Acer | P5205 | Acer P5205 Quick Start Guide

1
INSTALACJA
5
D-Sub
10
R B G
2
9
RS232
R B G
D-Sub
7
10
L
R L
R
6
3
5
2
5
8
1
D-Sub
RS232
D-Sub
HDTV adapter
L R
Y
4
Y
2
ZŁĄCZE INTERFEJSU
E62405SP
R
Uwaga: Złącze interfejsu zależy od specyfikacji modelu
English
Quick Start
1
INSTALLATION
1. Power cord
2. VGA cable
3. VGA to component video/HDTV
adapter
4. Composite video cable
5. Audio cable
6. S-Video cable
7. RS232 cable
8. HDMI cable
9. 3 RCA component cable
10. RJ45 cable
Note: Connector interface is subject to model's specifications
2
INTERFACE CONNECTOR
Connecting to a Computer
1. Ensure the projector and your
computer are turned off.
2. Connect one end of the VGA cable to
the "VGA IN 1" or "VGA IN 2"
connector on the projector; connect
the other end to the VGA connector
on the computer and tighten the
screws.
3. Connect one end of the power cord
into the AC power socket on the
projector; connect the other end to an
electrical outlet.
Powering On the Projector
1. Remove the lens cap.
2. Turn on the projector first and then
the computer.
3. Adjust the position, focus and zoom.
4. Run your presentation.
Powering Off the Projector
1. Press the power button twice.
2. Do not remove AC power cord from
outlet until the projector fans shut
down.
Polski
Szybie uruchomienie
1
INSTALACJA
1. Przewód zasilający
2. Kabel VGA
3. Adapter VGA do component video/
HDTV
4. Kabel Composite video
5. Kabel audio
6. Kabel S-Video
7. Kabel RS232
8. Kabel HDMI
9. 3 kable RCA component
10. Kabel RJ45
Uwaga: Złącze interfejsu zależy od specyfikacji modelu
2
ZŁĄCZE INTERFEJSU
Podłączanie do komputera
1. Upewnij się, że projektor i komputer są
wyłączone.
2. Podłącz jeden koniec kabla VGA do
złącza "VGA IN 1 (Wejście VGA 1)"
lub "VGA IN 2 (Wejście VGA 2)"
projektora; podłącz drugi koniec do
złącza VGA komputera i dokręć śruby.
3. Podłącz jeden koniec przewodu
zasilającego do gniazda zasilania
prądu zmiennego projektora; podłącz
drugi koniec do gniazdka
elektrycznego.
Włączanie projektora
1. Zdejmij pokrywę obiektywu.
2. Najpierw należy włączyć projektor, a
następnie komputer.
3. Wyreguluj pozycję, ostrość i zoom.
4. Uruchom prezentację.
Wyłączanie projektora
1. Naciśnij dwa razy przycisk zasilania.
2. Nie należy wyjmować przewodu
zasilającego prądu zmiennego, aż do
wyłączenia projektora.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising