................................................14
Regulowanie rozmiaru wyświetlanego obrazu..............................................................14
Elementy sterowania................................................................................... 15
Panel sterowania i pilot zdalnego sterowania.....................................................15
Menu ekranowe OSD..........................................................................................19
Korzystanie z menu ekranowego . ...............................................................................19
Color (Kolor) (tryb Computer/Video).............................................................................20
Image (Obraz) (tryb Computer/Video)..........................................................................22
Management (Zarządzanie) (tryb Computer/Video).....................................................24
Audio (tryb Computer/Video)........................................................................................30
Timer (Zarządzanie) (tryb Computer/Video).................................................................31
Language (Język) (tryb Computer/Video).....................................................................32
Dodatki........................................................................................................ 33
Rozwiązywanie problemów.................................................................................33
Wymiana lampy...................................................................................................37
Specyfikacje........................................................................................................38
Tryby zgodności..................................................................................................40
Przepisy i uwagi dotyczące bezpieczeństwa.................................................41
... Polski
O użytkowaniu
Środki ostrożności
Aby maksymalnie wydłużyć czas eksploatacji urządzenia, należy stosować się
do wszystkich ostrzeżeń, środków ostrożności i zasad konserwacji, zalecanych
w tej instrukcji obsługi.
Ostrzeżenie-Nie należy zaglądać w obiektyw przy włączonej lampie.
Silne światło może spowodować uszkodzenie oczu.
Ostrzeżenie-Wystawianie urządzenia na działanie deszczu lub
wilgoci może spowodować pożar lub porażenie
prądem.
Ostrzeżenie-O twieranie lub demontowanie produktu może
spowodować porażenie prądem.
Ostrzeżenie-Przy wymianie lampy należy odczekać na ostygnięcie
urządzenia i zastosować się do wszystkich instrukcji
wymiany lampy.
Ostrzeżenie-Produkt ten wykrywa stan zużycia lampy. Po
wyświetleniu komunikatów ostrzegawczych, należy
wymienić lampę.
Ostrzeżenie-Po wymianie modułu lampy (patrz strona 26), należy
wyzerować funkcję “Lamp Hour Reset (Zerowanie
godzin działania lampy)” poprzez menu ekranowe
“Management (Zarządzanie)”.
Ostrzeżenie-Przed odłączeniem zasilania po uprzednim wyłączeniu
projektora, należy upewnić się, że zakończony został
cykl chłodzenia.
Ostrzeżenie-Należy najpierw włączać projektor, a następnie źródła
sygnału.
Ostrzeżenie-Nie należy zakładać przykrywki obiektywu podczas
działania projektora.
Ostrzeżenie-Po osiągnięciu stanu zużycia, lampa wypala się,
czemu może towarzyszyć się trzeszczący dźwięk.
Jeżeli pojawią się takie objawy, projektor nie uruchomi
się ponownie, dopóki nie zostanie wymieniony
moduł lampy. Aby wymienić lampę, należy wykonać
procedury wykazane w części “Wymiana lampy”.
Polski ...
O użytkowaniu
Należy:
 Wyłączyć produkt przed rozpoczęciem czyszczenia.
 Do czyszczenia obudowy urządzenia używać miękkiej,
zwilżonej łagodnym detergentem ściereczki.
 Jeżeli produkt nie będzie długo używany, należy odłączyć
wtykę zasilania z gniazda zasilania prądem zmiennym.
Nie należy:
 Blokować szczelin i wylotów wentylacyjnych urządzenia.
 Używać do czyszczenia urządzenia środków czyszczących o
właściwościach ściernych, wosków lub rozpuszczalników.
 Używać urządzenia w następujących warunkach:
- Ekstremalna temperatura i wilgotność otoczenia.
-Obszary w których możliwe jest nadmierne zakurzenie i za
brudzenie.
-W pobliżu jakichkolwiek urządzeń generujących silne pole
magnetyczne.
- Przy bezpośrednim oddziaływaniu światła słonecznego.
... Polski
Wstęp
Właściwości produktu
Prezentowanym produktem jest projektor SVGA (XD1170) /
XGA (XD1270, XD1280) Single chip 0,55” DLP®.
Wśród wyróżniających go właściwości można wymienić:
u
True SVGA, 800 x 600 adresowalnych pikseli (wyłącznie
dla serii XD1170)
True XGA, 1024 x 768 addressable pixels (wyłącznie dla
serii XD1270, XD1280)
Polski ...
uTechnologia Single chip DLP®
uZgodność z sygnałami NTSC3.58/NTSC4.43/PAL/SE-
uWysokiej jakości połączenie DVI dla sygnałów cyfrow
uWyposażony w komlplet funkcji pilot zdalnego ste
uŁatwe w obsłudze wielojęzykowe menu ekranowe
uZaawansowana cyfrowa korekcja keystone i wysokiej
uŁatwy w obsłudze panel sterowania
uKompresja SXGA+, SXGA oraz dopasowywanie wymi
uZgodność z systemem Mac
CAM oraz HDTVe (480i/p,576i/p,720p,1080i)
ych z funkcją HDCP i obsługą 480p, 576p, 720p i 1080i
(opcjonalne)
rowania ze wskaźmnikiem laserowym (za wyjątkiem
trybów serii XD1170/Japonia)
jakości, pelnoekranowe przeskalowywanie obrazu
arów VGA
Wstęp
Zawartość opakowania
Projektor ten jest dostarczany ze wszystkimi pokazanymi
poniżej elementami. Należy upewnić się, że projektor jest
kompletny. Jeżeli brakuje któregokolwiek z pokazanych
elementów, należy natychmiast skontaktować się z dostawcą.
Projektor z obiektywem
Przewód zasilający 1,8m
Kabel VGA 1,8m
Kabel Composite Video
1,8m
Kabel USB 2,0m
Kabel S-Video 2,0m
Gniazdo kabla audio/
Gniazdo 2,0m
Adapter VGA do
Component/HDTV
Pilot zdalnego
ste-rowania
2 baterie
Torba do przenoszenia
Płyta CD z intrukcją
obsługi
Karta szybkiego
urucho-mienia
... Polski
Wstęp
Opis produktu
Zespół główny
1
2
4
3
7
4
5
6
8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Polski ...
9
Pierścień regulacji ostrości
Pierścień regulacji powiększenia
Obiektyw powiększenia
Odbiornik sygnału pilota zdalnego sterowania
Przycisk podnoszenia
Stopka podnośnika
Gniazdo zasilania
Porty połączeń
Panel sterowania
Wstęp
Panel sterowania
5
4
6
3
7
2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1
Wskaźnik LED temperatury
Wskaźnik LED lampy
Zasilanie i wskaźnik LED (Dioda LED zasilania)
Źródło
Resynchronizacja
FCztery kierunkowe przyciski wyboru
Menu
... Polski
Wstęp
Pilot zdalnego
1
2
3
4
5
6
7
Wyłącznie
dla XD1170/
XD1270
10
8
9
1.Złącze wejścia DVI (dla sygnałów cyfrowych z funkcją HDCP)
(opcjonalne)
2.Analogowy sygnał komputera/HDTV/Złącze wejścia sygnału
Component Video
3.Złącze wejścia audio
4.Złącze wejścia S-Video
5.Złącze wyjścia na monitor (Wyjście VGA)
6.Złącze USB
7.Złącze RS232
8.Port blokady KensingtonTM
9.Złącze wejścia Composite Video
10.Gniazdo wyjścia prądu stałego 5V (dla dołączonego klucza
sprzętowego) (Wyłącznie dla XD1170/XD1270)
Polski ...
Wstęp
Pilot zdalnego sterowania ze wskaźnikiem
laserowym
1
24
2
25
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
26
27
13
14
16
15
17
18
19
20
21
22
23
dla modeli serii XD1170/Japonia
1.Wskaźnik laserowy
2.Zasilanie
3.Ukryj
4.Źródło
5.Unieruchamianie
6. Ukryj
7.Współczynnik kształtu
8.Wyciszenie
9.Keystone/Cztery kierunkowe
przyciski wyboru
10.Cofnij
11.Menu
12.Zoom cyfrowy
13.Przycisk wykonawczy
14.Głośność +
15.Głośność -
28
29
dla serii XD1270/XD1280
16.Strona w górę
17.Strona w dół
18.VGA
19.S-Video
20.Component
21.Video
22.DVI
23.język
24.Wskaźnik laserowy
25.Przycisk wskaźnika laser owego
26.Kliknięcie lewym przyciskiem
myszy
27.Kliknięcie prawym przyciskiem
myszy
28.Mysz
29.Sieć bezprzewodowa
... Polski
Instalacja
Podłączanie projektora
1
USB
5
DVI
Wyłącznie dla
XD1170/XD1270
7
VGA
2
RS232
3
9
10
Odtwarzacz DVD
przystawka multimedialna
odbiornik HDTV
6
8
4
Wyjście Video
Wyjście S-Video
1...........................................................................................Przewód zasilający
2.................................................................... Kabel DVI (Opcjonalna funkcja)
3........................................................................................................ Kabel VGA
4................................................................................................... Kabel S-Video
5..........................................................................................................Kabel USB
6.......................................................... Adapter VGA do Component/HDTV
7...................................................................... Gniazdo kabla audio/Gniazdo
8...................................................................................Kabel Composite Video
9.......................................................................................................Kabel RS232
10 Gniazdo wyjścia prądu stałego 5V dla dołączonego klucza sprzętowego
(Wyłącznie dla XD1170/XD1270)
v Aby zapewnić prawidłowe działanie projektora z komputerem,
Polski ...
10
należy upewnić się, że taktowanie trybu wyświetlania jest zgodne
z projektorem. Odnośne informacje znajdują się w części “Tryby
zgodności” na stronie 40.
Instalacja
Włączanie/wyłączanie projektora
Włączanie projektora
1. Zdejmij przykrywkę obiektywu.
2.EUpewnij się, że prawidłowo podłączone są przewód
zasilający i kabel sygnałowy. Dioda LED zasilania będzie
migać zielonym czerwonym.
3.Włącz lampę naciskając przycisk “Zasilanie” na panelu
sterowania.And the Power LED will turn niebieskim.
4.Włącz źródło sygnału (komputer, notebook, odtwarzacz
video, itp.). Projektor automatycznie wykryje źródło
sygnału.
vJeżeli na ekranie pokaże się “No signal (Brak sygnału)”, należy
sprawdzić, czy prawidłowo podłączone są kable sygnałowe.
vJeżeli w tym samym czasie podłączanych jest wiele źródeł, aby
przełączyć się pomiędzy sygnałami, należy użyć przycisku “Źródło”
na pilocie zdalnego sterowania lub na panelu sterowania.
1
Zasilanie
Należy najpierw
włączyć projektor,
a następnie źródła
sygnału.
11
... Polski
Instalacja
Wyłączanie projektora
1.Naciśnij przycisk “Zasilanie”, aby wyłączyć lampę projektora,
na ekranie projektora pojawi się komunikat “Please press power
button again to complete the shutdown process. Warning: DO
NOT unplug while the projec-tor fan is still running (Ponownie
naciśnij przycisk zasilania, w celu dokończenia procesu zamykania.
Ostrzeżenie: NIE WOLNO odłączać zasilania przy pracującym
wentylatorze projektora).” Naciśnij ponownie przycisk “Zasilanie”,
aby potwierdzić zamknięcie, w przeciwnym przypadku komuikat
zniknie po upływie 5 sekund.
2.Wentylatory chłodzące będą kontynuowały działanie przez około
30 sekund w celu wykonania cyklu chłodzenia, a dioda LED zasilania zacznie szybko migać światłem czerwonym. Gdy dioda LED
zacznie migać wolno, oznacza to, że projektor przeszedł do trybu
oczekiwania. Aby ponownie włączyć projektor, należy zaczekać na
dokończenie cyklu chłodzenia i przejście do trybu oczekiwania. Gdy
projektor znajduje się w trybie oczekiwania, do wznowienia jego
pracy wystarczy naciśnięcie przycisku “Zasilanie”.
3.Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego i projek-tora.
4.Nie należy włączać projektora natychmiast po zakończeniu procedury wyłączania.
Wskaźnik ostrzeżeń
Polski ...
12
 Gdy wskaźnik “LAMPA” świeci stałym światłem cz-erwonym
oznacza to, że projektor automatycznie zakończy swoje działanie.
Należy skontaktować się z lokalnym dostawcą lub centrum
serwisowym.
 Gdy wskaźnik “TEMP” świeci stałym światłem czerwonym przez
około 20 sekund, oznacza to, że projektor został przegrzany. Na
ekranie pojawi się komunikat “Projector Overheated. Lamp will
automatically turn off soon (Projektor przegrzany. Lampa zostanie
wkrótce automatycznie wyłączona)”. Projektor automa-tycznie
zakończy swoje działanie.
W normalnych warunkach, projektor po schłodzeniu można włączyć
ponownie. Jeżeli problem utrzymuje się, należy skontaktować się z
lokalnym dostawcą lub naszym centrum ser-wisowym.
 Jeżeli wskaźnik “TEMP” zacznie migać pomarańczowym światłem
przez około 30 sekund, na ekranie pojawi się komunikat “Fan
Fail. Lamp will automatically turn off soon.(Uszkodzonywenty
lator. Wkrótce nastąpi automatyczne wyłączenie lampy)”. Należy
skontaktować się z lokalnym dostawcą lub centrum serwisowym.
Instalacja
Regulacja wyświetlanego obrazu
Regulacja wysokości obrazu prjektora
Projektor jest wyposażony w stopkę podnoszącą, w celu
regulowania wysokości.
Aby podnieść obraz:
1. Naciśnij przycisk podnoszenia .
2.Podnieś obraz do wymaganego kąta wysokości 
, następnie zwolnij przycisk, w celu zablokowania
położenia stopki podnośnika.
3. Używając , wyreguluj kąt wyświetlania.
Aby opuścić obraz:
1. Naciśnij przycisk podnoszenia.
2.Obniż projektor, a następnie zwolnij przycisk, w celu
zablo kowania stopy podnoszącej.
3. Używając , wyreguluj kąt wyświetlania.
1
Przycisk
podnoszenia
2
Stopa mechanizmu
podnoszenia
3
Pokrętło regulacji nachylenia
13
... Polski
Instalacja
Regulacja ustawień Powiększenia/Ostrości
Powiększenie lub zmniejszenie obrazu można wyregulować
pierścieniem regulacji powiększenia. Aby wyregulować ostrość
obrazu, należy obracać pierścień regulacji ostrości, aż do uzyskania
czystego obrazu. Projektor ogniskuje się dla odległości od 4,9 do
39,4 stóp (1,5 do 12,0 metrów).
Pierścień regulacji
powiększenia
Pierścień regulacji
ostrości
Regulowanie rozmiaru wyświetlanego obrazu
Ekran
(Przekątna)
Rozmiar
ekranu
Odległość
Przedstawiony wykres służy wyłącznie celom porównawczym.
Polski ...
14
Elementy sterowania
Panel sterowania i pilot zdalnego
sterowania
Istnieją dwa sposoby sterowania funkcjami:
Użycie pilota zdalnego sterowania i Panela sterowania.
Panel sterowania
Pilot zdalnego
ste-rowania
Użycie Panela sterowania
Zasilanie
Informacje na ten temat znajdują się w części “Włączanie/
wyłączanie projektora” na stronach 11-12.
Resync (Resynchronizacja)
Automatycznie synchronizuje projektor ze źródłem wejścia.
Source (Źródło)
Naciśnij “Źródło”, aby wybrać źródła RGB, Component-p,
Component-i, S-Video, Composite Video, DVI-D (opcjonalne) i
HDTV.
Menu
Naciśnij “Menu”, aby uruchomić menu OSD (on screen display
[menu ekranowe]). Aby opuscić OSD, naciśnij ponownie “Menu”.
Potwierdza wybór elementów.
Cztery kierunkowe przyciski wyboru
Użyj
do wyboru elementów lub wykonania regu
lacji wybranego elementu.
15
... Polski
Elementy sterowania
Użycie pilota zdalnego sterowania
Zasilanie
Informacje na ten temat znajdują się w części “Włączanie/
wyłączanie projektora” na stronach 11-12.
Przycisk wskaźnika laserowego
XD1270/XD1280)
(wyłącznie dla serii
Wyceluj pilotem w ekran wyświetlania, naciśnij i przytrzymaj ten
przycisk, w celu uaktywnienia wskaźnika laserowego.
Resync (Resynchronizacja)
Automatycznie synchronizuje projektor ze źródłem wejścia.
Source (Źródło)
Naciśnij “Źródło”, aby wybrać źródła RGB, Compo nent- p,
Component-i, S-Video, Composite Video, DVI-D (opc jonalne) i
HDTV.
Freeze (Unieruchamianie)
Naciśnij “Unieruchamianie”, aby zatrzymać wyświetlany obraz.
Hide (Ukryj)
Wyłącza chwilowo video. Naciśnij “Ukryj”, aby ukryć obraz,
naciśnij ponownie aby przywrócić wyświetlanie obrazu.
Aspect Ratio (Współczynnik kształtu)
Funkcja ta służy do wyboru wymaganego współczynnika
kształtu (Auto/4:3/16:9).
Mute (Wyciszenie)
Ten przycisk powoduje wyłączenie głośności dźwięku.
Cztery kierunkowe przyciski wyboru
Użyj do wyboru elementów lub wykonania
regulacji wybranych elementów w menu OSD.
Keystone
Reguluje zniekształcenia obrazu spowodowane nachylaniem pro
jektora (±16 stopni).
Menu
Naciśnij “Menu”, aby wywołać menu ekranowe (OSD). Aby
zakończyć wyświetlanie menu OSD, ponownie naciśnij “Menu”.
Zoom
Cyfrowe powiększenie/zmniejszenie.
Powrót do poprzedniej czynności wykonywanej w menu OSD.
Back (Cofnij)
Polski ...
16
Elementy sterowania
Mysz / Kliknięcie prawym przyciskiem myszy / Kliknięcie
lewym przyciskiem myszy
Funkcje te są takie same jak funkcje myszy komputera PC lub Mac.
Przycisk wykonawczy
Przycisk Acer Empowering Key udostępnia trzy unikalne funkcje
Acer, odpowiednio “Acer eView Management”, “Acer eTimer
Management” oraz “Acer eOpening Management”. Naciśnij przycisk
„e” przez dłużej niż jedną sekundę, aby uruchomić na ekranie menu
główne w celu modyfikacji jego funkcji.
Acer eView Management
Naciśnij
“e”
w
celu uruchomienia podmenu “Acer

eView Managemet”.
“Acer eView Managemet” służy do wyboru trybu
wyświetlania. Dalsze informacje znajdują się w części
Menu ekranowe OSD.
Acer eTimer Management
Naciśnij
“e”
w celu uruchomienia podmenu “Acer

eTimer Management”.
“Acer eTimer Management” udostępnia funkcję
przypomnienia do sterowania czasem prezentacji.
Dalsze informacje znajdują się w części Menu
ekranowe OSD.
Acer eOpening Management
Naciśnij
“e”
w celu uruchomienia podmenu “Acer

eOpening Management”.
“Acer eOpening Management” umożliwia
użytkownikom zmianę ekranu startowego, poprzez
użycie osobistego obrazu. Szczegółowe informacje
znajdują się w części Menu ekranowe OSD.
Volume (Głośność)
 Zwiększenie/zmniejszenie głośności.
Page Up (Strona w górę) [Tylko w trybie komputera]
Przycisk ten służy do przechodzenia o stronę w górę. Funkcja ta
jest dostępna jedynie wtedy, gdy projektor jest podłączony do
komputera kablem USB.
Page Down (Strona w dół) [Tylko w trybie komputera]
Przycisk ten służy do przechodzenia o stronę w dół. Funkcja ta
jest dostępna jedynie wtedy, gdy projektor jest podłączony do
komputera kablem USB.
17
... Polski
Elementy sterowania
VGA
4Naciśnij “VGA” w celu zmiany źródła na złącze wejścia VGA.
Złącze to obsługuje takie sygnały jak analogowy RGB, YPbPr
(480p/576p/720p/1080i), YCbCr (480i/576i) oraz RGBsync.
Video
4Naciśnij “Video” w celu zmiany źródła na Composite Video.
Component
4Naciśnij “component” w celu zmiany źródła na złącze
component. Złącze to obsługuje takie sygnały jak YPbPr
(480p/576p/720p/1080i) oraz YCbCr (480i/576i).
DVI
4Naciśnij “DVI” w celu zmiany źródła na złącze DVI. Złącze
to obsługuje takie sygnały jak cyfrowy RGB, analogowy RGB,
YPbPr (480p/576p/720p/1080i), YCbCr (480i/576i) oraz
HDCP.
Language (Język) (wyłącznie dla modeli serii XD1170/
Japonia)
4Wybór wielojęzycznego menu OSD.
Polski ...
18
Elementy sterowania
Menu ekranowe OSD
Projektor posiada wielojęzykowe menu On Screen Display
(Menu ekranowe), umożliwiajace wykonywanie regulacji obrazu
i zmianę różnorodnych ustawień. Projektor automatycznie
wykry-wa źródło sygnału.
Korzystanie z menu ekranowego
1.Aby otworzyć menu OSD, naciśnij “Menu” na pilocie zdalnego
ste rowania lub na panelu sterowania.
2.Przy wyświetlonym OSD, użyj przyciskó
, w celu
wybra nia dowolnego elementu menu głównego. Po wybraniu
wymagane go elementu menu głównego, naciśnij
, aby
wejść do podmenu w celu ustawienia funkcji.
3.Przyciskami
wybierz wymagany element i wykonaj
regulację przyciskami
.
4.Wybierz w podmenu następny element do wykonania regulacji,
zgodnie z opisem powyżej.
5.Naciśnij “Menu” lub “Cofnij” na pilocie zdalnego sterowania
lub w panelu sterowania, co spowoduje powrót ekranu do
menu głównego.
6.Aby opuścić OSD, ponownie naciśnij “Menu” lub “Cofnij” na
pilocie zdalnego sterowania lub w panelu sterowania. Menu
OSD zostanie zamknięte, a projektor automatycznie zapisze
nowe ustawienia.
Menu główne
Ustawienie
Podmenu
19
... Polski
Elementy sterowania
Color (Kolor)
(tryb Computer/Video)
Display Mode (Tryb wyświetlania)
Dostępnych jest wiele ustawień wstępnych zoptymalizowanych dla
różnych typów obrazów.
Bright (Jasny) : Do optymalizacji jasności.
PC : Obrazy z komputera lub notebooka.
Video : Domowa projekcja filmów.
Theater (Theatre) : Kolory standardowe.
sRGB : Do optymalizacji kolorów true-color.
User (Użytkownik) : Zapamiętuje ustawienia użytkownika.
Brightness (Jasność)
Regulacja jasności obrazu.
Naciśnij aby przyciemnić obraz.
Naciśnij aby rozjaśnić obraz.
Contrast (Kontrast)
Kontrast reguluje stopień różnicy pomiędzy najjaśniejszymi i
najciemniejszymi częściami obrazu. regulacja kontrastu zmienia ilość
czerni i bieli obrazu.
Naciśnij aby zmniejszyć kontrast.
Naciśnij aby zwiększyć kontrast.
Color Temperature (Temp. barwowa)
Polski ...
20
Reguluje temperaturę barwową. Przy wyższej temperaturze
wyświetlany na ekranie obraz wygląda chłodniej, a przy niższej
temperaturze cieplej.
Elementy sterowania
Color (Kolor)
(tryb Computer/Video)
White Segment (Segment bieli)
Regulacja segmentu bieli służy do ustawiania wartości szczytowej
bieli chipu DMD. 0 odpowiada minimalnej wartości szczytowej, a
10 wartości maksymalnej. Jeżeli wymagany jest mocniejszy obraz,
należy ustawić wartości zbliżone do wartości maksymalnej. Dla
uzyskania łagodnego i bardziej naturalnego obrazu, należy ustawić
wartości zbliżone do wartości minimalnej.
Degamma
Efekty ciemnego otoczenia. Przy wyższej wartości gamma, następuje
rozjaśnienie ciemnego otoczenia.
Color R (czerwonego)
Dopasowanie koloru czerwonego.
 Funkcje “Saturation
Color G (zielonego)
(Saturacja)” oraz
“Tint (Odcień)” nie są
Dopasowanie koloru zielonego.
obsługiwane w trybie
komputera lub w trybie Color B (niebieskiego)
DVI.
Dopasowanie koloru niebieskiego.
Saturation (Saturacja)
Reguluje kolory obrazu video od koloru czarno-białego do pełnej.
4Naciśnij aby zmniejszyć ilość kolorów obrazu.
4Naciśnij aby zwiększyć ilość kolorów obrazu.
Tint (Odcień)
Reguluje zrównoważenie kolorów czerwonego i zielonego.
Naciśnij aby zwiększyć ilość koloru zielonego obrazu.
Naciśnij
aby zwiększyć ilość koloru czerwonego obrazu.
21
... Polski
Elementy sterowania
Image (Obraz)
(tryb Computer/
Video)
Keystone
Reguluje zniekształcenie obrazu spowodowane nachyleniem
projektora. (±16 stopni)
Aspect Ratio (Współczynnika proporcji)
Użyj tej funkcji w celu wybrania wymaganego współczynnika
proporcji obrazu.
Auto (Automatyczny) : Utrzymuje oryginalne proporcje
szerokośćwysokość obrazu i maksymalizuje
obraz, w celu dopa sowania do naturalnych
pikseli poziomych i pionowych.
4:3 : Źródło wejścia zostanie przeskalowane w celu dopasowania do
ekranu projekcji i zastosowany zostanie współczynnik kształtu
4:3.
16:9
: Źródło wejścia zostanie przeskalowane w celu dopasowania

do szerokości ekranu i zmniejszona zostanie wysokość w celu
wyświetlania obrazu o współczynniku kształtu 16:9.
Projection (Projekcja)
4
4
4
4
Polski ...
22
Pozycja frontowa
Domyślne ustawienie fabryczne.
Pozycja frontowa sufitowa
Po wybraniu tej funkcji, projektor przekręca obraz górą w
dół, umożliwiając projekcję przy montażu sufitowym.
Pozycja tylna
Po wybraniu tej funkcji, projektor odwraca obraz,
umożliwiając projekcję obrazu z tyłu półprzezroczystego
ekranu.
Pozycja tylna sufitowa
Po wybraniu tej funkcji, projektor jednocześnie odwraca i
przekręca obraz górą w dół. Umożliwia to projekcję obrazu
z tyłu półprzezroczystego ekranu przy montażu sufitowym.
Elementy sterowania
Image (Obraz)
(tryb Computer/
Video)
H. Position (Pozycja pozioma)
Naciśnij aby przesunąć obraz w lewo.
Naciśnij aby przesunąć obraz w prawo.
V. Position (Pozycja w pionie)
Naciśnij
aby przesunąć obraz w dół.
 Funkcje “H. Position
Naciśnij aby przesunąć obraz w górę.
(Pozycja pozioma)”,
“V. Position (Pozycja
Frequency (Częstotliwość)
pionowa)”, “Frequency
(Częstotliwość)” oraz “Frequency (Częstotliwość)” zmienia częstotliwość wyświetlania
“ Tracking (Śledzenie)” danych w celu dopasowania częstotliwości karty graficznej. Po
nie są obsługiwane w
pojawieniu się pionowego, migającego paska, regulację umożliwia
trybie DVI oraz Video.
ta funkcja.
Tracking (Śledzenie)
“Tracking (Śledzenie)” synchronizuje taktowanie sygnału
wyświetlacza z kartą graficzną. Jeżeli wyświetlany obraz będzie
niestabilny lub migający, należy użyć tej funkcji do wykonania
korekcji.
23
... Polski
Elementy sterowania
Management
(Zarządzanie)
(tryb Computer/Video)
ECO Mode (Tryb ECO)
Wybierz “On (Włączony)”, aby przyciemnić lampę projektora w celu
mniejszego zużycia energii, wydłużenia żywotności lampy i redukcji
zakłóceń.
Auto Shutdown (Automatyczne zamknięcie) (minuty)
Projektor wykona automatyczne zakończenie działania, przy braku
sygnału wejścia po ustawieniu czasu.
Source Lock (Blokada źródła)
Przy wyłączonej blokadzie źródła, po utraceniu bieżącego sygnału
wejścia, projektor wyszuka inne sygnały. Przy włączonej blokadzie
źródła, przed naciśnięciem przycisku “Źródło” na pilocie zdalnego
sterowania w celu użycia następnego kanału, zostanie zastosowana
funkcja “Blokada” dla bieżącego kanału danych.
Menu Location (Położenie menu)
Wybór położenia menu na ekranie wyświetlacza.
Startup Screen (Ekran startowy)
Funkcja ta umożliwia wybór wymaganego ekranu startowego. Po
zmienieniu ustawień, zaczną one obowiązywać, po wyjściu z menu
OSD.
4Acer : Domyślny ekran startowy projektora Acer.
ostosowywany przez użytkownika
4User (Użytkownika) : D
ekran startowy, pobierany z komputera do
projektora poprzez kabel USB i program
narzędziowy Acer eOpening Management
(patrz opis w części poniżej).
Polski ...
24
Elementy sterowania
Management
(Zarządzanie)
(tryb Computer/Video)
Acer eOpening Management to program
narzędziowy komputera, umożliwiający
zmianę przez użytkownika domyślnego ekranu
startowego projektora Acer, na wymagany
obraz. Acer eOpening Management można
zainstalować ze znajdującego się w pakiecie
dysku CD. Podłącz projektor do komputera
znajdującym się w pakiecie kablem USB, a
następnie wykonaj program narzędziowy
Acer eOpening Management w celu pobrania
wymagane-go obrazu z komputera do
projektora. trybu pobierania.
1.Jeżeli projektor był włączony, należy nacisnąć dwukrotnie
przycisk zasilania, aby go wyłączyć.
2. Odłącz od projektora przewód zasilający prądu zmiennego.
3. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski “Menu”oraz
“ “, a następnie podłącz do projektora przewód zasilający
prądu zmiennego
4. Gdy zaświecą się diody LED Temp (Temperatura) oraz Lamp
(Lampa), zwolnij obydwa przyciski, a projektor przejdzie do
trybu pobierania.
5. Upewnij się, że projektor i komputer są połączone kablem USB.
Lamp Hour Elapse (Godziny działania lampy)
Wyświetla dotychczasowy czas pracy lampy (w godzinach).
Lamp Reminding (Komunikat o zmianie lampy)
Funkcję tą należy wybrać, aby był pokazywany lub ukrywany
komunikat z ostrzeżeniem o potrzebie zmiany lampy. Komunikat
pojawia się na 30 godzin przed zakończeniem działania lampy.
25
... Polski
Elementy sterowania
Management
(Zarządzanie)
(tryb Computer/Video)
Lamp Hour Reset (Zerowanie godzin działania lampy)
Naciśnij przycisk
po wybraniu “Yes (Tak) ”, w celu ustawienia
licznika godzin lampy hour counter na 0 godzin.
Security (Zabezpieczenie)
Naciśnij
w celu rozpoczęcia wykonywania ustawień “Security
(Zabezpieczenie)”. Jeśli funkcja “Security (Zabezpieczenie)” jest
dostępna, przed rozpoczęciem wykonywania ustawień “Security
(Zabezpieczenie)”, należy najpierw wprowadzić “Administrator
Password (Hasło administratora)”.
Security (Zabezpieczenie)
Ten projektor udostępnia administratorowi doskonałą
funkcję zabezpieczenia, umożliwiającą zarządzanie
zgłoszeniami potrzeby korzystania z projektora.
Wybierz “On (Włączenie)”, aby włączyć funkcję
zabezpieczeń. Użytkownik musi wprowadzić hasło, w
zależności od “Security Mode trybu zabezpieczenia)”
. Szczegółowe informacje znajdują się w części “User
Password (Hasło użytkownika)”.
Po wybraniu “Off (Wyłączenie)”, użytkownik będzie
mógł włączać projektor bez wprowadzania hasła.
Polski ...
26
Przy uaktywnieniu funkcji zabezpieczenia, po włączeniu
projektora będzie on wymagał od użytkownika
wprowadzenia hasła. Akceptowane jest w tym przypadku
zarówno “User Password (Hasło użytkownika)” jak i
“Administrator Password (Hasło administratora)”.
Elementy sterowania
Management
(Zarządzanie)
(tryb Computer/Video)
Timeout (Czas odpowiedzi) (min.)
Po ustawieniu funkcji “Security (Zabezpieczenie)” na
“On (Włączony)”, administrator może ustawić funkcję
zakończenia czasu (timeout).
lub
, aby wybrać limit czasu odpowiedzi.
Naciśnij
Zakres wynosi od 10 minut do 990 minut.
Po upłynięciu wyznaczonego czasu, projektor będzie
wymagał od użytkownika ponownego wprowadzenia
hasła.
Fabryczne ustawienie domyślne funkcji “Timeout (Czas
odpowiedzi) (min.)” to “Off (Wyłączenie)”.
User Password (Hasło użytkownika)
, aby zmienić “User Password (Hasło
Naciśnij
użytkownika)”.
,
,
lub
, aby usunąć znak znajdujący
Użyj
się po wybranym znaku.
, aby usunąć znak znajdujący się po
Naciśnij
wybranym znaku.
Naciśnij “MENU” w celu dokończenia ustawiania hasła.
Wprowadź ponownie hasło w opcji “Confirm Password
(Potwierdź hasło)”.
Hasło może składać się z 4~8 znaków.
27
... Polski
Elementy sterowania
Management
(Zarządzanie)
(tryb Computer/Video)
Projektor udostępnia dwie opcje trybu “Security Mode
(Tryb zabezpieczenia)”.
Po wybraniu “Request password only after plugging
power cord (Hasło wymagane jedynie po podłączeniu
przewodu zasilającego)”, projektor będzie wymagał od
użytkownika wprowadzenia hasła tylko przy pierwszym
podłączeniu do projektora przewodu zasilającego.
Po wybraniu “Always request password while projector
turns on (Hasło wymagane przy każdym włączeniu
projektora)”, użytkownik musi wprowadzić hasło przy
każdym włączeniu projektora.
Administrator Password (Hasło administratora)
“Administrator Password (Hasło administratora)” jest
akceptowane zarówno w oknie dialogowym “Enter
Administrator Password (Wprowadź hasło administratora)” jak i w oknie “Enter Password (Wprowadź hasło)”.
, by zmienić “Administrator Password
Naciśnij
(Hasło administratora)”.
Polski ...
28
Fabryczne ustawienie domyślne “Administrator
Password (Hasło administratora)” to “1234”.
Elementy sterowania
Management
(Zarządzanie)
(tryb Computer/Video)
Jeśli administrator zapomni hasła “Administrator
Password (Hasło administratora)”, w celu jego odzyskania
należy wykonać następujące czynności:
1.Naciśnij “MENU” na dłużej niż 4 sekundy, podczas
wyświetlania okna dialogowego “Enter Password
(Wprowadź hasło)” lub “Enter Administrator Password
(Wprowadź hasło administratora)”.
2.Zapisz “Unlock ID (Identyfikator odblokowania)” i
skontaktuj się z centrum serwisowym Acer. Zapewniają
one przydzielenie nowego hasła Administrator
Password (Hasło administratora), na podstawie na
podstawie identyfikatora Unlock ID (ID odblokowania).
3.Po otrzymaniu nowego “Administrator Password
(Hasła administratora)” z firmy Acer i wprowadzeniu
go do projektora, stare “Administrator Password (Hasło
administratora)” zostanie zastąpione nowym hasłem.
Reset (Zerowanie)
Naciśnij przycisk
po wybraniu “Yes (Tak)”, aby przywrócić
parametry wyświetlania we wszystkich menu do
29 ... Polski
domyślnych wartości fabrycznych.
Elementy sterowania
Audio
(tryb Computer/Video)
Volume (Głośność)
Naciśnij aby zmniejszyć głośność.
Naciśnij aby zwiększyć głośność.
Mute (Wyciszenie)
Wybierz “On (Włączony)”, aby włączyć wyciszenie.
Wybierz “Off (Wyłączone)”, aby wyłączyć wyciszenie.
Power On / Off Volume (Włączenie / wyłączenie
zasilania Głośność)
Funkcję tą należy wybrać w celu regulacji głośności przy
włączeniu/wyłączeniu zasilania.
Alarm Volume (Głośność alarmu)
Funkcję tą należy wybrać w celu regulacji głośności przy
wystąpieniu błędów projektora.
Polski ...
30
Elementy sterowania
Timer (Zarządzanie)
(tryb Computer/Video)
Timer Start (Uruchomienie timera)
Naciśnij aby uruchomić/zatrzymać timer.
Timer Period (Czas timera)
Naciśnij aby wyregulować okres działania timera.
Timer Volume (Głośność timera)
Funkcję tą należy wybrać w celu regulacji głośności przy
włączonej funkcji timera i uruchomionym odliczaniu czasu.
Timer Display (Wyświetlenie timera)
Naciśnij aby wybrać tryb wyświetlania timera na ekranie.
Timer Location (Położenie timera)
Wybierz położenie timera na ekranie.
31
... Polski
Elementy sterowania
Language (Język)
(tryb Computer/Video)
Language (Język)
Wybierz wielojęzykowe menu OSD. Przyciskami
wybierz preferowany język.
Naciśnij
Polski ...
32
w celu potwierdzenia wyboru.
lub
Dodatki
Rozwiązywanie problemów
W przypadku pojawienia się problemu związanego
z działaniem projektora, należy sprawdzić podane
niżej informacje. Jeżeli problem pozostaje, należy
skontaktować się z lokalnym dostawcą lub centrum
serwisowym.
Problem: Brak obrazu na ekranie.
Należy sprawdzić, czy wszystkie kable i połączenia zasilania
sąprawidłowo i pewnie podłączone, zgodnie z opiem w części
“Instalacja”.
Należy sprawdzić, czy styki złączy nie są powyginane lub połamane.
Należy sprawdzić, czy lampa projekcji została zainstalowana
prawidłowo. Należy przeczytać informacje podane w części
“Wymiana lampy”.
Należy upewnić się, że zdjęta została przykrywka obiektywu oraz
czy włączony został projektor.
Upewnij się, że nie jest włączona funkcja “Hide (Ukryj)”.
Problem: Obraz wyświetlony częściowo, przekrzywiony lub
wyświetlony nieprawidłowo.
Naciśnij przycisk “Resynchronizacja” na pilocie zdalnego sterowania.
Przy korzystaniu z komputera:
Jeżeli rozdzielczość komputera jest wyższa niż 800 x 600, należy
wykonać następujące czynności, w celu wyzerowania rozdzielczości.
System operacyjny Windows 3.x:
1.W oknie Menedżer programów systemu Windows, kliknij ikonę
“Instalacja systemu Windows” w Grupie głównej.
2.Sprawdź, czy ustawienia rozdzielczości nie przekraczają 800 x
600.
System operacyjny Windows 95,98,2000,XP:
1.Kliknij ikonę “Mój komputer”, folder “Panel sterowania”, a
następnie dwukrotnie kliknij ikonę “Ekran”.
2.Wybierz zakładkę “Ustawienia”.
3.W opcji “Obszar ekranu” podane są ustawienia rozdzielczości.
Sprawdź czy ustawienie rozdzielczości nie prze kracza 800 x 600.
Jeżeli projektor wciąż nie wyświetla całego obrazu, należy zmienić
sterownik monitora. Sprawdź następujące czynności.
33
... Polski
Dodatki
4.Wykonaj podane wyżej czynności 1-2. Kliknij przycisk
“Zaawansowane”.
5. Wybierz przycisk “Zmień” w zakładce “Monitor”.
6.Kliknij “Pokaż wszystkie urządzenia” Następnie wybierz
“Standardowe typy monitorów” w oknie “Producenci” ;wybi erz
wymagany tryb rozdzielczości w oknie “Modele”.
7.Sprawdź, czy ustawienia rozdzielczości monitora nie przekraczają
800 x 600.
Dla komputerów typu Notebook PC:
1.Należy najpierw zastosować opisane powyżej czynności ustawi
ania rozdzielczości.
2.Przełącz ekran komputera Notebook PC na tryb “tylko
zewnętrzny monitor” lub “tylko CRT”.
Jeżeli pojawią się trudności ze zmianą rozdzielczości lub wyświetlany
obraz znieruchomieje, należy ponownie uruchomićwszystkie
urządzenia projektora.
Problem: Ekran komputerów Notebook lub PowerBook nie
wyświetla przygotowanej prezentacji.
Jeżeli używany jest komputer typu Notebook PC:
Niektóre komputery typu Notebook PC mogą wyłączać ekrany,
gdy używane jest inne urządzenie wyświetlające. Sprawdź w
dokumentacji komputera informacje o ponownym aktywowaniu
wyświetlania.
Jeżeli
używany jest komputer typu Apple PowerBook:

Na Panelu sterowania, otwórz Ekran PowerBook i ustaw Mirroring
video na “Włączony”.
Problem: Obraz jest niestabilny lub miga
Do skorygowania problemu użyj funkcji “Tracking (Śledzenie)”.
Sprawdź informacje na stronie 23.
Zmień ustawienia kolorów monitora komputera.
Problem: Na obrazie pojawia się pionowy migający pas
Wykonaj regulację korzystając z funkcji “Frequency (Czestotliwość)”.
Sprawdź informacje na stronie 23.
Sprawdź i przekonfiguruj tryb wyświetlania karty graficznej, w celu
uzyskania zgodności z produktem. Sprawdź informacje na stronie 25.
Problem: Obraz nie jest zogniskowany
Wyreguluj ustawienie Pierścieniem regulacji ostrości obiektywu
Polski ...
34
projektora. Sprawdź informacje na stronie 14.
Upewnij się, że ekran projekcji znajduje się w wymaganej odległości
4,9 do 39,4 stóp (1,5 do 12,0 metrów) od projektora.
Dodatki
Problem: Obraz jest rozciągnięty podczas odtwarzania DVD
16:9.
Przy domyślnym ustawieniu 4:3, projektor automatycznie
wykrywa format DVD 16:9 i i dopasowuje stosunek rozmiaru
poprzez digitalizację do pełnego ekranu.
Jeżeli obraz wciąż jest rozciągnięty, będzie potrzebna regulacja
stosunku rozmiarów poprzez wykonanie następujących
czynności:
Przy odtwarzaniu DVD w formacie 16:9, wybierz w odtwarzaczu
DVD stosunek rozmiarów obrazu 4:3.
Jeżeli w odtwarzaczu DVD nie można ustawić stosunku rozmia
ru ekranu 4:3, wybierz stosunek rozmiaru ekranu 4:3 w menu
ekranowym.
Problem: Obraz jest odwrócony.
Wybierz “Image (Obraz)” z menu OSD i wyreguluj kierunek projek
cji. patrz strona 22.
Problem: Lampa przepaliła się lub generuje trzaskający dźwięk
Po osiągnięciu końca czasu działania, lampa przepala się i
może generować trzaskający dźwięk. Po zaistnieniu takich
objawów,projektor nie uruchomi się, dopóki nie zostanie wymieni
ony moduł lampy. Aby wymienić lampę, należy wykonać proce dury
z części “Wymiana lampy”. Patrz strona 37.
Problem: Komunikaty światła LED
Komunikat
Oczekiwanie
(Przewód zasilający
wejściowy)
LED zasilania
Czerwonym Niebieskim
LED temp LED lampy
Wolne miganie
Świecenie lampy
Zasilanie włączone
Zasilanie wyłączone
(Chłodzenie)
Szybkie
miganie
Błąd (Awaria lampy)
Błąd (Awaria termiczna)
Błąd (Blokada wentylatora)
Migający
Błąd (Przekroczenie temp.)
Błąd (defekt lampy)
=>Światło włączone
=>Światło wyłączone
35
... Polski
Dodatki
Problem: Komunikaty ostrzegawcze
Po zbliżeniu się do zakończenia żywotności lampy, zostanie
wyświetlony przez około 10 sekund komunikat “Lamp is
approaching the end of its useful life in full power operation.
Replacement Suggested! (Zbliża się koniec użyteczności lampy dla
działania z pełną mocą. Zalecana wymiana!)”.
Po przekroczeniu temperatury systemu wyświetlany jest
komunikat “Lamp will automatically turn off soon. (Projektor
przegrzany. Wkrótce nastąpi automatyczne wyłączenie lampy)”.
Jeżeli uszkodzeniu ulegnie wentylator, zostanie wyświetlony
komunikat “Fan Fail. Lamp will automatically turn off soon.
(Uszkodzonywentylator. Wkrótce nastąpi automatyczne
wyłączenie lampy)”.
Polski ...
36
Dodatki
Wymiana lampy
Ostrzeżenie:
Wnęka na lampę
jest gorąca! Przed
wymianą lampy
należy odczekać
na jej ochłodzenie!
Projektor wykrywa stan żywotności lampy. Wyświetlany jest
komunikat z ostrzeżeniem“Lamp is approaching the end of
its useful life in full power operation. Replacement Suggested!
(Zbliża się koniec użyteczności lampy dla działania z pełną
mocą. Zalecana wymiana!)” Po pojawieniu się tego komunikatu,
należy jak najszybciej wymienić lampę. Prze rozpoczęciem
wymiany lampy, należy odczekać co najmniej 30 minut na jej
ochłodzenie.
1
3
2
4
Procedura wymiany lampy:
Ostrzeżenie: To
Aby zmniejszyć ryzyko
osobistych urazów,
nie wolno dopuścić do
upuszczenia modułu
lampy i nie wolno
dotykać żarówki.
Po upuszczeniu,
żarówka może
pęknąć I spowodować
obrażenia.
1. Wyłącz zasilanie projektora naciskając przycisk zasilania.
2. Odczekaj na schłodzenie projektora co najmniej 30 minut.
3. Odłącz przewód zasilający.
4. Używając śrubokręta odkręć śruby pokrywy. 
5. Unieś i zdejmij pokrywę. 
6. Odkręć 2 śruby z modułu lampy. 
7. Wyjmij moduł lampy. 
Aby wymienić moduł lampy, wykonaj powyższe czynności w
kolejności odwrotnej.
37
... Polski
Dodatki
Specyfikacje
Podane poniżej dane techniczne mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. W celu
uzyskania finalnych specyfikacji, należy sprawdzić marketingowe specyfikacje Acer.
Układ elektroniczny oœwietlenia -Single Chip DLP® Technology by Texas
Instruments
Lampa
- 200W z możliwoœci wymiany przez użytkownika
(dla serii XD1170/XD1270)
- 230W z możliwoœci wymiany przez użytkownika
(dla serii XD128)
Liczba pikseli
-800 pikseli (w poziomie) X 600 linii (w pionie)
(wyłącznie dla serii XD1170)
- 1024 pikseli (w poziomie) X 768 linii (w pionie)
(dla serii XD1270/XD128)
Liczba wyœwietlanych kolorów - 16,7milionów kolorów
Stosunek kontrastu
-2200 : 1 (Całkowicie włączony/Całkowicie
wyłączony)
Równomierność
- 90%
Poziom zakłóceń
- 32dB(A)(tryb standardowy)/28dB(A)(ECO mode)
Obiektyw projekcji
- F/2,35~2,47 f=21,83~23,81; Manualny zoom 1,2x
Rozmiar ekranu projekcji (Przek.)-23,1 do 302 cali (0,59 do 7,68 metrów) Diagonal
Odległość projekcji
- 3,28 do 39,4 stóp (1 do 12,0 metrów)
godność video
-NTSC 3,58/NTSC 4,43/PAL/SECAM oraz
zgodność z HDTV
- Możliwość obsługi Composite video oraz S-Video
Częstotliwość pozioma
- Skanowanie poziome 31,5 kHz~100kHz
CzęstotliwoV pionowa
- Odświeżanie pionowe 56Hz ~ 85Hz
Zasilacz
-Uniwersalne wejście prądu zmiennego 100-240V;
Częstotliwo wejścia 50/60Hz
Złącza I/O
Polski ...
38
-Zasilanie: Gniazdo wejścia zasilania prądem
zmiennym
Dodatki
- Wejście VGA:

Jedno z ł ącze DVI dla sygna ł u cyfrowego z HDCP
(Wyłącznie dla XD1170D/XD1270D/XD1280D)

Jedno 15-pinowe zł ącze D-sub sygna ł u VGA, com
ponent oraz HDTV
-Wyjście VGA: Jedno 15-pin zł ącze D-sub wyjścia
VGA
- Wejście video:

Jedno wejście Composite video RCA

Jedno wejście S-Video
-Gniazdo wyjścia prądu stałego 5V dla dołączonego
klucza sprzętowego
(Wyłącznie dla XD1170/XD1270)
- Złącze RS232
- USB: Jedno złącze USB
-Wejście audio: Jedno gniazdo telefoniczne wejścia
audio
Waga
- 4,85 lbs (2,2kg)
Wymiary (S x W x G)
- 9,1x 9,4 x 4,8 cali (230 x 238 x 122,8 mm)
Warunki środowiskowe
- Temperatura pracy: 41~95oF (5~ 35oC)
Wilgotność: 80% maksymalnie (Bez kondensacji)
- Temperatura przechowywania: -4~140oF (-20~60oC)
Wilgotność: 80% maximum (Bez kondensacji)
Normy prawne
-FCC klasa B, CE, VCCI, UL, cUL, TÜV-GS, C-tick,
PSB, PSE, CB Report, CCC
39
... Polski
Dodatki
Tryby zgodności
Tryb
VESA VGA
VESA VGA
VESA VGA
VESA VGA
VESA VGA
VESA VGA
VESA VGA
VESA VGA
VESA VGA
VESA SVGA
VESA SVGA
VESA SVGA
VESA SVGA
VESA SVGA
VESA XGA
VESA XGA
VESA XGA
VESA XGA
VESA SXGA
VESA SXGA
VESA SXGA
MAC LC 13”
MAC II 13”
MAC 16”
MAC 19”
MAC
MAC G4
i MAC DV
i MAC DV
Polski ...
40
(ANALOG)
(DIGITAL)
Rozdzielczość Częstotliwość Częstotliwość Częstotliwość Częstotliwość
pionowa (Hz) pozioma (kHz) pionowa (Hz) pozioma (kHz)
640 x 350
640 x 350
640 x 400
640 x 480
640 x 480
640 x 480
640 x 480
720 x 400
720 x 400
800 x 600
800 x 600
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1152 x 864
1280 x 1024
640 x 480
640 x 480
832 x 624
1024 x 768
1152 x 870
640 x 480
1024 x 768
1152 x 870
70
85
85
60
72
75
85
70
85
56
60
72
75
85
60
70
75
85
70
75
60
66,66
66,68
74,55
75
75,06
60
75
75
31,5
37,9
37,9
31,5
37,9
37,5
43,3
31,5
37,9
35,2
37,9
48,1
46,9
53,7
48,4
56,5
60,0
68,7
63,8
67,5
63,98
34,98
35
49,725
60,24
68,68
31,35
60
68,49
70
85
85
60
72
75
85
70
85
56
60
72
75
85
60
70
75
85
***
***
60
***
***
***
***
***
***
***
***
31,5
37,9
37,9
31,5
37,9
37,5
43,3
31,5
37,9
35,2
37,9
48,1
46,9
53,7
48,4
56,5
60,0
68,7
***
***
63,98
***
***
***
***
***
***
***
***
Dodatki
Przepisy i uwagi dotyczące
bezpieczeństwa
Dodatek ten zawiera listę ogólnych uwag dotyczących
projektora Acer.
Uwaga FCC
Urządzenie to zostało poddane testom, które określiły, że spełnia
wymagania dla urządzeń cyfrowych klasy B określone przez Część
15 przepisów FCC. Ograniczenia te zostały ustanowione w celu
zapewnienia właściwej ochrony w odniesieniu do szkodliwych
zakłóceń w instalacjach domowych. Urządzenie to generuje,
wykorzystuje i może emitować energię częstotliwości radiowych i jeśli
nie zostanie zainstalowane zgodnie z instrukcjami, może powodować
szkodliwe zakłócenia komunikacji radiowej.
Jednakże, nie można zagwarantować, że zakłócenia nie wystąpią w
określonej instalacji. Jeśli urządzenie to powoduje uciążliwe zakłócenia
odbioru radia i telewizji, co można sprawdzić włączając i wyłączając
odbiornik telewizyjny i radiowy, użytkownik może podjąć próbę
usunięcia zakłóceń w następujący sposób:
• Zmianę kierunku lub położenia anteny odbiorczej.
•Z w i ę k s z e n i e o d s t ę p u p o m i ę d z y u r z ą d z e n i e m a
odbiornikiem.
•Podłączenie urządzenia do gniazda zasilania w innym
obwodzie niż ten, do którego jest podłączony odbiornik.
•K o n s u l t a c j ę z e s p r z e d a w c ą l u b d o ś w i a d c z o n y m
technikiem RTV w celu uzyskania pomocy.
Uwaga: Kable ekranowane
W celu zachowania zgodności z przepisami FCC, wszystkie połączenia
z innymi urządzeniami komputerowymi muszą być wykonywane z
użyciem kabli ekranowanych.
Ostrzeżenie
Zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnego pozwolenia
udzielonego przez producenta, mogą spowodować pozbawienia
użytkownika prawa do użytkowania tego komputera, udzielanego
przez Federal Communications Commission (Federalna Komisja d/s
Komunikacji).
41
... Polski
Dodatki
Warunki działania
To urządzenie jest zgodne z Częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega
następującym dwóm warunkom:
1.urządzenie to nie może powodować zakłóceń, oraz
2.urządzenie to musi akceptować dowolne odbierane zakłócenia,
włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niewłaściwe
działanie.
Notice: Canadian users
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Remarque a l’intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du
Canada.
Deklaracja zgodności dla krajów Unii Europejskiej
Niniejszym, firm Acer deklaruje, że ten projektor Acer jest zgodny z istotnymi
wymaganiami i innymi ważnymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
(Prosimy o odwiedzenie strony http:// global.acer.com.)
Соответствует сертификатам, обязательным
в РФ
Polski ...
42
Dodatki
Ważne instrukcje bezpieczeństwa
Należy uważnie przeczytać tę instrukcję. Należy zachować ją do wykorzystania w
przyszłości.
1.Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji
oznaczonych na produkcie.
2. Przed czyszczeniem należy odłączyć ten produkt od zasilania.
Nie należy stosować środków czystości w płynie lub w aerozolu.
Czyszczenie należy wykonywać szmatką zwilżoną w wodzie.
3. Nie należy używać tego produktu w pobliżu wody.
4. Nie należy umieszczać tego produktu na niestabilnych wózkach,
stojakach lub stołach. Jeśli produkt upadnie, może spowodować
poważne obrażenia.
5. Produkt ten powinien być zasilany jednym typem zasilania,
wskazanym na etykiecie z oznaczeniami. Przy braku pewności, co
do typu dostępnego zasilania należy skontaktować się z dostawcą
lub z lokalnym zakładem energetycznym.
6. Nie wolno umieszczać na przewodzie zasilającym żadnych
elementów. Nie wolno umieszczać tego produktu w miejscach,
gdzie przewód zasilający może być nadeptywany przez ludzi.
7. Nigdy nie wolno wpychać do produktu żadnych obiektów poprzez
szczeliny wentylacyjne, ponieważ mogą one dotknąć do miejsc
znajdujących się pod wysokim napięciem i spowodować pożar lub
porażenie prądem elektrycznym. Nigdy nie wolno narażać produktu
na przedostanie się do jego wnętrza jakichkolwiek płynów.
8. Nie wolno próbować naprawiać tego produktu samodzielnie,
ponieważ otwieranie lub zdejmowanie pokryw, może narazić na
kontakt z miejscami będącymi pod wysokim napięciem lub na
inne niebezpieczeństwa. Wszelkie naprawy należy powierzyć
wykwalifikowanemu personelowi serwisu.
9. Produkt należy odłączyć od gniazda ściennego i powierzyć naprawę
wykwalifikowanemu personelowi serwisu, w następujących sytuacjach:
a. Po uszkodzeniu lub przetarciu przewodu zasilającego lub wtyki.
b. Po przedostaniu się do produktu płynów.
c. Po wystawieniu produktu na działanie deszczu lub wody.
d. J eżeli produkt nie działa normalnie, mimo stosowania się do
instrukcji działania. Należy regulować tylko te elementy sterowania
wymienione w instrukcjach działania, ponieważ nieprawidłowa
regulacja innych elementów sterowania może spowodować
uszkodzenie i często może wymagać dodatkowej pracy
wykwalifikowanego technika w celu odtworzenia normalnego stanu
produktu.
e. J eśli produkt został upuszczony lub zniszczona została jego
obudowa. Jeśli produkt wykazuje wyraźne oznaki zmiany jakości
działania, co oznacza konieczność wykonania naprawy.
10.Aby uniknąć niebezpieczeństwa przypadkowego porażenia prądem
elektrycznym, adapter prądu zmiennego należy używać tylko
wtedy, gdy ścienne gniazdo zasilania jest prawidłowo uziemione.
43
... Polski
Dodatki
Uwaga prawna dotycząca urządzeń radiowych
UWAGA: Podana poniżej informacja dotycząca przepisów, dotyczy wyłącznie
modeli z bezprzewodową siecią LAN.
Ogólne
Produkt ten jest zgodny ze standardami bezpieczeństwa i częstotliwości
radiowych kraju lub regionu, w którym zostały zatwierdzone do stosowania
w instalacjach bezprzewodowych. Przedstawione poniżej informacje dotyczą
produktów z takimi urządzeniami.
Unia Europejska (EU)
Urządzenie to jest zgodne z istotnymi wymaganiami, wymienionych poniżej
Dyrektyw Rady Unii Europejskiej:
Dyrektywa niskonapięciowa 73/23/EEC
• EN 60950
Dyrektywa zgodności elektromagnetycznej (EMC) 89/336/EEC
• EN 55022
• EN 55024
• EN 61000-3-2/-3
99/5/EC – Dyrektywa dotycząca końcowych urządzeń radiowotelekomunikacyjnych (R&TTE)
• Art.3.1a) EN 60950
• Art.3.1b) EN 301 489 -1/-17
• Art.3.2) EN 300 328-2
Lista objętych krajów
Stan krajów członkowskich Unii Europejskiej na miesiąc Maj 2004: Belgia, Dania,
Niemcy, Grecja, Hiszpania, Francja, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia,
Austria, Portugalia, Finlandia, Szwecja, Wielka Brytania, Estonia, Łotwa, Litwa,
Polska, Węgry, Republika Czeska, Republika Słowacka, Słowenia, Cypr i Malta.
Korzystanie dozwolone jest w krajach Unii Europejskiej oraz w Norwegii,
Szwajcarii, Islandii oraz w Lichtensteinie. Urządzenie to musi być używane w
danych krajach ściśle według tych przepisów i ograniczeń. W celu uzyskania
dalszych informacji należy skontaktować się z lokalnym biurem, właściwym dla
kraju używania produktu.
Polski ...
44
Dodatki
Wymagania bezpieczeństwa FCC RF
Energia emitowana przez bezprzewodową kartę LAN Mini PCI Card jest
znacznie niższa od limitów ekspozycji częstotliwości radiowej określonych
przez FCC. Niemniej jednak, projektora Acer należy używać w taki sposób, aby
zminimalizować możliwość narażenia ludzi na emitowaną energię podczas
normalnych operacji z jego użyciem:
•Nieprawidłowa instalacja lub nieautoryzowane używanie może
spowodować szkodliwe zakłócenia komunikacji radiowej.
Także jakiekolwiek manipulacje dotyczące anteny wewnętrznej,
spowodują pozbawienie certyfikatu FCC i utratę gwarancji.
•W c e l u z a c h o w a n i a z g o d n o ś c i z w y m a g a n i a m i F C C R F
dotyczącymi ekspozycji, należy zachować odległość, co najmniej
20 cm (8 cali), pomiędzy tym urządzeniem, a dowolnymi innymi
antenami lub nadajnikami.
Kanada – Wyłączenie konieczności uzyskiwania
licencji dla niskonapięciowych urządzeń komunikacji radiowej (RSS-210)
a.Normalne działanie podlega następującym dwóm warunkom:
1. Urządzenie to nie może powodować zakłóceń, oraz
2. Urządzenie to musi akceptować dowolne odbierane zakłócenia,
włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować jego
niewłaściwe działanie.
b.O peracje w paśmie 2,4 GHz W celu zabezpieczenia przed
zakłóceniami radiowymi licencjonowanych usług, urządzenie
to należy stosować wewnątrz pomieszczeń, a jego instalacja na
zewnątrz pomieszczeń wymaga uzyskania licencji.
45
... Polski
Download PDF

advertising